FREDNINGSFORSLAG FOR TRE SOMMERHUSE I TIBIRKE BAKKER. ALLE TRE OPFØRT I ÅRENE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FREDNINGSFORSLAG FOR TRE SOMMERHUSE I TIBIRKE BAKKER. ALLE TRE OPFØRT I ÅRENE 1916-18"

Transkript

1 FREDNINGSFORSLAG FOR TRE SOMMERHUSE I TIBIRKE BAKKER. ALLE TRE OPFØRT I ÅRENE Tibirke Bakker er et for Sjælland usædvanligt område, bestående af morænebakker, der senere er blevet dækket af flyvesand. Bevoksningen er primært lyng, revling og græsser, med spredte grupper af fyrretræer og ene. Den særlige flora og fauna, kombineret med de landskabelige værdier og den enestående udsigt har betydet at området de sidste 120 år har været et attraktivt mål for naturinteresserede besøgende og sommerhusejerne. Tibirke Bakker er landets første eksempel på et planlagt feriehusområde, hvor udviklingen af både landskab og bygninger har været styret i snart 100 år ved hjælp af servitutter og fredninger. Udgangspunktet for denne planlægning var og er en udstyknings- og bebyggelsesplan fra 1916, udarbejdet af Ejnar Dyggve, hvis holdninger og krav er overført til de følgende årtiers udstykninger, dels gennem deklarationer pålagt de enkelte grunde, og dels gennem en fredning af hele området. Kendte arkitekter som Mogens Clemmensen, Mogens Lassen, Ivar Bentsen, Vilhelm Lauritzen og naturligvis Ejnar Dyggve og hans hustru Ingrid har tegnet et betydeligt antal huse i bakkerne. De første sommerhuse i området var ombyggede landarbejderboliger, hvorefter de første egentlige nybyggerier kom i perioden omkring år De små bjælkehytter på Bavnebakke 8, og Skovskellet 10 blev bygget og taget i brug i , og Bakkedalen blev opført i Det store byggeboom kom i , hvor interessen for feriehuse var stigende. Politiken udskrev i samarbejde med Akademisk Architectforening i 1912 og 16 konkurrencer om billige, smukke sommerhuse, og mange af disse forslag var tænkt placeret i Tibirke Bakker, bl.a. Huset på Klammerhøj 10. Den store interesse skabte grobund for spekulation, og der var således planer om at bygge 6-7 huse på toppen af Langetravsområdet, der tilhørte Bakkegården (dengang "Breidablik"). Det var for at imødegå disse planer at Dyggve, overretssagfører Ejvind Møller der havde et hus i bakkerne allerede fra 1913, og Civilingeniør Chr. Engelhardt der ejede et areal på ca. 11 tønder land, tog initiativet til den mere hensynsfulde udstyknings- og bebyggelsesplan i Fire af planens i alt otte huse blev opført efter tegninger af Dyggve: 1. Klammerhøj 8; Opført i for borgmester Ernst Kaper (også kendt for Kapers tyske grammatik ). Desværre har en til-og ombygning i 1985 ved arkitekt Jørgen Havning helt ændret husets oprindelige udtryk. Blandt andet er de smukke, oprindelige døre helt forsvundet og stueplanets ruminddeling har gennemgået større ændringer, ligesom skorstenspiben ikke skønnes at være den oprindelige 2. Klammerhøj 10; opført i 1917 for Familien Schäffers Fond v. Gerda Schäffer, medarkitekt. Mindre tilbygning fra 1962 på husets bagside rummer bad og toilet, ellers stor autenticitet. 3. Langetravs 9; opført i 1917 for familien Rehling, der stadig ejer huset. I 1986 tilbygges mod nord ved arkitekt Karl Henning Sørensen. Denne tilbygning har desværre i høj grad svækket det samlede indtryk af sommerhuset. En uklædelig nyere skorstenspibe i blank mur skæmmer yderligere helhedsindtrykket. 4. Langetravs 11-15; Opført i På trods af ret omfattende ændringer af bygningskroppen, skønnes denne dog at have bevaret sit oprindelige udtryk. Se separat fredningsforslag. Ejnar Dyggves udstykning kom til at danne præcedens for senere udstykninger i bakkerne, der er kendetegnet ved en stor koncentration af kvalitetshuse, tegnet af landets bedste arkitekter. Til denne gruppe hører Skovskellet 8, der er tegnet af Mogens Clemmensen.

2 Ejnar Dyggves få aktive år som bygningsarkitekt er stærkt præget af hans store indsats for bevarelsen af området omkring Tibirke Bakker, og de huse han og Ingrid fik opført der. Hans forslag til landskabelig sommerhusbebyggelse af bakkerne betegner en radikal nytænkning i naturfredningsspørgsmålet, som engagerede ham varmt i en årrække. Ejnar Dyggve var meget optaget af tanken om tre store helligsteder (Vier) fra Danmarks oldtid, der skulle være placeret henholdsvis i Jelling, i Tingsted på Falster og i Tibirke, og hvorpå i senere tider var opført kristne kirker. Han var således gennem en menneskealder overbevist om, at området omkring Tibirke, med den hellige kilde og kirken som centrum, repræsenterede en særlig storslået, mytologisk fortid, som han mente at kunne dokumentere ved forekomsten af to markante diger, der tilsammen dannede en V formet plads, lige syd for kirken, ligesom i Jelling og Tingsted. De to sidstnævnte skulle dog være etableret senere, med Tibirke som forbillede, hvor anlægget i Jellings V - form blev tilskrevet ariske tendenser hos Jelling dynastiet. Omtrent i Vi ets spids, lige syd for Tibirke Kirke (og nord for udstykningen) ligger endnu Ejnar Dyggves eget hus, Gretely, hvis placering han tillagde stor mytologisk betydning. Ejendommen huser nu et traktørsted, med navnet Gretely. Professor, og senere rigsantikvar Olaf Olsen tilbageviste efter Dyggves død med sin udgivelse Hørg, hov og kirke i 1966 grundlaget for Dyggves livsværk: vinkelformen i Jelling er dannet af den ene halvdel af en skibssætning, og i Tibirke kunne det påvises, at de omtalte stendiger var opført efter sandflugten i 16- og 1700 tallet, og altså ikke kan tilskrives en fjern, mytologisk fortid. I dag er ejerne af de oprindelige sommerhuse splittet mellem ønsket om at bevare de smukke huse, der ofte ikke lever op til nutidige standarder for luksussommerhuse og hensynet til arvingerne, der muligvis foretrækker en kapitalisering af den akkumulerede værdi; grundene er store, og kan bebygges med endog meget store feriehuse, og tilladelse til nedrivning giver Helsinge Kommune ganske uden problemer (et sommerhus i området fra omkring 1917 var således emnet for et afsnit af TV - serien Hammerslag i foråret; huset, der var i god stand, blev solgt for 5,7 mio. til nedrivning). Disse hensyn er for eksempel grunden til, at hverken ejerne af Silkebjerg 11 eller Bakkedalen 11 frivilligt vil gå med til en fredning, - to typiske sommerhuse i området, der ellers rummer store arkitektoniske kvaliteter, og gennemført autenticitet i både eksteriør, så vel som interiør. Kilder: Thorkel Dahl: Huse i Tibirke Bakker, Kunstakademiets Forlag Thorkel Dahl: Landskabspleje i Tibirke Bakker, Foreningen af Grundejere i Tibirke Bakker, 1993 Olaf Olsen: Hørg, hov og kirke. Historiske og arkæologiske vikingestudier. København Weilbach Trap Danmark, 5. udg., 1953, bind 6. Lene Floris: Bedre Byggeskik, foto s. 47, Thaning og Appel Skov- og Naturstyrelsen; Vandreture nr. 1 om Tisvilde Hegn Kim Dirckinck Holmfeld og Finn Selmer: Arkitekternes egne sommerhuse, Arkitektens Forlag, 2006.

3

4 Silkebjerg 11: tegnet af Ingrid Møller Dyggve, opført i 1919 til frk. Helene Berg og frk. Brosbøll, som var en søster til Carit Etlar. Den nuværende ejer, Civilingeniør Andreas Andersen, købte huset i 1952 af Dr. Albert Fischer, der havde ejet det siden Bortset fra ændringer, foretaget i forbindelse med opførelsen af en pejs (ca. 1940), et nyere vindue i sydgavlen, og de ændrede skorstenspiber fremtræder huset i sin helhed som det var tænkt, tegnet og bygget i 1919.

5 Bakkedalen 11: tegnet af Mogens Clemmensen, opført Huset har været i samme families eje siden 1921, og udover det i 1961 indrettede bad i det sammenbyggede udhus og nye fløjdøre ud til loggiaen, er der ikke foretaget ændringer hverken ud - eller indvendigt siden opførelsen, og sommerhuset fremstår fuldstændig autentisk, med alt inventar og køkken bevaret til i dag.

6 Langetravs 11-15, Tibirke Bakker Arkitekt: Ejnar Dyggve (senere tilbygget ved Aage Rafn, K.H. Sørensen og Oscar Petersen) Langetravs 11 15, set fra bakken mod vest Fredningsforslaget omfatter: Sommerhuset på 75 m2, dele af det bevarede inventar samt det ene af to udhuse på hver ca. 10 m2, beliggende på Langetravs 11-15, 3220 Tisvildeleje, i Helsinge Kommune. Forslagsstiller: Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur. Indholdsfortegnelse: Begrundelse for forslaget Baggrunden for forslaget Beskrivelse Oprindelighed og ændringer Bygningshistorie Vedligeholdelsesstand Kommune/Bydels-atlas Identifikation Kilder Begrundelse for fredningsforslaget: Sommerhuset på Langetravs har, på trods af senere til/ombygninger formået at bevare sit homogene udtryk og karakter. Huset er et yderst tidstypisk eksempel på det romantiske træhus, som det blev fortolket af modernisterne i starten af 1900 tallet, og er, i lighed med Klammerhøj 10, et af de i alt fire sommerhuse, der blev realiseret ud fra Dyggves banebrydende udstykningsplan.

7 Langetravs 11 15, før tilbygningen Beskrivelse: Huset er, ligesom Klammerhøj 10, beliggende i det område, hvortil Ejnar Dyggve i 1916 udarbejdede en udstykningsplan med tilhørende servitutter, og er således det ene af de i alt fire huse der blev opført. I overensstemmelse med planen er huset placeret i lavningen mellem bakkerne. Huset er udvendigt beklædt med lodret bræddebeklædning 1 på 2, som er behandlet med mørkebrun imprægnering, muligvis trætjære. Skodder og døre er blåmalede, vinduernes træværk hvidmalet. Taget, som er afvalmet i den nordligste gavl, er tækket med rør, rygningen er fastholdt med rygtræer. Husets indvendige vægflader er malede, og trods ombygninger er rummenes karakter bevarede. Dette skyldes bl.a. farveholdningen - den lyse blå farve i opholdsrummet - og dels en del bevarede møbler fra den oprindelige indretning. Disse møbler blev tegnet til huset af Ejnar Dyggve formentlig i samarbejde med hans kone Ingrid Dyggve. De senere ændringer markerer sig i et materialeskift, idet den oprindelige vægbeklædning er med perlestafprofilering, mens den nyere er udført en mere ordinær profilbeklædning. Husets areal er 75 m2, samt udnyttet loftsetage på 12 m2 og udhus 10m2, iflg. BBR. (Faktisk er der to spændhuse på grunden i dag). Grunden er på i alt m2, hvoraf vej m2. Ejeren oplyser, at Thorsteinsson sørgede for, at grunden blev udmatrikuleret i tre matrikler, således at de tre børn hver især kunne overtage en matrikel, og bygge deres eget hus. Iflg. BBR er grunden dog seks matrikler, men ejendommen omfatter vejnumrene 11, 13 og 15. Det gamle spændhus Nord - enden med køkken og bad Nyere spændhus Oprindelighed og ændringer: Vinduer, døre og skodder er de oprindelige, ligesom store dele af inventaret er bevaret. Navnlig den todelte hoveddør er af høj kvalitet. Huset er tilbygget ved Aage Rafn i 1932, hvor der blev forlænget i den sydlige ende, altså hvor opholdsstuen er placeret. Den oprindelige skorsten med den karakteristiske pibe (i øvrigt magen til den oprindelige på

8 Klammerhøj 10) er helt væk. I 1978 bliver huset så igen ombygget, denne gang i den nordlige ende, hvor der indrettes bad og nyt køkken, mens Det hvide kammer sløjfes. Arkitekterne bag denne udvidelse var Karl Henning Sørensen og Oscar Petersen. Køkkenet Spisestuemøblementet fra 1917 Loftsrum Bygningshistorie: Huset er bygget i umiddelbart efter udstykningen af området. Arkitekten var Ejnar Dyggve, og huset blev bygget til familien Thorsteinsson, hvis datter Inge Kromann senere overtog ejendommen. I 1932 udvidedes huset mod syd, forestået af Aage Rafn, hvor husets stue opdeles i gang og soveværelse, mens soveværelserne (rødt og grønt) lægges sammen med tilbygningen til en stor stue mod syd, med udvendig skorsten i blank mur. Senere (i 1978), forestod arkitektfirmaet Karl Henning Sørensen og Oscar Petersen ombygningen af husets nordlige ende, hvor køkken og bad blev indrettet, hvor der førend var dels køkken med fadebur/kælder, dels et lille kammer mod øst. Ved bygningens nordgavl ligger to spændhuse med stråtag, hvoraf det ene er i dårlig forfatning. Dette sidste er formentlig det oprindelige, mens det andet må være kommet til ved en af de senere ombygninger. Østfacaden med den smukke hoveddør Terrasse mod vest

9 Vedligeholdelsesstand: Sommerhuset fremtræder i overordentlig god stand, og er i brug året rundt af familien. Tegning ved Thorkel Dahl, Kommuneatlas: Høj bevaringsværdi Identifikation: Matrikel numre: 14 ah, 14 ai, 14 ak, 14 bx, 14 cm og 14 cl Ejd. nr.: Ejerlav: Tibirke By, Tibirke Amt: Frederiksborg Amt Kommune: Helsinge Ejerforhold: Mogens Skipper-Petersen

10 Kontaktpersoner: Mogens Skipper Pedersen, Olof Palmes Gade 9, 4.th Kbh. Ø. Privat nr.: / , huset Thorkel Dahl (grundejerforeningen) /

11 Schäffer-Huset Klammerhøj 10, Tibirke Bakker Arkitekt: Ejnar Dyggve og Gerda Schäffer Fredningsforslaget omfatter: Sommerhuset samt udhuset, kaldet "spændhuset", og tilhørende belægninger, beliggende på Klammerhøj 10, 3220 Tisvildeleje. Dele af inventaret kan indgå i fredningsforslaget. Grunden er i forvejen omfattet af landskabsfredning. Schäffer-Huset, set fra syd Forslagsstiller: Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur. Indholdsfortegnelse: Begrundelse for forslaget Beskrivelse Oprindelighed og ændringer Bygningshistorie Vedligeholdelsesstand Kommune/Bydels-atlas Identifikation Kilder 11

12 Begrundelse for fredningsforslaget: Huset på Klammerhøj 10 er en charmerende repræsentant for nyfortolkningen af det danske bondehus, der fandt sted i starten af det 20. årh., samtidig med, at ejendommen indgår som en vigtig bestanddel af en for sin tid banebrydende planlægning indenfor landskabsbevaring kombineret med byggeri, nøje tilpasset miljøet. Klammerhøj 10 er i dag det bedst bevarede af de fire ud af i alt otte projekterede huse, der blev opført i den oprindelige udstykning i Tibirke Bakker. Ejnar Dyggve er ikke repræsenteret i Fredningslisten. De øvrige huse i udstykningen er: 5. Klammerhøj 8; Opført i for borgmester Ernst Kapel. 6. Langetravs 9; opført i 1917 for familien Rehling, der stadig ejer huset. 7. Langetravs 11-15; Opført i Beskrivelse: Huset med den "knækkede" bygningskrop ligger på en sydskråning, hvor terrænet er reguleret en smule, for derved at danne et vandret plan til placering af huset. Husets vægge er opført som udmuret bindingsværk, der udvendigt er pudset og kalket gult. Murpillerne ved terrassedøren og skorstenen er hvidkalkede, mens gavltrekanterne er træbeklædte og behandlede med sort imprægnering. Træværk i vinduer, skodder og døre er malet hvidt. Taget er tækket med rør, og rygningen er lagt med halm og rygtræer. Et lille teltformet brændehus ("spændhus") er beliggende ved husets nordøstlige hjørne. Vinduerne er torammede og sprossede, og mod syd er de ikke forsynet med skodder. Grundplanen beskriver en 30 graders vinkel, med udgangspunkt i den aksialt placerede indgangsdør. Stuen er placeret midtfor, fra nord til syd, mens to store kamre er beliggende øst herfor, og to små kamre (de blå kamre) mod vest. Køkkenet ligger mod nord, og der er tillige bygget til i denne retning. Tidlige fotos viser, i overensstemmelse med projektet i Politikens konkurrence om villaer og feriehuse i 1916, nordsiden med et mindre udskud, hvor der også i dag er viktualiekælder (fejlagtigt benævnt "bad" på Thorkel Dahls tegning). Bebygget areal 67 m2, udnyttet tagetage 20 m2 (+det nyindrettede loftsrum), spændhuset 12 m2. Grunden er på m2, heraf vej 493 m2. Sommerhuset, set fra nord øst Belægning foran indgangsdøren mod syd Huset, set fra syd øst Oprindelighed: Store dele af det oprindelige inventar, service og farver er bevaret til i dag. Alle ruminddelinger og døre, på nær i køkken- og baderegionen, er fra husets opførelse. 12

13 Køkkenskab Spisestuens møblement Mellemgang Ændringer: Køkken og bad udvides ved tilbygning på nordsiden i Tagetagens midterrum er blevet isoleret omkring 1995, hvor også endnu en lille sydvendt kvist etableres. Begge kviste blev isat nye vinduespartier ved indretningen af tagrummet. Der er blevet isat to nye facadedøre omkring Skorstenspiben er ændret, iflg. to malerier af huset fra opførelsestidspunktet, og gl. foto fra BEDRE BYGGESKIK af Lene Floris Det røde kammer Køkkengulv; oprindeligt til venstre Det blå kammer Bygningshistorie: Gerda Schäffer (bygherren) var en af de første, kvindelige arkitekter i Danmark, og arbejdede i årevis for Ejnar Dyggve, hvor hun primært tegnede børnehaver, og senere køkkener, hvilket hun i øvrigt ikke var ret god til, da hverken børn eller madlavning interesserede hende nævneværdigt. 13

14 Hun var ugift og barnløs, og da der i familien var udsigt til en større arv fra en ugift onkel, besluttede man, at denne skulle tilfalde Gerda på grund af hendes status som "uforsørget". Det var denne arv, der muliggjorde oprettelsen af familielegatet, der ejer huset i dag. Ejnar Dyggve deltog i Politikens konkurrence om villaer og feriehuse i 1916 med projektet, kaldet Sommerhus på landet, der dog ikke blev præmieret. Sommerhus på landet adskiller sig kun fra Schäffer-Huset ved de tre-fagede vinduer mod nord, og hoveddøren der altid har været en to-delt stalddør. Det må formodes, at Gerda Schäffer havde mere end bare en finger med i spillet, med hensyn til konkurrenceprojektet, idet forbilledet var en af familiens besiddelser på den jyske hede. Dette hus var ligeledes et stråtækket, gulkalket hus, med det karakteristiske "knæk". Schäffer-Huset blev opført i 1917 ved arkitekten Ejnar Dyggve, som et af i alt otte planlagte huse i den oprindelige udstykningsplan fra 1916, hvoraf kun fire blev realiseret. Som nævnt har ejendommen altid været i familien Schäffers eje, og i dag er det således en familiefond, der ejer sommerhuset, der udelukkende udlejes til familiemedlemmer. Klammerhøj 8 i forgrunden; nr. 10 er stadig forsynet med den oprindelige skorstenspibe - Set fra nord Arkitekten: Ejnar Aksel Petersen Dyggve, ; arkitekt arkæolog og forfatter, gift med Ingrid Møller Dyggve, ligeledes arkitekt. Uddannet fra Kunstakademiet v. Martin Nyrop. Modtog C.F. Hansens Medalje i 1950, æresmedlem af Akademisk Arkitektforening i 1957, Soc. Nat. Des Antiq. de France i Dr. phil. hon. causae ved universiteterne i henholdsvis Beograd, Oslo og München. Var medlem af Naturfredningsrådet og , ansvarlig arkæolog for historiske mindesmærker i Dalmatien , medlem af Vidensk. Selskab 1936, docent ved Glyptoteket 1936, medlem af Ny Carlsbergfondets direktion , og derudover medlem af flere videnskabelige selskaber og akademier. Arkitekten Ejnar Dyggve var stærkt engageret i arbejdet for at bevare den danske natur, og var som ovenfor nævnt aktiv i Naturfredningsforeningen i en årrække. Dyggves forslag til landskabelig sommerhusbebyggelse i Tibirke Bakker, der omfattede en række servitutter, som skulle sikre bevarelsen af de særlige landskabelige kvaliteter i området, betegner nytænkning i naturfredningsspørgsmål, og resultatet hører til et af hans største bidrag til de senere generationers forståelse og opfattelse af samspillet mellem landskab og arkitektur. De fem sommerhuse han tegnede i Tibirke Bakker blev derudover også hans største, fysiske indsats indenfor arkitekturen, idet hans øvrige værker begrænser sig til et sommerhus på Søllerødgårdsvej i Holte, et par haveanlæg og urealiserede projekter, samt fredningsplanen for Gentofte Kommune fra Efter 1928 beskæftigede han sig udelukkende med bygningshistorie og arkæologi, navnlig på Balkan. Der er ingen bygningsfredninger, tilskrevet Ejnar Dyggves virke som arkitekt. 14

15 Tegning ved Thorkel Dahl, Vedligeholdelsesstand: God, huset bliver løbende vedligeholdt, og er i brug året rundt. Kommuneatlas: Høj bevaringsværdi Identifikation: Matrikel nr.: 14 aq Ejendoms nummer: Ejerlav: Tibirke By, Tibirke Ejerforhold: Familiefond Amt: Frederiksborg Amt Kommune: Helsinge 15

16 Kontaktpersoner: Thorkel Dahl / (grundejerforeningen) Axel Malchow-Møller ( ) eller Klaus Schäffer (begge fra fondens bestyrelse) 16

17 Skovskellet 8, Tibirke Bakker Arkitekt: Mogens Clemmensen Skovskellet 8, lige efter opførelsen i og i dag, dog fra den anden side. Fredningsforslaget omfatter: Sommerhus beliggende i Tibirke Bakker samt udhus. Oprindelig adresse Skovbrynet 8, nuværende adresse Skovskellet 8, 3220 Tisvildeleje. Forslagsstiller: Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur, i samråd med ejeren. Indholdsfortegnelse: Begrundelse for forslaget Arkitekten Beskrivelse Oprindelighed og ændringer Bygningshistorie Vedligeholdelsesstand Kommune/Bydels-atlas Identifikation Kilder Begrundelse for fredningsforslaget: Skovskellet 8 er en lidt atypisk repræsentant for de strømninger indenfor dansk arkitektur, der gjorde sig gældende i starten af 1900 tallet, og fremtræder i en romantiseret gendigtning af middelalderhusets kvaliteter, opført udenfor den første udstykning. Ejendommen er udført med en fin detaljering i form af mønstermurværk og interiører, og i lighed med Klammerhøj 10 og Skovskellet er der tale om et af de bedst bevarede huse i bakkerne, opført efter Dyggves anvisninger, af en af hans samtidige kolleger. 17

18 Mogens Clemmensen Becker ( ): Uddannet ved Teknisk Skole i København, senere elev hos billedhuggeren Anders Bundgaard og arkitekten Martin Nyrop, Gik på Kunstakademiets malerskole i , og arkitektskolen Sammen med H.B. Storck udgav og redigerede han opmålingsværket Ældre nordisk Arkitektur i årene , han var lektor i dansk arkitekturhistorie, arkitekt for Den Gamle By i Århus, Århus Domkirke, samt Ringsted og Kalundborg. Ligesom Dyggve var også Clemmensen aktiv indenfor DN, hvor han var repræsenteret i Teknisk Udvalg i en længere årrække. Clemmesens virke som arkitekt var inspireret af navnlig 1700 tallets arkitektur, og hans største opgave blev nyindretningen og tilbygning af Nationalmuseet. Han var dybt engageret i arkæologi, opmåling og tegning, og udførte mange krævende restaureringsopgaver, hvor han bestræbte sig på at genskabe de oprindelige bygningsformer og detaljer, en filosofi der undertiden førte til heftig debat. Beskrivelse: I det sydvestlige hjørne af bakkerne ligger dette for området lidt usædvanlige hus. Grunden skråner mod sydvest, og der er foretaget en regulering af terrænet for at danne et vandret plan til husets placering. Husets ydervægge er opført som en bindingsværkskonstruktion med en udfyldning af røde mursten i bindingsværkets tavl. Tømmeret i bindingsværket er egetræ, som er udvendigt sorttjæret, medens bræddebeklædningen i gavltrekanter og gavlkvisten er fyrretræ, der fremstår med de sølvgrå og gråbrune nuancer, som vejrliget og tidens tand har givet. Vinduer og døres træværk er grønmalet og vinduerne er til dels blyindfattede. Tagets stejle rejsning er tækket med rør, og rygningen er lagt med halm, og rygtræer. Skorstenen er i røde mursten. Vest for beboelsen ligger et lille teltformet udhus, ukendt opførelses-år, og under spisestuen lå tidligere en lavloftet kælder med adgang fra spisekammeret. Den nuværende ejer, Ole Eichen, der driver er tømrerfirma, og i øvrigt er uddannet arkitekt, var på tidspunktet for besigtigelsen gået i gang med en gennemgribende renovering, herunder udskiftning af køkken og bad. En retablering af loggiaen på 1. sal overvejedes, og det tilstræbtes, at bevare husets indvendige overflader, i videst muligt omfang. Det bebyggede areal udgør 60 m2, udnyttet loft 42 m2 og kælder 12 m2. Udhuset er på 6 m2. Grunden er på m2, heraf vej 528 m2. Udhuset Østfacaden Genbrugt tømmer 18

19 Oprindelighed og ændringer: Loggiaen sløjfes i til fordel for et pigeværelse, i 1960'erne installeres her badeværelse, som nu er ved at blive nedlagt. Tagkvisten mod øst er fra Trappen til kælderen var oprindeligt placeret under loftstrappen, men da kælderen i dag er sløjfet p.gr.af opstigende grundfugt, findes heller ikke kældertrappen længere. Køkkenet er nyt. Kvisten fra 1943, v. M. Clemmensen Kaminen i dagligstuen Bygningshistorie: Mogens Clemmensen byggede i 1915 huset til sig selv og sin familie. Han var gift med malerinden Augusta Theil Clemmensen. Clemmensen erhvervede i forbindelse med sit virke som restaureringsarkitekt materialerne fra et middelalderligt købstadshus i Nyborg, der var blevet nedrevet under sanering. Egetømmeret blev herefter brugt til opførelsen af huset i Tibirke. Gavlkvisten på husets vestside (egentlig husets bagside) var med en åben loggia, men blev lukket i forbindelse med indretning af pigeværelse i I dag er der indrettet badeværelse i denne del (1960'erne), hvilket de nuværende ejere dog ønsker at ændre, for at retablere de oprindelige forhold. Den lille tagkvist i østsiden er tilføjet i 1943, hvorefter huset blev overtaget af datteren museumsinspektør Tove Clemmensen og dennes mand. Deres søn Peter Mackeprang overtog senere huset, hvorefter den nuværende ejer i købte huset omkring år Alkoven i det grønne kammer på 1.sal Det nordvendte soveværelse på 1.sal 19

20 Augusta Theil Clemmensen med tjærekosten Interiørbillede Vedligeholdelsesstand: God. Kommuneatlas: Høj bevaringsværdi Identifikation: Matrikel nr.: 14 ae Ejd. nr.: Ejerlav: Tibirke By, Tibirke Amt: Frederiksborg Amt Kommune: Helsinge Ejerforhold: Ole Eichen, arkitekt med ekspertise i bekæmpelse af konstruktionssvamp. Kilder: Thorkel Dahl: Huse i Tibirke Bakker Weilbach Kontaktpersoner: Thorkel Dahl / Ole Eichen, Hedetoften 7, 2680 Solrød Strand / (mobil) og arbejde (Mogens Eichen & Sønner A/S) 20

21 Clemmensens egen tegning af huset i Skovbrynet, Opmåling af Thorkel Dahl,

Skipperhus Dalsgårdvej 22 Dalsgaard, 6300 Gråsten

Skipperhus Dalsgårdvej 22 Dalsgaard, 6300 Gråsten Skipperhus Dalsgårdvej 22 Dalsgaard, 6300 Gråsten Fredningsforslaget omfatter det tidligere skipperhus opført 1834 Østfacade Forslagsstiller: Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur på opfordring

Læs mere

Overlægeboligen ved Vintersbølle Sanatorium.

Overlægeboligen ved Vintersbølle Sanatorium. Overlægeboligen ved Vintersbølle Sanatorium. Region: Sjælland Kommune: Vordingborg Kommune Adresse: Vintersbølle Strandvej 7, 4760 Vordingborg Matr.nr.: 5f Nyråd, Vordingborg Jorder Arkitekt: Kay Fisker

Læs mere

Skifteretten i Randers, Tøjhushavevej 2, Randers

Skifteretten i Randers, Tøjhushavevej 2, Randers Skifteretten i Randers, Tøjhushavevej 2, Randers Fredningsforslaget omfatter: Skifteretten i Randers, tidl. Herredsretten, opført 1862. Skifteretten i Randers, facade mod Tøjhushavevej Forslagsstiller:

Læs mere

Vålse Kommunalhus, opført 1842 Vålse Vesterskovvej 2, 4840 Nørre Alslev

Vålse Kommunalhus, opført 1842 Vålse Vesterskovvej 2, 4840 Nørre Alslev Vålse Kommunalhus, opført 1842 Vålse Vesterskovvej 2, 4840 Nørre Alslev Fredningsforslaget omfatter: Kommunalhus i Vålse, nu Lokalhistorisk Arkiv, samt den brostensbelagte forplads med mindestenen over

Læs mere

SVANEKE RÅDHUS Ting- og Arresthus 1858 Storegade 24

SVANEKE RÅDHUS Ting- og Arresthus 1858 Storegade 24 SVANEKE RÅDHUS Ting- og Arresthus 1858 Storegade 24 Svaneke Rådhus - oktober 2007. Rådhusets historie og bevaringsværdi NIELS-HOLGER LARSEN 2008/2016 1 Indledning Denne redegørelse er en redigeret udgave

Læs mere

ANDUVNINGSFYR 1838-1869

ANDUVNINGSFYR 1838-1869 ANDUVNINGSFYR 1838-1869 38 Hanstholm fyretablissement Tårnvej 7-23 Arkitekt J.H. Koch, J.P. Jacobsen 7730 Hanstholm Opført 1842-43, forhøjet 1889 Hanstholm Kommune Roterende linseapparat Viborg Amt Tårnhøjde

Læs mere

Bygning Furesø, Flagsøvej 7, bygning 1

Bygning Furesø, Flagsøvej 7, bygning 1 Bygning Furesø, Flagsøvej 7, bygning 1 BBR oplysninger BBR nummer: 190 9231 1 Kommune: Furesø Adresse: Flagsøvej 7, 3520 Farum Bygningsnummer: 1 Ejendomsnummer: 9231 Antal etager: 1 Bebygget areal: 285

Læs mere

Villa for billedhugger Adam Fischer.

Villa for billedhugger Adam Fischer. Villa for billedhugger Adam Fischer. Region: Hovedstaden Kommune: Gentofte Adresse: Femvejen 2, 2920 Charlottenlund Matr.nr.: 2 HG, Bernstorff Arkitekt: Georg Jacobsen Ejer: Enkefru Brockdorff (ejer er

Læs mere

HOTEL RINGKØBING RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE

HOTEL RINGKØBING RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE F R E D N I N G S V Æ R D I E R HOTEL RINGKØBING RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 31.10.2014 Besigtiget af: Stefanie Høy Brink Journalnummer: 2013-7.82.07/760-0001 Kommune: Ringkøbing-Skjern

Læs mere

1796 BRYGGER ARNTHS GAARD 2010 RÅDHUSSTRÆDE 4 / KØBENHAVN

1796 BRYGGER ARNTHS GAARD 2010 RÅDHUSSTRÆDE 4 / KØBENHAVN 1796 BRYGGER ARNTHS GAARD 2010 RÅDHUSSTRÆDE 4 / KØBENHAVN RÅDHUSSTRÆDE 4 Forhuset blev opt for brygger Jens Arnth Møller i 1796 med kælder og tre etager. En senere ejer, Mads Laier, fik i 1937 ændret etagehøjden

Læs mere

ASMILDKLOSTER LANDBRUGSSKOLE 32 Nye ungdomsboliger Udlejningsprospekt November 2013

ASMILDKLOSTER LANDBRUGSSKOLE 32 Nye ungdomsboliger Udlejningsprospekt November 2013 ASMILDKLOSTER LANDBRUGSSKOLE 32 Nye ungdomsboliger Udlejningsprospekt November 2013 Indledning Boligselskabet Sct. Jørgen har indrettet 32 ungdomsboliger i tilknytning til Asmildkloster Landbrugsskole.

Læs mere

Jeg påtænker mig som sagt at købe et bindingsværkshus fra 1862 med nyere eternittag, som trænger til gennemgribende renovering. "

Jeg påtænker mig som sagt at købe et bindingsværkshus fra 1862 med nyere eternittag, som trænger til gennemgribende renovering. Hej Claus Jeg påtænker mig som sagt at købe et bindingsværkshus fra 1862 med nyere eternittag, som trænger til gennemgribende renovering. Jeg beskriver her projektet, oppefra og ned (ca.): Huset er på

Læs mere

OVERSIGT OVER FREDNINGSEMNER I VIBORG AMT. Geografisk fordeling af de indkomne fredningsemner

OVERSIGT OVER FREDNINGSEMNER I VIBORG AMT. Geografisk fordeling af de indkomne fredningsemner OVERSIGT OVER FREDNINGSEMNER I VIBORG AMT Geografisk fordeling af de indkomne fredningsemner 35 Morsø Kommune - Feggesundvej 53, Skarregaard, Sejerslev - Gl. Færgevej 32, Gammelgård, Sillerslev - Kirkesvinget

Læs mere

FREDEDE GÅRDE I ØSTJYLLAND 1850-1940

FREDEDE GÅRDE I ØSTJYLLAND 1850-1940 FREDEDE GÅRDE I ØSTJYLLAND 1850-1940 Geografisk placering af periodens fredede gårde i Østjylland 1) EGEVEJ 27, BESSER, SAMSØ 2) BJERREVEJ 412, KLAKRING, JUELSMINDE 3) STOKKEBRO 60, GJERRILD, NØRRE DJURS

Læs mere

SKOVFOGEDEN OG BONDENS BOLIG

SKOVFOGEDEN OG BONDENS BOLIG SKOVFOGEDEN OG BONDENS BOLIG HØRHAVEGÅRDEN HAR BÅDE FUNGERET SOM BOLIG FOR SKOVFOGEDEN OG SOM AVLSGÅRD, HVORFOR DER KAN FINDES FÆLLES TRÆK MED BÅDE SKOFVOGEDBOLIGEN OG BONDEHUSET. I FØLGENDE AFSNIT UNDERSØGES

Læs mere

LYSHOLM SKOLE - Vurdering af bygningsbevaringskvalitet

LYSHOLM SKOLE - Vurdering af bygningsbevaringskvalitet BYPLANKONSULENT ARKITEKT M.A.A. CLAUS LORANGE CHRISTENSEN APS Registrant udarbejdet for Faxe Kommune - Maj 2013 LYSHOLM SKOLE - Vurdering af bygningsbevaringskvalitet STED: Lysholm Skolevej 10, 4690 Haslev

Læs mere

EGÅ/RISSKOV v/ansv. indehaver Annette Rønne Statsaut. ejendomsmægler Center Øst - Egå Havvej 2, 8250 Egå SKÆRGÅRDSPARKEN. Tlf. 86222222 - egaa@home.

EGÅ/RISSKOV v/ansv. indehaver Annette Rønne Statsaut. ejendomsmægler Center Øst - Egå Havvej 2, 8250 Egå SKÆRGÅRDSPARKEN. Tlf. 86222222 - egaa@home. SKÆRGÅRDSPARKEN Læs mere om boligerne i projektet. Få en oversigt over priser og se hvilke boliger, der er ledige, og hvilke der er solgte. Se de materialer der er valgt til byggeriet, og få mere information

Læs mere

Fredningsforslag Kbh. den 11. april 2011 Vitus Berings Park i Horsens

Fredningsforslag Kbh. den 11. april 2011 Vitus Berings Park i Horsens Fredningsforslag Kbh. den 11. april 2011 Vitus Berings Park i Horsens Identification: Region: Midtjylland Kommune: Horsens Kommune Adresse: Andreas Flensborgs gade, Kongensgade og Claus Cortsens gade Matr.nr.:

Læs mere

KULTURMILJØER I ÅRHUS AMT

KULTURMILJØER I ÅRHUS AMT KULTURMILJØER I ÅRHUS AMT Kommune-nummer: 701 Kommune-navn: Ebeltoft Lokalitet: Femmøller Strand Emne: Egil Fishers Haveby Registreringsdato: April 2004 Registrant: Sven Allan Jensen as Eigil Fischers

Læs mere

FREDNINGSFORSLAG vedr. Graven 20 i Århus Matr. Nr. 1039a Århus Bygrunde

FREDNINGSFORSLAG vedr. Graven 20 i Århus Matr. Nr. 1039a Århus Bygrunde FREDNINGSFORSLAG vedr. Graven 20 i Århus Matr. Nr. 1039a Århus Bygrunde Fredningsforslaget omfatter: Forhus og sidehus Forslagsstiller: Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur Udarbejdet af Søren

Læs mere

ENGKANTEN. Sabro ved Aarhus til salg

ENGKANTEN. Sabro ved Aarhus til salg ENGKANTEN 1 6 r æ k ke h u s e i Sabro ved Aarhus til salg R ø n n e v a n g e n 77-1 0 7 02 ENGKANTEN ENGKANTEN - SÆT DIT PERSONLIGE PRÆG Sabro ligger skønt i naturen med kun 12 km. til Aarhus centrum.

Læs mere

Fem bud på fremtidens flexbolig

Fem bud på fremtidens flexbolig Fem bud på fremtidens flexbolig Arkitekt- og ejendomsbranchen mødtes i denne uge på Lolland med bud på, hvordan man kan forvandle tomme boliger til attraktive feriehuse. Med flexboligordningen, hvor helårsboliger

Læs mere

TIL SALG FORELØBIG PRÆSENTATION AF KONTOREJENDOM

TIL SALG FORELØBIG PRÆSENTATION AF KONTOREJENDOM TIL SALG FORELØBIG PRÆSENTATION AF KONTOREJENDOM TINGVEJ 2 4690 HASLEV Ejendomsmæglerfirmaet Leif Olsen A/S Nikolaj Plads 30 DK 1067 København K Reg.nr. 214556 CVR-nr. 17 26 04 8 Telefon +45 33 13 22 11

Læs mere

KULTURMILJØER I HOLBÆK BY ØSTRE SKOLE OG ARBEJDERKVARTERET

KULTURMILJØER I HOLBÆK BY ØSTRE SKOLE OG ARBEJDERKVARTERET KULTURMILJØER I HOLBÆK BY ØSTRE SKOLE OG ARBEJDERKVARTERET BESKRIVELSE AF KULTURMILJØ: ØSTRE SKOLE OG ARBEJDERKVARTERET, HOLBÆK Historie Fra 1887 kunne der gives billige lån til opførelse af arbejderboliger,

Læs mere

Efterlysning af Bedre Byggeskik huse i Espergærde og Helsingør

Efterlysning af Bedre Byggeskik huse i Espergærde og Helsingør Bedre Byggeskik Efterlysning af Bedre Byggeskik huse i Espergærde og Helsingør Arkitekter MAA Per Godtfredsen og Jan Arnt Historisk Forening for Espergærde er gået ind i et samarbejde med By & Land Helsingør

Læs mere

KULTURMILJØER I HOLBÆK BY MIDTBYEN

KULTURMILJØER I HOLBÆK BY MIDTBYEN KULTURMILJØER I HOLBÆK BY MIDTBYEN BESKRIVELSE AF KULTURMILJØ: MIDTBYEN, HOLBÆK Historie Da Sortebrødrene kom til Holbæk i slutningen af 1200-tallet, blev de henvist til at opføre deres kloster (Sct. Lucius)

Læs mere

d e t d a n s k e f o r fat t e r - o g o v e r s æ t t e r c e n t e r h a l d

d e t d a n s k e f o r fat t e r - o g o v e r s æ t t e r c e n t e r h a l d forslag til indretning af biblioteket i tårnet på Hald Hovedgaard d e t d a n s k e f o r fat t e r - o g o v e r s æ t t e r c e n t e r h a l d Maj 2004 h o v e d b y g n i n g f r a s y d m e d o r

Læs mere

Kvarteret ved Ellebjerg Skole 4.7

Kvarteret ved Ellebjerg Skole 4.7 VÆRDIFULDE Kulturmiljøer i København københavnernes velfærd Kvarteret ved Ellebjerg Skole 4.7 4.7 Kvarteret ved Ellebjerg Skole Stedet Kulturmiljøet omfatter boligområde, haveforening, skole og kirke.

Læs mere

På skulderen af en fredningsmedarbejder

På skulderen af en fredningsmedarbejder På skulderen af en fredningsmedarbejder Af Helle Nysted Andersen, Bygningskultur 2015 Bærende værdier: Kulturstyrelsens gennemgang af landets fredede bygninger skal sikre, at vi får en objektiv beskrivelse

Læs mere

SAVE registrering Haslev midtby Vestergade 3 5, nr. 3

SAVE registrering Haslev midtby Vestergade 3 5, nr. 3 SAVE registrering Haslev midtby Vestergade 3 5, nr. 3 Arkitektonisk 4 Miljømæssig 5 Originalitet 4 Samlet bevaringsværdi 4 Udpeget i år: 2008, rev. 2011 Ejendomsnr.: 3309 Matrikelnr.: 1aq Adresse: Vestergade

Læs mere

SAVE-Bygningsregistrering Kortlægning og registrering af bevaringsværdier

SAVE-Bygningsregistrering Kortlægning og registrering af bevaringsværdier SAVE-Bygningsregistrering Kortlægning og registrering af bevaringsværdier IDENTIFIKATION Kommune Varde Kommune Adresse Debelvej Landsejerlav Allerslev By, Outrup 325 Kommune nr. 573 Hus nr. 30 Matrikel

Læs mere

Skagen-borgere forarget over Joachims rigmandsven: Helt katastrofalt

Skagen-borgere forarget over Joachims rigmandsven: Helt katastrofalt Onsdag d. 21. jun. 2017 - kl. 06:54 Skagen-borgere forarget over Joachims rigmandsven: Helt katastrofalt Lensgreve Bendt Tido Wedell er ifølge Skagens lokale borgere på vej mod at smadre områdets unikke

Læs mere

MILJØ. Skovbrynet LAVENERGI, KLASSE 1

MILJØ. Skovbrynet LAVENERGI, KLASSE 1 Arkitekttegnet grøn bolig LAVENERGI, KLASSE 1 MILJØ Skovbrynet Virupskovvej 85-95 8530 Hjortshøj - 125 m² i 2 plan, 3 eller 4 værelser - Allergivenligt ventilationsanlæg - Højisoleret med lavt varmeforbrug

Læs mere

Sverigesgade 5, 3. - 6. sal Dok 5000 Odense Havn. Inspirerende kontorlejemål i flere etager

Sverigesgade 5, 3. - 6. sal Dok 5000 Odense Havn. Inspirerende kontorlejemål i flere etager - til leje... Kontordomicil 794 m 2 Sverigesgade 5, 3. - 6. sal Dok 5000 Odense Havn Inspirerende kontorlejemål i flere etager Særdeles præsentabel ejendom med unik beliggenhed på Odense Havn Kontorlejemål

Læs mere

8 Living Bolig sommerserie SØNDAG DEN 30. JUNI 2013. Bondehuset bag bakken

8 Living Bolig sommerserie SØNDAG DEN 30. JUNI 2013. Bondehuset bag bakken 8 Living Bolig sommerserie SØNDAG DEN 30. JUNI 2013 Bondehuset bag bakken SØNDAG DEN 30. JUNI 2013 Bolig sommerserie Living 9 Rikke Koks Andreassen er kommet i Kikhavn, siden hun var barn.»området betyder

Læs mere

BILAG 19. Bevarings. afdelingen. Fasangården, Frederiksberg Have. Frederiksberg Kommune, Region Hovedstaden Farvearkæologisk undersøgelse af facaden

BILAG 19. Bevarings. afdelingen. Fasangården, Frederiksberg Have. Frederiksberg Kommune, Region Hovedstaden Farvearkæologisk undersøgelse af facaden BILAG 19 Bevarings afdelingen Fasangården, Frederiksberg Have Frederiksberg Kommune, Region Hovedstaden Farvearkæologisk undersøgelse af facaden Bevaringsafdelingen, Bygning og Inventar - Farvearkæologiske

Læs mere

"Lindevang" Bolteskovvej 4, 5750 Ringe. "Lindevang"

Lindevang Bolteskovvej 4, 5750 Ringe. Lindevang Bolteskovvej 4, 5750 Ringe - Slægtsgården Lindevang er beliggende på Bolteskovvej 4 - en hyggelig snoet vej i Gestelev. - Lindevangs beboere kan føres helt tilbage til 1764. Det var Rasmus Knudsen og Ingeborg

Læs mere

F R E D N I N G S F O R S L A G

F R E D N I N G S F O R S L A G F R E D N I N G S F O R S L A G KØBENHAVNS KOMMUNE Ny Carlsberg Vej set fra Vesterfælledvej. 2 Forslagsstiller: Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur Kommune: Københavns Kommune Adresse: Ny

Læs mere

SCHERFIGS HAVE NY BOLIGBEBYGGELSE PÅ SCHERFIGSVEJ / STRANDPROMENADEN VED SVANEMØLLEN STRAND. Juni 2017

SCHERFIGS HAVE NY BOLIGBEBYGGELSE PÅ SCHERFIGSVEJ / STRANDPROMENADEN VED SVANEMØLLEN STRAND. Juni 2017 SCHERFIGS HAVE NY BOLIGBEBYGGELSE PÅ SCHERFIGSVEJ / STRANDPROMENADEN VED SVANEMØLLEN STRAND Juni 2017 INDHOLD INTRO 05 SITUATIONSPLAN 07 PERSPEKTIVER 08 FACADER 12 SNIT 14 AREALOVERSIGT 16 OVERSIGTSPLANER

Læs mere

Afgørelse. i sagen om indretning af lager, kontor og/eller feriebolig i maskinhus på en landbrugsejendom ved Resendal i Silkeborg Kommune.

Afgørelse. i sagen om indretning af lager, kontor og/eller feriebolig i maskinhus på en landbrugsejendom ved Resendal i Silkeborg Kommune. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 E-mail: nkn@nkn.dk Web: www.nkn.dk CVR: 18210932 31. marts 2003 J.nr.: 03-121/700-0004 BEJ Afgørelse i sagen om indretning

Læs mere

USA New York, Columbus Circle, ER INDKØBT!

USA New York, Columbus Circle, ER INDKØBT! USA New York, Columbus Circle, ER INDKØBT! Ejendommen The Sheffield blev købt af en fremsynet projektudvikler der har valgt at inddrage de øverste 3 etager til fælles-områder. På etage 57, 58 og 59 er

Læs mere

HØJT TIL HIMLEN OG KORT TIL BYEN: NYD LIVET PÅ NORDKYSTEN

HØJT TIL HIMLEN OG KORT TIL BYEN: NYD LIVET PÅ NORDKYSTEN HØJT TIL HIMLEN OG KORT TIL BYEN: NYD LIVET PÅ NORDKYSTEN BOLIGER I KULTURHAVN GILLELEJE UDVIKLES OG OPFØRES AF GILLELEJE BYEN PÅ TOPPEN Bolig A, B, C, D, E og F Gilleleje ligger på Gilberg Hoved, som

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM Lokalplan 53 For et område til ombygning og udvidelse af plejehjemmet Elim Udarbejdet af Vamdrup kommune og Arkitekt

Læs mere

Ejendommen Tempelvej 7, 4390 Vipperød, Arnakke.

Ejendommen Tempelvej 7, 4390 Vipperød, Arnakke. Ejendommen Tempelvej 7, 4390 Vipperød, Arnakke. Ejendommen blev købt og restaureret i 1996 og frem til 2000. Arkitekter fra Frilands- og Nationalmuseet udarbejdede restaureringstegningerne af ejendommen,

Læs mere

I ét med naturen FRITIDSHUS. Tænk nyt når du tænker. Milano.Design.Furniture

I ét med naturen FRITIDSHUS. Tænk nyt når du tænker. Milano.Design.Furniture FREDAG 27. MARTS NR. / 2015 61 Tænk nyt når du tænker FRITIDSHUS PREMIERE FJORDHUSET I ROSKILDE WWW.EBK.DK I ét med naturen Rum og stuer blev åbnet op, og udsigten blev allestedsnærværende, da Camilla

Læs mere

Kontorlejemål med fantastisk udsigt

Kontorlejemål med fantastisk udsigt Kontorlejemål med fantastisk udsigt Kontorlokaler med udsigt ud over Kastellet til Langeline og på den anden side udsigt ud over hele Nyboder til Københavns skyline M. Goldschmidt Ejendomme Logo/bomærke

Læs mere

Arkitektsyn 2013 BYGNING NR. 850. Kristiansminde Gl. Skovridergaard. Rørbæk og Møller Arkitekter ApS Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund

Arkitektsyn 2013 BYGNING NR. 850. Kristiansminde Gl. Skovridergaard. Rørbæk og Møller Arkitekter ApS Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund Arkitektsyn 2013 BYGNING NR. 850 Kristiansminde Gl. Skovridergaard Rørbæk og Møller Arkitekter ApS Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund Tlf: 39 40 10 11 Fax: 39 40 46 11 Bygnings navn: Kristiansminde

Læs mere

Virup Skovvej 51A-63 og 97-187 65 lavenergiboliger i Hjortshøj

Virup Skovvej 51A-63 og 97-187 65 lavenergiboliger i Hjortshøj Virup Skovvej 51A-63 og 97-187 65 lavenergiboliger i Hjortshøj 1 FLOTTE LAVENERGIBOLIGER I HJORTSHØJ Boligkontoret Århus opfører 65 nye og energirigtige boliger i et skønt naturområde, som samtidig ligger

Læs mere

bebyggelsen -kvalitet og variation Arkitekturen vinduer eller murede facader med helt andre udtryk.

bebyggelsen -kvalitet og variation Arkitekturen vinduer eller murede facader med helt andre udtryk. Royal Golf Center Ørestads Blvd. bebyggelsen -kvalitet og variation Bella Center Bella Center station M Kalvebod Fælled Horisonten2 Horisonten1 Center Blvd. 2A 2B 2C 2D Byparken 4 C. F. Møllers Allé Edvard

Læs mere

Godkendelse af principper for Lokalplan 218, bevarende lokalplan for Phønixhusene langs Brostykkevej, og varsling af 14-forbud 342631

Godkendelse af principper for Lokalplan 218, bevarende lokalplan for Phønixhusene langs Brostykkevej, og varsling af 14-forbud 342631 Pkt.nr. 8 Godkendelse af principper for Lokalplan 218, bevarende lokalplan for Phønixhusene langs Brostykkevej, og varsling af 14forbud 342631 Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik og

Læs mere

New York, Columbus Circle

New York, Columbus Circle New York, Columbus Circle Ejendommen The Sheffield blev købt af en fremsynet projektudvikler der har valgt at inddrage de øverste 3 etager til fælles-områder. På etage 57, 58 og 59 er der således skabt

Læs mere

F R E D N I N G S V Æ R D I E R

F R E D N I N G S V Æ R D I E R F R E D N I N G S V Æ R D I E R RAVELINENS BOMHUS KØBENHAVNS KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: Besigtiget af: Journalnummer: 12. februar 2014 Københavns Ejendomme, Rikke Tønnes 2010-7.82.07/101-0001 Kommune:

Læs mere

AB Solbjerg. Forslag til udnyttelse af tagetage marts 2004. Rådgivende Ingeniører F.R.I. i samarbejde med Thomas Kullegaard AS Arkitekter

AB Solbjerg. Forslag til udnyttelse af tagetage marts 2004. Rådgivende Ingeniører F.R.I. i samarbejde med Thomas Kullegaard AS Arkitekter AB Solbjerg Forslag til udnyttelse af tagetage marts 2004 Rådgivende Ingeniører F.R.I. i samarbejde med Thomas Kullegaard AS Arkitekter Notat Forord Andelsboligforeningen Solbjerg står i nær fremtid overfor

Læs mere

Kristian Rasmussens Gård Bredgade 124, Bolmerod, 5485 Skamby

Kristian Rasmussens Gård Bredgade 124, Bolmerod, 5485 Skamby Kristian Rasmussens Gård Bredgade 124, Bolmerod, 5485 Skamby Fredningsforslaget omfatter: gårdanlægget fra 1924 bestående af fritliggende stuehus og de tre sammenbyggede avlslænger med vinkelbygget udløberfløj

Læs mere

KULTURMILJØER I HOLBÆK BY HOLBÆK SLOTS LADEGÅRD

KULTURMILJØER I HOLBÆK BY HOLBÆK SLOTS LADEGÅRD KULTURMILJØER I HOLBÆK BY HOLBÆK SLOTS LADEGÅRD BESKRIVELSE AF KULTURMILJØ: HOLBÆK SLOTS LADEGÅRD Historie Holbæk Slots Ladegård er en tidligere avlsgård tilhørende Holbæk Slot. Ladegårdens historie rækker

Læs mere

Ringstedgade 10, 4700 Næstved tlf. 4061 7749 Email h@gro-maa.dk www.gro-maa.dk. Skitseforslag, til ny 1. sal Præstøvej

Ringstedgade 10, 4700 Næstved tlf. 4061 7749 Email h@gro-maa.dk www.gro-maa.dk. Skitseforslag, til ny 1. sal Præstøvej Skitseforslag, til ny 1. sal Præstøvej 143 i Næstved. Skitseforslag, til ny 1. sal Præstøvej 143 i Næstved. Skitseforslag, til ny indretning Naverland 34 i Glostrup Skitseforslag, til ny indretning Naverland

Læs mere

Bygningers bevaringsværdi er en vurdering af fem forskellige forhold:

Bygningers bevaringsværdi er en vurdering af fem forskellige forhold: Bygningers bevaringsværdi er en vurdering af fem forskellige forhold: Arkitektonisk værdi - - - - Vurderingen af bevaringsværdien bygger på et helhedsindtryk af bygningens kvalitet og tilstand. Så hvad

Læs mere

Mortenstrupgård - høring om bygningsfredning

Mortenstrupgård - høring om bygningsfredning Kommunalbestyrelsen 2010 Punkt: 55 Acadre sagsnr.: 09/23973 Journalnr.: 01.10.00G00 Sagsforløb: TMU - ØU - KB - Åben sag Mødedato: 25.01.2010 Sagsansvarlig enhed: Hørsholm Kommune Sagsbehandler: Lise Ørberg

Læs mere

KULTURMILJØER I HOLBÆK BY KALUNDBORGVEJ

KULTURMILJØER I HOLBÆK BY KALUNDBORGVEJ KULTURMILJØER I HOLBÆK BY KALUNDBORGVEJ BESKRIVELSE AF KULTURMILJØ: KALUNDBORGVEJ, HOLBÆK Historie Omkring 1900 blev der opført en række større villaer langs den vestlige indfaldsvej til Holbæk, Villakvarteret

Læs mere

Sommerhus i Kandestederne for fam. Mogens B Larsen

Sommerhus i Kandestederne for fam. Mogens B Larsen Sommerhus i Kandestederne for fam. Mogens B Larsen Dødningebakken 33, 9990 Skagen, Ejerlav Starholm, Matrikel 3n - Ejendom 178705 Februar 2011 1 Disponering og arkitektoniske ideer Huset har to udtryk

Læs mere

Marselisborg Allé 24, 8000 Aarhus

Marselisborg Allé 24, 8000 Aarhus Marselisborg Allé 24, 8000 Aarhus Klassisk Frederiksbjergejendom på hjørnet af Marselisborg Allé og Skt. Pauls Gade Hermed et nyt ejendomsprojekt med en meget flot beboelsesejendom. Ejendommen er beliggende

Læs mere

KLOKKETÅRNET RUTS KIRKE

KLOKKETÅRNET RUTS KIRKE KLOKKETÅRNET RUTS KIRKE Ruts Kirke c. 1870 med det gamle tårn og før udvidelse af kirkegården mod vest, Foto; G. Støckel. Ældst kendte foto at Ruts Kirke. Klokketårnets historie og restaureringer NIELS-HOLGER

Læs mere

F R E D N I N G S V Æ R D I E R

F R E D N I N G S V Æ R D I E R F R E D N I N G S V Æ R D I E R FREDERIKSBERG ALLÉ 104 FREDERIKSBERG KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: Besigtiget af: Journalnummer: 16.12.2013 Sidse Martens Gudmand-Høyer 2013-7.82.07/147-0001 Kommune: Adresse:

Læs mere

Højloftet lejemål velegnet til showroom, butik og kontor

Højloftet lejemål velegnet til showroom, butik og kontor Højloftet lejemål velegnet til showroom, butik og kontor Præsentabelt lejemål på 1.500 m 2 med markant synlighed på indfaldsvejen til city. Lokalerne ligger i stueetagen og på 1. sal med udsigt til Nyboder

Læs mere

Sverigesgade 5, 3. sal Dok 5000 Odense Havn. Velegenet til fx. domicil på fuld etage

Sverigesgade 5, 3. sal Dok 5000 Odense Havn. Velegenet til fx. domicil på fuld etage - til leje... Kontordomicil 799 m 2 Sverigesgade 5, 3. sal Dok 5000 Odense Havn Velegenet til fx. domicil på fuld etage Særdeles præsentabel ejendom med unik beliggenhed på Odense Havn Gennemrenoveret

Læs mere

Lokalplan for Solbjærget & Soldraget

Lokalplan for Solbjærget & Soldraget Lokalplan for Solbjærget & Soldraget Baggrunden for arbejdet med lokalplanen er at vi ønsker at kunne fastholde kvarterets helhedsindtryk. Dette fremgår også af vores servitut, men grundet de beslutninger

Læs mere

Vurderingsrapport - Bergmannhus

Vurderingsrapport - Bergmannhus Vurderingsrapport - Bergmannhus Vurdering af ejendommens kontantpris: På grundlag af de foreliggende oplysninger, forudsætninger samt besigtigelse fastsættes ejendommens kontantpris til at være: Kr. :

Læs mere

KULTURMILJØER I HOLBÆK BY BAKKEKAMMEN OG MØLLEVANGEN

KULTURMILJØER I HOLBÆK BY BAKKEKAMMEN OG MØLLEVANGEN KULTURMILJØER I HOLBÆK BY BAKKEKAMMEN OG MØLLEVANGEN BESKRIVELSE AF KULTURMILJØ: BAKKEKAMMEN OG MØLLEVANGEN, HOLBÆK Historie Bakkekammen og Møllevangen er en del af Stormøllegård-konsortiets udstykning

Læs mere

Genoptagelse af sag - behandling af dispensationsansøgning om nedrivning af præstebolig i Sjørslev.

Genoptagelse af sag - behandling af dispensationsansøgning om nedrivning af præstebolig i Sjørslev. Genoptagelse af sag - behandling af dispensationsansøgning om nedrivning af præstebolig i Sjørslev. Sagsnr: 12/138808 Sagsansvarlig: dr30225 Sagsbehandler: mv Sagens formål Genbehandling af ansøgning om

Læs mere

24 eksklusive lejligheder fra m 2 Velkommen til Solrød Strandvej

24 eksklusive lejligheder fra m 2 Velkommen til Solrød Strandvej 24 eksklusive lejligheder fra 113-219 m 2 Velkommen til Solrød Strandvej Vejledende tegning med forbehold for ændringer 24 attraktive ejerlejligheder centralt placeret ved Solrød Centret, togstation og

Læs mere

Kulturstyrelsen Bygningsbevaring og Plan. H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V. Telefon 33 73 33 73

Kulturstyrelsen Bygningsbevaring og Plan. H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V. Telefon 33 73 33 73 Kulturstyrelsen Bygningsbevaring og Plan H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 33 73 33 73 Til interesserede købere af De Grå Stokke Kulturstyrelsen vil gerne give dig lidt nyttig og praktisk

Læs mere

JÆGERGÅRDEN FREDENSBORG KOMMUNE

JÆGERGÅRDEN FREDENSBORG KOMMUNE F R E D N I N G S V Æ R D I E R JÆGERGÅRDEN FREDENSBORG KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 19.03.2015 Besigtiget af: Laura Boelskifte og Simon Harboe Journalnummer: 2011-7.82.07/210-0001 Kommune: Fredensborg

Læs mere

Region Sjælland Platangårdens Ungdomscenter. Ungdomsboliger Glentevej, Næstved. Sag 11006 24.01.2012. White arkitekter A/S Næstved

Region Sjælland Platangårdens Ungdomscenter. Ungdomsboliger Glentevej, Næstved. Sag 11006 24.01.2012. White arkitekter A/S Næstved Region Sjælland Region Sjælland Skitseforslag 1:100 Eksist. tegninger Depot for havemøbler mm Cykler mm Depot for havemøbler mm Ny indgang Reng. Entré Depot Bad 1 Værelse 1 Bad 1 Værelse 1 Kontor Hall

Læs mere

ÅBOULEVARDEN 121 HORSENS KOMMUNE

ÅBOULEVARDEN 121 HORSENS KOMMUNE F R E D N I N G S V Æ R D I E R ÅBOULEVARDEN 121 HORSENS KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 04.11.2015 Besigtiget af: Maria Wedel Søe Journalnummer: 2013-7.82.07/615-0001 Kommune: Horsens Kommune Adresse: Åboulevarden

Læs mere

Eksempel. ENERGIRENOVERING Nyere muret byggeri (1920-1960) Bindeledet, Bagsværd - mindre andelsejendom med 2 opgange. Renoveringen

Eksempel. ENERGIRENOVERING Nyere muret byggeri (1920-1960) Bindeledet, Bagsværd - mindre andelsejendom med 2 opgange. Renoveringen Eksempel 1 ENERGIRENOVERING Nyere muret byggeri (1920-1960) UDGIVET JUNI 2012 Bindeledet, Bagsværd - mindre andelsejendom med 2 opgange Dette eksempel viser, hvordan beslutningen om energirenoveringen

Læs mere

RØNNE GAMLE ELVÆRK Forsyning

RØNNE GAMLE ELVÆRK Forsyning RØNNE GAMLE ELVÆRK Forsyning Rønne gamle elværk på hjørnet af Landemærket og Lille Madsegade, set fra nord, dec.2005 Navn Rønne Elektricitetsværk og Badeanstalt, Rønne Gamle Elværk. Adresse / matrikelnr.

Læs mere

Svinkløv. Tema Badehotel, helligkilde. Emne(r) Badehotel inkl. anneks og driftsbolig, turisme, helligkilde. Tid Fra før reformationen til i dag

Svinkløv. Tema Badehotel, helligkilde. Emne(r) Badehotel inkl. anneks og driftsbolig, turisme, helligkilde. Tid Fra før reformationen til i dag Svinkløv Kulturmiljø nr. 62 Tema Badehotel, helligkilde Sted/topografi Svinkløv-plateauet, der er beliggende ud mod Skagerrak. Kulturmiljøet omfatter arealerne omkring Svinkløv Badehotel inkl. området

Læs mere

Hvidkilde. Indgangsparti til hovedbygningen på Hvidkilde.

Hvidkilde. Indgangsparti til hovedbygningen på Hvidkilde. Hvidkilde kulturmiljø beskrivelse og fotos 2011 Indgangsparti til hovedbygningen på Hvidkilde. Hvidkilde er opkaldt efter kilden, der udsprang tæt ved hovedbygningen (tv). Hovedbygningen er oprindeligt

Læs mere

Udnyttelse af tagetagen på Birkeparken i Åbyhøj

Udnyttelse af tagetagen på Birkeparken i Åbyhøj Udnyttelse af tagetagen på Birkeparken i Åbyhøj Rapport projekt uge 40-41 Mette Vriborg Nielsen Mette Vriborg Nielsen, TD uddannelsen, Århus Tekniske Skole, 2009 Side 1 INDHOLD Opgavedefinition... 3 Udnyttelse

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring 8092 Oversigt over klagepunkter: Vejret på besigtigelsestidspunktet: 1. Unøjagtig udfyldning af sælgeroplysninger. 2. Fugt i kælder. 3. Skade på trapper. 4. Råd i vinduer og døre samt punkterede ruder.

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN BAKKETOPPEN BESTYRELSEN

GRUNDEJERFORENINGEN BAKKETOPPEN BESTYRELSEN Kommunalbestyrelsen 14. marts 2013 Høringssvar vedrørende forslag til lokalplan 242 for Bakketoppen Grundejerforeningen Bakketoppen holdt den 7. marts 2013 ekstraordinær generalforsamling for at drøfte

Læs mere

Afgørelse i sagen om opførelse af et helårshus og en carport på en ejendom ved Vrold, Skanderborg Kommune

Afgørelse i sagen om opførelse af et helårshus og en carport på en ejendom ved Vrold, Skanderborg Kommune NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 25. august 2004 J.nr.: 03-31/700-0111 03-132/700-0035 KPA Afgørelse

Læs mere

Afdeling 922-0 Lejerbo Aalborg

Afdeling 922-0 Lejerbo Aalborg Aurora Attraktive studieboliger i Aalborg 269 2-værelses ungdomsboliger på Østre Havn klar til indflytning fra december 2015 Afdeling 922-0 Lejerbo Aalborg Vesterå 18 9000 Aalborg Telefon 7012 1310 Bygges

Læs mere

REVIDERING AF LOKALPLAN 316.2

REVIDERING AF LOKALPLAN 316.2 OPFATTELSER OG OPFORDRINGER VEDRØRENDE REVIDERING AF LOKALPLAN 316.2 SOLRØD STRAND GRUNDEJERFORENING 28. JUNI 2015 1 INDLEDNING Formålet med den nugældende lokalplan 316.2 og tidligere 316 lokalplaner

Læs mere

GREJS DAMPMØLLE VEJLE KOMMUNE

GREJS DAMPMØLLE VEJLE KOMMUNE F R E D N I N G S V Æ R D I E R GREJS DAMPMØLLE VEJLE KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 25. juni 2014 Besigtiget af: Stefanie Høy Brink Journalnummer: Kommune: Vejle Kommune Adresse: Grejs Bakke 13, 7100 Vejle

Læs mere

Gravsgade 4 (Matr. Nr. 166e)

Gravsgade 4 (Matr. Nr. 166e) Gravsgade 4 (Matr. Nr. 166e) Husrækken Gravsgade nr. 2 til nr. 8, var oprindelig en bygning. Nemlig Ribe by's hospital. Dette blev bygget omkring år 1797 og fungerede som hospital frem til 1873. I årene

Læs mere

Campus Living Kolding

Campus Living Kolding Campus Living Kolding Attraktive studieboliger i Kolding 83 1- og 2-værelses ungdomsboliger klar til indflytning i november 2015 Afdeling 958-0 Lejerbo Kolding Pakhustovet 4 6000 Kolding Telefon 7012 1310

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13038

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13038 SKØNSERKLÆRING J.nr. 13038 Besigtigelsesdato: 08.05.2013 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningssagkyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

Hornslet kirke. Forklaringen er, at kirken har været kirke for Rosenkrantzerne på Rosenholm, i århundreder en af landets rigeste slægter.

Hornslet kirke. Forklaringen er, at kirken har været kirke for Rosenkrantzerne på Rosenholm, i århundreder en af landets rigeste slægter. Hornslet kirke Hornslet kirke er en usædvanlig stor kirke, der er usædvanlig pragtfuldt udstyret. Kirkeskibet er langstrakt og tydeligvis udvidet i flere omgange, og inventaret er en sand rigdom af epitafier,

Læs mere

TIL SALG FORELØBIG PRÆSENTATION AF KONTOREJENDOM

TIL SALG FORELØBIG PRÆSENTATION AF KONTOREJENDOM TIL SALG FORELØBIG PRÆSENTATION AF KONTOREJENDOM KIRKEGADE 8 9900 FREDERIKSHAVN Ejendomsmæglerfirmaet Leif Olsen A/S Nikolaj Plads 30 DK 1067 København K Reg.nr. 214556 CVR-nr. 17 26 04 8 Telefon +45 33

Læs mere

KOLLERUP STRAND ROYAL HUSET

KOLLERUP STRAND ROYAL HUSET PROSPEKT KOLLERUP STRAND ROYAL HUSET EKSKLUSIVE FERIEBOLIGER AF HØJ ARKITEKTONISK KVALITET Bag Jammerbugtens hvide sandstrande ligger Kollerup Strand i naturskønne omgivelser repræsenteret ved det eksklusive

Læs mere

Der meddeles samtidigt dispensation fra skovbyggelinjen jf. naturbeskyttelseslovens 17, stk. 2, nr. 5.

Der meddeles samtidigt dispensation fra skovbyggelinjen jf. naturbeskyttelseslovens 17, stk. 2, nr. 5. ARKITEKTFIRMAET MERETE LIND MIKKELSEN ApS Store Kongensgade 75B. 5.tv 1264 København K 18-12-2014 Sags id.: 14/630 Sagsbehandler: Lars Kronborg Bak Landzonetilladelse til opførelse af atelier Du har på

Læs mere

Blegen/Køng Linnedfabrik

Blegen/Køng Linnedfabrik Blegen/Køng Linnedfabrik Ved Kronens salg af Vordingborg Rytterdistrikt i 1774 fulgte dele af Vintersbølle skov med til Øbjerggård gods i Køng, der blev købt af storkøbmand og konferensråd Niels Ryberg.

Læs mere

AGRI PRÆSTEGRÅD SYDLÆNGE

AGRI PRÆSTEGRÅD SYDLÆNGE AGRI PRÆSTEGRÅD SYDLÆNGE 11.01.2014 (sag 1858) Agri præstebolig sydlænge Ansøgning om nedrivningstilladelse INDHOLD Syddjurs Provsti Århus Stift Sag nr. 1858 Projektbeskrivelse Fotoregistrering Eksisterende

Læs mere

FORMEN FØLGER FUNKTIONALITETEN

FORMEN FØLGER FUNKTIONALITETEN Uddrag fra bogen Nyt liv i parcelhuset af Marianne Sommer og Tine Baadsgaard Entré FORMEN FØLGER FUNKTIONALITETEN Huset har fået to nye tilbygninger og samtidig et helt nyt look, fordi arkitekten har valgt

Læs mere

Campus Living Kolding

Campus Living Kolding Campus Living Kolding Attraktive studieboliger i Kolding 83 1- og 2-værelses ungdomsboliger klar til indflytning i november 2015 Afdeling 958-0 Lejerbo Kolding Pakhustovet 4 6000 Kolding Telefon 7012 1310

Læs mere

FIOMA Bygningsggennemgang af FIOMA den 15.10.20144. Byggeafdelingen har den 28. juni 2013 besigtiget det tidligere Fioma / Frederikssund

FIOMA Bygningsggennemgang af FIOMA den 15.10.20144. Byggeafdelingen har den 28. juni 2013 besigtiget det tidligere Fioma / Frederikssund FIOMA Bygningsggennemgang af FIOMA den 15.10.20144 Byggeafdelingen har den 28. juni 2013 besigtiget det tidligere Fioma / Frederikssund rikssund jernstøberi j og maskinfabrik. Besigtigelsen er fooretaget

Læs mere

EN GOD DAG I HUSLEJENÆVNET

EN GOD DAG I HUSLEJENÆVNET ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S Frederiksgade 72 DK-8000 Århus C Tlf. (+45) 86 12 23 66 CVR-nr. 25 90 89 02 E-mail: info@kapas.dk www.kapas.dk Jyske Bank 5076 1320014 Advokat Erik Aagaard Poulsen (H)

Læs mere

TIL SALG BJERGBYGADE 3 4200 SLAGELSE

TIL SALG BJERGBYGADE 3 4200 SLAGELSE TIL SALG BJERGBYGADE 3 4200 SLAGELSE 2 EJENDOMMEN: Matr. nr. 70 B Slagelse Bygrunde. BELIGGENDE: Bjergbygade 3 4200 Slagelse KOMMUNE: Slagelse kommune. ZONESTATUS: Ejendommen er beliggende i byzone. AREALER:

Læs mere

lundhilds tegnestue POTTEMAGERGÅRDEN, NÆSTVED

lundhilds tegnestue POTTEMAGERGÅRDEN, NÆSTVED lundhilds tegnestue POTTEMAGERGÅRDEN, NÆSTVED 15 LEJLIGHEDER MED UDSIGT 02. marts 2015 indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 Indledning...2 Situationsplan...3 Bygning 1...4-9 Bygning 2...10-14 Bygning

Læs mere