Moelven BjælkeSystem

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Moelven BjælkeSystem"

Transkript

1 r og r Moelven BjælkeSystem Fremtidens energisikre bjælke- og søjleløsninger Retouchéres

2 To produkter. et samlet system Denne brochure omhandler bjælke- og søjleløsninger, der bl.a. anvendes til husets bærende konstruktion. Dermed repræsenterer løsningerne en vigtig, konstruktiv del af det færdige hus. Vi har kaldt løsningerne Moelven BjælkeSystem Moelven BjælkeSystem kombinerer r og r til ét, samlet system, der kan omfatte hele bygningens bærende konstruktion. Den rigtige løsning fra starten En bjælke- og søjleløsning, der er projekteret og udført rigtigt fra starten, kan være med til at sikre et kvalitets- hus, som er fremtidssikret med hensyn til varmetab og tæthed. Ved projektering og opbygning af den bærende konstruktion skal der således både tages højde for kravene til energioptimale løsninger og en enkel, sikker og entydig montage. Moelven BjælkeSystem opfylder fremtidens krav til husets konstruktioner: Teknisk optimale løsninger til lavenergibyggeri. Stærke kvalitetløsninger i både de bærende konstruktioner og det færdige byggeri. God totaløkonomi (materialer og montering). Moelven BjælkeSystem Tagspær af kerto Bjælke: Til de store spændvidder op til m. etagebjælker af kerto Bjælke: Spændvidder op til 8-9 m med en lille konstruktionshøjde. Tagspær af : Giver plads til store isoleringstykkelser og spændvidder op til 7-8 m. etagebjælker af : Spændvidder op til 6-7 m med et stift gulv og en bjælkehøjde på 400 mm. stolper af : Ydervæg med plads til store isoleringstykkelser. Stolpelængder op til 6-7 m. stolper af kerto Bjælke: Giver plads til isolering. Kerto Bjælke er velegnet til lange, gennemgående stolper og giver en god, formstabil ramme omkring døre og vinduer. 2

3 Kerto-S Finerlag osb 3 I-bjælKe er en I-formet og træbaseret bjælke. Bjælkens form og sammensætning giver stor styrke og stivhed til bærende konstruktioner. Flangen er den bærende del, mens Kerto-S der er markedets stærkeste træmateriale er valgt for at optimere bjælken. anvendelse: n anvendes til mange former for bærende konstruktioner f.eks. tagspær, etagebjælker og stolper i anvendelsesklasserne 1 (indendørs) og 2 (udendørs, men overdækket og ventileret). KerTo består primært af Kerto-S, som er sammenlimede finérlag, der alle ligger med fibrene i bjælkens længderetning. anvendelse: r anvendes både til tagspær, etagebjælker, rammekonstruktioner og stolper. Kerto i andre varianter anvendes desuden til brædder, lægter og strøer. 3

4 NemT, hurtigt og enkelt Lav vægt giver nem håndtering af selv lange bjælker. Den tynde kropsplade gør bearbejdning nem. Huller på op til Ø 250 mm i en bjælke med dimensionerne 58 x 360 mm. 1 NeM HÅNDTerING og LAV VÆGT i 6 meters længde vejer mellem 20 og 25 kg. Dette svarer til ca. 1/3 af en spærtræskonstruktion. Dermed kan n håndteres og monteres af én mand. 2 NeM og enkel ForArBeJDNING Spærfod og -top tildannes nemt og hurtigt. Den tynde kropsplade i skæres hurtigt igennem, f.eks. når udhæng skal tilspidses. 3 PerFeKT TIL rørgennemføringer n er perfekt, hvis der skal bores store huller til rørgennemføringer og lignende. Man kan f.eks. bore et hul på Ø 250 mm i en med dimensionen 58 x 360 mm. Det er enestående for træbjælker. 4 STørre SPÆNDVIDDer Ved at vælge Moelven BjælkeSystem får du konstruktioner med en unik styrke og stivhed. Det giver mulighed for store spændvidder og dermed færre bærende vægge. 5 LIGe og ForMSTABILe BJÆLKer Både den store rethed og den lave vægt gør det hurtigt, sikkert og nemt at montere og Kerto. 6 energisikre KoNSTrUKTIoNer De store isoleringskrav betyder store tykkelser af taget og ydervæggen. Her er Moelvens BjælkeSystem en enkel og energisikker løsning uden lag-på-lag-konstruktioner og med brug af færre materialer. Enkle og energisikre isoleringsløsninger. 4

5 Moelven BjælkeSystem giver mulighed for større spændvidder og færre bærende vægge. Med andre ord: Byggeriet bliver mere fleksibelt. Store fordele for alle byggeriets parter BYGHERREN Stor frihed i udformning af sit hus. Færre bærende vægge giver større fleksibilitet ved senere forandringer. Høj kvalitet af slutresultatet. Mindre energiforbrug. Fremtidsorienteret byggeri, der sikrer høj værdi ved senere salg. r og r er helt lige og formstabile. ARKITEKTEN Mulighed for store rum i huset. Stor fleksibilitet i udformning. Høj kvalitet i den bærende konstruktion giver grundlag for ensartede og stabile færdige overflader. Fremtidsorienteret og energisikker konstruktion. INGENIØREN Afprøvede og godkendte produkter. Konkrete løsninger på konstruktionsdetaljer. Vejledninger og sparring med Moelven. TØMREREN Bedre arbejdsmiljø (færre og mindre løft). Enkel og entydig montering og tildannelse. Gode materialer giver arbejdsglæde og stolthed over det færdige resultat. God totaløkonomi. 5

6 Varmetab og tæthed Energioptimalt byggeri Energikravene skærpes løbende. Det stiller krav om nytænkende konstruktionsløsninger. Kravene til varmetab og tæthed er skærpet væsentligt de sidste år, og udviklingen fortsætter. Det er derfor vigtigere end nogensinde, at man allerede i forbindelse med projekteringen er opmærksom på, at husets bærende konstruktion kan leve op til kravene. Moelven BjælkeSystem opfylder kravene For bjælker i tag-, væg- og gulvkonstruktioner samt etageadskillelser mod uopvarmede rum kan Moelven BjælkeSystem både opfylde de bærende krav og sikre en optimal konstruktion i relation til varmetab, kuldebroer og tæthed. Samtidig sikrer systemet en nem og hurtig montage med to produkter kombineret i et system. Tage r anvendes ofte som tagspær, hvis spændvidden er mindre end 7-8 meter. Ved større spændvidder vil Kerto være egnet. Med isoleringstykkelse på mm mm ventilering over isoleringen bliver konstruktionen tykkere end førhen, hvilket er ensbetydende med, at traditionelle spærløsninger kræver mange lag, mange byggematerialer og mange samlinger. Det stiller også større krav til kvaliteten af det udførte arbejde. Moelven BjælkeSystem med r og Kerto giver den fulde konstruktionshøjde i ét produkt. Det giver større enkelhed i monteringen og bedre kvalitet af det færdige byggeri. Rockwool A/S har beregnet U-værdierne for disse tagkonstruktioner: Rockwool anbefaler, at tagkonstruktioner i nybyggeri projekteres med en U-værdi på maks. 0,11 W/m 2 K. Traditionel løsning: T1 taglægte 73 x 38 mm pr. 300 mm T1 taglægte 73 x 38 mm t konstruktion = 491 mm Moelven BjælkeSystem: Kerto Taglægte 48 x 36 mm Gipsbeklædning Spærtræ 45 x 170 mm 305 mm 350 mm Spærtræ 45 x 245 mm pr. 610 mm Vægt er 27 kg pr. m 2 tagflade 58 x 360 mm pr. 813 mm Ved lavenergiklasse 2 anbefales 0,10 Wm 2 K Ved lavenergiklasse 1 anbefales 0,08 Wm 2 K Ved tilbygninger, jvf. BR08, er kravet 0,15 Wm 2 K Kerto Taglægte 48 x 36 mm pr. 300 mm t konstruktion = 436 mm Gipsbeklædning Vægt er 11 kg pr. m 2 tagflade U-værdi [W/m 2 k] 0,11 0,10 0,08 M min. isolering [mm] Traditionel løsning Den samlede konstruktionstykkelse med BjælkeSystemet er reduceret med 11% ved en U-værdi på 0,11 W/m 2 K. Moelven BjælkeSystem Forudsætning: Rockwool Flexi A-Batts (l 37) 6

7 YDerVÆGGe Med isoleringstykkelser i ydervæggen på op til mm er det oplagt at forenkle konstruktionen med Moelven BjælkeSystem. rne anvendes primært, mens Kerto giver den ekstra styrke samt de luft- og diffussionstætte samlinger omkring vinduer og døre. rockwool a/s har beregnet u-værdierne for disse vægkonstruktioner: Rockwool anbefaler, at vægkonstruktioner i nybyggeri projekteres med en U-værdi på maks. 0,15 W/m 2 K. Ved lavenergiklasse 2 anbefales 0,12 Wm 2 K Ved lavenergiklasse 1 anbefales 0,10 Wm 2 K Ved tilbygninger, jvf. BR08, er kravet 0,20 Wm 2 K u-værdi [W/m 2 k] 0,15 0,12 0,10 min. isolering [mm] Traditionel løsning Moelven BjælkeSystem Forudsætning: Rockwool Flexi A-Batts (l 37) Traditionel løsning: Spærtræ 45 x 75 mm pr. 600 mm 9 mm vindgips t væg = 287 mm Moelven BjælkeSystem: 9 mm vindgips t væg = 272 mm Indvendig lægte 45 x 45 mm pr. 450 mm 13 mm gipsplade Dampspærre Spærtræ 45 x 145 mm pr. 600 mm Indvendig lægte 45 x 45 mm pr. 450 mm 13 mm gipsplade Dampspærre 58 x 205 mm pr. 600 mm Denne samlede konstruktionstykkelse med BjælkeSystemer kan reduceres med 5% ved en U-værdi på 0,15 W/m 2 K. GULVe Kravet til indskudte dæk er en kombination af høj kvalitet og en lille tykkelse. Kvaliteten sikres med en plan overside til fastgørelse af gulvet samt nedtørrede og formstabile bjælker for at undgå knirkende gulve. Begge dele opfyldes med Moelven BjælkeSystem. Kerto som gulvbjælker kan desuden betyde meget små gulvtykkelser, hvilket skyldes de særdeles gode tekniske egenskaber. Årsagen til knirkende gulve er ændringer af både tværsnitsform og -størrelse ved udtørring af fugtige træbjælker og strøer. Knirkelyde kommer fra sømmets bevægelse i gulvbrættet, når man træder på det. Både Kerto og n er nedtørret, hvilket reducerer risikoen for knirkelyde betragteligt. 7

8 Trækonstruktioner kan give en varieret arkitektur. Valget af rne skyldes stor spændvidde og stor isoleringstykkelse. r med forskallingsbrædder. Disse ligger med stor nøjagtighed på grund af rnes retningsstabilitet. 8

9 r er meget velegnede til store rørgennemføringer. Kropspladen er kun 10 mm tyk og dermed hurtig at bore gennem. Tilpassede bjælkesko til r med tværgående rem af Kerto-S. A-formede spær af r, med specialtilpassede udhængsspær og laskeplader i kippen. 9

10 Konstruktionsdetaljer Tag T-1 T-2 T-1 T-2 T-7 T-8 T-11 T-12 T-10 T-9 T-5 T-6 T-3 T-4 T-8 T-1 T-2 Bjælkesko LSSUI35 med filler block som tværafstivning. Påsømmes i flangerne. Enkelt eller dobbelt Kerto Bjælke. r skrues eller sømmes til T-3 T-4 Spærfod VPA35 med filler block som tværafstivning. Påsømmes i flangerne. Spærfod VPA35 som tværafstivning. Påsømmes i flangerne. Spærfod VPA35 10

11 T-5 T-6 Bjælkesko LSSUI35 med filler block som rem som tværafstivning. Påsømmes i flangerne. r skrues eller sømmes i underflangen til remmen T-7 som tværafstivning. Påsømmes i flangerne. T-8 som tværafstivning. Påsømmes i flangerne. r skrues eller sømmes til remmen. Lægte til afstivning af udhængsspær T-9 T-10 Bjælkesko Type IUT xxx/61 Bjælkesko, type normal Bjælkesko Type LSSU135 Bjælkesko, type normal T-11 T-12 Lægte fastgøres til. Gavllægte fastgøres i flangen Lægte fastgøres til. Gavllægte fastgøres i flangen Gavlspær i spærtræ Gavlspær i spærtræ 11

12 Y-5 Y-6 Konstruktionsdetaljer Ydervæg Y-1 Y-2 Y-3 Y-4 Y-7 Y-8 Y-1 Y-2 Flange skråsømmes til rem Beslag ZS38N Lægte påsømmes til rem og stolpe Y-3 Y-4 Lægte påsømmes til rem og stolpe Vinkel Y-5 Vinkel Y-6 Vinkel Beslag ZS38N Lægte. Påsømmes til tværbjælke og stolpe. Y-7 Y-8 Skråtstillede søm eller skruer Beslag ZS38N Beslag ZS38N 12

13 Konstruktionsdetaljer Gulv G-2 G-1 G-4 G-3 G-5 G-1 G-2 Skrues eller sømmes til stolpe Bjælkesko IUT xxx/61 Bjælkesko IUT xxx/61 Bjælkesko IUT xxx/61 G-3 G-4 Vinkel på indvendig side Kerto Bjælke Bjælkesko, type normal G-5 Vinkel Udfyldingsbræt (filler block) 13

14 Team Beam BæreNDe løsninger I Træ Moelven Danmark udvikler hele tiden nye koncepter i træ, og er opdelt i teams med speciale inden for hver deres specifikke områder. Hvert team står selv for servicering, teknisk vejledning, salg og udvikling mv. Moelven BjælkeSystem er udviklet af Team Beam. Vi tilbyder helhedsløsninger fra tekniske løsninger og projektstøtte til logistik og service på byggepladsen. Vi kan støtte med uddybende teknisk vejledning og inspiration til den projekterende. Desuden kan vi supplere med detaljeskitser og beregningssoftwaren Finnwood. Brug os og få optimeret dit næste projekt. FINNWooD BereGNINGer AF TrÆBJÆLKer Vi har udviklet programmet Finnwood til beregninger af trækonstruktioner. Vi til- byder dette beregningsprogram til pro- jekterende o.a. i den danske bygge- branche. Finnwood kan downloades på Finnwood beregner: Tagbjælker Gulvbjælker Stolper for og VÆLG De rigtige BJÆLKer Nå du skal vælge de optimale bærende løsning i træ, tilbyder Moelven Danmark dig en hjælpende hånd i form af en Bjælke CD- ROM, der bl.a. indeholder alt om produkterne: Kerto i-bjælker Moelven limtræ På Bjælke CD-ROMen finder du en fyldig guide til de forskellige træbjælker, deres dimensioner og tekniske forhold. eksempel PÅ et ProJeKTForLøB: 1 Forespørgsel: Uden foreskrifter: Vi optimerer kombinationen af Kerto og r. Vi foretager en overslagsberegning, som kan indgå i den samlede tekniske vurdering af projektet, til ingeniøren eller arkitekten. Med foreskrifter: Vi foretager en opmåling af mængden. Ved ordren gennemgås og godkendes målingen. 2 Tilbud: Tilbuddet leveres med en beskrivelse, som indeholder specificerede angivelser af type, dimensioner, økonomi mv. 3 ordre og levering Vi beregner de endelige specifikationer, som godkendes af kunden. Derefter udarbejder vi en spærplan, hvis det ønskes. Spærplanen angiver de typer, dimensioner, lagerlængder og spærafstande, der skal anvendes. Moelven Danmark kan støtte med uddybende teknisk vejledning som en inspiration til den projekterende. Vi tilbyder hertil detaljeskitser samt det gratis beregningssoftware Finnwood. l everancen kan ske på byggeplads med kranbil eller til leveringsadresse med aflæsning af truck. 14

15 moelven BjælkesysTem sortiment FINNForeST I-BJÆLKer BeSLAG TIL I-BJÆLKe IuT 280/61 anvendelse: Understøtning af 58 x 300 mm, som ligger vandret (gulv og tag) eller med lille hældning (tag). Lagerførte dimensioner*: højde Bredde længder i meter mm mm 5,0 6,0 7,0 8,0 12, = lagersortiment *Andre dimensioner på forespørgsel. Her skal påregnes 3-4 ugers leveringstid. IuT 217/61 anvendelse: Understøtning af 58 x 240 mm, som ligger vandret (gulv og tag) eller med lille hældning (tag). IuT 192/60 anvendelse: Understøtning af 58 x 200 mm, som ligger vandret (gulv og tag) eller med lille hældning (tag). KerTo BJÆLKer Lagerførte dimensioner*: højde Bredde længder i meter mm mm 5,0 5,4 6,0 7,0 8,0 10, = lagersortiment *Andre dimensioner på forespørgsel. Her skal påregnes 3-4 ugers leveringstid. TeKNISKe HeNVISNINGer: kerto: : lssui35 anvendelse: Understøtning af med tykkelse 58 mm og varierende højde og varierende taghældning. Kan kræve udfyldende brædde- eller pladestumper (filler blocks), som sømmes til ns kropsplade, hvis overflangen ikke kan afstives af beslaget. Vpa35 anvendelse: Understøtning af med tykkelse 58 mm og varierende højde og varierende taghældning op til 45 grader. Virker ikke kipningsafstivende af overflangen, som skal fastgøres separat. Zs38N anvendelse: Beslag til afstivning og fastgørelse af over- eller underflange til tværgående bjælke. Kerto: Teknik, statik og produktegenskaber, teknisk brochure øvrig teknisk støtte: m oelven Danmark: Team Beam, tlf.: tast 2. 15

16 Moelven Danmark A/S Moelven Danmark A/S er en del af Moelven Industrier ASA, der med en omsætning på ca. 4,5 mia. DKK og over medarbejdere er en af Skandinaviens største virksomheder inden for produktion af højkvalitetstræ samt mekanisk træbearbejdning og forædling. Kerneområder Moelven Danmark distribuerer og sælger produkter fra både Moelven og. Moelven Danmark kan således tilbyde markedets stærkeste og bredeste sortiment dækkende alt fra forædlede træprodukter til trælastmaterialer og bærende konstruktioner. Kundeorientering og kvalitet Det er Moelven Danmarks målsætning at være markedsledende inden for distribution og markedsføring af industrielt produceret og forædlet skandinavisk kvalitetstræ. En høj grad af kundeorientering indgår som en væsentlig hjørnesten i forretningsgrundlaget hvad enten det gælder sammensætning af produktsortiment eller teknisk vejledning og levering. Størstedelen af produkterne produceres på Moelvens og s egne fabrikker i Sverige, Norge og Finland. Det medfører en effektiv styring af hele processen fra ordreafgivning til produktion og logistik og dermed får kunden en ekstra sikkerhed for at få den rigtige kvalitet, til den aftalte tid. Bæredygtigt skovbrug Et kernepunkt i forretningsgrundlaget er, at Moelven Danmark udelukkende leverer produkter, der er baseret på bæredygtigt skovbrug, hvor hensynet til natur og miljø vægtes højt. ProService September 2008 Moelven Danmark A/S Smedeland 3 DK-2600 Glostrup Telefon: (+45) Telefax: (+45)

det optimale byggeri Med KERTO bjælke og Finnjoist I-bjælke sætter vi fokus på energiløsninger og totaløkonomi

det optimale byggeri Med KERTO bjælke og Finnjoist I-bjælke sætter vi fokus på energiløsninger og totaløkonomi det optimale TRÆSKELET til LAVENERGI byggeri BOenergy Med KERTO bjælke og Finnjoist I-bjælke sætter vi fokus på energiløsninger og totaløkonomi Giver TRÆ dig det bæredygtige byggeri? Lavenergi Lavenergi

Læs mere

rammekonstruktioner BOFLEX Design og energioptimering med et fleksibelt byggesystem

rammekonstruktioner BOFLEX Design og energioptimering med et fleksibelt byggesystem rammekonstruktioner i træ BOFLEX Design og energioptimering med et fleksibelt byggesystem kerto rammerne omfatter HELE løsningen DE ENKELTE KERTO DELE SAMLES FRA FABRIKKEN SÅLEDES, AT DE LEVERES SOM ET

Læs mere

SmartWood Bjælkesystem Detaljer

SmartWood Bjælkesystem Detaljer SmartWood Bjælkesystem Detaljer Oversigt med positioner T-02 T-03 T-01 V-04 V-03 V-02 V-01 Detalje T-01 type A Detalje T-01 type B Detalje T-01 type C Detalje T-02 type A Detalje T-02 type B Detalje T-03

Læs mere

Moelven Lamelspær. Rammekonstruktioner i træ. Design og energioptimering med fleksible byggesystemer

Moelven Lamelspær. Rammekonstruktioner i træ. Design og energioptimering med fleksible byggesystemer Moelven Lamelspær Rammekonstruktioner i træ Design og energioptimering med fleksible byggesystemer Moelven Lamelspær omfatter Ramme systemet Løsningen med rammer af træ er kendt fra almindelige gitterspær

Læs mere

...INNOVATIVE TRÆKONSTRUKTIONER....Innovative Trækonstruktioner

...INNOVATIVE TRÆKONSTRUKTIONER....Innovative Trækonstruktioner ...Innovative Trækonstruktioner SmartWood s bjælkeprodukter SmartWood s bjælkeprodukter anvendes til alle mulige konstruktioner. Ofte styres dimensionerne af isoleringstykkelsen. I de tilfælde vil dimensionen

Læs mere

Bygningsdelsjournal - PROJEKTFORSLAG

Bygningsdelsjournal - PROJEKTFORSLAG Bygningskonstruktøruddannelsen BPS/2 semester Bygningsdelsjournal - POJEKTFOSLAG E2013 A215 Tagkonstruktion A215.01 Kold tagkonstruktion med I-Bjælke Bygningsdel / emne / placering : Materialer og produkter:

Læs mere

Finnforest Kerto. indbygget fleksibilitet, æstetik og styrke M 16 BSH 12/(4-36) Kerto Q 69. Topplade d = 80/8 mm Møtrik M 16 svejset til topp

Finnforest Kerto. indbygget fleksibilitet, æstetik og styrke M 16 BSH 12/(4-36) Kerto Q 69. Topplade d = 80/8 mm Møtrik M 16 svejset til topp M 16 BSH 12/(4-36) Finnforest Kerto Kerto Q 69 indbygget fleksibilitet, æstetik og styrke Bulldog 75 Topplade d = 80/8 mm Møtrik M 16 svejset til topp 100 69 60 Stålrør 42/3,2 Finnforest højteknologi i

Læs mere

Indvendige paneler. Interiør. Indeholder monteringsvejledning

Indvendige paneler. Interiør. Indeholder monteringsvejledning Indvendige paneler Interiør Indeholder monteringsvejledning Moelven indvendige paneler I denne brochure præsenterer vi Moelvens nye program i indvendige paneler. Samtidig kan du finde oplysninger om anvendelse,

Læs mere

Forhandler. Pro-File A/S Skånevej 2 6230 Rødekro Tlf.: 73 63 10 00 Fax: 73 63 10 01 info@profile.dk www.profile.dk

Forhandler. Pro-File A/S Skånevej 2 6230 Rødekro Tlf.: 73 63 10 00 Fax: 73 63 10 01 info@profile.dk www.profile.dk Limtræ brochure 0208 - der tages forbehold for trykfejl Forhandler Pro-File A/S Skånevej 2 6230 Rødekro Tlf.: 73 63 10 00 Fax: 73 63 10 01 info@profile.dk www.profile.dk Hüttemann Limtræ Lige bjælker Bjælkespær

Læs mere

Multipladen. Inspiration og Teknik. kvalitetsporebeton

Multipladen. Inspiration og Teknik. kvalitetsporebeton Multipladen Inspiration og Teknik kvalitetsporebeton Multipladen Multipladen enkelt og effektivt Multipladen fra H+H Danmark A/S er én af hjørnestenene i produktsortimentet et enkelt og effektivt system,

Læs mere

Finnforest Spruce den stærke allround plade

Finnforest Spruce den stærke allround plade Finnforest Spruce den stærke allround plade Finnforest Spruce allround pladen til dansk byggeri Finnforest Spruce er en krydsfinerplade af høj kvalitet til indvendig og udvendig anvendelse i byggeriet.

Læs mere

PANELBYG.dk. Indholdsfortegnelse. Indvendig isolering. Hulmurs isolering. Kontaktoplysninger

PANELBYG.dk. Indholdsfortegnelse. Indvendig isolering. Hulmurs isolering. Kontaktoplysninger 1 2 Indholdsfortegnelse side 3 Indvendig isolering side 4 Hulmurs isolering side 6 Gulv isolering side 8 Tag isolering side 10 Facade isolering side 11 Loft isolering side 12 Løsningsforslag side 13 U-værdi

Læs mere

En verden af træ. Udvikling Samarbejde Produktion

En verden af træ. Udvikling Samarbejde Produktion En verden af træ Udvikling Samarbejde Produktion HISTORIE Gennem 3 generationer har arbejdspladsen på Falster, summet af snakken om træ og genlydt af savene, der suser gennem træet. Flexwood har fulgt

Læs mere

PANELBYG.dk. PANELBYG ApS Gråhedevej 7, Ådum DK-6880 Tarm Telefon 88 32 17 70 E-mail: info@panelbyg.dk. Den rigtige samarbejdspartner

PANELBYG.dk. PANELBYG ApS Gråhedevej 7, Ådum DK-6880 Tarm Telefon 88 32 17 70 E-mail: info@panelbyg.dk. Den rigtige samarbejdspartner 16 Oktober 2015 1 PANELBYG ApS Gråhedevej 7, Ådum DK-6880 Tarm Telefon 88 32 17 70 E-mail: info@panelbyg.dk Tommy Bundgaard Hansen Rådgivning og salg Dir. telefon: +45 88 32 17 72 Mobil : +45 6128 4080

Læs mere

MIDLERTIDIG AFLUKNING AF BYGGERIET. innovativ systemløsning med fokus på økonomi og miljø

MIDLERTIDIG AFLUKNING AF BYGGERIET. innovativ systemløsning med fokus på økonomi og miljø MIDLERTIDIG AFLUKNING AF BYGGERIET innovativ systemløsning med fokus på økonomi og miljø HVORFOR VÆLGE ALTIFLEX Altiflex interimsaflukning er et innovativt og fleksibelt system til midlertidig aflukning

Læs mere

ISOVERs guide til sommerhuse - en oversigt over energikrav til fritidshuse

ISOVERs guide til sommerhuse - en oversigt over energikrav til fritidshuse ISOVERs guide til sommerhuse - en oversigt over energikrav til fritidshuse Dato: maj 2011. Erstatter: Brochure fra marts 2006 2 Reglerne for varmeisolering i sommerhuse er skærpet Reglerne i BR 2010 betyder

Læs mere

MFS - MONIER FORSTÆRKNINGSSYSTEM TIL GITTER-SPÆR

MFS - MONIER FORSTÆRKNINGSSYSTEM TIL GITTER-SPÆR MFS - MONIER FORSTÆRKNINGSSYSTEM TIL GITTER-SPÆR Vejledning Denne vejledning skal anvendes som hjælp til at udfylde formularen på side 4 og 5 med korrekte oplysninger. Som en forudsætning for at spærene

Læs mere

Hüttemann Limtræ - meget mere end standardlimtræ

Hüttemann Limtræ - meget mere end standardlimtræ Hüttemann Limtræ - meget mere end standardlimtræ Profile - din sikre leverandør af byggematerialer Hüttemann Hüttemann er meget mere end standardlimtræ. En stor del af produktionen ligger i dag på dæk-

Læs mere

Kombitag. Sundolitt reducerer CO 2 -udledning. Økonomi Sikkerhed Effektivitet Service Miljø. Isolering til nybyggeri og renovering.

Kombitag. Sundolitt reducerer CO 2 -udledning. Økonomi Sikkerhed Effektivitet Service Miljø. Isolering til nybyggeri og renovering. Kombitag Sundolitt reducerer CO 2 -udledning September 2012 Sundolitt EPS Sundolitt Climate Økonomi Sikkerhed Effektivitet Service Miljø Sundolitt XPS Sundolitt Mineraluld Isolering til nybyggeri og renovering

Læs mere

Tegning: Mål: Sag: Bygherre: Dato: Facader vest og syd 1:50. Facade mod vest. Ombygning sommerhus, Grævlingevej 2, 7860 Spøttrup

Tegning: Mål: Sag: Bygherre: Dato: Facader vest og syd 1:50. Facade mod vest. Ombygning sommerhus, Grævlingevej 2, 7860 Spøttrup 1870 724 2427 246 2427 40 837 60 60 1632 1632 60 837 40 1968 1632 3000 5500 17500 5200 3800 2100 1870 2970 200 1100 960 1525 500 670 610 400 975 600 1970 3000 2030 7000 Facader vest og syd Facade mod vest

Læs mere

Moelven ThermoAsk. Moelven ThermoAsk er et nyt og spændende produkt til dansk byggeri. ThermoAsk Beklædning

Moelven ThermoAsk. Moelven ThermoAsk er et nyt og spændende produkt til dansk byggeri. ThermoAsk Beklædning ThermoAsk Beklædning Moelven ThermoAsk Smukke mørke farvenuancer med stor formstabilitet og styrke Moelven ThermoAsk er et nyt og spændende produkt til dansk byggeri. ThermoAsk, det spændende nye alternativ

Læs mere

Studio Lamel og Panel Solutions. Studio Panel 2009. Interior Lamel og Panel Solutions. Studio, Interior Solutions

Studio Lamel og Panel Solutions. Studio Panel 2009. Interior Lamel og Panel Solutions. Studio, Interior Solutions Studio Lamel og Panel Solutions Studio Panel 2009 Interior Lamel og Panel Solutions Studio, Interior Solutions Studio Basic Tietgen kollegiet, Lundgaard og Tranberg arkitekter Studio, Basic Panel Solutions

Læs mere

Eter-Color. et naturligt og stærkt valg. Gennemfarvet fibercement. Stærk kvalitet naturlige, spændende farver. Minimal vedligeholdelse

Eter-Color. et naturligt og stærkt valg. Gennemfarvet fibercement. Stærk kvalitet naturlige, spændende farver. Minimal vedligeholdelse August 2012 2.122 DK Eter-Color et naturligt og stærkt valg Gennemfarvet fibercement Stærk kvalitet naturlige, spændende farver Minimal vedligeholdelse Til alle slags facader Eter-Color er en vejrbestandig

Læs mere

Gyproc Flexi: Hurtig og fleksibel montage af gipsvægge

Gyproc Flexi: Hurtig og fleksibel montage af gipsvægge Gyproc Flexi: Hurtig og fleksibel montage af gipsvægge Justerbar i højden, uden tilskæring Ny gipsvæg. Enkelt, hurtigt og ligetil Gyproc Flexi er en helt ny måde at bygge gipsvægge på. Ideen er lige så

Læs mere

Materialeliste 2. Generel vejledning til afsætning 3-5. Montageforløb og arbejdsvejledning 6-9. Detaljetegninger: Plan, snit, facade og detail 11-16

Materialeliste 2. Generel vejledning til afsætning 3-5. Montageforløb og arbejdsvejledning 6-9. Detaljetegninger: Plan, snit, facade og detail 11-16 Side 1 af 17 INDHOLD Materialeliste 2 Generel vejledning til afsætning 3-5 Montageforløb og arbejdsvejledning 6-9 Detaljetegninger: Plan, snit, facade og detail 11-16 Monteringsvejledning Trapez-tagpladerne

Læs mere

Træelementer. Dagsorden Thomas Larsen Produktion af tegninger Produktion af træelementer Kvalitetssikring Spørgsmål stilles gerne undervejs

Træelementer. Dagsorden Thomas Larsen Produktion af tegninger Produktion af træelementer Kvalitetssikring Spørgsmål stilles gerne undervejs Træelementer Dagsorden Thomas Larsen Produktion af tegninger Produktion af træelementer Kvalitetssikring Spørgsmål stilles gerne undervejs Thomas Larsen Uddannelser 1990-96 Teknonom Ledelsesteknisk linje

Læs mere

CEMBRIT WINDSTOPPER. Cembrit Windstopper. Vindspærreplader til nybyg og renovering

CEMBRIT WINDSTOPPER. Cembrit Windstopper. Vindspærreplader til nybyg og renovering Cembrit Windstopper Vindspærreplader til nybyg og renovering Bag Facaden Moderne byggerier ser ens ud udefra. Stærke, sunde og fejlfri. Flotte facader og smukke beklædninger. Men bag facaden er der stor

Læs mere

Powerwall - facadeisolering

Powerwall - facadeisolering Powerwall - facadeisolering 1. Generelt 2. Savning og skæring af Powerwall plader 3. Montering af Powerwall 3,1 Generelt 3,2 Montering af Powerwall 4. Tapening 5. Fastholdelse af Powerwall isolering 1.

Læs mere

Statiske beregninger. Børnehaven Troldebo

Statiske beregninger. Børnehaven Troldebo Statiske beregninger Børnehaven Troldebo Juni 2011 Bygherre: Byggeplads: Projekterende: Byggesag: Silkeborg kommune, Søvej 3, 8600 Silkeborg Engesvangvej 38, Kragelund, 8600 Silkeborg KLH Architects, Valdemar

Læs mere

BYGNINGSREGLEMENT. Bygninger skal opføres, så unødvendigt energiforbrug undgås, samtidig med at sundhedsmæssige forhold er i orden.

BYGNINGSREGLEMENT. Bygninger skal opføres, så unødvendigt energiforbrug undgås, samtidig med at sundhedsmæssige forhold er i orden. BYGNINGSREGLEMENT 2015 Leca løsninger, der kan anvendes til at hjælpe med at opfylde kravene i bygningsreglement 2015 Bygninger skal opføres, så unødvendigt energiforbrug undgås, samtidig med at sundhedsmæssige

Læs mere

JYSKE UDESTUER VINTERHAVER & KARNAPPER. Vi forlænger sommeren - og gør vinteren lunere. jyskeudestuer.dk

JYSKE UDESTUER VINTERHAVER & KARNAPPER. Vi forlænger sommeren - og gør vinteren lunere. jyskeudestuer.dk KVALITET - Når det er bedst JYSKE UDESTUER VINTERHAVER & KARNAPPER Vi forlænger sommeren - og gør vinteren lunere jyskeudestuer.dk Inspiration Få naturen ind i dine egne stuer og forlæng sommeren! med

Læs mere

stråtage Knauf Danogips 9,5 mm vindtæt gipsplade kaldet Clima Board kan anvendes ved brandsikring af stråtage.

stråtage Knauf Danogips 9,5 mm vindtæt gipsplade kaldet Clima Board kan anvendes ved brandsikring af stråtage. LETTE INDERVÆGGE MED GIPSPLADER Brandbeskyttelse / Brandsikring stråtage Knauf Danogips 9,5 mm vindtæt gipsplade kaldet Clima kan anvendes ved brandsikring af stråtage. Gipspladen kan brandteknisk bruges

Læs mere

Nyt nationalt skovprogram

Nyt nationalt skovprogram Nyt nationalt skovprogram Trends i anvendelsen af træ til byggeri 3. marts 2014 1 Markedsledende inden for industrielt fremstillet modulbyggeri (Modulbyggeri med træ som bærende konstruktion) 2 Modulproduktion

Læs mere

HardiePlank. Brædder. www.cembrit.dk

HardiePlank. Brædder. www.cembrit.dk HardiePlank Brædder www.cembrit.dk Smukt som træ med fibercements fordele Det suveræne alternativ til træbrædder HardiePlank brædder har samme struktur og udseende som træbrædder, men er fremstillet af

Læs mere

MontageVejleDning. DS Sigma stålåse. underlag for tag- og facadebeklædning. Montagevejledning. DS Sigma stålåse

MontageVejleDning. DS Sigma stålåse. underlag for tag- og facadebeklædning. Montagevejledning. DS Sigma stålåse Januar 08 Montagevejledning DS Sigma stålåse underlag for tag- og facadebeklædning Produkter og tilbehør Monteringsvejledninger Detaljer Vedligeholdelse MontageVejleDning 2 Montering af anvendes som bærende

Læs mere

opnå de bedste styrkeegenskaber

opnå de bedste styrkeegenskaber Profile LVL-bjælker opnå de bedste styrkeegenskaber Ultralam Produktionen af Ultralam (Profile LVL) begyndte i 2009, og foregår på fabrikken Taleon Terra, der ligger i byen Torzhok i Rusland. Taleon Terra

Læs mere

TILLYKKE MED DERES NYE DOBBELT CARPORT! Lynge Carport 2.0 Eksklusiv Tegningsmateriale og arbejdsvejledning Side 1 af 9

TILLYKKE MED DERES NYE DOBBELT CARPORT! Lynge Carport 2.0 Eksklusiv Tegningsmateriale og arbejdsvejledning Side 1 af 9 Side 1 af 9 TILLYKKE MED DERES NYE DOBBELT CARPORT! Denne eksklusive model er uden stolper i midten. Dette giver en meget enkelt og stilren carport og den øgede bredde og længde gør den ideel til familie

Læs mere

Omega System Let og robust undergulv til bl.a. renovering

Omega System Let og robust undergulv til bl.a. renovering Omega System Let og robust undergulv til bl.a. renovering Omega System (svalehalesytem) 01/2016 ETAGEDÆK / OMEGA SYSTEM STØBT UNDERGULV Et velkendt og gennemprøvet system Knauf Omegapladen er den helt

Læs mere

EasyFix. Justerbare, Bærende Søjler. Easy Business Solutions. EasyFix Mini. EasyFix. Standard. Made in Denmark

EasyFix. Justerbare, Bærende Søjler. Easy Business Solutions. EasyFix Mini. EasyFix. Standard. Made in Denmark Justerbare, Bærende Søjler Standard Mini Easy Business Solutions Made in Denmark er patenteret og er den eneste justerbare bærende søjle fremstillet til hurtig og let montage i byggeri. er nem, hurtig

Læs mere

Beskrivelse af grundforløbsprøve.

Beskrivelse af grundforløbsprøve. Beskrivelse af grundforløbsprøve. Grundforløbsprøven består af en mundtlig eksamen og en praktisk prøve. For at bestå grundforløbsprøven skal begge delprøver bestås. Der gives en samlet karakter for prøven,

Læs mere

Juni 2009 2.132 DK ivarplank. Få mere fritid. stærk fibercementplanke med minimal vedligeholdelse...

Juni 2009 2.132 DK ivarplank. Få mere fritid. stærk fibercementplanke med minimal vedligeholdelse... Juni 2009 2.132 DK ivarplank Få mere fritid stærk fibercementplanke med minimal vedligeholdelse... ivarplank fibercement med mini Med ikilauta ivarplank er er det det slut med at bruge kostbar fritid og

Læs mere

Aduro Stålskorsten. Monteringsanvisning. www.aduro.dk / www.skorstensberegning.dk

Aduro Stålskorsten. Monteringsanvisning. www.aduro.dk / www.skorstensberegning.dk Aduro Stålskorsten Monteringsanvisning www.aduro.dk / www.skorstensberegning.dk Indhold 1. Produktinformation Side 2 2. Klassificering Side 2 3. Lovkrav Side 2 4. Anmeldelse af skorsten Side 3 5. Hvor

Læs mere

Mangler der noget, eller er der vare der er i stykker, skal De

Mangler der noget, eller er der vare der er i stykker, skal De Montagevejledning: Brænderum vare nr. 16632-1 Grundmål: 198x198 cm. 2050 2868 2170 1980 2170 Læs denne vejledning grundigt igennem. Undersøg om materialet stemmer overens med det leverede. Mangler der

Læs mere

Montagevejledning: Redskabsrum, vare nr. 9633319 Grundmål: 190x280 cm.

Montagevejledning: Redskabsrum, vare nr. 9633319 Grundmål: 190x280 cm. Montagevejledning: Redskabsrum, vare nr. 9633319 Grundmål: 190x280 cm. 1900 2800 Læs denne vejledning grundigt igennem. Undersøg om materialet stemmer overens med det leverede. Mangler der noget, eller

Læs mere

TILLYKKE MED DERES NYE CARPORT. Lynge Carport 1.0 Tegningsmateriale og arbejdsvejledning Side 1 af 9

TILLYKKE MED DERES NYE CARPORT. Lynge Carport 1.0 Tegningsmateriale og arbejdsvejledning Side 1 af 9 Side 1 af 9 TILLYKKE MED DERES NYE CARPORT Inden byggeriet påbegyndes, anbefaler vi at der foretages kontrol af de leverede materialer i henhold til materialelisten. Side 2 af 9 PLANTEGNING Side 3 af 9

Læs mere

Statisk redegørelse. Nedenstående punktliste angiver undertegnedes forudsætninger for udarbejdelse af projektet samt hvilke normer, der er anvendt.

Statisk redegørelse. Nedenstående punktliste angiver undertegnedes forudsætninger for udarbejdelse af projektet samt hvilke normer, der er anvendt. Side 1 af 5 Statisk redegørelse Sagsnr.: 16-001 Sagsadresse: Traneholmen 28, 3460 Birkerød Bygherre: Henrik Kaltoft 1. Projektet I forbindelse med forestående etablering af ny 1.sal på eksisterende ejendom

Læs mere

Universal Rørskål og Lamelmåtte. Danmarks hurtigste. Vi er Danmarks bedste makkerpar... -og de hurtigste! makkerpar!

Universal Rørskål og Lamelmåtte. Danmarks hurtigste. Vi er Danmarks bedste makkerpar... -og de hurtigste! makkerpar! Universal Rørskål og Lamelmåtte Danmarks hurtigste Vi er Danmarks bedste makkerpar... og de hurtigste! makkerpar! R Isoleringens hurtigste makkerpar er din stærke partner... Universal Rørskål og Lamelmåtte

Læs mere

TILLYKKE MED DERES NYE CARPORT! Lynge Carport 2.1 Tegningsmateriale og arbejdsvejledning Side 1 af 11

TILLYKKE MED DERES NYE CARPORT! Lynge Carport 2.1 Tegningsmateriale og arbejdsvejledning Side 1 af 11 Side 1 af 11 TILLYKKE MED DERES NYE CARPORT! Inden byggeriet påbegyndes, anbefaler vi at der foretages kontrol af de leverede materialer i henhold til materialelisten. PLANTEGNING Lynge Carport 2.1 Side

Læs mere

ovenlys lys og komfortventilation med ovenlys

ovenlys lys og komfortventilation med ovenlys ovenlys lys og komfortventilation med ovenlys OM OS Vi er en dansk virksomhed, der blev grundlagt i 1958. I dag har vi bopæl og produktion i Ringsted, og vi er markedsleder i Danmark inden for tagrender

Læs mere

Montage af Masterboard GZ

Montage af Masterboard GZ Montage af Masterboard GZ Masterboard Tykkelse 0 mm Bredde 900 00 mm Længde 00 mm Vægt m² 0,,, kg Beklædningsklasser, brand K 0 B-s,d0 K 0 B-s,d0 Reaktion på brand A Anvendelse: Masterboard er en uorganisk

Læs mere

THERMOnomic Ydervægge

THERMOnomic Ydervægge THERMOnomic Ydervægge THERMOnomic Ydervægge Dette afsnit omhandler montage af THERMOnomic Ydervægge. Statisk dimensionering foretages i henhold til Gyproc Håndbog, afsnit 3.3.2. Væggene har forskellig

Læs mere

RATIONELT MILJØRIGTIGT LANDBRUGSBYGGERI

RATIONELT MILJØRIGTIGT LANDBRUGSBYGGERI RATIONELT MILJØRIGTIGT LANDBRUGSBYGGERI DEN INTELLIGENTE LØSNING TIL MODERNE LANDBRUGSBYGGERI ENKLE OG ANERKENDTE PRODUKTER EXPAN Byggesystem består af skræddersyede væg- og facadeelementer, der er støbt

Læs mere

Vores navn forpligter

Vores navn forpligter Vores navn forpligter MEN DET LOVER IKKE MERE, END VI HOLDER Glas er et fantastisk byggemateriale Hos Glaseksperten strækker vores fascination af glas sig over generationer. I mere end 20 år har vi skabt

Læs mere

RC Mammutblok. rc-beton.dk

RC Mammutblok. rc-beton.dk RC Mammutblok rc-beton.dk RC MAMMUTBLOK RC Mammutblok er næste generations præisolerede fundamentsblok, hvor der er tænkt på arbejdsmiljø, energi optimering og arbejdstid. Blokkene kan anvendes til stort

Læs mere

BR10 energiregler BR10. Nybyggeri. Tilbygning. Ombygning. Sommerhuse. Teknik. BR10 krav Nybyggeri

BR10 energiregler BR10. Nybyggeri. Tilbygning. Ombygning. Sommerhuse. Teknik. BR10 krav Nybyggeri 70 333 777 BR10 energiregler Nybyggeri Tilbygning BR10 Ombygning Sommerhuse Teknik Nogle af de vigtigste ændringer for nybyggeri Nye energirammer 25 % lavere energiforbrug Ny lavenergiklasse 2015 Mulighed

Læs mere

Vægelementet. Inspiration og Teknik. kvalitetsporebeton

Vægelementet. Inspiration og Teknik. kvalitetsporebeton Vægelementet Inspiration og Teknik kvalitetsporebeton Vægelementet Vægelementet solide fordele Vægelementet fra H+H Danmark A/S er den professionelle løsning til bagmure og skillevægge. Et effektivt system,

Læs mere

SUPER 1/2/3. FULD JUSTERBAR Hyldebelastning 180-480 kg. Højde op til 10 meter. Levering dag til dag. DEN FLEKSIBLE LAGERREOL

SUPER 1/2/3. FULD JUSTERBAR Hyldebelastning 180-480 kg. Højde op til 10 meter. Levering dag til dag. DEN FLEKSIBLE LAGERREOL SUPER 1/2/3 DEN FLEKSIBLE LAGERREOL FULD JUSTERBAR Hyldebelastning 180-480 kg. Højde op til 10 meter. Levering dag til dag. Reoler A/S - Bakkegårdsvej 501-3050 Humlebæk - Telefon 4919 2122 - info@reoler-as.dk

Læs mere

SÅ NEMT ER DET AT SAMLE HYTTERNE...

SÅ NEMT ER DET AT SAMLE HYTTERNE... ESTISKE TRÆHYTTER SÅ NEMT ER DET AT SAMLE HYTTERNE... Vinduer med termoglas. Sidevinduet kan placeres valgfrit på højre eller venstre side. TEKNISKE DATA Ydre mål væg: 3,09 m x 3,09 m Ydre mål veranda:

Læs mere

Beregningstabel - juni 2009. - en verden af limtræ

Beregningstabel - juni 2009. - en verden af limtræ Beregningstabel - juni 2009 - en verden af limtræ Facadebjælke for gitterspær / fladt tag Facadebjælke for hanebåndspær Facadebjælke for hanebåndspær side 4 u/ midterbjælke, side 6 m/ midterbjælke, side

Læs mere

klik klik Klik loftet på plads! Gyproc GK-systemet gør loftmontage til en leg Nemt, hurtigt...og præcist

klik klik Klik loftet på plads! Gyproc GK-systemet gør loftmontage til en leg Nemt, hurtigt...og præcist klik klik Klik loftet på plads! Gyproc GK-systemet gør loftmontage til en leg Nemt, hurtigt...og præcist Monter loftet i en fart med Gyproc GK systemet Gyproc GK er et bæresystem af stål til nedhængte

Læs mere

HardiePlank Brædder i fibercement

HardiePlank Brædder i fibercement HardiePlank Brædder i fibercement www.cembrit.dk Fremtidens træværk Det suveræne alternativ til træbrædder HardiePlank brædder ligner til forveksling træ, men er fremstillet af miljøvenligt fibercement

Læs mere

To hurtige måder at lave lysninger på. VELUX lysningspanel VELUX lysningskit

To hurtige måder at lave lysninger på. VELUX lysningspanel VELUX lysningskit To hurtige måder at lave lysninger på lysningspanel lysningskit Danmark A/S velux.dk lysningsløsninger Den perfekte ramme om ovenlysvinduet En komplet installation betyder en flottere, lysere og mere energieffektiv

Læs mere

Eternit PLAN. Facadeplader i fibercement. www.cembrit.dk

Eternit PLAN. Facadeplader i fibercement. www.cembrit.dk Eternit PLAN Facadeplader i fibercement www.cembrit.dk Eternit PLAN er en stærk og smuk facadebeklædning, som kræver minimal vedligeholdelse. Eternit PLAN er velegnet til komplette facadeløsninger, men

Læs mere

Om Danbox Klimapavilloner & containere

Om Danbox Klimapavilloner & containere Om Danbox Klimapavilloner & containere Det bedste alternativ Vi oplever ofte, at vore kunder kommer til os, fordi de ønsker et billigt og nemt alternativ til nybyggeri, når de ønsker at udvide produktionen.

Læs mere

ColorWood fra Moelven. Moelven ColorWood. Fabriksmalet træbeklædning giver besparelser i tid og penge

ColorWood fra Moelven. Moelven ColorWood. Fabriksmalet træbeklædning giver besparelser i tid og penge ColorWood fra Moelven Moelven ColorWood Fabriksmalet træbeklædning giver besparelser i tid og penge Moelven ColorWood Spar Tid og Penge Moelven ColorWood er en industrimalet facadebeklædning i gran. Sammenlignet

Læs mere

Montagevejledning til redskabsrum 190x280 cm Vare nr. 53 00 34

Montagevejledning til redskabsrum 190x280 cm Vare nr. 53 00 34 Montagevejledning til redskabsrum 190x280 cm Vare nr. 53 00 34 2137 2170 2400 1900 3200 2800 Læs denne vejledning grundigt igennem. Undersøg om materialelisten stemmer overens med det leverede. Mangler

Læs mere

Gelændere, rækværker Gangbroer type Flex Ramper

Gelændere, rækværker Gangbroer type Flex Ramper Gelændere, rækværker Gangbroer type Flex Ramper Indhold I denne brochure har vi samlet en række standardprodukter, som henvender sig til omtrent samme målgruppe. Vi fremstiller desuden lignende produkter

Læs mere

EasyFix. Justerbare, Bærende Søjler. EasyFix Standard. EasyFix Mini

EasyFix. Justerbare, Bærende Søjler. EasyFix Standard. EasyFix Mini EasyFix Justerbare, Bærende Søjler EasyFix Standard EasyFix Mini EasyFix er patenteret og er den eneste justerbare bærende søjle fremstillet til hurtig og let montage i byggeri. EasyFix er nem, hurtig

Læs mere

Systembeskrivelser og Funktionsnøgler / Ydervægge Ydervægge. Systembeskrivelser og Funktionsnøgler. Gyproc Håndbog 9

Systembeskrivelser og Funktionsnøgler / Ydervægge Ydervægge. Systembeskrivelser og Funktionsnøgler. Gyproc Håndbog 9 Systembeskrivelser og Funktionsnøgler / Ydervægge 2.2 Ydervægge 2.2 Systembeskrivelser og Funktionsnøgler 51 Systembeskrivelser og Funktionsnøgler / Ydervægge 2.2 Ydervægge Indhold...53 Systembeskrivelse...53

Læs mere

Montering af dampspærre

Montering af dampspærre Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg & industri Spørgsmål Undervisningsministeriet. 18-11-2010. Materialet er udviklet af Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri i samarbejde med André

Læs mere

Cembrit Fiberline. Facader med translucens, styrke og tekstur. www.cembrit.dk

Cembrit Fiberline. Facader med translucens, styrke og tekstur. www.cembrit.dk Cembrit Fiberline Facader med translucens, styrke og tekstur Indhold Produktinformation og tilbehør 2 Facadens opbygning 3 Montering 4 Lodret beklædning 7 Ventilation 8 Detaljer 9 Komposit profiler 10

Læs mere

Vægabsorbenter DET BÆRENDE SYSTEM OG PLADESAMLINGER. Valg af bærende system og hermed pladesamlinger afhænger af kantvalg for den absorberende plade.

Vægabsorbenter DET BÆRENDE SYSTEM OG PLADESAMLINGER. Valg af bærende system og hermed pladesamlinger afhænger af kantvalg for den absorberende plade. Installation Vægabsorbenter Vægabsorbentsystemer består som udgangspunkt af: En ramme: Rammen kan leveres med forskelligt materiale Bærende system/pladesamlinger: Her kan vælges mellem flere forskellige

Læs mere

Optimerede konstruktioner til nye isoleringskrav

Optimerede konstruktioner til nye isoleringskrav Optimerede konstruktioner til nye isoleringskrav Skræddersyede konstruktioner og produkter fra A/S til - samlinger ved vinduer - fundamenter - terrændæk Værktøj til de nye varmetabskrav A/S har gjort det

Læs mere

Overdækningen er bygget, så den passer til huset, fordi vi har brugt samme materiale og malet med samme farve.

Overdækningen er bygget, så den passer til huset, fordi vi har brugt samme materiale og malet med samme farve. LET SVÆRHEDSGRD: Opgaven er ikke svær. Du skal bare bruge vaterpas og tommestok flittigt. TIDSFORRUG: Selve arbejdet kan udføres på to enkelte arbejdsdage med flere dages mellemrum (tørretid for stolpebetonen).

Læs mere

DANROOF PRIMA/SUPER MONTERINGSVEJLEDNING. 1 Principskitse, undertag/ventilation. 2 Tagfod med udhæng. 3 Tagfod uden udhæng.

DANROOF PRIMA/SUPER MONTERINGSVEJLEDNING. 1 Principskitse, undertag/ventilation. 2 Tagfod med udhæng. 3 Tagfod uden udhæng. 1 Principskitse, undertag/ventilation 2 Tagfod med udhæng Afstandsliste Butyltape Rendejern 18 mm krydsfinerplade Min. 30 mm Isolering Forskalling Dampspærre Danroof Prima og Super undertag er diffusionsåbent

Læs mere

Indholds fortegnelse. Isoleringens CO₂ regnskab i et enfamiliehus Bachelorspeciale af Kenneth Korsholm Hansen BKAR 73U

Indholds fortegnelse. Isoleringens CO₂ regnskab i et enfamiliehus Bachelorspeciale af Kenneth Korsholm Hansen BKAR 73U BILAG 1 energikravene fra BR 1995 Kenneth Korsholm Hansen 178630 Energikravene fra BR 2015 39 Indholds fortegnelse 1.0 Indledning med problemformulering...... 7 1.1. Baggrundsinformation og præsentation

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING

MONTERINGSVEJLEDNING MONTERINGSVEJLEDNING JABO Type V J1003 Art.-nr 6502 Type V Medfølgende dele x2 x4 9x9 90 9x9 90 x2 505 210 9x9 90 x2 507 2x19,5 x2 600 x1 11,5x11,5 x6 2x19,5 604 80 x1 x4 2x19,5 596 4,5x16 x7 2x19,5 501

Læs mere

Brandisolering. Af bærende stålkonstruktioner

Brandisolering. Af bærende stålkonstruktioner Brandisolering Af bærende stålkonstruktioner Glasroc F FireCase Flot og brandsikker beklædning af stålkonstruktioner Glasroc F Firecase er et effektivt system til beklædning og passiv brandbeskyttelse

Læs mere

SpærSAFE. Montagevejledninng. SpærSAFE. Skal du renovere et gammelt nedslidt tag fra 1970èrne, og gerne vil skifte tagbelægning til tegl eller beton?

SpærSAFE. Montagevejledninng. SpærSAFE. Skal du renovere et gammelt nedslidt tag fra 1970èrne, og gerne vil skifte tagbelægning til tegl eller beton? SpærSAFE Montagevejledninng SpærSAFE Skal du renovere et gammelt nedslidt tag fra 1970èrne, og gerne vil skifte tagbelægning til tegl eller beton? Mange bygninger fra 1970èrne er opført med tagkonstruktioner

Læs mere

STATISKE BEREGNINGER. A164 - Ørkildskolen Øst - Statik solceller Dato: 15.05.2014 20140513#1_A164_Ørkildskolen Øst_Statik

STATISKE BEREGNINGER. A164 - Ørkildskolen Øst - Statik solceller Dato: 15.05.2014 20140513#1_A164_Ørkildskolen Øst_Statik STATISKE BEREGNINGER Sag: A164 - Ørkildskolen Øst - Statik solceller Dato: 15.05.2014 Filnavn: 20140513#1_A164_Ørkildskolen Øst_Statik Status: UDGIVET Sag: A164 - Ørkildskolen Øst - Statik solceller Side:

Læs mere

Weland produkter. Til industrien. direkte fra producenten. Tlf.: 43 99 75 55 www.weland.dk weland@weland.dk

Weland produkter. Til industrien. direkte fra producenten. Tlf.: 43 99 75 55 www.weland.dk weland@weland.dk Weland produkter Til industrien direkte fra producenten Tlf.: 43 99 75 55 www.weland.dk weland@weland.dk Gitterrist Weland lagerfører formattilpassede gitre, som er enkle og hurtige at montere. Størrelserne

Læs mere

Nytænkte løsninger til byggeindustrien

Nytænkte løsninger til byggeindustrien Nytænkte løsninger til byggeindustrien by Levering til aftalt tid og pris UPFRONT SOLUTIONS er unikke og nytænkte boligog konstruktionsløsninger til nybyggeri og renovering af eksisterende byggeri. Produktserien

Læs mere

Dato: September 2008 - Blad: 31 - Side: 1/16. Ytong Typiske konstruktionsdetaljer

Dato: September 2008 - Blad: 31 - Side: 1/16. Ytong Typiske konstruktionsdetaljer Dato: September 2008 - Blad: 31 - Side: 1/16 Ytong Typiske konstruktionsdetaljer Dato: September 2008 - Blad: 31 - Side: 2/16 Ytong Typiske konstruktionsdetaljer Detailløsningerne i dette hæfte er eksempler

Læs mere

SkanDek tagelementer. - nye normer for fremtidens byggeri, når det gælder tid, pris og kvalitet

SkanDek tagelementer. - nye normer for fremtidens byggeri, når det gælder tid, pris og kvalitet SkanDek tagelementer - nye normer for fremtidens byggeri, når det gælder tid, pris og kvalitet SkanDek tagelementer det er størrelsen, der gør det Det er de store ting, man først lægger mærke til, men

Læs mere

ISOVER FireProtect TM. Brandbeskyttelse af bærende stålkonstruktioner

ISOVER FireProtect TM. Brandbeskyttelse af bærende stålkonstruktioner ISOVER FireProtect TM Brandbeskyttelse af bærende stålkonstruktioner Blad 890 Dato: April 2012. Erstatter: Blad 890, August 2006 Uden isolering af flangekanten side 14 Med isolering af flangekanten side

Læs mere

Projektnavn: Rosenholm - Ny studestald Dato: 10-3-2015, side 1 af 8 Generelle projektinformationer Projektdata Projektnavn Rosenholm - Ny studestald Projektnummer 1352 Projekttype Tilbygning Vej By Bygherre

Læs mere

JAMES HARDIE. HardiePlank brædder. HardiePanel plader

JAMES HARDIE. HardiePlank brædder. HardiePanel plader HardiePlank brædder HardiePanel plader Fibercement - kort fortalt Hvad er fibercement? Fibercement er den tekniske betegnelse for det byggemateriale, der anvendes til Cembrits tag- og facadeprodukter,

Læs mere

MONTAGEVEJLEDNING AMROC VINDTÆT - MARTS 2015

MONTAGEVEJLEDNING AMROC VINDTÆT - MARTS 2015 Marts 201 MONTAGEVEJLEDNING AMROC VINDTÆT - MARTS 201 Amroc cementspånplader er robuste multianvendelige beklædningsplader som kombinerer træets og cementens fordele - det vil sige træets elasticitet og

Læs mere

EasyFix. Justerbare, Bærende Søjler. EasyFix Mini. EasyFix. Standard

EasyFix. Justerbare, Bærende Søjler. EasyFix Mini. EasyFix. Standard EasyFix Justerbare, Bærende Søjler EasyFix Standard EasyFix Mini EasyFix er patenteret og er den eneste justerbare bærende søjle fremstillet til hurtig og let montage i byggeri. (Tilbehør) EasyFix er nem,

Læs mere

SkanDek tagelementer. - nye normer for fremtidens byggeri, når det gælder tid, pris og kvalitet

SkanDek tagelementer. - nye normer for fremtidens byggeri, når det gælder tid, pris og kvalitet SkanDek tagelementer - nye normer for fremtidens byggeri, når det gælder tid, pris og kvalitet SkanDek tagelementer det er størrelsen, der gør det Det er de store ting, man først lægger mærke til, men

Læs mere

Gelænder og rækværk. Universalgelænder Sektionsrækværk WeFlex-gelænder Allroundgelænder

Gelænder og rækværk. Universalgelænder Sektionsrækværk WeFlex-gelænder Allroundgelænder Gelænder og rækværk Universalgelænder Sektionsrækværk WeFlex-gelænder Allroundgelænder Universalgelændere Welands sortiment af universalgelændere har været på markedet i mange år og er et fleksibelt gelændersystem,

Læs mere

AKB Kbh. afd Øbro 95

AKB Kbh. afd Øbro 95 AKB Kbh. afd. 1026 - Øbro 95 Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse Tømrerarbejdet Bilag 5 April 2012 Dokument nr. K 003 Revision nr. Udgivelsesdato 10.04.2012 Sags. nr. A020599 / P-76583-B-2 Udarbejdet UBJ

Læs mere

Byggematerialer i topkvalitet til professionelle og gør-det-selv folk. Direkte salg til alle. Svalehaleplader i stål

Byggematerialer i topkvalitet til professionelle og gør-det-selv folk. Direkte salg til alle. Svalehaleplader i stål Odense LAVPRIS Tømmerhandel A/S Lumbyvej 75 DK-5000 Odense C Telf.: +45 66 18 27 93 Fax +45 66 18 06 30 SE nr.: 17 91 90 32 Bil-tlf.: +45 20 45 13 60 E-mail: info@olt.dk www.olt.dk Byggematerialer i topkvalitet

Læs mere

Massivbyggeri med Ytong - god økonomi og enkle, rene linier

Massivbyggeri med Ytong - god økonomi og enkle, rene linier Massivbyggeri med Ytong - god økonomi og enkle, rene linier Massivbyggeri med Ytong understøtter moderne arkitektur med rene linier Enkelt og fleksibelt byggeri med massive ydervægge Nye, skærpede krav

Læs mere

ETAGEBOLIGER BORGERGADE

ETAGEBOLIGER BORGERGADE (1.) BYGNINGSBASIS (10) Bygningsbasis, terræn (12) Fundamenter Yder fundament 750mm beton (12)001 Trykstyrke: 30 Mpa Yder fundament 400mm beton (12)002 Trykstyrke: 30 Mpa Inder fundament 350mm beton (12)003

Læs mere

Samlet varmetab for bygning 2849 W 2843 W

Samlet varmetab for bygning 2849 W 2843 W Varmetabsberegning af: Pavillion Sag: Rødby Camping Sag nr.: 2007-001 Ydervæg Højde i Længde i Antal i stk. Ydervæg 1 2,100 m 19,098 m 2 Stk Ydervæg 2 2,100 m 8,050 m 2 Stk Areal i m² 114,022m² Vindues

Læs mere

Fjorden Arkitekter, Aalborg Universitet, Danmark, Tectopanel, Quadril

Fjorden Arkitekter, Aalborg Universitet, Danmark, Tectopanel, Quadril Fjorden Arkitekter, Aalborg Universitet, Danmark, Tectopanel, Quadril VIDSTE DU, AT perforerede gipsplader i tilfælde af brand fungerer som et naturligt brandslukningsapparat i bygningen? TECTOPANEL FASTMONTERET

Læs mere

MONTERINGS- VEJLEDNING

MONTERINGS- VEJLEDNING ... den reflektive isolering! MONTERINGS- VEJLEDNING 1. BESKRIVELSE BESKRIVELSE Quattro, Produktet til effektiv varmebesparelse. Quattro, er et tyndt reflektivt isoleringsmateriale, som har været brugt

Læs mere