Den originale Aspirotor. Installationsmanual CALORINOX Ø244 / Ø150

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den originale Aspirotor. Installationsmanual CALORINOX Ø244 / Ø150"

Transkript

1 Den originale Aspirotor Installationsmanual CALORINOX Ø244 / Ø0 1. udgave

2 Indholdsfortegnelse Side Emne 3 Produktbeskrivelse 3 Udfyldning af produktskilt 4 Godkendelser og certifikater 5 Opmåling af LIGE OP skorsten 6 Opmåling af BAGUD skorsten 7 Korrekt placering af din brændeovn Monteringsprincipper: 8 Lige op skorsten uden loftrum 9 Lige op skorsten med loftrum 10 Gennem væg skorsten Montagetips: 11 Lige op skorsten 12 Gennem væg skorsten Specifikke montagebeskrivelser: 13 Loftstyr og loftkrave 14 Spærstyr Tagstyr Vægkonsol og vægbeslag 17 Bøjninger 18 Inddækninger (Miljø, Zink/alu) 19 Undertagskrave Side 2 af 20

3 Produktbeskrivelse: CALORINOX betegnes ved EN T450 N1 W Vm-L50040 G25 (G50) T450 = Nominel arbejdstemperatur < 450 (T400 lovkrav for brændeovne) N1 = Undertryksskorsten W = Modstandsdygtig over for kondens (Wet) Vm = Materiale tabel 4: L50 = AISI 3 rustfri syrefast og fuldsvejst inderkerne (yderkappe rustfri stål AISI fuldsvejst) 040 = 0,40mm vægtykkelse på indv. rør G = Sodild- / sikkerhedstestet op til 1000 C 25 = 25 mm til brandbart materiale (50) = Ved gennemføringer, hvor Bygningsreglementet kræver isolering helt ind til skorstenen, skal spær og lægter holdes 50 mm fra skorstenen. Alle mål og installationstyper/-muligheder fremgår af denne installationsmanual. Produktlabel kan påføres bagpå på skorstenen eller som minimum befinde sig i umiddelbar nærhed af skorstenen. Produktlabel følger startsektionen/t-sektion og udfyldes af installatøren som følger: Indvendig diameter på skorsten Brændeovn og oliekedel Installatørnavn Installatøradresse Installationsdato Aktuel afstand til brandbart materiale Denne installationsmanual omhandler skorstensproduktet CALORINOX, der er produceret af DistriWest i Frankrig, importeret og programsammensat af Varde Ovne A/S. CALORINOX er CE-mærket og har nr.: 0071-CPD-0011 CE-mærkede stålskorstene opfylder dansk lovkrav pr Se Der ydes 10 års garanti på gennemtæring under forudsætning af korrekt installation og fyring, samt at den samlede installation er godkendt af den lokale skorstensfejer. Yderligere spørgsmål besvares ved henvendelse til Varde Ovnes forhandler, hvor skorstenen er købt Side 3 af 20

4 Temperatur certifikater: Hermed følger en kopi af certifikater fra akkrediteret testinstitut CERIC i Frankrig, der dokumenterer, at en sort pulverlakeret CALORINOX skorsten med en udvendig diameter på ø 244 mm og en indvendig diameter på ø0 mm overholder kravene til maksimal overfladetemperatur < 80 C jf. EN afsnit for en nominel driftstemperatur op til 450 C. Altså CALORINOX skorsten kan monteres direkte gennem loft, tag, udhæng og vægge uden brug af skakt eller anden afskærmningsløsning. Afstanden til brandbart materiale skal være 25 mm (G25) jf. testcertifikat ovenfor. NB! Ved gennemføringer, hvor Bygningsreglementet kræver isolering helt ind til skorstenen, skal spær og lægter holdes 50 mm fra skorstenen (G50) Side 4 af 20

5 Opmåling af LIGE OP skorsten: Nedenstående opmålingsskema indeholder de oplysninger, der skal gå forud for montage af en LIGE OP skorsten. Nødvendig skorstenshøjde: Bemærk venligst de anbefalede højder for skorstenen i forhold til rygningen på huset / ejendommen. Der bør her også tages højde for omkringliggende træer eller andre tilstødende / nærtliggende bygninger, der kan have direkte eller indirekte påvirkning af luftstrømmene omkring skorstenshætten. Se billedet til højre Side 5 af 20

6 Opmåling af BAGUD skorsten: Nedenstående opmålingsskema indeholder de oplysninger, der skal gå forud for montage af en BAGUD skorsten. En skorsten kan have 3 problemer: Manglende træk Kondensation Kuldenedfald Skorstenen er motoren til din brændeovn. En korrekt dimensioneret og installeret skorsten er en forudsætning for at få optimal glæde af din brændeovn Side 6 af 20

7 Korrekt placering af brændeovnen Placering af brændeovn op ad væg: (* A = Afstand bag ovnen måles fra ovnens bageste punkt og vinkelret ind mod væggen. B = Afstand til siderne måles fra ovnens side og vinkelret ind mod væggen. Placering af brændeovn i et hjørne: (* A = Afstand bag ovnen måles fra ovnens bageste punkt og vinkelret ind mod væggene. B = Afstand til siderne måles fra ovnens indfyringsåbning og vinkelret ind mod væggene. Placering af brændeovn på ikke brandbart underlag: A = Afstand bag ovnen måles fra ovnens bageste punkt og vinkelret ind mod væggene. Afstand ud til gulvpladen fra ovnens indfyringsåbning skal være minimum cm. Mens afstanden foran brændeovnen skal være minimum 30 cm. (* Vær opmærksom på at afstanden fra uisoleret lodret røgrør til brandbart materiale/væg mindst skal være 22,5 cm for en DS/EN og DS 887 godkendt ovn (= alle Varde Ovne). En brændeovn, der ikke er godkendt efter DS/EN eller DS887 skal placeres hele 50 cm fra brandbart materiale og med en min. afstand på 30 cm fra brandbart materiale til uisoleret røgrør. Gode råd når du skal placere din nye brændeovn: Inden du installerer din brændeovn skal du sikre dig, at ovnen opfylder de gældende lovkrav. Placer din brændeovn centralt i huset. Det giver den bedste varmefordeling og dermed største glæde af konvektions-varmen. Undgå helst at føre skorstenen gennem spær og rygning. Det kan godt lade sig praktisere, men gør den samlede løsning lidt mere kompliceret og dermed dyrere. Hent gerne inspiration hos de lokale pejseforhandlere eller på Placerer du din brændeovn op ad en ikke brandbar væg, så er der ingen afstandskrav. Placerer du din brændeovn op ad en brandbar væg, da gælder afstandskravene som vist ovenfor. Den specifikke afstand findes bag på brændeovnen. Er du i tvivl, så tjek hos din lokale skorstensfejer det er også ham, der skal godkende den endelige opstilling og montering Side 7 af 20

8 Lige op skorsten (uden loftrum) 21C 21A 21B A 17 20B 21A 8 14B 20A 14B 20C 17 14B 13 H A 13 H >2,0m over tag <1,5m over tag Gennem tagrygning Fladt tag = 0 Komponentliste: 1 Gulvplade 2 Brændeovn/kedel 8 T-sektion (90 ) 9 Renselem 11 Overgang 12 Pejserør 13 Skorsten med integreret start (50, 100 cm) 14A Lige loftkrave (0 m/ eller u/ pakning) 14B Todelt loftkrave (5-32, ) Spændebånd (medfølger skorstenen) Skorsten (50, 100 cm) 17 Loftstyr (universelt 0-50 ) 19 Tagstyr (universelt 0-50 ) 20A Taginddækning skrå (5-32, 33-45, ) 20B Taginddækning rygning (specifik mål) 20C Taginddækning lige (0-5 ) 21A Skorstenstop - regnhætte 21B Skorstenstop - for Aspirotor 0 21C Aspirotor - Vindrotor Bemærk! Afstand fra lodret pejserør til brandbart materiale: H = 22,5 cm for DS/EN godk. ovn. H = 30 cm for IKKE DS/EN godk. ovn Side 8 af 20

9 21A Lige op skorsten (med loftrum) 20A 18 21C 21A 21A Min. 40cm 20A 14A 21B 20B 20A A 14A 13 14A 13 14A 13 H "Lige op" (std.) Gennem rygning Med bøjninger (* Med 2 etager (* Komponentliste: 1 Gulvplade 2 Brændeovn/kedel 11 Overgang 12 Pejserør 13 Skorsten med integreret start (50, 100 cm) 14A Lige loftkrave (0 m/ eller u/ pakning) Spændebånd (medfølger skorstenen) Skorsten (50, 100 cm) 18 Spærstyr (universelt 0-50 ) 20A Taginddækning skrå (5-32, 33-45, ) 20B Taginddækning rygning (specifik mål) 21A Skorstenstop - ventileret, hængslet regnhætte 21B Skorstenstop - for Aspirotor 0 21C Aspirotor - Vindrotor 25 Bøjning (, 30, 45 ) Bemærk! Afstand fra lodret pejserør til brandbart materiale: H = 22,5 cm for DS/EN godk. ovn. H = 30 cm for IKKE DS/EN godk. ovn. (* Rådfør dig altid med skorstensfejeren om. evt. behov for T-sektion og renselem, tagtrin mm Side 9 af 20

10 Gennem væg skorsten 19 21C 9 >1,5-2,0m 21A 8 21B Min 2,5cm (til brandbart matr. - fritstående) 25 Max 10m Max 2,5m cm Min. 30cm Anbefalet løsning 3 5A 5B Max 2,5m A Min. 5cm Gennem brandbar væg Ikke brandbar væg og uden om udhæng Ikke brandbar væg og uden om udhæng Komponentliste: 1 Brændeovn / kedel 2 Gulvplade 3 Fullformrør / knækrør 4 Spjæld 5A Murbøsning 5B Vægroset 6 Pejserør 7 Startkobling (skorsten med integreret start (50, 100cm) evt. i stedet 7+ gennem brandbar væg ) 8 T-sektion (90 ) 9 Renselem 10 Fugemasse (MS40) 14A Lige loftkrave (0 m/ eller u/ pakning) Spændebånd (medfølger skorstenen) Skorsten (50, 100 cm) 19 Tagstyr (universelt 0-50 ) 20x Taginddækning (hvis gennem udhæng - se lige op skorsten) 21A Skorstenstop - regnhætte 21B Skorstenstop - for Aspirotor 0 21C Aspirotor - Vindrotor 22 Vægkonsol (5-20, 20-40cm) 23 Vægbeslag (5cm) 24 Forlængerarme til vægbeslag (5-20, 20-40cm) 25 Bøjning (, 30, 45 ) Side 10 af 20

11 Montage tips: (generel vejledning for en lige op skorsten) A Placer gulvpladen (se Korrekt placering af brændeovnen side 7). B Placer brændeovnen (kedel mv.) jf. afstandskrav angivet på produktet. C Hold en lodline fra røgafgangsstudsen op til loftet og markér centeret. D Vurder muligheden for at undgå spær. Se gennemgående spær udefra eller evt. oppe fra loftet. Er det ikke muligt (eksempelvis ved fladt tag eller dobbeltloft), lav da et mindre inspektionshul omkring centermarkeringen. Korriger evt. ovnens placering eller lav en spærudveksling. At lave en spærudveksling kræver dog professionel ekspertise. E Lav hullet med en stiksav eller lign. i loftet jf. hulskabelonen, der følger med loftkraven. Afstandskrav til alt brandbart materiale er 5 cm. F Før igen en lodline fra røgafgangsstudsen op gennem hullet i loftet og videre op på taget og markér centeret. G Bor et centerhul (ø6 mm) gennem taget. Brug igen hulskabelonen, der følger med loftkraven og lav hul gennem taget udefra. Her kan bruges en almindelig vinkelsliber med skæreskive (til bl.a. tegl og eternit) eller andet passende værktøj. Husk afstandskrav til alt brandbart materiale er 5 cm. H Kontrollér om brændeovnen er udstyret med en røgafgangsstuds med usynligt dræn, ellers placer overgangen oven på ovnen. Sikrer at evt. kondens i skorstenen løber ned i brandkammeret. I J Tilpas længden af det uisolerede røgrør (vinkelsliber), så den isolerede del af skorstenen når min. 22,5 cm ned i stuen (for DS-godkendte brændeovne) og ellers min. 30 cm ned i stuen. Placer forsigtigt loftkraven oven på ovnen (undgå at ridse) med evt. et klæde imellem og omkring røgrøret, før det isolerede startelement placeres oven på røgrøret. K Skorstenen samles hele vejen op (minus hætten) og den sættes i lod. Afstandskrav til brandbart materiale kontrolleres mod evt. forskydninger i gennemføringerne. Afstandskrav er 25 mm til brandbart materiale. Ved gennemføringer, hvor Bygningsreglementet kræver isolering helt ind til skorstenen, skal spær og lægter holdes 50 mm fra skorstenen. L Montér loftstyr eller spærstyr for styring af skorsten. Se monteringsvejledning side 13 og 14. M Montér loftkraven med vedlagte skruer. N Placer isoleringsmateriale rundt omkring skorstenen ovenfra og ned mod loftkraven. O Montér undertagskraven (hvis der er undertag) iht. medfølgende montagevejledning se i øvrigt side 19. P Montér inddækningen iht. medfølgende montagevejledning se i øvrigt side 18. Q Monter regnhætten øverst på skorstenen. R Udfyld produktlabel iht. beskrivelsen side 3 og klæb den evt. bag på skorstenen. S Kontakt herefter skorstensfejeren for godkendelse af installationen, inden den tages i brug Side 11 af 20

12 Montage tips: (generel vejledning for en gennem væg skorsten) A Placer gulvpladen (se Korrekt placering af brændeovnen side 7). B Placer brændeovnen (kedel mv.) jf. afstandskrav angivet på produktet. C Placér røgafgangsrøret på ovnen og før ovnen ind mod væggen. Lav en cirkel på væggen rundt om røret og markér centeret. D Fjern ovnen igen og lav et hul gennem væggen. Ikke brandbar væg: (se i øvrigt side 10) Her kan bruges en murbøsning til styring af pejserør, derfor skal hullet have en diameter på ø cm. Murbøsningen mures fast. Vi anbefaler et fullformrør, der går ind gennem murbøsningen og samles med et pejserør, der går helt gennem væggen og støder op mod startkoblingen, som går plant med væggen på udvendig side. Startkoblingen fuges hele vejen rundt med MS40. Afstanden fra skorstenens bagside og ind til væggen bliver 9 cm. Brandbar væg: (se i øvrigt side 10) Her skal føres en isoleret skorsten gennem væggen, derfor skal hullet være ø 344 mm (5 cm til brandbart materiale). Den isolerede skorsten skal endvidere gå 30 cm ind i stuen, for at røgrøret holder den lovpligtige afstand til brandbart materiale. E På udvendig side af muren monteres på startkoblingen en 90 T-sektion med renselem i bunden. F Skorstenen samles hele vejen op langs væggen med en vægkonsol nederst og et vægbeslag for minimum hver 2,5 m. (Se i øvrigt side 10). Hus med udhæng: - Hvis skorstenen kan gå uden om udhænget, bruges et par bøjninger (se side 17). - Hvis skorstenen kan gå gennem udhænget, udføres dette i lighed med enhver anden taggennemføring. Hus uden udhæng: Her føres skorstenen lige op langs væggen. Bemærk: Vægkonsol og vægbeslag kan justeres fra 5-20 cm eller cm. L Skorstenens højde over tag er beregnet inden montage. Men det er vigtigt at bemærke, at føres skorstenen: op langs gavlen på huset: så er det nemmere at nå over husets rygning (uden at tagstyr er nødvendig, og det giver en mere stabil skorsten). op langs siden af huset: så skal der bruges et tagstyr, når skorstenen står mere end 2 m frit over tag. Med hensyn til rensning skal det endvidere drøftes med skorstensfejeren, om det er nødvendigt med en udvendig 90 T-sektion med renselem. M Udfyld produktlabel iht. beskrivelsen side 3 og klæb den evt. bag på skorstenen. N Kontakt herefter skorstensfejeren for godkendelse af installationen, inden den tages i brug Side 12 af 20

13 Loftstyr og loftkrave: (se nr. 17 side 8) A. Indstilling af lodret dybdebeslag: Montageside ø244 ø244 ø Montageretning ø244 ø244 ø244 3 Loftstyret består af følgende elementer: 1 Spændebånd (1x) Firkantbolt til spændebånd + skive og møtrik (1x) 3 Dybdebeslag (2x) 4 4 Skive og Møtrik til samling af dybdebeslag og spændebånd (4x) 5 Vinkelbeslag (2x) 5 6 Firkantbolt + skive og møtrik til samling af vinkel- og dybdebelsag (4x) 7 Undersænkede træskruer til montage af vinkelbeslag i loftet (2x4) 6 7 Montage: A Ud fra lofthældning samles loftstyret. Se indstilling af de lodrette dybdebeslag ovenfor. B Loftstyret føres rundt omkring skorstenen med pakningen mellem skorsten og spændebånd. C Loftstyret skubbes nede fra stue og op mod loftet, så vinkelbeslagene går helt plan med loftet. D Loftstyret trækkes tilbage igen og vinkelbeslagene spændes fast i rette vinkelposition. E Loftstyret skubbes op på plads og vinkelbeslagene skrues fast i loftet med de 2x4 skruer. Bemærk! Skorstenen skal være centreret i hullet. Er loftet porøst, kan der placeres to mindre stykker træ oven over loftet, så skruerne har nogen mere at holde fast i. Skruehullerne er undersænkede, så skruerne går helt plan med vinkelbeslagene. F Til sidst fæstnes spændebåndet stramt rundt omkring skorstenen. Skruen sidder øverst oppe foran, fra montagesiden. Loftstyret er færdig monteret. G Til sidst monteres loftkraven med de medfølgende skruer. Loftstyret er fleksibelt i forhold til at ramme den præcise lofthældning og kan monteres uden at ridse skorstenen. Loftkraven lukker elegant de 5 cm (afstandskrav til brandbart materiale) luft omkring skorstenen Side 13 af 20

14 Spærstyr: (se nr. 18 side 9) Spærstyret består af følgende elementer: 1 Spændebånd (1x) 2 Firkantbolt til spændebånd + skive og møtrik (1x) 3 Vinkelbeslag (2x) 4 Skive og Møtrik til samling af vinkelbeslag og spændebånd (2x) Vinkelstang med firkanthuller (1x) 6 Firkantbolt + skive og møtrik til samling af vinkelstang og -beslag (4x) 7 Undersænkede træskruer til montage af vinkelbeslag i loftet (4x) Montage: A Spændebåndet samles løs omkring skorstenen. B De to vinkelarme monteres løst på hver sin side af spændebåndet med to møtrikker og låseskiver. Vinkelarmene kan forskydes i de to langsgående huller. Den præcise placering afhænger af afstand til spær og vinkel på tag (universelt 0-50 ). C Vinkelstangen holdes op mod spærene, vinkelbeslagene spændes fast sammen med vinkelstangen. D Vinkelstangen spændes fast op i mod spærene med de medfølgende 4 træskruer. E Vinkelbeslagene spændes fast med spændebåndet med skiver + møtrik (2x). F Til sidst fæstnes spændebåndet stramt rundt omkring skorstenen med firkantskrue, skive og møtrik (1x). Spærstyret er fleksibelt i forhold til at ramme den præcise taghældning og kan let monteres fra loftrummet. Spærstyret holder skorstenen fast og beskytter taginddækningen mod vindbelastninger Side 14 af 20

15 Tagstyr: (se nr. 19, side 8 og 10) Tagstyret består af: 1 Spændebånd (1x) 2 Firkantbolt med skive + møtrik (1x) 3 Teleskopstænger øvre og nedre del (2x) 4 Skiver + møtrikker til befæstelse teleskopstænger til spændebånd. 1,0 1,8 m 5 Skruer til eternittag (2x) Alternativ befæstelse afklares på stedet >1,5-2,0m Montage: A Spændebåndet samles løs omkring skorstenen. B De to teleskopstænger (de tykke øverst, så evt. regnvand ikke opsamles) monteres løst på hver sin side af spændebåndet med to møtrikker og låseskiver. C Teleskopstængerne spredes ca. 1m, og der findes passende sted for skruebefæstigelse på tagfladen. D Når teleskopstængerne er fastgjort til tagfladen, spændes alle øvrige samlinger: - spændebånd mod skorsten - teleskopstænger mod spændebånd - selve teleskopfunktionen (bolt vist til venstre) løst sammen, alt i mens skorstenen holdes i lod. Tagstyret er fleksibelt i forhold til at ramme den præcise taghældning og giver uanede muligheder for vedvarende fastholdelse af skorstenen. Tagstyret beskytter taginddækningen mod vindbelastninger Side af 20

16 Vægkonsol (se nr. 22, side 10) og vægbeslag (se nr , side 10) Vægkonsol: 5-20 cm cm Vægbeslag: 5 cm 5-20 cm cm Standard 5 cm Justerbar 5-20 cm Justerbar cm Std. + forlængerarme Std. + forlængerarme Montage: A Vægkonsol og -beslag samles som vist til venstre. B Befæstigelsen ind i væggen afstemmes efter styrken i vægmaterialet. Minimum bolte ø 6 mm. Vægkonsol og -beslag er begge rustfrie og sortlakeret, hvilket gør at det indgår som en naturlig og fast del af skorstenen. NB! En bagudgang med en startkobling direkte fuget ind mod væggen giver af afstand på 9 cm mellem skorstenens bagkant og muren Side af 20

17 Bøjninger: (se nr. 25 side 9-10) V L mm F mm H mm Ingen (0) (100) (250) T-sektion (400) (450) (950) Ingen (0) (100) (250) T-sektion (400) (450) (950) Ingen (0) (100) (250) T-sektion (400) (450) (950) Alle mål i ( ) er effektive længder H F L V L Y Lmax = 2,5m Ymax = 3 stk. Montage: A Bøjninger monteres som alle andre skorstenselementer. B Forskydningerne i højde og bredde findes i skemaet ovenfor. C Bøjninger bruges når, du vil: - gå uden om et spær - gå uden om et udhæng - gå forbi rygningen D Du skal forvente, at trækket i skorstenen nedsættes lidt ved brug af bøjninger. Mindst ved og mest ved 45. E Tal altid først med din skorstensfejer omkring brug af bøjninger, da der kan være tilfælde, hvor skorstensfejeren gerne vil have en renselem mellem 2 bøjninger, eller han har et andet godt råd. Bemærk! Lmax = 2,5 m betyder, at der skal en ekstra vægbæring eller understøtning for hver 2,5 m, hvad enten skorstenen går vandret, 45 eller lodret. Rådfør dig altid med din skorstensfejer omkring behov for T-sektion og renselem mellem to bøjninger Side 17 af 20

18 Inddækninger: (se nr. 20 side 8-10) Miljø-inddækninger (Blyfrie) 1. Lav hul i taget (gennembrydes undertag, skal der bruges undertagskrave for lovmæssig korrekt montering). 2. Løsn tagpladen oven over hullet og skub pladen cm op. 3. Før skorstenen igennem hullet og læg inddækningen over skorstenen og hullet. 4. Den løse tagplade lægges/skrues tilbage på plads. 5. Inddækningen hamres på plads med en blød gummihammer (alternativt et stykke stof eller tyk plast fyldt med sand). Det er vigtigt at inddækningsmaterialet ikke beskadiges for at opnå en 100% tæt inddækning. 6. Spænd den vedlagte vandnæse halvt ind og fug derefter rundt i kanten for oven. Vandnæsen spændes derefter helt ind, og der glittes for overskydende fugemasse 1. Inddækninger til tagpap 1. Lav hul i taget.(gennembrydes undertag, skal der bruges undertagskrave for lovmæssig korrekt montering) 2. Før skorstenen igennem hullet og læg inddækningen over skorstenen og hullet. 3. Inddækningspladen zig-zag sømmes med en afstand på 5 7 cm med sorte søm. 4. Brænd pap el. lign. oven på inddækningspladen med et passende overlap på taget også. 5. Spænd den vedlagte vandnæse halvt ind og fug derefter rundt i kanten for oven. Vandnæsen spændes derefter helt ind, og der glittes for at fjerne overskydende fugemasse 1. 1 Mange års erfaring angiver fugemateriale MS40, som bedste anbefaling. Medfølger. Miljø-inddækning (Blyfri) Bruges bl.a. på tegl og eternit. (på alle tage etableret efter ) Zink- / Alu-inddækning Bruges bl.a. på tagpap og skifer. (på alle flade tag) Side 18 af 20

19 Undertagskrave (0-45 ): Til brandbart materiale skal der holdes en afstand på 5 cm, derfor er det vigtigt at undertagsskraven centreres. 1. Læg undertagskraven på undertaget oppefra, uden at tage papiret af tapen på bagsiden. 2. Streg op på indersiden af undertagskraven. 3. Fjern undertagskraven og skær hullet ud. 4. Tag papiret af tapen og monter undertagskraven ved at holde en hånd på undersiden af undertaget og samtidig trykke tapen ned på oversiden. 5. Tag den ekstra medfølgende tape og monter den på både inddækningen og undertaget for oven. Monter ekstra tape med halvdelen ovenpå undertagskraven og resten på undertaget. Medfølger løst. Streg op og skær ud. Husk at centrere. Ovalt tværsnit gennem skorstenen Ved montering. Fjern papiret bagpå og tryk tapen fast. HUSK: 5 cm afstand til brandbare materialer ved montering af skorstene. Undertagskrave Bruges på alle huse med undertag. (oftest under tegltage) NB! Til nybyggeri skal bruges en anden type undertagskrav, der er beregnet for tryktætte huse jf. nyt bygningsreglement. Spørg hos din forhandler Side 19 af 20

20 Varde Ovne forhandler: Varde Ovne A/S Kongevej 246 DK-6510 Gram Tlf Fax Side 20 af 20

StålSkorSten til pilleovne

StålSkorSten til pilleovne Stålskorsten til pilleovne Model varde Pl400 skorstenspakken består af: i H A B C Startfod 1 x 2,0 m pejserør 1 x 0,9 m isoleret startelement D G 444 cm D 1 x 1,0 m isoleret element E 1 x 0-10 graders

Læs mere

StålSkorSten til brændeovne

StålSkorSten til brændeovne Stålskorsten til brændeovne Model varde V350 H G skorstenspakken består af: A B 1 x 1,5 m pejserør 1 x 0,9 m isoleret startelement C F C 1 x 1,0 m isoleret element D 1 x 0-10 graders loftkrave med gummipakning

Læs mere

StålSkorSten MonteringSanviSning

StålSkorSten MonteringSanviSning Stålskorsten Monteringsanvisning 02 indhold 04 Før du går i gang 05 Klassificering Ø150 mm 10 Lovkrav 11 Skorstenens højde 12 Rensning/skorstensfejning 13 Topmontering 15 Bagudmontering 16 Brændsel 17

Læs mere

StålSkorSten MonteringSanviSning

StålSkorSten MonteringSanviSning Stålskorsten Monteringsanvisning indhold 04 Før du går i gang 05 Klassificering Ø150 mm 10 Lovkrav 11 Skorstenens højde 12 Rensning/skorstensfejning 13 Topmontering 15 Bagudmontering 16 Brændsel 17 Reklamationsret

Læs mere

Monteringsanvisning Aduro Robust stålskorsten

Monteringsanvisning Aduro Robust stålskorsten Monteringsanvisning Aduro Robust stålskorsten Monteringsanvisning Det er vigtigt, at du læser denne monteringsanvisning grundigt igennem, inden du begynder med monteringen af din nye skorsten. Er der tvivlsspørgsmål

Læs mere

Stålskorsten Monteringsanvisning

Stålskorsten Monteringsanvisning Stålskorsten Monteringsanvisning Indholdsfortegnelse: Klassificering Ø100/Ø150 mm s. 3 Anvendelse s. 4 Klassificering Ø200 mm s. 6 Lovkrav s. 8 Skorstenens højde s. 9 Rensning/skorstensfejning s. 10 Opstilling

Læs mere

MILJØRIGTIGE BRÆNDEOVNE I DANSK DESIGN

MILJØRIGTIGE BRÆNDEOVNE I DANSK DESIGN 2014/201 MILJØRIGTIGE BRÆNDEOVNE I DANSK DESIGN DEN NYE APP FRA VARDE SE OVNEN I DIT HJEM FØR DU KØBER! Hos VARDE ved vi, at den helt rigtige brændeovn skal have den bedste placering i dit hjem og aldrig

Læs mere

Monterings- og brugervejledning for luftsolfanger

Monterings- og brugervejledning for luftsolfanger Monterings- og brugervejledning for luftsolfanger Tillykke med din nye solfanger. Med den rette placering får du glæde af den i mange år fremover. Den medfølgende kontakt placeres på loftet eller på vægen

Læs mere

MONTAGEANVISNING. Dobbeltvægget isoleret sektionsskorsten

MONTAGEANVISNING. Dobbeltvægget isoleret sektionsskorsten MONTAGEANVISNING Dobbeltvægget isoleret sektionsskorsten Topmontering eller Bagudmontering Gå til det kapitel, der vedrører netop den monteringsmetode, som du skal anvende i din installation. Topmontering

Læs mere

Fler og fler. mærkede stålskorstene stikker piben i sky

Fler og fler. mærkede stålskorstene stikker piben i sky Fler og fler mærkede stålskorstene stikker piben i sky MTERLE O PRODUTESRVELSE Sektionsskorstenen har været fremstillet på H. Nielssons Maskinfabrik /S siden 1967 og har i alle årene på grund af sin enkle,

Læs mere

Gode Råd og vejledninger. Dobbeltvægget isoleret Sektionsskorstene

Gode Råd og vejledninger. Dobbeltvægget isoleret Sektionsskorstene Gode Råd og vejledninger Dobbeltvægget isoleret Sektionsskorstene Gode råd og vejledninger Generelt Det til enhver tid gældende Bygningsreglement skal respekteres nøje. Underlaget for dette afsnit er BR08,

Læs mere

Monteringsanvisning på enkelt modulskorstene

Monteringsanvisning på enkelt modulskorstene Monteringsanvisning på enkelt modulskorstene Montageanvisning for enkelt modul skorstene CE-mærket Certifikat Producent Er godkendt til følgende temperaturklasser: T400 = Godkendt til 400 C T450 = Godkendt

Læs mere

Aduro 5-1. Indbygningsvejledning. www.aduro.dk / www.aduro.no

Aduro 5-1. Indbygningsvejledning. www.aduro.dk / www.aduro.no Aduro 5-1 Indbygningsvejledning www.aduro.dk / www.aduro.no Installation af pejseindsatsen Du må gerne selv installere din pejseindsats det kan dog anbefales at tage din skorstensfejer med på råd. Du kan

Læs mere

Isola Selvbygger 3. Til skråt tag ned til 3 graders taghældning. Stærkt, sikkert enkelt at montere. Tørre og sunde huse!

Isola Selvbygger 3. Til skråt tag ned til 3 graders taghældning. Stærkt, sikkert enkelt at montere. Tørre og sunde huse! Selvbygger 3 Til skråt tag ned til 3 graders taghældning Stærkt, sikkert enkelt at montere Tørre og sunde huse! Sikker tagdækning med lang levetid Selvbygger 3 er en moderne tagbelægning med stor fleksibilitet

Læs mere

Stærk. tømrerløsning. Nye flotte tagrender på en weekend. Gør det selv og spar over 8000,-

Stærk. tømrerløsning. Nye flotte tagrender på en weekend. Gør det selv og spar over 8000,- Gør det selv og spar over 8000,- LET SVÆRT SVÆRHEDSGRAD: Ved du, hvordan du betjener din overfræser, er der ingen problemer i jobbet her. Øv dig evt. på en stump plade i forvejen. TIDSFORBRUG: Du skulle

Læs mere

Monteringsvejledning Trapezplader PROFIL 35

Monteringsvejledning Trapezplader PROFIL 35 Monteringsvejledning Trapezplader PROFIL 35 Profilmetal a/s Telefon: 56630222 Skovsøviadukten 3 CVR: 26137063 4200 Slagelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side 2 Monteringsvejledning, ansvar og

Læs mere

Specialafsnit om lovens krav. Fåes i størrelserne fra ø80 til ø900 mm ALCON SEKTIONSSTÅLSKORSTENE

Specialafsnit om lovens krav. Fåes i størrelserne fra ø80 til ø900 mm ALCON SEKTIONSSTÅLSKORSTENE ALCON SEKTIONSSTÅLSKORSTENE PAKKELØSNINGER Vi har gjort det nemt for dig! I dette katalog finder du en række pakkeløsninger som på en nem og overskuelig måde, fortæller dig hvilke komponenter du skal anvende.

Læs mere

OBS! På huse med stråtag SKAL skorstenspiben føres mindst 80 cm. over tagryg.

OBS! På huse med stråtag SKAL skorstenspiben føres mindst 80 cm. over tagryg. Spørgsmål & Svar sp: Hvor høj skal en skorsten være? sv: I det nugældende Bygningsreglement er der ikke angivet en mindstehøjde i cm. Der opereres med et "funktionskrav" som siger at en skorsten skal have

Læs mere

Generel montagevejledning for opsætning af balkon.

Generel montagevejledning for opsætning af balkon. Generel montagevejledning for opsætning af balkon. Moduler, bolte og alle samledele tælles op før montage. Værktøj du skal bruge: Hammer Momentnøgler Skruetvinger Træbjælker (bruges som ben ) Beton- eller

Læs mere

Vejledning vedr. montering af facade døre og udadgående terrassedøre.

Vejledning vedr. montering af facade døre og udadgående terrassedøre. Vejledning vedr. montering af facade døre og udadgående terrassedøre. Det er vigtigt at Deres nye vinduer og døre monteres korrekt, og ved at gennemgå nedennævnte vejledning har de et godt udgangspunkt

Læs mere

DS Facadekassetter og paneler

DS Facadekassetter og paneler DS Facadekassetter og paneler Produktbeskrivelse og montagevejledning Februar 2013 2 DS Stålprofil Andrupvej 9 DK-9500 Hobro Februar 2013 www.ds-staalprofil.dk» Indhold: DS Facadekassetter og paneler s.

Læs mere

Monteringsanvisning på dobbelt modulskorstene

Monteringsanvisning på dobbelt modulskorstene Monteringsanvisning på dobbelt modulskorstene Montageanvisning for dobbelt modul skorstene CE-mærket Certifikat 0036 CPD 90219 001 Producent Schiedel Skorstene A/S Industrivej 23 DK-7470 Karup T450 = temperaturklasse

Læs mere

Det er nemmere at lægge ståltrapezplader oven på det gamle tag end at lægge et nyt tag af tagpap. [før]

Det er nemmere at lægge ståltrapezplader oven på det gamle tag end at lægge et nyt tag af tagpap. [før] 0 Færdig på en weekend Det er nemmere at lægge ståltrapezplader oven på det gamle tag end at lægge et nyt tag af tagpap. Sværhedsgrad: LeT svært Du skal have målt op og bestilt pladerne, så du har alle

Læs mere

Santex Udestue 80-86 med Santex Fast tag og med Synlig tagrende

Santex Udestue 80-86 med Santex Fast tag og med Synlig tagrende Santex Udestue 80-86 med Santex Fast tag og med Synlig tagrende Læs hele monteringsvejledningen igennem, inden du begynder at montere. Dette er en generel monteringsvejledning for Santex Udestue 80-86,

Læs mere

MONTAGEVEJLEDNING (DK)

MONTAGEVEJLEDNING (DK) MONTAGEVEJLEDNING (DK) Tillykke med Deres nye møbel fra dk3 ROYAL SYSTEM reolen blev tegnet i 1948 af den legendariske danske designer og producent Poul Cadovius. Det var ét af verdens første væghængte

Læs mere

Eurothane G Indvendig isolering

Eurothane G Indvendig isolering Indholdsfortegnelse 1. Generelt 2. Savning og skæring af Eurothane G plader 3. Placering af Eurothane G plader 3,1 Generelt 3,2 Montering på træstruktur 3,3 Montering med klæber 3,4 Montering imod inderside

Læs mere

Dobbeltvægget isoleret Sektionsskorstene

Dobbeltvægget isoleret Sektionsskorstene PRODUKTGuide Dobbeltvægget isoleret Sektionsskorstene Velkommen til GRAMETA GRAMETA s historie rækker helt tilbage til 1904 hvor virksomheden etablerede sig indenfor traditionelt blikkenslagerhåndværk.

Læs mere

DUKA VILLAVENTILATION PRAKTISK MONTERINGSEKSEMPEL

DUKA VILLAVENTILATION PRAKTISK MONTERINGSEKSEMPEL DUKA VILLAVENTILATION PRAKTISK MONTERINGSEKSEMPEL Husk altid at læse alle medfølgende vejledninger inden du går i gang med arbejdet!!! Varerne leveres på installations-stedet DUKA VillaVentilations pakken

Læs mere

Monteringsvejledning Tagstensplade

Monteringsvejledning Tagstensplade Monteringsvejledning Tagstensplade Profilmetal a/s Skovsøviadukten 3 4200 Slagelse Telefon: CVR: 56630222 26137063 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side 2 Monteringsvejledning, ansvar og anvendelse

Læs mere

Installations vejledning ARUBA. Faldarms markise. Side 1 ud af 8

Installations vejledning ARUBA. Faldarms markise. Side 1 ud af 8 ARUBA Faldarms markise Side 1 ud af 8 Markisens beslag 1 Vær opmærksom på markisen monteres i et solidt underlag. Kontrollere at vinduet kan åbnes efter montage. Elektriske installationer skal udføres

Læs mere

Shingle Den lette tagløsning

Shingle Den lette tagløsning Shingle Den lette tagløsning den lette tagløsning Produktet Shingle Uovertruffen holdbarhed Med Shingle tilbyder Metrotile et produkt der har sat byggetraditioner og arkitektur i højsædet. Samtidig har

Læs mere

Manual Smart Trykluft passepartout maskine. Version 1 dk

Manual Smart Trykluft passepartout maskine. Version 1 dk Manual Smart Trykluft passepartout maskine Version 1 dk Oversat af Lista Bella April 2011 Indholds fortegnelse. Klargøring 3 Montering på gulvstativ (Tilkøb) 4 Oversigt Smart mat-cutter 7 Montering væghængt

Læs mere

Santex Udestue 81 med Santex Fast tag og med Synlig tagrende

Santex Udestue 81 med Santex Fast tag og med Synlig tagrende Santex Udestue 81 med Santex Fast tag og med Synlig tagrende Læs hele monteringsvejledningen igennem, inden du begynder at montere. Dette er en generel monteringsvejledning for Santex Udestue 81, med Synlig

Læs mere

Pejse og brændeovne. Bygningsreglement 2010

Pejse og brændeovne. Bygningsreglement 2010 Pejse og brændeovne Bygningsreglement 2010 Forord Bygningsreglement 2010, der trådte i kraft den 1. december 2010, indeholder i afsnit 8 en række byggetekniske be stemmelser, der skal overholdes, når der

Læs mere

Glastag. Taghældning minimum 6 = 105 mm/m.

Glastag. Taghældning minimum 6 = 105 mm/m. Glastag Taghældning minimum 6 = 105 mm/m. Denne vejledning skal følges for at opfylde garantibetingelserne. Tjek altid at du har modtaget det rigtige antal komponenter, inden du begynder at montere. Se

Læs mere

Byg din fladskærm. ind i væggen. Flot ser den ud, den nye fladskærm,

Byg din fladskærm. ind i væggen. Flot ser den ud, den nye fladskærm, Byg din fladskærm ind i væggen Lad dit fladskærms-tv sidde helt i plan med væggen, og skjul samtidig alle ledninger fra tv et til spillemaskiner, optagere og stikkontakt. lot ser den ud, den nye fladskærm,

Læs mere

Installations vejledning AMICO K 20. Knækarms markise. Side 1 ud af 7

Installations vejledning AMICO K 20. Knækarms markise. Side 1 ud af 7 AMICO K 20 Knækarms markise Side 1 ud af 7 Placering og montering af markise 1 Vær opmærksom på markisen monteres i et solidt underlag. Kontrollere at terrassedøren kan åbnes efter montage. Elektriske

Læs mere

ISOLERET RØR-PANEL. Monteringsvejledning DS 452 ISOLERET

ISOLERET RØR-PANEL. Monteringsvejledning DS 452 ISOLERET ISOLERET RØR-PANEL DS 452 ISOLERET TESTET AF DANSK TEKNOLOGISK INSTITUT April 2005 Monteringsvejledning SfB (51)x VIGTIGT! 1. Anvend kun originale Gabotherm-dele af hensyn til Kierulff a/s produktgaranti.

Læs mere

To hurtige måder at lave lysninger på. VELUX lysningspanel VELUX lysningskit

To hurtige måder at lave lysninger på. VELUX lysningspanel VELUX lysningskit To hurtige måder at lave lysninger på lysningspanel lysningskit Danmark A/S velux.dk lysningsløsninger Den perfekte ramme om ovenlysvinduet En komplet installation betyder en flottere, lysere og mere energieffektiv

Læs mere

Vi vil gerne starte med en tak for at De valgte BV-Trappen A/S som leverandør af Deres nye trappe.

Vi vil gerne starte med en tak for at De valgte BV-Trappen A/S som leverandør af Deres nye trappe. Vi vil gerne starte med en tak for at De valgte som leverandør af Deres nye trappe. Denne monteringsvejledning er ment som en hjælp til samling og montering af Deres trappe. Den dækker de almindelige ting

Læs mere

Montagevejledning. wedi Fundo gulvelementer med indbygget fald og afløb DKNYHED

Montagevejledning. wedi Fundo gulvelementer med indbygget fald og afløb DKNYHED Montagevejledning wedi Fundo gulvelementer med indbygget fald og afløb DKNYHED Fordele med wedi gulvløsninger wedi produkter er 100 % vandtætte og du opnår dermed ingen former for fugt og ingen skimmelsvamp

Læs mere

RAIS 106-90 BETJENINGSVEJLEDNING Rev. A 010404

RAIS 106-90 BETJENINGSVEJLEDNING Rev. A 010404 RAIS 106-90 BETJENINGSVEJLEDNING Rev. A 010404 RAIS A/S Industrivej 20, 9900 Frederikshavn. Danmark Telefon 98 47 90 33 Telefax 98 47 92 91 E-mail: info@rais.dk Website: http://rais.dk INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Pejse og brændeovne. Bygningsreglement for småhuse 1998

Pejse og brændeovne. Bygningsreglement for småhuse 1998 Pejse og brændeovne Bygningsreglement for småhuse 1998 Forord Bygningsreglement for småhuse (småhusreglementet), der trådte i kraft den 15. september 1998, indeholder i afsnit 8 en række byggetekniske

Læs mere

DUKA RoomAir System Monteringsvejledning

DUKA RoomAir System Monteringsvejledning Version 2011.2 DUKA RoomAir System Monteringsvejledning Indholdsfortegnelse Afsnit Indhold side 1 Generelt 3 2 Dimensionering 3 3 Nødvendigt værktøj 3 4 Generelle anbefalinger for opsætning af rørsystemet

Læs mere

VARIGHED: LANGT FORLØB. Byg EN NEM HULE. Gå ind på dr.dk/byg og find flere seje byggeprojekter.

VARIGHED: LANGT FORLØB. Byg EN NEM HULE. Gå ind på dr.dk/byg og find flere seje byggeprojekter. VARIGHED: LANGT FORLØB Byg EN NEM HULE Byg EN NEM HULE Varighed: Langt forløb Denne hule kan du bygge derhjemme, evt. sammen med en voksen. Husk at få hjælp af en voksen, når der skal bruges stiksav og

Læs mere

Så let er det at udskifte vinduerne

Så let er det at udskifte vinduerne NYE VINDUER I ET SNUPTAG: Så let er det at udskifte vinduerne Et parcelhus fra 1963 fik nye vinduer og terrassedørsparti på et par dage. Da først teknikken var lært, var opgaven ikke så uoverskuelig som

Læs mere

PERFORM Form og Fals

PERFORM Form og Fals PERFORM Form og Fals Tips til... Inddækning mod mur Gode råd og nyttig viden Inddækning ved skorsten ved rygning på tagfladen falsede samlinger limede samlinger Miljørigtige inddækninger PERFORM flexibel

Læs mere

Robert Bosch GmbH. Mål!-væg. Fuldtræffer! Mål!-væg Nu kan du også spille på en målvæg hjemme i haven.

Robert Bosch GmbH. Mål!-væg. Fuldtræffer! Mål!-væg Nu kan du også spille på en målvæg hjemme i haven. Mål!-væg Fuldtræffer! Mål!-væg Nu kan du også spille på en målvæg hjee i haven. 1 Indledning Målvæggen er klassikeren for alle fodboldfans. Vi viser dig en model i stabil Birk-multiplex, som kan adskilles

Læs mere

Monteringsanvisning for Snorudløb type 1

Monteringsanvisning for Snorudløb type 1 1.1 Montering af betjeningssnor på hjul Figur 1 Hvis betjeningssnor med hjul ikke er monteret på glasset gøres dette med en unbrako nøgle. Se efter at snorens længde er den rigtige til glassets højde.

Læs mere

ønsker tillykke med din nye port som du selv ønsker at montere. For at få et godt resultat, følg denne Monterings og brugervejledning

ønsker tillykke med din nye port som du selv ønsker at montere. For at få et godt resultat, følg denne Monterings og brugervejledning Nordisk Port Import ønsker tillykke med din nye port som du selv ønsker at montere. For at få et godt resultat, følg denne Monterings og brugervejledning Læs denne vejledning igennem inden du starter Vigtige

Læs mere

2.0.0 Illustrationer. 1.0.0 Indhold

2.0.0 Illustrationer. 1.0.0 Indhold Turbovex TX 30 2.0.0 Illustrationer 1.0.0 Indhold 3.0.0 Generel information 3.1.0 Forord Denne monterings- og driftsvejledning indeholder teknisk information, og informationer om installation og vedligeholdelse

Læs mere

Wakaflex inddækningssystem til vægge og skorstene

Wakaflex inddækningssystem til vægge og skorstene Monteringsvejledning Wakaflex inddækningssystem til vægge og skorstene ROOFS FOR LIVING ROOFS FOR LIVING INDHOLD GENERELT Pakken indeholder materialer til inddækning af skorsten (72x72 cm) på en tagkonstruktion

Læs mere

Produktbeskrivelse -&Montagevejledning

Produktbeskrivelse -&Montagevejledning Produktbeskrivelse -&Montagevejledning 2011 Patentanmeldt Malskærvej 3, Gylling info@bsbyggeservice.dk Produktbeskrivelse Produkt BS FALSEN er den energi rigtige type fals til vindues- og døråbninger i

Læs mere

- den naturlige løsning

- den naturlige løsning 937020072 02 Montering og Rengøring af Caesarstonebordplader - den naturlige løsning SPEKVA A/S Kærmindevej 2. DK-6580 Vamdrup Telefon 7558 2511. Fax 7558 3611 www.spekva.dk Indholdsfortegnelse Caesarstone...

Læs mere

ARKITEKT MAA PETER RASMUSSEN SKALSBYVEJ 4 4735 MERN 5593 9325 PR-ARKITEKTERNE@MAIL.DK

ARKITEKT MAA PETER RASMUSSEN SKALSBYVEJ 4 4735 MERN 5593 9325 PR-ARKITEKTERNE@MAIL.DK Markeringer viser maksimal placering af franske altaner i køkken og opholdsrum anført med positionsnummer 01-26, godkendt jænfør principiel tilladelse af 17. januar 2008 fra Københavns Kommune, Center

Læs mere

monteringsvejledning MONTERING UNDERTAG Udipsunt. Harciur. Ficientur sum qui ssuntiam utempor rem venis alis

monteringsvejledning MONTERING UNDERTAG Udipsunt. Harciur. Ficientur sum qui ssuntiam utempor rem venis alis monteringsvejledning MONTERING UNDERTAG Udipsunt. Harciur. Ficientur sum qui Selvbærende undertage fra Phønix Tag entiantio Materialer eo experovid qui tem comnis ssuntiam utempor rem venis alis Indholdsfortegnelse

Læs mere

Fri udsigt til himlen

Fri udsigt til himlen SLVRNSND TAG OVR TRRASSN: Fri udsigt til himlen De klare plader over terrassen bliver ikke grimme med tiden. Tværtimod renser de sig selv, fordi vand fra husets tag render ned over dem, samtidig med at

Læs mere

Triomont fra Gustavsberg

Triomont fra Gustavsberg Triomont fra Gustavsberg Der skal kun 14 cm til Der kan opsættes et væghængt toilet på de fleste baderum. Triomont XS fra Gustavsberg er et smalt og fleksibelt installationssystem, der kun er 14 cm dybt.

Læs mere

SCAN alu-profiler beskyttelse af dit træ- og murværk

SCAN alu-profiler beskyttelse af dit træ- og murværk SCAN alu-profiler beskyttelse af dit træ- og murværk Scan Alu-profiler Flot og vedligeholdelsesfri beskyttelse af dit træ- og murværk. Scan Alu-profiler er en bred vifte af standard profiler, der er med

Læs mere

C E N T R A L S T Ø V S U G E R E

C E N T R A L S T Ø V S U G E R E Centralvac A5 DK Sep 2007 11/09/07 9:52 Side 1 Lette at installere lette at bruge Diskret og upåfaldende installation Centralstøvsugere fra NILFISK er lige så lette at installere i eksisterende huse som

Læs mere

Installation VertiQ System T, System HAT. Slagfast og ekstra slagfast system for vægabsorbenter

Installation VertiQ System T, System HAT. Slagfast og ekstra slagfast system for vægabsorbenter Installation VertiQ System T, System HAT Slagfast og ekstra slagfast system for vægabsorbenter VertiQ _ System T, System HAT Indhold Valg af system..................... 3 Kanter og dimensioner..............

Læs mere

Rigitone BIG system Monteringsvejledning

Rigitone BIG system Monteringsvejledning Rigitone BIG system Monteringsvejledning Design og teknik Produktbeskrivelse / anvendelse Rigitone BIG med kant A1 er et fuldperforeret akustikloft, der fremstår som en ubrudt flade uden synlige samlinger.

Læs mere

TOP RAILING. Glasværn Gelændersystemer

TOP RAILING. Glasværn Gelændersystemer TOP RAILING Glasværn Gelændersystemer MAB TOP RAILING SYSTEM -en rigtig løsning til ethvert formål! Top Railing Systemerne er det rigtige produkt valg, til alle værn løsninger, hvor æstetik, flot udseende,

Læs mere

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning af bordplader i Solid Surface materialet Corian Vigtigt læses straks ved modtagelse!

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning af bordplader i Solid Surface materialet Corian Vigtigt læses straks ved modtagelse! Monterings- og vedligeholdelsesvejledning af bordplader i Solid Surface materialet Corian Vigtigt læses straks ved modtagelse! Generelt Kontroller altid bordpladen ved modtagelsen. Ved modtagelse af din

Læs mere

norament formtrapper monteringsvejledning

norament formtrapper monteringsvejledning norament formtrapper monteringsvejledning norament formtrapper er egnet til ligeløbstrapper norament formtrapper er en færdig profil, hvor forkant, trin og stødtrin er i ét stykke. De er egnet til indendørs

Læs mere

Gastekniske Dage 2011. Michael Strøm Kierulff a/s METALBESTOS

Gastekniske Dage 2011. Michael Strøm Kierulff a/s METALBESTOS Michael Strøm Kierulff a/s METALBESTOS CE mærkning og brandsikring i henhold til Byggevaredirektivet og Bygningsreglementet BR10 Emnet er opdelt således: 1. CE mærkning iht. Byggevaredirektivet (CPD) 2.

Læs mere

WinTagfod. til banevare, pladeundertag og gesims. Fås i alu, zink og sort. - vi ændrer vaner

WinTagfod. til banevare, pladeundertag og gesims. Fås i alu, zink og sort. - vi ændrer vaner WinTagfod til banevare, pladeundertag og gesims Fås i alu, zink og sort. - vi ændrer vaner Banevare Fordele Ingen krydsfiner Nedfældning af rendejern ikke nødvendig Ingen montering af alu tagfod Diffusionsåben

Læs mere

DOORS SKYDEDØR MED INDBYGNINGSKARM 2015-1 1

DOORS SKYDEDØR MED INDBYGNINGSKARM 2015-1 1 DOORS SKYDEDØR MED INDBYGNINGSKARM 2015-1 1 SafcoDoors Indbygningskarm Spar plads med en skydedør i indbygningskarm fra SafcoDoors. Elegant og praktisk løsning når der skal åbnes op mellem to rum og samtidig

Læs mere

ELEMENTPEISER. Element model: Nominell effekt: Effekt: [ min - max ] Virkningsgraden: Vekt: Røystuds:

ELEMENTPEISER. Element model: Nominell effekt: Effekt: [ min - max ] Virkningsgraden: Vekt: Røystuds: Element model: Nominell effekt: Effekt: [ min - max ] Virkningsgraden: Vekt: Røystuds: Linear S / 600 5 kw 4,2-6,5 kw 80 kg Linear M / 700 7 kw 4,9-9,1 kw 95 kg Linear L / 800 10 kw 7-13 kw 110 kg Linear

Læs mere

Monteringsanvisning. Sanitetsafløb FURO 007. KUNSTSTOFGULVE alt. stålslebne betongulve VINYLGULV PÅ BETON- ELLER TRÆGULV

Monteringsanvisning. Sanitetsafløb FURO 007. KUNSTSTOFGULVE alt. stålslebne betongulve VINYLGULV PÅ BETON- ELLER TRÆGULV Ar t nr 1MONT 007 DK Monteringsanvisning Sanitetsafløb FURO 007 2005-09-01 KLINKEGULV K1 KLINKEGULV K2 KLINKEGULV K3 KLINKEGULV K4 KLINKEGULV K5 KUNSTSTOFGULVE alt. stålslebne betongulve VINYLGULV PÅ BETON-

Læs mere

BB Top 280. Ekstra stærkt undertag Montagevejledning

BB Top 280. Ekstra stærkt undertag Montagevejledning BB Top 280 Ekstra stærkt undertag Montagevejledning kls. MH Vælg det rigtige undertag Undertaget er en bygningsdel som i løbet af året udsættes for store belastninger: Fygesne, slagregn, vindbelastninger

Læs mere

MONTERINGS- VEJLEDNING

MONTERINGS- VEJLEDNING ... den reflektive isolering! MONTERINGS- VEJLEDNING INDHOLD 1. BESKRIVELSE 03 2. TEKNISKE EGENSKABER 04 3. ANVENDELSE 05 4. MONTERINGSVEJLEDNING 06 4.1. GENERELT 4.1.1. VANDAFVISENDE OG VINDTÆT 06 4.1.2.

Læs mere

ORIGINAL LINK SEAL COBALCH Tætninger

ORIGINAL LINK SEAL COBALCH Tætninger COBALCH Tætninger ORIGINAL LINK SEAL modul murtætning installeres hurtigt og nemt. Arkitekter, ingeniører, bygnings- og rørledningsfirmaer foretrækker fordelene ved den ORIGINAL LINK SEAL. - tryktæt fra

Læs mere

CasArt CA 6000 Kassettemarkise med motor og trådløs fjernbetjening

CasArt CA 6000 Kassettemarkise med motor og trådløs fjernbetjening MONTAGE- OG BRUGERVEJLEDNING CasArt CA 6000 Kassettemarkise med motor og trådløs fjernbetjening indhold Markisens dele 2 Generel info 3 Produktfakta 3 Før du går i gang 4 Pakkens indhold 4 Nødvendigt værktøj

Læs mere

OPSÆTNING AF TAPET. info@maler-maling.dk Tlf. 31 38 32 00 TAPET FORBEREDELSE. Før du tapetserer skal væggene være hele, rene, glatte og tørre.

OPSÆTNING AF TAPET. info@maler-maling.dk Tlf. 31 38 32 00 TAPET FORBEREDELSE. Før du tapetserer skal væggene være hele, rene, glatte og tørre. OPSÆTNING AF TAPET Arbejdsgang TAPET Før du tapetserer skal væggene være hele, rene, glatte og tørre. Tapetserede vægge: -fjern søm og skruer. Fjern løstsiddende tapet. Slib overgange og samlinger. Klister

Læs mere

Råd om vedligeholdelse Følg disse nemme råd om vedligeholdelse for at få den optimale glæde af sengen.

Råd om vedligeholdelse Følg disse nemme råd om vedligeholdelse for at få den optimale glæde af sengen. Råd om vedligeholdelse Følg disse nemme råd om vedligeholdelse for at få den optimale glæde af sengen. Velkommen til en ny verden med din Hästens-seng Nyd din drømmeseng resten af dit liv begynder her.

Læs mere

Højslev Dyb Falstagsten Lille Model Hillerød

Højslev Dyb Falstagsten Lille Model Hillerød Oplægningsvejledning Højslev Dyb Falstagsten Lille Model Hillerød Oplægning med Rund rygningssten med horn Indhold 2 Tagfladens bredde - tagstenens dækbredder 3 Tagfladens højde og lægtning 4 Mål vedrørende

Læs mere

Hansen UnitAl facadeprincipper

Hansen UnitAl facadeprincipper Hansen UnitAl facadeprincipper HS Hansen a/s Bredgade 4, 940 Lem Tlf. 975 1100 Hovedmail: hsh@hsh.dk Hjemmeside: www.hshansen.dk Tekniske informationer UnitAl element: Dimensioner: Bredde: Højde: Vægt:

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING FOR

MONTERINGSVEJLEDNING FOR MONTERINGSVEJLEDNING FOR Stenfacade StenfacadeQuader 1200 og stenfacadecross er udført i calsiumfri pvcplast. Under produktionen tilsættes naturlige stengranulater til kunststoffet og forener sig med dette.

Læs mere

Montagevejledning. Der placeres blivende opklodsning bag slutblik, primært som indbrudshæmmende funktion.

Montagevejledning. Der placeres blivende opklodsning bag slutblik, primært som indbrudshæmmende funktion. 16.1.2014 1 Montagevejledning MODTAGELSE, KONTROL OG AFDÆKNING Du bedes tage imod varerne Bemærk, at varerne leveres ved vognsiden. Køberen hjælper med aflæsning husk løftegrej til store elementer. Ansvaret

Læs mere

TROLLA Gødning og saltspreder 36 l

TROLLA Gødning og saltspreder 36 l TROLLA Gødning og saltspreder 36 l Artikel nr.: 12006 DK montagevejledning 2010/01 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt

Læs mere

Vordingborg Bad. plejeanvisninger

Vordingborg Bad. plejeanvisninger Vordingborg Bad Montage og plejeanvisninger Montagevejledning af dit bad arrangement. Før du påbegynder montage af dine bad skabe, så pak dem ud og gå for synlige skader. Skader på allerede monterede skabe

Læs mere

KONTROL AF AFTRÆK OG SKORSTENE

KONTROL AF AFTRÆK OG SKORSTENE KONTROL AF AFTRÆK OG SKORSTENE Skorstene Kedler med gasblæseluftbrændere er altid tilsluttet en skorsten, der enten er muret eller af metal. Andre kedler med åbent forbrændingskammer kan også være tilsluttet

Læs mere

MFS - MONIER FORSTÆRKNINGSSYSTEM TIL GITTER-SPÆR

MFS - MONIER FORSTÆRKNINGSSYSTEM TIL GITTER-SPÆR MFS - MONIER FORSTÆRKNINGSSYSTEM TIL GITTER-SPÆR Vejledning Denne vejledning skal anvendes som hjælp til at udfylde formularen på side 4 og 5 med korrekte oplysninger. Som en forudsætning for at spærene

Læs mere

Gør-Det-Selv. Vinduer og Døre. www.bedst-billigst.dk

Gør-Det-Selv. Vinduer og Døre. www.bedst-billigst.dk Gør-Det-Selv MONTERINGSVEJLEDNING Vinduer og Døre Inden du starter: 1. Hvad skal man bruge af værktøj og redskaber: Herunder er afbilledet de redskaber vi anbefaler, at man som forbruger benytter til selve

Læs mere

Læggevejledning P A R K E T

Læggevejledning P A R K E T Læggevejledning P A R K E T For at opnå et godt resultat er det vigtigt at følge denne vejledning. De mest anvendte konstruktioner er omfattet. Beskrivelser og billeder er vejledende. P A R K E T - O G

Læs mere

TCA-Etagedæk. TCA-Etagedæk har forskellig opbygning afhængigt af spændvidde og krav til bæreevne og lydisolation.

TCA-Etagedæk. TCA-Etagedæk har forskellig opbygning afhængigt af spændvidde og krav til bæreevne og lydisolation. TCA-Etagedæk Gyproc TCA-Etagedæk Gyproc TCA-Etagedæk er betegnelsen for et system til opbygning af lette etageadskillelser der er klassificeret som BS-etageadskillelse 60. Systemet består af et bærende

Læs mere

Bygningsreglement for småhuse, om: Pejse- og brændeovne

Bygningsreglement for småhuse, om: Pejse- og brændeovne Bygningsreglement for småhuse, om: Pejse- og brændeovne Denne pjece fortæller om de bestemmelser i småhusreglementet*, der skal overholdes, når der opsættes en pejs eller en brændeovn. Ifølge småhusreglementet

Læs mere

Montagevejledning for OP-DECK

Montagevejledning for OP-DECK Montagevejledning for OP-DECK Forberedelse før montering af OP-DECK sandwich paneler Generelt skal de nødvendige sikkerhedsmæssige foranstaltninger tages inden montagestart. (kantbeskyttelse, net osv.)

Læs mere

Monteringsanvisning. Santex E-line. Skydepartier. Udv. karmbredde/-højde = mål på rammeudskæring Tolerance bredde: Tolerance højde:

Monteringsanvisning. Santex E-line. Skydepartier. Udv. karmbredde/-højde = mål på rammeudskæring Tolerance bredde: Tolerance højde: Monteringsanvisning Santex E-line Skydepartier Udv. karmbredde/-højde = mål på rammeudskæring Tolerance bredde: +5 5 mm Tolerance højde: +7 7 mm Tjek altid at du har modtaget det rigtige antal komponenter,

Læs mere

Kanalsystem til Danfoss Air Units

Kanalsystem til Danfoss Air Units MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Installationsvejledning til Danfoss Air Units www.danfoss.dk Danfoss A/S er ikke ansvarlig eller bundet af garantien, hvis disse instruktionsvejledninger ikke overholdes under

Læs mere

Model Florida 1800x1800mm Læs brugsanvisningen grundigt inden produktet samles

Model Florida 1800x1800mm Læs brugsanvisningen grundigt inden produktet samles Model Florida 1800x1800mm Læs brugsanvisningen grundigt inden produktet samles DANISH DESIGN Denne model er i farven SØLV www.superroof.dk DK: Opmål 251 cm fra jorden og til overkanten af Befæstigelses

Læs mere

Montering og Pleje af CaesarStone

Montering og Pleje af CaesarStone Montering og Pleje af CaesarStone bordplader - den naturlige løsning SPEKVA A/S Kærmindevej 2. DK-6580 Vamdrup www.spekva.dk Indholdsfortegnelse Side CaesarStone 2 Modtagelse 3 Montering 4 Fastgørelse

Læs mere

Powerwall - facadeisolering

Powerwall - facadeisolering Powerwall - facadeisolering 1. Generelt 2. Savning og skæring af Powerwall plader 3. Montering af Powerwall 3,1 Generelt 3,2 Montering af Powerwall 4. Tapening 5. Fastholdelse af Powerwall isolering 1.

Læs mere

Bilag: 1. På nedenstående oversigtsbilleder er angivet numre, som henviser til foto i rapporten.

Bilag: 1. På nedenstående oversigtsbilleder er angivet numre, som henviser til foto i rapporten. PROMENADEBYEN Side nr. : 1/34 Bilag: 1 5 ÅRS EFTERSYN Vedr.: Entreprise: Fællesarealer uden foto: Promenadebyen facader og fællesarealer Totalentreprise På nedenstående oversigtsbilleder er angivet numre,

Læs mere

HL Muffer danner en 100% tæt overgang mellem kloakrør i beton, ler og støbejern og pvc/pp.

HL Muffer danner en 100% tæt overgang mellem kloakrør i beton, ler og støbejern og pvc/pp. HL Muffer danner en 100% tæt overgang mellem kloakrør i beton, ler og støbejern og pvc/pp. EKSPANSIONSMUFFEN: Indvendig foring, der gør at kloakmesteren nemt og hurtigt løser opgaver f.eks. ind under sokler

Læs mere

Montagevejledning. Massive gulve. Tronholmen 10 8960 Randers SØ Tel: 46 92 75 70 www.alpogroup.dk

Montagevejledning. Massive gulve. Tronholmen 10 8960 Randers SØ Tel: 46 92 75 70 www.alpogroup.dk Montagevejledning Massive gulve Tronholmen 10 8960 Randers SØ Tel: 46 92 75 70 www.alpogroup.dk Montagevejledning Massive gulve Inden du går i gang med at lægge dit nye gulv er det vigtigt at forberede

Læs mere

Monteringsvejledning C 586W. www.contura.eu

Monteringsvejledning C 586W. www.contura.eu Monteringsvejledning C 586W www.contura.eu 14 CERTIFIKAT EC-overensstemmelseser klæring Producent navn Adresse Produktionssted NIBE AB/Contura Box 134, Skulptörvägen 10, SE-285 23 Markaryd Markaryd, Sweden

Læs mere