Den originale Aspirotor. Installationsmanual CALORINOX Ø244 / Ø150

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den originale Aspirotor. Installationsmanual CALORINOX Ø244 / Ø150"

Transkript

1 Den originale Aspirotor Installationsmanual CALORINOX Ø244 / Ø0 1. udgave

2 Indholdsfortegnelse Side Emne 3 Produktbeskrivelse 3 Udfyldning af produktskilt 4 Godkendelser og certifikater 5 Opmåling af LIGE OP skorsten 6 Opmåling af BAGUD skorsten 7 Korrekt placering af din brændeovn Monteringsprincipper: 8 Lige op skorsten uden loftrum 9 Lige op skorsten med loftrum 10 Gennem væg skorsten Montagetips: 11 Lige op skorsten 12 Gennem væg skorsten Specifikke montagebeskrivelser: 13 Loftstyr og loftkrave 14 Spærstyr Tagstyr Vægkonsol og vægbeslag 17 Bøjninger 18 Inddækninger (Miljø, Zink/alu) 19 Undertagskrave Side 2 af 20

3 Produktbeskrivelse: CALORINOX betegnes ved EN T450 N1 W Vm-L50040 G25 (G50) T450 = Nominel arbejdstemperatur < 450 (T400 lovkrav for brændeovne) N1 = Undertryksskorsten W = Modstandsdygtig over for kondens (Wet) Vm = Materiale tabel 4: L50 = AISI 3 rustfri syrefast og fuldsvejst inderkerne (yderkappe rustfri stål AISI fuldsvejst) 040 = 0,40mm vægtykkelse på indv. rør G = Sodild- / sikkerhedstestet op til 1000 C 25 = 25 mm til brandbart materiale (50) = Ved gennemføringer, hvor Bygningsreglementet kræver isolering helt ind til skorstenen, skal spær og lægter holdes 50 mm fra skorstenen. Alle mål og installationstyper/-muligheder fremgår af denne installationsmanual. Produktlabel kan påføres bagpå på skorstenen eller som minimum befinde sig i umiddelbar nærhed af skorstenen. Produktlabel følger startsektionen/t-sektion og udfyldes af installatøren som følger: Indvendig diameter på skorsten Brændeovn og oliekedel Installatørnavn Installatøradresse Installationsdato Aktuel afstand til brandbart materiale Denne installationsmanual omhandler skorstensproduktet CALORINOX, der er produceret af DistriWest i Frankrig, importeret og programsammensat af Varde Ovne A/S. CALORINOX er CE-mærket og har nr.: 0071-CPD-0011 CE-mærkede stålskorstene opfylder dansk lovkrav pr Se Der ydes 10 års garanti på gennemtæring under forudsætning af korrekt installation og fyring, samt at den samlede installation er godkendt af den lokale skorstensfejer. Yderligere spørgsmål besvares ved henvendelse til Varde Ovnes forhandler, hvor skorstenen er købt Side 3 af 20

4 Temperatur certifikater: Hermed følger en kopi af certifikater fra akkrediteret testinstitut CERIC i Frankrig, der dokumenterer, at en sort pulverlakeret CALORINOX skorsten med en udvendig diameter på ø 244 mm og en indvendig diameter på ø0 mm overholder kravene til maksimal overfladetemperatur < 80 C jf. EN afsnit for en nominel driftstemperatur op til 450 C. Altså CALORINOX skorsten kan monteres direkte gennem loft, tag, udhæng og vægge uden brug af skakt eller anden afskærmningsløsning. Afstanden til brandbart materiale skal være 25 mm (G25) jf. testcertifikat ovenfor. NB! Ved gennemføringer, hvor Bygningsreglementet kræver isolering helt ind til skorstenen, skal spær og lægter holdes 50 mm fra skorstenen (G50) Side 4 af 20

5 Opmåling af LIGE OP skorsten: Nedenstående opmålingsskema indeholder de oplysninger, der skal gå forud for montage af en LIGE OP skorsten. Nødvendig skorstenshøjde: Bemærk venligst de anbefalede højder for skorstenen i forhold til rygningen på huset / ejendommen. Der bør her også tages højde for omkringliggende træer eller andre tilstødende / nærtliggende bygninger, der kan have direkte eller indirekte påvirkning af luftstrømmene omkring skorstenshætten. Se billedet til højre Side 5 af 20

6 Opmåling af BAGUD skorsten: Nedenstående opmålingsskema indeholder de oplysninger, der skal gå forud for montage af en BAGUD skorsten. En skorsten kan have 3 problemer: Manglende træk Kondensation Kuldenedfald Skorstenen er motoren til din brændeovn. En korrekt dimensioneret og installeret skorsten er en forudsætning for at få optimal glæde af din brændeovn Side 6 af 20

7 Korrekt placering af brændeovnen Placering af brændeovn op ad væg: (* A = Afstand bag ovnen måles fra ovnens bageste punkt og vinkelret ind mod væggen. B = Afstand til siderne måles fra ovnens side og vinkelret ind mod væggen. Placering af brændeovn i et hjørne: (* A = Afstand bag ovnen måles fra ovnens bageste punkt og vinkelret ind mod væggene. B = Afstand til siderne måles fra ovnens indfyringsåbning og vinkelret ind mod væggene. Placering af brændeovn på ikke brandbart underlag: A = Afstand bag ovnen måles fra ovnens bageste punkt og vinkelret ind mod væggene. Afstand ud til gulvpladen fra ovnens indfyringsåbning skal være minimum cm. Mens afstanden foran brændeovnen skal være minimum 30 cm. (* Vær opmærksom på at afstanden fra uisoleret lodret røgrør til brandbart materiale/væg mindst skal være 22,5 cm for en DS/EN og DS 887 godkendt ovn (= alle Varde Ovne). En brændeovn, der ikke er godkendt efter DS/EN eller DS887 skal placeres hele 50 cm fra brandbart materiale og med en min. afstand på 30 cm fra brandbart materiale til uisoleret røgrør. Gode råd når du skal placere din nye brændeovn: Inden du installerer din brændeovn skal du sikre dig, at ovnen opfylder de gældende lovkrav. Placer din brændeovn centralt i huset. Det giver den bedste varmefordeling og dermed største glæde af konvektions-varmen. Undgå helst at føre skorstenen gennem spær og rygning. Det kan godt lade sig praktisere, men gør den samlede løsning lidt mere kompliceret og dermed dyrere. Hent gerne inspiration hos de lokale pejseforhandlere eller på Placerer du din brændeovn op ad en ikke brandbar væg, så er der ingen afstandskrav. Placerer du din brændeovn op ad en brandbar væg, da gælder afstandskravene som vist ovenfor. Den specifikke afstand findes bag på brændeovnen. Er du i tvivl, så tjek hos din lokale skorstensfejer det er også ham, der skal godkende den endelige opstilling og montering Side 7 af 20

8 Lige op skorsten (uden loftrum) 21C 21A 21B A 17 20B 21A 8 14B 20A 14B 20C 17 14B 13 H A 13 H >2,0m over tag <1,5m over tag Gennem tagrygning Fladt tag = 0 Komponentliste: 1 Gulvplade 2 Brændeovn/kedel 8 T-sektion (90 ) 9 Renselem 11 Overgang 12 Pejserør 13 Skorsten med integreret start (50, 100 cm) 14A Lige loftkrave (0 m/ eller u/ pakning) 14B Todelt loftkrave (5-32, ) Spændebånd (medfølger skorstenen) Skorsten (50, 100 cm) 17 Loftstyr (universelt 0-50 ) 19 Tagstyr (universelt 0-50 ) 20A Taginddækning skrå (5-32, 33-45, ) 20B Taginddækning rygning (specifik mål) 20C Taginddækning lige (0-5 ) 21A Skorstenstop - regnhætte 21B Skorstenstop - for Aspirotor 0 21C Aspirotor - Vindrotor Bemærk! Afstand fra lodret pejserør til brandbart materiale: H = 22,5 cm for DS/EN godk. ovn. H = 30 cm for IKKE DS/EN godk. ovn Side 8 af 20

9 21A Lige op skorsten (med loftrum) 20A 18 21C 21A 21A Min. 40cm 20A 14A 21B 20B 20A A 14A 13 14A 13 14A 13 H "Lige op" (std.) Gennem rygning Med bøjninger (* Med 2 etager (* Komponentliste: 1 Gulvplade 2 Brændeovn/kedel 11 Overgang 12 Pejserør 13 Skorsten med integreret start (50, 100 cm) 14A Lige loftkrave (0 m/ eller u/ pakning) Spændebånd (medfølger skorstenen) Skorsten (50, 100 cm) 18 Spærstyr (universelt 0-50 ) 20A Taginddækning skrå (5-32, 33-45, ) 20B Taginddækning rygning (specifik mål) 21A Skorstenstop - ventileret, hængslet regnhætte 21B Skorstenstop - for Aspirotor 0 21C Aspirotor - Vindrotor 25 Bøjning (, 30, 45 ) Bemærk! Afstand fra lodret pejserør til brandbart materiale: H = 22,5 cm for DS/EN godk. ovn. H = 30 cm for IKKE DS/EN godk. ovn. (* Rådfør dig altid med skorstensfejeren om. evt. behov for T-sektion og renselem, tagtrin mm Side 9 af 20

10 Gennem væg skorsten 19 21C 9 >1,5-2,0m 21A 8 21B Min 2,5cm (til brandbart matr. - fritstående) 25 Max 10m Max 2,5m cm Min. 30cm Anbefalet løsning 3 5A 5B Max 2,5m A Min. 5cm Gennem brandbar væg Ikke brandbar væg og uden om udhæng Ikke brandbar væg og uden om udhæng Komponentliste: 1 Brændeovn / kedel 2 Gulvplade 3 Fullformrør / knækrør 4 Spjæld 5A Murbøsning 5B Vægroset 6 Pejserør 7 Startkobling (skorsten med integreret start (50, 100cm) evt. i stedet 7+ gennem brandbar væg ) 8 T-sektion (90 ) 9 Renselem 10 Fugemasse (MS40) 14A Lige loftkrave (0 m/ eller u/ pakning) Spændebånd (medfølger skorstenen) Skorsten (50, 100 cm) 19 Tagstyr (universelt 0-50 ) 20x Taginddækning (hvis gennem udhæng - se lige op skorsten) 21A Skorstenstop - regnhætte 21B Skorstenstop - for Aspirotor 0 21C Aspirotor - Vindrotor 22 Vægkonsol (5-20, 20-40cm) 23 Vægbeslag (5cm) 24 Forlængerarme til vægbeslag (5-20, 20-40cm) 25 Bøjning (, 30, 45 ) Side 10 af 20

11 Montage tips: (generel vejledning for en lige op skorsten) A Placer gulvpladen (se Korrekt placering af brændeovnen side 7). B Placer brændeovnen (kedel mv.) jf. afstandskrav angivet på produktet. C Hold en lodline fra røgafgangsstudsen op til loftet og markér centeret. D Vurder muligheden for at undgå spær. Se gennemgående spær udefra eller evt. oppe fra loftet. Er det ikke muligt (eksempelvis ved fladt tag eller dobbeltloft), lav da et mindre inspektionshul omkring centermarkeringen. Korriger evt. ovnens placering eller lav en spærudveksling. At lave en spærudveksling kræver dog professionel ekspertise. E Lav hullet med en stiksav eller lign. i loftet jf. hulskabelonen, der følger med loftkraven. Afstandskrav til alt brandbart materiale er 5 cm. F Før igen en lodline fra røgafgangsstudsen op gennem hullet i loftet og videre op på taget og markér centeret. G Bor et centerhul (ø6 mm) gennem taget. Brug igen hulskabelonen, der følger med loftkraven og lav hul gennem taget udefra. Her kan bruges en almindelig vinkelsliber med skæreskive (til bl.a. tegl og eternit) eller andet passende værktøj. Husk afstandskrav til alt brandbart materiale er 5 cm. H Kontrollér om brændeovnen er udstyret med en røgafgangsstuds med usynligt dræn, ellers placer overgangen oven på ovnen. Sikrer at evt. kondens i skorstenen løber ned i brandkammeret. I J Tilpas længden af det uisolerede røgrør (vinkelsliber), så den isolerede del af skorstenen når min. 22,5 cm ned i stuen (for DS-godkendte brændeovne) og ellers min. 30 cm ned i stuen. Placer forsigtigt loftkraven oven på ovnen (undgå at ridse) med evt. et klæde imellem og omkring røgrøret, før det isolerede startelement placeres oven på røgrøret. K Skorstenen samles hele vejen op (minus hætten) og den sættes i lod. Afstandskrav til brandbart materiale kontrolleres mod evt. forskydninger i gennemføringerne. Afstandskrav er 25 mm til brandbart materiale. Ved gennemføringer, hvor Bygningsreglementet kræver isolering helt ind til skorstenen, skal spær og lægter holdes 50 mm fra skorstenen. L Montér loftstyr eller spærstyr for styring af skorsten. Se monteringsvejledning side 13 og 14. M Montér loftkraven med vedlagte skruer. N Placer isoleringsmateriale rundt omkring skorstenen ovenfra og ned mod loftkraven. O Montér undertagskraven (hvis der er undertag) iht. medfølgende montagevejledning se i øvrigt side 19. P Montér inddækningen iht. medfølgende montagevejledning se i øvrigt side 18. Q Monter regnhætten øverst på skorstenen. R Udfyld produktlabel iht. beskrivelsen side 3 og klæb den evt. bag på skorstenen. S Kontakt herefter skorstensfejeren for godkendelse af installationen, inden den tages i brug Side 11 af 20

12 Montage tips: (generel vejledning for en gennem væg skorsten) A Placer gulvpladen (se Korrekt placering af brændeovnen side 7). B Placer brændeovnen (kedel mv.) jf. afstandskrav angivet på produktet. C Placér røgafgangsrøret på ovnen og før ovnen ind mod væggen. Lav en cirkel på væggen rundt om røret og markér centeret. D Fjern ovnen igen og lav et hul gennem væggen. Ikke brandbar væg: (se i øvrigt side 10) Her kan bruges en murbøsning til styring af pejserør, derfor skal hullet have en diameter på ø cm. Murbøsningen mures fast. Vi anbefaler et fullformrør, der går ind gennem murbøsningen og samles med et pejserør, der går helt gennem væggen og støder op mod startkoblingen, som går plant med væggen på udvendig side. Startkoblingen fuges hele vejen rundt med MS40. Afstanden fra skorstenens bagside og ind til væggen bliver 9 cm. Brandbar væg: (se i øvrigt side 10) Her skal føres en isoleret skorsten gennem væggen, derfor skal hullet være ø 344 mm (5 cm til brandbart materiale). Den isolerede skorsten skal endvidere gå 30 cm ind i stuen, for at røgrøret holder den lovpligtige afstand til brandbart materiale. E På udvendig side af muren monteres på startkoblingen en 90 T-sektion med renselem i bunden. F Skorstenen samles hele vejen op langs væggen med en vægkonsol nederst og et vægbeslag for minimum hver 2,5 m. (Se i øvrigt side 10). Hus med udhæng: - Hvis skorstenen kan gå uden om udhænget, bruges et par bøjninger (se side 17). - Hvis skorstenen kan gå gennem udhænget, udføres dette i lighed med enhver anden taggennemføring. Hus uden udhæng: Her føres skorstenen lige op langs væggen. Bemærk: Vægkonsol og vægbeslag kan justeres fra 5-20 cm eller cm. L Skorstenens højde over tag er beregnet inden montage. Men det er vigtigt at bemærke, at føres skorstenen: op langs gavlen på huset: så er det nemmere at nå over husets rygning (uden at tagstyr er nødvendig, og det giver en mere stabil skorsten). op langs siden af huset: så skal der bruges et tagstyr, når skorstenen står mere end 2 m frit over tag. Med hensyn til rensning skal det endvidere drøftes med skorstensfejeren, om det er nødvendigt med en udvendig 90 T-sektion med renselem. M Udfyld produktlabel iht. beskrivelsen side 3 og klæb den evt. bag på skorstenen. N Kontakt herefter skorstensfejeren for godkendelse af installationen, inden den tages i brug Side 12 af 20

13 Loftstyr og loftkrave: (se nr. 17 side 8) A. Indstilling af lodret dybdebeslag: Montageside ø244 ø244 ø Montageretning ø244 ø244 ø244 3 Loftstyret består af følgende elementer: 1 Spændebånd (1x) Firkantbolt til spændebånd + skive og møtrik (1x) 3 Dybdebeslag (2x) 4 4 Skive og Møtrik til samling af dybdebeslag og spændebånd (4x) 5 Vinkelbeslag (2x) 5 6 Firkantbolt + skive og møtrik til samling af vinkel- og dybdebelsag (4x) 7 Undersænkede træskruer til montage af vinkelbeslag i loftet (2x4) 6 7 Montage: A Ud fra lofthældning samles loftstyret. Se indstilling af de lodrette dybdebeslag ovenfor. B Loftstyret føres rundt omkring skorstenen med pakningen mellem skorsten og spændebånd. C Loftstyret skubbes nede fra stue og op mod loftet, så vinkelbeslagene går helt plan med loftet. D Loftstyret trækkes tilbage igen og vinkelbeslagene spændes fast i rette vinkelposition. E Loftstyret skubbes op på plads og vinkelbeslagene skrues fast i loftet med de 2x4 skruer. Bemærk! Skorstenen skal være centreret i hullet. Er loftet porøst, kan der placeres to mindre stykker træ oven over loftet, så skruerne har nogen mere at holde fast i. Skruehullerne er undersænkede, så skruerne går helt plan med vinkelbeslagene. F Til sidst fæstnes spændebåndet stramt rundt omkring skorstenen. Skruen sidder øverst oppe foran, fra montagesiden. Loftstyret er færdig monteret. G Til sidst monteres loftkraven med de medfølgende skruer. Loftstyret er fleksibelt i forhold til at ramme den præcise lofthældning og kan monteres uden at ridse skorstenen. Loftkraven lukker elegant de 5 cm (afstandskrav til brandbart materiale) luft omkring skorstenen Side 13 af 20

14 Spærstyr: (se nr. 18 side 9) Spærstyret består af følgende elementer: 1 Spændebånd (1x) 2 Firkantbolt til spændebånd + skive og møtrik (1x) 3 Vinkelbeslag (2x) 4 Skive og Møtrik til samling af vinkelbeslag og spændebånd (2x) Vinkelstang med firkanthuller (1x) 6 Firkantbolt + skive og møtrik til samling af vinkelstang og -beslag (4x) 7 Undersænkede træskruer til montage af vinkelbeslag i loftet (4x) Montage: A Spændebåndet samles løs omkring skorstenen. B De to vinkelarme monteres løst på hver sin side af spændebåndet med to møtrikker og låseskiver. Vinkelarmene kan forskydes i de to langsgående huller. Den præcise placering afhænger af afstand til spær og vinkel på tag (universelt 0-50 ). C Vinkelstangen holdes op mod spærene, vinkelbeslagene spændes fast sammen med vinkelstangen. D Vinkelstangen spændes fast op i mod spærene med de medfølgende 4 træskruer. E Vinkelbeslagene spændes fast med spændebåndet med skiver + møtrik (2x). F Til sidst fæstnes spændebåndet stramt rundt omkring skorstenen med firkantskrue, skive og møtrik (1x). Spærstyret er fleksibelt i forhold til at ramme den præcise taghældning og kan let monteres fra loftrummet. Spærstyret holder skorstenen fast og beskytter taginddækningen mod vindbelastninger Side 14 af 20

15 Tagstyr: (se nr. 19, side 8 og 10) Tagstyret består af: 1 Spændebånd (1x) 2 Firkantbolt med skive + møtrik (1x) 3 Teleskopstænger øvre og nedre del (2x) 4 Skiver + møtrikker til befæstelse teleskopstænger til spændebånd. 1,0 1,8 m 5 Skruer til eternittag (2x) Alternativ befæstelse afklares på stedet >1,5-2,0m Montage: A Spændebåndet samles løs omkring skorstenen. B De to teleskopstænger (de tykke øverst, så evt. regnvand ikke opsamles) monteres løst på hver sin side af spændebåndet med to møtrikker og låseskiver. C Teleskopstængerne spredes ca. 1m, og der findes passende sted for skruebefæstigelse på tagfladen. D Når teleskopstængerne er fastgjort til tagfladen, spændes alle øvrige samlinger: - spændebånd mod skorsten - teleskopstænger mod spændebånd - selve teleskopfunktionen (bolt vist til venstre) løst sammen, alt i mens skorstenen holdes i lod. Tagstyret er fleksibelt i forhold til at ramme den præcise taghældning og giver uanede muligheder for vedvarende fastholdelse af skorstenen. Tagstyret beskytter taginddækningen mod vindbelastninger Side af 20

16 Vægkonsol (se nr. 22, side 10) og vægbeslag (se nr , side 10) Vægkonsol: 5-20 cm cm Vægbeslag: 5 cm 5-20 cm cm Standard 5 cm Justerbar 5-20 cm Justerbar cm Std. + forlængerarme Std. + forlængerarme Montage: A Vægkonsol og -beslag samles som vist til venstre. B Befæstigelsen ind i væggen afstemmes efter styrken i vægmaterialet. Minimum bolte ø 6 mm. Vægkonsol og -beslag er begge rustfrie og sortlakeret, hvilket gør at det indgår som en naturlig og fast del af skorstenen. NB! En bagudgang med en startkobling direkte fuget ind mod væggen giver af afstand på 9 cm mellem skorstenens bagkant og muren Side af 20

17 Bøjninger: (se nr. 25 side 9-10) V L mm F mm H mm Ingen (0) (100) (250) T-sektion (400) (450) (950) Ingen (0) (100) (250) T-sektion (400) (450) (950) Ingen (0) (100) (250) T-sektion (400) (450) (950) Alle mål i ( ) er effektive længder H F L V L Y Lmax = 2,5m Ymax = 3 stk. Montage: A Bøjninger monteres som alle andre skorstenselementer. B Forskydningerne i højde og bredde findes i skemaet ovenfor. C Bøjninger bruges når, du vil: - gå uden om et spær - gå uden om et udhæng - gå forbi rygningen D Du skal forvente, at trækket i skorstenen nedsættes lidt ved brug af bøjninger. Mindst ved og mest ved 45. E Tal altid først med din skorstensfejer omkring brug af bøjninger, da der kan være tilfælde, hvor skorstensfejeren gerne vil have en renselem mellem 2 bøjninger, eller han har et andet godt råd. Bemærk! Lmax = 2,5 m betyder, at der skal en ekstra vægbæring eller understøtning for hver 2,5 m, hvad enten skorstenen går vandret, 45 eller lodret. Rådfør dig altid med din skorstensfejer omkring behov for T-sektion og renselem mellem to bøjninger Side 17 af 20

18 Inddækninger: (se nr. 20 side 8-10) Miljø-inddækninger (Blyfrie) 1. Lav hul i taget (gennembrydes undertag, skal der bruges undertagskrave for lovmæssig korrekt montering). 2. Løsn tagpladen oven over hullet og skub pladen cm op. 3. Før skorstenen igennem hullet og læg inddækningen over skorstenen og hullet. 4. Den løse tagplade lægges/skrues tilbage på plads. 5. Inddækningen hamres på plads med en blød gummihammer (alternativt et stykke stof eller tyk plast fyldt med sand). Det er vigtigt at inddækningsmaterialet ikke beskadiges for at opnå en 100% tæt inddækning. 6. Spænd den vedlagte vandnæse halvt ind og fug derefter rundt i kanten for oven. Vandnæsen spændes derefter helt ind, og der glittes for overskydende fugemasse 1. Inddækninger til tagpap 1. Lav hul i taget.(gennembrydes undertag, skal der bruges undertagskrave for lovmæssig korrekt montering) 2. Før skorstenen igennem hullet og læg inddækningen over skorstenen og hullet. 3. Inddækningspladen zig-zag sømmes med en afstand på 5 7 cm med sorte søm. 4. Brænd pap el. lign. oven på inddækningspladen med et passende overlap på taget også. 5. Spænd den vedlagte vandnæse halvt ind og fug derefter rundt i kanten for oven. Vandnæsen spændes derefter helt ind, og der glittes for at fjerne overskydende fugemasse 1. 1 Mange års erfaring angiver fugemateriale MS40, som bedste anbefaling. Medfølger. Miljø-inddækning (Blyfri) Bruges bl.a. på tegl og eternit. (på alle tage etableret efter ) Zink- / Alu-inddækning Bruges bl.a. på tagpap og skifer. (på alle flade tag) Side 18 af 20

19 Undertagskrave (0-45 ): Til brandbart materiale skal der holdes en afstand på 5 cm, derfor er det vigtigt at undertagsskraven centreres. 1. Læg undertagskraven på undertaget oppefra, uden at tage papiret af tapen på bagsiden. 2. Streg op på indersiden af undertagskraven. 3. Fjern undertagskraven og skær hullet ud. 4. Tag papiret af tapen og monter undertagskraven ved at holde en hånd på undersiden af undertaget og samtidig trykke tapen ned på oversiden. 5. Tag den ekstra medfølgende tape og monter den på både inddækningen og undertaget for oven. Monter ekstra tape med halvdelen ovenpå undertagskraven og resten på undertaget. Medfølger løst. Streg op og skær ud. Husk at centrere. Ovalt tværsnit gennem skorstenen Ved montering. Fjern papiret bagpå og tryk tapen fast. HUSK: 5 cm afstand til brandbare materialer ved montering af skorstene. Undertagskrave Bruges på alle huse med undertag. (oftest under tegltage) NB! Til nybyggeri skal bruges en anden type undertagskrav, der er beregnet for tryktætte huse jf. nyt bygningsreglement. Spørg hos din forhandler Side 19 af 20

20 Varde Ovne forhandler: Varde Ovne A/S Kongevej 246 DK-6510 Gram Tlf Fax Side 20 af 20

Stålskorsten Monteringsanvisning

Stålskorsten Monteringsanvisning Stålskorsten Monteringsanvisning Indholdsfortegnelse: Klassificering Ø100/Ø150 mm s. 3 Anvendelse s. 4 Klassificering Ø200 mm s. 6 Lovkrav s. 8 Skorstenens højde s. 9 Rensning/skorstensfejning s. 10 Opstilling

Læs mere

Montageanvisning. Tagstensprofiler Profiler til tag og facade Tagafvanding Inddækninger

Montageanvisning. Tagstensprofiler Profiler til tag og facade Tagafvanding Inddækninger Montageanvisning 2014 Tagstensprofiler Profiler til tag og facade Tagafvanding Inddækninger indholdsfortegnelse Et par ord med på vejen... 4 Generelle forberedelser til taglægning... 6 Montage af Plannja

Læs mere

Monteringsanvisning Aduro Robust stålskorsten

Monteringsanvisning Aduro Robust stålskorsten Monteringsanvisning Aduro Robust stålskorsten Monteringsanvisning Det er vigtigt, at du læser denne monteringsanvisning grundigt igennem, inden du begynder med monteringen af din nye skorsten. Er der tvivlsspørgsmål

Læs mere

Væghængt centralvarmekedel for olie

Væghængt centralvarmekedel for olie Instruktion Sprog/Nr./Rev/Dato INSTRUKTION Side 1 DK/137544/02/26-04-2005 Væghængt centralvarmekedel for olie DANAK Reg.nr. 5001 Kvalitetsstyringssystem certificeret i henhold til DS/EN ISO 9001:2000 af

Læs mere

Varde Thurø 11. Installations og Brugervejledning. 1. udgave 01.06.2012 FOR-1141 DK

Varde Thurø 11. Installations og Brugervejledning. 1. udgave 01.06.2012 FOR-1141 DK Varde Thurø 11 Installations og Brugervejledning 1. udgave 01.06.2012 FOR-1141 DK 1 2 Tillykke med Deres nye brændeovn Varde Ovne A/S er et dansk firma, der har specialiseret sig i funktionelle, miljørigtige

Læs mere

Block 20 MK3. Centralvarmekedel for olie. Block 20 MK3 (Med indbygget varmtvandsbeholder) INSTRUKTION. Block 20 MK3 DK/137474/04/01-06-2006.

Block 20 MK3. Centralvarmekedel for olie. Block 20 MK3 (Med indbygget varmtvandsbeholder) INSTRUKTION. Block 20 MK3 DK/137474/04/01-06-2006. Instruktion Sprog/Nr./Rev/Dato DK/137474/04/01-06-2006 Side 1 Centralvarmekedel for olie DANAK Reg.nr. 5001 Kvalitetsstyringssystem certificeret i henhold til DS/EN ISO 9001:2000 af Det Norske Veritas,

Læs mere

Vi vil gerne starte med en tak for at De valgte BV-Trappen A/S som leverandør af Deres nye trappe.

Vi vil gerne starte med en tak for at De valgte BV-Trappen A/S som leverandør af Deres nye trappe. Vi vil gerne starte med en tak for at De valgte som leverandør af Deres nye trappe. Denne monteringsvejledning er ment som en hjælp til samling og montering af Deres trappe. Den dækker de almindelige ting

Læs mere

Monteringsvejledning Trapezplader PROFIL 35

Monteringsvejledning Trapezplader PROFIL 35 Monteringsvejledning Trapezplader PROFIL 35 Profilmetal a/s Telefon: 56630222 Skovsøviadukten 3 CVR: 26137063 4200 Slagelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side 2 Monteringsvejledning, ansvar og

Læs mere

DS Montagevejledning. DS Trapez stålplader til tag og facade

DS Montagevejledning. DS Trapez stålplader til tag og facade DS Montagevejledning DS Trapez stålplader til tag og facade DS Stålprofil Andrupvej 9 DK-900 Hobro www.ds-staalprofil.dk» Indhold: DS Modtagelse og kontrol s. DS Materialebeskrivelse s. DS Overfladebeskrivelse

Læs mere

Panorama & panorama xl Pejseindsats. Betjeningsvejledning. Opstillings og. www.heta.dk

Panorama & panorama xl Pejseindsats. Betjeningsvejledning. Opstillings og. www.heta.dk Panorama & panorama xl Pejseindsats Opstillings og Betjeningsvejledning www.heta.dk DK 1 Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye pejseindsats, og vi er overbevist om, at De vil få stor nytte og glæde af Deres

Læs mere

Forord. Med venlig hilsen Finn Switzer Haagensen Montagechef

Forord. Med venlig hilsen Finn Switzer Haagensen Montagechef Udgave 12 - juli 2013 Forord Tips og tricks er IKKE en norm for montagen, men anviser mulige løsninger på de udfordringer, man kan komme ud for under montagen. Denne publication er en anvisning og viser

Læs mere

Fler og fler. mærkede stålskorstene stikker piben i sky

Fler og fler. mærkede stålskorstene stikker piben i sky Fler og fler mærkede stålskorstene stikker piben i sky MTERLE O PRODUTESRVELSE Sektionsskorstenen har været fremstillet på H. Nielssons Maskinfabrik /S siden 1967 og har i alle årene på grund af sin enkle,

Læs mere

Efterisolér med ISOVER og gør en god investering

Efterisolér med ISOVER og gør en god investering Efterisolér med ISOVER og gør en god investering Bæredygtig isolering Bedre løsninger Indhold 2 Fordele ved at efterisolere Sundt indeklima Bæredygtig isolering Hvilke muligheder er der for at efterisolere

Læs mere

Så let er det at udskifte vinduerne

Så let er det at udskifte vinduerne NYE VINDUER I ET SNUPTAG: Så let er det at udskifte vinduerne Et parcelhus fra 1963 fik nye vinduer og terrassedørsparti på et par dage. Da først teknikken var lært, var opgaven ikke så uoverskuelig som

Læs mere

MONTAGEVEJLEDNING. Tag og facade med DS Sinus stålplader. Montagevejledning. DS Sinus

MONTAGEVEJLEDNING. Tag og facade med DS Sinus stålplader. Montagevejledning. DS Sinus Juni 00 Montagevejledning Tag og facade med DS Sinus stålplader Produkter og tilbehør Monteringsvejledninger Detaljer Vedligeholdelse MONTAGEVEJLEDNING DS Sinus Montering af DS Sinus stålplader på tag

Læs mere

DET BEDSTE DE KAN LÆGGE PÅ TAGET! BENDERS TAG. Benders - Prof på tagsten! www.benders.dk. Hælder det mod tagsten? Besigtigelse indvendig og udvendig

DET BEDSTE DE KAN LÆGGE PÅ TAGET! BENDERS TAG. Benders - Prof på tagsten! www.benders.dk. Hælder det mod tagsten? Besigtigelse indvendig og udvendig BENDERS TAG OPLÆGNINGS VEJLEDNING - et produkt med Benders betontagsten kan du selv lægge dit nye tag. Er du lidt snild på fingrene, og med hjælp fra gode venner tager det kun nogle få dage. Værktøjet

Læs mere

1/2 Ø 1/2 Ø. Montagehåndbog

1/2 Ø 1/2 Ø. Montagehåndbog 1/2 Ø 1/2 Ø Montagehåndbog >> ARMAFLEX Montagehåndbog Montagehåndbog Montagehåndbog >> ARMAFLEX 1 GENERELT 3» Arbejde med Armaflex 3» Værktøj til montage af Armaflex 3» Korrekt anvendelse af Armaflex lim

Læs mere

Jackon. vådrum. Den professionelle vådrumsplade til komplette indretninger og renoveringer V Å D R U M. Godkendelse MK 7.32/1651.

Jackon. vådrum. Den professionelle vådrumsplade til komplette indretninger og renoveringer V Å D R U M. Godkendelse MK 7.32/1651. Jackon vådrum V Å D R U M Den professionelle vådrumsplade til komplette indretninger og renoveringer Væg Gulv Godkendelse MK 7.32/1651 Godkendelse MK 7.22/1687 01-2013 erstatter 06-2011 2Jackon vådrum

Læs mere

Tagfladens bredde og tagstenens dækbredder Højslev Vingetegl Lille Dansk Format - 2

Tagfladens bredde og tagstenens dækbredder Højslev Vingetegl Lille Dansk Format - 2 Oplægningsvejledning Højslev Vingetegl Lille Dansk format Indhold 2 Tagfladens bredde - tagstenens dækbredder 3 Tagfladens højde og lægtning 4 Mål vedrørende rygning Afstand fra kip til 1. lægte og afstand

Læs mere

energiløsninger til renovering af eksisterende bygninger Videncenter for energibesparelser i bygninger opdateret november 2010

energiløsninger til renovering af eksisterende bygninger Videncenter for energibesparelser i bygninger opdateret november 2010 energiløsninger til renovering af eksisterende bygninger Videncenter for energibesparelser i bygninger opdateret november 2010 Kom godt i gang med energirenovering Nu er det blevet nemmere at komme i gang

Læs mere

tips super Vægge Vægge Lofter Gulve Vinduer og døre

tips super Vægge Vægge Lofter Gulve Vinduer og døre 40 super tips Vægge Lofter Gulve Vinduer og døre Der er fif, der er tricks, og så er der de dér supertips, som virkelig gør en forskel. Som gør arbejdet mange gange lettere, giver bedre resultater og fjerner

Læs mere

NBE TRÆPILLE SYSTEM V10.032

NBE TRÆPILLE SYSTEM V10.032 NBE TRÆPILLE SYSTEM V10.032 EN303-5 2012 Klasse 5 godkendt ved DTI. Godkendt til trykekspansion. Energi mærket AA. Producent: NBE Production A/S Brinken 6-10 Øster Vrå Denmark www.nbe.dk INDHOLDS FORTEGNELSE:

Læs mere

BENDERS BETONTAGSTEN OPLÆGNINGSVEJLEDNING. Palema (2K) og Exklusiv (1K) For tagdækkere eller for dig, der lægger taget selv. www.bmc-danmark.

BENDERS BETONTAGSTEN OPLÆGNINGSVEJLEDNING. Palema (2K) og Exklusiv (1K) For tagdækkere eller for dig, der lægger taget selv. www.bmc-danmark. BENDERS BETONTAGSTEN OPLÆGNINGSVEJLEDNING Palema (2K) og Exklusiv (1K) For tagdækkere eller for dig, der lægger taget selv www.bmc-danmark.dk TAGTILBEHØR Kun Palema (2K) illustreret BMC Danmark A/S leverer

Læs mere

Scan-Line 10/20/30 20B/30B. Betjeningsvejledning. www.heta.dk

Scan-Line 10/20/30 20B/30B. Betjeningsvejledning. www.heta.dk Betjeningsvejledning Scan-Line 10/20/30 20B/30B www.heta.dk DK 1 Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye brændeovn, og vi er overbevist om, at De vil få stor nytte og glæde af Deres investering. Særlig hvis

Læs mere

TAGPAP GUIDE. Find den rigtige tagpapløsning

TAGPAP GUIDE. Find den rigtige tagpapløsning TAGPAP GUIDE Find den rigtige tagpapløsning Valg af metode og tagpaptype Underlag Hældning/ Tagpaptyper fald i cm pr. m og metoder *) Krydsfiner 2,5-5,0 A,B,G,H 5,0-20,0 A,B,G,H 20,0-100,0 A,B,G,H,P,R

Læs mere

Monterings- og brugsvejledning Pejseindsats Unico. Version 2, 30/08-2014

Monterings- og brugsvejledning Pejseindsats Unico. Version 2, 30/08-2014 Monterings- og brugsvejledning Pejseindsats Unico Version 2, 30/08-2014 Indledning Tillykke med din nye Lotus-pejseindsats Vi håber og tror, at den vil give dig mange varme stunder. Men før du rigtig

Læs mere

Hovedindex 1:2 HOVEDSTADENS STANDARDLØSNINGER. Forord. Tømrer. Blik 01 OPRETNING 02 TAGFOD 03 ISOLERING OG VENTILATION 04 UNDERTAG 05 SKOTRENDER

Hovedindex 1:2 HOVEDSTADENS STANDARDLØSNINGER. Forord. Tømrer. Blik 01 OPRETNING 02 TAGFOD 03 ISOLERING OG VENTILATION 04 UNDERTAG 05 SKOTRENDER Hovedindex 1:2 HOVEDSTADENS STANDARDLØSNINGER Forord Tømrer 01 OPRETNING 02 TAGFOD 03 ISOLERING OG VENTILATION 04 UNDERTAG 05 SKOTRENDER 06 LÆGTER OG AFSTANDSLISTER 07 GENNEMBRYDNINGER I UNDERTAG 08 RYGNINGER

Læs mere

Kølig luft trækkes ind gennem panelets bagside. Luften varmes op. Den lune luft blæses ind i kælderen.

Kølig luft trækkes ind gennem panelets bagside. Luften varmes op. Den lune luft blæses ind i kælderen. 0 Færdig på en weekend Kølig luft trækkes ind gennem panelets bagside. Sværhedsgrad: LeT svært Du skal måle grundigt op. Og du må hellere købe et anlæg, der er lidt for stort, end et, der er for lille.

Læs mere

Trinløs modulerende BIOMAX 16 BIOMAX 30

Trinløs modulerende BIOMAX 16 BIOMAX 30 BIOMAX 16 BIOMAX 30 Index: INDLEDNING side 3 Installation og montage KOM GODT IGANG side 4 brugerindstillinger Start indstillinger tabel 1 montørindstillinger ORIENTERING OM DRIFTSYDELSE side 5 MONTERINGSVEJLEDNING

Læs mere

GODE TAGE DIN GENVEJ TIL GOD TAGRENOVERING

GODE TAGE DIN GENVEJ TIL GOD TAGRENOVERING GODE TAGE DIN GENVEJ TIL GOD TAGRENOVERING BvB BYGGETEKNIK TEMAHÆFTE MAJ 2005 1 GODE TAGE din genvej til god tagrenovering En vejledning for bygherrer, rådgivere og entreprenører. Udgiver: BvB (Byggeskadefonden

Læs mere