Vejledning. til caseprøver i grundfag. i det merkantile grundforløb. Gældende

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning. til caseprøver i grundfag. i det merkantile grundforløb. Gældende"

Transkript

1 Vejledning til caseprøver i grundfag i det merkantile grundforløb Gældende fra 1. august 2011

2 Indhold Sagsnr.: J.261 INDLEDNING... 3 ÆNDRINGER PR. 1. AUGUST ELEVSTYRET OPGAVE... 3 EKSAMENSPLAN... 3 PERIODE FRA CASEARBEJDSDAG TIL CASEPRØVE... 4 ANTAL DELOPGAVER I OPGAVESÆTTET... 4 OFFENTLIGGØRELSE AF MATERIALEBANK MED CASEHISTORIE... 4 I VEJLEDNNGEN HENVISES TIL... 4 CASEPRØVER I DE MERKANTILE GRUNDFAG... 5 CASEPRØVEFAG OG NIVEAU:... 5 FØR CASEPRØVEN UNDERVISNINGSMINISTERIETS ANSVAR OG OPGAVER... 5 CASEVIRKSOMHED... 5 CASEHISTORIE OG MATERIALEBANK... 5 FØR CASEPRØVEN SKOLENS ANSVAR OG OPGAVER... 6 CASEVIRKSOMHEDEN I UNDERVISNINGEN... 6 KONTAKT TIL CASEVIRKSOMHEDEN... 6 CASEOPGAVESÆTTET I GRUNDFAGET... 7 FREMSENDES TIL CENSOR... 8 FØR CASEPRØVEN - CENSORS ANSVAR... 8 PRØVEFORLØBET FRA CASEARBEJDSDAG TIL CASEEKSAMINATION... 8 ELEVENS EKSAMINATIONSGRUNDLAG... 9 CASEARBEJDSDAGEN... 9 ELEVENS FAGLIGE PRODUKTER OG OPGAVELØSNINGER... 9 VEJLEDNING OG HJÆLPEMIDLER PÅ CASEARBEJDSDAGEN... 9 SUPPORT PÅ CASEARBEJDSDAGEN... 9 RESSOURCER, SOM SKOLEN STILLER TIL RÅDIGHED PÅ CASEARBEJDSDAGEN... 9 COACHING AF ELEVEN PÅ CASEARBEJDSDAGEN SE BILAG HJÆLP TIL LÆSEUVANTE ELEVER...10 CASEEKSAMINATIONEN...10 EKSAMINATIONSTID...10 CENSORS ANSVAR OG OPGAVER UNDER EKSAMINATIONEN...10 EKSAMINATORS ANSVAR OG OPGAVER UNDER EKSAMINATIONEN...11 PRØVEFORM...11 EKSAMINATIONSGRUNDLAG...11 BEDØMMELSE OG BEDØMMELSESGRUNDLAG...11 HELHEDSBEDØMMELSE...11 HJÆLPEMIDLER UNDER EKSAMINATIONEN...11 EFTER CASEPRØVEN...12 SYGEEKSAMEN OG REEKSAMEN MED NYT OPGAVESÆT...12 SÆRLIG CENSUR...12 BILAG 1 - COACHING AF ELEVER PÅ CASEARBEJDSDAGEN VED DEN MERKANTILE CASEPRØVE...13 FORMÅLET MED COACHING...13 COACHEN...13 UNDERVISNINGSPLANEN...13 PRINCIPPER FOR SKOLENS TILBUD OM COACHING AF ELEVER...14 MILEPÆLE

3 Indledning Caseprøve i grundfag i det merkantile grundforløb er bygget op omkring en casevirksomhed, der skiftes ud én gang årligt. Caseprøve er en praksisrelateret prøveform, der åbner mulighed for, at eleven dokumenterer faglige kompetencer på en praksisnær måde i forhold til elevens undervisning, uddannelse og målsituation i erhvervslivet. Merkantile casevirksomheder bliver udpeget efter følgende principper: Virksomheden o er socialt og miljømæssigt ansvarlig og bidrager til et bæredygtigt klima o er kendt af eleverne - brand og produkter o har geografisk spredning o er interessant for elever at søge praktikplads hos o har en interessant historie o har en opdateret hjemmesideflade o har et internationalt element o arbejder med detailled Ændringer pr. 1. august 2011 Vejledning til caseprøver i grundfag i det merkantile grundforløb gældende fra 1. august 2011 er blevet ændret i forhold til tidligere gældende vejledning, så den udmønter bestemmelserne i den reviderede grundfagsbekendtgørelse, Bekendtgørelse nr af 16. november 2010 om grundfag og centralt udarbejdede valgfag i erhvervsuddannelserne (grundfagsbekendtgørelsen). I forhold til tidligere gældende vejledning til caseprøver i det merkantile grundforløb er nedenstående forhold blevet ændret: Elevstyret opgave Krav om Elevstyret opgave i opgavesættet er blevet fjernet. Alle delopgaver i opgavesættet kræver lærerstyring for at sikre opgavens faglige relevans og kompetencemåling. Graden af lærerstyring og elevstyring kan varieres og justeres i alle delopgaver i opgavesættet i forhold til formål med opgaven og fagets niveau. Eksamensplan Krav om, at eleven skal aflevere en eksamensplan som adgangsbillet til eksamination på casearbejdsdagen er blevet fjernet. Elevens eksamen indledes med udlevering af caseopgavesættet og afsluttes med bedømmelse og karaktergivning. Såfremt skolen skønner det hensigtsmæssigt, kan skolen fortsat anvende en lokalt eller centralt udarbejdet eksamensplan, eksempelvis til at sikre, at eleven anvender casearbejdsdagen efter hensigten eller af administrative årsager. De centralt udarbejdede eksamensplaner vil stadig kunne downloades fra elevindgangen i den merkantile materialebank. 3

4 Periode fra casearbejdsdag til caseprøve Sagsnr.: J.261 Perioden fra casearbejdsdag til caseeksamination er blevet ændret med henblik på at give skolerne større mulighed for fleksibilitet i prøvetilrettelæggelsen, således at eksaminationen af eleven gennemføres tidligst på anden og senest på sjette arbejdsdag efter casearbejdsdagen. Antal delopgaver i opgavesættet Krav om antallet af delopgaver i caseopgavesættet er blevet ændret, således at det kvantitative omfang kan variere fra 5 til 7 delopgaver. Denne ændring er blevet gennemført med henblik på at sætte størst mulig fokus på caseopgavesættets kvalitative omfang og elevens forventede tidsforbrug til løsningen af opgaven. Antallet af delopgaver kan således variere ud fra de kriterier, der er beskrevet i afsnittet, Caseopgavesættets sværhedsgrad, omfang, kompetencemål og niveaudifferentiering i denne vejledning. Offentliggørelse af materialebank med casehistorie Offentliggørelsen af materialebank med casehistorie er blevet ændret til 1. februar med virkning første gang den 1. februar Den ændrede dato for offentliggørelsen af materialebanken giver skolerne længere tid til at forberede afholdelsen af caseprøver med ny casevirksomhed fra 1. april I vejlednngen henvises til Bekendtgørelse nr. 262 af 20. marts 2007 om karakterskala og anden bedømmelse (karakterbekendtgørelsen), Bekendtgørelse nr af 24. august 2010 om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser (eksamensbekendtgørelsen) samt Bekendtgørelse nr af 16. november 2010 om grundfag og centralt udarbejdede valgfag i erhvervsuddannelserne (grundfagsbekendtgørelsen) 4

5 Caseprøver i de merkantile grundfag Caseprøver i det merkantile grundforløb omfatter grundfagene 2. fremmedsprog, Dansk, Engelsk, Erhvervsøkonomi, Salg & service, Samfundsfag og Informationsteknologi. Caseprøven består af en casearbejdsdag og en caseeksamination. Caseprøvefag og niveau: 2. fremmedsprog niveau FEDC Dansk niveau FEDC Engelsk niveau FEDC Erhvervsøkonomi niveau EDC Salg & service niveau DC Samfundsfag niveau DC Informationsteknologi niveau EDC Før caseprøven Undervisningsministeriets ansvar og opgaver Casevirksomhed Grundlaget for caseprøven er en casevirksomhed, som hvert år udpeges af Undervisningsministeriet. Casevirksomheden anvendes ved prøver i grundfag i det merkantile grundforløb. Casevirksomheden offentliggøres 1. februar og anvendes ved prøver fra 1. april. Casehistorie og materialebank Undervisningsministeriet udarbejder i samarbejde med casevirksomheden en casehistorie og en materialebank, se Der er på siden om casevirksomheden oprettet en indgang for elever (casehistorie) og en indgang for lærere (materialebank). Både lærere og elever kan naturligvis kigge med hos hinanden. Til eleverne er der udarbejdet en casehistorie med faktatekster og medarbejderinterviews om casevirksomheden. Faktateksterne er opdelt i et antal temaer. Materialet er omfattende, så der er behov for, at lærerne i undervisningen udvælger relevante tekster og interviews i forhold til den faglige undervisning. Casehistorien er struktureret på en måde, der gør det muligt at udvælge elementer fra denne og dermed differentiere arbejdet i forhold til fag, niveau og elevforudsætninger. Til lærerne er der nu to indgange til materialerne om casevirksomheden: en flerfaglig temaindgang om flere fags koblinger til samme tema og en flertematisk fagindgang om et fags koblinger til flere temaer. Den flertematiske fagindgang åbner mulighed for, at faglæreren kan finde materialer til sit eget fag, som er tematisk opdelt inden for de samme temaer, som faktateksterne omhandler. Ikke alle temaer er repræsenteret inden for hvert enkelt fag. Opdelingen kan give inspiration til arbejde med forskellige temaer i undervisningen eller til caseopgavesæt, som er bygget op omkring en casehistorie fra virksomheden om et eller flere temaer. Den flerfaglige temaindgang betyder bl.a., at en underviser kan gå på opdagelse på tværs af fag inden for et udvalgt tema, f.eks. kommunikation. 5

6 Temaindgangen åbner mulighed for flerfagligt arbejde med et tema og for at anskue problemstillinger på tværs af fag i undervisningen. Hensigten med både en temaindgang og fagindgang er at give faglærerne og eleverne inspiration til arbejdet med casevirksomheden samt at sætte fokus på koblingen mellem fag og casevirksomhed i undervisningen og under eksamensafholdelsen. Koblingstyper, dvs. muligheder for kobling mellem casevirksomhed og fag i undervisningen og under eksamen er beskrevet i en vejledning, som kan downloades fra materialebanken. I vejledningen opereres der både med meget enkle koblinger og de mere komplicerede. Casehistorie og materialebank offentliggøres 1. februar på og på Den eksamensansvarlige på skolen får meddelelse fra ministeriet, når casehistorien bliver tilgængelig på nettet. Sammen med andet informationsmateriale, som vedrører virksomheden, herunder materiale i en materialebank på danner casevirksomhed og casehistorie basis for udarbejdelse af lokalt stillede caseopgaver. Materialebanken bliver løbende opdateret frem til 1. februar det efterfølgende år. Allerede oprettede webadresser og web-sider på bliver ikke fjernet eller ændret, så længe casevirksomheden danner udgangspunkt for afholdelse af caseprøve. (Bemærk dog, at casevirksomheden løbende ændrer på indholdet af deres web-sider). Materialebanken findes på Fakta om offentliggørelse af virksomhed og materialer: Casevirksomhed offentliggøres 1. februar med mail til skolerne Casehistorie offentliggøres 1. februar på Materialebank offentliggøres 1. februar på Casevirksomheden skal anvendes som prøvegrundlag fra 1. april samme år som offentliggørelsen finder sted Før caseprøven skolens ansvar og opgaver Casevirksomheden i undervisningen Lærerne i de enkelte grundfag kan efter offentliggørelsen af casevirksomheden frit anvende denne som grundlag for undervisningen i grundfaget. Det anbefales, at skolen gennemgår casehistorien med faktatekster og medarbejderinterviews med eleverne og inddrager casehistorien i undervisningen før eksamen. Kontakt til casevirksomheden Med mindre andre aftaler indgås mellem casevirksomheden og Undervisningsministeriet, må hverken elever eller lærere kontakte casevirksomhedens hovedkontor med spørgsmål vedrørende virksomheden, caseopgaven, caseprøven eller om deltagelse i aktiviteter tilrettelagt af skolen, hvor virksomheden indgår som aktør. Skolerne vil blive informeret om evt. andre aftaler mellem virksomheden og Undervisningsministeriet. 6

7 Caseopgavesættet i grundfaget Sagsnr.: J.261 Skolen udarbejder caseopgavesæt i de enkelte fag og niveau og udleverer caseopgavesættet til eleven på casearbejdsdagen. 5-7 delopgaver i caseopgavesættet dækker tilsammen kompetencemålene for faget/niveauet. Mindst én delopgave åbner mulighed for, at eleven dokumenterer arbejde med individuelt emne, portfolio, særskilt dokumentation eller lignende såfremt dette fremgår af grundfagets eksamensbestemmelser. Caseopgaver inden for merkantile grundfag udarbejdes af skolen, og opgaverne må først offentliggøres for eleven på casearbejdsdagen. Caseopgavesættet udarbejdes som hovedregel på dansk, undtagen i Engelsk og 2. fremmedsprog Elektronisk version af caseopgavesættet Som hjælp til læseuvante elever bør skolen gøre en elektronisk version af caseopgavesættet tilgængelig for eleverne på casearbejdsdagen. Caseopgavesættet i Engelsk og 2. fremmedsprog I Engelsk og 2. fremmedsprog, niveau D og C, udarbejdes caseopgavesættet alene på fremmedsproget. I Engelsk og 2. fremmedsprog, niveau F og E, udarbejdes caseopgavesættet i såvel en dansk som en fremmedsproget version. Om anvendelse af casevirksomhedens hjemmeside i caseopgaver Casevirksomhedens informationsmaterialer, herunder også hjemmesiden, kan løbende blive ændret i overensstemmelse med forandringer i virksomhedens organisation og struktur samt markedets udvikling. Det er derfor vigtigt ved udarbejdelse af caseopgavesæt altid at tjekke om links til internettet i opgaven fungerer downloade backup på alle tekster og sites, som eleven skal anvende til løsning af eksamensopgaven. Elever og lærere må på intet tidspunkt henvende sig til casevirksomheden om evt. ændringer i virksomhedens hjemmeside eller i andet informationsmateriale fra virksomheden. Caseopgavesættets sværhedsgrad, omfang, kompetencemål og niveaudifferentiering Caseopgavesættet bør have en sådan bredde, at det er dækkende for niveauets kompetencemål. Sværhedsgrad og omfang skal modsvare fagets niveau og den tid, der er til rådighed på casearbejdsdagen. Den enkelte delopgave bør åbne mulighed for, at såvel den svage som den stærke elevs kompetencer kan udfoldes og bedømmes. Den enkelte delopgave udarbejdes på en sådan måde, at eleven primært prøves på grundlag af de mål, der er fastsat for det pågældende niveau, som eleven testes i. Der kan imidlertid testes hele vejen ned i fagets niveauer i de kompetencer, der fremgår af målene for faget på lavere niveauer, for så vidt som disse kompetencer indgår integreret i løsningen af delopgaven. 7

8 Fakta om caseopgavesættet: Udarbejdes af skolen. Udarbejdes som hovedregel på dansk undtagen i Engelsk og 2. fremmedsprog niveau FEDC Udarbejdes alene på fremmedsproget i Engelsk og 2. fremmedsprog niveau DC Udarbejdes i en dansk og i en fremmedsproget version i Engelsk og 2. fremmedsprog niveau FE Tager udgangspunkt i eller perspektiverer til casevirksomheden Består af 5-7 delopgaver Omfatter og tester fagets/niveauets kompetencemål Har et omfang, der svarer til elevens tid på casearbejdsdagen Offentliggøres for eleven ved påbegyndelsen af casearbejdsdagen Udleveres i elektronisk version til eleven Fremsendes til censor Caseopgavesæt, prøveregler og undervisningsplan Caseopgavesættet sendes gerne elektronisk - til censor i så god tid, at censor og eksaminator kan drøfte og justere opgaven (som hovedregel mindst 5 arbejdsdage før casearbejdsdagen og i så god tid, at eventuelle justeringer på baggrund af censors og eksaminators drøftelse kan blive indarbejdet i den færdige opgave, der udleveres til eleverne på casearbejdsdagen ). I skolens materiale til censor henvises med link til skolens hjemmeside om prøveregler og undervisningsplan, herunder bedømmelsesplanen. Oversigt over, hvad der er arbejdet med i undervisningen Oversigt over, hvad der er arbejdet med i undervisningen fremsendes sammen med eksamensopgaverne til censor. Ud fra denne oversigt skal censor kunne danne sig et overblik over grundlaget for eksaminationen under prøven og baggrunden for elevens opnåelse af kompetencer i faget. Oversigten omfatter underviserens didaktiske overvejelser over undervisningens tilrettelæggelse, herunder valg af arbejdsformer og undervisningens indhold i form af tekster, aktiviteter, opgaver, cases, projekter, undervisningsforløb mv. Før caseprøven - censors ansvar Der bør i god tid før casearbejdsdagen være dialog mellem censor og eksaminator om caseopgavesættet og evt. andre forhold vedr. prøveafholdelsen. Kontakten bør etableres i så god tid, at evt. ændringer og justeringer kan gennemføres før caseprøven påbegyndes. Prøveforløbet fra casearbejdsdag til caseeksamination På casearbejdsdagen har eleven mulighed for at arbejde 8 timer med det udleverede caseopgavesæt. Den mundtlige eksamination finder sted på caseeksamensdagen, der fastsættes tidligst på anden og senest på sjette arbejdsdag efter casearbejdsdagen. Prøveforløbet påbegyndes med skolens udlevering af caseopgavesættet til eleven i en elektronisk og evt. en papirversion og afsluttes med censors og eksaminators bedømmelse og karaktergivning. Caseprøven kan således ikke afbrydes af den eksamensafholdende skole, af censor eller af eksaminator med mindre en sådan afbrydelse kan begrundes ud fra de af Undervisningsministeriet centralt udarbejdede 8

9 bestemmelser vedrørende prøveafholdelsen eller ud fra skolens ordensregler inden for rammerne af gældende regler. Ved elevens udeblivelse på casearbejdsdagen, se under afsnit om sygeeksamen og reeksamen. Elevens eksaminationsgrundlag Forudsætning for elevens deltagelse i caseprøven er, at eleven har gennemført og afsluttet undervisningsforløbet i grundfaget efter grundfagsbekendtgørelsens bestemmelser, eller at eleven af skolen har opnået godskrivning for hele eller dele af undervisningen i grundfaget på baggrund af en kompetencevurdering. Casearbejdsdagen På casearbejdsdagen har eleven krav på 8 sammenhængende arbejdstimer til forberedelse af caseprøven. Dato for casearbejdsdagen fastsættes af den prøveafholdende skole. I tilfælde af nedlukning af skolens edb på casearbejdsdagen skal elevens casearbejdsdag forlænges med et tidsrum svarende til den tid, nedlukningen har varet. Elevens faglige produkter og opgaveløsninger Elevens faglige produkter udarbejdet på casearbejdsdagen afleveres ikke på casearbejdsdagen, men medbringes af eleven til den mundtlige eksamination. Eleven har mulighed for at justere og forbedre sine produkter i tidsrummet mellem casearbejdsdag og eksamination. Vejledning og hjælpemidler på casearbejdsdagen Alle hjælpemidler og ressourcer er tilladt for eleven på casearbejdsdagen. Eleven må samtale med andre elever om løsning og besvarelse af opgaverne i caseopgavesættet. Under prøveforløbet må skolens medarbejdere ikke yde faglig vejledning til eleven. Support på casearbejdsdagen Skolen stiller på casearbejdsdagen support til rådighed i forbindelse med elevens anvendelse af itværktøjer, printer, kopimaskine, bibliotek samt evt. andre faciliteter og materialer, som skolen, i henhold til kravene til løsning af opgaverne i caseopgavesættet, stiller til rådighed for eleven. Skolen bør i god tid inden caseprøven instruere eleven i brugen af skolernes databaseservice, herunder anvendelse af login og password samt de søgemuligheder, som databasen giver. Eleven skal kunne henvende sig til skolens administration, hvis der er tvivl om, hvorvidt en eller flere af delopgaverne i caseopgavesættet er korrekt formuleret. Ressourcer, som skolen stiller til rådighed på casearbejdsdagen Skolen skal stille følgende ressourcer til rådighed i forbindelse med casearbejdsdagen: It-udstyr i et omfang, så hver enkelt elev har en arbejdsplads til rådighed Printer og kopimaskine Internetadgang Adgang til skolens intranet Adgang til skolernes databaseservice ( ) logon og password påkrævet Adgang til søgning på skolens bibliotek i løbet af hele casearbejdsdagen Præsentationsværktøj (PowerPoint, OHP mv.) It- og printer-support Skolen kan vælge at tilbyde eleven coaching 9

10 Coaching af eleven på casearbejdsdagen se bilag 1 Skolen kan på casearbejdsdagen tilbyde coaching af eleven. Coachen må ikke yde faglig vejledning eller hjælpe med løsninger på opgaver, men alene stimulere elevens faglige aktivitet og opgaveløsning ved at lytte til elevens faglige overvejelser og ved at stille åbne, ikke-ledende spørgsmål til eleven. Coachen instrueres grundigt i arbejdsopgaven. Som coach kan udpeges lærere, som ud over lærerkompetencen har erhvervet kompetencer som coach, f.eks. gennem arbejdet som læsevejleder, underviser, kontaktlærer, studievejleder, med andre arbejdsopgaver på skolen eller gennem efteruddannelse. Coachens opgaver beskrives i skolens undervisningsplan. Se i øvrigt Bilag 1 til denne vejledning. Milepæle til strukturering af elevens arbejde på casearbejdsdagen Skolen kan aftale milepæle for coaching med eleven inden casearbejdsdagen. Ved milepælene præsenterer eleven sin løsning af 1-2 delopgaver og forklarer kort sine faglige overvejelser i forbindelse med opgaveløsningen. Milepælenes funktion er at hjælpe eleven til at strukturere sin opgaveløsning og til at nå at belyse alle delopgaver. Hjælp til læseuvante elever For læseuvante elever er det muligt at downloade en såkaldt fjernbetjening fra Fjernbetjeningen gør det muligt at markere skriftlige elektroniske tekster og få dem læst op via talesyntese. Funktionen kan udelukkende anvendes på danske tekster. Nærmere instruktion kan findes på Anvendelse af forudsætter, at eleven har adgang til den elektroniske version af caseopgavesættet fra prøvens begyndelse. På internetadressen kan gratis downloades programmer til tekstgenkendelse og syntetisk oplæsning af tekster på engelsk, hollandsk, tysk, fransk, italiensk, portugisisk og spansk. Caseeksaminationen Tidligst på anden og senest på sjette arbejdsdag efter casearbejdsdagen afholdes den mundtlige eksamination af eleven. Datoen for eksaminationen fastsættes af den prøveafholdende skole. Eksaminationstid Eksaminationstiderne følger grundfagsbekendtgørelsens bestemmelser vedr. eksaminationstid for faget/niveauet. Eksaminationstiden er ca. 30 minutter, inklusive tid til votering, censors og eksaminators udarbejdelse af noter vedr. hver enkelt elevs præstation og eksamination samt tid til feedback til eleven. Censors ansvar og opgaver under eksaminationen Censor bestemmer under den mundtlige eksamination hvilke delopgaver i caseopgavesættet, som eleven skal eksamineres i. Censor forsøger i sit valg af opgaver til hver enkelt elev at dække en så bred vifte af fagets kompetencemål, som muligt. Censor kan stille uddybende spørgsmål til eleven. Censors opgaver følger i øvrigt bestemmelser i bekendtgørelse nr af 24. august 2010 om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser (eksamensbekendtgørelsen). 10

11 Eksaminators ansvar og opgaver under eksaminationen Sagsnr.: J.261 Eksaminator leder eksaminationen. Eksaminationen gennemføres som en dialog mellem eksaminand og eksaminator, og den bør omfatte såvel selvstændig fremlæggelse som besvarelse af spørgsmål. Eksaminator afdækker den faglige dybde og bredde hos eleven gennem en uddybende eksamination i forbindelse med hver enkelt opgave og elevfremlæggelse. Har en elev ikke udarbejdet løsning af en delopgave i opgavesættet, skal censor og eksaminator afdække årsagen hertil, afklare evt. barrierer for løsning sammen med eleven og efterfølgende afdække elevens kompetencer i faget i forhold til løsning af delopgaven. Så snart dette er sket fortsætter eksaminationen med censors udpegning af en ny delopgave til eleven. Prøveform Caseprøven er en mundtlig prøveform, der omfatter bedømmelse af fagets mundtlige, skriftlige, teoretiske og praktiske kompetencer, som de fremgår af fagets kompetencemål. Bedømmelsen sker på grundlag af elevens præstation under caseeksaminationen. Eksaminationsgrundlag Eksaminationsgrundlaget udgøres af den gennemførte undervisning i faget, elevens faglige produkter udarbejdet i forberedelsestiden, samt elevarbejde fra undervisningen, der indgår som grundlag for eksaminationen efter fagbilagets bestemmelser, for eksempel individuelt emne, portfolio, særskilt dokumentation eller lignende. Elevens eksaminationsgrundlag i form af faglige produkter medbringes af eleven til eksaminationen. Bedømmelse og bedømmelsesgrundlag Bedømmelsesgrundlaget udgøres af elevens præstation og dokumentation af kompetencer under eksaminationen. Det er således elevens præstation under eksaminationen med udgangspunkt i udarbejdet materiale, der udgør bedømmelsesgrundlaget. Bedømmelsen af elevens kompetencer foretages ud fra samtlige fagets mål på niveauet, som beskrevet i fagbilaget for hvert enkelt grundfag. Helhedsbedømmelse Der skal foretages en helhedsbedømmelse af elevens kompetencer, som de bliver dokumenteret gennem elevens præstation under prøven. Der må ikke foretages særskilt vægtning af enkeltopgaver ved bedømmelsen af elevens kompetencer i faget. Elevens skriftlige og praktiske produkter må ikke bedømmes isoleret. Der foretages bedømmelse efter hver eksamination. Elevens karakter fastsættes i overensstemmelse med bestemmelser i Bekendtgørelse nr. 262 af 20. marts 2007 om karakterskala og anden bedømmelse (karakterbekendtgørelsen), Bekendtgørelse nr af 24. august 2010 om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser (eksamensbekendtgørelsen) samt Bekendtgørelse nr af 16. november 2010 om grundfag og centralt udarbejdede valgfag i erhvervsuddannelserne (grundfagsbekendtgørelsen) Hjælpemidler under eksaminationen Skolen stiller de for faget relevante hjælpemidler til rådighed, herunder computer, projektor, monitor, video, OHP mv. inden for rimelighedens grænser. 11

12 Efter caseprøven Sygeeksamen og reeksamen med nyt opgavesæt Ved sygeeksamen eller reeksamen efter eksamensbekendtgørelsens bestemmelser, skal eksaminanden gennemføre caseprøven med nyt opgavesæt. Særlig censur Undervisningsministeriet har, med henblik på fortsat udvikling og kvalitetssikring af caseprøven, udpeget særlige censorer, fordelt på skoler over hele landet. De særlige censorer indgår i Undervisningsministeriets tilsyn og udfylder efter hver censur et spørgeskema, som indsendes elektronisk til fagkonsulenten. Spørgeskemaer til særlig censur kan downloades fra Den prøveafholdende skole bliver før prøveafholdelsen informeret om den særlige censur af den særlige censors hjemskole. 12

13 Bilag 1 - Coaching af elever på casearbejdsdagen ved den merkantile caseprøve Skolen kan på casearbejdsdagen stille en coach til rådighed for eleven. Coachen må ikke yde faglig vejledning eller hjælpe med løsninger på opgaver, men alene bidrage til elevens faglige aktivitet og opgaveløsning ved at lytte til elevens faglige overvejelser og stille åbne, ikke-ledende spørgsmål til eleven. Formålet med coaching Formålet med coaching er at give eleven mulighed for at forklare coachen og sig selv løsningsforslag og begrundelser for de valgte løsningsforslag. Eleven kan på den måde tale sig frem til om ideer og løsninger er holdbare og finde nye vinkler på de delopgaver, som eleven præsenterer for coachen. Det er eleven selv, der skal finde løsninger og ideer. Det er eleven, der skal forklare for coachen. Coachen Coachen må ikke yde faglig vejledning. Den faglige viden og vejen til faglig viden har eleven selv ansvaret for på casearbejdsdagen. Coachens funktion er at være med til at skabe optimale rammer for, at eleven udnytter sit faglige potentiale. Coaching handler ikke om opgaven, men om den elev, der skal løse opgaven Coaching handler ikke om at forbedre opgaven, men om at forbedre arbejdsprocessen Coaching korrigerer ikke fejl, men arbejdsmetoden Coachen er ikke dommer, men konsulent og vejleder Coachen kan få det til at lykkes for eleven ved at: lade eleven føre ordet beskrive/gengive, hvad coachen hører lytte til elevens løsningsforslag stille åbne hv-spørgsmål (først og fremmest hvad, hvem, hvor, hvornår og hvis. Hvorfor- og hvordan-spørgsmål opfordrer til analyse og bør anvendes i mindre omfang) Eksempler på coachens spørgsmål til eleven kunne være: hvad handler opgaven om hvad synes du fungerer godt hvad er du tilfreds med hvad mener du, kan forbedres hvad trænger til mere arbejde hvad vil du gøre nu hvad mener du, du opnår ved at fortsætte på den måde, du har planlagt hvor langt er du kommet hvem kan du arbejde sammen med om opgaven hvor finder du hjælp til at løse opgaven Undervisningsplanen Coachens opgaver og rammerne for coaching beskrives i skolens undervisningsplan. Coachen instrueres grundigt i arbejdsopgaven og eleverne instrueres før casearbejdsdagen om formål og rammer for coaching. Som coach kan udpeges lærere, som ud over lærerkompetencen har erhvervet kompetencer som coach, f.eks. gennem arbejdet som læsevejleder, underviser, kontaktlærer, studievejleder, med andre arbejdsopgaver på skolen eller gennem efteruddannelse. Af skolens beskrivelse af coachordningen bør endvidere fremgå principper for afvikling af coachordningen. 13

14 Principper for skolens tilbud om coaching af elever Sagsnr.: J.261 Skolen kan med fordel i den lokale undervisningsplan udarbejde principper for skolens information til eleven om coach-ordningen samt for skolens tildeling af coach-ordning til eleverne. Skolen kan f.eks. gennem sin information til eleverne fastsætte, om det er et tilbud til alle elever, eller om det især er fagligt svage elever der vil kunne gøre brug af ordningen. Endvidere kan skolen fastsætte nærmere rammer for elevens brug af ordningen, f.eks. milepæle, dvs. konsultationer med coachen undervejs på casearbejdsdagen (se nedenfor) samt hvor mange minutter til coaching, der beregnes pr. elev pr. casearbejdsdag. Milepæle Skolen kan med eleven inden prøven aftale milepæle undervejs på casearbejdsdagen, hvor eleven kan henvende sig til coachen med sit materiale. Ved milepælene præsenterer eleven f.eks. sin løsning af 1-2 delopgaver og forklarer kort sine faglige overvejelser i forbindelse med opgaveløsningen. Milepælenes funktion er at hjælpe eleven med at strukturere sin opgaveløsning for at nå at belyse alle delopgaver. 14

Caseeksamen. Vejledning til prøver i grundfag i det merkantile grundforløb 2011-2012

Caseeksamen. Vejledning til prøver i grundfag i det merkantile grundforløb 2011-2012 Caseeksamen Vejledning til prøver i grundfag i det merkantile grundforløb 2011-2012 Gældende fra 1. april 2011 1 Indhold CASEEKSAMEN FRA CASEARBEJDSDAG TIL CASEEKSAMINATION... 3 CASEVIRKSOMHED... 3 CASEHISTORIE

Læs mere

T I L C A S E P R Ø V E R I G R U N D F A G I D E T M E R K A N T I L E G R U N D F O R L Ø B M E D

T I L C A S E P R Ø V E R I G R U N D F A G I D E T M E R K A N T I L E G R U N D F O R L Ø B M E D VEJLED NI NG T I L C A S E P R Ø V E R I G R U N D F A G I D E T M E R K A N T I L E G R U N D F O R L Ø B M E D GÆLDE N DE FR A 1. AP RI L 2014 1 INDHOLD Indhold... 2 Indledning... 5 Opmærksomhedspunkter...

Læs mere

Eksamensreglement for HG

Eksamensreglement for HG Eksamensreglement for HG 2014 Indholdsfortegnelse Indhold 1. Mundtlig eksamen... 3 2. Caseeksamen... 3 2.1 Case-arbejdsdag... 3 2.2 Case-eksamination... 4 2.3 Censors ansvar og opgaver under eksaminationen...

Læs mere

Eksamensreglement for EUD/EUX

Eksamensreglement for EUD/EUX Eksamensreglement for EUD/EUX 2016 Indholdsfortegnelse 1. Mundtlig eksamen 3 2. Caseeksamen 3 2.1 Casearbejdsdag 3 2.2 Caseeksamination 3 2.3 Censors ansvar og opgaver under eksaminationen 4 2.4 Eksaminators

Læs mere

Eksamensreglement HG 2014-2015. Underviser og censor

Eksamensreglement HG 2014-2015. Underviser og censor Eksamensreglement HG 2014-2015 Underviser og censor Tradium Kirketoften 7 9500 Hobro Tlf. 96 57 02 64 Tradium Minervavej 57 8960 Randers SØ Tlf. 87 11 43 08 Denne folder er Tradium s regler til underviser

Læs mere

Eksamensreglement for EUD/EUX

Eksamensreglement for EUD/EUX Eksamensreglement for EUD/EUX 2016 Indholdsfortegnelse Indhold 1. Mundtlig eksamen... 3 2. Caseeksamen... 3 2.1 Case-arbejdsdag... 3 2.2 Case-eksamination... 4 2.3 Censors ansvar og opgaver under eksaminationen...

Læs mere

N D E L S S O L E N G D F O R Ø B EKSAMENSINFORMATION Lærere/Censorer Erhvervsuddannelserne januar 2016

N D E L S S O L E N G D F O R Ø B EKSAMENSINFORMATION Lærere/Censorer Erhvervsuddannelserne januar 2016 H A N D E L S S K O L E N S G R U N D F O R L Ø B EKSAMENSINFORMATION Lærere/Censorer Erhvervsuddannelserne januar 2016 Denne folder er Aalborg Handelsskoles regler for lærere og censorer i forbindelse

Læs mere

Eksamensreglement på Handelsgymnasiet Ribe HG Underviser og censor

Eksamensreglement på Handelsgymnasiet Ribe HG Underviser og censor Eksamensreglement på Handelsgymnasiet Ribe HG 2014-2015 Underviser og censor Denne folder er Handelsgymnasiet Ribes regler til underviser og censor i forbindelse med afholdelse af eksamen på erhvervsuddannelserne.

Læs mere

Information til dig, der skal til caseeksamen. Casevirksomhed DT Group 2011-2012. www.dtgroup.dk

Information til dig, der skal til caseeksamen. Casevirksomhed DT Group 2011-2012. www.dtgroup.dk Information til dig, der skal til caseeksamen Casevirksomhed DT Group 2011-2012 www.dtgroup.dk Indhold Caseeksamen i de merkantile grundfag... 3 Casevirksomheden... 3 Casehistorien... 3 Casearbejdsdagen...

Læs mere

Eksamensreglementet for hg er udarbejdet i overensstemmelse med flg. bekendtgørelser:

Eksamensreglementet for hg er udarbejdet i overensstemmelse med flg. bekendtgørelser: Eksamens-reglement HG 2015 Regelgrundlag Eksamensreglementet for hg er udarbejdet i overensstemmelse med flg. bekendtgørelser: Bekendtgørelse om prøver og eksamen i de grundlæggende erhvervsrettede uddannelser

Læs mere

Eksamensreglement HG - 2011

Eksamensreglement HG - 2011 Eksamensreglement HG - 2011 Erhvervsuddannelsen Tradium Elevinformation Elev-info om prøver og eksamener er til dig, der skal til prøve og eksamen på HG. Vi vil gerne fortælle dig om de regler og den praksis,

Læs mere

Prøver HG og EUD/ EUX

Prøver HG og EUD/ EUX Prøver HG og EUD/ EUX (GF1 og GF2) Januar 2016 ELEVINFORMATION Forord Elev-info om prøver og eksaminer er til dig, der skal til prøve på HG. Vi vil gerne fortælle dig om de regler og den praksis, der gælder

Læs mere

Eksamensreglement for

Eksamensreglement for Eksamensreglement for HG 2016 Indholdsfortegnelse 1. Mundtlig eksamen 3 2. Caseeksamen 3 2.1 Casearbejdsdag 3 2.2 Caseeksamination 3 2.3 Censors ansvar og opgaver under eksaminationen 4 2.4 Eksaminators

Læs mere

Eksamensreglement HG 2013-2014. Elev

Eksamensreglement HG 2013-2014. Elev Eksamensreglement HG 2013-2014 Elev Tradium Kirketoften 7 9500 Hobro Tlf. 96 57 02 64 Tradium Minervavej 57 8960 Randers SØ Tlf. 87 11 43 08 Eksamensreglementet er for dig, der skal til prøve og eksamen

Læs mere

Eksamenshåndbog. for. HG, Butik og E-handel EUX

Eksamenshåndbog. for. HG, Butik og E-handel EUX Eksamenshåndbog for HG, Butik og E-handel EUX Eksamen 2016 Forord Vi håber, at denne håndbog kan medvirke til at afklare nogle af de mange spørgsmål, du kan have til eksamen og samtidig gøre dig bekendt

Læs mere

Første del af Grundforløbet

Første del af Grundforløbet Dato: 18.10.2016 Prøvevejledning Grundfagsprøve i Dansk F,- E-, D- og C-niveau Første del af Grundforløbet Generelt Retningslinjerne i prøvevejledningen tager udgangspunkt i: Bekendtgørelse om prøver og

Læs mere

Bedømmelsesplan for handelsskolens grundforløb (hg)

Bedømmelsesplan for handelsskolens grundforløb (hg) Skolens bedømmelsesplan De merkantile erhvervsuddannelser Tradium Bedømmelsesplan for handelsskolens grundforløb (hg) Nedenstående bedømmelsesplan gælder for grundforløbet på Tradium (hg) 2014 og 15. Bedømmelsesplanen

Læs mere

Eksamenshåndbog Handelsskolen Viborg

Eksamenshåndbog Handelsskolen Viborg Eksamenshåndbog Handelsskolen Viborg Revideret maj 2015 1 Formål Eksamensreglementet skal sikre, at prøver på Handelsskolen Viborg gennemføres i overensstemmelse med centralt fastsatte gældende regler

Læs mere

Eksamenshåndbog Handelsskolen Viborg

Eksamenshåndbog Handelsskolen Viborg Eksamenshåndbog Handelsskolen Viborg Revideret april 2013 1 Formål Eksamensreglementet skal sikre, at prøver på Handelsskolen Viborg gennemføres i overensstemmelse med centralt fastsatte gældende regler

Læs mere

2014/2015. HG Eksamensbestemmelser Eksamensreglement

2014/2015. HG Eksamensbestemmelser Eksamensreglement 2014/2015 HG Eksamensbestemmelser Eksamensreglement INDHOLDSFORTEGNELSE EKSAMENSBESTEMMELSER 3 Case-eksamen i grundfag 3 Eksamen i grundforløbsprojekt 5 Eksamen i valgfag 5 EKSAMENSREGLEMENT 6 Snyd i forbindelse

Læs mere

BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR GRUNDFORLØBET

BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR GRUNDFORLØBET BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR ET Opdateret marts 2014 Bilag til lokal undervisningsplan 1 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE 2 BEDØMMELSER I SKOLEUDDANNELSEN 3 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE

Læs mere

Eksamensreglement Learnmark Tech

Eksamensreglement Learnmark Tech Eksamensreglement Learnmark Tech Eksamensreglementet skal sikre at prøver i erhvervsuddannelserne på Learnmark Tech gennemføres i overensstemmelse med centralt fastsatte gældende regler og skolens egne

Læs mere

Generel eksamensinformation

Generel eksamensinformation Generel eksamensinformation Indhold Generel information... 2 Eksamen - grundforløb 1, 2 og det studiekompetencegivende år (EUX)... 2 Prøve i grundfag (Case-eksamen)... 2 Grundforløbsprøven... 3 Prøver

Læs mere

Grundfag - Fremmedsprog

Grundfag - Fremmedsprog Grundfag - Fremmedsprog Formål Formålet med faget er at styrke elevens internationale og kommunikative kompetence, så eleven kan læse, skrive, tale, lytte til og forstå fremmedsproget i jobmæssige, samfundsmæssige

Læs mere

Vejledning Case-eksamen i matematik

Vejledning Case-eksamen i matematik Vejledning Case-eksamen i matematik Caseopgavesæt og projektrapport... 2 Eksamensforløbet... 2 Hvad der skal sendes til censor inden eksamensforløbet... 4 Eksempel på caseopgavesæt... 5 Opgave 1 - Undersøgelse

Læs mere

Erhvervsrettet Andetsprogsdansk

Erhvervsrettet Andetsprogsdansk Erhvervsrettet Andetsprogsdansk - Et centralt udviklet valgfag i erhvervsuddannelserne Side 1 af 6 Side 2 af 6 Formål...4 Mål...4 Niveau F...4 Niveau E...5 Niveau D...5 Rammer for valg af indhold...6 Sprogbrug...6

Læs mere

Bilag til lokal undervisningsplan GF1. Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for GF1

Bilag til lokal undervisningsplan GF1. Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for GF1 Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for 1 Indholdsfortegnelse 1 BEDØMMELSE I SKOLEUDDANNELSEN... 3 2 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE I SKOLEUDDANNELSEN... 3 3 BESTEMMELSER FOR PRØVER... 3 4 PRØVERS

Læs mere

Eksamensreglement Learnmark Tech

Eksamensreglement Learnmark Tech Eksamensreglement Learnmark Tech Eksamensreglementet skal sikre at prøver i erhvervsuddannelserne på Learnmark Tech gennemføres i overensstemmelse med centralt fastsatte gældende regler og skolens egne

Læs mere

Elev-info om prøver og eksaminer er til dig, der skal til prøve på det merkantile grundforløb.

Elev-info om prøver og eksaminer er til dig, der skal til prøve på det merkantile grundforløb. Forord Elev-info om prøver og eksaminer er til dig, der skal til prøve på det merkantile grundforløb. Vi vil gerne fortælle dig om de regler og den praksis, der gælder og samtidig give dig nogle gode prøvetips.

Læs mere

Elevinformation i forbindelse med casearbejdsdagen

Elevinformation i forbindelse med casearbejdsdagen side 1 side 2 Varde Handelsskole og Handelsgymnasium Elevinformation i forbindelse med casearbejdsdagen Varde, maj 2016 Caseopgaverne handler alle sammen om casevirksomheden Dansk Supermarked Group Du

Læs mere

Elevinformation i forbindelse med casearbejdsdagen

Elevinformation i forbindelse med casearbejdsdagen side 1 side 2 Varde Handelsskole og Handelsgymnasium Elevinformation i forbindelse med casearbejdsdagen Varde, maj 2016 Caseopgaverne handler alle sammen om casevirksomheden Dansk Supermarked Group Du

Læs mere

Eksamensreglement HG 2013-2014. Underviser og censor

Eksamensreglement HG 2013-2014. Underviser og censor Eksamensreglement HG 2013-2014 Underviser og censor Tradium Kirketoften 7 9500 Hobro Tlf. 96 57 02 64 Tradium Minervavej 57 8960 Randers SØ Tlf. 87 11 43 08 Denne folder er Tradium s regler til underviser

Læs mere

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for for Social- og Sundhedsassistenter

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for for Social- og Sundhedsassistenter Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for for Social- og Sundhedsassistenter Marts 2016 1 Indholdsfortegnelse BEDØMMELSER I SKOLEUDDANNELSEN 3 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE I SKOLEUDDANNELSEN 3 BESTEMMELSER

Læs mere

Eksamensreglement for EUX på Uddannelsescenter Holstebro

Eksamensreglement for EUX på Uddannelsescenter Holstebro Eksamensreglement for EUX på Uddannelsescenter Holstebro Eksamensreglementet er gældende for EUX elever på såvel grund- som hovedforløb. Gældende fra august 2015. Lovgrundlag: Bekendtgørelse nr. 1009 af

Læs mere

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for GF2 SOSU

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for GF2 SOSU Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for Nov. 2017 1 Indholdsfortegnelse 1 BEDØMMELSE I SKOLEUDDANNELSEN... 3 2 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE I SKOLEUDDANNELSEN... 3 3 BESTEMMELSER FOR PRØVER... 3

Læs mere

Eksamen står for døren, hvilket betyder at du i nogle få fag kan få afprøvet din viden og kunnen.

Eksamen står for døren, hvilket betyder at du i nogle få fag kan få afprøvet din viden og kunnen. Eksamensavis HG, HG2, HGV, HGS Til eksaminanderne på Tietgen HG Eksamen står for døren, hvilket betyder at du i nogle få fag kan få afprøvet din viden og kunnen. Det er dit eget ansvar at komme til tiden

Læs mere

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for pædagogisk assistent uddannelse

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for pædagogisk assistent uddannelse Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for pædagogisk assistent uddannelse gældende fra september 2013 1 Indholdsfortegnelse Indhold BEDØMMELSER I SKOLEUDDANNELSEN 3 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE I

Læs mere

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for for social- og sundhedshjælpere Januar 2013 Ny uddannelsesordning Opdateret maj 2014

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for for social- og sundhedshjælpere Januar 2013 Ny uddannelsesordning Opdateret maj 2014 Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for for social- og sundhedshjælpere Januar 2013 Ny uddannelsesordning Opdateret maj 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 BEDØMMELSE I SKOLEUDDANNELSEN... 3 2 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE

Læs mere

Eksamenshåndbog. For HG2/EUD/EUX

Eksamenshåndbog. For HG2/EUD/EUX Eksamenshåndbog For HG2/EUD/EUX Sommereksamen 2016 1. FORORD Vi håber, at denne håndbog kan medvirke til at afklare nogle af de mange spørgsmål, du kan have til eksamen, og samtidig gøre dig bekendt med

Læs mere

Samfundsfag. Case-kommissionen. IBC Innovationsfabrikken den 14. marts Fagkonsulent Anne Hammer Thamdrup Side 1

Samfundsfag. Case-kommissionen. IBC Innovationsfabrikken den 14. marts Fagkonsulent Anne Hammer Thamdrup Side 1 Samfundsfag Case-kommissionen IBC Innovationsfabrikken den 14. marts 2017 Fagkonsulent Anne Hammer Thamdrup Side 1 Indhold Mulighed for caseeksamen Faglige mål og indhold Didaktiske principper Dokumentation

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve SSH Januar 2017

Ramme for afsluttende prøve SSH Januar 2017 Ramme for afsluttende prøve SSH Januar 2017 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 367 af 19/05/2016 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 1117 af 18/08/2016 bekendtgørelse om social-

Læs mere

Eksamensreglement. for erhvervsuddannelser ved Tradium. Formål: Indhold og beskrivelse: Dato: Eksamensreglementet er gældende fra den 1. august 2015.

Eksamensreglement. for erhvervsuddannelser ved Tradium. Formål: Indhold og beskrivelse: Dato: Eksamensreglementet er gældende fra den 1. august 2015. Eksamensreglement for erhvervsuddannelser ved Tradium Dato: Eksamensreglementet er gældende fra den 1. august 2015. Formål: Eksamensreglementet skal sikre at prøver i erhvervsuddannelserne på Tradium gennemføres

Læs mere

Ramme for prøve i grundfagene på SOSU- hovedforløbet

Ramme for prøve i grundfagene på SOSU- hovedforløbet Ramme for prøve i grundfagene på SOSU- hovedforløbet De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2013 om erhvervsuddannelser- Hovedbekendtgørelsen Bekendtgørelse nr. 816 af

Læs mere

Grundfagsprøve i Dansk D-niveau Grundforløb 2

Grundfagsprøve i Dansk D-niveau Grundforløb 2 Juli 2016 Grundfagsprøve i Dansk D-niveau Grundforløb 2 Generelt Retningslinjerne i prøvevejledningen tager udgangspunkt i: Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser nr. 1010 af 22/09/2014. Bekendtgørelse

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet PAU

Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet PAU Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet PAU De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 439 af 29/04/2013 af lov om erhvervsuddannelser Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2013 om erhvervsuddannelser

Læs mere

Generelle prøvebestemmelser. April 2013.

Generelle prøvebestemmelser. April 2013. Generelt. Reglerne i de generelle prøvebestemmelser tager udgangspunkt i Ministeriet for Børn og Undervisnings bekendtgørelse om prøver og eksamen i grundlæggende erhvervsrettede uddannelser nr. 863 af

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve SSH (trin 1) Juni 2016

Ramme for afsluttende prøve SSH (trin 1) Juni 2016 Ramme for afsluttende prøve SSH (trin 1) Juni 2016 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 367 af 19/04/2016 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 270 af 15/03/2016 bekendtgørelse

Læs mere

Ramme for prøve i grundfagene

Ramme for prøve i grundfagene Ramme for prøve i grundfagene på SOSU-hovedforløbet De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2013 om erhvervsuddannelser - hovedbekendtgørelsen Bekendtgørelse nr. 816 af

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve SSH (trin 1) Januar 2016

Ramme for afsluttende prøve SSH (trin 1) Januar 2016 Ramme for afsluttende prøve SSH (trin 1) Januar 2016 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 1010 af 22/09/2014 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 1642 af 15/12/2015 bekendtgørelse

Læs mere

BEDØMMELSESPLAN EKSAMEN NATURFAG 1. HF

BEDØMMELSESPLAN EKSAMEN NATURFAG 1. HF BEDØMMELSESPLAN EKSAMEN NATURFAG 1. HF NORDJYLLANDS LANDBRUGSSKOLE 2011 Grundfaget Naturfag afsluttes med en eksamen på 1. Hovedforløb. I følgende dokument beskrives, hvorledes Nordjyllands Landbrugsskole

Læs mere

Generel eksamensinformation/prøveregler Grundforløb Indholdsfortegnelse

Generel eksamensinformation/prøveregler Grundforløb Indholdsfortegnelse Generel eksamensinformation/prøveregler Grundforløb Indholdsfortegnelse Case-eksamen:... 2 Øvrige prøver:... 2 Mundtlig prøve:... 2 Skriftlig prøve:... 3 Praktisk prøve... 4 Generelle regler:... 4 Censorer:...

Læs mere

Grundfagsprøve i naturfag E-niveau. Grundforløb 2

Grundfagsprøve i naturfag E-niveau. Grundforløb 2 Grundfagsprøve i naturfag E-niveau Grundforløb 2 Generelt Retningslinjerne i prøvevejledningen tager udgangspunkt i: Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser nr. 1010 af 22/09/2014. Bekendtgørelse om prøver

Læs mere

Ramme for prøve i grundfagene

Ramme for prøve i grundfagene Ramme for prøve i grundfagene på PAU De bekendtgørelser der refereres til er: Lovbekendtgørelse nr 510 af 19/5/2010 om erhvervsuddannelser Bekendtgørelse nr 1514 af 15/12/2010 om erhvervsuddannelser Bekendtgørelse

Læs mere

Eksamensreglement for HG

Eksamensreglement for HG Eksamensreglement for HG MUNDTLIG EKSAMEN 1. Mødetidspunkt... 1 2. Sygdom... 1 3. Udeblivelse fra eksamen... 2 4. Grundforløbsprøven... 2 5. Caseeksamen... 2 6. Hjælpemidler under eksaminationen... 3 7.

Læs mere

Prøvebestemmelser for grundfag på GF2-SOSU (afdelingen i Aarhus)

Prøvebestemmelser for grundfag på GF2-SOSU (afdelingen i Aarhus) Prøvebestemmelser for grundfag på GF2-SOSU (afdelingen i Aarhus) Formål Formålet med prøven er at dokumentere, i hvilken grad eksaminanden opfylder de mål og krav, der er fastsat for uddannelsen og dens

Læs mere

70. Undervisning Emne: Eksamensreglement for erhvervsuddannelserne. Carl Ove Broen Anni Østergaard Aksel Hjuler

70. Undervisning Emne: Eksamensreglement for erhvervsuddannelserne. Carl Ove Broen Anni Østergaard Aksel Hjuler Kategori: 70. Undervisning Emne: Eksamensreglement for erhvervsuddannelserne på AARHUS TECH Udarbejdet af: Carl Ove Broen Anni Østergaard Aksel Hjuler Godkendt af: APH Dato: Udarbejdet 7. 10. 2010 Revideret

Læs mere

Konference for Skuemestre ved Ejendomsserviceteknikeruddannelsen

Konference for Skuemestre ved Ejendomsserviceteknikeruddannelsen Konference for Skuemestre ved Ejendomsserviceteknikeruddannelsen 23.- 9.- 2013 Oplæg vedr.: Kvalitet i erhvervsuddannelserne Erfaringer fra Kvalitetspatruljen 7-trinsskalaen Regler og procedurer (Censorrollen)

Læs mere

Prøvevejledning for grundforløbsprøven, rettet mod Socialog sundhedsassistentuddannelsen

Prøvevejledning for grundforløbsprøven, rettet mod Socialog sundhedsassistentuddannelsen Prøvevejledning for grundforløbsprøven, rettet mod Socialog sundhedsassistentuddannelsen Grundforløbets 2. del Grundforløbsprøven tager udgangspunkt i en helhedsorienteret tænkning, der afspejler den praksis

Læs mere

BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERE

BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERE BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR FOR FØR LUP 1. JANUAR 2013 OPDATERET 26. AUG 2013 Bilag til lokal undervisningsplan 1 INDHOLDSFORTEGNELSE BEDØMMELSER I SKOLEUDDANNELSEN 3 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve SSA (trin 2) August 2016

Ramme for afsluttende prøve SSA (trin 2) August 2016 Ramme for afsluttende prøve SSA (trin 2) August 2016 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 367 af 19/04/2016 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 370 af 15/03/2016 bekendtgørelse

Læs mere

Eksamensreglement på Handelsgymnasiet Ribe HG Elever

Eksamensreglement på Handelsgymnasiet Ribe HG Elever Eksamensreglement på Handelsgymnasiet Ribe HG 2014-2015 Elever Ordensregler/eksamensreglement Mødetidspunkt 15 minutter før eksamens start. Hvis du ikke kan være i eksamenslokalet ved eksamensstart på

Læs mere

Bilag til lokal undervisningsplan. Social- og sundhedshjælper. Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for. uddannelsen. Gældende fra Januar 2017

Bilag til lokal undervisningsplan. Social- og sundhedshjælper. Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for. uddannelsen. Gældende fra Januar 2017 Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for Social- og sundhedshjælper uddannelsen Gældende fra Januar 2017 Indholdsfortegnelse 1 BEDØMMELSE I SKOLEUDDANNELSEN... 3 2 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE I

Læs mere

Ramme for prøve Farmakologi og medicinhåndtering SSA Marts 2016

Ramme for prøve Farmakologi og medicinhåndtering SSA Marts 2016 Ramme for prøve Farmakologi og medicinhåndtering SSA Marts 2016 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 1010 af 22/09/2014 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 1642 af 15/12/2015

Læs mere

Eksamensreglement EUD Jordbrugets UddannelsesCenter Århus

Eksamensreglement EUD Jordbrugets UddannelsesCenter Århus Eksamensreglement EUD Jordbrugets UddannelsesCenter Århus August 2015 Formål: Eksamensreglementet skal sikre at prøver i erhvervsuddannelserne på Jordbrugets UddannelsesCenter Århus gennemføres i overensstemmelse

Læs mere

Ramme for prøve i grundfag August 2015

Ramme for prøve i grundfag August 2015 Ramme for prøve i grundfag August 2015 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 1010 af 22/09/2014 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 1009 af 22/09/2014 bekendtgørelse om grundfag,

Læs mere

Ny grundfagsbekendtgørelse - fremmedsprog

Ny grundfagsbekendtgørelse - fremmedsprog Ny grundfagsbekendtgørelse - fremmedsprog Ikrafttrædelse august 2004 fremmedsprog 1 Præmisser Anbefalinger i Fremtidens sprogfag Krav om beskrivelse af Formål beskrivelse af Kompetencemål erhvervsfaglig

Læs mere

Eksamensreglement for erhvervsuddannelserne på AARHUS TECH

Eksamensreglement for erhvervsuddannelserne på AARHUS TECH Eksamensreglement for erhvervsuddannelserne på AARHUS TECH Godkendt 241016 af Mogens Enevoldsen, Bianca Andersen, Gorm Bertelsen, Sussie Jensen og Aksel Hjuler Eksamensreglement... 2 Generelt... 2 Optagelsesprøve...

Læs mere

Generelle prøvebestemmelser Revideret maj 2016 Generelle prøvebestemmelser

Generelle prøvebestemmelser Revideret maj 2016 Generelle prøvebestemmelser Generelle prøvebestemmelser Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 1. august 2015 0 Indholdsfortegnelse Generelt... 2 Prøver i områdefag... 2 Prøver i grundfag... 2 Afsluttende prøve...

Læs mere

Ramme for prøve i områdefag PAU

Ramme for prøve i områdefag PAU Ramme for prøve i områdefag PAU De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2013 om erhvervsuddannelser - hovedbekendtgørelsen Bekendtgørelse nr. 816 af 20/07/2012 om uddannelserne

Læs mere

Prøvevejledning for grundforløbsprøven, rettet mod Socialog sundhedsassistentuddannelsen

Prøvevejledning for grundforløbsprøven, rettet mod Socialog sundhedsassistentuddannelsen Prøvevejledning for grundforløbsprøven, rettet mod Socialog sundhedsassistentuddannelsen Grundforløbets 2. del Grundforløbsprøven tager udgangspunkt i en helhedsorienteret tænkning, der afspejler den praksis

Læs mere

EKSAMENSREGLEMENT

EKSAMENSREGLEMENT EKSAMENSREGLEMENT 2017-2018 HADERSLEV HANDELSSKOLE Indhold Forord... 3 Bekendtgørelser... 4 Vigtige datoer... 4 Indstilling til eksamen... 5 Mulige eksaminer... 5 Standpunktskarakterer... 5 Hjælpemidler

Læs mere

Prøvebestemmelser, gældende for elever, der har påbegyndt uddannelsen efter 1.1.2013. Trin 1. Revideret maj 2014

Prøvebestemmelser, gældende for elever, der har påbegyndt uddannelsen efter 1.1.2013. Trin 1. Revideret maj 2014 Trin 1. Revideret maj 2014 Prøvebestemmelser Trin 1, Social- og hjælperuddannelsen Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 01. januar 2013 Indhold Generelt... 2 Prøver for elever på trin

Læs mere

LBE. Gå godt til eksamen håndbog for eud/eux elever

LBE. Gå godt til eksamen håndbog for eud/eux elever 01.06.2017 LBE Gå godt til eksamen håndbog for eud/eux elever 1 Baggrund I dette notat kan du læse, hvilke generelle regler der gælder, når du skal til eksamen på Roskilde Tekniske Skoles erhvervsuddannelser.

Læs mere

Prøvebestemmelser Fagprøve. Social- og Sundhedshjælper uddannelsen

Prøvebestemmelser Fagprøve. Social- og Sundhedshjælper uddannelsen Prøvebestemmelser Fagprøve Social- og Sundhedshjælper uddannelsen Afdelingen for Social- og Sundhedsuddannelsen Januar 2017 1 Regler for fagprøve på social- og sundhedshjælper uddannelsen. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Afsluttende prøve på Grundforløb 2 Det uddannelsesspecifikke fag: Sosu- faglighed

Afsluttende prøve på Grundforløb 2 Det uddannelsesspecifikke fag: Sosu- faglighed Afsluttende prøve på Grundforløb 2 Det uddannelsesspecifikke fag: Sosu- faglighed Generelt Retningslinjerne i prøvevejledningen tager udgangspunkt i: Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser nr. 1010 af 22/09/2014

Læs mere

Medieproduktion Eksamensplan for Julius Thomsens Gade 5

Medieproduktion Eksamensplan for Julius Thomsens Gade 5 Medieproduktion Eksamensplan for Julius Thomsens Gade 5 EKSAMENSPLAN Punkter som eleverne skal informeres om ved uddannelsens start er: Antal prøver og tidspunkter for den enkelte eksamens afholdelse og

Læs mere

Ramme for prøve uddannelsesspecifikt fag SSA (trin 2) Marts 2016

Ramme for prøve uddannelsesspecifikt fag SSA (trin 2) Marts 2016 Ramme for prøve uddannelsesspecifikt fag SSA (trin 2) Marts 2016 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 1010 af 22/09/2014 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 1642 af 15/12/2015

Læs mere

Ramme for prøve i områdefag Trin 1 Social- og sundhedshjælper

Ramme for prøve i områdefag Trin 1 Social- og sundhedshjælper Ramme for prøve i områdefag Trin 1 Social- og sundhedshjælper De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2013 om erhvervsuddannelser - hovedbekendtgørelsen Bekendtgørelse

Læs mere

RÅD OG VINK OM EKSAMEN PÅ PSYKOLOGI B 2016

RÅD OG VINK OM EKSAMEN PÅ PSYKOLOGI B 2016 1 RÅD OG VINK OM EKSAMEN PÅ PSYKOLOGI B 2016 GENERELT VEDR. EKSAMEN PÅ PSYKOLOGI B Psykologi B har synopsisprøve, dvs. eksaminanderne får udleveret prøvematerialet mindst 24 timer før selve eksamen. Se

Læs mere

EUD. Eksamensreglement Skjern Tekniske Skole

EUD. Eksamensreglement Skjern Tekniske Skole EUD Eksamensreglement Skjern Tekniske Skole 2 Indhold Skriftlig eksamen... 4 Mundtlig eksamen... 6 Andre bestemmelser... 7 Forudsætninger for at blive indstillet til eksamen... 7 Frihed i forbindelse med

Læs mere

BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER

BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR FØR LUP 1. JANUAR 2013 OPDATERET 26. AUG 2013 Bilag til Lokal undervisningsplan 1 INDHOLDSFORTEGNELSE BEDØMMELSER I SKOLEUDDANNELSEN 3 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE

Læs mere

EKSAMENSAVIS TIETGEN BUSINESS. GF1, GF2, EUS samt EUX

EKSAMENSAVIS TIETGEN BUSINESS. GF1, GF2, EUS samt EUX EKSAMENSAVIS TIETGEN BUSINESS GF1, GF2, EUS samt EUX INDHOLDSFORTEGNELSE Oplysninger til elever i forbindelse med eksamen... 1 Personlig eksamensplan... 1 Du skal huske... 1 Mobiltelefon... 1 Eksamensrækkefølge...

Læs mere

Din forberedelse. Information til

Din forberedelse. Information til Eksamensreglement / Lærerudgave Information om eksamen: Ved skoleperiodens start 1. Ved skoleperiodens start 2. Eksamensregler for Grundforløb og Hovedforløb 3. Din forberedelse 4. Regler ved mundtlig

Læs mere

Prøvebestemmelser UDDANNELSESSPECIFIKKE FAG

Prøvebestemmelser UDDANNELSESSPECIFIKKE FAG Prøvebestemmelser UDDANNELSESSPECIFIKKE FAG Grundforløb 2, Social- og Sundhedsuddannelsen Afdelingen for Social- og Sundhedsuddannelsen November 2015 Prøvebestemmelser for prøve i det uddannelsesspecifikke

Læs mere

Prøvebestemmelser Afsluttende prøve. Social- og Sundhedshjælperuddannelsen

Prøvebestemmelser Afsluttende prøve. Social- og Sundhedshjælperuddannelsen Prøvebestemmelser Afsluttende prøve Social- og Sundhedshjælperuddannelsen Afdelingen for Social- og Sundhedsuddannelsen 1 Indholdsfortegnelse REGLER FOR PRØVER... 2 FORMÅL... 2 MÅL... 2 KOMPETENCEMÅL FOR

Læs mere

Studiebog. Elektriker. grundforløb EUX Elektriker

Studiebog. Elektriker. grundforløb EUX Elektriker Erhvervsuddannelse med ekstra bonus Elektriker Studiebog grundforløb Elektriker Mødeaktivitet Der er møde- og deltagelsespligt til undervisningen og studietimer. Eleverne skal følge Syddansk Erhvervsskoles

Læs mere

Prøvevejledning for grundforløbsprøven, rettet mod Rengøringsteknikker og Serviceassistentuddannelsen

Prøvevejledning for grundforløbsprøven, rettet mod Rengøringsteknikker og Serviceassistentuddannelsen Prøvevejledning for grundforløbsprøven, rettet mod Rengøringsteknikker og Grundforløbets 2. del Grundforløbsprøven tager udgangspunkt i en helhedsorienteret tænkning, der afspejler den praksis som eleverne

Læs mere

Ramme for prøve i områdefag Trin 2 Social- og sundhedsassistent

Ramme for prøve i områdefag Trin 2 Social- og sundhedsassistent Ramme for prøve i områdefag Trin 2 Social- og sundhedsassistent De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2013 om erhvervsuddannelser - hovedbekendtgørelsen Bekendtgørelse

Læs mere

Prøvebestemmelser. Grundforløb 2 Den pædagogiske assistentuddannelse. Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 1.

Prøvebestemmelser. Grundforløb 2 Den pædagogiske assistentuddannelse. Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 1. Prøvebestemmelser Grundforløb 2 Den pædagogiske assistentuddannelse Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 1. august 2015 0 Indhold Generelt... 2 Prøver for elever på GF2 pædagogisk assistentuddannelse...

Læs mere

det merkantile grundforløb juni 2013

det merkantile grundforløb juni 2013 Eksamenshåndbog Merkantil afdeling på Køge Handelsskole Lovgrundlag... 2 Bekendtgørelser om erhvervsuddannelserne:... 2 Bekendtgørelser om eksamensregler mv.:fejl! Bogmærke er ikke defineret. Interne regler

Læs mere

Ramme for prøve i områdefag Trin 2 Social- og Sundhedsassistent

Ramme for prøve i områdefag Trin 2 Social- og Sundhedsassistent Ramme for prøve i områdefag Trin 2 Social- og Sundhedsassistent De bekendtgørelser der refereres til er: Lovbekendtgørelse nr 510 af 19/5/2010 om erhvervsuddannelser Bekendtgørelse nr 1514 af 15/12/2010

Læs mere

Prøvebestemmelser Afsluttende prøve

Prøvebestemmelser Afsluttende prøve Prøvebestemmelser Afsluttende prøve Social- og Sundhedshjælperuddannelsen Afdelingen for Social- og Sundhedsuddannelsen 1 Indholdsfortegnelse REGLER FOR PRØVER... 2 FORMÅL... 2 MÅL... 2 KOMPETENCEMÅL FOR

Læs mere

Prøvevejledning for afsluttende prøve på Grundforløb 2 rettet mod SSH og SSA

Prøvevejledning for afsluttende prøve på Grundforløb 2 rettet mod SSH og SSA Prøvevejledning for afsluttende prøve på Grundforløb 2 rettet mod SSH og SSA Det uddannelsesspecifikke fag Maj 2017 Generelt Retningslinjerne i prøvevejledningen er reguleret af: Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser

Læs mere

Den lokale undervisnings- og bedømmelsesplan. EUD og EUX Merkantil. Lemvig Gymnasium

Den lokale undervisnings- og bedømmelsesplan. EUD og EUX Merkantil. Lemvig Gymnasium Den lokale undervisnings- og bedømmelsesplan EUD og EUX Merkantil Lemvig Gymnasium Fastsættelse af den lokale undervisnings- og bedømmelsesplan Den lokale undervisnings- og bedømmelsesplan/eud og EUX Merkantil

Læs mere

Prøve Pædagogisk assistentuddannelse Uddannelses specifikke fag

Prøve Pædagogisk assistentuddannelse Uddannelses specifikke fag August 2016 Prøve Pædagogisk assistentuddannelse Uddannelses specifikke fag Prøvens lovgrundlag Retningslinjerne i prøvevejledningen tager udgangspunkt i: Bekendtgørelsen om den pædagogiske assistentuddannelse

Læs mere

Ramme for prøve i områdefag Trin 1 Social- og Sundhedshjælper

Ramme for prøve i områdefag Trin 1 Social- og Sundhedshjælper Ramme for prøve i områdefag Trin 1 Social- og Sundhedshjælper De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2013 om erhvervsuddannelser- Hovedbekendtgørelsen Bekendtgørelse nr.

Læs mere

Eksamensreglement VID Erhvervsuddannelser, EUD & EUX Viden Djurs

Eksamensreglement VID Erhvervsuddannelser, EUD & EUX Viden Djurs Eksamensreglement VID Erhvervsuddannelser, EUD & EUX Viden Djurs Formål Eksamensreglementet skal sikre, at prøver i erhvervsuddannelserne på Viden Djurs gennemføres i overensstemmelse med centralt fastsatte

Læs mere

Prøvebestemmelser Fagprøve. Social- og Sundhedshjælperuddannelsen

Prøvebestemmelser Fagprøve. Social- og Sundhedshjælperuddannelsen Prøvebestemmelser Fagprøve Social- og Sundhedshjælperuddannelsen Afdelingen for Social- og Sundhedsuddannelsen August 2015 1 Regler for fagprøve på social- sundhedsuddannelsen, trin 1, Social- og Sundhedshjælperuddannelsen

Læs mere

Fysik C-niveau. FYSIK C-NIVEAU EUX Velfærd. Indhold

Fysik C-niveau. FYSIK C-NIVEAU EUX Velfærd. Indhold Fysik C-niveau Indhold Fagets identitet og formål:... 2 Mål og indhold... 2 Dokumentation... 3 Didaktiske principper... 4 Løbende evaluering... 4 Standpunktsbedømmelse... 4 Afsluttende prøve... 4 Bilag

Læs mere

Prøvebestemmelser Afsluttende prøve. Social- og Sundhedshjælperuddannelsen

Prøvebestemmelser Afsluttende prøve. Social- og Sundhedshjælperuddannelsen Prøvebestemmelser Afsluttende prøve Social- og Sundhedshjælperuddannelsen Afdelingen for Social- og Sundhedsuddannelsen 1 Indholdsfortegnelse REGLER FOR PRØVER... 2 FORMÅL... 2 MÅL... 2 Kompetencemål for

Læs mere