Otto Mønsteds Fond Fondenes Hus Otto Mønsteds Gade 1571 København V Telefon CVR nr.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Otto Mønsteds Fond Fondenes Hus Otto Mønsteds Gade 1571 København V Telefon +45 21 27 45 04 omf@omfonden.dk www.ottomoensted.dk CVR nr."

Transkript

1

2 Otto Mønsteds Fond Fondenes Hus Otto Mønsteds Gade 1571 København V Telefon CVR nr

3 indholdsfortegnelse Otto Mønsted ( ) startede i 1883 den første produktion af margarine i Danmark og oprettede fabrikker i Danmark og England. I 1909 stiftede han Otto Mønsted A/S. I testamentet fra 1916 bestemte han og hans hustru Anna Sophie Mønsted, at deres formue skulle indgå i en fond, der skulle bære Otto Mønsteds navn. side 6 Otto Mønsteds Fonds fundats side 8 Uddelinger 2013 side 10 Otto Mønsted Gæsteprofessorer 2013 side 12 Regnskab 2013 side 14 nanoteket: Undervisningslaboratorium med elektronmikroskoper side 18 otto Mønsteds Kollegium, København: En tak fra kollegiet bygget af margarine side 22 Bevillinger side 23 Bevillinger til særlige formål 2013 Otto Mønsteds Fond, Fondens Hus, Otto Mønsteds Gade, 1571 København V, 4 OMF Årsberetning 2013 tlf , CVR

4 Fundatsen Fundatsen for Otto Mønsteds Fond Fundats 1934 Ganske særligt skal de til uddeling kommende midler anvendes: Inden for denne overordnede formålsbestemmelse har bestyrelsen gennem opslag og på Internettet fastlagt nærmere retningslinier. Bestyrelse i beretningsåret: Fonden er oprettet i henhold til grosserer Otto Mønsteds testamente af Fondens fundats er udfærdiget den 18. juni 1934 og modtog kongelig stadfæstelse den 21. juni Den 1. juli samme år begyndte Fonden sin virksomhed. Fundatsen er ændret den 17. marts 1999 med en marginal ændring ved udgangen af 2000, hvor Det Mønsted-Brogeske Familielegats kapital (ca. kr ) blev overført til Fonden i henhold til testamentarisk bestemmelse herom. Endelig er en á jourføring af vedtægterne af mindre væsentlig karakter godkendt af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen og Civilstyrelsen i 2005, 2008 og marts Fondens hovedformål er at bidrage til udviklingen af Danmarks Handel og Industri. 1) til hjælp til uddannelse af velbegavede og uformuende unge handelsmænd og polytekniske studerende og kandidater, idet der, så vidt muligt, holdes øje med, at legatnyderne er flittige og arbejdsomme, således at yderligere støtte bort falder, hvis disse forudsætninger for hjælpen ikke fyldestgøres. 2) til uddannelse af lærere ved højere handelsskoler eller ved Danmarks Tekniske Universitet og eventuelt ved landets tekniske skoler. 3) til fremme og afvikling af sådanne planer eller foretagender på handelens og industriens områder, der af Fondens bestyrelse måtte skønnes at kunne virke fremmende for Danmarks handelsog erhvervsliv eller i øvrigt at kunne blive til ære for Danmark. Den fulde fundats kan ses på Professor Knut Conradsen (formand) Direktør Bent Larsen Adm. Direktør Bo Stærmose Administrator: Civilingeniør, MPP, Annette Bergmann 6 OMF Årsberetning

5 Uddelinger i 2013 Uddeling i 2013: kr I regnskabet for 2012 afsattes til uddeling i mill. kr. Bestyrelsen besluttede at uddele kr. I regnskabet 2013 er der afsat 15 mill. kr. til uddeling i Uddeling efter samme retningslinjer som i 2012 Fondens ordinære uddelinger har i 2013 fulgt samme retningslinjer som i tidligere år. Dvs. der er ydet støtte til: Ansættelse af udenlandske gæsteprofessorer på CBS og DTU. Handelshøjskolestuderende og ingeniørstuderende har fået støtte til meriterende studie- og praktikophold i udlandet. Kongresdeltagelse i udlandet for lærere, ph.d.-studerende og post.doc. fra CBS, DTU og Ålborg Universitet, ingeniøruddannelserne. OMF s uddelinger fra år 2001 til og med år 2013 mill. kr Forskningsophold i udlandet af kortere varighed for lærere, ph.d.-studerende og post.doc. fra CBS, DTU og Ålborg Universitet, ingeniøruddannelserne. Ansættelse af udenlandske gæsteprofessorer ved CBS og DTU. Endelig er en væsentlig del af Fondens midler blevet anvendt til aktiviteter og initiativer på handelens og industriens område, der skønnes at virke fremmende for det danske erhvervsliv eller i øvrigt at være til ære for Danmark. Særlige formål Endelig er en væsentlig del af Fondens midler blevet anvendt til aktiviteter og initiativer på handelens og industriens område, der skønnes at virke fremmende for det danske erhvervsliv eller i øvrigt at være til ære for Danmark. Gæsteprofessorer Fonden har støttet ansættelsen af udenlandske gæsteprofessorer med kr.. i Takket være et frugtbart samarbejde med Otto Mønsted A/S har det været muligt at fastholde uddelinger på 8 til 13 millioner kr. 8 OMF Årsberetning 2013 om året. 9

6 Otto Mønsted Gæsteprofessorer 2013 Fonden har støttet ansættelsen af følgende udenlandske gæsteprofessorer. Danmarks Tekniske Universitet Thor I. Fossen, DTU elektro, Norwegian University of Science and Technology (NTNU), Norge Masao Doi, DTU Kemiteknik, Beihang University, Kina William Robert Breckon Lionheart, DTU Compute, The University of Manchester, England Yi Ding DTU Kemi, Shandong University, Kina Giuseppe Balestrino Department of Energy Conversion and Storage, Universita di Roma Tor Vergata, Italien Stephen John Hogan Compute, University of Bristol, England Michael Lehmann Center for Electron Nanoscopy, Technical University Berlin, Tyskland Constantinos Panayiotou Kemiteknik, Aristotle University of Thessaloniki, Grækenland Miguel Banares Spanish National Research Council (CSIC), Spanish National Research Council, CSIC., Spanien Fushuan Wen DTU Elektro, Zhejiang University China, Kina Seyed Hossein Mansouri DTU Mekanik, Shahid Bahonar University of Kerman, Iran Copenhagen Business School Margarethe F. Wiersema Strategi og Globalisering, University of California, USA Charles Edquist, Department of Business and Politics, Lund University, Sverige Jonathan Gosling, Institut for Interkulturel Kommunikation og Ledelse, University of Exeter, England Christian De Cock, Institut for Organisation, University of Essex, England 10 OMF Årsberetning

7 Regnskab for 2013 Regnskab for 2013 Afsat til uddeling: Årets resultat for 2013 er ca. 38 mill.kr., bestyrelsen har afsat 15 mill. kr. til uddeling i Egenkapital på 521 mill.kr. Egenkapitalen androg med udgangen af 2013 ca. 521 mill.kr. Værdipapirbeholdningens værdi er ultimo 2013 ca. 100 mill.kr. Fondens aktier i Otto Mønsted A/S er optaget efter den indre værdis metode. Fondens uddelinger i 2013 er alle fundatsmæssige og dermed givet til almennyttige formål. Fonden driver ikke erhvervsmæssig virksomhed bortset fra det fundatsmæssige ejerskab af alle aktier i Otto Mønsted A/S. Regnskab i hovedtal 2013 Balance i sammendrag Finansielle anlægsaktiver Tilgodehavender Likvide beholdninger Værdipapirer Aktiver i alt Egenkapital Kortfristede gældsforpligtigelser Passiver i alt Noter Grundfond Reservefond Afsat til uddeling Uddelinger OMF Årsberetning

8 Nanoteket Undervisningslaboratorium med elektronmikroskoper Støtten fra Otto Mønsteds Fond har medvirket til at etablere Danmarks første undervisningslaboratorium med elektronmikroskoper for gymnasieelever og studerende. Forsker for en dag Undervisningslaboratoriet giver gymnasieklasser og studerende mulighed for at arbejde med avancerede mikroskoper, som normalt er forbeholdt forskere, og de får dermed lov til at prøve, hvordan det er at være forsker. Laboratoriet indeholder fem skanningelektronmikroskoper (SEM), og kan rumme 15 elever/ studerende ad gangen. Formålet med det nye laboratorium er at formidle forskning inden for mikro- og nanoteknologi, hvilket gøres ved gratis at tilbyde gymnasieelever og studerende at komme og lave eksperimentelle øvelser med elektronmikroskoperne. Ambitionen med laboratoriet er, at gymnasieelever og studerende får en sjov og spændende oplevelse ved selv at bruge elektronmikroskoperne til at undersøge forskellige materialer på en længdeskala, man ikke kan se med det blotte øje. Men ved at bruge elektronmikroskoperne kan man altså se ting helt ned på nanoskala, og dermed blive klogere på materialers opbygning. Vi håber på, at vi med det nye laboratorium kan give elever/studerende en positiv oplevelse af det at være forsker, som kan inspirere og motivere dem til senere hen at beskæftige sig med naturvidenskab og ikke mindst nanoteknologi. Hvad er elektronmikroskoper? Elektronmikroskoper bruges inden for mange fagområder, og de er vigtige redskaber, når man skal undersøge objekter og strukturer, der er mindre end, man kan se med et optisk mikroskop. Et skanningelektronmikroskop (SEM) bruger elektroner til at danne tredimensionel-lignende billeder af overfladestrukturer helt ned på nanometerskala. Elektroner har en mindre bølgelængde end synligt lys, og man kan derfor observere detaljer på en mindre længdeskala med et elektronmikroskop i forhold til med et lysmikroskop. Når en prøve skal visualiseres i et SEM, skanner man hen over prøven med en stråle af elektroner. Idet elektronstrålen rammer prøven, genereres der signaler, som omsættes til en gråtone, og pixel efter pixel dannes et billede af prøven. Eksperimentelle øvelser om elektronmikroskopi I øvelserne lærer eleverne/studerende, hvordan et skanningelektronmikroskop (SEM) virker, og hvordan man bruger det til at undersøge forskellige materialer. Den første øvelse der tilbydes til gymnasieelever fokuserer på energimaterialer. Ved hjælp af elektronmikroskoperne skal de undersøge polymersolcellers lagdelte struktur samt undersøge katalysatorpartikler i polymermembraner, som f.eks. bruges i brændselsceller. De visualiserer overfladen af materialerne samt undersøger hvilke grundstoffer materialerne består af. Gymnasieelever på besøg ved åbningen af laboratoriet d. 26. februar OMF Årsberetning

9 Nanoteket Til øvelsen er der udarbejdet en øvelsesvejledning, der forklarer eleverne den relevante teori om elektronmikroskopi, samt hvad øvelsen går ud på. Derudover er der nogle regneopgaver som knytter sig til teorien, som giver eleverne en bedre forståelse af teorien. Elektronmikroskoper kan bruges til at undersøge alverdens materialer, og vi har derfor allerede planer om at udvikle flere øvelser, hvor andre materialer undersøges. Teknologibaseret undervisning Hvert mikroskop styres fra en computer, og det er derfor nemt for eleverne at gemme billeder og data, som de efterfølgende kan tage med hjem og bruge, hvis de skal skrive en rapport om øvelsen. Alle computerskærme i laboratoriet er trykfølsomme, så mikroskoperne kan styres ved at trykke på skærmene. Derudover er der installeret en interaktiv tavle i laboratoriet, således at alle mikroskoperne også kan styres fra tavlen. Dette gør det nemt i plenum at forklare eleverne, hvordan de skal betjene mikroskoperne, da man live kan vise dem, hvordan mikroskoperne fungerer. Derudover kan man også fremvise et mikroskops billeder på tavlen, så man nemt kan diskutere billederne og resultaterne i plenum. Stor succes Laboratoriet er allerede en stor succes. I løbet af den første måned, hvor laboratoriet har været åbent, er mikroskoperne blevet brugt af mere end 130 gymnasieelever, studerende og forskere. Gymnasieeleverne er meget begejstrede for den nye øvelse om elektronmikroskopi. Det var super sjovt med god variation skriver en gymnasieelev om den nye øvelse. Laboratoriet er en udvidelse af det allerede eksisterende undervisningslaboratorium Nanoteket, og det er etableret i samarbejde mellem Institut for Fysik (DTU Fysik) og Center for Elektronnanoskopi (DTU Cen). Projektet er støttet af VILLUM FONDEN, Otto Mønsteds Fond samt Marie & M. B. Richters Fond. Om Nanoteket Nanoteket er et undervisningslaboratorium under DTU Fysik, der har eksisteret siden Til daglig drives Nanoteket af en fastansat chefnanotekar, en projektleder samt entusiastiske fysik- og nanoteknologistuderende, der brænder for at formidle spændende naturvidenskab. Det er gratis for gymnasieklasser og studerende at besøge Nanoteket, og der er årligt besøg af mere end 3400 gymnasieelever og studerende. Læs mere om Nanoteket på Forfatter: Louise Sejling Haaning, Projektleder, Nanoteket. Ansatte i Nanoteket. 16 OMF Årsberetning

10 Otto Mønsteds Kollegium, København: En tak fra kollegiet bygget af margarine I anledning af, at vi har modtaget et legat fra jer, Otto Mønsteds Fond, vil vi gerne udtrykke et stort tak. Legatmidlerne skal bruges på en terrasse i vores baghave. Planen er, at terrassen vil blive til som et fællesprojekt i mellem kollegianerne, en brolægger og tre arkitektstuderende i april og maj. Akademikerne skal ud og have røde kinder og snavsede fingre. Legatet skal bruges på en terrasse, grønne planter og træ til at bygge multifunktionelle og moderne havemøbler. Vi er meget taknemmelige for, at I har jeres navnesøster i mente, når der skal uddeles legater. Det nemmeste og sikkert også mest fornuftige, kan vi godt indrømme et kort øjeblik, ville være at hyre en håndfuld dyre håndværkere til at lave alt det besværlige, men målet med dette projekt er mere end en flot terrasse. Processen inden det færdige resultat er lige så vigtig. Frivillige beboere skal stå for meget af det, og der skal også være mulighed for bare at komme forbi og drikke noget boblende, mens andre, måske lidt mere kyndige, bygger møbler og planter græs. Det er således også kollegianere selv, der vil lave den overordnede plan for, hvordan haven skal se ud, men det er der råd for. Vi har en arkitektstuderende, Maja Østermann, boende som vil tage sine bedste medstuderende under armen fra Arkitektskolen i København og tilsammen vil de holde overblikket over projektet. Det er ikke alle der lige kan trække på sådanne kvalifikationer i deres netværk, men på et kollegium som Otto Mønsteds, er det nemt. Kollegiet består af et sammensurium af studerende på vidt forskellige studieretninger. Den tidligere formand på kollegiet Charlotte Bay Hansen vil ligeledes stå for overblik, udarbejdelse af plan, praktisk kendskab til værktøj, og motivering af frivillige kræfter på kollegiet. Otto Mønsteds Fond blev stadfæstet i 1935, og formålet var at være til hjælp til uddannelse af velbegavede og uformuende unge handelsmænd og polytekniske kandidater. Otto Mønsteds Kollegiet var i samme ånd forbeholdt unge mandlige handelsstuderende. Heldigvis for vores terrasse projekt er vi i dag en broget flok, men med lidt flere kvinder, selvom vi prøver at opretholde en lige kønsfordeling. Kollegiet havde en gang en kogekone, så de stakkels ungersvende, der var langt væk fra deres mødres suppegryder, var sikre på at få et ordentligt måltid mad. Derudover var der selvfølgelig en Efor til at sikre at der var ro på gangene og orden i weekenden. I dag har vi fredagsbar hver fredag og dertil mange store, årlige traditionsrige fester, med en stemning og en løssluppenhed Otto Mønsted sikkert ville have vendt sig i sin grav, hvis han vidste noget om. Og så alligevel, mon ikke han ville have drukket en øl i vores bar, og have moret sig over navnet på denne, nemlig Ottos Trøst. Alt på kollegiet går sandelig ikke op i øl og fest, vi har et væld af klubber og udvalg, biograf, yoga, musiklokale, bodega, badminton- og træningsklubben for bare at nævne et par stykker, og et aktivt repræsentantskab der blander sig i, hvordan bestyrelsen skal bruge kollegiets midler. Der sker en masse Otto Mønsteds Kollegium 18 OMF Årsberetning

11 Otto Mønsteds Kollegium, København på kollegiet som helhed, det er vores kommende terrasseprojekt et godt eksempel på. Udover at være Ottomaner, får man også et særligt tilhørsforhold til en enkelt gang ved indflytning. Kollegiet er delt op i tyve gange af enten femten eller seksten beboere, der i forhold til antallet deler et meget småt køkken. Ved kollegiets opførsels skulle køkkenet jo bare fungere som et tekøkken grundet kogekonen, men i dag er det er vist ikke løgn, hvis man påstår at de fire beskedne kogeplader på hvert køkken fremstiller portioner af pasta med kødsovs hvert år, selv en økonoma ville have været imponeret over. Det er i disse ydmyge køkkener følelsen af at høre hjemme opstår. Nok er man en del af et kollegium, men man hører frem for alt til en bestemt gang. Inden festerne sidder alle på deres respektive gange og spiser, inden man går ned sammen. Man holder øje, passer på dem man bor på gang med og sladrer lidt om de andre. Man bliver venner, bliver forelsket i ham eller hende den søde, man tager elevatoren samtidig med hver dag, og for dem der kommer langvejs fra, bliver det nærmest en familie. Man vil blive overrasket over, hvor meget man kan nå at høre om et andet menneske over en skål havregryn halvt på vej ud af døren. Mange af gang vennerne ville man nok desværre aldrig have mødt, hvis ikke tilfældigheden havde sat folk sammen på denne måde. RUC erne, DTU erne, KU erne, AAU erne, CBS erne, musikerne, dem fra seminarierne og professionsskolerne, kan alle be- eller afkræfte hinanden i fordommene, der hersker om de forskellige spor man kan vælge her i livet. Men selvom der er enkelte der lever op til de lidet flatterende klicheer, finder man jo ud af at humanisten, der er lidt for analyserende eller CBS eren, der bare skal ud og lave penge, ikke damer, er intet mindre end en fest at bo sammen med, specielt hvis vedkommende er i besiddelse af lidt selvironi. Om ikke andet, kan det udfordre ens eget værdisæt. Rent ud sagt, er det virkelig en gave at få lov at bo sammen med folk du ikke selv har valgt, for hvor ville det dog være dødkedeligt ellers. Vi trænger alle til at blive rystet godt og grundigt en gang i mellem, at blive mindet om, at ikke alle har det samme udgangspunkt og omdrejningspunkter her i livet. At ikke alle har samme indstilling til, hvad meningen er med at tage en uddannelse. Nogen gør det for selvudviklingen, andre for status, penge, at gøre en forskel eller noget helt femte. Og man finder ud af, at vores samfund heldigvis kan bære alle de forskellige hensigter. Hvis vi bare talte med dem på samme studieretning som os selv, kunne vi hurtigt blive enige om at vi var de vigtigste for verden. Men mon ikke der både skal være handelsmænd, humanister, samfunds- og sundhedsfaglige, praktikere og tænkere. I hvert fald indeholder Otto Mønsteds Kollegiet det hele, og det lykkes på forunderlig vis at have en hverdag sammen. Otto Mønsteds grund til at lave et kollegium for unge handelsmænd var i en tid, hvor der herskede meget snobberi over, hvad et akademisk studium i grunden var. De handelsstuderende var ikke stuerene nok til at blive optaget på de fine akademiske kollegier i København, derfor var der brug for et sted som Otto Mønsteds Kollegium. I dag er der heldigvis ikke brug for at fremme nogen studieretningers ret til kollegieplads, men i takt med at vi bliver mere og mere specialiserede, er der brug for kollegierne til at bygge bro på tværs af studieretninger. På Otto Mønsteds Kollegiet, er vi udmærket klar over hvem denne Hr. Mønsted var. Hvert år på hans fødselsdag hejser vi flaget og fejrer ham med morgenfødselsdag for alle beboere, med alt hvad der dertil hører af morgenmad og sang. Vores festlokale er proppet til bristepunktet ved dette arrangement. Vi mindes ham med glæde, for det var hans fond, og hans margarine formue der sikrede os rammerne til at knytte venskaber, og i fare for at det bliver for højtidligt, så lad os bare sige, at han har skænket os de ideelle omgivelser i en periode af vores liv, som vi godt ved ikke varer evigt. Dog gør kollegianerne på Otto Mønsteds Kollegiet ikke livet op i hverken periode eller semester, for man kan godt have det sjovt på en SU - specielt i Otto Mønsteds rammer. Derfor skal et endeligt tak lyde til hans og jeres Fond, for en ny terrasse. Det er sådan en lille ting, der gør sommeren 2014 lidt bedre, hvis uheldet er ude mere regnfuld, men som samler en masse kollegianere i haven. Et stort tak fra ottomanerne Skrevet af Elisabeth Hyttel Pedersen, værelse 723 Beboer på Otto Mønsteds Kollegiet 20 OMF Årsberetning

12 Bevillingernes fordeling i 2013 Bevillinger til særlige formål (specificeres på side 23) Bevillinger til gæsteprofessorer Meritgivende studieophold ved udenlandske universiteter MBA og ph.d. i udlandet (Støtte til dette formål stoppede medio 2013) Forskningsophold i udlandet af kortere varighed Kongresrejser til udlandet: I alt Bevillinger til særlige formål 2013 Copenhagen Business School CBS Case Competition International Seminar on Service Architecture and Service Modularity. International Week Copenhagen (IW Copenhagen) International konference/workshop, strategisk ledelse i international kontekst Biennial Conference on Historical Analysis and Research in Marketing (CHARM) International konference om risikostyring Danmarks Tekniske Universitet Deltagelse i Cleantech Open Global Forum Træf for Organisk Kemistuderende International Conference on Computational Logistics Internationalt sommerkursus på DTU, BEST Internationale konference: General Assembly for International Academy for Production Engineering Den Internationale Union for Teoretisk og Anvendt Mekanik (IUTAM) igem kombinerer studielinjerne biologi og kemi. Konference Human Factors in Organizational Design and Management International konference i kryptografi Undervisningslaboratoriet Nanoteket International konference: Eksperimentelle studier af kemiske reaktioner på femtosekund tidsskala International Symposium: Materialevidenskab. Mini-symposium: New Horizons in Materials Mechanics Biotech Academy Camp Ålborg Universitet Den 12. Scandinavian AI-konference Conference on User Modeling, Adaptation and Personalization Konferencen Future Internet Assembly (FIA) International Symposium on Power Electronics for Distributed Generation Systems (PEDG 2012) International Conference on Web Engineering (ICWE 2013) ATV ATV, konference for folkeskolelærere Experimentarium Udstilling: Lys og Farver Støtteforeningen for Hærens 400 års Jubilæum Udgivelse af en jubilæumsbog for hæren, 400 år. IAESTE IAESTE,udveksling af tekniske studerende. Naturvidenskabernes Hus Naturfagsmaraton til elever 22 OMF Årsberetning

ÅRSBERETNING 2011. Knud Højgaards Fond

ÅRSBERETNING 2011. Knud Højgaards Fond ÅRSBERETNING 2011 Knud Højgaards Fond Indhold 4 Legater 6 Livskvalitet for hjertesyge børn 8 Mere end et sted at bo 10 Tårnhøje ambitioner 12 Forskning i bærende konstruktioner 14 Fremtidens undervisning

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer 2 3 Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer, 2011 Udgivet af Kommunernes Skolebiblioteksforening for Brug for alle unge, Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

Iværksætterhistorier fra IDEA House

Iværksætterhistorier fra IDEA House Iværksætterhistorier fra IDEA House DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Socialfond Vi investerer i din fremtid Er IDEA House kommet for at blive? Studentervæksthuset IDEA House blev startet i februar 2006

Læs mere

Bilag 1 Forforståelse...2 Bilag 2 Spørgeguide Lærke Hoffman...3 Bilag 3 Egne oplevelser med Ego Trap...4 Bilag 4 Interview med Poul Kattler og Helle

Bilag 1 Forforståelse...2 Bilag 2 Spørgeguide Lærke Hoffman...3 Bilag 3 Egne oplevelser med Ego Trap...4 Bilag 4 Interview med Poul Kattler og Helle Bilag 1 Forforståelse...2 Bilag 2 Spørgeguide Lærke Hoffman...3 Bilag 3 Egne oplevelser med Ego Trap...4 Bilag 4 Interview med Poul Kattler og Helle Rimmer på Eksperimentarium...6 Bilag 5 Spørgeguide til

Læs mere

DJØF. Karriereguide 2010/11. Vejen til drømmejobbet

DJØF. Karriereguide 2010/11. Vejen til drømmejobbet DJØF Karriereguide 2010/11 Vejen til drømmejobbet DJØF KARRIEREGUIDE 2010/11 Vejen til drømmejobbet er blevet længere Op ad bakke. Det er vilkårene, når du søger job som nyuddannet i krisetider, hvor

Læs mere

ÅRSBERETNING // 2013

ÅRSBERETNING // 2013 ÅRSBERETNING // 2013 KNUD HØJGAARDS FOND FONDEN ER STIFTET I 1944 - af civilingeniør Knud Højgaard. Knud Højgaards Fond uddeler legater til erhvervsmæssige, kulturelle, videnskabelige, sociale og kunstneriske

Læs mere

Årsberetning 2010. Polyteknisk Forening

Årsberetning 2010. Polyteknisk Forening Årsberetning 2010 Polyteknisk Forening 5. april 2011 Indhold 1 Forord 9 2 Organisationen 10 2.1 Bestyrelsen............................. 10 2.1.1 Formand.......................... 10 2.1.2 Næstformand........................

Læs mere

kan næppe kaldes eksport, selvom de kinesiske studerende kan bidrage på andre måder.

kan næppe kaldes eksport, selvom de kinesiske studerende kan bidrage på andre måder. Hu Jintao, besøgte for første gang Danmark i juni sidste år. Under stor fanfare blev 11 dansk-kinesiske aftaler underskrevet i fælles overværelse af statsminister Helle Thorning-Smidt. En af disse aftaler

Læs mere

STX - VG. Studentereksamen - STUDIEHÆFTE 2015-2016. Virum Gymnasium. Vi rummer mere... VG - Studiehæfte STX

STX - VG. Studentereksamen - STUDIEHÆFTE 2015-2016. Virum Gymnasium. Vi rummer mere... VG - Studiehæfte STX STX - VG Studentereksamen - STUDIEHÆFTE 2015-2016 Virum Gymnasium Vi rummer mere... 1 VG - Studiehæfte STX 1. MATEMATIK - FYSIK - KEMI 2. BIOTEKNOLOGI - MATEMATIK - FYSIK 3. BIOLOGI - KEMI - MATEMATIK

Læs mere

Årsberetning 2010. Knud Højgaards Fond

Årsberetning 2010. Knud Højgaards Fond Årsberetning 2010 Indhold 4 Beretning 6 Kultorvet og Hauser Plads under forvandling 8 Dansk kræftforskning i verdensklasse 10 Forskning i grøn energi 12 Vigtig hjælp til voldsramte børn og unge 14 Ambitiøst

Læs mere

NYHEDSBREV 2014 ET ÅR MED FOKUS PÅ LIGESTILLING. Nu er det mændenes tur! FORÅRET 2014. Vi er godt på vej!

NYHEDSBREV 2014 ET ÅR MED FOKUS PÅ LIGESTILLING. Nu er det mændenes tur! FORÅRET 2014. Vi er godt på vej! 2014 ET ÅR MED FOKUS PÅ LIGESTILLING Af Mai-Britt Haugaard Jeppesen, Bydelsmødrenes Landsorganisation Vi er godt på vej! Vi skal ha slået alle myterne ihjel. Vi skal kende til fakta, så direkte udtalte

Læs mere

Erhvervskvinder.dk København

Erhvervskvinder.dk København DECEMBER 2007 Redaktør: Birgit Lübker I redaktionen: Formand Anne Mette Andkjær, Marie Juul-Andersen, Karina Frid, Gitte Samsøe- Jensen, Birgit Lübker og Joan Ahm (opsætning) EFTERLYSNING!!! HAR DU LYST

Læs mere

Erhvervsdrivende fonde og almennyttige foranstaltninger et historisk perspektiv Baggrundspaper til The Research Project on Industrial Foundations

Erhvervsdrivende fonde og almennyttige foranstaltninger et historisk perspektiv Baggrundspaper til The Research Project on Industrial Foundations Erhvervsdrivende fonde og almennyttige foranstaltninger et historisk perspektiv Baggrundspaper til The Research Project on Industrial Foundations Hans Christiansen Johan, Professor emeritus, dr.oecon.

Læs mere

De, der drog ud AVALANNERIT. - om grønlandske studerende i Danmark

De, der drog ud AVALANNERIT. - om grønlandske studerende i Danmark De, der drog ud AVALANNERIT - om grønlandske studerende i Danmark Jeg trives, hvor jeg bor, men jeg savner mit hjem i det kolde nord (frit efter Natasja) De, der drog ud - AVALANNERIT 1. udgave, 2. oplag,

Læs mere

SLAGELSE NU TEMA: INTERNATIONAL LIVING. Guldagergaard - keramik på mange sprog. Minigrisen - et internationalt hit

SLAGELSE NU TEMA: INTERNATIONAL LIVING. Guldagergaard - keramik på mange sprog. Minigrisen - et internationalt hit SLAGELSE NU online-magasin om det gode liv i Slagelse Kommune Guldagergaard - keramik på mange sprog Fra Kiev til Korsør - med drømmen om hus og have Minigrisen - et internationalt hit Velfærdsbøffer med

Læs mere

AT SKABE ET BEDRE LIV

AT SKABE ET BEDRE LIV AT SKABE ET BEDRE LIV - fortællinger fra Korskærparken www.korskaerparken.dk Denne bog er lavet i samarbejde mellem beboere i Korskærparken og Fredericia Kommune. TAK til Niels Dahl for den store hjælp

Læs mere

jeg havde aldrig forestillet mig

jeg havde aldrig forestillet mig jeg havde aldrig forestillet mig Elev i Novo Nordisk lifechanging careers indhold Intro Side 3 Hvorfor blive elev hos Novo Nordisk? Side 5 Laborantpraktikant Side 6 Kontorelev Side 7 Økonomielev Side 8

Læs mere

ADHD MAGASINET. TEMA: Teenagere. Danni Elmo, ny ambassadør Side 4. Hvordan kan du forstå dine forældre? En guide til teenagere med ADHD Side 21

ADHD MAGASINET. TEMA: Teenagere. Danni Elmo, ny ambassadør Side 4. Hvordan kan du forstå dine forældre? En guide til teenagere med ADHD Side 21 TEMA: Teenagere Danni Elmo, ny ambassadør Side 4 ADHD MAGASINET NUMMER 1 FEBRUAR 2015 Hvordan kan du forstå dine forældre? En guide til teenagere med ADHD Side 21 Tips og ideer til teenage-årene Side 26

Læs mere

Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik

Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik Gruppe-medlemmer: Studienr: E-mail: Christian Wilche 47801 cwilche@ruc.dk Kristian Bang Sørensen 44384 kebs@ruc.dk Jonatan

Læs mere

Bliv en bedre. leder med CBL. Den eneste MBA med tre akkrediteringer. Helle Holsøe tog den et-årig CBL-uddannelse for at udvikle sig som leder

Bliv en bedre. leder med CBL. Den eneste MBA med tre akkrediteringer. Helle Holsøe tog den et-årig CBL-uddannelse for at udvikle sig som leder Henley H e n l e y b u s i n e s s M a g a z i n e Speci a l edi t ion Bliv en bedre leder med CBL Helle Holsøe tog den et-årig CBL-uddannelse for at udvikle sig som leder Den eneste MBA med tre akkrediteringer

Læs mere

Man kan forære en tanke væk

Man kan forære en tanke væk Man kan forære en tanke væk EVALUERING Familieklubberne i Danmark Elsebeth Kirk Muff, Andreas Hjorth Frederiksen, & Bernhard Jensen Socialt Udviklingscenter SUS januar 2007 Socialt Udviklingscenter SUS,

Læs mere

Vækst gennem viden 8.6. 1. Forord: Videnssamfundets præmisser for vækst og forretningsudvikling

Vækst gennem viden 8.6. 1. Forord: Videnssamfundets præmisser for vækst og forretningsudvikling Vækst gennem viden Vækst gennem viden af partner Ole Steen Andersen, osa@implement.dk, Implement og dekan, ph.d. Søren Barlebo Rasmussen, sbr.spfak@cbs.dk, CBS Handelshøjskolen i København Denne artikel

Læs mere

Møltrup Optagelseshjem

Møltrup Optagelseshjem Meddelelser fra Møltrup Optagelseshjem NR. 147 DECEMBER 2013 Møltrup Optagelseshjem - selvejende stiftelse Hjemmet oprettet 1912 af fængselspræst Johannes Munck Møltrup er et hjem, hvor ulykkeligt stillede

Læs mere

CSR - hvor svært kan det være?

CSR - hvor svært kan det være? copenhagen business school handelshøjskolen solbjerg plads 3 dk-2000 frederiksberg danmark www.cbs.dk CSR - hvor svært kan det være? CSR - hvor svært kan det være? Kulturanalytisk casestudie om udfordringer

Læs mere

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens 1.) Konstatering af møderet og stemmetal Jørgen Bitsch, Formand DMU, bød Hovedbestyrelsen og de fremmødte klubrepræsentanter

Læs mere

Human Resources. Ubrugt HRpotentiale. nye medier. Møder er spild af tid. Skat på aftenskole. Apple gør det igen. Indflydelse og indsigt

Human Resources. Ubrugt HRpotentiale. nye medier. Møder er spild af tid. Skat på aftenskole. Apple gør det igen. Indflydelse og indsigt 5. september 2011 I Nr: 13 Årgang 21 Human Resources NYT OM VIDEREUDDANNELSE, LEDELSE OG LÆRING Ubrugt HRpotentiale i nye medier FOKUS: Sociale medier er et område i vækst ude i virksomhederne. Samtidig

Læs mere

Karriereguide 2012 /13

Karriereguide 2012 /13 Karriereguide 2012 /13 Deltag i KarriereTouren Læs mere på side 8 og find din vej til jobbet Drømmen om jobbet. Flere jobs til akademikere Leder side 3 Direkte fra studiet til karrierejob i London Det

Læs mere

Forlaget Flammen. Tommy Krabbe Andersen. ildsjælenes bog

Forlaget Flammen. Tommy Krabbe Andersen. ildsjælenes bog Forlaget Flammen Tommy Krabbe Andersen ildsjælenes bog The most powerful weapon on earth is the human soul on fire. Ferdinand Foch Øverstkommanderende for de allierede styrker på Vestfronten under 1. Verdenskrig.

Læs mere

Det Elektroniske Menukort

Det Elektroniske Menukort Christine Uglebjerg Pedersen, Josefine Nørgaard & Nick Bakkegaard Kontaktadresse: Det Elektroniske Menukort Midtfyns gymnasium Lærer: Niels Ross Sørensen 1 Indholdsfortegnelse: Forretningsplan og ide s.

Læs mere