AttES 2OIO.KALENDER: FFisk pc

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AttES 2OIO.KALENDER: FFisk pc"

Transkript

1 KOMPUTR FOR AttS 2OO.KALNDR: FFisk pc hele a l'et o GRATS 200-kalenderen ligger som en PDFJ på CD klar til at blive skrevet ud. - Herefter kan du hænge kalenderen op ved dit skrivebord. SADAN! Hold pc'en frisk hele året med en kalender og de bedste programmer. 20 Hvis du fordeler de sure pc-ticnser hen over året, g&r det meget lettere. Her serverer vi b&de tidsplcrnen og værktøierne til crt holde din pc i topform. 0-kalenderen De 7 programmer på cd'en r lngen 5 *in. et er et smukt nytårs- vi dig Komputer lor olles forsæt ot få ryddet op pd te 200-kolender, der pc'en. Men du kon hurtør {or gejst, hvis du lorsøqer ot få luget ud i olle tigt løbe hver gang dårligdommene ollerede de 20 første doge i jonuor. Mcrn bli- 0-kalender Add/Remove Pro 2, AVG Anti-Virus Free Defraggler.3 FastDefrag 2 Remove Startup Programs Buddy 2.2 Spyware Terminator og Temp File Cleaner ligger under Aktuelt N- o 44 KON/PUTR FOB ALL urww.t([mpurtn.0( 20O ver helt forpustet ved tonken om, qt mqn skql sconne for virus og spywore, rydde ud i re- gistreringsdotobosen, opdotere både det ene og det ondet, defrogmentere og sleite midlertidige filer og internetgenveje og meget mere. Det kon bedre betole sig ot sprede de sure pc-pligter ud over hele året. Det kræver gon- ske vist planlægning, men dette job hor vi klqret for dig. Vi hor fundet qlle de bedste iil ot gøre Pc'en sikker og hurtig. Og så forærer progrommer Af SlJlL r S!nr.il tr!:'l c'il l l!l ir (r i :ltrk rllill.t flol viser dig, hvornår og hvor ofte du skol koste dig over de forskellige opgover. Det er nemlig sådcn, ot du snildt kon nøies med ot slette internetcookies nogle få gange om &ret, mens det for eksempel er nødvendigt ot scqnne pc'en for virus en gongl om ugen. Det er der toget højde for i PDF-kolenderen, som du kon skrive ud og hænge op pd opslogstovlen. Po de næste sider viser vi dig, hvordcn du bruger de forskellige progrommer, der holder pc'en på toppen. Og du be- høver noturligvis ikke følge kalenderen slavisk. Glemmer eller udskyder du et por of opgoverne, gdr din pc ikke i hundene of den grund.

2 Det skal du gøre N GANG OM UGN De vedligeholdelsesopgcver, du skol foretcrge hver uge, drejer sig udelukkende om din pc's sikkerhed. denne kotegori skcl du køre en virusscqnning og sørge lor, ot dit cntivirusprogram hor slået opdotering til. w * Scan din pc for virus Du kqn indstille AVG Anti-Virus til outomotisk ot sconne din pc or virus en gctnq om ugen. Gør del l. januor, og slip for at tænke mere p& virus resten al året. Det eneste, du desuden skcl sørge for, er, qt progrommet er opdcteret. Vi viser begge dele her. File ComponenF Hiriory Toolr HPlp? You de proteded lø a[ secuity tueturs ile ffirkrro corectly AVG L f. Anti-Viru:,,*" lgl You are prorecred Åil setritv båtder å wskins ctrr*tlv md de rf to date Scan for threats Settings for scheduled scan Ct cr.ou-*"*. r'il uptate n"* n_ [fn\,'',- - Scan whole computer ".-o Q co.at, *-*, f/ upaut' "or Schedreiellinls Howloscan Whalloscdn lq nable this task Schedule runnins i:-r Hun.l d spe.fc tme ililervil Sete.ted dårs [uon tlrrc nwed nrh, F, n sat (lact on baspd AdYånced schedule options _l zf Abn AVG Anti-Virus Free 8.5. Vælg punktet Computer scqnner efterfulgt ol punktet Scheduled sccrn i listen. Kik dere{ter på knoppen dit sccn Fun on ccmrra railup il taik has ben m ssed [..] F$ even comfrt ' tr in low power mcje l.l Vaelq nu Selected dcrys i rullemenuen, og væig den ugedog, C, hrrot du vil have sconnet for virus. Sæt også flueben i feltet Run on computer stqrtup i tcsk hqs been missed. Så sconnes pc'en, næste gong du tænder den, hvis den vcr slukket på det volgte tidspunkt. Klik på Save, og luk vinduet. Opdater AVG Anti-Virus automatisk t ontivirusprogrqm er bqseret på, at det er opdateret med viden om de seneste virus. Der- or er det cfgørende, ot du holder AVG Anti-Virus Free opdcteret. Heldigvis hor progrommet qutomqtisk opdotering, som tiekker elter forbedringer en gang om dogen. You are prolecled at sdty f åtws ile wkrq cmtly rd æ W to date. Security components and status overyiew Manaqer Component UpddleHdndqer',.lrqe:.-o..!'6uod.p or +P lert o " -. 'FOdrrq /. r a\u. \ cl r!, rd lof F.,e a l! seplehber2009-0! 52 2i0 r3 t5/2404 :r0 sellembe' 2l!9. 8:B U^pddle Hanaqet \r- d Fornoredelaiedsetlngspleå.eseleclToos/Adldncedselln!: tuomthesltmmenu Vælg menupunktet Overview. Vælg herefter punktet Updcrte Mcncger. 2 Det vigtigste er, ot der er flueben i feitet Stqrt crutomctic updcrtes. Luk vinduet på det røde kryds. KO\P]TH FOR ALL,. 2OO 45

3 Det skal du gø"re HVR MAND Hver måned skol du rydde grundigt op på horddisken med værktøjet Diskoprydning, oprette et gendannelsespunkt til systemgendannelse scmt tjekke efter opdoteringer til Windows. Diskoprydningr lungerer på somme måde i Windows XP, Windows Visto og Windows 7. Opret et gendannelsespunkt Lynrengør din handdisk n gong om måneden skol du bruge lrvindowsdiskoprydning til at rydde ud i midlertidige filer. A G& i stortmenuen. Vaelg Alle progrcrmmer fulgt cf Tilbehør, Systemværktøier og Diskoprydning. Vælg nu det drev der skcl rengøres, og klik på OK. Nogle gonge skol der ikke meget til, {ør Windows bliver ustobilt. Derfor er det smqrt qt kunne skrue tiden tilbage til et tidspunkt, hvor alting fungerede, som det skulle. Det klorer Windows' indbyggede funktion Systemgendcnnelse. Vi anbefoler, ot du opretter et såkaldt gendonnelsespunkt en gctng om måneden. Vælq det drev, der skal ryddes op på Drev: ;* [C:] ffit XP v [ l-ar.'il ht f.r br!9e s,iiemq:fdnn.es ir nlfnr t,de sfåi!q e.!! qer dånn dfr!,nisn tsrqer!9 rdf.n Siiengendånnesesati r 3!ncorrplter ilbåle fl et tdia4e bdsfunfi jlåldet t oerd.nne!*f!ni:t), r d.n at det nedfoi r iåb if aberde, du! la llffr t, f.f!s på D! ændr iqr på i i p!ei t-'l fter et kort qnte C stykke tid mødes du af et vindue, der viser de iler, som kan op- ryddes. Du kan også ud lor hvert punkt se, hvor meget plcds der rigøres på horddisken. Sæt flueben ved det, du vil hove jernet 4. Klik på OK. doli!flster,.mnl ele. lfr nd.l rsqter Hv du vil starte, tkal du nrarkere Ge.lår cfi!r el l-csrrnii Diskoprydnng F dehdctilinger '!.at';! Du 'dn huf Drsl.opqdtonq d'sldlåds Då l -t, ll dl llqøre il Abn stortmenuen, og vælg Tilbehør, Systemværktøier oq Systemgendannelse. Morker Opret et gendcnnelsespunkt, og ortsæt med Næste- 50 KB BKB 788K8 nddlåtonrloeriler Såmlet mænsde diskplads- del ti$res v KB!,-l:e promer er Active: obfkler oq Jdv+apdels- det ådomdisk indlæses lra lddnetlet- nå du Fnremser bestemte sider De qemmes mdle{idigl i mafen Downloaded Proqråm Files Då hdddrs*en. lndlæste t vhril*-l T Tiek for opdateringer. B 379 KB JMidbnidiqeinternetfilel 0llline hebsider Papi'ku'" Ll l! i.] ; :. jl -n, 5T cen. n' zl op ril KB 4; tr <!!ii!!ilraip!.liii ; A-r["- l-l C Skriv nu et nountil gen- dcnnelsespunktet, og vælg Opret..l..r-:+.,rrtir.: ird: tls.. rll.. r".: Klik på Luk i næste skærmbillede. r uheldet ude, Besknvelse til qerdann.rs.spunkl tim;ilre,rrulfi:,r kon du nu oltid skrue tiden iilboge ved ot vælge Gendcn computeren, som den vcr p& et tidligere tidspunkt i trin t her ovenfor og følge cnvisningerne. Så er pc'en som ør fiejen. i l til Windows Af sikkerhedsmæssige årsoqer er det vigtigt, ot du cltid hor Windows Updote sl&et til. Desuden er det en god id6 ct slå et smut forbi Microsofts hjemmeside for ct tjekke efter de opdoteringer, der ikke følger med den outomcrtiske opdotering af Windows. Det kcn fx være nye progrqmmer. microsof t.com rtjtwindows dc^! star l!: d se- f8 en l t r.dcr!: å.ktldc rdni! Cfr.!. er c_cicft!pdåtr Veikornrnen rij:t Lrldåte i ;!t.i: :,rti,,:rf, :: i-. l i.:, ndstlnq r ijyheir,'; l'!rc,c:,:ir Up,late Wtdows h reælrnæteqt sdf efter viqtiqe opdåtemqs oq nltdl,ere dem for dq. (tus domariske ad*sryr 5lår til, opdåler* Wndows uddde ioflwdm nnlryis fqst før Bnde opd*erinqer). A Gcr ollerførst i Kontrolporr"l, og vælg Automqtiske opdcteringer. Tjek, at der er morkeret i feltet Automcrtisk (cnbefales) L Dermed får du de vigtigste opdateringer. KO\4PUTB FOF ALL PUTt R. O K 2OO r *; Sfft ni:urnqel ofie Få stllede sfqqsmål l[*b oq slpp.rt e.!! adftmsbitrfdiurser '-:: :: ::: -i:l l:"i,- i:l:i.i:i:i,:i i, ri",,0".,",., "n., i',,,"0"'.. "ii.', "," "';i",.* *r tr h",'''"' " F: od.-f -r r. o''' _"r" ''ii odålr,,io., 4-. tuhtu-rtuh-.h#*-oj nn en.i!f: -- _.-;r-' nedhrrrc rif "i.. :., ".".,

4 Tøm Papirkurven Pcpirkurven på dit Skrivebord fyldes hurtigt op med flere gigcbytes filer. Og disse liler toger cltså lige så meget plods på din hcrddisk som crlle qndre filer. Derlor kcn du med ordel tømme kurven en gang om måneden og dermed & ekstra plods på hcrddisken. Vista Windows 7 Vis grundlæggende oplysninger r:nr compirter Copyright lr,licro:oft Ccrpcrdtion. Alle rettighed Seruice Pack Cpqrider llrndc)l \ iltd Åbn Kontrolpcnel. Vælg Klassisk visning og så System. Vælg punktet Systembeskyttelse. \,ri clr.rt( æqrlercle o;t; sri'tclit oru coru;tjtererls 5\y'st + ih d:h;ndte,rn_t t nci n.l' fcr lernfril: ndel!r cr 5,tenrb.sl,tt: n å,,anr r.a : irnrin.iltrlllr:jer /l Windows 7 gemmer outomatisk et gendcnnelses- punkt hver aften klokken 24. Du kan manuelt gemme et punkt ved qt åbne Kontrolpcnel ro stqrtmenuen. Kik på System og sikkerhed og derefter på System. Klik på Systembeskyttelse i menuen i venstre side. fl Vælo fonen C sy"å*u"- skyttelse l, og klik på Opret.... Følg guiden, der &bner. l-l Vælg s& C' punktet Opret.... Q Giv punktet et LJ novn, og vælg Opret 4. Punktet oprettes. Du finder tilbcge til gendcnnelsespunktet via Alle programmer, Tilbehør, Systemværktøjer og Systemgendcnnelse. [--oi--l ;*"* n en -l 'e i daat arl '" -r",j j,. s, dn hå,dr i fq p' o. tet i {ernqe, med rapmrr len,.nlsfiie 'r.do j a;3,i 't-nto'tt..., :...:..] l.l Besøg nu Mi- C crosofts hjemmeside (link iil vensire). Følg anvisningerne, og klik derefter på linket Brugerdelineret. ål h:talre, opdatenieer o) 5!fi.re,,abn i3) f tsård^åre. lalqfr {i) ndstillinger 6enn.mre opdater nq.o.rereten 6enda. shulte opdåtennqer ofte lnled. ærqrmål Brug admdtatailndrb [n9 r v:eig!åigiile åcfiv,år'e6pdåtbjinsåt D rle opdater iqe. er Lh rqbge fo..omplterfis ertfted elier lde. /.e, men de!ai fotbedr-. nlådf, toil nas e tunlboner, ø vj i, Fn : r! /:b..!rir- nt. valgf rie 5ottwateopdateringer tricrosft windows n cparle..e f-l opiat 'rq t' D rl,c".loft N n!d',,d5r.. til n u'no*: :ea'r i r'r rte-!.pl: nte it biltetsr s./.!s istr ic lrt..et :.plc.e e t!,rrdc.,,s /o (/ 59rlar-l.Fnik (tate Snrat Cå.d C.tptcq.aFlrL. S:! ce i.ct,der)!e5 (:9!f!t:a :pcl ri.ds!,f tr \i;rrdnns i; ({i!;c:57) q.. p; R e'rlt dn t r.ccr! XF (/99;i7:9) r) Vælg nu fx LJ Soltwcre (vclglri) for ct se en liste med nye progromversioner 4. Kik på et link, hvis du vil downlocde indholdet. KO\,PUTR FOH ALL

5 Det skal du gøre HVRT KVARTAL De følgende opgover hcr egentlig ikke førsteprioritet, og netop derfor hqr mon nok en tendens til helt qt forsømme dem. Men hvis du gør det, vil din pc blive langsommere over tid. Det dre- jer sig blcrndt qndet om defrogmentering og bekæmpelse a spywore. Scan pc'en med Spyware Terminator Spywore er noget, der lor qlvor sløver din pc og kon virke irriterende i det dogige. Og så er det!ørs og remmest forligt for dine personlige oplysninger, som du ufrivilligt risikerer qt laekke til lyssky personer. Sip q{ med spyware en gqng i kvqrtolet med Spywore Terminotor. Welcolne to Spywdre Jerrniltdtor tongratulationsr "nu hr' rril ir i4ii r! tr::r il 'lp' How worrkl yorr hlp lo il! :!i r, ni lii rr Fri: rsl lhe proqrjnli S(an tle5cription S(dn TVpe: lll (. l!:) s{an for spyware i_) Fr:ftrt irlrn.r Fr. r ) 9, (-l Friliri ;!rrrl :f!rri: ri i \r, Fyf"r::Ld- --rt/r- trlldl rrldf5 nårl.-l:le Fdst SDVware S(dn rrrll spyware Scarr r' 5nrdrt systenr [?].ocker scrn nlild llemi {--u9tom S(dll r..i r' Srdn 5.Bn AdYan({rd File Scdn ia)all!.bldfl!! -raurt!ri Lacition /-'l C Når du kører progrommet, skol du vaelge Scqn lor Spywcrre fulgt af Finish. Nu åbner hovedvinduet, hvor du vælger menupunktet Spywcrre Sccn fulgt of Full Spywcre Sccn og Sccn Now. Sconningen kcn godt vore en time eller to. Q Nor den er overstået, fjerner du de uj fundne iler ved ot morkere dem og vælge Remove Z.!i,:,,ri',jr rri h Last Scån Report -e tlr:'rr i,ir :.rlr:,i' hredts r fhiri.+ri :er,i li,il:de!:!rl M tl Affilidtetrdrkinqcookie(rra.knq(ook.e) J.:::l l':"': q qnore rist.l:' Du kon også vælge menu- punktet Beal-Time-Protection. Så holder progrqmmet løbende øje med, at der ikke kommer spyware ind på din pc. Tag løbende backup Husk den fysiske rengøring Dubør som minimum toge bcckup hver tredje måned. Så sikrer du dig, oi ligegyldig hvilket uheld der indtrælfer med din pc, får det ikke indflydelse laengere tilboge end netop tre måneder. Med en backup er dine vigtige amiliefotos og dokumenter i sikkerhed, så du x kon geninstollere Windows og øre dine f iler tilboge, hvis Hvod hjælper det, ot juvelerne er a{ høieste kqrqt, hvis de er gemt i et loldefærdigt pengeskcrb? Den ydre rengøing of din pc er også med til at holde den i topform. Gør det til en vane ql ørre støv qf tostatur, skærm ogr kølehullerne i kobinettet en gongi om ugen. n gcrng i kvoriolet kan du gå grundigere til værks og åbne kcbinettet for ot støvsuge blæserne. De gør pc'en hurtigere og mere stobil. der sker noget. Vi anbe{oler, ct du bruger en ekstern harddisk, som du opbevorer på olstond of pc'en' KO\PUTR FOF ALL..200

6 Defragmenten harddisken Når du defrogmenterer harddisken, gør du det lettere lor Windows og'programmer ct tilg& dine liler, fordi de ikke længere er spredt over hele disken. Det betyder en hurtigere pc! Vi bruger progrqmmet DefroggJer til {ormålet. b tric tlb a O*t 5t;tu. <gp - fth Ra'dY Sdcrr ASerles ll5sq Fæ5pæ Fgffi& 4 ÅUn progrommet. Mqrker det dreu der skal delrogmente- res, og vælg Defrcrg. Nu går progrcmmet i gcng med defrogmenteringen, som kqn vore lere timer. Når den er overstået, ukker du blot programmet. tu s*{ &s4ril i: asi4ålsrus! u* w: 6.a8.m 072 brre 5.{ GB nææ, 53.5J)æ8.52!&t 59.2G8 Csiy æ.05{t.58 t&. 74.5G8 'Jl ii $ iil Slet midlentidige filer og cookies nternet xplorer kan selv rydde ud i midlertidige liler, men vil du hqve en hovedrengøring, skal du bruge progrommet lemp Cleaner. lnternet xplorer BrNsdata f # mi{ertdqe ftd, o iltd, (oolqe', qøfe odfr*s frå fibfqri-jds. [ 9et brwdda ved afsl-tnhg t--*-. -l l*hd'r.r-_l 4 Vælg menuen Funktioner fulgt qf nternetindstillinger i nternet xplorer. Kik på Slet.... -l Vælg nu de C, punkter, duønsker qt slette. Aslut med Slet. Sletningen tcger højst et por minutter. Gsn cool<iei og *dd d d beede ræfsffi og Mt*Certidqe i*6md (o+,ir J qd*e eæb'dda, baedd oq vis if på et ffie tidryrtd. []tdlds P,F',k{&hÆ,d.eH#.* gsffi hdruk6, f,*s. hgo.top ]oyæijt tjrte ffi vr#, dr ht bestqt. ilromrjad*a cs*e ofl''r*6, dj hd dtiv t tr ragntgc(odg Gemte adq{tq*odd, ds atcnah* d vrb*ed, dr tidqae hd besrqt. Temp File Cleanen ligger" under Aktuelt Ryd op i din nam Også pc'ens orbejdshukommelse kqn hcve gcvn af et kvqrtqlstjek. FAS Defrøg er et progrcm, der går rcrm'en efter i sømmene. Du kcn se, hvilke prog'rommer der tærer på hukommelsen, og FAST Defrag søtger også for, at den ikke bruges a de orkerte progrommer. Slutresultctet bliver en hurtigere pc. e TmpBileCleuer Fks Med: 4 Abn progrcrmmet, og vælg Settings l. t) Bltes A M Sfr FAS Defrag 2 Freeware! Syslem Styring 9i Opgavestyring? System Konfigurering y'fast lndstillinger 5'}Huttig Hjælp ol Updale to Professional ;ll om ror li:fr,x fsklrl {Hukommelse å Proceæor BrugtRAM 43% * Total Fysisk HukOmmelse Fri Fysisk Hukommelse Virtuel Hukommelses FriMrtuel Hukommelse Hukommelses Blok Processor Brug Hukommelse der opdaleres 2046 Stalus: lcrer { Abn progrrcmmet. Vælg donsk som ptogro--ets hovedvindue vælger ;.r: ri Hukqnmea!æ stlting Delde s!*n læ k fll odae *ndos nef*dr æsdldin&ffi nrcføædeldh 20s5084 KB 206 MB ailahdre Ohpaftæd 8524k8 58M K 3938 MB K8 3224M Bytes 0.å 2 sprog i første vindue. du nu Rens. l ii Ddde lrrhdof t-fd*e cad g D lde cod6 Dd*'ldFb' ]DddCKTæ g Dehae ffiy æty Rær'de h Vælg nu, hvqd du vil hcve slettet, og cslut med Clecn i hovedvinduet. KOVPUTR FOB ALL 3OO lllww.k0mputn.0( 49

7 Det skal du gøre HVRT HALV AR Der er en række ting, som du kun behøver gøre holvårligt. Det er or eksempel ot fjerne de installerede proqrommer, du ikke bruger, scmt luge ud i de progrommer, der stqrter qutomatisk op sqmmen med Windows. Fiern programmer Noget of det, der for aivor ylder på hcrddisken, er proqrommer. Og det er spild a{ plods, hvis du ikke bruger progrommerne mere, og de bare ligger og optager plods. Typisk vil du fjerne progrcrmmer via Windows'indbyggede tilføjltjern-unktion, men vil du være sikker på ot få det hele med, kon du med fordel bruge progrommet Add/.Remove Pro. Windows XP l_, Redwid n*&,edep.oqffa: [] v6 adateilnod 5a^e, erie,, Nnvn \. addorremveabbecrednetute3denqn5tddnrd øoqær 'h Windows Vista - Ådobecolorcolrmn 5ethrys nøtrsbe srotrete srfiree støetj. 5tøret'e 6) Ad# Flath F ayer 9 Puqn aavctuæ 5 lgcnerait Æaudio!l, Nbsdd(remveody) +FAslDefraqFreewde?.3 2,66M8 l 2,a2W 43,{!M! o,63mf 2,7BMB l,a3m8 & gf.n:l.i4 (rr r rr,l.ård tuirrr!p.k, G& i Kontrolpcnel, og vælg Tilløi eller ljern progrcmmer. Morker nu det progrqm, du vil af med l, på isten, og klik på Fiern. 4 Windows 7 Gå i Kontrolpcrnel, og vaelg Fjern et progrcrm. Morker nu et progrom, og vælg Fjern. Brug AddlRemove Pro til at fierne proqrammer 5tid!rde f cr Kcntrolpdnel F';ern Vit rnrt3ll rede cpdat nnger cr Slå [i ndcw!-funlitr.ner eller rediger et progr.rnr H\ r! du ul fjrrne ei prcgrad, F.epaø. trl ll r Crganer- r :lal du marl:er ø Fjern/redr9 r rrnot [ Vrftual8ox Gu lt Addition:.5. /l t Abnprogrqm- met. Der vises nu en long liste over progrcmmer og ondre elementer, som du måske ønsker ot fjerne. Morker de uønskede programmer, og vælg lf(oducion Accuracy Slålus Finde' ChangsUnindållStinq Backupo Allitres Gd i Kontrolpcrnel, og vælg Fiern et progrom. Mqrker nu et progrom, og vælg Fiern/rediger. 4 ndailerlbl ld Uninstcll Progrcm. Måske linder du ogs& programmer i listen, som du ollerede mener ot hqve slettet. så fald skol du i stedet bruge knoppen Remove ntry or ot få det slettet endegyldigt. r like me-bullou should lee mywndowsadd/femove Proq'am! lhl. lt s of Frigør plads på harddisken Det er en of de f& ting, som du skol foretoge monuelt. Vi foreslår som udgangspunkt, ot du oltid hcr 5 procent fri plods på horddisken, så Windows hcr god plods til ot 50 KO[/]PUTR FOF w ulw. K0MPu tr. ALt D t( 2OO skrive midlertidige filer. Det {år du typisk ved qt rydde ud i videoer, musikliler og programmer, som er de filer, der fylder mest. Husk at tømme Popirkurven bogefter.

8 Opdater drivere n gong hvert holve år bør du også tjekke, ot din hardwqre er udstyret med de nyeste drivere. Du tjekker drivere ved ot højreklikke på Denne computer, klikke på genskaber, Hardware og nhedsh&ndtering. Højreklik nu på den enhed, som skql hove ny driver, og vælg Opdcter driver. Følg anvisningierne i guiden. der fglger. Du kan også manuelt besøge producenternes hjemmesider og hente værktøjer, som holder driverne opdcrterede. Tiek listen over startprogrammef Jo llere progrommer der stqrter op scmmen med Windows, desto længere tid toger opstorten. Derudover er der nogle progrommer, der er irriterende for din brug cf pc'en - x registreringsvinduer til progrqmmer. Du bestemmer selv, hvilke progrqmmer der starter op med Windows. Det kon du styre med progrcmmet fiemove Storfup Progroms Buddy. Få stvr på opstarten i Windows A G& i stort- *.nr"n, og vaelg Kør. Skriv msconlig tl (i Yisto skriver du blot msconlig i søgefeltet), og klik på OK. Æ LJ skjiv nvnet p3 et progrtsm, en måppe, et dokumenl elbr en nlernehessource, som derefter bnes. Åbn, iffit l mt a"",te' ttc"*l l-) Væ9 foneblodet Start. Fjern fluebe- C tr.rr. ud lor de progrommer, som du ikke ønsker skal stqrte op sommen med Windows. Kik på Anvend og på OK. Generelt 5Y5tLM.llil wln.llil ltene<ter 5(årt Værudter nanelemenl Kommando Plårering B nwiz nwiz.exellnstallquietl.,. HKlm\5oFlwÅR\Miilosoft\Wandows\Curentver. n sh5tat ":\ProgrsmmerlMcAf,,, HKtM5oFlwAR\Mrrosoft\wandow5\cuilentver.! Udaterul "r\programme{mral,,, HKLM\5oFTWAR\M!.ro5oft\Window!\CurentVer. M chdaudfrop5hotcut chdaudfrop5honcut,... HKLM\SOFTWAR\Mrr05oft\windowr\Cuiientver. 4tr Acrohay "r\proqrnmmer\adob... HKlHtSOFTWARMicrosof tlwindows\cureolver &l avqray \PRoGRA*!AV6!A.., HKLM5oFTWAR\Microsof t\wrndow!\cunenlver. M rtfmon r\wlhdow5\sysiem,,, HKCU\5oFTWAR\f4rr05of t\window5\curentver. HKCU\SOFTWAR\Microsof t\windowr\cuiientver. Pl SpywareTermlnato.., "r\proqrdmmer\5pyw.., f l Adobe Acrobat sde,, rtwlndowstlnstalle,,, ( HKCU\5OFTWAR\Microof t\windows\cuiientver. Comnon 5tartuD T Aktu"r"il"-l fo""ttt*t4"-_l mfa-,lu lf;f"il[l-h'-l ) Få starten med Remove Stantu ams Dette speciclprogram viser de progrommer og tjenester, der starter op med Windows. Desuden hor det en smort bcckuplunktion, s& du altid kqn vende tilboge, hvis du fx er kommet til qi sletie et vigtigt proqrom eller en tjeneste lro opstcrten. Remove Slarlup Programs Buddy ligger under Aktuelt File Tool5 Help q Heb General Stdrlup Programs \ry'inlogon Stattup Programs i [uslom Stdrtup Progrdms Services 0etscted Stdrtup Progrdms: Manularlurer Mdnutaclurea AcroTray C AVG Trdy Monilor C Dommon User lnlerlace C Crawler 5pywåre Terminålor ø rltf Lodder 0 FAsT Delrds O GroVeMondor Lltildy G} High Definilion Audro Propeily Pale Shorlcut vl.0 C NVDA Di$pld! Propertiei rlen.ion Not apeched Adobe Systemr lnc AVG Techrologies [2, s r o M0qfee, nc [ravrler.com Microsolt Corpordtion Not lpecrfred Micro.oft Corporation Wihdowr {F) Server 2003 l,lvldl,4 Corporalion AcroTray e AVG Tråy Monitor C Common ljcer lhlelfåce e Crahlsr Spywåre Termindtor O ctf Loåder tg FagT Detras ø Groovel,lonitor Utility e Hiqh DelinilionAudio Propeily Page Shortcut vl.0 Hol specilied Adobe Systems lnc. AVG Technoloqier 7, s r o Mcl,fee, lnc. Crawler.com Microsolt CorFordtion Not specified Microsoft Corporalior Windows [F] Servet 2003 NVDA Corporation Q nwiz O V[usScan hny rcon Not specilied McA,fee.lnc (0 nwiz C Virusscan håy icon Nol specified McAlee. lnc. 4 Du toger bockup ol de nuværende indstillinger ved ot vælge Tools l fulgt cf Backup Current Settings. Derefter kon du oltid vende tilboge til dem vic punktet Restore..., hvis du lortryder. l-l Progrommet deler opstorts-pro- grc--"tne op i forskellige kctegorier. Dubør holde dig til at fjerne progrdmmer fro kotegorien General Stcrtup Progrcrms 4. Fjern et progrom ved ot mcrrkere det og vælge Delete From Stortup. KON,lPUTR FOB ALL..200 WW.(OMFUTtB.OK 5

komplet kopi af harddisken: 20 minu sådan! Med en kopi af Windows og dine programmer får du en ustabil eller fejlramt pc på ret kurs i en ruf.

komplet kopi af harddisken: 20 minu sådan! Med en kopi af Windows og dine programmer får du en ustabil eller fejlramt pc på ret kurs i en ruf. sådan! Med en kopi af Windows og dine programmer får du en ustabil eller fejlramt pc på ret kurs i en ruf. det skal du bruge Ekstern harddisk, dvd er eller adgang til en NAS. udgifter Ingen, hvis du har

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSE OG SIKKERHED PÅ DIN COMPUTER.

VEDLIGEHOLDELSE OG SIKKERHED PÅ DIN COMPUTER. VEDLIGEHOLDELSE OG SIKKERHED PÅ DIN COMPUTER. HARDDISKEN Harddisken er den enhed der bruges til at lagre operativsystemet (Windows), programmer og egne filer i din computer. Egne filer kan være dokumenter,

Læs mere

Opsætning af Backup. Hvis programmet registreres korrekt vises nedenstående skærmbillede. Genstart herefter programmet.

Opsætning af Backup. Hvis programmet registreres korrekt vises nedenstående skærmbillede. Genstart herefter programmet. Opsætning af Backup Dette er en guide til opsætning af backup med Octopus File Synchronizer. Det første der skal ske er, at programmet skal registreres (programmet kan dog bruges i 30 dage, hvis det ikke

Læs mere

Stærk beskyt DET SKAL DU BRUGE HOLD VIRUS FRA DØREN: Hvordan bliver din pc inficeret? SÅDAN!

Stærk beskyt DET SKAL DU BRUGE HOLD VIRUS FRA DØREN: Hvordan bliver din pc inficeret? SÅDAN! Med AVG Anti-Virus tager du et kæmpe skridt mod en sikker og dirkefri computer. SÅDAN! Med kun ét program får du total beskyttelse mod virus, spionprogrammer og farlige hjemmesider. HOLD VIRUS FRA DØREN:

Læs mere

1. Du bliver mødt af denne boks. Klik på Gem, og gem filen et sted hvor du kan finde den igen.

1. Du bliver mødt af denne boks. Klik på Gem, og gem filen et sted hvor du kan finde den igen. Ewido hed programmet tidligere, nu hedder det AVG Antispyware og er et program, som først og fremmest skal holde trojanske heste ude fra din maskine. Derudover, beskytter programmet dig mod en hel del

Læs mere

Windows 7. Windows 7. Øvelse 1: Genveje. Øvelse 2: Installer en printer. Øvelse 3: Diverse små programmer

Windows 7. Windows 7. Øvelse 1: Genveje. Øvelse 2: Installer en printer. Øvelse 3: Diverse små programmer Windows 7 Øvelse 1: Genveje Højreklik på et tomt sted på skrivebordet og opret en Ny mappe. Omdøb mappen til Edb Åbn Word ved at klikke I følgende rækkefølge: Startknap Alle programmer Microsoft Office

Læs mere

Manual for installering og brug af SpywareBlaster

Manual for installering og brug af SpywareBlaster Manual for installering og brug af SpywareBlaster For at afinstallere din gamle version af Spywareblaster gøres følgende: Åbn Spywareblaster Klik på deselect all Klik på remove protection for all uncheked

Læs mere

Manual for installering og brug af IE Privacy Keeper version 2.7 af Anette B. Overgaard Maj 2005

Manual for installering og brug af IE Privacy Keeper version 2.7 af Anette B. Overgaard Maj 2005 Manual for installering og brug af IE Privacy Keeper version 2.7 af Anette B. Overgaard Maj 2005 Installering: 1. IE Privacy Keeper er et nyttigt lille program som kan rydde op i dine cookies, history

Læs mere

Bruger manual. Indholdsfortegnelse

Bruger manual. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse System Krav 1. Installation... 3 2. Option Menu... 7 2.1 Indstillinger... 8 2.2 Gendan Tilstand... 9 2.3 Kodeord... 12 2.4 BIOS Gendannelse Setup... 13 2.5 Advanceret Indstillinger...

Læs mere

Sådan opretter du en backup

Sådan opretter du en backup Excovery Guide Varighed: ca. 15 min Denne guide gennemgår hvordan du opretter en backup med Excovery. Guiden vil trinvist lede dig igennem processen, og undervejs introducere dig for de grundlæggende indstillingsmulighed.

Læs mere

Softwaremanual. HP SimpleSave. Backup-software Brugsanvisning. SimpleSave

Softwaremanual. HP SimpleSave. Backup-software Brugsanvisning. SimpleSave HP SimpleSave Backup-software Brugsanvisning Softwaremanual SimpleSave Sådan får du hjælp For yderligere hjælp med dit drev, installation af det samt softwaren, kan du kontakte en af følgende: HP Kundeservice

Læs mere

Manual til AVG Antivirus

Manual til AVG Antivirus Manual til AVG Antivirus Det anbefales, at alle brugere benytter sig af et antivirus-program. Formålet med programmet er at forhindre din computer i at blive smittet med virus. Virus-inficerede computere

Læs mere

Fejlsikret Windows Fejlsikret start

Fejlsikret Windows Fejlsikret start Fejlsikret Windows Hvis din computer ikke vil starte, eller hvis den konstant går ned, kan du bruge fejlsikret tilstand til at finde og eventuelt rette fejlen. Fejlsikret tilstand kan også hjælpe dig med

Læs mere

Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation)

Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation) Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation) Hvis du ikke kan opgradere computeren, som kører Windows Vista, til Windows 7, så skal du foretage en brugerdefineret installation.

Læs mere

Side 1 af 17. Læs hele vejledningen / manualen igennem inden du installere og bruger programmet

Side 1 af 17. Læs hele vejledningen / manualen igennem inden du installere og bruger programmet Side 1 af 17 Indledning Læs hele vejledningen / manualen igennem inden du installere og bruger programmet og Velkommen til denne vejledning i brug af CCleaners grundlæggende funktioner. Ved almindelig

Læs mere

Indhold. Hvordan skaffes programmet. 1 af 13. AVG Antivirus

Indhold. Hvordan skaffes programmet. 1 af 13. AVG Antivirus 1 af 13 AVG Antivirus Indhold Indhold...1 Hvordan skaffes programmet...1 Sådan bruger du AVG...6 Control Center...6 Check for Updates....7 Test Center...8 Scan Computer...8 Scan Selected Areas...9 Test

Læs mere

Kom godt i gang med Dyreregistrering

Kom godt i gang med Dyreregistrering Kom godt i gang med Dyreregistrering Denne vejledning er udarbejdet således, at brugeren nemt kan få installeret Dyreregistrering. Dyreregistrering kan installeres på Windows 2000, Windows XP eller Windows

Læs mere

PC - installation af Maple 18 med GYM-pakken

PC - installation af Maple 18 med GYM-pakken PC - installation af Maple 18 med GYM-pakken Download først de relevante installere til både Maple 18 og til Gym-pakken, og placer dem et sted på din PC, hvor du kan finde dem igen. Hvis du højre-klikker

Læs mere

AgroSync installations vejledning

AgroSync installations vejledning AgroSync installations vejledning Installation af AgroSync...2 Fejl under opstart af AgroSync...6 Installation af.net Framework 1.1...7 Installation af Sentinel Driver...9 System krav...13 MSI filer...13

Læs mere

Instruktioner i installation og afinstallation af Windows PostScript- og PCLprinterdrivere

Instruktioner i installation og afinstallation af Windows PostScript- og PCLprinterdrivere Instruktioner i installation og afinstallation af Windows PostScript- og PCLprinterdrivere version 8 Denne fil med vigtige oplysninger indeholder en vejledning til installation af Custom PostScript- og

Læs mere

Lynstartvejledning til Powersuite

Lynstartvejledning til Powersuite 2013 Optimer din computer og dens ydeevne med et enkelt kraftfuldt og praktisk program. Download og installation af Powersuite Det er nemt at downloade og installere Powersuite, det tager normalt under

Læs mere

Installationsvejledning til F-Secure Anti-Virus

Installationsvejledning til F-Secure Anti-Virus Installationsvejledning til F-Secure Anti-Virus Kør setup (blå trekant) i FSECURE-mappen. Klik OK Programmet udpakkes, og følgende skærmbillede fremkommer: Klik Next 1 Klik ved I accept the agreement.

Læs mere

Hold din PC sund Med gratis programmer Kun for amatører med teknisk erfaring Vy 73 de OZ1LOM Erik Ankerstjerne

Hold din PC sund Med gratis programmer Kun for amatører med teknisk erfaring Vy 73 de OZ1LOM Erik Ankerstjerne Hold din PC sund Med gratis programmer Kun for amatører med teknisk erfaring Vy 73 de OZ1LOM Erik Ankerstjerne Windows XP Det gode gamle langtidsholdbare system Vi kender det og har vænnet os til det Det

Læs mere

Denne vejledning er optimeret til Windows XP, men kan også bruges til de andre Windows styresystemer.

Denne vejledning er optimeret til Windows XP, men kan også bruges til de andre Windows styresystemer. Guiden min første backup Trin 2.1 Log på Når du har installeret din DATABOKS fjern-backup manager, vil dit log-ind vindue automatisk komme frem (Du kan få hjælp til at installere din DATABOKS fjern-backup

Læs mere

Revo Uninstaller Pro 3.1.2 en guide. Hanne B. Stegemüller 17. juni 2015

Revo Uninstaller Pro 3.1.2 en guide. Hanne B. Stegemüller 17. juni 2015 Revo Uninstaller Pro 3.1.2 en guide Hanne B. Stegemüller 17. juni 2015 2 Hvad gør Revo Uninstaller? Programmet, der fås både i en gratis udgave og en købeudgave, kan afinstallere alle dine forskellige

Læs mere

Version 8.0. BullGuard. Backup

Version 8.0. BullGuard. Backup Version 8.0 BullGuard Backup 0GB 1 2 INSTALLATIONSVEJLEDNING WINDOWS VISTA, XP & 2000 (BULLGUARD 8.0) 1 Luk alle åbne programmer, bortset fra Windows. 2 3 Følg instrukserne på skærmen for at installere

Læs mere

Skift harddisken i din. Intet holder evigt og slet DET ER NEMMERE END DU TROR:

Skift harddisken i din. Intet holder evigt og slet DET ER NEMMERE END DU TROR: DET ER NEMMERE END DU TROR: Med et USB-kabel kan du klone din eksisterende harddisk til en ny, inden du skifter disken. Hvis din harddisk er blevet for lille, er på vej i graven eller sløver Windows uacceptabelt

Læs mere

Guide - Sådan opretter du en backup

Guide - Sådan opretter du en backup Guide - Varighed: ca. 10 min Denne guide gennemgår hvordan en backup oprettes i Excovery. Guiden vil trinvist lede dig igennem processen og vil undervejs introducere de grundlæggende indstillingsmuligheder.

Læs mere

QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100. SecVision - Quick Manual v1.0

QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100. SecVision - Quick Manual v1.0 QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100 SecVision - Quick Manual v1.0 1. System Login 1.1. Bruger Login ID: admin Password: 00000 1.2. Indstilling af dato/tid og harddisk

Læs mere

Installationsguide til Oracle Database XE 10.2 og APEX 3.1.1

Installationsguide til Oracle Database XE 10.2 og APEX 3.1.1 Installationsguide til Oracle Database XE 10.2 og APEX 3.1.1 Oracle Database Express Edition (XE) er Oracles lille gratis database tilsvarende Microsofts SQL Server Express Edition. Oracle Database XE

Læs mere

Manual for installation og brug af Regsupreme

Manual for installation og brug af Regsupreme Manual for installation og brug af Regsupreme af Anette Behrendt Copyright 2007 og alle rettigheder forbeholdt. NB. Du kan aktivere links, ved at klikke på den tynde streg, så bliver du ført ud på de aktuelle

Læs mere

Dannelse af PDF-dokumenter

Dannelse af PDF-dokumenter Dannelse af PDF-dokumenter Indhold Generere PDF-dokumenter... 2 Håndtering af PDF-dokumentet... 8 Hvordan indsætter man sidetal i PDF-dokumentet?... 8 Hvordan laver man bookmarks i PDF-dokumentet?... 8

Læs mere

Windows Vista 1. Side 1 af 10

Windows Vista 1. Side 1 af 10 Windows vista...2 Lukke for PC,en...3 Velkomstcenter...3 Finde/starte et program...4 Alle programmer...5 Menuen Start...5 Stifinder...6 Windows Sidepanel og gadgets...7 Dokumenter...7 Tilbehør...8 Windows

Læs mere

Manual for installation og brug af Ad-aware version 2007

Manual for installation og brug af Ad-aware version 2007 Manual for installation og brug af Ad-aware version 2007 af Anette Behrendt Copyright 2007 og alle rettigheder forbeholdt. NB. Du kan aktivere links, ved at klikke på den tynde streg, så bliver du ført

Læs mere

Installation Aesiras 2009

Installation Aesiras 2009 Installation Aesiras 2009 Installationsvejledning Denne vejledning guider dig igennem installation af systemet. Hvis du kun har behov for økonomi- og handelsdelen, skal du kun anvende denne installationsvejledning.

Læs mere

Opdatering af Windows XP

Opdatering af Windows XP Opdatering af Windows XP For at sikre computeren mest muligt er det en god idé at opdatere sit styresystem jævnligt. Det anbefales, at man mindst en gang om ugen kontrollerer for opdateringer til sit styresystem,

Læs mere

Eksempler på de mest almindelige Firewall programmer: Norton Internet Security, ZoneAlarm, PC-Cillin.

Eksempler på de mest almindelige Firewall programmer: Norton Internet Security, ZoneAlarm, PC-Cillin. Velkommen Når De har valgt at sikre Dem imod virus og uautoriseret brug af Deres computer, skal De sørge for, at der IKKE findes andre sikkerhedsprodukter med samme funktion installeret i forvejen. Det

Læs mere

Sikkerhedskopiering og gendannelse Brugervejledning

Sikkerhedskopiering og gendannelse Brugervejledning Sikkerhedskopiering og gendannelse Brugervejledning Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows og Windows Vista er enten varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Microsoft

Læs mere

Billedvideo med Photo Story

Billedvideo med Photo Story Billedvideo med Photo Story Programmer: Microsoft Photo Story 3 Microsoft Windows XP Microsoft Internet Explorer Anvendelse: Edb informatik - Almen Voksenuddannelse September 2006 Billedvideo med Photo

Læs mere

mobile PhoneTools Brugerhåndbog

mobile PhoneTools Brugerhåndbog mobile PhoneTools Brugerhåndbog Indhold Systemkrav...2 Før installering...3 Installering af mobile PhoneTools...4 Installering og konfigurering af mobiltelefon...5 Registrering på Internet...7 Fjerne mobile

Læs mere

Installation af Oracle 10g Release 2 database

Installation af Oracle 10g Release 2 database Installation af Oracle 10g Release 2 database Oracle 10g database indeholder databasesoftware, enterprise manager, SQL*Plus m.m., HTML DB (i dag kendt som Application Express) og tilhørende HTTP Server

Læs mere

Installere Windows Custom PostScript- eller PCL-printerdriverne

Installere Windows Custom PostScript- eller PCL-printerdriverne Installere Windows Custom PostScript- eller PCL-printerdriverne Denne fil med vigtige oplysninger indeholder en vejledning til installation af Custom PostScript- eller PCL-printerdriveren på Windows-systemer.

Læs mere

KORT VEJLEDNING TIL NOKIA MODEM OPTIONS

KORT VEJLEDNING TIL NOKIA MODEM OPTIONS KORT VEJLEDNING TIL NOKIA MODEM OPTIONS Copyright 2003 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes 9356502 Issue 1 Indhold 1. INTRODUKTION...1 2. INSTALLATION AF NOKIA MODEM OPTIONS...1 3. TILSLUTNING AF NOKIA

Læs mere

STOFA VEJLEDNING INSTALLATIONSVEJLEDNING TIL STOFA SAFESURF

STOFA VEJLEDNING INSTALLATIONSVEJLEDNING TIL STOFA SAFESURF STOFA VEJLEDNING INSTALLATIONSVEJLEDNING TIL STOFA SAFESURF Hvad kræver Stofa SafeSurf af min computer? Understøttede platforme Windows 8 Windows 8 Pro Windows 7 (alle udgaver) Windows Vista (alle udgaver)

Læs mere

FAQ - Ofte stillede spørgsmål Oprettet af: lema 05-02-2008 Rettet af: memo 08-06-2015

FAQ - Ofte stillede spørgsmål Oprettet af: lema 05-02-2008 Rettet af: memo 08-06-2015 Indholdsfortegnelse Hvordan tilslutter jeg min notebook til en projektor på skolen?... 2 Hvordan tilslutter jeg min notebook til højtalerne i klassen?... 2 Hvordan tilslutter jeg en af skolens printere?...

Læs mere

Conlan express Brugervejledning For Windows XP - Windows 7

Conlan express Brugervejledning For Windows XP - Windows 7 Conlan express Brugervejledning For Windows XP - Windows 7 UserHandbookv.1 DANjan14 Side 2 Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Installation af Conlan express programmet... 3 2. Conlan express softwaren...

Læs mere

Sådan får du e-bøger på læseren

Sådan får du e-bøger på læseren Sådan får du e-bøger på læseren 2010 Sony Corporation 4-259-024-11(1) Få e-bøger Få e-bøger e-boghandel Reader Library-software Læser Med Sony Reader Library-softwaren (Reader Library) kan du indkøbe og

Læs mere

Dansk version. Introduktion. Hardware-installation. Installation af Windows XP. LW057V2 Sweex Wireless LAN PCI Card 54 Mbps

Dansk version. Introduktion. Hardware-installation. Installation af Windows XP. LW057V2 Sweex Wireless LAN PCI Card 54 Mbps LW057V2 Sweex Wireless LAN PCI Card 54 Mbps Introduktion Udsæt ikke Wireless LAN PCI Card 54 Mbps for meget høje temperaturer. Anbring ikke enheden i direkte sollys eller tæt ved varmekilder. Anvend ikke

Læs mere

Backup og gendannelse

Backup og gendannelse Backup og gendannelse Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt

Læs mere

Manual for installering og brug af Ad-aware SE Personal Edition version 1.05 af Anette B. Overgaard. Maj 2005

Manual for installering og brug af Ad-aware SE Personal Edition version 1.05 af Anette B. Overgaard. Maj 2005 Manual for installering og brug af Ad-aware SE Personal Edition version 1.05 af Anette B. Overgaard. Maj 2005 1. Følg linket til Lavasoft her for at installere programmet Ad-aware SE. I skrivende stund

Læs mere

Sikkerhedskopiering og gendannelse Brugervejledning

Sikkerhedskopiering og gendannelse Brugervejledning Sikkerhedskopiering og gendannelse Brugervejledning Copyright 2007-2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Produktbemærkning

Læs mere

Regnskabsprogram til kontrol af brændstofforbrug til køretøjer.

Regnskabsprogram til kontrol af brændstofforbrug til køretøjer. Regnskabsprogram til kontrol af brændstofforbrug til køretøjer. Manual for BenzinTjek-xp Side. C. Lindstrøm 2005-2006 Sidst revideret 14. januar 2006 Side 2. Manual for BenzinTjek-xp Indholdsfortegnelse

Læs mere

Xerox Device Agent, XDA-Lite. hurtig vejledning til installation

Xerox Device Agent, XDA-Lite. hurtig vejledning til installation Xerox Device Agent, XDA-Lite hurtig vejledning til installation Hvad er XDA-Lite? XDA-Lite er en software, som registrerer data på kontormaskiner med det primære formål at sende automatiske tælleraflæsninger

Læs mere

I løbet af 2017 vil C-drevet på alle UCL s bærbare computere automatisk blive krypteret med BitLocker.

I løbet af 2017 vil C-drevet på alle UCL s bærbare computere automatisk blive krypteret med BitLocker. BitLocker BitLocker kan bruges til kryptering af drev for at beskytte alle filer, der er gemt på drevet. Til kryptering af interne harddiske, f.eks. C-drevet, bruges BitLocker, mens man bruger BitLocker

Læs mere

BEMÆRK! UNDLAD AT INSTALLERE SOFTWAREN,

BEMÆRK! UNDLAD AT INSTALLERE SOFTWAREN, INSITE BULLETIN OM INSTALLATION Side 2: Installation af INSITE Side 7: Fjernelse af INSITE BEMÆRK! UNDLAD AT INSTALLERE SOFTWAREN, FØR DU HAR LÆST DETTE DOKUMENT.FORKERT INSTALLATION KAN RESULTERE I FEJLBEHÆFTEDE

Læs mere

Administrator - installation og brug i Windows

Administrator - installation og brug i Windows 1 Administrator - installation og brug i Windows Grundforfattet af Allan, OZ1DIS, redigeret/udgivet af Palle, OZ6YM Det her beskrevne er IKKE noget nyt, og har været gældende siden Windows NT og version

Læs mere

Opdatering, sikkerhedskopiering og gendannelse af software

Opdatering, sikkerhedskopiering og gendannelse af software Opdatering, sikkerhedskopiering og gendannelse af software Brugervejledning Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er amerikanskregistrerede varemærker tilhørende

Læs mere

Manual for installation og brug af Bullguard

Manual for installation og brug af Bullguard Manual for installation og brug af Bullguard af Anette Behrendt Copyright 2007 og alle rettigheder forbeholdt. Først et par ord om programmet Bullguard og min oplevelse af programmet. Det er et dansk antivirus-program,

Læs mere

Installationsguide til SAP Business One 2005 SP1 (SBO 2005)

Installationsguide til SAP Business One 2005 SP1 (SBO 2005) Installationsguide til SAP Business One 2005 SP1 (SBO 2005) Installationen af SBO 2005 Service Pack 1består af flere enkeltkomponenter. Først og fremmest skal der installeres en database til at indeholde

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 2

Indholdsfortegnelse. Side 2 www.adesk.dk Indholdsfortegnelse Opsætning af computeren...3 Installation af styresystem...4 Backupprocedurer...5 Vedligehold...6 Vista / Windows 7 Recoverysystem...7 Side 2 Opsætning af computeren Det

Læs mere

KORT VEJLEDNING TIL MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650

KORT VEJLEDNING TIL MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 KORT VEJLEDNING TIL MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 Copyright 2002 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes 9354504 Issue 2 Indhold 1. INTRODUKTION...1 2. INSTALLATION AF MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650...1 3. ANGIVELSE

Læs mere

Sikkerhedskopiering og gendannelse

Sikkerhedskopiering og gendannelse Sikkerhedskopiering og gendannelse Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne

Læs mere

1 IKON BETEGNELSE INDLAGT SKAL TILFØJES

1 IKON BETEGNELSE INDLAGT SKAL TILFØJES Projekter Et Projekt, består af alle de ingredienser, der er samlet sammen til et bestemt design. Til en samplerquilt, kan man f.eks gemme alle de forskellige blokke man har tænkt sig at bruge. Emnerne

Læs mere

RJ Gå til indeks. Gå til indeks

RJ Gå til indeks. Gå til indeks Indeks Hvis du vil gemme denne PDF fil, skal du vælge "Gem" i menuen "Fil". Ordenen på FAQ'er (Ofte stillede spørgsmål) i indekset, er ikke identisk med rækkefølgen i hovedteksten. Kom godt i gang Installer

Læs mere

Dannelse af PDF dokumenter

Dannelse af PDF dokumenter Dannelse af PDF dokumenter Indhold Dannelse af PDF-dokumenter i Phd Planner... 2 Valg af vedhæftninger i PDF dokumentet... 2 Valg af skabelon for PDF dokumentet... 3 Når PDF filen er dannet... 5 Gem PDF

Læs mere

Sikkerhedskopiering og gendannelse Brugervejledning

Sikkerhedskopiering og gendannelse Brugervejledning Sikkerhedskopiering og gendannelse Brugervejledning Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Produktbemærkning

Læs mere

NYT Panda Antivirus 2007 Kom godt i gang Vigtigt! Læs venligst grundigt afsnittet i denne guide om online registrering. Her findes nødvendige oplysninger for maksimal beskyttelse af din PC. Afinstaller

Læs mere

Installere Windows Custom PostScript- eller PCL-printerdrivere

Installere Windows Custom PostScript- eller PCL-printerdrivere Installere Windows Custom PostScript- eller PCL-printerdrivere Denne fil med vigtige oplysninger indeholder en vejledning til installation af Custom PostScript- eller PCLprinterdriveren på Windows-systemer.

Læs mere

Indhold. Installation af Cloudco HOME...1. Minimums systemkrav - Windows...1. Minimums Systemkrav - MAC...1. Minimums Systemkrav - MAC...

Indhold. Installation af Cloudco HOME...1. Minimums systemkrav - Windows...1. Minimums Systemkrav - MAC...1. Minimums Systemkrav - MAC... Manual cloudco HOME 01. feb, 2014 Indhold Installation af Cloudco HOME...1 Minimums systemkrav - Windows...1 Minimums Systemkrav - MAC...1 Minimums Systemkrav - MAC...1 Installation af Cloudco HOME - Windows...2

Læs mere

Velkommen til Electro Energy s Prisprogram

Velkommen til Electro Energy s Prisprogram Velkommen til Electro Energy s Prisprogram Denne guide hjælper dig igennem installationen fra download via vores hjemmeside til du kan køre programmet og søge i vores varenumre. Programmet er designet

Læs mere

Installation og opsætning af Outlook klient til Dynamics CRM

Installation og opsætning af Outlook klient til Dynamics CRM Dynamics CRM 4.0 Bredana Systemudvikling A/S - How to Installation og opsætning af Outlook klient til Dynamics CRM Først velkommen til din hostede Dynamics CRM. Med Outlook klienten installeret får du

Læs mere

Mini DVB-T USB stik S6

Mini DVB-T USB stik S6 Technaxx Mini DVB-T USB stik S6 Brugermanual Find venligst Overensstemmelseserklæring for denne enhed under følgende internetadresse-link: www.technaxx.de/konformitätserklärung/mini_dvbt_stick_s6 Denne

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Windows 8.1... 5. KAPITEL ET... Den nye brugergrænseflade. KAPITEL TO... 23 Internet, e-mail, kontakter og kalender

INDHOLDSFORTEGNELSE. Windows 8.1... 5. KAPITEL ET... Den nye brugergrænseflade. KAPITEL TO... 23 Internet, e-mail, kontakter og kalender INDHOLDSFORTEGNELSE Windows 8.1... 5 KAPITEL ET... Den nye brugergrænseflade Sådan får du Windows 8.1 på din pc... 8 Startskærmen... 9 Skrivebordet... 10 Kvikguide til den nye brugergrænseflade... 11 Amulet-menuen...

Læs mere

INSTALLATIONSVEJLEDNING

INSTALLATIONSVEJLEDNING INSTALLATIONSVEJLEDNING Bemærk! At under installeringen, vil der, hvis du benytter Norton Antivirus, komme en meddelelse om en script-virus. Hertil skal du blot accepterer denne meddelelse, for at kunne

Læs mere

Sådan laver du et Image af en partition.

Sådan laver du et Image af en partition. Denne guide er oprindeligt udgivet på Eksperten.dk Sådan laver du et Image af en partition. Sådan laver du et Image med henholdsvis Acronis 2010 og Paragon drive backup 9. og Paragon 10 free. Skrevet den

Læs mere

Brugervejledning til trådløs router Sådan opsætter du din trådløse router i fiberboksen fra GE Fibernet

Brugervejledning til trådløs router Sådan opsætter du din trådløse router i fiberboksen fra GE Fibernet Brugervejledning til trådløs router Sådan opsætter du din trådløse router i fiberboksen fra GE Fibernet Fiberbredbånd TV Telefoni www.gefibernet.dk Indhold 4 Aktivering af det trådløse netværk 7 Opkobling

Læs mere

Se bagsiden af pakken for hurtig installation

Se bagsiden af pakken for hurtig installation TM Norton AntiVirus Online Brugervejledning Se bagsiden af pakken for hurtig installation Det er vigtigt at tage hensyn til miljøet. Symantec har fjernet omslaget til denne vejledning, for at mindske sine

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL HP WEBKAMERA HD

BRUGERVEJLEDNING TIL HP WEBKAMERA HD BRUGERVEJLEDNING TIL HP WEBKAMERA HD Copyright 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft, Windows og Windows Vista er amerikanske registrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation.

Læs mere

Inden du går i gang. For Mozilla Firefox brugere. For Internet Explorer brugere

Inden du går i gang. For Mozilla Firefox brugere. For Internet Explorer brugere Side 1 af 8 Inden du går i gang For at kunne bruge Alm. Brand Netbank skal du enten bruge Internet Explorer eller Mozilla Firefox. Vi understøtter ikke brug af Google Chrome, og vi kan derfor ikke garantere,

Læs mere

Dansk Ride Forbund Stævnesystem 2 Installationsvejledning

Dansk Ride Forbund Stævnesystem 2 Installationsvejledning Dansk Ride Forbund Stævnesystem 2 Installationsvejledning Redigeret Marts 2009 DANSK RIDE FORBUND Stævnesystem 2 Installationsvejledning Side 1 af 19 Indholdsfortegnelse: 1. Minimumskrav 3 2. Download

Læs mere

Forstørrelses og skærmforbedringssoftware for lindring af øjebelastning. Hurtig Start Guide

Forstørrelses og skærmforbedringssoftware for lindring af øjebelastning. Hurtig Start Guide Forstørrelses og skærmforbedringssoftware for lindring af øjebelastning Hurtig Start Guide Velkommen til ZoomText Express ZoomText Express er et billigt og enkelt forstørrelsesprogram til din computer,

Læs mere

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Bemærk venligst! Udsæt ikke Sweex Wireless 300N Adapter USB for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller

Læs mere

Sådan bruges den eksterne CD-brænder med DirectCD Side 1 af 6

Sådan bruges den eksterne CD-brænder med DirectCD Side 1 af 6 Sådan bruges den eksterne CD-brænder med DirectCD Side 1 af 6 Sådan bruges den eksterne CD-brænder: 1) Først skal programmet der styrer den eksterne boks med brænderen installeres, Freecom. 2) Sæt den

Læs mere

Undervisning Windows 8(.1)

Undervisning Windows 8(.1) Undervisning Windows 8(.1) Kursusmateriale Jeg vil her forsøge at opridse de basale begreber og funktioner vi har gennemgået på kurset. Da der har været mange spørgsmål løbende, som ikke er besvaret her,

Læs mere

Microsoft Outlook 2010

Microsoft Outlook 2010 Microsoft Outlook 2010 Export & import med.pst filer Date: 2010-11-11 Version: 1 Author: Anders Bendtsen Target Level: Customer Target Audience: End User Language: da-dk Page 1 of 10 LEGAL INFORMATION

Læs mere

FOTO strategi Gem Udvælg Rediger Gem

FOTO strategi Gem Udvælg Rediger Gem FOTO strategi 1. Gem billederne i en mappe på skrivebordet a. Opret en mappe på skrivebordet og navngiv den evt. med årstallet. b. Kopier billederne i kameraets DCIM-mappe og sæt den ind i mappen på skrivebordet.

Læs mere

Adobe Elements Lektion 2

Adobe Elements Lektion 2 Adobe Elements Lektion 2 Så er det igen tid til at lege lidt med billeder. Jeg går ud fra, at du nu har fået opsat Elements efter de anvisninger du fik i sidste lektion. Start Elements op Gå ind i Edit

Læs mere

Lærer nye styresystemer Installerer programmer som kun kan bruges i ældre versioner

Lærer nye styresystemer Installerer programmer som kun kan bruges i ældre versioner Virtuel PC Fordele/ulemper Fordele: Lærer nye styresystemer Installerer programmer som kun kan bruges i ældre versioner Ulemper: Reserverer RAM (Windows 7) Problemer med at ureglementeret lukke ned Mister

Læs mere

Velkommen til 6. omgang

Velkommen til 6. omgang Velkommen til 6. omgang I dag Internet Hjemmeopgave 5 Mapper og filer Internet Vi så på faner sidst. og hurtigt på favoritter som ikke må forveksles med faner Favoritter Kan med fordel bruges til internetsider

Læs mere

Advanced Word Template Brugermanual

Advanced Word Template Brugermanual Advanced Word Template Brugermanual Forord: Advanced Word Template er et værktøj, der anvendes sammen med Microsoft Word til at opbygge ensartet beskrivelser på en mere intelligent måde end Copy and Paste

Læs mere

Vejledning til Teknisk opsætning

Vejledning til Teknisk opsætning Vejledning til Teknisk opsætning v. 1.0 Adm4you, 2010. Indhold Kort om denne vejledning... 3 Generelt om easyourtime... 3 Installation af databasen... 3 Sikkerhed og rettigheder... 4 SQL Login... 4 Rettigheder

Læs mere

Ofte stillede spørgsmålm om Transformer TF201

Ofte stillede spørgsmålm om Transformer TF201 DA7211 Ofte stillede spørgsmålm om Transformer TF201 Administration af filer... 2 Hvordan får jeg adgang til mine data, som er gemt på microsd, SD-kortet eller USB enheden?... 2 Hvordan flytter jeg den

Læs mere

Vejledning til installation af Outlook Kalender Integration

Vejledning til installation af Outlook Kalender Integration Vejledning til installation af Outlook Kalender Integration Inden du går i gang med at installere Outlook Kalender Integration skal du sørge for at have modtaget Brugernavn og Password til licenserne,

Læs mere

Eksempler på de mest almindelige Firewall programmer: Norton Internet Security, ZoneAlarm, PC-Cillin.

Eksempler på de mest almindelige Firewall programmer: Norton Internet Security, ZoneAlarm, PC-Cillin. Velkommen Når De har valgt at sikre Dem imod virus og uautoriseret brug af Deres computer, skal De sørge for, at der IKKE findes andre sikkerhedsprodukter med samme funktion installeret i forvejen. Det

Læs mere

Hyper-V på Windows 8 64 Bit. Indhold. Vejledning i brug af Hyper-V på en Windows 8 maskine

Hyper-V på Windows 8 64 Bit. Indhold. Vejledning i brug af Hyper-V på en Windows 8 maskine Hyper-V på Windows 8 64 Bit Vejledning i brug af Hyper-V på en Windows 8 maskine Indhold Hyper-V på Windows 8 64 Bit... 1 Installation... 2 Vejledning trin for trin... 2 Etablering af Netværk... 5 Opret

Læs mere

BRUGERMANUAL. easyweather pc software

BRUGERMANUAL. easyweather pc software BRUGERMANUAL easyweather pc software 1.0 general information BRUGERMANUAL FOR EASYWEATHER PC-SOFTWARE 4.0 grundlæggende indstillinger for easyweather software Når EASYWEATHER.EXE programmet er startet

Læs mere

OS Update. Program. Brugsvejledning. (ClassPad OS version 3.03) http://edu.casio.com. http://edu.casio.com/products/classpad/ http://edu.casio.

OS Update. Program. Brugsvejledning. (ClassPad OS version 3.03) http://edu.casio.com. http://edu.casio.com/products/classpad/ http://edu.casio. Til ClassPad 330 De OS Update (ClassPad OS version 3.03) Program Brugsvejledning CASIO uddannelses-webside URL http://edu.casio.com ClassPad webside URL http://edu.casio.com/products/classpad/ ClassPad

Læs mere

Oversigt over service og support

Oversigt over service og support Oversigt over service og support QuickRestore Compaq gør det muligt til hver en tid at gendanne systemet med QuickRestore. Der er fem gendannelsesfunktioner i QuickRestore. Disse beskrives i nedenstående

Læs mere

Få det bedste fra Windows 10

Få det bedste fra Windows 10 PRØV TO NYE, FANTASTISKE FUNKTIONER: Få det bedste fra Windows 0 Windows 0 byder på en perlerække af nye og spændende funktioner. Vi har fundet to smarte programmer, der giver dig en forsmag på det nye

Læs mere

NVR Client system. Bruger Manual. SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk

NVR Client system. Bruger Manual. SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk NVR Client system Bruger Manual SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk 1 Indholdsfortegnelse. Side 3: Side 4-5: Side 6: Side 8: Side 10: Side 11:

Læs mere