Femern Bælt Komiteens handlingsplan 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Femern Bælt Komiteens handlingsplan 2015"

Transkript

1 Bilag 3 Femern Bælt Komiteens handlingsplan 2015 Mål og formål med handlingsplanen Formålet med handlingsplanen er at konkretisere de indsatser, der skal være fokus på og som skal omsættes, for at nå Komiteens mål. Handlingsplanen danner grundlag for Komiteens planlægning, opfølgning og videreudvikling af de aktiviteter, som sættes i gang. Den er dermed et styreredskab til at holde tråd i de initiativer, der er taget og gennem en regelmæssig og løbende opfølgning på definerede mål og indsatser, skal det sikres, at bæredygtige og vækstorienterede resultater og ønskede effekter opnås. Handlingsplanen er fleksibel og skal benyttes som et arbejdspapir, der kontinuerligt udvikles. Den bliver revideret årligt af sekretariaterne på baggrund af den aktuelle udvikling, analyseresultater m.v. og vedtages af Femern Bælt Komiteen. Den kan også omfatte initiativer, der ligger uden for Komiteens fokustemaer, men som betragtes som relevante for medlemmerne (fx miljø og turisme). Aktiviteter og indsatser Femern Bælt Komiteen fokuserer sine aktiviteter indenfor følgende seks fokustemaer: 1. Et grænseoverskridende arbejdsmarked 2. Grænseoverskridende møder 3. Mobilitet over Femern Bælt 4. Optimal udnyttelse af byggefasen for den faste forbindelse 5. Profilering af Femern Bælt regionen 6. Samarbejde med andre partnere Prioritering for 2015 I 2015 er følgende 3 fokustemaer prioriteret: 1) Et grænseoverskridende arbejdsmarked. 3) Mobilitet over bæltet. 4) Optimal udnyttelse af byggefasen for den faste forbindelse.

2 Bilag 3 Udkast til Femern Bælt Komiteens handlingsplan for 2015 Fokustema Mål Indsatser 1. Et grænseoverskridende arbejdsmarked Målet er at skabe et transparent og vækstorienteret arbejdsmarked gennem et tæt samarbejde over grænsen, for at imødekomme problemstillingen omkring arbejdsløshed eller mangel på arbejdskraft og forbedre forudsætningerne for, at mennesker kan arbejde i naboregionen. Baseret på Komiteens kommissorium for nedbrydning af grænsebarrierer gennemføres politisk lobbyarbejde og andre aktiviteter inden for følgende områder: Forbedring af muligheder for at overføre rettigheder på områderne pension, skat og sociale ydelser til nabolandet Forbedring af samarbejdet mellem arbejdsformidlingsinstitutionerne for en koordineret rådgivning af jobsøgende mv. Gensidig anerkendelse af uddannelseskompetencer og bedre muligheder for meritoverførsel samt gennemførelse af praktik i udlandet Tilbagevendende drøftelse på møderne i konsultationsorganet af, hvordan grænsebarrierer kan fjernes. Den løbende kontakt med den tværministerielle arbejdsgruppe, der er blevet oprettet på dansk side, videreføres. Samarbejdet omkring reduktion af barriererne fortsættes gennem samarbejdet med region Sønderjylland-Schleswig og STRING-parterne. Femern Bælt Komiteen afholder en konference i november 2015, som omhandler udfordringerne for det dansk-tyske arbejdsmarked i anlægsfasen af den faste forbindelse over Femern Bælt. Arrangementet tænkes gennemført i samarbejde med lokale og regionale aktører på arbejdsmarkedet. Kreis Ostholstein og Region Sjælland understøtter Interreg-projekter og andre tiltag der kan udvikle det grænseoverskridende arbejdsmarked.

3 2. Grænseoverskridende møder Målet er at skabe en sammenhængende Femern Bælt region gennem en levendeog borgernær integrationsproces. Komiteen understøtter derfor brobygning på kulturelle, sociale og samfundsmæssige områder Femern Bælt Komiteen understøtter dansk-tyske aktiviteter for at udvide kendskabet til de samfundsmæssige og kulturelle forhold i Femern Bælt-regionen. Desuden understøtter Komiteen opbygningen af personlige kontakter mellem danske og tyske unge gennem fælles aktiviteter. Derudover ønsker komiteen at styrke grænseoverskridende kontakter mellem borgere, mindre organisationer og foreninger for i højere grad at inddrage regionens borgere i integrationsprocessen. På baggrund af de positive resultater fra den første dansk-tyske skoleidrætsdag i 2014 forudses økonomisk støtte af en lignende event (i DK) i 2015 som en mulighed. En forudsætning herfor er dog, at initiativet kommer fra skolerne, at organiseringen af eventen overtages af skolerne og at et egnet koncept præsenteres. Kreis Ostholstein og Region Sjælland er åbne for at understøtte projekter hhv. medvirke i initiativer som muliggør og fremmer grænseoverskridende møder i borgernære organisationer, sportsforeninger og mellem aktører fra områder som musik, uddannelse o.lign. Dette kunne f.eks. foregå indenfor rammerne af et Interreg 5A projekt, som stiller midler til rådighed for mikroprojekter. 3. Mobilitet over Femern Bælt Målet er at understøtte vækstmulighederne i regionen ved at gøre det lettere at anvende offentlig transport på tværs af grænsen og finde information om transportmulighederne. Derigennem skabes der bedre muligheder for pendling og fritidsrejser indenfor regionen. Kreis Ostholstein og Region Sjælland vil arrangere forskellige aktiviteter og tiltag med henblik på at fremme mobiliteten over Femern Bælt, samt at forbedre og lette brugen af den offentlige lokaltransport på begge sider af Femern Bælt. 3

4 Der gennemføres workshops og diskussionsmøder for at videreudvikle FB-billetten (fx at lade ansatte på byggepladserne bruge billetten) Bedre information Der undersøges muligheder for bedre koordinering af køreplanerne på begge sider Udvikling af konkrete initiativer omkring forbedring af mobiliteten i Femern Bælt Regionen. 4. Optimal udnyttelse af byggefasen for den faste forbindelse Målet er at sikre, at Femern Bælt regionen får mest muligt ud af byggefasen. Komiteen understøtter de allerede igangsatte indsatser/projekter med særligt fokus på kvalificering af arbejdskraften, fremme af vækstmuligheder og markedsføring af regionen. Konkrete tiltag Komiteen planlægger som nævnt i pkt. 1 en konference i november 2015 som fokuserer på hvordan byggefasen bedst muligt kan udnyttes til at skabe varig vækst og beskæftigelse i Femern bælt regionen. Region Sjælland og Vækstforum Sjælland arbejder med flere projekter som understøtter udnyttelsen af byggefasen. Vækstforum har herunder indgået en Vækstaftale med et konsortium ledet af Femern Bælt Development. Vækstaftalen indeholder en række aktiviteter, der skal fremme Udnyttelse af de store anlægsinvesteringer i Region Sjælland Kreis Ostholstein gennemfører aktiviteter i forbindelse med gennemførelsen af det Regionale udviklingskoncept akse A1 i forbindelse med anlægget af en fast Femern Bælt forbindelse. Partnere i projektet er desuden Stadt Fehmarn, IHK Lübeck, Entwicklungsgesellschaft Ostholstein, Kreis Storman, Kreis Herzogtum Lauenburg og Hansestadt Hamburg. 4

5 5. Profilering af Femern Bælt Regionen 6. Samarbejde med andre partnere Målet er at informere om Femern Bælt regionen som en sammenhængende grænseoverskridende region på udviklingsaksen mellem København/Malmø og Hamborg. Den primære målgruppe er Femern Bælt regionens borgere og virksomheder med henblik på at vække nysgerrigheden til nabolandet og styrke den mentale bro. Målet er at støtte en sammenhængende og koordineret indsats og samarbejde med de relevante aktører for at sikre en fælles synergi og en bred effekt. Indsatsen består af formidlingsarbejde (fx hjemmeside, nyhedsbrev, PR-arbejde). Løbende arbejde for synliggørelse af Femern Bælt Komiteens indsatser i lokale og regionale medier Komiteens reviderede hjemmeside (www.fehmarnbeltportal.dk/de) offentliggøres Formidling af Komiteens arbejde gennem nyhedsbreve og pressemeddelelser Komiteen samarbejder med en række andre aktører med henblik på implementering af sine mål. Centrale samarbejdspartnere Region Sønderjylland-Schleswig STRING Relevante samarbejdspartnere fra den nye Interreg 5A geografi Myndigheder på nationalt og delstatsniveau. Fortsat samarbejde med grænseregion Sønderjylland Schleswig, på basis af samarbejdsaftalen indgået i Konference om udfordringerne for det dansk-tyske arbejdsmarked i anlægsfasen af den faste forbindelse over Femern Bælt (se ovenfor), i samarbejde med lokale og regionale arbejdsmarkedsaktører. Samarbejde med STRING partnerne gennem deltagelse som observatør i STRING s Polical Forum Samarbejde med andre relevante aktører, særligt i forhold til udvikling af dansk-tyske Interreg 5A-projekter af strategisk interesse for Komiteen 5

FÆLLES MINISTERERKLÆRING OM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING I DET DANSK-TYSKE GRÆNSELAND. FREdag d. 24. APRIL 2015

FÆLLES MINISTERERKLÆRING OM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING I DET DANSK-TYSKE GRÆNSELAND. FREdag d. 24. APRIL 2015 FÆLLES MINISTERERKLÆRING OM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING I DET DANSK-TYSKE GRÆNSELAND FREdag d. 24. APRIL 2015 FÆLLES MINISTERERKLÆRING FÆLLES MINISTERERKLÆRING OM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING I DET DANSK-TYSKE

Læs mere

Vækstaftale 2 Brevid 2046117

Vækstaftale 2 Brevid 2046117 Vækstaftale 2 Brevid 2046117 Vækstaftale Forslagsstiller Juridisk ansvarlig og kontaktperson Kort resume af forslaget Resultat- og effektmål for aftaleperioden og de enkelte år Forslag til hovedaktiviteter

Læs mere

Årsrapport 2011 2007-2013 2007CB163PO057

Årsrapport 2011 2007-2013 2007CB163PO057 2007-2013 2007CB163PO057 Årsrapport 2011 1 Indholdsfortegnelse 1 Generelle data... 4 1.1 De strategiske mål for programmet... 4 2 Oversigt over gennemførelsen af det Operationelle Program... 9 2.1 Resultater

Læs mere

2007-2014 2007CB163PO057

2007-2014 2007CB163PO057 2007-2014 2007CB163PO057 Årsrapport 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 Generelle data... 4 1.1 De strategiske mål for programmet... 5 2 Oversigt over gennemførelsen af det Operationelle Program... 10 2.1 Resultater

Læs mere

Skabelon for handlingsplan 2012

Skabelon for handlingsplan 2012 Skabelon for handlingsplan 2012 Navn på aktivitetsområde Landsstyrelsen Formål med aktiviteten Landsstyrelsen er URK s øverste ledelse og vil således iværksætte og følge initiativer, som har bred betydning

Læs mere

Samlet oversigt over tillæg til de regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling

Samlet oversigt over tillæg til de regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling Økonomi- og Erhvervsministeriet Samlet oversigt over tillæg til de regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling Juni 2009 Indholdsfortegnelse Vækstforum for Region Syddanmark 3 Vækstforum

Læs mere

Udkast til handlingsplan 2015-16 for den regionale vækst- og udviklingsstrategi

Udkast til handlingsplan 2015-16 for den regionale vækst- og udviklingsstrategi Indhold Baggrund og proces for dette udkast til handlingsplan 2015-16... 1 Indledning sammenhæng mellem strategi og handlingsplan... 2 Handlingsplanen sætter retning for midler til regional udvikling...

Læs mere

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder [Måned] [årstal] September 2014 ISBN: 978-87-7546-497-5 Billede:

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

Vækst, velfærd og værdier. Program for Danmarks formandskab for Nordisk Ministerråd 2015

Vækst, velfærd og værdier. Program for Danmarks formandskab for Nordisk Ministerråd 2015 Vækst, velfærd og værdier Program for Danmarks formandskab for Nordisk Ministerråd 2015 2 vækst, velfærd Møns og værdier Klint, Østersøen, 2015 Danmark * T RY K S A G N R. 541-618 Vækst, velfærd og værdier

Læs mere

Handicappolitisk handlingsplan status 2014. Et samfund for alle

Handicappolitisk handlingsplan status 2014. Et samfund for alle Handicappolitisk handlingsplan status 2014 Et samfund for alle September 2014 Et samfund for alle Indholdsfortegnelse Et samfund for alle 4 Medborgerskab og deltagelse 6 Uddannelse 14 Beskæftigelse 20

Læs mere

Aktivitetsbeskrivelse: Erhverv ind i uddannelserne - Erhvervsbroen

Aktivitetsbeskrivelse: Erhverv ind i uddannelserne - Erhvervsbroen Aktivitetsbeskrivelse: Erhverv ind i uddannelserne - Erhvervsbroen 1. Aktivitetens sammenhæng til Kompetenceparat 2020 målsætninger Erhvervsbroens sammenhæng til Kompetenceparat2020: Veluddannet arbejdskraft

Læs mere

Beskrivelse af initiativet Etnisk Erhvervsfremme samt opgave- og stillingsbeskrivelse

Beskrivelse af initiativet Etnisk Erhvervsfremme samt opgave- og stillingsbeskrivelse 1 Beskrivelse af initiativet Etnisk Erhvervsfremme samt opgave- og stillingsbeskrivelse Etnisk Erhvervsfremme: Baggrund for initiativet I regeringsgrundlaget fra 2007 - Mulighedernes samfund - fremgår

Læs mere

Projekt Forskel gør en forskel

Projekt Forskel gør en forskel Projekt Forskel gør en forskel Resumé Projekt Forskel gør en forskel sigter mod at optimere processen mht. at få flere højtuddannede nydanskere i arbejde i små og mellemstore virksomheder (SMV). Det gøres

Læs mere

den kommunale indsats det nationale CenTer for undervisning i natur, Teknik Og SundHed

den kommunale indsats det nationale CenTer for undervisning i natur, Teknik Og SundHed den kommunale indsats det nationale CenTer for undervisning i natur, Teknik Og SundHed forord Danmark har som vidensamfund behov for i fremtiden at sikre viden og udvikling inden for de naturfaglige og

Læs mere

Initiativoversigt LIGESTILLING SOM EN BASAL RET:

Initiativoversigt LIGESTILLING SOM EN BASAL RET: Initiativoversigt LIGESTILLING SOM EN BASAL RET: Fejring af 100-året for 1915-Grundloven: Regeringen har afsat 7. mio. til at markere 100-året for kvinders valgret i Danmark. Regeringen og Folketinget

Læs mere

STRATEGISK HANDLINGSPLAN

STRATEGISK HANDLINGSPLAN STRATEGISK HANDLINGSPLAN Godkendt version 28. februar 2014 På vej mod Vores Fremtid Trekantområdets seks kommuner har i 2013 vedtaget en fælles vækststrategi Vores Fremtid med den ambitiøse målsætning

Læs mere

Strategi for udmøntning af Brugerpolitik for Sundhedsvæsenet i Region Sjælland. 1. Baggrund

Strategi for udmøntning af Brugerpolitik for Sundhedsvæsenet i Region Sjælland. 1. Baggrund Strategi for udmøntning af Brugerpolitik for Sundhedsvæsenet i Region Sjælland Dato: 7. maj 2012 Sagsnummer: 1-42-64-0064-11 Initialer: lnsk 1. Baggrund Fremtidens bruger vil i højere grad inddrages og

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Fælles fremtid - fælles ansvar

Fælles fremtid - fælles ansvar Fælles fremtid - fælles ansvar Den fælles ledelses strategi 2013-2015 Fælles fremtid fælles ansvar Strategiske indsatser Direktion og afdelingschefer i Haderslev Kommune har lavet en administrativ strategi

Læs mere

Danmarks fjerde rapport. i henhold til. den europæiske pagt om. regionale sprog eller mindretalssprog

Danmarks fjerde rapport. i henhold til. den europæiske pagt om. regionale sprog eller mindretalssprog Danmarks fjerde rapport i henhold til den europæiske pagt om regionale sprog eller mindretalssprog Marts 2014 1 Indledning Danmark ratificerede den 8. september 2000 den europæiske pagt om regionale sprog

Læs mere

Strategi for uddannelse i entreprenørskab

Strategi for uddannelse i entreprenørskab Ministeriet for Videnskab, Udvikling og Teknologi Kulturministeriet Undervisningsministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet Strategi for uddannelse i entreprenørskab 1 1. Indledning Globaliseringen giver

Læs mere

Aftale om vækstplan for dansk turisme

Aftale om vækstplan for dansk turisme 20. juni 2014 Aftale om vækstplan for dansk turisme Regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre) og Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, og Det Konservative Folkeparti

Læs mere

Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser

Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser www.skive.dk 2 Indhold Indledning... 4 En ny dagsorden... 6 1. Økonomi... 10 Mål... 12 2. Service

Læs mere

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor Kolofon MindLab Slotsholmsgade 12 1216 København K Danmark +45 3392 3144 info@mind-lab.dk www.mind-lab.dk

Læs mere

evm.dk Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015

evm.dk Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015 evm.dk Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015 Marts 2012 2 Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015 Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders

Læs mere

Resultatkontrakt 2015

Resultatkontrakt 2015 Odense 11. december 2014 (1) Journalnr. 00.1 Resultatkontrakt 2015 1 Indledning Resultatkontrakten er en aftale mellem Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold og Center for Frivilligt

Læs mere

Evaluering!af!projekt!Klar!til! nye!muligheder!

Evaluering!af!projekt!Klar!til! nye!muligheder! EvalueringafprojektKlartil nyemuligheder UdarbejdetafLBAnalyse forfondenfemernbeltdevelopment Februar2015 EvalueringafprojektKlartilnyemuligheder Indholdsfortegnelse 1 Indledningogprojektetsidé...3 2 Sammenfatning...5

Læs mere

Jammerbugt Kommune og Jammerbugt Erhvervs- og Turistråd ERHVERVS- & VÆKSTSTRATEGI 2014-2016. Mere i gang - flere i gang

Jammerbugt Kommune og Jammerbugt Erhvervs- og Turistråd ERHVERVS- & VÆKSTSTRATEGI 2014-2016. Mere i gang - flere i gang Jammerbugt Kommune og Jammerbugt Erhvervs- og Turistråd ERHVERVS- & VÆKSTSTRATEGI 2014-2016 Mere i gang - flere i gang Forord Mere i Gang Flere i gang Jammerbugt Erhvervs- og Turistråd og Jammerbugt Kommune

Læs mere

BRUG FOR ALLE UNGE FREM MOD 2015

BRUG FOR ALLE UNGE FREM MOD 2015 BRUG FOR ALLE UNGE FREM MOD 2015 Sætter nydanske drenges ressourcer i spil Fortsætter sin støtte til alternative lektiecaféer og ung-til-ung metoder Intensiverer oplysning om uddannelse til nydanske forældre

Læs mere