44. årgang # Danmarks Internationale Veteran Organisation, De Blå Baretter. National Flagdag. Side 4-6. Bornholm rundt på cykel.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "44. årgang # 07 2013. Danmarks Internationale Veteran Organisation, De Blå Baretter. National Flagdag. Side 4-6. Bornholm rundt på cykel."

Transkript

1 44. årgang # Danmarks Internationale Veteran Organisation, De Blå Baretter National Flagdag Side 4-6 Bornholm rundt på cykel Side 4-6

2 10-11 Team Veteran Side Bornholm rundt Side 8 Mission Update Esbern Snare Indhold # Leder: Til kamp for vores Veterancenter 4... Flagdagen den 5. september 7... Transition et maleri fra Afghanistan 8... Mission Update Søværnet 9... En oplevelse fra det virkelige liv Team Veteran Veterancentret De Allieredes Danske Våbenfæller De runde dage Bornholm Rundt veteraner hjælper veteraner Jubilæumsrejse til Cypern Nyt fra Lokalforeningerne Nye medlemmer og Vi mindes Aktivitetskalender KSO Idrætskalender 2013 Side 4-6 Flagdagen Fællesmærke for veteraner Velkommen til BARETTEN, medlemsblad for De Blå Baretter, Danmarks Internationale Veteran Organisation. Foreningen er oprettet den 26. oktober 1968 af veteraner fra FN-tjeneste. Alle, der har været udsendt i en international fredsstøttende eller humanitær mission under FN, NATO, EU, OSCE eller en koalition, kan optages som medlem. Baretten udsendes til medlemmer, annoncører, tjenestesteder, politistationer og udstationerede styrker samt til alt personel fra internationale missioner det første år efter hjemkomst. ISSN: CVR Nr: Protector: Hans Kongelige Højhed Prins Joachim Landsformand: Bjarne Hesselberg. Bakkebøllevej 12, 4760 Vordingborg. Tlf Landssekretær: Flemming Wrist-Knudsen Tlf , mail: Redaktionsudvalget består af: Ansvarshavende redaktør: Erik Petersen, Skovbrynet 4, Nødebo, 3480 Fredensborg. Tlf , mail: Ansvarlig for KSO-stof: Niels Bannergaard, Klempegårdvej 70, 4140 Borup Tlf , mail: Fra Hovedbestyrelsen: Inge Nedergaard, Bangshåbvej 19, Skræ, 8620 Kjellerup. Tlf , mail: Web-master og næstformand: P. K. Nielsen, Herthalund 40, 4200 Slagelse Tlf mail: Oplag: stk. 8 gange årligt Årsabonnement: Dkk 350,- Bank: Reg. nr. 9315, konto nr Giro: Konto nr Layout og sats: GB Grafisk Reklamebureau Tryk: Formula A/S Side 2 Baretten #

3 Af Landsformand Bjarne Hesselberg Til kamp for vores Veterancenter Den politiske evaluering af veteranpolitikken er i fuld gang med udgangspunkt i den rapport, den særlige arbejdsgruppe afleverede til Folketinget i juni. De Blå Baretter har deltaget i arbejdet og kan i hovedsagen godkende konklusionerne. De fleste af de nødvendige justeringer kan gennemføres administrativt, men et enkelt, meget vigtigt område kræver en politisk ændring af det sidst indgåede forsvarsforlig, nemlig Veterancentrets funktionsmuligheder. Veteranpolitikken omfatter såvel anerkendelse af veteranernes indsats som støtte til de, der har behov herfor. Veterancentret blev etableret som en Niveau II Toreby kirkegård Foto: Per A. Rasmussen. myndighed under Forsvarskommandoen, der har iværksat nogle selvbestaltede begrænsninger, som generelt indskrænker Veterancentrets og forsvarets ansvar tilbage til 1997 og i hovedsagen alene til tjenstgørende personel. Implicit mener man således, at det er det civile samfund, der har ansvaret for den resterende del af veteranerne og specielt støtten til dem. Vi finder området så vigtigt, at Veterancentret fra starten burde være placeret direkte under Forsvarsministeriet. Med forsvarsaftalen er der lagt op til, at Veterancentret flyttes over i en ny personelforvaltnings-organisation. Herved rykkes Veterancentret ned i organisationen og fratages efter vores opfattelse mulighederne for en udvikling af veteranområdet også på anerkendelsesdelen. Det er fortsat De Blå Baretters opfattelse, at Veterancentret som minimum skal placeres som en selvstændig myndighed direkte under Forsvarsministeriet. Dette kræver som nævnt en genforhandling af det sidst indgåede forsvarsforlig. Det skal bemærkes, at De Blå Baretter har et godt samarbejde med Veterancentret, der yder den mulige støtte under den nuværende opgavestilling. Flere veteraner! Udsendte fra Politiet, Beredskabsstyrelsen m.fl. er også veteraner. Den nuværende veteranpolitik er kun gældende inden for Forsvarskommandoens område. Ve- teranpolitikken skal udbredes til at dække alle statsmyndigheder, der udsender personel til international tjeneste. Vi har gjort tjeneste i missionerne med udsendte fra politiet, beredskabskorpset og ministerierne. Disse personer fortjener samme anerkendelse og støtte som personel fra forsvaret. Vi kan glæde os over, at monumentet i Kastellet og Flagdagen anerkender alle, der har været udsendt for Danmark af den danske stat. Vi arbejder for, at veteranpolitikken også kommer til at dække disse personelgrupper. Veterancentret skal tilføres opgaver, der også omfatter anerkendelse og støtte til Politi, Beredskabskorpset mv. og burde derfor ligge under Statsministeriet som en fælles ministeriel veteranstyrelse. De Blå Baretter kan så i det små vise vejen ved at ændre vore medlemskriterier, så det klart fremgår, at denne kategori af veteraner også er velkommen i vores forening. Ny tradition Årets flagdag bød på et nyt initiativ til anerkendelse af og respekt for vore faldne veteraner, ved at De Blå Baretters lokalforeninger lagde en buket blomster på deres grave. Det blev gjort i stilhed og med respekt. Det er første gang, det er gjort, og vi havde ikke fået lokaliseret alle gravpladser, men det vil være på plads i Tak til lokalforeningerne for deres indsats og tak til den lille arbejdsgruppe, der fandt frem til gravene. Vi har startet en smuk tradition. Baretten # Side 3

4 Den 5. flagdag den 5. september Søværnets repræsentation ved paraden på Kastellet. Tekst: Erik Petersen. Fotos: Per Steen Lynge, Forsvarets Biblioteker For 5. gang gennemførtes flagdagen som en hyldest til alle danske veteraner, der siden 1948 har deltaget i internationale missioner. Dagen blev fejret landet over ved en række arrangementer, og rigtig mange kommuner var gået ind i opgaven og havde inviteret deres veteraner til at deltage. Den centrale festligholdelse i København fulgte den traditionelle gennemførelse med parade ved Monumentet for International tjeneste i Kastellet, hvor De Blå Baretters protektor, H.K.H. Prins Joachim, og Prinsesse Marie repræsenterede Kongehuset. Det var en smuk parade i det strålende septembervejr med æreskommando fra Den Kongelige Livgarde, inkl. musikkorps, og en paradestyrke med repræsentation fra Hæren, Søværnet, Flyvevåbnet, Hjemmeværnet, Politiet, Beredskabsstyrelsen og De Blå Baretters Paradestyrke. Der var repræsentation fra regering og folketing, udenlandske forsvarsattachéer og rigtig mange pårørende samt andre tilskuere, der lagde vejen forbi Kastellet ved denne lejlighed. Der blev lagt kranse ved monumentet bl.a. af de Blå Baretter og udenrigsminister Villy Søvndal talte til de fremmødte. Efter paraden havde lokalforening København åbnet bunkeren, og mange veteraner benyttede lejligheden til en hyggelig snak med gamle bekendte. En god tradition! Et andet indslag i festlighederne var ISAF 15 s march gennem København fra Paraden på Kastellet overværedes af mange mennesker. Gothersgade Kaserne til Rådhuspladsen tiljublet af en tusindtallig tilskuerskare og med De Blå Baretters Paradestyrke på plads på Strøget ved Jorcks Passage. Senere var der gudstjeneste i Holmens Kirke og parade på Christiansborg Slotsplads med taler af statsministeren, politidirektøren og forsvarschefen og på scenen en flot faneborg fra De Blå Baretter. Et festligt indslag var, da Danske Brevdueforeninger som afslutning på paraden sendte ca. 750 duer op over slotspladsen som en hyldest Side 4 Baretten #

5 De Blå Baretters krans. Af Torben Andreasen, Lokalforening Nordsjælland fra luftens veteraner til de mange veteraner, der var samlet til paraden. Efterfølgende var Folketinget vært ved en reception i slotsgården, hvor der blev udvekslet mange historier mellem de deltagende veteraner. Afslutningsvis var der underholdning på scenen tilrettelagt af De Blå Baretter. De Blå Baretters Paradestyrke Også andre steder i København blev dagen festligholdt, således ved Frederiksberg Rådhus, hvor en klasse fra Hærens Officersskole marcherede fra Frederiksberg Slot til Rådhuset for at indgå i arrangementet, der i øvrigt bød på taler, udstillinger og en flot faneborg. Som nævnt fejredes dagen over alt i landet, og som noget nyt forestod De Blå Baretter en lang række steder blomsterlægning på faldne veteraners grave en smuk tradition, som vil blive yderligere udbygget til næste år. Stor tak til de mange lokalforeninger, der forestod denne blomsterlægning. I øvrigt kan der på respektive lokalforeningers side læses om de mange aktiviteter ude i landet. Torsdag den 5. september mødte jeg i Kastellet for at indgå i De Blå Baretters Paradestyrke ved afholdelsen af den Nationale Flagdag. Vejret var smukt. På pladsen foran Mindevæggen var opstillet enheder fra alle værn, Beredskabsforbund og Politi, og vi blev placeret på venstre fløj med udsigt til begivenhederne. Livgardens Musikkorps blev placeret på højre fløj. Mange pårørende var til stede, og det samme gjaldt politikere og repræsentanter fra ambassader i Danmark. Vor protektor, HKH Prins Joachim, og prinsesse Marie ankom som de sidste gæster, og prinsen skridtede fronten af, og mindehøjtideligheden kunne starte. Efter mindetale af udenrigsminister Villy Søvndal var der kranselægning. Først af Prins Joachim og prinsesse Marie, og under dette spillede musikkorpset "Kongernes Konge". Herefter blev en række kranse lagt fra regering, forsvar og organisationer, herunder De Blå Baretter. Fortsættes H.K.H Prins Joachim inspicerer paraden med De Blå Baretters Paradestyrke forrest tv. Baretten # Side 5

6 Flagdagen Af Poul Mølskov Fotos Fra jyllinge kirkegård Et af de lokale arrangementer Landsfanebæreren i aktion på Kastellet. Herefter forlod gæsterne pladsen, paraden aftrådte, og området blev overladt til de pårørende. Paradestyrken skulle i aktion igen lidt senere, hvor vi blev transporteret til Strøget for at stille op på Vimmelskaftet. Her skulle vi hilse på ISAF 15, som lige var kommet hjem fra Afghanistan. Vi blev fotograferet en del, mens vi stod der, men vi så jo også godt ud. Det var en oplevelse at være med, da paraden passerede forbi på vej mod Rådhuspladsen, og det så ud til, at de var glade for, at vi stod der og "viste fanen". Vor sidste opgave var på Christiansborg Slotsplads, hvor vi dannede en faneborg på scenen. Herfra havde vi flot udsyn over hele pladsen og alle de opstillede soldater, beredskabsfolk og andre, som havde været udsendt i international tjeneste i det seneste år. De blev æret med taler af Statsministeren, Forsvarschefen og politidirektøren. På flagdagen stillede vi for 3. år i træk op på Jyllinge Kirkegård ved soldatergraven fra Sognepræst Kaj Bollmann startede denne tradition efter hans søns hjemkomst fra Afghanistan. I år var der repræsentation fra hjemmeværnet og soldaterforeninger med 7 faner og ca. 50 gæster. Talen på kirkegården blev holdt af pens. oberst Søren Arctander Matthiessen, fællessangene blev ledsaget af musik fra Roskilde Stifts Tårnblæserlaug. Danmarkssamfundet lagde en blomsterbuket på graven, hvorefter faner og gæster blev ført ind i kirken, hvor sognepræsten holdt en andagt. Menighedsrådet var vært med kaffe og sandwich i Præstegården, hvor en ung kirkesangerinde sang Amazing Grace. Kl kunne vi vende tilbage til Kastellet for at kunne gå hvert til sit efter en oplevelsesrig dag. Side 6 Baretten #

7 Krig på lærred Tekst: Arne Bach Nielsen Foto: Per Steen Lynge, forsvarets biblioteker Hendes idé er blevet til virkelighed på baggrund af et samarbejde mellem Det Nationalhistoriske Museum og Forsvaret. Det var en ydmyg, men stolt Mathilde Fenger, der i sin tale takkede museet og Forsvaret for den tillid, de har udvist ved at give hende den store opgave at male en vigtig brik af danmarkshistorien. Maleriet Transition kan fremover ses på Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg Slot i Hillerød. Mathilde Fenger fortæller om maleriet. Deltagelsen i Afghanistankrigen på lærred Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg Slot var den 30. august rammen om afsløringen af noget så sjældent som et bataljemaleri. Om billedet Kunstneren har lagt megen symbolik i motiverne på billedet, og i sin tale umiddelbart efter afsløringen ridsede hun blandt andet disse op. Den nærmest transparente røg i venstre side symboliserer optakten til krigen, angrebet på USA den 11. september For at symbolisere kulturforskellen mellem Afghanistan og den vestlige verden, hvor afghanerne læser fra højre mod venstre og vi modsat, har jeg ladet lyset på de afghanske personer komme ind fra højre og ind fra venstre på de danske soldater. Læg mærke til, at den usynlige fjende, taleban-krigeren, i baggrunden ved compound en har en skygge i hver sin retning. Den afghanske politimand og den danske jægersoldat i forgrunden træder frem i lyset, og overdragelsen af landets sikkerhed er nært forestående. Det var kunstmaleren Mathilde Fengers oliemaleri 'Transition,' der så dagens lys foran en større skare af indbudte gæster. Maleriets tema er den danske indsats i Afghanistankrigen med fokus på, at den vestlige alliance overdrager sikkerheden i landet til afghanerne selv. Deraf navnet Transition. Gennem rejser i 2010 og 2012 til de danske styrker i Afghanistan har Mathilde Fenger hentet inspiration til sit arbejde. Hun havde omkring 5000 fotos med hjem på harddisken, men vigtigst af alt har hun talt med både danske og afghanske soldater for at forstå krigens mange vinkler. I sit arbejde med maleriet har hun flere gange besøgt de danske styrker for at opleve, hvilken hverdag soldaterne lever i. Det resulterede ikke alene i maleriet "Transition - de danske styrker i Afghanistan", men også i en serie på 26 oliemalerier, der ligeledes fortæller historien om danskere i krig. Disse malerier var udstillet på Det Nationalhistoriske Museum i sommeren Fra den efterfølgende reception. Baretten # Side 7

8 Mission Updates Tekst: Pernille Kroer, SOK Fotos: Morten Mariani, SOK ESBERN SNARE klar til antipirateri-operation Kajen ved Flådestation Frederikshavn var fyldt med pårørende til de omkring 150 besætningsmedlemmer, der den 21. september begav sig af sted mod det Indiske Ocean for at indgå i Operation Ocean Shield. Tale af Chefen for Søværnets Operative Kommando, kontreadmiral Frank Trojahn. Skibets 99 faste besætningsmedlemmer og et 50 mand stort specialhold skal efter planen være udsendt frem til slutningen af januar De pårørende var i forbindelse med afsejlingen inviteret om bord på skibet for at se den arbejdsplads, deres far, mor, mand, hustru, kæreste, søn eller datter opholder sig på i de kommende fire måneder. Efter et par timer med åbent skib samledes besætning og pårørende på skibets helikopterdæk, hvor chefen for Søværnets Operative Kommando, kontreadmiral Frank Trojahn, holdt tale til besætning og pårørende. Tilstedeværelse giver sikkerhed I sin tale gav Frank Trojahn udtryk for sin store forventning og ikke mindst tillid til besætningen. Jeg ved, hvad I kan, og jeg ved, at I har arbejdet benhårdt op til denne udsendelse. Blandingen af rutinerede folk og nye kræfter om bord gør mig fuldstændig tryg ved at sende jer af sted, uanset hvad I måtte møde dernede. Husk at succes ikke alene skal måles på antallet af anholdte pirater eller antallet af angreb, der forhindres. Vores succes ligger også i, at farvandene er sikre for skibsfarten generelt. Alene jeres tilstedeværelse bidrager til det. Forventer stille periode Noget tyder på, at de kommende måne- Side 8 Baretten #

9 Fra venstre Ole Boye Jensen, Leif og forfatteren. Chefen for Esbern Snare, kommandørkaptajn Henrik Holck Rasmussen. Foto af Ulrik Kristensen. Af Ib Myren Jensen der bliver en stille periode. Men det viser jo bare, at den indsats, som jeres forgæng ere har gjort, den virker. Men situationen kan hurtigt ændre sig i Afrika, og jeg er sikker på, at I kan tage stålhandsken på, hvis der bliver behov for det, og løse de opgaver, der måtte komme. Endelig takkede han de pårørende, der var mødt op for at tage afsked, og understregede samtidig vigtigheden af opbakningen til de udsendte. Den aktuelle situation Problemet med pirateri i Det Indiske Ocean har udviklet sig meget positivt, siden det for alvor tog til i Siden januar har der været to angreb mod skibe og tre forsøg på angreb Det syvende gang, at Danmark har et krigsskib udsendt i en antipiraterioperation. Første gang var i 2008, hvor støtteskibet ABSALON deltog i koalitionsstyrken Task Force 150. Samme år var inspektionsskibet THETIS udsendt i FN World Food Programme i farvandet ud for Somalia. En oplevelse fra det virkelige liv I Baretten nr. 7, 2011 skrev Ole Boye Jensen en artikel om sin tid i Gaza. Ole efterlyste blandt andet nogle af de veteraner, der hjalp ham under et færdselsuheld med en lastbil i Gaza. På jubilarstævnet i maj måned skulle jeg videre med toget fra Slagelse. På stationen stod to veteraner, som også skulle med toget. I toget falder vi selvfølgelig i snak, og en af dem var Ole. Han spørger mig, om jeg kender en nede på Lolland, der hedder Leif, som også har været i Gaza. Noget dæmrer for mig. Jeg kan godt huske, at Leif havde talt om en veteran fra Australien. Ole fortalte, at han skulle besøge Leif i løbet af sit ophold i Danmark, og jeg inviterede Ole til at besøge vores lokaler. Næste gang, jeg mødte Ole, var på Kastellet til Peace Keepers Day, hvor vi fik talt lidt mere. Et stykke tid senere ringede Leif, om jeg ville med ud til vores lokaler, for nu var Ole kommet. Jeg sagde straks ja, så jeg blev hentet af Leifs kone. Vi kørte ud og så vores lokaler, hvor Ole fik overrakt en af vore T-shirt. Derefter kørte vi til Bibliotekshaven i Nykøbing F., hvor vi besøgte vores sten. Det var hyggeligt at møde Ole, og jeg ved, at han også var ude at se Leifs vindmølle, så det blev en hyggelig dag for os alle. Verden er ikke så stor, og jeg sender herved også en stor hilsen til Ole, som jeg ved får bladet. Ole og Leif udveksler gamle minder ved kaffebordet. Baretten # Side 9

10 Tekst og fotos af Lars Bo Holm Pedersen Team Veteran forbereder sig Morgenløb i smukt terræn, socialt samvær og foredrag om selvudvikling. Det var hovedpunkterne på programmet, da Team Veteran for andet år i træk var på træningslejr hos Kammeratstøtteordningen i Frøslev-lejren. Med kun lidt over fem uger tilbage til årets altoverskyggende mål, US Marine Corps Marathon i Washington DC, som afholdes søndag den 27. oktober, var det en af de sidste rigtigt lange ture for de fysisk og psykisk sårede soldater, hjælpere og pårørende fra Team Veteran 2013, der skal med på turen. En af holdets fysisk sårede medlemmer, Jens Søndergaard, holdt sig sammen med håndcykeltræner Anders Themsen på de asfalterede veje i det sønderjyske, hvor de Søndagen bød på samme flotte vejr og et træningspas på mellem 6 og 20 km i benene. ste løb alligevel 23,2 km på den smukke efterårsdag. Søndagen bød på samme flotte vejr og et træningspas på mellem 6 og 20 km i benene. Træningslejren giver en god mulighed for, at løber og medløber på en god lang tur to kørte omkring 70 km, mens de psykisk skadede og medløberne løb runder i det afvekslende terræn ved lejren. Kun en uge efter at have gennemført Spartas halvmaraton i København var der stadig træthed i benene hos enkelte af løberne, men de flekan finde ind i et tempo og en rytme, som de kan bruge, når vi skal løbe i Washington, siger major Henrik Dupont, som er en af holdets trænere. Det var hårdt at løbe så meget i terræn, men det var en flot og afvekslende tur. Og så er det rigtigt godt, at vi har mulighed for at få masseret benene godt bagefter af Jens Rasmussen, vores behandler, som tydeligvis ved, hvad han har med at gøre, siger Kim Eg Thygesen, der er en af de psykisk sårede. En lige så betydningsfuld del er samværet mellem løbere, hjælpere og de pårørende. Særligt for holdets psykisk skadede soldater er det vigtigt med den ro og tryghed, der kun opstår, når man er omgivet af mennesker, man kender godt. Side 10 Baretten #

11 Lørdag aften havde Team Veteran inviteret filosoffen Arno Victor Nielsen til at holde foredrag på træningslejren. Han opfordrede veteranerne til at foreholde sig deres egen situation ved at reflektere over begreber som krig, veteraner, soldater, handicap og PTSD. Med US Marine Corps Marathon kun lidt over en måned ude i fremtiden er Team Veteran i fuld gang med at se frem mod 2014 Løb med Team Veteran i 2014 Med US Marine Corps Marathon kun lidt over en måned ude i fremtiden er Team Veteran i fuld gang med at se frem mod Det er endnu ikke fastlagt, hvilket maratonløb, der bliver hovedmålet, men holdet vil allerede nu gerne i kontakt med fysisk eller psykisk sårede veteraner, der kunne tænke sig at løbe med Team Veteran i Hvis det har interesse for dig eller en veteran, du kender, så læs mere om Team Veteran på send en besked via kontaktformularen på siden eller skriv til Du er også velkommen til at kontakte formand Lars Bo Holm Pedersen på telefon Du kan også stifte bekendtskab med Team Veteran fredag den 8. november kl , hvor Teatret Sorte Hest danner rammerne for en interessant aften med flere kulturelle, sociale og gastronomiske indlæg og med Peter Lund Madsen som konferencier. Du kan læse mere om arrangementet på foreningens hjemmeside. Team Veteran Team veteran er en frivillig, upolitisk organisation bestående af en række ressourcepersoner, hvor intentionen om hjælp til selvhjælp gennem idræt og kammeratskab er den drivende kraft. Team Veteran benytter regeringens veteranpolitik som pejlemærke og støtter derved op om det etablerede behandlersystem, hvilket ses i Team Veterans målsætning om at være en matchende nuance i den farverige palet af etablerede tilbud til fysisk og psykisk sårede veteraner. Team Veterans nuance er maratonløb. Foreningen Team Veteran blev etableret i 2010 og har som hold gennemført flere maratonløb i Washington, New York og København. Baretten # Side 11

12 Veterancentret Af Andreas Reckeweg Godfrey, Veterancentret Veteraner i fokus Veterankonference Vejen frem mod en styrket veteranindsats er brolagt med øget dialog og tæt samspil mellem aktørerne på veteranområdet. Det var oplægget til og hovedkonklusionen på Veterancentrets konference om Forsvarets indsats for veteraner, som løb af stablen på Flyvestation Aalborg den 29. august. 76 deltagere fra blandt andre de operative kommandoer, et bredt udsnit af de funktionelle tjenester i Forsvaret samt repræsentanter fra de frivillige og faglige organisationer på den anden side af hegnet, herunder De Blå Baretter, blev budt velkommen af chefen for Veterancentret, oberst Kåre Byrnak: Jeg vil gerne byde jer alle velkommen til denne konference, eller skulle jeg snarere sige dialogmøde. For det er dialogen med jer og ikke mindst med den enkelte veteran, der rykker noget. En dialog, som skal køre hele året, ikke blot i dag. Vi har brug for jeres feedback, jeres holdninger og jeres samspil for at udvikle indsatsen til gavn for veteranerne og de pårørende. Det er mangfoldigheden på veteranområdet, der er vores styrke, og den skal vi bygge videre på. Mod nye muligheder Der var med andre ord lagt op til debat og diskussion, hvilket også blev understreget af, at deltagerne i mindre grupper bevægede sig rundt til i alt seks stationer med temaer lige fra den nyeste veteranforskning til styrket udvælgelse. Efter gennemgang af de enkelte temaer havde deltagerne mulighed for at udveksle synspunkter og idéer. Et af de store debatemner var håndteringen af de varigt skadede veteraner, som efter kamppausestrukturens nedlæggelse nu er i rehabiliteringsforløb under Veterancentret. Drøftelserne gik blandt andet på, hvorvidt et rehabiliteringsforløb var den direkte vej ud af Forsvaret. Som en af deltagerne udtrykte det: At komme i rehabilitering er en erkendelsesproces, som forståeligt kan være rigtig svær at forlige sig med, særligt med en identitet som kampsoldat. Men man bør se det som en mulighed, ikke en fyreseddel. Det er ikke et spark ud i mørket, men et tilbud om et arbejdsliv på andre præmisser og det kan være både i eller uden for Forsvaret. Et kulturskifte På en af de andre stationer blev den psykologfaglige indsats i Forsvaret drøftet. Her var der enighed om, at Forsvaret de senere Fra veterankonferencen. Side 12 Baretten #

13 år er nået langt i forhold til at ændre tidligere tiders macho-prægede kultur, hvor det stereotype billede af soldaten var en mand for hvem, det ikke falder naturligt at tale med en psykolog: Vi har set en holdningsændring blandt Forsvarets soldater. Man tager mod tilbuddet om at tale med en psykolog, også selvom man ikke nødvendigvis har et større og akut behov. Det er for at vide, hvad man skal være opmærksom på af mulige reaktioner, og på hvordan man bedst håndterer de erfaringer, man har gjort sig under udsendelsen. Det er positivt og en opgave, som de lokale chefer og befalingsmænd ude på tjenestestederne skal have stor ros for at have løftet, fortalte militærpsykolog ved Veterancentret Elías Kristjánsson. På trods af succesen var der flere deltagere, der påpegede vigtigheden af, at netop de erfarne soldater og de lokale chefer og befalingsmænd fortsætter med at gå forrest ude i enhederne, så de unge soldater, der uddannes i kommende år, også forstår, at fokus på det mentale er en opgave på linje med den fysiske og operative træning. Større åbenhed En lignende drøftelse om holdningsændringer fandt sted blandt deltagerne i forbindelse med det arbejde, der i den kommende tid skal iværksættes på området for styrket udvælgelse. om ærligt at sige: Jeg er måske ikke klar til udsendelse nu og her, så jeg bør måske vente til næste hold. Et ansvar, der naturligt ligger hos den enkelte, men særligt også blandt Forsvarets chefer i deres kommunikation om, at åbenhed ikke er lig med en fyreseddel eller begrænsende for karrieren, sagde stabslæge i Forsvarets Sundhedstjeneste, Søren Worm-Petersen. Øget dialog Fælles for drøftelserne var enigheden om, at øget samarbejde og koordination blandt aktørerne på veteranområdet med udgangspunkt i den enkelte veteran er vejen frem, hvis indsatsen skal have effekt for dem, det handler om: Veteranerne og deres pårørende. Chefen for Personelstaben, kontreadmiral Finn Hansen, afsluttede konferencen og sagde bl.a.: Veteranernes problemstillinger er ofte komplekse, og det fordrer netop en øget dialog og et tæt samspil. Det har vi set eksempler på i dag, og det er påkrævet, når vi fremadrettet fortsat skal kunne yde den fornødne støtte til vores veteraner og deres pårørende. Veterancentret kan kontaktes døgnet rundt, alle årets dage på telefon Veterancentret kan kontaktes døgnet rundt, alle årets dage på telefon Døgntelefonen varetages af socialrådgivere, som vil yde rådgivning ved akutte spørgsmål. Evalueringen af veteranpolitikken slog i juni i år fast, at Forsvarets udvælgelse af fastansatte soldater til internationale operationer ikke fungerer optimalt. Udfordringen er, at nogle soldater af frygt for karrieremæssige konsekvenser ikke svarer korrekt på spørgsmålene om deres psykiske tilstand, der ligger til grund for den efterfølgende lægefaglige vurdering af egnethed til udsendelse. For at kunne kvalificere den styrkede udvælgelse af personel ser vi gerne, at der finder en holdningsændring sted blandt vores soldater. En holdningsændring, der handler Psykiatriklinikken v/ Overlæge, Speciallæge i Psykiatri Erik Skovbjerg Taastrup Hovedgade 131 E, Taastrup Tlf Specialist inden for behandling af PTSD samt udfærdigelser af speciallægerapporter med meget kort ventetid. Baretten # Side 13

14 De Allieredes Danske Våbenfæller Tirsdag den 22. oktober En krigskirurgs erindringer Som læge i Beirut, Sarajevo i Jugoslavien, Iran, Indien, Afrika og Afghanistan har overlæge ved Ortopædisk Kliniks Traumesektion på Rigshospitalet Finn Warburg oplevet, hvilke opgaver krig, sult og katastrofer kan byde en kirurg og læge. Nu øser han af sine erfaringer med at behandle og rehabilitere vore svært sårede soldater fra Afghanistan. Gennem et langt soldaterliv, fra patruljemand i hjemmeværnet til udsendt militærlæge, har han samlet menneskelige og faglige erfaringer og udgav i 2011 sine erindringer I fulde åndedrag. Mandag den 11. november Våbenstilstandsdagen Den franske ambassadør højtideligholder Våbenstilstandsdagen i 1918 i samarbejde med vor forening, Souvenir Francais og med assistance fra Københavns Kommandant med det traditionelle program: Kl Sjælemesse i Sankt Ansgar Kirke, Bredgade 64, København Kl kranselægning ved den franske krigergrav på Assistents Kirkegård og i umiddelbar fortsættelse heraf kranselægning på Vestre Katolsk Kirkegård Kl reception på den franske ambassade for særligt indbudte samt fanebærere. Københavns Kommandant sørger for et antal hjælpere fra officersskolerne samt transport for fanebærere. Det fortæller han om hos De Allieredes Danske Våbenfæller Tirsdag den 22. oktober kl i Københavns Marineforenings lokaler, Takkeladsvej 3, 1. på Holmen. Pris, incl. 2 håndmadder, 1 øl/vand + kaffe kr. 85,-. Bindende tilmelding senest 16. oktober til Kurt B. Sørensen på telefon eller på mail - max. 50 deltagere. Side 14 Baretten #

15 Søndag den 10. november Store Kransetur De Allieredes Danske Våbenfæller indbyder til kranselægning m.v. på Store Kransetur 2013, Søndag den 10. november, mindedagen for alle faldne soldater Program for dagen Kl Faner fra så mange foreninger som muligt klar ved Holmens Kirke. Kl Højtidelighed i Holmens Kirke. Derefter lægger vi kranse sammen med allierede militærattachéer således: Mindeankeret i Nyhavn Kastellet, mindesmærket Vore Faldne Churchill-parken, busterne af Anders Lassen, Churchill og Kaj Birksted Monumentet i Kastellet for vore udsendte faldne bispebjerg Kirkegård, det russiske monument for de faldne og Royal Airforce-krigergrave Mindelunden for faldne under frihedskampen Frokost Helsingørs Kongelige Skydeselskab, Stengade 46 Hornbæk Kirkegård, monument for russiske krigsdeltagere fra 1. verdenskrig, som døde i Danmark. Ved Hornbæk Kirke mindestenen over de stedlige faldne modstandsfolk, andagt og afslutning på dagen med afgang fra Hornbæk Kirke tilbage til Holmens Kirke kl. ca Bestyrelsen håber, at vore medlemmer igen i år vil slutte op om dagen, og at de samarbejdende forsvarsforeninger i lighed med i fjor vil gøre os den glæde at deltage med en smuk repræsentation og mange faner. Der er bustransport til rådighed for alle deltagerne. Prisen pr. person for hele arrangementet er fastsat til kr. 160,-. Tilmelding skal finde sted til Kurt Serup telefon , hverdage mellem kl eller på mail med den 1. november som seneste tilmelding. Vi fejrer de runde dage Fødselsdagsoversigten dækker denne gang perioden fra den 8. oktober til og med den 4. november Vi ønsker hjertelig tillykke. 80 år Peter Erik Wiil, Cypern 5, 30, 31, 47, 48, 49 og 57, Kronjylland, den 30. oktober 75 år Hans Thomsen Pedersen, Gaza 8, Sydvestjylland, den 16. oktober Vagn Ove Jørgensen, Gaza 6 og 7, Midtsjælland, den 19. oktober Erik Rasmussen, Gaza 10, Østjyderne, den 21. oktober Vagn Christiansen, Gaza 7, Fyn, den 26. oktober Povl Andersen, Gaza 6, Lolland-Falster-Møn, den 30. oktober Erik Simonsen, Gaza 4 og 7, Østjyderne, den 1. november Bent Bundgård Jensen, Gaza 7, Thy-Mors-Salling, den 2. november 70 år Poul Pedersen, Cypern 11, 12, 13 og 18, Limfjorden, den 15. oktober Preben Birk, Cypern 2, Fyn, den 18. oktober Svend Aage Frahm, Gaza 16, Viborg og Omegn, den 20. oktober Egon Boeriis, Cypern 8, Kronjylland, den 27. oktober Jesper Janby, Gaza 14, Fyn, den 28. oktober Kjeld Bendtsen, Cypern 1, Kronjylland, den 29. oktober Ole Wagner Hansen, Cypern 3, Landsforeningen, den 31. oktober Jens Ole Johansen, Cypern 2 og 3, Næstved og Omegn, den 1. november Flemming Qvotrup, Gaza 13, Næstved og Omegn, den 2. november Lars Westergaard Kruse, Cypern 1, Midtsjælland, den 4. november 50 år Oliver Bjerg Eriksen, Tuzla 2, Nordvest, den 8. oktober Johnny Weismann, Cypern 41, 42, 46, 47, 55 og 56, Kuwait 8, Kroatien 2, Bosnien 3 og 4, UNIFIL 1, SFOR 4, 8 og 10, KFOR 5, ISAF 4 og IRAK 5, Nordsjælland, den 8. oktober Michael Andersen, Cypern 50, Limfjorden, den 13. oktober Thomas Landors Christensen, Bosnien 5, Limfjorden, den 22. oktober 40 år Kenneth Jaqué, KFOR 3, København, den 20. oktober René H. Jensen, Viborg og Omegn, den 24. oktober Morten Holt Bjergø, Kuwait 8 og 9 samt Bosnien 4, Næstved og Omegn, den 27. oktober Steen Jensen, KFOR 4, Sønderjylland, den 31. oktober Peter Dahl Truelsen, Kroatien 5, København, den 4. november Baretten # Side 15

FORMANDSBERETNING DE BLÅ BARETTER, VIBORG & OMEGN GENERALFORSAMLING D. 19. FEBRUAR 2011

FORMANDSBERETNING DE BLÅ BARETTER, VIBORG & OMEGN GENERALFORSAMLING D. 19. FEBRUAR 2011 FORMANDSBERETNING DE BLÅ BARETTER, VIBORG & OMEGN GENERALFORSAMLING D. 19. FEBRUAR 2011 Dette er min 3. formandsberetning i foreningen. Foreningen har nu 173 medlemmer. Igen i det forløbne år har der været

Læs mere

ved Generalforsamlingen, tirsdag den 3.februar 2015.

ved Generalforsamlingen, tirsdag den 3.februar 2015. LOKALFORENINGEN LIMFJORDEN Er en del af Danmarks Internationale Veteranorganisation. Alle der har været udsendt i en international fredsstøttende eller humanitær mission under FN, NATO, EU, OSCE eller

Læs mere

Receptions of The Board of the Nordic Blue Berets (BNBB) Medal of Honour in bronze

Receptions of The Board of the Nordic Blue Berets (BNBB) Medal of Honour in bronze Danmarks Internationale Veteran Organisation Protektor H.K.H. Prins Joachim Receptions of Medal of Honour in bronze Kaj Mortensen Gaza 12 Finn Leo Nielsen Gaza 18 og 19. Cypern 5 Leif Rye Dannerfjord,

Læs mere

Nr. 1 januar 2013. Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944

Nr. 1 januar 2013. Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 Nr. 1 januar 2013 Motto: Under Dannebrog Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Hjemmeside: www.kongens-lyngby-marineforening.dk Marinestue: Sorgenfri Slot, Kongevejen

Læs mere

Formandsberetning. 2012.

Formandsberetning. 2012. Formandsberetning. 2012. Det er nu 9. gang jeg aflægger beretning for bestyrelsesarbejdet i De Blå Baretter LIMFJORDEN. Beretningen udsendes ikke i år på mail inden generalforsamlingen, p.g.a. virus angreb

Læs mere

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 Bestyrelsen Formand: Jytte Holt Nielsen, Bornholmsvej 8, 7400 Herning Tlf 20714010 j-k-hansen@mail.dk Kasserer: John F. Nielsen, jagtvej 10, 7400 Herning Tlf. 97118541 60738720

Læs mere

Dette nummer af Københavner-Nyt indeholder blandt andet:

Dette nummer af Københavner-Nyt indeholder blandt andet: Nr. 2 August 2009 39. Årgang KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk,

Læs mere

Generalforsamling 2014

Generalforsamling 2014 Generalforsamling 2014 DAGENS MATCH: (No. 1: 2 ks. Manneklubbolde/No. 2: 4 fl. vin/no. 3: 4 Manneklubtrøjer) No. 1: Allan Hansen, Mogens Lundh, Kaj Mortensen (31 point), Svend Skiby 103 point No. 2: Torben

Læs mere

Gardehusarregimentet. Kontaktofficeren

Gardehusarregimentet. Kontaktofficeren Kontaktofficeren Emner Hvilken støtte/muligheder der findes for den hjemvendte soldat? SSOP, KSO, HKKF Livlinen, Soldaterlegatet, Danske Veteranhjem, Veterankortet, Forsvarets Veterancenter. Rotation.

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen onsdag den 24.februar 2010 kl. 19:00, i Bræddehytten, A.D.Vedels Plads, Holmen.

Referat fra Generalforsamlingen onsdag den 24.februar 2010 kl. 19:00, i Bræddehytten, A.D.Vedels Plads, Holmen. Tårnby 27.febraur 2010. Referat fra Generalforsamlingen onsdag den 24.februar 2010 kl. 19:00, i Bræddehytten, A.D.Vedels Plads, Holmen. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Valg af referent. Valg af 2 stemmetællere.

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

Formandsberetning De Blå Baretter 2013. Generalforsamling den 4. februar 2014.

Formandsberetning De Blå Baretter 2013. Generalforsamling den 4. februar 2014. FORTROLIG Formandsberetning De Blå Baretter 2013. Generalforsamling den 4. februar 2014. Det er 10 gang jeg aflægger beretning for foreningens arbejde i det forløbne. Den udsendes igen på forhånd således

Læs mere

Receptions of The Board of the Nordic Blue Berets (BNBB) Medal of Honour in bronze

Receptions of The Board of the Nordic Blue Berets (BNBB) Medal of Honour in bronze Danmarks Internationale Veteran Organisation Protektor H.K.H. Prins Joachim Receptions of The Board of the Nordic Blue Berets (BNBB) Medal of Honour in bronze 2003 Kaj Mortensen Nordsjælland Gaza 12 Finn

Læs mere

Nr. 3 oktober 2014. Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV

Nr. 3 oktober 2014. Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Nr. 3 oktober 2014 Motto: Under Dannebrog Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Hjemmeside: www.kongens-lyngby-marineforening.dk Marinestue: Sorgenfri Slot, Kongevejen

Læs mere

Testcenter Østerild. Landboforeningen Odder Skanderborg. Program

Testcenter Østerild. Landboforeningen Odder Skanderborg. Program Testcenter Østerild Landboforeningen Odder Skanderborg Program 2015 2016 Biograftur i Odder + efterfølgende middag på Italia. Mandag d.16. februar 2015 kl. 16.00. Odder biograf har været så venlige at

Læs mere

Mindehøjtidelighed og parade ved. ved Trænregimentet. Af Uffe Uhler. Der var indbudt til mindehøjtidelighed

Mindehøjtidelighed og parade ved. ved Trænregimentet. Af Uffe Uhler. Der var indbudt til mindehøjtidelighed Mindehøjtidelighed og parade ved Trænregimentet Af Uffe Uhler Der var indbudt til mindehøjtidelighed og fødselsdagsparade ved Trænregimentet torsdag den 7. maj. Vores forenings fane var sammen med fanerne

Læs mere

Flot hæder til Gunnar Lund

Flot hæder til Gunnar Lund Garder 4NR. 2004 OKT KVARTAL NytGarderforeningen for Fredericia og Omegn Flot hæder til Gunnar Lund På repræsentantskabsmødet i Kolding fik Gunnar overrakt De Danske Garderforeningern s Hæderstegn. Tillykke

Læs mere

Nyhedsbrev oktober 2014

Nyhedsbrev oktober 2014 Kære medlemmer: Nyhedsbrev oktober 2014 Kastellets 350 års dag fejres: Lørdag den 1. november fra klokken 12.00 til 16.00. Læs det store program for dagen i dette Nyhedsbrev. Generalforsamlingen den 9.

Læs mere

Helenenyt. Nr. 10 (oktober - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 10 (oktober - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 10 - oktober 2013 Helenenyt Nr. 10 (oktober - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email:

Læs mere

Referat fra generalforsamling i De Blå Baretter onsdag, den 25. feb. 2015

Referat fra generalforsamling i De Blå Baretter onsdag, den 25. feb. 2015 Referat fra generalforsamling i De Blå Baretter onsdag, den 25. feb. 2015 Der er afholdt generalforsamling i DBB Midtjylland. Bestyrelsen og Anders Bang mødte kl. 16.00 for at gøre alt klar til spisning

Læs mere

Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010

Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010 Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010 I denne udgave af nyhedsbrevet Kan du læse mere om: Københavner-turen 12 frikvarteret Lokalt brugerråd Åbning i julen Juleafslutning Julefrokosten Københavner-turen

Læs mere

Markerinper ved Monument for Danmarks internationale Indsats. Kategori 1. Officielt arrangement uden deltagelse/overværelse af særligt inviterede m.m.

Markerinper ved Monument for Danmarks internationale Indsats. Kategori 1. Officielt arrangement uden deltagelse/overværelse af særligt inviterede m.m. 5. september 211 Markerinper ved Monument for Danmarks internationale ndsats Kategori 1. Officielt arrangement uden deltagelseoverværelse af særligt inviterede m.m. Eksempel. Kranselægning i forbindelse

Læs mere

,76 Ralph Køster,, Helsingør Firma Idræt ,93 Jan Dahl,, FKBU ,67 Erik Pedersen,, FKS-Odense

,76 Ralph Køster,, Helsingør Firma Idræt ,93 Jan Dahl,, FKBU ,67 Erik Pedersen,, FKS-Odense Herre M pulje 1 1 4 4 1750 83 21,08 Kim Jensen,, FFFIF 2 2 2 1354 83 16,31 Henrik Sørensen,, FKBU Herre A pulje 1 1 4 4 1184 77 15,38 Regner Sørensen,, Nykøbing Falster Firmasport 2 3 3 1170 67 17,46 Preben

Læs mere

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 Onsdag den 15. januar kl. 14.00:... Foredrag: Det gode liv hvad er det? Tirsdag den 11. februar kl. 19.00:... Generalforsamling Onsdag den 26. marts kl. 14.00:... Foredrag

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

Gardehusarregimentet. Kontaktofficeren

Gardehusarregimentet. Kontaktofficeren Kontaktofficeren Emner Hvilken støtte/muligheder der findes for den hjemvendte soldat? SSOP, KSO, HKKF Livlinen, Soldaterlegatet, Danske Veteranhjem, Veterankortet, Forsvarets Veterancenter. Rotation.

Læs mere

MARINETELEGRAFEN. Medlemsblad for Marstal Marineforening JANUAR OG APRIL KVARTAL

MARINETELEGRAFEN. Medlemsblad for Marstal Marineforening JANUAR OG APRIL KVARTAL MARINETELEGRAFEN Medlemsblad for Marstal Marineforening JANUAR OG APRIL KVARTAL Nr. 28 2009 Opråberen!!! Har du fået overrakt dit medlemsemblem? Vi har stadigvæk nogen medlemsemblemer liggende, som det

Læs mere

Helenenyt. Nr. 7 (juli - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 7 (juli - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 7 - juli 2013 Helenenyt Nr. 7 (juli - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email: mgr@ok-helenesminde.dk

Læs mere

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 1. Information om medlemsweekend år 2010 Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 Så nærmer sig tiden som mange af os har glædet os til et helt år hvor vi skal mødes igen

Læs mere

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU 26. ÅRGANG 2012 1 Maj Juni 2012 MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU REDAKTØR: AASE RASMUSSEN michael.aase@email.dk Har du indlæg eller kommentarer til klubbladet er du velkommen til at skrive til ovennævnte

Læs mere

Flagdag 2013 5. september

Flagdag 2013 5. september med forsvars- beredskabs- og sikkerhedspolitisk fokus Nyhedsbrev August 2013 Flagdag 2013 5. september Den nationale flagdag for Danmarks udsendte er indstiftet for at give det officielle Danmark mulighed

Læs mere

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Workshop Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Kirkens Korshær i Aarhus og Diakonhøjskolen indbyder til en ny, årlig konference om kirkens sociale ansvar. Konferencen henvender sig til alle

Læs mere

Seniornyt. senior mc danmark. Ja..stegt flæsk med persillesovs, har seniorerne. ikke noget problem med at få ned.

Seniornyt. senior mc danmark. Ja..stegt flæsk med persillesovs, har seniorerne. ikke noget problem med at få ned. Seniornyt Nr.3 august 2013 Ja..stegt flæsk med persillesovs, har seniorerne ikke noget problem med at få ned. senior mc danmark 29. årgang. Senior-nyt Officielt klubblad for landsforeningen Senior-MC-

Læs mere

Invitation af pressen til Flagdag for Danmarks Udsendte den 5. September 2015

Invitation af pressen til Flagdag for Danmarks Udsendte den 5. September 2015 PRESSEMEDDELELSE: Invitation af pressen til Flagdag for Danmarks Udsendte den 5. September 2015 Den 5. september er Flagdag for Danmarks Udsendte. Flagdag for Danmarks Udsendte er en årligt tilbagevendende

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

Aktiviteter med beboerne

Aktiviteter med beboerne Aktiviteter med beboerne I løbet af foråret er sket mange forskellige aktiviteter for beboerne i klynge 1. Nedenunder kommer et lille udpluk af de mange aktiviteter: Bowl n Fun i Viborg På beboernes husmøde

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Efterår 2014. Lad os mødes... Tilbud til mennesker med hukommelsesproblemer, deres familie og venner. DemensNetværk Rudersdal og Rudersdal Kommune

Efterår 2014. Lad os mødes... Tilbud til mennesker med hukommelsesproblemer, deres familie og venner. DemensNetværk Rudersdal og Rudersdal Kommune Efterår 2014 Lad os mødes... Tilbud til mennesker med hukommelsesproblemer, deres familie og venner DemensNetværk Rudersdal og Rudersdal Kommune Lad os mødes I denne folder kan du læse om aktiviteter og

Læs mere

Årsberetning fra Beredskabsforbundet Regions Hovedstaden for 2011.

Årsberetning fra Beredskabsforbundet Regions Hovedstaden for 2011. Region Hovedstaden Årsberetning 2011. Årsberetning fra Beredskabsforbundet Regions Hovedstaden for 2011. Regionsårsmødet i kreds Vestegnen fredag den 23. marts 2012. Så har Region Hovedstaden været i gang

Læs mere

Afsnit 13. 13. CEREMONIEL, del 4. Årgangsparade

Afsnit 13. 13. CEREMONIEL, del 4. Årgangsparade 13. CEREMONIEL, del 4 Årgangsparade a. Årgangsparade afholdes den første søndag i maj på Livgardens Kaserne i København. Alle gamle gardere kan deltage, ligesom pårørende er velkommen til at møde op og

Læs mere

På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug.

På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug. TALE TIL STANDERHEJSNING SØNDAG DEN 24. april kl. 14.00 På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug. Særlig

Læs mere

KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN

KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Nr. 1 Februar 2013 44. Årgang KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Midlertidig adresse: Georg Hansens Ager 7, 2640 Hedehusene Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk,

Læs mere

FALKEPOSTEN. Juli. F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag

FALKEPOSTEN. Juli. F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag FALKEPOSTEN Juli 2015 F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag HJÆLP OS MED AT BEVARE BUSSEN Med bussen kører vi turer ud i det blå, til havet, skoven, byen og Tivoli. En tur

Læs mere

Æblebladet. Sæby. 01. 08. 2015 Nr.15

Æblebladet. Sæby. 01. 08. 2015 Nr.15 Kære Alle 90 års fødselsdag fejret d. 15. maj Æblebladet. Sæby. 01. 08. 2015 Nr.15 Blandt havens mange gæster denne dag var også efterkommere af Grethe og Nic. Nellemann. 40 personer fra nær og fjern var

Læs mere

100-års Købstadsjubilæum 1. april 2013 Herning

100-års Købstadsjubilæum 1. april 2013 Herning 100-års Købstadsjubilæum 1. april 2013 Herning Borgmester Lars Krarup (V) ledsagede dronning Margrethe tværs over torvet, efter jubilæumsgudstjenesten i Herning Kirke, på vej til byens officielle frokost,

Læs mere

DET TALTE ORD GÆLDER

DET TALTE ORD GÆLDER Forsvarsministerens tale ved Flagdagen den 5. september 2010 Kære veteraner, kære udsendte og kære pårørende. Det er mig en stor ære og glæde at stå her i dag. Jeg vil gerne begynde med at sige tusind

Læs mere

Nr. 4 november 2013. Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV

Nr. 4 november 2013. Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Nr. 4 november 2013 Motto: Under Dannebrog Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Hjemmeside: www.kongens-lyngby-marineforening.dk Marinestue: Sorgenfri Slot, Kongevejen

Læs mere

FAKTOR 29. Sommeravis 2013 HUSK HUSK HUSK. Du kan finde vores husavis på adressen: www.fredericiah.dk

FAKTOR 29. Sommeravis 2013 HUSK HUSK HUSK. Du kan finde vores husavis på adressen: www.fredericiah.dk FAKTOR 29 Side 1 FAKTOR 29 Sommeravis 2013 HUSK HUSK HUSK Du kan finde vores husavis på adressen: www.fredericiah.dk Side 2 FAKTOR 29 RART AT VIDE OM AKTIVITETSHUSET: Åbningstider i værestedet: Tirsdag

Læs mere

Kære beboere, pårørende og personale

Kære beboere, pårørende og personale Kære beboere, pårørende og personale Violhuset har fået et flot akvarium, og der ventes allerede familieforøgelse Holbergcentrets månedsnyt for november 2014 Kære beboere, pårørende og personale November

Læs mere

Bestyrelsen konstituerede sig således efter generalforsamlingen den 1. feb.

Bestyrelsen konstituerede sig således efter generalforsamlingen den 1. feb. Formandsberetning 2011 Generalforsamlingen tirsdag den 7. feb. 2012 Det er 8. gang jeg aflægger beretning for bestyrelsesarbejdet i De Blå Baretter Limfjorden. Vi udsender igen i år beretningen inden generalforsamlingen

Læs mere

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014 Side 12 Sindklubben: Fælleskab og store oplevelser. Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97220172 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt!

Læs mere

Den nationale flagdag i Nordjylland Af Uffe Uhler

Den nationale flagdag i Nordjylland Af Uffe Uhler Den nationale flagdag i Nordjylland Af Uffe Uhler Flagdagen den 5. september i år bød vores forening på det dilemma at skulle være til stede ved to arrangementer på samme tid, dels i Aalborg og dels i

Læs mere

Forsvarschefens tale ved Flagdagen den 5. september 2013

Forsvarschefens tale ved Flagdagen den 5. september 2013 Forsvarschefens tale ved Flagdagen den 5. september 2013 Deres kongelige højheder, formand for Folketinget, ministre kære pårørende og ikke mindst kære hjemvendte! Hjemvendte denne flagdag er jeres dag.

Læs mere

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang Februar Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang 2015 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

RESULTATLISTE FOR DDS Storstrømmen Senior Landsdelsmesterskab 15m 2011

RESULTATLISTE FOR DDS Storstrømmen Senior Landsdelsmesterskab 15m 2011 Side 1 af 8 StævneProgram 17:32 De Danske Skytteforeninger DDS SP v.2.4.28 November 2010 RESULTATLISTE FOR DDS Storstrømmen Senior Landsdelsmesterskab 15m 2011 Senior 1P Næstved Skytteforening UNG 14-55879

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Peter Hvidbjerg 1,1 1,1 Kim Jensen 99,8 99,8 Birger Groesmeyr 99,7 99,7 Niels

Læs mere

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET Rigtig godt nytår til alle vore medlemmer. Vi bliver stadig flere. Vi har nu registreret 989 medlemmer, og bestyrelsen håber, at vi når 1000 inden generalforsamlingen onsdag den 21. marts 2012 (se nærmere

Læs mere

Februar 2013 BESTYRELSEN PÅSKELEJR 2013 SOMMERENS HOLD

Februar 2013 BESTYRELSEN PÅSKELEJR 2013 SOMMERENS HOLD Februar 2013 BESTYRELSEN PÅSKELEJR 2013 SOMMERENS HOLD BESTYRELSEN FORMAND Birgitte Holm Petersen 39565841 NÆSTFORMAND Mikael Gajhede 30257403 KASSERER Torben Aagaard 32555612 SEKRETÆR Jan Mouritsen 31905161

Læs mere

FOAs Seniorklub Odense

FOAs Seniorklub Odense FOAs Seniorklub Odense Forår 2016 Vesterbro 120 Odense Så er FOAs Seniorklub igen klar med et nyt program for foråret 2016. Velkommen i klubben til alle jer, der trofast slutter op om vores arrangementer

Læs mere

Oktober Nr. 5 Sjællands Motor Veteraner 33. Årgang

Oktober Nr. 5 Sjællands Motor Veteraner 33. Årgang Oktober Nr. 5 Sjællands Motor Veteraner 33. Årgang 2011 Formand: Leif Ravn Nielsen Email: smv@hongnet.dk Tlf.: 58852301 Næstformand: Bent Riff Email: bent@riffskilte.dk Tlf.: 46351992 Kasserer: Mette Pedersen

Læs mere

Referat træf Wendelboes Veteraner 2. september 2015 på Christianshavn ORLOGSMUSEET - RAVELINEN. første klasse. Vi mødtes kl. 1000 2115 Sanny Hansen 1

Referat træf Wendelboes Veteraner 2. september 2015 på Christianshavn ORLOGSMUSEET - RAVELINEN. første klasse. Vi mødtes kl. 1000 2115 Sanny Hansen 1 Referat træf Wendelboes Veteraner 2. september 2015 på Christianshavn ORLOGSMUSEET - RAVELINEN Kære alle Endnu en gang Medl. Navn Bet. 2015 var Vorherre med os, og 1780 Ib Olsen 1 leverede vejr af første

Læs mere

August. Nr. 4 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang

August. Nr. 4 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang August Nr. 4 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang 2015 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen torsdag d. 23. februar 2012 kl. 19:00, i Foreningslokalerne i Bunkeren i Kastellet..

Referat fra Generalforsamlingen torsdag d. 23. februar 2012 kl. 19:00, i Foreningslokalerne i Bunkeren i Kastellet.. Tårnby 24.februar 2012. Referat fra Generalforsamlingen torsdag d. 23. februar 2012 kl. 19:00, i Foreningslokalerne i Bunkeren i Kastellet.. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Valg af referent. Valg af 2

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen i Kvols Foredragsforening tirsdag den 23. februar kl. 19.00

Referat fra generalforsamlingen i Kvols Foredragsforening tirsdag den 23. februar kl. 19.00 Referat fra generalforsamlingen i Kvols Foredragsforening tirsdag den 23. februar kl. 19.00 Ad1) Kim Buus blev valgt som dirigent og Grete Mundbjerg som skriftfører. Ad2) Formandens beretning: 11.1. Holdt

Læs mere

Rosenbladet Juni - juli 2015

Rosenbladet Juni - juli 2015 Rosenbladet Juni - juli 2015 Kære beboer og pårørende Rosenbladet informerer om de praktiske ting og aktiviteter, man kan deltage i på hjemmet, desuden bringer vi billeder, og beskrivelser af arrangementer

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 29 november / december 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 11. Årgang nr. 60 jan. / feb. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Susan Salomonsen, Aktivitetsmedarbejder Avisen

Læs mere

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland.

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland. MØDEREFERAT Mødedato og tid 28. August 2013 Sted Rødekro-kro Mødedeltagere Fra Emne Ole O. Madsen Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 Bestyrelsen afholdte et lille

Læs mere

OBS: Der er ingen dans tirsdag den 8. marts.

OBS: Der er ingen dans tirsdag den 8. marts. www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2016 Nr. 1 29. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Cykel- og ganghold side 2 Referat fra generalforsamling side 3 Bestyrelse og udvalg side 4 Sæsonprogram

Læs mere

Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine.

Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine. Swiss Alpine 2010. Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine. Brian er min kollega i IBM og Lise har jeg kendt gennem 20 år.

Læs mere

Efterløn s & Pensionistklub Skive

Efterløn s & Pensionistklub Skive Efterløn s & Pensionistklub Skive Program 2013 Programmet kan også ses på: http://midt-vestjylland.nnf.dk/seniorer/skive Efterløn s & Pensionistklubben s Bestyrelse Formand Ivan Christiansen 97 54 15 82

Læs mere

Medlemsnyt. Nyhedsbrev Frederikshavn Folkedansere og Fladstrand Spillemændene Februar 2014 nr. 6

Medlemsnyt. Nyhedsbrev Frederikshavn Folkedansere og Fladstrand Spillemændene Februar 2014 nr. 6 Medlemsnyt Nyhedsbrev Frederikshavn Folkedansere og Fladstrand Spillemændene Februar 2014 nr. 6 OBS OBS Danseaften d. 27. marts aflyst - kursus d. 30. marts - Se nedenfor og kalenderen Kære dansere og

Læs mere

Juleafslutning. Den 2. december 2010 Kl i Rød bygning på Sct. Hans Skole.

Juleafslutning. Den 2. december 2010 Kl i Rød bygning på Sct. Hans Skole. November 2010 2 OPSLAGSTAVLEN 28. november Cross løb Hedvigslundskoven 2. december Juleafslutning 12. december Cross løb Holeskov 16. januar Cross løb Skibhusskoven 4. februar Chokoladeforedrag 13. februar

Læs mere

PINSETRÆF PÅ HULLEHAVN CAMPING (5806), SVANEKE

PINSETRÆF PÅ HULLEHAVN CAMPING (5806), SVANEKE PINSETRÆF PÅ HULLEHAVN CAMPING (5806), SVANEKE Fra 2. 5. juni 2017 afholdes der Autocamper træf på Bornholm Så grib chancen for at tilbringe en pinse i dejligt selskab og skøn natur med udsigt til vandet.

Læs mere

Tysk-Klubbens bestyrelses årsberetning for 2014

Tysk-Klubbens bestyrelses årsberetning for 2014 Tysk-Klubbens bestyrelses årsberetning for 2014 Formanden Søren Buhl Andersen indledte med at fortælle, at vi i dag er 24 medlemmer, efter der kom udmeldelser og nogle blev slettet p.g.a. manglende betaling

Læs mere

HLK Beretning 2015. Vores Klubfolder er stadig på lager og må gerne udleveres.

HLK Beretning 2015. Vores Klubfolder er stadig på lager og må gerne udleveres. HLK Beretning 2015 Hvad er der sket i 2015 Vi har fortsat et fornuftigt medlemstal på omkring 120 ved årsskiftet. Der er flere der står på spring til indmeldelse i 2016. Det er stadig den gode ånd der

Læs mere

IMPULS. Valby. Marts - april 2012. Nyhedsblad fra Frelsens Hær i Valby

IMPULS. Valby. Marts - april 2012. Nyhedsblad fra Frelsens Hær i Valby IMPULS Marts - april 2012 Nyhedsblad fra Frelsens Hær i Valby Valby AT TAGE PÅ FERIE Den sidste uge i januar havde vi muligheden for at tage på ferie. Og jeg, Anders, tror at de fleste af os kobler ordet

Læs mere

Program for 2014/15 Tånum Forsamlingshus

Program for 2014/15 Tånum Forsamlingshus Program for 2014/15 Tånum Forsamlingshus Gl. Viborgvej 188 8920 Randers NV Velkommen til 2014/2015 i Tånum Forsamlingshus. Med et fantastisk nyt gulv i begge sale tager vi fat på en ny sæson i Tånum Forsamlingshus.

Læs mere

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk ÅRG. 29 INFORMATION Klokkebjergs bestyrelse er: Henning Hansen, Esbjerg (formand) Svend Engrob, Tarm (næstformand) Birgit Storbjerg, Ølgod Frida Skade, Skjern Torben Hvergel, Ringkøbing Bestyrelsen for

Læs mere

Referat af Rønne Skydeselskabs skydedag fredag den 3. juni 2011

Referat af Rønne Skydeselskabs skydedag fredag den 3. juni 2011 Referat af Rønne Skydeselskabs skydedag fredag den 3. juni 2011 Denne fredag morgen var smuk og solrig uden en sky på himmelen. Skydebrødrene begyndte at indfinde sig på Store Torv i Rønne ved springvandet,

Læs mere

Indhold. Model for en dag vol. 2. Julegaveværksted. Det Blå Marked. Juledekorationer. Madbix med gæstekok. Nissebowling. Lucia.

Indhold. Model for en dag vol. 2. Julegaveværksted. Det Blå Marked. Juledekorationer. Madbix med gæstekok. Nissebowling. Lucia. Dag Dato Aktivitet Personale Tirs 4. nov Model for en dag vol. 2 To, Ki, Ja, Tr, Ti Tors 6. nov Butterflymøde Ki, Ja, Ca, Tirs Tors 11. nov 13. nov Svanesang Julegaveværksted Drengerøvsaften FIFA på PlayStation

Læs mere

Bofællesskabet Stenlille

Bofællesskabet Stenlille Bofællesskabet Stenlille Nyhedsbrev sommer 2014 2013 Sommeren er for længst gået på hæld og efteråret er over os med gyldne farver, blæst og regn. Men vi har haft en dejlig sommer og som I kan se af dette

Læs mere

Hejnsvig Jagtforening 2014/2015

Hejnsvig Jagtforening 2014/2015 Hejnsvig Jagtforening 2014/2015 Aktivitets program for Hejnsvig Jagtforening Foreningens årlige fællesjagt. Lørdag d. 6/12 2014 har vi vores årlige fællesjagt. Vi starter med morgenkaffe i det gamle klubhus

Læs mere

Danske politimesterskaber i. Bordtennis. den 14. og 15. april 2015. Arrangør: PI-Aarhus Dansk Politiidrætsforbund

Danske politimesterskaber i. Bordtennis. den 14. og 15. april 2015. Arrangør: PI-Aarhus Dansk Politiidrætsforbund Danske politimesterskaber i Bordtennis den 14. og 15. april 2015 Arrangør: PI-Aarhus Dansk Politiidrætsforbund Kære udøver I en tid, hvor Dansk Politi er presset på ressourcer og set i lyset af den frygtelige

Læs mere

NYHEDSBREVET. Nyhedsbrevet september 2017

NYHEDSBREVET. Nyhedsbrevet september 2017 NYHEDSBREVET Nyhedsbrevet september 2017 Formand, HB, Regionaludvalg, redaktør: Kent Thomsen Koldingvej 78 6760 Ribe Tlf.: 23 64 99 82/ 73 60 82 82 E-mail: kentoglene@hotmail.com Næstformand, sekretær,

Læs mere

Nyhedsbrev februar 2015

Nyhedsbrev februar 2015 Nyhedsbrev februar 2015 Kære medlemmer Kastellets 350 år blev fejret efter alle kunstens regler den 1. november 2014 med opvisninger, gardehusarer, musik, rundvisninger, og Slaget på Kirkepladsen, men

Læs mere

Rejsebrev nr. 1 fra JC1 i Legnica Polen

Rejsebrev nr. 1 fra JC1 i Legnica Polen Rejsebrev nr. 1 fra JC1 i Legnica Polen Turen startede kl. 4.00 fra silkeborg og kl. 5.00 fra Hundested vi mødtes ved Gedser færgen kl. 8.30. Efter vi kom fra borde i Rostock gik turen ned gennem Tyskland

Læs mere

ÅREBLADET. Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 12 December 2014 33. årgang. Faaborg Roklub, tlf. 62 61 07 71, www.faaborg-roklub.dk

ÅREBLADET. Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 12 December 2014 33. årgang. Faaborg Roklub, tlf. 62 61 07 71, www.faaborg-roklub.dk ÅREBLADET Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 12 December 2014 33. årgang Læs inde i bladet... Formandens hjørne Eftersyn af redningsveste Nytårsfest og kur Ergometer træning Massevis af aktiviteter i de

Læs mere

af Adam Sonnich Meinertz, sekretariatsleder i Folk & Sikkerhed.

af Adam Sonnich Meinertz, sekretariatsleder i Folk & Sikkerhed. 1 af 8 08-04-2016 13:01 af Adam Sonnich Meinertz, sekretariatsleder i Folk & Sikkerhed. Som jeg var inde på i det foregående nyhedsbrev, så har Folk & Sikkerhed i den grad øget vores aktivitetsniveau.

Læs mere

Resultater Jæger. Jæger

Resultater Jæger. Jæger Jæger Allan Stigsen Jæger Kl. 12:00 361 Jørgen Nielsen JÆ Jæger Kl. 11:15 357 John Christensen JÆ Jæger Kl. 08:15 340 Flemming Carlsen JÆ Jæger Kl. 10:45 338 Per Jensen JÆ Jæger Kl. 10:15 334 Morten Røge

Læs mere

Hejnsvig Jagtforening 2015/2016

Hejnsvig Jagtforening 2015/2016 Hejnsvig Jagtforening 2015/2016 Aktivitets program for Hejnsvig Jagtforening Foreningens årlige fællesjagt. Lørdag d. 5/12 2015 har vi vores årlige fællesjagt. Vi starter med morgenkaffe i det gamle klubhus

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Høje Taastrup GF Licens 1 2 Total Plac. I Jan 70 Svend Clausen Beck 166 162 328 I Jan 70 Erik Høltermand 125 139 264 I Jun 84 René Poulsen 060664 186 206 392 I Mar 86

Læs mere

Split. Sidste nummer af SPLIT Billeder Fra Bürstadt Interview med Hanne Jørgensen. www.silkeborg-p-d.dk. Medlemsblad for Silkeborg Pigerne & Drengene

Split. Sidste nummer af SPLIT Billeder Fra Bürstadt Interview med Hanne Jørgensen. www.silkeborg-p-d.dk. Medlemsblad for Silkeborg Pigerne & Drengene Split Medlemsblad for Silkeborg Pigerne & Drengene www.silkeborg-p-d.dk Sidste nummer af SPLIT Billeder Fra Bürstadt Interview med Hanne Jørgensen August 2007 Siden er det blevet til rundt regnet 50 store

Læs mere

USTEN P OLKE F Apri l 2016 Figur 1

USTEN P OLKE F Apri l 2016 Figur 1 FOLKEPUSTEN April 2016 HJÆLP OS MED AT BEVARE BUSSEN Med bussen kører vi ture ud i det blå, til vandet, skoven, byen og Tivoli. En tur med bussen fremkalder glæde, følelse af frihed og vi får en fornemmelse

Læs mere

100 meter Sted Dato Resultat Bemærkning Jørn Palsten, 43 Randers Peter Rasmussen, 40 Århus

100 meter Sted Dato Resultat Bemærkning Jørn Palsten, 43 Randers Peter Rasmussen, 40 Århus 100 meter Sted Dato Resultat Bemærkning Jørn Palsten, 43 Randers 20.06.65 10.5 Peter Rasmussen, 40 Århus 09.06.58 10.6 Jens Pedersen, 43 Randers 31.05.64 10.7 Ove Reimers, 58 Århus 13.09.78 10.8 Preben

Læs mere

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Nr. 1 januar 2014 Motto: Under Dannebrog Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Hjemmeside: www.kongens-lyngby-marineforening.dk Marinestue: Sorgenfri Slot, Kongevejen

Læs mere

BERETNING FOR ÆLDRESAGEN I EBELTOFT DEN 16. MARTS 2015

BERETNING FOR ÆLDRESAGEN I EBELTOFT DEN 16. MARTS 2015 1 BERETNING FOR ÆLDRESAGEN I EBELTOFT Velkommen til vores Årsmøde i år. DEN 16. MARTS 2015 Det er dejligt at se, så mange der kommer år for år, det giver energi til bestyrelsen til at fortsætte med opgaverne.

Læs mere

HYMER KLUB DANMARK KLUBNYT NR

HYMER KLUB DANMARK KLUBNYT NR HYMER KLUB DANMARK KLUBNYT NR. 2-2013 Jubilæumstræffet på Ribe Camping 9.-12. maj 2013 Halvdelen af Hymer Klub Danmarks medlemmer i alt 74 vogne deltog i klubbens vellykkede jubilæumstræf og generalforsamling

Læs mere

Garderforeningen for Nordjylland Klithagen 2, Klitgaard 9240 Nibe 98 35 01 30 fax: 98 35 01 30 www.gfnordjylland.dk

Garderforeningen for Nordjylland Klithagen 2, Klitgaard 9240 Nibe 98 35 01 30 fax: 98 35 01 30 www.gfnordjylland.dk Generalforsamling nr. 105 Papegøjehaven mandag den 15. november 2012 kl. 18.30 Deltagere: 60 inkl. bestyrelsen. Formand Olav Vibild bød velkommen til generalforsamling nr. 105 i GF Nordjylland. Efter at

Læs mere

Nyhedsbrev sommer 2015.

Nyhedsbrev sommer 2015. Nyhedsbrev sommer 2015. Formandens klumme Æ bådslæw. Laksen Aktiviteter. Sommeren eller mangel på samme, er over os! Og aktiviteterne burde køre i højeste gear. Vi må erkende at vejret har begrænset et

Læs mere