44. årgang # Danmarks Internationale Veteran Organisation, De Blå Baretter. National Flagdag. Side 4-6. Bornholm rundt på cykel.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "44. årgang # 07 2013. Danmarks Internationale Veteran Organisation, De Blå Baretter. National Flagdag. Side 4-6. Bornholm rundt på cykel."

Transkript

1 44. årgang # Danmarks Internationale Veteran Organisation, De Blå Baretter National Flagdag Side 4-6 Bornholm rundt på cykel Side 4-6

2 10-11 Team Veteran Side Bornholm rundt Side 8 Mission Update Esbern Snare Indhold # Leder: Til kamp for vores Veterancenter 4... Flagdagen den 5. september 7... Transition et maleri fra Afghanistan 8... Mission Update Søværnet 9... En oplevelse fra det virkelige liv Team Veteran Veterancentret De Allieredes Danske Våbenfæller De runde dage Bornholm Rundt veteraner hjælper veteraner Jubilæumsrejse til Cypern Nyt fra Lokalforeningerne Nye medlemmer og Vi mindes Aktivitetskalender KSO Idrætskalender 2013 Side 4-6 Flagdagen Fællesmærke for veteraner Velkommen til BARETTEN, medlemsblad for De Blå Baretter, Danmarks Internationale Veteran Organisation. Foreningen er oprettet den 26. oktober 1968 af veteraner fra FN-tjeneste. Alle, der har været udsendt i en international fredsstøttende eller humanitær mission under FN, NATO, EU, OSCE eller en koalition, kan optages som medlem. Baretten udsendes til medlemmer, annoncører, tjenestesteder, politistationer og udstationerede styrker samt til alt personel fra internationale missioner det første år efter hjemkomst. ISSN: CVR Nr: Protector: Hans Kongelige Højhed Prins Joachim Landsformand: Bjarne Hesselberg. Bakkebøllevej 12, 4760 Vordingborg. Tlf Landssekretær: Flemming Wrist-Knudsen Tlf , mail: Redaktionsudvalget består af: Ansvarshavende redaktør: Erik Petersen, Skovbrynet 4, Nødebo, 3480 Fredensborg. Tlf , mail: Ansvarlig for KSO-stof: Niels Bannergaard, Klempegårdvej 70, 4140 Borup Tlf , mail: Fra Hovedbestyrelsen: Inge Nedergaard, Bangshåbvej 19, Skræ, 8620 Kjellerup. Tlf , mail: Web-master og næstformand: P. K. Nielsen, Herthalund 40, 4200 Slagelse Tlf mail: Oplag: stk. 8 gange årligt Årsabonnement: Dkk 350,- Bank: Reg. nr. 9315, konto nr Giro: Konto nr Layout og sats: GB Grafisk Reklamebureau Tryk: Formula A/S Side 2 Baretten #

3 Af Landsformand Bjarne Hesselberg Til kamp for vores Veterancenter Den politiske evaluering af veteranpolitikken er i fuld gang med udgangspunkt i den rapport, den særlige arbejdsgruppe afleverede til Folketinget i juni. De Blå Baretter har deltaget i arbejdet og kan i hovedsagen godkende konklusionerne. De fleste af de nødvendige justeringer kan gennemføres administrativt, men et enkelt, meget vigtigt område kræver en politisk ændring af det sidst indgåede forsvarsforlig, nemlig Veterancentrets funktionsmuligheder. Veteranpolitikken omfatter såvel anerkendelse af veteranernes indsats som støtte til de, der har behov herfor. Veterancentret blev etableret som en Niveau II Toreby kirkegård Foto: Per A. Rasmussen. myndighed under Forsvarskommandoen, der har iværksat nogle selvbestaltede begrænsninger, som generelt indskrænker Veterancentrets og forsvarets ansvar tilbage til 1997 og i hovedsagen alene til tjenstgørende personel. Implicit mener man således, at det er det civile samfund, der har ansvaret for den resterende del af veteranerne og specielt støtten til dem. Vi finder området så vigtigt, at Veterancentret fra starten burde være placeret direkte under Forsvarsministeriet. Med forsvarsaftalen er der lagt op til, at Veterancentret flyttes over i en ny personelforvaltnings-organisation. Herved rykkes Veterancentret ned i organisationen og fratages efter vores opfattelse mulighederne for en udvikling af veteranområdet også på anerkendelsesdelen. Det er fortsat De Blå Baretters opfattelse, at Veterancentret som minimum skal placeres som en selvstændig myndighed direkte under Forsvarsministeriet. Dette kræver som nævnt en genforhandling af det sidst indgåede forsvarsforlig. Det skal bemærkes, at De Blå Baretter har et godt samarbejde med Veterancentret, der yder den mulige støtte under den nuværende opgavestilling. Flere veteraner! Udsendte fra Politiet, Beredskabsstyrelsen m.fl. er også veteraner. Den nuværende veteranpolitik er kun gældende inden for Forsvarskommandoens område. Ve- teranpolitikken skal udbredes til at dække alle statsmyndigheder, der udsender personel til international tjeneste. Vi har gjort tjeneste i missionerne med udsendte fra politiet, beredskabskorpset og ministerierne. Disse personer fortjener samme anerkendelse og støtte som personel fra forsvaret. Vi kan glæde os over, at monumentet i Kastellet og Flagdagen anerkender alle, der har været udsendt for Danmark af den danske stat. Vi arbejder for, at veteranpolitikken også kommer til at dække disse personelgrupper. Veterancentret skal tilføres opgaver, der også omfatter anerkendelse og støtte til Politi, Beredskabskorpset mv. og burde derfor ligge under Statsministeriet som en fælles ministeriel veteranstyrelse. De Blå Baretter kan så i det små vise vejen ved at ændre vore medlemskriterier, så det klart fremgår, at denne kategori af veteraner også er velkommen i vores forening. Ny tradition Årets flagdag bød på et nyt initiativ til anerkendelse af og respekt for vore faldne veteraner, ved at De Blå Baretters lokalforeninger lagde en buket blomster på deres grave. Det blev gjort i stilhed og med respekt. Det er første gang, det er gjort, og vi havde ikke fået lokaliseret alle gravpladser, men det vil være på plads i Tak til lokalforeningerne for deres indsats og tak til den lille arbejdsgruppe, der fandt frem til gravene. Vi har startet en smuk tradition. Baretten # Side 3

4 Den 5. flagdag den 5. september Søværnets repræsentation ved paraden på Kastellet. Tekst: Erik Petersen. Fotos: Per Steen Lynge, Forsvarets Biblioteker For 5. gang gennemførtes flagdagen som en hyldest til alle danske veteraner, der siden 1948 har deltaget i internationale missioner. Dagen blev fejret landet over ved en række arrangementer, og rigtig mange kommuner var gået ind i opgaven og havde inviteret deres veteraner til at deltage. Den centrale festligholdelse i København fulgte den traditionelle gennemførelse med parade ved Monumentet for International tjeneste i Kastellet, hvor De Blå Baretters protektor, H.K.H. Prins Joachim, og Prinsesse Marie repræsenterede Kongehuset. Det var en smuk parade i det strålende septembervejr med æreskommando fra Den Kongelige Livgarde, inkl. musikkorps, og en paradestyrke med repræsentation fra Hæren, Søværnet, Flyvevåbnet, Hjemmeværnet, Politiet, Beredskabsstyrelsen og De Blå Baretters Paradestyrke. Der var repræsentation fra regering og folketing, udenlandske forsvarsattachéer og rigtig mange pårørende samt andre tilskuere, der lagde vejen forbi Kastellet ved denne lejlighed. Der blev lagt kranse ved monumentet bl.a. af de Blå Baretter og udenrigsminister Villy Søvndal talte til de fremmødte. Efter paraden havde lokalforening København åbnet bunkeren, og mange veteraner benyttede lejligheden til en hyggelig snak med gamle bekendte. En god tradition! Et andet indslag i festlighederne var ISAF 15 s march gennem København fra Paraden på Kastellet overværedes af mange mennesker. Gothersgade Kaserne til Rådhuspladsen tiljublet af en tusindtallig tilskuerskare og med De Blå Baretters Paradestyrke på plads på Strøget ved Jorcks Passage. Senere var der gudstjeneste i Holmens Kirke og parade på Christiansborg Slotsplads med taler af statsministeren, politidirektøren og forsvarschefen og på scenen en flot faneborg fra De Blå Baretter. Et festligt indslag var, da Danske Brevdueforeninger som afslutning på paraden sendte ca. 750 duer op over slotspladsen som en hyldest Side 4 Baretten #

5 De Blå Baretters krans. Af Torben Andreasen, Lokalforening Nordsjælland fra luftens veteraner til de mange veteraner, der var samlet til paraden. Efterfølgende var Folketinget vært ved en reception i slotsgården, hvor der blev udvekslet mange historier mellem de deltagende veteraner. Afslutningsvis var der underholdning på scenen tilrettelagt af De Blå Baretter. De Blå Baretters Paradestyrke Også andre steder i København blev dagen festligholdt, således ved Frederiksberg Rådhus, hvor en klasse fra Hærens Officersskole marcherede fra Frederiksberg Slot til Rådhuset for at indgå i arrangementet, der i øvrigt bød på taler, udstillinger og en flot faneborg. Som nævnt fejredes dagen over alt i landet, og som noget nyt forestod De Blå Baretter en lang række steder blomsterlægning på faldne veteraners grave en smuk tradition, som vil blive yderligere udbygget til næste år. Stor tak til de mange lokalforeninger, der forestod denne blomsterlægning. I øvrigt kan der på respektive lokalforeningers side læses om de mange aktiviteter ude i landet. Torsdag den 5. september mødte jeg i Kastellet for at indgå i De Blå Baretters Paradestyrke ved afholdelsen af den Nationale Flagdag. Vejret var smukt. På pladsen foran Mindevæggen var opstillet enheder fra alle værn, Beredskabsforbund og Politi, og vi blev placeret på venstre fløj med udsigt til begivenhederne. Livgardens Musikkorps blev placeret på højre fløj. Mange pårørende var til stede, og det samme gjaldt politikere og repræsentanter fra ambassader i Danmark. Vor protektor, HKH Prins Joachim, og prinsesse Marie ankom som de sidste gæster, og prinsen skridtede fronten af, og mindehøjtideligheden kunne starte. Efter mindetale af udenrigsminister Villy Søvndal var der kranselægning. Først af Prins Joachim og prinsesse Marie, og under dette spillede musikkorpset "Kongernes Konge". Herefter blev en række kranse lagt fra regering, forsvar og organisationer, herunder De Blå Baretter. Fortsættes H.K.H Prins Joachim inspicerer paraden med De Blå Baretters Paradestyrke forrest tv. Baretten # Side 5

6 Flagdagen Af Poul Mølskov Fotos Fra jyllinge kirkegård Et af de lokale arrangementer Landsfanebæreren i aktion på Kastellet. Herefter forlod gæsterne pladsen, paraden aftrådte, og området blev overladt til de pårørende. Paradestyrken skulle i aktion igen lidt senere, hvor vi blev transporteret til Strøget for at stille op på Vimmelskaftet. Her skulle vi hilse på ISAF 15, som lige var kommet hjem fra Afghanistan. Vi blev fotograferet en del, mens vi stod der, men vi så jo også godt ud. Det var en oplevelse at være med, da paraden passerede forbi på vej mod Rådhuspladsen, og det så ud til, at de var glade for, at vi stod der og "viste fanen". Vor sidste opgave var på Christiansborg Slotsplads, hvor vi dannede en faneborg på scenen. Herfra havde vi flot udsyn over hele pladsen og alle de opstillede soldater, beredskabsfolk og andre, som havde været udsendt i international tjeneste i det seneste år. De blev æret med taler af Statsministeren, Forsvarschefen og politidirektøren. På flagdagen stillede vi for 3. år i træk op på Jyllinge Kirkegård ved soldatergraven fra Sognepræst Kaj Bollmann startede denne tradition efter hans søns hjemkomst fra Afghanistan. I år var der repræsentation fra hjemmeværnet og soldaterforeninger med 7 faner og ca. 50 gæster. Talen på kirkegården blev holdt af pens. oberst Søren Arctander Matthiessen, fællessangene blev ledsaget af musik fra Roskilde Stifts Tårnblæserlaug. Danmarkssamfundet lagde en blomsterbuket på graven, hvorefter faner og gæster blev ført ind i kirken, hvor sognepræsten holdt en andagt. Menighedsrådet var vært med kaffe og sandwich i Præstegården, hvor en ung kirkesangerinde sang Amazing Grace. Kl kunne vi vende tilbage til Kastellet for at kunne gå hvert til sit efter en oplevelsesrig dag. Side 6 Baretten #

7 Krig på lærred Tekst: Arne Bach Nielsen Foto: Per Steen Lynge, forsvarets biblioteker Hendes idé er blevet til virkelighed på baggrund af et samarbejde mellem Det Nationalhistoriske Museum og Forsvaret. Det var en ydmyg, men stolt Mathilde Fenger, der i sin tale takkede museet og Forsvaret for den tillid, de har udvist ved at give hende den store opgave at male en vigtig brik af danmarkshistorien. Maleriet Transition kan fremover ses på Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg Slot i Hillerød. Mathilde Fenger fortæller om maleriet. Deltagelsen i Afghanistankrigen på lærred Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg Slot var den 30. august rammen om afsløringen af noget så sjældent som et bataljemaleri. Om billedet Kunstneren har lagt megen symbolik i motiverne på billedet, og i sin tale umiddelbart efter afsløringen ridsede hun blandt andet disse op. Den nærmest transparente røg i venstre side symboliserer optakten til krigen, angrebet på USA den 11. september For at symbolisere kulturforskellen mellem Afghanistan og den vestlige verden, hvor afghanerne læser fra højre mod venstre og vi modsat, har jeg ladet lyset på de afghanske personer komme ind fra højre og ind fra venstre på de danske soldater. Læg mærke til, at den usynlige fjende, taleban-krigeren, i baggrunden ved compound en har en skygge i hver sin retning. Den afghanske politimand og den danske jægersoldat i forgrunden træder frem i lyset, og overdragelsen af landets sikkerhed er nært forestående. Det var kunstmaleren Mathilde Fengers oliemaleri 'Transition,' der så dagens lys foran en større skare af indbudte gæster. Maleriets tema er den danske indsats i Afghanistankrigen med fokus på, at den vestlige alliance overdrager sikkerheden i landet til afghanerne selv. Deraf navnet Transition. Gennem rejser i 2010 og 2012 til de danske styrker i Afghanistan har Mathilde Fenger hentet inspiration til sit arbejde. Hun havde omkring 5000 fotos med hjem på harddisken, men vigtigst af alt har hun talt med både danske og afghanske soldater for at forstå krigens mange vinkler. I sit arbejde med maleriet har hun flere gange besøgt de danske styrker for at opleve, hvilken hverdag soldaterne lever i. Det resulterede ikke alene i maleriet "Transition - de danske styrker i Afghanistan", men også i en serie på 26 oliemalerier, der ligeledes fortæller historien om danskere i krig. Disse malerier var udstillet på Det Nationalhistoriske Museum i sommeren Fra den efterfølgende reception. Baretten # Side 7

8 Mission Updates Tekst: Pernille Kroer, SOK Fotos: Morten Mariani, SOK ESBERN SNARE klar til antipirateri-operation Kajen ved Flådestation Frederikshavn var fyldt med pårørende til de omkring 150 besætningsmedlemmer, der den 21. september begav sig af sted mod det Indiske Ocean for at indgå i Operation Ocean Shield. Tale af Chefen for Søværnets Operative Kommando, kontreadmiral Frank Trojahn. Skibets 99 faste besætningsmedlemmer og et 50 mand stort specialhold skal efter planen være udsendt frem til slutningen af januar De pårørende var i forbindelse med afsejlingen inviteret om bord på skibet for at se den arbejdsplads, deres far, mor, mand, hustru, kæreste, søn eller datter opholder sig på i de kommende fire måneder. Efter et par timer med åbent skib samledes besætning og pårørende på skibets helikopterdæk, hvor chefen for Søværnets Operative Kommando, kontreadmiral Frank Trojahn, holdt tale til besætning og pårørende. Tilstedeværelse giver sikkerhed I sin tale gav Frank Trojahn udtryk for sin store forventning og ikke mindst tillid til besætningen. Jeg ved, hvad I kan, og jeg ved, at I har arbejdet benhårdt op til denne udsendelse. Blandingen af rutinerede folk og nye kræfter om bord gør mig fuldstændig tryg ved at sende jer af sted, uanset hvad I måtte møde dernede. Husk at succes ikke alene skal måles på antallet af anholdte pirater eller antallet af angreb, der forhindres. Vores succes ligger også i, at farvandene er sikre for skibsfarten generelt. Alene jeres tilstedeværelse bidrager til det. Forventer stille periode Noget tyder på, at de kommende måne- Side 8 Baretten #

9 Fra venstre Ole Boye Jensen, Leif og forfatteren. Chefen for Esbern Snare, kommandørkaptajn Henrik Holck Rasmussen. Foto af Ulrik Kristensen. Af Ib Myren Jensen der bliver en stille periode. Men det viser jo bare, at den indsats, som jeres forgæng ere har gjort, den virker. Men situationen kan hurtigt ændre sig i Afrika, og jeg er sikker på, at I kan tage stålhandsken på, hvis der bliver behov for det, og løse de opgaver, der måtte komme. Endelig takkede han de pårørende, der var mødt op for at tage afsked, og understregede samtidig vigtigheden af opbakningen til de udsendte. Den aktuelle situation Problemet med pirateri i Det Indiske Ocean har udviklet sig meget positivt, siden det for alvor tog til i Siden januar har der været to angreb mod skibe og tre forsøg på angreb Det syvende gang, at Danmark har et krigsskib udsendt i en antipiraterioperation. Første gang var i 2008, hvor støtteskibet ABSALON deltog i koalitionsstyrken Task Force 150. Samme år var inspektionsskibet THETIS udsendt i FN World Food Programme i farvandet ud for Somalia. En oplevelse fra det virkelige liv I Baretten nr. 7, 2011 skrev Ole Boye Jensen en artikel om sin tid i Gaza. Ole efterlyste blandt andet nogle af de veteraner, der hjalp ham under et færdselsuheld med en lastbil i Gaza. På jubilarstævnet i maj måned skulle jeg videre med toget fra Slagelse. På stationen stod to veteraner, som også skulle med toget. I toget falder vi selvfølgelig i snak, og en af dem var Ole. Han spørger mig, om jeg kender en nede på Lolland, der hedder Leif, som også har været i Gaza. Noget dæmrer for mig. Jeg kan godt huske, at Leif havde talt om en veteran fra Australien. Ole fortalte, at han skulle besøge Leif i løbet af sit ophold i Danmark, og jeg inviterede Ole til at besøge vores lokaler. Næste gang, jeg mødte Ole, var på Kastellet til Peace Keepers Day, hvor vi fik talt lidt mere. Et stykke tid senere ringede Leif, om jeg ville med ud til vores lokaler, for nu var Ole kommet. Jeg sagde straks ja, så jeg blev hentet af Leifs kone. Vi kørte ud og så vores lokaler, hvor Ole fik overrakt en af vore T-shirt. Derefter kørte vi til Bibliotekshaven i Nykøbing F., hvor vi besøgte vores sten. Det var hyggeligt at møde Ole, og jeg ved, at han også var ude at se Leifs vindmølle, så det blev en hyggelig dag for os alle. Verden er ikke så stor, og jeg sender herved også en stor hilsen til Ole, som jeg ved får bladet. Ole og Leif udveksler gamle minder ved kaffebordet. Baretten # Side 9

10 Tekst og fotos af Lars Bo Holm Pedersen Team Veteran forbereder sig Morgenløb i smukt terræn, socialt samvær og foredrag om selvudvikling. Det var hovedpunkterne på programmet, da Team Veteran for andet år i træk var på træningslejr hos Kammeratstøtteordningen i Frøslev-lejren. Med kun lidt over fem uger tilbage til årets altoverskyggende mål, US Marine Corps Marathon i Washington DC, som afholdes søndag den 27. oktober, var det en af de sidste rigtigt lange ture for de fysisk og psykisk sårede soldater, hjælpere og pårørende fra Team Veteran 2013, der skal med på turen. En af holdets fysisk sårede medlemmer, Jens Søndergaard, holdt sig sammen med håndcykeltræner Anders Themsen på de asfalterede veje i det sønderjyske, hvor de Søndagen bød på samme flotte vejr og et træningspas på mellem 6 og 20 km i benene. ste løb alligevel 23,2 km på den smukke efterårsdag. Søndagen bød på samme flotte vejr og et træningspas på mellem 6 og 20 km i benene. Træningslejren giver en god mulighed for, at løber og medløber på en god lang tur to kørte omkring 70 km, mens de psykisk skadede og medløberne løb runder i det afvekslende terræn ved lejren. Kun en uge efter at have gennemført Spartas halvmaraton i København var der stadig træthed i benene hos enkelte af løberne, men de flekan finde ind i et tempo og en rytme, som de kan bruge, når vi skal løbe i Washington, siger major Henrik Dupont, som er en af holdets trænere. Det var hårdt at løbe så meget i terræn, men det var en flot og afvekslende tur. Og så er det rigtigt godt, at vi har mulighed for at få masseret benene godt bagefter af Jens Rasmussen, vores behandler, som tydeligvis ved, hvad han har med at gøre, siger Kim Eg Thygesen, der er en af de psykisk sårede. En lige så betydningsfuld del er samværet mellem løbere, hjælpere og de pårørende. Særligt for holdets psykisk skadede soldater er det vigtigt med den ro og tryghed, der kun opstår, når man er omgivet af mennesker, man kender godt. Side 10 Baretten #

11 Lørdag aften havde Team Veteran inviteret filosoffen Arno Victor Nielsen til at holde foredrag på træningslejren. Han opfordrede veteranerne til at foreholde sig deres egen situation ved at reflektere over begreber som krig, veteraner, soldater, handicap og PTSD. Med US Marine Corps Marathon kun lidt over en måned ude i fremtiden er Team Veteran i fuld gang med at se frem mod 2014 Løb med Team Veteran i 2014 Med US Marine Corps Marathon kun lidt over en måned ude i fremtiden er Team Veteran i fuld gang med at se frem mod Det er endnu ikke fastlagt, hvilket maratonløb, der bliver hovedmålet, men holdet vil allerede nu gerne i kontakt med fysisk eller psykisk sårede veteraner, der kunne tænke sig at løbe med Team Veteran i Hvis det har interesse for dig eller en veteran, du kender, så læs mere om Team Veteran på send en besked via kontaktformularen på siden eller skriv til Du er også velkommen til at kontakte formand Lars Bo Holm Pedersen på telefon Du kan også stifte bekendtskab med Team Veteran fredag den 8. november kl , hvor Teatret Sorte Hest danner rammerne for en interessant aften med flere kulturelle, sociale og gastronomiske indlæg og med Peter Lund Madsen som konferencier. Du kan læse mere om arrangementet på foreningens hjemmeside. Team Veteran Team veteran er en frivillig, upolitisk organisation bestående af en række ressourcepersoner, hvor intentionen om hjælp til selvhjælp gennem idræt og kammeratskab er den drivende kraft. Team Veteran benytter regeringens veteranpolitik som pejlemærke og støtter derved op om det etablerede behandlersystem, hvilket ses i Team Veterans målsætning om at være en matchende nuance i den farverige palet af etablerede tilbud til fysisk og psykisk sårede veteraner. Team Veterans nuance er maratonløb. Foreningen Team Veteran blev etableret i 2010 og har som hold gennemført flere maratonløb i Washington, New York og København. Baretten # Side 11

12 Veterancentret Af Andreas Reckeweg Godfrey, Veterancentret Veteraner i fokus Veterankonference Vejen frem mod en styrket veteranindsats er brolagt med øget dialog og tæt samspil mellem aktørerne på veteranområdet. Det var oplægget til og hovedkonklusionen på Veterancentrets konference om Forsvarets indsats for veteraner, som løb af stablen på Flyvestation Aalborg den 29. august. 76 deltagere fra blandt andre de operative kommandoer, et bredt udsnit af de funktionelle tjenester i Forsvaret samt repræsentanter fra de frivillige og faglige organisationer på den anden side af hegnet, herunder De Blå Baretter, blev budt velkommen af chefen for Veterancentret, oberst Kåre Byrnak: Jeg vil gerne byde jer alle velkommen til denne konference, eller skulle jeg snarere sige dialogmøde. For det er dialogen med jer og ikke mindst med den enkelte veteran, der rykker noget. En dialog, som skal køre hele året, ikke blot i dag. Vi har brug for jeres feedback, jeres holdninger og jeres samspil for at udvikle indsatsen til gavn for veteranerne og de pårørende. Det er mangfoldigheden på veteranområdet, der er vores styrke, og den skal vi bygge videre på. Mod nye muligheder Der var med andre ord lagt op til debat og diskussion, hvilket også blev understreget af, at deltagerne i mindre grupper bevægede sig rundt til i alt seks stationer med temaer lige fra den nyeste veteranforskning til styrket udvælgelse. Efter gennemgang af de enkelte temaer havde deltagerne mulighed for at udveksle synspunkter og idéer. Et af de store debatemner var håndteringen af de varigt skadede veteraner, som efter kamppausestrukturens nedlæggelse nu er i rehabiliteringsforløb under Veterancentret. Drøftelserne gik blandt andet på, hvorvidt et rehabiliteringsforløb var den direkte vej ud af Forsvaret. Som en af deltagerne udtrykte det: At komme i rehabilitering er en erkendelsesproces, som forståeligt kan være rigtig svær at forlige sig med, særligt med en identitet som kampsoldat. Men man bør se det som en mulighed, ikke en fyreseddel. Det er ikke et spark ud i mørket, men et tilbud om et arbejdsliv på andre præmisser og det kan være både i eller uden for Forsvaret. Et kulturskifte På en af de andre stationer blev den psykologfaglige indsats i Forsvaret drøftet. Her var der enighed om, at Forsvaret de senere Fra veterankonferencen. Side 12 Baretten #

13 år er nået langt i forhold til at ændre tidligere tiders macho-prægede kultur, hvor det stereotype billede af soldaten var en mand for hvem, det ikke falder naturligt at tale med en psykolog: Vi har set en holdningsændring blandt Forsvarets soldater. Man tager mod tilbuddet om at tale med en psykolog, også selvom man ikke nødvendigvis har et større og akut behov. Det er for at vide, hvad man skal være opmærksom på af mulige reaktioner, og på hvordan man bedst håndterer de erfaringer, man har gjort sig under udsendelsen. Det er positivt og en opgave, som de lokale chefer og befalingsmænd ude på tjenestestederne skal have stor ros for at have løftet, fortalte militærpsykolog ved Veterancentret Elías Kristjánsson. På trods af succesen var der flere deltagere, der påpegede vigtigheden af, at netop de erfarne soldater og de lokale chefer og befalingsmænd fortsætter med at gå forrest ude i enhederne, så de unge soldater, der uddannes i kommende år, også forstår, at fokus på det mentale er en opgave på linje med den fysiske og operative træning. Større åbenhed En lignende drøftelse om holdningsændringer fandt sted blandt deltagerne i forbindelse med det arbejde, der i den kommende tid skal iværksættes på området for styrket udvælgelse. om ærligt at sige: Jeg er måske ikke klar til udsendelse nu og her, så jeg bør måske vente til næste hold. Et ansvar, der naturligt ligger hos den enkelte, men særligt også blandt Forsvarets chefer i deres kommunikation om, at åbenhed ikke er lig med en fyreseddel eller begrænsende for karrieren, sagde stabslæge i Forsvarets Sundhedstjeneste, Søren Worm-Petersen. Øget dialog Fælles for drøftelserne var enigheden om, at øget samarbejde og koordination blandt aktørerne på veteranområdet med udgangspunkt i den enkelte veteran er vejen frem, hvis indsatsen skal have effekt for dem, det handler om: Veteranerne og deres pårørende. Chefen for Personelstaben, kontreadmiral Finn Hansen, afsluttede konferencen og sagde bl.a.: Veteranernes problemstillinger er ofte komplekse, og det fordrer netop en øget dialog og et tæt samspil. Det har vi set eksempler på i dag, og det er påkrævet, når vi fremadrettet fortsat skal kunne yde den fornødne støtte til vores veteraner og deres pårørende. Veterancentret kan kontaktes døgnet rundt, alle årets dage på telefon Veterancentret kan kontaktes døgnet rundt, alle årets dage på telefon Døgntelefonen varetages af socialrådgivere, som vil yde rådgivning ved akutte spørgsmål. Evalueringen af veteranpolitikken slog i juni i år fast, at Forsvarets udvælgelse af fastansatte soldater til internationale operationer ikke fungerer optimalt. Udfordringen er, at nogle soldater af frygt for karrieremæssige konsekvenser ikke svarer korrekt på spørgsmålene om deres psykiske tilstand, der ligger til grund for den efterfølgende lægefaglige vurdering af egnethed til udsendelse. For at kunne kvalificere den styrkede udvælgelse af personel ser vi gerne, at der finder en holdningsændring sted blandt vores soldater. En holdningsændring, der handler Psykiatriklinikken v/ Overlæge, Speciallæge i Psykiatri Erik Skovbjerg Taastrup Hovedgade 131 E, Taastrup Tlf Specialist inden for behandling af PTSD samt udfærdigelser af speciallægerapporter med meget kort ventetid. Baretten # Side 13

14 De Allieredes Danske Våbenfæller Tirsdag den 22. oktober En krigskirurgs erindringer Som læge i Beirut, Sarajevo i Jugoslavien, Iran, Indien, Afrika og Afghanistan har overlæge ved Ortopædisk Kliniks Traumesektion på Rigshospitalet Finn Warburg oplevet, hvilke opgaver krig, sult og katastrofer kan byde en kirurg og læge. Nu øser han af sine erfaringer med at behandle og rehabilitere vore svært sårede soldater fra Afghanistan. Gennem et langt soldaterliv, fra patruljemand i hjemmeværnet til udsendt militærlæge, har han samlet menneskelige og faglige erfaringer og udgav i 2011 sine erindringer I fulde åndedrag. Mandag den 11. november Våbenstilstandsdagen Den franske ambassadør højtideligholder Våbenstilstandsdagen i 1918 i samarbejde med vor forening, Souvenir Francais og med assistance fra Københavns Kommandant med det traditionelle program: Kl Sjælemesse i Sankt Ansgar Kirke, Bredgade 64, København Kl kranselægning ved den franske krigergrav på Assistents Kirkegård og i umiddelbar fortsættelse heraf kranselægning på Vestre Katolsk Kirkegård Kl reception på den franske ambassade for særligt indbudte samt fanebærere. Københavns Kommandant sørger for et antal hjælpere fra officersskolerne samt transport for fanebærere. Det fortæller han om hos De Allieredes Danske Våbenfæller Tirsdag den 22. oktober kl i Københavns Marineforenings lokaler, Takkeladsvej 3, 1. på Holmen. Pris, incl. 2 håndmadder, 1 øl/vand + kaffe kr. 85,-. Bindende tilmelding senest 16. oktober til Kurt B. Sørensen på telefon eller på mail - max. 50 deltagere. Side 14 Baretten #

15 Søndag den 10. november Store Kransetur De Allieredes Danske Våbenfæller indbyder til kranselægning m.v. på Store Kransetur 2013, Søndag den 10. november, mindedagen for alle faldne soldater Program for dagen Kl Faner fra så mange foreninger som muligt klar ved Holmens Kirke. Kl Højtidelighed i Holmens Kirke. Derefter lægger vi kranse sammen med allierede militærattachéer således: Mindeankeret i Nyhavn Kastellet, mindesmærket Vore Faldne Churchill-parken, busterne af Anders Lassen, Churchill og Kaj Birksted Monumentet i Kastellet for vore udsendte faldne bispebjerg Kirkegård, det russiske monument for de faldne og Royal Airforce-krigergrave Mindelunden for faldne under frihedskampen Frokost Helsingørs Kongelige Skydeselskab, Stengade 46 Hornbæk Kirkegård, monument for russiske krigsdeltagere fra 1. verdenskrig, som døde i Danmark. Ved Hornbæk Kirke mindestenen over de stedlige faldne modstandsfolk, andagt og afslutning på dagen med afgang fra Hornbæk Kirke tilbage til Holmens Kirke kl. ca Bestyrelsen håber, at vore medlemmer igen i år vil slutte op om dagen, og at de samarbejdende forsvarsforeninger i lighed med i fjor vil gøre os den glæde at deltage med en smuk repræsentation og mange faner. Der er bustransport til rådighed for alle deltagerne. Prisen pr. person for hele arrangementet er fastsat til kr. 160,-. Tilmelding skal finde sted til Kurt Serup telefon , hverdage mellem kl eller på mail med den 1. november som seneste tilmelding. Vi fejrer de runde dage Fødselsdagsoversigten dækker denne gang perioden fra den 8. oktober til og med den 4. november Vi ønsker hjertelig tillykke. 80 år Peter Erik Wiil, Cypern 5, 30, 31, 47, 48, 49 og 57, Kronjylland, den 30. oktober 75 år Hans Thomsen Pedersen, Gaza 8, Sydvestjylland, den 16. oktober Vagn Ove Jørgensen, Gaza 6 og 7, Midtsjælland, den 19. oktober Erik Rasmussen, Gaza 10, Østjyderne, den 21. oktober Vagn Christiansen, Gaza 7, Fyn, den 26. oktober Povl Andersen, Gaza 6, Lolland-Falster-Møn, den 30. oktober Erik Simonsen, Gaza 4 og 7, Østjyderne, den 1. november Bent Bundgård Jensen, Gaza 7, Thy-Mors-Salling, den 2. november 70 år Poul Pedersen, Cypern 11, 12, 13 og 18, Limfjorden, den 15. oktober Preben Birk, Cypern 2, Fyn, den 18. oktober Svend Aage Frahm, Gaza 16, Viborg og Omegn, den 20. oktober Egon Boeriis, Cypern 8, Kronjylland, den 27. oktober Jesper Janby, Gaza 14, Fyn, den 28. oktober Kjeld Bendtsen, Cypern 1, Kronjylland, den 29. oktober Ole Wagner Hansen, Cypern 3, Landsforeningen, den 31. oktober Jens Ole Johansen, Cypern 2 og 3, Næstved og Omegn, den 1. november Flemming Qvotrup, Gaza 13, Næstved og Omegn, den 2. november Lars Westergaard Kruse, Cypern 1, Midtsjælland, den 4. november 50 år Oliver Bjerg Eriksen, Tuzla 2, Nordvest, den 8. oktober Johnny Weismann, Cypern 41, 42, 46, 47, 55 og 56, Kuwait 8, Kroatien 2, Bosnien 3 og 4, UNIFIL 1, SFOR 4, 8 og 10, KFOR 5, ISAF 4 og IRAK 5, Nordsjælland, den 8. oktober Michael Andersen, Cypern 50, Limfjorden, den 13. oktober Thomas Landors Christensen, Bosnien 5, Limfjorden, den 22. oktober 40 år Kenneth Jaqué, KFOR 3, København, den 20. oktober René H. Jensen, Viborg og Omegn, den 24. oktober Morten Holt Bjergø, Kuwait 8 og 9 samt Bosnien 4, Næstved og Omegn, den 27. oktober Steen Jensen, KFOR 4, Sønderjylland, den 31. oktober Peter Dahl Truelsen, Kroatien 5, København, den 4. november Baretten # Side 15

UNMISS, Sydsudan. Dansk formand - skab i BNBB. Danmarks Internationale Veteran Organisation, De Blå Baretter. Side 4-6. Side 18-19

UNMISS, Sydsudan. Dansk formand - skab i BNBB. Danmarks Internationale Veteran Organisation, De Blå Baretter. Side 4-6. Side 18-19 44. årgang # 06 2013 Danmarks Internationale Veteran Organisation, De Blå Baretter UNMISS, Sydsudan Side 4-6 Dansk formand - skab i BNBB Side 18-19 Indhold #06 3... Leder: Veteran-arbejde 4... Beretning

Læs mere

Kystartilleriforeningens adresser:

Kystartilleriforeningens adresser: 96. ÅRGANG - 2006 NR. 2 - APRIL / MAJ Kystartilleribladet Udgivet af Kystartilleriforeningen (Stiftet 6. juli 1909) Kystartilleriforeningen er tilsluttet Danske Soldaterforeningers Landsraad for hvilket

Læs mere

PROPEL 67. ÅRGANG NR. 2 APRIL 2010 INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING

PROPEL 67. ÅRGANG NR. 2 APRIL 2010 INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING 67. ÅRGANG NR. 2 APRIL 2010 PROPEL INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING Flyvevåbnets Soldaterforening fylder 70 år den 11. april 2 PROPEL Nr. 2/2010 Aktivitetskalender Mød op når

Læs mere

Foreningen af Officerer uden for aktiv Tjeneste

Foreningen af Officerer uden for aktiv Tjeneste Foreningen af Officerer uden for aktiv Tjeneste Protektor: Hans Kongelige Højhed Prinsgemalen M E D D E L E L S E R Nr. 179 September oktober 2011 www.fouat.dk I N D H O L D Landsledelse og andre kontaktpersoner

Læs mere

ny stemme fylder 45 år

ny stemme fylder 45 år ny stemme fylder 45 år 1963 1964 45 ÅR NR. 3 Juni 2008 46. ÅRGANG Medlemsblad for DLFL ny stemme Nr. 3 2008 46. årgang Medlemsbladet»ny stemme«udgives af bestyrelsen for Dansk Landsforening for Laryngectomerede

Læs mere

Telegrafregimentet er nu værnsfælles

Telegrafregimentet er nu værnsfælles Udgives af Telegrafens Venner 2. årgang Nr. 5 September 2014 Telegrafregimentet er nu værnsfælles INDHOLD UDGIVES AF TELEGRAFENS VENNER Adr.: Treldevej 110, 7000 Fredericia. Ansvarshavende redaktør Henrik

Læs mere

Gardehusaren Nr. 5 - Oktober 2011 11. årgang

Gardehusaren Nr. 5 - Oktober 2011 11. årgang Gardehusaren Nr. 5 - Oktober 2011 11. årgang Indhold nr. 5 Legater...2 Mindeord for Jacob Steen Olsen...3 Tur til Broholm...4 En forrygende tur til Bornholm...5 En beslagsmeds erindringer (Del 1)...7 Forsidebillede:

Læs mere

Krudttårnet. September 2002 Nr. 3 7. årgang. Søværnet i Frederikshavn KRUDTTÅRNET 1

Krudttårnet. September 2002 Nr. 3 7. årgang. Søværnet i Frederikshavn KRUDTTÅRNET 1 Krudttårnet Søværnet i Frederikshavn September 2002 Nr. 3 7. årgang KRUDTTÅRNET 1 Med flot honnørkommando mindedes Flådens sænkning den 29 august - læs side 7. I flådestationens havneelement er de ikke

Læs mere

Flagdag for femte gang

Flagdag for femte gang www.hod.dk Officerernes Fagblad 05 oktober 2013 Flagdag for femte gang Hvor går man hen hvis man er whistleblower? Mange indlæg på debatsiderne 2 nr. 05/2012 Leder PROTECTION. MOBILITY. Pansret Mandskabsvogn

Læs mere

Udgives af Telegrafens Venner 3. årgang Nr. 2 Marts 2015

Udgives af Telegrafens Venner 3. årgang Nr. 2 Marts 2015 Udgives af Telegrafens Venner 3. årgang Nr. 2 Marts 2015 arbejde læse om dit Tag bladet med hjem, så familien kan UDGIVES AF TELEGRAFENS VENNER Adr.: Treldevej 110, 7000 Fredericia. Ansvarshavende redaktør

Læs mere

Tjenesteblad for Gardehusarregimentet og foreningsblad for Sjællandske Livregiments Soldaterforening og Danske Gardehusarforeninger

Tjenesteblad for Gardehusarregimentet og foreningsblad for Sjællandske Livregiments Soldaterforening og Danske Gardehusarforeninger Nr. 7 - september 2004 4. årgang Tjenesteblad for Gardehusarregimentet og foreningsblad for Sjællandske Livregiments Soldaterforening og Danske Gardehusarforeninger Indhold nr. 7 2004 Kronprinseparret

Læs mere

nyt INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION Nr. 4 2011

nyt INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION Nr. 4 2011 nyt INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION Nr. 4 2011 M e d l e m s b l a d f o r S e k t i o n D a n m a r k Større tilskud til Gimbornkurser Politiseminar i Holland en succes Brügge er et besøg værd INDHOLD

Læs mere

Energi og åbne arme i lufthavnen. Tættere samarbejde giver nye muligheder. enopbygning i Afghanistan

Energi og åbne arme i lufthavnen. Tættere samarbejde giver nye muligheder. enopbygning i Afghanistan [ nr. 3 september 2013 ] magasinet Tættere samarbejde giver nye muligheder Energi og åbne arme i lufthavnen Side 16-21 Gratis armbånd på bagsiden Læs mere på side 15 Civile kompetencer i spil: Hjemmeværnet

Læs mere

M E D D E L E L S E R

M E D D E L E L S E R FORENINGEN AF OFFICERER UDENFOR AKTIV TJENESTE Protektor: Hans Kongelige Højhed Prinsgemalen M E D D E L E L S E R Nr. 156 November - December 2007 I N D H O L D Praktiske oplysninger Side 2 Informationer

Læs mere

Medlemsblad for Postpensionisternes Landsforening

Medlemsblad for Postpensionisternes Landsforening Posthornet 04/09 august Medlemsblad for Postpensionisternes Landsforening Lynet slog ned i landpostbudet Sommertræf 2009 Side 4 Side 8 postpensionister på flyvestation karup Side 10 posten vejle på tur

Læs mere

Tjenesteblad for Gardehusarregimentet og foreningsblad for Sjællandske Livregiments Soldaterforening 4. Regiment og Danske Gardehusarforeninger

Tjenesteblad for Gardehusarregimentet og foreningsblad for Sjællandske Livregiments Soldaterforening 4. Regiment og Danske Gardehusarforeninger Nr. 2 - marts 2004 4. årgang Tjenesteblad for Gardehusarregimentet og foreningsblad for Sjællandske Livregiments Soldaterforening 4. Regiment og Danske Gardehusarforeninger Indhold nr. 2 2004: Forsidebilled:

Læs mere

MARINEFORENINGEN FANØ AFDELING ~ 1 ~

MARINEFORENINGEN FANØ AFDELING ~ 1 ~ ~ 1 ~ ~ 2 ~ ~ 3 ~ ~ 4 ~ ~ 5 ~ ~ 6 ~ ~ 7 ~ ~ 8 ~ ~ 9 ~ ~ 10 ~ ~ 11 ~ ~ 12 ~ ~ 13 ~ ~ 14 ~ ~ 15 ~ ~ 16 ~ ~ 17 ~ ~ 18 ~ ~ 19 ~ ~ 20 ~ ~ 21 ~ ~ 22 ~ ~ 23 ~ ~ 24 ~ ~ 25 ~ ~ 26 ~ ~ 27 ~ ~ 28 ~ ~ 29 ~ ~ 30 ~

Læs mere

VI-TO. Lokalbladet for Tornby-Vidstrup

VI-TO. Lokalbladet for Tornby-Vidstrup VI-TO Lokalbladet for Tornby-Vidstrup Syttende årgang Nr. 3 Juni - Juli 2012 Indholdsfortegnelse side Leder........................ 2 Havbakken.................... 3 Tornby Forsamlingshus.......... 4 Tornby-Vidstrup

Læs mere

Nummer 52. for Øster Brønderslev og Hallund området ADH - LAN - B70 - RAP - ØBC - ØBI. Vin - Gadespejlet - Borgerforeninger

Nummer 52. for Øster Brønderslev og Hallund området ADH - LAN - B70 - RAP - ØBC - ØBI. Vin - Gadespejlet - Borgerforeninger LOKALBLADET for Øster Brønderslev og Hallund området ADH - LAN - B70 - RAP - ØBC - ØBI Vin - Gadespejlet - Borgerforeninger Hvilshøj Boldklub - Kirkenyt - Hattefest Nummer 52 februar-maj 2009 s økonomi

Læs mere

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 ANNONCE RETT NYT INDHOLD nr. 2 2015 6 4 Redaktionen 5 Nyt fra bestyrelsen 6 Familietur til Legoland 8 Børn med særlige behov 9 9 Mille og Meywalkeren 10 Bestyrelsens

Læs mere

Kastaniebladet. Tidsskrift for Oustruplund Nr. 1 2011. www.oustruplund.dk 1

Kastaniebladet. Tidsskrift for Oustruplund Nr. 1 2011. www.oustruplund.dk 1 Kastaniebladet Tidsskrift for Oustruplund Nr. 1 2011 www.oustruplund.dk 1 Indhold Lederen Agnete P. Thomsen Forstander Kastaniebladet Oustruplund Oustrupvej 14 820 Kjellerup tlf. 8 0 20 20 / 8 fax. 8 0

Læs mere

Hjerneskadeforeningen

Hjerneskadeforeningen HOVEDCIRKLEN Hjerneskadeforeningen Nummer 3 September 2013 Hjerneskadeforeningens lokale afdelinger REGION HOVEDSTADEN EGEDAL Formand: Sanny Freund 4818 4031 4029 2731 e-mail: ksfreund@privat.dk FREDERIKSSUND

Læs mere

Udvikling og Forandring

Udvikling og Forandring NØRBYGÅRD NYT - om menneskelige netværk Nr. 2, 2012, 23. årg. Udvikling og Forandring -alkoholbehandlingscenter og bosted ET BLAD TIL INSPIRATION OG DEBAT - for alle med tilknytning til Nørbygårdforeningen

Læs mere

VINTER 2011 NR.4 ÅRGANG 13. landsforeningen af nuværende og tidligere psykiatribrugere. Glædelig jul. & godt nytår

VINTER 2011 NR.4 ÅRGANG 13. landsforeningen af nuværende og tidligere psykiatribrugere. Glædelig jul. & godt nytår VINTER 2011 NR.4 ÅRGANG 13 landsforeningen af nuværende og tidligere psykiatribrugere Glædelig jul & godt nytår MEDLEMSBLADET LAP WWW.LAP.DK 2 LEDER december 2011 Af Paul Bjergager Nielsen En stærkere

Læs mere

Fodbolddommeren. nr.4 oktober 2008 65. årgang

Fodbolddommeren. nr.4 oktober 2008 65. årgang Fodbolddommeren nr.4 oktober 2008 65. årgang LYNGBYKURSUS 2008 STORE DOMMERDAG INDKALDELSE TIL DELEGERETMØDE HVOR BLEV DE AF? TALENTDOMMERKURSUS I VEJLE PROJEKT ASPIRANTJÆGER 2008/2009 Nr. 4 oktober 2008

Læs mere

LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM

LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM ISSN 0909-5128 huntingtons.dk 29. årgang Juni 2012 Nr. 2 LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM Landsforeningen Huntingtons Sygdom huntingtons.dk nr. 2/12 1 Indhold Formanden har ordet... 3 Rundt om HS 2012:

Læs mere

Om Alzheimers og andre demenssygdomme

Om Alzheimers og andre demenssygdomme Tema: Alzheimerforeningen og demenssagen Det nytter Feriekurser for demente Støt Alzheimerforeningen Vind med Alouise Nr. 4 19. årgang december 2009 Om Alzheimers og andre demenssygdomme Indhold Udgives

Læs mere

Læs om : Mangler du Lokalbladet. Lån et kamera. Fortvivl ikke!

Læs om : Mangler du Lokalbladet. Lån et kamera. Fortvivl ikke! Læs om : 2 2 4-5 5 6 7 8-9 10 11 11 12-13 14-15 16 17-21 22-23 24-25 26-27 28-29 30-31 31-34 35 36 Fortvivl ikke! Hvis I ønsker at indbetale et beløb til bladet - stort eller lille - kan det indbetales

Læs mere

CLUBMESTRE 2002 STARTISTEN NR. 63 / 2002 1 STARTISTEN

CLUBMESTRE 2002 STARTISTEN NR. 63 / 2002 1 STARTISTEN CLUBMESTRE 2002 STARTISTEN NR. 63 / 2002 1 STARTISTEN LEDER Et lille halvt år er gået, og et nyt nummer af startisten står for døren. Denne version af startisten er i lidt nye rammer, idet Jesper Hede,

Læs mere