44. årgang # Danmarks Internationale Veteran Organisation, De Blå Baretter. National Flagdag. Side 4-6. Bornholm rundt på cykel.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "44. årgang # 07 2013. Danmarks Internationale Veteran Organisation, De Blå Baretter. National Flagdag. Side 4-6. Bornholm rundt på cykel."

Transkript

1 44. årgang # Danmarks Internationale Veteran Organisation, De Blå Baretter National Flagdag Side 4-6 Bornholm rundt på cykel Side 4-6

2 10-11 Team Veteran Side Bornholm rundt Side 8 Mission Update Esbern Snare Indhold # Leder: Til kamp for vores Veterancenter 4... Flagdagen den 5. september 7... Transition et maleri fra Afghanistan 8... Mission Update Søværnet 9... En oplevelse fra det virkelige liv Team Veteran Veterancentret De Allieredes Danske Våbenfæller De runde dage Bornholm Rundt veteraner hjælper veteraner Jubilæumsrejse til Cypern Nyt fra Lokalforeningerne Nye medlemmer og Vi mindes Aktivitetskalender KSO Idrætskalender 2013 Side 4-6 Flagdagen Fællesmærke for veteraner Velkommen til BARETTEN, medlemsblad for De Blå Baretter, Danmarks Internationale Veteran Organisation. Foreningen er oprettet den 26. oktober 1968 af veteraner fra FN-tjeneste. Alle, der har været udsendt i en international fredsstøttende eller humanitær mission under FN, NATO, EU, OSCE eller en koalition, kan optages som medlem. Baretten udsendes til medlemmer, annoncører, tjenestesteder, politistationer og udstationerede styrker samt til alt personel fra internationale missioner det første år efter hjemkomst. ISSN: CVR Nr: Protector: Hans Kongelige Højhed Prins Joachim Landsformand: Bjarne Hesselberg. Bakkebøllevej 12, 4760 Vordingborg. Tlf Landssekretær: Flemming Wrist-Knudsen Tlf , mail: Redaktionsudvalget består af: Ansvarshavende redaktør: Erik Petersen, Skovbrynet 4, Nødebo, 3480 Fredensborg. Tlf , mail: Ansvarlig for KSO-stof: Niels Bannergaard, Klempegårdvej 70, 4140 Borup Tlf , mail: Fra Hovedbestyrelsen: Inge Nedergaard, Bangshåbvej 19, Skræ, 8620 Kjellerup. Tlf , mail: Web-master og næstformand: P. K. Nielsen, Herthalund 40, 4200 Slagelse Tlf mail: Oplag: stk. 8 gange årligt Årsabonnement: Dkk 350,- Bank: Reg. nr. 9315, konto nr Giro: Konto nr Layout og sats: GB Grafisk Reklamebureau Tryk: Formula A/S Side 2 Baretten #

3 Af Landsformand Bjarne Hesselberg Til kamp for vores Veterancenter Den politiske evaluering af veteranpolitikken er i fuld gang med udgangspunkt i den rapport, den særlige arbejdsgruppe afleverede til Folketinget i juni. De Blå Baretter har deltaget i arbejdet og kan i hovedsagen godkende konklusionerne. De fleste af de nødvendige justeringer kan gennemføres administrativt, men et enkelt, meget vigtigt område kræver en politisk ændring af det sidst indgåede forsvarsforlig, nemlig Veterancentrets funktionsmuligheder. Veteranpolitikken omfatter såvel anerkendelse af veteranernes indsats som støtte til de, der har behov herfor. Veterancentret blev etableret som en Niveau II Toreby kirkegård Foto: Per A. Rasmussen. myndighed under Forsvarskommandoen, der har iværksat nogle selvbestaltede begrænsninger, som generelt indskrænker Veterancentrets og forsvarets ansvar tilbage til 1997 og i hovedsagen alene til tjenstgørende personel. Implicit mener man således, at det er det civile samfund, der har ansvaret for den resterende del af veteranerne og specielt støtten til dem. Vi finder området så vigtigt, at Veterancentret fra starten burde være placeret direkte under Forsvarsministeriet. Med forsvarsaftalen er der lagt op til, at Veterancentret flyttes over i en ny personelforvaltnings-organisation. Herved rykkes Veterancentret ned i organisationen og fratages efter vores opfattelse mulighederne for en udvikling af veteranområdet også på anerkendelsesdelen. Det er fortsat De Blå Baretters opfattelse, at Veterancentret som minimum skal placeres som en selvstændig myndighed direkte under Forsvarsministeriet. Dette kræver som nævnt en genforhandling af det sidst indgåede forsvarsforlig. Det skal bemærkes, at De Blå Baretter har et godt samarbejde med Veterancentret, der yder den mulige støtte under den nuværende opgavestilling. Flere veteraner! Udsendte fra Politiet, Beredskabsstyrelsen m.fl. er også veteraner. Den nuværende veteranpolitik er kun gældende inden for Forsvarskommandoens område. Ve- teranpolitikken skal udbredes til at dække alle statsmyndigheder, der udsender personel til international tjeneste. Vi har gjort tjeneste i missionerne med udsendte fra politiet, beredskabskorpset og ministerierne. Disse personer fortjener samme anerkendelse og støtte som personel fra forsvaret. Vi kan glæde os over, at monumentet i Kastellet og Flagdagen anerkender alle, der har været udsendt for Danmark af den danske stat. Vi arbejder for, at veteranpolitikken også kommer til at dække disse personelgrupper. Veterancentret skal tilføres opgaver, der også omfatter anerkendelse og støtte til Politi, Beredskabskorpset mv. og burde derfor ligge under Statsministeriet som en fælles ministeriel veteranstyrelse. De Blå Baretter kan så i det små vise vejen ved at ændre vore medlemskriterier, så det klart fremgår, at denne kategori af veteraner også er velkommen i vores forening. Ny tradition Årets flagdag bød på et nyt initiativ til anerkendelse af og respekt for vore faldne veteraner, ved at De Blå Baretters lokalforeninger lagde en buket blomster på deres grave. Det blev gjort i stilhed og med respekt. Det er første gang, det er gjort, og vi havde ikke fået lokaliseret alle gravpladser, men det vil være på plads i Tak til lokalforeningerne for deres indsats og tak til den lille arbejdsgruppe, der fandt frem til gravene. Vi har startet en smuk tradition. Baretten # Side 3

4 Den 5. flagdag den 5. september Søværnets repræsentation ved paraden på Kastellet. Tekst: Erik Petersen. Fotos: Per Steen Lynge, Forsvarets Biblioteker For 5. gang gennemførtes flagdagen som en hyldest til alle danske veteraner, der siden 1948 har deltaget i internationale missioner. Dagen blev fejret landet over ved en række arrangementer, og rigtig mange kommuner var gået ind i opgaven og havde inviteret deres veteraner til at deltage. Den centrale festligholdelse i København fulgte den traditionelle gennemførelse med parade ved Monumentet for International tjeneste i Kastellet, hvor De Blå Baretters protektor, H.K.H. Prins Joachim, og Prinsesse Marie repræsenterede Kongehuset. Det var en smuk parade i det strålende septembervejr med æreskommando fra Den Kongelige Livgarde, inkl. musikkorps, og en paradestyrke med repræsentation fra Hæren, Søværnet, Flyvevåbnet, Hjemmeværnet, Politiet, Beredskabsstyrelsen og De Blå Baretters Paradestyrke. Der var repræsentation fra regering og folketing, udenlandske forsvarsattachéer og rigtig mange pårørende samt andre tilskuere, der lagde vejen forbi Kastellet ved denne lejlighed. Der blev lagt kranse ved monumentet bl.a. af de Blå Baretter og udenrigsminister Villy Søvndal talte til de fremmødte. Efter paraden havde lokalforening København åbnet bunkeren, og mange veteraner benyttede lejligheden til en hyggelig snak med gamle bekendte. En god tradition! Et andet indslag i festlighederne var ISAF 15 s march gennem København fra Paraden på Kastellet overværedes af mange mennesker. Gothersgade Kaserne til Rådhuspladsen tiljublet af en tusindtallig tilskuerskare og med De Blå Baretters Paradestyrke på plads på Strøget ved Jorcks Passage. Senere var der gudstjeneste i Holmens Kirke og parade på Christiansborg Slotsplads med taler af statsministeren, politidirektøren og forsvarschefen og på scenen en flot faneborg fra De Blå Baretter. Et festligt indslag var, da Danske Brevdueforeninger som afslutning på paraden sendte ca. 750 duer op over slotspladsen som en hyldest Side 4 Baretten #

5 De Blå Baretters krans. Af Torben Andreasen, Lokalforening Nordsjælland fra luftens veteraner til de mange veteraner, der var samlet til paraden. Efterfølgende var Folketinget vært ved en reception i slotsgården, hvor der blev udvekslet mange historier mellem de deltagende veteraner. Afslutningsvis var der underholdning på scenen tilrettelagt af De Blå Baretter. De Blå Baretters Paradestyrke Også andre steder i København blev dagen festligholdt, således ved Frederiksberg Rådhus, hvor en klasse fra Hærens Officersskole marcherede fra Frederiksberg Slot til Rådhuset for at indgå i arrangementet, der i øvrigt bød på taler, udstillinger og en flot faneborg. Som nævnt fejredes dagen over alt i landet, og som noget nyt forestod De Blå Baretter en lang række steder blomsterlægning på faldne veteraners grave en smuk tradition, som vil blive yderligere udbygget til næste år. Stor tak til de mange lokalforeninger, der forestod denne blomsterlægning. I øvrigt kan der på respektive lokalforeningers side læses om de mange aktiviteter ude i landet. Torsdag den 5. september mødte jeg i Kastellet for at indgå i De Blå Baretters Paradestyrke ved afholdelsen af den Nationale Flagdag. Vejret var smukt. På pladsen foran Mindevæggen var opstillet enheder fra alle værn, Beredskabsforbund og Politi, og vi blev placeret på venstre fløj med udsigt til begivenhederne. Livgardens Musikkorps blev placeret på højre fløj. Mange pårørende var til stede, og det samme gjaldt politikere og repræsentanter fra ambassader i Danmark. Vor protektor, HKH Prins Joachim, og prinsesse Marie ankom som de sidste gæster, og prinsen skridtede fronten af, og mindehøjtideligheden kunne starte. Efter mindetale af udenrigsminister Villy Søvndal var der kranselægning. Først af Prins Joachim og prinsesse Marie, og under dette spillede musikkorpset "Kongernes Konge". Herefter blev en række kranse lagt fra regering, forsvar og organisationer, herunder De Blå Baretter. Fortsættes H.K.H Prins Joachim inspicerer paraden med De Blå Baretters Paradestyrke forrest tv. Baretten # Side 5

6 Flagdagen Af Poul Mølskov Fotos Fra jyllinge kirkegård Et af de lokale arrangementer Landsfanebæreren i aktion på Kastellet. Herefter forlod gæsterne pladsen, paraden aftrådte, og området blev overladt til de pårørende. Paradestyrken skulle i aktion igen lidt senere, hvor vi blev transporteret til Strøget for at stille op på Vimmelskaftet. Her skulle vi hilse på ISAF 15, som lige var kommet hjem fra Afghanistan. Vi blev fotograferet en del, mens vi stod der, men vi så jo også godt ud. Det var en oplevelse at være med, da paraden passerede forbi på vej mod Rådhuspladsen, og det så ud til, at de var glade for, at vi stod der og "viste fanen". Vor sidste opgave var på Christiansborg Slotsplads, hvor vi dannede en faneborg på scenen. Herfra havde vi flot udsyn over hele pladsen og alle de opstillede soldater, beredskabsfolk og andre, som havde været udsendt i international tjeneste i det seneste år. De blev æret med taler af Statsministeren, Forsvarschefen og politidirektøren. På flagdagen stillede vi for 3. år i træk op på Jyllinge Kirkegård ved soldatergraven fra Sognepræst Kaj Bollmann startede denne tradition efter hans søns hjemkomst fra Afghanistan. I år var der repræsentation fra hjemmeværnet og soldaterforeninger med 7 faner og ca. 50 gæster. Talen på kirkegården blev holdt af pens. oberst Søren Arctander Matthiessen, fællessangene blev ledsaget af musik fra Roskilde Stifts Tårnblæserlaug. Danmarkssamfundet lagde en blomsterbuket på graven, hvorefter faner og gæster blev ført ind i kirken, hvor sognepræsten holdt en andagt. Menighedsrådet var vært med kaffe og sandwich i Præstegården, hvor en ung kirkesangerinde sang Amazing Grace. Kl kunne vi vende tilbage til Kastellet for at kunne gå hvert til sit efter en oplevelsesrig dag. Side 6 Baretten #

7 Krig på lærred Tekst: Arne Bach Nielsen Foto: Per Steen Lynge, forsvarets biblioteker Hendes idé er blevet til virkelighed på baggrund af et samarbejde mellem Det Nationalhistoriske Museum og Forsvaret. Det var en ydmyg, men stolt Mathilde Fenger, der i sin tale takkede museet og Forsvaret for den tillid, de har udvist ved at give hende den store opgave at male en vigtig brik af danmarkshistorien. Maleriet Transition kan fremover ses på Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg Slot i Hillerød. Mathilde Fenger fortæller om maleriet. Deltagelsen i Afghanistankrigen på lærred Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg Slot var den 30. august rammen om afsløringen af noget så sjældent som et bataljemaleri. Om billedet Kunstneren har lagt megen symbolik i motiverne på billedet, og i sin tale umiddelbart efter afsløringen ridsede hun blandt andet disse op. Den nærmest transparente røg i venstre side symboliserer optakten til krigen, angrebet på USA den 11. september For at symbolisere kulturforskellen mellem Afghanistan og den vestlige verden, hvor afghanerne læser fra højre mod venstre og vi modsat, har jeg ladet lyset på de afghanske personer komme ind fra højre og ind fra venstre på de danske soldater. Læg mærke til, at den usynlige fjende, taleban-krigeren, i baggrunden ved compound en har en skygge i hver sin retning. Den afghanske politimand og den danske jægersoldat i forgrunden træder frem i lyset, og overdragelsen af landets sikkerhed er nært forestående. Det var kunstmaleren Mathilde Fengers oliemaleri 'Transition,' der så dagens lys foran en større skare af indbudte gæster. Maleriets tema er den danske indsats i Afghanistankrigen med fokus på, at den vestlige alliance overdrager sikkerheden i landet til afghanerne selv. Deraf navnet Transition. Gennem rejser i 2010 og 2012 til de danske styrker i Afghanistan har Mathilde Fenger hentet inspiration til sit arbejde. Hun havde omkring 5000 fotos med hjem på harddisken, men vigtigst af alt har hun talt med både danske og afghanske soldater for at forstå krigens mange vinkler. I sit arbejde med maleriet har hun flere gange besøgt de danske styrker for at opleve, hvilken hverdag soldaterne lever i. Det resulterede ikke alene i maleriet "Transition - de danske styrker i Afghanistan", men også i en serie på 26 oliemalerier, der ligeledes fortæller historien om danskere i krig. Disse malerier var udstillet på Det Nationalhistoriske Museum i sommeren Fra den efterfølgende reception. Baretten # Side 7

8 Mission Updates Tekst: Pernille Kroer, SOK Fotos: Morten Mariani, SOK ESBERN SNARE klar til antipirateri-operation Kajen ved Flådestation Frederikshavn var fyldt med pårørende til de omkring 150 besætningsmedlemmer, der den 21. september begav sig af sted mod det Indiske Ocean for at indgå i Operation Ocean Shield. Tale af Chefen for Søværnets Operative Kommando, kontreadmiral Frank Trojahn. Skibets 99 faste besætningsmedlemmer og et 50 mand stort specialhold skal efter planen være udsendt frem til slutningen af januar De pårørende var i forbindelse med afsejlingen inviteret om bord på skibet for at se den arbejdsplads, deres far, mor, mand, hustru, kæreste, søn eller datter opholder sig på i de kommende fire måneder. Efter et par timer med åbent skib samledes besætning og pårørende på skibets helikopterdæk, hvor chefen for Søværnets Operative Kommando, kontreadmiral Frank Trojahn, holdt tale til besætning og pårørende. Tilstedeværelse giver sikkerhed I sin tale gav Frank Trojahn udtryk for sin store forventning og ikke mindst tillid til besætningen. Jeg ved, hvad I kan, og jeg ved, at I har arbejdet benhårdt op til denne udsendelse. Blandingen af rutinerede folk og nye kræfter om bord gør mig fuldstændig tryg ved at sende jer af sted, uanset hvad I måtte møde dernede. Husk at succes ikke alene skal måles på antallet af anholdte pirater eller antallet af angreb, der forhindres. Vores succes ligger også i, at farvandene er sikre for skibsfarten generelt. Alene jeres tilstedeværelse bidrager til det. Forventer stille periode Noget tyder på, at de kommende måne- Side 8 Baretten #

9 Fra venstre Ole Boye Jensen, Leif og forfatteren. Chefen for Esbern Snare, kommandørkaptajn Henrik Holck Rasmussen. Foto af Ulrik Kristensen. Af Ib Myren Jensen der bliver en stille periode. Men det viser jo bare, at den indsats, som jeres forgæng ere har gjort, den virker. Men situationen kan hurtigt ændre sig i Afrika, og jeg er sikker på, at I kan tage stålhandsken på, hvis der bliver behov for det, og løse de opgaver, der måtte komme. Endelig takkede han de pårørende, der var mødt op for at tage afsked, og understregede samtidig vigtigheden af opbakningen til de udsendte. Den aktuelle situation Problemet med pirateri i Det Indiske Ocean har udviklet sig meget positivt, siden det for alvor tog til i Siden januar har der været to angreb mod skibe og tre forsøg på angreb Det syvende gang, at Danmark har et krigsskib udsendt i en antipiraterioperation. Første gang var i 2008, hvor støtteskibet ABSALON deltog i koalitionsstyrken Task Force 150. Samme år var inspektionsskibet THETIS udsendt i FN World Food Programme i farvandet ud for Somalia. En oplevelse fra det virkelige liv I Baretten nr. 7, 2011 skrev Ole Boye Jensen en artikel om sin tid i Gaza. Ole efterlyste blandt andet nogle af de veteraner, der hjalp ham under et færdselsuheld med en lastbil i Gaza. På jubilarstævnet i maj måned skulle jeg videre med toget fra Slagelse. På stationen stod to veteraner, som også skulle med toget. I toget falder vi selvfølgelig i snak, og en af dem var Ole. Han spørger mig, om jeg kender en nede på Lolland, der hedder Leif, som også har været i Gaza. Noget dæmrer for mig. Jeg kan godt huske, at Leif havde talt om en veteran fra Australien. Ole fortalte, at han skulle besøge Leif i løbet af sit ophold i Danmark, og jeg inviterede Ole til at besøge vores lokaler. Næste gang, jeg mødte Ole, var på Kastellet til Peace Keepers Day, hvor vi fik talt lidt mere. Et stykke tid senere ringede Leif, om jeg ville med ud til vores lokaler, for nu var Ole kommet. Jeg sagde straks ja, så jeg blev hentet af Leifs kone. Vi kørte ud og så vores lokaler, hvor Ole fik overrakt en af vore T-shirt. Derefter kørte vi til Bibliotekshaven i Nykøbing F., hvor vi besøgte vores sten. Det var hyggeligt at møde Ole, og jeg ved, at han også var ude at se Leifs vindmølle, så det blev en hyggelig dag for os alle. Verden er ikke så stor, og jeg sender herved også en stor hilsen til Ole, som jeg ved får bladet. Ole og Leif udveksler gamle minder ved kaffebordet. Baretten # Side 9

10 Tekst og fotos af Lars Bo Holm Pedersen Team Veteran forbereder sig Morgenløb i smukt terræn, socialt samvær og foredrag om selvudvikling. Det var hovedpunkterne på programmet, da Team Veteran for andet år i træk var på træningslejr hos Kammeratstøtteordningen i Frøslev-lejren. Med kun lidt over fem uger tilbage til årets altoverskyggende mål, US Marine Corps Marathon i Washington DC, som afholdes søndag den 27. oktober, var det en af de sidste rigtigt lange ture for de fysisk og psykisk sårede soldater, hjælpere og pårørende fra Team Veteran 2013, der skal med på turen. En af holdets fysisk sårede medlemmer, Jens Søndergaard, holdt sig sammen med håndcykeltræner Anders Themsen på de asfalterede veje i det sønderjyske, hvor de Søndagen bød på samme flotte vejr og et træningspas på mellem 6 og 20 km i benene. ste løb alligevel 23,2 km på den smukke efterårsdag. Søndagen bød på samme flotte vejr og et træningspas på mellem 6 og 20 km i benene. Træningslejren giver en god mulighed for, at løber og medløber på en god lang tur to kørte omkring 70 km, mens de psykisk skadede og medløberne løb runder i det afvekslende terræn ved lejren. Kun en uge efter at have gennemført Spartas halvmaraton i København var der stadig træthed i benene hos enkelte af løberne, men de flekan finde ind i et tempo og en rytme, som de kan bruge, når vi skal løbe i Washington, siger major Henrik Dupont, som er en af holdets trænere. Det var hårdt at løbe så meget i terræn, men det var en flot og afvekslende tur. Og så er det rigtigt godt, at vi har mulighed for at få masseret benene godt bagefter af Jens Rasmussen, vores behandler, som tydeligvis ved, hvad han har med at gøre, siger Kim Eg Thygesen, der er en af de psykisk sårede. En lige så betydningsfuld del er samværet mellem løbere, hjælpere og de pårørende. Særligt for holdets psykisk skadede soldater er det vigtigt med den ro og tryghed, der kun opstår, når man er omgivet af mennesker, man kender godt. Side 10 Baretten #

11 Lørdag aften havde Team Veteran inviteret filosoffen Arno Victor Nielsen til at holde foredrag på træningslejren. Han opfordrede veteranerne til at foreholde sig deres egen situation ved at reflektere over begreber som krig, veteraner, soldater, handicap og PTSD. Med US Marine Corps Marathon kun lidt over en måned ude i fremtiden er Team Veteran i fuld gang med at se frem mod 2014 Løb med Team Veteran i 2014 Med US Marine Corps Marathon kun lidt over en måned ude i fremtiden er Team Veteran i fuld gang med at se frem mod Det er endnu ikke fastlagt, hvilket maratonløb, der bliver hovedmålet, men holdet vil allerede nu gerne i kontakt med fysisk eller psykisk sårede veteraner, der kunne tænke sig at løbe med Team Veteran i Hvis det har interesse for dig eller en veteran, du kender, så læs mere om Team Veteran på send en besked via kontaktformularen på siden eller skriv til Du er også velkommen til at kontakte formand Lars Bo Holm Pedersen på telefon Du kan også stifte bekendtskab med Team Veteran fredag den 8. november kl , hvor Teatret Sorte Hest danner rammerne for en interessant aften med flere kulturelle, sociale og gastronomiske indlæg og med Peter Lund Madsen som konferencier. Du kan læse mere om arrangementet på foreningens hjemmeside. Team Veteran Team veteran er en frivillig, upolitisk organisation bestående af en række ressourcepersoner, hvor intentionen om hjælp til selvhjælp gennem idræt og kammeratskab er den drivende kraft. Team Veteran benytter regeringens veteranpolitik som pejlemærke og støtter derved op om det etablerede behandlersystem, hvilket ses i Team Veterans målsætning om at være en matchende nuance i den farverige palet af etablerede tilbud til fysisk og psykisk sårede veteraner. Team Veterans nuance er maratonløb. Foreningen Team Veteran blev etableret i 2010 og har som hold gennemført flere maratonløb i Washington, New York og København. Baretten # Side 11

12 Veterancentret Af Andreas Reckeweg Godfrey, Veterancentret Veteraner i fokus Veterankonference Vejen frem mod en styrket veteranindsats er brolagt med øget dialog og tæt samspil mellem aktørerne på veteranområdet. Det var oplægget til og hovedkonklusionen på Veterancentrets konference om Forsvarets indsats for veteraner, som løb af stablen på Flyvestation Aalborg den 29. august. 76 deltagere fra blandt andre de operative kommandoer, et bredt udsnit af de funktionelle tjenester i Forsvaret samt repræsentanter fra de frivillige og faglige organisationer på den anden side af hegnet, herunder De Blå Baretter, blev budt velkommen af chefen for Veterancentret, oberst Kåre Byrnak: Jeg vil gerne byde jer alle velkommen til denne konference, eller skulle jeg snarere sige dialogmøde. For det er dialogen med jer og ikke mindst med den enkelte veteran, der rykker noget. En dialog, som skal køre hele året, ikke blot i dag. Vi har brug for jeres feedback, jeres holdninger og jeres samspil for at udvikle indsatsen til gavn for veteranerne og de pårørende. Det er mangfoldigheden på veteranområdet, der er vores styrke, og den skal vi bygge videre på. Mod nye muligheder Der var med andre ord lagt op til debat og diskussion, hvilket også blev understreget af, at deltagerne i mindre grupper bevægede sig rundt til i alt seks stationer med temaer lige fra den nyeste veteranforskning til styrket udvælgelse. Efter gennemgang af de enkelte temaer havde deltagerne mulighed for at udveksle synspunkter og idéer. Et af de store debatemner var håndteringen af de varigt skadede veteraner, som efter kamppausestrukturens nedlæggelse nu er i rehabiliteringsforløb under Veterancentret. Drøftelserne gik blandt andet på, hvorvidt et rehabiliteringsforløb var den direkte vej ud af Forsvaret. Som en af deltagerne udtrykte det: At komme i rehabilitering er en erkendelsesproces, som forståeligt kan være rigtig svær at forlige sig med, særligt med en identitet som kampsoldat. Men man bør se det som en mulighed, ikke en fyreseddel. Det er ikke et spark ud i mørket, men et tilbud om et arbejdsliv på andre præmisser og det kan være både i eller uden for Forsvaret. Et kulturskifte På en af de andre stationer blev den psykologfaglige indsats i Forsvaret drøftet. Her var der enighed om, at Forsvaret de senere Fra veterankonferencen. Side 12 Baretten #

13 år er nået langt i forhold til at ændre tidligere tiders macho-prægede kultur, hvor det stereotype billede af soldaten var en mand for hvem, det ikke falder naturligt at tale med en psykolog: Vi har set en holdningsændring blandt Forsvarets soldater. Man tager mod tilbuddet om at tale med en psykolog, også selvom man ikke nødvendigvis har et større og akut behov. Det er for at vide, hvad man skal være opmærksom på af mulige reaktioner, og på hvordan man bedst håndterer de erfaringer, man har gjort sig under udsendelsen. Det er positivt og en opgave, som de lokale chefer og befalingsmænd ude på tjenestestederne skal have stor ros for at have løftet, fortalte militærpsykolog ved Veterancentret Elías Kristjánsson. På trods af succesen var der flere deltagere, der påpegede vigtigheden af, at netop de erfarne soldater og de lokale chefer og befalingsmænd fortsætter med at gå forrest ude i enhederne, så de unge soldater, der uddannes i kommende år, også forstår, at fokus på det mentale er en opgave på linje med den fysiske og operative træning. Større åbenhed En lignende drøftelse om holdningsændringer fandt sted blandt deltagerne i forbindelse med det arbejde, der i den kommende tid skal iværksættes på området for styrket udvælgelse. om ærligt at sige: Jeg er måske ikke klar til udsendelse nu og her, så jeg bør måske vente til næste hold. Et ansvar, der naturligt ligger hos den enkelte, men særligt også blandt Forsvarets chefer i deres kommunikation om, at åbenhed ikke er lig med en fyreseddel eller begrænsende for karrieren, sagde stabslæge i Forsvarets Sundhedstjeneste, Søren Worm-Petersen. Øget dialog Fælles for drøftelserne var enigheden om, at øget samarbejde og koordination blandt aktørerne på veteranområdet med udgangspunkt i den enkelte veteran er vejen frem, hvis indsatsen skal have effekt for dem, det handler om: Veteranerne og deres pårørende. Chefen for Personelstaben, kontreadmiral Finn Hansen, afsluttede konferencen og sagde bl.a.: Veteranernes problemstillinger er ofte komplekse, og det fordrer netop en øget dialog og et tæt samspil. Det har vi set eksempler på i dag, og det er påkrævet, når vi fremadrettet fortsat skal kunne yde den fornødne støtte til vores veteraner og deres pårørende. Veterancentret kan kontaktes døgnet rundt, alle årets dage på telefon Veterancentret kan kontaktes døgnet rundt, alle årets dage på telefon Døgntelefonen varetages af socialrådgivere, som vil yde rådgivning ved akutte spørgsmål. Evalueringen af veteranpolitikken slog i juni i år fast, at Forsvarets udvælgelse af fastansatte soldater til internationale operationer ikke fungerer optimalt. Udfordringen er, at nogle soldater af frygt for karrieremæssige konsekvenser ikke svarer korrekt på spørgsmålene om deres psykiske tilstand, der ligger til grund for den efterfølgende lægefaglige vurdering af egnethed til udsendelse. For at kunne kvalificere den styrkede udvælgelse af personel ser vi gerne, at der finder en holdningsændring sted blandt vores soldater. En holdningsændring, der handler Psykiatriklinikken v/ Overlæge, Speciallæge i Psykiatri Erik Skovbjerg Taastrup Hovedgade 131 E, Taastrup Tlf Specialist inden for behandling af PTSD samt udfærdigelser af speciallægerapporter med meget kort ventetid. Baretten # Side 13

14 De Allieredes Danske Våbenfæller Tirsdag den 22. oktober En krigskirurgs erindringer Som læge i Beirut, Sarajevo i Jugoslavien, Iran, Indien, Afrika og Afghanistan har overlæge ved Ortopædisk Kliniks Traumesektion på Rigshospitalet Finn Warburg oplevet, hvilke opgaver krig, sult og katastrofer kan byde en kirurg og læge. Nu øser han af sine erfaringer med at behandle og rehabilitere vore svært sårede soldater fra Afghanistan. Gennem et langt soldaterliv, fra patruljemand i hjemmeværnet til udsendt militærlæge, har han samlet menneskelige og faglige erfaringer og udgav i 2011 sine erindringer I fulde åndedrag. Mandag den 11. november Våbenstilstandsdagen Den franske ambassadør højtideligholder Våbenstilstandsdagen i 1918 i samarbejde med vor forening, Souvenir Francais og med assistance fra Københavns Kommandant med det traditionelle program: Kl Sjælemesse i Sankt Ansgar Kirke, Bredgade 64, København Kl kranselægning ved den franske krigergrav på Assistents Kirkegård og i umiddelbar fortsættelse heraf kranselægning på Vestre Katolsk Kirkegård Kl reception på den franske ambassade for særligt indbudte samt fanebærere. Københavns Kommandant sørger for et antal hjælpere fra officersskolerne samt transport for fanebærere. Det fortæller han om hos De Allieredes Danske Våbenfæller Tirsdag den 22. oktober kl i Københavns Marineforenings lokaler, Takkeladsvej 3, 1. på Holmen. Pris, incl. 2 håndmadder, 1 øl/vand + kaffe kr. 85,-. Bindende tilmelding senest 16. oktober til Kurt B. Sørensen på telefon eller på mail - max. 50 deltagere. Side 14 Baretten #

15 Søndag den 10. november Store Kransetur De Allieredes Danske Våbenfæller indbyder til kranselægning m.v. på Store Kransetur 2013, Søndag den 10. november, mindedagen for alle faldne soldater Program for dagen Kl Faner fra så mange foreninger som muligt klar ved Holmens Kirke. Kl Højtidelighed i Holmens Kirke. Derefter lægger vi kranse sammen med allierede militærattachéer således: Mindeankeret i Nyhavn Kastellet, mindesmærket Vore Faldne Churchill-parken, busterne af Anders Lassen, Churchill og Kaj Birksted Monumentet i Kastellet for vore udsendte faldne bispebjerg Kirkegård, det russiske monument for de faldne og Royal Airforce-krigergrave Mindelunden for faldne under frihedskampen Frokost Helsingørs Kongelige Skydeselskab, Stengade 46 Hornbæk Kirkegård, monument for russiske krigsdeltagere fra 1. verdenskrig, som døde i Danmark. Ved Hornbæk Kirke mindestenen over de stedlige faldne modstandsfolk, andagt og afslutning på dagen med afgang fra Hornbæk Kirke tilbage til Holmens Kirke kl. ca Bestyrelsen håber, at vore medlemmer igen i år vil slutte op om dagen, og at de samarbejdende forsvarsforeninger i lighed med i fjor vil gøre os den glæde at deltage med en smuk repræsentation og mange faner. Der er bustransport til rådighed for alle deltagerne. Prisen pr. person for hele arrangementet er fastsat til kr. 160,-. Tilmelding skal finde sted til Kurt Serup telefon , hverdage mellem kl eller på mail med den 1. november som seneste tilmelding. Vi fejrer de runde dage Fødselsdagsoversigten dækker denne gang perioden fra den 8. oktober til og med den 4. november Vi ønsker hjertelig tillykke. 80 år Peter Erik Wiil, Cypern 5, 30, 31, 47, 48, 49 og 57, Kronjylland, den 30. oktober 75 år Hans Thomsen Pedersen, Gaza 8, Sydvestjylland, den 16. oktober Vagn Ove Jørgensen, Gaza 6 og 7, Midtsjælland, den 19. oktober Erik Rasmussen, Gaza 10, Østjyderne, den 21. oktober Vagn Christiansen, Gaza 7, Fyn, den 26. oktober Povl Andersen, Gaza 6, Lolland-Falster-Møn, den 30. oktober Erik Simonsen, Gaza 4 og 7, Østjyderne, den 1. november Bent Bundgård Jensen, Gaza 7, Thy-Mors-Salling, den 2. november 70 år Poul Pedersen, Cypern 11, 12, 13 og 18, Limfjorden, den 15. oktober Preben Birk, Cypern 2, Fyn, den 18. oktober Svend Aage Frahm, Gaza 16, Viborg og Omegn, den 20. oktober Egon Boeriis, Cypern 8, Kronjylland, den 27. oktober Jesper Janby, Gaza 14, Fyn, den 28. oktober Kjeld Bendtsen, Cypern 1, Kronjylland, den 29. oktober Ole Wagner Hansen, Cypern 3, Landsforeningen, den 31. oktober Jens Ole Johansen, Cypern 2 og 3, Næstved og Omegn, den 1. november Flemming Qvotrup, Gaza 13, Næstved og Omegn, den 2. november Lars Westergaard Kruse, Cypern 1, Midtsjælland, den 4. november 50 år Oliver Bjerg Eriksen, Tuzla 2, Nordvest, den 8. oktober Johnny Weismann, Cypern 41, 42, 46, 47, 55 og 56, Kuwait 8, Kroatien 2, Bosnien 3 og 4, UNIFIL 1, SFOR 4, 8 og 10, KFOR 5, ISAF 4 og IRAK 5, Nordsjælland, den 8. oktober Michael Andersen, Cypern 50, Limfjorden, den 13. oktober Thomas Landors Christensen, Bosnien 5, Limfjorden, den 22. oktober 40 år Kenneth Jaqué, KFOR 3, København, den 20. oktober René H. Jensen, Viborg og Omegn, den 24. oktober Morten Holt Bjergø, Kuwait 8 og 9 samt Bosnien 4, Næstved og Omegn, den 27. oktober Steen Jensen, KFOR 4, Sønderjylland, den 31. oktober Peter Dahl Truelsen, Kroatien 5, København, den 4. november Baretten # Side 15

Formandsberetning. 2012.

Formandsberetning. 2012. Formandsberetning. 2012. Det er nu 9. gang jeg aflægger beretning for bestyrelsesarbejdet i De Blå Baretter LIMFJORDEN. Beretningen udsendes ikke i år på mail inden generalforsamlingen, p.g.a. virus angreb

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen onsdag den 24.februar 2010 kl. 19:00, i Bræddehytten, A.D.Vedels Plads, Holmen.

Referat fra Generalforsamlingen onsdag den 24.februar 2010 kl. 19:00, i Bræddehytten, A.D.Vedels Plads, Holmen. Tårnby 27.febraur 2010. Referat fra Generalforsamlingen onsdag den 24.februar 2010 kl. 19:00, i Bræddehytten, A.D.Vedels Plads, Holmen. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Valg af referent. Valg af 2 stemmetællere.

Læs mere

Flagdag 2013 5. september

Flagdag 2013 5. september med forsvars- beredskabs- og sikkerhedspolitisk fokus Nyhedsbrev August 2013 Flagdag 2013 5. september Den nationale flagdag for Danmarks udsendte er indstiftet for at give det officielle Danmark mulighed

Læs mere

Gardehusarregimentet. Kontaktofficeren

Gardehusarregimentet. Kontaktofficeren Kontaktofficeren Emner Hvilken støtte/muligheder der findes for den hjemvendte soldat? SSOP, KSO, HKKF Livlinen, Soldaterlegatet, Danske Veteranhjem, Veterankortet, Forsvarets Veterancenter. Rotation.

Læs mere

Bestyrelsen konstituerede sig således efter generalforsamlingen den 1. feb.

Bestyrelsen konstituerede sig således efter generalforsamlingen den 1. feb. Formandsberetning 2011 Generalforsamlingen tirsdag den 7. feb. 2012 Det er 8. gang jeg aflægger beretning for bestyrelsesarbejdet i De Blå Baretter Limfjorden. Vi udsender igen i år beretningen inden generalforsamlingen

Læs mere

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 Bestyrelsen Formand: Jytte Holt Nielsen, Bornholmsvej 8, 7400 Herning Tlf 20714010 j-k-hansen@mail.dk Kasserer: John F. Nielsen, jagtvej 10, 7400 Herning Tlf. 97118541 60738720

Læs mere

Nyhedsbrev oktober 2014

Nyhedsbrev oktober 2014 Kære medlemmer: Nyhedsbrev oktober 2014 Kastellets 350 års dag fejres: Lørdag den 1. november fra klokken 12.00 til 16.00. Læs det store program for dagen i dette Nyhedsbrev. Generalforsamlingen den 9.

Læs mere

Invitation af pressen til Flagdag for Danmarks Udsendte den 5. September 2015

Invitation af pressen til Flagdag for Danmarks Udsendte den 5. September 2015 PRESSEMEDDELELSE: Invitation af pressen til Flagdag for Danmarks Udsendte den 5. September 2015 Den 5. september er Flagdag for Danmarks Udsendte. Flagdag for Danmarks Udsendte er en årligt tilbagevendende

Læs mere

Generalforsamling 2014

Generalforsamling 2014 Generalforsamling 2014 DAGENS MATCH: (No. 1: 2 ks. Manneklubbolde/No. 2: 4 fl. vin/no. 3: 4 Manneklubtrøjer) No. 1: Allan Hansen, Mogens Lundh, Kaj Mortensen (31 point), Svend Skiby 103 point No. 2: Torben

Læs mere

Broderloge nr. 90 Morten Børup

Broderloge nr. 90 Morten Børup Broderloge nr. 90 Morten Børup Venskabsbesøg i Skanderborg fra broderloge nr. 75 Veritas, Fagernes i Norge i dagene d. 14. 15. og 16. september 2012 Programmet for besøget: Fredag: 1. Brødre og ledsagere

Læs mere

En frivillig samfundspligt skaber det robuste samfund

En frivillig samfundspligt skaber det robuste samfund med forsvars- beredskabs- og sikkerhedspolitisk fokus Nyhedsbrev November 2013 En frivillig samfundspligt skaber det robuste samfund Af Johnny G. Larsen, formand for Folk & Sikkerhed på Bornholm Folk &

Læs mere

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 Onsdag den 15. januar kl. 14.00:... Foredrag: Det gode liv hvad er det? Tirsdag den 11. februar kl. 19.00:... Generalforsamling Onsdag den 26. marts kl. 14.00:... Foredrag

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

NYHEDSBREV TIL VÆRTER

NYHEDSBREV TIL VÆRTER NYHEDSBREV TIL VÆRTER NR. 1 Oktober 2011 1. ÅRGANG Formandens hjørne Af Carl Bratved Kære værter! Vi har nu overstået sommerferien, hvor der har været travlhed på Veteranhjemmet, men takket været jeres

Læs mere

Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010

Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010 Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010 I denne udgave af nyhedsbrevet Kan du læse mere om: Københavner-turen 12 frikvarteret Lokalt brugerråd Åbning i julen Juleafslutning Julefrokosten Københavner-turen

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

Kulturkonference 2013

Kulturkonference 2013 Til kulturelle samråd, kulturudvalg, kulturforvaltninger samt andre interesserede Kulturelle Samråd i Danmark og Kulturelt Samråd Thisted inviterer til Kulturkonference 2013 Fredag den 20. søndag den 22.

Læs mere

SCRM generalforsamling den 26. januar 2015. Formandens beretning - PRÆSENTATION.

SCRM generalforsamling den 26. januar 2015. Formandens beretning - PRÆSENTATION. Ib P. J./1 SCRM generalforsamling den 26. januar 2015. Formandens beretning - PRÆSENTATION. 1. Formanden takker dirigenten for tilsagn om at varetage opgaven som dirigent. 2. Årets forløb startede med

Læs mere

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 1. Information om medlemsweekend år 2010 Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 Så nærmer sig tiden som mange af os har glædet os til et helt år hvor vi skal mødes igen

Læs mere

www.bylderup-online.dk

www.bylderup-online.dk Du finder dette blad også på: www.bylderup-online.dk Burkal Bylderup Seniorklub www.bylderup-online.dk Sæson: 2013 2014 Samvær, omsorg, hygge, gymnastik, kortspil, petanque, kegling, sang, computer og

Læs mere

PLS, Viborg afdeling, generalforsamling onsdag den 12. marts 2015. Formandens beretning for år 2014

PLS, Viborg afdeling, generalforsamling onsdag den 12. marts 2015. Formandens beretning for år 2014 PLS, Viborg afdeling, generalforsamling onsdag den 12. marts 2015 Formandens beretning for år 2014 Vi har i løbet af 2014 mistet gode kammerater og medlemmer, der er afgået ved døden: Laurits Hansen, Hesselager,

Læs mere

PROGRAM FOR SÆSONEN 2013/2014

PROGRAM FOR SÆSONEN 2013/2014 PROGRAM FOR SÆSONEN 2013/2014 Evt. ændringer forbeholdes. Alle arrangementer er kun for foreningens medlemmer. Køge Borger- og Haandværkerforening Stiftet 24. januar 1847 Kontaktpersoner : Formand : Murermester

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t

G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t Ordinær generalforsamling mandag, den 9. februar 2015, kl.: 12:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og stemmeudvalg. 2. Forhandlingsbogen. 3. Formandens beretning.

Læs mere

Danske politimesterskaber i. Bordtennis. den 14. og 15. april 2015. Arrangør: PI-Aarhus Dansk Politiidrætsforbund

Danske politimesterskaber i. Bordtennis. den 14. og 15. april 2015. Arrangør: PI-Aarhus Dansk Politiidrætsforbund Danske politimesterskaber i Bordtennis den 14. og 15. april 2015 Arrangør: PI-Aarhus Dansk Politiidrætsforbund Kære udøver I en tid, hvor Dansk Politi er presset på ressourcer og set i lyset af den frygtelige

Læs mere

Tysk-Klubbens bestyrelses årsberetning for 2014

Tysk-Klubbens bestyrelses årsberetning for 2014 Tysk-Klubbens bestyrelses årsberetning for 2014 Formanden Søren Buhl Andersen indledte med at fortælle, at vi i dag er 24 medlemmer, efter der kom udmeldelser og nogle blev slettet p.g.a. manglende betaling

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

Referat af repræsentantskabsmødet 21.-22. sep. 2007 mødet afholdt på Antvorskov kaserne, Slagelse

Referat af repræsentantskabsmødet 21.-22. sep. 2007 mødet afholdt på Antvorskov kaserne, Slagelse Den Danske Internationale Veteran Organisation Protektor H.K.H. Prins Joachim Referat af repræsentantskabsmødet 21.-22. sep. 2007 mødet afholdt på Antvorskov kaserne, Slagelse Mødet afholdtes over to dage

Læs mere

Krejbjerg - Nyt September 2015

Krejbjerg - Nyt September 2015 Krejbjerg - Nyt September 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn HØSTFEST Lørdag, den 19. september kl. 19.00 holdes årets høstfest i Krejbjerg Forsamlingshus. I år prøver vi at gøre det på

Læs mere

Formandens beretning 1.4.2014 31.3.2015

Formandens beretning 1.4.2014 31.3.2015 Formandens beretning 1.4.2014 31.3.2015 Borgmesterfrokost og generalforsamling den 23. marts 2015 på Gladsaxe Rådhus, Rådhuskælderen. Sidste års frokost med borgmesteren, og den efterfølgende generalforsamling

Læs mere

Tilmelding til faglæreruddannelse

Tilmelding til faglæreruddannelse Ayoub Saidi Københavns Tekniske Skole Rebslagervej 11 2400 København NV onsdag 24-06-2015 00:00 GF 2 Workshop torsdag 25-06-2015 00:00 Digitale undervisningsmaterialer Jens Larsen Københavns Tekniske Skole

Læs mere

Nyhedsbrev februar 2015

Nyhedsbrev februar 2015 Nyhedsbrev februar 2015 Kære medlemmer Kastellets 350 år blev fejret efter alle kunstens regler den 1. november 2014 med opvisninger, gardehusarer, musik, rundvisninger, og Slaget på Kirkepladsen, men

Læs mere

Bestyrelsens beretning om 2014 til BS Seniormotions generalforsamling tirsdag d. 17. marts 2015 i Strandens Forsamlingshus. Stavgang generelt:

Bestyrelsens beretning om 2014 til BS Seniormotions generalforsamling tirsdag d. 17. marts 2015 i Strandens Forsamlingshus. Stavgang generelt: Side 1 af 5 Bestyrelsens beretning om 2014 til BS Seniormotions generalforsamling tirsdag d. 17. marts 2015 i Strandens Forsamlingshus. Bestyrelsesmøder: Alle planlagte bestyrelsesmøder har været afholdt.

Læs mere

Christen er soldat og veteran

Christen er soldat og veteran anerkendelse og støtte regeringens veteranpolitik Christen er soldat og veteran Christen er 30 år og professionel soldat og officer. Han har været udsendt to gange til Afghanistan. Som delingsfører har

Læs mere

Medlemsaktiviteter. i Fraktion 4

Medlemsaktiviteter. i Fraktion 4 Medlemsaktiviteter i Fraktion 4 Mandag d. 13. april 2015 kl. 14.00 17.00 i Kulturhuset, Bluhmesgade 19, 9510 Arden. Det er lykkedes os at få en aftale i stand med tre personer, der med ord, billeder, litteratur,

Læs mere

Nyt fra fortiden. Hvad seniorafdelingen har foretaget sig.

Nyt fra fortiden. Hvad seniorafdelingen har foretaget sig. Nyt fra fortiden. Hvad seniorafdelingen har foretaget sig. 1999-2013 NBVs Seniorafdeling Gentofte Slangerup Gilleleje Virum Holte Høng Allerød Veksø Sjælland Birkerød Herlev Frederiksberg Helsingør Fredensborg

Læs mere

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121 Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013 Afholdelsessted Hotel Faaborg Fjord Startdato 15/08-13 Slutdato 16/08-13 Mødetid Kursusleder AMUkursus Fuldt booket Leif M. Larsen, Gitte

Læs mere

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk ÅRG. 29 INFORMATION Klokkebjergs bestyrelse er: Henning Hansen, Esbjerg (formand) Svend Engrob, Tarm (næstformand) Birgit Storbjerg, Ølgod Frida Skade, Skjern Torben Hvergel, Ringkøbing Bestyrelsen for

Læs mere

Her kan du tilmelde dig vores hold, der hedder: Team Ejby Løb For Livet her: http://www.stafetforlivet.dk/dit-hold/

Her kan du tilmelde dig vores hold, der hedder: Team Ejby Løb For Livet her: http://www.stafetforlivet.dk/dit-hold/ Stafet for Livet Sted: Køge Marina. Tid: 20-21 juni fra kl 14-12 Hvad er Stafet for Livet Stafetten er en event, der løber over 22 timer, og formålet er at støtte kræftpatienter, og samtidig have en fest

Læs mere

Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart

Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Deltagerliste AMU Fyn AMU Nordjylland AMU Vest Bornholms Erhvervsskole CELF Den jydske Haandværkerskole

Læs mere

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015 META Nyhedsbrev uge 10 2015 Dagene er blevet lysere og længere og vi glæder os til foråret, vel vidende at der sagtens kan komme meget mere vinter i marts måned. Vintergækkene står nu i fuldt flor, og

Læs mere

Jyske Veteran Mesterskaber i bordtennis

Jyske Veteran Mesterskaber i bordtennis Jyske Veteran Mesterskaber i bordtennis 8. marts 2006 ULVEHØJHALLEN MØLLEVANGSVEJ 7 HASLUND RANDERS VELKOMMEN TIL ULVEHØJ - HALLEN På Jysk BordTennis Unions vegne vil vi hermed byde velkommen til de jyske

Læs mere

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Workshop Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Kirkens Korshær i Aarhus og Diakonhøjskolen indbyder til en ny, årlig konference om kirkens sociale ansvar. Konferencen henvender sig til alle

Læs mere

Skåne. - og de dansk/svenske relationer i fortid og nutid. Danske Senior Agronomer

Skåne. - og de dansk/svenske relationer i fortid og nutid. Danske Senior Agronomer Skåne - og de dansk/svenske relationer i fortid og nutid Danske Senior Agronomer Kursus på Den Internationale Højskole 4. august - 10. august 2013 Kære Danske Senior Agronomer Det er en stor glæde at byde

Læs mere

Generalforsamling 2015

Generalforsamling 2015 Generalforsamling 2015 REFERAT Mandag den 23. marts blev der afholdt generalforsamling i Nylars Samlingshus, hvor 23 friske gamle gardere var mødt op. Aftenen begyndte med et godt måltid mad, og herefter

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 27 juli / august. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Maj Dragon info nr. 1 2013

Maj Dragon info nr. 1 2013 1 DRAGON INFO No. 1 Maj Dragon info nr. 1 2013 Dragon-info er et elektronisk nyhedsbrev tiltænkt reservepersonel ved Jydske Dragonregiment (JDR) og sammenlagte regimenter, tjenstgørende dragoner ved skoler

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

ÅRSMØDE PÅ EGESKOV 2013. Egeskov Slot danner traditionen tro rammen om årsmødet. (Arkivfoto: Vagn I. Pertl)

ÅRSMØDE PÅ EGESKOV 2013. Egeskov Slot danner traditionen tro rammen om årsmødet. (Arkivfoto: Vagn I. Pertl) Egeskov Slot danner traditionen tro rammen om årsmødet. (Arkivfoto: Vagn I. Pertl) Kartoffel-årsmøde på Egeskov 09-01-2013 14:20:00 Anders Kurt Simonsen Der skal blandt andet findes en ny kartoffelambassadør

Læs mere

LIGABOLD CUP & TRÆNINGSLEJRE. For divisions og seriehold i Tyrkiet! CUP 2014 LIGABOLD CUP OG TRÆNINGSLEJRE FOR DIV. OG SERIEHOLD

LIGABOLD CUP & TRÆNINGSLEJRE. For divisions og seriehold i Tyrkiet! CUP 2014 LIGABOLD CUP OG TRÆNINGSLEJRE FOR DIV. OG SERIEHOLD LIGABOLD CUP OG TRÆNINGSLEJRE FOR DIV. OG SERIEHOLD CUP LIGABOLD CUP & TRÆNINGSLEJRE For divisions og seriehold i Tyrkiet! Professionelle forhold til super skarpe priser! LIGABOLD CUP OG TRÆNINGSLEJRE

Læs mere

Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk, hjemmeside: www.dfbkbh.dk

Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk, hjemmeside: www.dfbkbh.dk Nr. 1 Maj 2011 41. Årgang KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk,

Læs mere

Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00

Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00 1. halvår 2014 Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00 SAMVÆRdSHUSET Søndergade 27-3700 Rønne Kontakt: Formand: Ruth Kjær Hansen mob. 50 57 29 14 Kasserer: Kjeld Pedersen E-mail: pilgaarden@sol.dk

Læs mere

Krejbjerg - Nyt Juni 2015

Krejbjerg - Nyt Juni 2015 Krejbjerg - Nyt Juni 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn ÅRETS BYFEST 2015 Den 23. 27. juni afholdes der byfest i Krejbjerg. Tirsdag den 23. juni kl. 18.30 Cykeltur til Nymølle kl. 20.00

Læs mere

Generalforsamling. Aarhus døveforening indkalder til den ordinær generalforsamling. Start kl 13.00 og dør åbner kl 12.00

Generalforsamling. Aarhus døveforening indkalder til den ordinær generalforsamling. Start kl 13.00 og dør åbner kl 12.00 Generalforsamling Aarhus døveforening indkalder til den ordinær generalforsamling. Lørdag den 22 marts 2014 på Folkestedet Carl Blochs Gade 28, 8000 C Med følgende dagorden: Start kl 13.00 og dør åbner

Læs mere

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 9 - september 2013 Helenenyt Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email:

Læs mere

Vvs-branchens Faglæreruddannelse

Vvs-branchens Faglæreruddannelse Arrangement Overnatning den 24. juni 2013 Starttidspunkt tirsdag 25-06-2013 00:00 Sluttidspunkt onsdag 26-06-2013 00:00 Mathies Sørensen Henrik Bertelsen Pernille M. Christensen Niels Tim Brøndel Bent-Ole

Læs mere

H E L E E Nr. 6 juli 2015

H E L E E Nr. 6 juli 2015 HELE E Nr. 6 juli 2015 HELENENYT Nr. 6 (juli årgang 26) Bostedet Helenes Minde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Ansvarshavende: Maj Greifenstein Tlf: 29347195 Eller 39105651 mgr@ok-fonden.dk Layout &

Læs mere

Indhold. Model for en dag vol. 2. Julegaveværksted. Det Blå Marked. Juledekorationer. Madbix med gæstekok. Nissebowling. Lucia.

Indhold. Model for en dag vol. 2. Julegaveværksted. Det Blå Marked. Juledekorationer. Madbix med gæstekok. Nissebowling. Lucia. Dag Dato Aktivitet Personale Tirs 4. nov Model for en dag vol. 2 To, Ki, Ja, Tr, Ti Tors 6. nov Butterflymøde Ki, Ja, Ca, Tirs Tors 11. nov 13. nov Svanesang Julegaveværksted Drengerøvsaften FIFA på PlayStation

Læs mere

Alletiders bedste RIF-hold.

Alletiders bedste RIF-hold. Alletiders bedste RIF-hold. Ser man tilbage på de bedste fodboldspillere i RIF s historie, springer 2 ting umiddelbart i øjnene. De fleste af spillerne har spillet på 1. holdet i de 2 perioder, hvor man

Læs mere

Landsmesterskaber 2015

Landsmesterskaber 2015 DGI Bordtennis Landsmesterskaber 2015 i Indbydelse og Information Vil du vide mere om DGI bordtennis - så klik ind på: www.dgi.dk/bordtennis i Kære bordtennisspiller! Vil Du há spænding, humor, kammeratligt

Læs mere

ARENDSE NYT Juni 2013

ARENDSE NYT Juni 2013 ARENDSE NYT Juni 2013 Sankt Hans 23. juni 2013 Indholdsfortegnelse Juni 2013 Forside Indholdsfortegnelse Forstanders indlæg Nye Priser Velkommen til nye medarbejdere Fødselsdage Referat af beboermøde April

Læs mere

Kære beboere, pårørende og personale

Kære beboere, pårørende og personale Kære beboere, pårørende og personale Violhuset har fået et flot akvarium, og der ventes allerede familieforøgelse Holbergcentrets månedsnyt for november 2014 Kære beboere, pårørende og personale November

Læs mere

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Nr. 1 januar 2014 Motto: Under Dannebrog Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Hjemmeside: www.kongens-lyngby-marineforening.dk Marinestue: Sorgenfri Slot, Kongevejen

Læs mere

Tag med Six Foot Stompers til 43. Dixielandfestival i Dresden. Torsdag 16. maj mandag 20. maj 2013.

Tag med Six Foot Stompers til 43. Dixielandfestival i Dresden. Torsdag 16. maj mandag 20. maj 2013. Tag med Six Foot Stompers til 43. Dixielandfestival i Dresden. Torsdag 16. maj mandag 20. maj 2013. Six Foot Stompers på Højbro Plads under Copenhagen Jazzfestival 2012. Six Foot Stompers inviterer til

Læs mere

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1 DELTAGERLISTE HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. 1. HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. GRUPPE A Aarøsund 2 stemme Stemmeberettiget Tildelt ekstra Antal v/fuldmagt Assens Bestyrelsesformand

Læs mere

Juni. Nr. 3 Sjællands Motor Veteraner 36. Årgang

Juni. Nr. 3 Sjællands Motor Veteraner 36. Årgang Juni Nr. 3 Sjællands Motor Veteraner 36. Årgang 2014 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

Nyhedsbrev sommer 2015.

Nyhedsbrev sommer 2015. Nyhedsbrev sommer 2015. Formandens klumme Æ bådslæw. Laksen Aktiviteter. Sommeren eller mangel på samme, er over os! Og aktiviteterne burde køre i højeste gear. Vi må erkende at vejret har begrænset et

Læs mere

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Ledelsen Beredskabschef Lars Hviid Sekretariatsleder Karina Gregersen Sekretariatet Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Lene Ø. Hansen Salg & Service Anders Rathcke Operativ Afdeling Staben Stabsmedarbejder

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk Marts 2006 2 OPSLAGSTAVLEN www.scthanserne.dk Generalforsamling torsdag 16. marts kl. 19.30 Sidste tilmelding til Eventyrløbet søndag 23. april Teater & Natmad Fredag 19. maj kl. 19.30 Eventyrløbet torsdag

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 30 januar / februar 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

FLAGAVISEN 2015. Udgivet af Danmarks største Forsvars-Beredskabs og Sikkerhedspolitiske organisation. Borgmester Ib Terp bød veteranerne velkommen

FLAGAVISEN 2015. Udgivet af Danmarks største Forsvars-Beredskabs og Sikkerhedspolitiske organisation. Borgmester Ib Terp bød veteranerne velkommen Den nationale flagdag - september 2015 FLAGAVISEN 2015 Nr. 2 Efterår 2015 Udgivet af Danmarks største Forsvars-Beredskabs og Sikkerhedspolitiske organisation DELTAGELSE AF 71 KOMMUNER I ÅR Frederiksberg

Læs mere

Marineforeningen Korsør afd. 2012 39. Årgang

Marineforeningen Korsør afd. 2012 39. Årgang Marineforeningen Korsør afd. Nr.4 2012 39. Årgang KORSØR AFDELING STIFTET 1916 FORENINGENS FORMÅL Er at styrke nationens interesse for Søværnet og Søfarten ved fælles arbejde for denne sag, samt at vedligeholde

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Allerød OK H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Ballerup OK H-21 14:16 443885 Lars Bukkehave D-50 14:29 151495 Annette Bonde D-55 14:33 139370 Johanne Lind D-35 14:37 86804 L Mette Rich H-45 14:47 86799 L Jakob

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN. ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale 1. jan Ki, Tr 6. jan Aftengymnastik

Læs mere

med Hjerneskadeforeningen og Vestsjælland

med Hjerneskadeforeningen og Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Billedet er fra "En anderledes handicapkonference" med Hjerneskadeforeningen og DFDS. Billedet er fra Oslo i maj 2013. Nyhedsbrev Januar 2014 Aktivitetskalender 1. kvartal

Læs mere

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere

Godt nytår Bestyrelsen vil hermed ønske dig og din familie et godt nytår. Vi håber naturligvis, at vi sammen får et rigtig godt kajakår i 2014.

Godt nytår Bestyrelsen vil hermed ønske dig og din familie et godt nytår. Vi håber naturligvis, at vi sammen får et rigtig godt kajakår i 2014. Kære medlem Godt nytår Bestyrelsen vil hermed ønske dig og din familie et godt nytår. Vi håber naturligvis, at vi sammen får et rigtig godt kajakår i 2014. Hvad nåede vi i kajakklubben i 2013 Når vi ser

Læs mere

Dansk Musiker Forbund Viborg afd.

Dansk Musiker Forbund Viborg afd. Ordinær Generalforsamling Dansk Musiker Forbund Viborg afd. Torsdag d. 27. februar 2014 kl. 18.00 Hjarbæk Kro Bestyrelsen er vært ved en omgang biksemad og hvad der tilhører. Dagsorden: 1. 2. Velkomst

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

Markering af Slaget ved Lyngør i Norge

Markering af Slaget ved Lyngør i Norge Hjemmeværnet - Danmarkshistorie i Norge 1 af 6 21-08-2014 13:47 HJEMMEVÆRNET Marinehjemmeværnet HJK > Marinehjemmeværnet > Nyheder > Danmarkshistorie i Norge Markering af Slaget ved Lyngør i Norge Af OK

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 25 m Standardpistol Forening max max2 max3 Snit. % Dame Pia Villemoes Søværnets IF, København 546 545 544 545,0 95, 2 Anja Christensen Skytteklubben DSB/ASF Århus 55 54 3 Dorte Thorsen IF Flyvestation

Læs mere

Gl. Roskilde Amts Grænseforening. Årsprogram

Gl. Roskilde Amts Grænseforening. Årsprogram Gl. Roskilde Amts Grænseforening 2010 Årsprogram 1 Gl. Roskilde Amts Grænseforening 2010 Årsprogram Forårsmøde. Tirsdag d. 2. marts 2010 kl. 19.00 i Syv Sognegård, Skolevej 17, 4130 Viby Sj. Formanden

Læs mere

GRÅSTEN OG OMEGNS JAGTFORENING - for alle jægere... PROGRAM 2013. www.graastenjagt.dk

GRÅSTEN OG OMEGNS JAGTFORENING - for alle jægere... PROGRAM 2013. www.graastenjagt.dk GRÅSTEN OG OMEGNS JAGTFORENING - for alle jægere... PROGRAM 2013 www.graastenjagt.dk Hjemmeside: Vær hele tiden opdateret på hvad der sker i din jagtforening! Se program og nyeste informationer på vores

Læs mere

Bestyrelsesmøde Sønderjylland d. 20-08- 2014

Bestyrelsesmøde Sønderjylland d. 20-08- 2014 Bestyrelsesmøde Sønderjylland d. 20-08- 2014 Til stede: Formand :Martin T. Christensen Næstformand: Lone Marquardt Kasserer: Erik Grønnehave Hansen Annelise Klausen: Medlem Henning (Bruger af Oasen og

Læs mere

Årsberetning LFA 2012 Forord Der er nu gået endnu et år tiden løber som vi nok alle sammen har opdaget. Der er afholdt 4 Forretningsudvalgsmøder i år

Årsberetning LFA 2012 Forord Der er nu gået endnu et år tiden løber som vi nok alle sammen har opdaget. Der er afholdt 4 Forretningsudvalgsmøder i år Årsberetning LFA 2012 Forord Der er nu gået endnu et år tiden løber som vi nok alle sammen har opdaget. Der er afholdt 4 Forretningsudvalgsmøder i år 2012 inklusive det konstituerede møde den 26. marts

Læs mere

NYHEDSBREV NOVEMBER 2013

NYHEDSBREV NOVEMBER 2013 NYHEDSBREV NOVEMBER 2013 Indhold: 1. maj i Fælledparken Tur til Heideruh maj 2013 22. juni i Horserød og Røde Blades Gadefest Nørrebro K-festival i Nørrebroparken 29. august 1943, 70-året Mini-festival

Læs mere

Marts 2011. Kære alle WS ere med familie,

Marts 2011. Kære alle WS ere med familie, Nyhedsbrev Marts 2011 Kære alle WS ere med familie, Fastelavn er mit navn.. Fastelavn er just overstået og straks er tankerne i årsmøde planlægning. 2011 er for Dansk forening for Williams Syndrom et lidt

Læs mere

Generalforsamling i Dansk Byggeri Nordjylland. Fredag den 23. oktober 2015, kl. 15.30 På Scandic The Reef Hotel and Resort, Frederikshavn

Generalforsamling i Dansk Byggeri Nordjylland. Fredag den 23. oktober 2015, kl. 15.30 På Scandic The Reef Hotel and Resort, Frederikshavn Generalforsamling i Dansk Byggeri Nordjylland Fredag den 23. oktober 2015, kl. 15.30 På Scandic The Reef Hotel and Resort, Frederikshavn Indkaldelse til generalforsamling og fest i Dansk Byggeri Nordjylland

Læs mere

Program. Byfest for. Bjerregrav 2015. Den 11. - 14. juni. Byfest i Ø. Bjerregrav 19., 20., 21. og 22. juni

Program. Byfest for. Bjerregrav 2015. Den 11. - 14. juni. Byfest i Ø. Bjerregrav 19., 20., 21. og 22. juni Program Byfest for 2014 Byfest i Ø. Bjerregrav 19., 20., 21. og 22. juni Bjerregrav 2015 Den 11. - 14. juni Program Torsdag d. 11. juni Programmet er foreløbigt, og der kan komme ændringer/justeringer

Læs mere

Juni 2014. Nyd sommeren!

Juni 2014. Nyd sommeren! Juni 2014 Nyd sommeren! Kære brugere af Multihuset. Caféåbningstider: Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 12.00-19.30 12.00-16.00 12.00-19.30 12.00-16.00 12.00-15.00 I sommerferien planlægges menuen ad

Læs mere

Ungdomsverdensmesterskaberne 2015.

Ungdomsverdensmesterskaberne 2015. Rejsebrev 1. Kadet recurve: Kirstine Andersen, Jonathan Ørsted Kadet compound: Katja Møller Lørdag den 6. juni, rejsedag: Foran os var en lang rejse som for f.eks. Askes vedkommende startede i Silkeborg

Læs mere

Kulturkonference 2009

Kulturkonference 2009 Til kulturelle samråd, kulturudvalg, kulturforvaltninger, folkeoplysningsudvalg samt andre interesserede Kulturelle Samråd i Danmark og Kulturelt Samråd, Køge indbyder til Kulturkonference 2009 (Kulturelle

Læs mere

SKISMØREN HIB SKIKLUB

SKISMØREN HIB SKIKLUB BRANDESKIKLUB.dk SKISMØREN HIB SKIKLUB 2012 Nr. 19 10. årgang Formanden har ordet: Sommeren er begyndt - vi har allerede haft en rigtig varm pinse - og den kommende vintersæson ligger måneder ude i fremtiden.

Læs mere

Velkommen DANSKE TORDENSKIOLD-VENNER. 22. ordinære generalforsamling 13. marts 2013

Velkommen DANSKE TORDENSKIOLD-VENNER. 22. ordinære generalforsamling 13. marts 2013 Velkommen DANSKE TORDENSKIOLD-VENNER 22. ordinære generalforsamling 13. marts 2013 Aftenens program Velkomst 22. ordinære generalforsamling Arktisk sikkerhed en ligning med mange ubekendte v/ Chefen for

Læs mere

S E J L A D S M E D G A F F E L R I G G E R E 21 S Ø U L K E. Sejlads med gaffelriggere. Kommende vinterarrangementer

S E J L A D S M E D G A F F E L R I G G E R E 21 S Ø U L K E. Sejlads med gaffelriggere. Kommende vinterarrangementer 21 Kommende vinterarrangementer 13 Fødselsdag & kommende arrangementer F 24 S E J L A D S M E D G A F F E L R I G G E R E Gule ærter, Stegte sild & ømme fødder... S 25 40 S E J L A D S M E D G A F F E

Læs mere

Arrangementer / Aktiviteter oktober 2014

Arrangementer / Aktiviteter oktober 2014 Arrangementer / Aktiviteter oktober 2014 Forbeholdt for ændringer Onsdag d. 01. Uge 40 Kl. 10.00 Miniudflugt til Ejby/ Skibby efter aftale med Kl. 13.00 16.00 Vaccination i Oasen for pensionister i nærområdet.

Læs mere

45. årgang # 01 2014. Danmarks Internationale Veteran Organisation, De Blå Baretter. Side 17. 50-året for Cypern. Godt nytår 2014.

45. årgang # 01 2014. Danmarks Internationale Veteran Organisation, De Blå Baretter. Side 17. 50-året for Cypern. Godt nytår 2014. 45. årgang # 01 2014 Danmarks Internationale Veteran Organisation, De Blå Baretter Side 17 50-året for Cypern Godt nytår 2014 Side 3 Side 17 50-året for Cypern Side 16 Varesalget 14 Mission updates Side

Læs mere