BYGNINGSKONSTRUKTØR, erhvervsakademiet Stevnsgade i København, International linje

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2001-2004 BYGNINGSKONSTRUKTØR, erhvervsakademiet Stevnsgade i København, International linje"

Transkript

1 Claus Nebelin Arkitekt MAA og Bygningskonstruktør Ane Katrines Vej 10, 3.tv Frederiksberg webportfolio: clausnebelin.com PROFIL Mit arkitektoniske fokus ligger især på mellemrummet og i sammenbinding af rum, funktioner og forhold til kontekst. Jeg har igennem min senere studietid arbejdet med dette i forskellige slags rammer (bolig, skole og lægehus). Jeg har en stærk rumlig forståelse, som jeg gennem hele min studietid har udfordret med rumligt komplekse projekter, hvoraf afgangsprojektet blev udmærket med tildelingen af Vola-prisen. Med min supplerende uddannelse som bygningskonstruktør er jeg i stand til at favne bredt fra tidlig projektudvikling til reel opførelse, og har desuden stor indsigt i materialitet og konstruktioner. Gennem fl ere grundige programskrivninger har jeg fået stor fokus på en stærk projektorganisering, som giver efterfølgende klare rammer for den arkitektoniske udfoldelse. UDDANNELSE ARKITEKT, cand. arch., Kunstakademiets arkitektskole i København, afd BYGNINGSKONSTRUKTØR, erhvervsakademiet Stevnsgade i København, International linje Matematisk student på Rungsted Gymnasium TIDLIGERE ARBEJDE NYKREDIT FACILITY MANAGEMENT, arkitektstuderende studiemedhjælper 2005 PLH ARKITEKTER, bygningskonstruktør KANT ARKITEKTER, studiemedhjælper KANT ARKITEKTER, praktikant IT-KOMPETENCER Rutineret i Auto-Cad (frem til vers. 2012), Adobe Illustrator, - InDesign og - Photoshop (frem til CS5), SketchUp, Rhino 4, Vray, Excel og Word. Kendskab til Microstation, 3ds Max, Revit og Project. FRITID I min fritid holder jeg meget af at rejse og se andre kulturer og i særdeleshed arkitektur. Dette hjælper til at sætte alle hjemlige aktiviteter i perspektiv og giver stor inspiration til mit arbejde. Har rejst i store dele af Europa, USA og Asien, og har stadig meget at opleve og lære i udlandet. Derudover er fotografi også en stor hobby for mig, som jeg får dyrket så ofte jeg kan, på ferier og hjemme. Jeg er tidligere konkurrencesvømmer og træner, men dyrker nu mest motion for hyggens skyld. Nu bliver det fortrinsvis til fi tness, løbeture, squash, løs fodbold og snorkeldyk/undervandsjagt om sommeren. 1/8

2 Udvalgt projekt fra 2011 LÆGEHUS PÅ VESTERBRO. Afgangsprojekt. Afd. 5, Kunstakademiets Arkitektskole. Sammenknytning af forskellige faggrupper: Alm. praktiserende læger, speciallæger og øvrige specialister i et pragmatisk program. Inspireret af kroppens anatomi fremstår et glidende forløb mellem bygningens etager og afdelinger, og i forbindelsen til byens omkringliggende kontekst. Projektet fi k karakteren 10 og blev efterfølgende udmærket med tildelingen af Vola-prisen, som kun 2 af de lidt over 100 afgangsprojekter blev tildelt. Se fl ere billeder på projektet her: clausnebelin.com Se den fulde projektbeskrivelse her: ehus+p%c3%a5+vesterbrogade 2/8

3 Udvalgt projekt fra NY SKOLE I BISPEBJERG - NY SAMLING. 11. semester. Afd. 5, Kunstakademiets Arkitektskole. Den samlende kerne ligger indarbejdet i landskabet. I denne ligger lysninger som samlingspunkter, og steder som orienteringspunkter. Lyset kommer ind fra oven gennem en større lysgård i midten, og gennem mellemrum i opbygningen, som ligger som kiler ud. I fl ere tilfælde optræder kilerne også som adgang til skolens indre. Faglokalerne lægger sig i kanten af bebyggelsen med tilstødende mindre fællesrum Se fl ere billeder og yderligere beskrivelse på projektet her: clausnebelin.com 3/8

4 Udvalgt projekt fra NØRREBRO BANESKÆRING - DET FLYGTIGE RUM. 10. semester. Afd. 5, Kunstakademiets Arkitektskole. Der tages fat på områdets krydsende forbindelser og det fl ygtige rum, som skabes af s-banen og den krydsende trafi k. Denne trækkes ind, forstærkes og bliver formgivende for bygningen. Dermed knyttes området endnu mere sammen, og der skabes forbindelse til perronen på Nørrebro St. via et pladsmiljø under højbanen. Selve bygningen er fl erfunktionel, og har en åben nedre etage, som lægger sig i forbindelse med pladsdannelsen, og derfra slanger sig rundt i et fl etværk med de øvrige trafi kale forhold. Projektet består i høj grad også af det negative rum (passagen), som er med til at forme grunden under højbanen. På den måde opstår tre slanger, som snor sig rundt om den allerede eksisterende højbane. Se fl ere billeder på projektet her: clausnebelin.com 4/8

5 Udvalgt projekt fra ØSTERBRO, BOLIG & BUTIK. 9. semester. Afd. 5, Kunstakademiets Arkitektskole. Bygningens indre fl ow og rumlig opbygning udbygges med tanke på den klassiske københavnske lejlighedsopgang. Indgangsforløbet bliver skævt både til butik og lejlighed, med tanke på den tidligere bebyggelse. I bunden placeres to udefra identiske butikker, på hver sin side af indgangspassagen. Den venstre butik åbner sig imidlertid op ned til kælderen, hvor den via et snoet forløb løber ud til bagindgang på den bagvedliggende gade. Lejlighederne er forskelligartede, men kendetegnende for dem er, at de fra entreen åbner sig op og leder ud mod større åbne rum ved vinduespartierne. Det bliver en bevægelse der går fra lukket mod åbent og mørke mod lys. Sanserne aktiveres i høj grad, og der skabes kontrast i bevægelsen. Se fl ere billeder og yderligere beskrivelse på projektet her: clausnebelin.com 5/8

6 PROJEKTOVERBLIK 2011 NY VÅLER KIRKE. Forslag til åben plan- og designkonkurrence. Våler, Norge. Efter den tidligere kirke nedbrændte opføres istedet ny kirke med dertilhørende moderne udbud af funktioner. Kirken knyttes til historien, området og fremtiden LÆGEHUS PÅ VESTERBRO. Afgangsprojekt. Afd. 5, Kunstakademiets Arkitektskole. Se beskrivelse på s.2. NY SKOLE I BISPEBJERG - NY SAMLING. 11. semester. Afd. 5, Kunstakademiets Arkitektskole. Se beskrivelse på s.3. FOTOGRAFERING AF NYKREDITS HOVEDSÆDES BYGNINGER. Nykredit Facility Management. Til brug i diverse fremtidig materiale fra afdelingen. BYGGEPLADSAFSKÆRMNING, METRO-POLIS. Workshop. Afd. 5, Kunstakademiets Arkitektskole. Omdannelse af byggekanten, til et spejlbillede af den lokale kontekst, som en ny tæt bydel, dog genkendelig. Dermed ophæves afskærmningen visuelt. ROKERING AF PERSONALEFACILITETER. Nykredit Facility Management. Forslag til større funktionsrokering. Ombygning og omrokering af fi tnesslokaler og forskellige omklædningsrum. NØRREBRO BANESKÆRING - DET FLYGTIGE RUM. 10. semester. Afd. 5, Kunstakademiets Arkitektskole. Se beskrivelse på s.4. HOLMENS KIRKE, TILBYGNING. Workshop. Afd. 5, Kunstakademiets Arkitektskole. Nyt anneks til menighedens administration og mødelokale, og skabelse af ny forbindelse til kanalen ØSTERBRO, BOLIG & BUTIK. 9. semester. Afd. 5, Kunstakademiets Arkitektskole. Se beskrivelse på s DIGITALT TEGNINGSMATERIALE FOR NYKREDIT. Vedligeholdelse og udbygning af eksisterende digitalt tegningsmateriale og -bibliotek for hovedsædets bygninger, og digitalisering af tegningsmateriale for alle Nykredits centre i hele landet. Alt materiale i 2D Auto- Cad RUNDVISNINGER I NYKREDITS HOVEDSÆDE. Primært arkitekturrundvisninger i Glaskuben. Derudover fremvisning af ny bygning på Frederikskaj og 1:1 mockupmodel af Krystallen, for fremtidige brugere NYINDRETNING OG MINDRE OMBYGINGER I NYKREDITS HOVEDSÆDES BYGNINGER. Nyindretning, ombygning og forslag til funktionsrokeringer i forhold til kontorer, møderum, betjentstuer, håndværkerrum og kontrolrum ARRANGEMENTER I GLASKUBENS ATRIE. Udarbejdelse af opstilling og fl ugtvejsplaner til forskellige arrangementer, som Nykredits Arkitekturpris, kundearrangementer, foredrag og julefrokoster. 6/8

7 2006- GRAFISK ARBEJDE. Udarbejdelse af vejledninger, anvisninger, brochurer og div. formidlende diagrammer RECEPTION OG ENTREOMRÅDE, FREDERIKSKAJ 4. Nyindretning af hovedindgangen til bygningen i samarbejde med anden arkitektstuderende og ledelse i bygningens afdelinger. Derudover indkøb af møbler BYENS RUM PÅ CHRISTIANSHOLM. 8. semester. Afd. 7, Kunstakademiets Arkitektskole. Den tætte by nyfortolket og nyopført, med fokus på indre samling og udkik til særlige punkter i den omkringliggende kontekst. Den indre samling forstærkes også i samlingen af servicefunktioner og parkering under bydelens centrum, som ligger hævet, og nås via svagt skrånende passager fra udkanten INTERN SKILTNING I NYKREDITS HOVEDSÆDES BYGNINGER. Delvist ansvar for fl ugtvejsskiltning. Derudover løbende revidering i forhold til omrokeringer og ombygninger LIVET I VANDET PÅ REFSHALEØEN. 7. semester. Afd. 7, Kunstakademiets Arkitektskole. Beliggende på det ydre hjørne af Refshaleøen, lægger bebyggelsen sig på kanten mellem land og vand, og skaber ramme omkring menneskenes aktiviteter på, i og under vandet NYT UNGDOMSHUS - JAGTVEJ 69. Bachelorprojekt. Afd. 7, Kunstakademiets Arkitektskole. Volumen som brydes op i bunden og skaber passage ind til sit indre og forbinder for og bagside af den lokale kontekst. Opbruddet fortsætter op gennem bygningen, og trækker lys ind i den ellers lukkede enhed NY RYGEPOLITIK I NYKREDITS HOVEDSÆDE. Budgettering og indkøb af nye udendørs askebægre til ydre rygezoner og udarbejdelse af grafi sk materiale til formidling overfor alle ansatte i hovedsædet ORANGERI - ISRAELS PLADS. 5. semester. Afd. 7, Kunstakademiets Arkitektskole. Nedgravet Orangeri med passage ud til H.C. Ørstedsparken, og krydsende plads henover KUNSTHAL - FREDERIKSSTADEN. 4. semester. Afd. 7, Kunstakademiets Arkitektskole. Et forløb af tætte sammensatte rum på Landgreven, som en krystallinsk groet struktur/skulptur PENDLERBOLIG - BRYGHUSGRUNDEN. 3. semester. Afd. 7, Kunstakademiets Arkitektskole. Lejligheder kombineret med kontor, som ulejes på kortere basis. Fokus på virksomheder på farten, som kun kort tager ophold i byen. Disse kobles på byens puls 2006 MINIMALBOLIG - HUSUM. 2. semester. Afd. 9, Kunstakademiets Arkitektskole. Ellementbyggede kollegieenheder, samlet i en nyfortolkning af Husum landsby NYINDRETNING AF GANG I MØDECENTER, KALVEBOD BRYGGE 20. Udarbejdelse af forslag i samarbejde med kunstafdelingen. Budgettering og bestilling af ny belysning SKIVERNES RUM - UDSTILLINGSRUM. 1. semester. Afd. 9, Kunstakademiets Arkitektskole. Rum, som ved hjælp af forskudte skiver skaber snoet vandring, ned gennem udstillingen, til søkant RUM I MASSE. 1. semester. Afd. 9, Kunsakademiets Arkitektskole. Organisk opbygget intimt forsamlingsrum, som hulrum vokset ud af massens indre. 7/8

8 2005 OTICONS NYE HOVEDSÆDE I SMØRUM. Bygningskonstruktør hos PLH Arkitekter. Projektering i projektgruppe. Fortrinsvis rumlige og konstruktionsmæssige detaljeringer i løbende projektering mens byggeriet var i gang. Arbejdstegninger og organisering af komplementerende bygningsdele. Alt arbejde i Microstation HUNDIGE STORCENTER (OMBYGNING). Bygningskonstruktør hos PLH Arkitekter. Projektering i projektgruppe. Rumlige og konstruktionsmæssige detaljeringer. Alt arbejde i Microstation, som jeg hurtigt lærte og blev fortrolig med. UNGDOMSBOLIGER VED STENGÅRD STATION Bachelorprojekt, Bygningskonstruktør. International linje. Erhvervsakademiet Stevnsgade i København. Projektering og detaljering af boligblok med ydre svalegang. ØRESTAD CITY, FRA VISION TIL VIRKELIGHED Specialerapport, Bygningskonstruktør. Ekstern vejl.: Rita Justesen. International linje. Erhvervsakademiet Stevnsgade i København. Analyse af grundlaget og ambitionerne, for Ørestad City, sat op imod bydelens reelle udvikling i de første år frem til. Blev tildelt karakteren 12. AB DAHLERUP UNGDOMSBOLIGER. studiemedhjælper hos Kant Arkitekter. Registrering og nyoptegning i AutoCad af tidligere kontorbygning tæt ved Vesterport, som skulle ombygges til boligformål. MUSIKSKOLEN I DEN BRUNE KØDBY. Bygningskonstruktør-praktikant hos Kant Arkitekter. Deltagelse i projektgruppe vedr. restaurering af den Dobbelte Kalvehal i den Brune Kødby, med nybygget Musikskole. Fortrinsvis detaljering konstruktionsdetaljer og knudepunkter i AutoCad. VUGGESTUEN LØNNEBERG PÅ VESTERBRO. Bygningskonstruktør-praktikant hos Kant Arkitekter. Registrering og nyoptegning i AutoCad af tidligere bodega, som skulle ombygges til børnehave. 8/8

DROTTNINGHÔG RESSOURCER BYDEL LANDSKAB BEBYGGELSE SMÅ, MANGFOLDIGHED ALBERTSLUND SYD IDENTITET LINDÄNGEN TÆTHED PROCES ÅBNE LETTE, SPECIELLE

DROTTNINGHÔG RESSOURCER BYDEL LANDSKAB BEBYGGELSE SMÅ, MANGFOLDIGHED ALBERTSLUND SYD IDENTITET LINDÄNGEN TÆTHED PROCES ÅBNE LETTE, SPECIELLE HELSINGBORG DROTTNINGHÔG RESSOURCER BYDEL LANDSKAB ALBERTSLUND SYD IDENTITET BEBYGGELSE KØBENHAVN MALMÖ PROCES LUND LINDÄNGEN TÆTHED ÅBNE TUNGE, BRUNNSHÖG GENERELLE SMÅ, MANGFOLDIGHED LETTE, SPECIELLE

Læs mere

Nyt byliv i byrummet omkring Guldberg skole i Sjællandsgade. Ansøgning til Lokale- og Anlægsfonden december 2007

Nyt byliv i byrummet omkring Guldberg skole i Sjællandsgade. Ansøgning til Lokale- og Anlægsfonden december 2007 Ansøgning til Lokale- og Anlægsfonden december 2007 INDHOLD Guldberg Skole i Sjællandsgade Indledning s. 5 Leg, idræt og bevægelse s. 7 Baggrund og formål s. 9 Projektudvikling i dialog s. 11 Dispositionsforslaget

Læs mere

Fysisk planlægger til Plankontoret

Fysisk planlægger til Plankontoret 7/2008 TIDSSKRIFT FOR ARKITEKTUR, DESIGN, BY OG LAND Soft CellS Stategi for fremtidens landsbyer dansk arkitekt i argentina tema: ledelse i arkitektverdenen www.mim.dk Fysisk planlægger til Plankontoret

Læs mere

BLOMSTERGÅRDEN SLAGELSE KOMMUNES NYE PLEJE- OG REHABILITERINGSCENTER. Livet på. Blomstergården. Fra første spadestik.

BLOMSTERGÅRDEN SLAGELSE KOMMUNES NYE PLEJE- OG REHABILITERINGSCENTER. Livet på. Blomstergården. Fra første spadestik. BLOMSTERGÅRDEN SLAGELSE KOMMUNES NYE PLEJE- OG REHABILITERINGSCENTER Livet på Blomstergården Fra første spadestik til første beboer INDHOLD 3 VELKOMMEN TIL BLOMSTERGÅRDEN 6 FRA FØRSTE SPADESTIK TIL FØRSTE

Læs mere

Indholdsplan. Skoleår 2012 2013. Adventure Efterskolen, Dyntvej 113, Skelde, 6310 Broager tlf. 74 44 27 62

Indholdsplan. Skoleår 2012 2013. Adventure Efterskolen, Dyntvej 113, Skelde, 6310 Broager tlf. 74 44 27 62 Indholdsplan Skoleår 2012 2013 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE side Forord 3 Hovedsigte 3 (Værdigrundlag, vision, mission og måden vi er Grundvig/Koldsk efterskole) Beskrivelse af Adventure Efterskolen 4 Eleverne

Læs mere

MELLEMRUM SOM BYRUM EN LILLE BOG OM FORNYELSE AF BYRUM OMKRING BOLIGOMRÅDER, INDKØBSCENTRE OG STATIONER

MELLEMRUM SOM BYRUM EN LILLE BOG OM FORNYELSE AF BYRUM OMKRING BOLIGOMRÅDER, INDKØBSCENTRE OG STATIONER MELLEMRUM SOM BYRUM EN LILLE BOG OM FORNYELSE AF BYRUM OMKRING BOLIGOMRÅDER, INDKØBSCENTRE OG STATIONER Hvordan bliver mellemrum til byrum? Kender du historien om dit byrum? Vi tænker sjældent over, at

Læs mere

Kollegierne i Universitetsparken i Aarhus. Forslag til fornyelse og ombygning

Kollegierne i Universitetsparken i Aarhus. Forslag til fornyelse og ombygning Kollegierne i Universitetsparken i Aarhus Forslag til fornyelse og ombygning 1 2 Kig gennem universitetsparkens morænekløft, mod kollegium 1. Tradition Via en dybere forståelse for Aarhus Universitets

Læs mere

DOMMERBETÆNKNING VINGE OG NY BYDEL

DOMMERBETÆNKNING VINGE OG NY BYDEL DOMMERBETÆNKNING VINGE S-togsSTATION OG NY BYDEL Indbudt projektkonkurrence Dommerbetænkning Oktober 2014 1 FORORD Frederikssund Det er med stor glæde, at Frederikssund Kommune nu kan præsentere resultatet

Læs mere

Tag ansvar for København. 198 forslag til en stærkere storby

Tag ansvar for København. 198 forslag til en stærkere storby Tag ansvar for København 198 forslag til en stærkere storby 1 Beskæftigelse I 2010 blev beskæftigelsessystemet i København og i resten af landet omtalt som en kolos på lerfødder, som passiverede de ledige

Læs mere

Phone: +45 35 29 30 70 www.signal-arki.dk. Århusgade 88, 2.sal 2100 København Ø Denmark CVR/VAT: 25 31 93 62 THISTED BIBLIOTEK WORKSHOP FORLØB

Phone: +45 35 29 30 70 www.signal-arki.dk. Århusgade 88, 2.sal 2100 København Ø Denmark CVR/VAT: 25 31 93 62 THISTED BIBLIOTEK WORKSHOP FORLØB Phone: +45 35 29 30 70 www.signal-arki.dk Århusgade 88, sal 2100 København Ø Denmark CVR/VAT: 25 31 93 62 THISTED BIBLIOTEK FORLØB KOLOFON THISTED BIBLIOTEK - ET FORLØB Opdragsgiver: Realdania Kulturstyrelsen

Læs mere

Tingbjerg og Utterslevhuse - en bydel i udvikling

Tingbjerg og Utterslevhuse - en bydel i udvikling Tingbjerg og Utterslevhuse - en bydel i udvikling 2 2 Tingbjerg og Utterslevhuse - en bydel i udvikling Indhold Forord...5 Mange aktører - en vision...8 Arkitekturen...18 Modernisering og nye boligtyper

Læs mere

Kreativt iværksætterhus i Svendborg. Idéoplæg

Kreativt iværksætterhus i Svendborg. Idéoplæg Kreativt iværksætterhus i Svendborg Idéoplæg Titel Idéoplæg til et kreativt iværksætterhus Udgivelsesdato Februar 2013 Udarbejdet for Svendborg Kommune Fremtidsfabrikken Udarbejdet af Kalmer & Hvass Arkitekter

Læs mere

TAG PARKEN I LOMMEN! Forslag til 14 lommeparker i København.

TAG PARKEN I LOMMEN! Forslag til 14 lommeparker i København. TAG PARKEN I LOMMEN! Forslag til 14 lommeparker i København. hvorfor lommeparker? 2 Lommeparken spiller med på lokalområdets identitet og stedets historie Lommeparken giver plads til motion og leg i byens

Læs mere

KIRKEBJERG. en levende bydel. Helhedsplan for omdannelsen af Kirkebjerg Erhvervsområde

KIRKEBJERG. en levende bydel. Helhedsplan for omdannelsen af Kirkebjerg Erhvervsområde KIRKEBJERG en levende bydel Helhedsplan for omdannelsen af Kirkebjerg Erhvervsområde Mindretalsudtalelse Ved Glostrup Kommunalbestyrelses behandling af den endelige vedtagelse af helhedsplanen for Kirkebjerg

Læs mere

Designhøjskolen i Højer - beskrivelse og vision

Designhøjskolen i Højer - beskrivelse og vision Designhøjskolen i Højer - beskrivelse og vision Indholdsfortegnelse: 1: Vision, mål og værdigrundlag 2: Linjerne - mål, indhold og vision 3: Marketing 5: Netværk 6: Fysiske rammer 1 Vision, mål og værdigrundlag

Læs mere

GUIDE TIL RUM OG INDRETNING

GUIDE TIL RUM OG INDRETNING Phone: +45 35 29 30 70 www.signal-arki.dk Århusgade 88, 2.sal 2100 København Ø Denmark CVR/VAT: 25 31 93 62 FREMTIDENS LÆRINGS- ARBEJDS- OG SUPPORTRUM JUNI 2013 FORORD FORORD Uddannelsessektoren er under

Læs mere

Kreativt iværksætterhus i Svendborg. Idéoplæg

Kreativt iværksætterhus i Svendborg. Idéoplæg Kreativt iværksætterhus i Svendborg Idéoplæg Titel Idéoplæg til et kreativt iværksætterhus Udgivelsesdato Januar 2013 Udarbejdet for Svendborg Kommune Fremtidsfabrikken Udarbejdet af Kalmer & Hvass Arkitekter

Læs mere

GODT BEGynDT ET TILBAGEBLIK OVER ørestads UDVIKLInG

GODT BEGynDT ET TILBAGEBLIK OVER ørestads UDVIKLInG Godt begyndt Et tilbageblik OVER ørestads UDVIKLING INDHOLD 4 6 26 2 1989-2012 ØRESTAD OVER TID s. 4 Vendepunkt for københavn s. 6 behov for en ny bydel s. 8 Helhedsplanen s. 14 infrastrukturen s. 20 byens

Læs mere

TIMELINE FORUNDERSØGELSE & PROJEKTUDVIKLING

TIMELINE FORUNDERSØGELSE & PROJEKTUDVIKLING November 2012 TIMELINE FORUNDERSØGELSE & PROJEKTUDVIKLING TimeLine revitalisering af halvanden kilometer lukket landevej med fokus på bevægelse, oplevelser og forbindelser. 1 INDHOLD s. 3 Introduktion

Læs mere

Lokalplan LK 30 for Søtorvet i Hvalsø

Lokalplan LK 30 for Søtorvet i Hvalsø Lokalplan LK 30 for Søtorvet i Hvalsø OM LOKALPLANER Hvad er en lokalplan? Lokalplanens indhold En lokalplan er en samling detaljerede bestemmelser, der gælder for et lokalt område i kommunen. Det kan

Læs mere

Eksempelsamlingen omfatter større og mindre projekter, som er realiseret i forbindelse med nybyggeri, ombygning, nyindretning eller optimering af

Eksempelsamlingen omfatter større og mindre projekter, som er realiseret i forbindelse med nybyggeri, ombygning, nyindretning eller optimering af Eksempelsamlingen omfatter større og mindre projekter, som er realiseret i forbindelse med nybyggeri, ombygning, nyindretning eller optimering af eksisterende lokaler 30 indhold INDLEDNING Gøgler produktionsskolen

Læs mere

HØJSKOLEENGEN OG HØJSKOLEN I RØDDING ET SAMLINGSSTED FOR NATUR- OG KULTUROPLEVELSER

HØJSKOLEENGEN OG HØJSKOLEN I RØDDING ET SAMLINGSSTED FOR NATUR- OG KULTUROPLEVELSER HØJSKOLEENGEN OG HØJSKOLEN I RØDDING ET SAMLINGSSTED FOR NATUR- OG KULTUROPLEVELSER INDHOLD Rødding Højskole Flors Allé 1 6630 Rødding T: 74842284 E: kontor@rhskole.dk Indledning 3 Rødding 4 Rødding Højskole

Læs mere

VIDENSBY NETVÆRK COPENHAGEN SCIENCE CITY JULI 2014

VIDENSBY NETVÆRK COPENHAGEN SCIENCE CITY JULI 2014 VIDENSBY NETVÆRK COPENHAGEN SCIENCE CITY JULI 2014 INDHOLD Anbefalinger...04-05 Analyse: Opsummering af analyse...06-07 Netværk og bevægelse...08-09 Karakter og Identitet...10-11 Aktiviteter og Brugergrupper...12-13

Læs mere

CAMPUSOMRÅDER FREMTIDENS ARBEJDSPAPIR FRA DEN AKADEMISKE LANDSBY TIL URBAN UNIVERSITETSHUB. Universitets- og Bygningsstyrelsen

CAMPUSOMRÅDER FREMTIDENS ARBEJDSPAPIR FRA DEN AKADEMISKE LANDSBY TIL URBAN UNIVERSITETSHUB. Universitets- og Bygningsstyrelsen FREMTIDENS CAMPUSOMRÅDER FRA DEN AKADEMISKE LANDSBY TIL URBAN UNIVERSITETSHUB ARBEJDSPAPIR Universitets- og Bygningsstyrelsen JUUL FROST arkitekter Rapporten er udarbejdet af: JUUL FROST By -, Bygnings

Læs mere

Vi satser på mennesker Planstrategi 2008

Vi satser på mennesker Planstrategi 2008 Vi satser på mennesker Planstrategi 2008 indhold Fra vision til handling 3 Ballerup satser på mennesker 4 Vi forstærker den grønne og sunde profil 6 Vi arbejder for bæredygtig trafik 8 Vi skaber rammer

Læs mere

Slagelse Kommuneplan 2009-2020 Hovedstruktur

Slagelse Kommuneplan 2009-2020 Hovedstruktur Slagelse Kommuneplan 2009-2020 Hovedstruktur Hvad er en kommuneplan? Kommuneplanen er den overordnede plan, hvor borgere, offentlige og private virksomheder, investorer og mange flere kan orientere sig

Læs mere

1. Årsberetning 3. 2. Gennemførte projekter 14. 3. Primære indsatser 25. 4. Personaleoversigt 39. 5. Regnskab 42

1. Årsberetning 3. 2. Gennemførte projekter 14. 3. Primære indsatser 25. 4. Personaleoversigt 39. 5. Regnskab 42 INDHOLD 1. Årsberetning 3 2. Gennemførte projekter 14 3. Primære indsatser 25 Arkæologi Historie H.C. Andersen & Carl Nielsen Kunst Formidling Administration & personale Teknik Bevaring IT-udvikling 4.

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes EVALUERINGSRAPPORT Historien om en succes En indsats der rykker Denne rapport fortæller historien om en succes Vester Voldgade 17 1552 København V Tlf. 33 63 10 00 www.kab-bolig.dk Det er historien om

Læs mere

hvordan arbejder arkitekten? undervisningstegneserie om arkitektens arbejdsproces

hvordan arbejder arkitekten? undervisningstegneserie om arkitektens arbejdsproces hvordan arbejder arkitekten? undervisningstegneserie om arkitektens arbejdsproces når legomandens udsigt bliver til virkelighed introduktion til arkitektens univers Arkitekten i samfundsdebatten I midten

Læs mere

Unges perspektiver på fritidsliv, kultur og sundhed i Holstebro Kommune

Unges perspektiver på fritidsliv, kultur og sundhed i Holstebro Kommune Unges perspektiver på fritidsliv, kultur og sundhed i Holstebro Kommune Kirsten Grube Center for Ungdomsstudier og Religionspædagogik (CUR) Maj 2011 1 Unges perspektiver på fritidsliv, kultur og sundhed

Læs mere