KURSER PÅ VUC AARHUS » Fag og uddannelser fra klasse til højeste gymnasiale niveau

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KURSER PÅ VUC AARHUS 2014-2015.» Fag og uddannelser fra 9.-10. klasse til højeste gymnasiale niveau"

Transkript

1 KURSER PÅ VUC AARHUS » Fag og uddannelser fra klasse til højeste gymnasiale niveau

2 Faglighed og fleksible uddannelser

3 DIN VEJ VIDERE På VUC Aarhus tilbyder vi enkeltfag og uddannelser til unge og voksne på niveauer fra folkeskolens afgangsprøver til højeste gymnasiale niveau. Der er mulighed for undervisning både dag og aften på såvel halvårs- som helårshold. Mange fag kan også tages som fjernundervisning via nettet. Det betyder, at du som kursist kan få tilrettelagt lige præcis det forløb, der svarer til dine kompetencer og dine mål med uddannelsen. Det giver dig gode muligheder for at sammensætte et skema, der passer til din livssituation, f.eks. hvis du har børn, arbejde eller andet, der skal tages hensyn til. På VUC Aarhus har vi tre pejlemærker: Faglighed: Vi gør alt, hvad vi kan, for at støtte dig i din faglige udvikling Ambitioner: Vi er ambitiøse, og vi ønsker at skabe de bedste rammer for, at du som kursist kan udfordre dig selv i hverdagen Kvalitet: Vi vægter høj kvalitet i alt, vi gør også i detaljen! VUC Aarhus er en stor og spændende skole. Vi har ca kursister, som sammen med vores 330 dygtige medarbejdere skaber et godt og dynamisk studiemiljø. Jeg håber at kunne byde dig velkommen som kursist på VUC Aarhus! Med venlig hilsen Erik Ernø-Kjølhede, rektor INDHOLD» ALMEN VOKSENUDDANNELSE (AVU) Fag eller uddannelser på niveauer svarende til klasse 4-5» HF VIA ENKELTFAG Enkelte HF-fag eller hel og adgangsgivende HF-uddannelse 6-7» 2-ÅRIGT HF HF-uddannelse på 2 år i en klasse, evt. som HF Science 8-9» FJERNUNDERVISNING VIA NETTET (FLEX) En lang række fag på både AVU og HF 10-11» GYMNASIAL SUPPLERING (GS) Supplering af gymnasial uddannelse for at opfylde krav til optagelse på videregående uddannelse 12-13» UNDERVISNING FOR ORDBLINDE (OBU) Støtte og vejledning til ordblinde 14» FORBEREDENDE VOKSENUNDERVISNING (FVU) Dansk og matematik som FVU 14 Se på bagsiden, hvordan du søger om optagelse! 3

4 ALMEN VOKSENUDDANNELSE (AVU) Fag eller uddannelser på niveauer svarende til klasse AVU er for dig, der har brug for at komme videre med uddannelse, f.eks. på en erhvervsuddannelse, HF eller lignende. Der er mulighed for undervisning både dag og aften på såvel halvårs- som helårshold. Du har også mulighed for at kombinere med fag på f.eks. basisniveau eller med fag på gymnasiale niveauer, og mange AVU-fag kan også tages som fjernundervisning via nettet (læs mere side 10-11). Det giver dig gode muligheder for at sammensætte et skema, der passer til dine behov, f.eks. hvis du har børn, arbejde eller andet, der fylder i din hverdag. Vores kursister er unge og voksne, og de fleste er i alderen år. Fælles for dem alle er, at de har prøvet andet end den lige skolevej, f.eks. erhvervsarbejde, anden uddannelse og udlandsophold. Det smitter af på undervisningen, hvor vores engagerede lærere har fokus på selvstændighed og ikke mindst høj faglighed. Vi tilbyder gode rammer for uddannelse og lægger op til, at du selv tager et ansvar for det faglige arbejde. På bagsiden af brochuren kan du se, hvordan du søger om optagelse på AVU. Du kan også læse om priser og SU.» AVU-ENKELTFAG OG NIVEAUER AVU-enkeltfag på faglige niveauer, der svarer til 9. eller 10. klasse. Alle fag og niveauer er helårsforløb med kursusstart i august og med eksamen i maj/juni. Dansk Dansk som andetsprog Engelsk basis, G, F, E og D G, F, E og D basis, G, F, E og D basis, G, F, E og D Naturvidenskab Samfundsfag Historie Tysk G og F G og D D G» AVU-HALVÅRSFAG AVU-halvårsfag med start både i august og januar. Fagene afsluttes med eksamen i hhv. december og maj/juni. Dansk E-D E-D Engelsk E-D Naturvidenskab (kun januarstart) G Samfundsfag G Historie D» HELÅRS KLASSEFORLØB Helårs klasseforløb med fag og faglige niveauer, der svarer til enten 9. klasse eller 10. klasse. Klasseforløbene afsluttes med eksamen i maj/juni. 9. klasse: Dansk som andetsprog G, G, Engelsk G og faglig fordybelse. Almen Forberedelseseksamen (AF): AF giver adgang til 2-årigt HF: Dansk D, D, Engelsk D, Naturvidenskab G, Samfundsfag G og faglig fordybelse. Vi har også en AF-klasse, hvor D tages som Flex via nettet. Faglige niveauer A er højeste gymnasiale niveau, C er laveste D svarer til ét niveau over 10. klasse F-E svarer til 10. klasse G svarer til 9. klasse Basis er undervisning under 9. klasses niveau 4

5 » SÆRLIGE AVU-TILBUD OG TILRETTELÆGGELSER Vi har sammensat en række tilbud, som imødekommer forskellige behov for uddannelse på AVU: STUDIEBUSSEN For dig, der lige nu og her har brug for et fagligt løft i dansk, engelsk og matematik på 9. eller 10. klasses niveau, og som har brug for vejledning om valg af fremtidig uddannelse. Der er løbende optag på kurset, som dermed er et oplagt tilbud til dig, der står uden for uddannelse. INDGANGSÅR FOR TOSPROGEDE For dig, som har brug for at styrke dine sproglige forudsætninger mhp. at komme i gang med en grunduddannelse f.eks. på 9. klasses niveau. Fagene er dansk som andetsprog, matematik basis, engelsk basis, samfundsfag samt udtalekursus. ASPIRANTKURSUS TIL INGENIØRHØJSKOLEN For dig, der gerne vil være ingeniør eller have anden teknisk uddannelse. Du skal have fagene naturvidenskab (10. klasse), matematik (10. klasse) og dansk (9. eller 10. klasse). FORKURSUS TIL POLITISKOLEN For dig, der har brug for at blive klar til optagelsesprøven til Politiskolen. Du kan også bruge kurset til at blive rustet til politiuddannelsen og det kommende politiarbejde. OBS! Du skal have en gymnasial uddannelse for at blive optaget på forkurset. 9. ELLER 10. KLASSE FOR ORDBLINDE For dig, som er ordblind og gerne vil have en kompetencegivende uddannelse med dansk, matematik og engelsk som kernefag. Lærerne er specialuddannede, og der indgår elektroniske hjælpemidler i undervisningen. BASISUNDERVISNING For dig, der har brug for introducerende undervisning på et niveau under 9. klasse. Hertil har vi hjælp og vejledning til ordblinde, tag evt. en ordblindetest på VUC Aarhus. Mød andre kursister på vej videre i livet 5

6 HF VIA ENKELTFAG Enkelte HF-fag eller hel og adgangsgivende HF-uddannelse HF via enkeltfag er for dig, der gerne vil have en fleksibel uddannelse, som giver adgang til videregående uddannelse. Du kan evt. nøjes med at tage ét eller flere af nedenstående HF-enkeltfag fra C til A-niveau, som du så kan vælge at udbygge til en hel HF-eksamen. De fleste af fagene kan tages som både halvårshold med kursusstart i august eller januar og som helårshold med start i august. Der er mulighed for undervisning både dag og aften. Mange HF-enkeltfag kan også tages som fjernundervisning via nettet (læs mere side 10-11). Det giver dig gode muligheder for at sammensætte et skema, der passer til dine behov, f.eks. hvis du har børn, arbejde eller andet, der fylder i din hverdag. Vores kursister er unge og voksne, og de fleste er i alderen år. Fælles for dem alle er, at de har prøvet andet end den lige skolevej, f.eks. erhvervsarbejde, anden uddannelse og udlandsophold. Det smitter af på undervisningen, hvor vores engagerede lærere har fokus på selvstændighed og ikke mindst høj faglighed. Vi tilbyder gode rammer for uddannelse og lægger op til, at du selv tager et ansvar for det faglige arbejde. På bagsiden af brochuren kan du se, hvordan du søger om optagelse på HF-enkeltfag, og du kan også læse mere om priser og SU.» HF-ENKELTFAG OG NIVEAUER Arabisk O-B Fysik og Mediefag, O-B og Billedkunst, O-B og Geografi Musik og Biologi O-B og Geografi (naturgeografi) Psykologi, O-B og Dansk O-A Historie O-B og Religion og Dansk som andetsprog O-A Idræt Retorik Design Innovation Samfundsfag og Engelsk, O-B, og Italiensk O-B og Spansk O-B og Erhvervsøkonomi Kemi og Tysk (fortsætter), og Filosofi Kinesisk O-B Virksomhedsøkonomi Fransk O-B og, og» HEL HF-UDDANNELSE VIA HF-ENKELTFAG KRÆVER: Obligatorisk: Dansk A, Engelsk B og C Kultur og samfundsfaggruppen (Historie B, Religion C samt Samfundsfag C) Naturvidenskabelig faggruppe (Biologi C, Geografi C samt Kemi C) NB: Fagene i de to faggrupper er med flerfaglig mundtlig eksamen, og de kan også tages som enkeltfag. Valgfag - vælg som minimum én af fire modeller:* 2 fag på B-niveau + 1 fag på C-niveau 1 fag på A-niveau + 2 fag på C-niveau Engelsk eller Historie på A-niveau + 1 fag på C-niveau + 1 fag på B-niveau 2 fag på B-niveau, hvis ét af fagene er fremmedsprog (NB: ikke Engelsk) på B-niveau eller Fysik på B-niveau Større Skriftlig Opgave (SSO) Tværfagligt eksamensprojekt NB: Eksamensprojekt skal kun laves, hvis der ikke er aflagt prøve i mindst én af faggrupperne. * Du må have op til fem valgfag på dit eksamensbevis og har mulighed for at vælge mange fag på A-niveau. Faglige niveauer A er højeste gymnasiale niveau, C er laveste D svarer til ét niveau over 10. klasse F-E svarer til 10. klasse G svarer til 9. klasse Basis er undervisning under 9. klasses niveau 6

7 » HF-FAGPAKKER Vi har sammensat en række fagpakker, som imødekommer forskellige behov for uddannelse: SOCIALRÅDGIVER/PÆDAGOG-PAKKEN Hvis du allerede nu ved, at du vil søge ind på socialrådgivereller pædagoguddannelsen, kan du tage én af nedenstående fagpakker, som indeholder fag og niveauer, som kvalificerer dig til at kunne søge ind på uddannelserne. FORKURSUS TIL POLITISKOLEN Hvis du vil søge om optagelse på Politiskolen, kan du få en lang række kompetencer, som konkret kan bruges til selve optagelsesprøven. Du kan også bruge kurset til at blive rustet til politiuddannelsen og det kommende politiarbejde. Socialrådgiver: Dansk A Engelsk B Psykologi C Samfundsfag B Pædagog: Dansk A Engelsk B Psykologi B Samfundsfag C Dansk A Engelsk B Samfundsfag C og Psykologi C. Hertil: Idræt og Samarbejde & Kommunikation. HF-ENKELTFAGSKLASSER Hvis du gerne vil tage en HF-uddannelse via enkeltfag på 2-3 år, kan du tilmelde dig én af vores HF-enkeltfagsklasser. Hør nærmere i studievejledningen. Dansk A, Engelsk B og C Kultur- og Samfundsfagsgruppen Naturvidenskabelig faggruppe 3-5 valgfag Større Skriftlig Opgave (SSO). KERNEFAG-PAKKEN Vi har mange enkeltfagskursister, der har brug for at tage fagene dansk, engelsk og matematik. Derfor har vi lavet en fagpakke, der indeholder netop de tre fag. Hertil kan du sammen med en studievejleder tilføje valgfag mhp. at få en hel HF-uddannelse. Undervisning i kernefagene ligger i tidsrummet kl Dansk A Engelsk B C Uddannelse tilpasset dine behov 7

8 2-ÅRIGT HF Adgangsgivende ungdomsuddannelse ift. videregående uddannelse Kursisterne på 2-årigt HF er typisk i alderen år og har deres daglige gang på vores afdeling på Bülowsgade 68 på Frederiksbjerg. Her har vi skabt de bedste rammer for et godt studiemiljø i en HF-skole præget af modne og målrettede kursister og af engagerede lærere, der har fokus på høj faglighed. Det er nok nogle af forklaringerne på, at 2-årigt HF på VUC Aarhus i sommeren 2013 fik det højeste karaktergennemsnit i hele landet. Vi har midtbyens største udbud af valgfag, herunder de kreative fag design, billedkunst, mediefag og musik. Der er lektiehjælp og en lang række muligheder for støtte og vejledning, så du kan komme bedst muligt gennem dit uddannelsesforløb. Vores målsætning er at skabe de bedste, faglige rammer, så du kan tage en 2-årigt HF som den direkte vej til drømmeuddannelsen. Vælg mellem almindelig 2-årigt HF med frie valgfag eller 2-årigt HF som HF Science, som er et oplagt tilbud for dig, der vil studere videre inden for tekniske, sundhedsfaglige eller naturvidenskabelige uddannelser. På bagsiden af brochuren kan du se, hvordan du søger om optagelse på 2-årigt HF, og du kan også læse mere om priser og SU.» 2-ÅRIGT HF Første år på 2-årigt HF Praktisk-musiske fag Naturvidenskabelig faggruppe C Idræt C Andet år på 2-årigt HF Dansk A Engelsk B Kultur- og Samfundsfagsgruppen Større Skriftlig Opgave (SSO) Valgfag Valgfag» HF 2-ÅRIGT HF SOM HF SCIENCE HF Science er et oplagt tilbud til dig, der har planer om at tage en teknisk, sundhedsfaglig eller naturvidenskabelig videreuddannelse. HF Science er planlagt som et 2-årigt HF-forløb i en klasse med den særlige fordel, at det er muligt at opnå matematik på A-niveau samt fysik eller kemi på B-niveau. Første år har du kemi, biologi og geografi samt fysik på C-niveau. Undervisningen er planlagt, således at det er muligt at lave mange tværfaglige projekter. HF Science-klassen er den eneste af vores 2-årige HF-klasser, hvor fysik C indgår som obligatorisk fag på første år. I de HF Science-forløb, vi har gennemført på VUC Aarhus, har vi bl.a. lavet følgende projekter: Jordskælv og seismik i fysik og geografi; landmåling i geografi og matematik; vinbrygning i kemi og biologi; biofysik i biologi og fysik i samarbejde med Institut for Idræt på Aarhus Universitet. Vi har også gennemført ekskursioner i lokalområdet til bl.a. rensningsanlæg, vandværker, forbrændingsanlæg samt været på ekskursion til Gudenåen. Det er også blevet til studierejse til Edinburgh i Skotland, hvor vi har været på ture i bjergene, set og hørt om whisky-produktion, og hvor vi har besøgt naturvidenskabelige institutter ved University of Edinburgh. 8

9 Faglighed og godt studiemiljø

10 FJERNUNDERVISNING PÅ VUC AARHUS Fag på AVU og HF som Flex-undervisning via nettet På VUC Aarhus tilbyder vi undervisning via nettet, så du kan studere hjemmefra, når du har tid og lyst. Vi kalder det Flex-undervisning, og vi tilbyder undervisningen på faglige niveauer svarende til 9. og 10. klasse (AVU Flex) samt undervisning på gymnasiale niveauer (HF Flex). For at studere på Flex skal du have daglig adgang til nettet samt have installeret Microsoft Office-pakken på din computer. Desuden skal du være god til at arbejde selvstændigt og til at planlægge din tid. Flex-forløbene er tilrettelagt i moduler med skriftlige afleveringer, som underviserne retter og giver feedback på. Der er mulighed for vejledning på skolen på fastlagte datoer. Hertil vil der være faglige seminarer m.m. på skolen. Selve undervisningen foregår med afsæt i skolens intranet, hvorfra du får adgang til faglige materialer og opgaver. Du følger din personlige studieplan, som du udarbejder med læreren i faget eller med Flex-administrationen ved starten af forløbet. Arbejdsmængden i et Flex-forløb svarer til arbejdsmængden på et almindeligt hold. Det er dit eget ansvar, at du holder dig orienteret om afleveringsfrister og frister i forhold til eksamen. Det er også dit eget ansvar at få hjælp, hvis du oplever at have problemer med det faglige eller med at komme i gang med forløbet. Nogle fag på Flex har løbende optag og er opbygget så fleksibelt, at du kan starte uden for normal studiestart, som er hhv. august og januar. Vær dog opmærksom på, at senere start medfører en større daglig arbejdsmængde. Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Flex-administrationen. Se telefon- og træffetider på vores hjemmeside. På næste side kan du se oversigt over de Flex-fag og niveauer, vi tilbyder. På bagsiden af brochuren kan du se, hvordan du søger om optagelse på Flex, og du kan også læse mere om priser og SU. 10 Uddannelse, når du har tid og lyst

11 » AVU FLEX På AVU Flex kan du via nettet arbejde med fag på niveauer, der svarer til 9. og 10. klasse. Undervisningen er tilrettelagt i moduler med skriftlige afleveringer. Du kan vælge, om du vil studere Flex-fagene på et halvt eller et helt år. Helårsforløbene starter i august, halvårsforløbene i august eller januar. Her kan du se de AVU Flex-fag og niveauer, vi tilbyder: Dansk G, F, E og D Naturvidenskab G Dansk som andetsprog G Samfundsfag G og D basis, G, F, E og D Historie D Engelsk G, F, E og D Latin E» HF FLEX På HF Flex kan du arbejde med fag på gymnasiale niveauer via nettet. Undervisningen er tilrettelagt i moduler med skriftlige afleveringer, og alle Flex-fag afsluttes med eksamen. Du kan selv vælge, om du vil tage fagene på et halvt eller et helt år. Helårsforløbene starter i august, halvårsforløbene i august eller januar. Her kan du se, hvilke HF Flexfag og niveauer, vi tilbyder: Biologi og, og Dansk O-A Psykologi og Engelsk O-B og Religion og Erhvervsøkonomi Samfundsfag, O-B og Fysik og O-B Spansk Geografi Tysk (fortsætter) O-B Kemi og Faglige niveauer A er højeste gymnasiale niveau, C er laveste D svarer til ét niveau over 10. klasse F-E svarer til 10. klasse G svarer til 9. klasse Basis er undervisning under 9. klasses niveau 11

12 GYMNASIAL SUPPLERING Supplér din gymnasiale uddannelse for at opfylde krav til optagelse på videregående uddannelse På VUC Aarhus tilbyder vi Gymnasial Supplering (GS), som er for dig, der skal supplere en gymnasial uddannelse med fag og/eller højere niveauer for at opfylde kravene til optagelse på en videregående uddannelse. Alle, som har afsluttet en adgangsgivende eksamen (STX, HF, EUX, HTX, HHX, GIF, GU og IB), eller som har afsluttet en erhvervsuddannelse med minimum ét fag på C-niveau, kan supplere via GS. Betingelsen er blot, at faget/niveauet er et fagspecifikt adgangskrav på den uddannelse, der søges om optagelse på, og at man har det underliggende niveau. Det er kun muligt at blive optaget på samme fag og niveau én gang. Hvis du er blevet optaget, men ikke ønsker at benytte pladsen, skal du framelde dig inden kursusstart. Ellers vil det tælle som et påbegyndt kursus, og dermed har du brugt dit engangstilbud. Se oversigt over GS-fag og niveauer på næste side. På bagsiden af brochuren kan du læse mere om, hvordan du søger om optagelse på GS, og du kan også læse mere om priser og SU. 12 På vej mod drømmeuddannelsen

13 » GS-FAG OG NIVEAUER EFTERÅR OG FORÅR (FULD TID) Fransk (begynder) O-B Kemi O-B Spansk (begynder) O-B Fransk (begynder) Kemi Spansk (begynder) Fysik O-B Tysk (fortsætter) O-B Fysik Info om kursusstart og længde på GS-forløbene: GS-forløb på O-B finder sted i september, oktober og november med eksamen i december eller i februar, marts og april med eksamen i maj/juni. GS-forløb på og finder sted i oktober og november med eksamen i december eller i marts og april med eksamen i maj/juni. GS-forløb på finder sted i hele november måned og med eksamen i december eller i hele april måned og med eksamen i maj/juni.» GS-SOMMERKURSER (FULD TID) Dansk Historie (for HTX ere) Engelsk Kemi Spansk (begynder) Fransk (fortsætter) Kemi Tysk (fortsætter) Fysik Kemi Virksomhedsøkonomi Fysik GS-sommerkurserne inkl. eksamen finder sted i juli og august. Du kan tage GS som sommerkursus, hvis du mangler et fag eller et niveau for at komme ind på ønsket uddannelse. Sommerkursus afsluttes med prøve i august. Du skal selv tjekke, om den uddannelse, du søger ind på, har betinget optag.» GS-AFTEN EFTERÅR OG FORÅR (DELTID) Vi har også GS-tilbud til dig, der pga. arbejde, studium eller andet ikke kan være fuldtidsstuderende, men har brug for et bestemt fag eller niveau. Vi tilbyder disse GS-forløb med få ugentlige undervisningstimer og med resten som selvstudium/fjernundervisning via nettet: Dansk Idræt * og Engelsk Kemi Samfundsfag Ovenstående GS-fag og niveauer inkl. eksamen forløber som aftenundervisning i august, september, november og december eller i januar, februar, marts, april og maj. * Kun for lærerstuderende og kun med start i august. Faglige niveauer A er højeste gymnasiale niveau, C er laveste D svarer til ét niveau over 10. klasse F-E svarer til 10. klasse G svarer til 9. klasse Basis er undervisning under 9. klasses niveau 13

14 UNDERVISNING FOR ORDBLINDE Få vejledning og hjælp til læsning og stavning På VUC Aarhus kan du modtage gratis ordblindeundervisning, og du har mange muligheder for at få hjælp. Vi tilbyder vejledning og hjælp til læsning, skrivning og stavning i hverdagen. Du kan også få IT-programmer, som kan hjælpe dig. Få en gratis test, der viser, om du er berettiget til ordblindeundervisning. Også selvom du ikke er kursist på skolen. Vi har flere slags undervisning for ordblinde:» Få hjælp og vejledning til at klare stavning og læsning i hverdagen. Du får IT-programmer, der kan hjælpe dig. Undervisningen foregår på små hold.» Tag en 9. eller 10. klasse for ordblinde. Kernefagene er dansk, matematik og engelsk. Lærerne er specialuddannede, og der indgår elektroniske hjælpemidler i undervisningen.» Vi har også ordblindeundervisning for HF-kursister, der er testet ordblinde, og som har IT-rygsæk. Som ordblind HF-kursist kan du opnå færdigheder, så du bedre kan klare krav til læsning og skrivning både nu og i fremtiden. Sådan kommer du i gang: RING PÅ TLF , tast 1 og tal med en studievejleder. Du kan også møde op i Læsevejledningen på Ingerslevs Boulevard 3, 1. sal alle hverdage i tidsrummet kl FORBEREDENDE VOKSENUNDERVISNING Bliv bedre til dansk og matematik Forberedende Voksenundervisning (FVU) er for dig, der gerne vil blive bedre til dansk og/eller matematik. For at komme i gang med FVU skal du først have testet dit faglige niveau, så du kan blive undervist på et passende trin/niveau.» FVU-dansk er undervisning i læsning, stavning og skriftlig fremstilling. Du vil blive undervist i læse- og staveteknikker, orddannelser, grammatik, læseforståelse og skriftlig fremstilling. I undervisningen inddrages forskellige teksttyper fra deltagernes hverdag. Der er fire trin/niveauer i FVU-dansk.» FVU-matematik er undervisning i talforståelse, regning og basale matematiske begreber. Undervisningen skal skal hjælpe dig til at blive bedre til at arbejde med og forstå informationer m.m., der indeholder matematik. Der er to trin/niveauer i FVU-matematik. Sådan kommer du i gang med FVU: Ring til FVU-studievejledningen på , tast 1, og hør mere om dine muligheder for test og undervisning. 14

15 Brug os til at komme videre

16 KOM I GANG MED UDDANNELSE SØG OM OPTAGELSE» Som hovedregel søger du om optagelse på AVU og HF via samtale med en studievejleder, hvilket også gælder for fjernundervisning. Du skal bestille tid til denne samtale. Det gør du via Søg om optagelse på forsiden af skolens hjemmeside. Her kan du også ansøge elektronisk, hvis du kun skal tilmelde dig maks. tre HF-enkeltfag eller maks. tre HF Flex-fag. Tilmelding til GS sker via elektronisk ansøgningsskema på vucaarhus.dk/gs PRISER» Der er deltagerbetaling på alle fag på AVU og HF, herunder Flex-fag. Det er Undervisningsministeriet, der fastsætter deltagergebyrerne. De fleste AVU-fag koster 120 kr. og de fleste HF-fag koster 450 kr. Der kan være fag, som koster mere, og du skal betale fuld pris, hvis du har en videregående uddannelse og et forhøjet gebyr på 750 kr. oven i alm. deltagergebyr, hvis du er pensionist eller efterlønner. Du finder priser for de enkelte fag og niveauer på hjemmesiden under de enkelte uddannelser.» Følgende uddannelser og kurser er gratis: 2-årigt HF samt Gymnasial Supplering de første to år efter afsluttet ungdomsuddannelse, hvorefter det koster 450 kr. pr. GS-fag. Ordblindeundervisning og FVU er også gratis. SU» For at modtage SU skal du have 23 timer om ugen, dog kun 16 timer for GS. Har du børn under syv år, kan du få SU, hvis du har 17 timer pr. uge. Timerne svarer til lektioner. Alle oplysninger om SU findes på Husk, at du altid kan følge din SU-sag på ved brug af NemID. Skulle du have yderligere spørgsmål til SU, kan du henvende dig til SU-vejledningen på VUC Aarhus. Se telefon- og træffetider på hjemmesiden. Stæhr Grafisk

VoksenUddannelsescenter Frederiksberg. stribevis af muligheder. HF-fag og stx-fag HF-eksamen HF-pakker og fagpakker

VoksenUddannelsescenter Frederiksberg. stribevis af muligheder. HF-fag og stx-fag HF-eksamen HF-pakker og fagpakker VoksenUddannelsescenter Frederiksberg stribevis af muligheder HF-fag og stx-fag HF-eksamen HF-pakker og fagpakker Uddannelsesprogram 2013-2014 På sporet af din fremtid Studentereksamen HF- og STX-enkeltfag

Læs mere

HF Enkeltfag. Fagpakker En hel HF

HF Enkeltfag. Fagpakker En hel HF HF Enkeltfag Fagpakker En hel HF Uddannelsesprogram 2015-2016 HF-enkeltfag, pakker eller en hel HF-eksamen på Voksenuddannelsescenter Frederiksberg Kursusstart er i uge 34 (17. -21. august 2015) eller

Læs mere

Studentereksamen på 2 år ENKELTFAG. GYMNASIAL SUPPLERING

Studentereksamen på 2 år ENKELTFAG. GYMNASIAL SUPPLERING Studentereksamen på 2 år ENKELTFAG. GYMNASIAL SUPPLERING 3 Velkommen I dette hæfte kan du læse om de mange kursustilbud på Aalborg Studenterkursus. I dagtimerne kan du tage en hel studentereksamen på kun

Læs mere

Student på kun 2 år! 2-årig STX på Studenterkursus 2015 2017

Student på kun 2 år! 2-årig STX på Studenterkursus 2015 2017 Student på kun 2 år! 2-årig STX på Studenterkursus 2015 2017 2-årig STX på Voksenuddannelsescenter Frederiksberg (VUF) Vil du have en gymnasial uddannelse? Er du seriøs, engageret og målrettet? Så er 2-årig

Læs mere

vucstor.dk Tag en 2-årig hf på VUC Storstrøm Tilmelding på www.optagelse.dk

vucstor.dk Tag en 2-årig hf på VUC Storstrøm Tilmelding på www.optagelse.dk vucstor.dk Tag en 2-årig hf på VUC Storstrøm Tilmelding på www.optagelse.dk Velkommen til VUC Storstrøm Den 2-årige hf er en kompetencegivende ung doms - uddannelse, der giver adgang til de videregående

Læs mere

Vejledning i samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner og folkehøjskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler

Vejledning i samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner og folkehøjskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler Vejledning i samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner og folkehøjskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler Undervisningsministeriet 2008 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Tilrettelæggelse

Læs mere

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden 5 Indhold Gymnasier til fremtiden... 7 Regeringens

Læs mere

Uddannelser. på Bornholm. Uden vand intet liv Uden viden intet samfund

Uddannelser. på Bornholm. Uden vand intet liv Uden viden intet samfund Uddannelser på Bornholm Uden vand intet liv Uden viden intet samfund 2 0 1 3 Indhold Uddannelse og vejledning på Bornholm Uddannelsessystemet 4 Om optagelse og økonomi 5 Gode links 6 Vejledning hos Ungdommens

Læs mere

VEU-Center MidtØst. Vi hjælper gerne jobcentre, fagforeninger, a-kasser og andre interessenter med information og vejledning om:

VEU-Center MidtØst. Vi hjælper gerne jobcentre, fagforeninger, a-kasser og andre interessenter med information og vejledning om: VEU-Center MidtØst Én indgang til voksenog efteruddannelse Vi hjælper gerne jobcentre, fagforeninger, a-kasser og andre interessenter med information og vejledning om: Grundlæggende voksenuddannelse (GVU)

Læs mere

10. KLASSE. Sct. Jørgens Skole HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN

10. KLASSE. Sct. Jørgens Skole HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 10. KLASSE 2013 2014 I Sct. Jørgens Skole HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN Til dig og dine forældre Om kort tid afslutter du 9. klasse. I hæftet Ungdomsuddannelser 2013 kan du læse om de mange muligheder,

Læs mere

Omsorgsmedhjælper. Dine. efteruddannelsesmuligheder

Omsorgsmedhjælper. Dine. efteruddannelsesmuligheder Omsorgsmedhjælper Dine efteruddannelsesmuligheder Din overenskomst giver dig mulighed for at få efteruddannelse I overenskomsten er det aftalt, at du skal have en skriftlig udviklingsplan, og den kan fint

Læs mere

https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=132647

https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=132647 Page 1 of 152 Oversigt (indholdsfortegnelse) BEK nr 692 af 23/06/2010 Gældende Offentliggørelsesdato: 25-06-2010 Undervisningsministeriet Vis mere... Kapitel 1 Uddannelsens formål Kapitel 2 Uddannelsens

Læs mere

Studiekatalog. administrationsbachelor. bioanalytiker ergoterapeut. fysioterapeut. lærer. pædagog radiograf. socialrådgiver.

Studiekatalog. administrationsbachelor. bioanalytiker ergoterapeut. fysioterapeut. lærer. pædagog radiograf. socialrådgiver. UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Studiekatalog administrationsbachelor. bioanalytiker ergoterapeut. fysioterapeut. lærer. pædagog radiograf. socialrådgiver. sygeplejerske Udgivet af University College Lillebælt,

Læs mere

Introduktion Specialforløb Bygge-anlæg

Introduktion Specialforløb Bygge-anlæg Side 1 Robot og automation Lager og logistik Ordskolen OrdBlindeUndervisning Forb. VoksenUndervisning Dansk og/eller matematik 6 ugers akademimoduler; Salgspsykologi Erhvervsøkonomi Innovative processer

Læs mere

Vild med dansk. Dansk kurser, andre kurser og uddannelser til ansatte i hotelog restaurationsbranchens serviceområder

Vild med dansk. Dansk kurser, andre kurser og uddannelser til ansatte i hotelog restaurationsbranchens serviceområder Vild med dansk Dansk kurser, andre kurser og uddannelser til ansatte i hotelog restaurationsbranchens serviceområder Vild med Dansk VUS Kontakt Redaktion: Lisbeth Jakobsen og Anne-Mette Kjærsgaard, VUS

Læs mere

KORTE KURSER VUC HOLSTEBRO-LEMVIG-STRUER

KORTE KURSER VUC HOLSTEBRO-LEMVIG-STRUER Holstebro-Lemvig-Struer KORTE KURSER VUC HOLSTEBRO-LEMVIG-STRUER VALDEMAR POULSENS VEJ 8 7500 HOLSTEBRO T 96 27 58 00 VUC@HOLSTEBRO-VUC.DK WWW.HOLSTEBRO-VUC.DK VUC HOLSTEBRO-LEMVIG STRUER HVAD ER VUC?

Læs mere

10. klasse 2015-16 Dragør Kommune

10. klasse 2015-16 Dragør Kommune 10. klasse 2015-16 Dragør Kommune Tilbudsfag 2015-16 Prøveforberedende fag til FSA eller FS10 Tysk Fysik 3 t Ikke prøveforberedende fag Ekstra Dansk Vi arbejder her med nogle af dine svage sider i dansk

Læs mere

10. klasser. Ringkøbing-Skjern kommunes. 10. klasse er starten på din Ungdomsuddannelse!

10. klasser. Ringkøbing-Skjern kommunes. 10. klasse er starten på din Ungdomsuddannelse! 10. klasse er starten på din Ungdomsuddannelse! Undervisningen i 10. klasse er et uddannelsestilbud til unge, som efter grundskolens 9. klasse, har behov for yderligere faglig og personlig kvalificering

Læs mere

Lærdansk. Velkommen til Lærdansk

Lærdansk. Velkommen til Lærdansk Lærdansk Velkommen til Lærdansk 2 Kære kursist Vi er glade for at byde dig velkommen hos Lærdansk, og vil gøre vores til, at du får et godt forløb hos os. Pjecen her indeholder en række informationer,

Læs mere

Rapport fra arbejdsgruppe under VEU-rådet om tilbud til voksne tosprogede

Rapport fra arbejdsgruppe under VEU-rådet om tilbud til voksne tosprogede Rapport fra arbejdsgruppe under VEU-rådet om tilbud til voksne tosprogede 28. oktober 2011 2 /47 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Arbejdsgruppens sammensætning og arbejdsform... 4 1.2 Rapportens

Læs mere

Informationsaftener: Torsdag d. 8. januar Mandag d. 19. januar Begge aftener kl. 19.00

Informationsaftener: Torsdag d. 8. januar Mandag d. 19. januar Begge aftener kl. 19.00 Ølstykke 10. klasse Center Ølstykke 10. klasse Center blev indrettet i 2001 i den gamle Jørlunde Sogneskole. Her har der siden været en skole udelukkende for elever på 10. årgang. Den ligger ved hovedvejen

Læs mere

Afklaring Udvikling Uddannelse

Afklaring Udvikling Uddannelse Afklaring Udvikling Uddannelse Ta' 10. klasse og få en god start på din ungdomsuddannelse Trivsel - Troværdighed - Engagement - Faglighed 2015-2016 3 Indholdsfortegnelse Et år der peger fremad... 3 Et

Læs mere

Velkommen. Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har oplevet den...

Velkommen. Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har oplevet den... Velkommen Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har oplevet den... Hej Elevrådsformanden siger... Hjerteligt velkommen til Nykøbing Katedralskole! At gå fra folkeskolen til stx eller HF er

Læs mere

Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse?

Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse? Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse? Reformen af erhvervsuddannelserne er et paradigmeskift, som lægger op til en ny kvalitetsdagsorden med fokus på folkeskolens uddannelsesparate elever,

Læs mere

Meritlæreruddannelsens indholdsområder Meritlæreruddannelsen er på 150 ECTS point og består af 3 hovedområder:

Meritlæreruddannelsens indholdsområder Meritlæreruddannelsen er på 150 ECTS point og består af 3 hovedområder: Meritlæreruddannelsen 2014 Læreruddannelsen i Skive Hvad er en meritlæreruddannelse? Meritlæreruddannelsen blev oprettet i 2002 og sigter primært mod et arbejde som lærer i grundskolen. Den har til formål

Læs mere

Studenterkursus på VUF

Studenterkursus på VUF Studenterkursus på VUF Infohæfte 1 Nyttige informationer 2015-16 VOKSENUDDANNELSESCENTER FREDERIKSBERG Falstersvej 3-5, 2000 F. 3815 8500 vuf@vuf.nu Indhold side 3 Skolens indretning hvor er hvad? 4 Intern

Læs mere

LGintro13.indd 1 14/06/13 07.08

LGintro13.indd 1 14/06/13 07.08 LGintro13.indd 1 14/06/13 07.08 Navn: Klasse: Lemvig Gymnasiums mål Vi uddanner naturligvis først og fremmest studenter og HG-elever efter lovgivningen, men vi ønsker også at leve op til vores egne målsætninger,

Læs mere

Hvad sker der, hvis en medarbejder har fravær under kurset som eksempelvis pga. af sygdom?...9 Koster det noget, hvis medarbejderen udebliver fra

Hvad sker der, hvis en medarbejder har fravær under kurset som eksempelvis pga. af sygdom?...9 Koster det noget, hvis medarbejderen udebliver fra Redaktionen er afsluttet den 27. januar 2012. Vi opdaterer guiden, når der foreligger væsentlig ny information og tager forbehold for eventuel nyfortolkning af regler og love. Guiden er et redskab til

Læs mere

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der skal i 10. klasse

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der skal i 10. klasse Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der skal i 10. klasse Om uddannelsesplanen Uddannelsesplanen er din plan for fremtiden. Du skal bruge den til at finde ud af, hvad du vil efter skolen:

Læs mere

på de erhvervsrettede uddannelsesinstitutioner

på de erhvervsrettede uddannelsesinstitutioner Vejledning om FVU på de erhvervsrettede uddannelsesinstitutioner Undervisningsministeriet, februar 2011 Forord Gode grundlæggende færdigheder i læsning, skrivning og regning er i stigende omfang vigtige

Læs mere