KURSER PÅ VUC AARHUS » Fag og uddannelser fra klasse til højeste gymnasiale niveau

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KURSER PÅ VUC AARHUS 2014-2015.» Fag og uddannelser fra 9.-10. klasse til højeste gymnasiale niveau"

Transkript

1 KURSER PÅ VUC AARHUS » Fag og uddannelser fra klasse til højeste gymnasiale niveau

2 Faglighed og fleksible uddannelser

3 DIN VEJ VIDERE På VUC Aarhus tilbyder vi enkeltfag og uddannelser til unge og voksne på niveauer fra folkeskolens afgangsprøver til højeste gymnasiale niveau. Der er mulighed for undervisning både dag og aften på såvel halvårs- som helårshold. Mange fag kan også tages som fjernundervisning via nettet. Det betyder, at du som kursist kan få tilrettelagt lige præcis det forløb, der svarer til dine kompetencer og dine mål med uddannelsen. Det giver dig gode muligheder for at sammensætte et skema, der passer til din livssituation, f.eks. hvis du har børn, arbejde eller andet, der skal tages hensyn til. På VUC Aarhus har vi tre pejlemærker: Faglighed: Vi gør alt, hvad vi kan, for at støtte dig i din faglige udvikling Ambitioner: Vi er ambitiøse, og vi ønsker at skabe de bedste rammer for, at du som kursist kan udfordre dig selv i hverdagen Kvalitet: Vi vægter høj kvalitet i alt, vi gør også i detaljen! VUC Aarhus er en stor og spændende skole. Vi har ca kursister, som sammen med vores 330 dygtige medarbejdere skaber et godt og dynamisk studiemiljø. Jeg håber at kunne byde dig velkommen som kursist på VUC Aarhus! Med venlig hilsen Erik Ernø-Kjølhede, rektor INDHOLD» ALMEN VOKSENUDDANNELSE (AVU) Fag eller uddannelser på niveauer svarende til klasse 4-5» HF VIA ENKELTFAG Enkelte HF-fag eller hel og adgangsgivende HF-uddannelse 6-7» 2-ÅRIGT HF HF-uddannelse på 2 år i en klasse, evt. som HF Science 8-9» FJERNUNDERVISNING VIA NETTET (FLEX) En lang række fag på både AVU og HF 10-11» GYMNASIAL SUPPLERING (GS) Supplering af gymnasial uddannelse for at opfylde krav til optagelse på videregående uddannelse 12-13» UNDERVISNING FOR ORDBLINDE (OBU) Støtte og vejledning til ordblinde 14» FORBEREDENDE VOKSENUNDERVISNING (FVU) Dansk og matematik som FVU 14 Se på bagsiden, hvordan du søger om optagelse! 3

4 ALMEN VOKSENUDDANNELSE (AVU) Fag eller uddannelser på niveauer svarende til klasse AVU er for dig, der har brug for at komme videre med uddannelse, f.eks. på en erhvervsuddannelse, HF eller lignende. Der er mulighed for undervisning både dag og aften på såvel halvårs- som helårshold. Du har også mulighed for at kombinere med fag på f.eks. basisniveau eller med fag på gymnasiale niveauer, og mange AVU-fag kan også tages som fjernundervisning via nettet (læs mere side 10-11). Det giver dig gode muligheder for at sammensætte et skema, der passer til dine behov, f.eks. hvis du har børn, arbejde eller andet, der fylder i din hverdag. Vores kursister er unge og voksne, og de fleste er i alderen år. Fælles for dem alle er, at de har prøvet andet end den lige skolevej, f.eks. erhvervsarbejde, anden uddannelse og udlandsophold. Det smitter af på undervisningen, hvor vores engagerede lærere har fokus på selvstændighed og ikke mindst høj faglighed. Vi tilbyder gode rammer for uddannelse og lægger op til, at du selv tager et ansvar for det faglige arbejde. På bagsiden af brochuren kan du se, hvordan du søger om optagelse på AVU. Du kan også læse om priser og SU.» AVU-ENKELTFAG OG NIVEAUER AVU-enkeltfag på faglige niveauer, der svarer til 9. eller 10. klasse. Alle fag og niveauer er helårsforløb med kursusstart i august og med eksamen i maj/juni. Dansk Dansk som andetsprog Engelsk basis, G, F, E og D G, F, E og D basis, G, F, E og D basis, G, F, E og D Naturvidenskab Samfundsfag Historie Tysk G og F G og D D G» AVU-HALVÅRSFAG AVU-halvårsfag med start både i august og januar. Fagene afsluttes med eksamen i hhv. december og maj/juni. Dansk E-D E-D Engelsk E-D Naturvidenskab (kun januarstart) G Samfundsfag G Historie D» HELÅRS KLASSEFORLØB Helårs klasseforløb med fag og faglige niveauer, der svarer til enten 9. klasse eller 10. klasse. Klasseforløbene afsluttes med eksamen i maj/juni. 9. klasse: Dansk som andetsprog G, G, Engelsk G og faglig fordybelse. Almen Forberedelseseksamen (AF): AF giver adgang til 2-årigt HF: Dansk D, D, Engelsk D, Naturvidenskab G, Samfundsfag G og faglig fordybelse. Vi har også en AF-klasse, hvor D tages som Flex via nettet. Faglige niveauer A er højeste gymnasiale niveau, C er laveste D svarer til ét niveau over 10. klasse F-E svarer til 10. klasse G svarer til 9. klasse Basis er undervisning under 9. klasses niveau 4

5 » SÆRLIGE AVU-TILBUD OG TILRETTELÆGGELSER Vi har sammensat en række tilbud, som imødekommer forskellige behov for uddannelse på AVU: STUDIEBUSSEN For dig, der lige nu og her har brug for et fagligt løft i dansk, engelsk og matematik på 9. eller 10. klasses niveau, og som har brug for vejledning om valg af fremtidig uddannelse. Der er løbende optag på kurset, som dermed er et oplagt tilbud til dig, der står uden for uddannelse. INDGANGSÅR FOR TOSPROGEDE For dig, som har brug for at styrke dine sproglige forudsætninger mhp. at komme i gang med en grunduddannelse f.eks. på 9. klasses niveau. Fagene er dansk som andetsprog, matematik basis, engelsk basis, samfundsfag samt udtalekursus. ASPIRANTKURSUS TIL INGENIØRHØJSKOLEN For dig, der gerne vil være ingeniør eller have anden teknisk uddannelse. Du skal have fagene naturvidenskab (10. klasse), matematik (10. klasse) og dansk (9. eller 10. klasse). FORKURSUS TIL POLITISKOLEN For dig, der har brug for at blive klar til optagelsesprøven til Politiskolen. Du kan også bruge kurset til at blive rustet til politiuddannelsen og det kommende politiarbejde. OBS! Du skal have en gymnasial uddannelse for at blive optaget på forkurset. 9. ELLER 10. KLASSE FOR ORDBLINDE For dig, som er ordblind og gerne vil have en kompetencegivende uddannelse med dansk, matematik og engelsk som kernefag. Lærerne er specialuddannede, og der indgår elektroniske hjælpemidler i undervisningen. BASISUNDERVISNING For dig, der har brug for introducerende undervisning på et niveau under 9. klasse. Hertil har vi hjælp og vejledning til ordblinde, tag evt. en ordblindetest på VUC Aarhus. Mød andre kursister på vej videre i livet 5

6 HF VIA ENKELTFAG Enkelte HF-fag eller hel og adgangsgivende HF-uddannelse HF via enkeltfag er for dig, der gerne vil have en fleksibel uddannelse, som giver adgang til videregående uddannelse. Du kan evt. nøjes med at tage ét eller flere af nedenstående HF-enkeltfag fra C til A-niveau, som du så kan vælge at udbygge til en hel HF-eksamen. De fleste af fagene kan tages som både halvårshold med kursusstart i august eller januar og som helårshold med start i august. Der er mulighed for undervisning både dag og aften. Mange HF-enkeltfag kan også tages som fjernundervisning via nettet (læs mere side 10-11). Det giver dig gode muligheder for at sammensætte et skema, der passer til dine behov, f.eks. hvis du har børn, arbejde eller andet, der fylder i din hverdag. Vores kursister er unge og voksne, og de fleste er i alderen år. Fælles for dem alle er, at de har prøvet andet end den lige skolevej, f.eks. erhvervsarbejde, anden uddannelse og udlandsophold. Det smitter af på undervisningen, hvor vores engagerede lærere har fokus på selvstændighed og ikke mindst høj faglighed. Vi tilbyder gode rammer for uddannelse og lægger op til, at du selv tager et ansvar for det faglige arbejde. På bagsiden af brochuren kan du se, hvordan du søger om optagelse på HF-enkeltfag, og du kan også læse mere om priser og SU.» HF-ENKELTFAG OG NIVEAUER Arabisk O-B Fysik og Mediefag, O-B og Billedkunst, O-B og Geografi Musik og Biologi O-B og Geografi (naturgeografi) Psykologi, O-B og Dansk O-A Historie O-B og Religion og Dansk som andetsprog O-A Idræt Retorik Design Innovation Samfundsfag og Engelsk, O-B, og Italiensk O-B og Spansk O-B og Erhvervsøkonomi Kemi og Tysk (fortsætter), og Filosofi Kinesisk O-B Virksomhedsøkonomi Fransk O-B og, og» HEL HF-UDDANNELSE VIA HF-ENKELTFAG KRÆVER: Obligatorisk: Dansk A, Engelsk B og C Kultur og samfundsfaggruppen (Historie B, Religion C samt Samfundsfag C) Naturvidenskabelig faggruppe (Biologi C, Geografi C samt Kemi C) NB: Fagene i de to faggrupper er med flerfaglig mundtlig eksamen, og de kan også tages som enkeltfag. Valgfag - vælg som minimum én af fire modeller:* 2 fag på B-niveau + 1 fag på C-niveau 1 fag på A-niveau + 2 fag på C-niveau Engelsk eller Historie på A-niveau + 1 fag på C-niveau + 1 fag på B-niveau 2 fag på B-niveau, hvis ét af fagene er fremmedsprog (NB: ikke Engelsk) på B-niveau eller Fysik på B-niveau Større Skriftlig Opgave (SSO) Tværfagligt eksamensprojekt NB: Eksamensprojekt skal kun laves, hvis der ikke er aflagt prøve i mindst én af faggrupperne. * Du må have op til fem valgfag på dit eksamensbevis og har mulighed for at vælge mange fag på A-niveau. Faglige niveauer A er højeste gymnasiale niveau, C er laveste D svarer til ét niveau over 10. klasse F-E svarer til 10. klasse G svarer til 9. klasse Basis er undervisning under 9. klasses niveau 6

7 » HF-FAGPAKKER Vi har sammensat en række fagpakker, som imødekommer forskellige behov for uddannelse: SOCIALRÅDGIVER/PÆDAGOG-PAKKEN Hvis du allerede nu ved, at du vil søge ind på socialrådgivereller pædagoguddannelsen, kan du tage én af nedenstående fagpakker, som indeholder fag og niveauer, som kvalificerer dig til at kunne søge ind på uddannelserne. FORKURSUS TIL POLITISKOLEN Hvis du vil søge om optagelse på Politiskolen, kan du få en lang række kompetencer, som konkret kan bruges til selve optagelsesprøven. Du kan også bruge kurset til at blive rustet til politiuddannelsen og det kommende politiarbejde. Socialrådgiver: Dansk A Engelsk B Psykologi C Samfundsfag B Pædagog: Dansk A Engelsk B Psykologi B Samfundsfag C Dansk A Engelsk B Samfundsfag C og Psykologi C. Hertil: Idræt og Samarbejde & Kommunikation. HF-ENKELTFAGSKLASSER Hvis du gerne vil tage en HF-uddannelse via enkeltfag på 2-3 år, kan du tilmelde dig én af vores HF-enkeltfagsklasser. Hør nærmere i studievejledningen. Dansk A, Engelsk B og C Kultur- og Samfundsfagsgruppen Naturvidenskabelig faggruppe 3-5 valgfag Større Skriftlig Opgave (SSO). KERNEFAG-PAKKEN Vi har mange enkeltfagskursister, der har brug for at tage fagene dansk, engelsk og matematik. Derfor har vi lavet en fagpakke, der indeholder netop de tre fag. Hertil kan du sammen med en studievejleder tilføje valgfag mhp. at få en hel HF-uddannelse. Undervisning i kernefagene ligger i tidsrummet kl Dansk A Engelsk B C Uddannelse tilpasset dine behov 7

8 2-ÅRIGT HF Adgangsgivende ungdomsuddannelse ift. videregående uddannelse Kursisterne på 2-årigt HF er typisk i alderen år og har deres daglige gang på vores afdeling på Bülowsgade 68 på Frederiksbjerg. Her har vi skabt de bedste rammer for et godt studiemiljø i en HF-skole præget af modne og målrettede kursister og af engagerede lærere, der har fokus på høj faglighed. Det er nok nogle af forklaringerne på, at 2-årigt HF på VUC Aarhus i sommeren 2013 fik det højeste karaktergennemsnit i hele landet. Vi har midtbyens største udbud af valgfag, herunder de kreative fag design, billedkunst, mediefag og musik. Der er lektiehjælp og en lang række muligheder for støtte og vejledning, så du kan komme bedst muligt gennem dit uddannelsesforløb. Vores målsætning er at skabe de bedste, faglige rammer, så du kan tage en 2-årigt HF som den direkte vej til drømmeuddannelsen. Vælg mellem almindelig 2-årigt HF med frie valgfag eller 2-årigt HF som HF Science, som er et oplagt tilbud for dig, der vil studere videre inden for tekniske, sundhedsfaglige eller naturvidenskabelige uddannelser. På bagsiden af brochuren kan du se, hvordan du søger om optagelse på 2-årigt HF, og du kan også læse mere om priser og SU.» 2-ÅRIGT HF Første år på 2-årigt HF Praktisk-musiske fag Naturvidenskabelig faggruppe C Idræt C Andet år på 2-årigt HF Dansk A Engelsk B Kultur- og Samfundsfagsgruppen Større Skriftlig Opgave (SSO) Valgfag Valgfag» HF 2-ÅRIGT HF SOM HF SCIENCE HF Science er et oplagt tilbud til dig, der har planer om at tage en teknisk, sundhedsfaglig eller naturvidenskabelig videreuddannelse. HF Science er planlagt som et 2-årigt HF-forløb i en klasse med den særlige fordel, at det er muligt at opnå matematik på A-niveau samt fysik eller kemi på B-niveau. Første år har du kemi, biologi og geografi samt fysik på C-niveau. Undervisningen er planlagt, således at det er muligt at lave mange tværfaglige projekter. HF Science-klassen er den eneste af vores 2-årige HF-klasser, hvor fysik C indgår som obligatorisk fag på første år. I de HF Science-forløb, vi har gennemført på VUC Aarhus, har vi bl.a. lavet følgende projekter: Jordskælv og seismik i fysik og geografi; landmåling i geografi og matematik; vinbrygning i kemi og biologi; biofysik i biologi og fysik i samarbejde med Institut for Idræt på Aarhus Universitet. Vi har også gennemført ekskursioner i lokalområdet til bl.a. rensningsanlæg, vandværker, forbrændingsanlæg samt været på ekskursion til Gudenåen. Det er også blevet til studierejse til Edinburgh i Skotland, hvor vi har været på ture i bjergene, set og hørt om whisky-produktion, og hvor vi har besøgt naturvidenskabelige institutter ved University of Edinburgh. 8

9 Faglighed og godt studiemiljø

10 FJERNUNDERVISNING PÅ VUC AARHUS Fag på AVU og HF som Flex-undervisning via nettet På VUC Aarhus tilbyder vi undervisning via nettet, så du kan studere hjemmefra, når du har tid og lyst. Vi kalder det Flex-undervisning, og vi tilbyder undervisningen på faglige niveauer svarende til 9. og 10. klasse (AVU Flex) samt undervisning på gymnasiale niveauer (HF Flex). For at studere på Flex skal du have daglig adgang til nettet samt have installeret Microsoft Office-pakken på din computer. Desuden skal du være god til at arbejde selvstændigt og til at planlægge din tid. Flex-forløbene er tilrettelagt i moduler med skriftlige afleveringer, som underviserne retter og giver feedback på. Der er mulighed for vejledning på skolen på fastlagte datoer. Hertil vil der være faglige seminarer m.m. på skolen. Selve undervisningen foregår med afsæt i skolens intranet, hvorfra du får adgang til faglige materialer og opgaver. Du følger din personlige studieplan, som du udarbejder med læreren i faget eller med Flex-administrationen ved starten af forløbet. Arbejdsmængden i et Flex-forløb svarer til arbejdsmængden på et almindeligt hold. Det er dit eget ansvar, at du holder dig orienteret om afleveringsfrister og frister i forhold til eksamen. Det er også dit eget ansvar at få hjælp, hvis du oplever at have problemer med det faglige eller med at komme i gang med forløbet. Nogle fag på Flex har løbende optag og er opbygget så fleksibelt, at du kan starte uden for normal studiestart, som er hhv. august og januar. Vær dog opmærksom på, at senere start medfører en større daglig arbejdsmængde. Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Flex-administrationen. Se telefon- og træffetider på vores hjemmeside. På næste side kan du se oversigt over de Flex-fag og niveauer, vi tilbyder. På bagsiden af brochuren kan du se, hvordan du søger om optagelse på Flex, og du kan også læse mere om priser og SU. 10 Uddannelse, når du har tid og lyst

11 » AVU FLEX På AVU Flex kan du via nettet arbejde med fag på niveauer, der svarer til 9. og 10. klasse. Undervisningen er tilrettelagt i moduler med skriftlige afleveringer. Du kan vælge, om du vil studere Flex-fagene på et halvt eller et helt år. Helårsforløbene starter i august, halvårsforløbene i august eller januar. Her kan du se de AVU Flex-fag og niveauer, vi tilbyder: Dansk G, F, E og D Naturvidenskab G Dansk som andetsprog G Samfundsfag G og D basis, G, F, E og D Historie D Engelsk G, F, E og D Latin E» HF FLEX På HF Flex kan du arbejde med fag på gymnasiale niveauer via nettet. Undervisningen er tilrettelagt i moduler med skriftlige afleveringer, og alle Flex-fag afsluttes med eksamen. Du kan selv vælge, om du vil tage fagene på et halvt eller et helt år. Helårsforløbene starter i august, halvårsforløbene i august eller januar. Her kan du se, hvilke HF Flexfag og niveauer, vi tilbyder: Biologi og, og Dansk O-A Psykologi og Engelsk O-B og Religion og Erhvervsøkonomi Samfundsfag, O-B og Fysik og O-B Spansk Geografi Tysk (fortsætter) O-B Kemi og Faglige niveauer A er højeste gymnasiale niveau, C er laveste D svarer til ét niveau over 10. klasse F-E svarer til 10. klasse G svarer til 9. klasse Basis er undervisning under 9. klasses niveau 11

12 GYMNASIAL SUPPLERING Supplér din gymnasiale uddannelse for at opfylde krav til optagelse på videregående uddannelse På VUC Aarhus tilbyder vi Gymnasial Supplering (GS), som er for dig, der skal supplere en gymnasial uddannelse med fag og/eller højere niveauer for at opfylde kravene til optagelse på en videregående uddannelse. Alle, som har afsluttet en adgangsgivende eksamen (STX, HF, EUX, HTX, HHX, GIF, GU og IB), eller som har afsluttet en erhvervsuddannelse med minimum ét fag på C-niveau, kan supplere via GS. Betingelsen er blot, at faget/niveauet er et fagspecifikt adgangskrav på den uddannelse, der søges om optagelse på, og at man har det underliggende niveau. Det er kun muligt at blive optaget på samme fag og niveau én gang. Hvis du er blevet optaget, men ikke ønsker at benytte pladsen, skal du framelde dig inden kursusstart. Ellers vil det tælle som et påbegyndt kursus, og dermed har du brugt dit engangstilbud. Se oversigt over GS-fag og niveauer på næste side. På bagsiden af brochuren kan du læse mere om, hvordan du søger om optagelse på GS, og du kan også læse mere om priser og SU. 12 På vej mod drømmeuddannelsen

13 » GS-FAG OG NIVEAUER EFTERÅR OG FORÅR (FULD TID) Fransk (begynder) O-B Kemi O-B Spansk (begynder) O-B Fransk (begynder) Kemi Spansk (begynder) Fysik O-B Tysk (fortsætter) O-B Fysik Info om kursusstart og længde på GS-forløbene: GS-forløb på O-B finder sted i september, oktober og november med eksamen i december eller i februar, marts og april med eksamen i maj/juni. GS-forløb på og finder sted i oktober og november med eksamen i december eller i marts og april med eksamen i maj/juni. GS-forløb på finder sted i hele november måned og med eksamen i december eller i hele april måned og med eksamen i maj/juni.» GS-SOMMERKURSER (FULD TID) Dansk Historie (for HTX ere) Engelsk Kemi Spansk (begynder) Fransk (fortsætter) Kemi Tysk (fortsætter) Fysik Kemi Virksomhedsøkonomi Fysik GS-sommerkurserne inkl. eksamen finder sted i juli og august. Du kan tage GS som sommerkursus, hvis du mangler et fag eller et niveau for at komme ind på ønsket uddannelse. Sommerkursus afsluttes med prøve i august. Du skal selv tjekke, om den uddannelse, du søger ind på, har betinget optag.» GS-AFTEN EFTERÅR OG FORÅR (DELTID) Vi har også GS-tilbud til dig, der pga. arbejde, studium eller andet ikke kan være fuldtidsstuderende, men har brug for et bestemt fag eller niveau. Vi tilbyder disse GS-forløb med få ugentlige undervisningstimer og med resten som selvstudium/fjernundervisning via nettet: Dansk Idræt * og Engelsk Kemi Samfundsfag Ovenstående GS-fag og niveauer inkl. eksamen forløber som aftenundervisning i august, september, november og december eller i januar, februar, marts, april og maj. * Kun for lærerstuderende og kun med start i august. Faglige niveauer A er højeste gymnasiale niveau, C er laveste D svarer til ét niveau over 10. klasse F-E svarer til 10. klasse G svarer til 9. klasse Basis er undervisning under 9. klasses niveau 13

14 UNDERVISNING FOR ORDBLINDE Få vejledning og hjælp til læsning og stavning På VUC Aarhus kan du modtage gratis ordblindeundervisning, og du har mange muligheder for at få hjælp. Vi tilbyder vejledning og hjælp til læsning, skrivning og stavning i hverdagen. Du kan også få IT-programmer, som kan hjælpe dig. Få en gratis test, der viser, om du er berettiget til ordblindeundervisning. Også selvom du ikke er kursist på skolen. Vi har flere slags undervisning for ordblinde:» Få hjælp og vejledning til at klare stavning og læsning i hverdagen. Du får IT-programmer, der kan hjælpe dig. Undervisningen foregår på små hold.» Tag en 9. eller 10. klasse for ordblinde. Kernefagene er dansk, matematik og engelsk. Lærerne er specialuddannede, og der indgår elektroniske hjælpemidler i undervisningen.» Vi har også ordblindeundervisning for HF-kursister, der er testet ordblinde, og som har IT-rygsæk. Som ordblind HF-kursist kan du opnå færdigheder, så du bedre kan klare krav til læsning og skrivning både nu og i fremtiden. Sådan kommer du i gang: RING PÅ TLF , tast 1 og tal med en studievejleder. Du kan også møde op i Læsevejledningen på Ingerslevs Boulevard 3, 1. sal alle hverdage i tidsrummet kl FORBEREDENDE VOKSENUNDERVISNING Bliv bedre til dansk og matematik Forberedende Voksenundervisning (FVU) er for dig, der gerne vil blive bedre til dansk og/eller matematik. For at komme i gang med FVU skal du først have testet dit faglige niveau, så du kan blive undervist på et passende trin/niveau.» FVU-dansk er undervisning i læsning, stavning og skriftlig fremstilling. Du vil blive undervist i læse- og staveteknikker, orddannelser, grammatik, læseforståelse og skriftlig fremstilling. I undervisningen inddrages forskellige teksttyper fra deltagernes hverdag. Der er fire trin/niveauer i FVU-dansk.» FVU-matematik er undervisning i talforståelse, regning og basale matematiske begreber. Undervisningen skal skal hjælpe dig til at blive bedre til at arbejde med og forstå informationer m.m., der indeholder matematik. Der er to trin/niveauer i FVU-matematik. Sådan kommer du i gang med FVU: Ring til FVU-studievejledningen på , tast 1, og hør mere om dine muligheder for test og undervisning. 14

15 Brug os til at komme videre

16 KOM I GANG MED UDDANNELSE SØG OM OPTAGELSE» Som hovedregel søger du om optagelse på AVU og HF via samtale med en studievejleder, hvilket også gælder for fjernundervisning. Du skal bestille tid til denne samtale. Det gør du via Søg om optagelse på forsiden af skolens hjemmeside. Her kan du også ansøge elektronisk, hvis du kun skal tilmelde dig maks. tre HF-enkeltfag eller maks. tre HF Flex-fag. Tilmelding til GS sker via elektronisk ansøgningsskema på vucaarhus.dk/gs PRISER» Der er deltagerbetaling på alle fag på AVU og HF, herunder Flex-fag. Det er Undervisningsministeriet, der fastsætter deltagergebyrerne. De fleste AVU-fag koster 120 kr. og de fleste HF-fag koster 450 kr. Der kan være fag, som koster mere, og du skal betale fuld pris, hvis du har en videregående uddannelse og et forhøjet gebyr på 750 kr. oven i alm. deltagergebyr, hvis du er pensionist eller efterlønner. Du finder priser for de enkelte fag og niveauer på hjemmesiden under de enkelte uddannelser.» Følgende uddannelser og kurser er gratis: 2-årigt HF samt Gymnasial Supplering de første to år efter afsluttet ungdomsuddannelse, hvorefter det koster 450 kr. pr. GS-fag. Ordblindeundervisning og FVU er også gratis. SU» For at modtage SU skal du have 23 timer om ugen, dog kun 16 timer for GS. Har du børn under syv år, kan du få SU, hvis du har 17 timer pr. uge. Timerne svarer til lektioner. Alle oplysninger om SU findes på Husk, at du altid kan følge din SU-sag på ved brug af NemID. Skulle du have yderligere spørgsmål til SU, kan du henvende dig til SU-vejledningen på VUC Aarhus. Se telefon- og træffetider på hjemmesiden. Stæhr Grafisk

Ordblindeundervisning. Forberedende Voksenundervisning. Velkommen til Thy-Mors HF & VUC

Ordblindeundervisning. Forberedende Voksenundervisning. Velkommen til Thy-Mors HF & VUC 2-årigt hf Hf-enkeltfag Gymnasial Supplering FLEX- og Fjernundervisning Undervisning for ordblinde Forberedende Voksenundervisning Undervisning på 8.-10. klasse + D-niveau Læs mere på www.vuctm.dk Uddannelse

Læs mere

Fleksibel uddannelse. Spændende studiemiljø. Hf-enkeltfag GSK. 2-årigt hf. Almen Voksenuddannelse. Flex- og fjernundervisning

Fleksibel uddannelse. Spændende studiemiljø. Hf-enkeltfag GSK. 2-årigt hf. Almen Voksenuddannelse. Flex- og fjernundervisning Almen Voksenuddannelse Flex- og fjernundervisning Forberedende Voksenundervisning Hf-enkeltfag GSK Spændende studiemiljø Undervisning for ordblinde 2-årigt hf Læs mere på www.vuctm.dk Fleksibel uddannelse

Læs mere

HF Enkeltfag. Fagpakker En hel HF

HF Enkeltfag. Fagpakker En hel HF HF Enkeltfag Fagpakker En hel HF Uddannelsesprogram 2015-2016 HF-enkeltfag, pakker eller en hel HF-eksamen på Voksenuddannelsescenter Frederiksberg Kursusstart er i uge 34 (17. -21. august 2015) eller

Læs mere

www.gsdanmark.dk 2009 / 2010 Gymnasial Supplering

www.gsdanmark.dk 2009 / 2010 Gymnasial Supplering www.gsdanmark.dk 2009 / 2010 Gymnasial Supplering Gymnasial Supplering Mangler du ét eller flere fag på bestemte niveauer for at komme ind på ønskestudiet, eller skal du have forbedret karakteren i et

Læs mere

www.gsdanmark.dk Gymnasial Supplering 2011 / 2012 GYMNASIAL SUPPLERING Information Regionale Studievalgcentre www.studievalg.dk

www.gsdanmark.dk Gymnasial Supplering 2011 / 2012 GYMNASIAL SUPPLERING Information Regionale Studievalgcentre www.studievalg.dk GYMNASIAL SUPPLERING Vejledning og optagelse GS-koordinatorer www.gsdanmark.dk Information Regionale Studievalgcentre www.studievalg.dk www.gsdanmark.dk Nørresundby Gymnasium og HF Studievej 14, 9400 Nørresundby

Læs mere

VUC kursustilbud 2015

VUC kursustilbud 2015 VUC kursustilbud 2015 Uddannelse skaber ny fremtid Herning HF & VUC 1 velkommen til Herning HF & VUC Uddannelse skaber ny fremtid, og på Herning HF & VUC har du mulighed for at vælge de fag og niveauer,

Læs mere

VUC kursustilbud 2014

VUC kursustilbud 2014 VUC kursustilbud 2014 Uddannelse skaber ny fremtid Herning HF & VUC 1 velkommen til Herning HF & VUC Vi er en stor uddannelsesinstitution med mange forskellige uddannelsesområder, som giver dig mulighed

Læs mere

vucstor.dk Tag en 2-årig hf på VUC Storstrøm Tilmelding på www.optagelse.dk

vucstor.dk Tag en 2-årig hf på VUC Storstrøm Tilmelding på www.optagelse.dk vucstor.dk Tag en 2-årig hf på VUC Storstrøm Tilmelding på www.optagelse.dk Velkommen til VUC Storstrøm Den 2-årige hf er en kompetencegivende ung doms - uddannelse, der giver adgang til de videregående

Læs mere

Student på kun 2 år! 2-årig STX på Studenterkursus 2015 2017

Student på kun 2 år! 2-årig STX på Studenterkursus 2015 2017 Student på kun 2 år! 2-årig STX på Studenterkursus 2015 2017 2-årig STX på Voksenuddannelsescenter Frederiksberg (VUF) Vil du have en gymnasial uddannelse? Er du seriøs, engageret og målrettet? Så er 2-årig

Læs mere

VoksenUddannelsescenter Frederiksberg. stribevis af muligheder. HF-fag og stx-fag HF-eksamen HF-pakker og fagpakker

VoksenUddannelsescenter Frederiksberg. stribevis af muligheder. HF-fag og stx-fag HF-eksamen HF-pakker og fagpakker VoksenUddannelsescenter Frederiksberg stribevis af muligheder HF-fag og stx-fag HF-eksamen HF-pakker og fagpakker Uddannelsesprogram 2013-2014 På sporet af din fremtid Studentereksamen HF- og STX-enkeltfag

Læs mere

vucstor.dk Tag en 2-årig hf på VUC Storstrøm Tilmelding på www.optagelse.dk

vucstor.dk Tag en 2-årig hf på VUC Storstrøm Tilmelding på www.optagelse.dk vucstor.dk Tag en 2-årig hf på VUC Storstrøm Tilmelding på www.optagelse.dk Velkommen til VUC Storstrøm Den 2-årige hf er en kompetencegivende ung doms uddannelse, der giver adgang til de videregående

Læs mere

StudiePlanner STX STX. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus

StudiePlanner STX STX. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus StudiePlanner 1 Find DIN retning! 2 EN STUDENTEREKSAMEN KRÆVER: 4 fag på A-niveau 3 fag på B-niveau 7 fag på C-niveau De obligatoriske fag udgør hovedparten af gymnasieuddannelsen. Studieretningsfag og

Læs mere

AVU-FVU-OBU Almen voksenuddannelse Forberedende voksenundervisning Ordblindeundervisning 2015-2016

AVU-FVU-OBU Almen voksenuddannelse Forberedende voksenundervisning Ordblindeundervisning 2015-2016 AVU-FVU-OBU Almen voksenuddannelse Forberedende voksenundervisning Ordblindeundervisning 2015-2016 VoksenUddannelsescenter Frederiksberg byder velkommen til undervisningsåret 2015-2016 I dette program

Læs mere

Scan & tjek WEB APP. StudiePlanner. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus HF SØFART

Scan & tjek WEB APP. StudiePlanner. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus HF SØFART Scan & tjek WEB APP StudiePlanner HF HF SØFART 2014 2013 Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus Min onkel har også sejlet med Skoleskibet Danmark, - og nu går jeg i hans fodspor. Jeg vil gerne uddanne mig

Læs mere

Højere Forberedelseseksamen

Højere Forberedelseseksamen Forside Højere Forberedelseseksamen 2-årig HF-uddannelse for unge med autismespektrumforstyrrelser på Aalborg Katedralskole i samarbejde med Autismecenter Nord-Bo. Skolestart: August 2016 1 d Indhold Forside...

Læs mere

UU-Frederiksberg. Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg. Finsensvej 86, 2 sal. 2000 Frederiksberg

UU-Frederiksberg. Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg. Finsensvej 86, 2 sal. 2000 Frederiksberg UU-Frederiksberg Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg Finsensvej 86, 2 sal 2000 Frederiksberg www.uu-frederiksberg.dk Vejledning i 8.klasse Kollektiv orientering om uddannelsessystemet Uddannelsesmesse

Læs mere

vucstor.dk Tag en hf på 2 år på VUC Storstrøm

vucstor.dk Tag en hf på 2 år på VUC Storstrøm vucstor.dk Tag en hf på 2 år på VUC Storstrøm Velkommen til VUC Storstrøm Mange kender den 2-årige hf-uddannelse fra ungdomsuddannelserne, hvor man følger heltidsundervisning og efter 2 år har mulighed

Læs mere

Scan & tjek WEB APP. StudiePlanner. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus STX

Scan & tjek WEB APP. StudiePlanner. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus STX Scan & tjek WEB PP StudiePlanner STX 2013 2014 Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus EN STUDENTEREKSMEN KRÆVER: 4 fag -niveau 3 fag B-niveau 7 fag -niveau De De obligatoriske fag udgør hovedparten af af

Læs mere

Obligatoriske fag på de 4 gymnasiale uddannelser

Obligatoriske fag på de 4 gymnasiale uddannelser Obligatoriske fag på de 4 gymnasiale uddannelser HHX HTX STX HF Dansk A Engelsk A Engelsk B Engelsk B Engelsk B Tysk eller Fransk B 2. fremmedsprog B eller A Samtidshistorie B Teknologihistorie C Historie

Læs mere

ÅRHUS AKADEMI HF & STX PÅ 2 ÅR ORIENTERING OM 2-ÅRIGT HF 2014-15

ÅRHUS AKADEMI HF & STX PÅ 2 ÅR ORIENTERING OM 2-ÅRIGT HF 2014-15 ÅRHUS AKADEMI HF & STX PÅ 2 ÅR ORIENTERING OM 2-ÅRIGT HF 2014-15 ? Hvad er Århus Akademi? Århus Akademi er landets største 2-årige HF-kursus. Her går hvert år ca. 750 HF-elever, der har det sjovt sammen

Læs mere

Nyt om uddannelsessystemet.1. runde

Nyt om uddannelsessystemet.1. runde Nyt om uddannelsessystemet.1. runde Aalborghus Gymnasium & HF Onsdag den 8. april 2015 Vita Schou, Vejleder Studievalg Nordjylland vas@studievalg.dk Emner Adgangskrav til videregående uddannelser Adgangsbegrænsning

Læs mere

vucstor.dk Tag en hf på 2 år på VUC Storstrøm Nakskov

vucstor.dk Tag en hf på 2 år på VUC Storstrøm Nakskov vucstor.dk Tag en hf på 2 år på VUC Storstrøm Nakskov Du kan læse mere om uddannelsen i denne folder. Velkommen til VUC Storstrøm Mange kender den 2-årige hf-uddannelse fra ungdomsuddannelserne, hvor man

Læs mere

Middelfart Gymnasium & HF

Middelfart Gymnasium & HF STX HF MG+ Middelfart Gymnasium & HF Verden venter på viden - og på dig STX er for dig som:... 4 STX Studentereksamen HF Højere Forberedelseseksamen MG+ Alt det FÆLLES Helt ærligt, noget særligt 2 3 Frihed

Læs mere

3 årig STX uddannelse

3 årig STX uddannelse 3 årig STX uddannelse Forår 2010 Efter 9. klasse afgangsprøve i: OPTAGELSESKRAV til gymnasiet Fem bundne prøver dansk (mundtlig og skriftlig) matematik (skriftlig) engelsk (mundtlig) fysik (mundtlig) To

Læs mere

HF Uddannelsen 2015. Husk Åbent hus fredag den 16. januar klokken 16-18. Uddannelse skaber ny fremtid

HF Uddannelsen 2015. Husk Åbent hus fredag den 16. januar klokken 16-18. Uddannelse skaber ny fremtid HF Uddannelsen 2015 Husk Åbent hus fredag den 16. januar klokken 16-18. Uddannelse skaber ny fremtid OM Herning HF & VUC Vi er en stor uddannelsesinstitution med mange forskellige uddannelsesområder, som

Læs mere

ORIENTERING OM STX PÅ 2 ÅR 2015-16

ORIENTERING OM STX PÅ 2 ÅR 2015-16 ORIENTERING OM STX PÅ 2 ÅR 2015-16 Hvad er Århus Akademi? Århus Akademi er et af de få steder i landet, hvor du kan tage en studentereksamen, STX, på 2 år. Vi starter 2-3 klasser på det 2-årige STX hvert

Læs mere

Studievalg og videregående uddannelse. Skole v. NN Vejleder Studievalg Nordjylland

Studievalg og videregående uddannelse. Skole v. NN Vejleder Studievalg Nordjylland Studievalg og videregående uddannelse Skole v. NN Vejleder Studievalg Nordjylland Hvem er jeg? Charlotte Høygaard Hansen Vejleder, Studievalg Nordjylland Uddannelse: Student Hjørring Gymnasium og HF Cand.mag.

Læs mere

Studieretninger 2012-2015 Rungsted Gymnasium. Globalt - socialt - udfordrende

Studieretninger 2012-2015 Rungsted Gymnasium. Globalt - socialt - udfordrende Studieretninger 2012-2015 Rungsted Gymnasium 2. fremmedsprog: fransk fortsætter B, tysk fortsætter B, japansk begynder A, spansk begynder A, kinesisk begynder A Kunstnerisk fag: Inden gymnasiet skal du

Læs mere

Hvem er vi? Joan Gjerlev Eriksen Uddannelsesleder HF. Pernille Dahl Uddannelsesleder 1.g

Hvem er vi? Joan Gjerlev Eriksen Uddannelsesleder HF. Pernille Dahl Uddannelsesleder 1.g Velkommen til BG Hvem er vi? Joan Gjerlev Eriksen Uddannelsesleder HF Pernille Dahl Uddannelsesleder 1.g STX og HF Skræddersyede studieretninger og hf-toninger Målrettet forberedelse til videre uddannelse

Læs mere

VUC Roskilde Fra A til Z

VUC Roskilde Fra A til Z VUC Roskilde Fra A til Z En guide til vigtig information 2013-2014 Side 1 af 35 rev: 2014-02-07 Hvornår har vi ferie? VELKOMMEN TIL VUC Kære kursist Velkommen til kursusåret 2013/2014. Denne håndbog giver

Læs mere

KORTE KURSER VUC HOLSTEBRO-LEMVIG-STRUER

KORTE KURSER VUC HOLSTEBRO-LEMVIG-STRUER Holstebro-Lemvig-Struer KORTE KURSER VUC HOLSTEBRO-LEMVIG-STRUER VALDEMAR POULSENS VEJ 8 7500 HOLSTEBRO T 96 27 58 00 VUC@HOLSTEBRO-VUC.DK WWW.HOLSTEBRO-VUC.DK VUC HOLSTEBRO-LEMVIG STRUER HVAD ER VUC?

Læs mere

Obligatoriske fag og niveauer

Obligatoriske fag og niveauer Obligatoriske fag og niveauer Hver elev skal mindst have 4 fag på A-niveau samt normalt 3 fag på B- niveau og normalt 7 fag på C-niveau. Kravet opfyldes gennem obligatoriske fag, studieretningsfag og valgfag.

Læs mere

ÅRHUS AKADEMI HF & STUDENTERKURSUS ORIENTERING OM. Studenterkursus

ÅRHUS AKADEMI HF & STUDENTERKURSUS ORIENTERING OM. Studenterkursus ÅRHUS AKADEMI HF & STUDENTERKURSUS ORIENTERING OM Studenterkursus Hvad er Århus Akademi? Århus Akademi er et af de få steder i landet, hvor du kan tage en studentereksamen, STX, på 2 år. Vi starter 2-3

Læs mere

FVU - Forberedende voksenundervisning AVU - Almen voksenuddannelse og AVU-pakken OBU - Ordblindeundervisning. VoksenUddannelsescenter Frederiksberg

FVU - Forberedende voksenundervisning AVU - Almen voksenuddannelse og AVU-pakken OBU - Ordblindeundervisning. VoksenUddannelsescenter Frederiksberg VoksenUddannelsescenter Frederiksberg stribevis af muligheder FVU - Forberedende voksenundervisning AVU - Almen voksenuddannelse og AVU-pakken OBU - Ordblindeundervisning Uddannelsesprogram 2013-2014 På

Læs mere

Præsentation af uddannelsessystemet

Præsentation af uddannelsessystemet Præsentation af uddannelsessystemet På vej mod uddannelse Fra grundskolen til ungdomsuddannelse I løbet af din skoletid kommer der vigtige valg! Det første vigtige valg er : Tilvalg af 2. fremmedsprog

Læs mere

Bilag De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013

Bilag De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013 ilag De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013 ilagsfigur 1 Fordelingen af eksamensresultater inkl. bonus blandt studenterne fra hf* 2013 ndel studenter i pct. Note *: Hf er her inkl. hf ere,

Læs mere

Uddannelse i centrum. Aalborg Katedralskole

Uddannelse i centrum. Aalborg Katedralskole Uddannelse i centrum Aalborg Katedralskole Uddannelsestilbud 2014 Aalborg Katedralskole Aalborg Katedralskole er landsdelens ældste gymnasium. Det præcise årstal for skolens start kender vi ikke, men historiske

Læs mere

HF i Aars. ... på den almindelige måde. eller med sport og film. ... mange års erfaring gør en forskel!

HF i Aars. ... på den almindelige måde. eller med sport og film. ... mange års erfaring gør en forskel! HF i Aars... på den almindelige måde eller med sport og film... mange års erfaring gør en forskel! 1 Hvad kan en HF-eksamen bruges til? En HF-eksamen kan bruges til alle videregående uddannelser, såfremt

Læs mere

STX Udbud 2014-15 STX

STX Udbud 2014-15 STX 1 STX Udbud 2014-15 STX Studentereksamen varer 3 år. Du får en bred viden om mange forskellige fag. Du er selv med til at beslutte nogle af de fag, du skal arbejde med i din skoletid, selv om der også

Læs mere

Hvorfor uddannelse? Bedre muligheder for job Højere løn Personlig udvikling Selvtillid og selvværd. Uddannelse er vejen til en god fremtid

Hvorfor uddannelse? Bedre muligheder for job Højere løn Personlig udvikling Selvtillid og selvværd. Uddannelse er vejen til en god fremtid Hvorfor uddannelse? Bedre muligheder for job Højere løn Personlig udvikling Selvtillid og selvværd Uddannelse er vejen til en god fremtid Uddannelsessystemet Krav til unge i uddannelse Den unge skal: Ønske

Læs mere

Uddannelsesparathed. Faglige kompetencer Sociale kompetencer Personlige kompetencer Motivation

Uddannelsesparathed. Faglige kompetencer Sociale kompetencer Personlige kompetencer Motivation Uddannelser efter 9. og 10. klasse Job eller uddannelse Erhvervsuddannelser 1½ - 5 år Fx murer, smed, bager, elektriker, salgsassistent, social- og sundhedsassistent EUX Gymnasiale uddannelser 3 år STX

Læs mere

EUD forberedende forløb

EUD forberedende forløb EUD forberedende forløb 1 Indholdsfortegnelse Introduktion Turbo forløb - hvis du er afklaret om din uddannelse og skal bruge G-niveauer i dansk og matematik Halvårlige forløb, for dig der er klædt på,

Læs mere

Læreruddannelsen i Skive Enkeltfag 2015 Åben uddannelse www.via.dk

Læreruddannelsen i Skive Enkeltfag 2015 Åben uddannelse www.via.dk Gør tanke til handling VIA University College Læreruddannelsen i Skive Enkeltfag 2015 Åben uddannelse www.via.dk 1 Læreruddannelsen i Skive udbyder læreruddannelsens undervisningsfag som enkeltfag med

Læs mere

Om at vælge uddannelse. http://videotool.dk/unic/sc1650/c1650/v13391

Om at vælge uddannelse. http://videotool.dk/unic/sc1650/c1650/v13391 Om at vælge uddannelse http://videotool.dk/unic/sc1650/c1650/v13391 Hvad skal jeg være? Smed Lærer Advokat Fysiker Mediegrafiker Dyrlæge Økonom Diætist Frisør Socialrådgiver Kok IT-supporter Skuespiller

Læs mere

De fire gymnasiale uddannelser

De fire gymnasiale uddannelser De fire gymnasiale uddannelser De følgende fire gymnasiale uddannelser forbereder dig til at kunne fortsætte på en videregående uddannelse. Hf Hhx Htx Stx højere forberedelseseksamen, 2-årig uddannelse

Læs mere

VUC Roskilde Kursisthåndbog

VUC Roskilde Kursisthåndbog VUC Roskilde Kursisthåndbog En guide til vigtig information 2014-2015 Hvornår har vi ferie? Kan jeg få befordringsgodtgørelse? Hvornår skal jeg op i skriftlig dansk? Kan jeg få forlænget tid til eksamen?

Læs mere

Studievalg og videregående uddannelse

Studievalg og videregående uddannelse Studievalg og videregående uddannelse VUC v. Vejledernavn Vejleder, Studievalg Nordjylland Hvem er jeg? Charlotte Høygaard Hansen Vejleder, Studievalg Nordjylland Uddannelse: Student Hjørring Gymnasium

Læs mere

Studieretninger 2014-2017

Studieretninger 2014-2017 Studieretninger 2014-2017 Studieretninger 2014 2017 Naturvidenskabelige studieretninger: Matematik A Fysik B Kemi B.. side 2-3 Biologi A Idræt B Kemi B Matematik B... side 4-5 Samfundsvidenskabelig studieretning:

Læs mere

Velkommen til orienteringsmøde STX HHX EUD/EUX

Velkommen til orienteringsmøde STX HHX EUD/EUX Velkommen til orienteringsmøde STX HHX EUD/EUX Tirsdag den 20. januar 2015 kl. 19.30 Orientering om gymnasiets struktur, årets gang og særlige tilbud STX HHX EUD/EUX HG Årets gang Noget særligt 1/2 år

Læs mere

Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund

Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund... mange års erfaring gør en forskel! 1 Hvad vælger du? På VHG kan du vælge mellem 7 forskellige studieretninger.

Læs mere

De fire gymnasiale uddannelser

De fire gymnasiale uddannelser De fire gymnasiale uddannelser De følgende fire gymnasiale uddannelser forbereder dig til at kunne fortsætte på en videregående uddannelse. hf hhx htx stx højere forberedelseseksamen, 2-årig uddannelse

Læs mere

De fire gymnasiale uddannelser

De fire gymnasiale uddannelser De fire gymnasiale uddannelser De følgende fire gymnasiale uddannelser forbereder dig til at kunne fortsætte på en videregående uddannelse. Hf Hhx Htx Stx højere forberedelseseksamen, 2-årig uddannelse

Læs mere

De fire gymnasiale uddannelser

De fire gymnasiale uddannelser De fire gymnasiale uddannelser De fire gymnasiale uddannelser De følgende fire gymnasiale uddannelser forbereder dig til at kunne fortsætte på en videregående uddannelse. hf højere forberedelseseksamen,

Læs mere

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET. eucnord.dk

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET. eucnord.dk HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET eucnord.dk matematik Velkommen fysik i Handelsgymnasiet programmering Alle gymnasiale uddannelser i Danmark har som formål at give dig en studieforberedende

Læs mere

Højere Forberedelseseksamen 2014

Højere Forberedelseseksamen 2014 HF Højere Forberedelseseksamen 2014 2 Svendborg Gymnasium & HF Hvorfor vælge HF på Svendborg Gymnasium? HF åbner mange døre for dig især hvis du overvejer en mellemlang videregående uddannelse. Undervejs

Læs mere

Uddannelseskonsulent

Uddannelseskonsulent Uddannelseskonsulent VUC Erhverv - orientering om og tilrettelæggelse af undervisning på virksomheder, institutioner, jobcentre og andet ud af huset. Læse- og matematikscreeninger. Samarbejde med de øvrige

Læs mere

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET 2014-15. eucnord.dk

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET 2014-15. eucnord.dk HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET 2014-15 eucnord.dk matematik Velkommen fysik i Handelsgymnasiet programmering Alle gymnasiale uddannelser i Danmark har som formål at give dig

Læs mere

Velkommen. Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har oplevet den...

Velkommen. Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har oplevet den... Velkommen Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har oplevet den... Hej Elevrådsformanden siger... Hjerteligt velkommen til Nykøbing Katedralskole! At gå fra folkeskolen til stx eller HF er

Læs mere

De fire gymnasiale uddannelser

De fire gymnasiale uddannelser ET REGIONALT VEJLEDNINGSMATERIALE De fire gymnasiale uddannelser De følgende fire gymnasiale uddannelser forbereder dig til at kunne fortsætte på en videregående uddannelse. Hf Hhx Htx Stx højere forberedelseseksamen,

Læs mere

2 hhx who is the boss? you are

2 hhx who is the boss? you are 2 hhx who is the boss? you are Klar til et liv med udfordringer Du har afsluttet 9. eller 10. klasse med et godt resultat, og du ønsker en 3-årig gymnasial uddannelse og derefter at uddanne dig videre.

Læs mere

HHX. Esnord.dk. Handelsgymnasium Helsingør - din uddannelse til fremtiden EUD EUX HG HHX HTX 10 KURSUS

HHX. Esnord.dk. Handelsgymnasium Helsingør - din uddannelse til fremtiden EUD EUX HG HHX HTX 10 KURSUS Handelsgymnasium Helsingør - din uddannelse til fremtiden På HHX giver projektarbejde indsigt i, hvordan man driver virksomhed i det virkelige liv. Mathias Fredsby, HHX3 Esnord.dk EUD EUX HG HHX HTX 10

Læs mere

Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse?

Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse? Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse? Reformen af erhvervsuddannelserne er et paradigmeskift, som lægger op til en ny kvalitetsdagsorden med fokus på folkeskolens uddannelsesparate elever,

Læs mere

Vejen videre. Orientering om Ringkjøbing Gymnasium

Vejen videre. Orientering om Ringkjøbing Gymnasium Orientering om Ringkjøbing Gymnasium 1 Optagelseskrav Efter 9./10. klasse med aflagt afgangsprøve fra folkeskolen i dansk, matematik, fysik/kemi, engelsk + 2 prøver mere efter lodtrækning. Undervisning

Læs mere

Bilag om undervisning i fremmedsprog 1

Bilag om undervisning i fremmedsprog 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI 22.11.2005 SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag om undervisning i fremmedsprog 1 I det følgende

Læs mere

Ændringer i deltagerbetaling for avu, gymnasiale enkeltfag, arbejdsmarkedsuddannelser

Ændringer i deltagerbetaling for avu, gymnasiale enkeltfag, arbejdsmarkedsuddannelser Til institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse og institutioner for erhvervsrettet uddannelse og professionshøjskoler samt private udbydere af arbejdsmarkedsuddannelser Institutionsafdelingen

Læs mere

bliv sygeplejerske Et naturligt valg University College Nordjylland Sygeplejerske i virkeligheden

bliv sygeplejerske Et naturligt valg University College Nordjylland Sygeplejerske i virkeligheden PROFESSIONSHØJSKOLEN University College Nordjylland Bistrupvej 3 9800 Hjørring Tlf. 9633 1500 www.ucn.dk Selma Lagerløfs Vej 2 9220 Aalborg Øst Tlf. 9633 1400 Et naturligt valg Jeg har orlov fra min stilling

Læs mere

ÅRHUS AKADEMI HF & STUDENTERKURSUS ORIENTERING OM. Studenterkursus 2013-14

ÅRHUS AKADEMI HF & STUDENTERKURSUS ORIENTERING OM. Studenterkursus 2013-14 ÅRHUS AKADEMI HF & STUDENTERKURSUS ORIENTERING OM Studenterkursus 2013-14 Hvad er Århus Akademi? Århus Akademi er et af de få steder i landet, hvor du Hvad er studenterkursus? Den 2-årige studentereksamen

Læs mere

HF i Aars. ... på den almindelige måde. eller med sport og film. Vesthimmerlands Gymnasium & HF. ... mange års erfaring gør en forskel!

HF i Aars. ... på den almindelige måde. eller med sport og film. Vesthimmerlands Gymnasium & HF. ... mange års erfaring gør en forskel! HF i Aars... på den almindelige måde eller med sport og film Vesthimmerlands Gymnasium & HF... mange års erfaring gør en forskel! 1 Hvad kan en HF-eksamen bruges til? En HF-eksamen kan bruges til alle

Læs mere

Uddannelse dit barns fremtid

Uddannelse dit barns fremtid Uddannelse dit barns fremtid Dit barn skal vælge uddannelse Bedre muligheder for job Højere løn Personlig udvikling Mere selvtillid Status Krav til unge i uddannelse Den unge skal: selv ønske at tage uddannelsen

Læs mere

UDDANNELSESAFTEN i 8. kl. 2012 VEJLEDNING VIRKER

UDDANNELSESAFTEN i 8. kl. 2012 VEJLEDNING VIRKER UDDANNELSESAFTEN i 8. kl. 2012 VEJLEDNING VIRKER Uddannelsesorientering Bente Villadsen Sønderup, UU-konsulent (Ungdommens Uddannelsesvejledning) Mobil: 24 45 70 59 E-mail: uuvbs@herning.dk Aftenens program

Læs mere

De fire gymnasiale uddannelser

De fire gymnasiale uddannelser De fire gymnasiale uddannelser De følgende fire gymnasiale uddannelser forbereder dig til at kunne fortsætte på en videregående uddannelse. hf hhx htx stx højere forberedelseseksamen, 2-årig uddannelse

Læs mere

INFO 2015. FYNs HF-kursus. 2-årigt hf for unge og unge voksne

INFO 2015. FYNs HF-kursus. 2-årigt hf for unge og unge voksne INFO 2015 FYNs HF-kursus 2-årigt hf for unge og unge voksne Redaktion af infohæfte: Ulla Lundberg Eva Stokholm Birthe Slot Andersen Fotos af forskellige lærere og kursister samt Mads Slot Andersen SUS

Læs mere

LÆRERUDDANNELSEN I AARHUS MED DE MANGE MULIGHEDER

LÆRERUDDANNELSEN I AARHUS MED DE MANGE MULIGHEDER LÆRERUDDANNELSEN I AARHUS MED DE MANGE MULIGHEDER Læreruddannelsen i Aarhus Læreruddannelsen i Aarhus er landets største læreruddannelse og udbyder samtlige undervisningsfag. Udover et solidt fundament

Læs mere

Velkommen i Handelsgymnasiet. Tættere på virkeligheden. eucnord.dk

Velkommen i Handelsgymnasiet. Tættere på virkeligheden. eucnord.dk Velkommen i Handelsgymnasiet Tættere på virkeligheden eucnord.dk Velkommen i Handelsgymnasiet Alle gymnasiale uddannelser i Danmark har som formål at give dig en studieforberedende og almen uddannelse.

Læs mere

S T E N H U S G Y M N A S I U M & H F 12 11 / 0 2 3

S T E N H U S G Y M N A S I U M & H F 12 11 / 0 2 3 STENHUS 201 1 / 12 G Y M N A S I U M & HF 3 8 gode grunde Vælg din egen fremtid 8 gode grunde 3-årig gymnasieuddannelse eller 2-årig hf-uddannelse? Det vil give dig muligheden for at vælge den uddannelse,

Læs mere

EUX. Faguddannelse + studenterhue på kun 4 år og 1 måned EUX. er en helt ny som vi i første omgang udbyder på tømrer og murerfaget.

EUX. Faguddannelse + studenterhue på kun 4 år og 1 måned EUX. er en helt ny som vi i første omgang udbyder på tømrer og murerfaget. EUX Faguddannelse + studenterhue på kun 4 år og 1 måned EUX er en helt ny ungdomsuddannelse, som vi i første omgang udbyder på tømrer og murerfaget. EUX En faglig uddannelse som tømrer eller murer samtidig

Læs mere

Meritlæreruddannelsens indholdsområder Meritlæreruddannelsen er på 150 ECTS point og består af 3 hovedområder:

Meritlæreruddannelsens indholdsområder Meritlæreruddannelsen er på 150 ECTS point og består af 3 hovedområder: Meritlæreruddannelsen 2014 Læreruddannelsen i Skive Hvad er en meritlæreruddannelse? Meritlæreruddannelsen blev oprettet i 2002 og sigter primært mod et arbejde som lærer i grundskolen. Den har til formål

Læs mere

De fire gymnasiale uddannelser

De fire gymnasiale uddannelser ET REGIONALT VEJLEDNINGSMATERIALE De fire gymnasiale uddannelser De følgende fire gymnasiale uddannelser forbereder dig til at kunne fortsætte på en videregående uddannelse. Hf Hhx Htx Stx højere forberedelseseksamen,

Læs mere

De fire gymnasiale uddannelser

De fire gymnasiale uddannelser De fire gymnasiale uddannelser De fire gymnasiale uddannelser De følgende fire gymnasiale uddannelser forbereder dig til at kunne fortsætte på en videregående uddannelse. hf højere forberedelseseksamen,

Læs mere

Teknisk-naturvidenskabelig basisuddannelse Matematik og fysik Supplering til A-niveau i matematik og B-niveau i kemi.

Teknisk-naturvidenskabelig basisuddannelse Matematik og fysik Supplering til A-niveau i matematik og B-niveau i kemi. B I L A G l. UDDANNELSE / STUDIUM INGENIØRUDDANNELSER ADGANGSKRAV PÅ TILVALGSNIVEAU SUPPLERING INDEN STUDIESTART SAMT ANDRE NØDVENDIGE FORUDSÆTNINGER Teknisk-naturvidenskabelig basisuddannelse Matematik

Læs mere

ADGANGSKRAV PÅ TILVALGSNIVEAU SUPPLERING INDEN STUDIESTART SAMT ANDRE NØDVENDIGE FORUDSÆTNINGER UDDANNELSE / STUDIUM NATURVIDENSKAB

ADGANGSKRAV PÅ TILVALGSNIVEAU SUPPLERING INDEN STUDIESTART SAMT ANDRE NØDVENDIGE FORUDSÆTNINGER UDDANNELSE / STUDIUM NATURVIDENSKAB B I L A G 1. UDDANNELSE / STUDIUM NATURVIDENSKAB ADGANGSKRAV PÅ TILVALGSNIVEAU SUPPLERING INDEN STUDIESTART SAMT ANDRE NØDVENDIGE FORUDSÆTNINGER Naturvidenskabelig basisuddannelse Matematik og fysik Supplering

Læs mere

HF Elev. S o l r ø d G y m n a s i u m

HF Elev. S o l r ø d G y m n a s i u m HF Elev 2011 S o l r ø d G y m n a s i u m Velkommen til HF PÅ Solrød Gymnasium Hf er for dig, der over to år ønsker at arbejde frem mod en kort, en mellemlang eller en længerevarende videregående uddannelse.

Læs mere

Velkommen til VUF! Uddannelsesprogram 2014 2015

Velkommen til VUF! Uddannelsesprogram 2014 2015 Velkommen til VUF! Uddannelsesprogram 2014 2015 VoksenUddannelsescenter Frederiksberg byder velkommen til undervisningsåret 2014-2015 Indhold HF- og STX-enkeltfag 8 En hel HF-eksamen 14 HF-pakker 18 Fagpakker

Læs mere

Godkendt med tilføjelse af pkt. 7, der blev udsendt mandag 8.marts. Referatet fra 27.januar 2010. Ingen indvender modtaget.

Godkendt med tilføjelse af pkt. 7, der blev udsendt mandag 8.marts. Referatet fra 27.januar 2010. Ingen indvender modtaget. Referat Bestyrelsesmøde Den 11.marts 2010 KL. 16.00-18.00 Mødet afholdes på University College Sjælland, Slagelsevej 7 Havestuen- 4180 Sorø Tilstede: Alle Dagsorden Godkendt med tilføjelse af pkt. 7, der

Læs mere

Husk skolens informationsaften torsdag den 28. januar 2010 kl. 19:30

Husk skolens informationsaften torsdag den 28. januar 2010 kl. 19:30 Kære kommende elev Det er altid vigtigt at træffe det rigtige valg især når det handler om fremtiden det vil vi godt hjælpe dig med i denne folder. På de næste sider kan du læse om, hvad der er særligt

Læs mere

RØDKILDE 2015/2016 SKOLEN - VALGFAG - STUDIERETNINGER

RØDKILDE 2015/2016 SKOLEN - VALGFAG - STUDIERETNINGER RØDKILDE 2015/2016 SKOLEN - VALGFAG - STUDIERETNINGER RØDKILDE GYMNASIUM HVAD SKAL VI GØRE DIG TIL? Her på Rødkilde Gymnasium er det vores mission at give dig de bedste forudsætninger med på vejen og gøre

Læs mere

Studieretninger og valgfag. Gymnasiale uddannelser i Ringkøbing Amt 2005/2006. Gymnasier og HF-kurser. Det Kristne Gymnasium, Ringkøbing...

Studieretninger og valgfag. Gymnasiale uddannelser i Ringkøbing Amt 2005/2006. Gymnasier og HF-kurser. Det Kristne Gymnasium, Ringkøbing... Studieretninger og valgfag Gymnasiale uddannelser i Ringkøbing Amt 2005/2006 Gymnasier og HF-kurser Side Det Kristne Gymnasium, Ringkøbing.......................... 2 Herning Gymnasium......................................

Læs mere

Sukkertoppen og Vibenhus 2013/14

Sukkertoppen og Vibenhus 2013/14 Sukkertoppen og Vibenhus 2013/14 Htx kort og kontant Htx er en af de tre muligheder, du har for at tage en studentereksamen. De to andre hedder hhx og stx. Htx giver adgang til alle videregående uddannelser

Læs mere

Handelsgymnasiet - hhx

Handelsgymnasiet - hhx Handelsgymnasiet - hhx En gymnasial uddannelse Især for dig, der har lyst til at tage en videregående uddannelse Økonomi, salg, sprog og kultur, kommunikation, reklame eksport, markedsføring, ledelse,

Læs mere

INFO 2013. FYNs HF-kursus. 2-årigt hf for unge og unge voksne

INFO 2013. FYNs HF-kursus. 2-årigt hf for unge og unge voksne INFO 2013 FYNs HF-kursus 2-årigt hf for unge og unge voksne Redaktion af infohæfte: Ulla Lundberg Eva Stokholm Birthe Slot Andersen Jacob Baez Garrido Olesen (fotos) Torben Madsen (fotos) Sven Hansen (fotos)

Læs mere

De fire gymnasiale uddannelser

De fire gymnasiale uddannelser De fire gymnasiale uddannelser De følgende fire gymnasiale uddannelser forbereder dig til at kunne fortsætte på en videregående uddannelse. hf hhx htx stx højere forberedelseseksamen, 2-årig uddannelse

Læs mere

Studieretninger 2016-2017

Studieretninger 2016-2017 Studieretninger 2016-2017 Orienteringsaften for kommende elever og deres forældre onsdag den 13. januar 2016 kl. 19.00 Studieretninger Uanset hvilken studieretning og hvilke valgfag, du vælger, så skal

Læs mere

Orientering om ungdomsuddannelserne

Orientering om ungdomsuddannelserne Orientering om ungdomsuddannelserne Program Erhvervsuddannelser Gymnasiale uddannelser 10. klasse Uddannelsesparathed Optagelse Nyttige links Mulighed for uddybende/afklarende spørgsmål Ungdomsuddannelser

Læs mere

Ministeriet for Børn og Undervisning. Endnu bedre uddannelser for unge og voksne

Ministeriet for Børn og Undervisning. Endnu bedre uddannelser for unge og voksne Ministeriet for Børn og Undervisning Endnu bedre uddannelser for unge og voksne 0 Endnu bedre uddannelser for unge og voksne Nyt kapitel Vi har i Danmark gode ungdomsuddannelser og gode voksen- og efteruddannelser.

Læs mere

1. september 2013 Lokal nøgletalssamling Hvidovre Kommunes Skolevæsen 2012-13 Engstrandskolen

1. september 2013 Lokal nøgletalssamling Hvidovre Kommunes Skolevæsen 2012-13 Engstrandskolen 1. september 213 Hvidovre Kommunes Skolevæsen 212-13 Indholdsfortegnelse : Nøgletalssamlinger Side 2 af 36 : Nøgletalssamlinger Indholdsfortegnelse 1. 1.1 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3. 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5

Læs mere

Om uddannelsesmuligheder og vejledning. 10. klasse

Om uddannelsesmuligheder og vejledning. 10. klasse Om uddannelsesmuligheder og vejledning 10. klasse Aug 2013 Program Uddannelsessystemet et overblik Erhvervsuddannelserne EUX 2 uddannelser i én De gymnasiale uddannelser Adgangskrav Uddannelsesparathed

Læs mere

Sociale Medier Tilmeldingsblanket

Sociale Medier Tilmeldingsblanket Sociale Medier Tilmeldingsblanket Campus Vejle it Gør din virksomhed mere synlig på nettet CPR. nr. Navn Adresse Post nr. / by Tlf. privat Tlf. mobil E-mail Anvendte AMU-fag Pris pr. aften Datoer Tilmeld

Læs mere

10.kl. 2010/2011. Nordstrandskolen. Dragør

10.kl. 2010/2011. Nordstrandskolen. Dragør 10.kl. 2010/2011 Nordstrandskolen Dragør Til dig og dine forældre 9. klasse og hva så? Du er snart færdig med 9. klasse og står nu over for at skulle tage en beslutning om, hvad der skal ske efter 9. klasse.

Læs mere

Ungdomsuddannelsernes uddannelsesparathedsvurdering (optagelsesprøve)

Ungdomsuddannelsernes uddannelsesparathedsvurdering (optagelsesprøve) VEJLEDNING VIRKER Ungdomsuddannelsernes uddannelsesparathedsvurdering (optagelsesprøve) Baggrund I informationen om uddannelsesparathed er beskrevet, at lovgivningen om uddannelsesparathed indebærer: At

Læs mere