ÅRSRAPPORT 2012 CVR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ÅRSRAPPORT 2012 CVR 32 89 29 73"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT 2012 CVR

2 UDGIVER COWI Holding A/S Parallelvej Kongens Lyngby Danmark Telefon Telefax COWI er en førende rådgivningsvirksomhed, der skaber værdi for kunder, borgere og samfund gennem vores 360 -tilgang. Vi angriber udfordringerne fra mange forskellige vinkler for at skabe sammenhængende løsninger for vores kunder. FOTO Claus Knuth Das Büro Nicky Bonne Niclas Jessen Ordnance Survey Great Britain Polfoto Pontus Johansson Stig Stasig Team_T AS Thomas Maxe REDAKTIONEN SLUTTET Februar 2013 EFTERTRYK Tilladt med kildeangivelse ISSN FORSIDEBILLEDE COWI er en international specialist inden for letbaner og udvikler effektive og innovative løsninger inden for letbane- og infrastrukturprojekter.

3 INDHOLD ÅRSRAPPORT INDHOLD 4 INTRODUKTION 4 COWI fortsætter vækst og styrker forretningen i HOVED- OG NØGLETAL 8 KOMPETENCER I VERDENSKLASSE 10 COWIS KONCERNSTRATEGI LEDELSESBERETNING 12 Årets resultat 14 Betydningsfulde hændelser 18 Medarbejdere 20 God selskabsledelse 22 Forventninger til CSR og bæredygtighed 26 Regnskabsberetning 30 VERDENSOMSPÆNDENDE RÅDGIVERE 32 INTERNATIONALE SPECIALISTYDELSER 34 COWI HOLDING A/S KONCERNREGNSKAB 36 Anvendt regnskabspraksis 43 Resultatopgørelse 44 Balance 46 Egenkapitalopgørelse 47 Pengestrømsopgørelse 48 Noter 61 COWI HOLDING A/S ÅRSREGNSKAB 62 Anvendt regnskabspraksis 63 Resultatopgørelse 64 Balance 65 Egenkapitalopgørelse 66 Noter 68 PÅTEGNINGER 70 SELSKABSOPLYSNINGER 72 COWIS ORGANISATION 74 COWIS BESTYRELSE OG DIREKTION

4 COWI FORTSÆTTER VÆKST OG STYRKER FORRETNINGEN I 2012 COWIs forretning udviklede sig positivt med fortsat vækst og øget indtjening på alle hovedmarkeder. Samtidig slår effekten af COWIs PowerHouse 2015-strategi nu igennem med øget produktivitet, styrket ordrebeholdning og lavere omkostninger. Årets samlede resultat påvirkes dog af hensættelser til et enkeltstående, større projekt, der blev afsluttet i COWI forventer vækst og øget indtjening i Udviklingen i den globale økonomi stiller store krav til fremtidens rådgivningsvirksomheder. De seneste års økonomiske stilstand presser priserne og betyder, at kun store, effektive og højt specialiserede virksomheder overlever var derfor et vigtigt år i COWIs ambition om at blive et Powerhouse i rådgivningsbranchen. Med udgangspunkt i COWIs PowerHouse 2015-strategi har virksomheden således igangsat en række målrettede initiativer, der allerede i 2012 forbedrede konkurrenceevnen, reducerede omkostningerne og styrkede virksomhedens position fremadrettet. I 2012 strømlinede COWI virksomhedens organisation, så arbejdet i stadig større grad udføres af de specialister, der skaber størst værdi for kunden, uanset hvor vedkommende befinder sig i verden. Samtidig foretog virksomheden en række organisationsændringer i både forretningen og business support, som understøtter en fortsat effektivisering af virksomhedens kerneprocesser. Konkurrenceevnen blev ligeledes styrket ved, at COWI øgede medarbejdernes kompetencer gennem et nyt Project Management Academy. I 2012 fortsatte arbejdet med at skabe et globalt Financial Focus -mindset i organisationen, bl.a. gennem udrulningen af et nyt globalt projekt-, ressource- og økonomistyringssystem, der giver medarbejderne et samlet overblik over det enkelte projekt. Endelig gennemførte COWI en række strategiske investeringer i forretningen. Med opkøbet af Jenny Engineering Corporation i Nordamerika styrker COWI sit fokus på at vækste inden for tunneller. Og med opkøbet af Stormorken & Hamre AS og A-tek AS i Norge cementerer COWI sin styrkeposition inden for byggeri, industri og energi. ØGET OMSÆTNING OG FREMGANG I KERNEMARKEDERNE Implementeringen af strategien har allerede skabt resultater. Trods vanskelige markedsvilkår har virksomheden således øget omsætningen og indtjeningen i alle COWIs regioner og i vores major business line, Bro, tunnel og vandbygning. COWI-koncernen øgede således omsætningen til DKK millioner i 2012, hvilket er en stigning på DKK 429 millioner eller 9 procent i forhold til Årets resultat påvirkes negativt af en enkeltstående hensættelse på DKK 238 millioner i forbindelse med den omfattende udbygning af Muscat og Salalah International Airports i Oman. Til trods for, at COWI har fuldført designfasen samt hovedparten af tilsynsfasen, og overholdt øvrige aftaler, havde vi alligevel et betydeligt honorarudestående ved kontraktens udløb den 31. december COWI vil i 2013 tage de nødvendige skridt for at få udeståendet indfriet. I 2012 foretog COWI en række tiltag med henblik på at stabilisere forretningen i Mellemøsten samt i Central- og Østeuropa. COWI tilpassede sig i 2012 derfor til markedernes størrelse og risikoprofil, hvilket krævede betydelige ressourcer i 2012, men som forventes at sikre en øget indtjening og overskudsgrad i forretningsenheden COWI CMC (Kina, Mellemøsten samt Central- og Østeuropa) i Endelig har COWI afholdt omkostninger til en ti år gammel voldgiftssag i Danmark, hvor der i 2012 blev indgået forlig. Hensættelserne er den væsentligste årsag til, at COWIkoncernens samlede indtjening (EBIT) faldt fra DKK 77 millioner i 2011 til DKK -199 millioner i 2012.

5 INTRODUKTION ÅRSRAPPORT FORVENTER FORTSAT VÆKST OG ØGET INDTJENING I markerede således et vigtigt vendepunkt for COWIkoncernen med øget omsætning og indtjening i virksomhedens kernemarkeder. Uanset udviklingen i Mellemøsten og COWI CMC forventer koncernen fortsat at nå vores økonomiske mål ved strategiperiodens udløb i COWI forventer en vækst i omsætningen og en solid forbedring af indtjeningen i COWI er godt på vej til at blive et Powerhouse i rådgivningsbranchen i Lars-Peter Søbye, koncernchef, CEO

6 HOVED- OG NØGLETAL HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN DKKm DKKm DKKm DKKm DKKm EURm HOVEDTAL Kurs DKK/EUR, 31. december ,04 NETTOOMSÆTNING Resultat af primær drift før af- og nedskrivninger (EBITDA) Resultat af ordinær primær drift RESULTAT AF PRIMÆR DRIFT (EBIT) Resultat af finansielle poster, netto ÅRETS RESULTAT FØR SKAT Årets resultat COWIS ANDEL AF ÅRETS RESULTAT Goodwill Øvrige anlægsaktiver Omsætningsaktiver AKTIVER I ALT Aktiekapital EGENKAPITAL Hensatte forpligtelser Langfristede gældsforpligtelser Kortfristede gældsforpligtelser Pengestrøm fra driften Investering i materielle anlægsaktiver, netto Øvrige investeringer, netto Pengestrøm fra investering, netto FRIT CASH FLOW Pengestrøm fra finansiering PENGESTRØM I ALT NØGLETAL EBITDA-margin 8 % 8 % 6 % 5 % -1 % Overskudsgrad (EBIT-margin) 5 % 5 % 3 % 2 % -4 % Afkast af investeret kapital 30 % 27 % 14 % 7 % -23 % Egenkapitalandel 19 % 20 % 31 % 30 % 25 % Egenkapitalforrentning 18 % 18 % 11 % 4 % -21 % Indre værdi pr. aktie i DKK 272,6 327,1 327,8 274,5 GENNEMSNITLIGT ANTAL MEDARBEJDERE COWI Holding A/S blev etableret den 7. maj Ved koncernetableringen blev sammenlægningsmetoden anvendt. Hoved- og nøgletal er således udarbejdet i overensstemmelse hermed. Indre værdi pr. aktie for 2009 er beregnet ved selskabets stiftelse den 7. maj 2010.

7 HOVED- OG NØGLETAL ÅRSRAPPORT UDVIKLING I NETTOOMSÆTNING, OVERSKUDSGRAD OG EBITDA-MARGIN UDVIKLING I EGENKAPITAL OG EGENKAPITALANDEL DKKm % DKKm % Regnskabsår Nettoomsætning Overskudsgrad EBITDA-margin Regnskabsår Egenkapital Egenkapitalandel UDVIKLING I GENNEMSNITLIGT ANTAL MEDARBEJDERE UDVIKLING I GENNEMSNITLIG INVESTERET KAPITAL OG AFKAST AF INVESTERET KAPITAL Antal medarbejdere DKKm % Regnskabsår Gennemsnitligt antal medarbejdere Regnskabsår Gennemsnitlig investeret kapital Afkast af investeret kapital UDVIKLING I PENGESTRØMME UDVIKLING I INDRE VÆRDI PER AKTIE DKKm 400 DKK Frit cash flow Pengestrøm fra driften Regnskabsår Regnskabsår Indre værdi per aktie

8 KOMPETENCER I VERDENSKLASSE Od Vi skaber quiandaepe værdi for rate vores eum kunder quid et ved que at se tænke maximilist 360 ullaut pra niscientibus rundt om deres ipsus udfordringer. debitempor Med sia conseque vores brede eliquias palet af kompetencer i verdensklasse, vores globale erfaring og lokale tilstedeværelse kan vi påtage os de største og mest komplekse projekter over hele verden. COWI kan ikke skabe 360 -løsninger alene, og derfor lægger vi stor vægt på at lukke cirklen i tæt samarbejde med vores kunder.

9 KOMPETENCER I VERDENSKLASSE ÅRSRAPPORT 2012 VORES YDELSER ØKONOMI, MANAGEMENT OG PLANLÆGNING >> Økonomiske analyser og metoder analyser og jura >> Evaluering og konsekvensvurdering >> Organisationsudvikling og velfærdsanalyser >> Kommunikation >> Trafikplanlægning og modellering >> Kollektiv trafik og ITS >> Fysisk planlægning og byudvikling >> Finansielle VAND OG MILJØ >> Miljø, sikkerhed og sundhed og spildevand >> Vandressourcer og naturforvaltning >> VVM, miljøvurderinger og overvågning >> Affald og genanvendelse >> Forurenede grunde >> Strategisk miljørådgivning >> Vandforsyning GEOGRAFISK INFORMATION OG IT >> GIS og it >> 3D-visualisering og modellering og geodataprodukter >> Kortlægning og dataindsamling >> Landmåling >> Ejendomsret og arealforvaltning >> Kort JERNBANER, VEJE OG LUFTHAVNE >> Veje og motorveje >> Jernbaner >> Letbaner >> Metroer >> Lufthavne BRO, TUNNEL OG VANDBYGNING >> Broer >> Tunneller >> Infrastrukturbygværker >> Geoteknik >> Vandbygning, havne og kyster og vedligehold >> Risikostyring og risikoanalyse >> Levetidsprojektering >> Drift BYGGERI >> Bygningsprojektering >> Bæredygtige og grønne bygninger >> Brandrådgivning >> Hospitaler og sundhedsbyggeri >> Bygherrerådgivning >> Højhusbyggeri >> Byudvikling >> Renovering og byggeteknik INDUSTRI OG ENERGI >> Industri >> Energi >> Olie og gas 9

10 COWIS KONCERNSTRATEGI 2015 COWIs forretning bygger på den nye koncernstrategi, PowerHouse 2015, og dens fire strategiske hjørnesten. I 2012 tog COWI vigtige skridt, der skal sikre, at vi når strategiens must-win battles og økonomiske vækstmål. Fremtidens globaliserede marked stiller nye krav til videnrådgivere som COWI. I fremtiden bliver projekterne stadig større og mere komplekse. Derfor skal COWI fortsat have den fornødne størrelse, gennemslagskraft og de rette verdensklassekompetencer for at forblive konkurrencedygtig. Det er udgangspunktet for COWIs strategi, der skal gøre virksomheden til et Powerhouse i branchen ved udgangen af PowerHouse 2015-strategien består af fire hjørnesten og fem såkaldte must-win battles, som virksomheden skal vinde for at nå de økonomiske mål. Siden lanceringen i slutningen af 2011 har PowerHouse 2015-strategien været udgangspunktet for alle aktiviteter i COWI-koncernen. STRATEGIENS FIRE HJØRNESTEN PowerHouse 2015 er baseret på fire hjørnesten, der skal drive COWIs udvikling i fremtiden. De fire hjørnesten er Engage, Earn, Expand og Evolve. Engage: Det er en forudsætning for COWIs strategiske ramme, at vi engagerer os i samarbejdet med vores kunder og interessenter i samfundet og samfundets udvikling i bred forstand. Derfor stræber vi efter at bygge langvarige partnerskaber og afstemme forventningerne med vores samarbejdspartnere. Det kræver dygtige projektledere, og derfor lancerede vi i 2012 et nyt Project Management Academy, hvor COWIs projektledere bl.a. trænes i kundeog interessentrelationer. Earn: Vores løsninger skal sikre, at vores kunder og COWI udvikler en sund og bæredygtig forretning. For at kunne udnytte vores kompetencer på flere kontinenter har vi derfor introduceret et nyt økonomi-, ressource- og projektstyringssystem, der giver et overblik over alle medarbejdere og den værdiskabelse, de kan tilbyde kunderne. Koncernløsningen er implementeret i Danmark og Qatar og udrulles globalt i den indeværende strategiperiode, startende med Norge i Expand: Fremtidens projekter bliver større og mere komplekse. Derfor skal COWI vokse for fortsat at være en attraktiv samarbejdspartner. I de kommende år stræber vi især efter solid vækst i Norden og Nordamerika. Derfor har vi styrket vores kompetencer, bl.a. gennem opkøb, netop her. COWI har også fokus på de såkaldte BRIKlande, hvor vores førende internationale forretningsområder primært inden for transport, infrastruktur, vand og energi skal drive væksten. Evolve: Vi lever i en globaliseret verden i konstant udvikling. Derfor skal COWI fortsat udvikle vores kompetencer for at møde kundernes behov. I 2012 skabte COWI derfor en ny global organisation, der er forankret ét sted, for at styrke virksomhedens videndeling, forretningsudvikling og innovation på tværs af COWIs regioner, vores major business line, markeder og forretningsenheder. COWI tog således vigtige skridt for at nå målsætningerne i koncernens strategi i 2012 og styrkede fundamentet for fremtidig, bæredygtig vækst for både vores kunder og COWI TILGANG LØSER SAMFUNDETS UDFORDRINGER Verdens befolkning vokser, den forventede levealder stiger, og for at sikre en bæredygtig anvendelse af verdens ressourcer ikke mindst vand og energi er der et stigende behov for sammenhængende, langsigtede løsninger. COWIs koncernstrategi og 360 -tilgang tager derfor både udgangspunkt i vores kunders behov og den komplekse virkelighed, de er en del af. Når vi bruger COWIs brede kompetencer til at binde vores kunders ønsker sammen med behovene i samfundet, de agerer i, skaber vi bæredygtig vækst. COWIs evne til at identificere muligheder og medvirke til at skabe morgendagens bæredygtige samfund er forankret i vores brede vifte af kompetencer og innovation inden for ingeniørkunst, samfundsøkonomi og miljø. Vi binder fagområder sammen, og vi kombinerer vores kunders ønsker med den verden, de agerer i. Deres succes er vores succes. Sammen realiserer vi drømme og skaber større sammenhæng i verden.

11 POWERHOUSE 2015 ÅRSRAPPORT VORES FIRE STRATEGISKE HJØRNESTEN De fire hjørnesten er fundamentet for COWIs nye strategi. Hjørnestenene Engage, Earn, Expand og Evolve udstikker både retning og mindset for alt, hvad vi foretager os. Vi har fastsat en række aktiviteter for hver hjørnesten, som skal være implementeret i EVOLVE Evolve through focused innovation on core projects and customers. EXPAND Expand from our strongholds to grow powerful and competitive. ENGAGE Engage with customers and colleagues to co-create mutual value. EARN Earn among the best to be able to expand and invest. COWIS FINANSIELLE MÅL PowerHouse 2015 er en vækststrategi, som udstikker rammerne for vækst og indtjening fremadrettet: > > En EBIT-margin på 5-8 procent > > En årlig vækst på procent i vores omsætning VORES FEM MUST-WIN BATTLES COWI skal vinde sine fem must-win battles inden udgangen af 2015, for at strategien bliver en succes. Og vi er allerede godt på vej. Must-win battle > > FINANCIAL FOCUS IMPLEMENTATION Financial Focus project fully implemented across the COWI Group. Financial targets achieved at group level. Initiativer i 2012 > > Financial Focus og det tilhørende Cockpit-system blev implementeret i Qatar og Danmark. > > Et årligt cash flow fra vores drift på over DKK 300 millioner > > ROIC på procent. > > PROJECT MANAGEMENT ACADEMY AND AUTHORIZATION SYSTEM Group-wide system for project manager education and internal certification aligned with career track and registered. > > COWIs Project Management Academy blev lanceret i > > GROWTH IN NORWAY AND SWEDEN Double turnover through profitable growth. > > Opkøb af virksomhederne A-tek AS og Stormorken & Hamre AS med specialer inden for henholdsvis byggeri, industri og energi. > > GROWTH IN THE BRIC COUNTRIES AND NORTH AMERICA Turnover and EBIT targets reached for each country. > > DISTRIBUTED WORK PLATFORM At least 600 employees within engineering design addressing group business and Indian market 50/50. > > Opkøb af Jenny Engineering Corporation, der er tunnelspecialister i Nordamerika. > > Ny organisation under én samlet ledelse styrker COWI i Nordamerika. > > Opstart af business support-center i Litauen med 15 medarbejdere og øget anvendelse af distributed work -platform i Indien.

12 ÅRETS RESULTAT I 2012 opnåede COWI-koncernen vækst i alle kernemarkeder og øgede sin omsætning med 9 procent til DKK millioner og egenproduktionen med 8 procent til DKK millioner. Årets resultat påvirkes dog negativt af hensættelser til et enkeltstående, større projekt. COWI-koncernen opnåede i 2012 en omsætning på DKK millioner. Det er en fremgang på DKK 429 millioner eller 9 procent i forhold til Koncernens egenproduktion blev øget med DKK 300 millioner svarende til en vækst på 8 procent. Væksten er hovedsagelig organisk. Nedenstående tabel viser udviklingen i egenproduktion i COWIs regioner: Danmark, Norge, Sverige samt CMC (Kina, Mellemøsten samt Central- og Østeuropa) og i vores major business line, Bro, tunnel og vandbygning. UDVIKLING I EGENPRODUKTIONEN FRA 2011 TIL 2012 I COWIS REGIONER, CMC OG MAJOR BUSINESS LINE REGIONER, CMC OG Vækst i Vækst i MAJOR BUSINESS LINE: DKKm DKKm procent DKKm Danmark % 60 Norge % 159 Sverige % 73 COWI CMC % -3 Bro, tunnel og vandbygning % 54 Øvrige I alt % 300 Den økonomiske krise påvirkede fortsat efterspørgslen efter rådgivningsydelser i På trods af dette øgede COWI egenproduktionen i alle forretningsenheder, dog med en mindre tilbagegang i CMC. Danmark øgede egenproduktionen med 4 procent, drevet af vækst inden for infrastruktur, industri og energi, vand og miljø samt mapping. I 2011 oplevede Danmark ligeledes en vækst på 4 procent. Norge fortsatte de senere års positive udvikling med en vækst i egenproduktionen på 19 procent, hvilket især skyldtes en positiv udvikling i hospitals-, transport- og byggesektorerne. I 2011 var væksten på 15 procent. Sverige fortsatte ligeledes de senere års positive udvikling med en vækst på 12 procent i egenproduktionen. Væksten skete især inden for industri, byggeri og infrastruktur. I 2011 var væksten på 23 procent. Bro, tunnel og vandbygning havde en vækst på 8 procent, drevet af en stigende efterspørgsel inden for alle forretningsområder. I 2011 var væksten på 4 procent. CMC, der omfatter COWIs selskaber i Kina, Mellemøsten samt Central- og Østeuropa, gennemgik i 2012 en

13 LEDELSESBERETNING ÅRSRAPPORT Bygherrerådgivning på Cityringen i København. omfattende restrukturering og fik derfor et mindre fald i egenproduktionen på 2 procent i forhold til året før. POSITIV UDVIKLING I COWIS KERNEFORRETNING TRODS UDFORDRENDE FORRETNINGSVILKÅR COWI-koncernen opnåede i 2012 et resultat før afskrivninger (EBITDA) på DKK -58 millioner mod DKK 215 millioner i COWIs resultat af primær drift (EBIT) i 2012 er positivt påvirket af den øgede indtjening i COWIs kerneområder i Norge, Sverige og Danmark samt inden for Bro, tunnel og vandbygning. Den positive udvikling i kerneforretningen er resultatet af en fokuseret indsats på at øge lønsomheden overalt i koncernen. Resultatet af primær drift er negativt påvirket af en enkeltstående, større hensættelse på DKK 238 millioner i forbindelse med den omfattende udbygning af Muscat og Salalah International Airports i Oman, hvor COWI havde et betydeligt honorarudestående ved kontraktens udløb den 31. december COWIs resultat af primær drift i 2012 er endvidere negativt påvirket af restruktureringstiltag i en række af koncernens selskaber i forretningsenheden CMC. Det samlede regnskabsmæssige (EBIT) tab i CMC udgjorde DKK 64 millioner, hvoraf DKK 15 millioner vedrører Litauen, DKK 6 millioner vedrører Tyrkiet, og DKK 35 millioner vedrører Bahrain, hvor den økonomiske krise og Det Arabiske Forår har ændret de forretningsmæssige vilkår i et sådant omfang, at COWI har reduceret aktiviteterne til udelukkende at færdiggøre igangværende projekter. Koncernens resultat af primær drift er endvidere negativt påvirket med DKK 13 millioner til et forlig i en ti år gammel voldgiftssag i Danmark. Endelig er COWIs resultat negativt påvirket af omkostninger til restrukturering af koncernens supportfunktioner samt til udvikling, implementering og træning i en ny koncernløsning og it-platform, der integrerer og effektiviserer koncernens projekt-, ressource- og økonomistyring. OPTIMERING I VIRKSOMHEDEN OG POSITIVT CASH FLOW Det er forventningen, at disse restruktureringstiltag i forretningen og i supportfunktioner sammen med indførelsen af nye it- og styringssystemer vil bidrage væsentligt til at forbedre koncernens drift og indtjening i COWIs resultat af primær drift (EBIT) i 2012 udgjorde således DKK -199 millioner mod DKK 77 millioner i Resultatet af primær drift i koncernens kerneforretning, dvs. eksklusive hensættelse i Oman, omkostninger til forlig i en ti år gammel voldgiftssag samt det regnskabsmæssige tab i CMC, udgjorde DKK 117 millioner. COWI formåede i 2012 at skabe et positivt cash flow fra driften på DKK 110 millioner på trods af den udestående honorarbetaling fra lufthavnsprojektet i Oman. Ved udgangen af 2012 havde COWI medarbejdere mod ved udgangen af Antallet af medarbejdere steg i Norge og Sverige samt i vores major business line, Bro, tunnel og vandbygning. Indre værdi per aktie udgjorde ved udgangen af ,5 mod 327,8 ved udgangen af Nedenstående graf viser udviklingen i indre værdi per aktie. Indre værdi er positivt påvirket af valutakursregulering og negativt påvirket af årets resultat. DKK Regnskabsår Bestyrelsen foreslår, at der udbetales udbytte på 3,5 procent af aktiekapitalen. Udbytteprocenten var i 2011 ligeledes på 3,5 procent. Indre værdi per aktie

14 BETYDNINGSFULDE HÆNDELSER I 2012 foldede COWI PowerHouse 2015-strategien ud og styrkede sin konkurrenceevne, organisation og position på virksomhedens kernemarkeder. Trods et vanskeligt marked investerede COWI samtidig i nye kompetencer gennem systematisk efteruddannelse af medarbejderne, nye systemer og opkøb af virksomheder i Norge og Nordamerika. COWIs PowerHouse 2015-strategi er kendetegnet ved sit øgede kundefokus og udviklingen af en konkurrencedygtig high performance -organisation. I 2012 tog COWI en stribe vigtige skridt for at leve op til strategiens fire hjørnesten og nå virksomhedens fem must-win battles. STYRKET KONKURRENCEKRAFT Fremtidens succesfulde rådgivningsvirksomheder er store og finansielt stærke, så de kan konkurrere om selv de største opgaver overalt i verden. Det stiller krav til COWIs lønsomhed. Evnen til værdiskabelse ligger i effektivt at drive projekter til glæde for både vores kunder og COWI. I 2012 lancerede COWI derfor et globalt projekt-, økonomi- og ressourcestyringssystem; Cockpit. Med Cockpit kan medarbejderne øjeblikkeligt få det fulde overblik over deres projekter, uanset hvor de befinder sig. Cockpit blev udrullet i Danmark og Qatar i 2012 og vil i løbet af de kommende år blive rullet ud i resten af COWIs markeder, startende med Norge i Samtidig øgede COWI konkurrenceevnen ved at styrke medarbejdernes kompetencer. I foråret 2012 lancerede COWI vores Project Management Academy, hvor knap 100 projektledere allerede er blevet efteruddannet i effektiv projektledelse, økonomi- og risikostyring. ADGANG TIL MEST VÆRDISKABENDE SPECIALISTER Cockpit-systemet giver et overblik over alle tilgængelige specialister i COWIs globale organisation. Det sikrer, at projektlederne bemander projekterne med de medarbejdere, som skaber størst værdi for kunderne, uanset hvor de måtte befinde sig i verden. Denne form for distributed work sikrer ikke kun kunderne de bedste kompetencer og konkurrencedygtige priser, men forebygger også manglen på kvalificeret arbejdskraft inden for vigtige områder som f.eks. infrastruktur og transport i Norden og Nordamerika. I 2012 etablerede COWI et nyt business support-center i Litauen, og antallet af medarbejdere her og i Indien steg betydeligt. INITIATIVER UNDERSTØTTER FORTSAT VÆKST COWI oplevede vækst i de fleste forretningsenheder i Samtidig blev der taget nye strategiske initiativer, der skal sikre, at vores forretning og kunderelationer også forbliver på et højt niveau i fremtiden. COWI styrkede sin førerposition på en række markeder gennem strategiske opkøb af virksomheder, der tilfører nye kompetencer. I Nordamerika købte COWI bl.a. det internationalt anerkendte selskab Jenny Engineering Corporation, der har specialiseret sig i planlægning, design og byggeledelse af tunneller og underjordiske konstruktioner. Opkøbet styrker COWIs i forvejen store kompetencer inden for tunneller og broer i Nordamerika. I Norge købte COWI i 2012 selskaberne Stormorken & Hamre AS og A-tek AS og cementerer dermed COWIs kompetencer og profil inden for byggeri, industri og energi i Norden. VIGTIGE NYE PROJEKTER I 2012 De mange nye projekter, som COWI vandt i 2012, viser, at international specialistviden inden for udvalgte områder er vejen til vækst. Som en af verdens førende rådgivere inden for broer, tunneller og vandbygning, var 2012 et travlt år for COWI. COWI vandt bl.a. rådgiveropgaven på opførelsen af Tappan Zee-broernes hovedspænd i New York, samt projekteringen af den nye olie- og gasterminal, tankanlæg og tilhørende bygninger og infrastruktur i Ain Sukhnas havn i Egypten. Endelig er arbejdet på Izmit Bay Crossing, der er en stor bro, som skal krydse Marmarahavet ved Izmitbugten i Tyrkiet, også påbegyndt. I Danmark fortsatte vi med at udbygge vores store portefølje af infrastrukturprojekter, bl.a. med projekteringen af Odense letbane, udvidelsen af Aarhus letbane og Metroselskabets nye Cityring i København. På energiområdet fortsatte indsatsen med Danmarks første andengenerationsbioethanolfabrik baseret på halm, ligesom vi vandt Totalrådgivning for Danmarks første andengenerationsbioethanolfabrik baseret pa halm, Maabjerg Energy Concept, Holstebro.

15 LEDELSESBERETNING ÅRSRAPPORT

16 udbygningen af Danmarks naturgasnet i Sønderjylland. I Danmark skal der bygges et nyt m 2 stort institut på DTU, som skal bruges til life science og bioingeniøraktiviteter. I Norge fortsætter COWI med at udvikle nye hospitaler og sundhedsanlæg i verdensklasse. I 2012 indgik COWI således et samarbejde med Sundhedsministeriet om at udvide og modernisere Norges Institut for folkesundhed. COWI vandt desuden det største enkeltstående rådgivningsprojekt udbudt af Statens Vejdirektorat i Norge nogensinde, E16-prosjektet Nybakk-Slomarka ved Kongsvinger, hvor COWI er i færd med de indledende planlægningsfaser og trafikplanlægningsanalyser. I Sverige var vores energikompetencer spydspidsen i væksten i COWI Sverige vandt udbygningen af Mälar Energi i Västerås, der bl.a. indebærer opførelsen af et stort forbrændingsanlæg. Desuden har COWI Sverige påbegyndt en større opgave for Perstorp Group med at projektere og bygge deres nye VALEROX-anlæg. Endelig steg omfanget af COWI Sveriges arbejde for Vattenfall yderligere i 2012 med arbejdet med at forny og opgradere atomkraftværket i Ringhals. I Afrika vandt vi store ejendomsregistrerings- og kortlægningsprojekter i Ghana, Lesotho og Namibia og senest et omfattende vandforsynings- og spildevandsprojekt i Benin. Bæredygtighed og COWIs 360 -tilgang til projekterne er et vigtigt konkurrenceparameter i markedet. I 2012 vandt vi en opgave for EU-Kommissionen, hvor vi skal vurdere alle strukturfondsprogrammerne fra 2014 til 2020 for at sikre, at EU s medlemslande i tilstrækkelig grad indarbejder EU s klimamålsætninger i deres projekter. I Kina baner COWI vejen frem for bæredygtig byudvikling i specielle økonomiske zoner uden for millionbyen Nanjing, hvor vi udvikler energi- og miljøplaner og er strategisk rådgiver for den industrielle udvikling for de højtprofilerede områder. EFFEKTIV GLOBAL ORGANISATION OG SUPPORT I 2012 introducerede virksomheden en ny, fælles global organisationsstruktur, hvor forretningsenhederne nu er samlet under en ny Chief operating officer for at øge synergien, videndelingen og forretningsudviklingen på tværs af COWIs regioner og sektorer. COWIs major business line, Bro, tunnel og vandbygning, samlede ligeledes sine aktiviteter i Nordamerika under én ledelse, hvilket er et afgørende skridt i realiseringen af COWIs strategimål om øget vækst i netop Nordamerika. Samtidig organiserede COWI alle business support-funktioner i en ny global organisation, der i de kommende år vil fortsætte arbejdet med at centralisere og standardisere alle interne processer for at reducere omkostningerne og sikre, at alle forretningsenheder får den samme effektive og værdiskabende service overalt i verden. COWI HOLDING A/S FINANCE CEO Lars-Peter Søbye COMMUNICATIONS & KNOWLEDGE MANAGEMENT FACILITY MANAGEMENT IT CFO Keld Sørensen HR LEGAL MERGERS AND ACQUISITIONS COO Rasmus Ødum OPERATIONAL EXCELLENCE REGION DANMARK REGION NORGE REGION SVERIGE BTM Bro, tunnel og vandbygning CMC Kina, Mellemøsten samt Central- og Østeuropa DIREKTIONEN

17 LEDELSESBERETNING ÅRSRAPPORT 2012 COWI er en af verdens førende tunnelspecialister med flere årtiers undergrundserfaring fra hele verden. I 2012 udtrådte koncerndirektøren for People Relations and Responsibility af koncerndirektionen, som dermed blev reduceret til tre medlemmer. Fælles forretningssystemer, fælles projektledelsesværktøjer og fælles business support vil gøre COWI til en high performance -organisation. KURVEN KNÆKKES I MELLEMØSTEN OG CENTRAL- OG ØSTEUROPA Årets resultat påvirkes negativt af en enkeltstående hensættelse på DKK 238 millioner i forbindelse med udbygningen af Muscat og Salalah International Airports i Oman. Til trods for, at COWI har fuldført designfasen samt hovedparten af tilsynsfasen, og overholdt øvrige aftaler, havde vi alligevel et betydeligt honorarudestående ved kontraktens udløb den 31. december COWI har arbejdet på det omfattende lufthavnsprojekt i syv år, men kunne ved kontraktens udløb ikke blive enig med kunden om kommercielt acceptable betingelser for en forlængelse. Slutregnskabet for projektet vil blive udfærdiget i marts Derefter vil COWI tage de nødvendige skridt for at sikre, at bygherren lever op til sine forpligtelser, så udeståendet indfries. I 2012 stabiliserede COWI endvidere selskaberne i de få markeder, der ikke har oplevet vækst i de seneste år. Det gælder især selskaberne i Mellemøsten samt i Central- og Østeuropa, hvor de nationale økonomier er særligt påvirket af den globale krise. I 2012 tilpassede COWI derfor organisationen til markedernes størrelse og risikoprofil. Samtidig solgte COWI 52 procent af aktierne i COWI Ungarn til den lokale ledelse. Det krævede betydelige ressourcer i 2012, men forventes at sikre en øget indtjening og overskudsgrad i forretningsenhederne fra Endelig afholdte COWI omkostninger til en ti år gammel voldgiftssag i Danmark, hvor der i 2012 blev indgået forlig. 17

18 MEDARBEJDERE Ny projektlederuddannelse gør COWIs medarbejdere parate til endnu større og mere komplekse projekter i fremtiden. Og en ny global organisation med fælles systemer og processer gør COWI klar til fortsat vækst. EVOLVE Initiate customer-driven innovation in high-performance teams. VALUE-CREATING PEOPLE ENGAGE Listen with curiosity and build and align expectations to create longlasting relationships with customers and colleagues. EARN EXPAND Combine our worldclass knowledge and 360 approach to boost our market position. Are recognised business people with excellent project management skills. I 2012 tog COWI vigtige skridt for at sikre, at vi fortsat lever op til de store krav, som globaliseringen af rådgivningsmarkedet stiller til vores medarbejdere og organisation. Projekterne bliver stadig større og mere komplekse, og kunderne forventer den rette kombination af lokal viden og specialistkompetencer i verdensklasse på netop deres projekt. Samtidig falder priserne på et presset globalt marked. Det betyder, at COWIs interne processer skal være effektive og værdiskabende, hvis vi skal forblive konkurrencedygtige i fremtiden. PROJEKTET ER KERNEN I COWIS FORRETNING Med over medarbejdere og omkring igangværende projekter ved udgangen af 2012, er effektiv projektledelse kernen i COWIs forretningsmodel. Effektiv projektledelse sikrer bedre løsninger, tilfredse kunder og højere lønsomhed for COWI. Allerede i 2010 implementerede COWI et selvstændigt karrierespor for projektledere i virksomhedens karrieresystem. Og i 2012 investerede COWI i et Project Management Academy, hvor medarbejderne kan få opgraderet deres kompetencer inden for kunderelationer, projektledelse samt økonomi- og risikostyring. Uddannelsen baserer sig på både e-learning, virtuelt gruppearbejde og klasseundervisning og afsluttes med en eksamen. Vi forventer at udbygge systemet med en certificering og autorisation i løbet af I 2012 gennemførte knap 100 seniorprojektledere fra seks lande uddannelsen, der i første omgang er skræddersyet til COWIs mest erfarne projektledere, som har ansvaret for de store, tværfaglige internationale projekter. Et uddannelsesforløb til projektledere på mindre projekter er også under udvikling og forventes igangsat i NY ORGANISATION UNDERSTØTTER STRATEGIEN Målet for COWIs organisation er at tilbyde kunderne den rette blanding af lokal viden og globale specialistkompetencer i verdensklasse. Derfor introducerede COWI en ny global organisation, der samler alle forretningsenheder under ledelse af den nye Chief operating officer, Rasmus Ødum. Samtidig lancerede COWI en ny global business support-organisation, der samler virksomhedens støttefunktioner med direkte reference til COWI-koncernens direktion. COWIs nye organisation skal sikre høj effektivitet og videndeling såkaldt operational excellence i alle forretningsenheder. I de kommende år vil de centrale funktioner

19 LEDELSESBERETNING ÅRSRAPPORT 2012 COWIs projektlederuddannelse ruster medarbejderne til stadig større og mere komplekse projekter. således udvikle standardiserede processer i tæt samarbejde med forretningsenhederne, som derefter implementeres i hele organisationen. I de seneste år har COWI endvidere udviklet systemer, der understøtter samarbejde på tværs af landegrænser. I 2012 færdiggjorde COWI en global it-infrastruktur, så 98 procent af medarbejderne arbejdede på de samme platforme og systemer ved udgangen af Samtidig introducerede COWI nye, fælles regler for udstationering. KOMPETENCER I VERDENSKLASSE COWI arbejder målrettet med at sikre, at vi bibeholder topplaceringerne på de internationale ranglister inden for en lang række af vores specialistområder. Systematisk kompetenceudvikling og videndeling er derfor central for COWIs fortsatte vækst. For at sikre, at den enkelte medarbejders personlige og faglige mål matcher virksomhedens overordnede forretningsmål, har hver enkelt medarbejder en individuel udviklingsplan, der typisk strækker sig over to til tre år. COWI arbejder også målrettet med at sikre, at virksomheden er en attraktiv arbejdsplads, som tiltrækker de dygtigste kandidater inden for virksomhedens kernemarkeder og specialistkompetencer. Med en fjerdeplads i Danmark og en samlet 18. plads tog COWI et stort spring opad på Universums liste over attraktive arbejdspladser for ingeniører i Norden. Dermed styrkede COWI også i 2012 sit såkaldte employer brand på vores største markeder. Inden for vores internationale specialistydelser bevarede COWI pladserne på den internationale ENR-liste (Engineering News-Record) og var således nr. 3 inden for broer, nr. 4 inden for vandbygning og nr. 6 inden for lufthavne på verdensplan. Fakta om COWIs medarbejere: MEDARBEJDERE RESSOURCER Medarbejdere i alt Gennemsnitsalder, år ,0 41,9 3 Kvinder 30 % 30 % 4 Mænd 70 % 70 % 19

20 GOD SELSKABSLEDELSE COWI prioriterer god selskabsledelse højt og følger mange af anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse. I 2012 forbedrede vi kommunikationen med vores aktionærer og vedtog et corporate governance charter for alle vores datterselskaber. Selv om COWI ikke er noteret på fondsbørsen, følger virksomheden i videst mulig omfang Komitéen for god Selskabsledelses anbefalinger. Med udgangspunkt i det såkaldte følg eller forklar-princip arbejdede COWI også i 2012 målrettet på at skabe større åbenhed og gennemsigtighed for virksomhedens interessenter. STYRKET KOMMUNIKATION MED COWIS AKTIONÆRER Inddragelsen af medarbejdere i ejerkredsen er fortsat en vigtig forudsætning for COWIs fremtidige succes. Derfor begyndte COWI i 2012 at udsende et nyhedsbrev til alle aktionærer, som ud over de regnskabsmæssige tal også indeholder ledelsens vurdering af virksomhedens forventede udvikling. Aktionærsitet på COWIs hjemmeside er fortsat en vigtig kommunikationskanal til de knap aktionærer, der kan se årets nøgletal for COWI, læse om kursudviklingen og få de vigtigste nyheder fra regnskabsperioden. CORPORATE GOVERNANCE CHARTER FOR COWIS DATTERSELSKABER I 2012 vedtog bestyrelsen et governance charter for god selskabsledelse i COWIs datterselskaber. Charteret fastsætter blandt andet de overordnede retningslinjer for sammensætningen af de forskellige ledelsesniveauer i de enkelte datterselskaber, ligesom charteret forholder sig til datterselskabernes bestyrelser samt den daglige ledelses ansvar og kompetencer. GODT SAMARBEJDE MELLEM COWIS DIREKTION OG BESTYRELSE I overensstemmelse med anbefalingerne for god selskabsledelse har vi gennem en årrække foretaget en årlig evaluering af bestyrelsens og direktionens samarbejde. Bestyrelsesevalueringen fra 2012 blev i lighed med tidligere år foretaget af en ekstern konsulent og viste, at både direktionen og bestyrelsen vurderer, at samarbejdet fungerer meget tilfredsstillende. FORANKRING AF KONCERNENS RISIKOLEDELSE COWI er en global virksomhed med projekter på meget forskellige markeder. Dette kræver en solid tilgang til og forankring af processen for koncernens risikoledelse. Derfor identificerer COWIs direktion mindst én gang årligt de væsentligste forretningsmæssige risici, der er forbundet med realiseringen af vores strategi og overordnede mål, samt risici i forbindelse med regnskabsaflæggelsen. Derudover rapporterer direktionen løbende til bestyrelsen om udviklingen inden for de væsentligste risikoområder.

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

COWI-koncernen Halvårsrapport, januar juni 2011

COWI-koncernen Halvårsrapport, januar juni 2011 Halvårsrapport, januar juni 2011 Kommentar fra koncernchef, CEO, Lars-Peter Søbye: Den internationale rådgivningskoncern COWI øgede i første halvår omsætningen og basisindtjeningen sammenlignet med. Samtidig

Læs mere

Årsrapport 2009 Brødrene Hartmann A/S. Præsentation ved Peter A. Poulsen, CEO og Tom Wrensted, CFO

Årsrapport 2009 Brødrene Hartmann A/S. Præsentation ved Peter A. Poulsen, CEO og Tom Wrensted, CFO Årsrapport 2009 Brødrene Hartmann A/S Præsentation ved Peter A. Poulsen, CEO og Tom Wrensted, CFO 0 UDVIDELSE AF DIREKTIONEN Peter Arndrup Poulsen CEO Tom Wrensted CFO Magali Depras CCO Søren Tolstrup

Læs mere

Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat

Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat Ambu s bestyrelse har i dag godkendt årsrapport 2005/06 for regnskabsåret 1. oktober 2005-30. september 2006. Hovedpunkter 2005/06 blev endnu

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/7 22. maj 2008 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2008.

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Regnskabsberetning. af de russiske bryggerier har isoleret set reduceret omkostningerne.

Regnskabsberetning. af de russiske bryggerier har isoleret set reduceret omkostningerne. Carlsberg Årsrapport 2006 / Regnskabsberetning 49 Regnskabsberetning Årsrapporten for Carlsberg-gruppen for 2006 afl ægges i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt

Læs mere

COWI er en førende nordeuropæisk rådgivningsvirksomhed. Vi arbejder med ingeniørteknik, miljø og samfundsøkonomi over hele verden under hensyn til

COWI er en førende nordeuropæisk rådgivningsvirksomhed. Vi arbejder med ingeniørteknik, miljø og samfundsøkonomi over hele verden under hensyn til ÅRSRAPPORT 2010 COWI er en førende nordeuropæisk rådgivningsvirksomhed. Vi arbejder med ingeniørteknik, miljø og samfundsøkonomi over hele verden under hensyn til miljø og samfund Indhold 4 Nye markedsvilkår

Læs mere

COWI-koncernen Halvårsrapport januar-juni 2009

COWI-koncernen Halvårsrapport januar-juni 2009 COWI-koncernen Halvårsrapport januar-juni 2009 Kommentar fra koncernchef, CEO, Lars-Peter Søbye: Resultatet for første halvår 2009 er tilfredsstillende. Vores omsætning og indtjening er stigende i forhold

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Generalforsamling 2015

Generalforsamling 2015 25. marts 2015 I 1 Generalforsamling 2015 25. marts 2015 I 2 Koncernstruktur 25. marts 2015 I 3 Hovedbudskaber Strategisk retning skal accelerere værdiskabelsen NKT s aktive ejerskab styrket Nilfisk -

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2015 31. marts 2016 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2012

Ordinær generalforsamling 2012 Ordinær generalforsamling 2012 18. april 2012 build with ease Dagsorden 1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse og godkendelse af den reviderede årsrapport 2011

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

GENERALFORSAMLING. Brødrene Hartmann A/S. 26. april 2011

GENERALFORSAMLING. Brødrene Hartmann A/S. 26. april 2011 GENERALFORSAMLING Brødrene Hartmann A/S 26. april 2011 DAGSORDEN 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår 2. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

Corporate Governance, fortsat Bestyrelsen fastlægger selskabets vederlagspolitikker Der er ingen aktiebaserede incitamentsprogrammer. Koncernens nøgleledelse er omfattet af resultatorienteret bonusprogram.

Læs mere

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser.

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser. 6 Ledelsens beretning Regnskabsberetning Nettoomsætning (Mia. kr.) 46 43 4 37 34 31 +1% +1% -2% +9% Organisk Opkøb Valuta Forbedret omkostningsstruktur (%) 6 5 4 3 2 1 Dækningsgrad 1 Driftsomkostninger

Læs mere

Halvårsrapport 2009/2010 for Euroinvestor.com A/S Stigende salgsaktivitet hos Euroinvestor.

Halvårsrapport 2009/2010 for Euroinvestor.com A/S Stigende salgsaktivitet hos Euroinvestor. MEDDELELSE NR.8 2009/2010 Halvårsrapport 2009/2010 for Euroinvestor.com A/S Stigende salgsaktivitet hos Euroinvestor. Resume: Euroinvestor.com A/S opnåede for 1. halvår 2009/2010 en omsætning på DKK 15,8

Læs mere

INDHOLD. Regnskabskommentar 3. Resultatopgørelse 4. Balance, Aktiver 5. Balance, Passiver 6. Hoved- og nøgletal 7

INDHOLD. Regnskabskommentar 3. Resultatopgørelse 4. Balance, Aktiver 5. Balance, Passiver 6. Hoved- og nøgletal 7 HALVÅRSREGNSKAB 2013 INDHOLD Regnskabskommentar 3 Resultatopgørelse 4 Balance, Aktiver 5 Balance, Passiver 6 Hoved- og nøgletal 7 DLG Telf + 45 33 68 30 00 information@dlg.dk www.dlg.dk 2 S HALVÅRSREGNSKAB

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2008

Delårsrapport for 1. halvår 2008 Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 21. august 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 09/2008 Delårsrapport for 1. halvår 2008 Resume for 1. halvår 2008 SKAKO Industries koncernen

Læs mere

GET IN THE GUAVA GEAR. First North Meddelelse. 31. marts 2011

GET IN THE GUAVA GEAR. First North Meddelelse. 31. marts 2011 X GET IN THE GUAVA GEAR Y Z First North Meddelelse 31. marts 2011 København den 31. marts 2011 Guava A/S offentliggør årsrapport for 2009/10 (18 måneder) Positiv EBITDA udvikling sammenholdt med årsrapporten

Læs mere

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR-NR.: 15 90 84 16 Q4 2015 KVARTALSINFORMATION Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen Ansvarsfraskrivelse Kvartalsinformationen er offentliggjort dags dato på dansk og engelsk

Læs mere

TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. KVARTAL 2004 FOR POST DANMARK KONCERNEN INDHOLD

TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. KVARTAL 2004 FOR POST DANMARK KONCERNEN INDHOLD TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. KVARTAL 2004 FOR POST DANMARK KONCERNEN INDHOLD Hovedtal og nøgletal Kommentarer til regnskabet Egenkapitalforklaring Forventninger til 2004

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 27. oktober 2015 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Guava A/S Halvårsrapport for regnskabsåret 2011

Guava A/S Halvårsrapport for regnskabsåret 2011 First North Meddelelse 31. august 2011 København den 31. august 2011 Guava A/S Halvårsrapport for regnskabsåret 2011 Positiv EBITDA udvikling sammenholdt med samme periode i 2010. Guava A/S perioderegnskab

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 23. maj 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1.

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 6/2014 Fjerritslev, 20. august 2014 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2014. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2016 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2017

Delårsrapport for 1. halvår 2017 17. august 2017 Meddelelse nr. 13, 2017 Delårsrapport for 1. halvår 2017 På møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2017. Delårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2009

Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. maj 2012 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

esoft systems FIRST NORTH NR. 74 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE CVR-nr. 25 36 21 95

esoft systems FIRST NORTH NR. 74 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE CVR-nr. 25 36 21 95 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE 2014 CVR-nr. 25 36 21 95 2 Stigende omsætning Positivt resultat Investeringer Omsætning Esoft systems a/s, der omfatter alle aktiviteter i gruppen, har i perioden

Læs mere

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni).

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Markedsvilkår fortsat presset første halvår af 2015 MultiQ s erhvervelse af majoritet i Mermaid A/S Pr. 12. maj 2015 overtog MultiQ

Læs mere

Periodemeddelelse for 3. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 28% og forbedrer EBITDA 1 med 12%

Periodemeddelelse for 3. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 28% og forbedrer EBITDA 1 med 12% Meddelelse nr. 23/2015 Periodemeddelelse for 3. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 28% og forbedrer EBITDA 1 med 12% I overensstemmelse med reglerne for børsnoterede selskabers afgivelse

Læs mere

Delårsrapport kvartal 2016

Delårsrapport kvartal 2016 Delårsrapport 1.-3. kvartal 2016 Resultat før skat blev i 3. kvartal 204 mio. kr. og for årets første 9 måneder et underskud på 243 mio. kr. I halvårsregnskabet blev IC2-flåden og 5 IC4-togsæt nedskrevet

Læs mere

Solar A/S Q Kvartalsinformation

Solar A/S Q Kvartalsinformation Solar Kvartalsinformation Q4 2014 1 Solar A/S Q4 2014 Kvartalsinformation Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR nr. 15908416 1 Solar Kvartalsinformation Q4 2014 2 Kvartalstal

Læs mere

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09.

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09. Fondsbørsmeddelelse 2009/12 NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K 12. maj 2009 Vedr.: halvårsrapport Bestyrelsen i har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten

Læs mere

COWI-koncernen Halvårsrapport januar-juni 2007

COWI-koncernen Halvårsrapport januar-juni 2007 COWI-koncernen Halvårsrapport januar-juni Nettoomsætning er øget fra DKK 1.411 mio. til DKK 1.463 mio. (+ 4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra DKK 85 mio. til DKK 106 mio. (+ 24 pct.) Overskudsgrad

Læs mere

Ændring i anvendt regnskabspraksis

Ændring i anvendt regnskabspraksis Til Københavns Fondsbørs 12. februar 2004 BG04/2004 Ændring i anvendt regnskabspraksis Alle børsnoterede virksomheder indenfor EU skal fra regnskabsåret 2005 anvende de internationale regnskabsstandarder

Læs mere

Rapport for 1. kvartal 2004/05 (1. oktober - 31. december 2004)

Rapport for 1. kvartal 2004/05 (1. oktober - 31. december 2004) 22. februar 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 7-2004/05 Rapport for 1. kvartal 2004/05 (1. oktober - 31. december 2004) I 1. kvartal 2004/05 har der været fokus på markedsføring og produktionsoptimering af

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantax-radio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 12. maj 2009 Delårsrapport

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011 Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

GENERALFORSAMLING. Brødrene Hartmann A/S. 11. april 2012

GENERALFORSAMLING. Brødrene Hartmann A/S. 11. april 2012 GENERALFORSAMLING Brødrene Hartmann A/S 11. april 2012 1 DAGSORDEN 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår 2. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2016

Delårsrapport for 1. halvår 2016 19.08.16 Meddelelse nr. 31, 2016 Delårsrapport for 1. halvår 2016 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2016. Delårsrapporten

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse Viborg Håndbold Klub A/S årsregnskabsmeddelelse.

Fondsbørsmeddelelse Viborg Håndbold Klub A/S årsregnskabsmeddelelse. Fondsbørsmeddelelse 05.2006 Viborg Håndbold Klub A/S årsregnskabsmeddelelse. Bestyrelsen for selskabet har på møde onsdag, den 30. august 2006 godkendt selskabets årsrapport for perioden 01.07.2005 30.06.2006.

Læs mere

EDB Gruppen vinder markedsandele

EDB Gruppen vinder markedsandele Fondsbørsmeddelelse EDB Gruppen vinder markedsandele Nettoomsætningen blev i 2. kvartal 2007 218 mio. kr. mod 204 mio. kr. i den samme periode sidste år. Det svarer til en omsætningsstigning på 6,9 % EDB

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk:

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk: Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING 2012

VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING 2012 VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING 2012 Generalforsamling 27. marts 2012 DAGSORDEN a) Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. b) Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse,

Læs mere

RTX Generalforsamling 26. januar 2017

RTX Generalforsamling 26. januar 2017 RTX Generalforsamling 26. januar 2017 1 VALG AF DIRIGENT Bestyrelsen har udpeget advokat Malene Krogsgaard, advokatfirmaet Vingaardshus til dirigent 2 Dagsorden 1. Bestyrelsens redegørelse for selskabets

Læs mere

Solid fremgang i både omsætning og indtjening

Solid fremgang i både omsætning og indtjening Fondsbørsmeddelelse 3. kvartal EDB Gruppen A/S Solid fremgang i både omsætning og indtjening Med en omsætningsvækst på over 20 % inkl. opkøb er EDB Gruppen godt på vej til at indfri forventningen til 2008

Læs mere

Meddelelse nr. 07-2009 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2009 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 07-2009 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2009 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/9 25. maj 2009 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2009 for Rockwool International A/S KORREKTION På grund af en kopieringsfejl er driftsomkostningerne i resultatopgørelsen for Q1 2009 rapporteret forkert

Læs mere

2200 HOLDING IVS. Fafnersgade 3, 2 tv 2200 København N. Årsrapport 4. december december 2015

2200 HOLDING IVS. Fafnersgade 3, 2 tv 2200 København N. Årsrapport 4. december december 2015 2200 HOLDING IVS Fafnersgade 3, 2 tv 2200 København N Årsrapport 4. december 2014-3. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21/05/2016 Mads Clausen

Læs mere

TIL OMX Den Nordiske Børs København

TIL OMX Den Nordiske Børs København TIL OMX Den Nordiske Børs København Frederiksberg, den 23. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2007 Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2007 Omsætningen udgjorde i 1. halvår 2007 DKK 188,3

Læs mere

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2015 2014 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 42.830 38.504 104.697 95.247 125.740 Af- og nedskrivninger 1.583-2.688 4.815 102.920

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 21. maj 2003 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 for Rockwool International A/S Hovedpunkter Omsætningen steg med 1 % i forhold til 1. kvartal 2002. Med uændrede valutakurser ville den være steget

Læs mere

50% steg årets resultat ÅRET

50% steg årets resultat ÅRET 50% steg årets resultat ÅRET 2009 2010 2 Året 2009 2010 FORORD VÆKST ØGET EFFEKTIVITET FORBEDRET INDTJENING Med GPS Four-strategien har Ambu opnået mere fokus, retning og hastighed, og vi vil arbejde målrettet

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 37.669 28.996 61.867 56.743 125.740 Af- og nedskrivninger 1.684 976 3.232 105.607

Læs mere

Periodemeddelelse for 1. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 16% og forbedrer EBITDA 1 med 9%.

Periodemeddelelse for 1. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 16% og forbedrer EBITDA 1 med 9%. Meddelelse nr. 13/2015 Periodemeddelelse for 1. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 16% og forbedrer EBITDA 1 med 9%. I overensstemmelse med reglerne for børsnoterede selskabers afgivelse

Læs mere

First North Meddelelse 31. august 2012

First North Meddelelse 31. august 2012 First North Meddelelse 31. august 2012 København den 31. august 2012 NetBooster Holding A/S (Tidligere Guava A/S) Halvårsrapport for regnskabsåret 2012 Negativ EBITDA udvikling sammenholdt med samme periode

Læs mere

Højgaard Holding a/s. Generalforsamling

Højgaard Holding a/s. Generalforsamling Højgaard Holding a/s Generalforsamling fredag den 23. april 2010 1 Koncernen Væsentligste aktiv er 54 % ejerskab af MT Højgaard a/s. Managementkontrakten med Banedanmark om produktion af betonsveller løber

Læs mere

C. Nielsen Holding ApS Ravnsøvej Risskov. CVR-nr: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2016

C. Nielsen Holding ApS Ravnsøvej Risskov. CVR-nr: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2016 Ravnsøvej 52 8240 Risskov CVR-nr: 29 31 50 00 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2016 (11. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 15. februar 2017 Dirigent, Claus Loldrup Nielsen INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

First North Meddelelse nr august 2014

First North Meddelelse nr august 2014 First North Meddelelse nr. 76 21. august 2014 Halvårsmeddelelse for 2014 Bestyrelsen for Wirtek A/S har behandlet og godkendt halvårsregnskabet for første halvår 2014 for Wirtek koncernen. Omsætning for

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2006

Delårsrapport for 1. kvartal 2006 Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 10/2006 27. april 2006 CVR nr. 15701315 Delårsrapport for 2006 Resumé: SP Groups realiserede i et resultat før skat og

Læs mere

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Pressemeddelelse nr. 24/2008 29. september 2008 adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Selskabets godkendte rådgiver:

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 29. maj 2012 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2012.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 29. maj 2012 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2012. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 7-2012 Tivoli, den 29. maj 2012 Delårsrapport for perioden

Læs mere

Selskabets direktion kan kontaktes på telefon , alternativt fra kl i dag. Den 20. august 1999

Selskabets direktion kan kontaktes på telefon , alternativt fra kl i dag. Den 20. august 1999 Til Københavns Fondsbørs A/S Meddelelse nr. 99-08 I alt 7 sider Kontaktperson: Adm. direktør Niels Jacobsen HALVÅRSRAPPORT 1999 Bestyrelsen for William Demant Holding A/S har i dag på et bestyrelsesmøde

Læs mere

Totalindkomst -141.136-10.161-37.249. Resultat efter finansielle poster, men før transfer -118.299-10.401-35.370

Totalindkomst -141.136-10.161-37.249. Resultat efter finansielle poster, men før transfer -118.299-10.401-35.370 Side 1 af 15 Side 2 af 15 Side 3 af 15 Hoved- og nøgletal 1. kvartal 1. kvartal tkr. 2014 2013 2013 Hovedtal Nettoomsætning i alt 27.747 22.063 115.643 Af- og nedskrivninger 104.631 2.019 8.150 Øvrige

Læs mere

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63.

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2011 Selskabsmeddelelsee nr. 14/2011 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2011: Rekordresultatt i Vibrationn og fortsat

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 7. AUGUST 2014

DELÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 7. AUGUST 2014 DELÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2014 7. AUGUST 2014 Agenda Halvåret i hovedtræk Udvikling i aktiviteter Fokus og forventninger til 2014 Baggrund Finansiel udvikling i 1H 2014 7. august 2014 2 Implementering og

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 15. august 2008 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. april 30. juni 2008.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 15. august 2008 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. april 30. juni 2008. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 10-2008/09 Tivoli, den 15. august 2008 Delårsrapport

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 04.2007 Viborg Håndbold Klub A/S årsregnskabsmeddelelse.

Fondsbørsmeddelelse 04.2007 Viborg Håndbold Klub A/S årsregnskabsmeddelelse. Fondsbørsmeddelelse 04.2007 Viborg Håndbold Klub A/S årsregnskabsmeddelelse. Bestyrelsen for selskabet har på møde tirsdag, den 21. august 2007 godkendt selskabets årsrapport for perioden 01.07.2006 30.06.2007.

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal Kvartalsrapport Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal 2014 1. kvartal - 2015 17. april 2015 Hoved- og nøgletal TELE Greenland Koncernen, finansielle hoved- og nøgletal 1K 2015 1K 2014 Ændring

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S

Danske Andelskassers Bank A/S Danske Andelskassers Bank A/S Investorpræsentation - Opdateret november 2012 Indhold Danske Andelskassers Bank Organisation Historie Fokus på det lokale En betydende spiller Værdiskabelse for aktionærer

Læs mere

Dansk Industri Invest AS

Dansk Industri Invest AS Delårsrapport for 1. halvår 2016 Frasalg af HVAC- og Telecom EMEA-aktiviteterne. Som oplyst i selskabsmeddelelse nr. 3 fra 24. marts 2014 indgik Dansk Industri Invest A/S (tidligere Dantherm A/S) aftale

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015 Selskabsmeddelelse nr. 3 2015 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 Fax: +45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT

Læs mere

KONCERNENS HOVED- OG NØGLETAL

KONCERNENS HOVED- OG NØGLETAL KONCERNENS HOVED- OG NØGLETAL Business Performance RESULTATOPGØRELSE (Business performance) Nettoomsætning 41.280 60.486 49.453 54.522 56.717 19.896 15.361 15.978 15.944 67.179 21.449 14.648 12.912 Exploration

Læs mere

European LifeCare Group A/S offentliggør halvårsregnskab og indleder afnotering fra Nasdaq OMX/First North

European LifeCare Group A/S offentliggør halvårsregnskab og indleder afnotering fra Nasdaq OMX/First North Fondsmeddelelse nr. 7/2010 Søborg den 31. august 2010 European LifeCare Group A/S offentliggør halvårsregnskab og indleder afnotering fra Nasdaq OMX/First North Halvårsregnskab 2010 For koncernen udgjorde

Læs mere

Hoved- og nøgletal 1. kvartal 1. kvartal tkr. 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 1. kvartal 1. kvartal tkr. 2015 2014 2014 Side 1 af 12 Side 2 af 12 Side 3 af 12 Hoved- og nøgletal 1. kvartal 1. kvartal tkr. 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 24.198 27.747 125.699 Af- og nedskrivninger 1.548 104.631 104.146 Øvrige

Læs mere

År 2013, torsdag den 21. marts kl. 15.30, afholdtes ordinær generalforsamling i COWI Holding A/S på selskabets kontor.

År 2013, torsdag den 21. marts kl. 15.30, afholdtes ordinær generalforsamling i COWI Holding A/S på selskabets kontor. År 2013, torsdag den 21. marts kl. 15.30, afholdtes ordinær generalforsamling i COWI Holding A/S på selskabets kontor. Generalforsamlingen var indkaldt med følgende dagsorden: 1. Ledelsens beretning om

Læs mere

Investorpræsentation. Fundamentet for fortsat vækst er styrket. Jørn Larsen, CEO, Founder

Investorpræsentation. Fundamentet for fortsat vækst er styrket. Jørn Larsen, CEO, Founder Investorpræsentation Fundamentet for fortsat vækst er styrket Jørn Larsen, CEO, Founder 9. maj 2011 Trifork En innovativ virksomhed Værdier Passion Performance Dygtighed Team work Gøre en forskel I centrum

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Kvartalsrapport 3K - 2012 KVARTALSRAPPORT 3-2012

Kvartalsrapport 3K - 2012 KVARTALSRAPPORT 3-2012 Kvartalsrapport Fortsat vækst i omsætningen på mobilt internet og godt resultat i POST, betyder opjustering af forventningerne til årets resultat 3K - 2012 Væsentlige forhold Resultat før skat for 1-3K

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011 København, den 25. november 2011 Meddelelse nr. 12/2011 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 København K, Denmark Telefon: +45 88 91 98 70 Telefax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 28. maj 2004 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2004 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har dags dato behandlet og godkendt nærværende kvartalsrapport for 1.

Læs mere

Columbus leverer solid start på året med 13% omsætningsvækst

Columbus leverer solid start på året med 13% omsætningsvækst Meddelelse nr. 15, 217 Periodemeddelelse for første kvartal 217 25. april 217 Meddelelse nr. 15/217 Periodemeddelelse for 1. kvartal 217 Columbus leverer solid start på året med 13% omsætningsvækst Columbus

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2009

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2009 København, den 27. august 2009 Meddelelse nr. 8/2009 Danionics A/S Lersø Parkallé 42, 2. DK 2100 København Ø, Denmark Telefon: +45 70 23 81 30 Telefax: +45 70 30 05 56 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

For 2010 forventer koncernen en omsætning på ca. 870 mio. kr. og et overskud før skat på ca. 65 mio. kr. * * *

For 2010 forventer koncernen en omsætning på ca. 870 mio. kr. og et overskud før skat på ca. 65 mio. kr. * * * Årsregnskabsmeddelelse 2009 Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag A/S Resumé Gyldendal-koncernen realiserede i 2009 en omsætning på 906 mio. kr., som i forhold til forventningerne til året og den generelle

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2016 SKAKO fastholder forventningerne til året Resultatet

Læs mere

Halvårsrapport 2007/2008 for Euroinvestor.com A/S Stigende aktivitetsniveau på alle Euroinvestors forretningsområder

Halvårsrapport 2007/2008 for Euroinvestor.com A/S Stigende aktivitetsniveau på alle Euroinvestors forretningsområder Halvårsrapport 2007/2008 for Euroinvestor.com A/S Stigende aktivitetsniveau på alle Euroinvestors forretningsområder Resume: Euroinvestor.com A/S opnåede for 1. halvår 2007/2008 en omsætning på DKK 12,5

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 25. maj 2010 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2010.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 25. maj 2010 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2010. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 5-2010 Tivoli, den 25. maj 2010 Delårsrapport for perioden

Læs mere

Delårsrapport 1/ / Investorpræsentation H1

Delårsrapport 1/ / Investorpræsentation H1 Delårsrapport 1/10 2015-31/03 2016 Investorpræsentation H1 H1 2 Aarsleff-koncernen 2015/2016 H1 Indhold Aarsleff-koncernen 2015/16 H1 3 Omsætning i overblik Resultater og EBIT i overblik Soliditet, pengestrømme

Læs mere