50% steg årets resultat ÅRET

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "50% steg årets resultat ÅRET"

Transkript

1 50% steg årets resultat ÅRET

2 2 Året FORORD VÆKST ØGET EFFEKTIVITET FORBEDRET INDTJENING Med GPS Four-strategien har Ambu opnået mere fokus, retning og hastighed, og vi vil arbejde målrettet på at gennemføre vores ambitiøse mål for år to i strategi perioden, hvor vores plan High Five skal sikre den rette energi, fokusering og eksekvering.

3 GODT PÅ VEJ MOD NYE MÅL I oktober 2009 lød startskuddet for Ambu s nye strategi for de kommende fire år. Vi har kaldt strategien GPS Four, og den skal sikre os en position som global leder inden for innovative engangsprodukter til hospitaler og redningstjenester og sikre, at vi opnår en signifikant højere omsætning, en bedre indtjening og en mere effektiv drift. Vi har nu afsluttet det første år af GPS Four, og vi er meget tilfredse med, hvad vi har nået. Der er blevet lanceret en række nye, differentierede produkter, som medvirker til at styrke vores position hos kunderne. Der er samtidig ansat flere i vores udviklingsafdelinger i Danmark, Malaysia og Kina, så vi kan sætte mere fart på udviklingen af nye produkter. I løbet af året har vi yderligere styrket vores salgsorganisationer i både USA og Europa, og det er en væsentlig årsag til, at vi har vundet markedsandele og styrket vores markedsposition på hovedmarkederne. For at optimere vores produktion og hermed øge vores konkurrenceevne har vi besluttet at flytte hele elektrodeproduktionen fra Ølstykke til nye produktionsfaciliteter i Malaysia. Udflytnin- gen blev indledt i oktober 2009, og vi har gennemført den første fase med det forventede resultat. De næste faser er godt i gang, og vi forventer, at hele produktionen i Danmark vil være flyttet i løbet af Vi har i det forløbne år også investeret kraftigt i udbygning af vores IT-systemer. Velfungerende, globale IT-systemer er en forudsætning for at drive Ambu tilstrækkeligt effektivt og skabe yderligere vækst med relativt lavere omkostninger. Nu er vi klar til at tage fat på andet år af GPS Four. Det gør vi med udgangspunkt i en plan, som vi internt kalder High Five. Med High Five skal vi runde 1 mia. kr. i omsætning, øge omsætningen af nye produkter og styrke indtjeningen yderligere. Lars Marcher Administrerende direktør 1 mia. Omsætning High Five mål 2011 Styrket indtjening High Five mål 2011

4 4 Året RESULTATER BEDRE ØKONOMISKE RESULTATER Effekten af de mange forbedringer i Ambu er fortsat økonomisk fremgang. Omsætningen steg i 2009 /10 med 7%, og det er over markedsvæksten. Samtidig steg resultatet af den primære drift med 53% fra 76 mio. kr. til 116 mio. kr., mens årets resultat steg med 50% fra 56 mio. kr. til 84 mio. kr. Det er Ambu's mål at opnå både en højere omsætning og en bedre indtjening. Det lykkedes at tage et skridt i den retning i det forløbne år, og forbedringen af de økonomiske resultater kan blandt andet tilskrives et mere fokuseret salg og en mere effektiv produktion. Danmark 15% Kina 50% Malaysia 30% Insource 5% Der er i løbet af det seneste års tid sket store ændringer inden for salgsområdet. Vi har etableret større salgsregioner, og der er høstet en række synlige gevinster. Konkret er resultaterne blandt andet en betydelig vækst i USA og fortsat større markedsandele på de væsentligste markeder. Vi har opnået vækst i alle regioner og på alle markeder. Over det seneste år er hovedparten af den hidtidige produktion af elektroder i Ølstykke, Danmark, blevet afviklet og flyttet til Malaysia. Ca. 85% af Ambu's produktion foregår nu uden for Danmark, og den resterende del vil være flyttet i løbet af det kommende år. Det betyder, at Ambu fuldt ud kan udnytte fordelene ved at producere i lande med et lavere omkostningsniveau end i Danmark. Samtidig arbejdes der løbende med at optimere produktionen på alle fabrikker.

5 53% 7% steg resultat af vækst i omsætningen primær drift 50% steg årets resultat Årets resultat 2009/10 steg med 50% fra 56 mio. kr. til 84 mio. kr.

6 6 Året MARKEDER OG SALG USA 32% EUROPA 60% RESTEN AF VERDEN 8% procent af omsætning

7 STOR FREMGANG I USA Det amerikanske marked er verdens største aftager af medicotekniske produkter og er derfor meget vigtigt for Ambu. Ambu har over de seneste år arbejdet målrettet på at styrke sin position på det amerikanske marked. Hele vores amerikanske organisation er blevet styrket, og der er ansat flere sælgere. Desuden fokuserer vi på at lancere produkter, der er stor efterspørgsel efter på det amerikanske marked. Den investering begynder nu for alvor at give de ønskede resultater. Med tocifrede vækstrater er Ambu s position blevet væsentlig forbedret, og vi har et godt grundlag for at skabe yderligere vækst. Salgsstyrken i USA fokuserer især på kunder med et betydeligt potentiale herunder hospitalernes indkøbssammenslutninger for at sikre øget vækst med de eksisterende salgsressourcer. Ambu har i det forløbne år vundet nye kontrakter i USA. Vedtagelsen af sundhedsreformen i USA betyder, at væsentligt flere amerikanere på sigt får dækket deres sundhedsomkostninger, og forbruget af sundhedsydelser forventes at stige. Ambu forventer, at sundhedsreformen i praksis vil medføre øgede afsætningsmuligheder for de virksomheder, der kan tilbyde innovative engangsprodukter til konkurrencedygtige priser. Ambu forventer også, at der vil blive øget fokus på diagnostik for at sikre en hurtigere og mere effektiv behandling. Denne udvikling vurderes at være til Ambu's fordel.

8 8 Året INNOVATION 30% af omsætningen i 2013 skal komme fra nye produkter, dvs. produkter lanceret efter 1. oktober 2009.

9 NYE PRODUKTER SKABER VÆKST Det er et centralt led i Ambu s strategi at lancere væsentligt flere nye og innovative produkter det er nødvendigt for at opnå den ønskede vækst. Ambu har i det forløbne år lanceret en række nye, spændende produkter og har samtidig styrket sin pipeline. Der er sket og sker væsentlige ændringer på udviklingsområdet i Ambu for at øge vores innovationsevne: Vi har styrket og strømlinet vores produktudvikling og er i gang med at opbygge en global udviklingsorganisation. I Danmark koncentrerer vi os nu om at skabe nye produktplatforme. Udviklingsafdelingerne i udlandet vil fremover dels have ansvar for at videreudvikle de produkter, som produceres i henholdsvis Kina og Malaysia, dels samarbejde med det danske innovationscenter om nye platforms-projekter. Vi effektiviserer løbende processer og procedurer for at sikre en hurtigere og mere effektiv udviklingsproces og reducere vores omkostninger til produktion for både nye og eksisterende produkter. Vi lægger endnu større vægt på at udvikle nye produktplatforme. Eksempler på produktplatforme er larynx-maske-platformen og ascope-platformen. Vi videreudvikler løbende vores eksisterende produktfamilier. Endelig går vi målrettet efter at insource produkter, der supplerer vores nuværende produktlinjer. Ambu har i det forløbne år nået de milepæle, som var fastsat på udviklingsområdet for det første år af GPS Four. Resultatet er, at vi har fokuseret og effektiviseret vores udviklingsaktiviteter og ikke mindst lanceret flere nye produkter samt opbygget en stærk pipeline.

10 10 Året PRODUKTION ØGET EFFEKTIVITET STYRKER AMBU S KONKURRENCEEVNE Optimering og effektivisering på tværs af Ambu har stået højt på dagsordenen i det forløbne år. Det har ført til flytning af produktion fra Danmark til Malaysia, implementering af nye IT-systemer, styrkelse af supply chain og effektiviseringsprojekter på Ambu's fabrikker i Asien. Over det seneste år har vi arbejdet målrettet på at skabe mere effektive processer i alle dele af Ambu. Det er betingelsen for at forbedre vores konkurrenceevne. Vi har nu flyttet stort set hele vores produktion til Asien, og det betyder, at vi kan fastholde konkurrencedygtige priser på Ambu s produkter. Samtidig med flytningen af produktionen arbejder vi med såkaldte Lean-programmer på alle vores fabrikker, og de har resulteret i forbedret effektivitet og output. IT spiller en afgørende rolle for infrastruktur og drift i en global virksomhed, og vi har implementeret en række nye fælles IT-systemer. Det drejer sig blandt andet om et nyt forecastingsystem, der skal sikre bedre prognosticering af salget samt en bedre produktions- og lagerstyring, et nyt fælles ERP-system og et nyt Product Life Cycle Management System PLM-system der skal være med til at øge effektiviteten i den globale udviklingsfunktion samt sikre en let tilgængelig produktdokumentation. Disse projekter er lykkedes med meget tilfredsstillende resultater produktionsomkostningerne er blevet reduceret, effektiviteten øget, og fundamentet for de kommende år er styrket.

11 DANMARK INNOVATION Øget effektivitet Nye IT-systemer Forecasting Lean produktion Forretningssystemer KINA MALAYSIA PRODUKTION INNOVATION

12 12 Året GPS FOUR BUSINESS STRATEGY RETNINGEN ER KLAR De sidste år har budt på en øget konkurrence inden for Ambu's forretningsområder. Markedsdeltagerne har fokus på at vinde markedsandele, og priskonkurrencen er intens. Derfor er evnen til innovation og evnen til at tilpasse sig de enkelte markeders behov afgørende for at kunne udnytte de nye muligheder, der opstår. Ambu har som mål at udnytte nye muligheder men vi ved også, at det kræver en veldefineret strategi og en sikker eksekvering af den. Og hele virksomheden skal have en fælles forståelse og en fælles retning for alle aktiviteter. Derfor er det vigtigt at kommunikere klart om, hvor Ambu skal hen, og hvordan målene skal nås. Det har vi gjort med GPS Four, og det første år i strategiperioden har bekræftet os i, at det giver de forventede resultater at gennemføre strategien. For det andet år i strategiperioden er der fastlagt en specifik plan, som kaldes High Five. Planen indeholder fem overordnede målsætninger, som fremgår overfor.

13 Ambu vil via en fokuseret salgsindsats fortsætte med at vinde markedsandele og i 2010/11 nå en omsætning i niveauet 1 mia. kr. Ambu vil se resultaterne af øget fokus på innovation, og målsætningen er, at 10% af omsætningen i 2010/11 vil komme fra nye produkter og platforme lanceret siden 1. oktober 2009 Ambu vil effektivisere organisationen generelt samt opnå bedre kritisk masse og dermed yderligere forbedre sin EBIT-margin til i overkanten af 13,5% Ambu vil med størstedelen af sit produktionsapparat i Asien opnå omkostningsfordele og derved sikre grundlag for at forbedre indtjeningen Ambu vil udnytte det potentiale, der er ved at være en global organisation. Vi vil udvikle vores medarbejdere, gennemføre målrettede ledelsesprogrammer og tage det første skridt mod at implementere et globalt HR-system. Fokus Fælles retning Eksekvering

14 Forventning 2011 Mål mia. Omsætning i niveauet 1 mia. kr. Global leder inden for innovative engangsprodukter til hospitaler og redningstjenester 10% 10% af omsætning kommer fra nye produkter Signifikant højere omsætning 13,5% EBIT-margin i overkanten af 13,5% (før særlige poster) 15% Stigende EBIT-margin op imod 15% 130 mio. Resultat før skat på ca. 130 mio. kr. (før særlige poster) Effektiv drift og nedbringelse af arbejdskapital mio. Frit cash flow på mio. kr. Årsrapport 2009/10 kan downloades på GPS FOUR Business Strategy Download brochure på ambu.com Læs mere om vores strategi i vores folder

15 HOVED- OG NØGLETAL Mio. kr. 2005/ / / / /10 Hovedtal Omsætning EBITDA før særlige poster Primær drift (EBIT) før særlige poster Primær drift (EBIT) Finansielle poster, netto Resultat før skat (PBT) Årets resultat Samlede aktiver, ultimo Egenkapital, ultimo Aktiekapital Frit cash flow Antal medarbejdere, gns Nøgletal EBITDA-margin før særlige poster, % 17,7 16,1 17,6 19,0 19,0 EBIT-margin før særlige poster, % 11,5 10,3 12,0 12,6 12,6 Afkastningsgrad, % 12,2 10,8 12,8 14,1 13,5 Egenkapitalens forrentning, % 12,9 10,6 11,5 12,0 16,1 Resultat pr. 10 kr. aktie 4,12 3,62 4,24 4,73 7,16 CAPEX, % 6,5 7,8 6,2 10,9 7,2 ROIC, % 10,4 9,1 11,4 13,4 13,2 Udbytte pr. aktie 1,5 1,5 1,5 1,5 2,5 Pay-out ratio, % Price earningskvote (PE) De anførte nøgletal er beregnet i overnesstemmelse med Den Danske Finansanalytikerforenings "Anbefalinger og Nøgletal 2010".

16 Ambu A/S Baltorpbakken Ballerup T F

Årsregnskabsmeddelelse 2012/13

Årsregnskabsmeddelelse 2012/13 Årsregnskabsmeddelelse 2012/13 Ambu øger omsætning med 32% til 1.383 mio. kr. og EBIT før særlige poster til 161 mio. kr. og fortsætter med at tage markedsandele. Lancerer ny fireårig strategi. Ambu har

Læs mere

Generalforsamling i Ambu A/S

Generalforsamling i Ambu A/S Generalforsamling i A/S Ledelsens beretning BESTYRELSESFORMAND JENS BAGER 2013/14 var det første hele år efter købet af King Systems og et år, hvor lancerede fire produkter herunder bragte ascope 3 ind

Læs mere

Årsrapport 2007 Columbus IT Partner A/S

Årsrapport 2007 Columbus IT Partner A/S Årsrapport 2007 Columbus IT Partner A/S 2 Indhold Columbus IT kort fortalt 4 Mod nye ambitiøse mål 6 2007 i hovedtræk 7 Hoved- og nøgletal 8 Ledelsens beretning 9 Udviklingen i 2007 10 Strategi og forretningsmodel

Læs mere

Årsrapport 2006/07.... we deliver technology

Årsrapport 2006/07.... we deliver technology Årsrapport 2006/07... we deliver technology K O R T O M G P V I N D H O L D Til aktionærerne 4 Resumé 6 Hoved- og nøgletal 7 Ledelsens beretning 8 Ledelsens og revisionens påtegninger 20 Aktionærforhold

Læs mere

Årsrapport 2007. Royal Unibrew A/S

Årsrapport 2007. Royal Unibrew A/S Årsrapport 2007 Royal Unibrew A/S Royal Unibrew A/S Faxe Allé 1 DK-4640 Faxe CVR 41 95 67 12 www.royalunibrew.com INDHOLDSFORTEGNELSE Årsrapport Hovedpunkter 5 Nøgletal 6 Beretninger Forord 8 Strategiplan

Læs mere

Aktionærinformation 1/2015

Aktionærinformation 1/2015 Aktionærinformation 1/2015 Vestas-koncernen Vestas er den eneste globale energivirksomhed, der fokuserer udelukkende på vindkraft, og giver kunderne Business Case Certainty samt reducerer omkostningerne

Læs mere

Årsrapport Danfoss klar til fremtiden

Årsrapport Danfoss klar til fremtiden Årsrapport Danfoss klar til fremtiden www.danfoss.com www.danfoss.com Danfoss kort fortalt Danfoss er en verdensførende leverandør af teknologier, der imødekommer det stigende behov for fødevareforsyning,

Læs mere

Årsrapport 2009 stærkt cash flow og lovende udvikling i EBITA for den normale drift

Årsrapport 2009 stærkt cash flow og lovende udvikling i EBITA for den normale drift Nærværende dokument udgives på dansk og engelsk. Såfremt der er forskel på udgaverne, er den danske gældende. 24. februar 2010 MEDDELELSE nr.: 2 Årsrapport 2009 stærkt cash flow og lovende udvikling i

Læs mere

Bert Nordberg Bestyrelsesformand. 004 Vestas årsrapport 2013 Bestyrelsesformandens indlæg

Bert Nordberg Bestyrelsesformand. 004 Vestas årsrapport 2013 Bestyrelsesformandens indlæg Årsrapport 2013 Disclaimer og forbehold Dette dokument indeholder fremadrettede udsagn vedrørende Vestas finansielle stilling, driftsresultat og virksomhed. Med undtagelse af udsagn om historiske kendsgerninger

Læs mere

CVR-nr. 10239680 Å R S R A P P O R T 2 0 0 9 / 1 0

CVR-nr. 10239680 Å R S R A P P O R T 2 0 0 9 / 1 0 CVR-nr. 10239680 Å R S R A P P O R T 2 0 0 9 / 1 0 INDHOLD Side Ledelsesberetning Kort om Glunz & Jensen 2 Hoved- og nøgletal 3 Resume 4 Ledelsens beretning 5 Aktionærforhold 11 Regnskabsberetning 13 Risikoforhold

Læs mere

Hoved- og nøgletal for ALK Gruppen *

Hoved- og nøgletal for ALK Gruppen * Bestyrelse Ledelsesberetning og direktion Ledelsens påtegning Den uafhængige revisors erklæringer Regnskab Hoved- og nøgletal 1 Årsrapport 2012 Bestyrelse og direktion Ledelsens påtegning Den uafhængige

Læs mere

NKT Holding A/S / CVR Nr. 62 72 52 14

NKT Holding A/S / CVR Nr. 62 72 52 14 NKT Holding A/S / CVR Nr. 62 72 52 14 Årsrapport 2013 Urbanisering er en af de megatrends, som NKTs strategi Powered by NKT, bygger på. INDHOLD Ledelsesberetning Til NKTs aktionærer 3 5 års hoved- og nøgletal

Læs mere

NKT ÅRSRAPPORT 2010 NKT holding NKT cables NilFiSK-AdvANce PhOTONicS GROuP NKT FlexibleS

NKT ÅRSRAPPORT 2010 NKT holding NKT cables NilFiSK-AdvANce PhOTONicS GROuP NKT FlexibleS NKT ÅRSRAPPORT 2010 NKT Holding NKT Cables Nilfisk-Advance Photonics Group NKT Flexibles NKT Holding A/S Årsrapport 2010 Indhold 2 / 118 Læsevejledning til årsrapport 2010 Strukturen i årsrapporten for

Læs mere

NOVOZYMES ÅRSRAPPORT 2012

NOVOZYMES ÅRSRAPPORT 2012 NOVOZYMES ÅRSRAPPORT 2012 Novozymes Årsrapport 2012 indeholder tekst og tal opsat i hhv. Word og Excel samt regnskabet for moderselskabet Novozymes A/S. Den fuldt designede rapport på engelsk kan opleves

Læs mere

Dantherm. 79 Resultatopgørelse 80 Balance Aktiver 81 Balance Passiver 82 Egenkapitalopgørelse 83 Pengestrømsopgørelse 84 Noter

Dantherm. 79 Resultatopgørelse 80 Balance Aktiver 81 Balance Passiver 82 Egenkapitalopgørelse 83 Pengestrømsopgørelse 84 Noter Årsrapport 2011 IN D E X IN D E X Dantherm Air Handling AS Skallestad, Norge Dantherm Air Handling AB Söderköping, Sverige Dantherm Air Handling Inc. Spartanburg, USA Dantherm Air Handling Co., Ltd. Suzhou,

Læs mere

Å R S R A P P O R T 2 01 2 /1 3

Å R S R A P P O R T 2 01 2 /1 3 ÅRSRAPPORT 2012/13 B IC COMPANYS ÅRSRAPPORT 2012/13 LEDELSESBERETNING 2 INDLEDNING 5 HOVED- OG NØGLETAL 6 STRATEGI OG KAPITALSTRUKTUR 11 FORVENTNINGER 12 SEGMENTRESULTATER 20 KONCERNRESULTAT 24 RISIKOSTYRING

Læs mere

Forsiden: Medarbejdere i kantinen i NNIT s nye hovedkvarter. I februar og marts 2012 flyttede langt hovedparten af NNIT s medarbejdere i Danmark ind

Forsiden: Medarbejdere i kantinen i NNIT s nye hovedkvarter. I februar og marts 2012 flyttede langt hovedparten af NNIT s medarbejdere i Danmark ind årsrapport 2012 12 Forsiden: Medarbejdere i kantinen i NNIT s nye hovedkvarter. I februar og marts 2012 flyttede langt hovedparten af NNIT s medarbejdere i Danmark ind i den nyopførte bygning i Søborg.

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2008. Netop Solutions A/S

ÅRSRAPPORT 2008. Netop Solutions A/S ÅRSRAPPORT 2008 Netop Solutions A/S Kent Madsen, CTO Claus Finderup Grove, CFO 2 Kurt Groth Bager, CEO indhold NETOP Solutions A/S kort fortalt Til aktionærerne 4 Hovedpunkter 5 Hoved- og nøgletal 7 Ledelsens

Læs mere

Nord- og Vesteuropa. Østeuropa 47% 43% Ølvolumen 51 mio. hl Nettoomsætning 37,1 mia. kr. Driftsresultat 4 mia. kr. Driftsresultat

Nord- og Vesteuropa. Østeuropa 47% 43% Ølvolumen 51 mio. hl Nettoomsætning 37,1 mia. kr. Driftsresultat 4 mia. kr. Driftsresultat Årsrapport 2008 Nord- og Vesteuropa Ølvolumen 51 mio. hl Nettoomsætning 37,1 mia. kr. Driftsresultat 4 mia. kr. Se side 28 for regionens resultater. 47% af DEN samlede volumen Driftsresultat Andel af driftsresultat*

Læs mere

In the region for the region

In the region for the region Årsrapport 2010 In the region for the region Vestas Americas Vestas' største ordre til et enkelt vindkraftværk blev underskrevet i USA i 2010 en ordre på 190 V90-3.0 MW-møller til Alta Wind Energy Center-projektet

Læs mere

Agil international vækst ÅRSRAPPORT CVR: 20921897

Agil international vækst ÅRSRAPPORT CVR: 20921897 Agil international vækst ÅRSRAPPORT 2012 CVR: 20921897 Indhold Trifork blev stiftet i 1996 og noteret på NASDAQ OMX Copenhagen i 2007. Ultimo 2012 havde selskabet en markedsværdi på DKKm 243. Ultimo 2012,

Læs mere

IC COMPANYS ÅRSRAPPORT 2013/14

IC COMPANYS ÅRSRAPPORT 2013/14 IC COMPANYS ÅRSRAPPORT 2013/14 LEDELSESBERETNING 1 HOVED- OG NØGLETAL 2 INDLEDNING 4 KONCERNSTRATEGI OG FORRETNINGSMODEL 9 FORVENTNINGER 10 RESULTATER PR. BRAND 18 KONCERNRESULTAT 22 RISIKOSTYRING 26 SAMFUNDSANSVAR

Læs mere

Årsrapport. Innovators in sound. CVR-nr. 24257843

Årsrapport. Innovators in sound. CVR-nr. 24257843 103 / Ledelsesberetning / FORORD FRA BESTYRELSEN GN Store Nord A/S Årsrapport 2013 Innovators in sound CVR-nr. 24257843 104 / Ledelsesberetning / FORORD FRA BESTYRELSEN Den globale udvikling er afhængig

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Columbus Turnaround i et krævende marked 3 Columbus forretning og strategi 4

INDHOLDSFORTEGNELSE. Columbus Turnaround i et krævende marked 3 Columbus forretning og strategi 4 ÅRSRAPPORT 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Columbus Turnaround i et krævende marked 3 Columbus forretning og strategi 4 Ledelsens beretning 2012 i hovedtræk 8 Hoved- og nøgletal 9 2012: Vækst, innovation og global

Læs mere

Segmentoplysninger 4. kvt. 2010

Segmentoplysninger 4. kvt. 2010 Segmentoplysninger 4. kvt. 2010 Resultatopgørelse GN Netcom GN ReSound Øvrige* Koncern i alt 4. kvt. 4. kvt. 4. kvt. 4. kvt. 4. kvt. 4. kvt. 4. kvt. 4. kvt. 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 (DKK

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2014/15 (1. oktober 31. december)

Delårsrapport for 1. kvartal 2014/15 (1. oktober 31. december) Delårsrapport for 1. kvartal 2014/15 (1. oktober 31. december) fortsætter med at styrke sin globale markedsposition og når en omsætning på 388 mio. kr. og en organisk vækst på 13% i danske kroner og 9%

Læs mere

Moving Forward, looking up

Moving Forward, looking up Moving Forward, looking up Å R S R A P P O R T 2 0 1 0 NETOP Solutions A/S in a flash Netop Solutions kort fortalt Netop udvikler og sælger softwareløsninger, der giver mulighed for hurtig, sikker og stabil

Læs mere

No. 1 in Modern Energy Alsvej 21 8940 Randers SV Danmark Tlf.: +45 9730 0000 Fax: +45 9730 0001 vestas@vestas.com vestas.com vestas.

No. 1 in Modern Energy Alsvej 21 8940 Randers SV Danmark Tlf.: +45 9730 0000 Fax: +45 9730 0001 vestas@vestas.com vestas.com vestas. Årsrapport 2008 vestas.com Vind er konkurrencedygtig Vestas har nedbragt Omkostningerne ved vindkraft væsentligt, og har gjort det økonomisk forsvarligt at øge moderne energis andel af verdens energimiks.

Læs mere

Årsrapport for regnskabsåret 1. januar 2013 31. december 2013. årsrapport 2013. Topsil Semiconductor Materials A/S CVR nr: 24 93 28 18

Årsrapport for regnskabsåret 1. januar 2013 31. december 2013. årsrapport 2013. Topsil Semiconductor Materials A/S CVR nr: 24 93 28 18 Beretning Marked og produkter Topsil Semiconductor Anden Materials virksomhedsinformation A/S CVR nr: 24 93 28 18 Påtegninger Regnskab Årsrapport for regnskabsåret 1. januar 2013 31. december 2013 årsrapport

Læs mere