DiakonBladet. April 44. årg nr. 2. DiakonBladet2007. Puljediakoni s. 3 Årsmøde og jubilæum på KF s. 4 Årsmøde på Diakonhøjskolen s.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DiakonBladet. April 44. årg nr. 2. DiakonBladet2007. Puljediakoni s. 3 Årsmøde og jubilæum på KF s. 4 Årsmøde på Diakonhøjskolen s."

Transkript

1 DiakonBladet DiakonBladet2007 April 44. årg nr Puljediakoni s. 3 Årsmøde og jubilæum på KF s. 4 Årsmøde på Diakonhøjskolen s. 14

2 Kolonien Filadelfias Diakonforbund og Diakonhøjskolens Diakonforbund Diakonbladets redaktionsgruppe Redaktionens adresse: Diakon/ soc.pæd. Hanne Raabjerg Rudolph Wulffs Gade 14, 2. tv., 8000 Århus C Tlf Ansvarshavende redaktør: Diakon/soc.pæd. Preben Sondrup Andersen Jyllands Allé 100, 8270 Højbjerg Tlf Mobil: Diakon/institutleder Conny Pedersen Hjelm Institut for Diakoni og Sjælesorg, Kolonivej 19, Kolonien Filadelfia, 4293 Dianalund Tlf Diakon Bjarne Jørgensen Herredsvejen 4 Holmstol, 8883 Gjern Tlf Diakon/soc.pæd. John Skovhus Nielsen Ugletoften 7, Højby, 5260 Odense S Tlf Diakon Rita Lund Mathiasen Skovvej 24, 4291 Ruds Vedby Tlf Kolonien Filadelfias Diakonforbund Forbundet: Diakonsekretær Diakon Bjarne Jørgensen Herredsvejen 4 Holmstol, 8883 Gjern Tlf Formand: Diakon Frede Follmann Miehesgade 43, 9510 Arden Tlf. p: / a: Kasserer: Diakon Joan Justesen Sæbyvej 10, 7870 Roslev Tlf Diakonhøjskolens Diakonforbund Diakonsekretær: Lisbeth Andreassen Lyseng Allé 15, 8270 Højbjerg Tlf Formand: Diakon/soc.pæd. Johannes Lund Frederiksen Sønderskovvej 11, Nordenskov, 6800 Varde Tlf Kasserer: Diakon/soc.pæd. Knud Friis Vinderslevholmvej 50, 8620 Kjellerup Tlf Adresseændring Indtastes på eller sendes til Diakon/kordegn Bent Christoffersen Mandolinvej 7, 8900 Randers Tlf Deadline Redaktionelt stof: Sendes til redaktionen senest den 1. i den foregående måned, gerne via eller på diskette. Annoncer: Senest 7 dage før deadline på bladet til Werks Offset A/S, Priser for stillings- og forretningsannoncer: Kr. 6,75 pr. mm. Kontakt gerne redaktionen for tilbud på særlige opgaver. Termin: I 2007 udkommer Diakonbladet i februar, april, juni, august, oktober og december. Artikler/indlæg i Diakonbladet udtrykker ikke nødvendigvis redaktionens holdning. Redaktionen forbeholder sig ret til at forkorte i indlæg. Fotos returneres efter brug med tak fra Diakonbladets redaktionsgruppe. Produktion: Werks Offset A/S, Højbjerg Tlf Næste blad udkommer i juni. Deadline: 1. maj Indhold Puljediakoni... side 3 Program april... side 4 Årsberetning for KFs Diakonforbund... side 5 KF regnskab side 6 Nyt fra instituttet... side 7 Om at få en ekstra chance... side 9 Den fremstrakte hånd... side 10 Konferencedag om Diakoni... side 12 Program 27. april... side 13 Nyt fra Diakonhøjskolen... side 14 Program for årsmødet... side 16 Formandens beretning... side 17 Regnskab Diakonhøjskolens Diakonforbund... side 19 Pilgrimsvandring Krakow... side 20 Sorte Madonna af Czestochowa... side 21 Kalender... side 22 Navnestof... side 23 Forårstanker... side 24 Mindeord Albert Nielsen Albert Nielsen døde den 8. januar 2007 på Hillerød Sygehus. Albert Nielsen var først på Luthersk Missionsforenings højskole., hvor vi i høj grad blev kendt med hverandre. I 1959 kom vi på KF sammen, og begyndte vores diakonuddannelse. Det var virkelig en oplevelse, som jeg aldrig vil glemme. Albert fik nok sommetider en opstrammer, som han altid tog med et smil. Ingen gjorde for at drille Albert, men Albert var altid en man kunne regne med. Albert var altid trofast. Han kom til at kende Anna Grethe og de fik arbejde i Hornbæk. Efter nogle år der, fik de stillingen som leder af Helsinge Plejehjem, som de havde til det sidste. Albert og Anna Grethe fik aldrig børn, men de tog sig kærligt af de børn, som de kom i nærheden af og de var bedsteforældre til slet ikke så få. børn. De tog del i menighedsarbejdet og i det liv der foregik i sognet.. De sidste 5 år var Albert ikke rigtig rask, og de sidste 3 år var han faktisk meget syg. Han lå meget af tiden på Hillerød sygehus, men han opgav aldrig han ville med til det han kunne, og så sent som i september var han med til fødselsdag i Jylland. Albert Nielsen blev bisat den Vi vil ære være Alberts minde. Med venlig hilsen Erik Nielsen

3 Puljediakoni en samfundsmæssig nyskabelse der rummer både muligheder og risici! Af Finn Pilgaard Beyer Lige så længe der har været en kristen kirke i Danmark har der været diakoni. I moderne tid har diakonien ligesom arbejderbevægelsen spillet en væsentlig rolle for udviklingen af velfærdsstaten, og senere velfærdssamfundet. Diakonien har som udgangspunkt tre fremtrædelsesformer: menighedsdiakoni, institutionsdiakoni og organisationsdiakoni. Menighedsdiakoni, også kaldet menighedspleje, har traditionelt arbejdet i tæt tilknytning til de enkelte sognemenigheder. Den bl.a. har været kendetegnet ved, langt overvejende, at anvende frivillig arbejdskraft til at opfylde sine mange opgaver og formål. Menighedsplejen finansieres bl.a. gennem indsamling i den lokale kirke. Institutionsdiakoni har i nyere tid været kendetegnet ved en særlig professionel fremtrædelsesform. Her er oftest tale om fagligt veluddannede ansatte, der inden for rammerne af en institution behandler, plejer og/eller drager omsorg for børn, syge, gamle, misbrugere, socialt udsatte eller andre grupper. I institutionsdiakonien er der på grund af arbejdets karakter få frivillige. Moderne institutionsdiakoni er oftest finansieret gennem offentlige driftsordninger. Organisationsdiakonien tager som begrebet siger udgangspunkt i en organisation oprettet med et idealt formål, typisk behandling, genrejsning, omsorg og nærvær. I organisationsdiakonien arbejder ansatte og frivillige tæt sammen om at opfylde organisationens formål. Organisationsdiakonien finansieres typisk gennem en kombination af indsamlede midler og offentlige tilskud. Dette er i kort form en opremsning af diakoniens organisations- og finansieringsformer. Som overskriften antyder, har diakonien gennem de sidste 20 år fået en ny og stadig mere markant finansieringskilde offentlige puljer. Disse puljer spiller efterhånden en så markant rolle for især sogne- og organisationsdiakonien, at man efter min opfattelse kan tale om puljediakoni. Et udtryk, der naturligvis tager udgangspunkt i finansiering, men som har betydelig indflydelse på diakoniens organisering. Socialministeriet og andre ministerier har gennem snart mange år udloddet puljer til forskellige formål, hvor man har ønsket frivillige organisationer inddraget i løsningen af forskellige samfundsproblemer. Det gælder ikke mindst i forhold til udstødte og sårbare altså mennesker der normalt falder inden for den organiserede diakonis arbejdsfelt. En aktiv og handlingsorienteret politik, der isoleret betragtet er både rationel og målrettet, fordi den øger aktiviteten hos frivilli- ge organisationer, som med puljemidler på kontoen kan intensivere indsatsen i forhold til de felter puljemidlerne retter sig imod. Som jeg ser det er der imidlertid en for organisationerne noget betænkelig bagside ved puljepolitikken. I hvert fald når det gælder diakonale organisationer, som er dem jeg kender mest til. Hvor en diakonal organisation altid bør havde sin opmærksomhed rettet mod behovene hos de mennesker der falder inden for dens arbejdsfelt, bliver det med puljepolitikken let pengene der kommer til at styre organisationernes ydelser. Når det er tilfældet har organisationerne pantsat deres selvbestemmelse hos den offentlige administration. Og det samtidig med, at de i stigende grad udsættes for en evalueringskultur, hvor kontrol kommer til at præge den hverdag, som skulle have fokus på omsorg for og behandling af nødstedte. Det er en udvikling der uundgåeligt kommer til at betyde tab af engagement, glæde og mening for organisationernes medarbejdere frivillige som ansatte. Netop de kvaliteter der gør de frivillige organisationers indsats til noget særligt. De frivillige organisationers egenart som fænomenet ofte er blevet kaldt. Nu kunne dette opfattes som et angreb på puljepolitikken. Det er det ikke! Enhver skatteyder må kræve kontrol med sine skattepenges anvendelse også når de tilfalder kirkelige organisationer. Puljepolitikken rummer selvsagt betydelige muligheder for organisationerne, men spørgsmålet er, om den tager mere end den giver? Et spørgsmål der næppe kan besvares entydigt. Puljediakoni 3

4 Kolonien Filadelfias Diakonforbund Program april Konferencedag om diakoni Fredag den 27. april 2007: Se program s derefter fortsættes års jubilæum for uddannelse af diakoner på Kolonien Filadelfia fejres på Diakonforbundets årsmøde den april Velkommen til årsfest og 100-års jubilæum. Fredag den 27. april Vores egen aften! Denne aften er vores egen lidt uformelle aften, hvor vi inspirerer hinanden. Vi har valgt temaet fra Mattæus 25. om at være fremmed; at være syg og at være i fængsel som inspirationskilde. Ved diakon Merete Henriksen, diakon Finn Pilgaard og diakon Johannes Laugesen. Lørdag den 28. april 2007 Dagen tematiseres ud fra Mattæus Åbningsforedrag Jeg var nøgen, og I gav mig tøj ved diakon Frede Follmann og diakon Bjarne Jørgensen Tre workshops: a) Jeg var i fængsel og I besøgte mig ved Vibeke Lind, informationssekretær i Kirkens Korshær. b) Jeg var syg, og I tog jer af mig ved diakon Allan Thomsen. c) Jeg var fremmed, og I tog imod mig ved diakon N N Jeg var sulten og I gav mig at spise; jeg var tørstig og I gav mig at drikke Meditativ andagt i Koloniens Kirke Frokost Kaffe Generalforsamling Aftensmad Festaften i Kolonien store festsal, hvor administrerende direktør, Flemming Christensen holder festtalen med temaet Kunsten at være 100 år og stadig teenager! en diakoniuddannelse er altid på vej Desuden uddeling af Den diakonale Udviklingsstøtte og udnævnelse af æresmedlem! Derefter hygge og samvær på Instituttet! I anledningen af 100-års jubilæet udgives et jubilæumsskrift. Det uddeles gratis til medlemmer af forbundet. For øvrige interesserede kan det købes for 30 kr. Søndag den 29. april Morgenmad på Instituttet Gudstjeneste med diakonindvielse i Kolonien Filadelfias kirke. Prædikant Flemming Christensen. Indvielsestale ved Anton Eg Andersen. Derefter festmiddag for jubilarerne og de nyindviede diakoner i den store festsal Tak for i år og på gensyn næste år!

5 Årsberetning for kolonien Filadelfias Diakonforbund Af Frede Follmann Vi ser med glæde frem mod et nyt årsmøde med erindring tilbage til sidste år, hvor fællesskabet ved årsmødet blomstrede, et årsmøde hvor gamle og nye traditioner går hånd i hånd, hvor gamle relationer plejes og nye etableres henover generationer i et stort og positivt fællesskab. Vi skal ved årsmødet i år fejre 100 året for start af diakonuddannelse på kolonien Filadelfia, fejre at der fortsat trods svære perioder undervejs er en diakoniuddannelse, at vi diakoner har et uddannelsessted der binder os sammen, at vi tror på, der er en fremtid for diakoner, diakonforbundet og dermed diakonfællesskabet. Når det er sagt og skrevet, så skal det ikke være nogen hemmelighed for nogen diakoner, uanset om man er aktiv medlem, om man sidder i forbundets bestyrelse, om man kun læser diakonbladet, så bliver spørgsmålet om forbundets fremtid og formål drøftet. Det er jo kun godt og positivt, så lang tid er der da liv i forbundet, men der skal ikke herske nogen tvivl om, at bestyrelsen gerne ser flere aktive diakoner, flere der tager del i diakonfællesskabets fremtid. Vi er i bestyrelsen vores ansvar bevidst, og vi bruger mange timer på at snakke fremtid. Hvilke forventninger medlemmerne har til forbundet og bestyrelsen, hvad skal der være af aktiviteter, hvordan plejer vi fællesskabet i de behov den enkelte diakon har, hvilke aktiviteter forventes der, og hvor store midler skal vi bruge. Jeg kan have en fornemmelse af, at mange diakoner er meget involveret i forskellige kirkelige og andre gode relevante fællesskaber og aktiviteter, er meget optaget af krævende arbejde, familier der skal plejes og passes, og har derfor ikke tid og overskud til fællesskab i forbunds regi. Der er mange diakoner der bakker op om diakonfællesskabet, møder op til årsmødet, og deltager i konventarbejdet m.v., men vi har brug for at høre fra jer diakoner, hvad i forventer af bestyrelsen, forventninger til fremtiden og fællesskabet. Bestyrelsen har igen i år haft en arbejdsweekend først i februar, bl.a. med drøftelser af fremtiden for forbundet, jubilæet og årsmødet, fremtiden for koloniens kirke, og så har vi brugt meget tid med revision af forbundets vedtægter som skal godkendes på generalforsamlingen. Lørdag aften havde vi inviteret diakoner fra Sjælland til en minikonvent, og det blev en rigtig god og indholdsrig aften, hvor vi var 22 diakoner samlet. Ved årsmødet sidste år kunne vi præsentere Bjarne Jørgensen som ny forbundssekretær. Bjarne har gennem mange år været aktiv i bestyrelsen og kæmpet for at bevare diakonuddannelsen. Derfor var det en glæde, at han ville tiltræde som sekretær i den udstrækning forbundets økonomi tillader. Vi er i bestyrelsen taknemmelige for den store arbejdsindsats Bjarne udfører. Bestyrelsen har besluttet da økonomien tillader det, at genoptage uddeling af den diakonale udviklingsstøtte i forbindelse med årsmødet. Tak til Conny Hjelm og instituttet for et godt samarbejde i årets løb, for et godt samarbejde og fællesskab i bestyrelsen. Tak for støtte og opbakning fra alle jer diakoner som vi har mødt i forskellige sammenhænge i løbet af året. Tak for fællesskab og samarbejde med diakoner, skole og forbund i Århus, diakonissefællesskaberne på Lukas og Diakonissestiftelsen. På gensyn den sidste weekend i april til årsmøde, jubilæum, diakonindvielse m.v. på K.F. En stor og varm hilsen til alle i diakonfællesskabet. Årsberetning 5

6 Kolonien Filadelfias Diakonforbund Regnskab 2006 Kolonien Filadelfias Diakonforbund Regnskab Regnskab Regnskab Indtægter 1/1-31/ / Kontingenter , ,00 Aktieudbytte , ,00 Renteindtægter bank, giro 2.292, ,89 Tips og lotto , ,36 Diakonnål 200,00 Indtægter i alt , ,25 Udgifter Diakonbladet , ,00 Sekretærudgift , ,80 sekretærbistand fra IDS ,00 Jubilargaver 2.520,00 Årsmøde/kursus , ,00 Konventtilskud 3.646,00 500,00 Mødeudgifter , ,00 Kontorudgifter , ,23 Revision 7.000, ,00 Gaver 1.868,00 500,00 Gebyrer 356,75 303,75 Kontingenter (Dansk Diakoniråd) 5.000, ,00 Polensprojekt ,00 Diakonale Udviklingsstøtte 5.000,00 Hjemmeside (Martin Skipper) ,00 Udgifter i alt , ,78 Resultat , ,47 Formue Aktiver Kassebeholdning 767,75 Girobank 1.036,55 Slagelse Sparekasse ,26 Slagelse Sparekasse ,11 Slagelse Sparekasse ,00 Deponeringskonto ,13 Egns-Invest ,80 Aktiver i alt ,60 Passiver Skyldige udgifter , ,25 Egenkapital pr. 1/ ,98 Årets resultat ,47 Kursregulering ,20 Egenkapital pr. 31/ ,25

7 Nyt fra Instituttet Marts 2007 Kære Venner På Diakoniuddannelsen arbejder vi ud fra det grundsyn, at mennesket er en enhed af ånd, sjæl og legeme. I en kristen spiritualitet står kroppen ikke i modsætning til ånden. Den er bolig for menneskets ånd, som muliggør en relation til Gud. Vi tror på, at Gud tager bolig i os ved Ånden, når vi kommer til tro. På denne måde bliver kroppen et mødested mellem Gud og os. Margareta Melin siger følgende om dette møde: Min krop er mit hus, mit hjem midt i verden. Alene dét er en forunderlig ting. Men endnu mere forunderligt er det, at jeg ikke behøver bo der alene. Min krop er ikke bare et tilfældigt hus, men også et tempel, et sted, hvor jeg kan omgås Gud og dele mit liv med ham. Den indre kilde Diakoniuddannelsen Så er det nye hold startet. Vi endte med 12 kursister, som indtog huset i slutningen af januar med begejstring og glæde. Hvert år, når vi begynder med et nyt hold, bliver vi glædeligt overraskede. Især over hvor fantastisk privilegerede vi som undervisere, fordi vi får mulighed for at dele vores eget engagement omkring diakoni med nogle mennesker, som har så meget * at give af. Hvert hold er noget ganske særligt og helt specielt. Det gælder også for dette. Samtidig med de nye har vi et hold, som nu er i gang med at skrive deres eksamensopgave. En opgave, hvor de på baggrund af al den undervisning, de har modtaget her på Instituttet, skal udarbejde og begrunde deres egen diakonidefinition og beskrive, hvordan de ser, at de kan udøve diakoni på deres arbejdsplads. Også her bliver vi som undervisere beriget med tanker og overvejelser fra den enkelte kursist, og så bliver vi altså SÅ stolte, når vi ser resultatet af alt deres hårde arbejde gennem de 3 år, hvor de har slidt, grædt og grinet sig gennem uddannelsen. * Forandringer Som omtalt i decemberudgaven af Venneinformation er Merete Sommer overflyttet til Dagskolen de første10 måneder af 2007, inden hun går på efterløn. Vi har stadig stor fornøjelse af Merete, som bistår os med svar på snart sagt hvad som helst. Pr. 1. januar har vi så sagt goddag til Birthe Jensen som administrativ medarbejder på halv tid. Hun kommer fra Trelleborg fra en lignende stilling. Birthe er det, man i annoncer kalder 50+, og vi kan kun tilslutte os betegnelsen det grå guld, selvom Birthe godt nok er rødhåret. Birthe har haft lidt svære opstartsbetingelser, da hele økonomisystemet har været under omlægning på grund af kommunesammenlægningen. Hun tager det heldigvis med godt og smittende humør og er ved at være inde i tingene. * Sorggruppe for Børn og Unge Vi har den glæde at kunne fortælle, at vi allerede på nuværende tidspunkt har indsamlet størstedelen af midlerne til drift af gruppen i Vi har dels modtaget fondstilskud og dels modtaget en større anonym gave. Endvidere har vi været så heldige, at Soroptimisterne fra Sorø har ønsket at blive sponsor for gruppen. Soroptimister er kvinder i erhverv, der danner netværk, såvel nationalt som internationalt. En større forandring i sorggruppen har været, at vores frivillige gruppeleder, Tina Pedersen, i efteråret måttet stoppe på grund af alvorlig sygdom i den nærmeste familie. Vi er selvfølgelig utrolig kede af at sige farvel til Tina, både fordi årsagen er alvorlig, men også fordi hun har ydet et stort stykke arbejde for at hjælpe børnene og de unge videre. Derudover har Else Tofft længe ønsket at trappe ned i børnesorggruppen og samle sine kræfter om samtaler med familier og om at være gruppeleder i voksensorggruppen. Arbejdet i børnesorggruppen er meget tidskrævende, og vi har fuld forståelse for, at Else ikke ønsker at gå op i tid. Elses arbejde med børnene har været enestående, og hun har lovet fortsat at bage kager og brød til dem. Vi har aftalt, at Lene Kjeldgaard overtager pladsen som gruppeleder og får hjælp af en af vores frivillige, Beke Grüner. Beke er kommet på Instituttet gennem en årrække, dels som deltager på vores kurser og dels som webmaster på vores hjemmeside. Vi byder Beke velkommen. Nyt fra Instituttet 7

8 8 Go Galskab Som omtalt tidligere i Venneinformation er Instituttet med i organisationen ENGODSAG, som via handel på Internettet yder bidrag til hjælpeorganisationer. Instituttets Sorggruppe for Børn og Unge, der udelukkende drives af midler indsamlet via sponsorater, fondsindtægter og gaver, modtager en mindre del af sine penge fra EN- GODSAG. Som I måske har set eller hørt i medierne, har ENGODSAG i samarbejde med de organisationer, der er tilknyttet, iværksat en kampagne, som har til formål at sprede glæde og gode gerninger i Danmark, Meningen er, at man får mulighed for at belønne en god gerning ved at give et Go Galskabskort videre til den, der har glædet en. Instituttet vil gerne give dig 5 kort som tak for al den støtte og positive interesse, du gennem årene har vist os. Næste gang et menneske gør noget, der glæder dig, er du velkommen til at give et kort videre som udtryk for din påskønnelse. Du kan læse mere om Go Galskab på vores hjemmeside og om, hvordan du gratis kan støtte Sorggruppen for Børn og Unge. Økonomi Også her har vi rigtig glædelige nyheder. For 2006 var der budgetteret med et underskud på kr., men resultatet blev, at vi kom ud med et stort overskud på kr. Dette skyldes ikke mindst indtægterne fra genbrugsbutikken. TAK! Også en stor tak til alle jer, der på anden vis støtter og hjælper os. En del af overskuddet vil blive investeret i efteruddannelse til Susanne Hovmand, der er i gang med en uddannelse inden for coaching, og Conny Hjelm, som til efteråret påbegynder en uddannelse inden for Familieopstilling (mere om det i et senere nummer af Venneinformation). Derudover er vi stadig i gang med at konsolidere Lene Kjeldgaards ansættelse. Lene arbejder blandt andet med at tilbyde kommuner samtaler med børn og unge, der har behov for særlig støtte. Samtalerne bliver finansieret af de henvisende kommuner. Det går stadig fremad, men kommunesammenlægningerne betyder, at det går lidt langsommere, end vi havde håbet. Vi ønsker jer alle et lyst og godt forår! De kærligste hilsner fra Lene, Else, Kirsten, Birthe, Susanne og Conny

9 Om at få en ekstra chance! Af Rita Lund Sidste sommer holdt jeg ferie hos min søster på Færøerne. Uden for hendes køkkenvindue gik et lille lam, med en trekantet træ konstruktion om halsen. Jeg undrede mig meget, da det var et kækt lille lam, så mit spørgsmål var selvfølgeligt, hvad tingesten om halsen skulle gøre godt for. Jeg kender færinger og ved, at de ofte gør sjove ting. Det viste sig, at det lille lam havde sin helt egen historie. En mand fra bygden havde gået tur i fjeldet, og fundet et livløst lam, som tilhørte min søster og svoger. Han havde lagt det i grøftekanten uden for deres hus. Da min svoger om aftenen ville bære det væk, får han i et øjeblik en svag fornemmelse af liv, så han lægger den lille krop på det varme bade værelses gulv. Næste morgen modtages min søster af det lille lam på vaklende ben, da hun træder ind på badeværelset. Efter et par flasker mælk liver det lille lam op, kæk og glad over at ha fået livet igen. For at passe og pleje det lille lam lidt ekstra, beholdt de det hjemme ved huset, men indhegningen, uden for køkkenvinduet, var for stor i hullerne, så det lille lam kunne smutte igennem, og gå på eventyr. Så derfor den trekantede trækonstruktion om halsen. Det lille lam blev min sommerferie maskot, for den blev et billede på Guds kærlige omsorg og pleje af os, men ikke mindst billedet på, hvad det vil sige, at få en ekstra chance, selvom det betyder at vi må bære på vores egen beskyttelse. En ekstra chance 9

10 Fra Sjællands Tidende, tirsdag den 6. februar 2007 Den fremstrakte hånd til den der har behov Dianalund: Diakonuddannelsen fejrer 100-års jubilæum i år, men findes ikke mere lokalt som en grunduddannelse. I dag er den en efteruddannelse for voksne i andre erhverv. Af Per Christensen Foto Per Christensen 10 Han har til dagligt et job hos KFUM & KFUK som konsulent inden for klubarbejdet. Desuden er han frivillig leder i en klub i Valby. Vi har ret til efteruddannelse i organisationen. Jeg har så valgt at følge diakonuddannelsen her i Dianalund, fordi den giver de kristne værdier en anden dimension. Den giver nogle redskaber i spørgsmål om f.eks. sjælesorg. Den er spændende og inspirerende. Vi har allerede haft nogle gode diskussioner os kursister imellem. Jeg har en tidligere uddannelse som supervisor, som i dag kaldes coaching, som man kan sammenligne lidt med, siger han som sit foreløbige indtryk. Konsulent Michael Bager regner med at få nogle gode arbejdsredskaber ud af forløbet. Diakonien er så sej. Det er en fremstrakt hånd til det menneske, der har brug for hjælp. Men det er også en hjælp til dig selv i dette møde. For man skal ikke være for blåøjet i hjælpearbejdet. Der er nogle personer, du kan snakke med, mens der er andre sammenhænge, hvor du må erkende, at det er bedst, du står af. 30-årige Michael Bager er sammen med 11 andre kursister et par dage inde i sit første ugekursus på Institut for Diakoni og Sjælesorg på Kolonien Filadelfia. Handlings-orienteret 53-årige Margrethe Brodthagen har gennem 17 år været præst i Ubberup valgmenighed ved Kalundborg. Teologien og præstegerningen er jo ofte meget teoretisk. Diakonuddannelsen er mere handlingsorienteret. Jeg kunne mærke, at jeg trængte til noget i den retning. Måske også fordi det lidt modsvarer min gamle ungdomsdrøm om at blive sygeplejerske. Jeg håber, at forløbet her vil hjælpe mig til at tage fat på noget af det gennemprøvede fra hverdagen på en ny måde.

11 Det tegner meget inspirerende og handlings-orienteret siger Margrethe Brodthagen, præst ved Ubberup valgmenighed. Hun har arbejdet på Institut for Diakoni og Sjælesorg siden 1992 og været leder siden Instituttet holder til i en af de gamle, gule bygninger på Kolonien Filadelfia, Fredhjem fra I meget korte og grove træk kan man sige, at uddannelsen omfatter tre hovedområder. Omkring en tredjedel handler om kristendom og næstekærlighed. En anden tredjedel går på den personlige proces hos hver enkelt kursist. Hvad er vedkommende god til? Hvad kan jeg med fordel arbejde med hos mig selv? Hvad bør jeg holde mig fra? Den sidste tredjedel går så ud på at omsætte det, den enkelte vil og kan i praksis i mødet med andre mennesker. Instituttet har tre kursusforløb kørende ad gangen altså i alt 36 kursister undervejs hvert år. Deltagerne kommer fra hele landet. Kursusafgiften for det første år ligger i øjeblikket på kr. Den fremstrakte hånd 11 En efteruddannelse I løbet af tre og et halvt år vil kursisterne have deltaget i ni ugekurser og seks forlængede weekender med teori og diskussioner. Undervejs har de afleveret 15 skriftlige opgaver inden de går til eksamen. Diakonuddannelsen kan i år fejre 100-års jubilæum. Men det er kun på Diakonhøjskolen i Århus, man kan tage den som en tre-årig grunduddannelse sideløbende med en uddannelse som social- og sundhedsassistent eller socialpædagog. I Dianalund stoppede denne form for uddannelse midt i 80erne. Herefter var der højskole for diakoner et par år, inden man i 1989 besluttede sig for den nuværende form med et efteruddannelses-tilbud. Tre hovedfelter i uddannelsen Diakonien er forankret i den kristne tro, men den hjælpende hånd i mødet med medmennesket, der trænger til støtte, er ubetinget uanset vedkommendes egen tro, betoner Conny Hjelm. Vore kursister kommer fra hele landet, oplyser Conny Hjelm, leder af Institut for Diakoni og Sjælesorg.

12 12 Indbydelse Konferencedag om Diakoni for alle interesserede 100 års jubilæum for uddannelse af diakoner på Kolonien Filadelfia fejres med en åben Konferencedag fredag den 27. april Praktiske oplysninger Sted Dagen afholdes på Institut for Diakoni og Sjælesorg i Dianalund. Pris Dagen er gratis, men der bliver mulighed for at give en jubilæumsgave. Tilmelding Tilmelding er nødvendig af hensyn til bestilling af mad og kaffe. Tilmelding senest en uge før. Navn: Privat adresse: Postnr./By: Kommune: Stilling: Tilmelding sendes til Institut for Diakoni og Sjælesorg Kolonivej 19, Kolonien Filadelfia 4293 Dianalund Tlf Giro CPR. nr.: Telefon: Ønsker at modtage nyhedsbrev fra Institut for Diakoni og Sjælesorg elektronisk. Eventuelt:

13 Program Fredag den 27. april 2007 Kl Kl Kl Kl Velkomst Menneskesyn og diakoni Om de særlige udfordringer ved at være en værdibaseret organisation med udgangspunkt i Blå Kors værdidokument. Ved generalsekretær i Blå Kors, Jens Erik Rasmussen. Diakoni og omsorg som handelsvare Om diakonien i spændingsfeltet mellem evangeliets forpligtelse og det offentliges forventning om holdningsmæssig neutralitet. Ved leder af Kirkens Korshærs Herberg, Hillerødgade, Bjørn Bendorff og diakon Rita Lund, som er ansat samme sted. Kan diakonien leve med et Ø-mærke? Eller vil den dø af det? Ved formand for Dansk Diakoniråd, generalsekretær for Den Danske Diakonissestiftelse, Hanne Thomsen. Konferencedag 13 Kl Kl Kl Kl Kl Kl Frokost Diakoni og kassetænkning! hvordan være diakonal organisation og indgå i samspil med kommuner og regioner. Ved administrerende direktør for Kolonien Filadelfia, Flemming Christensen. Diakoni og folkekirke et fremtidsscenarie! om diakoni og folkekirke 2015! Ved biskop Steen Skovsgaard. Kaffe Kan diakoni måles? afslutningsovervejelser i forbindelse med dokumentation af diakoni som faglighed. Ved institutleder, diakon Conny Hjelm Tak for i dag!

14 Nyt fra Diakonhøjskolen 14 Forstanderskifte på Diakonhøjskolen Diakonhøjskolens bestyrelse er i færd med at finde en ny forstander. Mette Geil opsagde sin stilling med fratrædelse 1. februar, og derfor er en ansættelsesprocedure i gang, for så hurtigt som muligt at finde en afløser på posten. Det har været en meget spændende og krævende opgave at være Diakonhøjskolens forstander, siger Mette Geil. Jeg har sat pris på samarbejdet med kolleger, studerende samt skolens bagland og ønsker skolen held og lykke med diakoni og uddannelse. Mette Geil har ydet en meget stor arbejdsindsats for skolen og hun har ikke sparet sig selv i forhold til at tackle de udfordringer, som vi står overfor. Bestyrelsen har med virkning fra den 1. februar 2007 konstitueret lærer Lars Østerkjærhus som forstander. Bestyrelsen er meget glad for, at Lars har påtaget sig opgaven med at lede skolen i overgangsfasen til en ny forstander kan tiltræde. Det gjorde Lars på bedste vis, da Henrik Stubkjær rejste, og Lars har hurtigt sat sit grundige og tillidsvækkende aftryk på hverdagen, blandt andet ved at lede opgaven med at ansætte en ny uddannelsesleder på pædagoglinjen. ligheder for den internationale linje. Årskursus og Social- og Sundhedslinjen arbejdes der også med. Danmarks Evalueringsinstitut skal snart i gang med at evaluere uddannelserne og i 2008 forventes Diakonhøjskolen at blive godkendt i en permanent lovgivning. Arbejdspresset på skolen har i 2006 sat sig spor i et højt sygefravær blandt medarbejderne, det er nu i en positiv udvikling, og jeg tror, foråret er på vej i mere end én forstand. Skolen har brug for at studerende, diakoner og andre i vores netværk peger på Diakonhøjskolen som en spændende uddannelsesmulighed. Tak for støtte og forbøn. Bent Ulrikkeholm formand for bestyrelsen * Ullrich Zeitler ny uddannelsesleder på Den pædagogiske diakonuddannelse Den pædagogiske diakonuddannelse er i gang med at implementere professionsbachelorreformen i uddannelsen, og Ullrich Zeitler har i de sidste knap seks år været leder af Udviklingsinitiativet for Sygeplejerskeuddannelsen i Århus Amt. I den forbindelse har han haft som opgave at udvikle strategier og tage initiativer til at opfylde kravene om, at uddannelsen skal være udviklingsbaseret, professionsbaseret og forskningstilknyttet. På Diakonhøjskolen forestiller vi os, at Ullrich Zeitler kan overføre denne erfaring til det pædagogiske område, og dermed være med til at udvikle såvel en uddannelses som studieordning, der opfylder ministeriets krav til en fremtidig pædagogisk diakonuddannelse under MVU-loven (Mellemlange videregående uddannelser). Ullrich Zeitler har desuden en ph.d. grad i filosofi. Det er af stor betydning for Den pædagogiske diakonuddannelses fremtidige forskningstilknytning at have en medarbejder med en ph.d-grad. Derudover har Ullrich Zeitler en projektlederuddannelse og en leder- Ullrich Zeitler * Diakonhøjskolen på vej Diakonhøjskolen er inde i en afgørende tid. Skolens medarbejdere arbejder hårdt på at gøre de nye uddannelsesordninger færdige. Den pædagogiske diakonuddannelse bliver en bacheloruddannelse, med mulighed for at skrive speciale i diakoni. Der arbejdes på at finde nye finansieringsmu-

15 uddannelse bag sig, 15 års undervisningserfaring indenfor universitetsverdenen, og erfaring med frivilligt socialt-diakonalt arbejde. I sin ungdom har han været medstifter af en evangelisk-luthersk hjælpeorganisation i sin sydtyske hjemby. Han beskriver sig selv som et socialt og kristent menneske. Privat er Ullrich gift med Victoria. Sammen har de en søn på 18 år. * Ronja Røverdatter indtog Diakonhøjskolen Endnu engang blev Diakonhøjskolen taget med storm, da 3. semester fremførte resultatet fra deres store kreative projekt. Dette semester var det Ronja Røverdatter og de andre figurer fra Astrid Lindgrens populære historie, der pludselig blev vakt til live, da de studerende på 3. semester torsdag d. 1. marts forvandlede græsplæner og søen ved skolen til en stor scene, hvor historien blev vist ved hjælp af troværdige kostumer, livagtige lydkulisser, fakler og spotlights til at lyse op i den mørke aften. Efter stykket kunne publikum nyde festen sammen med Ronja og de andre i Røverborgens store gildesal, hvor der i bedste røverstil stod grisehoveder på fade med grove grønsager. * Rock for Nødhjælp Studerende på Diakonhøjskolen er i fuld gang med planlægningen af årets store begivenhed på Diakonhøjskolen, nemlig festivalen Rock for Nødhjælp d. 2. juni. Her vil navne som The Royal Highness, Grand Avenue, Lisa og de våde laks, Year House Track Roads, Alaska Sover og Barricades spille og give publikum en musikoplevelse ud over det sædvanlige. Festivalen indledes med en gudstjeneste og derefter bliver der både rock og latinopop til midnat. Billetterne koster 120 kr og kan købes på Overskuddet går til Folkekirkens Nødhjælp. Læs mere om festivalen og de optrædende på: Nyt fra Diakonhøjskolen 15 Ronja Røverdatter

16 Program for årsmødet på Diakonhøjskolen lørdag den 23. juni Sekretariatet åben Velkomst Sådan skrev jeg i min diakoniopgave To diakoner fra det afsluttende hold giver pluk fra deres diakoniopgave Eftermiddagskaffe, Jubilarkaffe og fotografering Generalforsamling i auditoriet Festmiddag, tale til jubilarer v. Axel Johannesen Sct. hans bål, båltale v. Bent Ulrikkeholm og musikalsk underholdning. Mulighed for at købe pølser mm. Tak for en god dag og på gensyn Priser: Eftermiddagskaffe 35 kr. Festmiddag 80 kr. Børn under 15 gratis, og gratis eftermiddagskaffe til jubilarer. Tilmelding skal sendes til Diakonhøjskolen, Lyseng Allé 15, 8270 Højbjerg, senest mandag den 11. juni: Tilmelding til Årsmøde 2007 Navn(e): Eftermiddagskaffe Festmiddag Antal voksne: Antal jubilarer: Jubilæum (skriv antal i felterne): Antal børn: Antal medlemmer af Forbundet: (Til brug ved udlevering af stemmeseddel til generalforsamling):

17 Formandens beretning 1. Afvikling af sommerlejre for handicappede: Et af forbundet mangeårige samarbejdspartner, ja vi kan vel sige et af forbundets flagskibe, har vi i løbet af året afviklet. Det er ikke noget man gør fra den ene dag til den anden. Der har gennem en årrække været afholdt møder, hvor vi har drøftet fremtiden og hvordan den bedst kunne køre videre. Det har været en aftale om at sommerlejre for handicappede skal være udgiftsneutral. Det skal økonomisk hvile i sig selv, og så er det fint at det kan køre ud fra forbundets regi. Det har vist at være meget vanskelig at få det til at køre udgiftsneutral. Derfor har vi bestyrelsen besluttet at lukke for sommerlejre for handicappede. 2. Diakonforbundets formidlingsproblem Vi får flere gange at vide at vi ikke informerer vore medlemmer godt nok. Vi lytter til den kritik som vi får og vi synes også, at vi prøver på, at videregive de oplysninger som vi ligger inde med. Men der er en lang afstand fra bestyrelsen og til medlemmerne. En drøftelse på vores generalforsamling, så vi kan få en afklaring om hvordan vi informerer bedre vil være godt. 3. Opstilling af kandidater til bestyrelsen I nogle af vore stifter har vi svært ved at finde kandidater til bestyrelsen. Her kommer Leif Bønning ind med et forslag som vi vil drøfte på generalforsamlingen. Hvordan kan vi gøre det lettere at finde kandidater til bestyrelsen? 4. Økonomi Dette punkt vil kasserer Knud Friis komme nærmere ind på. Jeg vil blot orientere om at Lisbeths stilling er ændret fra en 50/50 stilling til en 30/70 stilling sådan at forbundet betaler 30 % af Lisbeths løn. 5. Kursusdage Vi har i løbet af året arrangeret kursusdage i samarbejde med andre relevante faggrupper. De har været godt besøgt. Det får os til at tænke mere i den retning. Til vores egen inspirationsdag var der ikke mange medlemmer. Det har vist sig at en fredag er en god dag at afholde kursus på. Når vi kalder det kursus frem for inspirationsdag er der flere der kan søge tilskud til dagen. Derudover når vi laver den sammen med relevante samarbejdspartnere udvider vi tilhørerskaren og dermed er der også flere der får kendskab til Diakonhøjskolen. 5. marts Diakonemblemet Når vi uddeler diakonemblemet til nye diakoner og samtidig byder dem velkommen i forbundet har det ikke været så festlig som vi kan tænke os det. Derfor vil vi fremover uddele diakonemblemet under festmiddagen om søndagen hvor venner og familier er samlet til en af de store festdage. Indmeldelse i forbundet vil ske ved at man tilmelder sig på en indmeldelsesblanket til Diakonhøjskolens Diakonforbund. 7. Diakonbladet Der har været ønske fra Århus redaktionen, at der kommer flere indlæg fra Diakonhøjskolen. Det er nu forbedret ved at Esther Hansen vil komme med indlæg fra eleverne. Eleverne har ingen elevblad i øjeblikket og her er det oplagt at eleverne får deres egen side i diakonbladet. Med venlig hilsen Lund Frederiksen Formandens beretning 17

18 18 1. Valg af dirigent og referent 2. Bestyrelsens beretning 3. Regnskabsaflæggelse 4. Nyt fra Diakonhøjskolen 5. Indkomne forslag 6. Drøftelse af valg til Forbundets bestyrelse fremover Dagsorden til Diakonhøjskolens Diakonforbunds generalforsamling 2007, 23. juni kl Bekendtgørelse af valgresultater 8. Valg til Diakonhøjskolens bestyrelse 9. Orientering om Budget og fastsættelse ag kontingent 10. Eventuelt Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 28. april. Rettelse DiakonBladet I sidste blad skete der en fejl, da vi introducerede vores nye forretningsfører John Karup og samtidig sagde farvel til pædagoglinjens nu tidligere uddannelsesleder, Jens Peter Larsen; der blev byttet om på billederne af dem. her er de rigtige. Diakonhøjskolens Diakonforbund bekendtgør valg til Diakonhøjskolens bestyrelse i 2007 I henhold til vedtægternes 10.1 pkt. 7 afholdes valg til Diakonhøjskolens bestyrelse på generalforsamlingen den 23. juni Valgbare er medlemmer af Diakonhøjskolens Diakonforbund. Forslag underskrevet af mindst tre stillere, stiles til forbundsbestyrelsen, og indsen- des til diakonsekretær Lisbeth Andreassen, Lyseng Allé 15, 8270 Højbjerg, senest 6 uger før generalforsamlingen. Valget afgøres ved simpelt stemmeflertal i en skriftlig afstemning blandt de stemmeberettigede medlemmer på generalforsamlingen. John Karup ny regnskabsfører Notits vedr. forslag til bestyrelsen I følge skal forslag til bestyrelsen være senest 8 uger før. I år betyder det at forslag skal være bestyrelsen i hænde senest torsdag den 26. april. Jens Peter Larsen tidl. uddannelsesleder på pædagoglinjen

19 Regnskab 2006 Diakonhøjskolens Diakonforbund Indtægter: Note Realiseret 2006 Budget 2006 Realiseret 2005 Kontingenter Salgsvarer Modtagne gaver Modtagne tilskud Bankrenter Obligationsrenter Kursgevinst ved obligationssalg Kursregulering af obligationer Indtægter i alt Regnskab Udgifter: Bestyrelsen Årsmøder, stævner m.v Medlemsemblemer Tilskud og kontingenter Diakonbladet og information i øvrigt Administration Gebyr, renter Årets resultat Aktiver: Obligationer Værdipapirer Andre tilgodehavender Bankkonti Likvide beholdninger Omsætningsaktiver Aktiver Passiver: Saldo primo Overført resultat Egenkapital Udsmykningsfond Udlodning Hensættelser Skyldige omkostninger Gældsforpligtelser Passiver

20 Pilgrimsvandring Krakow Czestochowa i Polen Fra den til den Vandringen er tænkt som alternativ sommerferie for hele familien, med mulighed for at opleve den gamle kongeby Krakow. Ruten er på ca. 150 km. Selve vandringen finder sted fra den til den og vi vandrer sammen med dominikanerordnen fra Krakow. I pilgrimsvandringen deltager først og fremmest den polske ungdom, men der kommer også deltagere fra andre lande, mange taler engelsk, ellers kan Kamilla, Veronica, Beate og Jerzy bruges som tolke. Efter pilgrimsvandringen dvs. den 10., 11. og 12. august er der mulighed for at opleve Krakow som byder på utrolige historiske tilbageblik, som både giver kuldegysninger, inspiration og indblik i den polske kultur. Pris: 2.200/2.600,- kr. Depositum: 1.000,- kr. bedes indbetalt inden den 31. marts 2007 på reg.nr.: 2290, kontonr.: , mens resten: 1.200/1.600,- kr. betales senest den Når depositum er modtaget, er man tilmeldt. Deltagergebyret dækker: rejse, kost (den 02., 10., 11. og 12. august), logi, Billede fra: kow.dominikanie.pl/index2.php?gorna =galeriamnu&dolna=galeria2005-c vandringsgebyr, transport af bagage under selve vandringen, forsikring, lægehjælp mm. Man vandrer i grupper, holder andagter/messer i det fri, foredrag, fælles bøn, vandrer i perioder af stilhed, men vi får også rig mulighed for undervejs at udveksle erfaringer fra vores liv og hilse på andre deltagere. Vores mål er at komme med vores intentioner til den Sorte Madonna af Czestochowa. Vi går ca. 25 km om dagen gennem naturskønne områder med bakker, skove, kildevæld, gennem byer og landdistrikter. Vi overnatter på polske brandstationer, skoler, bondegårde. Vi spiser det der kan købes hos den mobile lille købmand som følger pilgrimme. Medbring sovepose, underlag, håndklæde, toiletsager, vandresko/støvler, varmt tøj, lommelygte, drikkeflaske, regntøj, kasket, solcreme, fodplejecreme/pulver mm. Planen er at vi flyver med Sterling direkte fra Kastrup til Krakow eller kører selv i private biler. Orienteringsmøde holdes i april Nyttige links siden er bl.a. på engelsk siden er bl.a. på tysk og engelsk kanie.pl klik på galaria = billeder Kontaktperson Jerzy Golubowski, tlf.: Beate & Jerzy Golubowski Klosterengen 54 M 4000 Roskilde

Diakonhøjskolens Diakonforbund Årsmøde d. 18. juni 2011.

Diakonhøjskolens Diakonforbund Årsmøde d. 18. juni 2011. Diakonhøjskolens Diakonforbund Årsmøde d. 18. juni 2011. Dagsorden: 1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere. Dirigent Leif Bønning, referent Lisbeth Skals Jensen, stemmetællere bliver valgt, når

Læs mere

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Workshop Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Kirkens Korshær i Aarhus og Diakonhøjskolen indbyder til en ny, årlig konference om kirkens sociale ansvar. Konferencen henvender sig til alle

Læs mere

Lis holder ferie i følgende perioder i juni og juli: Ferie i uge 27 og 28 Lis er på stævne i uge 29

Lis holder ferie i følgende perioder i juni og juli: Ferie i uge 27 og 28 Lis er på stævne i uge 29 Alle 4 søndage i juli måned, holder vi gudstjeneste samme med Roskide Baptistkirke i lighed med de foregående år. Roskilde Baptistkirke er beliggende på Vindingevej 32, 4000 Roskilde. Mandag den 3. juni

Læs mere

Landsstævne for voksne

Landsstævne for voksne KFUM og KFUK i Danmark indbyder til det 25. Landsstævne for voksne på Hotel Nyborg Strand den 20.- 22. januar 2012 TEMA: Diakoni med hjerte, mund og hænder Velkommen til det 25. Landsstævne for voksne

Læs mere

ÅRSMØDEHÆFTE 2012. meget SAMMEN KAN VI MERE DIAKONHØJSKOLENS DIAKONFORBUND

ÅRSMØDEHÆFTE 2012. meget SAMMEN KAN VI MERE DIAKONHØJSKOLENS DIAKONFORBUND ÅRSMØDEHÆFTE 2012 Bilag til årsmøde og generalforsamling meget SAMMEN KAN VI MERE DIAKONHØJSKOLENS DIAKONFORBUND ÅRSMØDE & GENERALFORSAMLING 2012 Velkommen 2 Er du jubilar, eller bliver du diakon i morgen?

Læs mere

Fordybelse i kristen bøn og meditation i retrætens form

Fordybelse i kristen bøn og meditation i retrætens form Søger du indlevelse i det kristne åndelige liv? Ønsker du at blive retræteleder? Oplever du at mennesker taler med dig om tro? Overvejer du at blive åndelig vejleder? - så er dette tilbud måske noget for

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen 20. juni 2009

Referat fra generalforsamlingen 20. juni 2009 Referat fra generalforsamlingen 20. juni 2009 1) Valg af dirigent og referent Som dirigent blev valgt: Leif Bønning, som referent blev valgt: Lisbeth Andreassen Dirigenten konstaterede generalforsamlingen

Læs mere

DIAKONHØJSKOLENS DIAKONFORBUND

DIAKONHØJSKOLENS DIAKONFORBUND DIAKONHØJSKOLENS DIAKONFORBUND VEDTÆGTER senest revideret og vedtaget på generalforsamlingen 21. juni 2014 1. Navn 1.1. Forbundets navn er Diakonhøjskolens Diakonforbund. 2. Grundlag 2.1. Diakonhøjskolens

Læs mere

Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11

Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11 Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11 Lad os alle rejse os og høre biblens tale om Guds omsorg

Læs mere

København S, 10. juni 2015. Kære menigheder

København S, 10. juni 2015. Kære menigheder København S, 10. juni 2015 Kære menigheder Morten Kofoed Programme Coordinator Baptist Union of Denmark Cell: +45 3011 2904 E-mail: morten@baptistkirken.dk Mange tak for jeres bidrag til Burundis Baptistkirke

Læs mere

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang Februar Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang 2015 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

Fastelavns søndag II. Sct. Pauls kirke 7. februar 2016 kl Salmer: 446/176/172/508//164/690/439/173

Fastelavns søndag II. Sct. Pauls kirke 7. februar 2016 kl Salmer: 446/176/172/508//164/690/439/173 1 Fastelavns søndag II. Sct. Pauls kirke 7. februar 2016 kl. 10.00. Salmer: 446/176/172/508//164/690/439/173 Åbningshilsen Fastelavns søndag. Vi skal ikke slå katten af tønden i formiddag, det sker efter

Læs mere

Formandsberetning Aalborg IMU 2010

Formandsberetning Aalborg IMU 2010 Formandsberetning Aalborg IMU 2010 Denne formandsberetning er opdelt i to dele. Første del vil handle om året der er gået, hvad der er sket af interessante ting i Aalborg IMU, lidt om mine tanker og oplevelser

Læs mere

INVITATION TIL KONFERENCE OM KIRKENS SOCIALE ANSVAR

INVITATION TIL KONFERENCE OM KIRKENS SOCIALE ANSVAR KONFERENCE INVITATION TIL KONFERENCE OM KIRKENS SOCIALE ANSVAR Kirkens Korshær i Aarhus og Diakonhøjskolen indbyder til den årlige konference om kirkens sociale ansvar - i år med temaet empati. Konferencen

Læs mere

Program for efteråret 2015

Program for efteråret 2015 Program for efteråret 2015 Indre Mission i Birkerød Velkommen til efterårets møder i Ansgar I løbet af efterårets program for tirsdagsmøderne berører vi forskellige aspekter ved livet med Gud. Formen er

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab 1 Bliv frivillig Kulturelle oplevelser Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

INVITATION TIL KONFERENCE OM KIRKENS SOCIALE ANSVAR

INVITATION TIL KONFERENCE OM KIRKENS SOCIALE ANSVAR KONFERENCE INVITATION TIL KONFERENCE OM KIRKENS SOCIALE ANSVAR Kirkens Korshær i Aarhus, Jysk børneforsorg/fredehjem og Diakonhøjskolen indbyder til en årlig konference om kirkens sociale ansvar. Konferencen

Læs mere

Generalforsamling den 28. april 2012

Generalforsamling den 28. april 2012 Diakonforbundet Filadelfia Referat fra Generalforsamling den 28. april 2012 Indledning ved Merete Henriksen. Vi mindes de døde: Frode Hansen, Langeskov S. Jørga, Dianalund Poul Honore, Sorø Punkt a: Valg

Læs mere

Kirkens Liv & Vækst. Diakoni i sognet. Lørdag den 7. marts på Diakonhøjskolen i Århus

Kirkens Liv & Vækst. Diakoni i sognet. Lørdag den 7. marts på Diakonhøjskolen i Århus Kirkens Liv & Vækst Diakoni i sognet Lørdag den 7. marts 2009 på Diakonhøjskolen i Århus et stiftsarrangement til inspiration for menighedsråd, præster, ansatte og frivillige i Århus Stift første lejlighed

Læs mere

MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5

MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5 Nyhedsbladet MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5 Det sker i Tegnsprogshuset Onsdag den 11.05.2011 kl.19.00 Netcafe Onsdag den 18.05.2011 kl.19.00 Mini Banko Onsdag den 25.05.2011 kl.19.00 Netcafe Søndag den 29.05.2011

Læs mere

Velkommen. i Tommerup Indre Mission P R O G R A M. Tommerup Missionshus. Arbejdsgrupper: Bestyrelsen: Missionær: Hjemmeside:

Velkommen. i Tommerup Indre Mission P R O G R A M. Tommerup Missionshus. Arbejdsgrupper: Bestyrelsen: Missionær: Hjemmeside: P R O G R A M 0 1 FORÅR Velkommen i Tommerup Indre Mission Tommerup Missionshus Skovstrupvej 5690 Tommerup Arbejdet i missionshuset ledes af bestyrelsen, samt et antal arbejdsgrupper. Bestyrelsen: Carsten

Læs mere

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909.

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Disse kort og breve har jeg fået lov til at afskrive og offentliggøre af Gert Sørensen, som har fået dem af

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser 1 Bliv frivillig Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Godt Nyt. månedsblad fra Roskilde Frikirke

Godt Nyt. månedsblad fra Roskilde Frikirke Godt Nyt månedsblad fra Roskilde Frikirke Så er der nu mulighed for, at du kan udfolde din kreative sider. I cafémiljø mødes vi hver 2. mandag (ulige uger) fra kl. 19.00-21.30. Hanne Friberg og Sanne Nielsen

Læs mere

Fokus på barnet, som behøver en familie

Fokus på barnet, som behøver en familie VERDENS BEDE-WEEKEND FOR BØRN I NØD 2010 Silkeborg Baptistkirke - søndag d. 6. juni 2010. Viva Network kalder hvert år kristne over hele verden til bøn for børn i nød. Ved dagens gudstjeneste sluttede

Læs mere

ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013

ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013 ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013 ErhvervsKvinder Herning er kommet godt fra start i dette nye år. Hvad kan lokke friske og aktive kvinder ud i sne, frost, kulde og... fra en håndboldkamp? - Det kunne

Læs mere

Ære være Knud Dyremose og Leif Agerskovs Minde.

Ære være Knud Dyremose og Leif Agerskovs Minde. Beretning 2015 JHF-veteraner. Velkommen til alle - medlemmer og JHF`s ledelse. Traditionen tro vil vi gerne starte årsmødet med at mindes de medlemmer, der er gået bort, siden vi var samlet til årsmøde

Læs mere

Den Grønne Gruppe Nyhedsbrev juni 2006

Den Grønne Gruppe Nyhedsbrev juni 2006 Nyhedsbrev juni 2006 Kære medlem af Den Grønne Gruppe! Vi har herved fornøjelsen at invitere dig og din ægtefælle til Den Grønne Gruppes årlige stævne på Houens Odde Spejdercenter 29. 30 september Stævnet

Læs mere

26. Årgang. Maj Juni Juli. Fødselsdage: Maj. Tillykke. Tillykke. Juni. Juli. Anne Sofie 14.07

26. Årgang. Maj Juni Juli. Fødselsdage: Maj. Tillykke. Tillykke. Juni. Juli. Anne Sofie 14.07 26 Årgang 2010 Maj Juni Juli Fødselsdage: Maj Heidi Kasper Nicholai Anders D 0605 1305 1405 2405 Juni Jørn Christian Anders R Tobias Sebastian 1206 1406 1606 2306 2706 Juli Kristian 1207 Anne Sofie 1407

Læs mere

Formandsberetning for Foreningen Agape 2011

Formandsberetning for Foreningen Agape 2011 Formandsberetning for Foreningen Agape 2011 18. oktober 2011 kunne man læse en overskrift i Kristelig dagblad, hvor der stod: Kirkelige organisationer skjuler kristendommen. I den tilhørende artikel kunne

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32.

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32. Fredag den 10. juli vil Vibeke Vang og Jan Kristoffersen sige ja til hinanden. Det sker i Roskilde Frikirke kl. 15.00. Kom og være med til denne vigtige begivenhed i Vibekes og Jans liv. Efter vielsen

Læs mere

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning 1 Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning Velkomst: Velkommen til generalforsamling her i HGC- Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 13. ordinære generalforsamling.

Læs mere

IMPULS. Valby. Marts - april 2012. Nyhedsblad fra Frelsens Hær i Valby

IMPULS. Valby. Marts - april 2012. Nyhedsblad fra Frelsens Hær i Valby IMPULS Marts - april 2012 Nyhedsblad fra Frelsens Hær i Valby Valby AT TAGE PÅ FERIE Den sidste uge i januar havde vi muligheden for at tage på ferie. Og jeg, Anders, tror at de fleste af os kobler ordet

Læs mere

Henrik. September 2008 Side 3

Henrik. September 2008 Side 3 Der er mennesker, der har brug for dig - og måske har du brug for dem! Flere i vores fællesskab oplever at timerne bliver lange, når den ene dag efter den anden går uden at tale med nogen. For dem er det

Læs mere

.EN MANDAG EFTERMIDDAG MED 0/1 KL. OG JAKOB I KREATIV

.EN MANDAG EFTERMIDDAG MED 0/1 KL. OG JAKOB I KREATIV Hovedgaden 15 - Vejrumbro - 8830 Tjele - Tlf. 8665 4455 - E: Info@VVfriskole.dk - I: www.vvfri.dk Nyhedsbrev uge 05-2014 Side 1 Kreativ med Jakob Side 4-8 Børnehaven Side 2 Nyt fra Troels Side 9 Kalender

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Joh 5,1-15

Evangeliet er læst fra kortrappen: Joh 5,1-15 1 14. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 28. august 2016 kl. 10.00. Salmer: 443/30/428/508//5/439/319/427 Åbningshilsen Hvad skal denne gudstjeneste handle om? Om at rykkes ud af selv og slå

Læs mere

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28).

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Mandag d. 2. marts 2015 Salme DDS nr. 373: Herre, jeg vil gerne tjene Jesus siger: Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Kære Jesus Kristus,

Læs mere

Alssund Y s Men s Club

Alssund Y s Men s Club Alssund Y s Men s Club Årgang 2015 2016 Udgivelsesdag den 14. oktober nummer: 4 Redaktør Inger-Lise Hansen E-mail: inger-lise@ilos.dk Jeg vil gerne modtage indlæg til bladet Hvornår var det nu det var?

Læs mere

BAUNEPOSTEN. April & maj

BAUNEPOSTEN. April & maj BAUNEPOSTEN April & maj 2015 Redaktionen Henriette Tranberg..40 24 99 80 Mail: htr@ltk.dk Karin Andersen 40 24 99 70 Mail: kaan@ltk.dk Indlæg til Bauneposten, løsning på krydsord og lign. kan afleveres

Læs mere

1. søndag efter Trinitatis 2014, Hurup og Gettrup Lukas 12, 13-21

1. søndag efter Trinitatis 2014, Hurup og Gettrup Lukas 12, 13-21 1. søndag efter Trinitatis 2014, Hurup og Gettrup Lukas 12, 13-21 Lad verden ej med al sin magt os rokke fra vor dåbes pagt men giv at al vor længsel må til dig, til dag alene stå. AMEN Han var en samvittighedsfuld

Læs mere

- Generalforsamling afklaring og fordeling af opgaver Herunder to punkter: mobilisering og praktisk

- Generalforsamling afklaring og fordeling af opgaver Herunder to punkter: mobilisering og praktisk Referat for bestyrelsesmøde KaJ, medie- og journaliststuderende Dato: Søndag d. 14/02 klokken 15-18 Sted: DJ s lokaler på Fiskergade, Aarhus C Tilstede: Anders (skype), Mie, Philip, Daniel, Kristian, Freja,

Læs mere

NI LANDSORGANISATIONER MED FÆLLES RØDDER... en aktiv del af folkekirken

NI LANDSORGANISATIONER MED FÆLLES RØDDER... en aktiv del af folkekirken NI LANDSORGANISATIONER MED FÆLLES RØDDER... en aktiv del af folkekirken KFUM OG KFUK I DANMARK KFUM og KFUK består af lokale foreninger, hvor frivillige står for klubtilbud til børn, unge og familier,

Læs mere

Skærtorsdag. Sig det ikke er mig!

Skærtorsdag. Sig det ikke er mig! Skærtorsdag Sig det ikke er mig! Matthæus 26, 17-30 fra DNA Disciplene har lige sat sig til bords med Jesus, for at spise et festmåltid sammen. Det er højtid. Alle er fyldt med festglæde. Jesus rejser

Læs mere

17. søndag efter trinitatis, høstgudstjeneste, 2016

17. søndag efter trinitatis, høstgudstjeneste, 2016 17. søndag efter trinitatis, høstgudstjeneste, 2016 Læsninger: Salme 40,2-6 Jud 20-25 Mark 2, 14-22 Salmer: 752: Morgenstund har guld i mund 729: Nu falmer skoven 320: Midt iblandt os er Guds rige 730:

Læs mere

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28).

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Tirsdag d. 1. marts 2016 Salme DDS nr. 373: Herre, jeg vil gerne tjene Jesus siger: Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Kære Jesus

Læs mere

Menighedens julefest finder i år sted søndag den 12. december kl. 10:30 (normal gudstjenestetid).

Menighedens julefest finder i år sted søndag den 12. december kl. 10:30 (normal gudstjenestetid). Menighedens julefest finder i år sted søndag den 12. december kl. 10:30 (normal gudstjenestetid). Festen slutter med, at vi spiser sammen. Alle bedes bidrage med en lille ret til den fælles buffet. Hanne

Læs mere

Dansk Folkehjælp Viborg-Skive afdelingen december 2011 Orientering fra formanden

Dansk Folkehjælp Viborg-Skive afdelingen december 2011 Orientering fra formanden Orientering fra formanden Hård debat om fattigdom i Danmark rammer skævt (uddrag fra Medlemsforum, pressemeddelelse 02.12.11) Blandt de frivillige sociale organisationer har vi en oplevelse af mistænkeliggørelse

Læs mere

Nyhedsbrev III 2012. Scleroseforeningens lokalafdeling for Holbæk, Kalundborg og Odsherred

Nyhedsbrev III 2012. Scleroseforeningens lokalafdeling for Holbæk, Kalundborg og Odsherred 1 især på side 4 Nyhedsbrev III 2012 Scleroseforeningens lokalafdeling for Holbæk, Kalundborg og Odsherred 2 Indholdsfortegnelse Byttepengeindsamlingen side 3 Det ultrakorte men virkeligt vigtige side

Læs mere

Landsforeningen Lænken. Nyhedsbrev sommer 2015

Landsforeningen Lænken. Nyhedsbrev sommer 2015 Landsforeningen Lænken Nyhedsbrev sommer 2015 Lænkens sommertræf 2015 Så blev det endelig UGE 27, hvor over 80 glade voksne og børn tog afsted til Laugesens Haver nær Herning for at hygge sig i en lille

Læs mere

Østergade 25 kl.19.30

Østergade 25 kl.19.30 NYT Drives af Luthersk Mission i Sønderjylland og støttes af Indre Mission Indbydelse tilvelkommen årsmøde i Lumi Syd, 2016 til Lumi RadioRadio Syd Onsdag den 16. marts i tiden, Toftlund Kære trofaste

Læs mere

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Mel.: Barn Jesus 1 Den første julenat på jord, da kongesønnen fødtes. En stjerne klar på himlen stor

Læs mere

Vil I være med. Folkekirken tager medansvar og drager omsorg for udsatte! Folkekirken er mere end højmesse, perlegrus og kirkekoncerter!

Vil I være med. Folkekirken tager medansvar og drager omsorg for udsatte! Folkekirken er mere end højmesse, perlegrus og kirkekoncerter! Vil I være med til at arbejde for samfundets udsatte og dermed understrege, at folkekirken er en handlende kirke i forhold til aktuelle, sociale problemer? Folkekirken tager medansvar og drager omsorg

Læs mere

Menighedsrådsmøde Sct. Hans Kirke Referat. Mødeart. Blad nr. 112. Indkaldelse/ referat Mødedato/ Sct. Hans Kirke. Mødested

Menighedsrådsmøde Sct. Hans Kirke Referat. Mødeart. Blad nr. 112. Indkaldelse/ referat Mødedato/ Sct. Hans Kirke. Mødested Mødeart Indkaldelse/ referat Mødedato/ tidspkt. Menighedsrådsmøde Sct. Hans Kirke Referat Tirsdag d. 27.05.14 Kl. 19.00-21.45 Sven Madsen, John Berwick, Martin Ringsmose, Claus Weber, Birgitte Skovgaard,

Læs mere

Lindvig Osmundsen Side 1 26-04-2015 Prædiken til 3.s.e.påske 2015, konfirmation..docx

Lindvig Osmundsen Side 1 26-04-2015 Prædiken til 3.s.e.påske 2015, konfirmation..docx Lindvig Osmundsen Side 1 26-04-2015 Prædiken til 3. s. e. påske 20. Konfirmation Bording kirke. Tekst: Johs. 14,1-11. En vej gennem livet. I dag er vi samlet til konfirmation, i glæde, forventning og med

Læs mere

Kursuskatalog Peer-Undervisning Forår Undervisning for alle. Recovery-skolen Center for Mestring Søndersøparken 16 Viborg

Kursuskatalog Peer-Undervisning Forår Undervisning for alle. Recovery-skolen Center for Mestring Søndersøparken 16 Viborg Kursuskatalog Peer-Undervisning Forår 2017 - Undervisning for alle Recovery-skolen Center for Mestring Søndersøparken 16 Viborg Om Recovery-skolen og peer-undervisning Recovery er et ord venligst udlånt

Læs mere

Tale til sommerafslutning 2011

Tale til sommerafslutning 2011 Tale til sommerafslutning 2011 Velkommen på denne skønne sommerdag. Velkommen først og fremmest til 9. årgang, der er æresgæster i dag. Men selvfølgelig også til alle andre elever, til forældre og pårørende

Læs mere

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 Kære alle, Med disse smukke blomstrende grene plukket af Lena Løbner - vil jeg ønske jer en god maj måned. Så kan jeg fortælle jer, at jeg er blevet

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

Det er en konflikt som rigtigt mange mennesker vil kende til.

Det er en konflikt som rigtigt mange mennesker vil kende til. Tekster: Sl 84, Rom 12,1-5, Luk 2,41-52 Salmer: Evangeliet, vi lige har hørt åbner i flere retninger. Det har en dobbelttydighed, som er rigtigt vigtig ikke bare for at forstå dagens evangelium, men det

Læs mere

Generalforsamling 5. april 2011.

Generalforsamling 5. april 2011. Generalforsamling 5. april 2011. Der er så dejligt ude på landet, således begynder et af H. C. Andersens mest kendte eventyr: Den grimme ælling, og det er vel på sin plads at citere netop denne berømte

Læs mere

Godt Nyt. Oktober 2005. Oktober 2005. månedsblad fra Roskilde Frikirke. månedsblad fra Roskilde Frikirke

Godt Nyt. Oktober 2005. Oktober 2005. månedsblad fra Roskilde Frikirke. månedsblad fra Roskilde Frikirke Godt Nyt Oktober 2005 Oktober 2005 månedsblad fra Roskilde Frikirke månedsblad fra Roskilde Frikirke Hjemmesiden som opslagsbog Et lille tip til hvordan du og andre kan få ekstra stort udbytte af kirkens

Læs mere

Helligtrekongers søndag II. Sct. Pauls kirke 5. januar 2014 kl. 10.00. Salmer: 749/101/138/136//362/439/106/112 Uddelingssalme: se ovenfor: 106

Helligtrekongers søndag II. Sct. Pauls kirke 5. januar 2014 kl. 10.00. Salmer: 749/101/138/136//362/439/106/112 Uddelingssalme: se ovenfor: 106 1 Helligtrekongers søndag II. Sct. Pauls kirke 5. januar 2014 kl. 10.00. Salmer: 749/101/138/136//362/439/106/112 Uddelingssalme: se ovenfor: 106 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn.

Læs mere

Iktyosisforeningens 10 års jubilæum

Iktyosisforeningens 10 års jubilæum IKTYOSISFORENINGEN Iktyosis en gruppe af arvelige hudsygdomme Iktyosisforeningens 10 års jubilæum sommerarrangement 1.-2. juni 2013 på Hvidbjerg Strand Iktyosisforeningen har i år eksisteret i 10 år. Det

Læs mere

Aktiviteter 2016, Tjørring Cykel Motion

Aktiviteter 2016, Tjørring Cykel Motion Aktiviteter 2016, Tjørring Cykel Motion Januar Spinning start. Februar Onsdag den 24. kl. 19.00 Generalforsamling i Nordvest Hallen. Generalforsamling i Nordvest Hallen for TIF hovedbestyrelse med efterfølgende

Læs mere

Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Forening og Arkiv

Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Forening og Arkiv Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Forening og Arkiv Gislingegården, som vi skal besøge, her fotograferet i 1905. På trappen står ejeren Johannes Johannesen med hustruen Karen Margrethe,

Læs mere

4. søndag i advent II Sct. Pauls kirke 20. december 2015 kl. 10.00. Salmer: 123/90/76, v.1 og v.7/78//86/439/71/93

4. søndag i advent II Sct. Pauls kirke 20. december 2015 kl. 10.00. Salmer: 123/90/76, v.1 og v.7/78//86/439/71/93 1 4. søndag i advent II Sct. Pauls kirke 20. december 2015 kl. 10.00. Salmer: 123/90/76, v.1 og v.7/78//86/439/71/93 Åbningshilsen Den sidste søndag inden jul. Fire lys tændt, fylde, klar. Ja, og risengrød

Læs mere

Alle helgens dag I. Sct. Pauls kirke 3. november 2013 kl. 10.00. Salmer: 422/434/474/320//571/439/376/573 Uddelingssalme: se ovenfor: 571

Alle helgens dag I. Sct. Pauls kirke 3. november 2013 kl. 10.00. Salmer: 422/434/474/320//571/439/376/573 Uddelingssalme: se ovenfor: 571 1 Alle helgens dag I. Sct. Pauls kirke 3. november 2013 kl. 10.00. Salmer: 422/434/474/320//571/439/376/573 Uddelingssalme: se ovenfor: 571 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen.

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Alle Helgens søndag 2015 11-11-2015 side 1. Prædiken til Alle Helgens søndag 2015. Tekst. Matt.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Alle Helgens søndag 2015 11-11-2015 side 1. Prædiken til Alle Helgens søndag 2015. Tekst. Matt. 11-11-2015 side 1 Prædiken til Alle Helgens søndag 2015. Tekst. Matt. 5,1-12 Det er som om at vi kender hinanden så godt når vi samles til Alle helgens dagens gudstjenester. Vi er alle kommet med en sindets

Læs mere

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden.

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Bestyrelsen håber at Hermods medlemmer vil benytte sig af muligheden for at være med til at fylde

Læs mere

Velkommen på Menighedslejr 2013

Velkommen på Menighedslejr 2013 Christianskirkens Menighedslejr 8.-10. november 2013 Velkommen på Menighedslejr 2013 Christianskirkens Menighedslejr 2013 er for alle, der har deres gang i kirken fra babysalmesang til tirsdagsklub. Giv

Læs mere

Prædiken til 17. søndag efter trinitatis, Mark 2, tekstrække

Prædiken til 17. søndag efter trinitatis, Mark 2, tekstrække 1 Nollund Kirke Søndag d. 18. september 2016 kl. 11.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 17. søndag efter trinitatis, Mark 2,14-22. 2. tekstrække Salmer 1. DDS 749: I østen stiger solen op 2. DDS 371: Du

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland.

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland. MØDEREFERAT Mødedato og tid 28. August 2013 Sted Rødekro-kro Mødedeltagere Fra Emne Ole O. Madsen Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 Bestyrelsen afholdte et lille

Læs mere

Indledning. Lidelsens problem er nok den største enkeltstående udfordring for den kristne tro, og sådan har det været i hver eneste generation.

Indledning. Lidelsens problem er nok den største enkeltstående udfordring for den kristne tro, og sådan har det været i hver eneste generation. Indledning Lidelsens problem er nok den største enkeltstående udfordring for den kristne tro, og sådan har det været i hver eneste generation. John Stott Det var en dejlig søndag morgen lige efter gudstjenesten.

Læs mere

Formandens beretning 2012/2013

Formandens beretning 2012/2013 Formandens beretning 2012/2013 Timring Læringscenter har nu eksisteret i et år og dette er dermed den første beretning for Timring Læringscenter. Det har været et rigtig spændende første år, men også et

Læs mere

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?)

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Jesus har undervist en masse i løbet af denne dag. Hvorfor tror du at Jesus foreslår, at de skal krydse over til den anden side af søen?

Læs mere

Hvad er dit næste skridt?

Hvad er dit næste skridt? Hvad er dit næste skridt? KURSER I EFTERÅRET September - November 2014 kursus-hæfte-a5.indd 1 21/06/14 18.39 Efterårskurser VEJLE PINSEKIRKE INVITERER TIL EN RÆKKE SPÆNDENDE EFTERÅRSKURSER. KURSERNE ER

Læs mere

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 1. Information om medlemsweekend år 2010 Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 Så nærmer sig tiden som mange af os har glædet os til et helt år hvor vi skal mødes igen

Læs mere

Niels Rasmussen d. 11.11.11

Niels Rasmussen d. 11.11.11 I mange år har jeg leget med ord, første gang jeg husker var i forbindelse med en lejr for ca. 25 år siden. Jeg husker det handlede om alle vores men er, men der kom en mand Senere har jeg gjort det i

Læs mere

LANDSGILDENYHEDSBREV nr. 10 juni 2013

LANDSGILDENYHEDSBREV nr. 10 juni 2013 LANDSGILDENYHEDSBREV nr. 10 juni 2013 Danske Baptistspejderes Landsgilde, stiftet 1954 Indhold: 1. Program for weekenden 2. Regnskab 2012/2013 3. Dagsorden for landsgildetinget 4. Kolofonen (læg mærke

Læs mere

fra Roskilde Frikirke en del af Apostolsk Kirkes netværk 2017: Et jubilæum! Et jubelår! Læs mere i bladet

fra Roskilde Frikirke en del af Apostolsk Kirkes netværk 2017: Et jubilæum! Et jubelår! Læs mere i bladet fra Roskilde Frikirke en del af Apostolsk Kirkes netværk 2017: Et jubilæum! Et jubelår! Læs mere i bladet Nu ligger der et helt nyt år foran os, et der ikke er brugt, men klar til at blive taget af. Lad

Læs mere

Vi håber, du har lyst til at deltage for foreningen skal være for os alle!

Vi håber, du har lyst til at deltage for foreningen skal være for os alle! Aarhus den 24. februar 2013 Kære idéhistoriske alumne Der sker ting og sager i miljøet omkring Idéhistorie. En forening, der vedrører dig, ser snart dagens lys. Nærmere bestemt den 5. april, hvor vi afholder

Læs mere

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C Trøjborg 29. juni 2009 Kære 9. årgang. En tøjklemme. Ja, sådan ser den ud den er blevet lidt gammel og grå lidt angrebet af vejr og vind den er blevet brugt meget. I kender alle sammen tøjklemmer, nogle

Læs mere

som er blevet en del af min ånd og min krop og min sjæl

som er blevet en del af min ånd og min krop og min sjæl Appetizer: Tænk at få at vide at det menneske som jeg elsker som jeg deler liv med som er blevet en del af min ånd og min krop og min sjæl ikke skal være her mere.. vil forlade mig, fordi han eller hun

Læs mere

Palmesøndag 20. marts 2016

Palmesøndag 20. marts 2016 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Kristus kommer Salmer: 176, 57; 68, 59 Evangelium: Joh. 12,1-16 "Det forstod hans disciple ikke straks", hørte vi. De kunne først forstå det senere. Først efter påske og pinse,

Læs mere

Karneval i Aalborg Øst

Karneval i Aalborg Øst Karneval i Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Juni BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens hjemmeside under DUS, hvor alle månedens billeder ligeledes kan ses Læs om Karneval i Aalborg

Læs mere

Julearrangement med foredrag

Julearrangement med foredrag NYHEDSBREV DECEMBER 2007 Kære medlem Inden vi får set os om er det jul igen. Hver årstid har sin charme, men julen er jo noget særligt med dens stemning og glæde. Sædvanen tro inviterer Selvhjælpsgrupper

Læs mere

Tekster: Zak 9,9-10; Joh 12, Herren god 177 Kom, sandheds konge 438 Hellig, hellig, hellig Jesus er mit liv i live 59 Jesus os

Tekster: Zak 9,9-10; Joh 12, Herren god 177 Kom, sandheds konge 438 Hellig, hellig, hellig Jesus er mit liv i live 59 Jesus os Tekster: Zak 9,9-10; Joh 12,1-16 Salmer: 176 Se hvor nu 179 Herren god 177 Kom, sandheds konge 438 Hellig, hellig, hellig 200. 1 Jesus er mit liv i live 59 Jesus os I år kan man palmesøndag vælge mellem

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Prædiken til søndag den 14. september 2014. Søndagen der hedder 13. søndag i trinitatistiden. Af sognepræst Kristine Stricker Hestbech

Prædiken til søndag den 14. september 2014. Søndagen der hedder 13. søndag i trinitatistiden. Af sognepræst Kristine Stricker Hestbech Prædiken til søndag den 14. september 2014. Søndagen der hedder 13. søndag i trinitatistiden. Af sognepræst Kristine Stricker Hestbech I Himmerige er der ikke noget centrum med de bedste pladser som var

Læs mere

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Nr. 1 januar 2014 Motto: Under Dannebrog Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Hjemmeside: www.kongens-lyngby-marineforening.dk Marinestue: Sorgenfri Slot, Kongevejen

Læs mere

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 Indsamling til FKN Salmer: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 754, Se, nu stiger solen 698, Kain, hvor er din bror 123,7 613, Herre, du vandrer forsoningens vej Prædiken om at misunde og unde: Inde i mit

Læs mere

Leder. Det summer af sol og sommer. Det er den tid på året, hvor vi alle fylder depoterne op med energi fra lyset og varmen.

Leder. Det summer af sol og sommer. Det er den tid på året, hvor vi alle fylder depoterne op med energi fra lyset og varmen. Leder Det summer af sol og sommer. Det er den tid på året, hvor vi alle fylder depoterne op med energi fra lyset og varmen. Den kommende tid er hverdagene på Egely præget af, at det er feriesæson. Det

Læs mere

Sct. Clemens menighed Katolsk Kirke i Grenå

Sct. Clemens menighed Katolsk Kirke i Grenå Sct. Clemens menighed Katolsk Kirke i Grenå AUGUST - SEPTEMBER 2014 36. årg. Nr. 5 MARIAS OPTAGELSE I HIMLEN D. 15. august fejrer Kirken Festen for Marias optagelse i Himlen; i Danmark og en del andre

Læs mere

Skriftlig beretning til årsmøde i DGI Sønderjylland 2016!

Skriftlig beretning til årsmøde i DGI Sønderjylland 2016! Skriftlig beretning til årsmøde i DGI Sønderjylland 2016! Solen skinner udenfor lige nu, og der er så småt begyndt at komme knopper på træer og buske og forårsblomsterne begynder at stå i fuldt flor. Jeg

Læs mere

Prædiken til 2.søndag efter trinitatis Tekst. Lukas 14,25-35.

Prædiken til 2.søndag efter trinitatis Tekst. Lukas 14,25-35. 05-06-2016 side 1 Prædiken til 2.søndag efter trinitatis 2016. Tekst. Lukas 14,25-35. Det er en dårlig reklame tekst for kristendommen vi lige har læst. Ingen ville skrive sådan i en annonce eller i en

Læs mere

Det sker hver uge: Baptistkirken Pandrup-Birkelse

Det sker hver uge: Baptistkirken Pandrup-Birkelse Hjemmeside: www.b-pb.dk Facebook: www.facebook.com/baptistkirken.pb Baptistkirken Pandrup-Birkelse Præst: Anders Hyldgård Løkkenvej 20, 9490 Pandrup Tlf. 4280 9095 E-mail: andershyldgaard@gmail.com Menighedsrådets

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere