DiakonBladet. April 44. årg nr. 2. DiakonBladet2007. Puljediakoni s. 3 Årsmøde og jubilæum på KF s. 4 Årsmøde på Diakonhøjskolen s.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DiakonBladet. April 44. årg nr. 2. DiakonBladet2007. Puljediakoni s. 3 Årsmøde og jubilæum på KF s. 4 Årsmøde på Diakonhøjskolen s."

Transkript

1 DiakonBladet DiakonBladet2007 April 44. årg nr Puljediakoni s. 3 Årsmøde og jubilæum på KF s. 4 Årsmøde på Diakonhøjskolen s. 14

2 Kolonien Filadelfias Diakonforbund og Diakonhøjskolens Diakonforbund Diakonbladets redaktionsgruppe Redaktionens adresse: Diakon/ soc.pæd. Hanne Raabjerg Rudolph Wulffs Gade 14, 2. tv., 8000 Århus C Tlf Ansvarshavende redaktør: Diakon/soc.pæd. Preben Sondrup Andersen Jyllands Allé 100, 8270 Højbjerg Tlf Mobil: Diakon/institutleder Conny Pedersen Hjelm Institut for Diakoni og Sjælesorg, Kolonivej 19, Kolonien Filadelfia, 4293 Dianalund Tlf Diakon Bjarne Jørgensen Herredsvejen 4 Holmstol, 8883 Gjern Tlf Diakon/soc.pæd. John Skovhus Nielsen Ugletoften 7, Højby, 5260 Odense S Tlf Diakon Rita Lund Mathiasen Skovvej 24, 4291 Ruds Vedby Tlf Kolonien Filadelfias Diakonforbund Forbundet: Diakonsekretær Diakon Bjarne Jørgensen Herredsvejen 4 Holmstol, 8883 Gjern Tlf Formand: Diakon Frede Follmann Miehesgade 43, 9510 Arden Tlf. p: / a: Kasserer: Diakon Joan Justesen Sæbyvej 10, 7870 Roslev Tlf Diakonhøjskolens Diakonforbund Diakonsekretær: Lisbeth Andreassen Lyseng Allé 15, 8270 Højbjerg Tlf Formand: Diakon/soc.pæd. Johannes Lund Frederiksen Sønderskovvej 11, Nordenskov, 6800 Varde Tlf Kasserer: Diakon/soc.pæd. Knud Friis Vinderslevholmvej 50, 8620 Kjellerup Tlf Adresseændring Indtastes på eller sendes til Diakon/kordegn Bent Christoffersen Mandolinvej 7, 8900 Randers Tlf Deadline Redaktionelt stof: Sendes til redaktionen senest den 1. i den foregående måned, gerne via eller på diskette. Annoncer: Senest 7 dage før deadline på bladet til Werks Offset A/S, Priser for stillings- og forretningsannoncer: Kr. 6,75 pr. mm. Kontakt gerne redaktionen for tilbud på særlige opgaver. Termin: I 2007 udkommer Diakonbladet i februar, april, juni, august, oktober og december. Artikler/indlæg i Diakonbladet udtrykker ikke nødvendigvis redaktionens holdning. Redaktionen forbeholder sig ret til at forkorte i indlæg. Fotos returneres efter brug med tak fra Diakonbladets redaktionsgruppe. Produktion: Werks Offset A/S, Højbjerg Tlf Næste blad udkommer i juni. Deadline: 1. maj Indhold Puljediakoni... side 3 Program april... side 4 Årsberetning for KFs Diakonforbund... side 5 KF regnskab side 6 Nyt fra instituttet... side 7 Om at få en ekstra chance... side 9 Den fremstrakte hånd... side 10 Konferencedag om Diakoni... side 12 Program 27. april... side 13 Nyt fra Diakonhøjskolen... side 14 Program for årsmødet... side 16 Formandens beretning... side 17 Regnskab Diakonhøjskolens Diakonforbund... side 19 Pilgrimsvandring Krakow... side 20 Sorte Madonna af Czestochowa... side 21 Kalender... side 22 Navnestof... side 23 Forårstanker... side 24 Mindeord Albert Nielsen Albert Nielsen døde den 8. januar 2007 på Hillerød Sygehus. Albert Nielsen var først på Luthersk Missionsforenings højskole., hvor vi i høj grad blev kendt med hverandre. I 1959 kom vi på KF sammen, og begyndte vores diakonuddannelse. Det var virkelig en oplevelse, som jeg aldrig vil glemme. Albert fik nok sommetider en opstrammer, som han altid tog med et smil. Ingen gjorde for at drille Albert, men Albert var altid en man kunne regne med. Albert var altid trofast. Han kom til at kende Anna Grethe og de fik arbejde i Hornbæk. Efter nogle år der, fik de stillingen som leder af Helsinge Plejehjem, som de havde til det sidste. Albert og Anna Grethe fik aldrig børn, men de tog sig kærligt af de børn, som de kom i nærheden af og de var bedsteforældre til slet ikke så få. børn. De tog del i menighedsarbejdet og i det liv der foregik i sognet.. De sidste 5 år var Albert ikke rigtig rask, og de sidste 3 år var han faktisk meget syg. Han lå meget af tiden på Hillerød sygehus, men han opgav aldrig han ville med til det han kunne, og så sent som i september var han med til fødselsdag i Jylland. Albert Nielsen blev bisat den Vi vil ære være Alberts minde. Med venlig hilsen Erik Nielsen

3 Puljediakoni en samfundsmæssig nyskabelse der rummer både muligheder og risici! Af Finn Pilgaard Beyer Lige så længe der har været en kristen kirke i Danmark har der været diakoni. I moderne tid har diakonien ligesom arbejderbevægelsen spillet en væsentlig rolle for udviklingen af velfærdsstaten, og senere velfærdssamfundet. Diakonien har som udgangspunkt tre fremtrædelsesformer: menighedsdiakoni, institutionsdiakoni og organisationsdiakoni. Menighedsdiakoni, også kaldet menighedspleje, har traditionelt arbejdet i tæt tilknytning til de enkelte sognemenigheder. Den bl.a. har været kendetegnet ved, langt overvejende, at anvende frivillig arbejdskraft til at opfylde sine mange opgaver og formål. Menighedsplejen finansieres bl.a. gennem indsamling i den lokale kirke. Institutionsdiakoni har i nyere tid været kendetegnet ved en særlig professionel fremtrædelsesform. Her er oftest tale om fagligt veluddannede ansatte, der inden for rammerne af en institution behandler, plejer og/eller drager omsorg for børn, syge, gamle, misbrugere, socialt udsatte eller andre grupper. I institutionsdiakonien er der på grund af arbejdets karakter få frivillige. Moderne institutionsdiakoni er oftest finansieret gennem offentlige driftsordninger. Organisationsdiakonien tager som begrebet siger udgangspunkt i en organisation oprettet med et idealt formål, typisk behandling, genrejsning, omsorg og nærvær. I organisationsdiakonien arbejder ansatte og frivillige tæt sammen om at opfylde organisationens formål. Organisationsdiakonien finansieres typisk gennem en kombination af indsamlede midler og offentlige tilskud. Dette er i kort form en opremsning af diakoniens organisations- og finansieringsformer. Som overskriften antyder, har diakonien gennem de sidste 20 år fået en ny og stadig mere markant finansieringskilde offentlige puljer. Disse puljer spiller efterhånden en så markant rolle for især sogne- og organisationsdiakonien, at man efter min opfattelse kan tale om puljediakoni. Et udtryk, der naturligvis tager udgangspunkt i finansiering, men som har betydelig indflydelse på diakoniens organisering. Socialministeriet og andre ministerier har gennem snart mange år udloddet puljer til forskellige formål, hvor man har ønsket frivillige organisationer inddraget i løsningen af forskellige samfundsproblemer. Det gælder ikke mindst i forhold til udstødte og sårbare altså mennesker der normalt falder inden for den organiserede diakonis arbejdsfelt. En aktiv og handlingsorienteret politik, der isoleret betragtet er både rationel og målrettet, fordi den øger aktiviteten hos frivilli- ge organisationer, som med puljemidler på kontoen kan intensivere indsatsen i forhold til de felter puljemidlerne retter sig imod. Som jeg ser det er der imidlertid en for organisationerne noget betænkelig bagside ved puljepolitikken. I hvert fald når det gælder diakonale organisationer, som er dem jeg kender mest til. Hvor en diakonal organisation altid bør havde sin opmærksomhed rettet mod behovene hos de mennesker der falder inden for dens arbejdsfelt, bliver det med puljepolitikken let pengene der kommer til at styre organisationernes ydelser. Når det er tilfældet har organisationerne pantsat deres selvbestemmelse hos den offentlige administration. Og det samtidig med, at de i stigende grad udsættes for en evalueringskultur, hvor kontrol kommer til at præge den hverdag, som skulle have fokus på omsorg for og behandling af nødstedte. Det er en udvikling der uundgåeligt kommer til at betyde tab af engagement, glæde og mening for organisationernes medarbejdere frivillige som ansatte. Netop de kvaliteter der gør de frivillige organisationers indsats til noget særligt. De frivillige organisationers egenart som fænomenet ofte er blevet kaldt. Nu kunne dette opfattes som et angreb på puljepolitikken. Det er det ikke! Enhver skatteyder må kræve kontrol med sine skattepenges anvendelse også når de tilfalder kirkelige organisationer. Puljepolitikken rummer selvsagt betydelige muligheder for organisationerne, men spørgsmålet er, om den tager mere end den giver? Et spørgsmål der næppe kan besvares entydigt. Puljediakoni 3

4 Kolonien Filadelfias Diakonforbund Program april Konferencedag om diakoni Fredag den 27. april 2007: Se program s derefter fortsættes års jubilæum for uddannelse af diakoner på Kolonien Filadelfia fejres på Diakonforbundets årsmøde den april Velkommen til årsfest og 100-års jubilæum. Fredag den 27. april Vores egen aften! Denne aften er vores egen lidt uformelle aften, hvor vi inspirerer hinanden. Vi har valgt temaet fra Mattæus 25. om at være fremmed; at være syg og at være i fængsel som inspirationskilde. Ved diakon Merete Henriksen, diakon Finn Pilgaard og diakon Johannes Laugesen. Lørdag den 28. april 2007 Dagen tematiseres ud fra Mattæus Åbningsforedrag Jeg var nøgen, og I gav mig tøj ved diakon Frede Follmann og diakon Bjarne Jørgensen Tre workshops: a) Jeg var i fængsel og I besøgte mig ved Vibeke Lind, informationssekretær i Kirkens Korshær. b) Jeg var syg, og I tog jer af mig ved diakon Allan Thomsen. c) Jeg var fremmed, og I tog imod mig ved diakon N N Jeg var sulten og I gav mig at spise; jeg var tørstig og I gav mig at drikke Meditativ andagt i Koloniens Kirke Frokost Kaffe Generalforsamling Aftensmad Festaften i Kolonien store festsal, hvor administrerende direktør, Flemming Christensen holder festtalen med temaet Kunsten at være 100 år og stadig teenager! en diakoniuddannelse er altid på vej Desuden uddeling af Den diakonale Udviklingsstøtte og udnævnelse af æresmedlem! Derefter hygge og samvær på Instituttet! I anledningen af 100-års jubilæet udgives et jubilæumsskrift. Det uddeles gratis til medlemmer af forbundet. For øvrige interesserede kan det købes for 30 kr. Søndag den 29. april Morgenmad på Instituttet Gudstjeneste med diakonindvielse i Kolonien Filadelfias kirke. Prædikant Flemming Christensen. Indvielsestale ved Anton Eg Andersen. Derefter festmiddag for jubilarerne og de nyindviede diakoner i den store festsal Tak for i år og på gensyn næste år!

5 Årsberetning for kolonien Filadelfias Diakonforbund Af Frede Follmann Vi ser med glæde frem mod et nyt årsmøde med erindring tilbage til sidste år, hvor fællesskabet ved årsmødet blomstrede, et årsmøde hvor gamle og nye traditioner går hånd i hånd, hvor gamle relationer plejes og nye etableres henover generationer i et stort og positivt fællesskab. Vi skal ved årsmødet i år fejre 100 året for start af diakonuddannelse på kolonien Filadelfia, fejre at der fortsat trods svære perioder undervejs er en diakoniuddannelse, at vi diakoner har et uddannelsessted der binder os sammen, at vi tror på, der er en fremtid for diakoner, diakonforbundet og dermed diakonfællesskabet. Når det er sagt og skrevet, så skal det ikke være nogen hemmelighed for nogen diakoner, uanset om man er aktiv medlem, om man sidder i forbundets bestyrelse, om man kun læser diakonbladet, så bliver spørgsmålet om forbundets fremtid og formål drøftet. Det er jo kun godt og positivt, så lang tid er der da liv i forbundet, men der skal ikke herske nogen tvivl om, at bestyrelsen gerne ser flere aktive diakoner, flere der tager del i diakonfællesskabets fremtid. Vi er i bestyrelsen vores ansvar bevidst, og vi bruger mange timer på at snakke fremtid. Hvilke forventninger medlemmerne har til forbundet og bestyrelsen, hvad skal der være af aktiviteter, hvordan plejer vi fællesskabet i de behov den enkelte diakon har, hvilke aktiviteter forventes der, og hvor store midler skal vi bruge. Jeg kan have en fornemmelse af, at mange diakoner er meget involveret i forskellige kirkelige og andre gode relevante fællesskaber og aktiviteter, er meget optaget af krævende arbejde, familier der skal plejes og passes, og har derfor ikke tid og overskud til fællesskab i forbunds regi. Der er mange diakoner der bakker op om diakonfællesskabet, møder op til årsmødet, og deltager i konventarbejdet m.v., men vi har brug for at høre fra jer diakoner, hvad i forventer af bestyrelsen, forventninger til fremtiden og fællesskabet. Bestyrelsen har igen i år haft en arbejdsweekend først i februar, bl.a. med drøftelser af fremtiden for forbundet, jubilæet og årsmødet, fremtiden for koloniens kirke, og så har vi brugt meget tid med revision af forbundets vedtægter som skal godkendes på generalforsamlingen. Lørdag aften havde vi inviteret diakoner fra Sjælland til en minikonvent, og det blev en rigtig god og indholdsrig aften, hvor vi var 22 diakoner samlet. Ved årsmødet sidste år kunne vi præsentere Bjarne Jørgensen som ny forbundssekretær. Bjarne har gennem mange år været aktiv i bestyrelsen og kæmpet for at bevare diakonuddannelsen. Derfor var det en glæde, at han ville tiltræde som sekretær i den udstrækning forbundets økonomi tillader. Vi er i bestyrelsen taknemmelige for den store arbejdsindsats Bjarne udfører. Bestyrelsen har besluttet da økonomien tillader det, at genoptage uddeling af den diakonale udviklingsstøtte i forbindelse med årsmødet. Tak til Conny Hjelm og instituttet for et godt samarbejde i årets løb, for et godt samarbejde og fællesskab i bestyrelsen. Tak for støtte og opbakning fra alle jer diakoner som vi har mødt i forskellige sammenhænge i løbet af året. Tak for fællesskab og samarbejde med diakoner, skole og forbund i Århus, diakonissefællesskaberne på Lukas og Diakonissestiftelsen. På gensyn den sidste weekend i april til årsmøde, jubilæum, diakonindvielse m.v. på K.F. En stor og varm hilsen til alle i diakonfællesskabet. Årsberetning 5

6 Kolonien Filadelfias Diakonforbund Regnskab 2006 Kolonien Filadelfias Diakonforbund Regnskab Regnskab Regnskab Indtægter 1/1-31/ / Kontingenter , ,00 Aktieudbytte , ,00 Renteindtægter bank, giro 2.292, ,89 Tips og lotto , ,36 Diakonnål 200,00 Indtægter i alt , ,25 Udgifter Diakonbladet , ,00 Sekretærudgift , ,80 sekretærbistand fra IDS ,00 Jubilargaver 2.520,00 Årsmøde/kursus , ,00 Konventtilskud 3.646,00 500,00 Mødeudgifter , ,00 Kontorudgifter , ,23 Revision 7.000, ,00 Gaver 1.868,00 500,00 Gebyrer 356,75 303,75 Kontingenter (Dansk Diakoniråd) 5.000, ,00 Polensprojekt ,00 Diakonale Udviklingsstøtte 5.000,00 Hjemmeside (Martin Skipper) ,00 Udgifter i alt , ,78 Resultat , ,47 Formue Aktiver Kassebeholdning 767,75 Girobank 1.036,55 Slagelse Sparekasse ,26 Slagelse Sparekasse ,11 Slagelse Sparekasse ,00 Deponeringskonto ,13 Egns-Invest ,80 Aktiver i alt ,60 Passiver Skyldige udgifter , ,25 Egenkapital pr. 1/ ,98 Årets resultat ,47 Kursregulering ,20 Egenkapital pr. 31/ ,25

7 Nyt fra Instituttet Marts 2007 Kære Venner På Diakoniuddannelsen arbejder vi ud fra det grundsyn, at mennesket er en enhed af ånd, sjæl og legeme. I en kristen spiritualitet står kroppen ikke i modsætning til ånden. Den er bolig for menneskets ånd, som muliggør en relation til Gud. Vi tror på, at Gud tager bolig i os ved Ånden, når vi kommer til tro. På denne måde bliver kroppen et mødested mellem Gud og os. Margareta Melin siger følgende om dette møde: Min krop er mit hus, mit hjem midt i verden. Alene dét er en forunderlig ting. Men endnu mere forunderligt er det, at jeg ikke behøver bo der alene. Min krop er ikke bare et tilfældigt hus, men også et tempel, et sted, hvor jeg kan omgås Gud og dele mit liv med ham. Den indre kilde Diakoniuddannelsen Så er det nye hold startet. Vi endte med 12 kursister, som indtog huset i slutningen af januar med begejstring og glæde. Hvert år, når vi begynder med et nyt hold, bliver vi glædeligt overraskede. Især over hvor fantastisk privilegerede vi som undervisere, fordi vi får mulighed for at dele vores eget engagement omkring diakoni med nogle mennesker, som har så meget * at give af. Hvert hold er noget ganske særligt og helt specielt. Det gælder også for dette. Samtidig med de nye har vi et hold, som nu er i gang med at skrive deres eksamensopgave. En opgave, hvor de på baggrund af al den undervisning, de har modtaget her på Instituttet, skal udarbejde og begrunde deres egen diakonidefinition og beskrive, hvordan de ser, at de kan udøve diakoni på deres arbejdsplads. Også her bliver vi som undervisere beriget med tanker og overvejelser fra den enkelte kursist, og så bliver vi altså SÅ stolte, når vi ser resultatet af alt deres hårde arbejde gennem de 3 år, hvor de har slidt, grædt og grinet sig gennem uddannelsen. * Forandringer Som omtalt i decemberudgaven af Venneinformation er Merete Sommer overflyttet til Dagskolen de første10 måneder af 2007, inden hun går på efterløn. Vi har stadig stor fornøjelse af Merete, som bistår os med svar på snart sagt hvad som helst. Pr. 1. januar har vi så sagt goddag til Birthe Jensen som administrativ medarbejder på halv tid. Hun kommer fra Trelleborg fra en lignende stilling. Birthe er det, man i annoncer kalder 50+, og vi kan kun tilslutte os betegnelsen det grå guld, selvom Birthe godt nok er rødhåret. Birthe har haft lidt svære opstartsbetingelser, da hele økonomisystemet har været under omlægning på grund af kommunesammenlægningen. Hun tager det heldigvis med godt og smittende humør og er ved at være inde i tingene. * Sorggruppe for Børn og Unge Vi har den glæde at kunne fortælle, at vi allerede på nuværende tidspunkt har indsamlet størstedelen af midlerne til drift af gruppen i Vi har dels modtaget fondstilskud og dels modtaget en større anonym gave. Endvidere har vi været så heldige, at Soroptimisterne fra Sorø har ønsket at blive sponsor for gruppen. Soroptimister er kvinder i erhverv, der danner netværk, såvel nationalt som internationalt. En større forandring i sorggruppen har været, at vores frivillige gruppeleder, Tina Pedersen, i efteråret måttet stoppe på grund af alvorlig sygdom i den nærmeste familie. Vi er selvfølgelig utrolig kede af at sige farvel til Tina, både fordi årsagen er alvorlig, men også fordi hun har ydet et stort stykke arbejde for at hjælpe børnene og de unge videre. Derudover har Else Tofft længe ønsket at trappe ned i børnesorggruppen og samle sine kræfter om samtaler med familier og om at være gruppeleder i voksensorggruppen. Arbejdet i børnesorggruppen er meget tidskrævende, og vi har fuld forståelse for, at Else ikke ønsker at gå op i tid. Elses arbejde med børnene har været enestående, og hun har lovet fortsat at bage kager og brød til dem. Vi har aftalt, at Lene Kjeldgaard overtager pladsen som gruppeleder og får hjælp af en af vores frivillige, Beke Grüner. Beke er kommet på Instituttet gennem en årrække, dels som deltager på vores kurser og dels som webmaster på vores hjemmeside. Vi byder Beke velkommen. Nyt fra Instituttet 7

8 8 Go Galskab Som omtalt tidligere i Venneinformation er Instituttet med i organisationen ENGODSAG, som via handel på Internettet yder bidrag til hjælpeorganisationer. Instituttets Sorggruppe for Børn og Unge, der udelukkende drives af midler indsamlet via sponsorater, fondsindtægter og gaver, modtager en mindre del af sine penge fra EN- GODSAG. Som I måske har set eller hørt i medierne, har ENGODSAG i samarbejde med de organisationer, der er tilknyttet, iværksat en kampagne, som har til formål at sprede glæde og gode gerninger i Danmark, Meningen er, at man får mulighed for at belønne en god gerning ved at give et Go Galskabskort videre til den, der har glædet en. Instituttet vil gerne give dig 5 kort som tak for al den støtte og positive interesse, du gennem årene har vist os. Næste gang et menneske gør noget, der glæder dig, er du velkommen til at give et kort videre som udtryk for din påskønnelse. Du kan læse mere om Go Galskab på vores hjemmeside og om, hvordan du gratis kan støtte Sorggruppen for Børn og Unge. Økonomi Også her har vi rigtig glædelige nyheder. For 2006 var der budgetteret med et underskud på kr., men resultatet blev, at vi kom ud med et stort overskud på kr. Dette skyldes ikke mindst indtægterne fra genbrugsbutikken. TAK! Også en stor tak til alle jer, der på anden vis støtter og hjælper os. En del af overskuddet vil blive investeret i efteruddannelse til Susanne Hovmand, der er i gang med en uddannelse inden for coaching, og Conny Hjelm, som til efteråret påbegynder en uddannelse inden for Familieopstilling (mere om det i et senere nummer af Venneinformation). Derudover er vi stadig i gang med at konsolidere Lene Kjeldgaards ansættelse. Lene arbejder blandt andet med at tilbyde kommuner samtaler med børn og unge, der har behov for særlig støtte. Samtalerne bliver finansieret af de henvisende kommuner. Det går stadig fremad, men kommunesammenlægningerne betyder, at det går lidt langsommere, end vi havde håbet. Vi ønsker jer alle et lyst og godt forår! De kærligste hilsner fra Lene, Else, Kirsten, Birthe, Susanne og Conny

9 Om at få en ekstra chance! Af Rita Lund Sidste sommer holdt jeg ferie hos min søster på Færøerne. Uden for hendes køkkenvindue gik et lille lam, med en trekantet træ konstruktion om halsen. Jeg undrede mig meget, da det var et kækt lille lam, så mit spørgsmål var selvfølgeligt, hvad tingesten om halsen skulle gøre godt for. Jeg kender færinger og ved, at de ofte gør sjove ting. Det viste sig, at det lille lam havde sin helt egen historie. En mand fra bygden havde gået tur i fjeldet, og fundet et livløst lam, som tilhørte min søster og svoger. Han havde lagt det i grøftekanten uden for deres hus. Da min svoger om aftenen ville bære det væk, får han i et øjeblik en svag fornemmelse af liv, så han lægger den lille krop på det varme bade værelses gulv. Næste morgen modtages min søster af det lille lam på vaklende ben, da hun træder ind på badeværelset. Efter et par flasker mælk liver det lille lam op, kæk og glad over at ha fået livet igen. For at passe og pleje det lille lam lidt ekstra, beholdt de det hjemme ved huset, men indhegningen, uden for køkkenvinduet, var for stor i hullerne, så det lille lam kunne smutte igennem, og gå på eventyr. Så derfor den trekantede trækonstruktion om halsen. Det lille lam blev min sommerferie maskot, for den blev et billede på Guds kærlige omsorg og pleje af os, men ikke mindst billedet på, hvad det vil sige, at få en ekstra chance, selvom det betyder at vi må bære på vores egen beskyttelse. En ekstra chance 9

10 Fra Sjællands Tidende, tirsdag den 6. februar 2007 Den fremstrakte hånd til den der har behov Dianalund: Diakonuddannelsen fejrer 100-års jubilæum i år, men findes ikke mere lokalt som en grunduddannelse. I dag er den en efteruddannelse for voksne i andre erhverv. Af Per Christensen Foto Per Christensen 10 Han har til dagligt et job hos KFUM & KFUK som konsulent inden for klubarbejdet. Desuden er han frivillig leder i en klub i Valby. Vi har ret til efteruddannelse i organisationen. Jeg har så valgt at følge diakonuddannelsen her i Dianalund, fordi den giver de kristne værdier en anden dimension. Den giver nogle redskaber i spørgsmål om f.eks. sjælesorg. Den er spændende og inspirerende. Vi har allerede haft nogle gode diskussioner os kursister imellem. Jeg har en tidligere uddannelse som supervisor, som i dag kaldes coaching, som man kan sammenligne lidt med, siger han som sit foreløbige indtryk. Konsulent Michael Bager regner med at få nogle gode arbejdsredskaber ud af forløbet. Diakonien er så sej. Det er en fremstrakt hånd til det menneske, der har brug for hjælp. Men det er også en hjælp til dig selv i dette møde. For man skal ikke være for blåøjet i hjælpearbejdet. Der er nogle personer, du kan snakke med, mens der er andre sammenhænge, hvor du må erkende, at det er bedst, du står af. 30-årige Michael Bager er sammen med 11 andre kursister et par dage inde i sit første ugekursus på Institut for Diakoni og Sjælesorg på Kolonien Filadelfia. Handlings-orienteret 53-årige Margrethe Brodthagen har gennem 17 år været præst i Ubberup valgmenighed ved Kalundborg. Teologien og præstegerningen er jo ofte meget teoretisk. Diakonuddannelsen er mere handlingsorienteret. Jeg kunne mærke, at jeg trængte til noget i den retning. Måske også fordi det lidt modsvarer min gamle ungdomsdrøm om at blive sygeplejerske. Jeg håber, at forløbet her vil hjælpe mig til at tage fat på noget af det gennemprøvede fra hverdagen på en ny måde.

11 Det tegner meget inspirerende og handlings-orienteret siger Margrethe Brodthagen, præst ved Ubberup valgmenighed. Hun har arbejdet på Institut for Diakoni og Sjælesorg siden 1992 og været leder siden Instituttet holder til i en af de gamle, gule bygninger på Kolonien Filadelfia, Fredhjem fra I meget korte og grove træk kan man sige, at uddannelsen omfatter tre hovedområder. Omkring en tredjedel handler om kristendom og næstekærlighed. En anden tredjedel går på den personlige proces hos hver enkelt kursist. Hvad er vedkommende god til? Hvad kan jeg med fordel arbejde med hos mig selv? Hvad bør jeg holde mig fra? Den sidste tredjedel går så ud på at omsætte det, den enkelte vil og kan i praksis i mødet med andre mennesker. Instituttet har tre kursusforløb kørende ad gangen altså i alt 36 kursister undervejs hvert år. Deltagerne kommer fra hele landet. Kursusafgiften for det første år ligger i øjeblikket på kr. Den fremstrakte hånd 11 En efteruddannelse I løbet af tre og et halvt år vil kursisterne have deltaget i ni ugekurser og seks forlængede weekender med teori og diskussioner. Undervejs har de afleveret 15 skriftlige opgaver inden de går til eksamen. Diakonuddannelsen kan i år fejre 100-års jubilæum. Men det er kun på Diakonhøjskolen i Århus, man kan tage den som en tre-årig grunduddannelse sideløbende med en uddannelse som social- og sundhedsassistent eller socialpædagog. I Dianalund stoppede denne form for uddannelse midt i 80erne. Herefter var der højskole for diakoner et par år, inden man i 1989 besluttede sig for den nuværende form med et efteruddannelses-tilbud. Tre hovedfelter i uddannelsen Diakonien er forankret i den kristne tro, men den hjælpende hånd i mødet med medmennesket, der trænger til støtte, er ubetinget uanset vedkommendes egen tro, betoner Conny Hjelm. Vore kursister kommer fra hele landet, oplyser Conny Hjelm, leder af Institut for Diakoni og Sjælesorg.

12 12 Indbydelse Konferencedag om Diakoni for alle interesserede 100 års jubilæum for uddannelse af diakoner på Kolonien Filadelfia fejres med en åben Konferencedag fredag den 27. april Praktiske oplysninger Sted Dagen afholdes på Institut for Diakoni og Sjælesorg i Dianalund. Pris Dagen er gratis, men der bliver mulighed for at give en jubilæumsgave. Tilmelding Tilmelding er nødvendig af hensyn til bestilling af mad og kaffe. Tilmelding senest en uge før. Navn: Privat adresse: Postnr./By: Kommune: Stilling: Tilmelding sendes til Institut for Diakoni og Sjælesorg Kolonivej 19, Kolonien Filadelfia 4293 Dianalund Tlf Giro CPR. nr.: Telefon: Ønsker at modtage nyhedsbrev fra Institut for Diakoni og Sjælesorg elektronisk. Eventuelt:

13 Program Fredag den 27. april 2007 Kl Kl Kl Kl Velkomst Menneskesyn og diakoni Om de særlige udfordringer ved at være en værdibaseret organisation med udgangspunkt i Blå Kors værdidokument. Ved generalsekretær i Blå Kors, Jens Erik Rasmussen. Diakoni og omsorg som handelsvare Om diakonien i spændingsfeltet mellem evangeliets forpligtelse og det offentliges forventning om holdningsmæssig neutralitet. Ved leder af Kirkens Korshærs Herberg, Hillerødgade, Bjørn Bendorff og diakon Rita Lund, som er ansat samme sted. Kan diakonien leve med et Ø-mærke? Eller vil den dø af det? Ved formand for Dansk Diakoniråd, generalsekretær for Den Danske Diakonissestiftelse, Hanne Thomsen. Konferencedag 13 Kl Kl Kl Kl Kl Kl Frokost Diakoni og kassetænkning! hvordan være diakonal organisation og indgå i samspil med kommuner og regioner. Ved administrerende direktør for Kolonien Filadelfia, Flemming Christensen. Diakoni og folkekirke et fremtidsscenarie! om diakoni og folkekirke 2015! Ved biskop Steen Skovsgaard. Kaffe Kan diakoni måles? afslutningsovervejelser i forbindelse med dokumentation af diakoni som faglighed. Ved institutleder, diakon Conny Hjelm Tak for i dag!

14 Nyt fra Diakonhøjskolen 14 Forstanderskifte på Diakonhøjskolen Diakonhøjskolens bestyrelse er i færd med at finde en ny forstander. Mette Geil opsagde sin stilling med fratrædelse 1. februar, og derfor er en ansættelsesprocedure i gang, for så hurtigt som muligt at finde en afløser på posten. Det har været en meget spændende og krævende opgave at være Diakonhøjskolens forstander, siger Mette Geil. Jeg har sat pris på samarbejdet med kolleger, studerende samt skolens bagland og ønsker skolen held og lykke med diakoni og uddannelse. Mette Geil har ydet en meget stor arbejdsindsats for skolen og hun har ikke sparet sig selv i forhold til at tackle de udfordringer, som vi står overfor. Bestyrelsen har med virkning fra den 1. februar 2007 konstitueret lærer Lars Østerkjærhus som forstander. Bestyrelsen er meget glad for, at Lars har påtaget sig opgaven med at lede skolen i overgangsfasen til en ny forstander kan tiltræde. Det gjorde Lars på bedste vis, da Henrik Stubkjær rejste, og Lars har hurtigt sat sit grundige og tillidsvækkende aftryk på hverdagen, blandt andet ved at lede opgaven med at ansætte en ny uddannelsesleder på pædagoglinjen. ligheder for den internationale linje. Årskursus og Social- og Sundhedslinjen arbejdes der også med. Danmarks Evalueringsinstitut skal snart i gang med at evaluere uddannelserne og i 2008 forventes Diakonhøjskolen at blive godkendt i en permanent lovgivning. Arbejdspresset på skolen har i 2006 sat sig spor i et højt sygefravær blandt medarbejderne, det er nu i en positiv udvikling, og jeg tror, foråret er på vej i mere end én forstand. Skolen har brug for at studerende, diakoner og andre i vores netværk peger på Diakonhøjskolen som en spændende uddannelsesmulighed. Tak for støtte og forbøn. Bent Ulrikkeholm formand for bestyrelsen * Ullrich Zeitler ny uddannelsesleder på Den pædagogiske diakonuddannelse Den pædagogiske diakonuddannelse er i gang med at implementere professionsbachelorreformen i uddannelsen, og Ullrich Zeitler har i de sidste knap seks år været leder af Udviklingsinitiativet for Sygeplejerskeuddannelsen i Århus Amt. I den forbindelse har han haft som opgave at udvikle strategier og tage initiativer til at opfylde kravene om, at uddannelsen skal være udviklingsbaseret, professionsbaseret og forskningstilknyttet. På Diakonhøjskolen forestiller vi os, at Ullrich Zeitler kan overføre denne erfaring til det pædagogiske område, og dermed være med til at udvikle såvel en uddannelses som studieordning, der opfylder ministeriets krav til en fremtidig pædagogisk diakonuddannelse under MVU-loven (Mellemlange videregående uddannelser). Ullrich Zeitler har desuden en ph.d. grad i filosofi. Det er af stor betydning for Den pædagogiske diakonuddannelses fremtidige forskningstilknytning at have en medarbejder med en ph.d-grad. Derudover har Ullrich Zeitler en projektlederuddannelse og en leder- Ullrich Zeitler * Diakonhøjskolen på vej Diakonhøjskolen er inde i en afgørende tid. Skolens medarbejdere arbejder hårdt på at gøre de nye uddannelsesordninger færdige. Den pædagogiske diakonuddannelse bliver en bacheloruddannelse, med mulighed for at skrive speciale i diakoni. Der arbejdes på at finde nye finansieringsmu-

15 uddannelse bag sig, 15 års undervisningserfaring indenfor universitetsverdenen, og erfaring med frivilligt socialt-diakonalt arbejde. I sin ungdom har han været medstifter af en evangelisk-luthersk hjælpeorganisation i sin sydtyske hjemby. Han beskriver sig selv som et socialt og kristent menneske. Privat er Ullrich gift med Victoria. Sammen har de en søn på 18 år. * Ronja Røverdatter indtog Diakonhøjskolen Endnu engang blev Diakonhøjskolen taget med storm, da 3. semester fremførte resultatet fra deres store kreative projekt. Dette semester var det Ronja Røverdatter og de andre figurer fra Astrid Lindgrens populære historie, der pludselig blev vakt til live, da de studerende på 3. semester torsdag d. 1. marts forvandlede græsplæner og søen ved skolen til en stor scene, hvor historien blev vist ved hjælp af troværdige kostumer, livagtige lydkulisser, fakler og spotlights til at lyse op i den mørke aften. Efter stykket kunne publikum nyde festen sammen med Ronja og de andre i Røverborgens store gildesal, hvor der i bedste røverstil stod grisehoveder på fade med grove grønsager. * Rock for Nødhjælp Studerende på Diakonhøjskolen er i fuld gang med planlægningen af årets store begivenhed på Diakonhøjskolen, nemlig festivalen Rock for Nødhjælp d. 2. juni. Her vil navne som The Royal Highness, Grand Avenue, Lisa og de våde laks, Year House Track Roads, Alaska Sover og Barricades spille og give publikum en musikoplevelse ud over det sædvanlige. Festivalen indledes med en gudstjeneste og derefter bliver der både rock og latinopop til midnat. Billetterne koster 120 kr og kan købes på Overskuddet går til Folkekirkens Nødhjælp. Læs mere om festivalen og de optrædende på: Nyt fra Diakonhøjskolen 15 Ronja Røverdatter

16 Program for årsmødet på Diakonhøjskolen lørdag den 23. juni Sekretariatet åben Velkomst Sådan skrev jeg i min diakoniopgave To diakoner fra det afsluttende hold giver pluk fra deres diakoniopgave Eftermiddagskaffe, Jubilarkaffe og fotografering Generalforsamling i auditoriet Festmiddag, tale til jubilarer v. Axel Johannesen Sct. hans bål, båltale v. Bent Ulrikkeholm og musikalsk underholdning. Mulighed for at købe pølser mm. Tak for en god dag og på gensyn Priser: Eftermiddagskaffe 35 kr. Festmiddag 80 kr. Børn under 15 gratis, og gratis eftermiddagskaffe til jubilarer. Tilmelding skal sendes til Diakonhøjskolen, Lyseng Allé 15, 8270 Højbjerg, senest mandag den 11. juni: Tilmelding til Årsmøde 2007 Navn(e): Eftermiddagskaffe Festmiddag Antal voksne: Antal jubilarer: Jubilæum (skriv antal i felterne): Antal børn: Antal medlemmer af Forbundet: (Til brug ved udlevering af stemmeseddel til generalforsamling):

17 Formandens beretning 1. Afvikling af sommerlejre for handicappede: Et af forbundet mangeårige samarbejdspartner, ja vi kan vel sige et af forbundets flagskibe, har vi i løbet af året afviklet. Det er ikke noget man gør fra den ene dag til den anden. Der har gennem en årrække været afholdt møder, hvor vi har drøftet fremtiden og hvordan den bedst kunne køre videre. Det har været en aftale om at sommerlejre for handicappede skal være udgiftsneutral. Det skal økonomisk hvile i sig selv, og så er det fint at det kan køre ud fra forbundets regi. Det har vist at være meget vanskelig at få det til at køre udgiftsneutral. Derfor har vi bestyrelsen besluttet at lukke for sommerlejre for handicappede. 2. Diakonforbundets formidlingsproblem Vi får flere gange at vide at vi ikke informerer vore medlemmer godt nok. Vi lytter til den kritik som vi får og vi synes også, at vi prøver på, at videregive de oplysninger som vi ligger inde med. Men der er en lang afstand fra bestyrelsen og til medlemmerne. En drøftelse på vores generalforsamling, så vi kan få en afklaring om hvordan vi informerer bedre vil være godt. 3. Opstilling af kandidater til bestyrelsen I nogle af vore stifter har vi svært ved at finde kandidater til bestyrelsen. Her kommer Leif Bønning ind med et forslag som vi vil drøfte på generalforsamlingen. Hvordan kan vi gøre det lettere at finde kandidater til bestyrelsen? 4. Økonomi Dette punkt vil kasserer Knud Friis komme nærmere ind på. Jeg vil blot orientere om at Lisbeths stilling er ændret fra en 50/50 stilling til en 30/70 stilling sådan at forbundet betaler 30 % af Lisbeths løn. 5. Kursusdage Vi har i løbet af året arrangeret kursusdage i samarbejde med andre relevante faggrupper. De har været godt besøgt. Det får os til at tænke mere i den retning. Til vores egen inspirationsdag var der ikke mange medlemmer. Det har vist sig at en fredag er en god dag at afholde kursus på. Når vi kalder det kursus frem for inspirationsdag er der flere der kan søge tilskud til dagen. Derudover når vi laver den sammen med relevante samarbejdspartnere udvider vi tilhørerskaren og dermed er der også flere der får kendskab til Diakonhøjskolen. 5. marts Diakonemblemet Når vi uddeler diakonemblemet til nye diakoner og samtidig byder dem velkommen i forbundet har det ikke været så festlig som vi kan tænke os det. Derfor vil vi fremover uddele diakonemblemet under festmiddagen om søndagen hvor venner og familier er samlet til en af de store festdage. Indmeldelse i forbundet vil ske ved at man tilmelder sig på en indmeldelsesblanket til Diakonhøjskolens Diakonforbund. 7. Diakonbladet Der har været ønske fra Århus redaktionen, at der kommer flere indlæg fra Diakonhøjskolen. Det er nu forbedret ved at Esther Hansen vil komme med indlæg fra eleverne. Eleverne har ingen elevblad i øjeblikket og her er det oplagt at eleverne får deres egen side i diakonbladet. Med venlig hilsen Lund Frederiksen Formandens beretning 17

18 18 1. Valg af dirigent og referent 2. Bestyrelsens beretning 3. Regnskabsaflæggelse 4. Nyt fra Diakonhøjskolen 5. Indkomne forslag 6. Drøftelse af valg til Forbundets bestyrelse fremover Dagsorden til Diakonhøjskolens Diakonforbunds generalforsamling 2007, 23. juni kl Bekendtgørelse af valgresultater 8. Valg til Diakonhøjskolens bestyrelse 9. Orientering om Budget og fastsættelse ag kontingent 10. Eventuelt Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 28. april. Rettelse DiakonBladet I sidste blad skete der en fejl, da vi introducerede vores nye forretningsfører John Karup og samtidig sagde farvel til pædagoglinjens nu tidligere uddannelsesleder, Jens Peter Larsen; der blev byttet om på billederne af dem. her er de rigtige. Diakonhøjskolens Diakonforbund bekendtgør valg til Diakonhøjskolens bestyrelse i 2007 I henhold til vedtægternes 10.1 pkt. 7 afholdes valg til Diakonhøjskolens bestyrelse på generalforsamlingen den 23. juni Valgbare er medlemmer af Diakonhøjskolens Diakonforbund. Forslag underskrevet af mindst tre stillere, stiles til forbundsbestyrelsen, og indsen- des til diakonsekretær Lisbeth Andreassen, Lyseng Allé 15, 8270 Højbjerg, senest 6 uger før generalforsamlingen. Valget afgøres ved simpelt stemmeflertal i en skriftlig afstemning blandt de stemmeberettigede medlemmer på generalforsamlingen. John Karup ny regnskabsfører Notits vedr. forslag til bestyrelsen I følge skal forslag til bestyrelsen være senest 8 uger før. I år betyder det at forslag skal være bestyrelsen i hænde senest torsdag den 26. april. Jens Peter Larsen tidl. uddannelsesleder på pædagoglinjen

19 Regnskab 2006 Diakonhøjskolens Diakonforbund Indtægter: Note Realiseret 2006 Budget 2006 Realiseret 2005 Kontingenter Salgsvarer Modtagne gaver Modtagne tilskud Bankrenter Obligationsrenter Kursgevinst ved obligationssalg Kursregulering af obligationer Indtægter i alt Regnskab Udgifter: Bestyrelsen Årsmøder, stævner m.v Medlemsemblemer Tilskud og kontingenter Diakonbladet og information i øvrigt Administration Gebyr, renter Årets resultat Aktiver: Obligationer Værdipapirer Andre tilgodehavender Bankkonti Likvide beholdninger Omsætningsaktiver Aktiver Passiver: Saldo primo Overført resultat Egenkapital Udsmykningsfond Udlodning Hensættelser Skyldige omkostninger Gældsforpligtelser Passiver

20 Pilgrimsvandring Krakow Czestochowa i Polen Fra den til den Vandringen er tænkt som alternativ sommerferie for hele familien, med mulighed for at opleve den gamle kongeby Krakow. Ruten er på ca. 150 km. Selve vandringen finder sted fra den til den og vi vandrer sammen med dominikanerordnen fra Krakow. I pilgrimsvandringen deltager først og fremmest den polske ungdom, men der kommer også deltagere fra andre lande, mange taler engelsk, ellers kan Kamilla, Veronica, Beate og Jerzy bruges som tolke. Efter pilgrimsvandringen dvs. den 10., 11. og 12. august er der mulighed for at opleve Krakow som byder på utrolige historiske tilbageblik, som både giver kuldegysninger, inspiration og indblik i den polske kultur. Pris: 2.200/2.600,- kr. Depositum: 1.000,- kr. bedes indbetalt inden den 31. marts 2007 på reg.nr.: 2290, kontonr.: , mens resten: 1.200/1.600,- kr. betales senest den Når depositum er modtaget, er man tilmeldt. Deltagergebyret dækker: rejse, kost (den 02., 10., 11. og 12. august), logi, Billede fra: kow.dominikanie.pl/index2.php?gorna =galeriamnu&dolna=galeria2005-c vandringsgebyr, transport af bagage under selve vandringen, forsikring, lægehjælp mm. Man vandrer i grupper, holder andagter/messer i det fri, foredrag, fælles bøn, vandrer i perioder af stilhed, men vi får også rig mulighed for undervejs at udveksle erfaringer fra vores liv og hilse på andre deltagere. Vores mål er at komme med vores intentioner til den Sorte Madonna af Czestochowa. Vi går ca. 25 km om dagen gennem naturskønne områder med bakker, skove, kildevæld, gennem byer og landdistrikter. Vi overnatter på polske brandstationer, skoler, bondegårde. Vi spiser det der kan købes hos den mobile lille købmand som følger pilgrimme. Medbring sovepose, underlag, håndklæde, toiletsager, vandresko/støvler, varmt tøj, lommelygte, drikkeflaske, regntøj, kasket, solcreme, fodplejecreme/pulver mm. Planen er at vi flyver med Sterling direkte fra Kastrup til Krakow eller kører selv i private biler. Orienteringsmøde holdes i april Nyttige links siden er bl.a. på engelsk siden er bl.a. på tysk og engelsk kanie.pl klik på galaria = billeder Kontaktperson Jerzy Golubowski, tlf.: Beate & Jerzy Golubowski Klosterengen 54 M 4000 Roskilde

Generalforsamling den 28. april 2012

Generalforsamling den 28. april 2012 Diakonforbundet Filadelfia Referat fra Generalforsamling den 28. april 2012 Indledning ved Merete Henriksen. Vi mindes de døde: Frode Hansen, Langeskov S. Jørga, Dianalund Poul Honore, Sorø Punkt a: Valg

Læs mere

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Workshop Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Kirkens Korshær i Aarhus og Diakonhøjskolen indbyder til en ny, årlig konference om kirkens sociale ansvar. Konferencen henvender sig til alle

Læs mere

INVITATION TIL KONFERENCE OM KIRKENS SOCIALE ANSVAR

INVITATION TIL KONFERENCE OM KIRKENS SOCIALE ANSVAR KONFERENCE INVITATION TIL KONFERENCE OM KIRKENS SOCIALE ANSVAR Kirkens Korshær i Aarhus, Jysk børneforsorg/fredehjem og Diakonhøjskolen indbyder til en årlig konference om kirkens sociale ansvar. Konferencen

Læs mere

INVITATION TIL KONFERENCE OM KIRKENS SOCIALE ANSVAR

INVITATION TIL KONFERENCE OM KIRKENS SOCIALE ANSVAR KONFERENCE INVITATION TIL KONFERENCE OM KIRKENS SOCIALE ANSVAR Kirkens Korshær i Aarhus og Diakonhøjskolen indbyder til den årlige konference om kirkens sociale ansvar - i år med temaet empati. Konferencen

Læs mere

Landsstævne for voksne

Landsstævne for voksne KFUM og KFUK i Danmark indbyder til det 24. Landsstævne for voksne på Hotel Nyborg Strand den 21.- 23. januar 2011 TEMA: Tid til stilhed tid til Gud... VELKOMMEN KFUM og KFUK i Danmark indbyder til det

Læs mere

Den Grønne Gruppe Nyhedsbrev juni 2006

Den Grønne Gruppe Nyhedsbrev juni 2006 Nyhedsbrev juni 2006 Kære medlem af Den Grønne Gruppe! Vi har herved fornøjelsen at invitere dig og din ægtefælle til Den Grønne Gruppes årlige stævne på Houens Odde Spejdercenter 29. 30 september Stævnet

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

NI LANDSORGANISATIONER MED FÆLLES RØDDER... en aktiv del af folkekirken

NI LANDSORGANISATIONER MED FÆLLES RØDDER... en aktiv del af folkekirken NI LANDSORGANISATIONER MED FÆLLES RØDDER... en aktiv del af folkekirken KFUM OG KFUK I DANMARK KFUM og KFUK består af lokale foreninger, hvor frivillige står for klubtilbud til børn, unge og familier,

Læs mere

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 Indsamling til FKN Salmer: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 754, Se, nu stiger solen 698, Kain, hvor er din bror 123,7 613, Herre, du vandrer forsoningens vej Prædiken om at misunde og unde: Inde i mit

Læs mere

Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm

Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm Se bankens annonce. Tilmelding på tlf. 97 37 62 48 senest fredag den 15. februar. Vi kan max være 40 i alt, så det er først-til-mølle-princippet, der gælder. Evt.

Læs mere

FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU

FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU ESBJERG KOMITÉEN Marts 2014 Fra vores telt 1. maj i Gryden Kom og mød Ole Nors fra 3F Aalborg Indhold: - Generalforsamlingen - Aktiviteter i 2014 se medsendte - Valgtræf i København

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Pionerernes fagforbunds blad. Pionerbladet

Pionerernes fagforbunds blad. Pionerbladet Pionerbladet 2014 Kalender 2014 11. 13. april Arbejdsweekend Trevæld Centret 25. 27. april Arbejdsweekend Arresø Centret 26. april Generalforsamling Arresø Centret TAK Tak til Kynde for hans mange bidrag

Læs mere

KFUM & KFUK I ASP. Fællesarrangementer: Bestyrelsen: Juli-August-September-Oktober 2012

KFUM & KFUK I ASP. Fællesarrangementer: Bestyrelsen: Juli-August-September-Oktober 2012 Fællesarrangementer: Søndag d. 2/9 Foreningsdag Tirsdag d. 9/10 Sogneaften med Erik Gunnersen Weekenden d. 28. - 30. September afholdes kurset: "Det gode liv" Det arrangeres i samarbejde mellem Kristendomsudvalget

Læs mere

ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013

ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013 ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013 ErhvervsKvinder Herning er kommet godt fra start i dette nye år. Hvad kan lokke friske og aktive kvinder ud i sne, frost, kulde og... fra en håndboldkamp? - Det kunne

Læs mere

Vanløse Frikirke. Kirkeblad maj-juni 2015. www.vanløsefrikirke.dk

Vanløse Frikirke. Kirkeblad maj-juni 2015. www.vanløsefrikirke.dk Vanløse Frikirke www.vanløsefrikirke.dk Kirkeblad maj-juni 2015 LÆS OM: 1. Peters Brev Bøn på St. Bededag Festlige begivenheder Kr. Himmelfartsudflugt Sommerstævne og lejre Børnekirkeovernatning Informationsmøde

Læs mere

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32.

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32. Fredag den 10. juli vil Vibeke Vang og Jan Kristoffersen sige ja til hinanden. Det sker i Roskilde Frikirke kl. 15.00. Kom og være med til denne vigtige begivenhed i Vibekes og Jans liv. Efter vielsen

Læs mere

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter:

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Ia. Indledning: Velkomst! Indgangsbøn: Almægtige Gud, Himmelske Far, du, som har

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 1. Information om medlemsweekend år 2010 Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 Så nærmer sig tiden som mange af os har glædet os til et helt år hvor vi skal mødes igen

Læs mere

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød - 1- DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

Landsforeningen Lænken. Nyhedsbrev sommer 2015

Landsforeningen Lænken. Nyhedsbrev sommer 2015 Landsforeningen Lænken Nyhedsbrev sommer 2015 Lænkens sommertræf 2015 Så blev det endelig UGE 27, hvor over 80 glade voksne og børn tog afsted til Laugesens Haver nær Herning for at hygge sig i en lille

Læs mere

1. Dagsordenen. Gauerslund Sogns Menighedsråd. Protokol

1. Dagsordenen. Gauerslund Sogns Menighedsråd. Protokol Blad nr. 210-210 - Referat fra menighedsrådsmøde onsdag den 9. januar 2013 klokken 19.00 i Sognehuset. Tilstede: Bente Normann Rasmussen, Elsebeth Karlskov, Jan Weber, Thorkild Højvig, Erik Risager Thomsen,

Læs mere

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 Kære alle, Med disse smukke blomstrende grene plukket af Lena Løbner - vil jeg ønske jer en god maj måned. Så kan jeg fortælle jer, at jeg er blevet

Læs mere

EFTERÅRSKURSUS KIRKENS GENBRUG

EFTERÅRSKURSUS KIRKENS GENBRUG EFTERÅRSKURSUS KIRKENS GENBRUG den 8. 9. og 10. oktober 2014 GENBRUG I ØST & VEST Samvirkende Menighedsplejer har i år fornøjelsen af at indbyde til inspirationskursus rettet mod frivillige i Kirkens Genbrug.

Læs mere

Nyhedsbrev. Indhold. Den store fødselsdagsfest 4. september sidste chance! Regionslejr i 2011. August 2010 De grønne pigespejdere Region Kattegat

Nyhedsbrev. Indhold. Den store fødselsdagsfest 4. september sidste chance! Regionslejr i 2011. August 2010 De grønne pigespejdere Region Kattegat August 2010 De grønne pigespejdere Region Kattegat Nyhedsbrev Velkommen tilbage fra en velfortjent sommerferie. Vi håber I alle har haft en begivenhedsrig ferie med vellykkede sommerlejre for store og

Læs mere

sognepræst Birgit Lundholm, Kl. 12.15 sognepræst Birgit Lundholm, sognepræst Kl. 10,30 Birgit Lundholm, Kl. 09.00: sognepræst

sognepræst Birgit Lundholm, Kl. 12.15 sognepræst Birgit Lundholm, sognepræst Kl. 10,30 Birgit Lundholm, Kl. 09.00: sognepræst Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.3. februar. 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: 15. februar Fastelavn Kl. 10.30 Birgit Lundholm, 22. februar 1. søndag i fasten Kl. 12.15 Birgit Lundholm,

Læs mere

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 1 15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 Åbningshilsen For en måned siden begyndte 21 nye konfirmander fra Forældreskolens

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Karlslunde Strandsogn. Januar - april 2015

Karlslunde Strandsogn. Januar - april 2015 Karlslunde Strandsogn Januar - april 2015 Tilværelsens to poler af sognepræst Gerhard Jónsson Mikkelsen Julen ligger bag os. Nytåret er også snart en gammel nyhed. Men så får vi lov til at se frem mod

Læs mere

RAMMEN. Islev Gruppe. Islev Gruppe. Årgang 52. www.islevpigespejder.dk www.pigespejder.dk. Juni - Juli 2015. islevpigespejder.dk pigespejder.

RAMMEN. Islev Gruppe. Islev Gruppe. Årgang 52. www.islevpigespejder.dk www.pigespejder.dk. Juni - Juli 2015. islevpigespejder.dk pigespejder. RAMMEN Islev Gruppe Juni - Juli 2015 Alle møder afholdes i Islev Kirkes Ungdomscenter Slotsherrensvej 321 2610 Rødovre Spirerne: Piger fra 5-7 år Mandag kl. 18.30-20.00 Smutterne: Piger fra 7-10 år Mandag

Læs mere

Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18)

Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18) 179172Z0 1.6 W/0850171- FREDERICIAKOMMUNE Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18) Ansøgningen sendes til: Fredericia Kommune Socialudvalget Rådhuset,

Læs mere

4. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 22. april 2014 kl. 19.00

4. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 22. april 2014 kl. 19.00 4. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 22. april 2014 kl. 19.00 Dagsorden og referat: Inviteret fra Bestyrelsen: Ole, Kim S, Søren, Erik, Kim E, Marianne Fra afdelingerne: Lars, Ole, Rikke,

Læs mere

Klynger & fællesskaber

Klynger & fællesskaber Klynger & fællesskaber i Strandkirken Fællesskaber i Karlslunde Strandkirke Vi er mange forskellige mennesker i kirken... så det er godt at komme med ind i et mindre fællesskab, hvis man ønsker at lære

Læs mere

INVITATION TILBAGE TIL TRADITIONERNE GL ELEV FEST 2009 12. SEPTEMBER

INVITATION TILBAGE TIL TRADITIONERNE GL ELEV FEST 2009 12. SEPTEMBER INVITATION TILBAGE TIL TRADITIONERNE GL ELEV FEST 2009 12. SEPTEMBER LIDT FRA GAMLE DAGE SÅ HOLDER VI FEST IGEN I år vender vi tilbage til traditionerne og holder et gammeldags halbal i Hundslund Hallen!

Læs mere

DEN 2008. KNU Februar. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 31. Årgang Nr. 307. Sct. Georgs Gildet Ølstykke. Side 1

DEN 2008. KNU Februar. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 31. Årgang Nr. 307. Sct. Georgs Gildet Ølstykke. Side 1 KNU Februar DEN 2008 Sct. Georgs Gildet Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 31. Årgang Nr. 307 Side 1 Lise Linderstrøm Vibeke Raae Mogens Nielsen 8 februar 15 februar 17 februar Redaktionen ønsker tillykke

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

.EN MANDAG EFTERMIDDAG MED 0/1 KL. OG JAKOB I KREATIV

.EN MANDAG EFTERMIDDAG MED 0/1 KL. OG JAKOB I KREATIV Hovedgaden 15 - Vejrumbro - 8830 Tjele - Tlf. 8665 4455 - E: Info@VVfriskole.dk - I: www.vvfri.dk Nyhedsbrev uge 05-2014 Side 1 Kreativ med Jakob Side 4-8 Børnehaven Side 2 Nyt fra Troels Side 9 Kalender

Læs mere

Dansk Folkehjælp Viborg-Skive afdelingen oktober 2011 Orientering fra formanden

Dansk Folkehjælp Viborg-Skive afdelingen oktober 2011 Orientering fra formanden Orientering fra formanden I denne sommer har Dansk Folkehjælp fået mange budskaber ud i pressen. Jeg tænker bl.a. på TV2 s Go morgen DK / Go Folkehjælp, hvor danskerne blev opfordret af Dansk Folkehjælp

Læs mere

Læsning. Prædikeren kap 3.

Læsning. Prædikeren kap 3. 02-01-2015 side 1 Prædiken til midnatsgudstjeneste 2014. Christianshede Læsning. Prædikeren kap 3. Alting har en tid, for alt, hvad der sker under himlen, er der et tidspunkt. En tid til at fødes, en tid

Læs mere

Sommerkursus 2014. 29. juni 5. juli 2014

Sommerkursus 2014. 29. juni 5. juli 2014 Sommerkursus 2014 29. juni 5. juli 2014 Musik og Teaterhøjskolen vil summe af livsglæde, musik, udendørsaktiviteter, foredrag og hyggeligt samvær for dig, som har lyst til at være en del af et fællesskab

Læs mere

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække Salmer DDS 68: Se, hvilket menneske DDS 649: Skal fri og frelst

Læs mere

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 Bestyrelsen Formand: Jytte Holt Nielsen, Bornholmsvej 8, 7400 Herning Tlf 20714010 j-k-hansen@mail.dk Kasserer: John F. Nielsen, jagtvej 10, 7400 Herning Tlf. 97118541 60738720

Læs mere

April 2009. Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk

April 2009. Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk April 2009 Læs i dette nummer: Ny konstituering Ny hjemmeside mm. Arbejdsopgaver Tilskudsmuligheder Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk Side 1 Den nyvalgte bestyrelsen har på

Læs mere

RIS - ROS eller Gode ideer... til at skrive din mening om 4H året 2015. HER ER DER PLADS. Til opslagstavlen

RIS - ROS eller Gode ideer... til at skrive din mening om 4H året 2015. HER ER DER PLADS. Til opslagstavlen HER ER DER PLADS RIS - ROS eller Gode ideer... til at skrive din mening om 4H året 2015. Til opslagstavlen Kære forældre og andre. Lidt hjælp kan vi altid bruge, både i klubben og til 4Hskuet, så hvad

Læs mere

Efteruddannelseskurser. Midtjysk Kreds 2015/ 2016

Efteruddannelseskurser. Midtjysk Kreds 2015/ 2016 Efteruddannelseskurser Midtjysk Kreds 2015/ 2016 Hvis man venter for længe med at tage det næste skridt, risikerer man at leve resten af sit liv på ét ben Kinesisk ordsprog Kurserne afholdes i Danmarks

Læs mere

Lukket møde starter kl. 21.45 1. Indlednings salme 10 min Vi begynder nu i kirken med en salme/sang, herefter et par minutters

Lukket møde starter kl. 21.45 1. Indlednings salme 10 min Vi begynder nu i kirken med en salme/sang, herefter et par minutters Tjørring sogn Referat MR - møde d. 03. 01, 2013 kl. 18.45 Værdigrundlag Vi er som evangelisk-luthersk folkekirke i Tjørring forpligtet på Bibelen og de lutherske bekendelsesskrifter i alt hvad vi arbejder

Læs mere

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 Til den ordinære genrealforsamling var mødt 19 personer incl hovedbestyrelsen undtagen Karen Nielsen, som havde meldt afbud. Derudover deltog repræsentanter

Læs mere

Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015

Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015 Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015 Dejligt mange havde tilmeldt sig vores påskefrokost, som blev en god oplevelse. Der var pyntet fine påskeborde, og maden var som sædvanlig vellykket (og

Læs mere

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 1 Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 Åbningshilsen Denne søndag, Julesøndag, søndag i julen, årets sidste søndagsgudstjeneste konfirmerer

Læs mere

bjergposten Nr. 4 Christiansbjerg Idrætsforening ønsker alle aktive og passive medlemmer, samt banko hjælper og sponsorer

bjergposten Nr. 4 Christiansbjerg Idrætsforening ønsker alle aktive og passive medlemmer, samt banko hjælper og sponsorer Medlemsblad for Christiansbjerg I.F. bjergposten Christiansbjerg Idrætsforening ønsker alle aktive og passive medlemmer, samt banko hjælper og sponsorer Fodbold Farvel og tak til Birthe og Palle.........

Læs mere

Målet med projektet er tredelt:

Målet med projektet er tredelt: Forord Denne antologi er et led i et større»giv dig rig«-projekt, som har været to år undervejs, og som søsættes i 2010. Forhåbentlig sætter projektet og dets elementer sig længerevarende spor. Jesus udfordrer

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 9/6-2013 kl. 11.00 2. søndag efter Trinitatis Tema: Lignelsen om det store festmåltid Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 753

Læs mere

Vedtægter for Skive Bykirke

Vedtægter for Skive Bykirke - 1 - Vedtægter for Skive Bykirke - evangelisk luthersk frimenighed 1. Navn Menighedens navn er Skive Bykirke - evangelisk luthersk frimenighed. Skive Bykirke er hjemhørende i Skive Kommune. 2. Grundlag

Læs mere

Økonomi. Fællesmøder. Maj. Juni. LM Græsteds hjemmeside. Juli. Kom når du kan. Vi slutter af med pizza

Økonomi. Fællesmøder. Maj. Juni. LM Græsteds hjemmeside. Juli. Kom når du kan. Vi slutter af med pizza Fællesmøder Økonomi 11 Da det er blevet sværere at aflevere penge (både kontanter og checks) i en bank, og jeg ikke ønsker at ligge inde med for mange penge ad gangen, vil jeg godt opfordre til, at man

Læs mere

Afspænding - meditation og mindfulness en uge med fokus på sindsro. Uge 27 29/6 5/7 2014

Afspænding - meditation og mindfulness en uge med fokus på sindsro. Uge 27 29/6 5/7 2014 2014 Afspænding - meditation og mindfulness en uge med fokus på sindsro Uge 27 29/6 5/7 2014 Side 2 Afspænding meditation og mindfulness en uge med fokus på sindsro Med afsæt i det at kikke indad vil du

Læs mere

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af.

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af. Kirkeblad sommeren 2008 Afskedshilsen Tiden er nu inde til at skrive en lille afskedshilsen midt i alle flyttekasserne. Tiden er inde til at sige farvel og tak for den tid vi har været her i Fjellerup

Læs mere

Skåne. - og de dansk/svenske relationer i fortid og nutid. Danske Senior Agronomer

Skåne. - og de dansk/svenske relationer i fortid og nutid. Danske Senior Agronomer Skåne - og de dansk/svenske relationer i fortid og nutid Danske Senior Agronomer Kursus på Den Internationale Højskole 4. august - 10. august 2013 Kære Danske Senior Agronomer Det er en stor glæde at byde

Læs mere

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus Prædiken 1. Pinsedag 2012 Apostlenes Gerninger kap 2 og Johs. 14-15-21 Pinse jul og påske og Pinse Hvad er det der gør den Pinse til en højhelligdag? Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Læs mere

Så blev det aften og det blev morgen, den sjette dag.

Så blev det aften og det blev morgen, den sjette dag. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirker den 16/3-14 Kirkedag: 3.s.i fasten/b Tekst: Mk 9,14-29 Salmer: SK: 28 * 388 * 182 * 660 * 192,9 * 670,1+4 LL: 28 * 182 * 660 * 192,9 * 670,1+4 Så blev det

Læs mere

Brugerkonferencen Lev dit liv Fredag 4. oktober og lørdag 5. oktober 2013 INVITATION

Brugerkonferencen Lev dit liv Fredag 4. oktober og lørdag 5. oktober 2013 INVITATION INVITATION Kom og få nogle hyggelige og inspirerende dage på årets brugerkonference. I år foregår den på Sjælland og byder på foredrag og syv forskellige workshop i dejlige omgivelser. Vi håber, at det

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Kallerup 11. marts 2006 MØDEREFERAT Dato: 9.marts 2005 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 18 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Nr. 1 januar 2014 Motto: Under Dannebrog Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Hjemmeside: www.kongens-lyngby-marineforening.dk Marinestue: Sorgenfri Slot, Kongevejen

Læs mere

Aktivitetsprogram. Aktivitetsprogram. Roskilde Lokalforening. Aktivitetsprogram. Roskilde Lokalforening. Roskilde Lokalforening

Aktivitetsprogram. Aktivitetsprogram. Roskilde Lokalforening. Aktivitetsprogram. Roskilde Lokalforening. Roskilde Lokalforening Jyllinge JyllingeGundsømagle Jyllinge RoskildeGundsømagle 13 8. årgang 13 13 8. årga Viby Roskilde Gundsømagle Roskilde Viby Viby Roskilde Lokalforening Aktivitetsprogram Roskilde Lokalforening Roskilde

Læs mere

Hvad så med kirkernes sociale ansvar?

Hvad så med kirkernes sociale ansvar? Hvad så med kirkernes sociale ansvar? Konference og høring på Christiansborg Tirsdag d. 22. oktober 2013 Der er mange sociale udfordringer at tage fat på i dagens, og ifølge Arbejderbevægelsens Erhvervsråd

Læs mere

Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet med det sidste år?

Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet med det sidste år? Referat fra generalforsamling i Skals borgerforening d. 29/2-2012. Valg af dirigent: Steffen Højer-Nielsen Referent: Lone Algayer Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet

Læs mere

Prædiketeksten er læst fra kortrappen: Joh 4,5-26. Bøn. Lad os bede. Kom til os, Gud, og giv os liv fra kilder uden for os selv! (DDS 367, v.1) Amen.

Prædiketeksten er læst fra kortrappen: Joh 4,5-26. Bøn. Lad os bede. Kom til os, Gud, og giv os liv fra kilder uden for os selv! (DDS 367, v.1) Amen. 2.søndag efter helligtrekonger II. Sct. Pauls kirke 19. januar 2014 kl. 10.00. Salmer: 123/31/138/596//441/439/326/308 Uddelingssalme: se ovenfor: 326 Prædiketeksten er læst fra kortrappen: Joh 4,5-26

Læs mere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Navn 1 Foreningens navn er Danske Risikorådgivere. Foreningen er stiftet den 17. april 2002. Formål 2 Foreningens formål er: a. at udbrede kendskabet til og

Læs mere

VMJK klubblad 1. kvartal 2012

VMJK klubblad 1. kvartal 2012 VMJK klubblad 1. kvartal 2012 Side 1 Nu er vi kommet godt ind i 2012, og jeg ønsker alle har haft en god jul med mange gode tog gaver og er kommet godt ind i 2012. På klubplan er vi kommet et godt stykke

Læs mere

JYSK BØRNEFORSORG/FREDEHJEMS FORMÅL OG VÆRDIGRUNDLAG MENNESKETS VÆRDIGHED LIV I VORE HÆNDER LIVSUDFOLDELSE ÅBNE OG TILLIDSFULDE RELATIONER

JYSK BØRNEFORSORG/FREDEHJEMS FORMÅL OG VÆRDIGRUNDLAG MENNESKETS VÆRDIGHED LIV I VORE HÆNDER LIVSUDFOLDELSE ÅBNE OG TILLIDSFULDE RELATIONER JYSK BØRNEFORSORG/FREDEHJEMS FORMÅL OG VÆRDIGRUNDLAG MENNESKETS VÆRDIGHED LIV I VORE HÆNDER LIVSUDFOLDELSE ÅBNE OG TILLIDSFULDE RELATIONER Forord Jysk børneforsorg/fredehjems hovedbestyrelse besluttede

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

Nyhedsblad Nr. 54 Januar 2011. Stor uddeling i Estland Side 4. Slut med fugtige værelser Side 5. Krisen påvirkede ikke. Nødhjælp bringer håb.

Nyhedsblad Nr. 54 Januar 2011. Stor uddeling i Estland Side 4. Slut med fugtige værelser Side 5. Krisen påvirkede ikke. Nødhjælp bringer håb. Nyhedsblad Nr. 54 Januar 2011 Stor uddeling i Estland Side 4 Slut med fugtige værelser Side 5 Krisen påvirkede ikke nødhjælpen Side 3 Nødhjælp bringer håb Side 6 Mennesker i NØD har brug for din hånd Vi

Læs mere

Nyhedsbrev. Kære alle i Kolding Provstis Menighedspleje. Set og sket i Menighedsplejen. 1. august 2015 [KOLDING PROVSTIS MENIGHEDSPLEJE]

Nyhedsbrev. Kære alle i Kolding Provstis Menighedspleje. Set og sket i Menighedsplejen. 1. august 2015 [KOLDING PROVSTIS MENIGHEDSPLEJE] Kære alle i Kolding Provstis Menighedspleje Så er det august og dermed tid til nyhedsbrevet med tilbageblik, samt en kalender for det kommende halve år i Menighedsplejen så alle kan få booket det ind i

Læs mere

19 SORGGRUPPER ET SKÆBNEFÆLLES- SKAB MED NYE FORTROLIGE

19 SORGGRUPPER ET SKÆBNEFÆLLES- SKAB MED NYE FORTROLIGE 120 SORG - NÅR ÆGTEFÆLLEN DØR I DEL 2 I SORGSTØTTE 19 SORGGRUPPER ET SKÆBNEFÆLLES- SKAB MED NYE FORTROLIGE For nogle efterladte kan fællesskabet i en sorggruppe få afgørende betydning og hjælpe til at

Læs mere

Drejebog til efterskoler der Cykler mod Sult

Drejebog til efterskoler der Cykler mod Sult Drejebog til efterskoler der Cykler mod Sult Vi er glade for, at I har valgt at deltage i cykelsponsorløbet Vi Cykler mod Sult. I denne drejebog finder I idéer til, hvordan I forbereder, arrangerer og

Læs mere

Diakonikatekismus inspireret fra Norge, her formuleret af Henrik Stubkjær i: Det dyrebare menneske, Unitas 2005 (Kjell Nordstokke)

Diakonikatekismus inspireret fra Norge, her formuleret af Henrik Stubkjær i: Det dyrebare menneske, Unitas 2005 (Kjell Nordstokke) Diakonikatekismus inspireret fra Norge, her formuleret af Henrik Stubkjær i: Det dyrebare menneske, Unitas 2005 (Kjell Nordstokke) Indholdsfortegnelse 1. Hvad betyder ordet diakoni? 2. Hvad er diakoni?

Læs mere

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com Næste Aadum Nyt udkommer i uge 5. Sidste frist for aflevering: FREDAG D. 23/1-15 til Dagmar Vestergaard, Tøstrupvej 13, 9737 6035, djvestergaard@bbsyd.dk SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com HUSK!!!!

Læs mere

REGNSKABSTAL 2012. for Skåde Sogns Menighedsråd. i Århus Søndre Provsti. i Århus Kommune. Myndighedskode 8104. CVR-nr. 35889612

REGNSKABSTAL 2012. for Skåde Sogns Menighedsråd. i Århus Søndre Provsti. i Århus Kommune. Myndighedskode 8104. CVR-nr. 35889612 REGNSKABSTAL for Skåde Sogns Menighedsråd i Århus Søndre Provsti i Århus Kommune Myndighedskode 8104 CVR-nr. 35889612 Skåde Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 35889612,, Afleveret d. 27-03-2013 09:20 Side 1 1

Læs mere

Marts 2011. Kære alle WS ere med familie,

Marts 2011. Kære alle WS ere med familie, Nyhedsbrev Marts 2011 Kære alle WS ere med familie, Fastelavn er mit navn.. Fastelavn er just overstået og straks er tankerne i årsmøde planlægning. 2011 er for Dansk forening for Williams Syndrom et lidt

Læs mere

Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16. Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK

Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16. Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16 Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK En palet af gudstjenester Alle mennesker er forskellige. Derfor tilbyder Christianskirken en bred

Læs mere

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød - 1- DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

Retreat for kvinder på Bjørnø

Retreat for kvinder på Bjørnø Retreat for kvinder på Bjørnø Drømmer du om: o at gøre noget godt for dig selv i en weekend o at se på dit liv med nye øjne o at komme lidt hjemmefra for at komme friskere hjem o at være på en bilfri,

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

Beretning - Fyens Stift Menighedsrådsforening for året 2006-07.

Beretning - Fyens Stift Menighedsrådsforening for året 2006-07. Beretning - Fyens Stift Menighedsrådsforening for året 2006-07. Velkommen til Fyens Stifts Menighedsrådsforenings forårsmøde. Det er altid med glæde, at bestyrelsen indkalder til forårsmøde. Vi glæder

Læs mere

Den Evangelisk-Lutherske Frikirke

Den Evangelisk-Lutherske Frikirke Agerlandsvej 1 8800 Viborg Tlf. 86 62 92 22 Fax 86 62 93 75 E-mail: uw@uw.dk Netværk:RevisorGruppen Danmark Den Evangelisk-Lutherske Frikirke CVR nr. 27 05 91 12 Årsregnskab 1. januar 2014-31. december

Læs mere

Brændekilde Bellinge Jagtforening

Brændekilde Bellinge Jagtforening Brændekilde Bellinge Jagtforening Program 2012 Generalforsamling 2015 Afholdes i Knaldhytten torsdag den 12. februar 2015 kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent. 3. Bestyrelsens

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken 14. årgang Kære Venner af Fortet Dette FORTNYT er en udgave med forskellige praktiske informationer til medlemmerne; først og fremmest invitationen til udflugten til Beredsskabsbunkeren i Bernstorffparken.

Læs mere

nu titte til hinanden

nu titte til hinanden nu titte til hinanden Taget fra Børnetekstrækken, Bog 10 Udvalgt salme Nu titte til hinanden. ( Syng med, Lohse nr. 79 el. DDS nr. 750). Tekst Se Udvalgt salme Mark 10,14b. Huskeord (Vælg et af følgende

Læs mere

flyder over i hendes nærvær, både med te og chokolade, men også visdom og kærlighed.

flyder over i hendes nærvær, både med te og chokolade, men også visdom og kærlighed. Det summer af åndelig vækst på Hedegade. Nogle mærker det mere end andre, men det påvirker os alle, fordi vi er i berøring med hinanden. Vi er til opmuntring og trøst for hinanden og vi lader Gud opdrage

Læs mere

Besøg værktøjskassen: www.inspiration.diakonforbund.dk

Besøg værktøjskassen: www.inspiration.diakonforbund.dk extra JUNI 2015 52. ÅRGANG DIAKONHØJSKOLENS DIAKONFORBUND DIAKONI I SOGNE EN VÆRKTØJSKASSE 2014-2015 DIA IAKONbl bladet DIAKONbladet Juni 2015 extra Af Birthe Fredsgaard, bestyrelsesformand i Diakonhøjskolens

Læs mere

Nyhedsbrev. BEDRE PSYKIATRI Aarhus

Nyhedsbrev. BEDRE PSYKIATRI Aarhus nummer 3 Nyhedsbrev September 2013 Kristian Buhr Formand Nu må vi nok erkende, at sommeren er ovre for i år. Vi kan se tilbage en rigtig dejlig sommer med megen sol og kun meget lidt regn. I august og

Læs mere

NY H E D S B R E V UniqueDanmark M A J 2008 N R . 1

NY H E D S B R E V UniqueDanmark M A J 2008  N R . 1 NYHEDSBREV DEN LANDSDÆKKENDE FORENING UniqueDanmark For forældre til børn med sjældne kromosomafvigelser MAJ 2008 Farvel. NR. 1 Så må vi desværre sige farvel til vores formand Jette Ziegler som efter 7

Læs mere

- Generalforsamling afklaring og fordeling af opgaver Herunder to punkter: mobilisering og praktisk

- Generalforsamling afklaring og fordeling af opgaver Herunder to punkter: mobilisering og praktisk Referat for bestyrelsesmøde KaJ, medie- og journaliststuderende Dato: Søndag d. 14/02 klokken 15-18 Sted: DJ s lokaler på Fiskergade, Aarhus C Tilstede: Anders (skype), Mie, Philip, Daniel, Kristian, Freja,

Læs mere

Glade jul dejlige jul

Glade jul dejlige jul Dejlig er den himmelblå både på den gammelkendte melodi, og så også den dejlige vi lige hørte.. Himmelblå- Så var der også Kære Susan med de himmelblå tillykke Englene og Fanden det kvaj, de står ved hver

Læs mere

Vedtægter for foreningen "Kom og Dans, Præstbro

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Præstbro Vedtægter for foreningen "Kom og Dans, Præstbro 1 Navn og hjemsted. Foreningens navn er "Kom og Dans, Præstbro". Foreningen er hjemhørende i Frederikshavn Kommune. 2 Tilknytning. Foreningen er en selvstændig

Læs mere

Livet på kanten. viden og debat om socialt arbejde 17. 23. juni 2012

Livet på kanten. viden og debat om socialt arbejde 17. 23. juni 2012 Livet på kanten viden og debat om socialt arbejde 17. 23. juni 2012 Livet på kanten viden og debat om socialt arbejde 17. 23. juni 2012 I samarbejde med Kirkens Korshær, der kan fejre 100 års jubilæum

Læs mere

Ringsted Private Skovbørnehave St. Bøgeskovvej 30 B 4100 Ringsted Telefon: 3810 5040 Hjemmeside: www.ringstedskovborn.dk

Ringsted Private Skovbørnehave St. Bøgeskovvej 30 B 4100 Ringsted Telefon: 3810 5040 Hjemmeside: www.ringstedskovborn.dk Ringsted Private Skovbørnehave St. Bøgeskovvej 30 B 4100 Ringsted Telefon: 3810 5040 Hjemmeside: www.ringstedskovborn.dk Hvad er Skovbørnehaven i St. Bøgeskov? Verdens dejligste børnehave med højt til

Læs mere

LÆS OM: Et forvandlende møde med Jesus Missionsaften med Jariya Menighedsweekend Dåbsundervisning Gæsteprædikant Røde Kors-indsamling Teen U&S

LÆS OM: Et forvandlende møde med Jesus Missionsaften med Jariya Menighedsweekend Dåbsundervisning Gæsteprædikant Røde Kors-indsamling Teen U&S LÆS OM: Et forvandlende møde med Jesus Missionsaften med Jariya Menighedsweekend Dåbsundervisning Gæsteprædikant Røde Kors-indsamling Teen U&S www.vanløsefrikirke.dk Kirkeblad september-oktober 2014 Vanløse

Læs mere