LungePatient.dk. Lungeforeningen Boserup Minde. LungePatient.dk nr NR. 1 Januar 2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LungePatient.dk. Lungeforeningen Boserup Minde. LungePatient.dk nr. 1 2010 1. NR. 1 Januar 2010"

Transkript

1 LungePatient.dk NR. 1 Januar 2010 LungePatient.dk LUNGEFORENINGEN BOSERUP MINDE Lungeforeningen Boserup Minde 1

2 HVAD HAR MORTEN OLSEN OG PER ARNOLDI TIL FÆLLES? Morten Olsen og Per Arnoldi er to ud af danskere, som har problemer med hørelsen Oplev dem i et eksklusivt interview, hvor de fortæller om en dagligdag med høreproblemer, om at gøre noget ved det og om oplevelsen af fornyet livskvalitet. Se interviewet med Morten Olsen og Per Arnoldi på widex.dk/perogmorten

3 Tidsskrift for lungehandicappede Udgivet af: LungePatient.dk Old Gyde 74, 5620 Glamsbjerg Tlf Hjemmeside: Giro Indlæg til bladet: sendes til ovenstående adresse, - mærket BM-Bladet. Landsformand: Helge Petersen Korsvang 3, 5610 Assens, Tlf Redaktionsudvalg: Helge Petersen (ansvarshavende) Birthe Pedersen Ole Nielsen Journalistisk medarbejder: Anne-Lise Nerving, Studsbøl Allé 45, 2770 Kastrup, Tlf Ferie-, kursus- og rekreationshjem Boserup Minde, 5620 Glamsbjerg Kontoret: tlf kl Beboer tlf Bomi-Parken plejehjem, daghjem, dagcenter og beskyttede boliger Pallesvej 20-80, 2300 København S. Administrationskontor: Tlf Annoncetegning: BM Bladet, Skovkildeparken 23, Virring, 8660 Skander borg. Tlf Tryk: Øko-Tryk Borrisvej 5B, 6900 Skjern Tlf Bladet tilsendes alle medlemmer, der optages gennem lokalafdelingerne for et kontingent af 180 kr. for BM-Bladet udkommer 5 gange årligt i månederne: januar, marts, maj, september, november og BM-Julen. Oplag ISSN Deadline 2/2010: 30. januar 2010 Hvor ikke andet er anført, er redaktionel tekst og billeder lavet af Anne-Lise Nerving. Forsidebilledet: : Er fra opførsel af det nye feriehus Dybo. Så er vi gået ind i 2010 Et travlt år er gået, hvor der har været stor aktivitet i vores forening. Vi har haft jule- og nytårsophold, og som tidligere var der fuldt besøgt. Det er godt for os, når vi kan glæde så mange mennesker i den højtid, som jul og nytår er. I år havde vi endda en stor venteliste, men desværre har vi jo kun plads til 27 personer. Nyt navn Vi holdt repræsentantskabsmøde i maj i Svendborg, hvor tillidsfolk fra alle lokalafdelinger var samlet, og mange ting blev drøftet. Især en ting var vigtig nemlig at vi fik ændret vores navn til LungePatient.dk. Vi har brugt efteråret til at ændre mange af de ting, som følger med en navneændring. En af de vigtigste var, da vi fik en reklamekampagne i TV 2, som fastslog vores navn, samtidig med at den gjorde alle opmærksom på lungesygdomme og den internationale KOL-dag i november. International KOL-dag KOL er en lungesygdom, som efter de nye tal har ramt mindst mennesker. Det reelle tal er nok oppe på omkring , og dette skal der sættes ind overfor. Regeringen har sagt, at den vil sætte ind med en handlingsplan for KOL og andre kroniske sygdomme. Det eneste, man kan gøre ved KOL, er at sætte ind på at opspore KOL-patienter tidligt, så man hindrer, at lungefunktionen nedsættes voldsomt. Den internationale KOL-dag i november blev markeret på mange sygehuse og centre rundt om i Danmark, og vore lokalafdelinger var sammen med personalet fra de forskellige sygehuse og sundhedscentre. Tak for indsatsen sidste år Til slut vil jeg gerne sige tak til alle, som har ydet en indsats for LungePatient.dk i det daglige arbejde og til bestyrelserne i lokalafdelingerne. Også en tak til de frivillige, der har solgt julehæfter for os. Speciel tak til de mennesker, der hjalp til med at rive det gamle feriehus Dybo ned, så der kunne bygges et nyt feriehus op. Til allersidst en stor tak til organisationer, fonde og enkeltpersoner, som har støttet foreningens arbejde. Jeg håber på, at vi får et godt samarbejde også i det nye år. Godt nytår og tak for det gamle år! Indhold Helge Petersen Landsformand Nyt feriehus Dybo... 4 Ferietur... 7 Nyt fra hovedbestyrelsen... 9 Legater, der kan søges... 9 Syd- og Midtsjællands afdeling fylder 60 år DH bygger handicapvenligt hus...13 Konkurrence for tilmelding til betalingsservice...15 Husk ansøgning til leje af feriehuse...15 Feriehuse...17 Pressen skrev...23 Specialkursus og påskeophold...24 Lokal/kurersider...25 Krydsord...32 Lokalafdelingsadresser

4 Nyt feriehus Dybo Landsforeningens feriehus Dybo er nu endelig revet ned, og et nyt feriehus er ved at genopstå på samme plads. Det var jo egentlig meningen, at det skulle være sket i foråret Men Hedensted Kommune var ikke af samme mening. Det er utroligt, som en kommune kan forhale en byggesag. Først skulle vi søge om nedrivningstilladelse. Det gjorde vi i september Herefter skulle vi vente med at søge byggetilladelse, til vi havde fået en nedrivningstilladelse, der jo var afhængig af kommunen. Det skete så i november måned Først da fik vi så at vide, at vi først kunne få en byggetilladelse sidst i maj Vi lod så det gamle feriehus stå i endnu en ferieperiode, da vi jo ikke kunne nå det alligevel. Det var godt for os, for vi fik ikke den endelige byggetilladelse før en gang i september måned Nedrivningen af det gamle Dybo I uge 43 mødtes så landsformand Helge Petersen, pedellen i Glamsbjerg Niels Erik Espensen, Ole Nielsen fra Århus, Fritz Nerving fra København, Erik Søgaard, Niels A. Pedersen og Preben Hansen fra Randers afdeling. Det var mandag formiddag, inden de rigtig kom i gang. Der var i forvejen bestilt to containere til byggeaffaldet. Inden aften var alle ydervægge taget ned, og alle installationer var også taget ned. Det eneste, der blev stående til sidst, var toilettet, da folkene jo skulle bruge det, indtil de var næsten færdige. Alle, der deltog, boede i et lejet feriehus næsten ved siden af. 4

5 Tirsdag morgen fortsatte nedrivningen med forsigtigt at tage alle eternitplader af. De skulle jo ubeskadigede ned. Der var i øvrigt en person, der lå i fast rutefart til genbrugspladsen, da alt affaldet ikke kunne gå i de to containere. Da tagpladerne var kommet ned, trak deltagerne de løsnede spær ned på jorden og skar dem i stykker. Herefter kom de sidste stolper fra ydervæggene ned. Nu var der kun toilettet med de tre vægge tilbage, men dagen var også gået. De tre deltagere fra Randers kørte hjem, men de fire tilbageblevne gik hjem til middag. Onsdag morgen var de igen ved feriehuset, hvor store maskiner kom og rev fundamentet op og kørte det væk. Imens blev området ryddet, så det var nemt at komme til for byggefolkene, der kom efter. Det tog altså kun 3 dage i alt at rive det gamle Dybo ned. Opførelse af det nye feriehus I uge 44 blev det nye fundament til feriehuset støbt. Der var lidt blødere jord, og der skulle flere kubikmeter beton til, inden det var færdigt. Så der kom lidt ekstra regning på det. I uge 45 sidst på ugen kom selve leverancen af træ / byggesættet til grunden. I skrivende stund er selve huset ved at blive opført. Det er meningen, at råhuset, det vil sige ydermurene, tag, vinduer og yderdøre, er færdigt senest i uge 50. Inden det er færdigt, skal der være rejsegilde på huset sidst i uge 47. Se hele herligheden på billederne. 5

6 Høje Taastrupvej Taastrup Tlf

7 Ferietur Vil du med Lungeforeningen Boserup Minde på ferietur i uge 20 fra den 17. maj til den 22. maj 2010? Så er der igen mulighed for at komme på ferietur med LungePatient. dk. Vi vil i år atter benytte ferie-, kursus- og rekreationshjemmet i Glamsbjerg som base for ferien, og vi vil tage på ture ud i landet. Foreløbigt program: Ankomst: mandag den 17. maj inden frokost. I løbet af ugen vil der være følgende ture: 1. Tur til Vestkysten Vi kører fra Glamsbjerg til Esbjerg, hvor det første stop vil være ved Svend Wiig Hansens 9 meter høje hvide skulpturer af fire mennesker. I klart vejr kan kroppene, der står som spændte sejl, ses på 10 kilometers afstand. Herefter besøger vi Fiskeriog Søfartsmuseet i Esbjerg. Her kan man se både akvarium, sælarium, fiskeri- og søfartsudstilling. Frokosten vil vi spise på Billum Kro. Efter frokosten kører vi til Danmarks vestligste punkt Blåvand Fyr. Bagefter vil der blive mulighed for at opleve Blåvand på egen hånd. Hen på eftermiddagen nyder vi kaffen i grøftekanten på vejen hjem. 2. Tur til Carl Nielsens barndomshjem Komponisten Carl Nielsen blev født den 9. juni 1865 i Nr. Lyndelse. Huset i Årslev er det fjerde sted den unge Carl Nielsen boede i på Fyn, og det er det, som er kendt som hans barndomshjem. Herefter kører vi til Falsled. Man kan både køre og sejle til den hyggelige by. Falsled havn er en hyggelig lille havn med en dejlig atmosfære. 3. Tur til Broholm Gods Vi tager bussen til Broholm Gods, hvor vi kan få en spændende odysse gennem næsten 700 års danmarkshistorie fra Christoffer den 2. til Margrethe den 2. Broholm er i 2002 blevet gennemgribende restaureret og moderniseret. Godset er stadig et privat land- og skovbrug. Hovedbygningen og oldtidsmuseet er nu tilgængelige for offentligheden. Vi får en rundvisning med guide for at se de romantiske lokaler og inspirerende rum. Frokosten får vi på Hotel Christiansminde i Svendborg. Bagefter vil vi besøge det idylliske Lundeborg, hvor vi kan nyde en is, inden vi skal have kaffe på Lundeborg Hotel og Café, hvorefter vi kører hjemad. Afrejse: Lørdag den 22. maj efter frokost. Prisen er inklusiv alle måltider, bus og entrébilletter. Prisen pr. person er kr. Der tages forbehold for mindre ændringer i dette oplæg. I næste nummer af BM-Bladet vil vi bringe det endelige program. Du kan få yderligere oplysninger om turen ved at ringe til landsforeningens kontor eller se på hjemmesiden Det er muligt allerede nu at tilmelde sig turen på nedenstående kupon. Tilmeldingsfrist senest den 29. april Tilmeldingskupon til ferieturen Ferierejse Pris pr. person: kr. Tilmeldingsgebyr indbetales ved tilmelding til rejsen / restbeløb betales senest den 1. maj 2010 Jeg tilmelder hermed: personer gerne i dobbeltværelse 500 kr. Navn:... Adresse:... Postnummer:... By:.... Tlf:... Mail:... bank check giro Sendes til landsforeningens kontor sammen med tilmeldingsgebyret på check eller giro 7

8 Er du lungepatient? Pep/Rmt TM er et veldokumenteret behandlingstilbud til patienter med akut eller kronisk obstruktiv lungelidelse. Behandling skal foregå via egen læge, men du er velkommen til at kontakte os - vi besvarer meget gerne dine spørgsmål. Hvis din bil ikke kan li billig benzin er det nok en diesel Astra Tech A/S. Roskildevej 1. th Albertslund Astra Tech A/S. Roskildevej Tel: , 1,. th Albertslund Tel: Verdens Smukkeste Sørejse En rejse for livet på første parket! At noget i denne verden kan være SÅ smukt! Norsk Rejsebureau vil gerne invitere Dem med ud på en eventyrlig rejse med Hurtigruten. 12 dage langs Norges vestkyst op over Polarcirklen og til Nordkap. Vi tilbyder to Eventyrrejser med afrejse den 27. maj og igen den 21. august Vi flyver fra Kastrup Lufthavn til Bergen, hvorefter vi tager på en lille sightseeing. Så kører vi ned til Hurtigrutens skib, der vil tage Dem med ud på en oplevelsesrig rejse helt op til Kirkenes, der ligger tæt ved den russiske grænse, og tilbage til Bergen igen. Undervejs lægges der til kaj i 34 hyggelige byer og bygder. Oplev den friskeste havluft, de flotteste knejsende fjelde, de dybeste fjorde, de smukkeste byer og bygder og det fantastiske dyreliv. Nyd det hele glide stille forbi fra skibets panoramavinduer eller fra en stol på dækket. Ombord vil De rigtig blive forkælet med dejlig mad og god service. Priser fra kr inkl. flyrejse tur/retur, sightseeing i Bergen, 12 dage med Hurtigruten inkl. helpension. Ring for at høre nærmere eller bestil Hurtigrutens store katalog og den lille Eventyrrejse folder på Frederiksberggade København K. Tlf:

9 Nyt fra hovedbestyrelsen LungePatient.dk s hovedbestyrelse (HB) holdt ordinært hovedbestyrelsesmøde fredag og lørdag den 6. og 7. november 2009 i Glamsbjerg på foreningens ferie-, kursus- og rekreationshjem. BM-Bladet bringer her en kort gennemgang af de resultater, som bladet mener, kan have interesse for læserne. Ferie-, kursus- og rekreationshjemmet Siden sidst er der oprettet trådløst netværk i Glamsbjerg. Man skal registreres på serveren, men derefter kan man bruge netværket. Dette er endnu en mulighed for at benytte en ekstra facilitet på rekreationshjemmet. Økonomi På grund af den megen usikkerhed om vores bank, er foreningens økonomi drøftet med Nordea, der har overtaget Fionia bank. LungePatient.dk har brug for lån til at finansiere nybygningen af Dybo m.m. Budgettet for år 2010 blev diskuteret og godkendt. Datoer for HB-møder i 2010: Den april 2010 Den august 2010 Den november 2010 Arbejdsmødet i 2010 Det praktiske omkring arbejdsmødet er ved at være på plads. Det vil blive holdt på Vejle Centerhotel i Vejle. HB diskuterede indholdet på arbejdsmødet. Det vil sandsynligvis være uddannelse af bestyrelsesmedlemmer til at kunne stå foran en forsamling og fortælle om foreningen. Samtidig vil der blive undervist i at kunne ændre en power point fremlægning. Kampagneudvalg På kampagneudvalgsmødet var der kommet mange nye idéer. HB diskuterede TV 2 reklamekampagnen, som kører i uge 46 og 47. HB så sammen den første udsendelse, som kørte lørdag den 7. november. I reklamen er der en opfordring til at melde sig ind i LungePatient. dk, så der er bemanding på landsforeningens kontor, så længe TVreklamen kører. Brochuren om At leve med en lungesygdom var blevet genoptrykt, og selvfølgelig ændret med nyt navn m.m. Der blev diskuteret nye plancher med nyt logo, og lokalafdelingerne kunne bestille nye samtidig med, at landsforeningen fik fornyet sine. Fornyelse af Dybo Det gamle feriehus blev revet ned i uge 43. Det var landsformanden, vores pedel og frivillige fra Københavns afdeling, Randers afdeling og Århus afdeling, der hjalp til. Her i uge 46 er hele byggesættet blevet afleveret på grunden. Der forventes at være rejsegilde i uge 47, og hele råhuset er lukket inden jul. Feriehuset skal færdigindrettes i forårsmånederne, så det kan udlejes fra april måned. Legater, der kan søges Efter beslutning på et repræsentantskabsmøde bliver legatfonden hvert år øget med et rundt beløb, der fastsættes af hovedbestyrelsen. Legaterne skal søges inden den 1. april på et særligt skema, der kan fås i lokalafdelingerne, der med påtegning videresender det til landsforeningen, hvor forretningsudvalget behandler dem. Der kan fortrinsvis søges af medlemmer af LungePatient.dk til rekreation og uddannelse, hvortil det offentlige ikke yder støtte. Legatportionerne er desværre normalt ikke særlig store, for at så mange som muligt kan få en tildeling. Danmarks Lungeforenings legater Ansøgning om legat sendes på særskilt skema, der kan rekvireres og sendes til Danmarks Lungeforening, Strandboulevarden 47 B, 2100 København Ø tlf Der kræves påtegning af læge eller lungeklinik samt bekræftelse på økonomiske oplysninger. Legat til respirationspatienter Ved respirationspatienter forstås personer, der bruger respirator, iltapparat eller har brug for særlig behandling, som f.eks. hjælp til bolig, ferie og rekreation, transport eller alene som opmuntring. Dog ikke til formål, som ydes efter lovgivningen. Ansøgningen indgives på skema, der rekvireres fra Institutionen for Respirationspatienter, Hans Knudsens Plads 1, 11., 2100 København Ø, tlf Legaterne skal søges inden 1. maj. 9

10 10

11 Syd- og Midtsjællands afdeling fylder 60 år Den 21. januar 1950 startede en ny afdeling i Syd- og Midtsjælland. I begyndelsen hed afdelingen Præstø Amtsafdeling Formænd i afdelingen Der har været en hel række af formænd i afdelingens historie. Den første formand for foreningen var Børge K. Pedersen. Han holdt dog ikke længe, idet han var med fra 21. januar til 10. august. Herefter overtog Knud Ambus formandsjobbet indtil 3. november Knud havde været med i bestyrelsen siden dens start. Han efterfulgtes af Em. Gjedde, der var formand indtil 12. marts Herefter overtog Emil Larsen jobbet, og han var formand indtil 18. marts 1971 altså i næsten 18 år. Efter ham kom Sverre Petersen indtil 21. august Her kom Kurt Larsen til, og han var formand indtil 15. juni Efter ham kom den længst siddende formand i afdelingens historie. Det var Eva Nielsen, og hun præsterede at være formand for afdelingen i næsten 24 år. I den periode var kassereren Dagny Budek, og de to arbejdede glimrende sammen. Eva var formand fra 15. juni 1978 til den 25. marts Her kom den nuværende formand Lene Jacobsen til. Stor udskiftning i bestyrelsen Den 25. marts 2002 kom der en stor fornyelse i afdelingen, da fire bestyrelsesmedlemmer nemlig Eva Nielsen, Dagny Budek, Lilian Larsen og Kurt Larsen ønskede at udtræde af bestyrelsen. De havde tilsammen haft 127 års anciennitet i afdelingen, så det var en ordentlig fornyelse og udskiftning i bestyrelsen. Kun Lene Jacobsen blev i bestyrelsen. De fire blev erstattede af Willy Jeppesen, Egon Karlsen, John Pedersen og Lisbeth Olesen. Lene Jacobsen blev formand. Disse 5 bestyrelsesmedlemmer har haft et glimrende samarbejde lige siden. De har fået lidt mere styr på økonomien i afdelingen i de sidste 7 år, og en af de store opgaver nemlig feriehuset Mindebo i Karrebæksminde er langsomt, men sikkert blevet fuldstændigt renoveret. Afdelingen har de sidste år været meget aktiv i Næstveds Sygehus, hvor de hver fjortende dag er i infocaféen. Nyt feriehus i 1986 Afdelingens første feriehus blev købt i I 1986 besluttede afdelingen at udskifte huset med et nyt og moderne hus. Pengene til det nye hus blev fremskaffet ved penge fra tombolaer, samt penge fra fonde og lån. Det nye hus blev indviet i sommeren 1986 og kostede kr. Huset ligger dejligt, tæt ved Kanalen ind til Næstved, så det har en flot vandudsigt. Sidste år fik feriehuset nyt tag, og det blev malet lyst indvendigt. Meget af indboet er også skiftet ud. Det har været et stort arbejde, men bestyrelsen har arbejdet sammen om opgaven. Det har også været en stor hjælp, at John er tømrer og meget arbejdsvillig. Så alt i alt er det nu et af Lungeforeningens attraktive feriehuse. Til lykke til afdelingen Landsformand Helge Petersen og hovedbestyrelsen ønsker Syd- og Midtsjællands afdeling tillykke med deres 60 års jubilæum. Vi håber, at den fremgang, der har været i afdelingen, må fortsætte i de næste mange år. 11

12 DFA Den Frie Aftenskole Jernbanegade Fredericia Skoleleder Anne Binzer Sørensen Tlf Mdl. af Danske Oplysnings Forbund februar februar Velkommen igen oktober

13 DH bygger handicapvenligt hus DH (Danske Handicaporganisationer) har igangsat domicil-projektet for et nyt hovedsæde for DH og en række medlemsorganisationer. DH ønsker at opføre et nyt hovedsæde, der kan rumme både DH og en række af medlemsorganisationerne. DH er ved at vokse ud af de nuværende rammer på Kløverprisvej i Hvidovre. En analyse af mulighederne har vist, at den bedste løsning vil være at opføre et nyt domicil, hvor flere organisationer kan flytte sammen. Der kan opnås synergieffekter både i det politiske arbejde og i økonomien. Samtidig kan vi få forbedret tilgængeligheden til bygningen for alle dem, der skal deltage i handicaporganisationernes politiske arbejde. DH har haft en meget positiv dialog med Høje Tåstrup Kommune om en grund, der er placeret tæt på Høje Tåstrup Station. Der er en asfalteret gangsti på 300 til 400 meter fra stationen til grunden, der er placeret ved siden af DSB s langtidsparkeringsplads. Et hus med den absolut bedste tilgængelighed for mennesker med alle slags handicap. Et hus, der skal danne forbillede på verdensplan, og hvor der ikke gås på kompromi. Det er idéen bag Danske Handicaporganisationers nye hovedsæde, der skal ligge på en grund ved Høje Taastrup Station. Projektudviklingsaftale Høje Taastrup Kommunes borgmester Michael Ziegler og formand for Danske Handicaporganisationer, Stig Langvad, underskrev her først i november en projektudviklingsaftale, og Danske Handicaporganisationer vil snarest udskrive den konkurrence, der skal munde ud i et vinderprojekt for et handicapvenligt hus i verdensklasse. Planen er, at det nye domicil skal være klar i slutningen af Million fra Bevica fonden Bevica Fonden har løst den kritiske hurdle for DH. De har den 28. maj 2009 overrakt en million kroner til Stig Langvad, som skal bruges til at igangsætte projektet for. En million er småpenge i projektet til næsten 270 millioner kroner, som er prisen på verdens mest tilgængelige hus, som DH drømmer om at bygge. Men den første million var den kritiske forudsætning for, at vi kunne bevare drømmen om at få alle de andre millioner kroner. For hvis DH ikke kan få råd til at vise de store fonde, der har vist projektet stor interesse, nemlig resultatet af en arkitektkonkurrence, så er der ingen grund til at fortsætte arbejdet, siger Stig Langvad. Bevica Fonden, som før hed Sahva-Fonden, har gennem årene givet betydelige midler til bevægelseshæmmede danskere. Fondens midler og formål fortsætter, nemlig at støtte bevægelse, viden og care. Formålsparagraffen for Bevica lyder: At man skal yde hjælp til at give mennesker med bevægelseshandicap en lettere tilværelse. Startskuddet Startskuddet har lydt til et handicapvenligt hus i verdensklasse ved Høje Taastrup Station. 13

14 Kvalitetsprodukter i plast til brug for forskning, pro duktion og diagnostik Tel Part of Thermo Fisher Scientific 14

15 Husk ansøgning til leje af feriehuse Ansøgningen skal være i din lokalafdeling inden 15. marts 2010 Hvis du gerne vil leje et af lokalafdelingernes feriehuse eller landsforeningens feriehus Dybo, så husk, at du skal rekvirere et feriehusskema fra din lokalafdeling, udfylde det og tilbagesende det til din egen lokalafdeling inden 15. marts i år. Hvis du søger andre afdelingers feriehuse, skal du fremsende dit feriehusskema til egen afdeling i god tid, det vil sige mindst en uge før. Du kan se beskrivelserne i dette blad, men husk fristen. På foreningens hjemmeside kan du også se feriehusene på Der er i højsæsonen særlig stor efterspørgsel efter husene, så det er lidt nemmere at få et feriehus, hvis man søger i maj, juni, august og september. Konkurrence om tilmelding til betalingsservice Vær med i konkurrencen om en uges ophold i vores nye feriehus Dybo i Juelsminde. Tilmeld dig betalingsservice og vær med i lodtrækningen. Indsend blanketten allerede i dag til os på LungePatient.dk, Old Gyde 74, 5620 Glamsbjerg, eller ring på telefon for at høre nærmere. Der trækkes lod den 1. april 2010 blandt de indkomne blanketter. Vinderen får direkte besked. 15

16 Arkitektfirma Gudnitz & Partnere A/S

17 LungePatient.dk Boserup Minde Familieferiehuse 2010 Ansøgningsskema fås ved henvendelse til egen lokalafdeling og returneres dertil, når skemaet er udfyldt. Ansøgningsskemaet skal være lokalafdelingen i hænde senest den 15. marts. Svar kan forventes ca. 14 dage senere. Ønsker man feriehus uden for egen afdeling, videresender denne afdeling selv skemaet til den pågældende afdeling. Ansøgningen bedes derfor indsendt en uge tidligere, så ansøgningen kan videresendes med påtegning. Som hovedregel tilbagebetales depositum kun, hvis huset lejes ud til anden side. OBS: Ansøgningerne behandles samlet efter ansøgningsfristens udløb. Man skal derfor ikke regne med at være sikret plads, fordi man indsender ansøgningen i særlig god tid. Der er i højsæsonen særlig stor efterspørgsel på husene, så det anbefales så vidt muligt at søge i ydersæsonen. Feriehusene er forbeholdt Lungeforeningen Boserup Mindes medlemmer. Du kan få flere oplysninger om feriehusene på foreningens hjemmeside: Bemærk Der tages forbehold for trykfejl. Københavns afdeling Københavns afdelings 3 moderne feriehuse ligger på Lyngsporet nr. 6, 8 og 10, ca. 1 km vest for Rågeleje over for Dansk Camping Unions store campingplads på Hostrupvej. Der er få hundrede meter til Kattegat og til de store fredede lyngbakker Heatherhill. Bus næsten til døren. 2 HELSEBO er et velindrettet feriehus af træ. Opholdsstue med spisekøkken i åbent plan, soverum med 2 senge og værelse med 2 senge, toilet og bad. Elvarme i huset. Stor sofagruppe i stuen. Stor sydvendt overdækket terrasse. Bag huset findes stor fliseplads. Lolland-Falster afdeling 1 SOLBO er et stort feriehus af røde mursten, moderne indrettet med pejsestue, stort spisekøkken, bad og toilet. Der er soverum med 2 senge og køjerum med 2 køjer. Brænde må købes til pejsen. Huset er lige blevet malet indvendig og udvendigt. Der er elvarme i huset. Foran mod syd er der en stor overdækket terrasse. Stor naturgrund. 3 LYNGBO er et Kalmarhus. Stor lys stue med ovenlysvindue ved køkkenafdelingen, rummeligt bad og toilet. Værelse med 2 faste senge evt. ekstra soveplads på sovesofa i stuen. Der er overdækket terrasse mod syd og en indhegnet fliseplads på bagsiden af huset. Der er astmadyner og puder i alle husene. Der er ingen TV i husene. I Helsebo og Lyngbo må der ikke medtages katte og hunde. Leje pr. uge: Fra 12. juni august kr. pr. uge. Resten af året kr. pr. uge. Der skal betales 800 kr. i depositum, og restbeløb senest 4 uger før. El-afgift er 2,50 kr. pr. kwh. efter måler, ens for alle 3 huse. Kontaktperson Solveig Als - Københavns afdeling på tlf Torsdag mellem Indflytning kl fraflytning kl. 11. Skiftedag: Lørdag. 4 HELSE adressen Stubbegårdsparken 43 ved Næsby Strand. Helse ligger på Sydvestlolland på en 900 m 2 stor grund. Huset har stue og køkken ud i et, værelse med 2 boksmadrasser, værelse med 2 køjer, anneks med 11/2 mands boksmadras samt badeværelse med bruseniche. Fuldt udstyret køkken. I stuen er der fjernsyn og radio. Alle værelser har astmadyner og puder. Der er el-radiator overalt i huset. Huset har 2 terrasser med havemøbler. Den ene terrasse er overdækket. Leje: Fra 1. maj til 31. aug kr. pr. uge, derefter kr. pr. uge. Weekendophold koster 550 kr. Der skal betales 2,50 kr. pr. kwh. efter måler. Kontaktperson: formand Peder Pedersen, Reimersgade 11, 4900 Nakskov, tlf Indflytning kl. 15 fraflytning kl. 12. Skiftedag: Lørdag. Nordfynsk afdeling 5 BERTHA S HUS adressen Strøget 5-7, Kristiansminde, Bårdesø, 5450 Otterup. Huset ligger på en stor grund med havudsigt fra huset. 17

18 Der er 4 sovepladser i huset. Rygning i huset er forbudt. 6 ÅNDEHULLET adressen Johs. Jensens Vænget 9, Kristiansminde, Bårdesø, 5450 Otterup. Huset ligger på en stor grund og 2 min. gang til stranden. Der er 6 sovepladser i huset. Rygning i huset er forbudt. Lejen er i begge huse: fra og med uge 18 til og med uge kr. pr. uge. Resten af året kr. pr. uge. Weekend kun uden for perioden 600 kr. Strømforbrug 2,50 kr. pr. kwh. efter måler. Der skal betales depositum på 500 kr. og restbeløb senest 4 uger før. Husdyr er ikke tilladt i nogen af husene. Kontaktperson: Jesper Holst, Sandkæret 66, 1. tv., 5260 Odense S og på kontoret mandage mellem kl på tlf Indflytning for hele uger kl. 14 fraflytning kl. 12. Indflytning for weekend kl. 10 fraflytning kl. 18. Skiftedag hele uger: Lørdag. Skiftedag i weekenden: Fredag. Nordvestjydsk afdeling 7 KRABBEN ligger Mosevej 12, Virksund, 7840 Højslev, ca. 20 km fra Skive og Viborg. Huset ligger på en kvm. naturgrund med gode læforhold, ca. 300 meter til et lille gammelt fiskerleje, campingplads og marina. Det er på 75 kvm. og indeholder: meget stor stue med brændeovn og køkken i ét. Badeværelse, stort soveværelse med dobbeltseng og skab, 1 værelse med 2 køjer og skab, værelse med 1 soveplads. Stor delvis overdækket terrasse. Overalt er der elvarme. Fuldt udstyret køkken. Farve-tv med DVD-afspiller og radio med CD. Astmasengetøj til 5 personer. Et moderne kørestolsegnet hus. 8 VESTERHAVSHYTTEN ligger Sletningen 3, Klitmøller, 7700 Thisted. En kilometer til Vesterhavet. Huset er bygget i moccasten og ligger på en grund med gode læforhold. Det er på 77 kvm. og indeholder: stor stue med brændeovn og køkken i ét. Nyrenoveret badeværelse. Soveværelse med 2 enkeltsenge og skab, 1 værelse med 2 køjer og skab, værelse med 1 soveplads og skab. Der er 2 terrasser heraf 1 delvis overdækket. Overalt er der elvarme. Fuldt udstyret køkken. Farve-tv, DVDafspiller og radio med CD. Astmasengetøj til 5 personer. Et moderne kørestolsegnet hus. 9 KLITTEN ligger Klitstien 15, Klitmøller, 7700 Thisted. 700 meter til Vesterhavet. Huset ligger på en stor grund med mange lækroge. Der er 3 terrasser heraf 1 delvis overdækket. Det er på 68 kvm. og indeholder: stor lys stue med brændeovn og køkken i ét. Badeværelse med gulvvarme og vaskemaskine. 3 soveværelser med 2 enkeltsenge og skab i hver. Alle lofter går op i kip. Overalt er der elvarme. Fuldt udstyret køkken. Parabol, farve-tv, DVD-afspiller og radio med CD. Astmasengetøj til 6 personer. Et moderne kørestolsegnet hus. Bemærk venligst ingen husdyr i dette feriehus. Lejen er ens i husene fra uge 13 til uge 42 = kr. pr. uge. Fra uge 43 til uge 48 = kr. pr. uge. I denne periode kan der lejes en weekend = 700 kr. Weekend fra torsdag kl. 15 til mandag kl. 11. Der skal betales 400 kr. i depositum pr. uge, og restlejen samt 300 kr. á conto pr. uge for el senest 4 uger før. Det er uden for sæsonen (juni, juli og august) muligt at leje to sammenhængende uger. El 2,50 kr. pr. kwh. Kontaktpersoner: Kirsten og Leo Lykholt, Fjordvej 46, Knud, 7860 Spøttrup, tlf Indflytning kl. 15 fraflytning kl. 11. Skiftedag: Fredag. Randers afdeling 10 BOMI II ligger Klitvej 60, Fjellerup, 8585 Glesborg lige ud til Kattegat. Bygget i Et kørestolsegnet feriehus. Indeholder 3 store værelser, stor stue med brændeovn, køkken, køle-/ fryseskab, komfur, toilet med brusebad, v/k vand, elvarme. I alt 6 sovepladser. (Ingen radio og TV, men TV-antenne). BOMI II står med varme på i vinterhalvåret. 11 HELSE ligger på Saharavej 15, Fjellerup, 8585 Glesborg. Feriehuset indeholder 3 værelser samt en stue. Køkken for sig med komfur, køle-/ fryseskab, toilet med brusebad, v/k vand og elvarme, en stor åben terrasse. (Ingen radio og TV, men TV antenne). Her må man gerne tage hund, kat eller andre kæledyr med. HELSE er gennem de sidste tre år blevet gennemrenoveret, med isolering, termoruder, terrassedør, udvendig beklædning, nye tagrender og ikke mindst en ny stor åben terrasse. 12 OASEN II ligger på Saharavej 17, Fjellerup, 8585 Glesborg. Opført i og huset er ligeledes et moderne handicap- og kørestolsegnet feriehus. Der er 3 store værelser, en stor stue og køkken i ét, køle-/ fryseskab, toilet med brusebad, v/k vand og elvarme. I alt 7 sovepladser. (Ingen radio og TV, men TV-antenne). På grund af allergipatienter må ingen hund, kat eller andre dyr medtages i Bomi II og Oasen II. Der forefindes allergivenligt sengetøj i alle 3 feriehuse. Betræk, viskestykker samt håndklæder må medbringes. Lejen er fra uge 17 til og med uge kr. plus el. Uge 43 til 16 er prisen kr. plus el. Weekend 3 dage 650 kr. 4 dage 750 kr. + el. El-afgift er 3 kr. pr. kwh. Kontaktperson: Erik Søgaard tlf kontoret torsdag kl tlf eller Skiftedag: Fredag kl. 15. Ribe Amts afdeling 13 MINNA BO Beliggende Gl. Strandvej 22, Henne by, 6854 Henne. Minna Bo blev udvidet med en flot vinkelbygning i Her ses den nye indgang med god flisebelægning og det nye badeværelse og soveværelse, der herefter gør Minna Bo meget kørestols- og handicapegnet feriehus på 68 kvm. 18

ny stemme fylder 45 år

ny stemme fylder 45 år ny stemme fylder 45 år 1963 1964 45 ÅR NR. 3 Juni 2008 46. ÅRGANG Medlemsblad for DLFL ny stemme Nr. 3 2008 46. årgang Medlemsbladet»ny stemme«udgives af bestyrelsen for Dansk Landsforening for Laryngectomerede

Læs mere

LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM

LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM ISSN 0909-5128 huntingtons.dk 29. årgang Juni 2012 Nr. 2 LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM Landsforeningen Huntingtons Sygdom huntingtons.dk nr. 2/12 1 Indhold Formanden har ordet... 3 Rundt om HS 2012:

Læs mere

s astikeren FESTLIG INDVIELSE AF HUSET VÆR MED VÆRDIDEBAT VELKOMMEN SE DETALJERNE I INDRETNINGEN I DET NYE BISIDDERKORPS EFTERLYSES

s astikeren FESTLIG INDVIELSE AF HUSET VÆR MED VÆRDIDEBAT VELKOMMEN SE DETALJERNE I INDRETNINGEN I DET NYE BISIDDERKORPS EFTERLYSES NR.1 FEBRUAR 2013 ÅRGANG 63 s astikeren FESTLIG INDVIELSE AF HUSET SE DETALJERNE I INDRETNINGEN VÆR MED I DET NYE BISIDDERKORPS VÆRDIDEBAT EFTERLYSES VELKOMMEN TIL ET NYT KURSUSÅR www.spastikerforeningen.dk

Læs mere

INDENLANDSK SØMANDSMISSION

INDENLANDSK SØMANDSMISSION Sømandsmissionen Å r b o g 2 0 1 0 INDENLANDSK SØMANDSMISSION Evangeliet til søfolk og fiskere årsberetninger regnskab hovedbestyrelse hovedkontoret sømandsmissionærer fritidsmedarbejdere sømandshjem tilknyttede

Læs mere

SAB-Nyt Sund lejerøkonom i Svendborg læs mere på g 7 side 6 o

SAB-Nyt Sund lejerøkonom i Svendborg læs mere på g 7 side 6 o SAB-Nyt Sund lejerøkonomi i Svendborg læs mere på side 6 og 7 Ekstraordinære afdelingsmøder i 7, 8, 9 og 11 Beboerne i de tre afdelinger skal stemme om ny antenneleverandør. 13 8 23 3 Svendborg Andels-

Læs mere

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 ANNONCE RETT NYT INDHOLD nr. 2 2015 6 4 Redaktionen 5 Nyt fra bestyrelsen 6 Familietur til Legoland 8 Børn med særlige behov 9 9 Mille og Meywalkeren 10 Bestyrelsens

Læs mere

Om Alzheimers og andre demenssygdomme

Om Alzheimers og andre demenssygdomme Tema: Alzheimerforeningen og demenssagen Det nytter Feriekurser for demente Støt Alzheimerforeningen Vind med Alouise Nr. 4 19. årgang december 2009 Om Alzheimers og andre demenssygdomme Indhold Udgives

Læs mere

35. årgang Nr. 4 April 2007

35. årgang Nr. 4 April 2007 35. årgang Nr. 4 April 2007 BEBOERBLAD FOR RESENLUND OG DARUPLUND 2660 Brøndby Strand Lejerbo skaber rum for liv Redaktørens side Så blev det endelig forår. Sådan da, med lidt frost på bilruderne og nogle

Læs mere

VesterBo REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2009 ÅRETS AFDELING RÅDERETTEN NYT FRA AFDELINGERNE. Nr. 3 / December 2009 BOLIG FORENINGEN VESTERBO

VesterBo REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2009 ÅRETS AFDELING RÅDERETTEN NYT FRA AFDELINGERNE. Nr. 3 / December 2009 BOLIG FORENINGEN VESTERBO BOLIG FORENINGEN VESTERBO VesterBo Nr. 3 / December 2009 Beboerblad for boligforeningen VesterBo REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2009 ÅRETS AFDELING RÅDERETTEN NYT FRA AFDELINGERNE Leder Hvem taler for dig i foreningens

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

FEBRUAR 2014 HOLMSLAND SOGNEBLAD 16. ÅRGANG NR. 1. www.holmsland.dk 1

FEBRUAR 2014 HOLMSLAND SOGNEBLAD 16. ÅRGANG NR. 1. www.holmsland.dk 1 FEBRUAR 2014 HOLMSLAND SOGNEBLAD 16. ÅRGANG NR. 1 www.holmsland.dk 1 HOLMSLAND SOGNEBLAD 16. ÅRGANG NR. 1 FEBRUAR 2014 Udgives af: HOLMSLAND SOGNEFORENING www.holmsland.dk Bladudvalg: Iver Poulsen, Røjklitvej

Læs mere

DEADLINE for næste OI-Magasinet er den 28. maj. INDHOLD OI-Magasinet nr. 1-2003 OI-MAGASINET OI-MAGASINET NR. 1 2003

DEADLINE for næste OI-Magasinet er den 28. maj. INDHOLD OI-Magasinet nr. 1-2003 OI-MAGASINET OI-MAGASINET NR. 1 2003 OI-MAGASINET Udkommer: 3 gange årligt Oplag: ca. 400 stk. pr. nummer Layout: MS Millinnium Edition & Office 2000 OI-Magasinet er det officielle medlemsblad for Dansk Forening for Osteogenesis Imperfecta.

Læs mere

ISSN: 1903-7937. Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012. 61. årgang. bladet. 60 år. i medgang og modgang

ISSN: 1903-7937. Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012. 61. årgang. bladet. 60 år. i medgang og modgang ISSN: 1903-7937 Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012 61. årgang bladet 60 år i medgang og modgang 2012 er ved at være gået, og det har været et travlt og begivenhedsrigt år Vores projekt,

Læs mere

Medlemsblad for Postpensionisternes Landsforening

Medlemsblad for Postpensionisternes Landsforening Posthornet 04/09 august Medlemsblad for Postpensionisternes Landsforening Lynet slog ned i landpostbudet Sommertræf 2009 Side 4 Side 8 postpensionister på flyvestation karup Side 10 posten vejle på tur

Læs mere

KRATTEN LÆS INDE I BLADET:

KRATTEN LÆS INDE I BLADET: KRATTEN December 2005 NR.6 ÅRGANG 38 Så er julen over Gistrup igen BADMINTON FODBOLD GYMNASTIK PETANQUE TENNIS VOLLEYBALL LÆS INDE I BLADET: Diverse generalforsamlinger Fodbolddrenge og piger på tur God

Læs mere

avisen Landsforeningen af Patientrådgivere og Bistandsværger i Danmark

avisen Landsforeningen af Patientrådgivere og Bistandsværger i Danmark Marts 2014 Nr. 95 avisen Landsforeningen af Patientrådgivere og Bistandsværger i Danmark ISSN 1396-2620 Fagligt talt... Temadage / landsmøde Formandens beretning 2013 Folketingets 71-tilsyn Medicinering

Læs mere

DEADLINE. Dansk Forening for Osteogenesis Imperfecta. 15. september for næste OI-Magasinet. Indhold. OI-Magasinet

DEADLINE. Dansk Forening for Osteogenesis Imperfecta. 15. september for næste OI-Magasinet. Indhold. OI-Magasinet Dansk Forening for Osteogenesis Imperfecta Fiskergade 26, DK-4220 Korsør Telefon: (+45) 5838 3514 * E-mail: mogensbc@mail.dk OI-Magasinet Indhold Officielt medlemsblad for Dansk Forening for Osteogenesis

Læs mere

førtidspensionisten KOM UD AF BUSKEN! Bladet for langtidssyge, flex- og skånejobbere udgives af Landsforeningen for førtidspensionister

førtidspensionisten KOM UD AF BUSKEN! Bladet for langtidssyge, flex- og skånejobbere udgives af Landsforeningen for førtidspensionister førtidspensionisten Bladet for langtidssyge, flex- og skånejobbere udgives af Landsforeningen for førtidspensionister NR. 4 februar 2006 KOM UD AF BUSKEN! Kom ud af busken Forsidefoto: Carl-Erik Nielsen

Læs mere

lidt mere end et sted at bo!

lidt mere end et sted at bo! lidt mere end et sted at bo! Glade beboere hos Bo42. Foto: Anders Beier En hilsen fra Bo42 til hele øen Med udgangen af marts dette år udløber Bo42 s boligsociale projekt. Gennem de seneste fire år har

Læs mere

side 6-7 Generalforsamling Nummer 1 - Januar 2010-87. årgang - Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening

side 6-7 Generalforsamling Nummer 1 - Januar 2010-87. årgang - Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening side 6-7 Generalforsamling Nummer 1 - Januar 2010-87. årgang - Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening MEJERISTEN Medlemsblad for Danske Mejeristers Fagforening Tilsluttet Serviceforbundet og Funktionærernes

Læs mere

JernbanefritidDecember 2010 64. Årgang

JernbanefritidDecember 2010 64. Årgang 9 JernbanefritidDecember 2010 64. Årgang ÉN TIL DET HELE Der er visse ting, vi kun slår en lille bue uden om Manuel sporombygning Maskinel sporombygning Sporvedligeholdelse Sporjustering Perron ny-, og

Læs mere

førtidspensionisten Ska vi flytte sammen? ...det har jeg ikke råd til! Bladet for langtidssyge, flex- og skånejobbere

førtidspensionisten Ska vi flytte sammen? ...det har jeg ikke råd til! Bladet for langtidssyge, flex- og skånejobbere førtidspensionisten Bladet for langtidssyge, flex- og skånejobbere udgives af Landsforeningen for førtidspensionister NR. 2 Juli 2014 Ska vi flytte sammen?...det har jeg ikke råd til! 2 førtidspensionisten

Læs mere

LHC-nyt. 28. årgang Juni 2011 Nr. 2. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea ISSN 0909-5128. LHC-nyt nr. 2/11

LHC-nyt. 28. årgang Juni 2011 Nr. 2. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea ISSN 0909-5128. LHC-nyt nr. 2/11 ISSN 0909-5128 LHC-nyt 28. årgang Juni 2011 Nr. 2 Landsforeningen mod Huntingtons Chorea LHC-nyt nr. 2/11 1 Indhold Formanden har ordet... 3 Referat fra generalforsamlingen i LHC... 4 Medicinafprøvning

Læs mere

Lungenyt. Ingen lungesygdomme hos forsikringsselskaberne

Lungenyt. Ingen lungesygdomme hos forsikringsselskaberne Tema: Ingen lungesygdomme hos forsikringsselskaberne I denne udgave af Lungenyt sætter vi fokus på, hvorfor lungesygdomme ikke er med på forsikringsselskabernes lister over kritiske sygdomme. nr. 4 september

Læs mere

Nr. 1, 21. årgang, marts 2011. Tema. Rejs med demens?...læs også. Klumme af TV-vært Per Fløng Om yoga for pårørende

Nr. 1, 21. årgang, marts 2011. Tema. Rejs med demens?...læs også. Klumme af TV-vært Per Fløng Om yoga for pårørende Nr. 1, 21. årgang, marts 2011 Tema Rejs med demens?...læs også Klumme af TV-vært Per Fløng Om yoga for pårørende INDHOLD Det faste Aktivitetskalender Spørgsmål og svar fra demenslinien Læserne skriver

Læs mere

VesterBo. Bowlingturnering 2009 Repræsentantskabsfest 2009 Nye ansigter i hovedbestyrelsen Læserbreve. Nr. 2 / August 2009

VesterBo. Bowlingturnering 2009 Repræsentantskabsfest 2009 Nye ansigter i hovedbestyrelsen Læserbreve. Nr. 2 / August 2009 BOLIG FORENINGEN VESTERBO VesterBo Nr. 2 / August 2009 Beboerblad for boligforeningen VesterBo Bowlingturnering 2009 Repræsentantskabsfest 2009 Nye ansigter i hovedbestyrelsen Læserbreve LANDSUDSTILLINGEN

Læs mere

Maj 20 1973 2013 Vitalitet maj: Solsikkefesten 2013 Gymnastikken Fodboldåret Håndboldåret Badminton

Maj 20 1973 2013 Vitalitet maj: Solsikkefesten 2013 Gymnastikken Fodboldåret Håndboldåret Badminton Stiftet 10. december 1958 44 årgang Maj 2013 Morud Idrætsforenings nyhedsblad med alt nyt fra dit nærområde! 1973 1973-2013 Vitalitet maj: Solsikkefesten 2013 Se side 20-23: Gymnastikken Se side 24-26:

Læs mere

inside 1. årgang Nr. 4 december 2011

inside 1. årgang Nr. 4 december 2011 1. årgang Nr. 4 december 2011 inside Dette billede er snart historie. På havnearmen længst væk fra den gamle containerterminal, bygges der i øjeblikket boliger med navne som Ligthhouse og Isbjerget. En

Læs mere

31. årgang Juni 2014 Nr. 2

31. årgang Juni 2014 Nr. 2 ISSN 2245-5957 huntingtons.dk 31. årgang Juni 2014 Nr. 2 Landsforeningen Huntingtons Sygdom huntingtons.dk nr. 2/14 1 Indhold Formanden har ordet... 3 Rundt om HS 2014... 4 Ægtefælle/samleverdag i Vejle...

Læs mere