BORNHOLMSKE SAMLINGER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BORNHOLMSKE SAMLINGER"

Transkript

1

2 BORNHOLMSKE SAMLINGER

3 BORNHOLMSKE SAMLINGER ill. RÆKKE BIND UDGIVET AF BORNHOLMS HISTORISKE SAMFUND

4 BORNHOLMS HISTORISKE SAMFUND Eftertryk må kun finde sted med tilladelse og kildeangivelse. Billederne på omslaget: Forsiden: Gravsten i Ephraim, Utah. Bagsiden: Bagermester Didriksens lavstegn efter bombardementet i maj Kaptajn Niels Adolf Kofoed bar denne hue i Bornholms Væbning Perlekæde, tilhørende en fornem frue fra Grødby. Altertavle fra»bethania«, Aakirkeby. Udgivet ISBN ISSN Burgundia tryk, Rønne.

5 FORORD Jeg har hermed fornøjelsen at kunne præsentere årets nummer af Bornholmske Samlinger, der rummer flg.: I den første artikel fortæller Birte Nørregaard Pedersen historien om "Bager-dynastiet" Didriksen i Rønne - et spændende mix af erhvervsog slægtshistorie. Dernæst redegør J. Chr. Skaarup for de bornholmske soldaters uniformer gennem de sidste ca. 250 år. I den tredje artikel beskriver Lene H. Lutz en rigt udstyret jernaldergrav fra Grødby, hvis "beboer" uden tvivl har været en særdeles fornem frue. Henning Benders artikel handler om den relativt store udvandring fra Bornholm til især USA i perioden : Hvorfor folk udvandrede, hvordan de kom over "Dammen", og hvor de bosatte sig. Gunhild Pedersens mundtlige erindringer, nedfældet af Birgitte B. Marcussen, er en beretning om en svunden tid - præget af landbosamfundets hårde levevilkår. I den sidste artikel beretter Rune Soderlund om den svenske prædikant C. 0. Rosenius og hans betydning for det religiøse liv på Bornholm i 1800-tallet. Foruden ovennævnte artikler vil man som sædvanligt kunne finde en oversigt over litteratur om Bornholm, indgået i Bornholms Centralbibliotek , samt andre "faste punkter". Jeg ønsker hermed alle vore læsere rigtig god fornøjelse! P.S.! I øvrigt afholdes Bornholms historiske Samfunds årlige sommerekskursion som sædvanligt den sidste lørdag i juli (år 2001). Rønne, d , Henning S. Andersen Redaktør 5

6

7 Indhold Henning S. Andersen Forord 5 Birte Nørregaard Pedersen Bagerdynastiet Didriksen i Rønne 9 Jens Christian Skaarup Den militære uniformering på Bornholm 57 Lene Heidemann Lutz En fornem frue fra Grødby 77 Henning Bender Bornholmsk udvandring Gunhild Pedersen & Birgitte Borgen Marcussen Enj plåntepajas histårja 125 Rune Soderlund Svensk evangelisk vackelse på Bornholm 143 Ebbe Gert Rasmussen Bornholms historiske Samfund : Formandsberetning 155 Niels Foght Hansen Litteratur om Bornholm indgået i Bornholms Centralbibliotek Liste over publikationer fra Bornholms historiske Samfund 165 Love for Bornholms historiske Samfund 171 Forfatternes navne og adresser 172 Bestyrelsens navne og adresser 173 7

8

9 Bagerdynastiet Didriksen i Rønne Af Birte Nørregaard Pedersen Den første maj 1997 døde min tante, Magda Didriksen, 87 år gammel. Hun var enke efter min farbror, bagermester Carl Johan Didriksen. Da hendes datter og svigersøn, Karen og Knud Kisling, skruede navnepladen af hendes dør til lejligheden i Snellemark 43 i Rønne, var en epoke, der strakte sig over 173 år, definitivt slut. Da hendes ældgamle pengeskab, som vistnok i tidernes morgen havde tilhørt min farfar, Andreas Didriksen, blev åbnet, åbenbaredes en omfattende samling private papirer, samlet af Andreas Didriksen og omhandlende store og små begivenheder både i hans eget og i de to forudgående generationers liv. Min kusine Karen mente ikke, at hun selv havde lyst eller tålmodighed til at beskæftige sig med de gamle papirer. Derfor overlod hun dem storsindet til mig med et underforstået vink om, at "det kunne der nok skrives noget om"; og det er så det, jeg forsøger på i det følgende - forhåbentlig til oplysning og glæde for nulevende og fremtidige efterkommere af dynastiet Didriksen i Nygade. En gyde uden navn i Østre Kvarter. Havde man dengang, som nu om stunder, opereret med postadresser, havde adressen været Storegade i Rønne. Men postadresser var et ukendt fænomen, og skulle man endelig forklare, hvor den lå, den smalle gyde uden navn, så blev det til "Østre Kvarter, Storegades østre Side." I daglig tale kaldtes gyden kort og godt Apotekerstræde efter apoteket, som lå i gydens sydlige side, helt nede ved Storegade. Skulle man ind i gyden, måtte man igennem en port i en længe, der hørte til den gård, der lå på den nordre side af gyden; og i den modsatte ende, oppe ved det nordre byled, var der en smal passage, som førte ud til Antoniestræde og den store plads, som senere skulle blive til Store Torv. Næsten helt oppe ved denne passage, i gydens nordlige side, lå indtil 1811 slagter Søren Jørgensens ret anselige, men temmelig forfaldne ejendom, matrikel nr I 1811 solgte Jørgensen ejendommen til skipper og købmand Hans Jensen Munch, som over en periode af et par år rev alle ejendommens bygninger ned og genbrugte anvendeligt byggemateriale på sin ejendom på det nordlige hjørne af nuværende Lille Torv og Staalegade. Derefter henlå grunden matrikel nr. 142 som en have, der udlejedes til den sindssyge københavnske læge Frederik Vilhelm Peter Fabricius, der på grund af rabiate politiske synspunkter i 1777 var blevet forvist til Christiansø af kongen. Senere fik han dog tilladelse til at tage ophold i Rønne. Fabricius døde i 1817, og det er uvist, hvem der lejede grunden efter ham. Men da ejeren, købmand Munch, døde i 1824, blev grunden, der nu kaldtes "Sjeles Hauge", solgt til tømmermand Jens Albrechtsen Lunds enke, Karen, som havde begravet ægtemanden den 24. december Hun opførte et nyt hus til beboelse, bestående af 5 fag egebindingsværk, dels murede dels klinede vægge, tegltag, indrettet med stuer, køkken og kamre, en skorsten og en jernkakkelovn. Ejendommen, der stod færdig i september 1824, fik ved den lejlighed nyt matrikel nr I 1840 beklagede beboerne sig til bystyret over den elenclige brolægning i Nygade (!),der for længst var ført igennem både til Storegade og Store Torv og således havde 9

10 BIRTE NØRREGAARD PEDERSEN 1824 H. ". Su,, "sens Ha_ ve 214 l41 (!. : H 0.. V e I G y d "',,.,, _l i - I I 27s- I er"'" a..1" ci I ---;,:_1,,V,. '1'10 -- I I I I I ~I -~l'v -1V- "" V,.,,, Matrikelkort over ejendommen matr.nr. 496 i ændret status fra delvis lukket gyde til hovedfærdselsåre mellem torvet og havnen. Karen Albrechtsen kom kun til at bo i sit nye hus i 8 år. I oktober 1832 døde hun, og hendes datter, Ane Cathrine, f. 1810, arvede ejendommen i Nygade. Kællingebrød i Larsegade Unge Ane Cathrine blev i 1834 gift med den unge snedker, senere bager Peter Didriksen, hvis aner gennem en lang anerække førte tilbage til Lille Loftsgård i Aaker. For at kunne holde styr på alle Didrikker og Petere, har det været nødvendigt at forsyne dem med numre ligesom konger, kejsere og paver. - Didrik (1.) Pedersen nævnes 1689 at eje og bebo Lille Loftsgård i Aaker. I 1691 overgik gården til hans søn: - Peder (1.) Didriksen, og hans søn: - Didrik (2.) Pedersen, født 1696, overtog gården. Han blev begravet , og gården gik videre til hans søn: - Peder (2.) Didriksen, født Gift med Karen Pedersdatter (datter af Peder Esbersen, Julegård, Bodilsker). Købte sene- 276 re Tyskegård i Pedersker og Bukkegård i Aaker. Døde Hans søn: - Didrik (3.) Pedersen, født på Tyskegård 17 69, viet i Rønne Kirke til Ane Kirstine Michaelsdatter Hammer, nævnes 1811 som snedker i Rønne. Boede i Larsegade matr.nr. 122 (nyere nr. 157). Død Hans søn: - Peter (3.) Didriksen, døbt i Rønne Kirke , viet i Rønne Kirke til Ane Cathrine Albrechtsen Lund. Lærte nok snedkeri hos faderen, men blev senere bager, bagermester og borgerrepræsentant. Død Hans søn: - Didrik ( 4.) Peter Didriksen, født i Rønne, viet i Vestermarie Kirke til Thora Marie Jacobine Petrea Kofoed (født , død ). Bagermester, medlem af byrådet. Død Deres børn: - Peter (4.) Didriksen, født , snedker, postbud. - Carl Didriksen, født , telegrafist, telegrafkontrollør. - Andreas Didriksen, født , bager. Viet på Københavns Raadhus til Bertha Kristine Jessen. (Født i Slæbæk ved Svendborg, død i Rønne ). Andreas og Kristine Didriksens børn: - Peter (5.) Didriksen, født i København , smed, bagermester i Storegade i Rønne. - Carl Johan Didriksen, født i Rønne , bagermester i Snellemark i Rønne. - Johannes Andre Didriksen, født i Rønne , modehandler. - Karen Margrethe Didriksen, født i Rønne , gift med frugthandler Aage Stange. 10

11 BAGERDYNASTIET DIDRIKSEN I RØNNE Ane Cathrines Peter var, som det fremgår af anerækken, søn af Didrik (3.) Pedersen. Denne Didrik var oprindeligt snedker, boende i Larsegade, matr. nr. 122, sammen med hustruen Ane Kirstine Michaelsdatter Hammer og deres fire børn, Peter (3.), født 1810, Hans, født 1813, Mikael, født 1815, og Gjertrud Kirstine, født Huset står der endnu og har postadressen Larsegade 18. I dag er der keramikværksted i ejendommen. I 1832 fandt Didrik (3.) ud af, at det ville være en god fidus at bygge en bagerovn og supplere snedkeriet med lidt bagerivirksomhed. Derfor byggede han nogle ekstra fag til den nordlige ende af huset og indrettede et bageri med muret bagerovn. Om der overhovedet har været fremstillet brød til salg af Didrik og hans familie vides ikke, men i givet fald har udbudet af brødsorter næppe været særlig varieret, og kvarterets madammer har sandsynligvis betænkt sig på at bruge penge på noget så ekstravagant som købebrød. Den gode nye ovn har nok i vid udstrækning været brugt til bagning af det, som i bagerfaget kaldes kællingebrød, d.v.s. konernes egne deje, lagt hjemme på køkkenbordet og derefter bragt til bageren, hvor det for en beskeden betaling blev bagt til brød i ovnen, som jo alligevel var varm. Gamle Didrik Pedersen, der nu kaldtes bager, praktiserede sandsynligvis også stadig snedkerhåndværket, som også sønnen Peter (3.) Didriksen var oplært i. Men Peter og den yngre broder Hans (som havde lært skrædderfaget) så fidusen i bagerfaget og havde visse planer. Didrik (3.) Pedersen døde På det tidspunkt var unge Peter (3.) og Ane Cathrine for længst flyttet til Nygade-ejendommen, som Ane Cathrine havde arvet efter moderen. Ved folketællingen 1. februar 1840 står familien opført som Peter Didrichsen, 30 Aar, gift, Snedker. Ane Kathrine Didrich- J.!a.tr.Nr.135 Ma.tr. Nr.122 a r. r. -M-iN ~\ 133 \ \ l"oo. L I Matrikelkort over ejendommen matr.nr. 122 i sen, 30 Aar, gift, hans Kone. Karen Didrichsen, 5 år, ugift, deres Datter. Ved samme folketælling finder vi Peters yngre bror Hans i Vestre Kvarter, matr. nr. 298, beliggende Østergade, i dag nr. 10. Familien står opført således: Hans Didriksen, 27 Aar, gift, Bager. Juliane Marie Jensen, 27 Aar, gift, hans Kone. Hans Peter Didriksen, 6 Aar, Søn. Anders Didriksen, 4 Aar, Søn. Mikael Julius Didriksen, 1 Aar, Søn. B. Stine Hansen, 21 Aar, ugift Tjenestepige. Tilbage i Larsegade var efter Didriks død i 1842 hans enke, 59årige Ane Kirstine Mikaelsdatter Hammer, datteren Gjertrud og muligvis sønnen Mikael. Husstanden udvidedes dog ret hurtigt. Ved folketællingen 1845 møder vi på matr. nr. 122, Søndre Kvarter: Ane C. Didriksen, 62 Aar, Enke, født i København, Bageri. Ole Henrichsen, 41 Aar, gift, født i Rønne, Skomager. Gjertrud C. Henriksen, 22 Aar, gift, født i Rønne, hans Kone. Andreas Henriksen, 2 Aar, født i Rønne, deres Barn. Karen M. Dahl, 22 Aar, ugift, født i Rønne, Tjenestepige. Kirstine Svendsen, 29 Aar, ugift, født i Aaker, Tjenestepige. Gjertrud har altså cirka ved den tid hvor gamle Didrik døde giftet sig med skomager \ I! I 11

12 BIRTE NØRREGAARD PEDERSEN 135a Matr. 1~~; )\ _ 132a.a. 133 a.a.a. \ \ 0\ \ ~ \ \~ \ 1:400 \ \ \---'-.. --~. I \ ~~~ælle~\ / aaaa.a Matrikelkort over ejendommen matr. nr. 122 i Henriksen, som i 1850 overtog ejendommen og benævntes bagermester. Ole Henriksen døde i 1870, og Gjertrud drev bageriet videre, indtil ejendommen i 1876 blev solgt til bagermester Henrik Andreas Christian Ipsen. Dermed var bageriet for en tid ude af slægten Didriksens eje. Men i 1895 flyttede Peter (3.) og Ane Cathrines datter, Karen Anine Kirstine, f. 1835, gift med skibsfører, senere bagermester Jørgen Jensen Møller, ind i ejendommen. Efter mandens død solgte hun i 1903 ejendommen til bagermester Carl Christian Sommer, gift med Marie, som var datter af hendes bror Jens Albert Didriksen (altså en sønnedatter af Peter (3.) Didriksen og Ane Cathrine). Sommer solgte ejendommen i 1916 og drev derefter tobakshandel på hjørnet af Lille Torv og Torvegade. En senere ejer af Larsegade-bageriet var bagermester Erik Sejer. Efter russernes bombardement i 1945 skulle bageriet istandsættes og moderniseres, og Didrik Pedersens gamle ovn fra 1832 blev revet ned. Under ovnens fundament fandt man en firkantet granitplade med navnet Peter Didriksen indhugget. Det har altså været en grundsten med sønnens navn, som Didrik har placeret der, sikkert med mange gode ønsker for slægtens og bageriets fremtid. Matrikel nr. 122, Larsegade 18 i Rønne, fotograferet i Facaden har i mands minde ikke ændret udseende. 12

13 BAGERDYNASTIET DIDRIKSEN I RØNNE Desværre blev stenen, så vidt vides, kørt på lossepladsen, og dermed var den sidste mindelse om Didriksen-æraen i det bageri borte. Peter den tredie og Didrik den fjerde Det gik godt for Ane Cathrine og Peter (3.) i Nygade. I 1839 erhvervede Peter (samtidig med broderen Hans) borgerskab som rugbrødsbager og gik straks i gang med at etablere et bageri med muret bagerovn. Den 17. juli 1840 kunne Bornholms Avertissementstidende meddele: "Undertegnede begynder Fredagen den 17 de Juli og siden hver Tirsdag og Fredag at bage Rugbrød for dem, der godhedsfuld ville forunde mig sin Næring; ligeledes kan bekommes Rugbrød tilkjøbs. Peter Didriksen." Sådan. Den nye bagerivirksornhed var altså foreløbig en nebengesjæft til snedkeriet og fortrinsvis baseret på bagning afkællingebrød. Men det første spæde tilløb til fremstilling af købebrød var taget. I 1842 øgedes den lille familie med sønnen Didrik (4.) Peter Didriksen og i 1851 med sønnen Jens Albert Didriksen. (To børn, født 1839 og 1846, døde som helt små.) Også huset blev større, idet Peter (3.) før 1851 udvidede ejendommen med en betydelig tilbygning mod vest. På et ikke nærmere fastslået tidspunkt erhvervede Peter og Ane Cathrine desuden - til et ikke nærmere klarlagt formål - ejendommen på det sydlige hjørne af Almegade og Søndergade. Peter (3.) Didriksen, som nåede at blive valgt til borgerrepræsentant i 1857, døde den I Bornholms Avis nr. 103, den 28. december 1858, kan læses: "Vi takker mange Gange for den Understøttelse vi fik fra Bager P. Didriksens Enke, der viste sin Ædelmodighed paa saa smuk en Maade. Arbejdshusets Fattige." Ane Cathrine har fulgt den gældende 1850erne J e n. ~ C<- Cl r V e.-\ t s ""' :I H 0.- ml ' l7j ' c; ~ard.. H.,_ -V e H.t,. 111 e : I i7r;"' ø y I J i- -J:i_:;;' 4J~ </.. i[ e I W Matrikelkort over ejendommen matr. nr. 496 J850eme. skik, at familier med en vis økonomisk formåen betænkte de fattige på arbejdshuset med en donation ved markante familiebegivenheder - her et dødsfald. Bemærk, at afdøde Peter benævnes "Bager" i takkeskrivelsen. Det må betyde, at snedkeriet har været lagt på hylden i længere tid, og at bageriet, der i begyndelsen måtte betegnes som en bibeskæftigelse, nu var vokset til en reel erhvervsvirksomhed. Men hvad skulle der nu ske? Sønnen Didrik (4.) Peter Didriksen, som var udset til at overtage bageriet, var kun seksten år gammel og i bagerlære. Ane Cathrine formåede at holde bageriet i drift i seks år, indtil unge Didrik blev udlært som bager og nåede en passende alder til overtagelse af forretningen. Til hjælp har Ane Cathrine muligvis haft sin svoger, Hans Didriksen, der jo også var bager (og skrædder), samt helt sikkert dennes søn Hans Peter Michael (f. 1834), der var faguddannet bager og senere blev selvstændig mester i Store Torvegade. (Ingen af Hans Peter Michaels sønner førte bagertraditionen videre). Ifølge dokument af 16. april 1864 solgte Ane Cathrine til bager Didrich Peter Didrichsen med kurator ejendommen gl. matr. nr. 496, nyt. matr. nr. 620 "med Grund, Plads og Have i Rønne, alt for Kjøbesum

14 Rdlr skriver To Tusinde Rigsdaler Rigsmøn~. I Kjøbet medfølger en Muurkjedel og de til Bageriet henhørende Inventariegjenstande". Desuden forbeholdt Ane Cathrine sig "de tre vestreste Fag af J:Ius?yg~ing~n til fri og uhindret Beboelse i mm Livstid, hvilken Beboelseslejlighed jeg selv har at indrette efter mit eget Ønske, dog uden nogen Udgift for Kjøberen. Endvidere forbeholder jeg mig i min Livstid den vestre Halvdel af Haven til fri Afbenyttelse samt fri og uhindret Adgang og Afbenyttelse af Halvdelen af den i Gaarden værende Hoddebygning samt ligeledes fri og uhindret Adgang til Gaardens Brønd : Såled~s bekræftes dette Skjøde under mm og mm antagne Lavværges Haand i tilkaldte Vitterligheds Vidners Overværelse". Underskrevet m.f.h. (med ført hånd) Ane Cathrine, P. Didrichsens Enke; og som lavværge underskrev H.P. (efternavn ulæseligt). Til vitterlighed underskrev L.H. Ipsen og J.P. Hansen. Didrik udstedte samme dag et gældsbrev til sin mor på 1500 rigsdaler, underskrevet af ham selv og hans kurator H. Didriksen, og igen var det de herrer Ipsen og Hansen, der underskrev som vitterlighedsvidner. Gad vidst om ikke Ane Cathrine har følt sig en smule beklemt over denne dags uvante hændelser? Da Didrik endnu ikke var fuldmyndig, kunne han ikke handle helt på egen hånd, men måtte have en kurator til at sikre, at han ikke kom galt afsted og forpligtede sig ud over sine evner. To måneder senere, den , agede unge Didrik, hans mor, de to søskend_e og sikkert også mange and:e af slæg~en_ til Smørengegård i Vestermane, hvor Didriks udkårne, Thora Marie Jacobine Kofoed, født , datter af gårdejer Jørgen Koefoed og hustru Johanne, ventede.vielsen fandt sted i Vestermarie Kirke, og dermed var Thora blevet bagerkone i Rønne. Fuld fart frem. Didrik (4.), som var en overordentlig foretagsom mand, ansøgte om borgerskab som bager i For at opnå et sådant borgerskab skulle visse betingelser opfyldes. Ansøgeren skulle have været ved faget. et vist antal år, han skulle være fuldmyndig, d.v.s. fyldt 25 år, han skulle have fast bopæl her i landet, måtte ikke være under konkursbehandling og ikke være fundet skyldig til straf eller være under tiltale, og s~dst, men ikke mindst skulle han have dansk mdf ødsret. Kunne alle disse betingelser opfyldes, fik han, formedelst et vist gebyr kaldet borgerskabspenge, et fornemt borgerskabsdokument. Didriks originale borgerbrev har denne ordlyd: "Theodor Peter Poersom Punch candidatus juris, constitueret Byfoged og Byskriver i Rønne Kjøbstad gjør vitterligt: Aar 1872 den 14 Marts mødte for Raadtingsprotocollen Didrik Peter Didrichsen, som foreviste sin Daabsattest, hvorefter han er født heri (sic) Byen den 30 Oktober 1842 og begjærede at vinde Borgerskab som Bager heri Byen. Da Komparenten har opnaaet den lovbefalede Alder og stedse har ført en retskaffen Vandel var Intet til Hinder for hans Begjæring, hvorfor der hermed meddeles fornævnte Didrik Peter Didrichsen Borgerskab som Bager heri Byen, hvilket hjemler ham de Rettigheder som tilkommer Borgere i Almindelighed og Bagere i Særdeleshed, men som paa de~ anden Side gjør ham til Pligt at deeltage i Byens Byrder og Tyngder og stedse at opføre sig som en retskaffen og ærekær Borger. (sign) Punch. Til Bekræftelse under Haand og Embeds Segl. (sign) Punch.". Bageri og forretning gik strygende, og i takt med at omsætningen voksede, øgedes behovet for moderniseringer og udvidelser. Dokument af 16. april 1864 ifølge hvilket Ane Cathrine Didriksen solgte ejendommen i Nygade til sin søn Didrik Peter Didriksen for 2000 rigsdaler. 14

15 ul.~tk~l 11 ' / '. FØRS'.rE :KLASSE

16

17 !1.lat<q øm'brif"m. h;,,i/2;t / /t?'y:,:... = =::I llo1i IM """" "... " {~ r:,"r. ',!{."." /.J;/',. ~~//,,,-d/f./;-..,.,- ~. _..+;;/',.N" """"V~,,:;:.&," ilf.r;i."., l/',;,r"";,: :t~,../...,,.~... "... c'~--~,4;;.t~, 4/ "/,,.~,,.\,,,,... /,,"" n~~:... ///»',. '//;h,,,.;.~/,ffe,-"',,n,./"/.,,,"" i,./?:.,(:h;r/rn'/..', '':" (';,;, ;~ /";;"". /.fil//,øj,,1{(.; :. ' /1:"/~'.$...-.r,;,,,.",.-; ;,.? ~4Nr'. ~,,-_n,.,/r.t"r"h #,,,.,7.,,,/c?/rJ ",,l/"~_,j_,,/.,.,,.~"/ ' \. ~~N#,r,1 ~:,:'.4-/";,,,.~"_:./..~ -w.- /,?',,f.,,._,-'.1,::>.,,":,'fl;i' ~:--.,.~,,.;1;" ",..,.' _:,1:,.,r.,.- " ' "...," 1- "C--'_, :?...,1'&.1': I"'~~ /'.r1..."./~' " -._,,;,-_,,,,.,.. IMN ~> ~1~;/,f.f# '/l;1~rf".- f' "",1 l:.,p/~;1'~',...,/"~'j'..&-~, ' ~-/;j,.,,/ _/,..,..,..".,../~--~,,... 1:?'('.:4-'-,~,,~;.,.-/,../ 'u..,,_.,)!~"'(1,1"".,1;~"~~- /.:t' /~"~,e,..,,;.... ::,,.~ //~/.... <.fi.... "//f)'-' ""# //-;{,.-;.7"",.-,,;~.6,.,. ;tf-.::.;..w.,... '<"N'"J :/~r'f;~-44-~ fo- ~f!-/. t'""'y'"''""/ ~~,,,..,,.,;r,,."f/ '"~i: ;~r'' A'</_.;,,./;./~/,"!~/~ ;:./,,9~:~-/..~"'l r«rr;/,j.._~ 'f'~~,,.,/,t,... ;///,... I.. "'1 /."'~ø-u. # :i.,,,,,1;;: 1. ;;~'",, "_...,;.?-... ",.,,.,;~. r,-:~", ".. ~-;" _.,.;;~ -'~/>"~~~.Y~ls/..' ~-r:" ""'"f", ~-_,,_t-! ~-~.":.;"./.;;:.;;,,/;>?fu '7" //!'.;.,;F,f';:l(J "".",;)~.1~ l~a.t.. ", j:.-": '"' -~.b,/;,...,,,... ''9>+~"/-)..,c~6~.-!...-,,,-",,_f ', ;i",,_"7 ""''" 'N " /,~;._ff/"./"':-~... ~ :i #if#fi~;; 4:-.C+;,d,-..,L- "('';"/."..,,,.. ", "."r,,:r}." -;f.?~;.~/,,/ "'-,.r~.",~/ "~" "n6.~~"!/.:. : p~,..""~~,1"' "''/"";1 ;,A;(,':6///"""1,."'.7"" 1 "'(,/ ~/6--..:V~.:/",J... æ"j";_.g,(4'... ~-..'.._"/ 1 :-l,i_.-,,,.;;.."~,..,,,""1,,,-:"&;._,r;."...fj'if:::",.4.,..ø""' """', //"...,FJ~.,.., "t;,,... h-~~~r,g ~4-!1... ~~<":ffa/l_,.._,,,.. _'fo4 ' ~4,,. ;;,~,,..~," ~~~~,,.,:.,,;1->';,~.,',...:ø. "_ " ~~-. 1,"y.;' 1 z;;i;~" :;;.}:;,~,;:~;~~~:~~:~~~;:~~~~~~~~~:~;;~; :::;....4,;/_,.._..._/'~~'..."".,"'#,.,t.t"I:/"",..;",. /u1_,9;--.,.,.jfa~/.;~"~~~h 3; ~~~ -P ;..:;,..",-~~;"-~ ~,~...,.:.;;,~~ ~...,_ 1;"~y~-.,".,~~"'"',,';:t,,_;,...,~,J:,.. ~~~/,.,",,J:: m I.''.td:O,$Jf Z,,t;~.,.,_r /'1.,"""l'r#.Y,,\ ~ 4,;,;""t'- ;//f<"(p--~ /ri'~ ;;,.~nj',)k,,',..{,..;;; å.1/"':'.-/",~,,. ' _..~.~-"... ;'"~, c Panteobligation på 1500 rigsdaler udstedt af bager Didrik Peter Didriksen til moderen Ane Cathrine Didriksen 16. april Ifølge "Udskrift af Rønne Købstads Skifteprotokol Aar Den 29. Oktober anmeldte Bager D.P. Didriksen og Snedker J. A. Didriksenat deres Moder Anna Cathrine Didriksen født Lund, Bager Peter Didriksens Enke igaar var af gået ved Døden. Arvingerne ere Anmelderne og en Søster Karen Annine Kirstine Didriksen, gift med Skibsfører Jørgen Jensen Møller, der er fraværende og farer paa Amerika. De myndige Arvinger ville selv overtage Boet. Olivarius." Arkitekt K. Thorsens "Optegnelser om Slægten Didriksen i Rønne og Aaker" antyder, at Ane Cathrine ret hurtigt efter sin mands død flyttede fra sin "fribolig" i Nygade til den ejendom, hun ejede på Søndergade-Almegadehjørnet. I 1870 foretog 17

18 BIRTE NØRREGAARD PEDERSEN Dette lidt benovede ægtepar må, på grundlag af den ukendte fotografs notat, antages at være bagermester Didrik Peter Didriksen, Nygade, Rønne, og hustru Thora, født Kofoed. Billedet er muligvis taget i anledning af deres sølvbryllup i hun her forskellige ombygninger således, at der kunne oprettes et snedkeri til den yngste søn, Jens Albert; og en vejviser fra 1877 antyder, at det var her, hun døde. Ane Cathrines død medførte forbedrede økonomiske vilkår for Didrik ( 4.) og udløste en hektisk byggeaktivitet. I 1884 blev loftet i bageriet hævet, og der opførtes en ny bageriskorsten. I 1886 forlængedes ejendommen østpå til skellet, således at der kunne etableres en lukket portindkørsel. Samme år opførte han en 18 kvadratalen stor tilbygning i gården, ombyggede facadens 8 østre fag, opførte en kvist over 4 fag og ombyggede bageriet. Den 1862 kvadratalen store grund, der i 1872 fik nyt matr. nr. 903, må efterhånden have været temmelig tæt bebygget. Om han rumsterede lige så energisk med naboejendommen matr. nr. 902, /,/' ;ff~lf; h~fi, ~3.."...::.-,',.,s., Borgerbrevet af 14. marts 1872 der meddeler Didrik Peter Didriksen borgerskab som bager i Rønne. 18

19 BAGERDYNASTIET DIDRIKSEN I RØNNE.'Zw'2fi.~j/Lu,u 12.~t<j/u:-:,..~fthÆ d/-t~. A'nu u,æ:qt, t,,,0.j/t;_(l<ad n«< "{/" """" /f'~:? q""'i --Jl_$f. Jlcuifd,_.!!:!-!..:._, 17 &! 0-L.-t'u;._yJt.<:.~t.i-r- (! f~ ~,, -'-- - Udskrift af Rønne Købstads Skifteprotokol 29. oktober 1877 i anledning af Ane Cathrine Didriksens død 28. oktober senere Fa. Axel Sørensen's ejendom, som (ifølge arkitekt Thorsen) også i en periode tilhørte ham, vides ikke. Sideløbende med de hjemlige aktiviteter havde han sæde i byrådet, ligesom han i nogle år fra december sammen med bagerkollegaen Jørgen Larsen - varetog hvervet som fattigforstander. Didrik og Thora satte syv børn i verden. Nora Johanne, f. 1868, d Peter, f Johannes f. 1873, d Carl f Andreasf.1879.AntonGeorgf.1882, d Thora Didrikke f. 1884, d Ud af syv børn er de fire døde inden skolealderen! Det var barske, men helt almindelige vilkår på den tid. Didrik døde 1. maj Lørdag den 3. maj meddeles dødsfaldet i Bornholms Avis: "At det har behaget Herren at bortkalde til et bedre Hjem min kjære og uforglemmelige Mand, vore Børns kjærlige Fader, Bager Didrik Peter Didriksen, i sit 4 7 de Aar, meddeles herved deltagende Slægt og Venner. Thora Didriksen f. Koefoed. Begravelsen finder Sted fra Hjemmet Tirsdagen d. 6. Maj Kl " Det var slemt. Og hvad nu? Man kunne måske umiddelbart have forventet, at sønnen Peter (4.), som nu var nitten år gammel, var næsten udlært bager og dermed snart parat til at overtage virksomheden. Men det var slet ikke tilfældet. Peter var ved at være udlært som snedker, og senere i livet blev han postbud. Carl, som nu var femten år, bevægede sig hen imod en livslang løbebane som telegrafist og telegrafkontrollør, og så var der kun lille Andreas på elleve år tilbage. For anden gang inden for en relativ kort årrække stod en bagerenke tilbage med en virksomhed, der skulle holdes i gang, indtil en umyndig søn blev gammel nok til at overtage den. Thora klarede det dygtigt. Bageriet blev holdt i gang med hjælp af flere mestersvende og bestyrere, deriblandt P.T. Hagen, J.L. Birch og HJ. Kofoed. Sidstnævnte blev også, da tiden var inde, Andreas, læremester. Thora gav ikke sin afdøde mand noget efter med hensyn til byggeaktiviteter. I 1892 opførte hun en halvtagsbygning i gården, og endnu en halvtagsbygning i gården et par år efter, i 1902 ombyggedes bagerovnen, og i 1906 skete endnu større forbedringer. Andreas. Lille Andreas har utvivlsomt været meget ulykkelig over at miste sin far, og hans to ældre brødre har næppe kunnet opveje tabet af faderen. Loven krævede, at Andreas som umyndig fik en mandlig værge, og "Ef- 19

20 BIRTE NØRREGAARD PEDERSEN Nygade i Rønne omkring år Venstre side af gaden domineres af en del af bager Didriksens ejendom, der strakte sig op til og med den buede portindkørsel. Bemærk det meget smalle butiksvindue og butiksdøren under kringlen og den venstre halvdel af kvisten. Der står P. Didriksens Bageri over butikken. P. (Peter) Didriksen grundlagde virksomheden i (Fotograf Anker Petersen) ter derom fremkommen Begiæring beskikkes Hr. Fæstemand P. Punch af Rønne til Værge for den umyndige Andreas Didriksen der efter forevist Dåbsbevis er født i Rønne den 3. April 1879, hvilket Værgemaal han har at forestaa efter Loven og Anordningerne, samt saaledes som han agter at til- og forsvare. Rønne Kjøbstads Skifteret den 4. Juli Olivarius." P. Punch boede lidt længere nede i Nygade og drev fæstekontor, d.v.s. en slags arbejdsformidlingskontor på privat basis. Her bragtes, især ved skiftedag 1. maj og 1. november, herskaber og arbejdssøgende tjenestefolk i forbindelse med hinanden - formedelst et passende gebyr til fæstemanden. P. Punch har utvivlsomt været en god bekendt af familien Didriksen, hvorfor man selv har bedt om at få netop ham som værge for Andreas. Andreas kom i bagerlære i det hjemlige bageri under H. J. Kofoeds ledelse, så snart han var blevet konfirmeret; og allerede i 1896 må han have været udlært, idet en meget smukt skrevet anbefaling fra bagermester Wichmann i Storegade fortæller: "Andreas Didrichsen har arbejdet hos mig, og i den Tid vist sig som en særdeles flink og paapasselig Svend, hvilket herved constatteres (sic). Th. Wichmann. Rønne den 30. Sebtember (sic) 1896." Da har Andreas kun været år gammel. I sandhed en meget ung bagersvend, eftersom den normale læretid var mindst 4 år. Det finere konditori og en tur på valsen. Det har nok hovedsagelig været grovbrødsog hvedebrødsbagning, Andreas på det tidspunkt var oplært i, og efter at have sagt far- 20

21 BAGERDYNASTIET DIDRIKSEN I RØNNE vel til Th. Wichmann drog han til København, hvor han lærte det finere conditori hos Conditor J. Thuesen, Vesterbrogade 94. Thuesen har været yderst tilfreds med sin unge elev. Han skriver: "BagersvendA. Didriksen, som har lært Conditori hos Undertegnede, har i den Tid han har været hos mig udvist en sjælden "læggen sig efter" Faget, han har stadig med Lyst deltaget i Arbejdet af hvilket han ogsaa har opnaaet et godt Resultat, han har tillige ogsaa den Fordeel at være en støt og paalidelig ung Mand som man hurtigt lærer at sætte Pris paa. Naar han nu som Conditorsvend forlader mig er det mig en Glæde at medgive ham min bedste Anbefaling. Kjøbenhavn d. 20 April J. Thuesen." Andreas havde virkelig lært noget hos Thuesen. Hele resten af sit liv var han en meget dygtig konditor, der uforsagt kastede sig ud i selv de vanskeligste opgaver. Hvor Andreas blev af efter læretiden hos konditor Thuesen, meddeler de gamle papirer ikke. Men i "Vejviser for Svendborg og Omegn " træffer vi "Bagersvend Didriksen, Bro gade 28". Senere begivenheder gør det troligt, at nævnte bagersvend Didriksen er identisk med Andreas. Hvad der har lokket ham til Svendborg vides ikke, heller ikke hvornår han kom dertil, og der er ingen oplysning om hos hvilken bagermester, han var ansat. Hen på foråret 1898 må han imidlertid have været tilbage i Rønne, men ikke for at slå sig ned i længere tid. Han havde udlængsel i blodet. Koenigl. Daenisches General-Consulat i Hamburg udsteder tilladelse til ophold i Altona for Andreas Didriksen af Rønne den 23. juni 1898, underskrevet af Vilhelm Griebe, Secretair. Og så drog Andreas på valsen. Hvor længe han var borte, og hvor vidt han kom omkring, vides ikke; kun ved vi, på grund af en udateret og næsten ulæselig anbefaling fra Johan Alberts, møller og bager i Kreis Eiderstadt, Deutschland, at Andreas har arbejdet hos ham i tre uger selvstæn- Andreas Didriksen 15 år gammel. (Foto Yhr) digt og til hans fulde tilfredshed samt udvist anstændig og dadelfri adfærd. Så til søs. Den 3. april 1899 fyldte Andreas 20 år, og hans hidtidige, beskikkede værge, fæstemand P. Punch, udnævnes nu efter loven til kurator for den umyndige Andreas (myndighedsalderen var 25 år) "hvilket Kuratel vil være at forestaa efter Loven og Anordningerne, hvoraf følger, at Kurator ved sin Vejledning bør sørge for den Mindreaariges Arvemidlers Udsættelse paa Rente, ligesom ogsaa, at de derfor udstedte Obligationer af Kurator bør paategnes, at de ej uden hans Minde maa pantsættes, afhændes eller kvitteres. Rønne Kjøbstads Skifteret den 13. Marts Olivarius." Meningen med denne foranstaltning har åbenbart været, at Punch skulle påse, at Andreas ikke i ungdommelig uforstand skulle lade sig lokke til at sætte sin fædrene arv over styr. Meget fornuftigt, men sikkert ganske unødvendigt. Andreas var efter alt at dømme allerede som tyveårig en uhyre besin- 21

Se originalt dokument. Stempel: 1 Krone og 65 Øre. Parcellist Jørgen Hansen af Frenderup. Diskonto-, Laane- og Sparebanken for Næstved og Omegn

Se originalt dokument. Stempel: 1 Krone og 65 Øre. Parcellist Jørgen Hansen af Frenderup. Diskonto-, Laane- og Sparebanken for Næstved og Omegn Se originalt dokument Stempel: 1 Krone og 65 Øre Litra B Nr. 1741 Jeg underskrevne erkjender herved at være skyldig til Parcellist Jørgen Hansen af Frenderup Diskonto-, Laane- og Sparebanken for Næstved

Læs mere

Kjøbecontract. Vilkaar:

Kjøbecontract. Vilkaar: Kjøbekontrakt dateret 11. januar 1866 - 'Oversættelse' Skjøde dateret 23. november 1866 - 'Oversættelse' Se kopi af original købekontrakt dateret 11. januar 1866 Se kopi af originalt skøde dateret 23.

Læs mere

Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup

Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup Skøde 5/10 1918 + Niels Egelykke Rasch Anina Johanne Rasch f. 9/2 1880 f. 8/3 1893 d. 3/5 1957 d. 10/5 1981 Skøde 21/6 1962 + Anina Johanne Rasch f. 8/3 1893 d. 10/5 1981

Læs mere

Skøde 1942 til Christian Carl Christiansen. Købers Bopæl: Ulse Olstrup Pr. Rønnede. Stemplet d. 11/2 1942 med i alt 153 Kr.

Skøde 1942 til Christian Carl Christiansen. Købers Bopæl: Ulse Olstrup Pr. Rønnede. Stemplet d. 11/2 1942 med i alt 153 Kr. Matr.nr. 2b m.fl. Frenderup By Dalby Sogn Købers Bopæl: Ulse Olstrup Pr. Rønnede Stemplet d. 11/2 1942 med i alt 153 og 60 Øre Anmelder: Poul Opstrup Landsretssagfører Haslev Undertegnede Se kopi af originalt

Læs mere

Matr.nr. 11g Middal Årestrupvej 77

Matr.nr. 11g Middal Årestrupvej 77 Ejendom 16. Middalshus Aarestrupvej 124 Ejer: 1885 Skøde til Maren Nielsen Siig fra Hans Pedersen ejendom 21 til ny ejendom 16. 1888 Jens Nielsen, hendes brorsøn. 1901 F.B. Edvard Siig. 1901 Køber parcel

Læs mere

Se kopi af originalt dokument. Arveudlægsskøde

Se kopi af originalt dokument. Arveudlægsskøde Se kopi af originalt dokument Arveudlægsskøde Undertegnede 1. Ungkarl Hans Christian Jørgensen, Frenderup 2. Enke Karen Christiansen f. Jørgensen, Haslev 3. Ungkarl Anders Jørgensen, Frenderup 4. Sara

Læs mere

Se kopi af originalt skøde Se matrikelskort. Udskrift. af Bregentved Gisselfeld Birks Skjøde og Panteprotocol Litra L No 345/1866 L.

Se kopi af originalt skøde Se matrikelskort. Udskrift. af Bregentved Gisselfeld Birks Skjøde og Panteprotocol Litra L No 345/1866 L. 1866 d. 7. decbr. blev læst: Se kopi af originalt skøde Se matrikelskort Udskrift af Bregentved Gisselfeld Birks Skjøde og Panteprotocol Litra L No 345/1866 L Skjøde Undertegnede Selveiergaardmand Jørgen

Læs mere

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro er en gammel stedsbetegnelse for overgangen af Skals å, i tidernes

Læs mere

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro.

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Damgade 14. Boel Nr.44 (Gl. 21 ). Nr. 27 På præstekort hus 41 Viet den 22. okt. 1831 Johan Henrik Schmidt * 28. aug 1797, søn

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse

Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse Jensine Cathrine Hansen (født Christensen) bliver født i Ommel ved Marstal på Ærø den 9. januar 1843. Hendes forældre er Matros Jens Christensen af Ommel

Læs mere

Storegade. Tryk: Lystryk. Udgiver: W. K. F. 2738 (Warburgs Kunst-Forlag). Fotograf: ukendt. (ubrugt) B2

Storegade. Tryk: Lystryk. Udgiver: W. K. F. 2738 (Warburgs Kunst-Forlag). Fotograf: ukendt. (ubrugt) B2 Storegade A2 Storegade set op mod Torvet lige inden den deler sig i Storegade og Vestergade. Til højre ses Storegade 19 og 21 med Andreas Qvist s Manufakturhandel, som han i 1906 havde overtaget efter

Læs mere

Oversigt ramme/planche

Oversigt ramme/planche GRENAA Eksponatet har samme titel som den hyldest sang, der i ca. 1920 af R. J. Højfeldt og Niels Udengaard blev skrevet til Grenaa R. J. Højfeldt (1849-1920) var født på Lindegården i Vejlby, og blev

Læs mere

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden:

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden: Den sidste rejse. af Hans Høilund-Carlsen Når en nær slægtning dør, henvender vi os i dag til en bedemand, der mod betaling hjælper de efterladte med at få løst de mange opgaver, der er knyttet til den

Læs mere

Spørgsmål 1.1 Giv en begrundet redegørelse for de skattemæssige konsekvenser for Børge Buhl, som det angivne begivenhedsforløb giver anledning til.

Spørgsmål 1.1 Giv en begrundet redegørelse for de skattemæssige konsekvenser for Børge Buhl, som det angivne begivenhedsforløb giver anledning til. 2 Opgave 1 Anders Arnt drev selvstændig, personlig virksomhed omfattende køb og salg af kostbare antikviteter, herunder især møbler og kunstgenstande fra 1800-tallet. Anders Arnt samarbejdede med Børge

Læs mere

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Ny ejer af Hellesøhus 1859 Peter Jessen Kolmos Vi underskrivende, jeg halvbolsmand Peter Jessen Kolmos,

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. CVR.nr. 29 18 96 76 Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg (i det følgende kaldet sælger) Købers navn. Købers bopæl. Postnr.

K Ø B S A F T A L E. CVR.nr. 29 18 96 76 Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg (i det følgende kaldet sælger) Købers navn. Købers bopæl. Postnr. Sag.nr. 14/2036 Dok.nr. 111266/14 K Ø B S A F T A L E Underskrevne Vordingborg Kommune CVR.nr. 29 18 96 76 Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg (i det følgende kaldet sælger) sælger til medunderskrevne Købers

Læs mere

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Svennum Folio nr. 111 Løbenr. 84 "Bundgaard" Matr. nr. 1. Lars Mikkelsen, skøde fra Mikkel Christensens enke Karen

Læs mere

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup Beliggenhed: Råmosevej 62 2750 Ballerup K Ø B S A F T A L E Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til XXXXXXXX xxxxxxxx

Læs mere

2 Overskrift Tekst spalte

2 Overskrift Tekst spalte 2 Overskrift Tekst spalte Når kirkebøgerne mangler Når kirkebøgerne mangler Hvis man er interesseret i at spore bestemte personers familieforhold, kan man komme ud for, at kirkebøgerne ikke går langt

Læs mere

Lutmann og Alexander Danmark

Lutmann og Alexander Danmark 25. august 2014 Lutmann og Alexander Danmark Vores nyeste barnebarn har mange spændende forfædre, og her vil jeg skrive om et par af dem, som fik det usædvanlige og flotte navn Danmark. Familiesammenhæng

Læs mere

Amatørfotograf (og sagfører) Anton Pedersen med sit bokskamera

Amatørfotograf (og sagfører) Anton Pedersen med sit bokskamera Amatørfotograf (og sagfører) Anton Pedersen med sit bokskamera Anton Pedersen, sagfører og amatørfotograf Stemningsbilleder med hav og fiskere. På billedet til højre er det fiskere fra Hasle der er på

Læs mere

VÆRTSPARRET PÅ GÆSTGIVERGAARDEN. Bevillingssagen til gæstgivergården (Sognerådsmøde)

VÆRTSPARRET PÅ GÆSTGIVERGAARDEN. Bevillingssagen til gæstgivergården (Sognerådsmøde) VÆRTSPARRET PÅ GÆSTGIVERGAARDEN 1952 1984 Tekst fra avisudklip, der er blevet kopieret og redigeret til pdf-fil-format. 1952 Bevillingssagen til gæstgivergården (Sognerådsmøde) Den nye ejer af Vejen gæstgivergård,

Læs mere

L E J E K O N T R A K T

L E J E K O N T R A K T Advokat Ole Kildeby Danmarksgade 81.2.th. 9900 Frederikshavn Tlf.nr. 98 42 91 11 L E J E K O N T R A K T 1. Parterne 1.1. Mellem Fonden Tordenskiold, Frederikshavn som udlejer, og Tordenskiolds Soldater

Læs mere

Stilling: Adresse: Telefonnr.: CVR-nr./CPR-nr.:

Stilling: Adresse: Telefonnr.: CVR-nr./CPR-nr.: KØBSAFTALE Undertegnede Stilling: Adresse: Telefonnr.: CVR-nr./CPR-nr.: Afgiver herved købstilbud over for Kerteminde Kommune CVR-nr. 29 18 97 06 Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde om køb af ejendommen

Læs mere

Matr. nr. 14b Aalsbo. Aalsbo bankevej 3. Magelægsskøde 12/6 1854 + Ole Hansen f. 1819 d. 19/7 1893. Skøde 26/8 1893 + Peder Laurits Larsen f.

Matr. nr. 14b Aalsbo. Aalsbo bankevej 3. Magelægsskøde 12/6 1854 + Ole Hansen f. 1819 d. 19/7 1893. Skøde 26/8 1893 + Peder Laurits Larsen f. Matr. nr. 14b Aalsbo Aalsbo bankevej 3 Magelægsskøde 12/6 1854 + Ole Hansen f. 1819 d. 19/7 1893 Skøde 26/8 1893 + Peder Laurits Larsen f.15/4 1858 Skøde 24/12 1898 + Niels Peder Nielsen f. 22/1 1870 Marie

Læs mere

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S Frederiksgade 72 Postboks 5052 DK-8100 Århus C Tlf. (+45) 86 12 23 66 Fax (+45) 86 12 97 07 CVR-nr. 25 90 89 02 E-mail: info@kapas.dk www.kapas.dk Jyske Bank 5076 1320014

Læs mere

Ejendom 31. Ejer: F.S. = Formandens søn F.B. = Formandens bror

Ejendom 31. Ejer: F.S. = Formandens søn F.B. = Formandens bror Ejendom 31 Ejer: 1897 Christen Jensen køber parcellerne 7h og 5r fra Visti Vistisen, ejendom 7. 1899 Sælger en del af parcel 7h og parcel 5r til Herman Simonsen og beholder parcel 7i. 1916 F.S. Christian

Læs mere

MOSTER ANNA 4-5-1893: Leif den 23-04-2013 Anna 1930 Anna 1959 Harald 1959

MOSTER ANNA 4-5-1893: Leif den 23-04-2013 Anna 1930 Anna 1959 Harald 1959 MOSTER ANNA 4-5-1893: Leif den 23-04-2013 Anna 1930 Anna 1959 Harald 1959 Hej igen Uffe! I fortsættelse af behagelig telefonsamtale med dig d.d., samt din ordre til mig ( Så kære Leif: du må ta' kontakt

Læs mere

Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form

Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form 1983 Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form Hans og Anna Pedersen VEJEN: Selv om det sner, stormer eller regner kan man hver dag træffe ægteparret Anna og Hans Pedersen, Præstevænget

Læs mere

S A M E J E O V E R E N S K O M S T

S A M E J E O V E R E N S K O M S T Følgende er et eksempel på en aftale om sameje af en grund på hvilken senere ønskes opført en bolig. Eksemplet er ikke udtømmende og bør tilpasses den konkrete situation med professionel bistand. S A M

Læs mere

I.anledning af at Københavns, kommune ved skøde af. ved Bory.pp,Alle, erklærer herved for nuværende og fremtidige ejere af

I.anledning af at Københavns, kommune ved skøde af. ved Bory.pp,Alle, erklærer herved for nuværende og fremtidige ejere af 'r. nr., ejerlav, sogn: i København kvarter) ler (i de sønderjydske landselej,,bd. og bl. i tingbogen, art. nr., ejerlav, sogn. Gade og, hus nr.: 820 'Utterslev Stempel: kr. øre Akt: Skab C nr. 87 (udfyldes

Læs mere

Månedens. Galleri Lars Falk

Månedens. Galleri Lars Falk Tekst: Erik S. Christensen, Layout: Poul Erik Dybdal Pedersen Galleri Lars Falk Lars Falks galleri hører til en af byens nye gamle butikker. Konceptet bygger dog på det fællestræk hos os mennesker, at

Læs mere

KØBSAFTALE Adresse, postnr. + by

KØBSAFTALE Adresse, postnr. + by Bilag 1 Handelsvilkår KØBSAFTALE Adresse, postnr. + by Undertegnede navn adresse postnr. + by (i det følgende benævnt sælger) overdrager herved til medundertegnede Kolding Kommune CVR-nr. 29189897 Nytorv

Læs mere

Købesummen ønskes ikke offentliggjort. Betinget skøde

Købesummen ønskes ikke offentliggjort. Betinget skøde Afgift: kr. Akt.: Skab: nr. J.nr.: Ejerlav: Bågegård, Tommerup Matr.nr.: Beliggende: Teglværksvej 5690 Tommerup Anmelder: Advokatfirmaet Bisgaard & Dolberg A/S Tallerupvej 39 5690 Tommerup Tlf. 6376 1103

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN 2006

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN 2006 FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN 2006 Opgave nr. 1 Efter at have kendt hinanden i et års tid, blev Mads og Helle, der begge var studerende, gift den 27. maj 2005. Helle var tre måneder inden brylluppet flyttet

Læs mere

Carl og Huldas børn. Carl og Hulda Marboe fik sammen 16 børn i perioden 1880 til 1904.

Carl og Huldas børn. Carl og Hulda Marboe fik sammen 16 børn i perioden 1880 til 1904. Carl og Huldas børn Carl og Hulda Marboe fik sammen 16 børn i perioden 1880 til 1904. På www.gunnarmarboe.dk vises fotografier af de 10 børn. De øvrige børn og deres skæbne er nævnt kort ud fra de oplysninger,

Læs mere

Grundejerforeningen Krybily Vest

Grundejerforeningen Krybily Vest NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Krybily Vest Foreningens hjemsted er Fredericia Kommune under Fredericia Ret, der er foreningens værneting. 2 Grundejerforeningens formål

Læs mere

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 Nygade Nygade 3 3ft 1975 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 1931 S. Theisen, tømrermester 1958 Peter Knudsen, fhv. husmand Johanne

Læs mere

Tinghøj Allé 2 5750 Ringe. sælger betinget af købesummens betaling og tilladelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne

Tinghøj Allé 2 5750 Ringe. sælger betinget af købesummens betaling og tilladelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne SALGSBETINGELSER Undertegnede Faaborg-Midtfyn Kommune Tinghøj Allé 2 5750 Ringe sælger betinget af købesummens betaling og tilladelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne Navn/Firma

Læs mere

Arkivar Jytte Skaaning og min kone Inger Clausen på Korsør Lokalhistoriske Arkiv. Foto: Arne

Arkivar Jytte Skaaning og min kone Inger Clausen på Korsør Lokalhistoriske Arkiv. Foto: Arne Familien fra Korsør 14. august 2014 Endnu en gang har en henvendelse fra andre slægtsforskere giver en masse ny viden om slægten. Denne gang drejer det sig om slægtsforsker Steen Hald Kjeldsen, der skrev

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. februar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. februar 2012 UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. februar 2012 Sag 104/2010 (1. afdeling) A/S Roskilde og Omegns Fællesbageri (advokat Jens Ahrendt) mod Aktieselskabet Arbejdernes Landsbank

Læs mere

VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN ØRNENE

VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN ØRNENE 1 VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN ØRNENE Indholdsfortegnelse 1 Navn og hjemsted... side 2 2 Grundejerforeningens formål... side 2 3 Medlemskreds... side 2 4 Hæftelsesforhold... side 3 5 Fordelingstal

Læs mere

L E J E K O N T R A K T HAVEFORENINGEN ERMELUND

L E J E K O N T R A K T HAVEFORENINGEN ERMELUND Lyngby-Taarbæk Kommune L E J E K O N T R A K T HAVEFORENINGEN ERMELUND Mellem Lyngby-Taarbæk Kommune (nedenfor kaldet ejeren) og Kolonihaveforbundet for Danmark (nedenfor kaldet lejeren) er der dags dato

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N S U N D B Y V E S T E R

V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N S U N D B Y V E S T E R V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N S U N D B Y V E S T E R 1. Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen "SUNDBYVESTER". 2. Formål Foreningens formål er at erhverve,

Læs mere

Billund er en del af Engelsholms strøgods, der endda lå så langt fra Engelsholm, at bønderne blev fritaget for hoveriarbejdet.

Billund er en del af Engelsholms strøgods, der endda lå så langt fra Engelsholm, at bønderne blev fritaget for hoveriarbejdet. En farverig dame i Billunds historie. I flere beskrivelser af Billunds historie står der, at Knud Brahes svigermoder Anna Gjordsdatter vist har boet i Billund omkring år 1600. (John Møller, Historiske

Læs mere

Indhold. Ret&Råd er Danmarks førende kæde af selvstændige advokatvirksomheder. Havnevej 3, 4000 Roskilde. Fax 46 38 03 50 Bolig - Købers Mand

Indhold. Ret&Råd er Danmarks førende kæde af selvstændige advokatvirksomheder. Havnevej 3, 4000 Roskilde. Fax 46 38 03 50 Bolig - Købers Mand Ret&Råd er Danmarks førende kæde af selvstændige advokatvirksomheder. Ret&Råd har specialiseret sig i: Ret&Råd har sekretariat på Havnevej 3, 4000 Roskilde Erhverv - Rettidig Rådgivning Telefon 70 20 70

Læs mere

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup Beliggenhed: Råmosevej 62 2750 Ballerup K Ø B S A F T A L E Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til XXXXXXXX xxxxxxxx

Læs mere

TEGLGÅRDSPARKENS VANDVÆRK I/S

TEGLGÅRDSPARKENS VANDVÆRK I/S VEDTÆGTER TEGLGÅRDSPARKENS VANDVÆRK I/S Grafisk produktion: hv-grafisk tlf. 86 28 35 55 2 T E G L G Å R D S P A R K E N S Selskabets navn og hjemsted 1. Stk. 1) Selskabet, der er stiftet den 1. januar

Læs mere

Tinghøj Allé 2 5750 Ringe

Tinghøj Allé 2 5750 Ringe SALGSBETINGELSER Undertegnede Faaborg-Midtfyn Kommune Tinghøj Allé 2 5750 Ringe sælger betinget af købesummens betaling og tilladelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne Navn/Firma

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I AUGUST 2011. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I AUGUST 2011. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I AUGUST 2011 Opgave 1 Morten og Hanne blev gift i 1991. De havde ingen børn. Morten drev en mindre ingeniørvirksomhed, og Hanne var sygeplejerske. De oprettede ved ægteskabets

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Kvostedgårdens Historie

Kvostedgårdens Historie Kvostedgårdens Historie Tillæg: Om at bygge et hus Kvostedgårdens historie Kvostedgården som den ser ud på Hjerl Hede er næsten 200 år gammel. Den har navn efter den lille by Kvosted mellem Skive og Viborg,

Læs mere

S A M E J E O V E R E N S K O M S T

S A M E J E O V E R E N S K O M S T S A M E J E O V E R E N S K O M S T Undertegnede Louise Bxxxx-Jensen, cpr.nr. xxxxxx-1800 og medundertegnede Jesper xxxx, cpr. nr. xxxxxx-2455, begge boende Falkevej 1, 8000 Xkøbing, har d.d. indgået følgende

Læs mere

UDKAST K Ø B S A F T A L E V I L K Å R :

UDKAST K Ø B S A F T A L E V I L K Å R : UDKAST K Ø B S A F T A L E Hillerød Kommune sælger herved til medundertegnede ejendommen matr.nr. 3c Nr. Herlev By, Nr. Herlev på 2.209 m 2 beliggende Bygaden 32, Nr. Herlev, 3400 Hilllerød. Ejendommen

Læs mere

Matr. nr. 2 f Aalsbo by Rørup Skøde 21/4 1877 + Anders Jensen f. 5/2 1829 d. 1/6 1904 Anne Kirstine Jørgensen f. 7/9 1841 d.

Matr. nr. 2 f Aalsbo by Rørup Skøde 21/4 1877 + Anders Jensen f. 5/2 1829 d. 1/6 1904 Anne Kirstine Jørgensen f. 7/9 1841 d. Matr. nr. 2 f Aalsbo by Rørup Skøde 21/4 1877 + Anders Jensen f. 5/2 1829 d. 1/6 1904 Anne Kirstine Jørgensen f. 7/9 1841 d. 21/4 1913 Skøde 8/1 1887 + Henning Rasmussen f. 8/7 1837 d. 17/12 1905 Maren

Læs mere

Noter til breve fra Laura Jakobsen til Bernhard Jakobsen

Noter til breve fra Laura Jakobsen til Bernhard Jakobsen Noter til breve fra Laura Jakobsen til Bernhard Jakobsen 1905 25/9 1905 (fra Svendborg) - Skrevet på Bernhards fødselsdag. - Johan har det bedre. - Detaljeret beskrivelse af Johans tilstand og hans pleje.

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Strandlodsgården

Vedtægter for Andelsboligforeningen Strandlodsgården Vedtægter for Andelsboligforeningen Strandlodsgården 1 Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen Strandlodsgården. 2 Formål Foreningens formål er at erhverve, eje og administrere ejendommens matrikel

Læs mere

Min oldefar Christen Hansen Meyer Født 02.05.1835 - død 28.10.1914 og min oldemor Olga Juliane Augustine født Klamke Født 11.10.1840 - død 07.12.

Min oldefar Christen Hansen Meyer Født 02.05.1835 - død 28.10.1914 og min oldemor Olga Juliane Augustine født Klamke Født 11.10.1840 - død 07.12. Min oldefar Christen Hansen Meyer Født 02.05.1835 - død 28.10.1914 og min oldemor Olga Juliane Augustine født Klamke Født 11.10.1840 - død 07.12.1920 Dette billede er taget i forbindelse med deres guldbryllup

Læs mere

Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling

Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling Præste- 1 Mandrup Peder Tuxen 42 gift København Sognepræst gård 2 L.A.A. Tuxen 33 København hans kone 1 3 A.P. Tuxen 11 ugift Tandslet barn 4 A.V.

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Familiens juridiske håndbog. Jura ved dødsfald og boskifte

Familiens juridiske håndbog. Jura ved dødsfald og boskifte Familiens juridiske håndbog Jura ved dødsfald og boskifte Indhold Indledning 3 Hvad går boskifte ud på? 4 De pårørendes ansvar 5 Møde i Skifteretten 5 Dødsboet, hvad dækker det over? 6 Hvordan skal boet

Læs mere

Billund Foderstof- og gødningsforening.

Billund Foderstof- og gødningsforening. Billund Foderstof- og gødningsforening. Den første foderstofforening. I slutningen af 1800-tallet blev der oprettet en brugsforening i Billund. Vi mangler forhandlingsprotokollen for de første år i foreningens

Læs mere

Vedtægter for. Dyrlægeskovens Lodsejerlag

Vedtægter for. Dyrlægeskovens Lodsejerlag Vedtægter for Dyrlægeskovens 1. Navn, stiftelse og hjemsted Lagets navn er Dyrlægeskovens. Laget er stiftet af ejerne af matr. nr. 97a, 98c og 99i Nykøbing Sj. købstads vestre lyng, matr. nr. 79, Nykøbing

Læs mere

(Lejekontraktens løbetid kan ikke overstige 30 år).

(Lejekontraktens løbetid kan ikke overstige 30 år). . KONTRAKT OM LEJE AF SOMMERHUSGRUND Mellem den danske stat, Naturstyrelsen, som udlejer og nedenstående lejer oprettes følgende kontrakt angående leje af et areal. Navn: Adresse: Telf.: Grund nr.: Beliggende:

Læs mere

Gravsten Thyregod Kirkegård 31-60

Gravsten Thyregod Kirkegård 31-60 Gravsten Thyregod Kirkegård 31-60 Mette Marie Frederiksen var gift med Frederik Krusborg. Hun døde ung og som Frederik første kone på Kollemortenvej 57. Gerthart Sørensen Hans broder har skrevet følgende

Læs mere

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer. sælger herved. til

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer. sælger herved. til Købsaftale Underskrevne Struer Kommune Rådhuset 7600 Struer sælger herved til den kommunen tilhørende ubebyggede grund delnr...af matr. nr.,. Grunden er beliggende... Grunden er på m2 og i øvrigt afsat

Læs mere

En købmandsfamilie i Sydvestjylland.

En købmandsfamilie i Sydvestjylland. 1 Alslev Vindmølle omkring 1915 En købmandsfamilie i Sydvestjylland. Da lærer Karl Kristiansen (1858-1941) omkring 1925 flyttede fra Sjelborg og købte vindmøllen i Alslev af bygmester Alfred Knudsen, blev

Læs mere

St. Sjørup om ejendomme, folk og historie. Adresse, matr.nr. mv.:

St. Sjørup om ejendomme, folk og historie. Adresse, matr.nr. mv.: St. Sjørup om ejendomme, folk og historie. Adresse, matr.nr. mv.: Søstien 4, St Sjørup, 8950 Ørsted Egevang Fritliggende enfamilieshus (parcelhus) Matrikelnr.: 9a Ejerlav: ST. SJØRUP BY, ESTRUPLUND samt

Læs mere

Prædiken over Den fortabte Søn

Prædiken over Den fortabte Søn En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Mosbækvej 29 (matr. 4ø) gennem tiderne. Af Poul Rosenbeck

Mosbækvej 29 (matr. 4ø) gennem tiderne. Af Poul Rosenbeck Mosbækvej 29 (matr. 4ø) gennem tiderne. Af Poul Rosenbeck Ejendommen har gennem flere generationer været ejet af samme slægt og var engang den største gård i Skivum, men er senere blevet udstykket. Den

Læs mere

Holger Drachmanns poesibogsvers skrevet til den 16-årige Margrethe Ankersen på Fanø 22. juni 1892 Af Per Hofman Hansen

Holger Drachmanns poesibogsvers skrevet til den 16-årige Margrethe Ankersen på Fanø 22. juni 1892 Af Per Hofman Hansen Holger Drachmann på Fanø Holger Drachmanns poesibogsvers skrevet til den 16-årige Margrethe Ankersen på Fanø 22. juni 1892 Af Per Hofman Hansen Af alle de smukke Ting (aandrige eller ikke-aandrige), man

Læs mere

Vemmingbund Vandforsyningsselskab og Sommerhusejerforening. Vedtægter 2004

Vemmingbund Vandforsyningsselskab og Sommerhusejerforening. Vedtægter 2004 Vemmingbund Vandforsyningsselskab og Sommerhusejerforening Vedtægter 2004 # Redaktionelle ændringer foretaget efter generalforsamling 2010 Side 1 Oversigt 1. Navn hjemsted og værneting 2. Formål 2.a 2.b

Læs mere

Et virksomt liv for fiskefamilie på Venø Notater fra efterladenskabssamling

Et virksomt liv for fiskefamilie på Venø Notater fra efterladenskabssamling Et virksomt liv for fiskefamilie på Venø Notater fra efterladenskabssamling Brian Olesen stiller sine forældres efterladenskabssamling til rådighed for optegnelse af Ester og Marinus Olesen, for det virksomme

Læs mere

Generelt: Hvem er part: Hvem er kontraktspart:(udlejer)

Generelt: Hvem er part: Hvem er kontraktspart:(udlejer) Praktisk vejledning for Dats medlemsgrupper og scener omkring leje/lån af lokaler herunder bestyrelsens ansvar.(advokat Sven Brouer Seedorff, judica advokaterne. www.judica.dk.) Generelt: En stor del af

Læs mere

Velkommen i VØGAS-LUND Plantage etabl. 1910

Velkommen i VØGAS-LUND Plantage etabl. 1910 Velkommen i VØGAS-LUND Plantage etabl. 1910 Vøgas-Lund er et besøg værd og alle er velkommen Vejrup har noget som ikke ret mange landsbyer kan byde på. En lille skov lige uden for døren, der indgår for

Læs mere

OPP Kalvebod Brygge. Bilag 2 // Vilkår for leje af grundareal

OPP Kalvebod Brygge. Bilag 2 // Vilkår for leje af grundareal OPP Kalvebod Brygge Bilag 2 // Vilkår for leje af grundareal Indholdsfortegnelse 1 Parterne 2 2 Baggrund 2 3 Det lejedes omfang og beliggenhed 3 4 Anvendelse 3 5 Ikrafttræden og opsigelse 4 6 Lejemålets

Læs mere

Vedtægter. for. Andelsboligforeningen Moesbakken. Navn og hjemsted: Formål:

Vedtægter. for. Andelsboligforeningen Moesbakken. Navn og hjemsted: Formål: 1. Vedtægter for Andelsboligforeningen Moesbakken 1. Navn og hjemsted: Foreningens navn er Andelsforeningen Moesbakken. Foreningens hjemsted er i Syddjurs Kommune. Stk. 1. 2. Formål: Foreningens formål

Læs mere

Udbudsmateriale. For salg af Råmosevej 62, Ballerup til fritidsformål

Udbudsmateriale. For salg af Råmosevej 62, Ballerup til fritidsformål Udbudsmateriale For salg af Råmosevej 62, Ballerup til fritidsformål Oktober 2012 Ballerup Kommune udbyder herved en parcel på ca. 2.170 m 2 af ejendommen matr.nr. 5 a Ågerup by, Pederstrup, beliggende

Læs mere

Regler for vedligeholdelse og istandsættelse Pr. 1. januar 2005. Sporvejsfunktionærenes Boligforening SBF

Regler for vedligeholdelse og istandsættelse Pr. 1. januar 2005. Sporvejsfunktionærenes Boligforening SBF Regler for vedligeholdelse og istandsættelse Pr. 1. januar 2005 1. Generelt Sporvejsfunktionærenes Boligforening SBF 1. Regelsættet er udarbejdet med baggrund i Foreningens vedtægter og opfylder de krav

Læs mere

I 1 år efter min Farmors død krævede min Farfar at min Far og hans 2 søskende skulle bære sort sørgearmbind!!

I 1 år efter min Farmors død krævede min Farfar at min Far og hans 2 søskende skulle bære sort sørgearmbind!! Min Far blev født i København den 4. december 1912 som søn af: Direktør, fabrikant Oscar Valdemar Meyer, født 30. Maj 1866 i København og død 18. november 1930 i Charlottenlund og hustru Astrid Constance

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2014. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2014. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2014 Opgave 1 Hanne og Morten indgik ægteskab i 2009. De flyttede sammen i Hannes velbeliggende villa. Begge bidrog til de fælles udgifter. Hanne havde en årlig nettoindtægt

Læs mere

Karkovs gård. Stårupvej 12. Matt. nr. 3a Stårup Fonager Areal 1957 26,3 ha.

Karkovs gård. Stårupvej 12. Matt. nr. 3a Stårup Fonager Areal 1957 26,3 ha. Karkovs gård. Stårupvej 12. Matt. nr. 3a Stårup Fonager Areal 1957 26,3 ha. Denne gård bliver ligesom Klostergård udskilt fra Staarupgaard 1719 og er på ca.2 tdr. hartkorn eller ca. 120 tdr. land. Følgende

Læs mere

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR Toldbodgade 3-5, Kolding

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR Toldbodgade 3-5, Kolding KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR Toldbodgade 3-5, Kolding Undertegnede Navn: Adresse: By og postnr.: Tlf.nr.: E.mail CVR nr: Tilbyder herved Kolding Kommune at købe ejendommen Toldbodgade 3-5 i Kolding, matr.nr.

Læs mere

Nyborg Jernstøberi. Af Rikke Kristensen

Nyborg Jernstøberi. Af Rikke Kristensen Nyborg Jernstøberi Af Rikke Kristensen Lidt om jernstøbningens historie I Europa er jernstøbning kendt fra midten af 1400-tallet, hvor man støder på støbejernsplader anvendt som foring i ildstederne. Senere

Læs mere

Testamente - Eksemplar

Testamente - Eksemplar Testamente - Eksemplar VIII. Eksemplar: Notartestamente (- Eksemplar 1) 1 Undertegnede, cpr nr. xxxxxx-xxxx, der ikke tidligere har oprettet testamente, der ikke er gift og aldrig har været gift, der ikke

Læs mere

klar, parat, lej! Vi har gjort det nemt at leje med pa boligmarkedet

klar, parat, lej! Vi har gjort det nemt at leje med pa boligmarkedet klar, parat, lej! Vi har gjort det nemt at leje med pa boligmarkedet Den frivillige retshjælp UNG RET har udarbejdet en folder til dig, der gerne vil have styr på, hvilke rettigheder og forpligtelser,

Læs mere

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A Vedtægter for grundejerforeningen Marienlyst Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes

Læs mere

Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F)

Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F) Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F) (E-FA) Mads Olsen født 1730.. 1765 Tirsdagen den 19 Marts Trol: Land -Soldat Mads Olsen og Hans Fynbos Enke Kirsten Mikkelsdatter, begge af Sjælstofte. Sponsores:

Læs mere

01970.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01970.00. Fredningen vedrører: Veksømose - Udsigt. Domme. Taksationskommissionen.

01970.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01970.00. Fredningen vedrører: Veksømose - Udsigt. Domme. Taksationskommissionen. 01970.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01970.00 Fredningen vedrører: Veksømose - Udsigt Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfred ningsnævnet 28-01-1954 Fredningsnævnet 04-01-1953 Kendelser Deklarationer

Læs mere

==================================================================================================

================================================================================================== ================================================================================================== EJERPANTEBREV ==================================================================================================

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2012. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2012. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2012 Opgave 1 Mads og Helle blev gift den 2. december 1997 og fik sammen to børn. Umiddelbart inden ægteskabet oprettede de en formgyldig ægtepagt, hvorefter både det,

Læs mere

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk Fyens Stiftstidende og Fyns Amts Avis fredag 13. juli 2012 Hun indretter med indføling: Stylet orden Side X 70 23 15 23 jna.dk energivinduer Spar op til 35% nu kontakt os for mere info udstilling: Kratholmvej

Læs mere

Vedtægter for Ejerlejlighedsforeningen Belek

Vedtægter for Ejerlejlighedsforeningen Belek Vedtægter for Ejerlejlighedsforeningen Belek 1. Navn identifikation 1.1 Foreningens navn er Ejerlejlighedsforeningen Belek i vedtægter kaldet foreningen. 1.2 Ejendomsprojektet består af 56 ejerlejligheder

Læs mere

VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN ØRNENE

VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN ØRNENE 1 fast afgift: 1.400,00 Ejerlav: Egense By, Mou Sogn Anmelder: Matr.nr.: *, *, * ADVOKATFIRMAET Beliggenhed: Kystvej 10 B, Skovvej 2, Egense, ABEL OG SKOVGÅRD LARSEN 9280 Storvorde Sønder Allé 9 8000 Århus

Læs mere

Lejeaftale. Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre. (I det følgende udlejer ) Hvidovre Produktionsskole Stevnsbovej 1 2650 Hvidovre

Lejeaftale. Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre. (I det følgende udlejer ) Hvidovre Produktionsskole Stevnsbovej 1 2650 Hvidovre Udkast Lejeaftale mellem Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre (I det følgende udlejer ) og Hvidovre Produktionsskole Stevnsbovej 1 2650 Hvidovre (I det følgende lejer ) vedrørende Sprøjtehuset,

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. ejendommen matr.nr. 2a Sønderup By, Sønderup af areal ifølge tingbogen 1816 m 2, beliggende Hjedsbækvej 474, 9541 Suldrup samt

K Ø B S A F T A L E. ejendommen matr.nr. 2a Sønderup By, Sønderup af areal ifølge tingbogen 1816 m 2, beliggende Hjedsbækvej 474, 9541 Suldrup samt K Ø B S A F T A L E Undertegnede Navn/Virksomhed: Adresse: CPR/CVR.: Tlf.: E-mail: tilbyder herved at købe ejendommen matr.nr. 2a Sønderup By, Sønderup af areal ifølge tingbogen 1816 m 2, beliggende Hjedsbækvej

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Skøde 16/5 1857 + Jeppe Jørgensen f. 1826 Fjelsted d. 14/12 1891 Karen Jensdatter f. 26/2 1827 d. 29/8 1911

Skøde 16/5 1857 + Jeppe Jørgensen f. 1826 Fjelsted d. 14/12 1891 Karen Jensdatter f. 26/2 1827 d. 29/8 1911 Matr. nr. 10b Aalsbo by Rørup Skøde 16/5 1857 + Jeppe Jørgensen f. 1826 Fjelsted d. 14/12 1891 Karen Jensdatter f. 26/2 1827 d. 29/8 1911 Skøde 13/5 1911 + Karen Jensdatter f. 26/2 1827 d. 29/11 1911 Skøde

Læs mere

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer. sælger herved. til

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer. sælger herved. til Købsaftale Underskrevne Struer Kommune Rådhuset 7600 Struer sælger herved til den kommunen tilhørende ubebyggede grund matr. nr., Strandbjerggård Hovedgård, Humlum. Grunden er beliggende Strandbjerggårdparken,

Læs mere