BORNHOLMSKE SAMLINGER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BORNHOLMSKE SAMLINGER"

Transkript

1

2 BORNHOLMSKE SAMLINGER

3 BORNHOLMSKE SAMLINGER ill. RÆKKE BIND UDGIVET AF BORNHOLMS HISTORISKE SAMFUND

4 BORNHOLMS HISTORISKE SAMFUND Eftertryk må kun finde sted med tilladelse og kildeangivelse. Billederne på omslaget: Forsiden: Gravsten i Ephraim, Utah. Bagsiden: Bagermester Didriksens lavstegn efter bombardementet i maj Kaptajn Niels Adolf Kofoed bar denne hue i Bornholms Væbning Perlekæde, tilhørende en fornem frue fra Grødby. Altertavle fra»bethania«, Aakirkeby. Udgivet ISBN ISSN Burgundia tryk, Rønne.

5 FORORD Jeg har hermed fornøjelsen at kunne præsentere årets nummer af Bornholmske Samlinger, der rummer flg.: I den første artikel fortæller Birte Nørregaard Pedersen historien om "Bager-dynastiet" Didriksen i Rønne - et spændende mix af erhvervsog slægtshistorie. Dernæst redegør J. Chr. Skaarup for de bornholmske soldaters uniformer gennem de sidste ca. 250 år. I den tredje artikel beskriver Lene H. Lutz en rigt udstyret jernaldergrav fra Grødby, hvis "beboer" uden tvivl har været en særdeles fornem frue. Henning Benders artikel handler om den relativt store udvandring fra Bornholm til især USA i perioden : Hvorfor folk udvandrede, hvordan de kom over "Dammen", og hvor de bosatte sig. Gunhild Pedersens mundtlige erindringer, nedfældet af Birgitte B. Marcussen, er en beretning om en svunden tid - præget af landbosamfundets hårde levevilkår. I den sidste artikel beretter Rune Soderlund om den svenske prædikant C. 0. Rosenius og hans betydning for det religiøse liv på Bornholm i 1800-tallet. Foruden ovennævnte artikler vil man som sædvanligt kunne finde en oversigt over litteratur om Bornholm, indgået i Bornholms Centralbibliotek , samt andre "faste punkter". Jeg ønsker hermed alle vore læsere rigtig god fornøjelse! P.S.! I øvrigt afholdes Bornholms historiske Samfunds årlige sommerekskursion som sædvanligt den sidste lørdag i juli (år 2001). Rønne, d , Henning S. Andersen Redaktør 5

6

7 Indhold Henning S. Andersen Forord 5 Birte Nørregaard Pedersen Bagerdynastiet Didriksen i Rønne 9 Jens Christian Skaarup Den militære uniformering på Bornholm 57 Lene Heidemann Lutz En fornem frue fra Grødby 77 Henning Bender Bornholmsk udvandring Gunhild Pedersen & Birgitte Borgen Marcussen Enj plåntepajas histårja 125 Rune Soderlund Svensk evangelisk vackelse på Bornholm 143 Ebbe Gert Rasmussen Bornholms historiske Samfund : Formandsberetning 155 Niels Foght Hansen Litteratur om Bornholm indgået i Bornholms Centralbibliotek Liste over publikationer fra Bornholms historiske Samfund 165 Love for Bornholms historiske Samfund 171 Forfatternes navne og adresser 172 Bestyrelsens navne og adresser 173 7

8

9 Bagerdynastiet Didriksen i Rønne Af Birte Nørregaard Pedersen Den første maj 1997 døde min tante, Magda Didriksen, 87 år gammel. Hun var enke efter min farbror, bagermester Carl Johan Didriksen. Da hendes datter og svigersøn, Karen og Knud Kisling, skruede navnepladen af hendes dør til lejligheden i Snellemark 43 i Rønne, var en epoke, der strakte sig over 173 år, definitivt slut. Da hendes ældgamle pengeskab, som vistnok i tidernes morgen havde tilhørt min farfar, Andreas Didriksen, blev åbnet, åbenbaredes en omfattende samling private papirer, samlet af Andreas Didriksen og omhandlende store og små begivenheder både i hans eget og i de to forudgående generationers liv. Min kusine Karen mente ikke, at hun selv havde lyst eller tålmodighed til at beskæftige sig med de gamle papirer. Derfor overlod hun dem storsindet til mig med et underforstået vink om, at "det kunne der nok skrives noget om"; og det er så det, jeg forsøger på i det følgende - forhåbentlig til oplysning og glæde for nulevende og fremtidige efterkommere af dynastiet Didriksen i Nygade. En gyde uden navn i Østre Kvarter. Havde man dengang, som nu om stunder, opereret med postadresser, havde adressen været Storegade i Rønne. Men postadresser var et ukendt fænomen, og skulle man endelig forklare, hvor den lå, den smalle gyde uden navn, så blev det til "Østre Kvarter, Storegades østre Side." I daglig tale kaldtes gyden kort og godt Apotekerstræde efter apoteket, som lå i gydens sydlige side, helt nede ved Storegade. Skulle man ind i gyden, måtte man igennem en port i en længe, der hørte til den gård, der lå på den nordre side af gyden; og i den modsatte ende, oppe ved det nordre byled, var der en smal passage, som førte ud til Antoniestræde og den store plads, som senere skulle blive til Store Torv. Næsten helt oppe ved denne passage, i gydens nordlige side, lå indtil 1811 slagter Søren Jørgensens ret anselige, men temmelig forfaldne ejendom, matrikel nr I 1811 solgte Jørgensen ejendommen til skipper og købmand Hans Jensen Munch, som over en periode af et par år rev alle ejendommens bygninger ned og genbrugte anvendeligt byggemateriale på sin ejendom på det nordlige hjørne af nuværende Lille Torv og Staalegade. Derefter henlå grunden matrikel nr. 142 som en have, der udlejedes til den sindssyge københavnske læge Frederik Vilhelm Peter Fabricius, der på grund af rabiate politiske synspunkter i 1777 var blevet forvist til Christiansø af kongen. Senere fik han dog tilladelse til at tage ophold i Rønne. Fabricius døde i 1817, og det er uvist, hvem der lejede grunden efter ham. Men da ejeren, købmand Munch, døde i 1824, blev grunden, der nu kaldtes "Sjeles Hauge", solgt til tømmermand Jens Albrechtsen Lunds enke, Karen, som havde begravet ægtemanden den 24. december Hun opførte et nyt hus til beboelse, bestående af 5 fag egebindingsværk, dels murede dels klinede vægge, tegltag, indrettet med stuer, køkken og kamre, en skorsten og en jernkakkelovn. Ejendommen, der stod færdig i september 1824, fik ved den lejlighed nyt matrikel nr I 1840 beklagede beboerne sig til bystyret over den elenclige brolægning i Nygade (!),der for længst var ført igennem både til Storegade og Store Torv og således havde 9

10 BIRTE NØRREGAARD PEDERSEN 1824 H. ". Su,, "sens Ha_ ve 214 l41 (!. : H 0.. V e I G y d "',,.,, _l i - I I 27s- I er"'" a..1" ci I ---;,:_1,,V,. '1'10 -- I I I I I ~I -~l'v -1V- "" V,.,,, Matrikelkort over ejendommen matr.nr. 496 i ændret status fra delvis lukket gyde til hovedfærdselsåre mellem torvet og havnen. Karen Albrechtsen kom kun til at bo i sit nye hus i 8 år. I oktober 1832 døde hun, og hendes datter, Ane Cathrine, f. 1810, arvede ejendommen i Nygade. Kællingebrød i Larsegade Unge Ane Cathrine blev i 1834 gift med den unge snedker, senere bager Peter Didriksen, hvis aner gennem en lang anerække førte tilbage til Lille Loftsgård i Aaker. For at kunne holde styr på alle Didrikker og Petere, har det været nødvendigt at forsyne dem med numre ligesom konger, kejsere og paver. - Didrik (1.) Pedersen nævnes 1689 at eje og bebo Lille Loftsgård i Aaker. I 1691 overgik gården til hans søn: - Peder (1.) Didriksen, og hans søn: - Didrik (2.) Pedersen, født 1696, overtog gården. Han blev begravet , og gården gik videre til hans søn: - Peder (2.) Didriksen, født Gift med Karen Pedersdatter (datter af Peder Esbersen, Julegård, Bodilsker). Købte sene- 276 re Tyskegård i Pedersker og Bukkegård i Aaker. Døde Hans søn: - Didrik (3.) Pedersen, født på Tyskegård 17 69, viet i Rønne Kirke til Ane Kirstine Michaelsdatter Hammer, nævnes 1811 som snedker i Rønne. Boede i Larsegade matr.nr. 122 (nyere nr. 157). Død Hans søn: - Peter (3.) Didriksen, døbt i Rønne Kirke , viet i Rønne Kirke til Ane Cathrine Albrechtsen Lund. Lærte nok snedkeri hos faderen, men blev senere bager, bagermester og borgerrepræsentant. Død Hans søn: - Didrik ( 4.) Peter Didriksen, født i Rønne, viet i Vestermarie Kirke til Thora Marie Jacobine Petrea Kofoed (født , død ). Bagermester, medlem af byrådet. Død Deres børn: - Peter (4.) Didriksen, født , snedker, postbud. - Carl Didriksen, født , telegrafist, telegrafkontrollør. - Andreas Didriksen, født , bager. Viet på Københavns Raadhus til Bertha Kristine Jessen. (Født i Slæbæk ved Svendborg, død i Rønne ). Andreas og Kristine Didriksens børn: - Peter (5.) Didriksen, født i København , smed, bagermester i Storegade i Rønne. - Carl Johan Didriksen, født i Rønne , bagermester i Snellemark i Rønne. - Johannes Andre Didriksen, født i Rønne , modehandler. - Karen Margrethe Didriksen, født i Rønne , gift med frugthandler Aage Stange. 10

11 BAGERDYNASTIET DIDRIKSEN I RØNNE Ane Cathrines Peter var, som det fremgår af anerækken, søn af Didrik (3.) Pedersen. Denne Didrik var oprindeligt snedker, boende i Larsegade, matr. nr. 122, sammen med hustruen Ane Kirstine Michaelsdatter Hammer og deres fire børn, Peter (3.), født 1810, Hans, født 1813, Mikael, født 1815, og Gjertrud Kirstine, født Huset står der endnu og har postadressen Larsegade 18. I dag er der keramikværksted i ejendommen. I 1832 fandt Didrik (3.) ud af, at det ville være en god fidus at bygge en bagerovn og supplere snedkeriet med lidt bagerivirksomhed. Derfor byggede han nogle ekstra fag til den nordlige ende af huset og indrettede et bageri med muret bagerovn. Om der overhovedet har været fremstillet brød til salg af Didrik og hans familie vides ikke, men i givet fald har udbudet af brødsorter næppe været særlig varieret, og kvarterets madammer har sandsynligvis betænkt sig på at bruge penge på noget så ekstravagant som købebrød. Den gode nye ovn har nok i vid udstrækning været brugt til bagning af det, som i bagerfaget kaldes kællingebrød, d.v.s. konernes egne deje, lagt hjemme på køkkenbordet og derefter bragt til bageren, hvor det for en beskeden betaling blev bagt til brød i ovnen, som jo alligevel var varm. Gamle Didrik Pedersen, der nu kaldtes bager, praktiserede sandsynligvis også stadig snedkerhåndværket, som også sønnen Peter (3.) Didriksen var oplært i. Men Peter og den yngre broder Hans (som havde lært skrædderfaget) så fidusen i bagerfaget og havde visse planer. Didrik (3.) Pedersen døde På det tidspunkt var unge Peter (3.) og Ane Cathrine for længst flyttet til Nygade-ejendommen, som Ane Cathrine havde arvet efter moderen. Ved folketællingen 1. februar 1840 står familien opført som Peter Didrichsen, 30 Aar, gift, Snedker. Ane Kathrine Didrich- J.!a.tr.Nr.135 Ma.tr. Nr.122 a r. r. -M-iN ~\ 133 \ \ l"oo. L I Matrikelkort over ejendommen matr.nr. 122 i sen, 30 Aar, gift, hans Kone. Karen Didrichsen, 5 år, ugift, deres Datter. Ved samme folketælling finder vi Peters yngre bror Hans i Vestre Kvarter, matr. nr. 298, beliggende Østergade, i dag nr. 10. Familien står opført således: Hans Didriksen, 27 Aar, gift, Bager. Juliane Marie Jensen, 27 Aar, gift, hans Kone. Hans Peter Didriksen, 6 Aar, Søn. Anders Didriksen, 4 Aar, Søn. Mikael Julius Didriksen, 1 Aar, Søn. B. Stine Hansen, 21 Aar, ugift Tjenestepige. Tilbage i Larsegade var efter Didriks død i 1842 hans enke, 59årige Ane Kirstine Mikaelsdatter Hammer, datteren Gjertrud og muligvis sønnen Mikael. Husstanden udvidedes dog ret hurtigt. Ved folketællingen 1845 møder vi på matr. nr. 122, Søndre Kvarter: Ane C. Didriksen, 62 Aar, Enke, født i København, Bageri. Ole Henrichsen, 41 Aar, gift, født i Rønne, Skomager. Gjertrud C. Henriksen, 22 Aar, gift, født i Rønne, hans Kone. Andreas Henriksen, 2 Aar, født i Rønne, deres Barn. Karen M. Dahl, 22 Aar, ugift, født i Rønne, Tjenestepige. Kirstine Svendsen, 29 Aar, ugift, født i Aaker, Tjenestepige. Gjertrud har altså cirka ved den tid hvor gamle Didrik døde giftet sig med skomager \ I! I 11

12 BIRTE NØRREGAARD PEDERSEN 135a Matr. 1~~; )\ _ 132a.a. 133 a.a.a. \ \ 0\ \ ~ \ \~ \ 1:400 \ \ \---'-.. --~. I \ ~~~ælle~\ / aaaa.a Matrikelkort over ejendommen matr. nr. 122 i Henriksen, som i 1850 overtog ejendommen og benævntes bagermester. Ole Henriksen døde i 1870, og Gjertrud drev bageriet videre, indtil ejendommen i 1876 blev solgt til bagermester Henrik Andreas Christian Ipsen. Dermed var bageriet for en tid ude af slægten Didriksens eje. Men i 1895 flyttede Peter (3.) og Ane Cathrines datter, Karen Anine Kirstine, f. 1835, gift med skibsfører, senere bagermester Jørgen Jensen Møller, ind i ejendommen. Efter mandens død solgte hun i 1903 ejendommen til bagermester Carl Christian Sommer, gift med Marie, som var datter af hendes bror Jens Albert Didriksen (altså en sønnedatter af Peter (3.) Didriksen og Ane Cathrine). Sommer solgte ejendommen i 1916 og drev derefter tobakshandel på hjørnet af Lille Torv og Torvegade. En senere ejer af Larsegade-bageriet var bagermester Erik Sejer. Efter russernes bombardement i 1945 skulle bageriet istandsættes og moderniseres, og Didrik Pedersens gamle ovn fra 1832 blev revet ned. Under ovnens fundament fandt man en firkantet granitplade med navnet Peter Didriksen indhugget. Det har altså været en grundsten med sønnens navn, som Didrik har placeret der, sikkert med mange gode ønsker for slægtens og bageriets fremtid. Matrikel nr. 122, Larsegade 18 i Rønne, fotograferet i Facaden har i mands minde ikke ændret udseende. 12

13 BAGERDYNASTIET DIDRIKSEN I RØNNE Desværre blev stenen, så vidt vides, kørt på lossepladsen, og dermed var den sidste mindelse om Didriksen-æraen i det bageri borte. Peter den tredie og Didrik den fjerde Det gik godt for Ane Cathrine og Peter (3.) i Nygade. I 1839 erhvervede Peter (samtidig med broderen Hans) borgerskab som rugbrødsbager og gik straks i gang med at etablere et bageri med muret bagerovn. Den 17. juli 1840 kunne Bornholms Avertissementstidende meddele: "Undertegnede begynder Fredagen den 17 de Juli og siden hver Tirsdag og Fredag at bage Rugbrød for dem, der godhedsfuld ville forunde mig sin Næring; ligeledes kan bekommes Rugbrød tilkjøbs. Peter Didriksen." Sådan. Den nye bagerivirksornhed var altså foreløbig en nebengesjæft til snedkeriet og fortrinsvis baseret på bagning afkællingebrød. Men det første spæde tilløb til fremstilling af købebrød var taget. I 1842 øgedes den lille familie med sønnen Didrik (4.) Peter Didriksen og i 1851 med sønnen Jens Albert Didriksen. (To børn, født 1839 og 1846, døde som helt små.) Også huset blev større, idet Peter (3.) før 1851 udvidede ejendommen med en betydelig tilbygning mod vest. På et ikke nærmere fastslået tidspunkt erhvervede Peter og Ane Cathrine desuden - til et ikke nærmere klarlagt formål - ejendommen på det sydlige hjørne af Almegade og Søndergade. Peter (3.) Didriksen, som nåede at blive valgt til borgerrepræsentant i 1857, døde den I Bornholms Avis nr. 103, den 28. december 1858, kan læses: "Vi takker mange Gange for den Understøttelse vi fik fra Bager P. Didriksens Enke, der viste sin Ædelmodighed paa saa smuk en Maade. Arbejdshusets Fattige." Ane Cathrine har fulgt den gældende 1850erne J e n. ~ C<- Cl r V e.-\ t s ""' :I H 0.- ml ' l7j ' c; ~ard.. H.,_ -V e H.t,. 111 e : I i7r;"' ø y I J i- -J:i_:;;' 4J~ </.. i[ e I W Matrikelkort over ejendommen matr. nr. 496 J850eme. skik, at familier med en vis økonomisk formåen betænkte de fattige på arbejdshuset med en donation ved markante familiebegivenheder - her et dødsfald. Bemærk, at afdøde Peter benævnes "Bager" i takkeskrivelsen. Det må betyde, at snedkeriet har været lagt på hylden i længere tid, og at bageriet, der i begyndelsen måtte betegnes som en bibeskæftigelse, nu var vokset til en reel erhvervsvirksomhed. Men hvad skulle der nu ske? Sønnen Didrik (4.) Peter Didriksen, som var udset til at overtage bageriet, var kun seksten år gammel og i bagerlære. Ane Cathrine formåede at holde bageriet i drift i seks år, indtil unge Didrik blev udlært som bager og nåede en passende alder til overtagelse af forretningen. Til hjælp har Ane Cathrine muligvis haft sin svoger, Hans Didriksen, der jo også var bager (og skrædder), samt helt sikkert dennes søn Hans Peter Michael (f. 1834), der var faguddannet bager og senere blev selvstændig mester i Store Torvegade. (Ingen af Hans Peter Michaels sønner førte bagertraditionen videre). Ifølge dokument af 16. april 1864 solgte Ane Cathrine til bager Didrich Peter Didrichsen med kurator ejendommen gl. matr. nr. 496, nyt. matr. nr. 620 "med Grund, Plads og Have i Rønne, alt for Kjøbesum

14 Rdlr skriver To Tusinde Rigsdaler Rigsmøn~. I Kjøbet medfølger en Muurkjedel og de til Bageriet henhørende Inventariegjenstande". Desuden forbeholdt Ane Cathrine sig "de tre vestreste Fag af J:Ius?yg~ing~n til fri og uhindret Beboelse i mm Livstid, hvilken Beboelseslejlighed jeg selv har at indrette efter mit eget Ønske, dog uden nogen Udgift for Kjøberen. Endvidere forbeholder jeg mig i min Livstid den vestre Halvdel af Haven til fri Afbenyttelse samt fri og uhindret Adgang og Afbenyttelse af Halvdelen af den i Gaarden værende Hoddebygning samt ligeledes fri og uhindret Adgang til Gaardens Brønd : Såled~s bekræftes dette Skjøde under mm og mm antagne Lavværges Haand i tilkaldte Vitterligheds Vidners Overværelse". Underskrevet m.f.h. (med ført hånd) Ane Cathrine, P. Didrichsens Enke; og som lavværge underskrev H.P. (efternavn ulæseligt). Til vitterlighed underskrev L.H. Ipsen og J.P. Hansen. Didrik udstedte samme dag et gældsbrev til sin mor på 1500 rigsdaler, underskrevet af ham selv og hans kurator H. Didriksen, og igen var det de herrer Ipsen og Hansen, der underskrev som vitterlighedsvidner. Gad vidst om ikke Ane Cathrine har følt sig en smule beklemt over denne dags uvante hændelser? Da Didrik endnu ikke var fuldmyndig, kunne han ikke handle helt på egen hånd, men måtte have en kurator til at sikre, at han ikke kom galt afsted og forpligtede sig ud over sine evner. To måneder senere, den , agede unge Didrik, hans mor, de to søskend_e og sikkert også mange and:e af slæg~en_ til Smørengegård i Vestermane, hvor Didriks udkårne, Thora Marie Jacobine Kofoed, født , datter af gårdejer Jørgen Koefoed og hustru Johanne, ventede.vielsen fandt sted i Vestermarie Kirke, og dermed var Thora blevet bagerkone i Rønne. Fuld fart frem. Didrik (4.), som var en overordentlig foretagsom mand, ansøgte om borgerskab som bager i For at opnå et sådant borgerskab skulle visse betingelser opfyldes. Ansøgeren skulle have været ved faget. et vist antal år, han skulle være fuldmyndig, d.v.s. fyldt 25 år, han skulle have fast bopæl her i landet, måtte ikke være under konkursbehandling og ikke være fundet skyldig til straf eller være under tiltale, og s~dst, men ikke mindst skulle han have dansk mdf ødsret. Kunne alle disse betingelser opfyldes, fik han, formedelst et vist gebyr kaldet borgerskabspenge, et fornemt borgerskabsdokument. Didriks originale borgerbrev har denne ordlyd: "Theodor Peter Poersom Punch candidatus juris, constitueret Byfoged og Byskriver i Rønne Kjøbstad gjør vitterligt: Aar 1872 den 14 Marts mødte for Raadtingsprotocollen Didrik Peter Didrichsen, som foreviste sin Daabsattest, hvorefter han er født heri (sic) Byen den 30 Oktober 1842 og begjærede at vinde Borgerskab som Bager heri Byen. Da Komparenten har opnaaet den lovbefalede Alder og stedse har ført en retskaffen Vandel var Intet til Hinder for hans Begjæring, hvorfor der hermed meddeles fornævnte Didrik Peter Didrichsen Borgerskab som Bager heri Byen, hvilket hjemler ham de Rettigheder som tilkommer Borgere i Almindelighed og Bagere i Særdeleshed, men som paa de~ anden Side gjør ham til Pligt at deeltage i Byens Byrder og Tyngder og stedse at opføre sig som en retskaffen og ærekær Borger. (sign) Punch. Til Bekræftelse under Haand og Embeds Segl. (sign) Punch.". Bageri og forretning gik strygende, og i takt med at omsætningen voksede, øgedes behovet for moderniseringer og udvidelser. Dokument af 16. april 1864 ifølge hvilket Ane Cathrine Didriksen solgte ejendommen i Nygade til sin søn Didrik Peter Didriksen for 2000 rigsdaler. 14

15 ul.~tk~l 11 ' / '. FØRS'.rE :KLASSE

16

17 !1.lat<q øm'brif"m. h;,,i/2;t / /t?'y:,:... = =::I llo1i IM """" "... " {~ r:,"r. ',!{."." /.J;/',. ~~//,,,-d/f./;-..,.,- ~. _..+;;/',.N" """"V~,,:;:.&," ilf.r;i."., l/',;,r"";,: :t~,../...,,.~... "... c'~--~,4;;.t~, 4/ "/,,.~,,.\,,,,... /,,"" n~~:... ///»',. '//;h,,,.;.~/,ffe,-"',,n,./"/.,,,"" i,./?:.,(:h;r/rn'/..', '':" (';,;, ;~ /";;"". /.fil//,øj,,1{(.; :. ' /1:"/~'.$...-.r,;,,,.",.-; ;,.? ~4Nr'. ~,,-_n,.,/r.t"r"h #,,,.,7.,,,/c?/rJ ",,l/"~_,j_,,/.,.,,.~"/ ' \. ~~N#,r,1 ~:,:'.4-/";,,,.~"_:./..~ -w.- /,?',,f.,,._,-'.1,::>.,,":,'fl;i' ~:--.,.~,,.;1;" ",..,.' _:,1:,.,r.,.- " ' "...," 1- "C--'_, :?...,1'&.1': I"'~~ /'.r1..."./~' " -._,,;,-_,,,,.,.. IMN ~> ~1~;/,f.f# '/l;1~rf".- f' "",1 l:.,p/~;1'~',...,/"~'j'..&-~, ' ~-/;j,.,,/ _/,..,..,..".,../~--~,,... 1:?'('.:4-'-,~,,~;.,.-/,../ 'u..,,_.,)!~"'(1,1"".,1;~"~~- /.:t' /~"~,e,..,,;.... ::,,.~ //~/.... <.fi.... "//f)'-' ""# //-;{,.-;.7"",.-,,;~.6,.,. ;tf-.::.;..w.,... '<"N'"J :/~r'f;~-44-~ fo- ~f!-/. t'""'y'"''""/ ~~,,,..,,.,;r,,."f/ '"~i: ;~r'' A'</_.;,,./;./~/,"!~/~ ;:./,,9~:~-/..~"'l r«rr;/,j.._~ 'f'~~,,.,/,t,... ;///,... I.. "'1 /."'~ø-u. # :i.,,,,,1;;: 1. ;;~'",, "_...,;.?-... ",.,,.,;~. r,-:~", ".. ~-;" _.,.;;~ -'~/>"~~~.Y~ls/..' ~-r:" ""'"f", ~-_,,_t-! ~-~.":.;"./.;;:.;;,,/;>?fu '7" //!'.;.,;F,f';:l(J "".",;)~.1~ l~a.t.. ", j:.-": '"' -~.b,/;,...,,,... ''9>+~"/-)..,c~6~.-!...-,,,-",,_f ', ;i",,_"7 ""''" 'N " /,~;._ff/"./"':-~... ~ :i #if#fi~;; 4:-.C+;,d,-..,L- "('';"/."..,,,.. ", "."r,,:r}." -;f.?~;.~/,,/ "'-,.r~.",~/ "~" "n6.~~"!/.:. : p~,..""~~,1"' "''/"";1 ;,A;(,':6///"""1,."'.7"" 1 "'(,/ ~/6--..:V~.:/",J... æ"j";_.g,(4'... ~-..'.._"/ 1 :-l,i_.-,,,.;;.."~,..,,,""1,,,-:"&;._,r;."...fj'if:::",.4.,..ø""' """', //"...,FJ~.,.., "t;,,... h-~~~r,g ~4-!1... ~~<":ffa/l_,.._,,,.. _'fo4 ' ~4,,. ;;,~,,..~," ~~~~,,.,:.,,;1->';,~.,',...:ø. "_ " ~~-. 1,"y.;' 1 z;;i;~" :;;.}:;,~,;:~;~~~:~~:~~~;:~~~~~~~~~:~;;~; :::;....4,;/_,.._..._/'~~'..."".,"'#,.,t.t"I:/"",..;",. /u1_,9;--.,.,.jfa~/.;~"~~~h 3; ~~~ -P ;..:;,..",-~~;"-~ ~,~...,.:.;;,~~ ~...,_ 1;"~y~-.,".,~~"'"',,';:t,,_;,...,~,J:,.. ~~~/,.,",,J:: m I.''.td:O,$Jf Z,,t;~.,.,_r /'1.,"""l'r#.Y,,\ ~ 4,;,;""t'- ;//f<"(p--~ /ri'~ ;;,.~nj',)k,,',..{,..;;; å.1/"':'.-/",~,,. ' _..~.~-"... ;'"~, c Panteobligation på 1500 rigsdaler udstedt af bager Didrik Peter Didriksen til moderen Ane Cathrine Didriksen 16. april Ifølge "Udskrift af Rønne Købstads Skifteprotokol Aar Den 29. Oktober anmeldte Bager D.P. Didriksen og Snedker J. A. Didriksenat deres Moder Anna Cathrine Didriksen født Lund, Bager Peter Didriksens Enke igaar var af gået ved Døden. Arvingerne ere Anmelderne og en Søster Karen Annine Kirstine Didriksen, gift med Skibsfører Jørgen Jensen Møller, der er fraværende og farer paa Amerika. De myndige Arvinger ville selv overtage Boet. Olivarius." Arkitekt K. Thorsens "Optegnelser om Slægten Didriksen i Rønne og Aaker" antyder, at Ane Cathrine ret hurtigt efter sin mands død flyttede fra sin "fribolig" i Nygade til den ejendom, hun ejede på Søndergade-Almegadehjørnet. I 1870 foretog 17

18 BIRTE NØRREGAARD PEDERSEN Dette lidt benovede ægtepar må, på grundlag af den ukendte fotografs notat, antages at være bagermester Didrik Peter Didriksen, Nygade, Rønne, og hustru Thora, født Kofoed. Billedet er muligvis taget i anledning af deres sølvbryllup i hun her forskellige ombygninger således, at der kunne oprettes et snedkeri til den yngste søn, Jens Albert; og en vejviser fra 1877 antyder, at det var her, hun døde. Ane Cathrines død medførte forbedrede økonomiske vilkår for Didrik ( 4.) og udløste en hektisk byggeaktivitet. I 1884 blev loftet i bageriet hævet, og der opførtes en ny bageriskorsten. I 1886 forlængedes ejendommen østpå til skellet, således at der kunne etableres en lukket portindkørsel. Samme år opførte han en 18 kvadratalen stor tilbygning i gården, ombyggede facadens 8 østre fag, opførte en kvist over 4 fag og ombyggede bageriet. Den 1862 kvadratalen store grund, der i 1872 fik nyt matr. nr. 903, må efterhånden have været temmelig tæt bebygget. Om han rumsterede lige så energisk med naboejendommen matr. nr. 902, /,/' ;ff~lf; h~fi, ~3.."...::.-,',.,s., Borgerbrevet af 14. marts 1872 der meddeler Didrik Peter Didriksen borgerskab som bager i Rønne. 18

19 BAGERDYNASTIET DIDRIKSEN I RØNNE.'Zw'2fi.~j/Lu,u 12.~t<j/u:-:,..~fthÆ d/-t~. A'nu u,æ:qt, t,,,0.j/t;_(l<ad n«< "{/" """" /f'~:? q""'i --Jl_$f. Jlcuifd,_.!!:!-!..:._, 17 &! 0-L.-t'u;._yJt.<:.~t.i-r- (! f~ ~,, -'-- - Udskrift af Rønne Købstads Skifteprotokol 29. oktober 1877 i anledning af Ane Cathrine Didriksens død 28. oktober senere Fa. Axel Sørensen's ejendom, som (ifølge arkitekt Thorsen) også i en periode tilhørte ham, vides ikke. Sideløbende med de hjemlige aktiviteter havde han sæde i byrådet, ligesom han i nogle år fra december sammen med bagerkollegaen Jørgen Larsen - varetog hvervet som fattigforstander. Didrik og Thora satte syv børn i verden. Nora Johanne, f. 1868, d Peter, f Johannes f. 1873, d Carl f Andreasf.1879.AntonGeorgf.1882, d Thora Didrikke f. 1884, d Ud af syv børn er de fire døde inden skolealderen! Det var barske, men helt almindelige vilkår på den tid. Didrik døde 1. maj Lørdag den 3. maj meddeles dødsfaldet i Bornholms Avis: "At det har behaget Herren at bortkalde til et bedre Hjem min kjære og uforglemmelige Mand, vore Børns kjærlige Fader, Bager Didrik Peter Didriksen, i sit 4 7 de Aar, meddeles herved deltagende Slægt og Venner. Thora Didriksen f. Koefoed. Begravelsen finder Sted fra Hjemmet Tirsdagen d. 6. Maj Kl " Det var slemt. Og hvad nu? Man kunne måske umiddelbart have forventet, at sønnen Peter (4.), som nu var nitten år gammel, var næsten udlært bager og dermed snart parat til at overtage virksomheden. Men det var slet ikke tilfældet. Peter var ved at være udlært som snedker, og senere i livet blev han postbud. Carl, som nu var femten år, bevægede sig hen imod en livslang løbebane som telegrafist og telegrafkontrollør, og så var der kun lille Andreas på elleve år tilbage. For anden gang inden for en relativ kort årrække stod en bagerenke tilbage med en virksomhed, der skulle holdes i gang, indtil en umyndig søn blev gammel nok til at overtage den. Thora klarede det dygtigt. Bageriet blev holdt i gang med hjælp af flere mestersvende og bestyrere, deriblandt P.T. Hagen, J.L. Birch og HJ. Kofoed. Sidstnævnte blev også, da tiden var inde, Andreas, læremester. Thora gav ikke sin afdøde mand noget efter med hensyn til byggeaktiviteter. I 1892 opførte hun en halvtagsbygning i gården, og endnu en halvtagsbygning i gården et par år efter, i 1902 ombyggedes bagerovnen, og i 1906 skete endnu større forbedringer. Andreas. Lille Andreas har utvivlsomt været meget ulykkelig over at miste sin far, og hans to ældre brødre har næppe kunnet opveje tabet af faderen. Loven krævede, at Andreas som umyndig fik en mandlig værge, og "Ef- 19

20 BIRTE NØRREGAARD PEDERSEN Nygade i Rønne omkring år Venstre side af gaden domineres af en del af bager Didriksens ejendom, der strakte sig op til og med den buede portindkørsel. Bemærk det meget smalle butiksvindue og butiksdøren under kringlen og den venstre halvdel af kvisten. Der står P. Didriksens Bageri over butikken. P. (Peter) Didriksen grundlagde virksomheden i (Fotograf Anker Petersen) ter derom fremkommen Begiæring beskikkes Hr. Fæstemand P. Punch af Rønne til Værge for den umyndige Andreas Didriksen der efter forevist Dåbsbevis er født i Rønne den 3. April 1879, hvilket Værgemaal han har at forestaa efter Loven og Anordningerne, samt saaledes som han agter at til- og forsvare. Rønne Kjøbstads Skifteret den 4. Juli Olivarius." P. Punch boede lidt længere nede i Nygade og drev fæstekontor, d.v.s. en slags arbejdsformidlingskontor på privat basis. Her bragtes, især ved skiftedag 1. maj og 1. november, herskaber og arbejdssøgende tjenestefolk i forbindelse med hinanden - formedelst et passende gebyr til fæstemanden. P. Punch har utvivlsomt været en god bekendt af familien Didriksen, hvorfor man selv har bedt om at få netop ham som værge for Andreas. Andreas kom i bagerlære i det hjemlige bageri under H. J. Kofoeds ledelse, så snart han var blevet konfirmeret; og allerede i 1896 må han have været udlært, idet en meget smukt skrevet anbefaling fra bagermester Wichmann i Storegade fortæller: "Andreas Didrichsen har arbejdet hos mig, og i den Tid vist sig som en særdeles flink og paapasselig Svend, hvilket herved constatteres (sic). Th. Wichmann. Rønne den 30. Sebtember (sic) 1896." Da har Andreas kun været år gammel. I sandhed en meget ung bagersvend, eftersom den normale læretid var mindst 4 år. Det finere konditori og en tur på valsen. Det har nok hovedsagelig været grovbrødsog hvedebrødsbagning, Andreas på det tidspunkt var oplært i, og efter at have sagt far- 20

21 BAGERDYNASTIET DIDRIKSEN I RØNNE vel til Th. Wichmann drog han til København, hvor han lærte det finere conditori hos Conditor J. Thuesen, Vesterbrogade 94. Thuesen har været yderst tilfreds med sin unge elev. Han skriver: "BagersvendA. Didriksen, som har lært Conditori hos Undertegnede, har i den Tid han har været hos mig udvist en sjælden "læggen sig efter" Faget, han har stadig med Lyst deltaget i Arbejdet af hvilket han ogsaa har opnaaet et godt Resultat, han har tillige ogsaa den Fordeel at være en støt og paalidelig ung Mand som man hurtigt lærer at sætte Pris paa. Naar han nu som Conditorsvend forlader mig er det mig en Glæde at medgive ham min bedste Anbefaling. Kjøbenhavn d. 20 April J. Thuesen." Andreas havde virkelig lært noget hos Thuesen. Hele resten af sit liv var han en meget dygtig konditor, der uforsagt kastede sig ud i selv de vanskeligste opgaver. Hvor Andreas blev af efter læretiden hos konditor Thuesen, meddeler de gamle papirer ikke. Men i "Vejviser for Svendborg og Omegn " træffer vi "Bagersvend Didriksen, Bro gade 28". Senere begivenheder gør det troligt, at nævnte bagersvend Didriksen er identisk med Andreas. Hvad der har lokket ham til Svendborg vides ikke, heller ikke hvornår han kom dertil, og der er ingen oplysning om hos hvilken bagermester, han var ansat. Hen på foråret 1898 må han imidlertid have været tilbage i Rønne, men ikke for at slå sig ned i længere tid. Han havde udlængsel i blodet. Koenigl. Daenisches General-Consulat i Hamburg udsteder tilladelse til ophold i Altona for Andreas Didriksen af Rønne den 23. juni 1898, underskrevet af Vilhelm Griebe, Secretair. Og så drog Andreas på valsen. Hvor længe han var borte, og hvor vidt han kom omkring, vides ikke; kun ved vi, på grund af en udateret og næsten ulæselig anbefaling fra Johan Alberts, møller og bager i Kreis Eiderstadt, Deutschland, at Andreas har arbejdet hos ham i tre uger selvstæn- Andreas Didriksen 15 år gammel. (Foto Yhr) digt og til hans fulde tilfredshed samt udvist anstændig og dadelfri adfærd. Så til søs. Den 3. april 1899 fyldte Andreas 20 år, og hans hidtidige, beskikkede værge, fæstemand P. Punch, udnævnes nu efter loven til kurator for den umyndige Andreas (myndighedsalderen var 25 år) "hvilket Kuratel vil være at forestaa efter Loven og Anordningerne, hvoraf følger, at Kurator ved sin Vejledning bør sørge for den Mindreaariges Arvemidlers Udsættelse paa Rente, ligesom ogsaa, at de derfor udstedte Obligationer af Kurator bør paategnes, at de ej uden hans Minde maa pantsættes, afhændes eller kvitteres. Rønne Kjøbstads Skifteret den 13. Marts Olivarius." Meningen med denne foranstaltning har åbenbart været, at Punch skulle påse, at Andreas ikke i ungdommelig uforstand skulle lade sig lokke til at sætte sin fædrene arv over styr. Meget fornuftigt, men sikkert ganske unødvendigt. Andreas var efter alt at dømme allerede som tyveårig en uhyre besin- 21

Se kopi af original købekontrakt og skøde 1907 Se kopi af Karen Sofie Hansdatters dødsattest 1914

Se kopi af original købekontrakt og skøde 1907 Se kopi af Karen Sofie Hansdatters dødsattest 1914 Se kopi af original købekontrakt og skøde 1907 Se kopi af Karen Sofie Hansdatters dødsattest 1914 Nærværende Stykke Stempelpapir til I alt 24 Kroner med paaklæbede Stempelmærker til Taxt 29 Kr. 55 Øre

Læs mere

Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup

Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup Skøde 5/10 1918 + Niels Egelykke Rasch Anina Johanne Rasch f. 9/2 1880 f. 8/3 1893 d. 3/5 1957 d. 10/5 1981 Skøde 21/6 1962 + Anina Johanne Rasch f. 8/3 1893 d. 10/5 1981

Læs mere

Se originalt dokument. Stempel: 1 Krone og 65 Øre. Parcellist Jørgen Hansen af Frenderup. Diskonto-, Laane- og Sparebanken for Næstved og Omegn

Se originalt dokument. Stempel: 1 Krone og 65 Øre. Parcellist Jørgen Hansen af Frenderup. Diskonto-, Laane- og Sparebanken for Næstved og Omegn Se originalt dokument Stempel: 1 Krone og 65 Øre Litra B Nr. 1741 Jeg underskrevne erkjender herved at være skyldig til Parcellist Jørgen Hansen af Frenderup Diskonto-, Laane- og Sparebanken for Næstved

Læs mere

Kjøbecontract. Vilkaar:

Kjøbecontract. Vilkaar: Kjøbekontrakt dateret 11. januar 1866 - 'Oversættelse' Skjøde dateret 23. november 1866 - 'Oversættelse' Se kopi af original købekontrakt dateret 11. januar 1866 Se kopi af originalt skøde dateret 23.

Læs mere

Matr. nr. 3 d Aalsbo. Skøde 28/6 1934 + Karl Martin Pedersen f. 14/11 1905 d. 8/10 1981 Jenny Pedersen f. 25/2 1920

Matr. nr. 3 d Aalsbo. Skøde 28/6 1934 + Karl Martin Pedersen f. 14/11 1905 d. 8/10 1981 Jenny Pedersen f. 25/2 1920 Matr. nr. 3 d Aalsbo Skøde 28/6 1934 + Karl Martin Pedersen f. 14/11 1905 d. 8/10 1981 Jenny Pedersen f. 25/2 1920 Skøde 17/2 1982 + Jenny Pedersen Skøde 1/7 1991 Lars Pedersen Udstykning fra matr. nr.

Læs mere

Niels Peder Hansen, 1850-1937

Niels Peder Hansen, 1850-1937 Niels Peder Hansen blev født den 30. september 1950 i Braabye, Vester Broby sogn. Blev døbt i kirken den 10. november 1850. Vester Broby kirke kilde Vester Broby sogn Baaret af Jomfrue Krossing Tj(enende)

Læs mere

Skøde 1942 til Christian Carl Christiansen. Købers Bopæl: Ulse Olstrup Pr. Rønnede. Stemplet d. 11/2 1942 med i alt 153 Kr.

Skøde 1942 til Christian Carl Christiansen. Købers Bopæl: Ulse Olstrup Pr. Rønnede. Stemplet d. 11/2 1942 med i alt 153 Kr. Matr.nr. 2b m.fl. Frenderup By Dalby Sogn Købers Bopæl: Ulse Olstrup Pr. Rønnede Stemplet d. 11/2 1942 med i alt 153 og 60 Øre Anmelder: Poul Opstrup Landsretssagfører Haslev Undertegnede Se kopi af originalt

Læs mere

Købekontrakt & Skøde 1960 fra Christian Carl Christiansen til Jens Frederik Mørkeberg Christiansen. Købers Bopæl: Frenderup pr.

Købekontrakt & Skøde 1960 fra Christian Carl Christiansen til Jens Frederik Mørkeberg Christiansen. Købers Bopæl: Frenderup pr. Matr.nr. 2b m.fl. Frenderup By Dalby Sogn Købers Bopæl: Frenderup pr. Fakse Anmelder: Poul Opstrup Landsretssagfører Haslev Stemplet med i alt 450 Kr. og 20 Øre Stempelfradrag ved gaveafgift 82-1961/62

Læs mere

Matr.nr. 11g Middal Årestrupvej 77

Matr.nr. 11g Middal Årestrupvej 77 Ejendom 16. Middalshus Aarestrupvej 124 Ejer: 1885 Skøde til Maren Nielsen Siig fra Hans Pedersen ejendom 21 til ny ejendom 16. 1888 Jens Nielsen, hendes brorsøn. 1901 F.B. Edvard Siig. 1901 Køber parcel

Læs mere

Et hus i Svendborg, Kyseborgstræde nr. 2. Ulrich Alster Klug - 2007.

Et hus i Svendborg, Kyseborgstræde nr. 2. Ulrich Alster Klug - 2007. Et hus i Svendborg, Kyseborgstræde nr. 2. Ulrich Alster Klug - 2007. Jeg vil undersøge en ejendom i Svendborg, som min familie havde, ifølge skifterne var det fra ca. 1760 til 1849. 1: Kyseborgstræde no.

Læs mere

!Anders Peter Hansen- Listedkongen ophav note

!Anders Peter Hansen- Listedkongen ophav note !Anders Peter Hansen- Listedkongen ophav note Denne note beskriver A. P. Hansens ophav, både anerne så langt tilbage som jeg kender dem, og han nærmeste familie. Dette er selvfølgelig interessant i sig

Læs mere

Se kopi af originalt dokument. Arveudlægsskøde

Se kopi af originalt dokument. Arveudlægsskøde Se kopi af originalt dokument Arveudlægsskøde Undertegnede 1. Ungkarl Hans Christian Jørgensen, Frenderup 2. Enke Karen Christiansen f. Jørgensen, Haslev 3. Ungkarl Anders Jørgensen, Frenderup 4. Sara

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

?. Laugv: Afdødes bror, Morten P. Pedersen. 1 dat.

?. Laugv: Afdødes bror, Morten P. Pedersen. 1 dat. SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT CHRISTIANSØ FÆSTNINGEN KOMMANDANTENS ARKIV SKIFTEPROTOKOL BOG 4 23. dec. 1812 20. okt. 1814. Nr. 1. Side 1. 1812. 23. Dec. Margrethe?, enke, Christiansø. Afg. Claus Hansen. 2

Læs mere

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro.

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Damgade 14. Boel Nr.44 (Gl. 21 ). Nr. 27 På præstekort hus 41 Viet den 22. okt. 1831 Johan Henrik Schmidt * 28. aug 1797, søn

Læs mere

Pantebrev. (Ejerpantebrev)

Pantebrev. (Ejerpantebrev) Matr. Nr. 27 og 28, Lunge by, Gelsted sogn Pantebrev. (Ejerpantebrev) Underskrevne boelsmand Ejnar Larsen, Boende Kragsbjerg pr. Gelsted, giver hermed mig selv eller den, til hvem nærværende Pantebrev

Læs mere

Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen

Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen Anders blev født 3 jan 1884 på Langemark i Sæby sogn, Holbæk amt, søn af landarbejder og skomager Hans Sørensen og hustru Karen Marie Jørgensen.

Læs mere

Se kopi af originalt skøde Se matrikelskort. Udskrift. af Bregentved Gisselfeld Birks Skjøde og Panteprotocol Litra L No 345/1866 L.

Se kopi af originalt skøde Se matrikelskort. Udskrift. af Bregentved Gisselfeld Birks Skjøde og Panteprotocol Litra L No 345/1866 L. 1866 d. 7. decbr. blev læst: Se kopi af originalt skøde Se matrikelskort Udskrift af Bregentved Gisselfeld Birks Skjøde og Panteprotocol Litra L No 345/1866 L Skjøde Undertegnede Selveiergaardmand Jørgen

Læs mere

Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt

Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt Ifølge matriklen i 1664 hørte gården til Jomfruens Egede, fæsteren var Niels Pedersen, gårdens hartkorn angives til 4 td 5 sk. Ifølge Matriklen i 1680 hørte

Læs mere

No. 13 Mette Kirstine Pedersen

No. 13 Mette Kirstine Pedersen Mette Kirstine Pedersen Forældre: nr. 26 Søren Dahl Knudsen og nr. 27 Else Dahl Knudsen Børn: Else Pedersen, Niels Dahl Pedersen, nr. 6 Ove Pedersen, Aksel Pedersen og Ejnar Pedersen Navn Født Døbt Faddere

Læs mere

Grønholtvej 21. Kollerisgård. Matrikelnummer

Grønholtvej 21. Kollerisgård. Matrikelnummer Grønholtvej 21 Kollerisgård Matrikelnummer Matr. Nr. 5a, og 31 Grønholt by, Grønholt sogn. Gården var oprindelig gård nr. 9. Matr.nr. 5 a er på 273.316 m2. Fotos af ejendommen Ejere af ejendommen 1. Skøde

Læs mere

Familiegrupperapport for Ole Hansen og Inger Kirstine Madsdatter Mand Ole Hansen 1

Familiegrupperapport for Ole Hansen og Inger Kirstine Madsdatter Mand Ole Hansen 1 Mand Ole Hansen 1 Født 17 Okt. 1807 Nykøbing Sjælland, Ods, Holbæk 2 Dåb 15 Nov. 1807 Nykøbing Sjælland, Ods, Holbæk 2 Død 12 Aug. 1880 Nykøbing Sjælland, Ods, Holbæk 3 Begravet 17 Aug. 1880 Nykøbing Sjælland,

Læs mere

Krogshave/Krushave slægtsfest i Hjallerup. lørdag d. 29. juli 2006

Krogshave/Krushave slægtsfest i Hjallerup. lørdag d. 29. juli 2006 Krogshave/Krushave slægtsfest i Hjallerup lørdag d. 29. juli 2006 Mit navn er Leif Bruhn Andersen. Jeg er barnebarn af Ane Marie s storebror, bedst kendt som Snedker Peter Andersen Postadresse: Krogshave

Læs mere

Maskinskrevet dokument se i originale dokumenter

Maskinskrevet dokument se i originale dokumenter Maskinskrevet dokument se i originale dokumenter Maskinskrevet dokument se i originale dokumenter I anledning af foranstaaende skal jeg bemærke, at Politistationens Linoleum er gennemslidt flere Steder

Læs mere

Efterkommere af Karen Marie Jørgensen og Hans Sørensen Afsnit 1. Afsnit 1. Marie, Anton og Hans

Efterkommere af Karen Marie Jørgensen og Hans Sørensen Afsnit 1. Afsnit 1. Marie, Anton og Hans Afsnit 1 Afsnit 1 Marie, Anton og Hans 9 Afsnit 1 10 Karen Marie Jørgensen, født 11. maj 1858 på Tindinge banke i Tjørnelunde, Holbæk amt, datter af husmand Jørgen Madsen (1825-1891) og hustru Juliane

Læs mere

Købekontrakt. Matr. 9e Aalsbo Aalsbo Elektricitetsværk

Købekontrakt. Matr. 9e Aalsbo Aalsbo Elektricitetsværk Aalsbo Elektricitetsværk i baggrunden. Bestyreren af værket boede i huset i forgrunden Matr. 9e Aalsbo Aalsbo Elektricitetsværk Købekontrakt Underskrevne Snedker Jens Jacob Jensen, Gårdejer Hans Nielsen

Læs mere

Skifte vedr. Niels Jørgensen Gravsen og Maren Christensdatter

Skifte vedr. Niels Jørgensen Gravsen og Maren Christensdatter Skifte vedr. Niels Jørgensen Gravsen og Maren Christensdatter Aar 1847 den 23. juli blev Øster Han skifteret holden på herredskontoret paa Skerpinggaard af kammerjunker herredsfoged Lillienskiold i overværelse

Læs mere

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro er en gammel stedsbetegnelse for overgangen af Skals å, i tidernes

Læs mere

Nymark-familien. 1: Bolig på Fruergården 2: Teglværket 3: Bolig fra 1899

Nymark-familien. 1: Bolig på Fruergården 2: Teglværket 3: Bolig fra 1899 Nymark-familien. Stamfaderen til Nymarks-familien var Thomas Jensen, som blev født d.12.12.1844 i Testrup. Hans far var Jens Thomsen, ejede af stor gård i Testrup og Testrup Teglværk. Han var en fremskridtsmand

Læs mere

Matr. nr 9 m Aalsbo. Jutta Persson. Aalsbovej 10

Matr. nr 9 m Aalsbo. Jutta Persson. Aalsbovej 10 Matr. nr 9 m Aalsbo Skøde 26/10 1944 + Jacob Klüver Hansen Hilda Klüver f. 21/3 1920 d. 21/4 1991 f. 3/11 1919 Skøde 4/6 1957 + Kresten Hesselager Agnethe Hesselager f. 18/2 1884 d. 16/6 1973 f. 13/5 1890

Læs mere

Hovgaard Hougaard slægten af Ring, Hammer Sogn, Hammer Herred.

Hovgaard Hougaard slægten af Ring, Hammer Sogn, Hammer Herred. Hovgaard Hougaard slægten af Ring, Hammer Sogn, Hammer Herred. Om slægtens forfader Hans Hovgaard (født 1645, død 1728) bonde på Hovgaarden i Ring siden 1669. Historier og citater om slægten. I det følgende

Læs mere

Ajkevej Aikevej 5 6d 10c 10e Aikevej 7 3d 1868

Ajkevej Aikevej 5 6d 10c 10e Aikevej 7 3d 1868 Ajkevej Aikevej 5 6d 10c 10e 1946 1946 Magnus Kristensen, husmand 1967 Henning Kristensen, maskinarbejder Asta M. Kristensen 1981 Henning Kristensen (2009) Denne ejendom blev oprettet i 1946, da Magnus

Læs mere

Møller Christen Andersen

Møller Christen Andersen Møller Christen Andersen 1 Espe-Vantinge Kirkebog 1744-1804, opslag 25 Samme Dag* (18. Februar 1759) døbt Niels Andersens Datt. Johane, baaren af And. Knudsens Pige Maren, Test. Niels Nielsen, Peder Jensen,

Læs mere

Falsters Birk Skøde- og panteprotokol 1852-1854, side 42-43 og 427-428 Købekontrakt og skøde til Adolph Ferdinand Christian Dieckmann, 1853

Falsters Birk Skøde- og panteprotokol 1852-1854, side 42-43 og 427-428 Købekontrakt og skøde til Adolph Ferdinand Christian Dieckmann, 1853 Falsters Birk Skøde- og panteprotokol 1852-1854, side 42-43 og 427-428 Købekontrakt og skøde til Adolph Ferdinand Christian Dieckmann, 1853 Kjøbecontract imellem Peder Hansen af Alkestrup som Sælger og

Læs mere

Skøde 21/4 1877 + Anders Jensen f. 5/2 1829 d. 1/6 1904 Ane Kirstine Jørgensen f. 7/9 1841 d. 21/4 1913

Skøde 21/4 1877 + Anders Jensen f. 5/2 1829 d. 1/6 1904 Ane Kirstine Jørgensen f. 7/9 1841 d. 21/4 1913 Matr. nr. 2e Aalsbo by, Rørup Skovlund Skøde 21/4 1877 + Anders Jensen f. 5/2 1829 d. 1/6 1904 Ane Kirstine Jørgensen f. 7/9 1841 d. 21/4 1913 Skøde 16/6 1906 + Hans Jensen f. 11/5 1877 Ane Marie Hansen

Læs mere

Hvem var disse mennesker og hvilken forbindelse har de med Langå købmandsgård?

Hvem var disse mennesker og hvilken forbindelse har de med Langå købmandsgård? Langå Købmandsgård Lidt slægtshistorie om livet i den gamle stråtækte skole, der lå på pladsen inden kirkegårdspladsen, fra tiden sidst i 1700 tallet til livet i købmandsgården med landbrug og korn og

Læs mere

Johanne og Claus Clausen

Johanne og Claus Clausen Johanne og Claus Clausen 9. maj 2013 Denne historie handler om min kone Inger Clausens forældre Johanne og Claus Clausen. Johannes fødsel Johanne blev født den 30. januar 1917 i Skive. Hendes forældre

Læs mere

Oversigt ramme/planche

Oversigt ramme/planche GRENAA Eksponatet har samme titel som den hyldest sang, der i ca. 1920 af R. J. Højfeldt og Niels Udengaard blev skrevet til Grenaa R. J. Højfeldt (1849-1920) var født på Lindegården i Vejlby, og blev

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse

Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse Jensine Cathrine Hansen (født Christensen) bliver født i Ommel ved Marstal på Ærø den 9. januar 1843. Hendes forældre er Matros Jens Christensen af Ommel

Læs mere

Stensgaard skifteprotokol I: 1751-1777 og II: 1777-1826

Stensgaard skifteprotokol I: 1751-1777 og II: 1777-1826 Stensgaard skifteprotokol I: 1751-1777 og II: 1777-1826 Stensgaard, under Brahesborg, skifteprotokol I-2, 1751-1777 Uddrag - Drejø skifter Peder Nielsen, gdm, Drejø, 984, 16.12.1763 ~ Maren Hansdatter,

Læs mere

MIN OLDEFAR STYRMAND OG FISKER - PEDER ANDREAS ANDERSEN

MIN OLDEFAR STYRMAND OG FISKER - PEDER ANDREAS ANDERSEN MIN OLDEFAR STYRMAND OG FISKER - PEDER ANDREAS ANDERSEN Skrevet af Ingrid Bonde Nielsen 2012 DEN MANDLIGE LINIE FARFARS FARS GREN GENETISK SET Hvordan beskrive en forfars liv og levned - ja man kan jo

Læs mere

Jens Christian Nielsen og Maren Kirstine Lumbye, mormors forældre.

Jens Christian Nielsen og Maren Kirstine Lumbye, mormors forældre. Jens Christian Nielsen og Maren Kirstine Lumbye, mormors forældre. Jens Christian Nielsen 1869-1943 Maren Kirstine Lumbye 1873-1903 Jens Chr. Nielsen blev født d. 16. august 1869, som søn af husmand Gabriel

Læs mere

Ark No g/1887. Overretssagfører J. Damkier. Kjøbenhavn, den 13. April Til Byraadet Veile.

Ark No g/1887. Overretssagfører J. Damkier. Kjøbenhavn, den 13. April Til Byraadet Veile. Ark No g/1887 Overretssagfører J. Damkier Kjøbenhavn, den 13. April 1887. Til Byraadet Veile. I Forbindelse med min Skrivelse af Gaars Dato fremsender jeg hoslagt Deklaration med Hensyn til det Vandværk,

Læs mere

Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Forening og Arkiv

Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Forening og Arkiv Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Forening og Arkiv Gislingegården, som vi skal besøge, her fotograferet i 1905. På trappen står ejeren Johannes Johannesen med hustruen Karen Margrethe,

Læs mere

Matr.nr. 25 - Vest for smedjen

Matr.nr. 25 - Vest for smedjen Matr.nr. 25 - Vest for smedjen Matr.nr. (1808) Status (1808) Jordareal Bygninger (1859) Beliggenhed 25, Vester Egede by og sogn Fæstehus Ejer: Gisselfeld Kloster 1.880 kvadratalen = 733 m2 + jordlod syd

Læs mere

Hjørnegården gennem 100 år.

Hjørnegården gennem 100 år. Hjørnegården gennem 100 år. I 1894 købte Jacob Rasmussen, husmandssøn fra Munkebo, Hjørnegården for penge tjent som kreaturhandler. Hans hustru var Gertrud Marie Andersen, gårdmandsdatter fra Martofte.

Læs mere

ENDELIGT SKØDE. Ud over dette hviler der ikke servitutter på ejendommen.

ENDELIGT SKØDE. Ud over dette hviler der ikke servitutter på ejendommen. Altre nr., ejerlav, sogn: 27 b Venslev b3i,;;empei; 130 kr- 00 øre (I København kvarter) Ferslev sogn. eller (i de senderjydske landsdele) bd. og bl. I tingbogen, art. nr., ejerlav, sogn. Gade og hus nr.:

Læs mere

Gårdliv på Jørgensminde

Gårdliv på Jørgensminde Gårdliv på Jørgensminde i perioden 1900-1935 Denne lille billedskildring er blevet til efter et par besøg her i hhv. 2006 og 2014 på gården Jørgensminde i Vognsild. Jørgensminde er min fædrene slægtsgård

Læs mere

Aar 1826 den 13. Februar blev af Skovfoged Peder Korse anmeldt at Møller Niels Pedersen af Lamdrup Møllen i dag har hængt sig.

Aar 1826 den 13. Februar blev af Skovfoged Peder Korse anmeldt at Møller Niels Pedersen af Lamdrup Møllen i dag har hængt sig. Aar 1826 den 1. Februar blev af Skovfoged Peder Korse anmeldt at Møller Niels Pedersen af Lamdrup Møllen i dag har hængt sig. I Vedege 1 Aar 1826 den 28. December blev Skiftet efter afgangne Møller Niels

Læs mere

Carl Anton Noe, foto i privateje Carl Anton Noe 1841-1931 I

Carl Anton Noe, foto i privateje Carl Anton Noe 1841-1931 I 1841-06-16 Noe, Carl Anton Fra Maarssø, Vibeke: Udlærte guldsmede og sølvsmede. 2014. Slægten Carl Anton Noe, bror til Tolvtine Agathe Caroline Noe (1836-1901) blev født i Gjellerup, Ringkøbing amt, som

Læs mere

Ark No 7/1885 Vejle Borgmester- og Byfogedkontor den 4 September Justitsministeriet har under G.D. tilskrevet mig saaledes:

Ark No 7/1885 Vejle Borgmester- og Byfogedkontor den 4 September Justitsministeriet har under G.D. tilskrevet mig saaledes: Ark No 7/1885 Vejle Borgmester- og Byfogedkontor den 4 September 1884. Justitsministeriet har under G.D. tilskrevet mig saaledes: I Anledning af det med Vejle Kjøbstads Bygningskommission paategnede Erklæring

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Matr.nr Hus midt i landsbyen

Matr.nr Hus midt i landsbyen Matr.nr. 20 - Hus midt i landsbyen Matr.nr. (1808-1859) Status (1811) Jordareal (1808-1859) Huset (1871) Beliggenhed 20, Vester Egede by og sogn Fæstehus under Gisselfeld Kloster Grund i byen på 2.490

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Politibetjentes Lønforhold Rets- og Politivæsen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 12. december 1901 2) Byrådsmødet den 10. april 1902 Uddrag fra byrådsmødet

Læs mere

År 1965. Slagter Aage Christensen i Als i Sydøsthimmerland fik for nu en del år siden fat i en gammel sønderslået violin på en bondegård i Hedegårde

År 1965. Slagter Aage Christensen i Als i Sydøsthimmerland fik for nu en del år siden fat i en gammel sønderslået violin på en bondegård i Hedegårde År 1965. Slagter Aage Christensen i Als i Sydøsthimmerland fik for nu en del år siden fat i en gammel sønderslået violin på en bondegård i Hedegårde i Als nordsogn. Denne violin blev siden samlet, og viste

Læs mere

I dette notat har jeg sammenstykket, hvad jeg på nuværende tidspunkt ved om mine 2 x tipoldeforældre Anna Pedersdatter og Peter Mortensen.

I dette notat har jeg sammenstykket, hvad jeg på nuværende tidspunkt ved om mine 2 x tipoldeforældre Anna Pedersdatter og Peter Mortensen. 15. februar 2014 2 x tipoldeforældre Anna Pedersdatter & Peter Mortensen I dette notat har jeg sammenstykket, hvad jeg på nuværende tidspunkt ved om mine 2 x tipoldeforældre Anna Pedersdatter og Peter

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 185-1926)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 185-1926) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Jorder Udleje af Jorder Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 3. juni 1926 2) Byrådsmødet den 9. september 1926 3) Byrådsmødet den 30. september 1926 Uddrag fra

Læs mere

Sorten Vennekildegårdsæble nævnes omkring 1885, stammer fra Vennekildegård, Grønholtvej 31

Sorten Vennekildegårdsæble nævnes omkring 1885, stammer fra Vennekildegård, Grønholtvej 31 Grønholtvej 31 Vennekilde Matrikelnummer: Matr.nr. 6a Grønholt by, Grønholt sogn, arvefæstegård, som er på 189954 m2, heraf vej 8160 m2. Det var oprindelig gård nr. 5. Vennekilde har engang sammen med

Læs mere

Catherine Jo Jørgensen, FOF Tirsdagshold Rigsarkivet Nov-2012

Catherine Jo Jørgensen, FOF Tirsdagshold Rigsarkivet Nov-2012 1 1837 Fødes 25.11.1837 uægte barn af [Ane 50] Ane Johanne Olsdatter og [Ane 49] Ukendt dog påstår familien at det er den danske arveprins Ferdinand, Den kongelige Fødselsstiftelse i 1837 Døbes 05.12.1837

Læs mere

Billund er en del af Engelsholms strøgods, der endda lå så langt fra Engelsholm, at bønderne blev fritaget for hoveriarbejdet.

Billund er en del af Engelsholms strøgods, der endda lå så langt fra Engelsholm, at bønderne blev fritaget for hoveriarbejdet. En farverig dame i Billunds historie. I flere beskrivelser af Billunds historie står der, at Knud Brahes svigermoder Anna Gjordsdatter vist har boet i Billund omkring år 1600. (John Møller, Historiske

Læs mere

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Svennum Folio nr. 111 Løbenr. 84 "Bundgaard" Matr. nr. 1. Lars Mikkelsen, skøde fra Mikkel Christensens enke Karen

Læs mere

OPP Kalvebod Brygge. Bilag 2.A // Grundlejekontrakt 2

OPP Kalvebod Brygge. Bilag 2.A // Grundlejekontrakt 2 OPP Kalvebod Brygge Bilag 2.A // Grundlejekontrakt 2 Indholdsfortegnelse 1 Parterne 2 2 Baggrund 2 3 Det lejedes omfang og beliggenhed 3 4 Anvendelse 3 5 Ikrafttræden, opsigelse og købsret 4 6 Lejemålets

Læs mere

No. 71 Ane Cathrine Pedersdatter Veie. En hyrdepige med sit horn. : nr. 35 Maren Brosholm Johannesdatter og Peder Christian Johannesen.

No. 71 Ane Cathrine Pedersdatter Veie. En hyrdepige med sit horn. : nr. 35 Maren Brosholm Johannesdatter og Peder Christian Johannesen. Ane Cathrine Pedersdatter Veie En hyrdepige med sit horn Forældre Børn : nr. 142 Peder Pedersen Veie og nr. 143 Maren Eskilsdatter. : nr. 35 Maren Brosholm Johannesdatter og Peder Christian Johannesen.

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Amatørfotograf (og sagfører) Anton Pedersen med sit bokskamera

Amatørfotograf (og sagfører) Anton Pedersen med sit bokskamera Amatørfotograf (og sagfører) Anton Pedersen med sit bokskamera Anton Pedersen, sagfører og amatørfotograf Stemningsbilleder med hav og fiskere. På billedet til højre er det fiskere fra Hasle der er på

Læs mere

Realregister Holtelandsgaarden 1

Realregister Holtelandsgaarden 1 Realregister Holtelandsgaarden 1 Matr. 7a. Holtelandsvej, Enderslev Holtelandsgaarden By Endersl øv Matr. Nr. Jorde- bogs- Nr. Gl skat. Hartkorn Eierens navn Folio i registre t Rdl. Sk. 3 Tdr. 4 Skp. 5

Læs mere

Lars Christian Iver Christensen,

Lars Christian Iver Christensen, Han blev født den 23. september 1890 i hjemmet Freerslev mark, Freerslev sogn, Haslev som den 7. og sidste i en søskendeflok. Forældre Jens Christensen og Mette Pedersdatter Blev døbt i Freerslev kirke

Læs mere

Gravsgade 4 (Matr. Nr. 166e)

Gravsgade 4 (Matr. Nr. 166e) Gravsgade 4 (Matr. Nr. 166e) Husrækken Gravsgade nr. 2 til nr. 8, var oprindelig en bygning. Nemlig Ribe by's hospital. Dette blev bygget omkring år 1797 og fungerede som hospital frem til 1873. I årene

Læs mere

Ane F2 og F3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen

Ane F2 og F3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen Ane F2 og F3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen Anders blev født 3 jan 1884 på Langemark i Sæby sogn, Holbæk amt, søn af landarbejder og skomager Hans Sørensen(1859-1917) og hustru Karen Marie

Læs mere

BILLEDER FRA DET GAMLE THORSAGER: GÅRDENE

BILLEDER FRA DET GAMLE THORSAGER: GÅRDENE BILLEDER FRA DET GAMLE THORSAGER: GÅRDENE Thorsagers gårde blev udskiftet i 1793. De med sort markerede gårde blev liggende i byen, øvrige blev udflyttet. Der kan læses om gårdene i Thorsager i Folk og

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. CVR.nr. 29 18 96 76 Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg (i det følgende kaldet sælger) Købers navn. Købers bopæl. Postnr.

K Ø B S A F T A L E. CVR.nr. 29 18 96 76 Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg (i det følgende kaldet sælger) Købers navn. Købers bopæl. Postnr. Sag.nr. 14/2036 Dok.nr. 111266/14 K Ø B S A F T A L E Underskrevne Vordingborg Kommune CVR.nr. 29 18 96 76 Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg (i det følgende kaldet sælger) sælger til medunderskrevne Købers

Læs mere

Navn G.Bierregaard S. Nichum. Til Veile Byraad

Navn G.Bierregaard S. Nichum. Til Veile Byraad Ark No 24/1876 Med Hensyn til at Skovfoged Smith til 1ste April d.a. skal fraflytte den ham hidtil overladte Tjenstebolig i Sønderskov, for at denne Bolig med tilliggende kan anvendes til Skole, blev det

Læs mere

Enghavegaard, Borup, matrikel 7

Enghavegaard, Borup, matrikel 7 https://www.slaegtogdata.dk/kilder/afskrevne-kilder/praestoeamt/enghavegaard-borup-matr-7 Enghavegaard, Borup, matrikel 7 Præstø amt, Fakse herred, Sønder Dalby sogn - kildeafskrift doneret af Arne Hansen,

Læs mere

Storegade. Tryk: Lystryk. Udgiver: W. K. F. 2738 (Warburgs Kunst-Forlag). Fotograf: ukendt. (ubrugt) B2

Storegade. Tryk: Lystryk. Udgiver: W. K. F. 2738 (Warburgs Kunst-Forlag). Fotograf: ukendt. (ubrugt) B2 Storegade A2 Storegade set op mod Torvet lige inden den deler sig i Storegade og Vestergade. Til højre ses Storegade 19 og 21 med Andreas Qvist s Manufakturhandel, som han i 1906 havde overtaget efter

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I AUGUST 2011. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I AUGUST 2011. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I AUGUST 2011 Opgave 1 Morten og Hanne blev gift i 1991. De havde ingen børn. Morten drev en mindre ingeniørvirksomhed, og Hanne var sygeplejerske. De oprettede ved ægteskabets

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Parti fra Hudevad 2009/1 Siden sidst. Udflugt til Ladbyskibet d. 13. 9. 2008 En dejlig solrig lørdag i september drog 15 personer til Ladby. Det blev en oplivende

Læs mere

Kongevejen 118A Højelsgård, oprindeligt Høeltsgård. arvefæstegård

Kongevejen 118A Højelsgård, oprindeligt Høeltsgård. arvefæstegård Kongevejen 118A Højelsgård, oprindeligt Høeltsgård. arvefæstegård Matrikelnumre: Matrikel nr. 10 Lønholt by, Grønholt sogn, Nu 10a Lønholt By, Grønholt sogn, Det oprindelige nummer: 13. Matr.nr. 10a er

Læs mere

100 års forretningsjubilæum hos Fischer's Boligmontering Vejen. Fischer's Boligmontering - nu og i fremtiden

100 års forretningsjubilæum hos Fischer's Boligmontering Vejen. Fischer's Boligmontering - nu og i fremtiden Tillæg til Vejen Avis 19. oktober 1982 - siderne 19 til 22 Tirsdag den 19. 0ktober 1982 Vejen Avis 19 100 års forretningsjubilæum hos Fischer's Boligmontering Vejen Fischer's Boligmontering gennem tiden...

Læs mere

Kongevejen 79. eksisterer ej længere. Matrikel nummer. Parcel af Stenklammegård matr. nr. 2b.

Kongevejen 79. eksisterer ej længere. Matrikel nummer. Parcel af Stenklammegård matr. nr. 2b. Kongevejen 79 eksisterer ej længere Matrikel nummer Parcel af Stenklammegård matr. nr. 2b. Er i dag lagt under Kildegården, Kongevejen 79, 3480 Fredensborg Fotos af ejendommen Ejere af ejendommen 1. Landmand

Læs mere

Matr.nr. 9-g, 9-h, 9-i - 'V. Egede Mølle' - I landsbyens østre ende

Matr.nr. 9-g, 9-h, 9-i - 'V. Egede Mølle' - I landsbyens østre ende Matr.nr. 9-g, 9-h, 9-i - 'V. Egede Mølle' - I landsbyens østre ende Matr.nr. 9-g, 9-h og 9-i, Vester Egede by og sogn Jordareal 9-g = 690 m 2 9-h = 690 m 2 9-i = 158 m2 Bygninger (1888) Beliggenhed Noter

Læs mere

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Ny ejer af Hellesøhus 1859 Peter Jessen Kolmos Vi underskrivende, jeg halvbolsmand Peter Jessen Kolmos,

Læs mere

Løjtved skifteprotokol 1744-1753

Løjtved skifteprotokol 1744-1753 1 Løjtved skifteprotokol 1744-1753 Anders Nielsen Møller, Stenstrup, 2, 31-08-1744 ~ Dorthe Jørgensdatter, lavværge broder Jens Jørgensen, Rødme Arvingerne er hans moder og søskende: Johanne Hansdatter

Læs mere

Fæste / ejerskab med interessante relationer:

Fæste / ejerskab med interessante relationer: Gårdmandsfamilier på Svinø: Grd. nr.: Mtr. nr.: Gårdens navn: Ved udskiftningen 1802 3: Efter Svinøbogens oversigt over mænd på Svinø: Fæste / ejerskab med interessante relationer: På tidspunktet for Rasmus

Læs mere

Folketællinger. Fæster i tiden. Ejer i tiden. Navn. Hans Christophersen & Lucia Andersdatter. 11. okt. 1830-1845. Hans Hansen & Johanne Hansdatter

Folketællinger. Fæster i tiden. Ejer i tiden. Navn. Hans Christophersen & Lucia Andersdatter. 11. okt. 1830-1845. Hans Hansen & Johanne Hansdatter Matrikel 5a, Stenagergaard. ***** Matrikelkort 1798: ejer/fæster Hans Christoffersen areal: 494030 /al 42 1/14 tdr. Tidligere hed gården Wingeberggaard og havde matrikelnummer: 2 [Forside] [Skafterup]

Læs mere

Studehavegård Studehavevej Nr.9. Errindlev Matr.13 a

Studehavegård Studehavevej Nr.9. Errindlev Matr.13 a Studehavegård Studehavevej Nr.9. Errindlev Matr.13 a (E-K) (E-KA) 1785 den 20 Februar DORTHE døbt, Christen Dues datter af Errindlev båren af Peder Dalls Hustru i Bjernæs. Fadderne: Mads Ottesen, Rasmus

Læs mere

Lutmann og Alexander Danmark

Lutmann og Alexander Danmark 25. august 2014 Lutmann og Alexander Danmark Vores nyeste barnebarn har mange spændende forfædre, og her vil jeg skrive om et par af dem, som fik det usædvanlige og flotte navn Danmark. Familiesammenhæng

Læs mere

MOSTER ANNA 4-5-1893: Leif den 23-04-2013 Anna 1930 Anna 1959 Harald 1959

MOSTER ANNA 4-5-1893: Leif den 23-04-2013 Anna 1930 Anna 1959 Harald 1959 MOSTER ANNA 4-5-1893: Leif den 23-04-2013 Anna 1930 Anna 1959 Harald 1959 Hej igen Uffe! I fortsættelse af behagelig telefonsamtale med dig d.d., samt din ordre til mig ( Så kære Leif: du må ta' kontakt

Læs mere

Helga Poulsens aner. HP Lars Moensen, Søsum. Lars Moensen født: ca KB Stenløse 1763 op 184 nr 1 Lars Moensen begravet 6/1

Helga Poulsens aner. HP Lars Moensen, Søsum. Lars Moensen født: ca KB Stenløse 1763 op 184 nr 1 Lars Moensen begravet 6/1 HP 126-1700 Lars Moensen, Søsum Lars Moensen født: ca 1700 KB Stenløse 1763 op 184 nr 1 Lars Moensen begravet 6/1 Fest: Epiph (6/1) Lars Moens: Boemand i Søesum. Æt: 63 an Side 1 af 12 Lars Moensen og

Læs mere

S A M E J E O V E R E N S K O M S T

S A M E J E O V E R E N S K O M S T Følgende er et eksempel på en aftale om sameje af en grund på hvilken senere ønskes opført en bolig. Eksemplet er ikke udtømmende og bør tilpasses den konkrete situation med professionel bistand. S A M

Læs mere

Aastrup. Erik Krabbe opførte nordfløjen 1558. Han var den første lærde renæssanceskikkelse.

Aastrup. Erik Krabbe opførte nordfløjen 1558. Han var den første lærde renæssanceskikkelse. Aastrup 1400 Hovedgården kan følges tilbage til 1400-tallet, hvor familien Bille ejede den Aastrup hovedgård eksisterer samtidig med resterne af landsby Aastrup til 1562. Erik Krabbe opførte nordfløjen

Læs mere

Død mands kiste. Blandt sømænd gik historien, som Christian også må have kendt, at Herluf havde sluttet fragt til et sted, hvor Svanen slet ikke kunne

Død mands kiste. Blandt sømænd gik historien, som Christian også må have kendt, at Herluf havde sluttet fragt til et sted, hvor Svanen slet ikke kunne Død mands kiste Kjære Christian 20 juni 1872 Siden der sidst blev skrevet til Dig her fra Comptoiret er der hvad Forretningen angaar ikke noget nyt at melde, men vel en anden i høj grad sørgelig Efterretning,

Læs mere

Odense Stadsarkiv, Historiens Hus Erindringer Distriktsledelsesmøde Der var undtagelsestilstand i Odense, udgangsforbud. Alt lå stille undtaget livsvigtige institutioner; vi gik sommetider ned og stod

Læs mere

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909.

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Disse kort og breve har jeg fået lov til at afskrive og offentliggøre af Gert Sørensen, som har fået dem af

Læs mere

Søren Hartvigsen var ejer af Vandborg Vestergaard efter forinden at have drevet gården Mellem Tang i Gudum.

Søren Hartvigsen var ejer af Vandborg Vestergaard efter forinden at have drevet gården Mellem Tang i Gudum. 24-03-2007 ANER 1. Søren Hartvigsen, f. 11-08-1881 i Flynder, d. 16-02-1968. Søren Hartvigsen var 1921-1926 ejer af Vandborg Vestergaard efter forinden at have drevet gården Mellem Tang i Gudum. Han blev

Læs mere

Ark No 8/1875. Til Veile Byraad. Jeg tillader mig ærbødigst at andrage det ærede Byraad om at maatte tilstaaes den ledige Post som Fattiginspektør

Ark No 8/1875. Til Veile Byraad. Jeg tillader mig ærbødigst at andrage det ærede Byraad om at maatte tilstaaes den ledige Post som Fattiginspektør Veile Byraad. Jeg tillader mig ærbødigst at andrage det ærede Byraad om at maatte tilstaaes den ledige Post som Fattiginspektør og Øeconom ved Veile Fattiggaard. Veile den 2 Mai 1875. ærbødigst L.M.Drohse

Læs mere

No. 52 Niels Hansen Knudsen

No. 52 Niels Hansen Knudsen Niels Hansen Knudsen Forældre: Børn: nr. 104 Hans Nielsen og nr. 105 Karen Nielsen, født Andersdatter Hans Knudsen, Karen Knudsen, Lars Adam Knudsen, Jens Peter Knudsen, Karen Knudsen, nr. 26 Søren Dahl

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN KRUSÅGADE 13-27

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN KRUSÅGADE 13-27 VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN KRUSÅGADE 13-27 1. Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen "Krusågade 13-27". 2. Formål Foreningens formål er at erhverve, eje og administrere ejendommen matrikel

Læs mere

Spørgsmål 1.1 Giv en begrundet redegørelse for de skattemæssige konsekvenser for Børge Buhl, som det angivne begivenhedsforløb giver anledning til.

Spørgsmål 1.1 Giv en begrundet redegørelse for de skattemæssige konsekvenser for Børge Buhl, som det angivne begivenhedsforløb giver anledning til. 2 Opgave 1 Anders Arnt drev selvstændig, personlig virksomhed omfattende køb og salg af kostbare antikviteter, herunder især møbler og kunstgenstande fra 1800-tallet. Anders Arnt samarbejdede med Børge

Læs mere

Ved sin død i 1749 blev han begravet i Roskilde Domkirke, hvor også hans hustru senere blev begravet.

Ved sin død i 1749 blev han begravet i Roskilde Domkirke, hvor også hans hustru senere blev begravet. Diverse oplysninger om familien Lange i forbindelse med deres ejerskab af Skomagergade 31 og/eller Farver Hammers Gaard ( Skomagergade 33, Ringstedgade 1, 3 og 5) Rasmus Jensen Lange ( født ca. 1630 -

Læs mere