Fasanen. Elevhæfte Undervisningsmateriale til Folkeskolens klasse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fasanen. Elevhæfte Undervisningsmateriale til Folkeskolens 3.-6. klasse"

Transkript

1 Fasanen Elevhæfte Undervisningsmateriale til Folkeskolens klasse

2 Dette hæfte indeholder såvel en tekst som nogle opgaver til undervisning i fasanens biologi og levevilkår i Danmark. Teksten fortæller om fasanens oprindelse, indførsel til Danmark, hvordan den har tilpasset sig den danske natur og har haft succes med udbredelse til alle egne af landet. Der er et afsnit om bevarelse af fasanens levesteder, samt hvad man kan gøre for at optimere levevilkårene, ikke bare for fasanen, men for hønsefugle generelt. Du kan også læse om fasanens fysiologi, anatomi og biologi. Bagest i hæftet finder du opgaver samt en ordliste. God fornøjelse! Danmarks Jægerforbund 2

3 Indholdsfortegnelse Fakta om fasanen 4 Fra æg til voksen fasan 5 Føde 6 Levesteder 6 Fjender 7 Fasanen baler 8 Fasanens oprindelse 8 Indførsel til Danmark 9 Fjer 9 Fasanens anatomi 10 Forvaltning 11 Fasanjagt 12 Vildt som spise 13 Fasan-quiz 14 Tipskupon 17 Ordliste 18 3

4 Fakta om fasanen Fasankokken har et grønt hoved, en hvid halsring og en kobberfarvet krop med sorte aftegninger. Den er cm lang, heraf er ca cm hale. Fasanhønen er gulbrun og har også små mørke aftegninger. Den er cm lang, heraf er ca cm hale. Fasaner kan blive op til syv år gamle. Uden for yngletiden optræder fasanen typisk i små flokke; kokke og høner hver for sig. Når yngletiden nærmer sig, etablerer kokkene hver deres territorier. Fasaner er polygame. Det betyder, at en fasankok kan have mange fasanhøner. Den flotteste og stærkeste fasankok kan have over 10 kærester. Men også hønerne kan have flere kærester. De opholder sig typisk indenfor flere forskellige kokkes territorier i løbet af ynglesæsonen. Noter: 4

5 Fra æg til voksen fasan Fasanen starter som et ud af cirka 12 æg i en rede. Efter dages tålmodig rugen klækkes ægget. Fasanhønen får et kuld kyllinger om året. Det er utroligt vigtigt for den lille fasankylling at holde sig tør, finde insekter og at kunne skjule sig, når der er fare på færde. Selvom fasanhønen er dygtig til at lære sine kyllinger alle disse ting, så vil der være mange fasankyllinger, som ikke overlever de første uger af deres liv. Nogle af de allerstørste farer for fasankyllingen er ræve og krager, men også vejret spiller en vigtig rolle for fasankyllingernes overlevelse. Hvis det regner meget de første uger af kyllingernes liv, så vil en del af dem dø af kulde, fordi de bliver våde. Kyllingerne er afhængige af et stort proteinindhold i føden de første tre uger af deres liv. I naturen vil de typisk få det fra insekter. Hvis der ikke er insekter, der hvor kyllingerne vokser op, så får de ikke det at spise, de behøver, og mange kyllinger vil dø som følge heraf. Når kyllingerne er 14 dage gamle, begynder de første svingfjer at vokse ud, og kyllingerne begynder da at tage de første små flyveture. Det er også i denne periode, de begynder at supplere insekterne med korn. Når fasanen er seks uger gammel, er fjerene vokset ud, og den begynder nu at ligne en voksen fasan. Hvis den overlever alle de farer, der lurer, vil den næste år i juni måned være klar til at få sine egne kyllinger. Tissemyrer er nogle af de insekter, fasankyllingerne spiser. Foto: Jens Stolt 5

6 Føde Den voksne fasan er ikke kræsen. Den æder typisk frø, bær og insekter. Den kan sågar spise snegle, padder og små firben. Denne fasan spiser foder, som er lagt ud til vildtet. Levesteder Fasanen trives bedst i de åbne landskaber, hvor der er god afveksling mellem marker, læhegn, småskove og moser. Hvis vi laver en teoretisk beregning, så vil et par fasaner, der ingen fjender har, i løbet af 10 år blive til 121 millioner fasaner. Landskabet sætter dog en naturlig grænse for hvor mange fugle, der kan være. På et tidspunkt vil der ikke være føde og ynglepladser nok til dem alle. Derfor kan der være mange fasaner i områder med gode levebetingelser for fasaner, mens der i andre områder næsten ingen fasaner findes. I områder med mange rovdyr kan fasanen også have svært ved at etablere sig. 6

7 Fjender Da fasanen er jordrugende (har sin rede på jorden), er den ekstra sårbar i områder med mange firbenede rovdyr som mink, kat, mår, ræv og grævling. Også fugle som krage, skade, musvåge og duehøg er hårde ved fasanreder og kyllinger. Fasanhønerne kan trykke (blive liggende) så længe på reden, når der kommer et rovdyr forbi, at den selv ender med at blive taget, og reden bliver efterfølgende plyndret. Fasanhønerne lærer sine kyllinger at sprede sig og ligge helt stille, når der er fare på færde. Det øger chancen for, at en del af fasankyllingerne overlever de første farlige dage af deres liv. Hvis de lå samlet, ville hele kuldet blive spist, hvis de blev opdaget. Duehøgen er en stor rovfugl, som kan tage de voksne fasaner. Hvis der findes duehøge i et område, kan fasanen ikke lide at være der. For at beskytte sig imod firbenede rovdyr, lærer fasanerne hurtigt at sove i træerne om natten. Det kalder man, at de tager nattesæde, og de bruger helst grantræer. Noter: 7

8 Fasanen baler Vejret har stor betydning for fasanernes ynglesucces. Hvis det er en kold og våd sommer, vil mange fasankyllinger dø af kulde, hvis de ikke har mulighed for hurtigt at blive tørre igen. Når fasanen baler, så betyder det, at den støvbader. I stedet for at vaske sig med vand og sæbe, så snupper fasanen et støvbad. Det hjælper den med at holde fjerene rene og pæne og til at slippe af med lus og lopper. Samtidig sikrer en god fjerpleje, at fasanen kan holde kroppen tør, når det regner, og fasanen undgår dermed at komme til at fryse. Fasanens oprindelse Oprindeligt hører fasanen hjemme i Asien. Der kan den findes vidt forskellige steder, helt fra Thailands regnskove til Himalayas bjergrige højder. Sortehavet er grænsen for fasanens oprindelige udbredelse mod vest og Japan mod øst. Mongoliet danner den nordlige grænse, Java og Sumatra den sydlige. Der findes oprindeligt 49 fasanarter og 122 underarter. Det er en blanding af ædelfasanen og den kinesiske ringfasan, som i dag danner grundstammen for de fasaner, vi har i USA, Nordvesteuropa, Australien og New Zealand. 8

9 Indførsel til Danmark Første gang, fasanen kom til Danmark, var, da enkedronning Dorothea indførte den som prydfugl i Fra 1562 og frem til 1800-tallet var der flere mere eller mindre mislykkede forsøg på at opdrætte fasaner i Danmark. I 1828 forsøgte man for første gang at udsætte fasaner i det fri i Danmark. Det var startskuddet til en ny æra, hvor fasanen gik fra at være en prydfugl i bur til at være et eftertragtet jagtudbytte. I efteråret 1840 blev den første af mange kongejagter efter fasaner afholdt i Kongelunden på Amager. Der blev nedlagt fasaner. Da man først fik succes med udsætninger, så spredte fasanen sig hurtigt, og i dag findes den i hele Danmark. Fjer Fjer er ikke bare fjer. Der findes fjer, der gør, at fuglen kan holde varmen; fjer, så den ser flot ud, og fjer, der gør, at den kan flyve. Dækfjer er de yderste fjer, der forhindrer vand i at trænge ind på kroppen og gøre fasanen våd og kold. Dækfjerene kan sammenlignes med, at vi tager en regnjakke på. Under dækfjerene er der dun. De skal sørge for, at fasanen kan holde varmen og ikke får det koldt. Det svarer til, at vi tager en tyk bluse på under regnjakken. Prydfjerene er vigtige, når fasanen skal være pæn i tøjet. Ligesom mennesker er det vigtigt, at man tager sig godt ud for en mulig mage, så fasankokkens prydfjer har samme funktion, som når vi tager pænt tøj på. Hønerne er mere afdæmpede i farverne, så de er bedre camouflerede, når de ligger på reden. Flyvefjerene er de fjer, som fasanen har på vinger og hale. Det er disse fjer, der gør det muligt for den at flyve, og uden dem kunne det slet ikke lade sig gøre. Der findes to forskellige slags flyvefjer: styrefjer og svingfjer. Styrefjerene bestemmer den retning, som fuglen flyver i, mens svingfjerene sørger for, at fuglen bliver i luften. 9

10 Fasanens anatomi Hvordan ser fasanen ud indeni? Hjertet er et meget vigtigt organ. Det pumper blod rundt i kroppen, og med blodet kommer der ilt og energi til kroppens muskler og hjernen. Hvis ikke hjertet pumper blodet rundt, dør kroppen. Leveren er et andet vigtigt organ. Den har til opgave at rense blodet for giftstoffer og andre skadelige ting. I bl.a. Frankrig anses leveren for en stor delikatesse. Lungerne sidder langs med ryggen af fuglen og ligner en rød badesvamp. De er fulde af små huller. I lungerne føres luftens ilt over i blodet. Fasanen har to maver. Den første mave, som maden kommer ned i, hedder kroen og er en udposning på spiserøret. Egentlig er det mere en opbevaringspose end en egentlig mave. Fasanen kan hurtigt fylde kroen op. Fra kroen sendes maden videre ned i kråsen, som er den anden mave. Da fugle ikke har tænder til at tygge maden med, har den i stedet små sten i kråsen. Stenene knuser maden i maven, inden det sendes videre i systemet. Efter kråsen kommer tarmene. I tarmene overføres energien fra maden til blodet. For enden af tarmene sidder kloakken. Her kommer både fasanens lort og æggene ud af fasanhønen. Illustration: Bjarne Golles 10

11 Forvaltning Mange jægere kan godt lide at gå på jagt efter fasaner. Derfor er der også mange jægere, som gør flere forskellige ting for fasanen, så de bliver ved med at have mange af dem. Det hedder at pleje terrænet. Blandt andet sørger jægerne mange steder for at forbedre fasanens levesteder. Han/ hun sørger for, at den har rigeligt at spise og god mulighed for at gemme sig. Pleje af terrænet kan sammenlignes med landmandens arbejde. Hvis man har arbejdet flittigt, og vejret har været godt, så får man en god høst i hus. Landmanden i form af korn, jægeren i form af mange nedlagte fasaner. Det gøres bl.a. ved at lave læhegn og fodermarker med dække hele året. Jægerne kan også stille fodertønder op, så fasanen er sikret føde. Desuden skal man sørge for, at der er nogle gode steder for insekter at være, så kyllingerne har noget at leve af. Det er også vigtigt at have nogle steder, hvor fasanen kan komme ud i det fri og tørre sig, når det har regnet. Hvis man gerne vil have mange fasaner, så er det en god ide at holde bestanden af rovdyr nede. Specielt l krager og ræve er der mange jægere, der går på jagt efter, så fasanerne får nemmere ved at klare sig. Steder, hvor man gerne vil skyde rigtigt mange fasaner, sættes fasaner ud til at supplere den vilde bestand. På den måde kan man høste et større overskud, end naturen selv producerer. Der har været tradition for fasanudsætning i Danmark i over 150 år. 11

12 Fasanjagt Forventningen er stor hos mange jægere, når oktober måned nærmer sig. Jægeren har plejet terrænet og været ude på det mange gange i løbet af året. Nu er det tid til at høste af det arbejde, man har lavet indtil nu. Fasanen skydes typisk med haglbøsse på enten klapjagt eller jagt med stående eller stødende hund, som f.eks. spanieler. Klapjagt er den typiske måde, godserne driver deres fasanjagter på. Her står en linje med skytter i den ene ende af såten. Fra den anden ende går drivere og hundefolk og jager fasanerne op. Jagtens spænding og udbytte giver jægerne en ekstra tilknytning til naturen og vildtet. Dét gør, at jægerne bekymrer sig for naturen og plejer den for at kunne høste af overskuddet. Noter: 12

13 Blandt nogle jægere er det populært at jage fasaner med stående hund. Når hunden finder en fasan, står den helt stiv og venter på, at jægeren siger, den skal rejse fasanen. Det giver jægeren tid til at komme op til hunden og være klar til at skyde, når fasanen rejser. Man kan også gå på en linje med hunde, der går tæt på jægeren, og skyde fasanerne, når hundene støder dem, dvs. rejser dem. Til dette bruger man typisk spanieler. For mange er jagten et pusterum i en ellers travl hverdag. Man tager ud i naturen og vender hjem med ny energi. 13

14 Vildt som spise Vi er i dag ikke længere afhængige af jagt som en måde at skaffe føde på. Derfor må det være andre ting, som er i spil, når en stor del af befolkningen flere gange i løbet af året bevæger sig ud i naturen for at gå på jagt. For mange jægere har det en stor værdi selv at have nedlagt vildtet, skåret det ud, tilberedt det, for til sidst at kunne nyde det til aftensmad. Desuden ved man, at rådyret eller fasanen har haft et godt liv, lige indtil det/den bliver nedlagt af et godt skud. Man ved, at kødet er behandlet godt i hele processen, lige fra det blev nedlagt, til det serveres som aftensmad. Noget af det, der adskiller jægeren fra andre i befolkningen, er, at jægeren aktivt har taget stilling til at slå det dyr ihjel, som han/hun gerne vil spise. Når man vælger kyllingen i supermarkedet, har andre slået den ihjel og gjort den klar til gryderne. Derfor tager den, der skal spise kyllingen, alligevel stilling til, at den skal dø, fordi han gerne vil købe den. Hvis ingen vil købe kyllinger, vil producenten ikke længere opdrætte kyllinger og slå dem ihjel, så vi kan købe dem i supermarkedet. Vildt som spise var tidligere en nødvendighed, men i dag er det et supplement til husholdningen og et kvalitetsstempel. Det er uden tilsætningsstoffer og konserveringsmidler, og så er der under 3 % fedt i det. Noter: 14

15 Fasan-quiz Post 1 Nævn fem af fasanens fjender Post 2 1. Giv et bud på, hvorfor fasankokken har de farver, den har? Post 4 Nævn mindst tre typiske fødeemner for fasaner Post 5 Nævn tre ting, der er vigtige for, at en fasankylling overlever de første tre uger af dens liv Giv et bud på, hvorfor fasanhønen har de farver, den har? 3. Post 6 Kan fasankokken have flere kærester på én gang? Post 3 Nævn tre gode grunde til at spise fasan i stedet for kylling Kan fasanhønen have flere forskellige kærester?

16 Post 7 Her ser du en række dyrespor. Sæt en ring rundt om det, som tilhører fasanen. (Se bort fra størrelsesforhold) Post 8 I hvilken type landskab finder man typisk fasanen? 1. Udelukkende i skov? 2. Udelukkende på marker? 3. Typisk i åbne landskaber, hvor der er god afveksling mellem marker, læhegn, småskove og moser? Nr. 16

17 Tipskupon Test din viden og se, om du kan tippe en 13 er. 17

18 Ordliste Anatomi Beskrivelse af fasanens ydre form og indre opbygning. Drivere De folk, som går igennem såten og får fasanerne til at flyve frem til de jægere, som skal skyde dem. Dække Planter og buske, som fasanen kan gemme sig i. Det er rigtigt vigtigt, så de ikke bliver ædt af rovdyr. Fysiologi Beskrivelse af de forskellige funktioner, som f.eks. fasanens organer og fjer har. Haglbøsse Det gevær, som jægeren typisk bruger til at skyde fasanen med. Det skyder med patroner, der indeholder ca. 300 små hagl. Det er specielt godt, når man skyder efter noget, som bevæger sig. Hvis man kun havde en kugle eller ét hagl, ville det være meget svært at ramme en fugl, som flyver. Hundefolk Generel betegnelse for folk, som har jagthund. Hundefolk er vigtige at have med på fasanjagt, så deres hunde kan finde fasanerne. Hundes lugtesans er meget bedre end menneskets, de kan lugte, hvor fasanerne er. Klapjagt Jagtform, hvor der står skytter i den ene ende af en skov eller mark. Fra den anden ende går der folk og hunde igennem, som jager vildtet frem til jægerne. Kuld Fællesbetegnelse for de kyllinger, en fasanhøne får. Proteinindhold Fasankyllinger har brug for mad med et højt proteinindhold, det får de i naturen fra insekter. Vi mennesker har også brug for proteiner, det får vi typisk fra æg, kød og mælkeprodukter. Protein er et af de tre næringsstoffer, vi primært får vores energi fra. De to andre er fedt og kulhydrat. Prydfugle Fugle, man har til pynt. Det er typisk fugle, som er flotte i farverne. Tidligere var det et tegn på rigdom at have fugle, som så flotte ud. Rovdyr Dyr, som hovedsageligt lever af at spise andre dyr. Stødende hund En type jagthund, som jager vildtet op, når den møder det. En stødende hund skal helst gå tæt på hundeføreren, så han kan nå at skyde, når hunden finder f.eks. en fasan. Stående hund En type jagthund, som tager stand, når den finder en fugl. Det betyder, at den står helt stille og fikserer fuglen. Når jægeren kommer hen til hunden, får den lov til at jage fuglen op, så jægeren kan skyde den. Såt Det stykke jord, man går på jagt på. En jagt kan være opdelt i flere såter. Såt nr. 1 er det første stykke, man går på. Såt nr. 2 det andet osv. Territorie Det område, som fasanen forsvarer over for andre artsfæller. I yngleperioden lader fasankokken ikke andre kokke komme inden for sit territorie. Når man ser fasankokke slås, så er det, fordi de slås om territoriet. 18

19

20 Støttet med tilskud fra Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Udarbejdet af Danmarks Jægerforbund Tekst: Franz Holmberg. Layout: Lone Møbjerg Foto: Niels Søndergaard, Steen Axel Hansen, Torben Møller-Nielsen og Jens Stolt. Illustrationer: Bjarne Golles, Sergey Yakoulev og Lone Møbjerg

Modul 1. 1. a Hvad er økologi?

Modul 1. 1. a Hvad er økologi? Modul 1. 1. a Hvad er økologi? Se på øko-mærket herunder. Det henviser til økologisk mad fra økologisk dyrkning af jorden. Men økologisk betyder andet end det. Økologisk landbrug har lånt ordet økologisk

Læs mere

Naturhistorisk Museum. Lisbeth Jørgensen og Ida Marie Jensen, Naturhistorisk Museum

Naturhistorisk Museum. Lisbeth Jørgensen og Ida Marie Jensen, Naturhistorisk Museum EMNE SVÆRHEDSRAD HVOR LØSES OPAVEN? PRODUKTION O COPYRIHT TENINER Skovens fødekæder Svær 7.-10. klasse) Danmarkshallens skovafsnit Henrik Sell og Lisbeth Jørgensen, Naturhistorisk Museum Lisbeth Jørgensen

Læs mere

Tilpasning og sanser På jagt efter løsningen - Lærervejledning

Tilpasning og sanser På jagt efter løsningen - Lærervejledning Tilpasning og sanser På jagt efter løsningen - Lærervejledning Pædagogisk ide I denne øvelse arbejdes der videre med stoffet fra den lærerstyrede undervisning i klassen. Men her er der fokus på nye vinkler

Læs mere

Mad, krop og sundhed Opgaver til Spisebogen

Mad, krop og sundhed Opgaver til Spisebogen Mad, krop og sundhed Opgaver til Spisebogen Forfatter Tina Krogh Materialet er støttet af Ministeriet for Børn og Undervisnings Tips- og Lottopulje 2010. Materialet inkl. billeder kan frit anvendes i undervisningssammenhænge

Læs mere

Bilag 1: Præsentation af de måger, som du oftest vil støde på i byen. Sølvmåge

Bilag 1: Præsentation af de måger, som du oftest vil støde på i byen. Sølvmåge Bilag 1: Præsentation af de måger, som du oftest vil støde på i byen. Sølvmåge Med et vingefang på næsten halvanden meter er sølvmågen en af vores største måger. Den voksne sølvmåge er nem at kende med

Læs mere

Svar til opgaverne i Skoletjenestens Mobile undervisningsforløb.

Svar til opgaverne i Skoletjenestens Mobile undervisningsforløb. Svar til opgaverne i Skoletjenestens Mobile undervisningsforløb. BJØRN Min snude er helt fantastisk, men til hvad? Svar til Læreren: at lugte med. Hunde har som bekendt en fantastisk god lugtesans, og

Læs mere

10. Lemminger frygter sommer

10. Lemminger frygter sommer 10. Lemminger frygter sommer Af Peter Bondo Christensen og Lone Als Egebo Den grønlandske halsbåndlemming, Dicrostonyx groenlandicus, er den eneste gnaver i Grønland. Den er udbredt i Nordøstgrønland og

Læs mere

MILJØPUNKT ØSTERBROs LÅNEHØNS

MILJØPUNKT ØSTERBROs LÅNEHØNS MILJØPUNKT ØSTERBROs LÅNEHØNS ØSTERBRO LÅNEHØNS Høns er en god idé! De er bæredygtige affaldskværne, de producerer friske æg hver dag, de laver den bedste gødning til dine planter, de er ret tamme, og

Læs mere

indhold Børn i Laos 4 Martin kommer til Laos 6

indhold Børn i Laos 4 Martin kommer til Laos 6 Martin i Laos indhold Børn i Laos 4 Martin kommer til Laos 6 Indhold Børnene ved Mekong 10 Dyrene i landsbyen 14 Hvad spiser man i Laos 16 Martin i rismarken 18 Børnene vaccineres 20 Nee og Noo står op

Læs mere

Steensgaard rundt. Alle skal have det godt her både dyrene, menneskene og naturen.

Steensgaard rundt. Alle skal have det godt her både dyrene, menneskene og naturen. Steensgaard rundt Mød vores lokale guide Regnormen Steno der har boet på Steensgaard hele sit liv, og som vil tage dig og dine voksne med på en spændende rejse fra hans jord til vores bord. Derfor er hele

Læs mere

Opgave. 1. Hvad er kendetegnende for chaufførjobbet?

Opgave. 1. Hvad er kendetegnende for chaufførjobbet? Opgave 1. Hvad er kendetegnende for chaufførjobbet? 1. man bliver meget sund af jobbet 2. man spiser ofte meget usundt og er i risiko for stress 3. man taber sig hurtigt i vægt 4. man lever lige så sundt

Læs mere

Aktiviteter og lege i og med naturen som kan bruges på lejrskoler, ekskursioner og i natur og teknik

Aktiviteter og lege i og med naturen som kan bruges på lejrskoler, ekskursioner og i natur og teknik Aktiviteter og lege i og med naturen som kan bruges på lejrskoler, ekskursioner og i natur og teknik Ideen i de følgende aktiviteter er at eleverne gennem leg og fysisk aktivitet får en forståelse af levende

Læs mere

Kære læser Dette er en tekstboks dem vil du kunne finde mange af. Forfatter: Nicklas Kristian Holm Brødsgaard.

Kære læser Dette er en tekstboks dem vil du kunne finde mange af. Forfatter: Nicklas Kristian Holm Brødsgaard. Kolofon Kære læser Dette er en tekstboks dem vil du kunne finde mange af. Forfatter: Nicklas Kristian Holm Brødsgaard. Billeder: også Nicklas Kristian Holm Brødsgaard. Denne bog er skrevet i 2014. Forlag

Læs mere

Tips om insekter i hjemmet

Tips om insekter i hjemmet Tips om insekter i hjemmet Har du fået ubudne gæster i form af insekter i dit hjem, er rengøring på insekternes yndlingssteder ofte nok, og du kan gøre meget for at forebygge insektangreb. Mange af de

Læs mere

Godt at vide: Godt at vide:

Godt at vide: Godt at vide: giraf elefant giraf 1. Giraffen er verdens højeste landlevende dyr. 2. En voksen hangiraf måler cirka 5 meter og vejer cirka 1.100 kg. 3. Giraffer er drøvtyggere og lever på den afrikanske savanne. 4.

Læs mere

musefangst NATUREN PÅ KROGERUP

musefangst NATUREN PÅ KROGERUP musefangst NATUREN PÅ KROGERUP På Krogerup lægger vi stor vægt på, at det økologiske landbrug arbejder sammen med naturen. Blandt andet derfor bruger vi i det økologiske landbrug ikke sprøjtegifte og kunstgødning.

Læs mere

Indkvartering samt ophold ved bjørne jagt

Indkvartering samt ophold ved bjørne jagt Kamchatka Brunbjørn Rusland kaldes for bjørnelandet, da det har den største bjørnebestand i verden. Den gode trofæ kvalitet, sammen med den gode pris, giver en god grund til at jage bjørn her. Der til

Læs mere

En god start med din nye kat

En god start med din nye kat En god start med din nye kat Ny kat i hjemmet At få en kat i familien er dejligt for alle parter. Og der vil ikke gå lang tid, før den lille ny har indtaget sin plads i familien. Der er dog et par ting,

Læs mere

Gode råd til kattens adfærd

Gode råd til kattens adfærd Gode råd til kattens adfærd Adfærdsproblemer hos katte Ind imellem udvikler kattens adfærd sig til at blive et problem for familien. Det kan være frustrerende, at katten pludselig bliver urenlig eller

Læs mere

Gode råd om vildtvenlig høst

Gode råd om vildtvenlig høst Gode råd om vildtvenlig høst Til gavn for både landmænd og dyr Maj 2013 Pas på naturens vilde dyr ved høst Harer, råvildt, agerhøns og andre vilde dyr lever livet farligt, når der skal høstes eller tages

Læs mere

Fodring af slædehunde Dyrlægeembedet i Ilulissat

Fodring af slædehunde Dyrlægeembedet i Ilulissat Fodring af slædehunde Dyrlægeembedet i Ilulissat Uden mad og drikke duer hunden ikke. DENNE BROCHURE ER BASERET PÅ FAKTISKE FORDRINGSFORSØG MED GRØNLANDSKE SLÆDEHUNDE I ARKTIS Hvad lever en slædehund af?

Læs mere

UNDERVISERARK / FACIT

UNDERVISERARK / FACIT Fantastiske dyr (blåhval, giraf, kolibri, søhest) Blåhval Giraf Kolibri Søhest Er verdens største dyr Lever på savannen i Afrika Er en fugl Er en fisk Kan blive op til 33 meter lang Er verdens højeste

Læs mere

Fantastiske dyr (blåhval, giraf, kolibri, søhest)

Fantastiske dyr (blåhval, giraf, kolibri, søhest) Fantastiske dyr (blåhval, giraf, kolibri, søhest) Blåhval Giraf Kolibri Søhest Er verdens største dyr Lever på savannen i Afrika Er en fugl Er en fisk Kan blive op til 33 meter lang Er verdens højeste

Læs mere

Kamtschatka - Brunbjørn - Specielpris - Forår

Kamtschatka - Brunbjørn - Specielpris - Forår Kamtschatka - Brunbjørn - Specielpris - Forår Det her er jagt i vildmarken Rusland kaldes også bjørnelandet det har den største bjørne bestand i verden og den gode trofækvalitet sammen med den gode pris

Læs mere

BENF_DA.qxd 8/07/04 15:09 Page cov4 KH-57-03-297-DA-C

BENF_DA.qxd 8/07/04 15:09 Page cov4 KH-57-03-297-DA-C BENF_DA.qxd 8/07/04 15:09 Page cov4 14 16 KH-57-03-297-DA-C BENF_DA.qxd 8/07/04 15:09 Page cov1 Flyv, smukke svaler, flyv! Europa-Kommissionen BENF_DA.qxd 8/07/04 15:09 Page cov2 Denne publikation udgives

Læs mere

Trækfuglespillet. Introduktion

Trækfuglespillet. Introduktion Trækfuglespillet Introduktion 1. Spille felter fordeles under åben himmel fx i v- eller s-formation. Ca. 1-2 meter mellem hver felt. 2. Hvert hold har en terning. Terningens øjne bestemmer hvor hurtigt

Læs mere

Undervisningsmateriale MYKA My Grönholdt og Katya R. D. Nielsen

Undervisningsmateriale MYKA My Grönholdt og Katya R. D. Nielsen Undervisningsmateriale MYKA My Grönholdt og Katya R. D. Nielsen Polar Bear Et undervisningmateriale til forestillingen Polar Bear for 0. 2. klasse Du skal bruge: Til læreren tuscher saks Isbjørnen er i

Læs mere

Tekst og fotos: Torsten Wegener

Tekst og fotos: Torsten Wegener En konge v 48 Tekst og fotos: Torsten Wegener værdig Cortijo Soto Real i Andalusien har tilhørt både det spanske kongehus og en Saudi Arabisk prins. I dag er de 2.500 hektar udlagt som et smukt kulturlandskab

Læs mere

Side 1. Den rige søn. historien om frans af assisi.

Side 1. Den rige søn. historien om frans af assisi. Side 1 Den rige søn historien om frans af assisi Side 2 Personer: Frans Frans far Side 3 Den rige søn historien om frans af assisi 1 Æggene 4 2 Frans driller 6 3 Om natten 8 4 Penge 10 5 En tigger 12 6

Læs mere

Walked Up Grouse (rypejagt) Skotland. Scotsport +45 7587 2344 info@scotsport.dk www.scotsport.dk

Walked Up Grouse (rypejagt) Skotland. Scotsport +45 7587 2344 info@scotsport.dk www.scotsport.dk Walked Up Grouse (rypejagt) Skotland Scotsport +45 7587 2344 info@scotsport.dk www.scotsport.dk Walked Up Grouse (rype) jagt Royal Deeside/Aberdeenshire Estates 4-6 jægere fra 12 August til midten af September

Læs mere

Sundhedsmappe. Indflydelse på egen sundhed. CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Region Midtjylland

Sundhedsmappe. Indflydelse på egen sundhed. CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Region Midtjylland Sundhedsmappe Indflydelse på egen sundhed CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Region Midtjylland Min sundhedsmappe I denne mappe kan du samle dine ting om sundhed. Der er i forvejen sat noget ind, men

Læs mere

Rammer for Friluftsrådets arbejde med vildtforvaltning Friluftsliv og oplevelser

Rammer for Friluftsrådets arbejde med vildtforvaltning Friluftsliv og oplevelser Dette papir fastlægger rammerne for Friluftsrådets arbejde med vildtforvaltning. Papiret udgør rammerne for Friluftsrådets arbejde i Vildtforvaltningsrådet og med andre vildtforvaltningsmæssige spørgsmål.

Læs mere

SPØRGSMÅL OG SVAR TIL SOLHJULET

SPØRGSMÅL OG SVAR TIL SOLHJULET SPØRGSMÅL OG SVAR TIL SOLHJULET I dette hæfte finder du spørgsmål og svar til hver kategori på Solhjulet. Der er i alt 8 kategorier med 3-4 spørgsmål til hhv. voksne og børn. De rigtige svar er markeret

Læs mere

Sneppejagt i Irland. Scotsport +45 7587 2344 info@scotsport.dk www.scotsport.dk

Sneppejagt i Irland. Scotsport +45 7587 2344 info@scotsport.dk www.scotsport.dk Sneppejagt i Irland Scotsport +45 7587 2344 info@scotsport.dk www.scotsport.dk Sneppejagt 2-8 jægere fra slutningen af November til 1 Februar Co. Kerry Sydvest Irland Irland har altid været kendt for den

Læs mere

MINDRE PLADS - MERE MAD

MINDRE PLADS - MERE MAD LEKTION 5B MINDRE PLADS - MERE MAD DET SKAL I BRUGE Teksten: Det effektive landbrug Tegneredskaber Papir LÆRINGSMÅL 1. (4. klasse) Sundhed og levevilkår. I kan beskrive jeres egen liv og kost i forhold

Læs mere

www.vomoghundemat.dk

www.vomoghundemat.dk www.vomoghundemat.dk Vom og Hundemat Vom og Hundemat er et norskproduceret vådfoder beregnet til hunde. Foderet er udelukkende lavet af norske råvarer og består hovedsagligt af animalske produkter. Råvarer,

Læs mere

LOP-A Boligspray mod lopper

LOP-A  Boligspray mod lopper LOP-A Boligspray mod lopper Sådan bruges LOP-A Boligspray Hvor: Spray, hvor lopperne befinder sig, dvs. i tæpper, hundekurven, møbler, revner og sprækker. LOP-A er en effektiv loppespray, som bekæmper

Læs mere

VELKOMMEN TIL. Danmarks Jægerforbund, Hadsund

VELKOMMEN TIL. Danmarks Jægerforbund, Hadsund VELKOMMEN TIL Jagttegn 2012 Danmarks Jægerforbund, Hadsund Agenda 1. Vildkendskab 2. Pattedyr a. Gnavere og støttetandede b. Hovdyr c. Rovdyr d. Hovdyr 3. Fugle a. Andefugle Pattedyr De større danske pattedyr

Læs mere

Side2/9. Billeder af maskinerne: Flishuggeren

Side2/9. Billeder af maskinerne: Flishuggeren Når man går ad stien gennem Tude Ådal i disse dage, vil man straks bemærke, at der er sket en hel del i vinterens løb. Flot udsigt over Tude Å og ådalen er dukket op og landskabets form er blevet tydeligere.

Læs mere

I dag klækkede du som vadefugl af et æg. Velkommen i en trækfugls liv! For at overleve, skal du bruge energi. Du starter dit liv som vadefugl med

I dag klækkede du som vadefugl af et æg. Velkommen i en trækfugls liv! For at overleve, skal du bruge energi. Du starter dit liv som vadefugl med Velkommen i en trækfugls liv! I dag klækkede du som vadefugl af et æg oppe i Arktis. For at overleve, skal du bruge energi. Du starter dit liv som vadefugl med 10 energipoint. Når du spiser vinder du energipoint.

Læs mere

www.vet.bayer.dk Har min kat orm?

www.vet.bayer.dk Har min kat orm? www.vet.bayer.dk? Orm er hyppige parasitter hos katte! Næsten alle katte kommer på et tidspunkt i kontakt med orm. Katte, der lever ude, får ofte orm, og på et givet tidspunkt vil mere end halvdelen af

Læs mere

Spørgsmål & svar. Nordic Sugar, Langebrogade 1, 1001 København. www.betfor.nu

Spørgsmål & svar. Nordic Sugar, Langebrogade 1, 1001 København. www.betfor.nu Spørgsmål & svar 2011 Nordic Sugar, Langebrogade 1, 1001 København. www.betfor.nu Betfor en rigtig klassiker! Jo mere du ved om fodring, desto flere muligheder har du for, at tage hånd om din hest på bedste

Læs mere

o Flugtskydning o Jagt o Vildt o Naturpleje o Fiskeri o Oplevelse o KLIK IND ~ www. Karlebosognsjagtforening

o Flugtskydning o Jagt o Vildt o Naturpleje o Fiskeri o Oplevelse o KLIK IND ~ www. Karlebosognsjagtforening BLAD NR 2 / 2009 Karlebo Jæger post FORÅR o Flugtskydning o Jagt o Vildt o Naturpleje o Fiskeri o Oplevelse o KLIK IND ~ www. Karlebosognsjagtforening Formanden har ordet! Uge 15. Så er det blevet forår!

Læs mere

Den frygtelige pest og kampen mod den

Den frygtelige pest og kampen mod den Den frygtelige pest og kampen mod den Den Sorte Død og alle de andre epidemier For 700-200 år siden hærgede mange sygdomme. Den frygteligste af dem alle og den som folk var mest bange for dengang, var

Læs mere

Indhold side Præsentation af lungen 3 Lungens funktion 4 Struben 6 Spiserør og luftrør 10 Når vi trækker vejret 12 I lungerne 14 Afslutning 16

Indhold side Præsentation af lungen 3 Lungens funktion 4 Struben 6 Spiserør og luftrør 10 Når vi trækker vejret 12 I lungerne 14 Afslutning 16 lungen 1 lungen Indhold side introduktion Denne vejledning guider igennem en lungedissektion og er målrettet 7. klassetrin. I vejledningen er der en beskrivelse af lungens forskellige dele og funktioner

Læs mere

Økologi er flere ting: Grundbegreber om økologiske landbrug

Økologi er flere ting: Grundbegreber om økologiske landbrug Økologi er flere ting: Grundbegreber om økologiske landbrug Dette modul fortæller om de begreber og principper, der er vigtige i økologisk landbrug i Danmark. Noter til dette afsnit ser du på sidste side.

Læs mere

Når WWF Verdensnaturfonden modtager en arv - er det en gave til Dyerne

Når WWF Verdensnaturfonden modtager en arv - er det en gave til Dyerne Når WWF Verdensnaturfonden modtager en arv - er det en gave til Dyerne Her kan du se nogle af dem vi hjælper: Koala Elefanter Pandaerne Den røde panda Rød panda Rød Panda Rød Panda (Ailurus fulgens) er

Læs mere

Parasitter hos marsvin.

Parasitter hos marsvin. Parasitter hos marsvin. Dette særtryk omhandler de tre mest almindelige hud- og pelsparasitter man finder hos marsvin: Skab, lus og ringorm. Skab kræver dyrlægens hjælp og receptpligtig medicin, hvor de

Læs mere

Betfor en rigtig klassiker!

Betfor en rigtig klassiker! Spørgsmål & svar Betfor en rigtig klassiker! Jo mere du ved om fodring, desto flere muligheder har du for, at tage hånd om din hest på bedste måde. Men det er bestemt ikke så enkelt endda, for der er

Læs mere

DEN VIETNAMESISKE BUDDHISTISKE VOVI ENERGI MEDITATION. www.voviland.com

DEN VIETNAMESISKE BUDDHISTISKE VOVI ENERGI MEDITATION. www.voviland.com SALME Velkommen til Vo Vi land Velkommen til alle venner Velkommen til hele verden Det kan vi godt, at kende det Og vi er alle venner Med venlig hilsen Thanh Loi Le www.voviland.com Åbent hver søndag Kl.

Læs mere

FLAD MAVE. HVORFOR, HVORDAN og HVOR HURTIGT? Mad, sukker, alkohol, fordøjelse. Fedt på maven, stress, fordøjelse, immunforsvar, lykke

FLAD MAVE. HVORFOR, HVORDAN og HVOR HURTIGT? Mad, sukker, alkohol, fordøjelse. Fedt på maven, stress, fordøjelse, immunforsvar, lykke Birgitte Nymann 2011 02-11-2011 FLAD MAVE HVORFOR, HVORDAN og HVOR HURTIGT? Spis maven flad Mad, sukker, alkohol, fordøjelse Sov maven flad Fedt på maven, stress, fordøjelse, immunforsvar, lykke Afspænd

Læs mere

Stenalderen. Jægerstenalderen

Stenalderen. Jægerstenalderen Stenalderen Helt tilbage til år 12.000 f. kr. var der istid i Danmark. Hele landet var dækket af is med over en kilometer i tykkelse, så der var ikke meget liv. Langsomt begyndte isen at smelte, og istiden

Læs mere

MARSVIN & HAMSTER FØRSTE BOG OM. Se alle dyrebøgerne på www.atelier.dk. Ingrid Andersson Illustrationer: Lena Furberg Fotos: Lotta Gyllensten

MARSVIN & HAMSTER FØRSTE BOG OM. Se alle dyrebøgerne på www.atelier.dk. Ingrid Andersson Illustrationer: Lena Furberg Fotos: Lotta Gyllensten FØRSTE BOG OM ANDERSSON / FURBERG / GYLLENSTEN Bogens første del handler om marsvin. De er gode kæledyr, som godt kan lide at blive aet og krammet. De findes i forskellige racer og farver og kan have lang

Læs mere

Velkommen til Myrejagten

Velkommen til Myrejagten Velkommen til Myrejagten Hvad sker der for myrerne? Vi ser dem ikke, men myrerne lever faktisk alle vegne. Ja, nærmest uanset hvor i verden vi rejser hen, kan vi ikke slippe for dem. De findes i næsten

Læs mere

Kun en dråbe... 3 historier i én: Spildevandet på landet Spildevandet i byen Vandets kredsløb

Kun en dråbe... 3 historier i én: Spildevandet på landet Spildevandet i byen Vandets kredsløb Kun en dråbe... 3 historier i én: Spildevandet på landet Spildevandet i byen Vandets kredsløb Følg en vanddråbes rejse fra vandhanen, gennem kloakken, renseanlægget og naturens eget renseproces. DANSKE

Læs mere

Sund kost til fodboldspillere

Sund kost til fodboldspillere Sund kost til fodboldspillere DBU s Fodboldcamp Hvad betyder sundhed? Hvorfor skal I som fodboldspillere vide noget om sund mad? Fordi sund mad øger jeres chancer for bedre præstation på banen På næste

Læs mere

Mad og Diabetes. Mad er mange ting. Noget er sundt, og andet er usundt. - Nævn sund og usund mad! Skolebesøg 6. 10. klasse Behandlermodellen

Mad og Diabetes. Mad er mange ting. Noget er sundt, og andet er usundt. - Nævn sund og usund mad! Skolebesøg 6. 10. klasse Behandlermodellen Mad og Diabetes Mad er mange ting. Noget er sundt, og andet er usundt. - Nævn sund og usund mad! Mad og Diabetes Er det mad? Hvad sker der indeni Gennemgang af organernes funktion. Spiserør, mavesæk, tarme,

Læs mere

Mad, motion og blodsukker

Mad, motion og blodsukker Mad, motion og blodsukker Opgaven I skal have idrætsdag på skolen, og der er forskellige formiddags-aktiviteter, I kan vælge mellem: 1. I skal løbe 8 km i moderat tempo. Efter en kort pause skal I sprinte

Læs mere

I det samme løfter en pige hovedet og stirrer vildt ud i luften. Døren åbens og Julie går ind, døren lukker efter hende. JULIE

I det samme løfter en pige hovedet og stirrer vildt ud i luften. Døren åbens og Julie går ind, døren lukker efter hende. JULIE Ida og Anna 1 1 SCENE 1,1 - GÅRDEN Julie banker på døren. 2 SCENE 2 KLASSELOKALE I det samme løfter en pige hovedet og stirrer vildt ud i luften. 3 SCENE 3 - HALL Døren åbens og Julie går ind, døren lukker

Læs mere

Eksempler på historier:

Eksempler på historier: Eksempler på historier: Der var engang en mand Der havde en fisk Akvariet blev for gammelt Derfor skulle han købe et nyt Men han havde ikke noget at putte fisken i Derfor døde den og kom op i himlen Der

Læs mere

Mød dine nye sunde guider

Mød dine nye sunde guider 7 dages kickstart til en sundere krop Mød dine nye sunde guider Andrea og louise Andrea Elisabeth Rudolph og Louise Bruun er to travle kvinder, der har gjort det naturlige til deres levevej. På de næste

Læs mere

Heksen Helga Håndvask

Heksen Helga Håndvask Historien om hvorfor Heksen Helga Håndvask lærte at vaske hænder Historie: Lisa Spangby Illustration: Daniel, Dubba PIIIISSSTTT. Ja, det er dig jeg kalder på kom og sæt dig ned, så skal jeg fortælle en

Læs mere

Er du også en Alfa? Børnenes guide til alfa-1 antitrypsin mangel

Er du også en Alfa? Børnenes guide til alfa-1 antitrypsin mangel Er du også en Alfa? Børnenes guide til alfa-1 antitrypsin mangel Mød Sofie og Lukas Vi vil gerne have at du møder Sofie og Lukas (og Tiger). De har også en lillebror som hedder Rasmus. De skal hjælpe dig

Læs mere

MADSTATIONEN DEN BEDSTE VEJ TIL SUND MAD

MADSTATIONEN DEN BEDSTE VEJ TIL SUND MAD MADSTATIONEN DEN BEDSTE VEJ TIL SUND MAD 1 Indhold BAGGRUND, FORMÅL OG RAMMER GOD KØKKENHYGIEJNE MAD OG ERNÆRING KROPPEN OPSAMLING 2 BAGGRUND, FORMÅL OG RAMMER 3 Socialt og kulturelt dannelsesprojekt At

Læs mere

Ansvar og forpligtelser Den voksne til hver en tid En eller to?

Ansvar og forpligtelser Den voksne til hver en tid En eller to? Tillykke med din nye undulat! For at du og resten af familien får den bedst mulige start som undulatejere, får du her en lille standard pasningsvejledning med hjem. Vejledningen er en kombination af gode

Læs mere

Angst. Er en følelse

Angst. Er en følelse Angst Er en følelse 350.000 danskere lider af angst Indenfor 12 mdr. Livstid Panikangst 2,6% 4,5% Agorafobi 3,1% 6,1% Enkelfobi 11,1% 14,4% Socialfobi 7,9% 13,7% Generaliseret angst 1,9% 4,5% OCD 0,7%

Læs mere

Skarver. Lars Seidelin, biolog Fjord&Bælt og Naturama

Skarver. Lars Seidelin, biolog Fjord&Bælt og Naturama Lars Seidelin, biolog Fjord&Bælt og Naturama Skarver Langt de fleste mennesker betragter sandsynligvis skarven som en fugl, der bør udryddes. Og da skarverne historisk set har været i konflikt med fiskerne,

Læs mere

Om tilpasning hos fisk

Om tilpasning hos fisk Om tilpasning hos fisk Opgaver til akvarierne. For en fisk i havet handler det om at æde og at undgå at blive ædt. Dette kan den opnå på to måder: 1. Fisken kan være god til at svømme: Den kan jage og

Læs mere

Den store hornugle i Sønderjylland

Den store hornugle i Sønderjylland Den store hornugle i Sønderjylland Af Jesper Tofft & Klaus Dichmann Et møde med den store hornugle (Bubo bubo) på nært hold kan være en uforglemmelig oplevelse. Det direkte blik, med de store orange øjne,

Læs mere

Hypotermi. Hypotermiens faser. Kilde: Fiskeriets Arbejdsmiljøråd

Hypotermi. Hypotermiens faser. Kilde: Fiskeriets Arbejdsmiljøråd Hypotermi Under minutter så hurtigt synker mange skibe. Med så kort varsel skal du på forhånd vide, hvad du skal gøre i en nødsituation. Her følger nogle gode råd om, hvordan du holder varmen, hvis du

Læs mere

Oceaner af klasse og stil

Oceaner af klasse og stil Oceaner af klasse og stil 80 cm MOVE Kom godt igang Når du får lyst til at udsmykke dit hjem med et dekorativt akvarium, bør du starte med at vælge den bedst egnede plads. Placeringen skal være der, hvor

Læs mere

Kamchatka Elg med mulighed for Bjørn

Kamchatka Elg med mulighed for Bjørn Kamchatka Elg med mulighed for Bjørn Den østsibirske storelg (Alces alces Pfizenmayeri), er den stærkeste elg i Eurasien. Den har et stort leveområde øst for Jenissej, i den østlige del af Rusland. Jagt

Læs mere

Udbud af arealer til udlejning af jagtretten. Haderslev Øvelsesplads

Udbud af arealer til udlejning af jagtretten. Haderslev Øvelsesplads VERSION 1.0 Udbud af arealer til udlejning af jagtretten Haderslev Øvelsesplads Supplerende udbudsbeskrivelse 1. Navn på terræn Haderslev Øvelsesplads ligger nord for Haderslev by. 2. Arealstørrelse Haderslev

Læs mere

1) Der havde været nogen, for der var spor i sneen uden for døren. 2) Han nåede kun flyet, fordi han var så heldig, at det var forsinket.

1) Der havde været nogen, for der var spor i sneen uden for døren. 2) Han nåede kun flyet, fordi han var så heldig, at det var forsinket. For eller fordi For er en forklaring, dvs. en hjælp til at forstå det, der sker i helsætningen. Fordi er en årsag eller en intention, som tidsmæssigt ligger forud for helsætningen. 1) Der havde været nogen,

Læs mere

PRØVEKRITIK. Nordjylland 12.10.2014

PRØVEKRITIK. Nordjylland 12.10.2014 Nordboen Ebbe DK02800/2009 Vivian Kliver 0032 Ebbe starter på stub/ ræddiker i et noget åbent anlagt søg, levner uafsøgt terræn. Farten er høj, han går med stor energi, i flot stil. Har to gange chance

Læs mere

Forslag til dagens måltider

Forslag til dagens måltider Forslag til dagens måltider for en kvinde på 31 60 år med normal vægt og fysisk aktivitet, som ikke indtager mælkeprodukter 8300 kj/dag + råderum til tomme kalorier på 900 kj/dag svarende til 10 % af energiindtaget

Læs mere

Pasningsvejledning til marsvin

Pasningsvejledning til marsvin Pasningsvejledning til marsvin Fakta om marsvin: Alder og størrelse: Marsvin bliver omkring 4-5 år, enkelte helt op til 10 år. Et fuldvoksent marsvin vejer omkring 900-1200 g. Enkelte racer bliver lidt

Læs mere

Folkeskolens afgangsprøve December 2010 Biologi Facitliste

Folkeskolens afgangsprøve December 2010 Biologi Facitliste Folkeskolens afgangsprøve December 2010 Biologi Facitliste 1/23 B4 Indledning Pattedyr Pattedyrs krop består af levende celler. Blandt andet chimpanser, heste og mennesker hører til pattedyrene. Cellerne

Læs mere

S T A N L E Y R O S E N B E R G I N S T I T U T Organmassage

S T A N L E Y R O S E N B E R G I N S T I T U T Organmassage S TA N L E Y R O S E N B E R G I N S T I T U T Organmassage Mave Cardia [C] Pylorus [P] Ptosis Maven er nedsunken. Svært ved at løfte armene over hovedet, hængemave, svært at tømme maven, spiser uden at

Læs mere

Udover aktiviteterne i dette katalog vil det være. muligt, udenfor aktivitets perioderne, at udfordre andre i Kæmpe Ludo og Twister, booke en

Udover aktiviteterne i dette katalog vil det være. muligt, udenfor aktivitets perioderne, at udfordre andre i Kæmpe Ludo og Twister, booke en Gren/Patrulje: Nr. Aktivitet Gren Prioritet 1 Tinstøbning 2 Bacon 3 Fra korn til brød 4 Fiskeaktiviteter 5 Frisk fisk til frokost 6 Stratego 7 Indianer 8 Bro-mærke 9 Slibe knive og økser 10 Viking 11 Svedhytte

Læs mere

Læsning. Prædikeren kap 3.

Læsning. Prædikeren kap 3. 02-01-2015 side 1 Prædiken til midnatsgudstjeneste 2014. Christianshede Læsning. Prædikeren kap 3. Alting har en tid, for alt, hvad der sker under himlen, er der et tidspunkt. En tid til at fødes, en tid

Læs mere

HYGIEJNE OG MADLAVNING

HYGIEJNE OG MADLAVNING HYGIEJNE OG MADLAVNING 2 Hygiejne og madlavning 02 // Hygiejne og madlavning 02 // Varm op 03 // Køl af 05 // Spred ikke bakterier 06 // Spred ikke virus 06 // Opbevaring af fødevarer 06 // Holdbarhed

Læs mere

EAT på skemaet Opgaver/Mellemtrin. Mad fra dyr

EAT på skemaet Opgaver/Mellemtrin. Mad fra dyr Mad fra dyr tema Verdensmad og madkultur Indhold Intro Mad-logbog EAT menu Økologi og dyrevelfærd Bakterie-bal, nej tak Minimejeri Spis op eller not Mad i Danmarkshistorien Vege hvad for en? Intro En del

Læs mere

Dyrebasen på Bredekærgård. Læringsmateriale om Muldvarpen

Dyrebasen på Bredekærgård. Læringsmateriale om Muldvarpen Dyrebasen på Bredekærgård Læringsmateriale om Muldvarpen 1 Indhold 1. Kort introduktion til læringsmaterialet og Formidlingsbaserne........ 3 2. Sådan anvender du læringsmaterialet................. 4 3.

Læs mere

Materialer. Vis, hvad du kan. Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse

Materialer. Vis, hvad du kan. Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse Materialer Vis, hvad du kan Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse INDHOLD Aktivitet 1, 2 og 3 Samtalebillede: Idrætslektion Aktivitet 4. Skønlitterær tekst 3.-4. klasse: Fablen Løven og musen (version

Læs mere

Nyhedsbrev fra Sjællandske prøveudvalg. April 2014

Nyhedsbrev fra Sjællandske prøveudvalg. April 2014 Kære modtager af dette Nyhedsbrev Nyhedsbrev fra Sjællandske prøveudvalg April 2014 Du modtager dette Nyhedsbrev fordi du på et tidspunkt har været til træning/aktivitet ved træningsgraven i Bjæverskov

Læs mere

Dyner og puder. Vælg med Varefakta fordi der er forskel

Dyner og puder. Vælg med Varefakta fordi der er forskel Dyner og puder Vælg med Varefakta fordi der er forskel Udvalget af dyner og puder i butikkerne er meget stort og kan virke uoverskueligt. Denne pjece er ment som en hjælp til at finde ud af, hvilken type

Læs mere

XTREM EKSPEDITION. lærervejledning. du bliver sjovt nok klogere. - kun den smarteste overlever. Særudstillingen er lavet i samarbejde med: og

XTREM EKSPEDITION. lærervejledning. du bliver sjovt nok klogere. - kun den smarteste overlever. Særudstillingen er lavet i samarbejde med: og 6. oktober 27 til 7. september 28 XTREM EKSPEDITION lærervejledning - kun den smarteste overlever Særudstillingen er lavet i samarbejde med: og - du bliver sjovt nok klogere indhold 2 Om udstillingen 3

Læs mere

Skov- og naturtekniker

Skov- og naturtekniker Skov- og naturtekniker [ Skov- og naturassistent ] [ Skov- og naturtekniker med speciale som skov- og naturplejer ] [ Skov- og naturtekniker med speciale som natur- og friluftsformidler ] [ Skov- og naturtekniker

Læs mere

Folkeskolens afgangsprøve Maj 2010 Biologi - Facitliste

Folkeskolens afgangsprøve Maj 2010 Biologi - Facitliste Folkeskolens afgangsprøve Maj 2010 1/23 B3 Indledning Mennesket Menneskets krop består af forskellige organer, som er opbygget af levende celler. Organerne er afhængige af hinanden og påvirker hinanden

Læs mere

Lærkefalkereder i el-master. En skæbnefortælling fra Sundeved.

Lærkefalkereder i el-master. En skæbnefortælling fra Sundeved. Lærkefalkereder i el-master. En skæbnefortælling fra Sundeved. Af Jesper Tofft & Klaus Dichmann En dag sidst i juli 2005 kom en af os (JT) lidt tilfældigt til at kigge på en falk som sad i en elmast et

Læs mere

i de nordiske lande Frihed, naturoplevelser og spænding! Berndt Sundsten & Jan Jäger FØRSTE BOG OM Friluftsliv

i de nordiske lande Frihed, naturoplevelser og spænding! Berndt Sundsten & Jan Jäger FØRSTE BOG OM Friluftsliv Friluftsliv har altid fristet os mennesker. Vi kan tage på spændende ture overalt langt væk eller lige rundt om hjørnet. Vi kan tage på tur i flere uger, eller vi kan tage på tur en dag eller nogle timer.

Læs mere

Naturen i byen Overlade Skole. Et tværfagligt projekt for 5. + 6. klasse. For fagene: Dansk, Matematik, Billedkunst, Sløjd, Musik & Natur/Teknik.

Naturen i byen Overlade Skole. Et tværfagligt projekt for 5. + 6. klasse. For fagene: Dansk, Matematik, Billedkunst, Sløjd, Musik & Natur/Teknik. Et tværfagligt projekt for 5. + 6. klasse For fagene: Dansk, Matematik, Billedkunst, Sløjd, Musik & Natur/Teknik. Et MEGA godt emne det har været sjovt! Patrick Stistrup 6. klasse Indhold - Hvad har vi

Læs mere

Kosten og dens betydning.

Kosten og dens betydning. MBK 31.august 2009. Det er ikke nok, at du er en dygtig spiller og træner meget. Din kost kan afgøre, om du vinder eller taber en kamp. Rigtig kost kan også sikre at du undgår skader. For at yde må du

Læs mere

Ren luft til ungerne. Beskyt børn mod tobaksrøg

Ren luft til ungerne. Beskyt børn mod tobaksrøg Ren luft til ungerne Beskyt børn mod tobaksrøg Børn og tobaksrøg I tobaksrøg er der over 4000 kemiske stoffer i form af gasser og ultrafine partikler. Lige efter der er blevet røget, kan man se og lugte

Læs mere

Synes, mener eller tror?

Synes, mener eller tror? Synes, mener eller tror? Tror, synes og mener dækkes på mange sprog af samme ord. Men på dansk er begrebet delt op efter den psykologiske baggrund: Synes udtrykker en følelse i situationen, tror udtrykker,

Læs mere

Hvor meget energi har jeg brug for?

Hvor meget energi har jeg brug for? Hvor meget energi har jeg brug for? Du bruger energi hele tiden. Når du går, når du tænker, og selv når du sover. Energien får du først og fremmest fra den mad, du spiser. Den kommer fra proteiner, og

Læs mere

Sct. Knuds Skole. Fredag den 10.10.08. Er kondi en sodavand...?

Sct. Knuds Skole. Fredag den 10.10.08. Er kondi en sodavand...? Sct. Knuds Skole Fredag den 10.10.08 Er kondi en sodavand...? KONDITION STYRKE SMIDIGHED Program for Skolernes Motionsdag Program: 08.15 09.30 Lektioner jf. skema 09.30 09.45 Morgensang/Andagt v/ Thomas

Læs mere