Handlingsplan for

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Handlingsplan for 2015-2017"

Transkript

1 Handlingsplan for H andlingsplanen tager udgangspunkt i bibliotekspolitikkens værdigrundlag. Det handler om at omsætte disse til hverdag og kunne se værdierne leve sig ud i hverdagen på Brønderslev Bibliotek. Handlingsplanen omfatter overordnet en flerårig periode, men revideres hvert år på initiativ fra lederteamet. Som bibliotek arbejder vi med brugerinddragelse ud fra tanken om at skabe forandringer i hverdagen, som kan give forbedringer i praksis. Det betyder, at Brønderslev Bibliotek vil være med til at udvikle de services og tilbud, brugerne ønsker for fremtiden. Handlingsplanen har ikke udelukkende fokus på at udvikle nyt, det handler i lige så høj grad om at have fokus på at tilpasse, nytænke eller kassere eksisterende tilbud og arbejdsgange. Vi arbejder som bibliotek ud fra strategiske overvejelser. Det handler om, at arbejde med den virkelighed vi er en del af og at tænke problemorienteret. Vi vil nytænke og efterleve tendenser i tiden samt tilpasse det til vores virkelighed i Brønderslev kommune. Ud fra handlingsplanen nedsættes konkrete arbejdsgrupper, som varetager opgaverne. Disse grupper bliver løbende justeret. Arbejdsopgaverne tager udgangspunkt i overvejelser angående: formål, mål/succeskriterier, bibliotekspolitikkens værdier, indsatser; brugerinddragelse/innovation, tidsplan, samarbejdspartnere, PR, evaluering og relevans.

2 Identitet: D et starter med børnene - småbørnsguld. Brønderslev Kommunes Børnekulturpolitik sætter rammen for, at alle børn i kommunen skal opleve og deltage i kulturelle tilbud, ligesom den tidlige indsats prioriteres højt i hele kommunen og det ønsker vi som bibliotek at understøtte. Biblioteket er en del af hele livet, men i nogle perioder fylder Biblioteket mere end andre. Brønderslev Bibliotek vil udvikle tilbud og services, der svarer til vores brugeres adfærd og behov. Biblioteket skal i dets indretning afspejle de brugere, som benytter os, og vi skal kontinuerligt tilpasse rummet, så der er plads til alle. Vi skal være modige og turde satse. Fokus på de mindre børn og deres forældre. Målrettet indsats indenfor en 3-årig periode at nå ud til alle 0-6 årige og deres forældre gennem samarbejde med sundhedspleje, kommunale og private dagplejere og institutioner. Biblioteket deltager i Familieiværksætterne et nyt kommunalt tilbud til alle nye forældre. Den kulturelle rygsæk, hvor alle børn møder litteratur, teater, musik og billedkunst, planlægges i samarbejde mellem Kulturskole og Bibliotek. Styrke børns digitale læring gennem projektet Kidsmart sammen med 10 daginstitutioner og IBM. Samt videreudvikle digital læring til børn og forældre på nye platforme f.eks. ipad. Hvem læser først? Biblioteket på udebane, et projekt under Danmark Læser kampagnen, hvor biblioteket sammen med lokale fodboldklubber, arbejder med læseoplevelser i sportsfamilierne. Nye brugergrupper udfordrer biblioteket, gruppen af asylansøgere og kvoteflygtninge er stigende. Biblioteket arbejder for at alle fortsat kan bruge biblioteket dog indenfor de rammer og muligheder der er til stede i biblioteksrummet. Lige lovlig grundlovsprojekt i anledning af Grundlovens revision i samarbejde med Frederiksberg Bibliotek omkring en interaktiv teaterforestilling for børn i 2. og 3. klasse, som udbydes til alle kommunens skoler. 2

3 Relationer: B rønderslev Bibliotek vil være et godt mødested. Vi ønsker, at der på Biblioteket skal være plads til, at mennesker kan mødes uformelt og i gode rammer. Det kan både være det uformelle mødested, møder arrangeret af Biblioteket eller af brugerne selv. Biblioteket har rollen som både facilitator og samarbejdspartner. Vi ønsker at udvikle Bibliotekets rum, således at det understøtter brugernes relationsdannelse. Vi vil have fokus på Biblioteket som et performativt rum og se de muligheder, der er. At være i nuet, tilpasse os og gribe relationerne. Personalet kan kompensere for indholdet. Jo mindre enheden er, jo mere skal personalet være synlige i Bibliotekets tilbud. Vi vil tænke teknologien ind som en støtte. Vi vil tilpasse Biblioteket, så ressourcerne passer til opgaven. Vi prioriterer vores brugere og service foran de andre opgaver. Biblioteket arbejder ud af huset, hvor personalets kompetencer bringes i spil med en synlig tilstedeværelse udenfor de fysiske biblioteker f.eks. sprogstimulering, IT-læring eller bogcafeer. Biblioteksrummet har stor betydning og mange besøger biblioteket i både betjent og selvbetjent åbningstid. Der arbejdes aktivt med eksponering og formidling i rummet. Kulturelle oplevelser for små og store er i fokus. Biblioteket er en vigtig aktør, som prioriterer tværsektorialt samarbejde og netværk højt, for at sikre en bred vifte af kulturelle aktiviteter, hvor borgerne inddrages som både aktør, deltager og medskaber. Brønderslev Forfatterskole, hvor unge forfatterspirer mødes en uge i sommerferien, med professionelle forfattere som undervisere, forankres på biblioteket. Brugerne inddrages løbende i biblioteksudviklingen. Gennem kvalitative metoder og fokus på forskellige brugergruppers adfærd, ønsker og behov. Frivillige inddrages som ressource og der arbejdes på tættere tilknytning f.eks. gennem ÆLDIT projektet i samarbejde med borgservice, hvor frivillige giver IT-hjælp til svage ældre i eget hjem. Men også i forbindelse med brug af biblioteksrummet som f.eks. strikkecafe med frivillige ansvarlige eller læseklubber. 3

4 Tilgængelighed T ilgængelighed handler om at brugerne skal kunne få de materialer og tilbud, aktiviteter og åbningstider, de har brug for. Det handler om personalets kompetencer og en god vejledning på rette tid og sted. Tilgængelighed i Biblioteket handler om brugernes selvbetjening, herunder digitale ressourcer, ligesom Bibliotekets hjemmeside er en vigtig adgang til Bibliotekets tilbud. Vi har fokus på de digitale muligheder og de udfordringer, der opstår, når borgerservice og andre kommunale opgaver i højere og højere grad skal løses digitalt. Det er Bibliotekets opgave at understøtte borgerne i at kunne klare sig i fremtidens digitale Danmark. Det mobile bibliotek er nøglen til decentral offentlig service, at være tæt på borgerne og kunne give et fleksibelt tilbud med faste holdetider og bookinger. I Brønderslev kommune bor halvdelen af kommunens borgere i landområderne. Bibliotekernes samlede åbningstid, betjent og selvbetjent, betyder stor tilgængelighed i hverdagen. Tilgængeligheden optimeres løbende og der arbejdes aktivt med eksponering og formidling. Det nye mobile bibliotek er i landområderne et godt afsæt for en fleksibel og målrettet biblioteksservice herunder også borgerservice. Booking er fortsat under udvikling med nye steder og nye typer. Småt brændbart biblioteket på kanten, et samarbejdsprojekt hvor fem biblioteker gennem to år skal arbejde med udvikling af services til særlige målgrupper i yderområderne. NY hjemmeside giver nye muligheder. Hjemmesiden skal afspejle bibliotekets samlede tilbud, da mange brugere har hjemmesiden som indgang til bibliotekets services. Synliggørelse af bibliotekets samlede tilbud i de fysiske rum og på digitale platforme. Vi arbejder med den skrevne presse, hjemmeside og facebook, da brugerne er på forskellige platforme. Arbejde for et platformskifte fra stregkoder til RFID-teknologi, Brønderslev Bibliotek er i dag det sidste bibliotek i DK som benytter stregkode. Nyt nationalt bibliotekssystem implementeres ultimo 2015, hermed har skolebiblioteker og folkebiblioteker samme system. 4

5 Læring B rønderslev Bibliotek ønsker at være et spændende sted, der skaber motivation for at lære nyt at skabe noget, at skabe sig. Læring er hele livet og i alle situationer, og drejer sig både om de faglige og uddannelsesmæssige udfordringer og den personlige og menneskelige udvikling. Som moderne menneske er det vigtigt at vide noget og kunne følge med. Biblioteket skal kunne bruges af alle og i alle situationer. Læring handler især om de rammer, der er for læring. Det er vigtigt at kunne blive mødt her og nu, når motivationen er til stede. Som bibliotekspersonale er det vigtigt, at vi kan give en kompetent vejledning i både det rigtige materiale og i kildekritisk tilgang. Al læring starter med at vi selv bliver eksperter. IT-læring er en væsentlig udfordring for Biblioteket her og nu. Biblioteket skal være et sted, hvor den enkelte borger kan lære at klare sig som digital borger i det digitale Danmark. Inspiration og vejledning fra personalet er central for brugerne både i forbindelse med uddannelse og fritidslæsning, det handler om at strukturere information at kuratere viden. Tilbyde IT-hjælp og IT-læring for både brugere, foreninger og små virksomheder, herunder også læringsforløb rettet mod specielle målgrupper. Personalets kompetencer styrkes bl.a. gennem fælleskurser og kollegial 1 til 1 undervisning. Aktivt samarbejde med borgerservice om at give borgerne hjælp til selvhjælp ofte med afsæt i den nationale digitaliserings strategi og de aktuelle indsatsområder. Brevstemmeafgivning i forbindelse med valghandlinger finder fremover sted på biblioteket. Folkeskolereformen giver nye samarbejdsmuligheder mellem folkeskole og folkebibliotek. Med afsæt i et projekt med Asaa skole, udarbejdes et katalog med tilbud fra biblioteket til alle skoler og pædagogiske læringscentre i det kommende skoleår. Sådan at alle børn trives, lærer og udvikles og bliver så dygtige som de kan. Biblioteket giver brugerne adgang til digitale materialer. Nye aftaler omkring e-bøger, online artikler samt flere databaseadgange skal synliggøres for brugerne ligesom personalet skal kende til og formidle mulighederne. 5

6 6

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune PÅ VEJ MOD EN NY SKOLEDAG Center for Skoler og Dagtilbud December 2013 Forord Verden i dag er i konstant udvikling og forandring. Der stilles højere og anderledes

Læs mere

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Forord Med denne Børne- og Ungepolitik 2013-2017 ønsker vi at beskrive rammerne for det gode børne- og ungeliv i Frederikssund Kommune de kommende

Læs mere

Styrk borgerne er en samlet plan for udviklingen af biblioteker og borgerservice, der kan give københavnerne:

Styrk borgerne er en samlet plan for udviklingen af biblioteker og borgerservice, der kan give københavnerne: STYRK BORGERNE - gennem mere målrettet betjening, digitalisering og inddragelse i fremtidens biblioteker og borgerserviceindgange. (sagsnummer: 2014-0116363) Plan for implementering af længere åbningstider,

Læs mere

Kan vi måle en relation? Relationsarbejde i det mobile Bibliotek

Kan vi måle en relation? Relationsarbejde i det mobile Bibliotek Kan vi måle en relation? Relationsarbejde i det mobile Bibliotek Denne projektrapport er en faglig vinkel på projekt Det gode liv i landområderne udvikling af det mobile bibliotek. Rapporten henvender

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

KULTUR-, IDRÆTS- OG FRITIDSPOLITIK MOD PÅ LIVET ENERGI TIL HANDLING - DET ER NOGET SÆRLIGT AT VÆRE BORGER I FREDERICIA VISION VÆRDIER INDSATSER

KULTUR-, IDRÆTS- OG FRITIDSPOLITIK MOD PÅ LIVET ENERGI TIL HANDLING - DET ER NOGET SÆRLIGT AT VÆRE BORGER I FREDERICIA VISION VÆRDIER INDSATSER KULTUR-, IDRÆTS- OG FRITIDSPOLITIK 2012 15 MOD PÅ LIVET ENERGI TIL HANDLING - DET ER NOGET SÆRLIGT AT VÆRE BORGER I FREDERICIA VISION VÆRDIER INDSATSER Oplag: 500 Udgiver: Fredericia Kommune, 2012 Grafisk

Læs mere

Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015

Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015 Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015 Frederikssund Centrum omfatter følgende børnehuse: Børnehuset Lærkereden Børnehuset Mariendal Børnehuset Stenhøjgård Børnehuset Troldehøjen Børnehuset

Læs mere

Understøttende undervisning. En ny folkeskole

Understøttende undervisning. En ny folkeskole Understøttende undervisning En ny folkeskole 2 Understøttende undervisning Understøttende undervisning Elevernes læring og trivsel i en varieret og motiverende skoledag Målet med folkeskolereformen er,

Læs mere

Det gode liv i landområderne. udvikling af mobile biblioteker

Det gode liv i landområderne. udvikling af mobile biblioteker Det gode liv i landområderne udvikling af mobile biblioteker XXXXXX Udarbejdet af: Hanne Marie Knudsen, Konsulentfirmaet Knudsen Syd, www.knudsensyd.dk For Brønderslev Bibliotek, Dansk Centralbibliotek

Læs mere

Visionen for Den gode digitale skole. Skole og Familie

Visionen for Den gode digitale skole. Skole og Familie Visionen for Den gode digitale skole Skole og Familie Indhold Visionen:... 2 Temperaturmåling: IT i skolerne i Rudersdal i dag?... 5 Børns læring og potentialet i at anvende IT... 7 IT som fagdidaktisk

Læs mere

BYG PARTNERSKABER! VÆRKTØJER TIL STRATEGISK BIBLIOTEKSUDVIKLING

BYG PARTNERSKABER! VÆRKTØJER TIL STRATEGISK BIBLIOTEKSUDVIKLING BYG PARTNERSKABER! VÆRKTØJER TIL STRATEGISK BIBLIOTEKSUDVIKLING 01 INTET BIBLIOTEK UDEN PARTNERSKABER SIDE 5 Partnerskabelse i Aarhus og Roskilde 5 Hvad består Byg Partnerskaber af? 5 03 HVORFOR ER PARTNERSKABER

Læs mere

den kommunale indsats det nationale CenTer for undervisning i natur, Teknik Og SundHed

den kommunale indsats det nationale CenTer for undervisning i natur, Teknik Og SundHed den kommunale indsats det nationale CenTer for undervisning i natur, Teknik Og SundHed forord Danmark har som vidensamfund behov for i fremtiden at sikre viden og udvikling inden for de naturfaglige og

Læs mere

Inklusion i Dagtilbud og Skole. Center for Skole og Dagtilbud

Inklusion i Dagtilbud og Skole. Center for Skole og Dagtilbud Inklusion i Dagtilbud og Skole Center for Skole og Dagtilbud 2014 1 Inklusion i Egedal Kommune En vision og strategi om inkluderende fællesskaber Kære læser Du har sikkert haft oplevelser med flere forskellige

Læs mere

FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE BALLERUP KOMMUNE

FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE BALLERUP KOMMUNE FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE BALLERUP KOMMUNE 1 BALLERUP KOMMUNE FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE INDHOLD Forældre som samarbejdspartnere 3 Faktabox historie 5 En fælles opgave for professionelle og

Læs mere

Politik for voksne med særlige behov

Politik for voksne med særlige behov Holbæk Kommunes Politik for voksne med særlige behov Indhold Forord... side 3 Centrale udfordringer... side 4 Menneskesyn... side 6 Udviklingsområder Sammenhæng i indsatsen... side 8 Livskvalitet i fællesskabet...

Læs mere

olebibliotek Skolebiblioteket som læringscenter - udvikling til fremtiden

olebibliotek Skolebiblioteket som læringscenter - udvikling til fremtiden Danmarks skolebiblio olebibliotek ekar arer Skolebiblioteket som læringscenter - udvikling til fremtiden Skolebiblioteket fra pædagogisk servicecenter til læringscenter Indhold På vej til at blive et læringscenter...

Læs mere

MAJ 2014 STRATEGI FOR SKOLEBØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR

MAJ 2014 STRATEGI FOR SKOLEBØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR MAJ 2014 WWW.KUM.DK STRATEGI FOR SKOLEBØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR MAJ 2014 STRATEGI FOR SKOLEBØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR 3 FORORD Kunsten og kulturen skal være en del af børns og unges liv, fra

Læs mere

Den bedste start på livet

Den bedste start på livet Den bedste start på livet politik for de 0-6 årige i Skanderborg Kommune Forord B&U-politikker En god begyndelse Barnets trivsel Livsmestring B Forord Målet er klart: Alle børn i Skanderborg Kommune skal

Læs mere

Fokus på Dagtilbud. Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling.

Fokus på Dagtilbud. Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling. Fokus på Dagtilbud Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling. Fokus på faglig udvikling Opvækst- og Uddannelsesudvalget har som startskud til processen der kaldes Fokus på Dagtilbud sat de overordnede

Læs mere

Biblioteks- og Borgerservicechef til Ringsted Kommune

Biblioteks- og Borgerservicechef til Ringsted Kommune til Job- og personprofil Denne job- og personprofil indeholder: Den korte introduktion Organisationen og jobbet Personen Rekrutteringsprocessen 27-11-2013 www.malenehansen.dk Den korte introduktion Ringsted

Læs mere

MAJ 2014 STRATEGI FOR SMÅ BØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR

MAJ 2014 STRATEGI FOR SMÅ BØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR MAJ 2014 WWW.KUM.DK STRATEGI FOR SMÅ BØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR MAJ 2014 STRATEGI FOR SMÅ BØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR 3 FORORD Kunsten og kulturen skal være en del af børns og unges liv, fra de

Læs mere

Hvordan børn og unge-politikken er blevet til?

Hvordan børn og unge-politikken er blevet til? Hvordan børn og unge-politikken er blevet til? Århus Kommune præsenterer UDGIVET AF: Århus Kommune Børn og Unge UDGIVET: December 2008 LAYOUT: U28 FOTO: Hartmann Schmidt Fotografi TRYK: Århus Kommunes

Læs mere

Lærings- og Trivselspolitik 2021

Lærings- og Trivselspolitik 2021 Lærings- og Trivselspolitik 2021 Indhold Indledning... 3 Læring... 5 Trivsel... 7 Samspil.... 9 Rammer for læring, trivsel og samspil... 11 2 Lærings- og trivselspolitik 2021 Indledning Vi ser læring og

Læs mere

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising 1 2 Indhold Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation

Læs mere

Folkebibliotekerne i vidensamfundet

Folkebibliotekerne i vidensamfundet S T Y R E L S E N F O R BIBLIOTEK OG MEDIER Folkebibliotekerne i vidensamfundet Rapport fra Udvalget om folkebibliotekerne i vidensamfundet Folkebibliotekerne i vidensamfundet Rapport fra Udvalget om

Læs mere

Fælles Pædagogisk Grundlag

Fælles Pædagogisk Grundlag Fælles Pædagogisk Grundlag Information til forældre Dagtilbud 0-6 år Forord Det er med glæde, at Børne-, Unge- og Familieudvalget i oktober måned godkendte et fællespædagogisk grundlag for det samlede

Læs mere

Samarbejde mellem folkebibliotek og folkeskole. indsigt, erfaringer, mulig heder og perspektiver

Samarbejde mellem folkebibliotek og folkeskole. indsigt, erfaringer, mulig heder og perspektiver Samarbejde mellem folkebibliotek og folkeskole indsigt, erfaringer, mulig heder og perspektiver indhold Brug bibliotekarernes kompetencer i skolerne Undersøgelse: Bibliotekschefer om samarbejde 5 Det digitale

Læs mere

Med læsning indsats. 1 En verden åbner sig...

Med læsning indsats. 1 En verden åbner sig... Med læsning som indsats 1 En verden åbner sig... [ Indledning [Læsning er kilden til viden og oplevelser og vejen til udvikling og uddannelse Citat fra www.videnomlaesning.dk Med læsning som indsats er

Læs mere

Greve Kommunes skolepolitik

Greve Kommunes skolepolitik Greve Kommunes skolepolitik 2012-2017 Fem fokusområder Trivsel og sundhed Læring Digital skole Innovation og kreativitet Inklusion (Udkast 19. april 2012) Juni 2012 Forord Børn og unge i Greve Kommune

Læs mere