Oplæg for deltagere på messen.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Oplæg for deltagere på messen."

Transkript

1 1 Oplæg for deltagere på messen. Side 1

2 2 Baggrunden for skolereformen Den danske folkeskole står over for store udfordringer Det faglige niveau særligt i læsning og matematik er ikke tilstrækkeligt højt - danske skoleelever ligger omkring gennemsnittet i OECD-undersøgelser i dansk, matematik og naturfag, når de forlader folkeskolen Vi udvikler ikke de fagligt svage eller de fagligt stærke elevers potentiale tilstrækkeligt Mellem 15 og 17 pct. af eleverne forlader folkeskolen uden tilstrækkelige læse - og matematikfærdigheder, og for mange elever henvises til specialundervisning Danmark har relativt få fagligt stærke elever Side 2

3 3 Gør en god skole endnu bedre! Tre overordnede mål: Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes blandt andet gennem respekt for professionel viden og praksis For at opfylde målene bygger reformen på tre overordnede indsatser: 1. En længere og varieret skoledag med mere og bedre undervisning og læring 2. Et kompetenceløft af lærere, pædagoger og skoleledere 3. Få klare mål og regelforenkling Side 3

4 4 Uddybende kommentarer omkring mål og indsatser Udbyttet af undervisningen skal ikke afhænge af, hvor man bor, eller hvem der er ens forældre Det skal være spændende at gå i skole Folkeskolen skal være indrettet efter nutidens børn, så de trives og kan lide at gå i skole. Lærerne skal have uddannelse og efteruddannelse, så de har stærke kompetencer i deres fag, og de skal anvende de bedste undervisningsmetoder i deres fag. Lærerne skal nyde respekt og tillid. Side 4

5 5 Loven om folkeskolen vedtaget ved 3. behandling den 20. december Reformen træder i kraft i august 2014, tid til faglig fordybelse og lektiehjælp frem til næste folketingsvalg bliver obligatorisk for skolerne at tilbyde, men et frivilligt tilbud for eleverne. Med reformen lægges der op til øget fokus på mål- og resultatstyring i folkeskolen baseret på få, klare nationale mål, forenkling af fælles mål samt øget fokus på viden og resultater. Den samlede ambition er, at eleverne på sigt skal kunne det samme i 8. klasse, som de i dag kan i 9. klasse. Side 5

6 6 En længere og varieret skoledag med mere og bedre undervisning og læring I undervisningen indgår fremover fagopdelt undervisning i fagene samt understøttende undervisning, som supplement og understøttelse af den fagopdelte undervisning. Der fastlægges et minimumstimetal på hvert klassetrin, som svarer til en gennemsnitlig skoleuges længde inklusiv pauser på: 30 timer for 0. klasse til 3. klasse 33 timer for 4. klasse til 6. klasse 35 timer for 7. klasse til 9. klasse Side 6

7 7 Fra undervisning til læring Fra Hvad laver du? - til Hvad lærer du? Fra input til outcome Side 7

8 8 Den fagopdelte undervisning udvides. En lektion med idræt, motion og bevægelse hver dag; indgår både i den fagopdelte og understøttende undervisning Flere timer til dansk og matematik fra klasse Eleverne får engelsk allerede fra 1. klasse Eleverne får tysk eller fransk fra 5. klasse Håndværk og design bliver nyt fag og erstatter sløjd og håndarbejde Flere valgfag og fra 7. klasse Valgfag gøres obligatorisk for klasse Styrkelse af idrætsfagets status ved at faget indgår i rækken af prøvefag til udtræk til 9. klasseprøverne Side 8

9 9 1. og 2. kl. Fagdelt undervisning Understøttende undervisning Bevægelse/ Motion Lektiehjælp / faglig fordybelse Pausetid I alt ,05 % Pausetid Årsbasis 18,75 1,58 3,75 2,00 3,93 30 Ugebasis Side 9

10 10 Den understøttende undervisning skal understøtte den fagopdelte undervisning, som læreren har ansvaret for. Kan varetages af lærere, men også af pædagoger eller andre med relevante kompetencer Kan konverteres til fagopdelt undervisning Mulighed for dispensation og veksling til to voksne i klassen Motion og bevægelse i gennemsnit dagligt i 45 minutter; indgår både i fagopdelt undervisning som idræt eller i den understøttende undervisning Obligatorisk tilbud om lektiehjælp og faglig fordybelse, målrettet både de fagligt stærke og de fagligt svage elever Skolen skal i højere grad åbne sig over for det omgivende samfund med større inddragelse af det lokale idræts-, kulturog foreningsliv samt forpligtende samarbejde med de kommunale musik- og billedskoler Side 10

11 11 De opgaver, som ikke-læreruddannet personale kan varetage, kan fx vedrøre: Pædagogiske værksteder, eksperimenter, læringsspil Lektiehjælp og anden form for træning Motion og bevægelse Sprogstimulering Dele af samarbejdet med forældrene Sammenhængen mellem skolefritidsordning og skole Udvikling og social træning af eleverne Elevadfærd, problemløsning og ro i klassen Overgang fra dagtilbud til skole Introduktion til skolen ved tidlig start i SFO Samarbejde mellem idræts-, kultur- og foreningsliv Ekskursioner, lejrskoler og fælles arrangementer på skolen Personlig støtte Forskellige opgaver på skolebiblioteket Andre pædagogiske arbejdsopgaver efter skolelederens nærmere anvisning Side 11

12 Beslutning i Den understøttende undervisning udmøntes med minimum 20 % lærere, minimum 20 % pædagoger og 60 % andre. Side 12

13 13 Tildelingsmodel Side 13

14 14 Understøttende undervisning Hensigten med den understøttende undervisning er at bidrage til at hæve det faglige niveau i folkeskolen og give eleverne lejlighed til i højere grad end i dag at lære på forskellige måder og arbejde med og blive anerkendt for et bredere udsnit af deres evner og interesser, herunder gennem en højere grad af kobling af teori og praksis og undervisning, som tager udgangspunkt i virkelighedsnære problemstillinger, der opleves relevante og interessante for eleverne. Den understøttende undervisning skal med varierede tilgang til undervisningen bidrage til undervisningsdifferentiering, der kan løfte især de fagligt svage elever, men også udfordre de elever, der er fagligt stærke funderet. Den længere tid i skolen gør det endvidere muligt at sikre, at alle børn er fysisk aktive og får bevæget sig hver dag og at alle børn får tilbud om lektiehjælp/faglig fordybelse. Side 14

15 15 Der er opstillet operative resultatmål for de nationale mål, der vil gøre det muligt løbende at følge op på udviklingen. Resultatmålene er klare, enkle og målbare: Mindst 80 pct. af eleverne skal være gode til at læse og regne i de nationale test. Andelen af de allerdygtigste elever i dansk og matematik skal stige år for år. Andelen af elever med dårlige resultater i de nationale test for læsning og matematik skal reduceres år for år. Elevernes trivsel skal øges. Side 15

16 16 Tiltag i Vesthimmerland ledelse m.m. Byrådet har afsat 1 mio Professionel ledelseskraft med fokus på samskabende processer i leder- og medarbejdergrupper skolernes ledelsesteam. Frem til december 2014 KL s 3 dages uddannelsesforløb (camp 19) med fokus på ledelsens rolle i forbindelse med implementering af folkeskolereformen Hvordan ser elevernes varierede og motiverende skoledag ud på din skole om 5 år? Hvordan vil I på skolen øge elevernes læring og trivsel? Hvad er jeres skoles næste skridt i digital læring og undervisning? Hvordan skal de fysiske rammer ændres eller anvendes på en anden måde for at fremme elevernes læring og trivsel? Skolebestyrelserne Dialogmøde Temalørdag for skolebestyrelserne den Elevrådene Samarbejde med Danske skolelever om kursusdag den Side 16

17 17 Tiltag i Vesthimmerland - Undervisning / læring Lederne under Kultur, Plan og Fritid er informeret om lovudkastet til skolereformen Møde med DGI Nordjylland Forvaltningen har deltaget i Nordjyllands Kulturskolers møde med Marianne Jelved Vesthimmerlands Museum, Limfjordsmusset, Ungdomsskolen, Vesthimmerlands Biblioteker, Kulturskolen, DGI Nordjylland, afdelingschefen for Kultur, Plan og Fritid samt skolelederne har afholdt temadag vedr. samarbejdet om den understøttende undervisning Spotkurser for lærere Engelsk i 1. klasse 2. fremmedsprog fra 5. klasse Håndværk og Design De folkeoplysende foreninger den understøttende undervisning Møde med tilmeldte aktører på Messe den 12. februar 2014 Messe den 18. marts 2014 Målgruppen er lærere, pædagoger og andre i folkeskolen (alle interesserede er velkomne) Indhold: Alle, der har noget at tilbyde i relation til uformelle læringsmiljøer, skoletjenester og andet i forhold til elevernes læring Oplæg ved konsulent om skolens indretning Side 17

18 18 Yderligere oplysninger Side 18

Folkeskolereformen. for kommunens kommende folkeskolehverdag.

Folkeskolereformen. for kommunens kommende folkeskolehverdag. Folkeskolereformen Folkeskolereformen Når det nye skoleår begynder efter sommerferien, vil det være med en ny ramme for hverdagen på alle landets folkeskoler. Regeringen har vedtaget en folkeskolereform,

Læs mere

Sådan implementerer vi folkeskolereformen i Billund Kommune

Sådan implementerer vi folkeskolereformen i Billund Kommune Sådan implementerer vi folkeskolereformen i Billund Kommune Baggrund og indledning. Folkeskolereformen træder i kraft august 2014 og er den største og mest ambitiøse reform af folkeskolen i mange år. Det

Læs mere

Skolereform 2014. En ny mulighed! Til Broskolens forældrekreds.

Skolereform 2014. En ny mulighed! Til Broskolens forældrekreds. Skolereform 2014 En ny mulighed! Til Broskolens forældrekreds. Med denne korte pjece får I først en kort indføring i den nye lov og derefter en kort beskrivelse af, hvordan vi her på skolen vægter at gå

Læs mere

FOLKESKOLEREFORMEN. www.aarhus.dk/skolereform

FOLKESKOLEREFORMEN. www.aarhus.dk/skolereform FOLKESKOLEREFORMEN www.aarhus.dk/skolereform DET OVERORDNEDE FORMÅL MED REFORMEN Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund

Læs mere

Information til forældre og elever

Information til forældre og elever Den bedste Den bedste skole skole for for vores børn vores Information til forældre og elever børnhvad betyder folkeskolereformen for skoledagen i Herning Kommune efter 1. august 2014 Hvad betyder folkeskolereformen

Læs mere

Skolereformen i Greve. - lad os sammen gøre en god skole bedre

Skolereformen i Greve. - lad os sammen gøre en god skole bedre Skolereformen i Greve - lad os sammen gøre en god skole bedre Dialogforum 12. maj 2014 De overordnede nationale mål Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan Mindst 80% af

Læs mere

Baggrund. Skolereformen træder i kraft fra skoleåret 2014/15

Baggrund. Skolereformen træder i kraft fra skoleåret 2014/15 Kommissorium. Opgaven: Proces og tidsplan for udarbejdelse af forslag til implementering af ny skolereform. Udarbejdet af /styregruppe Projektejer Børn og Uddannelsesudvalget Version Versionsbeskrivelse

Læs mere

FællesSkolen. Information til forældre og elever i Ikast-Brande kommune om skolereformen, der træder i kraft efter 1. august 2014

FællesSkolen. Information til forældre og elever i Ikast-Brande kommune om skolereformen, der træder i kraft efter 1. august 2014 FællesSkolen Information til forældre og elever i Ikast-Brande kommune om skolereformen, der træder i kraft efter 1. august 2014 Indhold En ny ramme for folkeskolen... 3 Folkeskolereformen generelt...

Læs mere

Nyhedsbrev om Folkeskolereformen.

Nyhedsbrev om Folkeskolereformen. Nyhedsbrev om Folkeskolereformen. Siden midten af 2013 er der i Tårnby Kommune, politisk og administrativt, blevet arbejdet intenst på at skabe rammerne for indholdet og implementeringen af Folkeskolereformen.

Læs mere

Folkeskolereformen 2013

Folkeskolereformen 2013 Program Oplæg om: - Folkeskolereformen - Hvad gør vi på Kragelundskolen? - SFO Skolebestyrelsen - valg Spørgsmål og debat - Valg til skolebestyrelsen - Kragelundskolen næste skoleår Folkeskolereformen

Læs mere

Den nye folkeskole. - en kort guide til reformen. Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1

Den nye folkeskole. - en kort guide til reformen. Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1 Den nye folkeskole - en kort guide til reformen Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1 Den nye folkeskole - en kort guide til reformen Et fagligt løft af folkeskolen Vi har en rigtig god folkeskole

Læs mere

Institutions- og Skolecentret 21-08-2013

Institutions- og Skolecentret 21-08-2013 NOTAT Institutions- og Skolecentret 21-08-2013 Skolereformen i pixi-udgave Notatet giver svar på oftest stillede spørgsmål omkring den politiske aftale om et fagligt løft af folkeskolen Notatet er et supplement

Læs mere

Skolereform 2014. Vemmedrupskolen. Til forældre og elever på Vemmedrupskolen

Skolereform 2014. Vemmedrupskolen. Til forældre og elever på Vemmedrupskolen Skolereform 2014 Vemmedrupskolen Til forældre og elever på Vemmedrupskolen Kære forældre og elever på Vemmedrupskolen Med dette skriv vil vi gerne fortælle jer om den kommende skolereform på Vemmedrupskolen,

Læs mere

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE 1 Mange har kaldt folkeskolereformen den mest omfattende forandring af folkeskolen i nyere tid. Et bredt flertal

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

NY SKOLEREFORM 2014. Folkeskolereformen lægger op til at nytænke organiseringen af og samarbejdet om elevernes skoledag.

NY SKOLEREFORM 2014. Folkeskolereformen lægger op til at nytænke organiseringen af og samarbejdet om elevernes skoledag. NY SKOLEREFORM 2014 ORGANISERING OG SAMARBEJDE Folkeskolereformen lægger op til at nytænke organiseringen af og samarbejdet om elevernes skoledag. Eleverne får en længere og mere varieret skoledag med

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af folkeskoleloven, lov om ungdomsskoler og musikloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af folkeskoleloven, lov om ungdomsskoler og musikloven og forskellige andre love Lovforslag nr. L xx Folketinget 2013-14 Udkast af 21. august 2013 Fremsat den xx 2013 af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af folkeskoleloven, lov om ungdomsskoler

Læs mere

Hyldgård 17-03-2014. Ny folkeskolereform

Hyldgård 17-03-2014. Ny folkeskolereform Hyldgård 17-03-2014 Ny folkeskolereform Oplæg 23-05-2013 Skolerne er i fuld gang med at lave en masterplan for et nyt læringshus Undervisning i skole og leg i SFO Læring i undervisning og fritid Ny folkeskolereform

Læs mere

Folkeskolereform 2014

Folkeskolereform 2014 Folkeskolereform 2014 Tre nationale mål: 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater.

Læs mere

Skolereform din og min skole

Skolereform din og min skole Skolereform din og min skole Information til forældre April 2014 Natur og Udvikling Folkeskolereform i trygge rammer Når elever landet over i august 2014 tager hul på et nyt skoleår, siger de goddag til

Læs mere

Informationsaften om folkeskolereform og skolebestyrelsesvalg. Nørrevangsskolen

Informationsaften om folkeskolereform og skolebestyrelsesvalg. Nørrevangsskolen Informationsaften om folkeskolereform og skolebestyrelsesvalg Nørrevangsskolen www.skole-foraeldre.dk 33 26 17 21 Alex P. Schmidt Pædagog i specialklasse (2-3-4 klasse) AKT lærer og svømmelærer. Voksenunderviser

Læs mere

Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu bedre.

Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu bedre. Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti), Venstre og Dansk Folkeparti om et fagligt løft af folkeskolen 7. juni 2013 1. Indledning Danmark har en god folkeskole,

Læs mere

Velkommen til informationsmøde om folkeskolereform

Velkommen til informationsmøde om folkeskolereform Velkommen til informationsmøde om folkeskolereform 1. Gennemgang af forslag om ny skolestruktur i Køge Kommune 2. Gennemgang af hovedoverskrifterne i folkeskolereformen 3. Kommunal proces 4. Proces på

Læs mere

Folkeskolen (Brorsonskolen) fra 1. august 2014

Folkeskolen (Brorsonskolen) fra 1. august 2014 Folkeskolen (Brorsonskolen) fra 1. august 2014 Tre overordnede mål Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige de kan Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold

Læs mere

DEN NYE FOLKESKOLEREFORM. Hvad er det for en størrelse?

DEN NYE FOLKESKOLEREFORM. Hvad er det for en størrelse? DEN NYE FOLKESKOLEREFORM Hvad er det for en størrelse? FOLKESKOLEREFORMEN REFORMEN TRÆDER I KRAFT I AUGUST 2014, IDET TID TIL FAGLIG FORDYBELSE OG LEKTIEHJÆLP FREM TIL NÆSTE FOLKETINGSVALG BLIVER OBLIGATORISK

Læs mere

Skolereform har tre overordnede formål:

Skolereform har tre overordnede formål: Skolereform har tre overordnede formål: 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige de kan. Mål: Flere dygtige elever i dansk og matematik 2. Folkeskolen skal mindske betydningen

Læs mere

Skolens SFO nu og i fremtiden

Skolens SFO nu og i fremtiden Skolens SFO nu og i fremtiden 1) Fakta om folkeskolereformen 2) SFOens udfordringer lovgivning og økonomi 3) Fra SFO til pædagoger i skolen Proces om Skolens overvejelse i forbindelse med inkorporering

Læs mere

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune Arbejdsgruppe 1`s forslag 3. udgave Den 11. oktober 2013 1 Stærkere fokus på elevernes læring Folkeskolens elever skal blive

Læs mere

Folkeskolereform 2014

Folkeskolereform 2014 Folkeskolereform 2014 Tre nationale mål: 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater.

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Den følgende beskrivelse er et supplement til informationsmødet afholdt på skolen d. 16. juni 2014. >Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder

Læs mere