Dantherm. 79 Resultatopgørelse 80 Balance Aktiver 81 Balance Passiver 82 Egenkapitalopgørelse 83 Pengestrømsopgørelse 84 Noter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dantherm. 79 Resultatopgørelse 80 Balance Aktiver 81 Balance Passiver 82 Egenkapitalopgørelse 83 Pengestrømsopgørelse 84 Noter"

Transkript

1 Årsrapport 2011

2 IN D E X IN D E X Dantherm Air Handling AS Skallestad, Norge Dantherm Air Handling AB Söderköping, Sverige Dantherm Air Handling Inc. Spartanburg, USA Dantherm Air Handling Co., Ltd. Suzhou, Kina Dantherm Air Handling Ltd. Clevedon, England Dantherm Air Handling Sp. z o.o. Warszawa, Polen Dantherm A/S Skive, Danmark Dantherm Air Handling A/S Skive, Danmark Indhold B e r e t n i n g 0 5 Dantherm - En spændende virksomhed 06 Hoved- og nøgletal 07 Koncernoversigt pr. 31. december Ledelsesberetning 22 Aktionærinformation 26 Redegørelse for selskabsledelse 28 Redegørelse for samfundsansvar 30 Risikovurdering 32 Regnskabsberetning 36 Ledelsespåtegning 37 Den uafhængige revisors påtegning 38 Bestyrelse og direktion 2 Dantherm Årsrapport 2011 Dantherm k o n c e r n r e g n s k a b 41 Resultatopgørelse 42 Balance Aktiver 43 Balance Passiver 44 Egenkapitalopgørelse 44 Totalindkomstopgørelse 45 Pengestrømsopgørelse 46 m o d e r s e l s k a b s - r e g n s k a b 79 Resultatopgørelse 80 Balance Aktiver 81 Balance Passiver 82 Egenkapitalopgørelse 83 Pengestrømsopgørelse 84 Dantherm blev grundlagt i 1958 af Ejlert Olsen, og virksomhedens første produkt var et varmluftsaggregat til opvarmning af værksteder og industribygninger. I 1970 erne blev produktprogrammet udvidet med affugtere og ventilationsprodukter, i 1980 erne med mobile varme- og køleenheder til forsvaret og nødhjælpsorganisationer og i 1990 erne med klimastyringsprodukter til teleindustrien. I dag er Dantherm struktureret i de to forretningsområder HVAC (Heating, Ventilation, Air Conditioning) og Telecom. Inden for forretningsområdet HVAC er Dantherm en betydende europæisk leverandør af produkter og løsninger, der bygger på mere end 50 års erfaring inden for varme, ventilation, køling og affugtning af luft. Inden for forretningsområdet Telecom er Dantherm en førende global leverandør af produkter til køling af radiobasestationer, og kunderne omfatter alle større netværksleverandører og udvalgte netværksoperatører. Dantherm blev børsnoteret i 2002 på Københavns Fondsbørs og har i dag ca aktionærer. Årsrapport 2011 Dantherm 3

3 dantherm - en spændende virksomhed Jørgen Møller-Rasmussen Bestyrelsesformand Torben Duer Administrerende direktør Det er der især tre gode grunde til: Klimastyring Dantherms forretningsgrundlag er klimastyring, og virksomheden har mere end 50 års erfaring med udvikling af energieffektive løsninger inden for varme, ventilation, køling og affugtning af luft. Inden for klimastyring er energiforbruget en vigtig faktor, og overalt i verden vil kravene til energiforbruget blive skærpet i de kommende år. Selv i lande, hvor man hidtil ikke har prioriteret at spare på energien, er der en spirende erkendelse af, at dette er nødvendigt. Markedet for Dantherms produkter forventes derfor at vokse, hvilket giver et godt grundlag for vores vækststrategi. Dantherm er med sine to forretningsområder, Telecom og HVAC, repræsenteret med egne salgs-, service og produktionsselskaber i Europa, Kina og USA. Det giver et godt grundlag for at servicere både lokale og globale kunder, og dermed også deltage i markedsudviklingen globalt. Virksomheden er i dag en førende leverandør af køleløsninger til de globale Telecom netværksleverandører, og inden for HVAC har Dantherm en betydende markedsposition i Europa. fokuseret vækststrategi I 2011 har Dantherm oplevet en tilfredsstillende udvikling efter den gennemførte turn-around i Omsætningen er steget med 18% til DKK 550 mio. og driftsresultatet blev et overskud på DKK 22,5 mio. Det er i overensstemmelse med de forventninger der er meldt ud til markedet. Dermed fortsatte vi den positive udvikling fra 2010 og styrkede fundamentet for selskabets fremtidige forretning. Dantherm vedtog i 2010 en ny strategi fokuseret på international vækst inden for de to forretningsområder Telecom og HVAC. Målet er en omsætning i 2015 i niveauet DKK 900 mio. De største vækstforventninger er inden for Telecom, men også inden for HVAC er der et vækstpotentiale i Europa. Strategien fokuserer på at styrke den globale salgsindsats og produktudvikling, og der er således i 2011 investeret i nye salgs- og udviklingsressourcer. Det er Dantherms mål at være blandt de markedsledende på udvalgte segmenter inden for de to forretningsområder. En vækst i omsætningen kombineret med en løbende effektivisering giver en forventning om øget indtjening for Dantherm. For at understøtte vækststrategien har Dantherm i 2011 igangsat et brandingprojekt, der skal målrette den eksterne og interne kommunikation. Projektet har til formål at øge kendskabet til Dantherm og understrege vores position som en foretrukken samarbejdspartner for vores kunder, en god arbejdsplads for vores medarbejdere og en attraktiv investering for vores aktionærer. Som en del af projektet vil Dantherms hjemmeside også blive moderniseret, og vi glæder os til at kunne relancere i første halvdel af Medarbejderne i Dantherm spiller en væsentlig rolle for selskabets udvikling. Med en dedikeret og kompetent organisation, der afspejler forretningsstrukturen og de strategiske prioriteter, er vi klar til at fortsætte implementeringen af strategien i innovation Gennem årene har Dantherm leveret mere end en million klimastyringsprodukter. Det giver en stor erfaring med termodynamiske løsninger og styrker virksomhedens position som en kompetent og kvalitetsorienteret samarbejdspartner. Dertil kommer Dantherms moderne produktions- og testfaciliteter i Danmark, Kina og USA, som udgør et stærkt fundament for den globale supply chain. Dantherm bruger hvert år væsentlige ressourcer til produktudvikling. Det sikrer, at Dantherm er en innovativ virksomhed, der kontinuerligt tilpasser produkter til markedets efterspørgsel for at kunne tilbyde kunderne de mest konkurrencedygtige løsninger. I Dantherm Power er udviklingen af brændselscelleteknologien fortsat i 2011, og salget af brintdrevne nødstrømsanlæg og mikrokraftvarmeanlæg er fordoblet. Tak På bestyrelsens og direktionens vegne siger vi tak til vores kunder, aktionærer og andre samarbejdspartnere for deres loyalitet overfor Dantherm i Tak til alle Dantherms medarbejdere, der har støttet op omkring de mange aktiviteter i årets løb, og som har ydet en stor og engageret indsats for selskabet. Jørgen Møller-Rasmussen Bestyrelsesformand Torben Duer Administrerende direktør 4 Dantherm Årsrapport 2011 Årsrapport 2011 Dantherm 5

4 Hoved- og nøgletal Koncernoversigt pr. 31. december 2011 TDKK ) ) HOVEDTAL Resultatopgørelse: Nettoomsætning Resultat før afskrivninger m.v. (EBITDA) Resultat før goodwillnedskrivninger (EBITA) Goodwillnedskrivninger Driftsresultat (EBIT) Resultat af finansielle poster Resultat for fortsættende aktiviteter før associerede virksomheder Andel af resultat efter skat i associerede virksomheder Resultat før skat Årets resultat for ophørende og ophørte aktiviteter Koncernens andel af årets resultat Balance ultimo: Balancesum Egenkapital Investeret kapital inkl. goodwill Pengestrømme: Pengestrøm fra driftsaktivitet Pengestrøm fra investeringsaktivitet Heraf køb/salg af dattervirksomheder og aktiviteter Heraf køb af materielle aktiver Pengestrøm fra finansieringsaktivitet Pengestrøm fra ophørende aktiviteter Dantherm A/S (DK) 100% 100% 100% 100% Dantherm Air Handling Holding A/S 100% (DK) 38% Dantherm Power A/S (DK) 100% 100% 100% Dantherm Air Handling A/S (DK) Dantherm Air Handling AS (NO) Dantherm Air Handling AB (SE) Dantherm Air Handling Ltd. (GB) Dantherm Air Handling Sp. z o.o. (PL) Dantherm Air Handling Inc. (US) Dantherm Air Handling (Suzhou) Co. Ltd. (CN) NØGLETAL Regnskabsmæssige nøgletal: Vækstrate 18,4% 7,8% - -5,9% 8,7% Overskudsgrad 4,1% 1,5% -21,4% 2,0% 3,1% Afkast af investeret kapital 7,1% 1,5% - 4,3% 6,5% Egenkapitalandel 28,0% 28,4% 16,8% 33,6% 35,1% Gennemsnitligt antal medarbejdere Aktierelaterede nøgletal: Resultat pr. aktie (EPS), DKK 0,60-6,17-41,22-2,51 4,97 Udvandet resultat pr. aktie (EPS-D), DKK 0,60-6,17-41,22-2,51 4,97 Cash flow pr. aktie, DKK 2,78 0,45 10,81 23,11 6,01 Udbytte pr. aktie, DKK 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 Indre værdi ultimo, DKK 18,0 18,1 24,7 65,2 72,4 Børskurs ultimo, DKK 13,9 18,0 20,0 44,4 135,8 K/IV 0,77 1,00 0,81 0,68 1,88 Antal aktier ultimo á DKK 10 ( : DKK 50) Dantherm ejer endvidere selskabet ERO A/S, som er uden aktivitet og under solvent likvidation. 1) Hoved- og nøgletal for 2009 og 2010 præsenteres jævnfør IFRS 5. Der er ikke sket korrektion af tallene for Nøgletal er udarbejdet i overensstemmelse med Den Danske Finansanalytikerforenings vejledning Der henvises i øvrigt til nøgletalsdefinitioner side 56. Koncernens hovedsæde i Skive, Danmark 6 Dantherm Årsrapport 2011 Årsrapport 2011 Dantherm 7

5 et år med vækst og overskud Dantherm har i 2011 realiseret en vækst på 18% og forbedret indtjeningen i tråd med forventningerne ledelsesberetning Dantherm har i 2011 fortsat den positive udvikling med udgangspunkt i det grundlag, som blev skabt i De vigtigste overskrifter for 2011 er: Vækst: Omsætningen blev DKK 550 mio., hvilket er en stigning på 18% i forhold til Omsætningen er på niveau med de udmeldte forventninger om en omsætning i niveauet DKK 550 mio. Driftsoverskud: Driftsresultatet (EBIT) blev et overskud på DKK 22,5 mio., hvilket er i tråd med de udmeldte forventninger om et EBIT på DKK mio. EBIT er væsentligt forbedret i forhold til driftsoverskuddet på DKK 6,8 mio. i Overskud før skat: Dantherms overskud før skat blev på DKK 9,8 mio. mod et underskud før skat på DKK 44,5 mio. i Overskuddet før skat er i tråd med de udmeldte forventninger om et lille positivt resultat før skat. Strategisk udvikling: Den strategiske udvikling er fortsat i overensstemmelse med den strategiplan, som blev vedtaget i 2010, og der er i 2011 gennemført tiltag, som skal bidrage til øget vækst fremover. Udvikling i 2011 Markedsudvikling Igennem 2011 udviklede markederne for de enkelte forretningsområder sig med varierende tendenser. Inden for Telecom var den generelle markedstendens gennem 2011 positiv og præget af væksten i antallet af mobilabonnenter og øget datatransmission, som medfører et større behov for køling af udstyr i radiobasestationer. Salget blev i 4. kvartal midlertidigt reduceret på grund af lavere efterspørgsel og færre investeringer. Dantherms salg inden for HVAC sker overvejende til de europæiske markeder, som gennem 2011 oplevede lav vækst. Markedet for boligventilation udviste dog en pæn vækst som følge af et stigende fokus på indeklima og energibesparelser. Udvikling i koncernens aktiviteter Dantherm har i 2011 fortsat den positive udvikling med vækst inden for begge forretningsområder og omsætningsvækst i alle kvartaler. Omsætningen i 2011 blev DKK 550 mio., hvilket er en stigning på 18% i forhold til Væksten er drevet af en positiv markedsudvikling inden for Telecom og øgede markedsandele som følge af de strategiske tiltag, der blev igangsat i 2010 og fortsat i Omsætningen inden for Telecom steg med 44% i 2011 sammenlignet med Stigningen skyldes markedsudviklingen, højere markedsandele på salget til net- Omsætning - akkumuleret pr. kvartal ebit - akkumuleret pr. kvartal Omsætningsfordeling 2011 DKKm DKKm ,8% Q1 Q2 Q3 Q4 0-5 Q1 Q2 Q3 Q4 48,2% Bjarke Brøns Økonomidirektør Torben Duer Administrerende direktør HVAC Telecom 8 Dantherm Årsrapport 2011 Årsrapport 2011 Dantherm 9

6 værksleverandører og en effekt af selskabets fokus på salg til netværksoperatører, hvor salget er steget med 59% i forhold til Inden for HVAC var omsætningen stabil med en vækst på 2% i 2011 sammenlignet med 2010, og udviklingen var præget af den generelt lave vækst i Europa. En øget salgsindsats og en løbende produktudvikling er væsentlige konkurrenceparametre for Dantherm. Der er derfor i 2011 sket en udvidelse af salgsog udviklingsorganisationen, hvilket er den væsentligste årsag til stigende faste omkostninger. Investeringen i salgs- og udviklingsmedarbejdere er en vigtig forudsætning for selskabets fortsatte vækst i de kommende år. Driftsresultatet (EBIT) i 2011 blev på DKK 22,5 mio. svarende til 4,1% af omsætningen mod 1,5% af omsætningen i Facts om kina På Dantherms fabrik i Suzhou, Kina produceres hovedparten af produkterne inden for Telecom. Produkterne afsættes såvel i Asien som i den øvrige del af verden. Selskabet i Kina blev etableret i 2001 og beskæftiger i dag ca. 200 medarbejdere inden for salg, service, udvikling, produktion og administration. Selskabet er således det næststørste i koncernen. Resultat for fortsættende aktiviteter før skat i 2011 blev DKK 9,8 mio. mod et underskud på DKK 44,5 mio. i Ledelsen er tilfreds med udviklingen i 2011 efter den gennemførte turn-around i Kapitalstruktur og pengestrømme Dantherms egenkapital, balance og rentebærende nettogæld er nogenlunde på niveau med ultimo Egenkapitalandelen udgør ved udgangen af ,0% mod 28,4% ultimo Egenkapitalen i 2011 er negativt påvirket med DKK 3,1 mio. som følge af valutakursreguleringer og regulering af renteswap på bygningsfinansieringen i Skive. På selskabets generalforsamling i april 2011 blev det vedtaget at gennemføre en kapitalnedsættelse, hvilket bl.a. åbner mulighed for, at der fremover kan udbetales udbytte til aktionærerne, såfremt kriterierne i udbyttepolitikken opfyldes. Den rentebærende nettogæld ved udgangen af 2011 udgør DKK 187,1 mio. og er på niveau med ultimo Af den rentebærende gæld udgør finansielle leasingforpligtelser og prioritetsgæld DKK 113,5 mio. Den rentebærende nettogæld udgjorde 4,3 gange årets EBITDA og er reduceret fra 5,9 gange ved udgangen af ,1% Dantherms overskudsgrad er øget fra 1,5% i 2010 til 4,1% i Dantherm indgik i 2010 en aftale med de primære kreditinstitutter, som udløber 1. maj Alle covenants er overholdt i hele aftaleperioden. I februar 2012 er aftalen blevet genforhandlet og kreditinstitutterne har givet tilsagn om en to-årig forlængelse frem til 1. maj Aftalen forventes at indeholde tilstrækkelige kreditrammer for koncernens drift og strategiudvikling i aftaleperioden. Til trods for omsætningsvæksten på 18% er arbejdskapitalen på niveau med ultimo 2010 og udgør 17% af omsætningen i 2011 mod 20% af omsætningen i Pengestrømme fra driftsaktivitet er forbedret i 2011 og udgør DKK 19,8 mio. mod DKK 3,2 mio. i Dantherm Power Aktiviteterne i Dantherm Power omfatter udvikling og salg af nødstrømsanlæg, primært inden for Telecom og mikrokraftvarmeanlæg til private hjem, baseret på brændselscelleteknologien. Dantherms ejerandel i selskabet udgør 38% og behandles som en associeret virksomhed. Den forretningsmæssige udvikling i selskabet er fortsat i en positiv retning i 2011, hvor omsætningen er fordoblet i forhold til 2010 til DKK 30 mio. I 2011 har Dantherm Power blandt andet indgået en samarbejdsaftale med Delta Power Solutions (India) om markedsføring af brændselscelleprodukter til den indiske teleindustri. Selskabet har desuden leveret en 150 kilowatt brændselscelle generator til Anglo American Platinum Limited (Sydafrika), der blev anvendt i forbindelse med klimatopmødet COP 17 i Durban. Dantherm Powers deltagelse i projektet Dansk Mikrokraftvarme er fortsat som planlagt og der er således i 2011 leveret de første 24 mikrokraftvarmeanlæg, som er installeret i private hjem i Sydjylland. Drift og cash flow i Dantherm Power er fortsat negative, og selskabet har derfor i 2011 modtaget finansiering fra aktionærerne, hvoraf Dantherm har ydet et samlet konvertibelt lån til selskabet på DKK 9,1 mio. Den forretningsmæssige udvikling i selskabet forventes at fortsætte i positiv retning i mio. Pengestrømme fra driftsaktivitet udgjorde i 2011 DKK 20 mio. Ophørte aktiviteter Dantherms ledelse igangsatte i slutningen af 2009 en proces vedrørende frasalg af selskaber og aktiviteter, som ikke var kerneaktiviteter. I 2010 blev der gennemført frasalg af Danamics ApS, aktiviteterne i T&O Stelectric A/S (navnet ændret til Stelectric Ejendomme A/S) og Dantherm Air Handling Pte. Ltd. ligesom forretningsområdet Dantherm Filtration blev frasolgt med henblik på en styrkelse af kapitalgrundlaget. Salget af aktiviteterne i Stelectric Ejendomme A/S i 2010 omfattede alene driftsaktiviteten, og Dantherm ejede således stadig selskabet, herunder ejendommen i Randers med relateret finansiering. Dantherm har ultimo 2011 frasolgt Stelectric A/S med datterselskabet Stelectric Ejendomme A/S og dette salg afslutter processen omkring frasalg af disse ikke kerneaktiviteter i Dantherm. Resultat af ophørte og ophørende aktiviteter i 2011 udgør et underskud på DKK 1,4 mio. mod DKK 1,9 mio. i Salget af Stelectric A/S og Stelectric Ejendomme A/S har medført en lavere balance og en forbedring af soliditeten på omkring 2%. økonomidirektør Dantherms direktionsmedlem Mikael Tange Andersen afgik efter kort tids alvorlig sygdom ved døden den 12. marts 2011 i en alder af kun 40 år. Mikael Tange Andersen var ansvarlig for koncernens økonomifunktion siden 1. september 2005 og indtrådte den 2. november 2009 i direktionen for Dantherm A/S. Mikael Tange Andersen vil blive husket som en højt respekteret medarbejder og kollega, der har bidraget væsentligt til Dantherms udvikling herunder de gennemførte strukturtilpasninger i Bjarke Brøns blev i april 2011 udnævnt til ny økonomidirektør. Bjarke Brøns er 36 år, Cand.merc.aud og statsautoriseret revisor og har en anciennitet i koncernen på fem år. 10 Dantherm Årsrapport 2011 Årsrapport 2011 Dantherm 11

7 Strategi og branding Ledelsen i Dantherm vedtog i 2010 en strategi koncentreret om fire byggesten de to forretningsområder Telecom og HVAC, Teknologi & Supply Chain samt Organisation. Strategisk fokus Den strategiske udvikling inden for de to forretningsområder er fortsat i 2011 i overensstemmelse med strategiplanen. Der er i 2011 gennemført investeringer og iværksat tiltag inden for begge forretningsområder, hvilket har medført øgede omkostninger. Disse tiltag skal fremover bidrage til øget vækst. Udviklingen i 2011 og strategien for de to forretningsområder er beskrevet nedenfor på siderne 14 til 21. Produktudvikling og en konkurrencedygtig omkostningsstruktur er begge vigtige områder, når det drejer sig om at sikre vækst og forbedre indtjeningen. Derfor er Teknologi & Supply Chain en separat byggesten i strategien. Der er udarbejdet teknologiplaner for virksomhedens to forretningsområder, der skal sikre en fælles retning for udviklingsaktiviteterne og udbygge Dantherms førende markedsposition. I 2011 er udviklingsorganisationen udvidet i Kina, Danmark og USA og Dantherm har blandt andet insourcet kompetencer inden for styringsudvikling og iværksat processer, som bidrager til øget globalt udviklingssamarbejde. Dantherm har i 2011 lanceret en række nye produkter inden for Telecom, Defence og DanX Ventilation og virksomheden forventer ligeledes at lancere en række nye produkter i 2012 i tråd med udviklingsplanerne for de enkelte forretningsområder. Supply Chain strategien er koncentreret omkring fabrikkerne i Danmark og Kina. Fokusområder i 2011 har omfattet lean aktiviteter og styrkelse af den globale sourcing. Dantherm har endvidere i 2011 igangsat et projekt, som fokuserer på at optimere arbejdskapitalen og processerne omkring indkøb, lagerstyring og fakturering. Dantherm har en dedikeret og kompetent organisation, som er hjørnestenen i implementeringen af strategien. I 2010 blev der etableret en ny organisationsstruktur, der afspejler forretningsstrukturen og de strategiske prioriteter. Udbygningen af denne organisationsstruktur er fortsat i Fokus i 2011 har endvidere været på optimering af forretningsprocesser, hvilket fortsætter i Strategisk målsætning Dantherms strategiske målsætning fra 2010 om en omsætning i niveauet DKK 900 mio. i 2015 fastholdes. Branding For at understøtte Dantherms vækststrategi og øge kendskabet til Dantherm, er der i 2011 igangsat et kommunikationsprojekt, som har til formål at målrette den eksterne og interne kommunikation. Projektet gennemføres i samarbejde med et kommunikationsfirma og har til formål at underbygge Dantherms position som en foretrukken samarbejdspartner for vores kunder, en god arbejdsplads for vores medarbejdere og en attraktiv investering for vores aktionærer. Baseret på en lang række interviews med medarbejdere og kunder er Dantherms kernekompetencer defineret i sætningen: CONTROL YOUR CLIMATE. Projektet fortsættes i 2012 med en relancering af Dantherms hjemmeside og en målretning af kommunikationen mod Dantherms interessenter med henblik på at øge kendskabet til Dantherm og virksomhedens kompetencer. CLIMATE CONTROL YOUR CLIMATE udtrykker Dantherms kernekompetence omkring klimastyring. Forventninger Markedsudviklingen inden for Telecom i 2012 forventes fortsat præget af vækst i antallet af mobilabonnenter, især i Asien, øget datatransmission samt energioptimering af eksisterende radiobasestationer. Der forventes lav aktivitet hos netværksleverandørerne i 1. kvartal 2012, hvor købsforventningerne hos flere kunder fortsat er midlertidigt reduceret. Inden for forretningsområdet HVAC forventes aktiviteten i 2012 at være præget af ingen eller lav vækst som følge af udviklingen i den europæiske økonomi. Dantherm forventer et svagt 1. kvartal i 2012 primært som følge af udskudte projekter inden for forretningsområdet Telecom. For hele året 2012 forventer Dantherm en fremgang i omsætning og driftsresultat i forhold til 2011 gradienten For at illustrere de termodynamiske kompetencer rent grafisk vil der fremover i Dantherms visuelle markedsføring og kommunikation indgå en gradient. Gradienten går fra rød til blå og illustrerer Dantherms kernekompetencer inden for opvarmning og køling af luft. En kompetence der går på tværs af alle Dantherms produkter. 0 % CMYK 0/100/80/0 Adjusted gradient (alt with further red and blue) 70 % 50 % CMYK 50/85/0/0 30 % 100 % CMYK 100/70/0/0 opdatering af Dantherms logo I forbindelse med Dantherms brandingprojekt er der arbejdet med Dantherms logo. For at gøre navnet mere læsbart er bogstaverne blevet en anelse højere, der er lagt en smule mere luft ind mellem bogstaverne, og bogstaverne er blevet mere lige. Propellen er fjernet for at samle opmærksomheden om navnet Dantherm. 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % Dantherm Årsrapport 2011 Årsrapport 2011 Dantherm 10 % 12 13

8 vækst og strategisk udvikling i 2011 Omsætningsvæksten inden for Telecom blev på 44%, og de planlagte strategiske aktiviteter blev gennemført telecom Aktiviteterne inden for forretningsområdet Telecom udføres fra selskaberne i Kina, Danmark, USA, Sverige, Norge og Polen, og direktøren for forretningsområdet er baseret i Kina. Hovedparten af produkterne inden for forretningsområdet produceres i Kina med lokal produktion i Danmark og USA. Produkterne afsættes globalt. radiokapacitet for at håndtere de stigende datamængder. Ved udgangen af 2011 vurderes antallet af mobilabonnenter på verdensplan at være ca. 5 milliarder. Antallet af abonnenter er vokset med ca. 800 mio. i En vækst, der primært er sket i Indien og Kina. Udrulningen af denne teknologi er startet i bl.a. USA, Europa og Japan, og øvrige markeder forventes at følge efter i de kommende år. Suzhou 2011 blev et godt år for Dantherms Telecomaktiviteter med vækst i omsætningen, en forbedret markedsposition hos netværksleverandørerne og en pæn udvikling på salget til netværksoperatørerne. Dantherms produkter og løsninger omfatter klimastyring af elektronik og batterier i radiobasestationer og anden telecominfrastruktur. Produkterne sikrer, at den trådløse kommunikation fungerer optimalt uanset klimaforhold og strømudfald. Markedsudvikling Dantherms marked inden for Telecom omfatter såvel trådløs kommunikation som traditionel kabelbaseret kommunikation. Den globale vækst drives af den trådløse kommunikation, hvor eksempelvis smartphones og tablet computere skaber et kraftigt voksende behov for Væksten drives af øget datatrafik skabt af f.eks. video streaming. Senest har mobil talegenkendelse ført til en fordobling af datamængden i forhold til telefoner uden denne funktion. I de kommende år forventes nye teknologier og brugsmønstre introduceret, hvilket vil øge datamængden og belaste infrastrukturen yderligere. Den kraftige vækst i de transmitterede datamængder har ført til, at operatørerne løbende udvider deres kapacitet. Ud over den primære teknologiske platform kaldet 3G, fokuseres der nu i stigende grad på den seneste 4G-teknologi, der bedre er i stand til at håndtere store datamængder. Hovedparten af Telecoms produkter produceres i Kina i millionbyen Suzhou, som også kaldes Østens Venedig. I tillæg til udbygning af infrastruktur til at håndtere den stigende datatrafik, er der et voksende marked for udskiftning af køleløsninger i eksisterende radiobasestationer, hvor nye køleenheder kan reducere energiforbruget. Denne efterspørgsel drives dels af et ønske om besparelser på energiforbruget, dels af en række politisk besluttede mål for reduktion af CO2- udledningen. Telecommarkedet forventes præget af vækst, hvilket giver et godt udgangspunkt for Dantherms forretning fremover. Omsætning - akkumuleret pr. kvartal DKKm Kristian Askegaard Direktør Telecom Q1 Q2 Q3 Q Dantherm Årsrapport 2011 Årsrapport 2011 Dantherm 15

9 Væksten i de kommende år forventes yderligere styrket af kommunikation, som ikke kun omfatter mobiltelefoner, men også andre enheder, f.eks. overvågningssystemer, telemedicin, smart grids, biler, vejsystemer og hvidevarer. Det samlede marked inden for Telecom, der er relevant for Dantherm, vurderes at have en størrelse på ca. DKK 3 mia. 800 mio. I 2011 var væksten i antallet af mobilabonnenter på ca. 800 mio. Kunder og produkter Kunderne inden for Telecom omfatter netværksleverandører og netværksoperatører. Inden for netværksleverandører er der seks væsentlige globale kunder. Dantherm er godkendt leverandør til alle disse virksomheder, og har omfattende leverancer af klimastyringsprodukter inden for dette markedssegment. Der er typisk tale om kundetilpassede produkter, og markedet er kendetegnet ved høje indgangsbarrierer og hurtig teknologisk udvikling. Inden for netværksoperatører er markedet mere fragmenteret og kunderne opererer i højere grad lokalt. Netværksoperatørerne køber nye radiobasesystemer fra netværksleverandørerne og foretager udskiftning af eksisterende udstyr, som de køber af netværksleverandørerne, integratorer eller selskaber som Dantherm. Der er i højere grad tale om standardprodukter til denne kundegruppe. Dantherms produktprogram omfatter en række teknologier, der hver især kan imødekomme varierende klimatiske betingelser og varierende kundebehov. I de senere år har Dantherm fokuseret på at udvikle en række klimastyringsprodukter med bedre energieffektivitet. Produktprogrammet omfatter frikøling, varmevekslere, thermosiphon, air conditioners, peltier samt produkter, der kombinerer de forskellige teknologier med henblik på at reducere energiforbruget. Produkterne er baseret på en dyb indsigt i termodynamik kombineret med mekanik, elektromekanik, elektronik og software. De enkelte løsninger udvikles og produceres af Dantherm og gennemgår omfattende tests for at sikre ydeevne, kvalitet og levetid. Udvikling i 2011 Omsætningen inden for Telecom blev DKK 265 mio. i 2011 mod en omsætning på DKK 184 mio. i 2010, hvilket svarer til en vækst på 44%. Væksten kan tilskrives en generel markedsvækst og øgede markedsandele inden for såvel netværksleverandører som -operatører. Dantherm har i en årrække været blandt de førende leverandører til de globale netværksleverandører. I 2011 har Dantherm forbedret markedspositionen hos flere af kunderne og omsætningen er vokset med 40% i forhold til Salget til netværksleverandørerne er traditionelt forbundet med udsving. En midlertidig afmatning i efterspørgslen efter nyt udstyr har påvirket afsætningen negativt i slutningen af Afmatningen forventes at fortsætte i første kvartal af 2012, hvorefter der forventes fornyet vækst på markedet. Dantherms salg til netværksoperatørerne har historisk været begrænset og lokalt funderet, primært med salg i USA og Nordeuropa. I 2011 er omsætningen steget med 59% i forhold til Dantherm har i 2011 investeret i en udvidelse af salgsstyrken, især i USA og EMEA. I Danmark, Kina og USA har Dantherm desuden udvidet udviklingsorganisationen, som har fokus på en udbygning af produktprogrammet. Afsætningen til netværksoperatørerne er ikke præget af så store udsving som salget til netværksleverandørerne og har således haft en mere stabil udvikling gennem køleløsninger er leveret af Dantherm til Telecom markedet siden Strategi De strategiske aktiviteter inden for Telecom er en fortsættelse og udbygning af tiltagene fra Hvad angår salg til netværksleverandørerne vil fokus fortsat være på at øge markedsandelen gennem key account salg og en fokuseret udviklingsindsats. Inden for netværksoperatørerne er fokus på en fortsat udbygning af markedsdækningen og på en kontinuerlig produktudvikling med fokus på energieffektive løsninger. For at fastholde og udbygge markedspositionen fokuseres der i udviklingsprocessen og produktionen på anvendelse af fælles komponenter, som kan øge volumen og dermed reducere omkostningerne. ny air conditioner Dantherm lancerer i 2012 en ny Air Conditioner-serie globalt. Air Conditioner-serien er målrettet markedet for Telecom-radiobasestationer i områder med ustabil strømforsyning, som fx i Afrika. flexibox Dantherms Flexibox-produkt udnytter udeluftens køleevne på en energieffektiv måde. Med denne frikølingsteknologi opnås betydelige energibesparelser, og i kombination med øvrige Danthermprodukter kan Flexibox føre til energibesparelser på op til 95%. Disse radiobasestationer drives af vedvarende energikilder som vind, sol eller brændselsceller. Dette gør Flexibox til den optimale køleløsning på et marked med stadigt stigende energipriser. Salget af produktserien er startet på det nordamerikanske marked under sloganet let nature do the work. 16 Dantherm Årsrapport 2011 Årsrapport 2011 Dantherm 17

10 fokus på salg og udvikling i 2011 Omsætningen inden for HVAC blev på niveau med 2010 og præget af lavkonjunktur i Europa Markedsvilkårene for HVAC var præget af lavkonjukturen i Europa, og omsætningen blev derfor på niveau med Det stigende fokus på energibesparelser og indeklima kombineret med de strategiske tiltag, der er gennemført i 2011 inden for salg og udvikling, giver gode forudsætninger for en fremtidig vækst i HVAC forretningen. Jesper Holm Thorstensen Direktør HVAC HVAC Aktiviteterne inden for HVAC udføres fra selskaberne i Danmark, Norge og England. Direktøren for forretningsområdet er baseret i Danmark, hvor HVAC produktionen ligeledes er samlet. Produkterne afsættes primært i Europa. Markeder og produkter Dantherms forretning inden for HVAC er koncentreret om fire produktområder: Mobil varme og køl (Defence), mobil og stationær affugtning (Affugtning), ventilation og varmegenvinding til svømmehaller og komfort (DanX Ventilation) samt ventilation og varmegenvinding til boliger (Boligventilation). Kunderne og markederne varierer inden for de enkelte forretningsområder, som bindes sammen af teknologiske synergier. Der er i stor udstrækning tale om nichemarkeder, hvor Dantherm har en god markedsposition. omsætning - akkumuleret pr. kvartal DKKm Mobil varme og køl (Defence) Dantherms løsninger inden for Defence omfatter produkter til opvarmning eller køling af telte og udstyr, som anvendes af forsvaret og af nødhjælpsorganisationer. Væsentlige købskriterier for kunderne er kvalitet og holdbarhed samt energieffektivitet. Kunderne omfatter primært forsvaret i NATO-landene og i enkelte lande uden for NATO. Produkterne afsættes endvidere gennem telt- og containerproducenter, forhandlere samt NGO er. Markedsudviklingen inden for Defence er især afhængig af forsvarsinvesteringer, som i 2011 har været præget af spareplaner i de fleste europæiske lande. Mobil og stationær affugtning (Affugtning) Dantherms produktprogram omfatter mobile og stationære affugtere. Væsentlige købskriterier for kunderne er kvalitet, holdbarhed, ydeevne samt energieffektivitet. Mobile affugtere anvendes primært til tørring af bygninger, og stationære affugtere anvendes bl.a. i private pools og wellness centre produkter er leveret af Dantherm til kunder inden for HVAC siden Dantherms produkter afsættes gennem et forhandlernet i de fleste europæiske lande, ved direkte salg til større kunder indenfor professionel udlejning & skadeservice og gennem private label salg. Hovedmarkederne er Danmark, Tyskland, Rusland, Frankrig og Norge Q1 Q2 Q3 Q Dantherm Årsrapport 2011 Årsrapport 2011 Dantherm 19

11 Markedsudviklingen inden for Affugtning påvirkes af byggeaktiviteten i Europa og behovet for affugtning i forbindelse med fx oversvømmelser. Ventilation og varmegenvinding til svømmehaller og komfort (DanX Ventilation) Inden for DanX Ventilation leverer Dantherm større ventilationsanlæg, som anvendes i svømmehaller og til bygninger, som kræver stor luftudskiftning, eksempelvis indkøbscentre og biografer. Dantherms produktprogram omfatter fleksible løsninger baseret på et modulært koncept. Væsentlige købskriterier for kunderne er kvalitet, ydeevne og energieffektivitet. Kunderne inden for forretningsområdet omfatter entreprenører, offentlige myndigheder og fitnesskæder og produkterne afsættes i et vist omfang gennem forhandlere. Hovedmarkerne er de nordiske lande, England, Polen og Rusland. Markedsudviklingen inden for DanX Ventilation påvirkes af byggeaktiviteten i Europa og det stigende fokus på energieffektivitet. Ventilation og varmegenvinding til boliger (Boligventilation) Dantherms produkter inden for boligventilation er baseret på højtydende, egenproducerede varmevekslere og intelligente styringer. Dantherm har investeret i et fuldt automatisk produktionsudstyr til fremstilling af modstrømsvekslere og har et af de mest energieffektive produkter på markedet. Produkterne afsættes gennem europæiske forhandlere til entreprenører og installatører, og Dantherm afsætter endvidere produkterne med private label til større kunder. Markederne er i vækst som følge af det stigende fokus på energibesparelser og forbedret indeklima i private boliger. Dette gælder både ved renovering af eksisterende boliger og ved nybyggeri. Markedsudviklingen understøttes endvidere af lovgivning på området omkring energiforbrug. Markederne er påvirket af den generelle udvikling i den europæiske økonomi. Det betyder, at byggeaktiviteten, herunder aktiviteten på renoveringsmarkedet, i øjeblikket ligger på et lavt niveau. 31% vækst i omsætningen inden for boligventilation fra 2010 til Det samlede marked inden for HVAC, der er relevant for Dantherm, vurderes til at udgøre minimum DKK 2,0 mia. Udvikling i 2011 Omsætningen inden for HVAC blev DKK 285 mio. i 2011 mod en omsætning på DKK 281 mio. i 2010, hvilket svarer til en vækst på 2%. Den lave vækst kan tilskrives markedsudviklingen, herunder den generelle lavkonjunktur i Europa. Dantherm har i 2011 afsat HVAC-produkter til mere end kunder i 50 lande. De største markeder er Danmark, Norge, UK, Tyskland, Frankrig og Rusland. Omsætningen inden for Defence, Affugtning og DanX Ventilation var nogenlunde stabil i 2011 i forhold til Den manglende vækst inden for Defence skyldes lave investeringer hos forsvaret i Europa, mens omsætningen inden for stationær affugtning og DanX Ventilation var præget af lavere aktivitet i byggeriet. Inden for Boligventilation har Dantherm i 2011 realiseret en vækst i omsætningen på 31% i forhold til 2010, hvilket primært skyldes en positiv udvikling på det tyske og det danske marked. Væksten følger af øget fokus på indeklima og energi, omend væksten på nuværende tidspunkt er lavere end forventet. Der har i 2011 været fokus på en øget salgsindsats gennem udvidelse af salgsorganisationen og en bredere forhandlerdækning. Med henblik på at fastholde og udbygge markedspositionen, er der endvidere i 2011 lanceret en række nye produkter inden for Defence og DanX Ventilation, ligesom der er sket en udvidelse af produktudviklingsorganisationen i Danmark. Strategi De strategiske aktiviteter inden for HVAC er en fortsættelse og udbygning af tiltagene fra Aktiviteterne i 2012 fokuserer fortsat på at øge markedsandele gennem en større salgsindsats, dels gennem egen salgsorganisation, dels gennem udbygning af forhandlernettet i udvalgte europæiske lande og endelig ved indgåelse af aftaler med nye private label kunder. ACM 11 Den nyeste mobile køleenhed inden for Defence blev præsenteret på messen DSEI i London i Kontinuerlig produktudvikling er, og vil fortsat være, en væsentlig konkurrenceparameter for Dantherm på alle forretningsområder. Der vil i de kommende år blive lanceret nye produkter i henhold til udviklingsplanerne for de enkelte forretninger. boligventilation Dantherms produkter inden for boligventilation er blandt de mest energieffektive på markedet og sikrer et godt indeklima ved genanvendelse af op til 80% af varmen i luften. Anlægget placeres typisk på loftet eller i et skab og kan styres med en fjernbetjening. Danx 2 - udviklet med fokus på energibesparelse I 2011 har Dantherm udviklet en endnu mere effektiv og økonomisk lillebror, DanX 2, til de store ventilationsanlæg specielt til brug i hoteller, wellness centre og private poolrum. DanX 2 er en komplet løsning med fokus på optimal komfort og lave driftsomkostninger. Der er tænkt energibesparelser ind i alle detaljer på dette nye produkt. 20 Dantherm Årsrapport 2011 Årsrapport 2011 Dantherm 21

12 aktionærinformation Dantherm-aktien Aktiemarkederne har i 2011 generelt udviklet sig negativt bl.a. som følge af den finansielle ustabilitet. I 2011 var højeste og laveste kurs for Dantherm aktien henholdsvis DKK 21,9 og DKK 13,9. Regnskabsåret sluttede med en notering af aktien i kurs DKK 13,9 mod DKK 18,0 i Udviklingen svarer til et fald på 23% i forhold til ultimo 2010 mod et fald i Small Cap indekset på 29%. Ved udgangen af regnskabsåret var selskabets markedsværdi DKK 100 mio. mod DKK 129 mio. ved udgangen af Omsætningen i Dantherm-aktien beløb sig til DKK 16 mio. i 2011 mod DKK 46 mio. i Aktiekapital Dantherms aktiekapital udgjorde ved udgangen af 2011 DKK Der var noteret stk. aktier à nom. DKK 10 med hver én stemme. Udbyttepolitik Det er Dantherms udbyttepolitik, at ca. 30% af koncernens resultat efter skat udloddes til aktionærerne dog under hensyntagen til koncernens ekspansionsplaner samt finansielle og likviditetsmæssige stilling. Det er endvidere selskabets mål, at egenkapitalandelen er minimum 30%. På generalforsamlingen i 2011 blev det vedtaget at nedsætte aktiekapitalen, således at der fremadrettet er mulighed for udbetaling af udbytte til aktionærerne i overensstemmelse med udbyttepolitikken. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udloddes udbytte for Aktionærsammensætning Ved udgangen af regnskabsåret havde Dantherm ca navnenoterede aktionærer, hvilket svarer til en nedgang på ca. 250 aktionærer i løbet af Af den samlede aktiekapital i Dantherm var ca. 90% af aktierne navnenoterede ved udgangen af Følgende aktionærer er optaget i selskabets fortegnelse i henhold til Selskabslovens 55. De anførte ejerandele er selskabets notering pr. 31. december D. F. Holding, Skive A/S, Danmark - 18% - Hans R. Olsen, England - 11% - Nils R. Olsen, Danmark - 11% - Egne aktier - 1% - Andre aktionærer - 59% Egne aktier Bestyrelsen for selskabet kan i henhold til generalforsamlingens bemyndigelse lade selskabet erhverve egne aktier for op til en samlet pålydende værdi på 10% af aktiekapitalen. Vederlaget må ikke afvige med mere end 10% fra den gældende børskurs på erhvervelsestidspunktet. Bemyndigelsen er gældende frem til den ordinære generalforsamling i Koncernens beholdning af egne aktier udgjorde stk. pr. 31. december 2011, hvilket svarer til 1,1% af aktiekapitalen. Beholdningen af egne aktier er uændret fra 31. december % af Dantherms aktionærer er navnenoterede og får tilsendt indkaldelse til generalforsamlingen. Hjemmeside Dantherm opfordrer investorer og andre interesserede til at besøge selskabets hjemmeside På hjemmesiden er det også muligt at bestille elektronisk information fra og om selskabet. Denne service tilbydes også interesserede, der ikke er aktionærer. Nærværende årsrapport er tilgængelig på hvor der også findes yderligere informationer om koncernen. Alle selskabets navnenoterede aktionærer modtager en skriftlig indkaldelse til generalforsamlingen. Interne regler omkring insiderviden og handler med selskabets aktier I henhold til værdipapirhandelsloven fører Dantherm et insiderregister over personer, der via deres stilling anses for at besidde intern viden om selskabet. Selskabet har udarbejdet et sæt interne regler for disse personer og deres nærtstående. Personerne, der er omfattet af de interne regler, er bestyrelses- og direktionsmedlemmer og medarbejdere i Dantherm A/S. Reglerne gælder desuden for andre personer uden for Dantherm, som arbejder eller agerer for virksomheden, og for medarbejdere i Dantherms datterselskaber, hvis stillinger forventes at medføre adgang til intern viden, omfattet af reglerne. For disse personer gælder, at de kun må købe og sælge Dantherm aktier i en periode på fire uger efter offentliggørelse af selskabets års- eller delårsrapporter. Bestyrelsen vurderer i forbindelse med sine møder, om der er forhold, som gør, at bestyrelsen i den nævnte periode ikke må købe eller sælge Dantherm aktier. Udsendte selskabsmeddelelser kan findes på selskabets hjemmeside www. dantherm.dk. Dantherms aktiekurs vs small cap Insideres aktiebesiddelser Insideres og deres nærtståendes besiddelser af Dantherm aktier pr. 31. december 2011 ses i tabellen ved siden af. D. F. Holding, Skive A/S er underlagt samme begrænsninger i handel med selskabets aktier som selskabet og dets bestyrelse. Insidergruppe Antal aktier (stk) Kursværdi (TDKK) Bestyrelse og direktion Øvrige insidere I alt DKK 22,0 20,9 19,8 18,7 17,6 16,5 15,4 14,3 13,2 12,1 11,0 Jan 2011 Dantherm Small Cap Juli 2011 Dec Dantherm Årsrapport 2011 Årsrapport 2011 Dantherm 23

13 Investor relations politik Det er Dantherms målsætning at føre en åben informationspolitik i forhold til eksterne interessenter. Dantherm vil sikre aktiemarkedet et objektivt grundlag for prisdannelsen på selskabets aktier gennem information om selskabets aktiviteter, strategier, forventninger og risikoforhold. For at informere selskabets aktionærer og interessenterne på det finansielle marked vil ledelsen som minimum sørge for kvartalsvis information via NASDAQ OMX Copenhagen. For at opfylde formelle og uformelle forpligtelser over for aktiemarkedet og herunder NASDAQ OMX Copenhagen vil ledelsen desuden straks offentliggøre oplysninger om væsentlige forhold, som kan antages at få betydning for kursdannelsen på Dantherms aktier. Ledelsen ser positivt på at deltage i møder med investorer, fondsmæglere, aktieanalytikere, finansjournalister m.fl. for at orientere om selskabets strategi og aktiviteter. Af hensyn til overholdelse af oplysningsforpligtigelserne ønsker Dantherm ikke at medvirke i investormøder i en periode på tre uger før offentliggørelse af regnskabsmeddelelser. Alle navnenoterede aktionærer i Dantherm vil automatisk få tilsendt indkaldelse til generalforsamlinger. Hjemmesiden bliver løbende opdateret og udbygget med relevant information, der medvirker til at tegne et ajourført billede af koncernen. Investor Relations kontakt Torben Duer Administrerende direktør Telefon: marts Den ordinære generalforsamling afholdes torsdag den 29. marts 2012 kl på firmaets adresse Marienlystvej 65, Skive. finanskalender for 2012 Årsregnskabsmeddelelse februar 2012 Generalforsamling 29. marts 2012 Delårsrapport 1. kvt. 1. maj 2012 Delårsrapport 2. kvt. 22. august 2012 Delårsrapport 3. kvt. 31. oktober 2012 På billedet ses en Flexibox-installation på et site i Canada. Kunden har valgt netop en Flexibox-løsning pga. de store energibesparelser sammenlignet med eksisterende Air Conditioner-anlæg. Den viste installation er en Flexibox kombineret med en eksisterende Air Conditioner. 24 Dantherm Årsrapport 2011 Årsrapport 2011 Dantherm 25

14 redegørelse for selskabsledelse Ledelsen i Dantherm A/S bestyrelse og direktion lægger vægt på udøvelse af god selskabsledelse. Det søges til stadighed at sikre, at koncernens ledelsesstruktur og kontrolsystemer er hensigtsmæssige og fungerer tilfredsstillende. På virksomhedens hjemmeside (http:// Governance.aspx) er der i overensstemmelse med de opdaterede anbefalinger fra NASDAQ OMX Copenhagen fra august 2011 om god selskabsledelse redegjort for selskabets opfyldelse af de enkelte punkter i anbefalingerne, ligesom ledelsens kommentar til de enkelte anbefalinger er anført. Det er bestyrelsens opfattelse, at Anbefalingerne for god selskabsledelse følges af Dantherm med undtagelser i anbefaling nr og 5.10 jvf. nedenstående oversigt. Anbefaling Det anbefales, at det øverste ledelsesorgan hvert år drøfter selskabets aktiviteter for at sikre mangfoldighed i selskabets ledelsesniveauer, herunder at der er lige muligheder for begge køn, samt at det øverste ledelsesorgan fastsætter konkrete mål og i ledelsesberetningen i selskabets årsrapport og/eller på selskabets hjemmeside redegør for såvel sin målsætning som status for opfyldelsen heraf. Bestyrelsens sammensætning og arbejde Bestyrelsen består af syv medlemmer, hvoraf fire medlemmer vælges for ét år ad gangen på selskabets generalforsamling, og tre medlemmer vælges af Dantherms medarbejdere i Danmark i henhold til den danske selskabslovgivning. De medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer har samme rettigheder og pligter som de generalforsamlingsvalgte medlemmer og vælges for en periode på fire år. Det seneste valg blandt medarbejderne fandt sted i Mere end halvdelen af de generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer er uafhængige af selskabet. Dantherms praksis Bestyrelsen gennemfører en årlig evaluering af blandt andet bestyrelsens sammensætning og den måde bestyrelsen fungerer og arbejder på. Heri indgår også evaluering af samarbejdet mellem bestyrelse og direktion. Selvevalueringen foretages af bestyrelsesformanden og foregår på baggrund af spørgeskemaer og mundtlige drøftelser og resultatet heraf drøftes i den samlede bestyrelse. Som en del af bestyrelsens selvevaluering foretages en vurdering af sammensætningen af bestyrelsen, hvor blandt andet hensynet til mangfoldighed og behov for særlige kompetencer indgår. Bestyrelsen er sammensat af erfarne erhvervsfolk, som har en faglig baggrund og praktisk erfaring, der matcher koncernens opgaver. Yderligere oplysninger om bestyrelsens sammensætning og kompetencer fremgår af årsrapportens afsnit om bestyrelsen. Bestyrelsen mødes efter en fastlagt mødeplan mindst otte gange om året, hvoraf et af møderne er dedikeret til behandling af koncernens målsætninger og strategier. Der indkaldes desuden til ekstraordinære møder, hvis forholdene kræver dette. I 2011 er der afholdt otte bestyrelsesmøder. Aktiviteter og principper for mangfoldighed i selskabets ledelsesniveauer indarbejdes i medarbejderpolitikkerne. Der er ikke fastsat konkrete mål for mangfoldighed i selskabets ledelelsesniveauer, men der tilstræbes lige muligheder for alle. Bestyrelsens forretningsorden danner grundlag for arbejdet i bestyrelsen. Forretningsordenen opdateres mindst én gang årligt Dantherm blev børsnoteret på Københavns Fondsbørs i 2002 og har i dag omkring aktionærer. Vederlagspolitik Bestyrelsen diskuterer og vurderer løbende principperne for aflønning af direktionen med henblik på at sikre, at disse er i overensstemmelse med almindelig praksis for sammenlignelige virksomheder og reflekterer den krævede indsats. For at sikre interessesammenfald mellem direktionen, ledende medarbejdere og aktionærerne er der indgået aftale om en bonusaflønning, som kan udgøre op til 40% af grundlønnen. Udbetaling af bonus er betinget af opfyldelse af en række aftalte målsætninger. Der er ikke aftalt usædvanlige fratrædelsesordninger med bestyrelse, direktion eller ledende medarbejdere. Enkelte ledende medarbejdere er ved opkøb eller overtagelse fra et eksternt selskabs side berettiget til en kompensation. Bestyrelsen aflønnes med et fast vederlag. Der kan herudover udbetales vederlag for ad hoc arbejde, hvilket ikke er sket i Koncernen indførte i 2007 et to-årigt aktieoptionsprogram for direktionen og nogle få ledende medarbejdere. Bestyrelsen valgte i 2009 ikke at forlænge programmet. Ledelsens vederlag er beskrevet nærmere i en note til årsrapporten. Interne kontrol- og risikostyringssystemer i forbindelse med regnskabsaflæggelsen Bestyrelsen og direktionen har det overordnede ansvar for Dantherm koncernens risikostyring og interne kontroller i forbindelse med regnskabsaflæggelsesprocessen. Ligeledes har bestyrelsen og direktionen det overordnede ansvar for at relevant lovgivning og anden regulering i relation til regnskabsaflæggelsen overholdes. Bestyrelsen og direktionen lægger vægt på, at der i Dantherm koncernen til stadighed sikres god risikostyring og interne kontroller i forbindelse med regnskabsaflæggelsesprocessen. Koncernens risikostyring og interne kontroller er designet med henblik på effektivt at styre og eliminere risikoen for fejl og mangler i forbindelse med regnskabsaflæggelsen. Koncernens risikostyrings- og interne kontrolsystemer i forbindelse med regnskabsaflæggelsesprocessen kan alene skabe rimelig men ikke absolut sikkerhed for, at uretmæssig brug af aktiver, tab og/eller væsentlige fejl og mangler i forbindelse med regnskabsaflæggelsen undgås. Bestyrelse og direktion vurderer løbende væsentlige risici og interne kontroller i forbindelse med koncernens aktiviteter og deres eventuelle indflydelse på regnskabsaflæggelsesprocessen. Dantherm A/S har valgt at offentliggøre den fulde beskrivelse af hovedelementerne i virksomhedens interne kontrol- og risikostyringssystemer i forbindelse med regnskabsaflæggelsesprocessen på selskabets hjemmeside: (http://www. dantherm.dk/investorer/corporate_ Governance/Risikostyring.aspx) , og : Det anbefales, at det øverste ledelsesorgan nedsætter et egentligt revisionsudvalg, et nomineringsudvalg og et vederlagsudvalg. Det er bestyrelsens vurdering, at det på baggrund af koncernens og bestyrelsens aktuelle størrelse, ikke er hensigtsmæssigt at nedsætte ledelsesudvalg, men at drøftelser naturligt finder sted i den samlede bestyrelse. 26 Dantherm Årsrapport 2011 Årsrapport 2011 Dantherm 27

15 redegørelse for samfundsansvar En betydelig del af Dantherms forretning fokuserer på levering af energioptimerende løsninger og socialt ansvar spiller en stor rolle i Dantherm og er en integreret del af forretningen og virksomhedskulturen. Dantherm har i 2011 udarbejdet en CSRpolitik, som er behandlet i og godkendt af bestyrelsen. Dantherm har etableret politikker for personalemæssige og sociale forhold samt omkring miljø og klima. Fremadrettet vil Dantherm fortsætte CSR-arbejdet ved at udarbejde politikker og retningslinjer på områder, hvor Dantherm har reel indflydelse, og hvor virksomheden kan gøre en væsentlig forskel under hensyntagen til en sund økonomisk udvikling af driften i Dantherm. dantherms csr-politik Dantherm er en ansvarlig virksomhed, som anerkender koncernens ansvar for at medvirke til en bæredygtig udvikling. Dantherm ser en god sammenhæng mellem at opføre sig ansvarligt og øge koncernens vækst og indtjening. Vi bruger vores tekniske know-how til at tilføre vores kunder ny viden gennem professionelt samarbejde, og vi udvikler energioptimerende løsninger og produkter til fordel for vores kunder og miljøet. Udgangspunktet for arbejdet med social ansvarlighed er FNs Global Compact de 10 principper om menneskerettigheder, arbejdstageres rettigheder, miljø og antikorruption. Personalemæssige og sociale forhold Koncernen ønsker at sikre et sundt og sikkert arbejdsmiljø for medarbejderne og har implementeret en række tiltag for at leve op til dette. Ud over uddannelse og faglig udvikling omfatter tilbuddene blandt andet ordninger med fokus på medarbejdernes sundhed. Der arbejdes løbende med at sikre medarbejdernes trivsel på arbejdspladsen. Dette sker bl.a. gennem virksomhedsmålinger og specifikke medarbejderudviklingssamtaler. Dantherm ønsker at tiltrække og fastholde kvalificerede medarbejdere uden hensyntagen til forhold som f.eks. religion, køn, etnisk herkomst eller andre forhold, som er arbejdsindsatsen uvedkommende. Der arbejdes tæt sammen med offentlige myndigheder omkring arbejdsprøvning, fleksjob, integration mv. og en andel af medarbejderne er ansat gennem en social arbejdsmarkedsrettet indsats. Der er etableret et opfølgningssystem, hvor andelen af disse medarbejdere løbende måles. Der samarbejdes endvidere med uddannelsesinstitutioner med henblik på at give de studerende mulighed for et praktikforløb. Dette skaber gode kontakter til potentielle medarbejdere, og det hjælper de studerende til en afklaring omkring fremtidigt jobvalg. En væsentlig forudsætning for Dantherms udvikling er, at medarbejderne får mulighed for at udvikle sig både fagligt og personligt, og der lægges derfor vægt på løbende at igangsætte såvel interne som eksterne udviklings- og uddannelsesprogrammer for medarbejdere på alle niveauer. Miljø og klima Dantherm fokuserer på at levere energioptimerende og miljørigtige løsninger og produkter, og dette er en vigtig del af koncernens forretningsgrundlag. Dantherm ønsker at agere ansvarligt og være i front på miljøområdet og leve op til alle myndighedskrav og branchestandarder, som gælder for de enkelte virksomheder i koncernen. Som et led i dette vil Dantherm gennemføre miljøforbedringer, der gavner såvel det interne som det eksterne miljø, ligesom koncernens virksomheder vil medvirke til at sikre ressourceoptimering i bredest mulig forstand. Dantherms miljøpolitik har til hensigt at sikre, at de enkelte virksomheder i koncernen vælger de mest rationelle og miljøvenlige fremstillingsmetoder og -udstyr under hensyntagen til lønsomhed og konkurrenceevne. Miljøcertificeringer indeholder et konstant, integreret fokus på at sikre såvel generelle som specifikke forbedringer i virksomhedernes interne og det eksterne miljø herunder også arbejdsmiljøet. Koncernens primære produktionsvirksomheder i Kina og Danmark er certificeret iht. kvalitetsledelsesstandarden ISO 9001 og miljøledelsesstandarden ISO De øvrige virksomheder er alle underlagt koncernens overordnede miljøpolitik. poolaffugtere Dantherms produktprogram bidrager til et godt indeklima lige fra poolrum i private hjem og sommerhuse og op til større svømmehaller. De stationære affugtere sikrer et optimalt indeklima i mindre rum og DanX Ventilation anvendes til svømmehaller. Dantherm har snart 40 års erfaring inden for affugtning og har gennem årene leveret mere end produkter. Passivhaus certificering Dantherm HC boligventilation er i Tyskland certificeret til brug i passivhuse af PassivHaus Institut i Darmstadt, Deutsches Institut für Bautechnik i Berlin og afprøvet af Institut für GebäudeEnergetik i Stuttgart. Dette er et bevis for at aggregaterne overholder de strengeste krav til energieffektivitet, lufttæthed, filterklasse, lydniveau, isoleringsklasse, frostbeskyttelse, sikkerhed m.m. 28 Dantherm Årsrapport 2011 Årsrapport 2011 Dantherm 29

16 risikovurdering Dantherms forretning indebærer en række kommercielle og finansielle risici, som kan påvirke koncernens aktiviteter og resultater. Det er Dantherms målsætning via etablerede politikker og procedurer at imødegå og begrænse de risici, som ledelsen og medarbejderne kan påvirke ved hjælp af egne handlinger. Målsætningen for risikostyringen er derfor ikke et ønske om at eliminere alle risici, men aktivt at beslutte hvilke risici, der kan accepteres og kontrolleres samt hvilke, der helt skal undgås. Koncernens risici bliver minimum en gang årligt behandlet i bestyrelsen. KOMMERCIELLE RISICI Markedsudvikling Den generelle konjunkturudvikling påvirker Dantherms omsætning og resultat. Koncernen fokuserer på en spredning af aktiviteterne på flere brancher og kundegrupper. Kunder Omsætningen inden for Telecom og Boligventilation sker til et relativt begrænset antal kunder, som bidrager til en betydelig del af koncernens omsætning. Inden for disse forretningsområder er der derfor en vis kundeafhængighed. Leverandører Ved valg af leverandører af forretningskritiske produkter og komponenter er det koncernens generelle politik så vidt muligt at have minimum to leverandører for at sikre uafhængighed, konkurrencedygtighed og ikke mindst leveringssikkerhed. Hvor dette ikke er muligt, indgår koncernen specialaftaler med de pågældende leverandører for at minimere risikoen for leverancesvigt. Medarbejdere Dantherm koncernen har en række tiltag, som skal bidrage til at udvikle og fastholde den enkelte medarbejder. Overfor ledende medarbejdere og andre nøglemedarbejdere indgår koncernen kontraktlige aftaler, som kan indeholde både konkurrencebegrænsninger og bonusprogrammer, der er med til at fastholde medarbejdernes viden og loyalitet. Teknologisk udvikling Dantherm koncernen opererer i brancher, hvor der løbende sker en teknologisk udvikling af produkterne. Det er vigtigt for koncernen, at den teknologiske udvikling følges, således at nye produkter kan erstatte de produkter, der er i slutningen af produktlivscyklus. For at sikre Dantherms fremtidige konkurrenceevne og indtjening gennemføres der såvel decideret nyudvikling som opgradering af produktprogrammerne. FINANSIELLE RISICI De overordnede rammer for styring af de finansielle risici er udstukket af bestyrelsen. Det er koncernens politik, at alle væsentlige finansielle risici bliver identificeret og afdækket hensigtsmæssigt, og at selskaberne ikke foretager aktiv spekulation i finansielle risici. Der henvises beskrivelsen på hjemmesiden om koncernens interne kontrol- og risikostyringssystemer i forbindelse med regnskabsaflæggelsesprocessen. Forsikringspolitik Risici sikres så vidt muligt gennem forsikringsdækning. Forsikringspolitikken bliver periodisk justeret i samarbejde med en uafhængig forsikringsmægler, og bestyrelsen vurderer hvert år koncernens samlede risici. 64% af Dantherms debitorsaldo er kreditforsikret. Kapitalstruktur og finansielt beredskab Et element i koncernens finansielle planlægning er vedvarende at have et tilstrækkeligt finansielt beredskab, samtidig med at kapitalomkostningerne minimeres. Finansieringen søges tilrettelagt således, at koncernen har tilstrækkelige disponible kreditfaciliteter. Dantherm indgik i 2010 en aftale med de primære kreditinstitutter, som udløber 1. maj Alle covenants er overholdt i hele aftaleperioden. I februar 2012 er aftalen blevet genforhandlet og kreditinstitutterne har givet tilsagn om en toårig forlængelse frem til 1. maj Aftalen forventes at indeholde tilstrækkelige kreditrammer for koncernens drift og strategiudvikling i aftaleperioden. Valutarisici Det er koncernens politik at afdække væsentlige kommercielle valutarisici på kontrakter i udenlandsk valuta, hvor pengestrømmen kan forudsiges med tilstrækkelig nøjagtighed. Vurderingen af afdækning foretages ud fra en individuel vurdering af kontrakten og volatiliteten i valutaen. Translationsrisici vedrørende værdiansættelsen af udenlandske nettoinvesteringer bliver som hovedregel ikke afdækket. Der arbejdes målrettet med kapitaliseringen af de udenlandske datterselskaber for herved at reducere translationsrisikoen. Koncernens ledelse vurderer med jævne mellemrum, om der skal optages lån til balancering af større nettoinvesteringer, hvor renten på den pågældende valuta er lavere end renten på DKK. På grund af koncernens internationale aktiviteter har kursudviklingen mellem DKK og de forskellige rapporteringsvalutaer i koncernens selskaber betydning for driftsresultatet målt i DKK. Den samlede nettoposition i andre valutaer end DKK og EUR udgør DKK 27 mio. ved udgangen af 2011 mod en nettoforpligtelse på DKK 2 mio. ultimo Renterisici En del af koncernens bankfinansiering er variabelt forrentet. Det indebærer en risiko for, at rentebetalinger på både kort og lang sigt kan blive ændret. Selskabet overvejer løbende, om det er hensigtsmæssigt at indgå aftaler, der helt eller delvist afdækker renterisikoen. Der er derfor indgået en aftale, som afdækker renterisikoen på leasingaftalen på bygningen i Skive. Ultimo 2011 udgør den fastforrentede andel 51% mod 56% ultimo Ved afdækning af den variable renterisiko afdækkes eventuelle ændringer i rentemarginalen ikke. En stigning i renteniveauet eller -marginalen med 1 procent point vil påvirke koncernens resultat før skat negativt med cirka DKK 1 mio. Kreditrisici Debitorernes finansielle situation vurderes løbende, og der anvendes i betragteligt omfang debitorforsikringer i de enkelte selskaber. Samlet set er ca. 64% af debitorsaldoen pr. 31. december 2011 forsikret mod 54% ultimo Dantherm Årsrapport 2011 Årsrapport 2011 Dantherm 31

17 regnskabsberetning Nettoomsætning Dantherms nettoomsætning i 2011 blev DKK 550,3 mio., hvilket er en stigning på 18,4% i forhold til Den realiserede omsætning svarer til de udmeldte forventninger om en samlet omsætning i niveauet DKK 550 mio. Omsætningsvæksten skyldes primært forretningsområdet Telecom, som har realiseret en vækst på 44,1%, hvorimod omsætningen inden for HVAC var på niveau med Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer er steget i takt med den øgede omsætning og dækningsgraden i 2011 er nogenlunde på niveau med Andre eksterne omkostninger og personaleomkostninger Andre eksterne omkostninger og personaleomkostninger er samlet steget med 13% fra 2010 til Stigningen i omkostningerne kan primært tilskrives den øgede aktivitet og flere medarbejdere primært inden for salg og udvikling. Det gennemsnitlige antal fuldtidsansatte er steget fra 537 i 2010 til 585 i 2011, hvoraf hovedparten af udvidelsen er sket i Kina. Af- og nedskrivninger Årets af- og nedskrivninger er faldet fra DKK 22,6 mio. i 2010 til DKK 20,9 mio. i Dantherm råder over moderne produktionsfaciliteter, og faldet i afskrivningerne kan primært tilskrives et lavt investeringsomfang. Driftsresultat (EBIT) Koncernens driftsresultat (EBIT) i 2011 blev på DKK 22,5 mio. mod DKK 6,9 mio. i Overskudsgraden er forbedret fra 1,5% i 2010 til 4,1% i Det realiserede EBIT er i tråd med de udmeldte forventninger om et EBIT på DKK mio. Andel af resultat efter skat i associerede virksomheder I 2011 har der ikke været en resultatpåvirkning fra Dantherm Power, som klassificeres som en associeret virksomhed. I 2010 var der en negativ resultatpåvirkning på DKK 30,7 mio., som blandt andet kan tilskrives nedskrivning af kapitalandelen med DKK 13,9 mio. Finansielle poster De finansielle poster udgjorde i 2011 en samlet nettoomkostning på DKK 12,8 mio. mod DKK 20,7 mio. i De lavere nettoomkostninger skyldes primært lavere gebyrer, idet der i 2010 blev afholdt gebyrer i forbindelse med indgåelse af bankaftale. Herudover har der i 2011 været indtægter fra gældseftergivelse fra en minoritetsaktionær og renteindtægter fra kunder. Resultat for fortsættende aktiviteter før skat Dantherms resultat for fortsættende aktiviteter før skat i 2011 blev et overskud på DKK 9,8 mio. mod et underskud i 2010 på DKK 44,5 mio. Resultatet er i tråd med de udmeldte forventninger om et lille positivt resultat før skat. Skat af årets resultat for fortsættende aktiviteter Skat af årets resultat for fortsættende aktiviteter udgør i 2011 en omkostning på DKK 4,1 mio. mod en indtægt på DKK 2,6 mio. i Skatteomkostningen kan primært tilskrives indtjening i selskaberne i Kina og Norge, hvor der ikke er fremførbare skattemæssige underskud. Dantherm anlægger en forsigtig vurdering i forbindelse med indregning af skatteaktiver, hvor indregning sker under hensyntagen til forældelsesreglerne og skatteprocenten i det pågældende land. Udskudte skatteaktiver indregnes i det omfang, det er sandsynligt, at der vil kunne opnås skattepligtig indkomst i nærmeste fremtid til at udnytte de midlertidige forskelle og ikke anvendte skattepligtige underskud. Ultimo 2011 har Dantherm koncernen ikke-indregnede skattemæssige underskud på DKK 172 mio., hvilket er på niveau med ultimo Årets resultat for ophørende og ophørte aktiviteter Årets resultat for ophørende og ophørte aktiviteter udgør et underskud på DKK 1,4 mio. og vedrører frasalget af Stelectric A/S med datterselskabet Stelectric Ejendomme A/S. Årets resultat Samlet blev årets resultat et overskud på DKK 4,3 mio. mod et underskud på DKK 43,9 mio. i Udviklingen i 2011 har været tilfredsstillende efter den gennemførte turn-around i 2010, og årets resultat er på niveau med forventningerne. Goodwill Goodwill er ultimo året indregnet i balancen med DKK 69,5 mio. og er uændret i forhold til udgangen af Goodwill vedrører Dantherm Air Handling gruppen, og der er ved udgangen af 2011 udført nedskrivningstest, som ikke har resulteret i nedskrivninger. Øvrige immaterielle aktiver Øvrige immaterielle aktiver vedrører primært udviklingsprojekter relateret til udvikling af nye produkter. Som følge af fokus på udvikling af nye produkter er værdien af udviklingsprojekter under udførelse steget i forhold til Omsætning og ebit% DKKm EBIT% 5 0 aktiver DKKm passiver og soliditet DKKm Soliditet acm 11 - mobil køleenhed Efter en succesfuld lancering på DSEI 2011 messen i september, er produktet ACM 11 nu klar til anvendelse i brændpunkter i verden Produktet er det nyeste i rækken af energieffektive mobile køleenheder fra Dantherm. Det henvender sig primært til de varmeste klimatiske zoner i verden. Omsætning EBIT% Langfristede aktiver Kortfristede aktiver Lang gæld Kort gæld Egenkapital Soliditet 32 Dantherm Årsrapport 2011 Årsrapport 2011 Dantherm 33

18 Materielle aktiver Den samlede værdi af materielle aktiver udgør DKK 134,5 mio. mod DKK 147,4 mio. ultimo Dantherm råder over moderne produktionsfaciliteter og faldet i afskrivningerne kan primært tilskrives et lavt investeringsomfang. Tilgodehavender hos associerede virksomheder Langfristede tilgodehavender hos associerede virksomheder vedrører konvertible lån ydet til Dantherm Power med henblik på finansiering af udviklingen i selskabet. Der er ultimo året udført nedskrivningstest vedrørende tilgodehavendet, som ikke har resulteret i nedskrivninger. Egenkapital og soliditet Egenkapitalen ekskl. minoritetsinteresser udgør DKK 129,6 mio. ved udgangen af 2011 og er på niveau med ultimo Egenkapitalen i 2011 er negativt påvirket med DKK 3,1 mio. fra valutakursreguleringer og regulering af renteswap på bygningsfinansieringen i Skive. Egenkapitalandelen udgør 28%, som er på niveau med udgangen af 2010 og er tæt på at være tilbage på målsætningen om en egenkapitalandel på minimum 30%. Netto rentebærende gæld Netto rentebærende gæld udgør DKK 187,1 mio. og er stort set uændret i forhold til Af den rentebærende nettogæld udgør finansielle leasingforpligtelser og prioritetsgæld DKK 113,5 mio. Arbejdskapital Arbejdskapitalen udgør ved årets udgang DKK 92,3 mio. mod DKK 90,6 mio. ultimo 2010 til trods for væksten i omsætningen på 18%. Dantherm har i 2011 igangsat et projekt, som fokuserer på at optimere arbejdskapitalen. Pengestrømme Pengestrømme fra driftsaktivitet udgør DKK 19,8 mio. mod DKK 3,2 mio. i De forbedrede pengestrømme skyldes primært resultatforbedringen, mens arbejdskapitalen er nogenlunde uændret i forhold til Pengestrømme fra investeringsaktivitet udgør DKK -19,9 mio. mod DKK 100,5 mio i 2010, hvoraf DKK 107,3 mio. vedrørte nettolikvider modtaget ved salg af dattervirksomheder og aktiviteter. Investeringerne i 2011 har ligget på et lavt niveau og omfatter hovedsageligt konvertible lån ydet til Dantherm Power. Pengestrømme fra finansieringsaktiviteter udgør DKK -12,8 mio. i 2011 mod DKK -68,6 mio. i De negative pengestrømme i 2011 skyldes nedbringelse af rentebærende gæld. Årets pengestrøm udgør DKK -13,9 mio. mod DKK 95,4 mio. i 2010, hvor der var væsentlige positive pengestrømme relateret til frasalg af virksomheder og aktiviteter. affugtning Dantherm har solgt affugtere i snart 40 år og har i årenes løb leveret mere end affugter produkter. Produktprogrammet omfatter såvel stationære som mobile affugtere. Affugterne fungerer efter kondensationsprincippet, hvor en ventilator trækker den fugtige luft over en køleflade, hvor den omsættes til vand, som ledes væk i et afløb eller i en beholder. Produkterne afsættes gennem et forhandlernet i de fleste europæiske lande, ved direkte salg til større kunder inden for professionel udlejning og skadeservice og gennem private label-salg. Hovedmarkederne er Danmark, Tyskland, Rusland, Frankrig og Norge. Dantherms mobile affugtere anvendes blandt andet til tørring i forbindelse med oversvømmelser. Ved skybruddet i København i juli 2011, hjalp Dantherms affugtere med at tørre mange oversvømmede kældre, sommerhuse, virksomheder og offentlige bygninger. 34 Dantherm Årsrapport 2011 Årsrapport 2011 Dantherm 35

19 ledelsespåtegning den uafhængige revisors påtegning Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 2011 for Dantherm A/S. Skive, den 28. februar 2012 Direktion Torben Duer Administrerende direktør Bestyrelse Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav til årsrapporter for børsnoterede selskaber. Det er vores opfattelse, at koncernregnskabet og årsregnskabet giver et retvisende billede af koncernens og moderselskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2011 samt af resultatet af koncernens og moderselskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar december Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for udviklingen i koncernens og moderselskabets aktiviteter Jørgen Møller-Rasmussen Preben Tolstrup Niels Kristian Agner Formand Næstformand Søren Ø. Hansen Conni-Dorthe Laursen Nils R. Olsen Per F. Pedersen og økonomiske forhold, årets resultat og af koncernens og moderselskabets finansielle stilling samt en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som koncernen og moderselskabet står over for. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Til kapitalejerne i Dantherm A/S Påtegning på koncernregnskabet og årsregnskabet Vi har revideret koncernregnskabet og årsregnskabet for Dantherm A/S for regnskabsåret , der omfatter resultatopgørelse, totalindkomstopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse, pengestrømsopgørelse, anvendt regnskabspraksis og noter for såvel koncernen som selskabet. Koncernregnskabet og årsregnskabet udarbejdes efter International Financial Reporting Standards som godkendt af EU og danske oplysningskrav for børsnoterede selskaber. Ledelsens ansvar for koncernregnskabet og årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et koncernregnskab og et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt af EU og danske oplysningskrav for børsnoterede selskaber. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et koncernregnskab og et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om koncernregnskabet og årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om koncernregnskabet og årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i koncernregnskabet og årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i koncernregnskabet og årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for koncernens og selskabets udarbejdelse af et koncernregnskab og et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af koncernens og selskabets interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af koncernregnskabet og årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at koncernregnskabet og årsregnskabet giver et retvisende billede af koncernens og selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr samt af resultatet af koncernens og selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt af EU og danske oplysningskrav for børsnoterede selskaber. Udtalelse om ledelsesberetningen Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af koncernregnskabet og årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med koncernregnskabet og årsregnskabet. Viborg, den 28. februar 2012 Beierholm Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Flemming Laigaard Statsaut. revisor 36 Dantherm Årsrapport 2011 Årsrapport 2011 Dantherm 37

20 Bestyrelse og direktion Fra venstre: Administrerende direktør Torben Duer, bestyrelsesmedlem Per Friis Pedersen, bestyrelsesmedlem Niels Kristian Agner, næstformand Preben Tolstrup, bestyrelsesmedlem Conni-Dorthe Laursen, bestyrelsesformand Jørgen Møller-Rasmussen, bestyrelsesmedlem Nils Rosenkrands Olsen, bestyrelsesmedlem Søren Østergaard Hansen og økonomidirektør Bjarke Brøns. Navn Fødselsår Valgt første gang Valgperiode Stilling Jørgen Møller-Rasmussen Formand Preben Tolstrup Næstformand Niels Kristian Agner Bestyrelsesmedlem Søren Østergaard Hansen Medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem Conni-Dorthe Laursen Medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem Nils Rosenkrands Olsen Bestyrelsesmedlem Per Friis Pedersen Medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem Navn Fødselsår Tiltrådt Stilling Torben Duer Administrerende direktør Bjarke Brøns Økonomidirektør Jørgen Møller-Rasmussen Formand for bestyrelsen i: Intervare A/S Nemlig.com A/S Kompetencer: Civilingeniør, HD Tidligere koncernchef i forskellige større virksomheder, senest Dalhoff Larsen & Horneman, børsnoteret selskab med omfattende internationale aktiviteter Stor erfaring inden for byggesektoren Beholdning af Dantherm -aktier: 2011: stk. 2010: stk. Preben Tolstrup Stilling: Administrerende direktør i Logstor koncernen Formand for bestyrelsen i: Adept Water Technologies A/S Koncernchef og medlem af bestyrelser i: Logstor koncernen Kompetencer: Akademiingeniør, MBA Tidligere direktør for FLS Industries A/S og ABB Power Generation Beholdning af Dantherm -aktier: 2011: stk. 2010: stk. Søren Østergaard Hansen Stilling: General Manager - Telecom EMEA, medarbejdervalgt Beholdning af Dantherm -aktier: 2011: stk. 2010: stk. Niels Kristian Agner Formand for bestyrelsen i: SP Group A/S SP Moulding A/S Medlem af bestyrelsen i: Aktieselskabet Schouw & Co. Dantherm Fonden D.F. Holding, Skive A/S Direktør Hans Hornsyld og hustru Eva Hornsylds Legat Direktør Svend Hornsylds Legat G.E.C. Gad Boghandel A/S G.E.C. Gads Forlag A/S G.E.C. Gads Fond (kommitteret) Kompetencer: Civiløkonom, HA Tidligere medlem af direktionen i Gyldendal. Senest adm. direktør for Dansk Kapitalanlæg Aktieselskab Beskæftiger sig nu fortrinsvis med bestyrelsesarbejde Beholdning af Dantherm -aktier: 2011: stk. 2010: stk. Conni-Dorthe Laursen Stilling: Produktionsmedarbejder, medarbejdervalgt Beholdning af Dantherm -aktier: 2011: 105 stk. 2010: 105 stk. Per Friis Pedersen Stilling: Procesleder, medarbejdervalgt Beholdning af Dantherm -aktier: 2011: 0 stk. 2010: 0 stk. NIls Rosenkrands Olsen Stilling: Direktør i AC-Sun Medlem af direktionen i: Blackwing Business Angels A/S Formand for bestyrelsen i: ASA - Airline Software Applications ApS Blackwing Business Angels A/S Erling Høi-Nielsen A/S Medlem af bestyrelsen i: Dantherm Fonden D. F. Holding, Skive A/S Grabow Maskinsystemer A/S Weissenborn A/S Kompetencer: Cand. merc. Tidligere adm. direktør for Cimber Air Data A/S Beskæftiger sig primært med iværksættervirksomhed og bestyrelsesarbejde Beholdning af Dantherm -aktier: 2011: stk. 2010: stk. Torben duer Stilling: Administrerende direktør Medlem af bestyrelsen i: Alpine Metal Tech GmbH KREMPEL GmbH Beholdning af Dantherm -aktier: 2011: stk. 2010: stk. bjarke brøns Stilling: Økonomidirektør Beholdning af Dantherm -aktier: 2011: stk. 2010: 0 stk. 38 Dantherm Årsrapport 2011 Årsrapport 2011 Dantherm 39

vækst og overskud i Dantherm i 2011

vækst og overskud i Dantherm i 2011 Selskabsmeddelelse nr. 1, den 28. februar 2012 Årsregnskabsmeddelelse vækst og overskud i Dantherm i 2011 Dantherm realiserede i 2011 en omsætning på DKK 550 mio. svarende til en vækst på 18%. Driftsresultatet

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2011 I HOVEDTRÆK

ÅRSRAPPORT 2011 I HOVEDTRÆK ÅRSRAPPORT 211 I HOVEDTRÆK DANTHERM EN SPÆNDENDE VIRKSOMHED DANTHERM AIR HANDLING AS Skallestad, Norge DANTHERM AIR HANDLING AB Söderköping, Sverige Det er der især tre gode grunde til: DANTHERM AIR HANDLING

Læs mere

Vækst og overskud i Dantherm i 3. kvartal 2011

Vækst og overskud i Dantherm i 3. kvartal 2011 Vækst og overskud i Dantherm i 3. kvartal 2011 Dantherm realiserede en omsætningsvækst på 31% i 3. kvartal 2011. Driftsresultatet i 3. kvartal blev på DKK 10,7 mio. I årets første ni måneder realiseredes

Læs mere

Omsætningsvækst og overskud i 1. halvår

Omsætningsvækst og overskud i 1. halvår Dantherm A/S Jegstrupvej 4 DK-7800 Skive www.dantherm.dk Skive, 25. august 2011 Omsætningsvækst og overskud i 1. halvår Dantherm har i 1. halvår af 2011 opnået en vækst i omsætningen på 20% og har med

Læs mere

Vækst i første kvartal 2011

Vækst i første kvartal 2011 Dantherm A/S Marienlystvej 65 DK-7800 Skive www.dantherm.dk Skive, 10. maj 2011 Vækst i første kvartal 2011 Dantherm har i første kvartal 2011 opnået en vækst i omsætningen på 22% i forhold til første

Læs mere

Dansk Industri Invest AS

Dansk Industri Invest AS Delårsrapport for 1. halvår 2016 Frasalg af HVAC- og Telecom EMEA-aktiviteterne. Som oplyst i selskabsmeddelelse nr. 3 fra 24. marts 2014 indgik Dansk Industri Invest A/S (tidligere Dantherm A/S) aftale

Læs mere

Driftsudvikling som forventet i 1. kvartal 2013

Driftsudvikling som forventet i 1. kvartal 2013 Driftsudvikling som forventet i 1. kvartal 2013 Dantherm realiserede i 1. kvartal 2013 en omsætning på DKK 119 mio., som dermed er 5 % højere end i 1. kvartal 2012. Driftsresultatet (EBIT) blev et underskud

Læs mere

årsregnskabsmeddelelse

årsregnskabsmeddelelse Selskabsmeddelelse nr. 1, den 1. marts 2013 Årsregnskabsmeddelelse 2012 årsregnskabsmeddelelse 2012 Dantherm realiserede i 2012 en omsætning på DKK 482 mio. og et driftsunderskud på DKK 6 mio. Omsætning

Læs mere

Lavt salg inden for Telecom - vækst i omsætningen inden for HVAC

Lavt salg inden for Telecom - vækst i omsætningen inden for HVAC Lavt salg inden for Telecom - vækst i omsætningen inden for HVAC Salget inden for Telecom var i 1. halvår 2012 lavt som følge af udskudte anlægsprojekter og lagernedbringelse hos netværksleverandørerne.

Læs mere

Delårsrapport for 3. kvartal 2015

Delårsrapport for 3. kvartal 2015 Delårsrapport for 3. kvartal 2015 Dantherm realiserede i 1. - 3. kvartal 2015 en omsætning på DKK 303 mio. mod DKK 321 mio. i samme periode af 2014. Driftsresultatet (EBIT) blev et underskud på DKK 17,7

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2015

Delårsrapport for 1. halvår 2015 Delårsrapport for 1. halvår 2015 Dantherm realiserede i 1. halvår 2015 en omsætning på DKK 196 mio. mod DKK 205 mio. i 1. halvår 2014. Driftsresultatet (EBIT) blev et underskud på DKK 12,6 mio. (1. halvår

Læs mere

årsregnskabsmeddelelse 2013

årsregnskabsmeddelelse 2013 Selskabsmeddelelse nr. 1, den 28. februar 2014 Årsregnskabsmeddelelse årsregnskabsmeddelelse 2013 realiserede i 2013 en omsætning på DKK 482 mio. som er på niveau med omsætningen i 2012. Driftsresultatet

Læs mere

Delårsrapport for 3. kvartal 2013

Delårsrapport for 3. kvartal 2013 Delårsrapport for 3. kvartal 2013 Dantherm realiserede i de første tre kvartaler i 2013 en omsætning på DKK 356 mio., hvilket er på niveau med samme periode af 2012. Driftsresultatet (EBIT) blev et overskud

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2012

Å r s r a p p o r t 2012 Årsrapport 2012 IN D E X IN D E X I n d h o ld ledelsesberetning 04 Hoved- og nøgletal 05 Interview med ledelsen 07 Strategi 08 Væsentlige begivenheder 09 Overblik 2012 09 Forventninger til 2013 10 HVAC

Læs mere

Årsrapport 2012. i hovedtræk

Årsrapport 2012. i hovedtræk Årsrapport 2012 i hovedtræk interview med ledelsen dantherm Jørgen Møller-Rasmussen Bestyrelsesformand Dantherm blev grundlagt i 1958 af Ejlert Olsen. Virksomhedens første produkt var et varmluftsaggregat

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2014

Delårsrapport for 1. halvår 2014 Delårsrapport for 1. halvår 2014 Dantherm realiserede for de fortsættende aktiviteter en omsætning på DKK 138 mio. i 1. halvår 2014 mod DKK 158 mio. i 1. halvår 2013.. Driftsresultatet (EBIT) blev som

Læs mere

Dantherm profil. En virksomhed med ambitioner Energieffektive teknologier Førende inden for affugtning Komfort i alle miljøer Klimakontrol i ekstreme

Dantherm profil. En virksomhed med ambitioner Energieffektive teknologier Førende inden for affugtning Komfort i alle miljøer Klimakontrol i ekstreme elektronikkøling ventilation mobil varme og køling Dantherm profil En virksomhed med ambitioner Energieffektive teknologier Førende inden for Komfort i alle miljøer Klimakontrol i ekstreme omgivelser Dantherm

Læs mere

Indhold. Kontaktoplysninger...90

Indhold. Kontaktoplysninger...90 Årsrapport 2010 Indhold Dantherm koncernens profil... 3 Koncernoversigt pr. 31. december 2010... 4 Dantherm globalt... 4 Hoved- og nøgletal for koncernen... 5 Ledelsesberetning... 6 Aktionærinformation...11

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2012

Ordinær generalforsamling 2012 Ordinær generalforsamling 2012 18. april 2012 build with ease Dagsorden 1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse og godkendelse af den reviderede årsrapport 2011

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat

Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat Ambu s bestyrelse har i dag godkendt årsrapport 2005/06 for regnskabsåret 1. oktober 2005-30. september 2006. Hovedpunkter 2005/06 blev endnu

Læs mere

Delårsrapport for 3. kvartal 2014

Delårsrapport for 3. kvartal 2014 Delårsrapport for 3. kvartal 2014 Dantherm realiserede en omsætning på DKK 80 mio. i 3. kvartal 2014 for de fortsættende aktiviteter, som var på niveau med samme periode af 2013. Driftsresultatet (EBIT)

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Bestyrelsen for Dantherm A/S har i dag godkendt selskabets ureviderede regnskab for perioden 1. januar til 30. juni 2007.

Bestyrelsen for Dantherm A/S har i dag godkendt selskabets ureviderede regnskab for perioden 1. januar til 30. juni 2007. FONDSBØRSMEDDELELSE Dantherm A/S CVR-nr. 30 21 43 15 Delårsrapport 1. januar 30. juni 2007 Fremgang i forhold til 1. halvår 2006 Bestyrelsen for Dantherm A/S har i dag godkendt selskabets ureviderede regnskab

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2013

Å r s r a p p o r t 2013 Årsrapport 2013 I NDE X Indhold ledelsesberetning 04 Hoved- og nøgletal 05 Interview med ledelsen 07 Strategi 08 Væsentlige begivenheder 09 Overblik 2013 09 Forventninger til 2014 10 HVAC 12 Telecom 14

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2013

Ordinær generalforsamling 2013 Ordinær generalforsamling 2013 17. april 2013 build with ease Dagsorden 1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse og godkendelse af den reviderede årsrapport 2012

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2016

Delårsrapport for 1. halvår 2016 19.08.16 Meddelelse nr. 31, 2016 Delårsrapport for 1. halvår 2016 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2016. Delårsrapporten

Læs mere

Eventuelle henvendelser vedrørende denne meddelelse kan ske til koncernchef Torben Duer på telefon

Eventuelle henvendelser vedrørende denne meddelelse kan ske til koncernchef Torben Duer på telefon Dantherm A/S Jegstrupvej 4 DK-7800 Skive www.dantherm.dk Skive, 21. maj 2010 Delårsrapport 1. januar 31. marts 2010 Bestyrelsen for Dantherm A/S har i dag godkendt selskabets ureviderede delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011 København, den 25. november 2011 Meddelelse nr. 12/2011 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 København K, Denmark Telefon: +45 88 91 98 70 Telefax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

Rapport for 1. kvartal 2006/07 (1. oktober - 31.december 2006)

Rapport for 1. kvartal 2006/07 (1. oktober - 31.december 2006) Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K. Fondsbørsmeddelelse nr. 6 2006/07 23. januar 2007 Rapport for 1. kvartal 2006/07 (1. oktober - 31.december 2006) InterMail tog i 1. kvartal 2006/07

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2009

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2009 København, den 27. august 2009 Meddelelse nr. 8/2009 Danionics A/S Lersø Parkallé 42, 2. DK 2100 København Ø, Denmark Telefon: +45 70 23 81 30 Telefax: +45 70 30 05 56 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 27. oktober 2015 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

GENERALFORSAMLING. Brødrene Hartmann A/S. 11. april 2012

GENERALFORSAMLING. Brødrene Hartmann A/S. 11. april 2012 GENERALFORSAMLING Brødrene Hartmann A/S 11. april 2012 1 DAGSORDEN 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår 2. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2013

Delårsrapport for 1. kvartal 2013 København, den 23. april 2013 Meddelelse nr. 8/2013 Delårsrapport for 1. kvartal 2013 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 København K, Denmark Telefon: +45 88 91 98 70 Telefax: +45 88 91 98 01 E-mail:

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. maj 2012 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 23. maj 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1.

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december NASDAQ OMX Copenhagen A/S nr. 5 / 2015 Aarhus, 27. februar 2015 CVR. nr. 29 24 64 91 www.re-cap.dk Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december 2014 Bestyrelsen

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2016 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/7 22. maj 2008 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2008.

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. juni 2012: Omsætningsvækst og positivt resultat i SKAKO

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2015 31. marts 2016 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2017

Delårsrapport for 1. halvår 2017 17. august 2017 Meddelelse nr. 13, 2017 Delårsrapport for 1. halvår 2017 På møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2017. Delårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2008

Delårsrapport for 1. halvår 2008 Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 21. august 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 09/2008 Delårsrapport for 1. halvår 2008 Resume for 1. halvår 2008 SKAKO Industries koncernen

Læs mere

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2011, hvorfra følgende kan fremhæves:

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2011, hvorfra følgende kan fremhæves: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K Toldbodgade 53 DK- 1253 København K Telefon: +45 33 30 66 25 Fax: +45 33 30 66 04 www.dkti.dk info@dkti.dk CVR.: 30 20 71 49

Læs mere

Generalforsamling. Brødrene Hartmann A/S 4. april 2017

Generalforsamling. Brødrene Hartmann A/S 4. april 2017 Generalforsamling Brødrene Hartmann A/S 4. april 2017 1 Dagsorden 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår 2. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63.

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2011 Selskabsmeddelelsee nr. 14/2011 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2011: Rekordresultatt i Vibrationn og fortsat

Læs mere

GENERALFORSAMLING. Brødrene Hartmann A/S. 26. april 2011

GENERALFORSAMLING. Brødrene Hartmann A/S. 26. april 2011 GENERALFORSAMLING Brødrene Hartmann A/S 26. april 2011 DAGSORDEN 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår 2. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 15. august 2008 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. april 30. juni 2008.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 15. august 2008 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. april 30. juni 2008. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 10-2008/09 Tivoli, den 15. august 2008 Delårsrapport

Læs mere

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Copenhagen Network A/S Adresse: Copenhagen Network A/S c/o Beierholm A/S Gribskovvej 2 2100 København Ø Danmark SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Årsrapport for 2014 Bestyrelse og direktion har

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 21. maj 2003 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 for Rockwool International A/S Hovedpunkter Omsætningen steg med 1 % i forhold til 1. kvartal 2002. Med uændrede valutakurser ville den være steget

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2006

Delårsrapport for 1. kvartal 2006 Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 10/2006 27. april 2006 CVR nr. 15701315 Delårsrapport for 2006 Resumé: SP Groups realiserede i et resultat før skat og

Læs mere

Helping you grow. Meddelelsen afspejler frasalg af Cheminova

Helping you grow. Meddelelsen afspejler frasalg af Cheminova UDDRAG PÅ DANSK FRA Delårsrapport 3. KVT. 2014 / Resumé / 1 af 5 19. november 2014 Uddrag PÅ DANSK Meddelelsen afspejler frasalg af Cheminova Delårsrapporten er udarbejdet og offentliggjort på engelsk.

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10-31/

Delårsrapport for perioden 1/10-31/ 1/10 NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Åbyhøj 28.2.2012 Ref.: JSZ/til Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for

Læs mere

GET IN THE GUAVA GEAR. First North Meddelelse. 31. marts 2011

GET IN THE GUAVA GEAR. First North Meddelelse. 31. marts 2011 X GET IN THE GUAVA GEAR Y Z First North Meddelelse 31. marts 2011 København den 31. marts 2011 Guava A/S offentliggør årsrapport for 2009/10 (18 måneder) Positiv EBITDA udvikling sammenholdt med årsrapporten

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 29. oktober 2012 Selskabsmeddelelse nr. 14/2012

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 29. oktober 2012 Selskabsmeddelelse nr. 14/2012 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 29. oktober 2012 Selskabsmeddelelse nr. 14/2012 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2012: Øget markedsindsats og positivt resultat

Læs mere

Generalforsamling. Brødrene Hartmann A/S 8. april 2015

Generalforsamling. Brødrene Hartmann A/S 8. april 2015 Generalforsamling Brødrene Hartmann A/S 8. april 2015 1 Dagsorden 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår 2. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse

Læs mere

TEKNISK INFORMATION - HRV 501 Boligventilation med rotorveksler og fugtoverførsel

TEKNISK INFORMATION - HRV 501 Boligventilation med rotorveksler og fugtoverførsel TEKNISK INFORMATION - HRV 501 Boligventilation med rotorveksler og fugtoverførsel HRV 501 1 Generel beskrivelse 3 2 Tekniske data 5 3 Tilbehør 7 Forbehold for ændringer og trykfejl. September 2014. Generel

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 29. maj 2012 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2012.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 29. maj 2012 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2012. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 7-2012 Tivoli, den 29. maj 2012 Delårsrapport for perioden

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2008 Hellerup, 25. november 2008 CVR nr

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2008 Hellerup, 25. november 2008 CVR nr Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2008 Hellerup, 25. november 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. september 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme

Læs mere

First North Meddelelse nr august 2014

First North Meddelelse nr august 2014 First North Meddelelse nr. 76 21. august 2014 Halvårsmeddelelse for 2014 Bestyrelsen for Wirtek A/S har behandlet og godkendt halvårsregnskabet for første halvår 2014 for Wirtek koncernen. Omsætning for

Læs mere

Meddelelse nr. 07-2009 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2009 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 07-2009 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2009 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/9 25. maj 2009 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2009 for Rockwool International A/S KORREKTION På grund af en kopieringsfejl er driftsomkostningerne i resultatopgørelsen for Q1 2009 rapporteret forkert

Læs mere

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni).

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Markedsvilkår fortsat presset første halvår af 2015 MultiQ s erhvervelse af majoritet i Mermaid A/S Pr. 12. maj 2015 overtog MultiQ

Læs mere

VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING 2012

VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING 2012 VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING 2012 Generalforsamling 27. marts 2012 DAGSORDEN a) Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. b) Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse,

Læs mere

esoft systems FIRST NORTH NR esoft systems ÅRSREGNSKAB 2013 for perioden CVR-nr

esoft systems FIRST NORTH NR esoft systems ÅRSREGNSKAB 2013 for perioden CVR-nr 19.03.2014 esoft systems ÅRSREGNSKAB 2013 for perioden 01.01.2013-31.12.2013 CVR-nr. 25 36 21 95 2 Koncernens hovedaktiviteter Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold Forventninger til fremtiden

Læs mere

Rapport for 3. kvartal 2005/06 (1. april 30.juni 2006)

Rapport for 3. kvartal 2005/06 (1. april 30.juni 2006) Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K 31. august 2006 Rapport for 3. kvartal 2005/06 (1. april 30.juni 2006) InterMail har i 3. kvartal fortsat haft fokus på salg af totalløsninger

Læs mere

København den 28.februar 2007. Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007. Tilfredsstillende vækst og indtjening

København den 28.februar 2007. Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007. Tilfredsstillende vækst og indtjening First North meddelelse nr. 54 / 28. februar 2007 København den 28.februar 2007 Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007 Tilfredsstillende vækst og indtjening Notabene.net

Læs mere

Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014

Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014 Meddelelse nr. 19/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 4. august 2014 Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d.

Læs mere

årsregnskabsmeddelelse 2014

årsregnskabsmeddelelse 2014 Selskabsmeddelelse nr. 2, den 27. marts 2015 Årsregnskabsmeddelelse årsregnskabsmeddelelse 2014 Dantherm realiserede i 2014 en omsætning på DKK 441 mio. mod DKK 482 mio. i 2013. Driftsresultatet (EBIT)

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 25. maj 2010 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2010.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 25. maj 2010 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2010. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 5-2010 Tivoli, den 25. maj 2010 Delårsrapport for perioden

Læs mere

Nuværende mål for kapitalstrukturen er en egenkapitalandel på 30% excl. værdi af goodwill.

Nuværende mål for kapitalstrukturen er en egenkapitalandel på 30% excl. værdi af goodwill. Anbefalinger for god selskabsledelse Land & Leisure A/S følger i al væsentlighed Nasdaq OMX Copenhagen A/S s anbefalinger for god selskabsledelse. Land & Leisure A/S ledelse forholder sig således løbende

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2016 SKAKO fastholder forventningerne til året Resultatet

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk:

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk: Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Meddelelse nr. 25/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 7. november 2014 Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde

Læs mere

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09.

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09. Fondsbørsmeddelelse 2009/12 NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K 12. maj 2009 Vedr.: halvårsrapport Bestyrelsen i har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten

Læs mere

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR-NR.: 15 90 84 16 Q4 2015 KVARTALSINFORMATION Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen Ansvarsfraskrivelse Kvartalsinformationen er offentliggjort dags dato på dansk og engelsk

Læs mere

Solar A/S Q Kvartalsinformation

Solar A/S Q Kvartalsinformation Solar Kvartalsinformation Q4 2014 1 Solar A/S Q4 2014 Kvartalsinformation Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR nr. 15908416 1 Solar Kvartalsinformation Q4 2014 2 Kvartalstal

Læs mere

Selskabets bestyrelse har på et møde d.d. behandlet selskabets delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2013.

Selskabets bestyrelse har på et møde d.d. behandlet selskabets delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2013. Meddelelse nr. 19/2013 København, d. 22. august 2013 Meddelelse nr. 19/2013: Delårsrapport 1. halvår 2013 Selskabets bestyrelse har på et møde d.d. behandlet selskabets delårsrapport for perioden 1. januar

Læs mere

Nasdaq OMX Copenhagen A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2011 Hellerup, 23. august 2011 CVR nr. 21 33 56 14

Nasdaq OMX Copenhagen A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2011 Hellerup, 23. august 2011 CVR nr. 21 33 56 14 Nasdaq OMX Copenhagen A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2011 Hellerup, 23. august 2011 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2011. Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding as har i

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10-31/

Delårsrapport for perioden 1/10-31/ 1/12 Nasdaq Copenhagen A/S P.O. Box 1040 1007 København K 25. februar 2016 Ref.: JSZ/tms Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for første kvartal af

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 27. maj 2013 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2013.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 27. maj 2013 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2013. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 6-2013 Tivoli, den 27. maj 2013 Delårsrapport for perioden

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. september Erria A/S afhænder sine sidste containerskibe og fokuserer på kemikalietank

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. september Erria A/S afhænder sine sidste containerskibe og fokuserer på kemikalietank Delårsrapport for perioden 1. januar 30. september 2010 Selskabsmeddelelse nr. 13/20100 Erria A/S afhænder sine sidste containerskibe og fokuserer på kemikalietank Bestyrelsen i Erria A/S har på mødet

Læs mere

First North Meddelelse 31. august 2012

First North Meddelelse 31. august 2012 First North Meddelelse 31. august 2012 København den 31. august 2012 NetBooster Holding A/S (Tidligere Guava A/S) Halvårsrapport for regnskabsåret 2012 Negativ EBITDA udvikling sammenholdt med samme periode

Læs mere

Fortsat positivt udvikling i ERRIA

Fortsat positivt udvikling i ERRIA Selskabsmeddelelse nr. 13/2012 Delårsrapport for ERRIA for perioden 1. januar til 30. september 2012: Fortsat positivt udvikling i ERRIA Resume Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10 31/

Delårsrapport for perioden 1/10 31/ Per Aarsleff A/S Hovedkontor Main Office Lokesvej 15 DK-8230 Åbyhøj Denmark Tel +45 8744 2222 Fax +45 8744 2249 CVR-nr. 24 25 77 97 Kontor Øst Office Copenhagen Industriholmen 2 DK-2650 Hvidovre Denmark

Læs mere

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 6 / 2008 NTR Holding A/S Lyngbyvej 20, 3. 2100 København Ø Tel.: 3915 8040 Fax: 3915 8049 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Bjørn

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 3. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 3. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 26. november 2004 Kvartalsrapport for 3. kvartal 2004 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har dags dato behandlet og godkendt nærværende kvartalsrapport for

Læs mere

Expedit a/s. CVR-nr Expedit a/s - Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2008

Expedit a/s. CVR-nr Expedit a/s - Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2008 Expedit a/s CVR-nr. 37 75 25 17 Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2008 For yderligere oplysninger kan administrerende direktør Uffe Færch kontaktes på telefon 87 61 22 00. Side 1 af

Læs mere

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. september 2010, hvorfra følgende kan fremhæves:

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. september 2010, hvorfra følgende kan fremhæves: DK TREND INVEST A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K Toldbodgade 53 DK- 1253 København K Telefon: +45 33 30 66 25 Fax: +45 33 30 66 04 www.dktrendsinvest.dk

Læs mere

Guava A/S Halvårsrapport for regnskabsåret 2011

Guava A/S Halvårsrapport for regnskabsåret 2011 First North Meddelelse 31. august 2011 København den 31. august 2011 Guava A/S Halvårsrapport for regnskabsåret 2011 Positiv EBITDA udvikling sammenholdt med samme periode i 2010. Guava A/S perioderegnskab

Læs mere

EDB Gruppen vinder markedsandele

EDB Gruppen vinder markedsandele Fondsbørsmeddelelse EDB Gruppen vinder markedsandele Nettoomsætningen blev i 2. kvartal 2007 218 mio. kr. mod 204 mio. kr. i den samme periode sidste år. Det svarer til en omsætningsstigning på 6,9 % EDB

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011 Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere