Rettidigt indkomne ændringsforslag til Politisk Program til behandling på SF Ungdoms landsmøde 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rettidigt indkomne ændringsforslag til Politisk Program til behandling på SF Ungdoms landsmøde 2011"

Transkript

1 Rettidigt indkomne ændringsforslag til Politisk Program til behandling på SF Ungdoms landsmøde 2011 Der tages forbehold for ændringer i nummereringen, opdelingen mellem ændringsforslag og ukontroversielle forslag mv. De endelige landsmødekompendier vil være tilgængelige på SFUnet fra tirsdag d. 12. april Hvis du har stillet et forslag, der ikke er medtaget i kompendiet, eller af andre årsager har kommentarer til nedenstående bedes du kontakte landskontoret ved at sende en mail til ÆF 1 Linje 5-15 slettes og erstattes af følgende: I SF Ungdom vil vi revolutionere Danmark. Den utøjlede kapitalisme undergraver fællesskabet, brutaliserer arbejdsmarkedet og truer klimaet. Vi drømmer om at udvikle vores samfund, ikke igennem kompromisløse idealer, men igennem konstruktiv samarbejde med alle partier i Folketinget. Vi drømmer om et moderne socialistisk Danmark. Vi SFU ere læner os ikke bare tilbage eller stiller os udenfor og kritisere. Vi stiller os i spidsen for udviklingen af et stærkt og moderne folkesocialistisk samfund. Vi bestræber os på at være dem der igennem konstruktive og progressive løsninger sætter dagsordnen og præmisserne for udviklingen af vores samfund. Derfor præsenterer vi i dette program 6 revolutionsdagsordner for det danske velfærdssamfund der har et 5- til 10-årigt sigte. Små revolutioner, der kan bevæge Danmark mod et mere solidarisk, demokratisk, humanistisk og bæredygtig samfund under overskrifterne: Motivation: Troen på gradvise forandringer og reformer er udtryk for en socialdemokratisk ideologi, mens vores socialistiske ideologi går videre og er knyttet til en mere visionær ambition om at revolutionere grundlæggende samfundsstrukturer i vores samfund. Der har for længe hersket en tendens i Danmark til at kæde revolution sammen med sovjetkommunisme. SFU bør gøre op med denne misvisende diskurs og hjælpe til at genindsætte revolutionsbegrebet som et positiv ord, der dækker over en drøm om at skabe en bedre verden. Stillet af Viktor Forchhammer, Karl Forchhammer og Dennis Forchhammer (SFU Vesterbro) ÆF 2 Linje t.o.m. sigte ændres til følgende: Derfor præsenterer vi i dette program 6 forslag for det danske velfærdssamfund, som skal igangsættes indenfor 5 til 10 år.

2 Motivation 1: For det første synes jeg at vi skal skrive ""forslag"" istedet for ""Reformsdagsordner"", da vi skal skrive i et lettere forståeligt sprog. (Afakademisering). Desuden synes jeg at det er urealistisk at vi kan realisere de mål vi har indenfor 5-10 år. Derfor skal de igangsættes indenfor 5-10 år. Stillet af Morten Levinsky Thorsboe SFU Sorø, Ida Marie Erbou Severni SFU Sorø, Anna Rose Kristensen SFU Sorø, Mikkel Rønnow Mouritzen SFU Sorø. Motivation 2: Vi skal hellere fokusere på at stille mål som vi kan nå indenfor de 5 til 10 år. Stillere: Jannik Juul Johansen, Stine Liboriussen, Astrid Carøe (SFU-Slagelse), Morten Thorsboe, Mikkel Mouritzen, Ida Marie Serverini (SFU-Sorø), Anja Søndergaard, Lizette Olsen, Magnus Jensen, Mads C. Præstegaard (SFU-Roskilde), Andrea Barfod, Simone Sørensen, Morten Kristoffersen, Kristoffer Pedersen (SFU-Næstved), Lea Friedberg (SFU-Furesø). ÆF 3 Ordet reformdagsordener ændres i linje 24 og 283 til "revolutionsdagsordner". Stillet af Viktor Forchhammer, Karl Forchhammer og Dennis Forchhammer (SFU Vesterbro) ÆF 4 I linje slettes følgende tekst: "at have forventninger og stille krav til mennesker er nemlig at tro på dem". Motivation: At have forventninger og stille krav til mennesker er ikke at tro på dem. Hvis man stiller krav til folk, er det fordi man ikke tror, de vil opfylde disse krav af sig selv. Det er en mærkelig formulering og det ændre ikke tekstes hensigt at skrive det ud. Stillet af Gitte Velling (SFU-Århus Nord), Christopher Ilfedt (SFU-Århus Vest) Amalie Lund (SFU Indre by) Frederik Østergaard (SFU-Århus Syd) Mads Sørensen (SFU-Århus Nord) ÆF 5 Linje 36 - Tilføje ny tekst: Velfærdsstaten må dog aldrig blive et mål i sig selv. Vores mål er ikke en stor stat for statens skyld - vores mål er et samfund, hvor folk får mulighed for at leve det liv, de ønsker i et stærkt fællesskab. Motivation: Afsnittet mangler at gøre det knivskarpt, at staten ikke er målet med vores politik - det er de folk, der udgør fællesskabet! Det er også relevant i denne sammenhæng at slå fast, at vi ikke er socialdemokrater, der vil administrere velfærdsstaten, men at vi netop vil noget andet og mere, hvilket forslaget bidrager til.

3 Stillet af Gry Möger Poulsen (SFU Frederiksberg), Christian Vedersø Østergaard (SFU Nørrebro), Maria Alina Wedø (SFU Amagerbro), Sofie Seidenfaden (SFU Nørrebro), Saila Stausholm (SFU Vesterbro), Therese Evald (SFU Aabenraa). ÆF 6 Linje 79 formuleringen overakademiseringen af uddannelsessystemet ændres til uligheden i uddannelsessystemet. Motivation: Der foregår ikke en overakademisering i uddannelsessystemet, men der er en stigende ulighed. Det er vores pligt som socialister og feminister at bekæmpe uligheden, så derfor er det et mere passende ordvalg. Stillet af Asker Bryld Staunæs (SFU Vesterbro), David Raffnsøe (SFU Vesterbro), Johannes Skov Andersen (SFU Vesterbro) og Lauge Kiel (SFU Vesterbro) ÆF 7 Linje 80 - teksten heldagsskoler og slettes. Motivation: Man bør hellere satse på frivillige lektiecafeer end tvang. Stillet af Jannik Juul Johansen (SFU Slagelse) ÆF 8 I linje 90 ændres nedsættes markant til fjernes. Bortfalder, hvis ÆF 11 vedtages. Motivation 1: Eftersom vi går ind for, at privathospitalerne skal afskaffes, og at sundhed aldrig må blive et produkt, er det åbenlyst, at taksterne til privathospitaler skal fjernes helt. Desuden er ingen tvivl om, at 10 år er rigeligt med tid til at få sundhedsvæsnet helt tilbage på fællesskabets hænder. Faktisk har Villy Søvndal for nyligt været ude og sige, at det er hans mål, at privathospitaler skal være helt afskaffet om ti år. Stillet af Carl Valentin, SFU Odense. Mads Hintze Dinesen, SFU Nordfyn. Christian Vedel, SFU Nyborg. Ditte Pedersen, SFU Odense. Jesper Mark Hansen, SFU Odense. Nikolaj Kirchhübel Andersen, SFU Odense. Christine Pedersen, SFU Odense. Rasmus Skovdal, SFU Odense. Kevin List, SFU Odense. Maja Lyngbye, SFU Odense." Motivation 2: I SFU må vi gerne være ambitiøse, og dette forslag beskriver, hvad det ideologisk set er vi vil. Vi skal en helt ny vej for at nå vores opgør med privathospitalernes nye dominans på det nyetablerede sundhedsmarked.

4 Stillere: Benjamin Bilde Boelsmand (Århus), Clara Karnøe Knudsen (Frederikshavn), Lærke Thrysøe Nielsen (Frederikshavn), Malte Lukas Flint (Hjørring), Christian Hindsholm (Nørresundby), Sophie Worrall (Aalborg), Kristian Klitgaard (Aalborg), Christian Winther (Aalborg) ÆF 9 Linje 93 - Tilføje ny tekst: For os er det også en målsætning, at flere sygehuse udfører akut behandling. Bortfalder, hvis ÆF 11 vedtages. Motivation: Sygehuslukninger betyder længere mellem sygehuse og dermed et større behov for at folk kan behandles akut, når det er nødvendigt. Det kan i dag tage op imod 4 timer at komme i kontakt med en læge, når man har et akut problem. Stillet af Melina Andersen (Frederikshavn), Clara Karnøe Knudsen (Frederikshavn), Lærke Thrysøe Nielsen (Frederikshavn), Malte Lukas Flint (Hjørring), Christian Hindsholm (Nørresundby), Sophie Worrall (Aalborg), Christian Winther (Aalborg) ÆF 10a Linje 93 slettes: Bortfalder, hvis ÆF 11 vedtages. Motivation: Vi mener ikke at man bør forbyde det private, men forbedre det offentlige sygehusvæsen og dermed udkonkurrerer de private hospitaler. Desuden lyder det underligt at vi kun vil forbyde handel med sundhed hvis vi ikke kan udkonkurrere de private hospitaler. Vi bør derfor kun fokusere på at nedsætte taksterne til privathospitalerne, og forbedre det offentlige, således at det offentlige sygehusvæsen bliver det bedste valg. Stillere: Jannik Juul Johansen, Stine Liboriussen, Astrid Carøe (SFU-Slagelse), Morten Thorsboe, Ida Maria Serverini (SFU-Sorø), Lea Friedberg(SFU-Furesø), Anja Søndergaard, Mads C. Præstegaard (SFU-Roskilde) & Kristoffer Pedersen, Andrea Barfod, Simone Sørensen (SFU- Næstved) ÆF 10b I linje 93 ændres formuleringen kan det være til er det. Bortfalder, hvis ÆF 11 vedtages. Motivation: Af principielle årsager bør man ikke kunne handle med menneskers sundhed, det er simpelthen moralsk forkasteligt.

5 Stillet af Morten Levinsky Thorsboe (SFU Sorø), Ida Marie Erbou Severni (SFU Sorø), Anna Rose Kristensen (SFU Sorø), Mikkel Rønnow Mouritzen (SFU Sorø). ÆF 11 I linje erstattes teksten fra Derfor skal vi underbygge det offentlige sundhedssystem til nødvendigt med at forbud mod handel med sundhed med følgende: Derfor skal det offentlige sygehusvæsen konsekvent styrkes, indtil ingen har behov for et privat alternativ. De private hospitaler skal afvikles uden økonomisk støtte, og arbejdsopgaverne skal naturligt overtages af de offentlige sygehuse i takt med at disse forbedres. Bemærk, at forslagene 8, 9, 10a og 10b bortfalder, hvis ÆF 11 vedtages. Motivation: Vi ved, at de private sygehuse vil blive ved med at være et problem, selvom vi forsøger at udkonkurrere dem ved at nedjustere deres tilskud. Da de, lige meget hvor meget vi forsøger at udkonkurrere dem, stadig tager længere væk fra det offentlige sygehusvæsen. Dette vil i sidste ende med den oprindelige ordlyd betyde, at vi vil forbyde dem. Det er bedre at arbejdsopgaverne naturligt bliver flyttet fra private sygehuse til de offentlige i en overgangsperiode Stillet af Gitte Velling (SFU Århus Nord), Christoffer Ilfeldt (SFU-Århus Vest) Kristian Klitgaard Nielsen (SFU Aalborg), Frederik Østergaard (SFU Århus Syd) Mads Sørensen (SFU Århus Nord) ÆF 12a Linjerne slettes og erstattes af følgende: Bolig: Vi vil mindske uligheden på boligområdet. Det kræver en samlet indsats, der både udbygger den almene boligsektor, styrker reguleringen på det frie lejemarked, igangsætter en aktiv bekæmpelse af ghettodannelse og ophæver skattestoppet på ejendomsværdibeskatning, der reelt betyder skattelettelser til boligejerne år efter år, samt indfører en beskatning på gevinster ved boligsalg. Motivation: Eftersom dette er et ideologisk papir, bør der ikke være populistiske prioriteringer i papiret, derfor skal dette afsnit slettes. Det bør ikke være SFU s politik de facto at bakke op om boligskatten om end dette så kun gælder fire år. Denne politik strider dels ideologisk imod vores ideal om større lighed i samfundet; dels imod sund økonomisk fornuft om, at statens økonomiske styring ikke bør være fastlåst af kontraktpolitik (lign. VKO s skattestop). Stillet af Viktor Forchhammer, Karl Forchhammer og Dennis Forchhammer (SFU Vesterbro) samt Morten Levinsky Thorsboe (SFU Sorø), Ida Marie Erbou Severni (SFU Sorø), Anna Rose Kristensen (SFU Sorø), Mikkel Rønnow Mouritzen (SFU Sorø). ÆF 12b Linje slettes og erstattes af følgende ordlyd:

6 For at sikre danskerne tryghed om privatøkonomien i en krisetid respekterer og støtter vi Fair Løsnings forsikring om, at der ikke kommer ændringer i boligskatten i første valgperiode for at sikre danskerne tryghed om privatøkonomien i en krisetid, mener vi dog ikke, at man på nuværende tidspunkt skal hæve boligskatterne. Motivation: Hovedargumentet for ikke at hæve boligskatterne nu er ikke, at SF har lovet det i fair løsning, men at vi vil sikre det økonomiske fundament under familier, så de ikke bliver smidt på porten. Stillet af Gitte Velling (SFU-Århus Nord), Laila Lauridsen (SFU-Århus Midt), Mads Sørensen (SFU-Århus Nord) Christopher Ilfeldt (SFU Århus Vest) Amalie Lund (SFU indre by) Frederik Østergaard (SFU Århus Syd) Anders Wase Hansen (SFU Nyborg) ÆF 13 I linje 108 tilføjes ny tekst: 2. Et retfærdigt retssystem En del af et velfærdsamfund er et velfungerende retssystem og et retssystem som ikke rammer socialt skævt. Ligeså vel som vi ønsker at bryde den sociale arv på uddannelses, sundhed og bolig området, ønsker vi at bryde den sociale arv som hersker i vores fængsler. Lige nu er størstedelen af de mennesker som bliver straffet, enten fattige, psykisk syge eller misbrugere. Det ønsker vi i SFU at gøre op med. Vores retssystem skal derfor forebygge kriminalitet. En forebyggelse som starter, fra den dag barnet bliver født. Ud over at forebygge, skal vi gøre mere for at resocialisere de mennesker som kommer i fængsel. Vi SFU ere ønsker derfor, at ændre vores fængselssystem til et resocialiseringssystem. Det væsentlige er altså ikke at frarøve den kriminelles frihed, men hvordan vi får integreret dette menneske i vores samfund. Vi skal sikre, at de, som forlader fængslet, har påbegyndt en uddannelse, har et sted at arbejde og tjene penge og sidst at de er klar til at flytte ind i en bolig, som de kan betale. Det første skridt på vejen, til et velfungerende liv, er altså at sikre en uddannelse. Der skal derfor skabes muligheder, for at de indsatte kan få en uddannelse, men ikke bare en hvilken som helst, det skal være en uddannelse, som passer til deres behov og kompetencer. Derfor er det vigtigt, at vores fængsler bliver bygget med uddannelses muligheder, både boglige men i særdeleshed også faglærte uddannelser. Skridt nummer to er at sikre arbejdspladser til alle, som kommer ud i samfundet. Det skal ske for bedre at integrere de mennesker, som kommer ud af fængslerne, og for at de kan få en stabil indtægtskilde. Sidste punkt er at vi skal sikre bolig for alle, så ingen skal bo på gaden. Disse punktere skitserer kort, hvordan man kan starte på at få et retfærdigt retssystem og sikre de indsatte et nyt liv, når de kommer ud i samfundet igen.

7 Som konsekvens skrives overskriften også ind i oplistningen i linje 18. Samtidig ændres nummerrækkefølgen på de øvrige overskrifter så de passer med forslaget. Motivation: I et retssamfund er det essentielt at vi melder ud hvad vi ønsker loven skal bruges til, hvordan vi ønsker at ændre den og hvad der er vigtigst for os Stillet af Mikkel Rønnow Mouritzen ÆF 14 Linje fra ", og vi mener desuden..." slettes og erstattes af nedenstående: Herudover vil vi gøre op med de borgerlige, individualistiske styringsmetoder, der bruges i det offentlige i dag. Ledelsesteorier som New Public Management påbyder, at det offentlige ledes og drives som en privat virksomhed og ikke som en institution, der har som sit ypperste formål at gøre livet lettere for borgerne. Effektivitet i styringen er for os en klar målsætning, men det offentlige skal i højere grad tage hensyn til fællesskabet og ikke markedet i den måde, det grundlæggende fungerer på. Vi vil derfor sætte andre, mere medarbejderinddragende og fællesskabsorienterede mekanismer i stedet i styringen af det offentlige, ligesom velfærd ikke må tænkes som et produkt, der kan eller skal købes og sælges på et marked. Motivation: Markedet i staten er der desværre ikke ""kun"" i form af udliciteringer. Det der med et fint ord kaldes ""styringsparadigmerne"" i det offentlige er i høj grad gennemsyret af nyliberal, individualistisk logik og ideologi. Det handler om den måde, det offentlige grundlæggende fungerer og styres på. Dette skal vi ændre, så det offentlige i højere grad kommer til at fungere på baggrund af hensyntagen til fællesskabet og ikke markedet. Det er vigtigt at få skrevet ind, da en forudsætning for vores ændring af samfundet også er betinget af den måde, vi tænker og forvalter noget så centralt som vores fælles velfærd. Stillet af Christian Vedersø Østergaard (SFU Nørrebro) ÆF 15 Linje Tilføje ny tekst: efter virksomheder tilføjes og banker. Motivation: Vi ønsker denne udvidelse, for at sikre os imod fortsat aktiespekulation, finans-bobler og bonuschecks til bankchefer på bekostning af bankkunderne. Således vil vi også få en langt større indflydelse på samfundsøkonomien. Stillet af Clara Karnøe Knudsen (Frederikshavn), Lærke Thrysøe Nielsen (Frederikshavn), Malte Lukas Flint (Hjørring), Sophie Worrall (Aalborg), Christian Winther (Aalborg) Indarbejdes i ÆF 16, hvis begge vedtages.

8 ÆF 16 Linje fra "For at styrke..." til "... den private sektor" slettes og erstattes af følgende: Banksektoren er rygraden i den private produktion og bygger på de danske borgeres fælles indlån. Den bør naturligvis befinde sig på fællesskabets hænder. Derfor skal der oprettes en samfundsbank, dvs. en bank ejet og styret af det offentlige, der med krav om bæredygtighed, arbejdstagerrettigheder og holdbarhed i produktion kan tilbyde lån til virksomheder og iværksættere. På længere sigt skal samfundsbanken således køres i stilling til en egentlig nationalisering af den private banksektor, så vi kan sikre en banksektor, der har fællesskabets borgere for øje og ikke kyniske spekulanter. Motivation: I vores økonomiske papir, som blev vedtaget på LM 2009, står, at SFU ønsker en nationalisering af banksektoren. Formuleringen om en samfundsbank, som den står i udkastet til det politiske program nu, udvander ønsket om en udelukkende offentlig banksektor, fordi den blot foreslår en alternativ bank. Vi bør med det samme køre samfundsbanken i stilling til senere hen at skulle overtage helt for den private sektor, samtidig med at vi først blot lader den etablere sig. Stillet af Andreas Holck Høeg-Petersen og Benjamin Bilde Boelsmand, SFU-Aarhus Nord Bemærk, at ÆF 15 indarbejdes i ÆF 16, hvis begge vedtages. ÆF 17 Linje Tilføje ny tekst: Et mere humanistisk Danmark Vi mener i SFU, at alle danskere uanset indkomst, religion eller etnisk baggrund skal bidrage til og føle sig inkluderet i det danske samfund et ideal, der bør afspejle sig i en mere humanistisk integrationspolitik. Afvisningen af de irakiske asylansøgere, starthjælpen, pointsystemet og de mange brud på FN s konventioner senest med afvisningen af de statsløse understreger med al tydelighed, at VKO ikke deler samme idealer. Vi har brug for et politisk kursskifte ledt af venstrefløjen. Denne nye kurs vil gøre op med den øgede stigmatisering og marginalisering af danskere med anden etnisk baggrund; og i stedet erstatte den med en progressiv indvandringspolitik, hvor indvandring bliver betragtet som en samfundsmæssig styrke og ikke en begrænsning. Motivation: SF vigtigste kamp har altid været kampen for de svageste i samfundet. Vi anser det derfor for bydende nødvendigt, at SFU i sit politiske program forholder sig til vor tids svageste gruppe, indvandrerne. SFU bør have det som mål at stille et revolutionerende alternativ til Søren Pinds assimilationspolitik. Stillet af Viktor Forchhammer, Karl Forchhammer og Dennis Forchhammer (SFU Vesterbro)

9 ÆF 18 Linje Tilføje ny tekst: Bevar Christiania Christiania har igennem årtier været et udtryk for det danske samfunds tolerance og mangfoldighed og et eksperiment i en alternativ styreform. Siden den borgerlige regering kom til magten har Christiania været normaliseringstruet. SFU støtter Christianitterne i deres kamp mod normaliseringen. Derfor vil vi ved et eventuelt regeringsskift lægge pres på SF og Socialdemokratiet for at få stoppet den nuværende regeringens normaliseringsplaner. Motivation: Christiania er et eksperiment i demokrati og selvbestemmelse, der skal have lov til at forsætte. Stillet af Viktor Forchhammer, Karl Forchhammer og Dennis Forchhammer (SFU Vesterbro) ÆF 19 I linje ændres "menneskers" til både mennesker og dyrs Motivation: Ved at nævne dyr gør vi også opmærksom på, at naturen ikke kun skal beskyttes for menneskernes skyld, men også for dyrenes. Stillet af Carl Valentin, SFU Odense. Mads Hintze Dinesen, SFU Nordfyn. Christian Vedel, SFU Nyborg. Ditte Pedersen, SFU Odense. Nikolaj Kirchhübel Andersen, SFU Odense. Christine Pedersen, SFU Odense. Rasmus Skovdal, SFU Odense. Kevin List, SFU Odense. Maja Lyngbye, SFU Odense. ÆF 20 Linje , Slette sætningen: Fx ved at fremme økologi i den offentlige sektor. Bortfalder, hvis ÆF 21 b vedtages. Motivation: Når det offentlige ikke har så mange penge, skal det ikke gå foran i at købe økologi, det skal i stedet være et billige alternativ at købe økologisk, som vi senere i papiret skriver. Det skal netop være grunden til, at det offentlige skal købe økologisk. Ikke for at få foran og agere opdrager Stillet af Gitte Velling (SFU-Århus Nord) Amalie Lund (SFU indre by) Mads Sørensen (SFU-Århus Nord) ÆF 21a Tilføjes i 185:

10 Samtidig står verdenssamfundet i den største økonomiske krise i mands minde. Det er derfor altafgørende at gennemføre en klima- og miljømæssigt bæredygtig omstilling, som også skaber ny vækst og bidrager til at løse den økonomiske krise. Tilføjes i 210: OMSTILLING SKAL BIDRAGE TIL FREMTIDENS VÆKST Der er forsvundet arbejdspladser fra Danmark under krisen. Lavkonjunkturen har presset virksomhederne til at flytte til lande med billigere arbejdskraft, og derfor er det en kæmpe udfordring for Danmark at skabe ny vækst og nye job. Netop klima og miljø er områder, som også kan bidrage til at løse jobkrisen og vækstkrisen, hvis samfundet agerer klogt. På kort sigt skal vi sikre nye arbejdspladser ved at fremrykke offentlige investeringer i for eksempel at isolere offentlige bygninger bedre eller forbedre jernbanenettet, hvilket også vil bidrage til at løse klimakrisen. På lidt længere sigt skal vi have sat gang i ny, grøn vækst. Erhvervsstøtten skal omlægges, så vi ikke bruger penge på at holde liv i hendøende brancher men i stedet for satser benhårdt på nye vækstbrancher. Det kunne for eksempel være indenfor det energiteknologiske område, hvor Danmark jo allerede er godt med når det kommer til vindmøller, biogas, andengenerations bioethanol, affaldsforbrænding med mere. Stillet af Gry Möger Poulsen (SFU Frederiksberg), Pelle Dam (SFU Østerbro), Maria Alina Wedø (SFU Amagerbro), Sofie Seidenfaden (SFU Nordvest), Alexander Schwartz Thorvaldsen (SFU Silkeborg) og Christian V. Østergaard (Nørrebro). ÆF 21b Teksten fra linje 180 til linje 214 slettes og erstattes af nedenstående: 4. BÆREDYGTIG OMSTILLING HELE VEJEN RUNDT Det er afgørende, at Danmark mindsker sit aftryk sat på naturen, og tilbageerobrer den grønne førertrøje. Det er ikke for naturens egen skyld, men fordi en bæredygtig anvendelse af naturens ressourcer er et grundvilkår for menneskers levemuligheder. Vi kan ikke overlade det til markedet og den enkelte forbrugers gode samvittighed at sikre os mod klima og miljøforandringer - fælles problemer kræver fælles løsninger. Det er derfor nødvendigt, at samfundet griber ind overfor markedet for at sikre, at de grønne løsninger bliver de mest attraktive for det enkelte menneske. Derfor skal der gennemføres en grøn, men solidarisk, skattereform, der gør forurenende produkter dyrere og de grønne alternativer tilsvarende billigere.

11 KLIMALØSNINGERNE LIGGER LIGE FOR Klimakrisen er en alvorlig udfordring i disse år. Vi skal starte omlægningen af vores energiproduktion, så vi senest i 2040 er totalt fri for fossile brændsler. På den måde mindsker vi vores egen klimapåvirkning, men bliver også uafhængige af fortsat dyrere - og tidsbegrænsede - energi fra udlandet. Derfor skal vi som samfund investere massivt i forskning, og udvikling af nye energiudvindingsteknologier der er vedvarende og CO2-neutrale. Dette vil i sidste ende være den ultimative løsning på forsyningsmæssige såvel som forureningsmæssige problemer. Plusenergibyggeri skal være normen, offentlige bygninger skal energirenoveres, ændrede afgifter skal gøre det mere rentabelt at investere i klimarigtige løsninger og der skal investeres i kollektiv trafik, så busser og toge er gode og til at betale for alle. MILJØBESKYTTELSE FOR SAMFUNDETS SKYLD Bæredygtighed skal tænkes ind overalt. Vi skal aktivt understøtte bæredygtige landbrug, fx ved at fremme bæredygtig i den offentlige sektor, vores fælles natur og især grundvandet skal sikres med nye langsigtede planer, og vi skal tænke grønnere i byplanlægning og ved nybyggeri. Tiltagene vil ikke sætte os tilbage i tiden. De vil ikke sænke vores levestandard, men vil i stedet betyde en omstilling til en grønnere livsstil for danskerne. Omvendt vil en fastholdelse af den nuværende kurs, hvor både lands- og kommunalpolitikere er i lommen på landmænd, som bevist ignorerer alle miljøundersøgelser, sætte os i en position, hvor adgang til uforstyrrede skove og rent drikkevand ikke længere er en selvfølgelighed. At satse massivt på klima- og miljøteknologi skal ikke ses som en uigenkaldelig omkostning, men som et uundværligt tiltag som sikrere arbejdspladser, bæredygtig omstilling og fremtidig vækst. Det er satsningen på et fremtidens samfund. Ikke gårsdagens. Motivation: Det oprindelige forslag var ikke gennemtænkt forstået på den måde, at det gentog sig selv, afsnittene stod rodet, og flere betegnelser var rent faglige forkerte. Dette er der nu rettet op på. Hvis SFU ville kalde sig selv et grønt parti, skal vi formulere vores holdning til klimaet og miljøet korrekt, sammenfattet og præcist. Stillet af Theis Bedsted (SFU-Odder) Bastian Donnerborg (SFU-Odder) ÆF 22a Linje Linjen samtidig skal halvdelen slettes. Motivation: Der skal være mulighed for at tilpasse barslen til den enkelte families behov, derfor vil 50 % bunden til hver forælder skade frem for at styrke familien. Desuden mener vi ikke at det er rigtig ligestilling at tvinge mænd eller kvinder til at tage barsel. Det kan desuden skade familiens økonomi hvis den ene forælder bære den største del af indtægten. Stillere: Jannik Juul Johansen (SFU Slagelse), Lizette Olen, Mads C. Præstegaard (SFU-Roskilde)

12 ÆF 22b Linje : Linjen Samtidig skal halvdelen slettes og erstattes af: samtidig skal begge forældre være berettiget til halvdelen af barslen. Motivation: Det lyder ikke som det budskab vi vil sælge, hvis vi binder folk til noget. Dette beskriver bedre hvad det er vi vil, nemlig give rettigheder til begge forældre. Stillere: Morten Thorsboe, Mikkel Mouritzen, Ida Marie Serverini (SFU-Sorø), Lea Friedberg (SFU-Furesø), Stine Liboriussen, Astrid Carøe (SFU-Slagelse), Anja Søndergaard, Magnus Jensen, Lizette Olsen, Mads C. Præstegaard (SFU-Roskilde), Andrea Barfod, Simone Sørensen, Kristoffer Pedersen (SFU-Næstved). ÆF 23 Nuværende linjer slettes og erstattes af følgende: Kun for medlemmer af fagforeninger og arbejdsgiverforeninger, der forhandler medlemmets overenskomst, skal medlemskontingentet være fradragsberettiget. Motivation: Vi vil gerne støtte fagforeninger, der bærer den vigtige samfundsopgave, at forhandle overenskomst. Derfor skal medlemskontingentet for medlemmer af de fagforeninger, der forhandler overenskomst i medlemmets branche, kunne trækkes fra i skat. Problemet med den nuværende formulering er, at medlemmer af en fagforening, der har en landsdækkende overenskomst for en anden branche end ens egen, vil være fradragsberettiget, selvom medlemmet ikke støtter den fagforening, der kæmper for medlemmets egne rettigheder og lønvilkår på arbejsmarkedet. Stillet af Simon Ørbæk (Nord-Vest), Emilie Dahler (Nørrebro), Thomas Juhl (Aarhus Vest), Benjamin Bilde (Aarhus Nord), Gry Möger Poulsen (Frederiksberg) ÆF 24 De nuværende linjer slettes og erstattes af følgende: Danmark har for længe bakket op om en forfejlet international politisk dagsorden, om at udbrede demokrati med militær magt. Vi skal fremover stadig have en aktivistisk udenrigspolitik, men med en helt anderledes linje. Vi skal kæmpe for et internationalt samfund baseret på respekt frem for junglelov. Danmark skal forsøge at slå bro mellem de vestlige lande og resten af verden, være en progressiv stemme for de svageste, og for dem der kæmper for deres rettigheder. Dette skal vi gøre ved brug af diplomati og udbredelse af velstand. Kun som sidste udvej i humanitære katastrofer skal vi gribe til militær magt. Motivation: Vi vil gerne præcisere hvad den forkerte side i udenrigspolitikken er; nemlig at forsøge at udbrede demokrati med militær magt. Samtidig vil vi gerne gøre det klart, at SFU ikke er pacifister, men at vi, som sidste udvej ved humanitære katastrofer, ikke er imod brugen af militær

13 magt. Dette forslag er altså ikke modstridende med den oprindelige tekst, men forsøger at præcisere det to ovenfor nævnte punkter. Stillet af: Emilie Dahler (Nørrebro), Nicolaj Åbroe (Nord-Vest), Benjamin Bilde (Aarhus Nord), Thomas Juhl (Aarhus Vest), Ida Nielsen Langendorf (Furesø)

14 Ukontroversielle forslag til indarbejdelse Disse forslag stemmes der samlet om, da det vurderes, at de ikke vil give anledning til uenighed. Ønskes et eller flere af disse forslag til realbehandling, dvs. debat og enkeltafstemning, skal dirigentbordet gøres opmærksom herpå inden behandlingen af ændringsforslagene til papiret påbegyndes i landsmødesalen. UK 1 SF Ungdom ændres igennem hele papiret til SFU. Bortfalder hvis vedtægtsændringsforslaget om at omdøbe SFU til SF Ungdom vedtages. Motivation: Konsekvensrettelse. Vi bliver nødt til at stå ved hvad vi hedder. Foreningen hedder Socialistisk Folkepartis Ungdom (SFU). På trods af det, står der mange steder i vores papirer et navn, som vi ikke hedder: SF Ungdom. Hvis man synes SF Ungdom er et bedre navn, kan vi jo ændre navnet:) Stillet af Gitte Velling (SFU Århus Nord) UK 2 Linje 5: "ungdom" ændres til "Ungdom". Motivation: Øget grammatisk rigtighed. Stillet af Christian Hindsholm SFU Nørresundby, Melina Andersen SFU Frederikshavn, Lærke Nielsen SFU Frederikshavn og Clara Knudsen SFU Frederikshavn UK 3 Linje slettes og erstattes af følgende tekst: Vi skal benytte borgernes penge bedre og smartere. Bureaukratiet skal drastisk slankes og vi skal gøre op med de mange håbløse kontrol- og dokumentationskrav. I stedet skal vi opstille mere fleksible rammer og høje krav til resultater, så der er rum for innovation og nye idéer. Motivation: Forslaget tydeliggør meningen med effektivisering og afbureaukratisering og leverer samtidig bud på, hvad alternativet skal være. Stillet af Sofie Seidenfaden (SFU Nordvest), Christian Vedersø Østergaard (SFU Nørrebro), Laila Lauridsen (SFU Århus Midt), Maria Alina Wedø (SFU Amagerbro), Mina Bernardini (SFU Østerbro), Gry Poulsen (SFU Frederiksberg), Alexander Schwartz Thorvaldsen (SFU Silkeborg), Sofie Tolstrup (SFU Amagerbro), Sofie Steen Bagger (SFU Valby), Nathalie Tobiesen Schmidt (SFU Gladsaxe), Saila Stausholm (SFU Vesterbro), Maria Stein Knudsen (SFU Favrskov), Nina Werge (SFU Amagerbro), Pelle Dam (SFU Østerbro).

15 UK 4 Linje 71: sociale arv ændres til negative sociale arv. Motivation 1: Det er korrekt, at social arv ofte omtales som noget negativt, men det er det ikke nødvendigvis. Her er citeret fra Gyldendals Store Danske : Social arv: Et menneskes overtagelse af viden holdninger og personlighedstræk fra forældrene gennem opvæksten. At bryde den sociale arv, er derfor ikke altid at foretrække, da denne sagtens kan være positiv. Stillet af Carl Valentin, SFU Odense. Mads Hintze Dinesen, SFU Nordfyn. Christian Vedel, SFU Nyborg. Ditte Pedersen, SFU Odense. Jesper Mark Hansen, SFU Odense. Nikolaj Kirchhübel Andersen, SFU Odense. Christine Pedersen, SFU Odense. Rasmus Skovdal, SFU Odense. Kevin List, SFU Odense. Maja Lyngbye, SFU Odense. Motivation 2: Afsnittet handler om negativ social arv. Stillet af Emil Åbroe Møller (SFU-Tønder) UK 5 I linje 76 og 78 erstattes karakterforskellen af forskellen i det faglige niveau Motivation: Det handler ikke kun om kartakterer, men grundlæggende om at skabe et samfund, hvor forskellen i de studerendes faglige niveau ikke er så stor, som den er i dag. Stillet af Carl Valentin, SFU Odense. Mads Hintze Dinesen, SFU Nordfyn. Christian Vedel, SFU Nyborg. Ditte Pedersen, SFU Odense. Nikolaj Kirchhübel Andersen, SFU Odense. Christine Pedersen, SFU Odense. Rasmus Skovdal, SFU Odense. Kevin List, SFU Odense. Maja Lyngbye, SFU Odense. UK 6 Linje 82 - slette tekst: Mellem "for" og "faglærte" slettes "den". Motivation: Øget grammatisk korrekthed. Stillet af Christian Hindsholm SFU Nørresudby, Melina Andersen SFU Frederikshavn, Lærke Nielsen SFU Frederikshavn og Clara Knudsen SFU Frederikshavn. UK 7 Linje 93: "handel med sundhed" ændres til handel med hospitalsydelser.

16 Motivation: Handel med sundhed er meget bredt og dækker vel for så vidt også privatpraktiserende læger, apoteker etc. det mener vi er uhensigtsmæssigt i et afsnit der kun omhandler hospitaler. Derfor den mere snævre stillingtagen til hospitalsydelser. Stillet af Laila Lauridsen (SFU-Århus Midt), Katrine Kaspersen (SFU-Århus Midt), Carl Valentin (SFU Odense) UK 8 Linje Tilføje ny tekst:, beredskabet, Motivation: Beredskabet er i dag drevet af private selskaber, selvom det naturligt burde være en offentlig opgave af stå for f.eks. brandvæsen og ambulancekørsel. Selv i USA, hvor den offentlige sektor nærmest er ikke eksisterende, er alt beredskab på det offentliges hænder. Så hvis vi ønsker at udvide antallet af offentlige opgaver, ville beredskabet være et meget naturligt sted at starte. Stillet af Peter Stougaard Kroman(SFU-Amagerbro), Kristian Rasmussen(SFU-Indre By), Andreas Holck Høeg-Petersen(SFU-Helsingør), Ida Langendorf(SFU-Furesø), Gry Möger (SFU- Frederiksberg), Maria Wedø (SFU-Amgerbro) UK 9 Første sætning i linje 143 slettes og erstattes af følgende: For at styrke bæredygtighed, arbejdstagerrettigheder, holdbarhed i produktionen samt progressive virksomheder og virksomheder i yderområdernes mulighed for at optage lån. Motivation: Et af de vigtigste argumenter for samfundsbanken er netop dette: at virksomheder, der fx i krisetider ikke kan optage lån, får mulighed for det. Det argument manglede i papiret Stillet af Gitte Velling (SFU-Århus Nord), Laila Lauridsen (SFU-Århus Midt) Christopher Ilfedt (SFU-Århus Vest) Amalie Lund (SFU indre by) Maria Stein (SFU Faverskov) Frederik Østergaard (SFU-Århus Syd) Mads Sørensen (SFU-Århus Nord) Anders Wase Hansen (SFU Nyborg) UK 10 Linje 143 og 148 (samt som konsekvensrettelse andre steder i papiret, hvor det evt. skrives ind): Ordet arbejdstagerrettigheder erstattes af lønarbejderrettigheder. Motivation: Vi må anerkende at ord har en betydning for hvordan vi opfatter verden, det betyder noget når regeringen taler om ældrebyrde eller cafepenge på samme måde betyder det noget for folks opfattelse af vores projekt når vi omtaler de mennesker der har et job som arbejdstagere (i modsætning til de rare mennesker som giver arbejde, nemlig arbejdsgiverne), vi synes ikke vi skal underbygge denne fortælling og mener derfor vi skal bruge det mere neutrale ord lønarbejdere.

17 Stillet af Laila Lauridsen (SFU-Århus Midt), Gitte Velling (SFU-Århus Nord), Amalie Lund (SFU Indre by), Frederik Cornelius Østergaard (SFU-Århus Syd), Kirstine Pedersen (SFU-Århus Midt), Thomas Juhl (SFU-Århus Vest), Carl Valentin (SFU Odense) UK 11 Linje : Fra derfor til økonomien slettes og erstattes af: derfor må vi konstant søge at udbrede demokratiet både på jobbet, i økonomien og ikke mindst i skolen, hvor der i højere grad skal undervises i demokrati og medborgerskab. Stillere: Jannik Juul Johansen, Stine Liboriussen, Astrid Carøe (SFU-Slagelse), Lea Friedberg (SFU-Furesø), Anja Søndergaard, Magnus Jensen, Lizette Olsen, Mads C. Præstegaard (SFU- Roskilde), Ida Marie Serverini, Mikkel Mouritzen (SFU-Sorø), Andrea Barfod, Simone Sørensen, Morten Kristoffersen, Kristoffer Pedersen (SFU-Næstved). UK 12 Indsættes i linje 188, efter fossile brændsler tilføjes ny tekst: Derfor skal vi som samfund investere massivt i forskning og udvikling af nye energiudvindingsteknologier der er vedvarende og CO2-neutrale. Dette vil i sidste ende være den ultimative løsning på forsyningsmæssige såvel som forureningsmæssige problemer. Motivation: Vi har stillet dette forslag fordi at det centrale i at sikre en bæredygtig omstilling er at sørge for forsyningsspørgsmålet løses på en bæredygtig måde. Det er forudsætningen for at vi forsat kan et moderne og fungerende samfund med alt hvad dertil følger. Hvis en energikilde som dette kunne udvikles ville vi have løst langt de fleste klima- og miljøproblemer da vi ville have uudtømmelige energiressourcer. Stillet af Christopher Ilfeldt(SFU Århus vest), Rune Popp(SFU Århus Syd), Theis Bedsted(SFU Odder, Thomas Juhl(SFU Århus Vest), Andreas Seeberg(SFU Århus midt), Laila Lauridsen(SFU Århus Midt), Mads Kjærulff Sørensen(SFU Århus Nord) og Gitte Bjørndal Velling(SFU Århus Nord). Indarbejdes i ÆF 21b, hvis dette vedtages. UK 13 Linje : Mellem investeres og i tilføjes massivt Motivation: Den kollektive transport er hjerteblod for SFU, og for at den skal være til at betale for alle, skal der ikke bare investeres, der skal investeres massivt. Stillet af Carl Valentin, SFU Odense. Mads Hintze Dinesen, SFU Nordfyn. Christian Vedel, SFU Nyborg. Ditte Pedersen, SFU Odense. Jesper Mark Hansen, SFU Odense. Nikolaj Kirchhübel

18 Andersen, SFU Odense. Rasmus Skovdal, SFU Odense. Kevin List, SFU Odense. Maja Lyngbye, SFU Odense. Indarbejdes i ÆF 21 b, hvis dette vedtages. UK 14 Linje Tilføje ny tekst: Efter gode tilføjes, klimavenlige. Motivation: Vi skal også arbejde for, at den kollektive transport bliver mere klimavenlig. Stillet af Carl Valentin, SFU Odense. Mads Hintze Dinesen, SFU Nordfyn. Christian Vedel, SFU Nyborg. Ditte Pedersen, SFU Odense. Jesper Mark Hansen, SFU Odense. Nikolaj Kirchhübel Andersen, SFU Odense. Christine Pedersen, SFU Odense. Rasmus Skovdal, SFU Odense. Kevin List, SFU Odense. Maja Lyngbye, SFU Odense. Indarbejdes i ÆF 21 b, hvis dette vedtages. UK 15 Linje Mellem ikke og for indsættes kun så der står ikke kun for naturens Stillere: Jannik Juul Johansen, Stine Liboriussen, Astrid Carøe (SFU-Slagelse), Lea Friedberg (SFU-Furesø), Anja Søndergaard, Magnus Jensen, Lizette Olsen, Mads C. Præstegaard (SFU- Roskilde), Ida Marie Serverini, Morten Thorsboe, Mikkel Mouritzen (SFU-Sorø), Andrea Barfod, Simone Sørensen, Kristoffer Pedersen (SFU-Næstved) Bortfalder hvis ÆF 21b vedtages. UK 16 I linje 206 ændres ansvar til det fulde ansvar. Motivation: Den måde, det var formuleret på før, fik det til at lyde som om, at vi ikke mener, at forbrugeren har noget ansvar. Stillet af Carl Valentin, SFU Odense. Mads Hintze Dinesen, SFU Nordfyn. Christian Vedel, SFU Nyborg. Ditte Pedersen, SFU Odense. Jesper Mark Hansen, SFU Odense. Nikolaj Kirchhübel Andersen, SFU Odense. Christine Pedersen, SFU Odense. Rasmus Skovdal, SFU Odense. Kevin List, SFU Odense. Maja Lyngbye, SFU Odense. Bortfalder hvis ÆF 21b vedtages. UK 17 I linje 207 ændres ordet men til og.

19 Motivation: Orden men får det til at lyde som om, at det grønne normalt ikke er solidarisk. Stillet af Carl Valentin, SFU Odense. Mads Hintze Dinesen, SFU Nordfyn. Christian Vedel, SFU Nyborg. Ditte Pedersen, SFU Odense. Jesper Mark Hansen, SFU Odense. Nikolaj Kirchhübel Andersen, SFU Odense. Christine Pedersen, SFU Odense. Rasmus Skovdal, SFU Odense. Kevin List, SFU Odense. Maja Lyngbye, SFU Odense. Bortfalder hvis UK 18 og/eller ÆF 21b vedtages. UK 18 Linje slettes og erstattes af følgende: Derfor vil vi gennemføre socialt ansvarlig adfærdsregulering gennem skatter og afgifter, så de grønne løsninger bliver de mest attraktive. Motivation: Denne formulering passer bedre ind i sammenhængen med resten af papiret. Stillet af Peter Stougaard Kroman(SFU-Amagerbro), Ida Langendorf(SFU-Furesø), Gry Möger(SFU-Frederiksberg), Maria Wedø(SFU-Amagerbro) og Sofie Seidenfaden(SFU-Nordvest) Bortfalder hvis ÆF 21b vedtages. UK 19 Linje 208, Tilføje ny tekst: Dette tiltag skal inkludere alle led af produktionen uanset produkt, for at sikre størst og mest retfærdige effekt for klimaet. Motivation: Vi står over for en fremtid med et eksploderende befolkningstal, mens vi er vidne til alt for lidt handling. Hvis dette forslag implementeres på det danske marked, vil det have en afgørende effekt på det samlede CO2-udslip. Vi kan ikke nøjes med at reducere i trafikken, der kun udgør 13 % af den samlede forurening, eller ved virksomhederne. Vi må tage fat, hvor der udledes mest. Og det er ved hylderne og diskene i supermarkedet. Udregnes momsen efter den samlede udledning, med alt hvad der hører til produktet, det kunne være sig mad såvel som emballage og andre produkter, regulerer vi for at folk kan træffe mere klimavenlig valg i deres hverdag, hvilket er det afgørende skridt for at sikre en bæredygtig fremtid. Samtidig har forslaget den bieffekt, at det klimavenlige valg næsten uden undtagelse også er det sundeste, hvorfor dette også vil give et positivt bidrag til folkesundheden. Stillet af Benjamin Bilde Boelsmand (Århus), Melina Andersen (Frederikshavn), Clara Karnøe Knudsen (Frederikshavn), Lærke Thrysøe Nielsen (Frederikshavn), Amalie Eltzholtz (Aalborg), Sofie Lystrøm (Aalborg), Lærke Grønbeck Bing (Hjørring), Asta Christensen (Hjørring), Malte Lukas Flint (Hjørring), Christian Hindsholm (Nørresundby), Sophie Worrall (Aalborg), Kristian Klitgaard (Aalborg), Christian Winther (Aalborg)

20 Bortfalder hvis ÆF 21b vedtages. UK 20 Efter linje 208 tilføjes: Dog uden at det har større konsekvenser for de svagest bemidlede i samfundet. Motivation: Reguleringer vil forudsagde prisstigninger på de billigste varer. Dette påvirker hovedsageligt de svagest bemidlede, og strammer deres økonomi yderligere. Og vi må ikke gøre folk fattigere. Stillere: Jannik Juul Johansen, Astrid Carøe, Stine Liboriussen (SFU-Slagelse), Mikkel Mouritzen, Morten Thorsboe, Ida Marie Serverini (SFU-Sorø), Morten Kristensen, Simone Sørensen, Andrea Barfod (SFU-Næstved), Lea Friedberg (SFU-Furesø), Lizette Olsen, Mads C. Præstegaard (SFU- Roskilde) Bortfalder hvis ÆF 21b vedtages. UK 21 Linje Tilføje ny tekst: SFU er tilhænger af et arbejdsmarked, hvor man som lønmodtager har mulighed for at få indflydelse på og påvirke forholdene på sin arbejdsplads gennem sin fagforening. Motivation: Afsnittet bør indledes af en kort skitsering af, hvad vi ser som kernen i det danske arbejdsmarked. Forslaget præciserer, hvad vi gerne vil stile efter i forhold til det danske arbejdsmarked, hvilket resten af papiret fint uddyber. Stillet af: Nathalie Tobiesen Schmidt (Nord-Vest), Kevin List (Odense), Simon Ørbæk (Nord-Vest) UK 22 Linje slettes og erstattes af følgende: Der er behov for: : En national handlingsplan for hvordan vi får danske vilkår på danske arbejdspladser : Forpligtelse for virksomheder der arbejder for det offentlige til at tage praktikanter og til at ansætte folk under danske løn- og arbejdsvilkår : En offentlig indkøbspolitik der kræver danske løn- og arbejdsforhold hos leverandørerne. Motivation: Vi har behov for et politisk papir, som folk forstår. Derfor udskriver dette forslag ord som sociale klausuler og offentligt udbudsmateriale. Det opsætter også sætningerne i bullets, for at gøre forståelsen mere klar. Stillet af Gitte Velling (SFU-Århus Nord) Christopher Ildfelt (SFU-Århus Vest) Amalie Lund (SFU Indreby) Frederik Østergaard (SFU-Århus Syd) Mads Sørensen (SFU-Århus Nord) Anders Wase

21 Hansen (SFU Nyborg) Maria Stein (SFU Faverskov) samt Carl Valentin, SFU Odense. Mads Hintze Dinesen, SFU Nordfyn. Christian Vedel, SFU Nyborg. Ditte Pedersen, SFU Odense. Jesper Mark Hansen, SFU Odense. Nikolaj Kirchhübel Andersen, SFU Odense. Christine Pedersen, SFU Odense. Rasmus Skovdal, SFU Odense. Kevin List, SFU Odense. Maja Lyngbye, SFU Odense. UK 23 Linje 233, nyt afsnit: Et godt arbejdsliv i centrum Vi tilbringer en stor del af vores vågne timer på arbejdet. Derfor skal vi hele tiden holde os for øje hvordan arbejdspladsernes fysiske og psykiske arbejdsmiljø kan forbedres. Forebyggelse af nedslidning og stress skal højere op på dagsordenen. Et godt arbejdsliv, hvor arbejdet er en glæde frem for en byrde, er den vigtigste forudsætning for overskud til og deltagelse i de øvrige dele af tilværelsen og er derfor til gavn for både samfundet og den enkelte. Motivation: En vigtig pointe at få med i papiret. Forbedret arbejdsmiljø er en super vigtig investering. Både samfundsøkonomisk og menneskeligt. Særligt med truslen fra working poor i baghovedet, er det vigtigt, at vi ikke bare kæmper for at bevare danske løn- og arbejdsforhold, som de er, men hele tiden sigter på at forbedre. Stillet af Rasmus Friis(SFU Nordvest), Peter Kroman (SFU Amagerbro) UK 24 I linje slettes sætningen fra Alligevel og erstattes af følgende: Alligevel tjener kvinder i dag i gennemsnit kun, hvad der svarer til 82,3 procent af, hvad mændene tjener. Motivation: Vi synes, det er synd for mændene, hvis kvinderne får 82,3% af mændenes løn, for så er der ikke særlig meget tilbage til dem selv ;) Stillet af Carl Valentin, SFU Odense. Mads Hintze Dinesen, SFU Nordfyn. Christian Vedel, SFU Nyborg. Ditte Pedersen, SFU Odense. Jesper Mark Hansen, SFU Odense. Nikolaj Kirchhübel Andersen, SFU Odense. Christine Pedersen, SFU Odense. Rasmus Skovdal, SFU Odense. Kevin List, SFU Odense. Maja Lyngbye, SFU Odense.

Landsmøde 2011 21.-24. april Høje-Taastrup Gymnasium Et nyt Danmark, mens vi lever. Ændrings forslag til de politiske papirer

Landsmøde 2011 21.-24. april Høje-Taastrup Gymnasium Et nyt Danmark, mens vi lever. Ændrings forslag til de politiske papirer Landsmøde 2011 21.-24. april Høje-Taastrup Gymnasium Et nyt Danmark, mens vi lever Ændrings forslag til de politiske papirer Ændringsforslagskompendium side 3 af 88 ÆNDRINGS- FORSLAGS- KOMPENDIUM INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG TIL ØKONOMISK PAPIR EN NY KURS TIL EN NY TID

ÆNDRINGSFORSLAG TIL ØKONOMISK PAPIR EN NY KURS TIL EN NY TID ÆNDRINGSFORSLAG TIL ØKONOMISK PAPIR EN NY KURS TIL EN NY TID FORSLAG TIL INDARBEJDELSE UKONTROVERSIELLE SIDE 2 SPROGLIGE OG TEKNISKE SIDE 7 Landsmøde 2009 9.-12. april, Kulsvierskolen, Hillerød Ændringsforslag

Læs mere

POLITISK PROGRAM FOR SF UNGDOM

POLITISK PROGRAM FOR SF UNGDOM TIL SF UNGDOMS LANDSMØDE I PÅSKEN 2011 ET NYT DANMARK, MENS VI LEVER POLITISK PROGRAM FOR SF UNGDOM 5 10 15 20 25 30 35 40 45 I SF ungdom vil vi lave tingene om. Vi drømmer om og tror på forandring. Men

Læs mere

Rettidigt indkomne ændringsforslag til uddannelsespapiret til behandling på SF Ungdoms landsmøde 2011

Rettidigt indkomne ændringsforslag til uddannelsespapiret til behandling på SF Ungdoms landsmøde 2011 Rettidigt indkomne ændringsforslag til uddannelsespapiret til behandling på SF Ungdoms landsmøde 2011 Der tages forbehold for ændringer i nummereringen, opdelingen mellem ændringsforslag og ukontroversielle

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG TIL PERSPEKTIV- OG HANDLINGSPROGRAM

ÆNDRINGSFORSLAG TIL PERSPEKTIV- OG HANDLINGSPROGRAM ÆNDRINGSFORSLAG TIL PERSPEKTIV- OG HANDLINGSPROGRAM FORSLAG TIL INDARBEJDELSE UKONTROVERSIELLE: SIDE 2 SPROGLIGE OG TEKNISKE: SIDE 5 Landsmøde 2009 9.-12. april, Kulsvierskolen, Hillerød Ændringsforslag

Læs mere

Klimajob nu! Sæt gang i arbejdet for et bæredygtigt Danmark!

Klimajob nu! Sæt gang i arbejdet for et bæredygtigt Danmark! Klimajob nu! Sæt gang i arbejdet for et bæredygtigt Danmark! Klimajob har vi råd til at lade være? Omkring 170.000 mennesker går nu reelt arbejdsløse her i landet, heriblandt mange, som er sendt ud i meningsløs»aktivering«.

Læs mere

Rettidigt indkomne ændringsforslag til Perspektiv- og Handlingsprogrammet til behandling på SF Ungdoms landsmøde 2011

Rettidigt indkomne ændringsforslag til Perspektiv- og Handlingsprogrammet til behandling på SF Ungdoms landsmøde 2011 Rettidigt indkomne ændringsforslag til Perspektiv- og Handlingsprogrammet til behandling på SF Ungdoms landsmøde 2011 Der tages forbehold for ændringer i nummereringen, opdelingen mellem ændringsforslag

Læs mere

For en rød by i en grøn kommune. med sundhed for alle. Stem på Enhedslisten. aarhus.enhedslisten.dk

For en rød by i en grøn kommune. med sundhed for alle. Stem på Enhedslisten. aarhus.enhedslisten.dk For en rød by i en grøn kommune med sundhed for alle Stem på Enhedslisten aarhus.enhedslisten.dk Enhedslisten for en rød by i en grøn kommune med sundhed for alle En stemme på Enhedslisten ved kommunalvalget

Læs mere

I Radikal Ungdom kan alle medlemmer forslå, hvad foreningen skal mene. Det er så Landsmødet eller Hovedbestyrelsen, der beslutter, hvad vi mener.

I Radikal Ungdom kan alle medlemmer forslå, hvad foreningen skal mene. Det er så Landsmødet eller Hovedbestyrelsen, der beslutter, hvad vi mener. Principprogram I Radikal Ungdom er vi sjældent enige om alt. Vi deler en fælles socialliberal grundholdning, men ellers diskuterer vi alt. Det er netop gennem diskussioner, at vi udvikler nye ideer og

Læs mere

Dokumentsamling til behandling af DM s principprogram

Dokumentsamling til behandling af DM s principprogram Dokumentsamling til behandling af DM s principprogram Procesbeskrivelse og læsevejledning Op til afholdelsen af DM s kongres har der været mulighed for at fremsende ændringsforslag til det forslag til

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Råd til velfærd

F O A F A G O G A R B E J D E. Råd til velfærd F O A F A G O G A R B E J D E Råd til velfærd FOAs mål 2013-2016 Indhold FOAs mål 2013-2016 Vi har råd til velfærd..................... 2 Fælles om velfærd.................... 3 Faglig handlekraft....................

Læs mere

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009.

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009. 1 Formand Bente Sorgenfreys mundtlige beretning: Vi tjener kassen - statskassen. Vi er samlet for at gøre en forskel. FTF s repræsentantskabsmøde 11. maj 2011 OBS: Det talte ord gælder. Naturligvis skal

Læs mere

Råd til velfærd F O A F A G O G A R B E J D E

Råd til velfærd F O A F A G O G A R B E J D E F O A F A G O G A R B E J D E VEDTAGET Råd til velfærd FOAs mål 2013-2016 Indhold FOAs mål 2013-2016 Vi har råd til velfærd..................... 4 Fælles om velfærd.................... 6 Faglig handlekraft....................

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

SØ SA Velfærdsstaten. Af: AA, NN KK JJ

SØ SA Velfærdsstaten. Af: AA, NN KK JJ SØ SA Velfærdsstaten Af: AA, NN KK JJ Indholdsfortegnelse Kildeliste... 1 Indledning... 2 Problemformulering... 2 Hvorfor har vi valgt omfordeling?... 2 Hovedspørgsmål... 2 Partiernes prioriteter... 2

Læs mere

1. maj-tale 2011 Henrik Lippert formand for 3F Bygge- Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening holdt 1. majtalen i fagforeningen

1. maj-tale 2011 Henrik Lippert formand for 3F Bygge- Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening holdt 1. majtalen i fagforeningen 1 1. maj-tale 2011 Henrik Lippert formand for 3F Bygge- Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening holdt 1. majtalen i fagforeningen Danmark er blevet gjort mere og mere skævt i de ti år, vi har haft den borgerlige

Læs mere

Et liv med rettigheder?

Et liv med rettigheder? Et liv med rettigheder? Et liv med rettigheder? Udgivet af LO, Landsorganisationen i Danmark med støtte fra DANIDA/Udenrigsministeriet Tekst og layout: LO Foto: Polfoto. Tryk: Silkeborg Bogtryk LO-varenr.:

Læs mere

Den nye frihedskamp Grundlovstale af Mette Frederiksen

Den nye frihedskamp Grundlovstale af Mette Frederiksen Den nye frihedskamp Grundlovstale af Mette Frederiksen Hvert år mødes vi for at fejre grundloven vores forfatning. Det er en dejlig tradition. Det er en fest for demokratiet. En fest for vores samfund.

Læs mere

Ændringsforslag til Målprogram for HK/Danmark 2010-2013

Ændringsforslag til Målprogram for HK/Danmark 2010-2013 Ændringsforslag til Målprogram for HK/Danmark 2010-2013 Side 3, linje 6, side 4 linje 5, side 5 linje 15 og side 6 linje 38: fagforening ændres til fagforbund. Side 3, linje 15: Medlemmernes krav og forventninger

Læs mere

Hvis der sidder nogen af jer, som har haft jeres tvivl, så tvivl ikke længere. I er i dag en del af en historisk begivenhed, som vil blive husket.

Hvis der sidder nogen af jer, som har haft jeres tvivl, så tvivl ikke længere. I er i dag en del af en historisk begivenhed, som vil blive husket. KLAUSUL: DET ER DET TALTE ORD, DER GÆLDER Tale til stormøde om efterløn den 2. februar 2011 i Odense Indledning Harald Børsting Hvis der sidder nogen af jer, som har haft jeres tvivl, så tvivl ikke længere.

Læs mere

Stærke værdier sund økonomi

Stærke værdier sund økonomi Stærke værdier sund økonomi Kun med en sund økonomi kan vi bevare og udvikle vores værdier og et stærkt fællesskab. Der er to veje Du står inden længe overfor et skæbnevalg. Valget vil afgøre hvilke partier,

Læs mere

SOLIDARITET OG FORANDRINGER

SOLIDARITET OG FORANDRINGER SOLIDARITET OG FORANDRINGER Foto: Peter S. Jensen DEMOKRATI For Enhedslisten betyder demokrati ikke blot, at vi hvert 4. år har mulighed for at sætte vores kryds ved den politiker, vi ønsker skal repræsentere

Læs mere

Finansminister Kristian Jensens tale ved Kommunaløkonomisk Forum torsdag d. 12. januar 2017

Finansminister Kristian Jensens tale ved Kommunaløkonomisk Forum torsdag d. 12. januar 2017 Tale 12. januar 2017 Det talte ord gælder. Finansminister Kristian Jensens tale ved Kommunaløkonomisk Forum torsdag d. 12. januar 2017 Jammer. Jeg hører jammer. Men ikke fra jer kommuner. Faktisk oplever

Læs mere

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt.

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt. 1 Folkemødetale 2015 Johanne Schmidt Nielsen Det talte ord gælder. Jeg vil gerne starte med at sige, at den her valgkamp efterhånden har udviklet sig til sådan en konkurrence om, hvem der kan banke hårdest

Læs mere

!"#$%&%#'"(#)*+,*(-##

!#$%&%#'(#)*+,*(-## !"##$%&'#&("%#")*& Socialdemokraterne og SF går samlet til folketingsvalg den 15. september. Vores partier er forskellige. Vores historier og vores mærkesager er ikke identiske. Men vi har valgt at stå

Læs mere

Alle unge skal have ret til et godt arbejde

Alle unge skal have ret til et godt arbejde Alle unge skal have ret til et godt arbejde Temaudtalelse til SFU s landsmøde 2012: Unges vilkår på arbejdsmarkedet Ungdomsarbejdsløsheden i Danmark er på niveau med 80 ernes ungdomskrise. I Europa er

Læs mere

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år.

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. 1. maj tale 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. Men jeg vil gerne starte med at fortælle om mit besøg hos

Læs mere

DANMARK STYRKET UD AF KRISEN

DANMARK STYRKET UD AF KRISEN RESUMÉ DANMARK STYRKET UD AF KRISEN September 2009 REGERINGEN Resumé af Danmark styrket ud af krisen Danmark og resten af verden er blevet ramt af den kraftigste og mest synkrone lavkonjunktur i mange

Læs mere

KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER

KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER LO-sekretær Marie Louise Knuppert 1. maj 2013, Odense kl. 15.30 KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL. 15.30 DET TALTE ORD GÆLDER God morgen. Det er godt at se jer sådan en forårsdag - her i Odense! Jeg skal hilse

Læs mere

Regeringens nye arbejdsprogram

Regeringens nye arbejdsprogram DI Nyhedsbrev Den 24. februar 2010 Regeringens nye arbejdsprogram Nyt regeringsprogram 1. Indledning I går gennemførte statsminister Lars Løkke Rasmussen en omfattende regeringsrokade, og i dag blev regeringens

Læs mere

Tid til mere job til flere

Tid til mere job til flere Tid til mere job til flere Tid til det gode liv Livet er andet og mere end arbejdsliv. Livet er også tid til familie og venner, tid til at dyrke fritidsinteresser og tid til at være frivillig i den lokale

Læs mere

Tables BASE % 100%

Tables BASE % 100% Her er hvad 194 deltagere på Folkehøringen mener om en række spørgsmål - før og efter, at de har diskuteret med hinanden og udspurgt eksperter og politikere. Før Efter ANTAL INTERVIEW... ANTAL INTERVIEW...

Læs mere

I fagbevægelsen tror vi ikke på noget for noget. I fagbevægelsen gør vi hver dag noget for nogen. *******

I fagbevægelsen tror vi ikke på noget for noget. I fagbevægelsen gør vi hver dag noget for nogen. ******* 1. maj 2011 / LO-formand Harald Børsting Lokale arrangementer DET TALTE ORD GÆLDER Det siges ofte, at hvis man vil nå ind til marven i den danske arbejderbevægelse, så skal man synge vores sange. Sangene

Læs mere

Kære alle sammen. Det er jo ikke helt let at være Socialdemokrat i disse dage. Og det siger jeg med et stille håb om, at ingen af jer har fløjter med.

Kære alle sammen. Det er jo ikke helt let at være Socialdemokrat i disse dage. Og det siger jeg med et stille håb om, at ingen af jer har fløjter med. Overborgmesteren TALE Tale til Overborgmesteren Anledning 1. maj 2014 Sted - Dato 1. maj 2014 Taletid Bemærkninger til arrangementet Ca. 10 min Kære alle sammen Det er jo ikke helt let at være Socialdemokrat

Læs mere

*************************************************************

************************************************************* Sagsnr. Ref. Den 23. oktober 2003 +DQV-HQVHQVnEQLQJVWDOH YHG /2 VRUGLQ UHNRQJHVGHQRNWREHU ************************************************************* 'HWWDOWHRUGJ OGHU Velkommen til LO s kongres. Velkommen

Læs mere

Helle Sjelle. Fordi det er dit valg om din hverdag

Helle Sjelle. Fordi det er dit valg om din hverdag Helle Sjelle Fordi det er dit valg om din hverdag Læs om... Et valg om din hverdag Politik handler om din hverdag... side 2 Dine børn skal lære at læse, skrive og regne ordenligt Vi skal have fagligheden

Læs mere

SUNDHED SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN. i Assens Kommune FORORD

SUNDHED SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN. i Assens Kommune FORORD Sammen om sundhed FORORD SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN I Assens Kommune vil vi sætte spot på sundheden og arbejde målrettet for udvikling, fremgang og livskvalitet for alle. Vi vil løfte sundheden. Derfor

Læs mere

1. maj tale 2006, morgen v. LO s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger

1. maj tale 2006, morgen v. LO s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger 1. maj tale 2006, morgen v. LO s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger Godmorgen Kære venner I mere end hundrede år har vi Socialdemokraterne og fagbevægelsen - kæmpet for større retfærdighed, større frihed,

Læs mere

Landets velstand er afhængig af det danske folks Dansk Folkepartis samlede arbejdsindsats. principprogram af oktober 2002 P R I N C I P

Landets velstand er afhængig af det danske folks Dansk Folkepartis samlede arbejdsindsats. principprogram af oktober 2002 P R I N C I P PRINCIP R G R A M Dansk Folkepartis formål er at hævde Danmarks selvstændighed, at sikre det danske folks frihed i eget land samt at bevare og udbygge folkestyre og monarki. Vi er forpligtede af vor danske

Læs mere

Ordførertale til forhandlingen om statsministerens redegørelse 6. oktober 2011 af politisk ordfører Magnus Heunicke (S) (Det talte ord gælder)

Ordførertale til forhandlingen om statsministerens redegørelse 6. oktober 2011 af politisk ordfører Magnus Heunicke (S) (Det talte ord gælder) Ordførertale til forhandlingen om statsministerens redegørelse 6. oktober 2011 af politisk ordfører Magnus Heunicke (S) (Det talte ord gælder) De stod der, danskerne. I lange køer fra morgen til aften.

Læs mere

Beredskab: VLAK 2025-plan

Beredskab: VLAK 2025-plan 30. maj 2017 Beredskab: VLAK 2025-plan Dette notat opsummerer budskaber i forbindelse med lanceringen af VLAK-regeringens 2025-plan. Bilag 1 er en oversigt over elementerne i VLAK-regeringens 2025-plan.

Læs mere

Høring af medborgerskabspolitik

Høring af medborgerskabspolitik Høring af medborgerskabspolitik Den 9. november inviterede til borgermøde vedrørende høring af Aarhus nye medborgerskabspolitik. Tretten aarhusborgere deltog. Dette dokument indeholder vores indspil til

Læs mere

Referat af Studenterrådets generalforsamling 22. november 2014

Referat af Studenterrådets generalforsamling 22. november 2014 Referat af Studenterrådets generalforsamling 22. november 2014 1. Velkomst til generalforsamlingen 2. Formalia a) Valg af dirigenter: Stefan Larsen og Jakob Ruggaard er valgt som dirigenter. b) Valg af

Læs mere

ÆF til Principprogrammet

ÆF til Principprogrammet ÆF til Principprogrammet TEMA 1: Indledning og analyse (1-18) ÆF1 I linje 3-5 slettes "Socialistisk Folkepartis Ungdom laver forandring i hverdagen. Vi gør det ikke i blinde, og vi gør det ikke for at

Læs mere

TALE VED ÅBNINGSDEBATTEN 2017 JAKOB ELLEMANN-JENSEN. Det talte ord gælder

TALE VED ÅBNINGSDEBATTEN 2017 JAKOB ELLEMANN-JENSEN. Det talte ord gælder TALE VED ÅBNINGSDEBATTEN 2017 JAKOB ELLEMANN-JENSEN Det talte ord gælder Der er partier, som gerne vil fremtiden, og som arbejder for at gøre Danmark til et bedre samfund at bo og leve i partier som vil

Læs mere

Integrationspolitik Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab

Integrationspolitik Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Udkast 18. marts 2015 Dok.nr.: 2014/0026876-47 Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet Ledelsessekretariatet Integrationspolitik 2015-2018 Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Forord 2

Læs mere

SUNDHED, LIGHED OG FÆLLESSKAB. SF-Nordjyllands regionsvalgprogram 2017

SUNDHED, LIGHED OG FÆLLESSKAB. SF-Nordjyllands regionsvalgprogram 2017 SUNDHED, LIGHED OG FÆLLESSKAB SF-Nordjyllands regionsvalgprogram 2017 1 En bæredygtig, sund og sammenhængende region. SF vil i den kommende valgperiode fortsætte sit arbejde for at gøre Nordjylland til

Læs mere

Tale v. Tina Møller Kristensen 1. maj - FOA - Roskilde

Tale v. Tina Møller Kristensen 1. maj - FOA - Roskilde Tale v. Tina Møller Kristensen 1. maj - FOA - Roskilde Fælles om fremtiden Jeg synes, det er en god og rammende overskrift, vi har givet denne 1. maj. Overskriften rammer, at den politiske dagsorden gælder

Læs mere

Målprogram for HK Kommunal Vedtaget ved HK Kommunals forbundssektorkongres den 31. januar til 2. februar 2016

Målprogram for HK Kommunal Vedtaget ved HK Kommunals forbundssektorkongres den 31. januar til 2. februar 2016 Målprogram for HK Kommunal 2016-2020 Vedtaget ved HK Kommunals forbundssektorkongres den 31. januar til 2. februar 2016 Målprogram som styringsredskab HK Kommunals målprogram understøtter de fælles mål,

Læs mere

Skattereformen i hovedpunkter.

Skattereformen i hovedpunkter. Skattereformen i hovedpunkter. Konsekvenser, beregninger, social balance Indhold Danmark i arbejde... 2 Det socialdemokratiske:... 2 Hvorfor skattereform:... 2 Udfordringen:... 2 Arbejdskraft:... 2 Flere

Læs mere

Kandidathæfte til valg af spidskandidat Folketingskandidater for SF Nordsjælland

Kandidathæfte til valg af spidskandidat Folketingskandidater for SF Nordsjælland Kandidathæfte til valg af spidskandidat Folketingskandidater for SF 2016-2018 Nordsjælland Indblik og udsyn; jeg er af den opfattelse at man sagtens kan være stolt af at være dansk uden at være nationalistisk.

Læs mere

Indlæg ved Tine A. Brøndum, næstformand LO, ved SAMAKs årsmøde den 12. januar 2001 Velfærdssamfundet i fremtiden ********************************

Indlæg ved Tine A. Brøndum, næstformand LO, ved SAMAKs årsmøde den 12. januar 2001 Velfærdssamfundet i fremtiden ******************************** Sagsnr. 07-01-00-173 Ref. RNØ/jtj Den 10. januar 2001 Indlæg ved Tine A. Brøndum, næstformand LO, ved SAMAKs årsmøde den 12. januar 2001 Velfærdssamfundet i fremtiden ******************************** I

Læs mere

Ti skridt i en sund retning!

Ti skridt i en sund retning! Ti skridt i en sund retning! For Enhedslisten er sundhed meget mere end behandling af syge mennesker med medicin og operationer på sygehuse. Sundhed hænger sammen med, hvordan vi arbejder, bor og lever,

Læs mere

Danmark som grøn vindernation

Danmark som grøn vindernation Danmark som grøn vindernation Danmark som grøn vindernation En gennemgribende omstilling af det danske samfund skal skabe en ny grøn revolution. Vi skal skabe et grønt samfund baseret på vedvarende energi,

Læs mere

SAMMEN OM DANMARK TO VEJE FOR DANMARK. Vi søger mandat til at danne og lede en ny regering.

SAMMEN OM DANMARK TO VEJE FOR DANMARK. Vi søger mandat til at danne og lede en ny regering. SAMMEN OM DANMARK Socialdemokraterne og SF går samlet til folketingsvalg den 15. september. Vores partier er forskellige. Vores historier og vores mærkesager er ikke identiske. Men vi har valgt at stå

Læs mere

De rigeste har sikret at landet er verdens 3. Mest ulige land kun overgået af Angola og Haiti

De rigeste har sikret at landet er verdens 3. Mest ulige land kun overgået af Angola og Haiti 1 Cristian Juhl, Enhedslisten 1. maj 2012 Første maj er arbejdernes INTERNATIONALE dag Den nyliberale bølge, der hærger verden, betyder: At færre står i fagforening At der bliver større forskel på rig

Læs mere

L 111 Forslag til lov om afgift af mættet fedt i visse fødevarer (fedtafgiftsloven).

L 111 Forslag til lov om afgift af mættet fedt i visse fødevarer (fedtafgiftsloven). Page 1 of 5 Folketinget, Christiansborg 1240 København K. Tlf.: +45 3337 5500 Mail: folketinget@ft.dk L 111 Forslag til lov om afgift af mættet fedt i visse fødevarer (fedtafgiftsloven). Af Skatteministeren

Læs mere

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner.

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner. Projekt: HR-strategi Projektet er en toledet størrelse: Første del handler om at udvikle en strategi for HR (Human Ressources) en HR-strategi - for Frederikshavn Kommune, herunder definere, hvad vi i Frederikshavn

Læs mere

Overordnede rammer. Vision. Vi satser på viden, der vil frem.

Overordnede rammer. Vision. Vi satser på viden, der vil frem. Overordnede rammer Vision Ballerup Kommunes motto vi satser på mennesker dækker over kommunens vision frem mod 2020. Ballerup Kommune vil være en sund kommune, hvor det sociale ansvar involverer alle.

Læs mere

1. maj Ejner K. Holst KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER. Frihed, lighed og fællesskab

1. maj Ejner K. Holst KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER. Frihed, lighed og fællesskab KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL. 07.00 DET TALTE ORD GÆLDER 1. maj 2015 Ejner K. Holst Frihed, lighed og fællesskab Lad mig spørge jer om det samme, som den sang vi lige har sunget, gjorde. Frihed, lighed og

Læs mere

En rødere og grønnere region

En rødere og grønnere region En rødere og grønnere region Regionsråds-HVAD? Regionsrådet i Region Hovedstaden har 41 medlemmer, som vælges samtidig med valget til kommunalbestyrelserne tirsdag d. 19. november. Region H er den ene

Læs mere

Replique, 5. årgang Redaktion: Rasmus Pedersen (ansvh.), Anders Orris, Christian E. Skov, Mikael Brorson.

Replique, 5. årgang Redaktion: Rasmus Pedersen (ansvh.), Anders Orris, Christian E. Skov, Mikael Brorson. Replique, 5. årgang 2015 Redaktion: Rasmus Pedersen (ansvh.), Anders Orris, Christian E. Skov, Mikael Brorson. Tidsskriftet Replique udkommer hver måned med undtagelse af januar og august. Skriftet er

Læs mere

DER ER RÅD TIL ET BEDRE LIV FOR DE MANGE

DER ER RÅD TIL ET BEDRE LIV FOR DE MANGE DER ER RÅD! DER ER RÅD TIL ET BEDRE LIV FOR DE MANGE Lars Løkke og politikerne på Christiansborg siger, at der ikke er råd til velfærd. Arbejdsgiverne siger, at der ikke er råd til lønforhøjelser. Medierne

Læs mere

Danske partier fra samfundsfaget.dk. Enhedslisten

Danske partier fra samfundsfaget.dk. Enhedslisten 1 1 1 1 1 1 0 1 0 Danske partier fra samfundsfaget.dk Enhedslisten Enhedslisten er et socialistisk parti, der arbejder for et samfund, hvor lighed og solidaritet er i centrum. Partiet blev stiftet i ved

Læs mere

Opråb fra lønmodtagerne: Styrk kampen mod social dumping! - UgebrevetA4.dk. SOCIAL DUMPING Opråb fra lønmodtagerne: Styrk kampen mod social dumping!

Opråb fra lønmodtagerne: Styrk kampen mod social dumping! - UgebrevetA4.dk. SOCIAL DUMPING Opråb fra lønmodtagerne: Styrk kampen mod social dumping! SOCIAL DUMPING Opråb fra lønmodtagerne: Styrk kampen mod social dumping! Af Gitte Redder @GitteRedder Fredag den 24. november 2017 Seks ud af ti danske lønmodtagere mener i ny undersøgelse, at politikerne

Læs mere

Ungdomsgaranti til Alle!

Ungdomsgaranti til Alle! Ungdomsgaranti til Alle! DSU s bud på en målrettet og effektiv indsats mod ungdomsarbejdsløsheden Min søn på 19 år kender ikke begrebet ungdomsarbejdsløshed, og sådan skal det fortsat være. Det skal forblive

Læs mere

Djøfs seniorarbejdsmarkedspolitik

Djøfs seniorarbejdsmarkedspolitik Djøfs seniorarbejdsmarkedspolitik September 2016 Tænk længere Djøfs seniorarbejdsmarkedspolitik // 3 Djøfs seniorarbejdsmarkedspolitik Den økonomiske vækst i Danmark forudsætter, at der er tilstrækkelig

Læs mere

Borgerintegration. Resume

Borgerintegration. Resume Borgerintegration Oplæg til en ny integrationspolitik i Københavns Kommune, der styrker etniske minoriteters VILJE, EVNE og MULIGHED for at være ligeværdige, demokratiske borgere. Integration betragtes

Læs mere

Integration. Indledning. Rettigheder og pligter. Uddannelse og læring

Integration. Indledning. Rettigheder og pligter. Uddannelse og læring Integration Indledning Radikal Ungdom har en vision om et samfund bestående af demokrati og åbenhed, hvor mennesker uanset etnisk oprindelse, religion, seksuel orientering og politisk overbevisning kan

Læs mere

Bortfald af efterløn for alle under 40 år skaber råderum på 12 mia.kr. til beskæftigelsesfradrag

Bortfald af efterløn for alle under 40 år skaber råderum på 12 mia.kr. til beskæftigelsesfradrag Bortfald af efterløn for alle under 40 år skaber råderum på 12 mia.kr. til beskæftigelses Det foreslås, at efterlønnen bortfalder for alle under 40 år. Det indebærer, at efterlønnen afvikles i perioden

Læs mere

Rosa Lund (Enhedslisten MF) 2014

Rosa Lund (Enhedslisten MF) 2014 Tale til 8. Marts Tak for invitationen. I morges hørte jeg i radioen at i dag er kvindernes dag. Kvindernes dag? nej i dag er kvindernes internationale kampdag! Jeg synes også at I dag, er en dag, hvor

Læs mere

I de sidste år er uligheden vokset i Danmark.

I de sidste år er uligheden vokset i Danmark. 1. maj tale 2006 - eftermiddag v. LO s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger I de sidste år er uligheden vokset i Danmark. Ikke mindst på grund af at regeringen og Dansk Folkeparti lystigt har svunget pisken

Læs mere

Hvad indeholder personalepolitikken? Personalepolitikken er en ramme, som udgøres af et enkelt fundament og en række delpolitikker.

Hvad indeholder personalepolitikken? Personalepolitikken er en ramme, som udgøres af et enkelt fundament og en række delpolitikker. Forord Hvad skal vi bruge en personalepolitik til? Personalepolitikken i Frederikshavn Kommune er et fælles ansvar, som vi skal forpligte hinanden på. På samme måde som vi forpligter hinanden på, at vi

Læs mere

Tale v. Tina Møller Kristensen ved 1. maj på Bornholm. Fælles om fremtiden Jeg synes det er en god og rammende overskrift vi har givet denne 1. maj.

Tale v. Tina Møller Kristensen ved 1. maj på Bornholm. Fælles om fremtiden Jeg synes det er en god og rammende overskrift vi har givet denne 1. maj. Tale v. Tina Møller Kristensen ved 1. maj på Bornholm. Fælles om fremtiden Jeg synes det er en god og rammende overskrift vi har givet denne 1. maj. Overskriften rammer, at den politiske dagsorden gælder

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015 Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen. I Danmark står vi last og brast om demokratiets kerneværdier. Vi siger klart og tydeligt nej til

Læs mere

Danske vælgere 1971 2007

Danske vælgere 1971 2007 Danske vælgere 1971 7 En oversigt over udviklingen i vælgernes holdninger mv. Rune Stubager, Jakob Holm og Maja Smidstrup Det danske valgprojekt 1. udgave, september 11 1 Forord Det danske valgprojekt

Læs mere

LO s bemærkninger til forslaget til Danmarks nationale reformprogram 2012

LO s bemærkninger til forslaget til Danmarks nationale reformprogram 2012 Udenrigsministeriet Asiatisk Plads 2 1448 København K Sagsnr. 10-145 Vores ref. MLK/lph Deres ref. Den 21. marts 2012 LO s bemærkninger til forslaget til Danmarks nationale reformprogram 2012 LO har modtaget

Læs mere

Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013

Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013 Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013 HK s vision er: Vi skal være Danmarks mest indflydelsesrige fagforening og arbejdspladsens foretrukne valg. HK s mission lyder: HK skaber værdi,

Læs mere

LEA HERDAL - A No. 11 FREMAD I FÆLLESSKAB! Mindre Politik - Mere sund fornuft Din stemme gør forskel Bevar vores grønne område Grøn kommune Det er

LEA HERDAL - A No. 11 FREMAD I FÆLLESSKAB! Mindre Politik - Mere sund fornuft Din stemme gør forskel Bevar vores grønne område Grøn kommune Det er Valgkampens slogans Fælles om København Et stærkere København Fokus på Sundhed Lige muligheder for alle Til gavn for Frederiksberg - til inspiration for andre Stem dansk, det gør vi Vi skaber det gode

Læs mere

LO-sekretær Ejner K. Holst 1. maj 2013, Vejle

LO-sekretær Ejner K. Holst 1. maj 2013, Vejle LO-sekretær Ejner K. Holst 1. maj 2013, Vejle KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL. 9.30 DET TALTE ORD GÆLDER Indledning: Jeg har en vigtig historie til jer i dag. En historie om arbejdsløshed. En af den slags, som

Læs mere

Pengene eller livet? Kristendemokraterne

Pengene eller livet? Kristendemokraterne Pengene eller livet? Kristendemokraterne Pengene eller livet? Naturligvis skal vi have styr på økonomien, men penge er ikke alt. Økonomien skal tjene det gode liv. Kristendemokraterne vender sig mod den

Læs mere

TNS Gallup - Public 4. Undersøgelse for FOA Fag og Arbejde Tema: Sygehuskommision, efterløn og oktober Public 56874

TNS Gallup - Public 4. Undersøgelse for FOA Fag og Arbejde Tema: Sygehuskommision, efterløn og oktober Public 56874 TNS Gallup - Public 4. Undersøgelse for FOA Fag og Arbejde Tema: Sygehuskommision, efterløn og velfærd generelt. 22. 31. oktober 2010 Public 56874 Metode Feltperiode: 22. 31. oktober 2010 Målgruppe: Repræsentativt

Læs mere

DET BEDSTE LAND FOR VERDEN

DET BEDSTE LAND FOR VERDEN DANMARK 1 DET BEDSTE LAND FOR VERDEN Alternativets ambition er at udvikle det danske samfund, så Danmark ikke bare er det bedste land i verden, men det bedste land for verden. ET BÆREDYGTIGT SAMFUND Alternativet

Læs mere

Baggrund for dette indlæg

Baggrund for dette indlæg Baggrund for dette indlæg For nogle år siden skrev jeg op til et valg nogle læserbreve; mest om de ideologiske forskelle mellem Socialdemokraterne og Venstre. Jeg skrev en hel serie af læserbreve om dette

Læs mere

CAMILLA SCHWALBE Formand for Danmarks Socialdemokratiske Ungdom

CAMILLA SCHWALBE Formand for Danmarks Socialdemokratiske Ungdom Bliv medlem Vores generation står over for enorme udfordringer. Derfor kalder DSU nu til generationskamp. Ikke en kamp mod andre generationer men en kamp FOR vores generation. En kamp for et mere retfærdigt

Læs mere

INTEGRATIONSPOLITIK

INTEGRATIONSPOLITIK INTEGRATIONSPOLITIK 2015-2018 Titel: Integrationspolitik 2015-2018 Udgivet af: Frederiksberg Kommune Smallegade 1 2000 Frederiksberg September 2015 Foto: nilsholm.dk Layout og grafisk produktion: heidiborg.dk

Læs mere

Enhedslisten. Fælles om et bedre arbejdsmiljø

Enhedslisten. Fælles om et bedre arbejdsmiljø Enhedslisten Fælles om et bedre arbejdsmiljø 1 Enhedslistens arbejdsmiljøudvalg Maj 2009 Fælles om et bedre arbejdsmiljø Fælles om et bedre arbejdsmiljø Manglende opmærksomhed på arbejdsmiljøet afsløres

Læs mere

DET HANDLER OM VELSTAND OG VELFÆRD

DET HANDLER OM VELSTAND OG VELFÆRD DET HANDLER OM VELSTAND OG VELFÆRD Præsentation af hovedkonklusioner i Produktivitetskommissionens slutrapport på pressemøde den 31. marts 2014 Peter Birch Sørensen Formand for Produktivitetskommissionen

Læs mere

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab Vi gør det - sammen Politik for det aktive medborgerskab 2017-2021 Kære læser Du har netop åbnet den nordfynske politik for det aktive medborgerskab. Jeg vil gerne give denne politik et par ord med på

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2012

Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2012 Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2012 - Det talte ord gælder - Det bliver heldigvis 1. maj hvert år. For 1. maj er en dag, hvor vi samles for at vise at fællesskab og solidaritet er vigtigt.

Læs mere

(Det talte ord gælder)

(Det talte ord gælder) +HOOH7KRUQLQJ6FKPLGWVWDOHWLO/2 6NRQJUHVGHQRNWREHU (Det talte ord gælder) Kære kongres Tak fordi jeg måtte lægge vejen forbi jer i dag. Det er en af de aftaler, jeg virkelig har glædet mig til. Både før

Læs mere

Ledelse og medarbejderindflydelse. Per Mathiasen kommunaldirektør

Ledelse og medarbejderindflydelse. Per Mathiasen kommunaldirektør Ledelse og medarbejderindflydelse Per Mathiasen kommunaldirektør Disposition Hvorfor har vi fokus på ledelse og inddragelse? Hvad er god kommunal ledelse? Hvad betyder en god kultur i organisationen? Hvordan

Læs mere

Socialdemokraternes forslag til et bredt samarbejde om Danmarks udlændingepolitik

Socialdemokraternes forslag til et bredt samarbejde om Danmarks udlændingepolitik Socialdemokraternes forslag til et bredt samarbejde om Danmarks udlændingepolitik Igennem de sidste fire år har Socialdemokraterne sikret en fornuftig balance i udlændingepolitikken. På den ene side påtager

Læs mere

Løb: 36 Herre Senior K1 500m A-finale 13:20. Løb: 37 Pige U14 K1 500m B-finale 13:25. Løb: 38 Pige U14 K1 500m A-finale 13:30

Løb: 36 Herre Senior K1 500m A-finale 13:20. Løb: 37 Pige U14 K1 500m B-finale 13:25. Løb: 38 Pige U14 K1 500m A-finale 13:30 35 Dame Senior K 500m A-finale 3:5 3 Emma Broberg Hvidovre 4 Solveig Schmidt Odense 5 Annemia Pretzmann Silkeborg 3 Herre Senior K 500m A-finale 3:0 Peter Larsen Sorø Nils Boe Maribo 3 Emil Noe Nielsen

Læs mere

Susan Hedlund (S) politisk ordførertale 1. september 2016

Susan Hedlund (S) politisk ordførertale 1. september 2016 Susan Hedlund (S) politisk ordførertale 1. september 2016 (Det talte ord gælder) Vi hører det hele tiden København er en fantastisk by, københavnerne er et lykkeligt folkefærd, det går godt i København.

Læs mere

Danmark på rette kurs. grundloven og kongeriget. frihed og tryghed. vi står vagt om de svage. verdens bedste sundhedsvæsen. dansk skik og brug

Danmark på rette kurs. grundloven og kongeriget. frihed og tryghed. vi står vagt om de svage. verdens bedste sundhedsvæsen. dansk skik og brug grundloven og kongeriget frihed og tryghed vi står vagt om de svage verdens bedste sundhedsvæsen dansk skik og brug et trygt land uden terrorisme Danmark på rette kurs et troværdigt og stærkt forsvar danmark

Læs mere

Flygtninge sætter de offentlige finanser under pres

Flygtninge sætter de offentlige finanser under pres Formandskabet PRESSEMEDDELELSE Forårets rapport fra Det Økonomiske Råd formandskab indeholder følgende emner: Kapitel I indeholder en fremskrivning af dansk økonomi til 2025 samt kommentarer til forskellige

Læs mere

SFU S ARBEJDSPROGRAM

SFU S ARBEJDSPROGRAM SFU S ARBEJDSPROGRAM 2017-2018 SFU vil arbejde for vores vision om et bedre, grønnere og mere socialistisk samfund. Vi har dog en regering, der modarbejder vores vision for et bedre og mere socialistisk

Læs mere

Principprogram for SF - Socialistisk Folkeparti

Principprogram for SF - Socialistisk Folkeparti Principprogram for SF - Socialistisk Folkeparti SF er et socialistisk parti i den danske arbejderbevægelse, som med afsæt i den demokratiske venstrefløj og den progressive grønne tradition, ønsker at gennemføre

Læs mere