Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN OKTOBER 2013 NR. 04

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN OKTOBER 2013 NR. 04"

Transkript

1 Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN OKTOBER 2013 NR. 04 Indkaldelse til pladshavermøde...side 5 Afslutning af kapsejlads side 8 Fra 35 fods kølbåd til Elliott-jolle...side 12 Fyr den af! en klubaften med nødraketter og andet sikkerhedsudstyr...side 15

2 VI HAR MASSER AF TIL DINE SKATTE BOOK PÅ PULTERKAMMER.DK SPAR 10% MANGLER DU PLADS TIL DIT SEJLERGREJ, SKIUDSTYR, MØBLER ELLER ANDET? HER ER LØSNINGEN! Mangel på opbevaringsplads er et problem, mange står overfor. Måske har du stadig adskillige ting opbevaret hos dine forældre eller er det netop dig, der opbevarer et bjerg af børne nes habengut selvom de for længst er fl øjet fra reden. Sikker og professionel opbevaring hos Dit Pulterkammer er svaret! Det er også en oplagt mulighed hvis du er én af søens folk med hang til udstyr eller du vil gøre alvor af drømmerejsen jorden rundt, eller måske er du lige fl yttet sammen med kæresten og i har fået dobbelt op på alt interiør... Du har adgang til dit opbevaringsrum alle ugens dage fra Med din personlige kode til Dit Pulterkammer kan du komme og gå, som du vil. Der er daglig kontrol med både temperatur og luftfugtighed, så du kan trygt efterlade elektroniske dimser og andet mere følsomt udstyr i dit nye opbevaringsrum. De individuelle låse samt videoovervågning, hegn og el-porte sikrer, at uvedkommende ikke får adgang til dine ting. Derudover tilbyder vi gratis lån af trailer og landets billigste fl yttekasser: 10 stk. for kr. 69,- Book og betal online og tag straks dit rum i brug. Vi står også gerne klar med personlig rådgivning, hvis du har brug for hjælp til at fi nde den rigtige opbevaringsløsning. Ring til os alle ugens dage fra eller læs mere på Formandens klumme Vintersamvær Det varer ikke længe før de fleste af os gemmer sejlertøjet væk og vender blikket mod de opgaver, der har været forsømt, mens vi nød en helt speciel dejlig sommer til søs. Det er med en god, mæt fornemmelse, for der er blevet fyldt godt op med gode oplevelser i det helt specielt dejlige vejr vi har haft denne sommer. Solskin og let vind, lune, lange aftener i cockpittet uden telt. Højt til himlen, og ingen bylyde, når vi har fundet en ø, en god plads i havnen og stilheden indfinder sig. Eller en hyggelig havn med musik og glade mennesker. Hvor heldigt, at vi lige var der, hvor der var rigtigt godt at være den aften. Lidt held, men også en masse gode erfaringer fører os rundt i landet og nabolandene til de steder, der er som perler skjulte blandt et stort udvalg af mulige overnatningssteder, men værd at sejle efter. Nogle kendte, men også nogle ukendte: Selv om vi har sejlet i mange år, så er der stadigt mange steder indenfor sommerferieafstand, vi aldrig har været nye steder at opdage. Det får vi inspiration til i vinterens foredrag i sejlklubben. I år var vi for første gang på Femern, i Travemunde og Wismar, inspireret af andre medlemmers gode oplevelser på Tysklands nordkyst. Store, flotte strande, billige og gode spisesteder og gamle Hansestæder med historie. Uden at vide lige hvornår, er der ingen tvivl om, at lysten til at sejle dertil i år, er født en vinteraften, mens vi så billeder eller hørte om andre medlemmers gode oplevelser. Og derfra kan man jo supplere med guider, lods og DanskSejlunions tursejler sider. Hvor går turen hen næste år? Det er lidt vel tidligt at beslutte, men det er altid godt at lade sig inspirere. I løbet af vinteren vil Mogens og Grethe stå for en aften, hvor sejlklubbens medlemmer kan prøve en ny måde at inspirere hinanden på. Efter fælles spisning vil der blive dannet nogle borde med forskellige feriedestinationer. Her samles både de, der har tips at give videre, og de, der gerne vil høre gode tips om f.eks. Den svenske Skærgård, Norge, Sydfynske perler, Rügen eller hvad deltagerne nu kan samles om netop den aften. Det er en effektiv og meget hyggelig måde at lære om de bedste havne, de gode oplevelser, ting at prøve og ting at lade være med at prøve, både tips og svipsere. Erfaringsudveksling under hyggelige former og en god investering i en endnu bedre sommerferie. Et andet af vore medlemmer, Ole Møller, vil samme aften søsætte et initiativ med udlån af søkort medlem til medlem. Og så kan vi igen i år se frem til underholdende beretninger fra flere af vore medlemmer, der har været på togt og sikkert også et par beretninger fra langturssejlerne. Der bliver aftener med kurser i nyttig viden om sikkerhed, meteologi og meget andet. Det hele vil blive skrevet i kalenderen på lige så hurtigt, som vi har aftalerne i hus. Vi ved, at et aktivt vinterprogram er vigtigt for at binde klubben sammen. Faktisk har vi mere tid til hinanden om vinteren end om sommeren, hvor vi er spredt for alle vinde. Så har du lyst til at bruge vinteren til at blive klogere, bruge andres erfaringer, dele ud af dine egne, vælge de rigtige havne og opleve mere af det, du synes er vigtigt, så deltag i sejlklubbens vinterprogram. En sideeffekt er, at du lærer mange flere at kende med samme interesse for at sejle og finde gode havne. Og måske mødes i en aften i en lille perle af en havn et sted derude, og skaber sammen den helt gode oplevelse, som varmer helt til næste sommer. I Marselisborg Sejlklub tror vi på, at det at være sejler er en livsstil, der bedst dyrkes i fællesskab. Med sejlerhilsen Lisbet Knudsen AARHUS NORD AARHUS SYD AARHUS VEST RANDERS KOLDING TELEFON

3 Information fra havnen Efter en dejlig sæson med forhåbentlig mange sejltimer, har du henlagt din båd på land eller du har valgt at lade den blive i vandet. Uanset hvilken vinterløsning du har valgt, er der nogle ting, du skal være opmærksom på. og det hele skal gerne skiftes i løbet af vinteren. Når din båd er kommet på plads, skal du sørge for de rigtige fortøjninger - gerne dobbelt - og korrekt affendring. Vejret kan være meget barskt, så sørg effektivt tilsyn er enhvers bådejers pligt. Bliver der varslet storm eller det bliver meget høj- eller lavvande, er det godt sømandskab at efterse og kontrollere bådens fortøjninger. Pas på når du færdes på havnen på vinterdage, alt inkl. broer kan være meget glatte, og det er ingen spøg at falde i vandet. Det kan være livsfarligt. Har du valgt at din båd står på land Igen er det vigtigt at du jævnligt tilser dig båd, særligt når der er varsel om dårligt vejr. Flagrende presenninger og overdækningsplastic skal fjernes eller surres fast, da de kan ramme ind i naboen eller utilsigtet fungerer som sejl. Husk desuden at låse stiger fast, eller eventuelt fjerne dem - ellers gør vi det. El på land: Efterhånden er vi ved at få udbygget antallet af Tally El standere på land. Husk at koble dig fra, når du er færdig med at bruge strøm, så andre kan komme til. Webkamera Overvintring i vandet Har du valgt at lade din båd blive i vandet, skal du sørge for at få den flyttet til en flydebro. På grund af risikoen for ekstremt højvande, må den ikke ligge ved en af randbroerne. Undtaget herfra er bådene ved bro 5 og bro C. Altså ingen både ved bro 1, 9 og 10. for at din båd ikke ligger og hugger i fortøjningerne, men er bundet tilstrækkeligt stramt eventuelt med kødben eller lignende fjedre. Husk ingen sjækler i broernes fortøjningsøjer. At fortøje sin båd forsvarligt og føre Beholder du riggen på og ikke vil ud og sejle bør du fjerne sejl og løbende rig, afmonterer evt. også bommen, jo mindre belastning der er på båden jo bedre. Til både med rig på land gælder det at enten opgraderes båden til stativstørrelsen over normen, ellers skal der ekstra ben på. Under alle omstændigheder skal du tjekke, hvad dit forsikringsselskab forlanger. Uanset om båden overvintrer i vandet eller på land: Husk at tømme alle vandtanke, fyld dieseltanken, konserverer motoren, fyld batterierne osv. osv. Husk også, at det af pga. brandfare ikke er tilladt at bruge elektriske varmeblæsere/varmeovne uden opsyn. Både med benzintanke skal tømme tanken og tanken skal udluftes - helst ved optagning. Nyt fra havnen i løbet af vinteren Husk at følge med på hjemmesiden. Her kan du bl.a. læse om reduceret Havnens webkamera opdateres løbende hele vinteren, så du kan følge med i hvad der sker på havnen. Du får adgang til webkameraet via havnens hjemmeside. vanddybde i indsejlingen, Skat i havnen, mastedage, nye optagningsdage og meget mere. Her finder du også vores webcam, så du kan følge med i, hvad der sker på havnen. Vil du have overdækning på båden, må den ikke ligge ved en Y bom, da denne ikke kan modstå vindpresset med overdækning. Desuden er der en vægtgrænse på 5,5 ton for at ligge ved Y bom. Undtaget herfra er, hvis der er en pæl eller lignende på den ene side, som kan tage fra. Vinterpladser i vandet bliver ikke tildelt, men er noget, som aftales pladshaverne imellem. Ellers tager du blot en plads, når den er ledig. Husk at flytte tilbage til din egen plads til sæsonstart i foråret. Vi planlægger dog reparationsarbejde på hammeren af bro 4, og derfor kan der ikke ligge vinterskibe på indersiden af hammeren i år. De remme, der er mellem pælene er for små og trætte, Informationsmøde for pladshavere torsdag den 28. november kl Marselisborg Lystbådehavn S/I indbyder pladshaverne til informationsmøde i Møllevangskolens festsal, Møllevangs Alle 20, 8210 Aarhus Bestyrelsen vil orientere om det forventede regnskab og budget for det næste regnskabsår. 4 5

4 Sølvmedaljer til ynglinge igen VinterService Vi udfører VinterService med opbevaring i isolerede haller af sejl,- og motorbåde op til 25 tons. Få fast pris og reserver VinterService så er du sikker på plads. TJ MARINE - Torben Jensen Arresøvej Risskov Reparation på eget værksted af alle mærker benzinmotorer HORSENS YACHTVÆRFT APS Gammel Havn Horsens Tlf. : Fax: Kontakt os eller læs mere på Vinterservice_annonce 128x89mm.indd , 14:49 Alt i tømrer- og snedkerarbejde Per Trankjær.- Uraniavej Balagervej Højbjerg Viby J Mobil Så har klubbens meget dygtige ungdomssejlere gjort det igen. Efter kun 2, men meget dramatiske sejladser i Ungdoms DM fra Bønnerup i weekenden den september, blev stævnet aflyst på grund af meget hårdt vejr. Vinden, der i perioder var oppe på 20 M/S, resulterede i flere kæntringer og bordfyldninger. Stævnet blev udsat til oktober, da der kræves mindst 4 sejladser gennemført, for at stævnet kan tælle som officielt DM. Anders siger: Nu er vi ved at være lidt trætte at blive nr. 2, vi ville gerne have haft guldet i hus denne gang. Den manglende guldmedalje skyldes måske, at Emilie er flyttet til København, så træningen er stort set ikke eksisterende. Det bruger vi i hvert tilfælde som vores undskyldning. Om fremtiden siger Anders: Nu vil Rasmus og jeg prøve at sejle 49 er. Vi har anskaffet en båd og sejler fra Århus i den. Her er stort set hele den vestdanske elite samlet, herunder de besætninger der satser på OL. Men inden vi begynder at kunne bide skeer med dem, skal vi først lære båden at kende. Bliver de nemme at sejle fra, kan det da godt være, at vi begynder at drømme om noget mere. Redaktionen siger tillykke med endnu et flot resultat. Hvorfor ikke sæ e din båd i en hal vinteren over? Du lbydes sikker vinteropbevaring i nyere m2 stor hal umiddelbart ved kajen på Gl. Havn 7 i Horsens. Portene måler 6 x 6½ m og kan typisk tage både på op l 25 tons. Faciliteter i øvrigt er: 230/400 volt, toilet, varmt/koldt vand, højtryksrenser, rullesta ver, mastereoler, tyverialarm mv.. Der er adgang i hele perioden for klargøring. Lokalt på havnen er der vær er med alt indenfor bådvedligehold inkl. aut. Volvo Penta service. Mulighed for at komme ind på fast plads eller på lejebasis. FORENINGEN HORSENS BÅDHALLER eller på mail: I Hellerup var vejret helt anderledes med sejlerne og alle sejladser blev gennemført. Her var der spænding til det sidste og igen var Rasmus Knudsen, Anders Johansen og Emilie Popp med helt fremme forrest i feltet. I sidste sejlads skulle de slutte 2 pladser bedre end deres evige rivaler fra Hellerup med Frederik Lange ved roret, for at få guldet i hus. De blev desværre kun 1 placering bedre. I det samlede resultat fik Rasmus, Anders og Emilie 32 point før fratræk og 25 point efter. Fredrik lange havde 35 point før fratræk og 25 point efter. Det blev altså afgørende for guldet at Fredrik havde 3 første pladser mod Rasmus, Anders og Emilies ene. Vinder af bronze blev Lucas Lier fra KDY med henholdsvis 38 point før og 26 point efter fratræk, altså en meget hårfin afgørelse. 6 7

5 Kapsejlads 2013 Lørdag den 5. oktober sluttede kapsejladssæsonen. Det har været en fantastisk sæson ikke mindst efter sommeren, hvor vi har haft forholdsvist mildt vejr med masser af muligheder for brug af spiler og solbriller. Inden for fodbolden siger man at tabellen lyver aldrig. Derfor skal Marsejlerens læsere ikke snydes for efterårets slutstilling i de to løb. Efter sejladsen lørdag den 5. oktober blev der udlevet præmier til de dygtige og flittige. Som tabellerne viser, så skal man sejle godt for at opnå en god samlet placering, men det vigtigste er, at man faktisk sejler, da man ellers får mange strafpoint. Matrix vandt efterårets runde i 1. løb, klubmesterskabet og stjernesejladsen. Kapsejladsudvalgets evaluering af sæsonen Sæsonen 2013 er forløbet med uændret antal deltagere: 30 både samt et par gæster fra andre havne. Set over en længere årrække er antallet af både en smule dalende; til gengæld bliver bådene større med det følgende større mandskab pr. båd. Konceptet at der sejles over 2 gennemgående serier i henholdsvis forår og efterår med de sidste fire sejladser på distancebane om lørdagen er i 2013 forløbet fint. Det koncept ønsker vi at videreføre til kommende sæson. Udvalget vil i løbet af vinteren gå i tænkeboks over, hvordan vi tiltrækker nye både til alle sæsonens sejladser, gøre konceptet mere flexibelt for både der kun ønsker at deltage i dele af sæsonen samt at udvikle på hvordan vi bedre skaber kontakt mellem både og nye gaster. I 2013 har udvalget med succes taget den nye web i brug. Det har givet grundlag for en bedre informationsformidling til deltagerne samt nemmere arbejdsgange for udvalget ved resultatberegning. Banerne i 2013 har gennemgående været lagt rigtig fint med en passende banelængde - så stor ros til de besætninger, der har været på vandet! I år har vi også afprøvet at have deltagernumre til visning ved målgang - et koncept vi ikke vil videreføre: problematikken, der var årsag til tiltaget var primært sammenfaldende sejlnumre - og denne synes ikke længere at eksistere. Endvidere er 2013 den første sæson hvor vi har været 100% krudtfri - og alle signaler er blevet afgivet med horn. Det er en acceptabel løsning, der er nemmere og billigere at håndtere. Tydeligheden i signalafgivning er dog knap så stor for deltagerne, så det er ligeledes et punkt som udvalget tager med i tænkeboks. Kapsejladsudvalget Peer Bech Hansen og Leif Andersen fra See You tog efterårets samlede 1. plads i 2. løb. Skipper Peter Uhre var fraværende på de sidste 3 sejladser. Slutstilling i løb 1 Placering Bådnavn Bådtype Skipper 08-aug 15-aug 22-aug 29-aug 04-sep 11-sep 14-sep 21-sep 28-sep 05-okt Total Netto 1 Matrix IMX-38 Henrik Andersen (6.0) Otilia X 342 Gunnar Schønfeldt (7.0) skaf Søkoen Arcona 36 Lars Skøtt Jensen (5.0) Tessa Elan 37 Ulrik Müller 4.0 (14.0 DNC) Sirona Luffe 40 Hans Jørn Knudsen (14.0 DNC) Zelda Bavaria 35 Match Erik Meldgaard Andersen (9.0) 6.7 skaf Juno Scankap 99 Sten Langfeldt (14.0 DNC) 14.0 DNC DNC DNC Dohni Hanse 370 Jens Lyhne (14.0 DNC) Sally Elan 340 Lisbeth Storgaard (14.0 DNC) 14.0 DNC DNC 14.0 DNC 10.2 skaf 14.0 DNC Carisima Dehler 34 Jørn Nielsen (14.0 DNC) DNC 14.0 DNC 14.0 DNC Amic Avance 36 Klaus Gelting (14.0 DNC) 14.0 DNC DNC 14.0 DNC Ia T-34 Jørn Olsen (14.0 DNC) 14.0 DNC skaf DNC DNC Kaperen Hanse 341 Lars Johansen (14.0 DNC) 14.0 DNC DNC 14.0 DNC 14.0 DNC 14.0 DNC DNC ,0 Slutstilling i løb 2 Placering Bådnavn Bådtype Skipper 08-aug 15-aug 22-aug 29-aug 04-sep 11-sep 14-sep 21-sep 28-sep 05-okt Total Netto 1 See You Larsen 25 Peter Uhre 1.0 (7.0) 3.4 skaf Nikita Bavaria 350 Lars Bjerg 4.1 skaf (8.0) Lille Larsen Larsen 28 Asger Christiansen skaf (20.0 DNC) 20.0 DNC Jasmin Jeanneau Sun Odyssey 32 Michael Pedersen (20.0 DNC) 20.0 DNC Drys Maxi 84 Jørn Tholstrup skaf 8.0 (20.0 DNC) Humle H-båd Thorbjørn Kloster skaf (20.0 DNC) 20.0 DNC Fanatic Granada Bonita 767 Ole Overgaard Rasmussen 5.0 (20.0 DNC) DNC skaf Hvid Special H Båd Ole Bülow Pedersen (20.0 DNC) skaf DNC DNC Brynhilde folkebåd Louis Jensen 10.2 skaf (20.0 DNC) Seascape Seascape 18 Jørn Laustsen (20.0 DNC) skaf 20.0 DNC 20.0 DNC DNC Malima Nordborg 32 Jørn Skriver (20.0 DNC) 20.0 DNC 20.0 DNC DNC Elliott 1 Elliott 6m MS Ungdom (20.0 DNC) DNC DNC 20.0 DNC 20.0 DNC 20.0 DNC Elliott 2 Elliott 6m MS Ungdom (20.0 DNC) DNC 20.0 DNC 20.0 DNC 20.0 DNC H Båd Kim Pihl (20.0 DNC) 20.0 DNC 20.0 DNC 20.0 DNC 20.0 DNC 20.0 DNC 20.0 DNC DNC LUSKE Commander 31 Åge Thorborg (20.0 DNC) 20.0 DNC 20.0 DNC 20.0 DNC 20.0 DNC 16.9 skaf 20.0 DNC DNC Lady In Red L29 Jørgen Brøndlund (20.0 DNC) 20.0 DNC 20.0 DNC skaf 20.0 DNC 20.0 DNC 20.0 DNC 20.0 DNC 20.0 DNC Mors Ark Drabant 30 Niels Henning Rejsenhus (20.0 DNC) 20.0 DNC 20.0 DNC 20.0 DNC 20.0 DNC 20.0 skaf 20.0 DNC 20.0 DNC 20.0 DNC 20.0 DNC Klokkeblomst Jeanneau 32i Sun Odyssey Kaj Nicolaisen (20.0 DNC) 20.0 DNC 20.0 DNC 20.0 DNC 20.0 DNC 20.0 DNC 20.0 DNC 20.0 DNC 20.0 DNC 20.0 DNC Liva Bandhom 27 Morten Møller (20.0 DNC) 20.0 DNC 20.0 DNC 20.0 DNC 20.0 DNC 20.0 DNC 20.0 DNC 20.0 DNC 20.0 DNC 20.0 DNC ,0 Hvordan læses tabellerne Der er 2 løb på kapsejladserne og derfor 2 tabelstillinger. Bådens måltal afgør, hvilket løb man sejler i. De hurtigste både sejler i løb 1, som på onsdagsbanen er længere end løb 2. Det drejer sig om at få færrest point. En 1. plads på en sejlads giver 1 point, en 5. plads giver 5 point og gennemfører man ikke (DNC), får man point svarende til antallet af tilmeldte både + 1. De fleste DNC er skyldes typisk at båden ikke har sejlet den pågældende dag. Skaf står for skaffertjans. Det betyder at bådens besætning har opgaven med at lægge bane til sejladsen og servere mad m.v. bagefter. Opgaven går på skift mellem de tilmeldte både. Ved skaffertjansen beregnes pointgennemsnittet af de øvrige sejladser. Bådenes sejltider korrigeres for deres måltal, så en langsom båd kan godt slå en hurtig båd. Dvs. det ligner lidt brug af handicap i golf. Hvis man deltager i 6 sejladser kan man trække den dårligste placering fra. 8 9

6 Sejlerskolen Sejlerskolens Bianca 28 bruges primært til nye og uøvede sejlerskoleelever Sejlsæsonen er ved at være slut også for sejlerskolen, og som for alle andre har denne sæson vejrmæssigt været en af de bedre. Sejlerskolen har i år haft 35 deltagere fordelt på de to skolebåde. 6 begynder hold og 3 øvede hold har hver ugedag, mandag til torsdag, fra maj til oktober sejlet havnen og Aarhus bugt tynd. I de senere år har flere udlændinge deltaget i sejlerskolen, og specielt i år har næsten 1/3 af deltagerne været af udenlandsk herkomst. På ét hold er al kommunikation og instruktion foregået på engelsk. Et andet hold har været blandet, men overvejende er snakken også her foregået på engelsk, da de fleste yngre mennesker er fortrolige med engelsk. Det giver naturligvis nogle udfor- dringer, men også spændende perspektiver med en mere international deltagelse i vores sejlklub. Der er mange forskellige grunde til at ville på sejlerskole. Nogle elever har en kæreste, der har båd og vil gerne lære det mest basale til fællesskabet. Andre elever har planer om at købe båd selv, og der er også elever, der bare har lyst til at komme på vandet. En hel del af eleverne har enten forudgående taget duelighedsprøve eller tilmelder sig duelighedskurset i sejlklubben vinteren efter. For alle gælder det, at der er en kærlighed til vandet. Begge skolebåde har fået masser af vand under kølen i denne sæson. Den ene skolebåd, en livlig Larsen 25 med påhængsmotor, har fortrinsvis sejlerskoleelever med et års forudgående sejlerskoleerfaring. Båden er desuden hele sæsonen lejet ud til fire sejlklubs medlemmer, der også er tilmeldt onsdagsbanens kapsejlads. Den anden skolebåd, en gul Bianca 28, har været skolebåd i mange år og benyttes primært til nye og uøvede sejlerskoleelever. Denne båd bruges også af klubbens øvrige medlemmer til dags-ture, weekend-ture og sommerferie-ture. Det er dog primært nuværende og tidligere sejlerskolefolk, der benytter denne mulighed. I begge kølbåde får man lært sig praktisk sømandsskab. Sædvanligvis er fire elever sammen med en instruktør. Larsen 25 er mere livlig og har derfor oftest elever med lidt sejlererfaring Sejlerskolen har et velfungerende instruktørteam, og hvert hold har tilknyttet to instruktører, således at hver instruktør sejler skolesejlads ca. hver anden uge. Så forhåbentlig er der ingen, der føler sig overbelastet. At være to instruktører er en fordel for begge parter. Dels får eleverne præsenteret flere instruktørers løsningsmuligheder og tilgange til sejlads, og dels får instruktørerne aflastning, så man ikke binder sig for en aften i samtlige uger i maj-juni og august-september. Endelig forbedrer det også kvaliteten af undervisningen, når man kan sparre med en anden erfaren instruktør. Skulle nogen, der læser dette føle sig fristet til at blive sejlerskoleinstruktør på disse betingelser til næste sæson, er man meget velkommen til at henvende sig til sejlerskoleudvalget. Klubturen sidst i august gik til Nappedam. Her var der femten sejlerskoleelever, der fik en oplevelse af distancesejlads og fællesskab i fremmed havn. Mange instruktører havde velvilligt lagt egne både til, så eleverne på den måde fik en oplevelse af en anden båd, end de er vante til. Den ene skolebåd blev på klubturen bemandet af et sejl-selv-hold uden instruktør. Det kan lade sig gøre, når ansvarlig skipper på skolebåden har behørigt duelighedsbevis. Vi håber på en god sæson i 2014 med mange aktive deltagere, både danske og udenlandske, med hang til havet, samt et fortsat velfungerende instruktørteam, der kan formidle de sejlsportsmæssige færdigheder og godt sømandskab til sejlklubbens nye medlemmer. Ny og opdateret information om sæson 2014, kan forventes tilgængelig på hjemmesiden i februar. Sejlerhilsen Niels og Åge! 10 11

7 Fra 35 fods kølbåd til Elliott I foråret 2013 købte Marselisborg sejlklub 2 Elliott både. Bådene har i sæsonen primært været brugt af ungdomssejlerne, hvor de blandt andet har deltaget i onsdagssejladserne. Derudover har klubbens øvrige medlemmer haft mulighed for at bruge bådene. Konceptet var, at man ved at betale et beløb kunne være med til at sejle matchrace i et par timer hver mandag aften. Det har vi været nogle stykker, som har benyttet os af og haft megen fornøjelse med. Det gjaldt stort set for os alle, at vi også sejler med på onsdagsbanen, og at vi ikke har den store erfaring fra jollesejlads - for nogen af os overhovedet ingen. At vi samtidig ikke havde erfaring med matchrace, gjorde det ikke lettere. Selvom Elliott en kategoriseres som en kølbåd, er sammenligningen med en jolle ligefor. Først skulle vi lære bådene at kende. Selv om man kan mene, at en båd er en båd, er der stor forskel på, hvordan man arbejder i en Elliott i forhold til på en 35 fods kølbåd. Jeg skal ikke forsøge at gøre mig klog på, hvordan man sejler en Elliott, men kun fortælle om de oplevelser og erfaringer, vi har gjort på vandet. I en Elliott er der kontant afregning, både når man gør det rigtige, og når man gør det forkerte. Jeg havde fornøjelsen af at være storsejlstrimmer. Arbejdede jeg ikke rigtigt med sejlet, sejlede vi sidelæns eller gik helt i stå. Så var der ikke kun afregning fra båd, men også fra skipper. Vi fandt også ud af, at vægtfordelingen havde stor betydning for farten. Selvom det var svært, får man hurtigt en anderledes føling med båden, end man gør i en større kølbåd. på 100 m2 i forhold til en på 28 m2, er det ikke mindre hårdt at sejle Elliott. Der skal arbejdes konstant, og man kan hurtigt få sved på panden. At sejle matchrace i en båd man ikke rigtig kender og med skiftende besætninger blev for stor en udfordring. I efterårssæsonen gik vi over til udelukkende at bruge tiden på at lære bådene bedre at kende og dyste på fart. Vi er ikke blevet eksperter, og der er et godt stykke endnu, men noget har vi da lært, så vi er fulde af forhåbning for næste sæson. At komme fra 35 fods kølbåd til Elliot har været en udfordring, men rigtig sjovt. Der har desværre ikke været den tilslutning til sejladserne, som man kunne ønske. Desuden har der været en del frafald hen over sæsonen, så måske har konceptet ikke været helt rigtigt. Måske det skal gøres anderledes, så vi til næste år kan få flere med på vandet. Alle kan være med, og det er både sjovt og hyggeligt og ikke mindst lærerigt. Jeg kan kun opfordre alle til at komme med og prøve, når den nye sæson starter måske er det noget for dig. Erik Melgaard Andersen, plads 135. I 2013 har Erik sammen med andre kap- og tursejlere sejlet med de nye Elliott-både hver mandag Alting er mindre og tættere på, og for nogle af os var bare det, at bevæge os i båden, en udfordring. Er du f.eks. ikke hurtig nok til at komme med over i en vending, risikerer du at ryge udenbords. Det skete da også en enkelt gang, at der var en, der fik sig en dukkert. Selvom grejet er mindre, og der er forskel på at håndtere en spiler Erik Meldgaard Andersen sejler normalt en Bavaria 35 Match 12 13

8 edslev-entreprenoer.dk - RENDEGRAVER - MINIGRAVER - BELÆGNINGER - KLOARKERING og mange andre opgaver Edslev Maskinstation & Entreprenør Kontakt Lars Laursen for et uforpligtende tilbud Telefon: Stort og småt... Gæt en havn! Sidste gang var vi i Ebeltoft Fiskerihavn, hvilket Karl Leer var den eneste, der kunne gætte. Hvor gamle er dine nødraketter? Onsdag den 26. februar kl. 19 kommer Gert Toft fra forsikringsselskabet Pantaenius i klubhuset og fortæller om sikkerhed til søs. Hvad kan vi gøre for at undgå ulykker og hvad gør vi, hvis ulykken rammer. Hvad bør vi have med af sikkerhedsudstyr om bord og hvordan bruger vi det. Bådtransport indtil 8,5 ton Nedbygget bil m. kran og hænger Vognmand Lars Therkildsen Hamrende godt håndværk J.F. Willumsensvej Højbjerg Tlf tallykey a/s leverer elegante, driftsikre forsyningssøjler og betalingsløsninger... -også til Marselisborg Havn! christensen & kjær statsautoriseret revisionsaktieselskab revisionsselskab Rosensgade Odder Tlf Fax Mobil Ebeltoft Fiskerihavn Næste opgave viser endnu en havn fra de danske farvande. Kan du genkende den? Send en mail med svaret til Svarer du rigtigt, vinder du stadig ikke en pind, men du får naturligvis hædrende omtale i næste nummer af Marsejleren! Hvad hedder havnen? Jørgen fra Marselisborg Marine vil i samarbejde med en leverandør vise os forskelligt sikkerhedsudstyr og de har sikkert nogle skarpe tilbud med. Endelig vil du, hvis vejret tillader det, få lejlighed til at prøve at afskyde nødsignaler. Sejlklubben har denne aften fået tilladelse fra Beredskabschefen til afskydning af nødsignaler. Er dine nødblus og raketter løbet ud på dato, så er her en enestående chance til at skyde dem af på lovlig vis. Har du aldrig prøvet det før, vil du nok blive overrasket over, hvor kraftig nogle af tingene er. Men tag dine egne ting med og find ud af hvordan de virker. HUSK SIKKERHEDSBRILLER. Tilmeld dig via hjemmesiden. Nye medlemmer til redaktionen Marsejleren er altid åben for nye redaktionsmedlemmer. Så har du lyst til at skrive, tage billeder eller blot deltage i produktionen af bladet, så skriv til marselisborgsejlklub. P.t. savner vi bl.a. skribenter i forhold til bådens vedligehold og drift. Du er også velkommen til at fange Per på

9 Sommer beretning Mødet med SXK i Limfjorden På engelsk kaldes en sådan opankring i cirkel for: A Sunflower Raft (En solsikkeflåde). Venø Bugt er beliggende i Limfjordens sydlige del. Her ligger vi i den lille hyggelige Gyldendal Lystbådehavn på vestsiden af Salling. Vi har ikke travlt med at komme af sted, for distancen til opankring ved Venø mod sydvest er ca. 3 sømil. På en formiddags gåtur ind i landet, bemærker vi den flotteste beliggende shelter til vandrere, vi endnu har set. Vor sejlplan er at ligge for svaj ved Venø til i morgen. Vi kommer ud af havnen og indsejlingen, og sejler bidevind på styrbord halse. Ude mod styrbord og mod nord kan vi se en svensk sejlbåd gå sydover, og vi mødes næsten samtidig ved en grøn afmærkning og går derefter begge mod vest. Over det gul-blå nationalflag på hækken af den svenske sejlbåd, vejrer et gult eskadreflag for SXK (Svenska Kryssarklubben). Længere fremme mod styrbord ud for en campingplads på østsiden af Venø, ligger en flåde af svenske lystfartøjer forankret sammen, og det er tydeligt, at den svenske sejlbåd går i dén retning. Selv går vi nogle grader længere mod syd for at ankre op eller tage en turbøje. Jo nær- mere vi kommer flåden af lystfartøjer, jo mere spændte er vi på, hvordan den nys ankomne sejlbåd vil få plads blandt disse. Forestil jer en roset af både på åbent vand, alle med hækken mod midten og stævnene strittende til alle sider. Der ligger allerede otte sejlbåde på denne måde i læ af Venø, alle med stævnanker ude og alle fortøjet til hinanden ved hækken. Det må give et fantastisk trygt legebassin i midten til alle børn og barnlige voksne, tænker vi. Mange hvin, plasken og hujen høres også derfra. Selv får vi fat i en gul DS-turbøje, åbner ankerøl og retter kikkerten mod flåden, der ligger en lille kvart sømil væk. Den ny ankomne sejlbåd sejler for motor lidt forbi cirklen af både og bliver så mødt af en gummibåd, der kommer derfra. Ved hjælp af en line trækker gummibåden sejlbåden baglæns ind mod de andre i rosetten. De lader ankeret gå og vel inde i rosetten strammes ankerline og der fortøjes til de to nærliggende både. Det er et fascinerende syn at se den proces og kollektive opankringsfacon, som Svenska Kryssarklubben udøver. Og det må være en mindeværdig oplevelse at være med til. Vi kan i hvert fald høre fællessang, bægerklang og musikinstrumenter derovre fra helt til midnat. Næste morgen går vi syd om Venø, gennem Oddesund og til Lemvig. Vi må krydse os gennem Nissum Bredning, men alligevel når vi til Lemvig Marina på i alt fem timer. Efter et besøg i Lemvig, venter der os en overraskelse tilbage i marinaen. Svenska Kryssarklubben er ankommet, og vi forstår bedre, hvorfor halvdelen af alle pladser på en hel bro tæt på klubhuset var markeret som røde og optaget. Vi oplever, hvordan de sidste både i eskadren bliver guidet ind ved hjælp af VHF og hjulpet på plads. En halv time senere er der samling foran klubhuset. Her gives havneinfo og tidsangivelse på fælles aktiviteter, og der oplyses om turforslag i området. Det er dejligt at se en sådan organisering og et sådant fællesskab, som sikkert er godt for trygheden så langt hjemmefra. Niels Breüner, plads 128 Vinterpresenninger - lang holdbarhed - solid konstruktion - let montering - inkl. stativ - ridser IKKE - godt indeklima Tel: MP Sejl Kontakt os for et uforpligtende tilbud 16 17

10 Århus Havkajakklub breder sig til lands Tilbygning til søspejderhytten ved siden af sejlklubben Den 3. oktober to måneder efter fjernelsen af det gamle skur ser havkajakklubben sådan ud og har fået selskab af klubbens containere, der er beklædt med sorte brædder. Nu er der både kørestolsrampe og terrasse Hvad gør man, når man har vinden i ryggen, og medlemmerne strømmer til næsten af sig selv? Og når klubhuset er en knaldhytte på 25 kvadratmeter uden vand, toilet og bad, men med fin udluftning gennem sprækker i gulv og vægge? Århus Havkajakklub fik skuret løftet væk og banket noget nyt, nobelt og rummeligt ned på pladsen, og med velvillig hjælp fra havnen fik klubben oven i købet en bedre placering nærmere slæbestedet med havnens hotteste overblik. Der ligger en lang og arbejdsom indsats bag det fine resultat. Siden den stiftende generalforsamling i klubben 25. august 2002 er interessen for havkajak steget og steget, og de sidste fem år har klubben skruet op for sin uddannelseskapacitet, så den kan rose sig af ikke at have venteliste. Klubben har i dag 185 aktive medlemmer, men der er også en god gennemstrømning, for folk shopper idræt i disse tider og går gerne tilbage til for eksempel fitness igen. Formand Lene Jørgensen fortæller: Vi optager årligt 30 nybegyndere og cirka 15 erfarne roere, og som det ser ud nu, er der fortsat tilvækst til klubben. En moderne klub af sådan en størrelse kan ikke drives, som den startede. Vi havde hverken rigtige omklædningsfaciliteter, bad og køkken, og desuden havde vi ikke siddepladser til mere end ti ad gangen. Aktive medlemmer Århus Havkajakklub har efter formandens mening et fantastisk engagement og liv, men det blev ikke fuldt udfoldet, fordi der ikke var rammer til at mødes i. Begynderundervisning og kurser for erfarne roere, bestyrelsesmøder, julefrokoster og alt andet over ti mennesker måtte vi låne lokaler til ude i byen. For ikke at tale om omklædning før og efter roning, som var for vikingeagtigt om vinteren. Det skulle dog tage to, tre år at komme i land med en byggetilladelse, som blev givet i marts Men herefter gik det stærkt med entreprenør og medlemmernes egen indsats. Nu kan vi afholde noget så almindeligt som ugentlige klubaftener, fortæller en stolt formand, der spår en heftig aktivitet i fremtiden. Vi skal have skabt nye, fælles initiativer, planlægge ture og afholde undervisning og huske at feste. Huset skal være klubbens navle, hvor alle ideer og aktiviteter opstår. Og så får vi ikke mindst mulighed for at komme i bad og klæde om under civiliserede forhold. Det bliver noget andet end skuret i de kolde vintermåneder. Kajaklandsby Containerne med kajakker er rykket fra vinterpladsen ved rensningsanlægget og hen som landsby omkring klubhuset. Solfangere på taget sørger for ventilation og opvarmning. Havnen og dens brugere og besøgende har ved samme lejlighed fået to offentlige toiletter med handicapadgang. Og hvad har herligheden så kostet? Omkring en million, som klubben har præsteret i opsparing og tilskud fra Lokale- og Anlægsfonden, DGI samt Århus Kommune. Klubben har også mødt stor velvilje ved finansieringen fra Spar Nord men uden medlemmernes aktive indsats var det aldrig gået. Af Niels Chr. Hansen Søspejderne har gennem flere år haft et ønske om en bådhal, værkstedshal, aktivitetshal hvor reparationer af bådene, løbende vedligehold og gerne lidt almindelig spejderarbejde kunne foregå, specielt i vintermånederne. Der har gennem tiden været flere skitser på bordet, alt fra en kæmpehal med plads til vores Banner 34, mødelokale og depotrum, samt klatrevæg på enden til det noget mere realistiske projekt, det nu ser ud til, at vi kan realisere. Bådhallen, som nok i virkeligheden bare er et 35 m2 lokale med højt loft, er nu planlagt i forlængelse af søspejderhusets vindue i vores nuværende værksted til at gå ud og flugte det nuværende indgangsparti på hytten. Selvom det ikke bliver et kæmpe lokale eller en hal, så opfylder tilbygningen det mål, at de mindre joller vil kunne tages ind en af gangen i vintersæsonen og der kunne vedligeholdes løbende. Den funktion er den vigtigste for søspejderne, dels fordi jollerne tænger til det, men lige så vigtigt, at spejderne ved, at vi har god tid til at vedligeholde bådene og selv kan blive en meget større del af arbejdet. Søspejd er ikke blot et spørgsmål om at sejle nogle gange alt for mange børn i for små joller men et spørgsmål om, at den enkelte lærer sejladsen og det gode sømandskab med de pædagogiske metoder, vi har taget med fra spejderbevægelsen. Spejderne er selv med til at forårsklargøre bådene i dag, fx bundsmører dem. Men erfaringen er nok også, at hvis vi konsekvent skulle vente på at børnene og de unge spejdere selv fik klargjort bådene helt, så ville sejlsæsonen blive noget kort. Med en hal har vi hele vinterperioden til at lære spejderne om vedligehold af både, og de vil i lagt højere grad selv skulle lave arbejdet. På den måde håber vi i søspejderne at slutte hele ringen af godt sømandskab. Det vil sige, at spejderne på et tidspunkt hos os både praktisk og teoretisk kan sejle bådene på god og forsvarlig måde, men også at de ved, hvad man skal kigge efter for at sikre sig, at ens båd er i god og sikker stand til årets sejladser, samt selv kunne foretage de mest almindelige reparationer. Hallen vil også kunne bruges til andre aktiviteter, når der ikke er en båd i den, fx mere beskidt værkstedaktivitet eller som lokale til spejdermøderne, hvor vi deler gruppen op i mindre afdelinger. Vi planlægger en terrasse på taget af lokalet. Finansieringen er her primo oktober på plads med tilskud fra Aarhus Kommunes anlægspulje, tipsmidlernes lokale- og anlægsfonden, samt Sct. Georgsgilderne i Århus. Eneste, men ikke uvæsentlige, udestående er den endelige byggetilladelse, som vi håber at få inden for kort tid. Vi håber på, at byggeriet kan komme i gang på denne side af nytår, så den nye bådhal kan komme i brug i foråret. Henrik Koch, Søspejderne

11 Fem arkitekter skal komme med forslag til Aarhus Internationale Sejlsportscenter Fonden Aarhus Internationale Sejlsportscenter har i september udpeget fem arkitektteams til at konkurrere om at udforme det kommende sejlsportscenter i Aarhus. De fem teams får cirka 2 ½ måneder til at udarbejde deres forslag til det kommende sejlsportscenter, hvorefter vinderforslaget vil blive udpeget ultimo december Sejlsportscenteret har været undervejs i flere år. Visionen blev første gang optaget i Aarhus Kommunes Sport og Fritidspolitik i 2009 og Aarhus Kommune har efterfølgende afsat en byggegrund til sejlsportscentret på den nordlige del af Pier 4 i bydelen Aarhus Ø ved indsejlingen til Aarhus Lystbådehavn. Sejlsportscentret skal rumme en lang række sejlsportslige aktiviteter, lige fra skole-, ungdoms- og talentsejlads til de olympiske landsholdsejleres ak- Sejlsportscenteret skal ligge tæt på indsejlingen til Århus Lystbådehavn markeret med den røde cirkel. tiviteter. Udover Aarhus Kommune, støttes visionen blandt andet af Dansk Sejlunion, Team Danmark, Sailing Aarhus mfl. I 2012 modtog Fonden Aarhus Internationale Sejlsportscenter en donation fra A.P. Møller og Hustru Chastine Foto: Aarhus Kommune Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal til at afholde en arkitektkonkurrence. Hvis Fonden Aarhus Internationale Sejlsportscenter kan opstille en fornuftig driftsorganisation, er der udsigt til, at der også penge til opførelsen af sejlsportscenteret. Aktivitetskalender for Marselisborg Sejlklub 2013 Events Der i øjeblikket ikke planlagt nogen events. Ungdom Sæsonafslutning for ungdom Fredag den 15. november kl Overnatning i klubhuset Ungdom overnatter i klubhuset Lørdag den 11. januar kl Svømning for ungdom og deres familier. Svømmestadion Ingerslev Boulevard Søndag den 5. januar kl Søndag den 12. januar kl Søndag den 19. januar kl Søndag den 26. januar kl Søndag den 2. februar kl Søndag den 9. februar kl Søndag den 16. februar kl Søndag den 23. februar kl Søndag den 2. marts kl Søndag den 9. marts kl Søndag den 16. marts kl Kapsejladsudvalg Onsdagsbanen Starter igen til foråret Sølvrævene Vi mødes Vi mødes i sejlklubben alle torsdage i lige uger. Vi slutter af med at spise vores medbragte madpakker. Aktiviteterne er under planlægning Torsdage kl Havfruerne Vi mødes Vi mødes i sejlklubben. Åbent tema. Torsdag den 24. oktober kl Torsdag den 20. februar kl Julefrokost - i sejlklubben.. Torsdag den 21.november kl Besøg på kvindemuseet Vi mødes ved Kvindemuseet Torsdag den 16. januar kl Tirsdag den 10.december kl. 17 Tirsdag den 7.januar kl. 17 Tirsdag den 6. februar kl. 17 Bestyrelsen træffes i klubhuset ovennævnte datoer kl samt onsdage før og efter kapsejlads. Info-aften for nye medlemmer Torsdag den 24. oktober kl Klubaften: Besøg fra Dansk Sejlunion Carsten Beuning fra DS kommer og fortæller om hvad medlemmerne kan bruge DS til bla. Tursejlads Torsdag den 31. oktober kl Udvalgsaften 1 Udvalgene mødes med bestyrelsen og afstemmer forventningerne til fremtiden. Torsdag den 7. november kl Klubaften: Ole Rømer Observatoriet Information og tilmelding på hjemmesiden Torsdag den 21. november kl På udkig efter en ny? Vi tjener penge på gammeldags manér. Det vil sige: Først og fremmest via renten på ind- og udlån. Gebyrer tager vi kun på få, særlige ydelser. Gratis pensions- og seniorrådgivning Ingen kontogebyr eller gebyr for kasseekspedition Kassebetjening i hele åbningstiden Direkte kontakt! Ingen call-center, ingen tast 1 for... Gratis NetBank Gratis boligrådgivning Investeringsrådgivning uden gebyr SKIFT GRATIS TIL SPAREKASSEN HOBRO Sejlerteori for ungdom Gør sejlerteorien spiselig Torsdag den 27. marts kl Torsdag den 8. april kl Turudvalg Der er i øjeblikket ikke planlagt klubture. Aktivitetsudvalg Standerstrygning Klubstanderen nedtages med sang og tale Lørdag den.26. oktober kl. 13:00 13:00 Standerstrygningsfest om aftenen i klubhuset. Læs mere om festen på hjemmesiden. Tilmelding ved optagningssild eller via hjemmesiden. Lørdag den 26. oktober kl. 18:30 Tema-aften El i både Torsdag den 20. februar kl Sejlerskolen Duelighedsbevis (teori) Tirsdag den 29. oktober kl Tirsdag den 5. november kl Tirsdag den 12. november kl Tirsdag den 19. november kl Tirsdag den 26. november kl Tirsdag den 3. december kl Tirsdag den 10. december kl Tirsdag den 17. december kl Tirsdag den 7. januar kl Tirsdag den 14. januar kl Tirsdag den 21. januar kl Tirsdag den 28. januar kl Tirsdag den 4. februar kl Tirsdag den 18. februar kl Tirsdag den 25. februar kl Onsdag den 5. marts kl Eksamen tirsdag den 11. februar kl Bestyrelse Bestyrelsesmøde Tirsdag den 12. november kl. 17 Udvalgenes Julefrokost Det autonome nisseudvalg inviterer udvalgene og bestyrelsen Lørdag den 14.december kl. 19 Udvalgsaften 2 Udvalgene mødes med bestyrelsen og planlægger den kommende sæson Onsdag den 15. januar. Kl Klubaften: Turberetninger -med spisning. Nærmere information på hjemmesiden Torsdag den 23. januar kl Klubaften: Sikkerhed til søs Gert Toft fra Pantaenius kommer og fortæller om sikkerhed, Jørgen, Marselisborg Marine viser udstyr. Afprøvning af nødblus og raketter. Torsdag den 26. januar kl. 19 ca 22 Ordinær generalforsamling 2014 Tirsdag den 4. marts kl Følg også med i aktivitetskalenderen på sejlklubbens hjemmeside. Viby afdeling Viby Torv Viby J Tlf

12 Bliv medlem af Marselisborg Sejlklub For dig, der har båd For dig, der overvejer at købe en båd For dig, der gerne vil lære at sejle Du kan melde dig ind i sejlklubben, hvis du har lyst til at: deltage i fællesskabet i klubben omkring aktiviteterne på vandet, på land og i klubhuset. være skipper eller gast på kapsejladsbanen. lære at sejle på sejlerskolen i klubbens kølbåde - en Bianca 28 og Larsen 25. have adgang til klubhuset og mulighed for at låne det til private arrangementer i vinterhalvåret. deltage i de kurser sejlklubben afholder hver sæson: Duelighedsbevis, Knob og splejsning, Kapsejladsregler, VHF, Yachtskipper etc. Hvis du synes, det er noget for dig, så finder du oplysninger om tilmelding på Marsejleren udgives af Marselisborg Sejlklub og Marselisborg Havn S/I Redaktion: Per Dahl Pedersen (ansv.) Thomas D. Fog Jørn Nielsen Kaj Nicolajsen Marsejleren udkommer fire gange årligt. Bladet tilsendes samtlige pladshavere og sejlklubmedlemmer samt interessenter på havnen. Deadline for næste nummer af Marsejleren er den 4. februar 2014 Næste nummer udkommer primo marts 2014 Indlæg sendes pr. til: dk Annoncer sendes pr. til: Marsejlerredaktionen Marselisborg Sejlklub Marselisborg Havnevej 100b 8000 Århus C Design og layout: Jens Erik Bach Tryk: Engdal Offset, Viby J. Oplag: 675 Priser for annoncer i Marsejleren Rekvirér prisblad ved henvendelse til Alle pladshavere, medlemmer af Marselisborg Sejlklub og øvrige brugere opfordres til at komme med gode og aktuelle indlæg til bladet. Synspunkter fremført i læserbreve og andre indlæg kan ikke betragtes som Marselisborg Havns eller Marselisborg Sejlklubs synspunkter. Redaktionen forbeholder sig ret til at forkorte indlæg eller undlade at bringe dem. Marselisborg Sejlklub (MS) og Marselisborg Havn S/I (MH) bestyrelser og udvalg MARSELISBORG SEJLKLUB: Marselisborg Havnevej 100b 8000 Århus C Kontoret er åbent fra kl på datoer for ordinære bestyrelsesmøder, se aktivitetskalenderen. I sommerhalvåret er kontoret også åbent hver onsdag før eller efter kapsejladsen. Kontoret er lukket i juli måned. Kontakt klubbens bestyrelse og udvalg via sejlklub.dk. BESTYRELSEN: Lisbet Bjerre Knudsen Formand & Kursusudvalg & Sailing Aarhus Tlf / Lars Uldall Jensen Næstformand, Festudvalg & Sikkerhedsrepræsentant ift. Havnen Tlf / Rita Skriver Kasserer & Ad Hoc Udvalg Tlf / Pernille Vrang Laursen Medlemsadministration og kontingent, Turudvalg Tlf / Gunnar Jensen Kapsejlads- og Følgebådsudvalg samt Sailing Aarhus Tlf Kjeld W. Pallesen Sejlerskole Tlf Morten Bigum Johansen Ungdomsudvalg & følgebåde Tlf com SUPPLEANTER Jørn Nielsen Referant & Marsejlerredaktion Tlf Henrik Oschätzchen Sponsorudvalg, Klubhus og udlån & Motorbådsudvalg Tlf / REDAKTIONSUDVALGET: Per Dahl Pedersen (ansv. redaktør) Tlf Thomas D. Fog Tlf Jørn Nielsen (MS best.rep.) Tlf Kaj Nicolajsen Tlf HJEMMESIDEN: Per Hjerrild Hansen Formand Tlf / Pernille Vrang Laursen (MS best. rep.) Tlf / Lars Uldall Jensen Tlf / Rita Skriver Tlf / KAPSEJLADSUDVALGET: klub.dk Per Hjerrild Hansen (formand) Tlf Hans Jørn Knudsen (sekretær) Tlf Peter Melgaard Tlf Erik Melgaard Andersen Tlf Gunnar Jensen (MS best. rep.) Tlf Asger Christiansen Tlf / Jacob Spliid Bech Tlf / Klubmålere Jørn Nielsen Tlf Lars Skøtt Jensen Tlf FØLGEBÅDSUDVALGET: Per Hjerrild Hansen Tlf / Morten Kofoged Tlf / Gunnar Jensen Tlf Morten Bigum (MS best. rep.) Tlf FESTUDVALGET: Nethe Meier Nielsen Tlf Dorthe Simonsen Tlf Jeanette Jagd Kofoged Tlf Merete Hansen Tlf Lars Uldall Jensen (MS best. rep.) Tlf / SPONSORUDVALGET: Morten Møller Tlf Kjeld W. Pallesen Tlf Henrik Oschätzchen (MS best.rep) Tlf / SEJLERSKOLEN: Åge Thorborg Tlf Kjeld W. Pallesen (MS best. repr.) Tlf Instruktører: Asger Christensen Hans Peter Nielsen Jesper Matthiesen Jørgen Bonde Kay Skyt Keld W. Pallesen Klaus Gelting Knud V. Rasmussen Lars Bjerg Morten Møller Niels Breüner Niels Henning Reisenhus Steen Lembo Søren Andersen Ole Bach Åge Thorborg UNGDOMSUDVALGET: Morten B. Johansen (formand og MS best. rep.) Tlf / Marianne Lyngdorf Tlf Stig Efsen Tlf Thomas Back Tlf Torben Yde Pedersen Tlf Carsten Christensen Tlf MOTORBÅDSUDVALGET: Henrik Oschätzchen (MS best.rep.) Tlf / TURUDVALGET: Eva og Henrik Jensen Tlf / Rita og Jørn Skriver Tlf / / Lars Uldall Jensen Tlf / Pernille Vrang Laursen (MS best. rep.) Tlf / AD HOC UDVALGET: Rita Skriver (formand og MS best. rep.) Tlf / Jørn Skriver Tlf / Jørn Tholstrup Tlf Tove Kraag og Ole Bach Tlf / KLUBHUSUDVALGET: Jørgen Carøe (formand) Tlf / Hanne Sørensen Tlf / Henrik Oschätzchen Tlf / Kurt Steffensen Tlf: / Lene og Preben Rye Tlf: Lars Uldall Jensen (MS best. rep.) Tlf / OBS: Udlån af klubhus til medlemmer af sejlklubben: Henrik Oschätzchen Tlf / KURSUSUDVALGET: Lisbet Bjerre Knudsen (MS best. rep.) Tlf / SØLVRÆVENE: Flemming Bech Tlf / Ole Bach Tlf / HAVFRUERNE: Else Kristensen Tlf MARSELISBORG HAVN S/I Havnekontoret Marselisborg Havnevej Århus C Tlf Fax Havnens hjemmeside Havnechefen træffes på Kontorets åbningstider annonceres på havnens hjemmeside. Rød/Grøn mobiltelefon Kontakt havnens bestyrelse og personale via HAVNECHEF: Thomas D. Fog Tlf BESTYRELSEN: Carsten Mikkelsen Formand Tlf Bent Smed Næstformand Tlf Nethe Meier Nielsen Tlf Søren Hald Tlf: Ole Knudsen Tlf Thomas Storgaard Tlf Komm. Repr. Lars Lyngsdal Tlf

13 Før dine data i sikker havn - Hosting med Front-data B Front-data Danmark A/S Søndervangs Allé Viby J Telefon: Front-data har mere end 14 års erfaring med hosting af IT-løsninger. Med os ved din side kan du vinke farvel til uforudsete IT-omkostninger og tvivlsom datasikkerhed, men i stedet sige goddag til mail og kalender på mobiltelefonen, adgang til alle jeres systemer fra enhver pc, ipad o.l. og selvfølgelig styr på IT-omkostningerne. Kort sagt. Velkommen til en hverdag, hvor velfungerende IT er en selvfølge. GRAFISK PRODUKTION: ENGDAL OFFSET VIBY J. ID-nr Afsender: Marselisborg Sejlklub Marselisborg Havnevej 100 B 8000 Århus C.

Klubbens forventninger til sejlerforældre. Aktiviteter i MS Ungdom. Aktiviteter i sommersæsonen:

Klubbens forventninger til sejlerforældre. Aktiviteter i MS Ungdom. Aktiviteter i sommersæsonen: Klubbens forventninger til sejlerforældre Alle aktiviteter i klubben drives af frivillige forældre og aktiviteterne afhænger af forældrenes indsats. Klubbens minimum forventninger til jer som forældre,

Læs mere

Vallensbæk Sejlklub. Den aktive klub. Vallensbæk Sejlklub er medlem af Dansk Sejlunion 1

Vallensbæk Sejlklub. Den aktive klub. Vallensbæk Sejlklub er medlem af Dansk Sejlunion 1 Vallensbæk Sejlklub Den aktive klub Vallensbæk Sejlklub er medlem af Dansk Sejlunion 1 I Vallensbæk Sejlklub kan du deltage i mange forskellige aktiviteter. Ligegyldig om du vil sejle for sejl eller i

Læs mere

Brugsret til skolebåd i Marselisborg Sejlklub

Brugsret til skolebåd i Marselisborg Sejlklub Maj 2010 AFTALE OM BRUGSRET Mellem Marselisborg Sejlklub (kaldet MS) og Brugerne til sammen kaldet Parterne er der i dag indgået følgende aftale om Brugsret til skolebåd i Marselisborg Sejlklub Preambel

Læs mere

Kontakt Sejlerskoleudvalget:

Kontakt Sejlerskoleudvalget: Hvor varmt skal man være påklædt? Hav hellere for meget tøj på end for lidt. Vær klædt på i lag på lag det er varmest og det gør det let at regulere tøjmængden. Der er koldere på vandet end i land, særligt

Læs mere

Analyse blandt Dragør Sejlklubs medlemmer. Gennemført i maj/juni 2013

Analyse blandt Dragør Sejlklubs medlemmer. Gennemført i maj/juni 2013 Analyse blandt Dragør Sejlklubs medlemmer Gennemført i maj/juni 2013 93 har svaret på spørgeskemaet 9 via hjemmesiden. De fleste er mænd, bor i Dragør og over 50 år. Under 18 år 6% 16% Kvinde Mand 18-29

Læs mere

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering.

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering. 1 Horsens d. 27.4.2015 Referat af bestyrelsesmøde den 27.april Fra klokken 19.00 til 21.00 Deltagere : Anne Skjerning, Svend Smedegaard, Carl Erik Carlsen, Knud Erik Feldt, Ole Harby, Klaus D. Johansen,

Læs mere

September 2012-32. årgang

September 2012-32. årgang September 2012-32. årgang Bestyrelse og redaktion Formand: Jørgen Prip Byagervej 97 8330 Beder Tlf.: 42 13 46 07 Næstformand: Ole Gundersen Lundgårdsvej 12 8300 Odder Tlf.: 21 54 75 35 Mail: og.privat@hotmail.com

Læs mere

CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012. CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN

CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012. CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012 CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS

Læs mere

Sikkerhedspolitik for Juniorafdelingen i Strandby Sejlklub, Vild med vand Version 1.0 April 2011

Sikkerhedspolitik for Juniorafdelingen i Strandby Sejlklub, Vild med vand Version 1.0 April 2011 Sikkerhedspolitik for Juniorafdelingen i Strandby Sejlklub, Vild med vand Version 1.0 April 2011 Denne sikkerhedspolitik beskriver hvorledes Strandby Sejlklub prioriterer sikkerhed såvel til lands og til

Læs mere

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering.

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering. Horsens d. 27.6.2014 Referat af bestyrelsesmøde den 16.juni 2014 Fra klokken 19.00 til 21.30 På Sundbakken 10 Deltagere :Svend Smedegaard, Carl Erik Carlsen, Henrik Frederiksen, Ole Harby, Anne Skjerning,

Læs mere

VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster April 2012

VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster April 2012 VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster April 2012 Husk der er - Standerhejsning Lørdag den 21. april 2012 kl.13, og festaften kl.18 1 Vi er klar til sæsonen 2012 og vi be r bare

Læs mere

Indbydelse. Tursejlere. 5.-7. juni 2015 KERTEMINDE SEJLKLUB K E R T E M I N D E S E J L K L U B

Indbydelse. Tursejlere. 5.-7. juni 2015 KERTEMINDE SEJLKLUB K E R T E M I N D E S E J L K L U B Indbydelse Tursejlere 5.-7. juni 2015 K E R T E M I N D E S E J L K L U B Velkommen til Kerteminde Kerteminde Sejlklub har fornøjelsen af at indbyde til Classic Fyn Rundt 2015 Kerteminde Sejlklub indbyder

Læs mere

Sommer Sejler Camp 2013 i Frederikssund / Marbæk Juniorsejlcenter.

Sommer Sejler Camp 2013 i Frederikssund / Marbæk Juniorsejlcenter. Sommer Sejler Camp 2013 i Frederikssund / Marbæk Juniorsejlcenter. I uge 31: søn 28. juli fre 2. august 2013 Så er det igen tid for tilmelding til årets super sommersejlercamp i uge 31 fra søndag eftermiddag

Læs mere

Ordinær generalforsamling SBK 4. februar2010

Ordinær generalforsamling SBK 4. februar2010 Dagsorden: Ordinær generalforsamling SBK 4. februar2010 1. Valg af dirigent. 2. Afgørelse af udskreven sangkonkurrence. 3. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 4. Udvalgene aflægger beretning. 5.

Læs mere

K.A.S. sejlerskole. Strandvænget 43 2100 København Ø Tlf. 39 20 71 72

K.A.S. sejlerskole. Strandvænget 43 2100 København Ø Tlf. 39 20 71 72 K J Ø B E N H A V N S A M A T Ø R - S E J L K L U B K.A.S. sejlerskole SEJLERSKOLE Strandvænget 43 2100 København Ø Tlf. 39 20 71 72 K.A.S. sejlerskole tilbyder en toårig sejleruddannelse, hvor du gennemgår

Læs mere

Marts 2009-31. årgang

Marts 2009-31. årgang Marts 2009-31. årgang Bestyrelse og redaktion Formand: Per Sørensen Gl. Krovej 25 A 8300 Odder Tlf. 86 93 35 26 Næstformand: Ole Gundersen Lundgårdsvej 12 8300 Odder Tlf: 87 47 83 84 Mail: og@rectus.dk

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOR LEMVIG SEJLKLUB

MEDLEMSBLAD FOR LEMVIG SEJLKLUB SPRØJTEN Nr. 2 April 2007 30. årgang MEDLEMSBLAD FOR LEMVIG SEJLKLUB Havfruen på vej hjem fra Agger (foto KKW) 1 KOLOFON Lemvig Sejlklub www.lemvigsejlklub.dk Postgiro: 118-2684 Villemoesparken 4 Beliggenhed:

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster April 2013

VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster April 2013 VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster April 2013 Først skal vi ha`en rigtig festlig standerhejsning, så fortsætter det hyggelige samvær ved tirsdagssejladsen og til Pinse når

Læs mere

KØBENHAVN KARATENYT. København Karateklub WWW.KBHKARATEKLUB.DK

KØBENHAVN KARATENYT. København Karateklub WWW.KBHKARATEKLUB.DK KØBENHAVN KARATENYT København Karateklub WWW.KBHKARATEKLUB.DK Uden frivillige går det ikke Dejligt - nu er det igen dagen, hvor der er træning, og om et par dage er det igen tid til at tage en frisk gi

Læs mere

Godt nytår Bestyrelsen vil hermed ønske dig og din familie et godt nytår. Vi håber naturligvis, at vi sammen får et rigtig godt kajakår i 2014.

Godt nytår Bestyrelsen vil hermed ønske dig og din familie et godt nytår. Vi håber naturligvis, at vi sammen får et rigtig godt kajakår i 2014. Kære medlem Godt nytår Bestyrelsen vil hermed ønske dig og din familie et godt nytår. Vi håber naturligvis, at vi sammen får et rigtig godt kajakår i 2014. Hvad nåede vi i kajakklubben i 2013 Når vi ser

Læs mere

Nyhedsbrev december 2014.

Nyhedsbrev december 2014. Nyhedsbrev december 2014. Formandens klumme Æ bådslæw. Bådbyggeriet på Mythuegård. Aktiviteter. Formandens klumme. Sikke en Sommer 2014 har budt på. Fantastisk vejr, Ikke mindst under Tall ships, hvor

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

Nyhedsbrev juni 2009.

Nyhedsbrev juni 2009. Sallingsund Sejlklub 17.06.09. Nyhedsbrev juni 2009. Stemningsbillede fra sommerudflugten 2008. 1 Nyt fra bestyrelsen. Siden sidste nyhedsbrev har vi haft generalforsamling med et stopfyldt klubhus. Der

Læs mere

Holbæk Juniorsejlklub Information til nye sejlere og forældre.

Holbæk Juniorsejlklub Information til nye sejlere og forældre. Information til nye sejlere og forældre. Velkommen Velkommen som sejler og forældre i. Vi gælder os til at, I bliver en del af vores klub. Der er en del nye ting at forholde sig til, når man starter i

Læs mere

Skive Sejlklub Referat fra 4. bestyrelsesmøde 2011.

Skive Sejlklub Referat fra 4. bestyrelsesmøde 2011. Skive Sejlklub Referat fra 4. bestyrelsesmøde 2011. Tid: Mandag 22. august 2011 kl. 1900 Sted: Klubhus Deltagere: Fra Bestyrelsen deltog: Ulrich Maagaard (UM), Lars Husted (LH), Anna Dolberg (AD), Preben

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

BESLUTNINGSREFERAT Bestyrelsesmøde i SKS Onsdag den 27. april 2011 kl. 19.00

BESLUTNINGSREFERAT Bestyrelsesmøde i SKS Onsdag den 27. april 2011 kl. 19.00 BESLUTNINGSREFERAT Bestyrelsesmøde i SKS Onsdag den 27. april 2011 kl. 19.00 Til stede: Erik Skov Rasmussen (ESR), Jørgen Danielsen (JD), Knud Toft Jensen (KTJ), Erik Kidmose (EKI), Kell Sahlholdt (KS),

Læs mere

Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18. marts 2014

Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18. marts 2014 Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18. marts 2014 Generalforsamlingen, som var klubbens femte, blev afholdt i vores nye flydende klubhus, der deltog 35 personer; heraf var der 22 stemmeberettigede

Læs mere

Klubblad for Hals bådelaug Udgivet juni 2006 KLUBBLAD NR. 1 2006. Hals Barre Cup. Havkapsejlads 23 sm. 1. Juli 2006

Klubblad for Hals bådelaug Udgivet juni 2006 KLUBBLAD NR. 1 2006. Hals Barre Cup. Havkapsejlads 23 sm. 1. Juli 2006 Klubblad for Hals bådelaug Udgivet juni 2006 KLUBBLAD NR. 1 2006 Hals Barre Cup Havkapsejlads 23 sm. 1. Juli 2006 Hals Baadelaug indbyder til Havkapsejladsen Hals Barre Cup, som er en 23 sm distancesejlads

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 August 2003 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Rantzausmindevej 120 Tlf. 62 20 93 07 Næstformand: Peter Wæver Hansen, Rantzausmindvej

Læs mere

Beretning for 2008. Blandt de positive forhold er naturligvis vore 2 nye både Næsset og Lillesø, som vi døbte 23. august med mange fremmødte.

Beretning for 2008. Blandt de positive forhold er naturligvis vore 2 nye både Næsset og Lillesø, som vi døbte 23. august med mange fremmødte. Beretning for 2008 1. Generelt om 2008 2008 var et godt år for Skanderborg Roklub. Det mest negative var, at vi mistede vores trofaste morgenroer Per Rasmussen knap 75 år gammel. Romæssigt er det gået

Læs mere

Horsens Sejlklub. Danske H-Bådssejlere. Pantaenius DIF-DM 2010. H-både

Horsens Sejlklub. Danske H-Bådssejlere. Pantaenius DIF-DM 2010. H-både Horsens Sejlklub og Danske H-Bådssejlere indbyder til Pantaenius DIF-DM 2010 Danmarksmesterskab for H-både 7. - 11. juli 2010 K E R T E M I N D E S E J L K L U B DANMARKS IDRÆTSFORBUNDS DANMARKSMESTERSKAB

Læs mere

Så i løbet af den første vinter gik jeg i gang med diverse ændringer.

Så i løbet af den første vinter gik jeg i gang med diverse ændringer. OBS! Vær opmærksom på, at en ændring af masten med slæder og skinner på masten ikke er i overensstemmelse med klassereglerne. Båden er således ikke en klassebåd. Folkebåd til en singlehand hygge-sejler

Læs mere

Jan Lauridsen Helmuth Melsen, Bent Damsgaard, Jimmy Nielsen, Niels Ole Jensen, Poul Bertelsen, Carsten Jensen Fraværende: Referat

Jan Lauridsen Helmuth Melsen, Bent Damsgaard, Jimmy Nielsen, Niels Ole Jensen, Poul Bertelsen, Carsten Jensen Fraværende: Referat Mødereferat FSK. 11.02.2015 19.00-22.00 Fælleshuset Havnen Møde indkaldt af: Melsen Mødetype: Generalforsamling Ansvarlig for udstyr: Referent: Bent Damsgaard Ordstyrer: Deltagere: Jan Lauridsen Melsen,

Læs mere

En Sejlklub med puls titel på oplæg

En Sejlklub med puls titel på oplæg En Sejlklub med puls titel på oplæg Sejlklubben Fælleskabet Attraktive Aktiverende Uddannelse Trænere og som aktivitets og den frivillige sejladstilbud sejladser og træning instruktører center kultur og

Læs mere

DELEBÅDSPROJEKT BLUE-LINE 2013.

DELEBÅDSPROJEKT BLUE-LINE 2013. DELEBÅDSPROJEKT BLUE-LINE 2013. Blue Line H-båd ejet af Svendborg Sunds Sejlklub 1. Parthavere Båden udbydes i alt i 4 parter, og som parthavere har tilmeldt sig følgende: Navn Adresse E. mail Telefon

Læs mere

NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG. Broarbejde

NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG. Broarbejde ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG Broarbejde Det store projekt skrider godt frem og de nye flydebroer ligger allerede og flyder i havnen. Ikke på den rigtige plads men vi kan da se

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

Sejlklubben Greve Strand SIKKERHEDSPOLITIK

Sejlklubben Greve Strand SIKKERHEDSPOLITIK SIKKERHEDSPOLITIK Gældende fra den 24. april 2008 I Sejlklubben Greve Strand (SGS) prioriterer vi sejlernes sikkerhed højt. En klar ansvarsfordeling under afvikling af uddannelse, træning og sejladser

Læs mere

o Regler for anvendelse o Minimum sikkerhedsudstyr ombord Økonomi/medlemsstatus (Maybritt) Fastsættelse af tidspunkt for næste møde

o Regler for anvendelse o Minimum sikkerhedsudstyr ombord Økonomi/medlemsstatus (Maybritt) Fastsættelse af tidspunkt for næste møde Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag d. 10. og 17. august 2015 Deltagere: Kim, Rene, Lars, Maybritt, Mikkel og Alex Referent: Maybritt Dagsorden Godkendelse af referat fra sidste møde

Læs mere

Hou Matchrace Center

Hou Matchrace Center Hou Matchrace Center Det enestående koncept Hou Matchrace Center (HMC) er etableret i et samarbejde mellem Hou Maritime Idrætsefterskole (HMI), Egmont Højskolen og Hou Bådelaug. Det enestående koncept

Læs mere

Bestyrelsesmøde tirsdag den 12.maj 2015

Bestyrelsesmøde tirsdag den 12.maj 2015 Klubhuset. Bestyrelsesmøde tirsdag den 12.maj 2015 kl 19 i klubhuset Bestyrelsen : Bente Meunier Thomas Schmidt Claus Svenningsen Rasmus Jørgensen Flemming Laursen Niels Martin Larsen Flemming Larsen Per

Læs mere

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 21 fremmødte 1. Indledning Det er i dag et vejr nr. 266 i højskoledagbogen 1.1 Valg af dirigent Finn Seerup blev valgt.

Læs mere

Referat af generalforsamling den 27. marts 2012 kl. 19.00 Sted: Klubhuset.

Referat af generalforsamling den 27. marts 2012 kl. 19.00 Sted: Klubhuset. Referat af generalforsamling den 27. marts 2012 kl. 19.00 Sted: Klubhuset. Tilstede var: 7 medlemmer og 7 bestyrelsesmedlemmer Dagsorden: (ifølge vedtægterne) 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Jyllinge havn generalforsamling 13/1-2015. Ole præsenterer bestyrelsen, revisorer og havnepersonale. 66 Deltagere heraf 3 ved fuldmagter.

Jyllinge havn generalforsamling 13/1-2015. Ole præsenterer bestyrelsen, revisorer og havnepersonale. 66 Deltagere heraf 3 ved fuldmagter. Jyllinge havn generalforsamling 13/1-2015 Ole præsenterer bestyrelsen, revisorer og havnepersonale. 66 Deltagere heraf 3 ved fuldmagter. 1. Richard Østergaard Mikkelsen vælges som dirigent. Dirigenten

Læs mere

NR. 6 AUGUST 2013 26. ÅRGANG. Efter en fantastisk sommer, er Sejlerskolen igen klar.

NR. 6 AUGUST 2013 26. ÅRGANG. Efter en fantastisk sommer, er Sejlerskolen igen klar. ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR. 6 AUGUST 2013 26. ÅRGANG Efter en fantastisk sommer, er Sejlerskolen igen klar. Efter en fantastisk sommer, er Sejlerskolen igen klar til at genoptage aktiviteterne. Efterårssæsonen

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag 23/2-2015

Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag 23/2-2015 Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag 23/2-2015 Deltagere: Kim, Rene, Casper, Mikkel og Maybritt Referent: Maybritt Dagsorden: 1. Gennemgang af de sidste referater 2. Nye medlemmer udmeldte

Læs mere

Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne

Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne golfbane a/s Men en særlig velkomst til vores nye træner

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde nr. 65, den 2. oktober 2014 kl. 17:30.

Referat af bestyrelsesmøde nr. 65, den 2. oktober 2014 kl. 17:30. Referat af bestyrelsesmøde nr. 65, den 2. oktober 2014 kl. 17:30. V2, 26 oktober 2014 Til stede: merne Finn Kristiansen (FK), Steffen Torvits (ST), Henrik Bjerregaard Jensen (HBJ), Andreas Schousboe (AS),

Læs mere

VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen, Nykøbing Falster November 2014

VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen, Nykøbing Falster November 2014 VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen, Nykøbing Falster November 2014 Vi har haft en god sommer og vi har haft et godt besøg af gæstesejlere! Billedet er fra en tirsdags sejlads, hvor gæsten

Læs mere

Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN AUGUST 2013 NR.03. l Ny kran på Marselisborg havn...side 6. l Natsejlads...

Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN AUGUST 2013 NR.03. l Ny kran på Marselisborg havn...side 6. l Natsejlads... Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN AUGUST 2013 NR.03 l Ny kran på Marselisborg havn...side 6 l Natsejlads...side 11 l Flot placering til klubbens ungdomssejlere ved EM...side 12

Læs mere

Generalforsamling 19. november 2014

Generalforsamling 19. november 2014 Generalforsamling 19. november 2014 Nappedam Bådelaug 1. Valg af dirigent Dagsorden i henhold til vedtægter 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år, samt fremlæggelse af planer for det kommende år.

Læs mere

Silkeborg Kajakklub. Ordinær generalforsamling den 9. marts 2013

Silkeborg Kajakklub. Ordinær generalforsamling den 9. marts 2013 Silkeborg Kajakklub Ordinær generalforsamling den 9. marts 2013 DAGSORDEN 1. Valg af dirigent og referent. 2. Formanden for bestyrelsen aflægger årsberetning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG. Jeg en arbejder

NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG. Jeg en arbejder ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG Jeg en arbejder Jeg en arbejder, er Lilian Nordana s betegnelse af sig selv. I en alder hvor de 80 år for længst er passeret, er Lilian og Ove Jørgensen

Læs mere

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere

Mariager Sejlklub. Deltagere: Referat, bestyrelsesmøde torsdag 2011-09-08 kl 19.00. Jan Vinstrup. John Møller. Jørn Præst.

Mariager Sejlklub. Deltagere: Referat, bestyrelsesmøde torsdag 2011-09-08 kl 19.00. Jan Vinstrup. John Møller. Jørn Præst. Mariager Sejlklub Referat, bestyrelsesmøde torsdag 2011-09-08 kl 19.00 Deltagere: Jan Vinstrup John Møller Jørn Præst Erik Aggerbo Jørgen Chr. Jørgensen Heinz Jørgensen 1: Godkendelse af sidste referat.

Læs mere

august 2011 FANDANGO-NYT Folkedanserforeningen FANDANGO Horsens

august 2011 FANDANGO-NYT Folkedanserforeningen FANDANGO Horsens august 2011 FANDANGO-NYT Folkedanserforeningen FANDANGO Horsens Bestyrelsen Formand: Næstformand: Hanne Skjødt Peter Rabjerg Brådhusvej 7 Gedhøjen 7, Hatting 86 55 15 70 75 65 36 16 skjoedt@pc.dk peter@rabjerg.eu

Læs mere

Generalforsamling SMCK 2013.11.13 Referat

Generalforsamling SMCK 2013.11.13 Referat Generalforsamling SMCK 2013.11.13 Referat Dagsorden: 1. Valg af ordstyre 2. Valg af referent 3. Formandens beretning v/per Kaiser 4. Fremlæggelse af revideret regnskab v/peter Rønne 5. Fremlæggelse af

Læs mere

DM FOR LUFFE 37 I KERTEMINDE DEN 11.-13. AUGUST 2006.

DM FOR LUFFE 37 I KERTEMINDE DEN 11.-13. AUGUST 2006. DM FOR LUFFE 37 I KERTEMINDE DEN 11.-13. AUGUST 2006. KERTEMINDE SEJLKLUB Dansk Sejlunion Danmarks Mesterskab Luffe 37 Kerteminde Sejlklub 11.-12.-13. august 2006 1 REGLER INDBYDELSE 1.1 a Stævnet sejles

Læs mere

Nyhedsbrev forår 2015.

Nyhedsbrev forår 2015. Nyhedsbrev forår 2015. Formandens klumme Æ bådslæw. Velkommen til nye medlemmer Bådbyggeriet på Mythuegård. Laksen Aktiviteter. En lang og mild vinter ser nu ud til endeligt at være overstået. Som et nyt

Læs mere

Tennis i Hammel april 2014 1

Tennis i Hammel april 2014 1 Tennis i Hammel april 2014 1 Hammel Tennisklub Gl. Randersvej 22, 8450Hammel BESTYRELSEN Formand Peder Helbo Tlf. 86 96 32 13 40 75 82 22 Peder@helbo.com Kasserer Ole Hollenbo Tlf. 86 96 19 14 27 64 06

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

Referat fra møde i Uddannelsesudvalget torsdag den 15. januar 2015 kl 19-21 i klublokalet

Referat fra møde i Uddannelsesudvalget torsdag den 15. januar 2015 kl 19-21 i klublokalet Referat fra møde i Uddannelsesudvalget torsdag den 15. januar 2015 kl 19-21 i klublokalet Til stede: Thomas, Per Michael (den sidste del), Per Dolleris, Frans, Lars Hugo, Per From Gøse, Gorm. Afbud Henning,

Læs mere

Formandsberetning 2014. Sæsonen 2014 er ved at være slut i Herreklubben, og vi kan se tilbage på et på mange måder rigtig dejligt år.

Formandsberetning 2014. Sæsonen 2014 er ved at være slut i Herreklubben, og vi kan se tilbage på et på mange måder rigtig dejligt år. 1- Formandsberetning 2014. Sæsonen 2014 er ved at være slut i Herreklubben, og vi kan se tilbage på et på mange måder rigtig dejligt år. Vi startede planmæssigt op første onsdag i april måned, og da det

Læs mere

Nyhedsbrev sommer 2015.

Nyhedsbrev sommer 2015. Nyhedsbrev sommer 2015. Formandens klumme Æ bådslæw. Laksen Aktiviteter. Sommeren eller mangel på samme, er over os! Og aktiviteterne burde køre i højeste gear. Vi må erkende at vejret har begrænset et

Læs mere

RUNGSTED HAVN. Efterår 2011 12 33,2E 55 53,2N

RUNGSTED HAVN. Efterår 2011 12 33,2E 55 53,2N RUNGSTED HAVN Efterår 2011 12 33,2E 55 53,2N Råd og vejledning for både i havnens faste stativer og private stativer på land Vi håber at alle, der i år ønsker at deres båd skal stå i havnens stativ på

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for Matcher 37 - sejlads med kølbåd over 20 målet (længde x bredde)

Sikkerhedsinstruks for Matcher 37 - sejlads med kølbåd over 20 målet (længde x bredde) Sikkerhedsinstruks for Matcher 37 - sejlads med kølbåd over 20 målet (længde x bredde) Udarbejdet af Ranum Efterskole vers.26.11.12 OS 1. Identifikation af redderen Olav Storm, Forstander Ranum Efterskole

Læs mere

Kalundborg Sejlklub. Åbent DS-DM for Albin Express. Torsdag den 30. august til lørdag den 1. september 2012 med søndag den 2. september som reservedag

Kalundborg Sejlklub. Åbent DS-DM for Albin Express. Torsdag den 30. august til lørdag den 1. september 2012 med søndag den 2. september som reservedag Kalundborg Sejlklub Åbent DS-DM for Albin Express. Torsdag den 30. august til lørdag den 1. september 2012 med søndag den 2. september som reservedag INDBYDELSE 1 REGLER 1.1 Stævnet sejles efter de i Kapsejladsreglerne

Læs mere

Lad os skabe et attraktivt sportsbådsmiljø

Lad os skabe et attraktivt sportsbådsmiljø Lad os skabe et attraktivt sportsbådsmiljø Status / danske sejleres aldersfordeling 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 alder Der var engang! De glade 70 ere og 80 ere 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55

Læs mere

Råd og vejledning for både i havnens faste stativer og private stativer på land

Råd og vejledning for både i havnens faste stativer og private stativer på land 12 33,2E 55 53,2N Råd og vejledning for både i havnens faste stativer og private stativer på land Vi håber at alle, der i år ønsker at stå i havnens stativer på land, nu har bestilt som vi bad jer om i

Læs mere

NR. 9 NOVEMBER 2013 26. ÅRGANG. Storm over Danmark

NR. 9 NOVEMBER 2013 26. ÅRGANG. Storm over Danmark ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR. 9 NOVEMBER 2013 26. ÅRGANG Storm over Danmark Mandag den 28. oktober blev der målt de højeste vindstød nogen sinde i Danmark. Det er dog ikke grunden til at vores klubhus mangler

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010 NØDEBO NIMBUS NYT 1. kvartal 2010 Nødebo Nimbus Klub Nødebo Nimbus Klub er en af de gamle lokalklubber for Nimbus i Danmark, startet i 1976 som en gruppe af MC-ejere med interesse for den dansk producerede

Læs mere

VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster November 2012

VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster November 2012 VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster November 2012 Nej det er ikke Vikingebroen, men Vikingetræf på Rødsand! En af sommerens varmeste og for mange af os en fantastisk oplevelse,

Læs mere

VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster April 2014

VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster April 2014 VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster April 2014 Tirsdagssejladserne er en af grundpillerne i det gode klubliv vi har i Vikingen. Sejlere fra andre klubber er også meget velkomne

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 27 juli / august. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

INVITATION TILBAGE TIL TRADITIONERNE GL ELEV FEST 2009 12. SEPTEMBER

INVITATION TILBAGE TIL TRADITIONERNE GL ELEV FEST 2009 12. SEPTEMBER INVITATION TILBAGE TIL TRADITIONERNE GL ELEV FEST 2009 12. SEPTEMBER LIDT FRA GAMLE DAGE SÅ HOLDER VI FEST IGEN I år vender vi tilbage til traditionerne og holder et gammeldags halbal i Hundslund Hallen!

Læs mere

Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN MARTS 2013 NR. 01. l Ny kranløsning på Marselisborg Havn... side 6

Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN MARTS 2013 NR. 01. l Ny kranløsning på Marselisborg Havn... side 6 Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN MARTS 2013 NR. 01 l Ny kranløsning på Marselisborg Havn... side 6 l Kasko- og ansvarsforsikring... side 10 l Solceller på sejlklubbens klubhus...

Læs mere

Sæson 2014. Åsøvej 7 4171 Glumsø

Sæson 2014. Åsøvej 7 4171 Glumsø Sæson 2014 Åsøvej 7 4171 Glumsø Træning 2014 Hold Tid Dage Træner Juniorer: Juniorer: Tirsdag kl. 16.00-18.00 6/5-17/6 Jesper D. Larsen 12/8-26/8 Seniorer: Seniorer Tirsdag kl. 18.00-20.00 6/5-17/6 Jesper

Læs mere

Punkter til eventuelt: Match race Maiken Schütt. 1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering.

Punkter til eventuelt: Match race Maiken Schütt. 1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering. 1 Horsens d. 29.1.2013 Referat fra bestyrelsesmøde den 28.januar 2013 Fra klokken 19.00 til 22.00 Deltagere :Svend Smedegaard, Carl Erik Carlsen, Ole Harby, Knud Erik Feldt, Jens Troense, Bjarne Hansen

Læs mere

Scleroseforeningens Lokalafdeling Aarhus/Skanderborg

Scleroseforeningens Lokalafdeling Aarhus/Skanderborg Scleroseforeningens Lokalafdeling Aarhus/Skanderborg Efterårsprogram 2015 I dette efterår bl.a.: Frokost på Restaurant Egå Marina Stavgang for mennesker med Sclerose Foredrag om akupunktur Regionsmøde

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

Stor butik med bil- & bådudstyr

Stor butik med bil- & bådudstyr Vi udfører: Service og reparation af påhængs- og indenbordsmotorer i motor- og sejlbåde. Reparationer af drev. Udskiftning af motorer. Reparation af elektriske installationer og instrumenter. Vinterklargøring

Læs mere

Kerteminde Sejlklub og Danske H-Bådssejlere indbyder til Danmarksmesterskab for H-både 2009 (DIF-DM) i Kerteminde den 1. - 5.

Kerteminde Sejlklub og Danske H-Bådssejlere indbyder til Danmarksmesterskab for H-både 2009 (DIF-DM) i Kerteminde den 1. - 5. Kerteminde Sejlklub og Danske H-Bådssejlere indbyder til Danmarksmesterskab for H-både 2009 (DIF-DM) i Kerteminde den 1. - 5. juli 2009 K E R T E M I N D E S E J L K L U B DANMARKS IDRÆTSFORBUNDS DANMARKSMESTERSKAB

Læs mere

Nyt fra havnen...side 4 Pladshavermødet...side 7 Sankthansaften...side 15 Forårets klubtur går til Øer...side 23

Nyt fra havnen...side 4 Pladshavermødet...side 7 Sankthansaften...side 15 Forårets klubtur går til Øer...side 23 Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN MAJ 2008 NR.03 Nyt fra havnen...side 4 Pladshavermødet...side 7 Sankthansaften...side 15 Forårets klubtur går til Øer...side 23 Indhold Formandens

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering.

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering. 1 Horsens d. 26.8.2014 Referat af bestyrelsesmøde den 25.8.2014 Fra klokken 19.00 til 22.00 Deltagere :Svend Smedegaard, Anne Skjerning, Knud Erik Feldt, Ole Harby, Henrik Frederiksen, Jens Troense, Ole

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk Marts 2006 2 OPSLAGSTAVLEN www.scthanserne.dk Generalforsamling torsdag 16. marts kl. 19.30 Sidste tilmelding til Eventyrløbet søndag 23. april Teater & Natmad Fredag 19. maj kl. 19.30 Eventyrløbet torsdag

Læs mere

Skælskør Amatør-Sejlklub

Skælskør Amatør-Sejlklub Information til nye sejlere og forældre i Skælskør Amatør-Sejlklubs juniorafdeling (SAS) Som ny sejler og forældre til en ny sejler i Skælskør Amatør-Sejlklubs juniorafdeling, er der mange ting der er

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Horsens Kajakklub Tirsdag d. 27. oktober 2009, kl. 19:00

Referat af Generalforsamling i Horsens Kajakklub Tirsdag d. 27. oktober 2009, kl. 19:00 Referat af Generalforsamling i Horsens Kajakklub Tirsdag d. 27. oktober 2009, kl. 19:00 36 medlemmer inkl. bestyrelsen deltog i generalforsamlingen. Bestyrelsesmedlemmer: Kenneth Bergenhagen, Pia Jørgensen,

Læs mere

Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne.

Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne. Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne. Bestyrelsen og instruktører ønsker alle tidligere og nye medlemmer velkommen til en ny sæson. Foråret er kommet tidligere end normalt så forhåbentligt, kan vi

Læs mere

En Sejlklub med puls aktiviteter for unge i alderen 15-20 år.

En Sejlklub med puls aktiviteter for unge i alderen 15-20 år. En Sejlklub med puls aktiviteter for unge i alderen 15-20 år. Sejlklubben Fælleskabet Attraktive Aktiverende Uddannelse Trænere og som aktivitets og den frivillige sejladstilbud sejladser og træning instruktører

Læs mere

bjergposten Nr. 4 Christiansbjerg Idrætsforening ønsker alle aktive og passive medlemmer, samt banko hjælper og sponsorer

bjergposten Nr. 4 Christiansbjerg Idrætsforening ønsker alle aktive og passive medlemmer, samt banko hjælper og sponsorer Medlemsblad for Christiansbjerg I.F. bjergposten Christiansbjerg Idrætsforening ønsker alle aktive og passive medlemmer, samt banko hjælper og sponsorer Fodbold Farvel og tak til Birthe og Palle.........

Læs mere

Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne.

Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne. Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne. Bestyrelsen og instruktører ønsker alle tidligere og nye medlemmer velkommen til en ny sæson. Dette velkomstbrev vil fortælle lidt om hvad vi i bestyrelsen har

Læs mere

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00 Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Godkendelse

Læs mere

Sæl diplom. At han/hun kan: At han/hun ved: At han/hun tør: har vist

Sæl diplom. At han/hun kan: At han/hun ved: At han/hun tør: har vist Sæl diplom Tømme båden for vand. Svømme m med redningsvest Få båden til at ligge stille i vindøjet og få den til at sejle igen. Lave råbåndsknob og ottetalsknob. Nævne navnene på holdkammeraterne og træneren.

Læs mere

Medlemsblad for Holbæk Sejlklub

Medlemsblad for Holbæk Sejlklub NR. 6 JUNI 2005 40. ÅRGANG Medlemsblad for Holbæk Sejlklub 2 H U S K E T A V L E N 3 4 GF-FORSIKRING ikke kun billigere bilforsikring nu også lystfartøjsforsikring Få tilsendt en begæring og et godt tilbud

Læs mere