Brugsret til skolebåd i Marselisborg Sejlklub

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugsret til skolebåd i Marselisborg Sejlklub"

Transkript

1 Maj 2010 AFTALE OM BRUGSRET Mellem Marselisborg Sejlklub (kaldet MS) og Brugerne til sammen kaldet Parterne er der i dag indgået følgende aftale om Brugsret til skolebåd i Marselisborg Sejlklub

2 Preambel Marselisborg Sejlklub (MS) ønsker at understøtte sin mission: Flere på vandet ved at stille en skolebåd til rådighed for 1-4 sejlere, der sidestillet kan få brugsret til båden i en periode af foreløbig 1 år fra 01. april til 31. marts eller fra underskrift til 31. marts efterfølgende år. Brugsretten til skolebåden er et element i MS Sejlerskoles idegrundlag, der omhandler videregivelse af viden om og praktisk erfaring i vedligeholdelse, klargøring, til- og afrigning og færdigheder i sejlads i sejlbåde. Brugsretten til båden kan opnås personer, der er godkendt af MS Sejlerskole og som har underskrevet nærværende aftale. MS ønsker, at brugsretten fordelt mellem 4 personer (Brugerne). 1 Den aktuelle skolebåd Brugerne indgår aftale om brugsret til skolebåden: SEE YOU sejlnummer DEN 53 Bådtype; Larsen 25 Båden er forsynet med gyldigt klassebevis eller målerbevis fra Dansk Sejlunion. MS Sejlerskole har det overordnede ansvar for skolebåden. 2 Brugsretten omhandler Brugsretten deles mellem de 1-4 underskrivere (Brugerne) af denne aftale. Brugsretten kan ikke overføres til 3. part. Brugsretten gælder alle weekender i sæsonen fra fredag kl til efterfølgende mandag kl , onsdag aften til kapsejlads eller lign. samt hele juli måned. Hver af Brugerne har ret til båden i en periode af 7 dage i perioden juli. En periode løber fra lørdag kl til næste lørdag kl Ønsker flere af Brugerne at bruge båden i samme periode, foretages fordeling ved lodtrækning. Båden skal som udgangspunkt overdrages til anden Bruger i Marselisborg Havn. Hvis begge parter er enige kan båden overdrages i anden havn. Brugerne (1-4 personer) skal inden 1. maj aftale en fordeling af weekender og ferieperioder. Denne plan skal forelægges MS Sejlerskoleansvarlig. Det står Brugerne frit efterfølgende at bytte indbyrdes. Båden kan benyttes til kapsejlads efter nærmere aftale parterne imellem. Sådan aftale træffes for hver enkelt kapsejlads. MS opfordrer Brugerne til at deltage i de lokale aften kapsejladser onsdag aften i maj, juni, august og september. Når kapsejladserne overgår til lørdag, har almindelig weekend brug fortrinsret.

3 3 Grundlæggende betingelser for benyttelse af skolebåden Marselisborg Sejlklub betinger, at Brugerne: - er Aktiv medlemmer af Marselisborg Sejlklub - har duelighedsprøvens teoretiske og praktiske del - har tilstrækkelig rutine i bådhåndtering og - kan godkendes af MS Sejlerskole Brugerne skal udvise godt sømandskab og sund fornuft samt agtpågivenhed ved brugen af skolebåden. Dette særligt under hensyntagen til besætningens formåen og erfaring, ligesom sejlads i hårdt vejr bør undgås. Hvis forsikringsselskabet jf. punkt 7 ikke dækker, har Brugerne det fulde erstatningsansvar for skader på båd og inventar. Forsikringen dækker for eksempel ikke ved sejlads i spirituspåvirket tilstand. Det anbefales at alle ombordværende har (egen) ulykkesforsikring. 4 Pris for udlån Prisen for brugsret til skolebåden fastsættes til den skønnede omkostning til vedligeholdelse og drift af båden pt. kr Det er forudsat at brugsretten fordeles mellem 4 personer. Såfremt færre end 4 personer ønsker at indgå nærværende aftale, skal dette godkendes af MS bestyrelse. Prisen inkluderer omkostninger som omtalt i punkt 6 til 9. 5 Overtagelse og aflevering af skolebåden Båden overtages pr. 1. april på vinterpladsen i Marselisborg Havn. MS Sejlerskoleansvarlig gennemgår med Brugerne båden inden overtagelsen, hvorefter Brugerne signerer aftalen om overtagelse. Udgifter til klargøring mv. afholdes af MS jf. punkt 8. Båden afleveres på vinterpladsen behørig vinterklargjort og i samme stand som den blev overtaget. MS Sejlerskoleansvarlig gennemgår med Brugerne båden ved afleveringen, hvorefter MS signerer aftalen om tilbagelevering. Såfremt båden ved aflevering er i dårligere stand end ved overtagelsen, foretager MS de nødvendige reparationer for Brugernes regning.

4 6 Vedligeholdelse af båden Båden vedligeholdes af Brugerne og skal opretholde den stand, som båden har ved aftalens indgåelse. Båden skal således altid være i sejlklar stand. Nødvendige nyanskaffelser og reparationer aftales med den ansvarlige fra Marselisborg Sejlklubs Sejlerskole. Genanskaffelser af udslidt grej betales af Marselisborg Sejlklub efter forudgående godkendelse af bestyrelsen. Arbejdet udføres af Brugerne af båden. Der er i denne forbindelse mulighed for råd og vejledning fra Marselisborg Sejlklubs Sejlerskoleudvalg. Genanskaffelse af tabt eller ødelagt grej foretages og betales af den Bruger, der har tabt eller ødelagt det pågældende grej. Hvis grejet i forvejen er slidt og står til udskiftning tages hensyn hertil. Såfremt der mellem parterne er enighed om senere nyanskaffelser, skal det ske i en forhandling mellem Brugerne og Marselisborg Sejlklub. Hver af parterne kan dog selv anskaffe grej og have ret til at benytte dette. 7 Bådens forsikringer Marselisborg Sejlklub sørger for ansvars- og kaskoforsikring af båden. Båden er dags dato forsikret i med ansvarspolice nr. og kaskopolice nr. for i alt kr ,00. Den af parterne, der forvolder skaden, skal dække omkostningerne derved, herunder selvrisiko. Omkostninger ved skader opstået under fælles sejlads dækkes solidarisk af Brugerne i fællesskab og skal straks meddeles en ansvarlig fra Marselisborg Sejlklubs sejlerskole. Skader sket som følge af uforudsigelige nedbrud/skjulte fejl kan ikke kræves erstattet af Brugerne. 8 Øvrige forhold Udgifter til bådplads, søsætning, landsætning og vinteropbevaring, forårsklargøring, løbende vedligeholdelsesudgifter betales af Marselisborg Sejlklub. Forårsklargøring, søsætning, landsætning, vinterklargøring og alm. vedligeholdelse foretages af Brugerne. Efter benyttelse af båden efterlades den altid rengjort og i orden. Der skal til stadighed føres logbog og regnskab for drift, vedligeholdelse og evt. skader på båden, skader på grej, reparationer mv.

5 9 Aftalens begyndelse og ophør Brugsretten overgår til Brugerne ved aftalens underskrift dog tidligst 1. april og ophører 31. marts efterfølgende år. Nærværende aftale er ikke gyldig før betalingen af kr er indgået på klubbens konto i Sparekassen Hobro, Viby afd. konto nr Misligholdelse og opsigelse Tvist vedr. fortolkningen af nærværende aftale eller vedr. brugsretten kan til enhver tid tages op med Marselisborg Sejlklubs bestyrelse. Marselisborg Sejlklub har ret til ved en Brugers misligholdelse at opsige aftalen med øjeblikkelig varsel. Der foreligger bl.a. misligholdelse, såfremt Brugerne ikke betaler den aftalte pris eller på anden måde ikke overholder det mellem Marselisborg Sejlklub og Brugerne aftalte. Enhver tvist mellem parterne, som ikke kan løses i mindelighed, afgøres ved retten i Århus. Brugerne: Udlåner: Navn Bruger 1. Marselisborg Sejlklub Navn Bruger 2. Navn Bruger 3. Navn Bruger 4. Båden overtaget som beset - dato/bruger(ne): Båden afleveret som beset dato/ms

DELEBÅDSPROJEKT BLUE-LINE 2013.

DELEBÅDSPROJEKT BLUE-LINE 2013. DELEBÅDSPROJEKT BLUE-LINE 2013. Blue Line H-båd ejet af Svendborg Sunds Sejlklub 1. Parthavere Båden udbydes i alt i 4 parter, og som parthavere har tilmeldt sig følgende: Navn Adresse E. mail Telefon

Læs mere

AFTALE MELLEM HAN HERRED HAVBÅDE OG DE BÅDELAG, DER ER DANNET OMKRING FORENINGENS FARTØJER.

AFTALE MELLEM HAN HERRED HAVBÅDE OG DE BÅDELAG, DER ER DANNET OMKRING FORENINGENS FARTØJER. Han Herred Havbåde September 2014 Bådelagsaftale AFTALE MELLEM HAN HERRED HAVBÅDE OG DE BÅDELAG, DER ER DANNET OMKRING FORENINGENS FARTØJER. 1. Definition af "bådelag". Interesserede medlemmer af Han Herred

Læs mere

Vejledning til forpagtnings- & samarbejdsaftale mellem golfklub/driftsselskab og pro

Vejledning til forpagtnings- & samarbejdsaftale mellem golfklub/driftsselskab og pro Vejledning til forpagtnings- & samarbejdsaftale mellem golfklub/driftsselskab og pro Denne vejledning udstikker nogle generelle retningslinjer til den af PGA og DGU udarbejdede forpagtnings- & samarbejdsaftale

Læs mere

Bestemmelser om indskud og ret til bådplads i Marselisborg Lystbådehavn

Bestemmelser om indskud og ret til bådplads i Marselisborg Lystbådehavn Bestemmelser om indskud og ret til bådplads i Marselisborg Lystbådehavn 1. Generelt Disse regler er vedtaget af bestyrelsen for fonden Marselisborg Havn S/I ( i det følgende kaldet Havnen) og godkendt

Læs mere

KERTEMINDE SEJLERSKOLE

KERTEMINDE SEJLERSKOLE KERTEMINDE SEJLERSKOLE 29-01-2014 Drejebog for sejlerskolen Dette dokument indeholder ud over Kerteminde Sejlerskoles vision og målsætning information om et givent års aktiviteter, ansvarsområder for tilknyttede

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Tirsdag den 9. september 2008 kl. 20.00. Lokale G4 på Kingoskolen

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Tirsdag den 9. september 2008 kl. 20.00. Lokale G4 på Kingoskolen 20. august 2008 Beboerforeningen Mølledammen område VII, Mølledammen 1-113 og Møllevangen 2 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Tirsdag den 9. september 2008 kl. 20.00 Lokale G4 på Kingoskolen

Læs mere

!!! LOVE og ORDENSREGLER FOR BÅDFORENINGEN STIBOERNE VED SLUSEN 30 2450 KØBENHAVN SV. 1. Navn, hjemsted og kendemærker

!!! LOVE og ORDENSREGLER FOR BÅDFORENINGEN STIBOERNE VED SLUSEN 30 2450 KØBENHAVN SV. 1. Navn, hjemsted og kendemærker LOVE og ORDENSREGLER FOR BÅDFORENINGEN STIBOERNE VED SLUSEN 30 2450 KØBENHAVN SV. 1. Navn, hjemsted og kendemærker 1. Klubbens navn er Bådforeningen Stiboerne. Dens hjemsted er Ved Slusen 30, 2450 København

Læs mere

J/70 - flere detaljer

J/70 - flere detaljer 4 KAPSEJLADSUDVALGET J/70 - flere detaljer Som beskrevet i flere numre af BARKAS- SEN har K.A.S. investeret i en J/70 er. Nedenfor får du lidt flere detaljer om bookingmuligheder, priser mv. Den nye båd

Læs mere

Erhvervslejeaftale Driftsbygning Hal? Stenninggårdsvej 1, Vejen

Erhvervslejeaftale Driftsbygning Hal? Stenninggårdsvej 1, Vejen TEKNIK & MILJØ Team Administration Dato: 13-07-2014 Sagsnr.: 14/24150 Kontaktperson: Birgith M. Hansen Dir. tlf.: 7996 6203 E-mail: teknik@vejen.dk Erhvervslejeaftale Driftsbygning Hal? Stenninggårdsvej

Læs mere

Rammeaftale leasing af biler. mellem. NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V. (herefter benævnt leasingtager) [navn] [adresse] [cvr-nr]

Rammeaftale leasing af biler. mellem. NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V. (herefter benævnt leasingtager) [navn] [adresse] [cvr-nr] Rammeaftale leasing af biler mellem NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V (herefter benævnt leasingtager) Og [navn] [adresse] [cvr-nr] (herefter benævnt leasinggiver) [dato] Side 0 af 21

Læs mere

Generelle regler for Faldskærmsklubben Center Jump

Generelle regler for Faldskærmsklubben Center Jump Generelle regler for Faldskærmsklubben Center Jump Center Jump, Odense marts 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 Bestyrelsen i Center Jump... 4 2 Ansvarsområder i bestyrelsen... 4 3 Klubbens medlemmer... 4 3.1

Læs mere

Vedtægter for K/S hus xx Skagen Strand

Vedtægter for K/S hus xx Skagen Strand 1. 1. Navn og hjemsted Selskabets navn er K/S hus XX Skagen Strand. Selskabets hjemsted er Skagen kommune. 2. Formål Selskabets formål er investering i ikke-erhvervsmæssig anvendt fritidsbolig på adressen

Læs mere

LEJEKONTRAKT. mellem Københavns Ejendomme som udlejer. Og xx som lejer. dele af eller hele ejendommen beliggende xx.

LEJEKONTRAKT. mellem Københavns Ejendomme som udlejer. Og xx som lejer. dele af eller hele ejendommen beliggende xx. E-doc i ØKF Lejemåls nr. Ejendoms nr. LEJEKONTRAKT mellem Københavns Ejendomme som udlejer Og xx som lejer dele af eller hele ejendommen beliggende xx. Parterne 1. Det lejede 2. Anvendelse 3. Ikrafttræden/overtagelse

Læs mere

S A M E J E O V E R E N S K O M S T

S A M E J E O V E R E N S K O M S T Følgende er et eksempel på en aftale om sameje af en grund på hvilken senere ønskes opført en bolig. Eksemplet er ikke udtømmende og bør tilpasses den konkrete situation med professionel bistand. S A M

Læs mere

Aftale mellem. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Kontrakthaver. Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver

Aftale mellem. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Kontrakthaver. Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver Aftale mellem Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C og Kontrakthaver Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver Indholdsfortegnelse 0 1 3 6 8 9 10 11 1 13 1 1 Præampel Aftalegrundlag Opgavens omfang Vederlag

Læs mere

FORPAGTNINGSKONTRAKT

FORPAGTNINGSKONTRAKT Notark Sagsnr. 04.14.00-G01-1-14 Sagsbehandler Johan Stadil Petersen 24.7.2014 Mellem undertegnede Hedensted kommune, Niels Espes Vej 8, 8722 Hedensted som bortforpagter, og medundertegnede xxx som forpagter,

Læs mere

Love for Hvidovre Sejlklub Suset

Love for Hvidovre Sejlklub Suset Love for Hvidovre Sejlklub Suset 1. Navn og formål. Foreningens navn er Hvidovre Sejlklub Suset. Navnet er dannet ved sammenslutningen den 12. Maj 1946 af de hidtil eksisterende klubber: Hvidovre Sejlklub

Læs mere

Anbefalet af FDM (Forenede Danske Motorejer) og Finans og Leasing - Interesseorganisation for danske finansieringsselskaber

Anbefalet af FDM (Forenede Danske Motorejer) og Finans og Leasing - Interesseorganisation for danske finansieringsselskaber Dato Anbefalet af FDM (Forenede Danske Motorejer) og Finans og Leasing - Interesseorganisation for danske finansieringsselskaber Denne kontrakt er udarbejdet på grundlag af en standardkontrakt udarbejdet

Læs mere

Marselisborg Sejlklubs Sejlerskole

Marselisborg Sejlklubs Sejlerskole Indholdsfortegnelse: Politikker og procedurer for Marselisborg Sejlklubs Sejlerskole 1 SIKKERHEDSPOLITIK... 2 1.1 INDLEDNING... 2 1.2 SEJLADSOMRÅDE... 2 1.3 UDARBEJDELSE, ANSVAR OG HÅNDHÆVELSE... 2 1.4

Læs mere

LEJEKONTRAKT FOR BÅDPLADS I SCANPORT HAVN

LEJEKONTRAKT FOR BÅDPLADS I SCANPORT HAVN Dato / 2015 LEJEKONTRAKT FOR BÅDPLADS I SCANPORT HAVN mellem undertegnede og Skanska Øresund A/S CVR-nr.: 18 05 23 85 Havneholmen 25 1561 København V (i det følgende kaldet Udlejer) Lejer Adresse Postnummer

Læs mere

Kontraktudkast Bilag 5

Kontraktudkast Bilag 5 Kontraktudkast Bilag 5 vedrørende levering af Madudbringning indgået mellem Leverandøren Navn, adresse, CVR-nr. og Københavns Kommune v/ Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben Sjællandsgade 40

Læs mere

ERHVERVSLEJEKONTRAKT

ERHVERVSLEJEKONTRAKT J. nr. 4782 ERHVERVSLEJEKONTRAKT Kolind Halmvarmeværk a.m.b.a. (Udlejer) Syddjurs Kommune (Lejer) Vedrørende lejemålet beliggende Engvej 18, 8560 Kolind 1.1.1.1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Det lejede 2. Det

Læs mere

Konsulentkontrakt Delkontrakt 1 (udvikling af HTML)

Konsulentkontrakt Delkontrakt 1 (udvikling af HTML) Konsulentkontrakt Delkontrakt 1 (udvikling af HTML) mellem Økonomi- og Indenrigsministeriet Slotsholmsgade 10-12 1200 København K CVR nr. 33 96 24 52 EAN 5798009814128 (i det følgende benævnt ØIM) og [leverandøren]

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Andelsboligforeningen Anneberghus - Sandbygård - Torbenfeldthus. Navn

V E D T Æ G T E R. for. Andelsboligforeningen Anneberghus - Sandbygård - Torbenfeldthus. Navn Andelsboligforeningen AST Bellahøjvej 142 kontor - 2720 Vanløse - Tlf 38 600 404 - Fax 38 608 404 Kontortid: Mandag - fredag kl.: 8:00-9:00. Mandag også kl.: 17:00-18:00. AST@mail.tele.dk. Administrator:

Læs mere

Bilag 1 - Rammekontrakt

Bilag 1 - Rammekontrakt Bilag 1 - Rammekontrakt 1 1. Parterne Nærværende rammekontrakt er indgået mellem: ORDREGIVER Faaborg-Midtfyn Kommune Tinghøj Allé 2 5750 Ringe og RAMMEKONTRAKTHAVER [Navn på den ordregivende myndighed]

Læs mere

Kontrakt. mellem. [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne )

Kontrakt. mellem. [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne ) Kontrakt mellem [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] og [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne ) Opdateres løbende efterhånden som Naturstyrelsen modtager bemærkninger

Læs mere

Kontrakt. mellem. [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne )

Kontrakt. mellem. [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne ) Kontrakt mellem [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] og [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne ) Opdateres løbende efterhånden som Naturstyrelsen modtager bemærkninger

Læs mere

Kontrakt. mellem. Ringsted Forsyning A/S Bragesvej 18 4100 Ringsted CVR-nr.: 29 77 79 79

Kontrakt. mellem. Ringsted Forsyning A/S Bragesvej 18 4100 Ringsted CVR-nr.: 29 77 79 79 Kontrakt mellem Ringsted Forsyning A/S Bragesvej 18 4100 Ringsted CVR-nr.: 29 77 79 79 og Ringsted Kommune Sct. Bendtsgade 1 4100 Ringsted CVR-nr.: 18 95 79 81 i henhold til bekendtgørelse nr. 1431 af

Læs mere

VEDTÆGTER FOR A/B NDR. FASANVEJ 90

VEDTÆGTER FOR A/B NDR. FASANVEJ 90 ADVOKATKONTORET BJARNE JOHNSEN VEDTÆGTER FOR A/B NDR. FASANVEJ 90 Navn og hjemsted 1. (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Ndr. Fasanvej 90. (1.2) Foreningens hjemsted er Frederiksberg Kommune.

Læs mere

Interessentskabskontrakt om tandlægevirksomhed

Interessentskabskontrakt om tandlægevirksomhed Interessentskabskontrakt om tandlægevirksomhed sat på grundlag af Juristforbundets Formularsamling Tandlægerne NN og XX (i det følgende kaldet interesssenterne) har dags dato indgået følgende: INTERESSENTSKABSKONTRAKT

Læs mere