Husorden afdeling 3 - Ryhaven

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Husorden afdeling 3 - Ryhaven"

Transkript

1 Indhold Husorden Boligen Haven Fællesarealerne Affald og renovation Fælleshuset (Ryhaven 65) Motorkøretøjer Parkering Husdyr Musik og støj Overtrædelse af ordensregler... 8 Husorden Fælles spilleregler giver bedst mulighed for fair play. Det betyder også, at foruden de danske love, er der en række love, vedtægter og regler, som skal overholdes, når man bor i et alment boligselskab. I din afdeling er der desuden af beboerne selv truffet beslutning om et sæt ordensregler, som gælder for afdelingen. Er du i tvivl om fortolkningen af en bestemt regel, så kontakt enten din afdelingsbestyrelse eller boligselskabets kontor. Det er vigtigt at tage hensyn til sine naboer, når man bor tæt, men ingen ordensregler kan regulere alt. Så der vil naturligvis være emner, der ikke er medtaget. Derfor vil sund fornuft og rimelig opførsel være et godt udgangspunkt. Ryhaven er en almen boligafdeling under Østjysk Bolig. Det betyder, at beboerne selv har det økonomiske ansvar for drift og brug af afdelingens boliger, udearealer og fællesanlæg. Ødelæggelser og uhensigtsmæssig brug koster vore egne huslejekroner. Afd. 3. Revideret september

2 Det betyder også, at vi selv bestemmer, hvordan vi vil have det med hinanden. Dårligt naboskab og gener for andre beboere koster tilfredshed og glæde ved at bo med fælles ansvar. Ordensregler for Ryhaven skal modvirke unødige huslejeudgifter og understøtte godt og hjælpsomt naboskab. 1. Boligen Boligens klimaskærm (tag og ydermure) vedligeholdes over den fælles drift. Dog renser vi selv tagrender ved behov ca. 2 gange om året. Hvis du har problemer med det, kan du henvende dig til afdelings-bestyrelsen. Opsætning af udvendige antenner, markiser, terrasseoverdækning og andet, der kræver ophængning på bygningen, må ikke forvolde skader på bygningen og skal godkendes af afdelingens varmemester. Paraboler må ikke opsættes på bygningen, men opsættes i egen have med parabolens overkant i en højde, der ikke overstiger havens plankeværk. Vi vedligeholder selv egen bolig indvendig i overensstemmelse med vedligeholdelsesreglementet. Ændringer af boligens nagelfaste indretning kræver forudgående tilladelse hos østjysk Bolig. 2. Haven Plankeværker om haver anlægges og vedligeholdes over afdelingens drift. Vi anlægger og vedligeholder selv egen boligs have. Vi rengør og snerydder selv fliser og vedligeholder beplantninger i direkte tilknytning til bolig og have. Afd. 3. Revideret september

3 Anlæg i have som skur, terrasseoverdækning, faste legeredskaber og flagstang må ikke ved opsætning eller brug forvolde skader på bygninger eller plankeværk. Spørg varmemesteren inden opsætning. Anlæg i have skal fjernes ved fraflytning, med mindre ny beboer ønsker overtagelse. Der kan ikke kræves betaling for anlæg eller planter i have ved fraflytning. Skure i en have må højst dække 10 m2 ifølge småhusreglementet. 3. Fællesarealerne Beplantninger, belægninger, legepladser og udeinventar anlægges og vedligeholdes over den fælles drift. Vi bruger fællesarealer i overensstemmelse med deres formål og uden unødig nedslidning. Vi tager hensyn til andre brugere, og vi hjælper hinanden med, at fællesarealerne fremstår pæne og uden henkastet affald. 4. Affald og renovation Affald belaster vores fælles økonomi (husleje). Derfor er det vigtigt at overholde de til enhver tid gældende bestemmelser for bortskaffelse af affald. Henkastning af affald uden hensyn til arbejdsmiljø, andre beboere og Ryhavens fremtræden betragtes som misligholdelse, jfr. pkt Fælleshuset (Ryhaven 65) Fælleshusets sal kan kun udlånes til Ryhavens beboere. Beboere, der låner fælleshusets sal, skal være over 18 år og selv være til Afd. 3. Revideret september

4 stede ved det afholdte arrangement. Henvendelser om lån kan ske ved henvendelse til Lene Nørgaard Madsen, Ryhaven 93. Tlf.: eller på mail: Skader på fælleshus og inventar i forbindelse med lån til et arrangement dækkes af låner. Ved reservation af lån til et arrangement stiller låner et depositum på 250 kr., som tilbagebetales ved aflevering uden mangler og skader. Såfremt låner ikke selv ønsker at opfylde forpligtelse til rengøring efter brug af fælleshuset, erlægges den til enhver tid gældende betaling for rengøring bestilt af varmemester. Udlån sker i den rengøringsstandard, som forefindes efter rengøring ved seneste anvendelse. 6. Fællesvaskeri (Ryhaven 65) Fællesvaskeriet er til rådighed for Ryhavens beboere til brug for vask for egen husstand. Informationer om vaskeriet og dets brug fremgår af boligmappen, samt af opslag og vejledninger i vaskeriet. 7. Motorkøretøjer På flisebelagte stier, brandveje og græsarealer er parkering ikke tilladt. Dette gælder alle motorkøretøjer og påhæng, herunder campingvogne. Nødvendig kørsel på flisebelagte stier, fx ifm. af- og pålæsning, der sker med størst mulig hensynstagen til andre beboere og vores legende børn, tillades. Kørsel på afdelingens græsarealer er ikke tilladt. Afd. 3. Revideret september

5 8. Parkering Parkering foregår på afdelingens parkeringspladser i overensstemmelse med regler om friholdelse af brandveje. Dermed tages også hensyn til snerydning og anden arbejdskørsel. Lastbiler og tunge køretøjer, med tilladt totalvægt på over kilo samt påhængsvogne og sættevogne med tilladt totalvægt over 750 kilo, må ikke henstilles på afdelingens parkeringspladser. Ubrugbare eller ikke indregistrerede køretøjer, må ikke henstilles på parkeringspladserne i Ryhaven, mere end 5 sammenhængende dage og ikke gentagne gange. Midlertidig parkeringstilladelse afhentes hos varmemesteren. Campingvogne må ikke henstilles på afdelingens parkeringspladser. Der kan dog tillades henstilling 2 gange pr år á 7 dage af hensyn til mulighed for rengøring m.m., enten på p-pladserne ved 58/60 eller pladserne over for kælkebakken ved nr. 10 og 6. Midlertidig parkeringstilladelse afhentes hos varmemester. Uretmæssigt henstillede køretøjer eller påhængskøretøjer der ikke er har synlig midlertidig parkeringstilladelse påsat efter anvisning eller hvor tidsfristen er overskredet, vil kunne tildeles parkeringsbøde af parkeringsselskabet. Længerevarende henstilling af campingvogne kan ske på parkeringspladsen ved Ryhaven 58/60. Den enkelte beboer, skal meddele parkering af campingvogne på dette område til varmemesteren. Afd. 3. Revideret september

6 Almindelige trailer uden høje sider (gælder ikke campingvogne, hestetrailere eller lukkede trailere), kan længerevarende henstilles på området mellem Madam Skrald og børnehaven. Kontrol af parkering foretages af privat firma gennem pålæg af parkeringsafgift for uretmæssig parkering. Dette både for at håndhæve de vedtagne regler, samt for at sikre at afdelingen ikke kan pålægges kollektivt bødeansvar, hvis der forekommer ulovlig parkering på brandvejene 9. Husdyr Følgende husdyrregler er vedtaget på Ryhavens afdelingsmøde den : Hver husstand må holde 2 katte. Det er tilladt at have killinger af egen avl i op til 3 måneder efter fødslen, hvorefter dyreholdet igen skal reduceres til de maksimalt to dyr. Det anbefales at katte neutraliseres. Katte skal registreres hos boligselskabets administration. Katte skal holdes inden for egen lejlighed og have (jfr. lov om mark- og vejfred 14). Hver husstand må holde 1 hund. Der må samtidigt holdes 1 kat, i alt højst to husdyr. Det er tilladt at have hvalpe af egen avl i op til 3 mdr. efter deres fødsel, hvorefter dyreholdet igen skal reduceres til de maksimalt to dyr, hvoraf kun ét må være en hund. Hunden skal registreres hos boligselskabets administration. Afd. 3. Revideret september

7 Hunde må ikke holdes til kamp-, vagt- eller beskyttelsesformål. Husdyrejeren opsamler konsekvent efterladenskaber. Dyreholdet er underlagt den til enhver tid gældende lovgivning, p.t. beskrevet i Bekendtgørelse af lov om hunde af 12/4 2010, samt i Lovændring af lov om hunde og dyreværnsloven af 25/6-2010, heri står bl.a.: - Hunde skal iht. loven være forsikrede. Dette sikrer at afdelingen holdes skadesløs i tilfælde af at hunde forårsager skader. -Hunde skal være i snor på fællesarealer, stier, gader, pladser og grønne arealer, der er åbne for almindelig færdsel. -Hunderacer der er nævnt i loven, samt krydsninger hvor en af disse racer indgår, er ikke tilladt. Hvis tilladelsen til at holde husdyr ophæves ved et senere afdelingsmøde, har man ret til at beholde allerede anskaffede og registrerede dyr. 10. Musik og støj Høj musik og støj er den hyppigste årsag til gener for andre beboere. Vi lytter til egen musik, uden at andre beboere tvinges til at lytte med. Og vi undgår støj, der forringer vores fælles miljø. Vær især opmærksom på, at høj musik og støj ikke går ud over andres nattesøvn. Det er hensynsfuldt naboskab at orientere naboer om fester og begivenheder, der kan medføre støjgener i begrænsede tidsrum. Afd. 3. Revideret september

8 11. Overtrædelse af ordensregler Gentagne eller alvorlige brud på skrevne ordensregler eller almindelig god orden er klageberettiget til Østjysk Bolig og kan give anledning til skriftlig påtale. Fortsætter påtalt misligholdelse kan det føre til ophævelse af lejemål. Dom for kriminelle handlinger begået i afdelingen kan føre til ophævelse af lejemål uden forudgående advarsel. Vær opmærksom på, at vi beboere også er ansvarlige for familiemedlemmers og gæsters opførsel. Afd. 3. Revideret september

Husorden afdeling 88 - Skæphøj

Husorden afdeling 88 - Skæphøj Nærværende husorden er udarbejdet af afdelingsbestyrelsen og vedtaget på det årlige afdelingsmøde. Denne reviderede udgave er vedtaget på afdelingsmødet den 27. september 2011. Vi lægger i husorden op

Læs mere

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 22 FJÆLDEVÆNGET 60-104

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 22 FJÆLDEVÆNGET 60-104 HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 22 FJÆLDEVÆNGET 60-104 Et godt klima er meget værd. En boligafdeling med mange lejere er et miniaturesamfund hvor man er mere eller mindre afhængige af hinanden. Man bliver

Læs mere

Generelle ordensregler

Generelle ordensregler Generelle ordensregler Ordensregler for afdeling 42 er godkendt på afdelingsmødet den 14. januar 2009. ET GODT KLIMA ER MEGET VÆRD En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund. Man er mere

Læs mere

Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden af at tage hensyn til hinanden.

Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden af at tage hensyn til hinanden. «Selskab_Navn» Afd. 12 Løvparken Skovparken tlf. 98 821 511 Velkommen til afd. 12 Løvparken og Skovparken. En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. Vi bliver mere eller

Læs mere

HUSORDEN Rækkehuse og fritliggende huse

HUSORDEN Rækkehuse og fritliggende huse HUSORDEN Rækkehuse og fritliggende huse Afdeling 412 - Bekkasinvej Godkendt på afdelingsmødet den 27.08.2012 Side 1 af 4 Indholdsfortegnelse Fælles ordensregler... 2 Forurening... 2 Musik... 2 Parabol/antenne...

Læs mere

ORDENSREGLER AFD. 9-9C

ORDENSREGLER AFD. 9-9C ORDENSREGLER AFD. 9-9C PORSGRUNNSVEJ,BILDBJERG PARKVEJ, BILDBJERGVEJ, BYGVANGEN OG MANDALSVEJ A AFFALD På afdelingens område er der opsat affaldscontainere til køkkenaffald. Brug disse med omtanke. Taber

Læs mere

Boligselskabet Nordkysten afd. 17

Boligselskabet Nordkysten afd. 17 Boligselskabet Teglværksgården Boligselskabet Nordkysten afd. 17 Husorden for Guldgravervej Denne husorden er udformet med henblik på, at give beboerne de bedste udfoldelsesmuligheder indenfor de rammer,

Læs mere

Lejer-info. Afdeling sp 23 Taulov Bystræde. boli.nu Danmarksgade 81 7000 Fredericia 75 92 48 44 adm@boli.nu www.boli.nu

Lejer-info. Afdeling sp 23 Taulov Bystræde. boli.nu Danmarksgade 81 7000 Fredericia 75 92 48 44 adm@boli.nu www.boli.nu Lejer-info Afdeling sp 23 Taulov Bystræde boli.nu Danmarksgade 81 7000 Fredericia 75 92 48 44 adm@boli.nu www.boli.nu 1 Indhold Min bolig... 3 Velkommen i boli.nu... 3 Nye udlejningsregler 2010 i boli.nu...

Læs mere

Ordensreglement for TaB afdeling Nørreby

Ordensreglement for TaB afdeling Nørreby 1. Antenner (Parabol): Tilslutning og opsætning af antenner er ikke tilladt, dog kan der gives dispensation til opstilling af parabol efter anvisning fra afdelingsbestyrelsen eller ejendomskontoret. Denne

Læs mere

Ordensreglement for afd. 23 Taulov Bystræde

Ordensreglement for afd. 23 Taulov Bystræde Ordensreglement for afd. 23 Taulov Bystræde ORDENSREGLEMENT 1. Affald 2. Antenne (paraboler) 3. Bad og toilet 4. Cykling og knallertkørsel 5. Dørskilte 6. Eftersyn af lejligheden 7. Erhverv 8. Fodring

Læs mere

Det er tillige af største betydning, at forældrene erkender deres pligt til at vejlede deres børn samt foregå dem med et godt eksempel.

Det er tillige af største betydning, at forældrene erkender deres pligt til at vejlede deres børn samt foregå dem med et godt eksempel. HUSORDEN Alle beboere anmodes om at iagttage god skik og orden i ejendommen og i egen interesse efterkomme, hvad der i så henseende påbydes af boligforeningen. Beboernes opmærksomhed henledes endvidere

Læs mere

Husorden samt råderet for gård og have i Blåkildegård

Husorden samt råderet for gård og have i Blåkildegård Hvorfor skal vi have regler for husorden Det skal vi for at vi alle kan være glade for at bo i Blåkildegård og for at du som beboer ikke får påført dig selv nogle unødvendige omkostninger ved f.eks. ikke

Læs mere

HUSORDEN FOR BALDERSBO AFDELING 12

HUSORDEN FOR BALDERSBO AFDELING 12 HUSORDEN FOR BALDERSBO AFDELING 12 ET GODT KLIMA ER MEGET VÆRD En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund. Man bliver mere eller mindre afhængig af hinanden man bliver fælles om mange ting

Læs mere

Parkering og motorkørsel

Parkering og motorkørsel Indledning Antenner Affald Altaner og altankasser Bad og toilet Cykler, barnevogne Fællesarealer Have Husdyr Hårde hvidevarer Leg og boldspil Lofts- og kælderrum Maskiner og brug af grill Musik Parkering

Læs mere

HUSORDEN Rækkehuse og fritliggende huse

HUSORDEN Rækkehuse og fritliggende huse HUSORDEN Rækkehuse og fritliggende huse Afdeling 414 Kastanie Alle Godkendt på afdelingsmødet den 04.09.2012 RÆKKEHUSE Side 1 af 4 Indholdsfortegnelse Fælles ordensregler... 2 Forurening... 2 Musik...

Læs mere

Husorden for beboere i Bryggergården

Husorden for beboere i Bryggergården Husorden for beboere i Bryggergården Kære beboere Det er et overordnet formål, at boligområdet bibeholder de værdier, der har været afgørende for at vi har bosat os her. Det gælder både ejendommenes pris

Læs mere

TÅSTRUPGÅRD HUSORDEN

TÅSTRUPGÅRD HUSORDEN TÅSTRUPGÅRD HUSORDEN Forord til husorden 3 Affald 4 Altaner 5 Antenner & paraboler 6 Bad & toilet 6 Barnevogne 6 Bilvask 6 Branddøre 7 Cykling og cykler på stier 7 Døre 7 Dørskilte 7 Forsikring 7 Elevatorer

Læs mere

Afd. 19 Ridderhatten HUSORDEN

Afd. 19 Ridderhatten HUSORDEN Afd. 19 Ridderhatten HUSORDEN 1. En boligafdeling med mange beboere, er et miniaturesamfund. Vi bliver mere eller mindre afhængige af hinanden - vi bliver fælles om mange ting - og derfor er det naturligt

Læs mere

REVIDERET DAGSORDEN TIL AFDELI NGSMØDE. Onsdag den 12. september 2012, kl. 19.00. Til beboerne i afdeling 50 Postboks 1243

REVIDERET DAGSORDEN TIL AFDELI NGSMØDE. Onsdag den 12. september 2012, kl. 19.00. Til beboerne i afdeling 50 Postboks 1243 AlmenBo Aarhus Mandagonsdag 101209 1315 Frydenlunds Allé 8 8210 Aarhus V Kontortid Dagsorden; AFDELI NGSMØDE REVIDERET DAGSORDEN TIL CVR 59645013 wwwalmenboaarhus.dk Telefon 8938 2000 Boligorganisationen

Læs mere

5. Du bør undersøge, om du har tegnet de rigtige forsikringer.

5. Du bør undersøge, om du har tegnet de rigtige forsikringer. Generel HUSORDEN 1. En boligafdeling med mange beboere, er et miniaturesamfund. Vi bliver mere eller mindre afhængige af hinanden - vi bliver fælles om mange ting - og derfor er det naturligt at opstille

Læs mere

levereglerne i og omkring

levereglerne i og omkring Side 1 af 5 sider Om levereglerne i og omkring din bolig Hvor meget må du støje? Må du have husdyr? Hvordan bruger du fællesarealer? og meget mere Side 2 af 5 sider ORDENSREGLEMENT I en bebyggelse som

Læs mere

Husorden. for. Ved Stadion. Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening

Husorden. for. Ved Stadion. Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening for Ved Stadion Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 14 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund.

Læs mere

HUSORDEN Dannerhøj. 1 Bygninger

HUSORDEN Dannerhøj. 1 Bygninger Husorden afd.17 HUSORDEN Dannerhøj Denne husorden skal ses i sammenhæng med nødvendigheden af at opretholde faste regelsæt i en fælles bebyggelse som Dannerhøj, hvor mange mennesker bor så tæt sammen som

Læs mere

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 31 HJELMAGERPARKEN 412-546

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 31 HJELMAGERPARKEN 412-546 HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 31 HJELMAGERPARKEN 412-546 Et godt klima er meget værd. En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund, hvor man er mere eller mindre afhængige af hinanden. Man

Læs mere

Roskilde Nord Boligselskab 2602-4 - Mølleengen Godkendt på afdelingsmødet den 25. februar 2015

Roskilde Nord Boligselskab 2602-4 - Mølleengen Godkendt på afdelingsmødet den 25. februar 2015 . Roskilde Nord Boligselskab for M0LLEENGEN Roskilde N ord Boligselskab Side 1 af 5 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. Vi bliver mere eller mindre afhængige

Læs mere

HUS- OG HAVEORDEN. For beboere i Præstø Boligselskab, afdeling 23 Gårdhavehusene, Præstø.

HUS- OG HAVEORDEN. For beboere i Præstø Boligselskab, afdeling 23 Gårdhavehusene, Præstø. Præstø Boligselskab v/boligadministration Syd Rådhustorvet 15 4760 Vordingborg HUS- OG HAVEORDEN Præstø, den 11. marts 2008 For beboere i Præstø Boligselskab, afdeling 23 Gårdhavehusene, Præstø. En bolig

Læs mere

Velkommen. Afdeling 14

Velkommen. Afdeling 14 B O L IG F O RE N I N GE N VE S TVESTERBO E RB O BOLIGFORENINGEN Velkommen Velkommen I Afdeling I 14 Afdeling 14 Ådalsparken Hinnerup Ådalsparken Hinnerup Ny i afdeling 14 så læs med her Afdelingsbestyrelsen

Læs mere

Husorden. For. Jyllandshuse. Samvirkende Boligselskaber

Husorden. For. Jyllandshuse. Samvirkende Boligselskaber For Jyllandshuse Samvirkende Boligselskaber E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 11 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. Vi bliver

Læs mere

Husorden Afdeling 21. Fjordparken 4-26

Husorden Afdeling 21. Fjordparken 4-26 Husorden Afdeling 21 Fjordparken 4-26 INDHOLDSFORTEGNELSE TIL HUSORDEN INDHOLD: SIDE: INDLEDNING 3 ANSVAR OG FORSIKRING AFFALD BAD OG TOILET DØRE/VINDUER EL EMHÆTTER HAVER 5 HUSDYR (HUND/KAT) 6 MUSIK -

Læs mere

Husorden. For. Glumsøparken SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABER

Husorden. For. Glumsøparken SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABER For Glumsøparken SAMVIRKENDE BOLIGSELSER E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk 1/12 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver mere eller

Læs mere