GODE STEDER for JOLLESEJLERE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GODE STEDER for JOLLESEJLERE"

Transkript

1 GODE STEDER for JOLLESEJLERE 8 GRØNSUND og MØN Elever v Skive Produktionshøjskole restaurere joller og bygger havn. Foto: UB. TRÆSKIBS SAMMENSLUTNINGEN * ULF BRAMMER ISSN Ver

2 8 Grønsund-Møn s 2 INDHOLD 0 INDLEDNING SØKORT NR OMFATTER 1 KATTEGAT N for Sjæll. 129 Sjællands Odde-Hundested-Gilleleje 2 ISEFJORDEN Holbæk Fjord - Roskilde Fjord 3 SUNDET N 131 Gilleleje - Helsingør - Tårbæk - Sverige 4 KBH. HAVN Bellevue - Kbh. Avedøre Sverige 5 SUNDET S 132 Avedøre - Køge - Stevns Klint Sverige 6 FAXE BUGT 190 Rødvig - Præstø Fjord - Jungshoved 7 BØGESTRØMMEN Stege Bugt Ulvsund-Storstrømmen 8 GRØNSUND & MØN Grønsund Møn - Hesnæs 9 SW SJÆLLAND 160 Masnedø Karrebæk Næstved 164 Bisserup Omø Agersø-Korsør 10 STOREBÆLT- N 141 Korsør Reersø Kalundborg Fjord 11 SEJERØ BUGT 128 Røsnæs Nekselø Sejerø Sj. Odde 12 SMÅLANDSFARV 160 Lolland N Askø Femø Fejø SYD 142 Kragenæs Onsevig Tårs Fiskerihavn 13 GULDBORGSUND 163 Guldborg - Nykøbing F - Nysted 14 NAKSKOV FJORD 144 Albuen Enehøje Vejlø Slotø Nakskov KILDER Internet. Wikipedia. Eniro.se og KRAK.dk. Egne notater. Privat tryk Kort og Matrikelstyrelsens Søkort Auto-færdselskort, 1: Danmark Med vikingen som lods. Max Vinner. Vikingeskibsmuseet naturlejrpladser i Danmark. Naturstyrelsen + 10 foreninger. 2008? Overnatning i det fri. Udgivet af Friluftrådets ERFA-gruppe , m. positioner.

3 8 Grønsund-Møn s 3 JOLLESEJLADS Træf Fjordens Th. MARCUS NOER fra Vikingeskibsmuseet. UB. Formålet med disse kapitler er at beskrive et farvand med dets kyster og pege på lune pladser for jollesejlere. Lidt lokalhistorie og seværdigheder. Det er også for at få de erfarne jollesejlere ud i andre farvand, end det velkendte. 14 kapitler er skrevet med disse FORBEHOLD: A. Du har mindst en bestået DUELIGHEDS PRØVE! B. Man sejler ikke, før alle ombord har accepteret at du er fører af fartøjet. C. Skibets fører påtager sig ansvaret for, at søvejsreglerne gennemføres. Du er en erfaren jollesejler? Du har sejlet meget i jolle de sidste 3 år? Har du været omhyggelig med vedligeholdelsen? Er dine reflekser i orden ved hurtige manøvrer? Har du check et dig selv med søvejsreglerne? TS-skib.dk har sådan en prøve! NU er du velkommen til at sejle som TS-skib og din besætning kan være tryg. Disse kapitler er en slags huskeseddel sammen med søkortet/søsportskortet. Det handler ikke om vore fartøjer, mere om strømhvirvler og store sten, om de steder, som er en oplevelse værd. De fleste oplysninger er ført a jour gennem kontakt til TS-medlemmer i de nævnte områder. Steder med jollelaug er nævnt. Trailer? TS har et par stykker til udlejning. Hvor meget vejer din jolle i våd tilstand? Med en trailer kan man nå andre områder. Der er slæbested i de fleste havne. Man får en fornemmelse for, hvor meget der faktisk foregår i det lille land med de fordums store maritime traditioner. Vi taler om kystkultur, og det er glædeligt at se, hvordan vi på trods af nutidens økonomiske og politiske forhold alligevel kan dyrke glæden ved at færdes på vore farvande. Mon ikke der hos mange af os rumsterer minder om vovelig færd for 1000 år siden? HUSK at TS-årbogen bør komme med ombord, så du kan kontakte en lokal TS er, eller læse om de TS-skibe du møder. Tak for hjælpen til jer, der bidrog til disse sider! Og TAK til Egon & Lars E. Due.

4 8 Grønsund-Møn s 4 Noget om de praktiske ting Der er ikke brugt tid på havne. Foruden De gode steder, handler teksten om adgang til at proviantere, om adgang til toilet OG om mulighed for at finde et sted at sove. Hvis det ikke er bekvemt at sove i sin jolle, nævnes en hel del primitive lejrpladser, campingpladser og togstationer. Husk at TS-Årbogen bør findes ombord, så du kan kontakte en lokal TS er - eller læse om de TS-skibe du møder. Det helt nye er at man med de moderne telefoner eller GPS-modtager kan finde primitive teltpladser og shelters nær kysten. 10 foreninger er gået sammen med Friluftsrådet om at oprette, vedligeholde og bruge disse pladser efter formlen: Kontakt stedets person i visse tilfælde. Max. 25 kr. pr. person, pr. nat, pr. telt. Max 1 á 3 døgn. Tag dit affald med ved afgangen! Se detaljer i Det grønne Felt. Det er meningen, at TS-medlemmer selv skal printe de ønskede sider ud - med tekst på begge sider. I en jolle skal alt kunne tåle vand, derfor bør man laminere papiret med et klart lag plastic, som presses på med en billig laminerings-varme-presse. Man rejser uden at blive ruineret, man får kontakt med naturen og lærer mere om vort land og det at sejle. Sidetal. Hvert kapitel har sit eget sidetal fra 2 og opefter. Med nr., navn og sidetal, så man kan hitte ud a det, hvis - - -! TS-Pinsestævne Ebeltoft 2005 Thomas Højrup med familie. Foto: UB. Der er adgang til næsten alle danske kyster, døgnet rundt, færdsel kun til fods. Hvis man vil blive nogle timer på et bestemt sted tage ophold - skal det være mindst 50 m fra nærmeste beboelsesbygning. Det er ikke tilladt at slå telt op på selve strandkanten. Det er tilladt at færdes til hest på ubevokset strandbred i perioden 1/9 til 31. maj. Hunde må gerne være på stranden. De skal holdes i snor fra 1/4 til 30/9 = hele sommeren 8 Grønsund & Møn s 5

5 Postbåd RØRET af Stege. 37 bygget i Nyk. F GRØNSUND - MØN Søkort 162 Beskrivelse fra Farøbroen til Østersøen. Der har været mange færgemænd her på egnen. For eksempel mellem Sjælland, Møn, Falster og Lolland, foruden dem, der sejlede folk til messe i Fanefjord Kirke. Færgemændene benyttede ofte smakkejoller. De omliggende gårde havde flere slags joller. Manden sin, konen sin, teenagerne og de ansatte havde hver sin jolle, plus bådene til transport af dyr og afgrøder. Lok.md. er Henrik Andersen på havnen i Stubbekøbing. Tlf Det er god sejlerskik straks at opsøge havnefogeden ved ankomst! Primitive teltpladser. Danmark er blevet forsynet med over primitive pladser, til én á tre overnatninger hvert sted. Du anskaffer bogen OVERNATNING I DET FRI. Udgivet af Den har et kort over alle pladser. I teksten er der korte beskrivelser af hvert sted + GPS koordinater, med forbehold for præcision. Disse koordinater indtastes direkte på din GPS-modtager eller smartphone og du kan se, hvor pladsen er. ELLER man finder en plads i nærheden på Med en I-phone gå man på nettet: Der er få enkle regler: Aftal med ejeren (nogle steder), max 25 kr. pr. person, pr. telt og pr. døgn, følg reglerne på netop dét sted. Tag dit affald med, når du fortsætter. En flot ordning arrangeret af Naturstyrelsen og Friluftsrådet, prøv og Her i 2015 afprøver vi systemet med GPS koordinater og opsøgning af selve lejren! Retninger skrives med stort, f. ex.: NW og E for øst. ( Iflg. Kort- og Matrikelstyrelsens retskrivning.) Forkortelser: TS - Træskibs Sammenslutningen. TS-havn - Frihavn for de fartøjer, der bærer årets mærkat og jomfruvimpel. Lokmd. - Den valgte TS-Lokalmand M/K i pågældende egn. Kan tilkaldes hvis du har større problemer. Lok. TS er - TS medlem som ofte er i området og som måske kan gi en hånd med. Stb Styrbord (højre) Bb Bagbord (venstre) Sm Sømil

6 8 Grønsund & Møn s 6 Kommer man sejlende nordfra til FARØBROEN - opleves det nogenlunde i denne rækkefølge: Straks efter passagen af Farøbroen, er der et cafeteria på den lille Farø, som er bundet til Bogø med en dæmning. På Falstersiden findes vejrstationen Sortsø Strand. Den ligger lige ud til Sortsø Gab. Placeret 1 m over havet. På nettet leverer de f. eks. Sydhavsvejr, strømforhold, skibspositioner, nedbørsradar, høj- og lavvande, som i øvrigt måles i Kalvehave Havn. Hvor mon den ligger? Hvem sender redaktionen en observation? Fortæl! Fortæl!! Sortsø By har et landingssted kaldet Sukkerbroen (roetransport). Og en primitiv lejr nr. 906 i Fritidshavnen. Her deles man med søspejderne om teltpladser, shelters og kajakbroen. Spørg Henrik Hansen på tlf GPS koordinater: Bogø ligger på N-siden af Grønsund. En sømil efter broen, er det muligt at gå i land ved Skansen eller Vesterskov. Eller efter de to Over èt båker (hvor man ikke må ankre op!) ud for Vesterskov. Her er strøm og sten så hold godt fast i båden! Bogø Havn er TS-havn - her kan provianteres. Færgen IDA sejler frem og tilbage til Stubbekøbing. En tur med færgen, er et kulturminde. Sejlrenden holdes fri for tilsanding. Bogødæmningen har et hul - det er muligt at smutte igennem i den E-lige ende, ved at lægge masten og bruge årerne. En snild genvej, så man ikke behøver at sejle ud i Østersøen. En gennemsejling for joller gøres bedst vinkelret på dæmningen med bilvejen. Når man kommer igennem, er man inde på Bogø Letten. Her er der flere udskibningbroer. Trænger man til et større hvil - kan man til nød søge ind under den 11 m høje bakke, helt ude på østsiden af den private Tærø, en enkelt nat. Dette farvand beskrives i K 7 Bøgestrømmen. Stubbekøbing. TS-havn. Færgehavn for enden af sømærkerne. Herfra sejlerfærgen IDA til Bogø. Lystsejlere anduver marinaen fra E. Stilfærdig by, havnefoged er den hjælpsomme lokalmand Henrik Andersen - tilkaldes kun i ved alvorlige problemer. Stednavnet Stubbekøbing stammer fra det lille fremspring på kysten Stubben-. Fribrødre Å øst for Stubbekøbing blev kendt i 1980 erne da arkæologer afdækkede store, sumpede områder. Her lå der i vikingetiden et slavisk reparationsværft. Østover er begge kyster fulde af sten i alle størrelser! På Møn-siden ser man en 7 m høj ruin, en skanse der blev taget i brug under Englandskrigen 1807 og gården Borgsted. Her står ledefyret med fyrkarakter (Oc WRG 5s 10-8M). Her er det gamle færgested - Læs om Marie Grubbe senere. Så kommer Fanefjord - åben for 'angreb. Det går udmærket med at sejle ind til kirken, hvis man følger N-kysten og holder sig langt fra Malurtholmen der er sikkert surt at gå i land og så er der også adgang forbudt på holmen! Her i roligt vand lå den lokale høvdings ledingsskibe i vikingetiden. På samme måde samlede Valdemar den Store den sjællandske ledings-flåde og vandt med støtte af vennen Absalon flere togter mod venderne. Det kulminerede i 1196, da Rügen blev indtaget og deres totem Svantevit blev brændt. Senere flyttede flere vendere til Lolland og Falster. Senere igen Roepiger fra Polen. Fanefjord Kirke har været søgt af mange mennesker, målt efter kirkens størrelse. Kirken fik sin nuværende form 1250, 100 år senere blev hvælvingerne dekoreret formodentlig af Elmelunde-mesteren. Store og drabelige billeder, som måske kunne holde menigheden vågen under de lange prædikener - der foregik på latin. Primitiv lejr nr. 909 Ring til Preben K. Rasmussen Man låner en bagagevogn, går 200 m mod N. Er man gennemblødt låner man en campingvogn. GPS ,

7 8 Grønsund & Møn s 7 Hårbølle Havn. God lille havn med slæbested og mulighed for diskrete overnatninger eller på campingpladsen. De lokale har gang i moderne køkkener bl. a. med grøn mad. Der er et berømt glaspusteri. Øst for havnen er Flintepladsen. Her knuste man flint til pulver, det indgår f.eks. i glasurer og mørtel. Udenfor sejler man blandt store sandgrunde. Sejler man videre, er der en fin badestrand på S-siden af Møn. På Falstersiden ses Borreknold, som med sine 8 m - varskoer, at man nærmer sig Borrehuset, hvor Marie Grubbe levede sine sidste år til Se mindestenen. Marie som ung og omsværmet Den nye færgemand og Marie som 68-årig og på aftægt Historien om Marie Grubbe Født 1643 på herregården Tjele ved Viborg gift m. Ulrik F. Gyldenlöve søn af Fr. III. Ulrik blev statholder i Norge. Ulykkeligt ægteskab. Hun hvirvler rundt med andre mænd, indtil hun forelsker sig i gårdens kusk Søren. Han bliver sendt bort hun får skilsmisse. Den adelige skønhed forlod de rige og mødte mange år senere sin første kærlighed Søren Sørensen, han var kvartermester for de mønske bådsmænd. De blev gift her, og levede simpelt og enkelt af færgeriet. Men Søren slog en skipper ihjel, kom i fængsel og Marie måtte klare sig alene. Hun levede i fattigdom og døde som 75-årig i (Den store danske Encyklopædi). Læs f.eks. I. P. Jacobsen: Fru Marie Grubbe. Skrevet 1876.

8 8 Grønsund & Møn s 8 Syd for disse minder breder Skansepynt sig ud og Gåsesand går længere ud. Ved den grønne bøje ligger der kabler opankring er forbudt indenfor 200 m på hver side. Var her en kanonstilling i 1807? Abild Vig på Falster ligger midt i forløbet af Østerskov - en sømil efter Meelse Klint. Vigen er en god ankerplads. Hesnæs Havn. Kun i godt vejr, sejler man fra Hestehoved Pynten med det store fyr - de små 2 sm. i Østersøen til Hesnæs. Her slutter beskrivelsen af Grønsunds kyster! Man har flere valg: 1 Med en dårlig vejrudsigt VEND OM! Sejler man ud i Østersøen, er det naturligvis med en god vejrudsigt og det rette udstyr til dønningernes frie løb fra Østtyskland. Alting surret og vandtæt. 2 Sydpå, langs Falster s havdige, med Rødby Havn, Kramnitze, her er der camping-plads. Distancen er 21 sm ca. 37 km ca. 5 timer i medvind. 3. Mod NE - de ca. 14 sm til Klintholm Havn TS-havn kurs 60. God badestrand den sidste halvdel af distancen. I havnen er der jollerampe i det yderste bassin mod NW. Undertegnede modtog i sin tid en ordentlig skideballe af havnefogeden i Klintholm Havn, fordi vi kom sejlende i min udmærkede 17 fods smakkejolle, to erfarne sejlere med vores to 10-årige drenge. Ved den lejlighed overnattede vi næste dag på Møns N-kyst, på dén klare betingelse, at hvis det blæste op - uanset tidspunktet - skulle telt og alt grej pakkes og bringes ombord til hurtig afsejling. Det skete kl. 04 om morgenen. Det gik godt og drengene husker det endnu. MØN halvt rundt Stege Bugt og Nyord søkort 161 Østmøn og Grønsund søkort 162 HVIS man nu for eksempel kunne tænke sig at sætte sin jolle i vandet i Kalvehave så kunne man jo sejle lige over til STEGE. Pas lige på det sidste stykke enkelte steder med o,4 m vand! Området beskriver kysterne ved - Stege Ulvshale Nyord Møns Klint. Møn har stort set alt en lystfisker kan drømme om. Annonce. Se mere på

9 AAs 8 Grønsund & Møn s 9 Da Danmark blev ændret fra Asatro Odin og Thor - til katolicisme måtte man tydeliggøre det ved at bygge kirker på de steder, der hidtil havde været centrale. F. eks. Ligger Elmelunde Kirke ved siden af en jordhøj, som sandsynligvis har været en bavnehøj. En baun (bavn) er jo et brændende stykke træ. Deraf navnet på særlige bakker(ex Ejer Baunehøj), hvorfra man signalerede ved hjælp af bål og røg. Kirkebyggerne valgte dette sted, da de grundlagde kirken i En god placering - er god reklame. Fra Elmelunde Kirke er der en fantastisk udsigt over Sydmøn og Østersø. Valdemar Sejr begyndte i 1170 erne at bekæmpe venderne i deres eget land. Der blev bygget en borg ved indsejlingen til Stege Nor - derefter begyndte byen at vokse. I 1268 fik Stege sine første 1169 fører Valdemar den købstadsprivilegier. Store og Absalon et togt mod venderne på Rygen. De Invaderer deres tempel og omstyrter deres gudebillede. De hakker gudebilledet i småstykker og bruger de ildvarme sten til at koge mad over. Høvdingernes præster blev sendt ned i byen for at undervise byfolkene i kristendom og omvende dem fra deres afgud til den sande lære. Der hvor templet lå med gudebilledet, lader Valdemar og Absalon i stedet en kirke opføre. Stege havn er TS-havn - indenfor i Stege Nor. Stege Skibsværft vedligeholder de små færger og MHVkutterne. Værftet ligger indenfor vejbroen. Bestyrer er Erik Jersie. Daglig leder Jan Pallavicini TS-medlem. Han sørger for at åbne broen ind til Noret. Tel / Rygens nordspids hæver sig højt på den hvide kalkø. Der oppe lå borgen Arkona og vogtede deres ø med udsigt til Sverige og Danmark, som de havde besøgt mange gange på deres røvertogter. Efter Valdemars erobring var landsdelen Mecklenborg og Vorpommeren dansk i Margrethe 1 s tid. Hun var ikke afholdt og man dyrker stadig mindet om deres Störtebecker, en Robin Hood type, der tog fra de rige og gav til de fattige Vendernes gud var en odintype med to ansigter. En Stege Nor. Frihøjden u. vejbroen er 1,80 m. Indenfor er kunstner har hugget det. der fundet en 1000 år gammel pælespærring. Ordet steg denne skulptur, som står på er ikke noget spiseligt. Det betyder pæle nedrammet - for at spærre Arkona. for sejlads. Den UB. gang bosatte man sig ikke med havudsigt. Man gemte sig inde på øen og sørgede for en aftale med bonden på kysten. Han - eller børnene skulle tænde bavnen, hvis der kom fremmede. I det SV-lige hjørne ved Bissinge er der et mindre udskibningssted. Og teltplads nr Ring i forvejen til Regina eller Jan Holm. Tøvelde Gl. Skole. Tlf Indkøb og spisested 0 km. Man låner en trillebør. I Lendemarke forstad til Stege - ligger der en 36 m høj bavnehøj, som tilsyneladende ikke har været befæstet som warth (udkigstårn).

10 K 8 Grønsund & Møn s 10 Især på E-Møn har der været spredte bebyggelser så som Keldbymagle og Elmelunde. Nede ved Noret lå fæstningen Gammelborg ved den østlige ende, som beskyttelse mod S og E, hvorfra vendere på rov kunne dukke op. TS-medlemmer må meget gerne fortælle på om oplevelser i Møn Nor. UB. Stege Bugt. Den nordlige del af Stege Bugt består af grundt vand og store sten. I en jolle kan man sejle de fleste steder med en udkig stående foran masten. Husk at aftal signalerne! Østersøkysten er tilgængelig de fleste steder. Man skal regne med mindst to døgn til at sejle Møn rundt. Lad os sejle E-om Lindholm. Lindholm. Midt i bugten - en lille ø med mange sten på N siden og lavt vand S-for. Store hospitalsbygninger for syge køer og svin. Der er ikke adgang til øen. Der forskes i meget smitsomme veterinære sygdomme. Man skal respektere en sikkerhedszone 100 meter ud fra kysten hele vejen rundt. (Der findes 17 Lindholme. Har det noget at gøre med Lindormen?) Mursten er blevet udskibet fra Ulvshale. NØ t Ø for Lindholm står der et YBY-sømærke. Herfra kan du sejle på kurs 40º ind til resterne af en bro. Der er vand nok, men ikke meget at komme efter på den sumpede kyst. Der var god lerjord længere inde, hvor et teglværk brændte tegl i perioden Skal det være rigtigt, sejler man til Nyord og N-om Nyord Ø og forlænger distancen med ca. 10 mil. Eller- YBY - er man nu tilfældigvis ved ovennævnte W-bøje, kan man finde Pilebo Renden ved at sejle kurs 342 rv., hvis man hellere vil igennem Ulvshale Løbet. Strømrenderne. N for Lindholms N-mærke skal man lede efter strømrenderne - enten Låsen eller Hjelken. Sejler man mere østligt kan Pilebo Rende anbefales, så ta r man Tyreholm om Bb. Ulvshale Løb. Strømmen skifter både som tidevandsstrøm og efter vindforholdene. På rolige dage løber strømmen ca. ½ kn. Mere i blæsevejr. Hovedregler: 1. Find ud af strømmens retning og fart inden I går gennem løbet! 2. Se efter bundforholdene, så du holder klar af kanterne, hvor der er meget lavvandet. 3. Vær klar til at lade ankeret gå før broen. Masten skal ned og årerne ud. Da vi sejlede gennem løbet i modsat retning, udefra Østersøen i medvind - slog renden et knæk, mens vi fortsatte ligeud. Grundstødningen blev klaret ved at alle ombord krængede båden, så den hoppede og skramlede over bunden, indtil vi fik styret os tilbage til renden uden større problemer. Ulvshale s natur. Midt på halvøen, på Ulvshalevejen ligger Naturcenter Ulvshalegård. Der er mange oplysninger om vilde dyr, sommerfugle, blomster, orkidèr, sandede marker og smukke, sjældne fugle. Kort sagt: Biodiversitet. Prøv på internettet: Ulvshale og Nyord. Kugleflint. I 1917 var højskolemanden Boisen engageret i at bevare naturen. For at skaffe penge til dette, opdagede han at industrien havde brug for kugleflint. Flint fra Møns klint falder i vandet og føres af strømmen N-på, tumlende på havbunden. Noget af den flint blev begravet på Ulvshale. Det gravede man op, fik tipvogne og afskibede tonsvis til europæiske fabrikker m.m. De kuglerunde flinter triller rundt i dragè-kedler og knuser f. eks. materialer til keramikglasur eller former sukkerkugler. Nyord Havn er god for joller. Hyggelig landsby, som undgik udflytningen omkring 1800 tallet. Gå ad stranden og stien op til Hyldevang Naturcenter, de har shelter og oplysning om det hele! Besøg Lodshuset W for kirken ude på marken. Chr. IV indforskrev lodser fra Holland. P. Løwenørn organiserede i 1797 kapløbet - hvor flere lodser sejlede om kap til et skib. Nu fik de ordnede forhold, man fordelte opgaverne lige for alle, f.eks. skiftedes man til det vigtige, men sure job som udkig.

11 K 8 Grønsund & Møn s 11 Når man har gjort byen, kan man f.eks. overnatte i shelter ved Børges Markhus. Det finder man ved at gå op N-på gennem byen, over P-pladsen, videre ad vejen. Når den slå et knæk th, kan man se Børges Markhus. Går man forbi, er der en mindre vej th.. Den fører til Hyldevang Naturcenter med bl.a. en Sansehave. Her fra kan man benytte stien Under Grøfterne tilbage til havnen. Når det er tid stævner man ud i Østersøen. Østersø stranden er flot badestrand på mange strækninger. Det er kun langs Ulvshale man kan spotte en kiosk ved campingpladsen. Det er NU, man skal vurdere om tid og vejr tillader, at man fortsætter? MÅSKE det er nok for den dag og man foretrækker en overnatning. Fra Klosterskovgård sejler man ret E. Efter en forblæst skov kommer man forbi godset Nordfelt, der gemmer sig bag Davrehøj 24 m.o.h. Efter en lille sm passerer man udløbet af Borre Å, hvor der har ligget et antal vikingeskibe i Ledding. Klinten begynder ved pynten Brunhoved. Hvorefter kursen bliver lidt sydligere. Møns Klint. Hvis man Om Foråret sejler langs klinten, skal man holde meget god afstand til kysten, på grund af fare for nedstyrtninger. På stranden kommer man slet ikke. Går man oppe på klinten, går man mindst 10 m fra kanten. Det er dén årstid, hvor der pludselig sker nedstyrtning af kæmpe kalkstykker, væltede træer og jordskred. Ved pynten Hellehavns Nakke skifter man kurs til SE. Dér er trappe op til et yndigt dukkeslot Liselund. Vælger I at gå i land, er det kun trapperne man kan benytte. Forsøg på at lege bjergbestiger går ikke! Man kan komme til at udløse skred, som kan skade både dig selv og andre. Liselund Gamle Slot og haveanlæg rummer den bedst bevarede tidlige romantiske have i Danmark. Lystslottet blev anlagt i årene Bygherren Antoine Bosc de la Calmette havde været på dannelsesrejser i Europa og ladet sig inspirere af romantiske haver. Et smukt og vel proportioneret lille slot som the- have- og festhus. Det nye GeoCenter Møns Klint ligger lige før den højeste top 143 m.o.h. Hylledals Klint. Midt i den flotte - og om vinteren barske - natur. Centret er omgivet af en mytisk klinteskov mod S V - N. Mod øst ligger Centeret ca. 25 m fra kanten. Et fald på 100 meter ned til stranden viser, hvor meget af kridtet fra Juratiden har hævet sig siden Danmarks fødsel. Centeret anviser Møn Camping til en overnatning for mindre end 100 kr. - undt. Juli md.

12 K 8 Grønsund & Møn s 12 På den videre færd åbner klinten sig i al sin magt og vælde. Kursen er mere sydlig. Den stolte Dronningestolen styrtede i havet 1988 og er stadig et yndet udsigtssted. I 1994 skete et andet skred Sandskredsfaldet. I storm fra SØ har havet stædigt og voldsomt medvirket til klintens nedbrydning. På den lange distance opsuger bølgegangen en vældig kraft. I en storm fra E er distancen fra Litauen knap 600 km. Der forsvinder gennemsnitligt 30 cm hvert år. På og får du det hele. Klintholm Havn er TS-havn. Klinten slutter ved fyret og derfra er kursen stik W. Umiddelbart før havnen er der en udmærket badestrand. I havnen kan der provianteres og I trænger sandsynligvis til en pause! Havnen blev anlagt 1878 af Klintekongen C.S.Scavenius. Han byggede også Klintholm Godsets hovedbygning. Efterkommerne fører stadig Det store Ord. Grundlæggeren var så fremsynet, at anlægge en havn det var den mest praktiske måde at komme af med sine landbrugsprodukter. Den gang var det mest korn, flæsk og kød. I fiskeriets tid blev der tjent store penge ved at hente Det våde sølv fra havet. Hvordan har fiskeriet det i dag? Skidt! Kun fjorten fiskefartøjer er hjemmehørende i Hjelm Bugt er stor. Den sejler man ikke ustraffet over i en jolle, når det blæser mere end 8-10 m/sek. Slet ikke ved sydlige eller østlige vinde! Hvis det blæser op, er det, det sikreste at gøre landgang. Vælger man en landing, skal det gøres på den sikreste måde og I må I forberede følgende: At lande med en jolle i frisk pålandsvind - ender nemt med, at jollen kæntrer! Det kræver erfaring. at vurdere brændingen, som ikke ses tydeligt ude fra søen. Man skal styre absolut vinkelret på brændingen, ikke på kysten. Man skal være flere ombord, som kan springe i vandet og holde jollen på ret køl. Alle går forud fra borde - uden betænkning. Først da kan jollen hales på land. Det er smart i god tid - at kaste et hækanker med lang line, så man kan hale sig ud igen! Fra Klintholm til Grønsund er der ca. 14 sm. Der er god strand til Oddermose Strand, det er halvvejen. Derfra og til Grønsund skal man ikke prøve at gå ind til kysten og den stenede strand. Det er kortere at sejle den lige vej det vil sige en retvisende kurs på 240º+- afdrift. Ved indsejlingen til Grønsund møder man store sandgrunde, der skifter plads hele tiden. På Møn-kysten passerer man Flinteværket om Stb. og bør tage en pause i Hårbølle Havn med mulighed for diskret overnatning. SLUT. Næste kapitel er 9 SW Sjælland. Rev. d UB. Til sidst! Paketten RØRET af Stege sejler på ny på Stege Bugt Restaureret af Foreningen RØRETs Venner, Nyord. Godt gået! Hold nu fast i mange år!! UB.

BØGESTRØMMEN Søkort nr. 161 + 162 UB septemper 2010

BØGESTRØMMEN Søkort nr. 161 + 162 UB septemper 2010 BØGESTRØMMEN Søkort nr. 161 + 162 UB septemper 2010 Her berettes om GODE STEDER FOR JOLLESEJLERE fra Faxe Bugt gennem Bøgestrømmen syd om Sjælland til Storstrømsbroen. Rundt om Møn og Grønsund med Falsters

Læs mere

GODE STEDER for JOLLESEJLERE

GODE STEDER for JOLLESEJLERE K 7 Bøgestrøm s. 1 GODE STEDER for JOLLESEJLERE K 7 BØGESTRØMMEN SILDEN af Hornbæk. Pokalsejlads v. Snekkersten 2009. Per Stigbolt ved roret. TRÆSKIBS SAMMENSLUTNINGEN * ULF BRAMMER 2014 ISSN 0905-1635

Læs mere

GODE STEDER for JOLLESEJLERE K 13 GULDBORGSUND

GODE STEDER for JOLLESEJLERE K 13 GULDBORGSUND K 13 Guldborg Sund s 1 GODE STEDER for JOLLESEJLERE K 13 GULDBORGSUND Gedesbyskibet. Kopien AGNETE en dejlig skude fra sidst i 1200-tallet. Fragter 6.000 kg. Plankerne blev fundet i Bøtø Nor 1988. L: 12,5

Læs mere

GODE STEDER for JOLLESEJLERE

GODE STEDER for JOLLESEJLERE GODE STEDER for JOLLESEJLERE K14 NAKSKOV FJORD NH 1 på arbejde på fjorden igen. Foto fra TS-blad april 2006. TRÆSKIBS SAMMENSLUTNINGEN ULF BRAMMER 2014 ISSN 0905-1535 K 14 Nakskov Fjord s 2 INDHOLD 0 INDLEDNING

Læs mere

GODE STEDER for JOLLESEJLERE

GODE STEDER for JOLLESEJLERE GODE STEDER for JOLLESEJLERE K 5 SUNDET S Benny og Ulf sejlede om kap til Dragør i LILLE ORBE. Foto: Hans B. Jacobsen. TRÆSKIBS SAMMENSLUTNINGEN ULF BRAMMER 2014 ISSN 0905-1635 Ver. 31-01-2015 5 Sundet

Læs mere

Oversigt over opgaver til DKS sæt 4

Oversigt over opgaver til DKS sæt 4 Oversigt over opgaver til DKS sæt 4 nr. fra og til kort nat vejr beregn signaler 1 Hornbæk Mölle 401 // 403 nat vinddrej strøm fyrkarakterer 2 Gilleleje Höganäs 401 // 403 nat vinddrej strøm fyrkarakterer

Læs mere

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne.

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne. Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne. Denne folder indeholder fem forslag til vandreture på Venø, hvoraf den ene også kan gennemføres

Læs mere

TRÆSKIBS SAMMENSLUTNINGEN ULF BRAMMER

TRÆSKIBS SAMMENSLUTNINGEN ULF BRAMMER GODE STEDER for JOLLESEJLERE 2 ISEFJORDEN Fire Mand i AUGUST. Skotterup Sejladsen 2010. Foto: Per Stibolt. TRÆSKIBS SAMMENSLUTNINGEN ULF BRAMMER 2014 ISSN 0905-1535 Ver. 21-01-2015. K 2 Isefjord s 2 INDHOLD

Læs mere

Med Ladbyskibet på tur

Med Ladbyskibet på tur Med Ladbyskibet på tur Engang sejlede Ladbyskibet på vandet omkring Kerteminde. Måske tog det også på togter rundt i vikingernes verden. Ladbyskibet var et langskib på 21 m. Det har været stort og flot.

Læs mere

Kajaktur rundt om Lolland - Falster fra d. 9. april - 15 april. 2012.

Kajaktur rundt om Lolland - Falster fra d. 9. april - 15 april. 2012. Kajaktur rundt om Lolland - Falster fra d. 9. april - 15 april. 2012. Sidste vinter læste jeg en bog om danske øer, og der var mange jeg ikke kendte. Så jeg besluttede mig for at padle rundt om Lolland

Læs mere

Tekst & foto: Bifrost

Tekst & foto: Bifrost Tekst & foto: Bifrost Vi ville prøve at gentage turen til Polen helt op til Stettin, der hvor man tager mast af for at sejle ad floden op mod Berlin. Da vi i 1998 skulle ind i Polsk farvand sejlede man

Læs mere

Oversigt over opgaver til DKS sæt 5 nr. fra og til kort nat vejr beregn signaler 1 Frederikshavn Skagen 501 // 510 koldfront

Oversigt over opgaver til DKS sæt 5 nr. fra og til kort nat vejr beregn signaler 1 Frederikshavn Skagen 501 // 510 koldfront Oversigt over opgaver til DKS sæt 5 nr. fra og til kort nat vejr beregn signaler 1 Frederikshavn Skagen 501 // 510 koldfront 540 // 542 2 Skagen Frederikshavn 540 // 542 søbrise 501 // 510 3 Strandby Vesterø

Læs mere

Med Ladbyskibet på tur

Med Ladbyskibet på tur Med Ladbyskibet på tur 1. Ladby 1. Ladbyskibet skal sejle over Storebælt. Vinden er stærk og kommer fra syd. Turen tager lang tid. Hvor kommer vinden fra? I skal hoppe på et ben frem til Trelleborg. 2.

Læs mere

Små havne og overnatningspladser i det nordlige Lillebælt. Lars Oudrup Kærmosevej 20 7000 Fredericia

Små havne og overnatningspladser i det nordlige Lillebælt. Lars Oudrup Kærmosevej 20 7000 Fredericia Små havne og overnatningspladser i det nordlige Lillebælt. Lars Oudrup Kærmosevej 20 7000 Fredericia 6. maj 2009 Selv om jeg nu har haft catamaran i Midelfart Sejlklub og i Middelfart Marina i snart 30

Læs mere

Samsø rundt i kajak. Distance: 70 km. Tre etaper med overnatning i Klitgaard camping og Sælvig bugtens camping. Sværhedsgrad: EPP 2.

Samsø rundt i kajak. Distance: 70 km. Tre etaper med overnatning i Klitgaard camping og Sælvig bugtens camping. Sværhedsgrad: EPP 2. Samsø rundt i kajak. Distance: 70 km. Tre etaper med overnatning i Klitgaard camping og Sælvig bugtens camping Sværhedsgrad: EPP 2. http://www.klitgaardcamping.dk/ http://www.saelvigbugtenscamping.dk/

Læs mere

Tre turmuligheder i den sydlige del af Roskilde Fjord

Tre turmuligheder i den sydlige del af Roskilde Fjord Tre turmuligheder i den sydlige del af Roskilde Fjord En rundtur i den sydlige del af Roskilde Fjord er en rigtig fjordtur, som fører dig gennem en flot og varieret natur. Kort & Matrikelstyrelsen 6 KM

Læs mere

Ragnhild Bach Ølgaard: heksenshus@hotmail.com

Ragnhild Bach Ølgaard: heksenshus@hotmail.com Ragnhild Bach Ølgaard: heksenshus@hotmail.com 1 Copyright: Eventyrligvis Spillepladen ligger her: www.eventyrligvis.dk Man kan gå ind på min facebook side og der printe eller downloade spillepladen via

Læs mere

Deltagerere: Lisbeth Møllerhøj, Erling Allerup, Arne Petersen, Karin Nielsen og Bent Blomquist.

Deltagerere: Lisbeth Møllerhøj, Erling Allerup, Arne Petersen, Karin Nielsen og Bent Blomquist. Falster Rundt 4. 6. juli 2014 Deltagerere: Lisbeth Møllerhøj, Erling Allerup, Arne Petersen, Karin Nielsen og Bent Blomquist. Efter halvandet års tilløb lykkedes det endelig at få arrangeret en 3-dages

Læs mere

Wayfarersejlads fra Doverodde. En lille ferieberetning af Jesper Nothlev, W10560

Wayfarersejlads fra Doverodde. En lille ferieberetning af Jesper Nothlev, W10560 Wayfarersejlads fra Doverodde En lille ferieberetning af Jesper Nothlev, W10560 Vores første ferieuge gik med et af årets Wayfarerhøjdepunkter, Rantzausmindetræffet i det Sydfynske Øhav. Kan man tænke

Læs mere

Bjørn Rune Jensen og Henrik Bennetzen Havkajakture Sjælland Atelier

Bjørn Rune Jensen og Henrik Bennetzen Havkajakture Sjælland Atelier Bjørn Rune Jensen og Henrik Bennetzen Havkajakture Sjælland Atelier 2008 For la get Ate li er, www.atelier.dk, mail@atelier.dk 2008 Tekst og billeder Henrik Bennetzen og Bjørn Rune Jensen Alle rettigheder

Læs mere

Har du lyst til at tage på tur og se noget flot? Så er Hindsgavl-halvøen måske noget for dig.

Har du lyst til at tage på tur og se noget flot? Så er Hindsgavl-halvøen måske noget for dig. Hindsgavl-halvøen Har du lyst til at tage på tur og se noget flot? Så er Hindsgavl-halvøen måske noget for dig. Hindsgavl-halvøen ligger lige uden for Middelfart. Det er et dejligt sted med mange muligheder.

Læs mere

Historie. Havnsø mølle. Mølleren jagede englænderne på flugt

Historie. Havnsø mølle. Mølleren jagede englænderne på flugt Historie Næsten midt mellem Holbæk og Kalundborg ligger den lille havneby Havnsø i bunden af Nekselø bugten. Stedet har formentlig sin oprindelse tilbage i 1300-tallet og har lige fra starten fungeret

Læs mere

Møn før 1657 10. Mølleporten i Stege

Møn før 1657 10. Mølleporten i Stege Om Møns indbyggertal Mølleporten i Stege Omkring 1650 var indbyggertallet på Møn ca. 5500. Der var på det tidspunkt 546 gårde, 254 huse og 10 ikke-landmænd (præster, degne og ridefogder). De største landsbyer

Læs mere

Bekendtgørelse om forbud mod sejlads, ankring og fiskeri mv. i visse områder i danske farvande

Bekendtgørelse om forbud mod sejlads, ankring og fiskeri mv. i visse områder i danske farvande Bekendtgørelse om forbud mod sejlads, ankring og fiskeri mv. i visse områder i danske farvande Søfartsstyrelsens bekendtgørelse nr. 135 af 4. marts 2005 med bekendtgørelse om ændring nr. 480 af 1. juni

Læs mere

Marinehjemmeværnet og Kapsejladsen Sjælland Rundt. Jeg blev fartøjsfører for MHV 61 i August 1971, først dog som menig fører (!). Men min anden store interesse, sejlads med sejlbåde, bevirkede at jeg deltog

Læs mere

Sjælland Rundt 2015 Banebeskrivelse

Sjælland Rundt 2015 Banebeskrivelse Sjælland Rundt 2015 Banebeskrivelse Beskrivelsen er for Sjælland Rundt om bagbord (nordgående start) Beskrivelsen er for Bane1 (Gennem Bøgestrømmen) maks. Dybgang 1.70m Bane2 (Gennem Grønsund) Bane3 (Rundt

Læs mere

Fyns Hoved. er toppen af Fyn. Fyns Hoved. Vikinger brugte Korshavn og den lave Pughavn bag strandvolden Tornen i lagunen Fællesstrand.

Fyns Hoved. er toppen af Fyn. Fyns Hoved. Vikinger brugte Korshavn og den lave Pughavn bag strandvolden Tornen i lagunen Fællesstrand. 28 Fyns Hoved Vikinger brugte Korshavn og den lave Pughavn bag strandvolden Tornen i lagunen Fællesstrand. Fyns Hoved er toppen af Fyn Korshavns stemningsfulde bugt med mange ankerliggere og solen på vej

Læs mere

Velkommen tilbage. Egå sejlklub Duelighedsbevis 7. Aften Vinteren 2015/

Velkommen tilbage. Egå sejlklub Duelighedsbevis 7. Aften Vinteren 2015/ Egå sejlklub Duelighedsbevis 7. Aften Vinteren 2015/16 Velkommen tilbage 7. Aften : af søvejsregler 13 (11) 16 (vigeregler) Gennemgang opgave 36-59 næsten alle af kurser, strøm, afdrift, misvisning og

Læs mere

Camønoen, Danmarks smukkeste vandrerute

Camønoen, Danmarks smukkeste vandrerute Camønoen, Danmarks smukkeste vandrerute Torsdag d. 28. juni - mandag d.2. juli 2018 Turledere: Erik Olsen og Kirsten Brandt, Dansk Vandrelaug Camønoen, Danmarks smukkeste vandrerute, strækker sig over

Læs mere

Kender du vikingeskibene? Kraka Fyr

Kender du vikingeskibene? Kraka Fyr Ottar Helge Ask Roar Ege Kender du vikingeskibene? Kraka Fyr S K O L E T J E N E S T E N V I K I N G E S K I B S M U S E E T Modellen en kopi af Helge Ask er en kopi af Roar Ege en kopi af Ottar en kopi

Læs mere

Beregning af navigationsopgaver til kort 102 kapitel B,C,D + PRØVER

Beregning af navigationsopgaver til kort 102 kapitel B,C,D + PRØVER Beregning af navigationsopgaver til kort 102 kapitel B,C,D + PRØVER 1 B 5 a 082 O strøm (S) 8 O 074 O afdrift (N) 5 O 069 O B 5 c 198 O strøm (V) 6 O 192 O afdrift (Ø) 4 O 188 O B 5 b 102 O strøm (N) 4

Læs mere

Nykøbing Falster Havn

Nykøbing Falster Havn Udskrift fra www.danskehavnelods.dk den: 26-1-2017 Nykøbing Falster Havn Sidste opdateringer Tekst: 17-8-2016 - Plan 1: 2-7-2014 Beliggenhed Smålandsfarvandet, Guldborg Sund, Falster W-kyst 54 45,6'N 11

Læs mere

På øens østlige side er der bygget en fiskebro, som bl.a. kan benyttes af handicappede i kørestol.

På øens østlige side er der bygget en fiskebro, som bl.a. kan benyttes af handicappede i kørestol. Landskabet naturen planter og dyr Genner Bugt og dens forlængelse ind i landet, er en gammel tunneldal, skabt under isen i sidste istid. Selve Kalvø er egentlig blot en bakke i landskabet, der stiger op

Læs mere

3/10/2015. Eksempel på prøveopgave. Testopgave 4. Generel opgave. Hjælpemidler: Ingen. Opgaven bør kunne besvares på en halv time. Opgave 1.

3/10/2015. Eksempel på prøveopgave. Testopgave 4. Generel opgave. Hjælpemidler: Ingen. Opgaven bør kunne besvares på en halv time. Opgave 1. Eksempel på prøveopgave Testopgave 4 Generel opgave Hjælpemidler: Ingen Opgaven bør kunne besvares på en halv time. Opgave 1 Hvilken signalfigur skal du føre, om dagen når du ligger til ankers? En sort

Læs mere

Møn Rundt i havkajak. 13. - 14. maj 2010.

Møn Rundt i havkajak. 13. - 14. maj 2010. Møn Rundt i havkajak. 13. - 14. maj 2010. Deltagere: Dorthe Kristensen, Leif Hogne og Max Rasmussen. En tidlig smuttur rundt om Møn måtte vel være en god indledning til en sæson, hvor en tur Lolland Falster

Læs mere

3. De lavede alt selv Beboerne i Sædding lavede næsten alle ting selv. Men hvor fik man det fra. Træk streger mellem det, der passer.

3. De lavede alt selv Beboerne i Sædding lavede næsten alle ting selv. Men hvor fik man det fra. Træk streger mellem det, der passer. Opgaver til Angrebet 1. Vikingerne plyndrer Hvorfor ville vikingerne plyndre Sædding? _ 2. Trælle Bues familie havde trælle. Man kan også kalde dem slaver. I Danmark havde vi slaver endnu helt op i 1200-tallet.

Læs mere

Ferielandet Danmark - camping

Ferielandet Danmark - camping Ferielandet Danmark - camping I skal nu udforske Danmark med campingbriller på. 3 familier eller venner skal på camping, og I skal finde ud af hvorhen, og så skal I også arrangere turen. De har hver især

Læs mere

Midtmøn. Midt Møn. Midt Møn. Bårse Præstø Jungshoved. Lundby. Allerslev / Skibinge. Mern. Ørslev. Kastrup / Neder Vindinge. Kalvehave.

Midtmøn. Midt Møn. Midt Møn. Bårse Præstø Jungshoved. Lundby. Allerslev / Skibinge. Mern. Ørslev. Kastrup / Neder Vindinge. Kalvehave. Midtmøn Bårse Præstø Jungshoved Lundby Allerslev / Skibinge Ørslev Mern Kastrup / Neder Vindinge Vordingborg Nyråd Stensved Kalvehave Midt Møn Stege Lendemarke Østmøn Midt Møn Bogø Vestmøn 176 Kulturmiljøer

Læs mere

Hærvejen nord for Klosterlund

Hærvejen nord for Klosterlund Hærvejen nord for Klosterlund Fra Klosterlund er der ikke ret langt til de markerede hærvejsruter. Der findes en cykelrute, som går gennem Kragelund og der findes en vandrerute, der går gennem Stenholt

Læs mere

Turen gennem Bøgestrømmen var ganske livlig med god strøm og pæne bølger, men det er alligevel altid en hyggelig tur.

Turen gennem Bøgestrømmen var ganske livlig med god strøm og pæne bølger, men det er alligevel altid en hyggelig tur. Rejsebrev nr. 01 fra Vallensbæk til Nykøbing F Mandag den 15. Juni 2009 Så kom vi endelig af sted. Vores venner på havnen tog pænt afsked med os med kolde øl og chips. Kl.18.30 var det afgang mod Rødvig.

Læs mere

I aften og i nat syd omkring 3-8 m/s, i morgen drejende øst under 5 m/s. God sigt.

I aften og i nat syd omkring 3-8 m/s, i morgen drejende øst under 5 m/s. God sigt. OPGAVE 1 Gilleleje Havn Höganäs Havn Planlæg en natsejlads fra Gilleleje Havn til Höganäs Havn. Farvandsudsigt for Sundet, Bælthavet og Kattegat I aften og i nat syd omkring 3-8 m/s, i morgen drejende

Læs mere

Sjælland Rundt singlehanded low budget

Sjælland Rundt singlehanded low budget Sjælland Rundt singlehanded low budget For den entusiastiske sejler er det svært at komme uden om Danmarks mest succesfulde kapsejlads Silverrudder Grundet tilmeldingsgebyrets størrelse, samt sejladsens

Læs mere

Søfartsstyrelsen refereres i denne Bekendtgørelse: Forsvarsministeriet / Anvendelse af lods

Søfartsstyrelsen refereres i denne Bekendtgørelse: Forsvarsministeriet / Anvendelse af lods Søfartsstyrelsen refereres i denne Bekendtgørelse: Forsvarsministeriet / Anvendelse af lods Orientering Dette er en skrivelse ved databasen Retsinformation, som indeholder teksten "Søfartsstyrelsen" Bekendtgørelse

Læs mere

Gjøl. Tema Kystkultur, anlæg på kysten, bosætningstyper, kystnær produktion

Gjøl. Tema Kystkultur, anlæg på kysten, bosætningstyper, kystnær produktion Gjøl Kulturmiljø nr. 56 Tema Kystkultur, anlæg på kysten, bosætningstyper, kystnær produktion Emne(-r) Fiskerleje, marina, ophalersteder, udskibningssted, kystvendt herregård, fiskeri og minkavl Sted/Topografi

Læs mere

Fordelingen af 1. pulje til lokale aktionsgrupper i fiskeriområder (Fiskeriudviklingsprogrammet, Den Europæiske Fiskerifond)

Fordelingen af 1. pulje til lokale aktionsgrupper i fiskeriområder (Fiskeriudviklingsprogrammet, Den Europæiske Fiskerifond) Fordelingen af 1. pulje til lokale aktionsgrupper i fiskeriområder (Fiskeriudviklingsprogrammet, Den Europæiske Fiskerifond) Lokal aktionsgruppe Kroner Bornholm 1.570.000 Djurs 850.000 Fyn 1.890.000 Haderslev

Læs mere

Senior + til Immeln den 3. 5. august 2009-08-06

Senior + til Immeln den 3. 5. august 2009-08-06 Senior + til Immeln den 3. 5. august 2009-08-06 Søen Immeln ligger ca. 20 km nordøst for Kristianstad. Oversigtskort over søen til slut. 2009-08-03, mandag. Der kommer en byge, medens vi læsser kajakkerne

Læs mere

Oversigt over opgaver til DKS sæt 1

Oversigt over opgaver til DKS sæt 1 Oversigt over opgaver til DKS sæt 1 nr. fra og til kort nat vejr beregn signaler 1 Kalkgrund til Flensburg 101 // 108 nat fyrkarakterer 2 Gråsten til Gelting Mole 101 // 108 torden brosignaler 3 Eckernförde

Læs mere

Oplevelsesrejse i haven på Liselund udvidet tur. For børn og voksne

Oplevelsesrejse i haven på Liselund udvidet tur. For børn og voksne Oplevelsesrejse i haven på Liselund udvidet tur For børn og voksne Velkommen til Liselund. Her er opgaver, der vil føre dig rundt i haven. Opgaverne vil fortælle dig noget om Liselund og om, hvordan en

Læs mere

Sjælland Rundt 2016 Banebeskrivelse

Sjælland Rundt 2016 Banebeskrivelse Sjælland Rundt 2016 Banebeskrivelse Beskrivelsen er for Sjælland Rundt om bagbord (nordgående start) Beskrivelsen er for Bane1 (Gennem Bøgestrømmen) maks. Dybgang 1.70m Bane2 (Gennem Grønsund) Bane3 (Rundt

Læs mere

Kyst til kyst. 9. juli -? juli 2016

Kyst til kyst. 9. juli -? juli 2016 Kyst til kyst 9. juli -? juli 2016 9. juli. 09:45-13:27. 21170 skridt. 14,31 km. Turen begyndte ved p-pladsen ved Blåvand Fyr. Gik en smuk tur langs stranden, ca. 5 km. Fulgte ruten til Tirpizx-stillingen,

Læs mere

Bekendtgørelse om forbud mod sejlads, ankring og fiskeri mv. i visse områder i danske farvande

Bekendtgørelse om forbud mod sejlads, ankring og fiskeri mv. i visse områder i danske farvande Bekendtgørelse om forbud mod sejlads, ankring og fiskeri mv. i visse områder i danske farvande Søfartsstyrelsens bekendtgørelse nr. 135 af 4. marts 2005 med bkg. nr. 274 af 3. april 2009 og bkg. nr. 1439

Læs mere

Jungshoved Slotbanke Voldbanken med Jungshoved Slot omgives af en vandfyldt grav til alle sider. Her set fra syd. Borgbanken med den gamle kongeborg på Jungshoved ligger utroligt flot i landskabet lige

Læs mere

En historie vi alle kan lære af.

En historie vi alle kan lære af. En historie vi alle kan lære af. En personlig beretning af Leif Thygesen. Foto Leif Thygesen. Tåge en skræmmende historie http://www.roinfo.dk/1/post/2014/04/tge-en-skrmmende-historie.html#.uz0x6vl_snh

Læs mere

Opgaver til kort 152

Opgaver til kort 152 Opgaver til kort 152 Søren Toftegaard Olsen Søren Toftegaard Olsen Skovvænget 16-B 7080 Børkop www.studienoter.dk Opgaver til kort 152 2. udgave 1. oplag Denne bog må ikke sælges eller ændres; men kan

Læs mere

FOLK OMKRING RINGOVNEN

FOLK OMKRING RINGOVNEN FOLK OMKRING RINGOVNEN - ÅR 1900. Fortalt af Merete Bjerngaard Illustreret af Per Jørgensen 2 Folk omkring Ringovnen -år 1900 ISBN 978-87-994302-0-8 3 Kort over Nivå Her kan I se et kort over Nivå. Alle

Læs mere

Galsklint Camping 2010

Galsklint Camping 2010 Galsklint Camping 2010 Galsklint Camping ved Middelfart på Fyn Vi tog hjemmefra onsdag middag og slog lige vejen indenfor Skanderborg på vejen for til campingpladsen. Vi havde fundet et fotostativ i den

Læs mere

Velkommen til Feriecenter Samsø!

Velkommen til Feriecenter Samsø! Feriecenter Samsø Velkommen til Feriecenter Samsø! Introduktion Det skønne Feriecenter Samsø byder på noget for enhver smag. Der tilbydes et hav af aktiviteter som f.eks. bowling, bueskydning, fodboldgolf,

Læs mere

Karrebæksminde Havn. Beliggenhed. Havnen. Dybder. Største skibe. Vandstand. Strøm. Sidste opdateringer Tekst: Plan 1:

Karrebæksminde Havn. Beliggenhed. Havnen. Dybder. Største skibe. Vandstand. Strøm. Sidste opdateringer Tekst: Plan 1: Udskrift fra www.danskehavnelods.dk den: 31-12-2016 Karrebæksminde Havn Sidste opdateringer Tekst: 14-9-2016 - Plan 1: 27-7-2016 Beliggenhed Smålandsfarvandet, Karrebæksminde Bugt 55 10,7'N 11 39,3'E -

Læs mere

Idéer til nye shelters på Møn

Idéer til nye shelters på Møn Idéer til nye shelters på Møn Morten Sylvest Nøhr - Arkitekt April 2015 Side 1 Indtryk fra en gåtur gennem Danmark Mad, bål og overnatning i Tippie på Lolland Gennem en 1000 km. lang vandring i Danmark

Læs mere

Ansvar og vagthold. Det skal du gøre

Ansvar og vagthold. Det skal du gøre Ansvar og vagthold Det er føreren, der har ansvar for, at der bliver holdt behørig bro-, maskinog radiovagt. Vagten er førerens stedfortræder. Der skal altid holdes behørig bro- og maskinvagt, når skibet

Læs mere

År 1700 f.v.t. 500 f.v.t

År 1700 f.v.t. 500 f.v.t År 1700 f.v.t. 500 f.v.t 1 Bronzealderen Bronzealderen er tiden lige efter bondestenalderen. Den varede fra 1700 f.v.t. til 500 f.v.t og hedder Bronzealderen på grund af det nye metal bronze. Da bronze

Læs mere

til Dalen hvor vi lige skulle forbi det berømte meget gamle (1894) historiske hotel midt i byen, hvor der står en del gamle biler og blive flittig

til Dalen hvor vi lige skulle forbi det berømte meget gamle (1894) historiske hotel midt i byen, hvor der står en del gamle biler og blive flittig Norge juni 2017 Så er vores tur til Norge klaret, og hvad der så ud til og skulle blive lidt af en våd omgang holdt næsten ikke stik, kun om natten var der meget hul igennem skyerne og der blev vasket

Læs mere

En sikker vej til gode naturoplevelser. hvad du kan og må i naturen

En sikker vej til gode naturoplevelser. hvad du kan og må i naturen En sikker vej til gode naturoplevelser hvad du kan og må i naturen Gode råd om færdsel Naturen skal opleves! Og det er der heldigvis rigtig gode muligheder for i Danmark. Både fordi vi har en masse spændende

Læs mere

Esrum og det mystiske Møn 3.oktober 2014, 1.udgivelse ved gruppe 2 og 3

Esrum og det mystiske Møn 3.oktober 2014, 1.udgivelse ved gruppe 2 og 3 .oktober 2014, 1.udgivelse ved gruppe 2 og Elever indtager vandrehjem og oplever Danmarks fødsel på Møns Klint Rejsen til Møn Lavet af: Nambahlou D.1/10.2014 Det var en lang rejse. Vi skulle både tage

Læs mere

Stormflod 12.-13. nov. 1872 Screeningsområde (farvelagt) Registrerede ekstremvandstande

Stormflod 12.-13. nov. 1872 Screeningsområde (farvelagt) Registrerede ekstremvandstande -16 Aalborg 48 Thyborøn 107 Als Odde 96 Anholt Fyr 157 Fornæs 111 96 2 Sjællands Odde 105-59 Vejle 191 Horsens 160 215 Kolding 310 Middelfart 270 Hjarnø 128 Odense 144 Endelave 191 Bogense 160 Ballen 142

Læs mere

Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Sæt kryds ved de 5 rigtige svar

Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Sæt kryds ved de 5 rigtige svar Illustration: Ida Maria Schouw Andreasen og Benni Schouw Andreasen Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Sæt kryds ved de 5 rigtige svar A. At han havde god kontakt til

Læs mere

Kend din by 2. Nyborg Fæstning

Kend din by 2. Nyborg Fæstning Kend din by 2 Nyborg Fæstning Nyborg og Omegns Museer Skoletjenesten Slot og Fæstning På denne tur i Nyborg skal I ud i naturen. I skal opleve hvor pænt og fredeligt der kan være så tæt på byen, og samtidig

Læs mere

Stendysse på Tvevadgårdens mark 2010/2

Stendysse på Tvevadgårdens mark 2010/2 Stendysse på Tvevadgårdens mark 2010/2 Siden sidst. Onsdag d. 13. januar. Foredrag ved forfatter Vibeke Nørgård Nielsen om Johannes Larsen o g Island. Foredraget blev ledsaget af dejlige lysbilleder fra

Læs mere

Gedser Havn. Beliggenhed. Anmærkning. Havnen. Dybder. Sidste opdateringer Tekst: Plan 1:

Gedser Havn. Beliggenhed. Anmærkning. Havnen. Dybder. Sidste opdateringer Tekst: Plan 1: Udskrift fra www.danskehavnelods.dk den: 10-2-2017 Gedser Havn Sidste opdateringer Tekst: 22-4-2015 - Plan 1: 13-7-2016 Beliggenhed Østersøen, Kroghage Dyb, Falster S-kyst 54 34,3'N 11 55,6'E - kort 197

Læs mere

- tid til natur og fællesskab

- tid til natur og fællesskab - tid til natur og fællesskab Indhold Danmarks smukkeste kanotur... 03 Stolte traditioner... 04 Det praktiske... 05 Planlæg din kanotur... 06 Lejrliv ved Gudenåen... 08 Udstyr til din kano... 09 Sådan

Læs mere

Side 1. En farlig leg. historien om tristan og isolde.

Side 1. En farlig leg. historien om tristan og isolde. Side 1 En farlig leg historien om tristan og isolde Side 2 Personer: Tristan Isolde Isolde Kong Mark Side 3 En farlig leg historien om Tristan og isolde 1 En kamp på liv og død 4 2 Isolde den skønne 6

Læs mere

Hårbølle by og Stenminerne Af Olga Skov

Hårbølle by og Stenminerne Af Olga Skov Hårbølle by og Stenminerne Af Olga Skov Byen er nævnt første gang ifølge Trap i 1513-33 dengang som Harrebølle, senere fra 1536 som Haarbølle. Skolen i Hårbølle. Skolen er en gammel Rytterskole, bygget

Læs mere

Der er en udmærket havnelods og udflugtstips til at understøtte artiklen. Næste blad bliver nok til september.

Der er en udmærket havnelods og udflugtstips til at understøtte artiklen.  Næste blad bliver nok til september. foto: frost Der er en udmærket havnelods og udflugtstips til at understøtte artiklen. http://www.sailing-guide.eu/da Næste blad bliver nok til september.. http://www.youtube.com/results?search_query=albin+ballad

Læs mere

Fiskeoplevelser. Året rundt i Vestjylland. Struer Kystfisker Forening - www.skf1990.dk

Fiskeoplevelser. Året rundt i Vestjylland. Struer Kystfisker Forening - www.skf1990.dk Fiskeoplevelser Året rundt i Vestjylland Struer Kystfisker Forening - www.skf1990.dk SILD Sildefiskeriet starter i fjordmundingerne ca. midt i april og holder på til ca. midt i maj-juni hvor hornfiskene

Læs mere

Pilgrimsvejen til Santiago de Compostela. Billedserie om : Tur fra Santiago de Compostela til Finisterre, Verdens Ende

Pilgrimsvejen til Santiago de Compostela. Billedserie om : Tur fra Santiago de Compostela til Finisterre, Verdens Ende Pilgrimsvejen til Santiago de Compostela Billedserie om : Tur fra Santiago de Compostela til Finisterre, Verdens Ende 1 2 Padron 3 En smuk promenade langs med floden Sar. 4 Men vand var det småt med. 5

Læs mere

Det blev vinter det blev vår mange gange.

Det blev vinter det blev vår mange gange. 1 Hortensia Der var engang den yndigste lille pige. De første mange måneder af hendes liv, levede hun i en blomst. Den skærmede hende og varmede hende. Hun blev født en solrig majdag, hvor anemonerne lige

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for havkajak Faxehus Efterskole

Sikkerhedsinstruks for havkajak Faxehus Efterskole Sikkerhedsinstruks for havkajak Faxehus Efterskole Udarbejdet 07.05.2015/ Joachim Mottel og Jakob Rud Hansen Sikkerhedsinstrukser: For at en havkajaksejlads kan kaldes sikker, skal den foregå inden for

Læs mere

NNF s Forbunds Seniorer:

NNF s Forbunds Seniorer: NNF s Forbunds Seniorer: Gode venner! Til orientering for deltagerne i den forestående tur til Rügen, bringes hermed lidt praktisk information. For god ordens skyld skal indledningsvis nævnes, at turen

Læs mere

Instruktion i kommandoerne.

Instruktion i kommandoerne. Instruktion i kommandoerne. Velkommen til Risskov Roklub. Roklubben er fra 1935 og har altid ligget på Bellevue Strand. Vi er medlem af Dansk Forening for Rosport (DFfR) under D.I.F. Vores daglige rofarvand

Læs mere

Med Rimo på Bornholm 2013.

Med Rimo på Bornholm 2013. Med Rimo på Bornholm 2013. Hold 4 5 6 og 7 tog i weekenden d. 17. 19. august på tur til Bornholm, for at køre Bornholm Rundt søndag d. 18.08.13. Her er (endelig) en lille stemningsrapport.. Rimo s (næsten)

Læs mere

Natsejllads Jyllinge sejlklub 2015

Natsejllads Jyllinge sejlklub 2015 Natsejllads Jyllinge sejlklub 2015 Fredag den 2. oktober kl 17:00 stævnede to både ud fra Jyllinge havn. Team Trojka og Team Donna. Vi var i alt 11 skippere og gaster med blandet erfaring, og vi skulle

Læs mere

GODE STEDER for JOLLESEJLERE

GODE STEDER for JOLLESEJLERE 03-02-15 GODE STEDER for JOLLESEJLERE 3 SUNDET N FISKEN af Hornbæk. Pokalsejlads v. Snekkersten 2009.. Per Stibolt ved roret. TRÆSKIBS SAMMENSLUTNINGEN ULF BRAMMER 2014 ISSN 0905-1535 Ver. 03-02-2015 K

Læs mere

Rødbyhavn. Beliggenhed. Havnen. Dybder. Største skibe. Vandstand. Sidste opdateringer Tekst: Plan 1:

Rødbyhavn. Beliggenhed. Havnen. Dybder. Største skibe. Vandstand. Sidste opdateringer Tekst: Plan 1: Udskrift fra www.danskehavnelods.dk den: 7-3-2017 Rødbyhavn Sidste opdateringer Tekst: 1-6-2016 - Plan 1: 1-6-2016 Beliggenhed Østersøen, Femern Bælt, Lolland S-kyst 54 39,3'N 11 20,7'E - kort 196 Færgehavnen

Læs mere

Telt- og shelterpladser I Sydvestsjælland

Telt- og shelterpladser I Sydvestsjælland Telt- og shelterpladser I Sydvestsjælland Tlf.: 70 25 22 06 Nygade 7,4220 Korsør Købmandsgården Algade 11, 4230 Skælskør Løvegade 7, 4200 Slagelse Retningslinier for brug af lejrpladserne Teltplads Økofeen,

Læs mere

Velkommen til Etape Møn 2017 Fra d. 31. juli 4. august 2017

Velkommen til Etape Møn 2017 Fra d. 31. juli 4. august 2017 Velkommen til Etape Møn 2017 Fra d. 31. juli 4. august 2017 Dette er præsentationen af de fem ruter, der tilsammen udgør motionsløbet Etape Møn 2017. Etape Møn henvender sig til alle løbere, der ønsker

Læs mere

Sæt kryds ved de 5 rigtige svar: At han var prins. At han var konge. At han havde stor magt. At han var en dygtig kriger. At han var klog.

Sæt kryds ved de 5 rigtige svar: At han var prins. At han var konge. At han havde stor magt. At han var en dygtig kriger. At han var klog. Eftertest Læringsmål 1 Du skal kunne fortælle om den store Jellingsten og monumentområdet Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Sæt kryds ved de 5 rigtige svar: At han

Læs mere

dem fra hinanden. Henning kan godt li regning, men det er måske fordi, han ikke kan læse så godt endnu. Han siger også, at hans far siger, at det er

dem fra hinanden. Henning kan godt li regning, men det er måske fordi, han ikke kan læse så godt endnu. Han siger også, at hans far siger, at det er Jeg skal i skole - Kan du nu skynde dig, siger mor, da jeg med sne på min jakke stormer ind i køkkenet. - Du skulle ikke ha taget med Rasmus Mælkekusk, nu kommer du for sent i skole. Og se hvor du drypper

Læs mere

Danmark Rundt grænsen nået den 6. juni 2007

Danmark Rundt grænsen nået den 6. juni 2007 Side 1 Danmark Rundt grænsen nået den 6. juni 2007 Af Per Beldring Side 2 Danmark Rundt grænsen nået den 6. juni 2007 Af Per Beldring Bragt i Havkajak INfo februar 2008. Denne beretning er suppleret med

Læs mere

Facitliste til før- og eftertest

Facitliste til før- og eftertest Facitliste til før- og eftertest Læringsmål 1 Du skal kunne fortælle om den store Jellingsten og monumentområdet Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Hvem fik den store

Læs mere

HelNÆS BUGT. Af Anders Høgh Post

HelNÆS BUGT. Af Anders Høgh Post venlig og smuk bugt ved Sydfyn HelNÆS BUGT Den store bugt inde bag Helnæs med den hyggelige faldsled Havn og flere ankerpladser giver et dejligt pusterum fra sommertrængslen lige udenfor i det sydfynske

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849.

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849. Taarup, 18. Maj 1849. Kære elskede Kone! Dit Brev fra den 11. modtog jeg den 16., og det glæder mig at se, at I er ved Helsen. Jeg er Gud ske Lov også ved en god Helsen, og har det for tiden meget godt,

Læs mere

KLUBTUR TIL HIRSHOLMENE, AUGUST 2013. Lørdag d. 17. august drog en flok FK ere på den årlige klubtur til Hirsholmene.

KLUBTUR TIL HIRSHOLMENE, AUGUST 2013. Lørdag d. 17. august drog en flok FK ere på den årlige klubtur til Hirsholmene. KLUBTUR TIL HIRSHOLMENE, AUGUST 2013 Lørdag d. 17. august drog en flok FK ere på den årlige klubtur til Hirsholmene. Turfølget var ikke stort, men det var godt: Jan Michalik, Peter Henrik Sørensen, Gorm

Læs mere

Beretning fra Limfjords Challenge 2014 (Mors rundt)

Beretning fra Limfjords Challenge 2014 (Mors rundt) Beretning fra Limfjords Challenge 2014 (Mors rundt) Preben og jeg deltog i år i turen rundt om Mors, også kaldet Limfjords Challenge. Det er en tursejlads i tre etaper, ca. 110 km lang. Det var en rigtig

Læs mere

Nick, Ninja og Mongoaberne!

Nick, Ninja og Mongoaberne! Nick, Ninja og Mongoaberne! KAP. 1 Opgaven! Nu er de i Mombasa i Kenya. de skal på en skatte jagt, efter den elgamle skat fra de gamle mongoaber, det er mere end 3000 år siden de boede på Kenya. Men Nick

Læs mere

Østerbrogade. Udgiver: Vilhelm Hansen, Grenaa

Østerbrogade. Udgiver: Vilhelm Hansen, Grenaa Østerbrogade Amtssygehuset Østerbrogade nr. 20 fra 1901, blev bygget til afløsning af det gamle Amtssygehus som siden 1860 havde ligget på Grønland nr. 47 og blev i 1922 afløst af sygehuset på Baunehøj.

Læs mere

Bolgebetvingere Udfordringen

Bolgebetvingere Udfordringen Årstid: Forår og sommer Lokation: En stor sø Forløbets varighed: 4-5 trin + en formiddag og eftermiddag Bolgebetvingere Udfordringen Formål Dette mærke har som formål, at pigerne skal få et praktisk kendskab

Læs mere

skatte Jagten på forårets og naturens Tema for Påsken 2010 Grib tiden og jagt nutidens skatte i Påsken på Møns Klint

skatte Jagten på forårets og naturens Tema for Påsken 2010 Grib tiden og jagt nutidens skatte i Påsken på Møns Klint Velkommen til Camping Møns Klint Jagten på forårets og naturens skatte Tema for Påsken 2010 Møns Klint - der hvor Danmark blev født Grib tiden og jagt nutidens skatte i Påsken på Møns Klint Program for

Læs mere

Steen Paldan * Bøgeløkken 15 3700 Rønne * 5695 4938 & 4014 4995 www.kajaksteen.dk steen@paldan.info

Steen Paldan * Bøgeløkken 15 3700 Rønne * 5695 4938 & 4014 4995 www.kajaksteen.dk steen@paldan.info Steen Paldan * Bøgeløkken 15 3700 Rønne * 5695 4938 & 4014 4995 www.kajaksteen.dk steen@paldan.info Rutebeskrivelse Bornholm Bornholms lange hvide sandstrande Balka Arnager i alt ca. 30 km. RUTEBESKRIVELSE:

Læs mere