GODE STEDER for JOLLESEJLERE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GODE STEDER for JOLLESEJLERE"

Transkript

1 GODE STEDER for JOLLESEJLERE 8 GRØNSUND og MØN Elever v Skive Produktionshøjskole restaurere joller og bygger havn. Foto: UB. TRÆSKIBS SAMMENSLUTNINGEN * ULF BRAMMER ISSN Ver

2 8 Grønsund-Møn s 2 INDHOLD 0 INDLEDNING SØKORT NR OMFATTER 1 KATTEGAT N for Sjæll. 129 Sjællands Odde-Hundested-Gilleleje 2 ISEFJORDEN Holbæk Fjord - Roskilde Fjord 3 SUNDET N 131 Gilleleje - Helsingør - Tårbæk - Sverige 4 KBH. HAVN Bellevue - Kbh. Avedøre Sverige 5 SUNDET S 132 Avedøre - Køge - Stevns Klint Sverige 6 FAXE BUGT 190 Rødvig - Præstø Fjord - Jungshoved 7 BØGESTRØMMEN Stege Bugt Ulvsund-Storstrømmen 8 GRØNSUND & MØN Grønsund Møn - Hesnæs 9 SW SJÆLLAND 160 Masnedø Karrebæk Næstved 164 Bisserup Omø Agersø-Korsør 10 STOREBÆLT- N 141 Korsør Reersø Kalundborg Fjord 11 SEJERØ BUGT 128 Røsnæs Nekselø Sejerø Sj. Odde 12 SMÅLANDSFARV 160 Lolland N Askø Femø Fejø SYD 142 Kragenæs Onsevig Tårs Fiskerihavn 13 GULDBORGSUND 163 Guldborg - Nykøbing F - Nysted 14 NAKSKOV FJORD 144 Albuen Enehøje Vejlø Slotø Nakskov KILDER Internet. Wikipedia. Eniro.se og KRAK.dk. Egne notater. Privat tryk Kort og Matrikelstyrelsens Søkort Auto-færdselskort, 1: Danmark Med vikingen som lods. Max Vinner. Vikingeskibsmuseet naturlejrpladser i Danmark. Naturstyrelsen + 10 foreninger. 2008? Overnatning i det fri. Udgivet af Friluftrådets ERFA-gruppe , m. positioner.

3 8 Grønsund-Møn s 3 JOLLESEJLADS Træf Fjordens Th. MARCUS NOER fra Vikingeskibsmuseet. UB. Formålet med disse kapitler er at beskrive et farvand med dets kyster og pege på lune pladser for jollesejlere. Lidt lokalhistorie og seværdigheder. Det er også for at få de erfarne jollesejlere ud i andre farvand, end det velkendte. 14 kapitler er skrevet med disse FORBEHOLD: A. Du har mindst en bestået DUELIGHEDS PRØVE! B. Man sejler ikke, før alle ombord har accepteret at du er fører af fartøjet. C. Skibets fører påtager sig ansvaret for, at søvejsreglerne gennemføres. Du er en erfaren jollesejler? Du har sejlet meget i jolle de sidste 3 år? Har du været omhyggelig med vedligeholdelsen? Er dine reflekser i orden ved hurtige manøvrer? Har du check et dig selv med søvejsreglerne? TS-skib.dk har sådan en prøve! NU er du velkommen til at sejle som TS-skib og din besætning kan være tryg. Disse kapitler er en slags huskeseddel sammen med søkortet/søsportskortet. Det handler ikke om vore fartøjer, mere om strømhvirvler og store sten, om de steder, som er en oplevelse værd. De fleste oplysninger er ført a jour gennem kontakt til TS-medlemmer i de nævnte områder. Steder med jollelaug er nævnt. Trailer? TS har et par stykker til udlejning. Hvor meget vejer din jolle i våd tilstand? Med en trailer kan man nå andre områder. Der er slæbested i de fleste havne. Man får en fornemmelse for, hvor meget der faktisk foregår i det lille land med de fordums store maritime traditioner. Vi taler om kystkultur, og det er glædeligt at se, hvordan vi på trods af nutidens økonomiske og politiske forhold alligevel kan dyrke glæden ved at færdes på vore farvande. Mon ikke der hos mange af os rumsterer minder om vovelig færd for 1000 år siden? HUSK at TS-årbogen bør komme med ombord, så du kan kontakte en lokal TS er, eller læse om de TS-skibe du møder. Tak for hjælpen til jer, der bidrog til disse sider! Og TAK til Egon & Lars E. Due.

4 8 Grønsund-Møn s 4 Noget om de praktiske ting Der er ikke brugt tid på havne. Foruden De gode steder, handler teksten om adgang til at proviantere, om adgang til toilet OG om mulighed for at finde et sted at sove. Hvis det ikke er bekvemt at sove i sin jolle, nævnes en hel del primitive lejrpladser, campingpladser og togstationer. Husk at TS-Årbogen bør findes ombord, så du kan kontakte en lokal TS er - eller læse om de TS-skibe du møder. Det helt nye er at man med de moderne telefoner eller GPS-modtager kan finde primitive teltpladser og shelters nær kysten. 10 foreninger er gået sammen med Friluftsrådet om at oprette, vedligeholde og bruge disse pladser efter formlen: Kontakt stedets person i visse tilfælde. Max. 25 kr. pr. person, pr. nat, pr. telt. Max 1 á 3 døgn. Tag dit affald med ved afgangen! Se detaljer i Det grønne Felt. Det er meningen, at TS-medlemmer selv skal printe de ønskede sider ud - med tekst på begge sider. I en jolle skal alt kunne tåle vand, derfor bør man laminere papiret med et klart lag plastic, som presses på med en billig laminerings-varme-presse. Man rejser uden at blive ruineret, man får kontakt med naturen og lærer mere om vort land og det at sejle. Sidetal. Hvert kapitel har sit eget sidetal fra 2 og opefter. Med nr., navn og sidetal, så man kan hitte ud a det, hvis - - -! TS-Pinsestævne Ebeltoft 2005 Thomas Højrup med familie. Foto: UB. Der er adgang til næsten alle danske kyster, døgnet rundt, færdsel kun til fods. Hvis man vil blive nogle timer på et bestemt sted tage ophold - skal det være mindst 50 m fra nærmeste beboelsesbygning. Det er ikke tilladt at slå telt op på selve strandkanten. Det er tilladt at færdes til hest på ubevokset strandbred i perioden 1/9 til 31. maj. Hunde må gerne være på stranden. De skal holdes i snor fra 1/4 til 30/9 = hele sommeren 8 Grønsund & Møn s 5

5 Postbåd RØRET af Stege. 37 bygget i Nyk. F GRØNSUND - MØN Søkort 162 Beskrivelse fra Farøbroen til Østersøen. Der har været mange færgemænd her på egnen. For eksempel mellem Sjælland, Møn, Falster og Lolland, foruden dem, der sejlede folk til messe i Fanefjord Kirke. Færgemændene benyttede ofte smakkejoller. De omliggende gårde havde flere slags joller. Manden sin, konen sin, teenagerne og de ansatte havde hver sin jolle, plus bådene til transport af dyr og afgrøder. Lok.md. er Henrik Andersen på havnen i Stubbekøbing. Tlf Det er god sejlerskik straks at opsøge havnefogeden ved ankomst! Primitive teltpladser. Danmark er blevet forsynet med over primitive pladser, til én á tre overnatninger hvert sted. Du anskaffer bogen OVERNATNING I DET FRI. Udgivet af Den har et kort over alle pladser. I teksten er der korte beskrivelser af hvert sted + GPS koordinater, med forbehold for præcision. Disse koordinater indtastes direkte på din GPS-modtager eller smartphone og du kan se, hvor pladsen er. ELLER man finder en plads i nærheden på Med en I-phone gå man på nettet: Der er få enkle regler: Aftal med ejeren (nogle steder), max 25 kr. pr. person, pr. telt og pr. døgn, følg reglerne på netop dét sted. Tag dit affald med, når du fortsætter. En flot ordning arrangeret af Naturstyrelsen og Friluftsrådet, prøv og Her i 2015 afprøver vi systemet med GPS koordinater og opsøgning af selve lejren! Retninger skrives med stort, f. ex.: NW og E for øst. ( Iflg. Kort- og Matrikelstyrelsens retskrivning.) Forkortelser: TS - Træskibs Sammenslutningen. TS-havn - Frihavn for de fartøjer, der bærer årets mærkat og jomfruvimpel. Lokmd. - Den valgte TS-Lokalmand M/K i pågældende egn. Kan tilkaldes hvis du har større problemer. Lok. TS er - TS medlem som ofte er i området og som måske kan gi en hånd med. Stb Styrbord (højre) Bb Bagbord (venstre) Sm Sømil

6 8 Grønsund & Møn s 6 Kommer man sejlende nordfra til FARØBROEN - opleves det nogenlunde i denne rækkefølge: Straks efter passagen af Farøbroen, er der et cafeteria på den lille Farø, som er bundet til Bogø med en dæmning. På Falstersiden findes vejrstationen Sortsø Strand. Den ligger lige ud til Sortsø Gab. Placeret 1 m over havet. På nettet leverer de f. eks. Sydhavsvejr, strømforhold, skibspositioner, nedbørsradar, høj- og lavvande, som i øvrigt måles i Kalvehave Havn. Hvor mon den ligger? Hvem sender redaktionen en observation? Fortæl! Fortæl!! Sortsø By har et landingssted kaldet Sukkerbroen (roetransport). Og en primitiv lejr nr. 906 i Fritidshavnen. Her deles man med søspejderne om teltpladser, shelters og kajakbroen. Spørg Henrik Hansen på tlf GPS koordinater: Bogø ligger på N-siden af Grønsund. En sømil efter broen, er det muligt at gå i land ved Skansen eller Vesterskov. Eller efter de to Over èt båker (hvor man ikke må ankre op!) ud for Vesterskov. Her er strøm og sten så hold godt fast i båden! Bogø Havn er TS-havn - her kan provianteres. Færgen IDA sejler frem og tilbage til Stubbekøbing. En tur med færgen, er et kulturminde. Sejlrenden holdes fri for tilsanding. Bogødæmningen har et hul - det er muligt at smutte igennem i den E-lige ende, ved at lægge masten og bruge årerne. En snild genvej, så man ikke behøver at sejle ud i Østersøen. En gennemsejling for joller gøres bedst vinkelret på dæmningen med bilvejen. Når man kommer igennem, er man inde på Bogø Letten. Her er der flere udskibningbroer. Trænger man til et større hvil - kan man til nød søge ind under den 11 m høje bakke, helt ude på østsiden af den private Tærø, en enkelt nat. Dette farvand beskrives i K 7 Bøgestrømmen. Stubbekøbing. TS-havn. Færgehavn for enden af sømærkerne. Herfra sejlerfærgen IDA til Bogø. Lystsejlere anduver marinaen fra E. Stilfærdig by, havnefoged er den hjælpsomme lokalmand Henrik Andersen - tilkaldes kun i ved alvorlige problemer. Stednavnet Stubbekøbing stammer fra det lille fremspring på kysten Stubben-. Fribrødre Å øst for Stubbekøbing blev kendt i 1980 erne da arkæologer afdækkede store, sumpede områder. Her lå der i vikingetiden et slavisk reparationsværft. Østover er begge kyster fulde af sten i alle størrelser! På Møn-siden ser man en 7 m høj ruin, en skanse der blev taget i brug under Englandskrigen 1807 og gården Borgsted. Her står ledefyret med fyrkarakter (Oc WRG 5s 10-8M). Her er det gamle færgested - Læs om Marie Grubbe senere. Så kommer Fanefjord - åben for 'angreb. Det går udmærket med at sejle ind til kirken, hvis man følger N-kysten og holder sig langt fra Malurtholmen der er sikkert surt at gå i land og så er der også adgang forbudt på holmen! Her i roligt vand lå den lokale høvdings ledingsskibe i vikingetiden. På samme måde samlede Valdemar den Store den sjællandske ledings-flåde og vandt med støtte af vennen Absalon flere togter mod venderne. Det kulminerede i 1196, da Rügen blev indtaget og deres totem Svantevit blev brændt. Senere flyttede flere vendere til Lolland og Falster. Senere igen Roepiger fra Polen. Fanefjord Kirke har været søgt af mange mennesker, målt efter kirkens størrelse. Kirken fik sin nuværende form 1250, 100 år senere blev hvælvingerne dekoreret formodentlig af Elmelunde-mesteren. Store og drabelige billeder, som måske kunne holde menigheden vågen under de lange prædikener - der foregik på latin. Primitiv lejr nr. 909 Ring til Preben K. Rasmussen Man låner en bagagevogn, går 200 m mod N. Er man gennemblødt låner man en campingvogn. GPS ,

7 8 Grønsund & Møn s 7 Hårbølle Havn. God lille havn med slæbested og mulighed for diskrete overnatninger eller på campingpladsen. De lokale har gang i moderne køkkener bl. a. med grøn mad. Der er et berømt glaspusteri. Øst for havnen er Flintepladsen. Her knuste man flint til pulver, det indgår f.eks. i glasurer og mørtel. Udenfor sejler man blandt store sandgrunde. Sejler man videre, er der en fin badestrand på S-siden af Møn. På Falstersiden ses Borreknold, som med sine 8 m - varskoer, at man nærmer sig Borrehuset, hvor Marie Grubbe levede sine sidste år til Se mindestenen. Marie som ung og omsværmet Den nye færgemand og Marie som 68-årig og på aftægt Historien om Marie Grubbe Født 1643 på herregården Tjele ved Viborg gift m. Ulrik F. Gyldenlöve søn af Fr. III. Ulrik blev statholder i Norge. Ulykkeligt ægteskab. Hun hvirvler rundt med andre mænd, indtil hun forelsker sig i gårdens kusk Søren. Han bliver sendt bort hun får skilsmisse. Den adelige skønhed forlod de rige og mødte mange år senere sin første kærlighed Søren Sørensen, han var kvartermester for de mønske bådsmænd. De blev gift her, og levede simpelt og enkelt af færgeriet. Men Søren slog en skipper ihjel, kom i fængsel og Marie måtte klare sig alene. Hun levede i fattigdom og døde som 75-årig i (Den store danske Encyklopædi). Læs f.eks. I. P. Jacobsen: Fru Marie Grubbe. Skrevet 1876.

8 8 Grønsund & Møn s 8 Syd for disse minder breder Skansepynt sig ud og Gåsesand går længere ud. Ved den grønne bøje ligger der kabler opankring er forbudt indenfor 200 m på hver side. Var her en kanonstilling i 1807? Abild Vig på Falster ligger midt i forløbet af Østerskov - en sømil efter Meelse Klint. Vigen er en god ankerplads. Hesnæs Havn. Kun i godt vejr, sejler man fra Hestehoved Pynten med det store fyr - de små 2 sm. i Østersøen til Hesnæs. Her slutter beskrivelsen af Grønsunds kyster! Man har flere valg: 1 Med en dårlig vejrudsigt VEND OM! Sejler man ud i Østersøen, er det naturligvis med en god vejrudsigt og det rette udstyr til dønningernes frie løb fra Østtyskland. Alting surret og vandtæt. 2 Sydpå, langs Falster s havdige, med Rødby Havn, Kramnitze, her er der camping-plads. Distancen er 21 sm ca. 37 km ca. 5 timer i medvind. 3. Mod NE - de ca. 14 sm til Klintholm Havn TS-havn kurs 60. God badestrand den sidste halvdel af distancen. I havnen er der jollerampe i det yderste bassin mod NW. Undertegnede modtog i sin tid en ordentlig skideballe af havnefogeden i Klintholm Havn, fordi vi kom sejlende i min udmærkede 17 fods smakkejolle, to erfarne sejlere med vores to 10-årige drenge. Ved den lejlighed overnattede vi næste dag på Møns N-kyst, på dén klare betingelse, at hvis det blæste op - uanset tidspunktet - skulle telt og alt grej pakkes og bringes ombord til hurtig afsejling. Det skete kl. 04 om morgenen. Det gik godt og drengene husker det endnu. MØN halvt rundt Stege Bugt og Nyord søkort 161 Østmøn og Grønsund søkort 162 HVIS man nu for eksempel kunne tænke sig at sætte sin jolle i vandet i Kalvehave så kunne man jo sejle lige over til STEGE. Pas lige på det sidste stykke enkelte steder med o,4 m vand! Området beskriver kysterne ved - Stege Ulvshale Nyord Møns Klint. Møn har stort set alt en lystfisker kan drømme om. Annonce. Se mere på

9 AAs 8 Grønsund & Møn s 9 Da Danmark blev ændret fra Asatro Odin og Thor - til katolicisme måtte man tydeliggøre det ved at bygge kirker på de steder, der hidtil havde været centrale. F. eks. Ligger Elmelunde Kirke ved siden af en jordhøj, som sandsynligvis har været en bavnehøj. En baun (bavn) er jo et brændende stykke træ. Deraf navnet på særlige bakker(ex Ejer Baunehøj), hvorfra man signalerede ved hjælp af bål og røg. Kirkebyggerne valgte dette sted, da de grundlagde kirken i En god placering - er god reklame. Fra Elmelunde Kirke er der en fantastisk udsigt over Sydmøn og Østersø. Valdemar Sejr begyndte i 1170 erne at bekæmpe venderne i deres eget land. Der blev bygget en borg ved indsejlingen til Stege Nor - derefter begyndte byen at vokse. I 1268 fik Stege sine første 1169 fører Valdemar den købstadsprivilegier. Store og Absalon et togt mod venderne på Rygen. De Invaderer deres tempel og omstyrter deres gudebillede. De hakker gudebilledet i småstykker og bruger de ildvarme sten til at koge mad over. Høvdingernes præster blev sendt ned i byen for at undervise byfolkene i kristendom og omvende dem fra deres afgud til den sande lære. Der hvor templet lå med gudebilledet, lader Valdemar og Absalon i stedet en kirke opføre. Stege havn er TS-havn - indenfor i Stege Nor. Stege Skibsværft vedligeholder de små færger og MHVkutterne. Værftet ligger indenfor vejbroen. Bestyrer er Erik Jersie. Daglig leder Jan Pallavicini TS-medlem. Han sørger for at åbne broen ind til Noret. Tel / Rygens nordspids hæver sig højt på den hvide kalkø. Der oppe lå borgen Arkona og vogtede deres ø med udsigt til Sverige og Danmark, som de havde besøgt mange gange på deres røvertogter. Efter Valdemars erobring var landsdelen Mecklenborg og Vorpommeren dansk i Margrethe 1 s tid. Hun var ikke afholdt og man dyrker stadig mindet om deres Störtebecker, en Robin Hood type, der tog fra de rige og gav til de fattige Vendernes gud var en odintype med to ansigter. En Stege Nor. Frihøjden u. vejbroen er 1,80 m. Indenfor er kunstner har hugget det. der fundet en 1000 år gammel pælespærring. Ordet steg denne skulptur, som står på er ikke noget spiseligt. Det betyder pæle nedrammet - for at spærre Arkona. for sejlads. Den UB. gang bosatte man sig ikke med havudsigt. Man gemte sig inde på øen og sørgede for en aftale med bonden på kysten. Han - eller børnene skulle tænde bavnen, hvis der kom fremmede. I det SV-lige hjørne ved Bissinge er der et mindre udskibningssted. Og teltplads nr Ring i forvejen til Regina eller Jan Holm. Tøvelde Gl. Skole. Tlf Indkøb og spisested 0 km. Man låner en trillebør. I Lendemarke forstad til Stege - ligger der en 36 m høj bavnehøj, som tilsyneladende ikke har været befæstet som warth (udkigstårn).

10 K 8 Grønsund & Møn s 10 Især på E-Møn har der været spredte bebyggelser så som Keldbymagle og Elmelunde. Nede ved Noret lå fæstningen Gammelborg ved den østlige ende, som beskyttelse mod S og E, hvorfra vendere på rov kunne dukke op. TS-medlemmer må meget gerne fortælle på om oplevelser i Møn Nor. UB. Stege Bugt. Den nordlige del af Stege Bugt består af grundt vand og store sten. I en jolle kan man sejle de fleste steder med en udkig stående foran masten. Husk at aftal signalerne! Østersøkysten er tilgængelig de fleste steder. Man skal regne med mindst to døgn til at sejle Møn rundt. Lad os sejle E-om Lindholm. Lindholm. Midt i bugten - en lille ø med mange sten på N siden og lavt vand S-for. Store hospitalsbygninger for syge køer og svin. Der er ikke adgang til øen. Der forskes i meget smitsomme veterinære sygdomme. Man skal respektere en sikkerhedszone 100 meter ud fra kysten hele vejen rundt. (Der findes 17 Lindholme. Har det noget at gøre med Lindormen?) Mursten er blevet udskibet fra Ulvshale. NØ t Ø for Lindholm står der et YBY-sømærke. Herfra kan du sejle på kurs 40º ind til resterne af en bro. Der er vand nok, men ikke meget at komme efter på den sumpede kyst. Der var god lerjord længere inde, hvor et teglværk brændte tegl i perioden Skal det være rigtigt, sejler man til Nyord og N-om Nyord Ø og forlænger distancen med ca. 10 mil. Eller- YBY - er man nu tilfældigvis ved ovennævnte W-bøje, kan man finde Pilebo Renden ved at sejle kurs 342 rv., hvis man hellere vil igennem Ulvshale Løbet. Strømrenderne. N for Lindholms N-mærke skal man lede efter strømrenderne - enten Låsen eller Hjelken. Sejler man mere østligt kan Pilebo Rende anbefales, så ta r man Tyreholm om Bb. Ulvshale Løb. Strømmen skifter både som tidevandsstrøm og efter vindforholdene. På rolige dage løber strømmen ca. ½ kn. Mere i blæsevejr. Hovedregler: 1. Find ud af strømmens retning og fart inden I går gennem løbet! 2. Se efter bundforholdene, så du holder klar af kanterne, hvor der er meget lavvandet. 3. Vær klar til at lade ankeret gå før broen. Masten skal ned og årerne ud. Da vi sejlede gennem løbet i modsat retning, udefra Østersøen i medvind - slog renden et knæk, mens vi fortsatte ligeud. Grundstødningen blev klaret ved at alle ombord krængede båden, så den hoppede og skramlede over bunden, indtil vi fik styret os tilbage til renden uden større problemer. Ulvshale s natur. Midt på halvøen, på Ulvshalevejen ligger Naturcenter Ulvshalegård. Der er mange oplysninger om vilde dyr, sommerfugle, blomster, orkidèr, sandede marker og smukke, sjældne fugle. Kort sagt: Biodiversitet. Prøv på internettet: Ulvshale og Nyord. Kugleflint. I 1917 var højskolemanden Boisen engageret i at bevare naturen. For at skaffe penge til dette, opdagede han at industrien havde brug for kugleflint. Flint fra Møns klint falder i vandet og føres af strømmen N-på, tumlende på havbunden. Noget af den flint blev begravet på Ulvshale. Det gravede man op, fik tipvogne og afskibede tonsvis til europæiske fabrikker m.m. De kuglerunde flinter triller rundt i dragè-kedler og knuser f. eks. materialer til keramikglasur eller former sukkerkugler. Nyord Havn er god for joller. Hyggelig landsby, som undgik udflytningen omkring 1800 tallet. Gå ad stranden og stien op til Hyldevang Naturcenter, de har shelter og oplysning om det hele! Besøg Lodshuset W for kirken ude på marken. Chr. IV indforskrev lodser fra Holland. P. Løwenørn organiserede i 1797 kapløbet - hvor flere lodser sejlede om kap til et skib. Nu fik de ordnede forhold, man fordelte opgaverne lige for alle, f.eks. skiftedes man til det vigtige, men sure job som udkig.

11 K 8 Grønsund & Møn s 11 Når man har gjort byen, kan man f.eks. overnatte i shelter ved Børges Markhus. Det finder man ved at gå op N-på gennem byen, over P-pladsen, videre ad vejen. Når den slå et knæk th, kan man se Børges Markhus. Går man forbi, er der en mindre vej th.. Den fører til Hyldevang Naturcenter med bl.a. en Sansehave. Her fra kan man benytte stien Under Grøfterne tilbage til havnen. Når det er tid stævner man ud i Østersøen. Østersø stranden er flot badestrand på mange strækninger. Det er kun langs Ulvshale man kan spotte en kiosk ved campingpladsen. Det er NU, man skal vurdere om tid og vejr tillader, at man fortsætter? MÅSKE det er nok for den dag og man foretrækker en overnatning. Fra Klosterskovgård sejler man ret E. Efter en forblæst skov kommer man forbi godset Nordfelt, der gemmer sig bag Davrehøj 24 m.o.h. Efter en lille sm passerer man udløbet af Borre Å, hvor der har ligget et antal vikingeskibe i Ledding. Klinten begynder ved pynten Brunhoved. Hvorefter kursen bliver lidt sydligere. Møns Klint. Hvis man Om Foråret sejler langs klinten, skal man holde meget god afstand til kysten, på grund af fare for nedstyrtninger. På stranden kommer man slet ikke. Går man oppe på klinten, går man mindst 10 m fra kanten. Det er dén årstid, hvor der pludselig sker nedstyrtning af kæmpe kalkstykker, væltede træer og jordskred. Ved pynten Hellehavns Nakke skifter man kurs til SE. Dér er trappe op til et yndigt dukkeslot Liselund. Vælger I at gå i land, er det kun trapperne man kan benytte. Forsøg på at lege bjergbestiger går ikke! Man kan komme til at udløse skred, som kan skade både dig selv og andre. Liselund Gamle Slot og haveanlæg rummer den bedst bevarede tidlige romantiske have i Danmark. Lystslottet blev anlagt i årene Bygherren Antoine Bosc de la Calmette havde været på dannelsesrejser i Europa og ladet sig inspirere af romantiske haver. Et smukt og vel proportioneret lille slot som the- have- og festhus. Det nye GeoCenter Møns Klint ligger lige før den højeste top 143 m.o.h. Hylledals Klint. Midt i den flotte - og om vinteren barske - natur. Centret er omgivet af en mytisk klinteskov mod S V - N. Mod øst ligger Centeret ca. 25 m fra kanten. Et fald på 100 meter ned til stranden viser, hvor meget af kridtet fra Juratiden har hævet sig siden Danmarks fødsel. Centeret anviser Møn Camping til en overnatning for mindre end 100 kr. - undt. Juli md.

12 K 8 Grønsund & Møn s 12 På den videre færd åbner klinten sig i al sin magt og vælde. Kursen er mere sydlig. Den stolte Dronningestolen styrtede i havet 1988 og er stadig et yndet udsigtssted. I 1994 skete et andet skred Sandskredsfaldet. I storm fra SØ har havet stædigt og voldsomt medvirket til klintens nedbrydning. På den lange distance opsuger bølgegangen en vældig kraft. I en storm fra E er distancen fra Litauen knap 600 km. Der forsvinder gennemsnitligt 30 cm hvert år. På og får du det hele. Klintholm Havn er TS-havn. Klinten slutter ved fyret og derfra er kursen stik W. Umiddelbart før havnen er der en udmærket badestrand. I havnen kan der provianteres og I trænger sandsynligvis til en pause! Havnen blev anlagt 1878 af Klintekongen C.S.Scavenius. Han byggede også Klintholm Godsets hovedbygning. Efterkommerne fører stadig Det store Ord. Grundlæggeren var så fremsynet, at anlægge en havn det var den mest praktiske måde at komme af med sine landbrugsprodukter. Den gang var det mest korn, flæsk og kød. I fiskeriets tid blev der tjent store penge ved at hente Det våde sølv fra havet. Hvordan har fiskeriet det i dag? Skidt! Kun fjorten fiskefartøjer er hjemmehørende i Hjelm Bugt er stor. Den sejler man ikke ustraffet over i en jolle, når det blæser mere end 8-10 m/sek. Slet ikke ved sydlige eller østlige vinde! Hvis det blæser op, er det, det sikreste at gøre landgang. Vælger man en landing, skal det gøres på den sikreste måde og I må I forberede følgende: At lande med en jolle i frisk pålandsvind - ender nemt med, at jollen kæntrer! Det kræver erfaring. at vurdere brændingen, som ikke ses tydeligt ude fra søen. Man skal styre absolut vinkelret på brændingen, ikke på kysten. Man skal være flere ombord, som kan springe i vandet og holde jollen på ret køl. Alle går forud fra borde - uden betænkning. Først da kan jollen hales på land. Det er smart i god tid - at kaste et hækanker med lang line, så man kan hale sig ud igen! Fra Klintholm til Grønsund er der ca. 14 sm. Der er god strand til Oddermose Strand, det er halvvejen. Derfra og til Grønsund skal man ikke prøve at gå ind til kysten og den stenede strand. Det er kortere at sejle den lige vej det vil sige en retvisende kurs på 240º+- afdrift. Ved indsejlingen til Grønsund møder man store sandgrunde, der skifter plads hele tiden. På Møn-kysten passerer man Flinteværket om Stb. og bør tage en pause i Hårbølle Havn med mulighed for diskret overnatning. SLUT. Næste kapitel er 9 SW Sjælland. Rev. d UB. Til sidst! Paketten RØRET af Stege sejler på ny på Stege Bugt Restaureret af Foreningen RØRETs Venner, Nyord. Godt gået! Hold nu fast i mange år!! UB.

TURSEJLEREN. MED BÅDKONSULENTEN PÅ ARBEJDE side 4. KANAL 16 ER DIN LIVLINE side 23. ROD I SEJLADSREGLERNE side 9 DÆKKER MIN FORSIKRING?

TURSEJLEREN. MED BÅDKONSULENTEN PÅ ARBEJDE side 4. KANAL 16 ER DIN LIVLINE side 23. ROD I SEJLADSREGLERNE side 9 DÆKKER MIN FORSIKRING? NR. 1 / 2015 TURSEJLEREN MED BÅDKONSULENTEN PÅ ARBEJDE side 4 ROD I SEJLADSREGLERNE side 9 DÆKKER MIN FORSIKRING? side 12 KANAL 16 ER DIN LIVLINE side 23 1 TILRETTELÆGGELSE OG LAYOUT FFP Kommunikation

Læs mere

Håndbog i vedligehold

Håndbog i vedligehold Håndbog i vedligehold af åbne træbåde og joller 12-25 fod Af Ulf Brammer. Tilrettelæggelse og tegninger af Sven Bülow. ISSN 0905 1635. Ver. 04-02-2012 2011 På sejlerstævnet Vinden Drar Fejø 2009, tog Ib

Læs mere

Historie. Erik Dehn & Jens Aage Poulsen GYLDENDAL

Historie. Erik Dehn & Jens Aage Poulsen GYLDENDAL Historie 3 historie3-omslag.indd 1 Historie 3 Erik Dehn & Jens Aage Poulsen GYLDENDAL 11/02/11 14.16 HISTORIE Erik Dehn & Jens Aage Poulsen 3GYLDENDAL Historie 3 Af Erik Dehn & Jens Aage Poulsen 1. udgave,

Læs mere

Marsejleren. Nyt fra Havnen...side 4 Onsdagsbanen 2014...side 7 Nyt om omdeling af Marsejleren...side 8 På sommertogt i Kroatien...

Marsejleren. Nyt fra Havnen...side 4 Onsdagsbanen 2014...side 7 Nyt om omdeling af Marsejleren...side 8 På sommertogt i Kroatien... Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN MARTS 2014 NR. 01 Nyt fra Havnen...side 4 Onsdagsbanen 2014...side 7 Nyt om omdeling af Marsejleren...side 8 På sommertogt i Kroatien...side 16

Læs mere

ORØ NYT. Bådelauget er klar til at bygge nyt på havnen. Orø Badmintonklub kåret som den bedste i landsdelen. Næsby profiler.

ORØ NYT. Bådelauget er klar til at bygge nyt på havnen. Orø Badmintonklub kåret som den bedste i landsdelen. Næsby profiler. ORØ NYT Bådelauget er klar til at bygge nyt på havnen Nr 152 april 2013 Næsby profiler I dette blad sætter vi fokus på nogle af Næsbys spændende personligheder. Der er Leif, som har Danmarks smukkeste

Læs mere

Stier omkring Ryslinge

Stier omkring Ryslinge Stier omkring Ryslinge Stier omkring Ryslinge Udgivet af Stigruppen under Ryslinge Lokalråd: Steffen Høgild, Hanne Nissen, Ulla Christensen, Ruth Jepsen og Karl Top, 2009. Tekst Biolog Jesper Vagn Christensen

Læs mere

Det går godt for øens håndværkere

Det går godt for øens håndværkere 160 august 2014 pris 25,- Kære læser! Vi har brug for din økonomiske støtte. Derfor starter vi en kampagne for at få flere støttemedlemmer. Orønyt er gratis for alle, der får det hjem i postkassen. Vores

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

En historie vi alle kan lære af.

En historie vi alle kan lære af. En historie vi alle kan lære af. En personlig beretning af Leif Thygesen. Foto Leif Thygesen. Tåge en skræmmende historie http://www.roinfo.dk/1/post/2014/04/tge-en-skrmmende-historie.html#.uz0x6vl_snh

Læs mere

Rejsen til den. Gyldne Pagode ELEVBOG

Rejsen til den. Gyldne Pagode ELEVBOG JosefinE Ottesen 1 Rejsen til den Gyldne Pagode ELEVBOG Alle børn har ret til et godt liv 2 Josefine Ottesen Josefine Ottesen er en af Danmarks mest populære forfattere af bøger til børn og unge. Hun har

Læs mere

Bogø Sejlklub: http://bogoe-sejlklub.dk Side 1

Bogø Sejlklub: http://bogoe-sejlklub.dk Side 1 Marts 2015 23. årgang Bogø Sejlklub: http://bogoe-sejlklub.dk Side 1 Bogø Sejlklub Formand Jens Linnet Ålborgvej 15 40 41 23 12 Kasserer Birgit Tjørnemark Grønsundvej 616 20 70 61 65 Øvrige bestyrelsesmedlemmer

Læs mere

INDENLANDSK SØMANDSMISSION

INDENLANDSK SØMANDSMISSION Sømandsmissionen Å r b o g 2 0 1 0 INDENLANDSK SØMANDSMISSION Evangeliet til søfolk og fiskere årsberetninger regnskab hovedbestyrelse hovedkontoret sømandsmissionærer fritidsmedarbejdere sømandshjem tilknyttede

Læs mere

HEJ SØSTER. og grædt det samme snot uden dig var det aldrig gået godt

HEJ SØSTER. og grædt det samme snot uden dig var det aldrig gået godt HEJ SØSTER 1. HEJ SØSTER Hej, søster, kan du ikke se komikken, så står vi her igen med fletningerne langt nede i postkassen hej, søster, det er ligesom bukseelastikken har fået et knæk og sikkerhedsnålen

Læs mere

Det var en chance, jeg fik... Jeanette og 10 andre unge fortæller om den forskel, et ophold på en døgninstitution har gjort i deres liv.

Det var en chance, jeg fik... Jeanette og 10 andre unge fortæller om den forskel, et ophold på en døgninstitution har gjort i deres liv. Det var en chance, jeg fik... Jeanette og 10 andre unge fortæller om den forskel, et ophold på en døgninstitution har gjort i deres liv. Jacob 4 Frida 9 Jesper 14 Christine 18 Paw 22 Jeanette 25 Per 30

Læs mere

Lav en teltplads. En guide til teltpladsholdere

Lav en teltplads. En guide til teltpladsholdere Udarbejdet for ERFA-gruppen for primitive overnatningspladser Af Jens Erik Larsen, De Frie Fugle, oktober 2007 1 Lav en teltplads En guide til teltpladsholdere 2 Indhold Indledning...3 1. Hvad er en teltplads?...

Læs mere

Fl d & Fakta. Ny redningsstige. Danmarks første officielle autocamperplads. I Sæby har man konstrueret en redningsstige som ikke ridser

Fl d & Fakta. Ny redningsstige. Danmarks første officielle autocamperplads. I Sæby har man konstrueret en redningsstige som ikke ridser Fl d & Fakta marts 2011 Årgang 12, nr. 1 Medlemsblad for Foreningen af Lystbådehavne I Danmark Ny redningsstige I Sæby har man konstrueret en redningsstige som ikke ridser Danmarks første officielle autocamperplads

Læs mere

VIBORG SPORTSFISKERFORENING / NO.3 / 2012. Jule

VIBORG SPORTSFISKERFORENING / NO.3 / 2012. Jule Krogen VIBORG SPORTSFISKERFORENING / NO.3 / 2012 Jule Formanden funderer Krogen VIBORG SPORTSFISKERFORENING / NO. 3 / 2012 Jule Hårde tider Almindeligvis kan jeg bruge denne plads til at prale med, hvor

Læs mere

Jorden rundt var ulejligheden værd

Jorden rundt var ulejligheden værd Jorden rundt var ulejligheden værd 1 Jorden rundt var ulejligheden værd af Herman Meier Andersen Udgivet 2013 Layout: PoBe sats & repro Nordborg. Tryk: CAD-Center Vest Aps og Forlaget Uhrskov Skanderborg

Læs mere

CAT-A-LOG. Danmark. Danmark. Nauticat Club. Cat-A-Log Danmark 1. www.nauticat.dk

CAT-A-LOG. Danmark. Danmark. Nauticat Club. Cat-A-Log Danmark 1. www.nauticat.dk CAT-A-LOG Cat-A-Log Danmark 1 Danmark www.nauticat.dk Nauticat Club Danmark ÅRGANG 2012-3. UDGAVE - SEPTEMBER 2012 2 Cat-A-Log Danmark Formanden har ordet Sommeren kom til Danmark. Bedst som vi alle troede,

Læs mere

230. ÅRGANG BALLONEN NR. APRIL - 2014

230. ÅRGANG BALLONEN NR. APRIL - 2014 BALLONEN MEDLEMSBLAD FOR MARSTAL SEJLKLUB Det delvist foryngede revy-hold leverede en forrygende indsats, som sent vil blive glemt! Mange berømtheder»gæstede«vores sommerfest og særligt Hansi Hinterseer

Læs mere

Den Hemmelige Vej Kristen Skriver Frandsen

Den Hemmelige Vej Kristen Skriver Frandsen Den Hemmelige Vej Kristen Skriver Frandsen Nedenfor følger fortællingen. Det indledende afsnit læses, eleverne vælger derefter på skift, når der er et valg at træffe efter et afsnit. Tallene ved valgmulighederne

Læs mere

Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN MARTS 2013 NR. 01. l Ny kranløsning på Marselisborg Havn... side 6

Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN MARTS 2013 NR. 01. l Ny kranløsning på Marselisborg Havn... side 6 Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN MARTS 2013 NR. 01 l Ny kranløsning på Marselisborg Havn... side 6 l Kasko- og ansvarsforsikring... side 10 l Solceller på sejlklubbens klubhus...

Læs mere

Fra København til Californien

Fra København til Californien Else Marie og Paul Kirk Nørgaard Reykjavík 2002 Disse dagbogsoptegnelser er skrevet af Paul Kirk Nørgård (født den 2. august 1860 og død den 9. september 1951) under hans rejse fra København til Californien

Læs mere

... En undervisningsavis fra. kulturarv. Om fortidsminder, historie og gamle dage. Opgaver på www.undervisningsavisen.dk

... En undervisningsavis fra. kulturarv. Om fortidsminder, historie og gamle dage. Opgaver på www.undervisningsavisen.dk En undervisningsavis fra og 2005 kulturarv Om fortidsminder, historie og gamle dage Opgaver på www.undervisningsavisen.dk 2 Hvad er kulturarv? Undervisningsavisen har spurgt en række danskere om, hvad

Læs mere

KREJL. Kommentar side 50 LOKALHISTORISK TIDSSKRIFT FOR LØGSTØR OG OMEGN 20. ÅRGANG - NR. 4 - APRIL 2OO1 INDHOLD:

KREJL. Kommentar side 50 LOKALHISTORISK TIDSSKRIFT FOR LØGSTØR OG OMEGN 20. ÅRGANG - NR. 4 - APRIL 2OO1 INDHOLD: KREJL LOKALHISTORISK TIDSSKRIFT FOR LØGSTØR OG OMEGN 20. ÅRGANG - NR. 4 - APRIL 2OO1 INDHOLD: Kommentar side 50 Om "Magda" fra Aggersund. Af Bent Mikkelsen... side 51 Da dæmningen blev gennembrudt. Af

Læs mere

Pilgrimmen. Kolofon. Foreningen. Foreningen af Danske Santiagopilgrimme

Pilgrimmen. Kolofon. Foreningen. Foreningen af Danske Santiagopilgrimme Kolofon Foreningen Pilgrimmen Vi går foråret i møde! Foto: Bärbel Storz Udgives af: Foreningen af Danske Santiagopilgrimme Redaktør (ansvh.) Henrik Friediger Agernvej 27 2830 Virum tlf.: 4585 0088 Mobil:

Læs mere

cardinalen Cardinalen nr. 3 2011

cardinalen Cardinalen nr. 3 2011 cardinalen L Y S T F I S K E R F O R E N I N G E N F O R S K I V E O G O M E G N N R. 3 O k t o b e r 2 0 11 1 c a r d i n a l e n n r. 2 2 0 0 1 Cardinalen nr. 3 2011 Bestyrelsen Formand: Holger Riis-Jensen

Læs mere

Klimaet har ændret sig gennem flere tusinde år. Fra istid til tempereret klima med stor betydning for mennesker, dyr og planters betingelser.

Klimaet har ændret sig gennem flere tusinde år. Fra istid til tempereret klima med stor betydning for mennesker, dyr og planters betingelser. Klimaet har ændret sig gennem flere tusinde år. Fra istid til tempereret klima med stor betydning for mennesker, dyr og planters betingelser. Undervisningshæftet Klima og historie giver et indblik i seks

Læs mere

KORPSETS HUS INDVIET

KORPSETS HUS INDVIET KORPSETS HUS INDVIET En mærkedag i korpsets historie Efter at korpskontoret har benyttet sine nye lokaler i korpsets hus siden den l. maj, har håndværkerne haft travlt med at indrette den øvrige del af

Læs mere

Redaktør Bent Kofoed-Hansen Mail: redaktionen@flidhavne.dk Telefon 5149 0542 FLID Idrættens Hus 2605 Brøndby

Redaktør Bent Kofoed-Hansen Mail: redaktionen@flidhavne.dk Telefon 5149 0542 FLID Idrættens Hus 2605 Brøndby FL D & FAKTA MARTS 2013 ÅRGANG 14, NR. 1 MEDLEMSBLAD FOR FORENINGEN AF LYSTBÅDEHAVNE I DANMARK Lav en strategiplan Ministeren ønsker ikke at hjælpe havnene Revision af standardreglement Bedste havnegrill

Læs mere