GODE STEDER for JOLLESEJLERE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GODE STEDER for JOLLESEJLERE"

Transkript

1 GODE STEDER for JOLLESEJLERE 8 GRØNSUND og MØN Elever v Skive Produktionshøjskole restaurere joller og bygger havn. Foto: UB. TRÆSKIBS SAMMENSLUTNINGEN * ULF BRAMMER ISSN Ver

2 8 Grønsund-Møn s 2 INDHOLD 0 INDLEDNING SØKORT NR OMFATTER 1 KATTEGAT N for Sjæll. 129 Sjællands Odde-Hundested-Gilleleje 2 ISEFJORDEN Holbæk Fjord - Roskilde Fjord 3 SUNDET N 131 Gilleleje - Helsingør - Tårbæk - Sverige 4 KBH. HAVN Bellevue - Kbh. Avedøre Sverige 5 SUNDET S 132 Avedøre - Køge - Stevns Klint Sverige 6 FAXE BUGT 190 Rødvig - Præstø Fjord - Jungshoved 7 BØGESTRØMMEN Stege Bugt Ulvsund-Storstrømmen 8 GRØNSUND & MØN Grønsund Møn - Hesnæs 9 SW SJÆLLAND 160 Masnedø Karrebæk Næstved 164 Bisserup Omø Agersø-Korsør 10 STOREBÆLT- N 141 Korsør Reersø Kalundborg Fjord 11 SEJERØ BUGT 128 Røsnæs Nekselø Sejerø Sj. Odde 12 SMÅLANDSFARV 160 Lolland N Askø Femø Fejø SYD 142 Kragenæs Onsevig Tårs Fiskerihavn 13 GULDBORGSUND 163 Guldborg - Nykøbing F - Nysted 14 NAKSKOV FJORD 144 Albuen Enehøje Vejlø Slotø Nakskov KILDER Internet. Wikipedia. Eniro.se og KRAK.dk. Egne notater. Privat tryk Kort og Matrikelstyrelsens Søkort Auto-færdselskort, 1: Danmark Med vikingen som lods. Max Vinner. Vikingeskibsmuseet naturlejrpladser i Danmark. Naturstyrelsen + 10 foreninger. 2008? Overnatning i det fri. Udgivet af Friluftrådets ERFA-gruppe , m. positioner.

3 8 Grønsund-Møn s 3 JOLLESEJLADS Træf Fjordens Th. MARCUS NOER fra Vikingeskibsmuseet. UB. Formålet med disse kapitler er at beskrive et farvand med dets kyster og pege på lune pladser for jollesejlere. Lidt lokalhistorie og seværdigheder. Det er også for at få de erfarne jollesejlere ud i andre farvand, end det velkendte. 14 kapitler er skrevet med disse FORBEHOLD: A. Du har mindst en bestået DUELIGHEDS PRØVE! B. Man sejler ikke, før alle ombord har accepteret at du er fører af fartøjet. C. Skibets fører påtager sig ansvaret for, at søvejsreglerne gennemføres. Du er en erfaren jollesejler? Du har sejlet meget i jolle de sidste 3 år? Har du været omhyggelig med vedligeholdelsen? Er dine reflekser i orden ved hurtige manøvrer? Har du check et dig selv med søvejsreglerne? TS-skib.dk har sådan en prøve! NU er du velkommen til at sejle som TS-skib og din besætning kan være tryg. Disse kapitler er en slags huskeseddel sammen med søkortet/søsportskortet. Det handler ikke om vore fartøjer, mere om strømhvirvler og store sten, om de steder, som er en oplevelse værd. De fleste oplysninger er ført a jour gennem kontakt til TS-medlemmer i de nævnte områder. Steder med jollelaug er nævnt. Trailer? TS har et par stykker til udlejning. Hvor meget vejer din jolle i våd tilstand? Med en trailer kan man nå andre områder. Der er slæbested i de fleste havne. Man får en fornemmelse for, hvor meget der faktisk foregår i det lille land med de fordums store maritime traditioner. Vi taler om kystkultur, og det er glædeligt at se, hvordan vi på trods af nutidens økonomiske og politiske forhold alligevel kan dyrke glæden ved at færdes på vore farvande. Mon ikke der hos mange af os rumsterer minder om vovelig færd for 1000 år siden? HUSK at TS-årbogen bør komme med ombord, så du kan kontakte en lokal TS er, eller læse om de TS-skibe du møder. Tak for hjælpen til jer, der bidrog til disse sider! Og TAK til Egon & Lars E. Due.

4 8 Grønsund-Møn s 4 Noget om de praktiske ting Der er ikke brugt tid på havne. Foruden De gode steder, handler teksten om adgang til at proviantere, om adgang til toilet OG om mulighed for at finde et sted at sove. Hvis det ikke er bekvemt at sove i sin jolle, nævnes en hel del primitive lejrpladser, campingpladser og togstationer. Husk at TS-Årbogen bør findes ombord, så du kan kontakte en lokal TS er - eller læse om de TS-skibe du møder. Det helt nye er at man med de moderne telefoner eller GPS-modtager kan finde primitive teltpladser og shelters nær kysten. 10 foreninger er gået sammen med Friluftsrådet om at oprette, vedligeholde og bruge disse pladser efter formlen: Kontakt stedets person i visse tilfælde. Max. 25 kr. pr. person, pr. nat, pr. telt. Max 1 á 3 døgn. Tag dit affald med ved afgangen! Se detaljer i Det grønne Felt. Det er meningen, at TS-medlemmer selv skal printe de ønskede sider ud - med tekst på begge sider. I en jolle skal alt kunne tåle vand, derfor bør man laminere papiret med et klart lag plastic, som presses på med en billig laminerings-varme-presse. Man rejser uden at blive ruineret, man får kontakt med naturen og lærer mere om vort land og det at sejle. Sidetal. Hvert kapitel har sit eget sidetal fra 2 og opefter. Med nr., navn og sidetal, så man kan hitte ud a det, hvis - - -! TS-Pinsestævne Ebeltoft 2005 Thomas Højrup med familie. Foto: UB. Der er adgang til næsten alle danske kyster, døgnet rundt, færdsel kun til fods. Hvis man vil blive nogle timer på et bestemt sted tage ophold - skal det være mindst 50 m fra nærmeste beboelsesbygning. Det er ikke tilladt at slå telt op på selve strandkanten. Det er tilladt at færdes til hest på ubevokset strandbred i perioden 1/9 til 31. maj. Hunde må gerne være på stranden. De skal holdes i snor fra 1/4 til 30/9 = hele sommeren 8 Grønsund & Møn s 5

5 Postbåd RØRET af Stege. 37 bygget i Nyk. F GRØNSUND - MØN Søkort 162 Beskrivelse fra Farøbroen til Østersøen. Der har været mange færgemænd her på egnen. For eksempel mellem Sjælland, Møn, Falster og Lolland, foruden dem, der sejlede folk til messe i Fanefjord Kirke. Færgemændene benyttede ofte smakkejoller. De omliggende gårde havde flere slags joller. Manden sin, konen sin, teenagerne og de ansatte havde hver sin jolle, plus bådene til transport af dyr og afgrøder. Lok.md. er Henrik Andersen på havnen i Stubbekøbing. Tlf Det er god sejlerskik straks at opsøge havnefogeden ved ankomst! Primitive teltpladser. Danmark er blevet forsynet med over primitive pladser, til én á tre overnatninger hvert sted. Du anskaffer bogen OVERNATNING I DET FRI. Udgivet af Den har et kort over alle pladser. I teksten er der korte beskrivelser af hvert sted + GPS koordinater, med forbehold for præcision. Disse koordinater indtastes direkte på din GPS-modtager eller smartphone og du kan se, hvor pladsen er. ELLER man finder en plads i nærheden på Med en I-phone gå man på nettet: Der er få enkle regler: Aftal med ejeren (nogle steder), max 25 kr. pr. person, pr. telt og pr. døgn, følg reglerne på netop dét sted. Tag dit affald med, når du fortsætter. En flot ordning arrangeret af Naturstyrelsen og Friluftsrådet, prøv og Her i 2015 afprøver vi systemet med GPS koordinater og opsøgning af selve lejren! Retninger skrives med stort, f. ex.: NW og E for øst. ( Iflg. Kort- og Matrikelstyrelsens retskrivning.) Forkortelser: TS - Træskibs Sammenslutningen. TS-havn - Frihavn for de fartøjer, der bærer årets mærkat og jomfruvimpel. Lokmd. - Den valgte TS-Lokalmand M/K i pågældende egn. Kan tilkaldes hvis du har større problemer. Lok. TS er - TS medlem som ofte er i området og som måske kan gi en hånd med. Stb Styrbord (højre) Bb Bagbord (venstre) Sm Sømil

6 8 Grønsund & Møn s 6 Kommer man sejlende nordfra til FARØBROEN - opleves det nogenlunde i denne rækkefølge: Straks efter passagen af Farøbroen, er der et cafeteria på den lille Farø, som er bundet til Bogø med en dæmning. På Falstersiden findes vejrstationen Sortsø Strand. Den ligger lige ud til Sortsø Gab. Placeret 1 m over havet. På nettet leverer de f. eks. Sydhavsvejr, strømforhold, skibspositioner, nedbørsradar, høj- og lavvande, som i øvrigt måles i Kalvehave Havn. Hvor mon den ligger? Hvem sender redaktionen en observation? Fortæl! Fortæl!! Sortsø By har et landingssted kaldet Sukkerbroen (roetransport). Og en primitiv lejr nr. 906 i Fritidshavnen. Her deles man med søspejderne om teltpladser, shelters og kajakbroen. Spørg Henrik Hansen på tlf GPS koordinater: Bogø ligger på N-siden af Grønsund. En sømil efter broen, er det muligt at gå i land ved Skansen eller Vesterskov. Eller efter de to Over èt båker (hvor man ikke må ankre op!) ud for Vesterskov. Her er strøm og sten så hold godt fast i båden! Bogø Havn er TS-havn - her kan provianteres. Færgen IDA sejler frem og tilbage til Stubbekøbing. En tur med færgen, er et kulturminde. Sejlrenden holdes fri for tilsanding. Bogødæmningen har et hul - det er muligt at smutte igennem i den E-lige ende, ved at lægge masten og bruge årerne. En snild genvej, så man ikke behøver at sejle ud i Østersøen. En gennemsejling for joller gøres bedst vinkelret på dæmningen med bilvejen. Når man kommer igennem, er man inde på Bogø Letten. Her er der flere udskibningbroer. Trænger man til et større hvil - kan man til nød søge ind under den 11 m høje bakke, helt ude på østsiden af den private Tærø, en enkelt nat. Dette farvand beskrives i K 7 Bøgestrømmen. Stubbekøbing. TS-havn. Færgehavn for enden af sømærkerne. Herfra sejlerfærgen IDA til Bogø. Lystsejlere anduver marinaen fra E. Stilfærdig by, havnefoged er den hjælpsomme lokalmand Henrik Andersen - tilkaldes kun i ved alvorlige problemer. Stednavnet Stubbekøbing stammer fra det lille fremspring på kysten Stubben-. Fribrødre Å øst for Stubbekøbing blev kendt i 1980 erne da arkæologer afdækkede store, sumpede områder. Her lå der i vikingetiden et slavisk reparationsværft. Østover er begge kyster fulde af sten i alle størrelser! På Møn-siden ser man en 7 m høj ruin, en skanse der blev taget i brug under Englandskrigen 1807 og gården Borgsted. Her står ledefyret med fyrkarakter (Oc WRG 5s 10-8M). Her er det gamle færgested - Læs om Marie Grubbe senere. Så kommer Fanefjord - åben for 'angreb. Det går udmærket med at sejle ind til kirken, hvis man følger N-kysten og holder sig langt fra Malurtholmen der er sikkert surt at gå i land og så er der også adgang forbudt på holmen! Her i roligt vand lå den lokale høvdings ledingsskibe i vikingetiden. På samme måde samlede Valdemar den Store den sjællandske ledings-flåde og vandt med støtte af vennen Absalon flere togter mod venderne. Det kulminerede i 1196, da Rügen blev indtaget og deres totem Svantevit blev brændt. Senere flyttede flere vendere til Lolland og Falster. Senere igen Roepiger fra Polen. Fanefjord Kirke har været søgt af mange mennesker, målt efter kirkens størrelse. Kirken fik sin nuværende form 1250, 100 år senere blev hvælvingerne dekoreret formodentlig af Elmelunde-mesteren. Store og drabelige billeder, som måske kunne holde menigheden vågen under de lange prædikener - der foregik på latin. Primitiv lejr nr. 909 Ring til Preben K. Rasmussen Man låner en bagagevogn, går 200 m mod N. Er man gennemblødt låner man en campingvogn. GPS ,

7 8 Grønsund & Møn s 7 Hårbølle Havn. God lille havn med slæbested og mulighed for diskrete overnatninger eller på campingpladsen. De lokale har gang i moderne køkkener bl. a. med grøn mad. Der er et berømt glaspusteri. Øst for havnen er Flintepladsen. Her knuste man flint til pulver, det indgår f.eks. i glasurer og mørtel. Udenfor sejler man blandt store sandgrunde. Sejler man videre, er der en fin badestrand på S-siden af Møn. På Falstersiden ses Borreknold, som med sine 8 m - varskoer, at man nærmer sig Borrehuset, hvor Marie Grubbe levede sine sidste år til Se mindestenen. Marie som ung og omsværmet Den nye færgemand og Marie som 68-årig og på aftægt Historien om Marie Grubbe Født 1643 på herregården Tjele ved Viborg gift m. Ulrik F. Gyldenlöve søn af Fr. III. Ulrik blev statholder i Norge. Ulykkeligt ægteskab. Hun hvirvler rundt med andre mænd, indtil hun forelsker sig i gårdens kusk Søren. Han bliver sendt bort hun får skilsmisse. Den adelige skønhed forlod de rige og mødte mange år senere sin første kærlighed Søren Sørensen, han var kvartermester for de mønske bådsmænd. De blev gift her, og levede simpelt og enkelt af færgeriet. Men Søren slog en skipper ihjel, kom i fængsel og Marie måtte klare sig alene. Hun levede i fattigdom og døde som 75-årig i (Den store danske Encyklopædi). Læs f.eks. I. P. Jacobsen: Fru Marie Grubbe. Skrevet 1876.

8 8 Grønsund & Møn s 8 Syd for disse minder breder Skansepynt sig ud og Gåsesand går længere ud. Ved den grønne bøje ligger der kabler opankring er forbudt indenfor 200 m på hver side. Var her en kanonstilling i 1807? Abild Vig på Falster ligger midt i forløbet af Østerskov - en sømil efter Meelse Klint. Vigen er en god ankerplads. Hesnæs Havn. Kun i godt vejr, sejler man fra Hestehoved Pynten med det store fyr - de små 2 sm. i Østersøen til Hesnæs. Her slutter beskrivelsen af Grønsunds kyster! Man har flere valg: 1 Med en dårlig vejrudsigt VEND OM! Sejler man ud i Østersøen, er det naturligvis med en god vejrudsigt og det rette udstyr til dønningernes frie løb fra Østtyskland. Alting surret og vandtæt. 2 Sydpå, langs Falster s havdige, med Rødby Havn, Kramnitze, her er der camping-plads. Distancen er 21 sm ca. 37 km ca. 5 timer i medvind. 3. Mod NE - de ca. 14 sm til Klintholm Havn TS-havn kurs 60. God badestrand den sidste halvdel af distancen. I havnen er der jollerampe i det yderste bassin mod NW. Undertegnede modtog i sin tid en ordentlig skideballe af havnefogeden i Klintholm Havn, fordi vi kom sejlende i min udmærkede 17 fods smakkejolle, to erfarne sejlere med vores to 10-årige drenge. Ved den lejlighed overnattede vi næste dag på Møns N-kyst, på dén klare betingelse, at hvis det blæste op - uanset tidspunktet - skulle telt og alt grej pakkes og bringes ombord til hurtig afsejling. Det skete kl. 04 om morgenen. Det gik godt og drengene husker det endnu. MØN halvt rundt Stege Bugt og Nyord søkort 161 Østmøn og Grønsund søkort 162 HVIS man nu for eksempel kunne tænke sig at sætte sin jolle i vandet i Kalvehave så kunne man jo sejle lige over til STEGE. Pas lige på det sidste stykke enkelte steder med o,4 m vand! Området beskriver kysterne ved - Stege Ulvshale Nyord Møns Klint. Møn har stort set alt en lystfisker kan drømme om. Annonce. Se mere på

9 AAs 8 Grønsund & Møn s 9 Da Danmark blev ændret fra Asatro Odin og Thor - til katolicisme måtte man tydeliggøre det ved at bygge kirker på de steder, der hidtil havde været centrale. F. eks. Ligger Elmelunde Kirke ved siden af en jordhøj, som sandsynligvis har været en bavnehøj. En baun (bavn) er jo et brændende stykke træ. Deraf navnet på særlige bakker(ex Ejer Baunehøj), hvorfra man signalerede ved hjælp af bål og røg. Kirkebyggerne valgte dette sted, da de grundlagde kirken i En god placering - er god reklame. Fra Elmelunde Kirke er der en fantastisk udsigt over Sydmøn og Østersø. Valdemar Sejr begyndte i 1170 erne at bekæmpe venderne i deres eget land. Der blev bygget en borg ved indsejlingen til Stege Nor - derefter begyndte byen at vokse. I 1268 fik Stege sine første 1169 fører Valdemar den købstadsprivilegier. Store og Absalon et togt mod venderne på Rygen. De Invaderer deres tempel og omstyrter deres gudebillede. De hakker gudebilledet i småstykker og bruger de ildvarme sten til at koge mad over. Høvdingernes præster blev sendt ned i byen for at undervise byfolkene i kristendom og omvende dem fra deres afgud til den sande lære. Der hvor templet lå med gudebilledet, lader Valdemar og Absalon i stedet en kirke opføre. Stege havn er TS-havn - indenfor i Stege Nor. Stege Skibsværft vedligeholder de små færger og MHVkutterne. Værftet ligger indenfor vejbroen. Bestyrer er Erik Jersie. Daglig leder Jan Pallavicini TS-medlem. Han sørger for at åbne broen ind til Noret. Tel / Rygens nordspids hæver sig højt på den hvide kalkø. Der oppe lå borgen Arkona og vogtede deres ø med udsigt til Sverige og Danmark, som de havde besøgt mange gange på deres røvertogter. Efter Valdemars erobring var landsdelen Mecklenborg og Vorpommeren dansk i Margrethe 1 s tid. Hun var ikke afholdt og man dyrker stadig mindet om deres Störtebecker, en Robin Hood type, der tog fra de rige og gav til de fattige Vendernes gud var en odintype med to ansigter. En Stege Nor. Frihøjden u. vejbroen er 1,80 m. Indenfor er kunstner har hugget det. der fundet en 1000 år gammel pælespærring. Ordet steg denne skulptur, som står på er ikke noget spiseligt. Det betyder pæle nedrammet - for at spærre Arkona. for sejlads. Den UB. gang bosatte man sig ikke med havudsigt. Man gemte sig inde på øen og sørgede for en aftale med bonden på kysten. Han - eller børnene skulle tænde bavnen, hvis der kom fremmede. I det SV-lige hjørne ved Bissinge er der et mindre udskibningssted. Og teltplads nr Ring i forvejen til Regina eller Jan Holm. Tøvelde Gl. Skole. Tlf Indkøb og spisested 0 km. Man låner en trillebør. I Lendemarke forstad til Stege - ligger der en 36 m høj bavnehøj, som tilsyneladende ikke har været befæstet som warth (udkigstårn).

10 K 8 Grønsund & Møn s 10 Især på E-Møn har der været spredte bebyggelser så som Keldbymagle og Elmelunde. Nede ved Noret lå fæstningen Gammelborg ved den østlige ende, som beskyttelse mod S og E, hvorfra vendere på rov kunne dukke op. TS-medlemmer må meget gerne fortælle på om oplevelser i Møn Nor. UB. Stege Bugt. Den nordlige del af Stege Bugt består af grundt vand og store sten. I en jolle kan man sejle de fleste steder med en udkig stående foran masten. Husk at aftal signalerne! Østersøkysten er tilgængelig de fleste steder. Man skal regne med mindst to døgn til at sejle Møn rundt. Lad os sejle E-om Lindholm. Lindholm. Midt i bugten - en lille ø med mange sten på N siden og lavt vand S-for. Store hospitalsbygninger for syge køer og svin. Der er ikke adgang til øen. Der forskes i meget smitsomme veterinære sygdomme. Man skal respektere en sikkerhedszone 100 meter ud fra kysten hele vejen rundt. (Der findes 17 Lindholme. Har det noget at gøre med Lindormen?) Mursten er blevet udskibet fra Ulvshale. NØ t Ø for Lindholm står der et YBY-sømærke. Herfra kan du sejle på kurs 40º ind til resterne af en bro. Der er vand nok, men ikke meget at komme efter på den sumpede kyst. Der var god lerjord længere inde, hvor et teglværk brændte tegl i perioden Skal det være rigtigt, sejler man til Nyord og N-om Nyord Ø og forlænger distancen med ca. 10 mil. Eller- YBY - er man nu tilfældigvis ved ovennævnte W-bøje, kan man finde Pilebo Renden ved at sejle kurs 342 rv., hvis man hellere vil igennem Ulvshale Løbet. Strømrenderne. N for Lindholms N-mærke skal man lede efter strømrenderne - enten Låsen eller Hjelken. Sejler man mere østligt kan Pilebo Rende anbefales, så ta r man Tyreholm om Bb. Ulvshale Løb. Strømmen skifter både som tidevandsstrøm og efter vindforholdene. På rolige dage løber strømmen ca. ½ kn. Mere i blæsevejr. Hovedregler: 1. Find ud af strømmens retning og fart inden I går gennem løbet! 2. Se efter bundforholdene, så du holder klar af kanterne, hvor der er meget lavvandet. 3. Vær klar til at lade ankeret gå før broen. Masten skal ned og årerne ud. Da vi sejlede gennem løbet i modsat retning, udefra Østersøen i medvind - slog renden et knæk, mens vi fortsatte ligeud. Grundstødningen blev klaret ved at alle ombord krængede båden, så den hoppede og skramlede over bunden, indtil vi fik styret os tilbage til renden uden større problemer. Ulvshale s natur. Midt på halvøen, på Ulvshalevejen ligger Naturcenter Ulvshalegård. Der er mange oplysninger om vilde dyr, sommerfugle, blomster, orkidèr, sandede marker og smukke, sjældne fugle. Kort sagt: Biodiversitet. Prøv på internettet: Ulvshale og Nyord. Kugleflint. I 1917 var højskolemanden Boisen engageret i at bevare naturen. For at skaffe penge til dette, opdagede han at industrien havde brug for kugleflint. Flint fra Møns klint falder i vandet og føres af strømmen N-på, tumlende på havbunden. Noget af den flint blev begravet på Ulvshale. Det gravede man op, fik tipvogne og afskibede tonsvis til europæiske fabrikker m.m. De kuglerunde flinter triller rundt i dragè-kedler og knuser f. eks. materialer til keramikglasur eller former sukkerkugler. Nyord Havn er god for joller. Hyggelig landsby, som undgik udflytningen omkring 1800 tallet. Gå ad stranden og stien op til Hyldevang Naturcenter, de har shelter og oplysning om det hele! Besøg Lodshuset W for kirken ude på marken. Chr. IV indforskrev lodser fra Holland. P. Løwenørn organiserede i 1797 kapløbet - hvor flere lodser sejlede om kap til et skib. Nu fik de ordnede forhold, man fordelte opgaverne lige for alle, f.eks. skiftedes man til det vigtige, men sure job som udkig.

11 K 8 Grønsund & Møn s 11 Når man har gjort byen, kan man f.eks. overnatte i shelter ved Børges Markhus. Det finder man ved at gå op N-på gennem byen, over P-pladsen, videre ad vejen. Når den slå et knæk th, kan man se Børges Markhus. Går man forbi, er der en mindre vej th.. Den fører til Hyldevang Naturcenter med bl.a. en Sansehave. Her fra kan man benytte stien Under Grøfterne tilbage til havnen. Når det er tid stævner man ud i Østersøen. Østersø stranden er flot badestrand på mange strækninger. Det er kun langs Ulvshale man kan spotte en kiosk ved campingpladsen. Det er NU, man skal vurdere om tid og vejr tillader, at man fortsætter? MÅSKE det er nok for den dag og man foretrækker en overnatning. Fra Klosterskovgård sejler man ret E. Efter en forblæst skov kommer man forbi godset Nordfelt, der gemmer sig bag Davrehøj 24 m.o.h. Efter en lille sm passerer man udløbet af Borre Å, hvor der har ligget et antal vikingeskibe i Ledding. Klinten begynder ved pynten Brunhoved. Hvorefter kursen bliver lidt sydligere. Møns Klint. Hvis man Om Foråret sejler langs klinten, skal man holde meget god afstand til kysten, på grund af fare for nedstyrtninger. På stranden kommer man slet ikke. Går man oppe på klinten, går man mindst 10 m fra kanten. Det er dén årstid, hvor der pludselig sker nedstyrtning af kæmpe kalkstykker, væltede træer og jordskred. Ved pynten Hellehavns Nakke skifter man kurs til SE. Dér er trappe op til et yndigt dukkeslot Liselund. Vælger I at gå i land, er det kun trapperne man kan benytte. Forsøg på at lege bjergbestiger går ikke! Man kan komme til at udløse skred, som kan skade både dig selv og andre. Liselund Gamle Slot og haveanlæg rummer den bedst bevarede tidlige romantiske have i Danmark. Lystslottet blev anlagt i årene Bygherren Antoine Bosc de la Calmette havde været på dannelsesrejser i Europa og ladet sig inspirere af romantiske haver. Et smukt og vel proportioneret lille slot som the- have- og festhus. Det nye GeoCenter Møns Klint ligger lige før den højeste top 143 m.o.h. Hylledals Klint. Midt i den flotte - og om vinteren barske - natur. Centret er omgivet af en mytisk klinteskov mod S V - N. Mod øst ligger Centeret ca. 25 m fra kanten. Et fald på 100 meter ned til stranden viser, hvor meget af kridtet fra Juratiden har hævet sig siden Danmarks fødsel. Centeret anviser Møn Camping til en overnatning for mindre end 100 kr. - undt. Juli md.

12 K 8 Grønsund & Møn s 12 På den videre færd åbner klinten sig i al sin magt og vælde. Kursen er mere sydlig. Den stolte Dronningestolen styrtede i havet 1988 og er stadig et yndet udsigtssted. I 1994 skete et andet skred Sandskredsfaldet. I storm fra SØ har havet stædigt og voldsomt medvirket til klintens nedbrydning. På den lange distance opsuger bølgegangen en vældig kraft. I en storm fra E er distancen fra Litauen knap 600 km. Der forsvinder gennemsnitligt 30 cm hvert år. På og får du det hele. Klintholm Havn er TS-havn. Klinten slutter ved fyret og derfra er kursen stik W. Umiddelbart før havnen er der en udmærket badestrand. I havnen kan der provianteres og I trænger sandsynligvis til en pause! Havnen blev anlagt 1878 af Klintekongen C.S.Scavenius. Han byggede også Klintholm Godsets hovedbygning. Efterkommerne fører stadig Det store Ord. Grundlæggeren var så fremsynet, at anlægge en havn det var den mest praktiske måde at komme af med sine landbrugsprodukter. Den gang var det mest korn, flæsk og kød. I fiskeriets tid blev der tjent store penge ved at hente Det våde sølv fra havet. Hvordan har fiskeriet det i dag? Skidt! Kun fjorten fiskefartøjer er hjemmehørende i Hjelm Bugt er stor. Den sejler man ikke ustraffet over i en jolle, når det blæser mere end 8-10 m/sek. Slet ikke ved sydlige eller østlige vinde! Hvis det blæser op, er det, det sikreste at gøre landgang. Vælger man en landing, skal det gøres på den sikreste måde og I må I forberede følgende: At lande med en jolle i frisk pålandsvind - ender nemt med, at jollen kæntrer! Det kræver erfaring. at vurdere brændingen, som ikke ses tydeligt ude fra søen. Man skal styre absolut vinkelret på brændingen, ikke på kysten. Man skal være flere ombord, som kan springe i vandet og holde jollen på ret køl. Alle går forud fra borde - uden betænkning. Først da kan jollen hales på land. Det er smart i god tid - at kaste et hækanker med lang line, så man kan hale sig ud igen! Fra Klintholm til Grønsund er der ca. 14 sm. Der er god strand til Oddermose Strand, det er halvvejen. Derfra og til Grønsund skal man ikke prøve at gå ind til kysten og den stenede strand. Det er kortere at sejle den lige vej det vil sige en retvisende kurs på 240º+- afdrift. Ved indsejlingen til Grønsund møder man store sandgrunde, der skifter plads hele tiden. På Møn-kysten passerer man Flinteværket om Stb. og bør tage en pause i Hårbølle Havn med mulighed for diskret overnatning. SLUT. Næste kapitel er 9 SW Sjælland. Rev. d UB. Til sidst! Paketten RØRET af Stege sejler på ny på Stege Bugt Restaureret af Foreningen RØRETs Venner, Nyord. Godt gået! Hold nu fast i mange år!! UB.

GODE STEDER for JOLLESEJLERE K 13 GULDBORGSUND

GODE STEDER for JOLLESEJLERE K 13 GULDBORGSUND K 13 Guldborg Sund s 1 GODE STEDER for JOLLESEJLERE K 13 GULDBORGSUND Gedesbyskibet. Kopien AGNETE en dejlig skude fra sidst i 1200-tallet. Fragter 6.000 kg. Plankerne blev fundet i Bøtø Nor 1988. L: 12,5

Læs mere

Med Ladbyskibet på tur

Med Ladbyskibet på tur Med Ladbyskibet på tur Engang sejlede Ladbyskibet på vandet omkring Kerteminde. Måske tog det også på togter rundt i vikingernes verden. Ladbyskibet var et langskib på 21 m. Det har været stort og flot.

Læs mere

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne.

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne. Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne. Denne folder indeholder fem forslag til vandreture på Venø, hvoraf den ene også kan gennemføres

Læs mere

Tekst & foto: Bifrost

Tekst & foto: Bifrost Tekst & foto: Bifrost Vi ville prøve at gentage turen til Polen helt op til Stettin, der hvor man tager mast af for at sejle ad floden op mod Berlin. Da vi i 1998 skulle ind i Polsk farvand sejlede man

Læs mere

En historie vi alle kan lære af.

En historie vi alle kan lære af. En historie vi alle kan lære af. En personlig beretning af Leif Thygesen. Foto Leif Thygesen. Tåge en skræmmende historie http://www.roinfo.dk/1/post/2014/04/tge-en-skrmmende-historie.html#.uz0x6vl_snh

Læs mere

Historie. Havnsø mølle. Mølleren jagede englænderne på flugt

Historie. Havnsø mølle. Mølleren jagede englænderne på flugt Historie Næsten midt mellem Holbæk og Kalundborg ligger den lille havneby Havnsø i bunden af Nekselø bugten. Stedet har formentlig sin oprindelse tilbage i 1300-tallet og har lige fra starten fungeret

Læs mere

GODE STEDER for JOLLESEJLERE

GODE STEDER for JOLLESEJLERE 03-02-15 GODE STEDER for JOLLESEJLERE 3 SUNDET N FISKEN af Hornbæk. Pokalsejlads v. Snekkersten 2009.. Per Stibolt ved roret. TRÆSKIBS SAMMENSLUTNINGEN ULF BRAMMER 2014 ISSN 0905-1535 Ver. 03-02-2015 K

Læs mere

GODE STEDER for JOLLESEJLER. KRISTIAN af KBH. sejler øvelsessejlads for motor ved Fejø 2010. Træskibs Sammenslutningen.

GODE STEDER for JOLLESEJLER. KRISTIAN af KBH. sejler øvelsessejlads for motor ved Fejø 2010. Træskibs Sammenslutningen. GODE STEDER for JOLLESEJLER 4 KØBENHAVNS HAVN KRISTIAN af KBH. sejler øvelsessejlads for motor ved Fejø 2010. Træskibs Sammenslutningen Ulf Brammer 2014 ISSN 0905-1635 Ver. 31-01-2015 4 Kbh. Havn s 2 INDHOLD

Læs mere

Telt- og shelterpladser I Sydvestsjælland

Telt- og shelterpladser I Sydvestsjælland Telt- og shelterpladser I Sydvestsjælland Tlf.: 70 25 22 06 Nygade 7,4220 Korsør Købmandsgården Algade 11, 4230 Skælskør Løvegade 7, 4200 Slagelse Retningslinier for brug af lejrpladserne Teltplads Økofeen,

Læs mere

- tid til natur og fællesskab

- tid til natur og fællesskab - tid til natur og fællesskab Indhold Danmarks smukkeste kanotur... 03 Stolte traditioner... 04 Det praktiske... 05 Planlæg din kanotur... 06 Lejrliv ved Gudenåen... 08 Udstyr til din kano... 09 Sådan

Læs mere

Ferielandet Danmark - camping

Ferielandet Danmark - camping Ferielandet Danmark - camping I skal nu udforske Danmark med campingbriller på. 3 familier eller venner skal på camping, og I skal finde ud af hvorhen, og så skal I også arrangere turen. De har hver især

Læs mere

Jeg har lavet min egen havnelods den 20-10-2013

Jeg har lavet min egen havnelods den 20-10-2013 Jeg har lavet min egen havnelods den 20-10-2013 Vigtigt! Din egen havnelods giver kun et øjebliksbillede af oplysninger om de valgte havne og broer. For havne og broer, hvorfra redaktionen har modtaget

Læs mere

Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Sæt kryds ved de 5 rigtige svar

Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Sæt kryds ved de 5 rigtige svar Illustration: Ida Maria Schouw Andreasen og Benni Schouw Andreasen Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Sæt kryds ved de 5 rigtige svar A. At han havde god kontakt til

Læs mere

Victoria Falls - David Livingstone fortæller om en spændende tur i kano til en lille ø meget tæt på vandfaldets kant.

Victoria Falls - David Livingstone fortæller om en spændende tur i kano til en lille ø meget tæt på vandfaldets kant. Victoria Falls - David Livingstone fortæller om en spændende tur i kano til en lille ø meget tæt på vandfaldets kant. 1 David Livingstone fortæller om farlig tur i kano ved Victoria Falls David Livingstone

Læs mere

Hvad der gemmer sig bag Helnæs og Horne land.

Hvad der gemmer sig bag Helnæs og Horne land. Hvad der gemmer sig bag Helnæs og Horne land. En turbeskrivelse vedrørende sejlområderne Sønderfjorden og Nørrefjorden. Udarbejdet af: Carl Bisgaard og Poul Erik Petersen Faldsled Sejl og Motorbådsklub.

Læs mere

NNF s Forbunds Seniorer:

NNF s Forbunds Seniorer: NNF s Forbunds Seniorer: Gode venner! Til orientering for deltagerne i den forestående tur til Rügen, bringes hermed lidt praktisk information. For god ordens skyld skal indledningsvis nævnes, at turen

Læs mere

Turen til Kroatien 2014.

Turen til Kroatien 2014. Torsdag 21/8: Turen til Kroatien 2014. Kl 16:45 holder vi ved Færgen i Rødby,i god tid.det viser sig at vi for første gang må vente, vi kan ikke komme med før kl 17:45. Vel ankommet til Femeren,går turen

Læs mere

Sæt kryds ved de 5 rigtige svar: At han var prins. At han var konge. At han havde stor magt. At han var en dygtig kriger. At han var klog.

Sæt kryds ved de 5 rigtige svar: At han var prins. At han var konge. At han havde stor magt. At han var en dygtig kriger. At han var klog. Eftertest Læringsmål 1 Du skal kunne fortælle om den store Jellingsten og monumentområdet Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Sæt kryds ved de 5 rigtige svar: At han

Læs mere

Facitliste til før- og eftertest

Facitliste til før- og eftertest Facitliste til før- og eftertest Læringsmål 1 Du skal kunne fortælle om den store Jellingsten og monumentområdet Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Hvem fik den store

Læs mere

MC Rollator. 5 års jubilæumstour

MC Rollator. 5 års jubilæumstour MC Rollator 5 års jubilæumstour Tulstrup Herrens år 2013 Program Fredag den 14. juni 2013 Christinelunds B & B Christinelund er beliggende i det idylliske Sydsjælland omgivet af marker, fredskov og Præstø

Læs mere

I den sydlige del af Kulhuse, ud for Bautahøj Kursuscenter. Adgang kun langs stranden eller fra sommerhusene.

I den sydlige del af Kulhuse, ud for Bautahøj Kursuscenter. Adgang kun langs stranden eller fra sommerhusene. Badevandsprofil for: Klassifikation af badevandet Beliggenhed (vandet) Hydrologiske forhold Morfologiske forhold blågrønalger (Cyanobakterievækst) makroalger og/eller fytoplankton Mulige forureningskilder

Læs mere

Rügen med Arkona, Stubbenkammer, Stralsund

Rügen med Arkona, Stubbenkammer, Stralsund Rügen med Arkona, Stubbenkammer, Stralsund Lørdag den 11. til tirsdag den 14. oktober 2014 Rejseledere: Søren Sørensen og Chr. Ebbe Mortensen Farverige efterårsdage ved Nordtysklands Østersøkyst Traner

Læs mere

Afstande: Santiagopilgrimme. Foreningen af Danske. Den danske Pilgrimsrute Vestsjælland 1-2 Roskilde - Ringsted. Roskilde havn

Afstande: Santiagopilgrimme. Foreningen af Danske. Den danske Pilgrimsrute Vestsjælland 1-2 Roskilde - Ringsted. Roskilde havn Den danske Pilgrimsrute Vestsjælland 1-2 Roskilde - Ringsted Ruterne er ved at blive kortlagt til GPS, smartphones og tablets. Disse kort vil efterhånden kunne hentes på nettet. Søg Den danske Pilgrimsrute

Læs mere

Missjø skærgården 2008 et eldorado for havkajakroeren.

Missjø skærgården 2008 et eldorado for havkajakroeren. Missjø skærgården 2008 et eldorado for havkajakroeren. I sommerferien 2008 tog Inger Marie og jeg færgen fra Frederikshavn til Gøteborg. Krydsede (med bil ) østover og ramte den sydsvenske skærgård med

Læs mere

TAKSTER. For afgifter opkrævet af havnefogederne eller kommunen gælder følgende takster: (regnskabsåret er kalenderåret)

TAKSTER. For afgifter opkrævet af havnefogederne eller kommunen gælder følgende takster: (regnskabsåret er kalenderåret) TAKSTER for Kommunale fiskeri- og lystbådehavne i Vordingborg Kommune (Vordingborg Nordhavn, Masnedsund Havn, Kalvehave Havn, Stege havn, Bogø havn, Skåninge Bro og Klintholm Havn). 2014 For afgifter opkrævet

Læs mere

Navigation langs kysten. Af Benjamin Kristensen, redaktør, www.duelighed.dk

Navigation langs kysten. Af Benjamin Kristensen, redaktør, www.duelighed.dk Navigation langs kysten. Af Benjamin Kristensen, redaktør, www.duelighed.dk Der bør altid være et brugbart kompas, et søkort og et håndlod ombord på båden. Hvis du beslutter dig for at sejle mere end 1

Læs mere

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere )

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere ) Vi havde lejet et sommerhus på Gammelby Møllevej 57, men vi skulle først hente nøglerne i en Dagli' Brugsen i Børkop. Det kunne vi desværre først gøre fra kl.16.00. Herefter kunne vi endelig sætte GPSen

Læs mere

skatte Jagten på naturens Tema for efterårsferien 2013 Grib tiden og jagt nutidens skatte i efterårsferien på Møns Klint... - Den varer kun en uge!

skatte Jagten på naturens Tema for efterårsferien 2013 Grib tiden og jagt nutidens skatte i efterårsferien på Møns Klint... - Den varer kun en uge! Jagten på naturens Tema for efterårsferien 2013 skatte Grib tiden og jagt nutidens skatte i efterårsferien på Møns Klint... - Den varer kun en uge! Meteorer rammer Møns Klint i efterårsferien! www.moensklint.dk

Læs mere

SØFARTSSTYRELSEN. Eksaminationssted (by) Fulde navn: SØVEJSREGLER

SØFARTSSTYRELSEN. Eksaminationssted (by) Fulde navn: SØVEJSREGLER SØFARTSSTYRELSEN Eks.nr. Eksaminationssted (by) Fulde navn: * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Yachtskippereksamen af 3. grad. Y3Søv-1/99

Læs mere

Afstande: Santiagopilgrimme. Foreningen af Danske. Den danske Pilgrimsrute Nordsjælland 1-4 Helsingør - Esrum. Teglstrup Hegn

Afstande: Santiagopilgrimme. Foreningen af Danske. Den danske Pilgrimsrute Nordsjælland 1-4 Helsingør - Esrum. Teglstrup Hegn Den danske Pilgrimsrute Nordsjælland 1-4 Helsingør - Esrum Ruterne er ved at blive kortlagt til GPS, smartphones og tablets. Disse kort vil efterhånden kunne hentes på nettet. Søg Den danske Pilgrimsrute

Læs mere

skatte Jagten på naturens Grib tiden og jagt nutidens skatte i efterårsferien på Møns Klint... - Den varer kun en uge! Kæmpemeteor på Møns Klint

skatte Jagten på naturens Grib tiden og jagt nutidens skatte i efterårsferien på Møns Klint... - Den varer kun en uge! Kæmpemeteor på Møns Klint Velkommen til Camping Møns Klint Hvor Danmark blev født Jagten på naturens Gratis entré på GeoCenter for campingpladsens børn (min. 2 overnatninger) skatte Grib tiden og jagt nutidens skatte i efterårsferien

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

Skjern Å 20 21. sep kl. 7:00 20:00 ( 90 km eller 50 km jf. aftale )

Skjern Å 20 21. sep kl. 7:00 20:00 ( 90 km eller 50 km jf. aftale ) Skjern Å 20 21. sep kl. 7:00 20:00 ( 90 km eller 50 km jf. aftale ) Kræver: Udholdenhed [4/5] : En del udholdenhed (Har du før roet 40 km, på en dag og kommet nogenlunde igennem, kan du også være med her)

Læs mere

OM SKOLETJENESTEMATERIALET

OM SKOLETJENESTEMATERIALET OM SKOLETJENESTEMATERIALET Skoletjenestematerialet er blevet udarbejdet i 2014 som et supplerende element til Skive kommunes børn- og ungeprojekt, RENT LIV. Materialets formål er, at det skal bruges i

Læs mere

I aften og i nat øst omkring 3-8 m/s, i morgen drejende nordøst under 5 m/s. God sigt.

I aften og i nat øst omkring 3-8 m/s, i morgen drejende nordøst under 5 m/s. God sigt. OPGAVE 1 Hornbæk Havn Mölle Havn Planlæg en natsejlads fra Hornbæk Havn til Mölle Havn. Farvandsudsigt for Sundet, Bælthavet og Kattegat I aften og i nat øst omkring 3-8 m/s, i morgen drejende nordøst

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

Sommerferie 2007. Sarau

Sommerferie 2007. Sarau Sommerferie 2007 22.7.2007 kørte vi fra Harlev i regnvejr, ned over Rødby med færgen til Puttgarten, for senere at ende i Østrig som var vores mål. Vores første overnatning var Naturcampingplatz Sarau

Læs mere

Så i løbet af den første vinter gik jeg i gang med diverse ændringer.

Så i løbet af den første vinter gik jeg i gang med diverse ændringer. OBS! Vær opmærksom på, at en ændring af masten med slæder og skinner på masten ikke er i overensstemmelse med klassereglerne. Båden er således ikke en klassebåd. Folkebåd til en singlehand hygge-sejler

Læs mere

SØKORTRETTELSER 17. Rettelse nr. / Correction no. 110-120. Søkortrettelser / Chart Corrections på / via www.kms.dk

SØKORTRETTELSER 17. Rettelse nr. / Correction no. 110-120. Søkortrettelser / Chart Corrections på / via www.kms.dk 7. maj 2010 22. årgang SØKORTRETTELSER 17 CHART CORRECTIONS Rettelse nr. / Correction no. 110-120 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 61 110 188 116 103

Læs mere

Byudvikling på Limfjordstangerne

Byudvikling på Limfjordstangerne Byudvikling på Limfjordstangerne I det følgende opgavesæt skal du forsøge at forestille dig, hvordan det har været at leve på Limfjordstangen før det endelige gennembrud i 1862 og frem til i dag, hvor

Læs mere

Beredskabsstyrelsen kan sende et eftersøgnings- og redningshold et såkaldt. Madison Mærsk

Beredskabsstyrelsen kan sende et eftersøgnings- og redningshold et såkaldt. Madison Mærsk Madison Mærsk Skrevet af Helle Heidi Jensen Hvis et land rammes af et jordskælv eller af en anden naturkatastrofe, skal der hurtigt iværksættes en eftersøgnings- og redningsindsats for at finde overlevende.

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Side 1. Den rige søn. historien om frans af assisi.

Side 1. Den rige søn. historien om frans af assisi. Side 1 Den rige søn historien om frans af assisi Side 2 Personer: Frans Frans far Side 3 Den rige søn historien om frans af assisi 1 Æggene 4 2 Frans driller 6 3 Om natten 8 4 Penge 10 5 En tigger 12 6

Læs mere

291005_Brochure.indd 1 08/01/10 10:24:07

291005_Brochure.indd 1 08/01/10 10:24:07 291005_Brochure.indd 1 08/01/10 10:24:07 291005_Brochure.indd 2 08/01/10 10:24:08 VI SKABER RAMMERNE 291005_Brochure.indd 3 08/01/10 10:24:09 DEN FLOTTESTE RÅVARE Fisk som råvare i et køkken giver et kick,

Læs mere

Elektronisk søkortsystem

Elektronisk søkortsystem Kapitel 3 side 18 Elektronisk søkortsystem Et elektronisk søkortsystem samler oplysninger fra mange forskellige navigationsinstrumenter. Oplysningerne bliver vist på et elektronisk søkort, som navigatøren

Læs mere

Blå Flag på havnen og stranden

Blå Flag på havnen og stranden Blå Flag på havnen og stranden Blå Flag Aktivitetshæfte for børn Indhold Side Mød Valdemar 2 Hvad er Blå Flag? 3 Sæt X på Danmarkskortet 4 Sikkerhed på stranden og i havnen 5 Hvad er et hestehul? 6 Blå

Læs mere

Sejlads på Tommerup Efterskole. Generelt & Sikkerhedsinstruks

Sejlads på Tommerup Efterskole. Generelt & Sikkerhedsinstruks Sejlads på Tommerup Efterskole Generelt & Sikkerhedsinstruks Generelt Søfart/sejlads med TE Regler, retningslinjer og vejledning i forbindelse med sejlads på Tommerup Efterskole Efteråret 2013 Generelle

Læs mere

Indbydelse. Tursejlere. 5.-7. juni 2015 KERTEMINDE SEJLKLUB K E R T E M I N D E S E J L K L U B

Indbydelse. Tursejlere. 5.-7. juni 2015 KERTEMINDE SEJLKLUB K E R T E M I N D E S E J L K L U B Indbydelse Tursejlere 5.-7. juni 2015 K E R T E M I N D E S E J L K L U B Velkommen til Kerteminde Kerteminde Sejlklub har fornøjelsen af at indbyde til Classic Fyn Rundt 2015 Kerteminde Sejlklub indbyder

Læs mere

Oversigt over forsvarets skydepladser

Oversigt over forsvarets skydepladser Oversigt over forsvarets skydepladser Efterretninger for Søfarende 16. marts 2012 Bilag til EfS 1 2012 Hver skydeplads har en benævnelse, f.eks. EK D 371. Benævnelsen er anført i søkort i skydepladsens

Læs mere

Planlægning. Plan og Erhvervsudvikling December 2013. November 2011. Tillæg nr. 4

Planlægning. Plan og Erhvervsudvikling December 2013. November 2011. Tillæg nr. 4 Plan og Erhvervsudvikling December 2013 Planlægning November 2011 Tillæg nr. 4 Til Kommuneplan 2013 Oplevelsesstier i det åbne land Dette afsnit indeholder de vigtigste eksisterende stier i kommunen af

Læs mere

Projektbeskrivelse. Projekt nr. 2.2.1.1 Vejviserskilte til det overordnede stisystem

Projektbeskrivelse. Projekt nr. 2.2.1.1 Vejviserskilte til det overordnede stisystem Projekt nr. 2.2.1.1 Vejviserskilte til det overordnede stisystem Oplevelsen af Nationalpark Mols Bjerge til fods og på cykel giver den besøgende en helt unik og stærk oplevelse af områdets særegne landskab

Læs mere

"Hør I, stolten Adelus, Ebbe Skammelsøn. hvorlænge vil I mig bie, imedens jeg rider op på land. Skammel han boede nør i Ty;

Hør I, stolten Adelus, Ebbe Skammelsøn. hvorlænge vil I mig bie, imedens jeg rider op på land. Skammel han boede nør i Ty; Ebbe Skammelsøn 1. Skammel han boede nør i Ty; han var både rig og god; så høviske haver han sønner fem, de to går verden imod. Fordi træder Ebbe Skammelsøn så mangen sti vilde. 2. De tre, de ere for lang

Læs mere

Stenalderen. Jægerstenalderen

Stenalderen. Jægerstenalderen Stenalderen Helt tilbage til år 12.000 f. kr. var der istid i Danmark. Hele landet var dækket af is med over en kilometer i tykkelse, så der var ikke meget liv. Langsomt begyndte isen at smelte, og istiden

Læs mere

KAPTAJN JACK OG HANS BESÆTNING SÆT SEJL!!

KAPTAJN JACK OG HANS BESÆTNING SÆT SEJL!! KAPTAJN JACK OG HANS BESÆTNING SÆT SEJL!! INDLEDNING KAPTAJN JACK OG HANS BESÆTNING Ud på det store hav sejler piratkaptajn Jack sammen med alle hans pirat venner. De bor på en øde ø med store palmer,

Læs mere

Kajaktur i Bohuslan skærgården på Sveriges vestkyst.

Kajaktur i Bohuslan skærgården på Sveriges vestkyst. Kajaktur i Bohuslan skærgården på Sveriges vestkyst. Under optimale vejrforhold gik vi efter Fjällbacka skærgården, Väderöarna uden for, og Kosterøerne i nord ud for Strømstad. Start og slut: Heestrand,

Læs mere

Onsdag viste sig også at være meget blæsende, men denne gang var vinden lige på banen, så ikke de store problemer. Side 1

Onsdag viste sig også at være meget blæsende, men denne gang var vinden lige på banen, så ikke de store problemer. Side 1 Mandag som var første dag, var meget blæsende med over 40 50 kt i 1.500 m, så dagen flyvninger blev aflyst. I stedet for at flyve fik vi noget teori omkring bølgeflyvning. Dette var helt relevant, da der

Læs mere

Noter Danmark Rundt i kajak

Noter Danmark Rundt i kajak Generelt Nærværende dokument indeholder en række noter fra min planlægning af Danmark Rundt i kajak 2011. Noterne indeholder et par anbefalinger samt en liste med ca. 130 relevante GPS positioner, i forhold

Læs mere

Megin Teorihæfte. Frederikssund Maritime Børne- og unge center, Sejlerskolen

Megin Teorihæfte. Frederikssund Maritime Børne- og unge center, Sejlerskolen Megin Teorihæfte Frederikssund Maritime Børne- og unge center, Sejlerskolen Indholdsfortegnelse Side 2 Indholdsfortegnelse... Megin, mål og vægt... Hvad hedder det... Sejl & udstyr... Sejlerudtryk... Terminologi...

Læs mere

9. maj Augustenborg-Sønderborg. Letskyet, af og til sol. 3-5, siden 6-9 m/s VSV, fra 13.30 V.

9. maj Augustenborg-Sønderborg. Letskyet, af og til sol. 3-5, siden 6-9 m/s VSV, fra 13.30 V. SEBBE ALS ROMREGATTA-TUR 2013 Log- plus noget bog. 9. maj Augustenborg-Sønderborg. Letskyet, af og til sol. 3-5, siden 6-9 m/s VSV, fra 13.30 V. 9 besætning mødes på broen (besætning: sidste side). Vi

Læs mere

kl. 10-17! Jagten på Dark Sky og naturens skatte Tema for Påsken 2015 Grib tiden og jagt nutidens skatte i Påsken på Møns Klint

kl. 10-17! Jagten på Dark Sky og naturens skatte Tema for Påsken 2015 Grib tiden og jagt nutidens skatte i Påsken på Møns Klint GEOCEN MØNS K VILD PÅ OPLEVELSER FO Læs mere på www.moensklintresort.dk TIL Tema for Påsken 2015 Jagten på Dark Sky og naturens skatte Grib tiden og jagt nutidens skatte i Påsken på Møns Klint Ved 3 overnatnin

Læs mere

i de nordiske lande Frihed, naturoplevelser og spænding! Berndt Sundsten & Jan Jäger FØRSTE BOG OM Friluftsliv

i de nordiske lande Frihed, naturoplevelser og spænding! Berndt Sundsten & Jan Jäger FØRSTE BOG OM Friluftsliv Friluftsliv har altid fristet os mennesker. Vi kan tage på spændende ture overalt langt væk eller lige rundt om hjørnet. Vi kan tage på tur i flere uger, eller vi kan tage på tur en dag eller nogle timer.

Læs mere

Samsø Naturskoles. og Blå-Flag Centers. Naturture og aktiviteter Juli - august 2014. Samsø Kommune, Naturafdelingen

Samsø Naturskoles. og Blå-Flag Centers. Naturture og aktiviteter Juli - august 2014. Samsø Kommune, Naturafdelingen Samsø Naturskoles og Blå-Flag Centers Naturture og aktiviteter Juli - august 2014 Samsø Kommune, Naturafdelingen Langørevej 12, 8305 Samsø Tlf.: 86 59 64 54 Samsø Kommunes Naturafdeling byder velkommen

Læs mere

Sommerens tur til Finland

Sommerens tur til Finland Sommerens tur til Finland Det blev ikke nogen tur sydpå denne sommer. Til gengæld blev det en tur nordpå til Jakobstad, Finland og tilbage igen. I alt blev det lidt mere en 3000 km. Planen var at min bror

Læs mere

Isa i medvind og modvind

Isa i medvind og modvind Richart Andersson. Isa i med- og modvind. Digtsamling 2013. Alle rettigheder tilhører forfatteren. Forside: Karina Andersen. Korrektur: Anja Adjoh. Isa i medvind og modvind 1 Isa er et synonym, men det

Læs mere

HAVNE 4 HAVNE ET NAVN

HAVNE 4 HAVNE ET NAVN HAVNE 4 HAVNE ET NAVN Kære læser Det er mig en fornøjelse at kunne byde Dem velkommen til Guldborgsund Havne, der består af havnene; Nykøbing Falster, Orehoved, Stubbekøbing erhvervsog Fiskerihavn og Gedser

Læs mere

Bårse Søerne et rekreativt område

Bårse Søerne et rekreativt område Bårse Søerne et rekreativt område Introduktion til området I Bårse har vi et vidunderligt sted, et grønt område med to store søer. Søerne skulle egentligt havde været til brug af vandski, og derfor har

Læs mere

En fortælling om Bornholms Regionskommune af Dennis Gade Kofod

En fortælling om Bornholms Regionskommune af Dennis Gade Kofod Det, der vokser Det var havnen, der i sin tid skabte Hasle. Det siges der, og det er vel en slags sandhed. Den vækst byen har oplevet dengang, kom fra havnen. Kom fra havet. Som med så mange andre byer

Læs mere

DODO & THE DODOS UPGRADE

DODO & THE DODOS UPGRADE DODO & THE DODOS UPGRADE Dodo Gad: Vokal, kor Jens Rud: Vokal, kor, percussion Steen Christiansen; Keyboard, bas, kor Lars Thorup: Trommer, percussion Anders Valbro: Guitar DODO & THE DODOS UPGRADE Produceret

Læs mere

Retreat for kvinder på Bjørnø

Retreat for kvinder på Bjørnø Retreat for kvinder på Bjørnø Drømmer du om: o at gøre noget godt for dig selv i en weekend o at se på dit liv med nye øjne o at komme lidt hjemmefra for at komme friskere hjem o at være på en bilfri,

Læs mere

Overnatningsmuligheder ved

Overnatningsmuligheder ved HOLBÆK KAJAK KLUB Overnatningsmuligheder ved Sejerøbugten, Isefjorden og Roskilde Fjord 27. 28. 29. 9. 10. 11. 12. 8. Hvidt blink 26. 7. 6. 5. Jægerspris Skydeterræn Hvidt blink 25. 2. 3. 13. 24. 4. 16.

Læs mere

VOLUMENSTUDIE AF BÅDEOPBEVARING I KLINTHOLM HAVN. Udarbejdet af Lykke & Nielsen Arkitekter for Vordingborg kommune 3. Maj 2011

VOLUMENSTUDIE AF BÅDEOPBEVARING I KLINTHOLM HAVN. Udarbejdet af Lykke & Nielsen Arkitekter for Vordingborg kommune 3. Maj 2011 VOLUMENSTUDIE AF ÅDEOPEVARING I KLINTHOLM HAVN X Udarbejdet af Lykke & Nielsen Arkitekter for Vordingborg kommune 3. Maj 2011 Placering af hal til reparation og opmarganisering både i Klintholm havn. 2

Læs mere

Velkommen til Nykøbing Sj. Havn

Velkommen til Nykøbing Sj. Havn Velkommen til Nykøbing Sj. Havn Det ny havnekontor www.odsherredhavne.dk Gæstesejler i Nykøbing Sj. Havn Nykøbing Sj. Havn er et dejligt sted at overnatte. Havnen ligger tæt på byens gågade med mange restauranter

Læs mere

Turbeskrivelser. Alsace-Lorraine, 1 uge. Sydfyn, 1 uge. Silkeborgsøerne, 3 dage. DSR-Rungsted, weekendtur. Sydfyn, 3 dage. Flensborg Fjord, 3-4 dage

Turbeskrivelser. Alsace-Lorraine, 1 uge. Sydfyn, 1 uge. Silkeborgsøerne, 3 dage. DSR-Rungsted, weekendtur. Sydfyn, 3 dage. Flensborg Fjord, 3-4 dage Turbeskrivelser I dette afsnit har vi samlet nogle få praktiske informationer om ture vi tidligere har gennemført. Informationerne er tænkt som en hjælp til andre der ønsker at arrangere en tur i det samme

Læs mere

SØFARTSSTYRELSEN. Fulde navn: SØVEJSREGLER

SØFARTSSTYRELSEN. Fulde navn: SØVEJSREGLER SØFARTSSTYRELSEN Eks.nr. Eksaminationssted (by) Fulde navn: * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Yachtskippereksamen af 3. grad.

Læs mere

Hej. skal vi lege? Legehæfte -Danselege

Hej. skal vi lege? Legehæfte -Danselege Hej skal vi lege? Legehæfte -Danselege Danseleg leg nr 1 - Boogie Woogie Legebeskrivelse: Deltagerne står i åben kreds med ansigtet ind mod midten. - Man gør de ting, man synger. Så tager vi højre fod

Læs mere

PTU s. i Danmark. Start ferieoplevelsen her

PTU s. i Danmark. Start ferieoplevelsen her PTU s feriehuse i Danmark Start ferieoplevelsen her Indhold PTU ønsker god ferie 03 Bagenkop, Sydlangeland 04 Thy, Nordvestjylland 08 Dueodde og Allinge, Bornholm 12 PTU s feriehuse i Danmark 3 PTU ønsker

Læs mere

Værd at vide om mobiltelefoni til søs KOMMUNIKATION & STEDBESTEMMELSE TIL SØS WWW.SOESPORT.DK

Værd at vide om mobiltelefoni til søs KOMMUNIKATION & STEDBESTEMMELSE TIL SØS WWW.SOESPORT.DK Værd at vide om mobiltelefoni til søs KOMMUNIKATION & STEDBESTEMMELSE TIL SØS WWW.SOESPORT.DK Formål Formålet med denne brochure er at beskrive mobiltelefonens muligheder og begrænsninger ved anvendelse

Læs mere

S T U D I E R E J S E N. Den store rejse 2014. St. Vincent 2015

S T U D I E R E J S E N. Den store rejse 2014. St. Vincent 2015 S T U D I E R E J S E N Den store rejse 2014 St. Vincent 2015 Fra Bogense til Saint Vincent, en rejse på 20.000 km. Saint Vincent er en lille ø i Det caribiske Øhav, 150 sømil fra Venezuela. Vi er en gruppe

Læs mere

Tyske løg, Schweizer ost og Franske nyheder.

Tyske løg, Schweizer ost og Franske nyheder. Tyske løg, Schweizer ost og Franske nyheder. Vi er lige ankommet til camping William i byen Markelfingen helt nede i bunden af Tyskland, vi kigger lige over på Schweiz på den anden side af søen som campingpladsen

Læs mere

Formand. Allan Mikkelsen. Kolding Landevej 86, 7000 Fredericia. Tlf. 25217550. Email : bentheogallan@gmail.com

Formand. Allan Mikkelsen. Kolding Landevej 86, 7000 Fredericia. Tlf. 25217550. Email : bentheogallan@gmail.com Sydjysk Veteranklub af 1995 Program for første halvår 2015 Formand. Allan Mikkelsen. Kolding Landevej 86, 7000 Fredericia. Tlf. 25217550. Email : bentheogallan@gmail.com Næstform. Tage Kikkenborg. Petersmindevej

Læs mere

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA - stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA Hvid stamme MOTTO: Det er Solgudens vilje, at du skal gøre hvad jeg siger STIKORD: Præster, bestemmer, rige Da Solguden straffede menneskerne, troede

Læs mere

FerieCamp. Danmarks sjoveste

FerieCamp. Danmarks sjoveste FerieCamp Danmarks sjoveste Lyst til femstjernet ferie i det fri? Så ta familien med på opdagelse i vandkanten på Camp Hverringe nær Kerteminde. Ikke langt fra godset, skoven, byen og en ægte øde ø med

Læs mere

Ny sponsor. Således vil der fremover blive lodtrækning om 45 blink hver måned

Ny sponsor. Således vil der fremover blive lodtrækning om 45 blink hver måned Ny sponsor Vi har nu lavet en aftale med Danish Lure og kan således udtrække yderligere 15 blink hver måned, startende med fangstrapporter fra juli måned, altså til afhentning i klubben fra 1. september.

Læs mere

TAKSTBLAD. Kommunale fiskeri- og lystbådehavne i Vordingborg Kommune

TAKSTBLAD. Kommunale fiskeri- og lystbådehavne i Vordingborg Kommune TAKSTBLAD 2015 Illustration René Lundby For afgifter opkrævet af havnefogederne eller kommunen 2015 gældende takster. Fastliggere 1 Pladser Pladslejen bliver beregnet efter største længde og bredde af

Læs mere

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER Velkommen til babyrytmik! I mappen her finder du de sange, vi synger til babyrytmik i kirken. Du er velkommen til at låne en mappe med hjem, hvis I har lyst

Læs mere

Kun en dråbe... 3 historier i én: Spildevandet på landet Spildevandet i byen Vandets kredsløb

Kun en dråbe... 3 historier i én: Spildevandet på landet Spildevandet i byen Vandets kredsløb Kun en dråbe... 3 historier i én: Spildevandet på landet Spildevandet i byen Vandets kredsløb Følg en vanddråbes rejse fra vandhanen, gennem kloakken, renseanlægget og naturens eget renseproces. DANSKE

Læs mere

Kære Danske Zoom 8 sejlere. Først og fremmet tillykke med udtagelsen til NM i 2014 i Zoom 8 klassen.

Kære Danske Zoom 8 sejlere. Først og fremmet tillykke med udtagelsen til NM i 2014 i Zoom 8 klassen. Kære Danske Zoom 8 sejlere. Først og fremmet tillykke med udtagelsen til NM i 2014 i Zoom 8 klassen. Vi er glade for I ønsker at repræsentere de danske farver ved NM i Horten. Med venlig hilsen Hold lederne

Læs mere

Noorbohandelen. Kvalitets spirituosa i løsvægt og lokale specialiteter fra Møn & Sydsjælland. 4. advent. Kombinér besøget i Noorbohandelen

Noorbohandelen. Kvalitets spirituosa i løsvægt og lokale specialiteter fra Møn & Sydsjælland. 4. advent. Kombinér besøget i Noorbohandelen E F T E R Å R & V I N T E R 2 0 0 9 / 1 0 Noorbohandelen Kvalitets spirituosa i løsvægt og lokale specialiteter fra Møn & Sydsjælland Mauris lorem! Velkommen til Nyord, den lille ø med de store oplevelser!

Læs mere

Polen rundt med Grænseegnens Touring Club. 14 24. juni 2014

Polen rundt med Grænseegnens Touring Club. 14 24. juni 2014 Polen rundt med Grænseegnens Touring Club 14 24. juni 2014 1 Referat fra turen til Polen i tidsrummet 14. til 24. juni, 2014 Jeg har brugt lidt tid på at finde en form for hvordan jeg kan beskrive den

Læs mere

Matrikelkort over ejendommen Alrøvej 207.

Matrikelkort over ejendommen Alrøvej 207. Matrikelkort over ejendommen Alrøvej 207. Fra pakhus til palæ På den vestlige side af halvøen Jensnæs ligger det tidligere pakhus og vidner om ophævelsen af købstædernes monopol på handel. Det var kongerne,

Læs mere

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER Velkommen til babyrytmik! I mappen her finder du de sange, vi synger til babyrytmik i kirken. Du er velkommen til at låne en mappe med hjem, hvis I har lyst

Læs mere

Program for Havkajak Symposium Bornholm 2015

Program for Havkajak Symposium Bornholm 2015 Program for Havkajak Symposium Bornholm 2015 Lørdag 23. maj: 9.00 Velkomst information 9.30-12.00 Workshops: 12.00 Middagspause 13.30-16.00 Workshops: 1. Turledelse og Incident Management Martin Ploug

Læs mere

Dykning. Danmarks sjoveste

Dykning. Danmarks sjoveste Dykning Danmarks sjoveste Lyst til at opleve verden under overfladen? Så kom til Camp Hverringe og dyk med børnene, med din partner eller de andre i klubben. Her er noget for alle, der elsker vand... Danmarks

Læs mere

Helgoland i den Tyske Bugt

Helgoland i den Tyske Bugt Helgoland i den Tyske Bugt Tekst og fotos af Dieter Maaszen Helgoland med Lange Anne yderst mod vest Besøg øen om foråret - ved påsketiden - herefter er der frit slag for fuglefolk og fotografer og andet

Læs mere

R O S K I L D E F J O R D B A D

R O S K I L D E F J O R D B A D I 2010 blev konkurrencen Vision Roskilde udskre vet, her var opgaven at komme med ideer til nye initiativer i Roskilde. 3.pladsen blev delt i mellem 5 deltagere, fælles for de 5 ideer var at de alle havde

Læs mere

SOL & SOMMER SOMMERFERIE 2014

SOL & SOMMER SOMMERFERIE 2014 KreativSkolen SOL & SOMMER SOMMERFERIE 2014 KOM OG VÆR MED! UGE 24-25: SOMMERSLANK UGE 26: BROBY-PROJEKTET UGE 27: AKTIVITETS - OG KULTUR -TUR UGE 28: NATUR- & KREATUR TIL Lejre UGE 29: NATUR, MALE - &

Læs mere