GODE STEDER for JOLLESEJLERE K 13 GULDBORGSUND

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GODE STEDER for JOLLESEJLERE K 13 GULDBORGSUND"

Transkript

1 K 13 Guldborg Sund s 1 GODE STEDER for JOLLESEJLERE K 13 GULDBORGSUND Gedesbyskibet. Kopien AGNETE en dejlig skude fra sidst i 1200-tallet. Fragter kg. Plankerne blev fundet i Bøtø Nor L: 12,5 m, B: 5 m. Sejler 9 kn. ved 22 m/sek. TRÆSKIBS SAMMENSLUTNINGEN ULF BRAMMER 2014 ISSN

2 K 13 Guldborg Sund s 2 INDHOLD 0 INDLEDNING SØKORT NR OMFATTER 1 KATTEGAT N for Sjæll. 129 Sjællands O-Hundested-Gilleleje 2 ISEFJORDEN 116 Holbæk Fjord Roskilde Fjord 3 SUNDET N 131 Gilleleje - Helsingør - Tårbæk - Sverige 4 KBH. HAVN Bellevue - Kbh. - Avedøre Sverige 5 SUNDET S 132 Avedøre - Køge - Stevns Klint Sverige 6 FAXE BUGT 190 Rødvig - Præstø Fjord - Jungshoved 7 BØGESTRØMMEN 161 Stege Bugt Ulvsund-Storstrømmen 8 GRØNSUND & MØN Grønsund Møn - Hesnæs 9 SW SJÆLLAND 160 Masnedø Karrebæk Næstved Bisserup Omø Agersø-Korsør 10 STOREBÆLT- N 141 Korsør Reersø Kalundborg Fjord 11 SEJERØ BUGT 128 Røsnæs Nekselø Sejerø Sj. Odde 12 SMÅLANDSFARV. 160 Lolland N Askø Femø Fejø - SYD 142 Kragenæs Onsevig Tårs Gl.havn 13 GULDBORGSUND 163 Guldborg - Nykøbing F Nysted 14 NAKSKOV FJORD 144 Albuen Enehøje Vejlø Slotø Naksk. KILDER Internet. Wikipedia. Eniro.se og KRAK.dk. Egne notater. Privat tryk Kort og Matrikelstyrelsens Søkort Auto-færdselskort, 1: Danmark Med vikingen som lods. Max Vinner. Vikingeskibsmuseet naturlejrpladser i Danmark. Naturstyrelsen + 10 foreninger Overnatning i det fri. Udgivet af Friluftrådet's ERFA-gruppe. 2012, m. GPS positioner.

3 K 13 Guldborg Sund s 3 JOLLESEJLADS Træf Fjordens Th. MARCUS NOER fra Vikingeskibsmuseet. UB. Formålet med disse kapitler er at beskrive et farvand med dets kyst og pege på lune pladser for jollesejlere. Lidt lokalhistorie og seværdigheder. Det er også for at få de erfarne jollesejlere ud i andre farvand, end det velkendte. 14 kapitler er skrevet med disse FORBEHOLD: A. Du har mindst en bestået DUELIGHEDS PRØVE! B. Man sejler ikke, før alle ombord har accepteret at du er fører af fartøjet. C. Skibets fører påtager sig ansvaret for, at søvejsreglerne gennemføres. NU er du velkommen til at sejle som TS-skib og din besætning kan være tryg. Du er en erfaren jollesejler? Du har sejlet meget i jolle de sidste 3 år? Har du været omhyggelig med vedligeholdelsen? Er dine reflekser i orden ved hurtige manøvrer? Har du check et dig selv med søvejsreglerne? TS-skib.dk har sådan en prøve! Disse kapitler er en slags huskeseddel sammen med søkortet/søsportskortet. Det handler ikke om vore fartøjer, mere om strømhvirvler og store sten, om de steder, som er en oplevelse værd. De fleste oplysninger er ført a jour gennem kontakt til TS-medlemmer i de nævnte områder. Steder med jollelaug er nævnt. Prøv at kontakte dem! Kan du traile? Med en trailer kommer man vidt omkring, ser nye steder. Kender man sin båd, er det fristende med en ferietur til nye destinationer. Man får en fornemmelse for, hvor meget der faktisk foregår i det lille land med de fordums store maritime traditioner. Vi taler om kystkultur, og det er glædeligt at se, hvordan vi på trods af nutidens økonomiske og politiske forhold alligevel kan dyrke glæden ved at færdes på vore farvande. Mon ikke der hos mange af os rumsterer minder om vovelig færd for 1000 år siden? Tak for hjælpen til jer, der bidrog til disse sider! Og TAK til Egon & Sorte Per.

4 K 13 Guldborg Sund s 4 Noget om de praktiske ting Det er meningen, at TS-medlemmer selv skal printe de ønskede sider ud - med tekst på begge sider. I en jolle skal alt kunne tåle vand, derfor bør man laminere papiret med en billig laminerings-varme-presse. Der er ikke brugt tid på havne. Foruden De gode steder, handler teksten om adgang til at proviantere, om adgang til toilet OG om mulighed for at finde et sted at sove. Hvis det ikke er bekvemt at sove i sin jolle, nævnes en hel del primitive lejrpladser og nogle campingpladser. Hoteller er ikke omtalt. Derimod nævnes flere togstationer. Husk at TS-Årbogen bør findes ombord, så du kan kontakte en lokal TS er - eller læse om de TS-skibe du møder. Det helt nye og moderne er at man med en i-phone eller GPS-modtager kan finde primitive teltpladser og shelters nær kysten. 10 foreninger er gået sammen med Naturrådet om at oprette, vedligeholde og bruge disse pladser efter formlen: Kontakt stedets person i visse tilfælde. Max. 25 kr. pr. person, pr. nat, pr. telt. Max 2 á 3 døgn. Tag dit affald med ved afgangen! Se detaljer i Det grønne Felt i hvert kapitel. Man rejser uden at blive ruineret, man får kontakt med naturen og lærer mere om vort land og det at sejle. Sidetal. Hvert kapitel har sit eget sidetal fra 1 og opefter. Kun de ulige sidetal markeres øverst med Kapitel nr. navn og et ulige sidetal, så man kan holde orden. TS-Pinsestævne Ebeltoft 2005 Thomas Højrup med familie. Foto: UB. Der er adgang til næsten alle danske kyster, døgnet rundt, færdsel kun til fods. Hvis man vil blive nogle timer på et bestemt sted tage ophold - skal det være mindst 50 m fra nærmeste beboelsesbygning. Det er ikke tilladt at slå telt op på stranden. Det er tilladt at færdes til hest på ubevokset strandbred i perioden 1/9 til 31. maj. Hunde må gerne være på stranden. De skal holdes i snor fra 1/4 til 30/9.

5 K 13 Guldborg Sund s 5 13 GULDBORG SUND Søkort 163 Bare ét af de gode steder for TS-jollesejlere Fra Guldborg via Nykøbing F til Nysted. Kun ved hjælp af søkort 163 kan joller og mindre fartøjer sejle uden for sømærkerne. TS-lokalmand er Henrik Andersen, tlf Primitive teltpladser. Danmark er blevet forsynet med over primitive pladser, til én á to overnatninger hvert sted. Du anskaffer bogen OVERNATNING I DET FRI. Udgivet af Cyklistforbundet, tlf Den har et kort over alle pladser. I teksten er der korte beskrivelser af hvert sted + GPS koordinater. Disse koordinater kan indtastes direkte på din GPS-modtager eller smartphone og du kan se, hvor pladsen er. ELLER man finder en plads i nærheden på Med en I-phone gå man på nettet: Der er få enkle regler: Aftal med ejeren (nogle steder), max 25 kr per person og pr telt og pr døgn, følg reglerne på netop dét sted. Tag dit affald med, når du fortsætter. En flot ordning arrangeret af Naturstyrelsen, prøv Der er FORSKEL på Søkort - længde og bredde og GPS - længde og bredde! Kompasretninger: Skrives med stort. F.eks. NW, eller E for Øst. Iflg. Kort- og Matrikkelstyrelsen. Forkortelser: TS Træskibs Sammenslutningen. TS-Havn Frihavn for de fartøjer, der bærer årets mærkat og jomfruvimpel. Lok.md Den valgte lokalmand for området. Tilkaldes, kun hvis der er større problemer. Lok. TS er TS-medlem, der ofte er i området og som måske kan gi en hånd med. Det særlige ved dette sund er de lavvandede områder langs kysterne, de mange, store sten og de lange stræk med tagrør. Flere steder er der udlagt gule fortøjnings- bøjer fra Dansk Sejlunion til fri benyttelse. Kun få muligheder for at proviantere. Reelt er der kun Guldborg Nykøbing F Væggerløse - Nysted og Gedser.

6 K 13 Guldborg Sund s 6 Guldborg Sund Badevandet er godt i bredningen indenfor Guldborg. Urent ved Nykøbing. I dette Sund kan man fornemme fortidens transport system utallige steder på begge sider - er der markveje ned til vandet ofte med en bro så man kunne afskibe landbrugs-produkterne. Alle havde deres eget fartøj, som vi har bil eller cykel. HVIS man kommer sejlende fra Smålandsfarvandet, anduves Guldborgsund Broen. Der er 4 m dybt hele vejen til kompasmærket E -½ sm N for Broen. Ved Havrehesten er dybden 1,3 m. Vejbroen har en frihøjde på 4 m. Lige indenfor om Stb. er der lave fortøjningsbroer. HVIS man trailer jollen er der på Falster til venstre for broen - det hyggelige Guldborg Falster Bådelaug, med villige hænder, slæbested, toilet og teltplads. Spørg efter Hans! Der er klublokale og minikøkken. Se nærmere på Guldborgsund Sejlklub har et godt spisested Café Lagunen. Primitiv lejr nr. 916 ligger midt i byen på Guldborgvej 324, med shelter. Ring til Birte Pawlik, tlf Når der er afgang sydover, følger man koste og sømærker. Se godt efter vandet ved sømærkerne så man ved hvilken vej strømmen går. Man får meget ud af at følge med i søkortet: Stednavne seværdigheder - vanddybder især. Møder man erhvervsskibe, viser man sine hensigter tydeligt i god tid! Hele denne bredning fra Guldborgsund broen til motor-vejstunnelen er ét stor fredet område. Landgang på ubeboede øer og kyster er forbudt hele året iflg. Bekg. nr af Gælder for Majbølle Ø og Hjelm Ø bag diget. Formålet er at beskytte yngle- og rastepladser for fuglene. Teltlejr nr. 918 på Soesmarke Strand, Majbøllevej 10, ved de små fiskerhuse. Jørgen Christensen tlf Der er toilet. GPS Mellem Soesmarke (Lolland) og Grimmers Nakke (Falster) er opankring forbudt p.gr.a. søkabler. Bemærk overét-båkerne på Lollandssiden. Tæt SE for Grimmers Nakke er på 1,8 m vand hele området Reserveret til Naturen. Det vil sige Fiskeri forbudt! Det gælder også ved Middelgrund. Falster: Godset Vennerslund har fået landevejen S-for døbt med samme navn. Lolland: Teltplads Hjelm Strand nr. 927 ved Hjelm Bådelaug. Toilet, bålplads, shelter. GPS Efter søkablerne kan man sejle lige stik S forbi Ratøerne og lande på Majbølle Leje, i hjørnet W for dæmningen. Det er ikke sikkert, at GPS positionerne passer med de angivne stednavne? Redaktionen hører gerne om jeres oplevelser! På Lollandssiden ved Majbølle Ø er der i hjørnet et fint fiskerleje med deres skure og to ophaler steder og læ. Ingen toiletter intet vand i det lave vand er der en rende, der går skråt ind til pladsen. Kirken i Majbølle er noget særligt. Der er et godt og billigt hotel i Den gamle Skole længere hen ad gaden mod W

7 K 13 Guldborg Sund s 7 Følgende fotos er af glasfiber joller med indenbords motor. De er kopieret efter lokale træjoller for 60 år siden de lokale fiskere er glade for jollernes måde at bjerge sig på og siger, at jollerne er meget velegnede til dette vand. Udsigt fra Majbølle Strand mod Falster. Mangler man en Bådebygger? Kim Nielsen bor i Toreby. Tlf Adr. - Grænge Skovvej km W for Nykøbing. Majbølle fiskeleje ved Guldborgsund. Fiskernes skure. Jens W. ser på forholdene. Der er to ophalingsramper på pladsen.

8 K 13 Guldborg Sund s 8 De lokale er glade for disse joller lange og slanke. Th. en vandport. Lindstål Rende fører henover motorvejestunnelen. Der er rigeligt med afmærkninger og dejlig natur på begge sider. S for motorvejen er det forbudt at ankre op. Ved Lindstål står der to overét-båker. De viser hvor søkablet ligger. Forbudt at ankre op indenfor 200 m på hver side. På Falster ved Strandhuse har der mange steder været udskibning af landbrugs varer. Der er to over ét båker. Betegnelsen i søkortet mswd er uklar? Tidligere var der udskibning ved Klodskov Nakke. Her er to over ét båker. På Falstersiden en primitivlejr nr Klodskov Strandvej 2, lille græsplæne ved gården, toilet på pladsen, men 9 km til indkøb. GPS På Lolland-siden. Endnu et søkabel ved Grænge Skovby. 2 stk. overét-båker. Man må ikke ankre op indenfor 200 m. på begge sider. Bro ved Pandebjerg Hoved. Der er mange godser her på egnen. Søkabler - 2 stk. overét-båker. På Lolland har Skibholt Gods haft et antal vikingeskibe sejlklare i tilfælde af ledding. I dag må de nøjes med to over ét båker. ÅSNAKKE stik S for Pandebjerg Hoved er der et løb ind til det sumpede Løgnor. En god naturhavn. Ved indsejlingen ses den bagerste båke til en kurslinie. Overfor ved Herrevig i bugten tre gule fortøjningsbøjer fra Dansk Sejlunion. Er det kun mænd der hygger sig her? Ved STENØ på Lolland er der markeret en 3 m tilsandet indsejling til - Middelalder Centeret ved Sundby. Her står flere blider store kastemakiner. Prøv at arrangere et besøg ved at tale med TS-medlem Martin Sønderskov på tlf Sig at I er sejlende TS ere at I kommer langvejs fra! Bliderne bliver brugt det meste af sommeren. Så der er Kun land-gang på mandage! Ellers sejler man videre til Toreby Sejlklub. Se længere nede. På strandstien i land er der en primitivlejr nr. 931, med toilet. Lige S-for Middelalder-Centeret ved strandstien, mellem træer og buske og udsigt til Nykøbing Havn. GPS Ved Kirstineberg.

9 K 13 Guldborg Sund s 9 Den dejlige skude AGNETE fra Middelaldercenteret. Bådebygger i Toreby. Kim Nielsen tlf Grænge Skovvej km mod W ad landevej 9. Nykøbing Havn. Allerførst foran selve havnen på Sophieholm, er der en lille jolleklub. Selve Nykøbing Havn har en stor marina mod N på Falster-siden v. Husvigen. Med to indsejlinger. Det høje, hvide hus er Viking, med flere sejl-, ro- og kajakklubber. Obs! Bag dette mylder, på den triste havnegade, er der kun 800 m til en Lidl. I havnens sydlige del, har Toreby Sejlklub en marina på Sundby-siden på Dæmningen 2, få hundrede meter før Frederik IX bro. De tager gerne imod jollesejlere. Åben sejlklub. Fmd. Jan Krastrup, mob Eller Klubhusformand, Per Lund Sørensen, mob Tomme bådepladser er gæstepladser. Kong Frederik IX bro er vej- og togbro fra Frihøjder: 4 m under broklappen. 3,6 m under de faste brofag. Broanlægget er knap 300 m langt. På begge sider er der kabler i havbunden. Strømmen i Sundet skifter med roligt vejr og løber da med 1-2 knob. Forskellen mellem højvande og lavvande er ca. 0,6 m. Ved SE-lig kuling kan strømmen løbe op til 4 kn i de smalle dele af Sundet. Ved broen er der et display, som viser næste åbning! Åbning af broen er GRATIS. Sejlads mellem Frederik IX Bro og Kalvø skal foregå indenfor afmærkningerne der er store sten udenfor. Lergravsbroen ligger 1 sm - SSE for broen. Landgang på ubeboede øer og kyster Forbudt. Falster: Broen foran Hesselø Plantage har vanddybde 0,7, og Lejrplads nr. 934 ligger ved Naturstien mellem en parkeringsplads og Sundet ud for Flatø. Der er toilet. GPS På Lollandsiden en ny, god bro ved Strandby. Med opgang til Nagelsti. Ved Hassel Ø og rundt om hjørnet på Falster, ligger Hasselø By. Landingsforholdene kendes ikke. Der er ret lavvandet og mange små, private broer. På Flatø er der kabel-båker der viser over til Hasselø på Falster-siden. Dér må man ikke ankre op! BREDNINGEN Kalvø ligger på tværs af Sundet. Den strækker en sandodde ud mod SE, her er der tørre sten. Ved Hvidemær S for Kalvø - kan joller sejle vest om med skarpt udkig efter STEN! Er det lavvande, må man stryge sejlene og stage sig frem! På Lollandsiden mod NW udmunder Flintinge Å. Den er farbar op til Nybro.?

10 K 13 Guldborg Sund s 10 Fuglsang Gods ligger ved de to øer Kjels Ø og Lilleø. Dybde ca. 0,9 m. Der er fri adgang til den smukke park. På Landevejen Nystedvej 71 finder man Fuglsang Kunstmuseum. Skejten er 50 hektar fredet område S for godset og N for Frejlev Skov. Det store område er ikke blevet dyrket eller pløjet i 300 år. Egetræerne er lige så gamle. Engen er kendt for de mange tuer, der bygges af gule myrer, som holder bladlus under jorden. Ét myre-samfund kan bestå af ca myrer pr. tue. På Falster-siden af Bredningen er anløb til stranden og Væggerløse ukendt! Kysten er vanskelig p.gr.a. de mange sten. Marrebæk Kanal og Bøtø Nor pumpestation. Indsejlingen er blokeret. Her fandt man Gedesby skibet. Skibstømmer blev fundet i mosen Arkæologerne fandt så meget, at en C-14 kulstof analyse viste at tømmeret er fældet midt i 1300-tallet. Et knap 13 m langt, 5 m bredt, 1 m dybgang, fragtskib til sejlads på Østersøen. Kopien ligger i Middelalder Centeret. I Guldborg Sund sejler man videre mod S til PLADEN. Der advares for STEN og strøm udfor Herring- og Enghave Nakke. Afmærkningerne flyttes efter de aktuelle dybdeforhold (Se note på søkortet). På Falster-siden er der flere ældre udskibnings-steder: Marrebæk Strand, Bruserup Strand, Stavreby Strand, Gedser Gård og Fiskebæk, Kelby Strand, Nygård Huse. Bruserup Strand m. lejr nr. 943 er et aktivt fiskerleje med anløbsbro. 2 primitive teltpladser, max 2 døgn. Der er vand. Kun bål på bålstedet. Efterlad toilettet lidt pænere end da du kom. Priser: 15 kr. pr. næse pr. døgn og 15 kr. pr. telt pr. døgn. Dit affald kan deponeres ved fiskehuset ved bådebroen. Storm fra SW giver bølger op i Sundet. Strømmen kan af og til stige til 4 kn. 3 km til indkøb i Marrebæk. Fiskerne har tlf Landgang på ubeboede øer og kyster er Forbudt. På Lolland-siden. Frejlev Skov- Herring Nakke (fordums fangst af sild?) - Frejlev Enghave Roden Skov Tågense har været et fiskerleje. Ørsodde markerer en grænse her slutter Sundet og vi følger kysten W-over til Vantore Strandhuse her er en primitiv lejr nr Hvis man kommer E-fra, er det langs det lille næs, lige før Vantore Strandhuse ligger lejren. GPS: God plads. I bunden af bugten mellem Fuglehave Nakke og Stegens Odde er der en bro. I den store bugt ligger Røde Sand, store sandbanker mellem Gedser,Fugleholm, Nysted Havmøllepark og Hyldekrog.

11 K 13 Guldborg Sund s 11 Springer vi over Nysted et øjeblik ses først Stubberup Havn. Derpå - inden for øerne Lindholm og Tjørnholm et ældre udskibningssted Sandager med en primitiv lejr nr Ring til Bo og Helene på tlf Lejren skal ligge W-for landingen. Der er ikke nogen vandpost. GPS: Der er en Høvængesten mod W. Ved Errindlev er lidt havn. Ligeså ved Lundehøje. Derfra er der havdige hele vejen forbi Rødby Havn til Ydø og ind bag Nakskov Havn. Nysted Havn er TS-havn lad os dvæle lidt her. Den nyistandsatte barkgryde i Nyord Havn 2012, En dejlig og hyggelig havn, der ligger og gemmer sig, lige rundt om hjørnet. I det naturbeskyttede område, kigger man over til Aalholm godset. I havnen velholdte både i alle størrelser og en omsorgsfuld havnefoged Svend Erik Hauberg og hans assistent Per. I Nysted Bådelaug s hus træffer man aktive pensionister. Fra besluttede en gruppe inspireret af Ole Wiberg at renovere den store barkgryde udenfor, som fiskerne kogte deres garn og sejl i. Et flot arbejde med to forskellige hejsestativer til de tunge garner, som ikke bruges mere, men som fortæller om fortidens slid og slæb. I dag for at bevare maritime kulturhistoriske elementer. I 1600 tallet bark, senere catechu. Se Nysted Bådelaug s nyrestaurerede To-smakke.

12 K 13 Guldborg Sund s 12 OPSKRIFT på NYSTED-SILD: A Lage af gulerødder, hakkede løg, laurbærblade, peber, lidt eddike og masser af salt - koges op og køles af. B De forskellige sild lægges i den helt kolde lage et døgn, hvorefter de opbevares køligt. C Serveres i lagen, som først koges op. Når den er slukket, lægges sildene i ca. 10 min. før servering. Sådan arbejder man ved en barkgryde i Nysted. Tegnet af Ole Wiberg Gedser Havn er TS-Havn. Ligger på W-siden af landet. Det er en stor moderne havn med god plads i forbassinet. (S-for byen, har man færgehavnen). Udenfor sejler man i Kroghage Dyb. Rødsand er en 200 km² stor sandrevle, der strækker sig mod W til Fugleholm og videre under havvindmøllerne til Hyllekrog. Rødsand fungerer som gyde- og opvækstområde for fisk og som raste- og yngleplads for fugle. Desuden er der en fast sælbestand i området. Gedser Lystbådehavn er urolig ved vestenvind. Havnefoged er Gerhard Kähler, tlf God badestrand, grill-pladser, aktivitetsplads f. børn, restauranter, havnekroen tlf Gedser Krolfklub i Sansehaven. Årlig FriendShip- Cup, hvor man i én uge kan sejle med fra Nysted til Tyskland og retur. Teltlejrplads nr Gedser Naturskole. SE for byen. Tlf , John Larsen. På hj. af Sdr. Boulevard og Drejergården. VED UDLØBET I ØSTERSØEN er der 3 muligheder: A - At sejle retur - Anbefales Østersøens lange distancer kræver godt vejr. B - Sejle vestover til Nysted, der er TS-havn. Ca. 4½ sm. Ved anløb af havnen bør man følge afmærkningerne p.gr.a. lav dybde - 40 cm ved Harken. C Via Gedser TS-havn mod NE til Klintholm Havn sm timers sejlads. Kræver gode vejrudsigter. God badestrand fra Oddermose Strand til Råbylille. SLUT. Sidste kapitel er K 14 NAKSKOV FJORD. Rev UB.

GODE STEDER for JOLLESEJLERE

GODE STEDER for JOLLESEJLERE GODE STEDER for JOLLESEJLERE 8 GRØNSUND og MØN Elever v Skive Produktionshøjskole restaurere joller og bygger havn. Foto: UB. TRÆSKIBS SAMMENSLUTNINGEN * ULF BRAMMER ISSN 0905-1635 Ver. 05-02-2015 8 Grønsund-Møn

Læs mere

GODE STEDER for JOLLESEJLERE

GODE STEDER for JOLLESEJLERE 03-02-15 GODE STEDER for JOLLESEJLERE 3 SUNDET N FISKEN af Hornbæk. Pokalsejlads v. Snekkersten 2009.. Per Stibolt ved roret. TRÆSKIBS SAMMENSLUTNINGEN ULF BRAMMER 2014 ISSN 0905-1535 Ver. 03-02-2015 K

Læs mere

GODE STEDER for JOLLESEJLER. KRISTIAN af KBH. sejler øvelsessejlads for motor ved Fejø 2010. Træskibs Sammenslutningen.

GODE STEDER for JOLLESEJLER. KRISTIAN af KBH. sejler øvelsessejlads for motor ved Fejø 2010. Træskibs Sammenslutningen. GODE STEDER for JOLLESEJLER 4 KØBENHAVNS HAVN KRISTIAN af KBH. sejler øvelsessejlads for motor ved Fejø 2010. Træskibs Sammenslutningen Ulf Brammer 2014 ISSN 0905-1635 Ver. 31-01-2015 4 Kbh. Havn s 2 INDHOLD

Læs mere

Dæmningen Medlemsblad for Toreby Sejlklub Nr. 3, oktober 2015-35. årgang

Dæmningen Medlemsblad for Toreby Sejlklub Nr. 3, oktober 2015-35. årgang Dæmningen Medlemsblad for Toreby Sejlklub Nr. 3, oktober 2015-35. årgang Jim Hansens Westerly GK 34 under genopbygning: 12-15 Foto: Palle Tørnqvist Toreby Sejlklub Dæmningen 2, Sundby L 4800 Nykøbing F.

Læs mere

Jeg har lavet min egen havnelods den 20-10-2013

Jeg har lavet min egen havnelods den 20-10-2013 Jeg har lavet min egen havnelods den 20-10-2013 Vigtigt! Din egen havnelods giver kun et øjebliksbillede af oplysninger om de valgte havne og broer. For havne og broer, hvorfra redaktionen har modtaget

Læs mere

Dæmningen. Nr. 3. Oktober 2009. 29. årgang MEDLEMSBLAD FOR TOREBY SEJLKLUB. Foto: Jørgen Land Truelsen

Dæmningen. Nr. 3. Oktober 2009. 29. årgang MEDLEMSBLAD FOR TOREBY SEJLKLUB. Foto: Jørgen Land Truelsen Dæmningen MEDLEMSBLAD FOR TOREBY SEJLKLUB Nr. 3. Oktober 2009. 29. årgang Foto: Jørgen Land Truelsen Indhold Toreby Sejlklub Dæmningen 2, Sundby 4800 Nykøbing F. Tlf. 54 85 78 01 e-mail: post@toreby-sejlklub.dk

Læs mere

Dæmningen MEDLEMSBLAD FOR TOREBY SEJLKLUB. Nr. 3. Oktober 2007. 27. årgang

Dæmningen MEDLEMSBLAD FOR TOREBY SEJLKLUB. Nr. 3. Oktober 2007. 27. årgang Dæmningen MEDLEMSBLAD FOR TOREBY SEJLKLUB Nr. 3. Oktober 2007. 27. årgang Indhold Toreby Sejlklub Dæmningen 2, Sundby 4800 Nykøbing F. Tlf. 54 85 78 01 e-mail: post@toreby-sejlklub.dk www.toreby-sejlklub.dk

Læs mere

TURSEJLEREN. MED BÅDKONSULENTEN PÅ ARBEJDE side 4. KANAL 16 ER DIN LIVLINE side 23. ROD I SEJLADSREGLERNE side 9 DÆKKER MIN FORSIKRING?

TURSEJLEREN. MED BÅDKONSULENTEN PÅ ARBEJDE side 4. KANAL 16 ER DIN LIVLINE side 23. ROD I SEJLADSREGLERNE side 9 DÆKKER MIN FORSIKRING? NR. 1 / 2015 TURSEJLEREN MED BÅDKONSULENTEN PÅ ARBEJDE side 4 ROD I SEJLADSREGLERNE side 9 DÆKKER MIN FORSIKRING? side 12 KANAL 16 ER DIN LIVLINE side 23 1 TILRETTELÆGGELSE OG LAYOUT FFP Kommunikation

Læs mere

Brisen. Smilende. Solrig Sommer

Brisen. Smilende. Solrig Sommer Nr 4 // September 2014 Brisen www.sejlklubbenkbh.dk 2014 Smilende Solrig Sommer www.sejlklubbenkbh.dk Sejlklubben København Sundkrogskaj 19 2100 København Ø Bestyrelsen Formand Finn Kristiansen 2092 8010

Læs mere

NR. 4 / 2013 TURSEJLEREN. FYRTÅRNET VISER DEN SIKRE VEJ side 28 VÆLG DEN RIGTIGE PROPEL side 12. LOVENS LANGE ARM TIL SØS side 6 TURSEJLERTEST side 24

NR. 4 / 2013 TURSEJLEREN. FYRTÅRNET VISER DEN SIKRE VEJ side 28 VÆLG DEN RIGTIGE PROPEL side 12. LOVENS LANGE ARM TIL SØS side 6 TURSEJLERTEST side 24 NR. 4 / 2013 TURSEJLEREN LOVENS LANGE ARM TIL SØS side 6 TURSEJLERTEST side 24 FYRTÅRNET VISER DEN SIKRE VEJ side 28 VÆLG DEN RIGTIGE PROPEL side 12 1 TILRETTELÆGGELSE OG LAYOUT FFP Kommunikation www.ffpkom.dk

Læs mere

Lav en teltplads. En guide til teltpladsholdere

Lav en teltplads. En guide til teltpladsholdere Udarbejdet for ERFA-gruppen for primitive overnatningspladser Af Jens Erik Larsen, De Frie Fugle, oktober 2007 1 Lav en teltplads En guide til teltpladsholdere 2 Indhold Indledning...3 1. Hvad er en teltplads?...

Læs mere

Juli 2010 60. årgang SØSPORT

Juli 2010 60. årgang SØSPORT 5 Juli 2010 60. årgang SØSPORT Næstved Kajak- og Canoklub Næstved Roklub Næstved Sejlklub Tlf. 5537 0413 Bil 2145 6358 DiBa er Danmarks ældste bank! Vi skal nok passe godt på dine penge... bank bolig forsikring

Læs mere

K J Ø B E N H A V N S A M A T Ø R - S E J L K L U B

K J Ø B E N H A V N S A M A T Ø R - S E J L K L U B K J Ø B E N H A V N S A M A T Ø R - S E J L K L U B 5. M A R T S 2 0 1 2 N U M M E R 2 2 N Y T F R A K. A. S. Invitation til Reception Onsdag den 4. april Vores allesammens formand Niels Erik Andersen

Læs mere

Håndbog i vedligehold

Håndbog i vedligehold Håndbog i vedligehold af åbne træbåde og joller 12-25 fod Af Ulf Brammer. Tilrettelæggelse og tegninger af Sven Bülow. ISSN 0905 1635. Ver. 04-02-2012 2011 På sejlerstævnet Vinden Drar Fejø 2009, tog Ib

Læs mere

Dæmningen. Nr. 2. April 2007. 27. årgang MEDLEMSBLAD FOR TOREBY SEJLKLUB. Højvande i Toreby Sejlklub Havn

Dæmningen. Nr. 2. April 2007. 27. årgang MEDLEMSBLAD FOR TOREBY SEJLKLUB. Højvande i Toreby Sejlklub Havn Dæmningen MEDLEMSBLAD FOR TOREBY SEJLKLUB Nr. 2. April 2007. 27. årgang Højvande i Toreby Sejlklub Havn Indhold Toreby Sejlklub Dæmningen 2, Sundby 4800 Nykøbing F. Tlf. 54 85 78 01 e-mail: post@toreby-sejlklub.dk

Læs mere

HVEM HAR ANSVARET FOR AFMÆRKNING PÅ LIMFJORDEN?...

HVEM HAR ANSVARET FOR AFMÆRKNING PÅ LIMFJORDEN?... Indholdsfortegnelse HVEM HAR ANSVARET FOR AFMÆRKNING PÅ LIMFJORDEN?... 3 FARVANDSVÆSNET PÅ LIMFJORDEN... 4 MED LØWENØRN PÅ ARBEJDE... 5 Farvandsinspektion og andre opgaver... 8 Livet ombord på Løwenørn...

Læs mere

Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN JUNI 2014 NR. 02

Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN JUNI 2014 NR. 02 Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN JUNI 2014 NR. 02 600 nye sejlere fra Sejlerskolen siden 1990...side 6 Ancha - sejlertilbud til unge...side 8 Sejlads med børn ombord...side 16

Læs mere

Nyt Dansk MAXI Klub s Medlemsblad Nr. 3, oktober 2009, 29. årg. Maxi 84 Losse af Marbæk Sejl og Motorbådsklub. Sjælland Rundt på Indersiden 2008

Nyt Dansk MAXI Klub s Medlemsblad Nr. 3, oktober 2009, 29. årg. Maxi 84 Losse af Marbæk Sejl og Motorbådsklub. Sjælland Rundt på Indersiden 2008 Nyt Dansk MAXI Klub s Medlemsblad Nr. 3, oktober 2009, 29. årg. Maxi 84 Losse af Marbæk Sejl og Motorbådsklub. Sjælland Rundt på Indersiden 2008 Indhold 2 Kalenderen Kommende numre af Maxi Nyt Nye medlemmer

Læs mere

DFÆL bladet. Nr. 109 september 2011. Oplevelser i Odense

DFÆL bladet. Nr. 109 september 2011. Oplevelser i Odense DFÆL bladet Nr. 109 september 2011 Oplevelser i Odense 1 Nr. 109, september 2011 Dansk Forening for Ældre Lystfartøjer Udkommer 4 gange årligt. Redaktion: Stig Ekblom, (ansvarshavende) Egelund 42, Himmelev

Læs mere

September 2006 Årgang 35 nr. 4 ISSN0905-1635. Foto: Sven Bülow. Se tekst side 117

September 2006 Årgang 35 nr. 4 ISSN0905-1635. Foto: Sven Bülow. Se tekst side 117 September 2006 Årgang 35 nr. 4 ISSN0905-1635 Foto: Sven Bülow. Se tekst side 117 REDAKTIONEN: Redaktør Sven Bülow, Birkevænget 4, 3060 Espergærde 4052 9123 / 4913 3928 ts.red@teliamail.dk Kirsten Hjort,

Læs mere

Februar 2014 Årgang 43 nr. 1 ISSN 0905-1635

Februar 2014 Årgang 43 nr. 1 ISSN 0905-1635 Februar 2014 Årgang 43 nr. 1 ISSN 0905-1635 Skibsdagene på Fejø trækker flere og flere TS-medlemmer, heldigvis også unge og endnu yngre. Læs om det spændende program i år, der netop har mange tilbud til

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOR LEMVIG SEJLKLUB

MEDLEMSBLAD FOR LEMVIG SEJLKLUB SPRØJTEN Nr. 2 April 2013 36. årgang MEDLEMSBLAD FOR LEMVIG SEJLKLUB Klubhuset marts 2013 1 Foto: Bo Ravn 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Kolofon... 4 Formanden har ordet... 5 Traktorførere/Kranførere... 6

Læs mere

FD-NYT. Frederikssund Sejlklub. Husk generalforsamling den 26. februar. Januar 1-2013

FD-NYT. Frederikssund Sejlklub. Husk generalforsamling den 26. februar. Januar 1-2013 FD-NYT Frederikssund Sejlklub Januar 1-2013 Husk generalforsamling den 26. februar Frederikssund Sejlklub Kalvøvej 15, 3600 Frederikssund www. frederikssundsejlklub.dk Bestyrelse: Formand Lotte Moselund

Læs mere

28. ÅRGANG. Nytårskur

28. ÅRGANG. Nytårskur TURPROGRAM NR. 3-2015 September - December 28. ÅRGANG Nytårskur 20/9: Vandrernes Dag. Næstvedgruppen og Lolland-Falster Fællesture. Se side 4. Næstvedgruppen vil en tur til Petersværft. Se side 6. Rønnede

Læs mere

Februar 2012 Årgang 41 nr. 1 ISSN 0905-1635. Sommerlængsel, fra Skibsdage på Fejø 2011. Foto: Egon Hansen

Februar 2012 Årgang 41 nr. 1 ISSN 0905-1635. Sommerlængsel, fra Skibsdage på Fejø 2011. Foto: Egon Hansen Februar 2012 Årgang 41 nr. 1 ISSN 0905-1635 Sommerlængsel, fra Skibsdage på Fejø 2011. Foto: Egon Hansen REDAKTIONEN: Redaktør: Andrea Gotved, Viborggade 74, 2th, 2100 København Ø, 22 75 51 35 andrea@ts-skib.dk

Læs mere

Sjælland Rundt i havkajak - juli 2005.

Sjælland Rundt i havkajak - juli 2005. Sjælland Rundt i havkajak - juli 2005. Deltagere: Per Steen, Ove Stoffregen og Max Rasmussen. Et tilbageblik i klubbladene vil afsløre, at Sjælland Rundt har været annonceret som et ønske og et mål i flere

Læs mere

Dæmningen MEDLEMSBLAD FOR TOREBY SEJLKLUB. Nr. 3. Oktober 2011. 31. årgang

Dæmningen MEDLEMSBLAD FOR TOREBY SEJLKLUB. Nr. 3. Oktober 2011. 31. årgang Dæmningen MEDLEMSBLAD FOR TOREBY SEJLKLUB Nr. 3. Oktober 2011. 31. årgang Indhold Toreby Sejlklub Dæmningen 2, Sundby 4800 Nykøbing F. Tlf. 54 85 78 01 e-mail: post@toreby-sejlklub.dk www.toreby-sejlklub.dk

Læs mere

Nyt Dansk MAXI Klub s Medlemsblad Nr. 4, december 2009, 29. årg.

Nyt Dansk MAXI Klub s Medlemsblad Nr. 4, december 2009, 29. årg. Nyt Dansk MAXI Klub s Medlemsblad Nr. 4, december 2009, 29. årg. Fra formandens beretning på generalforsamlingen 22. november 2009: Den 23. september 2009 fik klubben et flot tilbud fra de nye ejere Kim

Læs mere

Indhold: Foto: Tina Espander. Side 10. Vintervedligeholdelse. Side 12. Søren Kay in memoriam. Side 19. I.P. Müller statuen del 2.

Indhold: Foto: Tina Espander. Side 10. Vintervedligeholdelse. Side 12. Søren Kay in memoriam. Side 19. I.P. Müller statuen del 2. Foto: Tina Espander 87. ÅRGANG Indhold: Side 10 Side 12 Side 19 Side 20 Side 22 Side 24 Side 25 Side 27 Side 29 Vintervedligeholdelse Søren Kay in memoriam I.P. Müller statuen del 2 Indtryk fra Norgestur

Læs mere