BÆK FOLKEBLAD. ;t(ål(eckj!atfe,tlijl" Rdl"Jæi& 1JjJ!a1(1. En rigtig bestyrelse. April var en måned med mange generaforsamlinger

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BÆK FOLKEBLAD. ;t(ål(eckj!atfe,tlijl" Rdl"Jæi& 1JjJ!a1(1. En rigtig bestyrelse. April var en måned med mange generaforsamlinger"

Transkript

1 BÆK FOLKEBLAD ;t(ål(eckj!atfe,tlijl" Rdl"Jæi& 1JjJ!a1(1 Maj ARGANG En rigtig bestyrelse Disse beslutsomme og stoute herre er muligvis en bestyrelse for Husmandsforeningen. Den eneste hjælp vi kan give vore læsere er at manden nummerto frahøjrei øverste række er Chr. Østergård. der var meget aktiv i før omtalte forening, er der nogen der kan kende nogle af de øvrige? April var en måned med mange generaforsamlinger og nu kommer vi til maj. en måned der for Rørbæks vedkornende bliver særdeles festlig med Store Legedag, HG stævne og sidst i måneden en byfest der bare siger spar to til hvad der tidligere er oplevet i Rørbæk. Læs mereomdet altsammeni din lille lokale avis

2 Gudstjenester 15. St.bededg.ld H. Lyngberg 24. Id Kr.Himme1f.dg. kl Juni kl juni kl Udgiver, Støtteforeningen Målet Redaktion og Annoncer Mona Høegh Alice Østergaard Marianne Jensen Tine Sørensen Bent jørgensen Finn Isager Torben Sørensen Hanne Jacobsen Knud Erik Høegh Ansvarshavende Mona Høegh Forbehold for trykfejl. Redaktionen har intet ansvar for materiale der er indsendt uopfordret. Oplag. ca. 300 eks. Sats. KE Skilte & Reklame Tryk. Hobro Lyntryk Støtteforeningen konstitueret Efter en vel overstået generalforsamling hvor der blev valgt tre nye ind i bestyrelsen, har foreningen konstitueret sig som følger. Formand Mona Høegh, kasserer Alice østergård og Marianne Jensen fortsætter som sekretær. Torben Sørensen og Finn Isager fortsætter i bestyrelsen. Nyvalgt blev Bent Jørgen. sen, Hanne Jacobsen og Knud Erik Høegh. Ved Generalforsamlingen kunne formanden berette om et godt år fordenaktiveforening, medmange nye tiltag og kasseren kunne aflægge et flot regnskab. Nl1fra Salon Kristina Fra 25 maj harsalonen åben Mandag, Onsdag og Lørdag eller elter aftale Vore billige priser lortsæller Permanent kr Klipning kr. 90. Bømek11 fra kr Venlig hilsen Kristina 11f

3 1~f.J. i. 1 AT på et møde mellem Forsamlingshuset, Borgerforeningen og Støtteforeningen målet blev der ændret på lejevilkåerne i forbindelse med det ugentlige bankospil. Sagen var den at forsamlingshuset faktisk havde et lille underskud med de hidtil gældende Iejebetingelser og det er derjo ingen der kan være interesseret i. De tre foreninger blev i løbet af 10 minutter enige om hvordan det skulle være i fremtiden også gik man over til kaffen... AT vi var noglestykker dervarkørt til Svendstrup for at se Sortebakkens kamp om oprykuing tiljyllandsserien. Den første kamp tabte vore lokale helte med et enkelt mål. så der var grundlag for en solid optimisme. Vi kom stolte i vore flotte RIF dragter ind i hallen, ingen skulle være i tvivl om at vi havde champagnen sat på køl. Der er ingen grund til at nævne resultatet af kampen. vi vil blot meddele at vi trak os stille og meget diskret hen mod bagdøren som kampen skred frem og listede skyndsomt udveddetsidstedommerfløjt, menvi glæder os til at komme til håndbold til efteråret AT der forleden varåbent hus i Aktivitetscentret på Engparken. 250 gæster mødte op i løbet af eftermiddagen og de så de mange flotte ting der var blevet fremstillet i løbet af vinteren. Man fik kaffe og spillede amerikansk lotteri og alle fik en særdeles hyggelig eftermiddag. AT Nørager kommune nu har gjort anlæget forårsklart. der er endvidere blevet opstillet et flot bænkebord og det er jo dejligt at kunne hvile sine trætte lemmer. Anlægetkunne måske godt trænge til at blive gjort endnu dejligere,måske var deten opgave for byens foreninger... AT man muligvis skal passe lidt på hvad man går og laver i denne tid. Rørbæk Revyens tekstforfattere er godt igang med at brygge Byfestens revy sammen. Vi skal for god ordensskyld nævne at det er forsent for en god del af byens gæve borgere, men de resterende kan nå det endnu. ATi RlFs vedtægterfra 1957 står der at enhver uberygtet dansk mand eller kvinde kan blive medlem af foreningen, hvis man da bor i Rørbæk, Grynderup, Stenild kommune eller i lille Rørbæk, foreningen ervedatlave nye vedtægter og det kan vi da godt forstå.

4 RØRBÆK FORSAMLINGSHUS tilteverer()~a ~ ~ 1M/}ti/}lirIItI.fET HENVENDELSE TLF RØRBÆK OLIEFYRSERVICE Hovei:leftersyn. O.R. fyrtest. reparationer. økonomiprøve. serviceabonnement. nyt oliefyr. 30 dages garanti på udført arbejde. NATURGAS ERNST LAUERSEN Autoriseret VVS-instalatør RØRBÆK TLF et varmt sted i en kold tid.. RØRBÆK SOLCENTER Eva Myrup, Stikvejen 1, Rørbæk TIf SVEND CHRISTIANSENS MURERFORRETNING APS. Alt i nybygning. tilbygning og reparation. Nyvan s ve' 13, Rørbæk, 9500 Hobro, Tlf,

5 Sæt kryds i Kalenderen '.,. 1dagene 27. til 31 maj er der byfest i Rørbæk. Byfestkomiteen har igennem de sidstemåneder lagtet kæmpe arbejde i at denne byfest skulle blive den bedste nogensinde. 1ugen op til byfesten vil Folkebladet udkommemedetekstra nummer hvor du kan læse om de mange arrangementer og de nøjagtige tidspunkter, men det skal dog ikke forhindre os i allerede nu at komme med et par enkelte appetitvækkere. Til Fredag aften har man begåetlidt af et kup. da man har tegnet kontrakt med det berømte Stjernehold, der beslåraf mange af Danmarks berømte fod boldspillere, eksempelvis kan nævnes Klaus Berggren. Finn Laudrup, Chresten Bjerre, Søren Busk og the grand oid man Knud Lundberg. Sidst nævnte er forøvrigt den eneste dansker der har spillet på tre landshold på samme tid, nemlig fodboldlandsholdet, håndboldlandsholdet og volleyballlandsholdet. Stjerneholdet skal møde et ud valgt hold fra egnen. dette hold er endnu ikke endelig udtagel Lørdag morgener dermorgenkaffe i teltet og sædvanen tro er underholdningen lagt i hænderne på Rørbæk Pensionistorkester. Lørdag aften er der teltbal med grillstegt gris og lam og i år er det med levende musik, nemligduoen "Salt & Peber", de skal noksørge forstemning og højthurnør. Søndag erbørnenes dag. dervil blive trylle og hypnoseshow, der nok skal give krampe i lattermusklerne og derudovervil derselvfølgeligvære en masse gratis aktiviteter for børnene. Rørbæk Revyen kører over scenen søndag aften, hvad den indeholder, vil revyaktørerne ikke ud med, men morsomt det bliverdet. Vi vender tilbage medhele programmet, et overfledighedshom, i ugen op tilbyfesten, derblivernogetatglæder sig til.

6 NYRØGEDE ØRREDER,!SÆLGES HVER LØRDAG l FORMIDDAG!L J I BE ~ T I LL I NG KISTVAD DAMBRUG OØSTRUPVEJ HOBRO TLF den frie landmand leverer til ~/ '-" RØRBÆK ANDELSMEJERI UJEMMELIG UYGGE Vi har alt Næsten... DØGNEREN TLF

7 ) J Kom ind og~r en Mazda lii5:a 5~ Thurøvej Hobro. Tlf Attentlf Sparekassen Rørbæk Filia l ar Sparekassen Hobro Tl f Tøj til piger i alle aldre! ~~~ ti K RISTENSEN=: Kig også ind i vor afdeling i Hobro.. TLF BREDGADE 30, 9610 N0RAGEH \ J Qørviks fxsioterapi Alt indenfor tysioterapi, f.ek s. ryg problemer. id rætsskade r og genoptræning. Lægehuset, Korsgade 9, Hobro, Tlf

8 """,'...( H tj<'"~...,~..." Meilby, 9510 Af d ~ n TeleIon 9fl6S ANDELSKASSEN ReJtlæk Hobro Teleta n 96 SS Bru~sen i Rørbæk DAKO EN FRISK BUTIK POULA & L. ISAGER RØRBÆK TLF HOBRO Cl HIMMERLA.N DSBANKE N ' am djfp!l6w Generalforsamling i Brugsen Godt år for vor lokale Brugsforening På Brugsens generalforsamling den 23. april kunne bestyrelsen præsen teret flot regnskab. Oms ætningenvarstegetfra kr, i 1990 til kr. i Samtidig er det lykkedes at hæve bruttoavancen fra 13,6% til 14 %. så det må siges at være et særdeles flot resultat. Som der ståri bestyrelsens beretning er resul tatet særdeles opmuntrende. men det kræves en stadig solid opbakning fra byens borgere for at Brugsens fremtidige eksistens kan bevares. Som en ekstra hjælp til bntikken har Herluf Bjørn overtaget udbringningen af varer bl.a. til institutionerne, hvilket han gør som en ren tjenesteydelse. Der var fire på valg, hvor af de tre modtog genvalg. Eva Myrup blev valgt istede t for Ella Hansen. Den nye bestyrelse består herefter af Lars Norup, Lena Nielsen, Jens Damgård, Birthe Jense n. Poul Erik Larse n, Villy Jensen og Eva Myrup. Bestyrelsen er ikke konstitueret i skrivende stund.

9 '1" ;'+. :",Qf ~m~qfemn Borgerforeningens ordinæregeneralforsamling blev afholdt den 2. april. Formanden Erik Christensen bød velkommen. Erik blev selv valgt til ordstyrer og kunne konstatere at generalforsamlingen var lovlig indvarslet. Borgerforeningen havde i det forløbne år betalt kr. til HEF, hvilket var en ordentlig mundfuld for foreningen. han frygtede i denforbindelse den dag da den resterende del af byen skal kabellægges. man forventer det Gratis TAG TJEK Kan dit hus tåle regnvejr? Spørg en fagmand. Få din tømrer til at se taget efter i sømme ne. Et TAG-TJEK kan spare dig ford mange ubehageiige oplevelser. Tal med tøm'ren om et GRATIS TAG TJEK. bliver i Det er blevet lavet en måler mere i tårnet ved Rørbæk Centret. hvilket har klaret de gadelys problemer der var ved Åparken og ud mod den gamle station. Kasseren Anette Kornum fremlagde regnskabet og foreningens formue udgør kr ,00. På valg var Anette Komum, Anne Marie Svane og Ninna Andersen, ingen ønskede genvalg. Nyvalgt til bestyrelsen blev Gert Mikkelsen, Kirsten Sjøstedt og Lone Torp. Jytte Smed og Freddy Posborg er revisorer og Anette Kornum blev valgt til revisorsuppleant. Bestyrelsen konstitueres senere TØMRER- OG SNEDKERFORRETNI Lars og Søren Norup Grøndalsvej 11, Rørbæk, 9500 Hobro Q

10 Store legedag -en aktiv dag for barnlige sjæle i alle aldre.. Søndag den IO. maj bliver Rørbæk Stadion ændret til een stor legeplad s. Fra kl til bliver der mulighed foralle til arfå en dejlig søndag hvor legen og humøret er i højsædet. Børn i alle aldre kan bolrre sig med sanglege, familiemangekampe. kroket, stylter. sommerski og meget. meget mere, det er bare med at møde op. der bliver nok al tage fat på Amtngøren af store legedag er Hobroegnens Gymnastikforeningog her i Rørbæk er det lagl i hænderne på SLAGTNING & NØDSLAGTNING Dyr modtages/afhentes til slagtning og partering, hver mandag og torsdag. Nødslagtning modtages alle ugens dage. Halv e grise laves I paræg. Slagtervarer kan købes i Rørbæk Brugs SNÆBUM SLAGTERFORRETNING G. & H. HØJBJERG, SNÆBUMVEJ 40 TL F Birgit Poulsen. Der er rekrutteret frivillige hjælpere fra Rø rbæks fore ninger til at få hele det store arrangement til at køre på skinner. Store Legedag er gratis.men manskal selv medbringe eventuel fortæringog det viljo nok være klogt. det er noget der giver en sund appe tit. Alle er velkomne, det er ikke blot for familier med børn. ~ t:5li"' ;,fl nl; :J. r ~1 U~ ', ' FIRlllAREGNSKABER LANDBRUGSREGNSKABER SKATI'E OPG ØRE~ ER Udfærdiges på eget moderne EDB anlæg. Finaneerings og investeringsrådgi_g /:;: ~., Bankuddannettnerkooom. '/J;'.rl- ~\, ri lo, ~ l - l\l '~~ i l Medlemafiandsforeningen CL~~- ~/ afrevisorer, DRU. Revisionsfirmaet JensSveistrupDamgård Skovmoseæi 45.Rørbæk 9500 Hobro, ,n

11 RøRBÆK TELTUDLEJNING H- 4~ ~td4hui fi9 t:dt4tne ~. TELTE GULVE BORDE STOLE BÆNKE - TLF Grøndalsvej 2, Rørbæk 11

12 HG STÆVNE PÅ RØRBÆK STADION Søndag den 24. maj. bliver der liv på Rørbæk Stadion. Hobroegnens Gymnastikforeningarr. HG mesterskab i syvmands fodbold for børn i alderen 5-7 år. Børnene kommerfra Hobro. Arden og Nørager kommune og man forventer at der BRUGTE HVIDEVARER SÆLGES kommer Omkring 800, inc1usive trænere, holdledere og publikum. Der er præmier til vinderen af hver række. til de små er der medaljer og til de lidt større er der krus. Endvidere er der en erindringsgave til alle deltagerne. Der spilles på fire baner og kampene vil blive dømt af professionelle dommere. Det er 9. og sidste gang dette store stævne arrangeres som et selvstændigt HG mesterskab. da der sker en sammenlægning med andre forenin- Tybe alder pris ger. AEGVaskem. 4 år 2800,- Castor Vaskem. 6år 1800., Mesterskabet er før blevet spillet i PhiI.Tørr.Tumb. 3 mdr Rørbæk, det ligger i hvor det AEG Elkom.4pl. 10 år blev en stor succ es. Voss Gaskom. 10 år 600,- Ek:old Kølesk. Ny Ferm vaskem. 32 år 200,- Gram kølesk. m.frys. Ny komp. 8 år 800,' Div.brugte hvide- April 92 varer. evt. til reservedele l. pr. nr pr. nr pr. Nilfisk st.sug. 20 år 300,- nr pr. nr Grand El.hegn 25 år Brand bat.el.hegn3 år 700,- TORBENSØRE NSEN Efter ki på hverdage... Tillykke Støtteforeningen Målet ~.. RØRBÆK I Tlf l ~ ~!!:: VOGNMANDSFORRETNING --:-A' '<oj'r\!y Harly Schmidt Grøndalsvej 3, Rørbæk, 9500 Hobro

Redaktionen ønsker alle en glædelig jul og et godt og helsebringende nytår. Tak til alle samarbejdspartnere. www. vammenby. dk www.klubbladet.

Redaktionen ønsker alle en glædelig jul og et godt og helsebringende nytår. Tak til alle samarbejdspartnere. www. vammenby. dk www.klubbladet. Redaktionen ønsker alle en glædelig jul og et godt og helsebringende nytår. Tak til alle samarbejdspartnere i årets løb. 40 www. vammenby. dk www.klubbladet.dk VUIF bestyrelse Formand Rene Jensen 86 69

Læs mere

34. Årgang Marts 2013 1

34. Årgang Marts 2013 1 34. Årgang Marts 2013 1 SAMMENSÆTNINGEN AF HOVEDBESTYRELSE OG UDVALG I STOHOLM IDRÆTSFORENING 2012 Navn Adresse Telefon HOVEDBESTYRELSEN Formand Gitte Christensen Lånumvej 1, Stoholm 97 54 23 20 Kasserer

Læs mere

IFORBIFARTEN NR. 4 FEBRUAR 2014 40. ÅRGANG

IFORBIFARTEN NR. 4 FEBRUAR 2014 40. ÅRGANG IFORBIFARTEN NR. 4 FEBRUAR 2014 40. ÅRGANG NYT FRA IF62 FODBOLD GYMNASTIK IF62 holder generalforsamling... Se side 3 HÅNDBOLD Futsal er fantastisk... Se side 4 BADMINTON Gymnastikopvisning i april... Se

Læs mere

bäxü [täxäüzxç GOD PÅSKE TIL ALLE HAVELEJERE Side 1

bäxü [täxäüzxç GOD PÅSKE TIL ALLE HAVELEJERE Side 1 bäxü [täxäüzxç Nr. 2 April 201 014 28.. årgang GOD PÅSKE TIL ALLE HAVELEJERE Side 1 bäxü [täxäüzxç Kredsbestyrelsen Ansvarshavende redaktør Gitte Hess 20 93 53 06 efter 19.00 Kredsformand: Gitte Hess Kun

Læs mere

VI-TO. Lokalbladet for Tornby-Vidstrup

VI-TO. Lokalbladet for Tornby-Vidstrup VI-TO Lokalbladet for Tornby-Vidstrup Syttende årgang Nr. 3 Juni - Juli 2012 Indholdsfortegnelse side Leder........................ 2 Havbakken.................... 3 Tornby Forsamlingshus.......... 4 Tornby-Vidstrup

Læs mere

HORNSYLD BLADET NY LEGEPLADS

HORNSYLD BLADET NY LEGEPLADS NR. 3 2009 HORNSYLD BLADET NY LEGEPLADS - Lau Olsen, skoleinspektør i Hornsyld, stod for indvielsen af den nye legeplads og afslørede samtidig stenen, der røber navnet "HIM", som markerer Hornsylds højeste

Læs mere

LINTRUP UNGDOMS- og GYMNASTIKFORENING. 33. årgang nr. 3 September 2014

LINTRUP UNGDOMS- og GYMNASTIKFORENING. 33. årgang nr. 3 September 2014 LINTRUP UNGDOMS- og GYMNASTIKFORENING 33. årgang nr. 3 September 2014 Aktiviteter i Lintrup 2014 Bestyrelsen 2014 Formand: Lene Nordvang Hansen Vimtrupvej 4 6660 Lintrup Tlf.: 60 48 79 64 sija@dbmail.dk

Læs mere

Badminton. Fodbold. Gymnastik. Håndbold. SVIF fen. Volleyball. December 2010 31. årgang

Badminton. Fodbold. Gymnastik. Håndbold. SVIF fen. Volleyball. December 2010 31. årgang 1964 December 2010 31. årgang SVIF fen SVIF s Medlemsblad venner Seniorklubben for Idrætsforeningen Volleyball i Håndbold området Skallerup Gymnastik Vennebjerg Fodbold og Lønstrup Badminton Fra Bestyrelsen

Læs mere

Juli 2004 nummer 30 Årgang 12

Juli 2004 nummer 30 Årgang 12 Juli 2004 nummer 30 Årgang 12 Nyt fra redaktionen. Så lykkedes det. Et år, hvor medlemsbladet udkom hele 4 gange. Det er en dejlig fornemmelse at sidde med. Det er meget lang tid siden, jeg har kunnet

Læs mere

HORNSYLD BLADET FRISKE FYRE NR. 1 2010

HORNSYLD BLADET FRISKE FYRE NR. 1 2010 NR. 1 2010 HORNSYLD BLADET FRISKE FYRE Der var medaljer til disse friske fyre fra RHS ved U6-indefodboldstævnet i Stensballehallen. (Foto: Henrik Akselbo) www.hornsyld.dk Nyheder fra Hornsyld og Omegn.

Læs mere

Badminton. Fodbold. Gymnastik. Håndbold. SVIF fen. Volleyball. August 2010 31. årgang

Badminton. Fodbold. Gymnastik. Håndbold. SVIF fen. Volleyball. August 2010 31. årgang 1964 August 2010 31. årgang SVIF fen SVIF s Medlemsblad venner Seniorklubben for Idrætsforeningen Volleyball i Håndbold området Skallerup Gymnastik Vennebjerg Fodbold og Lønstrup Badminton Fra Bestyrelsen

Læs mere

BOESLUNDEBLADET Nr. 63 december 2012 21. årgang

BOESLUNDEBLADET Nr. 63 december 2012 21. årgang BOESLUNDEBLADET Nr. 63 december 2012 21. årgang Udgivet af: Boeslunde Gymnastikforening Boeslunde Boldklub Boeslunde Lokalråd BOESLUNDE BOLDKLUB Formand Flemming Olsen 58 14 00 23/ 28 89 26 31 halleby@stofanet.dk

Læs mere

HORNSYLD BLADET ÅRETS HORNSYLD-BORGER

HORNSYLD BLADET ÅRETS HORNSYLD-BORGER NR. 3 2011 HORNSYLD BLADET ÅRETS HORNSYLD-BORGER - Majbrit Sørensen, formand for Hornsyld Kulturforening, blev hyldet som årets Hornsyld-borger. FOTO: Henrik Akselbo. www.hornsyld.dk Nyheder fra Hornsyld

Læs mere

Helt færdig! Helt færdig! Infohæfte. sæson 2015-16

Helt færdig! Helt færdig! Infohæfte. sæson 2015-16 Helt færdig! Regler Annexhallen Se midtersiderne! Infohæfte sæson 2015-16 Helt færdig! Ja, projektet med at renovere vores dejlige hal er lykkedes. Det har vi kæmpet for i mere end 10 år! Så glæd dig til

Læs mere

FBG S BESTYRELSE OG UDVALG

FBG S BESTYRELSE OG UDVALG FBG S BESTYRELSE OG UDVALG FORMAND: Anne-Kristine Jansen Tlf. 97 36 46 10 ak.jansen@mail.tele.dk SEKRETÆR: Bente Kaasgaard Tlf. 97 36 41 37 kaasgaard@skjern-net.dk KASSERER: Anna-mette Jacobsen Tlf. 97

Læs mere

Foreningsbladet. Tingstedet til ære. for ØSTER NYKIRKE SOGN. www.vonge-kollemorten.dk

Foreningsbladet. Tingstedet til ære. for ØSTER NYKIRKE SOGN. www.vonge-kollemorten.dk www.vonge-kollemorten.dk Foreningsbladet for ØSTER NYKIRKE SOGN 20. årgang Nummer 1 Mar-Maj 2014 Tingstedet til ære Foreningsbladet har set på historien bag Tingstedet i Kollemorten og dens brug til at

Læs mere

KLUBBLADET 35. ÅRGANG FEBRUAR 2011

KLUBBLADET 35. ÅRGANG FEBRUAR 2011 KLUBBLADET 35. ÅRGANG FEBRUAR 2011 LÆS OM: Dilettant, ZumbAtomic, Tømmermandsturnering, Pistolskydning, Tilbageblik, Indendørsstævner, Lokalopgør, Fastelavn, Generalforsamlinger, MAMMA MIA, Udvikling af

Læs mere

IFORBIFARTEN NR. 4 FEBRUAR 2015 41. ÅRGANG

IFORBIFARTEN NR. 4 FEBRUAR 2015 41. ÅRGANG IFORBIFARTEN NR. 4 FEBRUAR 2015 41. ÅRGANG HÅNDBOLD GYMNASTIK DGI Håndboldskole... Se side 4 BADMINTON Fremgang i medlemstallet... Se side 10 FODBOLD Fodbold firmastævne... Se side 12-15 KIRKERNE Zumba

Læs mere

OSTED IDRÆTSFORENING BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011

OSTED IDRÆTSFORENING BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011 BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011 Aflagt ved Osted Idrætsforenings ordinære generalforsamling fredag d. 13. april 2012 Beretningen indeholder følgende: TIDSPERIODER... 3 ÅR 2011... 3 AFDELINGERNE... 4 BADMINTONAFDELINGEN...

Læs mere

Brink s Begravelsesforretning

Brink s Begravelsesforretning Gelsted Bladet Bladet er trykt i 2000 eksemplarer og omdeles i Gelsted, Ålsbo, Husby, en del af Ejby, og til Middelfart Byråd. Layout Billedværkstedet Gelsted Bladets adresse: Postkassen v/pakkebordet,

Læs mere

Ni-Design. Ring og få et godt tilbud Kvalitets arbejde til tiden. Murerarbejde udføres Nybygning Ombygning Reparation. Stouby Tropeplanter

Ni-Design. Ring og få et godt tilbud Kvalitets arbejde til tiden. Murerarbejde udføres Nybygning Ombygning Reparation. Stouby Tropeplanter 1 Bjerrevej 338, Bjerre, 8783 Hornsyld Mail: bjerre-el@mail.tele.dk www.bjerre-el.dk Stouby Tropeplanter v/harald Larsen Fakkegraveje 17, 7140 Stouby Tlf. 75 89 72 04 h.la@lic-mail.dk www.stoubytropeplanter.dk

Læs mere

KRATTEN LÆS INDE I BLADET:

KRATTEN LÆS INDE I BLADET: KRATTEN December 2005 NR.6 ÅRGANG 38 Så er julen over Gistrup igen BADMINTON FODBOLD GYMNASTIK PETANQUE TENNIS VOLLEYBALL LÆS INDE I BLADET: Diverse generalforsamlinger Fodbolddrenge og piger på tur God

Læs mere

Sognebladet. Vester Nebel Sogn + Øster Starup Sogn. Nr. 2 - Maj 2013. Sognebladet. Sognebladet. Kom til Sommerfest

Sognebladet. Vester Nebel Sogn + Øster Starup Sogn. Nr. 2 - Maj 2013. Sognebladet. Sognebladet. Kom til Sommerfest Sognebladet Vester Nebel Sogn + Øster Starup Sogn Sognebladet 36. årgang Nr. 2 - Maj 2013 Sognebladet Kom til Sommerfest på sportspladsen i Vester Nebel 13.-16. juni 2013 1 ARNE S. ANDERSEN SMEDE- & MASKINFABRIK

Læs mere

Mejeristen DELEGERETMØDE SUNDHEDSORDNING. side 3. side 10. Nummer 2 Maj 2009 86. årgang Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening

Mejeristen DELEGERETMØDE SUNDHEDSORDNING. side 3. side 10. Nummer 2 Maj 2009 86. årgang Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening Mejeristen side 3 DELEGERETMØDE side 10 SUNDHEDSORDNING Nummer 2 Maj 2009 86. årgang Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening Formanden har ordet Solen skinner og her i skrivende stund er vejret næsten

Læs mere

Maj 20 1973 2013 Vitalitet maj: Solsikkefesten 2013 Gymnastikken Fodboldåret Håndboldåret Badminton

Maj 20 1973 2013 Vitalitet maj: Solsikkefesten 2013 Gymnastikken Fodboldåret Håndboldåret Badminton Stiftet 10. december 1958 44 årgang Maj 2013 Morud Idrætsforenings nyhedsblad med alt nyt fra dit nærområde! 1973 1973-2013 Vitalitet maj: Solsikkefesten 2013 Se side 20-23: Gymnastikken Se side 24-26:

Læs mere

FBG S BESTYRELSE OG UDVALG

FBG S BESTYRELSE OG UDVALG FBG S BESTYRELSE OG UDVALG FORMAND: Anne-Kristine Jansen Tlf. 97 36 46 10 ak.jansen@mail.tele.dk SEKRETÆR: Trine Hansen Tlf. 97 33 37 87 puls@besked.com KASSERER: Anna-Mette Jacobsen Tlf. 97 36 40 87 am.h@jubii.dk

Læs mere

KLUBBLADET 34. ÅRGANG JUNI 2010

KLUBBLADET 34. ÅRGANG JUNI 2010 Klubbladets redaktion Lone Andersen tlf.: 48 21 00 12 elith.lone@mail.dk Henrik Keck tlf.: 27 21 19 64 keck@webspeed.dk Annonceansvarlig Per Lyngsie tlf.: 48 21 00 49 raly@post.tele.dk KLUBBLADET 34. ÅRGANG

Læs mere

HØJ KVALITET, LAV PRIS

HØJ KVALITET, LAV PRIS 27. ÅRGANG NR. 2-2012 2 Bredgade 20. Mønsted. Tlf 86 64 61 92 Åbningstider: Mandag - fredag kl. 7.30-19.00 Lørdag - søndag kl. 7.30-18.00 Altid billig benzin HØJ KVALITET, LAV PRIS 3 Sparkær Idræt Udgivet

Læs mere

Til foreninger / klubber, firmaer, m.v. Så bringer vi det i bladet - (hvis pladsen tillader) Skriv og send inden det er for sent, husk deadline

Til foreninger / klubber, firmaer, m.v. Så bringer vi det i bladet - (hvis pladsen tillader) Skriv og send inden det er for sent, husk deadline Gelsted Bladet Bladet er trykt i 2500 eksemplarer og omdeles i Gelsted, Ålsbo, Husby, Tanderup en del af Ejby., m.fl. Layout Billedværkstedet Gelsted Bladets adresse: Postkassen v/pakkebordet, SuperBrugsen,

Læs mere

SOLBJERG NU Marts 2013. 47. årgang. Nr. 7

SOLBJERG NU Marts 2013. 47. årgang. Nr. 7 Solbjerg NU marts 2013_Solbjerg NU - oktober nr. 2.qxd 2/21/2013 9:34 AM Side 1 SOLBJERG NU Marts 2013. 47. årgang. Nr. 7 medlemsblad for solbjerg fællesråd.. Forårsblomsterne skyder nu op af den kolde

Læs mere