PADLEN. Lyngby Kanoklub. ønsker alle venner, sponsorer og forretningsforbindelser en rigtig glædelig jul samt et godt Nytår.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PADLEN. Lyngby Kanoklub. ønsker alle venner, sponsorer og forretningsforbindelser en rigtig glædelig jul samt et godt Nytår."

Transkript

1 PADLEN Medlemsblad for Lyngby Kanoklub nov Julen 2013 Lyngby Kanoklub ønsker alle venner, sponsorer og forretningsforbindelser en rigtig glædelig jul samt et godt Nytår. Sympati Grøde! Fra Hans Nielsens foredrag De lange knives Nat! Må jeg gå i gården? Gennemsigtig Nu gælder det cykelgården Oasen kalender på hjemmesiden Motionsroning for nye roere Crossover-kajak Dato for Pragturen 2014 Ro hele året... og meget mere

2 Bestyrelse: Indhold Formand Thomas Gjerlufsen Fuglevadsvej 50A 2800 Kgs. Lyngby Næstformand John Bahr Grønnevej Virum Idrætsformand Niels Andersen Egebjerghuse Ballerup Turformand Eva Henriksen Ulkær 4, 2tv Rodovre Motionsformand Louise Jørgensen Ved Eltham 1, 4.th 2900 Hellerup com Sekretær Lilian Jørgensen Holmelins tværvej 1A 2800 Lyngby Medlemskasserer Jane Hinge Mortonsvej Kgs. Lyngby Kasserer Aase Lundqvist Lottenborgvej 17, Kgs. Lyngby Webmaster Steen Bruun Lyngby Hovedgade 57 B, Kgs. Lyngby Revisor Henrik Aakjær Fyrhøjvej Kgs. Lyngby Revisorsuppleant Heine Jepsen Hvidegårdsparken Kgs. Lyngby Suppleant Henrik Madsen Ved Eltham 1, 4.th 2900 Hellerup com 2. Suppleant Aksel F. Andersen Byagervej 121, 1.mf Birkerød Suppleant for Motionsudvalget Anne Grete Valeur Dalstrøget 64, 1. th Dyssegård Redaktør Ludmila Miklikova Pilevad Lyngby com Indlæg til Padlen bedes sendt til: com Se også vores hjemmeside: Side Aktivitetskalender 4 Sympati 5 Grøde! 8 Fra Hans Nielsens foredrag 10 De lange knives Nat! 11 Nu gælder det cykelgården 13 Gennemsigtig 14 Oasen kalender på hjemmesiden 14 Motionsroning for nye roere 15 Crossover-kajak 17 Husk: Bankospil - Julefrokost - Nytårsfest 19 Dato for Pragturen Ro hele året 22 Har I Hørt

3 Aktivitetskalender 2013 Dato: Aktivitet: 1/12 O-løb 4/12 Bankospil 7/12 kl Lyngby sø rund før julefrokosten 7/12 kl Julefrokost 31/12 kl Nytårsfest Sympati I hver uge: Lørdag kl Onsdag kl Vinterroning for Motionisterne Svømning i Lyngby svømmehal (Lundtoftevej 53) Stormøde, dejlig lasagne, mange deltagere og en god dialog. Hvor er det herligt, når et møde foregår i en afslappet atmosfære, alle får lov til at slippe deres indre løve fri. Det skete også denne aften. Formanden bød velkommen, oplyste til de nye deltagere, at ordet var frit, intet kunne vedtages, men tages til efterretning af de fremmødte bestyrelsesmedlemmer. Formanden havde dog et par punkter, han gerne ville have lidt underbygning på. Bl.a. om bestyrelsen trak for store veksler på medlemmerne i form af arrangementer, stævner osv. Den tilkendegivelse, han fik med til det kommende bestyrelsesmøde, var der ikke meget kød på, men skulle jeg som udeforstående skyde mig ind, så var medlemmerne faktisk tilfredse med de forhold, som klubben blev drevet på. Der blev vendt mange punkter, bl.a. 4 5

4 skulle bestyrelsen have et fingerpeg om, hvor mange der var interesseret i at være med til at vælge det kommende sommerhus. Og der kom mange tilbagemeldinger, også om beliggenhed og brugsværdier. Her kom Formanden ind på, at i dag rummer Lyngby Kanoklub flere interessegrupper, familier, og det var nødvendigt at tage hensyn til hele paletten. Vi har i dag en kaproningsafdeling, en motionsafdeling, en turkanoafdeling, en fitness afdeling og ganske almindelige medlemmer, som er aktive, men som elsker den nærhed klubben har. Det er det, vi skal finde et hus til for at indfri de forventninger, så alle stilles lige. Vi har fået mange unge i år, og idrætsafdelingen har brugt mange instruktionstimer på disse unge. Det er unge fra flere forskellige grupper i samfundet, hvor penge i visse grupper betyder det helt store, og andre grupper, hvor det har knap så stor en betydning. Dette forudså vor Formand allerede i det tidlige forår, og han søgte derfor Danmarks Idræts Forbund midler til de dårligst stillede, så der ikke ville blive skævvridninger, når man skulle på ture. Dette blev bevilget, og godt for dette initiativ fra D.I.F. Men efter et oplæg fra instruktør Anja hvor alle til sidst sad med et lommetørklæde, ja, der syntes de samlede fremmødte, at der skulle øses flere midler til ungdommen. Vores Idrætsleder Niels røg straks med på den galej, og pludselig var han inde og budgettere IU s budget for Men der var heldigvis flere besindige bestyrelsesmedlemmer til stede, de holdt sig dog beskedent i baggrunden, og da jeg forlod mødet, var jeg i den tro, at budgettet for 2014 lyder på administration og IU. Alt andet vil blive egenbetaling, men da Formanden ved mødets start havde formanet om, at intet kunne vedtages, så ændrede min tankegang sig anderledes for Tak for stor deltagelse og spørgelyst, jeg kommer igen næste år. Den skumle 6 7

5 Grøde! Ja, der var en grødet stemning den onsdag, hvor Lyngby Kanoklub havde indkaldt Formanden for Danmarks Naturfrednings Forening, Hans Nielsen til møde, angående den Grøde, der ligger i søernes vandflade, så det til tider kan være farligt at ro der. Grøden, hurtigvoksne bundplanter, søger fra forårets start op til overfladen på søerne, og det er meget tæt, så får man det først på pagajen padlen, kan det sidde så fast, at en kæntring er mulig. Det er denne grøde, der efterhånden går os alle på, derfor var der også fuldt fremmøde til denne orienteringsaften med Hans Nielsen. Alle os, der har med søerne at gøre, vil vide, hvad der sker fremadrettet, så personer fra fiskeriet, rosporten og så selvfølgelig os selv, var mødt frem. Gennem årene har navnet Hans Nielsen og vores omkringliggende natur ikke haft det bedste indtryk i folkemunde. Mange har haft den mening, uden at kende Hans Nielsen, at han kun vil se dykænder og sjældne planter i vores område. Men de tilbagemeldinger jeg har fået efter mødet, ja, så gik mange fra mødet med, at vi alle har et fælles mål, og det er at få rene søer omkring os, en vegetation vi kan styre, og det kan kun ske ved, at søernes bunde renses op efter fortidens synder. Hans Nielsen havde planlagt aftenen godt, han havde forståeligt materiale med, og mange havde forberedt sig ligeså godt hjemmefra, som aftenen skred frem, blev enigheden større og større, vi ville alle det samme. Formanden konkluderede, at der nu kunne tales om en alliance mellem Danmarks Naturfrednings Forening og søsportens klubber. Vi vendte selvfølgelig spørgsmålet om, hvad der skal ske fremadrettet, og her ville Hans Nielsen sørge for informationer om, hvor vi kan gøre os forståelige over for problemerne. Vi vendte også den store Mejetærsker, som var indkøbt af Ro stadion til at høste på Ro banerne, når Grøden blev for stor på Bagsværd Sø. Som en nødhjælp, vil jeg tro, med lidt forhandling vil vi kunne opnå samme løsning på Lyngby Sø, når det bliver for slemt. Formanden sluttede mødet med en stor tak til Hans Nielsen, og overrakte ham 3 kilo chokolade med den bagtanke, at hver gang, han tager et stykke, vil han tænke på søernes tilstand, så i løbet af et par år, vil vi kunne bade i søerne. TG. 8 9

6 Uddrag fra Hans Nielsens foredrag: Lyngby Sø gennem 100 år Stærkt forurenet af industri- og husspildevand Afskæring af spildevand til Lundtofte Renseanlæg i 1960 men fortsat øget forurening fra Furesø Spildevandsoverløb ved kraftig regn siden 1960 Fosforfældning med aluminiumsulfat ved Nybro i 1975 Vandområdeplan i 1992 Vandplan i 2012 miljømål - god økologisk tilstand men ingen tiltag Megen undervandsvegetation fra ca Store problemer for sejlads på søen for 100 år siden Grødeskæring og sejlads har skabt sejlrender gennem vegetationen Aktuel tilstand og mål for Lyngby Sø Lyngby Sø har i dag et indhold af klorofyl a på ca. 90 mikrogram/l og ligger i tilstandsklassen Dårlig økologisk tilstand Målet for Lyngby Sø er et indhold af klorofyl a på 25 mikrogram/l, for at den kan komme op i tilstandsklassen God økologisk tilstand Undervandsvegetationen vil brede sig mere og mere Når vandet bliver renere, kommer der mere lys ned i vandet og til sta dig større dele af bunden Planterne vil brede sig ud på dybere vand Grødeskæring forhindrer ikke, at der kommer undervandsvegetationen i hele søen Kraftig undervandsvegetation skaber iltsvind til skade for søens dyreliv Mål: En ren sø uden masseforekomster af undervandsvegetation og uden iltsvind Løsning: Oprensning af slam mindre plantevækst De lange knives Nat! Bliver der ikke tale om, dette er et billede af, hvad Global Knive også kan bruges til. Efter det dejlige møde med Hans Nielsen sagde jeg til mig selv, der vil gå flere sæsoner, før det hele er endelig på plads, så jeg tror, jeg vil tage sagen i egen hånd. Det er jo rart, at jeg kan Lyngby Kanoklubs historie, fortalt mange gange af vores nuværende Formand, Thomas. Hvis ingen rigtig er klar over det, har han i sine unge dage roet Kano, og dengang, ja, der løste man bare problemerne, som de kom. Ifølge hans historier, skulle der være Danmarksmesterskaber på Lyngby Sø i 1962 (det var mange år, før jeg blev født) og i vinteren 1961 var der hård frost, så det var det nemmeste her i denne verden at måle en nøjagtig meter bane op. Desværre viste det sig, at der manglede 75 meter, idet siv bræm

7 men ved det nuværende Nybroe Kollegium i de år var vokset et pænt stykke ud i Lyngby Sø. Det blev ikke noget problem, det skal bare skulle fjernes, idet det ikke var muligt at grave ud i Folkeparken. Så Foråret blev brugt til at lave planer om fjernelse af siv og bundplanter. Det blev ikke meldt ind til nogen instanser, det skulle bare ordnes. I 1962 havde Lyngby Kanoklub anskaffet deres første motorbåd med en 75 HK. Motor med el- start. Dengang var der mange medlemmer, der var håndværkere, mange smede og vvs personer. I løbet af ingen tid blev det besluttet at spænde 2 leer på bådens bagende, så beslagene blev udarbejdet og sat på båden. Den efterfølgende uge sejlede motorbåden stille og roligt rundt nede i bugten og efter ugen var omme, så var meter banen klar. Så derfor har jeg nu besluttet at montere Globalknive på pagajerne, og er vi bare 10 mand, så rydder vi et bredt bælte på cirka 200 meter, hver gang vi enes om, hvor det er værst. Som det fremgår af billedet, så var forsøget virkelig godt, og som billeder fortæller, viser instruktøren Jesper, hvorledes taget skal tages. Efterfølgende er der lavet en video, som klart viser, hvor effektivt det er, denne er vist Bestyrelsen for Ro stadion, som nu ærgrer sig over, at der er brugt en Million kroner på en høstmaskine. Ønsker du at se videoen, så skriv til næstformanden John Bahr: Han vil så vise den hver gang holdet af interesserede er på 20 medlemmer. Så det stående spørgsmål vil være, er der nogen, der kender en, der eventuelt vil sponsorere 30 Globalknive, den lange model. Den skarpe Må jeg gå i gården? Det spørgsmål har mange af os stillet, da vi gik i skole, men nu gælder det cykelgården i Lyngby Kanoklub. Stormen væltede de sidste hele stolper, så det var nødvendigt at rive hele gårdhegnet ned, idet det ville være til fare for de gående. Så Formanden og den ansatte Jacob tog den endelige beslutning, det skulle være nu, så andre arbejder er blevet forskubbet. Det om blæste hegn var opstillet for mange, mange år siden af Formanden og den dengang fungerende Næstformand. De var blevet enige om, at banke stolpespyd ned, det ville være hurtigere og måske også mere behageligt. Men til trods for, at der var tale om trykimprægneret træ, ja, så rådner det altså også. Så Formand og Jacob blev enige om, at denne gang skulle stolperne støbes ned. Som det fremgår af nedenstående billeder, lykkedes det Jacob at bore hullerne med et håndbor, det var frygtet, at der var mange rødder, så det ville være svært at komme de 90 cm. ned, som de skal for at være frostfrie. Desværre har vi ikke fået rodfræset de to Birketræer, som vi har måtte fælde, men det håbes inden vinteren sætter ind at være gennemført, så vi kan lægge fliserne ordentligt

8 Gennemsigtig Det er ruderne stadig i Hytten i Sverige, men der er nu indhentet og bestilt nye vinduer hele vejen rundt samt en ny hoveddør. Udskiftningen er begrundet med, at træet og Kitten, der holder på glasset, er ved at være slidt, derfor skal det udskiftes. Er du arbejdsledig eller blot har ubrugte feriedage og godt kunne tænke dig at hjælpe vores ansatte Jacob til at skifte vinduer deroppe, så meld ind til bestyrelsen. Mad og drikke og ophold i den lille uge, det så vil tage, er på klubbens regning. Formanden og Madsen har sørget for, at du kan se 5 6 svenske kanaler, så underholdningen ikke bare kommer fra den ansatte. Bestyrelsen NYT - NYT - NYT Oasen kalender på hjemmesiden Så er Oasen udlånskalenderen kommet på hjemmesiden. Du kan ikke skrive i den, men du kan se, hvornår Oasen er lejet ud. Du skal stadigvæk henvende dig på mail til: for at blive noteret i kalenderen. Du kan først blive noteret per 1. januar til året Marianne Motionsroning for nye roere Motionsudvalget startede året med store ambitioner for motionsroningen for de nye roere, men desværre blev det i første omgang ved intentionerne, da virkeligheden ikke kunne kombineres med arbejde m.v. Her i sommer havde vi så et møde i Motionsudvalget, hvor vi alle aftalte at hjælpes ad med roningen en gang om ugen, nemlig mandag kl Vi har været to erfarne roere hver gang, og det er blevet modtaget meget positivt. Vi lagde ud i slutningen af august, og sidste træningsdato var mandag 30. september Jeg har selv deltaget to gange, hvor der har været pæn tilslutning med henholdsvis 9 og 10 deltagere. Antallet af deltagere har dog været noget forskelligt afhængig af vejret, men selv en dag, hvor det blæste 10 m/s, dukkede der alligevel 6 deltagere op. Meget imponerende. Vi har alle gange roet mellem ca. 7 og 10 km, hvilket har været fint for alle, og tempoet har været, så alle 14 15

9 kan følge med. Vi har også haft nogle pudsige oplevelser på turene. Blandt andet blev Tine viklet ind i en fiskesnor, der ikke var markeret godt nok, og Louise måtte træde hjælpende til. Jeg oplevede selv at ro fast i åkanderne, da jeg skulle undgå en fiskesnøre. Jeg sad virkelig fast, men heldigvis kunne en af de andre deltagere trække mig fri, så jeg undgik en dukkert. En anden gang fik deltagerne isfuglen at se i nærheden af Slusen, hvilket var en stor oplevelse. Jeg tror også, at vores ture har givet nogen mod på at prøve mere, for vi havde flere nye roere med til Støt Brysterne-arrangementet i Nord. Alle gennemførte i fin stil uden at falde i, så det var godt gået. Vi satser på at gentage aktiviteten næste år, hvor alle interesserede vil være velkomne. Henover vinteren vil der i stedet for være motionsroning hver lørdag kl Der vil også være mulighed for spadsereture, når/hvis isen lukker vores farvand. Motionsudvalget Crossover-kajak Personer med bådplads - SE HER! Jeg har nu fjernet turprotekollen fra bådhallen og jeg har konstateret af der er mange som ikke været ude og ro de 5 gange som vores love foreskriver. Er det på grund af i har glemt at skrive jer i protokollen eller har i en anden god grund til ikke af har opfyldt vores love, vil jeg blive glad for en mail eller et tlf. opkald inden den 1/ Derefter udsender jeg breve med advarsel. Gentager det sig i 2014 vil i miste bådpladsen. Har i en advarsel fra 2012 vil i blive bedt om at fjerne jeres båd Mail. Tlf Med venlig hilsen Jane Hinge Crossover-kajak er en type båd, som er lavet til flere forskellige formål at lege på floder eller bølger på havet, men også at kunne ro mindre ture. Man tager en White Water kajak, strækker den lidt, giver den mere kant langs siderne, og tilføjer en justerbar finne, så den bliver mere retningsstabil, hvis man skal ro ligeud det er med andre ord lidt af et gadekryds. DGI Nordsjællands har som en del af deres projekt ung i kajak valgt crossover-kajakken. Projektet er rettet mod at få unge til at interessere sig for kajak, og også at få etablerede roere i foreninger til at lege mere. Som en del af projektet er der lavet et kursusmodul til DGI crossover-kajak instruktører. Vi har i Lyngby Kanoklub været så heldige at vi har fået lov til at sende et par deltagere med på kurset. Kurset fandt sted 4 aftener i juni og august og blev afholdt ved Charlottenlund, Tisvilde, Hornbæk og Gilleleje, og havde fokus på undervisningsmetodik, sikkerhed, og ikke mindst lege, så der var rig mulighed for at bruge alle sine færdigheder og sin fantasi. Alle fandt det indre legebarn frem og kastede sig ud i boldspil, piratlege og mere eller mindre akro

10 HUSK!!! batiske øvelser på kajakkerne. Et rigtig sjovt og inspirerende kursus i selskab med dygtige instruktører, og hyggelige kajakfolk. Vi håber at vi i den kommende sæson vil få lejlighed til at dele nogle af de sjove oplevelser i crossover kajak ved et klubarrangement med O.B.S Her et par små pip fra medlemskasseren. Hvis du / I af den ene eller anden grund, ikke ønsker at være medlem af Lyngby kanoklub i 2014, skal du / I huske at melde jer ud skriftligt, inden 31 / Har du / I købt retten til brug af en nøgle, skal jeg have denne, før udmeldelsen kan træde i kraft. Har du været så heldig at få dit drømmehus / lejlighed og derfor er flyttet, bedes du oplyse mig din nye adresse, så jeg kan blive ved med at sende Padlen til dig. Har du nogle spørgsmål, er du velkommen til at ringe til mig på tlf Jeg træffes bedst efter kl , eller du kan skrive til mig på mail: Mange sportslige hilsner Jane Hinge andre fra Lyngby Kanoklub. Tak til DGI Nordsjælland, vores dygtige instruktører Thiim og Mathilde, og vores fantasifulde medkursister. Louise Jørgensen og Peter Engholm Bankospil onsdag den 4. december Traditionen tro skal du sørge for, at din stemme er helt up to date onsdag den 4. december. Denne aften klokken fyres årets mest hensynsløse bankospil af. Julefrokost lørdag den 7. december - klokken De, der vil have frisk luft og samle appetit, starter med at gå Lyngby Sø rundt klokken Husk tilmelding på den ophængte liste i klubben, og medbring en gave til et beløb på kroner

11 HUSK!!! Nytårsfest tirsdag den 31. december I år gentager vi succesen fra de sidste 2 år og holder en fantastisk nytårsfest i klubben. Hvis I vil med, skal vi høre fra jer snarest. Foreløbig tilmelding så vi har en ide om antallet - inden den 1. december og bindende tilmelding senest den 18. december på eller Foreløbig dato for Pragturen 2014 Vi er nogle deltagere fra Pragturen i maj, der godt kunne tænke os at komme afsted igen i Vi er blevet enige om en foreløbig dato for turen: Lørdag den 24. maj til den lørdag den 31. maj 2014 Pga. begynderkursus den 24. og 25. maj 2014 vil der dog være begrænset mulighed for lån af klubbåde. Der vil komme mere information om turen i begyndelsen af det nye år. Jane og Anne Grete 20 21

12 Ro hele året Falmende blade og lavere temperaturer betyder ikke, at rosæsonen automatisk er slut. Du kan sag-tens ro om efteråret og vinteren, det kræver bare ekstra omtanke. Påklædning er en personlig ting og afhænger også af, om du nemt fryser hurtigt eller holder varmen. Hør de andre om deres erfaringer, og prøv dig ellers frem. Men tager du dine forholdsregler og klæder dig ordentligt på, venter der nogle fantastiske oplevelser på søen. Herunder får du nogle idéer til vinterpåklædning. Inderst Løbetøj /undertøj Uld isolerer bedst, hvis du bliver våd. Men løbe(under)tøj fungerer fint. Bomuld direkte imod huden kan til gengæld holde på fugtigheden og blive koldt. Yderst Hue Varmetabet fra hovedet er meget stort, så det gælder det om at holde hovedet varmt! Find en både vind- og vandtæt hue, der ikke falder af heller ikke hvis uheldet skulle være ude, og du falder i vandet. Vælg tophue, kasket, elefanthue eller hvad du trives bedst med. Handsker Der er flere forskellige løsninger nogle vil kalde det nærmest en videnskab, og vi er mange, der har måttet prøve os frem. Nogle roere foretrækker neoprenhandsker, der er formet efter pagajen. Andre såkaldte vindluffer, der sidder fast på pagajen nærmest som en pose, som du stikker hænderne i, og som beskytter imod vind og vand, imens du stadig holder direkte om pagajens skaft. Lufferne fås også med fleecefor. Vindluffer kombineret med rohandsker uden fingre, ser du også tit. Men det vigtigste er, at du kan holde hænderne tørre og varme og kan holde fast på pagajen. Neoprensko Fås både som sko og korte støvler. Det vigtigste er, at de passer, sidder fast på foden og ikke hindre bevægeligheden begge dele holder fødderne varme. Bruges med eller uden sokker. Anorak Nogle roere investerer i en anorak, der slutter tæt ved hænder og hals. Andre klarer sig fint med f.eks. en regnjakke eller løbejakke

13 Våddragt En våddragt kan være fornuftig, når du ror om vinteren. Især hvis du ror alene. Den typiske kajakvåddragt kaldes en Long John og har ingen ærmer for større bevægelsesfrihed. Den fås i mange forskellige prislag, men en økonomisk fornuftig løsning kunne være at købe en billig våddragt med ærmer og så klippe dem af. I klubben møder du erfarne roere, der aldrig kunne drømme om at ro i en våddragt, men for ikke så erfarne roere, vil den kunne give ro i maven i den kolde tid. Skørt/spraydeck/cockpitovertræk Holder dig tør og varm om underkroppen i den kolde tid. Der findes flere forskellige modeller i forskellige materialer af varierende vandtæthed, med og uden lynlås, og med og uden seler. Klubben har ingen cockpitovertræk, så du må investere i dit eget eller låne dig frem. Vær sikker på, at det er stort nok til klubbens både. Har I hørt, At knapt var mødet med Hans Nielsen færdigt, før Fred havde kontakt med DTUs videns by, her måtte der være personer, der har forstand på de misligholdte søers bundforhold. Ved redaktionens slutning for dette nummer, var der ikke kommet noget frem. Men os der kender Fred ved, at så længe Statsminister, Dronning osv. ikke har tilkendegivet, så er det ikke slut. At Henrik Madsen, som rygterne siger, har været på knæ for kassemester Jane, det passer ikke, siger Madsens nuværende samleverske Louise. Jane har kasseret ham som makker, fordi hans knæ ikke kan holde til de hårde orienteringsløb. At Team Elite i Lyngby har sagt god for William Nordahls forberedelser til OL i Rio i Dette ja, vil betyde, at IUs budget til ungdommen vil vokse lidt, idet William så ikke skal have nær så mange penge. At Vores nuværende Borgmester Søren S. Rasmussen ikke vil være at finde ved roret i Lyngby Taarbæk Kommune i årene frem fra Nu havde vi lige fået instrueret Søren i kano- og kajakkernes gøren i vores søer, så det er vigtigt, at vi får gjort den nye Borgmester ligeså interesseret i vores sport. Svømmevesten Bør vel være overflødig at nævne. Er obligatorisk fra 1. oktober til 1. maj. At et aggressivt medlem har givet Bestyrelsen et ultimatum, dog uden at sætte konsekvenser på, at hvis ikke der kommer nyt Køkken og en Hjertestarter i 2014, så vil der ske...??? At bestyrelsen har iflg. referatet fra november 2013 sat datoer på anskaffelsen, dette vil være en føljeton. At Der var mange mennesker ude at gå rundt om søen, den søndag 24 25

14 hvor Global knivene skulle bestå deres prøve, der var mange tilkendegivelser fra publikum, bemærkninger om, at det var på tide. En ældre dame sagde, at hun havde set en and sidde fast ovre ved Dame Roklubben i den grøde, der var der. At du skal huske vores alle sammen s store Bankospil onsdag den 4. december, fyldest beskrevet i september og november bladet. At du ligeledes skal huske vores kæmpe, kæmpe store julefrokost lørdag den 7. december, beskrevet i samme nummer af Padlen som ovenstående. At Claus Lorentzen gør alt muligt for at komme i Padlen, han har lige nu bombarderet redaktionen med billeder, der viser ham selv i vandet. Men fra redaktionens side ligner det et billede fra det nye Danmarks Akvarium, Den Blå Planet, hvor man er ved at fodre Søløverne. Herfra kan vi blot sige, Claus, på den ige,n og vores kvindelige medarbejder vil helst se dig springe i med i hvert fald bar overkrop. At vi nærmere os årsskiftet, hjælp bestyrelsen, hvis du går med tanken om ikke at forny dit medlemskab i 2014, så meld fra til kassemester Jane inden den 30. december. P.T. er der 16 medlemmer, der ikke ønsker at forny medlemskabet. At Ludmila, vores eneste kvindelige redaktør, er pt. i gang med at fremstille Årets Julekort, det har været fremvist for en sluttet kreds (bestyrelsen) og ikke et øje var tørt. Formanden istemte med julesangen.. I ØSTEN STIGER SOLEN OP indtil Madsen sagde, at det skam ikke var en julesang. (For de nysgerrige - julekortet kan sespå bladets forside.) At vores ansatte Jacob elsker at køre gennem de svenske skove, især når det er mørkt, det gør vores Formand bestemt ikke, men han kom til det, da Jacob havde glemt et højdemål. At i samme billedserie ser man også våde kvindelige motionister, nogen her på redaktionen mener, der er tale om en dåb fra et dåbsritual i Jehovas Vidner. At Bjørn Axelsen er draget til VM i ekstrem sport, som foregår i december. Hans firemandshold spås ikke de hel store chancer, men lad os nu høre det fra hans egen mund. Det får du lejlighed for engang i januar februar, hvor han vil komme til et onsdagsarrangement og give os et fyldestgørende referat. Følg med på opslagstavlen. At onde tunger påstår, at Formanden skal have nyt kørekort i januar, redaktionen kan fastslå, at det kørekort han har d.d. er ligeså godt, som det du har. Han har det i hvert fald

15 Retur ved vedvarende adresseændring Deadline for stof til næste udgave af Padlen d. 20. december 2013 Mail dit indlæg til : LYNGBY KANOKLUB Adresse: Rustenborgvej 19, 2800 Kgs. Lyngby Hjemmeside: Telefoner: Medlemmer: Bestyrelse og telefax: Girokonti: , Lyngby Kanoklub , kontingentindbetalinger

PADLEN. 26 marts 2014 Dansk Kano- og Kajak Forbunds årsmøde Standerhejsning/-Forårsrengøring Udvalg og bestillinger Har I hørt...

PADLEN. 26 marts 2014 Dansk Kano- og Kajak Forbunds årsmøde Standerhejsning/-Forårsrengøring Udvalg og bestillinger Har I hørt... PADLEN Medlemsblad for Lyngby Kanoklub 525 - marts 2014 26 marts 2014 Dansk Kano- og Kajak Forbunds årsmøde Standerhejsning/-Forårsrengøring Udvalg og bestillinger Har I hørt... og meget mere Bestyrelse:

Læs mere

PADLEN. Glædelig Jul og Godt Nytår 50.000 kroner Buffeten! 1944 Førstehjælpskursus Prag anno 2014 Oprydning i Bådhallen...

PADLEN. Glædelig Jul og Godt Nytår 50.000 kroner Buffeten! 1944 Førstehjælpskursus Prag anno 2014 Oprydning i Bådhallen... PADLEN Medlemsblad for Lyngby Kanoklub 522 - dec. 2013 Glædelig Jul og Godt Nytår 50.000 kroner Buffeten! 1944 Førstehjælpskursus Prag anno 2014 Oprydning i Bådhallen... og meget mere Bestyrelse: Indhold

Læs mere

PADLEN. 510 - sept./okt. 2012. Medlemsblad for Lyngby Kanoklub

PADLEN. 510 - sept./okt. 2012. Medlemsblad for Lyngby Kanoklub PADLEN Medlemsblad for Lyngby Kanoklub 510 - sept./okt. 2012 Mølleåens Blå Bånd siden 1965 Standerstrygning LK s Julebanko Årets Julefrokost Super tilbud om kursus i førstehjælp Nytårsfest i LK Ikke kun

Læs mere

PADLEN GOD JUL 2012! 511 - nov. 2012. Medlemsblad for Lyngby Kanoklub

PADLEN GOD JUL 2012! 511 - nov. 2012. Medlemsblad for Lyngby Kanoklub PADLEN Medlemsblad for Lyngby Kanoklub 511 - nov. 2012 GOD JUL 2012! Velbesøgt stormøde i oktober Kom hjem, kom hjem... Greve Christian 70 år Nationalbanken på besøg i LK Nye stole! Cykelparkering Oprydning

Læs mere

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere

PADLEN. 536 - april 2015. Medlemsblad for Lyngby Kanoklub

PADLEN. 536 - april 2015. Medlemsblad for Lyngby Kanoklub PADLEN Medlemsblad for Lyngby Kanoklub 536 - april 2015 Copenhagen Spring Regatta 2015 Fritidshus Standerhejsning Mad, grill og hygge Kan du også bedst lide at ro med andre? Motionsroning om mandagen i

Læs mere

www.riberoklub.dk Nyhedsbrev nr. 1, 10/3 2013 Det meste er som det plejer, men der er også meget, der er forandret i roklubben!

www.riberoklub.dk Nyhedsbrev nr. 1, 10/3 2013 Det meste er som det plejer, men der er også meget, der er forandret i roklubben! Det meste er som det plejer, men der er også meget, der er forandret i roklubben! Alt det nye bliver præsenteret på MEDLEMSMØDET ALLEREDE NU PÅ TIRSDAG DEN 12. MARTS KL. 19.00-21.00 I KLUBHUSET. Dagsorden

Læs mere

PADLEN. - september 2011. Medlemsblad for Lyngby Kanoklub

PADLEN. - september 2011. Medlemsblad for Lyngby Kanoklub PADLEN Medlemsblad for Lyngby Kanoklub 500 - september 2011 Biler på forsiden Nummer 500 75 års fødselsdag Stormøde Vinterræs i Amager Strandpark Tour de Gudenå 2011 Ready go Vinterroning... og meget mere

Læs mere

Vi holder kurserne lørdag den 22. marts kl 15 16.30 og søndag den 13. april kl 14.30 16.00. Husk at tilmelde dig i kalenderen

Vi holder kurserne lørdag den 22. marts kl 15 16.30 og søndag den 13. april kl 14.30 16.00. Husk at tilmelde dig i kalenderen Kære medlem Brush up kursus for frigivne roere og turpas Hvis du ikke har fået roet ret meget siden frigivelsen eller måske slet ikke, og er utryg ved at skulle i en kajak til foråret. Så er her et tilbud

Læs mere

PADLEN. 504 - feb. 2012. Medlemsblad for Lyngby Kanoklub

PADLEN. 504 - feb. 2012. Medlemsblad for Lyngby Kanoklub PADLEN Medlemsblad for Lyngby Kanoklub 504 - feb. 2012 Indkaldelse til Generalforsamling Regenskab og budget Masser af visioner for klubben Operation Ren Sø 20102 Ergometer DM 2012 Nyd Kristi Himmelfartsdag

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde, tirsdag d. 11. september 2012

Referat af Bestyrelsesmøde, tirsdag d. 11. september 2012 Referat af Bestyrelsesmøde, tirsdag d. 11. september 2012 Til stede: Bjørn Ejlersen, Jesper Lorentzen, Susanne Mainz, Dan Guldhammer, Niels Høgfeldt, Michael Jacobsen, Nina Ravn Meden Referatet af bestyrelsesmødet

Læs mere

Nyhedsbrev - Lotte Friis Februar - 2014

Nyhedsbrev - Lotte Friis Februar - 2014 Nyhedsbrev - Lotte Friis Februar - 2014 EM i Herning MIT 2013 Baltimore Jeg sidder på min seng her i Baltimore en solrig søndag formiddag, Det er min første rigtige fridag i 2014, ingen træning, ingen

Læs mere

Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria

Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria Dagsorden: 1) Godkendelse af referat 1.1 Er godkendt og lagt på nettet 2) Indlæg fra bestyrelsesmedlemmerne

Læs mere

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet?

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet? Modul 3 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. X 1. Hvornår kan Søren blive klippet? 18.00 17.00 17.30 2. Hvilken farve er flottest? hvid rød grøn

Læs mere

PADLEN. 535 - marts 2015. Medlemsblad for Lyngby Kanoklub

PADLEN. 535 - marts 2015. Medlemsblad for Lyngby Kanoklub PADLEN Medlemsblad for Lyngby Kanoklub 535 - marts 2015 Et stærkt bagland Generalforsamlingen 2015 Standerhejsning og forårsrengøring Ny sommersæson med grill Det bliver stort Begynderkurser 2015 Kajak

Læs mere

PADLEN. 516 - april/maj 2013. Medlemsblad for Lyngby Kanoklub

PADLEN. 516 - april/maj 2013. Medlemsblad for Lyngby Kanoklub PADLEN Medlemsblad for Lyngby Kanoklub 516 - april/maj 2013 Copenhagen Spring Regatta 2013 Standerhejsning - Forårsrengøring Intro-Kursus - Kano Bøde 1.000 kroner! Greve Christian af Rosenborg LK s tur

Læs mere

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne 1. Valg af dirigent. Søren Opstiller Søren Valgt 28 stemmeberettige er til stede til denne generalforsamling Afbud fra 8 medlemmer

Læs mere

Frederikssund Roklub. Stiftet 29. Maj 1908. Funktionsbeskrivelser

Frederikssund Roklub. Stiftet 29. Maj 1908. Funktionsbeskrivelser Frederikssund Roklub Stiftet 29. Maj 1908 Funktionsbeskrivelser - 1 - Revideret juli 2005 Funktionsbeskrivelser for: Bestyrelsen...3 Formand...4 Næstformand...5 Kasserer...6 Kontingentkasserer...7 Nøgleansvarlige...8

Læs mere

PADLEN. 524 - feb. 2014. Medlemsblad for Lyngby Kanoklub

PADLEN. 524 - feb. 2014. Medlemsblad for Lyngby Kanoklub PADLEN Medlemsblad for Lyngby Kanoklub 524 - feb. 2014 Generalforsamling Årsregnskab 2013 Ekstremaften! 1ste klasse! Smukke damer Er du med på LK s Mailingliste? Udsalg Begynderkurser 2014 - Kajak Billedaften

Læs mere

Emilies sommerferieeventyr 2006

Emilies sommerferieeventyr 2006 Emilies sommerferieeventyr 2006 1. uge Min sommerferie startede faktisk en dag tidligere end forventet, da mormor kom om fredagen og passede Maria og mig. Det var rigtig hyggeligt og en god start på ferien.

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

PADLEN. 498 - juni 2011. Medlemsblad for Lyngby Kanoklub

PADLEN. 498 - juni 2011. Medlemsblad for Lyngby Kanoklub PADLEN Medlemsblad for Lyngby Kanoklub 498 - juni 2011 Ny tilbygning Ny medarbejder IF Limone EPP2-kursus Tekniktræning 100 kroners Sankt Hans aften Båddåb Farvel Fordeling af arbejdsopgaver... og meget

Læs mere

Velkommen til Horsens Kajakklub

Velkommen til Horsens Kajakklub Velkommen til Horsens Kajakklub Vi stiller trænere og materiel til rådighed og forventer så af dig, at du har lysten og viljen til: At lære at ro kajak At du efter endt træning deltager i den sociale del

Læs mere

BØLGEBRYDEREN. 24. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2013. Læs inde i bladet:

BØLGEBRYDEREN. 24. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2013. Læs inde i bladet: BØLGEBRYDEREN 24. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2013 Læs inde i bladet: INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING SPÆNDENDE FOREDRAG I FORBINDELSE MED GENERALFORSAMLINGEN SE ÅRETS ARRANGEMENTSKALENDER

Læs mere

Deltagerbrev for Sommerlejr på Sletten 2014

Deltagerbrev for Sommerlejr på Sletten 2014 Deltagerbrev for Sommerlejr på Sletten 2014 Dette lille hæfte indeholder alle de informationer, der er nødvendige for forberedelserne til at tage på sommerlejr. Skulle der stadig være nogle spørgsmål i

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

BBU aktiviteter. Dansk Kano og Kajak Forbund 2006. Eftertryk tilladt med Side tydelig 1 kildeangivelse

BBU aktiviteter. Dansk Kano og Kajak Forbund 2006. Eftertryk tilladt med Side tydelig 1 kildeangivelse Dansk Kano og Kajak Forbund 2006 BBU aktiviteter Dansk Kano og Kajak Forbund 2006 Eftertryk tilladt med Side tydelig 1 kildeangivelse Kære Læser Dansk Kano og Kajak Forbund byder endnu engang medlemmerne

Læs mere

NR. 32 NYHEDSBREV April 2008 SÆRUDGAVE

NR. 32 NYHEDSBREV April 2008 SÆRUDGAVE NR. 32 NYHEDSBREV April 2008 SÆRUDGAVE FARVEL - - og TAK I mange år havde Esbjerg Atletikforening et godt klubblad, hvor Esbjerg Motion måtte benytte de bagerste sider. Men sidst i 90-erne gik bladet ind,

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter:

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter: Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 Til stede fra bestyrelsen: Linnea Christensen (afgående formand), Susanne Skarby (kasserer), Peter Rask, Anne Erben. Afbud fra

Læs mere

SKOLESTART d. 10. august 2009 kl. 11.30

SKOLESTART d. 10. august 2009 kl. 11.30 SKOLESTART d. 10. august 2009 kl. 11.30 1. Velkommen. Goddag gooddaaag. Balder og jeg har såmænd glædet os til at se jer igen. Det har jo været en lang ferie kunne I kende hinanden? Skolen? Jeg har været

Læs mere

Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00

Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00 1. halvår 2014 Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00 SAMVÆRdSHUSET Søndergade 27-3700 Rønne Kontakt: Formand: Ruth Kjær Hansen mob. 50 57 29 14 Kasserer: Kjeld Pedersen E-mail: pilgaarden@sol.dk

Læs mere

o Flugtskydning o Jagt o Vildt o Naturpleje o Fiskeri o Oplevelse o KLIK IND ~ www. Karlebosognsjagtforening

o Flugtskydning o Jagt o Vildt o Naturpleje o Fiskeri o Oplevelse o KLIK IND ~ www. Karlebosognsjagtforening BLAD NR 2 / 2009 Karlebo Jæger post FORÅR o Flugtskydning o Jagt o Vildt o Naturpleje o Fiskeri o Oplevelse o KLIK IND ~ www. Karlebosognsjagtforening Formanden har ordet! Uge 15. Så er det blevet forår!

Læs mere

Generalforsamling CC 95 Herfølge

Generalforsamling CC 95 Herfølge Generalforsamling CC 95 Herfølge Dato: Mandag 26/1 2015 KL 19:30 i Herfølge Hallerne Tilstede: 50 deltagende medlemmer inkl. bestyrelse 1. Valg af dirigent Leo Støchkel (revisor) blev valgt 2. Valg af

Læs mere

Referat af generalforsamling den 27. marts 2012 kl. 19.00 Sted: Klubhuset.

Referat af generalforsamling den 27. marts 2012 kl. 19.00 Sted: Klubhuset. Referat af generalforsamling den 27. marts 2012 kl. 19.00 Sted: Klubhuset. Tilstede var: 7 medlemmer og 7 bestyrelsesmedlemmer Dagsorden: (ifølge vedtægterne) 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

Vedtægter for Skanderborg Kano og Kajakklub

Vedtægter for Skanderborg Kano og Kajakklub Vedtægter for Skanderborg Kano og Kajakklub 1 Klubbens navn Klubbens navn er SKANDERBORG KANO- OG KAJAKKLUB. Dens hjemsted er Skanderborg Kommune. 2 Klubbens formål Klubbens formål er at fremme kano- og

Læs mere

PADLEN. 534 - feb. 2015. Medlemsblad for Lyngby Kanoklub

PADLEN. 534 - feb. 2015. Medlemsblad for Lyngby Kanoklub PADLEN Medlemsblad for Lyngby Kanoklub 534 - feb. 2015 Vi var tvunget til det Årsregnskab 2014 Indkaldelse til Generalforsamling Der var engang Copenhagen Spring Regatta 2015 Kender du hjemstedet for Lyngby

Læs mere

TANGLOPPEN Medlemsblad for Ishøj Roklub

TANGLOPPEN Medlemsblad for Ishøj Roklub TANGLOPPEN Medlemsblad for Ishøj Roklub 26. årgang Juli 2010 Nr. 6 Sommeraften Rigtig god ro-sommer www.ishoj-roklub.dk 1 Ishøj Roklub Stiftet 16. oktober 1983 Medlem af Dansk Forening for Rosport under

Læs mere

Medlemsblad for Nykøbing Falster Roklub NFR. Nov 2012 jan 2013 NR.4 ÅRGANG 65. Pålidelighedssejlads

Medlemsblad for Nykøbing Falster Roklub NFR. Nov 2012 jan 2013 NR.4 ÅRGANG 65. Pålidelighedssejlads Medlemsblad for Nykøbing Falster Roklub NFR Nov 2012 jan 2013 NR.4 ÅRGANG 65 Pålidelighedssejlads 1 Aktivteter December 11. December 18.00: Julefrokost Januar 22. januar kl.19 i klubben. Medlemsmøde O-løb

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling år 2012. Ejerforeningen Marstalsgade 42

Referat af Ordinær Generalforsamling år 2012. Ejerforeningen Marstalsgade 42 9. april 2012 Referat af Ordinær Generalforsamling år 2012 Ejerforeningen Marstalsgade 42 Sted: Marstalsgade 42, 2100 København Ø - hos Pia Rothe i nr. 2.tv. Dato: Den 29. marts 2012 fra kl. 19:30 Deltagere:

Læs mere

Horsens Sejlklub Velkommen til nye sejlere 2015. Hjælp til hvad udstyret hedder på jollen samt gode råd og fif

Horsens Sejlklub Velkommen til nye sejlere 2015. Hjælp til hvad udstyret hedder på jollen samt gode råd og fif Horsens Sejlklub Velkommen til nye sejlere 2015 Hjælp til hvad udstyret hedder på jollen samt gode råd og fif Hvad hedder udstyret på optimistjollen Længde: Bredde: Skrogvægt: 230 cm 113 cm 35 kg Sejlareal:

Læs mere

PADLEN. 505 - marts 2012. Medlemsblad for Lyngby Kanoklub

PADLEN. 505 - marts 2012. Medlemsblad for Lyngby Kanoklub PADLEN Medlemsblad for Lyngby Kanoklub 505 - marts 2012 Standerhejsning Status 2011 Copenhagen Spring Regatta Patagonien Race Prag i maj 75 års jubilæum Forårs rengøring Maraton World Cup Ro i svømmehal

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

NYHEDSARKIV 2002. Der er ingen gymnastik 7. og 14 november. Grundet ombygning. 20026.nov

NYHEDSARKIV 2002. Der er ingen gymnastik 7. og 14 november. Grundet ombygning. 20026.nov Billeder fra 8'er Grand Prix NYHEDSARKIV 2002 Se billederne i Galleriet! Billederne er indsendt af: Evan Jeppesen GYMNASTIK- torsdag Der er ingen gymnastik 7. og 14 november. Grundet ombygning. 8. grand

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

SENIORFISKERNE - Spørgsmål/tilmelding til SENIORFISKERNE kan rettes til Gorm Siiger på tlf. 57804771 eller begosiiger@os.dk.

SENIORFISKERNE - Spørgsmål/tilmelding til SENIORFISKERNE kan rettes til Gorm Siiger på tlf. 57804771 eller begosiiger@os.dk. Program 2015. JUNIOR - hver onsdag (undtaget i ferierne) er der juniorklubaften fra 19.00-21.00 i klubhuset. Fra 6/5 tager vi på søerne fra 18.30, først Sorø Sø, og senere (fra 3/6) på Tuel Sø. Spørgsmål

Læs mere

Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING AFHOLDT I STENLILLE HALLENS SELSKABSLOKALE ONSDAG DEN 20. FEBRUAR 2008 Klokken 19.00 bød formand Carl-Henrik Nielsen

Læs mere

Kajakklubben Vikingen Silistria.

Kajakklubben Vikingen Silistria. Kajakklubben Vikingen Silistria. Referat af medlemsmøde den 26. september 2007 kl. 19:00 I klubhuset, Ørneredevej. Der var i alt 24 fremmødte heraf 4 fra bestyrelsen. Dagsorden: 1. Orientering fra udvalgene.

Læs mere

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE I NIVÅ KAJAKKLUB

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE I NIVÅ KAJAKKLUB REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE I NIVÅ KAJAKKLUB ONSDAG DEN 8. FEBRUAR KL. 19.00. Til stede: Jørgen Bache, Carsten Enevold, Eva Gehrke, Flemming Kehr, Lars Ulrik Larsen og Lisbet Praëm. Dagsorden Pkt. 1 Konstituering

Læs mere

Referat fra møde i Uddannelsesudvalget torsdag den 15. januar 2015 kl 19-21 i klublokalet

Referat fra møde i Uddannelsesudvalget torsdag den 15. januar 2015 kl 19-21 i klublokalet Referat fra møde i Uddannelsesudvalget torsdag den 15. januar 2015 kl 19-21 i klublokalet Til stede: Thomas, Per Michael (den sidste del), Per Dolleris, Frans, Lars Hugo, Per From Gøse, Gorm. Afbud Henning,

Læs mere

Stedet hvor alle aldre mødes og har det sjovt. Så er det igen tid for tilmelding til svømmesæsonen 2015/2016. www.ebeltoftsk.dk

Stedet hvor alle aldre mødes og har det sjovt. Så er det igen tid for tilmelding til svømmesæsonen 2015/2016. www.ebeltoftsk.dk www.ebeltoftsk.dk Stedet hvor alle aldre mødes og har det sjovt LOGO SVØMMEKLUB SAMT EIF Så er det igen tid for tilmelding til svømmesæsonen 2015/2016 Sæsonen starter mandag den 07. september 2015 og slutter

Læs mere

Ikast Svømmeklub. Referat fra generalforsamling: Punkter:

Ikast Svømmeklub. Referat fra generalforsamling: Punkter: Referat fra generalforsamling: Tid: Tirsdag den 27-03-2012, kl. 19.00 Sted: ISK klublokale. Punkter: Nr. Emner: 1 Valg af dirigent, referent og stemmetællere (2 stk.): Dirigent: Kenneth Petersen Referent:

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

protein nedbrydnings defekt foreningen Årsberetning 2011 Her er vi... cyberspace

protein nedbrydnings defekt foreningen Årsberetning 2011 Her er vi... cyberspace PND protein nedbrydnings defekt foreningen Årsberetning 2011 Her er vi... cyberspace Generalforsamling 2011 4 5 6 7 8 Indhold madlavningskursus Samarbejde med PKU Generalforsamlingen 2011 Sjældne Diagnoser

Læs mere

LEDEREN JOHNNY REITZ.

LEDEREN JOHNNY REITZ. LEDEREN Så blev det tid til at skrive igen, der er ikke sket så meget siden sidste blad udkom. Vi mangler aktive folk som gerne vil stå for nogle af de udvalg som er ledige, så hvis der er nogle der har

Læs mere

Grundejerforeningen Store Vangen

Grundejerforeningen Store Vangen Grundejerforeningen Store Vangen Generalforsamling 10. april 2013 Referat Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning. 3. Foreningens regnskab (vedlagt). 4. Indkomne forslag. 5. Budget 2013

Læs mere

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel.

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Så kunne vi tage det sammen, men jeg tænkte lidt over

Læs mere

Danmarks rekord på 24 timer

Danmarks rekord på 24 timer Danmarks rekord på 24 timer Bagsværd Roklub gentager succes en op på Teatertorvet i Lyngby Storcenter Fredag d. 9. januar kl. 13:00 til Lørdag d. 9. januar kl. 13:00 Projektet Bagsværd Roklub vil, i samarbejde

Læs mere

PADLEN. Tryggevælde Å 2013 Vil du med til Sverige? Skøjtetur med både unge og... Latinamerikansk aften i klubben... og meget mere.

PADLEN. Tryggevælde Å 2013 Vil du med til Sverige? Skøjtetur med både unge og... Latinamerikansk aften i klubben... og meget mere. PADLEN Medlemsblad for Lyngby Kanoklub 515 - marts 2013 Generalforsamling 2013 Grøn Klub Jeppes Fond støtter unge kaproere Slut med o-løb for denne sæson Officialkursus Operation ren sø 2013 Komgodt-i-gang-igen

Læs mere

Holbæk Juniorsejlklub Information til nye sejlere og forældre.

Holbæk Juniorsejlklub Information til nye sejlere og forældre. Information til nye sejlere og forældre. Velkommen Velkommen som sejler og forældre i. Vi gælder os til at, I bliver en del af vores klub. Der er en del nye ting at forholde sig til, når man starter i

Læs mere

Aktiv Familie Ferie - Uge 31, 2012

Aktiv Familie Ferie - Uge 31, 2012 Aktiv Familie Ferie - Uge 31, 2012 Tlf.: 7649 6000 Tlf.: 7586 5533 Aktiv Familie Ferie... med sjove udfordringer & skønne natur- og friluftsoplevelser Drømmer I om at slippe hverdagens daglige gøremål,

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010 NØDEBO NIMBUS NYT 1. kvartal 2010 Nødebo Nimbus Klub Nødebo Nimbus Klub er en af de gamle lokalklubber for Nimbus i Danmark, startet i 1976 som en gruppe af MC-ejere med interesse for den dansk producerede

Læs mere

Postfunktionærernes Andels Boligforening

Postfunktionærernes Andels Boligforening 8. oktober 2010 Referat fra ordinært årsmøde mandag den 27. september 2010. Velkomst Otto Wois bød velkommen til afdelingens ordinære årsmøde, specielt til: Formand for PAB Preben Bansemer, næstformand

Læs mere

Referat af generalforsamling 24. marts 2014

Referat af generalforsamling 24. marts 2014 Referat af generalforsamling 24. marts 2014 1. Valg af dirigent Tim er valgt som dirigent Der er indkaldt efter vedtægterne 2. Valg af referent Rikke Andersen er valgt som referent 3. Bestyrelsens beretning

Læs mere

!"#$ % & ' (#'"!#,, -! . -'!/0, 1 2 $)% $ ) 3 ' 2)42242 * #, 2$)4 3 501 2$)%6 7'* ' 2)2%$) * 3 6$%%$ (', ' 2)2%2%42 ( ''88''

!#$ % & ' (#'!#,, -! . -'!/0, 1 2 $)% $ ) 3 ' 2)42242 * #, 2$)4 3 501 2$)%6 7'* ' 2)2%$) * 3 6$%%$ (', ' 2)2%2%42 ( ''88'' !"#$ % & ' ('%)$* '#+, ' (#'"!#,, -!. -'!/0, 1 2 $)% $ ) 3 ' 2)42242 * #, 2$)4 3 501 2$)%6 7'* ' 2)2%$) * 3 6$%%$ %)$ (', ' 2)2%2%42 ( ''88'' 7'8"'& 3 '8"'& 8"'&!8"', "' * #',, * 3 &!"#! $ % 3 ",, '-"

Læs mere

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 21 fremmødte 1. Indledning Det er i dag et vejr nr. 266 i højskoledagbogen 1.1 Valg af dirigent Finn Seerup blev valgt.

Læs mere

SIKKERHEDSINSTRUKS. for aktiviteter med havkajakker hos Qayak.dk. Juni 2014. Side 1 af 5

SIKKERHEDSINSTRUKS. for aktiviteter med havkajakker hos Qayak.dk. Juni 2014. Side 1 af 5 SIKKERHEDSINSTRUKS for aktiviteter med havkajakker hos Qayak.dk Juni 2014 Side 1 af 5 Indholdsfortegnelse 1. Identifkation af rederen 2. Beskrivelse af sejladsaktiviteter 3. Identifkation af risici 4.

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub Tidspunkt: Tirsdag den 22. februar 2011 Sted: Klubhuset Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1.

Læs mere

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der.

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der. Ordinær generalforsamling i Modelsejlklubben den 10. marts 2012 Afholdt på Christianshavns brandstation Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse

Læs mere

PADLEN. 528 - juli 2014. Medlemsblad for Lyngby Kanoklub

PADLEN. 528 - juli 2014. Medlemsblad for Lyngby Kanoklub PADLEN Medlemsblad for Lyngby Kanoklub 528 - juli 2014 Vinden i den rigtige retning Åbne Danmarksmesterskaber for Masterroere Sommerferie Skoleroning Bagsværd Regatta 2014 Preetz ist spitze! Introkursus

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere

i Ønskekoncerten om søndagen lige efter middagsmaden. Jeg har også lige fået Snehvide og de syv små dværge, men den er lidt kedelig, for der er så

i Ønskekoncerten om søndagen lige efter middagsmaden. Jeg har også lige fået Snehvide og de syv små dværge, men den er lidt kedelig, for der er så Vi skal ud og sejle Det har regnet meget de sidste par dage, og især i nat er der kommet meget vand, sagde far ved middagsbordet. Selv om det ikke regner nu, beslutter jeg mig for at blive inde og lege.

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Kallerup 11. marts 2006 MØDEREFERAT Dato: 9.marts 2005 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 18 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Der var mødt 21 medlemmer til mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens beretning 4. Kassererens beretning fastsættelse

Læs mere

November 2007 39. årgang

November 2007 39. årgang Indsæt meddelelse her. Du opnår størst virkning ved kun at bruge to eller tre sætninger. November 2007 39. årgang Stort tillykke til SFH 42 (ungklanen) med sejren på årets Sct. Georgsløb. I tropskonkurrencen

Læs mere

OBS!! Nyt i Bakkenyt: fælles kalender nederst i nyhedsbrevet

OBS!! Nyt i Bakkenyt: fælles kalender nederst i nyhedsbrevet OBS!! Nyt i Bakkenyt: fælles kalender nederst i nyhedsbrevet Hørning d. 1.2.2012 Kære Forældre Vinterferie I uge 7 er der pasning på Højbo SFO. Der er ingen tilmelding, åbningstiderne er som vanligt fra

Læs mere

Det er vinter eller skal vi kalde det tidligt forår - og vi har allerede gang i mange ting som forberedelse til sommersæsonen.

Det er vinter eller skal vi kalde det tidligt forår - og vi har allerede gang i mange ting som forberedelse til sommersæsonen. Kære medlem Det er vinter eller skal vi kalde det tidligt forår - og vi har allerede gang i mange ting som forberedelse til sommersæsonen. Generalforsamling Vigtigt for klubben og for bestyrelsen og den

Læs mere

Nyhedsbrev Juli - August. Hust at tilmelde jer nyhedsbrevet på vores hjemmeside. Tjek vores hjemmeside ud på www.klub144.dk

Nyhedsbrev Juli - August. Hust at tilmelde jer nyhedsbrevet på vores hjemmeside. Tjek vores hjemmeside ud på www.klub144.dk Nyhedsbrev Juli - August Hust at tilmelde jer nyhedsbrevet på vores hjemmeside. Tjek vores hjemmeside ud på www.klub144.dk Side 2 Kære alle. Så kom sommeren endelig til landet efter lang tids venten. Klub

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Januar 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

Pionerernes fagforbunds blad. Pionerbladet

Pionerernes fagforbunds blad. Pionerbladet Pionerbladet 2014 Kalender 2014 11. 13. april Arbejdsweekend Trevæld Centret 25. 27. april Arbejdsweekend Arresø Centret 26. april Generalforsamling Arresø Centret TAK Tak til Kynde for hans mange bidrag

Læs mere

Lyngvejens Grundejerforening

Lyngvejens Grundejerforening Lyngvejens Grundejerforening Dagsorden: Der indkaldes hermed til generalforsamling i Lyngvejens Grundejerforening Lørdag den 14. april 2007 kl. 15.00 på Hotel Strandkroen, Nordsøvej 2, Søndervig 1 2 3

Læs mere

Månedsmagasinet Cross Court

Månedsmagasinet Cross Court Månedsmagasinet Cross Court SIDSTE NYT Hygge på lørdag Årgang 3 Udgave 12 1.holdet debuterer i 1.division... Motionist camp søndag 10.00-13.00 1.holdet debuterer lørdag den 28.oktober kl. 10.00 hjemme...

Læs mere

PADLEN. Så skal der festes Ajour! En tand til TDG KALDER Mailing-liste Auf Wienerschnitzel Padlen læses... og meget mere.

PADLEN. Så skal der festes Ajour! En tand til TDG KALDER Mailing-liste Auf Wienerschnitzel Padlen læses... og meget mere. PADLEN Medlemsblad for Lyngby Kanoklub 488 - juli 2010 Så skal der festes Ajour! En tand til TDG KALDER Mailing-liste Auf Wienerschnitzel Padlen læses... og meget mere Bestyrelse: Formand Thomas Gjerlufsen

Læs mere

PADLEN. 494 - februar 2011. Medlemsblad for Lyngby Kanoklub

PADLEN. 494 - februar 2011. Medlemsblad for Lyngby Kanoklub PADLEN Medlemsblad for Lyngby Kanoklub 494 - februar 2011 Lyngby Kanoklub størst Generalforsamling 2011 Årsregnskab 2010 Kriminalrapporten Forsikring Fastelavn Panik Stormødereferat Stands ulykken Begynderkurser

Læs mere

PADLEN. 483 - januar 2010. Sponsorstøtte Klubaften d. 10/2 Kan du finde rundt? Skiferie Instruktion på vægtloftet Hjælp!...

PADLEN. 483 - januar 2010. Sponsorstøtte Klubaften d. 10/2 Kan du finde rundt? Skiferie Instruktion på vægtloftet Hjælp!... PADLEN Medlemsblad for Lyngby Kanoklub 483 - januar 2010 Godt nytår Budget Sponsorstøtte Klubaften d. 10/2 Kan du finde rundt? Skiferie Instruktion på vægtloftet Hjælp!... og meget mere Bestyrelse Formand

Læs mere

Nyhedsbrev. Bredalsparkens Fritidscenter Januar 2015. Godt nytår. Go-Kart

Nyhedsbrev. Bredalsparkens Fritidscenter Januar 2015. Godt nytår. Go-Kart Godt nytår Nyhedsbrev Bredalsparkens Fritidscenter Januar 2015 Jeg håber, at I alle er kommet godt ind i det nye år. Jeg håber, at 2015 vil blive et rigtig godt år for dig, for dine venner og for alle

Læs mere

Nyhedsbrev fra DDBU. Nyt fra DDBU Regionalmøder. Møderne afholdes følgende steder: Saxenhus, Juniorsgade 35, 4990 Sakskøbing. kl. 18.00 20.

Nyhedsbrev fra DDBU. Nyt fra DDBU Regionalmøder. Møderne afholdes følgende steder: Saxenhus, Juniorsgade 35, 4990 Sakskøbing. kl. 18.00 20. N Y T F R A D D B U O G K L U B B E R N E Nummer 1 Januar 2015 Nyt fra DDBU Regionalmøder Møderne afholdes følgende steder: Mandag den 19. jan 2015 kl. 18.00 20.00 Tirsdag den 20. jan. 2015 kl. 18.00 20.00

Læs mere

TINGBAKKESKOLEN TINGBAKKEHALLEN

TINGBAKKESKOLEN TINGBAKKEHALLEN Esrum Gymnastik TINGBAKKESKOLEN Mandag start den 20.9.10. TINGBAKKEHALLEN 2010-2011. 16.30 17.30 i SALEN Drenge far 5 til 8 år Ved Stig serup Bevægelse og motion i leg med redskaber, der giver sved på

Læs mere

ÅKS 2015 Dagsorden og referat for møder i ÅKS

ÅKS 2015 Dagsorden og referat for møder i ÅKS ÅKS 2015 Dagsorden og referat for møder i ÅKS REFERAT 9. marts 2015 Deltagere: Skjold: Morten Eld, Trine Færch MKC: Max, Jørn Maler Viking: Carsten Buus (repræsenterer også Den Blå Rambla i dag), Ejlev

Læs mere

HELE SOMMEREN. For yderligere information eller spørgsmål kontakt fritid@ltk.dk eller fritid og idræt på 45 97 30 00

HELE SOMMEREN. For yderligere information eller spørgsmål kontakt fritid@ltk.dk eller fritid og idræt på 45 97 30 00 Sommerferie- aktiviteter 2011 Som noget nyt tilbyder Lyngby-Taarbæk Kommune sommerferieaktiviteter for alle børn i skolealderen. Alle børn i kommunens folke- og privatskoler kan tilmelde sig aktiviteterne.

Læs mere

Onsdag viste sig også at være meget blæsende, men denne gang var vinden lige på banen, så ikke de store problemer. Side 1

Onsdag viste sig også at være meget blæsende, men denne gang var vinden lige på banen, så ikke de store problemer. Side 1 Mandag som var første dag, var meget blæsende med over 40 50 kt i 1.500 m, så dagen flyvninger blev aflyst. I stedet for at flyve fik vi noget teori omkring bølgeflyvning. Dette var helt relevant, da der

Læs mere

- Selvfølgelig kan man det, da det er en sjov og givende måde at være sammen med sine børn på. Det giver både en oplevelse og fysisk aktivitet.

- Selvfølgelig kan man det, da det er en sjov og givende måde at være sammen med sine børn på. Det giver både en oplevelse og fysisk aktivitet. Kajakur med børn. Af Thomas B. Egeskov Woidemann Nannas første kajaktur, 1 ½ år gammmel. Kajakken er en Rainbow Atlantis. (ill. 1) - Selvfølgelig kan man det, da det er en sjov og givende måde at være

Læs mere

Tirsdag den 7. januar 2014 kl. 1800-21.00 i Tennishallen, Stadionvej

Tirsdag den 7. januar 2014 kl. 1800-21.00 i Tennishallen, Stadionvej Bestyrelsesmøde i ØTK Steen Refnov (SR)Gert Plenge (GP) Steen Jensen (SJ) Judy Nehm (JN) Michael Sørensen (MS), Sirpa Bode (SB) Maiken Dirch Olsen (MDO)Hans Jørgen Jensen, (HJJ)(afbud) Mona Aagaard (MA)

Læs mere

Generalforsamling 19. november 2014

Generalforsamling 19. november 2014 Generalforsamling 19. november 2014 Nappedam Bådelaug 1. Valg af dirigent Dagsorden i henhold til vedtægter 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år, samt fremlæggelse af planer for det kommende år.

Læs mere

Danmarks Cykle Union - Motion Medlem af Danmarks Cykle Union (DCU) og Danmarks idrætsforbund (DIF

Danmarks Cykle Union - Motion Medlem af Danmarks Cykle Union (DCU) og Danmarks idrætsforbund (DIF Til Klubberne Esbjerg, den 28. marts 2013 Referat fra områdemødet i Sjælland/Øerne den 12. marts 2013 Fremmødte klubber: - ARD Danmark, Ølsemagle Motion, Ishøj Motions Cykel Club, Brøndby Cykel Motion,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling DTriF 21.03.2015

Referat af ordinær generalforsamling DTriF 21.03.2015 Årets Age group kåres af Anette Østerkjærhuus Peter Søren Kunø, SMT-Silkeborg, blev kåret til Årets Age Group Atlet. Årets idrætsleder kåres af Mads Freund - Martin Mogensen, 2tri blev til årets Idrætsleder

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere