PADLEN. Lyngby Kanoklub. ønsker alle venner, sponsorer og forretningsforbindelser en rigtig glædelig jul samt et godt Nytår.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PADLEN. Lyngby Kanoklub. ønsker alle venner, sponsorer og forretningsforbindelser en rigtig glædelig jul samt et godt Nytår."

Transkript

1 PADLEN Medlemsblad for Lyngby Kanoklub nov Julen 2013 Lyngby Kanoklub ønsker alle venner, sponsorer og forretningsforbindelser en rigtig glædelig jul samt et godt Nytår. Sympati Grøde! Fra Hans Nielsens foredrag De lange knives Nat! Må jeg gå i gården? Gennemsigtig Nu gælder det cykelgården Oasen kalender på hjemmesiden Motionsroning for nye roere Crossover-kajak Dato for Pragturen 2014 Ro hele året... og meget mere

2 Bestyrelse: Indhold Formand Thomas Gjerlufsen Fuglevadsvej 50A 2800 Kgs. Lyngby Næstformand John Bahr Grønnevej Virum Idrætsformand Niels Andersen Egebjerghuse Ballerup Turformand Eva Henriksen Ulkær 4, 2tv Rodovre Motionsformand Louise Jørgensen Ved Eltham 1, 4.th 2900 Hellerup com Sekretær Lilian Jørgensen Holmelins tværvej 1A 2800 Lyngby Medlemskasserer Jane Hinge Mortonsvej Kgs. Lyngby Kasserer Aase Lundqvist Lottenborgvej 17, Kgs. Lyngby Webmaster Steen Bruun Lyngby Hovedgade 57 B, Kgs. Lyngby Revisor Henrik Aakjær Fyrhøjvej Kgs. Lyngby Revisorsuppleant Heine Jepsen Hvidegårdsparken Kgs. Lyngby Suppleant Henrik Madsen Ved Eltham 1, 4.th 2900 Hellerup com 2. Suppleant Aksel F. Andersen Byagervej 121, 1.mf Birkerød Suppleant for Motionsudvalget Anne Grete Valeur Dalstrøget 64, 1. th Dyssegård Redaktør Ludmila Miklikova Pilevad Lyngby com Indlæg til Padlen bedes sendt til: com Se også vores hjemmeside: Side Aktivitetskalender 4 Sympati 5 Grøde! 8 Fra Hans Nielsens foredrag 10 De lange knives Nat! 11 Nu gælder det cykelgården 13 Gennemsigtig 14 Oasen kalender på hjemmesiden 14 Motionsroning for nye roere 15 Crossover-kajak 17 Husk: Bankospil - Julefrokost - Nytårsfest 19 Dato for Pragturen Ro hele året 22 Har I Hørt

3 Aktivitetskalender 2013 Dato: Aktivitet: 1/12 O-løb 4/12 Bankospil 7/12 kl Lyngby sø rund før julefrokosten 7/12 kl Julefrokost 31/12 kl Nytårsfest Sympati I hver uge: Lørdag kl Onsdag kl Vinterroning for Motionisterne Svømning i Lyngby svømmehal (Lundtoftevej 53) Stormøde, dejlig lasagne, mange deltagere og en god dialog. Hvor er det herligt, når et møde foregår i en afslappet atmosfære, alle får lov til at slippe deres indre løve fri. Det skete også denne aften. Formanden bød velkommen, oplyste til de nye deltagere, at ordet var frit, intet kunne vedtages, men tages til efterretning af de fremmødte bestyrelsesmedlemmer. Formanden havde dog et par punkter, han gerne ville have lidt underbygning på. Bl.a. om bestyrelsen trak for store veksler på medlemmerne i form af arrangementer, stævner osv. Den tilkendegivelse, han fik med til det kommende bestyrelsesmøde, var der ikke meget kød på, men skulle jeg som udeforstående skyde mig ind, så var medlemmerne faktisk tilfredse med de forhold, som klubben blev drevet på. Der blev vendt mange punkter, bl.a. 4 5

4 skulle bestyrelsen have et fingerpeg om, hvor mange der var interesseret i at være med til at vælge det kommende sommerhus. Og der kom mange tilbagemeldinger, også om beliggenhed og brugsværdier. Her kom Formanden ind på, at i dag rummer Lyngby Kanoklub flere interessegrupper, familier, og det var nødvendigt at tage hensyn til hele paletten. Vi har i dag en kaproningsafdeling, en motionsafdeling, en turkanoafdeling, en fitness afdeling og ganske almindelige medlemmer, som er aktive, men som elsker den nærhed klubben har. Det er det, vi skal finde et hus til for at indfri de forventninger, så alle stilles lige. Vi har fået mange unge i år, og idrætsafdelingen har brugt mange instruktionstimer på disse unge. Det er unge fra flere forskellige grupper i samfundet, hvor penge i visse grupper betyder det helt store, og andre grupper, hvor det har knap så stor en betydning. Dette forudså vor Formand allerede i det tidlige forår, og han søgte derfor Danmarks Idræts Forbund midler til de dårligst stillede, så der ikke ville blive skævvridninger, når man skulle på ture. Dette blev bevilget, og godt for dette initiativ fra D.I.F. Men efter et oplæg fra instruktør Anja hvor alle til sidst sad med et lommetørklæde, ja, der syntes de samlede fremmødte, at der skulle øses flere midler til ungdommen. Vores Idrætsleder Niels røg straks med på den galej, og pludselig var han inde og budgettere IU s budget for Men der var heldigvis flere besindige bestyrelsesmedlemmer til stede, de holdt sig dog beskedent i baggrunden, og da jeg forlod mødet, var jeg i den tro, at budgettet for 2014 lyder på administration og IU. Alt andet vil blive egenbetaling, men da Formanden ved mødets start havde formanet om, at intet kunne vedtages, så ændrede min tankegang sig anderledes for Tak for stor deltagelse og spørgelyst, jeg kommer igen næste år. Den skumle 6 7

5 Grøde! Ja, der var en grødet stemning den onsdag, hvor Lyngby Kanoklub havde indkaldt Formanden for Danmarks Naturfrednings Forening, Hans Nielsen til møde, angående den Grøde, der ligger i søernes vandflade, så det til tider kan være farligt at ro der. Grøden, hurtigvoksne bundplanter, søger fra forårets start op til overfladen på søerne, og det er meget tæt, så får man det først på pagajen padlen, kan det sidde så fast, at en kæntring er mulig. Det er denne grøde, der efterhånden går os alle på, derfor var der også fuldt fremmøde til denne orienteringsaften med Hans Nielsen. Alle os, der har med søerne at gøre, vil vide, hvad der sker fremadrettet, så personer fra fiskeriet, rosporten og så selvfølgelig os selv, var mødt frem. Gennem årene har navnet Hans Nielsen og vores omkringliggende natur ikke haft det bedste indtryk i folkemunde. Mange har haft den mening, uden at kende Hans Nielsen, at han kun vil se dykænder og sjældne planter i vores område. Men de tilbagemeldinger jeg har fået efter mødet, ja, så gik mange fra mødet med, at vi alle har et fælles mål, og det er at få rene søer omkring os, en vegetation vi kan styre, og det kan kun ske ved, at søernes bunde renses op efter fortidens synder. Hans Nielsen havde planlagt aftenen godt, han havde forståeligt materiale med, og mange havde forberedt sig ligeså godt hjemmefra, som aftenen skred frem, blev enigheden større og større, vi ville alle det samme. Formanden konkluderede, at der nu kunne tales om en alliance mellem Danmarks Naturfrednings Forening og søsportens klubber. Vi vendte selvfølgelig spørgsmålet om, hvad der skal ske fremadrettet, og her ville Hans Nielsen sørge for informationer om, hvor vi kan gøre os forståelige over for problemerne. Vi vendte også den store Mejetærsker, som var indkøbt af Ro stadion til at høste på Ro banerne, når Grøden blev for stor på Bagsværd Sø. Som en nødhjælp, vil jeg tro, med lidt forhandling vil vi kunne opnå samme løsning på Lyngby Sø, når det bliver for slemt. Formanden sluttede mødet med en stor tak til Hans Nielsen, og overrakte ham 3 kilo chokolade med den bagtanke, at hver gang, han tager et stykke, vil han tænke på søernes tilstand, så i løbet af et par år, vil vi kunne bade i søerne. TG. 8 9

6 Uddrag fra Hans Nielsens foredrag: Lyngby Sø gennem 100 år Stærkt forurenet af industri- og husspildevand Afskæring af spildevand til Lundtofte Renseanlæg i 1960 men fortsat øget forurening fra Furesø Spildevandsoverløb ved kraftig regn siden 1960 Fosforfældning med aluminiumsulfat ved Nybro i 1975 Vandområdeplan i 1992 Vandplan i 2012 miljømål - god økologisk tilstand men ingen tiltag Megen undervandsvegetation fra ca Store problemer for sejlads på søen for 100 år siden Grødeskæring og sejlads har skabt sejlrender gennem vegetationen Aktuel tilstand og mål for Lyngby Sø Lyngby Sø har i dag et indhold af klorofyl a på ca. 90 mikrogram/l og ligger i tilstandsklassen Dårlig økologisk tilstand Målet for Lyngby Sø er et indhold af klorofyl a på 25 mikrogram/l, for at den kan komme op i tilstandsklassen God økologisk tilstand Undervandsvegetationen vil brede sig mere og mere Når vandet bliver renere, kommer der mere lys ned i vandet og til sta dig større dele af bunden Planterne vil brede sig ud på dybere vand Grødeskæring forhindrer ikke, at der kommer undervandsvegetationen i hele søen Kraftig undervandsvegetation skaber iltsvind til skade for søens dyreliv Mål: En ren sø uden masseforekomster af undervandsvegetation og uden iltsvind Løsning: Oprensning af slam mindre plantevækst De lange knives Nat! Bliver der ikke tale om, dette er et billede af, hvad Global Knive også kan bruges til. Efter det dejlige møde med Hans Nielsen sagde jeg til mig selv, der vil gå flere sæsoner, før det hele er endelig på plads, så jeg tror, jeg vil tage sagen i egen hånd. Det er jo rart, at jeg kan Lyngby Kanoklubs historie, fortalt mange gange af vores nuværende Formand, Thomas. Hvis ingen rigtig er klar over det, har han i sine unge dage roet Kano, og dengang, ja, der løste man bare problemerne, som de kom. Ifølge hans historier, skulle der være Danmarksmesterskaber på Lyngby Sø i 1962 (det var mange år, før jeg blev født) og i vinteren 1961 var der hård frost, så det var det nemmeste her i denne verden at måle en nøjagtig meter bane op. Desværre viste det sig, at der manglede 75 meter, idet siv bræm

7 men ved det nuværende Nybroe Kollegium i de år var vokset et pænt stykke ud i Lyngby Sø. Det blev ikke noget problem, det skal bare skulle fjernes, idet det ikke var muligt at grave ud i Folkeparken. Så Foråret blev brugt til at lave planer om fjernelse af siv og bundplanter. Det blev ikke meldt ind til nogen instanser, det skulle bare ordnes. I 1962 havde Lyngby Kanoklub anskaffet deres første motorbåd med en 75 HK. Motor med el- start. Dengang var der mange medlemmer, der var håndværkere, mange smede og vvs personer. I løbet af ingen tid blev det besluttet at spænde 2 leer på bådens bagende, så beslagene blev udarbejdet og sat på båden. Den efterfølgende uge sejlede motorbåden stille og roligt rundt nede i bugten og efter ugen var omme, så var meter banen klar. Så derfor har jeg nu besluttet at montere Globalknive på pagajerne, og er vi bare 10 mand, så rydder vi et bredt bælte på cirka 200 meter, hver gang vi enes om, hvor det er værst. Som det fremgår af billedet, så var forsøget virkelig godt, og som billeder fortæller, viser instruktøren Jesper, hvorledes taget skal tages. Efterfølgende er der lavet en video, som klart viser, hvor effektivt det er, denne er vist Bestyrelsen for Ro stadion, som nu ærgrer sig over, at der er brugt en Million kroner på en høstmaskine. Ønsker du at se videoen, så skriv til næstformanden John Bahr: Han vil så vise den hver gang holdet af interesserede er på 20 medlemmer. Så det stående spørgsmål vil være, er der nogen, der kender en, der eventuelt vil sponsorere 30 Globalknive, den lange model. Den skarpe Må jeg gå i gården? Det spørgsmål har mange af os stillet, da vi gik i skole, men nu gælder det cykelgården i Lyngby Kanoklub. Stormen væltede de sidste hele stolper, så det var nødvendigt at rive hele gårdhegnet ned, idet det ville være til fare for de gående. Så Formanden og den ansatte Jacob tog den endelige beslutning, det skulle være nu, så andre arbejder er blevet forskubbet. Det om blæste hegn var opstillet for mange, mange år siden af Formanden og den dengang fungerende Næstformand. De var blevet enige om, at banke stolpespyd ned, det ville være hurtigere og måske også mere behageligt. Men til trods for, at der var tale om trykimprægneret træ, ja, så rådner det altså også. Så Formand og Jacob blev enige om, at denne gang skulle stolperne støbes ned. Som det fremgår af nedenstående billeder, lykkedes det Jacob at bore hullerne med et håndbor, det var frygtet, at der var mange rødder, så det ville være svært at komme de 90 cm. ned, som de skal for at være frostfrie. Desværre har vi ikke fået rodfræset de to Birketræer, som vi har måtte fælde, men det håbes inden vinteren sætter ind at være gennemført, så vi kan lægge fliserne ordentligt

8 Gennemsigtig Det er ruderne stadig i Hytten i Sverige, men der er nu indhentet og bestilt nye vinduer hele vejen rundt samt en ny hoveddør. Udskiftningen er begrundet med, at træet og Kitten, der holder på glasset, er ved at være slidt, derfor skal det udskiftes. Er du arbejdsledig eller blot har ubrugte feriedage og godt kunne tænke dig at hjælpe vores ansatte Jacob til at skifte vinduer deroppe, så meld ind til bestyrelsen. Mad og drikke og ophold i den lille uge, det så vil tage, er på klubbens regning. Formanden og Madsen har sørget for, at du kan se 5 6 svenske kanaler, så underholdningen ikke bare kommer fra den ansatte. Bestyrelsen NYT - NYT - NYT Oasen kalender på hjemmesiden Så er Oasen udlånskalenderen kommet på hjemmesiden. Du kan ikke skrive i den, men du kan se, hvornår Oasen er lejet ud. Du skal stadigvæk henvende dig på mail til: for at blive noteret i kalenderen. Du kan først blive noteret per 1. januar til året Marianne Motionsroning for nye roere Motionsudvalget startede året med store ambitioner for motionsroningen for de nye roere, men desværre blev det i første omgang ved intentionerne, da virkeligheden ikke kunne kombineres med arbejde m.v. Her i sommer havde vi så et møde i Motionsudvalget, hvor vi alle aftalte at hjælpes ad med roningen en gang om ugen, nemlig mandag kl Vi har været to erfarne roere hver gang, og det er blevet modtaget meget positivt. Vi lagde ud i slutningen af august, og sidste træningsdato var mandag 30. september Jeg har selv deltaget to gange, hvor der har været pæn tilslutning med henholdsvis 9 og 10 deltagere. Antallet af deltagere har dog været noget forskelligt afhængig af vejret, men selv en dag, hvor det blæste 10 m/s, dukkede der alligevel 6 deltagere op. Meget imponerende. Vi har alle gange roet mellem ca. 7 og 10 km, hvilket har været fint for alle, og tempoet har været, så alle 14 15

9 kan følge med. Vi har også haft nogle pudsige oplevelser på turene. Blandt andet blev Tine viklet ind i en fiskesnor, der ikke var markeret godt nok, og Louise måtte træde hjælpende til. Jeg oplevede selv at ro fast i åkanderne, da jeg skulle undgå en fiskesnøre. Jeg sad virkelig fast, men heldigvis kunne en af de andre deltagere trække mig fri, så jeg undgik en dukkert. En anden gang fik deltagerne isfuglen at se i nærheden af Slusen, hvilket var en stor oplevelse. Jeg tror også, at vores ture har givet nogen mod på at prøve mere, for vi havde flere nye roere med til Støt Brysterne-arrangementet i Nord. Alle gennemførte i fin stil uden at falde i, så det var godt gået. Vi satser på at gentage aktiviteten næste år, hvor alle interesserede vil være velkomne. Henover vinteren vil der i stedet for være motionsroning hver lørdag kl Der vil også være mulighed for spadsereture, når/hvis isen lukker vores farvand. Motionsudvalget Crossover-kajak Personer med bådplads - SE HER! Jeg har nu fjernet turprotekollen fra bådhallen og jeg har konstateret af der er mange som ikke været ude og ro de 5 gange som vores love foreskriver. Er det på grund af i har glemt at skrive jer i protokollen eller har i en anden god grund til ikke af har opfyldt vores love, vil jeg blive glad for en mail eller et tlf. opkald inden den 1/ Derefter udsender jeg breve med advarsel. Gentager det sig i 2014 vil i miste bådpladsen. Har i en advarsel fra 2012 vil i blive bedt om at fjerne jeres båd Mail. Tlf Med venlig hilsen Jane Hinge Crossover-kajak er en type båd, som er lavet til flere forskellige formål at lege på floder eller bølger på havet, men også at kunne ro mindre ture. Man tager en White Water kajak, strækker den lidt, giver den mere kant langs siderne, og tilføjer en justerbar finne, så den bliver mere retningsstabil, hvis man skal ro ligeud det er med andre ord lidt af et gadekryds. DGI Nordsjællands har som en del af deres projekt ung i kajak valgt crossover-kajakken. Projektet er rettet mod at få unge til at interessere sig for kajak, og også at få etablerede roere i foreninger til at lege mere. Som en del af projektet er der lavet et kursusmodul til DGI crossover-kajak instruktører. Vi har i Lyngby Kanoklub været så heldige at vi har fået lov til at sende et par deltagere med på kurset. Kurset fandt sted 4 aftener i juni og august og blev afholdt ved Charlottenlund, Tisvilde, Hornbæk og Gilleleje, og havde fokus på undervisningsmetodik, sikkerhed, og ikke mindst lege, så der var rig mulighed for at bruge alle sine færdigheder og sin fantasi. Alle fandt det indre legebarn frem og kastede sig ud i boldspil, piratlege og mere eller mindre akro

10 HUSK!!! batiske øvelser på kajakkerne. Et rigtig sjovt og inspirerende kursus i selskab med dygtige instruktører, og hyggelige kajakfolk. Vi håber at vi i den kommende sæson vil få lejlighed til at dele nogle af de sjove oplevelser i crossover kajak ved et klubarrangement med O.B.S Her et par små pip fra medlemskasseren. Hvis du / I af den ene eller anden grund, ikke ønsker at være medlem af Lyngby kanoklub i 2014, skal du / I huske at melde jer ud skriftligt, inden 31 / Har du / I købt retten til brug af en nøgle, skal jeg have denne, før udmeldelsen kan træde i kraft. Har du været så heldig at få dit drømmehus / lejlighed og derfor er flyttet, bedes du oplyse mig din nye adresse, så jeg kan blive ved med at sende Padlen til dig. Har du nogle spørgsmål, er du velkommen til at ringe til mig på tlf Jeg træffes bedst efter kl , eller du kan skrive til mig på mail: Mange sportslige hilsner Jane Hinge andre fra Lyngby Kanoklub. Tak til DGI Nordsjælland, vores dygtige instruktører Thiim og Mathilde, og vores fantasifulde medkursister. Louise Jørgensen og Peter Engholm Bankospil onsdag den 4. december Traditionen tro skal du sørge for, at din stemme er helt up to date onsdag den 4. december. Denne aften klokken fyres årets mest hensynsløse bankospil af. Julefrokost lørdag den 7. december - klokken De, der vil have frisk luft og samle appetit, starter med at gå Lyngby Sø rundt klokken Husk tilmelding på den ophængte liste i klubben, og medbring en gave til et beløb på kroner

11 HUSK!!! Nytårsfest tirsdag den 31. december I år gentager vi succesen fra de sidste 2 år og holder en fantastisk nytårsfest i klubben. Hvis I vil med, skal vi høre fra jer snarest. Foreløbig tilmelding så vi har en ide om antallet - inden den 1. december og bindende tilmelding senest den 18. december på eller Foreløbig dato for Pragturen 2014 Vi er nogle deltagere fra Pragturen i maj, der godt kunne tænke os at komme afsted igen i Vi er blevet enige om en foreløbig dato for turen: Lørdag den 24. maj til den lørdag den 31. maj 2014 Pga. begynderkursus den 24. og 25. maj 2014 vil der dog være begrænset mulighed for lån af klubbåde. Der vil komme mere information om turen i begyndelsen af det nye år. Jane og Anne Grete 20 21

12 Ro hele året Falmende blade og lavere temperaturer betyder ikke, at rosæsonen automatisk er slut. Du kan sag-tens ro om efteråret og vinteren, det kræver bare ekstra omtanke. Påklædning er en personlig ting og afhænger også af, om du nemt fryser hurtigt eller holder varmen. Hør de andre om deres erfaringer, og prøv dig ellers frem. Men tager du dine forholdsregler og klæder dig ordentligt på, venter der nogle fantastiske oplevelser på søen. Herunder får du nogle idéer til vinterpåklædning. Inderst Løbetøj /undertøj Uld isolerer bedst, hvis du bliver våd. Men løbe(under)tøj fungerer fint. Bomuld direkte imod huden kan til gengæld holde på fugtigheden og blive koldt. Yderst Hue Varmetabet fra hovedet er meget stort, så det gælder det om at holde hovedet varmt! Find en både vind- og vandtæt hue, der ikke falder af heller ikke hvis uheldet skulle være ude, og du falder i vandet. Vælg tophue, kasket, elefanthue eller hvad du trives bedst med. Handsker Der er flere forskellige løsninger nogle vil kalde det nærmest en videnskab, og vi er mange, der har måttet prøve os frem. Nogle roere foretrækker neoprenhandsker, der er formet efter pagajen. Andre såkaldte vindluffer, der sidder fast på pagajen nærmest som en pose, som du stikker hænderne i, og som beskytter imod vind og vand, imens du stadig holder direkte om pagajens skaft. Lufferne fås også med fleecefor. Vindluffer kombineret med rohandsker uden fingre, ser du også tit. Men det vigtigste er, at du kan holde hænderne tørre og varme og kan holde fast på pagajen. Neoprensko Fås både som sko og korte støvler. Det vigtigste er, at de passer, sidder fast på foden og ikke hindre bevægeligheden begge dele holder fødderne varme. Bruges med eller uden sokker. Anorak Nogle roere investerer i en anorak, der slutter tæt ved hænder og hals. Andre klarer sig fint med f.eks. en regnjakke eller løbejakke

13 Våddragt En våddragt kan være fornuftig, når du ror om vinteren. Især hvis du ror alene. Den typiske kajakvåddragt kaldes en Long John og har ingen ærmer for større bevægelsesfrihed. Den fås i mange forskellige prislag, men en økonomisk fornuftig løsning kunne være at købe en billig våddragt med ærmer og så klippe dem af. I klubben møder du erfarne roere, der aldrig kunne drømme om at ro i en våddragt, men for ikke så erfarne roere, vil den kunne give ro i maven i den kolde tid. Skørt/spraydeck/cockpitovertræk Holder dig tør og varm om underkroppen i den kolde tid. Der findes flere forskellige modeller i forskellige materialer af varierende vandtæthed, med og uden lynlås, og med og uden seler. Klubben har ingen cockpitovertræk, så du må investere i dit eget eller låne dig frem. Vær sikker på, at det er stort nok til klubbens både. Har I hørt, At knapt var mødet med Hans Nielsen færdigt, før Fred havde kontakt med DTUs videns by, her måtte der være personer, der har forstand på de misligholdte søers bundforhold. Ved redaktionens slutning for dette nummer, var der ikke kommet noget frem. Men os der kender Fred ved, at så længe Statsminister, Dronning osv. ikke har tilkendegivet, så er det ikke slut. At Henrik Madsen, som rygterne siger, har været på knæ for kassemester Jane, det passer ikke, siger Madsens nuværende samleverske Louise. Jane har kasseret ham som makker, fordi hans knæ ikke kan holde til de hårde orienteringsløb. At Team Elite i Lyngby har sagt god for William Nordahls forberedelser til OL i Rio i Dette ja, vil betyde, at IUs budget til ungdommen vil vokse lidt, idet William så ikke skal have nær så mange penge. At Vores nuværende Borgmester Søren S. Rasmussen ikke vil være at finde ved roret i Lyngby Taarbæk Kommune i årene frem fra Nu havde vi lige fået instrueret Søren i kano- og kajakkernes gøren i vores søer, så det er vigtigt, at vi får gjort den nye Borgmester ligeså interesseret i vores sport. Svømmevesten Bør vel være overflødig at nævne. Er obligatorisk fra 1. oktober til 1. maj. At et aggressivt medlem har givet Bestyrelsen et ultimatum, dog uden at sætte konsekvenser på, at hvis ikke der kommer nyt Køkken og en Hjertestarter i 2014, så vil der ske...??? At bestyrelsen har iflg. referatet fra november 2013 sat datoer på anskaffelsen, dette vil være en føljeton. At Der var mange mennesker ude at gå rundt om søen, den søndag 24 25

14 hvor Global knivene skulle bestå deres prøve, der var mange tilkendegivelser fra publikum, bemærkninger om, at det var på tide. En ældre dame sagde, at hun havde set en and sidde fast ovre ved Dame Roklubben i den grøde, der var der. At du skal huske vores alle sammen s store Bankospil onsdag den 4. december, fyldest beskrevet i september og november bladet. At du ligeledes skal huske vores kæmpe, kæmpe store julefrokost lørdag den 7. december, beskrevet i samme nummer af Padlen som ovenstående. At Claus Lorentzen gør alt muligt for at komme i Padlen, han har lige nu bombarderet redaktionen med billeder, der viser ham selv i vandet. Men fra redaktionens side ligner det et billede fra det nye Danmarks Akvarium, Den Blå Planet, hvor man er ved at fodre Søløverne. Herfra kan vi blot sige, Claus, på den ige,n og vores kvindelige medarbejder vil helst se dig springe i med i hvert fald bar overkrop. At vi nærmere os årsskiftet, hjælp bestyrelsen, hvis du går med tanken om ikke at forny dit medlemskab i 2014, så meld fra til kassemester Jane inden den 30. december. P.T. er der 16 medlemmer, der ikke ønsker at forny medlemskabet. At Ludmila, vores eneste kvindelige redaktør, er pt. i gang med at fremstille Årets Julekort, det har været fremvist for en sluttet kreds (bestyrelsen) og ikke et øje var tørt. Formanden istemte med julesangen.. I ØSTEN STIGER SOLEN OP indtil Madsen sagde, at det skam ikke var en julesang. (For de nysgerrige - julekortet kan sespå bladets forside.) At vores ansatte Jacob elsker at køre gennem de svenske skove, især når det er mørkt, det gør vores Formand bestemt ikke, men han kom til det, da Jacob havde glemt et højdemål. At i samme billedserie ser man også våde kvindelige motionister, nogen her på redaktionen mener, der er tale om en dåb fra et dåbsritual i Jehovas Vidner. At Bjørn Axelsen er draget til VM i ekstrem sport, som foregår i december. Hans firemandshold spås ikke de hel store chancer, men lad os nu høre det fra hans egen mund. Det får du lejlighed for engang i januar februar, hvor han vil komme til et onsdagsarrangement og give os et fyldestgørende referat. Følg med på opslagstavlen. At onde tunger påstår, at Formanden skal have nyt kørekort i januar, redaktionen kan fastslå, at det kørekort han har d.d. er ligeså godt, som det du har. Han har det i hvert fald

15 Retur ved vedvarende adresseændring Deadline for stof til næste udgave af Padlen d. 20. december 2013 Mail dit indlæg til : LYNGBY KANOKLUB Adresse: Rustenborgvej 19, 2800 Kgs. Lyngby Hjemmeside: Telefoner: Medlemmer: Bestyrelse og telefax: Girokonti: , Lyngby Kanoklub , kontingentindbetalinger

PADLEN. 494 - februar 2011. Medlemsblad for Lyngby Kanoklub

PADLEN. 494 - februar 2011. Medlemsblad for Lyngby Kanoklub PADLEN Medlemsblad for Lyngby Kanoklub 494 - februar 2011 Lyngby Kanoklub størst Generalforsamling 2011 Årsregnskab 2010 Kriminalrapporten Forsikring Fastelavn Panik Stormødereferat Stands ulykken Begynderkurser

Læs mere

PADLEN. 474 - februar 2009. Elite = Lyngby Kanoklub Klubaften d. 11/2 Betingelser for udlån af værksted Oooopråååååb!...

PADLEN. 474 - februar 2009. Elite = Lyngby Kanoklub Klubaften d. 11/2 Betingelser for udlån af værksted Oooopråååååb!... PADLEN Medlemsblad for Lyngby Kanoklub 474 - februar 2009 Generalforsamling 2009 Budget Elite = Lyngby Kanoklub Klubaften d. 11/2 Betingelser for udlån af værksted Oooopråååååb!... og meget mere Bestyrelse

Læs mere

Nr. 1 marts 2009. Årets idrætsleder i Ballerup. Borgmesterens tale

Nr. 1 marts 2009. Årets idrætsleder i Ballerup. Borgmesterens tale Nr. 1 marts 2009 Årets idrætsleder i Ballerup e 25 sid Borgmesterens tale Baracuda 39. årgang Nr. 1 marts 2009 Medlemsblad for: Baracuda Dykkerklub Ballerup Idrætsby 30, st.th. 2750 Ballerup Telefon: 44

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund Brøndby den 4. november 2009 Referat REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2009 Comwell Roskilde a-s Vestre Kirkevej 12, 4000 Roskilde Søndag den 19. april 2009 kl. 10.00 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Willy

Læs mere

N R. 1 A P R I L 2 0 0 5. D A N S K K A N O O G K A J A K F O R B U N D.

N R. 1 A P R I L 2 0 0 5. D A N S K K A N O O G K A J A K F O R B U N D. KANO & KAJAK N R. 1 A P R I L 2 0 0 5. D A N S K K A N O O G K A J A K F O R B U N D. Jørgen Samson 24.09.1918-03.02.2005 Et langt og konstruktivt liv, til gavn for alle kano- og kajakroere DKF s miljøpris

Læs mere

Maj 20 1973 2013 Vitalitet maj: Solsikkefesten 2013 Gymnastikken Fodboldåret Håndboldåret Badminton

Maj 20 1973 2013 Vitalitet maj: Solsikkefesten 2013 Gymnastikken Fodboldåret Håndboldåret Badminton Stiftet 10. december 1958 44 årgang Maj 2013 Morud Idrætsforenings nyhedsblad med alt nyt fra dit nærområde! 1973 1973-2013 Vitalitet maj: Solsikkefesten 2013 Se side 20-23: Gymnastikken Se side 24-26:

Læs mere

LIMNYT Nr. 4 December 2012

LIMNYT Nr. 4 December 2012 LIMNYT Nr. 4 December 2012 Nogle roere træner seriøst og stiller op til forskellige konkurrencer her er det Merle, der laver en overbæring under DM Marathon...mens andre hellere vil hygge sig og lave sjov

Læs mere

Referat af generalforsamling i SSF

Referat af generalforsamling i SSF Referat af generalforsamling i SSF Søndag den 30. marts 2014 klokken 09 00 Formanden byder velkommen og som første punkt på dagsordenen skal der vælges en dirigent, formanden foreslår Søren Bødtger. Der

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

32. årgang nr. 124 Dec. 2009

32. årgang nr. 124 Dec. 2009 32. årgang nr. 124 Dec. 2009 Hjemmesider: www.herskindsigt.dk og www.herskind-skivholme.dk, hvor der bl.a. findes en ajourført kalender, og hvor de seneste numre kan findes. Valgmøde den 11.nov.2009 1

Læs mere

TRÆSEJLET 20. ÅRGANG. NR.

TRÆSEJLET 20. ÅRGANG. NR. TRÆSEJLET 20. ÅRGANG. NR. 2 Marts. 2004 Svømmeprøve den 16. juni SKANDERBORG ROKLUB Skanderborg Roklubs ledelse Bestyrelsen Formand Erik Jensen Eskebækparken 50 86 52 44 24 Sekretær/næstfmd. Hugo Stigsen

Læs mere

Nr. 6, december 2012. Medlemsblad for Helsingør SKI & ORIENTERINGSKLUB. Medl. af Dansk Orienteringsforbund - Dansk Skiforbund - Dansk Atletikforbund

Nr. 6, december 2012. Medlemsblad for Helsingør SKI & ORIENTERINGSKLUB. Medl. af Dansk Orienteringsforbund - Dansk Skiforbund - Dansk Atletikforbund Nr. 6, december 2012 Medlemsblad for Helsingør SKI & ORIENTERINGSKLUB Medl. af Dansk Orienteringsforbund - Dansk Skiforbund - Dansk Atletikforbund "" Medlemsblad for Helsingør Ski & Orienteringsklub www.hsok.dk

Læs mere

OZ9HBO EDR Holstebro Experimenterende Danske Radioamatører. 14. Årgang Nr. 4 AKTIVITETSPLAN 4. Kvartal 2004

OZ9HBO EDR Holstebro Experimenterende Danske Radioamatører. 14. Årgang Nr. 4 AKTIVITETSPLAN 4. Kvartal 2004 OZ9HBO EDR Holstebro Experimenterende Danske Radioamatører 14. Årgang Nr. 4 AKTIVITETSPLAN 4. Kvartal 2004 Indhold Information 2 Efterår 3 Forsidebilledet 4 QRP Foredrag 4 Fyrweekend 2004 4 Fieldday 2004

Læs mere

Udvikling og Forandring

Udvikling og Forandring NØRBYGÅRD NYT - om menneskelige netværk Nr. 2, 2012, 23. årg. Udvikling og Forandring -alkoholbehandlingscenter og bosted ET BLAD TIL INSPIRATION OG DEBAT - for alle med tilknytning til Nørbygårdforeningen

Læs mere

De gode gerningers sted. 21fortællinger. fra FrivilligHeden

De gode gerningers sted. 21fortællinger. fra FrivilligHeden De gode gerningers sted 21fortællinger fra FrivilligHeden Hvad er den gode gerning? Vi gør dem alle sammen, de gode gerninger. Men ofte får vi ikke øje på dem, fordi det bare er noget, vi gør af os selv.

Læs mere

Roforeningen KVIK. Årgang 64 Januar 2009 Nr. 1. www.roforeningen.dk. * Stiftet 1866 * Medlem af Dansk Forening for Rosport *

Roforeningen KVIK. Årgang 64 Januar 2009 Nr. 1. www.roforeningen.dk. * Stiftet 1866 * Medlem af Dansk Forening for Rosport * Roforeningen KVIK Årgang 64 Januar 2009 Nr. 1 www.roforeningen.dk * Stiftet 1866 * Medlem af Dansk Forening for Rosport * Foråret...... nærmer sig langsomt, men sikkert! Og før du får set dig om, er det

Læs mere

Dybdemåleren. Medlemsblad for Frømandsklubben NIKON. December 2001

Dybdemåleren. Medlemsblad for Frømandsklubben NIKON. December 2001 Dybdemåleren Medlemsblad for Frømandsklubben NIKON December 2001 Læs i dette nummer bl.a.: Indkaldelse til generelforsamling Prøv din viden De nye sikkerhedsregler Turkallender for vinteren Fællesspisning

Læs mere

TILLYKKE FIE NR. 5 AUGUST 2012 ÅRGANG 67. Stiftet 1866 www.roforeningen.dk NR. 1 JANUAR 2013 ÅRGANG 68. Stiftet 1866 www.roforeningen.

TILLYKKE FIE NR. 5 AUGUST 2012 ÅRGANG 67. Stiftet 1866 www.roforeningen.dk NR. 1 JANUAR 2013 ÅRGANG 68. Stiftet 1866 www.roforeningen. TILLYKKE FIE Portræt: Das Büro for Danmarks Idræts-Forbund Foto: Christian og Team Grønne Danmark Stiftet 1866 www.roforeningen.dk Stiftet 1866 www.roforeningen.dk Medlem Medlem af af Dansk Dansk Forening

Læs mere

bäxü [täxäüzxç GOD PÅSKE TIL ALLE HAVELEJERE Side 1

bäxü [täxäüzxç GOD PÅSKE TIL ALLE HAVELEJERE Side 1 bäxü [täxäüzxç Nr. 2 April 201 014 28.. årgang GOD PÅSKE TIL ALLE HAVELEJERE Side 1 bäxü [täxäüzxç Kredsbestyrelsen Ansvarshavende redaktør Gitte Hess 20 93 53 06 efter 19.00 Kredsformand: Gitte Hess Kun

Læs mere

Nr. 2, april 2014. Medlemsblad for Helsingør SKI & ORIENTERINGSKLUB. Medl. af Dansk Orienteringsforbund - Dansk Skiforbund - Dansk Atletikforbund

Nr. 2, april 2014. Medlemsblad for Helsingør SKI & ORIENTERINGSKLUB. Medl. af Dansk Orienteringsforbund - Dansk Skiforbund - Dansk Atletikforbund Nr. 2, april 2014 Medlemsblad for Helsingør SKI & ORIENTERINGSKLUB Medl. af Dansk Orienteringsforbund - Dansk Skiforbund - Dansk Atletikforbund "" Medlemsblad for Helsingør Ski & Orienteringsklub www.hsok.dk

Læs mere

TRÆSEJLET 20. ÅRGANG. NR.

TRÆSEJLET 20. ÅRGANG. NR. TRÆSEJLET 20. ÅRGANG. NR. 3 April. 2004 Svømmeprøve den 16. juni SKANDERBORG ROKLUB Skanderborg Roklubs ledelse Bestyrelsen Formand Erik Jensen Eskebækparken 50 86 52 44 24 Sekretær/næstfmd. Hugo Stigsen

Læs mere

STILLADSINFORMATION NR. 112 SEPTEMBER 2014

STILLADSINFORMATION NR. 112 SEPTEMBER 2014 STILLADSINFORMATION NR. 112 SEPTEMBER 2014 Læs i dette nummer blandt andet om: - Side 9 manden Thomas Strømsholt side 9-17 - Nye regler, faldtests og rækværker side 20-27 - Nye svende i København side

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

cardinalen Cardinalen nr. 2 2011

cardinalen Cardinalen nr. 2 2011 cardinalen L Y S T F I S K E R F O R E N I N G E N F O R S K I V E O G O M E G N N R. 2 J u n i 2 0 1 1 1 c a r d i n a l e n n r. 2 2 0 0 1 Cardinalen nr. 2 2011 Bestyrelsen Formand: Holger Riis-Jensen

Læs mere

Nummer 52. for Øster Brønderslev og Hallund området ADH - LAN - B70 - RAP - ØBC - ØBI. Vin - Gadespejlet - Borgerforeninger

Nummer 52. for Øster Brønderslev og Hallund området ADH - LAN - B70 - RAP - ØBC - ØBI. Vin - Gadespejlet - Borgerforeninger LOKALBLADET for Øster Brønderslev og Hallund området ADH - LAN - B70 - RAP - ØBC - ØBI Vin - Gadespejlet - Borgerforeninger Hvilshøj Boldklub - Kirkenyt - Hattefest Nummer 52 februar-maj 2009 s økonomi

Læs mere

Klubblad for Hals bådelaug Udgivet februar 2015 KLUBBLAD NR 1 2015. HUSK GENERALFORSAMLING Lørdag den 14. MARTS 2015 Se bagsiden

Klubblad for Hals bådelaug Udgivet februar 2015 KLUBBLAD NR 1 2015. HUSK GENERALFORSAMLING Lørdag den 14. MARTS 2015 Se bagsiden KLUBBLAD NR 1 2015 HUSK GENERALFORSAMLING Lørdag den 14. MARTS 2015 Se bagsiden FØLG FØLG ALLE MED AKTIVITETER PÅ Side PÅ 1 Hals Bådelaug Udvalgs og bestyrelsesmedlemmer Bestyrelse: Allan Cocks 42 16 24

Læs mere

I dette nummer kan du bla. læse om: 5 - Fastelavnsfesten 9 - Klubbens Norgestur 15 - OpenWater bestået 14 - Trimix kurset (de rå drenge) 18 - Ni uger

I dette nummer kan du bla. læse om: 5 - Fastelavnsfesten 9 - Klubbens Norgestur 15 - OpenWater bestået 14 - Trimix kurset (de rå drenge) 18 - Ni uger I dette nummer kan du bla. læse om: 5 - Fastelavnsfesten 9 - Klubbens Norgestur 15 - OpenWater bestået 14 - Trimix kurset (de rå drenge) 18 - Ni uger i dykkerparadis April 2009 Fra formanden: Der er kommet

Læs mere

KERTEMINDE SEJLKLUB. Medlemsblad for Kerteminde Sejlklub no. 6 2013 40. årgang. Danmarksmesteren Valdemar Frandsen. blev årets sejler 2013

KERTEMINDE SEJLKLUB. Medlemsblad for Kerteminde Sejlklub no. 6 2013 40. årgang. Danmarksmesteren Valdemar Frandsen. blev årets sejler 2013 KERTEMINDE SEJLKLUB Danmarksmesteren Valdemar Frandsen. blev årets sejler 2013 Familien Vestergaard på kryds i frisk vind Medlemsblad for Kerteminde Sejlklub no. 6 2013 40. årgang. Kiosk Frugt & Grønt

Læs mere

Nummer 3 December 2012 www.aalestrupclassic.dk

Nummer 3 December 2012 www.aalestrupclassic.dk Tændrøret Nummer 3 December 2012 www.aalestrupclassic.dk Aalestrup Classic Bil & MC Klub Klubbens idé og formål er at samle de klassiske- og veterankøretøjer, der er i området. Kravet for at man kan optages

Læs mere

Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN MARTS 2013 NR. 01. l Ny kranløsning på Marselisborg Havn... side 6

Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN MARTS 2013 NR. 01. l Ny kranløsning på Marselisborg Havn... side 6 Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN MARTS 2013 NR. 01 l Ny kranløsning på Marselisborg Havn... side 6 l Kasko- og ansvarsforsikring... side 10 l Solceller på sejlklubbens klubhus...

Læs mere