PADLEN. Lyngby Kanoklub. ønsker alle venner, sponsorer og forretningsforbindelser en rigtig glædelig jul samt et godt Nytår.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PADLEN. Lyngby Kanoklub. ønsker alle venner, sponsorer og forretningsforbindelser en rigtig glædelig jul samt et godt Nytår."

Transkript

1 PADLEN Medlemsblad for Lyngby Kanoklub nov Julen 2013 Lyngby Kanoklub ønsker alle venner, sponsorer og forretningsforbindelser en rigtig glædelig jul samt et godt Nytår. Sympati Grøde! Fra Hans Nielsens foredrag De lange knives Nat! Må jeg gå i gården? Gennemsigtig Nu gælder det cykelgården Oasen kalender på hjemmesiden Motionsroning for nye roere Crossover-kajak Dato for Pragturen 2014 Ro hele året... og meget mere

2 Bestyrelse: Indhold Formand Thomas Gjerlufsen Fuglevadsvej 50A 2800 Kgs. Lyngby Næstformand John Bahr Grønnevej Virum Idrætsformand Niels Andersen Egebjerghuse Ballerup Turformand Eva Henriksen Ulkær 4, 2tv Rodovre Motionsformand Louise Jørgensen Ved Eltham 1, 4.th 2900 Hellerup com Sekretær Lilian Jørgensen Holmelins tværvej 1A 2800 Lyngby Medlemskasserer Jane Hinge Mortonsvej Kgs. Lyngby Kasserer Aase Lundqvist Lottenborgvej 17, Kgs. Lyngby Webmaster Steen Bruun Lyngby Hovedgade 57 B, Kgs. Lyngby Revisor Henrik Aakjær Fyrhøjvej Kgs. Lyngby Revisorsuppleant Heine Jepsen Hvidegårdsparken Kgs. Lyngby Suppleant Henrik Madsen Ved Eltham 1, 4.th 2900 Hellerup com 2. Suppleant Aksel F. Andersen Byagervej 121, 1.mf Birkerød Suppleant for Motionsudvalget Anne Grete Valeur Dalstrøget 64, 1. th Dyssegård Redaktør Ludmila Miklikova Pilevad Lyngby com Indlæg til Padlen bedes sendt til: com Se også vores hjemmeside: Side Aktivitetskalender 4 Sympati 5 Grøde! 8 Fra Hans Nielsens foredrag 10 De lange knives Nat! 11 Nu gælder det cykelgården 13 Gennemsigtig 14 Oasen kalender på hjemmesiden 14 Motionsroning for nye roere 15 Crossover-kajak 17 Husk: Bankospil - Julefrokost - Nytårsfest 19 Dato for Pragturen Ro hele året 22 Har I Hørt

3 Aktivitetskalender 2013 Dato: Aktivitet: 1/12 O-løb 4/12 Bankospil 7/12 kl Lyngby sø rund før julefrokosten 7/12 kl Julefrokost 31/12 kl Nytårsfest Sympati I hver uge: Lørdag kl Onsdag kl Vinterroning for Motionisterne Svømning i Lyngby svømmehal (Lundtoftevej 53) Stormøde, dejlig lasagne, mange deltagere og en god dialog. Hvor er det herligt, når et møde foregår i en afslappet atmosfære, alle får lov til at slippe deres indre løve fri. Det skete også denne aften. Formanden bød velkommen, oplyste til de nye deltagere, at ordet var frit, intet kunne vedtages, men tages til efterretning af de fremmødte bestyrelsesmedlemmer. Formanden havde dog et par punkter, han gerne ville have lidt underbygning på. Bl.a. om bestyrelsen trak for store veksler på medlemmerne i form af arrangementer, stævner osv. Den tilkendegivelse, han fik med til det kommende bestyrelsesmøde, var der ikke meget kød på, men skulle jeg som udeforstående skyde mig ind, så var medlemmerne faktisk tilfredse med de forhold, som klubben blev drevet på. Der blev vendt mange punkter, bl.a. 4 5

4 skulle bestyrelsen have et fingerpeg om, hvor mange der var interesseret i at være med til at vælge det kommende sommerhus. Og der kom mange tilbagemeldinger, også om beliggenhed og brugsværdier. Her kom Formanden ind på, at i dag rummer Lyngby Kanoklub flere interessegrupper, familier, og det var nødvendigt at tage hensyn til hele paletten. Vi har i dag en kaproningsafdeling, en motionsafdeling, en turkanoafdeling, en fitness afdeling og ganske almindelige medlemmer, som er aktive, men som elsker den nærhed klubben har. Det er det, vi skal finde et hus til for at indfri de forventninger, så alle stilles lige. Vi har fået mange unge i år, og idrætsafdelingen har brugt mange instruktionstimer på disse unge. Det er unge fra flere forskellige grupper i samfundet, hvor penge i visse grupper betyder det helt store, og andre grupper, hvor det har knap så stor en betydning. Dette forudså vor Formand allerede i det tidlige forår, og han søgte derfor Danmarks Idræts Forbund midler til de dårligst stillede, så der ikke ville blive skævvridninger, når man skulle på ture. Dette blev bevilget, og godt for dette initiativ fra D.I.F. Men efter et oplæg fra instruktør Anja hvor alle til sidst sad med et lommetørklæde, ja, der syntes de samlede fremmødte, at der skulle øses flere midler til ungdommen. Vores Idrætsleder Niels røg straks med på den galej, og pludselig var han inde og budgettere IU s budget for Men der var heldigvis flere besindige bestyrelsesmedlemmer til stede, de holdt sig dog beskedent i baggrunden, og da jeg forlod mødet, var jeg i den tro, at budgettet for 2014 lyder på administration og IU. Alt andet vil blive egenbetaling, men da Formanden ved mødets start havde formanet om, at intet kunne vedtages, så ændrede min tankegang sig anderledes for Tak for stor deltagelse og spørgelyst, jeg kommer igen næste år. Den skumle 6 7

5 Grøde! Ja, der var en grødet stemning den onsdag, hvor Lyngby Kanoklub havde indkaldt Formanden for Danmarks Naturfrednings Forening, Hans Nielsen til møde, angående den Grøde, der ligger i søernes vandflade, så det til tider kan være farligt at ro der. Grøden, hurtigvoksne bundplanter, søger fra forårets start op til overfladen på søerne, og det er meget tæt, så får man det først på pagajen padlen, kan det sidde så fast, at en kæntring er mulig. Det er denne grøde, der efterhånden går os alle på, derfor var der også fuldt fremmøde til denne orienteringsaften med Hans Nielsen. Alle os, der har med søerne at gøre, vil vide, hvad der sker fremadrettet, så personer fra fiskeriet, rosporten og så selvfølgelig os selv, var mødt frem. Gennem årene har navnet Hans Nielsen og vores omkringliggende natur ikke haft det bedste indtryk i folkemunde. Mange har haft den mening, uden at kende Hans Nielsen, at han kun vil se dykænder og sjældne planter i vores område. Men de tilbagemeldinger jeg har fået efter mødet, ja, så gik mange fra mødet med, at vi alle har et fælles mål, og det er at få rene søer omkring os, en vegetation vi kan styre, og det kan kun ske ved, at søernes bunde renses op efter fortidens synder. Hans Nielsen havde planlagt aftenen godt, han havde forståeligt materiale med, og mange havde forberedt sig ligeså godt hjemmefra, som aftenen skred frem, blev enigheden større og større, vi ville alle det samme. Formanden konkluderede, at der nu kunne tales om en alliance mellem Danmarks Naturfrednings Forening og søsportens klubber. Vi vendte selvfølgelig spørgsmålet om, hvad der skal ske fremadrettet, og her ville Hans Nielsen sørge for informationer om, hvor vi kan gøre os forståelige over for problemerne. Vi vendte også den store Mejetærsker, som var indkøbt af Ro stadion til at høste på Ro banerne, når Grøden blev for stor på Bagsværd Sø. Som en nødhjælp, vil jeg tro, med lidt forhandling vil vi kunne opnå samme løsning på Lyngby Sø, når det bliver for slemt. Formanden sluttede mødet med en stor tak til Hans Nielsen, og overrakte ham 3 kilo chokolade med den bagtanke, at hver gang, han tager et stykke, vil han tænke på søernes tilstand, så i løbet af et par år, vil vi kunne bade i søerne. TG. 8 9

6 Uddrag fra Hans Nielsens foredrag: Lyngby Sø gennem 100 år Stærkt forurenet af industri- og husspildevand Afskæring af spildevand til Lundtofte Renseanlæg i 1960 men fortsat øget forurening fra Furesø Spildevandsoverløb ved kraftig regn siden 1960 Fosforfældning med aluminiumsulfat ved Nybro i 1975 Vandområdeplan i 1992 Vandplan i 2012 miljømål - god økologisk tilstand men ingen tiltag Megen undervandsvegetation fra ca Store problemer for sejlads på søen for 100 år siden Grødeskæring og sejlads har skabt sejlrender gennem vegetationen Aktuel tilstand og mål for Lyngby Sø Lyngby Sø har i dag et indhold af klorofyl a på ca. 90 mikrogram/l og ligger i tilstandsklassen Dårlig økologisk tilstand Målet for Lyngby Sø er et indhold af klorofyl a på 25 mikrogram/l, for at den kan komme op i tilstandsklassen God økologisk tilstand Undervandsvegetationen vil brede sig mere og mere Når vandet bliver renere, kommer der mere lys ned i vandet og til sta dig større dele af bunden Planterne vil brede sig ud på dybere vand Grødeskæring forhindrer ikke, at der kommer undervandsvegetationen i hele søen Kraftig undervandsvegetation skaber iltsvind til skade for søens dyreliv Mål: En ren sø uden masseforekomster af undervandsvegetation og uden iltsvind Løsning: Oprensning af slam mindre plantevækst De lange knives Nat! Bliver der ikke tale om, dette er et billede af, hvad Global Knive også kan bruges til. Efter det dejlige møde med Hans Nielsen sagde jeg til mig selv, der vil gå flere sæsoner, før det hele er endelig på plads, så jeg tror, jeg vil tage sagen i egen hånd. Det er jo rart, at jeg kan Lyngby Kanoklubs historie, fortalt mange gange af vores nuværende Formand, Thomas. Hvis ingen rigtig er klar over det, har han i sine unge dage roet Kano, og dengang, ja, der løste man bare problemerne, som de kom. Ifølge hans historier, skulle der være Danmarksmesterskaber på Lyngby Sø i 1962 (det var mange år, før jeg blev født) og i vinteren 1961 var der hård frost, så det var det nemmeste her i denne verden at måle en nøjagtig meter bane op. Desværre viste det sig, at der manglede 75 meter, idet siv bræm

7 men ved det nuværende Nybroe Kollegium i de år var vokset et pænt stykke ud i Lyngby Sø. Det blev ikke noget problem, det skal bare skulle fjernes, idet det ikke var muligt at grave ud i Folkeparken. Så Foråret blev brugt til at lave planer om fjernelse af siv og bundplanter. Det blev ikke meldt ind til nogen instanser, det skulle bare ordnes. I 1962 havde Lyngby Kanoklub anskaffet deres første motorbåd med en 75 HK. Motor med el- start. Dengang var der mange medlemmer, der var håndværkere, mange smede og vvs personer. I løbet af ingen tid blev det besluttet at spænde 2 leer på bådens bagende, så beslagene blev udarbejdet og sat på båden. Den efterfølgende uge sejlede motorbåden stille og roligt rundt nede i bugten og efter ugen var omme, så var meter banen klar. Så derfor har jeg nu besluttet at montere Globalknive på pagajerne, og er vi bare 10 mand, så rydder vi et bredt bælte på cirka 200 meter, hver gang vi enes om, hvor det er værst. Som det fremgår af billedet, så var forsøget virkelig godt, og som billeder fortæller, viser instruktøren Jesper, hvorledes taget skal tages. Efterfølgende er der lavet en video, som klart viser, hvor effektivt det er, denne er vist Bestyrelsen for Ro stadion, som nu ærgrer sig over, at der er brugt en Million kroner på en høstmaskine. Ønsker du at se videoen, så skriv til næstformanden John Bahr: Han vil så vise den hver gang holdet af interesserede er på 20 medlemmer. Så det stående spørgsmål vil være, er der nogen, der kender en, der eventuelt vil sponsorere 30 Globalknive, den lange model. Den skarpe Må jeg gå i gården? Det spørgsmål har mange af os stillet, da vi gik i skole, men nu gælder det cykelgården i Lyngby Kanoklub. Stormen væltede de sidste hele stolper, så det var nødvendigt at rive hele gårdhegnet ned, idet det ville være til fare for de gående. Så Formanden og den ansatte Jacob tog den endelige beslutning, det skulle være nu, så andre arbejder er blevet forskubbet. Det om blæste hegn var opstillet for mange, mange år siden af Formanden og den dengang fungerende Næstformand. De var blevet enige om, at banke stolpespyd ned, det ville være hurtigere og måske også mere behageligt. Men til trods for, at der var tale om trykimprægneret træ, ja, så rådner det altså også. Så Formand og Jacob blev enige om, at denne gang skulle stolperne støbes ned. Som det fremgår af nedenstående billeder, lykkedes det Jacob at bore hullerne med et håndbor, det var frygtet, at der var mange rødder, så det ville være svært at komme de 90 cm. ned, som de skal for at være frostfrie. Desværre har vi ikke fået rodfræset de to Birketræer, som vi har måtte fælde, men det håbes inden vinteren sætter ind at være gennemført, så vi kan lægge fliserne ordentligt

8 Gennemsigtig Det er ruderne stadig i Hytten i Sverige, men der er nu indhentet og bestilt nye vinduer hele vejen rundt samt en ny hoveddør. Udskiftningen er begrundet med, at træet og Kitten, der holder på glasset, er ved at være slidt, derfor skal det udskiftes. Er du arbejdsledig eller blot har ubrugte feriedage og godt kunne tænke dig at hjælpe vores ansatte Jacob til at skifte vinduer deroppe, så meld ind til bestyrelsen. Mad og drikke og ophold i den lille uge, det så vil tage, er på klubbens regning. Formanden og Madsen har sørget for, at du kan se 5 6 svenske kanaler, så underholdningen ikke bare kommer fra den ansatte. Bestyrelsen NYT - NYT - NYT Oasen kalender på hjemmesiden Så er Oasen udlånskalenderen kommet på hjemmesiden. Du kan ikke skrive i den, men du kan se, hvornår Oasen er lejet ud. Du skal stadigvæk henvende dig på mail til: for at blive noteret i kalenderen. Du kan først blive noteret per 1. januar til året Marianne Motionsroning for nye roere Motionsudvalget startede året med store ambitioner for motionsroningen for de nye roere, men desværre blev det i første omgang ved intentionerne, da virkeligheden ikke kunne kombineres med arbejde m.v. Her i sommer havde vi så et møde i Motionsudvalget, hvor vi alle aftalte at hjælpes ad med roningen en gang om ugen, nemlig mandag kl Vi har været to erfarne roere hver gang, og det er blevet modtaget meget positivt. Vi lagde ud i slutningen af august, og sidste træningsdato var mandag 30. september Jeg har selv deltaget to gange, hvor der har været pæn tilslutning med henholdsvis 9 og 10 deltagere. Antallet af deltagere har dog været noget forskelligt afhængig af vejret, men selv en dag, hvor det blæste 10 m/s, dukkede der alligevel 6 deltagere op. Meget imponerende. Vi har alle gange roet mellem ca. 7 og 10 km, hvilket har været fint for alle, og tempoet har været, så alle 14 15

9 kan følge med. Vi har også haft nogle pudsige oplevelser på turene. Blandt andet blev Tine viklet ind i en fiskesnor, der ikke var markeret godt nok, og Louise måtte træde hjælpende til. Jeg oplevede selv at ro fast i åkanderne, da jeg skulle undgå en fiskesnøre. Jeg sad virkelig fast, men heldigvis kunne en af de andre deltagere trække mig fri, så jeg undgik en dukkert. En anden gang fik deltagerne isfuglen at se i nærheden af Slusen, hvilket var en stor oplevelse. Jeg tror også, at vores ture har givet nogen mod på at prøve mere, for vi havde flere nye roere med til Støt Brysterne-arrangementet i Nord. Alle gennemførte i fin stil uden at falde i, så det var godt gået. Vi satser på at gentage aktiviteten næste år, hvor alle interesserede vil være velkomne. Henover vinteren vil der i stedet for være motionsroning hver lørdag kl Der vil også være mulighed for spadsereture, når/hvis isen lukker vores farvand. Motionsudvalget Crossover-kajak Personer med bådplads - SE HER! Jeg har nu fjernet turprotekollen fra bådhallen og jeg har konstateret af der er mange som ikke været ude og ro de 5 gange som vores love foreskriver. Er det på grund af i har glemt at skrive jer i protokollen eller har i en anden god grund til ikke af har opfyldt vores love, vil jeg blive glad for en mail eller et tlf. opkald inden den 1/ Derefter udsender jeg breve med advarsel. Gentager det sig i 2014 vil i miste bådpladsen. Har i en advarsel fra 2012 vil i blive bedt om at fjerne jeres båd Mail. Tlf Med venlig hilsen Jane Hinge Crossover-kajak er en type båd, som er lavet til flere forskellige formål at lege på floder eller bølger på havet, men også at kunne ro mindre ture. Man tager en White Water kajak, strækker den lidt, giver den mere kant langs siderne, og tilføjer en justerbar finne, så den bliver mere retningsstabil, hvis man skal ro ligeud det er med andre ord lidt af et gadekryds. DGI Nordsjællands har som en del af deres projekt ung i kajak valgt crossover-kajakken. Projektet er rettet mod at få unge til at interessere sig for kajak, og også at få etablerede roere i foreninger til at lege mere. Som en del af projektet er der lavet et kursusmodul til DGI crossover-kajak instruktører. Vi har i Lyngby Kanoklub været så heldige at vi har fået lov til at sende et par deltagere med på kurset. Kurset fandt sted 4 aftener i juni og august og blev afholdt ved Charlottenlund, Tisvilde, Hornbæk og Gilleleje, og havde fokus på undervisningsmetodik, sikkerhed, og ikke mindst lege, så der var rig mulighed for at bruge alle sine færdigheder og sin fantasi. Alle fandt det indre legebarn frem og kastede sig ud i boldspil, piratlege og mere eller mindre akro

10 HUSK!!! batiske øvelser på kajakkerne. Et rigtig sjovt og inspirerende kursus i selskab med dygtige instruktører, og hyggelige kajakfolk. Vi håber at vi i den kommende sæson vil få lejlighed til at dele nogle af de sjove oplevelser i crossover kajak ved et klubarrangement med O.B.S Her et par små pip fra medlemskasseren. Hvis du / I af den ene eller anden grund, ikke ønsker at være medlem af Lyngby kanoklub i 2014, skal du / I huske at melde jer ud skriftligt, inden 31 / Har du / I købt retten til brug af en nøgle, skal jeg have denne, før udmeldelsen kan træde i kraft. Har du været så heldig at få dit drømmehus / lejlighed og derfor er flyttet, bedes du oplyse mig din nye adresse, så jeg kan blive ved med at sende Padlen til dig. Har du nogle spørgsmål, er du velkommen til at ringe til mig på tlf Jeg træffes bedst efter kl , eller du kan skrive til mig på mail: Mange sportslige hilsner Jane Hinge andre fra Lyngby Kanoklub. Tak til DGI Nordsjælland, vores dygtige instruktører Thiim og Mathilde, og vores fantasifulde medkursister. Louise Jørgensen og Peter Engholm Bankospil onsdag den 4. december Traditionen tro skal du sørge for, at din stemme er helt up to date onsdag den 4. december. Denne aften klokken fyres årets mest hensynsløse bankospil af. Julefrokost lørdag den 7. december - klokken De, der vil have frisk luft og samle appetit, starter med at gå Lyngby Sø rundt klokken Husk tilmelding på den ophængte liste i klubben, og medbring en gave til et beløb på kroner

11 HUSK!!! Nytårsfest tirsdag den 31. december I år gentager vi succesen fra de sidste 2 år og holder en fantastisk nytårsfest i klubben. Hvis I vil med, skal vi høre fra jer snarest. Foreløbig tilmelding så vi har en ide om antallet - inden den 1. december og bindende tilmelding senest den 18. december på eller Foreløbig dato for Pragturen 2014 Vi er nogle deltagere fra Pragturen i maj, der godt kunne tænke os at komme afsted igen i Vi er blevet enige om en foreløbig dato for turen: Lørdag den 24. maj til den lørdag den 31. maj 2014 Pga. begynderkursus den 24. og 25. maj 2014 vil der dog være begrænset mulighed for lån af klubbåde. Der vil komme mere information om turen i begyndelsen af det nye år. Jane og Anne Grete 20 21

12 Ro hele året Falmende blade og lavere temperaturer betyder ikke, at rosæsonen automatisk er slut. Du kan sag-tens ro om efteråret og vinteren, det kræver bare ekstra omtanke. Påklædning er en personlig ting og afhænger også af, om du nemt fryser hurtigt eller holder varmen. Hør de andre om deres erfaringer, og prøv dig ellers frem. Men tager du dine forholdsregler og klæder dig ordentligt på, venter der nogle fantastiske oplevelser på søen. Herunder får du nogle idéer til vinterpåklædning. Inderst Løbetøj /undertøj Uld isolerer bedst, hvis du bliver våd. Men løbe(under)tøj fungerer fint. Bomuld direkte imod huden kan til gengæld holde på fugtigheden og blive koldt. Yderst Hue Varmetabet fra hovedet er meget stort, så det gælder det om at holde hovedet varmt! Find en både vind- og vandtæt hue, der ikke falder af heller ikke hvis uheldet skulle være ude, og du falder i vandet. Vælg tophue, kasket, elefanthue eller hvad du trives bedst med. Handsker Der er flere forskellige løsninger nogle vil kalde det nærmest en videnskab, og vi er mange, der har måttet prøve os frem. Nogle roere foretrækker neoprenhandsker, der er formet efter pagajen. Andre såkaldte vindluffer, der sidder fast på pagajen nærmest som en pose, som du stikker hænderne i, og som beskytter imod vind og vand, imens du stadig holder direkte om pagajens skaft. Lufferne fås også med fleecefor. Vindluffer kombineret med rohandsker uden fingre, ser du også tit. Men det vigtigste er, at du kan holde hænderne tørre og varme og kan holde fast på pagajen. Neoprensko Fås både som sko og korte støvler. Det vigtigste er, at de passer, sidder fast på foden og ikke hindre bevægeligheden begge dele holder fødderne varme. Bruges med eller uden sokker. Anorak Nogle roere investerer i en anorak, der slutter tæt ved hænder og hals. Andre klarer sig fint med f.eks. en regnjakke eller løbejakke

13 Våddragt En våddragt kan være fornuftig, når du ror om vinteren. Især hvis du ror alene. Den typiske kajakvåddragt kaldes en Long John og har ingen ærmer for større bevægelsesfrihed. Den fås i mange forskellige prislag, men en økonomisk fornuftig løsning kunne være at købe en billig våddragt med ærmer og så klippe dem af. I klubben møder du erfarne roere, der aldrig kunne drømme om at ro i en våddragt, men for ikke så erfarne roere, vil den kunne give ro i maven i den kolde tid. Skørt/spraydeck/cockpitovertræk Holder dig tør og varm om underkroppen i den kolde tid. Der findes flere forskellige modeller i forskellige materialer af varierende vandtæthed, med og uden lynlås, og med og uden seler. Klubben har ingen cockpitovertræk, så du må investere i dit eget eller låne dig frem. Vær sikker på, at det er stort nok til klubbens både. Har I hørt, At knapt var mødet med Hans Nielsen færdigt, før Fred havde kontakt med DTUs videns by, her måtte der være personer, der har forstand på de misligholdte søers bundforhold. Ved redaktionens slutning for dette nummer, var der ikke kommet noget frem. Men os der kender Fred ved, at så længe Statsminister, Dronning osv. ikke har tilkendegivet, så er det ikke slut. At Henrik Madsen, som rygterne siger, har været på knæ for kassemester Jane, det passer ikke, siger Madsens nuværende samleverske Louise. Jane har kasseret ham som makker, fordi hans knæ ikke kan holde til de hårde orienteringsløb. At Team Elite i Lyngby har sagt god for William Nordahls forberedelser til OL i Rio i Dette ja, vil betyde, at IUs budget til ungdommen vil vokse lidt, idet William så ikke skal have nær så mange penge. At Vores nuværende Borgmester Søren S. Rasmussen ikke vil være at finde ved roret i Lyngby Taarbæk Kommune i årene frem fra Nu havde vi lige fået instrueret Søren i kano- og kajakkernes gøren i vores søer, så det er vigtigt, at vi får gjort den nye Borgmester ligeså interesseret i vores sport. Svømmevesten Bør vel være overflødig at nævne. Er obligatorisk fra 1. oktober til 1. maj. At et aggressivt medlem har givet Bestyrelsen et ultimatum, dog uden at sætte konsekvenser på, at hvis ikke der kommer nyt Køkken og en Hjertestarter i 2014, så vil der ske...??? At bestyrelsen har iflg. referatet fra november 2013 sat datoer på anskaffelsen, dette vil være en føljeton. At Der var mange mennesker ude at gå rundt om søen, den søndag 24 25

14 hvor Global knivene skulle bestå deres prøve, der var mange tilkendegivelser fra publikum, bemærkninger om, at det var på tide. En ældre dame sagde, at hun havde set en and sidde fast ovre ved Dame Roklubben i den grøde, der var der. At du skal huske vores alle sammen s store Bankospil onsdag den 4. december, fyldest beskrevet i september og november bladet. At du ligeledes skal huske vores kæmpe, kæmpe store julefrokost lørdag den 7. december, beskrevet i samme nummer af Padlen som ovenstående. At Claus Lorentzen gør alt muligt for at komme i Padlen, han har lige nu bombarderet redaktionen med billeder, der viser ham selv i vandet. Men fra redaktionens side ligner det et billede fra det nye Danmarks Akvarium, Den Blå Planet, hvor man er ved at fodre Søløverne. Herfra kan vi blot sige, Claus, på den ige,n og vores kvindelige medarbejder vil helst se dig springe i med i hvert fald bar overkrop. At vi nærmere os årsskiftet, hjælp bestyrelsen, hvis du går med tanken om ikke at forny dit medlemskab i 2014, så meld fra til kassemester Jane inden den 30. december. P.T. er der 16 medlemmer, der ikke ønsker at forny medlemskabet. At Ludmila, vores eneste kvindelige redaktør, er pt. i gang med at fremstille Årets Julekort, det har været fremvist for en sluttet kreds (bestyrelsen) og ikke et øje var tørt. Formanden istemte med julesangen.. I ØSTEN STIGER SOLEN OP indtil Madsen sagde, at det skam ikke var en julesang. (For de nysgerrige - julekortet kan sespå bladets forside.) At vores ansatte Jacob elsker at køre gennem de svenske skove, især når det er mørkt, det gør vores Formand bestemt ikke, men han kom til det, da Jacob havde glemt et højdemål. At i samme billedserie ser man også våde kvindelige motionister, nogen her på redaktionen mener, der er tale om en dåb fra et dåbsritual i Jehovas Vidner. At Bjørn Axelsen er draget til VM i ekstrem sport, som foregår i december. Hans firemandshold spås ikke de hel store chancer, men lad os nu høre det fra hans egen mund. Det får du lejlighed for engang i januar februar, hvor han vil komme til et onsdagsarrangement og give os et fyldestgørende referat. Følg med på opslagstavlen. At onde tunger påstår, at Formanden skal have nyt kørekort i januar, redaktionen kan fastslå, at det kørekort han har d.d. er ligeså godt, som det du har. Han har det i hvert fald

15 Retur ved vedvarende adresseændring Deadline for stof til næste udgave af Padlen d. 20. december 2013 Mail dit indlæg til : LYNGBY KANOKLUB Adresse: Rustenborgvej 19, 2800 Kgs. Lyngby Hjemmeside: Telefoner: Medlemmer: Bestyrelse og telefax: Girokonti: , Lyngby Kanoklub , kontingentindbetalinger

PADLEN. 482 - december 2009

PADLEN. 482 - december 2009 PADLEN Medlemsblad for Lyngby Kanoklub 482 - december 2009 Højt for træets grønne top. Indkaldelse til generalforsamling Hvad siger du til. Førstehjælps kursus Hjemmesiden Glædelig Jul og Godt Nytår...

Læs mere

PADLEN. Glædelig Jul og Godt Nytår 50.000 kroner Buffeten! 1944 Førstehjælpskursus Prag anno 2014 Oprydning i Bådhallen...

PADLEN. Glædelig Jul og Godt Nytår 50.000 kroner Buffeten! 1944 Førstehjælpskursus Prag anno 2014 Oprydning i Bådhallen... PADLEN Medlemsblad for Lyngby Kanoklub 522 - dec. 2013 Glædelig Jul og Godt Nytår 50.000 kroner Buffeten! 1944 Førstehjælpskursus Prag anno 2014 Oprydning i Bådhallen... og meget mere Bestyrelse: Indhold

Læs mere

ÅREBLADET. Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 12 December 2014 33. årgang. Faaborg Roklub, tlf. 62 61 07 71, www.faaborg-roklub.dk

ÅREBLADET. Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 12 December 2014 33. årgang. Faaborg Roklub, tlf. 62 61 07 71, www.faaborg-roklub.dk ÅREBLADET Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 12 December 2014 33. årgang Læs inde i bladet... Formandens hjørne Eftersyn af redningsveste Nytårsfest og kur Ergometer træning Massevis af aktiviteter i de

Læs mere

ÅREBLADET. Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 8 August 2014 33. årgang. Faaborg Roklub, tlf. 62 61 07 71, www.faaborg-roklub.dk

ÅREBLADET. Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 8 August 2014 33. årgang. Faaborg Roklub, tlf. 62 61 07 71, www.faaborg-roklub.dk ÅREBLADET Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 8 August 2014 33. årgang Læs inde i bladet... Formandens hjørne Tur til Helnæs Statistik Madpakketur Efterårsturen til Silkeborg Aktivitetskalender Faaborg

Læs mere

PADLEN. 503 - jan. 2012. Medlemsblad for Lyngby Kanoklub

PADLEN. 503 - jan. 2012. Medlemsblad for Lyngby Kanoklub PADLEN Medlemsblad for Lyngby Kanoklub 503 - jan. 2012 Årets brev Sæsonen 2012 Førstehjælps kursus Fospadlingkursus i Sverige Ergometer DM 2012 Mølleåen i de gode, gamle dage Kanofolk, se her!! Indkaldelse

Læs mere

PADLEN. 26 marts 2014 Dansk Kano- og Kajak Forbunds årsmøde Standerhejsning/-Forårsrengøring Udvalg og bestillinger Har I hørt...

PADLEN. 26 marts 2014 Dansk Kano- og Kajak Forbunds årsmøde Standerhejsning/-Forårsrengøring Udvalg og bestillinger Har I hørt... PADLEN Medlemsblad for Lyngby Kanoklub 525 - marts 2014 26 marts 2014 Dansk Kano- og Kajak Forbunds årsmøde Standerhejsning/-Forårsrengøring Udvalg og bestillinger Har I hørt... og meget mere Bestyrelse:

Læs mere

PADLEN. 512 - dec. 2012. Medlemsblad for Lyngby Kanoklub

PADLEN. 512 - dec. 2012. Medlemsblad for Lyngby Kanoklub PADLEN Medlemsblad for Lyngby Kanoklub 512 - dec. 2012 Tilbageblik på 2012 Da andejagten gik ind Årets julefrokost 65 + 14 på venteliste Sikring af klubben med nyt nøgle- og sikkerhedssystem Udlejning

Læs mere

ÅREBLADET. Læs inde i bladet... Formandens hjørne Standerstrygning Kurser Arbejdslørdage Gåture Aktivitetskalender

ÅREBLADET. Læs inde i bladet... Formandens hjørne Standerstrygning Kurser Arbejdslørdage Gåture Aktivitetskalender ÅREBLADET Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 10 oktober 2012 31. årgang Læs inde i bladet... Formandens hjørne Standerstrygning Kurser Arbejdslørdage Gåture Aktivitetskalender Faaborg Roklub, tlf. 62 61

Læs mere

Bestyrelsen. - Regnskab - Budget - Medlemsliste - Udsender giro kort. - Referat fra møder - Kontakt med webmaster (CIF.dk) - Møde ordstyrer.

Bestyrelsen. - Regnskab - Budget - Medlemsliste - Udsender giro kort. - Referat fra møder - Kontakt med webmaster (CIF.dk) - Møde ordstyrer. Bestyrelsen Navn Formand Bjarne Andersen Tromsøgade 8 8200 Århus N Tlf: 86165889 trom8@webspeed.dk Kasser Peter Iversen Laurvigsgade 16 8200 Århus N Tlf: 86101046 PeterIversen@Get2net.dk Sekretær Poul

Læs mere

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere

Velkommen til Hals Ro- og Kajakklub

Velkommen til Hals Ro- og Kajakklub Velkommen til Hals Ro- og Kajakklub Støt vores lokale sponsorer: Bilsyn Ulsted Mejdahls Bageri XL Byg Hals Lund El Hals Marine Forening og Skyttelaug Byens Kiosk Gandrup Element Claudi Fisher Lund Dahl

Læs mere

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne 1. Valg af dirigent. Søren Opstiller Søren Valgt 28 stemmeberettige er til stede til denne generalforsamling Afbud fra 8 medlemmer

Læs mere

Nyhedsbrev - Lotte Friis Februar - 2014

Nyhedsbrev - Lotte Friis Februar - 2014 Nyhedsbrev - Lotte Friis Februar - 2014 EM i Herning MIT 2013 Baltimore Jeg sidder på min seng her i Baltimore en solrig søndag formiddag, Det er min første rigtige fridag i 2014, ingen træning, ingen

Læs mere

ÅREBLADET. Læs inde i bladet... Formandens hjørne Julemaddag Rospinning Gåtur og Gløgg Aktivitetskalender

ÅREBLADET. Læs inde i bladet... Formandens hjørne Julemaddag Rospinning Gåtur og Gløgg Aktivitetskalender ÅREBLADET Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 11 Nov. 2015 34. årgang Læs inde i bladet... Formandens hjørne Julemaddag Rospinning Gåtur og Gløgg Aktivitetskalender Faaborg Roklub, tlf. 62 61 07 71, www.faaborg-roklub.dk

Læs mere

ÅREBLADET. Løvfaldstur på Gudenåen 9. okt. 2011. Læs inde i bladet... Formandens hjørne Standerstrygning Løvfaldstur Gåtur Lyø Rundt

ÅREBLADET. Løvfaldstur på Gudenåen 9. okt. 2011. Læs inde i bladet... Formandens hjørne Standerstrygning Løvfaldstur Gåtur Lyø Rundt ÅREBLADET Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 10. okt. 2011 30. årgang Løvfaldstur på Gudenåen 9. okt. 2011 Læs inde i bladet... Formandens hjørne Standerstrygning Løvfaldstur Gåtur Lyø Rundt En aften med

Læs mere

Referat af møde: mellem bestyrelsen i Kerteminde Helse-og Sportsforening og medlemmerne i Kerteminde Helse-og Sportsforening.

Referat af møde: mellem bestyrelsen i Kerteminde Helse-og Sportsforening og medlemmerne i Kerteminde Helse-og Sportsforening. Kerteminde den 15.08.2016 Referat af møde: mellem bestyrelsen i Kerteminde Helse-og Sportsforening og medlemmerne i Kerteminde Helse-og Sportsforening. Der var ikke nogen dagsorden, men aftenen forløb

Læs mere

Skitur med Klubben Søborg på Hovfjället i vinterferien

Skitur med Klubben Søborg på Hovfjället i vinterferien Skitur med Klubben Søborg på Hovfjället i vinterferien Velkommen på skitur: Skitur med klubben er efterhånden en tradition, der ikke er til at komme uden om. I år er det femte gang vi har arrangeret tur

Læs mere

PADLEN. 510 - sept./okt. 2012. Medlemsblad for Lyngby Kanoklub

PADLEN. 510 - sept./okt. 2012. Medlemsblad for Lyngby Kanoklub PADLEN Medlemsblad for Lyngby Kanoklub 510 - sept./okt. 2012 Mølleåens Blå Bånd siden 1965 Standerstrygning LK s Julebanko Årets Julefrokost Super tilbud om kursus i førstehjælp Nytårsfest i LK Ikke kun

Læs mere

Så skal der arbejdes...

Så skal der arbejdes... Så skal der arbejdes... Som mange ved har vi nogle dage om året, hvor der virkelig skal knokles! Det er frivilligt at komme, men som medlemmer vi deles om læsset.. Gad hvide hvad det næste projekt bliver?

Læs mere

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 36. årgang nr. 2 November 2009. Dyb koncentration på Eksperimentariet i forbindelse med 100-kroners turen

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 36. årgang nr. 2 November 2009. Dyb koncentration på Eksperimentariet i forbindelse med 100-kroners turen Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 36. årgang nr. 2 November 2009 Dyb koncentration på Eksperimentariet i forbindelse med 100-kroners turen 2 Hjemstavns Folkedanserne på Frederiksberg Hjemstavns Folkedanserne

Læs mere

PADLEN. 526 - april 2014. Medlemsblad for Lyngby Kanoklub

PADLEN. 526 - april 2014. Medlemsblad for Lyngby Kanoklub PADLEN Medlemsblad for Lyngby Kanoklub 526 - april 2014 Så er der åbent! Sponsorer har også fødselsdag Hvor bliver vi rige Noter den 29. juni Sødygtig Mangler du noget? LK er blevet elektronisk, ro protokol

Læs mere

Skelskør Roklub Tidende Nr. 4. 2012 41 Årgang. Standerstrygning Søndag d.28 oktober

Skelskør Roklub Tidende Nr. 4. 2012 41 Årgang. Standerstrygning Søndag d.28 oktober Skelskør Roklub Tidende Nr. 4. 2012 41 Årgang Standerstrygning Søndag d.28 oktober Formand/Havkajakudvalg. Søren Hansen. Ærtebjergvej 89. 4230 Skælskør. Tlf. 40 82 48 03 erduvimmer@yahoo.dk Næstformand/Husforvalter/Redaktør.

Læs mere

Jeg vil gerne starte med at oplyse jer om, hvad programmet er for i dag:

Jeg vil gerne starte med at oplyse jer om, hvad programmet er for i dag: Tale ved Standerhejsningen den 2. maj 2015. På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde jer alle velkommen her i dag på en meget flot forårsdag, hvor træerne står lysegrønne og banerne står klar til brug.

Læs mere

HUSK TILMELDING TIL EFTERÅRSSTYKKET

HUSK TILMELDING TIL EFTERÅRSSTYKKET Nr. 207 april 2016 HUSK TILMELDING TIL EFTERÅRSSTYKKET Det er nu tiden til, vi skal have en tilmelding til vores efterårsstykke. Vi er i god tid i år med tilmeldingerne, men da Per Storm er i gang med

Læs mere

Februar 2013 BESTYRELSEN PÅSKELEJR 2013 SOMMERENS HOLD

Februar 2013 BESTYRELSEN PÅSKELEJR 2013 SOMMERENS HOLD Februar 2013 BESTYRELSEN PÅSKELEJR 2013 SOMMERENS HOLD BESTYRELSEN FORMAND Birgitte Holm Petersen 39565841 NÆSTFORMAND Mikael Gajhede 30257403 KASSERER Torben Aagaard 32555612 SEKRETÆR Jan Mouritsen 31905161

Læs mere

www.riberoklub.dk Nyhedsbrev nr. 1, 10/3 2013 Det meste er som det plejer, men der er også meget, der er forandret i roklubben!

www.riberoklub.dk Nyhedsbrev nr. 1, 10/3 2013 Det meste er som det plejer, men der er også meget, der er forandret i roklubben! Det meste er som det plejer, men der er også meget, der er forandret i roklubben! Alt det nye bliver præsenteret på MEDLEMSMØDET ALLEREDE NU PÅ TIRSDAG DEN 12. MARTS KL. 19.00-21.00 I KLUBHUSET. Dagsorden

Læs mere

ÅREBLADET. Læs inde i bladet... Formandens hjørne Nye redningsveste Åbent Hus/aktiviteter Kanindåb Aktivitetskalender

ÅREBLADET. Læs inde i bladet... Formandens hjørne Nye redningsveste Åbent Hus/aktiviteter Kanindåb Aktivitetskalender ÅREBLADET Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 5 Juli 2015 34. årgang Læs inde i bladet... Formandens hjørne Nye redningsveste Åbent Hus/aktiviteter Kanindåb Aktivitetskalender Faaborg Roklub, tlf. 62 61

Læs mere

HALSNÆS NY BOLIGSELSKAB Beboer nyt afd. 2502

HALSNÆS NY BOLIGSELSKAB Beboer nyt afd. 2502 HALSNÆS NY BOLIGSELSKAB Beboer nyt afd. 2502 Forfattere: Afdelingsbestyrelsen og beboere Nr. 19 August 2013 Lathyrushaven Indhold: Sankt Hans Aften - Sommerfest endnu en gang 15 års jubilæum Bolddag med

Læs mere

GENERALFORSMLINGS REFERAT VESTERBY MOTIONSKLUB

GENERALFORSMLINGS REFERAT VESTERBY MOTIONSKLUB Til stede Bernd (Formand) Karim (Bestyrelsesmedlem) Rikke (Bestyrelsesmedlem)) Tine (Bestyrelsesmedlem) Nicolaj (Suppleant) Michael (Suppleant) 8 aktive medlemmer Generalforsamling torsdag d. 10. april

Læs mere

Lavinehunde kursus i Østrig 2012 (Winterlehrgang des SVÖ)

Lavinehunde kursus i Østrig 2012 (Winterlehrgang des SVÖ) Lavinehunde kursus i Østrig 2012 (Winterlehrgang des SVÖ) Skrevet af Helle Heidi Jensen Jeg har lige været på lavinehundekursus med min hund Vanilla på 8½ år. Jeg ville helst have deltaget min hund Ginger,

Læs mere

Generalforsamling Fredag d.24.februar på Biblioteket

Generalforsamling Fredag d.24.februar på Biblioteket Skelskør Roklub Tidende Nr. 1. 2012 41 Årgang Generalforsamling Fredag d.24.februar på Biblioteket Formand/Havkajakudvalg. Søren Hansen. Ærtebjergvej 89. 4230 Skælskør. Tlf. 40 82 48 03 erduvimmer@yahoo.dk

Læs mere

Kanaltur i København

Kanaltur i København Kanaltur i København Lørdag den 4. september SKelskør ROklub Tidende www.skelskørroklub.dk Formand: Kristiane Kristiansen Stenmaglebjergvej 79 Mob.: 2511 4695 @: kristiane_kristiansen@yahoo.dk Næstformand:

Læs mere

Aftenstemning ved Faaborg Fjord d. 10. juni

Aftenstemning ved Faaborg Fjord d. 10. juni ÅREBLADET Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 6 Juni 2015 34. årgang Aftenstemning ved Faaborg Fjord d. 10. juni Formandens hjørne Skt Hans Ronetværk Kommende arrangementer Aktivitetskalender Faaborg Roklub,

Læs mere

7. februar 2012. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner

7. februar 2012. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner 7. februar 2012 side 2-4 side 5 Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner Referat fra generalforsamling i Hjallerup

Læs mere

PADLEN GOD JUL 2012! 511 - nov. 2012. Medlemsblad for Lyngby Kanoklub

PADLEN GOD JUL 2012! 511 - nov. 2012. Medlemsblad for Lyngby Kanoklub PADLEN Medlemsblad for Lyngby Kanoklub 511 - nov. 2012 GOD JUL 2012! Velbesøgt stormøde i oktober Kom hjem, kom hjem... Greve Christian 70 år Nationalbanken på besøg i LK Nye stole! Cykelparkering Oprydning

Læs mere

Instruktør- og turleder-møde Onsdag 18. Januar 2012. Referat. Roudvalg

Instruktør- og turleder-møde Onsdag 18. Januar 2012. Referat. Roudvalg 1 Roudvalg Instruktør- og turleder-møde Onsdag 18. Januar 2012 Referat Deltagere: Poul, Kurt, Marianne, Louise, Christina, 2xFlemming, Jørgen Damgaard og Jesper Afbud: Pia, Preben, Birger, Leif og Jørgen

Læs mere

Skelskør Roklub Tidende Nr. 3. 2014 43 Årgang. Kanindåb Lørdag d. 16 august kl. 13.00

Skelskør Roklub Tidende Nr. 3. 2014 43 Årgang. Kanindåb Lørdag d. 16 august kl. 13.00 Skelskør Roklub Tidende Nr. 3. 2014 43 Årgang Kanindåb Lørdag d. 16 august kl. 13.00 Skelskør Roklubs bestyrelse 2014 / 15 Formand Steen Henriksen. Noret 1. 4230 Skælskør. Tlf. 40 33 00 57 steen-henriksen@hotmail.com

Læs mere

PADLEN. 518 - juli 2013. Medlemsblad for Lyngby Kanoklub

PADLEN. 518 - juli 2013. Medlemsblad for Lyngby Kanoklub PADLEN Medlemsblad for Lyngby Kanoklub 518 - juli 2013 Alliance DGI dag Brikken Nyt sommerhus Verdensmesterskaberne Vegetation i Lyngby Sø Kano er kanongodt i Sydfrankrig Kano til salg... og meget mere

Læs mere

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel.

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Så kunne vi tage det sammen, men jeg tænkte lidt over

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 49 2014

Nyhedsbrev. uge 49 2014 Nyhedsbrev uge 49 2014 Så blev det december, der er ingen sne men vejret er blevet koldere, og den første nattefrost har vist sig. Jeg er sikker på, at en del af os håber der kommer lidt sne, mens andre

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2014.

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2014. NØDEBO NIMBUS NYT 1. kvartal 2014. I dette nummer: Bestyrelsen Indkaldelse til generalforsamling Regnskab 2013 Budget 2014 Året i billede og tekst af Bente. Kalenderen Formandens side Bestyrelsen: Formand:

Læs mere

Vi ønsker alle en glædelig jul Samt et godt nytår. Julehilsner alle de søde i Værestedet Liv.

Vi ønsker alle en glædelig jul Samt et godt nytår. Julehilsner alle de søde i Værestedet Liv. December 2016/ Januar 2017 Vi ønsker alle en glædelig jul Samt et godt nytår. Julehilsner alle de søde i Værestedet Liv. Årsplan 2017 for værestedet Liv 1. Møde i værestedet om kommende arrangementer

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

KKKK, Sikkerhedskursus. Juni 2012

KKKK, Sikkerhedskursus. Juni 2012 KKKK, Sikkerhedskursus Juni 2012 Dagens program 1. Sikkerhed før tur 2. Kuldepåvirkning 3. Søfartsregler 4. Vind og bølger 5. På vandet 1. Makkerredning 1 og 2 2. Selvredning 3. Svømning med kajak 4. Bugsering

Læs mere

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden.

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Bestyrelsen håber at Hermods medlemmer vil benytte sig af muligheden for at være med til at fylde

Læs mere

Maj og Juni Fredagsrock, se opslag inde i bladet.

Maj og Juni Fredagsrock, se opslag inde i bladet. Maj og Juni 2014 Fredagsrock, se opslag inde i bladet. Brugerrådsmøde D 20/2 14 Tilstede: Pia, Lotte, Gert, Henrik, Thomas, Albert, Steffen. Vejlederne: Lone, Bruno. Formand: Pia P. Næstformand: Lotte

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 5 OKT 2009 kl.1900 Fredensborg Bibliotek Jernbanegade 3, 1 sal 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

1. Trabolt valgt som dirigent. Konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.

1. Trabolt valgt som dirigent. Konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. Referat af Efterårsgeneralforsamling 2008-10-25 1. Trabolt valgt som dirigent. Konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. Dagsorden ifølge lovene. 2. Formandens beretning for sæsonen. Formanden

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling Onsdag den 26. marts Formand Per Sørensen bød velkommen kl. 19. - Vi var 25 fremmødte. Ad. 1: Valg af dirigent, referent og stemmetællere Klaus Roos blev valgt til dirigent

Læs mere

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH)

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) 1 Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) Hej Maja velkommen her til FH. Jeg vil gerne interviewe dig om dine egne oplevelser, det kan være du vil fortælle mig lidt om hvordan du

Læs mere

Nr. 1. Januar kvartal 2008 Medlemsblad for Skyttelauget Kongens Lyngby

Nr. 1. Januar kvartal 2008 Medlemsblad for Skyttelauget Kongens Lyngby Nr. 1. Januar kvartal 2008 Medlemsblad for Skyttelauget Kongens Lyngby John, Henrik og Michael, kunne andet end at nyde det flotte efterår de kunne også ramme! Se side 6. Skytten nr. 1, januar kvartal

Læs mere

MIN. kristendom fra top til tå MINI KATEKISMUS MARIA BAASTRUP JØRGENSEN. ILLUSTRATOR KAMILLA WICHMAnN

MIN. kristendom fra top til tå MINI KATEKISMUS MARIA BAASTRUP JØRGENSEN. ILLUSTRATOR KAMILLA WICHMAnN MARIA BAASTRUP JØRGENSEN ILLUSTRATOR KAMILLA WICHMAnN KATEKISMUS kristendom fra top til tå MIN MINI NÆSE FOR SKABELSE Første Mosebog kapitel 1 og 2 Engang var der ingenting, kun mørke og stilhed. Verden

Læs mere

SKOLESTART d. 10. august 2009 kl. 11.30

SKOLESTART d. 10. august 2009 kl. 11.30 SKOLESTART d. 10. august 2009 kl. 11.30 1. Velkommen. Goddag gooddaaag. Balder og jeg har såmænd glædet os til at se jer igen. Det har jo været en lang ferie kunne I kende hinanden? Skolen? Jeg har været

Læs mere

November 2010. Vedlagt i dette nummer: Invitation til Juletur. Læs i dette nummer: Om Løvfaldstur Om Staldarbejdet. Side 1

November 2010. Vedlagt i dette nummer: Invitation til Juletur. Læs i dette nummer: Om Løvfaldstur Om Staldarbejdet. Side 1 November 2010 Læs i dette nummer: Om Løvfaldstur Om Staldarbejdet Vedlagt i dette nummer: Invitation til Juletur Side 1 Bestyrelsen i Kærby Landsbylaug: Formand: Næstformand: Lasse Hansen, Tina Jørgensen

Læs mere

Nyhedsbrev juli 2013

Nyhedsbrev juli 2013 Nyhedsbrev juli 2013 Nyhedsbrevene bliver udsendt ca. den 1. april, 1. juli, 1. oktober og 1. december. Der modtages meget gerne indlæg m.v. til vores nyhedsbreve. Redaktion for dette nyhedsbrev: Torben

Læs mere

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang Februar Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang 2015 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

Billedet fortæller historier

Billedet fortæller historier Billedet fortæller historier 1. - 5. klassetrin. Billedkunst, dansk og historie H.A. Brendekilde (1857-1942): Udslidt, 1889 Olie på lærred, 207 x 270 cm FOR MEGET LÆNGE siden snart 125 år - malede en ung

Læs mere

GRUNDEJERFORNING EN ORE STRANDPARK

GRUNDEJERFORNING EN ORE STRANDPARK GRUNDEJERFORNING EN ORE STRANDPARK Referat af generalforsamlingen søndaqden 7. august 2011 kl. 10.09 i Aastruo Forsamlinsshuå Formanden, Axel Jensen, b6d velkommen til generalforsamlingen. 1. Valg af dirigent

Læs mere

Sejlklubben Ebeltoft Vig - fællesskab på tværs af generationer

Sejlklubben Ebeltoft Vig - fællesskab på tværs af generationer Kære sejlere FORMANDENS BERETNING 2016 2015/2016 har været et spændende år, med mange aktiviteter i Sejlklubben Ebeltoft Vig. Jeg vil komme omkring Byggeri Sponsor jagt til ungdom og byggeri Vild med vand

Læs mere

Roning Sund og. sjov motion. i årevis

Roning Sund og. sjov motion. i årevis Roning Sund og sjov motion i årevis Hvordan får man på samme tid mulighed for at komme i god form, tabe sig (hvis nødvendigt), opnå personlige resultater, hygge sig sammen med gode kammerater og nyde oplevelser

Læs mere

ÅREBLADET. Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 4, maj 2010 29. årgang. Faaborg Roklub, tlf. 62 61 07 71, www.faaborg-roklub.dk

ÅREBLADET. Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 4, maj 2010 29. årgang. Faaborg Roklub, tlf. 62 61 07 71, www.faaborg-roklub.dk ÅREBLADET Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 4, maj 2010 29. årgang Rotur på fjorden 10. april 2010 Læs inde i bladet... Formandens hjørne Roklubbens 110 års fødselsdag Morgenroture Søndagslangture Sea

Læs mere

Ungdom. spot på sporten // MARTs 2012. Ligatræning - her Jacob Østergaard med U14 drengene. Hovedsponsor:

Ungdom. spot på sporten // MARTs 2012. Ligatræning - her Jacob Østergaard med U14 drengene. Hovedsponsor: Ungdom Ligatræning - her Jacob Østergaard med U14 drengene spot på sporten // MARTs 2012 Hovedsponsor: Ungdom FORÅRET ER PÅ VEJ - ØV :-) Foråret er på vej - både i flg. kalenderen og når vi kigger ud mod

Læs mere

Orientering om løst og fast fra formanden

Orientering om løst og fast fra formanden Orientering om løst og fast fra formanden I stedet for at sende en masse enkelte informationer ud, har jeg samlet det hele i dette skriv, som optakt til medlemsmødet onsdag den 28. september, kl. 19 i

Læs mere

Det første, Erik Jørgensen

Det første, Erik Jørgensen Det første, der møder os i 38-årige Erik Jørgensens lejlighed i Lyngby nord for København, er en riffel. Sammen med resten af hans udstyr ligger den og flyder i et organiseret kaos. Otte store ammunitionskasser

Læs mere

Babys Søvn en guide. Sover min baby nok? Hvad er normalt? Hvordan får jeg min baby til at falde i søvn?

Babys Søvn en guide. Sover min baby nok? Hvad er normalt? Hvordan får jeg min baby til at falde i søvn? Babys Søvn en guide Sover min baby nok? Hvad er normalt? Hvordan får jeg min baby til at falde i søvn? Små børn har behov for meget søvn, men det er bestemt ikke alle, der har lige let ved at overgive

Læs mere

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014 Side 1 af 5 Beretning 2013/2014 2013 har været et år, hvor der har været travlt med at se fremad i Værløse Boldklub, men for en kort bemærkning kigger vi lige tilbage og gør status på, hvad vi har opnået,

Læs mere

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse.

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Billede på forsiden: Rekordforsøg 30 piger på samme toilet i pige ugen. Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Foredrag: Torsdag d. 17.

Læs mere

Referat fra generalforsamling i HI Motion Skanderborg. LØRDAG den 15. november 2009 kl. 10.30

Referat fra generalforsamling i HI Motion Skanderborg. LØRDAG den 15. november 2009 kl. 10.30 Referat fra generalforsamling i HI Motion Skanderborg LØRDAG den 15. november 2009 kl. 10.30 Dagsorden. 1. Valg af dirigent Kim Rusholdt fastslog at generalforsamlingen var beslutningsdygtig, da der var

Læs mere

Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling mandag den 16. marts 2009, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup.

Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling mandag den 16. marts 2009, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup. Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling mandag den 16. marts 2009, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup. 20. marts 2009 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formanden beretning 3. Regnskab

Læs mere

Sagsnummer: 4 Navn: Teodor Elza Alder: 75 Ansøgt om: Medicinhjælp

Sagsnummer: 4 Navn: Teodor Elza Alder: 75 Ansøgt om: Medicinhjælp Sagsnummer: 4 Navn: Teodor Elza Alder: 75 Ansøgt om: Medicinhjælp F. 22-10-1940 April 2013 Bevilget 2012 Medicinhjælp og bleer Bevilget apr. 2013 Medicinhjælp + bleer & tøj Bevilget sep. 2013 Medicinhjælp

Læs mere

Der indkaldes derfor til ekstraordinær generalforsamling, kl. 18.00,onsdag den 29. september 2010., med flg. punkter.

Der indkaldes derfor til ekstraordinær generalforsamling, kl. 18.00,onsdag den 29. september 2010., med flg. punkter. Uge 35 Gjerrild-Bønnerup Friskole, Knud Albæks Vej 4, Gjerrild, 8500 Grenå Tlf.8638-4422, E-post: kontoret@gbfriskole.dk Hjemmeside: www.gbfriskole.dk SFO. 8638-4460 Aktuelt Desværre var vores modstandere

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 4. juni 2012

Referat af bestyrelsesmøde den 4. juni 2012 Referat af bestyrelsesmøde den 4. juni 2012 1. Nyt fra formanden Vi har modtaget et tilskud fra Frederikssund kommune til vores børn, som går ind under familiemedlemskabet. For at kunne modtage sådanne

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

Hjælpeinstruktør Kapitel 9.2

Hjælpeinstruktør Kapitel 9.2 Tips til at komme godt i gang Det er ekstra vigtigt at starte rigtigt med begyndere i kano, fordi det er sværere for dem at se fremskridt, i forhold til kajak. Så for at de ikke mister modet, men derimod

Læs mere

Vi starter på en frisk her i februar og ønsker dem held og lykke!

Vi starter på en frisk her i februar og ønsker dem held og lykke! BERETNING 2009 Sportsligt har vi haft et godt år på senior siden, hvor serie 3 har formået at holde sig i netop serie 3. I foråret skulle vi afslutte den sidste hele sæson. Inden forårets kampe lå vi lige

Læs mere

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om.

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Historien om Anita og Ruth Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Anita og Ruth. Da de var

Læs mere

Den, der ikke er med mig, er imod mig, og den, der ikke samler med mig, spreder.

Den, der ikke er med mig, er imod mig, og den, der ikke samler med mig, spreder. 1 Engang var Jesus ved at uddrive en dæmon, som var stum. Da dæmonen var faret ud, begyndte den stumme at tale, og folkeskarerne undrede sig. Men nogle af dem sagde:»det er ved dæmonernes fyrste, Beelzebul,

Læs mere

Brande Badminton Club. HUSK indbetaling af kontingent før d. 19/8-2010, hvis banen fra sidste år skal beholdes. Se yderligere inde i bladet.

Brande Badminton Club. HUSK indbetaling af kontingent før d. 19/8-2010, hvis banen fra sidste år skal beholdes. Se yderligere inde i bladet. Brande Badminton Club August 2010 - Nummer 1-28. årgang FORÆLDREbadminton Som noget nyt tilbyder BBC ungdom i år, at ungdomsspillerne kan tage deres forældre med ned og spille ganske gratis. Her er der

Læs mere

NYHEDSBREVET. Nyhedsbrevet september 2017

NYHEDSBREVET. Nyhedsbrevet september 2017 NYHEDSBREVET Nyhedsbrevet september 2017 Formand, HB, Regionaludvalg, redaktør: Kent Thomsen Koldingvej 78 6760 Ribe Tlf.: 23 64 99 82/ 73 60 82 82 E-mail: kentoglene@hotmail.com Næstformand, sekretær,

Læs mere

PG-Nord. Nyhedsbrev. December

PG-Nord. Nyhedsbrev. December PG-Nord Nyhedsbrev 1999 December Bestyrelsen for PG-Nord Formand: Næstformand: Sekretær: Kasserer: Chefinst.: Klubinst.: Christian Wahl Hvidkildevej 28 C 9220 Aalborg Øst tlf: 22176170 mail: 970226@udd.aalsem.dk

Læs mere

historien om Jonas og hvalen.

historien om Jonas og hvalen. Side 3 HVALEN historien om Jonas og hvalen Jonas, vågn op! 4 Gud talte 6 Skibet 8 Stormen 10 Min skyld 12 I havet 14 Hvalen 16 Byen vil brænde 18 Kongen 20 Gud og byen 22 Jonas var vred 24 Planten 26 Side

Læs mere

Vi holder kurserne lørdag den 22. marts kl 15 16.30 og søndag den 13. april kl 14.30 16.00. Husk at tilmelde dig i kalenderen

Vi holder kurserne lørdag den 22. marts kl 15 16.30 og søndag den 13. april kl 14.30 16.00. Husk at tilmelde dig i kalenderen Kære medlem Brush up kursus for frigivne roere og turpas Hvis du ikke har fået roet ret meget siden frigivelsen eller måske slet ikke, og er utryg ved at skulle i en kajak til foråret. Så er her et tilbud

Læs mere

Månedsmagasinet Cross Court

Månedsmagasinet Cross Court Månedsmagasinet Cross Court SIDSTE NYT Hygge på lørdag Årgang 3 Udgave 12 1.holdet debuterer i 1.division... Motionist camp søndag 10.00-13.00 1.holdet debuterer lørdag den 28.oktober kl. 10.00 hjemme...

Læs mere

INFO fra kajakudvalget

INFO fra kajakudvalget INFO fra kajakudvalget Brejning Bådklubs kajakudvalg december 2013 Vi vil forsøge at nå mere ud til vores medlemmer. Derfor vil vi med jævne mellemrum udsende et infobrev med oplysninger om bl.a. udvalgets

Læs mere

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år.

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år. Interview Fokusgruppe med instruktører i alderen - år 0 0 0 0 Introduktionsrunde: I: Vil I starte med at præsentere jer i forhold til hvad I hedder, hvor gamle I er og hvor lang tid I har været frivillige

Læs mere

Nyhedsbrev April. Sjov og fart. Dus Mellervang. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk - 1 -

Nyhedsbrev April. Sjov og fart. Dus Mellervang. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk - 1 - Sjov og fart Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev April BEMÆRK DUS-avisen kan også ses på Mellervangskolens hjemmeside under DUS, hvor alle månedens billeder

Læs mere

Godhavn Grundejerforening

Godhavn Grundejerforening Godhavn Grundejerforening Nr. 45 Medlemsinformation 16. maj 2009 Ordinær generalforsamling Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Godhavn Grundejerforening Søndag den 21. juni 2009. kl. 10.00

Læs mere

Kohavens grundejerforening www.kohaven-gf.dk

Kohavens grundejerforening www.kohaven-gf.dk Kohavens grundejerforening www.kohaven-gf.dk Referat fra foreningens generalforsamling den 10. maj 2014 afholdt i Vig forsamlingshus, Ravnsbjergvej 1 4560 Vig Den 11.maj 2014 Dagsorden: 1 Valg af dirigent

Læs mere

Vi tog på generalforsamlingen i 2010 tre store beslutninger, som alle har vist sig rigtige, og som er blevet ført ud i livet uden problemer.

Vi tog på generalforsamlingen i 2010 tre store beslutninger, som alle har vist sig rigtige, og som er blevet ført ud i livet uden problemer. Bestyrelsens beretning begynder, som den plejer, med et velkommen til de andelshavere, der er kommet til siden sidste generalforsamling; i år drejer det sig om Emil, som pr. 1. juli (?) 2010 overtog Sandras

Læs mere

Nyhedsbrev. Bredalsparkens Fritidscenter Januar 2015. Godt nytår. Go-Kart

Nyhedsbrev. Bredalsparkens Fritidscenter Januar 2015. Godt nytår. Go-Kart Godt nytår Nyhedsbrev Bredalsparkens Fritidscenter Januar 2015 Jeg håber, at I alle er kommet godt ind i det nye år. Jeg håber, at 2015 vil blive et rigtig godt år for dig, for dine venner og for alle

Læs mere

ATLETKLUBBEN VIKING KASTRUP. Stiftet 20. november 1951 Medlem af Dansk Vægtløftningsforbund & Danmarks Idrætsforbund

ATLETKLUBBEN VIKING KASTRUP. Stiftet 20. november 1951 Medlem af Dansk Vægtløftningsforbund & Danmarks Idrætsforbund Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling tirsdag den 8. april 2008, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formanden beretning 3. Regnskab 2007 samt

Læs mere

Nyhedsbrev Klub Viadukten uge 35, 2015 og fremad

Nyhedsbrev Klub Viadukten uge 35, 2015 og fremad Nyhedsbrev Klub Viadukten uge 35, 2015 og fremad Kære forældre og medlemmer. Læs gerne dette nyhedsbrev sammen. Siden sidst :o) Hurra. Vi har fået 105 nye medlemmer 4. maj i år. Alle har været igennem

Læs mere

PADLEN. - september 2011. Medlemsblad for Lyngby Kanoklub

PADLEN. - september 2011. Medlemsblad for Lyngby Kanoklub PADLEN Medlemsblad for Lyngby Kanoklub 500 - september 2011 Biler på forsiden Nummer 500 75 års fødselsdag Stormøde Vinterræs i Amager Strandpark Tour de Gudenå 2011 Ready go Vinterroning... og meget mere

Læs mere

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 36. Årgang

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 36. Årgang Februar Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 36. Årgang 2014 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Søren satte sig op i sengen med et sæt. Den havde været der igen. Drømmen. Den drøm, han kendte så godt,

Læs mere

Referat af. Bestyrelsesmøde IBK. Referatet fra seneste bestyrelsesmøde d. 1. juni blev godkendt.

Referat af. Bestyrelsesmøde IBK. Referatet fra seneste bestyrelsesmøde d. 1. juni blev godkendt. Referat af Bestyrelsesmøde IBK Dato: Mandag d. 17. august Tid: 18.30 Sted: Hos Anne Marie, Slotsherrensvej 74, Vanløse Deltagere: Anne Marie Christian Claus Hanne Jørgen Mette Ole Torben Dagsorden: 1.

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

Emilies sommerferieeventyr 2006

Emilies sommerferieeventyr 2006 Emilies sommerferieeventyr 2006 1. uge Min sommerferie startede faktisk en dag tidligere end forventet, da mormor kom om fredagen og passede Maria og mig. Det var rigtig hyggeligt og en god start på ferien.

Læs mere