D a n s k e F l e r s k r o g s s e j l e r e. Nummer 111 juni 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "D a n s k e F l e r s k r o g s s e j l e r e. Nummer 111 juni 2011"

Transkript

1 D a n s k e F l e r s k r o g s s e j l e r e Nummer 111 juni 2011

2 DF- BESTYRELSE Stiftet 1974 Æresmedlem Paul Elvstrøm. Formand: Per Mørch, Juulsvej 45, 4720 Præstø Næstform.: Anja Nøttrup Greve, Engtoften 2, 5320 Agedrup Kasserer: Per Andersen, Kaliforniensvej 6, 2300 København S Best. Medl.: Jørgen Skov Hansen, Odensevej 8, 6000 Kolding Kent Johansen, Engtoften 2, 5320 Agedrup Bo Bendixen, Gammel Nybyvej 45B, 5700 Svendborg Øvrige poster: Redaktør: Anja Nøttrup Greve Revisor: Ole Freitag, Lundebakken 34, 5250 Odense SV Best.suppl.: Henrik Christensen Gustav Jakobsen Messeudvalg - Øst Gunnar Holm, Povl Schmidt Connie og Henrik Hillingsøe Kapsejlads og måling: Målekoord.: Jørgen Skov Hansen, Odensevej 8, 6000 Kolding Webmaster: Anja N. Greve og Kent Johansen OBS: Adresseændringer og oplysninger til medlemslisten: Per Andersen, Kaliforniensvej 6, 2300 København S DF s adresse: DF s hjemmeside: Danske Flerskrogssejlere fik ved årsskiftet ny bankforbindelse. Betaling til foreningen kan derfor fremover kun foretages efter følgende anvisning: BETALINGSINFORMATION til Danske Flerskrogssejlere: Fra Danmark bedes betalingen foretaget ved indbetalingskort via Netbank, Posthus eller Bank med følgende betalings-id: +73< > Betalinger fra udlandet skal foretages i DKK. Hvis udenlandsk afsender vælger kun at betale gebyr til egen bank for overførsel til udlandet, skal beløbet til overførsel tillægges DKK 30,- til dækning af foreningens omkostninger for modtagelse af overførsel fra udlandet. Amagerbanken, Tårnby Torv 11, 2770 Kastrup, Denmark: IBAN nr.: DK SWIFT/BIC: AMBKDKKK Husk at ændre ovenstående, hvis du f.eks. har tilmeldt dit kontingent til automatisk betaling. Side 2

3 Indholdsfortegnelse DF-BESTYRELSE m.fl Indholdsfortegnelse... 3 Fra Formandens Cockpit & Årsberetning Referat fra generalforsamling... 6 Prøv en flerskrogsbåd Åben båd på en anden måde En lille katamarantur i Skotland Carbon3 nået endnu et af sine mål Til pinsetræf på Svinø Texel er nu opdateret med tilpasninger Køb og salg Successfuld annoncering på danske Flerskogssejleres hjemmeside!! Medlemsliste DF-PRISER Forside: Carbon3 ved Kerteminde Bagside: Pinsetræf Broen ved Svinø Fra Redaktionen: Dette blad indeholder referat af generalforsamling. Der er spændende læsning om pinsetræf, sommerture og varianter af åben båd og ikke mindst meget meget mere..deadlines: November-udgaven har deadline 30. september Februar-udgaven 2012 har deadline 31. januar 2012 Juni-udgaven 2012 har deadline 30.maj 2012 Nye medlemmer Danske Flerskrogssejlere ønsker følgende nye medlemmer velkommen: Martin Kristensen Randers Korsvej 9, Strynø 5900 Rudkøbing Jakob Schmidt Toftestien Egå Jørgen Andreasen Gershøjhavnevej Kirke Hyllinge John Leadbetter Snekkevej Jyllinge Henrik Juul Vindegade 71 B 5000 Odense C Villy Madsen Strandvejen 25, Sundstrup 8832 Skals Anders Jensen Rydevænget 37,3 th Århus V Kent B. Madsen Strandhøjen Frederikssund Challenger Forteledet Risskov Hans Erik Bertel Bunkevej Randers N Alex Nielsen Mølleløkkevej 17 st Odense C Allan Holch Bækmarksbrovej 73, Brandborg 7660 Bækmarksbro Side 3

4 Fra Formandens Cockpit & Årsberetning Året 2010 var det år hvor vi skulle puste lidt ud oven på den kraftsanstrengelse vi havde haft i Vi havde haft en gigantisk satsning ved at placere IMM 2009 i København for, der var ingen faciliteter ved Langelinie kajen, hvor vi skulle være. Økonomien var en svær størrelse: Det gik trægt med tilmeldinger, og hvor mange både/ deltagere skulle vi budgettere med ville komme. Sponsor aftaler hang ikke på træerne, fordi mange firmaer havde mærket den finansielle krise. Vi vidste, at vi ville blive kritisk overvåget og få tæsk hvis vi satte foreningens formue over styr. Samtidig ville vi også gerne lægge vores ambitioner helt i top fordi vi vidste at IMM er det ypperste inden for vore landes samarbejde. Vi kunne ikke diske op med en discount løsning når vore IMM venner fra Tyskland, Sverige og Norge altid gav os De Luxe løsninger. Så vi satsede. Vi satsede heldigvis rigtigt og vi har kun fået positive meldinger over hele linien. Økonomien holdt og vi slap igennem med næsten balance. IMM var et kæmpe udstillingsvindue for vore dejlige både, og mange mennesker kom forbi hver dag for at se og snakke. Alt i alt kan vi kun huske tilbage på dette arrangement med stolthed og glæde. Ved IMM dukkede der nogle problematikker op, som der skulle arbejdes videre med efterfølgende. Kapsejladsafdelingen ved IMM afslørede nemlig, at der ikke helt var styr på tidligere indgåede aftaler. På et formandsmøde ved IMM i Wismar 2003 havde vi nemlig aftalt, at vi alle skulle sejle efter Texel i hver fald når vi mødtes ved IMM. Mange Svenske både havde ikke målt deres både til Texel, da de dukkede op og ville race i København. Jeg har efterfølgende haft kontakt til Sverige, Norge og Tysklands kapsejlads ansvarlige og fået alle til at tilkendegive, at de/ vi vil sejle efter Texel. Der resterer så en lille justering, at få foretaget hos os, idet vi ikke sejler efter den allernyeste version her i Danmark. Når vi taler om kapsejlads så har vi også døjet med at få målt og vejet vore både. Det er en kæmpe opgave, som der kun er få, der gider gøre i vor forening. Der har i de seneste par år været en del utilfredshed. Side 4

5 Derfor blev det på generalforsamlingen 2010 foreslået, at der skulle laves en forespørgsel til Dansk Sejlunion om vi kunne komme ind under dem, så de med deres store netværk af målere kunne måle vore både. Dette afstedkom, at vi nedsatte et udvalg, der skulle arbejde med denne problematik. Udvalget består af vores chefmåler Jørgen Hansen, Bo Manley, Henrik Voldsgård og undertegnede med på de store linier. Udvalget arbejder stadig med sagen og orienterer senere. I 2010 har der også været afholdt Fænø træf og Pinsetræf i Lillebælts området, således som der har været igennem alle de år jeg har haft tilknytning til Danske Flerskrogssejlere. Træffene afholdes af vores mangeårige medlemmer Mette, Elin og Mads. I Øresunds området har der ligeledes været afholdt de traditionsrige træf ØMM og Flakfortet hvor et af vore medlemmer Povl Schmidt er primus motor. Ud over udfordringen med kapsejlads fik vi en anden i Vores redaktionsteam igennem mange, mange år Claus og Jørn mente de havde arbejdet længe nok og ville nu gerne pensioneres. Derfor stod vi ved GF 2010 med spørgsmålet, hvad gør vi? Skulle vi nedlægge bladet og kun være netbaseret? Kunne vi få et redaktionsteam op at stå igen? Hvor mange gange skulle vi udkomme årligt, hvis vi skulle udkomme?? Personligt tror jeg at bladet har en større betydning end man tror. Når et blad udkommer giver det altid inspiration til nogle og sætter nogle tanker i gang. Jeg har altid oplevet, at der lige efter udgivelsen af et blad kommer telefoniske henvendelser af folk, der har mange spændende emner at debattere. Vi valgte den svære løsning, Vi besluttede på GF 2010, at vi ville opgradere vores blad. En betalt redaktør, en journalist og undertegnede har siden forsøgt at give jer et blad. I afgør, om det er lykkedes. Web-siden er det vi gør det til. Hvis man går ind i Forum er der øjeblikkelig opdatering, hvis web-redaktøren skal ind over tager det længere tid, men som jeg ser det så fungerer det! Sluttelig vil jeg takke alle de rare mennesker, der har gjort det muligt at drive denne lille sjove forening. Web-redaktør, blad ansvarlige, målere, kapsejladsansvarlige. Kasserer og bestyrelsesmedlemmer. Tusind tak! Jeg vil også takke jer medlemmer der stadig synes det er værd at være med. Det er meget positivt. Tusind tak! Per Mørch Formand Danske Flerskrogssejlere. Side 5

6 Referat fra generalforsamling Lørdag den 19. marts 2011 kl til Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning a. Formandens beretning b. Rangliste c. Kapsejlads og måleudvalg d. Bladet 3. Kassererens beretning 4. Indkomne forslag a. Navneændring b. Nye tiltag (ikke forslag men drøftet under punktet) 5. Valg 6. Fastsættelse af kontingent 7. Eventuelt Tilstede var 36 personer heraf 27 stemmeberettigede. Referat Ad 1. Valg af dirigent Bestyrelsen havde på forhånd indgået aftale med Ole Freitag, som var villig til at påtage sig hvervet. Der var ikke modkandidater, hvorfor Ole Freitag blev valgt. Ad 2. Formandens beretning Dette punkt bestod af flere dele, hvorfor punktet er delt i disse. Ad 2.a. Formandens beretning Beretning blev givet af formand Per Mørch. Der henvises til denne, som er vedlagt referatet. Der var ingen spørgsmål til beretningen. Side 6

7 Ad 2.b. Rangliste Bo Manley gennemgik reglerne kort, hvoraf de væsentligste var, at der skal være mindst 3 deltagende flerskrogsbåde, og der er point selv for sidste mand, såfremt kapsejladsen gennemføres. Der var i der havde opnået lige mange point, afgørelsen faldt på point-fordeling. Pokalen som er en vandrepokal blev uddelt for første gang og gik til Martin Oslender. Ad 2.c. Kapsejlads og måleudvalg Henrik Voldsgaard redegjorde for arbejdet med målebreve. Det er konstateret, at der ikke bruges samme version af Texel reglen i Danmark som øvrige lande. Det virker som om der er misset en regelopdatering. Arbejdet med at komme under DS til måling af både har været trægt, men der er nu kommet gang i det og der er modtaget en klar tilkendegivelse fra DS om at det vil være muligt. Der skal arbejdes videre med begge dele. Ved at komme i DS vil der til enhver tid kunne slås op i deres register og findes målebrev for de målte både, hvilket styrker troværdigheden af målebrevet. Efter fremlæggelsen blev det tilkendegivet, at det hastede med at få afklaret målingen, da der var flere der manglede målebreve. Bo og Henrik er klar over dette og mangler også selv målebreve og skal have det på plads inden Fyn rundt. Der var lidt diskussion omkring hvorvidt man blot kunne anvende beregningsreglerne fra den hollandske hjemmeside. Det kan man godt til sine egne beregninger af, hvordan et nyt sejl eksempelvis vil påvirke. Men da resultaterne ikke gives tilbage er det ikke et redskab til måleren men primært til den enkelte bådejers egen beregning. Der er taget kontakt til den hollandske klub omkring et muligt brug af deres beregningsskema samt modtagelse af eventuelle opdateringer. Det var tilslutning til at fortsætte arbejdet. Ad 2.2. Bladet Formanden gav en kort status på bladet. Der er udkommet fire numre og de seneste 2 har været med professionel bistand. Dette er dyrt og specielt det sidste blad har kostet, idet der var stof til 32 sider. Såfremt bladet skal fortsætte i dets nuværende stand er der behov for, at frivillige hjælper med redaktionen. Formanden fandt det vigtigt at der til stadighed udkommer et papirblad. Ad 3. Kassererens beretning Kassereren Per Andersen fremlagde regnskabet, som udviser et utilfredsstillende resultat på kr ,27. Der har været en tilbagegang i medlemstallet, hvorfor der er faldende kontingent indtægter. Medlemstallet er p.t Bladet har som følge af den professionelle bistand været dyrere end normalt. Side 7

8 Der er hensat kr ,- til større arrangementer som en buffer i tilfælde af underskud. Næste større arrangement forventes at være næste IMM. Hensættelsen er en følge af en tidligere generalforsamlingsbeslutning om opsparing til større arrangementer via større kontingent. Budget blev kort oplæst, men diskussion blev henvist til senere. Der blev forespurgt til hensættelsen i forhold til planerne for udvikling af foreningen. Kassereren orienterede om, at der kan bruges af hensættelsen såfremt der er bestemt en opsparingsordning til at gøre hensættelsen intakt igen. Bestyrelsen finder, at det er bedst at have en buffer, hvis der skal kunne ageres i forhold til at arrangere et større arrangement. Det er vanskeligt eksempelvis at indgå kontrakter om teltleje, hvis man ikke kan garantere en betaling. Der var en del kommentarer, men generelt enighed om at hensættelsen var en god ide, specielt da den kunne gøres aktiv via en opsparingsordning. Ad 4. Indkomne forslag Der var indkommet 2 forslag, hvoraf det ene ikke var ment som et forslag og derfor ikke blev behandlet som et forslag men dog debatteret under dette punkt. Ad 4.a. Navneændring Anja Greve stillede forslag om navneændring til Multihull Denmark. Forslaget blev debatteret livligt og der var adskillige andre forslag på bordet. Bestyrelsen gjorde klart, at såfremt et forslag skulle kunne gennemføres skulle der findes et navn på denne generalforsamling, således at det kunne behandles igen på næste generalforsamling med henblik på endelig vedtagelse. Det endelige forslag blev Multihulls Denmark, som falder i tråd med hjemmesiden som er multihulls.dk. Der var tilslutning til dette navn, hvorfor navneændringsforslaget blev godkendt og skal behandles igen på næste generalforsamling. Ad 4.b. Nye tiltag Forslagsstillerne Henrik Voldsgaard og Bo Manley gjorde rede for, at forslaget ikke var et forslag men mere en orientering omkring deres tanker for en fremtid for klubben. Der er meget fokus på flerskrogsbåde i tiden og det er væsentligt at forsøge at udnytte dette til at gøre en større kreds bekendt med klubbens eksistens. Der var generelt enighed om, at det var gode tanker. Kasserer Per Andersen nævnte bestyrelsens begejstring for forslaget: gode tanker og ikke mindst nogen som ville arbejde for sagen. Og hvis prisen holdt, kunne det holdes på et rimeligt niveau med en tilbagebetalingstid over 3 år. Bladet blev drøftet og der var enighed om, at det ikke kunne holdes på nuværende niveau og det ikke var acceptabelt, at skulle betale for professionel hjælp til det. Det blev lynhurtigt udregnet til 100 kr. på blad og derefter konstateret, at så godt er bladet heller ikke. Diskussionen kom efterfølgende ind på det ultimatum, som var stillet af Bo og Henrik om, at hele bestyrelsen skulle gå af. Dette faldt ikke i god jord. Foreningens love blev uddybet. Man vælger ikke bestyrelsesmedlemmer med en Side 8

9 efterfølgende konstituering. Man vælger bestyrelsesmedlemmer til bestemte poster. Bestyrelsen består af et mindste antal medlemmer, men flere kan vælges ind som menige bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen blev forespurgt om de ville trække sig. Bestyrelsesmedlemmer Jannik Cortsen, som sidste år var valgt for 2 år, benyttede lejligheden til at stille sit mandat til rådighed og ønskede ikke at genopstille. Formand Per Mørch og bestyrelsesmedlem Jørgen Skov Hansen, som ligeledes sidste år begge var valgt for 2 år, fastholdt at de var valgt og ville svigte dette valg ved at trække sig. Herudover var posten som sekretær stadig ledig for 1 år. Næstformand Kjeld Pallesen, kasserer Per Andersen og bestyrelsesmedlem Anja Greve var alle på ordinært valg, men kun Per og Anja var villige til genvalg. Der var hermed ledige pladser, som Bo og Henrik kunne stille op til. De fastholdt dog, at de kun ville i bestyrelsen såfremt deres konstituering blev fulgt. De var dog stadig villige til at arbejde videre også i det næste år med målinger og kapsejlads, dog uden at sidde i bestyrelsen. Der var opfordringer fra flere sider til at lægge forhistorie bag sig og se fremad samt tænke på foreningens bedste. Ad 5. Valg Sekretær for 1 år Der var ingen kandidater til denne post, hvorfor den forblev ubesat Næstformand Kandidaterne til denne post var: Anja Greve og Bo B. Valgt blev Anja Greve for 2 år med 23 stemmer. Kasserer: Eneste kandidat var Per Andersen, som blev genvalgt for 2 år. Bestyrelsesmedlem: Kandidater Bo B. og Kent. Begge blev valgt for 2 år. Revisor Kandidat var Ole Freitag, som blev genvalgt. Revisor suppleant Der var ingen kandidater til denne post, som forblev ubesat. Bestyrelsessuppleanter Der var 2 kandidater til denne post, Henrik Christensen og Gustav Jakobsen. Begge blev valgt. Side 9

10 Ad 6. Fastsættelse af kontingent (for 2012) Da der ikke var valgt at sætte gang i nye tiltag jfr. Punkt 4.b. foreslog bestyrelsen uændret kontingent. Der var modforslag om forhøjelse af kontingentet med kr. 50. Der blev stemt om forslagene og det blev vedtaget at fortsætte med uændret kontingent A-medlemmer kr. 300,- / kr. 175,- (ved indmeldelse efter 1. juli) Pensionister, efterlønnere og ægtefæller kr. 200,- / kr. 125,- (ved indmeldelse efter 1.juli) Der var 4: Povl Schmidt + Gunnar Holm + Connie & Henrik Hilligsøe der meldte sig frivilligt til at sætte en stand op i Bella. Anja påtog sig at redigere bladet, således der ikke skulle bekostes professionel hjælp til dette. Ad 7. Eventuelt Under eventuelt blev henstillet, at generalforsamlingerne blev holdt skiftevis øst og vest for Storebæltsbroen. Bestyrelsen kommenterede, at dette normalt er kutyme, men på grund af besøget hos Tuco blev det fraveget i år. Forsamlingen takkede dirigenten for at have ledt den gennem generalforsamlingen på en god og konstruktiv måde. Sven A. Scharling, afriggersejlads. Side 10

11 Prøv en flerskrogsbåd Efter et godt initiativ fra Anja Greve (næstformand i DF) og CMID som medspiller til at give folk mulighed for at være med på en tur på flerskrogsbåde, blev dagen gennemført som en succes, trods vejrguderne, der lige var i det drilske hjørne og sendte masser af regn nedover både, folk og fæ. I Middelfart var vi 3 entusiaster, nemlig Mads Holsti sin Pusser (Sirocco 26), Anja Greve og Kent i Njord (selvbygget one-off på 40 fod) og til sidst Lars Oudrup, vores yngste barnebarn Caroline på 1½ år og undertegnede i Havhunden (Lagoon 380). Fælles for os alle - vi er alle medlemmer af både CMID og DF og nyder vores ture med bådene. Lars og jeg havde Caroline hele weekenden, da forældrene skulle til bryllup, og så kunne hendes debut som flerskrogsejler tage sin begyndelse. Vores boxerhunde, Django og Choko var som sædvanlig med som gaster! I Ballen på Sydfyn var Jan og Annette Andersen med Barracuda (en 30 fods trimaran) Vi på Havhunden var allerede startet om fredagen med hunde og barnebarn sidst på eftermiddagen med en smuttur til Svinøbroen i ret fint vejr, hvor vi lå for natten, inden vi vendte tilbage til Middelfart kl. 11 for at samle vores flerskrogs interesserede sejlergæster op. Det så truende ud med vejret, med mørke skyer over os, men gæsterne havde taget fornuftigt sejlertøj med til lejligheden. Anja og Kent på Njord havde taget natbåden, Njord, fra Kerteminde, og Mads kom fra Fredericia med sin Pusser. Jan og Annette Andersen (Barracuda) lå i egen havn, og der fik de som gæster, Anne og Søren fra Odense (forældre til nogle bekendte). De havde se opslaget, og de har sejlet kølbåd før, og kunne blot tænke sig at prøve en trimaran, selvom de pt. ikke var interesserede i at købe trimaran. De var rigtig glade og havde syntes, det havde været en kanon oplevelse, for på et tidspunkt kom der god vind, og SÅ havde de logget knob. Det havde de aldrig prøvet før!!. Barracuda Mads havde Lars Nørgård fra Herning og sønnen Jens ombord, og de havde en rigtig hyggelig tur på vandet. Lars fik lov til at bestemme, hvilken rute de skulle sejle, fordi han meget gerne selv ville se og mærke, hvordan en båd som Pusser var at sejle. Mads overlod ham roret, tryg ved Lars Nørgårds sejlerfaring, så han fik lov til at sejle og krydse mod Gamborg, mens Mads selv gik ned for at lave kaffe. Side 11

12 Pusser i Lillebælt. Lars var dog lidt nervøs for bommen, da de skulle lænse, men Mads kunne berolige ham med, at det var let vind, og at de faktisk heller ikke kunne få bommen i hovedet, hvis den skulle bomme Efterfølgende kom der mail fra Lars Nørgård, som skrev, at han var rigtig glad for selve sejloplevelsen, og at også han der ud over fik lejlighed til at se de 2 andre turbåde ved en fornem rundvisning. Han er mere overbevist nu om at fremtiden nok er til flerskrogsbåd Anja og Kent fik besøg af Anders Jensen, fra Århus og nyt medlem i DF, 22 år ung bankudannet og i gang med at få duelighedsbevis i Århus sejlklub. Han og kæresten er på udkik efter en 36 fods turkatamaran. Meget fornuftig og han er jo allerede ved at ved at uddanne sig til bådejer. Han syntes også, det var dejligt at kunne få lejlighed til at kikke indenfor hos de andre både. Njord i Lillebælt set fra Havhunden Havhunden i Lillebælt set fra Njord Vi selv havde Niels og Karen Brøgger med, et skønt ægtepar, der ville bruge den tredje alder til at sejle langt og i en båd med den komfort er flerskrogsbåd kan byde på. De havde sejlet kølbåde i rigtig mange år, og Niels havde fået et længe ventet ønske om en motorbåd opfyldt for blot 3 år siden. Nu var så lysten til sejl vendt tilbage, og med den forventning, at motorbådens evne til at kunne komme hurtigere af sted/hjem og katamaranen med sejl og motor kan give den helt rigtige kombination til deres fremtidige ønsker. Side 12

13 Vi lagde alle ud samtidig, Mads tog ind i Gamborg fjord og Njord og Havhunden stod syd ned gennem bæltet til Flækøjet, inden vi vendte tilbage og lagde os for anker ved Fænø for at få frokost. Trods regnen og nogen blæst fra SØ var alle (inkl. gæsterne) enige om, at vi fik afprøvet bådene, gæsterne set og mærket deres stabilitet i bølgerne, mærket den svage krængning, der gav rig mulighed for at sætte frokosten på bordet under sejladsen, så den var klar, da vi ankrede op ved Fænø. En fin fælles dag var vi enige om, da vi evaluerede dagen over en kop kaffe, inden Anja og Kent startede hjemover i nok en natsejlads, og vi sejlede videre til Hejlsminde med barnebarnet og hundene. Caroline skal nok blive en fin sejler, hun nød at være med, selvom hundene var noget tæt på hende, efter hendes mening. Lise Gerdes Havhunden Åben båd på en anden måde John Runge beretter om en anden måde at udbrede kendskabet til flerskrogssejlads. John meddelte: Jeg kan ikke stille båd til rådighed den pågældende weekend. Jeg har netop fået en Corsair 27 og i stedet har jeg hver onsdag 2-4 piger med ud at sejle for at prøve flerskrog. Om onsdagen er der Pigesejlads i Thurø Sejlklub med 71 deltagere, og så skiftes de til at tage en tur med ud. Jeg har en liste frem til sommerferien. Indtil nu er den gængse melding det er godt nok sjovt, jeg har ikke grint så meget til sejlads. Så ideen bærer frugt, bare på en anden måde. Redaktionen kontaktede John for at høre om hvordan det gik? Svar, se næste side Side 13

14 Jo det går skam vældig fint. Jeg er faktisk booket hver onsdag frem til sommerferien og dem, der har været med ude, vil gerne booke en efterårstur. En af pigerne mente faktisk, at det var en scorebåd, hvilket fik mig til at tænke, at den jo kunne hedde Score-Tri-X. Nå spøg til side, det tror jeg nu alligevel ikke fruen går med til ;-). Jeg har haft 3 hold á 3 piger med ude at sejle. Uanset om det var flovt vejr eller god vind, har tilbagemeldingerne kun været, at det var dog fantastisk sjovt, vi vil gerne med igen, jeg har aldrig grinet så meget under sejlads osv. Og det er jo ideen bag al sejlads. At det skal være sjovt. Og det er det altså at sejle trimaran. Der har været flere bemærkninger om, at det er et rigtigt stykke legetøj. Til det kan jeg blot sige, at alle havnene er fulde af legetøj. Det her er bare et SJOVT legetøj. Når man ser i havnene kunne man godt falde for fristelsen til at mene, at sejltiden er omvendt proportional med størrelsen. Jeg har jo kun 27 fod med 5 køjer, toilet, pantry m.v. og sejler kun 2-3 gange om ugen. Men jeg har det sjovt. Pigerne falder helt i svime, når jeg ligger ude i det forreste net og siger Ja på en time kan jeg have den klar på traileren, 20 timer til Kroatien, 24 timer til Barcelona (og 100 SM til Mallorca), 20 timer til Livorno (og 29 sm til Korsika) og så svømmer delfinerne under rumpen på mig. Der er 10 timer til Stockholms skærgår. Jo der er mange fordele ved flerskrogsbåd. Der er ikke nogen, der har været uenige endnu ;-)) Til kapsejlads mangler jeg lidt øvelse endnu til at få den sidste fart ud. Kulfibersejl er desværre ikke noget, der plager mig, men det går da meget godt. Båden har samme indholdsmæssige kvaliteter som min gamle Larsen 28, aktionsradius er blot det dobbelte rent sejladsmæssigt. Stockholm er 10 timer væk, i Larsen 28, som vi var meget glade for i alle 13 år, tog det 65 timer til Mem fra Dragør. Det var endda hurtigt. Hvad kan man så få ud af det? Sjovere sejlads, større aktionsradius og mere tid i havn. Når jeg så kun stikker 30 cm, når jeg tager sværdet op og kan ligge helt tæt på kysten, så kan jeg også komme steder, hvor andre ikke kommer. Det er da mageløst. En af mine andre påfund er, at jeg glæder mig til der kommer en havnefoged og brysk siger her afregner vi efter bredde!! Godt så vil jeg svare Giv mig 1 minut så er min båd kun 2,5 m bred. Om jeg er tilfreds. MEGET. Om mine gaster er tilfredse. MEGET. Der er simpelthen ikke et øje tørt. Men nu har jeg også kun set efter den rette båd i 10 år. Det har hele tiden været en Corsair 27, men tænk hvis man havde købt den noget før. Med venlig hilsen John Runge, Corsair 27, Thurø Side 14

15 En lille katamarantur i Skotland. Sommeren 2010 var jeg på koncertturne i Skotland sammen med min kæreste. Vi havde meldt os til det lokale kirkekor og sang i nogle smukke kirker rundt omkring Edinburgh. Jeg har længe drømt om at sejle i noget andet vand og samtidig ville jeg også gerne prøve at sejle i noget andet end den båd jeg sejler i til daglig. Så vi ledte frem og tilbage og fandt et lille firma i Edinburg og chartrede en Heavenly Twins 27. Så gik det desværre så galt, at båden kom op at ride på molen under en orkan som fejede hen over Skotland i påsken, båden fik nogle slemme knubs og kunne ikke lejes ud. Ejeren beklagede meget og henviste os til nogle andre firmaer, men vi ombestemte os og pakkede i stedet vandrestøvlerne ned og reserverede en bil for at køre op i bjergene. Jeg kontaktede ejeren, da vi havde en fridag i Edinburgh og spurgte om jeg ikke kunne få lov til at se båden. Han tilbød straks, at sejle en lille kaffetur med os på Firth of Forth samme eftermiddag kl. 14,45. Meget venligt vi tog ned til Granton Harbour et par timer før og fandt en pub hvor vi kunne spise frokost og kigge på den tørlagte havnebund. Det var noget anderledes end det vi kender hjemmefra kølbådene lå alle for mooring med stor indbyrdes afstand i en syg vinkel. Det var kun multihullerne der viste rigtigt. Der er en pæn flåde af fine gamle træ-drager og det gjorde ondt at se dem ligge med fribordet nede i havneslammet, men det tog man åbenbart ikke så tungt. Efter et par timer kom vandet, ejeren ligeså og kl så det hele rigtigt ud og vi kunne tøffe ud på den store, brede fjord. Vi sejlede 3 timer ud til en lille samling øer hvor der ligger et gammelt kloster og hjem igen. Undervejs så vi en masse rider, suler, søpapegøjer og sælerne stak hovederne op og kiggede nysgerrigt på os. Det blæste desværre kun 2-3 m/sek så vi gik kun et par knob for halvvind. Bådens fribord var skrammet og tætnet med gaffatape, men ejeren havde ikke haft tid til at sætte den i stand og siden har han mailet, at han flytter til Portugal på egen køl, så det er vel lavet i mellemtiden. Jeg havde ikke store forventninger til sejlegenskaberne: båden er tung, solid og underrigget. Stilen er typisk engelsk fra firserne, det virker som om den kan tage en masse tæsk og den er også velegnet til singlehand sejlads med beskyttet centralt cockpit, hvor man har adgang til fald, skøder m.m. Til gengæld er cockpittet lidt lille hvis man er mere end to personer. Motoren er en 18 HK Perkins tre cylindret diesel med hydraulisk drev til to trebladede propeller. Jeg havde forestillet mig, at den kunne være et alternativ til en LM 27, men den skuffede, da vi satte motoren til for at komme ind i havnen igen. Det var blæst en lille smule op med lidt krapsø og vi gik kun 4-4½ knob på marschfart og ikke meget mere når håndtaget gik i bund. Og det er for lidt synes jeg for en motorsejler hvor man ofte bruger motoren i stedet for at krydse i svag vind. Side 15

16 Vi takkede ejeren mange gange for en fin eftermiddag og havde så nogle gode naturoplevelser i bjergene. Jeg har siden kigget lidt på små katamaraner på nettet, det virker som om det er svært at finde noget der forener en rimelig fart med komfort i en overkommelig prisklasse. Er der nogen der har et bud? Sejlerhilsen Jeppe Friis Haderslev Sejl Club West System epoxy - Løsningen på reparation & nybygning Epoxy - Kulfiber - UD glas - Biaxial glas - Lamineringsepoxy - Udlejning af Gelcoat høvl & Vacum anlæg HF Industri & Marine har mange års ekspertise, inden for rådgivning og salg af produkter til compositindustrien, skibsværfter og marineforretninger. Firmaet samarbejder med nogle af de mest kendte udenlandske producenter af: laminerings epoxy, epoxylim, vacuum materialer, akryllim/methacrylate, kulfiber, glasfiber, overfladebeskyttelse, lak og maling. West System epoxy er yderst velegnet til osmose behandlinger. Prøv vores langtidsholdbare bundmaling Copperbot 2000 der holder i 8-10 år West System epoxy kan også bruges til fastgørelse, forstærkninger, kølreparationer, lægning af teakdæk osv. Ring eller skriv efter vores brochure med masser af gode råd omkring reparationer og vedligeholdelse af din båd. Henvisning til nærmeste forhandler- eller vi kan sende din ordre fra dag til dag. HF Industri & Marine Gotlandsvej svendborg Tlf: Fax: Web: Side 16

17 Fra Fyn rundt Carbon3 nået endnu et af sine mål - nemlig at være første båd i Mål i en af Danmarks store kapsejladser. Denne gang Fyn Rundt, i hvad arrangørerne kalder Danmarks ældste kapsejlads, nemlig Fyn Rundt Classic med start fra Kerteminde. Weekendens vejrudsigt bød på meget let vind, så hos Carbon3 var vi spændte på at se vores nye store Code0 sejl fra Elvstrøm sails, et sejl som vi ikke havde haft mulighed for at teste før denne sejlads. Af flerskrogsbåde var både VX40 og en Seacart 30 klar, så der var konkurrence fra start. Carbon3 startede sammen med de andre flerskrogsbåde i sidste start klokken 11.15, Vi blev i pre-starten udfordret af de andre løbsdeltagere i vores start, men Carbon3 er ikke en baneracer, så vi valgte en lidt tilbageholdende start taktik og afstod fra in-fights i starten. Efter rundningen af topmærke og afvisermærke gik kursen mod Storebæltsbroen og allerede efter kort tids sejlads viste det sig at vi kom rigtigt godt af sted og kunne følge rump-line og vi var således klart første flerskrogsbåd under Storebæltsbroen med de øvrige et godt stykke efter. Omkring Vræsen, på toppen af Langeland fanger Carbon3 den førende kølbåd og Carbon3 er herefter første båd i sejladsen. På vej ned igennem Langelandsbæltet, er vi hos Carbon3 for længe om at træffe beslutning om et sejlskift tilbage til den store Code0 og vi bliver overhalet af VX40eren, som tager føringen ind i gennem Svendborg Sund. Ud for Faaborg er Carbon3 igen fremme ved VX40eren og der efter følger 15 timers tæt sejlads med skiftende føringer mellem Carbon3 og VX40eren op forbi Assens og op igennem Lillebælt i tæt på ingen vind. De to både sejler igennem Lillebæltsbroerne med få hundrede meters afstand, og efter Strib fyr, trækker Carbon3 over mod værftet ved Fredericia og for sidste gang uden om VX40en. Carbon3 går i mål som første båd, klokken i Kerteminde efter godt 30 timers sejlads. Og efter en tur der under gode vindforhold burde kunne gøres næsten tre gange på den tid I mål var shorecrew, sponsorer og Kerteminde sejlklub klar til at modtage Carbon3 med vinder champagne og varm suppe Tak for en God sejlads. På Team Carbon3 var teamet til denne sejlads: Eric Qourning, Søren Gitz-Johansen, Jakob Groth, Jakob Frost, Jonas Pedersen, RIB/Support Crew:, Jan Kruse, Jakob Pedersen, ShoreCrew/WEB: Anders Bangsgaard, Michael Møller, Tusind tak til Alle. Side 17

18 Til pinsetræf på Svinø. Anja og Kent har en stor catamaran, som de har bygget på i flere år. Drømmen er langtur til de varme lande. Fartøjet er efterhånden oppe i en rigtig fin standard, og netop i år har det fået en ny (brugt) rig - en rigtig fransk rig med et stag og to vant og så ellers diamant og salling op ad masten. Båden hedder NJORD. De kære unge mennesker tilbød, at jeg kunne sejle med på pinsetur til Svinø. Afsted fredag, retur søndag. Det blev jeg glad ved, for det er efterhånden nogle år siden, at jeg sidst har sejlet med en større catamaran. Til daglig sejler jeg en 20 fods Jollenkreuzer med svingkøl - det ER jo ikke det samme... Fredag ved middagstid lettede vi. Vinden var nordvestlig og moderat. Det blev kryds op til Fyns Hoved. Så gik vinden lidt mere i vest og det blev slavekryds til Æbelø. Båden sejlede, efter min mening, fantastisk med den nye rig. Den krydsede faktisk godt. Der kom nogen friske pust undervejs, men båd og rig klarede sig uden problemer. I perioderne med let luft gik den også fint fremad. Sejlarealet er måske en anelse beskedent til bådens størrelse, men da sejlene står godt - osse i forhold til hinanden - er det nok forklaringen på, hvorfor den sejler så godt. Desuden gik den behageligt i søen. Der var ingen klasken i brodækket selv om skrogene var dyb V. Dækslayoutet var godt - masser af skødespil og spilaflastere så håndteringen af sejlene gik fint - bortset fra, at fokkeskøderne fiskede et par mastespil når vi stagvendte. Dette blev afhjulpet med et par båndsnore fra dækket og til lidt op ad masten. Redningsveste var påkrævet under sejlads. Selv plejer jeg kun at bruge redningsvest i friskere vejr og når jeg skal forlade cockpittet. Men her var det hele tiden! Iøvrigt generede de selvoppustelige veste overhovedet ikke, så der er næppe undskyldninger tilbage for ikke at bruge dem. Indretningen er formiddabel. Gode soverum, fint toilet og en dejlig kahyt over brodækket - rummelig med godt pantry. Meget bebolig - osse under sejlads. Autopiloten gjorde et godt job, og vi kunne stort set nøjes med at holde udkig. Måltider var ikke noget problem at tilberede. Eksempelvis var aftensmaden kyllingestykker i gryde med et hav af grønsager og andre finurligheder. Det tog en hulens tid at lave, men var ikke noget problem selv om båden lå bidevind og sommetider nåede op på ca. 7½ knob. Indtagelsen af maden tog også sin tid - den skal jo nydes! Selv en flaske rødvin stod klippefast på bordet. Senere fandt vi vore computere frem og syslede med hver vores. Vi havde mobilt internet - og så aftenkaffe. Nå, efter Æbelø blev vinden så rum, at vi kunne holde op ned gennem Tragten. Ved Strib døde vinden helt. For motorer gled vi til Middelfart Gl. Havn med ankomst henad midnat. Denne havn var vigtig fordi, det var nemt at få et bad der, men endnu vigtigere, så skulle der komme en lægeambulance med reservedele til Kents fadølsanlæg. Anja havde nemlig overrasket Kent ved give ham et længe ønsket Side 18

19 fadølsanlæg til båden. Desværre manglede der nogle stumper. Men de skulle så ankomme. Kl. halv tolv kom bilen endelig! Kent tørrede fråden væk og bar lykkelig stadset ombord og lidt efter lettede vi. Nord for Fænø fik vi kraftig bygeluft, men båden tog det fint. Vi fik et friskt kryds ned gennem Fænøsund, hvor vi mødte HAVHUNDEN som kanede nordover. Henad to anløb vi broen ved Svinø. Der var allerede en del flerskrogsbåde. Lidt efter kom HAVHUNDEN. På stranden stod min Kirsten med datter og barnebarn. Hjemmelavede frikadeller m. kartoffelsalat havde de med til mig. Vi nød det et par timer og så kørte de hjem igen. Det var begyndt at regne heftigt. Træffet blev en oplevelse! flerskrogsbåde var mødt op - heraf een trimaran. Desuden ankom vor første formand, Ib, i sin Bandholm 20 kølbåd. Gensynsglæden var stor blandt deltagerne. Marijke og Ronald fra Holland var her også i deres ombyggede 40 fts Wharram-cat, TORTUGA. Marijke og Ronald mødte jeg første gang i Gronningen i Marijkes søster, Lillian, havde en 18 fts Wharramcatamaran, som jeg fik lov at låne en eftermiddag. Marijke og Lillians søster, Hanneke, rykkede over til James Wharrams foretagende og arbejder der vist stadig. De tre søstres far er den navnkundige Nico Boon, som er fadder til Texel målereglen. Om aftenen klarede vejret op og vi samledes til party og fællesspisning inde på stranden. John hev sin harmonika frem og spillede så vidunderligt, at jeg svor, at når jeg kom hjem, så ville jeg ro ud midt på fjorden og dumpe min egen harmonika. Anja og Kent udbredte sig med at de havde fået tilskud fra kommunen for at tage mig med. Denne oplysning gav anledning til megen debat og stor anerkendelse deres offervilje. Hollænderne nævnte osse noget om, at i deres land havde man mange projekter for folk af min slags. Da mørket faldt på og kulden kom snigende gik vi ombord igen, hvor vi fik nogen godnatdrinks. Lægen har sagt, at jeg skal passe på spiritus! Derfor er det ikke uden en vis stolthed, jeg kan fortælle, at det lykkedes at tumle rundt i adskillige både uden at spilde en eneste dråbe! Søndag morgen var en perfekt sommermorgen. Efter morgenmad var vi rundt i de forskellige både. Det var interessant at se og høre og tale. Efterhånden begyndte nogle både at lette og henad middagstid afsejlede vi også. På kryds op gennem Fænøsund sammenlignede vi vores fart med catamaranen Finn Holcker - en meget letbygget båd. Forbavsende nok lod det til at vi nok kunne holde den stangen, men vindforholdende i sundet kan være meget forskellige fra båd til båd. I svag vind, og til sidst for motor, kom vi til Middelfart Gl. Havn, hvor vi nappede et bad. Efter en god times tid fortsatte vi - mest for motor - ud til Strib, hvor vi satte sejl. For spiler og storsejl medvindskrydsede vi os til Æbelø og derefter lige på til Fyns Hoved, som vi nåede henad 10-tiden. Anja og Kent var udgået for smøger. Det kunne de sagtens klare, påstod de! Det gik også meget godt bortset fra, at Kent gik lidt mere febrilsk rundt, og Anja begyndte at spise tovværk. Side 19

20 Jeg ringede til Kirsten og bad hende tage en pakke cigaretter med, når hun senere hentede mig i Kerteminde. Kort efter slog Kent på, at vi nok hellere måtte starte motorerne fordi, jeg jo nok savnede Kirsten, og der blev osse mindre og mindre vind... Ved midnat lå vi godt fortøjet i Kerteminde, og Kirsten kom med smøgerne, som omgående blev tændt. En prægtig tur var til ende. En stor tak til Anja og Kent. Jannik. Texel er nu opdateret med tilpasninger Der er indført en ny måleprocedure af toppen af storsejl samt agterlig og underllget af fokken. Disse ændringer vil ikke give noget væsentligt udslag i det endelige mål, da vi har taget højde for dette. Derfor vælger vi at tage disse mål på nye sejl, mens alle andre kommer med, når vi laver ny måling af alle sejl efter sæsonen Den nok væsentligste ændring i Texel 2011 er, at flyvende forsejl (spiler og schreecer/code0 og lignende) bliver straffet mindre end hidtil. Læs en forklaring på hjemmesiden. Der er altså god grund til at revurdere den valgte sejlføring, og afprøve konsekvenserne i regnearket som findes her på siden. Ønsker du at ændre din sejlføring, skal de nye sejl måles, medmindre det tidligere er målt af klubbens målere. Den nemmeste måde at eksperimentere med dit mål er ved at downloade regnearket og indsætte en tom række under din båds række i regnearket, for derefter at kopiere målene ned i den tomme række. Som det vil fremgå, er de nye mål væsentligt lavere end tidligere. Det skyldes at der i det danske regneark har været en faktor-fejl. Vi har indledt et tæt samarbejde med Texel, og anvender nu det hollandske regneark. Dermed elimineres mulighederne for denne type afvigelser fremover. Det er vigtigt at være opmærksom på, at det er målene på hjemmesiden der er gældende - ikke det målerbrev du har på papir. Der vil iøvrigt ikke blive udskrevet målebreve mere, men de respiktive klubber kan hente målene på hjemmesiden. SE det "live" på hjemmesiden. Med venlig hilsen Jørgen Hansen Se evt. mere på hjemmesiden: Side 20

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets Dirigent. Lasse takkede for valget og satte mødet i gang med at konstatere

Læs mere

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent.

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent. Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent. Lasse takkede for valget og satte mødet i gang med at konstatere

Læs mere

Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset. Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet.

Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset. Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet. Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens

Læs mere

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang Februar Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang 2015 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling den 3/2-2013

Referat fra ordinær generalforsamling den 3/2-2013 Referat fra ordinær generalforsamling den 3/2-2013 Den ordinære generalforsamling 2013 for Dansk Accent Klub blev afholdt søndag den 3. februar kl. 11.00 i Roskilde Sejlklubs klubhus i Roskilde havn. 1.

Læs mere

Bestyrelsesmøde 7/11 2015 kl. 10.00 Granstuen, Kikkenborg 17, 5300 Kerteminde

Bestyrelsesmøde 7/11 2015 kl. 10.00 Granstuen, Kikkenborg 17, 5300 Kerteminde Bestyrelsesmøde 7/11 2015 kl. 10.00 Granstuen, Kikkenborg 17, 5300 Kerteminde Dagsorden: Deltagere: - Ditte Andreasen - Søren Kæstel - Michael Møller - Flemming Palm - Lars Bræstrup - Bjarne Marcussen

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i SKS tirsdag den 6. marts 2012

Referat af ordinær generalforsamling i SKS tirsdag den 6. marts 2012 _/) _/)_/) _/)_/) _/) SYDKYSTENS SEJLKLUB Referat af ordinær generalforsamling i SKS tirsdag den 6. marts 2012 Til generalforsamlingen var fremmødt 39 medlemmer. Formand Erik Skov Rasmussen bød velkommen

Læs mere

Referat for generalforsamling i bådelaget Elbo. Lørdag den 23 marts 2013 kl. 11.00 i Havbådehuset Slette Strand

Referat for generalforsamling i bådelaget Elbo. Lørdag den 23 marts 2013 kl. 11.00 i Havbådehuset Slette Strand Referat for generalforsamling i bådelaget Elbo. Lørdag den 23 marts 2013 kl. 11.00 i Havbådehuset Slette Strand Dagsorden 1 : Valg af ordstyrer 2 : Valg af referent og 2 stemmetællere 3 : Årsberetning

Læs mere

Lundeborg Lystbådehavn på position:

Lundeborg Lystbådehavn på position: Nr. 2 april - 2004 Mindeord Jeg har just modtaget den sørgelige meddelelse at Poul Olsen er død. Poul fungerede som næstformand i Alpha29-klubben siden 1999 og på vores bestyrelsesmøde i januar var Poul

Læs mere

Notat fra generalforsamlingen d. 27 februar 2016.

Notat fra generalforsamlingen d. 27 februar 2016. Modelsejlklubben Notat fra generalforsamlingen d. 27 februar 2016. Klubbens årlige generalforsamling blev i år afholdt i Herslev Strand Sejlklub`s klubhus lørdag 27 jan. kl. 11.00. Der var mødt 9 deltagere

Læs mere

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen. 1. Valg af dirigent.

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen. 1. Valg af dirigent. Beslutningsreferat fra generalforsamlingen i Danske Tursejlere Den 8. april 2017 i Silkeborg Motorbåd Klub, Restaurant Indelukket Spisested, Åhave Alle 9 C, 8600 Silkeborg Formand Poul Erik Jakobsen bød

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00

Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00 Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00 Fremmødte: 74 Stemmeberettigede: 53 heraf fuldmagter: 2 Dagsorden 1. Valg af dirigent a. Tommy Due Jensen foreslås som dirigent. Tommy blev valgt. Generalforsamlingen

Læs mere

Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013. DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012

Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013. DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012 Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013 DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012 Billede taget og udlånt af Sejlfoto.dk Besøg Dansk Accent Klub på internettet www.accent26.dk

Læs mere

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen.

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen. Beslutningsreferat fra generalforsamlingen i Danske Tursejlere den 2. april 2016 afholdt i Korsør Sejlklub, Restaurant Lagunaen, Sylowsvej 10, 4220 KORSØR Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de

Læs mere

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup.

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Projekt/Tema Tid og sted Fordeler Generalforsamling Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent

Læs mere

Lystfiskerforeningen Waders GENERALFORSAMLING 2014

Lystfiskerforeningen Waders GENERALFORSAMLING 2014 GENERALFORSAMLING 2014 Fredag den 31 januar 2014 Ovenpå biblioteket i Byrådssalen Hobrovej 90 Støvring Formanden bød velkommen Referent: Trine Thomsen Valg af dirigent: Jesper Mølholt Generalforsamling

Læs mere

Grundejerforeningen Pilevangen Generalforsamling lørdag d. 11. juli 2015

Grundejerforeningen Pilevangen Generalforsamling lørdag d. 11. juli 2015 Punkt 1: Valg af ordstyrer Bestyrelsen foreslår Per Therkelsen, som vælges. Han konstaterer, at generalforsamlingen er lovligt varslet i henhold til foreningens vedtægter. Punkt 2: Formandens beretning

Læs mere

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt 21. maj 2015 Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt R E F E R A T fra ordinært repræsentantskabsmøde 12. maj 2015 Kl. 1900 Side 1 Til stede var 11 repræsentanter med stemmeret. Heraf 1 dirigent

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 September 2004 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

REFERAT fra generalforsamling i Region IDA Østjylland Aarhus, d. 16. marts 2015

REFERAT fra generalforsamling i Region IDA Østjylland Aarhus, d. 16. marts 2015 Ingeniørforeningen, IDA Kalvebod Brygge 31-33 DK-1780 København V +45 33 18 48 48 ida@ida.dk ida.dk REFERAT fra generalforsamling i Region IDA Østjylland Aarhus, d. 16. marts 2015 Fremmødte: Stemmeberettigede:

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Mødet blev afholdt kl. 19.00 i Samlingssalen, H. C. Andersens vej 24, Næstved. Formand Jesper Poulsen bød velkommen til

Læs mere

BØLGEBRYDEREN. 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2016. Læs inde i bladet:

BØLGEBRYDEREN. 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2016. Læs inde i bladet: BØLGEBRYDEREN 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2016 Læs inde i bladet: INVITATION TIL GENERALFORSAMLING SØREDNING I SVERIGE OG DANMARK ÅRETS ARRANGEMENTER 1 SØRUP HAVNS BÅDELAV Lindevej

Læs mere

Pinsetræf 2012. Så ventede vi alle spændt - som vi plejer - på vejrudsigten til Pinse-Najad-stævnet.

Pinsetræf 2012. Så ventede vi alle spændt - som vi plejer - på vejrudsigten til Pinse-Najad-stævnet. Pinsetræf 2012 Så ventede vi alle spændt - som vi plejer - på vejrudsigten til Pinse-Najad-stævnet. 31 både var tilmeldt + 5 både fra Göteborg s Najad klub. Og sandelig om ikke vejrudsigten var så god

Læs mere

Nyhedsbrevnr for. Ylva-klubben.

Nyhedsbrevnr for. Ylva-klubben. 1 Marts 2014 Nyhedsbrevnr. 1-2014 for Ylva-klubben. Trofaste Ylva-sejlere!... mens der blev slagtet endnu en giraf og russerne står på kanten til at sikre sig en bid af Ukraine, så er der heldigvis mere

Læs mere

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016 Referat. Generalforsamlingen 2016 1. Valg af dirigent Jens Jepsen udeblev og Asger S. Schmidt foreslog selv at tage hvervet som dirigent. Der blev ikke foreslået andre emner. Dirigenten Bekræftede, at

Læs mere

Referat fra den ordinære Generalforsamling

Referat fra den ordinære Generalforsamling Referat fra den ordinære Generalforsamling SAS Fotoklub DANMARK Torsdag den 10 Februar 2011. kl: 1900 Dagsorden. iht. vedtægterne 1. Valg af dirigent 2. Formanden aflægger beretning 3. Kassereren fremlægger

Læs mere

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent.

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent. Referat af generalforsamling for Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afholdt torsdag d. 26. marts 2009 kl. 1700 hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen, Sankt Knudsvej 2, 3., 1903 Frederiksberg

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU 26. ÅRGANG 2012 1 Maj Juni 2012 MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU REDAKTØR: AASE RASMUSSEN michael.aase@email.dk Har du indlæg eller kommentarer til klubbladet er du velkommen til at skrive til ovennævnte

Læs mere

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt 07. jun 2014 Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt R E F E R A T fra ordinært repræsentantskabsmøde 06. maj 2014 Kl. 1900 Side 1 Til stede var 14 repræsentanter med stemmeret. Heraf 1 dirigent

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Tid og sted: Onsdag 8. april 2015 Tapeten lille sal Til stede: Hele bestyrelsen: formand Svend Erik Nissen, Næstformand Otto Larsen,

Læs mere

Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03. 1. Valg af dirigent Per Selmose. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år

Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03. 1. Valg af dirigent Per Selmose. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03 1. Valg af dirigent Per Selmose 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år Storjolle udvalg. Evt. link til film fra Youtube. Kapsejladsudvalg Optimist afdeling

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 1 OKT 2007 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter

Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter Dagsorden: Pkt. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen havde

Læs mere

HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80

HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80 HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80 Referat fra hovedgeneralforsamling Tirsdag den 24. marts 2009 kl. 19.00 i klubhuset Dagsorden:

Læs mere

nklah Dagsorden: 2. Bestyrelsens beretning

nklah Dagsorden: 2. Bestyrelsens beretning nklah ProjekVTema Tid og sted Generalforsamling Ballerup den 1. november 2011 Fordeler Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

Referat fra HK Trafik og Jernbane. Jernbanekredsens ordinære generalforsamling. Dato/tid: tirsdag den 26. marts 2015 kl

Referat fra HK Trafik og Jernbane. Jernbanekredsens ordinære generalforsamling. Dato/tid: tirsdag den 26. marts 2015 kl Referat fra HK Trafik og Jernbane Jernbanekredsens ordinære generalforsamling Dato/tid: tirsdag den 26. marts 2015 kl. 16.00 Sted: Mødecenter Odense Buchwalds gade 48 5000 Odense C Dagsorden: 1. Åbning

Læs mere

AFRIGGERGILDE. Lørdag den 1. november 2003 kl. 18.30 i klubhuset Levende musik Menu : 3 retters menu er hemmelig endnu Kaffe Kuvertpris 150 kr

AFRIGGERGILDE. Lørdag den 1. november 2003 kl. 18.30 i klubhuset Levende musik Menu : 3 retters menu er hemmelig endnu Kaffe Kuvertpris 150 kr Formanden har ordet Det kan være en lidt trist årstid, vi netop nu går i møde. Træernes blade bliver brune, luften koldere, og snart skal vi også tænke på at få bådene op, hvilket jo bliver ekstra spændende

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 5 OKT 2009 kl.1900 Fredensborg Bibliotek Jernbanegade 3, 1 sal 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00.

Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00. Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00. Dagsorden i følge lovene: 1: valg af dirigent 2: valg af referent 3: valg af 2 stemmetællere 4: Godkendelse

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 25 juni 2015 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 14 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne 1. Valg af dirigent. Søren Opstiller Søren Valgt 28 stemmeberettige er til stede til denne generalforsamling Afbud fra 8 medlemmer

Læs mere

Håndbolddommerklubben Vest Generalforsamling i klubben.

Håndbolddommerklubben Vest Generalforsamling i klubben. Håndbolddommerklubben Vest Generalforsamling i klubben. Onsdag d. 20. Maj 2015, i Højmark hallen kl. 18.00. Kl. 18.00 Velkomst og spisning Kl. 19.00 Generalforsamling. 1. Valg af dirigent og stemmetællere.

Læs mere

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14.

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. 1. Valg af 2 stemmetællere, dirigent og referent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Forelæggelse

Læs mere

Klubblad for Horsens Dykkerklub Side 1. Nr: 1, 2015 23. Årgang. www.horsensdykkerklub.dk

Klubblad for Horsens Dykkerklub Side 1. Nr: 1, 2015 23. Årgang. www.horsensdykkerklub.dk Klubblad for Horsens Dykkerklub Side 1 Klubblad Nr: 1, 2015 23. Årgang Dyk sikkert Dyk organiseret www.horsensdykkerklub.dk I dette nummer: Bestyrelse:... 1 Kontaktpersoner i klubbens udvalg:... 1 Kære

Læs mere

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl.

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. No. 1½ 2009 Medlemsblad for Damptromleklubben Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. 12 00 Damptromleklubben Bent Delfs "Truelskærgård" Næsbygade 2, Næsby-Orø

Læs mere

Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard Nielsen og Per Stig Andersen. Herudover var fremmødt Flemming Hedegaard Petersen og Henning Schmidt.

Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard Nielsen og Per Stig Andersen. Herudover var fremmødt Flemming Hedegaard Petersen og Henning Schmidt. Referat af generalforsamling mandag d. 9. marts 2015 kl. 1700 i Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afviklet hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen. Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Socialpædagogerne Lillebælt d. 28. oktober 2013

Referat fra generalforsamling i Socialpædagogerne Lillebælt d. 28. oktober 2013 Referat fra generalforsamling i Socialpædagogerne Lillebælt d. 28. oktober 2013 Dagsorden: Velkomst af kredsformand Hanne Ellegaard 1. Valg af dirigenter 2. Valg af referenter 3. Valg af stemmetællere

Læs mere

Eurasier Klub Danmark

Eurasier Klub Danmark Eurasier Klub Danmark Stiftet den 09. september 2007 Samarbejdende specialklub med Dansk Kennel Klub Referat af: Generalforsamling i Eurasier Klub Danmark Tid: 31. maj 2014, kl. 17.00 Sted: Kennel Tværskov,

Læs mere

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland.

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland. MØDEREFERAT Mødedato og tid 28. August 2013 Sted Rødekro-kro Mødedeltagere Fra Emne Ole O. Madsen Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 Bestyrelsen afholdte et lille

Læs mere

CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012. CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN

CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012. CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012 CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS

Læs mere

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der.

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der. Ordinær generalforsamling i Modelsejlklubben den 10. marts 2012 Afholdt på Christianshavns brandstation Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse

Læs mere

Håndbold Foreningen MORS

Håndbold Foreningen MORS Håndbold Foreningen MORS CVR. NR. 15171294 www.hfmors.dk hf@mors.dk Referat fra generalforsamlingen i HF Mors mandag den 28. marts 2011 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning

Læs mere

god løsning, da det ville være trist hvis det skulle lukke. Formandens beretning kan læses i sin helhed på 8.hk hjemmeside.

god løsning, da det ville være trist hvis det skulle lukke. Formandens beretning kan læses i sin helhed på 8.hk hjemmeside. Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Hovedkredsbestyrelsens beretning ved formanden 3. Holdturneringslederens beretning 4. Ungdomslederens beretning 5. Kassererens beretning 6. Indkomne forslag 7. Fastsættelse

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag den 24. september 2015 kl i Cafe Niffen i klubhuset

Generalforsamling. Torsdag den 24. september 2015 kl i Cafe Niffen i klubhuset Generalforsamling Torsdag den 24. september 2015 kl. 19.00 i Cafe Niffen i klubhuset Referat Formanden Tina Høilund Pedersen bød velkommen til generalforsamlingen, nr. 76 i rækken og gik over til dagsordenen.

Læs mere

Årsmøde 2016 I Landdistrikternes Fællesråd 18.marts kl Roberthus, Tybovej 2, 6040 Egtved.

Årsmøde 2016 I Landdistrikternes Fællesråd 18.marts kl Roberthus, Tybovej 2, 6040 Egtved. Årsmøde 2016 I Landdistrikternes Fællesråd 18.marts kl. 10.00 15.00 Roberthus, Tybovej 2, 6040 Egtved. Landdistrikternes Fællesråd Dagsorden: 09:30 Ankomst, registrering og morgenkaffe 10:00 Landdistrikternes

Læs mere

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Der var mødt 21 medlemmer til mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens beretning 4. Kassererens beretning fastsættelse

Læs mere

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014.

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014. CONTRA DANCE PARTNERS Referat af generalforsamling afholdt torsdag den 8. maj 2014 kl. 19.00 på Roskilde Kro, Albertslund Dagsorden ifølge vedtægterne: 1) Valg af dirigent 2) Valg af referent 3) Formandens

Læs mere

,76 Ralph Køster,, Helsingør Firma Idræt ,93 Jan Dahl,, FKBU ,67 Erik Pedersen,, FKS-Odense

,76 Ralph Køster,, Helsingør Firma Idræt ,93 Jan Dahl,, FKBU ,67 Erik Pedersen,, FKS-Odense Herre M pulje 1 1 4 4 1750 83 21,08 Kim Jensen,, FFFIF 2 2 2 1354 83 16,31 Henrik Sørensen,, FKBU Herre A pulje 1 1 4 4 1184 77 15,38 Regner Sørensen,, Nykøbing Falster Firmasport 2 3 3 1170 67 17,46 Preben

Læs mere

KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN

KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Nr. 1 Februar 2013 44. Årgang KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Midlertidig adresse: Georg Hansens Ager 7, 2640 Hedehusene Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk,

Læs mere

3. Formandens beretning i Seniornet 2005.

3. Formandens beretning i Seniornet 2005. Generalforsamling Senior Net Nordfyn Mandag d. 20. marts 2006 Ca. 30 medlemmer var mødt frem, incl. bestyrelse. Generalforsamlingen blev indledt med, at deltagerne blev bud på kaffe med horn og lagkage

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 med følgende dagsorden uddelt d. 20. august 2007: 1. Velkomst. 2. Valg af dirigent. 3. Valg af referent. 4. Bestyrelsens beretning for regnskabsåret

Læs mere

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2010.html

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2010.html Til grundejerforeningens medlemmer. Til forsiden FREDAG 6. APR 2012 For dem som modtager referatet via brev følger vedlagt giro-indbetalingskort til kontingentet for 2010. For dem som modtager referatet

Læs mere

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec.

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. MOGENSTRU UP SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB MOGENSTRUP Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. 18. NYHEDSBREV 14. december 2011 Ad. 5. Forslag fra bestyrelsen: Ad. 5.1 Forslag til vedtægtsændringer

Læs mere

Lørdag d. 24 januar 2004. På skonnerten HÅBET i Helsingør.

Lørdag d. 24 januar 2004. På skonnerten HÅBET i Helsingør. INVITATION Kære sejler Vi vil gerne gentage succesen fra sidste år og invitere dig og din familie til det 2 Lotus møde, i rækken af de årlige møder der gerne skulle blive en hyggelig og udbytterig tradition

Læs mere

Laugposten. Pinseturen 2014, gik til Orø.

Laugposten. Pinseturen 2014, gik til Orø. Laugposten 23. årgang nr. 01 2014 Indhold: Pinseturen 2014 Columbus & Stegt Flæsk Standerhejsning Generalforsamling Vinsmagning Sømandsaften Stormflod 5.-6. december Julefrokost Orkanen 28. oktober Kontakter

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Canadian American Friendship Society of Denmark Møde Generalforsamling Dato 26. marts 2009 Sted Deltagere HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 30 fremmødte, heraf 18 stemmeberettigede

Læs mere

Auk$ons a*en kl 19.00 7 Jan I klubhuset. Generalforsamling 4 Feb Husk $lmelding. 4.Afd Nyborg d 3/1 5.Afd Vindeby d 31/1

Auk$ons a*en kl 19.00 7 Jan I klubhuset. Generalforsamling 4 Feb Husk $lmelding. 4.Afd Nyborg d 3/1 5.Afd Vindeby d 31/1 Auk$ons a*en kl 19.00 7 Jan I klubhuset Generalforsamling 4 Feb Husk $lmelding Havfiskeri 4.Afd Nyborg d 3/1 5.Afd Vindeby d 31/1 VHF Kursus Tilmelding Vi gør det igen er igang Fyns Trolling klub ALolder

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 23 juni 2016 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 17 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december Referat fra bådejermøde den. 26 oktober 2017

Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december Referat fra bådejermøde den. 26 oktober 2017 Vejle Motorbåd-Klub Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december 1932 Referat fra bådejermøde den. 26 oktober 2017 Velkomst ved Johnny Jensen, der bød alle velkommen og foreslog Jørgen

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Generalforsamling 2016 Bøstrup Strand grundejerforening Lørdag d 18. juni 2016

Generalforsamling 2016 Bøstrup Strand grundejerforening Lørdag d 18. juni 2016 Virksund d 20. juni 2016 Generalforsamling 2016 Bøstrup Strand grundejerforening Lørdag d 18. juni 2016 Dagsorden ifølge lovene: 1. Valg af dirigent 2. Beretning 3. Regnskab 4. Indkomne forslag 5. Fastsættelse

Læs mere

Referat træf Wendelboes Veteraner 2. september 2015 på Christianshavn ORLOGSMUSEET - RAVELINEN. første klasse. Vi mødtes kl. 1000 2115 Sanny Hansen 1

Referat træf Wendelboes Veteraner 2. september 2015 på Christianshavn ORLOGSMUSEET - RAVELINEN. første klasse. Vi mødtes kl. 1000 2115 Sanny Hansen 1 Referat træf Wendelboes Veteraner 2. september 2015 på Christianshavn ORLOGSMUSEET - RAVELINEN Kære alle Endnu en gang Medl. Navn Bet. 2015 var Vorherre med os, og 1780 Ib Olsen 1 leverede vejr af første

Læs mere

Referat fra DS generalforsamling

Referat fra DS generalforsamling Referat fra DS generalforsamling 07.10. 2015 1. Valg af dirigent: Else Toft blev valgt. 2. Formandens beretning: Sæsonen 2015 er ved at være slut, og der er tradition for at gøre lidt status. Vi havde

Læs mere

Referat for bestyrelsesmøde nr.24 Syd - & Østsjællands Fodbolddommerklub

Referat for bestyrelsesmøde nr.24 Syd - & Østsjællands Fodbolddommerklub Referat for bestyrelsesmøde nr.24 Syd - & Østsjællands Fodbolddommerklub 23/11 2011 kl. 18:00 Velkommen Fremmødte: John Hansen (JH), Buller Friis (BF), Jens Engsgaard (JE) Jens Pedersen (JP) Afbud: Tom

Læs mere

Dansk Contender Klub Generalforsamling 31. august 2013 i Aarhus Referat

Dansk Contender Klub Generalforsamling 31. august 2013 i Aarhus Referat Dansk Contender Klub Generalforsamling 31. august 2013 i Aarhus Referat 1. Valg af ordstyrer og referent a. Søren Winther blev valgt som ordstyrer og Jon Møgelhøj blev valgt som referent. 2. Formandens

Læs mere

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82 Fremmødt: 48 stemmeberettigede Pkt Forslag/Beslutning (Godkendelse af referater på næste møde) 1. Valg af dirigent Erik Odder blev foreslået som ordstyrer. Erik gennemgik at generalforsamlingen er indkaldt

Læs mere

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Dagsorden: 1. Valg af dirigent, referent og stemmetæller. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år

Læs mere

Referat fra. Vinklubben, Slagelse. Generalforsamling ved Styregrupperne for Vinklubben & Vinklubbens Venner. d. 1. juni 2012 kl.

Referat fra. Vinklubben, Slagelse. Generalforsamling ved Styregrupperne for Vinklubben & Vinklubbens Venner. d. 1. juni 2012 kl. Referat fra Vinklubben, Slagelse Generalforsamling ved Styregrupperne for Vinklubben & Vinklubbens Venner Fremmødte medlemmer: 21 d. 1. juni 2012 kl. 19 Marievangs Klubhus Aksel Mikkelsen Alex G. Larsen

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Startet kl. 20.25 afsluttet kl. 21.10. Der var 21 medlemmer der deltog, inklusiv medlemmerne i bestyrelsen. Valg af dirigent Per Larsen Beretninger Formand

Læs mere

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning til godkendelse 3. Forelæggelse af regnskab a. regnskabet

Læs mere

Oktober 2015 ÅRSMØDE SOMMERENS HOLD

Oktober 2015 ÅRSMØDE SOMMERENS HOLD Oktober 2015 ÅRSMØDE SOMMERENS HOLD BESTYRELSEN FORMAND Birgitte Holm Petersen 39565841 NÆSTFORMAND Mikael Gajhede 22220668 KASSERER Torben Aagaard 32555612 SEKRETÆR Jan Mouritsen 31905161 MEDLEM Lone

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 24. maj 2009

Referat af ordinær generalforsamling 24. maj 2009 Referat af ordinær generalforsamling 24. maj 2009 Velkommen til generalforsamlingen 2009, dejligt at se så mange er mødt op. Dette er mit første år som formand efter jeg overtog den tunge arv efter den

Læs mere

Åens Grundejerforening.

Åens Grundejerforening. Åens Grundejerforening. Referat af ordinær generalforsamling søndag den 24. juli 2016, kl. 10.00, i Campingplads-pavillonen på Osvejen 30, 4480 St. Fuglede. Grundejerforeningens formand Jan Peter Rasmussen,

Læs mere

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG SUPERVETERANERNE NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG 6 Så gik den første halvdel af sæsonen, og det er blevet til flere nederlag end sejre, men en stigende formkurve fortæller os, at vi i efteråret helt sikkert vil

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i CMO

Referat af ordinær generalforsamling i CMO Referat af ordinær generalforsamling i CMO Afholdt lørdag den 1. februar i selskabslokalerne hos Alfred og Camilla på Rugårdsvej På grund af stor tilslutning til generalforsamlingen, 50 tilmeldte ud af

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011

Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011 Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Formandens beretning 3. Forslag til vedtægtsændring 4. Forslag fra bestyrelsen

Læs mere

Adresser, mail adr. tlf. nr. samt andre oplysninger, i det her blad gælder nødvendigvis ikke i dag.

Adresser, mail adr. tlf. nr. samt andre oplysninger, i det her blad gælder nødvendigvis ikke i dag. MÅRSLET FRIMÆRKE- OG MØNTKLUB STIFTET DEN 20. MAJ 1974 www.maarfrim.dk E-mail: maarfrim@gmail.com MÅRSLET FRIMÆRKE- OG MØNTKLUB STIFTET DEN 20. MAJ 1974 www.maarfrim.dk e-mail: maarfrim@gmail.com OKTOBER

Læs mere

Så i løbet af den første vinter gik jeg i gang med diverse ændringer.

Så i løbet af den første vinter gik jeg i gang med diverse ændringer. OBS! Vær opmærksom på, at en ændring af masten med slæder og skinner på masten ikke er i overensstemmelse med klassereglerne. Båden er således ikke en klassebåd. Folkebåd til en singlehand hygge-sejler

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Der kom en kommentar vedr.lønbudgettet fra svømmeafdeling. Kommentar: Der er budgetteret en smule forsigtig.

Der kom en kommentar vedr.lønbudgettet fra svømmeafdeling. Kommentar: Der er budgetteret en smule forsigtig. / ~ Generalforsamling lørdag d. 25. februar 2012. Allan bød velkommen. Forslag til dirigent: Poul Erik Holm. Han blev valgt. Poul Erik spurgte om der var indvendinger til generalforsamlingens indvarsling,

Læs mere

AMOK Amager Orienterings Klub

AMOK Amager Orienterings Klub Referat af AMOK s ordinære generalforsamling TIRSDAG d. 22. marts 2011 kl. 19. Dagsorden 1. Valg af dirigent og referent. Peter valgt som dirigent. Svend valgt som referent. Dirigenten konstaterede at

Læs mere

AVIATOR Aalborg Svæveflyveklub Forhandlingsprotokol dokument 0132

AVIATOR Aalborg Svæveflyveklub Forhandlingsprotokol dokument 0132 Referat fra ordinær generalforsamling, 12. marts 2011 på EKVH kl. 10:00. Side 1 af 5 Erik Nørskov byder velkommen til generalforsamling. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Frank Sandeløv. Valgt

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

Referat generalforsamling på Møllebakkeskolen d. 28.02.2013

Referat generalforsamling på Møllebakkeskolen d. 28.02.2013 Referat generalforsamling på Møllebakkeskolen d. 28.02.2013 Referent: Lone 1. Valg af dirigent: Morten 2. Bestyrelsen aflægger beretning: Tina (se separat) Beretningen lagde op en efterfølgende diskussion,

Læs mere