D a n s k e F l e r s k r o g s s e j l e r e. Nummer 111 juni 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "D a n s k e F l e r s k r o g s s e j l e r e. Nummer 111 juni 2011"

Transkript

1 D a n s k e F l e r s k r o g s s e j l e r e Nummer 111 juni 2011

2 DF- BESTYRELSE Stiftet 1974 Æresmedlem Paul Elvstrøm. Formand: Per Mørch, Juulsvej 45, 4720 Præstø Næstform.: Anja Nøttrup Greve, Engtoften 2, 5320 Agedrup Kasserer: Per Andersen, Kaliforniensvej 6, 2300 København S Best. Medl.: Jørgen Skov Hansen, Odensevej 8, 6000 Kolding Kent Johansen, Engtoften 2, 5320 Agedrup Bo Bendixen, Gammel Nybyvej 45B, 5700 Svendborg Øvrige poster: Redaktør: Anja Nøttrup Greve Revisor: Ole Freitag, Lundebakken 34, 5250 Odense SV Best.suppl.: Henrik Christensen Gustav Jakobsen Messeudvalg - Øst Gunnar Holm, Povl Schmidt Connie og Henrik Hillingsøe Kapsejlads og måling: Målekoord.: Jørgen Skov Hansen, Odensevej 8, 6000 Kolding Webmaster: Anja N. Greve og Kent Johansen OBS: Adresseændringer og oplysninger til medlemslisten: Per Andersen, Kaliforniensvej 6, 2300 København S DF s adresse: DF s hjemmeside: Danske Flerskrogssejlere fik ved årsskiftet ny bankforbindelse. Betaling til foreningen kan derfor fremover kun foretages efter følgende anvisning: BETALINGSINFORMATION til Danske Flerskrogssejlere: Fra Danmark bedes betalingen foretaget ved indbetalingskort via Netbank, Posthus eller Bank med følgende betalings-id: +73< > Betalinger fra udlandet skal foretages i DKK. Hvis udenlandsk afsender vælger kun at betale gebyr til egen bank for overførsel til udlandet, skal beløbet til overførsel tillægges DKK 30,- til dækning af foreningens omkostninger for modtagelse af overførsel fra udlandet. Amagerbanken, Tårnby Torv 11, 2770 Kastrup, Denmark: IBAN nr.: DK SWIFT/BIC: AMBKDKKK Husk at ændre ovenstående, hvis du f.eks. har tilmeldt dit kontingent til automatisk betaling. Side 2

3 Indholdsfortegnelse DF-BESTYRELSE m.fl Indholdsfortegnelse... 3 Fra Formandens Cockpit & Årsberetning Referat fra generalforsamling... 6 Prøv en flerskrogsbåd Åben båd på en anden måde En lille katamarantur i Skotland Carbon3 nået endnu et af sine mål Til pinsetræf på Svinø Texel er nu opdateret med tilpasninger Køb og salg Successfuld annoncering på danske Flerskogssejleres hjemmeside!! Medlemsliste DF-PRISER Forside: Carbon3 ved Kerteminde Bagside: Pinsetræf Broen ved Svinø Fra Redaktionen: Dette blad indeholder referat af generalforsamling. Der er spændende læsning om pinsetræf, sommerture og varianter af åben båd og ikke mindst meget meget mere..deadlines: November-udgaven har deadline 30. september Februar-udgaven 2012 har deadline 31. januar 2012 Juni-udgaven 2012 har deadline 30.maj 2012 Nye medlemmer Danske Flerskrogssejlere ønsker følgende nye medlemmer velkommen: Martin Kristensen Randers Korsvej 9, Strynø 5900 Rudkøbing Jakob Schmidt Toftestien Egå Jørgen Andreasen Gershøjhavnevej Kirke Hyllinge John Leadbetter Snekkevej Jyllinge Henrik Juul Vindegade 71 B 5000 Odense C Villy Madsen Strandvejen 25, Sundstrup 8832 Skals Anders Jensen Rydevænget 37,3 th Århus V Kent B. Madsen Strandhøjen Frederikssund Challenger Forteledet Risskov Hans Erik Bertel Bunkevej Randers N Alex Nielsen Mølleløkkevej 17 st Odense C Allan Holch Bækmarksbrovej 73, Brandborg 7660 Bækmarksbro Side 3

4 Fra Formandens Cockpit & Årsberetning Året 2010 var det år hvor vi skulle puste lidt ud oven på den kraftsanstrengelse vi havde haft i Vi havde haft en gigantisk satsning ved at placere IMM 2009 i København for, der var ingen faciliteter ved Langelinie kajen, hvor vi skulle være. Økonomien var en svær størrelse: Det gik trægt med tilmeldinger, og hvor mange både/ deltagere skulle vi budgettere med ville komme. Sponsor aftaler hang ikke på træerne, fordi mange firmaer havde mærket den finansielle krise. Vi vidste, at vi ville blive kritisk overvåget og få tæsk hvis vi satte foreningens formue over styr. Samtidig ville vi også gerne lægge vores ambitioner helt i top fordi vi vidste at IMM er det ypperste inden for vore landes samarbejde. Vi kunne ikke diske op med en discount løsning når vore IMM venner fra Tyskland, Sverige og Norge altid gav os De Luxe løsninger. Så vi satsede. Vi satsede heldigvis rigtigt og vi har kun fået positive meldinger over hele linien. Økonomien holdt og vi slap igennem med næsten balance. IMM var et kæmpe udstillingsvindue for vore dejlige både, og mange mennesker kom forbi hver dag for at se og snakke. Alt i alt kan vi kun huske tilbage på dette arrangement med stolthed og glæde. Ved IMM dukkede der nogle problematikker op, som der skulle arbejdes videre med efterfølgende. Kapsejladsafdelingen ved IMM afslørede nemlig, at der ikke helt var styr på tidligere indgåede aftaler. På et formandsmøde ved IMM i Wismar 2003 havde vi nemlig aftalt, at vi alle skulle sejle efter Texel i hver fald når vi mødtes ved IMM. Mange Svenske både havde ikke målt deres både til Texel, da de dukkede op og ville race i København. Jeg har efterfølgende haft kontakt til Sverige, Norge og Tysklands kapsejlads ansvarlige og fået alle til at tilkendegive, at de/ vi vil sejle efter Texel. Der resterer så en lille justering, at få foretaget hos os, idet vi ikke sejler efter den allernyeste version her i Danmark. Når vi taler om kapsejlads så har vi også døjet med at få målt og vejet vore både. Det er en kæmpe opgave, som der kun er få, der gider gøre i vor forening. Der har i de seneste par år været en del utilfredshed. Side 4

5 Derfor blev det på generalforsamlingen 2010 foreslået, at der skulle laves en forespørgsel til Dansk Sejlunion om vi kunne komme ind under dem, så de med deres store netværk af målere kunne måle vore både. Dette afstedkom, at vi nedsatte et udvalg, der skulle arbejde med denne problematik. Udvalget består af vores chefmåler Jørgen Hansen, Bo Manley, Henrik Voldsgård og undertegnede med på de store linier. Udvalget arbejder stadig med sagen og orienterer senere. I 2010 har der også været afholdt Fænø træf og Pinsetræf i Lillebælts området, således som der har været igennem alle de år jeg har haft tilknytning til Danske Flerskrogssejlere. Træffene afholdes af vores mangeårige medlemmer Mette, Elin og Mads. I Øresunds området har der ligeledes været afholdt de traditionsrige træf ØMM og Flakfortet hvor et af vore medlemmer Povl Schmidt er primus motor. Ud over udfordringen med kapsejlads fik vi en anden i Vores redaktionsteam igennem mange, mange år Claus og Jørn mente de havde arbejdet længe nok og ville nu gerne pensioneres. Derfor stod vi ved GF 2010 med spørgsmålet, hvad gør vi? Skulle vi nedlægge bladet og kun være netbaseret? Kunne vi få et redaktionsteam op at stå igen? Hvor mange gange skulle vi udkomme årligt, hvis vi skulle udkomme?? Personligt tror jeg at bladet har en større betydning end man tror. Når et blad udkommer giver det altid inspiration til nogle og sætter nogle tanker i gang. Jeg har altid oplevet, at der lige efter udgivelsen af et blad kommer telefoniske henvendelser af folk, der har mange spændende emner at debattere. Vi valgte den svære løsning, Vi besluttede på GF 2010, at vi ville opgradere vores blad. En betalt redaktør, en journalist og undertegnede har siden forsøgt at give jer et blad. I afgør, om det er lykkedes. Web-siden er det vi gør det til. Hvis man går ind i Forum er der øjeblikkelig opdatering, hvis web-redaktøren skal ind over tager det længere tid, men som jeg ser det så fungerer det! Sluttelig vil jeg takke alle de rare mennesker, der har gjort det muligt at drive denne lille sjove forening. Web-redaktør, blad ansvarlige, målere, kapsejladsansvarlige. Kasserer og bestyrelsesmedlemmer. Tusind tak! Jeg vil også takke jer medlemmer der stadig synes det er værd at være med. Det er meget positivt. Tusind tak! Per Mørch Formand Danske Flerskrogssejlere. Side 5

6 Referat fra generalforsamling Lørdag den 19. marts 2011 kl til Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning a. Formandens beretning b. Rangliste c. Kapsejlads og måleudvalg d. Bladet 3. Kassererens beretning 4. Indkomne forslag a. Navneændring b. Nye tiltag (ikke forslag men drøftet under punktet) 5. Valg 6. Fastsættelse af kontingent 7. Eventuelt Tilstede var 36 personer heraf 27 stemmeberettigede. Referat Ad 1. Valg af dirigent Bestyrelsen havde på forhånd indgået aftale med Ole Freitag, som var villig til at påtage sig hvervet. Der var ikke modkandidater, hvorfor Ole Freitag blev valgt. Ad 2. Formandens beretning Dette punkt bestod af flere dele, hvorfor punktet er delt i disse. Ad 2.a. Formandens beretning Beretning blev givet af formand Per Mørch. Der henvises til denne, som er vedlagt referatet. Der var ingen spørgsmål til beretningen. Side 6

7 Ad 2.b. Rangliste Bo Manley gennemgik reglerne kort, hvoraf de væsentligste var, at der skal være mindst 3 deltagende flerskrogsbåde, og der er point selv for sidste mand, såfremt kapsejladsen gennemføres. Der var i der havde opnået lige mange point, afgørelsen faldt på point-fordeling. Pokalen som er en vandrepokal blev uddelt for første gang og gik til Martin Oslender. Ad 2.c. Kapsejlads og måleudvalg Henrik Voldsgaard redegjorde for arbejdet med målebreve. Det er konstateret, at der ikke bruges samme version af Texel reglen i Danmark som øvrige lande. Det virker som om der er misset en regelopdatering. Arbejdet med at komme under DS til måling af både har været trægt, men der er nu kommet gang i det og der er modtaget en klar tilkendegivelse fra DS om at det vil være muligt. Der skal arbejdes videre med begge dele. Ved at komme i DS vil der til enhver tid kunne slås op i deres register og findes målebrev for de målte både, hvilket styrker troværdigheden af målebrevet. Efter fremlæggelsen blev det tilkendegivet, at det hastede med at få afklaret målingen, da der var flere der manglede målebreve. Bo og Henrik er klar over dette og mangler også selv målebreve og skal have det på plads inden Fyn rundt. Der var lidt diskussion omkring hvorvidt man blot kunne anvende beregningsreglerne fra den hollandske hjemmeside. Det kan man godt til sine egne beregninger af, hvordan et nyt sejl eksempelvis vil påvirke. Men da resultaterne ikke gives tilbage er det ikke et redskab til måleren men primært til den enkelte bådejers egen beregning. Der er taget kontakt til den hollandske klub omkring et muligt brug af deres beregningsskema samt modtagelse af eventuelle opdateringer. Det var tilslutning til at fortsætte arbejdet. Ad 2.2. Bladet Formanden gav en kort status på bladet. Der er udkommet fire numre og de seneste 2 har været med professionel bistand. Dette er dyrt og specielt det sidste blad har kostet, idet der var stof til 32 sider. Såfremt bladet skal fortsætte i dets nuværende stand er der behov for, at frivillige hjælper med redaktionen. Formanden fandt det vigtigt at der til stadighed udkommer et papirblad. Ad 3. Kassererens beretning Kassereren Per Andersen fremlagde regnskabet, som udviser et utilfredsstillende resultat på kr ,27. Der har været en tilbagegang i medlemstallet, hvorfor der er faldende kontingent indtægter. Medlemstallet er p.t Bladet har som følge af den professionelle bistand været dyrere end normalt. Side 7

8 Der er hensat kr ,- til større arrangementer som en buffer i tilfælde af underskud. Næste større arrangement forventes at være næste IMM. Hensættelsen er en følge af en tidligere generalforsamlingsbeslutning om opsparing til større arrangementer via større kontingent. Budget blev kort oplæst, men diskussion blev henvist til senere. Der blev forespurgt til hensættelsen i forhold til planerne for udvikling af foreningen. Kassereren orienterede om, at der kan bruges af hensættelsen såfremt der er bestemt en opsparingsordning til at gøre hensættelsen intakt igen. Bestyrelsen finder, at det er bedst at have en buffer, hvis der skal kunne ageres i forhold til at arrangere et større arrangement. Det er vanskeligt eksempelvis at indgå kontrakter om teltleje, hvis man ikke kan garantere en betaling. Der var en del kommentarer, men generelt enighed om at hensættelsen var en god ide, specielt da den kunne gøres aktiv via en opsparingsordning. Ad 4. Indkomne forslag Der var indkommet 2 forslag, hvoraf det ene ikke var ment som et forslag og derfor ikke blev behandlet som et forslag men dog debatteret under dette punkt. Ad 4.a. Navneændring Anja Greve stillede forslag om navneændring til Multihull Denmark. Forslaget blev debatteret livligt og der var adskillige andre forslag på bordet. Bestyrelsen gjorde klart, at såfremt et forslag skulle kunne gennemføres skulle der findes et navn på denne generalforsamling, således at det kunne behandles igen på næste generalforsamling med henblik på endelig vedtagelse. Det endelige forslag blev Multihulls Denmark, som falder i tråd med hjemmesiden som er multihulls.dk. Der var tilslutning til dette navn, hvorfor navneændringsforslaget blev godkendt og skal behandles igen på næste generalforsamling. Ad 4.b. Nye tiltag Forslagsstillerne Henrik Voldsgaard og Bo Manley gjorde rede for, at forslaget ikke var et forslag men mere en orientering omkring deres tanker for en fremtid for klubben. Der er meget fokus på flerskrogsbåde i tiden og det er væsentligt at forsøge at udnytte dette til at gøre en større kreds bekendt med klubbens eksistens. Der var generelt enighed om, at det var gode tanker. Kasserer Per Andersen nævnte bestyrelsens begejstring for forslaget: gode tanker og ikke mindst nogen som ville arbejde for sagen. Og hvis prisen holdt, kunne det holdes på et rimeligt niveau med en tilbagebetalingstid over 3 år. Bladet blev drøftet og der var enighed om, at det ikke kunne holdes på nuværende niveau og det ikke var acceptabelt, at skulle betale for professionel hjælp til det. Det blev lynhurtigt udregnet til 100 kr. på blad og derefter konstateret, at så godt er bladet heller ikke. Diskussionen kom efterfølgende ind på det ultimatum, som var stillet af Bo og Henrik om, at hele bestyrelsen skulle gå af. Dette faldt ikke i god jord. Foreningens love blev uddybet. Man vælger ikke bestyrelsesmedlemmer med en Side 8

9 efterfølgende konstituering. Man vælger bestyrelsesmedlemmer til bestemte poster. Bestyrelsen består af et mindste antal medlemmer, men flere kan vælges ind som menige bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen blev forespurgt om de ville trække sig. Bestyrelsesmedlemmer Jannik Cortsen, som sidste år var valgt for 2 år, benyttede lejligheden til at stille sit mandat til rådighed og ønskede ikke at genopstille. Formand Per Mørch og bestyrelsesmedlem Jørgen Skov Hansen, som ligeledes sidste år begge var valgt for 2 år, fastholdt at de var valgt og ville svigte dette valg ved at trække sig. Herudover var posten som sekretær stadig ledig for 1 år. Næstformand Kjeld Pallesen, kasserer Per Andersen og bestyrelsesmedlem Anja Greve var alle på ordinært valg, men kun Per og Anja var villige til genvalg. Der var hermed ledige pladser, som Bo og Henrik kunne stille op til. De fastholdt dog, at de kun ville i bestyrelsen såfremt deres konstituering blev fulgt. De var dog stadig villige til at arbejde videre også i det næste år med målinger og kapsejlads, dog uden at sidde i bestyrelsen. Der var opfordringer fra flere sider til at lægge forhistorie bag sig og se fremad samt tænke på foreningens bedste. Ad 5. Valg Sekretær for 1 år Der var ingen kandidater til denne post, hvorfor den forblev ubesat Næstformand Kandidaterne til denne post var: Anja Greve og Bo B. Valgt blev Anja Greve for 2 år med 23 stemmer. Kasserer: Eneste kandidat var Per Andersen, som blev genvalgt for 2 år. Bestyrelsesmedlem: Kandidater Bo B. og Kent. Begge blev valgt for 2 år. Revisor Kandidat var Ole Freitag, som blev genvalgt. Revisor suppleant Der var ingen kandidater til denne post, som forblev ubesat. Bestyrelsessuppleanter Der var 2 kandidater til denne post, Henrik Christensen og Gustav Jakobsen. Begge blev valgt. Side 9

10 Ad 6. Fastsættelse af kontingent (for 2012) Da der ikke var valgt at sætte gang i nye tiltag jfr. Punkt 4.b. foreslog bestyrelsen uændret kontingent. Der var modforslag om forhøjelse af kontingentet med kr. 50. Der blev stemt om forslagene og det blev vedtaget at fortsætte med uændret kontingent A-medlemmer kr. 300,- / kr. 175,- (ved indmeldelse efter 1. juli) Pensionister, efterlønnere og ægtefæller kr. 200,- / kr. 125,- (ved indmeldelse efter 1.juli) Der var 4: Povl Schmidt + Gunnar Holm + Connie & Henrik Hilligsøe der meldte sig frivilligt til at sætte en stand op i Bella. Anja påtog sig at redigere bladet, således der ikke skulle bekostes professionel hjælp til dette. Ad 7. Eventuelt Under eventuelt blev henstillet, at generalforsamlingerne blev holdt skiftevis øst og vest for Storebæltsbroen. Bestyrelsen kommenterede, at dette normalt er kutyme, men på grund af besøget hos Tuco blev det fraveget i år. Forsamlingen takkede dirigenten for at have ledt den gennem generalforsamlingen på en god og konstruktiv måde. Sven A. Scharling, afriggersejlads. Side 10

11 Prøv en flerskrogsbåd Efter et godt initiativ fra Anja Greve (næstformand i DF) og CMID som medspiller til at give folk mulighed for at være med på en tur på flerskrogsbåde, blev dagen gennemført som en succes, trods vejrguderne, der lige var i det drilske hjørne og sendte masser af regn nedover både, folk og fæ. I Middelfart var vi 3 entusiaster, nemlig Mads Holsti sin Pusser (Sirocco 26), Anja Greve og Kent i Njord (selvbygget one-off på 40 fod) og til sidst Lars Oudrup, vores yngste barnebarn Caroline på 1½ år og undertegnede i Havhunden (Lagoon 380). Fælles for os alle - vi er alle medlemmer af både CMID og DF og nyder vores ture med bådene. Lars og jeg havde Caroline hele weekenden, da forældrene skulle til bryllup, og så kunne hendes debut som flerskrogsejler tage sin begyndelse. Vores boxerhunde, Django og Choko var som sædvanlig med som gaster! I Ballen på Sydfyn var Jan og Annette Andersen med Barracuda (en 30 fods trimaran) Vi på Havhunden var allerede startet om fredagen med hunde og barnebarn sidst på eftermiddagen med en smuttur til Svinøbroen i ret fint vejr, hvor vi lå for natten, inden vi vendte tilbage til Middelfart kl. 11 for at samle vores flerskrogs interesserede sejlergæster op. Det så truende ud med vejret, med mørke skyer over os, men gæsterne havde taget fornuftigt sejlertøj med til lejligheden. Anja og Kent på Njord havde taget natbåden, Njord, fra Kerteminde, og Mads kom fra Fredericia med sin Pusser. Jan og Annette Andersen (Barracuda) lå i egen havn, og der fik de som gæster, Anne og Søren fra Odense (forældre til nogle bekendte). De havde se opslaget, og de har sejlet kølbåd før, og kunne blot tænke sig at prøve en trimaran, selvom de pt. ikke var interesserede i at købe trimaran. De var rigtig glade og havde syntes, det havde været en kanon oplevelse, for på et tidspunkt kom der god vind, og SÅ havde de logget knob. Det havde de aldrig prøvet før!!. Barracuda Mads havde Lars Nørgård fra Herning og sønnen Jens ombord, og de havde en rigtig hyggelig tur på vandet. Lars fik lov til at bestemme, hvilken rute de skulle sejle, fordi han meget gerne selv ville se og mærke, hvordan en båd som Pusser var at sejle. Mads overlod ham roret, tryg ved Lars Nørgårds sejlerfaring, så han fik lov til at sejle og krydse mod Gamborg, mens Mads selv gik ned for at lave kaffe. Side 11

12 Pusser i Lillebælt. Lars var dog lidt nervøs for bommen, da de skulle lænse, men Mads kunne berolige ham med, at det var let vind, og at de faktisk heller ikke kunne få bommen i hovedet, hvis den skulle bomme Efterfølgende kom der mail fra Lars Nørgård, som skrev, at han var rigtig glad for selve sejloplevelsen, og at også han der ud over fik lejlighed til at se de 2 andre turbåde ved en fornem rundvisning. Han er mere overbevist nu om at fremtiden nok er til flerskrogsbåd Anja og Kent fik besøg af Anders Jensen, fra Århus og nyt medlem i DF, 22 år ung bankudannet og i gang med at få duelighedsbevis i Århus sejlklub. Han og kæresten er på udkik efter en 36 fods turkatamaran. Meget fornuftig og han er jo allerede ved at ved at uddanne sig til bådejer. Han syntes også, det var dejligt at kunne få lejlighed til at kikke indenfor hos de andre både. Njord i Lillebælt set fra Havhunden Havhunden i Lillebælt set fra Njord Vi selv havde Niels og Karen Brøgger med, et skønt ægtepar, der ville bruge den tredje alder til at sejle langt og i en båd med den komfort er flerskrogsbåd kan byde på. De havde sejlet kølbåde i rigtig mange år, og Niels havde fået et længe ventet ønske om en motorbåd opfyldt for blot 3 år siden. Nu var så lysten til sejl vendt tilbage, og med den forventning, at motorbådens evne til at kunne komme hurtigere af sted/hjem og katamaranen med sejl og motor kan give den helt rigtige kombination til deres fremtidige ønsker. Side 12

13 Vi lagde alle ud samtidig, Mads tog ind i Gamborg fjord og Njord og Havhunden stod syd ned gennem bæltet til Flækøjet, inden vi vendte tilbage og lagde os for anker ved Fænø for at få frokost. Trods regnen og nogen blæst fra SØ var alle (inkl. gæsterne) enige om, at vi fik afprøvet bådene, gæsterne set og mærket deres stabilitet i bølgerne, mærket den svage krængning, der gav rig mulighed for at sætte frokosten på bordet under sejladsen, så den var klar, da vi ankrede op ved Fænø. En fin fælles dag var vi enige om, da vi evaluerede dagen over en kop kaffe, inden Anja og Kent startede hjemover i nok en natsejlads, og vi sejlede videre til Hejlsminde med barnebarnet og hundene. Caroline skal nok blive en fin sejler, hun nød at være med, selvom hundene var noget tæt på hende, efter hendes mening. Lise Gerdes Havhunden Åben båd på en anden måde John Runge beretter om en anden måde at udbrede kendskabet til flerskrogssejlads. John meddelte: Jeg kan ikke stille båd til rådighed den pågældende weekend. Jeg har netop fået en Corsair 27 og i stedet har jeg hver onsdag 2-4 piger med ud at sejle for at prøve flerskrog. Om onsdagen er der Pigesejlads i Thurø Sejlklub med 71 deltagere, og så skiftes de til at tage en tur med ud. Jeg har en liste frem til sommerferien. Indtil nu er den gængse melding det er godt nok sjovt, jeg har ikke grint så meget til sejlads. Så ideen bærer frugt, bare på en anden måde. Redaktionen kontaktede John for at høre om hvordan det gik? Svar, se næste side Side 13

14 Jo det går skam vældig fint. Jeg er faktisk booket hver onsdag frem til sommerferien og dem, der har været med ude, vil gerne booke en efterårstur. En af pigerne mente faktisk, at det var en scorebåd, hvilket fik mig til at tænke, at den jo kunne hedde Score-Tri-X. Nå spøg til side, det tror jeg nu alligevel ikke fruen går med til ;-). Jeg har haft 3 hold á 3 piger med ude at sejle. Uanset om det var flovt vejr eller god vind, har tilbagemeldingerne kun været, at det var dog fantastisk sjovt, vi vil gerne med igen, jeg har aldrig grinet så meget under sejlads osv. Og det er jo ideen bag al sejlads. At det skal være sjovt. Og det er det altså at sejle trimaran. Der har været flere bemærkninger om, at det er et rigtigt stykke legetøj. Til det kan jeg blot sige, at alle havnene er fulde af legetøj. Det her er bare et SJOVT legetøj. Når man ser i havnene kunne man godt falde for fristelsen til at mene, at sejltiden er omvendt proportional med størrelsen. Jeg har jo kun 27 fod med 5 køjer, toilet, pantry m.v. og sejler kun 2-3 gange om ugen. Men jeg har det sjovt. Pigerne falder helt i svime, når jeg ligger ude i det forreste net og siger Ja på en time kan jeg have den klar på traileren, 20 timer til Kroatien, 24 timer til Barcelona (og 100 SM til Mallorca), 20 timer til Livorno (og 29 sm til Korsika) og så svømmer delfinerne under rumpen på mig. Der er 10 timer til Stockholms skærgår. Jo der er mange fordele ved flerskrogsbåd. Der er ikke nogen, der har været uenige endnu ;-)) Til kapsejlads mangler jeg lidt øvelse endnu til at få den sidste fart ud. Kulfibersejl er desværre ikke noget, der plager mig, men det går da meget godt. Båden har samme indholdsmæssige kvaliteter som min gamle Larsen 28, aktionsradius er blot det dobbelte rent sejladsmæssigt. Stockholm er 10 timer væk, i Larsen 28, som vi var meget glade for i alle 13 år, tog det 65 timer til Mem fra Dragør. Det var endda hurtigt. Hvad kan man så få ud af det? Sjovere sejlads, større aktionsradius og mere tid i havn. Når jeg så kun stikker 30 cm, når jeg tager sværdet op og kan ligge helt tæt på kysten, så kan jeg også komme steder, hvor andre ikke kommer. Det er da mageløst. En af mine andre påfund er, at jeg glæder mig til der kommer en havnefoged og brysk siger her afregner vi efter bredde!! Godt så vil jeg svare Giv mig 1 minut så er min båd kun 2,5 m bred. Om jeg er tilfreds. MEGET. Om mine gaster er tilfredse. MEGET. Der er simpelthen ikke et øje tørt. Men nu har jeg også kun set efter den rette båd i 10 år. Det har hele tiden været en Corsair 27, men tænk hvis man havde købt den noget før. Med venlig hilsen John Runge, Corsair 27, Thurø Side 14

15 En lille katamarantur i Skotland. Sommeren 2010 var jeg på koncertturne i Skotland sammen med min kæreste. Vi havde meldt os til det lokale kirkekor og sang i nogle smukke kirker rundt omkring Edinburgh. Jeg har længe drømt om at sejle i noget andet vand og samtidig ville jeg også gerne prøve at sejle i noget andet end den båd jeg sejler i til daglig. Så vi ledte frem og tilbage og fandt et lille firma i Edinburg og chartrede en Heavenly Twins 27. Så gik det desværre så galt, at båden kom op at ride på molen under en orkan som fejede hen over Skotland i påsken, båden fik nogle slemme knubs og kunne ikke lejes ud. Ejeren beklagede meget og henviste os til nogle andre firmaer, men vi ombestemte os og pakkede i stedet vandrestøvlerne ned og reserverede en bil for at køre op i bjergene. Jeg kontaktede ejeren, da vi havde en fridag i Edinburgh og spurgte om jeg ikke kunne få lov til at se båden. Han tilbød straks, at sejle en lille kaffetur med os på Firth of Forth samme eftermiddag kl. 14,45. Meget venligt vi tog ned til Granton Harbour et par timer før og fandt en pub hvor vi kunne spise frokost og kigge på den tørlagte havnebund. Det var noget anderledes end det vi kender hjemmefra kølbådene lå alle for mooring med stor indbyrdes afstand i en syg vinkel. Det var kun multihullerne der viste rigtigt. Der er en pæn flåde af fine gamle træ-drager og det gjorde ondt at se dem ligge med fribordet nede i havneslammet, men det tog man åbenbart ikke så tungt. Efter et par timer kom vandet, ejeren ligeså og kl så det hele rigtigt ud og vi kunne tøffe ud på den store, brede fjord. Vi sejlede 3 timer ud til en lille samling øer hvor der ligger et gammelt kloster og hjem igen. Undervejs så vi en masse rider, suler, søpapegøjer og sælerne stak hovederne op og kiggede nysgerrigt på os. Det blæste desværre kun 2-3 m/sek så vi gik kun et par knob for halvvind. Bådens fribord var skrammet og tætnet med gaffatape, men ejeren havde ikke haft tid til at sætte den i stand og siden har han mailet, at han flytter til Portugal på egen køl, så det er vel lavet i mellemtiden. Jeg havde ikke store forventninger til sejlegenskaberne: båden er tung, solid og underrigget. Stilen er typisk engelsk fra firserne, det virker som om den kan tage en masse tæsk og den er også velegnet til singlehand sejlads med beskyttet centralt cockpit, hvor man har adgang til fald, skøder m.m. Til gengæld er cockpittet lidt lille hvis man er mere end to personer. Motoren er en 18 HK Perkins tre cylindret diesel med hydraulisk drev til to trebladede propeller. Jeg havde forestillet mig, at den kunne være et alternativ til en LM 27, men den skuffede, da vi satte motoren til for at komme ind i havnen igen. Det var blæst en lille smule op med lidt krapsø og vi gik kun 4-4½ knob på marschfart og ikke meget mere når håndtaget gik i bund. Og det er for lidt synes jeg for en motorsejler hvor man ofte bruger motoren i stedet for at krydse i svag vind. Side 15

16 Vi takkede ejeren mange gange for en fin eftermiddag og havde så nogle gode naturoplevelser i bjergene. Jeg har siden kigget lidt på små katamaraner på nettet, det virker som om det er svært at finde noget der forener en rimelig fart med komfort i en overkommelig prisklasse. Er der nogen der har et bud? Sejlerhilsen Jeppe Friis Haderslev Sejl Club West System epoxy - Løsningen på reparation & nybygning Epoxy - Kulfiber - UD glas - Biaxial glas - Lamineringsepoxy - Udlejning af Gelcoat høvl & Vacum anlæg HF Industri & Marine har mange års ekspertise, inden for rådgivning og salg af produkter til compositindustrien, skibsværfter og marineforretninger. Firmaet samarbejder med nogle af de mest kendte udenlandske producenter af: laminerings epoxy, epoxylim, vacuum materialer, akryllim/methacrylate, kulfiber, glasfiber, overfladebeskyttelse, lak og maling. West System epoxy er yderst velegnet til osmose behandlinger. Prøv vores langtidsholdbare bundmaling Copperbot 2000 der holder i 8-10 år West System epoxy kan også bruges til fastgørelse, forstærkninger, kølreparationer, lægning af teakdæk osv. Ring eller skriv efter vores brochure med masser af gode råd omkring reparationer og vedligeholdelse af din båd. Henvisning til nærmeste forhandler- eller vi kan sende din ordre fra dag til dag. HF Industri & Marine Gotlandsvej svendborg Tlf: Fax: Web: Side 16

17 Fra Fyn rundt Carbon3 nået endnu et af sine mål - nemlig at være første båd i Mål i en af Danmarks store kapsejladser. Denne gang Fyn Rundt, i hvad arrangørerne kalder Danmarks ældste kapsejlads, nemlig Fyn Rundt Classic med start fra Kerteminde. Weekendens vejrudsigt bød på meget let vind, så hos Carbon3 var vi spændte på at se vores nye store Code0 sejl fra Elvstrøm sails, et sejl som vi ikke havde haft mulighed for at teste før denne sejlads. Af flerskrogsbåde var både VX40 og en Seacart 30 klar, så der var konkurrence fra start. Carbon3 startede sammen med de andre flerskrogsbåde i sidste start klokken 11.15, Vi blev i pre-starten udfordret af de andre løbsdeltagere i vores start, men Carbon3 er ikke en baneracer, så vi valgte en lidt tilbageholdende start taktik og afstod fra in-fights i starten. Efter rundningen af topmærke og afvisermærke gik kursen mod Storebæltsbroen og allerede efter kort tids sejlads viste det sig at vi kom rigtigt godt af sted og kunne følge rump-line og vi var således klart første flerskrogsbåd under Storebæltsbroen med de øvrige et godt stykke efter. Omkring Vræsen, på toppen af Langeland fanger Carbon3 den førende kølbåd og Carbon3 er herefter første båd i sejladsen. På vej ned igennem Langelandsbæltet, er vi hos Carbon3 for længe om at træffe beslutning om et sejlskift tilbage til den store Code0 og vi bliver overhalet af VX40eren, som tager føringen ind i gennem Svendborg Sund. Ud for Faaborg er Carbon3 igen fremme ved VX40eren og der efter følger 15 timers tæt sejlads med skiftende føringer mellem Carbon3 og VX40eren op forbi Assens og op igennem Lillebælt i tæt på ingen vind. De to både sejler igennem Lillebæltsbroerne med få hundrede meters afstand, og efter Strib fyr, trækker Carbon3 over mod værftet ved Fredericia og for sidste gang uden om VX40en. Carbon3 går i mål som første båd, klokken i Kerteminde efter godt 30 timers sejlads. Og efter en tur der under gode vindforhold burde kunne gøres næsten tre gange på den tid I mål var shorecrew, sponsorer og Kerteminde sejlklub klar til at modtage Carbon3 med vinder champagne og varm suppe Tak for en God sejlads. På Team Carbon3 var teamet til denne sejlads: Eric Qourning, Søren Gitz-Johansen, Jakob Groth, Jakob Frost, Jonas Pedersen, RIB/Support Crew:, Jan Kruse, Jakob Pedersen, ShoreCrew/WEB: Anders Bangsgaard, Michael Møller, Tusind tak til Alle. Side 17

18 Til pinsetræf på Svinø. Anja og Kent har en stor catamaran, som de har bygget på i flere år. Drømmen er langtur til de varme lande. Fartøjet er efterhånden oppe i en rigtig fin standard, og netop i år har det fået en ny (brugt) rig - en rigtig fransk rig med et stag og to vant og så ellers diamant og salling op ad masten. Båden hedder NJORD. De kære unge mennesker tilbød, at jeg kunne sejle med på pinsetur til Svinø. Afsted fredag, retur søndag. Det blev jeg glad ved, for det er efterhånden nogle år siden, at jeg sidst har sejlet med en større catamaran. Til daglig sejler jeg en 20 fods Jollenkreuzer med svingkøl - det ER jo ikke det samme... Fredag ved middagstid lettede vi. Vinden var nordvestlig og moderat. Det blev kryds op til Fyns Hoved. Så gik vinden lidt mere i vest og det blev slavekryds til Æbelø. Båden sejlede, efter min mening, fantastisk med den nye rig. Den krydsede faktisk godt. Der kom nogen friske pust undervejs, men båd og rig klarede sig uden problemer. I perioderne med let luft gik den også fint fremad. Sejlarealet er måske en anelse beskedent til bådens størrelse, men da sejlene står godt - osse i forhold til hinanden - er det nok forklaringen på, hvorfor den sejler så godt. Desuden gik den behageligt i søen. Der var ingen klasken i brodækket selv om skrogene var dyb V. Dækslayoutet var godt - masser af skødespil og spilaflastere så håndteringen af sejlene gik fint - bortset fra, at fokkeskøderne fiskede et par mastespil når vi stagvendte. Dette blev afhjulpet med et par båndsnore fra dækket og til lidt op ad masten. Redningsveste var påkrævet under sejlads. Selv plejer jeg kun at bruge redningsvest i friskere vejr og når jeg skal forlade cockpittet. Men her var det hele tiden! Iøvrigt generede de selvoppustelige veste overhovedet ikke, så der er næppe undskyldninger tilbage for ikke at bruge dem. Indretningen er formiddabel. Gode soverum, fint toilet og en dejlig kahyt over brodækket - rummelig med godt pantry. Meget bebolig - osse under sejlads. Autopiloten gjorde et godt job, og vi kunne stort set nøjes med at holde udkig. Måltider var ikke noget problem at tilberede. Eksempelvis var aftensmaden kyllingestykker i gryde med et hav af grønsager og andre finurligheder. Det tog en hulens tid at lave, men var ikke noget problem selv om båden lå bidevind og sommetider nåede op på ca. 7½ knob. Indtagelsen af maden tog også sin tid - den skal jo nydes! Selv en flaske rødvin stod klippefast på bordet. Senere fandt vi vore computere frem og syslede med hver vores. Vi havde mobilt internet - og så aftenkaffe. Nå, efter Æbelø blev vinden så rum, at vi kunne holde op ned gennem Tragten. Ved Strib døde vinden helt. For motorer gled vi til Middelfart Gl. Havn med ankomst henad midnat. Denne havn var vigtig fordi, det var nemt at få et bad der, men endnu vigtigere, så skulle der komme en lægeambulance med reservedele til Kents fadølsanlæg. Anja havde nemlig overrasket Kent ved give ham et længe ønsket Side 18

19 fadølsanlæg til båden. Desværre manglede der nogle stumper. Men de skulle så ankomme. Kl. halv tolv kom bilen endelig! Kent tørrede fråden væk og bar lykkelig stadset ombord og lidt efter lettede vi. Nord for Fænø fik vi kraftig bygeluft, men båden tog det fint. Vi fik et friskt kryds ned gennem Fænøsund, hvor vi mødte HAVHUNDEN som kanede nordover. Henad to anløb vi broen ved Svinø. Der var allerede en del flerskrogsbåde. Lidt efter kom HAVHUNDEN. På stranden stod min Kirsten med datter og barnebarn. Hjemmelavede frikadeller m. kartoffelsalat havde de med til mig. Vi nød det et par timer og så kørte de hjem igen. Det var begyndt at regne heftigt. Træffet blev en oplevelse! flerskrogsbåde var mødt op - heraf een trimaran. Desuden ankom vor første formand, Ib, i sin Bandholm 20 kølbåd. Gensynsglæden var stor blandt deltagerne. Marijke og Ronald fra Holland var her også i deres ombyggede 40 fts Wharram-cat, TORTUGA. Marijke og Ronald mødte jeg første gang i Gronningen i Marijkes søster, Lillian, havde en 18 fts Wharramcatamaran, som jeg fik lov at låne en eftermiddag. Marijke og Lillians søster, Hanneke, rykkede over til James Wharrams foretagende og arbejder der vist stadig. De tre søstres far er den navnkundige Nico Boon, som er fadder til Texel målereglen. Om aftenen klarede vejret op og vi samledes til party og fællesspisning inde på stranden. John hev sin harmonika frem og spillede så vidunderligt, at jeg svor, at når jeg kom hjem, så ville jeg ro ud midt på fjorden og dumpe min egen harmonika. Anja og Kent udbredte sig med at de havde fået tilskud fra kommunen for at tage mig med. Denne oplysning gav anledning til megen debat og stor anerkendelse deres offervilje. Hollænderne nævnte osse noget om, at i deres land havde man mange projekter for folk af min slags. Da mørket faldt på og kulden kom snigende gik vi ombord igen, hvor vi fik nogen godnatdrinks. Lægen har sagt, at jeg skal passe på spiritus! Derfor er det ikke uden en vis stolthed, jeg kan fortælle, at det lykkedes at tumle rundt i adskillige både uden at spilde en eneste dråbe! Søndag morgen var en perfekt sommermorgen. Efter morgenmad var vi rundt i de forskellige både. Det var interessant at se og høre og tale. Efterhånden begyndte nogle både at lette og henad middagstid afsejlede vi også. På kryds op gennem Fænøsund sammenlignede vi vores fart med catamaranen Finn Holcker - en meget letbygget båd. Forbavsende nok lod det til at vi nok kunne holde den stangen, men vindforholdende i sundet kan være meget forskellige fra båd til båd. I svag vind, og til sidst for motor, kom vi til Middelfart Gl. Havn, hvor vi nappede et bad. Efter en god times tid fortsatte vi - mest for motor - ud til Strib, hvor vi satte sejl. For spiler og storsejl medvindskrydsede vi os til Æbelø og derefter lige på til Fyns Hoved, som vi nåede henad 10-tiden. Anja og Kent var udgået for smøger. Det kunne de sagtens klare, påstod de! Det gik også meget godt bortset fra, at Kent gik lidt mere febrilsk rundt, og Anja begyndte at spise tovværk. Side 19

20 Jeg ringede til Kirsten og bad hende tage en pakke cigaretter med, når hun senere hentede mig i Kerteminde. Kort efter slog Kent på, at vi nok hellere måtte starte motorerne fordi, jeg jo nok savnede Kirsten, og der blev osse mindre og mindre vind... Ved midnat lå vi godt fortøjet i Kerteminde, og Kirsten kom med smøgerne, som omgående blev tændt. En prægtig tur var til ende. En stor tak til Anja og Kent. Jannik. Texel er nu opdateret med tilpasninger Der er indført en ny måleprocedure af toppen af storsejl samt agterlig og underllget af fokken. Disse ændringer vil ikke give noget væsentligt udslag i det endelige mål, da vi har taget højde for dette. Derfor vælger vi at tage disse mål på nye sejl, mens alle andre kommer med, når vi laver ny måling af alle sejl efter sæsonen Den nok væsentligste ændring i Texel 2011 er, at flyvende forsejl (spiler og schreecer/code0 og lignende) bliver straffet mindre end hidtil. Læs en forklaring på hjemmesiden. Der er altså god grund til at revurdere den valgte sejlføring, og afprøve konsekvenserne i regnearket som findes her på siden. Ønsker du at ændre din sejlføring, skal de nye sejl måles, medmindre det tidligere er målt af klubbens målere. Den nemmeste måde at eksperimentere med dit mål er ved at downloade regnearket og indsætte en tom række under din båds række i regnearket, for derefter at kopiere målene ned i den tomme række. Som det vil fremgå, er de nye mål væsentligt lavere end tidligere. Det skyldes at der i det danske regneark har været en faktor-fejl. Vi har indledt et tæt samarbejde med Texel, og anvender nu det hollandske regneark. Dermed elimineres mulighederne for denne type afvigelser fremover. Det er vigtigt at være opmærksom på, at det er målene på hjemmesiden der er gældende - ikke det målerbrev du har på papir. Der vil iøvrigt ikke blive udskrevet målebreve mere, men de respiktive klubber kan hente målene på hjemmesiden. SE det "live" på hjemmesiden. Med venlig hilsen Jørgen Hansen Se evt. mere på hjemmesiden: Side 20

Marsejleren. Nyt fra Havnen...side 4 Onsdagsbanen 2014...side 7 Nyt om omdeling af Marsejleren...side 8 På sommertogt i Kroatien...

Marsejleren. Nyt fra Havnen...side 4 Onsdagsbanen 2014...side 7 Nyt om omdeling af Marsejleren...side 8 På sommertogt i Kroatien... Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN MARTS 2014 NR. 01 Nyt fra Havnen...side 4 Onsdagsbanen 2014...side 7 Nyt om omdeling af Marsejleren...side 8 På sommertogt i Kroatien...side 16

Læs mere

December 2013 Nr. 5 36. årgang

December 2013 Nr. 5 36. årgang December 2013 Nr. 5 36. årgang Indhold Rummer din økonomi skjulte muligheder, er vi eksperter i at afsløre dem Medlemsblad for Egå Sejlklub Udgivelser 5 gange årligt. Nr. 1 d. 7. februar. Nr. 2 d. 11.

Læs mere

Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN MARTS 2013 NR. 01. l Ny kranløsning på Marselisborg Havn... side 6

Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN MARTS 2013 NR. 01. l Ny kranløsning på Marselisborg Havn... side 6 Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN MARTS 2013 NR. 01 l Ny kranløsning på Marselisborg Havn... side 6 l Kasko- og ansvarsforsikring... side 10 l Solceller på sejlklubbens klubhus...

Læs mere

KERTEMINDE SEJLKLUB. Medlemsblad for Kerteminde Sejlklub no. 6 2013 40. årgang. Danmarksmesteren Valdemar Frandsen. blev årets sejler 2013

KERTEMINDE SEJLKLUB. Medlemsblad for Kerteminde Sejlklub no. 6 2013 40. årgang. Danmarksmesteren Valdemar Frandsen. blev årets sejler 2013 KERTEMINDE SEJLKLUB Danmarksmesteren Valdemar Frandsen. blev årets sejler 2013 Familien Vestergaard på kryds i frisk vind Medlemsblad for Kerteminde Sejlklub no. 6 2013 40. årgang. Kiosk Frugt & Grønt

Læs mere

Referat af generalforsamling i SSF

Referat af generalforsamling i SSF Referat af generalforsamling i SSF Søndag den 30. marts 2014 klokken 09 00 Formanden byder velkommen og som første punkt på dagsordenen skal der vælges en dirigent, formanden foreslår Søren Bødtger. Der

Læs mere

Anne-Line på sejrskamlen Sølv til Anne Julie fra Horsens Bronce til Julia Gross fra Sverige. September 2010 Nr. 4 33. årgang

Anne-Line på sejrskamlen Sølv til Anne Julie fra Horsens Bronce til Julia Gross fra Sverige. September 2010 Nr. 4 33. årgang Tillykke EUROPAMESTER Anne-Line på sejrskamlen Sølv til Anne Julie fra Horsens Bronce til Julia Gross fra Sverige September 2010 Nr. 4 33. årgang Ny opdateret hjemmeside GPSMAP 526 og 526S byt til nyt

Læs mere

230. ÅRGANG BALLONEN NR. APRIL - 2014

230. ÅRGANG BALLONEN NR. APRIL - 2014 BALLONEN MEDLEMSBLAD FOR MARSTAL SEJLKLUB Det delvist foryngede revy-hold leverede en forrygende indsats, som sent vil blive glemt! Mange berømtheder»gæstede«vores sommerfest og særligt Hansi Hinterseer

Læs mere

STENSBALLE TRAILER. Vi har traileren til din båd. - og til din bil CENTER. Dansk kvalitet

STENSBALLE TRAILER. Vi har traileren til din båd. - og til din bil CENTER. Dansk kvalitet Vi har traileren til din båd - og til din bil H O R S E N S S E J L K L U B NR. 2 juni 2010 medlemsblad for horsens sejlklub Dansk kvalitet STENSBALLE TRAILERCENTER Specialværksted for reparation og vedligehold

Læs mere

Årets Sejlklub i Danmark 2014

Årets Sejlklub i Danmark 2014 Medlemsblad for Sønderborg Yacht-Club Nr. 1 2015 50. årgang Årets Sejlklub i Danmark 2014 Læs bl.a. 2 pukkelhvaler på sightseeing i Vemmingbund På sommertogt med ex-juniorer i SYCs J80 er SYDBANK Johnny

Læs mere

27. årgang Nr. 1. April 2010.

27. årgang Nr. 1. April 2010. 27. årgang Nr. 1. April 2010. Viborg Sejlklubs bestyrelse 2010. Billeder Bestyrelsespost Kontakt til udvalg Telefon nr. og E-mail adresse Formand Peter Blach Kirketoften 3 9632 Møldrup Næstformand Erling

Læs mere

1. 5. JUNI APRIL 2006 NUMMER 43

1. 5. JUNI APRIL 2006 NUMMER 43 K J Ø B E N H A V N S A M A T Ø R - S E J L K L U B1 1. 5. JUNI APRIL 2006 NUMMER 43 2 N Y T F R A B E S T Y R E L S E N Resume af bestyrelsesmøderne d. 11. april og d. 9. maj På mødet d. 11. april blev

Læs mere

LANGTURSEJLERNE. Foreningen til Langtursejladsens Fremme. nr. 143 APRIL 2012 28. årgang DANISH OCEAN CRUISING ASSOCIATION

LANGTURSEJLERNE. Foreningen til Langtursejladsens Fremme. nr. 143 APRIL 2012 28. årgang DANISH OCEAN CRUISING ASSOCIATION LANGTURSEJLERNE nr. 143 APRIL 2012 28. årgang Foreningen til Langtursejladsens Fremme DANISH OCEAN CRUISING ASSOCIATION Sejlads på Europas motorveje Side 18 Orbit 2 Man kunne skrive så meget om den sidste

Læs mere

CAT-A-LOG. Danmark. Danmark. Nauticat Club. Cat-A-Log Danmark 1. www.nauticat.dk

CAT-A-LOG. Danmark. Danmark. Nauticat Club. Cat-A-Log Danmark 1. www.nauticat.dk CAT-A-LOG Cat-A-Log Danmark 1 Danmark www.nauticat.dk Nauticat Club Danmark ÅRGANG 2012-3. UDGAVE - SEPTEMBER 2012 2 Cat-A-Log Danmark Formanden har ordet Sommeren kom til Danmark. Bedst som vi alle troede,

Læs mere

Gasten. Medlemsblad for Kolding Bådelaug / Nr. 1 / marts 2009. www.koldingbaadelaug.dk

Gasten. Medlemsblad for Kolding Bådelaug / Nr. 1 / marts 2009. www.koldingbaadelaug.dk Gasten Medlemsblad for Kolding Bådelaug / Nr. 1 / marts 2009 www.koldingbaadelaug.dk Gasten udgives af: Kolding Bådelaug/oprettet 1979 Marina Syd 6000 Kolding Redaktør: Hanne Grønberg, 6341 0955 middelfarthandel@mail.dk

Læs mere

ny stemme fylder 45 år

ny stemme fylder 45 år ny stemme fylder 45 år 1963 1964 45 ÅR NR. 3 Juni 2008 46. ÅRGANG Medlemsblad for DLFL ny stemme Nr. 3 2008 46. årgang Medlemsbladet»ny stemme«udgives af bestyrelsen for Dansk Landsforening for Laryngectomerede

Læs mere

HORSENS SEJLKLUB. Picca Automation Business Cup blev afviklet den 8. juni i delikat vind og her med den senere vinder Jyske Bank i front

HORSENS SEJLKLUB. Picca Automation Business Cup blev afviklet den 8. juni i delikat vind og her med den senere vinder Jyske Bank i front HORSENS SEJLKLUB NR. 2 JUNI 2013 medlemsblad for horsens sejlklub Picca Automation Business Cup blev afviklet den 8. juni i delikat vind og her med den senere vinder Jyske Bank i front INDHOLD 02-2013

Læs mere

August 2011 Nr. 4 34. årgang

August 2011 Nr. 4 34. årgang August 2011 Nr. 4 34. årgang Velkommen til bådmesse på egå marina kig ind i butikken - vi har masser af gode messe tilbud demo på havnen af el-cykler - gril og masser af spændende nyheder bådstativer F.eks

Læs mere

Valborg ved en af aftenkapsejladserne. Foto: Jens Lindholm

Valborg ved en af aftenkapsejladserne. Foto: Jens Lindholm BALLONEN MEDLEMSBLAD FOR MARSTAL SEJLKLUB Valborg ved en af aftenkapsejladserne. Foto: Jens Lindholm NR. 331. ÅRGANG JULI - 2015 Indhold: Lederen side 3 Pinsetur med Marstal Sejlklub side 5 Aftenkapsejladser

Læs mere

Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN OKTOBER 2013 NR. 04

Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN OKTOBER 2013 NR. 04 Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN OKTOBER 2013 NR. 04 Indkaldelse til pladshavermøde...side 5 Afslutning af kapsejlads 2013...side 8 Fra 35 fods kølbåd til Elliott-jolle...side

Læs mere

Bogø Sejlklub: http://bogoe-sejlklub.dk Side 1

Bogø Sejlklub: http://bogoe-sejlklub.dk Side 1 Marts 2015 23. årgang Bogø Sejlklub: http://bogoe-sejlklub.dk Side 1 Bogø Sejlklub Formand Jens Linnet Ålborgvej 15 40 41 23 12 Kasserer Birgit Tjørnemark Grønsundvej 616 20 70 61 65 Øvrige bestyrelsesmedlemmer

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund Brøndby den 4. november 2009 Referat REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2009 Comwell Roskilde a-s Vestre Kirkevej 12, 4000 Roskilde Søndag den 19. april 2009 kl. 10.00 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Willy

Læs mere

News nr. 3. Virago MC Club Danmarks medlemsblad. 2011-18. årgang. Generalforsamling - referat. Internationalt træf i Jels - lidt synsindtryk

News nr. 3. Virago MC Club Danmarks medlemsblad. 2011-18. årgang. Generalforsamling - referat. Internationalt træf i Jels - lidt synsindtryk 2011-18. årgang News nr. 3 Generalforsamling - referat Internationalt træf i Jels - lidt synsindtryk Bakkelukning - allerede! GF, OK og BikeGear - gode aftaler Medlemsnyt - - Lidt af hvert Motorcykelmareridt

Læs mere

Nummer 52. for Øster Brønderslev og Hallund området ADH - LAN - B70 - RAP - ØBC - ØBI. Vin - Gadespejlet - Borgerforeninger

Nummer 52. for Øster Brønderslev og Hallund området ADH - LAN - B70 - RAP - ØBC - ØBI. Vin - Gadespejlet - Borgerforeninger LOKALBLADET for Øster Brønderslev og Hallund området ADH - LAN - B70 - RAP - ØBC - ØBI Vin - Gadespejlet - Borgerforeninger Hvilshøj Boldklub - Kirkenyt - Hattefest Nummer 52 februar-maj 2009 s økonomi

Læs mere

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 ANNONCE RETT NYT INDHOLD nr. 2 2015 6 4 Redaktionen 5 Nyt fra bestyrelsen 6 Familietur til Legoland 8 Børn med særlige behov 9 9 Mille og Meywalkeren 10 Bestyrelsens

Læs mere

G A M B Ø T P O S T E N

G A M B Ø T P O S T E N 1 G A M B Ø T P O S T E N Thurø Sejlklub Nr. 4 nov / dec 2013 jan 2014 Farefuld færd Erling Billeder fra en rigtig god sommer 2 Thurø Sejlklub Støberi Containerudlejning Boligudlejning Din solcelle leverandør

Læs mere

2 - MAJ 2009 66 ÅRGANG

2 - MAJ 2009 66 ÅRGANG 2 - MAJ 2009 66 ÅRGANG SØVÆRNETS IDRÆTSFORENINGERS FÆLLESUDVALG Formand: Orlogskaptajn Søren Munk Madsen Rønnebærkæret 17 2670 Greve Strand FIIN: SPS-TEKUD001 Tlf. Tj.: 32664520 SØVÆRNETS IDRÆTSFORENING

Læs mere

Tursejleren. Giv agt! Sejlsæson ret forude. Danmarks Tursejlerforening. Nr. 1 februar 2009 www.tursejleren.dk

Tursejleren. Giv agt! Sejlsæson ret forude. Danmarks Tursejlerforening. Nr. 1 februar 2009 www.tursejleren.dk Tursejleren Danmarks Tursejlerforening Nr. 1 februar 2009 www.tursejleren.dk Giv agt! Sejlsæson ret forude INDHOLD Kolofon og foreningsside...2 Skipperen har ordet...5 Tursejlads til Kaliningrad...6 Indkaldelse

Læs mere

LANGTURSEJLERNE. Foreningen til Langtursejladsens Fremme. nr. 144 juni 2012 28. årgang DANISH OCEAN CRUISING ASSOCIATION

LANGTURSEJLERNE. Foreningen til Langtursejladsens Fremme. nr. 144 juni 2012 28. årgang DANISH OCEAN CRUISING ASSOCIATION LANGTURSEJLERNE nr. 144 juni 2012 28. årgang Foreningen til Langtursejladsens Fremme DANISH OCEAN CRUISING ASSOCIATION Rejsebrev (2. del) Fra Palmebjergene i Gökova bugten, Tyrkiet Side 14 Orbit 2 Mit

Læs mere

Roforeningen KVIK. Årgang 64 Januar 2009 Nr. 1. www.roforeningen.dk. * Stiftet 1866 * Medlem af Dansk Forening for Rosport *

Roforeningen KVIK. Årgang 64 Januar 2009 Nr. 1. www.roforeningen.dk. * Stiftet 1866 * Medlem af Dansk Forening for Rosport * Roforeningen KVIK Årgang 64 Januar 2009 Nr. 1 www.roforeningen.dk * Stiftet 1866 * Medlem af Dansk Forening for Rosport * Foråret...... nærmer sig langsomt, men sikkert! Og før du får set dig om, er det

Læs mere

Nr. 3 - Juni 2010-45. årgang. Danmarks Veteran Motorcykleklub

Nr. 3 - Juni 2010-45. årgang. Danmarks Veteran Motorcykleklub VETER ANEN Nr. 3 - Juni 2010-45. årgang Danmarks Veteran Motorcykleklub 3-2010 1 Officielt organ for Danmarks Veteran Motorcykleklub (medlem af Danmarks Motor Union) 45. årgang - 3. nummer - ISSN 0105-9025

Læs mere