Start GEA MATRIX når du vil have et godt klima. Alle vores produkter reguleres intelligent... GEA Klimateknik Danmark

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Start GEA MATRIX når du vil have et godt klima. Alle vores produkter reguleres intelligent... GEA Klimateknik Danmark + 45 38 88 70 70"

Transkript

1 Air Treatment Division GEA Klimateknik Danmark Alle vores produkter reguleres intelligent... Start GEA MATRIX når du vil have et godt klima

2 GEA MATRIX Alle vores produkter reguleres på en intelligent måde GEA Viento GEA-portlufttæppe GEA konvektorer GEA RoofJETT GEA fan-coils GEA luftopvarmere GEA-koldtvandsgenerator GEA MATRIX er et standardmæssigt reguleringskoncept for alle produkter fra GEA Klimateknik Det standardmæssige reguleringskoncept GEA MATRIX til hele produktfamilien inden for klima- og ventilationsteknik byder ud over en standardmæssig installation også på en overordnet betjeningsfilosofi og service-software til alle anvendelser! Og den modulbaserede opbygning giver dig til enhver tid sikkerhed for at kunne udbygge systemet! De innovative løsninger, som GEA Klimateknik er de første til at præsentere i Europa, kan tilbyde væsentlig større effektivitet til investorer, udførende parter og projektgrupper, som bruger GEA MATRIX. Komplet produktdækning Alle produkter fra GEA Klimateknik kan reguleres og betjenes på samme måde med det nye GEA-reguleringssystem. Hidtil var reguleringssystemer kun til rådighed for enheder i den høje komfort-kategori. Med den nye GEA MATRIX er den komfortable regulering af GEA-produkter standard og dermed universelt anvendelig. Driftsklar med det samme Alt efter den bestilte funktion indstilles parametrene i forvejen på fabrikken og enhederne leveres med færdig ledningsføring. I leverancen medfølger både de nødvendige sensorer, eventuelle ekstra moduler og også betjeningsenhederne til styreenhederne. Dermed slipper man for besværlige bestillinger af enkeltkomponenter. Når forsyningsspændingen og betjeningsenheden _ hvis den er løst vedlagt _ er blevet tilsluttet, er enheden klar til at blive sat i drift. Standardmæssig betjening Uafhængigt af enheden og anvendelsessituationen: Betjeningsenhederne kan bruges universelt. Der skelnes kun mellem en comfortserie i beskyttelsesklasse IP20 til kommerciel brug og en industrial-serie i beskyttelsesklasse IP54 til brug under mere krævende forhold. For alle anvendelsessituationer gælder følgende: Alle betjeningsenheder er baseret på den samme montageplade. På den måde er tilslutningen standardiseret og betjeningsenhederne er nemme at skifte ud, fx hvis der senere skal tilsluttes en tidsafbryder. GEA MATRIX-systemet vokser med udfordringerne. Den modulbaserede opbygning gør det muligt at foretage senere suppleringer, fx en forbindelse til styreteknik, uden store omkostninger 2

3 Netværket GEA MATRIX.Net er integreret som standard i enhver»intelligent«enhed. Standardmæssig ledningsføring og servicetools, der kan integreres på vilkårlige steder i netværket, betyder tids- og pengebesparelser ved idriftsættelsen Netværket er en garant for udbygningsmulighederne Netværket GEA MATRIX.Net, der findes ved enhver»intelligent«komponent, garanterer muligheden for fleksible udbygninger, fx ved anlægseller funktionsudvidelser. Med 2-leder-bussystemet kan GEA M ATRIX.Net der ikke blot forbindes flere enheder til en gruppe, men også sammensættes indtil 16 forskellige grupper, f.eks. til management af udluftning/ tilført luft eller en central betjening. Let anlægsudvidelse Vha. de forskellige netværksegnede moduler, fx ventilmodulet, kan de tilsluttede regulatorers grundfunktion forhøjes og anlæggets funktion udvides. Desuden udveksles relevante informationer effektivt. Hvis en regulator fx registrerer en udetemperatur, stilles den til rådighed for alle andre busdeltagere via netværket. På den måde kan sommerkompensationen for alle enheder aktiveres med kun én udvendig føler. Til standardanvendelser kan der leveres følgende reguleringspakker. Med servicetools kan der foretages en objektspecifik, individuel tilpasning af reguleringen 3

4 GEA MATRIX - fremtidens reguleringssystem for alle! Let at træffe det passende valg og skræddersyede løsninger Det er nemt og sikkert at vælge den korrekte dimensionering af GEA MATRIX. Der vises kun de muligheder, det er meningsfuldt at vælge for den enkelte enhed. Det giver et godt overblik og en større sikkerhed under udvælgelsen. Samtidig modtager og betaler du eller din kunde kun de regulatorfunktioner, som der rent faktisk er brug for. Du kan orientere dig helt og holdent efter din kundes forestillinger og betaler udelukkende for det nødvendige udstyr. Det sørger GEA MATRIXsystemets forskellige prisog kapacitetskategorier for. Enhederne leveres med færdige parameterindstillinger efter dit behov. Det er ikke længere nødvendigt at indstille DIP-omskifteren på stedet. Desuden er der på mange enheder påklæbet et individuelt, enhedsspecifikt strømskema for at lette tilslutning og idriftsættelse. Skemaet viser ud over tilslutningsbelægningen for de benyttede komponenter, fx ventiler eller følere, også ledningsføringen til andre enheder. Det enhedsspecifikke strømskema på enhederne letter tilslutning og idriftsættelse Tilførsel 230V/50Hz Maks. B10A Køleventil Alarm udløst af kondensvandsafbryder Enhed fra m. RFS Ventilatormotor Driftsmelding 230V- / 1A Fejlmelding 230V- / 1A Tilførsel 230V/50Hz Maks. B20A Kan du forestille dig en mere»skræddersyet«regulering af et produkt? Højeste komfort GEA MATRIX-systemet kan opfylde selv de allerstørste krav. Bus Bus Udvendig føler MVS/TK-indgang Rumføler Bus Option NTC = 10 K / 25 C Eksempel: opvarmning/ ventilation af hal: Alt efter den valgte reguleringsstrategi kan der fokuseres på en optimal tilførsel af frisk luft eller en energioptimeret regulering af rumtemperaturen med andel af udeluft. I kombination med en sekundærluftjalousi-regulering sørges der dermed for et behageligt klima i hallen uden trækluft. I turbineproduktionen hos ALSTOM Power i Mannheim sætter man også sin lid til de gennemtænkte ventilatorkoncepter fra GEA 4

5 Eksempel: kontorbygning: Registreringen af temperaturen på den tilførte luft forhindrer at der blæses for kold eller for varm luft ind. Registreringen af rum- eller returlufttemperaturen, der fås som ekstraudstyrsfunktion, sørger yderligere for et perfekt klima selv hvis betjeningsstationen monteres på et ufordelagtigt sted. For at forhindre for store temperaturfald foretages der på grundlag af den herskende udetemperatur en kompensation af rumtemperaturens teoretiske værdier. Eksempel: hotel: Her sørger en elektronisk ventilstyring for absolut ro. For at forhindre forstyrrende lys om natten reduceres lysdiodernes lysstyrke automatisk på betjeningsenhederne. Ensartet installation Med ensartede betegnelser for klemmerne på alle systemkomponenter opnås der tidsbesparelser og en minimering af omkostningerne i forbindelse med installation og ledningsføring. Skrue- eller cage clamp- fjederklemmerne, der kan tilsluttes overalt, er i den henseende en yderligere. Montagepladen, der er identisk for alle betjeningsenheder, gør det ikke blot muligt at montere alle ledninger forud, men muliggør også fleksibel udskiftning af betjeningsenheden. På den måde kan den komplette montage foretages umiddelbart før idriftsættelsen og eventuelle forbytninger kan hurtigt korrigeres. Brug af lavspændings- og bussystemteknologi gør, at der kun kræves et reduceret antal ledere og tværsnit til ledningsføringen. I praksis fører det eksempelvis til, at man slipper for klemkasser monteret mellem komponenterne ved installation af flere luftopvarmere. Når betjeningsenhederne tilsluttes, tilpasser sig selv til de eksisterende GEA-komponenter og viser de nødvendige dialoger for den tilsluttede enhed. Med GEA MATRIX kan der fra centralen indstilles et behageligt klima svarende til belægningen på hotelværelserne _ i enhver klasse 5

6 GEA MATRIX det individuelle reguleringssystem: åbent for alle! Åben for kontakter GEA MATRIX er åben for udveksling af data! Via forskellige interface-moduler er det muligt at kommunikere med andre anlægs styre- og reguleringssystemer. Mulighederne spænder fra sammenkobling over digitale og analoge ind- og udgange til forbindelser til styreteknik via LON WORKS eller Ethernet. Reducering af hardwaren Modulerne tilsluttes via det integrerede GEA MATRIX.Net-interface. På den måde kan man sammensætte indtil 16 grupper eller rum i et modul. Det reducerer den nødvendige mængde hardware og omkostningerne til systemintegration i forbindelse med LON-kommunikation. Yderligere funktioner som fjern- overvågning af enhederne og anlæggene via modem, intranet eller internet er under udvikling. Det gælder også for forsendelse af fejl- og servicemeldinger pr. SMS, fax eller til en eller flere adresser, der kan vælges frit. På den måde undgår man at overse fejl og servicearbejdet kan planlægges mere effektivt. Overskuelige menuer Håndteringen af betjeningsenhederne er i vid udstrækning selvforklarende. Letforståelige piktogrammer Lysdioder, piktogrammer og menufunktioner, som eller klartekst-meldinger man bl.a. kender dem fra informerer til enhver tid brugeren om anlæggets tilstand mobiltelefoner, understøtter den intuitive betjening. eller eventuelle fejl. Nem indlæring Hvad enten man befinder sig i en kontorbygning eller en fabrikshal alle indstillinger er stort set ens. Slut med at Selv komplekse anlæg kan skulle studere tykke manualer. Nem indlæring fra star- således hurtigt og nemt indstilles eller tages i drift. ten af. Meldinger kan sendes til systemkoordinatoren pr. SMS, fax eller 6

7 Betjeningen og parameterindstillingen ser altid ens ud ligegyldigt hvilket GEA-produkt, du bruger Vha. den integrerede tidsafbryder er det nemt at opnå energibesparelser. I trit med tiden Hvis der integreres en tidsafbryder i systemet, er energibesparelse forprogrammeret. Vha. op til seks ugeprogrammer, et ferieprogram samt særlige skiftedage skifter anlægget på de valgte tidspunkter automatisk mellem normal drift og drift med sænket temperatur. Hvis der, på trods af den sænkedetemperatur, alligevel er brug for et rum, kan der lokalt omskiftes til normal drift med bypass-funktionen. Derudover benyttes uret til automatisk at forsyne fejlmeldinger med et tids-/datostempel samt til at aktivere en blokeringsbeskyttelse for pumperne. GEA MATRIX er også forberedt til international brug. Man kan til enhver tid skifte mellem de seks programmerede standardsprog. Indtastning af teoretisk værdi Ugeprogram Kalender Ventilatormodus Fejl Dagsprogram Driftsart Password 7

8 GEA MATRIX Vælg din kapacitetsklasse Der er adgang til alle komponenter i netværket via betjeningsenhedens, regulatorens eller et af de globale modulers servicestik. Under opstarten»scanner«servicetool et først netværket og giver dermed et overblik over alle tilsluttede kompo- Vent et øjeblik. Reguleringsnetværket scannes. Forskellige kapacitetsklasser GEA MATRIX-reguleringssystemet fås i forskellige kapacitetsklasser. Dermed er det muligt at tilpasse af funktionen optimalt til enhederne. Til de decentrale enheder, f.eks. fan-coils eller luftopvarmere, bruges regulatorerne GEA MATRIX 2000, 3000 og Uafhængigt af enheden eller kapacitetsklassen kan alle regulatorer sammensættes til en gruppe eller et netværk via det standardmæssigt integrerede bussystem GEA MATRIX.Net. Et netværk med en udbredelse på indtil 600 m vil således maksimalt omfatte 16 grupper med indtil 16 enheder plus en betjeningsenhed pr. gruppe. Dermed kan vidt forskellige enheder uden problemer kombineres med hinanden. Det gælder både for cirkulationsluft-/blandingsluftenheder såvel som enheder med tilført luft/udluftning eller for enheder med 230/400 V forsyningsspænding. Fokus på service To forskellige servicetools, den håndholdte enhed MATRIX.PDA og MATRIX.PC-software, sørger for overblik i forbindelse med service og idriftsættelse. nenters funktion, deres udstyr og eventuelt foreliggende fejl. Derefter kan de faktiske værdier vises for hver enhed, der er mulighed for at foretage indstillinger, udlæse fejlhukommelsen eller kontrollere aktuatorer såsom ventiler eller motoren. Netstrukturen klarlægges med scanning, grupperne og enhederne kan navngives i klartekst for senere at lette tildelingen af de enkelte enheder Med den anvendte GEA MATRIX-regulering kan fejl nemt findes ved fjerndiagnose, så der hurtigt kan træffes de nødvendige foranstaltninger. 8

9 LON Indgangsvariabel Udgangsvariabel LON 1 GEA MATRIX 16 fan-coils til klimatisering af hotelværelserne LON 2 GEA MATRIX 16 fan-coils til klimatisering af hotelværelserne LON 3 Brandsikringsanlæg LON 4 GEA MATRIX 16 fan-coils til klimatisering af hotelværelserne LON 5 Persiennestyring LON 6 GEA MATRIX 16 fan-coils til klimatisering af hotelværelserne LON 7 Centralt låsesystem Comfort t Hotel Reception/ bygningsmanagementcentral Med et netværk kan man styre indtil 16 grupper. Der kan tilsluttes 16 enkeltregulatorer til en gruppe. Til hver gruppe er der beregnet en egen betjeningsenhed. Et netværk må maksimalt have en udbredelse på 600 m På den måde kan man fra centralt sted hurtigt og nemt få overblik over det samlede anlæg. Med softwaren MATRIX.PC står der udvidede funktioner til rådighed. Ud over fremstillingen af trendkurver eller tildeling af gruppeadresser via netværket, kan softwaren også bruges til at foretage en parameterindstilling af de globale moduler. Service har aldrig før været så nemt _ og det endda uden at skulle betræde rummet. Med softwaren MATRIX.PC kan der udføres mange udvidede opgaver, fx oprettelsen af trendkurver. 9

10 Elegant betjening på alle områder Pålidelighed på erhvervsområdet Blot fire taster sørger også her for en nem og intuitiv betjening. kun dialogen»blandingsluftjalousi«på displayet, når den tilsluttede gruppe indeholder en blandingsluftenhed. Advarsels- og fejlmeldinger vises i klartekst, på betjeningsenheder med integreret ur tilføjes der desuden et tids/dato-stempel. Valg af betjeningsenheder Specielt til komfortområdet fås MATRIX-betjeningsenhederne i det flotte design. udstyret med omskiftning mellem normal drift/drift med sænket temperatur. En anden betjeningsenhed OP44I er beregnet til GEA MATRIX 3000/4000, som er udstyret med ekstra funktioner såsom omskiftning mellem cirkulations-/blandingsluft, normal drift/drift med sænket temperatur og taste til sekundærluftjalousi Op/ned. OP51C-betjeningsenheden til GEA MATRIX 3000/4000 med LCD-display og integreret tidsafbryder bruges på komfortområdet. En anden udførelse er OP21C-betjeningsenheden til GEA MATRIX 2000, som er Den infrarøde fjernbetjening GEA MATRIX.IR er en praktisk løsning til alle enheder med GEA MATRIX og 4000-regulatorudstyr. Fjernbetjeningen kan på stedet tilpasses til de pågældende anvendelsesforhold. Man vælger de funktioner, der vises på displayet, iht. enhedens funktioner. Det gør det muligt at bruge fjernbetjeningen i kombination med forskellige enheder, f.eks. ventilatorkonvektoren eller varmlufttæppet. En typisk betjeningsenhed til erhvervsområdet er OP50Ibetjeningsenheden til GEA MATRIX 3000/4000 med LCD-display og dåse, som er egnet til montage på væggen. Betjeningsenhederne med display tilpasser sig automatisk til de tilsluttede enheder, dvs. at der kun vises de nødvendige dialoger. Således vises fx 10

11 Samlet oversigt GEA MATRIX 2000/3000/4000 Ydelseskarakteristika 2-leder-systemer kun opvarmning 2-leder-systemer kun køling Enhedstype 4-leder-systemer opvarmning og køling 2-leder-systemer opvarmning eller køling Op til 3 trin Op til 5 trin Ventilator Temperaturafhængig ventilatorstyring Overvågning af termokontakt for motor 1 x 3-punkts eller 2 x 2-punkts Ventilstyring 2 x 3-punkts eller 2 x 2-punkts Støjfri Sommer-/vinterkompensation Lokal tilslutning Udvendig føler Tilslutning via GEA MATRIX.AI Tilslutning for fremløbstemperaturføler Alarm Kondensvandsniveau Meldinger Krav til opvarmning/køling Drifts- og fejlmelding Min./maks. begrænsning opvarmning Temperaturbegrænsning på tilført luft Min. begrænsning køling Tilslutning for føler for tilført luft Frostbeskyttelse i rum Frostbeskyttelse Frostbeskyttelse på z enhed 1 trin El-varme 2 trin Tilslutning for filterovervågning Drift med sænket temperatur/enhed Styreindgange FRA/portkontakt Hviledrift/normal drift/enhed FRA/fri driftsmåde Styring af blandingsluftspjæld Åbne/lukke eller konstant 0-100% Styring af sekundærluftjal. Manuelt eller reguleret Ekst. styring af udsugningsventilator Styring direkte fordamper 1 trin/2 trin/konstant i forbindelse med MATRIX.DV-modul Regulering af rumtemperatur Regulering af temperatur på tilført luft Reguleringsmåder Kaskaderegulering af rumlufttemperatur og af temperatur på tilført luft Køleloft/konvektor Bussystem GEA MATRIX.Net GEA MATRIX.DI GEA MATRIX.AI GEA MATRIX.DO GEA MATRIX.RF Kan udvides med: GEA MATRIX.V GEA MATRIX.CLOCK GEA MATRIX.EM GEA MATRIX.LON GEA MATRIX.PDA Servicetools GEA MATRIX.PC GEA MATRIX OP21 x GEA MATRIX OP30 x Betjeningsenheder GEA MATRIX OP31 x GEA MATRIX OP44 x GEA MATRIX OP50 x / 51 x GEA MATRIX 2000 GEA MATRIX 3000 GEA MATRIX 4000 = kun med ekstramodul 11

12 Vort marked i Europa A B BG BIH BY CH CZ D GEA Klimatechnik GmbH A-4673 Gaspoltshofen Tel. +43 / 7735 / GEA Happel Belgium N.V. B-1130 Brussels Tel. +32 / 2 / EVISS Ltd. BG-7000 Rousse Tel / 82 / GEA Klimatehnika SCG Novi Beograd Tel / 11 / GEA Klimatechnik UAB LT Vilnius Tel / 5 / GEA Klimatec Schweiz AG CH-3065 Bolligen-Station Tel. +41 / 31 / GEA LVZ, a.s. CZ Liberec Tel / 48 / GEA Klimatizace spol. s r.o. CZ Liberec Tel / 48 / GEA Happel Klimatechnik GmbH D Herne Tel. +49 / 2325 / DK E EST F FIN GB H HR GEA Klimateknik ApS DK-2610 Rødovre Tel. +45 / 38 / GEA Air Treatment Marketing Services Int. GmbH - oficina España E Madrid Tel. +34 / 91 / GEA Klimatechnik UAB LT Vilnius Tel / 5 / GEA Happel France sarl F Roncq Cedex Tel. +33 / 3 / OY TEKNOCALOR AB FIN Vantaa Tel / 9 / SAS Aircon Ltd. GB-CO11QB Colchester Tel. +44 / 1206 / GEA Klimatechnika Kft H-1037 Budapest Tel. +36 / 1 / GEA Klima-rashladna tehnika d.o.o. HR Zagreb Tel / 1 / IS L LT LV N NL P PL RO Rafn Jensson IS-110 Reykjavik Tel / 56 / GEA Happel Luxembourg L-4940 Bascharage Tel / 26 / GEA Klimatechnik UAB LT Vilnius Tel / 5 / GEA Klimatechnik UAB LT Vilnius Tel / 5 / GEA Klimaprodukter AS N-0484 Oslo Tel. +47 / 220 / GEA Happel Nederland B.V. NL-2909 LL Capelle a/d Ijssel Tel. +31 / 10 / Nónio, Lda. P Lisboa Tel / 21 / GEA Klimatyzacja Sp. z o.o. PL Wroclaw Tel. +48 / 71 / GEA Klimatechnik s.r.l. RO Timisoara Tel. +40 / 356 / RUS S SCG SK SLO TR UA GEA Kondicioner Moskva RU Moskva Tel. +7 / 495 / GEA EXOS Ventilation AB S Enköping Tel. +46 / 171 / GEA Klimatehnika SCG Novi Beograd Tel / 11 / GEA Klimatizácia s.r.o. SK Bratislava Tel / 7 / GEA Klimatizacijska Tehnika d.o.o. SI-1000 Ljubljana Tel / 1 / ISISAN TR Balmumcu Istanbul Tel. +90 / 212 / GEA Ukraina t.o.v. UA Kyiv Tel. +38 / 044 / Air Treatment Division A company of GEA Group For detailed information on all corporate areas, go to or contact us by

Montering af VELUX ovenlysvinduer med inddækning EDL i tage med tagpap

Montering af VELUX ovenlysvinduer med inddækning EDL i tage med tagpap Montering af VELUX ovenlysvinduer med inddækning EDL i tage med tagpap Ved montering af VELUX ovenlysvinduer i tage med tagpap og taghældning over 15 anvendes inddækning EDL. Inddækningen skal placeres

Læs mere

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator 088U0240 / 088U0245 DK Vejledning til 2 Danfoss Heating Solutions VIUHK701 Danfoss 03/2011 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 4 2. CF2 + Systemoversigt (fig. 1)....................................................

Læs mere

Flexit. Automatik for luftbehandlingsaggregater. 300-700 m 3 /h. Vi arbejder for din succes

Flexit. Automatik for luftbehandlingsaggregater. 300-700 m 3 /h. Vi arbejder for din succes Flexit Automatik for luftbehandlingsaggregater 300-700 m 3 /h Vi arbejder for din succes Energivej 3-7, 2750 Ballerup, Tel. 7020 1911, Fax 4453 1051 www.oeland.dk NB! Vores produkter udvikles løbende,

Læs mere

TEKNISK INFORMATION - HRV 501 Boligventilation med rotorveksler og fugtoverførsel

TEKNISK INFORMATION - HRV 501 Boligventilation med rotorveksler og fugtoverførsel TEKNISK INFORMATION - HRV 501 Boligventilation med rotorveksler og fugtoverførsel HRV 501 1 Generel beskrivelse 3 2 Tekniske data 5 3 Tilbehør 7 Forbehold for ændringer og trykfejl. September 2014. Generel

Læs mere

Ingen har lovet at trådløs gulvvarme skulle være nemt før nu

Ingen har lovet at trådløs gulvvarme skulle være nemt før nu Ingen har lovet at trådløs gulvvarme skulle være nemt før nu Avanceret - ganske enkelt Danfoss trådløse CF2-system til styring af gulvvarme er designet med enkelhed for øje. Det gør det muligt at montere

Læs mere

Hybrid varmepumpesystem. Hvorfor Vaillant? For at spare på energien med den intelligente hybrid varmepumpe. geotherm VWL 35/4 S geotherm VWS 36/4

Hybrid varmepumpesystem. Hvorfor Vaillant? For at spare på energien med den intelligente hybrid varmepumpe. geotherm VWL 35/4 S geotherm VWS 36/4 Hybrid varmepumpesystem Hvorfor Vaillant? For at spare på energien med den intelligente hybrid varmepumpe geotherm VWL 35/4 S geotherm VWS 36/4 Hybrid varmepumpesystem - den til din Vaillant gaskedel Bevidsthed

Læs mere

gulvvarme.wavin.dk Gulvvarmestyring 2.0 Wavin AHC 9000-serien Solutions for Essentials

gulvvarme.wavin.dk Gulvvarmestyring 2.0 Wavin AHC 9000-serien Solutions for Essentials -serien gulvvarme.wavin.dk Gulvvarmestyring 2.0 -serien Solutions for Essentials Introduktion Installer fremtidens gulvvarme og gør tilfredse kunder endnu mere tilfredse er fremtidens gulvvarmestyring.

Læs mere

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system SSI-9001 IP65 GSM fjern kontrol og alarm system Installations vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Vejledning Kontakt Tænd/sluk 1 - Strømforsyning: Forbundet til egen 12V / 1.5A strømforsyning (*)

Læs mere

EC Vent Installationsvejledning

EC Vent Installationsvejledning -DK 15-03-2011V.A-002 Indhold 1 Overensstemmelseserklæring... 1 2 Advarsler... 2 3 Introduktion til produktet... 3 3.1 Generelt... 3 3.1.1 Beskrivelse af rumenheden... 3 3.1.2 Beskrivelse af styretavlen...

Læs mere

HRUC-E. Ventilationsaggregat med varmegenvinding. Comair er et varemærke tilhørende Ventilair Group.

HRUC-E. Ventilationsaggregat med varmegenvinding. Comair er et varemærke tilhørende Ventilair Group. HRUC-E Ventilationsaggregat med varmegenvinding Comair er et varemærke tilhørende Ventilair Group. Ventilair Group forbeholder sig retten til at ændre offentliggjorte informationer uden varsel. Besøg derfor

Læs mere

God luftkvalitet giver God livskvalitet!

God luftkvalitet giver God livskvalitet! Energi Effektiv Ventilation Nutidens byggerier er godt isoleret og er derfor meget varmeeffektive med en minimal luftlækage. Konsekvensen af dette er, at mekanisk ventilation er særdeles vigtig at få installeret,

Læs mere

Tekniske bilag og montagevejledning

Tekniske bilag og montagevejledning Brandventilationscentral type 1 1 1 PSM Max. 12 tændsats / 24V DC 1 x Brandventilationsgruppe INSTALLATIONSVEJLEDNING Tekniske bilag og montagevejledning Indhold: Side 1 Før montering... 3 2 Funktionsprincip...

Læs mere

INSTALLATIONS- manual

INSTALLATIONS- manual 061110 Ref: IB4_im1822039_dk.pdf INSTALLATIONS- manual DK Art.nr: 1822039 IB4 Impulsrelæ til gruppestyring af fire motorer Med IB4 gruppestyres 4 x 230 V AC motorer manuelt samtidig med at motorerne tager

Læs mere

Alarmen er frakoblet. Easy Series Alarmcentral Gør sikkerhed enkel med wlsn* * wireless Local SecurityNetwork (trådløst lokalt sikkerhedsnetværk)

Alarmen er frakoblet. Easy Series Alarmcentral Gør sikkerhed enkel med wlsn* * wireless Local SecurityNetwork (trådløst lokalt sikkerhedsnetværk) Alarmen er frakoblet Easy Series Alarmcentral Gør sikkerhed enkel med wlsn* * wireless Local SecurityNetwork (trådløst lokalt sikkerhedsnetværk) 2 Sikkerhed i første række Selvfølgelig vil du sørge for

Læs mere

Introduktion. IQ3xCite systemet

Introduktion. IQ3xCite systemet IQ3xcite systemet Introduktion til IQ3xcite systemet Moderne bygninger bliver mere og mere komplicerede, og det stiller store krav til styring af, og kontrol med, driften. En bygnings CTS-anlæg (CTS =

Læs mere

BAS 914S/929S Datablad

BAS 914S/929S Datablad BAS 914S/929S BA Systems Petershvilevej 1 DK-3200 Helsinge http://www.basystems.dk BAS 914S/929S tilhører en familie af programmerbare kontrollere der er målrettet til mindre samt medium størrelse installationer.

Læs mere

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren Betjeningsvejledning Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24 Til ejeren Vigtige generelle tips Gaskedlen må kun bruges i henhold til formålet, og betjeningsvejledningen skal overholdes

Læs mere

088U0200 / 088U0205 GB

088U0200 / 088U0205 GB 088U0200 / 088U0205 GB Instruction CF-MC Master Controller D Instruktion CF-MC Hauptregler DK Vejledning F Instruction Régulateur principal CF-MC SE Bruksanvisning PL Instrukcja obsługi regulatora CF-MC

Læs mere

PoolManager PoolManager PRO. Funktionalitet og flot design

PoolManager PoolManager PRO. Funktionalitet og flot design PoolManager PoolManager PRO Funktionalitet og flot design Nyudviklet innovativ teknik i moderne design Made in Germany Nyd krystalklart vand hver eneste dag. Den seneste udgave af Poolmanager har gennemgået

Læs mere

VENTILATION = VELVÆRE

VENTILATION = VELVÆRE VENTILATION = VELVÆRE COMFORT by nilan Sundt indeklima året rundt Ventilation med varmegenvinding Lad frisk luft fylde din bolig fordele i overflod Tag med os ind i en verden af ventilation med varmegenvinding,

Læs mere

30% SmartRadiator. Spar op til. i energi. www.tricklestar.com

30% SmartRadiator. Spar op til. i energi. www.tricklestar.com Auto Manu TM - er programmerbare termostater til styring af radiatorer - Kan styres via SmartPhone, PC/Mac og Internet - erstatter alle typer mekaniske termostater - Kræver ingen specialværktøj eller udskiftning

Læs mere

30 sek. Komfort og besparelser for dine kunder. Indtjening for dig. NYE living by Danfoss termostater. Komfort og besparelser døgnet rundt.

30 sek. Komfort og besparelser for dine kunder. Indtjening for dig. NYE living by Danfoss termostater. Komfort og besparelser døgnet rundt. MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Komfort og besparelser for dine kunder. Indtjening for dig. NYE living by Danfoss termostater. Komfort og besparelser døgnet rundt. 30 sek. Monteringstid Hurtig montering

Læs mere

Dr.Heron med tilslutningsprint DCT

Dr.Heron med tilslutningsprint DCT Dr.Heron med tilslutningsprint DCT TEMPERATUR - STYRING 1.0 El-tilslutning Kabler INSTALLATION Anbefalet kabeltype: YSY-JZ. Temperaturføler- og styrespændingssignaler fremføres i separat, skærmet kabel

Læs mere

Danfoss Link CC. Danfoss anbefaler. Enkel installation. Passer overalt

Danfoss Link CC. Danfoss anbefaler. Enkel installation. Passer overalt Danfoss Link CC. Danfoss anbefaler living connect er det ideelle valg sammen med en RS rumføler til rum, hvor der er mere end én radiator. Anvend radiatorventiler med forindstilbar vandmængde. - Spørg

Læs mere

Billede. Boksventilator BVB. Generel funktionsbeskrivelse

Billede. Boksventilator BVB. Generel funktionsbeskrivelse Driftvejledning snr: PAR-550-SYS-DK-041223 F System beskrivelse PAR 550 Konstant tryk regulering Beskrivelse Billede Forsyning 1x230V+PE Konstanttrykregulering plug & play RS 485 kontrolleret PAR-550-SYS

Læs mere

24/7 varmestyring i hjemmet med Danfoss Link App, uanset hvor du befinder dig

24/7 varmestyring i hjemmet med Danfoss Link App, uanset hvor du befinder dig living by Danfoss varmestyring Intelligent opvarmning af hjemmet Nemt, effektivt og fjernstyret Du kommer tidligere hjem end planlagt. Rumtemperatur i stuen: 21 C. Den nye Danfoss Link App giver dig mulighed

Læs mere

Energieffektivitet. ...på hoteller 10 I 2008. Hotelgæster kan godt lide komfort.

Energieffektivitet. ...på hoteller 10 I 2008. Hotelgæster kan godt lide komfort. Energieffektivitet Hannes Lütz Product Manager CentraLine c/o Honeywell GmbH 0 I 2008 Hotelgæster kan godt lide komfort. De betaler jo til syvende og sidst for deres værelse. Til gengæld forventer de varmt

Læs mere

Teknisk datablad Brandautomatik

Teknisk datablad Brandautomatik Teknisk datablad Brandautomatik Brandautomatik www.air2trust.com Indeks VEJLEDNINGER 4 Brugervejledning 6 Menuoversigt 7 Displayvejledning ELDIAGRAMMER 9 Eldiagram for 1-5 spjæld 10 Eldiagram for 6-20

Læs mere

Få styr på vejbelysningen

Få styr på vejbelysningen Få styr på vejbelysningen CityTouch LightWave Remote Lighting Management CityTouch LightWave / Intelligent lysstyring 3 Velkommen til den nye offentlige belysning. I dag er vejbelysning statiske enheder,

Læs mere

UNIQ COMFORT LUFTbEHaNDLINGsaGGREGaTER TIL boliger, KONTORER, INsTITUTIONER OG skoler

UNIQ COMFORT LUFTbEHaNDLINGsaGGREGaTER TIL boliger, KONTORER, INsTITUTIONER OG skoler UNIQ COMFORT Luftbehandlingsaggregater TIL BOLIGER, KONTORER, INSTITUTIONER OG SKOLER Derfor skal du vælge din ventilationsløsning fra UNIQ COMFORT Garanti for kvalitet Danmarks bedste pris Effektiv energibesparelse

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

Geberit AquaClean Mera. Et mesterværk. funktion og design. Kan leveres fra 1. september 2015. Nyhed

Geberit AquaClean Mera. Et mesterværk. funktion og design. Kan leveres fra 1. september 2015. Nyhed Geberit AquaClean Mera Et mesterværk i funktion og design Kan leveres fra 1. september 2015 Nyhed Geberit AquaClean Mera Et mesterværk i funktion og design. Geberit AquaClean Mera løfter niveauet for douchetoiletters

Læs mere

Oversigts billedet: Statistik siden:

Oversigts billedet: Statistik siden: 1 Tilslutning: Tilslut et nætværks kabel (medfølger ikke) fra serverens ethernet port til din router. Forbind derefter bus kablet til styringen, brun ledning til kl. 29, hvid ledning til kl. 30 Forbind

Læs mere

Indstillet på sekunder. Besparelser i årevis.

Indstillet på sekunder. Besparelser i årevis. MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Indstillet på sekunder. Besparelser i årevis. NYE living by Danfoss termostater. Komfort og besparelser døgnet rundt. Indstil og spar Vælg din egen ugeplan Så sænkes temperaturen

Læs mere

Betjeningsvejledning. Thermo Call TC3

Betjeningsvejledning. Thermo Call TC3 Betjeningsvejledning Thermo Call TC3 Generelle oplysninger Kære Webasto-kunde! Vi takker dig for valget af den nye Thermo Call TC3. Du får med dette produkt en komfortabel og moderne betjeningsmulighed

Læs mere

ED 100/250 Dobbelt-dørs løsning Intern kabling DORMA ED 100 ED 250. Dobbelt-dørs løsning: Intern kabling. Montagevejledning

ED 100/250 Dobbelt-dørs løsning Intern kabling DORMA ED 100 ED 250. Dobbelt-dørs løsning: Intern kabling. Montagevejledning ED 100 ED 250 : Montagevejledning Denne montagevejledning skal bruges i kombination med Montagevejledningen ED 100-250 mellem Automatik ved dobbelt-dørs løsninger: Ved en dobbelt-dørs løsning, skal de

Læs mere

Climaster ZCF luftbehandlingsaggregat. Brugervejledning - Quickguide

Climaster ZCF luftbehandlingsaggregat. Brugervejledning - Quickguide Climaster ZCF luftbehandlingsaggregat Brugervejledning - Quickguide EXHAUSTO A/S Odensevej 76 DK-5550 Langeskov Tel. +45 65 66 12 34 Fax +45 65 66 11 10 exhausto@exhausto.dk www.exhausto.dk 1 Generelt

Læs mere

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet.

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. TeleSwitch M TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. Med TeleSwitch kan du tænde og slukke for elektriske apparater via telefonen,

Læs mere

BAS 920. Datablad. BA Systems Petershvilevej 1 DK-3200 Helsinge http://www.basystems.dk

BAS 920. Datablad. BA Systems Petershvilevej 1 DK-3200 Helsinge http://www.basystems.dk BAS 920 BA Systems Petershvilevej 1 DK-3200 Helsinge http://www.basystems.dk BAS 920 tilhører en familie af frit programmerbare kontrollere designet til at være skalerbare fra helt små til meget store

Læs mere

Til privatforbruger / villaejer. Bosch varmepumper Miljørigtig varmeenergi til enfamilieshuse og dobbelthuse

Til privatforbruger / villaejer. Bosch varmepumper Miljørigtig varmeenergi til enfamilieshuse og dobbelthuse Til privatforbruger / villaejer Bosch varmepumper Miljørigtig varmeenergi til enfamilieshuse og dobbelthuse Varme fra luften og jorden 365 dage om året I mere end 100 år har Bosch navnet stået for førsteklasses

Læs mere

Mark like a Professional. Markeringssystem FlyMarker PRO

Mark like a Professional. Markeringssystem FlyMarker PRO Mark like a Professional Markeringssystem FlyMarker PRO Mark like a Professional FlyMarker PRO Version MOBIL Med den håndholdte CNC markeringssystem Fly- Marker PRO, bliver markering af store, tunge og

Læs mere

emura DAIKIN EMURA. FORM. FUNKTION. REDEFINERET. DET NYE INDENDØRS KLIMAANLÆG FRA DAIKIN.

emura DAIKIN EMURA. FORM. FUNKTION. REDEFINERET. DET NYE INDENDØRS KLIMAANLÆG FRA DAIKIN. emura DAIKIN EMURA. FORM. FUNKTION. REDEFINERET. DET NYE INDENDØRS KLIMAANLÆG FRA DAIKIN. 01 TOTAL KOMFORT HELE ÅRET RUNDT. Vægmodellen af det nye Daikin Emura klimaanlæg er en bemærkelsesværdig blanding

Læs mere

Produktoversigt 2012/2013 INTELLIGENT KOBLINGSTEKNOLOGI FOR TID, TEMPERATUR OG BELYSNING.

Produktoversigt 2012/2013 INTELLIGENT KOBLINGSTEKNOLOGI FOR TID, TEMPERATUR OG BELYSNING. Produktoversigt 2012/2013 INTELLIGENT KOBLINGSTEKNOLOGI FOR TID, TEMPERATUR OG BELYSNING. Danish Kontakture fra Grässlin effektive og nemme at anvende.. altid på rette sted til rette tid I mere end 50

Læs mere

088U0221. Vejledning til trådløs CF-RC-fjernbetjening

088U0221. Vejledning til trådløs CF-RC-fjernbetjening 088U0221 DK Vejledning til trådløs CF-RC-fjernbetjening 2 Danfoss Heating Solutions VIUHM601 Danfoss 03/2011 Indhold 1. Funktionsoversigt......................................................... 4 1.1

Læs mere

PROFORT. Fjernkontrolleret styring og måling. Overvåg dine installationer med GSM uafhængigt af internet og telefonlinier. multiguard-produktserien

PROFORT. Fjernkontrolleret styring og måling. Overvåg dine installationer med GSM uafhængigt af internet og telefonlinier. multiguard-produktserien -produktserien Fjernkontrolleret styring og måling Overvåg dine installationer med GSM uafhængigt af internet og telefonlinier 100% dansk udviklet og produceret Serien af -produkter er tilpasset ethvert

Læs mere

ISC2100 kan kommunikere via RS232, RS485, Ethernet og LON, bruge USB enhed og USB host.

ISC2100 kan kommunikere via RS232, RS485, Ethernet og LON, bruge USB enhed og USB host. DK-1 ISC2100 er en frit programmerbar regulator, som er skalérbar til styring af helt små og op til meget store anlæg. ISC2100 kan eksempelvis anvendes til styring af varme, brugsvand og ventilation, samt

Læs mere

Axel Kiers Vej 32 8270 Højbjerg Tlf.: 8736 0414 Mobil: 2046 0414

Axel Kiers Vej 32 8270 Højbjerg Tlf.: 8736 0414 Mobil: 2046 0414 CorrigoE og ETool ETool:...2 Opdatering af regulator...2 Første gang:...2 E-Cable-USB...2 ETool Programmet...3 Kommunikations indstilling...3 Regulator søgning...5 Log On / Off...6 Downloade...7 Konfigurering

Læs mere

ADAP-KOOL kompressorstyring. Regulering på flere niveauer REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING

ADAP-KOOL kompressorstyring. Regulering på flere niveauer REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING ADAP-KOOL kompressorstyring Regulering på flere niveauer REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING ADAP-KOOL Solutions you can grow with Kompressorstyring og optimering ADAP-KOOL kølestyringer giver stor fleksibilitet

Læs mere

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 Brugervejledning CTS 602 by Nilan Comfort CT150 Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 Betjeningspanel For indstilling af de enkelte værdier : tryk - ESC for at komme til hovedmenu - for at

Læs mere

Trådløst automatiksystem EKO-TME/TSE

Trådløst automatiksystem EKO-TME/TSE Trådløst automatiksystem EKO-TME/TSE Trådløst automatiksystem Det trådløse automatiksystem EKO-TME/TSE anvendes til automatisk overvågning og funktionskontrol af forskellige brandspjæld og trykaflastningsspjæld

Læs mere

Mx-5000. Baldershøj 13-15 Tel. 43 24 56 00 info.dk@adiglobal.com 2635 Ishøj Fax 43 24 56 01 www.adiglobal.com/dk

Mx-5000. Baldershøj 13-15 Tel. 43 24 56 00 info.dk@adiglobal.com 2635 Ishøj Fax 43 24 56 01 www.adiglobal.com/dk Mx-5000 Baldershøj 13-15 Tel. 43 24 56 00 info.dk@adiglobal.com 2635 Ishøj Fax 43 24 56 01 www.adiglobal.com/dk Sikkerhed sat i system Mx-5000 Brugervenlig og pålidelig ABA-central. Mx-5000 serien er bygget

Læs mere

Elektronisk dørlås. Genialt enkel. Genialt sikker. Komfortabel sikkerhed. Ideel til private og erhvervsmæssige døre. www.burg-wachter.

Elektronisk dørlås. Genialt enkel. Genialt sikker. Komfortabel sikkerhed. Ideel til private og erhvervsmæssige døre. www.burg-wachter. Komfortabel sikkerhed. Ideel til private og erhvervsmæssige døre. Genialt enkel. Genialt sikker. www.burg-wachter.com Den perfekte kombination af simplicitet og sikkerhed. SETS Ideel til små og mellemstore

Læs mere

2.0.0 Illustrationer. 1.0.0 Indhold

2.0.0 Illustrationer. 1.0.0 Indhold Turbovex TX 30 2.0.0 Illustrationer 1.0.0 Indhold 3.0.0 Generel information 3.1.0 Forord Denne monterings- og driftsvejledning indeholder teknisk information, og informationer om installation og vedligeholdelse

Læs mere

Alde Smart Control App

Alde Smart Control App Brugs- og installationsanvisning til Alde Smart Control Android Alde Smart Control App iphone 2 Lynguide 3 Brugsanvisning 4 Indledning 4 Appen Alde Smart Control 5 Appen Alde smart control - hovedmenu

Læs mere

Danfoss One. Én leverandør til alle dine indeklimabehov. 1 Leverandør. Reducerer kompleksitet og planlægningstid. www.danfoss.dk

Danfoss One. Én leverandør til alle dine indeklimabehov. 1 Leverandør. Reducerer kompleksitet og planlægningstid. www.danfoss.dk Danfoss One Én leverandør til alle dine indeklimabehov 1 Leverandør Reducerer kompleksitet og planlægningstid. www.danfoss.dk Danfoss One er: Support i alle 3 faser specifikation, installation og after

Læs mere

lindab ventilation ehybrid

lindab ventilation ehybrid lindab ventilation ehybrid Design en bæredygtig fremtid Hvorfor bruger vi værdifuld energi, når det egentlig ikke er nødvendigt? Alle ved, at et øget energiforbrug påvirker vores miljø og er en af de faktorer,

Læs mere

Hvordan samler du ventilation, varmegenvinding og køling i et anlæg?

Hvordan samler du ventilation, varmegenvinding og køling i et anlæg? Nilan Calculator Passiv forvarmeveksling af luften via indbygget Heat-pipe, baseret på miljøvenligt kølemiddel Stort tilbehørs- og udvidelsesprogram Hvordan samler du ventilation, varmegenvinding og køling

Læs mere

Alarm JABLOTRON 100. Ny alarm med revolutionerende betjening

Alarm JABLOTRON 100. Ny alarm med revolutionerende betjening Alarm JABLOTRON 100 Ny alarm med revolutionerende betjening Betjeningspanel Betjeningspanelet kan betjenes af op til 300 brugere. Systemet indeholder både trådfaste BUS baserede og trådløse betjeningspaneler.

Læs mere

BiSecur Gateway med smartphone-app NYHED

BiSecur Gateway med smartphone-app NYHED NYHED BiSecur Gateway med smartphone-app Til betjening af port- og lågeåbnere, hoveddøre og andre elektriske apparater. Komfortabelt til enhver tid i hele verden. BiSecur Gateway Til central styring af

Læs mere

Hörmann motorer og styringer

Hörmann motorer og styringer Hörmann motorer og styringer til industri-ledhejseporte i serie 40 Udvikling, produktion, salg, service. Én leverandør til det hele. De stærke motorer Samme pris for alle motorer 400V/230V! Smidigere gang

Læs mere

så er det slut med en kølig modtagelse i sommerhuset

så er det slut med en kølig modtagelse i sommerhuset så er det slut med en kølig modtagelse i sommerhuset Du kender det sikkert: At komme til et koldt sommerhus, hvor alt bliver sat på max. for at få varmet op hurtigst muligt. Alligevel går der som regel

Læs mere

MicroVent Home System

MicroVent Home System MicroVent Home System MicroVent Home system Beregningseksempel 2 l/s 2 l/s 5 l/s 5 l/s 2 l/s 15 l/s Emhætte 20 l/s Fig. 1 Grundventilation MicroVent i boliger Mikroventilation dimensioneres således at

Læs mere

Vores basissæt indeholder det du behøver for at komme i gang!

Vores basissæt indeholder det du behøver for at komme i gang! Vores basissæt indeholder det du behøver for at komme i gang! Vores basissæt indeholder det der skal til for at komme godt i gang med at sikre sit hus. Placeres sensorene strategisk på et sted tyven ikke

Læs mere

Digital positioner type RE 3446

Digital positioner type RE 3446 Installations- og driftsvejledning IN145 Digital positioner type Indholdsfortegnelse: Side 1 Generel information 2 2 Montering og tilslutning 2 3 Idriftsættelse 3 4 Drifts funktioner 6 5 Funktions beskrivelser

Læs mere

GE Security. GE Security sikkerhedssystemer Comfort serien: CS275 / CS375

GE Security. GE Security sikkerhedssystemer Comfort serien: CS275 / CS375 GE Security GE Security sikkerhedssystemer Comfort serien: CS275 / CS375 Sikkerhed, der giver ro i sindet Comfort serien er meget mere end blot et almindeligt alarmsystem. Det er et sikkerhedssystem med

Læs mere

MARKEDSFØRENDE ERHVERVSVENTILATION MED VARMEGENVINDING. Nilan VPM 120-560. Aktiv varmegenvinding og køling (luft/luft)

MARKEDSFØRENDE ERHVERVSVENTILATION MED VARMEGENVINDING. Nilan VPM 120-560. Aktiv varmegenvinding og køling (luft/luft) MARKEDSFØRENDE ERHVERVSVENTILATION MED VARMEGENVINDING Nilan VPM 120-560 Aktiv varmegenvinding og køling (luft/luft) Nilan VPM 120-560 Erhvervsventilation med varmegenvinding og køling (luft/luft) VPM

Læs mere

The world s favourite lock. User Manual. An ASSA ABLOY Group brand

The world s favourite lock. User Manual. An ASSA ABLOY Group brand The world s favourite lock User Manual An ASSA ABLOY Group brand 1 Tak for at de valgte Yale Doorman Denne manual, quick guiden og installations manualen, sikre at produktet anvendes sikkert og korrekt,

Læs mere

VENTILATION = VELVÆRE

VENTILATION = VELVÆRE VENTILATION = VELVÆRE COMFORT by nilan Sundt indeklima året rundt Ventilation med varmegenvinding Certificeret til brug i passivhuse Lad frisk luft fylde din bolig fordele i overflod Tag med os ind i en

Læs mere

PegaSys. Elektronisk adgangskontrol. Enkel uden på - avanceret inden i...

PegaSys. Elektronisk adgangskontrol. Enkel uden på - avanceret inden i... PegaSys Elektronisk adgangskontrol Enkel uden på - avanceret inden i... PegaSys fleksibel adgangskontrol En moderne, dynamisk virksomhed stiller krav til fleksibilitet, infrastruktur og forskellige adgangsniveauer

Læs mere

Hvorfor Vaillant? Fordi vi tilbyder komplette varmeanlæg gaskedel og varmtvandsbeholder i én unit. Stående gaskedel

Hvorfor Vaillant? Fordi vi tilbyder komplette varmeanlæg gaskedel og varmtvandsbeholder i én unit. Stående gaskedel Stående gaskedel Hvorfor Vaillant? Fordi vi tilbyder komplette varmeanlæg gaskedel og varmtvandsbeholder i én unit ecocompact VSC 126/2 C / VSC 196/2 C / VSC 246/2 C Nye tider... varme idéer til fremtidssikret

Læs mere

IsoBar ControlModul. Brugsanvisning. Indhold. Introduktion og tekniske specifikationer 1. Generel beskrivelse af display og tastatur 2

IsoBar ControlModul. Brugsanvisning. Indhold. Introduktion og tekniske specifikationer 1. Generel beskrivelse af display og tastatur 2 IsoBar ControlModul Brugsanvisning Indhold Introduktion og tekniske specifikationer 1 Generel beskrivelse af display og tastatur 2 Indstilling af ISOBAR drift 3 Indstilling af MANUEL drift 4 Indstilling

Læs mere

Weishaupt væske/vand kompakt varmepumpe. Ydelse i kompaktformat med integreret varmtvandsbeholder. Et sikkert valg.

Weishaupt væske/vand kompakt varmepumpe. Ydelse i kompaktformat med integreret varmtvandsbeholder. Et sikkert valg. Weishaupt væske/vand kompakt varmepumpe Ydelse i kompaktformat med integreret varmtvandsbeholder Et sikkert valg. Weishaupt højeffektiv væske/vand varmepumpe En kapacitet i kompaktformat Den højeffektive

Læs mere

Princip beskrivelse. - mere end funktionel

Princip beskrivelse. - mere end funktionel Princip beskrivelse - mere end funktionel P e r p e t u a l E n e r g y A p S drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører af løs ninger til ventilationsbranchen.

Læs mere

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian N E X T G E N E R A T I O N R A D I O tube Brugermanual Internet Radio tube OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian on facebook Design Indhold Oversigt...3 Front

Læs mere

Energieffektivitet...

Energieffektivitet... Michael Rader Product Marketing Manager CentraLine c/o Honeywell GmbH 05 I 2008 Beboelses- og erhvervsbygninger tegner sig i Europa for mere end 40% af det totale primær energiforbrug. For på den ene side

Læs mere

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8 Roth Touchline Brugermanual - kort og nem Living full of energy 1/8 230 V TB 230V 230V Touchline, hurtig vejledning Et Roth Touchline gulvvarmesystem består af 1-3 kontrolenheder og et antal rumtermostater.

Læs mere

PROFI BRUGER manual Til daglig betjening af systemet

PROFI BRUGER manual Til daglig betjening af systemet PROFI BRUGER manual Til daglig betjening af systemet Indhold: 1 Lysdioder og symboler...3 2 Betjening af systemet...5 2.1 Tilkobling...5 2.2 Frakobling...5 2.3 Overfaldsalarm...6 2.4 Alarmstop...6 2.5

Læs mere

Tilslutning- og programmeringseksempler

Tilslutning- og programmeringseksempler VLT MicroDrive FC 051 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Oversigt effekt og styre kreds VLT MicroDrive... 4 Initialisering af frekvensomformeren... 5 Tilslutning af motorbeskyttelse... 6 Start/stop med analog

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 P-WATCH FS03 Bør kun monteres af et autoriseret værksted. Vær opmærksom på at garantien på din bil kan bortfalde såfremt udstyr monteres på din bil af andre end de af

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

Montagevejledning. RIOpanel Integra gulvkonvektor. EN 442-1 ini.dk.08.013/0. www.rio.dk www.hudevad.dk

Montagevejledning. RIOpanel Integra gulvkonvektor. EN 442-1 ini.dk.08.013/0. www.rio.dk www.hudevad.dk Montagevejledning RIOpanel Integra gulvkonvektor Indholdsfortegnelse Tekniske data... 3 Montage af gulvkonvektor... 3 El-installation... 4 Styring af vand... 4 Principskitse for tilslutning... 5 E-diagram...

Læs mere

Intelligent. bolig uden besvær. økonomisk komfortabelt sikkert enkelt

Intelligent. bolig uden besvær. økonomisk komfortabelt sikkert enkelt Intelligent bolig uden besvær økonomisk komfortabelt sikkert enkelt Få en mere komfortabel og sikker bolig med et lavere elforbrug zensehome er fremtidens bygningsinstallation i diskret og tidløst design

Læs mere

Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores.

Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores. Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores. I den følgende vejledning er der mulighed for, at lære din nye varmepumpestyring meget bedre at kende. Der findes også en meget forenklet vejledning,

Læs mere

Komfortabelt indeklima uanset årstiden

Komfortabelt indeklima uanset årstiden Komfortabelt indeklima uanset årstiden VPL by nilan Varme og køl i ét anlæg med varmegenvinding Gør hjemmet til din komfort-zone Mærkbare fordele Tag et aktivt skridt mod et behageligt indeklima i hjemmet

Læs mere

Bosch Video Management System Sikrer din fremtid med IP

Bosch Video Management System Sikrer din fremtid med IP Bosch Video Management System Sikrer din fremtid med IP IP-sikkerhedsløsning sammensætter det hele Bosch Video Management System (VMS) administrerer al din IP og digitale video og lyd samt alle de sikkerhedsdata,

Læs mere

Convena BV.VV m/vejrkompensering

Convena BV.VV m/vejrkompensering Convena BV.VV m/vejrkompensering Vejledning brug, drift og vedligeholdelse Convena Isol BV.VV m/vejrkompensering Model: Dagnæs Bækkelund Driftsvejledning Denne Convenafjernvarmeunit er et komplet anlæg

Læs mere

Montagevejledning LK Cq

Montagevejledning LK Cq Montagevejledning LK Cq UDFØRELSE LK Rumtermostat Cq (sender) regulerer temperaturen i den respektive zone (f.eks. et rum) ved hjælp af radiosignaler til modtagerenheden, der er monteret ved varmekredsfordeleren.

Læs mere

Præstbro Maskiner A/S

Præstbro Maskiner A/S Præstbro Maskiner A/S Hovedgaden 32, Præstbro 9330 Dronninglund Danmark TEL. ++45 98 86 72 88 FAX ++45 98 86 74 66 E-mail firma@praestbromaskiner.dk Web www.praestbromaskiner.dk Bruger Håndbog MOTOR STYRING

Læs mere

ALPHA2 Trådløst styresystem

ALPHA2 Trådløst styresystem ALPHA2 Trådløst styresystem Fremtidens intelligente temperaturstyringssystem Den nye generation af rumkomfortregulering Universel energiudnyttelse og optimal komfortoplevelse Direkte betjening, via smartphone

Læs mere

Komfort i særklasse Eberspächer Hydronic bilvarmere

Komfort i særklasse Eberspächer Hydronic bilvarmere Komfort i særklasse Eberspächer Hydronic bilvarmere KOMFORT I SÆRKLASSE Høj-teknologi til fordel for dig, for din bil og for miljøet Uanset hvor godt bilerne er udstyret i dag: Der er altid noget der kan

Læs mere

Indstillet på sekunder. Besparelser i årevis.

Indstillet på sekunder. Besparelser i årevis. MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Indstillet på sekunder. Besparelser i årevis. NYE living by Danfoss termostater. Komfort og besparelser døgnet rundt. Indstil og spar Vælg din egen ugeplan Så sænkes temperaturen

Læs mere

Brugervejledning. Care Tracker Android app og GPS brik eller ur

Brugervejledning. Care Tracker Android app og GPS brik eller ur Brugervejledning Care Tracker Android app og GPS brik eller ur Stella Care ApS Alhambravej 3 1826 Frederiksberg C Tlf. 42 42 90 60 info@stellacare.dk www.stellacare.dk Kære bruger, Denne vejledning indeholder

Læs mere

Automatiske svingdøre

Automatiske svingdøre Automatiske svingdøre Kvaliteten er vores drivkraft I samarbejde med vor pålidelige partnere producerer TORMAX verden over automatiske døråbnere til mange forskellige anvendelsesområder. Døranlæggets

Læs mere

Installationssystem. TacTiles

Installationssystem. TacTiles Installationssystem TacTiles Limfri installation For 2 år siden installerede vi 4.000 kvadratmeter tæppefliser i vores showroom med TacTiles, og jeg er stadig meget tilfreds. Jeg skal ærligt indrømme,

Læs mere

Manual IHC Kompatibelt SMS modem. Generel info:... 2 Controllere:... 2 Manualen... 2 Komandoer syntax... 2 Lysdioder... 2 Tilslutning:...

Manual IHC Kompatibelt SMS modem. Generel info:... 2 Controllere:... 2 Manualen... 2 Komandoer syntax... 2 Lysdioder... 2 Tilslutning:... Manual IHC Kompatibelt SMS modem. Modemmet er kompatibelt med LK IHC visual2 controllere. IHC er registreret varemærke hos LK, Schneider Electric. Generel info:... 2 Controllere:... 2 Manualen... 2 Komandoer

Læs mere

Milton TopLine - kondenserende kedler. Milton TopLine. GASKEDLER 15/25/35, Combi og Combi Plus

Milton TopLine - kondenserende kedler. Milton TopLine. GASKEDLER 15/25/35, Combi og Combi Plus Milton TopLine - kondenserende kedler Milton TopLine GSKEDLER 15/25/35, Combi og Combi Plus Den absolutte sikkerhed fra Længste erfaring og højeste kvalitet Den hollandske producent Nefit bragte verdens

Læs mere

SLÆDEKANAL GRTU 3800 INSTRUKTIONSMANUAL. type 25. Tagaggregat. www.geovent.dk. Version 1.0 01.08.11

SLÆDEKANAL GRTU 3800 INSTRUKTIONSMANUAL. type 25. Tagaggregat. www.geovent.dk. Version 1.0 01.08.11 SLÆDEKANAL INSTRUKTIONSMANUAL type 25 GRTU 3800 Tagaggregat Version 1.0 01.08.11 www.geovent.dk Indhold 1.0 Anvendelsesområde....................... 2 1.1 Funktion................................. 2 2.0

Læs mere

MobiCrane og MobiArm

MobiCrane og MobiArm MobiCrane og MobiArm MobiCrane og MobiArm vores leddelte udliggerkraner giver mange muligheder Fordele MobiCrane og MobiArm en stor forbedring af dit arbejdsmiljø. Løft bliver meget nemmere, og samtidig

Læs mere

Produkter og løsninger til hospitaler et driftsikkert valg

Produkter og løsninger til hospitaler et driftsikkert valg et driftsikkert valg - et driftsikkert valg Hospitalerne står over for store investeringer. 40 milliarder kroner skal bruges på at renovere hospitaler og bygge nye superhospitaler. Derfor gælder det om

Læs mere