Start GEA MATRIX når du vil have et godt klima. Alle vores produkter reguleres intelligent... GEA Klimateknik Danmark

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Start GEA MATRIX når du vil have et godt klima. Alle vores produkter reguleres intelligent... GEA Klimateknik Danmark + 45 38 88 70 70"

Transkript

1 Air Treatment Division GEA Klimateknik Danmark Alle vores produkter reguleres intelligent... Start GEA MATRIX når du vil have et godt klima

2 GEA MATRIX Alle vores produkter reguleres på en intelligent måde GEA Viento GEA-portlufttæppe GEA konvektorer GEA RoofJETT GEA fan-coils GEA luftopvarmere GEA-koldtvandsgenerator GEA MATRIX er et standardmæssigt reguleringskoncept for alle produkter fra GEA Klimateknik Det standardmæssige reguleringskoncept GEA MATRIX til hele produktfamilien inden for klima- og ventilationsteknik byder ud over en standardmæssig installation også på en overordnet betjeningsfilosofi og service-software til alle anvendelser! Og den modulbaserede opbygning giver dig til enhver tid sikkerhed for at kunne udbygge systemet! De innovative løsninger, som GEA Klimateknik er de første til at præsentere i Europa, kan tilbyde væsentlig større effektivitet til investorer, udførende parter og projektgrupper, som bruger GEA MATRIX. Komplet produktdækning Alle produkter fra GEA Klimateknik kan reguleres og betjenes på samme måde med det nye GEA-reguleringssystem. Hidtil var reguleringssystemer kun til rådighed for enheder i den høje komfort-kategori. Med den nye GEA MATRIX er den komfortable regulering af GEA-produkter standard og dermed universelt anvendelig. Driftsklar med det samme Alt efter den bestilte funktion indstilles parametrene i forvejen på fabrikken og enhederne leveres med færdig ledningsføring. I leverancen medfølger både de nødvendige sensorer, eventuelle ekstra moduler og også betjeningsenhederne til styreenhederne. Dermed slipper man for besværlige bestillinger af enkeltkomponenter. Når forsyningsspændingen og betjeningsenheden _ hvis den er løst vedlagt _ er blevet tilsluttet, er enheden klar til at blive sat i drift. Standardmæssig betjening Uafhængigt af enheden og anvendelsessituationen: Betjeningsenhederne kan bruges universelt. Der skelnes kun mellem en comfortserie i beskyttelsesklasse IP20 til kommerciel brug og en industrial-serie i beskyttelsesklasse IP54 til brug under mere krævende forhold. For alle anvendelsessituationer gælder følgende: Alle betjeningsenheder er baseret på den samme montageplade. På den måde er tilslutningen standardiseret og betjeningsenhederne er nemme at skifte ud, fx hvis der senere skal tilsluttes en tidsafbryder. GEA MATRIX-systemet vokser med udfordringerne. Den modulbaserede opbygning gør det muligt at foretage senere suppleringer, fx en forbindelse til styreteknik, uden store omkostninger 2

3 Netværket GEA MATRIX.Net er integreret som standard i enhver»intelligent«enhed. Standardmæssig ledningsføring og servicetools, der kan integreres på vilkårlige steder i netværket, betyder tids- og pengebesparelser ved idriftsættelsen Netværket er en garant for udbygningsmulighederne Netværket GEA MATRIX.Net, der findes ved enhver»intelligent«komponent, garanterer muligheden for fleksible udbygninger, fx ved anlægseller funktionsudvidelser. Med 2-leder-bussystemet kan GEA M ATRIX.Net der ikke blot forbindes flere enheder til en gruppe, men også sammensættes indtil 16 forskellige grupper, f.eks. til management af udluftning/ tilført luft eller en central betjening. Let anlægsudvidelse Vha. de forskellige netværksegnede moduler, fx ventilmodulet, kan de tilsluttede regulatorers grundfunktion forhøjes og anlæggets funktion udvides. Desuden udveksles relevante informationer effektivt. Hvis en regulator fx registrerer en udetemperatur, stilles den til rådighed for alle andre busdeltagere via netværket. På den måde kan sommerkompensationen for alle enheder aktiveres med kun én udvendig føler. Til standardanvendelser kan der leveres følgende reguleringspakker. Med servicetools kan der foretages en objektspecifik, individuel tilpasning af reguleringen 3

4 GEA MATRIX - fremtidens reguleringssystem for alle! Let at træffe det passende valg og skræddersyede løsninger Det er nemt og sikkert at vælge den korrekte dimensionering af GEA MATRIX. Der vises kun de muligheder, det er meningsfuldt at vælge for den enkelte enhed. Det giver et godt overblik og en større sikkerhed under udvælgelsen. Samtidig modtager og betaler du eller din kunde kun de regulatorfunktioner, som der rent faktisk er brug for. Du kan orientere dig helt og holdent efter din kundes forestillinger og betaler udelukkende for det nødvendige udstyr. Det sørger GEA MATRIXsystemets forskellige prisog kapacitetskategorier for. Enhederne leveres med færdige parameterindstillinger efter dit behov. Det er ikke længere nødvendigt at indstille DIP-omskifteren på stedet. Desuden er der på mange enheder påklæbet et individuelt, enhedsspecifikt strømskema for at lette tilslutning og idriftsættelse. Skemaet viser ud over tilslutningsbelægningen for de benyttede komponenter, fx ventiler eller følere, også ledningsføringen til andre enheder. Det enhedsspecifikke strømskema på enhederne letter tilslutning og idriftsættelse Tilførsel 230V/50Hz Maks. B10A Køleventil Alarm udløst af kondensvandsafbryder Enhed fra m. RFS Ventilatormotor Driftsmelding 230V- / 1A Fejlmelding 230V- / 1A Tilførsel 230V/50Hz Maks. B20A Kan du forestille dig en mere»skræddersyet«regulering af et produkt? Højeste komfort GEA MATRIX-systemet kan opfylde selv de allerstørste krav. Bus Bus Udvendig føler MVS/TK-indgang Rumføler Bus Option NTC = 10 K / 25 C Eksempel: opvarmning/ ventilation af hal: Alt efter den valgte reguleringsstrategi kan der fokuseres på en optimal tilførsel af frisk luft eller en energioptimeret regulering af rumtemperaturen med andel af udeluft. I kombination med en sekundærluftjalousi-regulering sørges der dermed for et behageligt klima i hallen uden trækluft. I turbineproduktionen hos ALSTOM Power i Mannheim sætter man også sin lid til de gennemtænkte ventilatorkoncepter fra GEA 4

5 Eksempel: kontorbygning: Registreringen af temperaturen på den tilførte luft forhindrer at der blæses for kold eller for varm luft ind. Registreringen af rum- eller returlufttemperaturen, der fås som ekstraudstyrsfunktion, sørger yderligere for et perfekt klima selv hvis betjeningsstationen monteres på et ufordelagtigt sted. For at forhindre for store temperaturfald foretages der på grundlag af den herskende udetemperatur en kompensation af rumtemperaturens teoretiske værdier. Eksempel: hotel: Her sørger en elektronisk ventilstyring for absolut ro. For at forhindre forstyrrende lys om natten reduceres lysdiodernes lysstyrke automatisk på betjeningsenhederne. Ensartet installation Med ensartede betegnelser for klemmerne på alle systemkomponenter opnås der tidsbesparelser og en minimering af omkostningerne i forbindelse med installation og ledningsføring. Skrue- eller cage clamp- fjederklemmerne, der kan tilsluttes overalt, er i den henseende en yderligere. Montagepladen, der er identisk for alle betjeningsenheder, gør det ikke blot muligt at montere alle ledninger forud, men muliggør også fleksibel udskiftning af betjeningsenheden. På den måde kan den komplette montage foretages umiddelbart før idriftsættelsen og eventuelle forbytninger kan hurtigt korrigeres. Brug af lavspændings- og bussystemteknologi gør, at der kun kræves et reduceret antal ledere og tværsnit til ledningsføringen. I praksis fører det eksempelvis til, at man slipper for klemkasser monteret mellem komponenterne ved installation af flere luftopvarmere. Når betjeningsenhederne tilsluttes, tilpasser sig selv til de eksisterende GEA-komponenter og viser de nødvendige dialoger for den tilsluttede enhed. Med GEA MATRIX kan der fra centralen indstilles et behageligt klima svarende til belægningen på hotelværelserne _ i enhver klasse 5

6 GEA MATRIX det individuelle reguleringssystem: åbent for alle! Åben for kontakter GEA MATRIX er åben for udveksling af data! Via forskellige interface-moduler er det muligt at kommunikere med andre anlægs styre- og reguleringssystemer. Mulighederne spænder fra sammenkobling over digitale og analoge ind- og udgange til forbindelser til styreteknik via LON WORKS eller Ethernet. Reducering af hardwaren Modulerne tilsluttes via det integrerede GEA MATRIX.Net-interface. På den måde kan man sammensætte indtil 16 grupper eller rum i et modul. Det reducerer den nødvendige mængde hardware og omkostningerne til systemintegration i forbindelse med LON-kommunikation. Yderligere funktioner som fjern- overvågning af enhederne og anlæggene via modem, intranet eller internet er under udvikling. Det gælder også for forsendelse af fejl- og servicemeldinger pr. SMS, fax eller til en eller flere adresser, der kan vælges frit. På den måde undgår man at overse fejl og servicearbejdet kan planlægges mere effektivt. Overskuelige menuer Håndteringen af betjeningsenhederne er i vid udstrækning selvforklarende. Letforståelige piktogrammer Lysdioder, piktogrammer og menufunktioner, som eller klartekst-meldinger man bl.a. kender dem fra informerer til enhver tid brugeren om anlæggets tilstand mobiltelefoner, understøtter den intuitive betjening. eller eventuelle fejl. Nem indlæring Hvad enten man befinder sig i en kontorbygning eller en fabrikshal alle indstillinger er stort set ens. Slut med at Selv komplekse anlæg kan skulle studere tykke manualer. Nem indlæring fra star- således hurtigt og nemt indstilles eller tages i drift. ten af. Meldinger kan sendes til systemkoordinatoren pr. SMS, fax eller 6

7 Betjeningen og parameterindstillingen ser altid ens ud ligegyldigt hvilket GEA-produkt, du bruger Vha. den integrerede tidsafbryder er det nemt at opnå energibesparelser. I trit med tiden Hvis der integreres en tidsafbryder i systemet, er energibesparelse forprogrammeret. Vha. op til seks ugeprogrammer, et ferieprogram samt særlige skiftedage skifter anlægget på de valgte tidspunkter automatisk mellem normal drift og drift med sænket temperatur. Hvis der, på trods af den sænkedetemperatur, alligevel er brug for et rum, kan der lokalt omskiftes til normal drift med bypass-funktionen. Derudover benyttes uret til automatisk at forsyne fejlmeldinger med et tids-/datostempel samt til at aktivere en blokeringsbeskyttelse for pumperne. GEA MATRIX er også forberedt til international brug. Man kan til enhver tid skifte mellem de seks programmerede standardsprog. Indtastning af teoretisk værdi Ugeprogram Kalender Ventilatormodus Fejl Dagsprogram Driftsart Password 7

8 GEA MATRIX Vælg din kapacitetsklasse Der er adgang til alle komponenter i netværket via betjeningsenhedens, regulatorens eller et af de globale modulers servicestik. Under opstarten»scanner«servicetool et først netværket og giver dermed et overblik over alle tilsluttede kompo- Vent et øjeblik. Reguleringsnetværket scannes. Forskellige kapacitetsklasser GEA MATRIX-reguleringssystemet fås i forskellige kapacitetsklasser. Dermed er det muligt at tilpasse af funktionen optimalt til enhederne. Til de decentrale enheder, f.eks. fan-coils eller luftopvarmere, bruges regulatorerne GEA MATRIX 2000, 3000 og Uafhængigt af enheden eller kapacitetsklassen kan alle regulatorer sammensættes til en gruppe eller et netværk via det standardmæssigt integrerede bussystem GEA MATRIX.Net. Et netværk med en udbredelse på indtil 600 m vil således maksimalt omfatte 16 grupper med indtil 16 enheder plus en betjeningsenhed pr. gruppe. Dermed kan vidt forskellige enheder uden problemer kombineres med hinanden. Det gælder både for cirkulationsluft-/blandingsluftenheder såvel som enheder med tilført luft/udluftning eller for enheder med 230/400 V forsyningsspænding. Fokus på service To forskellige servicetools, den håndholdte enhed MATRIX.PDA og MATRIX.PC-software, sørger for overblik i forbindelse med service og idriftsættelse. nenters funktion, deres udstyr og eventuelt foreliggende fejl. Derefter kan de faktiske værdier vises for hver enhed, der er mulighed for at foretage indstillinger, udlæse fejlhukommelsen eller kontrollere aktuatorer såsom ventiler eller motoren. Netstrukturen klarlægges med scanning, grupperne og enhederne kan navngives i klartekst for senere at lette tildelingen af de enkelte enheder Med den anvendte GEA MATRIX-regulering kan fejl nemt findes ved fjerndiagnose, så der hurtigt kan træffes de nødvendige foranstaltninger. 8

9 LON Indgangsvariabel Udgangsvariabel LON 1 GEA MATRIX 16 fan-coils til klimatisering af hotelværelserne LON 2 GEA MATRIX 16 fan-coils til klimatisering af hotelværelserne LON 3 Brandsikringsanlæg LON 4 GEA MATRIX 16 fan-coils til klimatisering af hotelværelserne LON 5 Persiennestyring LON 6 GEA MATRIX 16 fan-coils til klimatisering af hotelværelserne LON 7 Centralt låsesystem Comfort t Hotel Reception/ bygningsmanagementcentral Med et netværk kan man styre indtil 16 grupper. Der kan tilsluttes 16 enkeltregulatorer til en gruppe. Til hver gruppe er der beregnet en egen betjeningsenhed. Et netværk må maksimalt have en udbredelse på 600 m På den måde kan man fra centralt sted hurtigt og nemt få overblik over det samlede anlæg. Med softwaren MATRIX.PC står der udvidede funktioner til rådighed. Ud over fremstillingen af trendkurver eller tildeling af gruppeadresser via netværket, kan softwaren også bruges til at foretage en parameterindstilling af de globale moduler. Service har aldrig før været så nemt _ og det endda uden at skulle betræde rummet. Med softwaren MATRIX.PC kan der udføres mange udvidede opgaver, fx oprettelsen af trendkurver. 9

10 Elegant betjening på alle områder Pålidelighed på erhvervsområdet Blot fire taster sørger også her for en nem og intuitiv betjening. kun dialogen»blandingsluftjalousi«på displayet, når den tilsluttede gruppe indeholder en blandingsluftenhed. Advarsels- og fejlmeldinger vises i klartekst, på betjeningsenheder med integreret ur tilføjes der desuden et tids/dato-stempel. Valg af betjeningsenheder Specielt til komfortområdet fås MATRIX-betjeningsenhederne i det flotte design. udstyret med omskiftning mellem normal drift/drift med sænket temperatur. En anden betjeningsenhed OP44I er beregnet til GEA MATRIX 3000/4000, som er udstyret med ekstra funktioner såsom omskiftning mellem cirkulations-/blandingsluft, normal drift/drift med sænket temperatur og taste til sekundærluftjalousi Op/ned. OP51C-betjeningsenheden til GEA MATRIX 3000/4000 med LCD-display og integreret tidsafbryder bruges på komfortområdet. En anden udførelse er OP21C-betjeningsenheden til GEA MATRIX 2000, som er Den infrarøde fjernbetjening GEA MATRIX.IR er en praktisk løsning til alle enheder med GEA MATRIX og 4000-regulatorudstyr. Fjernbetjeningen kan på stedet tilpasses til de pågældende anvendelsesforhold. Man vælger de funktioner, der vises på displayet, iht. enhedens funktioner. Det gør det muligt at bruge fjernbetjeningen i kombination med forskellige enheder, f.eks. ventilatorkonvektoren eller varmlufttæppet. En typisk betjeningsenhed til erhvervsområdet er OP50Ibetjeningsenheden til GEA MATRIX 3000/4000 med LCD-display og dåse, som er egnet til montage på væggen. Betjeningsenhederne med display tilpasser sig automatisk til de tilsluttede enheder, dvs. at der kun vises de nødvendige dialoger. Således vises fx 10

11 Samlet oversigt GEA MATRIX 2000/3000/4000 Ydelseskarakteristika 2-leder-systemer kun opvarmning 2-leder-systemer kun køling Enhedstype 4-leder-systemer opvarmning og køling 2-leder-systemer opvarmning eller køling Op til 3 trin Op til 5 trin Ventilator Temperaturafhængig ventilatorstyring Overvågning af termokontakt for motor 1 x 3-punkts eller 2 x 2-punkts Ventilstyring 2 x 3-punkts eller 2 x 2-punkts Støjfri Sommer-/vinterkompensation Lokal tilslutning Udvendig føler Tilslutning via GEA MATRIX.AI Tilslutning for fremløbstemperaturføler Alarm Kondensvandsniveau Meldinger Krav til opvarmning/køling Drifts- og fejlmelding Min./maks. begrænsning opvarmning Temperaturbegrænsning på tilført luft Min. begrænsning køling Tilslutning for føler for tilført luft Frostbeskyttelse i rum Frostbeskyttelse Frostbeskyttelse på z enhed 1 trin El-varme 2 trin Tilslutning for filterovervågning Drift med sænket temperatur/enhed Styreindgange FRA/portkontakt Hviledrift/normal drift/enhed FRA/fri driftsmåde Styring af blandingsluftspjæld Åbne/lukke eller konstant 0-100% Styring af sekundærluftjal. Manuelt eller reguleret Ekst. styring af udsugningsventilator Styring direkte fordamper 1 trin/2 trin/konstant i forbindelse med MATRIX.DV-modul Regulering af rumtemperatur Regulering af temperatur på tilført luft Reguleringsmåder Kaskaderegulering af rumlufttemperatur og af temperatur på tilført luft Køleloft/konvektor Bussystem GEA MATRIX.Net GEA MATRIX.DI GEA MATRIX.AI GEA MATRIX.DO GEA MATRIX.RF Kan udvides med: GEA MATRIX.V GEA MATRIX.CLOCK GEA MATRIX.EM GEA MATRIX.LON GEA MATRIX.PDA Servicetools GEA MATRIX.PC GEA MATRIX OP21 x GEA MATRIX OP30 x Betjeningsenheder GEA MATRIX OP31 x GEA MATRIX OP44 x GEA MATRIX OP50 x / 51 x GEA MATRIX 2000 GEA MATRIX 3000 GEA MATRIX 4000 = kun med ekstramodul 11

12 Vort marked i Europa A B BG BIH BY CH CZ D GEA Klimatechnik GmbH A-4673 Gaspoltshofen Tel. +43 / 7735 / GEA Happel Belgium N.V. B-1130 Brussels Tel. +32 / 2 / EVISS Ltd. BG-7000 Rousse Tel / 82 / GEA Klimatehnika SCG Novi Beograd Tel / 11 / GEA Klimatechnik UAB LT Vilnius Tel / 5 / GEA Klimatec Schweiz AG CH-3065 Bolligen-Station Tel. +41 / 31 / GEA LVZ, a.s. CZ Liberec Tel / 48 / GEA Klimatizace spol. s r.o. CZ Liberec Tel / 48 / GEA Happel Klimatechnik GmbH D Herne Tel. +49 / 2325 / DK E EST F FIN GB H HR GEA Klimateknik ApS DK-2610 Rødovre Tel. +45 / 38 / GEA Air Treatment Marketing Services Int. GmbH - oficina España E Madrid Tel. +34 / 91 / GEA Klimatechnik UAB LT Vilnius Tel / 5 / GEA Happel France sarl F Roncq Cedex Tel. +33 / 3 / OY TEKNOCALOR AB FIN Vantaa Tel / 9 / SAS Aircon Ltd. GB-CO11QB Colchester Tel. +44 / 1206 / GEA Klimatechnika Kft H-1037 Budapest Tel. +36 / 1 / GEA Klima-rashladna tehnika d.o.o. HR Zagreb Tel / 1 / IS L LT LV N NL P PL RO Rafn Jensson IS-110 Reykjavik Tel / 56 / GEA Happel Luxembourg L-4940 Bascharage Tel / 26 / GEA Klimatechnik UAB LT Vilnius Tel / 5 / GEA Klimatechnik UAB LT Vilnius Tel / 5 / GEA Klimaprodukter AS N-0484 Oslo Tel. +47 / 220 / GEA Happel Nederland B.V. NL-2909 LL Capelle a/d Ijssel Tel. +31 / 10 / Nónio, Lda. P Lisboa Tel / 21 / GEA Klimatyzacja Sp. z o.o. PL Wroclaw Tel. +48 / 71 / GEA Klimatechnik s.r.l. RO Timisoara Tel. +40 / 356 / RUS S SCG SK SLO TR UA GEA Kondicioner Moskva RU Moskva Tel. +7 / 495 / GEA EXOS Ventilation AB S Enköping Tel. +46 / 171 / GEA Klimatehnika SCG Novi Beograd Tel / 11 / GEA Klimatizácia s.r.o. SK Bratislava Tel / 7 / GEA Klimatizacijska Tehnika d.o.o. SI-1000 Ljubljana Tel / 1 / ISISAN TR Balmumcu Istanbul Tel. +90 / 212 / GEA Ukraina t.o.v. UA Kyiv Tel. +38 / 044 / Air Treatment Division A company of GEA Group For detailed information on all corporate areas, go to or contact us by

GEA Klimateknik Danmark + 45 38 88 70 70. Air Treatment Division. Her opstår et godt klima: GEA Viento lufttæppeenheder Effektiv bag dør og port

GEA Klimateknik Danmark + 45 38 88 70 70. Air Treatment Division. Her opstår et godt klima: GEA Viento lufttæppeenheder Effektiv bag dør og port Air Treatment Division GEA Klimateknik Danmark + 45 38 88 70 70 Her opstår et godt klima: GEA Viento lufttæppeenheder Effektiv bag dør og port En vedvarende kommen og gåen, en evig ind og ud... 2 Men ikke

Læs mere

Her opstår et godt klima: Viento lufttæppeenheder Effektiv bag dør og port. CS Klimateknik Danmark

Her opstår et godt klima: Viento lufttæppeenheder Effektiv bag dør og port. CS Klimateknik Danmark Her opstår et godt klima: Viento lufttæppeenheder Effektiv bag dør og port CS Klimateknik Danmark + 45 38 88 70 70 En vedvarende kommen og gåen, en evig ind og ud... 2 Men ikke når det gælder luften! Den,

Læs mere

GEA MAXX Varmlufttæppe Data og fakta 12/1999 (DK)

GEA MAXX Varmlufttæppe Data og fakta 12/1999 (DK) Data og fakta 12/1999 (DK) MXX Varmlufttæppe Typenøgle MXX beregning af luftmængde... 2 Beskrivelse af MXX... 3 Dimensioner... 4 Ophæng... 5 Tekniske data med dyse... 6 Tekniske data med profiljalousi...

Læs mere

GEA Klimateknik Danmark + 45 38 88 70 70. Air Treatment Division. GEA Viento. Data & fakta 11/2006 (DK)

GEA Klimateknik Danmark + 45 38 88 70 70. Air Treatment Division. GEA Viento. Data & fakta 11/2006 (DK) GEA Klimateknik Danmark + 45 38 88 70 70 Air Treatment Division GEA Viento Data & fakta 11/2006 (DK) vk_2285610dk Dato 11/2006 Side Indholdsfortegnelse 4 5 Eksempler på anvendelse Hurtigt valg 6 Præsentation

Læs mere

VELUX INTEGRA Solar FSK

VELUX INTEGRA Solar FSK VELUX INTEGRA Solar FSK VAS 454013-2016-11 4 VELUX 16 VELUX VELUX INTEGRA FMG-R / FMK-R / FSK VAS 453 64-2015-10 VELUX INTEGRA FMG-R / FMK-R / FSK VAS 453 64-2015-10 1 2 VELUX 5 VELUX 17 CVP 1 452015-2013-02

Læs mere

VELUX INTEGRA FSK VAS 454013-2015-10

VELUX INTEGRA FSK VAS 454013-2015-10 VELUX INTEGRA FSK VAS 454013-2015-10 20 VELUX 4 VELUX KUX 100 1 2 VELUX 5 L R VELUX 21 CVP 6 x 17 felter (11,667 x 4,706 mm) mellemrum 3mm. 1 6 x 17 felter (11,667 x 4,706 mm) mellemrum 3mm. 452015-2013-02

Læs mere

- Vi skaber et godt indeklima med et omfattende produktprogram -

- Vi skaber et godt indeklima med et omfattende produktprogram - - Optimale og fleksible ventilationsløsninger til industri og kommercielle erhverv - Multi-Flair Decentral opvarmning eller køl i flot design MultiMAXX Decentral varmeventilator Væg-/ eller loftshængt

Læs mere

Montering af VELUX ovenlysvinduer med inddækning EDL i tage med tagpap

Montering af VELUX ovenlysvinduer med inddækning EDL i tage med tagpap Montering af VELUX ovenlysvinduer med inddækning EDL i tage med tagpap Ved montering af VELUX ovenlysvinduer i tage med tagpap og taghældning over 15 anvendes inddækning EDL. Inddækningen skal placeres

Læs mere

NV Comfort Brugervejledning

NV Comfort Brugervejledning NV Comfort Brugervejledning Tillykke med Deres nye NV Comfort indeklimaløsning, der året rundt er med til at sikre et sundt og komfortabelt indeklima med en ekstrem lav CO-udledning. Med NV Comfort Standard

Læs mere

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator 088U0240 / 088U0245 DK Vejledning til 2 Danfoss Heating Solutions VIUHK701 Danfoss 03/2011 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 4 2. CF2 + Systemoversigt (fig. 1)....................................................

Læs mere

Ventilation med ECL Comfort 310

Ventilation med ECL Comfort 310 Ventilation med ECL Comfort 310 Én løsning til styring og overvågning Med ECL Comfort 310 kan I samle styring og overvågning af alle jeres anlæg ét sted. Udvid eksempelvis en eksisterende varme- og brugsvandsløsning

Læs mere

Flexit. Automatik for luftbehandlingsaggregater. 300-700 m 3 /h. Vi arbejder for din succes

Flexit. Automatik for luftbehandlingsaggregater. 300-700 m 3 /h. Vi arbejder for din succes Flexit Automatik for luftbehandlingsaggregater 300-700 m 3 /h Vi arbejder for din succes Energivej 3-7, 2750 Ballerup, Tel. 7020 1911, Fax 4453 1051 www.oeland.dk NB! Vores produkter udvikles løbende,

Læs mere

TEKNISK INFORMATION - HRV 501 Boligventilation med rotorveksler og fugtoverførsel

TEKNISK INFORMATION - HRV 501 Boligventilation med rotorveksler og fugtoverførsel TEKNISK INFORMATION - HRV 501 Boligventilation med rotorveksler og fugtoverførsel HRV 501 1 Generel beskrivelse 3 2 Tekniske data 5 3 Tilbehør 7 Forbehold for ændringer og trykfejl. September 2014. Generel

Læs mere

Interface EKC 366 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING. Manual

Interface EKC 366 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING. Manual Interface EKC 366 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING Manual Introduktion Anvendelse Regulatoren anvendes til regulering af en ventil på et køleanlæg - fx ved: Langtidsopbevaring af frugt og grønt Klimaanlæg

Læs mere

Ingen har lovet at trådløs gulvvarme skulle være nemt før nu

Ingen har lovet at trådløs gulvvarme skulle være nemt før nu Ingen har lovet at trådløs gulvvarme skulle være nemt før nu Avanceret - ganske enkelt Danfoss trådløse CF2-system til styring af gulvvarme er designet med enkelhed for øje. Det gør det muligt at montere

Læs mere

Fjernbetjening VRC calormatic FBG d Betjenings- og installationsvejledning

Fjernbetjening VRC calormatic FBG d Betjenings- og installationsvejledning Fjernbetjening VRC calormatic FBG d Betjenings- og installationsvejledning Side 1 Indholdsfortegnelse 1.Betjeningsoversigt 3 2.Energisparetips 5 3.Styringens indstillinger 6 3.1 Styringens driftsarter

Læs mere

LAD NATUREN KOMME INDENFOR

LAD NATUREN KOMME INDENFOR LAD NATUREN KOMME INDENFOR NOVEMBER 2015 2 TX KOMFORT Decentral ventilation med en kapacitet på 250 til 1000 m³/h, kan anvendes følgende steder: skoler kontorer mødelokaler kantiner institutioner pavilloner

Læs mere

30 sek. Komfort og besparelser for dine kunder. Indtjening for dig. NYE living by Danfoss termostater. Komfort og besparelser døgnet rundt.

30 sek. Komfort og besparelser for dine kunder. Indtjening for dig. NYE living by Danfoss termostater. Komfort og besparelser døgnet rundt. MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Komfort og besparelser for dine kunder. Indtjening for dig. NYE living by Danfoss termostater. Komfort og besparelser døgnet rundt. 30 sek. Monteringstid Hurtig montering

Læs mere

HRUC-E. Ventilationsaggregat med varmegenvinding. Comair er et varemærke tilhørende Ventilair Group.

HRUC-E. Ventilationsaggregat med varmegenvinding. Comair er et varemærke tilhørende Ventilair Group. HRUC-E Ventilationsaggregat med varmegenvinding Comair er et varemærke tilhørende Ventilair Group. Ventilair Group forbeholder sig retten til at ændre offentliggjorte informationer uden varsel. Besøg derfor

Læs mere

FSystem beskrivelse PAR 200 CLOCK

FSystem beskrivelse PAR 200 CLOCK FSystem beskrivelse PAR 200 CLOCK Driftvejledningsnr: PAR-200-SYS-DK-041223 Beskrivelse Billede PAR-200-SYS er den overordnede og komplette beskrivelse af Ølands nye tidsstyring inden for analoge regulatorer.

Læs mere

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system SSI-9001 IP65 GSM fjern kontrol og alarm system Installations vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Vejledning Kontakt Tænd/sluk 1 - Strømforsyning: Forbundet til egen 12V / 1.5A strømforsyning (*)

Læs mere

fjernvarmeunit med lavere varmetab og større fleksibilitet

fjernvarmeunit med lavere varmetab og større fleksibilitet Kompakt fuldisoleret fjernvarmeunit med lavere varmetab og større fleksibilitet comfort 3 VXi øger komforten for dine kunder Drømmer du om endnu mere tilfredse kunder, er Redans VXi unit det oplagte valg.

Læs mere

Viento-Varmlufttæppe Montage- og brugervejledning

Viento-Varmlufttæppe Montage- og brugervejledning Viento-Varmlufttæppe Montage- og brugervejledning 06/2000 (DK) Indhold 1. Vigtige informationer 1.1 Symboler......................................3 1.2 Gyldighedsområde..............................3 1.2.1

Læs mere

LAD NATUREN KOMME INDENFOR

LAD NATUREN KOMME INDENFOR LAD NATUREN KOMME INDENFOR OKTOBER 2012 2 TX KOMFORT Decentral ventilation med en kapacitet på 250 til 1000 m³/h, kan anvendes følgende steder: skoler kontorer mødelokaler kantiner institutioner pavilloner

Læs mere

Funktionsmodul SM10. Solfangermodul til EMS. Bedes læst omhyggeligt før ibrugtagning. 6 720 644 056 (2010/05) DK

Funktionsmodul SM10. Solfangermodul til EMS. Bedes læst omhyggeligt før ibrugtagning. 6 720 644 056 (2010/05) DK Betjeningsvejledning Funktionsmodul SM10 Til brugeren Solfangermodul til EMS 6 720 644 056 (2010/05) DK Bedes læst omhyggeligt før ibrugtagning. Indholdsfortegnelse 1 For din sikkerhed 3 1.1 Om denne vejledning

Læs mere

God luftkvalitet giver God livskvalitet!

God luftkvalitet giver God livskvalitet! Energi Effektiv Ventilation Nutidens byggerier er godt isoleret og er derfor meget varmeeffektive med en minimal luftlækage. Konsekvensen af dette er, at mekanisk ventilation er særdeles vigtig at få installeret,

Læs mere

Hybrid varmepumpesystem. Hvorfor Vaillant? For at spare på energien med den intelligente hybrid varmepumpe. geotherm VWL 35/4 S geotherm VWS 36/4

Hybrid varmepumpesystem. Hvorfor Vaillant? For at spare på energien med den intelligente hybrid varmepumpe. geotherm VWL 35/4 S geotherm VWS 36/4 Hybrid varmepumpesystem Hvorfor Vaillant? For at spare på energien med den intelligente hybrid varmepumpe geotherm VWL 35/4 S geotherm VWS 36/4 Hybrid varmepumpesystem - den til din Vaillant gaskedel Bevidsthed

Læs mere

Styringssystemer. Effektiv rumstyring AIRCONTROL

Styringssystemer. Effektiv rumstyring AIRCONTROL Styringssystemer Effektiv rumstyring AIRCONTROL AIRCONTROL Tilstedeværelse Fugtighed Temperatur Luftkvalitet 2 Behovsstyrede rumstyrings-strategier Effektiv rumstyring med X-AIRCONTROL Stadig strengere

Læs mere

EC Vent Installationsvejledning

EC Vent Installationsvejledning -DK 15-03-2011V.A-002 Indhold 1 Overensstemmelseserklæring... 1 2 Advarsler... 2 3 Introduktion til produktet... 3 3.1 Generelt... 3 3.1.1 Beskrivelse af rumenheden... 3 3.1.2 Beskrivelse af styretavlen...

Læs mere

TILSTEDEVÆRELSESSENSOR PD-C360i/24 DUODIMplus

TILSTEDEVÆRELSESSENSOR PD-C360i/24 DUODIMplus TILSTEDEVÆRELSESSENSOR DK PD-C360i/24 DUODIMplus TILSTEDEVÆRELSESSENSOR PD-C360i/24 DUODIMplus TRE ZONER, TO REGULERINGER, ÈN LØSNING: DUODIMplus ENERGIEFFEKTIVITET A-PLUS DUODIMplus FRA ESYLUX RUMMER

Læs mere

Gratis. Varme- og brugsvandsanlæg ECL Comfort 310 samler overblikket. adgang til ECL portalen. varme.danfoss.dk

Gratis. Varme- og brugsvandsanlæg ECL Comfort 310 samler overblikket. adgang til ECL portalen. varme.danfoss.dk Varme- og brugsvandsanlæg ECL Comfort 310 samler overblikket Med ECL Comfort 310 er kontrollen over jeres varme- og brugsvandsanlæg samlet i én intuitiv og letanvendelig løsning. Det giver tryghed blandt

Læs mere

CTC EcoZenith i350 L/H

CTC EcoZenith i350 L/H CTC EcoZenith i30 L/H Indendørsmodul i to højder med varmepumpestyring Højeffektivt indendørsmodul i to højder med mange muligheder og indbygget varmepumpestyring. CTC EcoZenith i30 er udstyret med samme

Læs mere

Fremtidens belysning, mere end blot lys. Kim Hardi Nielsen

Fremtidens belysning, mere end blot lys. Kim Hardi Nielsen Fremtidens belysning, mere end blot lys Kim Hardi Nielsen 1 Vi ser et øget behov for energibesparende belysningsløsninger Næsten 20% af vores elforbrug anvendes til belysning 2 75% af det samlede energiforbrug

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VER.

BRUGERVEJLEDNING VER. Dr.CropStore Styring af lager-temperatur BRUGERVEJLEDNING VER. 2.00 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Indledning....4 1.1 Knapindstilling, taster og display...................... 4 1.2 Indstilling, ændring af

Læs mere

ECL Comfort 110 230 V a.c. og 24 V a.c.

ECL Comfort 110 230 V a.c. og 24 V a.c. Datablad ECL Comfort 110 230 V a.c. og 24 V a.c. Beskrivelse og anvendelse Regulatoren er udviklet med henblik på let montering: et kabel, en tilslutning. ECL Comfort 110-regulatoren har et specialfremstillet

Læs mere

Indstillet på sekunder. Besparelser i årevis.

Indstillet på sekunder. Besparelser i årevis. MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Indstillet på sekunder. Besparelser i årevis. NYE living by Danfoss termostater. Komfort og besparelser døgnet rundt. Indstil og spar Vælg din egen ugeplan Så sænkes temperaturen

Læs mere

Fjernbetjenings-panel

Fjernbetjenings-panel Fjernbetjenings-panel ØLAND A/S Park Allé 366, 2605 Brøndby Tel. 7020 1911, Fax 4453 1051 www.oeland.dk Indhold Manuelle indstillinger Indledning 3 Beskrivelse af fjernbetjenings-panel 3 I displayet Funktion

Læs mere

PoolManager PoolManager PRO. Funktionalitet og flot design

PoolManager PoolManager PRO. Funktionalitet og flot design PoolManager PoolManager PRO Funktionalitet og flot design Nyudviklet innovativ teknik i moderne design Made in Germany Nyd krystalklart vand hver eneste dag. Den seneste udgave af Poolmanager har gennemgået

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. ECL Comfort 210 / 310. Brugervejledning. Danfoss District Energy

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. ECL Comfort 210 / 310. Brugervejledning. Danfoss District Energy MAKING MODERN LIVING POSSIBLE ECL Comfort 210 / 310 Brugervejledning Danfoss District Energy Sikkerhedsadvarsel Montering, opstart og vedligeholdelse må kun udføres af kvalificerede og autoriserede teknikere.

Læs mere

Danfoss Link CC. Danfoss anbefaler. Enkel installation. Passer overalt

Danfoss Link CC. Danfoss anbefaler. Enkel installation. Passer overalt Danfoss Link CC. Danfoss anbefaler living connect er det ideelle valg sammen med en RS rumføler til rum, hvor der er mere end én radiator. Anvend radiatorventiler med forindstilbar vandmængde. - Spørg

Læs mere

Turbovex TX 250A Turbovex A/S

Turbovex TX 250A Turbovex A/S Turbovex TX 250A Side 1 af 17 1.0.0 Indhold 1.0.0 INDHOLD... 1 1.0.0 INDHOLD... 2 2.0.0 ILLUSTRATIONER... 2 3.0.0 GENEREL INFORMATION... 3 3.1.0 FORORD... 3 3.2.0 ANVENDELSESOMRÅDER... 3 3.3.0 FORKERT

Læs mere

Geberit AquaClean Mera. Et mesterværk. funktion og design. Kan leveres fra 1. september 2015. Nyhed

Geberit AquaClean Mera. Et mesterværk. funktion og design. Kan leveres fra 1. september 2015. Nyhed Geberit AquaClean Mera Et mesterværk i funktion og design Kan leveres fra 1. september 2015 Nyhed Geberit AquaClean Mera Et mesterværk i funktion og design. Geberit AquaClean Mera løfter niveauet for douchetoiletters

Læs mere

WAVIN GULVVARME AHC 9000-SERIEN GULVVARME STYRING CONNECT TO BETTER

WAVIN GULVVARME AHC 9000-SERIEN GULVVARME STYRING CONNECT TO BETTER WAVIN GULVVARME AHC 9000-SERIEN GULVVARME STYRING BRUG DIN TID FORNUFTIGT OG LAD OS KODE DINE KOMPONENTER WAVIN ALL INCLUSIVE Det hele er samlet og kodet på forhånd! T: +45 8696 2000 BRUG DIN TID FORNUFTIGT

Læs mere

STRA-01 til kølebafler

STRA-01 til kølebafler Comfort: STRA01 STRA01 til kølebafler Montering Placer regulatoren på et sted, hvor temperaturen er repræsentativ for rummet. En passende placering er ca. 1,6 m over gulvniveau på et sted med uhindret

Læs mere

7 747 006 074 12/2006 DK

7 747 006 074 12/2006 DK 7 747 006 074 12/2006 DK Til brugeren Betjeningsvejledning Funktionsmodul SM10 Solfangermodul til EMS Bedes læst omhyggeligt før ibrugtagning Indholdsfortegnelse 1 For din sikkerhed...............................

Læs mere

Mx-5000. Baldershøj 13-15 Tel. 43 24 56 00 info.dk@adiglobal.com 2635 Ishøj Fax 43 24 56 01 www.adiglobal.com/dk

Mx-5000. Baldershøj 13-15 Tel. 43 24 56 00 info.dk@adiglobal.com 2635 Ishøj Fax 43 24 56 01 www.adiglobal.com/dk Mx-5000 Baldershøj 13-15 Tel. 43 24 56 00 info.dk@adiglobal.com 2635 Ishøj Fax 43 24 56 01 www.adiglobal.com/dk Sikkerhed sat i system Mx-5000 Brugervenlig og pålidelig ABA-central. Mx-5000 serien er bygget

Læs mere

Varm luft Den bedste løsning til fleksibel og økonomisk opvarmning

Varm luft Den bedste løsning til fleksibel og økonomisk opvarmning Varm luft Den bedste løsning til fleksibel og økonomisk opvarmning Gør det nemt at beherske indeklimaet WA-aggregater er det bedste valg, hvis du vil holde en konstant arbejdstemperatur med jævn fordeling

Læs mere

Spar på energien med den intelligente hybrid jord- eller luft/vand-varmepumpe

Spar på energien med den intelligente hybrid jord- eller luft/vand-varmepumpe Væghængt hybrid varmepumpe Spar på energien med den intelligente hybrid jord- eller luft/vand-varmepumpe geotherm Hybrid varmepumpesystem - den effektive partner til din Vaillant gaskedel Energibesparende

Læs mere

Dr.CropStore /med strømforsyning DC2

Dr.CropStore /med strømforsyning DC2 Dr.CropStore /med strømforsyning DC2 Styring af lager-temperatur 1.0 El-tilslutning INSTALLATION VER. 2.00 Kabler Temperaturføler- og styrespændingssignaler fremføres separat i skærmet kabel og mindst

Læs mere

Sikkerhed, effektivitet og komfort med KNX

Sikkerhed, effektivitet og komfort med KNX Sikkerhed, effektivitet og komfort med KNX Sikkerhed Sov godt. Rejse uden bekymringer. Stol på KNX. Observant installation KNX er altid på vagt om natten og når du er ude at rejse. Den intelligente installation

Læs mere

STYRINGER OG TILBEHØR

STYRINGER OG TILBEHØR WAVIN GULVVARME AHC 9000-SERIEN STYRINGER OG TILBEHØR WAVIN ALL INCLUSIVE LAD OS KODE DINE KOMPONENTER Når tiden er vigtig Wavin All inclusive er en service, vi tilbyder, der giver dig mulighed for at

Læs mere

INSTALLATIONS- manual

INSTALLATIONS- manual 061110 Ref: IB4_im1822039_dk.pdf INSTALLATIONS- manual DK Art.nr: 1822039 IB4 Impulsrelæ til gruppestyring af fire motorer Med IB4 gruppestyres 4 x 230 V AC motorer manuelt samtidig med at motorerne tager

Læs mere

TX electronic controller

TX electronic controller TX electronic controller Version 1.1 Rev. 14. Dec. 2011 Side 1 af 20 1.0.0 Indhold 1.0.0 Indhold... 2 2.0.0 Oversigt... 3 3.0.0 Funktionsbeskrivelse... 4 3.1.0 Bruger funktioner... 4 3.1.1 Dagsdrift...

Læs mere

Verdens første - The principle

Verdens første - The principle Verdens første - The principle 2 Helheden er mere end summen af delene Det samme gælder for Rittal - The System. Med dette i tankerne har vi samlet vores innovative produkter indenfor indkapslinger, strømfordeling,

Læs mere

God luftkvalitet giver God livskvalitet!

God luftkvalitet giver God livskvalitet! Energi Effektiv Ventilation Nutidens byggerier er godt isoleret og er derfor meget varmeeffektive med en minimal luftlækage. Konsekvensen af dette er, at mekanisk ventilation er særdeles vigtig at få installeret,

Læs mere

Funktionsløsning. KNX DALI-gateway. Det effektive interface til styring af belysning

Funktionsløsning. KNX DALI-gateway. Det effektive interface til styring af belysning Funktionsløsning Det effektive interface til styring af belysning Effektiv og praktisk styring af belysning KNX-systemer kombinerer fleksibilitet, komfortabel betjening og energieffektivitet i avanceret

Læs mere

ECL Comfort 210 / 310

ECL Comfort 210 / 310 MAKING MODERN LIVING POSSIBLE *087H9006* *VIKTY101* Du kan finde yderligere litteratur om ECL Comfort 210 og 310, moduler og tilbehør på http://www.danfoss.dk ECL Comfort 210 / 310 Brugervejledning Produced

Læs mere

OPTIMA 85. BETJENINGSVEJLEDNING DK / Version 27.06.2014 SOFTWARE VER. 1,0 / PRINT ES952 JORDVARMEPUMPE GS-4

OPTIMA 85. BETJENINGSVEJLEDNING DK / Version 27.06.2014 SOFTWARE VER. 1,0 / PRINT ES952 JORDVARMEPUMPE GS-4 BETJENINGSVEJLEDNING DK / Version 7.06.04 OPTIMA 85 SOFTWARE VER.,0 / PRINT ES95 JORDVARMEPUMPE GS-4 Genvex A/S Sverigesvej 6 DK-600 Haderslev Tel.: +45 73 53 7 00 salg@genvex.dk genvex.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

LAD NATUREN KOMME INDENFOR

LAD NATUREN KOMME INDENFOR LAD NATUREN KOMME INDENFOR DECEMBER 2014 2 TX KOMFORT Decentral ventilation med en kapacitet på 250 til 00 m³/h, kan anvendes følgende steder: skoler kontorer mødelokaler kantiner institutioner pavilloner

Læs mere

Betjeningsvejledning IQ Control panel

Betjeningsvejledning IQ Control panel Betjeningsvejledning IQ Control panel Indhold Indledning... 2 Anlægstyper.... 3 Montage.... 4 Betjeningspanel.... 5 Menuoversigt.... 6 Menuer.... 6 Sådan vælges og konfigureres menuer.... 7 Sådan tastes

Læs mere

Installationsvejledning Danfoss Link Hydronic Controller

Installationsvejledning Danfoss Link Hydronic Controller MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Installationsvejledning Danfoss Link Hydronic Controller Danfoss heating solutions Indhold. Kvik-guide til installation.................................................. 4.

Læs mere

30% SmartRadiator. Spar op til. i energi. www.tricklestar.com

30% SmartRadiator. Spar op til. i energi. www.tricklestar.com Auto Manu TM - er programmerbare termostater til styring af radiatorer - Kan styres via SmartPhone, PC/Mac og Internet - erstatter alle typer mekaniske termostater - Kræver ingen specialværktøj eller udskiftning

Læs mere

Teknisk datablad Brandautomatik

Teknisk datablad Brandautomatik Teknisk datablad Brandautomatik Brandautomatik www.air2trust.com Indeks VEJLEDNINGER 4 Brugervejledning 6 Menuoversigt 7 Displayvejledning ELDIAGRAMMER 9 Eldiagram for 1-5 spjæld 10 Eldiagram for 6-20

Læs mere

Se nogle flere oversrifter med funktioner på de efterfølgende sider og læs videre på

Se nogle flere oversrifter med funktioner på de efterfølgende sider og læs videre på Alarms Manager er et system der overvåger, styrer og alarmerer fra alle tænkelige hændelser og fra et utal af forskellige systemer. Alarms Manager kan erstatte, eller supplere alle typer systemer og tekniske

Læs mere

BAS 914S/929S Datablad

BAS 914S/929S Datablad BAS 914S/929S BA Systems Petershvilevej 1 DK-3200 Helsinge http://www.basystems.dk BAS 914S/929S tilhører en familie af programmerbare kontrollere der er målrettet til mindre samt medium størrelse installationer.

Læs mere

Energivenlig opvarmning med maksimal komfort

Energivenlig opvarmning med maksimal komfort Væghængt villagaskedel Energivenlig opvarmning med maksimal komfort ecotec plus VCW og VCI ecotec plus VCW og VCI ecotec plus VCW og VCI passer ind overalt med energimærke A og 4 års garanti Alt i én:

Læs mere

gulvvarme.wavin.dk Gulvvarmestyring 2.0 Wavin AHC 9000-serien Solutions for Essentials

gulvvarme.wavin.dk Gulvvarmestyring 2.0 Wavin AHC 9000-serien Solutions for Essentials -serien gulvvarme.wavin.dk Gulvvarmestyring 2.0 -serien Solutions for Essentials Introduktion Installer fremtidens gulvvarme og gør tilfredse kunder endnu mere tilfredse er fremtidens gulvvarmestyring.

Læs mere

Solvarmemodul FM443/CMS 910. Betjeningsvejledning 6 720 803 140 (2011/06) DK

Solvarmemodul FM443/CMS 910. Betjeningsvejledning 6 720 803 140 (2011/06) DK Solvarmemodul FM443/CMS 910 Betjeningsvejledning 6 720 803 140 (2011/06) DK 2 1 Sikkerhed..................................... 3 1.1 Om denne vejledning............................ 3 1.2 Produktets anvendelse..........................

Læs mere

Skab din perfekte komfortzone med evohome WiFi

Skab din perfekte komfortzone med evohome WiFi Skab din perfekte komfortzone med evohome WiFi WiFi Mere komfort, mere kontrol og mindre energi - den smarteste måde at opvarme hjemmet på 2 Komfort og kontrol 3 evohome systemet for intelligent zonekontrol

Læs mere

Meget mere end bare kold luft. Truma klimasystemer. Truma klimasystemer. Ny med Aventa eco og Saphir comfort RC. Oplev mere på: www.truma.

Meget mere end bare kold luft. Truma klimasystemer. Truma klimasystemer. Ny med Aventa eco og Saphir comfort RC. Oplev mere på: www.truma. Meget mere end bare kold luft Truma klimasystemer Aventa eco Aventa comfort compact comfort comfort RC vario Spændingsforsyning Køleydelse / varmeydelse (varmepumpe) Strømforbrug (230 V) køledrift Strømforbrug

Læs mere

INDHOLD 2-RØRS AUTOMATISK SKIFTESYSTEM TIL GULVVARME/KØLING GULVVARMESYSTEM MED KONDENSKEDEL OG BLANDESHUNT

INDHOLD 2-RØRS AUTOMATISK SKIFTESYSTEM TIL GULVVARME/KØLING GULVVARMESYSTEM MED KONDENSKEDEL OG BLANDESHUNT INDHOLD 4 5 6 7 8 9 10 GULVVARMESYSTEM MED KONDENSKEDEL OG BLANDESHUNT GULVVARMESYSTEM MED KONDENSKEDEL OG TRÅDLØST RELÆ KOMBINERET GULVVARME- OG RADIATOR- SYSTEM MED KONDENSKEDEL OG BLANDESHUNT MAKSIMUMKONFIGURATION

Læs mere

24/7. Tid til at lege Tid til 21 C i stuen. living.danfoss.dk. living by Danfoss varmestyring

24/7. Tid til at lege Tid til 21 C i stuen. living.danfoss.dk. living by Danfoss varmestyring living by Danfoss varmestyring Tid til at lege Tid til 21 C i stuen Kun med living by Danfoss kan du nemt og effektivt styre både elektroniske termostater og trådløs gulvvarme. Du kan endda oprette forbindelse

Læs mere

Energirigtig datacenter-køling. InRack serverkøling. & Det Intelligente Køleanlæg. aircold.dk

Energirigtig datacenter-køling. InRack serverkøling. & Det Intelligente Køleanlæg. aircold.dk Energirigtig datacenter-køling InRack serverkøling & Det Intelligente Køleanlæg aircold.dk 2 350 dages frikøling giver økonomichefen rynker smilerynker! Aircold er et dansk ingeniør- og kølefirma, der

Læs mere

Oversigts billedet: Statistik siden:

Oversigts billedet: Statistik siden: 1 Tilslutning: Tilslut et nætværks kabel (medfølger ikke) fra serverens ethernet port til din router. Forbind derefter bus kablet til styringen, brun ledning til kl. 29, hvid ledning til kl. 30 Forbind

Læs mere

Mark like a Professional. Markeringssystem FlyMarker PRO

Mark like a Professional. Markeringssystem FlyMarker PRO Mark like a Professional Markeringssystem FlyMarker PRO Mark like a Professional FlyMarker PRO Version MOBIL Med den håndholdte CNC markeringssystem Fly- Marker PRO, bliver markering af store, tunge og

Læs mere

SPIDER Quick guide. DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S. Langebjergvænget Roskilde

SPIDER Quick guide. DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S. Langebjergvænget Roskilde SPIDER Quick guide DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S Langebjergvænget 18 4000 Roskilde +45 7221 7979 Indhold Om SPIDER... 3 Funktioner ved SPIDER... 3 Spændingsforsyning... 3 Installation og fysiske

Læs mere

Til privatforbruger / villaejer. Bosch varmepumper Miljørigtig varmeenergi til enfamilieshuse og dobbelthuse

Til privatforbruger / villaejer. Bosch varmepumper Miljørigtig varmeenergi til enfamilieshuse og dobbelthuse Til privatforbruger / villaejer Bosch varmepumper Miljørigtig varmeenergi til enfamilieshuse og dobbelthuse Varme fra luften og jorden 365 dage om året I mere end 100 år har Bosch navnet stået for førsteklasses

Læs mere

Condens 6000 W. Kondenserende gaskedel til solvarme med buffertank til varme og varmt vand

Condens 6000 W. Kondenserende gaskedel til solvarme med buffertank til varme og varmt vand Condens 6000 W Kondenserende gaskedel til solvarme med buffertank til varme og varmt vand 2 Condens 6000 W Effektiv teknologi Condens 6000 W Fleksibilitet ligger til familien Vil du have en høj standard

Læs mere

Lige ved hånden: Overvågning og styring

Lige ved hånden: Overvågning og styring Lige ved hånden: Overvågning og styring Overvågning og styring med verdens førende på markedet Den bedste kvalitet til dine kunder: Solar-Log -apparaterne er de mest præcise og driftssikre dataloggere

Læs mere

Teknisk bilag og montasjeveiledning Type RWA 1-1-1-V 24V

Teknisk bilag og montasjeveiledning Type RWA 1-1-1-V 24V Ventilasjonssentral Teknisk bilag og montasjeveiledning Type RWA 1-1-1-V 24V 1 Før montering... 3 2 Funktionsprincip... 4 3 Beskrivelse og tekniske data... 5 4 Centraltegning... 6 4.1 Afprøvning af komfortventilationsfunktion...

Læs mere

Tekniske bilag og montagevejledning

Tekniske bilag og montagevejledning Brandventilationscentral type 1 1 1 PSM Max. 12 tændsats / 24V DC 1 x Brandventilationsgruppe INSTALLATIONSVEJLEDNING Tekniske bilag og montagevejledning Indhold: Side 1 Før montering... 3 2 Funktionsprincip...

Læs mere

Climaster ZCF luftbehandlingsaggregat. Brugervejledning - Quickguide

Climaster ZCF luftbehandlingsaggregat. Brugervejledning - Quickguide Climaster ZCF luftbehandlingsaggregat Brugervejledning - Quickguide EXHAUSTO A/S Odensevej 76 DK-5550 Langeskov Tel. +45 65 66 12 34 Fax +45 65 66 11 10 exhausto@exhausto.dk www.exhausto.dk 1 Generelt

Læs mere

LAD NATUREN KOMME INDENFOR

LAD NATUREN KOMME INDENFOR LAD NATUREN KOMME INDENFOR JUNI 2013 2 TX BOLIG Decentral ventilation med en kapacitet på 35 til 350 m³/h, kan eventuelt anvendes følgende steder: privatbolig kontorer mødelokaler undervisningslokaler

Læs mere

Betjeningsvejledning. Siemens Building Technologies AG c 1/24

Betjeningsvejledning. Siemens Building Technologies AG c 1/24 Betjeningsvejledning Varmeregulator Landis & Staefa RVL470 Oversigt... 2, 3 Symboler... 4 Info-taste... 5 Driftsarter... 6 Sådan startes opvarmning... 7 Rumtemperatur er ikke korrekt... 8 Opvarmning uden

Læs mere

SeeTool - KNX løsninger til

SeeTool - KNX løsninger til SeeTool - KNX løsninger til Erhversbygninger Program 8.0.0.0.0.3 Kontinuert dagsregulering med PIR og manuel dæmp/ betjening Lysreguleringsfunktioner Lyset tændes og slukkes automatisk afhængigt af folks

Læs mere

LAD NATUREN KOMME INDENFOR

LAD NATUREN KOMME INDENFOR LAD NATUREN KOMME INDENFOR TX 250A TX 500A TX 750A TX 1000A DECEMBER 2016 TURBOVEX - frisk luft til alle 2 Decentral ventilation med en kapacitet på 250 til 1000 m³/h, kan anvendes følgende steder: skoler

Læs mere

INSTALLATIONS- manual IB2. Impulsrelæ til to individuelt styrede motorer

INSTALLATIONS- manual IB2. Impulsrelæ til to individuelt styrede motorer 061110 Ref: IB2-im1822041_dk.pdf INSTALLATIONS- DK manual Art.nr. 1822041 IB2 Impulsrelæ til to individuelt styrede motorer Med IB2 kan to motorer styres individuelt samtidig med motorerne tager imod centrale

Læs mere

Energirigtig datacenter-køling. InRack serverkøling. & Det Intelligente Køleanlæg. aircold.dk

Energirigtig datacenter-køling. InRack serverkøling. & Det Intelligente Køleanlæg. aircold.dk Energirigtig datacenter-køling InRack serverkøling & Det Intelligente Køleanlæg aircold.dk 2 3 350 dages frikøling giver økonomichefen rynker smilerynker! Indhold Aircold er et dansk ingeniør- og kølefirma,

Læs mere

Varm luft Den bedste løsning til fleksibel og økonomisk opvarmning

Varm luft Den bedste løsning til fleksibel og økonomisk opvarmning Varm luft Den bedste løsning til fleksibel og økonomisk opvarmning Gør det nemt at beherske indeklimaet WA-aggregater er det bedste valg, hvis du vil holde en konstant arbejdstemperatur med jævn fordeling

Læs mere

ED 100/250 Dobbelt-dørs løsning Intern kabling DORMA ED 100 ED 250. Dobbelt-dørs løsning: Intern kabling. Montagevejledning

ED 100/250 Dobbelt-dørs løsning Intern kabling DORMA ED 100 ED 250. Dobbelt-dørs løsning: Intern kabling. Montagevejledning ED 100 ED 250 : Montagevejledning Denne montagevejledning skal bruges i kombination med Montagevejledningen ED 100-250 mellem Automatik ved dobbelt-dørs løsninger: Ved en dobbelt-dørs løsning, skal de

Læs mere

Dr.Heron med tilslutningsprint DCT

Dr.Heron med tilslutningsprint DCT Dr.Heron med tilslutningsprint DCT TEMPERATUR - STYRING 1.0 El-tilslutning Kabler INSTALLATION Anbefalet kabeltype: YSY-JZ. Temperaturføler- og styrespændingssignaler fremføres i separat, skærmet kabel

Læs mere

DanX 2. Indeklimaløsninger til wellness- og poolområder

DanX 2. Indeklimaløsninger til wellness- og poolområder DanX 2 Indeklimaløsninger til wellness- og poolområder Et optimalt indeklima ved poolen En hurtig dukkert er altid dejligt. Men klimaet omkring en indendørs swimming pool kan godt være en prøvelse for

Læs mere

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL!

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL! MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL! FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 981 002 317 Ver. 01 11-03-2013 Indhold 1. INTRODUKTION... 4 2. BESKRIVELSE FANTRONIC... 5 2.1 SÅDAN FUNGERER

Læs mere

HOVEDGADEN 86 DK-8831 LØGSTRUP

HOVEDGADEN 86 DK-8831 LØGSTRUP TPC Touchscreen Indstilling og angivelse af tilgangsluftens temperaturer Indstilling og angivelse af omdrejningstallet af ventilatormotor Angivelse af frostsikringsfuntionen i pladevarmeveksleren Angivelse

Læs mere

2014-05-05 version 15

2014-05-05 version 15 2014-05-05 version 15 MicroVent Indhold 1. Systemoversigt... 3 2. Generelle informationer... 4 3. Servicepunkt... 6 4. Forbindelsesdiagram LON-Bus og 230V... 7 5. Forbindelsesdiagram sensorer og styring...

Læs mere

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren Betjeningsvejledning Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24 Til ejeren Vigtige generelle tips Gaskedlen må kun bruges i henhold til formålet, og betjeningsvejledningen skal overholdes

Læs mere

24/7 varmestyring i hjemmet med Danfoss Link App, uanset hvor du befinder dig

24/7 varmestyring i hjemmet med Danfoss Link App, uanset hvor du befinder dig living by Danfoss varmestyring Intelligent opvarmning af hjemmet Nemt, effektivt og fjernstyret Du kommer tidligere hjem end planlagt. Rumtemperatur i stuen: 21 C. Den nye Danfoss Link App giver dig mulighed

Læs mere

VAV FUNKTION. Instruktionsmanual 2

VAV FUNKTION. Instruktionsmanual 2 VAV FUNKTION DK Instruktionsmanual 2 DK INDHOLD INDLEDNING... 3 1. MONTAGE AF TRYKTRANSMITTER... 3 2. SLANGE TILSLUTNING PÅ TRYKTRANSMITTER... 3 3. ELEKTRISK TILSLUTNING TIL AGGREGAT... 4 4. INDSTILLING

Læs mere

Luftkonvektor PF Smart. PF Smart. Smarte funktioner for hurtig og effektiv opvarmning

Luftkonvektor PF Smart. PF Smart. Smarte funktioner for hurtig og effektiv opvarmning Luftkonvektor PF Smart PF Smart Smarte funktioner for hurtig og effektiv opvarmning Lavt energiforbrug - høj komfort Konvektoren er konstrueret til at opnå et betydeligt lavere energiforbrug end konventionelle

Læs mere

Bevægelsessensorer til udendørsbrug

Bevægelsessensorer til udendørsbrug Bevægelsessensorer til udendørsbrug Komfort, sikkerhed og energibesparelse. P116840 Bevægelsessensorer fra Schneider Electric Komfort. Sikkerhed. Energi-besparelse! Sætter du pris på komfort og sikkerhed

Læs mere