Start GEA MATRIX når du vil have et godt klima. Alle vores produkter reguleres intelligent... GEA Klimateknik Danmark

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Start GEA MATRIX når du vil have et godt klima. Alle vores produkter reguleres intelligent... GEA Klimateknik Danmark + 45 38 88 70 70"

Transkript

1 Air Treatment Division GEA Klimateknik Danmark Alle vores produkter reguleres intelligent... Start GEA MATRIX når du vil have et godt klima

2 GEA MATRIX Alle vores produkter reguleres på en intelligent måde GEA Viento GEA-portlufttæppe GEA konvektorer GEA RoofJETT GEA fan-coils GEA luftopvarmere GEA-koldtvandsgenerator GEA MATRIX er et standardmæssigt reguleringskoncept for alle produkter fra GEA Klimateknik Det standardmæssige reguleringskoncept GEA MATRIX til hele produktfamilien inden for klima- og ventilationsteknik byder ud over en standardmæssig installation også på en overordnet betjeningsfilosofi og service-software til alle anvendelser! Og den modulbaserede opbygning giver dig til enhver tid sikkerhed for at kunne udbygge systemet! De innovative løsninger, som GEA Klimateknik er de første til at præsentere i Europa, kan tilbyde væsentlig større effektivitet til investorer, udførende parter og projektgrupper, som bruger GEA MATRIX. Komplet produktdækning Alle produkter fra GEA Klimateknik kan reguleres og betjenes på samme måde med det nye GEA-reguleringssystem. Hidtil var reguleringssystemer kun til rådighed for enheder i den høje komfort-kategori. Med den nye GEA MATRIX er den komfortable regulering af GEA-produkter standard og dermed universelt anvendelig. Driftsklar med det samme Alt efter den bestilte funktion indstilles parametrene i forvejen på fabrikken og enhederne leveres med færdig ledningsføring. I leverancen medfølger både de nødvendige sensorer, eventuelle ekstra moduler og også betjeningsenhederne til styreenhederne. Dermed slipper man for besværlige bestillinger af enkeltkomponenter. Når forsyningsspændingen og betjeningsenheden _ hvis den er løst vedlagt _ er blevet tilsluttet, er enheden klar til at blive sat i drift. Standardmæssig betjening Uafhængigt af enheden og anvendelsessituationen: Betjeningsenhederne kan bruges universelt. Der skelnes kun mellem en comfortserie i beskyttelsesklasse IP20 til kommerciel brug og en industrial-serie i beskyttelsesklasse IP54 til brug under mere krævende forhold. For alle anvendelsessituationer gælder følgende: Alle betjeningsenheder er baseret på den samme montageplade. På den måde er tilslutningen standardiseret og betjeningsenhederne er nemme at skifte ud, fx hvis der senere skal tilsluttes en tidsafbryder. GEA MATRIX-systemet vokser med udfordringerne. Den modulbaserede opbygning gør det muligt at foretage senere suppleringer, fx en forbindelse til styreteknik, uden store omkostninger 2

3 Netværket GEA MATRIX.Net er integreret som standard i enhver»intelligent«enhed. Standardmæssig ledningsføring og servicetools, der kan integreres på vilkårlige steder i netværket, betyder tids- og pengebesparelser ved idriftsættelsen Netværket er en garant for udbygningsmulighederne Netværket GEA MATRIX.Net, der findes ved enhver»intelligent«komponent, garanterer muligheden for fleksible udbygninger, fx ved anlægseller funktionsudvidelser. Med 2-leder-bussystemet kan GEA M ATRIX.Net der ikke blot forbindes flere enheder til en gruppe, men også sammensættes indtil 16 forskellige grupper, f.eks. til management af udluftning/ tilført luft eller en central betjening. Let anlægsudvidelse Vha. de forskellige netværksegnede moduler, fx ventilmodulet, kan de tilsluttede regulatorers grundfunktion forhøjes og anlæggets funktion udvides. Desuden udveksles relevante informationer effektivt. Hvis en regulator fx registrerer en udetemperatur, stilles den til rådighed for alle andre busdeltagere via netværket. På den måde kan sommerkompensationen for alle enheder aktiveres med kun én udvendig føler. Til standardanvendelser kan der leveres følgende reguleringspakker. Med servicetools kan der foretages en objektspecifik, individuel tilpasning af reguleringen 3

4 GEA MATRIX - fremtidens reguleringssystem for alle! Let at træffe det passende valg og skræddersyede løsninger Det er nemt og sikkert at vælge den korrekte dimensionering af GEA MATRIX. Der vises kun de muligheder, det er meningsfuldt at vælge for den enkelte enhed. Det giver et godt overblik og en større sikkerhed under udvælgelsen. Samtidig modtager og betaler du eller din kunde kun de regulatorfunktioner, som der rent faktisk er brug for. Du kan orientere dig helt og holdent efter din kundes forestillinger og betaler udelukkende for det nødvendige udstyr. Det sørger GEA MATRIXsystemets forskellige prisog kapacitetskategorier for. Enhederne leveres med færdige parameterindstillinger efter dit behov. Det er ikke længere nødvendigt at indstille DIP-omskifteren på stedet. Desuden er der på mange enheder påklæbet et individuelt, enhedsspecifikt strømskema for at lette tilslutning og idriftsættelse. Skemaet viser ud over tilslutningsbelægningen for de benyttede komponenter, fx ventiler eller følere, også ledningsføringen til andre enheder. Det enhedsspecifikke strømskema på enhederne letter tilslutning og idriftsættelse Tilførsel 230V/50Hz Maks. B10A Køleventil Alarm udløst af kondensvandsafbryder Enhed fra m. RFS Ventilatormotor Driftsmelding 230V- / 1A Fejlmelding 230V- / 1A Tilførsel 230V/50Hz Maks. B20A Kan du forestille dig en mere»skræddersyet«regulering af et produkt? Højeste komfort GEA MATRIX-systemet kan opfylde selv de allerstørste krav. Bus Bus Udvendig føler MVS/TK-indgang Rumføler Bus Option NTC = 10 K / 25 C Eksempel: opvarmning/ ventilation af hal: Alt efter den valgte reguleringsstrategi kan der fokuseres på en optimal tilførsel af frisk luft eller en energioptimeret regulering af rumtemperaturen med andel af udeluft. I kombination med en sekundærluftjalousi-regulering sørges der dermed for et behageligt klima i hallen uden trækluft. I turbineproduktionen hos ALSTOM Power i Mannheim sætter man også sin lid til de gennemtænkte ventilatorkoncepter fra GEA 4

5 Eksempel: kontorbygning: Registreringen af temperaturen på den tilførte luft forhindrer at der blæses for kold eller for varm luft ind. Registreringen af rum- eller returlufttemperaturen, der fås som ekstraudstyrsfunktion, sørger yderligere for et perfekt klima selv hvis betjeningsstationen monteres på et ufordelagtigt sted. For at forhindre for store temperaturfald foretages der på grundlag af den herskende udetemperatur en kompensation af rumtemperaturens teoretiske værdier. Eksempel: hotel: Her sørger en elektronisk ventilstyring for absolut ro. For at forhindre forstyrrende lys om natten reduceres lysdiodernes lysstyrke automatisk på betjeningsenhederne. Ensartet installation Med ensartede betegnelser for klemmerne på alle systemkomponenter opnås der tidsbesparelser og en minimering af omkostningerne i forbindelse med installation og ledningsføring. Skrue- eller cage clamp- fjederklemmerne, der kan tilsluttes overalt, er i den henseende en yderligere. Montagepladen, der er identisk for alle betjeningsenheder, gør det ikke blot muligt at montere alle ledninger forud, men muliggør også fleksibel udskiftning af betjeningsenheden. På den måde kan den komplette montage foretages umiddelbart før idriftsættelsen og eventuelle forbytninger kan hurtigt korrigeres. Brug af lavspændings- og bussystemteknologi gør, at der kun kræves et reduceret antal ledere og tværsnit til ledningsføringen. I praksis fører det eksempelvis til, at man slipper for klemkasser monteret mellem komponenterne ved installation af flere luftopvarmere. Når betjeningsenhederne tilsluttes, tilpasser sig selv til de eksisterende GEA-komponenter og viser de nødvendige dialoger for den tilsluttede enhed. Med GEA MATRIX kan der fra centralen indstilles et behageligt klima svarende til belægningen på hotelværelserne _ i enhver klasse 5

6 GEA MATRIX det individuelle reguleringssystem: åbent for alle! Åben for kontakter GEA MATRIX er åben for udveksling af data! Via forskellige interface-moduler er det muligt at kommunikere med andre anlægs styre- og reguleringssystemer. Mulighederne spænder fra sammenkobling over digitale og analoge ind- og udgange til forbindelser til styreteknik via LON WORKS eller Ethernet. Reducering af hardwaren Modulerne tilsluttes via det integrerede GEA MATRIX.Net-interface. På den måde kan man sammensætte indtil 16 grupper eller rum i et modul. Det reducerer den nødvendige mængde hardware og omkostningerne til systemintegration i forbindelse med LON-kommunikation. Yderligere funktioner som fjern- overvågning af enhederne og anlæggene via modem, intranet eller internet er under udvikling. Det gælder også for forsendelse af fejl- og servicemeldinger pr. SMS, fax eller til en eller flere adresser, der kan vælges frit. På den måde undgår man at overse fejl og servicearbejdet kan planlægges mere effektivt. Overskuelige menuer Håndteringen af betjeningsenhederne er i vid udstrækning selvforklarende. Letforståelige piktogrammer Lysdioder, piktogrammer og menufunktioner, som eller klartekst-meldinger man bl.a. kender dem fra informerer til enhver tid brugeren om anlæggets tilstand mobiltelefoner, understøtter den intuitive betjening. eller eventuelle fejl. Nem indlæring Hvad enten man befinder sig i en kontorbygning eller en fabrikshal alle indstillinger er stort set ens. Slut med at Selv komplekse anlæg kan skulle studere tykke manualer. Nem indlæring fra star- således hurtigt og nemt indstilles eller tages i drift. ten af. Meldinger kan sendes til systemkoordinatoren pr. SMS, fax eller 6

7 Betjeningen og parameterindstillingen ser altid ens ud ligegyldigt hvilket GEA-produkt, du bruger Vha. den integrerede tidsafbryder er det nemt at opnå energibesparelser. I trit med tiden Hvis der integreres en tidsafbryder i systemet, er energibesparelse forprogrammeret. Vha. op til seks ugeprogrammer, et ferieprogram samt særlige skiftedage skifter anlægget på de valgte tidspunkter automatisk mellem normal drift og drift med sænket temperatur. Hvis der, på trods af den sænkedetemperatur, alligevel er brug for et rum, kan der lokalt omskiftes til normal drift med bypass-funktionen. Derudover benyttes uret til automatisk at forsyne fejlmeldinger med et tids-/datostempel samt til at aktivere en blokeringsbeskyttelse for pumperne. GEA MATRIX er også forberedt til international brug. Man kan til enhver tid skifte mellem de seks programmerede standardsprog. Indtastning af teoretisk værdi Ugeprogram Kalender Ventilatormodus Fejl Dagsprogram Driftsart Password 7

8 GEA MATRIX Vælg din kapacitetsklasse Der er adgang til alle komponenter i netværket via betjeningsenhedens, regulatorens eller et af de globale modulers servicestik. Under opstarten»scanner«servicetool et først netværket og giver dermed et overblik over alle tilsluttede kompo- Vent et øjeblik. Reguleringsnetværket scannes. Forskellige kapacitetsklasser GEA MATRIX-reguleringssystemet fås i forskellige kapacitetsklasser. Dermed er det muligt at tilpasse af funktionen optimalt til enhederne. Til de decentrale enheder, f.eks. fan-coils eller luftopvarmere, bruges regulatorerne GEA MATRIX 2000, 3000 og Uafhængigt af enheden eller kapacitetsklassen kan alle regulatorer sammensættes til en gruppe eller et netværk via det standardmæssigt integrerede bussystem GEA MATRIX.Net. Et netværk med en udbredelse på indtil 600 m vil således maksimalt omfatte 16 grupper med indtil 16 enheder plus en betjeningsenhed pr. gruppe. Dermed kan vidt forskellige enheder uden problemer kombineres med hinanden. Det gælder både for cirkulationsluft-/blandingsluftenheder såvel som enheder med tilført luft/udluftning eller for enheder med 230/400 V forsyningsspænding. Fokus på service To forskellige servicetools, den håndholdte enhed MATRIX.PDA og MATRIX.PC-software, sørger for overblik i forbindelse med service og idriftsættelse. nenters funktion, deres udstyr og eventuelt foreliggende fejl. Derefter kan de faktiske værdier vises for hver enhed, der er mulighed for at foretage indstillinger, udlæse fejlhukommelsen eller kontrollere aktuatorer såsom ventiler eller motoren. Netstrukturen klarlægges med scanning, grupperne og enhederne kan navngives i klartekst for senere at lette tildelingen af de enkelte enheder Med den anvendte GEA MATRIX-regulering kan fejl nemt findes ved fjerndiagnose, så der hurtigt kan træffes de nødvendige foranstaltninger. 8

9 LON Indgangsvariabel Udgangsvariabel LON 1 GEA MATRIX 16 fan-coils til klimatisering af hotelværelserne LON 2 GEA MATRIX 16 fan-coils til klimatisering af hotelværelserne LON 3 Brandsikringsanlæg LON 4 GEA MATRIX 16 fan-coils til klimatisering af hotelværelserne LON 5 Persiennestyring LON 6 GEA MATRIX 16 fan-coils til klimatisering af hotelværelserne LON 7 Centralt låsesystem Comfort t Hotel Reception/ bygningsmanagementcentral Med et netværk kan man styre indtil 16 grupper. Der kan tilsluttes 16 enkeltregulatorer til en gruppe. Til hver gruppe er der beregnet en egen betjeningsenhed. Et netværk må maksimalt have en udbredelse på 600 m På den måde kan man fra centralt sted hurtigt og nemt få overblik over det samlede anlæg. Med softwaren MATRIX.PC står der udvidede funktioner til rådighed. Ud over fremstillingen af trendkurver eller tildeling af gruppeadresser via netværket, kan softwaren også bruges til at foretage en parameterindstilling af de globale moduler. Service har aldrig før været så nemt _ og det endda uden at skulle betræde rummet. Med softwaren MATRIX.PC kan der udføres mange udvidede opgaver, fx oprettelsen af trendkurver. 9

10 Elegant betjening på alle områder Pålidelighed på erhvervsområdet Blot fire taster sørger også her for en nem og intuitiv betjening. kun dialogen»blandingsluftjalousi«på displayet, når den tilsluttede gruppe indeholder en blandingsluftenhed. Advarsels- og fejlmeldinger vises i klartekst, på betjeningsenheder med integreret ur tilføjes der desuden et tids/dato-stempel. Valg af betjeningsenheder Specielt til komfortområdet fås MATRIX-betjeningsenhederne i det flotte design. udstyret med omskiftning mellem normal drift/drift med sænket temperatur. En anden betjeningsenhed OP44I er beregnet til GEA MATRIX 3000/4000, som er udstyret med ekstra funktioner såsom omskiftning mellem cirkulations-/blandingsluft, normal drift/drift med sænket temperatur og taste til sekundærluftjalousi Op/ned. OP51C-betjeningsenheden til GEA MATRIX 3000/4000 med LCD-display og integreret tidsafbryder bruges på komfortområdet. En anden udførelse er OP21C-betjeningsenheden til GEA MATRIX 2000, som er Den infrarøde fjernbetjening GEA MATRIX.IR er en praktisk løsning til alle enheder med GEA MATRIX og 4000-regulatorudstyr. Fjernbetjeningen kan på stedet tilpasses til de pågældende anvendelsesforhold. Man vælger de funktioner, der vises på displayet, iht. enhedens funktioner. Det gør det muligt at bruge fjernbetjeningen i kombination med forskellige enheder, f.eks. ventilatorkonvektoren eller varmlufttæppet. En typisk betjeningsenhed til erhvervsområdet er OP50Ibetjeningsenheden til GEA MATRIX 3000/4000 med LCD-display og dåse, som er egnet til montage på væggen. Betjeningsenhederne med display tilpasser sig automatisk til de tilsluttede enheder, dvs. at der kun vises de nødvendige dialoger. Således vises fx 10

11 Samlet oversigt GEA MATRIX 2000/3000/4000 Ydelseskarakteristika 2-leder-systemer kun opvarmning 2-leder-systemer kun køling Enhedstype 4-leder-systemer opvarmning og køling 2-leder-systemer opvarmning eller køling Op til 3 trin Op til 5 trin Ventilator Temperaturafhængig ventilatorstyring Overvågning af termokontakt for motor 1 x 3-punkts eller 2 x 2-punkts Ventilstyring 2 x 3-punkts eller 2 x 2-punkts Støjfri Sommer-/vinterkompensation Lokal tilslutning Udvendig føler Tilslutning via GEA MATRIX.AI Tilslutning for fremløbstemperaturføler Alarm Kondensvandsniveau Meldinger Krav til opvarmning/køling Drifts- og fejlmelding Min./maks. begrænsning opvarmning Temperaturbegrænsning på tilført luft Min. begrænsning køling Tilslutning for føler for tilført luft Frostbeskyttelse i rum Frostbeskyttelse Frostbeskyttelse på z enhed 1 trin El-varme 2 trin Tilslutning for filterovervågning Drift med sænket temperatur/enhed Styreindgange FRA/portkontakt Hviledrift/normal drift/enhed FRA/fri driftsmåde Styring af blandingsluftspjæld Åbne/lukke eller konstant 0-100% Styring af sekundærluftjal. Manuelt eller reguleret Ekst. styring af udsugningsventilator Styring direkte fordamper 1 trin/2 trin/konstant i forbindelse med MATRIX.DV-modul Regulering af rumtemperatur Regulering af temperatur på tilført luft Reguleringsmåder Kaskaderegulering af rumlufttemperatur og af temperatur på tilført luft Køleloft/konvektor Bussystem GEA MATRIX.Net GEA MATRIX.DI GEA MATRIX.AI GEA MATRIX.DO GEA MATRIX.RF Kan udvides med: GEA MATRIX.V GEA MATRIX.CLOCK GEA MATRIX.EM GEA MATRIX.LON GEA MATRIX.PDA Servicetools GEA MATRIX.PC GEA MATRIX OP21 x GEA MATRIX OP30 x Betjeningsenheder GEA MATRIX OP31 x GEA MATRIX OP44 x GEA MATRIX OP50 x / 51 x GEA MATRIX 2000 GEA MATRIX 3000 GEA MATRIX 4000 = kun med ekstramodul 11

12 Vort marked i Europa A B BG BIH BY CH CZ D GEA Klimatechnik GmbH A-4673 Gaspoltshofen Tel. +43 / 7735 / GEA Happel Belgium N.V. B-1130 Brussels Tel. +32 / 2 / EVISS Ltd. BG-7000 Rousse Tel / 82 / GEA Klimatehnika SCG Novi Beograd Tel / 11 / GEA Klimatechnik UAB LT Vilnius Tel / 5 / GEA Klimatec Schweiz AG CH-3065 Bolligen-Station Tel. +41 / 31 / GEA LVZ, a.s. CZ Liberec Tel / 48 / GEA Klimatizace spol. s r.o. CZ Liberec Tel / 48 / GEA Happel Klimatechnik GmbH D Herne Tel. +49 / 2325 / DK E EST F FIN GB H HR GEA Klimateknik ApS DK-2610 Rødovre Tel. +45 / 38 / GEA Air Treatment Marketing Services Int. GmbH - oficina España E Madrid Tel. +34 / 91 / GEA Klimatechnik UAB LT Vilnius Tel / 5 / GEA Happel France sarl F Roncq Cedex Tel. +33 / 3 / OY TEKNOCALOR AB FIN Vantaa Tel / 9 / SAS Aircon Ltd. GB-CO11QB Colchester Tel. +44 / 1206 / GEA Klimatechnika Kft H-1037 Budapest Tel. +36 / 1 / GEA Klima-rashladna tehnika d.o.o. HR Zagreb Tel / 1 / IS L LT LV N NL P PL RO Rafn Jensson IS-110 Reykjavik Tel / 56 / GEA Happel Luxembourg L-4940 Bascharage Tel / 26 / GEA Klimatechnik UAB LT Vilnius Tel / 5 / GEA Klimatechnik UAB LT Vilnius Tel / 5 / GEA Klimaprodukter AS N-0484 Oslo Tel. +47 / 220 / GEA Happel Nederland B.V. NL-2909 LL Capelle a/d Ijssel Tel. +31 / 10 / Nónio, Lda. P Lisboa Tel / 21 / GEA Klimatyzacja Sp. z o.o. PL Wroclaw Tel. +48 / 71 / GEA Klimatechnik s.r.l. RO Timisoara Tel. +40 / 356 / RUS S SCG SK SLO TR UA GEA Kondicioner Moskva RU Moskva Tel. +7 / 495 / GEA EXOS Ventilation AB S Enköping Tel. +46 / 171 / GEA Klimatehnika SCG Novi Beograd Tel / 11 / GEA Klimatizácia s.r.o. SK Bratislava Tel / 7 / GEA Klimatizacijska Tehnika d.o.o. SI-1000 Ljubljana Tel / 1 / ISISAN TR Balmumcu Istanbul Tel. +90 / 212 / GEA Ukraina t.o.v. UA Kyiv Tel. +38 / 044 / Air Treatment Division A company of GEA Group For detailed information on all corporate areas, go to or contact us by

LABCONTROL. Designmanual. Flow-Kontrol-Systemer. The art of handling air

LABCONTROL. Designmanual. Flow-Kontrol-Systemer. The art of handling air LABCONTROL Flow-Kontrol-Systemer Designmanual The art of handling air Designmanual LABCONTROL Indholdsfortegnelse Erfaring og innovation 3 LABCONTROL 4 Systemoversigt 6 EASYLAB 8 Systemet 8 Anvendelsesområder

Læs mere

lev smart, nyd hjemmelivet

lev smart, nyd hjemmelivet lev smart, nyd hjemmelivet de gode løsninger som gør hverdagen enklere Bolig-automatisering betyder teknologi til din rådighed med dine behov i centrum. smart-house er en verden af innovative løsninger,

Læs mere

Godt i gang med KNX. - en guide fra Schneider Electric

Godt i gang med KNX. - en guide fra Schneider Electric Godt i gang med KNX - en guide fra Schneider Electric KNX - bag facaden Med en KNX-installation kan du klare stort set alle styrings- og automatiseringsopgaver i bygninger; fra lys, varme og ventilation

Læs mere

Automation and Drives Nr. 1 marts 2005 A&D INFORMATION. Besøg os på dette års Hannover Messe

Automation and Drives Nr. 1 marts 2005 A&D INFORMATION. Besøg os på dette års Hannover Messe Automation and Drives Nr. 1 marts 2005 A&D INFORMATION Besøg os på dette års Hannover Messe Indholdsfortegnelse 2 3 Efteruddannelse - en genvej til succes 10 SIWAREX hos KiMs 17 SIMATIC PC 4 Hvordan bliver

Læs mere

gør energieffektivitet til din forretning

gør energieffektivitet til din forretning gør energieffektivitet til din forretning Smarte løsninger har deres egen farve Solar er en teknisk grossist inden for el, kommunikation, sikring, belysning, automation, vvs, ventilation og vedvarende

Læs mere

Tekniske specifikationer

Tekniske specifikationer Tekniske specifikationer EV-nummer 18127 EV-nummer udeføler (ekstraudstyr) 18140 Strøm 2-leder polaritetsfri svagstrømsforbindelse med UBA-4000 Programmerbar stuetermostat Betjeningsvejledning Maks. tværsnit

Læs mere

LK IHC Control. Sikkerhed og komfort i din hverdag. Traditionelt el-materiel. Intelligente systemer. Data og kommunikation.

LK IHC Control. Sikkerhed og komfort i din hverdag. Traditionelt el-materiel. Intelligente systemer. Data og kommunikation. LK IHC Control Sikkerhed og komfort i din hverdag Traditionelt el-materiel Intelligente systemer Data og kommunikation Belysning IHC den fleksible totalløsning LK IHC er den intelligente løsning til boligen

Læs mere

Bygningsautomation et overblik

Bygningsautomation et overblik Bygningsautomation et overblik Indholdsfortegnelse Firmahistorie 4 WAGO i bygningsautomation 6 Facility management med WAGO 8 Integrerende bygningsautomation større energieffektivitet 10 WAGO-I/O-SYSTEM

Læs mere

Ingen har lovet at trådløs gulvvarme skulle være nemt før nu

Ingen har lovet at trådløs gulvvarme skulle være nemt før nu Ingen har lovet at trådløs gulvvarme skulle være nemt før nu Avanceret - ganske enkelt Danfoss trådløse CF2-system til styring af gulvvarme er designet med enkelhed for øje. Det gør det muligt at montere

Læs mere

NOX Sikringssystem We are way ahead - and just around the corner

NOX Sikringssystem We are way ahead - and just around the corner NOX Sikringssystem We are way ahead - and just around the corner NOX Sikringssystem NOX er et kombineret sikringssystem, der forener adgangskontrol, tyverialarm, videoovervågning samt klima- og bygningsstyring

Læs mere

DRIFT & ARKITEKTUR. læs inde i bladet. Gentofte Hospital FSTA FORUM FOR SYGEHUS TEKNIK OG ARKITEKTUR WWW.FSTA.DK

DRIFT & ARKITEKTUR. læs inde i bladet. Gentofte Hospital FSTA FORUM FOR SYGEHUS TEKNIK OG ARKITEKTUR WWW.FSTA.DK Nr. 7 oktober 2014 3. årgang DRIFT & ARKITEKTUR www.hospitaldrift.dk ISSN Nr. 2245-3997 FSTA FORUM FOR SYGEHUS TEKNIK OG ARKITEKTUR WWW.FSTA.DK læs inde i bladet Ny generation overvågningssystem baseret

Læs mere

30 radiatorer fra ét centralt punkt. Smartere opvarmning ganske enkelt. varme.danfoss.dk. living by Danfoss varmestyring

30 radiatorer fra ét centralt punkt. Smartere opvarmning ganske enkelt. varme.danfoss.dk. living by Danfoss varmestyring living by Danfoss varmestyring Smartere opvarmning ganske enkelt Det har aldrig været lettere for boligejere at opleve den ultimative integrerede opvarmning. Med Danfoss Link er hvert enkelt element, fra

Læs mere

A&D Information. Sikkerhed. Høj produktivitet går igennem Plant Intelligence. Prisfald på SCALANCE X switches. Simotion understøtter interpolation

A&D Information. Sikkerhed. Høj produktivitet går igennem Plant Intelligence. Prisfald på SCALANCE X switches. Simotion understøtter interpolation A&D Information Automation and Drives Nr. 1 marts 2008 Høj produktivitet går igennem Plant Intelligence Sikkerhed Prisfald på SCALANCE X switches Simotion understøtter interpolation 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

NOX Sikringssystem We are way ahead - and just around the corner

NOX Sikringssystem We are way ahead - and just around the corner NOX Sikringssystem We are way ahead - and just around the corner NOX Sikringssystem NOX er et kombineret sikringssystem, der forener adgangskontrol, tyverialarm, video-overvågning, brandalarm samt klima-

Læs mere

Alt er muligt med XMO Oplevelser med XMO

Alt er muligt med XMO Oplevelser med XMO Alt er muligt med XMO Oplevelser med XMO INDHOLDSFORTEGNELSE XMO er det mest anvendte lægesystem i Danmark XMO lægesystem er din sikkerhed for en effektiv hverdag i praksis. XMO er det mest anvendte lægesystem

Læs mere

Vejledning for SSI400 GSM Tyverialarm i 433/868MHz SSI400 GSM ALARM. Hybrid GSM tyverialarm 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner

Vejledning for SSI400 GSM Tyverialarm i 433/868MHz SSI400 GSM ALARM. Hybrid GSM tyverialarm 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner 09-9-2013 SSI400 GSM ALARM Hybrid GSM tyverialarm 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner 2013 model - GSM alarm SSI400 433/868MHz Version December 2012 Brug vores app til Android og iphone til betjening

Læs mere

SHARK 2.0. Lagerstyring. SHARK er et intelligent lagerstyringssystem (WMS), særligt velegnet for brug på det automatiserede

SHARK 2.0. Lagerstyring. SHARK er et intelligent lagerstyringssystem (WMS), særligt velegnet for brug på det automatiserede SHARK 2.0 Lagerstyring SHARK er et intelligent lagerstyringssystem (WMS), særligt velegnet for brug på det automatiserede lager. Det er en skalerbar og fleksibel løsning som kan anvendes til alt fra den

Læs mere

SmokeCloak Privat. installation og instruktion

SmokeCloak Privat. installation og instruktion SmokeCloak Privat installation og instruktion Der er truffet alle tænkelige forholdsregler for at sikre rigtigheden af denne manual. Producenten MSS Professional A/S står ikke til ansvar for tab eller

Læs mere

NBE PILLEFYR. Black Star Fra version 6.60

NBE PILLEFYR. Black Star Fra version 6.60 NBE PILLEFYR Black Star Fra version 6.60 INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2: Monterings vejledning. Side 3: Justering efter vægt. Side 4 : Betjenings vejledning basis. Side 5-12 Stage 0-4 Side 13: Justering

Læs mere

Serverrumsvejledning. Center for Energibesparelser. Til virksomheder, der ønsker en god projektering, sikker drift og sund økonomi.

Serverrumsvejledning. Center for Energibesparelser. Til virksomheder, der ønsker en god projektering, sikker drift og sund økonomi. Center for Energibesparelser Serverrumsvejledning 2011 Til virksomheder, der ønsker en god projektering, sikker drift og sund økonomi Bliv klogere på: Elforbrug i serverrum Energistyring Robusthed og redundans

Læs mere

Compact P by nilan. Ét kompakt ventilations- og varmeanlæg fem effektive funktioner. Certificeret til brug i passivhuse

Compact P by nilan. Ét kompakt ventilations- og varmeanlæg fem effektive funktioner. Certificeret til brug i passivhuse 1>5 Compact P by nilan Ét kompakt ventilations- og varmeanlæg fem effektive funktioner Certificeret til brug i passivhuse 2 1 >5 Compact P by NILAN ET MODULSYSTEM MED FLERE LØSNINGER Compact P-serien fra

Læs mere

Vagthuset Pro GSM alarm Dansk manual

Vagthuset Pro GSM alarm Dansk manual SmartGSM-alarmsystem dansk manual Vagthuset Pro GSM alarm Dansk manual Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 OVERSIGT OVER ALARMEN... 6 TRIN 2: OPSTART AF ALARMSYSTEMET... 8 MENUSYSTEMER... 8 TRIN

Læs mere

23.1.14 GSM hybrid tyverialarm SSI 500 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner. 2014 model - GSM hybrid tyveri alarm SSI 500. Version januar 2014

23.1.14 GSM hybrid tyverialarm SSI 500 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner. 2014 model - GSM hybrid tyveri alarm SSI 500. Version januar 2014 1 23.1.14 GSM hybrid tyverialarm SSI 500 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner 2014 model - GSM hybrid tyveri alarm SSI 500 Version januar 2014 Brug vores app's til Android og iphone til betjening af enheden!

Læs mere

A&D INFORMATION. Skift skinner før livsnerven knækker. Motormanagementsystemet SIMOCODE pro. SIMATIC PCS7 version 7

A&D INFORMATION. Skift skinner før livsnerven knækker. Motormanagementsystemet SIMOCODE pro. SIMATIC PCS7 version 7 Automation and Drives Nr. 1 marts 2007 A&D INFORMATION Skift skinner før livsnerven knækker Motormanagementsystemet SIMOCODE pro SIMATIC PCS7 version 7 HawkEye 4x - håndholdte kodelæsere til en lang række

Læs mere

Betjeningsvejledning EUROLIGHT LC2412. Professional 24-Channel DMX Lighting Console

Betjeningsvejledning EUROLIGHT LC2412. Professional 24-Channel DMX Lighting Console Betjeningsvejledning EUROLIGHT LC2412 Professional 24-Channel DMX Lighting Console 2 EUROLIGHT LC2412 Betjeningsvejledning Inholdsfortegnelse Tak... 2 Vigtige sikkerhedsanvisninger... 3 Dementi... 3 1.

Læs mere

BEHOVSSTYRET BOLIGVENTILATION HCC 2 til montage over nedhængt loft eller på væg

BEHOVSSTYRET BOLIGVENTILATION HCC 2 til montage over nedhængt loft eller på væg BEHOVSSTYRET BOLIGVENTILATION HCC 2 til montage over nedhængt loft eller på væg BEHOVSSTYRET BOLIGVENTILATION Slut med at bekymre sig om indeklimaet Indeklimaet skal tages alvorligt Vi opholder os indendøre

Læs mere

PDA bluetooth/ wireless LAN

PDA bluetooth/ wireless LAN systemet smart-house bygger på Dupline-systemet, der er et såkaldt bus-system. Det vil sige en installationsbus, der i to ledninger sender signaler rundt i huset til diverse afbrydere, termostater, sensorer,

Læs mere

Varenummer: 08090695 Version: 02.01. www.devi.com

Varenummer: 08090695 Version: 02.01. www.devi.com Varenummer: 08090695 Version: 02.01 www.devi.com Før du går i gang Tilslutning og grundopsætning af Devireg 550 termostater skal udføres af en autoriseret el-installatør. Ukorrekt installation og grundopsætning

Læs mere

insight Afsløring Ny sensorgeneration bringer SICK foran! Lillebror kræver ingen plads Nu også sikkerhedsfunktioner SICK kundemagasin 2004 www.sick.

insight Afsløring Ny sensorgeneration bringer SICK foran! Lillebror kræver ingen plads Nu også sikkerhedsfunktioner SICK kundemagasin 2004 www.sick. insight 1 2004 www.sick.dk SICK kundemagasin Afsløring Ny sensorgeneration bringer SICK foran! Side 9 ASI bussen kører nu også i Danmark Nu også sikkerhedsfunktioner til ASI Se side 12 Ultra kompakt stregkodelæser

Læs mere

InHouse Reservation. V i g ø r d e t l e t t e r e

InHouse Reservation. V i g ø r d e t l e t t e r e InHouse Reservation V i g ø r d e t l e t t e r e CompuCamp InHouse Reservations System er udviklet i samarbejde med brugerne - den direkte årsag til produktets succes. 20 års tæt samarbejde med danske

Læs mere