INSTALLATIONS- manual

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INSTALLATIONS- manual"

Transkript

1 Ref: IB4_im _dk.pdf INSTALLATIONS- manual DK Art.nr: IB4 Impulsrelæ til gruppestyring af fire motorer Med IB4 gruppestyres 4 x 230 V AC motorer manuelt samtidig med at motorerne tager imod centrale ordrer på IB bussen. Da IB4 tillader både lokal gruppestyring og central styring, er IB4 tilpasset både til store og små installationer og der er ikke behov for at tilslutte ekstra gruppestyringer. IB4 er egnet til rulleskodder, markiser, screens samt ind- og udvendige persienner. Lokal lamelvinkling kan programmeres. Centralstyring udføres af automatik med IB kompatibel udgang (20V DC), f.eks. Chronis IB, Soliris IB eller Centralis IB. De fire motorer kan også styres manuelt i gruppe via en lokal afbryder. Der kan tilsluttes flere afbrydere parallelt. Hvis der tilsluttes ekstra afbrydere kan solafskærmningen gruppekøres manuelt til to programmerbare mellemstop. Ved tilslutning af yderligere en ekstra afbryder kan den centrale helautomatik slås fra (hel- / halvautomatik). Alle centrale prioritetskommandoer på IB bussen tillades dog (kommandoer længere end ca. 2 sekunder), f.eks. vindskærm, at styre solafskærmningen. IB bussen spændingsfødes direkte fra den på IB bussen tilsluttede IB4

2 1 1.1 Motor 1 Motor 2 Motor 3 Motor 4 Motor 5 Motor 6 Motor 7 Motor 8 Netspænding 230V 50Hz + Installation ADVARSEL: Udvis forsigtighed ved håndtering af elektronikken, da den er følsom over for elektrostatiske udladninger. Ved separat bestilling af kredsløbskort er de emballeret i antistatisk beskyttelsesemballage. Alt installationsarbejde skal udføres af kompetent tekniker. Funktionen garanteres udelukkende hvis installationen er fagmæssigt udført. + Montage / Tilslutning Kredsløbskortet er monteret i apparatkassen med indkapslingsklasse IP54. Apparatkassen kan monteres på væggen, i undertaget, etc. Lederområde: maks. 2,5 mm 2 enkelttrådet leder eller 1,5 mm 2 flertrådet leder. PE (x6): Jord (samtlige PE er forsynet med jumper) L/N (x2): Netspænding (både L og N er forsynet med jumper.) Bus 20 V s/t COM (x2) : Tilslutning af IB busledning SW1: Omkobler til valg af rulleskodder/markiser/screens (ON) persienner (OFF) for alle 4 motorer. Lokal 1: A /+/s/t/ip Afbryder hel- / halvautomatik for alle 4 motorer Afbryder til manuel styring (op/ned/stop) til alle 4 motorer Afbryder til mellemstop til alle 4 motorer M1 til M4: N/s/t (x2) Motor 1 til 4 Fase (L) Nul (N) Jord (PE) Dåse IB4 IB4 Til anden IB4, IB2 Net 2 Automatik med potentialfri sokkel: Soliris IB Chronis IB Centralis IB Udgange MCII AUTO ON/OFF OP NED MELLEMSTOP Manuel gruppestyring motor 1 til 4 AUTO ON/OFF OP NED MELLEMSTOP Manuel gruppestyring motor 5 til 8 IB Bus

3 2 Indstillinger 2.1 Valg af rulleskodder/markiser/screens eller ind-/udvendige persienner Valget foretages med dipswitch SW1 (se skema, punkt 1.1): Slå spændingsfødningen fra Sæt dipswitchen i lejet ON rulleskodder/markiser/screens Sæt dipswitchen i lejet OFF ind-/udvendige persienner Slå spændingsfødningen til Ved leveringen er begge dipswitcher sat i lejet til ind- / udvendige persienner. OBS.! Indstillingen gælder for samtlige fire motorer og kan ikke blandes. 2.2 Valg af hel- eller halvautomatik (Central IB styring til/fra) For at skifte mellem hel- og halvautomatik kræves tilslutning af ekstra afbryder (se skema, punkt 1.1). I helautomatisk leje udføres de centrale kommandoer, som gives af automatik med IB kompatibel udgang (f.eks. Chronis IB, Soliris IB eller Centralis IB). I halvautomatisk leje styres solafskærmningen af manuelle kommandoer via lokale op/ned/stop-afbrydere. Tilslut afbryderen (se skema punkt 1.1). Afbryder åben Helautomatik. Alle kommandoer, både centrale over IB bussen og lokale via op/ned/stop-afbryder udføres. Lokale, manuelle kommandoer udføres ikke, hvis centrale prioritetskommandoer er aktive, f.eks. vindbeskyttelsesautomatik. Afbryder lukket Halvautomatik. Der udføres udelukkende lokale kommandoer via op/ned/stop-afbryder. Centrale kommandoer over IB bussen udføres ikke, såfremt det ikke er prioritetskommandoer, f.eks. vindbeskyttelsesautomatik. Hvis der ikke ønskes ekstra afbrydere, kan tilslutningen efterlades åben eller forsynes med jumper, afhængigt af hvilken funktion der ønskes. 2.3 Indstilling af persiennevinklingsfunktion Der kan vælges to typer af vinklingsfunktioner: EU eller US funktion. EU funktionsbeskrivelse: Kort tryk (< 2 sek): persiennevinkling. Langt tryk (> 3 sek) : persiennen køres helt op eller ned. US funktionsbeskrivelse: Kort tryk (< 0,5 sek) eller langt tryk (> 6 sek) : persiennen køres helt op eller ned. Tryk og fasthold mellem 3-6 sek : persiennevinkling. Ved leveringen er IB4 indstillet i EU funktion. Indstilling af vinklingsfunktion gælder for alle fire motorer og kan ikke blandes. Ændre vinklingsfunktion: Slå spændingsfødningen fra og slå den til igen. Inden for 30 sekunder: Hvis der er tilsluttet ekstra afbryder til mellemstop (se skema, punkt 1.1) tryk i 5 sekunder. Hvis der ikke er tilsluttet afbryder til mellemstop, jumpes indgangen IP med + i 5 sekunder.

4 3 Manuel styring Manuel gruppestyring af alle fire motorer udføres med afbryder, som tilsluttes til IB4. Der kan tilsluttes flere afbrydere parallelt. Egnet afbryder er SOMFY Centralis IB eller tilsvarende. Tilslut afbryder til manuel styring (se skema, punkt 1.1) Tryk OP henholdsvis NED for at køre motorerne i tilsvarende retning. Stands motorerne: Tryk samtidigt på OP og NED. eller tryk på tasten for omvendt retning eller tryk på samme tast igen eller tryk på afbryderen til mellemstop, hvis monteret.

5 4 Mellemstop til rulleskodder, markiser og screens De fire motorer kan køres til et eller to programmerede mellemstop. For at programmere og køre til mellemstop kræves det, at der er tilsluttet en ekstra afbryder til mellemstop (se skema, punkt 1.1). Mellemstop 1 programmeres fra helt opkørt leje. Mellemstop 2 programmeres fra helt nedkørt leje. Øvre endeleje Mellemleje Nedre endeleje 4.1 Programmér mellemstop fra helt opkørt leje. Kør solafskærmningerne op med den manuelle afbryder indtil de er helt opkørt. Tryk samtidigt på NED-tasten og afbryderen til mellemstop indtil (efter ca. 2 s) solafskærmningen bevæger sig nedad. Stands solafskærmningen ved den ønskede mellemstopposition ved at trykke: Samtidigt på OP og NED eller på afbryderen til mellemstop Finjuster mellemstoppet med OP og NED ved behov. Tryk og fasthold tasten på afbryderen til mellemstop i mindst 2 sekunder. Mellemstoppet fra helt opkørt leje er nu indprogrammeret. 4.2 Programmér mellemstop fra helt nedkørt leje. Kør solafskærmningerne ned med den manuelle afbryder indtil de er kørt helt ned. Tryk samtidigt på OP-tasten og afbryderen til mellemstop indtil (efter ca. 2 s) solafskærmningen bevæger sig opad. Stands solafskærmningen ved den ønskede mellemstopposition ved at trykke: Samtidigt på OP og NED eller på afbryderen til mellemstop Finjuster mellemstoppet med OP og NED ved behov. Tryk og fasthold tasten på afbryderen til mellemstop i mindst 2 sekunder. Mellemstoppet fra helt nedkørt leje er nu indprogrammeret. 4.3 Anvendelse af mellemstop Når solafskærmningen er kørt helt op eller ned, trykkes kort (mindre end 2 sekunder) på afbryderen til mellemstop. Solafskærmningen bevæger sig til det indprogrammerede mellemstop. 4.4 Sletning af et indprogrammeret mellemstop Kør solafskærmningen til det mellemstop, som skal slettes. Tryk på afbryderen til mellemstop i mindst 10 sekunder. Mellemstoppet er nu slettet.

6 5 Mellemstop for persienner Der kan programmeres et mellemstop med ønsket persiennevinkling for de fire motorer. Mellemstoppet programmeres fra helt opkørt leje. Lamellerne kan vinkles til den programmerede position når som helst efter at en NED-kommando er givet fra den manuelle afbryder (uanset selve persiennernes position op/ned). For at programmere og køre til mellemstoppet samt at anvende den programmerede persiennevinkling kræves det, at der er tilsluttet en ekstra afbryder til mellemstop (se skema, punkt 1.1). 5.1 Programmér mellemstop fra helt opkørt leje. Kør solafskærmningerne op med den manuelle afbryder indtil de er helt opkørt. Tryk samtidigt på NED-tasten og afbryderen til mellemstop indtil (efter ca. 2 s) solafskærmningen bevæger sig nedad. Stands solafskærmningen ved den ønskede mellemstopposition ved at trykke: Samtidigt på OP og NED eller på afbryderen til mellemstop Finjuster mellemstoppet med OP og NED ved behov. Tryk og fasthold tasten på afbryderen til mellemstop i mindst 2 sekunder Mellemstoppet fra helt opkørt leje er nu indprogrammeret. Programmering af lamelvinkling Kør persiennerne ned med den manuelle afbryder indtil lamellerne er helt lukkede. Tryk samtidigt på OP-tasten og afbryderen til mellemstop indtil (efter ca. 2 s) lamellerne bevæger sig. Stands ved den ønskede lamelvinkling ved at trykke: Samtidigt på OP og NED eller på afbryderen til mellemstop Finjuster lamelvinklingen med OP og NED ved behov. Tryk og fasthold tasten på afbryderen til mellemstop i mindst 2 sekunder. Lamelvinklingen er nu indprogrammeret. 5.2 Anvendelse af mellemstop med programmeret persiennevinkling Når solafskærmningen er kørt helt op, trykkes kort på afbryderen til mellemstop. Solafskærmningen bevæger sig til det indprogrammerede mellemstop, derefter vinkles persiennerne til den indprogrammerede position. Anvendelse af udelukkende programmeret persiennevinkling Ved kort tryk på afbryderen til mellemstop efter en manuel NED-kommando er givet, vinkles persiennerne til den programmerede vinklingsposition (persiennerne køres ikke til mellemstoppet men forbliver og vinkles). 5.3 Sletning af mellemstop med programmeret persiennevinkling Mellemstoppet og lamelvinklingen slettes separat. Sletning af mellemstoppet Kør solafskærmningen til det mellemstop, som skal slettes. Tryk på afbryderen til mellemstop i mindst 10 sekunder Mellemstoppet er nu slettet. Sletning af lamelvinklingen Kør persiennerne ned Stands et vilkårligt sted Tryk kort på afbryderen til mellemstop så persiennen vinkles. Tryk på afbryderen til mellemstop i mindst 10 sekunder

7 6 Tekniske data B4: ( ) Adapter til DIN-skinne: ( ) IP 54 box Driftsspænding BUS-spænding Kabelområde Relæaktivering Maksimalt kabelområde Sikring Temperaturområde 160 x 165 x 60 mm 65 x 107 mm 160 x 165 x 60 mm V ~ 50/60 Hz SELV, 9-20 V 2 x 2 x 0,6 mm Indkapslingsklasse (box): IP 54 Beskyttelsesklasse 1 Motorgangtid CE-Normer Cos phi > 0,8/3 A/230 V/50 Hz 2,5 mm2 enkelttrådet leder 1,5 mm2 flertrådet leder Pr. udgang 3,15 A; træg sikring 5 x 20 mm ifølge IEC 127-2/1 0 C til 40 C (Ved normale forhold) ca. 3 minutter EN ; EN ; EN

8 Med forbehold for tekniske ændringer, Somfy Nordic AB Somfy Nordic AB 0317-IB2 + IB4_IM IB4_im indd

io-homecontrol Håndbog

io-homecontrol Håndbog io-homecontrol Håndbog DK io-homecontrol Denne brugerhåndbog omfatter følgende Somfy-produkter: Sunea io Sunea screen io J4 io Smoove io Smoove A/M io Easy Sun io Eolis 3D WireFree io Eolis WireFree io

Læs mere

Tekniske bilag og montagevejledning

Tekniske bilag og montagevejledning Brandventilationscentral type 75A 5 1 36V Max. belastning 75A / 36V DC 5 x Komfortventilationsgruppe 1 x Brandventilationsgruppe 75A (5x15A) for motorer med maks. 60s åbningstid MONTAGEVEJLEDNING Tekniske

Læs mere

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet.

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. TeleSwitch M TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. Med TeleSwitch kan du tænde og slukke for elektriske apparater via telefonen,

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

Styresentral. Teknisk bilag og montasjeveiledning. Type 15A-1-1-36V

Styresentral. Teknisk bilag og montasjeveiledning. Type 15A-1-1-36V Styresentral Teknisk bilag og montasjeveiledning Styresentral Type 15A-1-1-36V STYRESENTRAL Innhold 1 Indholdsfortegnelse 2 1.1 Liste over figurer 2 2 Skitse over centralen 3 3 Installation 4 3.1 Generelt

Læs mere

LK PIR-guide. Find den bedste PIR til formålet!

LK PIR-guide. Find den bedste PIR til formålet! LK PIR-guide Find den bedste PIR til formålet! Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...side 2 Introduktion...side 3 Vælg PIR...side 4 PIR-produkter LK FUGA PIR 10 A...side 6 LK FUGA

Læs mere

Sensorer / betjeningsorganer

Sensorer / betjeningsorganer SIT FAE MOU SERIE, YSÆMR CP Sensorer / betjeningsorganer æmper-moduler CPR CPCR CPBC / R- Forkant TRIAC-dæmper R-C Bagkant Transistor-dæmper 0-0V Styresignal 0-0V og ali Svagstrømsstyring R + Glødelamper

Læs mere

Oversættelse af original manual Push & Pull B

Oversættelse af original manual Push & Pull B Oversættelse af original manual Push & Pull B DK Push & Pull B 1 Rev. 2 / 03-2011 Push & Pull B: A < 10,0 m 2 Push & Pull B 2 Rev. 2 / 03-2011 M8 x 40mm Push & Pull B 3 Rev. 2 / 03-2011 VIGTIGT: Brug ikke

Læs mere

Manual Simatek Filterstyring GFC 32

Manual Simatek Filterstyring GFC 32 Manual Original brugsanvisning 1400004_DK Ver. 2014.01.09 Indeks 1. Generelt 3 2. Tekniske data 3 3. Installationsvejledning 4 4. Før tilslutning 5 5. Elektrisk tilslutning 5 6. Indstillinger 6 7. Fjernbetjenings-funktion

Læs mere

Brugervejledning DK. Mobeye i110

Brugervejledning DK. Mobeye i110 Brugervejledning DK Mobeye i110 Indholdsfortegnelse 1. Bliv klar i fire trin 6 1.1 TRIN 1: SIM-kort 6 1.2 TRIN 2: Placer batterierne 6 1.3 TRIN 3: Programmering af telefon numre 7 1.4 TRIN 4: Se indstillingerne

Læs mere

GRIPO 6820 2-zoners trådløst alarmsystem

GRIPO 6820 2-zoners trådløst alarmsystem V110809 GRIPO 6820 2-zoners trådløst alarmsystem Vejledning Dette GRIPO Alarmsæt indeholder følgende: 1 stk GRIPO Kontrolpanel 1 stk GRIPO Trådløs fjernbetjening 1 stk GRIPO Trådløs rumføler 1 stk GRIPO

Læs mere

Lysbue relæ system NYT LYSBUERELÆSYSTEM FRA CAMTO LYSBUERELÆ FOR DC 601D0100. Januar 2003

Lysbue relæ system NYT LYSBUERELÆSYSTEM FRA CAMTO LYSBUERELÆ FOR DC 601D0100. Januar 2003 NYT LYSBUERELÆSYSTEM FRA CAMTO På basis af erfaringer med lysbuebeskyttelse siden 1962 er der udviklet et nyt. Systemets enheder er indbygget i kasser, som alle passer til en 35mm DIN- skinne. Alle forpladerne

Læs mere

D413,579; D413,867; D421,031; D472,568; D472,910;D473,573; D473,574; D474,215;

D413,579; D413,867; D421,031; D472,568; D472,910;D473,573; D473,574; D474,215; Wayne-Dalton Europe Noter vedr. Installation, Brug og Vedligeholdelse 1 Rue Maurice Hollande 51100 Reims, France +33-(0)3-26-09-19-20 Modeller: E3763-433 Dækket af et eller flere af de følgende patenter

Læs mere

Home Motion by Somfy. Mulighederne er uendelige

Home Motion by Somfy. Mulighederne er uendelige Home Motion by Somfy Mulighederne er uendelige 1 Home Motion - mulighederne er uendelige Se alle de motordrevne solafskærmnings- og sikkerhedsløsninger som tilsammen udgør det vi kalder Home Motion. Åbn

Læs mere

Præstbro Maskiner A/S

Præstbro Maskiner A/S Præstbro Maskiner A/S Hovedgaden 32, Præstbro 9330 Dronninglund Danmark TEL. ++45 98 86 72 88 FAX ++45 98 86 74 66 E-mail firma@praestbromaskiner.dk Web www.praestbromaskiner.dk Bruger Håndbog MOTOR STYRING

Læs mere

23.1.14 GSM hybrid tyverialarm SSI 500 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner. 2014 model - GSM hybrid tyveri alarm SSI 500. Version januar 2014

23.1.14 GSM hybrid tyverialarm SSI 500 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner. 2014 model - GSM hybrid tyveri alarm SSI 500. Version januar 2014 1 23.1.14 GSM hybrid tyverialarm SSI 500 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner 2014 model - GSM hybrid tyveri alarm SSI 500 Version januar 2014 Brug vores app's til Android og iphone til betjening af enheden!

Læs mere

SeeTool - KNX løsninger til

SeeTool - KNX løsninger til SeeTool - KNX løsninger til Erhvervsbygninger Roombox Program 8.3.1.0.1.1 Kontinuert daglyssregulering via DALI, PIR, manual betjening, temperatur kontrol (varme med KNX ventilmotor og køling med termoelektrisk

Læs mere

Vejledning for SSI400 GSM Tyverialarm i 433/868MHz SSI400 GSM ALARM. Hybrid GSM tyverialarm 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner

Vejledning for SSI400 GSM Tyverialarm i 433/868MHz SSI400 GSM ALARM. Hybrid GSM tyverialarm 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner 09-9-2013 SSI400 GSM ALARM Hybrid GSM tyverialarm 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner 2013 model - GSM alarm SSI400 433/868MHz Version December 2012 Brug vores app til Android og iphone til betjening

Læs mere

Dr.Gemini /med strømforsyning DG3

Dr.Gemini /med strømforsyning DG3 Dr.Gemini /med strømforsyning DG3 KLIMA - STYRING * 2 1.1 El-tilslutning Kabler INSTALLATION Temperaturføler-, kommunikations- og styrespændingssignaler fremføres separat i skærmet kabel og mindst 10 cm

Læs mere

SSIHuset Svane Electronic

SSIHuset Svane Electronic -03- FC-300PLUS Hybrid tyverialarm 3 trådløse zoner + 8 trådførte zoner Ny model FC-300PLUS SSIHuset Svane Electronic ApS Arildsvej 7, Gråmose, DK-744 Engesvang ssi@svane-el.dk www.svane-el.dk Tillykke

Læs mere

BT-103 GSM / SMS. Intelligent hjemmealarm system 25.02.2012. Larixvej 3 8471 Sabro Denmark www.alarm import.dk Servicetelefon: 8748 6000

BT-103 GSM / SMS. Intelligent hjemmealarm system 25.02.2012. Larixvej 3 8471 Sabro Denmark www.alarm import.dk Servicetelefon: 8748 6000 BT-103 GSM / SMS Intelligent hjemmealarm system 25.02.2012 Larixvej 3 8471 Sabro Denmark www.alarm import.dk Servicetelefon: 8748 6000 1 Tillykke med din nye GSM hjemmealarm. Du har købt en moderne, højteknologisk

Læs mere

GSM Switch GSM Switch er den ideelle fjernstyrede strømafbryder og tilbagemelder til bl.a. hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet.

GSM Switch GSM Switch er den ideelle fjernstyrede strømafbryder og tilbagemelder til bl.a. hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. GSM Switch GSM Switch er den ideelle fjernstyrede strømafbryder og tilbagemelder til bl.a. hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. Tekniske data: Styres ved hjælp af simple SMS-beskeder via din

Læs mere

GSM ALARM CAMERA. Brugervejledning dansk

GSM ALARM CAMERA. Brugervejledning dansk GSM ALARM CAMERA Brugervejledning dansk Tekniske data GSM enhed: Strømforbrug statisk:20 ma Arbejdsspænding: 9 12VDC Arbejdstemperatur: 20 C til + 85 C GSM 900 / 1800 / 1900 bånd Frekvens: 433 MHZ Trådløs

Læs mere

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave BRUGERMANUAL ØKOENERGI- OG SANITETSSYSTEMER Roth Nordic A/S Centervej 5 3600 Frederikssund Telefon: +45 47380121 Fax: +45 47380242 E-Mail: service@roth-nordic.dk

Læs mere

VC960-6000-101-VL 003

VC960-6000-101-VL 003 Titel ESR 25 ESR 28 Betjeningsvejledning Dokument Version VC960-6000-101-VL 003 :4A SENSOR RNA Dokument historie Dato Initialer Version Kort beskrivelse af ændring 7. nov. 1997 NBM 001 Første version 8.

Læs mere

ThermoControl Plus 1. Temperaturregulator med én styringskreds (to niveauer) (alternativt to styringskredse, et niveau) Brugsanvisning

ThermoControl Plus 1. Temperaturregulator med én styringskreds (to niveauer) (alternativt to styringskredse, et niveau) Brugsanvisning ThermoControl Plus 1 Temperaturregulator med én styringskreds (to niveauer) (alternativt to styringskredse, et niveau) Brugsanvisning Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 2. Sikkerhed 3. Opbygning og funktion

Læs mere

UNGO L P. Komfort / Alarm system. Tekniske data, symbol forklaringer

UNGO L P. Komfort / Alarm system. Tekniske data, symbol forklaringer Tekniske data, symbol forklaringer Styreenhed Strømforsyning Strømforbrug Komponent teknik Temperatur område Sirene Sirene udgang Udgange Kanal udgang Fjernbetjening 1 Volt, minus til stel, polaritetsbeskyttet

Læs mere

JA-63 Profi Brugervejledning

JA-63 Profi Brugervejledning Zoner Zone nr. Placering Type Funktion* 1. 2. 3. 4. 5. 6. Område A B C JA-63 Profi Brugervejledning Trådløse zoner 7. 8. 9. 10. Trådfaste zoner 11. 12. 13. 14. 15. 16. 1. 2. 3. 4. * T Tyveri F Forbikoblet

Læs mere

COBRA 7920 BRIDGE SERIE ALARMER

COBRA 7920 BRIDGE SERIE ALARMER TEKNISKE SPECIFIKATIONER: (alarm med volumetrisk føler) Tilslutningsspænding nominel: 12VDC Tilladt spænding fra - til: 9-16VDC Forbrug /standard montering (alarm med volumetrisk føler og Advarsels-lysdiode)

Læs mere

TaHoma Tag kontrol over dit hjem Hvor du end befinder dig

TaHoma Tag kontrol over dit hjem Hvor du end befinder dig TaHoma Tag kontrol over dit hjem Hvor du end befinder dig Velbefindende betyder at dit hjem tilpasser sig din livsstil Med Tahoma er alt så nemt mellem mig og mit hjem! Med Tahoma får jeg adgang til en

Læs mere