Manifest, organiseringsplan og vedtægt for Podemos Danmark

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Manifest, organiseringsplan og vedtægt for Podemos Danmark"

Transkript

1 Indhold: Side 1 til og med 9. Forslag til manifest Side 10 og 11. Forslag til organisering og vedtægt Side 12 Skema til valg af kordinatorer til Daglig koordinering Side Skema til Brainstorm Side 14.. Skema til Brainstorm Manifest, organiseringsplan og vedtægt for Podemos Danmark Baggrunden: Podemos har sine rødder i den Indignados 15M-bevægelse, som besatte hundreder af pladser i hele Spanien i maj 2011 i protest mod både det politiske system og nedskæringernes hærgen. I løbet af 2012 blev 15M en del af den voksende modstand mod nedskæringer. Dens metoder og aktivister var centrale for bevægelserne fra gulvplan (kendt som Mareas eller tidevand ), som blev iværksat for at forsvare uddannelse, sundhed og offentlig service og i de to generalstrejker i M-aktivister har også været central i den imponerende Anti-Udsættelses- Kampagne (PAH), som har forhindret hundredvis af familier med gæld til bankerne i at blive smidt ud af deres hjem. 1

2 Men livet er stadig dystert for mange mennesker. De, der lever under den officielle fattigdomsgrænse, udgør omkring 22 procent af befolkningen; børn med risiko for at ende i fattigdom udgør 30 procent, det næsthøjeste antal i EU. Arbejdsløsheden ligger på 26 procent, og mere end 54 procent blandt unge under 25 år. Modstanden, skønt mere fragmenteret, er fortsat i det seneste år, herunder en række hårde all-out strejker mod afskedigelser på lokalt plan. Især Marcherne for Værdighed, som blev indkaldt af flere små venstreorienterede fagforeninger, der kulminerede i en million-stor demonstration i Madrid den 22. marts, var en dramatisk påmindelse om, at radikaliseringen bag 15M ikke er væk. At en sådan hidtil uset mobilisering kunne ske uden opbakning fra de vigtigste fagforeninger, er særlig betydningsfuld. Podemos i Spanien På denne baggrund lancerede aktivister, de fleste fra 15M, nogle exmedlemmer af IU, Podemos med et program baseret på mange af de krav, der kom ud af pladserne som fx stop for nedskæringer, annullering af gæld, stop for udsættelser, beskatning af de rige og kravet om at bringe de finansielle institutioner under demokratisk kontrol. Podemos støtter også forsvar for abort-rettigheder, som er under angreb fra PP, og retten til selvbestemmelse for de nationale mindretal. Podemos har, ligesom 15M, gjort dette til en central del af sit program ved at insistere på direkte deltagelse af borgerne i den politiske proces gennem regelmæssige konsultationer og folkeafstemninger, kontrol over folkevalgte og stop for??deres privilegier. Dets struktur afspejler Indignados struktur ved at være baseret på åbne forsamlinger, cirkler, hvoraf der allerede er omkring 400. De 64 kandidater til EU-valget blev valgt gennem et on-line primærvalg, hvor over mennesker stemte. De, der er involveret i Podemos, er altovervejende unge aktivister uden parti-tilknytning. Organiserede revolutionære socialister har også en lille, men lokalt relevant, tilstedeværelse. Dets vigtigste frontfigur, Pablo Iglesias, har også været central for Podemos succes. Den 35-årige universitetslektor er uhyre populær blandt tilhængere af 15M og venstrefløjen i almindelighed i kraft af hans fremtrædende placering i 2

3 TV-chat-shows (især online-programmet, La Tuerka), hvor han fordømmer den politiske korruption og nyliberalismen. Uundgåeligt vil et projekt som Podemos, uden nogen klar struktur og et meget generelt program, og hvor deltagelse er åbent for alle, stå over for mange potentielle problemer. Ikke mindst den opfattelse at alt drejer sig Iglesias noget, som Iglesias selv er imod. Det at insistere på en åben forsamlings-baseret struktur og modstand mod professionaliseringen af politik er noget, der klart adskiller Podemos fra IU. På trods af at de insisterer på behovet for enhed, er det usandsynligt, at IU s hundredvis af folkevalgte i lokale regeringer vil hverken acceptere sådanne begrænsninger eller bryde alliancerne med PSOE. Podemos insisterer på, at reelle forandringer ikke kommer igennem en ren institutionel kamp. Men det er stadig uvist, hvordan det vil forholde sig til den obstruktion, det uundgåeligt vil møde fra de økonomiske eliter og fra staten. Iglesias og hans nærmeste allierede er kraftigt påvirket af den Bolivariske revolution i Venezuela, så der vil helt sikkert være debat om, hvilken vej man vil gå. Men uanset de mange usikkerheder, Podemos står over for, kan socialister kun hilse det velkomment, at der er en fantastisk mulighed for at skabe et samfundsmæssigt alternativ til nyliberalisme og socialdemokrati. Podemos i Danmark Den 2. juni 2014, kl. 22:40 stiftedes Facebook gruppen PODEMOS DANMARK af Birgit Holm Pedersen, Jan Engelbrecht og Steen Hartmann. Vi blev inspireret af fænomenet PODEMOS i Spanien, hvor bevægelsen er organiseret i cirkler. Vi tænker denne bevægelse som et samlingspunkt, til at smadre igennem den opbyggede mur, som det politiske liv og embedsmændene har skabt rundt om sig selv, for at holde borgerne ude. De forskellige grupper eller cirkler har deres egne ønsker og værdier og mærkesager, som de arbejder for under denne fane, men hvor de i sig selv har mere præcise mål med deres aktiviteter, så er denne folkebevægelse mere styret af overordnede mål, så som, bedre forhold for dem på bunden af samfundet, anstændig og medmenneskelig sagsbehandling, mere demokrati og folkedeltagelse. Overordnede mål, som folk kan samles om, men som ikke styres af en politisk, religiøs eller 3

4 anden ideologi, udover modstanden mod et lukket system, der behandler mennesker som tal på et stykke papir og ikke de mennesker og medborgere de er. PODEMOS DANMARK er i kontakt, og dialog, med PODEMOS bevægelsen i Spanien, og vi har fået tilladelse til at bruge navnet. Podemos Danmark er bygget op omkring cirkler der arbejder selvstændigt og sammen med hinanden, lige som de også arbejder sammen med andre grupper i samfundet. Enhver person eller cirkel som arbejder som en del af Podemos Danmark skal godkende og derefter efterleve dette manifest. Manifest Podemos Danmark er en politisk folkebevægelse, der har til formål at generobre demokratiet og samle mennesker til et fælles forsvar mod neoliberalismen. Podemos er en ikke voldelig organisation. Vi respekterer menneskerettighederne, børne - og handicapkonventionen og vil arbejde for fuld implementering i dansk og EU lovgivning. Vi ønsker en reform af og styrkelse af FN. Podemos Danmark ønsker at modarbejde ulighed og marginalisering. Vi ønsker at fremme tolerance mellem de forskellige befolkningsgrupper. Fred er mere end fravær af krig. Podemos Danmark vil arbejde for at opnå fred, ved at arbejde for økonomisk lighed, politisk frihed, social retfærdighed og en bæredygtig udvikling i hele verden Derudover vil vi arbejde for: fjernelsen af alle verdens atom- og kemiske våben umiddelbar tilbagetrækning af tropper som har invaderet og besat andre lande progressiv og proportional reduktion af de konventionelle våben underskrivelse af ikke-angrebspagter landene imellem regeringernes afvisning af krig som middel til at løse konflikter 4

5 en folkeafstemning for og imod NATO en international traktat med forbud mod militarisering af rummet. Podemos Danmark ønsker at få fjernet de våben, som ikke er nødvendige for at kunne opretholde lov og orden i verden. Velfærd er en betingelse for velstand ikke omvendt. Vores velfærdsstat er under afvikling, og en konkurrencestat er under udvikling. Podemos ønsker således at stoppe den økonomiske marginalisering af udsatte borgere. Podemos Danmark ønsker at modarbejde og stoppe denne udvikling. Podemos Danmark ønsker sociale forbedringer i det sikkerhedsnet vores velfærdsstat stiller til rådighed for borgerne. Et væsentligt middel hertil er, at alle virksomheder betaler skat i Danmark. Derfor skal der gennemføres foranstaltninger som sikrer, at også de store og internationale virksomheder/selskaber betaler skat. Generelt ønsker vi en skattepolitik hvor dem der har mest reelt også bidrager mest. Borgernær velfærd Skatten skal sikre mere borgernær velfærd, frem for mere administration. Vi ønsker samfundets tillid tilbage til det faguddannede personale i den offentlige sektor. Og dermed et opgør med begrebet New Public Management Oprettelse af offentlige kvalitets-systemer og standarder, således at servicering af borgerne, og borgernes rettigheder sikres. Podemos Danmark ønsker at forbedre borgernes sociale rettigheder og garantier, bl.a. ved indførelse af en social ombudsmand og indførelse af retsgarantier og minimums satser på det sociale område. Statsbank Vi ønsker en statsbank der kan administrere en gratis nemkonto for alle borgere samt fx NETS, m.m. Derudover skal alm. bankvirksomhed opdeles i en normal bankdrift og i investeringsbanker. Der skal indføres afgift på finansielle transaktioner. 5

6 Gendannelse og nyskabelse af vigtige offentlige virksomheder Podemos Danmark ønsker at styrke og bevare det offentliges ejerskab for virksomheder inden for følgende områder: -Sundhed -Uddannelse -Drikkevand -Retsvæsen -Forsvar Vi vil arbejde for en styrkelse af borgernes demokratiske indflydelse og kontrol indenfor: -Energisektoren -Offentlig transport -Information Basisindkomst. Vi ønsker at arbejde for en form for ubetinget basisindkomst til alle. Ordningen skal være en sikring mod ulighed, fattigdom, lavere løn eller løndumping. Ordningen skal samtidig sikre, at der ikke sker forringelser af faglige rettigheder for lønmodtagerne. I den sammenhæng vil også undersøge muligheder og fremsætte forslag om, modeller der, gør det muligt at dele det arbejde, der er, mere ligeligt. Støtte til iværksætteri. Det skal være muligt at følge sine drømme med dagpenge, kontanthjælp, eller fleksydelse i ryggen. Vi ønsker derfor at få etableret en innovationsfond til støtte for innovative mennesker på overførselsindkomst. Iværksætterne skal efter nærmere beskrevne regler, fritstilles fra arbejdsmarkedet samtidig med, at de får en fast ydelse. Iværksætteren skal have garanti for en minimums indtægt i en nærmere defineret periode. Der skal tilknyttes en tilbagebetalingsordning i fald projektet lykkes. Gældssanering for mennesker på overførselsindkomst. Mennesker der kæmper med stor gæld risikerer at blive fastholdt på en overførselsindkomst. Derfor mener vi at staten skal afhjælpe denne situation ved at sikre gældssanering. Overførselsindkomsterne følger ikke den 6

7 almindelige lønudvikling. Derfor skal der være mulighed for, at mennesker der har været på overførselsindkomst i over to år kan få gældssanering. Afskaffelse af satspuljen. Vi mener at overførselsindkomsterne skal reguleres efter lønudviklingen. Satspuljen skal afskaffes. De sociale tiltag som får midler fra satspuljen, skal over på finansloven, eller der skal oprettes en socialfond, som alle borgere betaler til. Podemos Danmark vil arbejde for oprettelse af en Forfatningsdomstol En forfatningsdomstol skal sikre at der ikke foretages politiske aftaler eller fremgangsmåder med lovgivning, der tilsigter at nedbryde nogen af de i menneskerettighederne, handicap- og børnekonventionen opregnede rettigheder og friheder, og at grundloven overholdes. I tilfælde af at internationale aftaler er grundlovsstridige har grundloven fortrinsret og er eneste gyldige. (Mødet i Odense den besluttede at der skal findes et andet navn til denne retsinstans.) Demokratiet Vi ønsker at arbejde for et demokrati, hvor befolkningen bliver en mere aktiv del af beslutningerne på arbejdspladserne og i de folkevalgte forsamlinger, fx byråd, regionsråd og folketing. Vi ønsker at arbejde for at flere større beslutninger kommer til folkeafstemning fx ved der indsamles hvad der svarer til det antal stemmer som der kræves for at et parti kommer over spærregrænsen og i folketinget med 4 mandater. På samme måde skal et tilsvarende antal borgere ved underskriftindsamling kunne stille et mistillidsvotum til en politiker eller et parti. (Claus har papir) Lov om politikeres politiske ansvar. Vi ønsker at fremme værdier som ansvar, retfærdighed, fællesskab og samarbejde. Vi vil arbejde for en revision af folkevalgte politikere og ministres ansættelsesvilkår. Et folkevalgt mandat tilhører partiet og ikke personen. 7

8 Vi ønsker et samfund hvor alm. borgere ikke bliver overvåget eller socialt begrænsede og hvor barriererne mellem mennesker brydes ned. (Mødet i Odense den besluttede at dette afsnit skal sammenskrives med forslaget fra Claus Kjær) Grøn omstilling Podemos Danmark, ønsker at: 1. Udfase anvendelsen af fossilt brændstof. 2. Udbygge offentlig transport, hvor det er muligt. 3. Støtte initiativer med alternativ energi. 4. Arbejde frem mod regionale forsøg med udelukkende økologisk landbrug. 5. Beskytte kloden mod klimaændringer forårsaget af menneskeskabt forurening, der bidrager til øget CO2 indhold i atmosfæren og dermed også Danmark imod stigende vandstand. 6. Sikre befolkningen adgang til sunde fødevarer og rent drikkevand. 7. Nedsætte momsen på sunde og økologiske fødevarer. Legalisering af cannabis Podemos Danmark vil etablere en cirkel der skal undersøge og analysere fordele og ulemper ved en afkriminalisering/legalisering af cannabis, til medicinsk brug. Cirklen vil få til opgave at fremkomme med et forslag der via debat på Facebook og efterfølgende på en Politisk Workshop Weekend vil kunne føre frem til en beslutning om Podemos Danmarks holdning til fænomenet. EU - og internationalt samarbejde Podemos Danmark er modstander af EU i sin nuværende form Vi går ind for internationalt samarbejde med udgangspunkt i selvstændige nationalstater og vil fx arbejde for et styrket nordisk samarbejde. Danmark har været medlem af det europæiske fællesskab i mange år, og den danske lovgivning er stærkt præget af dette. Fællesskabets struktur ligger dog langt fra de idealer om bl.a. demokrati, som Podemos Danmark kæmper for. Danmarks medlemskab af EU er derfor på mange punkter i vejen for bl.a. vores velfærds- og demokratipolitik. Mange af de forringelser vi har været vidne til i efterhånden flere år, er sket og forårsaget af 8

9 harmoniseringer og domme fra EU. Podemos Danmark ønsker at samarbejde med andre organisationer i Europa og resten af verden. Vi ønsker at støtte de løsninger, der skaber bedre forhold for alle borgere i Europa og resten af verden. Blandt andet: Internationalt samarbejde hen i mod universelle beskatningsregler og afskaffelse af incitamenter til "konkurrencestater". Vi ønsker øget kontrol med lobbyisme. Vi ønsker at ændre Lissabon traktaten. Vi ønsker kontrol over korruption gennem offentliggørelse af regnskaber. Vi vil arbejde for en tilnærmelse til Nordec og styrkelse af egentlig samhandel mellem suveræne stater. Podemos Danmark vil arbejde for at etablere samarbejde mellem ligesindede i alle lande. Således vedtaget på det indledende møde i Odense, 30. august 2014 Gitte Rasmussen, Christina Autzen, Henrik Pank, Henrik Konradsen og Steen Hartmann 9

10 Organisering af og vedtægter for PODEMOS DANMARK Alle opgaver, der skal udføres i PODEMOS regi udføres af de personer, der påtager sig ansvaret for udførelsen af dem. Opgaverne udføres i dertil oprettede cirkler, der vælger en koordinator der refererer til og deltager i Koordineringscirklen. Daglig koordinering: Der er fire hovedopgaver, der skal varetages løbende og derfor har fire gange tre personer knyttet til: Udfærdigelse af regnskab og budget (3 Økonomiske koordinatorer) Indkaldelse og ledelse af møder i koordinationscirklen (3 Organisatoriske koordinatorer) Tegning af organisationen udadtil (3 Politiske koordinatorer) Referatskrivning og -distribution ved koordinationsmøderne (3 Sekretærer). Til de fire faste opgaver melder man sig og bliver godkendt af koordineringscirklen der også kan afsætte disse kordinatore. De faste institutioner: Der er tre faste institutioner: Daglig koordinering (se herover), Koordinationscirklen og Aktivitets-cirklerne. Aktivitetscirklerne: Hver aktivitetscirkel har ansvaret for de opgaver, der ligger indenfor deres felt. Aktivitetscirklerne vælger en koordinator, der har til opgave at deltage i koordinationscirklen og de dertil hørende møder. Koordinatoren har ansvaret for og tegner sin cirkel. Kun aktivitetscirkler selv har bemyndigelse til at afsætte og vælge en koordinator. Koordinationscirklen kan efter indstilling eller på egen hånd ekskludere en cirkel, der ikke lever op til manifestets ord og ånd. Aktivitetscirkler opstår af og blandt medlemmerne af bevægelsen og godkendes af koordinationscirklen for at sikre, dels, at der ikke er flere, der arbejder med samme emne, dels at cirklens virkefelt ligger inden for bevægelsens værdier, virke og mærkesager. Aktivitetscirkler der viser sig meget populære og derfor også bliver meget store i medlemsantal kan vælge 10

11 at underopdele aktivitetscirklen i mindre cirkler der arbejder med dele af fx Bæredygtig grøn vækst. Der kan også oprettes ad hoc aktivitetscirkler til løsning af afgrænsede opgaver. Enhver gruppe, forening, parti eller lignende, der ønsker det og som kan tilslutte sig PODEMOS s manifest kan, efter godkendelse af koordineringscirklen, optages som en cirkel i PODEMOS. Koordinationscirklen: Koordineringscirklens møde ligger fast virtuelt hver uge. Den koordinator, der står for indkaldelse og mødeledelse skal have punkter til dagsordenen senest tre dage før og annoncere dagsordenen mindst to dage før. Koordineringscirklens møder er åbne for alle medlemmer. Politiske Workshop-Weekender (PWW): Mindst to gange årligt holdes workshop-weekender, hvor bevægelsens værdier, virke og mærkesager debatteres og justeres, ligesom den forløbne tid evalueres. De politiske workshop-weekender arrangeres af en cirkel, der har ansvaret for det og dagsordenen godkendes af koordinationscirklen. En politisk workshop-weekend skal annonceres med mindst to måneders varsel og dagsordenen skal godkendes og rundsendes til alle medlemmer senest tre uger før weekenden. Ændringer i denne organisering og vedtægt: Ændring af denne organisering af PODEMOS kan ske på politisk-workshop-weekend. Hvis man ønsker ændringer, gøres dette ved at engagere sig i weekend-workshoparrangement-cirklen eller ved at oprette en cirkel til revision af organiseringen. Ændringer i organiseringen skal vedtages med 2/3 flertal blandt de fremmødte medlemmer på en workshop-weekend. Medlemskab: Man skal selv personligt anmode om medlemskab. Derefter har man tale-, møde og stemmeret ved alle møder såfremt man tilslutter sig, og efterlever manifestet. Hvis et medlem direkte, i ord eller gerning, modarbejder bevægelsen, eller forsøger at skabe splid og ufred, kan koordineringscirklen beslutte at ekskludere medlemmet. Dette besluttes på et dertil sammenkaldt møde, hvis og når behovet opstår. Økonomi: Økonomien i bevægelsen udgøres af frivillige donationer og eventuelle tilskud. Alle fremmødte medlemmer deles om at afholde eventuelle udgifter ved fysiske møder. 11

12 Valg af koordinatorer til Daglig koordinering Tegning af organisationen udadtil (3 Politiske koordinatorer): Udfærdigelse af regnskab og budget (3 Økonomiske koordinatorer): Indkaldelse og ledelse af møder i koordinationscirklen (3 Organisatoriske koordinatorer): Referatskrivning og -distribution ved koordinationsmøderne (3 Sekretærer):

13 Brainstorm Grupper der kunne tænkes at blive Podemos Danmark cirkler: 13

14 Brainstorm Podemos Danmark cirkler der bør oprettes: 14

Principprogram for SF - Socialistisk Folkeparti

Principprogram for SF - Socialistisk Folkeparti Principprogram for SF - Socialistisk Folkeparti SF er et socialistisk parti i den danske arbejderbevægelse, som med afsæt i den demokratiske venstrefløj og den progressive grønne tradition, ønsker at gennemføre

Læs mere

SØ SA Velfærdsstaten. Af: AA, NN KK JJ

SØ SA Velfærdsstaten. Af: AA, NN KK JJ SØ SA Velfærdsstaten Af: AA, NN KK JJ Indholdsfortegnelse Kildeliste... 1 Indledning... 2 Problemformulering... 2 Hvorfor har vi valgt omfordeling?... 2 Hovedspørgsmål... 2 Partiernes prioriteter... 2

Læs mere

I Radikal Ungdom kan alle medlemmer forslå, hvad foreningen skal mene. Det er så Landsmødet eller Hovedbestyrelsen, der beslutter, hvad vi mener.

I Radikal Ungdom kan alle medlemmer forslå, hvad foreningen skal mene. Det er så Landsmødet eller Hovedbestyrelsen, der beslutter, hvad vi mener. Principprogram I Radikal Ungdom er vi sjældent enige om alt. Vi deler en fælles socialliberal grundholdning, men ellers diskuterer vi alt. Det er netop gennem diskussioner, at vi udvikler nye ideer og

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015 Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen. I Danmark står vi last og brast om demokratiets kerneværdier. Vi siger klart og tydeligt nej til

Læs mere

13. Datering Stk. 1. Således vedtaget på generalforsamling d.

13. Datering Stk. 1. Således vedtaget på generalforsamling d. VEDTÆGTER 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Middelfart Økologiske Fødevarefællesskab forkortet MØF. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Middelfart Kommune. 2. Formål Stk. 1. Foreningens formål

Læs mere

Tale Tamilernes mindefest Herning november 2014

Tale Tamilernes mindefest Herning november 2014 Tale Tamilernes mindefest Herning november 2014 Det er godt at være her i Herning sammen med jer og holde mindefest. Vi mindes de ofre den onde borgerkrig bragte mennesker vi kender eller har hørt om.

Læs mere

Vedtægter for FSK Foreningen for Sebber kulturhus

Vedtægter for FSK Foreningen for Sebber kulturhus Vedtægter for FSK Foreningen for Sebber kulturhus 1: Foreningens navn: Foreningens navn er FSK Foreningen for Sebber Kulturhus. Kultur er her defineret som aktiviteter, formidling, møder og kreativitet.

Læs mere

Folkesuverænitet, internationalt samarbejde og globaliseringen. Er Nordisk Råd et forbillede?

Folkesuverænitet, internationalt samarbejde og globaliseringen. Er Nordisk Råd et forbillede? Innleg på Fritt Nordens konferanse under Nordisk Råds sesjon i Oslo 31.10.2007 KOLBRÚN HALLDÓRSDÓTTIR: Folkesuverænitet, internationalt samarbejde og globaliseringen. Er Nordisk Råd et forbillede? Vil

Læs mere

Stærke værdier sund økonomi

Stærke værdier sund økonomi Stærke værdier sund økonomi Kun med en sund økonomi kan vi bevare og udvikle vores værdier og et stærkt fællesskab. Der er to veje Du står inden længe overfor et skæbnevalg. Valget vil afgøre hvilke partier,

Læs mere

VAOB. Vestsjællands Aktive Ordblinde. Vedtægter

VAOB. Vestsjællands Aktive Ordblinde. Vedtægter VAOB Vestsjællands Aktive Ordblinde Vedtægter Vedtægter for foreningen Vestsjællands Aktive Ordblinde (VAOB). 1: Navn & Hjemsted. Stk. 1: Foreningens navn er Vestsjællands Aktive Ordblinde i daglig tale

Læs mere

Ja til Tryghed NEJ TIL MILLIARDNEDSKÆRINGER. Målsætning for VelfærdsallianceDK. Velfærdsalliance.dk. Velfærdsalliance.dk

Ja til Tryghed NEJ TIL MILLIARDNEDSKÆRINGER. Målsætning for VelfærdsallianceDK. Velfærdsalliance.dk. Velfærdsalliance.dk Ja til Tryghed NEJ TIL MILLIARDNEDSKÆRINGER Målsætning for VelfærdsallianceDK Målsætning for VelfærdsallianceDK Ja til Tryghed NEJ TIL MILLIARDNEDSKÆRINGER Hovedformålet er en afvisning af omprioriteringsbidraget

Læs mere

Kursusgang 1. PRAKTISK Dato: 17.-18. oktober Sted: Studiestræde 24, 1. sal 1455 KBH K

Kursusgang 1. PRAKTISK Dato: 17.-18. oktober Sted: Studiestræde 24, 1. sal 1455 KBH K Kursusgang 1 Dato: 17.-18. oktober 19.00 Velkomst m. bobler 19.15 Dobbeltorganisering og bevægelsesudtalelsen v. Victoria, Rasmus og Mads Hvad indebærer det at være aktivt medlem af både et parti og en

Læs mere

VEDTÆGTER MAJ 2011. 3. Medlemskab I IOGT Danmark er der to typer medlemskab: 1. Løftebundet medlemskab 2. Støttemedlemskab

VEDTÆGTER MAJ 2011. 3. Medlemskab I IOGT Danmark er der to typer medlemskab: 1. Løftebundet medlemskab 2. Støttemedlemskab VEDTÆGTER MAJ 2011 1. Platform IOGT Danmark er en frivillig, misbrugsbekæmpende organisation, der optager medlemmer uanset race, nationalitet, religion, social stilling eller politisk overbevisning. Målet

Læs mere

Klimajob nu! Sæt gang i arbejdet for et bæredygtigt Danmark!

Klimajob nu! Sæt gang i arbejdet for et bæredygtigt Danmark! Klimajob nu! Sæt gang i arbejdet for et bæredygtigt Danmark! Klimajob har vi råd til at lade være? Omkring 170.000 mennesker går nu reelt arbejdsløse her i landet, heriblandt mange, som er sendt ud i meningsløs»aktivering«.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR. Stk. 1. Foreningens formål er at fremme bæredygtig levevis.

VEDTÆGTER FOR. Stk. 1. Foreningens formål er at fremme bæredygtig levevis. VEDTÆGTER FOR MIDDELFART ØKOLOGISKE FØDEVAREFÆLLESSKAB 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Middelfart Økologiske Fødevarefællesskab forkortet MØF. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Middelfart

Læs mere

Vedtægter Vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret på partiets 3. kongres, november 2011

Vedtægter Vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret på partiets 3. kongres, november 2011 Vedtægter Vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret på partiets 3. kongres, november 2011 Vedtægter vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret

Læs mere

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år.

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. 1. maj tale 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. Men jeg vil gerne starte med at fortælle om mit besøg hos

Læs mere

Debat om de fire forbehold

Debat om de fire forbehold Historiefaget.dk: Debat om de fire forbehold Debat om de fire forbehold Rollespil hvor modstandere og tilhængere af Danmarks fire EUforbehold diskuterer fordele og ulemper ved dansk EU-medlemskab uden

Læs mere

1.2 Foreningens adresse er og foreningens hjemsted er Kommune.

1.2 Foreningens adresse er <adresse> og foreningens hjemsted er <kommune navn> Kommune. VEDTÆGTER Vedtægter for den lokale netværksforening af Powerjobsøgerne 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Powerjobsøgerne 1.2 Foreningens adresse er og foreningens hjemsted er

Læs mere

GUIDE. Sådan starter I en ny forening

GUIDE. Sådan starter I en ny forening GUIDE Sådan starter I en ny forening Udskrevet: 2016 Sådan starter I en ny forening Et formål, en bestyrelse, et sæt vedtægter og et stiftende møde - det er alt, hvad I behøver for at starte en forening.

Læs mere

Vedtægter for foreningen Solbakkens Fritidsskole

Vedtægter for foreningen Solbakkens Fritidsskole Vedtægter for foreningen Solbakkens Fritidsskole Vedtægter for foreningen Solbakkens Fritidsskole Stiftet September 2013 Side 2 Side 11 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Solbakkens Fritidsskole, foreningen

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Råd til velfærd

F O A F A G O G A R B E J D E. Råd til velfærd F O A F A G O G A R B E J D E Råd til velfærd FOAs mål 2013-2016 Indhold FOAs mål 2013-2016 Vi har råd til velfærd..................... 2 Fælles om velfærd.................... 3 Faglig handlekraft....................

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ID PSYKOTERAPEUTISK FORENING

VEDTÆGTER FOR ID PSYKOTERAPEUTISK FORENING VEDTÆGTER FOR ID PSYKOTERAPEUTISK FORENING 1. Navn, hjemsted og medlemmer 1,1 Foreningens navn er ID-Psykoterapeutisk Forening 1,2 Foreningen er landsdækkende med hjemsted på formandens bopæl 1,3 Foreningen

Læs mere

Vedtaget af SF s landsmøde 15. april 2012. Principprogram for SF Socialistisk Folkeparti

Vedtaget af SF s landsmøde 15. april 2012. Principprogram for SF Socialistisk Folkeparti Principprogram for SF Socialistisk Folkeparti Vedtaget af SF s landsmøde 15. april 2012 SF er et folkeligt socialistisk parti med afsæt i den demokratiske venstrefløj, den danske arbejderbevægelse, selvforvaltningstraditionen

Læs mere

En friere og rigere verden

En friere og rigere verden En friere og rigere verden Liberal Alliances udenrigspolitik Frihedsrettighederne Den liberale tilgang til udenrigspolitik Liberal Alliances tilgang til udenrigspolitikken er pragmatisk og løsningsorienteret.

Læs mere

Vedtægter. for. Danmark

Vedtægter. for. Danmark Vedtægter for Danmark 1. Platform IOGT Danmark er en frivillig, misbrugsbekæmpende organisation, der optager medlemmer uanset race, nationalitet, religion, social stilling eller politisk overbevisning.

Læs mere

Årsplan for hold E i historie

Årsplan for hold E i historie Årsplan for hold E i historie Emne: Fra to til èn supermagt. 1945 1990 Trinmål historie: Forklare udviklings- og forandringsprocesser fra Danmarks historie, beskrive forhold mellem Danmark og andre områder

Læs mere

Vedtægter for Projekt:KIRKE

Vedtægter for Projekt:KIRKE Vedtægter for Projekt:KIRKE 1 - Navn og hjemsted Kirkens navn er Projekt:KIRKE, og dens hjemsted er Hjørring. Projekt:KIRKE er en selvstændig evangelisk frikirke. Projekt:KIRKE er en del af Hjørringkirkernes

Læs mere

Afrika Kontakts vedtægter. Senest revideret på generalforsamling 6. april 2014.

Afrika Kontakts vedtægter. Senest revideret på generalforsamling 6. april 2014. Afrika Kontakts vedtægter. Senest revideret på generalforsamling 6. april 2014. 1 Navn: Organisationens navn er Afrika Kontakt. Afrika Kontakt er en landsdækkende organisation, med hjemsted i København.

Læs mere

Vedtægter for Alternativet København

Vedtægter for Alternativet København Vedtægter for Alternativet København 1 Navn og hjemsted Stk. 1 Foreningens navn er Alternativet København, herefter omtalt som lokalforeningen. Stk. 2 Lokalforeningen har hjemme i Københavns kommune, herefter

Læs mere

Indlæg ved Tine A. Brøndum, næstformand LO, ved SAMAKs årsmøde den 12. januar 2001 Velfærdssamfundet i fremtiden ********************************

Indlæg ved Tine A. Brøndum, næstformand LO, ved SAMAKs årsmøde den 12. januar 2001 Velfærdssamfundet i fremtiden ******************************** Sagsnr. 07-01-00-173 Ref. RNØ/jtj Den 10. januar 2001 Indlæg ved Tine A. Brøndum, næstformand LO, ved SAMAKs årsmøde den 12. januar 2001 Velfærdssamfundet i fremtiden ******************************** I

Læs mere

Kommunale budgetter blev en sejr for regeringen

Kommunale budgetter blev en sejr for regeringen En artikel fra KRITISK DEBAT Kommunale budgetter blev en sejr for regeringen Skrevet af: Per Clausen Offentliggjort: 02. november 2008 Budgetbehandlingen i kommuner og regioner skete på baggrund konflikterne

Læs mere

Samfundsfag. Formål for faget samfundsfag. Slutmål efter 9. klassetrin for faget samfundsfag. Politik. Magt, beslutningsprocesser og demokrati

Samfundsfag. Formål for faget samfundsfag. Slutmål efter 9. klassetrin for faget samfundsfag. Politik. Magt, beslutningsprocesser og demokrati Formål for faget samfundsfag Samfundsfag Formålet med undervisningen i samfundsfag er, at eleverne opnår viden om samfundet og dets historiske forandringer. Undervisningen skal forberede eleverne til aktiv

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere

Meget mere demokrati - også i folketinget

Meget mere demokrati - også i folketinget En artikel fra KRITISK DEBAT Meget mere demokrati - også i folketinget Skrevet af: Line Barfod Offentliggjort: 16. december 2011 Den seneste tids afsløringer af lækager og indblanding i en konkret skattesag

Læs mere

Vedtægter Vedtaget 3. oktober 2015

Vedtægter Vedtaget 3. oktober 2015 Vedtægter Vedtaget 3. oktober 2015 1. Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Gb-foreningen, og dens hjemsted er på den til enhver tid siddende formands adresse. 2. Foreningens formål: Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER. 4. Generalforsamlingen

VEDTÆGTER. 4. Generalforsamlingen VEDTÆGTER 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Middelfart Økologiske Fødevarefællesskab forkortet MØF. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Middelfart Kommune. 2. Formål Stk. 1. Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for Odense Konservative Vælgerforening

Vedtægter for Odense Konservative Vælgerforening Vedtægter for Odense Konservative Vælgerforening 1 Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Odense kommune, i daglig tale Odense Konservative Vælgerforening (OKV). Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

Alle foreninger er organiseret med en bestyrelse eller ledelse om man vil der forestår arbejdet indadtil og repræsenterer foreningen udadtil.

Alle foreninger er organiseret med en bestyrelse eller ledelse om man vil der forestår arbejdet indadtil og repræsenterer foreningen udadtil. Fritids- og idrætsafdelingen Dr. Margrethesvej 28 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 Fax: 46 31 50 13 kommunen@roskilde.dk sikkerpost@roskilde.dk www.roskilde.dk Dir. tlf. 46 31 40 44 kimjp@roskilde.dk

Læs mere

(Fyns Kredsen under Dansk Skoleskak)

(Fyns Kredsen under Dansk Skoleskak) Vedtægter for Fyns Skoleskak (Fyns Kredsen under Dansk Skoleskak) 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Dansk Skoleskak, Fyns Kredsen i daglig tale Fyns Skoleskak. (FSS) Den udgøres af skoleskakklubber

Læs mere

Notat fra Cevea, 03/10/08

Notat fra Cevea, 03/10/08 03.10.08 Danskerne efterspørger globalt demokrati og debat Side 1 af 5 Notat fra Cevea, 03/10/08 Cevea Teglværksgade 27 2100 København Ø Tlf +45 31 64 11 22 cevea@cevea.dk www.cevea.dk Mens politikerne

Læs mere

1. maj-tale 2011 Henrik Lippert formand for 3F Bygge- Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening holdt 1. majtalen i fagforeningen

1. maj-tale 2011 Henrik Lippert formand for 3F Bygge- Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening holdt 1. majtalen i fagforeningen 1 1. maj-tale 2011 Henrik Lippert formand for 3F Bygge- Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening holdt 1. majtalen i fagforeningen Danmark er blevet gjort mere og mere skævt i de ti år, vi har haft den borgerlige

Læs mere

SFU S PRINCIPPROGRAM: FOR FRIHED OG RETFÆRDIGHED

SFU S PRINCIPPROGRAM: FOR FRIHED OG RETFÆRDIGHED SFU S PRINCIPPROGRAM: FOR FRIHED OG RETFÆRDIGHED Socialistisk Folkepartis Ungdom laver forandring i hverdagen. Vi gør det ikke i blinde, og vi gør det ikke for at bevare - vi gør det for at udvikle samfundet

Læs mere

Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015. (Det talte ord gælder)

Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015. (Det talte ord gælder) Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015 (Det talte ord gælder) Valgkampen er nu inde i den absolut sidste fase. Om godt 20 timer går danskerne til stemmeurnerne. Det er nu, der skal tages stilling.

Læs mere

Årsplan for Københavnsbestyrelsen 2016-17

Årsplan for Københavnsbestyrelsen 2016-17 1 Årsplan for Københavnsbestyrelsen 2016-17 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Indledning Enhedslisten- Københavns årsplan beskriver både tilbagevendende og nye arrangementer, som Københavnsbestyrelsen

Læs mere

Forslag til Fremtidens DUF

Forslag til Fremtidens DUF Forslag til Fremtidens DUF I henhold til vedtægternes 21, stk. 1 skal forslag til være sekretariatet i hænde senest 5 uger før delegeretmødet. Styrelsen indstiller følgende forslag til delegeretmødets

Læs mere

Liberalisme...1 Socialismen...1 Konservatisme...2 Nationalisme...4 Socialliberalisme...5

Liberalisme...1 Socialismen...1 Konservatisme...2 Nationalisme...4 Socialliberalisme...5 Ideologier Indhold Liberalisme...1 Socialismen...1 Konservatisme...2 Nationalisme...4 Socialliberalisme...5 Liberalisme I slutningen af 1600-tallet formulerede englænderen John Locke de idéer, som senere

Læs mere

Ændringsforslag til Målprogram for HK/Danmark 2010-2013

Ændringsforslag til Målprogram for HK/Danmark 2010-2013 Ændringsforslag til Målprogram for HK/Danmark 2010-2013 Side 3, linje 6, side 4 linje 5, side 5 linje 15 og side 6 linje 38: fagforening ændres til fagforbund. Side 3, linje 15: Medlemmernes krav og forventninger

Læs mere

Landets velstand er afhængig af det danske folks Dansk Folkepartis samlede arbejdsindsats. principprogram af oktober 2002 P R I N C I P

Landets velstand er afhængig af det danske folks Dansk Folkepartis samlede arbejdsindsats. principprogram af oktober 2002 P R I N C I P PRINCIP R G R A M Dansk Folkepartis formål er at hævde Danmarks selvstændighed, at sikre det danske folks frihed i eget land samt at bevare og udbygge folkestyre og monarki. Vi er forpligtede af vor danske

Læs mere

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3298 - RIA Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3298 - RIA Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3298 - RIA Bilag 2 Offentligt Dato: Kontor: Straffuldbyrdelseskontoret Sagsbeh: Sanne Renée Stengaard Jensen Sagsnr.: 2014-3051/01-0020 Dok.: 1080691 Supplerende samlenotat

Læs mere

Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål.

Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er "Visionscenter for Fred". Foreningens hjemsted er Svendborg Kommune. Foreningens formål er at

Læs mere

TTIP HVAD BETYDER DET FOR 3F OG VORES MEDLEMMER?

TTIP HVAD BETYDER DET FOR 3F OG VORES MEDLEMMER? TTIP HVAD BETYDER DET FOR 3F OG VORES MEDLEMMER? HVAD ER TTIP? TTIP står for Transatlantic Trade and Investment Partnership, og det er en handelsaftale mellem to af verdens største økonomier, EU og USA.

Læs mere

Vedtægter for Storkreds Sjælland Alternativet Vedtaget i Sorø d. 4. oktober 2014

Vedtægter for Storkreds Sjælland Alternativet Vedtaget i Sorø d. 4. oktober 2014 Vedtægter for Storkreds Sjælland Alternativet Vedtaget i Sorø d. 4. oktober 2014 Vedtægter for Storkreds Sjælland - ALTERNATIVET 1 Navn og omfang Stk. 1. Navnet på storkredsen er Sjælland, herefter i vedtægterne

Læs mere

Skabelon for handlingsplan 2012

Skabelon for handlingsplan 2012 Skabelon for handlingsplan 2012 Navn på aktivitetsområde Landsstyrelsen Formål med aktiviteten Landsstyrelsen er URK s øverste ledelse og vil således iværksætte og følge initiativer, som har bred betydning

Læs mere

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Impact.

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Impact. TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Impact. TEMP-TEAM A/S Danmark, forpligter sig til Global Impacts principper, fordi vi ønsker at påminde os

Læs mere

Vedtægter for elev og udvalgsarbejde på Nærum Gymnasium

Vedtægter for elev og udvalgsarbejde på Nærum Gymnasium ELEVRÅDET Vedtægter for elev og udvalgsarbejde på Nærum Gymnasium Indhold: Elevrådets vedtægter Vedtægter for skolens øvrige udvalgsarbejde Nærum Gymnasiums elevråd er nedsat på baggrund af elevrådsbekendtgørelsen

Læs mere

Vedtægter for CISV Danmark

Vedtægter for CISV Danmark Vedtægter for CISV Danmark 1 - Navn, tilknytning, hjemsted Stk. 1 - Foreningens navn er CISV Danmark. Stk. 2 - Foreningen er internationalt tilsluttet CISV International. Stk. 3 - Foreningens hjemsted

Læs mere

Vedtægter for. Indre Mission i Herning. Indre Mission i Herning

Vedtægter for. Indre Mission i Herning. Indre Mission i Herning Vedtægter for Indre Mission i Herning Indre Mission i Herning VEDTÆGTER FOR INDRE MISSION I HERNING 1 navn og hjemsted 1.1 Samfundets navn er Indre Mission i Herning, kaldet IM Herning. 1.2 Samfundets

Læs mere

Regeringens første 100 dage

Regeringens første 100 dage Regeringens første 100 dage 4. december 2001 Regeringen Vækst, velfærd fornyelse Regeringen har med regeringsgrundlaget Vækst, velfærd fornyelse fremlagt et omfattende arbejdsprogram for den nye regering.

Læs mere

Pengene eller livet? Kristendemokraterne

Pengene eller livet? Kristendemokraterne Pengene eller livet? Kristendemokraterne Pengene eller livet? Naturligvis skal vi have styr på økonomien, men penge er ikke alt. Økonomien skal tjene det gode liv. Kristendemokraterne vender sig mod den

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen. Frivilligcenter Helsingør

Vedtægter. for. Foreningen. Frivilligcenter Helsingør Vedtægter for Foreningen Frivilligcenter Helsingør Indhold: 1 NAVN OG HJEMSTED 3 2 FORMÅL 3 3 MEDLEMMER 4 4 GENERALFORSAMLING 5 5 BESTYRELSEN 6 6 REGNSKAB OG REVISION 8 7 HÆFTELSE OG TEGNINGSREGLER 8 8

Læs mere

Generelt udtrykker Foreningen af lærere i samfundsfag ved lærerseminarierne tilfredshed med udkastet til Fælles Mål 2 i samfundsfag.

Generelt udtrykker Foreningen af lærere i samfundsfag ved lærerseminarierne tilfredshed med udkastet til Fælles Mål 2 i samfundsfag. Uddannelsesudvalget (2. samling) UDU alm. del - Bilag 219 Offentligt Århus, den 16/4 2008 Att.: Undervisningsminister Bertel Haarder Folketingets Uddannelsesudvalg Generelt udtrykker Foreningen af lærere

Læs mere

Modernisering af vedtægterne for Auning Borgerforening

Modernisering af vedtægterne for Auning Borgerforening Modernisering af vedtægterne for Auning Borgerforening Side 2 til 5: De nuværende vedtægter Side 6 til 8: Forslag til nye vedtægter Bestyrelsen ønsker at fremsætte forsag om nye vedtægter som beskrevet

Læs mere

Et liv med rettigheder?

Et liv med rettigheder? Et liv med rettigheder? Et liv med rettigheder? Udgivet af LO, Landsorganisationen i Danmark med støtte fra DANIDA/Udenrigsministeriet Tekst og layout: LO Foto: Polfoto. Tryk: Silkeborg Bogtryk LO-varenr.:

Læs mere

FN s handicapkonvention

FN s handicapkonvention PÆDAGOGISK FN s handicapkonvention Rettigheder for personer med handicap Indhold Indledning 3 Artikel 1 5 Formål Artikel 3 6 Gererelle principper 6 Artikel 19 8 Retten til et selvstændigt liv og til at

Læs mere

Skattereformen i hovedpunkter.

Skattereformen i hovedpunkter. Skattereformen i hovedpunkter. Konsekvenser, beregninger, social balance Indhold Danmark i arbejde... 2 Det socialdemokratiske:... 2 Hvorfor skattereform:... 2 Udfordringen:... 2 Arbejdskraft:... 2 Flere

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Danish Muslim Aid

VEDTÆGTER. for. Danish Muslim Aid VEDTÆGTER for Danish Muslim Aid Med hjemmel i Kongeriget Danmarks Grundlov, 67 1, og med respekt for det land vi lever i og dets love, skal de nedenfor gældende regler gælde indenfor vor forening: 1. Navn,

Læs mere

Vedtægter for CLEAN. Foreningen vil søge samarbejde med beslægtede klyngeorganisationer i Danmark og udlandet.

Vedtægter for CLEAN. Foreningen vil søge samarbejde med beslægtede klyngeorganisationer i Danmark og udlandet. Vedtægter for CLEAN Kapitel 1. Foreningen navn og formål 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er CLEAN f.m.b.a. ("Foreningen"). Foreningen har hjemsted i Danmark. 2. Foreningens formål Foreningen er en

Læs mere

Tak for invitationen til at fejre denne dag sammen med jer her på Skansen.

Tak for invitationen til at fejre denne dag sammen med jer her på Skansen. 1 Tak for invitationen til at fejre denne dag sammen med jer her på Skansen. Det er i dag 162 år siden at Frederik den syvende underskrev Danmarks riges grundlov og lagde grundstenen til det samfund vi

Læs mere

Forslag til nye Vedtægter

Forslag til nye Vedtægter Snekkersten Borgerforening Forslag til nye Vedtægter Vedtægter for Snekkersten Borgerforening (SBF) 1. Foreningens navn og hjemsted. Foreningens navn er Snekkersten Borgerforening og den er stiftet den

Læs mere

Silkeborg Skøjteløber Forening af 1896, Århusvej 45, DK - 8600 Silkeborg, CVR. 3182 5334

Silkeborg Skøjteløber Forening af 1896, Århusvej 45, DK - 8600 Silkeborg, CVR. 3182 5334 Vedtægter for Silkeborg Skøjteløberforening af 1896 Gældende fra ekstraordinær generalforsamling 24. August 2011. 1. Foreningens navn Silkeborg Skøjteløberforening af 1896. Hjemstedet er Silkeborg Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Kalaallit Nunaani Demokraatit, Demokraterne i Grønland. Navn og hjemsted

Vedtægter for Kalaallit Nunaani Demokraatit, Demokraterne i Grønland. Navn og hjemsted Vedtægter for Kalaallit Nunaani Demokraatit, Demokraterne i Grønland 1. Navn og hjemsted Partiets navn er Kalaallit Nunaani Demokraatit, Demokraterne i Grønland. Partiet har hjemsted i Nuuk, Grønland.

Læs mere

(Det talte ord gælder)

(Det talte ord gælder) +HOOH7KRUQLQJ6FKPLGWVWDOHWLO/2 6NRQJUHVGHQRNWREHU (Det talte ord gælder) Kære kongres Tak fordi jeg måtte lægge vejen forbi jer i dag. Det er en af de aftaler, jeg virkelig har glædet mig til. Både før

Læs mere

Vedtægter for Alternativet

Vedtægter for Alternativet Vedtægter for Alternativet 1 Formål for Alternativet Stk. 1. Alternativets formål er at udvikle en international politisk 4. sektor organisation herunder et parti for mennesker, der ønsker at iværksætte

Læs mere

Vedtægter for Nye Borgerlige

Vedtægter for Nye Borgerlige Vedtægter for Nye Borgerlige Navn 1. Partiets navn er Nye Borgerlige. Partiet har hjemsted i Hørsholm Kommune. Formål 2. Nye Borgerliges formål er at organisere alle vælgere, som støtter partiets politik.

Læs mere

1 Navn. Foreningens navn er Værløse Svømmeklub med hjemsted i Furesø kommune. Aktiviteterne foregår primært i Værløse området.

1 Navn. Foreningens navn er Værløse Svømmeklub med hjemsted i Furesø kommune. Aktiviteterne foregår primært i Værløse området. Vedtægter for Værløse Svømmeklub 1 Navn. Foreningens navn er Værløse Svømmeklub med hjemsted i Furesø kommune. Aktiviteterne foregår primært i Værløse området. 2 Formål Foreningens formål er under inspirerende

Læs mere

Politiske retningslinjer

Politiske retningslinjer Politiske retningslinjer Retningslinjer for DFUNKs Politiske arbejde Vedtaget af DFUNKs landsbestyrelse 2015 Det politiske arbejde fylder efterhånden mere i DFUNK, og DFUNK har i 2015 fire regionale, politiske

Læs mere

VEDTÆGTER for Indre Missions kristne fællesskab i Dejbjerg Missionshus

VEDTÆGTER for Indre Missions kristne fællesskab i Dejbjerg Missionshus VEDTÆGTER for Indre Missions kristne fællesskab i Dejbjerg Missionshus 1 Navn og Hjemsted 1.1 Indre Missions kristne Fællesskab i Dejbjerg Missionshus benævnes herefter Det kristne Fællesskab i Dejbjerg

Læs mere

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København Vedtægter for Foreningen Veteranhjem København 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Foreningen Veteranhjem København. 1.2 Foreningens hjemsted er Frederiksberg Kommune. 2 Formål 2.1 Foreningens formål

Læs mere

BEVAR RETSFORBEHOLDET STEM NEJ LÆS, HVORFOR RETSFORBUNDET ANBEFALER ET NEJ

BEVAR RETSFORBEHOLDET STEM NEJ LÆS, HVORFOR RETSFORBUNDET ANBEFALER ET NEJ BEVAR RETSFORBEHOLDET STEM NEJ LÆS, HVORFOR RETSFORBUNDET ANBEFALER ET NEJ Regeringen mener... ikke, at der er behov for at fortsætte dialogen med Kommissionen om... en eventuel parallelaftale Daværende

Læs mere

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact.

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact. TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact. TEMP-TEAM A/S Danmark, forpligter sig til Global Compact principper, fordi vi ønsker at påminde os

Læs mere

Europæisk aktionsdag 14. november

Europæisk aktionsdag 14. november En artikel fra KRITISK DEBAT Europæisk aktionsdag 14. november Skrevet af: Klaus Krogsbæk Offentliggjort: 15. december 2012 Med EFS for vækst og solidaritet! Nej til en sparepolitik, som ikke virker! Under

Læs mere

Vedtægter for Highland Cattle Danmark

Vedtægter for Highland Cattle Danmark Vedtægter for Highland Cattle Danmark 1. Navn og hjemsted 1. Highland Cattle Danmark Avlsforeningen for Skotsk Højlandskvæg 2. Avlsforeningens hjemsted er formandens postadresse. 2. Formål 1. Avlsforeningens

Læs mere

Professionelle og frivillige i socialt arbejde Kollektivt eller individuelt engagement

Professionelle og frivillige i socialt arbejde Kollektivt eller individuelt engagement Professionelle og frivillige i socialt arbejde Kollektivt eller individuelt engagement SOCIALPÆDAGOGERNE I STORKØBENHAVN DEN 13. OKTOBER 2016 THOMAS P. BOJE INSTITUT FOR SAMFUNDSVIDENSKAB OG ERHVERV (ISE)

Læs mere

A. Arrangerer årets premiere tur med Sværd alene eller i samarbejde med SportsDres. B. Arrangerer pirketure generelt.

A. Arrangerer årets premiere tur med Sværd alene eller i samarbejde med SportsDres. B. Arrangerer pirketure generelt. Vedtægter for Torskehalerne 1 Navn og hjemsted. Stk.1. Foreningens navn er: Torskehalerne. Foreningens hjemsted er: [Den til enhver tid siddende formands adresse] Slåenvej 24.2. 2 Formål. Stk.1. Foreningens

Læs mere

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune.

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. Grundejerforeningen Kollekolleparken Side 1 af 5 Vedtægter I Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. 2 Foreningens formål er

Læs mere

NEW PATRIOTIC PARTY DANMARK VEDTÆGTER

NEW PATRIOTIC PARTY DANMARK VEDTÆGTER NEW PATRIOTIC PARTY DANMARK VEDTÆGTER 1. NAVN OG HJEMSTED. Stk. 1. Navnet på foreningen skal være New Patriotic Party, Danmark (forkortet NPP- Denmark). Stk. 2. Foreningens hjemsted er Ishøj kommune. 2.

Læs mere

BILAG DET EUROPÆISKE RÅD GÖTEBORG FORMANDSKABETS KONKLUSIONER. den 15. og 16. juni 2001 BILAG. Bulletin DA - PE 305.

BILAG DET EUROPÆISKE RÅD GÖTEBORG FORMANDSKABETS KONKLUSIONER. den 15. og 16. juni 2001 BILAG. Bulletin DA - PE 305. 31 DET EUROPÆISKE RÅD GÖTEBORG FORMANDSKABETS KONKLUSIONER den 15. og 16. juni 2001 BILAG 33 BILAG Bilag I Erklæring om forebyggelse af spredning af ballistiske missiler Side 35 Bilag II Erklæring om Den

Læs mere

Studieprøven. Skriftlig fremstilling. Skriftlig del. Maj-juni 2009. muslimske verden og Vesten. Du skal besvare én af opgaverne.

Studieprøven. Skriftlig fremstilling. Skriftlig del. Maj-juni 2009. muslimske verden og Vesten. Du skal besvare én af opgaverne. Studieprøven Maj-juni 2009 Skriftlig del Skriftlig fremstilling Opgave 1: Samkvem mellem den muslimske verden og Vesten Opgave 2: Sammenhængskraft Opgave 3: Skal skatten ned? Du skal besvare én af opgaverne.

Læs mere

Vedtægter for Vejle Fredericia Landboforening

Vedtægter for Vejle Fredericia Landboforening Vedtægter for Vejle Fredericia Landboforening 1 Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Vejle-Fredericia Landboforening. Sekretariats-adresse: LandbrugetsHus, Erhvervsbyvej 13, 8700 Horsens Formål 2 Foreningens

Læs mere

Vedtægter for foreningen Sex & Samfund

Vedtægter for foreningen Sex & Samfund Vedtægter for foreningen Sex & Samfund Vedtaget på Sex & Samfunds generalforsamlingen den 30. april 2015 1 Grundlag og navn Foreningens navn er Sex & Samfund (herefter Sex & Samfund). Foreningen er stiftet

Læs mere

Årsplan i samfundsfag for 9. klasse

Årsplan i samfundsfag for 9. klasse Årsplan i samfundsfag for 9. klasse Formålet med undervisningen i samfundsfag er, at eleverne udvikler en lyst og en evne til at forstå hverdagslivet i et samfundsmæssigt perspektiv og aktiv medleven i

Læs mere

Første maj tale Middelfart 2015.

Første maj tale Middelfart 2015. Første maj tale Middelfart 2015. Igennem de seneste 8 år har jeg haft fornøjelse af at holde 1. maj tale her i Middelfart, hvor jeg hver gang har medbragt nogle små ting til talerne. I år har jeg valgt

Læs mere

Vedtægter for det nationale Sund By Netværk i Danmark

Vedtægter for det nationale Sund By Netværk i Danmark Vedtægter for det nationale Sund By Netværk i Danmark 1 Navn Stk. 1. Netværkets navn er Sund By Netværket, og er et uafhængigt fagligt forum. 2 Formål Stk. 1. Målsætningen med Sund By Netværket i Danmark

Læs mere

Politikordbog. Folkehold: Folk, der arbejder for andre folk. Altså folk, der bliver holdt af andre folk.

Politikordbog. Folkehold: Folk, der arbejder for andre folk. Altså folk, der bliver holdt af andre folk. Politikordbog Adlen: Det var de folk, der mente, at de var specielle i forhold til særdeles bønderne. Det var dem, som havde næstmest magt i landet før Grundloven. Andelsforeninger: Når man er medlem af

Læs mere

KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER

KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER LO-sekretær Marie Louise Knuppert 1. maj 2013, Odense kl. 15.30 KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL. 15.30 DET TALTE ORD GÆLDER God morgen. Det er godt at se jer sådan en forårsdag - her i Odense! Jeg skal hilse

Læs mere

En national vision for folkeoplysningen i Danmark. Af kulturminister Marianne Jelved

En national vision for folkeoplysningen i Danmark. Af kulturminister Marianne Jelved En national vision for folkeoplysningen i Danmark Af kulturminister Marianne Jelved En national vision for folkeoplysningen i Danmark Udgivet november 2014 Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København

Læs mere

Arbejdsplan for 2015. Indledning

Arbejdsplan for 2015. Indledning Arbejdsplan for 2015 Indledning SUF's arbejdsplan beskriver, hvad vi som SUF prioriterer af landsdækkende og internationale aktiviteter det kommende år. 2015 byder på en række større begivenheder og politisk

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R KLITTENS BORGERFORENING. 2. Foreningens hjemsted er Ringkøbing-Skjern kommune, og adressen er c/o formanden.

V E D T Æ G T E R F O R KLITTENS BORGERFORENING. 2. Foreningens hjemsted er Ringkøbing-Skjern kommune, og adressen er c/o formanden. V E D T Æ G T E R V E D T Æ G T E R F O R KLITTENS BORGERFORENING 1. Foreningens navn er KLITTENS BORGERFORENING. 2. Foreningens hjemsted er Ringkøbing-Skjern kommune, og adressen er c/o formanden. 3.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR LANDSORGANISATIONEN OK-KLUBBERNE I DANMARK.

VEDTÆGTER FOR LANDSORGANISATIONEN OK-KLUBBERNE I DANMARK. VEDTÆGTER FOR LANDSORGANISATIONEN OK-KLUBBERNE I DANMARK. 1: Navn og hjemsted. LANDSORGANISATIONEN OK-KLUBBERNE I DANMARK, oprindeligt De Samvirkende Omsorgsklubber i Danmark, er en selvejende institution,

Læs mere