Manifest, organiseringsplan og vedtægt for Podemos Danmark

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Manifest, organiseringsplan og vedtægt for Podemos Danmark"

Transkript

1 Indhold: Side 1 til og med 9. Forslag til manifest Side 10 og 11. Forslag til organisering og vedtægt Side 12 Skema til valg af kordinatorer til Daglig koordinering Side Skema til Brainstorm Side 14.. Skema til Brainstorm Manifest, organiseringsplan og vedtægt for Podemos Danmark Baggrunden: Podemos har sine rødder i den Indignados 15M-bevægelse, som besatte hundreder af pladser i hele Spanien i maj 2011 i protest mod både det politiske system og nedskæringernes hærgen. I løbet af 2012 blev 15M en del af den voksende modstand mod nedskæringer. Dens metoder og aktivister var centrale for bevægelserne fra gulvplan (kendt som Mareas eller tidevand ), som blev iværksat for at forsvare uddannelse, sundhed og offentlig service og i de to generalstrejker i M-aktivister har også været central i den imponerende Anti-Udsættelses- Kampagne (PAH), som har forhindret hundredvis af familier med gæld til bankerne i at blive smidt ud af deres hjem. 1

2 Men livet er stadig dystert for mange mennesker. De, der lever under den officielle fattigdomsgrænse, udgør omkring 22 procent af befolkningen; børn med risiko for at ende i fattigdom udgør 30 procent, det næsthøjeste antal i EU. Arbejdsløsheden ligger på 26 procent, og mere end 54 procent blandt unge under 25 år. Modstanden, skønt mere fragmenteret, er fortsat i det seneste år, herunder en række hårde all-out strejker mod afskedigelser på lokalt plan. Især Marcherne for Værdighed, som blev indkaldt af flere små venstreorienterede fagforeninger, der kulminerede i en million-stor demonstration i Madrid den 22. marts, var en dramatisk påmindelse om, at radikaliseringen bag 15M ikke er væk. At en sådan hidtil uset mobilisering kunne ske uden opbakning fra de vigtigste fagforeninger, er særlig betydningsfuld. Podemos i Spanien På denne baggrund lancerede aktivister, de fleste fra 15M, nogle exmedlemmer af IU, Podemos med et program baseret på mange af de krav, der kom ud af pladserne som fx stop for nedskæringer, annullering af gæld, stop for udsættelser, beskatning af de rige og kravet om at bringe de finansielle institutioner under demokratisk kontrol. Podemos støtter også forsvar for abort-rettigheder, som er under angreb fra PP, og retten til selvbestemmelse for de nationale mindretal. Podemos har, ligesom 15M, gjort dette til en central del af sit program ved at insistere på direkte deltagelse af borgerne i den politiske proces gennem regelmæssige konsultationer og folkeafstemninger, kontrol over folkevalgte og stop for??deres privilegier. Dets struktur afspejler Indignados struktur ved at være baseret på åbne forsamlinger, cirkler, hvoraf der allerede er omkring 400. De 64 kandidater til EU-valget blev valgt gennem et on-line primærvalg, hvor over mennesker stemte. De, der er involveret i Podemos, er altovervejende unge aktivister uden parti-tilknytning. Organiserede revolutionære socialister har også en lille, men lokalt relevant, tilstedeværelse. Dets vigtigste frontfigur, Pablo Iglesias, har også været central for Podemos succes. Den 35-årige universitetslektor er uhyre populær blandt tilhængere af 15M og venstrefløjen i almindelighed i kraft af hans fremtrædende placering i 2

3 TV-chat-shows (især online-programmet, La Tuerka), hvor han fordømmer den politiske korruption og nyliberalismen. Uundgåeligt vil et projekt som Podemos, uden nogen klar struktur og et meget generelt program, og hvor deltagelse er åbent for alle, stå over for mange potentielle problemer. Ikke mindst den opfattelse at alt drejer sig Iglesias noget, som Iglesias selv er imod. Det at insistere på en åben forsamlings-baseret struktur og modstand mod professionaliseringen af politik er noget, der klart adskiller Podemos fra IU. På trods af at de insisterer på behovet for enhed, er det usandsynligt, at IU s hundredvis af folkevalgte i lokale regeringer vil hverken acceptere sådanne begrænsninger eller bryde alliancerne med PSOE. Podemos insisterer på, at reelle forandringer ikke kommer igennem en ren institutionel kamp. Men det er stadig uvist, hvordan det vil forholde sig til den obstruktion, det uundgåeligt vil møde fra de økonomiske eliter og fra staten. Iglesias og hans nærmeste allierede er kraftigt påvirket af den Bolivariske revolution i Venezuela, så der vil helt sikkert være debat om, hvilken vej man vil gå. Men uanset de mange usikkerheder, Podemos står over for, kan socialister kun hilse det velkomment, at der er en fantastisk mulighed for at skabe et samfundsmæssigt alternativ til nyliberalisme og socialdemokrati. Podemos i Danmark Den 2. juni 2014, kl. 22:40 stiftedes Facebook gruppen PODEMOS DANMARK af Birgit Holm Pedersen, Jan Engelbrecht og Steen Hartmann. Vi blev inspireret af fænomenet PODEMOS i Spanien, hvor bevægelsen er organiseret i cirkler. Vi tænker denne bevægelse som et samlingspunkt, til at smadre igennem den opbyggede mur, som det politiske liv og embedsmændene har skabt rundt om sig selv, for at holde borgerne ude. De forskellige grupper eller cirkler har deres egne ønsker og værdier og mærkesager, som de arbejder for under denne fane, men hvor de i sig selv har mere præcise mål med deres aktiviteter, så er denne folkebevægelse mere styret af overordnede mål, så som, bedre forhold for dem på bunden af samfundet, anstændig og medmenneskelig sagsbehandling, mere demokrati og folkedeltagelse. Overordnede mål, som folk kan samles om, men som ikke styres af en politisk, religiøs eller 3

4 anden ideologi, udover modstanden mod et lukket system, der behandler mennesker som tal på et stykke papir og ikke de mennesker og medborgere de er. PODEMOS DANMARK er i kontakt, og dialog, med PODEMOS bevægelsen i Spanien, og vi har fået tilladelse til at bruge navnet. Podemos Danmark er bygget op omkring cirkler der arbejder selvstændigt og sammen med hinanden, lige som de også arbejder sammen med andre grupper i samfundet. Enhver person eller cirkel som arbejder som en del af Podemos Danmark skal godkende og derefter efterleve dette manifest. Manifest Podemos Danmark er en politisk folkebevægelse, der har til formål at generobre demokratiet og samle mennesker til et fælles forsvar mod neoliberalismen. Podemos er en ikke voldelig organisation. Vi respekterer menneskerettighederne, børne - og handicapkonventionen og vil arbejde for fuld implementering i dansk og EU lovgivning. Vi ønsker en reform af og styrkelse af FN. Podemos Danmark ønsker at modarbejde ulighed og marginalisering. Vi ønsker at fremme tolerance mellem de forskellige befolkningsgrupper. Fred er mere end fravær af krig. Podemos Danmark vil arbejde for at opnå fred, ved at arbejde for økonomisk lighed, politisk frihed, social retfærdighed og en bæredygtig udvikling i hele verden Derudover vil vi arbejde for: fjernelsen af alle verdens atom- og kemiske våben umiddelbar tilbagetrækning af tropper som har invaderet og besat andre lande progressiv og proportional reduktion af de konventionelle våben underskrivelse af ikke-angrebspagter landene imellem regeringernes afvisning af krig som middel til at løse konflikter 4

5 en folkeafstemning for og imod NATO en international traktat med forbud mod militarisering af rummet. Podemos Danmark ønsker at få fjernet de våben, som ikke er nødvendige for at kunne opretholde lov og orden i verden. Velfærd er en betingelse for velstand ikke omvendt. Vores velfærdsstat er under afvikling, og en konkurrencestat er under udvikling. Podemos ønsker således at stoppe den økonomiske marginalisering af udsatte borgere. Podemos Danmark ønsker at modarbejde og stoppe denne udvikling. Podemos Danmark ønsker sociale forbedringer i det sikkerhedsnet vores velfærdsstat stiller til rådighed for borgerne. Et væsentligt middel hertil er, at alle virksomheder betaler skat i Danmark. Derfor skal der gennemføres foranstaltninger som sikrer, at også de store og internationale virksomheder/selskaber betaler skat. Generelt ønsker vi en skattepolitik hvor dem der har mest reelt også bidrager mest. Borgernær velfærd Skatten skal sikre mere borgernær velfærd, frem for mere administration. Vi ønsker samfundets tillid tilbage til det faguddannede personale i den offentlige sektor. Og dermed et opgør med begrebet New Public Management Oprettelse af offentlige kvalitets-systemer og standarder, således at servicering af borgerne, og borgernes rettigheder sikres. Podemos Danmark ønsker at forbedre borgernes sociale rettigheder og garantier, bl.a. ved indførelse af en social ombudsmand og indførelse af retsgarantier og minimums satser på det sociale område. Statsbank Vi ønsker en statsbank der kan administrere en gratis nemkonto for alle borgere samt fx NETS, m.m. Derudover skal alm. bankvirksomhed opdeles i en normal bankdrift og i investeringsbanker. Der skal indføres afgift på finansielle transaktioner. 5

6 Gendannelse og nyskabelse af vigtige offentlige virksomheder Podemos Danmark ønsker at styrke og bevare det offentliges ejerskab for virksomheder inden for følgende områder: -Sundhed -Uddannelse -Drikkevand -Retsvæsen -Forsvar Vi vil arbejde for en styrkelse af borgernes demokratiske indflydelse og kontrol indenfor: -Energisektoren -Offentlig transport -Information Basisindkomst. Vi ønsker at arbejde for en form for ubetinget basisindkomst til alle. Ordningen skal være en sikring mod ulighed, fattigdom, lavere løn eller løndumping. Ordningen skal samtidig sikre, at der ikke sker forringelser af faglige rettigheder for lønmodtagerne. I den sammenhæng vil også undersøge muligheder og fremsætte forslag om, modeller der, gør det muligt at dele det arbejde, der er, mere ligeligt. Støtte til iværksætteri. Det skal være muligt at følge sine drømme med dagpenge, kontanthjælp, eller fleksydelse i ryggen. Vi ønsker derfor at få etableret en innovationsfond til støtte for innovative mennesker på overførselsindkomst. Iværksætterne skal efter nærmere beskrevne regler, fritstilles fra arbejdsmarkedet samtidig med, at de får en fast ydelse. Iværksætteren skal have garanti for en minimums indtægt i en nærmere defineret periode. Der skal tilknyttes en tilbagebetalingsordning i fald projektet lykkes. Gældssanering for mennesker på overførselsindkomst. Mennesker der kæmper med stor gæld risikerer at blive fastholdt på en overførselsindkomst. Derfor mener vi at staten skal afhjælpe denne situation ved at sikre gældssanering. Overførselsindkomsterne følger ikke den 6

7 almindelige lønudvikling. Derfor skal der være mulighed for, at mennesker der har været på overførselsindkomst i over to år kan få gældssanering. Afskaffelse af satspuljen. Vi mener at overførselsindkomsterne skal reguleres efter lønudviklingen. Satspuljen skal afskaffes. De sociale tiltag som får midler fra satspuljen, skal over på finansloven, eller der skal oprettes en socialfond, som alle borgere betaler til. Podemos Danmark vil arbejde for oprettelse af en Forfatningsdomstol En forfatningsdomstol skal sikre at der ikke foretages politiske aftaler eller fremgangsmåder med lovgivning, der tilsigter at nedbryde nogen af de i menneskerettighederne, handicap- og børnekonventionen opregnede rettigheder og friheder, og at grundloven overholdes. I tilfælde af at internationale aftaler er grundlovsstridige har grundloven fortrinsret og er eneste gyldige. (Mødet i Odense den besluttede at der skal findes et andet navn til denne retsinstans.) Demokratiet Vi ønsker at arbejde for et demokrati, hvor befolkningen bliver en mere aktiv del af beslutningerne på arbejdspladserne og i de folkevalgte forsamlinger, fx byråd, regionsråd og folketing. Vi ønsker at arbejde for at flere større beslutninger kommer til folkeafstemning fx ved der indsamles hvad der svarer til det antal stemmer som der kræves for at et parti kommer over spærregrænsen og i folketinget med 4 mandater. På samme måde skal et tilsvarende antal borgere ved underskriftindsamling kunne stille et mistillidsvotum til en politiker eller et parti. (Claus har papir) Lov om politikeres politiske ansvar. Vi ønsker at fremme værdier som ansvar, retfærdighed, fællesskab og samarbejde. Vi vil arbejde for en revision af folkevalgte politikere og ministres ansættelsesvilkår. Et folkevalgt mandat tilhører partiet og ikke personen. 7

8 Vi ønsker et samfund hvor alm. borgere ikke bliver overvåget eller socialt begrænsede og hvor barriererne mellem mennesker brydes ned. (Mødet i Odense den besluttede at dette afsnit skal sammenskrives med forslaget fra Claus Kjær) Grøn omstilling Podemos Danmark, ønsker at: 1. Udfase anvendelsen af fossilt brændstof. 2. Udbygge offentlig transport, hvor det er muligt. 3. Støtte initiativer med alternativ energi. 4. Arbejde frem mod regionale forsøg med udelukkende økologisk landbrug. 5. Beskytte kloden mod klimaændringer forårsaget af menneskeskabt forurening, der bidrager til øget CO2 indhold i atmosfæren og dermed også Danmark imod stigende vandstand. 6. Sikre befolkningen adgang til sunde fødevarer og rent drikkevand. 7. Nedsætte momsen på sunde og økologiske fødevarer. Legalisering af cannabis Podemos Danmark vil etablere en cirkel der skal undersøge og analysere fordele og ulemper ved en afkriminalisering/legalisering af cannabis, til medicinsk brug. Cirklen vil få til opgave at fremkomme med et forslag der via debat på Facebook og efterfølgende på en Politisk Workshop Weekend vil kunne føre frem til en beslutning om Podemos Danmarks holdning til fænomenet. EU - og internationalt samarbejde Podemos Danmark er modstander af EU i sin nuværende form Vi går ind for internationalt samarbejde med udgangspunkt i selvstændige nationalstater og vil fx arbejde for et styrket nordisk samarbejde. Danmark har været medlem af det europæiske fællesskab i mange år, og den danske lovgivning er stærkt præget af dette. Fællesskabets struktur ligger dog langt fra de idealer om bl.a. demokrati, som Podemos Danmark kæmper for. Danmarks medlemskab af EU er derfor på mange punkter i vejen for bl.a. vores velfærds- og demokratipolitik. Mange af de forringelser vi har været vidne til i efterhånden flere år, er sket og forårsaget af 8

9 harmoniseringer og domme fra EU. Podemos Danmark ønsker at samarbejde med andre organisationer i Europa og resten af verden. Vi ønsker at støtte de løsninger, der skaber bedre forhold for alle borgere i Europa og resten af verden. Blandt andet: Internationalt samarbejde hen i mod universelle beskatningsregler og afskaffelse af incitamenter til "konkurrencestater". Vi ønsker øget kontrol med lobbyisme. Vi ønsker at ændre Lissabon traktaten. Vi ønsker kontrol over korruption gennem offentliggørelse af regnskaber. Vi vil arbejde for en tilnærmelse til Nordec og styrkelse af egentlig samhandel mellem suveræne stater. Podemos Danmark vil arbejde for at etablere samarbejde mellem ligesindede i alle lande. Således vedtaget på det indledende møde i Odense, 30. august 2014 Gitte Rasmussen, Christina Autzen, Henrik Pank, Henrik Konradsen og Steen Hartmann 9

10 Organisering af og vedtægter for PODEMOS DANMARK Alle opgaver, der skal udføres i PODEMOS regi udføres af de personer, der påtager sig ansvaret for udførelsen af dem. Opgaverne udføres i dertil oprettede cirkler, der vælger en koordinator der refererer til og deltager i Koordineringscirklen. Daglig koordinering: Der er fire hovedopgaver, der skal varetages løbende og derfor har fire gange tre personer knyttet til: Udfærdigelse af regnskab og budget (3 Økonomiske koordinatorer) Indkaldelse og ledelse af møder i koordinationscirklen (3 Organisatoriske koordinatorer) Tegning af organisationen udadtil (3 Politiske koordinatorer) Referatskrivning og -distribution ved koordinationsmøderne (3 Sekretærer). Til de fire faste opgaver melder man sig og bliver godkendt af koordineringscirklen der også kan afsætte disse kordinatore. De faste institutioner: Der er tre faste institutioner: Daglig koordinering (se herover), Koordinationscirklen og Aktivitets-cirklerne. Aktivitetscirklerne: Hver aktivitetscirkel har ansvaret for de opgaver, der ligger indenfor deres felt. Aktivitetscirklerne vælger en koordinator, der har til opgave at deltage i koordinationscirklen og de dertil hørende møder. Koordinatoren har ansvaret for og tegner sin cirkel. Kun aktivitetscirkler selv har bemyndigelse til at afsætte og vælge en koordinator. Koordinationscirklen kan efter indstilling eller på egen hånd ekskludere en cirkel, der ikke lever op til manifestets ord og ånd. Aktivitetscirkler opstår af og blandt medlemmerne af bevægelsen og godkendes af koordinationscirklen for at sikre, dels, at der ikke er flere, der arbejder med samme emne, dels at cirklens virkefelt ligger inden for bevægelsens værdier, virke og mærkesager. Aktivitetscirkler der viser sig meget populære og derfor også bliver meget store i medlemsantal kan vælge 10

11 at underopdele aktivitetscirklen i mindre cirkler der arbejder med dele af fx Bæredygtig grøn vækst. Der kan også oprettes ad hoc aktivitetscirkler til løsning af afgrænsede opgaver. Enhver gruppe, forening, parti eller lignende, der ønsker det og som kan tilslutte sig PODEMOS s manifest kan, efter godkendelse af koordineringscirklen, optages som en cirkel i PODEMOS. Koordinationscirklen: Koordineringscirklens møde ligger fast virtuelt hver uge. Den koordinator, der står for indkaldelse og mødeledelse skal have punkter til dagsordenen senest tre dage før og annoncere dagsordenen mindst to dage før. Koordineringscirklens møder er åbne for alle medlemmer. Politiske Workshop-Weekender (PWW): Mindst to gange årligt holdes workshop-weekender, hvor bevægelsens værdier, virke og mærkesager debatteres og justeres, ligesom den forløbne tid evalueres. De politiske workshop-weekender arrangeres af en cirkel, der har ansvaret for det og dagsordenen godkendes af koordinationscirklen. En politisk workshop-weekend skal annonceres med mindst to måneders varsel og dagsordenen skal godkendes og rundsendes til alle medlemmer senest tre uger før weekenden. Ændringer i denne organisering og vedtægt: Ændring af denne organisering af PODEMOS kan ske på politisk-workshop-weekend. Hvis man ønsker ændringer, gøres dette ved at engagere sig i weekend-workshoparrangement-cirklen eller ved at oprette en cirkel til revision af organiseringen. Ændringer i organiseringen skal vedtages med 2/3 flertal blandt de fremmødte medlemmer på en workshop-weekend. Medlemskab: Man skal selv personligt anmode om medlemskab. Derefter har man tale-, møde og stemmeret ved alle møder såfremt man tilslutter sig, og efterlever manifestet. Hvis et medlem direkte, i ord eller gerning, modarbejder bevægelsen, eller forsøger at skabe splid og ufred, kan koordineringscirklen beslutte at ekskludere medlemmet. Dette besluttes på et dertil sammenkaldt møde, hvis og når behovet opstår. Økonomi: Økonomien i bevægelsen udgøres af frivillige donationer og eventuelle tilskud. Alle fremmødte medlemmer deles om at afholde eventuelle udgifter ved fysiske møder. 11

12 Valg af koordinatorer til Daglig koordinering Tegning af organisationen udadtil (3 Politiske koordinatorer): Udfærdigelse af regnskab og budget (3 Økonomiske koordinatorer): Indkaldelse og ledelse af møder i koordinationscirklen (3 Organisatoriske koordinatorer): Referatskrivning og -distribution ved koordinationsmøderne (3 Sekretærer):

13 Brainstorm Grupper der kunne tænkes at blive Podemos Danmark cirkler: 13

14 Brainstorm Podemos Danmark cirkler der bør oprettes: 14

SAMMEN MOD FATTIGDOM. Mellemfolkeligt Samvirkes strategi

SAMMEN MOD FATTIGDOM. Mellemfolkeligt Samvirkes strategi SAMMEN MOD FATTIGDOM Mellemfolkeligt Samvirkes strategi MS vil fortsat være en afgørende stemme i den offentlige debat om udviklingspolitik og sikre folkelig opbakning til et stærkt dansk engagement i

Læs mere

Samlet liste med ændringsforslag til politisk udtalelse

Samlet liste med ændringsforslag til politisk udtalelse Samlet liste med ændringsforslag til politisk udtalelse Nr.14 1) Linje 4 Indsættes som start til linje 4: Socialistisk Folkeparti baserer sin politik på demokratiske værdier og ønsker derfor løbende at

Læs mere

Opstillingsgrundlag for Folkebevægelsen mod EU ved valget til EU-parlamentet i 2014

Opstillingsgrundlag for Folkebevægelsen mod EU ved valget til EU-parlamentet i 2014 Opstillingsgrundlag for Folkebevægelsen mod EU ved valget til EU-parlamentet i 2014 Indledning Folkebevægelsen er den konsekvente EU-modstand. Det gør, at vi har blikket rettet mod vores endemål, der er

Læs mere

Vedtaget af SF s landsmøde 15. april 2012. Principprogram for SF Socialistisk Folkeparti

Vedtaget af SF s landsmøde 15. april 2012. Principprogram for SF Socialistisk Folkeparti Principprogram for SF Socialistisk Folkeparti Vedtaget af SF s landsmøde 15. april 2012 SF er et folkeligt socialistisk parti med afsæt i den demokratiske venstrefløj, den danske arbejderbevægelse, selvforvaltningstraditionen

Læs mere

foto: istockphoto.com TRÆK DANMARK TIL VENSTRE Enhedslistens enogtyvende årsmøde 1. hæfte

foto: istockphoto.com TRÆK DANMARK TIL VENSTRE Enhedslistens enogtyvende årsmøde 1. hæfte Årsmødehæfte foto: istockphoto.com TRÆK DANMARK TIL VENSTRE Enhedslistens enogtyvende årsmøde 1. hæfte Papirer til Enhedslistens årsmøde 1.-1. maj Dette indstik indeholder de første papirer til Enhedslistens

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020

Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020 Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020 Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020 Udgivet af LO og FTF Layout: LO Foto: Polfoto, LO og FTF. LO-varenr. 2108 ISBN-trykt 978-87-7735-303-1 ISBN-elektronisk

Læs mere

En grøn vision for et socialt Europa

En grøn vision for et socialt Europa En grøn vision for et socialt Europa Baggrund De Grønnes vision: et rummeligt og sammenhængende samfund De Europæiske Grønne står for et Europa, der sikrer alle borgere muligheden for at realisere sig

Læs mere

PROSAs arbejdsplan for 2011-2012 vedtaget efter delegeretforsamling 20.-21. november 2010.

PROSAs arbejdsplan for 2011-2012 vedtaget efter delegeretforsamling 20.-21. november 2010. PROSAs arbejdsplan for 2011-2012 vedtaget efter delegeretforsamling 20.-21. november 2010. Det naturlige valg for it-professionelle Det, der startede som en finansiel krise i 2008, har nu bidt sig fast

Læs mere

Hjemløs - Et Spørgsmål om velfærd?

Hjemløs - Et Spørgsmål om velfærd? Hjemløs - Et Spørgsmål om velfærd? Roskilde Universitetscenter Det Samfundsvidenskabelige basisstudium 2. semester 2007 Vejleder: Annette Bilfeldt Forfattere: Jens Klitte Sørensen, Tea Dissing Sørensen,

Læs mere

Det Konservative Folkepartis partiprogram. Giv ansvaret tilbage til borgerne

Det Konservative Folkepartis partiprogram. Giv ansvaret tilbage til borgerne Det Konservative Folkepartis partiprogram Giv ansvaret tilbage til borgerne Giv ansvaret tilbage til borgerne Det Konservative Folkepartis partiprogram Indhold Giv ansvaret tilbage til borgerne Det Konservative

Læs mere

DU BETALER FOR KRISEN

DU BETALER FOR KRISEN [Nummer 314 11. november, 2011] [ Støttepris 20 kr. Pris 10 kr. ] WWW.SOCIALISTER.DK N E U N D N E E S L E F F U SK Finansiel krise eller? Den vigtigste årsag til den økonomiske krise er ikke banker eller

Læs mere

Forslag. Enhedslistens 18. årsmøde. Korsgadehallen, Nørrebro. Den 4.-6. maj 2007

Forslag. Enhedslistens 18. årsmøde. Korsgadehallen, Nørrebro. Den 4.-6. maj 2007 Forslag Enhedslistens 18. årsmøde Den 4.-6. maj 2007 Korsgadehallen, Nørrebro 1 2 Enhedslistens 18. årsmøde Oversigt over forslag og ændringsforslag 1.2 Dagsorden for årsmødet Hovedbestyrelsen 2.1 Beretning

Læs mere

Enhedslisten og den offentlige sektor - en motor for beskæftigelse, velfærd og demokrati

Enhedslisten og den offentlige sektor - en motor for beskæftigelse, velfærd og demokrati Enhedslisten og den offentlige sektor - en motor for beskæftigelse, velfærd og demokrati I flere år har meningsdannere forsøgt at få alle til at tro, at det største problem i Danmark er, at den offentlige

Læs mere

TIRSDAG DEN 14. DECEMBER 2004

TIRSDAG DEN 14. DECEMBER 2004 2-001 TIRSDAG DEN 14. DECEMBER 2004 2-002 2-003 FORSÆDE: Josep BORRELL FONTELLES Formand 2-004 (Mødet åbnet kl. 9.05) 2-005 2-006 2-007 Åbning af mødet Modtagne dokumenter: se protokollen Debat om tilfælde

Læs mere

Internationale projekter og partnerskaber

Internationale projekter og partnerskaber Internationale projekter og partnerskaber Retningslinjer for Projektpuljen og Mena puljen Internationale projekter og partnerskaber Retningslinjer for Projektpuljen og Mena puljen Om DUF Hvad er DUF? DUF

Læs mere

RETSFORBUNDETS POLITIK

RETSFORBUNDETS POLITIK RETSFORBUNDETS POLITIK PRINCIPPER FOR ET HELT ANDET SAMFUND 5 Fællesskabet 5 Den enkelte 5 DEMOKRATISER FOLKESTYRET 6 Et samarbejdende Folketing. Opgør med blokpolitikken 6 Vi skal have en demokratisk

Læs mere

Rådet for Socialt Udsatte. Årsrapport 2006. www.udsatte.dk

Rådet for Socialt Udsatte. Årsrapport 2006. www.udsatte.dk Rådet for Socialt Udsatte Årsrapport 2006 www.udsatte.dk Rådet for Socialt Udsatte Rådet for Socialt Udsatte skal være talerør for hjemløse, stofmisbrugere, prostituerede, sindslidende, alkoholmisbrugere

Læs mere

POLITIK FOR DANSK STØTTE TIL CIVILSAMFUNDET

POLITIK FOR DANSK STØTTE TIL CIVILSAMFUNDET POLITIK FOR DANSK STØTTE TIL CIVILSAMFUNDET Juni 2014 INDHOLD FORORD 3 INDLEDNING 4 MÅLSÆTNING OG MÅLGRUPPER FOR DANSK STØTTE TIL CIVILSAMFUNDET 7 AKTUELLE GLOBALE UDFORDRINGER OG MULIGHEDER 10 CIVILSAMFUND

Læs mere

Forslag. Lov om et professionelt forsvar

Forslag. Lov om et professionelt forsvar UP - lovforslag nr. L 1 Folketingets Ungdomsparlament 2011 Fremsat den 10. december 2010 af 8. g, Brøndbyvester Skole 1. Danmark skal have et stående professionelt forsvar. 2. Folk, der optages i forsvaret,

Læs mere

VENSTRES EU-PROGRAM LØSNINGERNES EUROPA

VENSTRES EU-PROGRAM LØSNINGERNES EUROPA VENSTRES EU-PROGRAM LØSNINGERNES EUROPA 2014-2019 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 4 Udfordring 1: Vækst og beskæftigelse 6 Venstres løsninger 7 Slip den globale handel fri 7 Færdiggør det indre marked 7 Topforskning

Læs mere

Spørgsmål om udviklingspolitik til de danske partier 2011

Spørgsmål om udviklingspolitik til de danske partier 2011 Spørgsmål om udviklingspolitik til de danske partier 2011 NGO FORUM (sammenslutningen af danske udviklingsorganisationer) gennemførte i marts 2011 en rundspørge til partierne i Folketinget om deres udviklingspolitik.

Læs mere

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Indledning Forening Mennesker står stærkere, når de står sammen. I Danmark tillader loven, at man

Læs mere

Retten til et bedre liv Strategi for Danmarks udviklingssamarbejde

Retten til et bedre liv Strategi for Danmarks udviklingssamarbejde Retten til et bedre liv Strategi for Danmarks udviklingssamarbejde MENNESKERETTIGHEDER OG DEMOKRATI BESKYTTELSE BEKÆMPE FATTIGDOM SIKRE MENNESKE- RETTIGHEDER VÆKST GRØN STABILITET OG SOCIALE FREMSKRIDT

Læs mere

Fremtid i frihed og fællesskab

Fremtid i frihed og fællesskab Venstres Landsmøde 2006 Fremtid i frihed og fællesskab Afstemningsoplæg til nyt principprogram for Venstre Oktober 2006 Afstemningsoplæg til nyt principprogram for Venstre er sendt til: Venstres delegerede

Læs mere

Gør som grækerne. nedskæringer! Løkke skal væltes! Hvad sker der i Grækenland? Hvorfor vandt DF? www.socialister.dk. Læs side 3, 4 og 5.

Gør som grækerne. nedskæringer! Løkke skal væltes! Hvad sker der i Grækenland? Hvorfor vandt DF? www.socialister.dk. Læs side 3, 4 og 5. kampagneavis mod ulighed og racisme [Nummer 346 14. juli, 2015] [ Støttepris 20 kr. Pris 10 kr. ] Gør som grækerne www.socialister.dk Løkke skal væltes! Den nye regering er en svag regering - men venstrefløjen

Læs mere

!!! ALTERNATIVETS PARTIPROGRAM UDKAST TIL VEDTAGELSE PÅ GENERALFORSAMLING DEN 24. MAJ 2014

!!! ALTERNATIVETS PARTIPROGRAM UDKAST TIL VEDTAGELSE PÅ GENERALFORSAMLING DEN 24. MAJ 2014 ALTERNATIVETS PARTIPROGRAM TIL VEDTAGELSE PÅ GENERALFORSAMLING DEN 24. MAJ 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING 6 1. DANMARK DET BEDSTE LAND FOR VERDEN PRINCIPPROGRAM 8 1.1. ET BÆREDYGTIGT SAMFUND 8 1.2.

Læs mere

Nye mål. Regeringsgrundlag. VK Regeringen II. Februar 2005

Nye mål. Regeringsgrundlag. VK Regeringen II. Februar 2005 Nye mål Regeringsgrundlag Februar 2005 VK Regeringen II Nye mål Regeringsgrundlag VK Regeringen II Februar 2005 1 2 Indholdsfortegnelse Side Nye mål... 5 Danmark som førende vidensamfund... 9 Danmark som

Læs mere

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Version 06 Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Sæt tillid på dagsordenen - vær med til at gøre din arbejdsplads mere tillidsfuld Indhold Indhold... 2 Du vil komme til at høre om tillid...

Læs mere