Manifest, organiseringsplan og vedtægt for Podemos Danmark

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Manifest, organiseringsplan og vedtægt for Podemos Danmark"

Transkript

1 Indhold: Side 1 til og med 9. Forslag til manifest Side 10 og 11. Forslag til organisering og vedtægt Side 12 Skema til valg af kordinatorer til Daglig koordinering Side Skema til Brainstorm Side 14.. Skema til Brainstorm Manifest, organiseringsplan og vedtægt for Podemos Danmark Baggrunden: Podemos har sine rødder i den Indignados 15M-bevægelse, som besatte hundreder af pladser i hele Spanien i maj 2011 i protest mod både det politiske system og nedskæringernes hærgen. I løbet af 2012 blev 15M en del af den voksende modstand mod nedskæringer. Dens metoder og aktivister var centrale for bevægelserne fra gulvplan (kendt som Mareas eller tidevand ), som blev iværksat for at forsvare uddannelse, sundhed og offentlig service og i de to generalstrejker i M-aktivister har også været central i den imponerende Anti-Udsættelses- Kampagne (PAH), som har forhindret hundredvis af familier med gæld til bankerne i at blive smidt ud af deres hjem. 1

2 Men livet er stadig dystert for mange mennesker. De, der lever under den officielle fattigdomsgrænse, udgør omkring 22 procent af befolkningen; børn med risiko for at ende i fattigdom udgør 30 procent, det næsthøjeste antal i EU. Arbejdsløsheden ligger på 26 procent, og mere end 54 procent blandt unge under 25 år. Modstanden, skønt mere fragmenteret, er fortsat i det seneste år, herunder en række hårde all-out strejker mod afskedigelser på lokalt plan. Især Marcherne for Værdighed, som blev indkaldt af flere små venstreorienterede fagforeninger, der kulminerede i en million-stor demonstration i Madrid den 22. marts, var en dramatisk påmindelse om, at radikaliseringen bag 15M ikke er væk. At en sådan hidtil uset mobilisering kunne ske uden opbakning fra de vigtigste fagforeninger, er særlig betydningsfuld. Podemos i Spanien På denne baggrund lancerede aktivister, de fleste fra 15M, nogle exmedlemmer af IU, Podemos med et program baseret på mange af de krav, der kom ud af pladserne som fx stop for nedskæringer, annullering af gæld, stop for udsættelser, beskatning af de rige og kravet om at bringe de finansielle institutioner under demokratisk kontrol. Podemos støtter også forsvar for abort-rettigheder, som er under angreb fra PP, og retten til selvbestemmelse for de nationale mindretal. Podemos har, ligesom 15M, gjort dette til en central del af sit program ved at insistere på direkte deltagelse af borgerne i den politiske proces gennem regelmæssige konsultationer og folkeafstemninger, kontrol over folkevalgte og stop for??deres privilegier. Dets struktur afspejler Indignados struktur ved at være baseret på åbne forsamlinger, cirkler, hvoraf der allerede er omkring 400. De 64 kandidater til EU-valget blev valgt gennem et on-line primærvalg, hvor over mennesker stemte. De, der er involveret i Podemos, er altovervejende unge aktivister uden parti-tilknytning. Organiserede revolutionære socialister har også en lille, men lokalt relevant, tilstedeværelse. Dets vigtigste frontfigur, Pablo Iglesias, har også været central for Podemos succes. Den 35-årige universitetslektor er uhyre populær blandt tilhængere af 15M og venstrefløjen i almindelighed i kraft af hans fremtrædende placering i 2

3 TV-chat-shows (især online-programmet, La Tuerka), hvor han fordømmer den politiske korruption og nyliberalismen. Uundgåeligt vil et projekt som Podemos, uden nogen klar struktur og et meget generelt program, og hvor deltagelse er åbent for alle, stå over for mange potentielle problemer. Ikke mindst den opfattelse at alt drejer sig Iglesias noget, som Iglesias selv er imod. Det at insistere på en åben forsamlings-baseret struktur og modstand mod professionaliseringen af politik er noget, der klart adskiller Podemos fra IU. På trods af at de insisterer på behovet for enhed, er det usandsynligt, at IU s hundredvis af folkevalgte i lokale regeringer vil hverken acceptere sådanne begrænsninger eller bryde alliancerne med PSOE. Podemos insisterer på, at reelle forandringer ikke kommer igennem en ren institutionel kamp. Men det er stadig uvist, hvordan det vil forholde sig til den obstruktion, det uundgåeligt vil møde fra de økonomiske eliter og fra staten. Iglesias og hans nærmeste allierede er kraftigt påvirket af den Bolivariske revolution i Venezuela, så der vil helt sikkert være debat om, hvilken vej man vil gå. Men uanset de mange usikkerheder, Podemos står over for, kan socialister kun hilse det velkomment, at der er en fantastisk mulighed for at skabe et samfundsmæssigt alternativ til nyliberalisme og socialdemokrati. Podemos i Danmark Den 2. juni 2014, kl. 22:40 stiftedes Facebook gruppen PODEMOS DANMARK af Birgit Holm Pedersen, Jan Engelbrecht og Steen Hartmann. Vi blev inspireret af fænomenet PODEMOS i Spanien, hvor bevægelsen er organiseret i cirkler. Vi tænker denne bevægelse som et samlingspunkt, til at smadre igennem den opbyggede mur, som det politiske liv og embedsmændene har skabt rundt om sig selv, for at holde borgerne ude. De forskellige grupper eller cirkler har deres egne ønsker og værdier og mærkesager, som de arbejder for under denne fane, men hvor de i sig selv har mere præcise mål med deres aktiviteter, så er denne folkebevægelse mere styret af overordnede mål, så som, bedre forhold for dem på bunden af samfundet, anstændig og medmenneskelig sagsbehandling, mere demokrati og folkedeltagelse. Overordnede mål, som folk kan samles om, men som ikke styres af en politisk, religiøs eller 3

4 anden ideologi, udover modstanden mod et lukket system, der behandler mennesker som tal på et stykke papir og ikke de mennesker og medborgere de er. PODEMOS DANMARK er i kontakt, og dialog, med PODEMOS bevægelsen i Spanien, og vi har fået tilladelse til at bruge navnet. Podemos Danmark er bygget op omkring cirkler der arbejder selvstændigt og sammen med hinanden, lige som de også arbejder sammen med andre grupper i samfundet. Enhver person eller cirkel som arbejder som en del af Podemos Danmark skal godkende og derefter efterleve dette manifest. Manifest Podemos Danmark er en politisk folkebevægelse, der har til formål at generobre demokratiet og samle mennesker til et fælles forsvar mod neoliberalismen. Podemos er en ikke voldelig organisation. Vi respekterer menneskerettighederne, børne - og handicapkonventionen og vil arbejde for fuld implementering i dansk og EU lovgivning. Vi ønsker en reform af og styrkelse af FN. Podemos Danmark ønsker at modarbejde ulighed og marginalisering. Vi ønsker at fremme tolerance mellem de forskellige befolkningsgrupper. Fred er mere end fravær af krig. Podemos Danmark vil arbejde for at opnå fred, ved at arbejde for økonomisk lighed, politisk frihed, social retfærdighed og en bæredygtig udvikling i hele verden Derudover vil vi arbejde for: fjernelsen af alle verdens atom- og kemiske våben umiddelbar tilbagetrækning af tropper som har invaderet og besat andre lande progressiv og proportional reduktion af de konventionelle våben underskrivelse af ikke-angrebspagter landene imellem regeringernes afvisning af krig som middel til at løse konflikter 4

5 en folkeafstemning for og imod NATO en international traktat med forbud mod militarisering af rummet. Podemos Danmark ønsker at få fjernet de våben, som ikke er nødvendige for at kunne opretholde lov og orden i verden. Velfærd er en betingelse for velstand ikke omvendt. Vores velfærdsstat er under afvikling, og en konkurrencestat er under udvikling. Podemos ønsker således at stoppe den økonomiske marginalisering af udsatte borgere. Podemos Danmark ønsker at modarbejde og stoppe denne udvikling. Podemos Danmark ønsker sociale forbedringer i det sikkerhedsnet vores velfærdsstat stiller til rådighed for borgerne. Et væsentligt middel hertil er, at alle virksomheder betaler skat i Danmark. Derfor skal der gennemføres foranstaltninger som sikrer, at også de store og internationale virksomheder/selskaber betaler skat. Generelt ønsker vi en skattepolitik hvor dem der har mest reelt også bidrager mest. Borgernær velfærd Skatten skal sikre mere borgernær velfærd, frem for mere administration. Vi ønsker samfundets tillid tilbage til det faguddannede personale i den offentlige sektor. Og dermed et opgør med begrebet New Public Management Oprettelse af offentlige kvalitets-systemer og standarder, således at servicering af borgerne, og borgernes rettigheder sikres. Podemos Danmark ønsker at forbedre borgernes sociale rettigheder og garantier, bl.a. ved indførelse af en social ombudsmand og indførelse af retsgarantier og minimums satser på det sociale område. Statsbank Vi ønsker en statsbank der kan administrere en gratis nemkonto for alle borgere samt fx NETS, m.m. Derudover skal alm. bankvirksomhed opdeles i en normal bankdrift og i investeringsbanker. Der skal indføres afgift på finansielle transaktioner. 5

6 Gendannelse og nyskabelse af vigtige offentlige virksomheder Podemos Danmark ønsker at styrke og bevare det offentliges ejerskab for virksomheder inden for følgende områder: -Sundhed -Uddannelse -Drikkevand -Retsvæsen -Forsvar Vi vil arbejde for en styrkelse af borgernes demokratiske indflydelse og kontrol indenfor: -Energisektoren -Offentlig transport -Information Basisindkomst. Vi ønsker at arbejde for en form for ubetinget basisindkomst til alle. Ordningen skal være en sikring mod ulighed, fattigdom, lavere løn eller løndumping. Ordningen skal samtidig sikre, at der ikke sker forringelser af faglige rettigheder for lønmodtagerne. I den sammenhæng vil også undersøge muligheder og fremsætte forslag om, modeller der, gør det muligt at dele det arbejde, der er, mere ligeligt. Støtte til iværksætteri. Det skal være muligt at følge sine drømme med dagpenge, kontanthjælp, eller fleksydelse i ryggen. Vi ønsker derfor at få etableret en innovationsfond til støtte for innovative mennesker på overførselsindkomst. Iværksætterne skal efter nærmere beskrevne regler, fritstilles fra arbejdsmarkedet samtidig med, at de får en fast ydelse. Iværksætteren skal have garanti for en minimums indtægt i en nærmere defineret periode. Der skal tilknyttes en tilbagebetalingsordning i fald projektet lykkes. Gældssanering for mennesker på overførselsindkomst. Mennesker der kæmper med stor gæld risikerer at blive fastholdt på en overførselsindkomst. Derfor mener vi at staten skal afhjælpe denne situation ved at sikre gældssanering. Overførselsindkomsterne følger ikke den 6

7 almindelige lønudvikling. Derfor skal der være mulighed for, at mennesker der har været på overførselsindkomst i over to år kan få gældssanering. Afskaffelse af satspuljen. Vi mener at overførselsindkomsterne skal reguleres efter lønudviklingen. Satspuljen skal afskaffes. De sociale tiltag som får midler fra satspuljen, skal over på finansloven, eller der skal oprettes en socialfond, som alle borgere betaler til. Podemos Danmark vil arbejde for oprettelse af en Forfatningsdomstol En forfatningsdomstol skal sikre at der ikke foretages politiske aftaler eller fremgangsmåder med lovgivning, der tilsigter at nedbryde nogen af de i menneskerettighederne, handicap- og børnekonventionen opregnede rettigheder og friheder, og at grundloven overholdes. I tilfælde af at internationale aftaler er grundlovsstridige har grundloven fortrinsret og er eneste gyldige. (Mødet i Odense den besluttede at der skal findes et andet navn til denne retsinstans.) Demokratiet Vi ønsker at arbejde for et demokrati, hvor befolkningen bliver en mere aktiv del af beslutningerne på arbejdspladserne og i de folkevalgte forsamlinger, fx byråd, regionsråd og folketing. Vi ønsker at arbejde for at flere større beslutninger kommer til folkeafstemning fx ved der indsamles hvad der svarer til det antal stemmer som der kræves for at et parti kommer over spærregrænsen og i folketinget med 4 mandater. På samme måde skal et tilsvarende antal borgere ved underskriftindsamling kunne stille et mistillidsvotum til en politiker eller et parti. (Claus har papir) Lov om politikeres politiske ansvar. Vi ønsker at fremme værdier som ansvar, retfærdighed, fællesskab og samarbejde. Vi vil arbejde for en revision af folkevalgte politikere og ministres ansættelsesvilkår. Et folkevalgt mandat tilhører partiet og ikke personen. 7

8 Vi ønsker et samfund hvor alm. borgere ikke bliver overvåget eller socialt begrænsede og hvor barriererne mellem mennesker brydes ned. (Mødet i Odense den besluttede at dette afsnit skal sammenskrives med forslaget fra Claus Kjær) Grøn omstilling Podemos Danmark, ønsker at: 1. Udfase anvendelsen af fossilt brændstof. 2. Udbygge offentlig transport, hvor det er muligt. 3. Støtte initiativer med alternativ energi. 4. Arbejde frem mod regionale forsøg med udelukkende økologisk landbrug. 5. Beskytte kloden mod klimaændringer forårsaget af menneskeskabt forurening, der bidrager til øget CO2 indhold i atmosfæren og dermed også Danmark imod stigende vandstand. 6. Sikre befolkningen adgang til sunde fødevarer og rent drikkevand. 7. Nedsætte momsen på sunde og økologiske fødevarer. Legalisering af cannabis Podemos Danmark vil etablere en cirkel der skal undersøge og analysere fordele og ulemper ved en afkriminalisering/legalisering af cannabis, til medicinsk brug. Cirklen vil få til opgave at fremkomme med et forslag der via debat på Facebook og efterfølgende på en Politisk Workshop Weekend vil kunne føre frem til en beslutning om Podemos Danmarks holdning til fænomenet. EU - og internationalt samarbejde Podemos Danmark er modstander af EU i sin nuværende form Vi går ind for internationalt samarbejde med udgangspunkt i selvstændige nationalstater og vil fx arbejde for et styrket nordisk samarbejde. Danmark har været medlem af det europæiske fællesskab i mange år, og den danske lovgivning er stærkt præget af dette. Fællesskabets struktur ligger dog langt fra de idealer om bl.a. demokrati, som Podemos Danmark kæmper for. Danmarks medlemskab af EU er derfor på mange punkter i vejen for bl.a. vores velfærds- og demokratipolitik. Mange af de forringelser vi har været vidne til i efterhånden flere år, er sket og forårsaget af 8

9 harmoniseringer og domme fra EU. Podemos Danmark ønsker at samarbejde med andre organisationer i Europa og resten af verden. Vi ønsker at støtte de løsninger, der skaber bedre forhold for alle borgere i Europa og resten af verden. Blandt andet: Internationalt samarbejde hen i mod universelle beskatningsregler og afskaffelse af incitamenter til "konkurrencestater". Vi ønsker øget kontrol med lobbyisme. Vi ønsker at ændre Lissabon traktaten. Vi ønsker kontrol over korruption gennem offentliggørelse af regnskaber. Vi vil arbejde for en tilnærmelse til Nordec og styrkelse af egentlig samhandel mellem suveræne stater. Podemos Danmark vil arbejde for at etablere samarbejde mellem ligesindede i alle lande. Således vedtaget på det indledende møde i Odense, 30. august 2014 Gitte Rasmussen, Christina Autzen, Henrik Pank, Henrik Konradsen og Steen Hartmann 9

10 Organisering af og vedtægter for PODEMOS DANMARK Alle opgaver, der skal udføres i PODEMOS regi udføres af de personer, der påtager sig ansvaret for udførelsen af dem. Opgaverne udføres i dertil oprettede cirkler, der vælger en koordinator der refererer til og deltager i Koordineringscirklen. Daglig koordinering: Der er fire hovedopgaver, der skal varetages løbende og derfor har fire gange tre personer knyttet til: Udfærdigelse af regnskab og budget (3 Økonomiske koordinatorer) Indkaldelse og ledelse af møder i koordinationscirklen (3 Organisatoriske koordinatorer) Tegning af organisationen udadtil (3 Politiske koordinatorer) Referatskrivning og -distribution ved koordinationsmøderne (3 Sekretærer). Til de fire faste opgaver melder man sig og bliver godkendt af koordineringscirklen der også kan afsætte disse kordinatore. De faste institutioner: Der er tre faste institutioner: Daglig koordinering (se herover), Koordinationscirklen og Aktivitets-cirklerne. Aktivitetscirklerne: Hver aktivitetscirkel har ansvaret for de opgaver, der ligger indenfor deres felt. Aktivitetscirklerne vælger en koordinator, der har til opgave at deltage i koordinationscirklen og de dertil hørende møder. Koordinatoren har ansvaret for og tegner sin cirkel. Kun aktivitetscirkler selv har bemyndigelse til at afsætte og vælge en koordinator. Koordinationscirklen kan efter indstilling eller på egen hånd ekskludere en cirkel, der ikke lever op til manifestets ord og ånd. Aktivitetscirkler opstår af og blandt medlemmerne af bevægelsen og godkendes af koordinationscirklen for at sikre, dels, at der ikke er flere, der arbejder med samme emne, dels at cirklens virkefelt ligger inden for bevægelsens værdier, virke og mærkesager. Aktivitetscirkler der viser sig meget populære og derfor også bliver meget store i medlemsantal kan vælge 10

11 at underopdele aktivitetscirklen i mindre cirkler der arbejder med dele af fx Bæredygtig grøn vækst. Der kan også oprettes ad hoc aktivitetscirkler til løsning af afgrænsede opgaver. Enhver gruppe, forening, parti eller lignende, der ønsker det og som kan tilslutte sig PODEMOS s manifest kan, efter godkendelse af koordineringscirklen, optages som en cirkel i PODEMOS. Koordinationscirklen: Koordineringscirklens møde ligger fast virtuelt hver uge. Den koordinator, der står for indkaldelse og mødeledelse skal have punkter til dagsordenen senest tre dage før og annoncere dagsordenen mindst to dage før. Koordineringscirklens møder er åbne for alle medlemmer. Politiske Workshop-Weekender (PWW): Mindst to gange årligt holdes workshop-weekender, hvor bevægelsens værdier, virke og mærkesager debatteres og justeres, ligesom den forløbne tid evalueres. De politiske workshop-weekender arrangeres af en cirkel, der har ansvaret for det og dagsordenen godkendes af koordinationscirklen. En politisk workshop-weekend skal annonceres med mindst to måneders varsel og dagsordenen skal godkendes og rundsendes til alle medlemmer senest tre uger før weekenden. Ændringer i denne organisering og vedtægt: Ændring af denne organisering af PODEMOS kan ske på politisk-workshop-weekend. Hvis man ønsker ændringer, gøres dette ved at engagere sig i weekend-workshoparrangement-cirklen eller ved at oprette en cirkel til revision af organiseringen. Ændringer i organiseringen skal vedtages med 2/3 flertal blandt de fremmødte medlemmer på en workshop-weekend. Medlemskab: Man skal selv personligt anmode om medlemskab. Derefter har man tale-, møde og stemmeret ved alle møder såfremt man tilslutter sig, og efterlever manifestet. Hvis et medlem direkte, i ord eller gerning, modarbejder bevægelsen, eller forsøger at skabe splid og ufred, kan koordineringscirklen beslutte at ekskludere medlemmet. Dette besluttes på et dertil sammenkaldt møde, hvis og når behovet opstår. Økonomi: Økonomien i bevægelsen udgøres af frivillige donationer og eventuelle tilskud. Alle fremmødte medlemmer deles om at afholde eventuelle udgifter ved fysiske møder. 11

12 Valg af koordinatorer til Daglig koordinering Tegning af organisationen udadtil (3 Politiske koordinatorer): Udfærdigelse af regnskab og budget (3 Økonomiske koordinatorer): Indkaldelse og ledelse af møder i koordinationscirklen (3 Organisatoriske koordinatorer): Referatskrivning og -distribution ved koordinationsmøderne (3 Sekretærer):

13 Brainstorm Grupper der kunne tænkes at blive Podemos Danmark cirkler: 13

14 Brainstorm Podemos Danmark cirkler der bør oprettes: 14

SØ SA Velfærdsstaten. Af: AA, NN KK JJ

SØ SA Velfærdsstaten. Af: AA, NN KK JJ SØ SA Velfærdsstaten Af: AA, NN KK JJ Indholdsfortegnelse Kildeliste... 1 Indledning... 2 Problemformulering... 2 Hvorfor har vi valgt omfordeling?... 2 Hovedspørgsmål... 2 Partiernes prioriteter... 2

Læs mere

En friere og rigere verden

En friere og rigere verden En friere og rigere verden Liberal Alliances udenrigspolitik Frihedsrettighederne Den liberale tilgang til udenrigspolitik Liberal Alliances tilgang til udenrigspolitikken er pragmatisk og løsningsorienteret.

Læs mere

VEDTÆGTER MAJ 2011. 3. Medlemskab I IOGT Danmark er der to typer medlemskab: 1. Løftebundet medlemskab 2. Støttemedlemskab

VEDTÆGTER MAJ 2011. 3. Medlemskab I IOGT Danmark er der to typer medlemskab: 1. Løftebundet medlemskab 2. Støttemedlemskab VEDTÆGTER MAJ 2011 1. Platform IOGT Danmark er en frivillig, misbrugsbekæmpende organisation, der optager medlemmer uanset race, nationalitet, religion, social stilling eller politisk overbevisning. Målet

Læs mere

Vedtægter for CLEAN. Foreningen vil søge samarbejde med beslægtede klyngeorganisationer i Danmark og udlandet.

Vedtægter for CLEAN. Foreningen vil søge samarbejde med beslægtede klyngeorganisationer i Danmark og udlandet. Vedtægter for CLEAN Kapitel 1. Foreningen navn og formål 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er CLEAN f.m.b.a. ("Foreningen"). Foreningen har hjemsted i Danmark. 2. Foreningens formål Foreningen er en

Læs mere

Vedtaget af SF s landsmøde 15. april 2012. Principprogram for SF Socialistisk Folkeparti

Vedtaget af SF s landsmøde 15. april 2012. Principprogram for SF Socialistisk Folkeparti Principprogram for SF Socialistisk Folkeparti Vedtaget af SF s landsmøde 15. april 2012 SF er et folkeligt socialistisk parti med afsæt i den demokratiske venstrefløj, den danske arbejderbevægelse, selvforvaltningstraditionen

Læs mere

SFU S PRINCIPPROGRAM: FOR FRIHED OG RETFÆRDIGHED

SFU S PRINCIPPROGRAM: FOR FRIHED OG RETFÆRDIGHED SFU S PRINCIPPROGRAM: FOR FRIHED OG RETFÆRDIGHED Socialistisk Folkepartis Ungdom laver forandring i hverdagen. Vi gør det ikke i blinde, og vi gør det ikke for at bevare - vi gør det for at udvikle samfundet

Læs mere

Vedtægter for foreningen Solbakkens Fritidsskole

Vedtægter for foreningen Solbakkens Fritidsskole Vedtægter for foreningen Solbakkens Fritidsskole Vedtægter for foreningen Solbakkens Fritidsskole Stiftet September 2013 Side 2 Side 11 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Solbakkens Fritidsskole, foreningen

Læs mere

Klimajob nu! Sæt gang i arbejdet for et bæredygtigt Danmark!

Klimajob nu! Sæt gang i arbejdet for et bæredygtigt Danmark! Klimajob nu! Sæt gang i arbejdet for et bæredygtigt Danmark! Klimajob har vi råd til at lade være? Omkring 170.000 mennesker går nu reelt arbejdsløse her i landet, heriblandt mange, som er sendt ud i meningsløs»aktivering«.

Læs mere

VAOB. Vestsjællands Aktive Ordblinde. Vedtægter

VAOB. Vestsjællands Aktive Ordblinde. Vedtægter VAOB Vestsjællands Aktive Ordblinde Vedtægter Vedtægter for foreningen Vestsjællands Aktive Ordblinde (VAOB). 1: Navn & Hjemsted. Stk. 1: Foreningens navn er Vestsjællands Aktive Ordblinde i daglig tale

Læs mere

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact.

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact. TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact. TEMP-TEAM A/S Danmark, forpligter sig til Global Compact principper, fordi vi ønsker at påminde os

Læs mere

Vedtægter for Odense Konservative Vælgerforening

Vedtægter for Odense Konservative Vælgerforening Vedtægter for Odense Konservative Vælgerforening 1 Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Odense kommune, i daglig tale Odense Konservative Vælgerforening (OKV). Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

Vedtægter Vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret på partiets 3. kongres, november 2011

Vedtægter Vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret på partiets 3. kongres, november 2011 Vedtægter Vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret på partiets 3. kongres, november 2011 Vedtægter vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret

Læs mere

Kursusgang 1. PRAKTISK Dato: 17.-18. oktober Sted: Studiestræde 24, 1. sal 1455 KBH K

Kursusgang 1. PRAKTISK Dato: 17.-18. oktober Sted: Studiestræde 24, 1. sal 1455 KBH K Kursusgang 1 Dato: 17.-18. oktober 19.00 Velkomst m. bobler 19.15 Dobbeltorganisering og bevægelsesudtalelsen v. Victoria, Rasmus og Mads Hvad indebærer det at være aktivt medlem af både et parti og en

Læs mere

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år.

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. 1. maj tale 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. Men jeg vil gerne starte med at fortælle om mit besøg hos

Læs mere

Vedtægter for Storkreds Sjælland Alternativet Vedtaget i Sorø d. 4. oktober 2014

Vedtægter for Storkreds Sjælland Alternativet Vedtaget i Sorø d. 4. oktober 2014 Vedtægter for Storkreds Sjælland Alternativet Vedtaget i Sorø d. 4. oktober 2014 Vedtægter for Storkreds Sjælland - ALTERNATIVET 1 Navn og omfang Stk. 1. Navnet på storkredsen er Sjælland, herefter i vedtægterne

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen. Frivilligcenter Helsingør

Vedtægter. for. Foreningen. Frivilligcenter Helsingør Vedtægter for Foreningen Frivilligcenter Helsingør Indhold: 1 NAVN OG HJEMSTED 3 2 FORMÅL 3 3 MEDLEMMER 4 4 GENERALFORSAMLING 5 5 BESTYRELSEN 6 6 REGNSKAB OG REVISION 8 7 HÆFTELSE OG TEGNINGSREGLER 8 8

Læs mere

Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015. (Det talte ord gælder)

Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015. (Det talte ord gælder) Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015 (Det talte ord gælder) Valgkampen er nu inde i den absolut sidste fase. Om godt 20 timer går danskerne til stemmeurnerne. Det er nu, der skal tages stilling.

Læs mere

Danske partier fra samfundsfaget.dk. Enhedslisten

Danske partier fra samfundsfaget.dk. Enhedslisten 1 1 1 1 1 1 0 1 0 Danske partier fra samfundsfaget.dk Enhedslisten Enhedslisten er et socialistisk parti, der arbejder for et samfund, hvor lighed og solidaritet er i centrum. Partiet blev stiftet i ved

Læs mere

Ønsker til en ny grundlov

Ønsker til en ny grundlov Ønsker til en ny grundlov Tag ansvar Programmet er vedtaget af Radikale Venstres hovedbestyrelse 1. februar 2014. Radikale Venstres ønsker til en ny grundlov Radikale Venstre ønsker, at der nedsættes en

Læs mere

Pelle Dam Septembertræf 2010

Pelle Dam Septembertræf 2010 Pelle Dam Septembertræf 2010 HVAD ER FOLKESOCIALISME? DISPOSITION 1. Vores ideologiske udgangspunkt 2. Vores politiske mål for forandring langt og kort sigt 3. Folkesocialismen imellem reformister og revolutionære

Læs mere

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0617 Bilag 4 Offentligt

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0617 Bilag 4 Offentligt Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0617 Bilag 4 Offentligt 12. april 2013 Samlenotat om Europa- Parlamentets og Rådets Forordning om den Europæiske Fond for Bistand til de Socialt Dårligt Stillede. COM(2012)

Læs mere

Landets velstand er afhængig af det danske folks Dansk Folkepartis samlede arbejdsindsats. principprogram af oktober 2002 P R I N C I P

Landets velstand er afhængig af det danske folks Dansk Folkepartis samlede arbejdsindsats. principprogram af oktober 2002 P R I N C I P PRINCIP R G R A M Dansk Folkepartis formål er at hævde Danmarks selvstændighed, at sikre det danske folks frihed i eget land samt at bevare og udbygge folkestyre og monarki. Vi er forpligtede af vor danske

Læs mere

Vedtægter for. Indre Mission i Herning. Indre Mission i Herning

Vedtægter for. Indre Mission i Herning. Indre Mission i Herning Vedtægter for Indre Mission i Herning Indre Mission i Herning VEDTÆGTER FOR INDRE MISSION I HERNING 1 navn og hjemsted 1.1 Samfundets navn er Indre Mission i Herning, kaldet IM Herning. 1.2 Samfundets

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere

Regeringens første 100 dage

Regeringens første 100 dage Regeringens første 100 dage 4. december 2001 Regeringen Vækst, velfærd fornyelse Regeringen har med regeringsgrundlaget Vækst, velfærd fornyelse fremlagt et omfattende arbejdsprogram for den nye regering.

Læs mere

VEDTÆGTER. Formand og kasserer er underskriftsberettiget.

VEDTÆGTER. Formand og kasserer er underskriftsberettiget. VEDTÆGTER 1 Foreningens navn og formål 1 stk.1 Foreningens navn: Cypern Veteranerne i Danmark af 24-10 2012. 1 stk. 1.1 Foreningens hjemsted: Formandens adresse 1 stk. 1.2 Foreningens Formål er: 1 stk.

Læs mere

VEDTÆGTER. 4. Generalforsamlingen

VEDTÆGTER. 4. Generalforsamlingen VEDTÆGTER 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Middelfart Økologiske Fødevarefællesskab forkortet MØF. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Middelfart Kommune. 2. Formål Stk. 1. Foreningens formål

Læs mere

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact.

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact. TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact. TEMP-TEAM A/S Danmark, forpligter sig til Global Compact principper, fordi vi ønsker at påminde os

Læs mere

1. Introduktion. 3. Beskrivelse af stress og arbejdsrelateret stress

1. Introduktion. 3. Beskrivelse af stress og arbejdsrelateret stress (cover:) Social dialog Arbejdsrelateret stress Rammeaftale vedrørende arbejdsrelateret stress 1. Introduktion Arbejdsrelateret stress er på såvel internationalt, europæisk og nationalt plan blevet identificeret

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Danish Muslim Aid

VEDTÆGTER. for. Danish Muslim Aid VEDTÆGTER for Danish Muslim Aid Med hjemmel i Kongeriget Danmarks Grundlov, 67 1, og med respekt for det land vi lever i og dets love, skal de nedenfor gældende regler gælde indenfor vor forening: 1. Navn,

Læs mere

(Fyns Kredsen under Dansk Skoleskak)

(Fyns Kredsen under Dansk Skoleskak) Vedtægter for Fyns Skoleskak (Fyns Kredsen under Dansk Skoleskak) 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Dansk Skoleskak, Fyns Kredsen i daglig tale Fyns Skoleskak. (FSS) Den udgøres af skoleskakklubber

Læs mere

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København Vedtægter for Foreningen Veteranhjem København 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Foreningen Veteranhjem København. 1.2 Foreningens hjemsted er Frederiksberg Kommune. 2 Formål 2.1 Foreningens formål

Læs mere

Vedtægt for den almennyttige forening U-landsnyt.dk

Vedtægt for den almennyttige forening U-landsnyt.dk Vedtægt for den almennyttige forening U-landsnyt.dk Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er "Foreningen U-landsnyt.dk". 2. Foreningens hjemsted er Københavns kommune. Kap. 2. Foreningens

Læs mere

Dansk Initiativ for Etisk Handel. Vedtægter

Dansk Initiativ for Etisk Handel. Vedtægter Dansk Initiativ for Etisk Handel Vedtægter Vedtægter for Medlemsorganisationen Dansk Initiativ for Etisk Handel 1. Navn og hjemsted Medlemsorganisationens navn er Dansk Initiativ for Etisk Handel (DIEH).

Læs mere

Principprogram for PROSA

Principprogram for PROSA Principprogram for PROSA Politik og visioner PROSAs formål er at varetage medlemmernes faglige, uddannelsesmæssige, økonomiske og sociale interesser på et partipolitisk neutralt grundlag. Dette formål

Læs mere

NEW PATRIOTIC PARTY DANMARK VEDTÆGTER

NEW PATRIOTIC PARTY DANMARK VEDTÆGTER NEW PATRIOTIC PARTY DANMARK VEDTÆGTER 1. NAVN OG HJEMSTED. Stk. 1. Navnet på foreningen skal være New Patriotic Party, Danmark (forkortet NPP- Denmark). Stk. 2. Foreningens hjemsted er Ishøj kommune. 2.

Læs mere

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder VEDTÆGTER for DANSK LIVE - Interesseorganisation for festivaler og spillesteder Vedtaget på generalforsamlinger i Festivaldanmark.dk og [spillesteder dk] d. 29.4.2011 Revideret på generalforsamlinger i

Læs mere

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune.

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. Grundejerforeningen Kollekolleparken Side 1 af 5 Vedtægter I Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. 2 Foreningens formål er

Læs mere

Bilag. Forslagsstillernes kommentarer

Bilag. Forslagsstillernes kommentarer Bilag. Forslagsstillernes kommentarer 44C-61C. Fordeling af samfunds indtægter (Morten Blaabjerg) Det er i debattens forløb kommet til at stå klart for undertegnede, at vi må lave en formulering af forslaget

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalg

Kommissorium for revisionsudvalg Kommissorium for revisionsudvalg Bestyrelsen i Jeudan A/S har nedsat et revisionsudvalg bestående af Hans Munk Nielsen (formand), Stefan Ingildsen og Tommy Pedersen. Revisionsudvalget gennemgår regnskabs-,

Læs mere

Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013

Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013 Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013 HK s vision er: Vi skal være Danmarks mest indflydelsesrige fagforening og arbejdspladsens foretrukne valg. HK s mission lyder: HK skaber værdi,

Læs mere

Studieprøven. Skriftlig fremstilling. Skriftlig del. Maj-juni 2009. muslimske verden og Vesten. Du skal besvare én af opgaverne.

Studieprøven. Skriftlig fremstilling. Skriftlig del. Maj-juni 2009. muslimske verden og Vesten. Du skal besvare én af opgaverne. Studieprøven Maj-juni 2009 Skriftlig del Skriftlig fremstilling Opgave 1: Samkvem mellem den muslimske verden og Vesten Opgave 2: Sammenhængskraft Opgave 3: Skal skatten ned? Du skal besvare én af opgaverne.

Læs mere

FællesListens. - din stemme ARBEJDSPROGRAM FOLKESTYRETS VAGTHUND

FællesListens. - din stemme ARBEJDSPROGRAM FOLKESTYRETS VAGTHUND FællesListens ARBEJDSPROGRAM - din stemme FOLKESTYRETS VAGTHUND Fælleslistens ARBEJDS- PROGRAM De 10 punkter, som Fælleslisten offentliggjorde den 19. august er indarbejdet i Fælleslistens foreløbige arbejdsprogram

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ID PSYKOTERAPEUTISK FORENING

VEDTÆGTER FOR ID PSYKOTERAPEUTISK FORENING VEDTÆGTER FOR ID PSYKOTERAPEUTISK FORENING 1. Navn, hjemsted og medlemmer 1,1 Foreningens navn er ID-Psykoterapeutisk Forening 1,2 Foreningen er landsdækkende med hjemsted på formandens bopæl 1,3 Foreningen

Læs mere

International deklaration om arbejder kooperativer

International deklaration om arbejder kooperativer International deklaration om arbejder kooperativer Godkendt af ICA s generalforsamling I Cartagena, Colombia d. 23. september 2005 Denne erklæring skal tilpasses verdens forskellige sprog, idet de forskellige

Læs mere

!!!! Vedtægter for Alternativet vedtaget i Allinge 11. juni 2014

!!!! Vedtægter for Alternativet vedtaget i Allinge 11. juni 2014 Vedtægter for Alternativet vedtaget i Allinge 11. juni 2014 1 Formål for Alternativet Stk. 1. Alternativets formål er at arbejde for en seriøs bæredygtig omstilling som en international politisk 4. sektor-organisation

Læs mere

Vedtægter for Rudersdal Squash Klub (RSQK) 1 Navn og hjemsted. Klubbens navn er Rudersdal Squash Klub (RSQK).

Vedtægter for Rudersdal Squash Klub (RSQK) 1 Navn og hjemsted. Klubbens navn er Rudersdal Squash Klub (RSQK). Vedtægter for Rudersdal Squash Klub (RSQK) Formatted: Font: Verdana 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Rudersdal Squash Klub (RSQK). Klubben, der har hjemsted i Birkerød Rudersdal Kommune og er stiftet

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse om EU-parlamentsvalget 2014

Spørgeskemaundersøgelse om EU-parlamentsvalget 2014 Spørgeskemaundersøgelse om EU-parlamentsvalget 2014 Om undersøgelsen Artiklen er skrevet på baggrund af en spørgeskemaundersøgelse, som Enhedslisten har fået foretaget af analysebureauet &Tal. Ønsket er

Læs mere

Vedtægter for Vejle Fredericia Landboforening

Vedtægter for Vejle Fredericia Landboforening Vedtægter for Vejle Fredericia Landboforening 1 Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Vejle-Fredericia Landboforening. Sekretariats-adresse: LandbrugetsHus, Erhvervsbyvej 13, 8700 Horsens Formål 2 Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Frederikshavn Blackhawks Floorball

Vedtægter for Frederikshavn Blackhawks Floorball Vedtægter for Frederikshavn Blackhawks Floorball 1. Klubbens navn: Klubbens navn er Frederikshavn Blackhawks Floorball Stiftelsesdato: 2. Klubbens hjemsted: Klubben er hjemmehørende i Frederikshavn Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Projekt:KIRKE

Vedtægter for Projekt:KIRKE Vedtægter for Projekt:KIRKE 1 - Navn og hjemsted Kirkens navn er Projekt:KIRKE, og dens hjemsted er Hjørring. Projekt:KIRKE er en selvstændig evangelisk frikirke. Projekt:KIRKE er en del af Hjørringkirkernes

Læs mere

Vedtægter for Skive Søsports Havn

Vedtægter for Skive Søsports Havn Vedtægter for Skive Søsports Havn Vedtægter for Skive Søsports Havn 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Skive Søsports Havn. Foreningens hjemsted er Skive kommune. Foreningens adresse er

Læs mere

Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål.

Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er "Visionscenter for Fred". Foreningens hjemsted er Svendborg Kommune. Foreningens formål er at

Læs mere

Vedtægter for Blovstrød Løverne

Vedtægter for Blovstrød Løverne Vedtægter for Blovstrød Løverne Stiftet den 15. december 1980 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Blovstrød Løverne. Dens hjemsted er Allerød Kommune. 2 Foreningens formål Blovstrød Løvernes formål

Læs mere

Oplæg på kandidatseminar. om patentdomstolsafstemningen

Oplæg på kandidatseminar. om patentdomstolsafstemningen Skal EU bestemme? Oplæg på kandidatseminar om patentdomstolsafstemningen Hvad skal vi snakke om? Hvad stemmer vi egentligt om? Hvad betyder et ja, hvad betyder et nej? Hvad siger ja-sigerne Hvad siger

Læs mere

Vær med. Mangfoldighedsprojektet 2006-2010o

Vær med. Mangfoldighedsprojektet 2006-2010o Vær med Mangfoldighedsprojektet 2006-2010o Integration Det handler om at være med. Alle skal have lejlighed til at deltage i arbejdslivet og samfundslivet og gøre sig gældende - uanset ens sociale og etniske

Læs mere

Kirsten Normann Andersens Grundlovstale i Strandbyparken i Esbjerg. Grundlovstale 5. juni 2013. Af Kirsten Normann Andersen, FOA Århus

Kirsten Normann Andersens Grundlovstale i Strandbyparken i Esbjerg. Grundlovstale 5. juni 2013. Af Kirsten Normann Andersen, FOA Århus Grundlovstale 5. juni 2013 Af Kirsten Normann Andersen, FOA Århus Folkebevægelsens mission er vigtigere end nogensinde. Lidt ironisk kan man måske konkludere, at tidligere tiders succes kan være forklaringen

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag Lovforslag nr. L 156 Folketinget 2007-08 (2. samling) Fremsat den 28. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag (Skattefritagelse

Læs mere

Pengene eller livet? Kristendemokraterne

Pengene eller livet? Kristendemokraterne Pengene eller livet? Kristendemokraterne Pengene eller livet? Naturligvis skal vi have styr på økonomien, men penge er ikke alt. Økonomien skal tjene det gode liv. Kristendemokraterne vender sig mod den

Læs mere

Danske vælgere 1971-2011

Danske vælgere 1971-2011 Danske vælgere 1971-11 En oversigt over udviklingen i vælgernes holdninger mv. Rune Stubager, Jakob Holm, Maja Smidstrup og Katrine Kramb Det danske valgprojekt 2. udgave, februar 13 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom

Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Landsforeningen Natur & Ungdom, forkortet N&U. Foreningen er hjemmehørende i den kommune hvor foreningens sekretariat

Læs mere

Vedtægter for Avalak Aarhus (Gældende fra generalforsamling 25.09.14)

Vedtægter for Avalak Aarhus (Gældende fra generalforsamling 25.09.14) Vedtægter for Avalak Aarhus (Gældende fra generalforsamling 25.09.14) 1 Foreningens navn og adresse Stk. 1 Foreningens navn er: Avalak Aarhus. Stk. 2 Foreningens adresse er: Dalgas Avenue 52, 8000 Aarhus

Læs mere

Foreløbige vedtægter for Jordnær Gadevang Købmandscafé

Foreløbige vedtægter for Jordnær Gadevang Købmandscafé Foreløbige vedtægter for Jordnær Gadevang Købmandscafé 1 Navn og hjemsted 1. Foreningen Jordnær Gadevang Købmandscafé har hjemsted i Hillerød Kommune, er stiftet den xxx. 2 Formål 1. Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for. Landboforeningen Gefion

Vedtægter for. Landboforeningen Gefion Vedtaget den 19. marts 2013 Vedtægter for Landboforeningen Gefion Side 1 af 8 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Landboforeningen Gefion. Dens hjemsted er Sjælland. Foreningen er dannet ved sammenslutningen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR. Stk. 1. Foreningens formål er at fremme bæredygtig levevis.

VEDTÆGTER FOR. Stk. 1. Foreningens formål er at fremme bæredygtig levevis. VEDTÆGTER FOR MIDDELFART ØKOLOGISKE FØDEVAREFÆLLESSKAB 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Middelfart Økologiske Fødevarefællesskab forkortet MØF. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Middelfart

Læs mere

Klubbens Love & Vedtægter

Klubbens Love & Vedtægter Klubbens Love & Vedtægter 1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Dart Odense. Dens hjemsted er Odense kommune. 2 Foreningens formål: Foreningens formål er at dyrke dartspil, samt at udbrede

Læs mere

RIGETS OVERLEVELSE Kvindesagen

RIGETS OVERLEVELSE Kvindesagen Midsommervise Tale RIGETS OVERLEVELSE Kvindesagen SkoletjeneSten Vi i kvindesagen elsker vort fædreland og at synge om det. Det samler landets indbyggere, trods mange er forskellige. #01/70 Kvinderne begynder

Læs mere

Stk. 1: Foreningens formål er gennem fællesskab, samvær og aktiviteter at støtte KIF- Fodbold.

Stk. 1: Foreningens formål er gennem fællesskab, samvær og aktiviteter at støtte KIF- Fodbold. 1. Navn og hjemsted. Stk. 1: Foreningens navn: KIF-Support Stk. 2: Foreningen har hjemsted i Kolding Kommune. Stk. 3: Foreningen er stiftet d. 20. september 2014. Stk. 4: Foreningen er ikke organisatorisk

Læs mere

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Helsingør Kommune, i daglig tale Konservative i Helsingør. Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne.

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne. 1. NAVN Klubbens navn er Aalborg Rugbyklub, LYNET, dens hjemsted er Aalborg. Klubben er stiftet den. 7 november 1991, som en sammenslutning af Rugbyklubberne Goliath af 1972 og Lynet af 1964. Navnet ændret

Læs mere

Bestyrelsens forslag til nye vedtægter Generalforsamlingen d. 26. april 2014

Bestyrelsens forslag til nye vedtægter Generalforsamlingen d. 26. april 2014 Bestyrelsens forslag til nye vedtægter Generalforsamlingen d. 26. april 2014 Indhold: Side 2 1. Navn og hjemsted (Indsat afdelingens data) Side 3 2. Afdelingens formål Side 2 3. Opbygning og kompetencefordeling

Læs mere

Vedtægter. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål

Vedtægter. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål 1.1 Foreningens navn er Periamma. Vedtægter 1 Navn og hjemsted 1.2 Foreningen har hjemsted i Københavns Kommune. 2 Foreningens formål 2.1 Periamma er en uafhængig non-profit forening. 2.2 Periammas formål

Læs mere

Putins Rusland? Forholdet mellem staten og borgen i dagens Rusland

Putins Rusland? Forholdet mellem staten og borgen i dagens Rusland Putins Rusland? Forholdet mellem staten og borgen i dagens Rusland Kim Frederichsen Cand.mag., Ph.d. stipendiat, ToRS, Københavns Universitet Christiansborg 15. november 2013 Opbygning Et kort tilbageblik

Læs mere

FAGLIGT AKTIV t. t SOCIALIST? t. Så hører du hjemme i Enhedslisten!

FAGLIGT AKTIV t. t SOCIALIST? t. Så hører du hjemme i Enhedslisten! FAGLIGT AKTIV t & t SOCIALIST? t Så hører du hjemme i Enhedslisten! FAGLIGT AKTIV OG SOCIALIST? Så hører du hjemme i Enhedslisten! Enhedslistens Faglige Landsudvalg Faglig aktiv 2 Fagbevægelsen tilbage

Læs mere

Forslag. Forslag vedr. vedtægter. Andre forslag

Forslag. Forslag vedr. vedtægter. Andre forslag Forslag Indkomne forslag til til Folkebevægelsen mod EUs landsmøde 30.-31. oktober 2010 på Jellebakkeskolen ved Århus Forslag vedr. vedtægter Forslag A1 Forslag om nye vedtægter for Folkebevægelsen mod

Læs mere

Vedtægter for Femern Bælt Komitéen

Vedtægter for Femern Bælt Komitéen Vedtægter for Femern Bælt Komitéen 1 Navn og hjemsted Femern Bælt Komitéen er oprettet d. 11. maj 2009 med hjemsted i henholdsvis Kreis Ostholstein og Region Sjælland. 2 Femern Bælt Komitéens formål Femern

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FC SOLSIDEN

VEDTÆGTER FOR FC SOLSIDEN Oluf Hjortlund, Advokat J.nr.: 61-107545 Strandvejen 4, 1. tv. DK-9000 Aalborg Danmark Telefon + 45 96 30 42 30 VEDTÆGTER FOR FC SOLSIDEN 1. NAVN OG FORMÅL 1.1. Foreningens navn er FC SOLSIDEN. 1.2. Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER DANSK FOLKEPARTIS LANDSORGANISATION

VEDTÆGTER DANSK FOLKEPARTIS LANDSORGANISATION VEDTÆGTER DANSK FOLKEPARTIS LANDSORGANISATION CHRISTIANSBORG 1240 KØBENHAVN K 1 Nærværende vedtægter er vedtaget på landsorganisationens stiftende møde i Idrættens Hus i Vejle lørdag den 27. april 1996.

Læs mere

DET TALTE ORD GÆLDER

DET TALTE ORD GÆLDER Forsvarsministerens indlæg ved CMS seminar: En ny realisme principper for en aktiv forsvars- og sikkerhedspolitik den 8. marts 2013 For knap to måneder siden havde vi nogle meget hektiske timer og døgn

Læs mere

Vedtægter. Foreningen Den mobile Retshjælp. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er Den mobile Retshjælp.

Vedtægter. Foreningen Den mobile Retshjælp. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er Den mobile Retshjælp. Vedtægter Foreningen Den mobile Retshjælp 1. Foreningens navn, hjemsted og formål Foreningens navn er Den mobile Retshjælp. Foreningens hjemsted er Aarhus Kommune. Foreningens formål er, at drive en retshjælpsordning

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED. 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED. 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2. FORMÅL

Læs mere

Danmarks Medie- og Journalisthøjskole

Danmarks Medie- og Journalisthøjskole FORRETNINGSORDEN for Danmarks Medie- og Journalisthøjskoles bestyrelse I medfør af 14, stk. 1 i vedtægt for Danmarks Medie- og Journalisthøjskole fastsættes herved følgende forretningsorden for Danmarks

Læs mere

Synopsis i sturdieområet del 3. Tema: Globalisering Emne: Fag: International økonomi og engelsk. HH H3b. XX handelsgymnasium 2010

Synopsis i sturdieområet del 3. Tema: Globalisering Emne: Fag: International økonomi og engelsk. HH H3b. XX handelsgymnasium 2010 Synopsis i sturdieområet del 3 Tema: Globalisering Emne: Fag: International økonomi og engelsk HH H3b XX handelsgymnasium 2010 Indholdsfortegnelse Indledning og problemformulering... 2 Det danske velfærdssamfund...

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SØLLERØD GOLFKLUB

VEDTÆGTER FOR SØLLERØD GOLFKLUB VEDTÆGTER FOR SØLLERØD GOLFKLUB Tilrettet efter generalforsamlingen den 26. marts 2015 og endelig godkendt på ekstraordinær generalforsamling den 30. marts 2015. 1 Hjemsted og formål Klubbens navn er Søllerød

Læs mere

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013.

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 1. Navn og Hjemsted: Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 2. Formål: Foreningen har til formål at give studerende-

Læs mere

Vedtægter for SSF-1910

Vedtægter for SSF-1910 Vedtægter for SSF-1910 1 Navn og hjemsted Foreningen Søllerød Skytteforening der har hjemsted i Rudersdal kommune, er stiftet den 6. maj 1910 under navnet Vedbæk Skytteforening. Foreningens adresse er

Læs mere

Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen

Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen Indhold Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemskreds 4 Arrangementer 5 Bestyrelsens sammensætning og konstitution 6 Foreningens daglige drift 7 Bestyrelsesmøder.

Læs mere

Vedtægter for Det Konservative Folkeparti i Middelfart

Vedtægter for Det Konservative Folkeparti i Middelfart Vedtægter for Det Konservative Folkeparti i Middelfart 1 Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Middelfart Kommune, i daglig tale Konservative i Middelfart. Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

Danske vælgere 1971 2007

Danske vælgere 1971 2007 Danske vælgere 1971 7 En oversigt over udviklingen i vælgernes holdninger mv. Rune Stubager, Jakob Holm og Maja Smidstrup Det danske valgprojekt 1. udgave, september 11 1 Forord Det danske valgprojekt

Læs mere

Vedtægter foreningen Samtaleboblen 28.februar 2011

Vedtægter foreningen Samtaleboblen 28.februar 2011 Vedtægter foreningen Samtaleboblen 28.februar 2011 Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er samtaleboblen og hjemsted Odense Formål 2 Foreningens virke bygger på et tredelt fundament: 1) Folkeoplysning -

Læs mere

Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune. Vedtægter

Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune. Vedtægter Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune Vedtægter VEDTÆGTER for Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune 1 Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune,

Læs mere

www.noedhjaelp.dk/anti-korruption anti anti-korruptions politik

www.noedhjaelp.dk/anti-korruption anti anti-korruptions politik www.noedhjaelp.dk/anti-korruption anti KORRUPTIONS POLITIK bedst som bestikkelse, bedrageri, Målgruppen for denne anti-korruptionspolitik er alle Folkekirkens Nødhjælps underslæb og afpresning. medarbejdere.

Læs mere

Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring

Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Cykle Clubben Hjørring, klubben har hjemsted i Hjørring Kommune. 2. Formål Stk. 1. Foreningens formål er at virke for

Læs mere

INITIATIVER TIL IMØDEGÅELSE AF RADIKALISERING I DANMARK

INITIATIVER TIL IMØDEGÅELSE AF RADIKALISERING I DANMARK INITIATIVER TIL IMØDEGÅELSE AF RADIKALISERING I DANMARK December 2014 Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti Religiøs radikalisering og ekstremisme er en alvorlig trussel

Læs mere

KONSEKVENSER AF REGERINGENS FORSLAG TIL NY REGULERING AF OVERFØRSLER

KONSEKVENSER AF REGERINGENS FORSLAG TIL NY REGULERING AF OVERFØRSLER Enhedslistens folketingsgruppe Folketinget DK-1240 København K Enhedslistens pressetjeneste tlf: 3337 5080 KONSEKVENSER AF REGERINGENS FORSLAG TIL NY REGULERING AF OVERFØRSLER Indledning Regeringen har

Læs mere

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009.

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009. 1 Formand Bente Sorgenfreys mundtlige beretning: Vi tjener kassen - statskassen. Vi er samlet for at gøre en forskel. FTF s repræsentantskabsmøde 11. maj 2011 OBS: Det talte ord gælder. Naturligvis skal

Læs mere

Baggrund for dette indlæg

Baggrund for dette indlæg Baggrund for dette indlæg For nogle år siden skrev jeg op til et valg nogle læserbreve; mest om de ideologiske forskelle mellem Socialdemokraterne og Venstre. Jeg skrev en hel serie af læserbreve om dette

Læs mere

PATIENTFORENING. Ectodermal Dysplasi. Vedtægter. Bestyrelsen V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX

PATIENTFORENING. Ectodermal Dysplasi. Vedtægter. Bestyrelsen V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX PATIENTFORENING A Ectodermal Dysplasi Vedtægter Bestyrelsen 2010 V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX Indholdsfortegnelse Vedtægter:...3 1 Navn:...3 Hjemsted:...3 Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER VEDTÆGTER FOR DANSK SAMLING Stiftet 1936

VEDTÆGTER VEDTÆGTER FOR DANSK SAMLING Stiftet 1936 D VEDTÆGTER VEDTÆGTER FOR DANSK SAMLING Stiftet 1936 ANSK SAMLING er en folkelig bevægelse, der vil samle og styrke det, som forener alle danske: fædreland og modersmål. I navnet Dansk Samling fastholdes

Læs mere