Kursusgang 1. PRAKTISK Dato: oktober Sted: Studiestræde 24, 1. sal 1455 KBH K

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kursusgang 1. PRAKTISK Dato: 17.-18. oktober Sted: Studiestræde 24, 1. sal 1455 KBH K"

Transkript

1 Kursusgang 1 Dato: oktober Velkomst m. bobler Dobbeltorganisering og bevægelsesudtalelsen v. Victoria, Rasmus og Mads Hvad indebærer det at være aktivt medlem af både et parti og en fagforening? Hvordan bruger vi SUF som styrke i vores revolutionære bevægelsesarbejde? Hvordan sikrer vi social bæredygtig, politisk aktivitet uden at folk udsættes for dobbeltstraf? Hvilke værktøjer/perspektiver giver bevægelsesudtalelsen til dette arbejde? Faglige udtalelser v. Morten Pilmark Hvad er SUF s holdning på det faglige område? Tænk udtalelsen aktivt ind i ens faglige arbejde! Socialt 9.00 Faglig kamp og den danske models tilblivelse Historisk udvikling af fagbevægelsen som den ser ud i dag inkl. den danske model. Kvindekamp som en central del af udviklingen. Socialdemokratiets og kommunisters (evt. syndikalismens) rolle i fagbevægelsens udvikling Fagbevægelsens opbygning, kapital og struktur Hovedforbundenes opbygning og betydning. Den hierarkiske struktur i fagforeninger generelt. Omfanget og betydningen af a-kasser, pensionskasser m.m. De større fagforeningers fokus og betydning Fortsat: Fagbevægelsens opbygning, kapital og struktur Kort introduktion til arbejdsretten? Strejkekasser, konfliktmuligheder og forholdet til kapitalisternes organisering.

2 Kursusgang 2 Dato: november Det fagretlige system: Arbejdsretsloven, overenskomster og lokalaftaler v. Mads Wilmann - Hvordan hænger det fagretlige system sammen med den danske model - Hvad karakteriserer det fagretlige system - Hvad er formålet med at være godt inde i det fagretlige system? - Arbejdsretsloven: Mange kalder hovedaftalen for arbejdsmarkedets grundlov. Men det er nok i højere grad en betegnelse som er arbejdsretsloven værdig. - Gennemgang af lovens paragraffer. - Analogi med hovedaftalen Overenskomster: Hvad er en OK. Hvad dækker en overenskomst typisk og hvad dækker OK typisk ikke. Hvem dækker en overenskomst Hvor dækker en OK. Typiske elementer i en overenskomst: Hovedaftale, faglig strid, Løn, arbejdstid, Hvordan forhandles overenskomsten typisk. Hovedaftalen og kutyme regulerer dette. Eksempel på en OK Øvelsesopgave i grupper Lokale aftaler: Hvad er en lokal aftale? Hvilken retskildeværdi har den i forhold til overenskomsten. Eksempel på lokalaftale Øvelsesopgave i grupper

3 9.00 Domme og retspraksis inden for arbejdsret v. Mads Wilmann Sondringer i arbejdsretten: Funktionærret, offentlig og privatret De forskellige områders karakteristika Hvornår arbejdsretten, hvornår faglig voldgift, og hvornår civilretten (de alm. domstole)? Eksempler på uretfærdige domme. Er arbejdsretten til vores eller kapitalisternes fordel? Begreber: Begrebet overenskomststridige kampskridt konflikt Begrebet organisationsfjendtlig adfærd Begrebet frigørelse af overenskomsten Begrebet Kampen for overenskomsten Kort om EU s indflydelse. EU begynder at blande sig i spørgsmål, der førhen alene blev behandlet i det fagretlige system. Mere om dette i Forhandlingsteknik og casearbejde Hvad er en forhandling, og hvordan konstitueres den? Hvordan ser et klassisk forhandlingsforløb ud Hvornår skal man forhandle eller undlade - forudsætninger og styrkepositioner, herunder Bedste Alternativ til Forhandlingsløsning (BAF), modpartsanalyse Hvordan skal man forhandle - de forskellige anvendelsesområder, teorier og metoder, herunder sociale spilleregler, taktik. Praktiske øvelser Fortsat: Forhandlingsteknik og casearbejde

4 Kursusgang 3 Dato: januar Lobbyisme Netværks og sociale relationers betydning for udviklingen af aktiviteter Opbygningen af tværpolitiske samarbejder lokalt og i fagbevægelsen Fagforbund med historiske uoverensstemmelser og betydningen af disse for samarbejder 9.00 Den skriftlige dimension og mødeforberedelse v. Daniel Rask Skriftlighed som overskridelse af misforståelser, grænser og tid Hvorfor er det vigtigt at skrive ting ned på en forståelig måde? Hvad er et protokollat, referat og andre betydningsfulde papirer i fagligt perspektiv? Betydningen af at være velforberedt Faglig organisering og den internationale scene - globalt perspektiv Internationale fagforbund og deres betydning. Internationale overenskomster - er det vejen frem? Proletarer i alle lande, foren jer! - internationalisme og solidaritet som nødvendighed i kampen mod kapitalismen. Enhedsstrategi eller politisk organiserede fagforeninger - perspektiver fra andre lande Faglig organisering, den internationale scene - EU-perspektiv v. Troels Juul EU som et organiseret angreb på faglige rettigheder og organiseringer. Betydningen af udenlandske håndværkere i Danmark og faglig antiracisme.

5 Kursusgang 4 Dato: februar Ferieloven, barselsloven og funktionærloven Oversigt over generel arbejdsmarkedslovgivning. Nationalt og EUmæssigt. Zoome ind på de tre hovedlove, der er på dagsorden. Hvordan er der blevet til, hvorfor, og hvad indeholder de. Gennemgang af lovene. Feministisk perspektiv på lovgivningen og rettighederne. Diskussionsspørgsmål: Hvordan kan vi bruge rettighederne aktivt? 9.00 Domme og retspraksis på arbejdsmarkedet Gennemgang af vigtige domme, både nationale og på EU niveau. Zoome ind på de tre hovedlove, der er på dagsorden. Gennemgang af domme her Diskussionsspørgsmål: Hvilke dele af lovene er uretfærdige; Hvor er der potentiale for at forbedre lovene Kildesøgning og evt. kronikskrivning eller lignende ift. OK15 Gennemgang af arbejdsretsdatabaser og generelle lovgivningsdatabaser Fortsat: Kildesøgning og casearbejde Øvelser i at finde kilder, domme m.v. og argumentere for sin sag.

6 Kursusgang 5 Dato: marts Basisorganisering og metoder på arbejdspladsen v. Victoria Værktøjer til hvilke metoder der fungerer til hvilke situationer. Hvordan man organiserer sine kolleger, det første møde og lignende. Hvordan sikrer man at ens faglige organisering er feministisk? Er der nogle særlige ting man skal være opmærksom på? Hvordan sikrer man at organiseringen er demokratisk? 9.00 Tilstanden i fagbevægelsen: krav, kampe og udfordringer Overenskomstforhandlinger, forhold til regeringen, politiske kampe og internationale spørgsmål - hvor står fagbevægelsen? Hvilke krav stiller de forskellige forbund? Hvilke kampe og udfordringer venter os og bevægelsen? Langsigtede mål og faglige strategier i og uden for fagforeningerne v. Mie Backmann og Jonathan Simmel Hvad er målet? Hvordan når vi til målet? Hvordan former vi faget og bevægelsen i vejen dertil? Fortsat: Arbejde med at lave egen handlingsplan i forhold til kamp på egen arbejdsplads v. Tobias Knudsen Hvordan får vi de langsigtede strategier og mål startet på din arbejdsplads? Hvad ønsker du at ændre på din arbejdsplads? Du skal lave en plan og et mål for din arbejdsplads!

7 Kursusgang 6 Dato: april Presseteknik v. Klaus Buster Hvordan får du din sag i pressen? Hvordan kan du som faglig aktivist sikre dig troværdighed og gennemslagskraft? 9.00 Tilstanden i fagbevægelsen: krav, kampe og udfordringer Hvordan er kravene i fagbevægelsen i forskellige ideologiers favør? Hvorfor er der stadig en massiv overvægt af mænd i fagbevægelsen? Hvilke perspektiver giver det i lyset af hvilke kampe og udfordringer der venter? Langsigtede mål og faglige strategier i og uden for fagforeningerne Hvordan styrker vi forholdene på arbejdspladsen til vores fordel? Hvordan sikrer vi denne styrkelse af en demokratisk bevægelse? Debat om vækst og jobskabelse - er alle jobs ønskværdige? Taleskrivning og taleteknik Hvordan motiverer man? Hvordan sikrer man at ens tale slår igennem? 1. maj er rundt om hjørnet, i skal skrive en 1. maj tale. Fortsat: Arbejde med at lave egen handlingsplan i forhold til kamp på egen arbejdsplads Enten din 1. maj tale eller med din plan for egen arbejdsplads. og afslutningsfejring

Udgivet af 3F Fagligt Fælles Forbund 3F Kampmannsgade 4 1790 København V www.3f.dk. Oktober 2014

Udgivet af 3F Fagligt Fælles Forbund 3F Kampmannsgade 4 1790 København V www.3f.dk. Oktober 2014 KURSUSKATALOG 15 Udgivet af 3F Fagligt Fælles Forbund 3F Kampmannsgade 4 1790 København V www.3f.dk Oktober 14 Oplag: 22.000 Udarbejdet af: TUK Tillidsvalgte, Udvikling og Kurser Layout: CoolGray Tryk:

Læs mere

DEN GODE ARBEJDS- PLADS

DEN GODE ARBEJDS- PLADS DEN GODE ARBEJDS- PLADS TILLID RETFÆRDIGHED SAMARBEJDE Sæt social kapital på dagsordenen - og skab godt samarbejde VI SATTE DET PÅ DAGSORDENEN Udgivet af: FIU s Udviklingsenhed i samarbejde med forbundene

Læs mere

Nyvalgt tillidsrepræsentant

Nyvalgt tillidsrepræsentant Nyvalgt tillidsrepræsentant Velkommen Tillykke! Fagligt Fælles Forbund (3F) byder dig velkommen som tillidsrepræsentant. Den største anerkendelse og klap på skulderen, du kan få, er at nyde dine kollegers

Læs mere

Udgivet af 3F Fagligt Fælles Forbund 3F Kampmannsgade 4 1790 København V www.3f.dk. August 2013

Udgivet af 3F Fagligt Fælles Forbund 3F Kampmannsgade 4 1790 København V www.3f.dk. August 2013 KURSUSKATALOG 2014 Udgivet af 3F Fagligt Fælles Forbund 3F Kampmannsgade 4 1790 København V www.3f.dk August 2013 Oplag: 22.000 Udarbejdet af: TUK Tillidsvalgte, Udvikling og Kurser Layout: CoolGray Tryk:

Læs mere

Fagbevægelsen og kampen mod krisen

Fagbevægelsen og kampen mod krisen Udsendt af Kommunistisk Parti Ryesgade 3F 2200 København N Telefon: 35 35 17 87 Mail: info@kommunister.dk Web: www.kommunister.dk Layout og tryk: Forlaget Arbejderen august 2009 Fagbevægelsen og kampen

Læs mere

Rikke Lovmand Vistisen og Anette Sand. Bogen om ansættelse og ansættelsesbeviser

Rikke Lovmand Vistisen og Anette Sand. Bogen om ansættelse og ansættelsesbeviser Rikke Lovmand Vistisen og Anette Sand Bogen om ansættelse og ansættelsesbeviser Bogen om ansættelse og ansættelsesbeviser Af Anette Sand og Rikke Lovmand Vistisen Regnskabsskolen A/S 2014 Udgivet af Regnskabsskolen

Læs mere

PROSAs arbejdsplan for 2011-2012 vedtaget efter delegeretforsamling 20.-21. november 2010.

PROSAs arbejdsplan for 2011-2012 vedtaget efter delegeretforsamling 20.-21. november 2010. PROSAs arbejdsplan for 2011-2012 vedtaget efter delegeretforsamling 20.-21. november 2010. Det naturlige valg for it-professionelle Det, der startede som en finansiel krise i 2008, har nu bidt sig fast

Læs mere

DSR EN FAGFORENING MED AMBITIONER ARBEJDSPAPIR TIL DSR S KONGRES 2014

DSR EN FAGFORENING MED AMBITIONER ARBEJDSPAPIR TIL DSR S KONGRES 2014 DSR EN FAGFORENING MED AMBITIONER ARBEJDSPAPIR TIL DSR S KONGRES 2014 Dansk Sygeplejeråd er en fagforening med ambitioner. Vi flytter grænser i organisation, fag og samfund. Vi vil være en stærk og dynamisk

Læs mere

Fagligt og Politisk Grundlag - 2007

Fagligt og Politisk Grundlag - 2007 Fagligt og Politisk Grundlag - 2007 VERSION 4 Behandlet af hovedbestyrelsen d. 14. juni 2007. Indholdsfortegnelse: Linie 1-18 Indledning - - - - 20-45 Værdier - - - - 47-68 Medlemsdemokrati - - - - 70-105

Læs mere

Iforåret 2011 fandt en bemærkelsesværdig

Iforåret 2011 fandt en bemærkelsesværdig Anna Ilsøe Den danske model til eksamen et casestudie af CSC-konflikten Antallet af konflikter på det danske arbejdsmarked har vist en faldende tendens over de seneste 15 år. Imidlertid begynder vi nu

Læs mere

FAGLIGT OG POLITISK GRUNDLAG

FAGLIGT OG POLITISK GRUNDLAG FAGLIGT OG POLITISK GRUNDLAG 201 3 6 FAGLIGT OG POLITISK GRUNDLAG 2013 Ⅰ 2 FAGLIGT OG POLITISK GRUNDLAG 201 3 6 INDHOLD Indledning 07 Værdier 09 Medlemsdemokrati 13 Afdelingerne 15 Tillidsvalgte 19 Det

Læs mere

DEN DANSKE MODEL EN UNIK MODEL, VI SKAL VÆRNE OM

DEN DANSKE MODEL EN UNIK MODEL, VI SKAL VÆRNE OM DEN DANSKE MODEL EN UNIK MODEL, VI SKAL VÆRNE OM DEN DANSKE MODEL I Danmark er det op til lønmodtagerne og arbejdsgiverne selv at blive enige om, hvordan vilkårene på arbejdsmarkedet skal være. Den måde

Læs mere

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL Guide til måling af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Forord 3 Hvad er social kapital? 4 Hvorfor måle på social kapital? 4 Hvad er social kapital? 4 Flere dimensioner af social kapital 6 Sådan måler

Læs mere

Når du er medlem af FOA...

Når du er medlem af FOA... Serviceløft pjece UDS 06/04/05 23:51 Side 28 FOA Nordsjælland - adresser, telefon, e-mail og åbningstider FOA Nordsjælland Frederiksværksgade 10 3400 Hillerød Afdelingens tlf.nr. 46 97 33 90 Afdelingens

Læs mere

Standardforside til projekter og specialer

Standardforside til projekter og specialer Standardforside til projekter og specialer Til obligatorisk brug på alle projekter, fagmodulsprojekter og specialer på: Internationale Studier Internationale udviklingsstudier Global Studies Erasmus Mundus,

Læs mere

Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020

Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020 Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020 Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020 Udgivet af LO og FTF Layout: LO Foto: Polfoto, LO og FTF. LO-varenr. 2108 ISBN-trykt 978-87-7735-303-1 ISBN-elektronisk

Læs mere

Ledelse i frivillige sociale foreninger DEBATOPLÆG. Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde, marts 2008 3...

Ledelse i frivillige sociale foreninger DEBATOPLÆG. Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde, marts 2008 3... Ledelse i frivillige sociale foreninger DEBATOPLÆG Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde, marts 2008 1 2 3... Ledelse i frivillige sociale foreninger Vi vil som frivillige sociale foreninger gerne bidrage

Læs mere

KURSUS KATALOG 2015. Kurser for tillidsvalgte og medlemmer af Dansk Metal

KURSUS KATALOG 2015. Kurser for tillidsvalgte og medlemmer af Dansk Metal KURSUS KATALOG 2015 Kurser for tillidsvalgte og medlemmer af Dansk Metal 4 Indledning 6 Grunduddannelser TR og AMR diagram 8 Grundkursus 1 TR - Tillidsrepræsentantens rolle 9 Grundkursus 1 AMR - Arbejdsmiljørepræsentantens

Læs mere

New European Industrial Relations in Europe NEIRE. God praksis for tillidsvalgte - forslag til at styrke de tillidsvalgtes rolle.

New European Industrial Relations in Europe NEIRE. God praksis for tillidsvalgte - forslag til at styrke de tillidsvalgtes rolle. God praksis for tillidsvalgte - forslag til at styrke de tillidsvalgtes rolle. Fra undersøgelsen om de nye Europæisk arbejdsmarkedsforhold (New European Industrial Relations - NEIRE) Lourdes Munduate Martin

Læs mere

KORT OM SOCIAL KAPITAL

KORT OM SOCIAL KAPITAL KORT OM SOCIAL KAPITAL Det er ikke kun den enkelte medarbejder, der skaber værdi på Velfærdsområdets arbejdspladser. Det er i lige så høj grad samspillet mellem medarbejdere og ledere. Via samarbejde kan

Læs mere

KURSUSKATALOG. naturligvis 2016

KURSUSKATALOG. naturligvis 2016 KURSUSKATALOG naturligvis 2016 INDHOLD 8. marts 2016 5 Arbejdsmiljø 6 Det strategiske lederskab 8 Diskrimination er et fælles fagligt anliggende 10 Farvel til flinkeskolen 12 Farvel til flinkeskolen -

Læs mere

Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænd. Det vi vil og det vi gør 2007 til 2010. Mission. Vision. Strategi. Værdier. Adfærd.

Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænd. Det vi vil og det vi gør 2007 til 2010. Mission. Vision. Strategi. Værdier. Adfærd. Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænd Det vi vil og det vi gør 2007 til 2010 Mission Vision Strategi Værdier Taktik Adfærd Indholdsfortegnelse: 1 Indledning... 1 2 Mission... 2 2.1 Vedtægter...2

Læs mere

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1 Guide Til måling af Social Kapital Guide til måling af social kapital DEL I - Hvad er social kapital Side 1 Indhold Forord 3 Hvad er social kapital 5 Hvorfor måle på social kapital 5 Hvad er social kapital

Læs mere

Globalisering og fagligt arbejde FAGLIGT FÆLLES FORBUND

Globalisering og fagligt arbejde FAGLIGT FÆLLES FORBUND Globalisering og fagligt arbejde FAGLIGT FÆLLES FORBUND F AGLIGT F ÆLLES F ORBUND Kampmannsgade 4 1790 København V Telefon 70 300 300 www.3f.dk Udgivet af Industrigruppen i 3F Januar 2006 Tekst: Irene

Læs mere

Den danske model Frivillige aftaler. gennem mere end 100 år

Den danske model Frivillige aftaler. gennem mere end 100 år Den danske model Frivillige aftaler gennem mere end 100 år 1 Den danske model - frivillige aftaler gennem mere end 100 år Udgivet af CO-industri, redigeret november 2012 Oplag: 1.000 Design og grafisk

Læs mere

FORSIKRING. Lokalt. Personaleforeningen er DFL i dit selskab. Personaleforeningen forhandler din lokale overenskomst [side 6]

FORSIKRING. Lokalt. Personaleforeningen er DFL i dit selskab. Personaleforeningen forhandler din lokale overenskomst [side 6] Nr. 2 / 2014 DFL - foreningen for ansatte i forsikring FORSIKRING Personaleforeningen er DFL i dit selskab [ TEMA 4-12 ] Lokalt Personaleforeningen forhandler din lokale overenskomst [side 6] Med far på

Læs mere

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Version 06 Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Sæt tillid på dagsordenen - vær med til at gøre din arbejdsplads mere tillidsfuld Indhold Indhold... 2 Du vil komme til at høre om tillid...

Læs mere

Konstruktørforeningens tillidsrepræsentanthåndbog

Konstruktørforeningens tillidsrepræsentanthåndbog Konstruktørforeningens tillidsrepræsentanthåndbog ARKITEKTOMRÅDET Introduktion - om tillidsrepræsentanten og hans/hendes rolle Tillidsrepræsentantaftale 1. april 2012 31. marts 2015 Hovedaftale 1. januar

Læs mere

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet:

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet: Introduktion til redskabet: er et redskab til at undersøge trivslen i en virksomhed. Det kan bruges i mindre virksomheder med under 20 ansatte og man behøver ikke hjælp udefra. Det kræver dog, en mødeleder

Læs mere

Dansk Flygtningehjælps fortalerarbejde

Dansk Flygtningehjælps fortalerarbejde Dansk Flygtningehjælps fortalerarbejde Indledning Dansk Flygtningehjælps arbejde er baseret på humanitære principper og grundlæggende menneskerettigheder. Det er organisationens formål at bidrage til at

Læs mere