så man skal forestille sig en noget mindre kasse formodentlig

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "så man skal forestille sig en noget mindre kasse formodentlig"

Transkript

1 Horsens Bypost. En kort beskrivelse samt et forsøg på at vise de oprindelige adresser, hvor byposten havde postkasser ophængt. Desværre er jeg ikke i stand til at vise et billede af en ægte bypostkasse fra Horsens, der findes ingen billeder! De postkasser, der ses på nogle billeder er det officielle postvæsen s, men adresserne er autentiske og i langt de fleste tilfælde hang de to postkasser side om side, så man skal forestille sig en noget mindre kasse formodentlig lavet i blik. Nogle påstår de var lavet i træ og mindede om en flad fuglekasse, men der er nogenlunde sikkerhed for at de var gule idet den oprindelige tilladelse foreskrev, at de skulle være i en fra de officielle postkasser afvigende farve. Af Finn Skriver Laursen Billede af hj. af Rædersgade og Hestedam bypostens første kontor under Fritz Bagger i 1884 Ved postvæsnets oprettelse i 1624, blev det ved lov i Chr. d. IV`s postlov bestemt, at den Kongelige post skulle have eneret på al postbesørgelse. Posten skulle bringes fra eet sted til et andet, stod der i loven. Dette blev udlagt til at betyde fra by til by. Købmand Christensen & Co. hj. af torvet14 og Nørregade nr.? / Borgergade 1 Ved frimærkets indførelse i Danmark i 1851 skete der ingen ændring i denne opfattelse. Da man dengang kun bragte post ud en gang om dagen, fandt nogle privatpersoner og firmaer anledning til at starte en lokal omdeling af post.

2 Den første privatpost blev oprettet omkring fra det officielle postvæsens side blev der ikke umiddelbart skredet ind mod denne privatpost. Privatposten blev nærmest betragtet som en aflastning. Oprettelse af bypost betød i første omgang en hurtigere udbringning af de lokale breve, senere, ca. 1888, blev byposten opfattet som konkurrence, og eneretten blev gjort gældende. Holte var en af de første byer, der fik bypost. den var lidt andeledes end de andre byposter og blev i øvrigt betegnet som Holte Landpost, senere fulgte København, Horsens, odense, Ålborg, Århus, Randers, Kolding, Viborg, Fredericia, Vejle og Svendborg. Da det officille postvæsen begyndte at gøre sin eneret gældende ved den nye postlov af 1888, lukkede de fleste byposter efterhånden. Ved lukningen blev der som regel udbetalt en erstatning på 100,- kr. pr. postkasse, der var ophængt ved optællingen i Danmarks bypostperiode strækker sig over ca. 25 år, fra ca i Horsens er perioden noget kortere og falder i to omgange: Horsens Bypost oprette af Fritz Bagger 1 oktober 1884 og lukket engang mellem maj 1885 og oktober Der er nogen usikkerhed omkring denne dato. Men sandsynligheden taler for engang i løbet af forår/sommer Åbningsannoncens tekst giver udførlig oplysning om takster, tidspunkter og andre vigtige oplysninger. Åbningsannoncens tekst fra Horsens Avis den 1 oktober 1884: Horsens Bypost begynder sin virksomhed onsdag den 1 st.oktober. Byposten besørger kun indenbys breve. Bypostens brevkasser tømmes hver 2den time, og brevene omdeles strax efter at de på kontoret ere sorterede. Brevmærker a 3 øre faaes hos de fleste Herre Kjøbmænd og på bypostens kontor. Bypostens brevkasser ere anbragte hos nedennævnte Hrr. Kjøbmænd. Christensen, & Co Torvet Hotel Skandinavien Søndergade Kragh & Soele Søndergade I.P. Iversen Søndergade O. Hansen Sønderbro Brodersen Hestedam Frederiksen Hestedam Hanstrup Grønnegade Eggertsen Nørretorv I. Ibsen Smedegade Aggerbeck Smedegade Anton Nielsen Smedegade Hans Hygum Nørregade Mortensen Nørregade Bacho Kattesund Krøger Amaliegade Nielsen Borgergade Sabroe Aagade Jacobsen Aagade Bypostens kontor Rædersgade På bypostens kontor, Rædersgade hj. af Hestedam, modtages breve til øjeblikelig besørgelse. Taxt for sådanne 10 øre. når svar skal tilstilles afsenderen på et i byen opgivet sted 15 øre. Når ordre indgives på kontoiret, besørges rejsetøj til og fra jernbanen og dampskibe mod en meget billig taxt. Fritz Bagger Byposten havde sine egne frimærker, der alle var forskellige fra by til by, motivet havde næsten altid et lokalt islæt. I Horsens havde de første mærker dog intet billede, men en inskription Horsens Bypost Brevmærke samt pålydende værdi. Disse privat udgivne frimærker efterlignede på alle måder de officielle frimærker. De var gummierede og takkede, den eneste forskel var, at de ikke havde den nationale angivelse Danmark. Mærkerne, der tjente det postale formål at bringe breve fra et sted til et andet, var lokal betaling for udbringningen. Portoen var som regel 1 øre billigere end postvæsnet. Noget lukrativt foretagende har byposten ikke været. Ingen steder er der tale om rige indtjeninger. Men snarere tale om slid og slæb med udbringning af breve op til 5 10 gange om dagen. De fleste bypostforretninger havde da også supplerende indtægter med budkørsel samt udbringning af varer.

3

4

5

6 Bypost Fritz Bagger lukker som sagt sin forretning engang i løbet af foråret- sommeren Herefter ligger byposten i Horsens i dvale ca. 1 år til november 1886, hvor vi første gang hører om Købmand S. Meldgaard. Åbningsannoncens tekst er: Offentlig Telefon-samtalestation. Det bekjendtgøres herved, at der hos hr. S. Meldgaard, Bypostens kontor, søndergade nr. 33, er etableret en offentlig samtale-sation, hvorfra alle og enhver har adgang til samtale med Horsens Telefon-selskabs udenbys forbindelser, nemlig Skanderborg, Aarhus, Randers og Hobro, imod betaling af 25 øre pr. samtale paa indtil 10 minutter. Skal en ikke Abonnement tilkaldes, bliver der endvidere at erlægge 10 øre i budpenge. Tale-stationen er aaben hver dag fra kl. 8 morgen til 7 aften. Horsens, den 26 November 1886 Bestyrelsen for Horsens Telefonselskab. Telefonservice var på den tid et nyt fænomen, det var i telefonens barndom. Man kunne f.eks. ringe på fra Horsens Bypostkontor til Århus og ikke ret meget længere. Bypostkontoret kunne både ringe og modtage og bringe besked ad den vej. Byposten havde i alle byer deres egne postkasser. Postkasserne skulle være i en anden farve end postvæsnets. Farven var i næsten alle byer gul, dog var der en overgang blå postkasser i Viborg. Desværre er ingen af bypostkasserne bevaret, alle blev taget ned, da byposten lukkede, det var en aftale, når der skulle udbetales erstatning fra det officielle postvæsen I Horsens Vejviser fra 1887 er der en udførlig beskrivelse af bypostfirmaet og de ydelser man kunne forvente.

7 Kjøbmand S. Meldgaard har flyttet sin forretning til Smedegade 14. Byposten paatager sig besørgelse af almindelige indenbys korrespondance, Pakker indtil 5 pds. Vægt, Opkrævning af Regninger og Medlemsbidrag for foreninger, Omdelinger, af Anbefalinger i alle Arter, Kort og Cirkulærer besørges for meget billige Priser efter Overenskomst. Taksterne ere: for almindelige Breve 3 øre, for Expres uden svar 10 øre, for Bypostopkrævningskort 5 øre, Provisionen for indkasseret Beløb er indtil 5 kr. 10 pct, over 5 kr. 5 pct. Omkring i Byen er ophængt 25 Postkasser, der tømmes kl. 7 og 10 formiddag og kl. 1, 4, og 6 Eftermiddag. Brevene ombringes strax. En Hovedkasse er anbragt ved Kontoret, Søndergade 33, der tømmes hver time fra kl. 7 Morgen til kl. 7 Aften. Samtaler med Skanderborg, Aarhus, Randers, og Hobro koster 25 øre. Frimærker (3 øres og 10 øres) kan faaes hos alle Urtekram- Kolonial og Boghandlere. Kort til Bypostopkrævning kjøbes på Kontoret, Søndergade 33, 1st Sal. Indehaveren af Horsens Telefon- og Bypost er Kjøbmand S. Meldgaard. Her ses et aftryk af den oprindelige annonce fra Horsens Vejviser Men i 1888 slutter festen, for da kræver det kongelige postvæsen sin eneret gjort gældende. Man betragtede nu den private brevudbringning som konkurrence.købmand og bypost S. Meldgaard må have haft vind i sejlene. To ting tyder derpå: 1. Ved udgivelse af bypostmærker kan vi se, at det gik hurtigt i starten, oplaget blev hurtigt brugt op. Det tog ikke mere end ca. to til tre måneder at bruge hvert oplag af de første emmisioner. Og han måtte ret snart ty til de første mærker fra Baggers tid. 2. Man kan spore en hvis bekymring/ringeagt fra korrespondancen mellem København og Postmester Friis i Horsens vedr. S. Meldgaard. Og afviklingen og nedtagningen af de 25 bypostkasser i Horsens. Den 1st. Oktober foretager Postfuldmægtig Dolberg en optælling af postkasser ophængt af Horsens Telefon og Bypost på nedennævnte adresser og konstaterer at de er tilstede. 1. Udenfor Bypostens kontor, i Smedegade Smedegade nr. 22, hj. Af kildegade. 3. Smedegade nr. 75, hj. Af Vimmelskaftet. 4. Smedegade nr. 41, hj. Af Farvergade 5. Nørrebrogade nr. 1 hj. Af Nørretorv. 6. Vestergade nr Møllegade nr Nørregade nr. 33, Hj. Af skolegade. 9. Kattesund nr Amaliegade nr. 5, hj. Af Humlevejen. 11. Amaliegade nr. 26, hj. Af Gjersdorfs-gade. 12. Ved Havnen Aagade nr. 37, hj. Af Fugholm 14. Borgergade nr Torvet Nr Søndergade nr. 51, hj. Af Torvet. 17. Søndergade nr. 19, hj. Af Graven. 18. Sønderbrogade nr Hospitalsgade hj..af Jessensgade. 21. Stefansgade nr. 4, hj.af Houmansgade.

8 22. Allegade nr. 30, hj. Af Vimmelskaftet. 23. Allegade nr. 8, hj. Af Farvergade. 24. Hestedamsgade nr. 32, hjørnet. Af Rædersgade. 25. Grønnegade nr Nørregade nr. 4, hj. Af Graven. Postmester Friis fremsender listen, og i brevet gør han opmærksom på to ting. Den ene er, at han har fået en henvendelse fra Kjøbmand S. Meldgaard om Postvæsnet eventuel var interesseret i at afkøbe ham rettighederne Til ophængning af bypostkasser og distribution af lukkede breve.den anden ting han gør opmærksom på er, at hvis publikum fortsat skal have Horsens Telefon og Bypost Søndergade 33 1 samme service efter en eventuel nedlæggelse af byposten, vil det være nødvendigt at ansætte endnu et postbud til brevombæringen og kasse-tømningen i Horsens. Efter en meget lang og langsommelig og til tider mistroisk korres-pondance (der indledtes i august 1889), med Overbestyrelsen for Postvæsnet, blev der endelig udbetalt 2500 kr. til Købmand S. Meldgaard Den sidste dag, der blev bragt post ud med byposten, var den 31. maj Der var samtidig en slutannonce i Horsens Folkeblad og i Horsens Avis den 2 maj 1890 og igen den 31 maj og 1 juni Annoncens ordlyd var: Horsens Telefon og Bypost. Det meddeles herved, at ifølge Overenskomst med Staten, vil Omdelingen af Breve ophøre pr. 1st. Juni d. a. Kasserne bliver fjernet den 31te Maj (aften). De i Cirkulation værende Frimærker (røde 3 øres med Horsens Vaaben) indkaldes herved til indløsnin paa kontoret, Smedegade 14, i tidsrummet fra 1st til 15de Juni (inkl.) Horsens den 2den Maj S. Meldgaard. Dermed sluttede en meget kort men spændende del af posthistorien i. Horsens Der findes en række spændende frimærke emmisioner, og nogle er vist i artiklen. men i denne artikel har jeg mest villet tale om selve historien bag Horsens Bypost og vise nogle af de adresser, hvor byens borgere kunne aflevere deres post til indenbys postbesørgelse. Det er i nogen udstrækning lykkedes mig at finde billedemateriale fra den tid med de autentiske adresser. Jeg vil her gerne takke Horsens Byarkiv for en stor hjælp, ligeledes har Erik Carell stillet et stort billedmateriale til min rådighed. Kristian Ørkilds bog om Horsens Bypost, fra hvilken jeg har hentet megen inspiration, har været mig til stor hjælp. Alt som står i kursiv er direkte afskrift efter de oprindelige annoncer med den grammatik, man brugte i 1880 erne. Kilder: Kristian Ørkild Horsens Byarkiv V Bodil Møller Knudsen Erik Carell Post og Telegrafmuseet.

Nr. 3 2009. Den første trykmaskine. Side 5. Ny artikelserie: Om at udstille Side 16. Det dyre slik Side 44. Spørgekassen Side 48

Nr. 3 2009. Den første trykmaskine. Side 5. Ny artikelserie: Om at udstille Side 16. Det dyre slik Side 44. Spørgekassen Side 48 Nr. 3 2009 MAJ 70. ÅRGANG LØSSALG KR. 45,00 Ny artikelserie: Om at udstille Side 16 Findes der Grønlandske søndagsbreve? Side 22 Det dyre slik Side 44 Spørgekassen Side 48 M1 Den første trykmaskine Side

Læs mere

AB Kap Arkona 2009. Bestyrelsens beretning for perioden 16. april 2008 til 01. april 2009.

AB Kap Arkona 2009. Bestyrelsens beretning for perioden 16. april 2008 til 01. april 2009. AB Kap Arkona 2009 1 Bestyrelsens beretning for perioden 16. april 2008 til 01. april 2009. Foreningen har haft et år hvor alt er gået ganske udmærket. Vi holder stadig en vedligeholdelsesmæssig meget

Læs mere

Et besøg på Post & Tele Museum ligger i naturlig forlængelse af ethvert arbejde med frimærker. Læs mere om vores tilbud på www.ptt-museum.dk.

Et besøg på Post & Tele Museum ligger i naturlig forlængelse af ethvert arbejde med frimærker. Læs mere om vores tilbud på www.ptt-museum.dk. Frimærkets historie Indholdsfortegnelse Til lærere... s. 1 Indledning... s. 2 Forhistorien... s. 2 Hvad betyder frimærke... s. 3 Danmarks første... s. 3 Sådan fremstilles frimærker.. s. 4 Stålstik.....

Læs mere

Referat. Ad. pkt. 2 Formanden, Finn Mortensen, aflagde beretning for året 2012:

Referat. Ad. pkt. 2 Formanden, Finn Mortensen, aflagde beretning for året 2012: Referat Møde: Ordinær generalforsamling i Strandhuse Antenneforening Sted: Festsalen i kælderen, indgang C, Lyshøjskolen. Dato: Onsdag den 27. februar 2013, kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2.

Læs mere

Arbejderhistorisk Støttekreds Ringkøbing amt. Æ Klep stow på Stampe og Jensens fabrik i Hammerum 1938 foto: ASRA arkiv

Arbejderhistorisk Støttekreds Ringkøbing amt. Æ Klep stow på Stampe og Jensens fabrik i Hammerum 1938 foto: ASRA arkiv ASRA NYT Arbejderhistorisk Støttekreds Ringkøbing amt 25. årgang nr.1. Februar 2008 Æ Klep stow på Stampe og Jensens fabrik i Hammerum 1938 foto: ASRA arkiv Jacob Christensen har skrevet i bogen Arbejdernes

Læs mere

DOM. Træ Design A/S. (Advokat Claus Barrett Christiansen) mod. 1) Trævarefabrikkernes Udsalg v/ Hans-Christian Christensen

DOM. Træ Design A/S. (Advokat Claus Barrett Christiansen) mod. 1) Trævarefabrikkernes Udsalg v/ Hans-Christian Christensen DOM Afsagt den 22. marts 2013 V-43-11 Træ Design A/S (Advokat Claus Barrett Christiansen) mod 1) Trævarefabrikkernes Udsalg v/ Hans-Christian Christensen (Advokat Jens J. Kold Antonsen) 2) Hans-Christian

Læs mere

Indhold. Økonomi Produktionen over året, udgifter og indtægter. Indkaldelse til I/S-møde

Indhold. Økonomi Produktionen over året, udgifter og indtægter. Indkaldelse til I/S-møde Lynettens Vindkraft I/S Nyhedsbrev Februar 2013 Læssøesgade 9, 3.th. 2200 København N SE Nr. 1866 1101 Indhold Indkaldelse til I/S-møde Dagsorden for I/S-mødet Økonomi Udbetaling Budget for år 2013 Medlemsadministration

Læs mere

SAB-Nyt Sund lejerøkonom i Svendborg læs mere på g 7 side 6 o

SAB-Nyt Sund lejerøkonom i Svendborg læs mere på g 7 side 6 o SAB-Nyt Sund lejerøkonomi i Svendborg læs mere på side 6 og 7 Ekstraordinære afdelingsmøder i 7, 8, 9 og 11 Beboerne i de tre afdelinger skal stemme om ny antenneleverandør. 13 8 23 3 Svendborg Andels-

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg Formand: Hallo så er vi ved de tider, hvor vi skal til at i gang med vores generalforsamling. Tiden er overskredet.

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

Nyhedsbrev for medlemshververe nr. 1 og 2 Marts og juli 2005

Nyhedsbrev for medlemshververe nr. 1 og 2 Marts og juli 2005 agitator Nyhedsbrev for medlemshververe nr. 1 og 2 Marts og juli 2005 Indhold Fortsat tilbagegang i medlemstal Medlemstallet i LO-forbundene er faldet i de seneste ti år, og udviklingen er accelereret

Læs mere

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre.

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. 1 Samarbejdende Frimærke Klubber Korsør den 13-04-2014 Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. Rødovre Frimærkeklub afholder

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

Silkeborg Lokalhistoriske Arkiv Silkeborg Biblioteks Forlag

Silkeborg Lokalhistoriske Arkiv Silkeborg Biblioteks Forlag 1 2 Silkeborg Lokalhistoriske Arkiv Silkeborg Biblioteks Forlag 3 Forord Silkeborg Kommune er her i 2007 blevet større. Den består nu af de tidligere kommuner: Gjern, Kjellerup, Silkeborg og Them. Derfor

Læs mere

Når Vi kører en sag for Dig

Når Vi kører en sag for Dig Når Vi kører en sag for Dig FORBUNDET AF IT-PROFESSIONELLE II00I00II Forbundet af It-professionelle prosa.dk Telefon: 3336 4141 Fax: 3391 9044 prosa@prosa.dk formand@prosa.dk faglig@prosa.dk akasse-kbh@prosa.dk

Læs mere

Vidste du Uddrag af foreningens protokoller

Vidste du Uddrag af foreningens protokoller Vidste du Uddrag af foreningens protokoller Vidste du 1949-2007 Kolonihavernes historie Kolonihave, lille jordstykke, anlagt på kommunal eller statsejet jord for et begrænset åremål. Jordstykkerne blev

Læs mere

Årets beretning. Velkomst. Konstituering. Årets gang for bestyrelsen. Opkrævningsproblemer. Tekniske problemer. Programrådet.

Årets beretning. Velkomst. Konstituering. Årets gang for bestyrelsen. Opkrævningsproblemer. Tekniske problemer. Programrådet. Årets beretning Velkomst Konstituering Årets gang for bestyrelsen Opkrævningsproblemer Tekniske problemer Programrådet Serviceaftale Afslutning Velkomst Velkommen til Langeskov Antennelaugs generalforsamling

Læs mere

Lyngby almennyttige Boligselskab SORGENFRIVANG II

Lyngby almennyttige Boligselskab SORGENFRIVANG II Lyngby almennyttige Boligselskab SORGENFRIVANG II DAB mrk. PRJ-2011-00058/tka Direkte tlf. 45872760 Dato 29. december 2014 Hermed fremsendes referat fra: Orienteringsmøde for beboerne i opgang 261 og 259

Læs mere

Kritisk Sygdom hedder nu VKS

Kritisk Sygdom hedder nu VKS d - n y t n r. 3 s e p t e m b e r 2 0 0 8 Kritisk Sygdom hedder nu VKS n Side 2 Debat om zoneterapi n Side 3 Nye grænser for medicintilskud n Side 4 Information fra Sygeforsikringen " danmark" "danmark"

Læs mere

Låsbybladet. Nummer 47 Marts 2011 Årgang 12. Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig!

Låsbybladet. Nummer 47 Marts 2011 Årgang 12. Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig! Låsbybladet Nummer 47 Marts 2011 Årgang 12 Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig! Låsbybladet, Side 2 www.laasbynettet.dk Hvis du er en vore omhyggelige læsere, så har du - efter at have været

Læs mere

Røgen Vandværk i 100 år

Røgen Vandværk i 100 år Røgen Vandværk i 100 år 1908-2008 1 Udgivet af Røgen vandværk - 2009 Tekst: Anne Marie Marboe Layout: Flemming Byg Tryk: Møllegårdens Grafisk Antal: 100 stk. Forside: Røgen Vandværk Forord D. 3. oktober

Læs mere

Indhold. Family Tree Maker. Generalforsamlingen 1998. Brothers Keeper. Læsekredsen. Nogle kirkebogserfaringer. GedComp i praksis

Indhold. Family Tree Maker. Generalforsamlingen 1998. Brothers Keeper. Læsekredsen. Nogle kirkebogserfaringer. GedComp i praksis Slægt & Data Indhold Udgives af DIS-Danmark (Databehandling i Slægtsforskning) E-mail: DIS@vip.cybercity.dk Web-side: users.cybercity.dk/~dko6959 Slægt & Data udkommer 4 gange årl. i månederne: Marts,

Læs mere

Bestyrelsens beretning Generalforsamling 2012

Bestyrelsens beretning Generalforsamling 2012 s beretning Generalforsamling 2012 Skamlebæk Vandværk Beretningen bliver lidt anderledes end den har været de sidste par år, idet der for at sige det mildt, er sket en del på værket det sidste års tid.

Læs mere

Bestyrelsens beretning vedr. 2014 Generalforsamling i Trædballe-Uhrhøj Antenneforening tirsdag den 17. marts 2015

Bestyrelsens beretning vedr. 2014 Generalforsamling i Trædballe-Uhrhøj Antenneforening tirsdag den 17. marts 2015 Bestyrelsens beretning vedr. 2014 Generalforsamling i Trædballe-Uhrhøj Antenneforening tirsdag den 17. marts 2015 Vi har i bestyrelsen udarbejdet en beretning over det forgangne års arbejde. Vi vil også

Læs mere

Manglende kort. Arbejdsmiljølov. Sygesamtaler. danske taxivognmænds arbejdsgiverforening. December 2010

Manglende kort. Arbejdsmiljølov. Sygesamtaler. danske taxivognmænds arbejdsgiverforening. December 2010 danske taxivognmænds arbejdsgiverforening Manglende kort Glemte at få fornyet førerkort og fik kæmpe bøde. Læs historien side 9. Arbejdsmiljølov Har du styr på din APV og din rygepolitik?. Læs hvordan

Læs mere

Triumph 2000 MK 2 gennem 17 år.

Triumph 2000 MK 2 gennem 17 år. Triumph 2000 MK 2 gennem 17 år. Af Bernt Pedersen 573. På billedet ses min gamle 2000 MK 2 er som den så ud da jeg solgte den tilbage i 2007. Indkøbt i 1990 for 3500 solgt igen i 2007 for 3500 ---tak for

Læs mere

Århus Retshjælp 1935-2010

Århus Retshjælp 1935-2010 Århus Retshjælp 1935-2010 Redigeret af STEEN ELKJÆR JØRGENSEN SØREN KJEMS BETTINA LEMANN KRISTIANSEN DORTE Æ. KRISTIANSEN BIRTHE RISINGE HEIDI TOFT SIMONSEN JENS VEDSTED-HANSEN ÅRHUS RETSHJÆLP 2010 ÅRHUS

Læs mere

Rutebildrift i Odsherred fra dengang det hele startede!

Rutebildrift i Odsherred fra dengang det hele startede! Rutebildrift i Odsherred fra dengang det hele startede! Om busserne, ruterne, chaufførerne, og de steder de kom på deres vej bag rattet i en Rutebil, og hvor især Vognmand Lauritz Jacobsen og Odsherreds

Læs mere

ViLejere 02. Gode råd om fremleje, flytning, maling og din varmeregning. Hun klagede over politiet og vandt

ViLejere 02. Gode råd om fremleje, flytning, maling og din varmeregning. Hun klagede over politiet og vandt l e j e r n e s l o s m e d l e m s b l a d ViLejere 02 maj 2014 www.lejerneslo.dk Gode råd om fremleje, flytning, maling og din varmeregning Hun klagede over politiet og vandt Urimelig dom: Ud efter 47

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE JUNI 2006 3. årgang

NYHEDSBREV OM LEDELSE JUNI 2006 3. årgang NYHEDSBREV OM LEDELSE JUNI 2006 3. årgang Kære læser! Ofte tænker vi karriereudvikling meget traditionelt det er noget med at får stillinger på et højere niveau. Men det hænder også at ledere af forskellige

Læs mere