SM-T360. Brugervejledning.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SM-T360. Brugervejledning. www.samsung.com"

Transkript

1 SM-T360 Brugervejledning

2 Om denne vejledning Med denne enhed er du sikret mobilkommunikation og -underholdning af fremragende kvalitet takket være Samsungs høje standarder og teknologiske ekspertise. Denne brugervejledning indeholder en detaljeret beskrivelse af enhedens funktioner. Du bør læse vejledningen, før du tager enheden i brug, for at opnå en sikker og korrekt brug. Beskrivelserne er baseret på enhedens standardindstillinger. Billeder og skærmbilleder kan se anderledes ud end for det faktiske produkt. Indholdet kan afvige fra det endelige produkt eller fra den software, der leveres af tjenesteeller teleudbydere, og kan ændres uden forudgående varsel. Du kan finde den nyeste version af vejledningen på Samsungs websted, Indhold (af høj kvalitet), der kræver et højt CPU- og RAM-forbrug, vil påvirke enhedens generelle ydelse. Applikationer, der er relateret til indholdet, fungerer muligvis ikke korrekt, afhængigt af enhedens specifikationer og det miljø, den anvendes i. De tilgængelige funktioner og yderligere tjenester kan variere alt efter enhed, software eller tjenesteudbyder. Applikationerne og deres funktioner kan variere afhængigt af land, geografisk område eller hardwarespecifikationer. Samsung er ikke ansvarlig for problemer med ydelsen, der forårsages af applikationer fra andre udbydere end Samsung. Samsung er ikke ansvarlig for ydelsesproblemer eller inkompatibilitet, der skyldes redigerede indstillinger i registreringsdatabasen eller modificeret operativsystemsoftware. Hvis du forsøger at tilpasse operativsystemet, kan det medføre, at din enhed eller dine applikationer ikke fungerer korrekt. Software, lydkilder, baggrunde, billeder og andet medieindhold på denne enhed er givet i licens til begrænset brug. Det er en overtrædelse af lovene om ophavsret at kopiere eller bruge disse materialer til erhvervsmæssige eller andre formål. Brugerne er alene ansvarlige for ulovlig brug af medier. 2

3 Om denne vejledning Standardapplikationer, der følger med enheden, er underlagt opdateringer, og understøttelsen kan ophøre uden forudgående varsel. Hvis du har spørgsmål om en applikation, der leveres med enheden, kan du kontakte et Samsung servicecenter. Kontakt tjenesteudbyderen for brugerinstallerede applikationer. Ændring af enhedens operativsystem eller installation af software fra uofficielle kilder kan medføre, at enheden ikke fungerer korrekt samt beskadigelse eller tab af data. Disse handlinger er overtrædelser af din Samsung-licensaftale og vil ugyldiggøre din garanti. Vejledningens ikoner Advarsel: Situationer, hvor der er risiko for, at du eller andre kommer til skade Forsigtig: Situationer, hvor der er risiko for, at enheden eller andet udstyr beskadiges Bemærk: Bemærkninger, tip eller yderligere oplysninger Ophavsret Ophavsret 2014 Samsung Electronics Denne guide er beskyttet af internationale love om ophavsret. Ingen del af denne guide må uden forudgående skriftlig tilladelse fra Samsung Electronics reproduceres, distribueres, oversættes eller overføres i nogen form eller på nogen måde, elektronisk eller mekanisk, herunder ved fotokopiering, optagelse eller lagring i et søgesystem eller informationslager. 3

4 Om denne vejledning Varemærker SAMSUNG og SAMSUNG-logoet er registrerede varemærker tilhørende Samsung Electronics. Bluetooth er et internationalt registreret varemærke tilhørende Bluetooth SIG, Inc. Wi-Fi, Wi-Fi Protected Setup, Wi-Fi Direct, Wi-Fi CERTIFIED og Wi-Fi-logoet er registrerede varemærker tilhørende Wi-Fi Alliance. Alle andre varemærker og ophavsrettigheder tilhører de respektive ejere. 4

5 Indhold Kom godt i gang 7 Enhedens udseende 8 Knapper 9 Pakkens indhold 10 Installation af batteriet 12 Oplade batteriet 15 Isætte et hukommelseskort 17 Tænde og slukke for enheden 17 Holde enheden 18 Låse og oplåse enheden 18 Justere lydstyrken 18 Skifte til lydløs tilstand 38 Overføre filer 40 Sikre enheden 41 Opgradere enheden Kommunikation 43 Kontakter Google Mail 51 Hangouts 51 Google+ 52 Fotos Grundlæggende brug 19 Indikatorikoner 20 Bruge den berøringsfølsomme skærm 23 Kontrolbevægelser 25 Brug af Multi-vinduet 29 Informationer 30 Startskærm 32 Applikationsskærm 33 Bruge applikationer 34 Hjælp 34 Indtaste tekst 36 Oprette forbindelse til et Wi-Fi-netværk 37 Oprette konti 38 Konfigurere brugerprofiler Web og netværk 53 Internet 54 Chrome 55 Bluetooth 56 Screen Mirroring Medie 57 Musik 59 Kamera 64 Galleri 67 Video 68 YouTube 5

6 Indhold Applikations- og mediebutikker 69 Play Butik 70 Samsung GALAXY Apps 70 Play Bøger 71 Play Film 71 Play Musik 71 Play Spil 71 Play Bladkiosk Indstillinger 87 Om Indstillinger 87 Forbindelse 90 Enhed 95 Generelt 100 Applikationer 103 Google Indstillinger Fejlsøgning Værktøjer 72 Notat 73 S Planner 75 Dropbox 76 Sky-tjeneste 77 Drev 77 Hancom Office Viewer 80 Ur 82 Lommereg. 82 Google 83 Stemmesøgning 83 Mine filer 85 Smart Tutor Rejse og lokal 86 Maps 6

7 Kom godt i gang Enhedens udseende Mikrofon Lyssensor Forreste kamera Tænd/sluk-knap Berøringsfølsom skærm Lydstyrkeknap Startknap Knap for seneste apps Tilbageknap Indgang til multifunktionsstik Bageste kamera GPS-antenne Kameralys NFC-antenne Højttaler Bagdæksel Indgang til headset Mikrofon 7

8 Kom godt i gang Undgå at dække antenneområdet med dine hænder eller andre objekter. Det kan medføre tilslutningsproblemer eller tappe batteriet for strøm. Det anbefales at bruge en skærmbeskytter, der er godkendt af Samsung. Ikkegodkendte skærmbeskyttere kan medføre funktionsfejl på sensorerne. Bevarelse af vand- og støvafvisning Enheden er modstandsdygtig over for vand og støv, når alle elementer slutter tæt. Følg disse tip omhyggeligt for at undgå, at enheden bliver beskadiget. Nedsænk ikke enheden i vand i længere perioder ad gangen, og anvend den ikke i regnvejr. Udsæt ikke enheden for saltvand, ioniseret vand eller højt vandtryk. Hvis enheden bliver våd, skal den tørres grundigt med en ren, blød klud. Knapper Knap Tænd/sluk Seneste apps Startskærm Tilbage Funktion Tryk og hold nede for at tænde eller slukke enheden. Tryk for at låse enheden eller låse den op. Enheden går i låsetilstand, når den berøringsfølsomme skærm slukkes. Tryk for at åbne oversigten over de seneste applikationer. Tryk for at gå tilbage til Startskærmen. Tryk på og hold nede for at starte Google-søgning. Tryk for at gå tilbage til den forrige skærm. Tryk og hold nede for at aktivere eller deaktivere Multi-vinduet. Lydstyrke Tryk for at justere enhedens lydstyrke. 8

9 Kom godt i gang Pakkens indhold Kontroller, at følgende dele er i æsken: Enhed Batteri Hurtigstart De dele, der følger med enheden, og eventuelt tilbehør kan variere alt afhængigt af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder. De medfølgende dele er kun beregnet til brug sammen med denne enhed og er muligvis ikke kompatible med andre enheder. Udseende og specifikationer kan ændres uden forudgående varsel. Du kan købe mere tilbehør hos din lokale Samsung-forhandler. Du skal sikre dig, at det er kompatibelt med enheden inden købet. Andet tilbehør er muligvis ikke kompatibelt med din enhed. Visse typer tilbehør, såsom dockingenheder, har muligvis ikke den samme certificering vedr. vand- og støvafvisning. Brug kun tilbehør, der er godkendt af Samsung. Brug af tilbehør, der ikke er godkendt, kan medføre ydelsesproblemer og funktionsfejl der ikke dækkes af garantien. Tilgængeligheden af alt tilbehør er underlagt ændringer og afhænger udelukkende af producentvirksomheden. Besøg Samsungs websted, hvis du vil have flere oplysninger om tilgængeligt tilbehør. 9

10 Kom godt i gang Installation af batteriet 1 Fjern bagdækslet. Vær forsigtig, så du ikke beskadiger dine negle, når du fjerner bagdækslet. Undgå at bøje eller dreje bagdækslet unødigt. Hvis du gør det, kan du beskadige dækslet. 2 Isæt batteriet

11 Kom godt i gang 3 Sæt bagdækslet på plads igen. 2 1 Juster Tryk Kontroller, at bagdækslet sidder godt fast. Brug kun bagdæksler og tilbehør, der er godkendt af Samsung, sammen med enheden. Udtagning af batteriet 1 Fjern bagdækslet. 2 Træk batteriet ud. 11

12 Kom godt i gang Montering af beskyttelsespladen Indsæt den øverste del af enheden i pladen, og tryk derefter hårdt på den anden side af pladen for at montere den. 2 1 Hvis du vil fjerne beskyttelsespladen, skal du vride den øverste kant på pladen, indtil enheden stikker frem fra pladen. Du kan derefter fjerne enheden fra pladen. Oplade batteriet Oplad batteriet med opladeren, før du bruger det for første gang. Brug kun opladere, batterier og kabler, som er godkendte af Samsung. Ikke-godkendte opladere eller kabler kan få batteriet til at eksplodere eller beskadige enheden. Når batteriet er ved at løbe tør for strøm, er batteriikonet tomt. Hvis batteriet er totalt afladet, kan du ikke tænde enheden, selv om opladeren er tilsluttet. Lad det tømte batteri lade op et par minutter, før du tænder for enheden. Hvis du kører flere applikationer samtidigt eller bruger netapplikationer eller applikationer, der skal have forbindelse til en anden enhed, bruges batteriet hurtigt op. Du bør altid lade batteriet helt op, før du bruger disse applikationer for at undgå, at forbindelsen til netværket afbrydes, eller at batteriet løber tør under en dataoverførsel. 12

13 Kom godt i gang Bruge opladeren Slut USB-kablet til USB-strømadapteren, og sæt derefter enden af USB-kablet ind i indgangen til multifunktionsstikket. Enheden kan blive alvorligt beskadiget, hvis opladeren tilsluttes forkert. Skader som følge af forkert brug dækkes ikke af garantien. Du kan bruge enheden, mens den oplader, men det kan tage længere tid at lade batteriet helt op. Hvis strømforsyningen til enheden er ustabil under opladning, fungerer den berøringsfølsomme skærm muligvis ikke. Hvis dette sker, skal du tage opladeren ud af enheden. Enheden kan blive varm under opladningen. Dette er normalt og bør ikke påvirke enhedens levetid eller ydelse. Hvis batteriet bliver varmere end normalt, kan opladeren stoppe opladningen. Hvis enheden ikke oplader korrekt, bør du indlevere enheden og opladeren til et af Samsungs servicecentre. Kobl enheden fra opladeren, når den er fuldt opladet. Tag først opladeren ud af enheden og derefter ud af stikkontakten. Kobl opladeren fra, når den ikke er i brug, for at spare strøm. Da opladeren ikke har en tænd/sluk-kontakt, skal du for at undgå strømspild tage opladerstikket ud af stikkontakten, når opladeren ikke benyttes. Opladeren skal placeres tæt på stikkontakten og være lettilgængelig under opladning. 13

14 Kom godt i gang Kontrollere batteriets ladestatus Hvis du oplader batteriet, mens enheden er slukket, vises den aktuelle opladningsstatus ved hjælp af følgende ikoner: Oplader Fuldt opladet Reducere batteriforbruget Din enhed indeholder valgmuligheder, der hjælper dig med at spare på batteriet. Ved at tilpasse disse muligheder og deaktivere funktioner i baggrunden, kan du anvende enheden igennem længere tid mellem opladninger: Når du ikke bruger enheden, kan du skifte til sovetilstand ved at trykke på Tænd/slukknappen. Luk unødvendige applikationer ved brug af joblisten. Deaktiver Bluetooth-funktionen. Deaktiver Wi-Fi-funktionen. Deaktiver automatisk synkronisering af applikationer. Nedsæt tiden for baggrundsbelysning. Nedsæt skærmens lysstyrke. 14

15 Kom godt i gang Isætte et hukommelseskort Enheden kan bruge hukommelseskort med en kapacitet på op til 64 GB. Nogle typer hukommelseskort og kort fra visse producenter er muligvis ikke kompatible med enheden. Visse hukommelseskort er muligvis ikke fuldt ud kompatible med enheden. Brug af et ikke-kompatibelt kort kan beskadige enheden eller hukommelseskortet eller ødelægge data, der er gemt på kortet. Vær opmærksom på, at du isætter hukommelseskortet med den rigtige side opad. Enheden understøtter filsystemerne FAT og exfat for hukommelseskort. Hvis du isætter et kort, der er formateret med et andet filsystem, bliver du bedt om at omformatere hukommelseskortet. Hyppig skrivning og sletning af data reducerer hukommelseskortets levetid. Når du sætter et hukommelseskort i enheden, vises hukommelseskortets filmappe i mappen SD card. 1 Fjern bagdækslet og batteriet. 2 Isæt et hukommelseskort med de guldfarvede kontaktflader vendende nedad. 3 Sæt batteriet og bagdækslet på plads igen. 15

16 Kom godt i gang Fjerne hukommelseskortet Før du fjerner hukommelseskortet, skal du deaktivere det, så det kan fjernes sikkert. På Startskærmen trykkes på Indstillinger Generelt Lagring Deaktivér SD-kort. 1 Fjern bagdækslet og batteriet. 2 Tag hukommelseskortet ud. 3 Sæt batteriet og bagdækslet på plads igen. Fjern ikke hukommelseskortet, mens enheden overfører eller indlæser data. Hvis du gør dette, kan du beskadige eller miste data på hukommelseskortet eller enheden. Samsung er ikke ansvarlig for tab, der forårsages af misbrug af beskadigede hukommelseskort, herunder tab af data. Formatere hukommelseskortet Et hukommelseskort, der er formateret på en computer, er muligvis ikke kompatibelt med enheden. Formater hukommelseskortet på enheden. På Startskærmen trykkes på Indstillinger Generelt Lagring Formatér SD-kort Formatér SD-kort Slet alle. Før du formaterer hukommelseskortet, skal du huske at lave sikkerhedskopier af alle vigtige data, der er gemt på enheden. Producentens garanti dækker ikke tab af data, der skyldes brugerhandlinger. 16

17 Kom godt i gang Tænde og slukke for enheden Første gang, du tænder enheden, skal du opsætte den ved at følge vejledningen på skærmen. Tryk og hold nede på Tænd/sluk-knappen i nogle få sekunder for at tænde enheden. Overhold alle skilte og anvisninger fra autoriseret personale, når du færdes i områder, hvor brugen af trådløse enheder er forbudt, som f.eks. om bord på fly eller på hospitaler. Tryk og hold nede på Tænd/sluk-knappen, og tryk på Flytilstand for at deaktivere de trådløse funktioner. Du kan slukke enheden ved at trykke og holde nede på Tænd/sluk-knappen, og herefter trykke på Sluk. Holde enheden Undgå at dække antenneområdet med dine hænder eller andre objekter. Det kan medføre tilslutningsproblemer eller tappe batteriet for strøm. 17

18 Kom godt i gang Låse og oplåse enheden Lås enheden, når du ikke bruger den, så du ikke utilsigtet kommer til at aktivere en funktion. Når du trykker på Tænd/sluk-knappen, slukkes skærmen, og låsetilstand aktiveres. Enheden låses automatisk, hvis den ikke bruges inden for et fastsat tidsrum. Du kan låse enheden op ved at trykke på Tænd/sluk-knappen eller Startknappen, når den berøringsfølsomme skærm er slukket, trykke et vilkårligt sted på skærmen og derefter svirpe fingeren i en tilfældig retning. Justere lydstyrken Tryk op eller ned på Lydstyrkeknappen for at justere ringetonelydstyrken eller lydstyrken ved afspilning af musik eller video. Skifte til lydløs tilstand Brug en af følgende metoder: Tryk og hold Lydstyrkeknappen nede, indtil lydløs tilstand aktiveres. Tryk og hold Tænd/sluk-knappen nede, og tryk derefter på Lydløs. Åbn informationspanelet øverst på skærmen, og tryk derefter på Lyd. 18

19 Grundlæggende brug Indikatorikoner Ikonerne øverst på skærmen giver oplysninger om enhedens status. Tabellen nedenfor indeholder de mest almindelige ikoner. Ikon Betydning Forbundet til Wi-Fi Bluetooth-funktion aktiveret GPS aktiveret Synkroniseret med internettet Forbundet til computer Alarm aktiveret Lydløs tilstand aktiveret Flytilstand aktiveret Der opstod en fejl, eller du skal være forsigtig Batteriniveau 19

20 Grundlæggende brug Bruge den berøringsfølsomme skærm Berør udelukkende den berøringsfølsomme skærm med fingrene. Lad ikke den berøringsfølsomme skærm komme i kontakt med andre elektriske enheder. Elektrostatiske udladninger kan medføre fejl på den berøringsfølsomme skærm. For at undgå beskadigelse af den berøringsfølsomme skærm må du ikke trykke på den med skarpe genstande eller udøve et for stort tryk på den med dine fingerspidser. Enheden vil muligvis ikke genkende berøringsinput, der foretages tæt på skærmens kanter, da de er uden for området for berøringsinput. Hvis du ikke bruger den berøringsfølsomme skærm igennem en længere periode, kan det resultere i skærmindbrænding eller spøgelsesbilleder. Sluk den berøringsfølsomme skærm, når du ikke bruger enheden. Fingerbevægelser Trykke Du kan åbne en applikation, vælge et menupunkt, trykke på en knap på skærmen eller indtaste et tegn på skærmtastaturet med et fingertryk. 20

21 Grundlæggende brug Trykke og holde nede Tryk og hold nede på et element i mere end 2 sekunder for at få adgang til de tilgængelige valg. Trække Du kan flytte et ikon, en miniature eller en forhåndsvisning til en ny placering ved at trykke og holde nede på elementet og trække det til den ønskede position. Dobbelttrykke Dobbelttryk på en webside, et kort eller et billede for at zoome ind. Dobbelttryk igen for at vende tilbage. 21

22 Grundlæggende brug Svirpe Svirp til højre eller venstre på Startskærmen eller Applikationsskærmen for at få vist et andet panel. Svirp op eller ned for at rulle gennem en webside eller en liste, såsom en kontaktliste. Knibe Spred to fingre fra hinanden på en webside, et kort eller et billede for at zoome ind. Knib fingrene sammen for at zoome ud. 22

23 Grundlæggende brug Kontrolbevægelser Du kan styre enheden ved hjælp af enkle bevægelser. Overdreven rystelse eller anden påvirkning af enheden kan medføre uønsket input. Styr bevægelser korrekt. Dreje skærmen Mange applikationer kan bruges i enten stående eller liggende retning. Når du drejer enheden, tilpasses skærmen automatisk til den nye skærmretning. Du kan forhindre skærmen i at rotere ved at åbne informationspanelet og fravælge Skærmrotation. Ikke alle applikationer giver mulighed for skærmrotation. Nogle applikationer viser forskellige skærmbilleder afhængigt af retningen. 23

24 Grundlæggende brug Stryge Stryg hånden hen over skærmen for at kopiere et skærmbillede. Billedet gemmes i Galleri Album Screenshots. Ikke alle applikationer giver mulighed for at tage skærmbilleder. Dække Dæk skærmen med håndfladen for at sætte medieafspilningen på pause. 24

25 Grundlæggende brug Brug af Multi-vinduet Brug denne funktion til at køre flere applikationer på skærmen samtidigt. Kun applikationer i Multi-vinduesbakken kan køre. Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder. Hvis du vil anvende Multi-vindue, skal du på Startskærmen trykke på Indstillinger Enhed Multi-vindue og derefter trække kontakten Multi-vindue til højre. Brug af Multi-vindue opdelt på to skærme Brug denne funktion til at køre applikationer på en todelt skærm. Start af applikationer i et Multi-vindue, der er opdelt på to skærme 1 Træk med fingeren fra skærmens højre kant og ind imod midten af skærmen. Alternativt kan du trykke og holde nede på. Multi-vinduesbakken vises i skærmens højre side. Multi-vinduesbakken 25

26 Grundlæggende brug 2 Tryk og hold nede på et applikationsikon i Multi-vinduespanelet, og træk det derefter over på skærmen. Slip applikationsikonet, når skærmen bliver blå. 3 Tryk og hold nede på endnu et applikationsikon i Multi-vinduesbakken, og træk det derefter til en ny position. 26

27 Grundlæggende brug Deling af indhold mellem applikationer Du kan nemt dele indhold mellem applikationer, såsom og Internet, ved at trække og slippe dem. Ikke alle applikationer understøtter denne funktion. 1 Start og Internet i et opdelt Multi-vindue. Få adgang til Multi-vinduesindstillingerne 2 Tryk på cirklen mellem applikationsvinduerne, og tryk derefter på. Tryk på cirklen mellem applikationsvinduerne for at få adgang til følgende indstillinger: : Skift placering mellem applikationer med Multi-vindue. : Del elementer, såsom billeder, tekst eller links mellem applikationsvinduer ved at trække og slippe dem. : Maksimer vinduet. : Luk applikationen. 27

28 Grundlæggende brug 3 Tryk og hold nede på et element i internetvinduet, og træk det til en placering i vinduet. 28

29 Grundlæggende brug Informationer Der vises informationsikoner på statuslinjen øverst på skærmen for nye beskeder, kalenderbegivenheder, enhedsstatus m.m. Træk nedad fra statuslinjen for at åbne informationspanelet. Rul gennem listen for at få vist flere varsler. Luk informationspanelet ved at trække linjen, der er nederst på skærmen, opad. Fra informationspanelet kan du få vist din enheds aktuelle indstillinger. Træk ned fra statuslinjen, og tryk derefter på for at bruge følgende indstillinger: Wi-Fi: Aktiver eller deaktiver Wi-Fi-funktionen. Placer.: Aktiver eller deaktiver GPS-funktionen. Lyd/Lydløs: Aktiver eller deaktiver lydløs tilstand. Skærmrotation: Tillad eller forhindr grænsefladen i at rotere, når du drejer enheden. Bluetooth: Aktiver eller deaktiver Bluetooth-funktionen. U.strømbespar.: Aktiver eller deaktiver ultrastrømbesparende tilstand. Multi-vindue: Indstil enheden til at bruge Multi-vindue. Værktøjskasse: Indstil enheden til at bruge værktøjskassen. Screen Mirroring: Aktiver eller deaktiver skærmspejlingsfunktionen. S Beam: Aktiver eller deaktiver S Beam-funktionen. NFC: Aktiver eller deaktiver NFC-funktionen. Synk: Aktiver eller deaktiver automatisk synkronisering af applikationer. Læsetilstand: Aktiver eller deaktiver læsetilstand. I læsetilstand hjælper enheden med at beskytte dine øjne, når du læser om aftenen. Vælg de applikationer, der skal bruges, ved at trykke på Indstillinger Enhed Skærm og baggrund Læsetilstand. Smart sk.st.by: Aktiver eller deaktiver funktionen smart skærm-standby. Strømbespar.: Aktiver eller deaktiver strømbesparende tilstand. Blok.tilstand: Aktiver eller deaktiver blokeringstilstand. I blokeringstilstand blokerer enheden for informationer. Tryk på Indstillinger Enhed Blokerings tilstand for at vælge, hvilke meddelelser, der skal blokeres. 29

30 Grundlæggende brug Flytilstand: Aktiver eller deaktiver Flytilstand. De tilgængelige valg kan variere alt afhængigt af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder. Hvis du vil flytte rundt på indstillingerne på informationspanelet, skal du åbne det og trykke på og efterfølgende trykke og holde nede på et element og derefter trække det til en anden placering. Startskærm Startskærmen er udgangspunktet, hvorfra du kan få adgang til alle enhedens funktioner. Her vises indikatorikoner, widgets, genveje til applikationer m.v. Startskærmen kan have flere paneler. Rul til højre eller venstre for at få vist andre paneler. Omarrangere elementer Tilføje et applikationsikon På Startskærmen trykkes på ind i et paneleksempel. Flytte et element, tryk og hold nede på et applikationsikon, og træk det derefter Tryk og hold nede på et element, og træk det til en ny placering. Træk det ud til siden af skærmen for at flytte det til et andet panel. Fjerne et element Tryk og hold nede på et element, og træk det til affaldsspanden øverst på Startskærmen. Slip elementet, når affaldsspanden bliver rød. 30

31 Grundlæggende brug Omarrangere paneler Tilføje et nyt panel Før fingrene sammen på skærmen, og tryk på. Flytte et panel Knib fingrene sammen på skærmen, tryk og hold nede på et paneleksempel, og træk det til en ny placering. Fjerne et panel Før fingrene sammen på skærmen, tryk og hold nede på et paneleksempel, og træk det hen til affaldsspanden øverst på skærmen. Angive baggrund Brug et billede, der ligger på enheden, som baggrund for Startskærmen. Før fingrene sammen på skærmen, og tryk på Baggrunde. Rul til venstre eller højre, og vælg mellem de billeder, der vises nederst på skærmen. Du kan vælge fotos, der er optaget med enhedens kamera, eller øvrige fotos ved at trykke på Fra Galleri. Bruge widgets Widgets er små applikationer, der giver praktiske funktioner og oplysninger på Startskærmen. Du kan bruge widgets ved at føje dem til Startskærmen fra widgetpanelet. De tilgængelige widgets afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder. Før fingrene sammen på skærmen, og tryk på Widgets. Rul til højre eller venstre på panelet, og tryk og hold nede på en widget for at føje den til Startskærmen. Placer den, hvor du ønsker det, tilpas størrelsen ved at trække rammen, hvis det er nødvendigt, og tryk et vilkårligt sted på skærmen for at gemme denne widgets placering. 31

32 Grundlæggende brug Applikationsskærm Applikationsskærmen viser ikoner for alle applikationer, herunder eventuelt nyinstallerede applikationer. På Startskærmen trykkes på for at åbne Applikationsskærmen. Rul til højre eller venstre for at få vist andre paneler. Omarrangere applikationer Denne funktion er kun tilgængelig i gittervisningen, der kan tilpasses af brugeren. Tryk på Redigér, tryk og hold nede på en applikation, og træk den til en ny placering. Træk den ud til siden af skærmen for at flytte den til et andet panel. Organisere i mapper Skab orden i dine applikationer ved at gruppere dem i mapper. Tryk på Redigér, tryk og hold nede på en applikation, og træk den til Opret mappe. Indtast et mappenavn, og tryk på Klar. Placer applikationer i den nye mappe ved at trække dem og derefter trykke på. Omarrangere paneler Knib fingrene sammen på skærmen, tryk og hold nede på et paneleksempel, og træk det til en ny placering. Installere applikationer Du kan bruge applikationsbutikker, f.eks. GALAXY Apps, til at downloade og installere applikationer. Afinstallere applikationer Tryk på Afinstaller/deaktiver apps, og vælg derefter den applikation, du ønsker at fjerne. Standardapplikationer, der følger med enheden, kan ikke afinstalleres. 32

33 Grundlæggende brug Deaktivering af applikationer Tryk på Afinstaller/deaktiver apps, og vælg derefter en applikation for at deaktivere den. Tryk på Vis deaktiverede apps på Applikationsskærmen, vælg applikationerne, og tryk derefter på Udført for at aktivere applikationen. Downloadede applikationer og nogle standardapplikationer, der leveres sammen med enheden, kan ikke deaktiveres. Når du bruger denne funktion, forsvinder deaktiverede applikationer fra Applikationsskærmen, men de findes fortsat på enheden. Bruge applikationer Denne enhed kan køre mange forskellige typer af applikationer, lige fra medie- til internetapplikationer. Åbne en applikation Åbn en applikation ved at vælge et applikationsikon på Startskærmen eller Applikationsskærmen. Åbne fra senest anvendte applikationer Tryk på for at åbne listen over de senest anvendte applikationer. Vælg det applikationsikon, du vil åbne. Lukke en applikation Luk de applikationer, du ikke bruger, for at spare på batteriet og opretholde enhedens ydeevne. Tryk på Jobliste, og tryk derefter på Afslut ud for en applikation for at lukke den. Tryk på Afslut alle for at lukke alle åbne applikationer. Du kan også trykke på Luk alle. 33

34 Grundlæggende brug Hjælp Få mere at vide om, hvordan du bruger enheden og applikationer eller konfigurerer vigtige indstillinger. På Applikationsskærmen trykkes på Hjælp. Vælg en kategori for at få vist tip. Tryk på for at sortere kategorierne i alfabetisk orden. Tryk på for at søge efter nøgleord. Indtaste tekst Brug Samsung-tastaturet eller stemmeinputfunktionen for at angive tekst. Tekstindtastning understøttes ikke på visse sprog. For at indtaste tekst skal du ændre inputsproget til et af de understøttede sprog. Skifte tastaturtype Tryk på et vilkårligt tekstfelt, åbn informationspanelet, tryk på Vælg indtastningsmetode, og vælg derefter den tastaturtype, du vil bruge. Bruge Samsung-tastaturet Foreslåede nøgleord Slet tegnet til venstre Skift til ny linje Indtast store bogstaver Indtast store bogstaver Indsæt tegnsætningstegn Angiv indstillinger for Samsung-tastaturet Flyt markøren Indsæt et mellemrum 34

35 Grundlæggende brug Indtaste store bogstaver Tryk på, før du indtaster et tegn. Tryk to gange, hvis du udelukkende vil bruge store bogstaver. Skifte tastaturtype Tryk og hold nede på, og tryk derefter på, hvis du vil ændre tastaturtypen. Tryk og hold placering. Skifte tastatursprog nede på det flydende tastatur, og flyt det flydende tastatur hen til en anden Føj sprog til tastaturet, og skub derefter mellemrumstasten til venstre eller højre for at skifte tastatursprog. Håndskrift Tryk og hold nede på, tryk på, og skriv et ord med fingeren. Der vises ordforslag under skrivning. Vælg et foreslået ord. Brug håndskriftbevægelser for at udføre handlinger, f.eks. redigering eller sletning af tegn og indsættelse af mellemrum. Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder. 35

36 Grundlæggende brug Angive tekst via tale Aktiver stemmeinputfunktionen, og tal ind i mikrofonen. Enheden viser de ord, du siger. Hvis enheden ikke genkender ordene korrekt, skal du trykke på den understregede tekst og vælge et andet ord eller en sætning fra rullelisten. Hvis du vil ændre sproget eller føje sprog til stemmegenkendelse, skal du trykke på det aktuelle sprog. Kopiere og indsætte Tryk og hold nede på et tekstudsnit, træk i eller for at markere mere eller mindre tekst, og tryk derefter på Kopiér for at kopiere eller Klip for at klippe ud. Den markerede tekst kopieres til udklipsholderen. Du kan placere teksten i et tekstfelt ved at anbringe markøren på det sted, hvor teksten skal indsættes, og derefter trykke på Indsæt. Oprette forbindelse til et Wi-Fi-netværk Forbind enheden til et Wi-Fi-netværk for at få adgang til internettet eller dele mediefiler med andre enheder. (s. 87) Kontroller, at Wi-Fi-forbindelsen er aktiv, før du bruger internetapplikationer. Tænde og slukke Wi-Fi Åbn informationspanelet, og tryk på Wi-Fi for at slå forbindelsen til eller fra. Enheden benytter en ikke-harmoniseret frekvens og er beregnet til brug i alle europæiske lande. WLAN kan anvendes indendørs uden begrænsninger i EU, men kan ikke lovligt anvendes udendørs. Slå Wi-Fi fra, når du ikke bruger forbindelsen, for at spare på batteriet. 36

37 Grundlæggende brug Forbinde til Wi-Fi-netværk På Applikationsskærmen trykkes på Indstillinger Forbindelse Wi-Fi og derefter trækkes kontakten Wi-Fi til højre. Vælg et netværk fra listen over registrerede Wi-Fi-netværk, indtast om nødvendigt en adgangskode, og tryk på Tilslut. Der vises et låseikon ud for netværk, der kræver adgangskode. Når der er oprettet forbindelse til et Wi-Fi-netværk, vil enheden fremover automatisk oprette forbindelse til netværket, når det er tilgængeligt. Tilføje Wi-Fi-netværk Hvis det ønskede netværk ikke vises på netværkslisten, skal du trykke på Tilføj Wi-Fi-netværk i bunden af listen. Indtast netværksnavnet i Netværks-SSID, vælg sikkerhedstype, indtast adgangskoden, medmindre det er et åbent netværk, og tryk på Tilslut. Glemme Wi-Fi-netværk Ethvert anvendt netværk, herunder det aktuelle, kan glemmes, så enheden ikke automatisk opretter forbindelse til det. Vælg netværket på netværkslisten, og tryk på Glem. Oprette konti Google-applikationer, såsom Play Butik, kræver en Google-konto, og GALAXY Apps kræver en Samsung account. Opret en Google-konto og en Samsung account for at få den bedste oplevelse med enheden. Tilføje konti Følg de retningslinier, der angives, når du åbner en Google-applikation, for at oprette en Googlekonto. Du skal ikke logge ind. Du kan logge på med eller tilmelde dig en Google-konto ved på Applikationsskærmen at trykke på Indstillinger Generelt Konti Tilføj konto Google. Tryk efterfølgende på Ny for at tilmelde dig, eller tryk på Eksisterende, og følg derefter anvisningerne på skærmen for at fuldføre kontoopsætningen. Du kan anvende flere Google-konti på enheden. Du bør også oprette en Samsung account. 37

Din brugermanual SAMSUNG GALAXY S4 MINI 4G http://da.yourpdfguides.com/dref/5770113

Din brugermanual SAMSUNG GALAXY S4 MINI 4G http://da.yourpdfguides.com/dref/5770113 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

SM-N9005. Brugervejledning. www.samsung.com

SM-N9005. Brugervejledning. www.samsung.com SM-N9005 Brugervejledning www.samsung.com Om denne vejledning Med denne enhed er du sikret mobilkommunikation og -underholdning af fremragende kvalitet takket være Samsungs høje standarder og teknologiske

Læs mere

GT-I8730. Brugervejledning. www.samsung.com

GT-I8730. Brugervejledning. www.samsung.com GT-I8730 Brugervejledning www.samsung.com Om denne vejledning Med denne enhed er du sikret mobilkommunikation og -underholdning af fremragende kvalitet takket være Samsungs høje standarder og teknologiske

Læs mere

SM-G800F. Brugervejledning. Danish. 09/2014. Rev.1.0. www.samsung.com

SM-G800F. Brugervejledning. Danish. 09/2014. Rev.1.0. www.samsung.com SM-G800F Brugervejledning Danish. 09/2014. Rev.1.0 www.samsung.com Indhold Læs dette først Kom godt i gang 8 Pakkens indhold 9 Enhedens udseende 11 Anvende SIM- eller USIM-kort og batteri 17 Bruge et hukommelseskort

Læs mere

Start her BlackBerry Curve 9300 Series

Start her BlackBerry Curve 9300 Series Velkommen til BlackBerry! Lær din nye BlackBerry Curve -smartphone at kende. Udforsk enhedens taster 2010 Research In Motion Limited. Alle rettigheder forbeholdes. BlackBerry, RIM, Research In Motion,

Læs mere

Din brugermanual SAMSUNG GALAXY S6 64GB http://da.yourpdfguides.com/dref/5794275

Din brugermanual SAMSUNG GALAXY S6 64GB http://da.yourpdfguides.com/dref/5794275 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

GT-I9505. Brugervejledning. www.samsung.com

GT-I9505. Brugervejledning. www.samsung.com GT-I9505 Brugervejledning www.samsung.com Om denne brugervejledning Med denne enhed er du sikret mobilkommunikation og -underholdning af fremragende kvalitet takket være Samsungs høje standarder og teknologiske

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Godt i gang med Android tablet... Indledning. KAPITEL ET... De første trin med din Android-enhed. KAPITEL TO...

INDHOLDSFORTEGNELSE. Godt i gang med Android tablet... Indledning. KAPITEL ET... De første trin med din Android-enhed. KAPITEL TO... INDHOLDSFORTEGNELSE Godt i gang med Android tablet... Indledning KAPITEL ET... De første trin med din Android-enhed Første gang... 8 Tilknyt Google-konto... 9 Sikkerhedskopiering... 10 Hjemmeskærmen...

Læs mere

SM-G925F. Brugervejledning

SM-G925F. Brugervejledning SM-G925F Brugervejledning Danish. 04/2015. Rev.1.0 www.samsung.com Indhold Grundlæggende brug 4 Læs dette først 5 Pakkens indhold 6 Enhedens udseende 8 SIM- eller USIM-kort 10 Batteri 15 Tænde og slukke

Læs mere

SM-G920F. Brugervejledning

SM-G920F. Brugervejledning SM-G920F Brugervejledning Danish. 04/2015. Rev.1.0 www.samsung.com Indhold Grundlæggende brug 4 Læs dette først 5 Pakkens indhold 6 Enhedens udseende 8 SIM- eller USIM-kort 10 Batteri 15 Tænde og slukke

Læs mere

SAMSUNG GALAXY TAB VEJLEDNING INDHOLD

SAMSUNG GALAXY TAB VEJLEDNING INDHOLD 1 SAMSUNG GALAXY TAB VEJLEDNING INDHOLD SYNKRONISERING MED KIES...2 FØRSTEGANGSOPSÆTNING...3 IKONER OG NAVIGATION...4 TILGÅ DET TRÅDLØSE NETVÆRK...5 OPSÆTNING AF E-MAIL OG KALENDER...7 E-MAIL FUNKTIONER...9

Læs mere

Indhold SAMSUNG GALAXY SIII... 1

Indhold SAMSUNG GALAXY SIII... 1 SAMSUNG GALAXY SIII Her er en guide til softwareopdatering af SAMSUNG GALAXY SIII, opsætning og sletning af e-mail, skift af adgangskode og signatur, nulstilling ved bortkomst, samt opsætning af skærmlås.

Læs mere

Kom godt i gang Nokia N70-1

Kom godt i gang Nokia N70-1 Kom godt i gang Nokia N70-1 2007 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og Pop-Port er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation. Andre produkter

Læs mere

KRISTIAN LANGBORG-HANSEN. Godt i gang med Android tablet

KRISTIAN LANGBORG-HANSEN. Godt i gang med Android tablet KRISTIAN LANGBORG-HANSEN Godt i gang med Android tablet INDHOLDSFORTEGNELSE Godt i gang med Android tablet... Indledning KAPITEL ET... De første trin med din Android-enhed Første gang... 8 Tilknyt Google-konto...

Læs mere

KynectTAB 32013G. Brugervejledning

KynectTAB 32013G. Brugervejledning Brugervejledning 1 Velkommen Vigtige oplysninger Knapper og funktioner I. Kom i gang 1.1 Tænd og sluk din KynectTAB 1.1.1 Tænd din KynectTAB 1.1.2 Sluk din KynectTAB 1.2 Dvaletilstand 1.3 Forbinde til

Læs mere

Lommeguide til online-afspilleren "PLEXTALK Linio Pocket"

Lommeguide til online-afspilleren PLEXTALK Linio Pocket Lommeguide til online-afspilleren "PLEXTALK Linio Pocket" 1 Indstil PLEXTALK Linio Pocket 1. Vend Linio Pocket om. Sørg for, at de to små fremspring vender opad. Tryk på den firkantede knap, som sidder

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. ipad - Apples geniale tablet... Forord. KAPITEL ET... 7 Hurtigt i gang med din ipad. KAPITEL TO... 25 Safari på internettet

INDHOLDSFORTEGNELSE. ipad - Apples geniale tablet... Forord. KAPITEL ET... 7 Hurtigt i gang med din ipad. KAPITEL TO... 25 Safari på internettet INDHOLDSFORTEGNELSE ipad - Apples geniale tablet... Forord KAPITEL ET... 7 Hurtigt i gang med din ipad Aktivér din ipad... 8 Opdater til ios 8... 9 Sluk og tænd din ipad... 10 Sæt din ipad på vågeblus...

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Windows 8.1... 5. KAPITEL ET... Den nye brugergrænseflade. KAPITEL TO... 23 Internet, e-mail, kontakter og kalender

INDHOLDSFORTEGNELSE. Windows 8.1... 5. KAPITEL ET... Den nye brugergrænseflade. KAPITEL TO... 23 Internet, e-mail, kontakter og kalender INDHOLDSFORTEGNELSE Windows 8.1... 5 KAPITEL ET... Den nye brugergrænseflade Sådan får du Windows 8.1 på din pc... 8 Startskærmen... 9 Skrivebordet... 10 Kvikguide til den nye brugergrænseflade... 11 Amulet-menuen...

Læs mere

SMART Ink 3.0 BRUGERVEJLEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMSOFTWARE

SMART Ink 3.0 BRUGERVEJLEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMSOFTWARE SMART Ink 3.0 BRUGERVEJLEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMSOFTWARE Meddelelse om varemærker SMART Ink, SMART Meeting Pro, smarttech, SMART-logoet og alle SMART-sloganer er varemærker eller registrerede

Læs mere

Web Connect vejledning

Web Connect vejledning Web Connect vejledning Version 0 DAN Omfattede modeller Denne brugsanvisning gælder for følgende modeller: ADS-2500W og ADS-2600W Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende ikon gennem hele brugsanvisningen:

Læs mere

Den komplette guide Copy of Android-tablet

Den komplette guide Copy of Android-tablet KRISTIAN LANGBORG - HANSEN Den komplette guide Copy of Android-tablet Introduktion... 11 Kristian Langborg-Hansen KAPITEL ET... 13 Hvad er Android? Android-apps... 14 Forskellige enheder... 15 Android-telefoner...

Læs mere

IT i dagtilbud. Begynder manual VIFIN. Af Elin B. Odgaard

IT i dagtilbud. Begynder manual VIFIN. Af Elin B. Odgaard IT i dagtilbud Begynder manual Af Elin B. Odgaard VIFIN Indholdsfortegnelse IPad'en og dens dele Sådan ser ipad'en ud - Forsiden Sådan ser ipad'en ud - Bagsiden For at komme igang Hjemmeskærm som funktion

Læs mere

iphone Brugerhåndbog Til ios 4.2-software

iphone Brugerhåndbog Til ios 4.2-software iphone Brugerhåndbog Til ios 4.2-software Beskeder 9 Sende og modtage sms'er ADVARSEL: Du kan finde vigtige oplysninger om, hvordan du kører sikkert, i Vejledning med vigtige produktoplysninger på support.apple.com/da_dk/manuals/

Læs mere

SM-N910C SM-N910F SM-N910H. Brugervejledning

SM-N910C SM-N910F SM-N910H. Brugervejledning SM-N910C SM-N910F SM-N910H Brugervejledning Danish. 09/2014. Rev.1.0 www.samsung.com Indhold Læs dette først Kom godt i gang 7 Pakkens indhold 8 Enhedens udseende 10 S Pen 13 Brug af SIM- eller USIM-kortet

Læs mere

Kort vejledning. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211298, 1. udgave DA

Kort vejledning. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211298, 1. udgave DA Kort vejledning Model: 5800d-1 Nokia 5800 XpressMusic 9211298, 1. udgave DA Taster og dele 9 Sekundært kamera 10 Lydstyrke-/zoomtast 11 Medietast 12 Kontakt til skærm- og tastelås 13 Udløsertast/optagelsestast

Læs mere

BlackBerry Internet Service. Version: 4.5.1. Brugervejledning

BlackBerry Internet Service. Version: 4.5.1. Brugervejledning BlackBerry Internet Service Version: 4.5.1 Brugervejledning Publiceret: 2014-01-08 SWD-20140108172804123 Indhold 1 Kom godt i gang...7 Om meddelelelsesserviceplanerne for BlackBerry Internet Service...7

Læs mere

Windows 8 trinvis opgraderingsvejledning FORTROLIG 1/53

Windows 8 trinvis opgraderingsvejledning FORTROLIG 1/53 Windows 8 trinvis opgraderingsvejledning FORTROLIG 1/53 Indhold 1. 1. Windows 8 installationsproces 2. Systemkrav 3. Forberedelser 2. 3. 4. 5. Ren 6. 1. Personlige indstillinger 2. Trådløst 3. Brugerdefinerede

Læs mere

ipad udrulning på folkeskolerne i Thisted Kommune

ipad udrulning på folkeskolerne i Thisted Kommune ipad udrulning på folkeskolerne i Thisted Kommune I denne præsentation Gennemgang af regler Opsætning af ipad Tilslutning til Thisted Skoler MDM (Mobile Device Management) Oprette AppleID Oprette Google

Læs mere

Google Cloud Print vejledning

Google Cloud Print vejledning Google Cloud Print vejledning Version A DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende stil til bemærkninger gennem hele brugsanvisningen: Bemærkninger fortæller, hvordan du skal reagere i en given

Læs mere

Vejledning i brug af GMAIL (Google)

Vejledning i brug af GMAIL (Google) Vejledning i brug af GMAIL (Google) Send meddelelser Har du ikke prøvet Gmail før? Her har du en trinvis vejledning i, hvordan du skriver og sender meddelelser: Klik på knappen Skriv i venstre side i Gmail.

Læs mere

700-serien. nüvi. Vejledning til lynstart. personlig rejseassistent

700-serien. nüvi. Vejledning til lynstart. personlig rejseassistent nüvi Vejledning til lynstart 700-serien personlig rejseassistent 2007 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber August 2007 190-00859-56 Rev. B Trykt i Taiwan ADVARSEL: Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed

Læs mere

Sådan kommer du i gang

Sådan kommer du i gang Sådan kommer du i gang Support Tak, fordi du har valgt et NETGEAR-produkt. Når du har installeret enheden, skal du finde serienummeret på etiketten på produktet og bruge det til at registrere dit produkt

Læs mere

Dit velkendte Windows, bare bedre. Din introduktion til Windows 8.1 til virksomheder

Dit velkendte Windows, bare bedre. Din introduktion til Windows 8.1 til virksomheder Dit velkendte Windows, bare bedre. Din introduktion til Windows 8.1 til virksomheder Opdag startskærmen. Startskærmen indeholder alle dine vigtigste oplysninger. Dynamiske felter sørger for, at du altid

Læs mere

Brugervejledning. Mobilt Bredbånd ZTE MF60 Mini router

Brugervejledning. Mobilt Bredbånd ZTE MF60 Mini router Brugervejledning Mobilt Bredbånd ZTE MF60 Mini router Indholdsfortegnelse Velkommen... 3 Gør dig fortrolig med din router... 4 Klargøring af routeren... 6 Tilkobling til internettet... 7 Sådan får du adgang

Læs mere

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6" (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen)

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6 (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen) Start her 1 Vigtige oplysninger om opsætning Brugere af trådløst eller kablet netværk: du skal følge instruktionerne i denne vejledning til opsætning for at tilføje HP All-in-One til dit netværk. Brugere

Læs mere

Nokia N76-1. Kom godt i gang. 9254309 2. udgave DA

Nokia N76-1. Kom godt i gang. 9254309 2. udgave DA Nokia N76-1 Kom godt i gang 9254309 2. udgave DA Taster og dele (med åbent cover og åben klap) Herefter kaldet Nokia N76. 1 Den højre covertast 2 Den midterste tast 3 Den venstre covertast 4 Sekundært

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA Side 2 til nyt videokamera Introduktion Det nye videokamera er et IP-videokamera, der tilsluttes trådløst til din router. Videokameraet fungerer sådan, at du kan se videooptagelser

Læs mere

Brug af Office 365 på din iphone eller ipad

Brug af Office 365 på din iphone eller ipad Brug af Office 365 på din iphone eller ipad Startvejledning Se mail Konfigurer din iphone eller ipad til at sende og modtage e-mail fra dit Office 365-konto. Se din kalender, uanset hvor du er Du kan altid

Læs mere

Skifte til Outlook 2010

Skifte til Outlook 2010 I denne vejledning Microsoft Microsoft Outlook 2010 ser meget anderledes ud end Outlook 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre

Læs mere

Billedvideo med Photo Story

Billedvideo med Photo Story Billedvideo med Photo Story Programmer: Microsoft Photo Story 3 Microsoft Windows XP Microsoft Internet Explorer Anvendelse: Edb informatik - Almen Voksenuddannelse September 2006 Billedvideo med Photo

Læs mere

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress.

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Copyright 2014 Seiko Epson Corporation. All rights reserved. Referenceguide

Copyright 2014 Seiko Epson Corporation. All rights reserved. Referenceguide Copyright 2014 Seiko Epson Corporation. All rights reserved. Referenceguide Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Om Referenceguiden.................................................... 5 Liste over apps............................................................

Læs mere

Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress.

Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress. Wordpress manual Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting og funktioner i Wordpress, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje

Læs mere

Indhold HTC Desire X... 1

Indhold HTC Desire X... 1 HTC Desire X Her er en guide til softwareopdatering af HTC Desire X, opsætning og sletning af e-mail, skift af adgangskode og signatur, nulstilling ved bortkomst, samt opsætning af skærmlås. Indhold HTC

Læs mere

Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning

Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd, erklærer som eneansvarlige, at produkterne DTN-10 og DTN-11 er i overensstemmelse med

Læs mere

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress.

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet og lægge nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

OS X Mavericks Godt i gang med Mac

OS X Mavericks Godt i gang med Mac DANIEL RIEGELS OS X Mavericks Godt i gang med Mac INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... Daniel Riegels KAPITEL ET... Hurtigt i gang med din Mac Skrivebordet... 10 Docken... 11 Alle dine programmer i Launchpad...

Læs mere

Mobil og tablets. Vejledning. Opsætning af ipad IT-AFDELINGEN. Af: Anders C. H. Pedersen E-mail: Achp@norddjurs.dk Revideret: 12.

Mobil og tablets. Vejledning. Opsætning af ipad IT-AFDELINGEN. Af: Anders C. H. Pedersen E-mail: Achp@norddjurs.dk Revideret: 12. Af: Anders C. H. Pedersen E-mail: Achp@norddjurs.dk Revideret: 12. november 2014 IT-AFDELINGEN Vejledning Mobil og tablets Opsætning af ipad Norddjurs Kommune. Torvet 3. 8500 Grenå Tlf.: 89 59 10 00. www.norddjurs.dk

Læs mere

Windows 7 Instruktionsvideo

Windows 7 Instruktionsvideo 1. Mus og tastatur (4:17) Du lærer vigtige taster på tastaturet at kende, samt hvordan du skal anvende musen i Windows 7. 2. Skrivebordet (4:39) Du lærer at arbejde med Skrivebordet i Windows 7 og kommer

Læs mere

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0 Viditronic NDVR Quick Guide Ver. 2.0 1 Indholdsfortegnelse 1. HOVEDMENU 3 1.1 START 5 1.2 AKTIVITETSINDIKATOR: 7 1.3 INFORMATIONS VINDUE: 7 1.4 PTZ KAMERA KONTROL: 7 1.5 SKÆRMMENU 8 1.5.1 AKTIVER BEVÆGELSE:

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Startvejledning. Microsoft PowerPoint 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi lavet denne guide for at gøre din læreproces nemmere.

Startvejledning. Microsoft PowerPoint 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi lavet denne guide for at gøre din læreproces nemmere. Startvejledning Microsoft PowerPoint 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi lavet denne guide for at gøre din læreproces nemmere. Find det du skal bruge Klik på en fane på båndet for at

Læs mere

HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING

HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING KOMMANDOOVERSIGT TIL BRUG PÅ WINDOWS COMPUTERE MED JAWS INTRODUKTION: Brailliant displays har indbygget BlueTooth og USB. BlueTooth anvendes til at forbinde

Læs mere

Carry it Easy Brugermanual

Carry it Easy Brugermanual Carry it Easy Brugermanual Brugermanual Version 2.0 2004-2006 CoSoSys SRL Carry it Easy Brugermanual Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...I 1. Introduktion...1 2. Systemkrav...2 3. Installation...2

Læs mere

JABRA SPEAK 510. Brugervejledning. jabra.com/speak510

JABRA SPEAK 510. Brugervejledning. jabra.com/speak510 JABRA SPEAK 510 Brugervejledning jabra.com/speak510 2015 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker heri tilhører de

Læs mere

Microsoft. fra Word 2003

Microsoft. fra Word 2003 I denne vejledning Microsoft Word 2010 ser meget anderledes ud end Word 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre for at få

Læs mere

Total genstart af Handi Xcover 2

Total genstart af Handi Xcover 2 1 Total genstart af Handi Xcover 2 Total genstart indebærer, at Handi Xcover 2 startes fra bunden på samme måde, som første gang den blev startet. Det kan fx blive aktuelt, hvis Handi Xcover 2 skal overtages

Læs mere

Quick Guide. Waoo! Web TV på ipad. Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk

Quick Guide. Waoo! Web TV på ipad. Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Quick Guide Waoo! Web TV på ipad Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Velkommen til Waoo! Web TV på din ipad Med dit abonnement på en Waoo! TV-pakke, kan du kvit og frit se web TV på din ipad. Du

Læs mere

1. Opret din nye Google konto

1. Opret din nye Google konto Indhold 1. Opret din nye Google konto... 2 2. Test din nye konto... 5 3. Kom i gang med Gmail indstil sprog til dansk... 6 4. Gmail indhold på skærmen... 8 5. Skriv og send en mail... 9 Til:... 9 Cc:...

Læs mere

Sonofon Erhverv. Kom godt i gang. med SMS fra Outlook Brugervejledning. 1107V01-93.010.014 gældende fra 29. oktober

Sonofon Erhverv. Kom godt i gang. med SMS fra Outlook Brugervejledning. 1107V01-93.010.014 gældende fra 29. oktober Sonofon Erhverv Kom godt i gang med SMS fra Outlook Brugervejledning 1107V01-93.010.014 gældende fra 29. oktober Grundlæggende funktionalitet Med SMS fra Outlook kan du enkelt sende både SMS, MMS og fax

Læs mere

Mobiltelefon M7000 Brugervejledning Amplicomms M7000 Telefon med telespole, kraftig forstærkning og SOS funktion

Mobiltelefon M7000 Brugervejledning Amplicomms M7000 Telefon med telespole, kraftig forstærkning og SOS funktion Mobiltelefon M7000 Brugervejledning Amplicomms M7000 Telefon med telespole, kraftig forstærkning og SOS funktion Denne telefon har indbygget telespole, der opfylder M4/T4 standarden. Telespolen kan anvendes,

Læs mere

Håndbog. Copyright 2013 Samsung Electronics

Håndbog. Copyright 2013 Samsung Electronics Håndbog Copyright 2013 Samsung Electronics Introduktion Vores smartphone har gjort vores første udenlandsrejse for familien meget mere betydningsfuld! Derfor vil jeg gerne dele nogle af vores tip til,

Læs mere

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Bemærk venligst! Udsæt ikke Sweex Wireless 300N Adapter USB for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller

Læs mere

Kom godt i gang med SMS fra Outlook

Kom godt i gang med SMS fra Outlook Grundlæggende funktionalitet Med SMS fra Outlook kan du enkelt sende både SMS, MMS og fax fra Outlook. Programmet er integreret med din personlige Outlook-kontaktliste, og gør afsendelse af meddelelser

Læs mere

IPAD VEJLEDNING INDHOLD

IPAD VEJLEDNING INDHOLD 1 IPAD VEJLEDNING INDHOLD FØRSTEGANGSOPSÆTNING...2 TILGÅ DET TRÅDLØSE NETVÆRK...4 OPSÆTNING AF E-MAIL...5 E-MAIL-FUNKTIONER...6 KALENDERFUNKTIONER...7 INSTALLER NYE PROGRAMMER...8 FÅ MERE UD AF DIN IPAD...10

Læs mere

Quick Guide. Waoo! Web TV på ipad

Quick Guide. Waoo! Web TV på ipad Quick Guide Waoo! Web TV på ipad Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen til Waoo! Web TV på din ipad...4 Det er nemt at komme i gang...5 FAQ...10 Kontaktinformation...14 Fiberbredbånd TV Telefoni

Læs mere

Vejledning til Nokia N9

Vejledning til Nokia N9 Vejledning til Nokia N9 1. udgave 2 Kort og navigation Kort og navigation Kort Om Kort Med Kort kan du se, hvilke steder der er i nærheden, og blive guidet til dit bestemmelsessted. Find byer, veje og

Læs mere

Brugermanual til MOBI:DO Make på Android

Brugermanual til MOBI:DO Make på Android Brugermanual til MOBI:DO Make på Android Introduktion Med MOBI:DO Make kan du oprette guides, som kan ses i MOBI:DO. En guide virker som en guide der fører brugeren hele vejen igennem en arbejdsopgave.

Læs mere

Introduktion...2 Retouchere dine billeder...2 Oprettelse af film...3 Tilføj tekst eller vandmærker til dine billeder...6 Samme tekst på flere

Introduktion...2 Retouchere dine billeder...2 Oprettelse af film...3 Tilføj tekst eller vandmærker til dine billeder...6 Samme tekst på flere Introduktion...2 Retouchere dine billeder...2 Oprettelse af film...3 Tilføj tekst eller vandmærker til dine billeder...6 Samme tekst på flere billeder...6 Collage...7 Etiketter (tags)...9 Importer...10

Læs mere

ZoomText 10.1 Hurtig Brugervejledning Tillæg

ZoomText 10.1 Hurtig Brugervejledning Tillæg ZoomText 10.1 Hurtig Brugervejledning Tillæg Dette tillæg til ZoomText 10 kortvejledning dækker de nye funktioner og andre ændringer er specifikke for ZoomText 10.1 til Windows 8.x. For primære instruktioner

Læs mere

JABRA SPORT COACH WIRELESS

JABRA SPORT COACH WIRELESS JABRA SPORT COACH WIRELESS Brugervejledning jabra.com/sportcoachwireless 2015 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker

Læs mere

Quick Guide. Hvad er inkluderet Kassen med din Fitbit Aria indeholder:

Quick Guide. Hvad er inkluderet Kassen med din Fitbit Aria indeholder: Hvad er inkluderet Kassen med din Fitbit Aria indeholder: Fitbit Aria Wi-Fi Smart Scale 4 AA batterier, der allerede er installeret Aria Quick Start Guide Sådan kommer du i gang Din Aria skala leveres

Læs mere

Brother Image Viewerbrugsanvisning

Brother Image Viewerbrugsanvisning Brother Image Viewerbrugsanvisning til Android Version 0 DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende ikoner i hele brugsanvisningen: BEMÆRK Bemærkninger fortæller, hvordan du skal reagere i en

Læs mere

Brugervejledning til trådløs router Sådan opsætter du din trådløse router i fiberboksen fra GE Fibernet

Brugervejledning til trådløs router Sådan opsætter du din trådløse router i fiberboksen fra GE Fibernet Brugervejledning til trådløs router Sådan opsætter du din trådløse router i fiberboksen fra GE Fibernet Fiberbredbånd TV Telefoni www.gefibernet.dk Indhold 4 Aktivering af det trådløse netværk 7 Opkobling

Læs mere

Retningslinjer for Ipads GRÅSTEN FRISKOLE Version 2.0 side 1 af 11 Gældende fra 1.11.2014

Retningslinjer for Ipads GRÅSTEN FRISKOLE Version 2.0 side 1 af 11 Gældende fra 1.11.2014 side 1 af 11 Gældende fra 1.11.2014 Retningslinjer for Gråsten Friskole Side 1 side 2 af 11 Gældende fra 1.11.2014 Indhold Introduktion... Retningslinjer for Gråsten Friskole Side 32 ipad-sættet... 3 Ejerskab

Læs mere

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold:

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress: Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

ZoomText 10.1 for Windows 8 Hurtig Brugervejledning Tillæg

ZoomText 10.1 for Windows 8 Hurtig Brugervejledning Tillæg ZoomText 10.1 for Windows 8 Hurtig Brugervejledning Tillæg Dette tillæg til ZoomText 10 kortvejledning dækker de nye funktioner og andre ændringer er specifikke for ZoomText 10.1 til Windows 8. For primære

Læs mere

Skifte til Excel 2010

Skifte til Excel 2010 I denne vejledning Microsoft Excel 2010 ser meget anderledes ud end Excel 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre for at få

Læs mere

Brugervejledning til Microsoft Apps

Brugervejledning til Microsoft Apps Brugervejledning til Microsoft Apps 1. udgave 2 Om Microsoft Apps Om Microsoft Apps Med Microsoft Apps kan du benytte Microsofts forretnings-apps på en Nokia Belletelefon, som kører softwareversion 111.030.0609.

Læs mere

Først skal du oprette dig i systemet, d. v. s. du skal have en såkaldt Googlekonto bestående af en mailadresse og et kodeord.

Først skal du oprette dig i systemet, d. v. s. du skal have en såkaldt Googlekonto bestående af en mailadresse og et kodeord. Gmail Indhold Indhold...1 Introduktion...2 Opret dig i systemet...2 At skrive mails...5 Sende en mail til flere personer...8 Vedhæfte en fil...9 Kladde...10 Signatur...11 Modtagne mails...12 Stjernemarkering...14

Læs mere

Sådan beskytter du dit privatliv på Facebook - 1 - Grundlæggende oversigtsoplysninger - 2 - Deling fra Facebook - 3 - Applikationer og websites - 3 -

Sådan beskytter du dit privatliv på Facebook - 1 - Grundlæggende oversigtsoplysninger - 2 - Deling fra Facebook - 3 - Applikationer og websites - 3 - Sådan beskytter du dit privatliv på Facebook - 1 - Grundlæggende oversigtsoplysninger - 2 - Deling fra Facebook - 3 - Applikationer og websites - 3 - Blokeringslister - 4 - Kontrol af, hvordan du deler

Læs mere

JABRA SPORT Pulse wireless

JABRA SPORT Pulse wireless JABRA SPORT Pulse wireless Brugermanual jabra.com/sportpulsewireless 2014 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker

Læs mere

Mac OS X v10.5 Leopard Installerings- og indstillingsvejledning

Mac OS X v10.5 Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Mac OS X v10.5 Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Hvis Mac OS X v10.3 eller en nyere version allerede er installeret på computeren: Alt, du behøver at gøre, er at opdatere til Leopard. Se

Læs mere

Y330. Brugervejledning

Y330. Brugervejledning Y330 Brugervejledning Indhold Forord Introduktion 2 Oversigt over telefonen 3 Opladning af batteriet 4 Tænding eller slukning af telefonen 5 Introduktion til startskærm Grundlæggende handlinger 9 Statusikoner

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

Skyfillers Online Backup. Kundemanual

Skyfillers Online Backup. Kundemanual Skyfillers Online Backup Kundemanual Kundemanual Indhold Opsætning... 2 Installation... 2 Download software... 2 Installation under Windows... 2 Installation under Mac OS X... 3 Log ind... 3 Tilpas kontoindstillinger...

Læs mere

Brugervejledning. Care Tracker Android app og GPS brik eller ur

Brugervejledning. Care Tracker Android app og GPS brik eller ur Brugervejledning Care Tracker Android app og GPS brik eller ur Stella Care ApS Alhambravej 3 1826 Frederiksberg C Tlf. 42 42 90 60 info@stellacare.dk www.stellacare.dk Kære bruger, Denne vejledning indeholder

Læs mere

Motorola Phone Tools. Kvikstart

Motorola Phone Tools. Kvikstart Motorola Phone Tools Kvikstart Indhold Minimumskrav... 2 Før installering Motorola Phone Tools... 3 Installering af Motorola Phone Tools... 4 Installering og konfigurering af mobil enhed... 5 Registrering

Læs mere

Oprettelse og brug af E-mail i Jubii

Oprettelse og brug af E-mail i Jubii Side 1 af 11 Få din egen mailadresse Start Internettet. Skriv denne adresse i Adressefeltet: www.jubii.dk og tyk på Enterknappen. Du har nu forbindelse med søgemaskinen: Jubii Klik på punktet: E-mail Oprettelse

Læs mere

Administrationsvejledn

Administrationsvejledn BlackBerry Internet Service Version: 4.5.1 Administrationsvejledn ing Publiceret: 2014-01-15 SWD-20140115131607112 Indhold 1 Kom godt i gang...6 Tilgængelighed af administrativ funktion... 6 Tilgængelighed

Læs mere

Din brugermanual SONY ALPHA DSLR-A700 http://da.yourpdfguides.com/dref/1092791

Din brugermanual SONY ALPHA DSLR-A700 http://da.yourpdfguides.com/dref/1092791 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave BRUGERMANUAL TIL iphone APP ØKOENERGI- OG SANITETSSYSTEMER Roth A/S Centervej 5 3600 Frederikssund Telefon: +45 47380121 Fax: +45 47380242 E-Mail: service@roth-nordic.dk

Læs mere

Dansk. Multifunktionelt. Zoom Digitalkamera. Betjeningsvejledning

Dansk. Multifunktionelt. Zoom Digitalkamera. Betjeningsvejledning Dansk Multifunktionelt Zoom Digitalkamera Betjeningsvejledning ii INDHOLD Oversigt over knapper og funktioner... 1 Ikoner på LCD-displayet... 2 Klargøring... 2 Isætning af batterier... 2 Isætning af SD/MMC-kort...

Læs mere

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK Brugsvejledning DANSK / ENGELSK DANSK Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Pakkens indhold 4 3. Diagram 5 4. Betjening 6 4.1 Grundlæggende betjening 6 4.2 Parring med mobiltelefon 7 4.3 Multilink med

Læs mere

Pædagogisk IT. Vejledning i Office 365 til elever og deres familier. Version 4 Side 1. Kan udfyldes for at hjælpe med at huske

Pædagogisk IT. Vejledning i Office 365 til elever og deres familier. Version 4 Side 1. Kan udfyldes for at hjælpe med at huske Navn: Uni-login: Uni-login kode: Office365 email: Kan udfyldes for at hjælpe med at huske UNI-LOGIN @undervisning.kk.dk Version 4 Side 1 Indledning Velkommen til denne vejledning i Office 365, som introducerer

Læs mere

SOFTWARE- BRUGSANVISNING P-touch

SOFTWARE- BRUGSANVISNING P-touch SOFTWARE- BRUGSANVISNING P-touch P700 P-touch P700 Dette dokuments indhold og dette produkts specifikationer kan ændres uden varsel. Brother forbeholder sig retten til uden varsel at foretage ændringer

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. En ny og alligevel velkendt computeroplevelse... 5 Velkommen til Googles verden. KAPITEL ET... Hurtigt i gang med din Chromebook

INDHOLDSFORTEGNELSE. En ny og alligevel velkendt computeroplevelse... 5 Velkommen til Googles verden. KAPITEL ET... Hurtigt i gang med din Chromebook INDHOLDSFORTEGNELSE En ny og alligevel velkendt computeroplevelse... 5 Velkommen til Googles verden KAPITEL ET... Hurtigt i gang med din Chromebook Din Chromebooks tastatur og pegefelt... 8 De allerførste

Læs mere