SM-T360. Brugervejledning.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SM-T360. Brugervejledning. www.samsung.com"

Transkript

1 SM-T360 Brugervejledning

2 Om denne vejledning Med denne enhed er du sikret mobilkommunikation og -underholdning af fremragende kvalitet takket være Samsungs høje standarder og teknologiske ekspertise. Denne brugervejledning indeholder en detaljeret beskrivelse af enhedens funktioner. Du bør læse vejledningen, før du tager enheden i brug, for at opnå en sikker og korrekt brug. Beskrivelserne er baseret på enhedens standardindstillinger. Billeder og skærmbilleder kan se anderledes ud end for det faktiske produkt. Indholdet kan afvige fra det endelige produkt eller fra den software, der leveres af tjenesteeller teleudbydere, og kan ændres uden forudgående varsel. Du kan finde den nyeste version af vejledningen på Samsungs websted, Indhold (af høj kvalitet), der kræver et højt CPU- og RAM-forbrug, vil påvirke enhedens generelle ydelse. Applikationer, der er relateret til indholdet, fungerer muligvis ikke korrekt, afhængigt af enhedens specifikationer og det miljø, den anvendes i. De tilgængelige funktioner og yderligere tjenester kan variere alt efter enhed, software eller tjenesteudbyder. Applikationerne og deres funktioner kan variere afhængigt af land, geografisk område eller hardwarespecifikationer. Samsung er ikke ansvarlig for problemer med ydelsen, der forårsages af applikationer fra andre udbydere end Samsung. Samsung er ikke ansvarlig for ydelsesproblemer eller inkompatibilitet, der skyldes redigerede indstillinger i registreringsdatabasen eller modificeret operativsystemsoftware. Hvis du forsøger at tilpasse operativsystemet, kan det medføre, at din enhed eller dine applikationer ikke fungerer korrekt. Software, lydkilder, baggrunde, billeder og andet medieindhold på denne enhed er givet i licens til begrænset brug. Det er en overtrædelse af lovene om ophavsret at kopiere eller bruge disse materialer til erhvervsmæssige eller andre formål. Brugerne er alene ansvarlige for ulovlig brug af medier. 2

3 Om denne vejledning Standardapplikationer, der følger med enheden, er underlagt opdateringer, og understøttelsen kan ophøre uden forudgående varsel. Hvis du har spørgsmål om en applikation, der leveres med enheden, kan du kontakte et Samsung servicecenter. Kontakt tjenesteudbyderen for brugerinstallerede applikationer. Ændring af enhedens operativsystem eller installation af software fra uofficielle kilder kan medføre, at enheden ikke fungerer korrekt samt beskadigelse eller tab af data. Disse handlinger er overtrædelser af din Samsung-licensaftale og vil ugyldiggøre din garanti. Vejledningens ikoner Advarsel: Situationer, hvor der er risiko for, at du eller andre kommer til skade Forsigtig: Situationer, hvor der er risiko for, at enheden eller andet udstyr beskadiges Bemærk: Bemærkninger, tip eller yderligere oplysninger Ophavsret Ophavsret 2014 Samsung Electronics Denne guide er beskyttet af internationale love om ophavsret. Ingen del af denne guide må uden forudgående skriftlig tilladelse fra Samsung Electronics reproduceres, distribueres, oversættes eller overføres i nogen form eller på nogen måde, elektronisk eller mekanisk, herunder ved fotokopiering, optagelse eller lagring i et søgesystem eller informationslager. 3

4 Om denne vejledning Varemærker SAMSUNG og SAMSUNG-logoet er registrerede varemærker tilhørende Samsung Electronics. Bluetooth er et internationalt registreret varemærke tilhørende Bluetooth SIG, Inc. Wi-Fi, Wi-Fi Protected Setup, Wi-Fi Direct, Wi-Fi CERTIFIED og Wi-Fi-logoet er registrerede varemærker tilhørende Wi-Fi Alliance. Alle andre varemærker og ophavsrettigheder tilhører de respektive ejere. 4

5 Indhold Kom godt i gang 7 Enhedens udseende 8 Knapper 9 Pakkens indhold 10 Installation af batteriet 12 Oplade batteriet 15 Isætte et hukommelseskort 17 Tænde og slukke for enheden 17 Holde enheden 18 Låse og oplåse enheden 18 Justere lydstyrken 18 Skifte til lydløs tilstand 38 Overføre filer 40 Sikre enheden 41 Opgradere enheden Kommunikation 43 Kontakter Google Mail 51 Hangouts 51 Google+ 52 Fotos Grundlæggende brug 19 Indikatorikoner 20 Bruge den berøringsfølsomme skærm 23 Kontrolbevægelser 25 Brug af Multi-vinduet 29 Informationer 30 Startskærm 32 Applikationsskærm 33 Bruge applikationer 34 Hjælp 34 Indtaste tekst 36 Oprette forbindelse til et Wi-Fi-netværk 37 Oprette konti 38 Konfigurere brugerprofiler Web og netværk 53 Internet 54 Chrome 55 Bluetooth 56 Screen Mirroring Medie 57 Musik 59 Kamera 64 Galleri 67 Video 68 YouTube 5

6 Indhold Applikations- og mediebutikker 69 Play Butik 70 Samsung GALAXY Apps 70 Play Bøger 71 Play Film 71 Play Musik 71 Play Spil 71 Play Bladkiosk Indstillinger 87 Om Indstillinger 87 Forbindelse 90 Enhed 95 Generelt 100 Applikationer 103 Google Indstillinger Fejlsøgning Værktøjer 72 Notat 73 S Planner 75 Dropbox 76 Sky-tjeneste 77 Drev 77 Hancom Office Viewer 80 Ur 82 Lommereg. 82 Google 83 Stemmesøgning 83 Mine filer 85 Smart Tutor Rejse og lokal 86 Maps 6

7 Kom godt i gang Enhedens udseende Mikrofon Lyssensor Forreste kamera Tænd/sluk-knap Berøringsfølsom skærm Lydstyrkeknap Startknap Knap for seneste apps Tilbageknap Indgang til multifunktionsstik Bageste kamera GPS-antenne Kameralys NFC-antenne Højttaler Bagdæksel Indgang til headset Mikrofon 7

8 Kom godt i gang Undgå at dække antenneområdet med dine hænder eller andre objekter. Det kan medføre tilslutningsproblemer eller tappe batteriet for strøm. Det anbefales at bruge en skærmbeskytter, der er godkendt af Samsung. Ikkegodkendte skærmbeskyttere kan medføre funktionsfejl på sensorerne. Bevarelse af vand- og støvafvisning Enheden er modstandsdygtig over for vand og støv, når alle elementer slutter tæt. Følg disse tip omhyggeligt for at undgå, at enheden bliver beskadiget. Nedsænk ikke enheden i vand i længere perioder ad gangen, og anvend den ikke i regnvejr. Udsæt ikke enheden for saltvand, ioniseret vand eller højt vandtryk. Hvis enheden bliver våd, skal den tørres grundigt med en ren, blød klud. Knapper Knap Tænd/sluk Seneste apps Startskærm Tilbage Funktion Tryk og hold nede for at tænde eller slukke enheden. Tryk for at låse enheden eller låse den op. Enheden går i låsetilstand, når den berøringsfølsomme skærm slukkes. Tryk for at åbne oversigten over de seneste applikationer. Tryk for at gå tilbage til Startskærmen. Tryk på og hold nede for at starte Google-søgning. Tryk for at gå tilbage til den forrige skærm. Tryk og hold nede for at aktivere eller deaktivere Multi-vinduet. Lydstyrke Tryk for at justere enhedens lydstyrke. 8

9 Kom godt i gang Pakkens indhold Kontroller, at følgende dele er i æsken: Enhed Batteri Hurtigstart De dele, der følger med enheden, og eventuelt tilbehør kan variere alt afhængigt af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder. De medfølgende dele er kun beregnet til brug sammen med denne enhed og er muligvis ikke kompatible med andre enheder. Udseende og specifikationer kan ændres uden forudgående varsel. Du kan købe mere tilbehør hos din lokale Samsung-forhandler. Du skal sikre dig, at det er kompatibelt med enheden inden købet. Andet tilbehør er muligvis ikke kompatibelt med din enhed. Visse typer tilbehør, såsom dockingenheder, har muligvis ikke den samme certificering vedr. vand- og støvafvisning. Brug kun tilbehør, der er godkendt af Samsung. Brug af tilbehør, der ikke er godkendt, kan medføre ydelsesproblemer og funktionsfejl der ikke dækkes af garantien. Tilgængeligheden af alt tilbehør er underlagt ændringer og afhænger udelukkende af producentvirksomheden. Besøg Samsungs websted, hvis du vil have flere oplysninger om tilgængeligt tilbehør. 9

10 Kom godt i gang Installation af batteriet 1 Fjern bagdækslet. Vær forsigtig, så du ikke beskadiger dine negle, når du fjerner bagdækslet. Undgå at bøje eller dreje bagdækslet unødigt. Hvis du gør det, kan du beskadige dækslet. 2 Isæt batteriet

11 Kom godt i gang 3 Sæt bagdækslet på plads igen. 2 1 Juster Tryk Kontroller, at bagdækslet sidder godt fast. Brug kun bagdæksler og tilbehør, der er godkendt af Samsung, sammen med enheden. Udtagning af batteriet 1 Fjern bagdækslet. 2 Træk batteriet ud. 11

12 Kom godt i gang Montering af beskyttelsespladen Indsæt den øverste del af enheden i pladen, og tryk derefter hårdt på den anden side af pladen for at montere den. 2 1 Hvis du vil fjerne beskyttelsespladen, skal du vride den øverste kant på pladen, indtil enheden stikker frem fra pladen. Du kan derefter fjerne enheden fra pladen. Oplade batteriet Oplad batteriet med opladeren, før du bruger det for første gang. Brug kun opladere, batterier og kabler, som er godkendte af Samsung. Ikke-godkendte opladere eller kabler kan få batteriet til at eksplodere eller beskadige enheden. Når batteriet er ved at løbe tør for strøm, er batteriikonet tomt. Hvis batteriet er totalt afladet, kan du ikke tænde enheden, selv om opladeren er tilsluttet. Lad det tømte batteri lade op et par minutter, før du tænder for enheden. Hvis du kører flere applikationer samtidigt eller bruger netapplikationer eller applikationer, der skal have forbindelse til en anden enhed, bruges batteriet hurtigt op. Du bør altid lade batteriet helt op, før du bruger disse applikationer for at undgå, at forbindelsen til netværket afbrydes, eller at batteriet løber tør under en dataoverførsel. 12

13 Kom godt i gang Bruge opladeren Slut USB-kablet til USB-strømadapteren, og sæt derefter enden af USB-kablet ind i indgangen til multifunktionsstikket. Enheden kan blive alvorligt beskadiget, hvis opladeren tilsluttes forkert. Skader som følge af forkert brug dækkes ikke af garantien. Du kan bruge enheden, mens den oplader, men det kan tage længere tid at lade batteriet helt op. Hvis strømforsyningen til enheden er ustabil under opladning, fungerer den berøringsfølsomme skærm muligvis ikke. Hvis dette sker, skal du tage opladeren ud af enheden. Enheden kan blive varm under opladningen. Dette er normalt og bør ikke påvirke enhedens levetid eller ydelse. Hvis batteriet bliver varmere end normalt, kan opladeren stoppe opladningen. Hvis enheden ikke oplader korrekt, bør du indlevere enheden og opladeren til et af Samsungs servicecentre. Kobl enheden fra opladeren, når den er fuldt opladet. Tag først opladeren ud af enheden og derefter ud af stikkontakten. Kobl opladeren fra, når den ikke er i brug, for at spare strøm. Da opladeren ikke har en tænd/sluk-kontakt, skal du for at undgå strømspild tage opladerstikket ud af stikkontakten, når opladeren ikke benyttes. Opladeren skal placeres tæt på stikkontakten og være lettilgængelig under opladning. 13

14 Kom godt i gang Kontrollere batteriets ladestatus Hvis du oplader batteriet, mens enheden er slukket, vises den aktuelle opladningsstatus ved hjælp af følgende ikoner: Oplader Fuldt opladet Reducere batteriforbruget Din enhed indeholder valgmuligheder, der hjælper dig med at spare på batteriet. Ved at tilpasse disse muligheder og deaktivere funktioner i baggrunden, kan du anvende enheden igennem længere tid mellem opladninger: Når du ikke bruger enheden, kan du skifte til sovetilstand ved at trykke på Tænd/slukknappen. Luk unødvendige applikationer ved brug af joblisten. Deaktiver Bluetooth-funktionen. Deaktiver Wi-Fi-funktionen. Deaktiver automatisk synkronisering af applikationer. Nedsæt tiden for baggrundsbelysning. Nedsæt skærmens lysstyrke. 14

15 Kom godt i gang Isætte et hukommelseskort Enheden kan bruge hukommelseskort med en kapacitet på op til 64 GB. Nogle typer hukommelseskort og kort fra visse producenter er muligvis ikke kompatible med enheden. Visse hukommelseskort er muligvis ikke fuldt ud kompatible med enheden. Brug af et ikke-kompatibelt kort kan beskadige enheden eller hukommelseskortet eller ødelægge data, der er gemt på kortet. Vær opmærksom på, at du isætter hukommelseskortet med den rigtige side opad. Enheden understøtter filsystemerne FAT og exfat for hukommelseskort. Hvis du isætter et kort, der er formateret med et andet filsystem, bliver du bedt om at omformatere hukommelseskortet. Hyppig skrivning og sletning af data reducerer hukommelseskortets levetid. Når du sætter et hukommelseskort i enheden, vises hukommelseskortets filmappe i mappen SD card. 1 Fjern bagdækslet og batteriet. 2 Isæt et hukommelseskort med de guldfarvede kontaktflader vendende nedad. 3 Sæt batteriet og bagdækslet på plads igen. 15

16 Kom godt i gang Fjerne hukommelseskortet Før du fjerner hukommelseskortet, skal du deaktivere det, så det kan fjernes sikkert. På Startskærmen trykkes på Indstillinger Generelt Lagring Deaktivér SD-kort. 1 Fjern bagdækslet og batteriet. 2 Tag hukommelseskortet ud. 3 Sæt batteriet og bagdækslet på plads igen. Fjern ikke hukommelseskortet, mens enheden overfører eller indlæser data. Hvis du gør dette, kan du beskadige eller miste data på hukommelseskortet eller enheden. Samsung er ikke ansvarlig for tab, der forårsages af misbrug af beskadigede hukommelseskort, herunder tab af data. Formatere hukommelseskortet Et hukommelseskort, der er formateret på en computer, er muligvis ikke kompatibelt med enheden. Formater hukommelseskortet på enheden. På Startskærmen trykkes på Indstillinger Generelt Lagring Formatér SD-kort Formatér SD-kort Slet alle. Før du formaterer hukommelseskortet, skal du huske at lave sikkerhedskopier af alle vigtige data, der er gemt på enheden. Producentens garanti dækker ikke tab af data, der skyldes brugerhandlinger. 16

17 Kom godt i gang Tænde og slukke for enheden Første gang, du tænder enheden, skal du opsætte den ved at følge vejledningen på skærmen. Tryk og hold nede på Tænd/sluk-knappen i nogle få sekunder for at tænde enheden. Overhold alle skilte og anvisninger fra autoriseret personale, når du færdes i områder, hvor brugen af trådløse enheder er forbudt, som f.eks. om bord på fly eller på hospitaler. Tryk og hold nede på Tænd/sluk-knappen, og tryk på Flytilstand for at deaktivere de trådløse funktioner. Du kan slukke enheden ved at trykke og holde nede på Tænd/sluk-knappen, og herefter trykke på Sluk. Holde enheden Undgå at dække antenneområdet med dine hænder eller andre objekter. Det kan medføre tilslutningsproblemer eller tappe batteriet for strøm. 17

18 Kom godt i gang Låse og oplåse enheden Lås enheden, når du ikke bruger den, så du ikke utilsigtet kommer til at aktivere en funktion. Når du trykker på Tænd/sluk-knappen, slukkes skærmen, og låsetilstand aktiveres. Enheden låses automatisk, hvis den ikke bruges inden for et fastsat tidsrum. Du kan låse enheden op ved at trykke på Tænd/sluk-knappen eller Startknappen, når den berøringsfølsomme skærm er slukket, trykke et vilkårligt sted på skærmen og derefter svirpe fingeren i en tilfældig retning. Justere lydstyrken Tryk op eller ned på Lydstyrkeknappen for at justere ringetonelydstyrken eller lydstyrken ved afspilning af musik eller video. Skifte til lydløs tilstand Brug en af følgende metoder: Tryk og hold Lydstyrkeknappen nede, indtil lydløs tilstand aktiveres. Tryk og hold Tænd/sluk-knappen nede, og tryk derefter på Lydløs. Åbn informationspanelet øverst på skærmen, og tryk derefter på Lyd. 18

19 Grundlæggende brug Indikatorikoner Ikonerne øverst på skærmen giver oplysninger om enhedens status. Tabellen nedenfor indeholder de mest almindelige ikoner. Ikon Betydning Forbundet til Wi-Fi Bluetooth-funktion aktiveret GPS aktiveret Synkroniseret med internettet Forbundet til computer Alarm aktiveret Lydløs tilstand aktiveret Flytilstand aktiveret Der opstod en fejl, eller du skal være forsigtig Batteriniveau 19

20 Grundlæggende brug Bruge den berøringsfølsomme skærm Berør udelukkende den berøringsfølsomme skærm med fingrene. Lad ikke den berøringsfølsomme skærm komme i kontakt med andre elektriske enheder. Elektrostatiske udladninger kan medføre fejl på den berøringsfølsomme skærm. For at undgå beskadigelse af den berøringsfølsomme skærm må du ikke trykke på den med skarpe genstande eller udøve et for stort tryk på den med dine fingerspidser. Enheden vil muligvis ikke genkende berøringsinput, der foretages tæt på skærmens kanter, da de er uden for området for berøringsinput. Hvis du ikke bruger den berøringsfølsomme skærm igennem en længere periode, kan det resultere i skærmindbrænding eller spøgelsesbilleder. Sluk den berøringsfølsomme skærm, når du ikke bruger enheden. Fingerbevægelser Trykke Du kan åbne en applikation, vælge et menupunkt, trykke på en knap på skærmen eller indtaste et tegn på skærmtastaturet med et fingertryk. 20

21 Grundlæggende brug Trykke og holde nede Tryk og hold nede på et element i mere end 2 sekunder for at få adgang til de tilgængelige valg. Trække Du kan flytte et ikon, en miniature eller en forhåndsvisning til en ny placering ved at trykke og holde nede på elementet og trække det til den ønskede position. Dobbelttrykke Dobbelttryk på en webside, et kort eller et billede for at zoome ind. Dobbelttryk igen for at vende tilbage. 21

22 Grundlæggende brug Svirpe Svirp til højre eller venstre på Startskærmen eller Applikationsskærmen for at få vist et andet panel. Svirp op eller ned for at rulle gennem en webside eller en liste, såsom en kontaktliste. Knibe Spred to fingre fra hinanden på en webside, et kort eller et billede for at zoome ind. Knib fingrene sammen for at zoome ud. 22

23 Grundlæggende brug Kontrolbevægelser Du kan styre enheden ved hjælp af enkle bevægelser. Overdreven rystelse eller anden påvirkning af enheden kan medføre uønsket input. Styr bevægelser korrekt. Dreje skærmen Mange applikationer kan bruges i enten stående eller liggende retning. Når du drejer enheden, tilpasses skærmen automatisk til den nye skærmretning. Du kan forhindre skærmen i at rotere ved at åbne informationspanelet og fravælge Skærmrotation. Ikke alle applikationer giver mulighed for skærmrotation. Nogle applikationer viser forskellige skærmbilleder afhængigt af retningen. 23

24 Grundlæggende brug Stryge Stryg hånden hen over skærmen for at kopiere et skærmbillede. Billedet gemmes i Galleri Album Screenshots. Ikke alle applikationer giver mulighed for at tage skærmbilleder. Dække Dæk skærmen med håndfladen for at sætte medieafspilningen på pause. 24

25 Grundlæggende brug Brug af Multi-vinduet Brug denne funktion til at køre flere applikationer på skærmen samtidigt. Kun applikationer i Multi-vinduesbakken kan køre. Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder. Hvis du vil anvende Multi-vindue, skal du på Startskærmen trykke på Indstillinger Enhed Multi-vindue og derefter trække kontakten Multi-vindue til højre. Brug af Multi-vindue opdelt på to skærme Brug denne funktion til at køre applikationer på en todelt skærm. Start af applikationer i et Multi-vindue, der er opdelt på to skærme 1 Træk med fingeren fra skærmens højre kant og ind imod midten af skærmen. Alternativt kan du trykke og holde nede på. Multi-vinduesbakken vises i skærmens højre side. Multi-vinduesbakken 25

26 Grundlæggende brug 2 Tryk og hold nede på et applikationsikon i Multi-vinduespanelet, og træk det derefter over på skærmen. Slip applikationsikonet, når skærmen bliver blå. 3 Tryk og hold nede på endnu et applikationsikon i Multi-vinduesbakken, og træk det derefter til en ny position. 26

27 Grundlæggende brug Deling af indhold mellem applikationer Du kan nemt dele indhold mellem applikationer, såsom og Internet, ved at trække og slippe dem. Ikke alle applikationer understøtter denne funktion. 1 Start og Internet i et opdelt Multi-vindue. Få adgang til Multi-vinduesindstillingerne 2 Tryk på cirklen mellem applikationsvinduerne, og tryk derefter på. Tryk på cirklen mellem applikationsvinduerne for at få adgang til følgende indstillinger: : Skift placering mellem applikationer med Multi-vindue. : Del elementer, såsom billeder, tekst eller links mellem applikationsvinduer ved at trække og slippe dem. : Maksimer vinduet. : Luk applikationen. 27

28 Grundlæggende brug 3 Tryk og hold nede på et element i internetvinduet, og træk det til en placering i vinduet. 28

29 Grundlæggende brug Informationer Der vises informationsikoner på statuslinjen øverst på skærmen for nye beskeder, kalenderbegivenheder, enhedsstatus m.m. Træk nedad fra statuslinjen for at åbne informationspanelet. Rul gennem listen for at få vist flere varsler. Luk informationspanelet ved at trække linjen, der er nederst på skærmen, opad. Fra informationspanelet kan du få vist din enheds aktuelle indstillinger. Træk ned fra statuslinjen, og tryk derefter på for at bruge følgende indstillinger: Wi-Fi: Aktiver eller deaktiver Wi-Fi-funktionen. Placer.: Aktiver eller deaktiver GPS-funktionen. Lyd/Lydløs: Aktiver eller deaktiver lydløs tilstand. Skærmrotation: Tillad eller forhindr grænsefladen i at rotere, når du drejer enheden. Bluetooth: Aktiver eller deaktiver Bluetooth-funktionen. U.strømbespar.: Aktiver eller deaktiver ultrastrømbesparende tilstand. Multi-vindue: Indstil enheden til at bruge Multi-vindue. Værktøjskasse: Indstil enheden til at bruge værktøjskassen. Screen Mirroring: Aktiver eller deaktiver skærmspejlingsfunktionen. S Beam: Aktiver eller deaktiver S Beam-funktionen. NFC: Aktiver eller deaktiver NFC-funktionen. Synk: Aktiver eller deaktiver automatisk synkronisering af applikationer. Læsetilstand: Aktiver eller deaktiver læsetilstand. I læsetilstand hjælper enheden med at beskytte dine øjne, når du læser om aftenen. Vælg de applikationer, der skal bruges, ved at trykke på Indstillinger Enhed Skærm og baggrund Læsetilstand. Smart sk.st.by: Aktiver eller deaktiver funktionen smart skærm-standby. Strømbespar.: Aktiver eller deaktiver strømbesparende tilstand. Blok.tilstand: Aktiver eller deaktiver blokeringstilstand. I blokeringstilstand blokerer enheden for informationer. Tryk på Indstillinger Enhed Blokerings tilstand for at vælge, hvilke meddelelser, der skal blokeres. 29

30 Grundlæggende brug Flytilstand: Aktiver eller deaktiver Flytilstand. De tilgængelige valg kan variere alt afhængigt af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder. Hvis du vil flytte rundt på indstillingerne på informationspanelet, skal du åbne det og trykke på og efterfølgende trykke og holde nede på et element og derefter trække det til en anden placering. Startskærm Startskærmen er udgangspunktet, hvorfra du kan få adgang til alle enhedens funktioner. Her vises indikatorikoner, widgets, genveje til applikationer m.v. Startskærmen kan have flere paneler. Rul til højre eller venstre for at få vist andre paneler. Omarrangere elementer Tilføje et applikationsikon På Startskærmen trykkes på ind i et paneleksempel. Flytte et element, tryk og hold nede på et applikationsikon, og træk det derefter Tryk og hold nede på et element, og træk det til en ny placering. Træk det ud til siden af skærmen for at flytte det til et andet panel. Fjerne et element Tryk og hold nede på et element, og træk det til affaldsspanden øverst på Startskærmen. Slip elementet, når affaldsspanden bliver rød. 30

31 Grundlæggende brug Omarrangere paneler Tilføje et nyt panel Før fingrene sammen på skærmen, og tryk på. Flytte et panel Knib fingrene sammen på skærmen, tryk og hold nede på et paneleksempel, og træk det til en ny placering. Fjerne et panel Før fingrene sammen på skærmen, tryk og hold nede på et paneleksempel, og træk det hen til affaldsspanden øverst på skærmen. Angive baggrund Brug et billede, der ligger på enheden, som baggrund for Startskærmen. Før fingrene sammen på skærmen, og tryk på Baggrunde. Rul til venstre eller højre, og vælg mellem de billeder, der vises nederst på skærmen. Du kan vælge fotos, der er optaget med enhedens kamera, eller øvrige fotos ved at trykke på Fra Galleri. Bruge widgets Widgets er små applikationer, der giver praktiske funktioner og oplysninger på Startskærmen. Du kan bruge widgets ved at føje dem til Startskærmen fra widgetpanelet. De tilgængelige widgets afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder. Før fingrene sammen på skærmen, og tryk på Widgets. Rul til højre eller venstre på panelet, og tryk og hold nede på en widget for at føje den til Startskærmen. Placer den, hvor du ønsker det, tilpas størrelsen ved at trække rammen, hvis det er nødvendigt, og tryk et vilkårligt sted på skærmen for at gemme denne widgets placering. 31

32 Grundlæggende brug Applikationsskærm Applikationsskærmen viser ikoner for alle applikationer, herunder eventuelt nyinstallerede applikationer. På Startskærmen trykkes på for at åbne Applikationsskærmen. Rul til højre eller venstre for at få vist andre paneler. Omarrangere applikationer Denne funktion er kun tilgængelig i gittervisningen, der kan tilpasses af brugeren. Tryk på Redigér, tryk og hold nede på en applikation, og træk den til en ny placering. Træk den ud til siden af skærmen for at flytte den til et andet panel. Organisere i mapper Skab orden i dine applikationer ved at gruppere dem i mapper. Tryk på Redigér, tryk og hold nede på en applikation, og træk den til Opret mappe. Indtast et mappenavn, og tryk på Klar. Placer applikationer i den nye mappe ved at trække dem og derefter trykke på. Omarrangere paneler Knib fingrene sammen på skærmen, tryk og hold nede på et paneleksempel, og træk det til en ny placering. Installere applikationer Du kan bruge applikationsbutikker, f.eks. GALAXY Apps, til at downloade og installere applikationer. Afinstallere applikationer Tryk på Afinstaller/deaktiver apps, og vælg derefter den applikation, du ønsker at fjerne. Standardapplikationer, der følger med enheden, kan ikke afinstalleres. 32

33 Grundlæggende brug Deaktivering af applikationer Tryk på Afinstaller/deaktiver apps, og vælg derefter en applikation for at deaktivere den. Tryk på Vis deaktiverede apps på Applikationsskærmen, vælg applikationerne, og tryk derefter på Udført for at aktivere applikationen. Downloadede applikationer og nogle standardapplikationer, der leveres sammen med enheden, kan ikke deaktiveres. Når du bruger denne funktion, forsvinder deaktiverede applikationer fra Applikationsskærmen, men de findes fortsat på enheden. Bruge applikationer Denne enhed kan køre mange forskellige typer af applikationer, lige fra medie- til internetapplikationer. Åbne en applikation Åbn en applikation ved at vælge et applikationsikon på Startskærmen eller Applikationsskærmen. Åbne fra senest anvendte applikationer Tryk på for at åbne listen over de senest anvendte applikationer. Vælg det applikationsikon, du vil åbne. Lukke en applikation Luk de applikationer, du ikke bruger, for at spare på batteriet og opretholde enhedens ydeevne. Tryk på Jobliste, og tryk derefter på Afslut ud for en applikation for at lukke den. Tryk på Afslut alle for at lukke alle åbne applikationer. Du kan også trykke på Luk alle. 33

34 Grundlæggende brug Hjælp Få mere at vide om, hvordan du bruger enheden og applikationer eller konfigurerer vigtige indstillinger. På Applikationsskærmen trykkes på Hjælp. Vælg en kategori for at få vist tip. Tryk på for at sortere kategorierne i alfabetisk orden. Tryk på for at søge efter nøgleord. Indtaste tekst Brug Samsung-tastaturet eller stemmeinputfunktionen for at angive tekst. Tekstindtastning understøttes ikke på visse sprog. For at indtaste tekst skal du ændre inputsproget til et af de understøttede sprog. Skifte tastaturtype Tryk på et vilkårligt tekstfelt, åbn informationspanelet, tryk på Vælg indtastningsmetode, og vælg derefter den tastaturtype, du vil bruge. Bruge Samsung-tastaturet Foreslåede nøgleord Slet tegnet til venstre Skift til ny linje Indtast store bogstaver Indtast store bogstaver Indsæt tegnsætningstegn Angiv indstillinger for Samsung-tastaturet Flyt markøren Indsæt et mellemrum 34

35 Grundlæggende brug Indtaste store bogstaver Tryk på, før du indtaster et tegn. Tryk to gange, hvis du udelukkende vil bruge store bogstaver. Skifte tastaturtype Tryk og hold nede på, og tryk derefter på, hvis du vil ændre tastaturtypen. Tryk og hold placering. Skifte tastatursprog nede på det flydende tastatur, og flyt det flydende tastatur hen til en anden Føj sprog til tastaturet, og skub derefter mellemrumstasten til venstre eller højre for at skifte tastatursprog. Håndskrift Tryk og hold nede på, tryk på, og skriv et ord med fingeren. Der vises ordforslag under skrivning. Vælg et foreslået ord. Brug håndskriftbevægelser for at udføre handlinger, f.eks. redigering eller sletning af tegn og indsættelse af mellemrum. Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder. 35

36 Grundlæggende brug Angive tekst via tale Aktiver stemmeinputfunktionen, og tal ind i mikrofonen. Enheden viser de ord, du siger. Hvis enheden ikke genkender ordene korrekt, skal du trykke på den understregede tekst og vælge et andet ord eller en sætning fra rullelisten. Hvis du vil ændre sproget eller føje sprog til stemmegenkendelse, skal du trykke på det aktuelle sprog. Kopiere og indsætte Tryk og hold nede på et tekstudsnit, træk i eller for at markere mere eller mindre tekst, og tryk derefter på Kopiér for at kopiere eller Klip for at klippe ud. Den markerede tekst kopieres til udklipsholderen. Du kan placere teksten i et tekstfelt ved at anbringe markøren på det sted, hvor teksten skal indsættes, og derefter trykke på Indsæt. Oprette forbindelse til et Wi-Fi-netværk Forbind enheden til et Wi-Fi-netværk for at få adgang til internettet eller dele mediefiler med andre enheder. (s. 87) Kontroller, at Wi-Fi-forbindelsen er aktiv, før du bruger internetapplikationer. Tænde og slukke Wi-Fi Åbn informationspanelet, og tryk på Wi-Fi for at slå forbindelsen til eller fra. Enheden benytter en ikke-harmoniseret frekvens og er beregnet til brug i alle europæiske lande. WLAN kan anvendes indendørs uden begrænsninger i EU, men kan ikke lovligt anvendes udendørs. Slå Wi-Fi fra, når du ikke bruger forbindelsen, for at spare på batteriet. 36

37 Grundlæggende brug Forbinde til Wi-Fi-netværk På Applikationsskærmen trykkes på Indstillinger Forbindelse Wi-Fi og derefter trækkes kontakten Wi-Fi til højre. Vælg et netværk fra listen over registrerede Wi-Fi-netværk, indtast om nødvendigt en adgangskode, og tryk på Tilslut. Der vises et låseikon ud for netværk, der kræver adgangskode. Når der er oprettet forbindelse til et Wi-Fi-netværk, vil enheden fremover automatisk oprette forbindelse til netværket, når det er tilgængeligt. Tilføje Wi-Fi-netværk Hvis det ønskede netværk ikke vises på netværkslisten, skal du trykke på Tilføj Wi-Fi-netværk i bunden af listen. Indtast netværksnavnet i Netværks-SSID, vælg sikkerhedstype, indtast adgangskoden, medmindre det er et åbent netværk, og tryk på Tilslut. Glemme Wi-Fi-netværk Ethvert anvendt netværk, herunder det aktuelle, kan glemmes, så enheden ikke automatisk opretter forbindelse til det. Vælg netværket på netværkslisten, og tryk på Glem. Oprette konti Google-applikationer, såsom Play Butik, kræver en Google-konto, og GALAXY Apps kræver en Samsung account. Opret en Google-konto og en Samsung account for at få den bedste oplevelse med enheden. Tilføje konti Følg de retningslinier, der angives, når du åbner en Google-applikation, for at oprette en Googlekonto. Du skal ikke logge ind. Du kan logge på med eller tilmelde dig en Google-konto ved på Applikationsskærmen at trykke på Indstillinger Generelt Konti Tilføj konto Google. Tryk efterfølgende på Ny for at tilmelde dig, eller tryk på Eksisterende, og følg derefter anvisningerne på skærmen for at fuldføre kontoopsætningen. Du kan anvende flere Google-konti på enheden. Du bør også oprette en Samsung account. 37

Din brugermanual SAMSUNG GALAXY TAB ACTIVE 8 WI-FI

Din brugermanual SAMSUNG GALAXY TAB ACTIVE 8 WI-FI Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual SAMSUNG SM-T320X http://da.yourpdfguides.com/dref/5770142

Din brugermanual SAMSUNG SM-T320X http://da.yourpdfguides.com/dref/5770142 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual SAMSUNG GALAXY TAB 3 LITE 3G http://da.yourpdfguides.com/dref/5770155

Din brugermanual SAMSUNG GALAXY TAB 3 LITE 3G http://da.yourpdfguides.com/dref/5770155 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual SAMSUNG GALAXY TABPRO 12,2 WI-FI http://da.yourpdfguides.com/dref/5770153

Din brugermanual SAMSUNG GALAXY TABPRO 12,2 WI-FI http://da.yourpdfguides.com/dref/5770153 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual SAMSUNG GALAXY FAME LITE

Din brugermanual SAMSUNG GALAXY FAME LITE Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual SAMSUNG GALAXY TAB 4 7,0 4G

Din brugermanual SAMSUNG GALAXY TAB 4 7,0 4G Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual SAMSUNG GALAXY TABPRO 10,1 4G http://da.yourpdfguides.com/dref/5770152

Din brugermanual SAMSUNG GALAXY TABPRO 10,1 4G http://da.yourpdfguides.com/dref/5770152 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual SAMSUNG GALAXY S4 MINI 4G http://da.yourpdfguides.com/dref/5770113

Din brugermanual SAMSUNG GALAXY S4 MINI 4G http://da.yourpdfguides.com/dref/5770113 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual SAMSUNG GALAXY TREND PLUS

Din brugermanual SAMSUNG GALAXY TREND PLUS Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual SAMSUNG GALAXY A5 http://da.yourpdfguides.com/dref/5780925

Din brugermanual SAMSUNG GALAXY A5 http://da.yourpdfguides.com/dref/5780925 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual SAMSUNG GALAXY NOTEPRO 12,2 WI-FI

Din brugermanual SAMSUNG GALAXY NOTEPRO 12,2 WI-FI Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual SAMSUNG GALAXY MEGA 4G

Din brugermanual SAMSUNG GALAXY MEGA 4G Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

SM-T705. Brugervejledning. Danish. 07/2014. Rev.1.1. www.samsung.com

SM-T705. Brugervejledning. Danish. 07/2014. Rev.1.1. www.samsung.com SM-T705 Brugervejledning Danish. 07/2014. Rev.1.1 www.samsung.com Indhold Læs dette først Kom godt i gang 7 Pakkens indhold 8 Enhedens udseende 10 Anvende SIM- eller USIM-kort og batteri 11 Oplade batteriet

Læs mere

Din brugermanual SAMSUNG GALAXY NOTE II 4G http://da.yourpdfguides.com/dref/5770123

Din brugermanual SAMSUNG GALAXY NOTE II 4G http://da.yourpdfguides.com/dref/5770123 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

SM-N9005. Brugervejledning. www.samsung.com

SM-N9005. Brugervejledning. www.samsung.com SM-N9005 Brugervejledning www.samsung.com Om denne vejledning Med denne enhed er du sikret mobilkommunikation og -underholdning af fremragende kvalitet takket være Samsungs høje standarder og teknologiske

Læs mere

Din brugermanual SAMSUNG GALAXY NOTE 4 http://da.yourpdfguides.com/dref/5770087

Din brugermanual SAMSUNG GALAXY NOTE 4 http://da.yourpdfguides.com/dref/5770087 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual SAMSUNG GALAXY XCOVER 2

Din brugermanual SAMSUNG GALAXY XCOVER 2 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

GT-N5110. Brugervejledning.

GT-N5110. Brugervejledning. GT-N5110 Brugervejledning www.samsung.com Om denne brugervejledning Med denne enhed er du sikret mobilkommunikation og -underholdning af fremragende kvalitet takket være Samsungs høje standarder og teknologiske

Læs mere

SM-G928F. Brugervejledning

SM-G928F. Brugervejledning SM-G928F Brugervejledning Danish. 08/2015. Rev.1.0 www.samsung.com Indhold Grundlæggende brug 4 Læs dette først 5 Pakkens indhold 6 Enhedens udseende 8 Batteri 14 SIM- eller USIM-kort 16 Tænde og slukke

Læs mere

SM-G800F. Brugervejledning. Danish. 09/2014. Rev.1.0. www.samsung.com

SM-G800F. Brugervejledning. Danish. 09/2014. Rev.1.0. www.samsung.com SM-G800F Brugervejledning Danish. 09/2014. Rev.1.0 www.samsung.com Indhold Læs dette først Kom godt i gang 8 Pakkens indhold 9 Enhedens udseende 11 Anvende SIM- eller USIM-kort og batteri 17 Bruge et hukommelseskort

Læs mere

SM-G900F. Brugervejledning

SM-G900F. Brugervejledning SM-G900F Brugervejledning Danish. 02/2015. Rev.1.0 www.samsung.com Indhold Læs dette først Kom godt i gang 8 Enhedens udseende 10 Knapper 11 Pakkens indhold 12 Isætte SIM- eller USIM-kortet og batteriet

Læs mere

Din brugermanual SAMSUNG GALAXY S4 ZOOM 4G http://da.yourpdfguides.com/dref/5770182

Din brugermanual SAMSUNG GALAXY S4 ZOOM 4G http://da.yourpdfguides.com/dref/5770182 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

GT-S7580. Brugervejledning.

GT-S7580. Brugervejledning. GT-S7580 Brugervejledning www.samsung.com Om denne vejledning Med denne enhed er du sikret mobilkommunikation og -underholdning af fremragende kvalitet takket være Samsungs høje standarder og teknologiske

Læs mere

SM-G930F. Brugervejledning

SM-G930F. Brugervejledning SM-G930F Brugervejledning Danish. 02/2016. Rev.1.0 www.samsung.com Indhold Grundlæggende brug 4 Læs dette først 6 Pakkens indhold 7 Enhedens udseende 9 Batteri 15 SIM- eller USIM-kort (nano-sim-kort) 17

Læs mere

GT-I8730. Brugervejledning. www.samsung.com

GT-I8730. Brugervejledning. www.samsung.com GT-I8730 Brugervejledning www.samsung.com Om denne vejledning Med denne enhed er du sikret mobilkommunikation og -underholdning af fremragende kvalitet takket være Samsungs høje standarder og teknologiske

Læs mere

SM-G800F. Brugervejledning. Danish. 09/2014. Rev.1.0. www.samsung.com

SM-G800F. Brugervejledning. Danish. 09/2014. Rev.1.0. www.samsung.com SM-G800F Brugervejledning Danish. 09/2014. Rev.1.0 www.samsung.com Indhold Læs dette først Kom godt i gang 8 Pakkens indhold 9 Enhedens udseende 11 Anvende SIM- eller USIM-kort og batteri 17 Bruge et hukommelseskort

Læs mere

Start her BlackBerry Curve 9300 Series

Start her BlackBerry Curve 9300 Series Velkommen til BlackBerry! Lær din nye BlackBerry Curve -smartphone at kende. Udforsk enhedens taster 2010 Research In Motion Limited. Alle rettigheder forbeholdes. BlackBerry, RIM, Research In Motion,

Læs mere

Android 4.0 Brugervejledning

Android 4.0 Brugervejledning Android 4.0 Brugervejledning Hjælp til Android 4.0 Galaxy Nexus Indhold Kom godt i gang 2 Konfigurer din telefon 2 Hvorfor bør jeg bruge en Google-konto? 3 Find rundt 4 Tryk og indtast 6 Brug låseskærmen

Læs mere

SM-G935F. Brugervejledning

SM-G935F. Brugervejledning SM-G935F Brugervejledning Danish. 02/2016. Rev.1.0 www.samsung.com Indhold Grundlæggende brug 4 Læs dette først 6 Pakkens indhold 7 Enhedens udseende 9 Batteri 15 SIM- eller USIM-kort (nano-sim-kort) 17

Læs mere

Din brugermanual SAMSUNG GALAXY S5 MINI http://da.yourpdfguides.com/dref/5783718

Din brugermanual SAMSUNG GALAXY S5 MINI http://da.yourpdfguides.com/dref/5783718 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual SAMSUNG GALAXY S6 64GB http://da.yourpdfguides.com/dref/5794275

Din brugermanual SAMSUNG GALAXY S6 64GB http://da.yourpdfguides.com/dref/5794275 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual SAMSUNG GALAXY S4 http://da.yourpdfguides.com/dref/5770115

Din brugermanual SAMSUNG GALAXY S4 http://da.yourpdfguides.com/dref/5770115 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Godt i gang med Android tablet... Indledning. KAPITEL ET... De første trin med din Android-enhed. KAPITEL TO...

INDHOLDSFORTEGNELSE. Godt i gang med Android tablet... Indledning. KAPITEL ET... De første trin med din Android-enhed. KAPITEL TO... INDHOLDSFORTEGNELSE Godt i gang med Android tablet... Indledning KAPITEL ET... De første trin med din Android-enhed Første gang... 8 Tilknyt Google-konto... 9 Sikkerhedskopiering... 10 Hjemmeskærmen...

Læs mere

Forbindelsesvejledning (for digitale spejlreflekskameraer)

Forbindelsesvejledning (for digitale spejlreflekskameraer) SB7J01(1E)/ 6MB4121E-01 Forbindelsesvejledning (for digitale spejlreflekskameraer) Dk Indholdsfortegnelse Indledning...2 Grænsefladen...2 Problemer med tilslutningen?...2 Mere om SnapBridge...2 Dette skal

Læs mere

GT-I9505. Brugervejledning. www.samsung.com

GT-I9505. Brugervejledning. www.samsung.com GT-I9505 Brugervejledning www.samsung.com Om denne brugervejledning Med denne enhed er du sikret mobilkommunikation og -underholdning af fremragende kvalitet takket være Samsungs høje standarder og teknologiske

Læs mere

Din brugermanual SAMSUNG GALAXY CAMERA SORT http://da.yourpdfguides.com/dref/5770192

Din brugermanual SAMSUNG GALAXY CAMERA SORT http://da.yourpdfguides.com/dref/5770192 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Indhold SAMSUNG GALAXY SIII... 1

Indhold SAMSUNG GALAXY SIII... 1 SAMSUNG GALAXY SIII Her er en guide til softwareopdatering af SAMSUNG GALAXY SIII, opsætning og sletning af e-mail, skift af adgangskode og signatur, nulstilling ved bortkomst, samt opsætning af skærmlås.

Læs mere

Lommeguide til online-afspilleren "PLEXTALK Linio Pocket"

Lommeguide til online-afspilleren PLEXTALK Linio Pocket Lommeguide til online-afspilleren "PLEXTALK Linio Pocket" 1 Indstil PLEXTALK Linio Pocket 1. Vend Linio Pocket om. Sørg for, at de to små fremspring vender opad. Tryk på den firkantede knap, som sidder

Læs mere

SM-G925F. Brugervejledning

SM-G925F. Brugervejledning SM-G925F Brugervejledning Danish. 04/2015. Rev.1.0 www.samsung.com Indhold Grundlæggende brug 4 Læs dette først 5 Pakkens indhold 6 Enhedens udseende 8 SIM- eller USIM-kort 10 Batteri 15 Tænde og slukke

Læs mere

SM-G901F. Brugervejledning. Danish. 11/2014. Rev.1.0.

SM-G901F. Brugervejledning. Danish. 11/2014. Rev.1.0. SM-G901F Brugervejledning Danish. 11/2014. Rev.1.0 www.samsung.com Indhold Læs dette først Kom godt i gang 8 Enhedens udseende 10 Knapper 11 Pakkens indhold 12 Isætte SIM- eller USIM-kortet og batteriet

Læs mere

SAMSUNG GALAXY TAB VEJLEDNING INDHOLD

SAMSUNG GALAXY TAB VEJLEDNING INDHOLD 1 SAMSUNG GALAXY TAB VEJLEDNING INDHOLD SYNKRONISERING MED KIES...2 FØRSTEGANGSOPSÆTNING...3 IKONER OG NAVIGATION...4 TILGÅ DET TRÅDLØSE NETVÆRK...5 OPSÆTNING AF E-MAIL OG KALENDER...7 E-MAIL FUNKTIONER...9

Læs mere

Din brugermanual SAMSUNG GALAXY A7

Din brugermanual SAMSUNG GALAXY A7 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

EBO-600E. Quick Start Guide

EBO-600E. Quick Start Guide EBO-600E Quick Start Guide Knapper og kontroller 1. Knappen Power 2. Knappen Enter (ok) 3.Pileknap Op/ Vol + 4. Pileknap Ned/ Vol - 5. Pileknap Venstre 6. Pileknap Højre 7.Genvej til musikafspilning: 1

Læs mere

Kom i gang. Tema. med din ipad Opdateret 16 oktober 2017

Kom i gang. Tema. med din ipad Opdateret 16 oktober 2017 Tema Kom i gang med din ipad Opdateret 16 oktober 2017 Sofus Opdateret d. 16. oktober 2017 Side 1 Indholdsfortegnelse Emne Side ipad i grundtræk 3 Tænd og sluk 4 Sæt din ipad på vågeblus 4 Før du logger

Læs mere

SM-G130HN. Brugervejledning. Danish. 02/2015. Rev.1.1.

SM-G130HN. Brugervejledning. Danish. 02/2015. Rev.1.1. SM-G130HN Brugervejledning Danish. 02/2015. Rev.1.1 www.samsung.com Indhold Læs dette først Kom godt i gang 7 Pakkens indhold 8 Enhedens udseende 10 Brug af SIM- eller USIM-kortet og batteriet 15 Bruge

Læs mere

SM-G920F. Brugervejledning

SM-G920F. Brugervejledning SM-G920F Brugervejledning Danish. 04/2015. Rev.1.0 www.samsung.com Indhold Grundlæggende brug 4 Læs dette først 5 Pakkens indhold 6 Enhedens udseende 8 SIM- eller USIM-kort 10 Batteri 15 Tænde og slukke

Læs mere

Din brugermanual SAMSUNG GALAXY CAMERA EK-GC100 http://da.yourpdfguides.com/dref/4668516

Din brugermanual SAMSUNG GALAXY CAMERA EK-GC100 http://da.yourpdfguides.com/dref/4668516 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

PlejeNet på Android telefoner. Vejledning til PlejeNet på Androidtelefoner

PlejeNet på Android telefoner. Vejledning til PlejeNet på Androidtelefoner Vejledning til PlejeNet på Androidtelefoner Indhold 1. Installation... 3 1.1 Installation på telefon...3 1.2 Valg af koder... 5 2. Anvendelse...6 3. Fejlsøgning...9 4. Oprettelse af Google konto... 10

Læs mere

Din brugermanual HTC TOUCH DIAMOND2 http://da.yourpdfguides.com/dref/3022573

Din brugermanual HTC TOUCH DIAMOND2 http://da.yourpdfguides.com/dref/3022573 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HTC TOUCH DIAMOND2 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Kom godt i gang Nokia N92-1

Kom godt i gang Nokia N92-1 Kom godt i gang Nokia N92-1 Tilstande Kom godt i gang Modelnummer: Nokia N92-1. Herefter kaldet Nokia N92. Enheden har fire tilstande: Lukket klap (1), visningstilstand (2), åben klap (3) og billedtilstand

Læs mere

Påsætning af Moto Mod

Påsætning af Moto Mod 360 CAMERA Påsætning af Moto Mod Afpas kameraobjektivet på bagsiden af telefonen med 360 Camera, og afpas derefter siderne og bunden af telefonen med Moto Mod, indtil de klikker sammen. Bemærk: Sørg for,

Læs mere

SBQ-50011G. Brugermanual

SBQ-50011G. Brugermanual SBQ-50011G Brugermanual 1 2 1. OVERSIGT OVER TELEFONEN Knappernes placering 1. Tænd-/slukknap 2. VOL+ 3. VOL- 4. Stik til øretelefoner 5. USB-terminal 3 2. KOM GODT I GANG 2.1 ISÆTNING AF KORT Sluk telefonen,

Læs mere

KRISTIAN LANGBORG-HANSEN. Godt i gang med Android tablet

KRISTIAN LANGBORG-HANSEN. Godt i gang med Android tablet KRISTIAN LANGBORG-HANSEN Godt i gang med Android tablet INDHOLDSFORTEGNELSE Godt i gang med Android tablet... Indledning KAPITEL ET... De første trin med din Android-enhed Første gang... 8 Tilknyt Google-konto...

Læs mere

Lommeguide til online-afspilleren "PLEXTALK Pocket"

Lommeguide til online-afspilleren PLEXTALK Pocket Lommeguide til online-afspilleren "PLEXTALK Pocket" 1 Indstil PLEXTALK Pocket 1. Vend PLEXTALK Pocket om. Sørg for, at de to små fremspring vender opad. Tryk på den firkantede knap, som sidder i bunden

Læs mere

Brugervejledning til Connection Manager

Brugervejledning til Connection Manager Brugervejledning til Connection Manager 1.0. udgave 2 Indholdsfortegnelse Om programmet til forbindelsesstyring 3 Kom i gang 3 Åbning af programmet til forbindelsesstyring 3 Visning af den aktuelle forbindelsesstatus

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Windows 8.1... 5. KAPITEL ET... Den nye brugergrænseflade. KAPITEL TO... 23 Internet, e-mail, kontakter og kalender

INDHOLDSFORTEGNELSE. Windows 8.1... 5. KAPITEL ET... Den nye brugergrænseflade. KAPITEL TO... 23 Internet, e-mail, kontakter og kalender INDHOLDSFORTEGNELSE Windows 8.1... 5 KAPITEL ET... Den nye brugergrænseflade Sådan får du Windows 8.1 på din pc... 8 Startskærmen... 9 Skrivebordet... 10 Kvikguide til den nye brugergrænseflade... 11 Amulet-menuen...

Læs mere

Kom godt i gang NSZ-GS7. Netværksmedieafspiller. Skærmbilleder, betjening og specifikationer kan ændres uden varsel.

Kom godt i gang NSZ-GS7. Netværksmedieafspiller. Skærmbilleder, betjening og specifikationer kan ændres uden varsel. Kom godt i gang DK Netværksmedieafspiller NSZ-GS7 Skærmbilleder, betjening og specifikationer kan ændres uden varsel. Kom godt i gang: ON/STANDBY Tænder og slukker afspilleren. Styring af tilsluttede enheder

Læs mere

SM-G800F. Brugervejledning. Danish. 06/2016. Rev.1.0.

SM-G800F. Brugervejledning. Danish. 06/2016. Rev.1.0. SM-G800F Brugervejledning Danish. 06/2016. Rev.1.0 www.samsung.com Indhold Læs dette først Kom godt i gang 8 Pakkens indhold 9 Enhedens udseende 11 Bruge SIM- eller USIM-kort og batteri 17 Bruge et hukommelseskort

Læs mere

IT i dagtilbud. Begynder manual VIFIN. Af Elin B. Odgaard

IT i dagtilbud. Begynder manual VIFIN. Af Elin B. Odgaard IT i dagtilbud Begynder manual Af Elin B. Odgaard VIFIN Indholdsfortegnelse IPad'en og dens dele Sådan ser ipad'en ud - Forsiden Sådan ser ipad'en ud - Bagsiden For at komme igang Hjemmeskærm som funktion

Læs mere

SAMSUNG GALAXY SIII... 1

SAMSUNG GALAXY SIII... 1 SAMSUNG GALAXY SIII Her er en guide til softwareopdatering af SAMSUNG GALAXY SIII, opsætning og sletning af e-mail, skift af adgangskode og signatur, nulstilling ved bortkomst, samt opsætning af skærmlås.

Læs mere

KynectTAB 32013G. Brugervejledning

KynectTAB 32013G. Brugervejledning Brugervejledning 1 Velkommen Vigtige oplysninger Knapper og funktioner I. Kom i gang 1.1 Tænd og sluk din KynectTAB 1.1.1 Tænd din KynectTAB 1.1.2 Sluk din KynectTAB 1.2 Dvaletilstand 1.3 Forbinde til

Læs mere

SMART Ink 3.0 BRUGERVEJLEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMSOFTWARE

SMART Ink 3.0 BRUGERVEJLEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMSOFTWARE SMART Ink 3.0 BRUGERVEJLEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMSOFTWARE Meddelelse om varemærker SMART Ink, SMART Meeting Pro, smarttech, SMART-logoet og alle SMART-sloganer er varemærker eller registrerede

Læs mere

Din brugermanual SAMSUNG GALAXY NOTE 3 NEO

Din brugermanual SAMSUNG GALAXY NOTE 3 NEO Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

SAMSUNG SMART CAMERA GN120 18-55 MM OBJEKTIV SORT

SAMSUNG SMART CAMERA GN120 18-55 MM OBJEKTIV SORT Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Skifte til OneNote 2010

Skifte til OneNote 2010 I denne vejledning Microsoft Microsoft OneNote 2010 ser meget anderledes ud end OneNote 2007, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre

Læs mere

Kort vejledning. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211298, 1. udgave DA

Kort vejledning. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211298, 1. udgave DA Kort vejledning Model: 5800d-1 Nokia 5800 XpressMusic 9211298, 1. udgave DA Taster og dele 9 Sekundært kamera 10 Lydstyrke-/zoomtast 11 Medietast 12 Kontakt til skærm- og tastelås 13 Udløsertast/optagelsestast

Læs mere

Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress.

Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress. Wordpress manual Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting og funktioner i Wordpress, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje

Læs mere

Beskrivelse. 1.Objektiv 2.Knap til optagelse 3.Knap til fotografering _ DEN 01

Beskrivelse. 1.Objektiv 2.Knap til optagelse 3.Knap til fotografering _ DEN 01 Beskrivelse 3 2 1 1.Objektiv 2.Knap til optagelse 3.Knap til fotografering DEN 01 13 4.Micro USB-port 10 12 11 6 7 8 9 4 5 5.Tænd/sluk-knap til batteri 6.Knap til side op 7.Tænd/sluk-knap 8.Knappen OK

Læs mere

Dit velkendte Windows, bare bedre. Din introduktion til Windows 8.1 til virksomheder

Dit velkendte Windows, bare bedre. Din introduktion til Windows 8.1 til virksomheder Dit velkendte Windows, bare bedre. Din introduktion til Windows 8.1 til virksomheder Opdag startskærmen. Startskærmen indeholder alle dine vigtigste oplysninger. Dynamiske felter sørger for, at du altid

Læs mere

Din brugermanual SAMSUNG GALAXY S5 (SORT) http://da.yourpdfguides.com/dref/5768793

Din brugermanual SAMSUNG GALAXY S5 (SORT) http://da.yourpdfguides.com/dref/5768793 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Vejledning i brug af GMAIL (Google)

Vejledning i brug af GMAIL (Google) Vejledning i brug af GMAIL (Google) Send meddelelser Har du ikke prøvet Gmail før? Her har du en trinvis vejledning i, hvordan du skriver og sender meddelelser: Klik på knappen Skriv i venstre side i Gmail.

Læs mere

Forbindelsesstyring Brugervejledning

Forbindelsesstyring Brugervejledning Forbindelsesstyring Brugervejledning Udgave 1.0 DA 2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og Nokia Original Accessories-logoet er varemærker eller registrerede varemærker

Læs mere

Startvejledning. Microsoft OneNote 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi har lavet denne guide for at gøre din læreproces nemmere.

Startvejledning. Microsoft OneNote 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi har lavet denne guide for at gøre din læreproces nemmere. Startvejledning Microsoft OneNote 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi har lavet denne guide for at gøre din læreproces nemmere. Skifte mellem berøringstilstand og mus Hvis du bruger OneNote

Læs mere

Kom godt i gang Nokia N70-1

Kom godt i gang Nokia N70-1 Kom godt i gang Nokia N70-1 2007 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og Pop-Port er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation. Andre produkter

Læs mere

Den komplette guide Copy of Android-tablet

Den komplette guide Copy of Android-tablet KRISTIAN LANGBORG - HANSEN Den komplette guide Copy of Android-tablet Introduktion... 11 Kristian Langborg-Hansen KAPITEL ET... 13 Hvad er Android? Android-apps... 14 Forskellige enheder... 15 Android-telefoner...

Læs mere

Ofte stillede spørgsmålm om Transformer TF201

Ofte stillede spørgsmålm om Transformer TF201 DA7211 Ofte stillede spørgsmålm om Transformer TF201 Administration af filer... 2 Hvordan får jeg adgang til mine data, som er gemt på microsd, SD-kortet eller USB enheden?... 2 Hvordan flytter jeg den

Læs mere

Skifte til Outlook 2010

Skifte til Outlook 2010 I denne vejledning Microsoft Microsoft Outlook 2010 ser meget anderledes ud end Outlook 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre

Læs mere

HTC ONE og HTC ONE mini

HTC ONE og HTC ONE mini HTC ONE og HTC ONE mini Her er en guide til softwareopdatering af HTC ONE og HTC ONE mini, opsætning og sletning af e-mail, skift af adgangskode og signatur, nulstilling ved bortkomst, samt opsætning af

Læs mere

Vigtige tip. N91 og N91 8 GB - standardmodel. Nokia PC Suite (specielt Nokia Audio Manager) Filstyring

Vigtige tip. N91 og N91 8 GB - standardmodel. Nokia PC Suite (specielt Nokia Audio Manager) Filstyring Vigtige tip N91 og N91 8 GB - standardmodel Nokia PC Suite (specielt Nokia Audio Manager) Nokia PC Suite er optimeret til håndtering af data på telefonens hukommelse [C:]. Nokia PC Suite anbefales til

Læs mere

Din brugermanual HTC TOUCH PRO2

Din brugermanual HTC TOUCH PRO2 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HTC TOUCH PRO2 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Sådan kommer du i gang

Sådan kommer du i gang Sådan kommer du i gang Support Tak, fordi du har valgt et NETGEAR-produkt. Når du har installeret enheden, skal du finde serienummeret på etiketten på produktet og bruge det til at registrere dit produkt

Læs mere

Egenskaber. Hvad er der i kassen? Beskrivelse

Egenskaber. Hvad er der i kassen? Beskrivelse Egenskaber Wi-Fi b/g/n 10.1 IPS touchscreen Understøtter apps fra 3. part Webkamera G-sensor Medieafspiller 3G (Kun nogle modeller) Hvad er der i kassen? 1 tavle-pc 1 USB-kabel 1 netadapter høretelefoner

Læs mere

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress.

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

BlackBerry Internet Service. Version: 4.5.1. Brugervejledning

BlackBerry Internet Service. Version: 4.5.1. Brugervejledning BlackBerry Internet Service Version: 4.5.1 Brugervejledning Publiceret: 2014-01-08 SWD-20140108172804123 Indhold 1 Kom godt i gang...7 Om meddelelelsesserviceplanerne for BlackBerry Internet Service...7

Læs mere

nüvi lynstartvejledning

nüvi lynstartvejledning nüvi 510 lynstartvejledning Vigtige oplysninger Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger. Advarsel: Dette produkt

Læs mere

iphone Brugerhåndbog Til ios 4.2-software

iphone Brugerhåndbog Til ios 4.2-software iphone Brugerhåndbog Til ios 4.2-software Beskeder 9 Sende og modtage sms'er ADVARSEL: Du kan finde vigtige oplysninger om, hvordan du kører sikkert, i Vejledning med vigtige produktoplysninger på support.apple.com/da_dk/manuals/

Læs mere

SM-T805. Brugervejledning. Danish. 08/2014 Rev.1.1.

SM-T805. Brugervejledning. Danish. 08/2014 Rev.1.1. SM-T805 Brugervejledning Danish. 08/2014 Rev.1.1 www.samsung.com Indhold Læs dette først Kom godt i gang 7 Pakkens indhold 8 Enhedens udseende 10 Bruge SIM- eller USIM-kortet 13 Bruge et hukommelseskort

Læs mere

Indhold HTC Desire X... 1

Indhold HTC Desire X... 1 HTC Desire X Her er en guide til softwareopdatering af HTC Desire X, opsætning og sletning af e-mail, skift af adgangskode og signatur, nulstilling ved bortkomst, samt opsætning af skærmlås. Indhold HTC

Læs mere

Indhold HTC ONE mini 2... 1

Indhold HTC ONE mini 2... 1 HTC ONE mini 2 Her er en guide til softwareopdatering af HTC ONE mini 2, opsætning og sletning af e-mail, skift af adgangskode og signatur, nulstilling ved bortkomst, samt opsætning af skærmlås. Indhold

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. ipad - Apples geniale tablet... Forord. KAPITEL ET... 7 Hurtigt i gang med din ipad. KAPITEL TO... 25 Safari på internettet

INDHOLDSFORTEGNELSE. ipad - Apples geniale tablet... Forord. KAPITEL ET... 7 Hurtigt i gang med din ipad. KAPITEL TO... 25 Safari på internettet INDHOLDSFORTEGNELSE ipad - Apples geniale tablet... Forord KAPITEL ET... 7 Hurtigt i gang med din ipad Aktivér din ipad... 8 Opdater til ios 8... 9 Sluk og tænd din ipad... 10 Sæt din ipad på vågeblus...

Læs mere

Indhold LG NEXUS 4... 1

Indhold LG NEXUS 4... 1 LG NEXUS 4 Her er en guide til softwareopdatering af LG NEXUS 4, opsætning og sletning af e-mail, skift af adgangskode og signatur, nulstilling ved bortkomst, samt opsætning af skærmlås. Indhold LG NEXUS

Læs mere

JABRA PRO 935. Brugervejledning. jabra.com/pro935

JABRA PRO 935. Brugervejledning. jabra.com/pro935 JABRA PRO 935 Brugervejledning jabra.com/pro935 2015 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker heri tilhører de respektive

Læs mere

Windows 8 trinvis opgraderingsvejledning FORTROLIG 1/53

Windows 8 trinvis opgraderingsvejledning FORTROLIG 1/53 Windows 8 trinvis opgraderingsvejledning FORTROLIG 1/53 Indhold 1. 1. Windows 8 installationsproces 2. Systemkrav 3. Forberedelser 2. 3. 4. 5. Ren 6. 1. Personlige indstillinger 2. Trådløst 3. Brugerdefinerede

Læs mere

Egenskaber. Hvad er der i kassen. Beskrivning

Egenskaber. Hvad er der i kassen. Beskrivning Egenskaber Wi-Fi b/g/n 7 touchscreen Understøtter apps fra 3. part Webkamera G-sensor Medieafspiller Hvad er der i kassen 1 Tavle-pc 1 USB-kabel 1 Netadapter Hurtig brugervejledning 1 OTG USB-kabel Beskrivning

Læs mere

Brug af Office 365 på din iphone eller ipad

Brug af Office 365 på din iphone eller ipad Brug af Office 365 på din iphone eller ipad Startvejledning Se mail Konfigurer din iphone eller ipad til at sende og modtage e-mail fra dit Office 365-konto. Se din kalender, uanset hvor du er Du kan altid

Læs mere

Billedvideo med Photo Story

Billedvideo med Photo Story Billedvideo med Photo Story Programmer: Microsoft Photo Story 3 Microsoft Windows XP Microsoft Internet Explorer Anvendelse: Edb informatik - Almen Voksenuddannelse September 2006 Billedvideo med Photo

Læs mere

Web Connect vejledning

Web Connect vejledning Web Connect vejledning Version 0 DAN Omfattede modeller Denne brugsanvisning gælder for følgende modeller: ADS-2500W og ADS-2600W Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende ikon gennem hele brugsanvisningen:

Læs mere

Skifte til PowerPoint 2010

Skifte til PowerPoint 2010 I denne vejledning Microsoft PowerPoint 2010 ser meget anderledes ud end PowerPoint 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre

Læs mere

Denne guide er til at opsætte din LG Nexus 5X og få den opdateret softwaremæssigt, samt opsætte UCL mail. LG Nexus 5X... 1

Denne guide er til at opsætte din LG Nexus 5X og få den opdateret softwaremæssigt, samt opsætte UCL mail. LG Nexus 5X... 1 LG Nexus 5X Denne guide er til at opsætte din LG Nexus 5X og få den opdateret softwaremæssigt, samt opsætte UCL mail. Indhold LG Nexus 5X... 1 Opsætning af telefonen...2 Forbind til trådløst netværk/wi-fi...4

Læs mere

ipad udrulning på folkeskolerne i Thisted Kommune

ipad udrulning på folkeskolerne i Thisted Kommune ipad udrulning på folkeskolerne i Thisted Kommune I denne præsentation Gennemgang af regler Opsætning af ipad Tilslutning til Thisted Skoler MDM (Mobile Device Management) Oprette AppleID Oprette Google

Læs mere