Uddannelse i centrum. Aalborg Katedralskole

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Uddannelse i centrum. Aalborg Katedralskole"

Transkript

1 Uddannelse i centrum Aalborg Katedralskole Uddannelsestilbud 2014

2 Aalborg Katedralskole Aalborg Katedralskole er landsdelens ældste gymnasium. Det præcise årstal for skolens start kender vi ikke, men historiske dokumenter viser, at Frederik den 3. i 1540 skænkede skolen en fløj i det gamle Helligåndskloster i Aalborg. I de første mange år var skolen en integreret del af kirken, men i 1814 flyttede skolen fra klosteret til bygninger i Jomfru Ane Gade. I 1889 fik Aalborg Katedralskole sin nuværende placering i en nybygget skole i Sct. Jørgens Gade. Siden er skolen blevet udbygget flere gange, så vi i dag er rustet til at imødekomme tidens krav til nye undervisningsformer. Aalborg Katedralskole vil i dag være en skole, der: forener tradition og dannelse med innovation og kreativitet i et moderne undervisningsmiljø udvikler elevernes personlige og studierelaterede kompetencer med udgangspunkt i et højt fagligt niveau giver rige muligheder for intellektuelle, kreative og fysiske udfordringer såvel i undervisningen som efter skoletid udbygger samarbejdet med byens kultur- og erhvervsliv og videreudvikler samarbejdsrelationer nationalt og internationalt er en åben og attraktiv arbejdsplads for elever, kursister og medarbejdere Aalborg Katedralskoles vision bygger på skolens værdier, som er: Kreativitet, Seriøsitet, Tolerance, Åbenhed og Demokrati. Flere historiske begivenheder har i årenes løb haft indflydelse på skolens hverdag. Her skal fremhæves den tyske besættelse af Danmark, som på mange måder påvirkede dagligdagen på Aalborg Katedralskole. Mange har sikkert hørt om sabotagegruppen, Churchill-Klubben, der hovedsageligt bestod af drenge fra Aalborg Katedralskole. Churchill-Klubben ville gennem forskellige aktioner genere den tyske besættelsesmagt for derigennem at fremprovokere et opgør med den danske samarbejdspolitik. Den 8. maj 1942 fik det danske politi opklaret de mange sabotagehandlinger, der var blusset op i Aalborg i marts og april måned samme år. 11 medlemmer af Churchill-klubben blev arresteret og idømt hårde fængselsstraffe. Du kan læse mere om Churchill-klubben på skolens hjemmeside: Lærerne I øjeblikket er der 105 lærere på Aalborg Katedralskole. Lærerne er universitetsuddannede og har som regel undervisningskompetence i to gymnasierelevante fag. Eleverne De 995 elever er fordelt på: 33 gymnasieklasser og 7 hf-klasser. 2

3 Optagelseskrav 2014 Gymnasium (stx) Du kan søge optagelse efter 9. eller 10. klasse. Hvis du kommer fra 9. klasse, skal du have aflagt folkeskolens obligatoriske afgangsprøver, dvs. 5 bundne prøver og 2 prøver efter udtrækning. Hvis du kommer fra 10. klasse, skal du have aflagt 9. eller 10. klasseprøve i dansk, matematik og engelsk. Desuden skal du have aflagt prøve eller være indstillet til prøve i tysk eller fransk i 9. eller 10. klasse. Endelig skal valget af gymnasium fremgå af din uddannelsesplan. Det er super at gå på Aalborg Katedralskole. Vi bliver taget godt imod, og jeg føler mig helt hjemme. Det her er lige mig. Nicolai Nielsen, 1.p I forbindelse med din ansøgning skal du vælge: 2. fremmedsprog (et fortsættersprog eller et begyndersprog) et kunstnerisk fag et foreløbigt valg af studieretning Højere forberedelseseksamen (HF) For at blive optaget på hf kræves det, at du har afsluttet 10. klasse eller tilsvarende. Endvidere kræves det, at du har aflagt prøve i dansk, matematik og engelsk samt 9. eller 10. klassesprøve i fysik/kemi samt har aflagt eller været indstillet til prøve i fransk eller tysk. Desuden skal valget af hf fremgå af din uddannelsesplan. Hvis du ikke opfylder de formelle krav til optagelse på gymnasium eller hf, sker optagelsen efter en konkret vurdering eventuelt suppleret med en optagelsessamtale og/eller en optagelsesprøve. Yderligere informationer OM HF OG STX Hvis du har behov for mere uddybende oplysninger om optagelse mv., kan vi henvise til skolens hjemmeside Du er også velkommen til at ringe til skolens kontor på tlf , hvor du kan blive stillet videre til en gymnasie- eller hf-vejleder for at få svar på mere konkrete spørgsmål. Studievejledningen kan også kontaktes via mail på: 3

4 Gymnasiet - uddannelsens opbygning Gymnasiet er en 3-årig uddannelse og består af et indledende grundforløb på 1/2 år og en specialisering de sidste 2 1/2 år i et studieretningsforløb. Grundforløbet I grundforløbet har du obligatoriske fag, som er fælles for alle, og valgfag (kunstnerisk fag og 2. fremmedsprog). Desuden er der særlige forløb: Almen sprogforståelse, hvor dansk og fremmedsprogene samarbejder for at give en fælles basis for det sproglige arbejde. Det naturvidenskabelige grundforløb, hvor fagene biologi, fysik, kemi og naturgeografi samarbejder for at give en fælles introduktion til de naturvidenskabelige fag. Desuden indgår i grundforløbet almen studieforberedelse, hvor der er et tværfagligt samarbejde om et projekt. Studieretningsforløbet I december måned foretager du dit endelige valg af studieretning, og du er så klar til at begynde på de sidste 2 1/2 år af din gymnasietid. Her sker der en faglig specialisering i de valgte studieretningsfag. Desuden har du stadig obligatoriske fag og valgfag. Almen studieforberedelse fortsætter også som en del af dette forløb. Studentereksamen En hel studentereksamen består normalt af mindst fire fag på A- niveau, tre fag på B-niveau og syv fag på C-niveau. A-niveauet er det højeste. 4

5 Obligatoriske fag på Aalborg Katedralskole (med niveau i parentes) Dansk (A) Historie (A) Engelsk (mindst B) Fortsættersprog (tysk eller fransk) (mindst B) eller Begyndersprog (fransk eller spansk ) (A) Oldtidskundskab (C) Religion (mindst C) Idræt (mindst C) Matematik (mindst C) Fysik (mindst C) Samfundsfag (mindst C) Kunstnerisk fag (billedkunst, mediefag eller musik) (mindst C) 2 af fagene biologi, kemi eller naturgeografi (mindst C) Jeg var til åbent hus på alle gymnasier i Aalborg og syntes, at Aalborg Katedralskole tiltalte mig mest. Det er en rigtig god klasse, jeg går i, og jeg får meget ud af undervisningen. Emilie Nørgaard Madsen, 1.z NB. Ét af fagene biologi, fysik, kemi eller naturgeografi skal vælges på mindst B-niveau. 5

6 Studieretninger På Aalborg Katedralskole udbyder vi i skoleåret 2014/2015 nedenstående studieretninger. En studieretning kan dog kun oprettes, hvis der er et tilstrækkeligt stort antal ansøgere, der vælger den. Hvis den studieretning, du ønsker, ikke bliver oprettet, vil vi naturligvis vejlede dig, så du kan finde det alternativ, der passer bedst til dine interesser og uddannelsesønsker. Naturvidenskabelige Kemi A, matematik A og fysik B Naturvidenskabelige fag: Biologi og kemi Fysik A, matematik A og kemi B Naturvidenskabelige fag: Biologi og kemi Matematik A, fysik B og kemi B Naturvidenskabelige fag: Biologi og kemi Biologi A og matematik B sammen med kemi C eller idræt B Naturvidenskabelige fag: Biologi og kemi Bioteknologi A, matematik A og fysik B Naturvidenskabelige fag: Biologi og kemi 6

7 På skolens hjemmeside kan du eksperimentere med valgmuligheder inden for de forskellige studieretninger. Klik ind på skolens hjemmeside under nye elever. Samfundsvidenskabelige Samfundsfag A, matematik B og naturgeografi B Naturvidenskabelige fag: Kemi og naturgeografi Samfundsfag A, engelsk A og matematik B Naturvidenskabelige fag: Kemi og naturgeografi 7

8 Kunstneriske Musik A, engelsk A og samfundsfag B Naturvidenskabelige fag: Biologi og kemi Musik A, matematik A og fysik B Naturvidenskabelige fag: Biologi og kemi Engelsk A, samfundsfag B, billedkunst B og design C * Naturvidenskabelige fag: Biologi og naturgeografi Engelsk A, samfundsfag B, mediefag B og drama C* Naturvidenskabelige fag: Biologi og naturgeografi * under forudsætning af Undervisningsministeriets godkendelse Jeg er student fra den kreative studieretning, og jeg vil bruge min studentereksamen til at komme på Kunstakademiet eller Animationsskolen i Viborg. Heidi Holmeå Christiansen, 3.c, student

9 Sproglige Tysk fortsætter A, engelsk A og samfundsfag B Naturvidenskabelige fag: Biologi og naturgeografi Fransk begynder A, engelsk A og samfundsfag B Naturvidenskabelige fag: Biologi og naturgeografi Spansk A, engelsk A og samfundsfag B Naturvidenskabelige fag: Biologi og naturgeografi Engelsk A, spansk A, fransk eller tysk Naturvidenskabelige fag: Biologi og naturgeografi 9

10 Valgfag i gymnasiet Afhængigt af den valgte studieretning er der plads til max. 3 valgfag. Du skal først tage stilling til, hvilke valgfag du ønsker i forbindelse med dit endelige valg af studieretning. Inden valget får du en grundig orientering om, hvilke valgfag der kan indpasses i den studieretning, som du har valgt. Nedenfor kan du se, hvilke valgfag vi udbyder på Aalborg Katedralskole. A-niveau b-niveau c-niveau Biologi Engelsk Fransk begyndersprog Fransk fortsættersprog Fysik Kemi Matematik Musik Samfundsfag Spansk begyndersprog Tysk fortsættersprog Billedkunst Biologi Filosofi Fransk fortsættersprog Fysik Idræt Kemi Matematik Mediefag Musik Naturgeografi Psykologi Religion Samfundsfag Tysk fortsættersprog Billedkunst Design Erhvervsøkonomi Filosofi Informationsteknologi Latin Mediefag Musik Psykologi Du skal have mindst et af følgende fag på A-niveau: Matematik, biologi, fysik, kemi, engelsk eller et fortsættersprog enten som studieretningsfag eller som valgfag. 10

11 Højere forberedelseseksamen (hf) Hf er en 2-årig studieforberedende gymnasial uddannelse, der giver dig adgang til videregående uddannelser. Hf-eksamen består af fag på A-, B- og C-niveau, hvor A-niveauet er det højeste. Fagene er delt op i obligatoriske fag eller obligatoriske faggrupper, som du skal have. Endvidere er der valgfag, du skal vælge på C-, B- eller A-niveau Obligatoriske fag dansk (A) engelsk (B) idræt (C) matematik (C) et praktisk/musisk fag: Billedkunst (C), design (C), musik (C) eller mediefag (C). På dit ansøgningsskema til hf skal du oplyse, hvilket et af de praktiske/musiske fag, du ønsker. Du skal have faget i 1. hf. 11

12 Obligatoriske faggrupper Naturvidenskabelig faggruppe (nf): består af fagene biologi (C), kemi (C), geografi (C). Du får nf i 1. hf. I faget skal du arbejde med emner som fx vand, salte, sundhed og sygdom - både i de enkelte fag og på tværs af fagene i et mindre projekt. Du skal til tværfaglig mundtlig eksamen, hvor alle tre fag er repræsenteret. I eksamen indgår en evalueringsopgave, som er udarbejdet på forhånd og en opgave, som er tildelt ved lodtrækning. Kultur- og samfundsfags gruppen (ks): består af fagene historie (B), religion (C), samfundsfag (C). I løbet af dine to år på hf skal du udarbejde mindst fire tværfaglige projekter, hvor de tre fag indgår. Derudover bliver du også undervist i de tre fag hver for sig. Du skal til tværfaglig mundtlig eksamen på grundlag af et skriftligt projekt udarbejdet i slutningen af 2.hf. 12

13 Valgfag i hf Vi anbefaler, at du kontakter en af vores studievejledere, før du sender din ansøgning. Studievejlederen kan fortælle nærmere om mulighederne og de forudsætninger, du skal opfylde. A-niveau Engelsk * b-niveau Billedkunst Biologi Design Filosofi Naturgeografi Idræt Kemi Matematik Mediefag Musik Psykologi Religion Samfundsfag Spansk Tysk fortsættersprog c-niveau Billedkunst Design Filosofi Fransk fortsættersprog Fysik Informationsteknologi Mediefag Musik Psykologi Tysk fortsættersprog * Hvis du ønsker engelsk på A-niveau, skal du kontakte skolens studievejledning. Husk herefter at skrive på dit ansøgningsskema, hvis du beslutter dig for at søge om engelsk på A-niveau. 13

14 Valgfagsretning og fagpakker Når du søger ind på hf på Aalborg Katedralskole, har du to valgmuligheder. Du kan vælge mellem enten: Valgfagsretningen eller Fagpakke: Samfundsfag og psykologi Valgfagsretningen Her har du følgende obligatoriske fag: Dansk (A), engelsk (B), idræt (C) og matematik (C) Praktisk/musisk fag (billedkunst, design, mediefag eller musik) (C) Kultur- samfundsfaggruppe: Historie (B), religion (C) og samfundsfag (C) Naturvidenskabelig faggruppe: Biologi (C), geografi (C) og kemi (C) I løbet af 1. hf skal du vælge de valgfag, som du får i 2. hf. Du skal som minimum vælge: to fag på B-niveau eller et fag på B-niveau og to fag på C-niveau Hvis du har engelsk på A-niveauet, skal du vælge mindst to fag på C- niveau eller et fag på B-niveau. Hvis du ønsker flere sprogfag end engelsk, er det en god idé at kontakte en af skolens hf-studievejledere. 14

15 Fagpakke: Samfundsfag og psykologi For dig der vil videre på pædagoguddannelsen eller en sundhedsfaglig uddannelse. Her har du følgende obligatoriske fag: Dansk (A), engelsk (B), idræt (C) og matematik (C) Praktisk/musisk fag (billedkunst, design, mediefag eller musik) (C) Kultur- samfundsfaggruppe: Historie (B), religion (C) og samfundsfag (C) Naturvidenskabelig faggruppe: Biologi (C), geografi (C) og kemi (C) Samfundsfag (B) Psykologi (B) Med denne fagpakke opfylder du minimumskravet for valg af fag. Du kan ansøge om et ekstra fag. 15

16 Undervisningen på hf Ved siden af den normale undervisning er der i løbet af det første halve år et introduktionsforløb, og gennem hele det 2-årige forløb er der værkstedsundervisning (VU). I disse forløb bliver du blandt andet undervist i at søge litteratur, trænet i at udarbejde en problemformulering, synopsis og projektrapport, ligesom eksamenstræning er på programmet. Eksamen På hf skal du til eksamen i alle fag bortset fra idræt på C-niveau. I 1.hf skal du til eksamen i de fag, der afsluttes her: dvs. nf, matematik og det musiske/ kreative fag, hvis ikke du har valgt det på B-niveau i 2. hf. 16

17 Fælles for alle på Aalborg Katedralskole I forbindelse med skoledagen Fællesarrangementer Nogle gange om året brydes skoleskemaet af foredrag, koncerter, teaterforestillinger og andre kulturelle indslag for eleverne. Lektiecafé og skrivefængsel Hver mandag til torsdag fra kl er der lektiecafé i skolens studiecenter. Her opfordres du til at komme for at læse lektier og lave hjemmeopgaver. Hvis du ønsker det, kan du få hjælp af lærere og ældre studerende. Fag og tid bekendtgøres i Lectio, på FirstClass og på skolens hjemmeside. Der er skrivefængsel hver tirsdag og torsdag kl Skrivefængslet er for de elever, som er kommet bagud med skriftlige afleveringer. En enkelt lærer vil være til stede. Der serveres kaffe, te og frugt. Eneste modydelse er den konkrete aflevering, man er bagud med. Morgensamling En gang om måneden er der morgensamling for alle skolens elever og lærere. Der er mødepligt til morgensamlingen, som afholdes i idrætshallen fra kl. ca Samlingen indeholder en blanding af underholdende og informative indslag og er en af de få muligheder, vi har for at bringe alle skolens elever sammen. Studierejser I løbet af skoletiden vil du komme på en række faglige ekskursioner - fortrinsvis inden for landets grænser - og normalt på en studierejse til udlandet, fx Rom, London, Bruxelles eller Dublin. Studierejser finder sted i 2.g og 1. hf. Hvis studierejsen afholdes, skal du selv finansiere den. Det drejer sig om 2500 kr. for hf ernes vedkommende og 4000 kr. for gymnasieelevernes vedkommende plus lommepenge. Biblioteket Bibliotekar Hanne Nedergaard hjælper alle med at søge informationer og med at finde rundt i vores egen bibliotekssamling eller med at låne materiale hjem fra andre biblioteker. I tilknytning til biblioteket er der et studiecenter med studiepladser og mulighed for litteratursøgning med computer. Kantinen Her kan du købe din mad og dine drikkevarer. I skolens kantine kan du på opslag se, hvad ugens menu består af. 17

18 Efter skoledagen Frivillige aktiviteter Du kan efter skoletid deltage i en række frivillige faglige aktiviteter. Aktiviteterne foregår om eftermiddagen, om aftenen eller i weekenden. Du kan tilmelde dig flere forskellige idrætsgrene, musikalske aktiviteter som bl.a. kor og bands, billedkunst, teater, revy, filmfestival og døgnbrænder, som er et socialt og fagligt arrangement med forskellige workshops. For de naturvidenskabeligt interesserede byder vi på aktiviteter i frivillig fysik. Hvert skoleår tilbyder vi en række talentaktiviteter for elever, der har lyst til at bruge ekstra tid på faglige emner fx fysik-camp i Sorø og sprog-camp i Hjørring. Endvidere kan du deltage i konkurrencer, fx Georg Mohr matematikkonkurrence, ligesom skolen er med i en række faglige olympiader i fx biologi, kemi og naturgeografi. Endvidere har vi oprettet Masterclass i fysik, matematik og samfundsfag. Vi deltager også i projekt Forskerspirer, hvor deltagerne fordyber sig i et emne og udarbejder forslag til et forskningsprojekt. Du kan lave projekter inden for alle fagområder, og der er mange muligheder inden for både humaniora, naturvidenskab, samfundsvidenskab og sundhedsvidenskab. Du kan læse mere om de frivillige aktiviteter på skolens hjemmeside. Operation Dagsværk Hvert år arbejder tusindvis af gymnasieelever frivilligt en enkelt dag for at indsamle penge til Operation Dagsværk, som er hhx, htx-, hf- og stx-elevernes landsdækkende bistandsorganisation, der arbejder for uddannelse til børn og unge i tredjeverdenslande. 18

19 Elevråd Du har også mulighed for at deltage i elevrådsarbejdet. Aalborg Katedralskoles elevråd består af to repræsentanter fra hver klasse, og de mødes cirka en gang om måneden. Elevrådet tager sig af alle de aktuelle sager, der har betydning for eleverne intet er for stort, intet for småt. Fredagscafé En fredag i hver måned har man mulighed for efter skoletid at hygge sig med musik og diverse drikke i Fredagscaféen i kantinen. Fester Elevforeningen Ydun har som hovedformål at arrangere fester for skolens elever i samarbejde med en klasse eller nogle lærere. Blandt andet afholder vi Fødselsdagsfesten en fredag i marts måned. 19

20 Aalborg Katedralskole Sct. Jørgens Gade Aalborg Tlf.: Outsource dk

De fire gymnasiale uddannelser

De fire gymnasiale uddannelser De fire gymnasiale uddannelser De følgende fire gymnasiale uddannelser forbereder dig til at kunne fortsætte på en videregående uddannelse. hf hhx htx stx højere forberedelseseksamen, 2-årig uddannelse

Læs mere

Student på kun 2 år! 2-årig STX på Studenterkursus 2015 2017

Student på kun 2 år! 2-årig STX på Studenterkursus 2015 2017 Student på kun 2 år! 2-årig STX på Studenterkursus 2015 2017 2-årig STX på Voksenuddannelsescenter Frederiksberg (VUF) Vil du have en gymnasial uddannelse? Er du seriøs, engageret og målrettet? Så er 2-årig

Læs mere

1 INFORMATION TIL NYE ELEVER

1 INFORMATION TIL NYE ELEVER 1 INFORMATION TIL NYE ELEVER AALBORG KATEDRALSKOLE 2014 2 Udgiver Aalborg Katedralskole Sankt Jørgens Gade 5, 9000 Aalborg Tlf. 96 31 37 70, kl. 8.15-14.15 Fax: 98 13 08 77 e-mail: adm@aalkat-gym.dk www.aalkat-gym.dk

Læs mere

ORIENTERING OM STX PÅ 2 ÅR 2015-16

ORIENTERING OM STX PÅ 2 ÅR 2015-16 ORIENTERING OM STX PÅ 2 ÅR 2015-16 Hvad er Århus Akademi? Århus Akademi er et af de få steder i landet, hvor du kan tage en studentereksamen, STX, på 2 år. Vi starter 2-3 klasser på det 2-årige STX hvert

Læs mere

1 INFORMATION TIL NYE ELEVER

1 INFORMATION TIL NYE ELEVER 1 INFORMATION TIL NYE ELEVER AALBORG KATEDRALSKOLE 2015 2 Udgiver Aalborg Katedralskole Sankt Jørgens Gade 5, 9000 Aalborg Tlf. 96 31 37 70, kl. 8.15-14.00 Fax: 98 13 08 77 e-mail: adm@aalkat-gym.dk www.aalkat-gym.dk

Læs mere

ÅRHUS AKADEMI HF & STUDENTERKURSUS ORIENTERING OM. Studenterkursus 2013-14

ÅRHUS AKADEMI HF & STUDENTERKURSUS ORIENTERING OM. Studenterkursus 2013-14 ÅRHUS AKADEMI HF & STUDENTERKURSUS ORIENTERING OM Studenterkursus 2013-14 Hvad er Århus Akademi? Århus Akademi er et af de få steder i landet, hvor du Hvad er studenterkursus? Den 2-årige studentereksamen

Læs mere

STX - VG. Studentereksamen - STUDIEHÆFTE for 2013-2014 Virum Gymnasium. Vi rummer mere... VG - Studiehæfte STX

STX - VG. Studentereksamen - STUDIEHÆFTE for 2013-2014 Virum Gymnasium. Vi rummer mere... VG - Studiehæfte STX STX - VG Studentereksamen - STUDIEHÆFTE for 2013-2014 Virum Gymnasium 1 Vi rummer mere... 1. MATEMATIK - FYSIK - KEMI 2. BIOTEKNOLOGI - MATEMATIK - FYSIK 3. BIOLOGI - KEMI - MATEMATIK 4. BIOLOGI - IDRÆT

Læs mere

Velkommen til Paderup Gymnasium. Værdigrundlag og profil

Velkommen til Paderup Gymnasium. Værdigrundlag og profil 2010 Velkommen til Paderup Gymnasium Værdigrundlag og profil Paderup Gymnasium er et alment gymnasium, som er både studieforberedende og alment dannende. Udover det faglige, der selvsagt skal være i top,

Læs mere

KURSER PÅ VUC AARHUS 2014-2015.» Fag og uddannelser fra 9.-10. klasse til højeste gymnasiale niveau

KURSER PÅ VUC AARHUS 2014-2015.» Fag og uddannelser fra 9.-10. klasse til højeste gymnasiale niveau KURSER PÅ VUC AARHUS 2014-2015» Fag og uddannelser fra 9.-10. klasse til højeste gymnasiale niveau Faglighed og fleksible uddannelser DIN VEJ VIDERE På VUC Aarhus tilbyder vi enkeltfag og uddannelser til

Læs mere

Frederikshavn Handelsskole. Skoleåret 2015-2016

Frederikshavn Handelsskole. Skoleåret 2015-2016 1 s og læ Scan m dine å eo mer heder p g n i mul rikshav e e d l e Fr sko dels n a H Frederikshavn Skoleåret 2015-2016 Velkommen At starte på en gymnasial uddannelse som handelsgymnasiet (hhx) betyder

Læs mere

STX - VG. Studentereksamen - STUDIEHÆFTE 2015-2016. Virum Gymnasium. Vi rummer mere... VG - Studiehæfte STX

STX - VG. Studentereksamen - STUDIEHÆFTE 2015-2016. Virum Gymnasium. Vi rummer mere... VG - Studiehæfte STX STX - VG Studentereksamen - STUDIEHÆFTE 2015-2016 Virum Gymnasium Vi rummer mere... 1 VG - Studiehæfte STX 1. MATEMATIK - FYSIK - KEMI 2. BIOTEKNOLOGI - MATEMATIK - FYSIK 3. BIOLOGI - KEMI - MATEMATIK

Læs mere

Studentereksamen på 2 år ENKELTFAG. GYMNASIAL SUPPLERING

Studentereksamen på 2 år ENKELTFAG. GYMNASIAL SUPPLERING Studentereksamen på 2 år ENKELTFAG. GYMNASIAL SUPPLERING 3 Velkommen I dette hæfte kan du læse om de mange kursustilbud på Aalborg Studenterkursus. I dagtimerne kan du tage en hel studentereksamen på kun

Læs mere

VoksenUddannelsescenter Frederiksberg. stribevis af muligheder. HF-fag og stx-fag HF-eksamen HF-pakker og fagpakker

VoksenUddannelsescenter Frederiksberg. stribevis af muligheder. HF-fag og stx-fag HF-eksamen HF-pakker og fagpakker VoksenUddannelsescenter Frederiksberg stribevis af muligheder HF-fag og stx-fag HF-eksamen HF-pakker og fagpakker Uddannelsesprogram 2013-2014 På sporet af din fremtid Studentereksamen HF- og STX-enkeltfag

Læs mere

Birkerød Gymnasium, hf, IB & kostskole

Birkerød Gymnasium, hf, IB & kostskole Birkerød Gymnasium, hf, IB & kostskole 2014 2 velkommen Moderne undervisningsmiljø. Jeg er glad for at kunne byde velkommen til Birkerød Gymnasium, HF, IB & Kostskole (BG). BG er stærkt forankret lokalt,

Læs mere

HF Enkeltfag. Fagpakker En hel HF

HF Enkeltfag. Fagpakker En hel HF HF Enkeltfag Fagpakker En hel HF Uddannelsesprogram 2015-2016 HF-enkeltfag, pakker eller en hel HF-eksamen på Voksenuddannelsescenter Frederiksberg Kursusstart er i uge 34 (17. -21. august 2015) eller

Læs mere

Velkommen. Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har oplevet den...

Velkommen. Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har oplevet den... Velkommen Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har oplevet den... Hej Elevrådsformanden siger... Hjerteligt velkommen til Nykøbing Katedralskole! At gå fra folkeskolen til stx eller HF er

Læs mere

A M G Y M GYMNASIUM INFO 2013 N A S I S I U M MUNKENSDAM STUDENTEREKSAMEN (STX) INFORMATIONSHÆFTE 2010-2011

A M G Y M GYMNASIUM INFO 2013 N A S I S I U M MUNKENSDAM STUDENTEREKSAMEN (STX) INFORMATIONSHÆFTE 2010-2011 FORTOHÆFT 2010-2011 Y FO 2013 Y Y Y TTR (TX) unkensdam ymnasium TX-gymnasiet i olding 2 Hvorfor vælge det almene gymnasium og tage en studentereksamen (TX)? varet er: fordi en studentereksamen på én og

Læs mere

Orientering om skolen og stx

Orientering om skolen og stx Orientering om skolen og stx 2015 Stx er dit springbræt videre i livet Studentereksamen (stx) på det almene gymnasium åbner dørene til alle videregående uddannelser. Den giver dig et solidt fundament af

Læs mere

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden 5 Indhold Gymnasier til fremtiden... 7 Regeringens

Læs mere

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET 2014-15. eucnord.dk

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET 2014-15. eucnord.dk HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET 2014-15 eucnord.dk matematik Velkommen fysik i Handelsgymnasiet programmering Alle gymnasiale uddannelser i Danmark har som formål at give dig

Læs mere

VUC kursustilbud 2015

VUC kursustilbud 2015 VUC kursustilbud 2015 Uddannelse skaber ny fremtid Herning HF & VUC 1 velkommen til Herning HF & VUC Uddannelse skaber ny fremtid, og på Herning HF & VUC har du mulighed for at vælge de fag og niveauer,

Læs mere

Velkommen til VUF! Uddannelsesprogram 2014 2015

Velkommen til VUF! Uddannelsesprogram 2014 2015 Velkommen til VUF! Uddannelsesprogram 2014 2015 VoksenUddannelsescenter Frederiksberg byder velkommen til undervisningsåret 2014-2015 Indhold HF- og STX-enkeltfag 8 En hel HF-eksamen 14 HF-pakker 18 Fagpakker

Læs mere

GYMNASIET SORØ AKADEMI

GYMNASIET SORØ AKADEMI GYMNASIET SORØ AKADEMI 2014 1 INDHOLD 3 Kære kommende elev 3 Gymnasiet - almendannende og studieforberedende 4 Den overordnede struktur 4 Dine valg - hvad og hvornår? 5 Grundforløbet 5 Valgfag 6 Studieretningerne

Læs mere

Studieretningerne. Kunstneriske studieretninger Musik A, Matematik A, Fysik B... Musik A, Engelsk A, Biologi B... Musik A, Engelsk A, Dramatik B...

Studieretningerne. Kunstneriske studieretninger Musik A, Matematik A, Fysik B... Musik A, Engelsk A, Biologi B... Musik A, Engelsk A, Dramatik B... Studieretninger 15 Indhold Velkommen til SG Velkommen til SG... SG åbner verden... En verden af muligheder... Naturvidenskab... Humaniora... Samfundsvidenskab... Sprog... Udsyn mod verden... De kunstneriske

Læs mere

VUC Roskilde Fra A til Z

VUC Roskilde Fra A til Z VUC Roskilde Fra A til Z En guide til vigtig information 2013-2014 Side 1 af 35 rev: 2014-02-07 Hvornår har vi ferie? VELKOMMEN TIL VUC Kære kursist Velkommen til kursusåret 2013/2014. Denne håndbog giver

Læs mere

2 hhx who is the boss? you are

2 hhx who is the boss? you are 2 hhx who is the boss? you are Klar til et liv med udfordringer Du har afsluttet 9. eller 10. klasse med et godt resultat, og du ønsker en 3-årig gymnasial uddannelse og derefter at uddanne dig videre.

Læs mere

Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus

Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus 2012 Indhold Forsidebillede: Laura Amalie Kusk, 1.d Velkomst ved rektor... 2 Velkomst ved elevrådsformanden... 3 Værd at vide... 4 Kort over skolen...16 Udbud af uddannelser...17

Læs mere

Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus

Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus 2015 Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus INDHOLD Velkommen ved rektor... 2 Velkommen ved elevrådsformanden.... 3 Værd at vide.... 4 Find rundt...14 Gymnasiet....15 HF... 19 HF Søfart... 20 HF-eksaminer...21

Læs mere

INFO 2013. FYNs HF-kursus. 2-årigt hf for unge og unge voksne

INFO 2013. FYNs HF-kursus. 2-årigt hf for unge og unge voksne INFO 2013 FYNs HF-kursus 2-årigt hf for unge og unge voksne Redaktion af infohæfte: Ulla Lundberg Eva Stokholm Birthe Slot Andersen Jacob Baez Garrido Olesen (fotos) Torben Madsen (fotos) Sven Hansen (fotos)

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Et lokalt vejledningsmateriale. Et lokalt vejledningsmateriale...3. Inden du beslutter dig...4. Til forældre...

Indholdsfortegnelse. Et lokalt vejledningsmateriale. Et lokalt vejledningsmateriale...3. Inden du beslutter dig...4. Til forældre... SØNDERBORG Indholdsfortegnelse Et lokalt vejledningsmateriale Et lokalt vejledningsmateriale....3 Inden du beslutter dig....4 Til forældre....5 Erhvervsuddannelse generelt....6 Særligt om EUX/EUX Business....9

Læs mere