Dagplejen i Mårslet og Solbjerg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dagplejen i Mårslet og Solbjerg"

Transkript

1 Dagplejen i Mårslet og Solbjerg

2 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:...2 Dagtilbuddet...3 Kontaktoplysninger...3 Dagplejens kendetegn...3 Forbesøg...3 Kontaktmødet...3 En god start på dagplejelivet...4 Samarbejdet mellem dagplejer og forældre...4 Komme og gå...5 Gæstedagpleje...5 Legestuegruppen...6 Traditioner...6 Pædagogen...7 Forældresamtaler...7 Sikkerhed i hjemmet...7 Åbningstider...8 Kosten...8 Syge børn...9 Rygepolitik...9 Dyr...9 Tavshedspligt...9 Ændring af placering af børn i dagtilbuddet...10 Forældreråd...10 Bestyrelsen

3 Dagtilbuddet Vores dagtilbud består af dagplejen i Mårslet og Solbjerg, Mirabellen (børnehave), Skovbørnehaven og Valnødden (integreret institution med deltidsåbent, handicapinstitution). Dagtilbuddet har et ledelsesteam bestående af en dagtilbudsleder og fire pædagogiske ledere, en fra hver afdeling. Kontaktoplysninger Dagtilbudsleder: Pia Edelberg Thomsen, tlf , pet@bu.aarhus.dk Pædagogisk leder: Hanne Hedegaard Mikkelsen, tlf , hhm@bu.aarhus.dk Dagplejepædagog: Anne Grethe Krogh, tlf , agk@bu.aarhus.dk Morgentelefonvagt: Lene Busk/Merete Christensen, tlf (ml. kl ) Dagplejens kendetegn Når jeres barn starter i dagplejen, vil det som oftest betyde en stor omvæltning for alle. I skal aflevere det bedste I har, jeres barn starter på et nyt kapitel, og dagplejeren skal lære et nyt lille menneske at kende. Med denne pjece ønsker vi at informere forældre, så overgangen fra hjemmet til dagplejehjemmet bliver så positivt som muligt. Dagplejens særlige kendetegn er: det nære det trygge den lille gruppe det hjemlige den samme voksne i dagligdagen Dagplejeren er ansat til at passe fire børn med mulighed for et gæstebarn. Den mindre og overskuelige gruppe vil sammen med den faste og kendte voksne være med til at skabe tryghed og nærvær for barnet. Forbesøg Som forældre får I tilbudt en dagplejeplads af pladsanvisningen, og via dagtilbuddet får I at vide, hvilken dagplejer der er tale om. Herefter tager I kontakt til den pågældende dagplejer for at aftale et besøg. Dette besøg kalder vi et forbesøg, hvor I ser hjemmet, møder de andre dagplejebørn og får et indtryk af dagplejeren. Her vil I have mulighed for at spørge til hverdagen, praktiske ting og pædagogiske holdninger. Efter dette besøg træffer I jeres beslutning. Kontaktmødet I forbindelse med, at jeres barn starter, holder vi et kontaktmøde hos dagplejeren, hvor også pædagogen deltager. Der vil være en generel information om Århus Kommunale Dagpleje, 3

4 pædagogens rolle og gæstedagplejesystemet, og I vil få oplyst, hvordan jeres dagplejer er omfattet af tavshedspligten. Desuden vil de formelle papirer blive skrevet. På mødet vil der være en dialog mellem dagplejeren og jer, hvor I gensidigt afklarer forventninger til hinanden. Dagplejeren fortæller om sin hverdag, om gruppen og aktiviteter, kosten og hvad I som forældre skal medbringe, hvilket altid vil være bleer, evt. sutteflaske, ekstra tøj og overtøj efter årstiden. Dagplejeren har sovevogne til alle børn under 2 år, så I skal ikke selv medbringe barnevogn. Det kan dog være en fordel selv at medbringe barnevogn i den første tid, indtil barnet er trygt. I kan også aftale med dagplejeren, hvordan jeres barn bør modtages for at få en god og glidende overgang. Vi vil gerne tage individuelle hensyn til jer og jeres barn under hensyntagen til de øvrige børn. En god start på dagplejelivet Overgangen fra hjem til dagpleje vil altid være præget af et individuelt hensyn til barnet. Nogle børn fatter tillid til dagplejeren med det samme, andre har lidt betænkningstid. Fælles kan man sige, det er en god idé at afsætte lidt tid til indkøringen med sit barn, så de første dage bliver korte. Et andet hensyn, man kan tage, er, at barnet har prøvet at blive passet af andre end forældrene inden start i dagplejen. På den måde har barnet oplevet at blive afleveret og genforenet. Desuden vil det hjælpe barnet, hvis det også har kendskab til anden kost end modermælk. Men man skal altid huske, at hvis barnet reagerer, er det naturligt, og at der er tale om en tidsbegrænset periode. Reaktionerne kan være meget forskellige og kan forekomme både hos dagplejeren men også i hjemmet. Samarbejdet mellem dagplejer og forældre Vi ønsker i dagplejen, at der er et højt informationsniveau omkring barnet, fordi vi ved, det kommer barnet til gavn. Det er med til at give tryghed at vide, der er en dialog mellem forældrene og dagplejeren. Desuden bliver forståelsen for barnets reaktioner bedre, både for forældre og dagplejer, hvis I gensidigt fortæller om barnets oplevelser hjemme og i dagplejen. Sørg derfor for, at der er tid til at få snakket om barnet, små ændringer i rytmen kan have stor betydning. Det hjælper til at kunne forstå barnet og dets signaler, som f.eks. sult, søvn og andet, som kan have indflydelse på, hvordan dagplejeren kan tilrettelægge dagen med dit barn. 4

5 Komme og gå Når vi til kontaktmødet spørger, hvornår barnet kommer om morgenen, og hvornår det bliver hentet om eftermiddagen, gør vi det af forskellige grunde. Barnet har brug for en vis forudsigelighed og bestemte ritualer i løbet af en dag. Dagplejeren har brug for at kende sin arbejdsdag, så han/hun kan tilrettelægge en god hverdag. Følgende huskeråd er vigtige for dagplejerens hverdag: Hvis dit barn holder fri, skal du informere dagplejeren, så han/hun har mulighed for at planlægge dagen med de børn, han/hun har den dag. Hvis du kommer senere om formiddagen med dit barn så ring til dagplejeren, så I kan lave en aftale Hvis du bliver forsinket i forhold til afhentning, skal du kontakte dagplejeren, så han/hun kan tilrettelægge eftermiddagen med den gruppe børn, han/hun har og undgå, at børnene oplever unødig ventetid. Hvis du har behov for pasning udover den aftalte tid (indenfor dagplejerens åbningstid), er det altid en god idé at informere dagplejeren på forhånd. Hvis I holder ferie med barnet, skal I sige det til dagplejeren i så god tid som muligt. Gæstedagpleje I vores dagtilbud er der ansat en fast vikar i Mårslet og en i Solbjerg. Desuden er der to andre faste vikarpladser i Mårslet og en i Solbjerg. En vikar er en erfaren dagplejer, der ikke selv har indmeldte børn eller har færre børn. Vikaren kan have op til fem gæstebørn. I det daglige gør vikaren meget for at få et bredt kendskab til børnene fra de forskellige dagplejehjem. Vikaren deltager bl.a. i legestuerne, på ture og andre arrangementer. I er meget velkomne til at besøge vikardagplejeren forud for barnets ophold hos ham/hende. Når en dagplejer er fraværende ved ferie, kursus, afspadsering eller sygdom bliver barnet passet af vikaren eller en anden dagplejer i området så vidt muligt inden for den samme legestuegruppe. Dagplejerne gør meget for at kende børnene fra hele legestuegruppen, så forældre og børn kan føle sig trygge, når barnet skal ud i gæstedagpleje. Når fraværet er planlagt som f.eks. ferie, kursus eller planlagt afspadsering, informeres forældrene i forvejen om, hvor barnet skal i gæstedagpleje. Hvis dagplejeren bliver syg, ringer hun til morgenvagten mellem kl og Som udgangspunkt forsøger morgenvagten at finde en gæstedagplejer, som barnet kender i forvejen. I 5

6 denne situation, tages der meget hensyn til, hvor barnet trives. Morgenvagten ringer herefter til jer. Ved raskmelding vil I altid få besked dagen før via gæstedagplejeren eller fra den pædagogiske leder. Når I får tilbudt gæstedagpleje, skal I huske at medbringe bleer, ekstra tøj, sut eller hvad jeres barn har brug for i løbet af dagen. Legestuegruppen Alle dagplejere er tilknyttet en legestuegruppe og mødes her ca. en gang om ugen. I Solbjerg mødes legestuegrupperne i Fritidscenteret, og i Mårslet mødes grupperne i Sneglehuset, hvor Skovbørnehaven hører til. Formålet med legestuerne er at lære børnene at fungere i en stor børnegruppe, og at de lærer de andre dagplejere og vikaren at kende. Dette er en stor hjælp, når børnene skal i gæstedagpleje, hvis dagplejeren er syg eller på anden måde fraværende. I legestuen foregår mange forskellige aktiviteter, men en typisk legestue begynder med samling af børnene til sang og sanglege. Børnene bruger deres krop og leger det, der er sjovt, når man er mange og har godt med gulvplads. Hvis I som forældre selv skulle få lyst til at deltage i legestuen, kan I bare aftale det med dagplejeren. Forældre kan også inviteres med i legestuen til forskellige arrangementer. De enkelte legestuegrupper er medstyrende. Det vil sige, prioriteringer af indkøb til legestuen, placering af gæstebørn, samt fordeling af kurser og ferier foregår i gruppen i samarbejde med pædagogen. At være en medstyrende gruppe har også en anden funktion, nemlig at dagplejerne kan være til gensidig inspiration for hinanden, og her kan de lære hinandens børn at kende. I praksis vil det ofte være i legestuen planlægningen og udvekslingen finder sted. Traditioner Traditioner vægtes højt i dagplejen, idet børnene derigennem lærer vigtige kulturelle værdier at kende. Traditionerne er først og fremmest årstidsbestemte aktiviteter, så som julearrangement med evt. gudstjeneste, luciaoptog og fastelavnsfest. Der kan desuden forekomme udflugter, og den anden onsdag i maj afholdes den landsdækkende dagplejedag. Den enkelte gruppe kan have særlige traditioner og arrangementer, som de gerne vil kendes på, som f.eks. bedsteforældredag. Spørg din dagplejer om, hvilke traditioner og arrangementer der er planlagt for dit barn i løbet af året. 6

7 Pædagogen Pædagogen kommer jævnligt i dagplejehjemmet både anmeldt og uanmeldt. Besøgene har karakter både af rådgivning og vejledning, men også af kontrol af forholdene i hjemmet. Det pædagogiske tilsyn betyder, at der vil være en dialog om det enkelte barns trivsel og udvikling. Det almindelige besøg hos dagplejeren går med at gennemgå de enkelte børn: Trives de, og udvikler de sig, som de skal? Og hvordan har børnene det med hinanden? Er der noget særligt, der skal tales om eller ses nærmere på i den forbindelse? Vi taler også om dagplejerens trivsel, samt kommunikation og samarbejde både med kollegaer og forældre. Pædagogen kan også deltage i legestuen og i diverse arrangementer. Forældresamtaler I et samarbejde med dagplejeren tilbyder pædagogen jer en samtale om barnet, når det nærmer sig 3 år. Udover dette vil det altid være muligt at få en samtale. Ligeledes bliver det mere og mere almindeligt at udfylde et overgangsskema på barnet, når det forlader dagplejen for at starte i børnehaven, for at lette overgangen fra det ene pasningstilbud til det andet. Her vil I naturligvis også blive informeret. Sikkerhed i hjemmet Når dagplejeren stiller sit hjem til rådighed for andres børn, skal der naturligvis udføres sikkerhedskontrol med jævne mellemrum. Dette udføres af pædagogen efter Århus Kommunale Dagplejes gældende regler. Vi vil gerne undgå ulykker i dagligdagen. Derfor: Er der ingen snore i tøjet eller halstørklæder. Er der ingen halssmykker eller små pyntetørklæder. Skal barnet altid have en godkendt sele på i barnevognen. Har ingen dagplejer vandbassiner eller fuglebade i haven. Forekommer leg med vand i det omfang, som forældrene har givet tilladelse til. Må giftige planter og vaser ikke stå i børnehøjde. Er levende lys kun tændt, når dagplejeren er til stede. Foretager dagplejer og pædagog et sikkerhedstjek i hjemmet efter en udarbejdet tjekliste. Alle dagplejere skal desuden ved ansættelse gennemgå et førstehjælpskursus, som løbende bliver fulgt op hvert 3. år. 7

8 Åbningstider Dagplejeren har en åbningstid på 48 timer fordelt i tidsrummet fra 6:30 17:00. Grundet den lange arbejdsuge optjener dagplejeren 6 afspadseringsdage om året. Den 24/12, 31/12, Grundlovsdag og dagen efter Kr. Himmelfartsdag vil dagplejen derfor som udgangspunkt være lukket, dog vil der være mulighed for pasning, hvis I har behov for det. Kosten Maden er en vigtig energikilde, når barnet skal udvikle sig. I barnets hverdag er der mange udfordringer, der gør, at forbrændingen sker hurtigt. Derfor skal barnet have hyppige mellemmåltider også udover morgenmad, frokost og aftensmad. Dagplejen følger Århus Kommunes Kostpolitik, så børnene vil få serveret en sund og alsidig kost. Vi lægger vægt på, at børnene får meget frugt og grønt. Mælken vil være økologisk, hvis forældrene ønsker det. Omkring måltidet mødes forskellige kostvaner og traditioner, men måltiderne skal altid være præget af en hyggelig og positiv atmosfære. Der spises ved et dækket bord, og de større børn kan være med til at forberede det enkelte måltid. Som eksempel kan måltiderne se sådan ud: Morgenmad til børn, der møder før klokken 8: Grød brød med tilbehør (ost, marmelade) Mælk Formiddagsmad: Brød og frugt Mælk eller vand Frokost: Rugbrød med forskelligt pålæg, små lune retter, gulerod og agurk eller årstidens grøntsager Mælk Eftermiddagsmad: Frisk frugt og brød eller et mælkeprodukt Vand eller mælk Spædbørnskosten aftales efter behov, og specialkost skal medbringes hjemmefra, Saft og kage kan forekomme ved særlige lejligheder. 8

9 Syge børn Syge børn må ikke modtages i dagplejen. Begrundelsen er, at barnet har mulighed for at blive hurtigere rask i rolige og omsorgsfulde omgivelser derhjemme men også at sikre, at spredning af smitsomme sygdomme begrænses. Barnet er sygt, hvis det: har feber har dårlig almentilstand har mavetilfælde f.eks. i form af diarré har øjenkatar med pudsflåd rekreerer sig efter overstået sygdom Barnet skal kunne fungere blandt de andre børn og kunne deltage i de aktiviteter, dagplejeren har planlagt for dagen så som ophold på legeplads, udflugt, rytmik, legestuedag og lign. Hvis barnet bliver sygt i dagplejehjemmet, vil forældrene altid blive kontaktet, så barnet kan blive hentet. Det er den enkelte dagplejer, der har kompetence til at vurdere, om barnet er blevet sygt. Informer altid om dit barns sygdom så tidligt som muligt, så dagplejeren kan orientere de andre forældre i tilfælde af alvorlige/smitsomme sygdomme. Det er også vigtigt for dagplejerens planlægning af dagen at vide, om dit barn er sygt og forhindret i at komme i dagpleje. Dagplejerne kan i specielle tilfælde give medicin. Hvis dagplejeren har påtaget sig at give et barn medicin eller smøre med salve, skal medicinen være tydeligt markeret med barnets navn og den lægeordinerede dosis, og der skal foreligge en indlægsseddel. Rygepolitik Der må ikke ryges i dagplejehjemmet og andre lokaler til brug for dagpleje, når der passes børn. Lokaler i dagplejehjemmet, der primært er indrettet som børnenes lege- og opholdsrum, skal være røgfrie hele døgnet. Dyr I nogle dagplejehjem kan der være dyr f.eks. hund eller kat, men dyr og børn er adskilt. Tavshedspligt Som dagplejer har man tavshedspligt. Det vil sige, at de private ting vedrørende barn og familie, man som forældre fortæller sin dagplejer, må dagplejeren ikke fortælle videre til andre. Hvis dagplejeren har brug for at tale med en tredjepart for eventuelt at hente råd og vejledning, må hun/han benytte sig af pædagogen eller dagtilbudslederen, som også har tavshedspligt. Som forældre har man ikke tavshedspligt, men det er naturligvis altid godt at behandle de oplysninger om dagplejeren, dagplejerens familie og de andre børn i dagplejen, som I uundgåeligt vil komme i besiddelse af, med respekt og omtanke. 9

10 Ændring af placering af børn i dagtilbuddet Vores dagtilbud Mårslet Solbjerg med dagpleje, Valnødden, Mirabellen og Skovbørnehaven fungerer som én integreret institution for 0-6 årige. Det betyder, at forældre, som har plads til deres barn i dagplejen ikke skal ansøge om en børnehaveplads eller overflytning til en anden afdeling i dagtilbuddet via pladsanvisningen. I stedet for skal I udfylde et skema med jeres ønsker og aflevere det til dagtilbudslederen, som har ansvar for fordelingen af børnene internt i dagtilbuddet. Skemaet kan rekvireres hos dagtilbudslederen. Hvis der ønskes en plads i et andet dagtilbud f.eks. Solbjerg Dagtilbud eller Mårslet Øst Dagtilbud, skal der stadig ansøges om plads via pladsanvisningen. Forældreråd Forældrerådets formål er at sikre forældrene indflydelse på principperne for dagplejens daglige virke. Forældrerådet er desuden sparringspartner for dagtilbudsbestyrelsen. Forældrerådet er valgt fra 1. oktober til 30. september det følgende år, og det består af fire eller fem forældrerepræsentanter og en medarbejderrepræsentant. En af forældrerepræsentanterne fra forældrerådet er desuden medlem af dagtilbudsbestyrelsen. Forældrerådet afholder mindst fire årlige møder. Der tages referat fra forældrerådsmøderne, og referatet offentliggøres efterfølgende på Mårslet Skovbørnehaves hjemmeside og sendes pr. til forældrene. Du kan tilmelde dig mailinglisten ved at skrive til pet@bu.aarhus.dk. Forældrerådets opgaver er bl.a.: at være inddraget i arbejdet med dagtilbuddets læreplan at være sparringspartner for dagtilbudsbestyrelsen at drøfte principielle problemstillinger vedrørende dagplejen at indgå i et samarbejde med personalet i dagplejen om emner fra dagligdagen og i forbindelse med møder og arrangementer Forældrerådet kan udarbejde oplæg til dagtilbudsbestyrelsen til f.eks. dagtilbuddets læreplan, idéer til fælles aktiviteter og fælles problemstillinger for dagtilbuddet. Forældrerådet kan også have mere praktisk betonede opgaver i forbindelse med planlægning af arrangementer i dagplejen. 10

11 Bestyrelsen Dagtilbudsbestyrelsen består af 4 forældrerepræsentanter (en fra hver afdeling) valgt i forældrerådene (heraf en forældrerepræsentant for dagplejen), 2 medarbejderrepræsentanter (valgt af medarbejderne i de fire afdelinger) samt dagtilbudslederen. Bestyrelsen skal fastlægge de overordnede principper for dagtilbuddets udvikling og arbejde i forhold til de børnerelaterede spørgsmål. Bestyrelsen kan kontaktes og har naturligvis også tavshedspligt. Formand (forælder i Mirabellen): Morten Overgaard, Næstformand (forælder i dagplejen): Hanne Kaiser, Se referater m.v. på 11

Dagplejen i Mårslet og Solbjerg

Dagplejen i Mårslet og Solbjerg Dagplejen i Mårslet og Solbjerg Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 2 Dagtilbuddet... 3 Kontaktoplysninger... 3 Dagplejens kendetegn... 3 Forbesøg... 3 Kontaktmødet... 4 En god start på dagplejelivet...

Læs mere

Dagplejen i Viby. Rosenvang Søndervang/Kjærslund/Rosenhøj Viby Vestergård/Vårkjær/Grøfthøj

Dagplejen i Viby. Rosenvang Søndervang/Kjærslund/Rosenhøj Viby Vestergård/Vårkjær/Grøfthøj 1 Indholdsfortegnelse: Dagplejen i... 2 Kontaktoplysninger... 2 Dagplejens kendetegn... 4 Præsentationsbesøg... 4 Kontaktmødet... 4 En god start... 4 Samarbejdet mellem dagplejer og forældre... 4 Komme

Læs mere

VELKOMMEN I DAGPLEJEN HARLEV

VELKOMMEN I DAGPLEJEN HARLEV VELKOMMEN I DAGPLEJEN HARLEV Dagplejen Harlev_08.indd 1 13/08/08 8:36:19 Harlev Dagtilbud Dagplejen er en del af Harlev Dagtilbud som består af: Dagplejen, Vuggestuen den Grønne Gren, Børnehaven Pilehaven,

Læs mere

Velkommen i Dagplejen Åby

Velkommen i Dagplejen Åby Velkommen i Dagplejen Åby Århus Kommune Dagtilbuddet Gl. Åby En pjece til nye forældre Forældrerådet i Dagplejen Åby vil bidrage med at få etableret en god kontakt mellem dagpleje og hjem. Derfor er der

Læs mere

Kære forældre. Velkommen til dagplejen i. af Randers Kommune. Alle kommunale dagplejere er ansat og godkendt. Hvad er dagpleje?

Kære forældre. Velkommen til dagplejen i. af Randers Kommune. Alle kommunale dagplejere er ansat og godkendt. Hvad er dagpleje? Dagplejen Kære forældre Velkommen til dagplejen i Randers Kommune. Alle kommunale dagplejere er ansat og godkendt af Randers Kommune. Hvad er dagpleje? En dagplejer passer normalt 4 børn, og har i perioder

Læs mere

Velkommen. i Frederikssund dagpleje

Velkommen. i Frederikssund dagpleje Velkommen i Frederikssund dagpleje Kære Forældre Velkommen i dagpleje Det sætter mange tanker i gang, når man skal aflevere sit barn i dagpleje for første gang. Det er vigtigt at I føler jer trygge og

Læs mere

Velkommen til Sabro Dagpleje

Velkommen til Sabro Dagpleje Velkommen til Sabro Dagpleje Et godt lære-værested Sabro Dagpleje. Sabro dagpleje består af 12 dagplejehjem alle beliggende i Sabro midtby. Et dagplejer har op til 4 fastindskrevne børn i alderen ½ år

Læs mere

Hvad er en kommunal dagpleje?

Hvad er en kommunal dagpleje? DAGPLEJEN 1 Velkommen Vi byder dig og dit barn velkommen i Den kommunale Dagpleje i Esbjerg kommune. Med denne folder vil vi gerne fortælle dig om dagplejen og dens muligheder. Pjecen er udarbejdet af

Læs mere

VELKOMMEN til den kommunale dagpleje

VELKOMMEN til den kommunale dagpleje VELKOMMEN til den kommunale dagpleje VELKOMMEN - til den kommunale dagpleje i Jammerbugt Kommune Med denne pjece ønsker vi at byde jer velkommen som forældre i den kommunale dagpleje i Jammerbugt Kommune.

Læs mere

Dagplejen. Dagtilbudsafdelingen

Dagplejen. Dagtilbudsafdelingen Dagplejen Dagtilbudsafdelingen Velkommen 2 3 Pædagogiske læreplaner Vi byder jer og jeres barn velkommen i dagplejen i Viborg Kommune. I dagplejen modtager vi børn i alderen 0 3 år. Børnene kan blive i

Læs mere

VELKOMMEN. til den kommunale dagpleje

VELKOMMEN. til den kommunale dagpleje VELKOMMEN til den kommunale dagpleje VELKOMMEN - til den kommunale dagpleje i Jammerbugt Kommune Med denne pjece ønsker vi at byde jer velkommen som forældre i den kommunale dagpleje i Jammerbugt Kommune.

Læs mere

VELKOMMEN. til den kommunale dagpleje

VELKOMMEN. til den kommunale dagpleje VELKOMMEN til den kommunale dagpleje VELKOMMEN - til den kommunale dagpleje i Jammerbugt Kommune Med denne pjece ønsker vi at byde jer velkommen som forældre i den kommunale dagpleje i Jammerbugt Kommune.

Læs mere

Velkomstpjece Dagplejen Norddjurs Kommune Område Grenaa

Velkomstpjece Dagplejen Norddjurs Kommune Område Grenaa Velkomstpjece Dagplejen Norddjurs Kommune Område Grenaa Velkommen til den kommunale dagpleje i Område Grenaa Vores adresse er: Område Grenaa Østre skole, Skolebakken 20 8500 Grenaa Dagplejekontorets personale:

Læs mere

Velkommen til Sabro Dagpleje

Velkommen til Sabro Dagpleje Velkommen til Sabro Dagpleje Et godt lære-værested Sabro Dagpleje. Sabro dagpleje består af 9 kommunale dagplejehjem alle beliggende i Sabro midtby. En dagplejer har op til 4 fastindskrevne børn i alderen

Læs mere

Velkommen. i Ringsted Kommunale Dagpleje

Velkommen. i Ringsted Kommunale Dagpleje Velkommen i Ringsted Kommunale Dagpleje 2015 Ringsted Kommunale Dagpleje Dagplejekontorets information Adresse: Frejasvej 3, 4100 Ringsted. Kære Forældre Vi håber jeres barn kommer til at trives i dagplejen

Læs mere

Velkommen i dagplejen i Område Grenaa

Velkommen i dagplejen i Område Grenaa Velkommen i dagplejen i Område Grenaa 1 Velkommen til den kommunale dagpleje i Område Grenaa Vi vil gerne byde jer velkommen i den kommunale dagpleje i Område Grenaa, Norddjurs Kommune. Med denne pjece

Læs mere

Velkomstpjece Dagplejen Norddjurs Kommune

Velkomstpjece Dagplejen Norddjurs Kommune Velkomstpjece Dagplejen Norddjurs Kommune Velkommen til den kommunale dagpleje i Norddjurs kommune. Allingåbro Børneby Plantagevej 11 8961 Allingåbro Afdelingsleder Bente Laursen 89594240/23111541 Email

Læs mere

Hverdagen i dit barns dagpleje

Hverdagen i dit barns dagpleje 2017 Hverdagen i dit barns dagpleje Indhold Hvad er en dagpleje?.......................................................... 3 Dagplejepædagogen..........................................................

Læs mere

Velkommen til dagplejen i Område Grenaa

Velkommen til dagplejen i Område Grenaa Velkommen til dagplejen i Område Grenaa Velkommen til den kommunale dagpleje i Område Grenaa Vi vil gerne byde jer velkommen i den kommunale dagpleje i Område Grenaa, Norddjurs Kommune. Med denne pjece

Læs mere

Velkommen i dagplejen

Velkommen i dagplejen Velkommen i dagplejen Jeres barn skal nu starte i dagpleje hos en af vores kommunale dagplejere. Den tid som barnet skal tilbringe i dagplejen er en forholdsvis stor del af barnets friske og vågne tid.

Læs mere

VELKOMMEN TIL DAGPLEJEN HJORTSHØJ/HÅRUP/MEJLBY EN TRYG START

VELKOMMEN TIL DAGPLEJEN HJORTSHØJ/HÅRUP/MEJLBY EN TRYG START VELKOMMEN TIL DAGPLEJEN HJORTSHØJ/HÅRUP/MEJLBY EN TRYG START Hvad kan dagplejen tilbyde Når du vælger dagpleje, får dit barn en dagligdag i hjemlige trygge omgivelser, der er tid og ro til det enkelte

Læs mere

Velkomstpjece Dagplejen. Norddjurs Kommune

Velkomstpjece Dagplejen. Norddjurs Kommune Velkomstpjece Dagplejen Norddjurs Kommune Velkommen til den kommunale dagpleje i Norddjurs kommune. Børneby Vivild Bakkegårdsvej 8a Vivild 8961 Allingåbro Dagplejepædagog i børneby Vivild Annette Sortkjær

Læs mere

VELKOMMEN TIL DAGPLEJEN HJORTSHØJ/HÅRUP/MEJLBY EN TRYG START

VELKOMMEN TIL DAGPLEJEN HJORTSHØJ/HÅRUP/MEJLBY EN TRYG START VELKOMMEN TIL DAGPLEJEN HJORTSHØJ/HÅRUP/MEJLBY EN TRYG START 1 Hvad kan dagplejen tilbyde Når du vælger dagpleje, får dit barn en dagligdag i hjemlige, trygge omgivelser, hvor der er tid og ro til det

Læs mere

VELKOMMEN I DAGPLEJEN. Allingåbro Børneby ALLINGÅBRO BØRNEBY NORDDJURS KOMMUNE

VELKOMMEN I DAGPLEJEN. Allingåbro Børneby ALLINGÅBRO BØRNEBY NORDDJURS KOMMUNE VELKOMMEN I DAGPLEJEN ALLINGÅBRO BØRNEBY NORDDJURS KOMMUNE Velkommen til den kommunale dagpleje i Distrikt Allingåbro! Dagplejen er en afdeling i Allingåbro. Adressen er: Allingåbro Plantagevej 11 8961

Læs mere

DAGPLEJEN SKJOLDHØJ L E G E S T U E N. Bronzealdertoften 1 8210 Aarhus V Kontakt: 41 85 74 82

DAGPLEJEN SKJOLDHØJ L E G E S T U E N. Bronzealdertoften 1 8210 Aarhus V Kontakt: 41 85 74 82 DAGPLEJEN SKJOLDHØJ L E G E S T U E N Bronzealdertoften 1 8210 Aarhus V Kontakt: 41 85 74 82 Velkommen til dagplejen Skjoldhøj Skjoldhøj dagtilbud er 6 integrerede daginstitutioner samt dagplejen: DII

Læs mere

Velkomstpjece Dagplejen Toubro Børneby

Velkomstpjece Dagplejen Toubro Børneby Velkomstpjece Dagplejen Toubro Børneby Velkommen til den kommunale dagpleje Toubro Børneby Dagplejekontorets personale: AfdelingsLeder Birgitte Chalmer Rasmussen Tlf. : 89592572/2750 Mobil: 31544500 Email

Læs mere

Slagelse Dagpleje Willemoesvej 2c, Slagelse

Slagelse Dagpleje Willemoesvej 2c, Slagelse Slagelse Dagpleje Willemoesvej 2c, 1 4200 Slagelse www.slagelse.dk/dagplejen Tlf. 58 57 36 36 Dagplejepædagogerne i din gruppe er: Ledelse: Dagplejechef Lis Wichers. tlf. 58 57 30 50 Afdelingsleder Pia

Læs mere

Velkommen. i Dagplejen ved Skødstrup Dagtilbud

Velkommen. i Dagplejen ved Skødstrup Dagtilbud Velkommen i Dagplejen ved Skødstrup Dagtilbud Kære forældre, Velkommen i Dagplejen ved Skødstrup Dagtilbud. For at sikre at du/i og dit/jeres barn får så god en start som mulig, er der udarbejdet denne

Læs mere

VORBASSE DAGPLEJE ANDEDAMMEN DRIVVEJEN 3 6623 VORBASSE

VORBASSE DAGPLEJE ANDEDAMMEN DRIVVEJEN 3 6623 VORBASSE VORBASSE DAGPLEJE VORBASSE DAGPLEJE ANDEDAMMEN DRIVVEJEN 3 6623 VORBASSE Kære Forældre Denne pjece er tænkt som information om de praktiske spørgsmål der kan være i forbindelse med Jeres barns start i

Læs mere

Vi lægger særlig vægt på, at kemien mellem jer og dagplejeren er god, og at I har tillid til dagplejeren.

Vi lægger særlig vægt på, at kemien mellem jer og dagplejeren er god, og at I har tillid til dagplejeren. Dagplejen Nærmest hjemme En god begyndelse for barn og forældre Om kort tid skal jeres barn starte i dagpleje. Vi ved, at det sætter mange tanker i gang, når man skal aflevere sit barn til pasning første

Læs mere

Nyttige links. Dagplejen Kayerødsgade 46, 9000 Aalborg Tlf.:

Nyttige links. Dagplejen Kayerødsgade 46, 9000 Aalborg Tlf.: Nyttige links Læs mere om vores retningslinjer for kost, læreplaner mv. på: www.aalborg.dk/dagplejen Læs mere om smitsomme sygdomme hos børn i Sundhedsstyrelsens folder på: www.sundhedsstyrelsen.dk Orienter

Læs mere

Dagplejen i Odder. Dagplejen i Odder

Dagplejen i Odder. Dagplejen i Odder Dagplejen i Odder Den kommunale dagpleje er et tilbud om pasning i et privat hjem, hvor hverdagen er præget af ro og harmoni. Børnene har mulighed for at deltage i hjemlige aktiviteter, som kan være at

Læs mere

Velkommen i Dagplejen

Velkommen i Dagplejen Velkommen i Dagplejen 1 Dagplejen er kommunens største daginstitution med 48 dagplejere, 3 deltidsansatte pædagoger, 1 leder og en administrativ medarbejder. Dagplejen arbejder ud fra et anerkendende børnesyn,

Læs mere

Velkommen i Dagplejen

Velkommen i Dagplejen Velkommen i Dagplejen Kære Forældre Det sætter mange tanker i gang, når man afleverer sit barn i dagplejen for første gang. Det er vigtigt, at I føler jer trygge og får et godt indblik i, hvad det vil

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Velkommen Præsentation Det daglige arbejde med børnene Udstyr Sygdom Forældrebestyrelsen Praktiske oplysninger

Indholdsfortegnelse: Velkommen Præsentation Det daglige arbejde med børnene Udstyr Sygdom Forældrebestyrelsen Praktiske oplysninger Indholdsfortegnelse: Velkommen... 2 Præsentation... 3 Første besøg i dagplejehjemmet... 3 Det daglige arbejde med børnene... 3 Åbningstider i Dagplejen... 3 Hverdag i Dagplejen... 4 Traditioner... 5 Legestuen...

Læs mere

Dit barn og Dagplejen

Dit barn og Dagplejen Sæson 11/12 Dit barn og Dagplejen Nyttig information for Forældre Skole og Børneforvaltningen DIT BARN OG DAGPLEJEN- NYTTIG INFORMATION FOR FORÆLDRE Den kommunale dagpleje Den kommunale dagpleje er et

Læs mere

Velkomstpjece Dagplejen Norddjurs Kommune - Distrikt Ørum

Velkomstpjece Dagplejen Norddjurs Kommune - Distrikt Ørum Velkomstpjece Dagplejen Norddjurs Kommune - Distrikt Ørum 1 Velkommen til den kommunale dagpleje i Norddjurs kommune Distrikt Ørum Distrikt Ørum Skolebakken 33 8586 Ørum Distriktsleder - Distrikt Ørum

Læs mere

Velkommen til Dagplejen Bjergsted Bakker

Velkommen til Dagplejen Bjergsted Bakker Velkommen til Dagplejen Bjergsted Bakker BJERGSTED BAKKER Velkommen til den kommunale dagpleje Velkommen i dagplejen Med denne pjece vil vi gerne byde jer velkommen som forældre i dagplejen, samt give

Læs mere

velkommen i dagplejen

velkommen i dagplejen velkommen i dagplejen velkommen i Dagplejen Kære forælder Denne pjece indeholder praktiske oplysninger, som i ord og billeder, fortæller om hverdagen hos en dagplejer. Indhold 3 Dagplejen er for børn fra

Læs mere

VELKOMMEN TIL DAGPLEJEN. dagplejen INFORMATIONSFOLDER. I denne folder kan du læse om Dagplejen i Stevns Kommune.

VELKOMMEN TIL DAGPLEJEN. dagplejen INFORMATIONSFOLDER. I denne folder kan du læse om Dagplejen i Stevns Kommune. VELKOMMEN TIL DAGPLEJEN dagplejen INFORMATIONSFOLDER I denne folder kan du læse om Dagplejen i Stevns Kommune. VELKOMMEN VI VIL GERNE BYDE JER OG JERES BARN VELKOMMEN I DAGPLEJEN Jeres barns start i Dagplejen

Læs mere

Velkommen til børn og forældre

Velkommen til børn og forældre Velkommen til børn og forældre Præsentationsmøde Når I har fået en plads i dagplejen, inviterer pædagogen jer og jeres barn til et præsentationsmøde hos dagplejer. Pædagogen forestår mødet. På mødet fortæller

Læs mere

Velkommen til Nøddekrattets vuggestue

Velkommen til Nøddekrattets vuggestue Velkommen til Nøddekrattets vuggestue Vi vil gerne byde dig og dine forældre velkommen Vores telefonnummer er 43 35 32 35 Vores hjemmeside er www.detgroenneomraade.htk.dk/afdelingerne I denne folder kan

Læs mere

Velkommen til dagplejen Et trygt tilbud i små miljøer

Velkommen til dagplejen Et trygt tilbud i små miljøer SOLRØD KOMMUNE DAGPLEJEN Velkommen til dagplejen Et trygt tilbud i små miljøer Du og dit barn bydes velkommen i den kommunale dagpleje. I pjecen her finder du alle de vigtigste oplysninger om dagplejen.

Læs mere

Dagligdagen i Minihøj

Dagligdagen i Minihøj Dagligdagen i Minihøj Der er naturligvis ikke to dage, der er ens, men for alligevel at give jer et indtryk af en normal dags forløb, har vi beskrevet en sådan med ca. tidspunkter. 06.30 Institutionen

Læs mere

Velkommen til dagplejen i Stensballe

Velkommen til dagplejen i Stensballe Velkommen til dagplejen i Stensballe Dagligdagen i dagplejen Dagplejen i Stensballe blev 1. januar 2019 sammenlagt med daginstitutionerne i Stensballe med samme ledelse. Denne omorganisering af dagplejen

Læs mere

Velkommen i Vuggestuen Mælkevejen til dig og dine forældre. Vuggestuen Mælkevejen Vadgårdsvej 17 6830 Nr. Nebel Telefon: 51 72 87 90

Velkommen i Vuggestuen Mælkevejen til dig og dine forældre. Vuggestuen Mælkevejen Vadgårdsvej 17 6830 Nr. Nebel Telefon: 51 72 87 90 Velkommen i Vuggestuen Mælkevejen til dig og dine forældre Vuggestuen Mælkevejen Vadgårdsvej 17 6830 Nr. Nebel Telefon: 51 72 87 90 Hvem er vi: Vuggestuen startede op 1. august 2014, som en del af børnehaven

Læs mere

Hverdagen i dit barns dagpleje

Hverdagen i dit barns dagpleje Hverdagen i dit barns dagpleje 1 Indhold Hvad er en dagpleje? Dagplejepædagogen Derfor er det vigtigt at gå i dagpleje Starten i dagplejen Hverdagen i dagplejen Pædagogiske læreplaner Forældresamarbejde

Læs mere

VELKOMMEN I DAGPLEJEN ASSENS KOMMUNE

VELKOMMEN I DAGPLEJEN ASSENS KOMMUNE VELKOMMEN I DAGPLEJEN ASSENS KOMMUNE Adresse: Møllebakken 22 A, 5690 Tommerup Leder: Aase Lind Nielsen Tlf.nr.: 64 74 68 09 E-mail: alnie@assens.dk Souschef: Maike Rodenberg Tlf. nr.: 64 74 67 07 E-mail:

Læs mere

Dagplejer Maria Juel Keested

Dagplejer Maria Juel Keested Dagplejer Maria Juel Keested Jeg hedder Maria Juel Keested (1976) og er gift med Thomas, sammen har vi to børn Michelle (1999) og Michlas (2001) Vi har hunden Nanna og et par katte, Hunden er lukket ude

Læs mere

Velkomstpjece dagplejen Norddjurs Kommune Børneby Glesborg

Velkomstpjece dagplejen Norddjurs Kommune Børneby Glesborg Velkomstpjece dagplejen Norddjurs Kommune Børneby Glesborg 1 Velkommen til den kommunale dagpleje i Norddjurs Kommune Børneby Glesborg Børneby Glesborg Glesborg Bygade 81 8585 Glesborg Distriktsleder -

Læs mere

Velkommen til Dagplejen ved Fjorden

Velkommen til Dagplejen ved Fjorden Velkommen til Dagplejen ved Fjorden Velkommen til den kommunale dagpleje Med denne pjece vil vi gerne byde jer velkommen som forældre i dagplejen, samt give jer praktiske oplysninger om hverdagen hos en

Læs mere

VELKOMMEN I DAGPLEJEN

VELKOMMEN I DAGPLEJEN VELKOMMEN I DAGPLEJEN VELKOMMEN i Dagplejen Kære forælder Denne pjece indeholder praktiske oplysninger, som i ord og billeder fortæller om hverdagen hos en dagplejer. Indhold 3 Dagplejen er for børn fra

Læs mere

BØRNEGÅRDEN RUNDHØJ TLF

BØRNEGÅRDEN RUNDHØJ TLF BØRNEGÅRDEN RUNDHØJ DEN INTEGREREDE INSTITUTION TLF. 87 13 81 54 07 Velkommen til Børnegården Dagligdagen i vuggestueafdelingen Glade børn. Glade voksne. God stemning. Børnegården Rundhøj er et selvejende,

Læs mere

Velkommen til Dagplejen i Faaborg-Midtfyn Kommune Barnets sikre stabile base i det nære miljø. Indhold

Velkommen til Dagplejen i Faaborg-Midtfyn Kommune Barnets sikre stabile base i det nære miljø. Indhold 1 Velkommen til Dagplejen i Faaborg-Midtfyn Kommune Barnets sikre stabile base i det nære miljø. I denne folder kan du som forælder finde svar på stort set alle spørgsmål omkring Dagplejen. Indhold 1.

Læs mere

VELKOMMEN TIL DAGPLEJEN. i Odense Kommune

VELKOMMEN TIL DAGPLEJEN. i Odense Kommune VELKOMMEN TIL DAGPLEJEN i Odense Kommune Dagplejen i Odense Kommune Vi vil gerne byde velkommen til Dagplejen i Odense Kommune. Vi glæder os til det kommende samarbejde og til at være en del af dit barns

Læs mere

Velkommen til Dagplejen i Beder og Malling

Velkommen til Dagplejen i Beder og Malling Velkommen til Dagplejen i Beder og Malling Beder Dagtilbud Beder Dagplejen Beder/Malling Vuggestuen Bymosen Børnehaven Bekkasinen D.I.I. Børnehuset Grønnebakken D.I.I. Amaliegården D.I.I. Himmelblå - Hænder

Læs mere

Velkommen i Dagplejen syd

Velkommen i Dagplejen syd Velkommen i Dagplejen syd 1000 PRAKTISKE TING VORES KERNEOPGAVE I DAGPLEJEN SYD: Børnene skal opleve hjemlig tryghed, kammeratskab, at være glade og føle sig værdifulde, så de bliver i stand til at klare

Læs mere

Velkommen til Frisenvold natur dagpleje

Velkommen til Frisenvold natur dagpleje Velkommen til Frisenvold natur dagpleje Lidt om mig og min familie. Navn: Ruth Jørgensen Adr.: Frisenvoldvej 11, 8940 Randers SV Mobil 20 89 53 09. Mail: ruthfrisenvold@gmail.com Jeg er født i 59, gift

Læs mere

Velkommen til Nøddekrattets vuggestue

Velkommen til Nøddekrattets vuggestue Velkommen til Nøddekrattets vuggestue Vi vil gerne byde dig og dine forældre velkommen Vores telefonnummer er 43 35 32 35 Vores hjemmeside er www.detgroenneomraade.htk.dk/afdelingerne I denne folder kan

Læs mere

Dit barn skal snart i dagtilbud

Dit barn skal snart i dagtilbud Dit barn skal snart i dagtilbud Her kan du få inspiration til, hvordan du som forælder kan forberede og understøtte dit barn ved start i et dagtilbud. Frederiksberg Kommune Forord af borgmester og udvalgsformand.

Læs mere

Velkommen til min dagpleje. Fakta om mig hvem er jeg?

Velkommen til min dagpleje. Fakta om mig hvem er jeg? Velkommen til min dagpleje Navn: Lena Kjær Guldbrandsen Adresse: Egevej 11, 6051 Almind Tlf: 22 98 58 58 Mine åbningstider: Man-Tors: 06.45-16.30 Fredag: 06.45-15-30 Fakta om mig hvem er jeg? Jeg hedder

Læs mere

Velkommen i Gittes dagpleje

Velkommen i Gittes dagpleje Velkommen i Gittes dagpleje 1 Jeg hedder Gitte Gudmandsen og min mand hedder Toni. Vi har to drenge, Kasper og Lasse. Lasse er stadig hjemmeboende. Jeg vil med denne bog give jer indblik i min dagpleje.

Læs mere

Tillægskontrakt mellem forældre og den private børnepasser i Dagplejen Musik & Leg

Tillægskontrakt mellem forældre og den private børnepasser i Dagplejen Musik & Leg Tillægskontrakt mellem forældre og den private børnepasser i Dagplejen Musik & Leg 1. Åbningstider Mandag- torsdag: 7:00-16:00 Fredag: 7:00-15:15 Jeres barn skal afleveres efter den angivne åbningstid

Læs mere

Velkommen til Valdes Børnehus - Vuggestue

Velkommen til Valdes Børnehus - Vuggestue Velkommen til Valdes Børnehus - Vuggestue Overgang fra hjem til vuggestue. Vuggestuen er ofte barnets første rigtige møde med nye og anderledes omgivelser, hvor det indgår i en sammenhæng med andre børn

Læs mere

Velkommen til Dagplejen Syvstjernen

Velkommen til Dagplejen Syvstjernen Velkomstfolder Velkommen til Dagplejen Syvstjernen SYVSTJERNEN Børnehusene Syvstjernen Med denne pjece vil vi gerne byde jer velkommen som forældre i dagplejen ved Børnehusene Syvstjernen, samt give jer

Læs mere

Dit barn skal snart i dagtilbud

Dit barn skal snart i dagtilbud Dit barn skal snart i dagtilbud Her kan du få inspiration til, hvordan du som forælder kan forberede og understøtte dit barn ved start i et dagtilbud. Kære forældre I står nu overfor et nyt kapitel i jeres

Læs mere

Velkommen til Børnehuset Spentrup/Tjørnesvinget

Velkommen til Børnehuset Spentrup/Tjørnesvinget Velkommen til Børnehuset Spentrup/Tjørnesvinget Børnehuset Spentrup/Tjørnesvinget er en kombineret institution med 13 vuggestue børn og 37 børnehavebørn. Børnehuset Tjørnesvinget har én vuggestuegruppe

Læs mere

Velkommen til Fredensgård Den 1. august 2015 skal du starte i vuggestuen, og vi glæder os rigtig meget til at møde dig og din familie.

Velkommen til Fredensgård Den 1. august 2015 skal du starte i vuggestuen, og vi glæder os rigtig meget til at møde dig og din familie. Kære Velkommen til Fredensgård Den 1. august 2015 skal du starte i vuggestuen, og vi glæder os rigtig meget til at møde dig og din familie. Vi vil gerne have besøg af jer, inden du starter. Så kan I se

Læs mere

Slagelse Dagpleje Merkurvej 2, 1. 4200 Slagelse www.slagelse.dk/dagplejen

Slagelse Dagpleje Merkurvej 2, 1. 4200 Slagelse www.slagelse.dk/dagplejen Slagelse Dagpleje Merkurvej 2, 1. 4200 Slagelse www.slagelse.dk/dagplejen Tlf. 58 57 36 36 Ledelse: Dagplejechef Lis Wichers. tlf. 58 57 30 50 Afdelingsleder Helle Frimann tlf. 58 57 34 90 Afdelingsleder

Læs mere

FORÆLDREPJECE August 2015

FORÆLDREPJECE August 2015 FORÆLDREPJECE August 2015 Indholdsfortegnelse Kontaktmøde... 4 Barnets start i Dagplejen... 4 Ankomst og afhentning... 4 Dagligdagen... 5 Særlige dage... 5 Betalingsfri ordning... 5 Sommerferie... 6 Gæstepleje...

Læs mere

Børnehuset Fuglsang. Velkommen til. Vesthuset. Hjemmeside: Adresse: Geels plads 44. Telefonnummer:

Børnehuset Fuglsang. Velkommen til. Vesthuset. Hjemmeside:   Adresse: Geels plads 44. Telefonnummer: Børnehuset Fuglsang Velkommen til Vesthuset Hjemmeside: www.fuglsang.ltk.dk Adresse: Geels plads 44 Telefonnummer: 45 28 57 40 Mail: Leder Mette Zander: mekl@ltk.dk Åbningstider: Mandag til torsdag: 7:00-17:00

Læs mere

Jeg vil i privat dagpleje

Jeg vil i privat dagpleje Privat dagpleje 6 mdr. - 2 år og 10 måneder Jeg vil i privat dagpleje Privat dagpleje I privat dagpleje finder du sammen med en anden familie i en fælles pasningsordning. I kan enten vælge en løsning,

Læs mere

2. udgave redigeret august 2014

2. udgave redigeret august 2014 2. udgave redigeret august 2014 Indhold Velkommen til Dagplejen Holstebro...3 Bestyrelse...3 Dagplejerens uddannelse...3 Pædagogiske læreplaner...3 Lidt om dagplejen...4 Samarbejde/ gensidige forventninger...4

Læs mere

Vi vil gerne byde jeres barn og jer hjertelig velkommen i Børnehuset NOVA. Vi ser frem til et godt samarbejde og en god tid sammen!

Vi vil gerne byde jeres barn og jer hjertelig velkommen i Børnehuset NOVA. Vi ser frem til et godt samarbejde og en god tid sammen! Kære forældre Vi vil gerne byde jeres barn og jer hjertelig velkommen i Børnehuset NOVA. Vi ser frem til et godt samarbejde og en god tid sammen! Dine voksne på vuggestuen er: Laila Rikke Emma Maja Pædagog

Læs mere

Generel information om dagplejen Nord

Generel information om dagplejen Nord Generel information om dagplejen Nord I dagplejen Nord arbejder vi alle målrettet på at skabe anerkendende og inkluderende fællesskaber og læringsmiljøer for alle børn. Vi har formuleret følgende kerneopgave

Læs mere

Børnehuset Fuglsang. Velkommen til. Østhuset. Hjemmeside: Adresse: Askevænget nummer 2. Telefonnummer:

Børnehuset Fuglsang. Velkommen til. Østhuset. Hjemmeside:   Adresse: Askevænget nummer 2. Telefonnummer: Børnehuset Fuglsang Velkommen til Østhuset Hjemmeside: www.fuglsang.ltk.dk Adresse: Askevænget nummer 2 Telefonnummer: 45 28 57 40 Mail: Leder Mette Zander: mekl@ltk.dk Åbningstider: Mandag til torsdag:

Læs mere

Børnehuset Spentrup Naturbørnehaven Bane Allé

Børnehuset Spentrup Naturbørnehaven Bane Allé Børnehuset Spentrup Naturbørnehaven Bane Allé Forældrepjece Dagtilbud Nordvest Velkommen til Børnehuset Spentrup/Naturbørnehaven Bane Alle Børnehaven har plads til 48 børn i alderen 3-6 år og vi er delt

Læs mere

Slagelse Dagpleje Merkurvej 2, Slagelse

Slagelse Dagpleje Merkurvej 2, Slagelse Slagelse Dagpleje Merkurvej 2, 1. 4200 Slagelse www.slagelse.dk/dagplejen Tlf. 58 57 36 36 Ledelse: Dagplejechef Lis Wichers. tlf. 58 57 30 50 Afdelingsleder Pia Kruse Tramborg tlf. 58 57 36 41 Administration:

Læs mere

Dagligdagen i dagplejen

Dagligdagen i dagplejen Uddannelse og Arbejdsmarked Dagtilbud Gedved Skovvej 13 A. 8751 Gedved. Dagligdagen i dagplejen Velkommen til dagplejen i Gedved. Dagplejen i Gedved blev 1. oktober 2016 sammenlagt med daginstitutionen

Læs mere

Velkommen til Højvangshaven

Velkommen til Højvangshaven Velkommen til Højvangshaven Højvangshaven er præget af glæde og udvikling. Vi ser muligheder og er nytænkende. Vores værdier er respekt, udvikling, trivsel, engagement, nærvær Telefonnr. Hoved nr. 76 16

Læs mere

DAGTILBUD. Velkommen i dagplejen. Information til forældre med børn i dagplejen

DAGTILBUD. Velkommen i dagplejen. Information til forældre med børn i dagplejen DAGTILBUD Velkommen i dagplejen Information til forældre med børn i dagplejen September 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE: Formål og målsætning.3 Barnets start.3 Dagplejernes faglighed og uddannelse... 3 Pædagogisk

Læs mere

VELKOMMEN I DAGPLEJEN

VELKOMMEN I DAGPLEJEN VELKOMMEN I DAGPLEJEN INDHOLDSFORTEGNELSE VELKOMMEN TIL DAGPLEJEN MORSØ KOMMUNE 3 MULIGHED FOR ORLOV 4 BARNETS PASNINGSBEHOV 5 BESKÆFTIGELSE OG UDVIKLING 5 LEGESTUE 6 RYGEPOLITIK 6 UDSTYR 6 BØRN I BILEN

Læs mere

Børnehuset Spentrup Naturbørnehaven Bane Allé

Børnehuset Spentrup Naturbørnehaven Bane Allé Børnehuset Spentrup Naturbørnehaven Bane Allé Forældrepjece Dagtilbud Nordvest Velkommen til Børnehuset Spentrup/Naturbørnehaven Bane Alle Naturbørnehaven har omkring 46 børn i alderen 3-6 år. Naturbørnehaven

Læs mere

Velkommen til Bavnebakken.

Velkommen til Bavnebakken. 1 Velkommen til Bavnebakken. Vi ønsker dig og dit barn velkommen til Bavnebakken. Bavnebakken er en integreret institution med 24 vuggestuebørn og 40 børnehavebørn. Vi er en del af Kolt-Hasselager dagtilbud,

Læs mere

Personalet: Marianne, Pædagogisk leder. Personalet på gruppe 1: Jytte Kirstine Lena. Lone Güzide Mariam

Personalet: Marianne, Pædagogisk leder. Personalet på gruppe 1: Jytte Kirstine Lena. Lone Güzide Mariam Personalet: Marianne, Pædagogisk leder Personalet på gruppe 1: Jytte Kirstine Lena Pædagog Pædagog Pædagogstuderende Personalet på gruppe 2: Lone Güzide Mariam Pædagog Pædagog Pædagogstuderende Velkommen

Læs mere

Velkommen i Labyrinten. Børn og voksne

Velkommen i Labyrinten. Børn og voksne Velkommen i Labyrinten Børn og voksne Velkommen i Labyrinten! Adresse: Tlf.nr.: Hjemmeside: e-mail: Børnenormering: Børnehaven Labyrinten Langgade 80 7321 Gadbjerg 76 81 88 50 (kontor) 76 81 88 52 (køkken)

Læs mere

Velkommen til Egeknoppen

Velkommen til Egeknoppen På glædelig gensyn Velkommen til Egeknoppen Telefon nummer til Egeknoppen Hoved nummer 76162645 Vuggestuen 76162646 Børnehaven 76162647 Side 10 Velkommen til afdeling Egeknoppen. Med denne folder vil vi

Læs mere

Velkommen i Hesselager Børnehus. Informationsfolder til nye børn og forældre

Velkommen i Hesselager Børnehus. Informationsfolder til nye børn og forældre Velkommen i Hesselager Børnehus Informationsfolder til nye børn og forældre Hesselager Børnehus er et børnehus for børn fra 3-6 år. Vi er en del af Østerdalen, som er et kommunalt dagtilbud i Svendborg

Læs mere

Velkommen til. Gæstedagpleje i Lysabild Børneunivers

Velkommen til. Gæstedagpleje i Lysabild Børneunivers Velkommen til Gæstedagpleje i Lysabild Børneunivers Børnehuset Abildgård Lysabild Børneunivers Lysabildgade 2 A 6470 Sydals Tlf.: 8872 6941 bhabild@sonderborg.dk www.lysabild-skole.dk Ring gerne, for at

Læs mere

Velkommen i. Hjemmeside: Adresse: Askevænget nummer 2. Telefonnummer: Mail:

Velkommen i. Hjemmeside:  Adresse: Askevænget nummer 2. Telefonnummer: Mail: Velkommen i Hjemmeside: www.askevaenget.ltk.dk Adresse: Askevænget nummer 2 Telefonnummer: 45 28 57 40 Mail: mekl@ltk.dk Åbningstider: Mandag til torsdag: 7:00-17:00 Fredag: 7:00-16:0 Hvem er vi? Vi er

Læs mere

2. udgave redigeret januar 2017

2. udgave redigeret januar 2017 2. udgave redigeret januar 2017 INDHOLD Velkommen til Dagplejen Holstebro...3 Bestyrelse...3 Dagplejerens uddannelse...3 Pædagogiske læreplaner...3 Lidt om dagplejen...4 Tavshedspligt/underretningspligt...4

Læs mere

Velkommen i børnehaven

Velkommen i børnehaven Velkommen i børnehaven I Børnehuset Kogletræet Kære Vi byder dig og din familie velkommen i Børnehuset Kogletræet. Vi glæder os til at lære dig og din familie at kende. Du skal starte på De voksne på stuen

Læs mere

Velkommen. Børnehuset Digterparken

Velkommen. Børnehuset Digterparken Velkommen til Børnehuset Digterparken Dr.Holst Vej 52, 8230 Åbyhøj Tlf: 87138205 www.digterparken.dagtilbud-aarhus.dk S. 1 S. 2 Kære forældre Vi er glade for at kunne byde jer velkommen til Børnehuset

Læs mere

Velkomstpjece Dagplejen Toubro Børneby

Velkomstpjece Dagplejen Toubro Børneby Velkomstpjece Dagplejen Toubro Børneby Velkommen til den kommunale dagpleje Toubro Børneby Dagplejekontorets personale: AfdelingsLeder Birgitte Chalmer Rasmussen Tlf. : 89592572/2750 Mobil: 31544500 Email

Læs mere

Velkommen til Glyngøre Vuggestue

Velkommen til Glyngøre Vuggestue Velkommen til Glyngøre Vuggestue En hverdag fyldt med glæde, nærvær og sjov Vuggestue og Børnehave Kirkestræde 12, Glyngøre Tlf. 97 10 00 19 1 Vi byder jer velkommen i Glyngøre Vuggestue. Vi glæder os

Læs mere

Velkomst og fakta om mig/min naturdagpleje

Velkomst og fakta om mig/min naturdagpleje Velkomst og fakta om mig/min naturdagpleje Jeg hedder Jytte Westergård og er fra 1958. Jeg blev ansat som dagplejer i 1985. Jeg er gift med Peter (1956) som arbejder på Sjølund Profilvalseteknik, Sammen

Læs mere

Velkommen til Småfolket / Regnbuen. Regnbuens vuggestue. Kontakt Områdeleder Laila Hertel Günthel Mail: Telefon:

Velkommen til Småfolket / Regnbuen. Regnbuens vuggestue. Kontakt Områdeleder Laila Hertel Günthel Mail: Telefon: Kontakt Områdeleder Laila Hertel Günthel Mail: lagu@faxekommune.dk Telefon: 30 51 60 32 Velkommen til Småfolket / Regnbuen Daglig pædagogisk leder Line Stabell Jacobsen Mail: ljaco@faxekommune.dk Telefon:

Læs mere

Kære forældre. Et STORT velkommen til jer forældre og jeres barn skal lyde fra personalet i Digterhuset

Kære forældre. Et STORT velkommen til jer forældre og jeres barn skal lyde fra personalet i Digterhuset Kære forældre. Det handler om at være tryg, ja nu skulle man måske tro, at vi reklamerer for et forsikringsselskab, men det gør vi absolut ikke. Men ordlyden er god nok, for det handler jo netop om, at

Læs mere

VELKOMMEN TIL DAGPLEJEN LYSTRUP/ELSTED. - et valg med nærhed, tryghed og udvikling

VELKOMMEN TIL DAGPLEJEN LYSTRUP/ELSTED. - et valg med nærhed, tryghed og udvikling VELKOMMEN TIL DAGPLEJEN LYSTRUP/ELSTED - et valg med nærhed, tryghed og udvikling Kære forældre Velkommen til Dagplejen Lystrup/Elsted. Vi er en professionel dagpleje, hvor det gode børneliv hele tiden

Læs mere

Velkomst og fakta om dagplejen

Velkomst og fakta om dagplejen Velkomst og fakta om dagplejen Mette Hindkjær Klintevej 64 6000 Kolding Tlf. 41274749 Mine åbningstider: Mandag tirsdag 6.45-16.15 Onsdag torsdag 6.30-1615 Fredag 6.30-15.45 Jeg hedder Mette, og er født

Læs mere