Gribvand Spildevand A/S. Håndbog i spildevandshåndtering Sikkerhed og sundhed ved arbejde med spildevand. Version 1.1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Gribvand Spildevand A/S. Håndbog i spildevandshåndtering Sikkerhed og sundhed ved arbejde med spildevand. Version 1.1"

Transkript

1 Gribvand Spildevand A/S Håndbog i spildevandshåndtering Sikkerhed og sundhed ved arbejde med spildevand Version 1.1 Februar 2014

2 1. Indledning... 3 Side 2 2. Spildevand og slam Redningsplan Personlig hygiejne Fodtøj Hansker Arbejdstøj Særligt arbejdstøj Ansigts- og øjenværn Måling med Toxmeter Ventilation Åndedrætsværn Vagtmænd Arbejde i højden/dybden Faldsikring Hjelm påbudt Udgravninger Afspærring Maskin og el reparation, service og vedligehold Elektrisk håndværktøj Støj (anvendelse af høreværn) Tunge løft Kemikalier Arbejdsbiler Tilsyn... 37

3 1. INDLEDNING Side 3 Hos Gribvand Spildevand prioriteres sikkerhed højt både for Gribvand Spildevands medarbejdere men også i forhold til borgere, når der udføres anlægsarbejder hos forsyningen. Denne håndbog i spildevandshåndtering gennemgår de vigtigste emner inden for sikkerhed i arbejdet med spildevand og slam. Alt fra personlige værnemidler til sikringsforhold ved arbejde i kloakken. Det er vigtigt at sikkerhed prioriteres højt i arbejde, da det ikke kun er dig selv det kan ramme men også dine kollegaer. Hvis der er tvivlspørgsmål er alle selvfølgelig velkomne til at kontakte driftslederen eller den sikkerhedsansvarlige. Gribvands håndbog i spildevandshåndtering følger Kloakbekendtgørelsen (

4 2. SPILDEVAND OG SLAM Side 4 Hvad er der en sundhedsrisiko for Arbejde i en forsyning med spildevand og slambehandling vil betyde, at der er en risiko for at medarbejderne udsættes for sygdomsfremkaldende bakterie, vira osv. En smitte kan enten komme direkte fra vand eller slam eller være luftbåren, støv eller fine vandpartikler (aerosoler). Hvis man bliver smittet, kan det give anledning til problemer såsom diarré, hovedpine, feber osv. og i sjældnere tilfælde give betyde mere alvorlige sygdomme (stivkrampe, hepatitis, Weils syge, polio mv.). Derudover kan der være risiko for kanylestik. Ud over smitte i forbindelse med arbejdet, er der også andre risici ved at arbejde med spildevand og slam. Der kan være rester af medicin, opløsningsmidler og kemiske stoffer fra industri og husholdning i spildevandet og slammet. Der kan dannes metangasser, og dermed opstå eksplosionsfare, eller der kan være svovlbrinte, som giver anledning til forgiftning/kvælning, eller generel mangel på ilt. Hvordan undgås det Risikoen for at blive smittet kan i første omgang reduceres ved at beskytte sig bedst muligt mod indtagelse og berøring. Derudover er en god og ordentlig personing hygiejne vigtigt, så en mulig forurening ikke spredes på arbejdspladsen eller udenfor. Samtidig er det vigtigt at anvende sikkerheds- og beskyttelsesudstyr, så risikoen for negativ påvirkning fra bakterier, vira og kemiske stoffer reduceres. Ifølge Kloakbekendtgørelsen ( skal alle ansatte, hvis beskæftigelse primært eller for størstedelens vedkommende består i arbejde med håndtering, behandling eller analyse af spildevand (kloakvand), kloakslam og lignende, være vaccineret i overensstemmelse med arbejdstilsynets krav herom. Inden arbejde påbegyndes Hav altid en god personlig hygiejne. Før arbejdet påbegyndes fremskaft altid de rigtige værnemidler i henhold til sikkerhedsinstruksen. Undersøg på forhånd, hvilke risici, der kan være, og tag forholdsregler. Arbejdsmetode Vælg den arbejdsmetode, der giver anledning til mindst risiko. Forsøg at begræns tilsmudsning mest mulig ved at være opmærksom på sprøjt og stænk. Vær særlig opmærksom på dannelse af aerosoler. Foretag om nødvendig måling af de stoffer, der er mulige. Vask hænder, når de enkelte arbejdsopgaver er færdige. Vask altid hænder før og efter toiletbesøg. Ved særlig slem tilsmudsning, tag et bad hurtigst muligt. Fyraftensbad Efter arbejdets ophør skal der tages et bad. Der er afsat den fornødne tid af arbejdsdagen til dette. Instruksen i badelokalet skal følges. Husk adskillelse af rent og snavset område.

5 3. REDNINGSPLAN Side 5 Hav altid mulighed for at tilkalde hjælp. Spær aldrig afgangsveje og nødudgange. Hvorfor Målet for Gribvand Spildevand er selvfølgelig, at der ikke må ske ulykker, men hvis der skulle ske en ulykke er det vigtigt at tilrettelæggelsen af arbejdet er således, at det er muligt at få en tilskadekommen ud og under behandling så hurtigt som muligt. Derfor er det vigtigt, at vide hvordan man giver førstehjælp og tilkalder hjælp. Alle ansatte hos Gribvand Spildevand, der arbejder i marken, bør have et førstehjælpskursus. Det gælder både ansatte i drift, anlæg og ansatte, der har med tømningsordningen at gøre. Før arbejde Planlæg hvordan en tilskadekommen kommer ud i værst tænkelige tilfælde, f.eks. ved brug af sikkerhedsliner, faldsikring, treben og brøndhejs i arbejdet. Sørg altid for at have mobiltelefon eller andet med ud, så der er mulighed for at tilkalde hjælp. Kend reglerne for førstehjælp Stands ulykken Giv livreddende førstehjælp Tilkald nødvendig hjælp (Ring 112) Placer vejvisere, så hjælpen finder det rigtige sted Giv almindelig førstehjælp Orienter ledelsen Under arbejde Adgangsveje og veje til nødudgange må aldrig blokeres og skal have en fri højde på mindst 2,1 m og en sådan bredde og beskaffenhed, at færdsel kan foregå fuldt forsvarligt. Sørg for, at du og dine kollegaer altid kan komme hurtigt væk, hvis der sker en ulykke. Tag reglerne med vagtmænd alvorligt. Derfor foretag dig ikke noget under din opgave som vagtmand, som kan være distraherende. Efter arbejde I tilfælde af en ulykke sker, skal det registreres som en arbejdsskade og ledelsen orienteres. Hvis det var nær ved at der skete en ulykke, registreres det som en nærved ulykke. Hvis der sker en ulykke vurder altid om redningsplanen virkede, og om den var god nok. Hvis du er i tvivl Snak med driftschefen eller sikkerhedsrepræsentanten. Udarbejd eventuelt en bedre plan.

6 4. PERSONLIG HYGIEJNE Side 6 Sørg for altid at have de vaccinationer, som der er behov for. Hav en god personlig hygiejne under hele arbejdet. Hvorfor Smitstoffer i spildevand og slam kan være bakterier, vira, parasitter osv. For at undgå at selv blive smittet samt sprede smitte til andre, er det vigtigt at holde en god personlig hygiejne. Smittevejene kan være næsen, øjnene, munden og gennem huden afhængigt af hvilket smitstof, der er tale om. Du kan risikere at viderebringe smitte med tøj, fodtøj eller via dig selv, ved f.eks. håndtryk. Hvordan Der er forskellige vaccinationer, man skal have, når man arbejder med spildevand og slam. Det drejer sig bl.a. om polio, stivkrampe og hepatitis A og B. Snak med driftschefen eller sikkerhedsrepræsentanten, så du sikre dig at du er bedst muligt beskytte mod sygdomme i dit arbejde. Ifølge Kloakbekendtgørelsen ( skal alle ansatte, hvis beskæftigelse primært eller for størstedelens vedkommende består i arbejde med håndtering, behandling eller analyse af spildevand (kloakvand), kloakslam og lignende, være vaccineret i overensstemmelse med arbejdstilsynets krav herom. Du skal vaccineres med det samme du bliver ansat. Ansatte står selv for henvendelse til egen læge for at aftale tid til vaccination. Gribvand Spildevand betaler udgiften til vaccination. Personlig hygiejne består til dels af at anvende egnet arbejdstøj og fornødne værnemidler og dels af vask af hænder før og efter toiletbesøg, samt hver gang der skiftes arbejdsopgave. Der må kun anvendes rent arbejdstøj og fodtøj i frokoststuen. Rent arbejdstøj er arbejdstøj, der er ikke har haft berøring af spildevand eller brugt til snavset smedearbejde. Vask altid hænder og evt. ansigt før din frokostpause for at undgå sygdomssmitte. Vurder om et bad er nødvendigt. Efter arbejdstidsophold skal der tages bad. Tag aldrig tøj med hjem, som har været i berøring med spildevand eller slam. Det gælder også undertøj og strømper, hvis du har været gennemblødt. Før arbejde Inden arbejdet begynder skift til arbejdstøj i omklædningsrummet. Find de rigtige værnemidler til opgaven, f.eks. handsker, overtrækstøj, ansigtsskærme osv.

7 Under arbejde Sørg for at arbejdet er tilrettelagt således at sprøjt og stænk fra spildevand og slam undgås. Hold altid arbejdspladsen ren. Pumper og maskiner skal rengøres før adskillelse. Side 7 Udslidte værnemidler skal skiftes. Skift tøj og fodtøj, hvis du skal skifte til en renere/mere snavset arbejdsopgave. Vask hænder undervejs mellem snavsede delopgaver. Efter arbejde Værnemidler skal altid rengøres og tørres efter endt arbejde. Ved arbejdstidsophør foretages bad og skift af tøj i omklædningsrum. Sørg for en opdeling af snavset tøj/fodtøj og rent område i omklædningsrummet. Hvis du er i tvivl Snak med driftschefen eller sikkerhedsrepræsentanten. Måske kan tingene gøres på en bedre måde og måske findes der bedre værnemidler.

8 5. FODTØJ Side 8 Husk altid at anvende sikkerhedsfodtøj, når du arbejder. Hvorfor Det rigtige fodtøj er vigtigt, da anvendelse af korrekt fodtøj er med til at sikre mod slag, stikskader, faldulykker og smitte. Hvordan Sikkerhedsfodtøj skal altid anvendes. Gribvand Spildevand indkøber fodtøjet og det udleveres af driftslederen. Sikkerhedsfodtøj må ikke tages med hjem. Før arbejde Forskellige typer af fodtøj er til rådighed; sko, træsko, støvler, gummistøvler, waders (ikke personlige), skridsikre mm. Valg af rigtig fodtøj afhænger af den enkelte opgave. Indesko skal bruges, når du opholder dig i frokoststuen. Under arbejde Hvis fodtøjet viser sig ikke at passe til arbejde, så skift til andet fodtøj. Når fodtøj beskadiges eller er slidt op, så bed om nyt hos driftslederen. Efter arbejde Husk at rengøre og tørre fodtøjet, så det altid er klart til brug. Tjek for eventuelle skader og fejl. Hvis du er i tvivl Snak med driftslederen eller sikkerhedsrepræsentanten, hvis du mener du ikke har det rigtige sikkerhedsfodtøj.

9 6. HANSKER Side 9 Hansker skal altid bruges under arbejde i brønde eller bygværker. Der findes flere typer hansker, så overvej altid hvilken som passer bedst til arbejdet. Hvorfor Hansker skal altid bruges for at undgå smittefare, stik og slagskader på hænderne. Snavsede hænder udgør en stor smittefare for både dig og andre du hilser på. Hvordan Hansker ligger tilgængeligt på værkstedet. Sørg altid for at have rene tørre handsker liggende, så du ikke fristes til at anvende våde og snavsede handsker. Snavsede gamle hansker er smittefarlige. Der findes flere forskellige typer af hansker; gummi, stiksikre, varmebeskyttende, tykke, tynde, lange og korte. Der findes også engangshandsker til nogle typer af arbejde. Under nedstigning i og ophold i brønde eller lignende skal der anvendes handsker. Før arbejde Sørg for at vælge de rigtige hansker til opgaven og hav reservehandsker med ud. Hanskerne fungere som et ekstra beskyttende lag under arbejdet, så det er vigtigt at du tænker på hvilke påvirkninger, du kan blive udsat for. Efter arbejde Rens og tør hanskerne, så de er klar til brug næste gang. Erstat gamle hansker, hvis de er i stykker, når du kommer tilbage, så du er klar til næste gang. Hvis du er i tvivl Snak med driftslederen eller sikkerhedsrepræsentanten, hvis du ikke synes du er beskyttet godt nok.

10 7. ARBEJDSTØJ Side 10 Alle driftsmedarbejdere skal bære arbejdstøj under arbejdet. Hav altid et ekstra, så du har mulighed for at skifte. Hvorfor Arbejdstøj er med til at beskytte kroppen mod både kemisk og mekanisk påvirkning under arbejde. Arbejde hos Gribvand Spildevand indebærer mange forskellige arbejdsopgaver, meget snavsede, ude og inde, våde og tørre. Derfor er det vigtigt at arbejdstøjet er valgt så du er bedst muligt beskyttet. Det er vigtigt at smitte ikke overføres fra arbejdstøj til dit private tøj. Derfor skal du være opmærksom på at holde arbejdstøj og privat tøj adskilt. Beskidt arbejdstøj og fodtøj må ikke tages med hjem, for at undgå medbringe smitte med hjem. Arbejdstøjet vaskes derfor af Gribvand Spildevand. Ansatte, der arbejder med håndtering, behandling eller analyse af spildevand (kloakvand), kloakslam og lignende, skal bruge særligt arbejdstøj, der er egnet til arbejdets udførelse, så længe dette arbejde udføres. Det brugte, særlige arbejdstøj vaskes og renses adskilt fra andet tøj af Gribvand Spildevand. Det rensede arbejdstøj og personlige værnemidler skal desinficeres, før det bruges igen. Hvordan Alle fastansatte medarbejdere hos Gribvand Spildevand får fuld pakke med arbejdstøj fra start af. Til alle ikke fastansatte hos Gribvand Spildevands Spildevand er der arbejdstøj i forskellige størrelser til rådighed. Alt arbejdstøj er fluorescerende, så du ses tydeligt under arbejde. Før arbejde Vælg det rigtige arbejdstøj og hav mindst 2 sæt, så det er muligt at skifte, hvis du bliver snavset til. Det er vigtigt at holde arbejdstøjet tørt. Under arbejde Brug særlig arbejdstøj, hvor det er påkrævet eller hvor du mener det er hensigtsmæssigt. Skift arbejdstøj, hvis du er meget snavset til. Husk når du er ude er du Gribvand Spildevands ansigt udadtil, så vær pæn og ren, når du skal møde kunderne.

11 Efter arbejde Efter endt arbejde skal snavset tøj forblive på arbejdspladsen. Side 11 Hvis du er i tvivl Snak med driftslederen eller sikkerhedsrepræsentanten, hvis du ikke synes du er beskyttet godt nok.

12 8. SÆRLIGT ARBEJDSTØJ Side 12 Brug altid særligt arbejdstøj når der er risiko for kontakt med spildevand, f.eks. ved arbejde nede i en brønd. Tjek altid at det særlige arbejdstøj virker efter hensigten. Hvorfor Kloakbekendtgørelsen beskriver udover almindeligt arbejdstøj også særlig arbejdstøj. Hos Gribvand Spildevand er det f.eks. kedeldragter og engangsregntøj, som kan anvendes udover almindeligt arbejdstøj når arbejdsopgaven kræver det. Derudover er ekstra beskyttende heldragt og regntøj også en del af særligt arbejdstøj, som kan anvendes ved opgaver, hvor det er stor kontakt med spildevand og slam. Almindeligt arbejdstøj er ikke altid tilstrækkelig ved arbejde i kloak og på renseanlæg, og for at undgå at det almindelige arbejdstøj bliver gennemblødt eller snavset, skal særligt arbejdstøj anvendes ved særligt snavsede, våde eller specielle opgaver. Det er samtidig med at til at reducere risikoen for smitte. Særligt arbejdstøj skal også bruges hvis det er kemikalier som kan give alvorlige skader. Der kan f.eks. være regntøj, syrebestandigt tøj og brandhæmmende tøj. Under højtryksrensning og lignende tilsmudsende arbejde skal de beskæftigede bruge overtrækstøj og masker til beskyttelse mod tilbageslag af bakterieholdigt spulevand fra vægge, når spuling ikke kan foretages fra terræn. Det brugte, særlige arbejdstøj vaskes og renses af Gribvand Spildevand. Det rensede, særlige arbejdstøj og personlige værnemidler skal desinficeres, før det bruges igen. Hvordan Arbejdstøjet stilles til rådighed af Gribvand Spildevand. På vej ned i en brønd, arbejde i lukket bassin og ved spuling af regnvandsbassin skal der altid bruges særligt arbejdstøj. Før arbejde Vurder hvilket arbejdstøj der er det rigtige ved arbejdes start. Under arbejde Tjek at det særlige arbejdstøj virker efter hensigten. Du kan have behov for at skifte undervejs, hvis opgaven ændrer sig. Efter arbejde Det er vigtigt at det særlige arbejdstøj rengøres efter brug. Tjek og udstyret stadig er intakt til næste gang det skal bruges. Hvis du er i tvivl Snak med driftslederen eller sikkerhedsrepræsentanten, hvis du er i tvivl om du anvender det rigtige arbejdstøj eller hvis du synes at du mangler særligt arbejdstøj.

13 9. ANSIGTS- OG ØJENVÆRN Side 13 Brug altid ansigts- og øjenværn, hvis der er risiko for sprøjt eller partikler i ansigtet. Hvorfor I forhold til smitterisiko er øjne, ansigt og mund det sted som er mest sart. Sprøjt fra slam eller spildevand er problematisk i forhold til infektion og smitte, samt problematisk i forhold til risiko for fysisk skade på øjne og ansigt. Derfor skal øjen- eller ansigtsskærm bruges ved mange forskellige opgaver. F.eks. ved spuling med vandslange, slibning, boring, svejsning og andre opgaver, hvor der er risiko for sprøjt eller partikler i ansigtet. Hvordan Øjne og ansigt kan enten beskyttes med briller eller ansigtsskærm. Hvis der er behov for yderligere beskyttelse kan åndedrætsbeskyttelse anvendes, se side 15. Før arbejde Vælg øjen- eller ansigtsskærm, hvis opgaven kræver det. Tjek altid inden anvendelse at udstyret er intakt. Undersøg hvor nærmeste øjenskylleflaske er. Under arbejde Hold udstyret rent. Brug udstyret under hele arbejdsopgaven. Efter arbejde Rengør udstyret og læg det tilbage på plads. Hvis udstyret skal kasseres, skal det sikres at der er nyt udstyr tilgængeligt til næste opgave. Hvis du er i tvivl Snak med driftslederen eller sikkerhedsrepræsentanten, hvis du er i tvivl.

14 10. MÅLING MED TOXMETER Side 14 Hvis der skal udføres arbejde i kloak, bygværker mv. skal der altid udføres måling med toxmeter. Måling med toxmeter skal fortsætte under hele arbejdet. Hvorfor Ved arbejde i brønde, kloaker og bygværker skal der sikres mod kvælning, forgiftning og eksplosion pga. farlige gasser. Det kan ske ved at måle indholdet af potentielt farlige gasser. Gribvand Spildevand har målere, der kan måle: ilt, svovlbrinte, eksplosive gasarter, CO 2 og methan. Det er vigtigt at altid udføre målinger i brønde, kloaker og bygværker, hvis medarbejderne skal ned for i kloaksystemet for at arbejde. Hvis der er for fare, skal denne fare fjernes før og undervejs i arbejdet. Det kan ske ved udluftning, ventilation eller brug af åndedrætsværn, se side 14 og 15. I lukkede rum i tilløbsbygværker, på renseanlæg og større pumpestationer, hvor der løber urenset spildevand, skal der anbringes detektorer, som giver alarm, når der findes eksplosionsfarlige stoffer i luften over spildevandet. Hvordan Sørg for at du ved hvordan du betjener toxmeteret. Læs brugsanvisningen og tjek om udstyret virker før du tager af sted. Der kan være flere typer, så tjek at du er fortrolig med den type de arbejder med. Det skal ved måling konstateres, at arbejdet kan udføres uden risiko for eksplosion, kvælning eller andre sundhedsfarer. Målingerne skal foretages, inden arbejdet påbegyndes, og løbende under arbejdets udførelse. Husk at undersøg hele arbejdsområdet, når du måler. Et personlig toxmeter skal bæres af de personer som skal ind i arbejdsområdet. Før arbejde Det er vigtigt altid at udføre målinger med toxmeter før arbejdet påbegyndes. Vær opmærksom på hvad du kan forvente i det områ-

15 de, hvor du arbejde. Ved f.eks. miljøuheld i nærheden skal du være særlig opmærksom på udstrømning af gasser eller væsker som normalt ikke findes i kloakken. Side 15 Under arbejde Der skal udføres målinger under hele arbejdet, da der kan ske ændringer undervejs, selvom målingerne var fine før arbejdede startede. Slam kan frigive gasser, både giftige og eksplosions farlige når det spules eller bearbejdes mekanisk. Ved løsning af slam efter en større kloakforstoppelse, skal du være opmærksom på, at hvis slammet er gammelt kan det frigive svovlbrinte. Efter arbejde Rengør udstyret og sørg for at det er opladet til næste gang. Hvis du er i tvivl Snak med driftslederen eller sikkerhedsrepræsentanten, hvis du er i tvivl. Det er vigtigt at du aldrig er i tvivl om det er sikkert eller om udstyret virker.

16 11. VENTILATION Side 16 Ventilation kan være både mekanisk og naturlig udluftning. Sørg for ventilation under hele arbejdet, hvis der arbejdes i brønde mv. Hvorfor Ventilation bruges for at fjerne farlige gasser og luftarter, således at der sikres mod forgiftning og eksplosion. Hvordan Ved arbejde i kloak skal der som minimum udluftes. Ventilation er både mekaniske (udsugning og indblæsning) eller naturlig ved udluftning. Metoden vælges efter forholdene. Tænk også på at ventilationen skal være tilstrækkelig i tilfælde af at der frigives flere gasser undervejs i arbejdet. Hvis udsugning vælges, er det vigtigt at luften lukkes ud i god afstand af arbejdsområdet. Ventilationsanlæg skal anvendes og om fornødent opsættes permanent, således at sundhedsskadelige stoffer i indåndningszonen fjernes. Ventilationsanlægget skal være forsynet med alarmanordning, der reagerer ved nedsat effektivitet og driftsstop. Mål altid efter med toxmeter. Ventilationen skal fortsættes under hele arbejdet. Hvis toxmeteret under arbejdet viser for høje værdier, skal arbejdet stoppes og yderligere ventilation skal etableres. Før arbejde Der skal udluftes effektivt, om fornødent ved indblæsning af frisk luft. Under arbejde Ventilation/udluftning skal foregå under hele arbejdet sammen med målinger med toxmeter. Udluftningen skal opretholdes, så længe der opholder sig personer i brønde m.v. Hvis toxmeteret under arbejdet giver alarm, skal arbejdet stoppes. Yderligere ventilation kan være nødvendig før arbejdet kan genoptages. Efter arbejde Eventuelt udstyr skal rengøres og gøres klar til næste gang. Hvis du er i tvivl Snak med driftslederen eller sikkerhedsrepræsentanten, hvis du er i tvivl.

17 12. ÅNDEDRÆTSVÆRN Side 17 Hvis udluftning ikke kan udføres tilstrækkeligt, skal der bruges åndedrætsværn. Vær opmærksom på hvor længe du må arbejde med udstyret. Hvorfor Det er vigtigt at du er beskyttet mod indånding af sundhedsskadelig forurening og iltmangel. Det kan være både aerosoler og bakterier fra spildevand eller direkte giftige gasser vi skal beskytte os mod samt at ilten er brugt op. Hvordan Der findes forskellige muligheder for beskyttelse både enkle og specialiserede. Vådåndedrætsværn specialtilladelse for at må bruges. Spørg driftslederen hvem der må bruge vådåndedrætsværn. Vådåndedrætsværn bruges i lukkede bassiner, da de er luftforsynet. Afhængigt af det udstyr, der er behov til for at løse opgaven, kan der være begrænsninger i hvor længe du kan arbejde med udstyret. Ansatte hos Gribvand Spildevand skal bruge et effektivt luftforsynet åndedrætsværn, når der er risiko for, at udluftningen ikke er tilstrækkelig, og hvor nedstigning i brønd eller lignende underjordisk rum er nødvendig. Før arbejde Vær altid sikker på at det er det korrekte åndedrætsværn, der bruges, og at du har læst brugsvejledningen. Tjek at udstyret er rent og i orden inden brug. Vær opmærksom på hvor længe du må arbejde med udstyret på. Ved friskluftsforsyning skal du sikre dig at der er nok luft til at hele opgaven kan udføres. Under arbejde Brug åndedrætsværnet under hele arbejdsopgaven. Undgå at åndedrætsværnet bliver tilsmudset eller på anden måde beskidt, da det kan føre forurening ned i lungerne. Hvis du holder pause i arbejdet, skal åndedrætsværnet opbevares tørt og rent imens. Efter arbejde Da åndedrætsværnet under brug kommer tæt på øjne og mund, er det meget vigtig med grundig rengøring efter brug. Opbevaring skal altid ske tørt og rent. Husk at næste gang er det måske en anden, der skal bruge udstyret. Hvis du er i tvivl Snak med driftslederen eller sikkerhedsrepræsentanten, hvis du er i tvivl om hvilken type åndedrætsværn du skal anvende eller er i tvivl om hvordan du bruger en bestemt type.

18 13. VAGTMÆND Side 18 Ved arbejde i brønde, ledninger mv. skal der altid være 2 vagtmænd. Hvis nedstigning er uforudset kan der anvendes 1 vagtmand. Vær opmærksom på hvad opgaven som vagtmand indebærer. Det gælder dine kollegaers sikkerhed. Hvorfor Der er altid risiko for at der sker en ulykke. Derfor er det vigtigt at have en eller flere vagtmænd, så der kan tilkaldes hjælp og så en medarbejder kan få hjælp til at komme ud eller op fra et arbejdsområde. Vagtmænd skal være udstyret, så de kan hjælpe en kollega op eller ud ved hjælp fra hejseværk eller redningsudstyr. Hvordan Ifølge Kloakbekendtgørelsen ( skal der under arbejdets udførelse i brønde, ledninger og andre trange rum oven for den opgang, som er nærmest arbejdspladsen, være posteret 2 vagtmænd, som har kontakt med de arbejdende personer. Vagtmændene skal være forsynet med fornødent redningsapparatur samt hejseværk. De skal hurtigt kunne tilkalde hjælp enten gennem hensigtsmæssigt placeret telefon, mobiltelefon eller radioanlæg. Hejseværket skal være typegodkendt af direktoratet for arbejdstilsynet. Det er vigtigt at vagtmændene er oplært i at benytte redningsapparaturet korrekt. Ved arbejde med slamsugervogne, højtryksspulevogne og TV-inspektionsvogne, som normalt udføres fra terræn, kan der anvendes én vagtmand, hvis følgende betingelser er opfyldt: nedstigning i brønd eller andre trange rum skal være nødvendig for at kunne fuldføre arbejdsopgaven; f.eks. hvis der skal fjernes sten, rørstumper, træstykker o. lign., som ikke kan suges op eller på anden måde fjernes fra terræn nødvendigheden af nedstigning må ikke kunne forudses under arbejdsgivers planlægning af arbejdet nedstigning må kun foretages af 1 person, og opholdet i brønden eller det trange rum må ikke vare over 5 min vagtmanden skal uafbrudt iagttage personen under terræn, også når hejseværket betjenes personen skal kunne hejses lodret op til terræn Ved rutinemæssig inspektion i brønde og andre trange rum kan der ligeledes anvendes én vagtmand, hvis betingelserne ovenfor er opfyldt. Ved opgaver, hvor de 2 vagtmænd ikke kan holde kontakt med den eller de personer, der arbejde i brønd, pumpestation osv., skal der være yderligere en vagtmand,

19 som fungere som mellempost, og som kan holde kontakt mellem den arbejdende og de to vagtmænd på terræn. Side 19 Hvis der er risiko for at arbejdende personer kan føres med vandstrømmen, skal der være en ekstra vagtmand placeret i strømmens retning. Før arbejde Vurder hvor mange vagtmænd, der er behov for til opgaven. Fremskaft det nødvendige redningsudstyr. Under arbejde Vagtmandens opgave er at observere og om nødvendigt at kunne rede tilskadekomne og tilkalde yderligere hjælp, hvis det er nødvendigt. Vær opmærksom på ikke at lade dig distrahere fra din opgave som vagtmand. En vagtmand skal kunne Betjene hejseværk og redningsudstyr Holde kontakten til den/de arbejdende Tilkalde hjælp Efter arbejde Rengør redningsudstyr og læg det tilbage på plads. Hvis du er i tvivl Snak med driftslederen eller sikkerhedsrepræsentanten, hvis du er i tvivl.

20 14. ARBEJDE I HØJDEN/DYBDEN Side 20 Hvis der er nedstyrtningsfare, skal der opsættes rækværk. Overvej om arbejde i højden/dybden kræver vagtmænd. Hvorfor Arbejde i flere forskellige niveauer kræver at du er opmærksom på nedstyrtningsfare i arbejdet. Risikoen består i personskade ved fald eller ved at du bliver ramt af nedfaldne genstande oppe fra. Arbejdet i højden/dybden kan være, når der arbejdes med pumpestationer, på stilads o. lign. Trapper, arbejdsplatforme, gangbroer og andre passager, hvor der under færdsel er nedstyrtningsfare, skal forsynes med et forsvarligt rækværk eller anden afskærmning. Rækværket skal bestå af håndliste, knæliste og, når der er færdsel under gangarealet, en 10 cm høj fodliste. Håndlisten skal være placeret 1 m over standplads. Brønde, hvor nedstigning finder sted af hensyn til eftersyn og vedligeholdelse, skal have et tværmål på mindst 125 cm og afsluttes med skæv kegle ved terræn. Den fri åbning i karme til nedgangsbrønde skal være mindst 55 x 55 cm eller 55 cm i diameter. I bygværker op til 4 m længde skal den fri åbning være mindst 60 x 80 cm. I bygværker over 4 m længde skal de fri åbninger være mindst 100 x 120 cm, og mindst en af åbningerne skal være så stor, at riste, klapper og porte m.m. kan tages op på terræn. Før arbejde Tjek altid at stiger og stilladser er godkendte. Tjek om rækværk har den korrekte højde, hvorvidt stillads, reposer eller stiger kan holde til belastningen, og om der er et sikkert underlag. Selv om der er rækværk, så overvej om der også skal bruges faldsikring eller vagtmand. Hvis du arbejder på stige skal du bruge skridsikkert fodtøj. Under nedstigning i og ophold i brønde eller lignende skal der anvendes løftesele (-bælte) og line, handsker og hovedværn. Under arbejde Vær opmærksom på: Ting der kan falde ned Om du føler ubehag eller svimmelhed

21 Arbejde på stiger er begrænset i tid Ville det hjælpe dig med en sikkerhedsline (faldsikring) Side 21 Efter arbejde Udstyret rengøres, så det er klar til næste gang det skal bruges. Tjek altid om der er sket nogle skader på udstyret. Hvis du er i tvivl Snak med driftslederen eller sikkerhedsrepræsentanten, hvis du er i tvivl.

22 15. FALDSIKRING Side 22 Brug faldsikring ved arbejde i brønd eller lignende. Udstyret skal bruges under hele arbejdet. Hvorfor Faldsikring indbefatter 3 tyrer: Udstyr der forhindrer at en person falder ned og derved kommer til skade Udstyr der opfanger en person, som er faldet. Udstyr den kan hæve eller sænke en person op og ned. Faldsikring skal bruges, hvis der er fare for nedstyrtning, og hvis der ikke kan sikres med stillads eller rækværk. Faldsikring bruges ved arbejde i højden og ved arbejde i kloakker, brønde og pumpestationer. Under nedstigning i og ophold i brønde eller lignende skal der anvendes løftesele (-bælte) og line, handsker og hovedværn. Hvordan Ved arbejde i højden skal linen fastgøres så højt det er muligt, og der skal anvendes falddæmper. Ved arbejde på den forkerte side af et rækværk skal linen strammes op af vagtmand. Ved arbejde i kloaker, brønde og pumpestation kan 3-ben med håndspil og falddæmper anvendes. Alternativt kan der bruges kranarm og el-hejs og falddæmper. Brug af falddæmper sikrer at personen ikke skades ved fald eller hejs. Hvis der bruges el-hejs kræves det at der er et alternativt håndspil i tilfælde af strømsvigt og at el-hejset er godkendt til personløft. Før arbejde Vælg det rigtige udstyr til opgaven og tjek at det er i orden. Under arbejde Udstyret skal bruges under hele opgaven. Hav altid øjenkontakt med den kollega, som udfører arbejdet. Efter arbejde Udstyret rengøres, så det er klar til næste gang det skal bruges. Tjek altid om der er sket nogle skader på udstyret. Hvis du er i tvivl Snak med driftslederen eller sikkerhedsrepræsentanten, hvis du er i tvivl.

23 16. HJELM PÅBUDT Side 23 Brug altid hjelm i områder, hvor der er skilte med hjelm-påbudt. Arbejde med kran kræver brug af hjelm. Hvis der risiko for at tinge falder ned, er det også vigtigt at du bruger hjelm. Hvorfor Det er vigtigt at anvende hjelm for sikre mod hovedlæsioner. Der er en risiko ved at arbejde i trange og lave områder. Derudover er der risiko for at ting falder ned ved arbejde i flere niveauer. Hvordan Hjelm skal bæres i områder, hvor der er risiko for at få ting i hovedet eller at støde ind i genstande, dvs. generelt i tanke, brønde og pumpestationer. Hvis du arbejder i områder mærket med hjelm, skal du bruges hjelm. Hjeml er påbudt i områder, hvor der arbejdes med kran, samt ved læsning med trucks og små mobilkraner. Ved arbejde i flere niveauer skal der bruges hjelm. Under nedstigning i og ophold i brønde eller lignende skal der anvendes hovedværn. Før arbejde Kontroller at din hjelm ikke er i stykker. Hvis der er skader kan du få en ny udleveret. Tilpas hjelmen, så den sidder korrekt på hovedet og dermed giver bedst muligt beskyttelse. Hold kontrol med om din hjelm er godkendt. Normalt må en hjelm kun være 5 år gammel, dog kan brugsanvisningen foreskrive længere eller kortere. Under arbejde Brug hjelmen under hele arbejdsopgaven. Efter arbejde Rengør din hjelm efter brug og tjek for evt. skader. Opbevar hjelmen tørt og rent indtil du skal bruge den igen. Hvis du er i tvivl Snak med driftslederen eller sikkerhedsrepræsentanten, hvis du er i tvivl.

24 17. UDGRAVNINGER Side 24 Sørg for tydelig afmærkning af udgravninger. Brug altid personlige værnemidler ved arbejde omkring udgravninger. Hvorfor Sikkerheden ved gravearbejde er vigtig, da der kan være risiko for både klemning og nedstyrtning. Risikoen kan være for både den der står i udgravning eller den der står ovenover. Hvis der er dårlig afmærkning eller afdækning er der også en risiko for forbipasserende. Hvordan Hvis en udgravning er mindre en 1,7 meter kan den udføres med lodrette sider under stabile jordforhold. Ellers skal udgravningen sikres mod sammenstyrtning. Dette kan sikres ved at lave så meget anlæg (skrå sider), at væggene ikke kan styrte sammen. Hældningen skal være på 60 grader under 5 meters dybde og 45 grader over 5 meters dybde. I de tilfælde hvor der ikke kan etableres det nødvendige anlæg, skal udgravningen sikres mod sammenstyrtning på anden måde. Der kan bruges planker og plader, som spændes ved hjælp af tværstivere. Plader til afstivning skal nå 15 cm over jordoverfladen, så de personer der arbejde i dybden ikke får noget i hovedet. Rundt om en udgravning skal der være 1 meter frit areal. Før arbejde Sørg altid for på forhånd at havde det nødvendige udstyr klar i forhold til personlige værnemidler, udstyr til sikring mod sammenstyrtning og afspærringsudstyr. I LER (LedningsEjerRegistret) skal der på forhånd søges ledningsoplysninger, så du er bekendt med, hvad der er af ledninger og rør. Gravearbejde i offentligt areal kræver en opgravningstilladelse før du går i gang. Under arbejde Undervejs skal der føres tilsyn med gravearbejde af personer, der har den nødvendige viden og erfaring i at bruge afstivningsmidler, korrekt brug af udstyr til opgaven og kan etablere den nødvendige afspærring af området.

25 Efter arbejde Udgravningen skal være dækket før arbejdet er færdigt. Udstyret rengøres, så det er klar til næste gang det skal bruges. Side 25 Hvis du er i tvivl Snak med driftslederen eller sikkerhedsrepræsentanten, hvis du er i tvivl.

26 18. AFSPÆRRING Side 26 Ved arbejde i brønde på vejen skal der etableres afspærring. Arbejdet må ikke op startes før afspærringen er på plads. Hvorfor Afspærring er vigtig for at undgå forbipasserende i at komme til skade ved arbejde der udføres af Gribvand Spildevand. Ved arbejde på vej er afmærkning vigtig for at du og dine kollegaer ikke bliver kørt ned under arbejdet. Før nedstigning i en brønd eller et bygværk skal der opsættes de fornødne afspærringer, advarselsskilte, advarselsblink og lygter, og alle dæksler for opgange, der kan benyttes i en nødsituation, skal åbnes. Hvordan Afspærring til at forhindre nedstyrtning: Hvis der ved f.eks. en udgravning er en dybde på mere er 2 meter skal der være rækværk på 1 meter med knæ- og fodliste. Hvis der er plads omkring en udgravning kan et rækværk erstattes af en stabil afspærring i 2 meters afstand. Generelt skal der på arealer, hvor der er nedstyrtningsfare være rækværk eller afspærring. Selvom faldhøjden ikke overstiger 2 meter bør der altid afdækkes eller afspærres. Afmærkning på vejen mm.: Ved arbejde på vej skal arbejdskørertøjer føre gult blink. Under mindre arbejde kan mobil afspærring anvendes. Hvis der skal afspærres vejarealer, skal der laves en plan, som skal godkendes hos vejmyndigheden. Det er vigtigt alle der arbejder med opsætning af afspærringen samt dem som efterfølgende skal udføre selve arbejdet, kende den godkendte plan og at de har gennemført kurset Vejen som arbejdsplads. Afspærring skal være på plads før at selve arbejdet kan påbegyndes. Før arbejde Hav altid en godkendt plan før en afspærring igangsættes, som alle er bekendt med. Hav skilte og andet udstyr klar samt personlige værnemidler. Under arbejde Ved vejafspærring skal der løbene holdes kontrol med at afspærring stadig er intakt og virker efter hensigten. Hvis afspærrings ikke er intakt må arbejdet indstilles indtil afspærringen igen er på plads.

27 Side 27 Efter arbejde Hvis en afspærring forlades, skal det sikres at den er stabil nok til at der ikke sker noget indtil arbejdet genoptages. En afspærring skal kontrolleres og vedligeholdes 2 gange om dagen de dage hvor der udføres arbejde. I weekenden skal afspærringen kontrolleres en gang om dagen. Hvis du er i tvivl Hvis du er i tvivl omkring afspærring, så snak med driftslederen eller sikkerhedsrepræsentanten.

28 19. MASKIN OG EL REPARATION, SERVICE OG VEDLIGEHOLD Side 28 Sørg for at slukke alt el. Tjek at der ikke er nogen dele, som kan bevæge sig. Hvorfor Service og vedligeholdsarbejde på maskiner kan give risiko for skader. De typer man skal være mest opmærksom på er: El-ulykker, hvor ikke alle dele er gjort spændingsløse Ulykker forårsaget af utilsigtet start Ulykker, hvor emnet man arbejder på, bevæger sig pga. tryk Klemningsskader forårsaget af tunge dele, der pludselig går løs, eller falder ned Klemningsfare ved brug af løfteværktøj/lift på værkstedet Hvordan Hvis der skal arbejdes med spændings- og trykbærende dele eller nær farlige bevægelige maskindele skal maskine være tryk- og spændingsløs samt have en frakoblet og aflåst reparationsafbryder. Vær sikker på at maskine ikke kan rotere utilsigtet. Anvend hjælpeudstyr, hvis der er behov for løft og håndtering af store og tunge maskindele, så du undgår tunge løft. Ved brug af løfteværktøj/lift skal du sikre dig at du eller dine kolleger ikke er i risiko for at blive klemt. Farligt maskineri, der fjernbetjenes, herunder mekaniske riste, sneglepumper og overfladebeluftere, skal have nødstop placeret i umiddelbar nærhed af maskineriet. Filterpresser, sibåndspresser, centrifuger og lignende maskineri skal indrettes således, at de ansatte ved almindelig rensning af maskinerne ikke kommer i kontakt med slam eller udsættes for sundhedsskadelig påvirkning i form af støv, aerosoler eller dampe. Før arbejde Gennemgå reparationen på forhånd, lav en arbejdsbeskrivelse og sørg for at have de nødvendige sikkerhedsudstyr og værnemidler. Følg altid leverandørens instruktioner for vedligehold. Sørg for at sikre, at maskinen ikke kan bevæge sig og afbryd el. Sørg for skiltning at der er arbejde i gang, så ingen andre starter maskinen eller hjælpemaskiner.

29 Hvis der skal arbejdes med de elektriske dele af maskine, skal der kontrollers for spænding inden arbejdet begyndes. Egentligt el-arbejde på maskiner skal udføres af elektrikere. Side 29 Under arbejde Følg altid arbejdsvejledning og brug hjælpeværktøjer. Hvis I er flere om opgaven, vær altid sikker på hvem der gør hvad. Efter arbejde Vær sikker på at arbejdsværktøj og løsdele er fjernet fra maskine før den sættes i gang. Hvis du er i tvivl Snak med driftslederen eller sikkerhedsrepræsentanten, hvis du er i tvivl.

30 20. ELEKTRISK HÅNDVÆRKTØJ Side 30 Tjek at elektrisk håndværktøj er efterset. Sørg for løbende at efterse værktøj. Hvorfor Det er vigtigt at elektrisk håndværktøj holdes i god stand, så ikke sker el-ulykker under arbejde. Berøring med den spændingsførende del er livsfarligt. Hvordan Elektrisk håndværktøj skal være efterset. På mærkat på håndværktøjet, skal det være angivet hvornår næste eftersyn skal finde sted. De forskellige typer af elektrisk håndværktøj har forskellige intervaller for eftersyn. Før arbejde Tjek at det elektriske håndværktøj er efterset. Hvis der mangler mærkat, så få det registreret og kontrolleret inden brug. Kontroller selv om værktøjet er fysisk intakt: Er ledning og afbryder intakt? Afprøv værktøjet Er værktøjet egnet til opgaven? Hvis håndværktøjet ikke er dobbeltisolerelet skal der være en effektiv jordforbindelse. Under arbejde Anvend egnet værktøj til opgaven og husk evt. værnemidler. Efter arbejde Rengør værktøjet efter brug og tjek om det er beskadiget. Hvis du er i tvivl Snak med driftslederen eller sikkerhedsrepræsentanten, hvis du er i tvivl.

31 21. STØJ (ANVENDELSE AF HØREVÆRN) Side 31 Brug altid høreværn hvis der er skilt med høreværn påbudt. Hvis du føler dig generet af støj, så brug høreværn for en sikkerheds skyld. Hvorfor Først og fremmest kan støj ødelægge hørelsen og medføre tinnitus. Derudover er der flere indirekte problemer med støj på arbejdspladsen, da støj kan give stress, forhøjet blodtryk, træthed, hvilket kan betyde at koncentrationen falder og der lettere sker fejl. For at nedsætte støjpåvirkningen er det vigtig at bruge høreværn. Hvordan Høreværn skal bruges når støjbelastningen overstiger 80 db(a), og i alle områder, hvor der er skilte med brug af høreværn. Ved lavere støjgener kan høreværn også bruges, hvis du føler dig generet af støjen. Ved centrifugen på Helsinge Renseanlæg skal høreværn bruges. Der findes flere forskellige former for høreværn. Det kan være ørepropper eller ørekopper. Den bedste beskyttelses fås ved ørekopper, så ved høj støjbelastning anvende disse for den bedste beskyttelse. Før arbejde Tjek altid om høreværn er påkrævet ved skiltning eller om det nødvendigt, hvis der ikke er skiltet. Hvis der ikke er en støjmåler tilgængelig, så man ved hvornår man er omkring 80dB(A), kan man som hovedregel regne med at bruge høreværn, hvis man skal hæve stemmen for at snakke sammen. Under arbejde Høreværnet skal bruges under hele arbejdet og under hele den tid du opholder dig i et støjbelastet område. Efter arbejde Sørg for at høreværnene rengøres og lægges på plads, så de er klar til brug næste gang. Hvis du er i tvivl Hvis du er i tvivl om støjniveauet, så anvend høreværn for en sikkerheds skyld. Snak med driftslederen eller sikkerhedsrepræsentanten, hvis du ønsker en støjmåling.

32 22. TUNGE LØFT Side 32 Brug løfteudstyr så vidt muligt. Løft kun lette genstande manuelt. Hvorfor Det er vigtigt at undgå tunge enkelt løft, der kan give pludselige løfteskader. Generel nedslidning af ryg og muskler ved længerevarende tungt arbejde skal undgås. Der er flere faktorer der spiller ind, om det er forsvarligt at løfte en tung byrde. F.eks. personen der skal løfte, om det er muligt at få et godt tag, fast underlag, skæv eller snæver placering af byrden. Det er derfor vigtigt kun at løfte, når det er nødvendigt. Alternativt kan bruges forskellige hjælpemidler som kran, lift, sækkevogn osv. Hvordan Ved brug af løfteudstyr, hvor der er muligt, og god planlægning kan de fleste løfteskader undgås. Det er på figuren nedenfor vidst hvilken belastning der må bære afhængigt af om der bæres tæt på kroppen eller ej. Rødt område: Er løftet i rødt område er der sundhedsrisiko og der vil der normalt skulle afgives påbud. Gult område: Løftene skal vurderes nærmere. Grønt område: Intet at bemærke vedr. løftearbejdet i forhold til tunge løft. F F Figur:

33 Hvis et dæksels vægt overstiger 50 kg, skal dækslerne åbnes ved hjælp af tekniske hjælpemidler. Hvis vægten er på 50 kg og derunder, skal dækslerne åbnes ved hjælp af tekniske hjælpemidler, hvis dette er muligt Side 33 Under arbejde Husk at bruge korrekte løftestillinger, og koordiner løftet, hvis I er flere om opgaven. Efter arbejde Vurder om den type løft skal foretages manuelt eller med hjælpemidler fremover. Hvis du er i tvivl Snak med driftslederen eller sikkerhedsrepræsentanten, hvis du er i tvivl.

34 23. KEMIKALIER Side 34 Det skal være mærkater og produktblad på alle kemikalier. Husk datablad ved indkøb af nye kemikalier. Hvorfor Hos Gribvand Spildevand kan kemikalier være flere ting fra rengøringsmidler, polymer og fældningsmidler, hjælpemidler ved smedearbejde, olieprodukter osv. Kemikalierne findes enten på pulver- eller flydende form evt. på spraydåse. Det kan have en negativ virkning på helbredet at blive udsat for kemikalier. Derfor skal direkte og indirekte kontakt undgås. Da kemikalierne kan være mange til kan beskyttelsen imod ligeledes være mange ting. Kemikalier kan f.eks. virke igennem huden, ved indånding eller hvis det skulle ske at man indtog de direkte. Hvordan Det gælder at for alle farlige kemikalier skal der være et tilgængeligt produktblad eller leverandørbrugsanvisning, der fortæller om korrekt brug, indhold og farer ved stoffet. Alle kemikalier skal have mærkater på, der fortæller om indholdet. Hvis du arbejder med kemikalier, skal du være instrueret i korrekt brug af det. Retningslinjer for indkøb af kemikalier: Rådfør dig med den indkøbsansvarlige Der skal følge et datablad med, når du køber kemikalier Databladet skal gemmes i værkstedet husk at tage en kopi med, hvis du medbringer kemikaler i bilen

35 Før arbejde Sæt dig ind i hvordan kemikaliet skal bruges, og hav de rigtige værnemidler klar. Side 35 Under arbejde Arbejdet skal udføres som beskrevet i brugsanvisningen. Efter arbejde Spild skal altid opsamles med det samme. Kemikalierester skal bortskaffes som beskrevet i brugsanvisningen. Hvis du er i tvivl Snak med driftslederen eller sikkerhedsrepræsentanten, hvis du er i tvivl.

36 24. ARBEJDSBILER Side 36 Sørg for at have både relevant arbejdsværktøj og sikkerhedsudstyr med i bilen, når du kører ud på en opgave. Hvorfor Det er vigtigt at arbejdsbilerne er i orden. Det vil sige, at der er der rigtige udstyr med i bilerne således, at du ikke mangler arbejdsværktøj eller sikkerhedsudstyr, når du er ude på opgave. Hvordan Det er vigtigt at der tjekkes op på udstyr før du tager af sted og at bilen efterlades, så den er klar til brug næste dag. Husk produktblad, hvis du medbringer kemikalier i arbejdsbiler. I tilfælde af du har bilen med hjemme fordi du har vagt, skal sædet tildækkes med plastik, når du køre hjem i dit eget tøj, så der ikke overføres bakterier mv. Flere arbejdsbiler er udstyret med kran. Alle biler, hvor der er kran monteret, skal være udstyret med en manual til korrekt brug af kranen. Før arbejde Tjek altid at du har det udstyr med du skal bruge til opgaven. Tjek yderligere om der er sikkerhedsudstyr med til uforudsete situationer. Under arbejde Hold bilen ren under arbejde. Efter arbejde Rengør evt. bilen hvis der er behov for det. Sikre at bilen er klar til næste gang den skal bruges, så der er fyldt op af udstyr. Hvis du er i tvivl Snak med driftslederen eller sikkerhedsrepræsentanten, hvis du er i tvivl.

37 25. TILSYN Side 37 Det er vigtigt at du under tilsyn altid sikre dig at du har de nødvendige værnemidler. Hvorfor Det er vigtigt at der under tilsyn også tages hensyn til sikkerhed, når anlægsarbejde skal inspiceres. En del af de sikkerhedshensyn der er er også inkluderet i de forrige afsnit, men er samlet ridset op her. Hvordan Under tilsyn er det vigtigt at være forberedt og medbringe nødvendige personlige værnemidler i forhold til hvad opgaven kræver: Hjelm Fodtøj Høreværn Åndedrætsværn Beskyttelsesdrag Faldsikring Advarselstøj Derudover at det en vigtig del at forberede sig på, hvad det er for en entreprenør opgaven man skal ud til. Før arbejde Sikre at du har alle nødvendige personlige værnemidler med til opgaven. Sørg for at du ved hvordan udstyret skal bruges, og at det er i god stand. Sørg for at dine kollegaer ved hvor du er taget hen, så de kan tage aktion hvis du ikke kommer tilbage. Medbring mobil, men vær opmærksom på at den ikke altid har dækning eller der kan være situationer, hvor du ikke er i stand til at bruge den. Ved ophold på byggeplads skal entreprenøren orienteres, og du skal orientere dig om d eventuel begrænsning i adgang til arbejdsområdet. Hvis tilsynet kræver at du skal ned i en skakt, brønd eller andet underjordisk anlæg skal du være opmærksom på risiko for iltmangler eller farlige gasser. Husk derfor måling af gas og ilt, og at der altid skal være vagtmænd i sådan en situation.

38 I forhold til tilsyn med arbejde på vej skal Vejdirektoratets regler følges. Brug altid advarselstøj, så du er synlig under arbejdet. Se evt. afsnit om afspærring af vej. Side 38 Under arbejde Brug personlige værnemidler under arbejdet, og tjek løbende at du er sikret, hvis situationen ændrer sig. Efter arbejde Rengør personlige værnemidler, så de er klar til næste gang.

39 Håndbog i spildevandshåndtering Gribvand, februar 2014

40 Spildevand og slam Der er risiko for at medarbejde, der arbejder med spildevand og slam udsættes for sygdomsfremkaldende bakterier vira m.v. Det er vigtigt at undgå smitte ved at beskytte sig selv bedst mulig med værnemidler og god personlig hygiejne Vælg altid den arbejdsmetode, som giver mindst mulig direkte kontakt Efter arbejdets ophør skal der tages fyraftensbad Håndbog i spildevandshåndtering

41 Redningsplan Hav altid mulighed for at tilkalde hjælp Spær aldrig adgangsveje og nødudgange Kend reglerne for førstehjælp Stands ulykken Giv livreddende førstehjælp Tilkald nødvendig hjælp (Ring 112) Placer vejvisere, så hjælpen finder det rigtige sted Giv almindelig førstehjælp Orienter ledelsen Håndbog i spildevandshåndtering

42 Personlig hygiejne Sørg for altid at have de vaccinationer, som der er behov for Hav en god personlig hygiejne under hele arbejdet Håndbog i spildevandshåndtering

43 Fodtøj Husk altid at anvende sikkerhedsfodtøj, når du arbejder Håndbog i spildevandshåndtering

44 Hansker Hansker skal altid bruges under arbejde i brønde eller bygværker Der findes flere typer hansker, så overvej hvilken som passer bedst til arbejdet Håndbog i spildevandshåndtering

45 Arbejdstøj Alle driftsmedarbejdere skal bære arbejdstøj under arbejdet Hav altid et ekstra sæt, så du har mulighed for at skifte Håndbog i spildevandshåndtering

46 Særligt arbejdstøj Brug altid særligt arbejdstøj, når der er risiko for kontakt med spildevand f.eks. ved arbejde nede i en brønd Tjek altid at det særlige arbejdstøj virker efter hensigten Håndbog i spildevandshåndtering

47 Ansigts- og øjenværn Brug altid ansigts-og øjenværn, hvis der er risiko for sprøjt eller partikler i ansigtet Håndbog i spildevandshåndtering

48 Måling med toxmeter Hvis der skal udføres arbejde i kloak, bygværker m.v. skal der altid udføres måling med toxmeter Måling med toxmeterskal fortsætte under hele arbejdet Håndbog i spildevandshåndtering

49 Ventilation Ventilation kan både være mekanisk og naturlig udluftning Sørg for ventilation under hele arbejdet, hvis der arbejdes i brønde, lukkede bassiner m.v. Håndbog i spildevandshåndtering

50 Åndedrætsværn Hvis udluftning ikke kan udføres tilstrækkeligt, skal der bruges åndedrætsværn Vær opmærksom på, hvor længde du må arbejde med udstyret Håndbog i spildevandshåndtering

51 Vagtmænd Ved arbejde i brønde, ledninger m.v. skal der altid være 2 vagtmænd Hvis nedstigning er uforudset, kan der anvendes 1 vagtmand Vær opmærksom på hvad opgaven som vagtmand indebærer. Det gælder din kollegaers sikkerhed Håndbog i spildevandshåndtering

52 Arbejde i højden/dybden Hvis der er nedstyrtningsfare, skal der opsættes rækværk Overvej om arbejde i højden/dybden kræver vagtmænd Håndbog i spildevandshåndtering

53 Faldsikring Brug faldsikring ved arbejde i brønd eller lignende Udstyret skal bruges under hele arbejdet Håndbog i spildevandshåndtering

54 Hjelm påbudt Brug altid hjelm i områder, hvor der er skilte med hjelmpåbudt Arbejde med kran kræver brug af hjelm Hvis der er risiko for at ting falder ned, er det også vigtigt at du bruger hjelm Håndbog i spildevandshåndtering

55 Udgravninger Sørg for tydelig afmærkning af udgravninger Brug altid personlige værnemidler ved arbejde omkring udgravninger Håndbog i spildevandshåndtering

56 Afspærring Ved arbejde i brønde på vejen skal der etableres afspærring Arbejde må ikke op startes før afspærringen er på plads Håndbog i spildevandshåndtering

57 Maskinog el reparation, service og vedligehold Sørg for at slukke alt el Tjek at de ikke er nogen dele, som kan bevæge sig Håndbog i spildevandshåndtering

58 Elektrisk håndværktøj Hovedreglen Tjek at elektrisk håndværktøj er efterset Sørg for løbende at efterse elektrisk håndværktøj Håndbog i spildevandshåndtering

59 Støj (anvendelse af høreværn) Hovedreglen Brug altid høreværn, hvis der er skilt med høreværn påbudt Hvis du følere dig generet af støj, så brug høreværn for en sikkerheds skyld Håndbog i spildevandshåndtering

60 Tunge løft Hovedreglen Brug løfteudstyr så vidt muligt Løft kun lette genstande manuelt Håndbog i spildevandshåndtering

61 Kemikalier Der skal være mærkater og produktblad på alle kemikalier Husk datablad ved indkøb af nye kemikalier Håndbog i spildevandshåndtering

62 Arbejdsbiler Hovedreglen Sørg for at have både relevant arbejdstøj og sikkerhedsudstyr med i bilen, når ud kører ud på en opgave Håndbog i spildevandshåndtering

Gribvand Spildevand A/S. Håndbog i spildevandshåndtering

Gribvand Spildevand A/S. Håndbog i spildevandshåndtering Gribvand Spildevand A/S Håndbog i spildevandshåndtering Sikkerhed og sundhed ved arbejde med spildevand og generel Sikkerhed og sundhed for alle der færdes på Gribvands renseanlæg og ved Gribvands pumpestationer,

Læs mere

Hygiejniske forholdsregler ved kontakt med forurenet vand og sediment

Hygiejniske forholdsregler ved kontakt med forurenet vand og sediment Hygiejniske forholdsregler ved kontakt med forurenet vand og sediment Anne Kjerulf overlæge Central Enhed for Infektionshygiejne Statens Serum Institut Smittekæden En arbejdsmodel til forebyggelse Smitteveje:

Læs mere

Miniguide til medarbejderen. Sundhedsrisici. ved arbejde med spildevand

Miniguide til medarbejderen. Sundhedsrisici. ved arbejde med spildevand Miniguide til medarbejderen Sundhedsrisici ved arbejde med spildevand Forord Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser har i samarbejde med branchens parter udarbejdet Branchevejledningen

Læs mere

Sikkerhed i Herning Vand

Sikkerhed i Herning Vand Sikkerhed i Herning Vand > Procedure for sikkerhed ifm. arbejde i Herning vand nye veje for vandet HVORFOR DENNE FOLDER? Procedurerne forklarer, hvilke forholdsregler du skal tage for at opretholde et

Læs mere

Ren besked. Renseanlæg. Pumpestation. Ledningsnet

Ren besked. Renseanlæg. Pumpestation. Ledningsnet Ren besked Renseanlæg Pumpestation Ledningsnet Velkommen til Vestforsyning Spildevand A/S Her arbejder vi med spildevand, det stiller særlige krav til både medarbejdere og entreprenører der arbejder for

Læs mere

Sikkerhed og sundhed ved arbejde med spildevand Juni 2014

Sikkerhed og sundhed ved arbejde med spildevand Juni 2014 Sikkerhed og sundhed ved arbejde med spildevand Juni 2014 Indhold Forord...3 Hvordan bruger jeg instruksen?...5 Eksempel på afkrydsningsskema...6 Spildevand og slam...8 Arbejdsulykker, nærvedulykker og

Læs mere

Bekendtgørelse om kloakarbejde m.v.

Bekendtgørelse om kloakarbejde m.v. Page 1 of 9 Bekendtgørelse om kloakarbejde m.v. Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 473 af 7. oktober 1983 med senere ændringer - ikke autoriseret sammenskrivning SAMMENSKRIVNINGEN omfatter bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om kloakarbejde m.v.

Bekendtgørelse om kloakarbejde m.v. Side 1 af 7 BEK nr 473 af 07/10/1983 Gældende Offentliggørelsesdato: 19-10-1983 Beskæftigelsesministeriet Senere ændringer til forskriften BEK nr 9 af 14/01/1988 1 Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel

Læs mere

Vejledning. Indsats i forbindelse med spildevand

Vejledning. Indsats i forbindelse med spildevand Vejledning Indsats i forbindelse med spildevand Vejledning om indsats i forbindelse med spildevand Indhold Side Baggrund 3 Farer ved spildevandet 3 Smittefare og mikroorganismer 3 Kemiske farer 3 Forholdsregler

Læs mere

2014 Vandforsyning. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Ikke relevant. Bemærkninger: Vurdér følgende forhold: Side 1

2014 Vandforsyning. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Ikke relevant. Bemærkninger: Vurdér følgende forhold: Side 1 Side 1 APV-spørgeskema 2014 Vandforsyning Virksomhed: Afdeling: Dato: 16-10-2014 12:39 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur (varme, kulde, kold vind, regn) 1.02. Trækgener, kuldenedfald eller

Læs mere

Vejledning. Indsats i forbindelse med spildevand

Vejledning. Indsats i forbindelse med spildevand Vejledning Indsats i forbindelse med spildevand 2014 Beredskabsstyrelsen 2014 2 Vejledning om indsats i forbindelse med spildevand Indhold Side Baggrund 4 Farer ved spildevandet 4 Smittefare og mikroorganismer

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Stilladsarbejde Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Virksomheden bør desuden være opmærksom på at gravide ikke er medtaget i tjeklisten.

Virksomheden bør desuden være opmærksom på at gravide ikke er medtaget i tjeklisten. Tjekliste til arbejdspladsvurdering i Grønland Stilladsarbejde Indledning Arbejdstilsynet har lavet denne tjekliste, fortrinsvis til virksomheder med færre end ti ansatte. Den er et redskab, som virksomheden

Læs mere

Retningslinjer for eksterne entreprenører/håndværkere ved Tønder Forsyning

Retningslinjer for eksterne entreprenører/håndværkere ved Tønder Forsyning Retningslinjer for eksterne entreprenører/håndværkere ved Tønder Forsyning 1. udgave Juni 2017 Dette er relevant for alle entreprenører/håndværker, der udfører arbejde for Tønder Forsyning. Gældende for

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Stilladsarbejde Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Spildevand og rensningsanlæg brancheundervisningsnotat

Spildevand og rensningsanlæg brancheundervisningsnotat Spildevand og rensningsanlæg brancheundervisningsnotat 1. marts Indledning. Målgruppen for et brancheundervisningsnotat (BUN) er Arbejdstilsynets tilsynsførende med fokus på erfarne generalist tilsynsførende.

Læs mere

MILJØ- & SIKKERHEDSREGLER

MILJØ- & SIKKERHEDSREGLER OM RANDERS FUGETEKNIK A/S Randers Fugeteknik A/S blev etableret i 1980 og arbejdede fortrinsvis med fuge- og glarmesterarbejde de første 5-6 år. Men interessen og arbejsopgaver med epoxymaterialer blev

Læs mere

Reparation af maskiner til plastforarbejdning vejledning for arbejdsledere

Reparation af maskiner til plastforarbejdning vejledning for arbejdsledere Reparation af maskiner til plastforarbejdning vejledning for arbejdsledere Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postboks 7777 1790 København V Web: www.i-bar.dk Medarbejdersekretariatet: Vester Søgade 12

Læs mere

ARBEJDSMILJØ I LANDBRUGET

ARBEJDSMILJØ I LANDBRUGET ARBEJDSMILJØ I LANDBRUGET HØJTRYKSRENSNING Brug høreværn, øjenværn og åndedrætsværn Håndtaget må ikke låses eller blokeres - hold pauser ved træthed/ømhed i hånden Der er sundhedsskadelige partikler i

Læs mere

Jeg kører slam... 11/12/01 8:18 Side 2 JEG KØRER SLAMSUGER. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

Jeg kører slam... 11/12/01 8:18 Side 2 JEG KØRER SLAMSUGER. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Jeg kører slam... 11/12/01 8:18 Side 2 JEG KØRER SLAMSUGER Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Jeg kører slam... 11/12/01 8:18 Side 4 INDHOLD FORORD s1: Forord s2: Generelle regler s3: Personlig

Læs mere

Spørgeramme til afdækning af fysisk arbejdsmiljø

Spørgeramme til afdækning af fysisk arbejdsmiljø Spørgeramme til afdækning af fysisk arbejdsmiljø Spørgsmål på niveau 2 og 3 er svarafhængige dvs. at de kun folder sig ud og skal besvares, hvis de er relevante. Der spørges ind til alt det, der kræves

Læs mere

2014 Ejendomsservice. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Ikke relevant. Bemærkninger: Vurdér følgende forhold: Side 1

2014 Ejendomsservice. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Ikke relevant. Bemærkninger: Vurdér følgende forhold: Side 1 Side 1 APV-spørgeskema 2014 Ejendomsservice Virksomhed: Afdeling: Dato: 23-06-2014 13:18 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur (varme, kulde) 1.02. Trækgener, kuldenedfald eller kuldestråling

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Malervirksomhed Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Arbejde i højden fra reb

Arbejde i højden fra reb Arbejde i højden fra reb De vigtigste regler om, hvornår arbejdsgiveren må lade arbejde i højden udføre fra reb (rope access) samt om, hvordan arbejde fra reb skal tilrettelægges og udføres sikkerheds-

Læs mere

1. Fysiske forhold. Ikke relevant. Bemærkninger: Vurdér følgende forhold: Helt i orden Kan forbedres Bør ændres. Side 1

1. Fysiske forhold. Ikke relevant. Bemærkninger: Vurdér følgende forhold: Helt i orden Kan forbedres Bør ændres. Side 1 Side 1 APV-spørgeskema Vand, kloak og affald Virksomhed: Afdeling: Dato: 18-01-2010 17:30 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur 1.02. Trækgener, kuldenedfald eller kuldestråling 1.03. Luftkvalitet

Læs mere

Information om sikkerhed til håndværkere og entreprenører. - spildevandsområdet

Information om sikkerhed til håndværkere og entreprenører. - spildevandsområdet Information om sikkerhed til håndværkere og entreprenører - spildevandsområdet Sikkerhedsregler hos KLAR Forsyning Når man arbejder med spildevand, er det vigtigt, at man følger nogle helt bestemte procedurer

Læs mere

En sikker og sund arbejdsplads!

En sikker og sund arbejdsplads! En sikker og sund arbejdsplads! Hvorfor denne folder? Det er Sølund Musik- Festivals målsætning, at Sølund Musik- Festival til stadighed skal være en sikker og sund arbejdsplads. Et godt arbejdsmiljø forudsætter,

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Dentallaboratorier Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

2014 Forlystelsesvirksomhed. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Bemærkninger: Ikke relevant. Vurdér følgende forhold: Side 1

2014 Forlystelsesvirksomhed. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Bemærkninger: Ikke relevant. Vurdér følgende forhold: Side 1 Side 1 APV-spørgeskema 2014 Forlystelsesvirksomhed Virksomhed: Afdeling: Dato: 06-11-2014 08:26 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur (varme, kulde, kold vind, regn) 1.02. Trækgener, kuldenedfald

Læs mere

APV-checkliste for dyrepassere

APV-checkliste for dyrepassere APV-checkliste for dyrepassere ULYKKER 1 Er der ulykker, der ikke undersøges, så man kan forhindre, at samme ulykke sker igen? 2 Er der medarbejdere, der ikke er instrueret og oplært i arbejdet? 3 Er der

Læs mere

Program. Lovgivning. Gennemgang af værnemidler

Program. Lovgivning. Gennemgang af værnemidler Program Lovgivning Gennemgang af værnemidler Lovgivning Der skal anvendes personlige værnemidler, når arbejdet ikke på anden måde kan udføres forsvarligt Det er arbejdsgiverens ansvar, at de relevante

Læs mere

Indeklima: Oplever du problemer med indeklimaet (temperatur, træk, luftkvalitet, fugt og skimmelsvamp, belysning og dagslys, statisk elektricitet,

Indeklima: Oplever du problemer med indeklimaet (temperatur, træk, luftkvalitet, fugt og skimmelsvamp, belysning og dagslys, statisk elektricitet, 1 Indeklima: Oplever du problemer med indeklimaet (temperatur, træk, luftkvalitet, fugt og skimmelsvamp, belysning og dagslys, statisk elektricitet, tobaksrøg) Støj: Oplever du problemer med støj (støjniveau,

Læs mere

Faldsikring - At-vejledning D Arbejdstilsynet

Faldsikring - At-vejledning D Arbejdstilsynet Faldsikring Vejledning handler om, hvornår man skal bruge faldsikringsudstyr, hvordan det skal bruges og de krav, der stilles til mærkning mv. At-vejledning D.5.5-2 Juli 2007 - Opdateret oktober 2014 Erstatter

Læs mere

Ejendomsservice. APV-spørgeskema

Ejendomsservice. APV-spørgeskema Side 1 APV-spørgeskema Ejendomsservice Virksomhed: Afdeling: Dato: 12-05-2011 14:08 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperaturer (varme, kulde) 1.02. Trækgener, kuldenedfald eller kuldestråling 1.03.

Læs mere

RENGØRING. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

RENGØRING. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Tjekliste til RENGØRING Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV en er

Læs mere

2014 Tandteknikere. APV-spørgeskema

2014 Tandteknikere. APV-spørgeskema Side 1 APV-spørgeskema 2014 Tandteknikere Virksomhed: Afdeling: Dato: 14-08-2014 15:43 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur (varme, kulde) 1.02. Trækgener, kuldenedfald eller kuldestråling

Læs mere

STILLADSARBEJDE. Checkliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

STILLADSARBEJDE. Checkliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Checkliste til STILLADSARBEJDE Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV

Læs mere

Jord-, beton-, kloak- og brolæggerarbejde

Jord-, beton-, kloak- og brolæggerarbejde Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Jord-, beton-, kloak- og brolæggerarbejde Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en

Læs mere

jeg kører slamsuger Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

jeg kører slamsuger Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros jeg kører slamsuger Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros INDHOLD s1: Forord s2: Generelle regler s3: Arbejdshygiejne s4: Arbejde med og i brønde og kloakker s6: Arbejde med kloakspuling s8:

Læs mere

2014 Idræts- og sportsanlæg. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Ikke relevant. Bemærkninger: Vurdér følgende forhold: Side 1

2014 Idræts- og sportsanlæg. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Ikke relevant. Bemærkninger: Vurdér følgende forhold: Side 1 Side 1 APV-spørgeskema 2014 Idræts- og sportsanlæg Virksomhed: Afdeling: Dato: 21-05-2014 11:29 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur (varme, kulde) 1.02. Trækgener, kuldenedfald eller kuldestråling

Læs mere

Fald fra højden på byggepladser

Fald fra højden på byggepladser De vigtigste regler om sikkerhedsforanstaltninger mod nedstyrtning og gennemstyrtning fra arbejde i højden. Vejledningen handler om de sikkerhedsforanstaltninger, som arbejdsgiveren skal etablere på bygge-

Læs mere

Virksomheden bør desuden være opmærksom på at gravide ikke er medtaget i tjeklisten.

Virksomheden bør desuden være opmærksom på at gravide ikke er medtaget i tjeklisten. Tjekliste til arbejdspladsvurdering i Grønland Malervirksomhed Indledning Arbejdstilsynet har lavet denne tjekliste, fortrinsvis til virksomheder med færre end ti ansatte. Den er et redskab, som virksomheden

Læs mere

Universiteter og forskning

Universiteter og forskning Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Universiteter og forskning Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

EL-INSTALLATØRER. Checkliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

EL-INSTALLATØRER. Checkliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Checkliste til EL-INSTALLATØRER Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV

Læs mere

Plan for sikkerhed og sundhed. Hedensted Spildevand A/S. Generelt - Version 1

Plan for sikkerhed og sundhed. Hedensted Spildevand A/S. Generelt - Version 1 2013 Plan for sikkerhed og sundhed Hedensted Spildevand A/S Generelt - Version 1 Indholdsfortegnelse 1. Organisationsplan:... 3 2. Generelt:... 3 2.1 Sikkerhedsmøder:... 3 2.2 Alkoholpolitik:... 3 2.3

Læs mere

APV-skema - Fysisk arbejdsmiljø

APV-skema - Fysisk arbejdsmiljø 0% 0% 100% 1 af 27. APV-skema - Fysisk arbejdsmiljø Din besvarelse af dette spørgeskema skal anvendes til at kortlægge det fysiske arbejdsmiljø på din arbejdsplads. Svarene i den fysiske APV er ikke anonyme.

Læs mere

Virksomheden bør desuden være opmærksom på at gravide ikke er medtaget i tjeklisten.

Virksomheden bør desuden være opmærksom på at gravide ikke er medtaget i tjeklisten. Tjekliste til arbejdspladsvurdering i Grønland Håndværksbagere Indledning Arbejdstilsynet har lavet denne tjekliste, fortrinsvis til virksomheder med færre end ti ansatte. Den er et redskab, som virksomheden

Læs mere

Regler for hygiejne Når du arbejder med drikkevand

Regler for hygiejne Når du arbejder med drikkevand Regler for hygiejne Når du arbejder med drikkevand Version 01 december 2018 2 Hvor finder du hvad? Generelle regler for hygiejne... 4 Når du arbejder på produktionsanlæg... 6 Arbejde med vandledninger...

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Kemi og medicin Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

2014 Sceneteknikere. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Ikke relevant. Bemærkninger: Vurdér følgende forhold: Side 1

2014 Sceneteknikere. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Ikke relevant. Bemærkninger: Vurdér følgende forhold: Side 1 Side 1 APV-spørgeskema 2014 Sceneteknikere Virksomhed: Afdeling: Dato: 21-05-2014 12:17 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur (varme, kulde) 1.02. Trækgener, kuldenedfald eller kuldestråling

Læs mere

RANDERS TEGLS LEVERANDØRBRUGSANVISNING TEGLTAGSTEN

RANDERS TEGLS LEVERANDØRBRUGSANVISNING TEGLTAGSTEN RANDERS TEGLS LEVERANDØRBRUGSANVISNING TEGLTAGSTEN Generelt Der henvises til generel teknisk branchevejledning, Oplægning af tegltage, Tegl 36. Vejledningen findes på www.randerstegl.dk og www.mur-tag.dk.

Læs mere

Reparation af landbrugsog skovbrugsmaskiner

Reparation af landbrugsog skovbrugsmaskiner Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Reparation af landbrugsog skovbrugsmaskiner Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en

Læs mere

Rengøring og vedligeholdelse

Rengøring og vedligeholdelse Rengøring og vedligeholdelse Vejledning om rengøring og vedligeholdelse på faste arbejdssteder. Samt projekterendes ansvar i forhold til rengøring og vedligeholdelse af bygninger. At-vejledning A.1.4 December

Læs mere

2014 Museer og biografer. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Ikke relevant. Bemærkninger: Vurdér følgende forhold: Side 1

2014 Museer og biografer. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Ikke relevant. Bemærkninger: Vurdér følgende forhold: Side 1 Side 1 APV-spørgeskema 2014 Museer og biografer Virksomhed: Afdeling: Dato: 16-10-2014 12:34 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur (varme, kulde) 1.02. Trækgener, kuldenedfald eller kuldestråling

Læs mere

Kloakering-Arbejdsmiljø Opgavehæfte

Kloakering-Arbejdsmiljø Opgavehæfte Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri (BAI) Kloakering-Arbejdsmiljø Opgavehæfte Forord Dette hæfte er udviklet af Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri (BAI, www.ebai.dk)

Læs mere

Øjenværn. Øjenværn skal anvendes, hvis arbejdet ikke på anden måde kan tilrettelægges og udføres, så skadelig påvirkning af øjnene undgås.

Øjenværn. Øjenværn skal anvendes, hvis arbejdet ikke på anden måde kan tilrettelægges og udføres, så skadelig påvirkning af øjnene undgås. Øjenværn At-vejledning D.5.8 April 2007 I denne vejledning informeres om egenskaberne ved forskellige typer øjenværn, og der redegøres for en række ofte forekommende problemstillinger i forbindelse med

Læs mere

1. Tage med hældning på under 15 grader

1. Tage med hældning på under 15 grader 1. Tage med hældning på under 15 grader 1.1. Arbejde ved tagkant på tage med en hældning på under 15 grader Ansatte, der arbejder og færdes på tage med en hældning på under 15 grader, skal sikres mod nedstyrtning

Læs mere

Nedstyrtnings- og gennemstyrtningsfare på bygge- og anlægspladser mv.

Nedstyrtnings- og gennemstyrtningsfare på bygge- og anlægspladser mv. Nedstyrtnings- og gennemstyrtningsfare på bygge- og anlægspladser mv. At-vejledning A.2.1 November 2005-3. udgave juni 2008 Erstatter december 2002 Fare for nedstyrtning og gennemstyrtning under arbejde

Læs mere

HAR DU FÅET EFTERSET DIT FALDSIKRINGSUDSTYR?

HAR DU FÅET EFTERSET DIT FALDSIKRINGSUDSTYR? HAR DU FÅET EFTERSET DIT FALDSIKRINGSUDSTYR? Aalborg Diamantværktøj er autoriseret i at efterset faldsikringsudstyr fra Cresto, Antec og Miller! Aalborg Diamantværktøj - Gugvej 134-9210 Aalborg SØ Telefonnr.:

Læs mere

Arbejdspladsvurdering (APV)

Arbejdspladsvurdering (APV) Arbejdspladsvurdering (APV) Stempel Dato: Underskrift, ledelse: Underskrift, medarbejder: En arbejdspladsvurdering (APV) er en tilstandsrapport over arbejdsmiljøet. Den beskriver de fejl og mangler, som

Læs mere

Retningslinjer for eksterne entreprenører og håndværkere

Retningslinjer for eksterne entreprenører og håndværkere Hospitalsenheden Horsens Retningslinjer for eksterne entreprenører og håndværkere Velkommen Velkommen til Hospitalsenheden Horsens. Vi vil med denne information sikre et godt samarbejde ved at oplyse dig

Læs mere

Murer- og stukkatørvirksomheder

Murer- og stukkatørvirksomheder Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Murer- og stukkatørvirksomheder Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Køkkener Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

Brug af personlige værnemidler

Brug af personlige værnemidler Brug af personlige værnemidler Hvem har ansvaret, og hvor skal de personlige værnemidler benyttes? Industriens Branchearbejdsmiljøråd Publikationen er finansieret af Industriens Branchearbejdsmiljøråd,

Læs mere

PERSONLIGE VÆRNEMIDLER

PERSONLIGE VÆRNEMIDLER PERSONLIGE VÆRNEMIDLER PERSONLIGE VÆRNEMIDLER Hovedmenu: FILTRERENDE ÅNDEDRÆTSVÆRN FILTRERENDE ÅNDEDRÆTSVÆRN MED TURBOENHED LUFTFORSYNET ÅNDEDRÆTSVÆRN BESKYTTELSESDRAGTER HANDSKER SIKKERHEDSSKO ØJENVÆRN

Læs mere

Viborg Gymnasium & HF. Afdækning af fysisk APV efteråret Samlet rapport. November 2017

Viborg Gymnasium & HF. Afdækning af fysisk APV efteråret Samlet rapport. November 2017 November 217 Viborg Gymnasium & HF Afdækning af fysisk APV efteråret 217 Samlet rapport 1 Indhold Læservejledning... 3 Temperatur og træk... 4 Indeklima... 5 Belysning... 6 Støj og akustik... 7 Arbejdsstillinger...

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Camping Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

Herlufsholms Idrætscenter APV - Idræts- og svømmehaller Foråret 2011 ARBEJDSPLADSVURDERING

Herlufsholms Idrætscenter APV - Idræts- og svømmehaller Foråret 2011 ARBEJDSPLADSVURDERING Angiv dit navn her: ARBEJDSPLADSVURDERING 4. Opfølgning på handlingsplanen 1. Kortlægning og identifikation 3. Prioritering og handlingsplan 2. Beskrivelse og vurdering Marts 2011 Kære ansatte på Herlufsholm

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Træ og møbler Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

Opførelse og nedrivning af byggeri

Opførelse og nedrivning af byggeri Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Opførelse og nedrivning af byggeri Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering VVS-installatører Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

2014 Køkken og kantine. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Bemærkninger: Ikke relevant. Vurdér følgende forhold: Side 1

2014 Køkken og kantine. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Bemærkninger: Ikke relevant. Vurdér følgende forhold: Side 1 Side 1 APV-spørgeskema 2014 Køkken og kantine Virksomhed: Afdeling: Dato: 21-05-2014 11:34 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur (varme, kulde) 1.02. Trækgener, kuldenedfald eller kuldestråling

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Elektronik Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle virksomheder

Læs mere

Tjekliste Automatiske maskiner i kvægbruget

Tjekliste Automatiske maskiner i kvægbruget Tjekliste Automatiske maskiner i kvægbruget Denne tjekliste er et praktisk værktøj til landmænd, der planlægger at indkøbe nye maskiner. Tjeklisten er fortrinsvist rettet mod lanmænd inden for kvægbruget,

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Sten, ler og glas Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Installation og reparation af maskiner og udstyr

Installation og reparation af maskiner og udstyr Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Installation og reparation af maskiner og udstyr Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde

Læs mere

Hygiejne ledningsnet. > Regler for hygiejne ved arbejde med vandledninger. nye veje for vandet

Hygiejne ledningsnet. > Regler for hygiejne ved arbejde med vandledninger. nye veje for vandet Hygiejne ledningsnet > Regler for hygiejne ved arbejde med vandledninger nye veje for vandet REGLER FOR HYGIEJNE VED ARBEJDE MED VANDLEDNINGER Vand er at betragte som en fødevare. Vi kan nemlig blive lige

Læs mere

4. Oplærings- og instruktionsforpligtelser ved arbejde, der indebærer en særlig risiko

4. Oplærings- og instruktionsforpligtelser ved arbejde, der indebærer en særlig risiko 4. Oplærings- og instruktionsforpligtelser ved arbejde, der indebærer en særlig risiko Arbejdsgiveren har en særlig oplærings- og instruktionsforpligtelse ved arbejde, der indebærer en risiko af alvorlig

Læs mere

Opførelse af Bella Hotel

Opførelse af Bella Hotel Opførelse af Bella Hotel I Bella Center har godt arbejdsmiljø en høj prioritet Det skal også gælde på vores byggeplads Projektchef Kjeld Schrøder Bella Centrets administrerende direktør Arne Bang Mikkelsen

Læs mere

Tekniske hjælpemidler og pladsforhold

Tekniske hjælpemidler og pladsforhold Tekniske hjælpemidler og pladsforhold Som projekterende skal du sikre, at det under byggeriet er muligt at bruge egnede tekniske hjælpemidler ved transport og håndtering af materialer som gipsplader, døre,

Læs mere

Afdækning af fysisk APV_ Samlet rapport Stenhus Gymnasium. November Stenhus Gymnasium. Afdækning af fysisk APV efteråret 2017.

Afdækning af fysisk APV_ Samlet rapport Stenhus Gymnasium. November Stenhus Gymnasium. Afdækning af fysisk APV efteråret 2017. November 217 Stenhus Gymnasium Afdækning af fysisk APV efteråret 217 Samlet rapport 1 Indholdsfortegnelse Læservejledning... 3 Temperatur og træk... 4 Indeklima... 5 Belysning... 6 Støj og akustik... 7

Læs mere

Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S

Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S Instruktion til medarbejdere samt håndværkere, konsulenter og andre, som arbejder for Frederikshavn Forsyning A/S Sikkerhedsregler i Frederikshavn Forsyning

Læs mere

2014 Catering. APV-spørgeskema

2014 Catering. APV-spørgeskema Side 1 APV-spørgeskema 2014 Catering Virksomhed: Afdeling: Dato: 21-05-2014 11:09 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur (varme, kulde) 1.02. Trækgener, kuldenedfald eller kuldestråling 1.03.

Læs mere

ERGONOMISK ARBEJDSMILJØ

ERGONOMISK ARBEJDSMILJØ ERGONOMISK ARBEJDSMILJØ TUNGE LØFT Løfter medarbejderne tunge emner eller byrder manuelt? Løfter eller holder medarbejderne tungt værktøj eller redskaber under arbejdet, f støvsuger, skraldespande, gulvspande

Læs mere

Arbejdsmiljø Arbejde i udgravninger og ved vej

Arbejdsmiljø Arbejde i udgravninger og ved vej Arbejdsmiljø Arbejde i udgravninger og ved vej Supplerende arbejdsmiljøuddannelse Ester Jensen, COWI A/S Jordskred Hvorfor? Arbejde i udgravninger anses som risikoarbejde. Kendte risici : sammenstyrting,

Læs mere

På et sygehus skal du huske. Information til eksterne teknikere og håndværkere på sygehuset

På et sygehus skal du huske. Information til eksterne teknikere og håndværkere på sygehuset På et sygehus skal du huske Information til eksterne teknikere og håndværkere på sygehuset 2 NÆSTVED SYGEHUS Velkommen til Næstved Sygehus Når du arbejder og opholder dig på et sygehus, er der nogle enkle

Læs mere

Denne pjece handler om støj på arbejdspladsen. Er der oplysninger du mangler eller er i tvivl om kontakt

Denne pjece handler om støj på arbejdspladsen. Er der oplysninger du mangler eller er i tvivl om kontakt Støj Forord Denne pjece handler om støj på arbejdspladsen. Er der oplysninger du mangler eller er i tvivl om kontakt os. Indholdet i denne pjece er baseret på lovgivningen, men indholdet udtrykker ikke

Læs mere

2014 Bedemænd og ansatte i krematorier. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Ikke relevant. Bemærkninger: Vurdér følgende forhold: Side 1

2014 Bedemænd og ansatte i krematorier. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Ikke relevant. Bemærkninger: Vurdér følgende forhold: Side 1 Side 1 APV-spørgeskema 2014 Bedemænd og ansatte i krematorier Virksomhed: Afdeling: Dato: 21-05-2014 12:09 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur (varme, kulde) 1.02. Trækgener, kuldenedfald

Læs mere

Oplæring og instruktion af medarbejdere vejhold inkl. VF

Oplæring og instruktion af medarbejdere vejhold inkl. VF Oplæring og instruktion af medarbejdere vejhold inkl. VF Lønnr. Medarbejders navn og efternavn Ansættelsesdato Formand Første arbejdsdag skal medarbejderen instrueres i afsnit 1 og 2 og senest 14 dage

Læs mere

TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED

TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED Tjekliste til TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og

Læs mere

gode om arbejde med kemikalier

gode om arbejde med kemikalier gode om arbejde med kemikalier 10 GODE RÅD OM ARBEJDE MED KEMIKALIER Her er 10 gode råd om arbejde med farlige kemikalier. De 10 gode råd handler om principperne for forebyggelse, og hvordan man sikrer

Læs mere

Arbejdspladsbrugsanvisninger

Arbejdspladsbrugsanvisninger Program APB/SDS Instruktion Unges arbejde Uddannelse Substitution Gifttilladelser Værnemidler Afprøvning af nye kemikalier Omhældning Hygiejne Affaldshåndtering Arbejdspladsbrugsanvisninger Lovgivning

Læs mere

Sikkerhedsskilte Katalog 2017

Sikkerhedsskilte Katalog 2017 Sikkerhedsskilte Katalog 2017 Farlig elektrisk spænding Høreværn Øjenværn Trykflasker fjernes ved brand Pas på kørende trafik Rygning forbudt www.combeeworx.com SIKKERHEDSSKILTE Regler om sikkerhedsskiltning

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering El-installatører Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Besøg og færdsel på Vejdirektoratets byggepladser. Retningslinjer

Besøg og færdsel på Vejdirektoratets byggepladser. Retningslinjer Besøg og færdsel på Vejdirektoratets byggepladser Retningslinjer Etape nr., entreprise nr. og titel Besøg og færdsel på Vejdirektoratets byggepladser I denne pjece kan du læse om retningslinjer og regler

Læs mere

V 50/60Hz 120W

V 50/60Hz 120W STØVSUGER MODEL: 17Z0C Best.nr. 1025 BRUGSANVISNING 220-240V 50/60Hz 120W Denne model er kun beregnet til brug i privat husholdning LÆS DENNE BRUGSANVISNING GRUNDIGT IGENNEM FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG

Læs mere

Jord-, beton-, kloakog brolæggerarbejde

Jord-, beton-, kloakog brolæggerarbejde Tjekliste til arbejdspladsvurdering i Grønland Jord-, beton-, kloakog brolæggerarbejde Indledning Arbejdstilsynet har lavet denne tjekliste, fortrinsvis til virksomheder med færre end ti ansatte. Den er

Læs mere

Religiøse institutioner og begravelsesvæsen

Religiøse institutioner og begravelsesvæsen Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Religiøse institutioner og begravelsesvæsen Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Definition af alenearbejde Hvad er alenearbejde?

Definition af alenearbejde Hvad er alenearbejde? Ved alenearbejde skærpes kravene til sikkerhed og forebyggelse, så medarbejderen ikke udsættes for unødig risiko i arbejdet. Alenearbejde er ikke en risikofaktor i sig selv, men vær opmærksom på, at nogle

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Autobranchen Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere