Jens Bøgh & Jørgen Hovgaard. Fejlstøvsugeren

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Jens Bøgh & Jørgen Hovgaard. Fejlstøvsugeren"

Transkript

1 Jens Bøgh & Jørgen Hovgaard Fejlstøvsugeren

2 Jens Bøgh & Jørgen Hovgaard Fejlstøvsugeren Grammatisk øvebog i engelsk Musagetes New Materials

3 FEJLSTØVSUGEREN 1987 ISBN: Illustration: Ejvind Halberg Hansen Trykt i Jelling Bogtrykkeri A-S Andre bøger til engelsk fra Forlaget Musagetes: Den lille fejlstøvsuger (+ Lærerens bog) Allehånde-øvelser i skriftlig engelsk Enten Eller, Øvebog i engelske synonymer Children - our future National Front - Fascism in Britain West Indian Themes Bogen kan rekvireres hos: FORLAGET MUSAGETES APS Jomfru Ingefreds Vej Vejle Tlf Fax

4 Indhold Grammatisk håndsrækning 10 OS ORDSTILLING subjekt-verballed 11-12»not«s placering 13 småadverbiers placering mådesadverbiers placering lange adverbiers placering K KONGRUENS generelt 19 everybody/there 20 people/money/who 20 a lot of/a number of/some/kollektiver 21 VT VERBETS TIDER generelt 22 fremtid 1 23 fremtid 2 24 HV HJÆLPEVERBER I to be/to have/to do førnutid med»to have«25-26 II can/may/must/shall/will ought to VF VERBETS FORMER generelt om fejl i verbets former 29 do-omskrivning i not-sætninger 30 do-omskrivning i spørgende sætninger 31 udvidet tid/ simpel tid? passiv/aktiv VP VERB PATTERN I succeed 38 II tell/make/get III explain/suggest 39 IV want/excuse V ing-form efter visse verber UV UREGELMÆSSIGE VERBER 42-45

5 AF ADJEKTIVETS FORM gradbøjning falsk komparativ 47 støtteord 48»en 14-årig dreng«49 AA ADJEKTIV/ adjektiv/adverbium ADVERBIUM adjektiv/adverbium 2 52 adjektiv/adverbium SF SUBSTANTIVETS flertal FORM logisk flertal 58 utællelige substantiver G GENITIV form og brug UA UBESTEMT ARTIKEL generelt few/little 65 BA BESTEMT ARTIKEL I ved»following/same«66 ved»most/one«66 ved verdenshjørner/left-right 66 II ved institutioner/transportmidler 67 ved tidsafsnit/måltider III ved begreber IV ved egennavne bestemt artikel eller possessivt pronomen 72 PR PRONOMINER demonstrative pronominer (this/that) 73 it/there 74, some/any spørgende pronominer 77 relative pronominer T TEGNSÆTNING 81-82

6 PM PRÆPOSITIONS- præposition + that-sætning MØNSTER aldrig i livet præposition + infinitiv heller aldrig 85 P PRÆPOSITIONER tidspræpositioner stedspræpositioner I stedspræpositioner II stedspræpositione III øvelser i præpositioner ved verber, adjektiver og substantiver S [ STAVNING until/till, to/too, of/off 99 y-ie 100 konsonantfordobling 101 stort begyndelsesbogstav 102 Appendix I: BROKKASSE først 103 as/like 104 when/as 104 det danske»man«105 blive 106 to mean/to think 107 Appendix II: ALD-ØVELSER til almindelig orientering 108 udtaleøvelser småadverbiers placering 110 kongruens 110 verb patterns 111 adjektivers gradbøjning 112 substantivers flertal 112 stavning Appendix III: GRAMMATIK ordklasser og grammatiske betegnelser sætningsanalyse grammatiske øvelser SVARBLADE til hyppige præpositionsforbindelser (til kopiering) INDEX

7 Forord Engelsk fejlstøvsuger udkom første gang for mere end 8 år siden. Bogen blev en øjeblikkelig succes, idet den revolutionerede ideen om, hvad grammatikundervisning kunne være. Ideen med en grammatisk øvebog, der kombinerer overskuelig information med varieret øvelsesmateriale, viste sig at være rigtig. Vi har igennem årene samlet så megen erfaring, at vi nu ønsker at gøre en god bog bedre. Fejlstøvsugeren, som den nye udgave hedder, er blevet forbedret på følgende punkter: Den er udvidet med en del nye, grammatiske problemer. De grammatiske forklaringer er justeret. Alt eksempel- og øvelsesmateriale er revideret eller fornyet, og øvelserne er inddelt systematisk i 3 niveauer af stigende sværhedsgrad. Der er sket visse ændringer i bogens struktur, hvorved opbygningen er blevet mere logisk. Som noget helt nyt er den forsynet med et integreret rettesystem, som træner eleven i fejlfinding, og som gør det skriftlige rettearbejde mere meningsfyldt for både lærer og elev. Læreren retter ved hjælp af et overskueligt antal forkortelser (22), som bl.a. henviser til områder i Fejlstøvsugeren. Eleven får således en håndsrækning, men selve opklarings- og korrektionsarbejdet overlades alligevel til eleven selv. Målet er naturligvis, at eleven skal se sine fejl i den rette sproglige sammenhæng, ikke som løsrevne bommerter. Fejlstøvsugeren tænkes anvendt sammen med Allehånde og Enten Eller. Dette trekløver er et system, der på pædagogisk, overskuelig og varieret måde sikrer indlæringen af korrekt engelsk, både grammatisk og leksikalt, hvilket er en forudsætning for kommunikativ kompetence. Bogen kan naturligvis bruges som en engangsbog, men dette er ikke nødvendigt. Vi har gjort det let at benytte et kladdehefte til besvarelse af opgaverne ved at forsyne samtlige øvelser og sætninger med bogstaver og numre. Der er udarbejdet en Lærerens Bog til Fejlstøvsugeren. Tak til elever og kolleger for afprøvning af materialet. En særlig tak skylder vi lektor Anna Marie Lebech Sørensen for god og konstruktiv kritik. Vejle, februar 1987 Jens Bøgh og Jørgen Hovgaard

8 En grammatisk håndsrækning Har du problemer med de grammatiske begreber, kan du få»førstehjælp«på denne side. En grundigere gennemgang findes på side 115ff. I SÆTNINGENS LED: The man had given the girl a kiss the night before the man = subjekt (grundled): hvem eller hvad der udfører verballedet had given verballed (udsagnsled):angiver, hvad sker, er, gøres the girl a kiss the night before = indirekte objekt (hensynsled):angiver, hvem eller hvad handlingen rettes imod = direkte objekt (genstandsled):fortæller, hvad»manden har givet«= adverbialled (biled): fortæller noget om hvornår, hvorfor, hvordan, hvor handlingen foregår. (Også præpositionsforbindelser er adverbialled)

9 Subjekt - verballed DANSK: Lidt senere kunne vi høre eksplosionen ENGELSK: A little later we could- hear the explosion PAS PÅ: Dansk har både ligefrem ordstilling; Jeg gik en tur i går omvendt ordstilling: I går gik jeg en tur Engelsk har altid ligefrem ordstilling: Yesterday i went for a walk A I en del af de følgende sætninger er der fejl ret dem! (5 fejl): B Oversæt følgende sætninger til engelsk: 1. Selvfølgelig besøger mine børn mig engang imellem. 2. Sent om aftenen ringede telefonen. 3. Efter frokost går jeg en tur i Central Park. 4. For en uge siden vandt min bror kr. i tipning (on the pools). 5. Om morgenen har jeg altid for travlt til at spise noget. 6. Til sidst indrømmede sekretæren, at han havde lavet en fejl. 7.»Jeg har aldrig været god til matematik,«sagde faderen. 8. Den mand havde Lisa bestemt set før. 9. Hvis jeg bestemmer mig til at købe huset, skal jeg lade Dem det vide. 10. Kan du huske, hvad der skete på min fødselsdag sidste år? 11. Da Randolph vågnede dagen efter, havde han en frygtelig hovedpine (a splitting headache). 12. Her i landet (In this country) har vi altid haft økonomiske problemer. 13. Da festen var forbi, gik alle hjem. 14. Huskede du at lægge brevet i postkassen? 15. Da far havde brækket benet, måtte mor klare madlavningen (to do the cooking). HOV! Lagde du mærke til sætningerne ? Lavede du omvendt ordstilling? Ja, selvfølgelig! For det er jo spørgende hovedsætninger, hvor vi både på dansk og engelsk har omvendt ordstilling. 11

10 C(l) Oversæt følgende sætninger: u øggj Engelsk har dog omvendt ordstilling, hvis sætningen ihdiedesmed følgende adverbier (som indskrænker eller benægter sætningen): hardly never not only Jrarely neither no sooner scarcely nor not until/not before seldom only not once Rarely have I seen anything like it Hardly had they been married when they had their first quarrel No sooner had they started on the expedition than a snowstorm stopped them BEMÆRK do-omskrivning undtagen ved hjælpeverber: Never did I see the like [Never have I seen such a car I Problemet med disse adverbier undgås, hvis du flytter adverbiet ind i sætningen det er normalt også bedre engelsk! Sjældent har jeg hørt sådan noget vrovl = I have seldom heard such nonsense 1. Næppe, havde han sagt det, tor han blev skudt. 2. Sjældent har menneskeheden (mankind) stået over for større problemer. 3. Engang var jeg svømmet, for langt ud og blev reddet i sidste øjeblik. 4. Først for sent opdagede han sin fejltagelse. 5. Ikke for søndag ville det være muligt at kontakte dem. 6. Sjældent har en præsident bragt sit land i en sådan situation. 7. Ikke så snart var Elvis Presley død, før hans plader blev genudsendt (to be reissued). 8. I fremtiden vil alle elever få adgang til (to have access to) en computer. 9.»Den historie tror jeg ikke på.det gør jeg heller ikke.«10. Ikke alene mener jeg, at atommissilerne bør opstilles (to be deployed); antallet bør fordobles. 11. Aldrig så snart var læreren gået, før eleverne sprang ud ad vinduet. 12. Ikke alene måtte direktøren gå af, han måtte også gå i fængsel. lo. Om sommeren er det sjældent varmt i Danmark. 14. Så snart manden var gået, trådte elskeren ud af skabet. C(2) Write an exciting story, using the following expressions as a»frame«or as»starters«: One bright morning in April... Soon after... During the night... Under my bed... When I woke up... Not only... Hardly... La ter that dav... When the detective arrived... In the lift... LU certainly never forget this experience! 12

11 Not's placering Hun sagde, at hunikkekunne svømme She said that shecouldnot swim Hun påstod, hunikkevar venstreorienteret She claimed shewasnot left-wing HUSK: Not placeres altid EFTER (Hjælpe)verbet! A Oversæt følgende sætninger: 1. Pigen råbte, at hun ikke ville komme ned fra taget. 2. Hun lovede, at hun ikke ville gøre det igen. 3. Drengene påstod, at de ikke kunne vide, at det var ulovligt. 4. Jim sagde, at forældrene ikke havde været hjemme hele natten. 5. Kaptajnen påstod, at han ikke kunne sejle ud af havnen i det stormvejr. OBS: Englænderne er mere logiske end danskerne, når det drejer sig om placeringen af nægtelsen i udtryk med»håber ikke«: Jeg håber ikke, at hun er død = I hope that she is not dead 6. Vi håber ikke, at han bliver vred. 7. Politiet forklarede, at de ikke kunne gøre noget. 8. Jeg håber ikke, at du kommer for sent til (to miss) toget. 9. Jill siger, at hun ikke er sikker på, at de har ret. 10. Forbryderen håbede ikke, at han ville blive fanget, før han nåede grænsen. 11. Han følte, at han ikke kunne løbe længere, selv om bjørnen var lige efter ham. 12. Så må vi ikke håbe, at han svigter os. Pigen råbte, at hun ikke ville komme ned fra taget. 13

12 Adverbiernes placering I Småadverbier De vigtigste småadverbier er: always often usually generally De placeres: sometimes seldom rarelv never ever also actually certamly just hard ly scarcely aknost rather nearly really soon 1. mellem subjekt og verbum: She never drinks coffee Hun drikker aldrig kaffe He actually believed that story Han troede faktisk på den historie 2. efter 1. hjælpeverbum: He said that he had never seen him Han sagde, at han aldrig havde set ham As they have often been seen together... Da de ofte er blevet set sammen NB:»Am/is/are/was/were«må ikke skilles fra subjektet: She said that she was often ill Hun sagde, at hun tit var svg She complained that she was alwavs tired Hun klagede over, at hun altid var træt, A Indsæt adverbiet på den rigtige plads i sætningen: 1. He makes a fool of himself (always). 2. She fell off the ladder (nearly). 3. I go to the pictures (hardly ever). 4. The captain knew that he could lose his ship (actually). 5; We shall go to the seaside tomorrow (certainly). 6. Even a teacher makes mistakes (sometimes). 7. The boss arrives at 10 a.m. and leaves before 6 p.m. (generally-rarely). 8. I know that she has been through a rotten time (just). 9. At the police station the man admitted that he had been drunk (soon-probably). 10. They claimed that spaceships had landed on their lawn (often-actually). 11. He said that his wife had understood him (usually-never). 12. On her birthdays he forgot to bring her flowers (seldom). 14

13 B Oversæt følgende sætninger: 1. Jeg håber virkelig, at mine forældre aldrig kommer hjem. 2. Han troede bestemt, at hans fejltagelse snart ville være glemt. 3. Lærlingen (the apprentice) erklærede, at han altid havde gjort sit bedste. 4. Hun opdagede aldrig sandheden om sin mands skæbne. 5. Her i familien (In our...) ryger vi sjældent cigaretter. 6. Rektor fortalte ofte drengen, at han virkelig måtte tage sig sammen. 7. Mandskabet (the crew) følte sommetider, at de stod ansigt til ansigt med døden. 8. Jeg håber sandelig, at min kone snart vil vende hjem fra sin forretningsrejse. 9. Jeg føler tit, at børnene snart vil tage livet af mig (to be the death of me). 10. Min mor siger altid, at min lillebror aldrig er uartig. 11. Han er næsten altid i vanskeligheder. 12. Jeg siger bare, at han snart vil komme i fængsel. 13. Lærerne siger også, at han sjældent er i skole. 14. Politiet hævder, at de faktisk har grebet ham på fersk gerning (in the aet). 15. Han har tit lovet, at han aldrig igen ville begå butikstyverier (be guilty of shoplifting). C Write your own short story: You must use at least 10 of the adverbs at the top of page 14. Title: A short account of my summer holidays in... Adverbiernes placering II Mådesadverbier Mådesadverbier fortæller os noget om verbet: He walked thoughtfully down the road The child had opened the door quietly He shouted angrily at his audience Mådesadverbier placerer du bed 1, efter (hoved)verbet: He walked slowly 2. efter (hoved)verbet + objekt: He turned the corner slowly HUSK; du må aldrig skille verbali 15

14 A Indsæt mådesadverbierne på den rigtige plads i sætningen: 1. He lived for another ten years (happily). 2. The man screamed when he ran down the street (hysterically - quickly). 3. The general told them to face the situation (courageously). 4. The ambulance drove away from the scene of the accident (carefully). 5. The funeral procession moved through the cemetery (solemnly). 6. He walked up the hill (quickly). 7. He may not be too bright but he can work with his hånds (well). 8. The boy pronounced the word (badly). 9. She had to lean against his shoulder (heayily). 10. Though the manager was impatient, he answered all questions (calmly). 11. She speaks Russian (fluently). 12. The shop assistant answered when I asked him where I could find the spices (curtly-politely). 13. The girl played the concerto by Mozart on the clarinet (beautifully). B Oversæt følgende sætninger: Bemærk: Hvis et adverbium bliver langt og klodset på engelsk, kan du med fordel»opløse«det og lave en præpositionsforbindelse. Dette gælder altid, når adjektivet i forvejen ender på -ly (f.eks. friendly, silly, lovely). She said with a smile You behave in a silly way 1. Drengen vendte sig stolt mod sin mor og sagde:»se, jeg har malet hele mit værelse.«2. Forældrene kiggede bedrøvet på deres datter, som surmulende (sulkily) sad og stirrede ud ad vinduet. 3. Han forsøgte tavst at snige sig forbi soldaterne. 4. Vaserne blev omhyggeligt pakket i kasser. 5. Han greb akavet (awkwardly) pigens hånd uden at turde kigge på hende. 6. Hun hilste venligt på ham, selvom hun hadede ham inderst inde. 7. Jim serverede smilende sin hjemmebagte kage for sin svigermor. 8. Hun gispede rædselslagen, da hun så en mørk skygge uden for vinduet. 9. Moderen kiggede kærligt på sin nyfødte søn. 10. Læreren spurgte overrasket, om Peter selv havde skrevet den stil (composition). 11. Hun protesterede højlydt, da hun så regningen. 12. Han fortalte bittert historien om sine oplevelser i fængslet. 16

15 C Oversæt følgende sætninger: (Der er eksempler på både småadverbier og mådesadverbier) Sammenlign sætningerne: She talked naturally about her husband's death She naturally talked a lot about the accident Placeret efter verbet fungerer»naturally«som et rent mådesadverbium (på en naturlig måde). Placeret før verbet bliver det til et sætningsadverbium (= naturligvis)! En del andre adverbier skifter funktion afhængig af placering i sætningen: fx clear ly, simply, wisely. 1. Han forklarede kortfattet problemet for sine folk. 2. Forfatteren beskrev melankolsk sine barndomserindringer. 3. Hun smilede altid lykkeligt ved tanken om deres lille hemmelighed. 4. Han rejste sig modigt op for at møde sin værste fjende. 5. Drengen svarede sjældent på de spørgsmål, lærerne stillede. 6. Lenin blev smuglet ind i Rusland i hemmelighed (secretly) i Jeg burde nok have svaret ham mere spontant. 8. Den tykke dreng accepterede godmodigt kammeraternes drilleri. 9. Drengene undlod (to refrain from) klogt at svare på politibetjentens spørgsmål. 10. Protestanterne i Nordirland påstår sommetider bittert, at de bliver svigtet af regeringen i London. Adverbiernes placering III Længere udtryk placeres bedst: Længere adverbielle udtryk a) først i sætningen: When later in the evening he returned, slie had left b) sidst i sætningen: When he returned later in the evening, she had left NB Den hyppigste fejlkilde: Du må ikke placere et længere adverbielt udtryk imellem et pronomen-subjekt (I, yotr, he, it, one, etc.) og verballedet! «A Indsæt de adverbielle udtryk på den rigtige plads i sætningen: 1. When he caught sight of her in the yard, he whistled shrilly (a moment later). 2. We regret to inform you that we cannot help you today (due to a shortage of staff). 3. If you want to return the books, you are welcome to do so (for some reason). 4. When he returned to his desk, somebody had removed all his papers (after lunch). 5. The salesman tried to talk me into buying a new car (for hours on end). 17

16 B Indsæt adverbiet på den rigtige plads i sætningerne: (Der er eksempler på småadverbier/mådesadverbier/lange adverbier) 1. She makes a nuisance of herself (often). 2. If you cannot come, please phone me (for some reason). 3. I advised him to face the situation (courageously). 4. When the doctor returned, the patient had left (a few minutes later). 5. My stepfather has been very kind to me (always). 6. The match would have been won if... (never). 7. The match would have been won if... (easily). 8. The car had stopped when the policemen jumped out (hardly). 9. After the operation he lived for another 2 years (intensely). 10. She said that her husband was out of town on business (frequently). 11. She asked him if he would give her a new hat (imploringly-ever). C Oversæt følgende sætninger: (Der er eksempler på alle tre typer adverbier) 1. Hun har sandsynligvis, siden vi så hende sidst, købt en ny og bedre bil. 2. Da vi sidste efterår var på ferie i Tyskland, brød bilen sammen. 3. Hvis jeg af en eller anden grund kommer for sent, skal du ikke blive nervøs. 4. Sønnen lovede højtideligt, at han, når han havde vundet prinsessen og det halve kongerige, ville skrive et postkort hjem. 5. Da søsteren 40 år senere vendte hjem, var broderen død. 6. Journalisten rejste ofte til Spanien. Da han en lummer (sultry) eftermiddag sidste år ankom til Madrids lufthavn med flyveren fra København, blev han imidlertid virkelig overrasket over varmen. 7. Lastbilchaufføren sagde, at han længere henne ad vejen havde set noget, der faktisk havde lignet en løve. 8. Han måtte uvilligt indrømme, at han 2 år tidligere havde siddet i fængsel. 9. Man siger, at slagteren ofte er dyrere end supermarkedet, men undersøgelser (surveys) viser faktisk, at det sjældent er tilfældet. 10. Drengene lyttede opmærksomt, mens bandelederen ivrigt gav sine ordrer. 11. Vidnet ville kun modvilligt fortælle, hvad hun havde set om natten. 12. Naboen havde tit sagt, at han aldrig ville låne mig sin elektriske plæneklipper. Han troede tydeligvis, at jeg hurtigt ville ødelægge den. 13. Hun vidste, at der blandt gæsterne var en morder men hvem? 18 Sønnen lovede højtideligt, at han, når han havde vundet prinsessen og det halve kongerige, ville skrive et postkort hjem.

17 Kongruens Overensstemmelse mellem subjekt og verballed Et subjekt kan stå i 1. person Et subjekt kan stå i 2. person: Et subjekt kan stå i 3. person: ENTAL I vou He, she, it the boy, John the dog, the hat the milk, somebody FLERTAL we you they, the boys two girls the dogs. hats people HUSK: Når subjektet er 3. person, ental, skal der[-s]på verbet i nutid! Hvis verbet ender på -o eller hvislelyd fs'ch/sh/x/z), tilføjes -es 3. person ental SUBJEKT the dog she John everybody VERBALLED barks smiles goes wishes 3. person ental nutid ALTSÅ: Verber tilføjer -(e)s i ental (3. person nutid) Substantiver tilføjer -(e)s i flertal (three boys) Du må derfor aldrig tilføje -(e)s både til subjekt og til verballed! A(l) Vælg den korrekte form af verbet i parentesen: 1. We all (know/knows) how to spell the word»beautiful«. 2. Many girls (is/are) not interested in soccer. 3. My old mother still (live/lives) in Vejle. 4. He (don't/doesn't) know which answer (is/are) correct. 5. You (don't/doesn't) know what you are talking about. 6. I often (say/says) something that I (don't/doesn't) mean. 7. The Johnsons next door (is/are) noisy people. 8. (Is/are) the zebra black with white stripes or white with black stripes? 9. The teacher, not his pupils, (was/were) absent. 10. Did you say that you (were/was) interested in coming along? 11. My children (loves/love) going to school. 12. Her husband (is/are) quite often on the run from the police. 13. The women in the village (work/works) in the fieids all day. 14. You (was/were) fast asleep, (wasn't/weren't) you? 15. Milk (is/are) healthy for most people, (isn't/aren't) it? 16. Smoking (is/are) not allowed in the museum. 19

18 A(2) Vælg den korrekte form af verbet i parentesen: HUSK 1: Følgende ord tager ALTID verbet i 3. person ental: somebody someone something anybody anyone anything everybody everyone everything nobody no one nothing HUSK 2: I sætninger, der begynder med THERE (foreløbigt retter verbet sig i tal efter det egentlige subjekt: There is somebody to see you There are visitors in the hall subjekt 1. There (is/are) too many children in this class. 2. Everybody (is/are) now present. o. Anyone (is/are) able to tell you the right answer. 4. There (is/are) some truth in vvhat you (say/says). 5. There Iwasn't/weren't) anybody in the house. 6. Something (tell/tells) nie that everybody (has/tave) lefl. 7. Everybody (knovvs/know) that women (is/are) superior to men. 8. What (do/does) the expression»anything (go/goes)«mean? 9. Nobody (knows/knovv) the trouble I (have/has) seen. 10. (Does/do) everybody knovv where \ve (are'is) going to meet this afternoon? 11. Buying heroin (has/have) become I ar too easy in big cities. B Vælg den korrekte form af verbet i parentesen: HUSK 3: people police er flertal people say that... the police know the place HUSK 4: money information furniture advice news HUSK 5: who which that er ental er ental eller flertal; det afhænger af det ord, de fører hen til! the money was stolen the information was good the furniture was old the advice was valuable the news is awful boys who steal go to prison the boy who has taken my bike is a thief 1. People (have/has) generally grown taller since the Middle Ages. 2. Where (is/are) the money you gave me? 3. Somebody somewhere (has/have) saicl that no news (is/are) good news. 4. My dad (make/makes) bicycles that (run/runs) forever. 5. I met some ghosts who (was/were") very kind and helpl'ul. 6. There (was/were) many people on the beach. 7. The news (was/were) terriiying. 8. The people who (buy/buys) Christmas presents now (is/are) silly. 20

19 9. The furniture (was/were) throvvn out of the vvindow. 10. Most. of the money (was/were) spent on vvine and women. 11. Everybody (keep keeps) telling me to study harder. 12. All the people that (was/were) present (was/were) merely onlookers. 13. All the information he could offer (was/were) of no use The police (believe Telieves) that the man has gone into hiding. Normalt skyldes fejl i kongruens manglende omtanke, men i den folgende oveise skal du arbejde med eksempler, hvor du skal tænke dig om! C Vælg den mest korrekte form af verbet i parentesen og begrund! HUSK 6: lots of rivers are polluted a lot of water was polluted some (of the cars) were stolen some (of it) was true a number of men were hurt ental eller flertal; afhænger af det ord, der følger efter»of«(eller er underforstået) flertal HUSK 7: Kollektiver er ord, som kan opfattes enten som ental eller flertal alt efter, om der tænkes på helheden eller på de enkelte medlemmer af gruppen. His family comes from Scotland His family are all clergymen Andre kollektiver er: government, crew, team, flock, herd, army 1. The herd (was/were) running in all directions. 2. A number of passengers (was were) hurt in the accident. 3. My granddad, who (is/are.) now dead, (was/were) quite a famous general. 4. The Liverpool team (has/have) won the Cup once again. 5. The Government (have/has) done everything possible. 6. The Government (was/were) discussing the issue throughout the night. 7. I vished Madame Tussaud's, which (is/are) fascinating but indeed expensive! <S. Some (love/loves) dogs, but nobody (love/loves) frogs. 9. A lot of children (was/were) evacuated from London during the war. 10. A lot of sand (was/were) brought. by lorry. 11. Where (is are) all the milk? Well, some (was/were) spilt and 1 drank the rest. 12. The Tower of London and St. Paul's Cathedral (is/are) the most impressive piaces to visit, in London. A lot of tourists (visit/visits) them every year. 13. The news of the recent disaster (has/have) been a shock to most people. 14. The castle (is/are) haunted by ghosts, or so people (say/says). 15. Some of the money (was/were) lost because of bad planning, some (was/were) lost because of bad management. 16. All the sights in London which (is/are) worth seeing (is/are) included in the tour. 17. The Sad Sisters (is/are) a Strange film. 21

20 Verbets tider Tiderne bruges stort set som på dansk og volder derfor sjældent problemer: NUTID DATID FØRNUTID FØRDATID FREMTID bruges om noget, der sker, gør sig gældende nu eller altid: He has a cold They have beautiful mountains in Switzerland bruges om noget, der skete engang i fortiden, uden forbindelse med nutiden: The fire broke out in the basement bruges om noget, der er sket i fortiden, men som stadig har gyldighed i nutiden: Who has written this rubbish on the blackboard? bruges om noget, der var^ket før noget andet skete (ses i forhold til datid): I had forgotten all about him until I met him yesterday bruges om noget, der vil ske i fremtiden: The President will give a press conference tomorrow husk: Du ma IKKE springe mellem nutid/datid, og førnutid/førdafid. Det gælder naturligvis i den enkelte sætning, men også i længere passager: He forgot to ask ior her phone number so he decidexdnot to call her. Hedoesdidnot know why he had forgotten maybe his mindhaxdbeen elsewhere. A Oversæt: 1. Hun gjorde altid, hvad manden sagde. 2. Soldaten hørte sergenten råbe og vidste, hvad han skulle gøre. 3. Han ville ikke have protesteret, hvis politibetjenten ikke havde provokeret ham. 4. Jeg havde købt en lejlighed i London, men da jeg ankom til byen, fandt jeg ud af, at sælgeren havde snydt mig. 5. Hun hørte en lyd bag sig og følte, at der hele dagen havde været nogen, der fulgte efter hende. 6. De ønskede at flytte til et større hus. De havde fået 5 børn mere, og det var længe siden, at der havde været plads til dem alle. Men de vidste ikke, hvor de skulle få pengene fra. 7. Jeg har været oppe hele natten, så jeg er meget søvnig. 8. Jeg har engang boet i Australien, men det er så længe siden, at jeg ikke kan huske det. 9. Hvornår har du købt den rædselsfulde kjole? 10. Du kommer for sent! Klokken har ringet for 10 minutter siden. 22

21 Fremtid 1 1. to be g ingto nær fremtid, hensigt, uundgåelighed: This school is going to close down if we don't do something 2. to be about to meget nær fremtid, umiddelbart forestående: He was about to board the ship when we saw the police 3. to be to efter aftale/plan/skæbnebestemt: I am to meet the manager at 5 o'clock 4. to be + ing-form kun ved bevægelses verber og»konsumerings- verber«(eat/drink/dine/have): What are we having for dinner tonight? 5, shall (1. person) bruges, når de andre muligheder ikke bør bruges: will (2./3. pers.) Will you be there tonight? I shall need some help NB»farvet fremtid«: ved stærk vilje, løfte, trussel: will i 1. person shall i 273. person I will certainly try to be there Å Oversæt: 1. Mødet skal starte kl Jeg skal have en lille, fortalte hun ham. 3. Han skulle aldrig se sine børn igen. 4. Jeg skulle lige til at låse døren, da der lød et skrig. 5. Hvad skal vi have til frokost? 6. De var på nippet, til at opgive alt håb. 7. Du skal komme til at fortryde de ord. 8. Vi skal ud at spise i aften. 9. Ifølge planen skal vi flyve hele vejen til Dublin, hvor vi så skal leje en bil. 10. Hvad vil du have at. drikke? 11. Vi skal rejse til Skotland i morgen. 12. Præsidenten skal mødes med sine rådgivere i morgen De var lige ved at åbne ild, da de opdagede, at det ikke var fjenden, der angreb. Be careful with your English: A Frenchman was bathing in the Thames. Suddenly he became frightened and shouted,»help, Help! I will drown, and nobody shall help me!«the onlookers were surprised and one of them shouted,»do you really want to die ; or shall we hel}) you 9 «Pas på oversættelsen af»skal/skulle«og»vil/ville«: Se under hjælpeverber s

22 Fremtid 2 Jeg kommer i morgen = I shall come tomorrow Jeg siger ikke noget = I. shan't. sav anything Dansk nutid Engelsk fremtid På dansk er formen nutid, men indholdet er fremtid. JCnglænderne holder sig også i formen til fremtid! ^^ A Oversæt: 1. Henter du dine forældre ved stationen i morgen? 2. Ham taler i.morgen ved konferencen. 3. Jeg tror; jeg falder i søvn under det foredrag. 4. Min far sover om dagen og arbejder om natten, 5. Hun bliver glad for at se dig. 6. Datteren ringer til sin ven hver dag, så forældrene håber, at de snart gifter sig. 7. Jeg er sikker på, at han er her om en time. B Oversæt: BEMÆRK 1: I tids- og betingelsesbisætninger med f.eks. bruges IKKE fremtid på engelsk, selvom indholdet logisk er fremtid: Jeg giver ham bogen, når han kommer = I shall give him the book when he comes when if as soon as until BEMÆRK 2: Ved fastlagt tidsplan/køreplan bruges også NUTID: The bus leaves in ten minutes School starts in August 1. Vi vinder jo aldrig denne kamp. 2. Vi kan ikke vide det, før kainpen er forbi. 3. Hvis I løber ind på fodboldbanen, for kampen er færdig, smider dommeren jer ud. 4. Toget kører kl Jeg lover dig, at jeg ikke gør det. 6. Jeg må tale med dig, før min mand kommer hjem. 7. Hvad sker der i morgen, hvis vi går i. strejke? 8. Hvornår rejser du til London'? 9. Hvor mange kommer der til. din fødselsdag på søndag? 10. Vi plaffer ham ned, så snart han træder ind ad døren Jeg ringer ikke til hende, for hun har sagt undskyld. 12. Buschaufførerne strejker sikkert, når vi. kommer til London. 13. Hvis vi tjener penge nok, køber vi et slot i Spanien om et par år. 24

23 1) FORM: Hjælpeverber I to be/to have/to do Hjælpeverberne be/have/do har alle 4 hovedformer: navnemåde (to) be (to) have (to) do nutid (he) is (he) has (he) does datid (he) was (he) had (he) did kort tillægsform (he has) been (he has) had (he has) done 2) BRUG: De 3 hjælpeverber bruges som hjælp til at danne: passiv udvidet tid førnutid førdatid do-omskrivning BE + kort tillægsform: BE + ing-form: HAVE + kort tillægsform: DO + infintitiv he is killed he is working he has worked he had worked did he work? PÅ FØRNUTID OG FØRDATID: Du skal altid bruge HAVE/HAS/HAD + kort tillægsform: Far har købt en nv bil Intet problem! Daddv has bought a new car Far er rejst til Australien Daddy has gone to Australia DANSK bruger både{ at være at have Vogt dig! som hjælpeverber i førnutid er rejst har købtl førdalid var faldet ENGELSK bruger ALTID en form af TO HAVE NB: Kort tillægsform af»to happen«staves happen[ed]! has gone has bough had fallen I've met all sorts of worms in my life, but this one beats them all! 25

24 A Stres det forkerte hjælpeverbum i parentesen: 1. VVe (have/are) just returned from South Africa. 2. It (had/was) never happened before.. 3. My school bag (has/is) disappeared. 4. They (have/are) never at home in the evenings. 5. My daughter (has/is) gone to Israel to work in. a kibl)utz. 6. John (had/was) been accused of espionage during the war. 7. Nuelear power (has/is) a dangerous source ofenergy. 8. My friend (had/wasj gone to bed when I called him. 9. Many trees in German forests (have/are) died because of air pollution soldiers (had/were) been shot during the attack. 11. Peter (had/was) very unhappy because his dog (had/was) disappeared. 12. The thieves (did/had) not find anything worth stealing. 13. He (did/had) not know what (had was) happened. 14. All elasses (had/were) been cancelled because of the bomb scare. 15. The witness (was/had) died under suspicious circumstances. 1) FORM: II can may must/will shall/ ought to Modalverber Disse verber kaldes også mådesudsagnsord. De giver en speciel farve til udsagnet/ve! De er helt uregelmæssige: a) de får ikke -s i 3. person, ental, nutid: He may come b) de omskrives aldrig med»to do«: Can I help you? c) de er ufuldstændige: de findes kun i NUTID og DATID; er der brug for andre mer/tider, må man finde erstatningsudtryk: kunne: måtte: måtte: skulle: ville: burde: navnemåde to be able to to be allowed to to have to to have to to want to to be obliged to NUTID can may must shall will ought to DATID could might must/had to should would ought to kort tillægsform (has) been able to (has) been allowed to (has) had to (has) had to (has) wanted to (has) been obliged to A Oversæt pas nu på at bruge den rigtige FORM af modalverbet: 1. Du skulle ikke bruge (to spend) alle dine penge på film og plader. 2. Mine forældre sagde, at jeg gerne måtte holde fest, mens de var på ferie. 3. Efter den affære har John aldrig villet gifte sig. 4. Direktoren har måttet sende resten af arbejderne hjem på grund af strejken. 5. Hvis jeg havde kunnet finde adressen, ville jeg have skrevet til dig. 6 Mr. Glose har aldrig villet snakke med sine naboer. 7. Han har måttet sælge sin bil. 26

25 8. Eleverne vil ikke kunne forstå problemet, hvis du ikke hjælper dem. 9. Min bror har altid villet gå ud at fiske alene, men har aldrig måttet for vores forældre. 10. Jeg har ikke måttet låne bilen, lige siden jeg lavede en bule i skærmen (to dent the mudguard). 2) BETYDNING af CAN/MAY/MUST: a) can he can run faster than i can EVNE b) may He may come tonight MULIGHED May I come and watch the race TILLADELSE c) must He must practice a lot to win NØDVENDIGHED You really must do it ORDRE You must not tell a lie FORBUD It must be cold up north LOGISK SLUTNING OBS 1: He may come = han kommer måske OBS 2: I had better stop = jeg må hellere standse Problemet med disse 3 verber er, at de ofte kan erstatte hinanden i tilsyneladende parallelle sætninger, men da altid med nuanceforskelle (mere eller mindre høfligt, etc.): Can I have another cup of tea, please? (dagligdags, uden omsvøb) May I have another cup of tea, please? (høfligt) Could I have another cup of tea, please? (lidt høfligere) You must not play in the street (kraftigt forbud) You may not see the late night film on TV! (mindre kraftigt forbud/afslag på forespørgsel) B(l) Oversæt følgende sætninger: 1. Jeg ved, at du kan klatre op i telefonmasten, men du må ikke. 2. Du må arbejde hårdere, hvis du ønsker at bestå eksamen. 3. Må jeg gå i biografen? 4. Italien må da vinde mesterskabet med det fantastiske hold. 5. Man kan godt fare vild i Lake Distrikt, hvis man ikke passer på. 6. Skal du af sted så tidligt (soon)? 7. Han kunne ikke nå til Brighton i tide. 8. Han går måske ikke i skole længere. 9. Kan jeg låne bilen i aften? 10. Det må have været en stor hval, der kunne sluge Jonas. 11. Det ville måske være klogere at tage paraply med. 12. Du siger, at bygningen derovre måske er Parlamentet, men vores lærer siger, at det må være Royal Festival Hall. Det kan ikke være begge dele. 27

26 3) Oversættelse af SKAL/SKULLE og VIL/VILLE: SKAL/SKULLE: a) være nødt til b) = burde: (ved moralsk pegefinger) c) = fremtid: must have to should ought to be going to be to be about to be + ing-form will/woiild shall/shoukld You must come to the party He had to answer the telephone Babies should never be left alone We ought to send money to Ethiopia se under fremtid s. 23 NB: Det er altså yderst sjældent, at skal = shall øg kun i ren fremtid VIL/VILLE: a) = at ønske/gerne ville: to wan we want you to do it ville ønske/bare...: to wish I wish you wouldn't make that noise (lidt høfligere) would like to I would like you to help me b) = fremtid (se ovenfor) B(2) Oversæt: 1. Din mor siger, at du skal gore rent. på værelset. 2. Jeg vil ikke have, at du kommer i aften. 3. Han skulle gøre det på den måde, hvis han ville løse problemet, sagde faderen. 4. Han er specialist, så han skulle vide det. 5. Vil du have te eller kaffe? 6. Ja tak, jeg vil gerne have en bolle mere. 7. Du skulle.ikke gå ud, når du stadig er -syg. 8. Vil du virkelig bruge dine penge til det pjat 9 9. Bare du ville lytte til din mor. 10. Du skal ikke kritisere hende, hvis du ikke kan gøre det bedre selv. 28

27 Verb form VERB FORM behandler 3 former for sammensatte verber på de følgende sider: 1. DO- OMSKRIVNING (som vi jo slet ikke kender fra dansk Why didn't you tell me? 2. UDVIDET TID (også er en ny måde at forme verbet på): She was looking for a job 3. PASSIV (som vi til gengæld også kender på dansk): My dog was run over by a car 4. Udover disse 3 problemområder laves der ofte forskellige tossede fejl i FORMEN af verberne i sammensatte verber: He didn't knew. She could had been killed HJÆLPEVERBUM + HOVEDVERBUM have + kort tillægsform: he has worked he had worked do + navnemåde did he work? he did not work can may must shall r+ navnemade youmust remember this! will ought to A Indsæt de rigtige former af verberne i parenteserne: 1. The local police would to call in Scotland Yard (to have). 2. He could not find her because she had... in the grass (to hide). 3. Did you to the concert last night? (to go). 4. Susan had not to return the books to the library (to remember). 5. They asked me what had (to happen). 6. Something might still though she did not much hope (happen-have). 7. You must heard the explosion last night? (to have). 8. Have you any news about the hijacking? (to hear). 9. They might as well have... killed in the accident (to be). 10. Did you that he was by a horse last night (to know-to kick). 11. When she awoke she was surprised that she could have at all after the shocking news (to sleep). 12. Would he anything in the morning? (to remember). 13. Have you your parents that you didn't to school yesterday? (to tell-to go). 14. How could you anything when you were unconscious? (feel). 15. He would to brush his teeth before he left (to have). 16. She didn't any pain (to feel). 29

28 DO-omskrivning 1: not-sætninger Læs følgende eksempler: a) I cannot fly as tast as you c an b) You don't work half as hard as I do c) I never said anyfhing of the kind d) Sne didn't do her exercises I hvilke sætninger er dei" do-omskrivning? 1 ) + do-omskrivning i NOT-sætninger i 2) % do-omskrivning ved hjælpeverberne: nutid: He does not know it datid: He did not know it to be to have can will may must shall ought to She cannot help him She would not listen husk NU: Kun»DO«sættes i nutid/datid hovedverbet sættes i infinitiv; ihe likes pizza he does not like pizza NB: do-omskrivning i sætninger med»never«: He never knows the answers A Lav følgende sætninger om til nægtende sætninger: 1. Red Indians live in India. 2. They have been treated well by the white man. 3. When the immigrants landed, they let the Indians keep their land. 4. 'The Red. Indians would sell their land. 5. The white man took all the land by force. 6. The Indians won many ol' the bat ties diiring the Indian Wars. 7. The Indians started the massacre at Wounded Knee. 8. Wounded Knee is the bloodiest battle in history. 9. General Custer behaved gentlemanly towards the Indians. 10. This battle will be forgotten soon. 11. Today the young Indians want to lorget the past. 12. The Bureau of Indian At'tairs tries to help the Indians. 13. Many young Indians want to move back to the reservations. 30 Bemærk de almindelige sammentrækninger med NOT: don't haven't aren't can t won't (= will not) doesitt; hasn't isn't couldn t wouldn't didn't hadn't wasn't mustn't shan't (" shall not) weren't mightn't shouldn't OBS: Sammentrækninger bør kun bruges i direkte tale: He said,»i won't come«= He said that he would not come.

29 DO-omskrivning 2: spørgende sætninger Læs følgende sætninger. Find ud af, i hvilke sætninger der er brugt do-omskrivning: a) Did you see the film on TV? b) Do you often watch TV? c) Have you paid your TV licence? d) Must you watch TV night and day? e) What film did they show last night? f) Who thought it was a good film? g) How many of your classmates saw it? j 1) + do-omskrivning i spørgende sætninger i 2) -f- do-omskrivning ved hjælpeverberne: nutid: Does he know it? datid: Did he know it? tobe to have can mav will shall must ought to Must you watch TV all day? Ought she to go home alone? 3) - do-omskrivning når SUBJEKT er et spørgende ord (who? what? how much...? How many...? (se fx f -f g). HUSK NU: Kun»DO«sættes i nutid datid hovedverbet sættes i infinitn he knows the truth - does he know the truth? A Write down 10 questions and ask one of your classmates to answer them: (Ask about anything: home, brothers and sisters, hobbies, likes and dislikes, etc). B(l) Oversæt følgende sætninger: 1. Regnede det meget i jeres ferie? 2. Har du fortalt dine forældre om dine problemer? 3. Kender du adressen? 4. Hvor gammel er dine søskende? 5. Hvorfor drikker Jeppe? 6. Er du god til fransk? 7. Står han op hver dag kl. 5? 8. Hvem fortalte dig om ulykken? 9. Forstår du spørgsmålet? 10. Hvor mange mennesker stemte på den nye kandidat? 11. Bør jeg også komme til mødet? 12. Må jeg låne bilen i aften? B(2) Oversæt den følgende episode: Politiundersøgelse Hvad hedder De? Hvor bor De? Hvad bestiller De? Er De gift? Hvor mange børn har De? Kører De ofte på cykel (to ride a bike) uden lygte?... Åh, kun om natten! Ved De ikke, at det er forbudt?... Hvad sagde De? Hvem har sagt, at en præst gerne må køre uden hænder (without holding on to the handlebars)? Kender De ikke færdselsreglerne (traffic regulations)? Hva'be'ha'r? (I beg your pardon)?... Er Vorherre Deres skytsengel? Hvor er han nu? På stangen (the cross-bar)?! Er De ikke klar over, at det er ulovligt? Ved De ikke, at 2 voksne på én cykel er strengt forbudt!? 31

30 Udvidet tid simpel tid? UDVIDET TID SIMPEL TID bruges NU: om det, der foregår 1) Bruges ved gentagne handlinger eller om noget evigtgyldigt: What are you doing I am writing a letter Look. it is raining now He walks down that street every morning The stin sets in the west 2) Bruges BESKRIVENDE: om en handling med en vis udstrækning i tid, som foregår omkring et tidspunkt (nu eller dengang; tidspunktet kan være underforstået). Process t en (yerbet) er det.vigtigste: 2) Bruges NØGTERNT og KONSTATERENDE: når man fokuserer på helesætningeno He was running down the street with a fierce dog at his heels The last time I saw him, my uncle was dying 3) Bruges ved PARALLELLE FORLØB: Mrs Smith was: workmg ai her clesk while her husband was cooking Did you listen to the news this morning? He ran atter the thief but he couldn t catch hirn My uncle died last yeax 3) Bruges ved opremsning af en række handlinger: He woke up and got out ol bed. Then he dressed and l'ell down the stairs 4) Forskellen mellem udvidet og simpel tid illustreres tydeligt i afbrudte forløb: Noget, der er i gang, forstyrres eller standses. Den udvidede tid danner baggrund for det, der pludselig sker: ^ The man was watching TV vvhen the light suddenly vvent out While they were crossing the lake, a storm, broke out 32

31 A(l) Lav sætninger til følgende illustrationer: A(2) Streg den forkerte form af verbet ud: 1. He (enjoyed/was enjoying) a quiet meal when his wife turned up. 2. She (washes/is washing) her hair twice a week. 3. Alex Smith (worked/was working) in the garden while his son (painted/was painting) the woodwork. 4. Whenever I (see/am seeing) that film, it (cheers/is cheering) me up. 5. Have you (heard/been hearing) the news? 6. Sorry! I haven't the time. I (am trying/try) to think of something. 7. Believe it or not, she (washes/is washing) her hair for the third time this week! 8. Usually we (get/are getting) up at 6 o'clock in the morning. 9. Their son (slept/was sleeping) when they cailed even though it was late. 10. When we woke up, the birds (sang/were singing)and the sun (shone/was shining). 11. The au pair girl (watched/was watching) carefully while the childfen (played/were playing) near the lake. 12. The last time I saw him he (chased/was chasing) a girl on the beach. 13. Come right in. I (just watch/am just watching) television; I (don't do/am not doing) anything important. 33

32 B Oversæt følgende sætninger: Bemærk: Dansk har også en slags»udvidet tid«: Være ved at.../være i færd med at.../gå og (feje).../ligge og.../sidde og.. Han er ved at strikke en sweater = He is knitting a sweater Han sidder og læser = He is/sits reading»han sad og så fjernsyn«kan oversættes på to måder: He sat watching TV He was watching TV 1. Han sad og læste lektier, da det bankede på døren. 2. Joan kunne høre naboens hund, der gøede hele natten. 3. Da drengen kom ned til stranden, så han, at forældrene var ude at svømme. 4. Om fredagen besøger jeg normalt mine forældre, som bor ude på landet. 5. Arbejderne sad og diskuterede deres nye chef. 6. Papegøjen fløj rundt i stuen, mens katten lå på lur (to lie in wait) bag sofaen. 7. Mens vi kørte på Ml, standsede trafikken pludselig. Vi fandt ud af, at det var, fordi de reparerede vejen. 8. Han var ved at male vinduerne, da han faldt ned af stigen. 9. Gæssene gik og græssede på den grønne mark. 10. Hun skrev mange digte, mens hun var ung. 11. Hvorfor kalder du på mig? Du kan da se, at jeg er ved at skifte batterier på mit ur. Gæssene gik og græssede på den grønne mark. B(2) Streg den forkerte form af verbet ud: Paul (was needing/needed) advice and money all the time. Therefore he often (went/was going) to see his elder brother. The latter had just (been moving/moved) into a friend's house where he (stayed/was staying) now. Paul's new car (drew/was drawing) up outside the house, and he (got/was getting) out when he thought he heard a Strange sound from the engine. For a moment he (stood/was standing) listening on the pavement. He wondered if he (was stopping/had stopped) outside the right house. Outside the house next door a man (was mowing/mowed) his lawn while his son (was mending/mended) the roof. Paul (talked/was talking) to the man when the door suddenly (was being opened/was opened). His brother had (heard/been hearing) his voice, and now he (asked/was asking) him to come right in. A nice smell (came/was coming) from the kitchen where his wife (cooked/ was cooking) dinner. 34

33 C Oversæt følgende sætninger: Pas på de 3 verber»to lie/to sit/to stand«, hvor SIMPEL TID udtrykker handling/ændring UDVIDET TID beskriver en tilstand He lay down = han lagde sig ned He was lying down han lå ned BEMÆRK, at vi ofte finder udvidet tid i forbindelse med»always/constantly/ forever«, hvor det så antyder irritation: Oh, Fm always forgetting people's names My wife is forever losing her keys 1. Hun lagde sig ned på sengen og græd. 2. Vand koger ved 100 celcius. 3. Solen var ved at gå ned bag bjerget, og Al var i færd med at lave sin aftensmad, da stilheden blev brudt af et højt brøl. 4. Hvorfor tager du din frakke på? Det er ikke koldt udenfor. 5. Tror du virkelig på alt, hvad der står i avisen? 6. Romanen handler om en dreng, der finder en fugl, som han træner hver dag. Til slut dræber storebroderen imidlertid fuglen. 7. Hvem ejer den gamle cykel, som har stået uden for vores hus i 3 måneder? 8. Hej med dig! Vi snakkede netop om dig forleden dag. Hvordan går det? Arbej der du stadig hos Jones? Så vidt jeg husker, var du ved at lede efter et andet job. 9. Jeg gik ned på gaden for at se, hvad politiet lavede. Der havde åbenbart været et indbrud, og de var i gang med at udspørge vidnerne. 10. Han sad og kiggede ud ad vinduet, da han fik øje på den flyvende tallerken. 11. Da vi ankom til stationen, stod mine forældre og ventede på mig. 12. William taler altid om piger, men så snart han møder én, stikker han af. 13. Da jeg stod og kiggede på dine plader, så jeg, at du havde den sidste med The Snookers. Må jeg låne den? 14. Den 95-årige mand er meldt savnet (is missing). Den sidste gang, han blev set, bar han lange underbukser og slips. 15. Først klippede han hækken, så slog han græsplænen og lugede bedet og så var han ellers tørstig! 35

34 Passiv The dog bit Peter in the leg (aktiv) The dog was bitten by Peter (passiv)»det er bestemt ikke ligegyldigt,«tænkte hunden,»om verbet står i aktiv eller passiv!«aktiv Subjektet udfører handlingen/gør noget. PASSIV Subjektet»lider«handlingen går ud over subjektet. A(l) Udfyld nu følgende bøjnings skema: Dansk Nutid He is beaten He is being beaten Datid He was beaten He was being beaten Førnutid He has been beaten Han er (blevet) slået (OBS!) Førdatid Fremtid OBS! He had been beaten He will be beaten På dansk udelader vi ofte»blevet«i førnutid og førdatid. Denne»korte«form snyder tit i oversættelser: Han er (blevet) sat i fængsel = He has been taken to prison Han bliver sat i fængsel = He is taken to prison (simpel tid) = He is being taken to prison (udvidet tid) A(2) Indsæt verbet i parentesen i den rigtige form (aktiv eller passiv): 1. The butter must in the fridge (to keep). 2. The boys had the windows (to break). 3. All my money had on the boat (to steal). 4. Macbeth by Shakespeare 400 years ago (to write). 5. Abigdog our child the other day (tobite). 6. Fortunately nobody in the accident (to kill). 7. Hystericai fans the pop star (to surround). 8. The children would to a children's home for a month during the trial (to send). 9. Each year thousands of baby seals by professional hunters (to slaughter). 10. The German forests by pollution before our very eyes (to destroy). 36

Engelsk B. Højere teknisk eksamen. 1. delprøve - uden hjælpemidler. Mandag den 19. december kl

Engelsk B. Højere teknisk eksamen. 1. delprøve - uden hjælpemidler. Mandag den 19. december kl Engelsk B Højere teknisk eksamen 1. delprøve - uden hjælpemidler kl.9.00-10.00 Mandag den 19. december 2011 kl. 9.00-14.00 Side 1 af 7 sider Nedenstående rubrikker udfyldes. Efter prøven afrives siderne

Læs mere

1 What is the connection between Lee Harvey Oswald and Russia? Write down three facts from his file.

1 What is the connection between Lee Harvey Oswald and Russia? Write down three facts from his file. Lee Harvey Oswald 1 Lee Harvey Oswald s profile Read Oswald s profile. Answer the questions. 1 What is the connection between Lee Harvey Oswald and Russia? Write down three facts from his file. 2 Oswald

Læs mere

LESSON NOTES Extensive Reading in Danish for Intermediate Learners #8 How to Interview

LESSON NOTES Extensive Reading in Danish for Intermediate Learners #8 How to Interview LESSON NOTES Extensive Reading in Danish for Intermediate Learners #8 How to Interview CONTENTS 2 Danish 5 English # 8 COPYRIGHT 2019 INNOVATIVE LANGUAGE LEARNING. ALL RIGHTS RESERVED. DANISH 1. SÅDAN

Læs mere

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard)

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) På den allerførste skoledag fik de farver og papir. Den lille dreng farved arket fuldt. Han ku bare ik la vær. Og lærerinden sagde: Hvad er

Læs mere

To BE i NUTID. we are vi er

To BE i NUTID. we are vi er To BE i NUTID. To be = at være. Bøjning i nutid. Ental Flertal 1.person I am jeg er we are vi er 2.person you are du er you are I (De) er 3.person he is han er they are de er she is hun er it is den/det

Læs mere

Engelsk B. Højere teknisk eksamen. 1. delprøve - uden hjælpemidler. Fredag den 21. august 2015 kl kl htx152-eng/b

Engelsk B. Højere teknisk eksamen. 1. delprøve - uden hjælpemidler. Fredag den 21. august 2015 kl kl htx152-eng/b Engelsk B Højere teknisk eksamen 1. delprøve - uden hjælpemidler kl. 9.00-10.00 htx152-eng/b-21082015 Fredag den 21. august 2015 kl. 9.00-14.00 htx152-eng/b-21082015 Side 1 af 7 sider Nedenstående rubrikker

Læs mere

Danskhjælpen er en lille opslagsgrammatik. Her kan du læse om de grammatiske emner, før eller imens du arbejder med dine Grammar-opgaver.

Danskhjælpen er en lille opslagsgrammatik. Her kan du læse om de grammatiske emner, før eller imens du arbejder med dine Grammar-opgaver. Danskhjælpen Danskhjælpen er en lille opslagsgrammatik. Her kan du læse om de grammatiske emner, før eller imens du arbejder med dine Grammar-opgaver. Adjektiver (At Risk) 2 Present Continuous (What s

Læs mere

Engelsk B. Højere teknisk eksamen. 1. delprøve - uden hjælpemidler. Mandag den 29. august 2016 kl kl htx162-eng/b

Engelsk B. Højere teknisk eksamen. 1. delprøve - uden hjælpemidler. Mandag den 29. august 2016 kl kl htx162-eng/b Engelsk B Højere teknisk eksamen 1. delprøve - uden hjælpemidler kl. 9.00-10.00 Mandag den 29. august 2016 kl. 9.00-14.00 Side 1 af 7 sider Nedenstående rubrikker udfyldes. Efter prøven afrives siderne

Læs mere

The River Underground, Additional Work

The River Underground, Additional Work 39 (104) The River Underground, Additional Work The River Underground Crosswords Across 1 Another word for "hard to cope with", "unendurable", "insufferable" (10) 5 Another word for "think", "believe",

Læs mere

GUIDE TIL BREVSKRIVNING

GUIDE TIL BREVSKRIVNING GUIDE TIL BREVSKRIVNING APPELBREVE Formålet med at skrive et appelbrev er at få modtageren til at overholde menneskerettighederne. Det er en god idé at lægge vægt på modtagerens forpligtelser over for

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Engelsk G Opgaveark. Maj 2011. Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende

Engelsk G Opgaveark. Maj 2011. Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende Engelsk G Opgaveark Maj 2011 Eksaminandens navn Nummer Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende Jeg bekræfter herved med min underskrift, at opgavebesvarelsen er udarbejdet af mig. Jeg har ikke

Læs mere

INGEN HASTVÆRK! NO RUSH!

INGEN HASTVÆRK! NO RUSH! INGEN HASTVÆRK! NO RUSH! Keld Jensen Nr. 52, december 2018 No. 52, December 2018 Ingen hastværk! Vær nu helt ærlig! Hvornår har du sidst opholdt dig længere tid et sted i naturen? Uden hastværk. Uden unødvendig

Læs mere

Engelsk B. Højere teknisk eksamen. 1. delprøve - uden hjælpemidler. kl. 9.00-14.00

Engelsk B. Højere teknisk eksamen. 1. delprøve - uden hjælpemidler. kl. 9.00-14.00 Engelsk B Højere teknisk eksamen 1. delprøve - uden hjælpemidler kl.9.00-10.00 htx111-eng/b-30052011 Mandag den 30. maj 2011 kl. 9.00-14.00 Side 1 af 7 sider Nedenstående rubrikker udfyldes. Efter prøven

Læs mere

Nedenstående rubrikker udfyldes. Efter prøven afrives siderne i dette hæfte og afleveres til en tilsynsførende.

Nedenstående rubrikker udfyldes. Efter prøven afrives siderne i dette hæfte og afleveres til en tilsynsførende. Engelsk B Højere teknisk eksamen 1. delprøve - uden hjælpemidler kl. 9.00-10.00 htx153-eng/b-15122015 Tirsdag den 15. december 2015 kl. 9.00-14.00 htx153-eng/b-15122015 Side 1 af 7 sider Nedenstående

Læs mere

Engelsk G Opgaveark. Maj 2014. Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende

Engelsk G Opgaveark. Maj 2014. Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende Engelsk G Opgaveark Maj 2014 Eksaminandens navn Nummer Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende Jeg bekræfter herved med min underskrift, at opgavebesvarelsen er udarbejdet af mig. Jeg har ikke

Læs mere

HOW MANY? FORMÅL MATERIALER OPDELING AF ELEVER

HOW MANY? FORMÅL MATERIALER OPDELING AF ELEVER P HOW MANY? FORMÅL MATERIALER OPDELING AF ELEVER Samtale, træning af faste udtryk, spørgsmål og svar. Endvidere en lejlighed til at træne tallene. - Spørgsmålskort - Lærerark til hjælp ved oplæsning og

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Panorama billede fra starten den første dag i 2014 Michael Koldtoft fra Trolling Centrum har brugt lidt tid på at arbejde med billederne fra

Læs mere

Engelsk grammatik for begyndere. Grundregler for navneord, tillægsord og udsagnsord.

Engelsk grammatik for begyndere. Grundregler for navneord, tillægsord og udsagnsord. Engelsk grammatik for begyndere. Grundregler for navneord, tillægsord og udsagnsord. Meningen med disse sider, som du kan printe ud og bruge, er at slå nogle ganske få regler fast. Engelsk grammatik har,

Læs mere

Engelsk A. Højere teknisk eksamen. 1. delprøve - uden hjælpemidler. Torsdag den 23. august kl

Engelsk A. Højere teknisk eksamen. 1. delprøve - uden hjælpemidler. Torsdag den 23. august kl Engelsk A Højere teknisk eksamen 1. delprøve - uden hjælpemidler kl. 9.00-10.00 htx122-eng/a-23082012 Torsdag den 23. august 2012 kl. 9.00-14.00 htx122-eng/a-23082012 Side 1 af 9 sider Nedenstående rubrikker

Læs mere

Engelsk B. Højere teknisk eksamen. 1. delprøve - uden hjælpemidler. Torsdag den 25. august 2011 kl kl htx112-eng/b

Engelsk B. Højere teknisk eksamen. 1. delprøve - uden hjælpemidler. Torsdag den 25. august 2011 kl kl htx112-eng/b Engelsk B Højere teknisk eksamen 1. delprøve - uden hjælpemidler kl.9.00-10.00 htx112-eng/b-25082011 Torsdag den 25. august 2011 kl. 9.00-14.00 htx112-eng/b-25082011 Side 1 af 7 sider Nedenstående rubrikker

Læs mere

FØRTIDERNE. På dansk kan vi danne førtider med både at have og at være! Verber der betegner bevægelse, begyndelse og ophør bøjes med at være.

FØRTIDERNE. På dansk kan vi danne førtider med både at have og at være! Verber der betegner bevægelse, begyndelse og ophør bøjes med at være. FØRTIDERNE FORM Nutid (præsens) og datid (imperfektum) er simple tider, men førnutid (perfektum) og førdatid (pluskvamperfektum) er sammensatte tider. Det vil sige at de dannes ved hjælp af et hjælpeudsagnsord

Læs mere

Flipped grammatik-forløb i Engelsk

Flipped grammatik-forløb i Engelsk Flipped grammatik-forløb i Engelsk Forløbsbeskrivelse Forløbet er en optakt til Delprøve 1 i engelsk, som er en prøve i engelsk grammatik uden hjælpemidler. Eleverne skal kende den engelske grammatik i

Læs mere

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes.

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes. Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav f: Et dannebrogsflag Et hus med tag, vinduer og dør En fugl En bil En blomst Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funn

Læs mere

Engelsk B. Højere teknisk eksamen. 1. delprøve - uden hjælpemidler. Tirsdag den 24. maj 2016 kl kl htx161-eng/b

Engelsk B. Højere teknisk eksamen. 1. delprøve - uden hjælpemidler. Tirsdag den 24. maj 2016 kl kl htx161-eng/b Engelsk B Højere teknisk eksamen 1. delprøve - uden hjælpemidler kl. 9.00-10.00 Tirsdag den 24. maj 2016 kl. 9.00-14.00 Side 1 af 7 sider Nedenstående rubrikker udfyldes. Efter prøven afrives siderne

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 English version further down Der bliver landet fisk men ikke mange Her er det Johnny Nielsen, Søløven, fra Tejn, som i denne uge fangede 13,0 kg nord for

Læs mere

What s Love Got to Do With It?

What s Love Got to Do With It? What s Love Got to Do With It? Gram Grid Present Continuous Vi sætter verberne i ing-form, når vi vil beskrive at noget er i gang. Der er fire hovedkategorier af ing-form: 1 Den almindelige form (common

Læs mere

Øvelser i engelsk niveau G

Øvelser i engelsk niveau G Øvelser i engelsk niveau G Opgave 1-10 Indholdsfortegnelse OPGAVE 1... 2 To BE i nutid (præsens)... 2 OPGAVE 2... 3 EJESTEDORD... 3 OPGAVE 3... 4 EJESTEDORD... 4 OPGAVE 4... 5 HAVE eller HAS... 5 OPGAVE

Læs mere

Facit til Test Your Language

Facit til Test Your Language Facit til Test Your Language 1 1 works; work 2 play 3 looks I præsens ender verber i tredje person singularis på s. Dvs., når subjektet er et ord, der kan erstattes med han/hun/den/det, vil verbet typisk

Læs mere

Engelsk A. Højere teknisk eksamen. 1. delprøve - uden hjælpemidler. Fredag den 20. august kl

Engelsk A. Højere teknisk eksamen. 1. delprøve - uden hjælpemidler. Fredag den 20. august kl Engelsk A Højere teknisk eksamen 1. delprøve - uden hjælpemidler kl. 9.00-10.00 htx102-eng/a-20082010 Fredag den 20. august 2010 kl. 9.00-14.00 htx102-eng/a-20082010 Side 1 af 7 sider Nedenstående rubrikker

Læs mere

Part 5 Leisure Time and Transport

Part 5 Leisure Time and Transport Part 5 Leisure Time and Transport Lesson 3 Situation and Listen & Practice Situation Line and Louise are colleagues. They meet at a café before work. Line is late because h bike had a puncture on the way.

Læs mere

How Long Is an Hour? Family Note HOME LINK 8 2

How Long Is an Hour? Family Note HOME LINK 8 2 8 2 How Long Is an Hour? The concept of passing time is difficult for young children. Hours, minutes, and seconds are confusing; children usually do not have a good sense of how long each time interval

Læs mere

Remember the Ship, Additional Work

Remember the Ship, Additional Work 51 (104) Remember the Ship, Additional Work Remember the Ship Crosswords Across 3 A prejudiced person who is intolerant of any opinions differing from his own (5) 4 Another word for language (6) 6 The

Læs mere

Financial Literacy among 5-7 years old children

Financial Literacy among 5-7 years old children Financial Literacy among 5-7 years old children -based on a market research survey among the parents in Denmark, Sweden, Norway, Finland, Northern Ireland and Republic of Ireland Page 1 Purpose of the

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

Engelsk B. Højere teknisk eksamen. 1. delprøve - uden hjælpemidler. kl

Engelsk B. Højere teknisk eksamen. 1. delprøve - uden hjælpemidler. kl Engelsk B Højere teknisk eksamen 1. delprøve - uden hjælpemidler kl.9.00-10.00 htx111-eng/b-30052011 Mandag den 30. maj 2011 kl. 9.00-14.00 htx111-eng/b-30052011 Side 1 af 7 sider Nedenstående rubrikker

Læs mere

NICE Forum Ph.d. foreløbige eksplorative resultater. Ph.d. studerende - Claire Forder, NICE, Cphbusiness & RUC

NICE Forum Ph.d. foreløbige eksplorative resultater. Ph.d. studerende - Claire Forder, NICE, Cphbusiness & RUC NICE Forum Ph.d. foreløbige eksplorative resultater Ph.d. studerende - Claire Forder, NICE, Cphbusiness & RUC Agenda 1. Ph.d. forsknings mål 2. Foreløbige resultater Nyt for den akademiske verden Nyt (?)

Læs mere

Titel: Barry s Bespoke Bakery

Titel: Barry s Bespoke Bakery Titel: Tema: Kærlighed, kager, relationer Fag: Engelsk Målgruppe: 8.-10.kl. Data om læremidlet: Tv-udsendelse: SVT2, 03-08-2014, 10 min. Denne pædagogiske vejledning indeholder ideer til arbejdet med tema

Læs mere

Øvelser i engelsk niveau G

Øvelser i engelsk niveau G Øvelser i engelsk niveau G Opgave 21-30 Indholdsfortegnelse OPGAVE 21... 2 Verber i NUTID... 2 OPGAVE 22... 3 ALMINDELIG NUTID eller UDVIDET NUTID (ing-form)... 3 OPGAVE 23... 4 BIORD... 4 OPGAVE 24...

Læs mere

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen The X Factor Målgruppe 7-10 klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen Læringsmål Eleven kan give sammenhængende fremstillinger på basis af indhentede informationer Eleven har viden om at søge og

Læs mere

Den sidste dag i globaliseringsugen, evaluering.

Den sidste dag i globaliseringsugen, evaluering. Den sidste dag i globaliseringsugen, evaluering. ida, katrine og mia. Kommunikation/IT-opgave Hvordan læser man på nettet? Og hvad har det betydet for den måde, i har skrevet jeres artikler på? Når man

Læs mere

Engelsk B. Højere forberedelseseksamen. 1. delprøve, uden hjælpemidler. Fredag den 29. maj 2015 kl. 9.00-14.00. kl. 9.00-10.00. 2hf151-ENG/B-29052015

Engelsk B. Højere forberedelseseksamen. 1. delprøve, uden hjælpemidler. Fredag den 29. maj 2015 kl. 9.00-14.00. kl. 9.00-10.00. 2hf151-ENG/B-29052015 Engelsk B Højere forberedelseseksamen 1. delprøve, uden hjælpemidler kl. 9.00-10.00 2hf151-ENG/B-29052015 Fredag den 29. maj 2015 kl. 9.00-14.00 50824.indd 1 18/02/15 11.47 50824.indd 2 18/02/15 11.47

Læs mere

Ordklasserne. Skriftlig engelsk for 9. 10. kl. Interaktivt træningsprogram og hæfte. Forlaget Sprogbøger ApS

Ordklasserne. Skriftlig engelsk for 9. 10. kl. Interaktivt træningsprogram og hæfte. Forlaget Sprogbøger ApS Ordklasserne Bogstaver er vilkårligt valgte tegn. I forskellige sprog betyder de forskellige udtale-lyd, ligesom de i det skrevne sprog kan indgå forbindelser med andre bogstaver til ord og dele af ord.

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer Me and my pet My dogs SVTV2, 2011, 5 min. Tekstet på engelsk Me and my pet er en svenskproduceret undervisningsserie til engelsk for børn i 4. klasse, som foregår på engelsk, i engelsktalende lande og

Læs mere

Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne

Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne - Åbning Engelsk Dansk Dear Mr. President, Kære Hr. Direktør, Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne Dear Sir, Formel, mandelig modtager, navn ukendt

Læs mere

Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne

Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne - Åbning Dansk Engelsk Kære Hr. Direktør, Dear Mr. President, Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne Kære Hr., Formel, mandelig modtager, navn ukendt

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 English version further down Fremragende vejr og laks hele vejen rundt om øen Weekendens fremragende vejr (se selv de bare arme) lokkede mange bornholmske

Læs mere

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet Praktikevaluering Studerende (Internship evaluation Student) Husk at trykke "Send (Submit)" nederst (Remember to click "Send (Submit)" below - The questions are translated into English below each of the

Læs mere

Vina Nguyen HSSP July 13, 2008

Vina Nguyen HSSP July 13, 2008 Vina Nguyen HSSP July 13, 2008 1 What does it mean if sets A, B, C are a partition of set D? 2 How do you calculate P(A B) using the formula for conditional probability? 3 What is the difference between

Læs mere

Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et)

Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et) Forældreskema Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et) Barnets alder: år og måneder Barnet begyndte at lære dansk da det var år Søg at besvare disse spørgsmål så godt

Læs mere

Digte Vinter 2006 af Tina Rye Hansen. Just a spoonful of sugar, makes the medicine go down

Digte Vinter 2006 af Tina Rye Hansen. Just a spoonful of sugar, makes the medicine go down Digte Vinter 2006 af Tina Rye Hansen Just a spoonful of sugar, makes the medicine go down... 1 Tvangsmedicineringens lange arm... 1 For the sake of being someone... 2 Steps away... 3 Tell me... 4 Darkness

Læs mere

Titel: Hungry - Fedtbjerget

Titel: Hungry - Fedtbjerget Titel: Hungry - Fedtbjerget Tema: fedme, kærlighed, relationer Fag: Engelsk Målgruppe: 8.-10.kl. Data om læremidlet: Tv-udsendelse: TV0000006275 25 min. DR Undervisning 29-01-2001 Denne pædagogiske vejledning

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Så er ballet åbnet, 16,64 kg: Det er Kim Christiansen, som i mange år også har deltaget i TMB, der tirsdag landede denne laks. Den måler 120

Læs mere

Øvelser i engelsk niveau G

Øvelser i engelsk niveau G Øvelser i engelsk niveau G Opgave 31-40 Indholdsfortegnelse OPGAVE 31... 2 DATID og FØRDATID... 2 OPGAVE 32... 3 SOME eller ANY?... 3 OPGAVE 33... 4 Indsæt det rigtige engelske forholdsord for ordet "til"...

Læs mere

3. Har du oplevet blackout, mens du har styret skibet? Have you ever been steering the vessel, when a blackout have happened?

3. Har du oplevet blackout, mens du har styret skibet? Have you ever been steering the vessel, when a blackout have happened? Blackout på Orateca -Interview med styrmand Name Aleksander Andrzejczak Rank 1. officer / mate Years of navigator 3 years 1 year at Orateca 2 maybe 1 time during sea passage Open sea, average weather,

Læs mere

KONTROLARK Øvelser i engelsk niveau G

KONTROLARK Øvelser i engelsk niveau G Øvelser i engelsk niveau G Opgave 31-40 Indholdsfortegnelse OPGAVE 31... 2 DATID og FØRDATID... 2 OPGAVE 32... 3 SOME eller ANY?... 3 OPGAVE 33... 4 Indsæt det rigtige engelske forholdsord for ordet "til"...

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Sæsonen er ved at komme i omdrejninger. Her er det John Eriksen fra Nexø med 95 cm og en kontrolleret vægt på 11,8 kg fanget på østkysten af

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 English version further down Den første dag i Bornholmerlaks konkurrencen Formanden for Bornholms Trollingklub, Anders Schou Jensen (og meddomer i TMB) fik

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Appendix 14. Date, time, place and room: 6/10-15, 8.30, room 201, Plays and Playwriting. Sketch of the room

Appendix 14. Date, time, place and room: 6/10-15, 8.30, room 201, Plays and Playwriting. Sketch of the room Appendix 14 Date, time, place and room: 6/10-15, 8.30, room 201, Plays and Playwriting Sketch of the room Date, time, place and class: Generel observations 1. Shared understandings (meaning, knowledge)

Læs mere

Mobilitet, navigering og udnyttelse - unge ukrainske migranter i den globale grønne industri gennem den danske stats fodermesterordning

Mobilitet, navigering og udnyttelse - unge ukrainske migranter i den globale grønne industri gennem den danske stats fodermesterordning Mobilitet, navigering og udnyttelse - unge ukrainske migranter i den globale grønne industri gennem den danske stats fodermesterordning Marlene Spanger Global Refugee Studies Institut for Kultur og Globale

Læs mere

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension DK - Quick Text Translation HEYYER Net Promoter System Magento extension Version 1.0 15-11-2013 HEYYER / Email Templates Invitation Email Template Invitation Email English Dansk Title Invitation Email

Læs mere

Sport for the elderly

Sport for the elderly Sport for the elderly - Teenagers of the future Play the Game 2013 Aarhus, 29 October 2013 Ditte Toft Danish Institute for Sports Studies +45 3266 1037 ditte.toft@idan.dk A growing group in the population

Læs mere

KONTROLARK Øvelser i engelsk niveau G

KONTROLARK Øvelser i engelsk niveau G Øvelser i engelsk niveau G Opgave 1-10 Indholdsfortegnelse OPGAVE 1... 2 To BE i nutid (præsens)... 2 OPGAVE 2... 3 EJESTEDORD... 3 OPGAVE 3... 4 EJESTEDORD... 4 OPGAVE 4... 5 HAVE eller HAS... 5 OPGAVE

Læs mere

Engelsk grammatik for begyndere. Grundregler for navneord, tillægsord og udsagnsord.

Engelsk grammatik for begyndere. Grundregler for navneord, tillægsord og udsagnsord. Engelsk grammatik for begyndere. Grundregler for navneord, tillægsord og udsagnsord. Meningen med disse sider, som du kan printe ud og bruge, er at slå nogle ganske få regler fast. Engelsk grammatik har,

Læs mere

Travel General. General - Essentials. General - Conversation. Asking for help. Asking if a person speaks English

Travel General. General - Essentials. General - Conversation. Asking for help. Asking if a person speaks English - Essentials Can you help me, please? Asking for help Do you speak? Asking if a person speaks Do you speak _[language]_? Asking if a person speaks a certain language I don't speak_[language]_. Clarifying

Læs mere

Travel General. General - Essentials. General - Conversation. Asking for help. Asking if a person speaks English

Travel General. General - Essentials. General - Conversation. Asking for help. Asking if a person speaks English - Essentials Can you help me, please? Asking for help Do you speak? Asking if a person speaks Do you speak _[language]_? Asking if a person speaks a certain language I don't speak_[language]_. Clarifying

Læs mere

Engelsk grammatik. - en kort oversigt. Klik på et emne i indholdsfortegnelsen eller udskriv hele grammatikken (11 sider)

Engelsk grammatik. - en kort oversigt. Klik på et emne i indholdsfortegnelsen eller udskriv hele grammatikken (11 sider) Engelsk grammatik - en kort oversigt Klik på et emne i indholdsfortegnelsen eller udskriv hele grammatikken (11 sider) NAVNEORD (substantiver)...2 Ejefald (genitiv)...2 KENDEORD (artikler)...2 UDSAGNSORD

Læs mere

5. The parents think/thinks the son are/is a good boy, but the police don t/doesn t agree.

5. The parents think/thinks the son are/is a good boy, but the police don t/doesn t agree. KONGRUENS Opgave 1 Streg de forkerte ord ud i nedenstående sætninger: 1. She love/loves horses. I hate/hates to ride them myself. Horses bite/bites. 2. The son are/is not here yet, but the daughters are/is.

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 English version further down Så var det omsider fiskevejr En af dem, der kom på vandet i en af hullerne, mellem den hårde vestenvind var Lejf K. Pedersen,

Læs mere

Engelsk A. Højere teknisk eksamen. 1. delprøve - uden hjælpemidler. Torsdag den 22. august kl

Engelsk A. Højere teknisk eksamen. 1. delprøve - uden hjælpemidler. Torsdag den 22. august kl Engelsk A Højere teknisk eksamen 1. delprøve - uden hjælpemidler kl. 9.00-10.00 htx132-eng/a-22082013 Torsdag den 22. august 2013 kl. 9.00-14.00 htx132-eng/a-22082013 Side 1 af 9 sider Nedenstående rubrikker

Læs mere

http://www.youtube.com/watch?v=fr1ru4sm2l8&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=fr1ru4sm2l8&feature=related Digtforløb Jeg plejer at lave et digtforløb i 7. klasse, hvor eleverne møder forskellige typer af digte som oplæg til egne digterier. Som afslutning på emnet skal de vælge et af deres digte og fremstille

Læs mere

K E N D E L S E. i sag nr. 208/04. afsagt den ****************************** Bagageforsinkelse, hvorfor klagerens ferie blev delvist ødelagt.

K E N D E L S E. i sag nr. 208/04. afsagt den ****************************** Bagageforsinkelse, hvorfor klagerens ferie blev delvist ødelagt. 1 REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 208/04 afsagt den ****************************** REJSEMÅL: Cuba. 25.01. 9.02.2004. PRIS: KLAGEN ANGÅR: KRAV: 12.276 kr. Bagageforsinkelse, hvorfor klagerens

Læs mere

On the Catwalk. Workmate

On the Catwalk. Workmate Workmate A. Work in pairs. Find the following expressions in the text and read them aloud. Har du nogensinde overvejet at blive model? (page 36) 2 Tusindvis af teenage piger over hele jorden drømmer om

Læs mere

BLADE by Tim Bowler. Statements from the book. Statements Who? Context and meaning

BLADE by Tim Bowler. Statements from the book. Statements Who? Context and meaning BLDE by Tim Bowler Statements from the book ns du læser bogen Playing dead af Tim Bowler, skal du - når du finder nedenstående statements i teksten - notere i skemaet med hensyn til hvem der siger det,

Læs mere

DANSK TEST, a1/a2. En/et A word en ord et ord both. A year et år en år both. Plural Two words to ord to orde to order. Two years to år to åre to årer

DANSK TEST, a1/a2. En/et A word en ord et ord both. A year et år en år both. Plural Two words to ord to orde to order. Two years to år to åre to årer DANSK TEST, a1/a2 En/et A word en ord et ord both A year et år en år both Plural Two words to ord to orde to order Two years to år to åre to årer Big or small letters Danish dansk Dansk both Dane dansker

Læs mere

Rejse Logi. Logi - Resultat. Logi - Booking. At spørge efter vej til et logi. ... et værelse som man kan leje?... a room to rent?

Rejse Logi. Logi - Resultat. Logi - Booking. At spørge efter vej til et logi. ... et værelse som man kan leje?... a room to rent? - Resultat Hvor kan jeg finde? At spørge efter vej til et logi Where can I find?... et værelse som man kan leje?... a room to rent? type... et vandrehjem?... a hostel? type... et hotel?... a hotel? type...

Læs mere

Business Opening. Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name

Business Opening. Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name - Opening English Danish Dear Mr. President, Kære Hr. Direktør, Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name Dear Sir, Formal, male recipient, name unknown Dear Madam,

Læs mere

Business Opening. Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name

Business Opening. Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name - Opening Danish English Kære Hr. Direktør, Dear Mr. President, Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name Kære Hr., Formal, male recipient, name unknown Kære Fru.,

Læs mere

Unge Piger. Kortfilm/Drama Varighed: 8 min. Final draft Marts 2008. Skrevet af: Mikkel Vithner Hansen

Unge Piger. Kortfilm/Drama Varighed: 8 min. Final draft Marts 2008. Skrevet af: Mikkel Vithner Hansen Unge Piger Kortfilm/Drama Varighed: 8 min. Final draft Marts 2008 Skrevet af: Mikkel Vithner Hansen SC. 1 INT. PIGEVÆRELSE DAG Pigeværelse med seng. Tøj er smidt ud over det hele. Scene skifter mellem

Læs mere

Rejse Almen. Almen - Essentielle. Almen - Samtale. At spørge efter hjælp. At spørge efter om en person snakker engelsk

Rejse Almen. Almen - Essentielle. Almen - Samtale. At spørge efter hjælp. At spørge efter om en person snakker engelsk - Essentielle Can you help me, please? At spørge efter hjælp Do you speak English? At spørge efter om en person snakker engelsk Kan du hjælpe mig, tak? Snakker du engelsk? Do you speak _[language]_? At

Læs mere

Rejse Almen. Almen - Essentielle. Almen - Samtale. At spørge efter hjælp. At spørge efter om en person snakker engelsk

Rejse Almen. Almen - Essentielle. Almen - Samtale. At spørge efter hjælp. At spørge efter om en person snakker engelsk - Essentielle Kan du hjælpe mig, tak? At spørge efter hjælp Snakker du engelsk? At spørge efter om en person snakker engelsk Can you help me, please? Do you speak English? snakker du _[language]_? At spørge

Læs mere

GU HHX. Engelsk A. Vejledende opgave 2014. Kl. 09.00-14.00. 1. delprøve. Kl. 09.00-10.00. GU2014 - ENA1 Vejledende

GU HHX. Engelsk A. Vejledende opgave 2014. Kl. 09.00-14.00. 1. delprøve. Kl. 09.00-10.00. GU2014 - ENA1 Vejledende GU HHX Engelsk A Vejledende opgave 2014 Kl. 09.00-14.00 1. delprøve Kl. 09.00-10.00 GU2014 - ENA1 Vejledende 1 Ataani immersugassat immersorneqassapput. Misilitsinnerup kingorna kakkersakkat (hæfte) nakkutilliisumut

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Den ny havn i Tejn Havn Bornholms Regionskommune er gået i gang med at udvide Tejn Havn, og det er med til at gøre det muligt, at vi kan være

Læs mere

Jack and the Beanstalk

Jack and the Beanstalk Jack and the Beanstalk Til læreren Fag: Engelsk Niveau: 3.-4. klasse Læringsmål: Eleven kan: -forstå korte, sprogligt enkle skrevne tekster om nære emner eventuelt med støtte i lyd- og billedmedier - skrive

Læs mere

FORVANDLENDE FORBINDELSER: Et studie af migranters forbindelser til hjemstavnen og deres visioner for at deltage i lokal udvikling

FORVANDLENDE FORBINDELSER: Et studie af migranters forbindelser til hjemstavnen og deres visioner for at deltage i lokal udvikling FORVANDLENDE FORBINDELSER: Et studie af migranters forbindelser til hjemstavnen og deres visioner for at deltage i lokal udvikling Ditte Brøgger PhD studerende / Geografi Agergaard, J. and Brøgger, D.

Læs mere

Appendix A. E-mail correspondence with Fyrvaerkeri.dk:

Appendix A. E-mail correspondence with Fyrvaerkeri.dk: Appendix A E-mail correspondence with Fyrvaerkeri.dk: Fra: Mette Jørvad Niess MEJN@ucl.dk Emne: SV: Projekt til fyrværkeri Til: "dste06@media.aau.dk" dste06@media.aau.dk Cc: "Kathrine Møgelbjerg Jørgensen"

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Trolling Master Bornholm 2013 Husk at tjekke jeres reservationer! Vi ved, at der er nogen, som har lavet reservationer af overnatning, og at

Læs mere

Immigration Housing. Housing - Renting. Stating that you want to rent something. Type of accommodation. Type of accommodation. Type of accommodation

Immigration Housing. Housing - Renting. Stating that you want to rent something. Type of accommodation. Type of accommodation. Type of accommodation - Renting English I am looking for a to rent. Stating that you want to rent something room flat / apartment studio flat / studio apartment detached house semi-detached house terraced house How much is

Læs mere

Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version) Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version) Kære Omdeler Julen venter rundt om hjørnet. Og netop julen er årsagen til, at NORDJYSKE Distributions mange omdelere har ekstra travlt med at

Læs mere

My Opinion about.. The military TVMV, Denmark

My Opinion about.. The military TVMV, Denmark My Opinion about.. Presenter: What are the young people in Denmark thinking of the military. Here are some opinions: Names of participants are written in translation Camera: Editing: Sound: Duration: 2

Læs mere

Generelt om faget: - Hvordan vurderer du dit samlede udbytte af dette fag?

Generelt om faget: - Hvordan vurderer du dit samlede udbytte af dette fag? Fag: Monetary Policy % 46 Samlet status % 5% 5% 75% % Ny % Distribueret 63% 9 Nogen svar % Gennemført 37% 7 Frafaldet % % 5% 5% 75% % Generelt om faget: - Hvordan vurderer du dit samlede udbytte af dette

Læs mere

Øvelser i engelsk niveau G

Øvelser i engelsk niveau G Øvelser i engelsk niveau G Opgave 11-20 Indholdsfortegnelse OPGAVE 11... 2 NAVNEORD I FLERTAL... 2 OPGAVE 12... 3 Oversæt til engelsk... 3 OPGAVE 13... 4 UDVIDET NUTID (ING-form)... 4 OPGAVE 14... 5 ING-form

Læs mere

4EKI b ;SVHW :MWMSR b.eryev] *IFVYEV] 3, 7 'S 'LEMVvW VITSVX GSRXMRYIH JVSQ TEKI certainly have a better understanding now of how and who and when than I did years ago. What if you notice a burned-out

Læs mere

The Bison Hunt DIGIREAD. Læs med lyd Level C. Ditte Reinholdt Østergaard Illustreret af Mette Bødker Indtalt af Robbie Stevens.

The Bison Hunt DIGIREAD. Læs med lyd Level C. Ditte Reinholdt Østergaard Illustreret af Mette Bødker Indtalt af Robbie Stevens. The Bison Hunt Ditte Reinholdt Østergaard Illustreret af Mette Bødker Indtalt af Robbie Stevens DIGIREAD Læs med lyd Level C DigTea The Bison Hunt Ditte Reinholdt Østergaard Illustreret af Mette Bødker

Læs mere

- man sov tæt på belægningsstuerne

- man sov tæt på belægningsstuerne Præsenteret af: - man sov tæt på belægningsstuerne I belægningsstuen var der plads til 26 soldater: 24 menige soldater i dobbeltmands køjesenge og to befalingsmænd i enkeltmands køjesenge. Der var plads

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

Fædre mellem individ og fællesskab

Fædre mellem individ og fællesskab Fædre mellem individ og fællesskab Fædre mellem individ og fællesskab Kvalitativ forskning om nordiske fædre i et socialpsykologisk perspektiv Konferencen Far i den moderne familie Allan Westerling, Ph.d.,

Læs mere