Beskrivelse af opdateret profilafklaringsværktøj til uddannelseshjælpsmodtagere

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beskrivelse af opdateret profilafklaringsværktøj til uddannelseshjælpsmodtagere"

Transkript

1 Beskrivelse af opdateret profilafklaringsværktøj til uddannelseshjælpsmodtagere Nye muligheder med profilafklaringsværktøjet til unge Den 1. april 2016 er der idriftsat en opdateret version af det digitale profilafklaringsværktøj til unge uddannelseshjælpsmodtagere, som ligger på jobnet.dk. Med opdateringen af profilafklaringsværktøjet får sagsbehandlere nye og bedre muligheder i ungevisitationen, når sagsbehandleren møder den unge ved første samtale. Opdateringen af værktøjet har betydet, at der nu både udskilles de mest ressourcestærke unge, som med stor sandsynlighed vil kunne få fodfæste på uddannelsesvejen, men også de unge, der har størst risiko for at hænge fast på offentlig forsørgelse. Profilafklaringsværktøjet kan udskille de ca. 10 pct. mest ressourcestærke og ca. 10 pct. af de unge, der har størst risiko for langtidsledighed. Indgangen for de unge til profilafklaringsværktøjet er som i den første version af værktøjet via forberedelsesskemaet på Jobnet.dk, hvor værktøjet efter udfyldelse gennemfører en statistisk analyse, der kan udskille de to målgrupper. Svarene fra forberedelsesskemaet og profilafklaringsværktøjets statistiske analyse kan let tilgås via Jobkon, så den enkelte sagsbehandler hurtigt kan få et overblik over den unges karakteristika og muligheder til brug for første samtale. Hvad er profilafklaringsværktøjet? Profilafklaringsværktøjet er et tilbud til den unge i begyndelsen af ledighedsforløbet og består af: 1. Et forberedelsesskema på jobnet.dk bestående af 10 spørgsmål om bl.a. den unges tidligere skoleerfaringer og forventninger ift. at kunne gennemføre en uddannelse. 2. En statistisk analyse af hvilke unge, der har de bedste forudsætninger for at klare sig videre og hurtigt få fodfæste på eksempelvis en ordinær uddannelse, samt hvilke unge, der har størst risiko for langtidsledighed. Analysen er foretaget på baggrund af en række objektive informationer om den unge, som indhentes via registre om fx alder, herkomst og ledighedshistorik samt spørgsmål om uddannelse i forberedelsesskemaet. Udfyldelse af forberedelsesskemaet er frivilligt og dermed et tilbud til den unge inden første samtale. Ved udfyldelsen af forberedelsesskemaet gennemføres en statistisk analyse af borgerens karakteristika. Når borgeren har udfyldt forberedelsesskemaet, modtager han/hun en kvittering, hvor resultatet af den statistiske analyse fremgår. Derudover fremgår borgerens svar på spørgsmålene i forberedelsesskemaet samt de informationer, som er indhentet fra registre, så som alder, ledighedshistorik m.m. Borgeren har mulighed for at printe svaret og kan desuden genfinde resultatet på Min side på Jobnet.dk. Forberedelsesskemaet skal ses som en optakt til de første

2 samtaler, hvorfor muligheden for at udfylde spørgeskemaet forsvinder, hvis den unge ikke har udfyldt det inden for de første tre måneder. Sagsbehandlere i jobcentre kan via Jobkon se resultatet af profilafklaringen og borgerens svar på forberedelsesskemaet. I nogle fagsystemer er værktøjet integreret, så borgerens svar kan findes i fagsystemet. Formålet med forberedelsesskemaet er bl.a. at understøtte den bedst mulige forberedelse af borger og sagsbehandler forud for første samtale. Derudover kan værktøjet danne et udgangspunkt for samtalen og understøtte sagsbehandlerens faglige vurdering og visitation af den unge. Spørgsmål i forberedelsesskemaet Når en ung melder sig ledig på Jobnet.dk, får vedkommende mulighed for at udfylde forberedelsesskemaet, jf. tabel 1. Tabel 1. Forberedelsesskema til uddannelseshjælpsmodtagere Spørgsmål 1 Hvad er den højeste uddannelse, du har gennemført? a Udfaldsrum 18 uddannelseskategorier Har du lyst til at starte på en uddannelse af Ja mindst 1 års varighed? Måske Nej Har du tidligere været glad for at gå i skole? I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Ved ikke Hvor vigtig tror du, at en uddannelse er for Meget vigtig dine fremtidige muligheder på Vigtig arbejdsmarkedet? Mindre vigtig Slet ikke vigtig Ved ikke Hvor ser du dig selv om seks måneder? Jeg er i uddannelse Jeg er i arbejde Jeg modtager kontanthjælp, dagpenge eller en anden offentlig ydelse Andet Ved ikke Hvor hurtigt tror du, at du vil gennemføre uddannelsen? På den fastsatte tid Jeg kan blive lidt forsinket Jeg får nok brug for en pause undervejs Jeg er usikker på, om jeg kan gennemføre Ved ikke Synes du, at det er svært at vælge en uddannelse? Nej jeg har allerede søgt ind gå en uddannelse, angiv gerne hvilken Nej, jeg ved allerede, hvilken uddannelse jeg vil starte på, selv om jeg ikke har søgt Ja, jeg ved ikke, hvilken uddannelse jeg vil starte på Jeg ved ikke, om jeg har lyst til at tage en uddannelse Jeg ønsker ikke at starte på en uddannelse Hvem spørger du til råds om uddannelse og arbejde? Mine forældre (Der kan sættes flere krydser) Mine venner Uddannelsessted Andre, angiv gerne Ingen Ved ikke Er der noget, der gør det svært for dig at gennemføre Ja en uddannelse? (fx helgredsproblemer eller Nej andet) Ved ikke 2

3 8a 9 9a 10 Hvilke begrænsninger gør det svært for dig at gennemføre en uddannelse? (Der kan sættes flere krydser) Har du tidligere startet på en uddannelse, som du afbrød? Hvad var den vigtigste grund til, at du afbrød uddannelsen? Hvad var dit karaktergennemsnit i folkeskolen? (Anvend den skala, der var gældende, da du blev færdig) Læse- stave eller regnefærdigheder Fysiske begrænsninger Psykiske begrænsninger Personlige- eller sociale begrænsninger Økonomiske begrænsninger Boligmæssige udfordringer Alkohol- eller stofmisbrug Andet, angiv gerne Nej Ja - en gang Ja - to gange Ja - tre eller flere gange Jeg var ikke motiveret og manglede interesse Jeg synes uddannelsen var for svær Jeg havde problemer med de andre studerende og/eller undervisere Jeg måtte afbryde pga. sygdom Jeg afbrød for at starte på en anden uddannelse Jeg afbrød på grund af manglende praktikplads Andet, angiv årsag Ny karakterskala: Under Over 7 Ved ikke Jeg har ikke gennemført folkeskolen Gammel karakterskala: Under Over 9 Ved ikke Jeg har ikke gennemført folkeskolen Note. Gråskraverede felter er opfølgningsspørgsmål, som kun vises ved bestemte svar. Skemaet er gældende fra og med den 1. april

4 Statistisk model Den statistiske model i profilafklaringsværktøjet forsøger at forudsige sandsynligheden for, at borgerens ledighedsforløb falder inden for to foruddefinerede grupper. Gruppe a) Unge der kommer hurtigt videre Ledighedsforløb, hvor den unge påbegynder job eller uddannelse senest et halvt år efter ledighedsstart, og hvor tilknytningen til job eller uddannelse fastholdes frem til minimum et år efter ledighedsstart. Gruppe b) Unge i risiko for langtidsledighed Ledighedsforløb på mindst 52 uger, som ikke på noget tidspunkt afbrydes i 7 uger eller mere. Princippet bag modellen er, at man ved at se på karakteristika hos tidligere uddannelseshjælpsmodtagere 1 kan identificere de unge, der har højest sandsynlighed for at tilhøre de to foruddefinerede grupper. Modellen ser således på hvilke karakteristika blandt nyledige uddannelseshjælpsmodtagere, som går igen hos henholdsvis dem, der hurtigt kommer videre, og dem, der bliver langtidsledige. Data Den statistiske model er udviklet på baggrund af data for omkring påbegyndte kontanthjælpsforløb for unge under 30 år uden en uddannelse. De oplysninger, der indgår i analysen, er udvalgt med udgangspunkt i den eksisterende viden om de mekanismer, der har betydning for ledighed nationalt såvel som internationalt. Modellen er således evidensbaseret og bygger på den viden, der findes på området. I modellen indgår objektive variable om den unge som fx køn, alder, bopæl, herkomst, forsørgerpligt, uddannelse, helbred, overførselsindkomster, civilstand, tidligere indkomst og tidligere branche. Forberedelsesskemaets spørgsmål omkring tidligere skoleerfaringer og forventninger ift. at kunne gennemføre en uddannelse mv. indgår ikke i den statistiske analyse. Resultat af den statistiske model a) Unge der kommer hurtigt videre Den statistiske model udskiller en gruppe på 11,3 pct. af de unge, der har de bedste forudsætninger for at klare sig videre og hurtigt få fodfæste på eksempelvis en uddannelse. Unge i denne gruppe er sammensat af i alt 7 undergrupper med forskellige kombinationer af karakteristika. De typiske karakteristika er: Har forudgående beskæftigelse (i større eller mindre omfang) Har gennemført en gymnasial uddannelse Har lav forudgående overførselsgrad på offentlig forsørgelse 1 Analysen er primært baseret på data fra før kontanthjælpsreformen, dvs. før indførelsen af uddannelseshjælp. I analysen ses der derfor på karakteristika for kontanthjælpsmodtagere under 30 år uden en uddannelse, da disse udgør målgruppen for uddannelseshjælp. 4

5 Af bilag 1 fremgår de 7 undergrupper og de specifikke karakteristika, som tilsammen kendetegner de unge med de bedste forudsætninger for at klare sig videre. På baggrund af den statistiske model forudsiges det, at 57 pct. af de unge, der tilhører denne gruppe, hurtigt kommer videre og får fodfæste på eksempelvis en ordinær uddannelse. Til sammenligning er andelen 26 pct. blandt de unge, der ikke tilhører gruppen, jf. figur 1. Det svarer til en mersandsynlighed på 31 procentpoint. Figur 1. Andel af påbegyndte forløb, hvor den unge hurtigt påbegynder og fastholder job eller uddannelse (sep sep. 2013) % Alle nyledige 57 % Nyledige som udskilles i modellen 26 % Nyledige som ikke udskilles i modellen Note: Andel af unge unge under 30 år uden uddannelse, der påbegyndte et kontanthjælpsforløb i perioden 30. september september 2013, og som afgår til job eller uddannelse senest et halvt år efter ledighedsstart samt fastholder tilknytningen til job eller uddannelse frem til minimum et år efter ledighedsstart, for hhv. alle nyledige, nyledige som udskilles i modellen (dvs. nyledige med højest sandsynlighed for at komme hurtigt i job eller uddannelse) samt nyledige, der ikke udskilles i modellen. Resultat af den statistiske model b) unge i risiko for langtidsledighed Den statistiske model udskiller derudover en gruppe på 10,1 pct. af de unge som værende i risiko for langtidsledighed. Unge i denne gruppe er sammensat af 15 undergrupper med forskellige kombinationer af karakteristika. De unge, der har højest risiko for langtidsledighed, er typisk unge, der: Er 18 år og derunder - eller over 23 år Har meget lav eller ingen forudgående beskæftigelse Ikke har gået til en afsluttende eksamen i 9. klasse Af bilag 2 fremgår de 15 undergrupper og de specifikke karakteristika, som tilsammen kendetegner de unge, der er i risikogruppen for langtidsledighed. På baggrund af den statistiske model forudsiges det, at 62 pct. af risikogruppen bliver langtidsledige, hvor det blandt personer uden for risikogruppen er 25 pct., jf. figur 2. Dermed er det en væsentlig større andel af de unge i risikogruppen (37 procentpoint), der bliver langtidsledige. 5

6 Figur 2. Andel af påbegyndte forløb, der varer mindst 52 uger (marts 2012 marts 2014) % Alle nyledige 62 % Nyledige som udskilles i modellen 25 % Nyledige som ikke udskilles i modellen Note: Andel af unge unge under 30 år uden uddannelse, der påbegyndte et kontanthjælpsforløb fra 31. marts marts 2014 (fra 1. januar 2014 ses på uddannelseshjælpsforløb), som har mere end 52 ugers ledighed i perioden (med et 7 ugers afbrydelseskriterie), for hhv. alle nyledige, nyledige der udskilles i modellen (dvs. nyledige i risiko for langtidsledighed) samt nyledige, der ikke udskilles i modellen. Spørgsmål og kontakt Spørgsmål angående profilafklaringsværktøjet kan sendes til Ditte Sølvhøj på eller Johan Thygesen på 6

7 Bilag 1: Karakteristika for personer med de bedste forudsætninger for at klare sig hurtigt videre, herunder komme i gang med en uddannelse Node Variabel 1 Variabel 2 Variabel 3 Variable 4 Antal personer Sandsynlighed 1 Erhvervsgymnasial uddannelse. 20 år eller derunder ,5 pct. 2 Almen gymnasial uddannelse. Aggregeret lønindkomst mellem kr. de seneste 12 mdr ,6 pct. 3 Grundskole eller erhvervsfagligt grundforløb. Aggregeret lønindkomst over kr. de seneste 12 mdr ,0 pct. 4 Beskæftigelsesgrad mellem 6-14 pct. de Almen gymnasial uddannelse eller erhvervsgymnasial uddannelse. Ingen eller lav (under 2 pct.) overførelsesgrad på kontanthjælp de seneste 60 mdr. Mellem år (begge inkl.) ,1 pct. 5 Erhvervsgymnasial uddannelse. Over 20 år. Lav overførelsesgrad (under 7 pct.) på offentlig forsørgelse, ekskl. SU, de seneste 60 mdr ,5 pct. 6 Almen gymnasial uddannelse. Aggregeret lønindkomst over kr. de seneste 12 mdr. 22 år eller derunder ,2 pct. 7 Almen gymnasial uddannelse. Aggregeret lønindkomst over kr. de seneste 12 mdr. Over 22 år ,0 pct. Note: Noderne viser kombinationer af karakteristika i alle slutnoder, som indgår i gruppen med højest sandsynlighed for at klare sig hurtigt videre, i det statistiske beslutningstræ. I den anvendte metode er det kombinationer af de karakteristika, som fremgår af hver node, der er afgørende, og ikke de enkelte karakteristika særskilt.

8 Bilag 2: Karakteristika for personer udpeget til at være i risiko for langtidsledighed Node Variabel 1 Variabel 2 Variabel 3 Variable 4 Variable år eller under år eller under år eller under år eller under år eller under år eller under år 8 18 år Beskæftigelsesgrad på mindst 6 pct. de seneste 36 mdr. under 0,4 pct. de ). Lav beskæftigelsesgrad (mellem 0,4-6 pct.) de seneste 36 mdr. Lav beskæftigelsesgrad (mellem 0,4-6 pct.) de seneste 36 mdr. under 0,4 pct. de ). under 0,4 pct. de ). Ikke gået til eksamen i 9. klasse (i enten dansk, matematik, Ikke gået til eksamen i 9. klasse (i enten dansk, matematik, Vestlige- og Ikkevestlige indvandrere. Gået til mindst én eksamen i 9. klasse (i enten dansk, matematik, Ikke gået til eksamen i 9. klasse (i enten dansk, matematik, fysik, engelsk). Personer med dansk oprindelse eller vestlige/ikke-vestlige efterkommere (eller uoplyst). Personer med dansk oprindelse eller vestlige/ikke-vestlige efterkommere (eller uoplyst). beskæftigelse (beskæftigelsesgrad under 0,6 pct. de seneste 36 mdr.). Beskæftigelsesgrad på over 2,4 pct. de seneste 36 mdr. Ikke gået til eksamen i 9. klasse (i enten dansk, matematik, Gået til mindst en eksamen i 9. klasse (i enten dansk, matematik, Overførelsesgrad på offentligforsørgelse, ekskl. SU, over 0,04 pct. de seneste 60 mdr. Det længste ansættelsesforløb hos samme arbejdsgiver er over 187 dage (eller uoplyst) inden for de seneste 24 mdr. Antal personer Sandsynlighed ,9 pct ,0 pct ,9 pct ,4 pct ,5 pct ,1 pct ,8 pct ,1 pct. 8

9 9 18 år. Ikke gået til eksamen i 9. klasse (i enten dansk, matematik, beskæftigelse (beskæftigelsesgrad under 0,6 pct. de seneste 36 mdr.). offentlig forsørgelse, ekskl. SU, (overførelsesgrad på under 0,04 pct. de seneste 60 mdr.). Personer med dansk (eller uoplyst) oprindelse , år. Ikke gået til eksamen i 9. klasse (i enten dansk, matematik, beskæftigelse (beskæftigelsesgrad under 0,6 pct. de seneste 36 mdr.). offentlig forsørgelse, ekskl. SU, (overførelsesgrad på under 0,04 pct. de seneste 60 mdr.). Vestlige/ikke-vestlige efterkommere eller indvandrere ,9 pct år eller ældre. under 0,3 pct. de seneste 36 mdr.). Har gået til mindst en eksamen i 9. klasse (i enten dansk, matematik, Overførelsesgrad på offentligforsørgelse, ekskl. SU, på over 80 pct. de seneste 60 mdr ,1 pct år eller ældre. under 0,3 pct. de seneste 36 mdr.). Ikke gået til eksamen i 9. klasse (i enten dansk, matematik, fysik, engelsk). Overførelsesgrad på offentligforsørgelse, ekskl. SU, mellem 30 pct. og 75 pct. de seneste 60 mdr ,0 pct år eller ældre. under 0,3 pct. de seneste 36 mdr.). Ikke gået til eksamen i 9. klasse (i enten dansk, matematik, fysik, engelsk). Overførelsesgrad på offentligforsørgelse, ekskl. SU, over 75 pct. de seneste 60 mdr ,3 pct. 9

10 14 23 år eller ældre år eller ældre. Beskæftigelsesgrad mellem 11 pct. og 58 pct. de under 0,3 pct. de seneste 36 mdr.). Overførelsesgrad på offentligforsørgelse, ekskl. SU, på over 30 pct. de seneste 60 mdr. eller uoplyst. Ikke gået til eksamen i 9.klasse (i enten dansk, matematik, Det længste ansættelsesforløb hos samme arbejdsgiver er 43 dage inden for de seneste 24 mdr. offentlig forsørgelse, ekskl. SU, (overførelsesgrad på under 0,04 pct. de seneste 60 mdr.). Ikke-vestlige indvandrere og efterkommere ,5 pct ,7 pct. Note: Noderne viser kombinationer af karakteristika i alle slutnoder, som indgår i risikogruppen i det statistiske beslutningstræ. I den anvendte metode er det kombinationer af de karakteristika, som fremgår af hver node, der er afgørende, og ikke de enkelte karakteristika særskilt. 10

Beskrivelse af profilafklaringsværktøjet til dagpengemodtagere

Beskrivelse af profilafklaringsværktøjet til dagpengemodtagere Beskrivelse af profilafklaringsværktøjet til dagpengemodtagere Hvad er profilafklaringsværktøjet? Profilafklaringsværktøjet, som dagpengemodtagere møder i begyndelsen af deres ledighedsforløb, best af

Læs mere

Arbejdet med STARs profilafklaringsværktøjer. SAS netværksmøde den 13. oktober 2016

Arbejdet med STARs profilafklaringsværktøjer. SAS netværksmøde den 13. oktober 2016 Arbejdet med STARs profilafklaringsværktøjer SAS netværksmøde den 13. oktober 2016 13. oktober2016 Disposition Introduktion og rammesætning Eksempel: Statistisk profilafklaringsmodel for uddannelseshjælpsmodtagere

Læs mere

Analytisk beredskab giver ny indsigt i arbejdsmarkedet Michael Sperling SAS Institute

Analytisk beredskab giver ny indsigt i arbejdsmarkedet Michael Sperling SAS Institute make connections share ideas be inspired Analytisk beredskab giver ny indsigt i arbejdsmarkedet Michael Sperling SAS Institute Hvem bliver langtidsledige? Hvad er sandsynligheden for at komme tilbage i

Læs mere

Etnicitet og ledighed - unge under 30 år

Etnicitet og ledighed - unge under 30 år og ledighed - unge under 30 år NOTAT Job og Ydelse 7. januar 2015 Følgende notat giver et indblik i øvrige borgere og indvandreres 1 fordeling på ydelser a-dagpenge, kontant- og uddannelseshjælp - i aldersn

Læs mere

Vejledning til Profilafklaring. Forberedelsesskema

Vejledning til Profilafklaring. Forberedelsesskema Vejledning til Profilafklaring Forberedelsesskema Version: 1.0 Oprettet den 8. maj 2017 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 1.1 HVORNÅR OG HVORDAN VISES MULIGHEDEN FOR AT UDFYLDE ET FORBEREDELSESSKEMA?... 3 1.2

Læs mere

Danske Bank 9402 4800 1976 86

Danske Bank 9402 4800 1976 86 ANSØGNINGSSKEMA Pilotprojektet - Samtaler og indsatser, der modvirker langtidsledighed Ansøgningen må maksimalt fylde 6 sider i alt. Ansøgning sendes til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering elektronisk

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

Bilag 2. Baggrundsnotat om 10. klasse: Søgemønstre, elevsammensætning og effekt

Bilag 2. Baggrundsnotat om 10. klasse: Søgemønstre, elevsammensætning og effekt Bilag 2. Baggrundsnotat om 10. klasse: Søgemønstre, elevsammensætning og effekt Side 1 af 10 I dette baggrundsnotat præsenteres et uddrag af analyser og fakta for 10. klasse i Aarhus Kommune: Udviklingen

Læs mere

I denne manual om profilafklaringsværktøjet kan du læse om:

I denne manual om profilafklaringsværktøjet kan du læse om: DIGITAL PROFILAFKLARING FOR UNGE PÅ UDDANNELSESHJÆLP MANUAL INDLEDNING Den 1. januar 2014 trådte kontanthjælpsreformen i kraft. Det indebærer bl.a. indførelse af en ny ydelse, uddannelseshjælp og et nyt

Læs mere

- hvor går de hen? Vejlefjordskolen Stx

- hvor går de hen? Vejlefjordskolen Stx Vejlefjordskolen Stx giver et overblik over de elever, der kommer ind på ungdomsuddannelsesinstitutionen, hvor mange, der fuldfører og hvor de går hen, når de forlader uddannelsen. Regional Udvikling 2015

Læs mere

Indvandrere og efterkommere føler sig som danskere

Indvandrere og efterkommere føler sig som danskere Indvandrere og efterkommere føler sig som danskere Langt de fleste indvandrere og efterkommere ser sig selv som danskere eller danskere med indvandrerbaggrund. Kun en mindre del føler sig primært som indvandrere.

Læs mere

Hærens Konstabel- og Korporalforening

Hærens Konstabel- og Korporalforening Bilag 1 A-kassens beretning 2011 Hærens Konstabel- og Korporalforening 1 A-kassens beretning August 2010-august 2011 3 Nye regler for ledige 3 Dagpengeforliget 3 Selvvalgt uddannelse 3 Krav til dokumentation

Læs mere

Jobcentrenes instrumenter overfor de svage ledige. Hvad virker og hvad bør udvikles? v/regionsdirektør Jan Hendeliowitz

Jobcentrenes instrumenter overfor de svage ledige. Hvad virker og hvad bør udvikles? v/regionsdirektør Jan Hendeliowitz Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Jobcentrenes instrumenter overfor de svage ledige. Hvad virker og hvad bør udvikles? v/regionsdirektør Jan Hendeliowitz Målgruppen Ikke en klar definition /

Læs mere

Vejledning om valg af uddannelse og erhverv. Kvantitativ undersøgelse blandt elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser

Vejledning om valg af uddannelse og erhverv. Kvantitativ undersøgelse blandt elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser Vejledning om valg af uddannelse og erhverv Kvantitativ undersøgelse blandt elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser Vejledning om valg af uddannelse og erhverv Kvantitativ undersøgelse blandt

Læs mere

Analysepapir 2 Korttidsledigheden og afgang fra ledighed til beskæftigelse. Serviceeftersyn Flere i Arbejde. Beskæftigelsesministeriet

Analysepapir 2 Korttidsledigheden og afgang fra ledighed til beskæftigelse. Serviceeftersyn Flere i Arbejde. Beskæftigelsesministeriet Serviceeftersyn Flere i Arbejde Analysepapir 2 Korttidsledigheden og afgang fra ledighed til beskæftigelse Beskæftigelsesministeriet KUC, overvågningsenheden Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Forsikrede

Læs mere

Resultatrevision 2012 for Guldborgsund Kommune

Resultatrevision 2012 for Guldborgsund Kommune Unge under 30 år Dec 2011 1.327 2 0-12 1 Guldborgsund Resultatrevision 2012 for Guldborgsund Kommune Ifølge Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats skal de ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING. kvt. Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal fokus

Læs mere

Nye ministermål for beskæftigelsesindsatsen på Jobindsats.dk

Nye ministermål for beskæftigelsesindsatsen på Jobindsats.dk Arbejdsmarkedsstyrelsens nyhedsbrev om Jobindsats.dk Nr. 11, 16. maj 2011 Nye ministermål for beskæftigelsesindsatsen på Jobindsats.dk, side 1 Ny måling af rettidighed for samtaler med sygedagpengemodtagere,

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING. kvartal 01 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Esbjerg Kommune 1 I denne rapport sættes

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 BUU Alm.del Bilag 51 Offentligt. De socioøkonomiske referencer for grundskolekarakterer 2014

Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 BUU Alm.del Bilag 51 Offentligt. De socioøkonomiske referencer for grundskolekarakterer 2014 Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 BUU Alm.del Bilag 51 Offentligt De socioøkonomiske referencer for grundskolekarakterer 2014 1 Indhold Sammenfatning... 4 Indledning... 6 Resultater... 8 Elever...

Læs mere

Faktaark: Vilkår. Indhold. Undersøgelsen viser at:

Faktaark: Vilkår. Indhold. Undersøgelsen viser at: Faktaark: Vilkår Undersøgelsen viser at: Den ugentlige arbejdstid ved job i udlandet er gennemsnitligt 47 timer Mere end 3 ud af 4 djøfere ansat i udlandet angiver, at aftenarbejde er en del af arbejdet

Læs mere

Spørgeskema til borgere

Spørgeskema til borgere Spørgeskema til borgere I dette spørgeskema vil du blive bedt om at svare på en række spørgsmål, der handler om din situation i forhold til at komme i arbejde. Du vil blive bedt om at vurdere din situation

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 19 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 19 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 19 Offentligt Undervisningsministeriet Indførelse af socialt taxameter og øget geografisk tilskud 6. oktober 2014 Det fremgår

Læs mere

Svært at lokke seniorer til en ekstra indsats

Svært at lokke seniorer til en ekstra indsats Svært at lokke seniorer til en ekstra indsats Seniorerne er upåvirkede af debatten om mangel på arbejdskraft - kun hver fjerde 55-59 årige har således planer om at arbejde, til de bliver 65. ANALYSE-BUREAU

Læs mere

Folkeskoleelever fra Frederiksberg

Folkeskoleelever fra Frederiksberg Folkeskoleelever fra Frederiksberg Analyse af 9. klasses eleverne 2008-2012 Aksel Thomsen Carsten Rødseth Barsøe Louise Poulsen Oktober 2015 Danmark Statistik Sejrøgade 11 2100 København Ø FOLKESKOLEELEVER

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget: Opfølgning på særlige indsatsområder pr. april 2015

Arbejdsmarkedsudvalget: Opfølgning på særlige indsatsområder pr. april 2015 Arbejdsmarkedsudvalget: Opfølgning på særlige indsatsområder pr. april 2015 Indhold Indsatsområde 1: Flere unge skal have uddannelse... 2 Indsatsområde 2: Langvarige modtagere af offentlig forsørgelse

Læs mere

Ufaglærtes bevægelser fra ledighed til beskæftigelse Januar 2012

Ufaglærtes bevægelser fra ledighed til beskæftigelse Januar 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ufaglærtes bevægelser fra ledighed til beskæftigelse Januar 2012 Ufaglærtes bevægelser fra ledighed til beskæftigelse Ufaglærte udgør 36 pct. af de ledige i

Læs mere

Lovgivning og kompensationsmuligheder

Lovgivning og kompensationsmuligheder Døvekonsulenterne CFD s døvekonsulenter yder specialrådgivning til voksne med et alvorligt høretab, primært tegnsprogsbrugere. Døvekonsulenterne behersker tegnsprog og kan dermed kommunikere direkte med

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. KVT. 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

DIGITAL PROFILAFKLARING PÅ JOBNET TIL KONTANTHJÆLPS- OG DAGPENGEANSØGERE VEJLEDNING INDLEDNING

DIGITAL PROFILAFKLARING PÅ JOBNET TIL KONTANTHJÆLPS- OG DAGPENGEANSØGERE VEJLEDNING INDLEDNING DIGITAL PROFILAFKLARING PÅ JOBNET TIL KONTANTHJÆLPS- OG DAGPENGEANSØGERE VEJLEDNING INDLEDNING Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering lancerer den 1. maj 2014 et digitalt profilafklaringsværktøj til

Læs mere

Profilmodel 2012 Højeste fuldførte uddannelse

Profilmodel 2012 Højeste fuldførte uddannelse Profilmodel 12 Højeste fuldførte uddannelse En fremskrivning af en ungdomsårgangs højeste fuldførte uddannelse Profilmodel 12 er en fremskrivning af, hvordan en ungdomsårgang vil uddanne sig i løbet af

Læs mere

Resultatrevision 2011. Ishøj Kommune

Resultatrevision 2011. Ishøj Kommune Resultatrevision 2011 Ishøj Kommune April 2012 Resultatrevision for Jobcenter Vallensbæk Ishøj kommune 2011 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering om resultatrevision 2011... 3 2. Scorecard - ministermål...

Læs mere

Strategi for. bekæmpelse af langtidsledighed 2015-2016

Strategi for. bekæmpelse af langtidsledighed 2015-2016 Strategi for bekæmpelse af langtidsledighed 2015-2016 1 Strategi for bekæmpelse af langtidsledighed Indledning. Næsten 10.000 personer henvender sig årligt i Jobcenter Esbjerg på grund af arbejdsløshed.

Læs mere

I arbejdet med ungeindsatsen har kommunalbestyrelsen vedtaget fem overordnede mål.

I arbejdet med ungeindsatsen har kommunalbestyrelsen vedtaget fem overordnede mål. Opfølgning på resultatmål 27. maj 2014 vedtog Ungeudvalget resultatmål for ungeindsatsen. Det blev også besluttet, at der løbende skal følges op på, hvordan det går med målopfyldelsen. Dette er første

Læs mere

MEDLEMSARRANGEMENT TRAFIK OG JERNBANE RÅDIGHEDSLØNSFORENINGEN DEN 16. NOVEMBER 2015

MEDLEMSARRANGEMENT TRAFIK OG JERNBANE RÅDIGHEDSLØNSFORENINGEN DEN 16. NOVEMBER 2015 MEDLEMSARRANGEMENT TRAFIK OG JERNBANE RÅDIGHEDSLØNSFORENINGEN DEN HVAD VIL VI FORTÆLLE JER SIDE: 2 / Hvilke betingelser skal der til for at få dagpenge og hvor længe. / Hvad må jeg mens jeg får dagpenge.

Læs mere

- hvor går de hen? Herning Gymnasium Stx

- hvor går de hen? Herning Gymnasium Stx Herning Gymnasium Stx giver et overblik over de elever, der kommer ind på ungdomsuddannelsesinstitutionen, hvor mange, der fuldfører og hvor de går hen, når de forlader uddannelsen. Regional Udvikling

Læs mere

Ny rettidighedsmåling for modtagere af a- dagpenge og kontant- og starthjælp

Ny rettidighedsmåling for modtagere af a- dagpenge og kontant- og starthjælp Arbejdsmarkedsstyrelsens nyhedsbrev om Jobindsats.dk Nr. 10, 2. februar 2011 Ny rettidighedsmåling for modtagere af a-dagpenge og kontant- og starthjælp, side 1 Ny måling af lediges bevægelser mellem matchkategori,

Læs mere

Tilkendelser af førtidspension og fleksjob 2003-2012

Tilkendelser af førtidspension og fleksjob 2003-2012 7. MARTS 2014 Tilkendelser af førtidspension og fleksjob 2003-2012 AF ANDREAS ØSTERGAARD NIELSEN En samlet analyse af tilkendelsespraksis 2003-2012 Formålet med dette notat er at give en samlet beskrivelse

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 2013 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Analyse. Karakterkrav på de gymnasiale uddannelser kan udelukke gode studerende. 5. april 2016. Af Nicolai Kaarsen

Analyse. Karakterkrav på de gymnasiale uddannelser kan udelukke gode studerende. 5. april 2016. Af Nicolai Kaarsen Analyse 5. april 2016 Karakterkrav på de gymnasiale uddannelser kan udelukke gode studerende Af Nicolai Kaarsen Regeringen har forslået at indføre adgangskrav på gymnasierne, så unge skal have mindst 4

Læs mere

Holstebro Kommunes integrationspolitik

Holstebro Kommunes integrationspolitik Page 1 of 9 Holstebro Kommunes integrationspolitik Vedtaget på byrådsmødet den 7. oktober 2008 Page 2 of 9 Indhold Indledning Holstebro Kommunes vision Integrationspolitikkens tilblivelse Vision, værdier

Læs mere

Inaktive unge og uddannelse Nyt kapitel

Inaktive unge og uddannelse Nyt kapitel Inaktive unge og uddannelse Nyt kapitel De fleste unge er enten i uddannelse eller beskæftigelse. Men der er også et stort antal unge, som ikke er. Næsten 1 pct. i alderen 16-29 år har hverken været i

Læs mere

Skolekundskaber og integration1

Skolekundskaber og integration1 Skolekundskaber og integration1 Skolekundskaberne og især matematikkundskaberne målt ved karakteren i folkeskolens afgangsprøve har stor betydning for, om indvandrere og efterkommere får en ungdomsuddannelse.

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 gladsaxe.dk Vejen til uddannelse og job Beskæftigelsesplan 2016 Vision og mission Gladsaxe Byråd har, i udkastet til kommunestrategien for 2014-2018, formuleret følgende overordnede vision: Gladsaxe Kommune

Læs mere

De socioøkonomiske referencer for gymnasiekarakterer 2013

De socioøkonomiske referencer for gymnasiekarakterer 2013 De socioøkonomiske referencer for gymnasiekarakterer 2013 Indhold Sammenfatning... 5 Indledning... 7 Datagrundlag... 9 Elever... 9 Fag, prøveform og niveau... 9 Socioøkonomiske baggrundsvariable... 9

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. kvt. 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Aabenraa Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

Samlet oversigt over alle indikatorer i LIS

Samlet oversigt over alle indikatorer i LIS Samlet skolerapport Samlet oversigt over alle indikatorer i LIS Denne rapport indeholder alle indikatorer på skoleniveau fra LIS på nær de nationale måltal på baggrund af testresultater i dansk, læsning

Læs mere

ANALYSE AF: 15-17-ÅRIGE UDEN UDDANNELSE

ANALYSE AF: 15-17-ÅRIGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF: 15-17-ÅRIGE UDEN UDDANNELSE OM ANALYSEN Fokus på de unge mellem 15-17 år, som ikke er i gang med en uddannelse baseret på kvantitativ data Hvad er sandsynligheden for at de ender i jobcentret

Læs mere

November 2014 UNGE UDEN UDDANNELSE - ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE

November 2014 UNGE UDEN UDDANNELSE - ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE November 2014 UNGE UDEN UDDANNELSE - ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE UNGE UDEN UDDANNELSE - ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE Revision 03 Dato 2014-11-12 Udarbejdet af HELW, TONH Kontrolleret af MJBJ, SKNN Godkendt

Læs mere

Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 3. kvartal 2013

Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 3. kvartal 2013 Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 3. kvartal 2013 Opdateret d. 8. november 2013 Kvartalsafrapportering 3. kvartal 2013 2 Opsummering af Jobcenter Faxes samlede mål og resultatkrav

Læs mere

Flere unge fra kontanthjælp tilgår og fastholdes i uddannelse

Flere unge fra kontanthjælp tilgår og fastholdes i uddannelse Flere unge fra kontanthjælp tilgår og fastholdes i uddannelse KVANTITATIV ANALYSE 09. maj 2016 Viden og Analyse/NNI og CHF Sammenfatning Analysens hovedkonklusioner: Flere af unge mellem 25 og 29 år forlader

Læs mere

Yngre personer med stofmisbrug i behandling

Yngre personer med stofmisbrug i behandling Yngre personer med stofmisbrug i behandling Velfærdspolitisk Analyse E Et stofmisbrug kan have store fysiske, psykiske og sociale konsekvenser, som udgør en barriere for et aktivt liv med uddannelse og

Læs mere

Sygedagpengereformen og det nye revurderingstidspunkt

Sygedagpengereformen og det nye revurderingstidspunkt Sygedagpengereformen og det nye revurderingstidspunkt KVANTITATIV ANALYSE 8. december 2015 J.nr. 2015- Viden og Analyse/SAH Indhold Indledning... 1 Sammenfatning... 2 Ændret adfærd efter det fremrykkede

Læs mere

Indsatsstrategi og status på projekter på integrationsområdet

Indsatsstrategi og status på projekter på integrationsområdet Sekretariatet Jobcentret Sagsbehandler: Malene Nordestgaard Laursen Sagsnr. 15.40.00-P20-1-15 Dato:24.2.2016 Indsatsstrategi og status på projekter på integrationsområdet Antallet af borgere omfattet af

Læs mere

Startrapport Jobcenter Nordfyn April 2007

Startrapport Jobcenter Nordfyn April 2007 Startrapport April 27 Side 1 af 2 Indholdsfortegnelse: 1. INDLEDNING...2 2. SITUATIONEN PÅ DET SYDDANSKE ARBEJDSMARKED...3 3. MINISTERENS MÅL OG REGIONALE RESULTATKRAV...4 4. SITUATIONEN FOR JOBCENTER...7

Læs mere

Effekter af studiejob, udveksling og projektorienterede forløb

Effekter af studiejob, udveksling og projektorienterede forløb Effekter af studiejob, udveksling og projektorienterede forløb En effektanalyse af kandidatstuderendes tilvalg på universiteterne Blandt danske universitetsstuderende er det en udbredt praksis at supplere

Læs mere

Lokal studieordning for Adgangskursus. Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet, Herning

Lokal studieordning for Adgangskursus. Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet, Herning aug. 2015/mrl Lokal studieordning for Adgangskursus Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet, Herning Denne lokale studieordning er et supplement til Bekendtgørelse om adgangskursus og adgangseksamen til ingeniøruddannelserne

Læs mere

4. Samtalen med familien 4.1 Visitation Visitationssamtalen med familien skal gerne forløbe som den plejer.

4. Samtalen med familien 4.1 Visitation Visitationssamtalen med familien skal gerne forløbe som den plejer. 1. Centrale præmisser for effektstudiet Dette studie kan kun gennemføres med jeres opbakning. I er et yderst vigtigt led i studiet, da det jo er jer, der skal formidle studiets præmisser til familien.

Læs mere

Elevfravær, karakterer og overgang til/status på ungdomsuddannelsen

Elevfravær, karakterer og overgang til/status på ungdomsuddannelsen Elevfravær, karakterer og overgang til/status på ungdomsuddannelsen Af Kontor for Analyse og Administration Elevernes fravær i 9. klasse har betydning for deres opnåede karakterer ved de bundne 9.- klasseprøver.

Læs mere

Undervisningseffekter

Undervisningseffekter Skole- og dagtilbudsafdelingen Undervisningseffekter Januar 2013 Baggrund for notatet Undervisningseffekterne indgik i Kvalitetsrapporten første gang i 2011. Dette skete med henblik på fremadrettet at

Læs mere

Evaluering: Effekten af jobrotation

Evaluering: Effekten af jobrotation Evaluering: Effekten af jobrotation Virksomhedsservice gennemførte i september 2014 telefoninterview af borgere, som har afsluttet et jobrotationsvikariat i perioden fra 1. januar 2013 til 31. august 2014.

Læs mere

April 2016. Økonomiske perspektiver ved investering i den kommunale beskæftigelsesindsats Beregningseksempler for Holstebro Kommune

April 2016. Økonomiske perspektiver ved investering i den kommunale beskæftigelsesindsats Beregningseksempler for Holstebro Kommune April 2016 Økonomiske perspektiver ved investering i den kommunale beskæftigelsesindsats Beregningseksempler for Holstebro Kommune Økonomiske perspektiver ved investering i den kommunale beskæftigelsesindsats

Læs mere

DIREKTE ADGANG TIL VIDEREGÅENDE UDDANNELSER HOSPITALSTEKNISK ASSISTENT VIL DU OGSÅ HA LIDT EKSTRA?

DIREKTE ADGANG TIL VIDEREGÅENDE UDDANNELSER HOSPITALSTEKNISK ASSISTENT VIL DU OGSÅ HA LIDT EKSTRA? DIREKTE ADGANG TIL VIDEREGÅENDE UDDANNELSER HOSPITALSTEKNISK ASSISTENT VIL DU OGSÅ HA LIDT EKSTRA GODE SPØRGSMÅL AT STILLE HVAD ER EUX Uddannelsen EUX Hospitalsteknisk assistent giver dig det bedste fra

Læs mere

Sprogscreeningsværktøj til erhvervsuddannelserne

Sprogscreeningsværktøj til erhvervsuddannelserne Sprogscreeningsværktøj til erhvervsuddannelserne Fastholdelseskaravanen v/ projektleder Preben Holm Konference 16. September 2010 Præsentation af sprogscreeningsværktøj Præsentation af Fastholdelseskaravanen

Læs mere

Tal for produktionsskoler i kalenderåret 2009

Tal for produktionsskoler i kalenderåret 2009 Tal for produktionsskoler i kalenderåret 2009 Af Asger Hyldebrandt Pedersen 8 pct. flere deltagere har afsluttet ophold på produktionsskoler i 2008 end i 2009. Alderen på de afsluttende deltagere steg.

Læs mere

PÅ VEJ FREM. En analyse af uddannelsesmønstret for unge i udsatte boligområder

PÅ VEJ FREM. En analyse af uddannelsesmønstret for unge i udsatte boligområder PÅ VEJ FREM En analyse af uddannelsesmønstret for unge i udsatte boligområder PÅ VEJ FREM KONKLUSIONER OG ANBEFALINGER Uddannelsesmønstrene for unge i Danmark har de seneste år ændret sig markant, så stadigt

Læs mere

Ufaglærtes bevægelser fra ledighed til beskæftigelse

Ufaglærtes bevægelser fra ledighed til beskæftigelse Kræn Blume Jensen & Vibeke Tornhøj Christensen Ufaglærtes bevægelser fra ledighed til beskæftigelse Resultater og konklusioner Publikationen Ufaglærtes bevægelser fra ledighed til beskæftigelse Resultater

Læs mere

Grundskolekarakterer 9. klasse Prøvetermin maj/juni 2012 1

Grundskolekarakterer 9. klasse Prøvetermin maj/juni 2012 1 Grundskolekarakterer 9. klasse Prøvetermin maj/juni 2012 1 Af Line Steinmejer Nikolajsen og Katja Behrens I dette notat præsenteres udvalgte resultater for folkeskolens afgangsprøver i 9. klasse for prøveterminen

Læs mere

Tema: Unge i Rudersdal et blik på unges uddannelse og arbejde. - Møde i Erhvervs-, Vækst-, og Beskæftigelsesudvalget 09.04.2014

Tema: Unge i Rudersdal et blik på unges uddannelse og arbejde. - Møde i Erhvervs-, Vækst-, og Beskæftigelsesudvalget 09.04.2014 Tema: Unge i Rudersdal et blik på unges uddannelse og arbejde Møde i Erhvervs, Vækst, og Beskæftigelsesudvalget 09.04.2014 Indhold Ungepolitik Unge i Jobcentret Uddannelse Kriminalitet Kontanthjælpsreformen

Læs mere

Beskæftigelsen i bilbranchen

Beskæftigelsen i bilbranchen Beskæftigelsen i bilbranchen Sammenfatning Bilbranchen har sammen med DI s kompetenceenhed Arbejdsmarkeds-politik lavet en ny analyse om beskæftigelsen. Den tegner en profil af bilbranchen, som på mange

Læs mere

Kvalitetsstandard for visitation af unge under 30 år til uddannelseshjælp / kontanthjælp

Kvalitetsstandard for visitation af unge under 30 år til uddannelseshjælp / kontanthjælp Kvalitetsstandard for visitation af unge under 30 år til uddannelseshjælp / kontanthjælp Norddjurs Kommune Godkendt af Kommunalbestyrelsen XXX 2014 Norddjurs Kommune Godkendt i kommunalbestyrelsen den

Læs mere

Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Egedal

Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Egedal Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Egedal Januar 2016 Indhold Denne rapport er udarbejdet af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) og indeholder en status på de beskæftigelsespolitiske

Læs mere

Resultatrevision 2012. Jobcenter Jammerbugt

Resultatrevision 2012. Jobcenter Jammerbugt Resultatrevision 2012 Jobcenter Jammerbugt 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Resultatoversigt... 4 2.1 Resultater... 5 2.1.1 Ministermål 1: Arbejdskraftreserven... 5 2.1.2 Ministermål 2: Permanente forsørgelsesordninger...

Læs mere

Den sociale afstand bliver den mindre?

Den sociale afstand bliver den mindre? Den sociale afstand bliver den mindre? Bekæmpelse af negativ social arv er et erklæret mål for alle danske regeringer, uanset partifarve. Alle uanset familiemæssig og social baggrund skal have lige chancer

Læs mere

Ansat med løntilskud på en offentlig arbejdsplads F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. Et springbræt til arbejdsmarkedet

Ansat med løntilskud på en offentlig arbejdsplads F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. Et springbræt til arbejdsmarkedet September 2012 Ansat med løntilskud på en offentlig arbejdsplads F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E Et springbræt til arbejdsmarkedet Du skal snart starte i et løntilskudsjob på en arbejdsplads.

Læs mere

Efterskoleforeningen. Pixi-udgave af rapport. Efterskolernes effekt på unges uddannelse og beskæftigelse

Efterskoleforeningen. Pixi-udgave af rapport. Efterskolernes effekt på unges uddannelse og beskæftigelse Pixi-udgave af rapport Efterskolernes effekt på unges uddannelse og beskæftigelse Capacent Epinion Indhold 1. Et efterskoleophold 1 1.1 Flere skal gennemføre en ungdomsuddannelse 1 1.2 Data og undersøgelsesmetode

Læs mere

Børn i lavindkomstfamilier KORT & KLART

Børn i lavindkomstfamilier KORT & KLART Børn i lavindkomstfamilier KORT & KLART Om dette hæfte 2 Hvor mange børn lever i familier med en lav indkomst? Er der blevet færre eller flere af dem i de seneste 30 år? Og hvordan går det børn i lavindkomstfamilier,

Læs mere

Evaluering: Effekten af jobrotation

Evaluering: Effekten af jobrotation Evaluering: Effekten af jobrotation Virksomhedsservice gennemførte i september 2014 en telefonbaseret interviewundersøgelse blandt borgere, som har afsluttet et jobrotationsvikariat i perioden fra 1. januar

Læs mere

Beskæftigelsessituationen på SOSU-området i Syddanmark

Beskæftigelsessituationen på SOSU-området i Syddanmark Beskæftigelsessituationen på SOSU-området i Syddanmark - Resultater og erfaringer December 2007 - 2 - Beskæftigelsesregion Syddanmark har iværksat en analyse af beskæftigelsessituationen på SO- SU 1 -området

Læs mere

Kvalitetsstandard for ressourceforløb

Kvalitetsstandard for ressourceforløb Kvalitetsstandard for ressourceforløb Introduktion Den 1. januar 2013 trådte reformen af førtidspension og fleksjob i kraft. Reformen har medført store ændringer i arbejdet med komplekse sager. Ud fra

Læs mere

Den faktiske mobilitet blandt ledige i Syddanmark. En undersøgelse af lediges faglige og geografiske mobilitet ved tilbagevenden til job

Den faktiske mobilitet blandt ledige i Syddanmark. En undersøgelse af lediges faglige og geografiske mobilitet ved tilbagevenden til job Den faktiske mobilitet blandt ledige i Syddanmark En undersøgelse af lediges faglige og geografiske mobilitet ved tilbagevenden til job Juni 21 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 1 2. Indledning og sammenfatning...

Læs mere

Analyse 11. december 2014

Analyse 11. december 2014 11. december 1 Dagpengereformen får fortsat flere langtidsledige i beskæftigelse Der er fortsat stort fokus på de personer, der efter dagpengereformens start har opbrugt deres dagpengeperiode. Men har

Læs mere

B) Understøttende resultatmål målrettet kompetencegrupper og medarbejdere, som understøtter benchmarking resultatmålene.

B) Understøttende resultatmål målrettet kompetencegrupper og medarbejdere, som understøtter benchmarking resultatmålene. Notatark Sagsnr. 15.00.00-A00-11- 15 Sagsbehandler Kirsten Pedersen 20.5.2015 Benchmarking mål for beskæftigelsesområdet 2016 Til de overordnede strategiske mål, som er formuleret i notat tilknyttet dagsorden

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 Indholdsfortegnelse 1 Indledning..... 3 2 Beskæftigelsesministerens indsatsområder i 2016... 4 3 Beskæftigelsesplanens opbygning... 4 4 Resultater de seneste år... 5 4.1 Udviklingen

Læs mere

Analysepapir 6. Effekter af aktiveringsindsatsen

Analysepapir 6. Effekter af aktiveringsindsatsen Serviceeftersyn Flere i Arbejde Analysepapir 6 Effekter af aktiveringsindsatsen Beskæftigelsesministeriet: Arbejdsmarkedsstyrelsen Departementet Styring af regional statslig niveau og beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Store gevinster af at uddanne de tabte unge

Store gevinster af at uddanne de tabte unge Store gevinster af at uddanne de tabte unge Gennem de senere år har der været stor diskussion om, hvor stor gevinsten vil være ved at uddanne den gruppe af unge, som i dag ikke får en uddannelse. Nye studier

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Beskæftigelses og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Fyn. AMK-Syd 10-03-2016

Status på reformer og indsats RAR Fyn. AMK-Syd 10-03-2016 Status på reformer og indsats RAR Fyn AMK-Syd 10-03-2016 Marts 2016 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der er en

Læs mere

Effekten af kommunernes integrationsindsats

Effekten af kommunernes integrationsindsats Effekten af kommunernes integrationsindsats målt ved udlændinges beskæftigelse April 2005 Indhold Kapitel 1: Indledning 1.1 Baggrund 2 1.2 Rapportens opbygning 3 Kapitel 2: Sammenfatning 4 Kapitel 3: Effekten

Læs mere

Fælles fynsk beskæftigelsesstrategi vedr. bygge/anlægsområdet

Fælles fynsk beskæftigelsesstrategi vedr. bygge/anlægsområdet 2015 Fælles fynsk beskæftigelsesstrategi vedr. bygge/anlægsområdet Baggrund Flere af de fynske byggerier er nu i gang. Den positive udvikling på de store byggepladser og bygge- og anlægsbranchen generelt

Læs mere

Jobcenterets anvendelse af sanktioner i beskæftigelsesindsatsen - for stærke ledige

Jobcenterets anvendelse af sanktioner i beskæftigelsesindsatsen - for stærke ledige TULU 2. december 2015 Jobcenterets anvendelse af sanktioner i beskæftigelsesindsatsen - for stærke ledige v/sofie Steensgaard, afdelingsleder og Inge Beck, teamleder Job & Helhedsindsats Hvad betyder sanktioner?

Læs mere

Notat: Forlist, men ikke fortabt

Notat: Forlist, men ikke fortabt 1 Notat: Forlist, men ikke fortabt Tænketanken DEA sætter i denne analyse fokus på de unge på kanten. Det handler om de unge, som af forskellige årsager aldrig rigtig får fat i hverken uddannelse eller

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE Til job- og arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE Til job- og arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE Til job- og arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning Marts 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne

Læs mere

ANALYSE AF UDFALDSRAMTE DAGPENGEMODTAGERE I AALBORG KOMMUNE

ANALYSE AF UDFALDSRAMTE DAGPENGEMODTAGERE I AALBORG KOMMUNE MAJ 2015 JOBCENTER AALBORG OG ARBEJDSMARKEDSKONTOR NORD ANALYSE AF UDFALDSRAMTE DAGPENGEMODTAGERE I AALBORG KOMMUNE RAPPORT ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40

Læs mere

Find dit nye job på FOA Job. Brugervejledning. Er du træt af dit job? opsagt eller ledig? ved at afslutte en uddannelse? ved at flytte?

Find dit nye job på FOA Job. Brugervejledning. Er du træt af dit job? opsagt eller ledig? ved at afslutte en uddannelse? ved at flytte? Oktober 2010 F O A F A G O G A R B E J D E Er du træt af dit job? opsagt eller ledig? ved at afslutte en uddannelse? ved at flytte? Find dit nye job på FOA Job Brugervejledning Indholdsfortegnelse: Hvad

Læs mere

Forskerbeskyttelse i CPR 2008

Forskerbeskyttelse i CPR 2008 Danmarks Statistik, Metode 16. janaur 2008 Statistisk metode BNL Forskerbeskyttelse i CPR 2008 Antallet af personer med forskerbeskyttelse har siden år 2000 været kraftigt stigende, og det stiger fortsat.

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 8. april 2014 Mødetidspunkt: 14:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Bjarne Thyregod, Anders

Læs mere

Mere end hver 3. indvandrerdreng i Danmark får ingen uddannelse

Mere end hver 3. indvandrerdreng i Danmark får ingen uddannelse Uddannelsesfiasko i Danmark Mere end hver 3. indvandrerdreng i Danmark får ingen uddannelse Regeringens 2015-målsætning om, at 95 pct. af en ungdomsårgang skal have en ungdomsuddannelse er langt fra opfyldt.

Læs mere