Tak for henvendelsen. Advokatrådet har besluttet ikke at afgive høringssvar. Med venlig hilsen. Henriette Fagerberg Erichsen Sekretær

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tak for henvendelsen. Advokatrådet har besluttet ikke at afgive høringssvar. Med venlig hilsen. Henriette Fagerberg Erichsen Sekretær"

Transkript

1 Børne- og Undervisningsudvalget L 115 Bilag 1 Offentligt Nr.1 Fra: DEP - AAR JK Til: Emne: VS: Høring over lovforslag om ændring af IEU-loven og EUD-loven (Fritagelse for betalingskravet på erhvervsuddannelser for visse flygtninge) - høringsfrist fredag den 18. september 2020 kl (Sagsnr.: ) Dato: 31. august :07:35 Vedhæftede filer: image002.png InlineImage 1.png Fra: Henriette Fagerberg Erichsen Sendt: 31. august :36 Til: DEP - AAR JK Emne: Sv: Høring over lovforslag om ændring af IEU-loven og EUD-loven (Fritagelse for betalingskravet på erhvervsuddannelser for visse flygtninge) - høringsfrist fredag den 18. september 2020 kl (Sagsnr.: ) Tak for henvendelsen. Advokatrådet har besluttet ikke at afgive høringssvar. Henriette Fagerberg Erichsen Sekretær Advokatsamfundet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K D Til: Cc: Fra: Titel: Høring over lovforslag om ændring af IEU-loven og EUD-loven (Fritagelse for betalingskravet på erhvervsuddannelser for visse flygtninge) - høringsfrist fredag den 18. september 2020 kl Sendt: :26 Sagsnr. 20/16383 Til adressater på den vedlagte høringsliste. Hermed sendes forslag til lov om ændring lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse og lov om erhvervsuddannelser (Fritagelse for betalingskravet på erhvervsuddannelser for visse flygtninge) i høring. Der henvises til vedlagte høringsbrev. Børne- og Undervisningsministeriet skal anmode om at modtage eventuelle bemærkninger til udkastet til lovforslag senest fredag den 18. september 2020 kl

2 Høringssvar kan sendes til med angivelsen Høring Gratis uddannelse til flygtninge samt afsenders navn i emnefeltet. Materialet lægges endvidere på Høringsportalen. Fuldmægtig Departementet Juridisk Kontor Frederiksholms Kanal København K Tlf. nr.: Direkte tlf.:

3 Nr. 3 Fra: Til: Cc: Emne: DEP - AAR JK Henrik Thode VS: Svar fra Ankenævnet for Statens Uddannelsesstøtteordninger - Høring Gratis uddannelse til flygtninge Dato: 1. september :44:08 Vedhæftede filer: Høringssvar fra Ankenævnet for Statens Uddannelsesstøtteordninger.docx Fra: Ledelsessekretariat Ankestyrelsen Sendt: 1. september :33 Til: DEP - AAR JK Emne: Svar fra Ankenævnet for Statens Uddannelsesstøtteordninger - Høring Gratis uddannelse til flygtninge Til Børne- og Undervisningsministeriet Svar fra Ankenævnet for Statens Uddannelsesstøtteordninger - Høring over lovforslag om ændring af IEU-loven og EUD-loven (Fritagelse for betalingskravet på erhvervsuddannelser for visse flygtninge). Venlig hilsen Lone Nielsen Sekretær Ledelse & Økonomi Direkte telefon: Mail: Postadresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice Mail: Telefon: Hjemmeside: Åbningstid: alle hverdage Fortrolige og personfølsomme oplysninger skal sendes til

4 Børne- og Undervisningsministeriet (BUVM) Frederiksholms Kanal København K Høring over lovforslag om ændring af IEU-loven og EUD-loven (Fritagelse for betalingskravet på erhvervsuddannelser for visse flygtninge). Ankenævnet for Statens Uddannelsesstøtteordninger har ingen bemærkninger. 1. september 2020 J.nr Cpr.nr. Ankestyrelsen 7998 Statsservice Venlig hilsen Ankenævnet for Statens Uddannelsesstøtteordninger Tel EAN-nr: Åbningstid: man-fre kl

5 Fra: DEP - AAR JK Til: Emne: VS: Høring Gratis uddannelse til flygtninge - CFU Dato: 3. september :38:30 Vedhæftede filer: image005.png Nr. 7 Fra: info cfu-net Sendt: 2. september :03 Til: DEP - AAR JK Emne: [SUSPECTED SPAM] Høring Gratis uddannelse til flygtninge - CFU Til rette vedkommende. CFU har modtaget høring over lovforslag om ændring af IEU-loven og EUD-loven (Fritagelse for betalingskravet på erhvervsuddannelser for visse flygtninge). Høringen giver ikke anledning til bemærkninger fra CFU. Camilla Christensen Assistent CFU - Centralorganisationernes Fællesudvalg Niels Hemmingsens Gade 10, København K Telefon Mail: Fra: Sendt: 28. august :27 Cc: DEP - AAR JK Emne: Høring over lovforslag om ændring af IEU-loven og EUD-loven (Fritagelse for betalingskravet på erhvervsuddannelser for visse flygtninge) - høringsfrist fredag den 18. september 2020 kl Sagsnr. 20/16383 Til adressater på den vedlagte høringsliste. Hermed sendes forslag til lov om ændring lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse og lov om erhvervsuddannelser (Fritagelse for betalingskravet på erhvervsuddannelser for visse flygtninge) i høring. Der henvises til vedlagte høringsbrev. Børne- og Undervisningsministeriet skal anmode om at modtage eventuelle bemærkninger til udkastet til lovforslag senest fredag den 18. september 2020 kl Høringssvar kan sendes til med angivelsen Høring Gratis uddannelse til

6 flygtninge samt afsenders navn i emnefeltet. Materialet lægges endvidere på Høringsportalen. Fuldmægtig Departementet Juridisk Kontor Frederiksholms Kanal København K Tlf. nr.: Direkte tlf.: FORTROLIGHED: Denne og evt. vedhæftede filer kan indeholde fortrolige oplysninger. Er du ikke rette modtager, bedes du venligst omgående underrette os og derefter slette en og enhver vedhæftet fil uden at beholde en kopi og uden at videregive oplysninger om indholdet. Vores persondatapolitik fremgår af vores hjemmesider:

7 Nr. 11 Fra: DEP - AAR JK Til: Cc: Henrik Thode Emne: VS: Høring Gratis uddannelse til flygtninge. Danmarks Private Skoler Dato: 17. september :08:24 Vedhæftede filer: image008.png image009.png image010.png image011.png image012.png Fra: Simone Dalsgaard Sendt: 17. september :03 Til: DEP - AAR JK Cc: Karsten Suhr Søren Tonnesen Lodahl Emne: Høring Gratis uddannelse til flygtninge. Danmarks Private Skoler Til Børne- og Undervisningsministeriet, Departementet Frederiksholm Kanal København K Vedr. Høring over gratis uddannelse til flygtninge I høringsbrev af 28. august anmoder Børne- og Undervisningsministeriet ved departementet om eventuelle bemærkninger vedrørende ovenstående. Foreningen Danmarks Private Skoler grundskoler og gymnasier takker for muligheden til at give vores synspunkter til kende. Foreningen har ingen særlige bemærkninger til lovændringen. Venligst Simone Dalsgaard Chefkonsulent, Kommunikationsansvarlig Tlf / Ny Kongensgade 15, København K

8 Fra: DEP - AAR JK Til: Cc: Henrik Thode Emne: VS: Høring - Gratis uddannelse til flygtninge - Danmarks Vejlederforening Dato: 15. september :14:02 Vedhæftede filer: Høringssvar Gratis uddannelse til flygtninge - Danmarks Vejlederforening.pdf image002.png Nr. 12 Fra: Sendt: 15. september :05 Til: DEP - AAR JK Emne: Høring - Gratis uddannelse til flygtninge - Danmarks Vejlederforening Til Børne- og Undervisningsministeriet Departementet Frederiksholms Kanal København K Jeg sender hermed høringssvar fra Danmarks Vejlederforening. Karina Meinecke Formand Mail: Telefon: Web:

9 Børne- og Undervisningsministeriet Departementet Frederiksholms Kanal København K København den 15. september 2020 Høring over forslag til lov om ændring af lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse og lov om erhvervsuddannelser (Fritagelse for betalingskravet på erhvervsuddannelser for visse flygtninge og familiesammenførte) Danmarks Vejlederforening takker for muligheden for at afgive høring til lovændring. Danmarks Vejlederforening ser positivt på lovændringen. på Bestyrelsens vegne Karina Meinecke Formand

10 Nr. 13 Fra: DEP - AAR JK Til: Cc: Henrik Thode Emne: VS: Høring - Gratis uddannelse til flygtninge Dansk Arbejdsgiverforening Dato: 17. september :02:09 Vedhæftede filer: Høringssvar om fritagelse af betalingkrav på erhvervsuddannelser for flygtninge.docx Fra: Sune Holm Pedersen Sendt: 17. september :36 Til: DEP - AAR JK Emne: Høring - Gratis uddannelse til flygtninge Dansk Arbejdsgiverforening Kære Børne- og Undervisningsministeriet Vedlagt er Dansk Arbejdsgiverforenings høringssvar til Forslag om ændring af lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse og lov om erhvervsuddannelser (Fritagelse for betalingskravet på erhvervsuddannelser for visse flygtninge). Sune Holm Pedersen Chefkonsulent Vester Voldgade København V Direkte Mobil Mail Twitter da.dk Denne mail er tilsigtet en bestemt modtager og kan indeholde fortrolige oplysninger. Er du ikke den rette modtager, beder vi dig om at orientere os ved at besvare denne mail og derefter slette den. Det er ikke tilladt at beholde, kopiere, videresende eller bruge oplysninger fra denne mail, hvis du ikke er den rette modtager.

11 Børne- og Undervisningsministeriet Frederiksholms Kanal København K Høringssvar om ændring af lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse og lov om erhvervsuddannelser Dansk Arbejdsgiverforening har den 28. august 2020 modtaget høring forslag til lov om ændring lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse og lov om erhvervsuddannelser (Fritagelse for betalingskravet på erhvervsuddannelser for visse flygtninge). DA kvitterer for muligheden for at afgive bemærkninger. 17. september 2020 SHP Dok ID: Virksomhederne i Danmark har brug for faglærte medarbejdere både nu og i fremtiden. Adgang til kvalificeret arbejdskraft er essentielt for virksomhedernes mulighed for at skabe produktion, vækst og velstand samt muligheden til at skabe flere arbejdspladser DA kan derfor bakke op om, at også gruppen af flygtninge og familiesammenførte til flygtninge får nemmere adgang til at påbegynde en erhvervsuddannelse. Det er positivt, at forslaget kan give et om end beskedent bidrag til at sikre flere faglærte medarbejdere. Det er ligeledes positivt, hvis forslaget kan bidrage til en bedre arbejdsmarkedsintegration af flygtninge og familiesammenførte til flygtninge. DA forudsætter i den forbindelse, at flygtninge og familiesammenførte til flygtninge skal leve op til de fastsatte kompetencekrav på erhvervsuddannelserne, og at man i øvrigt balancerer de foreslåede lovændringer i forhold til almindelige beskæftigelseshensyn. DANSK ARBEJDSGIVERFORENING Vester Voldgade København V Tlf.: Sune Holm Pedersen CVR da.dk

12 Fra: DEP - AAR JK Til: Cc: Henrik Thode Emne: VS: Høring - gratis uddannelse til flygtninge. DRC Dansk Flygtningehjælp Dato: 17. september :02:15 Vedhæftede filer: Outlook-hzhbfxyy.png Outlook-ehlebsk5.png Høringssvar vedr. fritagelse for betalingskravet på erhvervsuddannelser for visse flygtninge og familiesammenførtedrc Dansk Flygtningehjælp.pdf Nr. 17 Fra: Sine Hav Sendt: 17. september :44 Til: DEP - AAR JK Emne: Høring - gratis uddannelse til flygtninge. DRC Dansk Flygtningehjælp Til Børne- og Undervisningsministeriet Hermed sendes DRC Dansk Flygtningehjælps høringssvar vedr. fritagelse for betalingskravet på erhvervsuddannelser for visse flygtninge og familiesammenførte. Bedste hilsner Sine Sine Hav Integrationsfaglig seniorrådgiver DRC Integration Dir.: Mobil: Danish Refugee Council Borgergade 10, 3. DK-1300 Kbh K Denmark Tel: flygtning.dk

13

14 DRC Dansk Flygtningehjælp T: Borgergade 10 Til Børne- og Undervisningsministeriet 17. september 2020 Høring over forslag til lov om ændring af lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse og lov om erhvervsuddannelser (Fritagelse for betalingskravet på erhvervsuddannelser for visse flygtninge og familiesammenførte) Børne- og Undervisningsministeriet har den 28. august 2020 sendt udkast til lovforslag om ændring af lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse og lov om erhvervsuddannelser (Fritagelse for betalingskravet på erhvervsuddannelser for visse flygtninge og familiesammenførte) i høring med frist for bemærkninger den 18. september Lovforslaget indebærer en ændring af reglerne, så flygtninge med opholdstilladelse efter udlændingelovens 7, stk. 3 og familiesammenførte til dem får adgang til erhvervsuddannelser uden egenbetaling og samtidig får de samme rettigheder som de øvrige elever på en erhvervsuddannelse, hvad angår skolepraktikydelser, indkvartering på kostafdelinger, adgang til SU på grundforløbet m.v. DRC Dansk Flygtningehjælp har ved flere lejligheder og senest ved høring vedrørende bekendtgørelser om indførelse af gratis uddannelse for flygtninge med midlertidig beskyttelsesstatus på Uddannelses- og Forskningsministeriets område udtrykt kritik af, at flygtninge med opholdstilladelse efter udlændingelovens 7, stk. 3 og familiesammenførte til dem har været stillet dårligere og ikke har haft adgang til gratis videregående uddannelser og erhvervsuddannelser ligesom andre. DRC Dansk Flygtningehjælp skal derfor udtrykke stor tilfredshed med, at flygtninge med opholdstilladelse efter udlændingelovens 7, stk. 3 og familiesammenførte til dem nu endelig opnår lige rettigheder til at tage erhvervsuddannelser på samme vilkår som andre flygtninge, familiesammenførte og borgere i Danmark. DRC Dansk Flygtningehjælp mener, at uddannelse har en stor betydning for integrationen i Danmark og er en væsentlig nøgle til at opnå og fastholde beskæftigelse på kort og lang sigt. Det er vores erfaring, at mange flygtninge og familiesammenførte har et stort ønske om at uddanne sig på lige fod med andre borgere. Vi anser derfor lovforslaget for positivt af flere årsager. Vi er samtidig enige i, at lovændringen kan have en særlig betydning for kvinders beskæftigelsesmuligheder, da langt hovedparten af flygtninge med opholdstilladelse efter udlændingelovens 7, stk. 3 er kvinder.

15 Derudover har vi en positiv forventning om, at uledsagede mindreårige med opholdstilladelse efter udlændingelovens 9c, stk. 3 nr. 1 og nr. 2 også får adgang til ungdomsuddannelser på erhvervsskoleområdet uden egenbetaling på lige fod med andre unge. Ligesom vi også har en positiv forventning om, at flygtninge med opholdstilladelse efter udlændingelovens 8, stk. 3 og familiesammenførte til dem også får adgang til alle erhvervsuddannelser uden egenbetaling på lige fod med andre. DRC Dansk Flygtningehjælp finder det derimod beklageligt, at der ikke er foretaget en koordineret ændring af alle relevante bekendtgørelser og love i de tre ministerier på samme tid, da det er med til at skabe forvirring og usikkerhed omkring de gældende regler. Vi ser frem til, at der også foretages de nødvendige ændringer på Kulturministeriets område snarest muligt, så alle videregående uddannelser og erhvervsuddannelser bliver en reel mulighed for flygtninge med opholdstilladelse efter udlændingelovens 7, stk. 3 og familiesammenførte til dem m.fl. DRC Dansk Flygtningehjælp vil gerne foreslå, at Børne- og Undervisningsministeriet gør en ekstraordinær indsats for at sikre sig, at relevant information om de ændrede regler på området, når bredt ud til de relevante uddannelsesinstitutioner og målgruppen. Charlotte Slente Generalsekretær DRC Dansk Flygtningehjælp 2/2

16 Nr. 26 og 27 Fra: DEP - AAR JK Til: Cc: Henrik Thode Emne: VS: Høring gratis uddannelse til flygtninge - Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier Dato: 17. september :24:33 Vedhæftede filer: Høring over forslag til ændring af love vedr_fritagelse_af_betalingskravet_på_erhvervsuddannelser_for_visse_flygtninge_og_familiesammenførte.pdf Fra: Lotte Mollerup Sendt: 17. september :22 Til: DEP - AAR JK Cc: Ida Rode Hansen Emne: Høring gratis uddannelse til flygtninge - Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier Hermed fremsendes, på vegne af Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier, høringssvar vedr. høring over forslag til lov om ændring af lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse og lov om erhvervsuddannelser (Fritagelse for betalingskravet på erhvervsuddannelser for visse flygtninge og familiesammenførte) Venlig hilsen Lotte Mollerup Specialkonsulent Rådgivning Ny Vestergade 17, 2. sal 1471 København K Mobil (+45)

17 Den 17. september 2020 Vedrørende sagsnr.: 20/16383 Høringssvar over forslag til lov om ændring af lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse og lov om erhvervsuddannelser (Fritagelse for betalingskravet på erhvervsuddannelser for visse flygtninge og familiesammenførte) Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier (DEG) takker for muligheden for at afgive høringssvar til forslag til lov om ændring af lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse og lov om erhvervsuddannelser (Fritagelse for betalingskravet på erhvervsuddannelser for visse flygtninge og familiesammenførte) DEG har ingen bemærkninger til ændringsforslaget. På vegne af Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier Lotte Mollerup Specialkonsulent-Rådgivning

18 Fra: DEP - AAR JK Til: Cc: Henrik Thode Emne: VS: Høring Gratis uddannelse til flygtninge - Danske Gymnasieelevers Sammenslutning Dato: 9. september :56:08 Vedhæftede filer: Høringssvar om Fritagelse for betalingskravet pa erhvervsuddannelser for visse flygtninge og familiesammenførte.docx Nr. 29 Fra: Ingrid Kjærgaard Sendt: 8. september :48 Til: DEP - AAR JK Emne: Høring Gratis uddannelse til flygtninge - Danske Gymnasieelevers Sammenslutning Vedhæftet er Danske Gymnasieelevers Sammenslutnings høringssvar til lov om ændring lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse og lov om erhvervsuddannelser. Mvh Ingrid Kjærgaard Formand for Danske Gymnasieelevers Sammenslutning

19 Børne- og Undervisningsministeriet Frederiksholms Kanal København K København Høringssvar fra Danske Gymnasieelevers Sammenslutning vedrørende høring over forslag til lov om ændring af lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse og lov om erhvervsuddannelser (Fritagelse for betalingskravet på erhvervsuddannelser for visse flygtninge og familiesammenførte). Børne- og undervisningsministeriet har d. 28. august udsendt en høring over forslag til lov om ændring af lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse og lov om erhvervsuddannelser. Danske Gymnasieelevers Sammenslutning, DGS, bakker op om forslaget om, at flygtninge med opholdstilladelse efter udlændingelovens 7, stk. 3, og familiesammenførte til sådanne flygtninge fremover ikke skal betale for deltagelse i erhvervsuddannelser, men indgå i tilskudsberegningen til institutionerne. DGS bakker ligeledes op om, at der indarbejdes bestemmelser fra en tekstanmærkning, hvorefter familiesammenførte til flygtninge med opholdstilladelse efter udlændingelovens 7, stk. 1 og 2, eller 8, stk. 1 og 2, der er elever på en erhvervsuddannelse, indgår i tilskudsberegningen til uddannelsesinstitutioner. Det er vigtigt, at flygtninge og familiesammenførte bliver behandlet på lige fod mod den øvrige befolkning, da uddannelse altid vil være en styrke, hvad end den efterfølgende bruges i Danmark eller et andet hjemland. Øvrige bemærkninger: DGS mener desuden, at uddannelse skal vægte ens med job for permanent opholdstilladelse. Når man ansøger om permanent opholdstilladelse i Danmark er der forskellige krav, som ansøger skal have opfyldt herunder beskæftigelse. Uddannelse medregnes ikke som beskæftigelse. DGS mener, at kravene for permanent ophold skal ændres således, at uddannelse og arbejde vægtes ligeligt i vurderingen af ansøgninger om permanent opholdstilladelse. Ingrid Kjærgaard Formand Danske Gymnasielevers Sammenslutning Danske Gymnasieelevers Sammenslutning Vibevej 31, 3. sal, 2400 København NV Tlf Mail:

20 Fra: DEP - AAR JK Til: Cc: Henrik Thode Emne: VS: Høring - gratis uddannelse til flygtninge - Danske SOSU-skoler og Danske SOSU-skoler - Bestyrelserne Dato: 18. september :49:41 Vedhæftede filer: Fælles høringssvar høring vedr lfritagelse for betalingskravet på erhvervsuddannelserne for flygtning sept 2020.pdf Nr. 38 og 39 Fra: Michael Kümmel Sendt: 18. september :14 Til: DEP - AAR JK Emne: Høring - gratis uddannelse til flygtninge - Danske SOSU-skoler og Danske SOSU-skoler - Bestyrelserne Børne- og Undervisningsministeriet Departementet Frederiksholms Kanal København K Hermed fremsendes vedhæftet fælles høringssvar til høring over forslag til lov om ændring af lov om ændring af lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse og lov om erhvervsuddannelser (Fritagelse for betalingskravet på erhvervsuddannelser for visse flygtninge og familiesammenførte) fra Danske SOSU-skoler og Danske SOSU-skoler Bestyrelserne. Michael Kümmel chefkonsulent T: E: Ny Vestergade 17, 2.sal 1471 København K

21 Børne- og Undervisningsministeriet Departementet Frederiksholms Kanal København K København den 18. september 2020 Høring over forslag til lov om ændring af lov om ændring af lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse og lov om erhvervsuddannelser (Fritagelse for betalingskravet på erhvervsuddannelser for visse flygtninge og familiesammenførte) Danske SOSU-skoler og Danske SOSU-skoler - Bestyrelserne kvitterer hermed for muligheden for at afgive høringssvar i høring over forslag til lov om ændring af lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse og lov om erhvervsuddannelser (Fritagelse for betalingskravet på erhvervsuddannelser for visse flygtninge og familiesammenførte). Foreningerne anerkender og bifalder forståelsespapirets intention om, at alle flygtninge, tildelt ret til midlertidigt ophold her i landet, skal have mulighed for at bidrage til samfundet enten gennem uddannelse eller ved beskæftigelse. Herudover hilser foreningen generelt alle initiativer, der bidrager positivt til øget rekruttering i sundhedssektoren, velkomment. Den foreslåede ændring forventes at få en positiv effekt på social- og sundhedsområdet, der med uddannelsen til social- og sundhedshjælper tilbyder sent ankomne flygtninge og familiesammenførte med gode danskkundskaber en mulighed for hurtigt at opnå evnen til selvforsørgelse og samtidigt bidrage til opretholdelsen af kritiske funktioner i sundhedssektoren. Herudover har foreningerne ingen bemærkninger til lovforslaget. På foreningernes vegne e.b. Michael Kümmel chefkonsulent Danske SOSU-skoler & Danske SOSU-skoler Bestyrelserne Ny Vestergade 17, 2. sal, 1471 København K tlf , & 1

22 Nr. 41 Fra: DEP - AAR JK Til: Cc: Henrik Thode Emne: VS: Høring - gratis uddannelse til flygtninge - svar fra DUKH Dato: 4. september :42:57 Vedhæftede filer: image001.png Høringssvar.pdf Fra: Merethe Laursen Sendt: 4. september :27 Til: DEP - AAR JK Emne: Høring - gratis uddannelse til flygtninge - svar fra DUKH Til rette vedkommende Svar på høring er vedhæftet mail. God dag Venlig hilsen Merethe Laursen Specialkonsulent og Jurist Den Uvildige Konsulentordning på Handicapområdet Jupitervej Kolding Tlf Direkte Læs mere på: Sådan behandler vi dine personoplysninger

23 Journalnr. Jurist Merethe Laursen Børne- og Undervisningsministeriet Frederiksholms Kanal København K Telefon Dato: 04. september 2020 Att. Sags nr. 20/16383 Høring over forslag til lov om ændring af lov om institutioner for erhvervsrettede uddannelse og lov om erhvervsuddannelser (Fritagelse for betalingskravet på erhvervsuddannelser for visse flygtninge og familiesammenførte) Tak for høringsmateriale. Den Uvildige Konsulentordning på Handicapområdet (DUKH) har følgende bemærkninger: Udkast til bekendtgørelse har ikke givet anledning til bemærkninger fra DUKH i forhold til retssikkerheden på handicapområdet. På forhånd tak Merethe Laursen Jurist Jupitervej Kolding Tlf.: Fax: SE nr.: sikker web: DUKH er en selvejende institution under Socialministeriet. Vi skal styrke retssikkerheden for mennesker med handicap gennem information og rådgivning.

24 Nr. 46 Fra: DEP - AAR JK Til: Cc: Henrik Thode Emne: VS: Høring Gratis uddannelse til flygtninge - FH Dato: 16. september :20:42 Fra: Betina Høireby Johnsen Sendt: 16. september :08 Til: DEP - AAR JK Emne: Høring Gratis uddannelse til flygtninge - FH FH har ingen bemærkninger Betina Høireby Johnsen Sekretær, Politik og Analyse Direkte: / Mail: Fagbevægelsens Hovedorganisation / Her kan du læse hvordan Fagbevægelsens Hovedorganisation behandler dine data

25 Fra: DEP - AAR JK Til: Cc: Henrik Thode Emne: VS: Høring - gratis uddannelse til flygtninge - Lars Djernæs, FA Dato: 4. september :51:12 Vedhæftede filer: image002.png image001.png Høringsbrev.pdf Høringsliste.pdf Udkast til lovforslag om ændring af IEU-loven og EUD-loven (Fritagelse for betalingskravet på erhvervsuddannelser for visse flygtninge).pdf Nr. 50 Fra: Lars Djernæs Sendt: 4. september :48 Til: DEP - AAR JK Cc: Nadeem Farooq David Luxhøj-Pedersen Emne: VS: Høring - gratis uddannelse til flygtninge - Lars Djernæs, FA Til Børne- og Undervisningsministeriet FA takker for nedenstående høring, som vi ingen bemærkninger har til. Lars Djernæs Chefkonsulent Amaliegade København K Fra: Sendt: 28. august :27 Cc: DEP - AAR JK Emne: Høring over lovforslag om ændring af IEU-loven og EUD-loven (Fritagelse for betalingskravet på erhvervsuddannelser for visse flygtninge) - høringsfrist fredag den 18. september 2020 kl Sagsnr. 20/16383 Til adressater på den vedlagte høringsliste. Hermed sendes forslag til lov om ændring lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse og lov om erhvervsuddannelser (Fritagelse for betalingskravet på erhvervsuddannelser for visse

26 flygtninge) i høring. Der henvises til vedlagte høringsbrev. Børne- og Undervisningsministeriet skal anmode om at modtage eventuelle bemærkninger til udkastet til lovforslag senest fredag den 18. september 2020 kl Høringssvar kan sendes til med angivelsen Høring Gratis uddannelse til flygtninge samt afsenders navn i emnefeltet. Materialet lægges endvidere på Høringsportalen. Fuldmægtig Departementet Juridisk Kontor Frederiksholms Kanal København K Tlf. nr.: Direkte tlf.:

27 Nr. 68 Fra: DEP - AAR JK Til: Cc: Henrik Thode Emne: VS: Ingen bemærkninger: Høring - gratis uddannelse til flygtninge - Institut for Menneskerettigheder Dato: 17. september :23:53 Vedhæftede filer: Høringssvar vedr. forslag til lov om ændring af lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse og lov om erhvervsuddannelser (Fritagelse fo...pdf Fra: Trine Otto Hansen Sendt: 17. september :10 Til: DEP - AAR JK Emne: Ingen bemærkninger: Høring - gratis uddannelse til flygtninge - Institut for Menneskerettigheder Til Børne- og Undervisningsministeriet Se venligst vedhæftede høringssvar. Trine Otto Hansen TRINE OTTO HANSEN JURIDISK RÅDGIVER MONITORERING WILDERS PLADS 8K 1403 KØBENHAVN K TELEFON DIREKTE MENNESKERET.DK HUMANRIGHTS.DK TILMELD DIG VORES DANSKE NYHEDSBREV. 10 gange årligt giver vi dig nyt om instituttets viden og aktiviteter. SUBSCRIBE TO OUR ENGLISH NEWSLETTER. 10 times a year we brief you on new human rights knowledge and our activities.

28 Børne- og Undervisningsministeriet Frederiksholms Kanal København K W I L D E R S P L A D S 8 K K Ø BENHAVN K T E L E F ON M OB I L T R I H U M A N R I G H T S. D K M E N N E S K E R E T. D K D OK. N R. 2 0 / S E P T E M BE R H Ø R I N G O V E R U D K A S T T I L L O V F O R S L A G O M Æ N D R I N G A F L O V O M I N S T I T U T I O N E R F O R E R H V E R V S R E T T E T U D D A N N E L S E O G L O V O M E R H V E R V S U D D A N N E L S E R Børne- og Undervisningsministeriet har ved af 28. august 2020 anmodet om Institut for Menneskerettigheders eventuelle bemærkninger til udkast til lovforslag om ændring af lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse og lov om erhvervsuddannelser (fritagelse for betalingskravet på erhvervsuddannelser for visse flygtninge og familiesammenførte). Instituttet har ingen bemærkninger til udkastet. Der henvises til sagsnummer 20/ Trine Otto Hansen J U R I D I S K R Å D G I V E R

29 Fra: DEP - AAR JK Til: Cc: Henrik Thode Emne: VS: Høring - gratis uddannelse til flygtninge, bem. fra KL Dato: 16. september :02:01 Vedhæftede filer: image001.png KL"s bemærkninger til fritagelse for krav om betaling for visse flygtninges erhvervsuddannelser.pdf Nr. 70 Fra: Sara Glahder Lindberg Sendt: 16. september :15 Til: DEP - AAR JK Cc: Henrik Thomassen Søren Melcher Emne: Høring - gratis uddannelse til flygtninge, bem. fra KL Til rette vedkommende Vedlagt er KL s bemærkninger til udkast til lovforslag om ændring af lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse og lov om erhvervsuddannelser (Fritagelse for betalingskravet på erhvervsuddannelser for visse flygtninge og familiesammenførte). Sara Glahder Lindberg Chefkonsulent Center for Vækst og Beskæftigelse Weidekampsgade 10 Postboks København D E T W kl.dk Klik på banneret for at få mere information samt tilmelding!

30 Børne- og Undervisningsministeriet Att.: KL's bemærkninger til lovforslag om fritagelse for krav om betaling for visse flygtninges erhvervsuddannelser KL har modtaget høring over forslag til lov om ændring af lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse og lov om erhvervsuddannelser (Fritagelse for betalingskravet på erhvervsuddannelser for visse flygtninge og familiesammenførte) med frist for afgivelse af bemærkninger den 18. september. KL ser positivt på lovændringerne, der bl.a. har den betydning, at flygtninge med den særlige midlertidige beskyttelsesstatus i medfør af udlændingeloven 7, stk. 3, får ret til statsstøttet erhvervsuddannelse. Dato: 16. september 2020 Sags ID: SAG Dok. ID: Direkte: Weidekampsgade 10 Postboks København S Side 1 af 1 KL mener, at flygtninge med midlertidig beskyttelsesstatus bør have adgang til uddannelse på samme vilkår som øvrige flygtninge, da det vil bidrage positivt til kommunernes muligheder for at bringe denne gruppe flygtninge hurtigst muligt i selvforsørgelse via enten job eller ordinær uddannelse. KL har ikke yderligere bemærkninger til lovforslaget. Henrik Thomassen Sara Glahder Lindberg

31 Nr. 74 Fra: DEP - AAR JK Til: Cc: Henrik Thode Emne: VS: Høring-Gratis uddannelse til flygtninge Dato: 16. september :49:19 Vedhæftede filer: image001.png høringssvar vedr. gratis uddannelse til flygtninge sept doc Fra: Henning Rasmussen Sendt: 16. september :49 Til: DEP - AAR JK Emne: Høring-Gratis uddannelse til flygtninge Hermed fremsendes ovennævnte høringssvar fra LA10. Mvh Henning Rasmussen Formand for Landsforeningen af 10. klasseskoler Willemoesvej 2B 4200 Slagelse Dir. tlf: Mobil:

32 Børne- og Undervisningsministeriet Departementet Frederiksholms Kanal København K. 16. september 2020 Høringssvar vedr. forslag til lov om ændring af lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse og lov om erhvervsuddannelser (Fritagelse for betalingskravet på erhvervsuddannelser for visse flygtninge og familiesammenførte) Landsforeningen tager lovudkastet til efterretning. Henning Rasmussen Formand Xclass. 10. klasse-centret i Slagelse Willemoesvej 2 b 4200 Slagelse, tlf Formand Henning Rasmussen

33 Nr. 77 Fra: DEP - AAR JK Til: Cc: Henrik Thode Emne: VS: Høring gratis uddannelse til flygtninge fra Ledernes Hovedorganisation Dato: 18. september :49:26 Vedhæftede filer: Høringssvar fra Ledernes Hovedorganisation.docx Fra: Thomas Christensen Sendt: 18. september :23 Til: DEP - AAR JK Cc: Jonas Olsen Emne: Høring gratis uddannelse til flygtninge fra Ledernes Hovedorganisation Hermed høringssvar fra Ledernes Hovedorganisation. Mvh Thomas Thomas Christensen Uddannelseschef Mobil LinkedIn Thomas Christensen Ledernes Hovedorganisation Vermlandsgade København S Tlf

34 Børne- og Undervisningsministeriet Departementet Att: Sagsnr.: 20/16383 Høringssvar fra Ledernes Hovedorganisation til høring over forslag til lov om ændring af lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse og lov om erhvervsuddannelser (Fritagelse for betalingskravet på erhvervsuddannelser for visse flygtninge og familiesammenførte) København den 18. september 2020 Ledernes Hovedorganisation har d. 28. august 2020 modtaget udkast til lovforslag om ændring af lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse og lov om erhvervsuddannelser i høring. Lovforslaget følger op på målsætninger i det såkaldte forståelsespapir Retfærdig retning for Danmark af 25. juni 2019, indgået mellem Regeringen (Socialdemokratiet) og Det Radikale Venstre, SF og Enhedslisten om en styrkelse af integrationen. I den politiske forståelse fremgår det bl.a. at parterne: Har forventning om, at alle udlændinge også flygtninge på midlertidigt ophold bidrager til samfundet, mens de er her enten ved at uddanne sig eller være i beskæftigelse. For dem, der er her midlertidigt, vil det være en styrke, når de skal tilbage og hjælpe med at genopbygge deres land. En ny regering vil lægge vægt på, at der sikres adgang til uddannelse over ungdomsuddannelsesniveau for flygtninge med midlertidig beskyttelsesstatus. Inden for gældende ret har uddannelsesinstitutionerne hidtil skullet udbyde erhvervsuddannelse for flygtninge som indtægtsdækket virksomhed. Med lovforslaget foreslås det at foretage ændringer i hhv. lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse og lov om erhvervsuddannelser, som bevirker at flygtninge med opholdstilladelse efter udlændingelovens 7, stk. 3, samt familiesammenførte til disse, fremover er fritaget for deltagerbetaling ved deltagelse i erhvervsuddannelser, derved at de med de foreslåede ændringer vil indgå i beregningen af de statslige tilskud til uddannelsesinstitutionerne. De erhverver hermed også samme rettigheder som øvrige elever der indgår i tilskudsberegningen hvad angår bl.a. skolepraktikydelser og adgang til SU på grundforløbet. Ledernes Hovedorganisation Vermlandsgade København S Telefon /2

35 Ledernes Hovedorganisation har følgende generelle bemærkninger: Ledernes Hovedorganisation kan generelt tilslutte sig den politiske målsætning om at flygtninge og familiesammenførte bidrager aktivt til samfundet under deres ophold; med arbejdsmarkedsdeltagelse eller gennem uddannelsesaktivitet. På arbejdsmarkedet opleves aktuelt særligt stor mangel på faglært arbejdskraft. Ledernes Hovedorganisation ser derfor positivt på, at der tages skridt som kan tilvejebringe at flere flygtninge tager en erhvervsuddannelse og kan bidrage til at løse underudbuddet af faglært arbejdskraft. Ledernes Hovedorganisation skal desuden opfordre til at man gennem opsøgende indsatser sikrer, at de berørte målgrupper er opmærksomme på de nye muligheder. I tillæg hertil bemærker vi, at man i de almindelige bemærkninger til lovforslaget fremhæver hvordan adgang til erhvervskompetencegivende uddannelse især for de kvindelige flygtninge har stor betydning for beskæftigelsesmulighederne. Ledernes Hovedorganisation har ingen yderligere konkrete bemærkninger til udkastet. Thomas Christensen Uddannelseschef 2/2

36 Nr. 82 Fra: DEP - AAR JK Til: Cc: Henrik Thode Emne: VS: Høring over lovforslag om gratis uddannelse til flygtninge Dato: 17. september :55:11 Vedhæftede filer: image002.png image001.png Fra: Sendt: 17. september :30 Til: DEP - AAR JK Emne: Høring over lovforslag om gratis uddannelse til flygtninge Børne- og Undervisningsministeriet har den 9. september 2020 sendt forslag til lov om gratis uddannelse til flygtninge i høring. Ministeriernes forpligtelse til at høre Rigsrevisionen er fastlagt af rigsrevisorloven, 7 og 10 (Lovbekendtgørelse nr. 101 af 19/01/2012) og angår revisions- og/eller regnskabsforhold, der kan have betydning for Rigsrevisionens opgaver. Vi har gennemgået lovforslaget og kan konstatere, at det ikke omhandler revisions- eller regnskabsforhold i staten eller andre offentlige virksomheder, der revideres af Rigsrevisionen. Vi har derfor ikke behandlet henvendelsen yderligere. Mette E. Matthiasen Ledelsessekretariatet Landgreven 4 DK-1301 København K Tlf Dir Fra: Sendt: 9. september :53 Til: Rigsrevisionen Cc: Henrik Thode Ole Hvilsom Larsen Emne: Høring over lovforslag om ændring af IEU-loven og EUD-loven (Fritagelse for betalingskravet på erhvervsuddannelser for visse flygtninge) - høringsfrist fredag den 18.

37 september 2020 kl Til Rigsrevisionen Børne- og Undervisningsministeriet sendte den 28. august 2020 vedhæftede forslag til lov om ændring lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse og lov om erhvervsuddannelser (Fritagelse for betalingskravet på erhvervsuddannelser for visse flygtninge) i ekstern høring med høringsfrist den 18. september 2020 kl Ministeriet er d.d. blevet opmærksomme på, at lovforslaget ved en fejl ikke tillige er blevet sendt i høring ved Rigsrevisionen. Ministeriet skal beklage, at Rigsrevisionen ikke modtog lovforslaget i forbindelse med, at det blev sendt i eksterne høring. Fuldmægtig Departementet Juridisk Kontor Frederiksholms Kanal København K Tlf. nr.: Direkte tlf.: Fra: Sendt: 28. august :27 Cc: DEP - AAR JK Emne: Høring over lovforslag om ændring af IEU-loven og EUD-loven (Fritagelse for betalingskravet på erhvervsuddannelser for visse flygtninge) - høringsfrist fredag den 18. september 2020 kl Sagsnr. 20/16383 Til adressater på den vedlagte høringsliste. Hermed sendes forslag til lov om ændring lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse og lov om erhvervsuddannelser (Fritagelse for betalingskravet på erhvervsuddannelser for visse flygtninge) i høring. Der henvises til vedlagte høringsbrev.

38 Børne- og Undervisningsministeriet skal anmode om at modtage eventuelle bemærkninger til udkastet til lovforslag senest fredag den 18. september 2020 kl Høringssvar kan sendes til med angivelsen Høring Gratis uddannelse til flygtninge samt afsenders navn i emnefeltet. Materialet lægges endvidere på Høringsportalen. Fuldmægtig Departementet Juridisk Kontor Frederiksholms Kanal København K Tlf. nr.: Direkte tlf.:

39 Nr. 83 Fra: DEP - AAR JK Til: Cc: Henrik Thode Emne: VS: Høring - gratis uddannelse til flygtninge, REU Dato: 18. september :10:25 Vedhæftede filer: REUs høringssvar af 18. september 2020 om udkast til lovforslag om fritagelse for betalingskrav på eud for flygtninge m.fl.pdf image001.png Fra: UVM - Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser Sendt: 18. september :59 Til: DEP - AAR JK Cc: Stina Vrang Elias Karina Beg Poulsen Morten Smistrup Maja Munk Birch Emne: Høring - gratis uddannelse til flygtninge, REU Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelsers (REUs) høringssvar af 18. september 2020 vedrørende udkast til forslag til lov om ændring af lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse og lov om erhvervsuddannelser (Fritagelse for betalingskravet på erhvervsuddannelser for visse flygtninge og familiesammenførte) Sekretariatet fremsender hermed nævnte høringssvar (vedlagt). Per Pagh Aarestrup REUs sekretariat Departementet Afdelingen for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal København K Tlf. nr.: Direkte tlf.:

40 Børne- og Undervisningsministeriet Frederiksholms Kanal København K (Sendt pr. til: Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelsers (REUs) høringssvar vedrørende udkast til forslag til lov om ændring af lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse og lov om erhvervsuddannelser (Fritagelse for betalingskravet på erhvervsuddannelser for visse flygtninge og familiesammenførte) Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser (REU) Rådssekretær Per Pagh Aarestrup Frederiksholms Kanal København K Tlf september 2020 Børne- og Undervisningsministeriet har ved brev af 28. august 2020 sendt nævnte lovforslag i høring i REU med høringsfrist fredag den 18. september 2020, kl REU behandlede lovforslaget på sit møde den 11. september 2020 og udtaler på den baggrund, at rådet bakker op om lovforslaget, idet REU forudsætter, at de af forslaget omfattede flygtninge og familiesammenførte skal leve op til de fastsatte kompetencekrav til erhvervsuddannelserne, samt at man balancerer de foreslåede lovændringer i forhold til almindelige beskæftigelseshensyn. Venlig hilsen Stina Vrang Elias Formand

41 Nr. 84 Fra: DEP - AAR JK Til: Cc: Henrik Thode Emne: VS: Høring - Gratis uddannelse til flygninge - Rådet for Etniske Minoriteter Dato: 18. september :10:41 Vedhæftede filer: Høringssvar til lov om ændring af lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse og lov om erhvervsuddannelser.pdf Høringssvar til lov om ændring af lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse og lov om erhvervsuddannelser.doc Fra: SIRI Rådet for Etniske Minoriteter Sendt: 18. september :59 Til: DEP - AAR JK Cc: Katrine Westerdahl Skagen Emne: Høring - Gratis uddannelse til flygninge - Rådet for Etniske Minoriteter Rådet for Etniske Minoriteter fremsender hermed høringssvar. Venlig hilsen Anne-Katrine Schott Praktikant Sekretariatet for Rådet for Etniske Minoriteter Tlf: Styrelsen for International Rekruttering og Integration

42 Til Børne- og Undervisningsministeriet HØRINGSSVAR Dato: 18. september 2020 Kontor: Sekretariatet Sagsbeh.: ASP Høringssvar til lov om ændring af lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse og lov om erhvervsuddannelser (Fritagelse for betalingskravet på erhvervsuddannelse for visse flygtninge og familiesammenførte) Rådet for etniske Minoriteter er positivt stemt overfor lovforslaget, der giver mulighed for gratis uddannelse til visse flygtninge og familiesammenførte med midlertidigt ophold i Danmark. Rådet er enig med Dansk Flygtningehjælp, der har foreslået gratis uddannelse til uddannelsesparate flygtninge og familiesammenførte med henblik på at opnå bedre integrationsresultater. Rådet skal her henvise til Dansk Flygtningehjælps høringssvar af 8. august 2017 vedr. praktiske erfaringer med reglerne om midlertidig beskyttelsesstatus for visse udlændinge. Det er rådets klare opfattelse, at forslaget om fritagelse for betalingskravet på erhvervsuddannelser for visse flygtninge og familiesammenførte vil gavne integrationen, da forskning viser, at uddannelse er nøglen til arbejdsmarkedet og fører til øget beskæftigelse som endvidere fører til bedre og mere vellykket integration, jf. bl. a. Rockwoolfondens arbejdspapir nr. 54 Sa æ mellem beskæftigelse og uddannelse for ikke-vestlige flygt a a ø. 1 Det er derudover rådets opfattelse, at en fritagelse for betalingskravet på erhvervsuddannelser vil fremme ligestilling mellem kønnene. Som det fremgår af lovforslaget, er størstedelen af de flygtninge, der har fået en opholdstilladelse efter udlændingelovens 7 stk. 3, kvinder, hvorfor afskaffelse af betalingskravet vil fremme deres mulighed for at tage en uddannelse og senere komme i beskæftigelse. En ekstra indkomst i familien vil i væsentlig grad løfte en familie økonomisk, hvilket vil have en positiv effekt også for børnene, der f.eks. vil kunne deltage i fritidsaktiviteter. Fremgang i husstandsindkomsten kan også medvirke til at løfte et boligområde, der er omfattet af ghettokriterierne. 1 Rockwoolfonden (2019): Sammenhængen mellem beskæftigelse og uddannelse. Sekretariatet for Rådet for Etniske Minoriteter Telefon: Carl Jacobsens Vej Valby Mail: Web:

43 - 2 - Den gruppe af kvinder, der udsættes for negativ social kontrol fra deres ægtefælle og/eller familie, får med gratis uddannelse bedre mulighed for at komme ud på arbejdsmarkedet og kan dermed blive mere selvstændige, økonomisk uafhængige, bidragende til samfundet og bedre rollemodeller for deres børn. Rådet mener ligeså at lovændringen vil afhjælpe relativ fattigdom hos særligt børnefamilier, hvor en udgift til uddannelse er så stor, at den vil forringe livskvaliteten i væsentlig grad og presser økonomi en i en sådan grad, at uddannelse ikke prioriteres. Rådet anser det for gavnligt at have mulighed for gratis at kunne uddanne sig, både med henblik på at opnå beskæftigelse og blive selvforsørgende, mens man er i Danmark, men også for på sigt at have mulighed for kunne anvende sin opnåede viden og kompetencer til at opnå en vellykket repatriering til sit hjemland eller tidligere opholdsland. Halima El Abassi Forkvinde for Rådet for Etniske Minoriteter 2

44 Nr. 93 Fra: DEP - AAR JK Til: Cc: Henrik Thode Emne: VS: Høring gratis uddannelse til flygtninge fra Uddannelsesforbundet Dato: 4. september :17:23 Vedhæftede filer: image002.png image003.png 56FF104F.docx Fra: Søren Hoppe Christensen Sendt: 3. september :47 Til: DEP - AAR JK Cc: Hanne Pontoppidan Emne: Høring gratis uddannelse til flygtninge fra Uddannelsesforbundet Vedhæftet fremsendes Uddannelsesforbundets høringssvar vedr. høring over forslag til lov om ændring af lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse og lov om erhvervsuddannelser (Fritagelse for betalingskravet på erhvervsuddannelser for visse flygtninge og familiesammenførte). Søren Hoppe Christensen Uddannelsespolitisk konsulent Direkte: Mobil: Uddannelsesforbundet Nørre Farimagsgade København K Tlf.:

45 Børne- og Undervisningsministeriet SHC Frederiksholms Kanal København K Vedr.: Høring over forslag til lov om ændring af lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse og lov om erhvervsuddannelser (Fritagelse for betalingskravet på erhvervsuddannelser for visse flygtninge og familiesammenførte) Uddannelsesforbundet kan tilslutte sig intentionerne i lovforslaget, som har til formål at sikre, at flygtninge med midlertidig opholdstilladelse og familiesammenførte til sådanne flygtninge efter udlændingelovens 7, stk. 3, ikke skal betale for erhvervsuddannelser. Vi anser det på den baggrund for hensigtsmæssigt, at i IEU-loven og EUD-loven ændres således, at flygtninge med midlertidig opholdstilladelse og familiesammenførte til sådanne flygtninge fremover indgår i tilskudsberegningen til institutionerne, så at de ikke skal betale ved for deltagelse i erhvervsuddannelser. Tilsvarende gælder lovforslaget for familiesammenførte til flygtninge med opholdstilladelse efter udlændingelovens 7, stk. 1 og 2, eller 8, stk. 1 og 2, hvilket Uddannelsesforbundet ligeledes billiger. Hanne Pontoppidan Uddannelsesforbundet Nørre Farimagsgade København K Tlf.:

Social-, Indenrigs- og Børneudvalget L 232 Bilag 1 Offentligt

Social-, Indenrigs- og Børneudvalget L 232 Bilag 1 Offentligt Social-, Indenrigs- og Børneudvalget 2017-18 L 232 Bilag 1 Offentligt -- AKT 15083 -- BILAG 1 -- [ Høringssvar fra Ankestyrelsen ] -- Finansministeriet Christiansborg Slotsplads 1 1218 København K Høring

Læs mere

Høringssvar vedrørende bekendtgørelse om krav til studieadministrative systemer

Høringssvar vedrørende bekendtgørelse om krav til studieadministrative systemer København d. 9. november 2018 Til Undervisningsministeriet Styrelsen for IT og læring Vester Voldgade 123 1552 København V Fremsendt som e-post til sager@stil.dk med følgende angivelse i emnefeltet: "Høring

Læs mere

Social- og Indenrigsudvalget 2015-16 L 6 Bilag 1 Offentligt

Social- og Indenrigsudvalget 2015-16 L 6 Bilag 1 Offentligt Social- og Indenrigsudvalget 2015-16 L 6 Bilag 1 Offentligt familieret@sm.dk bgn@sm.dk Ankestyrelsen bemærker følgende til det fremsendte lovforslag om ændring af forskellige lovbestemmelser om klageadgang

Læs mere

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Høring over ny bekendtgørelse om opgørelse af beskæftigelseskrav og beregning af sygedagpenge m.v. J.nr. 15/16045 Ankestyrelsen har ikke bemærkninger til bekendtgørelsen.

Læs mere

Undervisningsministeriet Styrelsen for IT og Læring

Undervisningsministeriet Styrelsen for IT og Læring Undervisningsministeriet Styrelsen for IT og Læring sager@stil.dk Høringssvar om udkast til bekendtgørelsen vedrører krav til studieadministrative it-systemer for almene voksenuddannelser, erhvervsuddannelser,

Læs mere

Færøudvalget L 57 Bilag 1 Offentligt -- AKT BILAG 1 -- [ Høringssvar - ingen bemærkninger [DOK400627] ] --

Færøudvalget L 57 Bilag 1 Offentligt -- AKT BILAG 1 -- [ Høringssvar - ingen bemærkninger [DOK400627] ] -- Færøudvalget 2016-17 L 57 Bilag 1 Offentligt -- AKT 395446 -- BILAG 1 -- [ Høringssvar - ingen bemærkninger [DOK400627] ] -- Social- og Indenrigsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K Sendt til:

Læs mere

28. september Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling (MBUL) har ved brev af 28. juni 2016 anmodet REU om indstilling om ovenstående.

28. september Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling (MBUL) har ved brev af 28. juni 2016 anmodet REU om indstilling om ovenstående. Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 26 1220 København K (Sendt pr. e-mail til stukeko@stukuvm.dk ) Rådet for de Grundlæggende

Læs mere

-- AKT BILAG 1 -- [ VS Høring over udkast til lovforslag om herboende briters valgret og valgbarhed efter B --

-- AKT BILAG 1 -- [ VS Høring over udkast til lovforslag om herboende briters valgret og valgbarhed efter B -- -- AKT 74648 -- BILAG 1 -- [ VS Høring over udkast til lovforslag om herboende briters valgret og valgbarhed efter B -- Til: Valgenheden (valg@oim.dk) Fra: Dansk Arbejdsgiverforening (da@da.dk) Titel:

Læs mere

Foreningen har herefter følgende bemærkninger til lovforslagets enkelte dele:

Foreningen har herefter følgende bemærkninger til lovforslagets enkelte dele: Undervisningsministeriet Departementet Frederiksholms Kanal 21 1220 København K København, den 28. januar 2019 Høring over udkast til forslag til lov om ændring af lov om erhvervsuddannelser, lov om folkeskolen,

Læs mere

Såfremt der er behov for en uddybning af ovennævnte, står BL naturligvis til rådighed. Med venlig hilsen. Bent Madsen

Såfremt der er behov for en uddybning af ovennævnte, står BL naturligvis til rådighed. Med venlig hilsen. Bent Madsen Til: Transportministeriet (trm@trm.dk), TRM Elmir Tartic (eta@trm.dk) Cc: Amalie Vang (ava@bl.dk), chw@bl.dk (chw@bl.dk) Fra: Sanne Steen Petersen (spe@bl.dk) Titel: Høringssvar BL Tilsagn til nybyggeri

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om krav til studieadministrative it-systemer for almene voksenuddannelser, erhvervsuddannelser, gymnasiale uddannelser

Udkast til bekendtgørelse om krav til studieadministrative it-systemer for almene voksenuddannelser, erhvervsuddannelser, gymnasiale uddannelser Til adressater på vedlagte høringsliste (bilag B) Vester Voldgade 123 1552 København V Tlf.nr.: 35 87 88 89 E-mail: stil@stil.dk www.stil.dk CVR-nr.: 13223459 22.02.2016 Høring over udkast til bekendtgørelse

Læs mere

foranlediget af bekendtgørelsen.

foranlediget af bekendtgørelsen. Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte Bredgade 43 1260 København K Sendt til: Cc. til: siu-jur@ufm.dk mgp@ufm.dk 26. november 2018 Høring over udkast til ny bekendtgørelse om uddannelsesopsparing

Læs mere

Til Økonomi- og Indenrigsministeriet. Børne- og Socialministeriet takker for muligheden for at afgive høringssvar.

Til Økonomi- og Indenrigsministeriet. Børne- og Socialministeriet takker for muligheden for at afgive høringssvar. Til: OIM postkasse (oim@oim.dk) Cc: Nicolai Pallisborg (npa@oim.dk) Fra: Louise Skovgaard Petersen (lupe@sm.dk) Titel: BSM's svar: Ændringer i momsrefusionsbekendtgørelsen (FRIST 23. april) (SM Id nr.:

Læs mere

Til adressater på vedlagte høringsliste (bilag B) Høring over udkast til bekendtgørelse om krav til studieadministrative

Til adressater på vedlagte høringsliste (bilag B) Høring over udkast til bekendtgørelse om krav til studieadministrative Til adressater på vedlagte høringsliste (bilag B) Vester Voldgade 123 1552 København V Tlf.nr.: 35 87 88 89 E-mail: stil@stil.dk www.stil.dk CVR-nr.: 13223459 26.04.2017 Høring over udkast til bekendtgørelse

Læs mere

Til adressater på vedlagte høringsliste (bilag B) Høring over udkast til bekendtgørelse om krav til studieadministrative

Til adressater på vedlagte høringsliste (bilag B) Høring over udkast til bekendtgørelse om krav til studieadministrative Til adressater på vedlagte høringsliste (bilag B) Vester Voldgade 123 1552 København V Tlf.nr.: 35 87 88 89 E-mail: stil@stil.dk www.stil.dk CVR-nr.: 13223459 12.10.2018 Høring over udkast til bekendtgørelse

Læs mere

Til adressater på vedlagte høringsliste (bilag B) Høring over udkast til bekendtgørelse om krav til studieadministrative

Til adressater på vedlagte høringsliste (bilag B) Høring over udkast til bekendtgørelse om krav til studieadministrative Til adressater på vedlagte høringsliste (bilag B) Vester Voldgade 123 1552 København V Tlf.nr.: 35 87 88 89 E-mail: stil@stil.dk www.stil.dk CVR-nr.: 13223459 28.03.2018 Høring over udkast til bekendtgørelse

Læs mere

København d. 18. september Til Miljø- og Fødevareministeriet Slotsholmsgade København K

København d. 18. september Til Miljø- og Fødevareministeriet Slotsholmsgade København K Miljø- og Fødevareudvalget 2018-19 L 82 Bilag 1 Offentligt København d. 18. september 2018 Til Miljø- og Fødevareministeriet Slotsholmsgade 12 1216 København K Fremsendt som e-post til mfvm@mfvm.dk, med

Læs mere

Til KL (KKR), DI/DA, LO, DEG-B og L, Uddannelsesforbundet. Om udpegning af medlemmer til FGU-institutionernes første bestyrelser

Til KL (KKR), DI/DA, LO, DEG-B og L, Uddannelsesforbundet. Om udpegning af medlemmer til FGU-institutionernes første bestyrelser Til KL (KKR), DI/DA, LO, DEG-B og L, Uddannelsesforbundet Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf.: 33 92 50 00 E-mail: stuk@stukuvm.dk www.stukuvm.dk CVR-nr.:

Læs mere

Social-, Indenrigs- og Børneudvalget L 92 Bilag 1 Offentligt

Social-, Indenrigs- og Børneudvalget L 92 Bilag 1 Offentligt Social-, Indenrigs- og Børneudvalget 2017-18 L 92 Bilag 1 Offentligt Til Økonom i- og Indenrigsm inisteriet Høring - Udkast til forslag til lov om ændring af lov om kom m unernes styrelse og regionsloven

Læs mere

Til flygtninge i Danmark Information om ny lovgivning

Til flygtninge i Danmark Information om ny lovgivning Dansk Midlertidighed??? Inddragelse? Integration? Selvforsørgelse? Hjemrejse? Rettigheder? Til flygtninge i Danmark Information om ny lovgivning JUNI 2019 I februar 2019 vedtog Folketinget ny lovgivning

Læs mere

Til flygtninge i Danmark Information om ny lovgivning

Til flygtninge i Danmark Information om ny lovgivning Dansk Midlertidighed??? Inddragelse? Integration? Selvforsørgelse? Hjemrejse? Rettigheder? Til flygtninge i Danmark Information om ny lovgivning JUNI 2019 I februar 2019 vedtog Folketinget ny lovgivning

Læs mere

DA s høringssvar på udkast til lov om ændring af lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv og forskellige andre love

DA s høringssvar på udkast til lov om ændring af lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv og forskellige andre love Undervisningsministeriet Simon Kjølby Larsen Vester Voldgade 123 1552 København V efu-vej@uvm.dk DA s høringssvar på udkast til lov om ændring af lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv og forskellige

Læs mere

Advokatfirmaet Sølgaard & Knudsen Tingvej Hornslet Tlf.: Cvr.nr

Advokatfirmaet Sølgaard & Knudsen Tingvej Hornslet Tlf.: Cvr.nr From: Marie Davidsen Sent: Wed, 12 Jun 2019 09:31:47 +0200 To: Sejer Bjarke Bretlau Jensen Subject: VS: Parkeringspladser - Tingvej 15 A, 8543 Hornslet Attachments: Diverse dokumenter - Bilag 1 - Tingbogsattest

Læs mere

Høringssvar til bekendtgørelse om prospekter

Høringssvar til bekendtgørelse om prospekter Høringssvar til bekendtgørelse om prospekter Følgende myndigheder og organisationer har haft bemærkninger til lovforslaget: DI Dansk Erhverv Forbrugerombudsmanden Læs høringssvar med bemærkninger i det

Læs mere

Line Wenzel Nygård. Til Erhvervsstyrelsen Att.: Line Wenzel

Line Wenzel Nygård. Til Erhvervsstyrelsen Att.: Line Wenzel Signe Vestergård Abildskov Sendt: 22. november 206 0:30 'linwen@erst.dk' Vedrørende Erhvervsstyrelsens høring af udkast til bekendtgørelse, Datatilsynets j.nr. 206-22-235 Til Erhvervsstyrelsen

Læs mere

Til flygtninge i Danmark Information om ny lovgivning

Til flygtninge i Danmark Information om ny lovgivning Midlertidighed??? Inddragelse? Integration? Selvforsørgelse? Hjemrejse? Rettigheder? Til flygtninge i Danmark Information om ny lovgivning Juni 2019 I februar 2019 vedtog Folketinget ny lovgivning på udlændinge-

Læs mere

Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelsers (REU)s udtalelse om rådets indstillinger i forbindelse med forsøg med erhvervsuddannelser

Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelsers (REU)s udtalelse om rådets indstillinger i forbindelse med forsøg med erhvervsuddannelser Undervisningsministeriet Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 26 1220 København K (Sendt pr. e-mail til: euteko@stukuvm.dk) Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelsers

Læs mere

Uddannelses- og Forskningsudvalget L 88 Bilag 1 Offentligt )""*' +*'.- /. & '"% (

Uddannelses- og Forskningsudvalget L 88 Bilag 1 Offentligt )*' +*'.- /. & '% ( Uddannelses- og Forskningsudvalget 2018-19 L 88 Bilag 1 Offentligt )""*' +*',-'".- /. 0(*)""-*"'/' 0' 1'/ 0(*)-*"'!"!" #$% & '"% ( Uddannelses- og Forskningsministeriet, Jura og Internationale forhold

Læs mere

"Tom Karstensen" <tom@fdr.dk> Postkasse Skat og afgiftsadministration <pskadm@skm.dk> Modtaget: 04-02-2008 09:15:06

Tom Karstensen <tom@fdr.dk> Postkasse Skat og afgiftsadministration <pskadm@skm.dk> Modtaget: 04-02-2008 09:15:06 Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Bilag 102 Offentligt Fra: "Tom Karstensen" Postkasse Skat og afgiftsadministration Modtaget: 04-02-2008 09:15:06 Emne: Høringssvar

Læs mere

3. Bemærkninger til enkeltelementer i bekendtgørelsesudkastet

3. Bemærkninger til enkeltelementer i bekendtgørelsesudkastet Høringsnotat over ændring af bekendtgørelse nr. 131 af 7. februar 2013 om regnskab og revision af Undervisningsministeriets puljemidler m.v., som ændret ved bekendtgørelse nr. 14 af 7. januar 2014 1. Indledning

Læs mere

Høringssvar vedr. udkast til ændring af bekendtgørelse om anerkendelse af psykologers erhvervsmæssige kvalifikationer

Høringssvar vedr. udkast til ændring af bekendtgørelse om anerkendelse af psykologers erhvervsmæssige kvalifikationer Holmens Kanal 22 1060 København K København, den 16. november 2015 Høringssvar vedr. udkast til ændring af bekendtgørelse om anerkendelse af psykologers erhvervsmæssige kvalifikationer Dansk Psykolog Forening

Læs mere

Høringsnotat om bekendtgørelse om visse midlertidige regler for institutioner for forberedende grunduddannelse

Høringsnotat om bekendtgørelse om visse midlertidige regler for institutioner for forberedende grunduddannelse Styrelsen for Undervisning og Kvalitet FGU Task Force Høringsnotat om bekendtgørelse om visse midlertidige regler for institutioner for forberedende grunduddannelse Frederiksholms Kanal 26 1220 København

Læs mere

Høringssvar til bekendtgørelse om retshjælpsforsikring for gruppe 1-forsikringsselskaber

Høringssvar til bekendtgørelse om retshjælpsforsikring for gruppe 1-forsikringsselskaber Høringssvar til bekendtgørelse om retshjælpsforsikring for gruppe 1-forsikringsselskaber Følgende myndigheder og organisationer har afgivet høringssvar uden bemærkninger: FSR - danske revisorer Rigsrevisionen

Læs mere

Fastsættelse af dispensationsadgang fra nye regler om bedre fordeling i daginstitutioner

Fastsættelse af dispensationsadgang fra nye regler om bedre fordeling i daginstitutioner Til alle høringsparter Holmens Kanal 22 1060 København K Telefon 33 92 93 00 sm@sm.dk www.socialministeriet.dk Sagsnr. 2018-5658 Doknr. 623762 Dato 9-11-2018 Høringsbrev vedr. ændringer af bekendtgørelse

Læs mere

# $%!&'( % ( & *& +,&-".& " & && "#/ 01&&& "# " & & &&2& /03345)3"0367(899 $!.#/"+,01"+( 12'$!&"+(.3" " 8*9"* 6" 1 $!&"8 #8 $:,'//!1 /"#)!

# $%!&'( % ( & *& +,&-.&  & && #/ 01&&& #  & & &&2& /03345)30367(899 $!.#/+,01+( 12'$!&+(.3  8*9* 6 1 $!&8 #8 $:,'//!1 /#)! !"# $%&'(% ) ( & *& +,&-".& " & && "#/ 01&&& "# " & & &&2& /03345)3"0367(899!"#$%"&'#( )"& *+($",,#"- $!.#/"+,01"+( 12'$!&"+(.3" " 43"/$5226 "%7)$%8226 "*2$%8".%* 8*9"* 6" 1 $!&"8 #8 $:,'//!1 /"#)!$ -;:"5'&'$%-"5'

Læs mere

Høringssvar vedrørende bekendtgørelse om energivirksomheders oplysning af forbrugere om energiforbrug og fakturering Indhold

Høringssvar vedrørende bekendtgørelse om energivirksomheders oplysning af forbrugere om energiforbrug og fakturering Indhold Høringssvar vedrørende bekendtgørelse om energivirksomheders oplysning af forbrugere om energiforbrug og fakturering Indhold Arbejdsgiverne...1 Dansk Byggeri...2 Dansk Arbejdsgiverforening...3 Dansk Energi...4

Læs mere

S e k r e t a r i a t e t

S e k r e t a r i a t e t S e k r e t a r i a t e t Finanstilsynet Att.: Susanne Møller Svensen Århusgade 110 2100 København Ø e-mail: sum@ftnet.dk KRONPRINSESSEGADE 28 1306 KØBENHAVN K TLF. 33 96 97 98 DATO: 1. november 2017 SAGSNR.:

Læs mere

Hermed høringssvar fra Byggeriets Kvalitetskontrol til udkast til to bekendtgørelser vedrørende godkendelse af KLS systemer og af kontrolinstanser.

Hermed høringssvar fra Byggeriets Kvalitetskontrol til udkast til to bekendtgørelser vedrørende godkendelse af KLS systemer og af kontrolinstanser. From: Klaus Ising Hansen Sent: 17. oktober 2018 09:32 (UTC +01) To: Sikkerhedsstyrelsen Hovedpostkasse (SIK);Mathilde Horsman Jensen Subject: Høringsvar af 2 bek. Journal nr. 715-10-00031 Til Sikkerhedsstyrelsen

Læs mere

Undervisningsministeriet Sag: 18/16099 Marts 2018

Undervisningsministeriet Sag: 18/16099 Marts 2018 Oversigt over høringssvar for forslag til lov om ændring af lov om erhvervsuddannelser, lov om folkeskolen, lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse m.v. samt

Læs mere

! "#$ %#&&' ()*$+#,+-#&+. ///

! #$ %#&&' ()*$+#,+-#&+. /// ! "#$ %#&&' ()*$+#,+-#&+. /// 0 1 2 DMI d. 4. maj 2017, vores journalnummer: 2017-164. Jeres journalnummer: 2017-1425. Kære Peter Lund Andersen og Søren Esper Wahlgren Tak for høringsbrevet af 5. april

Læs mere

ATP skal i den forbindelse meddele, at ATP og Udbetaling Danmark ingen bemærkninger har til de foreslåede ændringer.

ATP skal i den forbindelse meddele, at ATP og Udbetaling Danmark ingen bemærkninger har til de foreslåede ændringer. Fra: Anne Schiött Rasmussen - ASR Til: Torben Steen Hede; Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Cc: Birgitte Jørgensen - BTJ; Ole S. Andersen - OSA Emne: SV: Høring over ændring af bekendtgørelse

Læs mere

Høringsnotat om Forslag til lov om et nationalt naturfagscenter

Høringsnotat om Forslag til lov om et nationalt naturfagscenter Høringsnotat om Forslag til lov om et nationalt naturfagscenter 1. Indledning Et udkast til forslag til lov om et nationalt naturfagscenter har i perioden fra den 22. juni 2018 til den 27. august 2018

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik L 14 Bilag 1 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik L 14 Bilag 1 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2013-14 L 14 Bilag 1 Offentligt Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kontoret for Integrationspolitik J.nr. 2012-5048 dwp 23. august 2013 Notat de

Læs mere

Udlændinge- og Integrationsministeriet Slotsholmsgade København K

Udlændinge- og Integrationsministeriet Slotsholmsgade København K Udlændinge- og Integrationsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K E-mail: udlaendingeafdeling@uim.dk, nrb@uim.dk WI L D E R S P L A DS 8 K 1 4 0 3 K Ø B E NH A V N K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8

Læs mere

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget L 189 endeligt svar på spørgsmål 24 Offentligt

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget L 189 endeligt svar på spørgsmål 24 Offentligt Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2015-16 L 189 endeligt svar på spørgsmål 24 Offentligt BILAG ad spm. nr. 24 (L 189) Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet, j.nr. 2016/2333 Ændringsforslag

Læs mere

Udlændinge- og Integrationsministeriet har sendt ovennævnte lovudkast i høring d.18.september 2017 og anmodet om eventuelle bemærkninger

Udlændinge- og Integrationsministeriet har sendt ovennævnte lovudkast i høring d.18.september 2017 og anmodet om eventuelle bemærkninger Til udlændinge- og Integrationsministeriet 13.10.2017 Høring over udkast til forslag til lov om ændring af integrationsloven og danskuddannelsesloven (Forenkling af og præciseringer af reglerne om fordeling

Læs mere

Notat om høringssvar over udkast til Forslag til Lov om ændring af lov om folkeskolen og lov om vejledning om uddannelse og erhverv

Notat om høringssvar over udkast til Forslag til Lov om ændring af lov om folkeskolen og lov om vejledning om uddannelse og erhverv Uddannelsesudvalget L 112 - Bilag 1 Offentligt Undervisningsministeriet Januar 2009 Notat om høringssvar over udkast til Forslag til Lov om ændring af lov om folkeskolen og lov om vejledning om uddannelse

Læs mere

Høring over udkast til forslag til lov om ændring af straffeloven og forskellige andre love (Initiativer mod rocker- og bandekriminalitet

Høring over udkast til forslag til lov om ændring af straffeloven og forskellige andre love (Initiativer mod rocker- og bandekriminalitet Til Justitsministeriet DANSK FLYGTNINGEHJÆLP Borgergade 10, 3.sal DK-1300 København K Tlf: 3373 5000 www.flygtning.dk 26.9.2017 Høring over udkast til forslag til lov om ændring af straffeloven og forskellige

Læs mere

DI Bygs kommentarer til j.nr. TS udkast til bekendtgørelse om gebyrer på byggeområdet fastsat af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen

DI Bygs kommentarer til j.nr. TS udkast til bekendtgørelse om gebyrer på byggeområdet fastsat af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen 28. november 2017 Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen Att.: Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Sendt til info@tbst.dk Kopi til rshj@tbst.dk DI Bygs kommentarer til j.nr. TS00108-00074 - udkast til bekendtgørelse

Læs mere

Digital handel: 1 ansøgning Databaseret service og forretningsudvikling: 1 ansøgning

Digital handel: 1 ansøgning Databaseret service og forretningsudvikling: 1 ansøgning Undervisningsministeriet Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 26 1220 København K (Sendt pr. e-mail til euteko@stukuvm.dk) Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelsers

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Danmarks Evalueringsinstitut

Forslag. Lov om ændring af lov om Danmarks Evalueringsinstitut Lovforslag nr. L 149 Folketinget 2013-14 Fremsat den 27. februar 2014 af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om Danmarks Evalueringsinstitut (Danmarks Evalueringsinstituts

Læs mere

Udlændinge- og Integrationsudvalget L 154 endeligt svar på spørgsmål 20 Offentligt

Udlændinge- og Integrationsudvalget L 154 endeligt svar på spørgsmål 20 Offentligt Udlændinge- og Integrationsudvalget 2016-17 L 154 endeligt svar på spørgsmål 20 Offentligt Ministeren Udlændinge- og Integrationsudvalget Folketinget Christiansborg 1240 København K Udlændinge- og Integrationsudvalget

Læs mere

Udlændinge- og Integrationsministeriet har den 16. marts 2018 sendt ovennævnte lovforslag i høring med frist den. 10. april 2018.

Udlændinge- og Integrationsministeriet har den 16. marts 2018 sendt ovennævnte lovforslag i høring med frist den. 10. april 2018. Udlændinge- og Integrationsministeriet DANSK FLYGTNINGEHJÆLP Borgergade 10, 3.sal DK-1300 København K Tlf: 3373 5000 www.flygtning.dk 10.04.18 Høring over udkast til forslag om ændring af lov om aktiv

Læs mere

Fælles høringssvar til høring vedrørende forslag til lov om ændring af lov om produktionsskoler (Harmonisering af skoleydelse til SU-niveau m.m.

Fælles høringssvar til høring vedrørende forslag til lov om ændring af lov om produktionsskoler (Harmonisering af skoleydelse til SU-niveau m.m. Børne- og Undervisningsudvalget 2016-17 L 87 Bilag 1 Offentligt B -SOSU Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Departementet Frederiksholms Kanal 21 1220 København K København, den 28. september

Læs mere

Høringsliste For 2, nr. 3, i lovforslag nr. L 202. modtaget ved fristen udløb. 5 Ankestyrelsen X X 6 AOF Danmark X X 7 Arbejderbevægelsens Erhvervsråd

Høringsliste For 2, nr. 3, i lovforslag nr. L 202. modtaget ved fristen udløb. 5 Ankestyrelsen X X 6 AOF Danmark X X 7 Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Undervisningsudvalget, Undervisningsudvalget, Undervisningsudvalget, Undervisningsudvalget 2017-1 L 202 Bilag 2, L 201 Bilag 4, L 200 Bilag 4, L 199 Bilag 4 Offentligt Undervisningsministeriet Høringsliste

Læs mere

Undervisningsministeriet Afdelingen for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal København K. 8. september 2014

Undervisningsministeriet Afdelingen for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal København K. 8. september 2014 Undervisningsministeriet Afdelingen for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K 8. september 2014 Pr. e-mail: uvaeul@uvm.dk Høringssvar fra FSR danske revisorer vedr. Høring

Læs mere

Undervisningsministeriet har modtaget høringssvar fra 29 myndigheder og organisationer m.fl., heraf flere fællessvar.

Undervisningsministeriet har modtaget høringssvar fra 29 myndigheder og organisationer m.fl., heraf flere fællessvar. Undervisningsministeriet Den 17. september 2008 Notat om høringssvar vedrørende udkast til forslag til lov om ændring af lov om produktionsskoler, lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v., lov om erhvervsskoler,

Læs mere

Udlændinge- og Integrationsministeriet Slotsholmsgade København K Danmark. Att. og

Udlændinge- og Integrationsministeriet Slotsholmsgade København K Danmark. Att.  og Udlændinge- og Integrationsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Danmark Att. asj@uim.dk, mum@uim.dk og uim@uim.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8

Læs mere

1. Ændring af reglerne om tidsubegrænset opholdstilladelse konkret om selvforsøgrelseskravet

1. Ændring af reglerne om tidsubegrænset opholdstilladelse konkret om selvforsøgrelseskravet STRANDGADE 56 Justitsministeriet jm@jm.dk mum@jm.dk DK-1401 KØBENHAVN K TEL. +45 32 69 88 88 FAX +45 32 69 88 00 CENTER@HUMANRIGHTS.DK WWW.MENNESKERET.DK WWW.HUMANRIGHTS.DK DATO 23. april 2012 J.NR. 540.10/26980/

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om produktionsskoler

Forslag. Lov om ændring af lov om produktionsskoler 2010/1 LSF 64 (Gældende) Udskriftsdato: 6. maj 2019 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., Institutionsafdelingen, j. nr, 153.92G.031 Fremsat den 17. november 2010 af Undervisningsministeren

Læs mere

Uddannelses- og Forskningsministeriet Børsgade København K. Høring over ny SU-gebyrbekendtgørelse

Uddannelses- og Forskningsministeriet Børsgade København K. Høring over ny SU-gebyrbekendtgørelse Uddannelses- og Forskningsministeriet Børsgade 4 1215 København K Høring over ny SU-gebyrbekendtgørelse Ankenævnet for Statens Uddannelsesstøtteordninger har ingen bemærkninger til høringen. 1. maj 2019

Læs mere

Produktionsskoleforeningens høringssvar vedr. udkast til forslag til lov om kombineret ungdomsuddannelse

Produktionsskoleforeningens høringssvar vedr. udkast til forslag til lov om kombineret ungdomsuddannelse Vejle, den 4. april 2014 Til Undervisningsministeriet Afdelingen for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Produktionsskoleforeningens høringssvar vedr. udkast til forslag

Læs mere

Forslag. til. Lov om ændring af lov om de gymnasiale uddannelser (Interne prøver)

Forslag. til. Lov om ændring af lov om de gymnasiale uddannelser (Interne prøver) Forslag til Lov om ændring af lov om de gymnasiale uddannelser (Interne prøver) 1 I lov om de gymnasiale uddannelser, jf. lov nr. 1716 af 27. december 2016, som ændret ved 17 i lov nr. 311 af 25. april

Læs mere

Vedr.: Høring om Forslag til Lov om forberedende grunduddannelse (FGU)

Vedr.: Høring om Forslag til Lov om forberedende grunduddannelse (FGU) Henrik Lindegaard Undervisningsministeriet Dato 19.02.2018 Initialer HAL Vedr.: Høring om Forslag til Lov om forberedende grunduddannelse (FGU) Overordnet er det Uddannelsesforbundets indtryk at lovforslaget

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget L 87 Bilag 1 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget L 87 Bilag 1 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2016-17 L 87 Bilag 1 Offentligt Sagsnr.: 16/10618 Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling November 2016 Høringsnotat til Forslag til lov om ændring af lov om

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Bilag 102 Offentligt J.nr. 2008-711-0017 Dato: 27. februar 2008 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne

Læs mere

Regionsrådene Styrelsen for Undervisning og Kvalitet

Regionsrådene Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Regionsrådene Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. nr.: 33 92 50 00 E-mail: stuk@stukuvm.dk www.stukuvm.dk CVR nr.: 29634750 Anmodning om regionsrådenes

Læs mere

Vedr.: Udkast til svar på høring vedrørende forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik mv.

Vedr.: Udkast til svar på høring vedrørende forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik mv. KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE LØNGANGSTRÆDE 25, 1 1468 KØBENHAVN K TLF. 33 11 97 00 www.kto.dk - E-mail: kto@kto.dk Arbejdsmarkedsstyrelsen Att.: Birgitte S. Staffeldt Njalsgade 72A 2300

Læs mere

Kopi: Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser Kopi: De faglige udvalg Kopi: Regionsrådene

Kopi: Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser Kopi: De faglige udvalg Kopi: Regionsrådene Udbydere af erhvervsuddannelser Praktikcentre Kopi: Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser Kopi: De faglige udvalg Kopi: Regionsrådene Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms

Læs mere

Høringssvar til bekendtgørelse om gebyrer på byggeområdet fastsat af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen - j.nr. TS

Høringssvar til bekendtgørelse om gebyrer på byggeområdet fastsat af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen - j.nr. TS 19. november 2018 Høringssvar til bekendtgørelse om gebyrer på byggeområdet fastsat af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen - j.nr. TS00108-00091 SMVdanmark takker for den modtagne høring. SMVdanmark mener,

Læs mere

ENS - Center for Telekommunikation

ENS - Center for Telekommunikation ENS - Center for Telekommunikation Fra: Britt Rasmussen Sendt: 12. juli 201613:24 Til: ENS - Center for Telekommunikation Emne: VS: Høring over udkast til bekendtgørelse om tilladelser

Læs mere

Tak for det fremsendte. BUPL har ingen bemærkninger til bekendtgørelsen. Vi undrer os dog over, hvorfor BUPL er på denne høringsliste :-)

Tak for det fremsendte. BUPL har ingen bemærkninger til bekendtgørelsen. Vi undrer os dog over, hvorfor BUPL er på denne høringsliste :-) mhtml:file://\\sst.dk\f-drev\alle\jkr\samlet høringssvar til tobak bekendtgørelsen\b... Side 1 af 2 29-06-2016 Fra: Peter Engelbrekt Petersen Sendt: 24. maj 2016 11:37 Til: Høringssvar; Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Advokatrådet. ADVOKATfl SAMFUNDET. Ministeriet For By, Bolig og Landdistrikter KRONPRINSESSEGADE 28 Holmens Kanal 22

Advokatrådet. ADVOKATfl SAMFUNDET. Ministeriet For By, Bolig og Landdistrikter KRONPRINSESSEGADE 28 Holmens Kanal 22 Advokatrådet ADVOKATfl SAMFUNDET Ministeriet For By, Bolig og Landdistrikter KRONPRINSESSEGADE 28 Holmens Kanal 22 1306 KØBENHAVN K 1060 København K TLF. 33 969798 FAX 33 36 97 50 DATO: 22. januar 2013

Læs mere

Københavns Kommune. Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Københavns Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013

Københavns Kommune. Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Københavns Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013 Københavns Kommune Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Københavns Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013 Ankestyrelsen modtog ved e-mail af 10. november 2014 beretning om revision

Læs mere

Udtalelse om Egedal Kommunes sagsbehandlingsfrister efter retssikkerhedslovens 3, stk. 2

Udtalelse om Egedal Kommunes sagsbehandlingsfrister efter retssikkerhedslovens 3, stk. 2 Ankestyrelsens brev til Egedal Kommune Udtalelse om Egedal Kommunes sagsbehandlingsfrister efter retssikkerhedslovens 3, stk. 2 [A] har den 19. juni 2017 skrevet til Ankestyrelsen om Egedal Kommunes offentliggjorte

Læs mere

Udlændinge- og Integrationsministeriet Slotsholmsgade København K Danmark. og

Udlændinge- og Integrationsministeriet Slotsholmsgade København K Danmark. og Udlændinge- og Integrationsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Danmark udlaendingeafdeling@uibm.dk og skj@uibm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8

Læs mere

Forslag. Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) til

Forslag. Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) til Lovforslag nr. L Forslagsnummer Folketinget -NaN Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser

Læs mere

De faglige udvalg Efteruddannelsesudvalgene Kopi til REU's reformfølgegruppe. Sags nr.: 030.78S.541. Udkast til grundfagsbilag til orientering

De faglige udvalg Efteruddannelsesudvalgene Kopi til REU's reformfølgegruppe. Sags nr.: 030.78S.541. Udkast til grundfagsbilag til orientering De faglige udvalg Efteruddannelsesudvalgene Kopi til REU's reformfølgegruppe Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk

Læs mere

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 319 Offentligt

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 319 Offentligt Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2015-16 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 319 Offentligt Ministeren Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget Folketinget Christiansborg 1240 København

Læs mere

Erhvervsstyrelsens høringssvar vedrørende bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om ferie for søfarende

Erhvervsstyrelsens høringssvar vedrørende bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om ferie for søfarende 13. december 2013 Sagsnr.: 13/03663 /celjor-erst Erhvervsstyrelsens høringssvar vedrørende bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om ferie for søfarende Erhvervsstyrelsen har konstateret, at Søfartsstyrelsen

Læs mere

Dansk Flygtningehjælp

Dansk Flygtningehjælp Skjal 4, undirskjal a Dansk Flygtningehjælp Borgergade 10, 3. sal, Postboks 53, 1002 København K Indenrigsministeriet Christiansborg Slotsplads 1 DK-1218 København K Att.: Hans B. Thomsen Dato DF J.nr.

Læs mere

Sammenhænge mellem godkendelser til at udbyde grundforløbets 1. del og grundforløbets 2. del.

Sammenhænge mellem godkendelser til at udbyde grundforløbets 1. del og grundforløbets 2. del. Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Frederiksholms Kanal 26 1220 København K (Sendt pr. e-mail til: John.Torben.Larsen@stukuvm.dk Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelsers

Læs mere

Nordfyns Kommunes sagsbehandlingsfrister efter retssikkerhedslovens 3, stk. 2

Nordfyns Kommunes sagsbehandlingsfrister efter retssikkerhedslovens 3, stk. 2 Ankestyrelsens brev til Nordfyns Kommune Nordfyns Kommunes sagsbehandlingsfrister efter retssikkerhedslovens 3, stk. 2 [A] har den 17. januar 2017 og 24. januar 2017 skrevet til Statsforvaltningen om Nordfyns

Læs mere

Samarbejdsaftale indgået mellem. EUC Syd. Produktionsskolen Vejen

Samarbejdsaftale indgået mellem. EUC Syd. Produktionsskolen Vejen Samarbejdsaftale indgået mellem EUC Syd og Produktionsskolen Vejen Aftalen indgås i henhold til: Bekendtgørelse af lov om produktionsskoler, jf. lovbekendtgørelse nr. 887 af 5. juli 2010, med de ændringer,

Læs mere

Folketinget Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik Christiansborg 1240 København K

Folketinget Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik Christiansborg 1240 København K Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2013-14 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 332 Offentligt Folketinget Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik Christiansborg 1240 København K

Læs mere

Derudover er der generel opbakning til forslaget fra BKF, Børnerådet, DA, DI, Frie Grundskolers Fællesråd, Håndværksrådet, KL og Skolelederne.

Derudover er der generel opbakning til forslaget fra BKF, Børnerådet, DA, DI, Frie Grundskolers Fællesråd, Håndværksrådet, KL og Skolelederne. Uddannelsesudvalget L 111 - Bilag 1 Offentligt Undervisningsministeriet Januar 2009 Notat om høringssvar over udkast til Forslag til Lov om ændring af lov om folkeskolen (Ændring af procedure for henvisning

Læs mere

2011/1 LSF 128 (Gældende) Udskriftsdato: 30. juni Forslag. til. (Digital kommunikation i sager om specialpædagogisk støtte)

2011/1 LSF 128 (Gældende) Udskriftsdato: 30. juni Forslag. til. (Digital kommunikation i sager om specialpædagogisk støtte) 2011/1 LSF 128 (Gældende) Udskriftsdato: 30. juni 2019 Ministerium: Ministeriet for Børn og Undervisning Journalnummer: Ministeriet for Børn og Undervisning, Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen, j.nr. 128.92K.271

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 128 Folketinget Fremsat den 28. marts 2012 af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) til

Forslag. Lovforslag nr. L 128 Folketinget Fremsat den 28. marts 2012 af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) til Lovforslag nr. L 128 Folketinget 2011-12 Fremsat den 28. marts 2012 af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om produktionsskoler

Forslag til Lov om ændring af lov om produktionsskoler UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om produktionsskoler (Justering af skoleydelse) 1 I lov om produktionsskoler, jf. lovbekendtgørelse nr. 97 af 26. januar 2017, foretages følgende ændringer: 1.

Læs mere

Til høringsparterne. Høring over udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om udlejning af almene boliger m.v.

Til høringsparterne. Høring over udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om udlejning af almene boliger m.v. Til høringsparterne Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 7221 8800 Fax 7262 6790 info@tbst.dk tbst.dk Notat BO0103-00038 07-03-2019 Høring over udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse

Læs mere

Udlændinge- og Integrationsudvalget L 215 Bilag 3 Offentligt

Udlændinge- og Integrationsudvalget L 215 Bilag 3 Offentligt Udlændinge- og Integrationsudvalget 2017-18 L 215 Bilag 3 Offentligt UDVALGSSEKRETARIATET NOTAT OM HØRINGSSVAR PÅ L 215 (AFSKAFFELSE AF AU PAIR-ORDNINGEN) Høringsnotat vedrørende L 215 forslag til lov

Læs mere

Høringsnotat om udkast til tre bekendtgørelser, der udmønter dele af L 72

Høringsnotat om udkast til tre bekendtgørelser, der udmønter dele af L 72 Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf.: 33 92 50 00 E-mail: stuk@stukuvm.dk www.stukuvm.dk CVR-nr.: 29634750 Høringsnotat om udkast til tre bekendtgørelser,

Læs mere

DATO: 21. august2012 SAGSNR.: 2012-2675 p-almbolig@mbbl.dk ID NR.: 192690

DATO: 21. august2012 SAGSNR.: 2012-2675 p-almbolig@mbbl.dk ID NR.: 192690 Advokatrådet ADVOKATfl SAMFUNDET Ministeriet For By, Bolig og Landdistrikter KRONPRINSESSEGADE 28 Holmens Kanal 22 1306 KOBENI-IAVN K 1060 København K TLF. 33 96 97 98 FAX 33 36 97 50 DATO: 21. august2012

Læs mere

Afslag på aktindsigt i intern i Udlændinge- og Integrationsministeriet

Afslag på aktindsigt i intern  i Udlændinge- og Integrationsministeriet Radio24syv Att.: Jeppe Findalen Vester Farimagsgade 41, 2. sal 1606 København V Sendt til jetf@radio24syv.dk Afslag på aktindsigt i intern e-mail i Udlændinge- og Integrationsministeriet Jeg har nu foretaget

Læs mere

Børne- og Socialministeriet Holmens Kanal København K

Børne- og Socialministeriet Holmens Kanal København K Børne- og Socialministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K 29. november 2017 Høring over udkast til ændring af bekendtgørelse om indhentelse af børneattest ved ansættelse og beskæftigelse af personer

Læs mere

Høringssvar fra KL. og NOTAT. Til Udlændinge- og Integrationsministeriet

Høringssvar fra KL.  og NOTAT. Til Udlændinge- og Integrationsministeriet Til Udlændinge- og Integrationsministeriet uim@uim.dk, hsl@uim.dk og cakr@uim.dk Høringssvar fra KL KL har fået forslag til lov om ændring af udlændingeloven, integrationsloven, repatrieringsloven og forskellige

Læs mere

Udlændinge- og Integrationsministeriet har den 6. september 2018 sendt ovennævnte lovforslag i høring med frist for bemærkninger den 4.

Udlændinge- og Integrationsministeriet har den 6. september 2018 sendt ovennævnte lovforslag i høring med frist for bemærkninger den 4. Til Udlændinge- og Integrationsministeriet DANSK FLYGTNINGEHJÆLP Borgergade 10, 3.sal DK-1300 København K Tlf: 3373 5000 www.flygtning.dk 03.10.18 Høring over udkast til forslag til lov om ændring af lov

Læs mere

DA s høringssvar om lovforslag om bedre rammer for at modtage og integrere flygtninge, styrket virksomhedsrettet

DA s høringssvar om lovforslag om bedre rammer for at modtage og integrere flygtninge, styrket virksomhedsrettet Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet (sab@uibm.dk og sox@uibm.dk) DA s høringssvar om lovforslag om bedre rammer for at modtage og integrere flygtninge, styrket virksomhedsrettet integrationsprogram

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af integrationsloven og repatrieringsloven

Forslag. Lov om ændring af integrationsloven og repatrieringsloven 2011/1 LSF 101 (Gældende) Udskriftsdato: 8. februar 2017 Ministerium: Social- og Integrationsministeriet Journalnummer: Social- og Integrationsmin., j.nr. 2012-925 Fremsat den 29. februar 2012 af social-

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik Lovforslag nr. L 116 Folketinget 2013-14 Fremsat den 21. januar 2014 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Ændring af timefradraget ved

Læs mere