Told Skat Trekantområdet Generalforsamling

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Told Skat Trekantområdet Generalforsamling"

Transkript

1 Inga Lykke bød velkommen til generalforsamlingen, som var nr. 26 siden etableringen af Seniorklubben i Oplyste at der var 52 tilmeldte hvilket er meget glædeligt. Formand for Seniorforeningen Marianne Nielsen havde desværre måttet melde forfald, pga. sygdom. Flere andre medlemmer havde også meldt fra til i dag, pga. influenza mm. Forinden selve generalforsamlingen blev der budt på lidt frokost, hvorefter generalforsamlingen startede. Generalforsamlingen Pkt. 1 Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Anne-Mette Møller. Anne-Mette blev valgt. Anne-Mette gennemgik formalia omkring generalforsamling og oplyste, at generalforsamlingen var lovlig indvarslet m.v. Pkt. 2 Bestyrelsens beretning Vi er i dag 138 medlemmer. Velkommen til de nye medlemmer. Vi håber I bliver tilfredse med at være medlem af Seniorklubben. I de forløbne 2 år har vi desværre mistet 10 medlemmer. Kaj E Nielsen Jørgen Hoberg Harry Nielsen Villy Grønborg Anna Birthe Evensen Johannes Holm Petersen, vores tidligere formand for seniorklubben igennem 14 år, fra Bent-Ole H Kristensen Orla Grunnet, også tidligere formand for seniorklubben fra Kirsten Brandt og Per Elgin Witten Jeg vil bede forsamlingen om at rejse sig for at mindes og ære vores tidligere kolleger ÆRET VÆRE DERES MINDE Tak. 1

2 Beretningen starter fra seneste generalforsamling i 2019, for at vi kan blive opdateret på hvad, der har været af aktiviteter de seneste 2 ½ år var et år i jubilæernes tegn. Men forinden startede vi sæsonen med et besøg på Panbo museet i Aabenraa. Vi var alt 36 deltagere inkl. ægtefæller. Ejeren Christian Panbo viste selv rundt. Han fortalte blandt andet at samtlige malerier var købt kontant, han købte i takt med at han havde sparet penge sammen. Der var malerier af Skagens malerne Michael og Anna Ancher og P S Krøyer. Der var også flere lokale kunstnere og endelig en stor samling af Eckersberg. Et fantastisk flot museum for billedkunst, som er et besøg værd. Vi sluttede dagen af med at besøge fru Loffs cafe i Krusemølle og det var fru Loff selv, der bød os velkommen med en fortælling om stedets historie, herunder sin meget myndige svigermor. Hun fortalte bl.a. at da de startede med butikken og cafeen bestemte sviger moderen, at publikum skulle gå igennem deres private bolig. Ellers skulle der bygges for meget om. Som Fru Loff selv udtrykte det, havde hun 2 valg, enten kunne hun acceptere svigermor eller også kunne hun løbe skrigende bort. Hun valgte heldigvis det første. Vi sluttede af med en lækker frokostplanke med lokale råvarer. I maj 2019 fejrede vi vores egen Seniorklubs 25. års jubilæum på Fuglsangcentret i Fredericia. Der var i alt 59 deltagere inkl. ægtefæller. Som noget helt særligt deltog både far og søn med ægtefæller. Villy og Finn Grønborg. Villy er desværre ikke blandt os mere. Der var fine indlæg af de 2 tidligere formænd af Seniorklubben, nemlig Orla Grunnet og Johs. Holm Petersen, de er desværre heller ikke blandt os mere. Der var flere sange, bl.a. ét af vores medlem Anne-Mette Møller. En rigtig hyggelig og festlig aften. Mandag den 16. september 2019 fejrede vi DTS Dansk Told og Skatteforbunds 125. års jubilæum med en tur til Egeskov slot. Der var i alt 52 deltagere inkl. ægtefæller. Vi havde hyret Egeskov busselskab fra Fredericia (som i øvrigt ikke har nogen forbindelse til Egeskov slot). Der var opsamling i Vejle, Kolding og Fredericia. Derefter kørte vi i samlet flok til Egeskov slot på Fyn i et fantastisk flot vejr. Dagen forinden havde regnen stået ned i stænger. Deltagerne blev sluppet løs på egen hånd med mulighed for at se slottet med jagtstuen. På 1. sal kunne vi se Titanias Palads verdens mest fantastiske dukkehus. Særudstilling med HC Andersens papirklip og dukken Augusta Snorifass i Jomfru Rigborgs stue. Vi fik set Veteranbiler, Den Gamle Smedje, osv. Vi fik også set de mange haver. Nogle prøvede også Labyrinten og fandt selv ud igen, for vi var fuldtallige da vi skulle videre med bussen. Sidst på eftermiddagen kørte vi videre til restaurant Carlslund i Odense, et historisk traktørsted med egetræsbindingsværk og stråtag og med skoven som baggrund. Der fik vi serveret fynsk æggekage med flæsk og bacon ad libitum. Og det var virkelig ad libitum, for 2

3 der var mere end rigeligt. Ifølge vores chauffør er det Danmarks bedste æggekage man får på Carlslund. Det kunne vi jo kun give ham ret i. Den 9. oktober 2019 havde vi den traditionelle Seniorsammenkomst her i Middelfart. Det var en meget fin dag, hvilket ikke mindst skyldes vores aktive kolleger her i huset, de stod for det praktiske omkring arrangementet. Vi fik et meget fint og fyldigt indlæg om situationen i SKAT af kontorchef Brian Berg tak til SKAT for dette. Også tak til Fondet af 1844 for økonomisk bidrag, - helt konkret 150 kr. pr. deltager - hvilket gør det muligt at afholde disse arrangementer. Jeg havde også mulighed for et indlæg om vores aktiviteter i Seniorklubben og dermed få gjort lidt reklame overfor ikke medlemmer. Der var godt 90 deltagere. Den 15. januar 2020 fik vi et foredrag af tidligere chefanklager og vicepolitimester ved politiet i Kolding Henrik Werner Hansen. Emnet var De mest spektakulære straffesager i Kolding i tiden 1979 til Med baggrund i sit virke som chefanklager i Kolding fra 1980 til 2007 fortalte Henrik Hansen om de straffesager, der på grund af deres drama, absurditet eller menneskelige tragedier, har fæstnet sig så stærkt i hans sind, at disse sager altid vil være i hans erindring. F.eks Heidi sagen. Kan en 4-årig pige virkelig forsvinde for jordens overflade. Det kan man kun sige ja til, for sagen er aldrig blevet opklaret. Der var også spørgsmålet: Kan en mor slå sine egne børn ihjel og mange flere. Det var før man kendte til begrebet Münchausen by proxy, en personlighedsforstyrrelse hovedsagelig hos kvinder. Vi kender det seneste tilfælde, hvor en mor i Herning tappede blod af sin lille søn. En virkelig spændende eftermiddag, hvor vi må sige, at fortællingerne gjorde så stor et indtryk, at de også har fæstnet sig i vores sind. Der var i alt 45 deltagere inkl. ægtefæller. I februar 2020 blev der traditionen tro inviteret til gourmet middag på Hansenberg i Kolding, hvor kokkeeleverne viser hvad de har lært. Vi havde fået tildelt 20 pladser, og der var i alt 20 deltager inkl. ægtefæller. I maj sidste år havde vi inviteret til Pompeji udstilling på Moesgårds museum. Dette blev som bekendt aflyst pga. corona. I stedet var vi afsted den 26. august. Der deltog i alt 26 medlemmer inkl. ægtefæller. Så vil jeg fortælle lidt om den årlige bestyrelses- og klubformandskonference, der blev afholdt den november 2019 i Odense. Et af formålene med konferencen er bl.a. at styrke samarbejdet mellem bestyrelsen for seniorforeningen og klubberne. Konferencen giver os også mulighed for at udveksle ideer og erfaringer, hvilket er meget givende. For tiden er vi i alt 20 lokale klubber. Jeg vil lige omtale nogle af de væsentlige emner fra konferencen: 3

4 Persondataloven Merete Keller fra DTS var igen inviteret til at komme med indlæg. Persondataloven har til hensigt at beskytte oplysninger om jer medlemmer, da medlemsoplysninger skal betegnes som særlige følsomme data. Derfor skal aktivitetsplaner, invitationer, indkaldelse til generalforsamling osv. sendes på mail som BCC, dvs. at I som enkeltmedlemmer ikke kan se hvem vi har sendt til. På konferencen blev det besluttet at nedsætte en lille arbejdsgruppe med Merete Keller, Marianne Nielsen og Sten Carlsen fra Odense. Jeg kan se, at emnet igen er på programmet til næste klubformandskonference i november Jeg kan supplere med, at vi i bestyrelsen har besluttet selv at arbejde videre med persondataloven. For at vi i bestyrelsen kan arbejde med og varetage jeres interesser, skal vi have indhentet en samtykkeerklæring fra jer. Netop dette har Esben arbejdet med, og han har indsendt et forslag til samtykke-erklæring til Merete Keller, advokat i sekretariatet for DTS. Merete Keller har godkendt forslaget. Og Esben har derfor i juni sidste år sendt en Samtykkeerklæring ud til os alle, som vi skulle acceptere elektronisk eller underskrive og sende retur. Ifølge Esben var I hurtige til at svare og sende retur, så tak for det. Bestyrelsen har også besluttet, at når vi internt sender medlemslister og deltagerlister rundt til os bestyrelsesmedlemmer, skal de være beskyttet med en særlig kode. Det betyder, at vi kun kan læse disse lister ved hjælp af en særlige kode. Endelig kan vi sige at Klubben opbevarer personoplysninger i max 3 år efter ophør af medlemskab. Tilbage til klubformandskonferencen: Også Facebook blev diskuteret. Der findes en lukket gruppe for tidligere Told & Skat medarbejdere. En del af jer er sikkert allerede medlem. Jørgen Ottesen, seniorklub Told & Skat Køge orienterede om gruppen, som blev oprettet i Formålet er at skabe kontakt seniormedlemmer imellem. Der er stor aktivitet på siden. Med hensyn til fotos, er det de enkelte bidragsydere der selv skal iagttage reglerne for persondataloven. Generelt kan vi sige, at det er ok med gruppebilleder, men ikke ok med deciderede portrætfotos af kolleger. Endelig blev vi også orienteret om, at kontingentopkrævning og medlemsregistre-ring pr fuldt ud er overgået til DTS - sekretariat. Dette er baggrunden for vedtægtsændringen, som bestyrelsen har foreslået, det kommer vi tilbage til senere. Bestyrelsen vil i øvrigt generelt opfordre til, at hvis vi ændrer adresser, tlf. nr. osv. skal vi huske at få sendt disse ændringer til sekretariatet i DTS eller til os i bestyrelsen. 4

5 Referatet fra Klub formandskonferencen ligger på Seniorforeningens hjemmeside. Pr. 1. september 2020, havde vores landsdækkende Seniorforening 75 års jubilæum: Den 1. september 1945 blev foreningen stiftet under navnet Toldetatens Pensionistforening. I 1993 efter sammenlægningen af Toldvæsenet og Skatteforvaltningen blev foreningen omdøbt til Seniorforeningen Told og Skat. I dag har foreningen over medlemmer og er den største i DTS regi. Der var ikke nogen markering i Seniorforeningen, men midlerne i jubilæumsfonden uddeles til klubberne så vi lokalt kan markere jubilæet. Seniorforeningen har besluttet, at der uddeles 100 kr. pr. deltagere. Jubilæumsarrangementet afholdt vi tirsdag den , hvor vi var på besøg på Historiecenter Dybbøl Banke med efterfølgende spisning på Benniksgaard hotel ved Rinkenæs. Seniorsammenkomst Seniorsammenkomsten planlagt til afholdelse onsdag den 7. oktober 2020, blev aflyst som følge af corona. Der bliver heller ikke afholdt nogen seniorsammenkomst i år Så må vi se, hvad der sker til næste år. Styrelsesdirektør Claus Henrik Larsen oplyste på seniorforeningens generalforsamling, at han gerne medvirker til, at seniorklubberne kan benytte lokaler i skattecentrene til klubarrangementer, men kunne ikke love, at dette blev muligt på alle 82 adresser. Marianne var hurtig til at replicere, at det løfte vil han blive holdt op på. Forslag til nye aktiviteter i 21/22 Bestyrelsen vil som tidligere nævnt gerne have forslag til nye arrangementer i 2021/22. Det tager vi under punktet Eventuelt. Dette var bestyrelsens beretning til forhåbentlig godkendelse Beretningen blev godkendt. Pkt. 3.Aflæggelse af regnskab Torben omdelte kuglepenne til medlemmerne, og fremlagde regnskabet, for 2 perioder: 2019 og Begge regnskaber blev godkendt, Bemærkninger: Der blev fra forsamlingen foreslået at hæve beløbet, der udbetales som godtgørelse til værten når der afholdes bestyrelsesmøder. Beløbet er pt. kr. 100,- Bårebuketter beløbet er fastsat til kr. 250,- antallet af afdøde medlemmer. Beløbet i regnskabet synes lille, i forhold til 5

6 Bestyrelsen forklarede, at flere dødsfald først er kommet til bestyrelsens kendskab flere måneder efter bisættelse/begravelse har fundet sted, hvorfor der ikke er købt bårebuketter i disse tilfælde. Pkt. 4.Fastsættelse af kontingent Foreslået uændret af bestyrelsen. (kr.100 pr. medlem, årligt). Forslaget vedtaget Pkt. 5.Indkomne forslag Ingen indkomne forslag. Bestyrelsen har selv forslag til ændring af vedtægter. Esben Redegjorde for bestyrelsens forslag til ændringer af klubbens vedtægter: 1. sidste punktum: Indmeldelse sker til kassereren med opgivelse af CPR-nummer, navn og adresse Ændres til: Indmeldelse sker via DTS s hjemmeside ( Forslaget er en følge af ændringer pr hvor DTS Sekretariat på landsplan overtog administrationen af klubbernes medlemsregistre. Forslaget vedtaget 7 Kassereren fører klubbens regnskab og medlemsfortegnelse og forestår kontingentopkrævningen se under 4 Ændres til: Kassereren fører klubbens regnskab Forslaget er en følge af ændringer pr , hvor DTS s Sekretariat på landsplan overtog administrationen af klubbernes medlemsregistre og kontingentopkrævningen på vegne klubberne. Forslaget vedtaget 6

7 Pkt. 6. Valg af: A Formand: Formand Inga Lykke (genopstiller) blev genvalgt. B 3 bestyrelsesmedlemmer: Bestyrelsesmedlem Torben Madsen (genopstiller) - blev genvalgt. Bestyrelsesmedlem Esben Skovgaard Jensen (genopstiller) - blev genvalgt Bestyrelsesmedlem Ragna Hansen genopstiller ikke, i stedet vil bestyrelsen foreslå suppleant Bjarne Bihl-Nielsen som bestyrelsesmedlem blev valgt. C 1 bestyrelsessuppleant: - Christel Knudsen som suppleant. blev valgt. D 1 revisor:- Revisor Richard Roed Pedersen (blev genvalgt) E 1 revisorsuppleant: Revisorsuppleant Hanne Hansen (blev genvalgt) Pkt. 7. Eventuelt. Med hensyn til Hansenberg har bestyrelsen også besluttet, at vi deltager 1 gang årligt nemlig i februar måned og kun hvis vi bliver tilbudt mindst 30 eller flere pladser. Det giver alt for meget administration, når vi bliver tilbudt pladser flere gange årligt og med meget kort varsel. Og så har Bestyrelsen modtaget en forespørgsel på, om det er ok, at ledsagere til gangbesværede deltager i generalforsamlingen. Det har bestyrelsen selvfølgelig sagt ja til. Alle medlemmer skal have mulighed for at deltage. Forslag til nye arrangementer i 2021/2022: Bestyrelsen har allerede planlagt et besøg på Koldinghus torsdag den 14. oktober 2021, med bl.a. en særudstilling over Dronningens broderier og om Kong Christian den V. Se bl.a. Tronstolen og Hermelinkåben. Der er aftalt en guidet rundvisning på ca. 1 time. Derefter er der mulighed for at spise frokost i Madkælderen, som ligger under slottet. Bestyrelsen har også et forslag til et indlæg om arv, testamente, ægtefællefuldmagter mv., hvad gør man, hvis ens ægtefælle bliver dement osv. Vi har kontakt med advokat Annette Kyhn-Hansen, familieretsadvokat fra Esbjerg. Det er aftalt, at vi kan fremsende emner, vi ønsker debatteret. I er velkommen til at komme med ønsker. Vi forestiller os, at foredraget afvikles i januar Bestyrelsen har også kontakt med en journalist Deniz Serinci, om et foredrag over aktuelle temaer med udgangspunkt i Mellemøsten. 7

8 Vi har tidligere snakket om et besøg på Told og Skattemuseet i Oldemors Toft, i Bov. Nu har vi kr. ekstra fra fonden af Vi har også snakket om at supplere med et besøg på Sønderborg slot, hvor der er en udstilling som markerer 100 året for genforeningen i Sønderjylland. Hvis I har andre forslag til at supplere besøget på museet, og efterfølgende spisning vil vi gerne høre dette. Endelig har vi overvejet et forslag til en udflugt til Skamlingsbanken med det nyligt opførte besøgscenter. Vi foreslår det til afvikling i foråret Bemærkninger og forslag til bestyrelsen, fra forsamlingen: Skamlingsbanken har haft dårlig avisomtale, specielt besøgscenteret. Området omkring og historien herom er spændende. Der har i år været afholdt Sangerfest og opera på stedet. Christel foreslog om turen til Oldemors Toft evt. kunne kombineres med en byrundtur i Flensborg. Christel havde en fin rundvisning i Flensborg i lørdags med journalist Hans Christian Davidsen. Forslag om buskørsel til relevante arrangementer. Th Bertelsen: Foredragsholder vedr. tiden efter Genforeningen. Torben Madsen: Grænsegendarmerigården er der en historie om bygningen er der medlemmer der kender nogen der kunne fortælle en spændende historie om bygningen? Elise Madsen: Sønderborg Slot rummer meget, og er omfattende at besøge, måske for meget at kombinere med Oldemors Toft. Kan evt. kombineres med noget andet, frem for 2 museer samme dag. H C Andersens hus i Odense (30. juni 2021 åbnede den største nye attraktion i Odense i mange år - et nyt H.C. Andersen Hus.).. Brejning (Institutionen) Rundvisning mulig sammen med museumsbesøg samme sted. Kongernes Jelling? (Vi var der omkring 2017) Bodil Sørensen: Svendborg Danmarks Forsorgsmuseum. Guidet tur er mulig. Ragna: Hvad med flere Ø-ture? (Foreningen var på Tunø omkring 2016) Karsten Hansen foreslog, at foredraget om Arv og Testamente blev supplerer med et indlæg om økonomien for seniorer herunder pension, investering, lån gaver mv. Afrunding Tak til Ragna for hendes mange årige arbejde i bestyrelsen. Bestyrelsen vil gerne overtage hendes omfangsrige mappe med tur-forslag (vingave). Tak til Randi Jensen for at være vores kontaktperson i Middelfart og for at stå for alt det praktiske, når vi holder arrangementer her (vingave). Tak til Bestyrelsen for det store engagement og for det gode samarbejde. 8

9 Tak til revisorerne; Richard Roed og Hanne Hansen og endelig tak til Anne-Mette Møller for at lede os igennem generalforsamlingen. Tak til alle jer, der er mødt op for at deltage i generalforsamlingen. Så er der kaffe og kage Esben Skovgaard Jensen Sekretær 9

Seniorklubben Told & Skat Trekantområdet

Seniorklubben Told & Skat Trekantområdet Seniorklubben Told & Skat Trekantområdet Referat af generalforsamlingen den 19. april 2017 i Middelfart. 1 Valg af dirigent: Ole Sørensen 2 Bestyrelsens beretning ved Johannes Holm Petersen: Så er der

Læs mere

Seniorforeningen Told & Skat

Seniorforeningen Told & Skat Til Seniorforeningen Told & Skat Bestyrelsesmedlemmer, suppleanter, revisorer og klubformænd 29. juni 2017 www.dts.dk/senior Formand Bjørn Wikkelsøe Jensen Elsegårde Skovvej 12 8400 Ebeltoft Mobil 2147

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag den 24. september 2015 kl i Cafe Niffen i klubhuset

Generalforsamling. Torsdag den 24. september 2015 kl i Cafe Niffen i klubhuset Generalforsamling Torsdag den 24. september 2015 kl. 19.00 i Cafe Niffen i klubhuset Referat Formanden Tina Høilund Pedersen bød velkommen til generalforsamlingen, nr. 76 i rækken og gik over til dagsordenen.

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 23 juni 2016 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 17 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Grundejerforeningen Slangerupgård

Grundejerforeningen Slangerupgård Grundejerforeningen Slangerupgård Referat af generalforsamlingen 18.maj 2013 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsen aflægger beretning 3. Kassereren fremlægger regnskab til godkendelse. 4. Fastsættelse

Læs mere

Referat nr. 41. Referat fra LVA Seniorklubbens generalforsamling d. 21. oktober 2008, kl på Vitus Bering, Vejlevej 150, 8700 Horsens

Referat nr. 41. Referat fra LVA Seniorklubbens generalforsamling d. 21. oktober 2008, kl på Vitus Bering, Vejlevej 150, 8700 Horsens Referat nr. 41 Referat fra LVA Seniorklubbens generalforsamling d. 21. oktober 2008, kl. 13.00 på Vitus Bering, Vejlevej 150, 8700 Horsens Formanden (Harry) bød velkommen til vores årlige generalforsamling.

Læs mere

Aalborg Kommunale Kunstforening. Referat af ordinær generalforsamling. Torsdag d. 28. april 2016 kl. 19:30

Aalborg Kommunale Kunstforening. Referat af ordinær generalforsamling. Torsdag d. 28. april 2016 kl. 19:30 Aalborg Kommunale Kunstforening Referat af ordinær generalforsamling Torsdag d. 28. april 2016 kl. 19:30 I By- og Landskabsforvaltningen og Miljø- og Energiforvaltningens kantine på Stigsborg Brygge 5,

Læs mere

Seniorforeningen Told Skat 08. juli 2013

Seniorforeningen Told Skat 08. juli 2013 Seniorforeningen Told Skat 08. juli 2013 www.dts.dk/senior Formand Bjørn Wikkelsøe Jensen Elsegårde Skovvej 12 8400 Ebeltoft Tlf: 4848 1895. Mobil 2147 4065 e-mail: bwjj@mail.dk Til bestyrelse, suppleanter,

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 25 juni 2015 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 14 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

Der var udsendt foreløbig dagsorden ifølge vedtægter for Torsdagsherreklubben i Sønderjyllands Golfklub:

Der var udsendt foreløbig dagsorden ifølge vedtægter for Torsdagsherreklubben i Sønderjyllands Golfklub: Aabenraa 25. august 2015 Referat af ordinær generalforsamling i Sønderjyllands Golfklub, Torsdagsherrerne torsdag den 24. september 2015. Generalforsamlingen blev afviklet i klubhuset efter spisning ved

Læs mere

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 Onsdag den 15. januar kl. 14.00:... Foredrag: Det gode liv hvad er det? Tirsdag den 11. februar kl. 19.00:... Generalforsamling Onsdag den 26. marts kl. 14.00:... Foredrag

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN Til stede var: Bestyrelsen undtaget Ib Nielsen der er sygemeldt. Der var afbud fra begge suppleanter Kristian Legaard

Læs mere

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Nr. 1 januar 2014 Motto: Under Dannebrog Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Hjemmeside: www.kongens-lyngby-marineforening.dk Marinestue: Sorgenfri Slot, Kongevejen

Læs mere

Iktyosisforeningens 10 års jubilæum

Iktyosisforeningens 10 års jubilæum IKTYOSISFORENINGEN Iktyosis en gruppe af arvelige hudsygdomme Iktyosisforeningens 10 års jubilæum sommerarrangement 1.-2. juni 2013 på Hvidbjerg Strand Iktyosisforeningen har i år eksisteret i 10 år. Det

Læs mere

1. Valg af dirigent 2. Til dirigent valgtes Frederik Madsen, der konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indvarslet.

1. Valg af dirigent 2. Til dirigent valgtes Frederik Madsen, der konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indvarslet. Referat af generalforsamling i Zonen Randers den 21. juni 2017 i Fritidscentret, Randers Til stede var: Ole Berg Sørensen, Else-Marie Sørensen, Erik Kløve, Preben Hjort Mortensen, Ib Chr. Ibsen, Finn Børglum,

Læs mere

Indledning. Beretning

Indledning. Beretning Generalforsamlingen den 21. april 2015 Indledning Det er mig en stor glæde på bestyrelsens vegne at kunne byde hjertelig velkommen til klubbens 19. ordinære generalforsamling. En særlig velkomst skal lyde

Læs mere

Referat fra generalforsamling mandag d 29/ stemmeberettigede medlemmer.

Referat fra generalforsamling mandag d 29/ stemmeberettigede medlemmer. den 29. januar 2018 Referat fra generalforsamling mandag d 29/1 2018 23 stemmeberettigede medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent Bestyrelsen forslog Christian Platen som dirigent, Vedkommen blev valgt.

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen onsdag den 8. april 2015

Referat fra generalforsamlingen onsdag den 8. april 2015 Seniorforeningen Told & Skat 14. april 2015 Referat fra generalforsamlingen onsdag den 8. april 2015 Generalforsamlingen blev afholdt på Radisson Blu H.C. Andersen Hotel, Claus Bergs Gade 7, 5000 Odense

Læs mere

Referat af klubbens ordinære generalforsamling tirsdag den kl på Østvilsund Færgekro.

Referat af klubbens ordinære generalforsamling tirsdag den kl på Østvilsund Færgekro. Referat af klubbens ordinære generalforsamling tirsdag den 2.4.2019 kl. 17.30 på Østvilsund Færgekro. 68 af klubbens medlemmer var til stede ved generalforsamlingen. Formand Svend Aage Schytte Pedersen

Læs mere

FOA Holbæk seniorklubs arrangementer Forår 2015

FOA Holbæk seniorklubs arrangementer Forår 2015 FOA Holbæk seniorklubs arrangementer Forår 2015 FOA Holbæk Stenhusvej 35 Telefon 46 97 14 00 Nyt fra FOA`s seniorklub i Holbæk Ja, så er det igen tid for et lille tilbageblik over seniorenes aktiviteter

Læs mere

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup.

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Projekt/Tema Tid og sted Fordeler Generalforsamling Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent

Læs mere

Ejby Optimisterne! Referat af ordinær generalforsamling lørdag den 16. marts Formanden aflægger bestyrelsens beretning.

Ejby Optimisterne! Referat af ordinær generalforsamling lørdag den 16. marts Formanden aflægger bestyrelsens beretning. Referat af ordinær generalforsamling lørdag den 16. marts 2019 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Valg af stemmetællere. 3. Formanden aflægger bestyrelsens beretning. 4. Kassereren aflægger det reviderede

Læs mere

Aalborg Kommunale Kunstforening

Aalborg Kommunale Kunstforening Aalborg kommunale Kunstforening Referat af ordinær generalforsamling Mandag den 30 april 2018 kl. 19.30 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Kassereren aflægger regnskab 4. Indkomne

Læs mere

Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard Nielsen og Per Stig Andersen. Herudover var fremmødt Flemming Hedegaard Petersen og Henning Schmidt.

Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard Nielsen og Per Stig Andersen. Herudover var fremmødt Flemming Hedegaard Petersen og Henning Schmidt. Referat af generalforsamling mandag d. 9. marts 2015 kl. 1700 i Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afviklet hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen. Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard

Læs mere

Referat ordinær generalforsamling for Jelling Musikfestivals Hjælperforening 2015

Referat ordinær generalforsamling for Jelling Musikfestivals Hjælperforening 2015 Referat ordinær generalforsamling for Jelling Musikfestivals Hjælperforening 2015 Tirsdag d. 24. februar 2015 kl. 19.00 Deltagere: Bestyrelsen + dirigent + 3 medlemmer af hjælperforeningen Dagsorden iflg.

Læs mere

Fyns Militærhistoriske Samling Kragsbjerggård Kragsbjergvej Odense M

Fyns Militærhistoriske Samling Kragsbjerggård Kragsbjergvej Odense M Februar 2013 Fyns Militærhistoriske Samlings generalforsamling d. 19. februar 2013 på Dannevirke Formanden Johannes Lollesgaard bød velkommen til årets ordinære generalforsamling. Formanden fortsatte med

Læs mere

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET Rigtig godt nytår til alle vore medlemmer. Vi bliver stadig flere. Vi har nu registreret 989 medlemmer, og bestyrelsen håber, at vi når 1000 inden generalforsamlingen onsdag den 21. marts 2012 (se nærmere

Læs mere

Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand

Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand Referat fra ordinær generalforsamling, lørdag 11. juni 2016 1. VALG AF DIRIGENT Formanden Arne Munk bød velkommen til årets generalforsamling i Amerikanerhuset,

Læs mere

Grundejerforeningen. Digevang

Grundejerforeningen. Digevang Grundejerforeningen Digevang Referat af grundejerforeningen Digevangs årlige generalforsamling, der tirsdag den 26. februar 2013 kl. 19.00 blev afholdt i mødelokaltet på 1. sal i Nøragersmindecenteret.

Læs mere

Klub 60+ Pensionistforening for tidligere medarbejdere i Fødevareministeriet og for nuværende 60+ medarbejdere

Klub 60+ Pensionistforening for tidligere medarbejdere i Fødevareministeriet og for nuværende 60+ medarbejdere Klub 60+ Pensionistforening for tidligere medarbejdere i Fødevareministeriet og for nuværende 60+ medarbejdere Dato: 17. september 2017 Til medlemmerne af Klub 60+ Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Læs mere

Referat ved Generalforsamling

Referat ved Generalforsamling Referat ved Generalforsamling i Vendsyssel Køreforening. Torsdag d. 11. november 2010 kl. 19:30 på Holtegaard Dagsorden: 1. Valg af dirigent Jens Peter Pedersen blev foreslået, enstemmigt valgt og modtog

Læs mere

Maj Årgang Nr. 1

Maj Årgang Nr. 1 Maj 2014 15. Årgang Nr. 1 Formanden har ordet Per Thomsen Så starter en ny sommer med vores faste arrangementer, bl.a. vores mandags sejladser. Vi mangler stadig det sidste malerarbejde, så Marna kan se

Læs mere

BESTYRELSENS BERETNING FOR 2016.

BESTYRELSENS BERETNING FOR 2016. Referat af generalforsamling tirsdag d. 8. marts 2017 kl. 1700 i Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afviklet hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen. Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard

Læs mere

Torsdag d. 19. april 2012 kl. 19 i Center for Kræft og Sundhed, Nørre Alle 45, 2200 København N

Torsdag d. 19. april 2012 kl. 19 i Center for Kræft og Sundhed, Nørre Alle 45, 2200 København N Blæreforeningen Referat af ordinær generalforsamling i Blæreforeningen Torsdag d. 19. april 2012 kl. 19 i Center for Kræft og Sundhed, Nørre Alle 45, 2200 København N Ialt 14 medlemmer inkl. bestyrelsen

Læs mere

Herreklubben. Jens takkede for valget, og kunne bekræfte, at der var rettidigt og lovligt indkaldt til generalforsamlingen.

Herreklubben. Jens takkede for valget, og kunne bekræfte, at der var rettidigt og lovligt indkaldt til generalforsamlingen. Herreklubben Referat Ordinær Generalforsamling Lørdag den 31. oktober 2015 kl. 19.00. på Æ Knapp. Deltager: 41 medlemmer af Herreklubben. Velkomst ved Herreklubbens formand: Asger S. Schmidt Dagsorden:

Læs mere

Seniorforeningen Told & Skat

Seniorforeningen Told & Skat Seniorforeningen Told & Skat 16. februar 2016 www.dts.dk/senior Formand Bjørn Wikkelsøe Jensen Elsegårde Skovvej 12 8400 Ebeltoft Mobil 2147 4065 e-mail: bwjj@mail.dk Til bestyrelsen, suppleanter, revisorer

Læs mere

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt 21. maj 2015 Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt R E F E R A T fra ordinært repræsentantskabsmøde 12. maj 2015 Kl. 1900 Side 1 Til stede var 11 repræsentanter med stemmeret. Heraf 1 dirigent

Læs mere

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016 Referat. Generalforsamlingen 2016 1. Valg af dirigent Jens Jepsen udeblev og Asger S. Schmidt foreslog selv at tage hvervet som dirigent. Der blev ikke foreslået andre emner. Dirigenten Bekræftede, at

Læs mere

Randers Bridgeklub af Klubnyt Læs om: Turneringsprogram Generalforsamling 2017 Kontingent/Betaling Formanden har ordet Referat 2016

Randers Bridgeklub af Klubnyt Læs om: Turneringsprogram Generalforsamling 2017 Kontingent/Betaling Formanden har ordet Referat 2016 Klubnyt 2017-2018 Læs om: Turneringsprogram Generalforsamling 2017 Kontingent/Betaling Formanden har ordet Referat 2016 www.randersbridgeklub.dk Program for den 85. turneringssæson 2017-2018 Mandage: Start

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i grundejerforeningen Gøgebakken

Referat fra ordinær generalforsamling i grundejerforeningen Gøgebakken Referat fra ordinær generalforsamling i grundejerforeningen Gøgebakken den 07-05-2017 på Kulhuse Kro. Generalforsamlingen havde samlet 28 deltagere, der repræsenterede 20 parceller. Foreningens formand

Læs mere

Ordinær generalforsamling Torsdags bridgeklub. Tors. d. 19. april 2018 kl

Ordinær generalforsamling Torsdags bridgeklub. Tors. d. 19. april 2018 kl Ordinær generalforsamling Torsdags bridgeklub. Tors. d. 19. april 2018 kl. 12.30 Dagsorden: Velkomst Konstitueret formand Berit Gläser bød velkommen. 1. Valg af dirigent og referent. Bestyrelsen foreslog

Læs mere

Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling Lørdag den 28. februar 2015 kl. 13:30 Rønnede Kro, Vordingborgvej 530, 4683 Rønnede

Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling Lørdag den 28. februar 2015 kl. 13:30 Rønnede Kro, Vordingborgvej 530, 4683 Rønnede Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling Lørdag den 28. februar 2015 kl. 13:30 Rønnede Kro, Vordingborgvej 530, 4683 Rønnede Referat Formand for Dansk Tækkemandslaug Henrik Henriksen bød velkommen til generalforsamlingen

Læs mere

autoklubskoda.dk Klubblad nr Danmarks ældste skodaklub

autoklubskoda.dk Klubblad nr Danmarks ældste skodaklub autoklubskoda.dk Klubblad nr. 2 2016 Danmarks ældste skodaklub Informationer: Kontaktadresse hos autoklubskoda.dk www.autoklubskoda.dk Klublokale: Skoda i Køge, Tangmosevej 110, 4600 Køge Formand: Jens

Læs mere

Ad 1. Efter at Captain bød velkommen, blev Erik Enggaard foreslået og valgt som dirigent/ordstyrer.

Ad 1. Efter at Captain bød velkommen, blev Erik Enggaard foreslået og valgt som dirigent/ordstyrer. MS Generalforsamling, afholdt torsdag den 25. oktober 2018. Dagsorden (iflg. Vedtægterne): 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse 4. Indkomne

Læs mere

Praktiske informationer

Praktiske informationer HK Senior Djursland Praktiske informationer Seniorklubben bestyrelse 2016 Formand: Ruth Nyhuus, tlf. 86325881 mail: jephus@stofanet.dk Næstformand: Inge Ejsing Rasmussen, tlf. 86363640 mail:ejsing.rasmussen@gmail.com

Læs mere

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014 Side 12 Sindklubben: Fælleskab og store oplevelser. Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97220172 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt!

Læs mere

Seniorforeningen Told & Skat

Seniorforeningen Told & Skat Til Seniorforeningen Told & Skat Bestyrelsesmedlemmer og suppleanter 7. februar 2018 www.dts.dk/senior Formand Bjørn Wikkelsøe Jensen Elsegårde Skovvej 12 8400 Ebeltoft Mobil 2147 4065 e-mail: bwjj@mail.dk

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Håndbolddommerklubben Vest Generalforsamling i klubben.

Håndbolddommerklubben Vest Generalforsamling i klubben. Håndbolddommerklubben Vest Generalforsamling i klubben. Onsdag d. 20. Maj 2015, i Højmark hallen kl. 18.00. Kl. 18.00 Velkomst og spisning Kl. 19.00 Generalforsamling. 1. Valg af dirigent og stemmetællere.

Læs mere

HK Senior Djursland Program 2015

HK Senior Djursland Program 2015 HK Senior Djursland Program 2015 Praktiske informationer Seniorklubben bestyrelse 2014: Formand: Hanna Rasmussen, tlf. 86321620 Næstformand: Inge Ejsing Rasmussen, tlf. 86363640 Sekretær: John Ole Rasmussen,

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2014.

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2014. NØDEBO NIMBUS NYT 1. kvartal 2014. I dette nummer: Bestyrelsen Indkaldelse til generalforsamling Regnskab 2013 Budget 2014 Året i billede og tekst af Bente. Kalenderen Formandens side Bestyrelsen: Formand:

Læs mere

Referat fra den ordinære Generalforsamling

Referat fra den ordinære Generalforsamling Referat fra den ordinære Generalforsamling SAS Fotoklub DANMARK Torsdag den 10 Februar 2011. kl: 1900 Dagsorden. iht. vedtægterne 1. Valg af dirigent 2. Formanden aflægger beretning 3. Kassereren fremlægger

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 5 OKT 2009 kl.1900 Fredensborg Bibliotek Jernbanegade 3, 1 sal 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

Referat fra DS generalforsamling

Referat fra DS generalforsamling Referat fra DS generalforsamling 07.10. 2015 1. Valg af dirigent: Else Toft blev valgt. 2. Formandens beretning: Sæsonen 2015 er ved at være slut, og der er tradition for at gøre lidt status. Vi havde

Læs mere

Seniorforeningen Told & Skat 21. juni 2016

Seniorforeningen Told & Skat 21. juni 2016 Seniorforeningen Told & Skat 21. juni 2016 www.dts.dk/senior Formand Bjørn Wikkelsøe Jensen Elsegårde Skovvej 12 8400 Ebeltoft Mobil 2147 4065 e-mail: bwjj@mail.dk Til Bestyrelsen, suppleanter, revisorer

Læs mere

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent.

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent. Referat af generalforsamling for Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afholdt torsdag d. 26. marts 2009 kl. 1700 hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen, Sankt Knudsvej 2, 3., 1903 Frederiksberg

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub - 2018 Tidspunkt: Tirsdag den 20. februar 2017 Sted: Sydvestjyllands Efterskole Kirkebrovej 7, 6740 Bramming Tidspunkt: Kl. 18:30 Dagsorden: 1. Valg af dirigent.

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 25. februar 2016 kl i Skeltofteparkens Selskabslokaler, Teglgårdsvej 321 kælderen, 3050 Humlebæk

Referat fra generalforsamlingen den 25. februar 2016 kl i Skeltofteparkens Selskabslokaler, Teglgårdsvej 321 kælderen, 3050 Humlebæk Referat fra Generalforsamlingen den. 25. februar 2016 SLETTEN FRITIDSFISKERLAUG Referat fra generalforsamlingen den 25. februar 2016 kl. 18.00 i Skeltofteparkens Selskabslokaler, Teglgårdsvej 321 kælderen,

Læs mere

GENERALFORSAMLING I JYDERUPHALLEN MANDAG d. 25. APRIL 2016, KL

GENERALFORSAMLING I JYDERUPHALLEN MANDAG d. 25. APRIL 2016, KL Jyderup Bridgeklub GENERALFORSAMLING I JYDERUPHALLEN MANDAG d. 25. APRIL 2016, KL. 18.00 Program 18.00 19.00 Generalforsamling og præmieuddeling 19.00 20.30 Spisning (tilmelding inden generalforsamlingen)

Læs mere

GENERALFORSAMLINGEN 2007

GENERALFORSAMLINGEN 2007 GENERALFORSAMLINGEN 2007 Referat af ordinær generalforsamling ligger under billederne hilsen Redaktør Leo Bergsted Mortensen: Formanden åbner generalforsamlingen 2007 Flotte damer - Eva Johansen blev valgt

Læs mere

Esbjerg Cykle Motion. Bestyrelsens beretning for året 2017

Esbjerg Cykle Motion. Bestyrelsens beretning for året 2017 Esbjerg Cykle Motion Bestyrelsens beretning for året 2017 Så gik der endnu et år, og vi skriver nu 2018, og det bliver forhåbentlig et godt år for ECM. er i øjeblikket 103 medlemmer. Vi 2017 har været

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 26. JANUAR KL I JÆGERGÅRDEN

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 26. JANUAR KL I JÆGERGÅRDEN REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 26. JANUAR. 2017 KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN Til stede var: Bestyrelsen Der var mødt 37 medlemmer op til generalforsamlingen. Henry bød velkommen. Morten Fabrin

Læs mere

Dansk Pæon Selskab. Generalforsamling. Den 23. februar 2013 kl. 15.30. Det Biovidenskabelige Fakultet. Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C

Dansk Pæon Selskab. Generalforsamling. Den 23. februar 2013 kl. 15.30. Det Biovidenskabelige Fakultet. Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C Dansk Pæon Selskab Generalforsamling Den 23. februar 2013 kl. 15.30 Det Biovidenskabelige Fakultet Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C Der var incl. bestyrelsen 24 personer til stede (15 året før).

Læs mere

IDA Nordvestsjællands Afdeling

IDA Nordvestsjællands Afdeling IDA Nordvestsjællands Afdeling Referat af Generalforsamlingen 26. februar 2015 kl. 17:30 Værkerne, Frederiksvej 27, Sorø Antal deltagere 11 (deltagerliste se bilag 2). Dagsorden: 1. Valg af dirigent og

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 3. marts 2014.

Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 3. marts 2014. 2014 Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 3. marts 2014. 1) Valg af dirigent. Som dirigent blev valgt Karsten Andersen, der kunne konstatere at generalforsamlingen var indkaldt med

Læs mere

Grundejerforeningen Vejlby Strand

Grundejerforeningen Vejlby Strand Grundejerforeningen Vejlby Strand Referat fra foreningens generalforsamling afholdt i Harboøre-Hallen, lørdag, den 9. maj 2009 kl. 10,00. Formanden Jørgen K. Jensen (JKJ) bød velkommen til de fremmødte

Læs mere

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Dagsorden: 1. Valg af dirigent, referent og stemmetæller. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år

Læs mere

Referat Generalforsamling. Hoptrup Frivillige Brandværn. d. 29. januar 2016

Referat Generalforsamling. Hoptrup Frivillige Brandværn. d. 29. januar 2016 Referat Generalforsamling Hoptrup Frivillige Brandværn d. 29. januar 2016 Hoptrup den 04/02/16 DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning v. Kaptajnen. REFERAT: Bent Mikki Kristensen blev

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Tid og sted: Onsdag 8. april 2015 Tapeten lille sal Til stede: Hele bestyrelsen: formand Svend Erik Nissen, Næstformand Otto Larsen,

Læs mere

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland.

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland. MØDEREFERAT Mødedato og tid 28. August 2013 Sted Rødekro-kro Mødedeltagere Fra Emne Ole O. Madsen Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 Bestyrelsen afholdte et lille

Læs mere

General forsamling Randers BMX 21/ kl 19-20:30.

General forsamling Randers BMX 21/ kl 19-20:30. General forsamling Randers BMX 21/2-2018 kl 19-20:30. 1. Velkomst Martin byder velkommen. 2. Valg af dirigent & referent Martin har tilbudt at være dirigent, Mai har meldt sig som mulig referent Dette

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010

Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010 Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010 45 haver var repræsenteret på generalforsamlingen på pladsen, hvor formand Kurt Bisgaard (have 64) bød velkommen. Kurt anmodede om et øjebliks stilhed,

Læs mere

Praktiske oplysninger

Praktiske oplysninger HK Senior Djursland Praktiske oplysninger Seniorklubben bestyrelse 2018 Formand: Sonja Irene Andersen, tlf. 29739719 mail: sogr@stofanet.dk Næstformand: Inge Ejsing Rasmussen, tlf. 30225530 mail: ejsing.rasmussen@gmail.com

Læs mere

Contrastklubben Sejlklub afholdt den ordinære generalforsamling Lørdag den 25. februar 2017 i Fredericia Messecenter.

Contrastklubben Sejlklub afholdt den ordinære generalforsamling Lørdag den 25. februar 2017 i Fredericia Messecenter. Generalforsamling 2017 Fredericia. Contrastklubben Sejlklub afholdt den ordinære generalforsamling Lørdag den 25. februar 2017 i Fredericia Messecenter. Formanden Tom Winther bød velkommen til Contrast

Læs mere

FOA Holbæks seniorklubs arrangementer Efterår 2015

FOA Holbæks seniorklubs arrangementer Efterår 2015 FOA Holbæks seniorklubs arrangementer Efterår 2015 FOA Holbæk Stenhusvej 35 Telefon 46 97 14 00 Nyt fra FOA`S seniorklub i Holbæk Når I får denne udgave af vores blad er sommeren startet. Vi håber på

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 89 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere

Læs mere

IDA Nordvestsjællands Afdeling

IDA Nordvestsjællands Afdeling IDA Nordvestsjællands Afdeling Referat af generalforsamlingen i IDA Nordvestsjællands afdeling Dato: 27. februar 2018, kl. 18:15 Sted: Sorø Kultur- og fritidscenter, Frederiksvej 27, Sorø Fremmødte: 16

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland Referat af Generalforsamling 20. februar 2016.

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland Referat af Generalforsamling 20. februar 2016. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning. 3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse på generalforsamlingen. 4. Behandling af indkomne forslag. 5. Fastsættelse af

Læs mere

MØDEREFERAT SIDE 1 AF 7

MØDEREFERAT SIDE 1 AF 7 MØDEREFERAT SIDE 1 AF 7 MØDE: Generalforsamling DATO: torsdag 23. marts 2017 TIDSPUNKT: 19:30 REFERENT: DELTAGERE: AFBUD: Henrik Møller Hansen Per Madsen Michael Ryding Marcus Gøgsig Henrik Møller Hansen

Læs mere

Referat fra. GENERALFORSAMLING I JYDERUPHALLEN MANDAG d. 28. APRIL 2014, KL DAGSORDEN

Referat fra. GENERALFORSAMLING I JYDERUPHALLEN MANDAG d. 28. APRIL 2014, KL DAGSORDEN Referat fra 1. Valg af dirigent. Flemming Larsen valgt GENERALFORSAMLING I JYDERUPHALLEN MANDAG d. 28. APRIL 2014, KL. 18.00 DAGSORDEN 2. Formandens beretning. Der var ingen kommentarer til Hanne Knudsens

Læs mere

Generalforsamling den 20. marts 2013, kl. 19 i Kerteminde Skoles festsal.

Generalforsamling den 20. marts 2013, kl. 19 i Kerteminde Skoles festsal. Generalforsamling den 20. marts 2013, kl. 19 i Kerteminde Skoles festsal. Referat. Punkt 1: Velkomst, valg af dirigent og 2 stemmetællere: Per Buch valgt som dirigent. Kent Stephensen valgt som referent.

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen

Referat fra Generalforsamlingen Referat fra Generalforsamlingen Lørdag den. 28. februar 2009 på Kryb-I-Ly Kro, Taulov, Fredericia. Til generalforsamlingen var der møde 31 deltagere samt to gæster, Martin Rasmussen fra New ShipShape og

Læs mere

Seniorsektionen Socialpædagogerne Midtsjælland

Seniorsektionen Socialpædagogerne Midtsjælland 1 Seniorsektionen Socialpædagogerne Midtsjælland Referat af generalforsamling mandag den 23. marts 2015 i Ringsted. Dagsorden: Formalia 1 Beretning, herunder regnskab 2 Indkomne forslag 3 Fremtidigt arbejde

Læs mere

Velkommen. Herreklubben Nivå Golf Klub. Generalforsamling 2013

Velkommen. Herreklubben Nivå Golf Klub. Generalforsamling 2013 Velkommen Herreklubben Nivå Golf Klub Generalforsamling 2013 NCC 2013-04-18 1 Agenda Velkommen & Indskrivning Generalforsamling Spisning NCC 2013-04-18 2 Dirigent / Beretning 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Aalborg Kommunale Kunstforening. Referat af ordinær generalforsamling. Onsdag d. 19. april 2017 kl. 19:30. i kantinen, Stigsborg Brygge 5, Nørresundby

Aalborg Kommunale Kunstforening. Referat af ordinær generalforsamling. Onsdag d. 19. april 2017 kl. 19:30. i kantinen, Stigsborg Brygge 5, Nørresundby Aalborg Kommunale Kunstforening Referat af ordinær generalforsamling Onsdag d. 19. april 2017 kl. 19:30 i kantinen, Stigsborg Brygge 5, Nørresundby Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling Onsdag den 26. marts Formand Per Sørensen bød velkommen kl. 19. - Vi var 25 fremmødte. Ad. 1: Valg af dirigent, referent og stemmetællere Klaus Roos blev valgt til dirigent

Læs mere

Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter

Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter Dagsorden: Pkt. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen havde

Læs mere

Referat for generalforsamling den 30. Marts 2017 Der var mødt ca. 100 medlemmer op.

Referat for generalforsamling den 30. Marts 2017 Der var mødt ca. 100 medlemmer op. Referat for generalforsamling den 30. Marts 2017 Der var mødt ca. 100 medlemmer op. 1.Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Morten B. Dalsgaard Morten Dalsgaard blev enstemmigt valgt som dirigent. Morten

Læs mere

- Håndarbejde, Taskeflet, Madlavning for mænd, Sløjd, holdene kører fint.

- Håndarbejde, Taskeflet, Madlavning for mænd, Sløjd, holdene kører fint. ( BERETNING 19 MARTS 2014.) Eget hus?? Ja, hvad skal jeg sige! Kommunen har skrevet de skal spare 180 mill. Kr. - Vi prøvede om vi kunne få et ben indenfor Centrumhuset, men det er for de unge og deres

Læs mere

Bent Andersen oplyste, at bestyrelsen foreslog Søren D. Sørensen som dirigent.

Bent Andersen oplyste, at bestyrelsen foreslog Søren D. Sørensen som dirigent. REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I VISENS VENNER I TAASTRUP (VVT) ONSDAG DEN 15. MARTS 2017 KL. 19.00 I STORE SAL I MEDBORGERHUSET, TAASTRUP HOVEDGADE 71, 2630 TAASTRUP. Konstitueret formand Bent Andersen

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub - 2019 Tidspunkt: Onsdag den 27. februar 2019 Sted: Sydvestjyllands Efterskole Kirkebrovej 7, 6740 Bramming Tidspunkt: Kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent.

Læs mere

IFU SeniorKlub. Referat fra generalforsamling hos IFU den 22. april 2015, kl

IFU SeniorKlub. Referat fra generalforsamling hos IFU den 22. april 2015, kl IFU SeniorKlub Referat fra generalforsamling hos IFU den 22. april 2015, kl. 15.00 Formanden bød velkommen til dagens generalforsamling og konstaterede at dagsordenen er i overensstemmelse med vedtægternes

Læs mere

Indkaldelse til Jazzens Venner Fyns 19. ordinære generalforsamling.

Indkaldelse til Jazzens Venner Fyns 19. ordinære generalforsamling. Indkaldelse til Jazzens Venner Fyns 19. ordinære generalforsamling. Odense den 20.02.17 Onsdag den 8. marts 2017 kl. 19.00 på Odense Fagskole Ørstedsgade 28-5000 Odense C Mod forudbestilling er der spisning

Læs mere

Testcenter Østerild. Landboforeningen Odder Skanderborg. Program

Testcenter Østerild. Landboforeningen Odder Skanderborg. Program Testcenter Østerild Landboforeningen Odder Skanderborg Program 2015 2016 Biograftur i Odder + efterfølgende middag på Italia. Mandag d.16. februar 2015 kl. 16.00. Odder biograf har været så venlige at

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Generalforsamling KGK-seniorklub

Generalforsamling KGK-seniorklub Generalforsamling KGK-seniorklub Tirsdag d. 29. oktober 2013 Dirigent: Referent: Peter Rørdam Anne Rygaard Beretning for Seniorklubben 2013 Når jeg kigger tilbage på året, som gik, tænker jeg, at det var

Læs mere