Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri Boltpistoler til skudmontage

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri Boltpistoler til skudmontage"

Transkript

1 Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri Boltpistoler til skudmontage Undervisningsministeriet. Januar Materialet er udviklet for Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri i samarbejde med Per Hindkær, Svendborg Erhvervsskole. Materialet kan frit viderebearbejdes med angivelse af følgende tekst: Dette materiale indeholder en bearbejdning af undervisningsmateriale for Boltpistoler til skudmontage, januar 2011,udviklet for Undervisningsministeriet af Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri i samarbejde med Per Hindkær, Svendborg Erhvervsskole.

2 Forord Dette kompendium er udviklet til brug for Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri (BAI, med støtte fra Undervisningsministeriet. Dette undervisningsmateriale er udarbejdet for at understøtte målet i følgende uddannelse: 46813, Deltagerne kan anvende boltpistol til pålidelig og sikker skudmontage til fastgørelse af forskellige emner, herunder stål til stål, stål til træ, beton til stål, beton til træ, letklinkerbeton til stål og letklinkerbeton til træ. I den forbindelse kan deltagerne vælge søm/patroner/boltbistol efter givne udfaldskrav og afhængig af de emner, der skal fastgøres. Desuden kan deltagerne vedligeholde, rengøre og fejlsikre boltpistolen samt kvalitetssikre det udførte arbejde gennem fejlfinding ved fastgørelse til stål og træ. Deltagerne kan ligeledes sikre, at arbejdet udføres sikkerhedsmæssigt forsvarligt i henhold til gældende lovgivning og regler for miljø, sikkerhed og arbejdsmiljø. Målgruppe Kurset henvender sig til alle bygge- og anlægsarbejdere, der arbejder med laser til nivellering og afstandsmåling. Udvalget takker de faglærere, der har medvirket i udarbejdelsen af dette materiale. Herudover takker vi branchen for ideer til og konstruktiv kritik af materialet. Indhold Hvorfor bruge skudmontage? 3 Boltpistoler 3 Generel brug af Boltpistoler 3 Generel sikkerhed ved brug af Boltpistoler 4 Rengøring, reparation og eftersyn 5 Arbejdsmiljø og fabrikanter af boltpistoler 6 2

3 Hvorfor bruge skudmontage? Skudmontage skal ses som et alternativ til traditionel fastgørelse i stål og beton. Fastgørelsen udgør et godt alternativ til fastgørelser udført med bolte, nitter, selvskærende skruer, anker og svejsning. Hurtig fastgørelse Fleksibel fastgørelse Sikker fastgørelse Veldokumenteret fastgørelse Alternativ til svejsning, bolte, skruer, anker og nitter Økonomisk fastgørelse Støv-, støj-, vibrationssvag fastgørelse Fastgørelse op til 4,2 kn Man undgår længerevarende gener fra støv, støj og vibrationer fra eventuelt boring, både til gavn for bruger, men også for de øvrige bygningsarbejder på byggepladsen. Boltpistoler En boltpistol er et skudværktøj, hvor en eksploderende ladning driver et søm ind i et fast materiale. Boltpistoler skal være typegodkendt af Arbejdstilsynet. Alle væsentlige reparationer og det foreskrevne årlige eftersyn skal foretages af fabrikanten eller hans repræsentant her i landet. Der skal udstedes bevis for udført eftersyn. Generel brug af Boltpistoler Skytten skal være fyldt 18 år. Skytten skal være grundigt instrueret og opøvet i pistolens rette betjening og funktion herunder alle enkeltheder i brugsanvisning, sikkerhedsbestemmelser, eftersyn, vedligeholdelse, daglig rengøring og indfedtning. Peg aldrig på nogen med værktøjet. Kontroller værktøjet før ibrugtagning for at sikre, at det ikke er ladt. Anbring aldrig din hånd over mundingen på værktøjet. 3

4 Brug aldrig værktøjet uden først at undersøge om løbet er tomt og om værktøjet er rent og i god stand. Anvend altid kun originale reservedele, søm og patroner. Bruger og hjælper skal bruge hjelm, tætsluttende sikkerhedsbriller samt høreværn som dæmper for skud. Der skal opsættes advarselsskilt på passende steder f.eks. døråbninger ind til farezonen. Skilt mindst i A5 af plast eller andet holdbart materiale med følgende tekst: Her skydes med boltepistol Opbevar aldrig ammunition i samme lomme eller beholder som søm. Brug aldrig ammunitionen i skydevåben. Transporter aldrig et ladt værktøj fra et job til et andet. Brug aldrig boltpistoler i brandfarlige omgivelser. Forsøg aldrig at tvinge en ladning ned i kammeret på værktøjet. Undgå at beskadige en ladning. Brug altid sikkerhedssele, når du arbejder på et stillads eller på en stige. Generel sikkerhed ved brug af Boltpistoler 1. Boltpistoler skal behandles med omtanke, forsigtighed og sund fornuft. 2. Under hvilepauser og korte arbejdsstandsninger skal såvel pistol som patroner være anbragt i opbevaringskasse, som skal være aflåst. Når pistol og tilbehør ikke bruges, skal de opbevares under lås. 3. Patroner, bolte og søm skal så vidt muligt vælges således, at gennemskydning ikke kan forekomme. Der skal tages hensyn til underlagets brudstyrke, hårdhed og beskaffenhed. Ved valg af patroner, bolte og søm bør tabel og anvisninger fra leverandør tjene som vejledning. Fare for hulrum og lignende i underlaget skal tages i betragtning, og underlaget skal undersøges fortløbende før hver skud f.eks. ved at banke på underlaget. 4. Egnet type splintskærm skal altid anvendes. 5. Under affyringen skal skytten stå sikkert og holde pistolen således, at splintskærmen giver den tilsigtede beskyttelse. Pistolen skal holdes vinkelret mod indskydningsfladen. 6. Når en patron er klikket, må boltpistolen tidligst åbnes 30 sekunder efter affyringen på grund af fare for efterbrændere. 7. Når en patron er klikket, må boltpistolen tidligst åbnes 30 sekundere efter afskydningen på grund af faren for efterbrændere. 8. Udtagning af en ubrugt patron eller en patron, som er klikket, skal foregå, før bolten eller sømmet tages ud af pistolen, og skal udføres med forsigtighed, og uden at pistolen rettes mod skytten eller anden person. 4

5 9. Hvis kun tændsatsen er eksploderet ved affyringen, skal pistolen rengøres, og ikke forbrændte dele af ladningen skal fjernes omhyggeligt, før ny affyring må foretages. 10. Skydning må ikke foregå: før man har undersøgt, hvilket materiale underlaget består af I sprøde eller hårde materialer, som hærdet stål, granit, marmor, glaseret teglsten og fliser så nær kanten af indskydningsfladen, at der opstår fare for afsprængning af splinter gennem huller i stål eller andet materiale, hvis der ikke er sørget for sikkert styring af løbet, der forhindrer, at bolten eller sømmet kan træffe hulkanten på indskydningssteder, hvor en tidligere indskudt søm er brækket eller stoppet med en sten eller lignende mod søm som ikke er drevet helt ind ved en tidligere skydning (dobbeltskud) hvor gnistdannelse kan medføre brand eller eksplosion hvor der er fare for skydning i el-ledninger, gasledninger eller lignende Rengøring, reparation og eftersyn 1. Boltpistoler skal rengøres hver dag efter brugen på den måde, som er angivet i brugsanvisningen. I forbindelse med rengøringen skal det kontrollers, at ingen dele er beskadiget. Hver dag før skydningen begynder, skal det kontrolleres, at pistolen fungerer normalt. Brugsanvisningens bestemmelser om rengøring af pistolen efter at vist antal skud skal altid følges nøje. 2. Reparationer af boltpistolen der omfatter udskiftning af beskadigede dele med originale dele, må kun udføres af fabrikanten. Andre reparationer eller forandringer af pistolen eller dens enkeltdele skal foretages af fabrikanten. 3. Hvis der findes fejl ved en boltpistol, skal denne straks tages ud af brug. 4. Boltpistolen skal underkastes eftersyn mindst en gang om året, og i øvrigt, når det er nødvendigt. Eftersynet skal foretages af fabrikanten. Når eftersynet er udført, skal der udstedes bevis for det. Beviset skal opbevares sammen med boltpistolen eller på anden, let tilgængeligt sted, indtil et år efter at eftersynet har fundet sted. 5

6 Arbejdsmiljø og fabrikanter af boltpistoler Her henvises til nedenstående link, hvor man vil kunne finde relevante vejledninger og anvisninger:

P200-Boltepistol Sikkerheds-, betjenings- og vedligeholdelsesvejledning

P200-Boltepistol Sikkerheds-, betjenings- og vedligeholdelsesvejledning P200-Boltepistol Sikkerheds-, betjenings- og vedligeholdelsesvejledning Indholdsfortegnelse Information... 1 Tekniske data... 2 Patroner... 2 Reservedele... 2 Betjeningsvejledning... 3 Forsagere / klikkere...

Læs mere

DX A40/X-A40/CM. Brugsanvisning 29 38

DX A40/X-A40/CM. Brugsanvisning 29 38 *315934* 315934 DX A40/X-A40/CM Brugsanvisning 29 38 Boltepistol DXA40 med polyurethan prægehoved X-A40/CM polyurethan prægehoved og kolbe Tekniske data: Vægt: 4,05 kg Pistolens længde: 420 mm (16,5 )

Læs mere

DX A40 X-AM32 / DX A41 X-AM72. Brugsanvisning 62 71

DX A40 X-AM32 / DX A41 X-AM72. Brugsanvisning 62 71 *232347* 232347 DX A40 X-AM32 / DX A4 X-AM72 Brugsanvisning 62 7 Boltepistol DX A40 Sømmagasin X-AM 32 Tekniske data: Vægt: 2,9 kg (6,52 lbs) Pistolens længde: 405 mm (6") Sømlængde: max. 47 mm ( 7 /8")

Læs mere

DX750. Brugsanvisning 47 62

DX750. Brugsanvisning 47 62 *254193* 254193 DX750 Brugsanvisning 47 62 Boltepistol DX750 med magasin Boltepistol DX750standard, 75/S4 Tekniske data: Vægt: Pistolens længde: Sømprogram: Magasinkapacitet: Patroner: 4,0 kg 446 mm ENP2-21L15MX,

Læs mere

*333017* DX351. Brugsanvisning 43 58

*333017* DX351. Brugsanvisning 43 58 *333017* 333017 DX351 DK Brugsanvisning 43 58 1 2 1 2 3 4 5 3 2 1 DX 351 6 7 8 DX 351 boltepistol Læs brugsanvisningen nøje, inden maskinen tages i brug første gang. Opbevar altid brugsanvisningen sammen

Læs mere

Lasernivellering. Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri

Lasernivellering. Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri Lasernivellering Undervisningsministeriet. Januar 1011. Materialet er udviklet for Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri i samarbejde

Læs mere

Undervisningsmateriale til Nedriveruddannelserne

Undervisningsmateriale til Nedriveruddannelserne Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri Undervisningsmateriale til Nedriveruddannelserne Undervisningsministeriet. Marts 2011. Materialet er udviklet for Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg

Læs mere

43748 Kommunikations- og

43748 Kommunikations- og Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri 43748 Kommunikations- og Undervisningsministeriet. 14-01-2016. Materialet er udviklet af Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri i samarbejde

Læs mere

Affaldshåndtering og -sortering

Affaldshåndtering og -sortering Affaldshåndtering og -sortering Undervisningsministeriet. 16-01-2014. Materialet er udviklet af Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri i samarbejde med André Damkjær. Materialet kan frit

Læs mere

TJEP. TJEP T-64C kombi MANUAL

TJEP. TJEP T-64C kombi MANUAL TJEP TJEP T-64C kombi MANUAL Advarsel: Inden dette værktøj tages i brug er det vigtigt at alle der skal betjene værktøjet læser manualen omhyggeligt. Manualen bør opbevares sammen med værktøjet. Ved spørgsmål,

Læs mere

MANUAL TJEP TP45 tagpappistol

MANUAL TJEP TP45 tagpappistol MANUAL TJEP TP45 tagpappistol?,!advarsel: Inden dette værktøj tages i brug er det vigtigt at alle der skal betjene værktøjet læser manualen omhyggeligt. Manualen bør opbevares sammen med værktøjet. Ved

Læs mere

Efteruddannelse bygningshåndværkere

Efteruddannelse bygningshåndværkere Efteruddannelse bygningshåndværkere ri o e t Fra raksis til p 1 Indholdsfortegnelse Kurser - Energi og bygninger... Side 2 40991 Energioptimering af boliger 42795 Montering af dampspærre og trykprøvning

Læs mere

Gulve reparation af gulvbelægninger

Gulve reparation af gulvbelægninger Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri Gulve reparation af gulvbelægninger Undervisningsministeriet. Januar 2012. Materialet er udviklet af Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri

Læs mere

MANUAL TJEP D15/50 dykkerpistol

MANUAL TJEP D15/50 dykkerpistol MANUAL TJEP D15/50 dykkerpistol?,!advarsel: Inden dette værktøj tages i brug er det vigtigt at alle der skal betjene værktøjet læser manualen omhyggeligt. Manualen bør opbevares sammen med værktøjet. Ved

Læs mere

Tagkonstruktioner. opstilling og afstivning af spær

Tagkonstruktioner. opstilling og afstivning af spær Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg & industri Tagkonstruktioner opstilling og afstivning af spær Undervisningsministeriet. Marts 2011. Materialet er udviklet af Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg

Læs mere

Februar Sikkerhedsbestemmelser. enkelte skytte. - Hvad skal du som skytte overholde? - Transport af våben

Februar Sikkerhedsbestemmelser. enkelte skytte. - Hvad skal du som skytte overholde? - Transport af våben Februar 2018 Sikkerhedsbestemmelser for den enkelte skytte - Hvad skal du som skytte overholde? - Transport af våben webhenvisning - Opbevaring af - våben også med i hjemmet bold 2 Hvad skal du som skytte

Læs mere

MANUAL TJEP GN 100 COMPACT Sømpistol

MANUAL TJEP GN 100 COMPACT Sømpistol MANUAL TJEP GN 100 COMPACT Sømpistol,! Advarsel: Inden dette værktøj tages i brug er det vigtigt, at alle der skal betjene værktøjet læser manualen omhyggeligt. Manualen bør opbevares sammen med værktøjet.

Læs mere

Instruktionsmanual Luftvåben

Instruktionsmanual Luftvåben Instruktionsmanual Luftvåben VIGTIGT: LÆS VENLIGST DENNE INSTRUKTIONSMANUAL, FØR DU TAGER PRODUK- TET I BRUG 1999 Industrias El Gamo, S.A. 1 2 1. Sigtekorn 2. Munding 3. Løb 4. Visier 5. Manuel sikring

Læs mere

SIKKERHED ved pistolskydning/våbenbetjening

SIKKERHED ved pistolskydning/våbenbetjening SIKKERHED ved pistolskydning/våbenbetjening Tekst og fotos ved Knud Erik Poulsen. I alt 5 sider 1. Generelt Som skytte er det din pligt at kende og følge de generelle sikkerhedskrav for den skydning du

Læs mere

Montering af dampspærre

Montering af dampspærre Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg & industri Spørgsmål Undervisningsministeriet. 18-11-2010. Materialet er udviklet af Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri i samarbejde med André

Læs mere

Sjakbajs Økonomi og ressourceoptimering

Sjakbajs Økonomi og ressourceoptimering Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri Sjakbajs Økonomi og ressourceoptimering Emne: Staturrapportering Skilleblad: 3 Undervisningsministeriet. December 2009. Materialet er udviklet af Efteruddannelsesudvalget

Læs mere

MANUAL TJEP GN 100 Sømpistol

MANUAL TJEP GN 100 Sømpistol MANUAL TJEP GN 100 Sømpistol,!Advarsel: Inden dette værktøj tages i brug er det vigtigt at alle der skal betjene værktøjet læser manualen omhyggeligt. Manualen bør opbevares sammen med værktøjet. Ved spørgsmål,

Læs mere

Tækning af mansardtage og lodrette flader

Tækning af mansardtage og lodrette flader Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri Tækning af mansardtage og lodrette flader Copyright Februar 2015 Undervisningsministeriet. Undervisningsmaterialet er udviklet af Efteruddannelses-udvalget

Læs mere

Sikkerhedsbestemmelser for flugtskydning med haglgevær under Danmarks Jægerforbund (DJ) Januar 2015

Sikkerhedsbestemmelser for flugtskydning med haglgevær under Danmarks Jægerforbund (DJ) Januar 2015 Sikkerhedsbestemmelser for flugtskydning med haglgevær under Danmarks Jægerforbund (DJ) Januar 2015 Indhold KAPITEL 1 - ALMINDELIGE BESTEMMELSER... 3 KAPITEL 2 - SIKKERHEDSBESTEMMELSER FOR DEN ENKELTE

Læs mere

Januar Version 3. Sikkerhedsbestemmelser. enkelte skytte. - Hvad skal du som skytte overholde? - Transport af våben

Januar Version 3. Sikkerhedsbestemmelser. enkelte skytte. - Hvad skal du som skytte overholde? - Transport af våben Januar 2019 - Version 3 Sikkerhedsbestemmelser for den enkelte skytte - Hvad skal du som skytte overholde? - Transport af våben webhenvisning - Opbevaring af - våben også med i hjemmet bold 2 Hvad skal

Læs mere

Printed: Doc-Nr: PUB / / 000 / 00

Printed: Doc-Nr: PUB / / 000 / 00 ORIGINAL BRUGSANVISNING DD-ST-150/160-CCS Skinnekryds Læs brugsanvisningen grundigt igennem, inden apparatet tages i brug. Opbevar altid brugsanvisningen sammen med apparatet. Sørg for, at brugsanvisningen

Læs mere

Sådan transporteres våben og ammunition

Sådan transporteres våben og ammunition Sådan transporteres våben og ammunition DGI skydning Vingstedvej 27 7182 Bredsten 1 Gode grunde til at udgive en pjece Rent juridisk læner pjecen sig op ad følgende lovgivning: Våbenloven (lovbekendtgørelsen

Læs mere

Autolakering- Sund og sikker værkstedsindretning

Autolakering- Sund og sikker værkstedsindretning Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri Autolakering- Sund og sikker værkstedsindretning Kilde: Rico Laurits Madsen. Undervisningsministeriet. Marts 2014. Materialet er udviklet for Efteruddannelses-udvalget

Læs mere

Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri Natursten på gulv og væg

Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri Natursten på gulv og væg Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri Natursten på gulv og væg Undervisningsministeriet. Januar 2011. Materialet er udviklet for Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri i samarbejde

Læs mere

Gulve reparation af trægulve

Gulve reparation af trægulve Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri Gulve reparation af trægulve Undervisningsministeriet. Januar 2012. Materialet er udviklet af Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri i

Læs mere

Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri

Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri Foto: Rockwool Undervisningsministeriet. 2014. Materialet er udviklet af Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri i samarbejde med Pia Skjøtt-Larsen,

Læs mere

Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri Storformatfliser på gulv

Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri Storformatfliser på gulv Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri Storformatfliser på gulv Undervisningsministeriet. Januar 2011. Materialet er udviklet for Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri i samarbejde

Læs mere

Tekniske hjælpemidler

Tekniske hjælpemidler Tekniske Afrettere hjælpemidler Indledning Anvendelse af tekniske hjælpemidler, herunder afrettere skal ske i henhold til Arbejdstilsynets bestemmelser, samt fabrikantens anvisninger. Kravene til indretning

Læs mere

Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri

Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri Forside Sjakbajsen som leder Emne: Ledelse og McGregor Skilleblad: 2 Undervisningsministeriet. Marts 2009. Materialet er udviklet af Efteruddannelsesudvalget

Læs mere

Emnehæfte. Kvalitetssikring af afløbsinstallationer. Kloakrørlæggeruddannelsen

Emnehæfte. Kvalitetssikring af afløbsinstallationer. Kloakrørlæggeruddannelsen Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri (BAI) Emnehæfte Kvalitetssikring af afløbsinstallationer Kloakrørlæggeruddannelsen Undervisningsministeriet. 12. september 2006. Materialet er udviklet

Læs mere

DX460 Brugsanvisning 33 49

DX460 Brugsanvisning 33 49 *37666* 37666 DX460 da Brugsanvisning 33 49 3 DX 460 4 5 6 7 3 4 5 9 0 6 MX MX 7 7 8 9 7 8 6. 7. 3 6.3 3 7.3 4 5 6 7 7.4 7.5 7.6 4 3 5 8 7. 7.7 4 3 5 XMX7 X-460-F8 X-460-F8N5 X-460-F8N0 X-460-F8S X-460-F8SS

Læs mere

DX460 Brugsanvisning 33 49

DX460 Brugsanvisning 33 49 *37666* 37666 DX460 da Brugsanvisning 33 49 3 DX 460 4 5 6 7 9 8 0 9 MX MX 7 7 7 3 4 5 6 8 6. 7. 3 6.3 3 7.3 4 7.4 5 6 7.5 3 5 7 7.6 4 8 7. 7.7 4 3 5 XMX7 X-460-F8 X-460-F8N5 X-460-F8N0 X-460-F8S X-460-F8SS

Læs mere

Sjakbajs Planlægning og styring i byggeriet

Sjakbajs Planlægning og styring i byggeriet Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri Forside Sjakbajs Planlægning og styring i byggeriet Emne: Skilleblad: 2 Undervisningsministeriet. Marts 2009. Materialet er udviklet af Efteruddannelsesudvalget

Læs mere

Generelle sikkerhedsinstruktioner

Generelle sikkerhedsinstruktioner Generelle sikkerhedsinstruktioner Kun kvalificerede personer over 18 år må udføre arbejde med en boltepistol. Disse personer bør have et grundigt kendskab til maskinen og omhyggeligt følge fabrikantens

Læs mere

DX 351 BT/BTG. Bedienungsanleitung Operating instructions. Bruksanvisning. Käyttöohje. Инструкция по зксплуатации Пайдалану бойынша басшылық

DX 351 BT/BTG. Bedienungsanleitung Operating instructions. Bruksanvisning. Käyttöohje. Инструкция по зксплуатации Пайдалану бойынша басшылық DX 351 BT/BTG Bedienungsanleitung Operating instructions Brugsanvisning Käyttöohje Bruksanvisning Bruksanvisning Инструкция по зксплуатации Пайдалану бойынша басшылық de en da fi no sv ru kk 1 DX351BTG

Læs mere

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax Original brugsanvisning Varenr.: 9054508-509 230V Fluefanger Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Fluefanger til 150 m 2 - Varenr. 9054508 Fluefanger til 200

Læs mere

GODE RÅD OM MASKIN- SIKKERHED. Novellefilm og diskussionsoplæg om forebyggelse af mobning på arbejdspladsen

GODE RÅD OM MASKIN- SIKKERHED. Novellefilm og diskussionsoplæg om forebyggelse af mobning på arbejdspladsen GODE RÅD OM MASKIN- SIKKERHED Novellefilm og diskussionsoplæg om forebyggelse af mobning på arbejdspladsen Indhold Ansvar for maskinsikkerhed 3 Tag ansvar for maskinsikkerheden Risikovurdering og APV 4

Læs mere

Sjakbajs Planlægning og styring i byggeriet

Sjakbajs Planlægning og styring i byggeriet Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri Sjakbajs Planlægning og styring i byggeriet Emne: Skilleblad nr. 3 Undervisningsministeriet. Marts 2009. Materialet er udviklet af Efteruddannelsesudvalget

Læs mere

Projektopgaver til brug på Maskinføreruddannelsen

Projektopgaver til brug på Maskinføreruddannelsen Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri Projektopgaver til brug på Maskinføreruddannelsen Undervisningsministeriet, November 2013. Materialet er udviklet af Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg

Læs mere

Arbejde i højden fra reb

Arbejde i højden fra reb Arbejde i højden fra reb De vigtigste regler om, hvornår arbejdsgiveren må lade arbejde i højden udføre fra reb (rope access) samt om, hvordan arbejde fra reb skal tilrettelægges og udføres sikkerheds-

Læs mere

DXA70R. Brugsanvisning 38 55

DXA70R. Brugsanvisning 38 55 *311794* 311794 DXA70R Brugsanvisning 38 55 Indhold Boltepistol DXA70R Værktøjets vigtigste dele 39 Sikkerhedsforanstaltninger 40 Betjening 41 Afladning af pistolen 42 Udskiftning af kolbe og stopring

Læs mere

MANUAL TJEP F16/63 dykkerpistol

MANUAL TJEP F16/63 dykkerpistol MANUAL TJEP F16/63 dykkerpistol,!advarsel: Inden dette værktøj tages i brug er det vigtigt at alle der skal betjene værktøjet læser manualen omhyggeligt. Manualen bør opbevares sammen med værktøjet. Ved

Læs mere

Nye fastgørelsesprodukter for Entreprenøren

Nye fastgørelsesprodukter for Entreprenøren Nye fastgørelsesprodukter for Entreprenøren Hvem er SPIT? Grundlaget for SPIT blev lagt under 2. verdenskrig, hvor militæret havde behov for en løsning for udbedring af huller i skibsskrog, som var blevet

Læs mere

Fordele ved skudmontage. Boring er meget besværlig og/eller meget tidskrævende. Generelt om skudmontage

Fordele ved skudmontage. Boring er meget besværlig og/eller meget tidskrævende. Generelt om skudmontage Frequently Asked Questions Med formålet at a) give konsistente svar, b) gøre svar tilgængelige online, c) sikre høj kvalitet i det danske byggeri, har Hiltis tekniske afdeling forsøgt at udarbejde Frequently

Læs mere

Inspirationskatalog Udvendig isolering Kreativ løsning

Inspirationskatalog Udvendig isolering Kreativ løsning Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri Inspirationskatalog Udvendig isolering Kreativ løsning Foto: Rockidan Waldspirale Undervisningsministeriet. 2014. Materialet er udviklet af Efteruddannelsesudvalget

Læs mere

1. Indledning Denne vejledning giver en oversigt over glasvalg ved projektering og udførelse

1. Indledning Denne vejledning giver en oversigt over glasvalg ved projektering og udførelse GLAS TIL ELEVATORER Valg af glas til elevatorstolens vægge, elevatordøre og skaktvægge VEJLEDNING 1. Indledning Denne vejledning giver en oversigt over glasvalg ved projektering og udførelse af elevatorer.

Læs mere

MANUAL TJEP MX50 sømpistol

MANUAL TJEP MX50 sømpistol MANUAL TJEP MX50 sømpistol,!advarsel: Inden dette værktøj tages i brug er det vigtigt at alle der skal betjene værktøjet læser manualen omhyggeligt. Manualen bør opbevares sammen med værktøjet. Ved spørgsmål,

Læs mere

Brugermanual. HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600

Brugermanual. HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600 Brugermanual HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600 Instruktion i korrekt brug af HAJO pladeløfter. Opbevar denne manual let tilgængelig for brugeren. Det er vigtigt at brugeren forstår advarslerne

Læs mere

Vejledende regler for åbne stævner og indledende skydninger til Internetskydning. Pistol 15 m

Vejledende regler for åbne stævner og indledende skydninger til Internetskydning. Pistol 15 m Vejledende regler for åbne stævner og indledende skydninger til Internetskydning Pistol 15 m Pistol 15 m Opdateret september 2014 Generelle bestemmelser 1. Tilmeldelse 1.1. Deltagerberettigede er alle,

Læs mere

Autolakering- Anvendelse af farvescanner

Autolakering- Anvendelse af farvescanner Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri Autolakering- Anvendelse af farvescanner Kilde: Teknisk skole Silkeborg Undervisningsministeriet. September, 2013. Materialet er udviklet for Efteruddannelsesudvalget

Læs mere

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder.

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder. ADVARSEL SIKKERHED a) Kanttrimmerem må ikke overlades til børn eller umyndige unge, bortset fra unge, som er i lære og under opsyn af fagfolk. b) Der må ikke komme nogen indenfor en radius af 5 meter,

Læs mere

Øjenværn. Øjenværn skal anvendes, hvis arbejdet ikke på anden måde kan tilrettelægges og udføres, så skadelig påvirkning af øjnene undgås.

Øjenværn. Øjenværn skal anvendes, hvis arbejdet ikke på anden måde kan tilrettelægges og udføres, så skadelig påvirkning af øjnene undgås. Øjenværn At-vejledning D.5.8 April 2007 I denne vejledning informeres om egenskaberne ved forskellige typer øjenværn, og der redegøres for en række ofte forekommende problemstillinger i forbindelse med

Læs mere

Der findes derudover andre typer hvor både klinge og emne fremføres automatisk. Disse typer er ikke omfattet af denne vejledning

Der findes derudover andre typer hvor både klinge og emne fremføres automatisk. Disse typer er ikke omfattet af denne vejledning Tekniske Kapsave med hjælpemidler én klinge Indledning En Kapsav er en rundsav, der med hånden eller mekanisk føres på tværs af bordet mod emnet. Den kaldes ofte en afkorter. Der findes flere typer kapsave,

Læs mere

Opgaver til Udarbejdelse af klippe- og bukkelister

Opgaver til Udarbejdelse af klippe- og bukkelister Opgaver til Udarbejdelse af klippe- og bukkelister Undervisningsministeriet. 1. december 2015. Materialet er udviklet af Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri i samarbejde med Torben Dybdahl

Læs mere

Brug af personlige værnemidler

Brug af personlige værnemidler Brug af personlige værnemidler Hvem har ansvaret, og hvor skal de personlige værnemidler benyttes? Industriens Branchearbejdsmiljøråd Publikationen er finansieret af Industriens Branchearbejdsmiljøråd,

Læs mere

BRUGSANVISNING. Cavecool Primo Pearl CC160B

BRUGSANVISNING. Cavecool Primo Pearl CC160B BRUGSANVISNING Cavecool Primo Pearl CC160B WWW.CAVECOOL.COM 1 Generelt Læs informationerne i denne brugsanvisning, så De bliver bekendt med deres ny vinkøleskab så hurtigt som muligt og straks benytter

Læs mere

Hejseredskaber og spil - Hovedeftersyn

Hejseredskaber og spil - Hovedeftersyn Hejseredskaber og spil - Hoved Minimum hver 12. måned Hejseredskaber og spil Hoved min. hver 12. måned: Eftersyn og kontrol skal foretages af fabrikanten eller en anden sagkyndig minimum hver 12. måned.

Læs mere

AUTOMATISKE MASKINER I GARTNERIBRUGET

AUTOMATISKE MASKINER I GARTNERIBRUGET AUTOMATISKE MASKINER I GARTNERIBRUGET E T S I L J T K E 1 Forord Branchearbejdsmiljørådet (BAR) Jord til Bord udgiver en vejledning om automatiske maskiner. Den giver anvisning på, hvordan arbejdsmiljøet

Læs mere

STILLADSARBEJDE. Checkliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

STILLADSARBEJDE. Checkliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Checkliste til STILLADSARBEJDE Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV

Læs mere

MANUAL TJEP AB 15 Dykkerpistol

MANUAL TJEP AB 15 Dykkerpistol MANUAL TJEP AB 15 Dykkerpistol?,!Advarsel: Inden dette værktøj tages i brug er det vigtigt at alle der skal betjene værktøjet læser manualen omhyggeligt. Manualen bør opbevares sammen med værktøjet. Ved

Læs mere

Kære kunde! Teamet fra Tchibo. Sikkerhed

Kære kunde! Teamet fra Tchibo. Sikkerhed Monteringsvejledning Kære kunde! Gem denne vejledning til senere brug. Ved videregivelse af produktet til tredjemand skal monteringsvejledningen også følge med. Du ønskes rigtig god fornøjelse med produktet!

Læs mere

OBD-II-forlængerkabel Installationsvejledning

OBD-II-forlængerkabel Installationsvejledning OBD-II-forlængerkabel Installationsvejledning Indhold Installation af OBD-II extension cable 3 Introduktion... 3 Æskens indhold... 3 Sikkerheden først... 3 Installation af forlængerkablet... 4 Copyright-bemærkninger

Læs mere

Opgaver til TV-inspektion af afløbsledninger.

Opgaver til TV-inspektion af afløbsledninger. Opgaver til TV-inspektion af afløbsledninger. Forord Dette hæfte er udviklet af Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri (BAI, www.ebai.dk) med støtte fra Undervisningsministeriet. Hæftet behandler

Læs mere

4. Transportredskaber

4. Transportredskaber 4. Transportredskaber skal være indrettet og bruges efter arbejdsmiljølovgivningens bestemmelser for tekniske hjælpemidler. må kun anvendes til persontransport, hvis de er indrettet dertil. Ved indkøb

Læs mere

Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri

Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri Undervisningsministeriet, oktober 2016. Materialet er udviklet til brug ved afvikling af Åben Værksted af Efteruddannelses udvalget for bygge/anlæg og industri i samarbejde med faglærer Kaj Hansen og Johnny

Læs mere

Faldsikring - At-vejledning D Arbejdstilsynet

Faldsikring - At-vejledning D Arbejdstilsynet Faldsikring Vejledning handler om, hvornår man skal bruge faldsikringsudstyr, hvordan det skal bruges og de krav, der stilles til mærkning mv. At-vejledning D.5.5-2 Juli 2007 - Opdateret oktober 2014 Erstatter

Læs mere

4. Oplærings- og instruktionsforpligtelser ved arbejde, der indebærer en særlig risiko

4. Oplærings- og instruktionsforpligtelser ved arbejde, der indebærer en særlig risiko 4. Oplærings- og instruktionsforpligtelser ved arbejde, der indebærer en særlig risiko Arbejdsgiveren har en særlig oplærings- og instruktionsforpligtelse ved arbejde, der indebærer en risiko af alvorlig

Læs mere

Autolakering Autostyling med HydroDipping

Autolakering Autostyling med HydroDipping Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri Autolakering Autostyling med HydroDipping (Folie overførsel) Carbon dip centerkonsol Undervisningsministeriet. November 2013. Materialet er udviklet

Læs mere

Projektweb - anvendelse på byggepladsen

Projektweb - anvendelse på byggepladsen Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri (BAI) Projektweb - anvendelse på byggepladsen December 2007 www.ebai.dk Forord Denne kursusbeskrivelse er udviklet af Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg

Læs mere

Håndbog for riffelbanen i Hadsund

Håndbog for riffelbanen i Hadsund Håndbog for riffelbanen i Hadsund Danmarks Jægerforbund - Hadsund Side 1 Indholdsfortegnelse Ændringslog 3 Sikkerheds klargøring inden skydningen påbegyndes 4 Klargøring af standpladser 6 Klargøring af

Læs mere

Monteringsvejledning. Læs altid monteringsvejledningen! Kære kunde! Anvendelsesformål. Teamet fra Tchibo. Sikkerhed. Rengøring og pleje

Monteringsvejledning. Læs altid monteringsvejledningen! Kære kunde! Anvendelsesformål. Teamet fra Tchibo. Sikkerhed. Rengøring og pleje Monteringsvejledning Læs altid monteringsvejledningen! Tchibo GmbH D-22290 Hamburg 94742AB2X1VIII 2017-12 Kære kunde! De tre skabsmoduler kan kombineres på forskellige måder. De kan også udvides med yderligere

Læs mere

Udvendig isolering på tungt underlag Igangsættende materiale til brug i Åbent Værksted

Udvendig isolering på tungt underlag Igangsættende materiale til brug i Åbent Værksted Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri Udvendig isolering på tungt underlag Igangsættende materiale til brug i Åbent Værksted Foto: Alfix Undervisningsministeriet. 2014. Materialet er udviklet

Læs mere

Tjekliste Automatiske maskiner i kvægbruget

Tjekliste Automatiske maskiner i kvægbruget Tjekliste Automatiske maskiner i kvægbruget Denne tjekliste er et praktisk værktøj til landmænd, der planlægger at indkøbe nye maskiner. Tjeklisten er fortrinsvist rettet mod lanmænd inden for kvægbruget,

Læs mere

Kloakering KS af afløbsinstallationer

Kloakering KS af afløbsinstallationer Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri (BAI) Kloakering KS af afløbsinstallationer Uddannelsen indgår i rørlæggeruddannelsen Forord Dette hæfte er udviklet af Efteruddannelsesudvalget for

Læs mere

Brugsanvisningen skal være let tilgængelig for brugeren

Brugsanvisningen skal være let tilgængelig for brugeren Tekniske Bordfræsemaskiner hjælpemidler Indledning Anvendelse af tekniske hjælpemidler, herunder bordfræsemaskiner skal ske i henhold til Arbejdstilsynets bestemmelser, samt fabrikantens anvisninger. Kravene

Læs mere

LED lampe m. bevægelsessensor

LED lampe m. bevægelsessensor Original brugsanvisning Varenr.: 9054449 LED lampe m. bevægelsessensor Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk LED lampe - Varenr. 9054449 Beskrivelse: Udendørs

Læs mere

JASOPELS SAVSMULDSVARMER

JASOPELS SAVSMULDSVARMER BRUGERMANUAL JASOPELS SAVSMULDSVARMER VARENR. 32500058 Vores kvalitet Dit valg 2 www.jasopels.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 3 Overensstemmelseserklæring... 5 Symbolforklaring... 6 Maskine introduktion...

Læs mere

HAR DU FÅET EFTERSET DIT FALDSIKRINGSUDSTYR?

HAR DU FÅET EFTERSET DIT FALDSIKRINGSUDSTYR? HAR DU FÅET EFTERSET DIT FALDSIKRINGSUDSTYR? Aalborg Diamantværktøj er autoriseret i at efterset faldsikringsudstyr fra Cresto, Antec og Miller! Aalborg Diamantværktøj - Gugvej 134-9210 Aalborg SØ Telefonnr.:

Læs mere

Autolakering- Nye sprøjte- og påføringsteknikker.

Autolakering- Nye sprøjte- og påføringsteknikker. Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri Autolakering- Nye sprøjte- og påføringsteknikker. Kilde: Teknisk skole Silkeborg. Undervisningsministeriet. Marts, 2013. Materialet er udviklet for

Læs mere

Autolakering - Klargøring efter lakering

Autolakering - Klargøring efter lakering Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri Autolakering - Klargøring efter lakering Undervisningsministeriet, oktober 2013. Materialet er udviklet for Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg

Læs mere

Digital maskinbetjening. af entreprenørmaskiner i 2D

Digital maskinbetjening. af entreprenørmaskiner i 2D Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg & industri Digital maskinbetjening af entreprenørmaskiner i 2D Foto Byggetek Undervisningsministeriet, november 2010. Materialet er udviklet for Efteruddannelsesudvalget

Læs mere

Arbejdspladsvurdering

Arbejdspladsvurdering Arbejdspladsvurdering Alle virksomheder skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering. En såkaldt APV. Det fremgår af arbejdsmiljøloven. Den skriftlige APV skal revideres senest hvert 3. år. APV skal

Læs mere

Teknisk Datablad. Soudaplug ST. Dato: 08/07/16 Side 1 af 4

Teknisk Datablad. Soudaplug ST. Dato: 08/07/16 Side 1 af 4 Dato: 08/07/16 Side 1 af 4 Hurtigthærdende cement (Lynmørtel) For øjeblikkelig lukning af utætheder i beton og murværk, selv under højt tryk. Anvendelsesområde: er en cement-baseret pulver, der blandet

Læs mere

BRUGSANVISNING. Cavecool Joy Opal - CC06BM

BRUGSANVISNING. Cavecool Joy Opal - CC06BM BRUGSANVISNING Cavecool Joy Opal - CC06BM WWW.CAVECOOL.COM 1 Generelt Læs informationerne i denne brugsanvisning, så De bliver bekendt med deres ny vinkøleskab så hurtigt som muligt og straks benytter

Læs mere

Lufttæthed ved renovering af ydervægge

Lufttæthed ved renovering af ydervægge Lufttæthed ved renovering af ydervægge Undervisningsministeriet, oktober 2016. Materialet er udviklet til brug ved afvikling af Åben Værksted af Efteruddannelses udvalget for bygge/anlæg og industri i

Læs mere

Sikkerhedsbestemmelser. for skydning. under. Dansk Handicap Idræts Forbund

Sikkerhedsbestemmelser. for skydning. under. Dansk Handicap Idræts Forbund Skydeudvalget Sikkerhedsbestemmelser for skydning under Dansk Handicap Idræts Forbund Indholdsfortegnelse 1. ALMINDELIGE BESTEMMELSER... 1-A 2. SIKKERHEDSBESTEMMELSER FOR DEN ENKELTE SKYTTE... 2-A 3. BESTEMMELSER

Læs mere

Malerens håndtering af skimmelvækst og fugt

Malerens håndtering af skimmelvækst og fugt Malerens håndtering af skimmelvækst og fugt Undervisningsministeriet, Marts 2011. Materialet er udviklet af Efteruddannelsesudvalget for Bygge/anlæg og industri (BAI) i samarbejde med faglærer Jill Valsgard,

Læs mere

Printed: Doc-Nr: PUB / / 000 / 00

Printed: Doc-Nr: PUB / / 000 / 00 HDM 330 HDM 500 3 ORIGINAL BRUGSANVISNING HDM 330/500 Mørtelpistol Læs brugsanvisningen grundigt igennem, inden maskinen tages i brug. Opbevar altid brugsanvisningen sammen med maskinen. Sørg for, at

Læs mere

FR 200 KÆDETRANSPORTØR

FR 200 KÆDETRANSPORTØR Side 1 af 18 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Overensstemmelseserklæring. 2. Sikkerhed 3. Montage 4. Brugsvejledning 5. Garanti 6. Reservedelstegninger Side 2 af 18 1. Overensstemmelseserklæring FREMA EU-overensstemmelseserklæring

Læs mere

FR 100 PE KÆDETRANSPORTØR

FR 100 PE KÆDETRANSPORTØR Side 1 af 8 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Overensstemmelseserklæring. 2. Sikkerhed 3. Montage 4. Brugsvejledning 5. Garanti 6. Reservedelstegninger Side 2 af 8 1. Overensstemmelseserklæring FREMA EU-overensstemmelseserklæring

Læs mere

Monteringsvejledning. Montering med 2 personer! Læs altid monteringsvejledningen! Kære kunde! Teamet fra Tchibo. Sikkerhed.

Monteringsvejledning. Montering med 2 personer! Læs altid monteringsvejledningen! Kære kunde! Teamet fra Tchibo. Sikkerhed. Monteringsvejledning max 40 kg max 40 kg max kg Montering med 2 personer! Læs altid monteringsvejledningen! Tchibo GmbH D-22290 Hamburg 9683AS6X1VIII 2018-03 Kære kunde! Gem vejledningen til senere brug.

Læs mere

oncrete BETONBLANDER 125 lt Mixer ART NR 90000035 EAN NR 5709133900236 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG.

oncrete BETONBLANDER 125 lt Mixer ART NR 90000035 EAN NR 5709133900236 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. oncrete Mixer BETONBLANDER 5 lt ART NR 90000035 EAN NR 57093390036 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. Læs venligst hele instruktions manualen omhyggeligt igennem og følg anvisningerne nøje. Ved at gøre dette

Læs mere

Monteringsvejledning. Montering med 2 personer! Læs altid monteringsvejledningen! Kære kunde! Teamet fra Tchibo. Sikkerhed.

Monteringsvejledning. Montering med 2 personer! Læs altid monteringsvejledningen! Kære kunde! Teamet fra Tchibo. Sikkerhed. Monteringsvejledning max 30 kg max 4 kg max 4 kg max 4 kg max 70 kg Montering med 2 personer! max 8 kg max 6 kg max 15 kg Læs altid monteringsvejledningen! Tchibo GmbH D-22290 Hamburg 91842AS4X4VII 2017-06

Læs mere

Betjening af rendegraver

Betjening af rendegraver Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg & industri Betjening af rendegraver Undervisningsministeriet, marts 2011. Materialet er udviklet for Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri i samarbejde

Læs mere

Kære kunde! Teamet fra Tchibo. Sikkerhed

Kære kunde! Teamet fra Tchibo. Sikkerhed Monteringsvejledning Kære kunde! Gem denne vejledning til senere brug. Ved videregivelse af produktet til tredjemand skal monteringsvejledningen også følge med. Du ønskes rigtig god fornøjelse med produktet!

Læs mere