Penge og Pensionspanelet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Penge og Pensionspanelet"

Transkript

1 Penge og Pensionspanelet Barometerundersøgelsen 2009: Befolkningsundersøgelse om danskernes finansielle adfærd og opfattelse af de finansielle sektorer 0

2 Indhold Baggrundsvariable Demografi Finansiel adfærd og økonomisk råderum Kontakt - Udbyder Sektorer Kvoter og skift af sektor Opfattet kompleksitet - Sektorer Loyalitet Skifteomkostninger Involvering Generel tilfredshed Tillid Tilfredshed - kundehåndtering Ventetid Formidling Målrettet information 1

3 Baggrundsvariable 2

4 Baggrundsvariable Køn Er du? Procentandel Mand 49 % (2120) Kvinde 51 % (2198) Total 100 % (4318) 3

5 Baggrundsvariable Alder Alder Procentandel år 1 % (26) år 16 % (681) år 15 % (637) år 18 % (762) år 24 % (1036) år 21 % (876) 70 år og derover 6 % (250) Total 100 % (4269) 4

6 Baggrundsvariable Region Region Procentandel Nordjylland 11 % (457) Midtjylland 22 % (961) Syddanmark 22 % (935) Hovedstaden 30 % (1314) Sjælland 15 % (642) Total 100 % (4309) 5

7 Baggrundsvariable Højest gennemførte uddannelse Hvad er din højst gennemførte uddannelse? Procentandel Grundskole (folkeskole, privatskole, efterskole) Gymnasie, HF, studenterkursus Erhvervsgymnasium (HHX eller HTX) Erhvervsfaglig (f.eks. tømrer, frisør, kontorassistent) Kort videregående (f.eks. datamatiker, laborant) Mellemlang videregående (f.eks. teknikumingeniør, lærer) Bachelor (f.eks. 1. del af en lang videregående uddannelse) Lang videregående (f.eks. gymnasielærer, økonom, jurist) Total 14 % (592) 17 % (725) 5 % (236) 37 % (1585) 5 % (233) 14 % (584) 2 % (75) 7 % (289) 100 % (4318) 6

8 Baggrundsvariable Nuværende beskæftigelse Hvad er din nuværende beskæftigelse? Ufaglært arbejder Faglært arbejder Lavere funktionær Højere funktionær Selvstændig Medhjælpende ægtefælle Under uddannelse Hjemmegående Arbejdsløs Pensionist, efterlønsmodtager, førtidspensionist eller lign. Ønsker ikke at oplyse Andet Ved ikke/vil ikke svare Total 7 Procentandel 8 % (341) 10 % (422) 19 % (819) 18 % (773) 5 % (204) 0 % (16) 12 % (501) 1 % (47) 3 % (114) 21 % (909) 0 % (18) 3 % (135) 0 % (20) 100 % (4318)

9 Baggrundsvariable Igangværende uddannelse Hvilken uddannelse er du i gang med? (kun personer under uddannelse) Procentandel Grundskole (folkeskole, privatskole, efterskole) 1 % (5) Gymnasie, HF, studenterkursus 5 % (26) Erhvervsfaglig uddannelse (f.eks. tømrer, frisør, kontorassistent, butiksassistent, mekaniker) 11 % (54) Kort videregående uddannelse (f.eks. datamatiker, multimediedesigner, laborant, akademiøkonom) 5 % (24) Mellemlang videregående uddannelse (f.eks. teknikumingeniør, lærer, sygeplejerske, pædagog, korrespondent) 25 % (127) Bachelor (f.eks. HA ellers 1. del af en lang videregående uddannelse) 35 % (174) Lang videregående uddannelse (f.eks. gymnasielærer, økonom, jurist, civilingeniør, læge, arkitekt) 18 % (90) Total 100 % (501) 8 Omfatter kun personer, som er under uddannelse, jf. side 8.

10 Baggrundsvariable Offentligt eller privat ansat Er du offentligt eller privat ansat? (omfatter kun beskæftigede personer) Procentandel Privat 59 % (1396) Offentlig 39 % (915) Ikke relevant 2 % (44) Total 100 % (2354) 9 Omfatter kun personer i beskæftigelse, jf. side 8.

11 Baggrundsvariable Boligtype Hvilken boligtype bor du i? Procentandel Ejerbolig 68 % (2936) Lejerbolig 23 % (1013) Andelsbolig 7 % (289) Andet 2 % (73) Ved ikke / vil ikke svare 0 % (7) Total 100 % (4318) 10

12 Baggrundsvariable Civilstatus Hvad er din civilstatus? Procentandel Jeg bor alene 22 % (940) Jeg bor sammen med samlever/ægtefælle 72 % (3130) Jeg bor i anden form for bofællesskab 2 % (80) Jeg bor hos mine forældre 3 % (135) Ved ikke/vil ikke svare 1 % (34) Total 100 % (4318) 11

13 Baggrundsvariable Husstandsindkomst Hvad er husstandens samlede årlige indkomst, brutto, dvs. før skat? Procentandel Indtil kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr. 1 mio. kr. eller derover Ved ikke / vil ikke svare Total 3 % (127) 8 % (340) 10 % (451) 12 % (537) 10 % (451) 13 % (576) 11 % (492) 10 % (411) 5 % (215) 3 % (119) 4 % (172) 10 % (428) 100 % (4318) 12

14 Baggrundsvariable Personlig årlig indkomst Hvad er din personlige samlede årlige indkomst, brutto, dvs. før skat? Procentandel Indtil kr kr kr kr kr kr kr eller derover Ved ikke / vil ikke svare Total 9 % (393) 16 % (709) 22 % (948) 24 % (1027) 11 % (463) 5 % (209) 2 % (74) 2 % (94) 9 % (401) 100 % (4318) 13

15 Baggrundsvariable Husstandens størrelse Hvor mange personer er der i husstanden, inklusiv dig selv? Procentandel Ved ikke Total 20 % (876) 45 % (1965) 14 % (592) 14 % (625) 4 % (194) 1 % (51) 0 % (7) 0 % (9) 100 % (4318) 14

16 Baggrundsvariable Personer i husstanden under 18 år Hvor mange børn under 18 år er der i husstanden? Procentandel 1 barn 2 børn 3 børn 4 børn 5 børn 6 eller flere børn Ingen Ved ikke Total 13 % (575) 12 % (535) 3 % (144) 1 % (36) 0 % (1) 0 % (6) 70 % (3017) 0 % (5) 100 % (4318) 15

17 Finansiel adfærd Jeg havde som regel penge nok 21% 3 1% Jeg blev ofte nødt til at købe på kredit 7 2% 2% 1% 1% Jeg blev nødt til at nedsætte mine leveomkostninger 4 1% Jeg brugte flere penge end jeg havde 6 1% Jeg nåede ofte maksimum på mit kreditkort eller min kassekredit 62% 2% En del af de penge jeg tjente sparede jeg op 1 3 2% N = % 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 1 helt uenig helt enig Ved ikke 16

18 Økonomisk råderum Hvordan tror du din husstands samlede økonomiske situation vil udvikle sig i det kommende år sammenlignet med udviklingen for danskerne i almindelighed? 2% 3 2 Hvordan tror du din husstands samlede økonomiske situation vil være om 1 år sammenlignet med i dag? 2% 3 2 Hvordan vil du beskrive din husstands samlede økonomiske situation sammenlignet med danskernes i almindelighed? 3 30% Hvordan vil du beskrive din husstands samlede økonomiske situation sammenlignet med for 1 år siden? 41% 2 2% N = % 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 1 Meget dårligere Meget bedre Ved ikke 17

19 Kontakt Udbyder 18 Capacent

20 (1) Er du kunde hos et realkreditinstitut? Ved ikke 2% Nej 4 Ja 5 N = % 1 20% 2 30% 3 40% 4 50% 5 60% 19

21 (2) Hvor ofte har du haft følgende former for kontakt med dit realkreditinstitut inden for de seneste 24 måneder? Møde / arrangement 80% 1 2% 0% Personlig kontakt 7 1 0% Telefonisk kontakt 72% 1 2% 1% 0% Modtaget/sendt e mail 72% 1 2% 1% 0% Modtaget årsopgørelse /regning 7 2% 0% 1% Modtaget brev % 1% 1% N = % 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Ingen kontakt Mindre end 3 gange 3 4 gange 5 9 gange gange gange Mere end 20 gange 20

22 Pensionskasse/ selskab (1) Er du kunde hos en pensionskasse/selskab? Ved ikke Nej 3 Ja 6 N = % 1 20% 2 30% 3 40% 4 50% 5 60% 6 70% 21

23 Pensionskasse/ selskab (2) Hvor ofte har du haft følgende former for kontakt med din pensionskasse/selskab inden for de seneste 24 måneder? Møde / arrangement 8 1% 0% Personlig kontakt 8 1% 0% Telefonisk kontakt 80% 1 1% 0% Modtaget/sendt e mail 7 1 2% 1% 0% Modtaget årsopgørelse /regning 7 2% 1% 0% 1% Modtaget brev 52% 2 0% 1% N = % 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Ingen kontakt Mindre end 3 gange 3 4 gange 5 9 gange gange gange Mere end 20 gange 22

24 Forsikringselskab (1) Er du kunde hos et forsikringsselskab? Ved ikke 0% Nej Ja 9 N = % 1 20% 2 30% 3 40% 4 50% 5 60% 6 70% 7 80% 8 90% 9 100% 23

25 Forsikringselskab (2) Hvor ofte har du haft følgende former for kontakt med dit forsikringsselskab inden for de seneste 24 måneder? Møde / arrangement 8 1% 0% Personlig kontakt 7 1 2% 1% 0% Telefonisk kontakt 4 3 1% 0% Modtaget/sendt e mail 6 2 1% 0% Modtaget årsopgørelse /regning 6 1 1% 1% 1% Modtaget brev 4 2 1% 1% N = % 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Ingen kontakt Mindre end 3 gange 3 4 gange 5 9 gange gange gange Mere end 20 gange 24

26 (1) Er du kunde hos en bank eller sparekasse? Ved ikke 0% Nej 1% Ja 9 N = % 1 20% 2 30% 3 40% 4 50% 5 60% 6 70% 7 80% 8 90% 9 100% 10 25

27 (2) Hvor ofte har du haft følgende former for kontakt med din bank eller sparkasse inden for de seneste 24 måneder? Møde / arrangement 4 3 0% Personlig kontakt % Telefonisk kontakt Modtaget/sendt e mail 3 22% 1 Modtaget årsopgørelse /regning 52% 22% 2% Modtaget brev 22% 20% 2 0% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% N = 4293 Ingen kontakt Mindre end 3 gange 3 4 gange 5 9 gange gange gange Mere end 20 gange 26

28 Investeringsforening (1) Ejer du investeringsbeviser, udstedt af en investeringsforening? Ved ikke 2% Nej 81% Ja 1 N = % 1 20% 2 30% 3 40% 4 50% 5 60% 6 70% 7 80% 8 90% 27

29 Investeringsforening (2) Hvor ofte har du haft følgende former for kontakt med din investeringsforening inden for de seneste 24 måneder? Møde / arrangement 81% 1 2% 0% Personlig kontakt 8 2% 1% 0% Telefonisk kontakt 8 1% 0% Modtaget/sendt e mail 7 1 1% 1% 0% 1% Modtaget årsopgørelse /regning 1 6 1% 0% 1% Modtaget brev 20% 4 20% 0% 1% 0% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% N = 724 Ingen kontakt Mindre end 3 gange 3 4 gange 5 9 gange gange gange Mere end 20 gange 28

30 Sektorer 29 Capacent

31 N sektorkvoter Tabellen viser, hvor mange personer, som har bevaret de spørgsmål, som vedrører nedenstående sektorer. Tabellen er et udtryk for rutestyringen I spørgeskemaet. Tabellen siger ikke noget om befolkningsandelen, som er kunde hos en given sektor. N Investeringsforening Total

32 Skift af <sektor> Skift af sektor N Har du skiftet pensionskasse/selskab indenfor de seneste 24 måneder? 92% 0% 685 Har du skiftet forsikringsselskab indenfor de seneste 24 måneder? 1 8 0% 887 Har du skiftet bank eller sparekasse indenfor de seneste 24 måneder? 90% 0% 864 Har du skiftet realkreditinstitut indenfor de seneste 24 måneder? 9 0% 1176 Har du skiftet investeringsforening indenfor de seneste 24 måneder? 9 1% 651 0% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Ja Nej Ved ikke 31

33 Opfattet kompleksitet sektorer (1) Jeg er usikker på, hvad man skal se på for at vurdere om en/et <sektor> er god eller dårlig % % 3.93 Investeringsforening 1 21% 3.5 0% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 1 helt enig helt uenig Ved ikke 32

34 Opfattet kompleksitet sektorer (2) At vælge <sektor> er kompliceret for mig % % % 20% 4.71 Investeringsforening % 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 1 helt enig helt uenig Ved ikke 33

35 Opfattet kompleksitet sektorer (3) Det er enkelt at finde forståelige informationer om de enkelte <sektor> på markedet % Investeringsforening % % 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 1 helt uenig helt enig Ved ikke 34

36 Loyalitet (1) Jeg vil foretrække at forblive kunde hos min/mit <sektor> i stedet for at prøve en anden udbyder 2 21% % % Investeringsforening 21% 1 20% % 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 1 helt uenig helt enig Ved ikke 35

37 Loyalitet (2) Jeg planlægger at ophøre med at være kunde hos min/mit <sektor> 2% 2% 52% % 2% 1 60% % % 2% 1 62% 6.27 Investeringsforening 22% 40% % 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 1 helt enig helt uenig Ved ikke 36

38 Loyalitet (3) Hvis en konkurrerende <sektor> kunne tilbyde mig en bedre pris for deres ydelser, ville jeg skifte Investeringsforening 1 22% % 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 1 helt enig helt uenig Ved ikke 37

39 Loyalitet (4) Hvis min/mit nuværende <sektor> hævede priserne på deres ydelser, ville jeg fortsætte med at være kunde hos min/mit <sektor> Investeringsforening % 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 1 helt uenig helt enig Ved ikke 38

40 Loyalitet (5) Jeg overvejer at skifte sektor indenfor de næste 12 måneder. 2% 1% 2% % % 2% Investeringsforening 2% 21% 42% % 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 1 helt enig helt uenig Ved ikke 39

41 Skifteomkostninger (1) Generelt synes jeg det ville være nemt at skifte <sektor> 1 2% % 4.32 Investeringsforening % 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 1 helt uenig helt enig Ved ikke 40

42 Skifteomkostninger (2) Det vil tage en masse tid og besvær at skifte <sektor> % 3.94 Investeringsforening 1 21% % 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 1 helt enig helt uenig Ved ikke 41

43 Skifteomkostninger (3) For mig, er omkostningerne i form af tid, penge og besvær høje, hvis jeg skal skifte <sektor> Investeringsforening 22% % 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 1 helt enig helt uenig Ved ikke 42

44 Involvering (1) Den information, jeg modtager fra min <sektor>, interesserer mig 20% % % % Investeringsforening % 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 1 helt uenig helt enig Ved ikke 43

45 Involvering (2) Jeg synes, at den information jeg modtager fra min <sektor> er vigtig 2% 22% 20% % 1 22% % 21% % 22% 20% Investeringsforening % 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 1 helt uenig helt enig Ved ikke 44

46 Involvering (3) Jeg synes ikke, at den information jeg modtager fra min <sektor> er relevant 2% % Investeringsforening 2% % 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 1 helt enig helt uenig Ved ikke 45

47 Involvering (4) Den information, jeg modtager fra min <sektor>, betyder meget for mig 21% % % Investeringsforening % 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 1 helt uenig helt enig Ved ikke 46

48 Generel tilfredshed (1) Generelt set, er jeg glad for mine oplevelser med <sektor> % 2% % % 2% 2 31% 5.65 Investeringsforening % % 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 1 helt uenig helt enig Ved ikke 47

49 Generel tilfredshed (2) Hvis jeg kunne vælge om, ville jeg have valgt en anden <sektor> 2 31% % 1% 20% % 2% 1 51% % 2% 1% Investeringsforening 2% % 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 1 helt enig helt uenig Ved ikke 48

50 Generel tilfredshed (3) I det store hele er jeg tilfreds med mine oplevelser med min <sektor> 20% % 2 42% % % Investeringsforening 22% 20% % 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 1 helt uenig helt enig Ved ikke 49

51 Generel tilfredshed (4) Mit valg af <sektor> var et fornuftigt valg 2% 1% % 2% 21% 41% % % 1% 21% Investeringsforening 22% % 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 1 helt uenig helt enig Ved ikke 50

52 Generel tilfredshed (5) Jeg synes, jeg gjorde det rigtige, da jeg valgte <sektor> 2% 1% % 1% 2% 2 41% % 41% % 1% 2% Investeringsforening 21% % % 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 1 helt uenig helt enig Ved ikke 51

53 Tillid (1) Min/mit <sektor> overholder ikke altid, den/det lover. 2% 1 21% % % % 2% % 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 1 helt enig helt uenig Ved ikke 52

54 Tillid (2) Min/mit <sektor> er ikke særligt pålidelig(t) 1% 1% 1 30% % 1% 2% 22% 52% % 2% 2% % 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 1 helt enig helt uenig Ved ikke 53

55 Tillid (3) Jeg kan regne med at min/mit <sektor> er hjælpsom(t). 2% % % 2% % 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 1 helt uenig helt enig Ved ikke 54

56 Tillid (4) Min/mit <sektor> virker som en sektor, man kan stole på. 2% % 21% % 2% % % % 2% 2 31% % 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 1 helt uenig helt enig Ved ikke 55

57 Service (1) Jeg er tryg ved den måde personalet hos min/mit <sektor> tager sig af mig. 2% % 1% 21% % 2% 1 20% % 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 1 helt uenig helt enig Ved ikke 56

58 Service (2) Min/mit <sektor> giver mig individuel opmærksomhed. 31% % % 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 1 helt uenig helt enig Ved ikke 57

59 Service (3) Min/mit <sektor> har mine bedste interesser i fokus % % % 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 1 helt uenig helt enig Ved ikke 58

60 Service (4) Personalet hos min/mit <sektor> forstår mine behov % 1 20% % % % % 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 1 helt uenig helt enig Ved ikke 59

61 Tilfredshed kundehåndtering (1) Generelt er jeg tilfreds med den måde <sektor> håndterer mine henvendelser på 2% 2% % % % 2 3 2% % 1% % 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 1 helt uenig helt enig Ved ikke 60

62 Tilfredshed kundehåndtering (2) Generelt håndterer <sektor> ikke mine henvendelser så godt, som den kunne have gjort 1 40% % % 22% % 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 1 helt enig helt uenig Ved ikke 61

63 Tilfredshed kundehåndtering (3) Når jeg henvender mig til <sektor>, gør personalet generelt, hvad det kan for at hjælpe mig 2% 1 42% % 2% 2% 2 30% % 40% 2% % 1% 22% 2 30% % 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 1 helt uenig helt enig Ved ikke 62

64 Ventetid (1) Jeg kan generelt hurtigt få fat i en medarbejder hos <sektor> uden at skulle vente alt for længe. Pensionskasse/selska b 1% 2% % 22% 22% % 2% 1 20% % 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 1 helt uenig helt enig Ved ikke 63

65 Ventetid (2) Generelt er der meget ventetid, når jeg vil have fat i en medarbejder hos <sektor> % 22% % 2% % 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 1 helt enig helt uenig Ved ikke 64

66 Ventetid (3) Min/mit <sektor> forstår, at lav ventetid er vigtigt for mig % % % % % % 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 1 helt uenig helt enig Ved ikke 65

67 Ventetid (4) Min/mit <sektor> bekymrer sig ikke om at minimere ventetiden for deres kunder 2% 1% % % 2 22% % 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 1 helt enig helt uenig Ved ikke 66

68 Formidling (1) Når personalet hos min <sektor> skal forklare mig noget, er de gode til at forenkle tingene % % % 1 30% % % 5.21 Investeringsforening 21% % 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 1 helt uenig helt enig Ved ikke 67

69 Formidling (2) Min <sektor> har for vane at skrive breve og pjecer med lange knudrede sætninger og mange svære ord % 2% 31% 32% % 2% % Investeringsforening % % 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 1 helt enig helt uenig Ved ikke 68

70 Formidling (3) Når personalet hos min <sektor> skal forklare mig noget, bruger de en masse svære ord og gør ting mere komplicerede end de behøver at være 2% % 31% 41% % 2% 2 21% Investeringsforening % % 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 1 helt enig helt uenig Ved ikke 69

71 Formidling (4) Når jeg modtager breve eller pjecer fra min <sektor> er de som oftest skrevet i et enkelt sprog 1 21% % 20% 22% % % % 4.87 Investeringsforening % 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 1 helt uenig helt enig Ved ikke 70

72 Målrettet information (1) Når min <sektor> sender mig breve og pjecer og lign. er det ofte uklart for mig, hvilke dele af informationen, der især er vigtig for lige netop mig % % Investeringsforening % 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 1 helt enig helt uenig Ved ikke 71

73 Målrettet information (2) Når jeg får breve, pjecer eller lign fra min <sektor> er det for det meste tydeligt, hvad der er særligt vigtigt at forstå, og hvad der er mindre vigtigt 21% % % % Investeringsforening % 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 1 helt uenig helt enig Ved ikke 72

74 Målrettet information (3) Når min <sektor> sender mig breve, pjecer og lign. indeholder de typisk kun den information, der er vigtig for lige netop mig % Investeringsforening % 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 1 helt uenig helt enig Ved ikke 73

75 Målrettet information (4) I breve og pjecer og lign. fra min <sektor> føler jeg som oftest, at dereralt for meget information, som er irrelevant for mig % % % 4.17 Investeringsforening 1 20% % 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 1 helt enig helt uenig Ved ikke 74

Penge- og pensionspanelet. Resultater fra befolkningsundersøgelse Marts/april 2008

Penge- og pensionspanelet. Resultater fra befolkningsundersøgelse Marts/april 2008 Penge- og pensionspanelet Resultater fra befolkningsundersøgelse Marts/april 2008 Resultaterne og spørgsmålene i Barometer-undersøgelsen, må ikke eftergøres uden udtrykkelig aftale med Penge- og Pensionspanelet.

Læs mere

Danmarks radio. 26. Februar 2010 RESULTATER. Dronning Margrethe

Danmarks radio. 26. Februar 2010 RESULTATER. Dronning Margrethe Danmarks radio 26. Februar 2010 RESULTATER Dronning Margrethe 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kort om Capacent Research 3 2. Baggrund 4 3. Frekvens 5 4. Krydstabuleringer 6 Køn 6 Alder 7 Uddannelse 8 Region 9

Læs mere

FORÆLDREUNDER- SØGELSE

FORÆLDREUNDER- SØGELSE FORÆLDREUNDER- SØGELSE BUPL AUGUST 2017 METODE Undersøgelsen er baseret på interview med 1669 forældre med børn, som inden sommerferien gik i 0.,1. 2. eller 3. klasse og også et tilmeldt et fritidstilbud.

Læs mere

KØBENHAVN. 17. nov 2011 EPINION SAIGON

KØBENHAVN. 17. nov 2011 EPINION SAIGON Bedre Psykiatri KØBENHAVN Imageundersøgelse 17. nov 2011 EPINION COPENHAGEN EPINION AARHUS EPINION SAIGON RYESGADE 3F 2200 COPENHAGEN DENMARK T: +45 70 23 14 23 E: INFO@EPINION.DK W: WWW.EPINION.DK SØNDERGADE

Læs mere

Lynmåling: Lene Espersen og Lars Barfoed

Lynmåling: Lene Espersen og Lars Barfoed Lynmåling: Lene Espersen og Lars Barfoed Danmarks Radio 14. januar 2011 Århus 2011 K Ø B E N H A V N Å R H U S INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kort om Epinion... 3 2. Baggrund... 4 3. Frekvens... 5 4. Krydstabuleringer...

Læs mere

Bedre psykiatri. 21. april RESULTATER. Tvang i psykiatrien

Bedre psykiatri. 21. april RESULTATER. Tvang i psykiatrien Bedre psykiatri 21. april. 2010 RESULTATER Tvang i psykiatrien 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kort om Epinion 3 2. Baggrund 4 3. Frekvenser 5 4. Krydstabuleringer 11 Køn 11 Alder 17 Uddannelse 23 Region 29 2

Læs mere

Aarhusmålene Aarhus Kommune

Aarhusmålene Aarhus Kommune Aarhusmålene Aarhus Kommune Måling af Aarhusmålene [Introtekst til Web-survey] Tak, fordi du vil deltage i undersøgelsen. Vi gennemfører for øjeblikket en undersøgelse på vegne af Aarhus Kommune. Vi vil

Læs mere

B. Bilag 2: Spørgeskema

B. Bilag 2: Spørgeskema B. Bilag 2: Spørgeskema Introduktion INTRO: Goddag. Du taler med... Jeg ringer fra analyseinstituttet Capacent Epinion. Jeg skal høre om jeg kan tale med én i husstanden, der er mellem 18 og 70 år? INTRO

Læs mere

gladsaxe.dk Brugervenlighedstest for perioden 2008-01-01-2008-12-18

gladsaxe.dk Brugervenlighedstest for perioden 2008-01-01-2008-12-18 gladsaxe.dk Brugervenlighedstest for perioden 2008-01-01-2008-12-18 Capacent Epinion 18-12-2008 1 Brugertilfredsheds unders gelse for gladsaxe.dk Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1 INTRODUKTION...

Læs mere

t Danske Regioner Gentest 3. dec 2014 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIE1 NNA

t Danske Regioner Gentest 3. dec 2014 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIE1 NNA t Danske Regioner 18801 Gentest 3. dec 2014 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kort om Epinion... 3 2. Baggrund... 4 3. Frekvenser... 5 4. Krydstabuleringer med

Læs mere

Befolkningsundersøgelse om cabotage-regler. Dansk Transport & Logistik (DTL)

Befolkningsundersøgelse om cabotage-regler. Dansk Transport & Logistik (DTL) t Befolkningsundersøgelse om cabotage-regler 16625 Dansk Transport & Logistik (DTL) 2. apr 2013 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kort om Epinion... 3 2. Baggrund...

Læs mere

Undersøgelse vedr. Julehjælp og madspild. Dansk Folkehjælp

Undersøgelse vedr. Julehjælp og madspild. Dansk Folkehjælp t Undersøgelse vedr. Julehjælp og madspild Dansk Folkehjælp Tabelrapport November 2016 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kort om Epinion... 3 2. Baggrund...

Læs mere

Holdninger til tortur. November 2012 KØBENHAVN EPINION OSLO EPINION AARHUS EPINION COPENHAGEN EPINION MALMÖ EPINION SAIGON

Holdninger til tortur. November 2012 KØBENHAVN EPINION OSLO EPINION AARHUS EPINION COPENHAGEN EPINION MALMÖ EPINION SAIGON Holdninger til tortur 16179 November 2012 KØBENHAVN DIGNITY 3. dec 2012 EPINION COPENHAGEN EPINION AARHUS EPINION OSLO EPINION MALMÖ EPINION SAIGON RYESGADE 3F 2200 COPENHAGEN N DENMARK T: +45 87 30 95

Læs mere

Penge- og Pensionspanelet

Penge- og Pensionspanelet Metoderapport: Større forbrugerundersøgelse Penge- og Pensionspanelet Århusgade 110 2100 København Ø Spørgsmålene i Barometer-undersøgelsen, må ikke eftergøres uden udtrykkelig aftale med Penge- og Pensionspanelet.

Læs mere

:08:18 Page 1 of 15

:08:18 Page 1 of 15 [BEGIN SECTION :] [BEGIN SECTION :] [END SECTION :] If IOM.Info.IsDebug End If Goto Here [END SECTION :] : ntext = "Next" [#4] If c_sprogversion

Læs mere

Social Analytics report

Social Analytics report Social Analytics report Website Time period Export date Epinion 2011-11-19-2011-12-19 19-12-2011 Generated by UserReport.com - Social Analytics for free Social Analytics report index Dashboard Overview

Læs mere

Befolkningsundersøgelse om velfærd

Befolkningsundersøgelse om velfærd t Befolkningsundersøgelse om velfærd Spørgsmål: Velfærd dækker bl.a. ældrepleje, sygehuse og børnepasning. Det diskuteres jævnligt, om det offentlige skal bruge flere eller færre penge på velfærd i de

Læs mere

Exit. En analyse af danske virksomhedslederes exit strategier. Morten Bennedsen. Kasper M Nielsen. Udarbejdet for Erhvervs og Byggestyrelsen

Exit. En analyse af danske virksomhedslederes exit strategier. Morten Bennedsen. Kasper M Nielsen. Udarbejdet for Erhvervs og Byggestyrelsen Exit En analyse af danske virksomhedslederes exit strategier Af Morten Bennedsen Kasper M Nielsen Udarbejdet for Erhvervs og Byggestyrelsen Fontainebleau/Hong Kong 7. November 2009. 1 Indholdfortegnelse:

Læs mere

Kendskabsanalyse FSC. Århus. 16. december 2010 KØBENHAVN ÅRHUS SAIGON

Kendskabsanalyse FSC. Århus. 16. december 2010 KØBENHAVN ÅRHUS SAIGON Kendskabsanalyse FSC 16.december2010 KØBENHAVN ÅRHUS SAIGON Århus 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kort om Epinion... 3 2. Baggrund... 4 3. Frekvenser... 5 4. Krydstabuleringer... 10 4.1 Køn... 10 4.2 Alder...

Læs mere

Brugervurdering af www.adoptionsnaevnet.dk. Foretaget i forbindelse med Bedst på Nettet 2007

Brugervurdering af www.adoptionsnaevnet.dk. Foretaget i forbindelse med Bedst på Nettet 2007 Brugervurdering af www.adoptionsnaevnet.dk Foretaget i 2007 Rapporten er udarbejdet af Epinion Capacent November 2007 Om undersøgelsen Brugervurdering af www.adoptionsnaevnet.dk er foretaget i forbindelse

Læs mere

Tobaksrøg, 2013. Krydstabeller Alle. Q43. Hvor mange gange har du forsøgt at holde op med at ryge tobak?

Tobaksrøg, 2013. Krydstabeller Alle. Q43. Hvor mange gange har du forsøgt at holde op med at ryge tobak? Q43. Hvor mange gange har du forsøgt at holde op med at ryge tobak? Køn: Alder Geografi Mand Kvinde 15-19 år 20-29 år 30-39 år 40-49 år 50-59 år 60-69 år 70+ år Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I SFO/FRITIDSHJEM

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I SFO/FRITIDSHJEM April 2015 SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I SFO/FRITIDSHJEM Det er valgfrit for kommunen, om de spørgsmål, der står med fed skrift, medtages i undersøgelsen. Dvs. følgende spørgsmål er valgfrie: nr.

Læs mere

Udsagn om kosmetik. Tabelrapport

Udsagn om kosmetik. Tabelrapport t Udsagn om kosmetik Tabelrapport Miljøstyrelsen Juni 2013 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kort om Epinion... 3 2. Baggrund... 4 3. Frekvenser... 5 2 1. KORT

Læs mere

Nulpunktsmåling til cykliststrategi

Nulpunktsmåling til cykliststrategi Rådet for Større Færdselssikkerhed Nulpunktsmåling til cykliststrategi Rapport Capacent Epinion 30. december 2008 Indholdsfortegnelse 1 Kort Capacent Epinion...3 2 Baggrund...4 2.1 Indledning...4 3 Frekvenser...5

Læs mere

Forældretilfredshed Dagtilbud Hillerød Kommune. Institution: Georgs Vuggestue

Forældretilfredshed Dagtilbud Hillerød Kommune. Institution: Georgs Vuggestue Forældretilfredshed Dagtilbud 2017 Hillerød Kommune Institution: Georgs Vuggestue 10 4 Den pædagogiske indsats De følgende spørgsmål omhandler din tilfredshed med den pædagogiske indsats. Hvor tilfreds

Læs mere

Kendskabet til det danske mindretal i Sydslesvig

Kendskabet til det danske mindretal i Sydslesvig Kendskabet til det danske mindretal i Sydslesvig 15090 KØBENHAVN Epinion for Grænseforeningen 29. marts 2012 EPINION COPENHAGEN EPINION AARHUS EPINION SAIGON RYESGADE 3F 2200 COPENHAGEN DENMARK T: +45

Læs mere

Forældretilfredshed Dagtilbud Hillerød Kommune. Institution: Margrethevejens vuggestue

Forældretilfredshed Dagtilbud Hillerød Kommune. Institution: Margrethevejens vuggestue Forældretilfredshed Dagtilbud 2017 Hillerød Kommune Institution: Margrethevejens vuggestue 4 Den pædagogiske indsats De følgende spørgsmål omhandler din tilfredshed med den pædagogiske indsats. Hvor tilfreds

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL ELEVER I SKOLER (INKL. SPECIALKLASSER)

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL ELEVER I SKOLER (INKL. SPECIALKLASSER) Undersøgelse af forældres brugerhed med skolerne i kommunen Januar 2015 SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL ELEVER I SKOLER (INKL. SPECIALKLASSER) Det er valgfrit for kommunen, om de spørgsmål, der står med fed

Læs mere

Forældretilfredshed Dagtilbud Hillerød Kommune. Institution: Børnebyens Daginstitutioner

Forældretilfredshed Dagtilbud Hillerød Kommune. Institution: Børnebyens Daginstitutioner Forældretilfredshed Dagtilbud 2017 Hillerød Kommune Institution: Børnebyens Daginstitutioner 3 Går dit barn på vuggestue- eller børnehaveniveau? 10 57,1% 5 42,9% Pct. Vuggestue Børnehave Ingen af delene

Læs mere

VIDENSSAMFUNDETS ØVRE LAG

VIDENSSAMFUNDETS ØVRE LAG 15. december 2009 RESULTATER VIDENSSAMFUNDETS ØVRE LAG 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kort om Capacent Research 3 2. Udsagn og holdninger 4 3. Partivalg 17 4. Uddannelse 18 2 1. KORT OM CAPACENT RESEARCH Capacent

Læs mere

Forældretilfredshed Dagtilbud Hillerød Kommune. Institution: Gadevang Asyl

Forældretilfredshed Dagtilbud Hillerød Kommune. Institution: Gadevang Asyl Forældretilfredshed Dagtilbud 2017 Hillerød Kommune Institution: Gadevang Asyl 3 Går dit barn på vuggestue- eller børnehaveniveau? 71,4% 28,6% Pct. Vuggestue Børnehave Ingen af delene (fx hvis dit barn

Læs mere

Vælgerne bryder sig ikke om dobbeltmandater

Vælgerne bryder sig ikke om dobbeltmandater Vælgerne bryder sig ikke om dobbeltmandater To ud af tre vælgere mener, at dobbeltmandater gør det stort set umuligt at passe det politiske arbejde ordentligt, mens kun hver sjette ser det som en styrke.

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN TIL OG MED 5. KLASSE, DER GÅR I KLUB

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN TIL OG MED 5. KLASSE, DER GÅR I KLUB April 2015 SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN TIL OG MED 5. KLASSE, DER GÅR I KLUB Det er valgfrit for kommunen, om de spørgsmål, der står med fed skrift, medtages i undersøgelsen. Dvs. følgende spørgsmål

Læs mere

Forældretilfredshed Dagtilbud Hillerød kommune. Institution: Arresø Børnehus

Forældretilfredshed Dagtilbud Hillerød kommune. Institution: Arresø Børnehus Forældretilfredshed Dagtilbud 2017 Hillerød kommune Institution: Arresø Børnehus 3 Går dit barn på vuggestue- eller børnehaveniveau? 10 81,3% 5 18,8% Pct. Vuggestue Børnehave Ingen af delene (fx hvis dit

Læs mere

Fordomme mod efterlønnere lever

Fordomme mod efterlønnere lever Fordomme mod efterlønnere lever Befolkningens syn på hvor nedslidte efterlønnere er, afhænger af deres holdning til efterlønnen. Således tror kun 2 % af de som stemmer på K, R eller Liberal Alliance at

Læs mere

Ja Nej - Gå til Hvem præsenterede første gang forslaget om at gå på efterskole? (Vælg en svarmulighed)

Ja Nej - Gå til Hvem præsenterede første gang forslaget om at gå på efterskole? (Vælg en svarmulighed) 1. Har du et eller flere børn i 10. klasse på efterskole i skoleåret 2014/15? Ja Nej - Gå til 25 2. Hvilket køn er jeres barn på efterskole? Pige Dreng 3. Har jeres barn også gået på efterskole i 9. klasse?

Læs mere

Selvforsyning med energi

Selvforsyning med energi Selvforsyning med energi Marts 2010 Tabel 1 [D_Accommodation_2] _ Bor du i... abs % Ejerbolig 548 62 Andelsbolig 79 9 Lejebolig 255 29 Resp. 882 100 [Q1] Har du planer om at energieffektivisere din bolig

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I SFO1

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I SFO1 Sept. 2013 SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I SFO1 Det er valgfrit for kommunen, om de spørgsmål, der står med fed skrift, medtages i undersøgelsen. Dvs. følgende spørgsmål er valgfrie: nr. 2-4, 7, 10-13,

Læs mere

Er du mand eller kvinde? Mand ,5. Kvinde ,5. I alt ,0. Hvad er din alder? år ,8.

Er du mand eller kvinde? Mand ,5. Kvinde ,5. I alt ,0. Hvad er din alder? år ,8. Er du mand eller kvinde? Mand 645 50,5 Kvinde 635 49,5 Hvad er din alder? 16-29 år 144 23,8 30-59 år 676 52,4 60 år eller derover 460 23,8 Hvilken region er du bosat i? Hovedstaden inkl. Bornholm 378 28,7

Læs mere

Spørgeskema - 4. udkast

Spørgeskema - 4. udkast Spørgeskema - 4. udkast Greve Kommune Borgerhed 2012 6. juni 2012 EPINION KØBENHAVN RYESGADE 3F DK-2200 KØBENHAVN N TLF. +45 87 30 95 00 TYA@EPINION.DK EPINION AARHUS SØNDERGADE 1A DK-8000 AARHUS C TLF.

Læs mere

,0. Er du mand eller kvinde? 1. Mand ,3. 2. Kvinde ,7. Hvad er din alder? år ,2. 2.

,0. Er du mand eller kvinde? 1. Mand ,3. 2. Kvinde ,7. Hvad er din alder? år ,2. 2. 09:55 Friday, June 17, 2016 1 I alt 1.214 100,0 Er du mand eller kvinde? 1. Mand 614 50,3 2. Kvinde 600 49,7 Hvad er din alder? 1. 16-29 år 125 23,2 2. 30-59 år 691 53,5 3. 60 år eller derover 398 23,4

Læs mere

Er du mand eller kvinde? Mand ,9. Kvinde ,1. I alt ,0. Hvad er din alder? år ,4.

Er du mand eller kvinde? Mand ,9. Kvinde ,1. I alt ,0. Hvad er din alder? år ,4. Er du mand eller kvinde? Mand 557 50,9 Kvinde 549 49,1 Hvad er din alder? 16-29 år 105 23,4 30-59 år 590 52,9 60 år eller derover 411 23,7 Hvilken region er du bosat i? Hovedstaden inkl. Bornholm 337 29,7

Læs mere

Tobaksrøg, Krydstabeller Alle. Køn

Tobaksrøg, Krydstabeller Alle. Køn Køn Køn Alder Geografi Mand Kvinde 15-19 år 20-29 år 30-39 år 40-49 år 50-59 år 60-69 år 70+ år Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland Mand Kvinde 5031 2489 2542 100,0% 49,5% 50,5% 2489

Læs mere

Er du...? Mand ,0% Kvinde ,0% Total ,0% Alder

Er du...? Mand ,0% Kvinde ,0% Total ,0% Alder Er du...? Mand 2172 48,0% Kvinde 2351 52,0% Alder 15-19 år 351 7,8% 20-29 år 631 14,0% 30-39 år 760 16,8% 40-49 år 816 18,0% 50-59 år 725 16,0% 60-69 år 782 17,3% 70+ 458 10,1% Region Hovedstaden 1343

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION OG DAGPLEJE)

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION OG DAGPLEJE) August 2016 SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION OG DAGPLEJE) 1 VELKOMMEN TIL UNDERSØGELSEN AF BRUGERTILFREDSHED MED DAGTILBUD Vejledning Du kan vælge blandt x sprog Spørgeskemaet

Læs mere

LODRET PROCENT (VEJET) Gjensidige, 2016 Q2 P62377 (20-Sep-2016) GJENSIDIGE TNS GALLUP SIDE: 1

LODRET PROCENT (VEJET) Gjensidige, 2016 Q2 P62377 (20-Sep-2016) GJENSIDIGE TNS GALLUP SIDE: 1 KØN ALDER INTERVIEW Mand Kvinde 18-39 år 40-49 år 50-59 år 60 år eller derover INTERVIEW... 1 6 7 2 1 0 0% 8 2 0 1 0 0% 8 5 2 1 0 0% 5 9 3 1 0 0% 3 1 4 1 0 0% 2 7 7 1 0 0% 4 8 8 1 0 0% når der ikke er

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL ELEVER I SKOLER (INKL. SPECIALKLASSER)

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL ELEVER I SKOLER (INKL. SPECIALKLASSER) Sept. 2013 SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL ELEVER I SKOLER (INKL. SPECIALKLASSER) Det er valgfrit for kommunen, om de spørgsmål, der står med fed skrift, medtages i undersøgelsen. Dvs. følgende spørgsmål

Læs mere

Penge- og Pensionspanelet. Unges lån og opsparing. Public

Penge- og Pensionspanelet. Unges lån og opsparing. Public Penge- og Pensionspanelet Resultaterne og spørgsmålene i undersøgelsen om unges lån og opsparing, må ikke eftergøres uden udtrykkelig aftale med Penge- og Pensionspanelet. 2 Om undersøgelsen Undersøgelsen

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL MODTAGERE AF GENOPTRÆNING I FREDERIKS- BERG KOMMUNE. (EFTER SUNDHEDSLOVENS 140 og 119 og SERVI- CELOVENS 86, STK.

SPØRGESKEMA TIL MODTAGERE AF GENOPTRÆNING I FREDERIKS- BERG KOMMUNE. (EFTER SUNDHEDSLOVENS 140 og 119 og SERVI- CELOVENS 86, STK. Maj 2016 SPØRGESKEMA TIL MODTAGERE AF GENOPTRÆNING I FREDERIKS- BERG KOMMUNE (EFTER SUNDHEDSLOVENS 140 og 119 og SERVI- CELOVENS 86, STK.1 og 2) 1 VELKOMMEN TIL UNDERSØGELSEN AF BRUGERTILFREDSHED MED GENOPTRÆNING

Læs mere

Omnibusundersøgelse om værdig ældrepleje. Gennemført af CEM Institute Voxmeter for

Omnibusundersøgelse om værdig ældrepleje. Gennemført af CEM Institute Voxmeter for Omnibusundersøgelse om værdig ældrepleje Gennemført af CEM Institute Voxmeter for Januar 205 Metode Interviewmetode Undersøgelsen om værdig ældrepleje er gennemført for Ældre Sagen i forbindelse med Voxmeters

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION, DAGPLEJE OG SÆRLIGE DAGTILBUD) UDKAST.

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION, DAGPLEJE OG SÆRLIGE DAGTILBUD) UDKAST. September 2016, SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION, DAGPLEJE OG SÆRLIGE DAGTILBUD) UDKAST. Det er valgfrit for kommunen, om de spørgsmål, der står med fed skrift, medtages i

Læs mere

Konsulenter og chefer på jobcentre.

Konsulenter og chefer på jobcentre. Konsulenter og chefer på jobcentre. Undersøgelse blandt ansatte og chefer på landets 91 jobcentre viser udbredt utilfredshed med bureaukrati, ringe tillid til beskæftigelsesminister Inger Støjberg (V)

Læs mere

Arbejdsløshed og privatøkonomi oktober Penge- og Pensionspanelet

Arbejdsløshed og privatøkonomi oktober Penge- og Pensionspanelet Arbejdsløshed og privatøkonomi oktober 2014 Penge- og Pensionspanelet Sp.1 Har du inden for de seneste 12 måneder oplevet at miste dit arbejde? Ja 11 Nej 89 Base (6456) 2 Sp.1 Har du inden for de seneste

Læs mere

Forældretilfredshedsundersøgelse for dagplejen juni Svarprocent. Distributionsform for gennemførte svar

Forældretilfredshedsundersøgelse for dagplejen juni Svarprocent. Distributionsform for gennemførte svar Forældretilfredshedsundersøgelse for dagplejen juni Svarprocent Ikke svaret 9% 8 Nogen svar Gennemført 5% 5% 5 75% Distributionsform for gennemførte svar Email 7% 9 Brev 6% 5% 5 75% Hvor tilfreds er du

Læs mere

Den offentlige sektor skal kæmpe hårdt for de unge Unge bakker op om fagbevægelsen Unge: Arbejdsløse er selv skyld i ledighed

Den offentlige sektor skal kæmpe hårdt for de unge Unge bakker op om fagbevægelsen Unge: Arbejdsløse er selv skyld i ledighed D offtlige sektor skal kæmpe hårdt for de unge Unge bakker op om fagbevægels Unge: Arbejdsløse er selv skyld i ledighed Kun af de unge på landets ungdomsr vil arbejde i d offtlige sektor efter dt. 6 mer,

Læs mere

Trusler og vold florerer i jobcentre

Trusler og vold florerer i jobcentre Trusler og vold florerer i jobcentre Hver fjerde af de ansatte i jobcentrene oplever stigende problemer med voldelige borgere, og hver tredje sagsbehandler oplever trusler fra borgere som et voksende problem.

Læs mere

LODRET PROCENT (VEJET) Gjensidige, 2016 Q2 P62377 (10-Jun-2016) GJENSIDIGE TNS GALLUP SIDE: 16

LODRET PROCENT (VEJET) Gjensidige, 2016 Q2 P62377 (10-Jun-2016) GJENSIDIGE TNS GALLUP SIDE: 16 LODRET PROCENT (VEJET) Gjensidige, 2016 Q2 P62377 (10Jun2016) KØN ALDER Chi²test (95%) "" SIGF. MINDRE INTERVIEW Mand Kvinde 1839 år 4049 år 5059 år 60 år eller derover 1 6 7 2 8 2 0 1 0 0% 8 5 2 1 0 0%

Læs mere

Penge- og Pensionspanelets Barometer

Penge- og Pensionspanelets Barometer Penge- og Pensionspanelets Barometer Penge- og Pensionspanelets Barometer Publikationen kan hentes på www.pengeogpensionspanelet.dk ISBN elektronisk udgave: 87-7985-062-6 Design: Advice Digital Alle rettigheder

Læs mere

Introduktion til spørgeskemaet

Introduktion til spørgeskemaet Bilag 3 - Spørgeskema Introduktion til spørgeskemaet Vi er en gruppe sociologistuderende fra Aalborg Universitet, der er i gang med at lave en undersøgelse om Brønderslev Gymnasium og HF-kursus. Vi har

Læs mere

Hjemmearbejde ANALYSE-BUREAU I YOUGOV ZAPERA PUBLICERET I UGEBREVET A4 I DATO: 8.12.2008, 15.12.2008, 19.1.2009 LINK TIL ARTIKEL I

Hjemmearbejde ANALYSE-BUREAU I YOUGOV ZAPERA PUBLICERET I UGEBREVET A4 I DATO: 8.12.2008, 15.12.2008, 19.1.2009 LINK TIL ARTIKEL I Hjemmearbejde Hver tredje lønmodtager kan arbejde hjemme. Næsten halvdelen af dem, der gør det, arbejder længere end de ellers ville. To ud af tre oplever mere afveksling og bedre balance mellem arbejds-

Læs mere

Er du mand eller kvinde? I alt. Antal Pct. Pct ,9 49,1. Køn. 1. Mænd ,7 0,3. 2. Kvinder 549 0,4 99,6.

Er du mand eller kvinde? I alt. Antal Pct. Pct ,9 49,1. Køn. 1. Mænd ,7 0,3. 2. Kvinder 549 0,4 99,6. Er du mand eller kvinde? Mand Kvinde Antal Pct. Pct. 1.106 50,9 49,1 1. Mænd 557 99,7 0,3 2. Kvinder 549 0,4 99,6 16-29 år 119 53,2 46,8 30-59 år 577 50,5 49,5 60-74 år 410 49,1 50,9 1. Grundskole/Gymnasial/Uoplyst

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2018

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2018 FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2018 Køgevejens Ungdomshus 89 % Tilfreds/Meget tilfreds 2 % Utilfreds/Meget utilfreds 1 INDLEDNING OG LÆSEVEJLEDING I denne sektion præsenteres baggrunden for undersøgelsen

Læs mere

,0. Er du mand eller kvinde? 1. Mand ,5. 2. Kvinde ,5. Hvad er din alder? år ,5. 2.

,0. Er du mand eller kvinde? 1. Mand ,5. 2. Kvinde ,5. Hvad er din alder? år ,5. 2. 10:32 Thursday, June 16, 2016 1 I alt 1.365 100,0 Er du mand eller kvinde? 1. Mand 699 50,5 2. Kvinde 666 49,5 Hvad er din alder? 1. 16-29 år 156 23,5 2. 30-59 år 750 53,5 3. 60 år eller derover 459 23,0

Læs mere

Krydstabeller Thorning, side 1/23

Krydstabeller Thorning, side 1/23 Krydstabeller, 25. 27. juni 2012 MEGAFON/TV 2 Nyhederne/Politiken Thorning, 1.030 respondenter 04. Regeringen med Helle 03. Hvad stemte du på ved folketingsvalget den 15. september 2011? A. Socialdemo

Læs mere

Notat. Indledning. Nedenfor listes de spørgsmål, som arbejdsgruppen har peget på, skal indgå i undersøgelsens spørgeramme:

Notat. Indledning. Nedenfor listes de spørgsmål, som arbejdsgruppen har peget på, skal indgå i undersøgelsens spørgeramme: Notat Vedrørende: Spørgeramme for brugertilfredshedsundersøgelse i dagtilbud Sagsnavn: Brugertilfredshedsundersøgelse i dagtilbud 2016 Sagsnummer: 28.00.00-P05-1-16 Skrevet af: Louise Bisgaard E-mail:

Læs mere

Antal respondenter: 1.000. Dataindsamlingsperiode: 04.12.2012 til 14.12.2012

Antal respondenter: 1.000. Dataindsamlingsperiode: 04.12.2012 til 14.12.2012 Faktaboks Stikprøve: Udtrukket blandt 18-74 årige Stikprøven er udtrukket tilfældig stratificeret på køn, alder og geografi (region) samt uddannelse, så den afspejler befolkningssammensætningen på disse

Læs mere

Andel af husstandene i % med [antal] tv-apparater fordelt på regioner

Andel af husstandene i % med [antal] tv-apparater fordelt på regioner 10 Andel af husstandene i % med [antal] tv-apparater fordelt på regioner 10,5 9,9 10,6 12,7 12,4 13,3 9,2 8 22,3 20,1 20,2 25,6 23,2 25,6 25,0 21,4 22,1 19,7 21,6 26,5 23,5 17,6 8,1 Region Nordjylland

Læs mere

Det gode liv Et uddrag af resultaterne fra borgerpanelsundersøgelsen. Analyse, Viden & Strategi Efteråret 2017

Det gode liv Et uddrag af resultaterne fra borgerpanelsundersøgelsen. Analyse, Viden & Strategi Efteråret 2017 Det gode liv Et uddrag af resultaterne fra borgerpanelsundersøgelsen Analyse, Viden & Strategi Efteråret 207 Baggrund og formål Byrådet i Ringkøbing-Skjern Kommune vedtog i 204 politikken om det gode liv.

Læs mere

a1 Skal der være begrænsninger for, hvor mange timer om ugen dagpengemodtagere må arbejde frivilligt, hvis de står til rådighed for arbejdsmarkedet?

a1 Skal der være begrænsninger for, hvor mange timer om ugen dagpengemodtagere må arbejde frivilligt, hvis de står til rådighed for arbejdsmarkedet? a1 Skal der være begrænsninger for, hvor mange timer om ugen dagpengemodtagere må arbejde frivilligt, hvis de står til rådighed for arbejdsmarkedet? STEMME I MORGEN TOTAL (A) Socialdemokr(B) Radikale Ven

Læs mere

Region Syddanmarks Borgerpanel. Den daglige rejse. Transport i Region Syddanmark

Region Syddanmarks Borgerpanel. Den daglige rejse. Transport i Region Syddanmark Region Syddanmarks Borgerpanel Den daglige rejse Transport i Region Syddanmark Region Syddanmarks Borgerpanel er et repræsentativt panel af mere end 1000 borgere over 15 år i Region Syddanmark. Region

Læs mere

Parameter PF DST Kommentar Enlige mænd, år ~ 25 % ~ 22 % Fra PF: Single og I et Enlige kvinder, år ~ 37 % ~26 %

Parameter PF DST Kommentar Enlige mænd, år ~ 25 % ~ 22 % Fra PF: Single og I et Enlige kvinder, år ~ 37 % ~26 % Sammenligning mellem fordelingen af respondenter i Psykiatrifondens spørgeskemaundersøgelse (PF) og fordelingen i befolkningen i Statistikbanken (DST) Joan Bentzen, 12. maj 2016 Undersøgelsen er foretaget

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION, DAGPLEJE OG SÆRLIGE DAGTILBUD)

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION, DAGPLEJE OG SÆRLIGE DAGTILBUD) Sept. 2013 SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION, DAGPLEJE OG SÆRLIGE DAGTILBUD) Det er valgfrit for kommunen, om de spørgsmål, der står med fed skrift, medtages i undersøgelsen.

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION, DAGPLEJE OG SÆRLIGE DAGTILBUD)

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION, DAGPLEJE OG SÆRLIGE DAGTILBUD) April 2015 SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION, DAGPLEJE OG SÆRLIGE DAGTILBUD) Det er valgfrit for kommunen, om de spørgsmål, der står med fed skrift, medtages i undersøgelsen.

Læs mere

TNS Gallup December 2007

TNS Gallup December 2007 Køn MAND 0 - KVINDE 1275 100,0% Alder 15-19 år 120 9,4% 20-29 år 115 9,0% 30-39 år 242 19,0% 40-49 år 222 17,4% 50-59 år 205 16,1% 60-69 år 177 13,9% 70+ år 193 15,2% Region Hovedstaden 372 29,1% Sjælland

Læs mere

TNS Gallup December 2007

TNS Gallup December 2007 Køn MAND 1230 100,0% KVINDE 0 - Alder 15-19 år 126 10,3% 20-29 år 140 11,4% 30-39 år 223 18,1% 40-49 år 229 18,6% 50-59 år 206 16,7% 60-69 år 172 14,0% 70+ år 134 10,9% Region Hovedstaden 388 31,6% Sjælland

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL ELEVER I SKOLER (INKL. SPECIALKLASSER)

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL ELEVER I SKOLER (INKL. SPECIALKLASSER) Undersøgelse af forældres brugerhed med skolerne i kommunen April 2015 SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL ELEVER I SKOLER (INKL. SPECIALKLASSER) Det er valgfrit for kommunen, om de spørgsmål, der står med fed

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2016 RANDERS KOMMUNE Fårup Børnehave Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Fårup Børnehave baseret på i alt 25 besvarelser. Fårup Børnehave

Læs mere

TNS Gallup December 2007

TNS Gallup December 2007 Køn MAND 1230 49,1% KVINDE 1275 50,9% Alder 15-19 år 246 9,8% 20-29 år 255 10,2% 30-39 år 465 18,6% 40-49 år 451 18,0% 50-59 år 411 16,4% 60-69 år 349 13,9% 70+ år 328 13,1% Region Hovedstaden 760 30,3%

Læs mere

Velkommen til undersøgelsen af brugertilfredshed med skolerne i Slagelse Kommune

Velkommen til undersøgelsen af brugertilfredshed med skolerne i Slagelse Kommune Velkommen til undersøgelsen af brugertilfredshed med skolerne i Slagelse Kommune Spørgeskemaet tager ca. 5 minutter at udfylde og kan besvares på dansk eller engelsk. Du vælger engelsk ved at klikke på

Læs mere

Er du mand eller kvinde?

Er du mand eller kvinde? Norstat at a Glance Er du mand eller kvinde? 49% 51% Mand Kvinde 1007 gender Region: Hovedstaden 32% Sjælland 15% Syddanmark 21% Midtjylland 23% Nordjylland 10% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 1007 DK_region

Læs mere

Udskydelse af dagpengereform

Udskydelse af dagpengereform Udskydelse af dagpengereform Køn Alder Geografi Kvinde Mand 18-29 år 30-39 år 40-49 år 50-59 år 60-70 år Storkøbenhavn Øvrige Sjælland og øerne Jylland Bør regeringen - set i lyset af finanskrisen - udskyde

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2016 RANDERS KOMMUNE Vuggestuen Firkløveren Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Vuggestuen Firkløveren baseret på i alt 28 besvarelser.

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2016 RANDERS KOMMUNE Daginstitutionen Lindehuset Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Daginstitutionen Lindehuset baseret på i alt

Læs mere

Deleøkonomi med vækstproblemer 2018 Følg udviklingen gennem de seneste fem år

Deleøkonomi med vækstproblemer 2018 Følg udviklingen gennem de seneste fem år Deleøkonomi med vækstproblemer 2018 Følg udviklingen gennem de seneste fem år Ann Lehmann Erichsen, forbrugerøkonom telefon 61558181 November 2018 Politisk skatteaftale får ikke dele- og platformsøkonomien

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2016 RANDERS KOMMUNE Børnehaven Himmelblå Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Børnehaven Himmelblå baseret på i alt 84 besvarelser.

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2016 RANDERS KOMMUNE Børnehuset Nyvang Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Børnehuset Nyvang baseret på i alt 44 besvarelser. Børnehuset

Læs mere

BORGERPANEL. Den daglige rejse. Juni 2012. Den daglige transporttid i hverdagen har stor betydning for den enkelte og har haft afgørende

BORGERPANEL. Den daglige rejse. Juni 2012. Den daglige transporttid i hverdagen har stor betydning for den enkelte og har haft afgørende BORGERPANEL Juni 2012 Den daglige rejse Den daglige transporttid i hverdagen har stor betydning for den enkelte og har haft afgørende betydning for hver fjerde syddanskers valg af bolig. Borgerne i Region

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE. R a p p o r t

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE. R a p p o r t FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE R A N D E R S K O M M U N E H o b r o v e j e n s S F O R a p p o r t 2 0 1 8 INDLEDNING Om rapporten Denne rapport præsenterer resultaterne for Hobrovejens SFO baseret

Læs mere

Er du mand eller kvinde? Mand ,3. Kvinde ,9. Ved ikke/vil ikke svare 13 0,8. I alt ,0. Hvad er din alder?

Er du mand eller kvinde? Mand ,3. Kvinde ,9. Ved ikke/vil ikke svare 13 0,8. I alt ,0. Hvad er din alder? Er du mand eller kvinde? Mand 623 50,3 Kvinde 590 48,9 Ved ikke/vil ikke svare 13 0,8 Hvad er din alder? 16-29 år 120 24,2 30-59 år 664 51,7 60 år eller derover 440 23,8 Ved ikke/vil ikke svare 2 0,2 Hvilken

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE. R a p p o r t

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE. R a p p o r t FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE R A N D E R S K O M M U N E A s s e n t o f t S F O R a p p o r t 2 0 1 8 INDLEDNING Om rapporten Denne rapport præsenterer resultaterne for Assentoft SFO baseret på i

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2016 RANDERS KOMMUNE Børnehaven Rubjerg Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Børnehaven Rubjerg baseret på i alt 21 besvarelser. Børnehaven

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2016 RANDERS KOMMUNE Svalereden Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Svalereden baseret på i alt 30 besvarelser. Svalereden har opnået

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2016 RANDERS KOMMUNE Børnehaven Tryllefløjten Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Børnehaven Tryllefløjten baseret på i alt 21 besvarelser.

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2016 RANDERS KOMMUNE Børnehuset Jennumparken Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Børnehuset Jennumparken baseret på i alt 33 besvarelser.

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2016 RANDERS KOMMUNE Tjærbyvejens vuggestue Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Tjærbyvejens vuggestue baseret på i alt 21 besvarelser.

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2016 RANDERS KOMMUNE Børnehaven Essenbækken Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Børnehaven Essenbækken baseret på i alt 20 besvarelser.

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE. R a p p o r t

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE. R a p p o r t FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE R A N D E R S K O M M U N E M u n k h o l m s k o l e n s S F O R a p p o r t 2 0 1 8 INDLEDNING Om rapporten Denne rapport præsenterer resultaterne for Munkholmskolens

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2016 RANDERS KOMMUNE Daginstitutionen Svalebo Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Daginstitutionen Svalebo baseret på i alt 29 besvarelser.

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE R A N D E R S K O M M U N E B ø r n e h u s e t Ø s t e r v a n g, J u n i o r k l R a p p o r t 2 0 1 8 INDLEDNING Om rapporten Denne rapport præsenterer resultaterne

Læs mere

Tryk på "language"-knappen nedenfor og vælg "English" hvis du ønsker en engelsk version af spørgeskemaet. Tryk "next" for at fortsætte.

Tryk på language-knappen nedenfor og vælg English hvis du ønsker en engelsk version af spørgeskemaet. Tryk next for at fortsætte. Velkommen til Introundersøgelsen // Welcome to the Introduction Survey Tryk på "language"-knappen nedenfor og vælg "English" hvis du ønsker en engelsk version af spørgeskemaet. Tryk "next" for at fortsætte.

Læs mere