Parameter PF DST Kommentar Enlige mænd, år ~ 25 % ~ 22 % Fra PF: Single og I et Enlige kvinder, år ~ 37 % ~26 %

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Parameter PF DST Kommentar Enlige mænd, år ~ 25 % ~ 22 % Fra PF: Single og I et Enlige kvinder, år ~ 37 % ~26 %"

Transkript

1 Sammenligning mellem fordelingen af respondenter i Psykiatrifondens spørgeskemaundersøgelse (PF) og fordelingen i befolkningen i Statistikbanken (DST) Joan Bentzen, 12. maj 2016 Undersøgelsen er foretaget af analysefirmaet Userneeds for Psykiatrifonden (PF). Undersøgelsen er foretaget via et internetbaseret spørgeskema. Dataindsamlingen er foregået i perioden februar Invitationer til at deltage i undersøgelsen er udsendt til et udsnit af Userneeds Danmarks-panel. 25% af de inviterede besvarede undersøgelsen. Dette er et godt resultat for en internetbaseret undersøgelse. Ifølge Danmarks Statistik havde 93 % af danskerne i 2014 adgang til internet i hjemmet. Det gør, at en indsamling via internettet på forhånd kun udelukker en beskedent udsnit af den danske befolkning. Undersøgelsen er gennemført blandt danskere på år. Der er indsamlet svar fra personer. Svarpersonerne er repræsentative (dvs. de ligner den danske baggrundsbefolkning) hvad angår køn, alder (i følgende aldersgrupper: år, år, år, år, år, år), uddannelse (kort, mellemlang og lang) og geografi (øst/vest for Storebælt) inden for en fejlmargen på +/- 10 % ift. hvordan befolkningen er sammensat ifølge tal fra Danmarks Statistik (DST). På andre parametre er det ikke garanteret, at undersøgelsen er repræsentativ. Vi har efterfølgende foretaget test af repræsentativiteten på andre parametre (enlige versus parforhold og i beskæftigelse versus offentlig forsørgelse, fordi vi ved fra andre kilder at disse parametre har stor betydning (se tabel herunder). Parameter PF DST Kommentar Enlige mænd, år ~ 25 % ~ 22 % Fra PF: Single og I et Enlige kvinder, år ~ 37 % ~26 % forhold, men ikke samlevende. Fra DST: Husstande med 1 mand og inkl. evt. børn. I PFs undersøgelse kan indgå personer, der bor i fx bofællesskab og hos forældre. Disse vil i nogle tilfælde ikke tælle som enlige i DSTs opgørelse. Derfor er andelen af enlige i PFs undersøgelse sandsynligvis overestimeret ift. DST. Mænd med kort uddannelse, år ~ 18 % ~ 22% PF: Grundskole klasse (inkl. realskole) som Senest afsluttede 1

2 Kvinder med kort uddannelse, år Mænd i beskæftigelse, år * Mænd i beskæftigelse, år Mænd i beskæftigelse, år Mænd i beskæftigelse, år Kvinder i beskæftigelse, år * Kvinder i beskæftigelse, år Kvinder i beskæftigelse, år ~ 19 % ~ 28% som Senest afsluttede uddannelse DST: Højest fuldførte uddannelse= Grundskole. Aldersgrupperne er valgt ud fra hvilke aldersgrupper der var tilgængelige både i PFs undersøgelse og hos DST ~ 58% ~ 88% ~ 80% ~ 90% PF: Alle i arbejde (dvs. arbejdsløse, pensionister, efterlønsmodtagere og studerende er ikke ~ 81% ~ 89% medregnet). DST: Beskæftigelsesfrekvens ~ 69% ~ 69% (ifølge Arbejdskraftundersøgels en er det personer, der ~ 44 % ~ 80 % ~ 74 % ~ 82 % har arbejdet mindst én betalt time i referenceugen, eller som er selvstændige eller medarbejdende familiemedlemmer. ~ 76 % ~ 80 % Personer, som er midlertidigt fraværende fra arbejdet, fx på 2

3 Kvinder i beskæftigelse, år ~ 58 % ~ 60 % fra arbejdet, fx på grund af ferie, sygdom eller barselsorlov, betragtes som beskæftigede). Aldersgrupper er valgt for at matche, hvordan opgørelsen er i DST. * I denne aldersgruppe er der mange studerende, hvoraf en del sandsynligvis har studiejob/fritidsjob. Eftersom beskæftigelse i DST-termer er mindst én times betalt arbejde i referenceugen, vil en del af dem, der betegner sig som Studerende i PFs undersøgelse være beskæftigede iht. DSTs undersøgelse, og beskæftigelsesandelen vil være lavere i PFs undersøgelse end hos DST. Vi kan se, at der fx er flere enlige i vores undersøgelse end i den danske baggrundsbefolkning, ligesom der er færre i beskæftigelse i vores undersøgelse sammenlignet med tal fra Danmarks Statistik. Da vi fra andre undersøgelser ved, at det at være enlig og uden beskæftigelse øger risikoen for psykiske problemer, kan denne skævhed betyde, at tallene for psykiske problemer er overvurderede ift. de faktiske tal. Beregninger er foretaget på ikke-vægtede data. Det vil sige, at vi ikke har taget højde for den manglende repræsentativitet på fx beskæftigelsesfrekvens, men har foretaget beregningerne på de faktiske data. 553 personer påbegyndte undersøgelsen, men fuldførte den ikke. Blandt disse er der en overrepræsentation af personer med kort uddannelse og af ældre. Det er ikke muligt at sige, hvilken betydning dette har for undersøgelsens resultater. Generelt rapporterer de ældre deltagere en bedre psykisk trivsel end de yngre. Hvis de ældre, der ikke har gennemført undersøgelsen har et dårligere psykisk helbred end andre ældre vil vi få en kunstig lav forekomst af psykiske symptomer blandt de ældre i vores undersøgelse. Det omvendte vil naturligvis være tilfældet, hvis de ældre, der ikke gennemførte undersøgelsen havde et bedre psykisk helbred end andre ældre. Nedenfor ses rå-data i tabelform for alle spørgsmål i undersøgelsen Data: 3

4 Hvad er dit køn? Køn Mand Kvinde Hvor gammel er du? Alder (år) Angiv venligst din senest afsluttede uddannelse Uddannelse Grundskole klasse (inkl. realskole) Almengymnasial uddannelse (inkl. HF) Erhvervsgymnasial uddannelse (inkl. HHX og HTX) Erhvervsfaglig uddannelse (fx EUD, håndværksuddannelse, kontoruddannelse, butiksuddannelse)

5 Angiv venligst din senest afsluttede uddannelse Uddannelse Videregående uddannelse (op til 2 år - Kræver forudgående gymnasial eller erhvervsgymnasial uddannelse) Videregående uddannelse (2-4½ år) Videregående uddannelse (5 år eller længere) Forskeruddannelse (f.eks. Ph.d.) Andet Bopælsregion Region Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland Hvor bor du? Bopæl Jeg bor i Storkøbenhavn Jeg bor i en stor by (Mere end indbyggere) Jeg bor i en mindre by (Mellem og indbyggere) Jeg bor i en provinsby (Mellem 500 og indbyggere) Jeg bor på landet/ikke i en by

6 Hvor bor du? Bopæl Ved ikke Alt taget i betragtning - hvor tilfreds eller utilfreds er du for tiden med livet? 1 er laveste tilfredshed, mens 10 er højeste tilfredshed Har en læge nogensinde fortalt dig, at du har eller har haft en eller flere af følgende sygdomme? Skizofreni Ja Nej Ønsker ikke at svare

7 Har en læge nogensinde fortalt dig, at du har eller har haft en eller flere af følgende sygdomme? Post-traumatisk stress syndrom Ja Nej Ønsker ikke at svare Har en læge nogensinde fortalt dig, at du har eller har haft en eller flere af følgende sygdomme? Anorexi Ja Nej Ønsker ikke at svare Har en læge nogensinde fortalt dig, at du har eller har haft en eller flere af følgende sygdomme? Bulimi Ja Nej Ønsker ikke at svare Har en læge nogensinde fortalt dig, at du har eller har haft en eller flere af følgende sygdomme? OCD Ja Nej Ønsker ikke at svare

8 Har en læge nogensinde fortalt dig, at du har eller har haft en eller flere af følgende sygdomme? Angst Ja Nej Ønsker ikke at svare Har en læge nogensinde fortalt dig, at du har eller har haft en eller flere af følgende sygdomme? Depression Ja Nej Ønsker ikke at svare Har en læge nogensinde fortalt dig, at du har eller har haft en eller flere af følgende sygdomme? Bipolar lidelse Ja Nej Ønsker ikke at svare Har en læge nogensinde fortalt dig, at du har eller har haft en eller flere af følgende sygdomme? Personlighedsforstyrrelse Ja Nej

9 Har en læge nogensinde fortalt dig, at du har eller har haft en eller flere af følgende sygdomme? Personlighedsforstyrrelse Ønsker ikke at svare Har en læge nogensinde fortalt dig, at du har eller har haft en eller flere af følgende sygdomme? Psykosomatisk sygdom Ja Nej Ønsker ikke at svare Har en læge nogensinde fortalt dig, at du har eller har haft en eller flere af følgende sygdomme? ADHD Ja Nej Ønsker ikke at svare Har en læge nogensinde fortalt dig, at du har eller har haft en eller flere af følgende sygdomme? Anden psykisk lidelse Ja Nej Ønsker ikke at svare

10 Har en læge nogensinde fortalt dig, at du har eller har haft en eller flere af følgende sygdomme? Kræft Ja Nej Ønsker ikke at svare Har en læge nogensinde fortalt dig, at du har eller har haft en eller flere af følgende sygdomme? Hjertesygdom Ja Nej Ønsker ikke at svare Har en læge nogensinde fortalt dig, at du har eller har haft en eller flere af følgende sygdomme? Diabetes Ja Nej Ønsker ikke at svare Har du inden for de seneste 12 måneder lidt af skizofreni? Ja, lider af nu Ja, har lidt af inden for de seneste 12 måneder Nej Ønsker ikke at svare

11 Har du inden for de seneste 12 måneder lidt af skizofreni? Ikke relevant Har du inden for de seneste 12 måneder lidt af post-traumatisk stress syndrom? Ja, lider af nu Ja, har lidt af inden for de seneste 12 måneder Nej Ønsker ikke at svare Ikke relevant Har du inden for de seneste 12 måneder lidt af anorexi? Ja, lider af nu Ja, har lidt af inden for de seneste 12 måneder Nej Ønsker ikke at svare Ikke relevant Har du inden for de seneste 12 måneder lidt af bulimi? Ja, lider af nu Ja, har lidt af inden for de seneste 12 måneder Nej Ønsker ikke at svare

12 Har du inden for de seneste 12 måneder lidt af OCD? Ja, lider af nu Ja, har lidt af inden for de seneste 12 måneder Nej Ønsker ikke at svare Ikke relevant Har du inden for de seneste 12 måneder lidt af angst? Ja, lider af nu Ja, har lidt af inden for de seneste 12 måneder Nej Ønsker ikke at svare Ikke relevant Har du inden for de seneste 12 måneder lidt af depression? Ja, lider af nu Ja, har lidt af inden for de seneste 12 måneder Nej Ønsker ikke at svare Ikke relevant

13 Har du inden for de seneste 12 måneder lidt af bipolar lidelse? Ja, lider af nu Ja, har lidt af inden for de seneste 12 måneder Nej Ønsker ikke at svare Ikke relevant Har du inden for de seneste 12 måneder lidt af personlighedsforstyrrelse? Ja, lider af nu Ja, har lidt af inden for de seneste 12 måneder Nej Ønsker ikke at svare Ikke relevant Har du inden for de seneste 12 måneder lidt af psykosomatisk sygdom? Ja, lider af nu Ja, har lidt af inden for de seneste 12 måneder Nej Ønsker ikke at svare Ikke relevant

14 Har du inden for de seneste 12 måneder lidt af ADHD? Ja, lider af nu Ja, har lidt af inden for de seneste 12 måneder Nej Ønsker ikke at svare Ikke relevant Har du inden for de seneste 12 måneder lidt af anden psykisk lidelse? Ja, lider af nu Ja, har lidt af inden for de seneste 12 måneder Nej Ønsker ikke at svare Ikke relevant Har du inden for de seneste 12 måneder lidt af kræft? Ja, lider af nu Ja, har lidt af inden for de seneste 12 måneder Nej Ønsker ikke at svare Ikke relevant

15 Har du inden for de seneste 12 måneder lidt af hjertesygdom? Ja, lider af nu Ja, har lidt af inden for de seneste 12 måneder Nej Ønsker ikke at svare Har du inden for de seneste 12 måneder lidt af diabetes? Ja, lider af nu Ja, har lidt af inden for de seneste 12 måneder Nej Ønsker ikke at svare Ikke relevant I løbet af den seneste uge, inklusiv i dag - i hvilken grad har du været plaget af: Nervøsitet eller indre uro? Frequenc y Percent Slet ikke Lidt Noget En hel del Særdeles meget

16 I løbet af den seneste uge, inklusiv i dag - i hvilken grad har du været plaget af: At du bekymrer dig for meget? Slet ikke Lidt Noget En hel del Særdeles meget I løbet af den seneste uge, inklusiv i dag - i hvilken grad har du været plaget af: At være nødt til at undgå visse ting, steder eller aktiviteter, fordi de skræmmer dig? Slet ikke Lidt Noget En hel del Særdeles meget I løbet af den seneste uge, inklusiv i dag - i hvilken grad har du været plaget af: At du pludselig bliver bange uden grund? Slet ikke Lidt Noget En hel del Særdeles meget

17 I løbet af den seneste uge, inklusiv i dag - i hvilken grad har du været plaget af: Anfald af rædsel eller panik? Slet ikke Lidt Noget En hel del Særdeles meget I løbet af den seneste uge, inklusiv i dag - i hvilken grad har du været plaget af: At være nødt til at kontrollere alt, hvad du gør, igen og igen? Slet ikke Lidt Noget En hel del Særdeles meget I løbet af den seneste uge, inklusiv i dag - i hvilken grad har du været plaget af: At du er nødt til at gentage de samme handlinger, f.eks. vaske eller tælle? Slet ikke Lidt Noget En hel del Særdeles meget

18 I løbet af den seneste uge, inklusiv i dag - i hvilken grad har du været plaget af: En følelse af ubehag ved at spise eller drikke i andres påsyn? Slet ikke Lidt Noget En hel del Særdeles meget I de seneste to uger, hvor stor en del af tiden: Har du følt dig trist til mode, ked af det? Hele tiden Det meste af tiden Lidt over halvdelen af tiden Lidt under halvdelen af tiden Lidt af tiden På intet tidspunkt I de seneste to uger, hvor stor en del af tiden: Har du manglet interesse for dine daglige gøremål? Hele tiden Det meste af tiden Lidt over halvdelen af tiden Lidt under halvdelen af tiden Lidt af tiden På intet tidspunkt

19 I de seneste to uger, hvor stor en del af tiden: Har du følt at du manglede energi og kræfter? Hele tiden Det meste af tiden Lidt over halvdelen af tiden Lidt under halvdelen af tiden Lidt af tiden På intet tidspunkt I de seneste to uger, hvor stor en del af tiden: Har du haft mindre selvtillid? Hele tiden Det meste af tiden Lidt over halvdelen af tiden Lidt under halvdelen af tiden Lidt af tiden På intet tidspunkt I de seneste to uger, hvor stor en del af tiden: Har du haft dårlig samvittighed eller skyldfølelse? Hele tiden Det meste af tiden Lidt over halvdelen af tiden Lidt under halvdelen af tiden Lidt af tiden På intet tidspunkt

20 I de seneste to uger, hvor stor en del af tiden: Har du følt, at livet ikke var værd at leve? Hele tiden Det meste af tiden Lidt over halvdelen af tiden Lidt under halvdelen af tiden Lidt af tiden På intet tidspunkt I de seneste to uger, hvor stor en del af tiden: Har du haft besvær med at koncentrere dig, f.eks. at læse avis eller følge med i fjernsyn? Hele tiden Det meste af tiden Lidt over halvdelen af tiden Lidt under halvdelen af tiden Lidt af tiden På intet tidspunkt

21 I de seneste to uger, hvor stor en del af tiden: Har du følt dig rastløs? Hele tiden Det meste af tiden Lidt over halvdelen af tiden Lidt under halvdelen af tiden Lidt af tiden På intet tidspunkt I de seneste to uger, hvor stor en del af tiden: Har du følt dig mere stille? Hele tiden Det meste af tiden Lidt over halvdelen af tiden Lidt under halvdelen af tiden Lidt af tiden På intet tidspunkt I de seneste to uger, hvor stor en del af tiden: Har du haft besvær med at sove om natten? Hele tiden Det meste af tiden Lidt over halvdelen af tiden Lidt under halvdelen af tiden Lidt af tiden På intet tidspunkt

22 I de seneste to uger, hvor stor en del af tiden: Har du haft nedsat appetit? Hele tiden Det meste af tiden Lidt over halvdelen af tiden Lidt under halvdelen af tiden Lidt af tiden På intet tidspunkt I de seneste to uger, hvor stor en del af tiden: Har du haft øget appetit? Hele tiden Det meste af tiden Lidt over halvdelen af tiden Lidt under halvdelen af tiden Lidt af tiden På intet tidspunkt De sidste to uger har jeg været glad og i godt humør På intet tidspunkt Lidt af tiden Lidt mindre end halvdelen af tiden Lidt mere end halvdelen af tiden Det meste af tiden Hele tiden

23 De sidste to uger har jeg følt mig rolig og afslappet På intet tidspunkt Lidt af tiden Lidt mindre end halvdelen af tiden Lidt mere end halvdelen af tiden Det meste af tiden Hele tiden De sidste to uger har jeg følt mig aktiv og energisk På intet tidspunkt Lidt af tiden Lidt mindre end halvdelen af tiden Lidt mere end halvdelen af tiden Det meste af tiden Hele tiden De sidste to uger er jeg vågnet frisk og udhvilet På intet tidspunkt Lidt af tiden Lidt mindre end halvdelen af tiden Lidt mere end halvdelen af tiden Det meste af tiden Hele tiden

24 De sidste to uger har min dagligdag været fyldt med ting, der interesserer mig På intet tidspunkt Lidt af tiden Lidt mindre end halvdelen af tiden Lidt mere end halvdelen af tiden Det meste af tiden Hele tiden Hvad frygter du mest? At få en fysisk sygdom At få en psykisk sygdom Frygter begge dele lige meget Frygter ingen af delene Ved ikke Ønsker ikke at svare Hvem bliver efter din mening behandlet bedst i sundhedsvæsenet? En person med psykiske symptomer En person med fysiske symptomer Personer med psykiske symptomer og fysiske symptomer bliver behandlet ens Ved ikke

25 Kan man blive helbredt for en psykisk sygdom? Ja, man kan blive helt rask Ja, man kan blive symptomfri, men aldrig helt rask Nej, man kan ikke blive helbredt eller få det bedre Ved ikke Føler du, at du kan tale åbent om, at du lider eller har lidt af en psykisk sygdom, overfor: Din arbejdsgiver Ja Nej Ikke relevant Ønsker ikke at svare Har ikke en psykisk sygdom Føler du, at du kan tale åbent om, at du lider eller har lidt af en psykisk sygdom, overfor: Dine medstuderende Ja Nej Ikke relevant Ønsker ikke at svare Har ikke en psykisk sygdom

26 Føler du, at du kan tale åbent om, at du lider eller har lidt af en psykisk sygdom, overfor: Din kæreste eller ægtefælle Ja Nej Ikke relevant Ønsker ikke at svare Har ikke en psykisk sygdom Føler du, at du kan tale åbent om, at du lider eller har lidt af en psykisk sygdom, overfor: Dine venner Ja Nej Ikke relevant Ønsker ikke at svare Har ikke en psykisk sygdom Føler du, at du kan tale åbent om, at du lider eller har lidt af en psykisk sygdom, overfor: Dine forældre Ja Nej Ikke relevant Ønsker ikke at svare Har ikke en psykisk sygdom

27 Føler du, at du kan tale åbent om, at du lider eller har lidt af en psykisk sygdom, overfor: Dine søskende Ja Nej Ikke relevant Ønsker ikke at svare Har ikke en psykisk sygdom Føler du, at du kan tale åbent om, at du lider eller har lidt af en psykisk sygdom, overfor: Dine børn Ja Nej Ikke relevant Ønsker ikke at svare Har ikke en psykisk sygdom Føler du, at du kan tale åbent om, at du lider eller har lidt af en psykisk sygdom, overfor: Dine svigerforældre Ja Nej Ikke relevant Ønsker ikke at svare Har ikke en psykisk sygdom

28 Føler du, at du kan tale åbent om, at du lider eller har lidt af en psykisk sygdom, overfor: Dine kolleger Ja Nej Ikke relevant Ønsker ikke at svare Har ikke en psykisk sygdom Føler du, at du kan tale åbent om, at du lider eller har lidt af en psykisk sygdom, overfor: Dine bekendte Ja Nej Ikke relevant Ønsker ikke at svare Har ikke en psykisk sygdom Føler du, at du kan tale åbent om, at du lider eller har lidt af en psykisk sygdom, overfor: Dine naboer Ja Nej Ikke relevant Ønsker ikke at svare Har ikke en psykisk sygdom

29 Føler du, at du kan tale åbent om, at du lider eller har lidt af en fysisk sygdom, overfor: Din arbejdsgiver Ja Nej Ikke relevant Ønsker ikke at svare Har ikke en fysisk sygdom Føler du, at du kan tale åbent om, at du lider eller har lidt af en fysisk sygdom, overfor: Dine medstuderende Ja Nej Ikke relevant Ønsker ikke at svare Har ikke en fysisk sygdom Føler du, at du kan tale åbent om, at du lider eller har lidt af en fysisk sygdom, overfor: Din kæreste eller ægtefælle Ja Nej Ikke relevant Ønsker ikke at svare Har ikke en fysisk sygdom

30 Føler du, at du kan tale åbent om, at du lider eller har lidt af en fysisk sygdom, overfor: Dine venner Ja Nej Ikke relevant Ønsker ikke at svare Har ikke en fysisk sygdom Føler du, at du kan tale åbent om, at du lider eller har lidt af en fysisk sygdom, overfor: Dine forældre Ja Nej Ikke relevant Ønsker ikke at svare Har ikke en fysisk sygdom Føler du, at du kan tale åbent om, at du lider eller har lidt af en fysisk sygdom, overfor: Dine søskende Ja Nej Ikke relevant Ønsker ikke at svare Har ikke en fysisk sygdom

31 Føler du, at du kan tale åbent om, at du lider eller har lidt af en fysisk sygdom, overfor: Dine børn Ja Nej Ikke relevant Ønsker ikke at svare Har ikke en fysisk sygdom Føler du, at du kan tale åbent om, at du lider eller har lidt af en fysisk sygdom, overfor: Dine svigerforældre Ja Nej Ikke relevant Ønsker ikke at svare Har ikke en fysisk sygdom Føler du, at du kan tale åbent om, at du lider eller har lidt af en fysisk sygdom, overfor: Dine kolleger Ja Nej Ikke relevant Ønsker ikke at svare Har ikke en fysisk sygdom

32 Føler du, at du kan tale åbent om, at du lider eller har lidt af en fysisk sygdom, overfor: Dine bekendte Ja Nej Ikke relevant Ønsker ikke at svare Har ikke en fysisk sygdom Føler du, at du kan tale åbent om, at du lider eller har lidt af en fysisk sygdom, overfor: Dine naboer Ja Nej Ikke relevant Ønsker ikke at svare Har ikke en fysisk sygdom

Ensomhed blandt ældre

Ensomhed blandt ældre Ensomhed blandt ældre Af Nadja Hedegaard Andersen, k Dato: E-mail: 336 Side af 8 Formålet med dette analysenotat er at belyse ensomhed blandt gruppen af ældre (6+ år) i Danmark. Analysen bygger på data

Læs mere

6 Sociale relationer

6 Sociale relationer Kapitel 6 Sociale relationer 6 Sociale relationer I litteraturen er det veldokumenteret, at relationer til andre mennesker har betydning for helbredet. Personer med stærke sociale relationer har overordnet

Læs mere

Tabel 7.1 Andel, der inden for en 14-dages periode har været lidt eller meget generet af en række forskellige miljøforhold.

Tabel 7.1 Andel, der inden for en 14-dages periode har været lidt eller meget generet af en række forskellige miljøforhold. Kapitel 7 Boligmiljø 7 Boligmiljø Danskerne opholder sig en stor del af tiden i deres bolig, og en væsentlig del af miljøpåvirkningerne i det daglige vil derfor stamme fra boligen og dens nære omgivelser

Læs mere

Om undersøgelsen. Sådan udfylder du skemaet

Om undersøgelsen. Sådan udfylder du skemaet Om undersøgelsen Det spørgeskema, du skal til at udfylde, indeholder spørgsmål om din brug af naturen og dine oplevelser med at være aktiv i naturen. Der er også nogle spørgsmål, som handler om din trivsel.

Læs mere

Du kan også finde kontaktoplysninger her:

Du kan også finde kontaktoplysninger her: LÆR AT TACKLE hverdagen som pårørende Gennemført (har deltaget på 4-7 moduler) Kære kursist Du har deltaget i kurset LÆR AT TACKLE hverdagen som pårørende. Vi vil bede dig om at udfylde dette skema, der

Læs mere

Om undersøgelsen. Sådan udfylder du skemaet

Om undersøgelsen. Sådan udfylder du skemaet Om undersøgelsen Det spørgeskema, du skal til at udfylde, indeholder spørgsmål om din brug af naturen og dine oplevelser med at være aktiv i naturen. Der er også nogle spørgsmål, som handler om din trivsel.

Læs mere

Studenterne fra 2008 - hvem er de, og hvor langt var de kommet i 2012?

Studenterne fra 2008 - hvem er de, og hvor langt var de kommet i 2012? Studenterne fra 2008 - hvem er de, og hvor langt var de kommet i 2012? GL og Gymnasieskolernes Rektorforening følger de elever, der bestod en ungdomsuddannelse i 2008 på baggrund af dataudtræk fra Danmark

Læs mere

Skema: Follow-up Version: 1.0.1 Ansvarlig læge: Kaare Meier, AUH

Skema: Follow-up Version: 1.0.1 Ansvarlig læge: Kaare Meier, AUH Label Dato Kære patient Du er blevet behandlet med rygmarvsstimulation (SCS) eller perifer nervestimulation (PNS) for dine smerter. Som led i opfølgningen på behandlingen har vi brug for nogle oplysninger

Læs mere

Fordomme mod efterlønnere lever

Fordomme mod efterlønnere lever Fordomme mod efterlønnere lever Befolkningens syn på hvor nedslidte efterlønnere er, afhænger af deres holdning til efterlønnen. Således tror kun 2 % af de som stemmer på K, R eller Liberal Alliance at

Læs mere

Funktionsniveau blandt 60-årige og derover

Funktionsniveau blandt 60-årige og derover Anne Illemann Christensen Heidi Amalie Rosendahl Jensen Ola Ekholm Michael Davidsen Knud Juel Statens Institut for Folkesundhed Funktionsniveau blandt 60-årige og derover Resultater fra Sundhedsog sygelighedsundersøgelsen

Læs mere

angst og depression for unge

angst og depression for unge LÆR AT TACKLE angst og depression for unge Gennemført (har deltaget på 4-7 moduler) Kære kursist Du har deltaget i kurset LÆR AT TACKLE angst og depression for unge. Vi vil bede dig om at udfylde dette

Læs mere

Skema: Follow-up Version: 1.2 Ansvarlig læge: Kaare Meier, AUH

Skema: Follow-up Version: 1.2 Ansvarlig læge: Kaare Meier, AUH Label / Navn og CPR Dato Kære patient Du er blevet behandlet med neuromodulation i form af rygmarvsstimulation (SCS), dorsalrodsgangliestimulation (DRG) eller perifer nervestimulation (PNS) for dine smerter.

Læs mere

Webtabel SR 11.1 Meget generet af nedtrykthed, deprimeret, ulykkelig samt ængstelse, nervøsitet, uro og angst inden for de seneste 14 dage

Webtabel SR 11.1 Meget generet af nedtrykthed, deprimeret, ulykkelig samt ængstelse, nervøsitet, uro og angst inden for de seneste 14 dage Webtabel SR 11.1 Meget generet af nedtrykthed, deprimeret, ulykkelig samt ængstelse, nervøsitet, uro og angst inden for de seneste 14 dage Nedtrykthed deprimeret ulykkelig Ængstelse nervøsitet uro angst

Læs mere

PR-analyse om psykisk sygdom - SUF Københavns Kommune. 11. feb 2016

PR-analyse om psykisk sygdom - SUF Københavns Kommune. 11. feb 2016 t PR-analyse om psykisk sygdom - SUF Københavns Kommune 20204 20204 11. feb 2016 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kort om Epinion... 3 2. Baggrund... 4 3. Frekvenser...

Læs mere

DANSKERNES ALKOHOLVANER

DANSKERNES ALKOHOLVANER DANSKERNES ALKOHOLVANER 2008 Danskernes alkoholvaner 2008 Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S URL: Hhttp://www.sst.dk Udarbejdet for Sundhedsstyrelsen af: Center for Alkoholforskning,

Læs mere

Samtykke til databehandling? Ja Nej. Oplysninger CPR nummer Navn Adresse Husnummer Postnummer By. adresse. Telefonnummer

Samtykke til databehandling? Ja Nej. Oplysninger CPR nummer Navn Adresse Husnummer Postnummer By.  adresse. Telefonnummer Samtykke til databehandling? Ja Oplysninger CPR nummer Navn Adresse Husnummer Postnummer By E-mailadresse Telefonnummer Hvor har du hørt om os? Fra egen læge Fra jobcenteret Fra medier Fra en pårørende

Læs mere

SPØRGESKEMA OM DIN EPILEPSI

SPØRGESKEMA OM DIN EPILEPSI AEU-2 SPØRGESKEMA OM DIN EPILEPSI Vi vil bede dig udfylde dette skema og indsende det i vedlagte svarkuvert. Du kan læse mere i det vedlagte brev eller på www.epimidt.dk På forhånd tak! NEUROLOGISK AMBULATORIUM

Læs mere

4.4 Alternativ behandling

4.4 Alternativ behandling Kapitel 4.4 4.4 Afgrænsningen af, hvad der er alternativ behandling, og hvad der ikke er, ændrer sig over tid, og grænsen mellem alternativ og konventionel behandling er ikke altid let at drage. Eksempelvis

Læs mere

3.2 Specifikke sygdomme og lidelser

3.2 Specifikke sygdomme og lidelser Kapitel 3.2 Specifikke sygdomme og lidelser 3.2 Specifikke sygdomme og lidelser Dette afsnit handler om forekomsten af en række specifikke sygdomme og lidelser, som svarpersonerne angiver at have på nuværende

Læs mere

Ola Ekholm Heidi Amalie Rosendahl Jensen Michael Davidsen Anne Illemann Christensen STATENS INSTITUT FOR FOLKESUNDHED. Alternativ behandling

Ola Ekholm Heidi Amalie Rosendahl Jensen Michael Davidsen Anne Illemann Christensen STATENS INSTITUT FOR FOLKESUNDHED. Alternativ behandling Ola Ekholm Heidi Amalie Rosendahl Jensen Michael Davidsen Anne Illemann Christensen STATENS INSTITUT FOR FOLKESUNDHED Alternativ behandling Sundheds- og sygelighedsundersøgelsen 2017 Kolofon Alternativ

Læs mere

Medlemmernes vurdering af arbejdsforholdene på skolerne

Medlemmernes vurdering af arbejdsforholdene på skolerne ANALYSENOTAT Februar 2014 Medlemmernes vurdering af arbejdsforholdene på skolerne I perioden november 2013 til januar 2014 har Danmarks Lærerforening gennemført en spørgeskemaundersøgelse om arbejdsforholdene

Læs mere

Om undersøgelsen. Sådan udfylder du skemaet

Om undersøgelsen. Sådan udfylder du skemaet Om undersøgelsen Det spørgeskema, du skal til at udfylde, indeholder spørgsmål om din brug af naturen og dine oplevelser med at være aktiv i naturen. Der er også nogle spørgsmål, som handler om din trivsel.

Læs mere

Skema: Præoperativt/Forambulant Version: 1.2 Ansvarlig læge: Kaare Meier, AUH

Skema: Præoperativt/Forambulant Version: 1.2 Ansvarlig læge: Kaare Meier, AUH Label / Navn og CPR Dato Kære patient Du er blevet henvist til vurdering for behandling med neuromodulation i form af rygmarvsstimulation (SCS), dorsalrodsgangliestimulation (DRG) eller perifer nervestimulation

Læs mere

For at anmode om behandling i Internetpsykiatrien skal du indsende et skema. Skemaet

For at anmode om behandling i Internetpsykiatrien skal du indsende et skema. Skemaet Internetpsykiatrien For at anmode om behandling i Internetpsykiatrien skal du indsende et skema. Skemaet starter på næste side. Skemaet indeholder kontaktoplysninger, et felt hvor du kan fortælle om dig

Læs mere

Den Nationale Sundhedsprofil

Den Nationale Sundhedsprofil Den Nationale Sundhedsprofil 2017 www.danskernessundhed.dk Anne Illemann Christensen Forskningschef Statens Institut for Folkesundhed 7. juni 2018 Danskeres sundhed Spørgeskemaet Nationale undersøgelser

Læs mere

Du kan også finde kontaktoplysninger her:

Du kan også finde kontaktoplysninger her: LÆR AT TACKLE hverdagen som pårørende Deltaget på 3 eller færre moduler Kære kursist Du har deltaget i kurset LÆR AT TACKLE hverdagen som pårørende. Vi vil bede dig om at udfylde dette skema, der indeholder

Læs mere

Drømmepanelet 2. udgave

Drømmepanelet 2. udgave Drømmepanelet 2. udgave Totale resultater METODE Data er indsamlet i maj 2015 via et online spørgeskema. ne er rekrutteret via Userneeds panel og i alt har 400 unge gennemført undersøgelsen. Datagrundlaget

Læs mere

Tobaksrøg, 2013. Krydstabeller Alle. Q43. Hvor mange gange har du forsøgt at holde op med at ryge tobak?

Tobaksrøg, 2013. Krydstabeller Alle. Q43. Hvor mange gange har du forsøgt at holde op med at ryge tobak? Q43. Hvor mange gange har du forsøgt at holde op med at ryge tobak? Køn: Alder Geografi Mand Kvinde 15-19 år 20-29 år 30-39 år 40-49 år 50-59 år 60-69 år 70+ år Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland

Læs mere

Velkommen til verdens højeste beskatning

Velkommen til verdens højeste beskatning N O T A T Velkommen til verdens højeste beskatning 27. november 8 Danmark har en kedelig verdensrekord i beskatning. Intet andet sted i verden er det samlede skattetryk så højt som i Danmark. Danmark ligger

Læs mere

FORÆLDREUNDER- SØGELSE

FORÆLDREUNDER- SØGELSE FORÆLDREUNDER- SØGELSE BUPL AUGUST 2017 METODE Undersøgelsen er baseret på interview med 1669 forældre med børn, som inden sommerferien gik i 0.,1. 2. eller 3. klasse og også et tilmeldt et fritidstilbud.

Læs mere

Information og samtykkeerklæring

Information og samtykkeerklæring Information og samtykkeerklæring Vedrørende undersøgelse af psykiatribrugeres vurdering af deres psykiatriske behandling Du er hermed inviteret til at deltage i en spørgeundersøgelse omhandlende psykiatribrugeres

Læs mere

Alkohol i Danmark. Voksnes alkoholvaner og holdning til alkoholpolitik. Louise Kristiansen Ola Ekholm Morten Grønbæk Janne Schurmann Tolstrup

Alkohol i Danmark. Voksnes alkoholvaner og holdning til alkoholpolitik. Louise Kristiansen Ola Ekholm Morten Grønbæk Janne Schurmann Tolstrup Alkohol i Danmark Voksnes alkoholvaner og holdning til alkoholpolitik 2008 Louise Kristiansen Ola Ekholm Morten Grønbæk Janne Schurmann Tolstrup Syddansk Universitet Alkohol i Danmark Voksnes alkoholvaner

Læs mere

Penge og Pensionspanelet

Penge og Pensionspanelet Penge og Pensionspanelet Barometerundersøgelsen 2009: Befolkningsundersøgelse om danskernes finansielle adfærd og opfattelse af de finansielle sektorer 0 Indhold 1 2 3 Baggrundsvariable Demografi Finansiel

Læs mere

Hjemmearbejde ANALYSE-BUREAU I YOUGOV ZAPERA PUBLICERET I UGEBREVET A4 I DATO: 8.12.2008, 15.12.2008, 19.1.2009 LINK TIL ARTIKEL I

Hjemmearbejde ANALYSE-BUREAU I YOUGOV ZAPERA PUBLICERET I UGEBREVET A4 I DATO: 8.12.2008, 15.12.2008, 19.1.2009 LINK TIL ARTIKEL I Hjemmearbejde Hver tredje lønmodtager kan arbejde hjemme. Næsten halvdelen af dem, der gør det, arbejder længere end de ellers ville. To ud af tre oplever mere afveksling og bedre balance mellem arbejds-

Læs mere

Alkohol i Danmark. Voksnes alkoholvaner og holdning til alkoholpolitik. Louise Kristiansen Ola Ekholm Morten Grønbæk Janne Schurmann Tolstrup

Alkohol i Danmark. Voksnes alkoholvaner og holdning til alkoholpolitik. Louise Kristiansen Ola Ekholm Morten Grønbæk Janne Schurmann Tolstrup Alkohol i Danmark Voksnes alkoholvaner og holdning til alkoholpolitik 2008 Louise Kristiansen Ola Ekholm Morten Grønbæk Janne Schurmann Tolstrup Syddansk Universitet Alkohol i Danmark Voksnes alkoholvaner

Læs mere

LÆR AT TACKLE job og sygdom

LÆR AT TACKLE job og sygdom LÆR AT TACKLE job og sygdom Gennemført (har deltaget på 4-6 moduler) Kære kursist Du har deltaget i kurset LÆR AT TACKLE job og sygdom. Vi vil bede dig om at udfylde dette skema, der indeholder spørgsmål

Læs mere

Befolkningsundersøgelse om velfærd

Befolkningsundersøgelse om velfærd t Befolkningsundersøgelse om velfærd Spørgsmål: Velfærd dækker bl.a. ældrepleje, sygehuse og børnepasning. Det diskuteres jævnligt, om det offentlige skal bruge flere eller færre penge på velfærd i de

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET. Børnehuset Baunevangen

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET. Børnehuset Baunevangen FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET Børnehuset Baunevangen 1 INDLEDNING OG LÆSEVEJLEDING I denne sektion præsenteres baggrunden for undersøgelsen og denne rapport. Derudover præsenteres

Læs mere

Tobaksrøg, Krydstabeller Alle. Køn

Tobaksrøg, Krydstabeller Alle. Køn Køn Køn Alder Geografi Mand Kvinde 15-19 år 20-29 år 30-39 år 40-49 år 50-59 år 60-69 år 70+ år Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland Mand Kvinde 5031 2489 2542 100,0% 49,5% 50,5% 2489

Læs mere

evalg i Danmark DANSKERNES HOLDNINGER TIL STEMMEAFGIVNING VIA INTERNETTET Danskerne klar til at afprøve digitale folketingsvalg

evalg i Danmark DANSKERNES HOLDNINGER TIL STEMMEAFGIVNING VIA INTERNETTET Danskerne klar til at afprøve digitale folketingsvalg evalg i Danmark DANSKERNES HOLDNINGER TIL STEMMEAFGIVNING VIA INTERNETTET Danskerne klar til at afprøve digitale folketingsvalg Bred vælgeropbakning til digitale valg KMD ANALYSE BRIEFING JANUAR 2017 ANALYSE

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET. Børnehuset Willer

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET. Børnehuset Willer FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET Børnehuset Willer 1 INDLEDNING OG LÆSEVEJLEDING I denne sektion præsenteres baggrunden for undersøgelsen og denne rapport. Derudover præsenteres en

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET. Børnehuset Cirklen

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET. Børnehuset Cirklen FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET Børnehuset Cirklen 1 INDLEDNING OG LÆSEVEJLEDING I denne sektion præsenteres baggrunden for undersøgelsen og denne rapport. Derudover præsenteres en

Læs mere

Bilag De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2014

Bilag De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2014 Bilag De gymnasiale eksamensresultater og karakterer Bilagsfigur Fordelingen af eksamensresultater inkl. bonus A blandt studenterne fra hf*, Gns.inkl. bonus A:,,,,,,,,, 3, 3,,, 5, 5,,, 7,,, 9, 9,,,,, Note

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET. Børnehuset Mælkebøtten

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET. Børnehuset Mælkebøtten FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET Børnehuset Mælkebøtten 1 INDLEDNING OG LÆSEVEJLEDING I denne sektion præsenteres baggrunden for undersøgelsen og denne rapport. Derudover præsenteres

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET. Børnehuset Cassiopeia

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET. Børnehuset Cassiopeia FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET Børnehuset Cassiopeia 1 INDLEDNING OG LÆSEVEJLEDING I denne sektion præsenteres baggrunden for undersøgelsen og denne rapport. Derudover præsenteres

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET. Børnehuset Rosenhøj

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET. Børnehuset Rosenhøj FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET Børnehuset Rosenhøj 1 INDLEDNING OG LÆSEVEJLEDING I denne sektion præsenteres baggrunden for undersøgelsen og denne rapport. Derudover præsenteres

Læs mere

Undersøgelse blandt epilepsipatienter Rapport udarbejdet af Molecule Consultancy

Undersøgelse blandt epilepsipatienter Rapport udarbejdet af Molecule Consultancy Undersøgelse blandt epilepsipatienter Rapport udarbejdet af Molecule Consultancy Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget i oktober 2013 af blandt 260 epilepsipatienter, i behandling med receptpligtig

Læs mere

Hvad er din civilstatus? Bor du alene? Har du fuldført en uddannelse udover en skole- eller ungdomsuddannelse?

Hvad er din civilstatus? Bor du alene? Har du fuldført en uddannelse udover en skole- eller ungdomsuddannelse? Er du? 2016 2017 2018 Mand 6 31.6% 7 33% 7 35% Kvinde 13 68.4% 14 67% 13 65% I alt 19 100.0% 21 100% 20 100% Hvad er din civilstatus? Single 3 15.8% 0 0% 0 0% I et forhold 2 10.5% 3 14% 0 0% Gift 11 57.9%

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET. Børnehuset Enghøj

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET. Børnehuset Enghøj FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET Børnehuset Enghøj 1 INDLEDNING OG LÆSEVEJLEDING I denne sektion præsenteres baggrunden for undersøgelsen og denne rapport. Derudover præsenteres en

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET. Børnehuset Egevolden

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET. Børnehuset Egevolden FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET Børnehuset Egevolden 1 INDLEDNING OG LÆSEVEJLEDING I denne sektion præsenteres baggrunden for undersøgelsen og denne rapport. Derudover præsenteres

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET. Dagpleje NordMidt

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET. Dagpleje NordMidt FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET Dagpleje NordMidt 1 INDLEDNING OG LÆSEVEJLEDING I denne sektion præsenteres baggrunden for undersøgelsen og denne rapport. Derudover præsenteres en

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET. Børnehuset Tryllestien

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET. Børnehuset Tryllestien FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET Børnehuset Tryllestien 1 INDLEDNING OG LÆSEVEJLEDING I denne sektion præsenteres baggrunden for undersøgelsen og denne rapport. Derudover præsenteres

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET. Børneinstitutionen Kernehuset

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET. Børneinstitutionen Kernehuset FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET Børneinstitutionen Kernehuset 1 INDLEDNING OG LÆSEVEJLEDING I denne sektion præsenteres baggrunden for undersøgelsen og denne rapport. Derudover præsenteres

Læs mere

2 Forekomst af kroniske sygdomme i Region Hovedstaden

2 Forekomst af kroniske sygdomme i Region Hovedstaden 2 Forekomst af kroniske sygdomme i Region Hovedstaden Antallet af borgere med kronisk sygdom er steget med 5,6 % i Region Hovedstaden fra til 2010 Antallet af borgere med mere end én kronisk sygdom er

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET. Kastanjehuset-Solgården

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET. Kastanjehuset-Solgården FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET Kastanjehuset-Solgården 1 INDLEDNING OG LÆSEVEJLEDING I denne sektion præsenteres baggrunden for undersøgelsen og denne rapport. Derudover præsenteres

Læs mere

Dårlig mental sundhed i Region Sjælland

Dårlig mental sundhed i Region Sjælland Dato: 18. september 2018 Dårlig mental sundhed i Region Sjælland PFI Alleen 15 4180 Sorø Sundhedsprofilen 2017 viser, at: 1) Mentalt helbred i befolkningen er blevet markant dårligere siden 2010 både i

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET. Børnehavehuset Lodsvej 64

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET. Børnehavehuset Lodsvej 64 FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET Børnehavehuset Lodsvej 64 1 INDLEDNING OG LÆSEVEJLEDING I denne sektion præsenteres baggrunden for undersøgelsen og denne rapport. Derudover præsenteres

Læs mere

Om undersøgelsen...1. Hovedresultater...2. Jobtilfredshed...3. Stress...3. Psykisk arbejdsmiljø...6. Motivation og fleksibilitet...

Om undersøgelsen...1. Hovedresultater...2. Jobtilfredshed...3. Stress...3. Psykisk arbejdsmiljø...6. Motivation og fleksibilitet... Faktaark om psykisk arbejdsmiljø og jobtilfredshed 2017 Ref. THP/- 03.01.2017 Om undersøgelsen...1 Hovedresultater...2 Jobtilfredshed...3 Stress...3 Psykisk arbejdsmiljø...6 Motivation og fleksibilitet...7

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET. Bredalsparkens børnehave

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET. Bredalsparkens børnehave FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET Bredalsparkens børnehave 1 INDLEDNING OG LÆSEVEJLEDING I denne sektion præsenteres baggrunden for undersøgelsen og denne rapport. Derudover præsenteres

Læs mere

Omnibusundersøgelse om værdig ældrepleje. Gennemført af CEM Institute Voxmeter for

Omnibusundersøgelse om værdig ældrepleje. Gennemført af CEM Institute Voxmeter for Omnibusundersøgelse om værdig ældrepleje Gennemført af CEM Institute Voxmeter for Januar 205 Metode Interviewmetode Undersøgelsen om værdig ældrepleje er gennemført for Ældre Sagen i forbindelse med Voxmeters

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET. Børnehuset Ærtebjerg

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET. Børnehuset Ærtebjerg FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET Børnehuset Ærtebjerg 1 INDLEDNING OG LÆSEVEJLEDING I denne sektion præsenteres baggrunden for undersøgelsen og denne rapport. Derudover præsenteres

Læs mere

LÆR AT TACKLE job og sygdom

LÆR AT TACKLE job og sygdom LÆR AT TACKLE job og sygdom Gennemført (har deltaget på 4-6 moduler) Kære kursist Du har deltaget i kurset LÆR AT TACKLE job og sygdom. Vi vil bede dig om at udfylde dette skema, der indeholder spørgsmål

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET. Børneinstitutionen Vedbyholm

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET. Børneinstitutionen Vedbyholm FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET Børneinstitutionen Vedbyholm 1 INDLEDNING OG LÆSEVEJLEDING I denne sektion præsenteres baggrunden for undersøgelsen og denne rapport. Derudover præsenteres

Læs mere

SST - monitorering af danskernes rygevaner - december 2009

SST - monitorering af danskernes rygevaner - december 2009 SST - monitorering af danskernes rygevaner - december 2009 Metodebeskrivelse Den 5. januar 2010 BESKRIVELSE AF DATAINDSAMLINGEN 3 MÅLGRUPPE 3 PERIODE FOR DATAINDSAMLING 3 SVARPROCENT 3 FRAFALD OG SCREENOUT

Læs mere

Tabel 3.4.1 Andel med sygefravær i forhold til socioøkonomisk status. Procent. Lønmodtager. Topleder. højeste niveau

Tabel 3.4.1 Andel med sygefravær i forhold til socioøkonomisk status. Procent. Lønmodtager. Topleder. højeste niveau Kapitel 3.4 Sygefravær 3.4 Sygefravær Dette afsnit omhandler sygefravær. I regeringens handlingsplan for at nedbringe sygefraværet fremgår det, at sygefravær kan have store konsekvenser både for den enkelte

Læs mere

Viborg Gymnasium og HF Stx

Viborg Gymnasium og HF Stx HF Stx giver et overblik over de elever, der kommer ind på ungdomsuddannelsesinstitutionen, hvor mange, der fuldfører og hvor de går hen, når de forlader uddannelsen. Regional Udvikling 2015 Læsevejledning

Læs mere

Vælgerne bryder sig ikke om dobbeltmandater

Vælgerne bryder sig ikke om dobbeltmandater Vælgerne bryder sig ikke om dobbeltmandater To ud af tre vælgere mener, at dobbeltmandater gør det stort set umuligt at passe det politiske arbejde ordentligt, mens kun hver sjette ser det som en styrke.

Læs mere

Danskerne: Lad børnefamilier arbejde mindre

Danskerne: Lad børnefamilier arbejde mindre Danskerne: Lad børnefamilier arbejde mindre Op mod hver anden dansker flere kvinder end mænd - mener, at børnefamilier skal have ret til at gå på deltid, mens de har børn under seks år. På spørgsmålet

Læs mere

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening København 2013 Indhold 1 Baggrund for undersøgelsen.. 2 2 Indkomstniveau. 3 Kiropraktorpatienters årlige

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET. Dagpleje Syd

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET. Dagpleje Syd FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET Dagpleje Syd 1 INDLEDNING OG LÆSEVEJLEDING I denne sektion præsenteres baggrunden for undersøgelsen og denne rapport. Derudover præsenteres en læsevejledning

Læs mere

2.3 Fysisk og mentalt helbred

2.3 Fysisk og mentalt helbred Kapitel 2.3 Fysisk og mentalt helbred 2.3 Fysisk og mentalt helbred Der eksisterer flere forskellige spørgsmål eller spørgsmålsbatterier, der kan anvendes til at beskrive befolkningens selvrapporterede

Læs mere

PRO-spørgsmål og patientprofil-spørgsmål

PRO-spørgsmål og patientprofil-spørgsmål PRO-spørgsmål og patientprofil-spørgsmål OBS Kun gældende for sengeafsnit og ambulatorier i Psykiatrien, som har implementeret PRO- Psykiatri TRIVSEL For hvert af de følgende 7 udsagn bedes du sætte et

Læs mere

5.3 Alkoholforbrug. På baggrund af forskningsresultater har Sundhedsstyrelsen formuleret syv anbefalinger om alkohol (3):

5.3 Alkoholforbrug. På baggrund af forskningsresultater har Sundhedsstyrelsen formuleret syv anbefalinger om alkohol (3): Liter Kapitel 5.3 Alkoholforbrug 5.3 Alkoholforbrug Alkohol er en af de kendte forebyggelige enkeltfaktorer, der har størst indflydelse på folkesundheden i Danmark. Hvert år er der mindst 3.000 dødsfald

Læs mere

Livskvalitet efter undersøgelse eller behandling af hjertesygdom

Livskvalitet efter undersøgelse eller behandling af hjertesygdom COP-2847 Livskvalitet efter undersøgelse eller behandling af hjertesygdom Afslutningsskema regionmidtjylland Slut HELBRED OG TRIVSEL SIDE 1 VEJLEDNING: Disse spørgsmål handler om din opfattelse af dit

Læs mere

Mental sundhed blandt årige. 13. oktober 2011 Anne Illemann Christensen Ph.d. studerende

Mental sundhed blandt årige. 13. oktober 2011 Anne Illemann Christensen Ph.d. studerende Mental sundhed blandt 16-24 årige 13. oktober 2011 Anne Illemann Christensen Ph.d. studerende Mental sundhed handler om Mental sundhed handler om at trives, at kunne udfolde sine evner, at kunne håndtere

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET. Børnehuset Humlebien

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET. Børnehuset Humlebien FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET Børnehuset Humlebien 1 INDLEDNING OG LÆSEVEJLEDING I denne sektion præsenteres baggrunden for undersøgelsen og denne rapport. Derudover præsenteres

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET. Børnehuset Trekløveren

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET. Børnehuset Trekløveren FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET Børnehuset Trekløveren 1 INDLEDNING OG LÆSEVEJLEDING I denne sektion præsenteres baggrunden for undersøgelsen og denne rapport. Derudover præsenteres

Læs mere

Elevundersøgelse 2013-14

Elevundersøgelse 2013-14 Elevundersøgelse 2013-14 Andel del En undersøgelse af det fysiske undervisningsmiljø i gymnasiet. Elevbevægelsens Hus Vibevej 31 2400 København NV Indhold Indledning Datagrundlag 3 4 AFSNIT 1: Profil på

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET. Børnehuset Tinsoldaten

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET. Børnehuset Tinsoldaten FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET Børnehuset Tinsoldaten 1 INDLEDNING OG LÆSEVEJLEDING I denne sektion præsenteres baggrunden for undersøgelsen og denne rapport. Derudover præsenteres

Læs mere

Anne Illemann Christensen Heidi Amalie Rosendahl Jensen Ola Ekholm Michael Davidsen STATENS INSTITUT FOR FOLKESUNDHED. Materiale og metode

Anne Illemann Christensen Heidi Amalie Rosendahl Jensen Ola Ekholm Michael Davidsen STATENS INSTITUT FOR FOLKESUNDHED. Materiale og metode Anne Illemann Christensen Heidi Amalie Rosendahl Jensen Ola Ekholm Michael Davidsen STATENS INSTITUT FOR FOLKESUNDHED Materiale og metode Sundheds- og sygelighedsundersøgelsen 2017 Kolofon Materiale og

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET. Vuggestuen Manegen

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET. Vuggestuen Manegen FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET Vuggestuen Manegen 1 INDLEDNING OG LÆSEVEJLEDING I denne sektion præsenteres baggrunden for undersøgelsen og denne rapport. Derudover præsenteres en

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET. Børneinstitutionen Strandhuset

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET. Børneinstitutionen Strandhuset FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET Børneinstitutionen Strandhuset 1 INDLEDNING OG LÆSEVEJLEDING I denne sektion præsenteres baggrunden for undersøgelsen og denne rapport. Derudover præsenteres

Læs mere

Unges brug af tandpleje

Unges brug af tandpleje Grafikrapport Unges brug af tandpleje Undersøgelse om unges brug af tandpleje Gennemført af CEM Institute Voxmeter for TANDLÆGEFORENINGEN Metode Undersøgelsen er baseret på 500 interview med et nationalt

Læs mere

Sammenhæng i psykiatrien

Sammenhæng i psykiatrien Sammenhæng i psykiatrien 1. Har du oplevet, at din kommune ikke kan/vil hjælpe dig som pårørende (fx vejledning, henvisning, samtalegruppe etc.)? I meget høj grad 18,3% 69 I høj grad 15,1% 57 I nogen grad

Læs mere

Q1 Har du, eller har du haft, en psykisk sygdom?

Q1 Har du, eller har du haft, en psykisk sygdom? Q1 Har du, eller har du haft, en psykisk sygdom? Besvaret: 932 Sprunget over: 0 Ja Nej Ved ikke 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Ja Nej Ved ikke 98,18% 915 1,07% 10 0,75% 7 I alt 932 1 / 12

Læs mere

Hvem er vi i KBHFF? Resultater fra den 1. Medlemsundersøgelse Evalueringskorpset

Hvem er vi i KBHFF? Resultater fra den 1. Medlemsundersøgelse Evalueringskorpset Hvem er vi i KBHFF? Resultater fra den 1. Medlemsundersøgelse Evalueringskorpset Svar indsamlet i perioden 8. til 17. januar 2014 Første resultater fremlagt på stormøde lørdag den 25. januar 2014 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kvartalsstatistik nr. 1 2014

Kvartalsstatistik nr. 1 2014 nr. 1 2014 Velkommen til Danske Advokaters kvartalsstatistik Kvartalsstatistikken indeholder de seneste tal for advokatvirksomhedernes omsætning. Ud over omsætningstallene vil kvartalsstatistikken indeholde

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET. Børnehavehuset Brostykkevej 23

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET. Børnehavehuset Brostykkevej 23 FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET Børnehavehuset Brostykkevej 23 INDLEDNING OG LÆSEVEJLEDING I denne sektion præsenteres baggrunden for undersøgelsen og denne rapport. Derudover præsenteres

Læs mere

Penge- og Pensionspanelet

Penge- og Pensionspanelet Metoderapport: Større forbrugerundersøgelse Penge- og Pensionspanelet Århusgade 110 2100 København Ø Spørgsmålene i Barometer-undersøgelsen, må ikke eftergøres uden udtrykkelig aftale med Penge- og Pensionspanelet.

Læs mere

Relevant for Kvalitetsudvikling

Relevant for Kvalitetsudvikling Spørgeområde Kilde Relevant for Kvalitetsudvikling Symptomer Symptomer Pårørende K SCL-92 (01) SCL-92 (04 modificeret) SCL-92 (17) SCL-92 (19) SCL-92 (60) SCL-92 (09) SCL-92 (55) SCL-92 (11 modificeret)

Læs mere

Resultatrapport for DUFs spørgeskemaundersøgelse om demokratiets tilstand blandt et repræsentativt udsnit af den danske befolkning

Resultatrapport for DUFs spørgeskemaundersøgelse om demokratiets tilstand blandt et repræsentativt udsnit af den danske befolkning Danskernes syn på demokratiet anno 2018 Resultatrapport for DUFs spørgeskemaundersøgelse om demokratiets tilstand blandt et repræsentativt udsnit af den danske befolkning Om undersøgelsen DUF har siden

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET. Børneinstitutionen Kirsebærhuset

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET. Børneinstitutionen Kirsebærhuset FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET Børneinstitutionen Kirsebærhuset 1 INDLEDNING OG LÆSEVEJLEDING I denne sektion præsenteres baggrunden for undersøgelsen og denne rapport. Derudover

Læs mere

Antal respondenter: 1.000. Dataindsamlingsperiode: 04.12.2012 til 14.12.2012

Antal respondenter: 1.000. Dataindsamlingsperiode: 04.12.2012 til 14.12.2012 Faktaboks Stikprøve: Udtrukket blandt 18-74 årige Stikprøven er udtrukket tilfældig stratificeret på køn, alder og geografi (region) samt uddannelse, så den afspejler befolkningssammensætningen på disse

Læs mere

Om undersøgelsen. Sådan udfylder du skemaet

Om undersøgelsen. Sådan udfylder du skemaet Om undersøgelsen Det spørgeskema, du skal til at udfylde, indeholder spørgsmål om din brug af naturen og dine oplevelser med at være aktiv i naturen. Der er også nogle spørgsmål, som handler om din trivsel.

Læs mere

- hvor går de hen? Viborg Katedralskole Stx

- hvor går de hen? Viborg Katedralskole Stx Viborg Katedralskole Stx giver et overblik over de elever, der kommer ind på ungdomsuddannelsesinstitutionen, hvor mange, der fuldfører og hvor de går hen, når de forlader uddannelsen. Regional Udvikling

Læs mere

SUNDHEDSPROFIL 2017 REGION SJÆLLAND. Rettelser. Rettelser til Sundhedsprofil 2017, Region Sjælland

SUNDHEDSPROFIL 2017 REGION SJÆLLAND. Rettelser. Rettelser til Sundhedsprofil 2017, Region Sjælland SUNDHEDSPROFIL 2017 REGION SJÆLLAND Rettelser Print dette dokument ud og læg det ind i den trykte rapport Følgende rettelser er foretaget: Kapitel 4: Sundhedskompetence (tabel 4.4.1 og 4.4.2) - Tallene

Læs mere

Bilag 4 til rapporten Idræt i udsatte boligområder

Bilag 4 til rapporten Idræt i udsatte boligområder Bilag 4 til rapporten Idræt i udsatte boligområder Beboernes selvvurderede helbred Spørgeskemaerne til voksne beboere i de seks boligområder og skoleelever fra de skoler, som især har fra de samme boligområder,

Læs mere

Highlights fra Sundhedsprofilens resultater Status og udvikling i befolkningens trivsel, sundhed og sygdom

Highlights fra Sundhedsprofilens resultater Status og udvikling i befolkningens trivsel, sundhed og sygdom Highlights fra Sundhedsprofilens resultater Status og udvikling i befolkningens trivsel, sundhed og sygdom Ved Mahad Huniche, direktør for Produktion, Forskning og Innovation, Region Sjælland Agenda 1.

Læs mere

Bilag til: Unge uden uddannelse analyse af afgangsmønstre. Region Sjælland. april 2013

Bilag til: Unge uden uddannelse analyse af afgangsmønstre. Region Sjælland. april 2013 Bilag til: Unge uden uddannelse analyse af afgangsmønstre Region Sjælland april 2013 Introduktion Dette notat er et kommunebilag til rapporten: Unge uden uddannelse analyse af afgangsmønstre, april 2013.

Læs mere

Lær at tackle angst og depression

Lær at tackle angst og depression Lær at tackle angst og depression Deltaget på tre eller færre moduler Kære kursist Du har deltaget på tre eller færre moduler på kurset Lær at tackle angst og depression. Vi vil bede dig om at udfylde

Læs mere