gladsaxe.dk Brugervenlighedstest for perioden

Save this PDF as:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "gladsaxe.dk Brugervenlighedstest for perioden 2008-01-01-2008-12-18"

Transkript

1 gladsaxe.dk Brugervenlighedstest for perioden Capacent Epinion

2 Brugertilfredsheds unders gelse for gladsaxe.dk Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION UNDERSØGELSENS METODE FORBEHOLD RESULTATER... 8 Hvem bruger hjemmesiden?... 8 Hvad er dit køn... 8 Hvor gammel er du?... 8 Hvor ofte bruger du internettet?... 9 Hvor ofte bruger du internettet?... 9 Hvad er dit køn... 9 Hvor gammel er du? Hvad er din højest gennemførte uddannelse? Hvor ofte besøger du vores hjemmeside? Hvor er du, mens du svarer på dette spørgeskema? Hvor ofte bruger du internettet? Er brugerne tilfredse med den nuværende hjemmeside? Hvor tilfreds er du samlet set med hjemmesiden? Hvor tilfreds er du samlet set med hjemmesiden?' krydset med 'Hvor gammel er du?' 'Hvor tilfreds er du samlet set med hjemmesiden?' krydset med 'Hvad er dit køn' 'Hvor tilfreds er du samlet set med hjemmesiden?' krydset med 'Hvad er din højest gennemførte uddannelse?' 'Hvor tilfreds er du samlet set med hjemmesiden?' krydset med 'Hvor ofte bruger du internettet?' 'Hvor tilfreds er du samlet set med hjemmesiden?' krydset med 'Hvor ofte besøger du vores hjemmeside?' Navigation og struktur Det er nemt at navigere rundt på hjemmesiden Jeg var i stand til at finde de informationer jeg ønskede? Det er nemt at få et godt overblik over hjemmesiden? Indhold, formidling og sprog Sproget på hjemmesiden er klart og let at forstå Kvaliteten af hjemmesidens indhold er generelt højt Hjemmesidens artikler og tekster er fyldestgørende?

3 Design og fremtræden Hjemmesiden fremtræder professionel og troværdig Hjemmesidens design er pænt og indbydende? Hjemmesidens design er moderne og tidssvarende Navigation og struktur krydset med baggrundsoplysninger Det var nemt at navigere rundt på hjemmesiden? 'Det var nemt at navigere rundt på hjemmesiden?' krydset med 'Hvor gammel er du?' 'Det var nemt at navigere rundt på hjemmesiden?' krydset med 'Hvad er dit køn?' 'Det var nemt at navigere rundt på hjemmesiden?' krydset med 'Hvad er din højest gennemførte uddannelse?' 'Det var nemt at navigere rundt på hjemmesiden?' krydset med 'Hvor ofte bruger du internettet?' 'Det var nemt at navigere rundt på hjemmesiden?' krydset med 'Hvor ofte besøger du vores hjemmeside?' Jeg var I stand til at finde de informationer jeg ønskede? 'Jeg var I stand til at finde de informationer jeg ønskede?' krydset med 'Hvor gammel er du?' 'Jeg var I stand til at finde de informationer jeg ønskede?' krydset med 'Hvad er dit køn?' 'Jeg var I stand til at finde de informationer jeg ønskede?' krydset med 'Hvad er din højest gennemførte uddannelse?' 'Jeg var I stand til at finde de informationer jeg ønskede?' krydset med 'Hvor ofte bruger du internettet?' 'Jeg var I stand til at finde de informationer jeg ønskede?' krydset med 'Hvor ofte besøger du vores hjemmeside?' Det var nemt at få et godt overblik over hjemmesiden? 'Det var nemt at få et godt overblik over hjemmesiden?' krydset med 'Hvor gammel er du?' 'Det var nemt at få et godt overblik over hjemmesiden?' krydset med 'Hvad er dit køn?' 'Det var nemt at få et godt overblik over hjemmesiden?' krydset med 'Hvad er din højest gennemførte uddannelse?' 'Det var nemt at få et godt overblik over hjemmesiden?' krydset med 'Hvor ofte bruger du internettet?' 'Det var nemt at få et godt overblik over hjemmesiden?' krydset med 'Hvor ofte besøger du vores hjemmeside?' Indhold, formidling og sprog krydset med baggrundsoplysninger Sproget på hjemmesiden er klart og let at forstå? 'Sproget på hjemmesiden er klart og let at forstå?' krydset med 'Hvor gammel er du?' 'Sproget på hjemmesiden er klart og let at forstå?' krydset med 'Hvad er dit køn?' 'Sproget på hjemmesiden er klart og let at forstå?' krydset med 'Hvad er din højest gennemførte uddannelse?' 'Sproget på hjemmesiden er klart og let at forstå?' krydset med 'Hvor ofte bruger du internettet?' 'Sproget på hjemmesiden er klart og let at forstå?' krydset med 'Hvor ofte besøger du vores hjemmeside?' Kvaliteten af hjemmesidens indhold er generelt høj? 'Kvaliteten af hjemmesidens indhold er generelt høj?' krydset med 'Hvor gammel er du?' 'Kvaliteten af hjemmesidens indhold er generelt høj?' krydset med 'Hvad er dit køn?' 'Kvaliteten af hjemmesidens indhold er generelt høj?' krydset med 'Hvad er din højest gennemførte uddannelse?' 'Kvaliteten af hjemmesidens indhold er generelt høj?' krydset med 'Hvor ofte bruger du internettet?'

4 'Kvaliteten af hjemmesidens indhold er generelt høj?' krydset med 'Hvor ofte besøger du vores hjemmeside?' Hjemmesidens artikler og tekster er fyldestgørende? 'Hjemmesidens artikler og tekster er fyldestgørende?' krydset med 'Hvor gammel er du?' 'Hjemmesidens artikler og tekster er fyldestgørende?' krydset med 'Hvad er dit køn?' 'Hjemmesidens artikler og tekster er fyldestgørende?' krydset med 'Hvad er din højest gennemførte uddannelse?' 'Hjemmesidens artikler og tekster er fyldestgørende?' krydset med 'Hvor ofte bruger du internettet?' 'Hjemmesidens artikler og tekster er fyldestgørende?' krydset med 'Hvor ofte besøger du vores hjemmeside?' Design og fremtræden krydset med baggrundsoplysninger Hjemmesiden fremtræder professionel og troværdig? Hjemmesiden fremtræder professionel og troværdig?' krydset med 'Hvor gammel er du?' 'Hjemmesiden fremtræder professionel og troværdig?' krydset med 'Hvad er dit køn?' 'Hjemmesiden fremtræder professionel og troværdig?' krydset med 'Hvad er din højest gennemførte uddannelse?' 'Hjemmesiden fremtræder professionel og troværdig?' krydset med 'Hvor ofte bruger du internettet?' 'Hjemmesiden fremtræder professionel og troværdig?' krydset med 'Hvor ofte besøger du vores hjemmeside?' Hjemmesidens design er pænt og indbydende? 'Hjemmesidens design er pænt og indbydende?' krydset med 'Hvor gammel er du?' 'Hjemmesidens design er pænt og indbydende?' krydset med 'Hvad er dit køn?' 'Hjemmesidens design er pænt og indbydende?' krydset med 'Hvad er din højest gennemførte uddannelse?' 'Hjemmesidens design er pænt og indbydende?' krydset med 'Hvor ofte bruger du internettet?' 'Hjemmesidens design er pænt og indbydende?' krydset med 'Hvor ofte besøger du vores hjemmeside?' Hjemmesidens design er moderne og tidssvarende? 'Hjemmesidens design er moderne og tidssvarende?' krydset med 'Hvor gammel er du?' 'Hjemmesidens design er moderne og tidssvarende?' krydset med 'Hvad er dit køn?' 'Hjemmesidens design er moderne og tidssvarende?' krydset med 'Hvad er din højest gennemførte uddannelse?' 'Hjemmesidens design er moderne og tidssvarende?' krydset med 'Hvor ofte bruger du internettet?' 'Hjemmesidens design er moderne og tidssvarende?' krydset med 'Hvor ofte besøger du vores hjemmeside?' Overordnet vurdering Navigation og struktur Navigation og struktur krydset med alder Navigation og struktur krydset med køn Navigation og struktur krydset med uddannelse Navigation og struktur krydset med internetbrug Navigation og struktur krydset med hvor ofte brugeren besøger hjemmesiden Indhold, formidling og sprog Indhold, formidling og sprog krydset med alder

5 Indhold, formidling og sprog krydset med køn Indhold, formidling og sprog krydset med uddannelse Indhold, formidling og sprog krydset med internetbrug Indhold, formidling og sprog krydset med hvor ofte brugeren besøger hjemmesiden Design og fremtræden Design og fremtræden krydset med alder Design og fremtræden krydset med køn Design og fremtræden krydset med uddannelse Design og fremtræden krydset med internetbrug Design og fremtræden krydset med hvor ofte brugeren besøger hjemmesiden Udvikling over tid BENCHMARKING 'Navigation og struktur' på din hjemmeside 'Navigation og struktur' på tilsvarende hjemmesider 'Indhold, formidling og sprog' på din hjemmeside 'Indhold, formidling og sprog' på tilsvarende hjemmesider 'Design og fremtræden' på din hjemmeside 'Design og fremtræden' på tilsvarende hjemmesider BILAG Hvor ofte besøger du vores hjemmeside? Hvis du tænker på dit samlede indtryk af den hjemmeside, du netop har besøgt? Hvor tilfreds er du samlet set med hjemmesiden? Det er nemt at navigere rundt på hjemmesiden Jeg var i stand til at finde de informationer jeg ønskede? Det er nemt at få et godt overblik over hjemmesiden? Sproget på hjemmesiden er klart og let at forstå Kvaliteten af hjemmesidens indhold er generelt højt Hjemmesidens artikler og tekster er fyldestgørende? Hjemmesiden fremtræder professionel og troværdig Hjemmesidens design er pænt og indbydende? Hjemmesidens design er moderne og tidssvarende Hvor er du, mens du svarer på dette spørgeskema? Hvor ofte bruger du internettet? Hvad er dit køn? Hvor gammel er du? Hvad er din nuværende beskæftigelse?

6 Er du offentligt eller privat ansat? (Du bedes svare ud fra din hovedbeskæftigelse) Hvad er din højest gennemførte uddannelse? Hvad er din husstands samlede årlige bruttoindkomst, dvs. før SKAT? Hvor mange personer er der i din husstand, inklusiv dig selv? Hvilken boligtype bor du i?

7 1 INTRODUKTION Rapportens indhold er på nuværende tidspunkt stort set ren deskriptiv. Dvs. der vises simple fordelinger i tabeller og figurer. I takt med at der er blevet indsamlet tilstrækkeligt med data, vil rapporten blive udvidet med benchmarks og mere dybdegående analysemodeller. Læs derfor venligst afsnit 3 (forbehold) inden resultaterne fra denne rapport anvendes. 2 UNDERSØGELSENS METODE Rapporten er baseret på web-interviews der er gennemført på hjemmesiden jobnet.dk vha. en pop-undersøgelse. Der er tale om en dynamisk rapport. Det betyder at resultaterne i denne rapport opdateres i takt med dataindsamlingen gennemføres. Indholdet i tabeller og figurer vil løbende blive opdateret med nye tal. Undersøgelsen er blevet tilrettelagt og gennemført som en webbaseret spørgeskemaundersøgelse. Respondenterne blev inviteret individuelt til at deltage via en dhtml-popup på de deltagende hjemmesider, der indeholdt et link til undersøgelsen. Linket indeholder en personlig adgang til spørgeskemaet som styres vha. cookies. For at kunne sammenligne tilfredshedsmålingerne med andre lignende undersøgelser er der i forbindelse med flere af figurer og tabeller beregnet en samlet gennemsnitlig tilfredshedsscore. En sådan gennemsnitsberegning er i sagens natur baseret på en værdisætning af en eller flere kategoriserede spørgsmål. Værdisætningen er foretaget ved at svarkategorierne tilføjes en fortløbende score. Høj score (typisk værdien 5) betyder høj tilfredshed, mens lav score (typisk værdien 1) betyder høj utilfredshed. Middelværdien for de anvendte tilfredshedsscores vil derfor være 2,5. 3 FORBEHOLD For at sikre undersøgelsens kvalitet er det nødvendigt at der er gennemført et tilstrækkeligt antal interviews og at disse interviews er indsamlet over en længere periode. Undersøgelsens resultater skal derfor tolkes varsomt indtil begge kriterier er opfyldt. Vi anbefaler derfor at resultaterne i denne rapport opfattes som midlertidige, indtil der er gennemført interviews over en periode på minimum 6 8 uger. Rapportens indhold og konklusioner vil løbende blive ajourført og alle webmastere notificeret når rapportens resultater foreligger i deres endelige form. Denne rapport er dermed ikke endelig. I takt med at besvarelserne løber ind, vil denne rapport blive udvidet med en række nye analyser af resultaterne. Der vil bl.a. blive tilføjet benchmarks, der tillader webmasteren at sammenligne resultaterne fra brugerundersøgelsen med resultaterne fra andre tilsvarende hjemmesider. 7

8 4 RESULTATER Hvem bruger hjemmesiden? I det følgende findes der basis oplysninger om hjemmesidens brugere. Hvad er brugernes køn, alder og hvor ofte bruger de internettet? 8

9 I det følgende kan findes mere detaljerede oplysninger om hjemmesidens brugere. Nedenstående figurer og tabeller fortæller jer mere detaljeret om brugernes internetbrug, alderssammensætning, uddannelsesniveau, køn og indkomstniveau. Hvor ofte bruger du internettet? Procent 5-7 dage om ugen 91,3 % dage om ugen 6,0 % dage om ugen 1,5 % 28 1 gang hver 14. dag 0,3 % 6 1 gang om måneden 0,1 % 2 Sjældnere 0,2 % 4 Ønsker ikke at oplyse 0,6 % 10 Hvad er dit køn 100,0 % Procent Mand 35,1 % 638 Kvinde 64,9 % ,0 %

10 Hvor gammel er du? Procent år 26,6 % år 54,7 % år og derover 18,7 % 335 Hvad er din højest gennemførte uddannelse? 100,0 % Procent Grundskole (Folkeskole, privatskole, efterskole ol.) 9,9 % 180 Gymnasie, HF, studenterkursus 7,3 % 132 Erhvervsgymnasium (HTX eller HHX) 2,2 % 40 Erhvervsfaglig uddannelse (F.eks. tømrer, frisør, kontorassistent, Butiksassistent, mekaniker) 17,0 % 309 Kort videregående uddannelse (F.eks. datamatiker, laborant, Multimediedesigner, akademiøkonom) Mellemlang videregående uddannelse (F.eks. teknikumingeniør, Lærer, sygeplejerske, pædagog, korrespondent) Lang videregående uddannelse (F.eks. gymnasielærer, Økonom, jurist, civilingeniør, læge, arkitekt) Hvor ofte besøger du vores hjemmeside? 11,0 % ,4 % ,2 % ,0 % Procent Dette var første gang 13,8 % 250 Dagligt/Næsten dagligt 5,0 % 90 Flere gange om ugen 12,5 % 227 En gang om ugen 10,8 % 196 Flere gange om måneden 21,2 % 386 En gang om måneden 17,5 % 319 Sjældnere 18,3 % 333 0,9 % ,0 %

11 Hvor er du, mens du svarer på dette spørgeskema? Procent Hjemme 69,9 % På arbejde 27,1 % 492 På skole/uddannelsessted 1,2 % 22 På netcafé 0,1 % 2 Hos venner/familie 0,4 % 8 Andet sted 0,6 % 11 0,7 % ,0 % Hvor ofte bruger du internettet? Procent Dagligt 91,8 % Hyppigt 7,6 % 137 Lejlighedsvis 0,7 % ,0 %

12 Er brugerne tilfredse med den nuværende hjemmeside? Overordnet tilfredshed Brugernes overordnede indtryk og vurdering af hjemmesiden Hvor tilfreds er du samlet set med hjemmesiden? Procent Meget utilfreds 9,2 % 168 Utilfreds 5,0 % 91 Hverken tilfreds eller utilfreds 15,0 % 272 Tilfreds 50,6 % 920 Meget tilfreds 17,8 % 323 2,4 % ,0 %

13 Brugernes overordnede indtryk og vurdering af hjemmesiden krydset med baggrundsoplysningerne alder, køn, uddannelse og internetbrug og hvor ofte brugeren besøger hjemmesiden. Hvor tilfreds er du samlet set med hjemmesiden?' krydset med 'Hvor gammel er du?' Meget utilfreds Utilfreds Hverken tilfreds eller utilfreds Tilfreds Meget tilfreds år år 56 år og derover 6,5% (31) 6,1% (29) 13,4% (64) 54,6% (260) 17,6% (84) 1,7% (8) 26,6% (476) 1 (98) 4,6% (45) 15,8% (155) 49,6% (485) 17,6% (172) 2,4% (23) 54,7% (978) 11,3% (38) 4,8% (16) 14,3% (48) 48,4% (162) 18,2% (61) 3,0% (10) 18,7% (335) 9,3% (167) 5,0% (90) 14,9% (267) 50,7% (907) 17,7% (317) 2,3% (41) 10 (1.789) 13

14 'Hvor tilfreds er du samlet set med hjemmesiden?' krydset med 'Hvad er dit køn' Meget utilfreds Utilfreds Hverken tilfreds eller utilfreds Tilfreds Meget tilfreds Mand Kvinde 11,1% (71) 6,7% (43) 12,7% (81) 48,3% (308) 18,7% (119) 2,5% (16) 35,1% (638) 8,2% (97) 4,1% (48) 16,2% (191) 51,9% (612) 17,3% (204) 2,4% (28) 64,9% (1.180) 9,2% (168) 5,0% (91) 15,0% (272) 50,6% (920) 17,8% (323) 2,4% (44) 10 (1.818) 'Hvor tilfreds er du samlet set med hjemmesiden?' krydset med 'Hvad er din højest gennemførte uddannelse?' Grundskole (Folkeskole, privatskole, efterskole ol.) Gymnasie, HF, studenterkursus Erhvervsgymnasium (HTX eller HHX) Erhvervsfaglig uddannelse (F.eks. tømrer, frisør, kontorassistent, Butiksassistent, mekaniker) Kort videregående uddannelse (F.eks. datamatiker, laborant, Multimediedesigner, akademiøkonom) Mellemlang videregående uddannelse (F.eks. teknikumingeniør, Lærer, sygeplejerske, pædagog, korrespondent) Lang videregående uddannelse (F.eks. gymnasielærer, Økonom, jurist, civilingeniør, læge, arkitekt) Meget utilfreds 12,2% (22) 8,3% (11) 15,0% 12,0% (37) 9,5% (19) 9,3% (53) 5,2% (20) 9,2% (168) Utilfreds 6,7% (12) 3,0% 2,5% 4,9% (15) 8,0% (16) 4,0% (23) 5,2% (20) 5,0% (91) Hverken tilfreds eller utilfreds 11,1% (20) 13,6% (18) 1 14,6% (45) 18,0% (36) 13,5% (77) 18,7% (72) 15,0% (272) Tilfreds 47,2% (85) 56,1% (74) 52,5% (21) 50,5% (156) 47,5% (95) 50,3% (287) 52,3% (202) 50,6% (920) Meget tilfreds 16,1% (29) 16,7% (22) 2 (8) 16,8% (52) 15,5% (31) 21,2% (121) 15,5% (60) 17,8% (323) Ved ikke 6,7% (12) 2,3% 1,3% 1,8% (10) 3,1% (12) 2,4% (44) 9,9% (180) 7,3% (132) 2,2% (40) 17,0% (309) 11,0% (200) 31,4% (571) 21,2% (386) 10 (1.818) 14

15 'Hvor tilfreds er du samlet set med hjemmesiden?' krydset med 'Hvor ofte bruger du internettet?' Meget utilfreds Utilfreds Hverken tilfreds eller utilfreds Tilfreds Meget tilfreds Dagligt Hyppigt Lejlighedsvis 9,6% (159) 5,2% (86) 14,7% (244) 50,5% (837) 17,8% (295) 2,3% (38) 91,8% (1.659) 5,8% (8) 2,2% 17,5% (24) 54,0% (74) 19,0% (26) 7,6% (137) 8,3% 16,7% 58,3% (7) 16,7% 0,7% (12) 9,3% (168) 5,0% (91) 14,8% (268) 50,8% (918) 17,9% (323) 2,2% (40) 10 (1.808) 'Hvor tilfreds er du samlet set med hjemmesiden?' krydset med 'Hvor ofte besøger du vores hjemmeside?' Dette var første gang Dagligt/Næsten dagligt Flere gange om ugen En gang om ugen Flere gange om måneden En gang om måneden Sjældnere Meget utilfreds 11,2% (28) 23,3% (21) 11,9% (27) 10,7% (21) 9,1% (35) 6,6% (21) 4,5% (15) 9,2% (168) Utilfreds 4,8% (12) 2,2% 4,0% (9) 5,1% (10) 5,2% (20) 5,3% (17) 6,3% (21) 5,0% (91) Hverken tilfreds eller utilfreds 20,4% (51) 4,4% 9,7% (22) 15,8% (31) 11,9% (46) 16,6% (53) 18,6% (62) 17,6% 15,0% (272) Tilfreds 39,2% (98) 4 (36) 48,9% (111) 53,6% (105) 52,6% (203) 53,3% (170) 56,2% (187) 58,8% (10) 50,6% (920) Meget tilfreds 14,4% (36) 28,9% (26) 24,7% (56) 14,8% (29) 21,0% (81) 17,6% (56) 11,4% (38) 5,9% 17,8% (323) 1 (25) 1,1% 0,9% 0,3% 0,6% 3,0% (10) 17,6% 2,4% (44) 13,8% (250) 5,0% (90) 12,5% (227) 10,8% (196) 21,2% (386) 17,5% (319) 18,3% (333) 0,9% (17) 10 (1.818) 15

16 Navigation og struktur Brugernes tilfredshed med hjemmesidens navigationsmuligheder og struktur. 16

17 17

18 Indhold, formidling og sprog Brugernes tilfredshed med hjemmesidens indhold, evnen til at formidle indholdet og sprog-brug. 18

19 19

20 Design og fremtræden Brugernes tilfredshed med hjemmesidens design og fremtræden. 20

21 21

22 Navigation og struktur krydset med baggrundsoplysninger Brugernes vurdering af hjemmesidens navigation og struktur krydset med baggrundsoplysningerne alder, køn, uddannelse og internetbrug og hvor ofte brugeren besøger hjemmesiden. Det var nemt at navigere rundt på hjemmesiden? 'Det var nemt at navigere rundt på hjemmesiden?' krydset med 'Hvor gammel er du?' år år 56 år og derover 16,2% (77) 60,1% (286) 12,2% (58) 8,2% (39) 2,3% (11) 1,1% (5) 26,6% (476) 13,7% (134) 58,3% (570) 14,6% (143) 10,2% (100) 1,3% (13) 1,8% (18) 54,7% (978) 11,9% (40) 54,9% (184) 16,7% (56) 9,9% (33) 2,4% (8) 4,2% (14) 18,7% (335) 14,0% (251) 58,1% (1.040) 14,4% (257) 9,6% (172) 1,8% (32) 2,1% (37) 10 (1.789) 22

23 'Det var nemt at navigere rundt på hjemmesiden?' krydset med 'Hvad er dit køn?' Mand Kvinde 13,3% (85) 53,8% (343) 17,4% (111) 10,5% (67) 2,4% (15) 2,7% (17) 35,1% (638) 14,6% (172) 59,9% (707) 12,6% (149) 9,5% (112) 1,4% (17) 1,9% (23) 64,9% (1.180) 14,1% (257) 57,8% (1.050) 14,3% (260) 9,8% (179) 1,8% (32) 2,2% (40) 10 (1.818) 'Det var nemt at navigere rundt på hjemmesiden?' krydset med 'Hvad er din højest gennemførte uddannelse?' Grundskole (Folkeskole, privatskole, efterskole ol.) Gymnasie, HF, studenterkursus Erhvervsgymnasium (HTX eller HHX) Erhvervsfaglig uddannelse (F.eks. tømrer, frisør, kontorassistent, Butiksassistent, mekaniker) Kort videregående uddannelse (F.eks. datamatiker, laborant, Multimediedesigner, akademiøkonom) Mellemlang videregående uddannelse (F.eks. teknikumingeniør, Lærer, sygeplejerske, pædagog, korrespondent) Lang videregående uddannelse (F.eks. gymnasielærer, Økonom, jurist, civilingeniør, læge, arkitekt) Helt enig 17,2% (31) 12,9% (17) 17,5% (7) 15,5% (48) 12,0% (24) 14,4% (82) 12,4% (48) 14,1% (257) 53,3% (96) 56,8% (75) 6 (24) 58,9% (182) 56,0% (112) 61,1% (349) 54,9% (212) 57,8% (1.050) Hverken enig eller uenig 11,7% (21) 15,2% (20) 5,0% 13,6% (42) 17,5% (35) 13,5% (77) 16,3% (63) 14,3% (260) 9,4% (17) 11,4% (15) 15,0% 9,4% (29) 1 (23) 8,1% (46) 11,1% (43) 9,8% (179) Helt uenig 3,3% 1,6% (5) 1,1% 2,6% (10) 1,8% (32) Ved ikke 5,0% (9) 2,3% 2,5% 1,0% 1,9% (11) 2,6% (10) 2,2% (40) 9,9% (180) 7,3% (132) 2,2% (40) 17,0% (309) 11,0% (200) 31,4% (571) 21,2% (386) 10 (1.818) 23

24 'Det var nemt at navigere rundt på hjemmesiden?' krydset med 'Hvor ofte bruger du internettet?' Dagligt Hyppigt Lejlighedsvis 14,3% (237) 57,4% (952) 14,3% (238) 10,2% (170) 1,7% (29) 2,0% (33) 91,8% (1.659) 13,9% (19) 64,2% (88) 14,6% (20) 5,1% (7) 0,7% 7,6% (137) 8,3% 66,7% (8) 8,3% 16,7% 0,7% (12) 14,2% (257) 58,0% (1.048) 14,3% (258) 9,8% (178) 1,8% (32) 1,9% (35) 10 (1.808) 'Det var nemt at navigere rundt på hjemmesiden?' krydset med 'Hvor ofte besøger du vores hjemmeside?' Dette var første gang Dagligt/Næsten dagligt Flere gange om ugen En gang om ugen Flere gange om måneden En gang om måneden Sjældnere 16,4% (41) 31,1% (28) 18,1% (41) 12,8% (25) 12,7% (49) 12,5% (40) 9,3% (31) 11,8% 14,1% (257) 52,0% (130) 47,8% (43) 62,6% (142) 58,7% (115) 60,1% (232) 59,9% (191) 57,1% (190) 41,2% (7) 57,8% (1.050) 12,8% (32) 7,8% (7) 11,0% (25) 18,9% (37) 13,7% (53) 12,9% (41) 18,6% (62) 17,6% 14,3% (260) 8,4% (21) 11,1% (10) 6,6% (15) 7,7% (15) 11,4% (44) 12,2% (39) 10,5% (35) 9,8% (179) 1,2% 1,1% 1,8% 2,0% 1,6% 1,9% 2,4% (8) 1,8% (32) 9,2% (23) 1,1% 0,5% 0,6% 2,1% (7) 29,4% (5) 2,2% (40) 13,8% (250) 5,0% (90) 12,5% (227) 10,8% (196) 21,2% (386) 17,5% (319) 18,3% (333) 0,9% (17) 10 (1.818) 24

25 Jeg var I stand til at finde de informationer jeg ønskede? 'Jeg var I stand til at finde de informationer jeg ønskede?' krydset med 'Hvor gammel er du?' år år 56 år og derover 24,2% (115) 48,5% (231) 10,9% (52) 11,8% (56) 2,5% (12) 2,1% (10) 26,6% (476) 19,6% (192) 50,9% (498) 12,9% (126) 11,3% (111) 2,9% (28) 2,4% (23) 54,7% (978) 18,8% (63) 51,9% (174) 11,3% (38) 10,4% (35) 4,2% (14) 3,3% (11) 18,7% (335) 20,7% (370) 50,5% (903) 12,1% (216) 11,3% (202) 3,0% (54) 2,5% (44) 10 (1.789) 25

26 'Jeg var I stand til at finde de informationer jeg ønskede?' krydset med 'Hvad er dit køn?' Mand Kvinde 21,3% (136) 5 (319) 11,3% (72) 10,7% (68) 4,4% (28) 2,4% (15) 35,1% (638) 20,2% (238) 50,6% (597) 12,6% (149) 11,7% (138) 2,2% (26) 2,7% (32) 64,9% (1.180) 20,6% (374) 50,4% (916) 12,2% (221) 11,3% (206) 3,0% (54) 2,6% (47) 10 (1.818) 'Jeg var I stand til at finde de informationer jeg ønskede?' krydset med 'Hvad er din højest gennemførte uddannelse?' Grundskole (Folkeskole, privatskole, efterskole ol.) Gymnasie, HF, studenterkursus Erhvervsgymnasium (HTX eller HHX) Erhvervsfaglig uddannelse (F.eks. tømrer, frisør, kontorassistent, Butiksassistent, mekaniker) Kort videregående uddannelse (F.eks. datamatiker, laborant, Multimediedesigner, akademiøkonom) Mellemlang videregående uddannelse (F.eks. teknikumingeniør, Lærer, sygeplejerske, pædagog, korrespondent) Lang videregående uddannelse (F.eks. gymnasielærer, Økonom, jurist, civilingeniør, læge, arkitekt) Helt enig 25,0% (45) 22,7% (30) 25,0% (10) 21,7% (67) 16,5% (33) 2 (114) 19,4% (75) 20,6% (374) 42,2% (76) 47,0% (62) 57,5% (23) 48,9% (151) 54,5% (109) 51,3% (293) 52,3% (202) 50,4% (916) Hverken enig eller uenig 11,1% (20) 14,4% (19) 5,0% 15,2% (47) 9,0% (18) 12,1% (69) 11,9% (46) 12,2% (221) 12,8% (23) 12,9% (17) 7,5% 9,7% (30) 13,5% (27) 10,7% (61) 11,7% (45) 11,3% (206) Helt uenig 3,9% (7) 2,6% (8) 4,0% (8) 3,0% (17) 3,1% (12) 3,0% (54) Ved ikke 5,0% (9) 5,0% 1,9% 2,5% (5) 3,0% (17) 1,6% 2,6% (47) 9,9% (180) 7,3% (132) 2,2% (40) 17,0% (309) 11,0% (200) 31,4% (571) 21,2% (386) 10 (1.818) 26

27 'Jeg var I stand til at finde de informationer jeg ønskede?' krydset med 'Hvor ofte bruger du internettet?' Dagligt Hyppigt Lejlighedsvis 20,4% (338) 50,8% (843) 12,4% (205) 11,4% (189) 3,0% (50) 2,0% (34) 91,8% (1.659) 25,5% (35) 46,7% (64) 9,5% (13) 10,9% (15) 5,8% (8) 7,6% (137) 8,3% 58,3% (7) 8,3% 16,7% 8,3% 0,7% (12) 20,7% (374) 50,6% (914) 12,1% (218) 11,3% (205) 3,0% (54) 2,4% (43) 10 (1.808) 'Jeg var I stand til at finde de informationer jeg ønskede?' krydset med 'Hvor ofte besøger du vores hjemmeside?' Dette var første gang Dagligt/Næsten dagligt Flere gange om ugen En gang om ugen Flere gange om måneden En gang om måneden Sjældnere 24,8% (62) 32,2% (29) 20,7% (47) 15,8% (31) 21,0% (81) 18,8% (60) 18,6% (62) 11,8% 20,6% (374) 37,2% (93) 47,8% (43) 59,0% (134) 54,6% (107) 55,2% (213) 51,4% (164) 46,8% (156) 35,3% 50,4% (916) 12,8% (32) 1 (9) 11,0% (25) 13,8% (27) 9,6% (37) 12,9% (41) 13,5% (45) 29,4% (5) 12,2% (221) 12,4% (31) 8,9% (8) 7,5% (17) 12,8% (25) 10,4% (40) 12,5% (40) 13,2% (44) 5,9% 11,3% (206) 4,0% (10) 1,1% 1,8% 2,6% (5) 2,8% (11) 3,1% (10) 3,9% (13) 3,0% (54) 8,8% (22) 0,5% 1,0% 1,3% 3,9% (13) 17,6% 2,6% (47) 13,8% (250) 5,0% (90) 12,5% (227) 10,8% (196) 21,2% (386) 17,5% (319) 18,3% (333) 0,9% (17) 10 (1.818) 27

28 Det var nemt at få et godt overblik over hjemmesiden? 'Det var nemt at få et godt overblik over hjemmesiden?' krydset med 'Hvor gammel er du?' år år 56 år og derover 17,2% (82) 49,8% (237) 19,1% (91) 11,3% (54) 1,7% (8) 0,8% 26,6% (476) 12,3% (120) 55,9% (547) 19,4% (190) 9,9% (97) 1,2% (12) 1,2% (12) 54,7% (978) 12,8% (43) 50,7% (170) 20,6% (69) 10,4% (35) 2,1% (7) 3,3% (11) 18,7% (335) 13,7% (245) 53,3% (954) 19,6% (350) 10,4% (186) (27) (27) 10 (1.789) 'Det var nemt at få et godt overblik over hjemmesiden?' krydset med 'Hvad er dit køn?' Mand Kvinde 12,7% (81) 50,5% (322) 22,3% (142) 1 (64) 2,7% (17) 1,9% (12) 35,1% (638) 14,3% (169) 54,3% (641) 18,1% (214) 10,8% (127) 0,8% (10) 1,6% (19) 64,9% (1.180) 13,8% (250) 53,0% (963) 19,6% (356) 10,5% (191) (27) 1,7% (31) 10 (1.818) 28

29 'Det var nemt at få et godt overblik over hjemmesiden?' krydset med 'Hvad er din højest gennemførte uddannelse?' Grundskole (Folkeskole, privatskole, efterskole ol.) Gymnasie, HF, studenterkursus Erhvervsgymnasium (HTX eller HHX) Erhvervsfaglig uddannelse (F.eks. tømrer, frisør, kontorassistent, Butiksassistent, mekaniker) Kort videregående uddannelse (F.eks. datamatiker, laborant, Multimediedesigner, akademiøkonom) Mellemlang videregående uddannelse (F.eks. teknikumingeniør, Lærer, sygeplejerske, pædagog, korrespondent) Lang videregående uddannelse (F.eks. gymnasielærer, Økonom, jurist, civilingeniør, læge, arkitekt) Helt enig 20,6% (37) 17,4% (23) 17,5% (7) 14,2% (44) 10,5% (21) 13,5% (77) 10,6% (41) 13,8% (250) 51,7% (93) 45,5% (60) 5 (20) 55,3% (171) 59,5% (119) 54,8% (313) 48,4% (187) 53,0% (963) Hverken enig eller uenig 12,8% (23) 20,5% (27) 25,0% (10) 20,1% (62) 16,5% (33) 18,6% (106) 24,6% (95) 19,6% (356) 8,3% (15) 10,6% (14) 5,0% 8,7% (27) 1 (23) 10,5% (60) 13,0% (50) 10,5% (191) Helt uenig 2,2% 4,5% 2,5% 1,3% 0,5% 1,2% (7) 1,0% (27) Ved ikke 4,4% (8) 0,3% 1,4% (8) 2,3% (9) 1,7% (31) 9,9% (180) 7,3% (132) 2,2% (40) 17,0% (309) 11,0% (200) 31,4% (571) 21,2% (386) 10 (1.818) 'Det var nemt at få et godt overblik over hjemmesiden?' krydset med 'Hvor ofte bruger du internettet?' Dagligt Hyppigt Lejlighedsvis 13,9% (230) 52,7% (874) 19,5% (323) 11,0% (182) 1,4% (24) 1,6% (26) 91,8% (1.659) 12,4% (17) 59,1% (81) 21,2% (29) 5,1% (7) 0,7% 7,6% (137) 16,7% 5 8,3% 16,7% 8,3% 0,7% (12) 13,8% (249) 53,2% (961) 19,5% (353) 10,6% (191) (27) (27) 10 (1.808) 29

30 'Det var nemt at få et godt overblik over hjemmesiden?' krydset med 'Hvor ofte besøger du vores hjemmeside?' Dette var første gang Dagligt/Næsten dagligt Flere gange om ugen En gang om ugen Flere gange om måneden En gang om måneden Sjældnere 15,6% (39) 3 (27) 19,4% (44) 9,7% (19) 13,5% (52) 11,9% (38) 9,0% (30) 5,9% 13,8% (250) 49,6% (124) 48,9% (44) 50,7% (115) 58,2% (114) 57,8% (223) 51,4% (164) 52,0% (173) 35,3% 53,0% (963) 18,8% (47) 14,4% (13) 18,5% (42) 18,9% (37) 15,5% (60) 21,6% (69) 24,6% (82) 35,3% 19,6% (356) 7,2% (18) 5,6% (5) 8,8% (20) 12,2% (24) 11,9% (46) 13,5% (43) 10,2% (34) 5,9% 10,5% (191) 2,0% (5) 2,2% (5) 0,5% 1,0% 0,9% 2,4% (8) 5,9% (27) 6,8% (17) 1,1% 0,4% 0,5% 0,3% 0,6% 1,8% 11,8% 1,7% (31) 13,8% (250) 5,0% (90) 12,5% (227) 10,8% (196) 21,2% (386) 17,5% (319) 18,3% (333) 0,9% (17) 10 (1.818) 30

31 Indhold, formidling og sprog krydset med baggrundsoplysninger Brugernes vurdering af hjemmesidens indhold, formidlingsevne og sprogbrug krydset med baggrundsoplysningerne alder, køn, uddannelse og internetbrug og hvor ofte brugeren besøger hjemmesiden. Sproget på hjemmesiden er klart og let at forstå? 'Sproget på hjemmesiden er klart og let at forstå?' krydset med 'Hvor gammel er du?' år år 56 år og derover 30,9% (147) 60,5% (288) 6,1% (29) 1,3% 0,4% 0,8% 26,6% (476) 27,3% (267) 64,0% (626) 6,1% (60) 0,7% (7) 0,2% 1,6% (16) 54,7% (978) 23,6% (79) 62,7% (210) 8,1% (27) 2,1% (7) 0,9% 2,7% (9) 18,7% (335) 27,6% (493) 62,8% (1.124) 6,5% (116) 1,1% (20) 0,4% (7) 1,6% (29) 10 (1.789) 31

32 'Sproget på hjemmesiden er klart og let at forstå?' krydset med 'Hvad er dit køn?' Mand Kvinde 25,2% (161) 61,4% (392) 8,8% (56) 1,3% (8) 0,6% 2,7% (17) 35,1% (638) 29,0% (342) 63,1% (745) 5,4% (64) 1,0% (12) 0,3% 1,2% (14) 64,9% (1.180) 27,7% (503) 62,5% (1.137) 6,6% (120) 1,1% (20) 0,4% (7) 1,7% (31) 10 (1.818) 'Sproget på hjemmesiden er klart og let at forstå?' krydset med 'Hvad er din højest gennemførte uddannelse?' Grundskole (Folkeskole, privatskole, efterskole ol.) Gymnasie, HF, studenterkursus Erhvervsgymnasium (HTX eller HHX) Erhvervsfaglig uddannelse (F.eks. tømrer, frisør, kontorassistent, Butiksassistent, mekaniker) Kort videregående uddannelse (F.eks. datamatiker, laborant, Multimediedesigner, akademiøkonom) Mellemlang videregående uddannelse (F.eks. teknikumingeniør, Lærer, sygeplejerske, pædagog, korrespondent) Lang videregående uddannelse (F.eks. gymnasielærer, Økonom, jurist, civilingeniør, læge, arkitekt) Helt enig 31,1% (56) 27,3% (36) 25,0% (10) 27,2% (84) 23,0% (46) 29,2% (167) 26,9% (104) 27,7% (503) 56,7% (102) 62,9% (83) 65,0% (26) 61,8% (191) 69,5% (139) 61,8% (353) 63,0% (243) 62,5% (1.137) Hverken enig eller uenig 7,2% (13) 5,3% (7) 7,5% 8,4% (26) 5,5% (11) 5,6% (32) 7,3% (28) 6,6% (120) 2,2% 1,3% 0,5% 1,1% 0,8% 1,1% (20) Helt uenig 1,1% 0,6% 0,2% 0,4% (7) Ved ikke 1,7% 2,5% 0,6% 2,1% (12) 2,1% (8) 1,7% (31) 9,9% (180) 7,3% (132) 2,2% (40) 17,0% (309) 11,0% (200) 31,4% (571) 21,2% (386) 10 (1.818) 32

33 'Sproget på hjemmesiden er klart og let at forstå?' krydset med 'Hvor ofte bruger du internettet?' Dagligt Hyppigt Lejlighedsvis 28,1% (466) 62,4% (1.036) 6,6% (110) 1,0% (16) 0,4% (7) 1,4% (24) 91,8% (1.659) 24,8% (34) 65,7% (90) 5,8% (8) 2,2% 7,6% (137) 16,7% 66,7% (8) 16,7% 0,7% (12) 27,8% (502) 62,7% (1.134) 6,5% (118) 1,1% (20) 0,4% (7) (27) 10 (1.808) 'Sproget på hjemmesiden er klart og let at forstå?' krydset med 'Hvor ofte besøger du vores hjemmeside?' Dette var første gang Dagligt/Næsten dagligt Flere gange om ugen En gang om ugen Flere gange om måneden En gang om måneden Sjældnere 24,8% (62) 46,7% (42) 33,9% (77) 23,5% (46) 31,6% (122) 25,1% (80) 21,3% (71) 17,6% 27,7% (503) 59,2% (148) 46,7% (42) 62,1% (141) 66,8% (131) 60,9% (235) 68,0% (217) 64,0% (213) 58,8% (10) 62,5% (1.137) 9,2% (23) 5,6% (5) 2,6% 6,1% (12) 6,0% (23) 5,3% (17) 10,2% (34) 6,6% (120) 0,8% 1,1% 2,6% (5) 1,0% 0,6% 1,8% 1,1% (20) 0,4% 0,9% 0,5% 0,3% 0,3% 5,9% 0,4% (7) 5,6% (14) 0,4% 0,5% 0,5% 0,6% 2,4% (8) 17,6% 1,7% (31) 13,8% (250) 5,0% (90) 12,5% (227) 10,8% (196) 21,2% (386) 17,5% (319) 18,3% (333) 0,9% (17) 10 (1.818) 33

34 Kvaliteten af hjemmesidens indhold er generelt høj? 'Kvaliteten af hjemmesidens indhold er generelt høj?' krydset med 'Hvor gammel er du?' /Vil ikke svare år år 56 år og derover 14,3% (68) 56,3% (268) 22,1% (105) 4,4% (21) 1,3% 1,7% (8) 26,6% (476) 12,5% (122) 60,1% (588) 20,9% (204) 2,8% (27) 0,8% (8) 3,0% (29) 54,7% (978) 12,5% (42) 55,5% (186) 22,7% (76) 3,3% (11) 1,2% 4,8% (16) 18,7% (335) 13,0% (232) 58,2% (1.042) 2 (385) 3,3% (59) 1,0% (18) 3,0% (53) 10 (1.789) 'Kvaliteten af hjemmesidens indhold er generelt høj?' krydset med 'Hvad er dit køn?' /Vil ikke svare Mand Kvinde 14,1% (90) 58,5% (373) 18,7% (119) 3,1% (20) 1,7% (11) 3,9% (25) 35,1% (638) 12,5% (147) 57,5% (679) 23,1% (273) 3,6% (43) 0,6% (7) 2,6% (31) 64,9% (1.180) 13,0% (237) 57,9% (1.052) 21,6% (392) 3,5% (63) 1,0% (18) 3,1% (56) 10 (1.818) 34

35 'Kvaliteten af hjemmesidens indhold er generelt høj?' krydset med 'Hvad er din højest gennemførte uddannelse?' Grundskole (Folkeskole, privatskole, efterskole ol.) Gymnasie, HF, studenterkursus Erhvervsgymnasium (HTX eller HHX) Erhvervsfaglig uddannelse (F.eks. tømrer, frisør, kontorassistent, Butiksassistent, mekaniker) Kort videregående uddannelse (F.eks. datamatiker, laborant, Multimediedesigner, akademiøkonom) Mellemlang videregående uddannelse (F.eks. teknikumingeniør, Lærer, sygeplejerske, pædagog, korrespondent) Lang videregående uddannelse (F.eks. gymnasielærer, Økonom, jurist, civilingeniør, læge, arkitekt) Helt enig 17,8% (32) 12,1% (16) 22,5% (9) 12,6% (39) 11,0% (22) 13,1% (75) 11,4% (44) 13,0% (237) 53,3% (96) 57,6% (76) 52,5% (21) 62,1% (192) 57,0% (114) 58,1% (332) 57,3% (221) 57,9% (1.052) Hverken enig eller uenig 17,8% (32) 18,9% (25) 17,5% (7) 20,7% (64) 25,5% (51) 22,4% (128) 22,0% (85) 21,6% (392) 2,8% (5) 6,8% (9) 5,0% 2,9% (9) 3,0% 3,0% (17) 3,9% (15) 3,5% (63) Helt uenig 2,2% 1,0% 0,9% (5) 1,0% 1,0% (18) Ved ikke/vil ikke svare 6,1% (11) 3,0% 2,5% 0,6% 3,5% (7) 2,5% (14) 4,4% (17) 3,1% (56) 9,9% (180) 7,3% (132) 2,2% (40) 17,0% (309) 11,0% (200) 31,4% (571) 21,2% (386) 10 (1.818) 'Kvaliteten af hjemmesidens indhold er generelt høj?' krydset med 'Hvor ofte bruger du internettet?' /Vil ikke svare Dagligt Hyppigt Lejlighedsvis 13,4% (223) 57,9% (961) 21,3% (354) 3,6% (59) 1,0% (17) 2,7% (45) 91,8% (1.659) 10,2% (14) 59,1% (81) 24,1% (33) 2,9% 3,6% (5) 7,6% (137) 75,0% (9) 8,3% 8,3% 8,3% 0,7% (12) 13,1% (237) 58,1% (1.051) 2 (388) 3,5% (63) 1,0% (18) 2,8% (51) 10 (1.808) 35

36 'Kvaliteten af hjemmesidens indhold er generelt høj?' krydset med 'Hvor ofte besøger du vores hjemmeside?' Dette var første gang Dagligt/Næsten dagligt Flere gange om ugen En gang om ugen Flere gange om måneden En gang om måneden Sjældnere 8,8% (22) 33,3% (30) 18,1% (41) 11,7% (23) 13,2% (51) 11,3% (36) 9,9% (33) 5,9% 13,0% (237) 54,0% (135) 51,1% (46) 60,8% (138) 64,3% (126) 63,7% (246) 58,3% (186) 50,8% (169) 35,3% 57,9% (1.052) 21,2% (53) 1 (9) 17,6% (40) 19,9% (39) 17,1% (66) 24,8% (79) 3 (100) 35,3% 21,6% (392) 3,6% (9) 3,3% 2,2% (5) 2,0% 4,4% (17) 3,8% (12) 3,6% (12) 5,9% 3,5% (63) 1,2% 1,1% 2,0% 1,0% 0,6% 1,2% 1,0% (18) /Vil ikke svare 11,2% (28) 1,1% 1,3% 0,5% 1,3% 4,5% (15) 17,6% 3,1% (56) 13,8% (250) 5,0% (90) 12,5% (227) 10,8% (196) 21,2% (386) 17,5% (319) 18,3% (333) 0,9% (17) 10 (1.818) Hjemmesidens artikler og tekster er fyldestgørende? 'Hjemmesidens artikler og tekster er fyldestgørende?' krydset med 'Hvor gammel er du?' år år 56 år og derover 9,7% (46) 44,5% (212) 27,7% (132) 8,0% (38) 0,8% 9,2% (44) 26,6% (476) 9,5% (93) 50,6% (495) 26,3% (257) 6,0% (59) 0,8% (8) 6,7% (66) 54,7% (978) 9,6% (32) 53,1% (178) 22,1% (74) 6,3% (21) 2,1% (7) 6,9% (23) 18,7% (335) 9,6% (171) 49,5% (885) 25,9% (463) 6,6% (118) 1,1% (19) 7,4% (133) 10 (1.789) 36

37 'Hjemmesidens artikler og tekster er fyldestgørende?' krydset med 'Hvad er dit køn?' Mand Kvinde 11,4% (73) 48,4% (309) 24,9% (159) 5,8% (37) 1,1% (7) 8,3% (53) 35,1% (638) 8,6% (101) 49,6% (585) 26,4% (311) 6,9% (82) 1,0% (12) 7,5% (89) 64,9% (1.180) 9,6% (174) 49,2% (894) 25,9% (470) 6,5% (119) 1,0% (19) 7,8% (142) 10 (1.818) 'Hjemmesidens artikler og tekster er fyldestgørende?' krydset med 'Hvad er din højest gennemførte uddannelse?' Grundskole (Folkeskole, privatskole, efterskole ol.) Gymnasie, HF, studenterkursus Erhvervsgymnasium (HTX eller HHX) Erhvervsfaglig uddannelse (F.eks. tømrer, frisør, kontorassistent, Butiksassistent, mekaniker) Kort videregående uddannelse (F.eks. datamatiker, laborant, Multimediedesigner, akademiøkonom) Mellemlang videregående uddannelse (F.eks. teknikumingeniør, Lærer, sygeplejerske, pædagog, korrespondent) Lang videregående uddannelse (F.eks. gymnasielærer, Økonom, jurist, civilingeniør, læge, arkitekt) Helt enig 12,8% (23) 6,8% (9) 15,0% 1 (31) 9,5% (19) 10,5% (60) 6,7% (26) 9,6% (174) 48,9% (88) 5 (66) 55,0% (22) 57,3% (177) 47,5% (95) 49,0% (280) 43,0% (166) 49,2% (894) Hverken enig eller uenig 18,9% (34) 28,0% (37) 22,5% (9) 22,3% (69) 25,5% (51) 24,9% (142) 33,2% (128) 25,9% (470) 6,1% (11) 7,6% (10) 5,2% (16) 6,0% (12) 7,9% (45) 6,5% (25) 6,5% (119) Helt uenig 2,8% (5) 0,8% 1,0% 2,0% 0,7% 0,5% 1,0% (19) Ved ikke 10,6% (19) 6,8% (9) 7,5% 4,2% (13) 9,5% (19) 7,0% (40) 10,1% (39) 7,8% (142) 9,9% (180) 7,3% (132) 2,2% (40) 17,0% (309) 11,0% (200) 31,4% (571) 21,2% (386) 10 (1.818) 37

38 'Hjemmesidens artikler og tekster er fyldestgørende?' krydset med 'Hvor ofte bruger du internettet?' Dagligt Hyppigt Lejlighedsvis 9,6% (160) 49,2% (816) 26,3% (436) 6,6% (110) 1,0% (16) 7,3% (121) 91,8% (1.659) 10,2% (14) 50,4% (69) 21,9% (30) 5,8% (8) 0,7% 10,9% (15) 7,6% (137) 5 16,7% 16,7% 16,7% 0,7% (12) 9,6% (174) 49,3% (891) 25,9% (468) 6,5% (118) 1,1% (19) 7,6% (138) 10 (1.808) 'Hjemmesidens artikler og tekster er fyldestgørende?' krydset med 'Hvor ofte besøger du vores hjemmeside?' Dette var første gang Dagligt/Næsten dagligt Flere gange om ugen En gang om ugen Flere gange om måneden En gang om måneden Sjældnere 8,0% (20) 24,4% (22) 12,3% (28) 7,7% (15) 8,8% (34) 9,4% (30) 6,9% (23) 11,8% 9,6% (174) 44,4% (111) 55,6% (50) 57,3% (130) 52,0% (102) 55,4% (214) 50,2% (160) 37,8% (126) 5,9% 49,2% (894) 23,2% (58) 13,3% (12) 20,7% (47) 26,5% (52) 23,8% (92) 28,5% (91) 33,3% (111) 41,2% (7) 25,9% (470) 4,8% (12) 3,3% 5,7% (13) 9,2% (18) 7,8% (30) 5,3% (17) 7,5% (25) 5,9% 6,5% (119) 1,6% 2,2% 0,4% 0,5% 0,9% 1,2% 1,0% (19) 18,0% (45) 1,1% 3,5% (8) 3,1% 3,6% (14) 5,6% (18) 13,2% (44) 35,3% 7,8% (142) 13,8% (250) 5,0% (90) 12,5% (227) 10,8% (196) 21,2% (386) 17,5% (319) 18,3% (333) 0,9% (17) 10 (1.818) 38

39 Design og fremtræden krydset med baggrundsoplysninger Brugernes vurdering af hjemmesidens design og fremtræden krydset med baggrundsoplysningerne alder, køn, uddannelse og internetbrug og hvor ofte brugeren besøger hjemmesiden. Hjemmesiden fremtræder professionel og troværdig? Hjemmesiden fremtræder professionel og troværdig?' krydset med 'Hvor gammel er du?' år år 56 år og derover 26,3% (125) 56,9% (271) 10,9% (52) 3,6% (17) 1,3% 1,1% (5) 26,6% (476) 22,2% (217) 61,2% (599) 12,3% (120) 2,6% (25) 0,6% 1,1% (11) 54,7% (978) 22,1% (74) 58,2% (195) 12,2% (41) 1,8% 1,8% 3,9% (13) 18,7% (335) 23,3% (416) 59,5% (1.065) 11,9% (213) 2,7% (48) 1,0% (18) 1,6% (29) 10 (1.789) 'Hjemmesiden fremtræder professionel og troværdig?' krydset med 'Hvad er dit køn?' Mand Kvinde 24,1% (154) 55,5% (354) 13,0% (83) 3,9% (25) 1,3% (8) 2,2% (14) 35,1% (638) 22,5% (266) 61,4% (724) 1 (136) 1,9% (23) 0,8% (10) 1,8% (21) 64,9% (1.180) 23,1% (420) 59,3% (1.078) 12,0% (219) 2,6% (48) 1,0% (18) 1,9% (35) 10 (1.818) 39

40 'Hjemmesiden fremtræder professionel og troværdig?' krydset med 'Hvad er din højest gennemførte uddannelse?' Grundskole (Folkeskole, privatskole, efterskole ol.) Gymnasie, HF, studenterkursus Erhvervsgymnasium (HTX eller HHX) Erhvervsfaglig uddannelse (F.eks. tømrer, frisør, kontorassistent, Butiksassistent, mekaniker) Kort videregående uddannelse (F.eks. datamatiker, laborant, Multimediedesigner, akademiøkonom) Mellemlang videregående uddannelse (F.eks. teknikumingeniør, Lærer, sygeplejerske, pædagog, korrespondent) Lang videregående uddannelse (F.eks. gymnasielærer, Økonom, jurist, civilingeniør, læge, arkitekt) Helt enig 27,2% (49) 25,0% (33) 22,5% (9) 22,7% (70) 2 (43) 23,1% (132) 21,8% (84) 23,1% (420) 48,3% (87) 58,3% (77) 67,5% (27) 60,5% (187) 59,0% (118) 59,7% (341) 62,4% (241) 59,3% (1.078) Hverken enig eller uenig 12,8% (23) 10,6% (14) 7,5% 12,0% (37) 15,0% (30) 12,6% (72) 10,4% (40) 12,0% (219) 2,2% 2,5% 3,9% (12) 0,5% 2,8% (16) 3,1% (12) 2,6% (48) Helt uenig 2,2% 3,0% 1,0% 0,7% 0,8% 1,0% (18) Ved ikke 7,2% (13) 4,0% (8) 1,1% 1,6% 1,9% (35) 9,9% (180) 7,3% (132) 2,2% (40) 17,0% (309) 11,0% (200) 31,4% (571) 21,2% (386) 10 (1.818) 'Hjemmesiden fremtræder professionel og troværdig?' krydset med 'Hvor ofte bruger du internettet?' Dagligt Hyppigt Lejlighedsvis 23,7% (394) 59,3% (984) 11,6% (193) 2,8% (46) 1,0% (16) 1,6% (26) 91,8% (1.659) 17,5% (24) 62,8% (86) 16,8% (23) 0,7% 2,2% 7,6% (137) 16,7% 5 8,3% 8,3% 16,7% 0,7% (12) 23,2% (420) 59,5% (1.076) 11,9% (216) 2,6% (47) 1,0% (18) 1,7% (31) 10 (1.808) 40

41 'Hjemmesiden fremtræder professionel og troværdig?' krydset med 'Hvor ofte besøger du vores hjemmeside?' Dette var første gang Dagligt/Næsten dagligt Flere gange om ugen En gang om ugen Flere gange om måneden En gang om måneden Sjældnere 2 (50) 34,4% (31) 27,3% (62) 23,5% (46) 21,8% (84) 21,9% (70) 22,5% (75) 11,8% 23,1% (420) 57,2% (143) 54,4% (49) 58,6% (133) 56,6% (111) 61,4% (237) 64,9% (207) 57,1% (190) 47,1% (8) 59,3% (1.078) 13,2% (33) 8,9% (8) 10,6% (24) 14,3% (28) 11,9% (46) 9,4% (30) 13,8% (46) 23,5% 12,0% (219) 2,0% (5) 1,8% 4,1% (8) 3,4% (13) 2,5% (8) 3,0% (10) 2,6% (48) 1,2% 2,2% 0,9% 0,6% (5) 5,9% 1,0% (18) 6,4% (16) 0,9% 1,6% 0,6% 2,1% (7) 11,8% 1,9% (35) 13,8% (250) 5,0% (90) 12,5% (227) 10,8% (196) 21,2% (386) 17,5% (319) 18,3% (333) 0,9% (17) 10 (1.818) Hjemmesidens design er pænt og indbydende? 'Hjemmesidens design er pænt og indbydende?' krydset med 'Hvor gammel er du?' år år 56 år og derover 16,8% (80) 51,3% (244) 19,5% (93) 8,4% (40) 3,2% (15) 0,8% 26,6% (476) 18,7% (183) 54,8% (536) 19,1% (187) 5,5% (54) 0,7% (7) 1,1% (11) 54,7% (978) 22,1% (74) 57,3% (192) 13,7% (46) 3,0% (10) 0,9% 3,0% (10) 18,7% (335) 18,8% (337) 54,3% (972) 18,2% (326) 5,8% (104) 1,4% (25) 1,4% (25) 10 (1.789) 41

42 'Hjemmesidens design er pænt og indbydende?' krydset med 'Hvad er dit køn?' Mand Kvinde 17,9% (114) 52,8% (337) 19,7% (126) 6,1% (39) 1,4% (9) 2,0% (13) 35,1% (638) 19,3% (228) 54,7% (646) 17,5% (207) 5,8% (68) 1,4% (16) 1,3% (15) 64,9% (1.180) 18,8% (342) 54,1% (983) 18,3% (333) 5,9% (107) 1,4% (25) (28) 10 (1.818) 'Hjemmesidens design er pænt og indbydende?' krydset med 'Hvad er din højest gennemførte uddannelse?' Grundskole (Folkeskole, privatskole, efterskole ol.) Gymnasie, HF, studenterkursus Erhvervsgymnasium (HTX eller HHX) Erhvervsfaglig uddannelse (F.eks. tømrer, frisør, kontorassistent, Butiksassistent, mekaniker) Kort videregående uddannelse (F.eks. datamatiker, laborant, Multimediedesigner, akademiøkonom) Mellemlang videregående uddannelse (F.eks. teknikumingeniør, Lærer, sygeplejerske, pædagog, korrespondent) Lang videregående uddannelse (F.eks. gymnasielærer, Økonom, jurist, civilingeniør, læge, arkitekt) Helt enig 23,3% (42) 18,9% (25) 2 (8) 21,4% (66) 15,5% (31) 20,1% (115) 14,2% (55) 18,8% (342) 5 (90) 49,2% (65) 42,5% (17) 54,0% (167) 59,5% (119) 55,3% (316) 54,1% (209) 54,1% (983) Hverken enig eller uenig 12,2% (22) 20,5% (27) 27,5% (11) 16,2% (50) 15,5% (31) 18,9% (108) 21,8% (84) 18,3% (333) 6,1% (11) 8,3% (11) 1 6,5% (20) 5,5% (11) 3,7% (21) 7,5% (29) 5,9% (107) Helt uenig 3,9% (7) 2,3% 1,9% 1,0% 0,7% 0,8% 1,4% (25) Ved ikke 4,4% (8) 0,8% 3,0% 1,2% (7) 1,6% (28) 9,9% (180) 7,3% (132) 2,2% (40) 17,0% (309) 11,0% (200) 31,4% (571) 21,2% (386) 10 (1.818) 42

43 'Hjemmesidens design er pænt og indbydende?' krydset med 'Hvor ofte bruger du internettet?' Dagligt Hyppigt Lejlighedsvis 18,9% (313) 53,8% (893) 18,8% (312) 5,9% (98) 1,4% (24) 1,1% (19) 91,8% (1.659) 19,7% (27) 59,1% (81) 13,1% (18) 5,8% (8) 0,7% 7,6% (137) 16,7% 5 8,3% 25,0% 0,7% (12) 18,9% (342) 54,2% (980) 18,3% (330) 5,9% (107) 1,4% (25) 1,3% (24) 10 (1.808) 'Hjemmesidens design er pænt og indbydende?' krydset med 'Hvor ofte besøger du vores hjemmeside?' Dette var første gang Dagligt/Næsten dagligt Flere gange om ugen En gang om ugen Flere gange om måneden En gang om måneden Sjældnere 20,4% (51) 4 (36) 22,5% (51) 17,9% (35) 16,6% (64) 14,4% (46) 17,1% (57) 11,8% 18,8% (342) 49,6% (124) 43,3% (39) 54,6% (124) 53,1% (104) 57,5% (222) 59,2% (189) 52,6% (175) 35,3% 54,1% (983) 17,6% (44) 11,1% (10) 16,3% (37) 20,4% (40) 17,6% (68) 19,4% (62) 20,1% (67) 29,4% (5) 18,3% (333) 4,4% (11) 4,4% 4,8% (11) 6,6% (13) 6,5% (25) 5,3% (17) 7,2% (24) 11,8% 5,9% (107) 2,4% 1,1% 1,3% 2,0% 1,0% 0,9% 1,2% 1,4% (25) 5,6% (14) 0,4% 0,8% 0,6% 1,8% 11,8% (28) 13,8% (250) 5,0% (90) 12,5% (227) 10,8% (196) 21,2% (386) 17,5% (319) 18,3% (333) 0,9% (17) 10 (1.818) 43

44 Hjemmesidens design er moderne og tidssvarende? 'Hjemmesidens design er moderne og tidssvarende?' krydset med 'Hvor gammel er du?' år år 56 år og derover 10,7% (51) 38,9% (185) 28,2% (134) 16,6% (79) 3,8% (18) 1,9% (9) 26,6% (476) 11,6% (113) 45,0% (440) 29,1% (285) 10,8% (106) 1,0% (10) 2,5% (24) 54,7% (978) 9,3% (31) 54,0% (181) 24,5% (82) 5,1% (17) 1,2% 6,0% (20) 18,7% (335) 10,9% (195) 45,1% (806) 28,0% (501) 11,3% (202) 1,8% (32) 3,0% (53) 10 (1.789) 'Hjemmesidens design er moderne og tidssvarende?' krydset med 'Hvad er dit køn?' Mand Kvinde 11,1% (71) 43,9% (280) 28,1% (179) 11,3% (72) 2,0% (13) 3,6% (23) 35,1% (638) 10,7% (126) 45,6% (538) 27,9% (329) 11,4% (135) 1,6% (19) 2,8% (33) 64,9% (1.180) 10,8% (197) 45,0% (818) 27,9% (508) 11,4% (207) 1,8% (32) 3,1% (56) 10 (1.818) 44

45 'Hjemmesidens design er moderne og tidssvarende?' krydset med 'Hvad er din højest gennemførte uddannelse?' Grundskole (Folkeskole, privatskole, efterskole ol.) Gymnasie, HF, studenterkursus Erhvervsgymnasium (HTX eller HHX) Erhvervsfaglig uddannelse (F.eks. tømrer, frisør, kontorassistent, Butiksassistent, mekaniker) Kort videregående uddannelse (F.eks. datamatiker, laborant, Multimediedesigner, akademiøkonom) Mellemlang videregående uddannelse (F.eks. teknikumingeniør, Lærer, sygeplejerske, pædagog, korrespondent) Lang videregående uddannelse (F.eks. gymnasielærer, Økonom, jurist, civilingeniør, læge, arkitekt) Helt enig 18,3% (33) 9,1% (12) 17,5% (7) 10,4% (32) 1 (20) 12,3% (70) 6,0% (23) 10,8% (197) 41,1% (74) 43,2% (57) 27,5% (11) 49,5% (153) 4 (83) 46,8% (267) 44,8% (173) 45,0% (818) Hverken enig eller uenig 20,6% (37) 30,3% (40) 3 (12) 24,6% (76) 32,5% (65) 28,9% (165) 29,3% (113) 27,9% (508) 11,1% (20) 13,6% (18) 22,5% (9) 11,7% (36) 9,0% (18) 8,9% (51) 14,2% (55) 11,4% (207) Helt uenig 2,2% 3,0% 2,5% 2,6% (8) 1,1% 1,6% 1,8% (32) Ved ikke 6,7% (12) 0,8% 1,3% 5,5% (11) 2,1% (12) 4,1% (16) 3,1% (56) 9,9% (180) 7,3% (132) 2,2% (40) 17,0% (309) 11,0% (200) 31,4% (571) 21,2% (386) 10 (1.818) 'Hjemmesidens design er moderne og tidssvarende?' krydset med 'Hvor ofte bruger du internettet?' Dagligt Hyppigt Lejlighedsvis 11,0% (183) 44,8% (743) 27,8% (462) 11,8% (196) 1,9% (31) 2,7% (44) 91,8% (1.659) 10,2% (14) 49,6% (68) 29,2% (40) 7,3% (10) 3,6% (5) 7,6% (137) 5 25,0% 8,3% 8,3% 8,3% 0,7% (12) 10,9% (197) 45,2% (817) 27,9% (505) 11,4% (207) 1,8% (32) 2,8% (50) 10 (1.808) 45

46 'Hjemmesidens design er moderne og tidssvarende?' krydset med 'Hvor ofte besøger du vores hjemmeside?' Dette var første gang Dagligt/Næsten dagligt Flere gange om ugen En gang om ugen Flere gange om måneden En gang om måneden Sjældnere 11,6% (29) 3 (27) 1 (26) 6,6% (13) 10,6% (41) 9,1% (29) 9,0% (30) 11,8% 10,8% (197) 45,6% (114) 42,2% (38) 49,3% (112) 47,4% (93) 45,6% (176) 45,8% (146) 40,8% (136) 17,6% 45,0% (818) 24,8% (62) 17,8% (16) 25,1% (57) 26,5% (52) 28,8% (111) 31,0% (99) 3 (105) 35,3% 27,9% (508) 8,8% (22) 6,7% 10,6% (24) 16,8% (33) 11,9% (46) 1 (32) 12,6% (42) 11,8% 11,4% (207) 2,0% (5) 2,2% 0,9% 2,0% 1,6% 1,9% 1,8% 5,9% 1,8% (32) 7,2% (18) 1,1% 2,6% 0,5% 1,6% 2,2% (7) 4,2% (14) 17,6% 3,1% (56) 13,8% (250) 5,0% (90) 12,5% (227) 10,8% (196) 21,2% (386) 17,5% (319) 18,3% (333) 0,9% (17) 10 (1.818) 46

47 Overordnet vurdering Brugernes overordnede vurdering af hjemmesiden på de tre dimensioner «Navigation og struktur», «Indhold, formidling og sprog» og «Design og fremtræden» kan aflæses i nedenstående figur. Der er tale om agregerede resultater, hvor en højeste mulige score er 5 (Meget godt) og lavest mulige score er værdien 1 (Meget dårligt). 47

48 Enhver score over 2,5 vil således blive betragtet som værende over middel. Navigation og struktur Brugernes vurdering af hjemmesidens «Navigation og struktur» brudt ned på køn, alder, uddannelse, hvor ofte brugerne besøger hjemmesiden og brugernes interbrug. Afsnittet giver mulighed for at identificere hvilke brugersegmenter der er særligt tilfredse eller utilfredse med hjemmesidens Navigation og Struktur. 48

49 49

50 Indhold, formidling og sprog Brugernes vurdering af hjemmesidens «Indhold, formidling og sprog"brudt ned på køn, alder, uddannelse, hvor ofte brugerne besøger hjemmesiden og brugernes interbrug. Afsnittet giver mulighed for at identificere hvilke brugersegmenter der er særligt tilfredse eller utilfredse med hjemmesidens Indhold, formidling og sprog. 50

51 51

52 52

53 Design og fremtræden Brugernes vurdering af hjemmesidens «Design og fremtræden» brudt ned på køn, alder, uddannelse, hvor ofte brugerne besøger hjemmesiden og brugernes interbrug. Afsnittet giver mulighed for at identificere hvilke brugersegmenter der er særligt tilfredse eller ultilfredse med hjemmesidens Design og fremtræden. 53

54 54

55 55

56 Udvikling over tid: 56

57 57

58 Benchmarking: Nedenstående diagram viser din hjemmesides gennemsnitlige score på de tre dimensioner 'Navigation og struktur','indhold, formidling of sprog' og 'Design og fremtræden' sammenlignet med tilsvarende hjemmesiders gennemsnitlige score på de tre dimensioner. 'Tilsvarende hjemmesider' defineres i rapporten vha. den branchekode du har valgt i dine medlemsindstillinger. Dvs. din hjemmeside vil blive sammenlignet med andre hjemmesider med samme branchekode. Der er tale om agregerede resultater, hvor en højeste mulige score er 5 (Meget godt) og lavest mulige score er værdien 1 (Meget dårligt). 58

B. Bilag 2: Spørgeskema

B. Bilag 2: Spørgeskema B. Bilag 2: Spørgeskema Introduktion INTRO: Goddag. Du taler med... Jeg ringer fra analyseinstituttet Capacent Epinion. Jeg skal høre om jeg kan tale med én i husstanden, der er mellem 18 og 70 år? INTRO

Læs mere

Penge og Pensionspanelet

Penge og Pensionspanelet Penge og Pensionspanelet Barometerundersøgelsen 2009: Befolkningsundersøgelse om danskernes finansielle adfærd og opfattelse af de finansielle sektorer 0 Indhold 1 2 3 Baggrundsvariable Demografi Finansiel

Læs mere

FORÆLDREUNDER- SØGELSE

FORÆLDREUNDER- SØGELSE FORÆLDREUNDER- SØGELSE BUPL AUGUST 2017 METODE Undersøgelsen er baseret på interview med 1669 forældre med børn, som inden sommerferien gik i 0.,1. 2. eller 3. klasse og også et tilmeldt et fritidstilbud.

Læs mere

KØBENHAVN. 17. nov 2011 EPINION SAIGON

KØBENHAVN. 17. nov 2011 EPINION SAIGON Bedre Psykiatri KØBENHAVN Imageundersøgelse 17. nov 2011 EPINION COPENHAGEN EPINION AARHUS EPINION SAIGON RYESGADE 3F 2200 COPENHAGEN DENMARK T: +45 70 23 14 23 E: INFO@EPINION.DK W: WWW.EPINION.DK SØNDERGADE

Læs mere

Social Analytics report

Social Analytics report Social Analytics report Website Time period Export date Epinion 2011-11-19-2011-12-19 19-12-2011 Generated by UserReport.com - Social Analytics for free Social Analytics report index Dashboard Overview

Læs mere

Danmarks radio. 26. Februar 2010 RESULTATER. Dronning Margrethe

Danmarks radio. 26. Februar 2010 RESULTATER. Dronning Margrethe Danmarks radio 26. Februar 2010 RESULTATER Dronning Margrethe 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kort om Capacent Research 3 2. Baggrund 4 3. Frekvens 5 4. Krydstabuleringer 6 Køn 6 Alder 7 Uddannelse 8 Region 9

Læs mere

VIDENSSAMFUNDETS ØVRE LAG

VIDENSSAMFUNDETS ØVRE LAG 15. december 2009 RESULTATER VIDENSSAMFUNDETS ØVRE LAG 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kort om Capacent Research 3 2. Udsagn og holdninger 4 3. Partivalg 17 4. Uddannelse 18 2 1. KORT OM CAPACENT RESEARCH Capacent

Læs mere

Lynmåling: Lene Espersen og Lars Barfoed

Lynmåling: Lene Espersen og Lars Barfoed Lynmåling: Lene Espersen og Lars Barfoed Danmarks Radio 14. januar 2011 Århus 2011 K Ø B E N H A V N Å R H U S INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kort om Epinion... 3 2. Baggrund... 4 3. Frekvens... 5 4. Krydstabuleringer...

Læs mere

t Danske Regioner Gentest 3. dec 2014 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIE1 NNA

t Danske Regioner Gentest 3. dec 2014 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIE1 NNA t Danske Regioner 18801 Gentest 3. dec 2014 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kort om Epinion... 3 2. Baggrund... 4 3. Frekvenser... 5 4. Krydstabuleringer med

Læs mere

Undersøgelse vedr. Julehjælp og madspild. Dansk Folkehjælp

Undersøgelse vedr. Julehjælp og madspild. Dansk Folkehjælp t Undersøgelse vedr. Julehjælp og madspild Dansk Folkehjælp Tabelrapport November 2016 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kort om Epinion... 3 2. Baggrund...

Læs mere

Penge- og pensionspanelet. Resultater fra befolkningsundersøgelse Marts/april 2008

Penge- og pensionspanelet. Resultater fra befolkningsundersøgelse Marts/april 2008 Penge- og pensionspanelet Resultater fra befolkningsundersøgelse Marts/april 2008 Resultaterne og spørgsmålene i Barometer-undersøgelsen, må ikke eftergøres uden udtrykkelig aftale med Penge- og Pensionspanelet.

Læs mere

Holdninger til tortur. November 2012 KØBENHAVN EPINION OSLO EPINION AARHUS EPINION COPENHAGEN EPINION MALMÖ EPINION SAIGON

Holdninger til tortur. November 2012 KØBENHAVN EPINION OSLO EPINION AARHUS EPINION COPENHAGEN EPINION MALMÖ EPINION SAIGON Holdninger til tortur 16179 November 2012 KØBENHAVN DIGNITY 3. dec 2012 EPINION COPENHAGEN EPINION AARHUS EPINION OSLO EPINION MALMÖ EPINION SAIGON RYESGADE 3F 2200 COPENHAGEN N DENMARK T: +45 87 30 95

Læs mere

Befolkningsundersøgelse om cabotage-regler. Dansk Transport & Logistik (DTL)

Befolkningsundersøgelse om cabotage-regler. Dansk Transport & Logistik (DTL) t Befolkningsundersøgelse om cabotage-regler 16625 Dansk Transport & Logistik (DTL) 2. apr 2013 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kort om Epinion... 3 2. Baggrund...

Læs mere

Aarhusmålene Aarhus Kommune

Aarhusmålene Aarhus Kommune Aarhusmålene Aarhus Kommune Måling af Aarhusmålene [Introtekst til Web-survey] Tak, fordi du vil deltage i undersøgelsen. Vi gennemfører for øjeblikket en undersøgelse på vegne af Aarhus Kommune. Vi vil

Læs mere

September 2013. Faktaark Forbedringsforslag

September 2013. Faktaark Forbedringsforslag September 2013 Faktaark Forbedringsforslag Dette faktaark præsenterer hovedresultater fra en survey blandt kommunalpolitikere gennemført i august 2013. Resultaterne offentliggøres i Djøfs analysebrev DeFacto

Læs mere

Brugervurdering af www.adoptionsnaevnet.dk. Foretaget i forbindelse med Bedst på Nettet 2007

Brugervurdering af www.adoptionsnaevnet.dk. Foretaget i forbindelse med Bedst på Nettet 2007 Brugervurdering af www.adoptionsnaevnet.dk Foretaget i 2007 Rapporten er udarbejdet af Epinion Capacent November 2007 Om undersøgelsen Brugervurdering af www.adoptionsnaevnet.dk er foretaget i forbindelse

Læs mere

Kendskabsanalyse FSC. Århus. 16. december 2010 KØBENHAVN ÅRHUS SAIGON

Kendskabsanalyse FSC. Århus. 16. december 2010 KØBENHAVN ÅRHUS SAIGON Kendskabsanalyse FSC 16.december2010 KØBENHAVN ÅRHUS SAIGON Århus 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kort om Epinion... 3 2. Baggrund... 4 3. Frekvenser... 5 4. Krydstabuleringer... 10 4.1 Køn... 10 4.2 Alder...

Læs mere

September 2013. Faktaark: Kommunalpolitikernes arbejde

September 2013. Faktaark: Kommunalpolitikernes arbejde September 2013 Faktaark: Kommunalpolitikernes arbejde Dette faktaark præsenterer hovedresultater fra en survey blandt kommunalpolitikere gennemført i august 2013. Resultaterne offentliggøres i Djøfs analysebrev

Læs mere

Undersøgelse af brugertilfredshed hos modtagere af genoptræning

Undersøgelse af brugertilfredshed hos modtagere af genoptræning April 2015 SPØRGESKEMA TIL MODTAGERE AF GENOPTRÆNING (EFTER SUNDHEDSLOVENS 140 og SERVICELOVENS 86, STK.1) Det er valgfrit for kommunen, om de spørgsmål, der står med fed skrift, medtages i undersøgelsen.

Læs mere

Det gode liv Et uddrag af resultaterne fra borgerpanelsundersøgelsen. Analyse, Viden & Strategi Efteråret 2017

Det gode liv Et uddrag af resultaterne fra borgerpanelsundersøgelsen. Analyse, Viden & Strategi Efteråret 2017 Det gode liv Et uddrag af resultaterne fra borgerpanelsundersøgelsen Analyse, Viden & Strategi Efteråret 207 Baggrund og formål Byrådet i Ringkøbing-Skjern Kommune vedtog i 204 politikken om det gode liv.

Læs mere

:08:18 Page 1 of 15

:08:18 Page 1 of 15 [BEGIN SECTION :] [BEGIN SECTION :] [END SECTION :] If IOM.Info.IsDebug End If Goto Here [END SECTION :] : ntext = "Next" [#4] If c_sprogversion

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE R A N D E R S K O M M U N E B ø r n e h u s e t Ø s t e r v a n g, J u n i o r k l R a p p o r t 2 0 1 8 INDLEDNING Om rapporten Denne rapport præsenterer resultaterne

Læs mere

UNDERSØGELSE AF ØKONOMISKE, SOCIALE OG UDDANNELSESMÆSSIGE VILKÅR FOR KONTRAKTSPILLERE I DANSK HÅNDBOLD

UNDERSØGELSE AF ØKONOMISKE, SOCIALE OG UDDANNELSESMÆSSIGE VILKÅR FOR KONTRAKTSPILLERE I DANSK HÅNDBOLD UNDERSØGELSE AF ØKONOMISKE, SOCIALE OG UDDANNELSESMÆSSIGE VILKÅR FOR KONTRAKTSPILLERE I DANSK HÅNDBOLD Dette spørgeskema er udsendt til håndboldspillere i Håndboldligaerne (herrer og damer). Alle besvarelser

Læs mere

[Introduction] Hej mit navn er Elvi Nielsen, jeg ringer på vegne af NOTA.

[Introduction] Hej mit navn er Elvi Nielsen, jeg ringer på vegne af NOTA. [Introduction] Hej mit navn er Elvi Nielsen, jeg ringer på vegne af NOTA. Jeg ringer fordi vi er i færd med at gennemføre en undersøgelse om medievaner og skolegang blandt unge. Træffer jeg @name? Når

Læs mere

Fordomme mod efterlønnere lever

Fordomme mod efterlønnere lever Fordomme mod efterlønnere lever Befolkningens syn på hvor nedslidte efterlønnere er, afhænger af deres holdning til efterlønnen. Således tror kun 2 % af de som stemmer på K, R eller Liberal Alliance at

Læs mere

UNDERSØGELSE AF HOLDNING TIL GADERENHOLDELSE

UNDERSØGELSE AF HOLDNING TIL GADERENHOLDELSE Grafikrapport UNDERSØGELSE AF HOLDNING TIL GADERENHOLDELSE I Københavns Kommune Interviewperiode: Projektnr.: 17. - 25. november 2005 52924 Rapporteringsmåned: Supplerende rapport, februar 2006 Kunde:

Læs mere

Vælgerne bryder sig ikke om dobbeltmandater

Vælgerne bryder sig ikke om dobbeltmandater Vælgerne bryder sig ikke om dobbeltmandater To ud af tre vælgere mener, at dobbeltmandater gør det stort set umuligt at passe det politiske arbejde ordentligt, mens kun hver sjette ser det som en styrke.

Læs mere

Job & Kompetencecenter Vest

Job & Kompetencecenter Vest Jobkurs Job & Kompetencecenter Vest Total evalueringsrapport for Jobkurs 1. 9. - 31. 1. 213 Antal besvarelser: 62 Denne undersøgelse har i alt 62 respondenter. Undersøgelsen blev gennemført i perioden

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN TIL OG MED 5. KLASSE, DER GÅR I KLUB

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN TIL OG MED 5. KLASSE, DER GÅR I KLUB Okt. 2011 SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN TIL OG MED 5. KLASSE, DER GÅR I KLUB Det er valgfrit for kommunen, om de spørgsmål, der står med fed skrift, medtages i undersøgelsen. Dvs. følgende spørgsmål

Læs mere

Brugertilfredshedshed i hjemmeplejen 2015. Analyse, HR og Udvikling

Brugertilfredshedshed i hjemmeplejen 2015. Analyse, HR og Udvikling Brugertilfredshedshed i hjemmeplejen 2015 Analyse, HR og Udvikling Baggrund og metode...2 Svarprocent...2 Hvem har svaret?...2 Personlig hjælp...3 Praktisk hjælp...3 Madservice...4 Praktiske forhold omkring

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL ELEVER I SKOLER (INKL. SPECIALKLASSER)

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL ELEVER I SKOLER (INKL. SPECIALKLASSER) Undersøgelse af forældres brugerhed med skolerne i kommunen Januar 2015 SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL ELEVER I SKOLER (INKL. SPECIALKLASSER) Det er valgfrit for kommunen, om de spørgsmål, der står med fed

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE R A N D E R S K O M M U N E V o r u p B ø r n e - o g U n g d o m s h u s - JK R a p p o r t 2 0 1 8 INDLEDNING Kære skoler I denne rapport fremgår jeres resultater af

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE R A N D E R S K O M M U N E G å r d k l u b b e n F i s k e r g å r d e n R a p p o r t 2 0 1 8 INDLEDNING Kære skoler I denne rapport fremgår jeres resultater af den forældretilfredshedsundersøgelse,

Læs mere

Tillykke med huen her er dit liv. Indhold. Juni 2015

Tillykke med huen her er dit liv. Indhold. Juni 2015 Juni 2015 Tillykke med huen her er dit liv Med databaggrund i en registeranalyse og en survey beskrives typiske livsforløb medudgangspunkt i forskellige uddannelseslængder Hvilket socialt, økonomisk og

Læs mere

Kendskabet til det danske mindretal i Sydslesvig

Kendskabet til det danske mindretal i Sydslesvig Kendskabet til det danske mindretal i Sydslesvig 15090 KØBENHAVN Epinion for Grænseforeningen 29. marts 2012 EPINION COPENHAGEN EPINION AARHUS EPINION SAIGON RYESGADE 3F 2200 COPENHAGEN DENMARK T: +45

Læs mere

En ny vej - Statusrapport juli 2013

En ny vej - Statusrapport juli 2013 En ny vej - Statusrapport juli 2013 Af Konsulent, cand.mag. Hanne Niemann Jensen HR-afdelingen, Fredericia Kommune I det følgende sammenfattes resultaterne af en undersøgelse af borgernes oplevelse af

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE. R a p p o r t

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE. R a p p o r t FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE R A N D E R S K O M M U N E H o b r o v e j e n s S F O R a p p o r t 2 0 1 8 INDLEDNING Om rapporten Denne rapport præsenterer resultaterne for Hobrovejens SFO baseret

Læs mere

Nulpunktsmåling til cykliststrategi

Nulpunktsmåling til cykliststrategi Rådet for Større Færdselssikkerhed Nulpunktsmåling til cykliststrategi Rapport Capacent Epinion 30. december 2008 Indholdsfortegnelse 1 Kort Capacent Epinion...3 2 Baggrund...4 2.1 Indledning...4 3 Frekvenser...5

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE. R a p p o r t

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE. R a p p o r t FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE R A N D E R S K O M M U N E A s f e r g S F O R a p p o r t 2 0 1 8 INDLEDNING Om rapporten Denne rapport præsenterer resultaterne for Asferg SFO baseret på i alt 38 besvarelser

Læs mere

Madspild. Epinion. 4. feb 2016

Madspild. Epinion. 4. feb 2016 t Madspild 20216 Epinion 4. feb 2016 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kort om Epinion... 3 2. Baggrund... 4 3. Frekvenser... 5 4. Kryds med køn... 7 5. Kryds

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE. R a p p o r t

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE. R a p p o r t FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE R A N D E R S K O M M U N E M u n k h o l m s k o l e n s S F O R a p p o r t 2 0 1 8 INDLEDNING Om rapporten Denne rapport præsenterer resultaterne for Munkholmskolens

Læs mere

Udsagn om kosmetik. Tabelrapport

Udsagn om kosmetik. Tabelrapport t Udsagn om kosmetik Tabelrapport Miljøstyrelsen Juni 2013 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kort om Epinion... 3 2. Baggrund... 4 3. Frekvenser... 5 2 1. KORT

Læs mere

Exit. En analyse af danske virksomhedslederes exit strategier. Morten Bennedsen. Kasper M Nielsen. Udarbejdet for Erhvervs og Byggestyrelsen

Exit. En analyse af danske virksomhedslederes exit strategier. Morten Bennedsen. Kasper M Nielsen. Udarbejdet for Erhvervs og Byggestyrelsen Exit En analyse af danske virksomhedslederes exit strategier Af Morten Bennedsen Kasper M Nielsen Udarbejdet for Erhvervs og Byggestyrelsen Fontainebleau/Hong Kong 7. November 2009. 1 Indholdfortegnelse:

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE. R a p p o r t

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE. R a p p o r t FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE R A N D E R S K O M M U N E F å r u p S F O R a p p o r t 2 0 1 8 INDLEDNING Om rapporten Denne rapport præsenterer resultaterne for Fårup SFO baseret på i alt 50 besvarelser

Læs mere

Eksternt spørgeskema. Vejledning i udfyldning af spørgeskemaet. 1. Baggrundsoplysninger

Eksternt spørgeskema. Vejledning i udfyldning af spørgeskemaet. 1. Baggrundsoplysninger Eksternt spørgeskema Vejledning i udfyldning af spørgeskemaet Dette spørgeskema handler om kommunens kommunikation med borgerne. Det er din personlige mening om kommunikationen, som spørgeskemaet handler

Læs mere

Ikke desto mindre er det bemærkelsesværdigt, at halvdelen af de beskæftigede danskere er åbne over for at tage et job i Europa.

Ikke desto mindre er det bemærkelsesværdigt, at halvdelen af de beskæftigede danskere er åbne over for at tage et job i Europa. Notat Befolkningsundersøgelse om international jobmobilitet Til: Fra: Dansk Erhverv, LBU Capacent har på vegne af Dansk Erhverv gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt befolkningen på 18 år eller

Læs mere

Efterskoleforeningen. Pixi-udgave af rapport. Efterskolernes effekt på unges uddannelse og beskæftigelse

Efterskoleforeningen. Pixi-udgave af rapport. Efterskolernes effekt på unges uddannelse og beskæftigelse Pixi-udgave af rapport Efterskolernes effekt på unges uddannelse og beskæftigelse Capacent Epinion Indhold 1. Et efterskoleophold 1 1.1 Flere skal gennemføre en ungdomsuddannelse 1 1.2 Data og undersøgelsesmetode

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET. Børneinstitutionen Vedbyholm

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET. Børneinstitutionen Vedbyholm FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET Børneinstitutionen Vedbyholm 1 INDLEDNING OG LÆSEVEJLEDING I denne sektion præsenteres baggrunden for undersøgelsen og denne rapport. Derudover præsenteres

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN TIL OG MED 5. KLASSE, DER GÅR I KLUB

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN TIL OG MED 5. KLASSE, DER GÅR I KLUB April 2015 SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN TIL OG MED 5. KLASSE, DER GÅR I KLUB Det er valgfrit for kommunen, om de spørgsmål, der står med fed skrift, medtages i undersøgelsen. Dvs. følgende spørgsmål

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL ELEVER I SKOLER (INKL. SPECIALKLASSER)

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL ELEVER I SKOLER (INKL. SPECIALKLASSER) Undersøgelse af forældres brugerhed med skolerne i kommunen April 2015 SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL ELEVER I SKOLER (INKL. SPECIALKLASSER) Det er valgfrit for kommunen, om de spørgsmål, der står med fed

Læs mere

Spørgeskema - 4. udkast

Spørgeskema - 4. udkast Spørgeskema - 4. udkast Greve Kommune Borgerhed 2012 6. juni 2012 EPINION KØBENHAVN RYESGADE 3F DK-2200 KØBENHAVN N TLF. +45 87 30 95 00 TYA@EPINION.DK EPINION AARHUS SØNDERGADE 1A DK-8000 AARHUS C TLF.

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET. Børnehuset Baunevangen

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET. Børnehuset Baunevangen FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET Børnehuset Baunevangen 1 INDLEDNING OG LÆSEVEJLEDING I denne sektion præsenteres baggrunden for undersøgelsen og denne rapport. Derudover præsenteres

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET. Dagpleje Syd

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET. Dagpleje Syd FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET Dagpleje Syd 1 INDLEDNING OG LÆSEVEJLEDING I denne sektion præsenteres baggrunden for undersøgelsen og denne rapport. Derudover præsenteres en læsevejledning

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET. Børnehuset Humlebien

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET. Børnehuset Humlebien FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET Børnehuset Humlebien 1 INDLEDNING OG LÆSEVEJLEDING I denne sektion præsenteres baggrunden for undersøgelsen og denne rapport. Derudover præsenteres

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET. Børnehuset Trekløveren

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET. Børnehuset Trekløveren FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET Børnehuset Trekløveren 1 INDLEDNING OG LÆSEVEJLEDING I denne sektion præsenteres baggrunden for undersøgelsen og denne rapport. Derudover præsenteres

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET. Børnehuset Cirklen

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET. Børnehuset Cirklen FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET Børnehuset Cirklen 1 INDLEDNING OG LÆSEVEJLEDING I denne sektion præsenteres baggrunden for undersøgelsen og denne rapport. Derudover præsenteres en

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET. Børnehuset Tinsoldaten

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET. Børnehuset Tinsoldaten FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET Børnehuset Tinsoldaten 1 INDLEDNING OG LÆSEVEJLEDING I denne sektion præsenteres baggrunden for undersøgelsen og denne rapport. Derudover præsenteres

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET. Børnehuset Willer

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET. Børnehuset Willer FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET Børnehuset Willer 1 INDLEDNING OG LÆSEVEJLEDING I denne sektion præsenteres baggrunden for undersøgelsen og denne rapport. Derudover præsenteres en

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET. Vuggestuen Manegen

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET. Vuggestuen Manegen FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET Vuggestuen Manegen 1 INDLEDNING OG LÆSEVEJLEDING I denne sektion præsenteres baggrunden for undersøgelsen og denne rapport. Derudover præsenteres en

Læs mere

Hvad valgte du som nr. 1, da du den 1. marts skulle vælge, hvad du skal efter det her skoleår?

Hvad valgte du som nr. 1, da du den 1. marts skulle vælge, hvad du skal efter det her skoleår? Brugerundersøgelse 2015 UU-Lillebælt Er du: Dreng Pige 423 47,8% 457 51,6% Hvilken klasse går du i? 9. klasse 702 79,3% 10. klasse 183 20,7% Specialklasse 0 Hvad valgte du som nr. 1, da du den 1. marts

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET. Børnehuset Cassiopeia

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET. Børnehuset Cassiopeia FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET Børnehuset Cassiopeia 1 INDLEDNING OG LÆSEVEJLEDING I denne sektion præsenteres baggrunden for undersøgelsen og denne rapport. Derudover præsenteres

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET. Børnehuset Mælkebøtten

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET. Børnehuset Mælkebøtten FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET Børnehuset Mælkebøtten 1 INDLEDNING OG LÆSEVEJLEDING I denne sektion præsenteres baggrunden for undersøgelsen og denne rapport. Derudover præsenteres

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET. Børnehuset Rosenhøj

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET. Børnehuset Rosenhøj FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET Børnehuset Rosenhøj 1 INDLEDNING OG LÆSEVEJLEDING I denne sektion præsenteres baggrunden for undersøgelsen og denne rapport. Derudover præsenteres

Læs mere

GLADSAXE KOMMUNE 2016 BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE FOR HJEMMEPLEJEN

GLADSAXE KOMMUNE 2016 BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE FOR HJEMMEPLEJEN GLADSAXE KOMMUNE 2016 BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE FOR HJEMMEPLEJEN 1 INDHOLD Afsnit 01 Introduktion Side 03 Afsnit 02 Sammenfatning Side 05 Afsnit 03 Hjemmepleje Side 06 Afsnit 04 Bilag Side 27 2 01.

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET. Børnehuset Enghøj

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET. Børnehuset Enghøj FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET Børnehuset Enghøj 1 INDLEDNING OG LÆSEVEJLEDING I denne sektion præsenteres baggrunden for undersøgelsen og denne rapport. Derudover præsenteres en

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET. Børneinstitutionen Strandhuset

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET. Børneinstitutionen Strandhuset FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET Børneinstitutionen Strandhuset 1 INDLEDNING OG LÆSEVEJLEDING I denne sektion præsenteres baggrunden for undersøgelsen og denne rapport. Derudover præsenteres

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET. Børnehuset Egevolden

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET. Børnehuset Egevolden FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET Børnehuset Egevolden 1 INDLEDNING OG LÆSEVEJLEDING I denne sektion præsenteres baggrunden for undersøgelsen og denne rapport. Derudover præsenteres

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET. Dagpleje NordMidt

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET. Dagpleje NordMidt FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET Dagpleje NordMidt 1 INDLEDNING OG LÆSEVEJLEDING I denne sektion præsenteres baggrunden for undersøgelsen og denne rapport. Derudover præsenteres en

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET. Børnehuset Tryllestien

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET. Børnehuset Tryllestien FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET Børnehuset Tryllestien 1 INDLEDNING OG LÆSEVEJLEDING I denne sektion præsenteres baggrunden for undersøgelsen og denne rapport. Derudover præsenteres

Læs mere

Tilfredshed, engagement og passion

Tilfredshed, engagement og passion Tilfredshed, engagement og passion Lederne December 214 Indledning Undersøgelsen belyser om respondenterne er tilfredse med deres nuværende job om jobbet giver mening, og hvor engagererede de er i jobbet

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET. Børneinstitutionen Kernehuset

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET. Børneinstitutionen Kernehuset FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET Børneinstitutionen Kernehuset 1 INDLEDNING OG LÆSEVEJLEDING I denne sektion præsenteres baggrunden for undersøgelsen og denne rapport. Derudover præsenteres

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET. Kastanjehuset-Solgården

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET. Kastanjehuset-Solgården FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET Kastanjehuset-Solgården 1 INDLEDNING OG LÆSEVEJLEDING I denne sektion præsenteres baggrunden for undersøgelsen og denne rapport. Derudover præsenteres

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET. Børnehavehuset Brostykkevej 23

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET. Børnehavehuset Brostykkevej 23 FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET Børnehavehuset Brostykkevej 23 INDLEDNING OG LÆSEVEJLEDING I denne sektion præsenteres baggrunden for undersøgelsen og denne rapport. Derudover præsenteres

Læs mere

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2014

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2014 Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 214 Maj 214 : ADHD Svarprocent: 68% (13 besvarelser ud af 19 mulige) Netværksrapport Indhold og forord Indhold Overordnet resultat: Trivsel er,

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET. Børnehavehuset Lodsvej 64

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET. Børnehavehuset Lodsvej 64 FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET Børnehavehuset Lodsvej 64 1 INDLEDNING OG LÆSEVEJLEDING I denne sektion præsenteres baggrunden for undersøgelsen og denne rapport. Derudover præsenteres

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET. Børneinstitutionen Kirsebærhuset

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET. Børneinstitutionen Kirsebærhuset FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET Børneinstitutionen Kirsebærhuset 1 INDLEDNING OG LÆSEVEJLEDING I denne sektion præsenteres baggrunden for undersøgelsen og denne rapport. Derudover

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET. Bredalsparkens børnehave

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET. Bredalsparkens børnehave FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET Bredalsparkens børnehave 1 INDLEDNING OG LÆSEVEJLEDING I denne sektion præsenteres baggrunden for undersøgelsen og denne rapport. Derudover præsenteres

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET. Børnehuset Ærtebjerg

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET. Børnehuset Ærtebjerg FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET Børnehuset Ærtebjerg 1 INDLEDNING OG LÆSEVEJLEDING I denne sektion præsenteres baggrunden for undersøgelsen og denne rapport. Derudover præsenteres

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL MODTAGERE AF GENOPTRÆNING I FREDERIKS- BERG KOMMUNE. (EFTER SUNDHEDSLOVENS 140 og 119 og SERVI- CELOVENS 86, STK.

SPØRGESKEMA TIL MODTAGERE AF GENOPTRÆNING I FREDERIKS- BERG KOMMUNE. (EFTER SUNDHEDSLOVENS 140 og 119 og SERVI- CELOVENS 86, STK. Maj 2016 SPØRGESKEMA TIL MODTAGERE AF GENOPTRÆNING I FREDERIKS- BERG KOMMUNE (EFTER SUNDHEDSLOVENS 140 og 119 og SERVI- CELOVENS 86, STK.1 og 2) 1 VELKOMMEN TIL UNDERSØGELSEN AF BRUGERTILFREDSHED MED GENOPTRÆNING

Læs mere

Forevisningskort til hovedskema ESS 6. runde, 2012 INDHOLDSFORT5EGNELSE

Forevisningskort til hovedskema ESS 6. runde, 2012 INDHOLDSFORT5EGNELSE ESS DOCUMENT DATE: 17.12.2012 Forevisningskort til hovedskema ESS 6. runde, 2012 INDHOLDSFORT5EGNELSEE US NR.: 4527 Indsamlingsperiode: 2013 Us.4527 runde 6 Spørgsmål: A1, A2 KORT 1 Slet ingen tid Mindre

Læs mere

ZA5948. Flash Eurobarometer 404 (European Citizens' Digital Health Literacy) Country Questionnaire Denmark

ZA5948. Flash Eurobarometer 404 (European Citizens' Digital Health Literacy) Country Questionnaire Denmark ZA98 Flash Eurobarometer 0 (European Citizens' Digital Health Literacy) Country Questionnaire Denmark FL 0 - e-health Literacy - DK D Hvad er din alder? (SKRIV NED - HVIS "ØNSKER IKKE AT SVARE" KODE '99')

Læs mere

Sommerens gymnasiale studenter 2013

Sommerens gymnasiale studenter 2013 Sommerens gymnasiale studenter 2013 Af Lone Juul Hune Snart vil 2013-studenterne 1 præge gadebilledet. I den forbindelse har UNI C Statistik & Analyse set på, hvor mange der bliver studenter i år, og hvilken

Læs mere

Faktaark 4 - Tillykke med huen: Lykke

Faktaark 4 - Tillykke med huen: Lykke Juni 2015 Faktaark 4 - Tillykke med huen: Lykke Med databaggrund i en registeranalyse og en survey beskrives typiske livsforløb med udgangspunkt i forskellige uddannelseslængder Hvilket socialt, økonomisk

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE R A N D E R S K O M M U N E L a n g å S k o l e R a p p o r t 2 0 1 8 INDLEDNING Kære skoler I denne rapport fremgår jeres resultater af den forældretilfredshedsundersøgelse,

Læs mere

Introduktion til spørgeskemaet

Introduktion til spørgeskemaet Bilag 3 - Spørgeskema Introduktion til spørgeskemaet Vi er en gruppe sociologistuderende fra Aalborg Universitet, der er i gang med at lave en undersøgelse om Brønderslev Gymnasium og HF-kursus. Vi har

Læs mere

Prioriteringer i sygehusvæsenet

Prioriteringer i sygehusvæsenet t Prioriteringer i sygehusvæsenet 20360 Yngre Læger Marts 2016 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kort om Epinion... 3 2. Baggrund... 4 3. Fordelinger... 5 4.

Læs mere

Faktaark 5 - Tillykke med huen: Arbejdslivet

Faktaark 5 - Tillykke med huen: Arbejdslivet Juni 2015 Faktaark 5 - Tillykke med huen: Arbejdslivet Med databaggrund i en registeranalyse og en survey beskrives typiske livsforløb med udgangspunkt i forskellige uddannelseslængder Hvilket socialt,

Læs mere

Sammenlignet med december 2008 er der sket en markant positiv udvikling i danskernes villighed til at tage et job i det øvrige Europa.

Sammenlignet med december 2008 er der sket en markant positiv udvikling i danskernes villighed til at tage et job i det øvrige Europa. Analysenotat Krisen har øget danskernes internationale jobmobilitet Sammenlignet med december 2008 er der sket en markant positiv udvikling i danskernes villighed til at tage et job i det øvrige Europa.

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2016 RANDERS KOMMUNE ALLE DAGTILBUD Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for alle dagtilbud baseret på i alt 2.581 besvarelser. Undersøgelsen

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I SFO/FRITIDSHJEM

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I SFO/FRITIDSHJEM April 2015 SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I SFO/FRITIDSHJEM Det er valgfrit for kommunen, om de spørgsmål, der står med fed skrift, medtages i undersøgelsen. Dvs. følgende spørgsmål er valgfrie: nr.

Læs mere

Dette spørgeskema handler om den interne kommunikation i både den samlede kommune og den afdeling/institution, som du arbejder i.

Dette spørgeskema handler om den interne kommunikation i både den samlede kommune og den afdeling/institution, som du arbejder i. Internt spørgeskema Vejledning i udfyldning af spørgeskemaet Dette spørgeskema handler om den interne kommunikation i både den samlede kommune og den afdeling/institution, som du arbejder i. Det er din

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen 2012 - Skole og Kultur. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit:

Rapport - Trivselsundersøgelsen 2012 - Skole og Kultur. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Rapport - Trivselsundersøgelsen 12 - Skole og Kultur Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø, eventuelt

Læs mere

Öresundskomiteens kulturundersøgelse 2012

Öresundskomiteens kulturundersøgelse 2012 Öresundskomiteens kulturundersøgelse 2012 Først og fremmest har vi naturligvis interesseret os for besøg over Sundet. Skåningene krydser Sundet mere end sjællænderne ( bruges i dette notat som betegnelse

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE R A N D E R S K O M M U N E K o r s h ø j s k o l e n R a p p o r t 2 0 1 8 INDLEDNING Kære skoler I denne rapport fremgår jeres resultater af den forældretilfredshedsundersøgelse,

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE R A N D E R S K O M M U N E B j e r r e g r a v S k o l e R a p p o r t 2 0 1 8 INDLEDNING Kære skoler I denne rapport fremgår jeres resultater af den forældretilfredshedsundersøgelse,

Læs mere

Monitorering af danskernes rygevaner, 2010. Krydstabeller Alle. Q5. Ryger du? Ja, men sjældnere end hver uge. Ja, mindst en gang om ugen.

Monitorering af danskernes rygevaner, 2010. Krydstabeller Alle. Q5. Ryger du? Ja, men sjældnere end hver uge. Ja, mindst en gang om ugen. Q5. Ryger du? Q2. Køn Mand Kvinde Q1. Alder 15-19 år 20-29 år 30-39 år 40-49 år 50-59 år 60-69 år 70+ år Q3. Region Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland Ja, mindst en gang om ugen Ja,

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE R A N D E R S K O M M U N E V e s t e r b a k k e s k o l e n R a p p o r t 2 0 1 8 INDLEDNING Kære skoler I denne rapport fremgår jeres resultater af den forældretilfredshedsundersøgelse,

Læs mere

Trivsel og social baggrund

Trivsel og social baggrund Trivsel og social baggrund Den nationale trivselsmåling i grundskolen, 2015 Elevernes trivsel præsenteres i fire indikatorer - social trivsel, faglig trivsel, støtte og inspiration samt ro og orden. Eleverne

Læs mere

VTU 2014 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse

VTU 2014 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse VTU 14 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse Social- og sundhedsskolen Silkeborg Svarprocent: 84% (26 besvarelser ud af 31 mulige) Skolerapport Introduktion Indholdsfortegnelse Indledning og datagrundlag

Læs mere

SURVEY OM NORMERINGER I DAGINSTITUTIONER

SURVEY OM NORMERINGER I DAGINSTITUTIONER SURVEY OM NORMERINGER I DAGINSTITUTIONER BUPL & FOA 29. APRIL 2019 FORMÅL OG METODE FORMÅL Formålet med denne undersøgelse er at kortlægge forældres holdninger til normeringer i daginstitutioner. Formålet

Læs mere