5. Opsigelse De i henhold til Funktionærlovens 2 nævnte varsler finder anvendelse.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "5. Opsigelse De i henhold til Funktionærlovens 2 nævnte varsler finder anvendelse."

Transkript

1 Ansættelseskontrakt for privatansatte - med bemærkninger 1. Mellem undertegnede Virksomhedens navn og adresse: Medarbejderens navn og adresse: indgås ansættelseskontrakt på følgende vilkår: 2. Arbejdsstedets beliggenhed Vigtigt, da du ellers kan blive pålagt et helt nyt eller skiftende arbejdssteder. Er arbejdsstedet defineret kan en ændring kræve, at du får et varsel svarende til dit opsigelsesvarsel. 3. Stillingsbeskrivelse Medarbejderens titel er: Medarbejderens opgaver er: Vigtigt at få formuleret så det klart fremgår, at det er en akademisk stilling. Beskrivelsen af jobfunktionen bør være så klar, at den giver mulighed for at vurdere, om der på et senere tidspunkt sker en væsentlig ændring af stillingen. I så fald skal arbejdsgiveren give et varsel af samme længde som opsigelsesvarslet. Der er dog ikke tale om en detaljeret beskrivelse. 4. Ansættelsesforholdets begyndelsestidspunkt 5. Opsigelse De i henhold til Funktionærlovens 2 nævnte varsler finder anvendelse. Ofte vil man her møde en prøvetidsbestemmelse med et gensidigt opsigelsesvarsel på 14 dage i de 3 første måneder. Der kan være en særlig formulering om forkortet opsigelsesvarsel på 1 måned i forbindelse med 120 dages sygdom. En sådan ordning skal fremgå af kontrakten for at være gældende. Side 1 af 5

2 6. Ferie Ferieloven er gældende. Det i henhold til Ferielovens særlige ferietillæg udbetales med xx procent Derudover aftales der 5 feriefridage. Disse feriefridage kan efter aftale, hvis de ikke afholdes, udbetales eller overføres til næste ferieår. Ferieloven giver ret til 5 ugers ferie om året. Ferieloven giver ret til 1 procent i ferietillæg. På det private område med overenskomster kan procenten være 1,5 eller mere. På det offentlige område er procenten 1,5. Det er ikke givet, at man får dette med, men størstedelen af det private område har 5 ugers ferie plus 5 feriefridage om året i lighed med det offentlige område. 7. Løn og pension Løn Lønnen udgør ved ansættelsesforholdets start kr. xx pr. måned. Lønnen udbetales månedsvis bagud og indbetales på lønmodtagerens konto senest den 25. i hver måned. Lønnen forhandles og reguleres hvert år med virkning fra xx dato. Pension Arbejdsgiveren yder i pensionstillæg xx procent til den til enhver tid aftalte månedsløn. Pensionen indbetales i forbindelse med udbetaling af lønnen til fx Magistrenes Pensionskasse. Ofte vil der her stå sidste bankdag i måneden. Det er ikke givet, at man får eller ønsker at få pension. Det afgørende er den samlede bruttoløn. Hvis der ikke er en pensionsordning, vil arbejdsgiveren som regel altid være villig til at betale dele af lønnen ind til en pensionsordning. Procentdelen af lønnen, der afsættes til pension, varierer en del på det private område. På det offentlige område er det samlede pensionsbidrag 17,1 procent. På det private område er det samlede bidrag mange steder lavere. Vær opmærksom på DM s lønstatistik. Statistikkens tal omfatter både løn og pension. Side 2 af 5

3 8. Arbejdstid Den ugentlige arbejdstid er 37 timer inklusive frokostpause på 0,5 time pr. dag. Den daglige arbejdstid placeres på ugens 5 første hverdage i tidsrummet mellem kl og Tjenesterejser og efteruddannelse er arbejdstid. Overarbejde Arbejde udover 37 timer pr. uge er overarbejde og skal afspadseres 1:1. Afspadsering eller eventuel honorering skal være afviklet senest 6 måneder efter. Medarbejderen tilrettelægger indenfor de fastlagte rammer selv sin arbejdstid. Ofte er arbejdstiden fastsat eksklusiv frokost. Er det ikke med, kan arbejdstiden lægges om aftenen og i weekender. Tjenesterejser og efteruddannelse bør være en del af arbejdstiden. Dog er det i praksis ofte sådan, at kursusdeltagelse regnes som en dagsnorm på 7,4 time. Relativt ofte er kontrakterne uden en sådan bestemmelse om overarbejde. En blødere formulering kunne være: Hvilket skulle give mulighed for selvtilrettelagt afspadsering. 9. Løn under barsels- og adoptionsorlov Retten til løn under barsels- og adoptionsorlov er et vigtigt punkt. Hvis det ikke er nævnt i kontrakten er det funktionærlovens regler, der gælder, Den giver kun kvinder ret til ½ løn 4 uger før og 14 uger efter fødslen. Mænd har ingen ret til løn. En god formulering kunne være: Medarbejderen har ret til fuld løn under barsel svarende til den enhver tid gældende aftale mellem staten og organisationerne. Den giver kvinder ret til løn 6 uger før og op til 26 uger efter fødslen og mænd ret til løn i i alt 14 uger. En alternativ formulering kunne være: Medarbejderen har ret til fuld løn under barsel i de uger, hvor arbejdsgiveren kan modtage refusion fra den centrale barselsfond. Den centrale barselsfond giver refusion til arbejdsgiver for kvinder 4 uger før og 2 uger efter fødslen. For mænd 2 uger efter fødslen og for yderligere 21 ugers fællesorlov, som kan deles mellem forældrene. Hvis arbejdsgiver ikke er villig til at betale fuld løn i den periode, kan formuleringen være: Medarbejderen har under barsel som minimum ret til en løn, der svarer til den maksimale refusion i de uger, hvor virksomheden kan modtage refusion fra den centrale barselsfond. Side 3 af 5

4 10. Frihed med løn Frihed med løn ydes i følgende tilfælde: 2 dage i forbindelse med hjemmeboende børns sygdom. Frihed ydes tillige i fornødent omfang ved hjemmeboende børns læge-, tandlæge- og speciallægebesøg. På det offentlige område har medarbejderne ret til frihed med løn på barnets 1. og 2. sygedag. Det samme er gældende i en del private overenskomster, hvor der ligeledes er aftalt flere fridage med løn eksempelvis fredag efter Kristi Himmelfartsdag, Grundlovsdag og dagene mellem jul og nytår. 11. Efteruddannelse Fint at få med, men desværre sjældent muligt: Medarbejderen er berettiget til xx dages selvvalgt arbejdsgiverbetalt efteruddannelse pr. år. En anden formulering kunne være: Medarbejderen har ret og pligt til løbende at deltage i relevant efteruddannelse efter nærmere aftale med sin nærmeste leder. Ved arbejdsgiverbetalt efteruddannelse forstås, at der betales for såvel medgået tid samt kursusafgifter. 12. Rejser, repræsentation og kørsel i egen bil Medarbejderens forventede udgifter til rejser og repræsentation i virksomhedens tjeneste betales forud af virksomheden og opgøres efter regning ved førstkommende lønudbetaling. Kørsel i virksomhedens tjeneste i egen bil betales af virksomheden efter statens takster. Den ansatte fører kørselsregnskab, der godkendes og dokumenteres af virksomheden hver måned. Funktionærloven bestemmer, at medarbejderen har krav på at få et passende forskud til afholdelse af udgifter i forbindelse med ansættelsesforholdet. Side 4 af 5

5 13. Funktionærloven Funktionærloven er gældende for ansættelsesforholdet. Dato: Virksomhedens underskrift: Medarbejderens underskrift: Dette betyder, at man med sikkerhed er omfattet af Funktionærloven Hvis der henvises til en personalehåndbog eller lignende i kontrakten, skal du bede om de pågældende dokumenter, så du ved, hvad der ellers er gældende for dit ansættelsesforhold. Skabelon til kontrakt for privatansatte (word)» Side 5 af 5

Privatansattes arbejdstid

Privatansattes arbejdstid Privatansattes arbejdstid Dansk Magisterforening Nimbusparken Peter Bangs Vej 32 2000 Frederiksberg Telefon: 38 15 66 00 Telefax: 38 15 66 66 dm@magister.dk www.magister.dk Redaktion: Faglig konsulent

Læs mere

Overenskomst med tilhørende protokollater og aftaler mellem Teatrenes Interesseorganisation (TIO) og Teknisk Landsforbund (TL)

Overenskomst med tilhørende protokollater og aftaler mellem Teatrenes Interesseorganisation (TIO) og Teknisk Landsforbund (TL) Overenskomst med tilhørende protokollater og aftaler mellem Teatrenes Interesseorganisation (TIO) og Teknisk Landsforbund (TL) 1. juli 2010 1. juli 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Dækningsområde 2 Ansættelsesbrev

Læs mere

Overenskomst mellem Landsorganisationen Danske Daginstitutioner og FOA Fag og Arbejde for pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælpere,

Overenskomst mellem Landsorganisationen Danske Daginstitutioner og FOA Fag og Arbejde for pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælpere, Overenskomst mellem Landsorganisationen Danske Daginstitutioner og FOA Fag og Arbejde for pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælpere, ansat ved privat- og puljeinstitutioner der drives i henhold til

Læs mere

SYGEPLEJE OVERENSKOMST

SYGEPLEJE OVERENSKOMST SYGEPLEJE OVERENSKOMST BASISOVERENSKOMST 2010 2012 Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd 2010 2012 Sygeplejeoverenskomst 2010 2012 - Basisoverenskomst Indgået mellem DI Overenskomst

Læs mere

Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området

Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området 6. udgave 1. DECEMBER 2008 0. OM DENNE VEJLEDNING... 5 1. INDLEDNING... 6 2. RET TIL FRAVÆR OG DAGPENGE... 8 2.1. GENERELT... 8 2.2. FORLÆNGELSE AF ORLOVEN...

Læs mere

Ferieloven 2. maj 2002

Ferieloven 2. maj 2002 Ferieloven 2. maj 2002 Forord Ferieloven er kompliceret og kan være svær at forstå. Ledernes Hovedorganisation oplever stigende efterspørgsel på information om feriereglerne. Efterspørgslen på information

Læs mere

Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7

Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7 Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7 Idrætsforeningen som arbejdsgiver Kan trænere ansættes på tidsbegrænsede aftaler sæson efter sæson? Har en medhjælper ret til barselsorlov? Har en træner funktionærstatus?

Læs mere

Løn- og ansættelsesvilkår for pædagogisk personale ved frie grundskoler. 1. april 2013 31. marts 2015 BUPL og Skoleforeningerne ved Frie Grundskoler

Løn- og ansættelsesvilkår for pædagogisk personale ved frie grundskoler. 1. april 2013 31. marts 2015 BUPL og Skoleforeningerne ved Frie Grundskoler Løn- og ansættelsesvilkår for pædagogisk personale ved frie grundskoler 1. april 2013 31. marts 2015 BUPL og Skoleforeningerne ved Frie Grundskoler Aftale Håndbog OK 2013 2015 for det pædagogiske personale

Læs mere

2014/2017. Landsoverenskomst. Butiksoverenskomsten

2014/2017. Landsoverenskomst. Butiksoverenskomsten 2014/2017 Landsoverenskomst Butiksoverenskomsten 2014/2017 Landsoverenskomst For butikker mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Handel INDHOLD 1 ARBEJDSTID... 6 1. Arbejdstidens planlægning m.v... 6

Læs mere

Hvad gør jeg, hvis jeg bliver

Hvad gør jeg, hvis jeg bliver OM DIN overenskomst Må jeg arbejde hver weekend? Kan jeg få tilskud til transport? Hvor mange fridage har jeg ret til på en uge? Hvad gør jeg, hvis jeg bliver syg? sosu-elever Kære Elev Tillykke med din

Læs mere

Overenskomst for medarbejdere i Danica Pension 1. april 2014 31. marts 2017. Overenskomst for Danica Pension 1. april 2014 31.

Overenskomst for medarbejdere i Danica Pension 1. april 2014 31. marts 2017. Overenskomst for Danica Pension 1. april 2014 31. Overenskomst for Danica Pension 1. april 2014 31. marts 2017 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Kapitel 1 Gyldighedsområde 5 1... 5 Kapitel 2 Regler for alle medarbejdere 6 2 Almene vilkår i ansættelsesforholdet...

Læs mere

Funktionærloven. - med kommentarer

Funktionærloven. - med kommentarer 2012 Funktionærloven - med kommentarer Denne pjece beskriver dine rettigheder og pligter som funktionær i de almindeligt forekommende situationer, men vi vil alligevel opfordre dig til at kontakte PROSA,

Læs mere

2014/2017. Landsoverenskomst. Funktionæroverenskomst for Handel, Viden og Service

2014/2017. Landsoverenskomst. Funktionæroverenskomst for Handel, Viden og Service 2014/2017 Landsoverenskomst Funktionæroverenskomst for Handel, Viden og Service 2014/2017 Landsoverenskomst Funktionæroverenskomst for Handel, Viden og Service 2014 mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og

Læs mere

11.09.2 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

11.09.2 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE AKADEMIKERNE FOA - FAG OG ARBEJDE SUNDHEDSKARTELLET AFTALE OM FRAVÆR AF FAMILIEMÆSSIGE ÅRSAGER = Nyt i forhold til

Læs mere

Overenskomst 2014-2017 mellem Kooperationen og Teknisk Landsforbund

Overenskomst 2014-2017 mellem Kooperationen og Teknisk Landsforbund Overenskomst 2014-2017 mellem Kooperationen og Teknisk Landsforbund 1 Indholdsfortegnelse 1 OVERENSKOMSTENS OMRÅDE... 3 2 LØNBESTEMMELSE... 3 3 ELEVLØNNINGER... 4 4 SÆRLIG OPSPARING... 4 5 SOCIALE ANSÆTTELSER...

Læs mere

LANDSOVERENSKOMST 2014-2017. mellem. Bilfærgernes Rederiforening. HK/Privat (DIS)

LANDSOVERENSKOMST 2014-2017. mellem. Bilfærgernes Rederiforening. HK/Privat (DIS) LANDSOVERENSKOMST 2014-2017 mellem Bilfærgernes Rederiforening og HK/Privat (DIS) INDHOLDSFORTEGNELSE 1 - Overenskomstens område... 1 2 - Ansættelse... 1 3 - Opsigelsesregler... 1 4 - Arbejdstid og fridage...

Læs mere

Standard overenskomst 2012

Standard overenskomst 2012 Standard overenskomst 2012 Afsnit 1 Standardoverenskomst for pengeinstitut og realkreditinstitut Afsnit 2 Protokollat om pengeautomater - Værditransporter - Trin 87, trin 248E og lederløn - Pensionsbidrag

Læs mere

Vejledning om. Aftale om fravær af familiemæssige årsager. Barselsorlov, adoption, omsorgsdage og andet fravær for ansatte i kommuner,

Vejledning om. Aftale om fravær af familiemæssige årsager. Barselsorlov, adoption, omsorgsdage og andet fravær for ansatte i kommuner, Vejledning om Aftale om fravær af familiemæssige årsager Barselsorlov, adoption, omsorgsdage og andet fravær for ansatte i kommuner, 2 Forord Aftalen om fravær af familiemæssige årsager blev ændret ved

Læs mere

Aftale om ferie for personale ansat i kommuner. 05.12 O.11 27/2012 Side 1

Aftale om ferie for personale ansat i kommuner. 05.12 O.11 27/2012 Side 1 Aftale om ferie for personale ansat i kommuner KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte 05.12 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 05.12 Side 2 Kapitel 1. Indledende bestemmelser... 4 1. Aftalens område...

Læs mere

70.01 O.13 28/2014 Side 1. Overenskomst for syge- og sundhedsplejersker, og sundhed, jordemødre, farmakonomer m.fl.

70.01 O.13 28/2014 Side 1. Overenskomst for syge- og sundhedsplejersker, og sundhed, jordemødre, farmakonomer m.fl. Side 1 Overenskomst for syge- og sundhedsplejersker, ergoterapeuter, fysioterapeuter, ernæringsassistenter, professionsbachelorer i ernæring og sundhed, jordemødre, farmakonomer m.fl. KL Dansk Sygeplejeråd

Læs mere

Overenskomst for tandplejere. 53.41 O.13 31/2014 Side 1

Overenskomst for tandplejere. 53.41 O.13 31/2014 Side 1 Overenskomst for tandplejere KL Dansk Tandplejerforening 53.41 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 53.41 Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning... 3 1. Hvem er omfattet... 3 2. Afgrænsning - månedslønnede og

Læs mere

Vejledning om LG s dækning ved konkurs, ophør eller død

Vejledning om LG s dækning ved konkurs, ophør eller død Vejledning om LG s dækning ved konkurs, ophør eller død Denne vejledning er et opslagsværk til LG's samarbejdspartnere, der ønsker viden om LG's dækning ved en arbejdsgivers konkurs, ophør eller død. Vejledningen

Læs mere

2008 GODE RÅD OM OPSIGELSE GODE RÅD OM. Opsigelse. Udgivet af DANSK ERHVERV

2008 GODE RÅD OM OPSIGELSE GODE RÅD OM. Opsigelse. Udgivet af DANSK ERHVERV GODE RÅD OM Opsigelse 2008 GODE RÅD OM OPSIGELSE Udgivet af DANSK ERHVERV Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Selve opsigelsen 3 3. Opsigelsesvarsler 4 4. Forhold i opsigelsesperioden 5 5. Fratrædelsesgodtgørelser

Læs mere

Skal I være forældre? Graviditet, barsel og adoption samt orlov til børnepasning

Skal I være forældre? Graviditet, barsel og adoption samt orlov til børnepasning Skal I være forældre? Graviditet, barsel og adoption samt orlov til børnepasning Forbundet af It-professionelle 1 Forbundet af It-professionelle prosa.dk Telefon: 3336 4141 Fax: 3391 9044 prosa@prosa.dk

Læs mere

AFSNIT. Bestemmelser for alle medarbejdere side 1-99. Medarbejdere i charge til og med fuldmægtige side 101-157. IT-medarbejdere side 159-205

AFSNIT. Bestemmelser for alle medarbejdere side 1-99. Medarbejdere i charge til og med fuldmægtige side 101-157. IT-medarbejdere side 159-205 Bestemmelser for alle medarbejdere side 1-99 AFSNIT 1 Medarbejdere i charge til og med fuldmægtige side 101-157 IT-medarbejdere side 159-205 Taksatorer og lignende medarbejderkategorier side 207-217 Ekspeditionssekretærer,

Læs mere

Overenskomst 2014. Forsikringsområdet

Overenskomst 2014. Forsikringsområdet Overenskomst 2014 Forsikringsområdet 14 Bestemmelser for alle medarbejdere side 1-99 AFSNIT 1 Medarbejdere i charge til og med fuldmægtige side 101-157 IT-medarbejdere side 159-205 Taksatorer og lignende

Læs mere

Rammeaftale om tidsbegrænset ansættelse

Rammeaftale om tidsbegrænset ansættelse Rammeaftale om tidsbegrænset ansættelse Indledende bemærkninger Efter drøftelse med KTO udsender de kommunale og amtslige arbejdsgiverparter hermed nedenstående administrationsgrundlag til rammeaftalen

Læs mere

Nye regler for gymnasielærere - 2. udgave

Nye regler for gymnasielærere - 2. udgave Vejledning om Nye regler for gymnasielærere - 2. udgave (stx, hf, hhx, htx) November 2013 Vejledning om nye regler for gymnasielærere (stx, hf, hhx, htx) - 2. udgave Udgivet november 2013 Udgivet af Moderniseringsstyrelsen

Læs mere

JORD- OG BETONOVERENSKOMSTEN 2014 MELLEM: DANSK BYGGERI OG BYGGE-, JORD- OG MILJØARBEJDERNES FAGFORENING

JORD- OG BETONOVERENSKOMSTEN 2014 MELLEM: DANSK BYGGERI OG BYGGE-, JORD- OG MILJØARBEJDERNES FAGFORENING 2014 JORD- OG BETONOVERENSKOMSTEN 2014 MELLEM: DANSK BYGGERI OG BYGGE-, JORD- OG MILJØARBEJDERNES FAGFORENING 2014 2014 4 2014 Jord- og Betonoverenskomsten 2014 mellem Dansk Byggeri og Bygge-, Jord- og

Læs mere

OVERENSKOMST mellem Fjord Line Danmark A/S og 3F Privat Service Hotel og Restauration (tjenere)

OVERENSKOMST mellem Fjord Line Danmark A/S og 3F Privat Service Hotel og Restauration (tjenere) OVERENSKOMST mellem Fjord Line Danmark A/S og 3F Privat Service Hotel og Restauration (tjenere) Herværende overenskomst er gældende for tjeneste i skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister

Læs mere