Hjertemedicinsk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hjertemedicinsk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus"

Transkript

1 Hjertemedicinsk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Spørgeskemaet er udsendt til 399 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 9. august til 31. oktober % af disse svarede på spørgeskemaet. På landsplan svarede 56 % af de indlagte patienter. 56 % 68 % % Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse LUP Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser SIDE 1

2 INDHOLD OVERSIGTSFIGUR INDEN INDLÆGGELSEN OG VED MODTAGELSEN PÅ AFDELINGEN PERSONALE BEHANDLINGSFORLØB INFORMATION UDSKRIVELSE SAMLET INDTRYK DATAMATERIALE OVERSIGTSFIGUR FOR AFSNIT/UNDEROPDELINGER Om rapporten Nationale og regionale spørgsmål: Rapporten indeholder resultater for både nationale og regionale spørgsmål. De regionale spørgsmål kan kendes på, at spørgsmålsnummeret indeholder underscore ( _ ). Omkodninger af spørgsmål: Spørgsmålene er ikke altid opgjort, som de fremstår i spørgeskemaet. Her følger et par eksempler: - Svarene fra ét spørgsmål kan være opgjort på to forskellige måder, hvilket er angivet med en parentes efter spørgsmålsnummeret. - Svar fra flere spørgsmål kan være opsummeret i ét samlet resultat. - Endelig er der spørgsmål, hvor svarkategorier samles i opgørelsen. Det er eksempelvis tilfældet for spørgsmål 7, hvor svarkategorierne "for meget" og "for lidt" opgøres som negative svar, mens "passende" er et positivt svar. Mere detaljeret information om, hvilke spørgsmål der er omkodet og hvordan, kan du finde på: Sammenligning over tid (, eller ): Pilene i figurer og tabeller viser, om afdelingens resultat i år er bedre, dårligere eller ikke signifikant forskelligt fra afdelingens eget resultat i sidste måling. i specialeresultatet (O, U eller G): I figurer og tabeller angiver O, U og G, om afdelingens resultat er over, under eller ikke signifikant forskelligt fra specialeresultatet for Kardiologi på landsplan. Manglende tal ( - eller blank ) og ( * ): En stjerne ( * ) betyder, at datagrundlaget er for spinkelt til at foretage analysen. En streg ( - eller en blank ) betyder, at analysen ikke giver mening at gennemføre. De to mest almindelige eksempler på det er: - at vi ikke kan tildele O, U eller G i de regionale spørgsmål, da vi ikke har et specialeresultat på landsplan at sammenligne med. - at vi ikke kan sammenligne resultater over tid, hvis spørgsmålet ikke er det samme i og Læsevejledning: Du kan få mere hjælp til at læse figurer og tabeller i læsevejledningen på: Spørgeskemaer: Spørgeskemaet, patienterne har modtaget, kan du finde på: LUP Hjertemedicinsk afdeling (Odense), OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus SIDE 2

3 OVERSIGTSFIGUR 8_3. Stemningen blandt personalet er god (240) 22_2. Patienten har tillid til at have fået den rette sygeplejefaglige behandling (270) 22_1. Patienten har tillid til at have fået den rette lægelige behandling (266) 8_2. Muligheden for at tale med en sygeplejerske er god (251) 5. Kontaktperson tager ansvar for forløbet (83) 2. Modtagelsen på afdelingen er god (259) 1. Afdelingen informerer godt om ventetid fra indkaldelse til indlæggelse (137) 6. Personalets viden om sygdomsforløb er god ved planlagte samtaler (232) 22. Det samlede indtryk er godt (268) 21. Tilrettelæggelsen af det samlede behandlingsforløb er god (245) 14. Den mundtlige information er god (270) 16. Informationsmaterialet er godt (205) 16_2. Informationer fra forskelligt personale stemmer overens (260) 13. Overflytning mellem afdelinger er godt tilrettelagt (134) 7. Patienten er passende inddraget i beslutninger om behandlingen (265) 16_1. Omfanget af information under indlæggelsen er passende (269) 17. Patienten er tryg ved at skulle hjem (270) 8_4. Får den hjælp, patienten har brug for (204) 20_2. Patienten har viden om steder at henvende sig efter udskrivelsen (261) 12. Patienten oplever ikke unødig ventetid, der forlænger opholdet (239) 9. Patienten oplever ikke fejl (265) 19. Afdelingens orientering af praktiserende læge er god (120) 15. Modtager tilstrækkeligt informationsmateriale (230) 7_1. Patientens viden og ressourcer er inddraget i behandlingsforløbet (263) 16_3. Har afsluttende samtale om indlæggelsesforløbet inden udskrivelsen (240) 8_5. Får dækket sit behov for søvn og hvile under indlæggelsen (243) 18. Samarbejdet mellem afdeling og kommunal hjemmepleje er godt (50) 8_1. Muligheden for at tale med en læge er god (199) 8. Pårørende er passende inddraget i beslutninger om behandlingen (177) 4. Patienten har kontaktperson(er) med særligt ansvar (106) 20_1. Patienten er ikke i tvivl om noget efter udskrivelsen (249) 11. Personalet er gode til at håndtere fejl (22) 20. Er tilstrækkeligt informeret om livsstilens betydning for helbredet (189) 12_1. Patienten bliver informeret om årsagen til ventetid på behandlingen (24) G G G 3 2 G G G G G G G U O G U G G G G * G U % Meget positiv Positiv Negativ Meget negativ svar på det enkelte spørgsmål er vist i en parentes efter spørgsmålsteksten. To stjerner ved siden af hinanden ( * * ) helt til højre i figuren betyder, at hverken sammenligning over tid (første * ) eller placering i specialeresultatet (anden * ) kan foretages, da datagrundlaget er for spinkelt i begge analyser. LUP Hjertemedicinsk afdeling (Odense), OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus SIDE 3

4 INDEN INDLÆGGELSEN OG VED MODTAGELSEN PÅ AFDELINGEN 1. Afdelingen informerer godt om ventetid fra indkaldelse til indlæggelse (137) 2. Modtagelsen på afdelingen er god (259) G G % Meget positiv Positiv Negativ Meget negativ Fakta om temaet Kommentarfelt Patienten har mulighed for at skrive en kommentar til modtagelsen i afdelingen i et åbent kommentarfelt (Spørgsmål 3). De kommentarer, patienterne har skrevet, er samlet i en pdf-fil, som er sendt til afdelingen. LUP Hjertemedicinsk afdeling (Odense), OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus SIDE 4

5 1. Hvordan vurderer du, at afdelingen informerede dig om ventetiden, fra du blev indkaldt til afdelingen, til du blev indlagt? (Omfatter kun patienter, som var planlagt indlagt) godt Godt Dårligt dårligt i Specialeresultat for Kardiologi ,9 60,3 2,6 1,2 - Hjertemedicinsk afdeling (Odense) ,6 62,0 2,2 2,2 G 0-59 år 35 31,4 60,0 5,7 2, år ,3 62,7 1,0 2,0 - - Akut indlagt 0 0,0 0,0 0,0 0,0 - - Planlagt indlagt ,6 62,0 2,2 2,2 - - Mand 90 36,7 60,0 2,2 1,1 - - Kvinde 47 27,7 66,0 2,1 4, _020 Hjertemedicinsk Afdeling B ,6 62,0 2,2 2, Hvordan oplevede du modtagelsen på afdelingen? god God Dårlig dårlig i Specialeresultat for Kardiologi ,4 47,2 2,6 0,8 - Hjertemedicinsk afdeling (Odense) ,9 43,2 3,5 0,4 G 0-59 år 57 47,4 47,4 5,3 0, år ,5 42,1 3,0 0,5 - - Akut indlagt ,7 42,5 1,9 0,0 - - Planlagt indlagt ,0 43,8 4,6 0,7 - - Mand ,5 41,0 3,5 0,0 - - Kvinde 86 47,7 47,7 3,5 1, _020 Hjertemedicinsk Afdeling B ,9 43,2 3,5 0,4 - - LUP Hjertemedicinsk afdeling (Odense), OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus SIDE 5

6 PERSONALE 4. Patienten har kontaktperson(er) med særligt ansvar (106) 5. Kontaktperson tager ansvar for forløbet (83) 6. Personalets viden om sygdomsforløb er god ved planlagte samtaler (232) 7. Patienten er passende inddraget i beslutninger om behandlingen (265) 7_1. Patientens viden og ressourcer er inddraget i behandlingsforløbet (263) 8. Pårørende er passende inddraget i beslutninger om behandlingen (177) 8_1. Muligheden for at tale med en læge er god (199) 8_2. Muligheden for at tale med en sygeplejerske er god (251) 8_3. Stemningen blandt personalet er god (240) G G G 92 8 G G % Meget positiv Positiv Negativ Meget negativ LUP Hjertemedicinsk afdeling (Odense), OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus SIDE 6

7 4. Oplevede du, at én eller flere kontaktperson(er) på afdelingen havde særligt ansvar for dit forløb? (Omfatter kun patienter, som har været indlagt mere end to døgn) Ja Nej i Specialeresultat for Kardiologi ,6 22,4 - Hjertemedicinsk afdeling (Odense) ,1 17,9 G 0-59 år 20 80,0 20, år 86 82,6 17,4 - - Akut indlagt 63 79,4 20,6 - - Planlagt indlagt 43 86,0 14,0 - - Mand 73 84,9 15,1 - - Kvinde 33 75,8 24, _020 Hjertemedicinsk Afdeling B ,1 17, Hvordan vurderer du alt i alt, at din/dine kontaktperson(er) har taget ansvar for dit forløb? (Omfatter kun patienter, som har været indlagt mere end to døgn, og som har haft en kontaktperson) godt Godt Dårligt dårligt i Specialeresultat for Kardiologi ,1 54,5 1,2 0,3 - Hjertemedicinsk afdeling (Odense) 83 48,2 48,2 3,6 0,0 G 0-59 år 16 62,5 31,3 6,3 0, år 67 44,8 52,2 3,0 0,0 - - Akut indlagt 46 45,7 47,8 6,5 0,0 - - Planlagt indlagt 37 51,4 48,6 0,0 0,0 - - Mand 58 58,6 36,2 5,2 0,0 - - Kvinde 25 24,0 76,0 0,0 0, _020 Hjertemedicinsk Afdeling B 83 48,2 48,2 3,6 0,0 - - LUP Hjertemedicinsk afdeling (Odense), OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus SIDE 7

8 6. Hvordan vurderer du, at afdelingens personale havde sat sig ind i dit sygdomsforløb ved de planlagte samtaler? godt Godt Dårligt dårligt i Specialeresultat for Kardiologi ,6 62,1 4,6 1,7 - Hjertemedicinsk afdeling (Odense) ,1 61,2 3,0 1,7 G 0-59 år 54 37,0 53,7 7,4 1, år ,1 63,5 1,7 1,7 - - Akut indlagt 90 38,9 55,6 1,1 4,4 - - Planlagt indlagt ,0 64,8 4,2 0,0 - - Mand ,8 62,1 1,9 1,2 - - Kvinde 71 32,4 59,2 5,6 2, _020 Hjertemedicinsk Afdeling B ,1 61,2 3,0 1, I hvilket omfang blev du inddraget i de beslutninger, der skulle træffes om din behandling og pleje? For meget Passende For lidt i Specialeresultat for Kardiologi ,9 89,5 9,6 - Hjertemedicinsk afdeling (Odense) 265 0,0 92,5 7,5 G 0-59 år 58 0,0 94,8 5, år 207 0,0 91,8 8,2 - - Akut indlagt 113 0,0 88,5 11,5 - - Planlagt indlagt 152 0,0 95,4 4,6 - - Mand 182 0,0 92,3 7,7 - - Kvinde 83 0,0 92,8 7, _020 Hjertemedicinsk Afdeling B 265 0,0 92,5 7,5 - - LUP Hjertemedicinsk afdeling (Odense), OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus SIDE 8

9 7_1. I hvilket omfang oplevede du, at din egen viden og ressourcer blev inddraget i hele dit indlæggelses-/behandlingsforløb? For meget Passende For lidt i Specialeresultat for Kardiologi Hjertemedicinsk afdeling (Odense) 263 1,1 86,7 12, år 58 0,0 94,8 5, år 205 1,5 84,4 14,1 - - Akut indlagt 111 1,8 85,6 12,6 - - Planlagt indlagt 152 0,7 87,5 11,8 - - Mand 182 0,5 89,0 10,4 - - Kvinde 81 2,5 81,5 16, _020 Hjertemedicinsk Afdeling B 263 1,1 86,7 12, I hvilket omfang blev dine pårørende inddraget i de beslutninger, der skulle træffes om din behandling og pleje? For meget Passende For lidt i Specialeresultat for Kardiologi ,0 83,2 15,9 - Hjertemedicinsk afdeling (Odense) 177 1,1 83,1 15,8 G 0-59 år 36 0,0 80,6 19, år 141 1,4 83,7 14,9 - - Akut indlagt 79 2,5 77,2 20,3 - - Planlagt indlagt 98 0,0 87,8 12,2 - - Mand 119 0,8 84,9 14,3 - - Kvinde 58 1,7 79,3 19, _020 Hjertemedicinsk Afdeling B 177 1,1 83,1 15,8 - - LUP Hjertemedicinsk afdeling (Odense), OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus SIDE 9

10 8_1. Hvordan oplevede du muligheden for at tale med en læge, når du havde behov for det? (Omfatter kun patienter, som har haft behov for det) god God Dårlig dårlig i Specialeresultat for Kardiologi Hjertemedicinsk afdeling (Odense) ,6 66,8 13,1 3, år 47 17,0 68,1 10,6 4, år ,4 66,4 13,8 3,3 - - Akut indlagt 89 20,2 58,4 16,9 4,5 - - Planlagt indlagt ,6 73,6 10,0 2,7 - - Mand ,5 62,3 15,8 3,4 - - Kvinde 53 11,3 79,2 5,7 3, _020 Hjertemedicinsk Afdeling B ,6 66,8 13,1 3, _2. Hvordan oplevede du muligheden for at tale med en sygeplejerske, når du havde behov for det? (Omfatter kun patienter, som har haft behov for det) god God Dårlig dårlig i Specialeresultat for Kardiologi Hjertemedicinsk afdeling (Odense) ,4 57,0 1,6 2, år 56 35,7 57,1 3,6 3, år ,5 56,9 1,0 1,5 - - Akut indlagt ,5 53,8 2,8 1,9 - - Planlagt indlagt ,9 59,3 0,7 2,1 - - Mand ,9 53,7 1,7 1,7 - - Kvinde 76 31,6 64,5 1,3 2, _020 Hjertemedicinsk Afdeling B ,4 57,0 1,6 2,0 - - LUP Hjertemedicinsk afdeling (Odense), OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus SIDE 10

11 8_3. Hvordan oplevede du stemningen blandt personalet på afdelingen? god God Dårlig dårlig i Specialeresultat for Kardiologi Hjertemedicinsk afdeling (Odense) ,8 57,5 1,7 0, år 48 27,1 72,9 0,0 0, år ,3 53,6 2,1 0,0 - - Akut indlagt ,8 59,2 1,9 0,0 - - Planlagt indlagt ,3 56,2 1,5 0,0 - - Mand ,1 56,7 1,2 0,0 - - Kvinde 69 37,7 59,4 2,9 0, _020 Hjertemedicinsk Afdeling B ,8 57,5 1,7 0,0 - - LUP Hjertemedicinsk afdeling (Odense), OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus SIDE 11

12 BEHANDLINGSFORLØB 8_4. Får den hjælp, patienten har brug for (204) 8_5. Får dækket sit behov for søvn og hvile under indlæggelsen (243) 9. Patienten oplever ikke fejl (265) 11. Personalet er gode til at håndtere fejl (22) 12. Patienten oplever ikke unødig ventetid, der forlænger opholdet (239) 12_1. Patienten bliver informeret om årsagen til ventetid på behandlingen (24) 13. Overflytning mellem afdelinger er godt tilrettelagt (134) G * G O G % Meget positiv Positiv Negativ Meget negativ Fakta om temaet Spørgsmål, der ikke indgår i figuren Spørgsmål 8_4 er en opsamling af spørgsmål 8_4a-c. Det er kun opsamlingsspørgsmålet, der indgår i figuren. Spørgsmål 8_4a-c kan ses i tabellerne senere i kapitlet. Kommentarfelt Patienten har mulighed for at uddybe, hvad årsagen til, at han/hun ikke fik dækket sit søvnbehov var og hvilke(n) fejl han/hun oplevede i et åbent kommentarfelt (Spørgsmål 8_6 og 10). De kommentarer, patienterne har skrevet, er samlet i en pdf-fil, som er sendt til afdelingen. LUP Hjertemedicinsk afdeling (Odense), OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus SIDE 12

13 8_4. Fik du den hjælp, du havde brug for? Ja Nej i Specialeresultat for Kardiologi Hjertemedicinsk afdeling (Odense) ,2 9, år 43 88,4 11, år ,7 9,3 - - Akut indlagt 90 87,8 12,2 - - Planlagt indlagt ,1 7,9 - - Mand ,0 8,0 - - Kvinde 67 86,6 13, _020 Hjertemedicinsk Afdeling B ,2 9, _4a. Fik du den hjælp, du havde brug for til at spise og drikke? høj nogen Nej, kun i mindre Nej, slet ikke i Specialeresultat for Kardiologi Hjertemedicinsk afdeling (Odense) ,0 25,2 3,2 0, år 34 79,4 14,7 5,9 0, år ,6 28,1 2,5 0,8 - - Akut indlagt 69 66,7 27,5 5,8 0,0 - - Planlagt indlagt 86 74,4 23,3 1,2 1,2 - - Mand ,4 26,9 3,7 0,0 - - Kvinde 47 74,5 21,3 2,1 2, _020 Hjertemedicinsk Afdeling B ,0 25,2 3,2 0,6 - - LUP Hjertemedicinsk afdeling (Odense), OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus SIDE 13

14 8_4b. Fik du den hjælp, du havde brug for til personlig hygiejne? høj nogen Nej, kun i mindre Nej, slet ikke i Specialeresultat for Kardiologi Hjertemedicinsk afdeling (Odense) ,4 31,2 5,0 1, år 27 77,8 14,8 3,7 3, år ,8 35,1 5,3 0,9 - - Akut indlagt 68 61,8 30,9 5,9 1,5 - - Planlagt indlagt 73 63,0 31,5 4,1 1,4 - - Mand 97 62,9 33,0 2,1 2,1 - - Kvinde 44 61,4 27,3 11,4 0, _020 Hjertemedicinsk Afdeling B ,4 31,2 5,0 1, _4c. Fik du den hjælp, du havde brug for til smertebehandling? høj nogen Nej, kun i mindre Nej, slet ikke i Specialeresultat for Kardiologi Hjertemedicinsk afdeling (Odense) ,3 24,7 5,6 2, år 35 71,4 20,0 8,6 0, år ,1 26,0 4,7 3,1 - - Akut indlagt 70 65,7 24,3 5,7 4,3 - - Planlagt indlagt 92 68,5 25,0 5,4 1,1 - - Mand ,9 28,1 6,1 0,9 - - Kvinde 48 72,9 16,7 4,2 6, _020 Hjertemedicinsk Afdeling B ,3 24,7 5,6 2,5 - - LUP Hjertemedicinsk afdeling (Odense), OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus SIDE 14

15 8_5. Fik du dækket dit behov for søvn og hvile under indlæggelsen? høj nogen Nej, kun i mindre Nej, slet ikke i Specialeresultat for Kardiologi Hjertemedicinsk afdeling (Odense) ,8 42,0 10,3 4, år 56 28,6 46,4 16,1 8, år ,1 40,6 8,6 3,7 - - Akut indlagt ,6 35,9 12,6 3,9 - - Planlagt indlagt ,3 46,4 8,6 5,7 - - Mand ,1 39,1 7,1 4,7 - - Kvinde 74 28,4 48,6 17,6 5, _020 Hjertemedicinsk Afdeling B ,8 42,0 10,3 4, Oplevede du, at der skete fejl i forbindelse med dit indlæggelsesforløb? Ja Nej i Specialeresultat for Kardiologi ,8 91,2 - Hjertemedicinsk afdeling (Odense) ,3 88,7 G 0-59 år 57 14,0 86, år ,6 89,4 - - Akut indlagt ,6 88,4 - - Planlagt indlagt ,1 88,9 - - Mand ,5 88,5 - - Kvinde 83 10,8 89, _020 Hjertemedicinsk Afdeling B ,3 88,7 - - LUP Hjertemedicinsk afdeling (Odense), OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus SIDE 15

16 11. Hvordan synes du, at personalet tog hånd om fejlen/fejlene, efter den/de blev opdaget? (Omfatter kun patienter, som har oplevet fejl, og hvor personalet har kendt til fejlen(e)) godt Godt Dårligt dårligt i Specialeresultat for Kardiologi ,5 42,2 24,6 12,7 - Hjertemedicinsk afdeling (Odense) 22 18,2 40,9 22,7 18,2 * G 0-59 år 4 50,0 25,0 0,0 25, år 18 11,1 44,4 27,8 16,7 - - Akut indlagt 10 20,0 40,0 30,0 10,0 - - Planlagt indlagt 12 16,7 41,7 16,7 25,0 - - Mand 15 20,0 46,7 20,0 13,3 - - Kvinde 7 14,3 28,6 28,6 28, _020 Hjertemedicinsk Afdeling B 22 18,2 40,9 22,7 18, Oplevede du, at der opstod unødig ventetid på undersøgelser eller behandlinger, der forlængede dit ophold på sygehuset? høj nogen Nej, kun i mindre Nej, slet ikke i Specialeresultat for Kardiologi ,1 10,7 17,2 68,0 - Hjertemedicinsk afdeling (Odense) 239 2,9 7,9 15,5 73,6 O 0-59 år 58 5,2 3,4 13,8 77, år 181 2,2 9,4 16,0 72,4 - - Akut indlagt 96 4,2 8,3 16,7 70,8 - - Planlagt indlagt 143 2,1 7,7 14,7 75,5 - - Mand 166 4,2 8,4 16,9 70,5 - - Kvinde 73 0,0 6,8 12,3 80, _020 Hjertemedicinsk Afdeling B 239 2,9 7,9 15,5 73,6 - - LUP Hjertemedicinsk afdeling (Odense), OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus SIDE 16

17 12_1. Blev du informeret om, hvorfor der var ventetid? Ja Nej i Specialeresultat for Kardiologi Hjertemedicinsk afdeling (Odense) 24 41,7 58, år 5 40,0 60, år 19 42,1 57,9 - - Akut indlagt 12 50,0 50,0 - - Planlagt indlagt 12 33,3 66,7 - - Mand 21 38,1 61,9 - - Kvinde 3 66,7 33, _020 Hjertemedicinsk Afdeling B 24 41,7 58, Hvordan vurderer du, at din overflytning mellem forskellige afdelinger var tilrettelagt? (Omfatter kun patienter, som er blevet overflyttet) godt Godt Dårligt dårligt i Specialeresultat for Kardiologi ,2 64,0 6,1 2,7 - Hjertemedicinsk afdeling (Odense) ,1 69,4 5,2 2,2 G 0-59 år 33 24,2 69,7 3,0 3, år ,8 69,3 5,9 2,0 - - Akut indlagt 55 21,8 67,3 5,5 5,5 - - Planlagt indlagt 79 24,1 70,9 5,1 0,0 - - Mand 94 18,1 74,5 5,3 2,1 - - Kvinde 40 35,0 57,5 5,0 2, _020 Hjertemedicinsk Afdeling B ,1 69,4 5,2 2,2 - - LUP Hjertemedicinsk afdeling (Odense), OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus SIDE 17

18 INFORMATION 14. Den mundtlige information er god (270) 15. Modtager tilstrækkeligt informationsmateriale (230) 16. Informationsmaterialet er godt (205) 16_1. Omfanget af information under indlæggelsen er passende (269) 16_2. Informationer fra forskelligt personale stemmer overens (260) G G G % Meget positiv Positiv Negativ Meget negativ LUP Hjertemedicinsk afdeling (Odense), OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus SIDE 18

19 14. Hvordan vurderer du alt i alt den mundtlige information, du fik, mens du var indlagt? god God Dårlig dårlig i Specialeresultat for Kardiologi ,5 60,1 4,6 0,7 - Hjertemedicinsk afdeling (Odense) ,7 57,8 5,2 0,4 G 0-59 år 58 36,2 56,9 6,9 0, år ,8 58,0 4,7 0,5 - - Akut indlagt ,9 56,5 8,7 0,9 - - Planlagt indlagt ,7 58,7 2,6 0,0 - - Mand ,2 56,8 5,5 0,5 - - Kvinde 87 35,6 59,8 4,6 0, _020 Hjertemedicinsk Afdeling B ,7 57,8 5,2 0, Har du i forbindelse med dit indlæggelsesforløb modtaget tilstrækkeligt informationsmateriale om din sygdom og/eller behandling? Ja Nej i Specialeresultat for Kardiologi ,5 14,5 - - Hjertemedicinsk afdeling (Odense) ,3 11,7 - G 0-59 år 53 88,7 11, år ,1 11,9 - - Akut indlagt 94 84,0 16,0 - - Planlagt indlagt ,2 8,8 - - Mand ,1 8,9 - - Kvinde 72 81,9 18, _020 Hjertemedicinsk Afdeling B ,3 11,7 - - LUP Hjertemedicinsk afdeling (Odense), OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus SIDE 19

20 16. Hvordan vurderer du det informations-materiale, du fik? (Omfatter kun patienter, for hvem informationsmateriale er aktuelt) godt Godt Dårligt dårligt i Specialeresultat for Kardiologi ,9 71,3 3,5 1,3 - - Hjertemedicinsk afdeling (Odense) ,4 69,3 5,4 1,0 - G 0-59 år 50 16,0 76,0 8,0 0, år ,1 67,1 4,5 1,3 - - Akut indlagt 80 22,5 70,0 7,5 0,0 - - Planlagt indlagt ,6 68,8 4,0 1,6 - - Mand ,1 68,3 4,9 0,7 - - Kvinde 63 20,6 71,4 6,3 1, _020 Hjertemedicinsk Afdeling B ,4 69,3 5,4 1, _1. Hvordan vurderer du samlet set omfanget af den information, du fik, mens du var indlagt? For meget Passende For lidt i Specialeresultat for Kardiologi Hjertemedicinsk afdeling (Odense) 269 0,4 92,2 7, år 57 0,0 91,2 8, år 212 0,5 92,5 7,1 - - Akut indlagt 114 0,9 91,2 7,9 - - Planlagt indlagt 155 0,0 92,9 7,1 - - Mand 184 0,5 91,8 7,6 - - Kvinde 85 0,0 92,9 7, _020 Hjertemedicinsk Afdeling B 269 0,4 92,2 7,4 - - LUP Hjertemedicinsk afdeling (Odense), OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus SIDE 20

21 16_2. Oplevede du, at de informationer, du fik fra forskelligt personale på afdelingen, stemte overens? høj nogen Nej, kun i mindre Nej, slet ikke i Specialeresultat for Kardiologi Hjertemedicinsk afdeling (Odense) ,5 36,2 4,2 3, år 57 61,4 33,3 5,3 0, år ,2 36,9 3,9 3,9 - - Akut indlagt ,6 31,5 7,2 2,7 - - Planlagt indlagt ,0 39,6 2,0 3,4 - - Mand ,2 39,0 2,8 4,0 - - Kvinde 83 61,4 30,1 7,2 1, _020 Hjertemedicinsk Afdeling B ,5 36,2 4,2 3,1 - - LUP Hjertemedicinsk afdeling (Odense), OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus SIDE 21

22 UDSKRIVELSE 16_3. Har afsluttende samtale om indlæggelsesforløbet inden udskrivelsen (240) 17. Patienten er tryg ved at skulle hjem (270) 18. Samarbejdet mellem afdeling og kommunal hjemmepleje er godt (50) 19. Afdelingens orientering af praktiserende læge er god (120) 20. Er tilstrækkeligt informeret om livsstilens betydning for helbredet (189) 20_1. Patienten er ikke i tvivl om noget efter udskrivelsen (249) 20_2. Patienten har viden om steder at henvende sig efter udskrivelsen (261) U G U U % Meget positiv Positiv Negativ Meget negativ Fakta om temaet Spørgsmål, der ikke indgår i figuren Spørgsmål 20 er en opsamling af spørgsmål 20a-d. Det er kun opsamlingsspørgsmålet, der indgår i figuren. Spørgsmål 20a-d kan ses i tabellerne senere i kapitlet. Spørgsmål 20_1 er en opsamling af spørgsmål 20_1a-c. Det er kun opsamlingsspørgsmålet, der indgår i figuren. Spørgsmål 20_1a-c kan ses i tabellerne senere i kapitlet. LUP Hjertemedicinsk afdeling (Odense), OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus SIDE 22

23 16_3. Havde du en afsluttende samtale med en læge eller sygeplejerske om dit indlæggelsesforløb i forbindelse med din udskrivelse? Ja Nej i Specialeresultat for Kardiologi Hjertemedicinsk afdeling (Odense) ,0 15, år 56 82,1 17, år ,9 14,1 - - Akut indlagt ,6 15,4 - - Planlagt indlagt ,3 14,7 - - Mand ,5 11,5 - - Kvinde 75 77,3 22, _020 Hjertemedicinsk Afdeling B ,0 15, Var du tryg eller utryg ved at skulle hjem fra afdelingen? Meget tryg Tryg Utryg Meget utryg i Specialeresultat for Kardiologi ,7 50,6 7,6 1,1 - Hjertemedicinsk afdeling (Odense) ,8 56,7 8,5 0,0 U 0-59 år 58 34,5 56,9 8,6 0, år ,9 56,6 8,5 0,0 - - Akut indlagt ,3 56,5 12,2 0,0 - - Planlagt indlagt ,4 56,8 5,8 0,0 - - Mand ,8 53,3 6,0 0,0 - - Kvinde 86 22,1 64,0 14,0 0, _020 Hjertemedicinsk Afdeling B ,8 56,7 8,5 0,0 - - LUP Hjertemedicinsk afdeling (Odense), OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus SIDE 23

24 18. Hvordan vurderer du, at afdelingen og den kommunale hjemmepleje/hjemmesygepleje har samarbejdet om din udskrivelse? godt Godt Dårligt dårligt i Specialeresultat for Kardiologi ,5 61,0 8,6 3,9 - Hjertemedicinsk afdeling (Odense) 50 18,0 66,0 14,0 2,0 G 0-59 år 1 100,0 0,0 0,0 0, år 49 16,3 67,3 14,3 2,0 - - Akut indlagt 32 21,9 65,6 12,5 0,0 - - Planlagt indlagt 18 11,1 66,7 16,7 5,6 - - Mand 30 13,3 66,7 16,7 3,3 - - Kvinde 20 25,0 65,0 10,0 0, _020 Hjertemedicinsk Afdeling B 50 18,0 66,0 14,0 2, Hvordan vurderer du, at afdelingen har orienteret din praktiserende læge om dit behandlingsforløb? godt Godt Dårligt dårligt i Specialeresultat for Kardiologi ,5 70,4 6,6 2,5 - Hjertemedicinsk afdeling (Odense) ,2 74,2 9,2 2,5 U 0-59 år 22 22,7 68,2 4,5 4, år 98 12,2 75,5 10,2 2,0 - - Akut indlagt 58 20,7 69,0 8,6 1,7 - - Planlagt indlagt 62 8,1 79,0 9,7 3,2 - - Mand 76 14,5 71,1 13,2 1,3 - - Kvinde 44 13,6 79,5 2,3 4, _020 Hjertemedicinsk Afdeling B ,2 74,2 9,2 2,5 - - LUP Hjertemedicinsk afdeling (Odense), OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus SIDE 24

25 20. Har du fået tilstrækkelig information fra afdelingen om din livsstils betydning for dit helbred? Ja Nej i Specialeresultat for Kardiologi ,7 36,3 - - Hjertemedicinsk afdeling (Odense) ,2 41,8 - U 0-59 år 39 51,3 48, år ,0 40,0 - - Akut indlagt 86 65,1 34,9 - - Planlagt indlagt ,4 47,6 - - Mand ,3 40,7 - - Kvinde 54 55,6 44, _020 Hjertemedicinsk Afdeling B ,2 41, a. Har du fået tilstrækkelig information fra afdelingen om: Kostens betydning for dit helbred? Ja Nej i Specialeresultat for Kardiologi ,1 32,9 - - Hjertemedicinsk afdeling (Odense) ,7 38,3 - U 0-59 år 35 57,1 42, år ,9 37,1 - - Akut indlagt 77 67,5 32,5 - - Planlagt indlagt 90 56,7 43,3 - - Mand ,2 35,8 - - Kvinde 44 54,5 45, _020 Hjertemedicinsk Afdeling B ,7 38,3 - - LUP Hjertemedicinsk afdeling (Odense), OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus SIDE 25

26 20b. Har du fået tilstrækkelig information fra afdelingen om: Motions betydning for dit helbred? Ja Nej i Specialeresultat for Kardiologi ,7 26,3 - - Hjertemedicinsk afdeling (Odense) ,9 30,1 - G 0-59 år 36 61,1 38, år ,3 27,7 - - Akut indlagt 79 77,2 22,8 - - Planlagt indlagt 94 63,8 36,2 - - Mand ,8 28,2 - - Kvinde 49 65,3 34, _020 Hjertemedicinsk Afdeling B ,9 30, c. Har du fået tilstrækkelig information fra afdelingen om: Alkohols betydning for dit helbred? Ja Nej i Specialeresultat for Kardiologi ,4 30,6 - - Hjertemedicinsk afdeling (Odense) ,1 36,9 - U 0-59 år 33 60,6 39, år 97 63,9 36,1 - - Akut indlagt 60 73,3 26,7 - - Planlagt indlagt 70 54,3 45,7 - - Mand ,4 35,6 - - Kvinde 29 58,6 41, _020 Hjertemedicinsk Afdeling B ,1 36,9 - - LUP Hjertemedicinsk afdeling (Odense), OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus SIDE 26

27 20d. Har du fået tilstrækkelig information fra afdelingen om: Rygnings betydning for dit helbred? Ja Nej i Specialeresultat for Kardiologi ,4 23,6 - - Hjertemedicinsk afdeling (Odense) ,4 25,6 - G 0-59 år 33 78,8 21, år 92 72,8 27,2 - - Akut indlagt 57 84,2 15,8 - - Planlagt indlagt 68 66,2 33,8 - - Mand 97 78,4 21,6 - - Kvinde 28 60,7 39, _020 Hjertemedicinsk Afdeling B ,4 25, _1. Har du, efter du blev udskrevet fra afdelingen, været i tvivl om noget? Ja Nej i Specialeresultat for Kardiologi Hjertemedicinsk afdeling (Odense) ,7 66, år 55 32,7 67, år ,0 66,0 - - Akut indlagt ,8 63,2 - - Planlagt indlagt ,5 68,5 - - Mand ,7 65,3 - - Kvinde 79 31,6 68, _020 Hjertemedicinsk Afdeling B ,7 66,3 - - LUP Hjertemedicinsk afdeling (Odense), OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus SIDE 27

28 20_1a. Har du, efter du blev udskrevet fra afdelingen, været i tvivl om efterbehandling/genoptræning? høj nogen Nej, kun i mindre Nej, slet ikke i Specialeresultat for Kardiologi Hjertemedicinsk afdeling (Odense) 184 3,3 17,9 21,7 57, år 42 2,4 26,2 21,4 50, år 142 3,5 15,5 21,8 59,2 - - Akut indlagt 85 3,5 16,5 22,4 57,6 - - Planlagt indlagt 99 3,0 19,2 21,2 56,6 - - Mand 128 3,9 19,5 18,8 57,8 - - Kvinde 56 1,8 14,3 28,6 55, _020 Hjertemedicinsk Afdeling B 184 3,3 17,9 21,7 57, _1b. Har du, efter du blev udskrevet fra afdelingen, været i tvivl om den medicin du skulle tage? høj nogen Nej, kun i mindre Nej, slet ikke i Specialeresultat for Kardiologi Hjertemedicinsk afdeling (Odense) 221 3,2 6,8 10,4 79, år 48 6,3 6,3 8,3 79, år 173 2,3 6,9 11,0 79,8 - - Akut indlagt 98 2,0 8,2 12,2 77,6 - - Planlagt indlagt 123 4,1 5,7 8,9 81,3 - - Mand 153 3,3 5,2 11,1 80,4 - - Kvinde 68 2,9 10,3 8,8 77, _020 Hjertemedicinsk Afdeling B 221 3,2 6,8 10,4 79,6 - - LUP Hjertemedicinsk afdeling (Odense), OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus SIDE 28

29 20_1c. Har du, efter du blev udskrevet fra afdelingen, været i tvivl om ved hvilke ændringer i din tilstand du skulle kontakte din læge eller sygehus? høj nogen Nej, kun i mindre Nej, slet ikke i Specialeresultat for Kardiologi Hjertemedicinsk afdeling (Odense) 237 6,3 17,7 13,5 62, år 53 3,8 17,0 15,1 64, år 184 7,1 17,9 13,0 62,0 - - Akut indlagt 98 5,1 20,4 11,2 63,3 - - Planlagt indlagt 139 7,2 15,8 15,1 61,9 - - Mand 163 6,7 17,8 14,1 61,3 - - Kvinde 74 5,4 17,6 12,2 64, _020 Hjertemedicinsk Afdeling B 237 6,3 17,7 13,5 62, _2. Vidste du, hvor du skulle henvende dig med spørgsmål vedrørende din sygdom og behandling, efter du kom hjem? Ja Nej i Specialeresultat for Kardiologi Hjertemedicinsk afdeling (Odense) ,3 10, år 56 91,1 8, år ,8 11,2 - - Akut indlagt ,0 10,0 - - Planlagt indlagt ,7 11,3 - - Mand ,5 8,5 - - Kvinde 85 84,7 15, _020 Hjertemedicinsk Afdeling B ,3 10,7 - - LUP Hjertemedicinsk afdeling (Odense), OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus SIDE 29

30 SAMLET INDTRYK 21. Tilrettelæggelsen af det samlede behandlingsforløb er god (245) 22. Det samlede indtryk er godt (268) 22_1. Patienten har tillid til at have fået den rette lægelige behandling (266) 22_2. Patienten har tillid til at have fået den rette sygeplejefaglige behandling (270) G G % Meget positiv Positiv Negativ Meget negativ Fakta om temaet Kommentarfelt Hvis patienten synes, afdelingen kunne gøre noget bedre, og/eller hvis patienten synes, afdelingen gjorde noget særligt godt, kan det skrives i et åbent kommentarfelt (Spørgsmål 23). De kommentarer patienterne har skrevet er samlet i en pdf-fil, som er sendt til afdelingen. LUP Hjertemedicinsk afdeling (Odense), OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus SIDE 30

31 21. Hvordan vurderer du, at dit samlede behandlingsforløb var tilrettelagt (før, under og efter indlæggelsen)? godt Godt Dårligt dårligt i Specialeresultat for Kardiologi ,4 57,2 4,3 1,2 - Hjertemedicinsk afdeling (Odense) ,3 58,8 4,1 0,8 G 0-59 år 56 39,3 51,8 8,9 0, år ,4 60,8 2,6 1,1 - - Akut indlagt 98 34,7 59,2 5,1 1,0 - - Planlagt indlagt ,4 58,5 3,4 0,7 - - Mand ,3 58,0 3,6 1,2 - - Kvinde 76 34,2 60,5 5,3 0, _020 Hjertemedicinsk Afdeling B ,3 58,8 4,1 0, Hvad er dit samlede indtryk af din indlæggelse på afdelingen? godt Godt Dårligt dårligt i Specialeresultat for Kardiologi ,1 50,4 3,6 0,9 - Hjertemedicinsk afdeling (Odense) ,6 48,5 4,1 0,7 G 0-59 år 58 46,6 46,6 5,2 1, år ,7 49,0 3,8 0,5 - - Akut indlagt ,1 48,7 5,3 0,9 - - Planlagt indlagt ,7 48,4 3,2 0,6 - - Mand ,0 45,7 3,8 0,5 - - Kvinde 84 39,3 54,8 4,8 1, _020 Hjertemedicinsk Afdeling B ,6 48,5 4,1 0,7 - - LUP Hjertemedicinsk afdeling (Odense), OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus SIDE 31

32 22_1. Har du tillid til, at du har fået den rette lægelige behandling, mens du var indlagt? (Omfatter kun patienter, som har mødt læger) høj nogen Nej, kun i mindre Nej, slet ikke i Specialeresultat for Kardiologi Hjertemedicinsk afdeling (Odense) ,6 18,0 3,0 0, år 58 79,3 17,2 3,4 0, år ,4 18,3 2,9 0,5 - - Akut indlagt ,2 20,4 4,4 0,0 - - Planlagt indlagt ,0 16,3 2,0 0,7 - - Mand ,6 18,7 2,7 0,0 - - Kvinde 84 78,6 16,7 3,6 1, _020 Hjertemedicinsk Afdeling B ,6 18,0 3,0 0, _2. Har du tillid til, at du har fået den rette sygeplejefaglige behandling og pleje, mens du var indlagt? (Omfatter kun patienter, som har mødt sygeplejersker) høj nogen Nej, kun i mindre Nej, slet ikke i Specialeresultat for Kardiologi Hjertemedicinsk afdeling (Odense) ,1 18,5 2,6 0, år 58 75,9 19,0 3,4 1, år ,8 18,4 2,4 0,5 - - Akut indlagt ,4 18,3 4,3 0,0 - - Planlagt indlagt ,7 18,7 1,3 1,3 - - Mand ,2 20,7 1,6 0,5 - - Kvinde 86 80,2 14,0 4,7 1, _020 Hjertemedicinsk Afdeling B ,1 18,5 2,6 0,7 - - LUP Hjertemedicinsk afdeling (Odense), OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus SIDE 32

33 DATAMATERIALE Respondenter og repræsentativitet respondenter Fordeling af respondenter i stikprøven Svarprocent Chisq-test for uafhængighed xxx % xxxxxxxxxxxxxxxx Afdeling Hjertemedicinsk afdeling (Odense) , ,2 - Speciale Kardiologi , ,4 - Alder 0-59 år 58 21, ,2 0, år , ,8 0,0009 Indlæggelsesform Akut indlagt , ,2 0,0046 Planlagt indlagt , ,4 0,0046 Køn Mand , ,4 0,0154 Kvinde 88 32, ,7 0,0154 Afsnit 4202_020 Hjertemedicinsk Afdeling B , ,2 - Indlæggelsestid 1-2 dage , ,9 * 3-7 dage 84 30, ,1 * 8-14 dage 15 5, ,6 * 15+ dage 10 3, ,9 * Forklaring på tabellens indhold Kolonnerne viser De første to talkolonner viser antallet af respondenter, altså det antal, der har svaret på spørgeskemaet, samt hvordan de fordeler sig på baggrundsvariablene. De tre sidste kolonner viser antal patienter i stikprøven, svarprocenten og chisq-test for, om der er forskel på repræsentationen af grupperne i de enkelte baggrundsvariable. Chisq-testen er bortfaldsanalyserne for ambulatoriets baggrundsvariable. Værdien i denne kolonne er p-værdien. I bortfaldsanalyserne sammenlignes patienter, der har besvaret spørgeskemaet (respondenter), med de patienter, der ikke har besvaret spørgeskemaet (ikke-respondenter). Hvis p-værdien i chisq-testen er 0,05 eller højere, så er der ikke en signifikant forskel mellem respondenter og ikke-respondenter i den testede baggrundsvariabel. Hvis p-værdien derimod er lavere end 0,05, er der en signifikant forskel mellem respondenter og ikke-respondenter. Hvis der er signifikant forskel, kan svarprocenten bruges til at se, hvilken gruppe der er overrepræsenteret i den anden. Den med den højeste svarprocent, er den overrepræsenterede. Brug af oplysningerne Oplysningerne kan bruges til at vurdere, i hvilket omfang respondenternes svar er repræsentative for den samlede gruppe af patienter, der har modtaget spørgeskemaet. Hvis vi ved fra bortfaldsanalysen, at svarprocenten for kvinder er lavere end for mænd, og vi ser i et spørgsmål, at kvinderne er mere negative end mændene, så ved vi, at det samlede resultat for afdelingen er blevet lidt mere positivt, end hvis svarprocenten var lige høj for mænd og kvinder. Det er bl.a. grundet denne problematik, at der er justeret for effekten af baggrundsvariablene køn og alder i forbindelse med placeringen (O, U eller G) af ambulatoriet i specialeresultatet. Vil du vide mere om tabellen, og hvordan du bruger den, så er der hjælp at hente her: LUP Hjertemedicinsk afdeling (Odense), OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus SIDE 33

34 OVERSIGTSFIGUR FOR 4202_020 HJERTEMEDICINSK AFDELING B 8_3. Stemningen blandt personalet er god (240) 22_2. Patienten har tillid til at have fået den rette sygeplejefaglige behandling (270) 22_1. Patienten har tillid til at have fået den rette lægelige behandling (266) 8_2. Muligheden for at tale med en sygeplejerske er god (251) 5. Kontaktperson tager ansvar for forløbet (83) 2. Modtagelsen på afdelingen er god (259) 1. Afdelingen informerer godt om ventetid fra indkaldelse til indlæggelse (137) 6. Personalets viden om sygdomsforløb er god ved planlagte samtaler (232) 22. Det samlede indtryk er godt (268) 21. Tilrettelæggelsen af det samlede behandlingsforløb er god (245) 14. Den mundtlige information er god (270) 16. Informationsmaterialet er godt (205) 16_2. Informationer fra forskelligt personale stemmer overens (260) 13. Overflytning mellem afdelinger er godt tilrettelagt (134) 7. Patienten er passende inddraget i beslutninger om behandlingen (265) 16_1. Omfanget af information under indlæggelsen er passende (269) 17. Patienten er tryg ved at skulle hjem (270) 8_4. Får den hjælp, patienten har brug for (204) 20_2. Patienten har viden om steder at henvende sig efter udskrivelsen (261) 12. Patienten oplever ikke unødig ventetid, der forlænger opholdet (239) 9. Patienten oplever ikke fejl (265) 19. Afdelingens orientering af praktiserende læge er god (120) 15. Modtager tilstrækkeligt informationsmateriale (230) 7_1. Patientens viden og ressourcer er inddraget i behandlingsforløbet (263) 16_3. Har afsluttende samtale om indlæggelsesforløbet inden udskrivelsen (240) 8_5. Får dækket sit behov for søvn og hvile under indlæggelsen (243) 18. Samarbejdet mellem afdeling og kommunal hjemmepleje er godt (50) 8_1. Muligheden for at tale med en læge er god (199) 8. Pårørende er passende inddraget i beslutninger om behandlingen (177) 4. Patienten har kontaktperson(er) med særligt ansvar (106) 20_1. Patienten er ikke i tvivl om noget efter udskrivelsen (249) 11. Personalet er gode til at håndtere fejl (22) 20. Er tilstrækkeligt informeret om livsstilens betydning for helbredet (189) 12_1. Patienten bliver informeret om årsagen til ventetid på behandlingen (24) % Meget positiv Positiv Negativ Meget negativ LUP Hjertemedicinsk afdeling (Odense), OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus SIDE 34

Plastikkirurgisk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus

Plastikkirurgisk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Plastikkirurgisk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Spørgeskemaet er udsendt til 296 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 71

Læs mere

Hæmatologisk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus

Hæmatologisk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Hæmatologisk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Spørgeskemaet er udsendt til 117 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 61 % af

Læs mere

Øre-Næse-Halskirurgisk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus

Øre-Næse-Halskirurgisk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Øre-Næse-Halskirurgisk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Spørgeskemaet er udsendt til 242 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012.

Læs mere

Hæmatologisk afsnit A120H (Vejle) Sygehus Lillebælt

Hæmatologisk afsnit A120H (Vejle) Sygehus Lillebælt Hæmatologisk afsnit A120H (Vejle) Sygehus Lillebælt Spørgeskemaet er udsendt til 44 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 73 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

Kirurgisk afdeling (Esbjerg) Sydvestjysk Sygehus

Kirurgisk afdeling (Esbjerg) Sydvestjysk Sygehus Kirurgisk afdeling (Esbjerg) Sydvestjysk Sygehus Spørgeskemaet er udsendt til 401 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 52 % af disse svarede på spørgeskemaet. På

Læs mere

Hæmatologisk afdeling Herlev Hospital

Hæmatologisk afdeling Herlev Hospital Hæmatologisk afdeling Herlev Hospital Spørgeskemaet er udsendt til 155 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 63 % af disse svarede på spørgeskemaet. På landsplan

Læs mere

Øre-Næse-Halskirurgisk afdeling Aalborg Sygehus

Øre-Næse-Halskirurgisk afdeling Aalborg Sygehus Øre-Næse-Halskirurgisk afdeling Aalborg Sygehus Spørgeskemaet er udsendt til 215 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 60 % af disse svarede på spørgeskemaet. På

Læs mere

Hjertemedicinsk ambulatorium (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus

Hjertemedicinsk ambulatorium (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Hjertemedicinsk ambulatorium (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Undersøgelsen er blandt 398 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2013.

Læs mere

Behandlingsafsnit (indlagte) Bodylift Center v. Plastikkirurg Andreas Printzlau

Behandlingsafsnit (indlagte) Bodylift Center v. Plastikkirurg Andreas Printzlau LUP 2013 (Brancheforeningen) Indlagte Behandlingsafsnit (indlagte) Bodylift Center v. Plastikkirurg Andreas Printzlau Spørgeskemaet er udsendt til 19 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 9. august

Læs mere

Plastikkirurgisk afdeling Roskilde Sygehus, Sygehus Nord

Plastikkirurgisk afdeling Roskilde Sygehus, Sygehus Nord Plastikkirurgisk afdeling Roskilde Sygehus, Sygehus Nord Spørgeskemaet er udsendt til 116 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 66 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

Behandlingsafsnit (indlagte) Ciconia, Århus Privathospital

Behandlingsafsnit (indlagte) Ciconia, Århus Privathospital LUP 2012 Indlagte Behandlingsafsnit (indlagte) Ciconia, Århus Privathospital Spørgeskemaet er udsendt til 26 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 77 % af disse

Læs mere

Behandlingsafsnit (indlagte) OPA Ortopædisk Privathospital Aarhus

Behandlingsafsnit (indlagte) OPA Ortopædisk Privathospital Aarhus Behandlingsafsnit (indlagte) OPA Ortopædisk Privathospital Aarhus Spørgeskemaet er udsendt til 36 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 9. august til 31. oktober 2013. 86 % af disse svarede på

Læs mere

Plastikkirurgisk Afdeling Z (231 på Nørrebrogade) Aarhus Universitetshospital

Plastikkirurgisk Afdeling Z (231 på Nørrebrogade) Aarhus Universitetshospital Plastikkirurgisk Afdeling Z (231 på Nørrebrogade) Aarhus Universitetshospital Spørgeskemaet er udsendt til 163 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 30. oktober 2011. 79 % af disse

Læs mere

Børneafdelingen (241 i Herning) Hospitalsenheden Vest

Børneafdelingen (241 i Herning) Hospitalsenheden Vest Børneafdelingen (241 i Herning) Hospitalsenheden Vest Spørgeskemaet er udsendt til 154 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 30. oktober 2011. 51 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

Medicinsk Hepato-gastroenterologisk Afdeling V (361 på Nørrebrogade) Aarhus Universitetshospital

Medicinsk Hepato-gastroenterologisk Afdeling V (361 på Nørrebrogade) Aarhus Universitetshospital Medicinsk Hepato-gastroenterologisk Afdeling V (361 på Nørrebrogade) Aarhus Universitetshospital Spørgeskemaet er udsendt til 214 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 30. oktober

Læs mere

Ambulatorium Samsø Aarhus Universitetshospital

Ambulatorium Samsø Aarhus Universitetshospital Ambulatorium Samsø Aarhus Universitetshospital Undersøgelsen er blandt 51 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2013. 51 % af disse svarede på spørgeskemaet. På

Læs mere

Onkologisk afdeling Herlev Hospital

Onkologisk afdeling Herlev Hospital Onkologisk afdeling Herlev Hospital Spørgeskemaet er udsendt til 246 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 57 % af disse svarede på spørgeskemaet. På landsplan svarede

Læs mere

Mammakirurgisk ambulatorium Ringsted Sygehus, Sygehus Syd

Mammakirurgisk ambulatorium Ringsted Sygehus, Sygehus Syd Mammakirurgisk ambulatorium Ringsted Sygehus, Sygehus Syd Undersøgelsen er blandt 398 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2012. 65 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

Kongevejsklinikken Kongevejsklinikken

Kongevejsklinikken Kongevejsklinikken LUP 2012 Ambulante Kongevejsklinikken Kongevejsklinikken Undersøgelsen er blandt 30 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2012. 67 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

Reumatologisk Ambulatorium (Hjørring) Sygehus Vendsyssel

Reumatologisk Ambulatorium (Hjørring) Sygehus Vendsyssel Reumatologisk Ambulatorium (Hjørring) Sygehus Vendsyssel Undersøgelsen er blandt 449 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2013. 67 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

Plastikkirurgisk ambulatorium (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus

Plastikkirurgisk ambulatorium (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Plastikkirurgisk ambulatorium (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Undersøgelsen er blandt 402 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2012.

Læs mere

Plastikkirurgisk ambulatorium Roskilde Sygehus, Sygehus Nord

Plastikkirurgisk ambulatorium Roskilde Sygehus, Sygehus Nord Plastikkirurgisk ambulatorium Roskilde Sygehus, Sygehus Nord Undersøgelsen er blandt 397 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2012. 65 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

Øre-Næse-Halskirurgisk ambulatorium (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus

Øre-Næse-Halskirurgisk ambulatorium (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Øre-Næse-Halskirurgisk ambulatorium (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Undersøgelsen er blandt 398 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september

Læs mere

Klinik for Plastikkirurgi, Brystkirurgi og Brandsårsbehandling, ambulatorium Rigshospitalet

Klinik for Plastikkirurgi, Brystkirurgi og Brandsårsbehandling, ambulatorium Rigshospitalet Klinik for Plastikkirurgi, Brystkirurgi og Brandsårsbehandling, ambulatorium Rigshospitalet Undersøgelsen er blandt 698 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2012.

Læs mere

Behandlingsafsnit (ambulante) OPA Ortopædisk Privathospital Aarhus

Behandlingsafsnit (ambulante) OPA Ortopædisk Privathospital Aarhus Behandlingsafsnit (ambulante) OPA Ortopædisk Privathospital Aarhus Undersøgelsen er blandt 215 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2013. 58 % af disse svarede

Læs mere

Brystkirurgisk ambulatorium Herlev Hospital

Brystkirurgisk ambulatorium Herlev Hospital Brystkirurgisk ambulatorium Herlev Hospital Undersøgelsen er blandt 400 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2012. 65 % af disse svarede på spørgeskemaet. På landsplan

Læs mere

Plastikkirurgisk Ambulatorium Z (237 og 239) Aarhus Universitetshospital

Plastikkirurgisk Ambulatorium Z (237 og 239) Aarhus Universitetshospital Plastikkirurgisk Ambulatorium Z (237 og 239) Aarhus Universitetshospital Undersøgelsen er blandt 399 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2012. 72 % af disse svarede

Læs mere

Kirurgisk Afdeling K (077 og 079 i Randers) Regionshospitalet Randers

Kirurgisk Afdeling K (077 og 079 i Randers) Regionshospitalet Randers Kirurgisk Afdeling K (077 og 079 i Randers) Regionshospitalet Randers Undersøgelsen er blandt 410 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2012. 67 % af disse svarede

Læs mere

Organkirurgisk afdeling (urologi), Viborg Regionshospitalet Viborg, Skive

Organkirurgisk afdeling (urologi), Viborg Regionshospitalet Viborg, Skive Organkirurgisk afdeling (urologi), Viborg Regionshospitalet Viborg, Skive Spørgeskemaet er udsendt til 185 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 9. august til 31. oktober 2010. 68 % af disse svarede

Læs mere

Arbejdsmedicinsk ambulatorium (Esbjerg) Sydvestjysk Sygehus

Arbejdsmedicinsk ambulatorium (Esbjerg) Sydvestjysk Sygehus Arbejdsmedicinsk ambulatorium (Esbjerg) Sydvestjysk Sygehus Undersøgelsen er blandt 53 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2012. 51 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

Neurologisk Afdeling (35A, 35D og 35F i Holstebro) Hospitalsenheden Vest

Neurologisk Afdeling (35A, 35D og 35F i Holstebro) Hospitalsenheden Vest Neurologisk Afdeling (35A, 35D og 35F i Holstebro) Hospitalsenheden Vest Undersøgelsen er blandt 399 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 22. august til 2. oktober 2011. 58 % af disse svarede

Læs mere

Organkirurgisk ambulatorium (Vejle) Sygehus Lillebælt

Organkirurgisk ambulatorium (Vejle) Sygehus Lillebælt Organkirurgisk ambulatorium (Vejle) Sygehus Lillebælt Undersøgelsen er blandt 398 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2012. 61 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

Plastikkirurgisk Afdeling Z (239 på Nørrebrogade) Aarhus Universitetshospital

Plastikkirurgisk Afdeling Z (239 på Nørrebrogade) Aarhus Universitetshospital Plastikkirurgisk Afdeling Z (239 på Nørrebrogade) Aarhus Universitetshospital Undersøgelsen er blandt 399 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 22. august til 2. oktober 2011. 67 % af disse

Læs mere

Organkirurgisk ambulatorium (Aabenraa) Sygehus Sønderjylland

Organkirurgisk ambulatorium (Aabenraa) Sygehus Sønderjylland Organkirurgisk ambulatorium (Aabenraa) Sygehus Sønderjylland Undersøgelsen er blandt 998 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2012. 64 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

Neurokirurgisk ambulatorium (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus

Neurokirurgisk ambulatorium (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Neurokirurgisk ambulatorium (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Undersøgelsen er blandt 275 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2012.

Læs mere

LUP Fødende Kvinder

LUP Fødende Kvinder Fødeafdelingen OUH Odense og Svendborg Spørgeskemaet er udsendt til 1106 kvinder, der har født på afdelingen i perioden 1. august til 31. oktober 2015. 51 % af disse svarede på spørgeskemaet. På landsplan

Læs mere

LUP Fødende Kvinder

LUP Fødende Kvinder Fødeafdelingen (Hvidovre) Amager og Hvidovre Hospital Spørgeskemaet er udsendt til 819 kvinder, der har født på afdelingen i perioden 1. august til 31. oktober 2014. 55 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

Medicinsk Endokrinologi - specialeresultat på lands-, regions- og afdelingsniveau

Medicinsk Endokrinologi - specialeresultat på lands-, regions- og afdelingsniveau LUP 2013 - Indlagte Medicinsk Endokrinologi - specialeresultat på lands-, regions- og afdelingsniveau Indlagte patienter Svarfordeling for nationale spørgsmål Du kan få hjælp at læse tabellerne i læsevejledningen

Læs mere

Onkologi - specialeresultat på lands-, regions- og afdelingsniveau

Onkologi - specialeresultat på lands-, regions- og afdelingsniveau LUP 2013 - Indlagte Onkologi - specialeresultat på lands-, regions- og afdelingsniveau Indlagte patienter Svarfordeling for nationale spørgsmål Du kan få hjælp til at læse tabellerne i læsevejledningen

Læs mere

LUP Fødende Kvinder

LUP Fødende Kvinder Fødeafdelingen Rigshospitalet Spørgeskemaet er udsendt til 1333 kvinder, der har født på afdelingen i perioden 1. august til 31. oktober 2015. 60 % af disse svarede på spørgeskemaet. På landsplan svarede

Læs mere

Pædiatri - specialeresultat på lands-, regions- og afdelingsniveau

Pædiatri - specialeresultat på lands-, regions- og afdelingsniveau LUP 2013 - Indlagte Pædiatri - specialeresultat på lands-, regions- og afdelingsniveau Indlagte patienter Svarfordeling for nationale spørgsmål Du kan få hjælp at læse tabellerne i læsevejledningen på:

Læs mere

Kirurgisk ambulatorium P rhus Sygehus

Kirurgisk ambulatorium P rhus Sygehus Kirurgisk ambulatorium P rhus Sygehus Undersgelsen er blandt 400 patienter, der har besgt ambulatoriet i perioden 23. august til 3. oktober 2010. 66 % af disse svarede p sprgeskemaet. P landsplan svarede

Læs mere

LUP læsevejledning til afdelingsrapporter

LUP læsevejledning til afdelingsrapporter Indhold Hvordan du bruger læsevejledningen... 1 Oversigtsfigur... 2 Temafigur... 3 Spørgsmålstabel... 4 Respondenter og repræsentativitet... 6 Oversigtsfigur for afsnit/underopdelinger... 8 Uddybende forklaring

Læs mere

Urinvejskirurgisk ambulatorium og dagafsnit, Holstebro Hospitalsenheden Vest

Urinvejskirurgisk ambulatorium og dagafsnit, Holstebro Hospitalsenheden Vest Urinvejskirurgisk ambulatorium og dagafsnit, Holstebro Hospitalsenheden Vest Undersgelsen er blandt 400 patienter, der har besgt ambulatoriet i perioden 23. august til 3. oktober 2010. 75 % af disse svarede

Læs mere

Den Landsdækkende Undersøgelse

Den Landsdækkende Undersøgelse Fakta om LUP 2011 Fakta om patienter og spørgeskemaer for Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2011 02420147206475601792017021720917209170917591705178170517065417059170645170561789172914

Læs mere

Ambulatorium afdeling K Skejby Sygehus

Ambulatorium afdeling K Skejby Sygehus Ambulatorium afdeling K Skejby Sygehus Undersgelsen er blandt 397 patienter, der har besgt ambulatoriet i perioden 23. august til 3. oktober 2010. 72 % af disse svarede p sprgeskemaet. P landsplan svarede

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for indlagte patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for indlagte patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afsnitsrapport for indlagte patienter på M3 Medicinsk Sengeafsnit Diagnostisk Center Hospitalsenhed Midt 13-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Reumatologisk Afdeling U Reumatologisk Afdeling U Århus Sygehus 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for indlagte patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for indlagte patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afsnitsrapport for indlagte patienter på D4 ONKOLOGISK AFD. D Aarhus Universitetshospital 13-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Onkologiske Senge Herning Onkologisk Afdeling, Herning Hospitalsenheden Vest 13-04-2012 Den Landsdækkende Undersøgelse af

Læs mere

LUP 2012 - Indlagte. Privathospitalerne. Køn Antal Mand Kvinde

LUP 2012 - Indlagte. Privathospitalerne. Køn Antal Mand Kvinde LUP 2012 - Indlagte Privathospitalerne Køn Mand Kvinde % % Landsresultatet 40137 49,1 50,9 Privathospitalerne 1150 41,7 58,3 Aleris-Hamlet Hospitaler 316 61,4 38,6 Steno Diabetes Center 33 45,5 54,5 Center

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for indlagte patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for indlagte patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afsnitsrapport for indlagte patienter på M27 Medicinsk Sengeafsnit Medicinsk afdeling Hospitalsenhed Midt 13-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Neurorehabilitering Senge Lemvig Neurologisk Afdeling Hospitalsenheden Vest 13-04-2012 Den Landsdækkende Undersøgelse af

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for indlagte patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for indlagte patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Tumor Stam ORTOPÆDKIRURGISK E Aarhus Universitetshospital 13-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse af

Læs mere

Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og sygehusniveau

Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og sygehusniveau LUP 2013 - Indlagte Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og sygehusniveau Indlagte patienter Svarfordeling for nationale spørgsmål Du kan få hjælp til at læse tabellerne i læsevejledningen

Læs mere

LUP Fødende Partnere

LUP Fødende Partnere Fødeafdelingen Hospitalsenheden Vest Eventuelle partnere til de kvinder, der har født på afdelingen i perioden 1. august til 31. oktober 2014, har haft mulighed for at besvare et spørgeskema om partnerens

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Afsnit C9 (Endokrinologisk) Medicinsk Afdeling M Regionshospitalet Randers og Grenaa 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

Fødeafdelingen (Herning og Holstebro) Hospitalsenheden Vest

Fødeafdelingen (Herning og Holstebro) Hospitalsenheden Vest Fødeafdelingen (Herning og Holstebro) Hospitalsenheden Vest Spørgeskemaet er udsendt til 825 kvinder, der har født på afdelingen i perioden 1. august til 31. oktober 2016. 55 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Lungemedicinsk Ambulatorium Medicinsk afdeling Hospitalsenhed Midt 12-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Friklinik øjne Center for planlagt kirurgi Hospitalsenhed Midt 12-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for indlagte patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for indlagte patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Neurologisk Sengeafdeling Skive Neurologisk afdeling Hospitalsenhed Midt 13-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Apopleksiafsnit Medicinsk Afdeling M Regionshospitalet Randers og Grenaa 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Klinik for Blodfortynding Diagnostisk Center Hospitalsenhed Midt 12-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Indlagte

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Indlagte LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport Indlagte Denne rapport er udarbejdet for indlagte patienter på Medicinsk Afdeling M2 Medicinsk Afdeling, Holstebro Hospitalsenheden Vest Den Landsdækkende

Læs mere

Fakta om patienter og spørgeskemaer for Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Fakta om patienter og spørgeskemaer for Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Fakta om patienter og spørgeskemaer for Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2013 Udarbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse på vegne af regionerne og Ministeriet for Sundhed

Læs mere

Den Landsdækkende Undersøgelse

Den Landsdækkende Undersøgelse Fakta om LUP 01 Fakta om patienter og spørgeskemaer for Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 01 040147064756017901701709170917091759170517817051706541705917064517056178917914 594159476479476014790147914791479149147974907415067146014756041901470974

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Endokrinologisk Medicinsk Ambulatorium, Horsens Medicinsk Afdeling Hospitalsenheden Horsens 01-04-2011 Den Landsdækkende

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 Afsnitsrapport for indlagte patienter på LUB6 Lungemedicinsk Afdeling LUB Aarhus Universitetshospital 13-04-2012 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Tand- Mund- og Kæbekir. Afdeling O Aarhus universitetshospital

Tand- Mund- og Kæbekir. Afdeling O Aarhus universitetshospital Planlagt indlagte patienters oplevelser: Tand- Mund- og Kæbekir. Afdeling O Aarhus universitetshospital Personale - spørgsmål 1, 5, 6, 7 og 8 (24) 4,06 Ventetid ved ankomst - spørgsmål 2 (22) Patientinvolvering

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for indlagte patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for indlagte patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Akut Senge Herning Akutafdeling Hospitalsenheden Vest 13-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Børneortopædisk sektor Ortopædkirurgisk Afdeling Hospitalsenheden Vest 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Afdeling J Øjenafdeling J Århus Sygehus 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2010 for Region Midtjylland

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013. Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013. Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Y-DAGKIR GYNÆKOLOGISK/OBSTETRISK AFD. Y Aarhus Universitetshospital 12-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport Ambulatorium Denne rapport er udarbejdet for ambulante patienter på Karkirurgisk Funktion, Herning Kirurgisk Afdeling (Holstebro/Herning) Hospitalsenheden

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Øre-, næse- og halsambulatorium Øreafdelingen Regionshospitalet Silkeborg 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse af

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Z-SÅR PLASTIKKIRURGISK AFD. Z Aarhus Universitetshospital 12-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse af

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Indlagte

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Indlagte LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport Indlagte Denne rapport er udarbejdet for indlagte patienter på Afsnit M 2121, Skive Medicinsk Afdeling Regionshospitalet Viborg, Skive og Kjellerup

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013. Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013. Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Hofte Amb ORTOPÆDKIRURGISK E Aarhus Universitetshospital 12-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse af

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Medicinsk neuroafsnit P6 Medicinsk Afdeling Hospitalsenheden Horsens 13-04-2012 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport Ambulatorium Denne rapport er udarbejdet for ambulante patienter på Nyreambulatoriet, Viborg Medicinsk Afdeling Regionshospitalet Viborg, Skive og

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013. Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013. Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Ambulatorium pædiatri Pædiatrisk afdeling Hospitalsenheden Horsens 12-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012. Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012. Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Hjertemedicinsk amb. Skive Medicinsk afdeling Hospitalsenhed Midt 18-04-2013 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 Hospitalsrapport for indlagte patienter på Hospitalsenheden Midt 23-03-2012 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2011 for Region Midtjylland Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

LUP Fødende læsevejledning til afdelingsrapporter

LUP Fødende læsevejledning til afdelingsrapporter Indhold Hvordan du bruger læsevejledningen... 1 Oversigtsfigur... 2 Temafigur... 3 Spørgsmålstabel... 4 Respondenter og repræsentativitet... 6 Uddybende forklaring af elementer i figurer og tabeller...

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Dermatologisk Ambulatorium Medicinsk afdeling Hospitalsenhed Midt 12-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

LUP: Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser. Fortroligt indtil 15. marts 2017

LUP: Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser. Fortroligt indtil 15. marts 2017 LUP: Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2016 Fortroligt indtil 15. marts 2017 1 Om LUP 2016 Undersøgelser i LUP 2016 Planlagt ambulante patienter i RSYD Planlagt indlagte patienter i RSYD

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Afsnit B3 Hjertemedicinsk Afdeling B Skejby Sygehus 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2010

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Friklinik søvn Center for planlagt kirurgi Hospitalsenhed Midt 18-04-2013 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Neonatal hørerscreening Kvindeafdelingen Regionshospitalet Viborg, Skive 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Patienters oplevelser i Region Hovedstaden 2009 Spørgeskemaundersøgelse blandt indlagte og ambulante patienter

Patienters oplevelser i Region Hovedstaden 2009 Spørgeskemaundersøgelse blandt indlagte og ambulante patienter Patienters oplevelser i Region Hovedstaden 2009 Spørgeskemaundersøgelse blandt 22.471 indlagte og 47.285 ambulante patienter Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser på vegne af Region Hovedstaden

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Endokrinologisk amb. Viborg Medicinsk Afdeling Hospitalsenheden Midt 12-04-2012 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Skulder-Ambulatoriet Center for planlagt kirurgi Hospitalsenhed Midt 12-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

Øjenafdeling J Aarhus universitetshospital

Øjenafdeling J Aarhus universitetshospital Planlagt indlagte patienters oplevelser: Øjenafdeling J Aarhus universitetshospital Personale - spørgsmål 1, 5, 6, 7 og 8 (38) 4,47 Ventetid ved ankomst - spørgsmål 2 (39) 4,32 G Patientinvolvering - spørgsmål

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Skulder/albue sektoren Ortopædkirurgisk Afdeling Hospitalsenheden Vest 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Hofte-Ambulatoriet Center for planlagt kirurgi Hospitalsenhed Midt 12-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for indlagte patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for indlagte patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Knæ Stam ORTOPÆDKIRURGISK E Aarhus Universitetshospital 13-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Karkirurgisk Funktion, Herning Ortopædkirurgisk Afdeling Hospitalsenheden Vest 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Indlagte

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Indlagte LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport Indlagte Denne rapport er udarbejdet for indlagte patienter på Afdeling R170 Hæmatologisk Afdeling R Århus Sygehus Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

Medicinsk Afdeling Hospitalsenhed Horsens

Medicinsk Afdeling Hospitalsenhed Horsens Akut indlagte patienters oplevelser: Medicinsk Afdeling Hospitalsenhed Horsens Modtagelse - spørgsmål 1, 2, 3 og 4 Personale - spørgsmål 7, 8, 9 og 10 Patientinvolvering - spørgsmål 11, 12, 13, 14 og 15

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport Ambulatorium Denne rapport er udarbejdet for ambulante patienter på Sår- og Varice Dagafsnit Ortopædkirurgisk Afdeling Hospitalsenheden Vest Den

Læs mere