Plastikkirurgisk afdeling Roskilde Sygehus, Sygehus Nord

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Plastikkirurgisk afdeling Roskilde Sygehus, Sygehus Nord"

Transkript

1 Plastikkirurgisk afdeling Roskilde Sygehus, Sygehus Nord Spørgeskemaet er udsendt til 116 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober % af disse svarede på spørgeskemaet. På landsplan svarede 57 % af de indlagte patienter. 57 % 66 % % Enheden for Brugerundersøgelser LUP Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser SIDE 1

2 INDHOLD OVERSIGTSFIGUR INDEN INDLÆGGELSEN OG VED MODTAGELSEN PÅ AFDELINGEN PERSONALE BEHANDLINGSFORLØB INFORMATION UDSKRIVELSE SAMLET INDTRYK DATAMATERIALE OVERSIGTSFIGUR FOR AFSNIT/UNDEROPDELINGER Om rapporten Nationale og regionale spørgsmål: Rapporten indeholder resultater for både nationale og regionale spørgsmål. De regionale spørgsmål kan kendes på, at spørgsmålsnummeret indeholder underscore ( _ ). Omkodninger af spørgsmål: Spørgsmålene er ikke altid opgjort, som de fremstår i spørgeskemaet. Her følger et par eksempler: - Svarene fra ét spørgsmål kan være opgjort på to forskellige måder, hvilket er angivet med en parentes efter spørgsmålsnummeret. - Svar fra flere spørgsmål kan være opsummeret i ét samlet resultat. - Endelig er der spørgsmål, hvor svarkategorier samles i opgørelsen. Det er eksempelvis tilfældet for spørgsmål 7, hvor svarkategorierne "for meget" og "for lidt" opgøres som negative svar, mens "passende" er et positivt svar. Mere detaljeret information om, hvilke spørgsmål der er omkodet og hvordan, kan du finde på: Sammenligning over tid (, eller ): Pilene i figurer og tabeller viser, om afdelingens resultat i år er bedre, dårligere eller ikke signifikant forskelligt fra afdelingens eget resultat i sidste måling. i specialeresultatet (O, U eller G): I figurer og tabeller angiver O, U og G, om afdelingens resultat er over, under eller ikke signifikant forskelligt fra specialeresultatet for Plastikkirurgi på landsplan. Manglende tal ( - eller blank ) og ( * ): En stjerne ( * ) betyder, at datagrundlaget er for spinkelt til at foretage analysen. En streg ( - eller en blank ) betyder, at analysen ikke giver mening at gennemføre. De to mest almindelige eksempler på det er: - at vi ikke kan tildele O, U eller G i de regionale spørgsmål, da vi ikke har et specialeresultat på landsplan at sammenligne med. - at vi ikke kan sammenligne resultater over tid, hvis spørgsmålet ikke er det samme i og Læsevejledning: Du kan få mere hjælp til at læse figurer og tabeller i læsevejledningen på: Spørgeskemaer: Spørgeskemaet, patienterne har modtaget, kan du finde på: LUP Plastikkirurgisk afdeling, Roskilde Sygehus, Sygehus Nord SIDE 2

3 OVERSIGTSFIGUR 18. Samarbejdet mellem afdeling og kommunal hjemmepleje er godt (15) 15. Den skriftlige information er god (47) 11. Personalet er gode til at håndtere fejl (4) 2. Modtagelsen på afdelingen er god (77) 22_1. Patienten har tillid til at have fået den rette lægelige behandling (76) 8_3. Patienten får svar på spørgsmål (69) 22_2. Patienten har tillid til at have fået den rette sygeplejefaglige behandling (75) 17. Patienten er tryg ved at skulle hjem (74) 8_8. Patienten er ikke i tvivl om medicin under indlæggelsen (58) 21. Tilrettelæggelsen af det samlede behandlingsforløb er god (73) 5. Kontaktperson tager ansvar for forløbet (23) 8_4. Lægerne lytter til patientens beskrivelse af sin sygdom (57) 22. Det samlede indtryk er godt (75) 22_3. Det samlede indtryk af afdelingens lokaler er godt (74) 8_5. Plejepersonalet er lydhør over for patientens behov (69) 6. Personalets viden om sygdomsforløb er god ved planlagte samtaler (68) 8_7. Smertehåndteringen er god (65) 20_1. Personalet informerer om årsagen til medicinering efter udskrivelsen (30) 16. Den mundtlige information er god (73) 12. Patienten oplever ikke unødig ventetid, der forlænger opholdet (72) 1_1. Patienten ved, hvor han skal henvende sig ved ændringer i tilstanden (70) 8_2. Muligheden for at tale med plejepersonalet om behandlingen er god (66) 8_1. Muligheden for at tale med en læge om behandlingen er god (52) 13. Overflytning mellem afdelinger er godt tilrettelagt (25) 9. Patienten oplever ikke fejl (74) 20_3. Patienten har viden om steder at henvende sig efter udskrivelsen (73) 16_3. Personalet tager hensyn til patientens behov ved udskrivelsen (74) 1. Afdelingen informerer godt om ventetid fra indkaldelse til indlæggelse (70) 19. Afdelingens orientering af praktiserende læge er god (19) 16_1. Informationer fra forskelligt personale stemmer overens (71) 7. Patienten er passende inddraget i beslutninger om behandlingen (77) 16_2. Patienten har en afsluttende samtale ved udskrivelsen (74) 20. Patienten er ikke i tvivl om livsstilens betydning for helbredet (52) 8_6. Muligheden for at tale fortroligt med personalet er god (32) 20_2. Patienten ved hvilke symptomer, der kræver kontakt efter udskrivelsen (59) 8. Pårørende er passende inddraget i beslutninger om behandlingen (41) 14. Patienten modtager skriftlig information (59) 4. Patienten har kontaktperson(er) med særligt ansvar (31) * * G * * G G 97 3 * G 4 G G G * G G G G G G * U G U G U % Meget positiv Positiv Negativ Meget negativ svar på det enkelte spørgsmål er vist i en parentes efter spørgsmålsteksten. To stjerner ved siden af hinanden ( * * ) helt til højre i figuren betyder, at hverken sammenligning over tid (første * ) eller placering i specialeresultatet (anden * ) kan foretages, da datagrundlaget er for spinkelt i begge analyser. LUP Plastikkirurgisk afdeling, Roskilde Sygehus, Sygehus Nord SIDE 3

4 INDEN INDLÆGGELSEN OG VED MODTAGELSEN PÅ AFDELINGEN 1. Afdelingen informerer godt om ventetid fra indkaldelse til indlæggelse (70) 1_1. Patienten ved, hvor han skal henvende sig ved ændringer i tilstanden (70) 2. Modtagelsen på afdelingen er god (77) G G % Meget positiv Positiv Negativ Meget negativ Fakta om temaet Kommentarfelt Patienten har mulighed for at skrive en kommentar til modtagelsen i afdelingen i et åbent kommentarfelt (Spørgsmål 3). De kommentarer, patienterne har skrevet, er samlet i en pdf-fil, som er sendt til afdelingen. LUP Plastikkirurgisk afdeling, Roskilde Sygehus, Sygehus Nord SIDE 4

5 1. Hvordan vurderer du, at afdelingen informerede dig om ventetiden, fra du blev indkaldt til afdelingen, til du blev indlagt? (Omfatter kun patienter, som var planlagt indlagt) godt Godt Dårligt dårligt i Specialeresultat for Plastikkirurgi ,6 55,9 5,4 2,0 - Plastikkirurgisk afdeling 70 34,3 55,7 8,6 1,4 G 0-59 år 28 28,6 53,6 14,3 3, år 42 38,1 57,1 4,8 0,0 - - Akut indlagt 0 0,0 0,0 0,0 0,0 - - Planlagt indlagt 70 34,3 55,7 8,6 1,4 - - Mand 23 21,7 78,3 0,0 0,0 - - Kvinde 47 40,4 44,7 12,8 2, _B70 ROS Plastikkirurgisk Afd ,3 55,7 8,6 1, _1. Vidste du, hvor du skulle henvende dig, hvis der opstod ændringer i din tilstand, mens du ventede? (Omfatter kun patienter, som var planlagt indlagt) Ja Nej i Specialeresultat for Plastikkirurgi Plastikkirurgisk afdeling 70 92,9 7, år 27 96,3 3, år 43 90,7 9,3 - - Akut indlagt 0 0,0 0,0 - - Planlagt indlagt 70 92,9 7,1 - - Mand 24 91,7 8,3 - - Kvinde 46 93,5 6, _B70 ROS Plastikkirurgisk Afd ,9 7,1 - - LUP Plastikkirurgisk afdeling, Roskilde Sygehus, Sygehus Nord SIDE 5

6 2. Hvordan oplevede du modtagelsen på afdelingen? god God Dårlig dårlig i Specialeresultat for Plastikkirurgi ,7 38,6 1,9 0,9 - Plastikkirurgisk afdeling 77 53,2 45,5 1,3 0,0 G 0-59 år 31 45,2 51,6 3,2 0, år 46 58,7 41,3 0,0 0,0 - - Akut indlagt 1 100,0 0,0 0,0 0,0 - - Planlagt indlagt 76 52,6 46,1 1,3 0,0 - - Mand 25 52,0 48,0 0,0 0,0 - - Kvinde 52 53,8 44,2 1,9 0, _B70 ROS Plastikkirurgisk Afd ,2 45,5 1,3 0,0 - - LUP Plastikkirurgisk afdeling, Roskilde Sygehus, Sygehus Nord SIDE 6

7 PERSONALE 4. Patienten har kontaktperson(er) med særligt ansvar (31) 5. Kontaktperson tager ansvar for forløbet (23) 6. Personalets viden om sygdomsforløb er god ved planlagte samtaler (68) 7. Patienten er passende inddraget i beslutninger om behandlingen (77) 8. Pårørende er passende inddraget i beslutninger om behandlingen (41) 8_1. Muligheden for at tale med en læge om behandlingen er god (52) 8_2. Muligheden for at tale med plejepersonalet om behandlingen er god (66) 8_3. Patienten får svar på spørgsmål (69) 8_4. Lægerne lytter til patientens beskrivelse af sin sygdom (57) 8_5. Plejepersonalet er lydhør over for patientens behov (69) 8_6. Muligheden for at tale fortroligt med personalet er god (32) U G G * U U % Meget positiv Positiv Negativ Meget negativ LUP Plastikkirurgisk afdeling, Roskilde Sygehus, Sygehus Nord SIDE 7

8 4. Oplevede du, at én eller flere kontaktperson(er) på afdelingen havde særligt ansvar for dit forløb? (Omfatter kun patienter, som har været indlagt mere end to døgn) Ja Nej i Specialeresultat for Plastikkirurgi ,0 12,0 - Plastikkirurgisk afdeling 31 77,4 22,6 U 0-59 år 18 72,2 27, år 13 84,6 15,4 - - Akut indlagt 1 100,0 0,0 - - Planlagt indlagt 30 76,7 23,3 - - Mand 5 100,0 0,0 - - Kvinde 26 73,1 26, _B70 ROS Plastikkirurgisk Afd ,4 22, Hvordan vurderer du alt i alt, at din/dine kontaktperson(er) har taget ansvar for dit forløb? (Omfatter kun patienter, som har været indlagt mere end to døgn, og som har haft en kontaktperson) godt Godt Dårligt dårligt i Specialeresultat for Plastikkirurgi ,5 50,9 2,1 0,5 - Plastikkirurgisk afdeling 23 52,2 43,5 0,0 4,3 G 0-59 år 13 38,5 53,8 0,0 7, år 10 70,0 30,0 0,0 0,0 - - Akut indlagt 1 100,0 0,0 0,0 0,0 - - Planlagt indlagt 22 50,0 45,5 0,0 4,5 - - Mand 4 50,0 50,0 0,0 0,0 - - Kvinde 19 52,6 42,1 0,0 5, _B70 ROS Plastikkirurgisk Afd ,2 43,5 0,0 4,3 - - LUP Plastikkirurgisk afdeling, Roskilde Sygehus, Sygehus Nord SIDE 8

9 6. Hvordan vurderer du, at afdelingens personale havde sat sig ind i dit sygdomsforløb ved de planlagte samtaler? godt Godt Dårligt dårligt i Specialeresultat for Plastikkirurgi ,5 56,0 3,8 0,7 - Plastikkirurgisk afdeling 68 32,4 61,8 4,4 1,5 G 0-59 år 27 37,0 51,9 7,4 3, år 41 29,3 68,3 2,4 0,0 - - Akut indlagt 1 0,0 100,0 0,0 0,0 - - Planlagt indlagt 67 32,8 61,2 4,5 1,5 - - Mand 20 30,0 70,0 0,0 0,0 - - Kvinde 48 33,3 58,3 6,3 2, _B70 ROS Plastikkirurgisk Afd ,4 61,8 4,4 1, I hvilket omfang blev du inddraget i de beslutninger, der skulle træffes om din behandling og pleje? For meget Passende For lidt i Specialeresultat for Plastikkirurgi 938 1,1 93,7 5,2 - Plastikkirurgisk afdeling 77 1,3 88,3 10,4 * U 0-59 år 31 0,0 90,3 9, år 46 2,2 87,0 10,9 - - Akut indlagt 1 0,0 100,0 0,0 - - Planlagt indlagt 76 1,3 88,2 10,5 - - Mand 25 0,0 96,0 4,0 - - Kvinde 52 1,9 84,6 13, _B70 ROS Plastikkirurgisk Afd. 77 1,3 88,3 10,4 - - LUP Plastikkirurgisk afdeling, Roskilde Sygehus, Sygehus Nord SIDE 9

10 8. I hvilket omfang blev dine pårørende inddraget i de beslutninger, der skulle træffes om din behandling og pleje? For meget Passende For lidt i Specialeresultat for Plastikkirurgi 607 0,7 91,5 7,8 - Plastikkirurgisk afdeling 41 2,4 82,9 14,6 U 0-59 år 20 0,0 85,0 15, år 21 4,8 81,0 14,3 - - Akut indlagt 0 0,0 0,0 0,0 - - Planlagt indlagt 41 2,4 82,9 14,6 - - Mand 14 0,0 92,9 7,1 - - Kvinde 27 3,7 77,8 18, _B70 ROS Plastikkirurgisk Afd. 41 2,4 82,9 14, _1. Hvordan oplevede du muligheden for at tale med en læge om din behandling, når du havde behov for det? (Omfatter kun patienter, som har haft behov for det) god God Dårlig dårlig i Specialeresultat for Plastikkirurgi Plastikkirurgisk afdeling 52 30,8 61,5 7,7 0, år 27 25,9 59,3 14,8 0, år 25 36,0 64,0 0,0 0,0 - - Akut indlagt 1 100,0 0,0 0,0 0,0 - - Planlagt indlagt 51 29,4 62,7 7,8 0,0 - - Mand 17 29,4 70,6 0,0 0,0 - - Kvinde 35 31,4 57,1 11,4 0, _B70 ROS Plastikkirurgisk Afd ,8 61,5 7,7 0,0 - - LUP Plastikkirurgisk afdeling, Roskilde Sygehus, Sygehus Nord SIDE 10

11 8_2. Hvordan oplevede du muligheden for at tale med plejepersonalet om din behandling og pleje, når du havde behov for det? (Omfatter kun patienter, som har haft behov for det) god God Dårlig dårlig i Specialeresultat for Plastikkirurgi Plastikkirurgisk afdeling 66 33,3 59,1 6,1 1, år 29 34,5 51,7 10,3 3, år 37 32,4 64,9 2,7 0,0 - - Akut indlagt 1 0,0 100,0 0,0 0,0 - - Planlagt indlagt 65 33,8 58,5 6,2 1,5 - - Mand 20 15,0 85,0 0,0 0,0 - - Kvinde 46 41,3 47,8 8,7 2, _B70 ROS Plastikkirurgisk Afd ,3 59,1 6,1 1, _3. Fik du svar på de spørgsmål, du stillede, mens du var indlagt? (Omfatter kun patienter, som har stillet spørgsmål) høj nogen Nej, kun i mindre Nej, slet ikke i Specialeresultat for Plastikkirurgi Plastikkirurgisk afdeling 69 60,9 37,7 1,4 0, år 29 62,1 34,5 3,4 0, år 40 60,0 40,0 0,0 0,0 - - Akut indlagt 1 0,0 100,0 0,0 0,0 - - Planlagt indlagt 68 61,8 36,8 1,5 0,0 - - Mand 21 57,1 42,9 0,0 0,0 - - Kvinde 48 62,5 35,4 2,1 0, _B70 ROS Plastikkirurgisk Afd ,9 37,7 1,4 0,0 - - LUP Plastikkirurgisk afdeling, Roskilde Sygehus, Sygehus Nord SIDE 11

12 8_4. Oplevede du, at lægerne lyttede til din egen beskrivelse af din sygdom? (Omfatter kun patienter, som har beskrevet deres sygdom) høj nogen Nej, kun i mindre Nej, slet ikke i Specialeresultat for Plastikkirurgi Plastikkirurgisk afdeling 57 68,4 26,3 5,3 0, år 26 65,4 30,8 3,8 0, år 31 71,0 22,6 6,5 0,0 - - Akut indlagt 1 0,0 100,0 0,0 0,0 - - Planlagt indlagt 56 69,6 25,0 5,4 0,0 - - Mand 15 66,7 26,7 6,7 0,0 - - Kvinde 42 69,0 26,2 4,8 0, _B70 ROS Plastikkirurgisk Afd ,4 26,3 5,3 0, _5. Oplevede du, at plejepersonalet var lydhør over for dine behov? (Omfatter kun patienter, som har fortalt om deres behov) høj nogen Nej, kun i mindre Nej, slet ikke i Specialeresultat for Plastikkirurgi Plastikkirurgisk afdeling 69 60,9 33,3 2,9 2, år 30 63,3 30,0 6,7 0, år 39 59,0 35,9 0,0 5,1 - - Akut indlagt 1 100,0 0,0 0,0 0,0 - - Planlagt indlagt 68 60,3 33,8 2,9 2,9 - - Mand 21 66,7 28,6 4,8 0,0 - - Kvinde 48 58,3 35,4 2,1 4, _B70 ROS Plastikkirurgisk Afd ,9 33,3 2,9 2,9 - - LUP Plastikkirurgisk afdeling, Roskilde Sygehus, Sygehus Nord SIDE 12

13 8_6. Hvordan oplevede du muligheden for at tale fortroligt med personalet på afdelingen, når du havde behov for det? (Omfatter kun patienter, som har haft behov for det) god God Dårlig dårlig i Specialeresultat for Plastikkirurgi Plastikkirurgisk afdeling 32 31,3 53,1 9,4 6, år 16 43,8 37,5 6,3 12, år 16 18,8 68,8 12,5 0,0 - - Akut indlagt 0 0,0 0,0 0,0 0,0 - - Planlagt indlagt 32 31,3 53,1 9,4 6,3 - - Mand 10 10,0 80,0 10,0 0,0 - - Kvinde 22 40,9 40,9 9,1 9, _B70 ROS Plastikkirurgisk Afd ,3 53,1 9,4 6,3 - - LUP Plastikkirurgisk afdeling, Roskilde Sygehus, Sygehus Nord SIDE 13

14 BEHANDLINGSFORLØB 8_7. Smertehåndteringen er god (65) 8_8. Patienten er ikke i tvivl om medicin under indlæggelsen (58) 9. Patienten oplever ikke fejl (74) 11. Personalet er gode til at håndtere fejl (4) 12. Patienten oplever ikke unødig ventetid, der forlænger opholdet (72) 13. Overflytning mellem afdelinger er godt tilrettelagt (25) * 92 8 G * * G G % Meget positiv Positiv Negativ Meget negativ Fakta om temaet Kommentarfelt Hvis patienten var i tvivl om noget i forbindelse med medicinen under indlæggelsen, kan det uddybes i et åbent kommentarfelt under spørgsmål 8_9. Patienten har også mulighed for at uddybe, hvilke(n) fejl han/hun oplevede i et åbent kommentarfelt (Spørgsmål 10). De kommentarer, patienterne har skrevet, er samlet i en pdf-fil, som er sendt til afdelingen. LUP Plastikkirurgisk afdeling, Roskilde Sygehus, Sygehus Nord SIDE 14

15 8_7. Hvordan vurderer du, at der blev taget hånd om dine smerter, mens du var indlagt? (Omfatter kun patienter, som har haft behov for smertelindring) godt Godt Dårligt dårligt i Specialeresultat for Plastikkirurgi Plastikkirurgisk afdeling 65 63,1 30,8 4,6 1, år 28 82,1 7,1 10,7 0, år 37 48,6 48,6 0,0 2,7 - - Akut indlagt 1 100,0 0,0 0,0 0,0 - - Planlagt indlagt 64 62,5 31,3 4,7 1,6 - - Mand 21 57,1 38,1 4,8 0,0 - - Kvinde 44 65,9 27,3 4,5 2, _B70 ROS Plastikkirurgisk Afd ,1 30,8 4,6 1, _8. Var du i tvivl om noget i forbindelse med den medicin, du modtog, mens du var indlagt? (Omfatter kun patienter, som har modtaget medicin) Ja Nej i Specialeresultat for Plastikkirurgi Plastikkirurgisk afdeling 58 3,4 96,6 * år 27 3,7 96, år 31 3,2 96,8 - - Akut indlagt 1 0,0 100,0 - - Planlagt indlagt 57 3,5 96,5 - - Mand 16 6,3 93,8 - - Kvinde 42 2,4 97, _B70 ROS Plastikkirurgisk Afd. 58 3,4 96,6 - - LUP Plastikkirurgisk afdeling, Roskilde Sygehus, Sygehus Nord SIDE 15

16 9. Oplevede du, at der skete fejl i forbindelse med dit indlæggelsesforløb? Ja Nej i Specialeresultat for Plastikkirurgi ,4 88,6 - Plastikkirurgisk afdeling 74 8,1 91,9 G 0-59 år 30 10,0 90, år 44 6,8 93,2 - - Akut indlagt 1 0,0 100,0 - - Planlagt indlagt 73 8,2 91,8 - - Mand 25 4,0 96,0 - - Kvinde 49 10,2 89, _B70 ROS Plastikkirurgisk Afd. 74 8,1 91, Hvordan synes du, at personalet tog hånd om fejlen/fejlene, efter den/de blev opdaget? (Omfatter kun patienter, som har oplevet fejl, og hvor personalet har kendt til fejlen(e)) godt Godt Dårligt dårligt i Specialeresultat for Plastikkirurgi 94 25,2 43,8 21,6 9,4 - Plastikkirurgisk afdeling 4 25,0 75,0 0,0 0,0 * * 0-59 år 2 0,0 100,0 0,0 0, år 2 50,0 50,0 0,0 0,0 - - Akut indlagt 0 0,0 0,0 0,0 0,0 - - Planlagt indlagt 4 25,0 75,0 0,0 0,0 - - Mand 1 100,0 0,0 0,0 0,0 - - Kvinde 3 0,0 100,0 0,0 0, _B70 ROS Plastikkirurgisk Afd. 4 25,0 75,0 0,0 0,0 - - LUP Plastikkirurgisk afdeling, Roskilde Sygehus, Sygehus Nord SIDE 16

17 12. Oplevede du, at der opstod unødig ventetid på undersøgelser eller behandlinger, der forlængede dit ophold på sygehuset? høj nogen Nej, kun i mindre Nej, slet ikke i Specialeresultat for Plastikkirurgi 870 3,9 6,8 15,2 74,1 - Plastikkirurgisk afdeling 72 2,8 4,2 11,1 81,9 G 0-59 år 31 6,5 9,7 12,9 71, år 41 0,0 0,0 9,8 90,2 - - Akut indlagt 1 0,0 0,0 0,0 100,0 - - Planlagt indlagt 71 2,8 4,2 11,3 81,7 - - Mand 23 0,0 0,0 17,4 82,6 - - Kvinde 49 4,1 6,1 8,2 81, _B70 ROS Plastikkirurgisk Afd. 72 2,8 4,2 11,1 81, Hvordan vurderer du, at din overflytning mellem forskellige afdelinger var tilrettelagt? (Omfatter kun patienter, som er blevet overflyttet) godt Godt Dårligt dårligt i Specialeresultat for Plastikkirurgi ,5 64,2 5,2 2,1 - Plastikkirurgisk afdeling 25 40,0 52,0 8,0 0,0 G 0-59 år 12 50,0 50,0 0,0 0, år 13 30,8 53,8 15,4 0,0 - - Akut indlagt 0 0,0 0,0 0,0 0,0 - - Planlagt indlagt 25 40,0 52,0 8,0 0,0 - - Mand 11 45,5 45,5 9,1 0,0 - - Kvinde 14 35,7 57,1 7,1 0, _B70 ROS Plastikkirurgisk Afd ,0 52,0 8,0 0,0 - - LUP Plastikkirurgisk afdeling, Roskilde Sygehus, Sygehus Nord SIDE 17

18 INFORMATION 14. Patienten modtager skriftlig information (59) 15. Den skriftlige information er god (47) 16. Den mundtlige information er god (73) 16_1. Informationer fra forskelligt personale stemmer overens (71) G G G % Meget positiv Positiv Negativ Meget negativ LUP Plastikkirurgisk afdeling, Roskilde Sygehus, Sygehus Nord SIDE 18

19 14. Har du i forbindelse med dit indlæggelsesforløb modtaget skriftlig information om din sygdom og/eller behandling? (Omfatter kun patienter, der har haft behov for skriftlig information) Ja, før indlæggelsen Ja, mens jeg var indlagt Ja, før og under indlæggelsen Nej, jeg fik ikke tilbudt det i Specialeresultat for Plastikkirurgi ,6 12,2 18,3 13,8 - Plastikkirurgisk afdeling 59 59,3 10,2 10,2 20,3 G 0-59 år 28 57,1 7,1 7,1 28, år 31 61,3 12,9 12,9 12,9 - - Akut indlagt 1 0,0 0,0 100,0 0,0 - - Planlagt indlagt 58 60,3 10,3 8,6 20,7 - - Mand 19 68,4 15,8 15,8 0,0 - - Kvinde 40 55,0 7,5 7,5 30, _B70 ROS Plastikkirurgisk Afd ,3 10,2 10,2 20, Hvordan vurderer du alt i alt den skriftlige information, du fik? (Omfatter kun patienter, som har modtaget skriftlig information og læst den) god God Dårlig dårlig i Specialeresultat for Plastikkirurgi ,1 65,7 1,9 0,3 - Plastikkirurgisk afdeling 47 38,3 61,7 0,0 0,0 G 0-59 år 20 35,0 65,0 0,0 0, år 27 40,7 59,3 0,0 0,0 - - Akut indlagt 1 0,0 100,0 0,0 0,0 - - Planlagt indlagt 46 39,1 60,9 0,0 0,0 - - Mand 19 15,8 84,2 0,0 0,0 - - Kvinde 28 53,6 46,4 0,0 0, _B70 ROS Plastikkirurgisk Afd ,3 61,7 0,0 0,0 - - LUP Plastikkirurgisk afdeling, Roskilde Sygehus, Sygehus Nord SIDE 19

20 16. Hvordan vurderer du alt i alt den mundtlige information, du fik, mens du var indlagt? god God Dårlig dårlig i Specialeresultat for Plastikkirurgi ,2 53,9 3,5 0,4 - Plastikkirurgisk afdeling 73 47,9 45,2 5,5 1,4 G 0-59 år 30 50,0 36,7 10,0 3, år 43 46,5 51,2 2,3 0,0 - - Akut indlagt 1 100,0 0,0 0,0 0,0 - - Planlagt indlagt 72 47,2 45,8 5,6 1,4 - - Mand 23 39,1 60,9 0,0 0,0 - - Kvinde 50 52,0 38,0 8,0 2, _B70 ROS Plastikkirurgisk Afd ,9 45,2 5,5 1, _1. Oplevede du, at de informationer, du fik fra forskelligt personale på afdelingen, stemte overens? høj nogen Nej, kun i mindre Nej, slet ikke i Specialeresultat for Plastikkirurgi Plastikkirurgisk afdeling 71 56,3 32,4 7,0 4, år 30 43,3 36,7 13,3 6, år 41 65,9 29,3 2,4 2,4 - - Akut indlagt 1 0,0 100,0 0,0 0,0 - - Planlagt indlagt 70 57,1 31,4 7,1 4,3 - - Mand 23 60,9 39,1 0,0 0,0 - - Kvinde 48 54,2 29,2 10,4 6, _B70 ROS Plastikkirurgisk Afd ,3 32,4 7,0 4,2 - - LUP Plastikkirurgisk afdeling, Roskilde Sygehus, Sygehus Nord SIDE 20

21 UDSKRIVELSE 16_2. Patienten har en afsluttende samtale ved udskrivelsen (74) 16_3. Personalet tager hensyn til patientens behov ved udskrivelsen (74) 17. Patienten er tryg ved at skulle hjem (74) 18. Samarbejdet mellem afdeling og kommunal hjemmepleje er godt (15) 19. Afdelingens orientering af praktiserende læge er god (19) 20. Patienten er ikke i tvivl om livsstilens betydning for helbredet (52) 20_1. Personalet informerer om årsagen til medicinering efter udskrivelsen (30) 20_2. Patienten ved hvilke symptomer, der kræver kontakt efter udskrivelsen (59) 20_3. Patienten har viden om steder at henvende sig efter udskrivelsen (73) G * * G G 93 7 * % Meget positiv Positiv Negativ Meget negativ LUP Plastikkirurgisk afdeling, Roskilde Sygehus, Sygehus Nord SIDE 21

22 16_2. Havde du en afsluttende samtale med en læge eller sygeplejerske om dit behandlingsforløb i forbindelse med din udskrivelse? Ja Nej i Specialeresultat for Plastikkirurgi Plastikkirurgisk afdeling 74 85,1 14, år 31 80,6 19, år 43 88,4 11,6 - - Akut indlagt 1 100,0 0,0 - - Planlagt indlagt 73 84,9 15,1 - - Mand 24 91,7 8,3 - - Kvinde 50 82,0 18, _B70 ROS Plastikkirurgisk Afd ,1 14, _3. Oplevede du, at personalet tog hensyn til dine behov ved planlægning af din udskrivelse? høj nogen Nej, kun i mindre Nej, slet ikke i Specialeresultat for Plastikkirurgi Plastikkirurgisk afdeling 74 58,1 32,4 6,8 2, år 31 61,3 25,8 9,7 3, år 43 55,8 37,2 4,7 2,3 - - Akut indlagt 0 0,0 0,0 0,0 0,0 - - Planlagt indlagt 74 58,1 32,4 6,8 2,7 - - Mand 23 56,5 34,8 4,3 4,3 - - Kvinde 51 58,8 31,4 7,8 2, _B70 ROS Plastikkirurgisk Afd ,1 32,4 6,8 2,7 - - LUP Plastikkirurgisk afdeling, Roskilde Sygehus, Sygehus Nord SIDE 22

23 17. Var du tryg eller utryg ved at skulle hjem fra afdelingen? Meget tryg Tryg Utryg Meget utryg i Specialeresultat for Plastikkirurgi ,9 42,2 5,2 1,6 - Plastikkirurgisk afdeling 74 55,4 41,9 2,7 0,0 G 0-59 år 31 54,8 41,9 3,2 0, år 43 55,8 41,9 2,3 0,0 - - Akut indlagt 1 100,0 0,0 0,0 0,0 - - Planlagt indlagt 73 54,8 42,5 2,7 0,0 - - Mand 23 65,2 30,4 4,3 0,0 - - Kvinde 51 51,0 47,1 2,0 0, _B70 ROS Plastikkirurgisk Afd ,4 41,9 2,7 0, Hvordan vurderer du, at afdelingen og den kommunale hjemmepleje/hjemmesygepleje har samarbejdet om din udskrivelse? godt Godt Dårligt dårligt i Specialeresultat for Plastikkirurgi ,4 48,0 7,3 3,3 - Plastikkirurgisk afdeling 15 73,3 26,7 0,0 0,0 * * 0-59 år 3 33,3 66,7 0,0 0, år 12 83,3 16,7 0,0 0,0 - - Akut indlagt 0 0,0 0,0 0,0 0,0 - - Planlagt indlagt 15 73,3 26,7 0,0 0,0 - - Mand 3 100,0 0,0 0,0 0,0 - - Kvinde 12 66,7 33,3 0,0 0, _B70 ROS Plastikkirurgisk Afd ,3 26,7 0,0 0,0 - - LUP Plastikkirurgisk afdeling, Roskilde Sygehus, Sygehus Nord SIDE 23

24 19. Hvordan vurderer du, at afdelingen har orienteret din praktiserende læge om dit behandlingsforløb? godt Godt Dårligt dårligt i Specialeresultat for Plastikkirurgi ,1 61,6 6,5 4,8 - Plastikkirurgisk afdeling 19 31,6 57,9 5,3 5,3 G 0-59 år 6 50,0 16,7 16,7 16, år 13 23,1 76,9 0,0 0,0 - - Akut indlagt 0 0,0 0,0 0,0 0,0 - - Planlagt indlagt 19 31,6 57,9 5,3 5,3 - - Mand 2 50,0 50,0 0,0 0,0 - - Kvinde 17 29,4 58,8 5,9 5, _B70 ROS Plastikkirurgisk Afd ,6 57,9 5,3 5, Har du, efter du blev udskrevet fra afdelingen, været i tvivl om din livsstils betydning for dit helbred (fx motion, ernæring, rygning og alkohol)? høj nogen Nej, kun i mindre Nej, slet ikke i Specialeresultat for Plastikkirurgi 637 7,9 10,1 12,1 69,9 - Plastikkirurgisk afdeling 52 11,5 3,8 9,6 75,0 G 0-59 år 24 12,5 4,2 16,7 66, år 28 10,7 3,6 3,6 82,1 - - Akut indlagt 1 0,0 0,0 0,0 100,0 - - Planlagt indlagt 51 11,8 3,9 9,8 74,5 - - Mand 16 18,8 6,3 12,5 62,5 - - Kvinde 36 8,3 2,8 8,3 80, _B70 ROS Plastikkirurgisk Afd ,5 3,8 9,6 75,0 - - LUP Plastikkirurgisk afdeling, Roskilde Sygehus, Sygehus Nord SIDE 24

25 20_1. Informerede en fra personalet dig om, hvad du fik den medicin for, som du skulle tage efter din udskrivelse? (Omfatter kun patienter, der skulle tage medicin) Ja Nej i Specialeresultat for Plastikkirurgi Plastikkirurgisk afdeling 30 93,3 6,7 * år 18 94,4 5, år 12 91,7 8,3 - - Akut indlagt 0 0,0 0,0 - - Planlagt indlagt 30 93,3 6,7 - - Mand 7 100,0 0,0 - - Kvinde 23 91,3 8, _B70 ROS Plastikkirurgisk Afd ,3 6, _2. Vidste du, ved hvilke symptomer eller ændringer i din tilstand du skulle kontakte din praktiserende læge eller sygehus, efter din udskrivelse? Ja Nej i Specialeresultat for Plastikkirurgi Plastikkirurgisk afdeling 59 83,1 16, år 25 72,0 28, år 34 91,2 8,8 - - Akut indlagt 1 100,0 0,0 - - Planlagt indlagt 58 82,8 17,2 - - Mand 19 94,7 5,3 - - Kvinde 40 77,5 22, _B70 ROS Plastikkirurgisk Afd ,1 16,9 - - LUP Plastikkirurgisk afdeling, Roskilde Sygehus, Sygehus Nord SIDE 25

26 20_3. Vidste du, hvor du skulle henvende dig med spørgsmål vedrørende din sygdom og behandling, efter du kom hjem? Ja Nej i Specialeresultat for Plastikkirurgi Plastikkirurgisk afdeling 73 91,8 8, år 30 90,0 10, år 43 93,0 7,0 - - Akut indlagt 1 100,0 0,0 - - Planlagt indlagt 72 91,7 8,3 - - Mand 25 96,0 4,0 - - Kvinde 48 89,6 10, _B70 ROS Plastikkirurgisk Afd ,8 8,2 - - LUP Plastikkirurgisk afdeling, Roskilde Sygehus, Sygehus Nord SIDE 26

27 SAMLET INDTRYK 21. Tilrettelæggelsen af det samlede behandlingsforløb er god (73) 22. Det samlede indtryk er godt (75) 22_1. Patienten har tillid til at have fået den rette lægelige behandling (76) 22_2. Patienten har tillid til at have fået den rette sygeplejefaglige behandling (75) 22_3. Det samlede indtryk af afdelingens lokaler er godt (74) G G % Meget positiv Positiv Negativ Meget negativ Fakta om temaet Kommentarfelt Hvis patienten synes, afdelingen kunne gøre noget bedre, og/eller hvis patienten synes, afdelingen gjorde noget særligt godt, kan det skrives i et åbent kommentarfelt (Spørgsmål 23). De kommentarer patienterne har skrevet er samlet i en pdf-fil, som er sendt til afdelingen. LUP Plastikkirurgisk afdeling, Roskilde Sygehus, Sygehus Nord SIDE 27

28 21. Hvordan vurderer du, at dit samlede behandlingsforløb var tilrettelagt (før, under og efter indlæggelsen)? godt Godt Dårligt dårligt i Specialeresultat for Plastikkirurgi ,0 50,9 2,8 0,3 - Plastikkirurgisk afdeling 73 47,9 47,9 4,1 0,0 G 0-59 år 30 50,0 40,0 10,0 0, år 43 46,5 53,5 0,0 0,0 - - Akut indlagt 1 100,0 0,0 0,0 0,0 - - Planlagt indlagt 72 47,2 48,6 4,2 0,0 - - Mand 23 30,4 69,6 0,0 0,0 - - Kvinde 50 56,0 38,0 6,0 0, _B70 ROS Plastikkirurgisk Afd ,9 47,9 4,1 0, Hvad er dit samlede indtryk af din indlæggelse på afdelingen? godt Godt Dårligt dårligt i Specialeresultat for Plastikkirurgi ,7 41,9 3,0 0,3 - Plastikkirurgisk afdeling 75 57,3 37,3 5,3 0,0 G 0-59 år 30 63,3 26,7 10,0 0, år 45 53,3 44,4 2,2 0,0 - - Akut indlagt 1 0,0 100,0 0,0 0,0 - - Planlagt indlagt 74 58,1 36,5 5,4 0,0 - - Mand 24 37,5 62,5 0,0 0,0 - - Kvinde 51 66,7 25,5 7,8 0, _B70 ROS Plastikkirurgisk Afd ,3 37,3 5,3 0,0 - - LUP Plastikkirurgisk afdeling, Roskilde Sygehus, Sygehus Nord SIDE 28

29 22_1. Har du tillid til, at du har fået den rette lægelige behandling, mens du var indlagt? (Omfatter kun patienter, der har mødt læger) høj nogen Nej, kun i mindre Nej, slet ikke i Specialeresultat for Plastikkirurgi Plastikkirurgisk afdeling 76 86,8 11,8 1,3 0, år 31 87,1 12,9 0,0 0, år 45 86,7 11,1 2,2 0,0 - - Akut indlagt 1 100,0 0,0 0,0 0,0 - - Planlagt indlagt 75 86,7 12,0 1,3 0,0 - - Mand 24 79,2 20,8 0,0 0,0 - - Kvinde 52 90,4 7,7 1,9 0, _B70 ROS Plastikkirurgisk Afd ,8 11,8 1,3 0, _2. Har du tillid til, at du har fået den rette sygeplejefaglige behandling og pleje, mens du var indlagt? (Omfatter kun patienter, der har mødt sygeplejersker) høj nogen Nej, kun i mindre Nej, slet ikke i Specialeresultat for Plastikkirurgi Plastikkirurgisk afdeling 75 82,7 14,7 0,0 2, år 30 80,0 20,0 0,0 0, år 45 84,4 11,1 0,0 4,4 - - Akut indlagt 1 100,0 0,0 0,0 0,0 - - Planlagt indlagt 74 82,4 14,9 0,0 2,7 - - Mand 24 79,2 20,8 0,0 0,0 - - Kvinde 51 84,3 11,8 0,0 3, _B70 ROS Plastikkirurgisk Afd ,7 14,7 0,0 2,7 - - LUP Plastikkirurgisk afdeling, Roskilde Sygehus, Sygehus Nord SIDE 29

30 22_3. Hvad er dit samlede indtryk af afdelingens lokaler (sengestuer, opholdsrum, toilet m.v.)? godt Godt Dårligt dårligt i Specialeresultat for Plastikkirurgi Plastikkirurgisk afdeling 74 45,9 48,6 4,1 1, år 30 33,3 53,3 10,0 3, år 44 54,5 45,5 0,0 0,0 - - Akut indlagt 1 0,0 100,0 0,0 0,0 - - Planlagt indlagt 73 46,6 47,9 4,1 1,4 - - Mand 25 48,0 52,0 0,0 0,0 - - Kvinde 49 44,9 46,9 6,1 2, _B70 ROS Plastikkirurgisk Afd ,9 48,6 4,1 1,4 - - LUP Plastikkirurgisk afdeling, Roskilde Sygehus, Sygehus Nord SIDE 30

31 DATAMATERIALE Respondenter og repræsentativitet respondenter Fordeling af respondenter i stikprøven Svarprocent Chisq-test for uafhængighed xxx % xxxxxxxxxxxxxxxx Afdeling Plastikkirurgisk afdeling , ,4 - Speciale Plastikkirurgi , ,9 - Alder 0-59 år 31 40, ,5 0, år 46 59, ,0 0,0990 Indlæggelsesform Akut indlagt 1 1,3 4 25,0 * Planlagt indlagt 76 98, ,9 * Køn Mand 25 32, ,3 0,0262 Kvinde 52 67, ,3 0,0262 Afsnit 3800_B70 ROS Plastikkirurgisk Afd , ,4 - Indlæggelsestid 1-2 dage 45 58, ,6 * 3-7 dage 23 29, ,1 * 8-14 dage 7 9, ,6 * 15+ dage 2 2, ,0 * Udfyldt skema Patient 72 93, Pårørende 2 2, Patient og pårørende i fællesskab 3 3, Forklaring på tabellens indhold Kolonnerne viser De første to talkolonner viser antallet af respondenter, altså det antal, der har svaret på spørgeskemaet, samt hvordan de fordeler sig på baggrundsvariablene. De tre sidste kolonner viser antal patienter i stikprøven, svarprocenten og chisq-test for, om der er forskel på repræsentationen af grupperne i de enkelte baggrundsvariable. Chisq-testen er bortfaldsanalyserne for ambulatoriets baggrundsvariable. Værdien i denne kolonne er p-værdien. I bortfaldsanalyserne sammenlignes patienter, der har besvaret spørgeskemaet (respondenter), med de patienter, der ikke har besvaret spørgeskemaet (ikke-respondenter). Hvis p-værdien i chisq-testen er 0,05 eller højere, så er der ikke en signifikant forskel mellem respondenter og ikke-respondenter i den testede baggrundsvariabel. Hvis p-værdien derimod er lavere end 0,05, er der en signifikant forskel mellem respondenter og ikke-respondenter. Hvis der er signifikant forskel, kan svarprocenten bruges til at se, hvilken gruppe der er overrepræsenteret i den anden. Den med den højeste svarprocent, er den overrepræsenterede. Brug af oplysningerne Oplysningerne kan bruges til at vurdere, i hvilket omfang respondenternes svar er repræsentative for den samlede gruppe af patienter, der har modtaget spørgeskemaet. Hvis vi ved fra bortfaldsanalysen, at svarprocenten for kvinder er lavere end for mænd, og vi ser i et spørgsmål, at kvinderne er mere negative end mændene, så ved vi, at det samlede resultat for afdelingen er blevet lidt mere positivt, end hvis svarprocenten var lige høj for mænd og kvinder. Det er bl.a. grundet denne problematik, at der er justeret for effekten af baggrundsvariablene køn og alder i forbindelse med placeringen (O, U eller G) af ambulatoriet i specialeresultatet. Vil du vide mere om tabellen, og hvordan du bruger den, så er der hjælp at hente her: LUP Plastikkirurgisk afdeling, Roskilde Sygehus, Sygehus Nord SIDE 31

32 OVERSIGTSFIGUR FOR 3800_B70 ROS PLASTIKKIRURGISK AFD. 18. Samarbejdet mellem afdeling og kommunal hjemmepleje er godt (15) 15. Den skriftlige information er god (47) 11. Personalet er gode til at håndtere fejl (4) 2. Modtagelsen på afdelingen er god (77) 22_1. Patienten har tillid til at have fået den rette lægelige behandling (76) 8_3. Patienten får svar på spørgsmål (69) 22_2. Patienten har tillid til at have fået den rette sygeplejefaglige behandling (75) 17. Patienten er tryg ved at skulle hjem (74) 8_8. Patienten er ikke i tvivl om medicin under indlæggelsen (58) 21. Tilrettelæggelsen af det samlede behandlingsforløb er god (73) 5. Kontaktperson tager ansvar for forløbet (23) 8_4. Lægerne lytter til patientens beskrivelse af sin sygdom (57) 22. Det samlede indtryk er godt (75) 22_3. Det samlede indtryk af afdelingens lokaler er godt (74) 8_5. Plejepersonalet er lydhør over for patientens behov (69) 6. Personalets viden om sygdomsforløb er god ved planlagte samtaler (68) 8_7. Smertehåndteringen er god (65) 20_1. Personalet informerer om årsagen til medicinering efter udskrivelsen (30) 16. Den mundtlige information er god (73) 12. Patienten oplever ikke unødig ventetid, der forlænger opholdet (72) 1_1. Patienten ved, hvor han skal henvende sig ved ændringer i tilstanden (70) 8_2. Muligheden for at tale med plejepersonalet om behandlingen er god (66) 8_1. Muligheden for at tale med en læge om behandlingen er god (52) 13. Overflytning mellem afdelinger er godt tilrettelagt (25) 9. Patienten oplever ikke fejl (74) 20_3. Patienten har viden om steder at henvende sig efter udskrivelsen (73) 16_3. Personalet tager hensyn til patientens behov ved udskrivelsen (74) 1. Afdelingen informerer godt om ventetid fra indkaldelse til indlæggelse (70) 19. Afdelingens orientering af praktiserende læge er god (19) 16_1. Informationer fra forskelligt personale stemmer overens (71) 7. Patienten er passende inddraget i beslutninger om behandlingen (77) 16_2. Patienten har en afsluttende samtale ved udskrivelsen (74) 20. Patienten er ikke i tvivl om livsstilens betydning for helbredet (52) 8_6. Muligheden for at tale fortroligt med personalet er god (32) 20_2. Patienten ved hvilke symptomer, der kræver kontakt efter udskrivelsen (59) 8. Pårørende er passende inddraget i beslutninger om behandlingen (41) 14. Patienten modtager skriftlig information (59) 4. Patienten har kontaktperson(er) med særligt ansvar (31) % Meget positiv Positiv Negativ Meget negativ LUP Plastikkirurgisk afdeling, Roskilde Sygehus, Sygehus Nord SIDE 32

Behandlingsafsnit (indlagte) Ciconia, Århus Privathospital

Behandlingsafsnit (indlagte) Ciconia, Århus Privathospital LUP 2012 Indlagte Behandlingsafsnit (indlagte) Ciconia, Århus Privathospital Spørgeskemaet er udsendt til 26 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 77 % af disse

Læs mere

Hæmatologisk afdeling Herlev Hospital

Hæmatologisk afdeling Herlev Hospital Hæmatologisk afdeling Herlev Hospital Spørgeskemaet er udsendt til 155 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 63 % af disse svarede på spørgeskemaet. På landsplan

Læs mere

Behandlingsafsnit (indlagte) OPA Ortopædisk Privathospital Aarhus

Behandlingsafsnit (indlagte) OPA Ortopædisk Privathospital Aarhus Behandlingsafsnit (indlagte) OPA Ortopædisk Privathospital Aarhus Spørgeskemaet er udsendt til 36 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 9. august til 31. oktober 2013. 86 % af disse svarede på

Læs mere

Plastikkirurgisk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus

Plastikkirurgisk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Plastikkirurgisk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Spørgeskemaet er udsendt til 296 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 71

Læs mere

Plastikkirurgisk ambulatorium Roskilde Sygehus, Sygehus Nord

Plastikkirurgisk ambulatorium Roskilde Sygehus, Sygehus Nord Plastikkirurgisk ambulatorium Roskilde Sygehus, Sygehus Nord Undersøgelsen er blandt 397 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2012. 65 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

Behandlingsafsnit (indlagte) Bodylift Center v. Plastikkirurg Andreas Printzlau

Behandlingsafsnit (indlagte) Bodylift Center v. Plastikkirurg Andreas Printzlau LUP 2013 (Brancheforeningen) Indlagte Behandlingsafsnit (indlagte) Bodylift Center v. Plastikkirurg Andreas Printzlau Spørgeskemaet er udsendt til 19 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 9. august

Læs mere

Onkologisk afdeling Herlev Hospital

Onkologisk afdeling Herlev Hospital Onkologisk afdeling Herlev Hospital Spørgeskemaet er udsendt til 246 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 57 % af disse svarede på spørgeskemaet. På landsplan svarede

Læs mere

Kongevejsklinikken Kongevejsklinikken

Kongevejsklinikken Kongevejsklinikken LUP 2012 Ambulante Kongevejsklinikken Kongevejsklinikken Undersøgelsen er blandt 30 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2012. 67 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

Klinik for Plastikkirurgi, Brystkirurgi og Brandsårsbehandling, ambulatorium Rigshospitalet

Klinik for Plastikkirurgi, Brystkirurgi og Brandsårsbehandling, ambulatorium Rigshospitalet Klinik for Plastikkirurgi, Brystkirurgi og Brandsårsbehandling, ambulatorium Rigshospitalet Undersøgelsen er blandt 698 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2012.

Læs mere

Hjertemedicinsk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus

Hjertemedicinsk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Hjertemedicinsk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Spørgeskemaet er udsendt til 399 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 9. august til 31. oktober 2013. 68

Læs mere

Hæmatologisk afsnit A120H (Vejle) Sygehus Lillebælt

Hæmatologisk afsnit A120H (Vejle) Sygehus Lillebælt Hæmatologisk afsnit A120H (Vejle) Sygehus Lillebælt Spørgeskemaet er udsendt til 44 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 73 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

Hæmatologisk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus

Hæmatologisk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Hæmatologisk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Spørgeskemaet er udsendt til 117 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 61 % af

Læs mere

Øre-Næse-Halskirurgisk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus

Øre-Næse-Halskirurgisk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Øre-Næse-Halskirurgisk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Spørgeskemaet er udsendt til 242 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012.

Læs mere

Plastikkirurgisk Afdeling Z (231 på Nørrebrogade) Aarhus Universitetshospital

Plastikkirurgisk Afdeling Z (231 på Nørrebrogade) Aarhus Universitetshospital Plastikkirurgisk Afdeling Z (231 på Nørrebrogade) Aarhus Universitetshospital Spørgeskemaet er udsendt til 163 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 30. oktober 2011. 79 % af disse

Læs mere

Kirurgisk afdeling (Esbjerg) Sydvestjysk Sygehus

Kirurgisk afdeling (Esbjerg) Sydvestjysk Sygehus Kirurgisk afdeling (Esbjerg) Sydvestjysk Sygehus Spørgeskemaet er udsendt til 401 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 52 % af disse svarede på spørgeskemaet. På

Læs mere

Øre-Næse-Halskirurgisk afdeling Aalborg Sygehus

Øre-Næse-Halskirurgisk afdeling Aalborg Sygehus Øre-Næse-Halskirurgisk afdeling Aalborg Sygehus Spørgeskemaet er udsendt til 215 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 60 % af disse svarede på spørgeskemaet. På

Læs mere

Mammakirurgisk ambulatorium Ringsted Sygehus, Sygehus Syd

Mammakirurgisk ambulatorium Ringsted Sygehus, Sygehus Syd Mammakirurgisk ambulatorium Ringsted Sygehus, Sygehus Syd Undersøgelsen er blandt 398 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2012. 65 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

Børneafdelingen (241 i Herning) Hospitalsenheden Vest

Børneafdelingen (241 i Herning) Hospitalsenheden Vest Børneafdelingen (241 i Herning) Hospitalsenheden Vest Spørgeskemaet er udsendt til 154 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 30. oktober 2011. 51 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

Plastikkirurgisk ambulatorium (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus

Plastikkirurgisk ambulatorium (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Plastikkirurgisk ambulatorium (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Undersøgelsen er blandt 402 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2012.

Læs mere

Medicinsk Hepato-gastroenterologisk Afdeling V (361 på Nørrebrogade) Aarhus Universitetshospital

Medicinsk Hepato-gastroenterologisk Afdeling V (361 på Nørrebrogade) Aarhus Universitetshospital Medicinsk Hepato-gastroenterologisk Afdeling V (361 på Nørrebrogade) Aarhus Universitetshospital Spørgeskemaet er udsendt til 214 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 30. oktober

Læs mere

Behandlingsafsnit (ambulante) OPA Ortopædisk Privathospital Aarhus

Behandlingsafsnit (ambulante) OPA Ortopædisk Privathospital Aarhus Behandlingsafsnit (ambulante) OPA Ortopædisk Privathospital Aarhus Undersøgelsen er blandt 215 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2013. 58 % af disse svarede

Læs mere

Brystkirurgisk ambulatorium Herlev Hospital

Brystkirurgisk ambulatorium Herlev Hospital Brystkirurgisk ambulatorium Herlev Hospital Undersøgelsen er blandt 400 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2012. 65 % af disse svarede på spørgeskemaet. På landsplan

Læs mere

Plastikkirurgisk Ambulatorium Z (237 og 239) Aarhus Universitetshospital

Plastikkirurgisk Ambulatorium Z (237 og 239) Aarhus Universitetshospital Plastikkirurgisk Ambulatorium Z (237 og 239) Aarhus Universitetshospital Undersøgelsen er blandt 399 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2012. 72 % af disse svarede

Læs mere

Organkirurgisk afdeling (urologi), Viborg Regionshospitalet Viborg, Skive

Organkirurgisk afdeling (urologi), Viborg Regionshospitalet Viborg, Skive Organkirurgisk afdeling (urologi), Viborg Regionshospitalet Viborg, Skive Spørgeskemaet er udsendt til 185 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 9. august til 31. oktober 2010. 68 % af disse svarede

Læs mere

Hjertemedicinsk ambulatorium (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus

Hjertemedicinsk ambulatorium (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Hjertemedicinsk ambulatorium (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Undersøgelsen er blandt 398 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2013.

Læs mere

Reumatologisk Ambulatorium (Hjørring) Sygehus Vendsyssel

Reumatologisk Ambulatorium (Hjørring) Sygehus Vendsyssel Reumatologisk Ambulatorium (Hjørring) Sygehus Vendsyssel Undersøgelsen er blandt 449 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2013. 67 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

Plastikkirurgisk Afdeling Z (239 på Nørrebrogade) Aarhus Universitetshospital

Plastikkirurgisk Afdeling Z (239 på Nørrebrogade) Aarhus Universitetshospital Plastikkirurgisk Afdeling Z (239 på Nørrebrogade) Aarhus Universitetshospital Undersøgelsen er blandt 399 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 22. august til 2. oktober 2011. 67 % af disse

Læs mere

Kirurgisk Afdeling K (077 og 079 i Randers) Regionshospitalet Randers

Kirurgisk Afdeling K (077 og 079 i Randers) Regionshospitalet Randers Kirurgisk Afdeling K (077 og 079 i Randers) Regionshospitalet Randers Undersøgelsen er blandt 410 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2012. 67 % af disse svarede

Læs mere

Arbejdsmedicinsk ambulatorium (Esbjerg) Sydvestjysk Sygehus

Arbejdsmedicinsk ambulatorium (Esbjerg) Sydvestjysk Sygehus Arbejdsmedicinsk ambulatorium (Esbjerg) Sydvestjysk Sygehus Undersøgelsen er blandt 53 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2012. 51 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

Øre-Næse-Halskirurgisk ambulatorium (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus

Øre-Næse-Halskirurgisk ambulatorium (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Øre-Næse-Halskirurgisk ambulatorium (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Undersøgelsen er blandt 398 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september

Læs mere

Neurologisk Afdeling (35A, 35D og 35F i Holstebro) Hospitalsenheden Vest

Neurologisk Afdeling (35A, 35D og 35F i Holstebro) Hospitalsenheden Vest Neurologisk Afdeling (35A, 35D og 35F i Holstebro) Hospitalsenheden Vest Undersøgelsen er blandt 399 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 22. august til 2. oktober 2011. 58 % af disse svarede

Læs mere

Ambulatorium Samsø Aarhus Universitetshospital

Ambulatorium Samsø Aarhus Universitetshospital Ambulatorium Samsø Aarhus Universitetshospital Undersøgelsen er blandt 51 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2013. 51 % af disse svarede på spørgeskemaet. På

Læs mere

Organkirurgisk ambulatorium (Vejle) Sygehus Lillebælt

Organkirurgisk ambulatorium (Vejle) Sygehus Lillebælt Organkirurgisk ambulatorium (Vejle) Sygehus Lillebælt Undersøgelsen er blandt 398 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2012. 61 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

Organkirurgisk ambulatorium (Aabenraa) Sygehus Sønderjylland

Organkirurgisk ambulatorium (Aabenraa) Sygehus Sønderjylland Organkirurgisk ambulatorium (Aabenraa) Sygehus Sønderjylland Undersøgelsen er blandt 998 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2012. 64 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

Neurokirurgisk ambulatorium (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus

Neurokirurgisk ambulatorium (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Neurokirurgisk ambulatorium (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Undersøgelsen er blandt 275 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2012.

Læs mere

LUP Fødende Kvinder

LUP Fødende Kvinder Fødeafdelingen OUH Odense og Svendborg Spørgeskemaet er udsendt til 1106 kvinder, der har født på afdelingen i perioden 1. august til 31. oktober 2015. 51 % af disse svarede på spørgeskemaet. På landsplan

Læs mere

LUP Fødende Kvinder

LUP Fødende Kvinder Fødeafdelingen (Hvidovre) Amager og Hvidovre Hospital Spørgeskemaet er udsendt til 819 kvinder, der har født på afdelingen i perioden 1. august til 31. oktober 2014. 55 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

LUP 2012 - Indlagte. Privathospitalerne. Køn Antal Mand Kvinde

LUP 2012 - Indlagte. Privathospitalerne. Køn Antal Mand Kvinde LUP 2012 - Indlagte Privathospitalerne Køn Mand Kvinde % % Landsresultatet 40137 49,1 50,9 Privathospitalerne 1150 41,7 58,3 Aleris-Hamlet Hospitaler 316 61,4 38,6 Steno Diabetes Center 33 45,5 54,5 Center

Læs mere

Medicinsk Endokrinologi - specialeresultat på lands-, regions- og afdelingsniveau

Medicinsk Endokrinologi - specialeresultat på lands-, regions- og afdelingsniveau LUP 2013 - Indlagte Medicinsk Endokrinologi - specialeresultat på lands-, regions- og afdelingsniveau Indlagte patienter Svarfordeling for nationale spørgsmål Du kan få hjælp at læse tabellerne i læsevejledningen

Læs mere

LUP Fødende Kvinder

LUP Fødende Kvinder Fødeafdelingen Rigshospitalet Spørgeskemaet er udsendt til 1333 kvinder, der har født på afdelingen i perioden 1. august til 31. oktober 2015. 60 % af disse svarede på spørgeskemaet. På landsplan svarede

Læs mere

Onkologi - specialeresultat på lands-, regions- og afdelingsniveau

Onkologi - specialeresultat på lands-, regions- og afdelingsniveau LUP 2013 - Indlagte Onkologi - specialeresultat på lands-, regions- og afdelingsniveau Indlagte patienter Svarfordeling for nationale spørgsmål Du kan få hjælp til at læse tabellerne i læsevejledningen

Læs mere

Den Landsdækkende Undersøgelse

Den Landsdækkende Undersøgelse Fakta om LUP 2011 Fakta om patienter og spørgeskemaer for Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2011 02420147206475601792017021720917209170917591705178170517065417059170645170561789172914

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for indlagte patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for indlagte patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afsnitsrapport for indlagte patienter på M3 Medicinsk Sengeafsnit Diagnostisk Center Hospitalsenhed Midt 13-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

Kirurgisk ambulatorium P rhus Sygehus

Kirurgisk ambulatorium P rhus Sygehus Kirurgisk ambulatorium P rhus Sygehus Undersgelsen er blandt 400 patienter, der har besgt ambulatoriet i perioden 23. august til 3. oktober 2010. 66 % af disse svarede p sprgeskemaet. P landsplan svarede

Læs mere

LUP læsevejledning til afdelingsrapporter

LUP læsevejledning til afdelingsrapporter Indhold Hvordan du bruger læsevejledningen... 1 Oversigtsfigur... 2 Temafigur... 3 Spørgsmålstabel... 4 Respondenter og repræsentativitet... 6 Oversigtsfigur for afsnit/underopdelinger... 8 Uddybende forklaring

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Onkologiske Senge Herning Onkologisk Afdeling, Herning Hospitalsenheden Vest 13-04-2012 Den Landsdækkende Undersøgelse af

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Afsnit C9 (Endokrinologisk) Medicinsk Afdeling M Regionshospitalet Randers og Grenaa 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Reumatologisk Afdeling U Reumatologisk Afdeling U Århus Sygehus 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Urinvejskirurgisk ambulatorium og dagafsnit, Holstebro Hospitalsenheden Vest

Urinvejskirurgisk ambulatorium og dagafsnit, Holstebro Hospitalsenheden Vest Urinvejskirurgisk ambulatorium og dagafsnit, Holstebro Hospitalsenheden Vest Undersgelsen er blandt 400 patienter, der har besgt ambulatoriet i perioden 23. august til 3. oktober 2010. 75 % af disse svarede

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Neurorehabilitering Senge Lemvig Neurologisk Afdeling Hospitalsenheden Vest 13-04-2012 Den Landsdækkende Undersøgelse af

Læs mere

Pædiatri - specialeresultat på lands-, regions- og afdelingsniveau

Pædiatri - specialeresultat på lands-, regions- og afdelingsniveau LUP 2013 - Indlagte Pædiatri - specialeresultat på lands-, regions- og afdelingsniveau Indlagte patienter Svarfordeling for nationale spørgsmål Du kan få hjælp at læse tabellerne i læsevejledningen på:

Læs mere

Ambulatorium afdeling K Skejby Sygehus

Ambulatorium afdeling K Skejby Sygehus Ambulatorium afdeling K Skejby Sygehus Undersgelsen er blandt 397 patienter, der har besgt ambulatoriet i perioden 23. august til 3. oktober 2010. 72 % af disse svarede p sprgeskemaet. P landsplan svarede

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for indlagte patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for indlagte patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afsnitsrapport for indlagte patienter på D4 ONKOLOGISK AFD. D Aarhus Universitetshospital 13-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for indlagte patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for indlagte patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afsnitsrapport for indlagte patienter på M27 Medicinsk Sengeafsnit Medicinsk afdeling Hospitalsenhed Midt 13-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for indlagte patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for indlagte patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Neurologisk Sengeafdeling Skive Neurologisk afdeling Hospitalsenhed Midt 13-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for indlagte patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for indlagte patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Tumor Stam ORTOPÆDKIRURGISK E Aarhus Universitetshospital 13-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse af

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Lungemedicinsk Ambulatorium Medicinsk afdeling Hospitalsenhed Midt 12-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Friklinik øjne Center for planlagt kirurgi Hospitalsenhed Midt 12-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

Patienters oplevelser i Region Hovedstaden 2009 Spørgeskemaundersøgelse blandt indlagte og ambulante patienter

Patienters oplevelser i Region Hovedstaden 2009 Spørgeskemaundersøgelse blandt indlagte og ambulante patienter Patienters oplevelser i Region Hovedstaden 2009 Spørgeskemaundersøgelse blandt 22.471 indlagte og 47.285 ambulante patienter Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser på vegne af Region Hovedstaden

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Apopleksiafsnit Medicinsk Afdeling M Regionshospitalet Randers og Grenaa 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Fødeafdelingen (Herning og Holstebro) Hospitalsenheden Vest

Fødeafdelingen (Herning og Holstebro) Hospitalsenheden Vest Fødeafdelingen (Herning og Holstebro) Hospitalsenheden Vest Spørgeskemaet er udsendt til 825 kvinder, der har født på afdelingen i perioden 1. august til 31. oktober 2016. 55 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Klinik for Blodfortynding Diagnostisk Center Hospitalsenhed Midt 12-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Endokrinologisk Medicinsk Ambulatorium, Horsens Medicinsk Afdeling Hospitalsenheden Horsens 01-04-2011 Den Landsdækkende

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Z-SÅR PLASTIKKIRURGISK AFD. Z Aarhus Universitetshospital 12-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse af

Læs mere

Den Landsdækkende Undersøgelse

Den Landsdækkende Undersøgelse Fakta om LUP 01 Fakta om patienter og spørgeskemaer for Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 01 040147064756017901701709170917091759170517817051706541705917064517056178917914 594159476479476014790147914791479149147974907415067146014756041901470974

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Indlagte

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Indlagte LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport Indlagte Denne rapport er udarbejdet for indlagte patienter på Medicinsk Afdeling M2 Medicinsk Afdeling, Holstebro Hospitalsenheden Vest Den Landsdækkende

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Øre-, næse- og halsambulatorium Øreafdelingen Regionshospitalet Silkeborg 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse af

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013. Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013. Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Y-DAGKIR GYNÆKOLOGISK/OBSTETRISK AFD. Y Aarhus Universitetshospital 12-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

LUP Fødende Partnere

LUP Fødende Partnere Fødeafdelingen Hospitalsenheden Vest Eventuelle partnere til de kvinder, der har født på afdelingen i perioden 1. august til 31. oktober 2014, har haft mulighed for at besvare et spørgeskema om partnerens

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 Afsnitsrapport for indlagte patienter på LUB6 Lungemedicinsk Afdeling LUB Aarhus Universitetshospital 13-04-2012 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Børneortopædisk sektor Ortopædkirurgisk Afdeling Hospitalsenheden Vest 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport Ambulatorium Denne rapport er udarbejdet for ambulante patienter på Karkirurgisk Funktion, Herning Kirurgisk Afdeling (Holstebro/Herning) Hospitalsenheden

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Afdeling J Øjenafdeling J Århus Sygehus 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2010 for Region Midtjylland

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Skulder/albue sektoren Ortopædkirurgisk Afdeling Hospitalsenheden Vest 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Medicinsk neuroafsnit P6 Medicinsk Afdeling Hospitalsenheden Horsens 13-04-2012 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

AROS Privathospital - Privathospitalernes offentlige patienter

AROS Privathospital - Privathospitalernes offentlige patienter Planlagt indlagte patienters oplevelser: ARS Privathospital - Privathospitalernes offentlige patienter Personale - spørgsmål 1, 4, 5, 6 og 7 Ventetid ved ankomst - spørgsmål 2 Patientinvolvering - spørgsmål

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for indlagte patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for indlagte patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Akut Senge Herning Akutafdeling Hospitalsenheden Vest 13-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport Ambulatorium Denne rapport er udarbejdet for ambulante patienter på Nyreambulatoriet, Viborg Medicinsk Afdeling Regionshospitalet Viborg, Skive og

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Neonatal hørerscreening Kvindeafdelingen Regionshospitalet Viborg, Skive 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og sygehusniveau

Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og sygehusniveau LUP 2013 - Indlagte Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og sygehusniveau Indlagte patienter Svarfordeling for nationale spørgsmål Du kan få hjælp til at læse tabellerne i læsevejledningen

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport Ambulatorium Denne rapport er udarbejdet for ambulante patienter på Klinisk Diætist Medicinsk Afdeling Regionshospitalet Viborg, Skive og Kjellerup

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013. Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013. Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Ambulatorium pædiatri Pædiatrisk afdeling Hospitalsenheden Horsens 12-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

Regionshospitalet Randers - Region Midtjylland

Regionshospitalet Randers - Region Midtjylland Akut indlagte patienters oplevelser: Regionshospitalet Randers - Region Midtjylland Modtagelse - spørgsmål 1, 2, 3 og 4 Personale - spørgsmål 7, 8, 9 og 10 Patientinvolvering - spørgsmål 11, 12, 13, 14

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Indlagte

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Indlagte LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport Indlagte Denne rapport er udarbejdet for indlagte patienter på Afsnit M 2121, Skive Medicinsk Afdeling Regionshospitalet Viborg, Skive og Kjellerup

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Karkirurgisk Funktion, Herning Ortopædkirurgisk Afdeling Hospitalsenheden Vest 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

Patienters oplevelser i Region Nordjylland 2012. Spørgeskemaundersøgelse blandt 7.601 indlagte og 17.589 ambulante patienter

Patienters oplevelser i Region Nordjylland 2012. Spørgeskemaundersøgelse blandt 7.601 indlagte og 17.589 ambulante patienter Patienters oplevelser i Region Nordjylland 202 Spørgeskemaundersøgelse blandt 7.60 indlagte og 7.589 ambulante patienter Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser på vegne af Region Nordjylland Enheden

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport Ambulatorium Denne rapport er udarbejdet for ambulante patienter på Idrætsklinikken, Tage-Hansens gade Ortopædkirurgisk Afdeling E Århus Sygehus

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport Ambulatorium Denne rapport er udarbejdet for ambulante patienter på Medicinsk Ambulatorium, Herning Medicinsk Afdeling (Herning/Ringkøbing) Hospitalsenheden

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Endokrinologisk amb. Viborg Medicinsk Afdeling Hospitalsenheden Midt 12-04-2012 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

LUP Fødende læsevejledning til afdelingsrapporter

LUP Fødende læsevejledning til afdelingsrapporter Indhold Hvordan du bruger læsevejledningen... 1 Oversigtsfigur... 2 Temafigur... 3 Spørgsmålstabel... 4 Respondenter og repræsentativitet... 6 Uddybende forklaring af elementer i figurer og tabeller...

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Klinisk Diætist - RGR Medicinsk Afdeling M Regionshospitalet Randers og Grenaa 12-04-2012 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport Ambulatorium Denne rapport er udarbejdet for ambulante patienter på Sår- og Varice Dagafsnit Ortopædkirurgisk Afdeling Hospitalsenheden Vest Den

Læs mere

Fakta om patienter og spørgeskemaer for Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Fakta om patienter og spørgeskemaer for Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Fakta om patienter og spørgeskemaer for Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2013 Udarbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse på vegne af regionerne og Ministeriet for Sundhed

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Patienthotel D Onkologisk Afdeling D Århus Sygehus 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2010 for

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012. Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012. Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Hjertemedicinsk amb. Skive Medicinsk afdeling Hospitalsenhed Midt 18-04-2013 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Hofte-Ambulatoriet Center for planlagt kirurgi Hospitalsenhed Midt 12-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Skulder-Ambulatoriet Center for planlagt kirurgi Hospitalsenhed Midt 12-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

Indlagte patienters oplevelser i Danmark øst for Storebælt

Indlagte patienters oplevelser i Danmark øst for Storebælt DEN TVÆRREGIONALE UNDERSØGELSE AF PATIENTOPLEVELSER Indlagte patienters oplevelser i Danmark øst for Storebælt Spørgeskemaundersøgelse blandt 43.567 indlagte patienter i Region Hovedstaden og Region Sjælland

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013. Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013. Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afsnitsrapport for ambulante patienter på S2 - DAG DERMATO-VENEROLOG. S Aarhus Universitetshospital 13-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse af

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 Afdelingsrapport for indlagte patienter på Organkirurgisk Afdeling, Viborg Hospitalsenheden Midt 13-04-2012 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2011

Læs mere