politik for vold, mobning og chikane delpolitik til trivselspolitik - forebyggelse og håndtering af vold, mobning og chikane.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "politik for vold, mobning og chikane delpolitik til trivselspolitik - forebyggelse og håndtering af vold, mobning og chikane."

Transkript

1 politik for vold, mobning og chikane delpolitik til trivselspolitik - forebyggelse og håndtering af vold, mobning og chikane. 1

2 Vold, mobning og chikane Denne delpolitik er udarbejdet for at øge opmærksomheden og viden på området blandt ledere og medarbejdere. I praksis er nogle arbejdspladser mere udsatte end andre, men det afgørende er, at alle arbejdspladser får fastlagt, hvad der betyder for dem, og hvordan man håndterer vold, mobning og chikane, hvis problemet opstår. Vold, mobning og chikane kan opstå i relation mellem medarbejdere indbyrdes, mellem leder og medarbejder, mellem leder og leder, eller den opstår i relation mellem medarbejder og borger. Formål Formålet med Guldborgsund Kommunes delpolitik for vold, mobning og chikane er at skabe et trygt arbejdsmiljø, hvor vold, mobning og chikane ikke accepteres, og hvor risikoen forebygges gennem en aktiv indsats på den enkelte arbejdsplads. Delmål til Trivselspolitikken At alle medarbejdere har viden om, hvordan vold, trusler, mobning og chikane skal forebygges, håndteres og registreres At forebygge og nedsætte antallet af episoder med vold, trusler om vold, mobning og chikane på arbejdspladsen At medarbejderne, som har været udsat for vold, trusler om vold, mobning og chikane på arbejdspladsen får den hjælp de har brug for - herunder akut krisehjælp med mulighed for at bearbejde voldelige episoder At nye medarbejdere får information om arbejdspladsens lokale handleplan for at forebygge og håndtere vold, trusler, mobning og chikane At inddrage brugere, brugerbestyrelser mv. i arbejdet med at forebygge vold, mobning og chikane 2

3 Guldborgsund Kommune accepterer ikke vold, mobning og chikane på de kommunale arbejdspladser hverken fra borgere eller kollegaer. Vold Enhver form for fysiske eller psykiske overgreb mod en medarbejder er vold. Fysisk vold inkluderer slag, spark, skub, angreb med forskellige genstande, kvælningsforsøg etc. Psykisk vold forekommer i form af truende adfærd, chikane og verbale trusler. Kort sagt gør fysisk vold ondt på kroppen, mens den psykiske vold gør ondt på sjælen. Ved vold forstår vi i Guldborgsund Kommune: Hændelser, hvor medarbejderne bliver overfaldet eller truet i relation til deres arbejde Den adfærd en person udviser, når han eller hun truer eller skader personer eller ødelægger genstande Psykiske overgreb med trusler, overskridelse af offerets grænser, ydmygelser og verbale og kommunikative overgreb Al vold uanset om udøveren er borgere, brugere eller kolleger Vold opfattes individuelt af den enkelte medarbejder - derfor er det de impliceredes oplevelse af situationen, der bestemmer, om det er vold. vi vil ikke acceptere vold, mobning og chikane 3

4 Mobning og chikane Der er tale om mobning, når en eller flere personer regelmæssigt og over længere tid eller gentagne gange på grov vis udsætter en eller flere personer for krænkende handlinger, som vedkommende opfatter som sårende, udelukkende eller nedværdigende. De krænkende handlinger bliver dog først til mobning, når de personer, som de rettes mod, ikke er i stand til at forsvare sig effektivt imod dem. Drillerier, der af begge parter opfattes som godsindede eller enkeltstående konflikter, er ikke mobning. Seksuel chikane er en særlig form for mobning. Der er tale om seksuel chikane, når en eller flere personer regelmæssigt og over længere tid eller gentagne gange på grov vis udsætter en eller flere personer for krænkende handlinger af seksuel karakter. Afgørende for, om der foreligger chikane, er den pågældendes oplevelse af, at der er tale om en krænkende adfærd. Ved mobning og chikane forstår vi i Guldborgsund Kommune: Mobning består af krænkende handlinger - mobbehandlinger. Der kan både være tale om aktive handlinger og om at undlade at handle i bestemte situationer. Mobning og chikane kan f. eks. omfatte disse handlinger: Tilbageholdelse af nødvendig information Sårende bemærkninger Usaglig fratagelse eller reduktion af ansvar og arbejdsopgaver Bagtalelse eller udelukkelse fra det sociale og faglige fællesskab Angreb mod ofrene eller kritik af deres privatliv Skældud og latterliggørelse Fysiske overgreb eller trusler herom Ignorering som svar på spørgsmål eller forsøg på samtale Nedvurdering af ofrenes job, deres arbejdsindsats eller deres kompetence Krænkende telefonsamtaler 4

5 Krænkende skriftlige meddelelser Ubehagelige drillerier Nedvurdering eller umyndiggørelse, fx på grund af alder eller køn Udnyttelse i jobbet, fx til private ærinder Typiske mobbehandlinger i forbindelse med seksuel chikane kan være: Uønskede berøringer Uønskede verbale opfordringer til seksuelt samkvem Sjofle vittigheder Uvedkommende forespørgsler om seksuelle emner Ved mobning ses det ofte at det starter som en konflikt - derfor kan mange sager forebygges via konflikthåndtering. Det er svært at fastlægge en standard for, hvilke handlinger der er acceptable, og hvilke der ikke er! Hvad der er accepteret som almindelig kollegial adfærd på én arbejdsplads, kan blive opfattet som mobning på en anden. Mobning kan antage forskellige former i forskellige virksomhedskulturer. Derfor er det vigtigt at tage udgangspunkt i personens opfattelse af de handlinger, som vedkommende udsættes for. En nærmere undersøgelse bør afdække de faktiske handlinger og de øvrige involverede personers opfattelse af disse. Kollegaer som er vidne til mobning eller har mistanke om dette har pligt til at orientere nærmest leder. Fælles ansvar: Vi fremmer forståelsen for at vold er et fælles anliggende. Det betyder, at: Vi har alle et ansvar for at identificere, forebygge og håndtere problemer i forbindelse med vold. Vi er åbne og taler om vold. Vi passer på hinanden. 5

6 Vi accepterer ikke vold. Det betyder, at: Vold er ikke en acceptabel udtryksform. Vi registrerer alle tilfælde af vold. Vi følger op på alle tilfælde af vold. Vi sikrer os mod gentagelser. Vi forebygger vold. Det betyder at: Vi skaber fysiske rammer og vilkår der forebygger vold. Vi forebygger vold allerede i tilrettelæggelsen af arbejdet. Vi accepterer overvågning og alarmsystemer, hvor det er relevant. Vi sikrer, at alle medarbejdere er introduceret og uddannet i forhold til de udfordringer, de møder i deres hverdag. Vi møder andre i øjenhøjde og er bevidst om uligheder grundet vores roller. Lokale handleplaner Alle arbejdspladser skal udarbejde en lokal handleplan på, hvordan man vil identificere, forebygge og håndtere for vold, mobning og chikane på egen arbejdsplads. Supplerende viden indenfor vold, mobning og chikane Kan findes på Arbejdsmiljøportalen herunder inspirationsmateriale til udarbejdelsen af den lokale handleplan, orientering om Kriseplan, muligheden for psykologisk rådgivning og de 9 gode råd til hvis du føler dig mobbet. alle skal udarbejde lokale handleplaner 6

7 7

8 Ansvar og opgavefordeling i forhold til forebyggelse, identifikation og håndtering af vold, mobning og chikane medarbejderen Forebyggelse Deltag aktivt i udarbejdelsen af den lokale handleplan og brugen af denne i forhold til hvordan I vil forebygge vold, mobning og chikane på din arbejdsplads. I L I O G Hvis du selv udsættes for vold, mobning eller chikane Lyt til din krops signaler skriv evt. dine oplevelser ned. Hvis du på nogen måde oplever at du udsættes for vold, mobning eller chikane så tal med din leder, TR eller AR. Reager hurtigt når du oplever mobning eller chikane. Sig fra gerne når der er kollegaer til stede. Hvis du oplever at blive holdt udenfor din gruppe, så prøv at være opsøgende, selv om det kan være svært. Hvis din kollega udsættes for vold, mobning eller chikane Vær opmærksom på om din kollega udsættes for vold, mobning og chikane og hjælp vedkommende Det forventes, at du arbejder efter arbejdspladsens lokale handleplan for forebyggelse af vold, mobning og chikane. 8

9 gruppen Forebyggelse og identifikation Det er et fælles ansvar at skabe et godt socialt miljø, hvor man passer på hinanden, respekterer hinandens forskellighed og tager individuelle hensyn. L I G O G Se på hinandens forskelligheder som en styrke. Vi taler åbent om vold, mobning eller chikane og vi passer på hinanden også når vi har travlt. Vi har alle ansvar for at identificere, forebygge og håndtere problemer i forbindelse med vold. Vær opmærksom på, at alle i gruppen har behov for at have en positiv oplevelse af at høre til i gruppen. Vær opmærksom på vigtigheden i en positiv modtagelse og oplæring af nye medarbejdere. Alle i gruppen skal arbejde efter den lokale handleplan for forebyggelse, identifikation og håndtering af vold, mobning og chikane. Håndtering af vold, mobning eller chikane Alle følger handleplan og /eller kriseplanen. Man respekterer individuelle hensyn til kollegaer, der har været udsat for vold, mobning og chikane. 9

10 ledelsen Ledere har et særligt ansvar for at skabe optimale arbejdsmæssige betingelser, så vold, mobning og chikane kan forebygges og håndteres konstruktivt hvis/når den er opstået. L L I G O Forebyggelse Tager initiativ til at der udarbejdes en lokal handleplan for vold, mobning og chikane inddrag relevante samarbejdspartnere f.eks. bestyrelser m.m. Tager initiativ til evaluering og justering af den lokale handleplan efter behov. Er lydhør overfor medarbejdernes udmelding om evt. risikofaktorer for udvikling af vold, mobning og chikane. Følger op på alle kendte episoder af vold, mobning og chikane. Har fokus på sygefravær, der er relateret til vold, mobning og chikane. Tager initiativer til tiltag, der kan nedsætte risikoen vold, mobning og chikane. Er en god rollemodel vis medarbejderne, at du ikke accepterer vold, mobning og chikane. Opfordrer alle til at deltage i trivselsundersøgelser. Sætter trivsel herunder vold, mobning og chikane - på dagsorden på personale/ MED møder. Sætter fokus på vold, mobning og chikane i MUS/SUS/LUS. Sikrer at medarbejderne har kendskab til og arbejder efter Guldborgsund Kommunes kommunikationspolitik. 10

11 Identifikation og håndtering Kortlæg det psykiske arbejdsmiljø og sørg for at følge op på evt. problemer. Sikrer dokumentation af episoder af vold, trusler, mobning og chikane. Vær lydhør i medarbejdersamtalen og lyt efter signaler på mobning. Tag det altid alvorligt, hvis en ansat føler sig dårligt behandlet og vælger at fortælle om det. Lyt til de involverede parter - drag ikke forhastede slutninger - forsøg at skabe en dialog mellem parterne. Grib aktivt ind, hvis du registrerer vold, trusler, mobning og chikane. Du er medansvarlig, hvis du bare lader det ske. Find enkle og praktiske løsninger. Vis medarbejderne, at de kan komme til dig, hvis de får problemer med mobning og skab kontakt til andre personer i virksomheden, som den mobbede kan kontakte og få hjælp fra. Vær opmærksom på, at du kan blive misforstået og selv blive opfattet som mobber. Tilbyd Personaletjenesten ved særligt behov. organisationen Få øget opmærksomhed på forebyggelse af vold, mob- I ning og chikane via Trivsel generelt på dagsorden i MED udvalget L Fokus på sygefravær der er relateret til vold, mobning og chikane APV Den årlige arbejdsmiljødrøftelse O O G 11

12 Guldborgsund kommune sundhed og arbejdsmiljø parkvej Nykøbing Falster Tlf elmo 12

D.4.2 Marts 2002 Mobning og seksuel chikane

D.4.2 Marts 2002 Mobning og seksuel chikane At-VEJLEDNING D.4.2 Marts 2002 Mobning og seksuel chikane 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen skal fortolkes. At-vejledninger bruges til

Læs mere

Gode råd om... at undgå mobning på arbejdspladsen

Gode råd om... at undgå mobning på arbejdspladsen Gode råd om... at undgå mobning på arbejdspladsen INDHOLD 1. Indledning 3 2. Hvad er mobning? 4 Tegn på mobning 4 3. Forebyg mobning 5 Gode råd til lederen om at forebygge mobning 5 Løs konflikter 5 Skab

Læs mere

Personalepolitik Del 1. - Generel personalepolitik til inspiration for de folkekirkelige

Personalepolitik Del 1. - Generel personalepolitik til inspiration for de folkekirkelige Personalepolitik Del 1 - Generel personalepolitik til inspiration for de folkekirkelige arbejdspladser Indholdsfortegnelse Hvorfor skal man have en personalepolitik?... 1 Hvordan kommer man i gang?...

Læs mere

EN VÆRKTØJSKASSE OM MOBNING. Hvad er mobning? Hvad kan der gøres ved det?

EN VÆRKTØJSKASSE OM MOBNING. Hvad er mobning? Hvad kan der gøres ved det? EN VÆRKTØJSKASSE OM MOBNING Hvad er mobning? Hvad kan der gøres ved det? Forord Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser vil med denne værktøjskasse støtte virksomheden og dens ansatte

Læs mere

undgå Vold, mobning og chikane

undgå Vold, mobning og chikane undgå Vold, mobning og chikane 1 redaktionsgruppe Fra KTO: Charlotte Bredal, FOA Fag og Arbejde Niels Jakobsen, HK/Kommunal Jan Kahr Frederiksen, FTF-K Eva Marianne Rosenbæk, AC Henrik Carlsen, KTO Fra

Læs mere

Mobning foregår ikke kun i skolegården

Mobning foregår ikke kun i skolegården Mobning foregår ikke kun i skolegården Forebyg mobning på jobbet Viden, værktøjer og gode eksempler forebygmobning.dk Forebyg mobning på jobbet 3 Indhold: 3 Mobning et arbejdsmiljøproblem 4 Hvad skyldes

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ _ 00 GOD TRIVSEL FORORD FORORD Med baggrund i den danske arbejdsmiljølovgivning,

Læs mere

Værktøjskasse om Forebyggelse af trusler og vold. Lær spillereglerne at kende

Værktøjskasse om Forebyggelse af trusler og vold. Lær spillereglerne at kende Værktøjskasse om Forebyggelse af trusler og vold Lær spillereglerne at kende Forord Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser har sammen med branchernes parter i Rådet udarbejdet denne værktøjskasse,

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ UNDGÅ VOLD PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ UNDGÅ VOLD PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ UNDGÅ VOLD PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET JANUAR 2014 2 2020 Nedslidning som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder og for

Læs mere

Test - er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning

Test - er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning Test - er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning Er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning? A B C Ja - på min arbejdsplads Det ved jeg ikke, om vi har på min arbejdsplads Nej, det har vi

Læs mere

Med udgangspunkt i Guldborgsund Kommunens stresspolitik har vi i Handicapområdet Guldborgsund udarbejdet følgende handleplan.

Med udgangspunkt i Guldborgsund Kommunens stresspolitik har vi i Handicapområdet Guldborgsund udarbejdet følgende handleplan. Handicapområde Guldborgsunds handleplan i forbindelse med stress på arbejdspladsen. Med udgangspunkt i Guldborgsund Kommunens stresspolitik har vi i Handicapområdet Guldborgsund udarbejdet følgende handleplan.

Læs mere

Kom volden i forkøbet

Kom volden i forkøbet TEMA Vold Kom volden i forkøbet Inspiration til indsatsen på arbejdspladsen 2 Kom volden i forkøbet Faglig kvalitet i trygge rammer At kunne give borgere og kunder ordentlig service og kompetent sagsbehandling

Læs mere

stress hvad kan der gøres?

stress hvad kan der gøres? stress hvad kan der gøres? En vejledning om at forebygge og håndtere stress i finanssektoren Stress i finanssektoren Indholdsfortegnelse: Forord...3 1. Hvad er stress?...4 Stressorer på arbejdspladsen...6

Læs mere

DEN GODE ARBEJDS- PLADS

DEN GODE ARBEJDS- PLADS DEN GODE ARBEJDS- PLADS TILLID RETFÆRDIGHED SAMARBEJDE Sæt social kapital på dagsordenen - og skab godt samarbejde VI SATTE DET PÅ DAGSORDENEN Udgivet af: FIU s Udviklingsenhed i samarbejde med forbundene

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø. Vejledning til brugere af AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave

Psykisk arbejdsmiljø. Vejledning til brugere af AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave Psykisk arbejdsmiljø Vejledning til brugere af AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø Ny udgave 2006 2 AMI s korte skema om psykisk arbejdsmiljø AMI har i 2005-06 udviklet

Læs mere

Vi Vil Trives! - t r i v s e l s p o l i t i k p å H e l l e r u p S k o l e

Vi Vil Trives! - t r i v s e l s p o l i t i k p å H e l l e r u p S k o l e - t r i v s e l s p o l i t i k p å H e l l e r u p S k o l e Vores målsætning er:... 2 Vores succeskriterier er:... 2 Vi lykkes når:... 3 I praksis betyder det at:... 3 Hvad forstår vi ved trivsel, konflikt,

Læs mere

EN VÆRKTØJSKASSE OM. STRESS OG STRESSHÅNDTERING fra stress til trivsel

EN VÆRKTØJSKASSE OM. STRESS OG STRESSHÅNDTERING fra stress til trivsel EN VÆRKTØJSKASSE OM STRESS OG STRESSHÅNDTERING fra stress til trivsel Forord Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser vil med denne værktøjskasse støtte virksomheden og dens ansatte i at

Læs mere

Konflikt- håndtering

Konflikt- håndtering Konflikthåndtering Forord 2 Denne pjece er fra BAR Kontor til medarbejdere og ledere i kontorog administrative virksomheder. Pjecen er en del af et større undervisningsmateriale, som du finder på BAR Kontors

Læs mere

Hvis konflikten trapper op. Værktøjer til at håndtere konflikter og forebygge konfliktmobning. Til lederen med personaleansvar.

Hvis konflikten trapper op. Værktøjer til at håndtere konflikter og forebygge konfliktmobning. Til lederen med personaleansvar. Hvis konflikten trapper op Værktøjer til at håndtere konflikter og forebygge konfliktmobning. Til lederen med personaleansvar. hvis konflikten trapper op 1 Indhold Indhold 4 Lederens håndtering af konflikter

Læs mere

Underretninger er udtryk for omsorg

Underretninger er udtryk for omsorg Underretninger er udtryk for omsorg Som fagperson har du et særligt ansvar for at handle, når du er bekymret for et barn En underretning er udtryk for omsorg for et barn. Denne pjece er en del af en kampagne,

Læs mere

Vi VIL vi kan forebygge vold!

Vi VIL vi kan forebygge vold! Vi VIL vi kan forebygge vold! Viden, metoder og erfaringer til at forebygge og håndtere konflikter, trusler og vold KØGE KOMMUNE EVALUERING Borgeres og pårørendes trivsel og tilfredshed Ansattes trivsel

Læs mere

EN VÆRKTØJSKASSE OM VOLDSOMME OPLEVELSER CHOKERENDE BEGIVENHEDER. og hvad man kan gøre ved det

EN VÆRKTØJSKASSE OM VOLDSOMME OPLEVELSER CHOKERENDE BEGIVENHEDER. og hvad man kan gøre ved det EN VÆRKTØJSKASSE OM VOLDSOMME OPLEVELSER CHOKERENDE BEGIVENHEDER og hvad man kan gøre ved det Forord Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser vil med denne vejledning støtte virksomheden

Læs mere

Hvad er hvad? - Drilleri, konflikt, mobning.

Hvad er hvad? - Drilleri, konflikt, mobning. Hvad er hvad? - Drilleri, konflikt, mobning. Definition: Der er mange myter om mobning. Ofte benyttes begrebet mobning i flere betydninger eller som synonym for mere uskyldige former for drillerier eller

Læs mere

Udsatte børn Hvordan observere Hvordan reagere

Udsatte børn Hvordan observere Hvordan reagere Udsatte børn Hvordan observere Hvordan reagere INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD INDLEDNING FAGLIG ETIK 4 BEHANDLING AF FORTROLIGE PRIVATE OPLYSNINGER 4 INFORMER DIN LEDER 5 BEKYMRINGSSIGNALER HOS BØRN OG UNGE

Læs mere

trivsel i arbejdet Øget trivsel = øget kvalitet og lavere sygefravær

trivsel i arbejdet Øget trivsel = øget kvalitet og lavere sygefravær trivsel i arbejdet Øget trivsel = øget kvalitet og lavere sygefravær 1 redaktionsgruppe Malene Vestergaard Sørensen, RLTN Jane Marianne Ravn, RLTN Sanne Nikolajsen, OAO Niels Jacobsen, HK/Kommunal Birthe

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Principper for god offentlig service ANSIGT TIL ANSIGT

Principper for god offentlig service ANSIGT TIL ANSIGT Principper for god offentlig service ANSIGT TIL ANSIGT Regeringen, KL og Danske Regioner nedsatte i januar 2007 en arbejdsgruppe, som fik til opgave at formulere principper for god offentlig service. I

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSMILJØARBEJDET PÅ KONTORER IRKSOMHEDER MED 10-34 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering Et

Læs mere

Mobning i arbejdslivet: Hvad er det og hvad ved vi om det?

Mobning i arbejdslivet: Hvad er det og hvad ved vi om det? Ståle Einarsen og Eva Gemzøe Mikkelsen Mobning i arbejdslivet: Hvad er det og hvad ved vi om det? Mangel på dansk forskning og litteratur om mobning i arbejdslivet bevirker, at dette endnu er et nyt begreb

Læs mere

Tag hånd om stressen. Organisation. Leder. Gruppe. - et arbejdshæfte

Tag hånd om stressen. Organisation. Leder. Gruppe. - et arbejdshæfte et arbejdshæfte FRA BAR KONTOR OM stress PÅ KONTORER Tag hånd om stressen - et arbejdshæfte Organisation Leder Gruppe Individ 2 7 INDLEDNING 7 LÆSEVEJLEDNING 11 VIDEN OM STRESS 11 HVAD ER STRESS 12 HVAD

Læs mere