ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ UNDGÅ VOLD PÅ ARBEJDSPLADSEN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ UNDGÅ VOLD PÅ ARBEJDSPLADSEN"

Transkript

1 ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ UNDGÅ VOLD PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET JANUAR 2014

2 Nedslidning som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder og for den enkelte, som rammes. Psykisk nedslidning skal forebygges, fordi den har menneskelige omkostninger. Men derudover kan det også rent økonomisk betale sig for virksomhederne at have et godt psykisk arbejdsmiljø det kan give øget produktivitet, øget effektivitet og nedsætte sygefraværet blandt de ansatte. Politisk aftaletekst En strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til marts 2011

3 3 UNDGÅ VOLD PÅ ARBEJDSPLADSEN Psykisk arbejdsmiljø og vold på arbejdspladsen I denne pjece kan du læse 10 gode råd til, hvordan I kan forebygge og håndtere vold på arbejdspladsen. Rådene kan bruges som inspiration og vejledning i jeres indsats for at undgå fysisk og psykisk vold fra mennesker, som I kommer i kontakt med gennem jeres arbejde. I pjecen benyttes betegnelsen borgere for patienter, brugere, klienter, elever mm. Vold kan have store konsekvenser for både de involverede og for arbejdspladsen. Det er derfor vigtigt, at I løbende og systematisk arbejder med forebyggelse. Når I skal forebygge vold, er det en god idé at arbejde med, hvordan I identificerer og registrerer vold. Derudover skal I have fokus på at forebygge, at volden opstår, og at håndtere den bedst muligt, hvis den forekommer. Endelig er det vigtigt, at I sørger for at lære af eventuelle voldsepisoder, når de er sket. Forebyggelsen skal altid være konkret i forhold til de særlige udfordringer, I møder på netop jeres arbejdsplads. Det er derfor vigtigt, at I, som ledere og medarbejdere, sammen forholder jer til, hvordan I konkret kan arbejde med rådene i denne pjece. De gode råd er udarbejdet i fællesskab af arbejdsmarkedets parter og Arbejdstilsynet. Rådene bygger på parternes erfaringer og den seneste arbejdsmiljøviden om forebyggelse af vold på arbejdspladsen.

4 4

5 5 FAKTA FYSISK VOLD PSYKISK VOLD Ved fysisk vold er der tale om episoder, hvor medarbejderne bliver udsat for en aktivt påført voldshandling. Det kan være et angreb mod hovedet eller kroppen. Eksempler på fysisk vold er: Ved psykisk vold er der tale om episoder, hvor medarbejderne bliver udsat for trusler eller andre former for krænkende adfærd. Eksempler på psykisk vold er: Overfald, kvælningsforsøg, knivstik, slag, spark, bid, niv, skub, krads, spyt, benspænd, fastholdelse, og kast med genstande. ntrusler om vold, trusler mod medarbejdernes sikkerhed, herunder trusler på livet, trusler om fysisk hærværk, eller trusler, der vedrører medarbejdernes familie, venner eller andre nærtstående personer. Trusler kan også udtrykkes uden ord, fx med knyttede næver, bevægelse af en finger hen over halsen eller i form af tegninger. nanden krænkende adfærd, fx systematisk fornedrelse, ydmygelser, mistænkeliggørelse, forhånelse eller diskriminerende udsagn. Psykisk vold kan også udøves via elektroniske medier som sms, og via hjemmesider.

6 GODE RÅD OM FOREBYGGELSE AF VOLD PÅ ARBEJDSPLADSEN SAMARBEJD OM AT FOREBYGGE VOLD Vær opmærksom på, at forebyggelse af vold på arbejdspladsen skal ske i et samarbejde. Det er vigtigt, at både ledere og medarbejdere bakker op om indsatsen. Lederne har det overordnede ansvar, og medarbejderne på arbejdspladsen har pligt til at samarbejde om at forebygge vold. Overvej, hvordan I bruger arbejdsmiljøorganisationen aktivt i samarbejdet. TAL OM VOLDEN Det er vigtigt, at I har en fælles forståelse af, hvornår der er tale om vold og trusler. Tal derfor om, hvordan I oplever vold og trusler i jeres arbejde. En fælles forståelse af, hvornår noget er vold på netop jeres arbejdsplads, giver det bedste grundlag for at forebygge den. TAG UDGANGSPUNKT I KERNEOPGAVEN OG DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ Høj faglig kvalitet og god service samt omsorg og støtte er med til at forebygge vold og trusler. En professionel tilgang til borgeren kan forebygge konflikter og aggressioner. Tag udgangspunkt i, hvad jeres kerneopgave er, og hvordan I bedst løser den, så I undgår vold og trusler. Vær opmærksom på, at et godt psykisk arbejdsmiljø, hvor I har dialog med hinanden, viser tillid og samarbejder kan være med til at forebygge volden. Det skaber mere overskud til at møde borgere i øjenhøjde. Tal om, hvordan jeres psykiske arbejdsmiljø kan understøtte den faglige kvalitet og indsatsen mod vold. GIV DEN RIGTIGE INSTRUKTION Som en del af forebyggelsen skal alle medarbejdere have solidt kendskab til arbejdsopgaverne, og hvordan de skal udføres i relation til borgeren. Det hører derfor med til instruktion af medarbejdere, at de informeres om de borgere, I beskæftiger jer med. Herunder i hvilke situationer, der kan opstå konflikter, samt hvordan I tackler eventuelle konflikter. Der skal også gives information om, hvad man skal gøre under og efter en eventuel voldelig episode. Det kan fx være information om beredskabsplanen. Det er vigtigt, at der løbende bliver fulgt op i forhold til alle medarbejdergrupper. Hav ikke mindst fokus på nyansatte, unge, vikarer, elever, studerende og praktikanter.

7 7 ARBEJDET MED AT FOREBYGGE VOLD ER FORTLØBENDE IDENTIFICER, REGISTRER OG EVALUER VOLDEN Tal om hvad vold er samt hvor, hvornår og i hvilke situationer den forekommer FOREBYG AT VOLDSEPISODER OPSTÅR Tal om hvordan volden kan forebygges og planlæg arbejdet derefter LÆR AT HÅNDTERE VOLDEN BEDST MULIGT Sørg for at alle medarbejdere er instrueret i, hvordan volden håndteres

8 BRUG JERES FAGLIGHED TIL AT FOREBYGGE VOLD Vold er en faglig udfordring. Tal derfor om, hvordan I kan bruge hinanden og jeres faglige, professionelle viden til at forebygge vold. Overvej, om I har de rette kompetencer, og hvordan I løbende styrker jeres faglighed, så den bruges som en del af forebyggelsen af vold. Det er vigtigt, at medarbejderne er klædt godt på til opgaven og får den støtte, de har behov for. Overvej, om I kan inddrage borgere i processen. Det kan give indsigt i, hvorfor de handler, som de gør. INDRET ARBEJDSPLADSEN TRYGT OG SIKKERT Vær opmærksom på, at den fysiske indretning kan være med til at forebygge vold. Det kan fx være lyddæmpende materialer, blødt lys, dæmpet musik, ingen høje lyde og tilpas temperatur. Undersøg, hvordan I indretter jeres arbejdsplads, så der både er fokus på den gode relation til borgerne og jeres egen sikkerhed. Hvornår har I sidst tjekket alarmer og procedurer for at opnå tryghed? REGISTRER VOLDEN Sørg for, at I har et godt overblik over, hvilke former for vold og trusler, der sker på jeres arbejdsplads, samt hvor og hvornår den finder sted. Jo mere præcist I kan indkredse hvilke former for vold, der kan forekomme, fra hvem, og i hvilke situationer, desto bedre er I rustet til at gribe ind og forebygge, at volden opstår. Er det fx i særlige situationer, at volden forekommer, eller er der særlige medarbejdergrupper, der er udsatte? Bliv enige om, hvad I skal registrere, og hvordan I gør det helt konkret. LÆR AF VOLDSEPISODERNE Tal om, hvad I kan lære af de trusler og voldsepisoder, I udsættes for. Diskuter hvordan I bedst muligt kan bruge den viden i planlægningen af arbejdet, så I kan undgå, at en lignende situation opstår. Hvordan kan I fx dele viden, bruge supervision eller faglig sparring med ledelse og kollegaer? På arbejdspladser med aften- og nathold skal I overveje, hvordan I bedst muligt inddrager de kollegaer, der ikke er til stede i dagtimerne. Sørg for, at der altid sker en evaluering af voldsepisoder med henblik på at forbedre den forebyggende indsats.

9 9 9 SØRG FOR AT HAVE EN BEREDSKABSPLAN Det er vigtigt at have en plan, der beskriver, hvad der skal ske, og hvem der gør hvad, hvis en medarbejder bliver udsat for vold: Det skal sikres, at alle får den nødvendige hjælp og støtte, både under og efter en voldsepisode. Beskriv, hvordan I vil tage hånd om medarbejdere umiddelbart efter en voldsepisode. Det kan fx handle om psykisk førstehjælp og opfølgende samtaler med ledelsen. Bliv enige om, hvordan I også løbende sikrer, at alle ved, hvad de skal gøre, og har de nødvendige informationer, hvis situationen opstår. Lav en klar procedure for indberetning til Arbejdstilsynet/Arbejdsskadestyrelsen og politi. 10 BEVAR FOKUS PÅ FOREBYGGELSE AF VOLDEN I er nået et godt skridt på vejen, når I har besluttet jer for at sætte fokus på forebyggelse og håndtering af vold på jeres arbejdsplads. Kunsten er at fastholde fokus. Tal om hvad der skal til for, at I kan bevare den nødvendige opmærksomhed på vold på jeres arbejdsplads. Skal det eksempelvis være et fast emne på et månedligt teammøde, personalemøde eller andet?

10 10 FAKTA Forebyggelse af vold på arbejdspladsen Find mere information: nvidencenter for Arbejdsmiljø, Forebyg vold på jobbet nbranchearbejdsmiljørådene, Vold på arbejdspladser nsocialt Udviklingscenter SUS, Vold som udtryksform narbejdstilsynet, Vold i forbindelse med arbejdets udførelse

11 ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ undgå vold på arbejdspladsen Udgivet af Arbejdstilsynet, januar 2014, 1. oplag. Pjecen kan downloades på Arbejdstilsynets hjemmeside: Tekst redigering og design: Operate A/S Tryk: one2one Foto: Tak til Vold som udtryksform for lån af fotos Foto: Das Büro Oplag: ISBN:

12 12De gode råd er udarbejdet af:

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR DER SKER FORANDRINGER PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR DER SKER FORANDRINGER PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR DER SKER FORANDRINGER PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

Kom volden i forkøbet

Kom volden i forkøbet TEMA Vold Kom volden i forkøbet Inspiration til indsatsen på arbejdspladsen 2 Kom volden i forkøbet Faglig kvalitet i trygge rammer At kunne give borgere og kunder ordentlig service og kompetent sagsbehandling

Læs mere

Værktøjskasse om Forebyggelse af trusler og vold. Lær spillereglerne at kende

Værktøjskasse om Forebyggelse af trusler og vold. Lær spillereglerne at kende Værktøjskasse om Forebyggelse af trusler og vold Lær spillereglerne at kende Forord Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser har sammen med branchernes parter i Rådet udarbejdet denne værktøjskasse,

Læs mere

politik for vold, mobning og chikane delpolitik til trivselspolitik - forebyggelse og håndtering af vold, mobning og chikane.

politik for vold, mobning og chikane delpolitik til trivselspolitik - forebyggelse og håndtering af vold, mobning og chikane. politik for vold, mobning og chikane delpolitik til trivselspolitik - forebyggelse og håndtering af vold, mobning og chikane. 1 Vold, mobning og chikane Denne delpolitik er udarbejdet for at øge opmærksomheden

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ _ 00 GOD TRIVSEL FORORD FORORD Med baggrund i den danske arbejdsmiljølovgivning,

Læs mere

DEN GODE ARBEJDS- PLADS

DEN GODE ARBEJDS- PLADS DEN GODE ARBEJDS- PLADS TILLID RETFÆRDIGHED SAMARBEJDE Sæt social kapital på dagsordenen - og skab godt samarbejde VI SATTE DET PÅ DAGSORDENEN Udgivet af: FIU s Udviklingsenhed i samarbejde med forbundene

Læs mere

undgå Vold, mobning og chikane

undgå Vold, mobning og chikane undgå Vold, mobning og chikane 1 redaktionsgruppe Fra KTO: Charlotte Bredal, FOA Fag og Arbejde Niels Jakobsen, HK/Kommunal Jan Kahr Frederiksen, FTF-K Eva Marianne Rosenbæk, AC Henrik Carlsen, KTO Fra

Læs mere

Vi VIL vi kan forebygge vold!

Vi VIL vi kan forebygge vold! Vi VIL vi kan forebygge vold! Viden, metoder og erfaringer til at forebygge og håndtere konflikter, trusler og vold KØGE KOMMUNE EVALUERING Borgeres og pårørendes trivsel og tilfredshed Ansattes trivsel

Læs mere

Gode råd om... at undgå mobning på arbejdspladsen

Gode råd om... at undgå mobning på arbejdspladsen Gode råd om... at undgå mobning på arbejdspladsen INDHOLD 1. Indledning 3 2. Hvad er mobning? 4 Tegn på mobning 4 3. Forebyg mobning 5 Gode råd til lederen om at forebygge mobning 5 Løs konflikter 5 Skab

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV!

BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV! BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV! INDHOLD 4 FORORD 6 HVAD ER APV? HVORFOR LAVE APV? KORT OM KRAVENE TIL APV 8 ARBEJDSMILJØFORHOLD I APV FYSISKE OG ERGONOMISKE FORHOLD

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV!

BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV! BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV! INDHOLD 4 FORORD 6 HVAD ER APV? HVORFOR LAVE APV? KORT OM KRAVENE TIL APV 8 ARBEJDSMILJØFORHOLD I APV FYSISKE OG ERGONOMISKE FORHOLD

Læs mere

bliv køreklar igen efter en voldsom oplevelse Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

bliv køreklar igen efter en voldsom oplevelse Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros bliv køreklar igen efter en voldsom oplevelse Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Bliv køreklar igen - efter en voldsom oplevelse/hændelse Indhold Indledning.... 1 Hvad er en voldsom oplevelse/hændelse?...

Læs mere

Vold på arbejdspladsen. Når skaden er sket

Vold på arbejdspladsen. Når skaden er sket F O A f a g o g a r b e j d e Vold på arbejdspladsen Når skaden er sket Indhold Tag hånd om skadeslidte Kriseplanen skal indeholde Huskeliste, ved en voldsepisode Huskeliste til den volds- og kriseramte

Læs mere

Gør en forskel for en ung - bliv mentor

Gør en forskel for en ung - bliv mentor Gør en forskel for en ung - bliv mentor Der er brug for virksomhederne Nogle unge er ikke klar til at starte på en ungdomsuddannelse lige efter folkeskolen. De har brug for at gå en anden vej ofte en mere

Læs mere

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM TRIVSEL PÅ KONTORER TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN INDHOLD 4 FORORD 8 HVAD ER TRIVSEL OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ? 11 HVAD KAN I HVER ISÆR BIDRAGE

Læs mere

trivsel i arbejdet Øget trivsel = øget kvalitet og lavere sygefravær

trivsel i arbejdet Øget trivsel = øget kvalitet og lavere sygefravær trivsel i arbejdet Øget trivsel = øget kvalitet og lavere sygefravær 1 redaktionsgruppe Malene Vestergaard Sørensen, RLTN Jane Marianne Ravn, RLTN Sanne Nikolajsen, OAO Niels Jacobsen, HK/Kommunal Birthe

Læs mere

Mobning foregår ikke kun i skolegården

Mobning foregår ikke kun i skolegården Mobning foregår ikke kun i skolegården Forebyg mobning på jobbet Viden, værktøjer og gode eksempler forebygmobning.dk Forebyg mobning på jobbet 3 Indhold: 3 Mobning et arbejdsmiljøproblem 4 Hvad skyldes

Læs mere

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Version 06 Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Sæt tillid på dagsordenen - vær med til at gøre din arbejdsplads mere tillidsfuld Indhold Indhold... 2 Du vil komme til at høre om tillid...

Læs mere

At-VEJLEDNING. Arbejdspladsvurdering. At-vejledning D.1.1. Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering

At-VEJLEDNING. Arbejdspladsvurdering. At-vejledning D.1.1. Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering At-VEJLEDNING Arbejdspladsvurdering Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering At-vejledning D.1.1 Juli 2009 2. udgave 2010 Erstatter januar 2005 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSMILJØARBEJDET PÅ KONTORER IRKSOMHEDER MED 10-34 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering Et

Læs mere

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 At-VEJLEDNING Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 Maj 2011 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006, F.2.5

Læs mere

En god arbejdsdag. Værktøjer om psykisk arbejdsmiljø. Industriens Branchearbejdsmiljøråd

En god arbejdsdag. Værktøjer om psykisk arbejdsmiljø. Industriens Branchearbejdsmiljøråd En god arbejdsdag Værktøjer om psykisk arbejdsmiljø Industriens Branchearbejdsmiljøråd Denne publikation er finansieret af Industriens Branchearbejdsmiljøråd, der er arbejdsmarkedets parters - i industrien

Læs mere

Giv nattevagten et servicetjek

Giv nattevagten et servicetjek Giv nattevagten et servicetjek Fra tid til anden kan det være en god ide at gennemgå arbejdspladsens funktioner for at vurdere, om noget kan planlægges eller udføres bedre. Dette gælder også planlægning

Læs mere

stress Tilbage på job efter en sygemelding dm.dk

stress Tilbage på job efter en sygemelding dm.dk stress Tilbage på job efter en sygemelding dm.dk 2 Stress skal løses i fællesskab Fakta Ifølge tal fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø er omkring 35.000 danskere dagligt sygemeldt på grund

Læs mere

også Vi gjorde noget ved volden!

også Vi gjorde noget ved volden! Vold som Udtryksform og Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed 1 også Vi gjorde noget ved volden! Erfaringer fra ni arbejdspladsers målrettede indsats for at forebygge vold og voldens skadevirkninger

Læs mere

En værktøjskasse om omstillingsprocesser

En værktøjskasse om omstillingsprocesser En værktøjskasse om omstillingsprocesser Er du klar til at skifte plads? HÅNDTERING AF OMSTILLINGER I OFFENTLIGE OG PRIVATE VIRKSOMHEDER Forord Der er ingen tvivl om, at omstillingsprocesser og forandringer

Læs mere

En værktøjskasse om Konflikthåndtering

En værktøjskasse om Konflikthåndtering En værktøjskasse om Konflikthåndtering Lær konfliktpyramidens hemmeligheder at kende! Så kan du holde liv i den gode stemning, forebygge og håndtere konflikter 02 Forord En arbejdsplads uden uenigheder

Læs mere

Sundere rengøringsjob. Arbejdsmiljø - en investering, der kan betale sig

Sundere rengøringsjob. Arbejdsmiljø - en investering, der kan betale sig Sundere rengøringsjob Arbejdsmiljø - en investering, der kan betale sig Indholdsfortegnelse Forord... 3 Velkomst... 4 Oplæring, instruktion og uddannelse... 6 Rengøringsmetoder... 10 Rengøringsprodukter...

Læs mere